ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROSÍK. Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO. rosického občasníku žáků ZŠ Rosice"

Transkript

1 ROSÍK Noviny plné novinek aneb co se děje ve škole i za školou ČÍSLO rosického občasníku žáků ZŠ Rosice * * ročník VI * školní rok 2008/2009 * cena 15 Kč *

2 Obsah: Akce, které se uskutečnily a uskuteční na naší škole...2 Ředitelské okénko... 3 Žákovský parlament Koutek Komunitní školy; Koutek výchovného poradenství Školní družina Školní akce Soutěže Projektové dny Čínský horoskop...29 Pro chytré hlavy Pohádka na závěr Akce, které se uskutečnily na naší škole v listopadu, prosinci, lednu a únoru Návštěva ekocentra Pasíčka Odeslány práce do výtvarné soutěže Sluníčko Volby do školské rady Divadelní představení: Sněhurka Celoškolní přednáška o třídění odpadů: Tonda obal na cestách Vánoční jarmark Mikuláš ve škole Bruslení ve Skutči Pololetní vysvědčení Třídenní seminář pro učitele ekocentrum Oucmanice 4.2. Zápis do I. třídy SAGA AFRIKA projekt o životě v Africe pro I. i II. stupeň Některé akce, které se uskuteční na naší škole v únoru, březnu a dubnu Masopust 6.3. Školní ples Konzultační den Odevzdání přihlášek ke studiu na SŠ a SOU Den otevřených dveří 8.4. Velikonoční jarmark Velikonoční prázdniny Čtvrtletní pedagogická rada Den Země Přijímací zkoušky Testy SCIO 2

3 Ředitelské okénko V novém kalendářním roce přináší ředitelské okénko následující informace: A) Doplnění školního řádu o zásadách používání mobilních telefonů žáky bylo schváleno na lednovém zasedání Školské rady. Pro připomenutí: Dodatek 2 z : Doplnění čl. I, A. PRÁVA POVINNOSTI ŽÁKŮ, bod 17 Fotografovat či natáčet mobilním telefonem či jiným přístrojem lze pouze se souhlasem učitele. Při výuce je mobilní telefon vypnutý. Při porušení těchto pravidel může učitel žákovi mobilní telefon (přístroj) zabavit a vrátit následně až jeho rodičům. Zabavený přístroj se vydává v podatelně školy. B) Ve středu 11. března 2009 se koná další KONZULTAČNÍ DEN (od 15 do 17 hod.). Choďte i s dětmi, vždyť je to o nich a jistě k tomu mají co říci. V případě, že Vám daný termín nevyhovuje, neváhejte kontaktovat učitele a domluvte si individuální termín. C) V sobotu 21. března 2009 se bude konat Den otevřených dveří. Škola bude otevřena pro všechny, kteří mají zájem vidět, jak dnešní rosická škola vypadá a také všichni ti, kteří se chtějí seznámit s činností a fungováním Komunitní školy Rosice, o.s. Při této příležitosti bude i slavnostně představeno nové logo školy. Občerstvení (opět ve stylu fair-trade) zajištěno. D) V měsíci březnu plánujeme navštívit se žákovským parlamentem poslaneckou sněmovnu České republiky. Milan Barták, ředitel školy I časopis Rosík by Vás rád pozval 3

4 Již v minulém čísle časopisu jsme Vám přinesli zprávu o vzniku Žákovského parlamentu, který vznikl na naší škole. Jaká aktuální témata a problémy jeho členové řeší, Vás bude informovat nová rubrika. Redakce časopisu Dne: ažákovský parlamenta Zápis z 1. schůzky školního parlamentu Přítomni: M. Barták, M. Kohoutová Zástupci jednotlivých tříd: 2.tř. Nicole Hesová 4.tř. Barbora Chytilová 6.tř. Martina Chmelíková 8.tř. Tomáš Bažant 3.tř. Denisa Pospíšilová 5.tř. Markéta Jiroutová 7.tř. Hedvika Chourová 9.tř. Lukáš Krátký Program: Představení - zvolení zástupci jednotlivých tříd Pravomoce ŽP Povinnosti člena ŽP Struktura a vnitřní řád ŽP Volba předsedy ŽP (zvolen Lukáš Krátký) Volba zapisovatele schůzek ŽP (zvolena Hedvika Chourová) Úkoly: Zajistit náhradníka, který se bude účastnit schůzek ŽP v případě nepřítomnosti zvoleného zástupce třídy (zodpovídají zástupci jednotlivých tříd) Dne: Zápis z 2. schůzky školního parlamentu Přítomni: M. Kohoutová, L. Kociánová Zástupci jednotlivých tříd: 2.tř. Nicole Hesová 4.tř. Barbora Chytilová 6.tř. Martina Chmelíková 8.tř. Tomáš Bažant 3.tř. Denisa Pospíšilová 5.tř. Markéta Jiroutová 7.tř. Hedvika Chourová 9.tř. Lukáš Krátký Program: Stanovení náhradníků, kteří se budou účastnit schůzek ŽP v případě nepřítomnosti 4

