Bulletin školní rok 2015/2016

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bulletin školní rok 2015/2016"

Transkript

1 Bulletin školní rok 2015/2016 Pravidla pro ohlašování nepřítomnosti a odhlašování stravy v JÚŠ 1. Začátek a konec nepřítomnosti v JÚŠ ( nemoc, lázně atd.) se hlásí na tel. + záznamník: hospodářka škol JÚŠ, současně lze odhlásit i stravu a péči nejpozději však do 8:00 hodin daného dne. V případě nepřítomnosti z důvodu praxe, výletu, exkurze, školy v přírodě apod. je nutno, aby žáci či rodiče udělali zápis do knihy u hospodářky škol 2. Klienti, kteří bydlí na některém z domovů a studují na školách mimo JÚŠ, omlouvají nepřítomnost u zdravotní sestry na příslušném domově 3. Klienti programu Samostatné bydlení omlouvají nepřítomnost průvodci programem tel Odhlašování stravy lze i: 1) prostřednictvím terminálu umístěného v budově školy, přízemí. 2) prostřednictvím internetu do okénka adresa vypište: Vyplňte do zadání své jméno (počáteční písmeno jména s tečkou a příjmení bez háčků a čárek, např. v.novakova ) a zadejte heslo, které máte přiděleno ze stravovacího úseku ( event.

2 heslo, které jste si sami určili ), stiskněte Přihlásit. Tím se dostanete do systému přihlašování a odhlašování stravy. Nebo do adresy zadejte: jus.cz, najeďte na odkaz Objednávání jídel a další postup dle výše. Důležitá telefonní čísla v JÚŠ: Telefonní ústředna Ředitel JÚŠ Ředitel ZŠ a SŠ JÚŠ Zástupce ředitele ZŠ a SŠ Ředitelka MŠ Hospodářka škol hlášení nepřítomnosti, odhl.stravy Pokladna JÚŠ Lékař JÚŠ Psycholog pro ZŠ, ZŠ praktická, učni ( knihaři ) Psycholog pro PŠ, G, SSŠ, učni ( švadleny ) Sociální pracovnice pro ZŠ, ZŠ praktickou, PŠ Sociální pracovnice pro OŠ, G, SSŠ Sociální pracovnice pro OU a Samostatné bydlení Vedoucí internátu TOP Vedoucí internátu TAP Vedoucí internátu SB Dílna - švadleny Dílna - knihaři Vedoucí stravovacího úseku odhlašování stravy Vedoucí fyzioterapie (544) Ergoterapie Školní klub (557) Asistence, o.s. - Středisko osobní asistence Pracovnice tranzitního programu Ta Kavárna vedoucí, trenéři (549)

3 Adresa: Jedličkův ústav a MŠ a ZŠ a SŠ V Pevnosti 4/ Praha 2 Internetová adresa: na jednotlivé zaměstnance JÚŠ: počáteční písmeno jména.příjmení (bez háčků a ( např.: Pedagogicko - organizační opatření pro školy JÚŠ školní rok 2015/2016 A. Vzdělávání 1/ JÚŠ poskytuje předškolní vzdělání Odloučené pracoviště: Mateřská škola, Sevřená 1707/12, Praha 4 IZO / JÚŠ poskytuje základní vzdělání ve školách a/ ZŠ 8 tříd (8 ročníků) IZO ŠVP Společně proti bariérám b/ Upravená ZŠ 3 třídy (7 ročníků) IZO ŠVP-LMP Společně proti bariérám 3/ JÚŠ poskytuje střední vzdělání na školách Střední škola IZO Praktická škola dvouletá Studijní obor C/02 Učební dokumenty ŠVP Praktická škola Obchodní škola Studijní obor J/01 Učební dokumenty ŠVP Škola pro praxi Sociální činnost Studijní obor M/01

