Roverský kmen Vestigo je společenstvím skautek a skautů ve věku 15 cca 26 let ze skautského střediska Duha v Brně-Řečkovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roverský kmen Vestigo je společenstvím skautek a skautů ve věku 15 cca 26 let ze skautského střediska Duha v Brně-Řečkovicích"

Transkript

1 Vestigo

2 Roverský kmen Vestigo je společenstvím skautek a skautů ve věku 15 cca 26 let ze skautského střediska Duha v Brně-Řečkovicích

3 Vznik Vestiga Před založením výprava do Ostrova u Macochy Svatoplukovy pruty skautský lesní kurz zaměřený na rovering, na němž se dala dohromady první šestičlenná kmenová rada Založení Vestiga Důvody pro vznik Vestiga vytvořit v našem středisku roverský program ukončit izolaci roverů jednotlivých oddílů udržet lidi starší 15-ti let ve skautu 4. září 2004 výprava Heimdallův roh v Ochozu u Brna slavnostní oheň na památečním místě Vestiga (ostroh nad lomem Mokrá-Horákov)

4 Několikadenní akce Vestigo silvestry 1.rok: 2.rok: 3.rok: (včetně vánočního stromku a dárků) Nová Červená Voda (Rychlebské hory) tamtéž, nejpočetnější akce Vestiga (skoro 30 lidí) Uhřínov (Českomoravská vrchovina) Vestigo prázdninové puťáky 1.rok: Rychlebské hory 2.rok: Bílé Karpaty 3.rok: Slovenský ráj součástí puťáků je večer s oslavou narozenin Vestiga... (viz dort na obrázku) Rosarx výprava pro mladší do Bítova k Vranovské přehradě Obrok celorepubliková setkání roverů

5 Hlavní víkendové výpravy Heimdallův roh tradiční podzimní akce většinou v Ochozu u Brna lom Mokrá-Horákov (Sport-)Art-eko víkend tradiční jarní akce (Heřmanov, Svitávka) Gandalf 3.0 fotografický přístroj pojídání červů s nejmodernější stabilizací obrazu Mikulášský víkend přednášky a umělecká roverská soutěž Polibek múzy v Praze Polibek múzy krmení pražských racků během tří ročníků jsme se zúčastnili kategorií malba, film, poezie, próza, fotografie, výtvarno 3D první místo v kategorii malba unikátní Vestigo psychedelický snímek Deset točený v koalinovém dolu v Rudicích z filmu Deset

6 y Jednodenní akce t le é k s vý ař k ž Vole jbal Bě Di va dla a kin a na y d igá išti ř o áb t Br Páteční tematick é večery: hudebn í, myšlenkové, čajo vé, promítací aj. Pozn.: Výčet jednodenních ani vícedenních akcí není kompletní.

7 Služba Adopce na dálku. Již 7. rokem může díky nám chodit do školy Lilly Mary, holčička z Indie. Čast peněz na tento účel si vyděláváme jako Mikulášové, andělé a čerti... Postavme školu v Postavme školu v Africe Africe. Vestigo se zúčastnilo dvou ročníků této celostátní sbírky a vybralo celkem xxx Kč. Lidé bez domova. S komunitou Sant Egidio jsme blíže poznali lidi žijící na ulici. Součástí byla i malá sbírka oblečení (čepice, rukavice - v lednu se hodí). Mentálně postižení. (Nejsou na obrázku!) Navštívili jsme mentálně postižené ve Velehradě, pro něž jsme měli 30 vlastnoručně malovaných hrníčků.

8 Některé Vestigo specialitky Body Art Velikonoční pondělí Zimní koupání

9 Ideové základy Na základě idejí skautingu, z nichž pochopitelně vycházíme, vznikl následující výklad hesla a poslání našeho kmene. Poslání Heslo Posláním našeho roverského kmene je provázet své členy na jejich pouti po skautské cestě, po cestě sebepoznání a rozvoje vlastní osobnosti, po cestě hledání vlastních hodnot, vlastního místa ve světě, ale i vyššího duchovního rozměru života. Heslem všech roverek a roverů je služba. Toto heslo se snažíme naplňovat jak každý zvlášť sám za sebe, tak i celý náš kmen jako celek. Úkolem kmene je podporovat své členy v jejich snaze žít život podle skautských ideálů, které jsou zakotveny ve skautském zákoně a slibu. Podstatným cílem našeho roverského kmene je rovněž realizace roverského hesla služba. Každý stojí před výzvou vyzkoušet si, nakolik je schopen se podle tohoto náročného ideálu řídit. V neposlední řadě usilujeme o vytváření společenství s dobrými vztahy, se kterým budeme rádi trávit svůj volný čas a ke kterému se budeme moci hrdě hlásit.