5 zvoleného zástupce třídy: 2.tř. Ester Fričková 4.tř. Michaela Paclíková 6.tř. Michaela Dostálová 8.tř. Tomáš Freiberg 3.tř. Aneta Jiroutová 5.tř. Kristýna Hanslová 7.tř. David Smejkal 9.tř. Nicole Svobodová Finanční prostředky z vánočního jarmarku návrhy využití: 1. Hamzova léčebna Luže 2. Adopce na dálku 3. Počítačová učebna - 1. patro (deskové hry, stolní kopaná aj.) 4. Zlepšení prostředí okolí školy, lavičky apod. Různé: - V tělocvičně obtáhnout čáry - Využití knihovny stanovený rozvrh, možnost využít počítače v knihovně, pracovat zde na referátech - Podle možností umístit ve třídách stolní hry, jejich využití o přestávkách Úkoly: Seznámit spolužáky v jednotlivých třídách s možnostmi využití financí, vybrat návrh Dne: Zápis z 3. schůzky školního parlamentu Přítomni: M. Kohoutová, M. Barták Zástupci jednotlivých tříd: 2.tř. Nicole Hesová 5.tř. Markéta Jiroutová 7.tř. Hedvika Chourová 4.tř. Barbora Chytilová 6.tř. Martina Chmelíková 8.tř. Tomáš Freiberg 9.tř. Lukáš Krátký Program: Návrhy jednotlivých tříd, kam přispět finance z jarmarku: 9. tř. Deskové hry, tělocvična (florbalové brány) 8. tř. Deskové hry 7. tř. Hamzova léčebna, deskové hry, tělocvična 6. tř. Deskové hry 5. tř. Adopce na dálku, lavičky 4. tř. Hamzova léčebna, deskové hry 2. tř. Adopce na dálku Úkoly: Zjistit ve třídách kdo by měl zájem hrát ping-pong Dohodnout se ve třídách jakou hru vybrat S první třídou se domluví třídní učitel Zapsala: Hedvika Chourová 5

6 I velcí mohou do školy aneb koutek Komunitní školy V rámci koutku Komunitní školy jsme Vám již v minulém čísle přinesli rozhovor s lektorkou anglických kurzů. V tomto čísle Vám představíme Jaroslava Kociána, vedoucího kroužku karate. Můžete se těšit a tipovat, koho oslovíme příště. 1. Jak hodnotíte spolupráci s KOŠ? Velmi pozitivně. 2. Uvažujete o dlouhodobé spolupráci? Proč ne. 3. Proč jste se rozhodl kroužek karate vést? Návrat ke kořenům. 4. Je to Váš koníček, zabýváte se jím ve volném čase? Ano, je to můj koníček, profesí jsem mechanik fotografické techniky. 5. Kde a jak získáváte zkušenosti/vědomosti. Vzděláváte se? Zkušenosti získávám na seminářích, kde se zároveň i vzdělávám. Sám chodím na osobní tréninky. 6. Jak jste spokojen se svými svěřenci? Jak s kterými. 7. Co Vám přináší vedení kroužku karate? Filosofii, tradice, jistotu, zdraví. Koutek výchovného poradenství Den rozhodnutí pro naše deváťáky se nezadržitelně blíží! Datum je dnem, kdy žáci IX. tříd musí doručit přihlášku ke studiu na střední odborné školy, nebo střední odborná učiliště, které si po zralé úvaze vybrali. Vzhledem k novele školského zákona nastalo v tomto případě několik zásadních změn. Jak mají žáci a jejich zákonní zástupci postupovat při jednotlivých krocích, jim snad usnadní následující. Přeji Vám dobrou volbu pro další cestu životem! Eva Malinská, výchovná poradkyně 6

7 Přijímací řízení 2009 krok za krokem Informační leták pro žáky 9. ročníků ZŠ a jejich rodiče Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky - do 15. března Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace na zvážit svoje možnosti Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol Poradit se s výchovným poradcem Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala o ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do 31. ledna Obstarat si 1-3 přihlášky buď v ZŠ nebo v prodejnách SEVT nebo opatřit na web stránkách MŠMT Vyplnit přihlášku/y a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ Odevzdat přihlášky střední škole - do 15. března Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek - do 15. března Co dělat do doby přijímacích zkoušek do 22. dubna Škola pořádá přijímací zkoušky od do Očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dní před určeným termínem zkoušky (nebo informaci, že na základě kritérií se ji nemusím zúčastnit) V případě, že se termíny dvou zkoušek shodují, rozhodnout se pro obor, který se mi zdá lepší Nemohu-li se z vážných důvodů zkoušky účastnit, omluvit se nejpozději do 3 dnů od termínu zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu Škola nepořádá přijímací zkoušky Očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí (může přijít kdykoliv po 16. březnu) Co dělat po přijímacích zkouškách - po zaslání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí Očekávat rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do oboru vzdělání do 3 pracovních dnů po ukončení zkoušky (nebo dříve, pokud nebyla zkouška podmínkou) Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště (nebo ve škole, ) na poště je uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené) V případě přijetí Do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí zaslat řediteli SŠ zápisový lístek Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem V případě nepřijetí Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek) Nevyjde-li odvolání (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti ve 2. kole na www stránkách krajského úřadu nebo 7 zvolené další školy