4 ŠVP Práce v sociálních službách Knihařské práce Studijní obor E/01 (1.+ 2.ročník) ŠVP Knihařské práce Šití oděvů Studijní obor E/01 ( ročník) ŠVP Škola oděvní kultury Keramická výroba Studijní obor E/01 (1.čročník) ŠVP Škola pro radost 4/ Další školská zařízení: Školní klub IZO Speciální pedagogické centrum IZO Školní jídelna výdejna (MŠ) IZO B. Vedoucí pracovníci: 1/ ředitel JÚŠ Mgr. Petr Hrubý 2/ ředitelka MŠ Mgr. Marcela Sommerová 3/ ředitel ZŠ a SŠ Mgr. Antonín Herrmann 4/ zástupce pro ZŠ a SŠ - Mgr. Jiří Šváb 5/ vedoucí SPC školní část Mgr. Taťána Waltrová 6/ vedoucí SPC ambulantní část Mgr. Markéta Benoniová 7/ vedoucí vychovatel TAP Mgr. Petr Kolář 8/ vedoucí vychovatel TOP Mgr. Jan Janyška 9/ zástupce pro Školní klub Michaela Vágnerová Třídnictví: Ve školním roce jmenuji následující TU: ZŠ přípravná třída D.Turnerová -zástup D.Dolejšková I.třída Mgr.D.Dolejšková zástup D.Turnerová II.třída Mgr.K.Chroboková - zástup M.Hulenková

5 III.třída Mgr.K.Syručková -zástup J.Šallyová IV.třída Mgr.M.Jelínková -zástup I.Klausnerová V.třída Mgr.I.Klausnerová -zástup M.Jelínková VI.třída Mgr.A.Domanská - zástup K.Nová VIII.třída Bc.K.Nová zástup A.Domanská ZŠP UZS VI. Mgr.M.Skokanová - zástup J.Králíček UZS VIII. Mgr.M.Hulenková - zástup K.Chroboková UZS IX. Mgr.J.Šallyová - zástup K.Syručková PŠ PŠI.Z Mgr.E.Cafourková - zástup H.Ptáčková PŠI.D Bc.J.Králíček - zástup M.Skokanová PŠIIZ. J.Vondráková - zástup E.Cafourková PŠIII.Z Mgr.H.Ptáčková - zástup J.Vondráková OŠ OŠI. Ing.V.Knaust -zástup J.Řehoř OŠII. Mgr.Ing.K.Gruberová -zástup V.Knaust OŠII. Bc.Jiří Řehoř -zástup K.Gruberová SS SSI. Mgr.P.Šafránková - zástup - zástup R.Kula SSII. Mgr.M.Ostrá - zástup P.Šafránková SSIII. Mgr. Z.Miščíková - zástup M.Ostrá SSIV. Mgr.R.Kula - zástup Z.Miščíková KP KPI.,KPII. Hana Lebedová -zástup M.Kaštánková ŠO ŠOI. Mgr.J.Hradilová - zástup J.Šmídová ŠOII. Bc.V.Uriová - zástup H.Lebedová ŠOIII. Bc. J.Šmídová - zástup V.Uriová C. Třídní schůzky :00 hod :00 hod :00 hod :00 hod. (netýká se tříd se systémem pravidelného setkávání)

6 D. Pedagogické rady :00 hod :15 hod :15 hod :15 hod :15 hod. SS :15 hod. OŠ3,PŠ2D,PŠ3Z,KP :15 hod. E. Porady 1/ Provozní porady škol = dle potřeby - středa 14:00 hod. 2/ Pracovní porady vedení škol dle aktuální potřeby 3/ Pracovní porady škola,výchova,spc středa 14:00 hod. 4/ Školení pedagogických pracovníků v rámci JÚŠ dle rozpisu seminářů na šk.r.2015/2016 5/ Přijímací poradna JÚŠ pro nové žáky - každý 1. čtvrtek v měsíci 6/ Porada vedení 2x měsíčně úterý od 10:00 hod. F. Časové vymezení školního roku 2015/2016 I.pololetí - začíná končí pololetní prázdniny II.pololetí - začíná končí hlavní prázdniny Vedlejší prázdniny 1/podzimní prázdniny ( ŘV) 2/ vánoční prázdniny ( ŘV) vyučování začíná / pololetní prázdniny / jarní prázdniny / velikonoční prázdniny Státní svátek a dny volna mimo prázdniny: Hlavní prázdniny

