ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice"

Transkript

1 ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * * ročník VI * školní rok 2008/2009 * cena 15 Kč *

2 Obsah: Akce, které se uskutečnily a uskuteční na naší škole...2 Ředitelské okénko... 3 Žákovský parlament Koutek Komunitní školy; Koutek výchovného poradenství Školní družina Školní akce Soutěže Projektové dny Čínský horoskop...29 Pro chytré hlavy Pohádka na závěr Akce, které se uskutečnily na naší škole v listopadu, prosinci, lednu a únoru Návštěva ekocentra Pasíčka Odeslány práce do výtvarné soutěže Sluníčko Volby do školské rady Divadelní představení: Sněhurka Celoškolní přednáška o třídění odpadů: Tonda obal na cestách Vánoční jarmark Mikuláš ve škole Bruslení ve Skutči Pololetní vysvědčení Třídenní seminář pro učitele ekocentrum Oucmanice 4.2. Zápis do I. třídy SAGA AFRIKA projekt o životě v Africe pro I. i II. stupeň Některé akce, které se uskuteční na naší škole v únoru, březnu a dubnu Masopust 6.3. Školní ples Konzultační den Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ a SOU Den otevřených dveří 8.4. Velikonoční jarmark Velikonoční prázdniny Čtvrtletní pedagogická rada Den Země Přijímací zkoušky Testy SCIO 2

3 Ředitelské okénko V novém kalendářním roce přináší ředitelské okénko následující informace: A) Doplnění školního řádu o zásadách používání mobilních telefonů žáky bylo schváleno na lednovém zasedání Školské rady. Pro připomenutí: Dodatek 2 z : Doplnění čl. I, A. PRÁVA POVINNOSTI ŽÁKŮ, bod 17 Fotografovat či natáčet mobilním telefonem či jiným přístrojem lze pouze se souhlasem učitele. Při výuce je mobilní telefon vypnutý. Při porušení těchto pravidel může učitel žákovi mobilní telefon (přístroj) zabavit a vrátit následně až jeho rodičům. Zabavený přístroj se vydává v podatelně školy. B) Ve středu 11. března 2009 se koná další KONZULTAČNÍ DEN (od 15 do 17 hod.). Choďte i s dětmi, vždyť je to o nich a jistě k tomu mají co říci. V případě, že Vám daný termín nevyhovuje, neváhejte kontaktovat učitele a domluvte si individuální termín. C) V sobotu 21. března 2009 se bude konat Den otevřených dveří. Škola bude otevřena pro všechny, kteří mají zájem vidět, jak dnešní rosická škola vypadá a také všichni ti, kteří se chtějí seznámit s činností a fungováním Komunitní školy Rosice, o.s. Při této příležitosti bude i slavnostně představeno nové logo školy. Občerstvení (opět ve stylu fair-trade) zajištěno. D) V měsíci březnu plánujeme navštívit se žákovským parlamentem poslaneckou sněmovnu České republiky. Milan Barták, ředitel školy I časopis Rosík by Vás rád pozval 3

4 Již v minulém čísle časopisu jsme Vám přinesli zprávu o vzniku Žákovského parlamentu, který vznikl na naší škole. Jaká aktuální témata a problémy jeho členové řeší, Vás bude informovat nová rubrika. Redakce časopisu Dne: ažákovský parlamenta Zápis z 1. schůzky školního parlamentu Přítomni: M. Barták, M. Kohoutová Zástupci jednotlivých tříd: 2.tř. Nicole Hesová 4.tř. Barbora Chytilová 6.tř. Martina Chmelíková 8.tř. Tomáš Bažant 3.tř. Denisa Pospíšilová 5.tř. Markéta Jiroutová 7.tř. Hedvika Chourová 9.tř. Lukáš Krátký Program: Představení - zvolení zástupci jednotlivých tříd Pravomoce ŽP Povinnosti člena ŽP Struktura a vnitřní řád ŽP Volba předsedy ŽP (zvolen Lukáš Krátký) Volba zapisovatele schůzek ŽP (zvolena Hedvika Chourová) Úkoly: Zajistit náhradníka, který se bude účastnit schůzek ŽP v případě nepřítomnosti zvoleného zástupce třídy (zodpovídají zástupci jednotlivých tříd) Dne: Zápis z 2. schůzky školního parlamentu Přítomni: M. Kohoutová, L. Kociánová Zástupci jednotlivých tříd: 2.tř. Nicole Hesová 4.tř. Barbora Chytilová 6.tř. Martina Chmelíková 8.tř. Tomáš Bažant 3.tř. Denisa Pospíšilová 5.tř. Markéta Jiroutová 7.tř. Hedvika Chourová 9.tř. Lukáš Krátký Program: Stanovení náhradníků, kteří se budou účastnit schůzek ŽP v případě nepřítomnosti 4