8 Několik zásadních rozdílů mezi předchozím a současným přijímacím řízením na střední školu V prvním kole se může uchazeč přihlásit až na 3 obory vzdělání Přihláška se podává přímo střední škole/-ám, kam se uchazeč hlásí Kritéria pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do konce ledna Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí škola, o která nevypisuje přijímací zkoušky, může poslat bezprostředně po termínu pro doručení přihlášek (po 15. březnu); o která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky (v období od 22. dubna až 7. května) Přijetí je třeba potvrdit do 5 pracovních dnů od doručení kladného rozhodnutí odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy; o zápisový lístek uchazeč ze základní školy obdrží v základní škole o zápisový lístek je možno vzít zpět a dát na jinou střední školu Zkrácené termíny řízení, např. o rozhodnutí je uloženo na poště 5 pracovních (7 kalendářních) dní, pak je považováno za doručené o v případě, že se chce uchazeč odvolat proti nepřijetí, je nutné podat odvolání řediteli střední školy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí ŠKOLNÍ DRUŽINA Vánoční posezení ve školní družině Tak, jako každý rok i letos jsme uskutečnili v naší školní družině vánoční posezení s dárky a cukrovíčkem nejen ode mě, ale též kdo z žáčků mohl, pár kousků přinesl. Kuchařky nám k tomu uvařili výborný čaj. Děti se na tento den moc těšily. Na závěr si děti rozdělily dárečky, zazpívaly koledy, a zatancovaly. Závěr roku se nám v naší školní družině opravdu vydařil a do nového roku 2009 přejeme nejen sobě, ale též redakci časopisu a všem žákům - maličko štěstíčka, více zdravíčka a hlavně úspěchy ve výuce. A. Dostálová, vychovatelka ŠD Poslední den školy před vánočními prázdninami jsme měli ve školní družině posezení s cukrovím, koledami a dárky. Moc se mi to líbilo a moc jsem se na to těšila. Sabinka Dostálová a Andrejka Tlapáková, I. třída Vánoční posezení ve školní družině se mi moc líbilo a moc jsem se těšil. Dostal jsem od kamaráda traktor. Měl jsem radost. Cukroví bylo moc dobré. Jožánek Volf, III. třída 8

9 Na vánoční posezení v naší školní družině jsem se moc těšila. Hlavně na dárečky, které jsme si připravovali pro kamarády, také cukroví bylo moc dobré, paní vychovatelka moc dobře peče. A my jsme se mohli těšit na Vánoce doma. Anetka Jirsáková, III. třída Stavíme iglú Protože napadlo dost sněhu, chodili jsme s paní vychovatelkou stavět k mostu iglú. Chodili jsme několik dní, než se nám podařilo ho postavit a potom začalo teplo, a naše iglú se rozteklo. Matěj, Andrejka, Esterka, Zdenička, Hanička - ŠD Chodili jsme stavět iglú, ale nás to nebavilo, tak jsme motali velké koule a ty jsme pouštěli po Žejbru. Radek Dušek, Filip Marel, Bertík Bureš Protože pěkně mrzlo, chodili jsme na led, kdo chtěl, mohl bruslit, ale nás bavilo se klouzat a hrát různé hry na ledě. Také jsme pomáhali led škrabat, hlavně před "Maškarádou" na ledě. Teď už na led nechodíme, protože není tak pevný, aby byl pro nás bezpečný. žáci ŠD Soutěž jazykolamů Zdá se, že je to jednoduché, ale není. Protože toto děláme ve družině už déle, známe jazykolamy zpaměti a tak soutěžíme nejen ve výslovnosti, ale též v pamatování si textu. Soutěžíme, každý sám za sebe a též si každý počítáme body, které nám byly uděleny. Je to docela fajn. žáci ŠD ŠKOLNÍ AKCE Ekocentrum Pasíčka Jednoho dne ( ) třída navštívily ekocentrum Pasíčka. Je to taková stanice, do které se dávají buď zvířata, která jsme našli, nebo zvířata, která jsou nemocná. Právě v této stanici naše škola adoptovala jedno ze zvířat-veverku. Bylo tam opravdu hodně zvířat např. liška obecná, liška polární, rys ostrovid, veverky obecné, kozy, divoká prasata atd. O zvířatech nám vyprávěl nějaký pán a paní, kteří se o tuto stanici starají. Pokud najdete nějaké zvíře zraněné, určitě bych doporučila dát ho do této stanice. Jiřka Šimonová, VI. třída Není tu někde Budulínek? 9