7 Den otevřených dveří: , Ředitelské volno: G. Škola v přírodě, ozdravné prodloužené víkendy: Školy budou využívat pro tyto potřeby rekreační objekt JÚŠ v jižních Čechách Buková. Závazné termíny konání ŠvP či víkendových pobytů budou upřesněny v září H. Exkurze, kulturní a sportovní akce, výlety Tyto akce jsou plánovány podle potřeb vzdělávacího procesu na každé pololetí. Koordinace probíhá v září a lednu příslušného školního roku. Akce budou ve školním roce 2015/2016 povoleny za předpokladu minimálního narušení výuky. Budou směřovány také do odpoledních hodin. I. Přijímací zkoušky na SŠ JÚŠ 1/ Přihlášky žáků JÚŠ na SŠ je nutno předat řediteli ZŠ a SŠ JÚŠ do / K přihlášce do škol JÚŠ musí být podána zároveň přihláška do JÚŠ, kterou zájemce obdrží od sociální pracovnice SPC JÚŠ. 3/ Přijímací zkoušky do škol JÚŠ se konají : I.kolo Stanovení termínu dalšího kola přijímacího řízení je v kompetenci ředitele škol J. Maturitní a závěrečné zkoušky bude doplněno později K. Povinná praxe studentů Žáci S3 ve školním roce 2015/2016 konají povinnou praxi: Žáci S4 ve školním roce 2015/2016 konají povinnou praxi: Žáci OŠ3 ve školním roce 2015/2016 konají povinnou praxi: L. Různé 1/ Výchovný poradce pro školy JÚŠ - Mgr.Eva Völflová 2/ školní metodik prevence - 3/ PK a MS školní rok 2015/2016 pro ZŠ,SŠ JÚŠ: 1/ PK ČJ 2/ PK CJ 3/ PK M,IVT 4/ PK Spol.v.

8 5/ PK Přírod.v. 6/ PK Odborné předměty OŠ 7/ PK Odborné předměty PŠ 8/ PK Odborné předměty SSŠ 9/ PK Výchovy 10/ MS pro I.stupeň ZŠ a pro I.a II.stupeň ZŠ praktické 4/ Předměty prohloubeného výkladu a předměty volitelné Seminář ČJ Seminář AJ Seminář IVT Seminář M Seminář počítačové grafiky - výběrové předměty na OŠ Ekonomické agendy na PC Svět práce a společenský styk Praktická škola: Anglický jazyk Práce s PC Ruční práce Estetická výchova 5/ Nepovinné předměty Náboženství na ZŠ a ZŠP 6/ Speciální péče individuální logopedická péče (logopedky JÚŠ) individuální speciálně pedagogická péče (spec.ped.spc JÚŠ) individuální a skupinová péče psychologa ergoterapie (ergoterapeutky JÚŠ) fyzioterapie (fyzioterapeutky JÚŠ) individuální péče lingvistky videotrénink interací 7/ DV PP probíhá v rámci JÚŠ ( Program dalšího vzdělávání zaměstnanců ) i u jiných organizací v rámci celoživotního vzdělávání formou studia-rozšiřování kvalifikace, návštěvou odborných seminářů, kurzů i formou samostudia odborné literatury 8/ Spolupráce s jinými školami a praxe studentů v JÚŠ PedF UK Praha, PedF České Budějovice, Dětské centrum Arpida o.p.s. České Budějovice, JABOK- Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, VOŠ Sv.Jan pod Skalou, VOŠ Evropská Praha 6, SOŠ Sv.Zdislavy Praha 2, VOŠ Prachatice, VOŠ sociálně právní Jasmínova-Praha 10, SPŠ Litoměřice, SOŠ SOU Drtinova 3 Praha 5, VOŠ Jahodová 2800 Praha 10, PdF UHK Hradec Králové, UJAK Roháčova 63 Praha 3, ČZA Humpolec, FTVS UK José Martího31 Praha 6, OA SOŠ knihovnická a VOŠ Brno,EA VOŠ Hrusická 2537 Praha 4, UK Filozofická fakulta Nám.J.Palacha 2 Praha 1, Západočeská univerzita v Plzni, PedF UP Olomouc