5 zvoleného zástupce třídy: 2.tř. Ester Fričková 4.tř. Michaela Paclíková 6.tř. Michaela Dostálová 8.tř. Tomáš Freiberg 3.tř. Aneta Jiroutová 5.tř. Kristýna Hanslová 7.tř. David Smejkal 9.tř. Nicole Svobodová Finanční prostředky z vánočního jarmarku návrhy využití: 1. Hamzova léčebna Luže 2. Adopce na dálku 3. Počítačová učebna - 1. patro (deskové hry, stolní kopaná aj.) 4. Zlepšení prostředí okolí školy, lavičky apod. Různé: - V tělocvičně obtáhnout čáry - Využití knihovny stanovený rozvrh, možnost využít počítače v knihovně, pracovat zde na referátech - Podle možností umístit ve třídách stolní hry, jejich využití o přestávkách Úkoly: Seznámit spolužáky v jednotlivých třídách s možnostmi využití financí, vybrat návrh Dne: Zápis z 3. schůzky školního parlamentu Přítomni: M. Kohoutová, M. Barták Zástupci jednotlivých tříd: 2.tř. Nicole Hesová 5.tř. Markéta Jiroutová 7.tř. Hedvika Chourová 4.tř. Barbora Chytilová 6.tř. Martina Chmelíková 8.tř. Tomáš Freiberg 9.tř. Lukáš Krátký Program: Návrhy jednotlivých tříd, kam přispět finance z jarmarku: 9. tř. Deskové hry, tělocvična (florbalové brány) 8. tř. Deskové hry 7. tř. Hamzova léčebna, deskové hry, tělocvična 6. tř. Deskové hry 5. tř. Adopce na dálku, lavičky 4. tř. Hamzova léčebna, deskové hry 2. tř. Adopce na dálku Úkoly: Zjistit ve třídách kdo by měl zájem hrát ping-pong Dohodnout se ve třídách jakou hru vybrat S první třídou se domluví třídní učitel Zapsala: Hedvika Chourová 5

6 I velcí mohou do školy aneb koutek Komunitní školy V rámci koutku Komunitní školy jsme Vám již v minulém čísle přinesli rozhovor s lektorkou anglických kurzů. V tomto čísle Vám představíme Jaroslava Kociána, vedoucího kroužku karate. Můžete se těšit a tipovat, koho oslovíme příště. 1. Jak hodnotíte spolupráci s KOŠ? Velmi pozitivně. 2. Uvažujete o dlouhodobé spolupráci? Proč ne. 3. Proč jste se rozhodl kroužek karate vést? Návrat ke kořenům. 4. Je to Váš koníček, zabýváte se jím ve volném čase? Ano, je to můj koníček, profesí jsem mechanik fotografické techniky. 5. Kde a jak získáváte zkušenosti/vědomosti. Vzděláváte se? Zkušenosti získávám na seminářích, kde se zároveň i vzdělávám. Sám chodím na osobní tréninky. 6. Jak jste spokojen se svými svěřenci? Jak s kterými. 7. Co Vám přináší vedení kroužku karate? Filosofii, tradice, jistotu, zdraví. Koutek výchovného poradenství Den rozhodnutí pro naše deváťáky se nezadržitelně blíží! Datum je dnem, kdy žáci IX. tříd musí doručit přihlášku ke studiu na střední odborné školy, nebo střední odborná učiliště, které si po zralé úvaze vybrali. Vzhledem k novele školského zákona nastalo v tomto případě několik zásadních změn. Jak mají žáci a jejich zákonní zástupci postupovat při jednotlivých krocích, jim snad usnadní následující. Přeji Vám dobrou volbu pro další cestu životem! Eva Malinská, výchovná poradkyně 6

7 Přijímací řízení 2009 krok za krokem Informační leták pro žáky 9. ročníků ZŠ a jejich rodiče Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky - do 15. března Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na zvážit svoje možnosti Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol Poradit se s výchovným poradcem Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala o ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31. ledna Obstarat si 1-3 přihlášky buď v ZŠ nebo v prodejnách SEVT nebo opatřit na web stránkách MŠMT Vyplnit přihlášku/y a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ Odevzdat přihlášky střední škole - do 15. března Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek - do 15. března Co dělat do doby přijímacích zkoušek do 22. dubna Škola pořádá přijímací zkoušky od do Očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky (nebo informaci, že na základě kritérií se ji nemusím zúčastnit) V případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, rozhodnout se pro obor, který se mi zdá lepší Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu Škola nepořádá přijímací zkoušky Očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí (může přijít kdykoliv po 16. březnu) Co dělat po přijímacích zkouškách - po zaslání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do oboru vzdělání do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušky (nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou) Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště (nebo ve škole, ) na poště je uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené) V případě přijetí Do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem V případě nepřijetí Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek) Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti ve 2. kole na www stránkách krajského úřadu nebo 7 zvolené další školy