10 Sněhurka a sedm trpaslíků očima žáků 3. třídy V pondělí bylo v tělocvičně představení o Sněhurce. Líbil se mi trpaslík Šmudla s červenou čepicí a s velkýma ušima. Pohádka šťastně skončila a všem se moc líbila. Matěj Hyksa Matěj Hyksa U nás ve škole bylo loutkové divadlo s představením o Sněhurce. Bylo se na něj dívat hodně dětí. Přišla i mateřská školka. Mně se představení líbilo. Pěkné byly i postavičky, nejvíc se mi líbil Šmudla s červenou čepičkou a velkými oušky. Kája Jiroutová Z. Jakoubková Vánoční jarmark Dne se v naší Základní škole Rosice konal Vánoční jarmark. Jeho přípravy se konaly od 15.00, samotný jarmark začínal v Bylo připraveno ohromné množství zboží, které si mohli lidé zakoupit. Byly tady: perníčky, korálky, výrobky z proutí, keramika, atd. Žáci prvního stupně měli připravené vystoupení, které na začátku jarmarku ukázali. Děti si mohly u pana učitele Linka vyrobit svíčku. Já s Pavlou Samkovou jsme pomáhaly se svíčkami. Byl tam s námi pan učitel Línek a paní učitelka Bumbálková. Já jsem u pana učitele Línka byla velmi spokojená. Já jsem tam vlastně dávala vosk na radiátor, aby se vosk ohřál. Pavla a pan učitel Línek s paní učitelkou Bumbálkovou pomáhali dětem při výrobě. Někteří si dělali i více svíček než jednu, aby měli dárek pro příbuzné. Hodně dětí si přišlo udělat svíčku a v jednu chvíli jsme je ani nestíhali obsloužit. 10

11 Po škole také chodili dva andělé. Gábina Paclíková a Petra Bartoníčková, která přišla na poslední chvíli, ale hlavně že přišla. Chodili po tělocvičně a třídách a nabízeli lidem štěstíčka. Štěstíčka byla ukrytá v papírových sáčcích. Když si ho lidé koupili, objevili nějaký keramický výrobek. Lidé také přispívali dobrovolným vstupným. Občerstvení bylo připraveno v kavárničce. Myslím si, že i ochota žáků, že budou pomáhat ostatním učitelům u určitých stánků, byla velmi dobrá. Mně se nejvíc líbily korálky u paní učitelky Kociánové, zdobení perníčků a výroba svíček. U zdobení perníčků si mohly děti ozdobit perníček, jak chtěly. Musely si ho ale koupit. Dětem se to velmi líbilo. Myslím si, že se tento jarmark velmi povedl a přála bych škole, aby měla vždycky takhle hojnou účast jako tento rok. Michala Šimonová, IX. třída Hrátky na sněhu = vystoupení žáků III. třídy na Vánočním jarmarku Ve středu 4. prosince se konal již tradiční Vánoční jarmark. Žáci třetí třídy se na něj velice pilně připravovali, učili se básničky a písničky a s vydatnou pomocí rodičů si připravovali krásné zimní kostýmy. S přípravou na vystoupení si dal hodně práce i pan Petr Volf, který již několik týdnů před vystoupením přicházel se svou kytarou k nám do třídy a nacvičoval s námi vánoční koledy. Na sv. Barboru bylo blátivé odpoledne, po sněhu ani stopy, ale v naší tělocvičně napadlo tolik sněhu, že jsme mohli postavit i sněhuláka a jezdit na saních. Dětem se vystoupení moc zdařilo, byly skvělé. A je jen škoda, že to nemohli slyšet všichni přítomní rodiče a prarodiče a to díky divákům, kteří si zřejmě přišli jen popovídat, a snaha dětí je vůbec nezajímala. Je to o to smutnější, že si toho všimly i děti a bylo jim to líto. Ráda bych poděkovala všem dětem a rodičům, kteří se podíleli na našem vystoupení. Bez Vás by žádné vystoupení nebylo. Děkuji. Bronislava Rabasová 11

12 Čerti ve škole Dne se ve škole rozzvonily zvonce a ozývalo se čertovský bububu a najednou se ve třídách všichni uklidnili. Pavla Samková, IX. třída Je to opravdu anděl? Letos bylo 6 čertů, 2 andělé a Mikuláš. Vojta Marek, IX. třída Nejprve šli na obecní úřad. Zde dostali patřičné povolení. Jakub Sádecký, IX. třída Odešli z obecního úřadu a zamířili přímo do mateřské školky, kde čerti vystrašili děti a pokračovali do školy. Michal Němec, IX. třída Mě dali kameru a Lukášovi fotoaparát. (Aby dokumentovali průběh akce, nikoli za odměnu - poznámka Mikuláše ) Šli jsme nejdřív na Obecní úřad a potom do mateřské školy. Martin Smejkal, IX. třída Nejvíce zlobivých dětí bylo ve 4. třídě. Čerti vypadali skoro jako ti opravdoví. Andělé také měli vše, křídla, paruky i krásné bílé šaty. Mikuláš byl také krásně oblečen. Nechyběl plášť, hůl a dlouhé vousy. Některé děti měly i velký strach. Ale nakonec si čerti neodnesli, no spíše neposlali žádného zlobivce do pekla. Andělé a Mikuláš jim vždy zabránili. Děti dostaly nadílku z nebes od andělů a pochvalu od Mikuláše. Lukáš Michler, IX. třída A nejhorší na konec, že jsme po sobě museli uklidit celou školu, ale myslím si, že se čerti hodně povedli. Lukáš Krátký, IX. třída Tato akce se na škole pořádá každým rokem. Líbilo se mi to, ale příští rok už to nezažiju. Všichni budeme hodní, slibujeme Jakub Čečetka, IX. třída Říká se, že čert je padlý anděl, kterého z nebe vyhnali na zem, ale proto, že nemohl zůstat ani na zemi, klesl do podzemí (peklo). Tento svátek uznávají hlavně děti, kdy je rodiče straší čerty, kteří si je potom s sebou vezmou do pekla. V Rakousku je tento den velmi vzácný, právě tady se koná velká přehlídka čertů, mají Krampusy! Ti jsou prý mnohem 12