9 9/ Cílená praxe v tranzitním programu u studentů OŠ a PŠ JÚŠ. 10/ Spolupráce s jinými organizacemi 1/ spolupráce s rodiči Rada rodičů, Klub rodičů a přátel Jedle 2/ Školská rada spolupráce rodiče,škola,zřizovatel,studenti 3/ spolupráce se zřizovatelem Magistrát hl.m.prahy Odbor školství a mládeže 4/ spolupráce s MŠMT ČR 5/ spolupráce s VÚP 6/ spolupráce s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání nová maturita 7/ spolupráce s dalšími subjekty v rámci Centra Vyšehrad Pedagogicko organizační opatření pro školní rok 2014/2015 byla schválena na pedagogické radě dne V Praze, dne Mgr.Antonín Herrmann ředitel ZŠ a SŠ JÚŠ Návrh víkendů, ve kterých bude ve školním roce 2015/2016 služba: ROZDĚLENÍ TŘÍD NA ERGOTERAPII A FYZIOTERAPII 2015/2016

10 Základní škola Přípravná třída I. třída II. třída III. třída IV. třída V. třída VI. třída VIII. třída Upravená základní škola UZS VI. UZS VIII. UZS IX. Střední školy S I. S II. S III. S IV. OŠ I. OŠ II. OŠ III. PŠ I. D PŠ I. Z PŠ II. Z PŠ III. Z Učni Šití oděvů I. ročník Šití oděvů II. ročník Šití oděvů III. ročník Knihařské práce I., II. Keramická výroba ERGOTERAPEUT Johana Hanikýřová Anna Grande Gabriela Rejková Pavla Šímová Adéla Krylová Zuzana Knězů P. Šímová, A. Grande Zuzana Knězů P. Šímová, A. Grande Zuzana Knězů Johana Hanikýřová Adéla Krylová Anna Grande Gabriela Rejková Johana Hanikýřová Adéla Krylová Anna Grande Adéla Krylová Gabriela Rejková Gabriela Rejková Pavla Šímová Adéla Krylová Johana Hanikýřová Pavla Šímová G. Rejková, Z. Knězů P. Šímová, A. Grande Pavla Šímová Johana Hanikýřová FYZIOTERAPEUT Kateřina Morávková Kateřina Bednářová Jitka Vajrauchová Markéta Kubicová Kateřina Bednářová Eva Šedivá E. Šedivá, E. Mašková Kateřina Morávková Martina Hosmanová Markéta Kubicová E. Šedivá, E. Mašková Martina Hosmanová Kateřina Bednářová Markéta Kubicová Jitka Vajrauchová Eva Šedivá Eva Mašková Markéta Kubicová Kateřina Morávková Jitka Vajrauchová Eva Mašková Jitka Vajrauchová Jitka Vajrauchová Jitka Vajrauchová Jitka Vajrauchová Jitka Vajrauchová Markéta Kubicová SPC Anna Grande Konzultační pobyty Pavla Šímová, Gabriela Rejková Garsonky Zuzana Knězů Praxe studentů Gabriela Rejková Cvičný byt Zuzana Knězů