10 Symbolika Název kmene Vestigo znamená latinsky hledám. Hledání vlastního místa ve světě je důležitý (možná nejdůležitější) rys roverského věku. Pokřik Služba je mé poslání, rovering má víra, přátelé tě ochrání, Vestigo je síla! Kmenová barva: oranžová (viz kmenová trika) Znak: žárovka modernější varianta něčeho, co vám může při hledání svítit na cestu... Symbolika znaku pro pokročilé vlákno - roverská hůl tři závity - tři principy skautingu okraj žárovky - podkova pro štěstí

11 Organizace kmene V čele kmene stojí vůdce a kmenová rada. Zpočátku jsme se pokoušeli stanovit jasná pravidla a stanovy kmene, nakonec je způsob jeho fungování značně neformální a volný. Kmenová rada není ohraničená a sestává z lidí, kteří mají chuť se na vedení Vestiga podílet. Od roku 2007 je kmen oficiálně registrován jako skautský oddíl. Dokumentace kronika obsahující prakticky všechny akce Vestiga časopis Vestigo (14 čísel) web (stylová fotogalerie, akce, info o kmeni, chat ) krátké filmy o našem kmeni či akcích

12 Roverská investitura Vznikla jako reakce na skutečnost, že jsme v činnosti kmene dosud nedokázali dát zcela dostatečný důraz na nejtěžší a zároveň nejzávažnější stránku skautského programu - na stránku ideovou. Investitura je tedy pokusem Vestiga zabodovat i na tomto poli... Navazuje na skautský slib a nabízí určitou formu slibu roverského, v němž má jít o opětovné přihlášení se k etickému rozměru života. Nemá formu jednorázového akce, nýbrž má představovat stálou a dlouhodobou možnost pro rovery našeho střediska Přistoupení k roverské investituře má být ze strany účastníka (v porovnání se skautským slibem) maximálně samostatné a svobodné. Informace o investituře jsou veřejně známy, ale nikdo není k účasti osobně vybízen. K účasti má vést jedině samostatný a aktivní krok rovera. Tím důraz na samostatnost nekončí. Jedinečným (revolučním?) prvkem Vestigo investitury je, že každý si volí či vytváří vlastní znění roverského slibu či prohlášení. Součástí investitury jsou i dvě další podmínky: prokázání praktických dovedností (zejm. zkušenost s organizací větší akce) a absolvování roverské noci, jejíž program si rover tvoří opět sám.

13 Vývoj a kontinuita kmene Vznik Vestiga byl v našem středisku provázen nemalým zájmem. Účast na akcích byla od začátku velká. Úspěch, který přišel, jsme v takovém rozsahu ani neočekávali. Jednu dobu jsme dokonce museli řešit problém příliš mnoha účastníků na některých akcích, jejichž propagace a dostupnost musela být z tohoto důvodu omezena. Proto jsme začali plánovat rozdělení kmene na starší a mladší část. Skupinka mladších roverů vyjela na osvědčený kurz Svatoplukovy pruty a ve Svitávce byla oficiálně založena mladší roverská družina. Zároveň ovšem docházelo k přirozenému ústupu a odchodu starší generace, až se ukázalo, že plánované dělení je již bezpředmětné. V současnosti už je vedení kmene z velké části v rukou mladších roverů, kteří kmen nevytvářeli, ale nyní mají možnost s ním sami nakládat. Jakým způsobem Vestigo v budoucnu využijí, záleží na nich, na jejich přáních a schopnostech. Přitom je třeba mít na paměti, že primárním úkolem roverů ve středisku je vedení družin. Vestigo je výsledkem chuti po vzájemném setkávání a roverském programu nad rámec tohoto úkolu. I proto může být kmenový život ve středisku v různých obdobích různě intenzivní, ale vzhledem k síle střediska má vyhlídky na dlouhou a úspěšnou budoucnost.