13 horší, než obyčejný čert. Zajímavé je, že tenhle svátek se jmenuje Mikuláš, ale většinou tu jde jen o ty čerty, kteří mají rohy, zlý výraz v obličeji, ale hlavně taky pytel, do kterých házejí zlobivé děti. Zato andělé, jsou z nebe, mají bílé šaty a krásná křídla. Myslím, že tenhle svátek je hned po Vánocích nejkrásnější. Doufám, že se tahle tradice udrží ještě hodně dlouho. Jitka Stehlíková, IX. třída Bruslení ve Skutči Dne jsme jeli do Skutče. (Konala se již tradiční akce naší školy předvánoční bruslení. poznámka redakce) Já Sandra a kámoška Kristýna jsme se docela dost vyřádili. Jezdili jsme do kolečka, hráli jsme na honičku. Kristýna mě naučila jezdit na bruslích, trošku jsem padala, ale super. Závodili jsme na bruslích, Kikina pořád vítězila, já jsem někdy padala. Ale přesto jsem se to naučila. Doufám, že příště pojedeme zase!! Z pozdravem: Kristýna Chybová, Sandra Purtiková, VII. třída Tradiční Tříkrálová sbírka v Rosicích V sobotu 10. ledna 2009 proběhla "Tříkrálová sbírka 2009". Již po několik let chodí s pokladničkami žákyně a žáci naší školy. Letos se ve farní charitě Chrast u Chrudimě vybralo celkem Kč. Všem těm, kteří se účastnili, buď jako "králové", nebo přispěli korunkami, děkujeme. R. Čápová a A. Šachová Návštěva mateřské školy v 1. třídě Ve středu k nám zavítali budoucí prvňáčci. Přišli se podívat, jak to vypadá ve škole, co se naučili jejich kamarádi z I. třídy. Začali jsme hádáním pohádek podle obrázků a malí školáčci to zvládli na jedničku. Společně jsme skládali puzzle, poslouchali pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků, hledali rozdíly na obrázku a pozorovali školáky při čtení a počítání. Vše jsme zakončili tancováním na písničku Trpasličí svatba. Naučíme se to taky? Doufáme, že se jim u nás líbilo a budou se těšit do školy. Tak, malí školáčci, už se na Vás těšíme. Jitka Bumbálková, třídní učitelka I. třídy Ledová Praha Ledová Praha není sice akcí naší školy, ale již několik let se jí účastní také naši žáci. Myslím, že je to pro ně velký zážitek a proto vkládáme na toto místo zprávu o jejich putování Prahou. Za redakci časopisu Eva Malinská 13

14 V pátek jsme jeli na třídenní výlet, který se jmenuje LEDOVÁ PRAHA. Na výlet se jezdí každoročně a hlavní vedoucí je ředitelka ŽŠ Chroustovice Marie Houdková. V pátek jsme měli sraz na vlakovém nádraží v Uhersku. Z Uherska jsme asi okolo deváté hodiny ranní odjížděli osobním vlakem na vlakové nádraží do Pardubic. V Pardubicích jsme přestoupili na jiný vlak, kterým jsme jeli do Prahy. Ubytováni jsme byli v městské části Praha 4 v ZŠ Jižní IV. Když jsme se ubytovali, šli jsme na procházku Prahou. Nejvíce jsme jezdili asi autobusem, protože hned vedle školy, kde jsme byli ubytováni, byla autobusová zastávka. V pátek večer jsme šli ještě na Noční Prahu (to je taky procházka po Praze, ale večer). V sobotu jsme šli na celodenní výlet (vycházeli jsme okolo desáté hodiny ranní a vrátili jsme se asi lehce po desáté hodině večerní). Nejdříve jsme šli na Pražský hrad, pak jsme měli rozchod, po rozchodu jsme šli do Národního muzea a večer jsme šli do divadla. V neděli jsme museli být sbalení hodně brzy, protože škola musela být prázdná už o půl desáté ráno. Pak jsme měli jet na bobovou dráhu, jenomže z důvodu sněhu měli zavřeno. Tak jsme se vydali na hlavní nádraží, odkud jsme také odjížděli. Když jsme dojeli do Pardubic, tak jsme měli asi hodinu rozchod, protože jsme čekali na vlak. Z Pardubic jsme na Uhersko přijeli před třetí hodinou odpolední. Martin Šach, VI. třída Pohádkový zápis do I.třídy Haló, haló, zpráva pro všechny čtenáře Rosíku: ve středu proběhl v naší škole zápis do I. třídy, tentokrát s pejskem a kočičkou. Přivítali jsme celkem 10 budoucích prvnáčků a budeme doufat, že všichni nastoupí 1. září do I. třídy s úsměvem. A jak vše probíhalo? Malí školáčci si nejprve poslechli pohádku Jak pejsek s kočičkou pekli dort, zatímco jejich maminky nebo tatínkové vyplňovali potřebné formuláře s panem ředitelem a paní Chmelíkovou. Pak děti navštívily 4 stanoviště, kde po splnění úkolů dostaly kousek papírového dortu a omalovánku. Závěrečný úkol byl slepit a vyzdobit dort pro pejska a kočičku. A jaká byla odměna pro 14