11 Školní řád ZŠ JÚŠ školní rok 2015/2016 Řád školy platí ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy i v celém venkovním areálu JÚŠ. Platný je při vyučovacím procesu i na všech akcích pořádaných školou (škola v přírodě, výlety, exkurze, kulturní a vzdělávací akce, jakož i na akcích, kterých se škola účastní). A) Práva žáků a zákonných zástupců: Žáci mají právo: 1) na vzdělání a na účast ve výuce v rozsahu stanoveném ve školním vzdělávacím programu a podle rozvrhu hodin na příslušné období 2) na vzdělání, jehož formy, obsah i metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření podmínek, jež toto vzdělání umožňují, na poradenskou pomoc školy či poradenského zařízení 3) na hodnocení výsledků vzdělávání, v němž bude přihlédnuto k povaze postižení či znevýhodnění žáků 4) využívat zařízení školy, pomůcky a učebnice způsobem, který je v souladu s účelem, k němuž byly určeny 5) na ochranu zdraví 6) na ochranu svých práv, osobnosti, důstojnosti, cti a pověsti 7) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, ponižujícího nebo nedbalého zacházení 8) na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před fyzickým či psychickým násilím a před kontaktem s návykovými a psychotropními látkami. Mají právo využít preventivních programů, které jim slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech 9) na svobodu projevu, na vyjádření vlastního názoru, vhodným způsobem a v souladu se zásadami slušného chování se vyjadřovat ve věcech, které se jich dotýkají 10) na poskytnutí pomoci v případě, že se octnou v nesnázích nebo mají nějaké problémy 11) na vyžádání pomoci u vyučujícího v případě, že neporozuměli učivu nebo potřebují doplnit své znalosti (delší nepřítomnost ve škole = konzultační hodiny vyučujících) 12) na zvláštní péči v odůvodněných případech ( v případě jakéhokoli druhu onemocnění, v případě mimořádných schopností a talentu) 13) na informace a poradenskou službu v oblasti odborné přípravy na povolání 14) na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na svobodu sdružování a pokojného shromažďování 15) vytvářet si své samosprávné orgány a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy 16) na odpočinek a volný čas 17) na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj 18) na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich rozvoj 19) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 20) v případě, že jsou zletilí, volit a být voleni do školské rady

12 Všichni žáci jsou si rovni ve svých právech bez ohledu na věk, národnost, státní příslušnost, zdravotní stav, náboženské vyznání, sociální původ, majetek jich samých nebo jejich rodiny. Zákonní zástupci žáků mají právo: 21) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, a to i v případě zletilosti žáka, pokud vůči zletilému žáku plní vyživovací povinnost. K získávání informací využívat třídních schůzek, konzultačních hodin nebo jiné doby, kterou si domluví s pedagogickým pracovníkem 22) volit a být voleni do školské rady 23) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí 24) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 25) být neprodleně informováni v případě závažnějších zdravotních problémů či úrazu žáka 26) vznášet připomínky a podněty k práci škol u vedení škol, u ředitele JÚŠ, u Školské rady a u Rady rodičů /informace o práci JÚŠ mají možnost získat z Informačního bulletinu/ B) Povinnosti žáků a zákonných zástupců: Žáci jsou povinni: 1) docházet do školy a řádně se vzdělávat podle stanoveného rozvrhu hodin, rovněž jsou povinni docházet na nepovinné předměty, na něž se přihlásili 2) přizpůsobit se aktuálním změnám v rozvrhu a účastnit se vyučování v době stanovené tímto rozvrhem 3) přicházet do školy nejméně deset minut před zahájením vyučování, pět minut před zahájením vyučování být na svém místě a připravovat se na vyučování 4) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 5) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem 6) chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. V případě úrazu jsou povinni přivolat pomoc dospělé osoby podle svých schopností poskytnout první pomoc. Úraz vždy oznámí učiteli, asistentovi pedagoga, vychovateli nebo jinému zaměstnanci školy, který úraz nechá zapsat do Knihy úrazů u hospodářky ZŠ a SŠ JÚŠ, případně na ambulanci 7) dodržovat zásady slušného chování 8) dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole a na školních akcích mimo budovu školy 9) chodit do školy v přiměřeném oblečení, v rámci svých možností se přezouvat, svrchní ošacení odkládat v šatně, proti zcizení či záměně je možno ošacení a obuv chránit uzamčením do šatní skříňky 10) chránit majetek svůj, svých spolužáků a majetek školy. Zcizení majetku je považováno ze zákona za trestný čin nebo přestupek (podle výše škody, která byla způsobena), pachatel z řad žáků může být potrestán výchovným opatřením, na pachateli může být vymáhána náhrada škody. Svévolné