8 Několik zásadních rozdílů mezi předchozím a současným přijímacím řízením na střední školu V prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 3 obory vzdělání Přihláška se podává přímo střední škole/-ám, kam se uchazeč hlásí Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do konce ledna Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, o která nevypisuje přijímací zkoušky, může poslat bezprostředně po termínu pro doručení přihlášek (po 15. březnu); o která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky (v období od 22. dubna až 7. května) Přijetí je třeba potvrdit do 5 pracovních dnů od doručení kladného rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy; o zápisový lístek uchazeč ze základní školy obdrží v základní škole o zápisový lístek je možno vzít zpět a dát na jinou střední školu Zkrácené termíny řízení, např. o rozhodnutí je uloženo na poště 5 pracovních (7 kalendářních) dní, pak je považováno za doručené o v případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí ŠKOLNÍ DRUŽINA Vánoční posezení ve školní družině Tak, jako každý rok i letos jsme uskutečnili v naší školní družině vánoční posezení s dárky a cukrovíčkem nejen ode mě, ale též kdo z žáčků mohl, pár kousků přinesl. Kuchařky nám k tomu uvařili výborný čaj. Děti se na tento den moc těšily. Na závěr si děti rozdělily dárečky, zazpívaly koledy, a zatancovaly. Závěr roku se nám v naší školní družině opravdu vydařil a do nového roku 2009 přejeme nejen sobě, ale též redakci časopisu a všem žákům - maličko štěstíčka, více zdravíčka a hlavně úspěchy ve výuce. A. Dostálová, vychovatelka ŠD Poslední den školy před vánočními prázdninami jsme měli ve školní družině posezení s cukrovím, koledami a dárky. Moc se mi to líbilo a moc jsem se na to těšila. Sabinka Dostálová a Andrejka Tlapáková, I. třída Vánoční posezení ve školní družině se mi moc líbilo a moc jsem se těšil. Dostal jsem od kamaráda traktor. Měl jsem radost. Cukroví bylo moc dobré. Jožánek Volf, III. třída 8

9 Na vánoční posezení v naší školní družině jsem se moc těšila. Hlavně na dárečky, které jsme si připravovali pro kamarády, také cukroví bylo moc dobré, paní vychovatelka moc dobře peče. A my jsme se mohli těšit na Vánoce doma. Anetka Jirsáková, III. třída Stavíme iglú Protože napadlo dost sněhu, chodili jsme s paní vychovatelkou stavět k mostu iglú. Chodili jsme několik dní, než se nám podařilo ho postavit a potom začalo teplo, a naše iglú se rozteklo. Matěj, Andrejka, Esterka, Zdenička, Hanička - ŠD Chodili jsme stavět iglú, ale nás to nebavilo, tak jsme motali velké koule a ty jsme pouštěli po Žejbru. Radek Dušek, Filip Marel, Bertík Bureš Protože pěkně mrzlo, chodili jsme na led, kdo chtěl, mohl bruslit, ale nás bavilo se klouzat a hrát různé hry na ledě. Také jsme pomáhali led škrabat, hlavně před "Maškarádou" na ledě. Teď už na led nechodíme, protože není tak pevný, aby byl pro nás bezpečný. žáci ŠD Soutěž jazykolamů Zdá se, že je to jednoduché, ale není. Protože toto děláme ve družině už déle, známe jazykolamy zpaměti a tak soutěžíme nejen ve výslovnosti, ale též v pamatování si textu. Soutěžíme, každý sám za sebe a též si každý počítáme body, které nám byly uděleny. Je to docela fajn. žáci ŠD ŠKOLNÍ AKCE Ekocentrum Pasíčka Jednoho dne ( ) třída navštívily ekocentrum Pasíčka. Je to taková stanice, do které se dávají buď zvířata, která jsme našli, nebo zvířata, která jsou nemocná. Právě v této stanici naše škola adoptovala jedno ze zvířat-veverku. Bylo tam opravdu hodně zvířat např. liška obecná, liška polární, rys ostrovid, veverky obecné, kozy, divoká prasata atd. O zvířatech nám vyprávěl nějaký pán a paní, kteří se o tuto stanici starají. Pokud najdete nějaké zvíře zraněné, určitě bych doporučila dát ho do této stanice. Jiřka Šimonová, VI. třída Není tu někde Budulínek? 9

10 Sněhurka a sedm trpaslíků očima žáků 3. třídy V pondělí bylo v tělocvičně představení o Sněhurce. Líbil se mi trpaslík Šmudla s červenou čepicí a s velkýma ušima. Pohádka šťastně skončila a všem se moc líbila. Matěj Hyksa Matěj Hyksa U nás ve škole bylo loutkové divadlo s představením o Sněhurce. Bylo se na něj dívat hodně dětí. Přišla i mateřská školka. Mně se představení líbilo. Pěkné byly i postavičky, nejvíc se mi líbil Šmudla s červenou čepičkou a velkými oušky. Kája Jiroutová Z. Jakoubková Vánoční jarmark Dne se v naší Základní škole Rosice konal Vánoční jarmark. Jeho přípravy se konaly od 15.00, samotný jarmark začínal v Bylo připraveno ohromné množství zboží, které si mohli lidé zakoupit. Byly tady: perníčky, korálky, výrobky z proutí, keramika, atd. Žáci prvního stupně měli připravené vystoupení, které na začátku jarmarku ukázali. Děti si mohly u pana učitele Linka vyrobit svíčku. Já s Pavlou Samkovou jsme pomáhaly se svíčkami. Byl tam s námi pan učitel Línek a paní učitelka Bumbálková. Já jsem u pana učitele Línka byla velmi spokojená. Já jsem tam vlastně dávala vosk na radiátor, aby se vosk ohřál. Pavla a pan učitel Línek s paní učitelkou Bumbálkovou pomáhali dětem při výrobě. Někteří si dělali i více svíček než jednu, aby měli dárek pro příbuzné. Hodně dětí si přišlo udělat svíčku a v jednu chvíli jsme je ani nestíhali obsloužit. 10