15 všechny? No přece sladká! Kousek opravdového výborného dortu z chrastecké cukrárny! Domů si děti odnesly ještě polštářek (za ušití děkujeme paní Mládkové) a pohádkové DVD. Poděkování za přípravu příjemného odpoledne patří p. uč.bumbálkové, Pavlíkové, Rabasové a Kapiasové. Alena Šachová, budoucí učitelka I. třídy Nyní malá rekapitulace pomocí fotografií! Pejsek a kočička začínají A co dort? Musíme si ho zasloužit! Stačí? Stačí. Dobrou chuť! Třídíme odpady v rámci Recyklohraní Naše škola se zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů. Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře. V rámci projektu Recyklohraní je naše Rosická škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie a drobné elektrozařízení. Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASEKOL a ECOBAT jsou umístěny hned u vchodu do školy (po jeho obou stranách). Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, diskman, MP3 přehrávač, varné konvice, žehličky, fény, hol. strojky, videokamery, fotoaparáty, el. chůvičky atp.). 15

16 Naši žáci se mohou zapojit také do zábavných her a soutěží, výtvarných či fotografických úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu průběžně zadávají. Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola body, za něž žákům bude moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Katalog odměn a další informace o projektu jsou Vám k dispozici na Co do nádoby nepatří: baterie a akumulátory, úsporné žárovky, TV a PC monitory a elektrozařízení větších rozměrů než je naše sběrná nádoba! Bonusové body můžeme získat i za čistotu obsahu sběrných nádob (žádné vyteklé baterie!) Milí rodiče, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé drobné elektrospotřebiče, věnujte je svým dětem. Zajistíte tak jejich recyklaci a svým dětem pomůžete získat body na nákup odměn. Za podporu předem děkují žáci ZŠ Rosice a za pedagogický sbor Mgr. Danuta Kapiasová. Asekol zpětný odběr elektrozařízení Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní tvoří až 5 % hmotnosti pevného domácího odpadu, téměř jako plastové obaly. V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi 8 milionů tun elektroodpadu. Co recyklovat? Recyklovat můžeme prakticky všechno. Tak jako jsme se naučili třídit plast, papír, nápojové kartony či sklo, které nosíme do sběrných nádob, můžeme se šetrně zbavit i elektrošrotu, a tím zajistit jeho recyklaci. Elektroodpadem jsou všechna elektrozařízení, která jsou pro spotřebitele nepotřebná a kterých se rozhodnou zbavit. Hovoříme-li o elektroodpadu, každý si představí běžná spotřebitelská zařízení, jako jsou televize, počítače, rádia či video a DVD rekordéry. Možná si ale neuvědomí, že do této kategorie patří i drobné elektrospotřebiče, například kalkulačky, mobilní telefony, walkmany, digitální fotoaparáty a kamery, GPS navigace či elektronické chůvičky. 16

17 K recyklaci je také potřeba odevzdávat i elektrické a elektronické hračky včetně těch, které jsou poháněny baterií či elektromotorem (autodráhy, elektronické vláčky, autíčka na ovládání, elektrické deskové hry, terče na šipky nebo různé doplňky pro batolata, dále pak elektrická vozítka, například elektrické koloběžky). K recyklaci elektroodpadu patří i vysloužilé hudební nástroje např. elektrické kytary či bicí, elektronická piana a různá příslušenství mikrofony, sluchátka (i bezdrátová), elektrické ladičky a metronomy. Elektrošrotem, až doslouží, se mohou stát i kapesní digitální hry, herní konzole či počítače pro cyklistiku a běh, výrobky pro akvaristiku (kompresory, turbíny, čerpadla, topítka apod.), chovatele (zařízení pro sledování a výcvik zvířat) a rybáře (hlásiče záběru ryby, navijáky), elektronické doplňky ke zbraním nebo dalekohledy s elektronickými prvky. I s nimi musí být specificky nakládáno. Proč baterie do koše nepatří? Použité baterie, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, vážně narušují životní prostředí a komplikují jejich další využití. Po čase se z nich mohou uvolnit škodlivé látky, které prosakují do půdy a spodních vod.třídění baterií a jejich správná likvidace se proto dostávají stále více do popředí ekologických aktivit a zájmu státní správy.v oběhu je téměř 100 milionů baterií. Každoročně se prodá téměř 100 milionů nových baterií. V každé domácnosti v ČR se v okamžiku, kdy čtete tyto informace, nachází průměrně 10 použitých baterií. Znamená to, že přes 40 milionů použitých baterií se povaluje v různých krabičkách a šuplících v našich domovech. Tyto baterie by mohly být efektivně recyklovány. Recyklace baterií přináší obrovské úspory Kovy obsažené v recyklovaných bateriích tvoří % jejich hmotnosti. Recyklací baterií se dosáhne energetických úspor na úrovni celoroční spotřeby plynu několika desítek domácnosti. Vzdělávací pořad o Africe Dne se konal v naší škole program od nadace Saga Afrika. Spočívá to v tom, že nás přijeli navštívit dva Afričané, kteří měli pro první i druhý stupeň připravený program Saga Afrika. Společnost se stejnojmenným názvem jako pořad připravila videokazetu s asi 20 minutovým 17