13 poškozování majetku školy je zakázáno. Při svévolném poškození nebo zničení věci škola může vymáhat náhradu na tom, kdo škodu způsobil 11) oznámit pedagogickému pracovníkovi opuštění areálu JÚŠ a uvést důvod 12) hlásit veškeré poškození či ztrátu inventáře školy pedagogickému pracovníkovi 13) nenosit do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu spolužáků. Cenné předměty včetně mobilních telefonů a jiné elektroniky, větší částky peněz, šperky nosí pouze na vlastní riziko. Škola neručí za předměty, které jsou uloženy v rozporu s pokyny učitele a školním řádem. Pokud žáci zjistí ztrátu, nahlásí ji bez prodlení pedagogickému pracovníkovi 14) během vyučování nepoužívat mobilní telefony, výjimkou je pouze přivolání asistenta pedagoga v nutných případech. Přístroj musí být v době výuky nastaven na tichý provoz nebo vypnutý 15) po skončení vyučování uklidit pracovní místo v rámci svých fyzických možností. Vítaná je pomoc spolužákům, kteří tuto činnost nezvládnou 16) hlásit odchod k lékaři třídnímu učiteli, případně učiteli, který právě vyučuje 17) oznámit vedení školy nepřítomnost učitele 5 minut po začátku vyučovací hodiny Zákonní zástupci žáka jsou povinni: 18) zajistit, aby žák docházel řádně do školy 19) neprodleně informovat školu o změnách týkajících se adresy, telefonních čísel, zdravotní pojišťovny a dalších údajů nezbytných pro školní matriku 20) na vyzvání učitele,vychovatele, sociální pracovnice, výchovné poradkyně nebo vedení školy se osobně účastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka ( 22 odst.3 Školského zákona) 21) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování podle podmínek stanovených školním řádem (viz. F- Nepřítomnost a uvolňování žáků) 22) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání či jsou důležité pro pobyt ve škole nebo na školních akcích (ŠvP, výlety apod.) Provoz a vnitřní režim školy: C) Vyučování Vyučování je rozvrženo do vyučovacích hodin. Začátek vyučování je v 8:00 hodin, konec nejpozději v 16:25 hodin. Po projednání s ředitelem školy může vyučující zařadit výuku v blocích, kde nemusí respektovat délku vyučovací hodiny /45 minut/, respektuje však individuální potřeby žáků a dbá na dodržování zásad hygieny při výchovně vzdělávací práci.výuka v blocích bude zapsána v třídní knize.

14 Denní rozvrh je časově upraven následovně: 1. vyučovací hodina 8:00 8:45 2. vyučovací hodina 8:55 9:40 3. vyučovací hodina 10:10 10:55 4. vyučovací hodina 11:05 11:50 5. vyučovací hodina 12:00 12:45 6. vyučovací hodina 12:55 13:40 7. vyučovací hodina 13:50 14:35 8. vyučovací hodina 14:45 15:30 9. vyučovací hodina 15:40 16:25 Dohled nad žáky v době přestávek vykonávají učitelé dle rozpisu, v době přestávky na oběd vychovatelé. Zodpovědnost za žáky ve škole nese učitel v době platného rozvrhu, po této době přebírá zodpovědnost za přítomnost žáka ve školní budově určený zaměstnanec JÚŠ Stravu si žák objednává pomocí čipu na terminálu na Nové budově nebo pomocí odkazu na stránkách Odhlášení je možné opět pomocí čipu na terminálu v NB, pomocí odkazu na webových stránkách JÚŠ, příp. v kanceláři vedoucí jídelny na tel. čísle nebo u hospodářky ZŠ a SŠ JÚŠ na tel.čísle do 8:00 hod. D)Pravidla pro komunikaci v počítačové síti Žáci mají povinnost dodržovat následující pravidla při komunikaci v počítačové síti : 1) je zakázáno používat vulgárních a silně emotivních výrazů při komunikaci otevřené dalším účastníkům (elektronické diskusní skupiny, news, ) 2) je zakázáno používat síť pro politickou, náboženskou a rasovou agitaci 3) je zakázáno používat síť pro šíření a uchovávání erotických a pornografických dat 4) je zakázáno využívat elektronických prostředků (především elektronické pošty) k obtěžování nebo zastrašování jiných uživatelů. Do této kategorie spadá i rozesílání řetězových dopisů či dopisů na náhodně vybrané adresy v síti 5) je zakázáno během pobytu ve škole a na školních akcích užívat mobilní telefon či jiné přístroje určené k pořizování zvukových a obrazových záznamů žáků a pracovníků škol bez jejich předchozího souhlasu 6) je zakázáno zneužívat elektronickou poštu k reklamním a jiným účelům, sloužícím k získání osobního prospěchu 7) je zakázáno využívat VT k páchání trestných činů