11 Po škole také chodili dva andělé. Gábina Paclíková a Petra Bartoníčková, která přišla na poslední chvíli, ale hlavně že přišla. Chodili po tělocvičně a třídách a nabízeli lidem štěstíčka. Štěstíčka byla ukrytá v papírových sáčcích. Když si ho lidé koupili, objevili nějaký keramický výrobek. Lidé také přispívali dobrovolným vstupným. Občerstvení bylo připraveno v kavárničce. Myslím si, že i ochota žáků, že budou pomáhat ostatním učitelům u určitých stánků, byla velmi dobrá. Mně se nejvíc líbily korálky u paní učitelky Kociánové, zdobení perníčků a výroba svíček. U zdobení perníčků si mohly děti ozdobit perníček, jak chtěly. Musely si ho ale koupit. Dětem se to velmi líbilo. Myslím si, že se tento jarmark velmi povedl a přála bych škole, aby měla vždycky takhle hojnou účast jako tento rok. Michala Šimonová, IX. třída Hrátky na sněhu = vystoupení žáků III. třídy na Vánočním jarmarku Ve středu 4. prosince se konal již tradiční Vánoční jarmark. Žáci třetí třídy se na něj velice pilně připravovali, učili se básničky a písničky a s vydatnou pomocí rodičů si připravovali krásné zimní kostýmy. S přípravou na vystoupení si dal hodně práce i pan Petr Volf, který již několik týdnů před vystoupením přicházel se svou kytarou k nám do třídy a nacvičoval s námi vánoční koledy. Na sv. Barboru bylo blátivé odpoledne, po sněhu ani stopy, ale v naší tělocvičně napadlo tolik sněhu, že jsme mohli postavit i sněhuláka a jezdit na saních. Dětem se vystoupení moc zdařilo, byly skvělé. A je jen škoda, že to nemohli slyšet všichni přítomní rodiče a prarodiče a to díky divákům, kteří si zřejmě přišli jen popovídat, a snaha dětí je vůbec nezajímala. Je to o to smutnější, že si toho všimly i děti a bylo jim to líto. Ráda bych poděkovala všem dětem a rodičům, kteří se podíleli na našem vystoupení. Bez Vás by žádné vystoupení nebylo. Děkuji. Bronislava Rabasová 11

12 Čerti ve škole Dne se ve škole rozzvonily zvonce a ozývalo se čertovský bububu a najednou se ve třídách všichni uklidnili. Pavla Samková, IX. třída Je to opravdu anděl? Letos bylo 6 čertů, 2 andělé a Mikuláš. Vojta Marek, IX. třída Nejprve šli na obecní úřad. Zde dostali patřičné povolení. Jakub Sádecký, IX. třída Odešli z obecního úřadu a zamířili přímo do mateřské školky, kde čerti vystrašili děti a pokračovali do školy. Michal Němec, IX. třída Mě dali kameru a Lukášovi fotoaparát. (Aby dokumentovali průběh akce, nikoli za odměnu - poznámka Mikuláše ) Šli jsme nejdřív na Obecní úřad a potom do mateřské školy. Martin Smejkal, IX. třída Nejvíce zlobivých dětí bylo ve 4. třídě. Čerti vypadali skoro jako ti opravdoví. Andělé také měli vše, křídla, paruky i krásné bílé šaty. Mikuláš byl také krásně oblečen. Nechyběl plášť, hůl a dlouhé vousy. Některé děti měly i velký strach. Ale nakonec si čerti neodnesli, no spíše neposlali žádného zlobivce do pekla. Andělé a Mikuláš jim vždy zabránili. Děti dostaly nadílku z nebes od andělů a pochvalu od Mikuláše. Lukáš Michler, IX. třída A nejhorší na konec, že jsme po sobě museli uklidit celou školu, ale myslím si, že se čerti hodně povedli. Lukáš Krátký, IX. třída Tato akce se na škole pořádá každým rokem. Líbilo se mi to, ale příští rok už to nezažiju. Všichni budeme hodní, slibujeme Jakub Čečetka, IX. třída Říká se, že čert je padlý anděl, kterého z nebe vyhnali na zem, ale proto, že nemohl zůstat ani na zemi, klesl do podzemí (peklo). Tento svátek uznávají hlavně děti, kdy je rodiče straší čerty, kteří si je potom s sebou vezmou do pekla. V Rakousku je tento den velmi vzácný, právě tady se koná velká přehlídka čertů, mají Krampusy! Ti jsou prý mnohem 12