14 Zasloužilí členové aneb Hall of Fame (I) (podle abecedy) Acon organizace sbírky Postavme školu v Africe, zaměření: outdoor Arwen (Alča) organizace Mikuláše pro Lilly Mary i dalších akcí, zaměření: umění Eliška organizace vícedenních akcí (Art-eko víkend aj.), první místo na Polibku múzy (malba) Gabka organizace Velehradu (akce pro mentálně postižené) Gandalf nejdůležitější externista (vůdce skautského oddílu), tvorba programů pro Vestigo Gao organizace akcí pro mladší rovery (Heimdallův roh, Rosarx, Svitávka) Honza kameraman, střih a tvorba Vestigo filmů

15 Zasloužilí členové aneb Hall of Fame (II.) Chem zakladatel a vůdce Vestiga Kiwin poradce a ideolog, zapleten do služby, specializace: bláznivé kousky Melian (Zuzka) organizace akcí (volejbal, Eko-art víkend) Nicola Sanders maskot kmene, má černou duši Sid organizace puťáků a výletů, dlouhodobý šéfredaktor časopisu, autor názvu kmene Šakal autor pokřiku, aktivní mladší člen Woo-Too (Maruška) kronika, hudba na skautských mších

16 Doposud jsme uskutečnili asi 70 akcí nejrůznějšího zaměření (nepočítaje tematické večery), na nichž se celkem sešlo kolem 80 lidí. Děkujeme Vestigu za množství hezkých chvil, zážitků a vzpomínek, za přátelství, za nabyté zkušenosti, za inspiraci i vzrušení, za zábavu a legraci... The End (Lesu mír)

zpracoval tým tvorby Nového roverského programu pod vedením Daniela Šobáně Dana (upravená finální verze srpen 2011)

zpracoval tým tvorby Nového roverského programu pod vedením Daniela Šobáně Dana (upravená finální verze srpen 2011) Syst m r zpracoval tým tvorby Nového roverského programu pod vedením Daniela Šobáně Dana (upravená finální verze srpen 2011) OBSAH Proč?...2 Cíle roveringu... 2 Cíle roverské výchovy... 2 Kdo je to rover/rangers...

Více

Výroční zpráva. Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ]

Výroční zpráva. Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ] Výroční zpráva 2014 Junák český skaut středisko Moravská Třebová [ dříve: Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová ] O poslání, Junáku a skautingu vůbec Skauting bez hranic Skauting je

Více

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů

Autoři fotografií a nepodepsaných textů: Lenka Greplová, Pavel Navrátil, archivy oddílů Obsah 3 Skauting a středisko Moravská Třebová 4 Akce pro veřejnost 7 Akce našeho střediska 10 I. oddíl Bílá stopa 12 II. oddíl 14 III. oddíl Patoca 16 IV. oddíl Jamamby 18 VI. oddíl 19 Klub oldskautů 20

Více

, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4

, Středisko. Obsah. Obsah. Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Obsah, Středisko Obsah Obsah 1 Úvodní slovo 2 Poslání 3 Klubovny 4 Členská základna 4 Středisková rada 5 Vzdělávání 6 Naše činnost 7 Oddíly střediska 9 Hospodaření 19 Poděkování 22 Středisko STŘELA sdružuje

Více

Podpora družin vedením oddílu

Podpora družin vedením oddílu Podpora družin vedením oddílu Tato oblast je třetím a posledním pilířem, na němž stojí družinový systém.pár slov o struktuře oddílu nám pomůže najít možnosti, jak družiny podporovat. Struktura oddílu Strukturou

Více

Skauting najít kamarády, zažít dobrodružství. 23. světové skautské jamboree projekt českého kontingentu

Skauting najít kamarády, zažít dobrodružství. 23. světové skautské jamboree projekt českého kontingentu 23. světové skautské jamboree projekt českého kontingentu Kirara-hama, Yamaguchi City Yamaguchi Prefecture, Japonsko Skauting najít kamarády, zažít dobrodružství Junák - svaz skautu o a skautek CR ˇ Skauting

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast. Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka JUNÁK svaz skautů a skautek ČR Chrudimská oblast Skripta k vůdcovským zkouškám Vůdcovský lesní kurz Stříbrná řeka tisk a grafická úprava: Zbyněk Jiroušek Jerry na textové přípravě se podíleli: Myšlenkové

Více

Vítej na začátku tvé roverské cesty

Vítej na začátku tvé roverské cesty Roverský začátek Vítej na začátku tvé roverské cesty Asi zatím máš jen mlhavou představu o tom, co tě za dveřmi roveringu čeká. Na začátek stačí vědět, že tě tam čeká mnoho nového nové zážitky, přátelé,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ. Bakalářská práce.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ. Bakalářská práce. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie VÝZNAM VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT V OBCI LITEŇ Bakalářská práce Eva Knopová Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku (2009-2012)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI občanského sdružení Campamento 99 ZA ROK 2010 1 Základní údaje Název organizace:...campamento '99, o. s. Organizační forma...občanské sdružení Datum založení... 4. května 1999 Registrace