15 8) je zakázáno používat VT k činnostem namířeným proti jakékoliv další organizaci, jejíž počítačové prostředky jsou dostupné prostřednictvím počítačové sítě 9) je zakázáno instalovat jakýkoliv software a používat nelegální software 10) uživatel sítě je povinen přizpůsobit svou práci tak, aby jeho činnost jen v minimálním rozsahu negativně ovlivňovala možnosti využití počítačových prostředků dalšími uživateli. To se týká jak neúměrného zatěžování linek v době jejich maximálního využití, tak i neúměrného zatěžování jednotlivých počítačů 11) uživatel není oprávněn využívat nedovoleným způsobem data systému, systémy a sítě nebo neoprávněně zkoušet, zkoumat či testovat zranitelnost systému nebo sítí 12) uživateli není dovoleno porušovat bezpečnostní opatření a ověřovací procedury systému E)Nošení,držení,distribuce a zneužívání návykových látek Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách JÚŠ zakázáno. Za tento přestupek může být žák našich škol okamžitě vyloučen ze studia i ubytování v JÚŠ. Při podezření na užívání návykových látek se musí žák podrobit vyšetření moči u lékařky JÚŠ či na odborném toxikologickém oddělení. Při odmítnutí zkoušky moči bude na žáka pohlíženo jako na člověka, který návykové látky užívá. Při pozitivním výsledku testu hradí náklady spojené s testováním žák. Ve škole a před školní budovou se nekouří a neužívají alkoholické nápoje. F) Výchovná opatření Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a dále kázeňská opatření. Informace o výchovných opatřeních se zapisují do třídního výkazu a do systému Bakalář. Pochvalu uděluje třídní učitel nebo ředitel ZŠ a SŠ zejména za výborné studijní výsledky, práci nad rámec běžných žákovských povinností, mimořádný čin, úspěšnou reprezentaci školy a šíření jejího dobrého jména. Návrh na pochvalu podávají pedagogičtí pracovníci, případně další pracovníci JÚŠ. Návrhy posuzuje pedagogická rada. Kázeňská opatření jsou závažná zaviněná porušení povinností stanovených školním řádem a dalšími platnými předpisy. O udělení napomenutí nebo důtky TU rozhoduje třídní učitel. O udělení důtky ŘŠ nebo o sníženém stupni hodnocení chován rozhoduje ŘŠ a o svém rozhodnutí informuje pedagogickou radu. Ve škole rozlišujeme tato závažná kázeňská opatření: napomenutí TU důtka TU ( může být udělena za opakované drobné přestupky či za závažnější prohřešek proti školnímu řádu) důtka ŘŠ (může být udělena za opakované vážnější prohřešky či za vážné provinění proti školnímu řádu) snížený stupeň hodnocení chování