13 horší, než obyčejný čert. Zajímavé je, že tenhle svátek se jmenuje Mikuláš, ale většinou tu jde jen o ty čerty, kteří mají rohy, zlý výraz v obličeji, ale hlavně taky pytel, do kterých házejí zlobivé děti. Zato andělé, jsou z nebe, mají bílé šaty a krásná křídla. Myslím, že tenhle svátek je hned po Vánocích nejkrásnější. Doufám, že se tahle tradice udrží ještě hodně dlouho. Jitka Stehlíková, IX. třída Bruslení ve Skutči Dne jsme jeli do Skutče. (Konala se již tradiční akce naší školy předvánoční bruslení. poznámka redakce) Já Sandra a kámoška Kristýna jsme se docela dost vyřádili. Jezdili jsme do kolečka, hráli jsme na honičku. Kristýna mě naučila jezdit na bruslích, trošku jsem padala, ale super. Závodili jsme na bruslích, Kikina pořád vítězila, já jsem někdy padala. Ale přesto jsem se to naučila. Doufám, že příště pojedeme zase!! Z pozdravem: Kristýna Chybová, Sandra Purtiková, VII. třída Tradiční Tříkrálová sbírka v Rosicích V sobotu 10. ledna 2009 proběhla "Tříkrálová sbírka 2009". Již po několik let chodí s pokladničkami žákyně a žáci naší školy. Letos se ve farní charitě Chrast u Chrudimě vybralo celkem Kč. Všem těm, kteří se účastnili, buď jako "králové", nebo přispěli korunkami, děkujeme. R. Čápová a A. Šachová Návštěva mateřské školy v 1. třídě Ve středu k nám zavítali budoucí prvňáčci. Přišli se podívat, jak to vypadá ve škole, co se naučili jejich kamarádi z I. třídy. Začali jsme hádáním pohádek podle obrázků a malí školáčci to zvládli na jedničku. Společně jsme skládali puzzle, poslouchali pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků, hledali rozdíly na obrázku a pozorovali školáky při čtení a počítání. Vše jsme zakončili tancováním na písničku Trpasličí svatba. Naučíme se to taky? Doufáme, že se jim u nás líbilo a budou se těšit do školy. Tak, malí školáčci, už se na Vás těšíme. Jitka Bumbálková, třídní učitelka I. třídy Ledová Praha Ledová Praha není sice akcí naší školy, ale již několik let se jí účastní také naši žáci. Myslím, že je to pro ně velký zážitek a proto vkládáme na toto místo zprávu o jejich putování Prahou. Za redakci časopisu Eva Malinská 13

14 V pátek jsme jeli na třídenní výlet, který se jmenuje LEDOVÁ PRAHA. Na výlet se jezdí každoročně a hlavní vedoucí je ředitelka ŽŠ Chroustovice Marie Houdková. V pátek jsme měli sraz na vlakovém nádraží v Uhersku. Z Uherska jsme asi okolo deváté hodiny ranní odjížděli osobním vlakem na vlakové nádraží do Pardubic. V Pardubicích jsme přestoupili na jiný vlak, kterým jsme jeli do Prahy. Ubytováni jsme byli v městské části Praha 4 v ZŠ Jižní IV. Když jsme se ubytovali, šli jsme na procházku Prahou. Nejvíce jsme jezdili asi autobusem, protože hned vedle školy, kde jsme byli ubytováni, byla autobusová zastávka. V pátek večer jsme šli ještě na Noční Prahu (to je taky procházka po Praze, ale večer). V sobotu jsme šli na celodenní výlet (vycházeli jsme okolo desáté hodiny ranní a vrátili jsme se asi lehce po desáté hodině večerní). Nejdříve jsme šli na Pražský hrad, pak jsme měli rozchod, po rozchodu jsme šli do Národního muzea a večer jsme šli do divadla. V neděli jsme museli být sbalení hodně brzy, protože škola musela být prázdná už o půl desáté ráno. Pak jsme měli jet na bobovou dráhu, jenomže z důvodu sněhu měli zavřeno. Tak jsme se vydali na hlavní nádraží, odkud jsme také odjížděli. Když jsme dojeli do Pardubic, tak jsme měli asi hodinu rozchod, protože jsme čekali na vlak. Z Pardubic jsme na Uhersko přijeli před třetí hodinou odpolední. Martin Šach, VI. třída Pohádkový zápis do I.třídy Haló, haló, zpráva pro všechny čtenáře Rosíku: ve středu proběhl v naší škole zápis do I. třídy, tentokrát s pejskem a kočičkou. Přivítali jsme celkem 10 budoucích prvnáčků a budeme doufat, že všichni nastoupí 1. září do I. třídy s úsměvem. A jak vše probíhalo? Malí školáčci si nejprve poslechli pohádku Jak pejsek s kočičkou pekli dort, zatímco jejich maminky nebo tatínkové vyplňovali potřebné formuláře s panem ředitelem a paní Chmelíkovou. Pak děti navštívily 4 stanoviště, kde po splnění úkolů dostaly kousek papírového dortu a omalovánku. Závěrečný úkol byl slepit a vyzdobit dort pro pejska a kočičku. A jaká byla odměna pro 14

15 všechny? No přece sladká! Kousek opravdového výborného dortu z chrastecké cukrárny! Domů si děti odnesly ještě polštářek (za ušití děkujeme paní Mládkové) a pohádkové DVD. Poděkování za přípravu příjemného odpoledne patří p. uč.bumbálkové, Pavlíkové, Rabasové a Kapiasové. Alena Šachová, budoucí učitelka I. třídy Nyní malá rekapitulace pomocí fotografií! Pejsek a kočička začínají A co dort? Musíme si ho zasloužit! Stačí? Stačí. Dobrou chuť! Třídíme odpady v rámci Recyklohraní Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. V rámci projektu Recyklohraní je naše Rosická škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny hned u vchodu do školy (po jeho obou stranách). Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, diskman, MP3 přehrávač, varné konvice, žehličky, fény, hol. strojky, videokamery, fotoaparáty, el. chůvičky atp.). 15