18 dokumentárním filmem o JAR, který jsme shlédli před akcí. Povídali nám o odlišném životě na vesnici a ve městě, o přírodě, o společnosti. Mohli jsme se zeptat i na všelijaké otázky, které nás zajímaly a oni nám s radostí na všechny odpověděli. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o afrických školách, o tom, jak děti chodí pěšky do školy spoustu kilometrů, o vesnicích, kde je velká chudoba a není zavedená ani elektřina. Na závěr jsme si společně s našimi hosty zazpívali a dokonce jsme si mohli zabubnovat na originální africké bubny. Bylo to velmi zajímavé a všem se nám to moc líbilo. Gábina Paclíková a Nicole Svobodová, IX.třída Kdo si zabubnuje s námi? No přece všichni! Redakce časopisu se omlouvá všem, kteří přispěli do naší literární soutěže. Hlasování tříd z technických důvodů neproběhlo, ale odměna nemine všechny, kteří nelenili a napsali nám příběh nebo básničku. Po jarních prázdninách Vás vyhledají naši redaktoři a donesou Vám sladkou odměnu. Redakce časopisu 18

19 SOUTĚŽE Zpráva o sběru papíru za školní rok 2008/2009 pořadí Pořadí tříd váha odevzdaného papíru (kg) třída ,80 II ,00 I ,00 IV ,00 III ,80 V ,00 VI ,00 VII ,00 VIII. 9. 0,00 IX. celkem 5 954,60 V letošním školním roce jsme opět organizovali sběr papíru. Bohužel ekonomické aspekty nám nebyly nakloněny a výkupní cena papíru značně klesla. Při ceně 20 haléřů za kilogram jsme tedy obdrželi celkem 1 028,- Kč. Peníze budou použity na další vybavení školy. Děkujeme všem, kteří přispěli nějakým kilogramem. Eva Malinská pořadí příjmení a jméno třída váha papíru (kg) 19 pořadí příjmení a jméno třída váha papíru (kg) 1. Plachý Petr II ,0 34. Procházková Kristýna II. 36,0 2. Chour Jiří I. 500,0 35. Drábek Daniel II. 35,0 3. Paclíková Michaela IV. 401,0 36. Bartoníček Jiří IV. 35,0 4. Drahošová Nikola II. 227,0 38. Dunková Valerie IV. 34,0 5. Natálie Laubová I. 223,0 40. Tesař Ondřej IV. 31,0 6. Šiba Tomáš II. 180,0 41. Slavík Tomáš II. 30,0 7. Rabas Michal V. 145,0 42. Jiroutová Karolina III. 26,5 8. Sandra Purtiková VII. 137,0 43. Jiroutová Markéta V. 26,5 9. Marel Filip III. 118,0 45. Synková Vanessa II. 25,0 10. Jiří Rajnoch I. 109,0 46. Bureš Robert III. 22,0 11. Braciník René II. 103,0 47. Jan Bureš I. 18,0 12. Žalud Michal IV. 103,0 48. Purtíková Kristýna IV. 18,0 13. Dušek Radek III. 102,0 49. Eliášková Klára V. 18,0 14. Jakoubková Zdeňka III. 96,0 50. Dobruská Monika VI. 18,0 15. Krátký Josef II. 84,0 51. Samková Petra VIII. 17,0 16. Hyksa Matěj III. 82,0 52. Moučka Pavel IV. 16,0 17. Kmec Michal IV. 82,0 53. Miroslav Gallat VII. 16,0 18. Chmelíková Martina VI. 80,0 54. Brychtová Kristýna II. 15,0 19. Žohová Kristína V. 75,3 55. Novotná Tereza III. 15,0 20. Bažant Tomáš VIII. 72,0 56. Volf Josef III. 15,0

20 21. Dan Filipov I. 67,0 57. Stehno Pavel IV. 15,0 22. Vrátilová Lenka V. 61,0 58. Zuzana Stehnová I. 14,0 23. Dostálová Míša VI. 60,0 59. Lucie Tlustá I. 11,0 24. Natália Švitorková I. 55,0 60. Kněžour Jakub II. 11,0 25. Howlett Kristopher II. 52,0 61. Pichnarčík Daniel IV. 11,0 26. Tomáš Múller I. 51,0 62. Fričková Ester II. 10,0 37. Zdeňka Kadidlová I. 50,0 63. Pavlíková Michaela II. 10,0 28. Paclík Daniel II. 50,0 64. Michlerová Barbora III. 8,0 29. Samková Hana III. 50,0 65. Pospíšilová Denisa III. 8,0 30. Pleskotová Lucie II. 43,8 66. Novák Milan IV. 8,0 31. Šmejdová Kristýna II. 43,0 67. Purtiková Nikola III. 7,5 32. Sabina Dostálová I. 40,0 68. Hesová Nicole II. 6,0 33. Dang Tomáš VIII. 40,0 69. Halamka David IV. 6,0 Turnaj ve stolním tenise Jako každoročně proběhl na naší škole turnaj ve stolním tenise, který odehrálo 14 chlapců z 6. až 9. ročníku. Finálové zápasy o 1. a 3. místo se uskutečnily v tělocvičně místo David Stupavský (6. roč.) 2. místo Lukáš Krátký (9. roč.) 3. místo Milan Vrabec (7. roč.). Díky za účast a Lukáši Krátkému za organizaci. Za rok nashledanou. Milan Línek Dne probíhalo v tělocvičně naší školy vyhlášení výsledků turnaje ve stolním tenise. Hrál se jeden finálový a jeden semifinálový zápas. Já jsem hrál proti Lukášovi Krátkému a vyhrál jsem. Byl jsem nervózní. Nakonec jsem hrál i s panem ředitelem. David Stupavský, VI. třída Semifinále Finále A ještě jedna benefice 20 Fanoušci