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2002 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE do roku 2003 15. valné shromáždění črdm nelze kázat vodu a pít víno z korespondence črdm go & regiontour 2003 bambiriáda 2003 archa v roce

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 10 2000 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Upřímně bych si přál, tedy i dětem, aby právě jim vydržela fantazie a chu zvídat a hledat něco nového, aby jim nic nepřipadalo zbytečné

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 5 2008 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Jen se, zimo, zeptej Česká rada dětí a mládeže slaví kulaté jubileum Anketa: Co byste popřáli ČRDM do dalších let? Na tábory s MŠMT Výměna

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Archivace článků ( Krnovské listy) Dům dětí a mládeže Méďa nabízí stovku zajímavých útvarů Dům dětí a mládeže (DDM) Méďa Krnov je zařízení Moravskoslezského kraje zaměřené na volnočasovou aktivitu dětí

Více

OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6

OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3. 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Sojka spolek mladých za rok 2004 OBSAH 1. TYPY AKTIVIT 3 2. OTEVŘENÉ AKCE 4 2.1 Obecné informace 4 2.2 Ples Sojky 4 2.3 Za hranice všedních dnů 5 2.4 Počty účastníků

Více

světpro rodiče téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit foto: Tomáš Gal

světpro rodiče téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit foto: Tomáš Gal Skautský světpro rodiče foto: Tomáš Gal téma: Odpovědnost Skauting přátelé, na které se můžu obrátit Máte v hlavě GPSku? Poznejte Českou republiku v této zeměpisné hře. Seřaďte jednotlivá města a zajímavá

Více

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL. Příroda kolem nás Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 7 2010 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE foto Josef Mírovský, sdružení Roztoč Mix Trix Téma tohoto čísla: Žijeme uměním, tvoříme, skládáme, hrajeme... fotogalerie Fotogalerie Archy

Více

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. Píseň písní instalace Magdalény Bartákové

S A L V A T O R E. zpravodaj pražské akademické farnosti. Píseň písní instalace Magdalény Bartákové S A L V A T O R E zpravodaj pražské akademické farnosti 103/červen A.D. 2013 z d a r m a Píseň písní instalace Magdalény Bartákové Foto Martin Staněk Vážení a milí, vstupujeme do posledního předprázdninového

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 7 2007 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Evropské povídání Rozhovor se členkou výkonného orgánu Evropského fóra mládeže Monikou Novosádovou Evropský rok 2007 co přinesl v práci

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 2 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE řidičák několik slov ke vzdělávání vzdělávání dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží vzdělání v dnešní společnosti situace organizací

Více

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO

MIZEJÍCÍ SKAUTING MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO MAGAZÍN PRO SKAUTY A JEJICH PŘÍZNIVCE SKAUTSKÝ SVĚT září říjen 2014 ročník 52, číslo 4 VRÁTÍME VÁM MLADÉ MUŽE MIZEJÍCÍ SKAUTING I TICHO POTŘEBUJE DRUHÉHO JAKÝ BYL VÁŠ NEJHEZČÍ ZÁŽITEK Z LETOŠNÍHO TÁBORA?

Více

06/13. ročník 16, číslo 80. červen 2013

06/13. ročník 16, číslo 80. červen 2013 06/13 PÁCE Když se mi nezdá kosmonaut, princezna ani popelář Jak na to při hledání práce ok v Indii Jak jsem přežil rok v anglických skautských centrech ročník 16, číslo 80 červen 2013 časopis pro rovery

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012

Junák svaz skautů a skautek ČR. Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic. Výroční zpráva 2012. Annual report 2012 Junák svaz skautů a skautek ČR Junák Association of Scouts and Guides of the Czech Republic Výroční zpráva 2012 Annual report 2012 Stalo se v roce 2012 2 Při 10. ročníku říjnové sbírky Postavme školu v

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, středisko Oheň Horní Počernice, z. s. Na Chvalské tvrzi 860/4, 193 00 Praha 20 - Horní Počernice IČO: 638 34 910 Kdo jsme? Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Junák český skaut, z.

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina

YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok... nejen strategicky... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina časopis YMCA v ČR, ročník XVI 15 Kč / 0,8 1/2014 Zprávy z akcí co nového v Brně, Orlové, Ústí... Support for Ukraine korespondence YMCA v ČR a YMCA Ukrajina YMCA v roce 2014 co plánujeme na tento rok...

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MARTINA PAVLÍKOVÁ VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky MARTINA PAVLÍKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. stupeň základních škol VYUŽITÍ ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY

Více