16 Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu průběžně zadávají. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům bude moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na Co do nádoby nepatří: baterie a akumulátory, úsporné žárovky, TV a PC monitory a elektrozařízení větších rozměrů než je naše sběrná nádoba! Bonusové body můžeme získat i za čistotu obsahu sběrných nádob (žádné vyteklé baterie!) Milí rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn. Za podporu předem děkují žáci ZŠ Rosice a za pedagogický sbor Mgr. Danuta Kapiasová. Asekol zpětný odběr elektrozařízení Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří až 5 % hmotnosti pevného domácího odpadu, téměř jako plastové obaly. V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi 8 milionů tun elektroodpadu. Co recyklovat? Recyklovat můžeme prakticky všechno. Tak jako jsme se naučili třídit plast, papír, nápojové kartony či sklo, které nosíme do sběrných nádob, můžeme se šetrně zbavit i elektrošrotu, a tím zajistit jeho recyklaci. Elektroodpadem jsou všechna elektrozařízení, která jsou pro spotřebitele nepotřebná a kterých se rozhodnou zbavit. Hovoříme-li o elektroodpadu, každý si představí běžná spotřebitelská zařízení, jako jsou televize, počítače, rádia či video a DVD rekordéry. Možná si ale neuvědomí, že do této kategorie patří i drobné elektrospotřebiče, například kalkulačky, mobilní telefony, walkmany, digitální fotoaparáty a kamery, GPS navigace či elektronické chůvičky. 16

17 K recyklaci je také potřeba odevzdávat i elektrické a elektronické hračky včetně těch, které jsou poháněny baterií či elektromotorem (autodráhy, elektronické vláčky, autíčka na ovládání, elektrické deskové hry, terče na šipky nebo různé doplňky pro batolata, dále pak elektrická vozítka, například elektrické koloběžky). K recyklaci elektroodpadu patří i vysloužilé hudební nástroje např. elektrické kytary či bicí, elektronická piana a různá příslušenství mikrofony, sluchátka (i bezdrátová), elektrické ladičky a metronomy. Elektrošrotem, až doslouží, se mohou stát i kapesní digitální hry, herní konzole či počítače pro cyklistiku a běh, výrobky pro akvaristiku (kompresory, turbíny, čerpadla, topítka apod.), chovatele (zařízení pro sledování a výcvik zvířat) a rybáře (hlásiče záběru ryby, navijáky), elektronické doplňky ke zbraním nebo dalekohledy s elektronickými prvky. I s nimi musí být specificky nakládáno. Proč baterie do koše nepatří? Použité baterie, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, vážně narušují životní prostředí a komplikují jejich další využití. Po čase se z nich mohou uvolnit škodlivé látky, které prosakují do půdy a spodních vod.třídění baterií a jejich správná likvidace se proto dostávají stále více do popředí ekologických aktivit a zájmu státní správy.v oběhu je téměř 100 milionů baterií. Každoročně se prodá téměř 100 milionů nových baterií. V každé domácnosti v ČR se v okamžiku, kdy čtete tyto informace, nachází průměrně 10 použitých baterií. Znamená to, že přes 40 milionů použitých baterií se povaluje v různých krabičkách a šuplících v našich domovech. Tyto baterie by mohly být efektivně recyklovány. Recyklace baterií přináší obrovské úspory Kovy obsažené v recyklovaných bateriích tvoří % jejich hmotnosti. Recyklací baterií se dosáhne energetických úspor na úrovni celoroční spotřeby plynu několika desítek domácnosti. Vzdělávací pořad o Africe Dne se konal v naší škole program od nadace Saga Afrika. Spočívá to v tom, že nás přijeli navštívit dva Afričané, kteří měli pro první i druhý stupeň připravený program Saga Afrika. Společnost se stejnojmenným názvem jako pořad připravila videokazetu s asi 20 minutovým 17

18 dokumentárním filmem o JAR, který jsme shlédli před akcí. Povídali nám o odlišném životě na vesnici a ve městě, o přírodě, o společnosti. Mohli jsme se zeptat i na všelijaké otázky, které nás zajímaly a oni nám s radostí na všechny odpověděli. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o afrických školách, o tom, jak děti chodí pěšky do školy spoustu kilometrů, o vesnicích, kde je velká chudoba a není zavedená ani elektřina. Na závěr jsme si společně s našimi hosty zazpívali a dokonce jsme si mohli zabubnovat na originální africké bubny. Bylo to velmi zajímavé a všem se nám to moc líbilo. Gábina Paclíková a Nicole Svobodová, IX.třída Kdo si zabubnuje s námi? No přece všichni! Redakce časopisu se omlouvá všem, kteří přispěli do naší literární soutěže. Hlasování tříd z technických důvodů neproběhlo, ale odměna nemine všechny, kteří nelenili a napsali nám příběh nebo básničku. Po jarních prázdninách Vás vyhledají naši redaktoři a donesou Vám sladkou odměnu. Redakce časopisu 18