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 VŠERUBÁČEK Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 Ahoj moji kamarádi, letos naposledy se k Vám hlásím Máme tady jarní besídku, kde se s námi loučí naši páťáci. Byl to

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání

PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání PROSINEC, LEDEN, ÚNOR 2016 8. vydání Mateřská škola Přeštice, ulice Dukelská 1 Vážení rodiče, opět se společně s námi setkáváte díky časopisu Dukeláček, který Vám i nadále bude přinášet dění v naší mateřské

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole.

ZÁŘÍ. 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. ZÁŘÍ 1.9. 2009 Opět začal nový školní rok. Prázdniny utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší škole. kol. Nejvíce se nám líbilo staré kolo pro zmrzlináře, ale i kola a koloběžky pro malé děti. Měli

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE 1. Třídíme papír? Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE Správné odpovědi: ////////////////// 18 celkem Chybné odpovědi: do papíru, do plastu, do popelnice / na chodbě u paní uklízečky / modrý kontejner

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

Obsah 3. čísla: Školní časopis pro vás letos připravují:

Obsah 3. čísla: Školní časopis pro vás letos připravují: Obsah 3. čísla: Rozhovor s panem učitelem Ťupou Redakční rada se představuje Sportovní den Dny otevřených dveří Vánoční a pololetní bruslení Zápis do 1. tříd Umělecké okénko Okresní kolo matematické olympiády

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 Obsah: Slovo ředitele školy, hrajeme si s pohádkou, Divadelní představení, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Březen

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY Školní rok 2015/2016 ZŠ Starý Jičín Výchovný poradce: Mgr. Eva Pavlištíková Přihlášky Přihlášky podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli (na podatelnu) střední

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012

Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 Hodnocení ekologické výchovy ve školním roce 2011/2012 V letošním školním roce byl roční plán ekologické výchovy splněn. Učitelé se žáky plnili aktivity v projektech, do kterých se přihlásili, účastnili

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA

PROSLOV ŠÉFREDAKTORA PROSLOV ŠÉFREDAKTORA Jmenuji se Vitaliy Sas a byl jsem zvolen za šéfredaktora tohoto časopisu. V tomto časopise Vám přineseme spoustu zajímavých článků o událostech za posledních pět měsíců, od kulturních

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně

Projektové noviny. Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny Vypravily jsme se s pracovníky Projektových Novin zjistit,co se děje dne 3.3.2005 na projektovém dni ZŠ Masarykova v Kolíně Projektové noviny vám připravily: Jak to všechno začalo? str.

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Přes Překážky ke hvězdám

Přes Překážky ke hvězdám Přes Překážky ke hvězdám Milí čtenáři, malí i vy velcí, máte v rukou první číslo nového časopisu. Sluší se, aby se Vám dostalo vysvětlení, proč vznikl. S novým školním rokem jsme se v naší jičíněveské

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ZIMA ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY Je tu prosinec a přicházíme s dalším číslem našeho časopisu. První tři měsíce utekly jako voda, všichni si zvykli na každodenní kolotoč a děti se pomalu

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016

Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Zpravodaj Základní a mateřské školy při zdravotnickém zařízení Pardubice Školní rok 2015/2016 Září 2015 1. září jsme nový školní rok zahájili na obou odděleních předáním rozvrhů a drobných dárečků dětem,

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013

Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013 Přijímání žáků na střední školy ve školním roce 2012 2013 Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. vyhláška č. 671/2004 Sb., (podrobnosti o

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

PROSINEC REDAKČNÍ RADA

PROSINEC REDAKČNÍ RADA PROSINEC REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013. Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září

Redakce 013. Zpravodaj Základní školy Brankovice. Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013. Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září Redakce 013 Zpravodaj Základní školy Brankovice Vyšlo: 24. října dvouměsíčník číslo 1 /2013 Září Září Září Září Září Září Září Září Září Září EXKURZE ARCHEOSKANZEN MODRÁ Dne 16. 9. 2013 jeli žáci 7. a

Více

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.

Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. 2015 Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá. Vážení spoluobčané, je tu konec října, před námi poslední dva měsíce roku a opět vám do schránek přinášíme náš zpravodaj. V obecním zastupitelstvu

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014

Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014 Základní informace k přijímacímu řízení ke vzdělávání na SŠ ve školním roce 2013/2014 Přihlášky Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy V prvním kole je umožněno uchazeči

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 72

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 72 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 číslo: 72 Obsah: Slovo ředitele školy. Vánoční besídka, nadělování, vystoupení v domovech důchodců, divadlo, vyhodnocení sběru,

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více