19 SOUTĚŽE Zpráva o sběru papíru za školní rok 2008/2009 pořadí Pořadí tříd váha odevzdaného papíru (kg) třída ,80 II ,00 I ,00 IV ,00 III ,80 V ,00 VI ,00 VII ,00 VIII. 9. 0,00 IX. celkem 5 954,60 V letošním školním roce jsme opět organizovali sběr papíru. Bohužel ekonomické aspekty nám nebyly nakloněny a výkupní cena papíru značně klesla. Při ceně 20 haléřů za kilogram jsme tedy obdrželi celkem 1 028,- Kč. Peníze budou použity na další vybavení školy. Děkujeme všem, kteří přispěli nějakým kilogramem. Eva Malinská pořadí příjmení a jméno třída váha papíru (kg) 19 pořadí příjmení a jméno třída váha papíru (kg) 1. Plachý Petr II ,0 34. Procházková Kristýna II. 36,0 2. Chour Jiří I. 500,0 35. Drábek Daniel II. 35,0 3. Paclíková Michaela IV. 401,0 36. Bartoníček Jiří IV. 35,0 4. Drahošová Nikola II. 227,0 38. Dunková Valerie IV. 34,0 5. Natálie Laubová I. 223,0 40. Tesař Ondřej IV. 31,0 6. Šiba Tomáš II. 180,0 41. Slavík Tomáš II. 30,0 7. Rabas Michal V. 145,0 42. Jiroutová Karolina III. 26,5 8. Sandra Purtiková VII. 137,0 43. Jiroutová Markéta V. 26,5 9. Marel Filip III. 118,0 45. Synková Vanessa II. 25,0 10. Jiří Rajnoch I. 109,0 46. Bureš Robert III. 22,0 11. Braciník René II. 103,0 47. Jan Bureš I. 18,0 12. Žalud Michal IV. 103,0 48. Purtíková Kristýna IV. 18,0 13. Dušek Radek III. 102,0 49. Eliášková Klára V. 18,0 14. Jakoubková Zdeňka III. 96,0 50. Dobruská Monika VI. 18,0 15. Krátký Josef II. 84,0 51. Samková Petra VIII. 17,0 16. Hyksa Matěj III. 82,0 52. Moučka Pavel IV. 16,0 17. Kmec Michal IV. 82,0 53. Miroslav Gallat VII. 16,0 18. Chmelíková Martina VI. 80,0 54. Brychtová Kristýna II. 15,0 19. Žohová Kristína V. 75,3 55. Novotná Tereza III. 15,0 20. Bažant Tomáš VIII. 72,0 56. Volf Josef III. 15,0

20 21. Dan Filipov I. 67,0 57. Stehno Pavel IV. 15,0 22. Vrátilová Lenka V. 61,0 58. Zuzana Stehnová I. 14,0 23. Dostálová Míša VI. 60,0 59. Lucie Tlustá I. 11,0 24. Natália Švitorková I. 55,0 60. Kněžour Jakub II. 11,0 25. Howlett Kristopher II. 52,0 61. Pichnarčík Daniel IV. 11,0 26. Tomáš Múller I. 51,0 62. Fričková Ester II. 10,0 37. Zdeňka Kadidlová I. 50,0 63. Pavlíková Michaela II. 10,0 28. Paclík Daniel II. 50,0 64. Michlerová Barbora III. 8,0 29. Samková Hana III. 50,0 65. Pospíšilová Denisa III. 8,0 30. Pleskotová Lucie II. 43,8 66. Novák Milan IV. 8,0 31. Šmejdová Kristýna II. 43,0 67. Purtiková Nikola III. 7,5 32. Sabina Dostálová I. 40,0 68. Hesová Nicole II. 6,0 33. Dang Tomáš VIII. 40,0 69. Halamka David IV. 6,0 Turnaj ve stolním tenise Jako každoročně proběhl na naší škole turnaj ve stolním tenise, který odehrálo 14 chlapců z 6. až 9. ročníku. Finálové zápasy o 1. a 3. místo se uskutečnily v tělocvičně místo David Stupavský (6. roč.) 2. místo Lukáš Krátký (9. roč.) 3. místo Milan Vrabec (7. roč.). Díky za účast a Lukáši Krátkému za organizaci. Za rok nashledanou. Milan Línek Dne probíhalo v tělocvičně naší školy vyhlášení výsledků turnaje ve stolním tenise. Hrál se jeden finálový a jeden semifinálový zápas. Já jsem hrál proti Lukášovi Krátkému a vyhrál jsem. Byl jsem nervózní. Nakonec jsem hrál i s panem ředitelem. David Stupavský, VI. třída Semifinále Finále A ještě jedna benefice 20 Fanoušci

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 11. 11. 2008 * ročník VI * školní rok 2008/2009 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 22. 10. 2007 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 27. 10. 2009 * ročník VII * školní rok 2009/2010 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 31.1. 2006 * ročník III * školní rok 2005/2006 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 25. 6. 2008 * ročník V * školní rok 2007/2008 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * 23. 6. 2009 * ročník VI * školní rok 2008/2009 * cena 15 Kč * Obsah: Akce, které se uskutečnily

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 Ze Základní školy Vlčnov ZE ŽIVOTA TŘÍDY 2. A V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s našimi akcemi v 1. pololetí. Samozřejmě jsme se

Více

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME

SBÍRÁŠ, SBÍRÁM, SBÍRÁME ročník 7/ číslo 1 (13) Základní škola Mokrá únor 2014 strana 1 Opět vás zdravíme, neuvěřitelně po třinácté. Co k tomu dodat? Že by dneska stručně? Tady to máte rovnou horké z tiskárny, tak lehce pofoukat

Více

Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 5 číslo 1

Školní časopis Základní školy Kuželov. lní rok. ročník 5 číslo 1 olní časopis Základní školy Kuželov ročník 5 číslo 1 Takový obyčejný všední den.. Nastartováním auta a zmáčknutím tlačítka slovenské stanice Evropa 2 začíná má cesta do práce. Vracovem projíždím pouze

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2012-2013 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2012... 6 Adaptační kurz 1. ročníků SŠ - Poslův Mlýn... 7 Ať žije Podhradí!... 8 První školní den... 8 Kultura neslyšících...

Více

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem

pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem pro rodiče, žáky, pedagogy a přátele ZŠ v Řečanech nad Labem šk. rok 2014 2015 / č. 47 / vydáno 13. listopadu 2014 Vážení rodiče, nastal nový školní rok a s ním přinášíme další číslo Zpravodaje. Jeho prostřednictvím

Více

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby.

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby. ÚNOR 2009 Co dětem vlastně škola poskytuje? Jistě možnost vzdělávat se. Stává se pro ně však také určitým sociálním prostředím, ve kterém děti získávají sociální zkušenosti. Zjišťují, jaké to je být součástí

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

Samozřejmě se sportovalo, žáci vyšších ročníků se zúčastnili běhu O nejrychlejší dívku a chlapce Pardubic a přespolního běhu,

Samozřejmě se sportovalo, žáci vyšších ročníků se zúčastnili běhu O nejrychlejší dívku a chlapce Pardubic a přespolního běhu, 2 0 1 4 / 2 0 1 5 3/2014 Z OBSAHU ČÍSLA Stalo se u Veverků Už o prázdninách se uskutečnil skvělý školní tábor v Jizerských horách na chatě Zvonice. Celotáborová hra měla název Expedice Muhu aneb po stopách

Více

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE

TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Poškolák TISKNOU A KRESLÍ ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY CHVALKOVICE Loňský rok jsme se rozhodli využít možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie, neboť tyto prostředky jsou často jediným zdrojem

Více

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II

Středa 13. ledna 2010 v Benátkách nad Jizerou se pokračuje v odklizení sněhu. Na Burse, Benátky nad Jizerou II ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. února 2010 V tomto čísle najdete: Mistryně Evropy str. 4 Základní školy str. 5 7 Mateřská škola str. 8 9 Benátky a archeologie str. 15 Policie ČR informuje

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR.

CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VE ZLÍNĚ ČESKÁ 4787, 760 05 ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 ZLÍN, 2014 MGR. MIROSLAV ŠKARKA OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2011-2012 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2011-2012 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2011... 6 Slavnostní uvítání prvňáčků... 7 Adaptační kurz 1. ročníků... 7 Návštěva ze zahraničí... 8 Říjen 2011...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO 4 2010 Vážení spoluobčané, přejeme Vám klidné a příjemné prožití svátků vánočních, v novém roce hodně zdraví, pohody, spokojenosti a úspěchů. redakční rada a obecní úřad VÝSTAVA Ve dnech

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2

Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 Obsah SLOVO ÚVODEM 2 UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK 2 PROSPĚCH A DOCHÁZKA 3 ÚSPĚCHY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ PEDAGOGICKÝ SBOR 26 ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU 27 OZNAČTE SI V KALENDÁŘI ŠKOLNÍ JÍDELNA

Více

2. číslo prosinec 2011

2. číslo prosinec 2011 2. číslo prosinec 2011 ZŠ Pulická DOBRUŠKA Milí čtenáři! ÚVOD Zdravíčko přátelé! Určitě jste si všimli, že v 1. čísle našeho časopisu byl jiný nadpis, než je teď. A proč? Protože tento nadpis je víc IN!

Více

Vamberecký. zpravodaj

Vamberecký. zpravodaj Vamberecký Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší třídu. To jsme mívali napsáno na tabuli poslední týden před Vánocemi a, kupodivu, učitelé to respektovali. Klid byl, pokud jsme věřili na Ježíška.

Více

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka

Zpravodaj z Prušánek. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka Přejeme vám, milí spoluobčané, pohodové svátky vánoční prožité s vašimi nejbližšími a v novém roce hodně zdraví, lásky, spokojenosti a splnění všech vašich přání. Betlém u Pšovských, foto P. Omelka strana

Více

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY

MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY MIŠMAŠ EXPRES aneb ŽIŽKOVINY III-IV 2014/2015 1 Obsah Užijte si prázdniny, v září se těšíme na nové redaktory... 3 Monika Němečková miluje tvoření všeho druhu... 4 Bezpečnost hlídá vrátný Zdeněk Franc...

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více