16 G. NEPŘÍTOMNOST A UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ 1) nepřítomnost ve škole dle 50 Školského zákona omlouvá zákonný zástupce třídnímu učiteli nejdéle do 3 kalendářních dnů. Po příchodu do školy žák předloží omluvenku, příp. potvrzení od lékaře do 3 pracovních dnů. Na pozdější omluvenky již TU nemusí brát zřetel a hodiny mohou být považovány za neomluvené 2) odhlášení péče musí být provedeno telefonicky pouze na telefonní záznamník tel do 8.hod.ranní. Pokud je žák zletilý, může se omlouvat sám (V případě nepřítomnosti z důvodu výletu, exkurze, školy v přírodě apod. je nutno, aby žáci či rodiče udělali zápis do knihy u hospodářky škol 3) ve výjimečných případech (především v případě častých absencí) může TU vyžadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci vystavené lékařem jako součást omluvenky 4) o neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje TU ředitele školy a výchovnou poradkyni 5) při neomluvené absenci do součtu 10 vyuč. hodin postupuje TU podle čl.ii.,odst.6 Metodického pokynu MŠMT č.j.10194/ ) při počtu neomluvených hodin nad 10 vyuč.hodin svolává ředitel školy výchovnou komisi (metodický pokyn čl.ii, odst.8) 7) pokud neomluvení žáka přesáhne 25 vyuč.hodin, zašle ředitel školy oznámení příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo pověřenému obecnímu úřadu (metodický pokyn čl.ii.,odst.10) nebo Policii ČR (čl.ii.,odst.11) 8) žák předkládá omluvenku v omluvném listu bezprostředně po návratu do školy, nejpozději však do 3 pracovních dnů. žák je povinen veškeré soukromé záležitosti, návštěvy u lékaře apod. vyřizovat ve svém volném čase. Pokud je lékařské vyšetření nezbytné v době vyučování, uvolní se žák předem u TU Postihy za neomluvenou absenci: Za neomluvenou absenci mohou být udělena následující výchovná opatření: do 2 neomluvených vyuč. hodin DTU od 3 do 5 neoml.vyuč.hodin DŘŠ od 6 do 9 neoml.vyuč.hodin 2.stupeň z chování nad 10 neoml.vyuč.hodin 3.stupeň z chování, podmínečné vyloučení ze studia, popř.vyloučení ze studia Uvolňování žáků: z vyučovací hodiny (bloku) příslušný vyučující 1 den třídní učitel nad 1 den ředitel školy na základě schválení písemné žádosti (žádost však nejdříve doporučí nebo nedoporučí třídní učitel) Veškeré žádosti o uvolnění nezletilých žáků musí být podepsány zákonnými zástupci. Komisionální zkoušky:

17 Nelze-li žáka hodnotit na konci I. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za I. pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení I.pololetí. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za I. pololetí nehodnotí. Nelze-li žáka hodnotit na konci II. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za II. pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, příp. znovu 9.ročník ( 52 Školského zákona). Pokud nepřítomnost žáka školy přesáhne 30% z celkového počtu odučených hodin daného předmětu v pololetí, může ředitel školy určit konání komisionální zkoušky. Komisionální zkoušku koná pouze z předmětu /z předmětů/, kde je tento limit 30% překročen. (Ve výjimečných případech má zákonný zástupce nebo plnoletý žák právo požádat ředitele školy o povolení překročení limitu 30%). H) Hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů. Stupně hodnocení a pravidla klasifikace se řídí vyhláškou MŠMT č.48/2005 Sb Žáci jsou hodnoceni průběžně během školního roku ve škole i na akcích pořádaných školou. Hodnocení klasifikačními stupni nebo slovní hodnocení se zapisuje do žákovských knížek a do klasifikačního archu v třídní knize, dále je učitel povinen zapsat hodnocení do systému Bakalář. Při hodnocení žáků je přihlíženo ke speciálním potřebám žáka. Důležitou složkou hodnocení je formativní stránka, kdy funkce ocenění je významným stimulem rozvíjení osobnosti. V tomto širším pojetí se odráží posouzení vlastností, zaměření, schopností, potřeb a zájmů, možností a perspektiv rozvoje každého jednotlivého žáka. Slovní hodnocení je používáno po konzultaci učitele se speciálním pedagogem - příp.psychologem a rodiči žáka. Slovní hodnocení bude uplatňováno zejména u žáků, jimž byl během studia stanoven individuální vzdělávací program (dále jen IVP). IVP vychází ze školního vzdělávacího programu a vyjádření žáka (zákonného zástupce). Každý IVP obsahuje vzdělávací cíle, metody, podmínky pro vzdělávání, možnosti konzultace pedagogických pracovníků a způsoby ověřování získaných znalostí a dovedností. Pokud žák nesplnil IVP, bude celkové hodnocení na vysvědčení vyjádřeno stupněm neprospěl. Žák má právo se přiměřenou formou vyjádřit ke svému hodnocení v průběhu studia. Základem sebehodnotících aktivit je znalost norem a kritérií hodnocení, schopnost sebepozorování a hlubší poznání vlastních možností. Žák se přitom nemusí omezit pouze na hodnocení vlastní práce, ale i na ocenění práce druhých a celého procesu vyučování. Na závěr školního roku, v rámci týmové spolupráce, koordinátor týmu sepíše dopis žákovi, ve kterém se odráží další vytyčování vlastních cílů, rozvoje,

18 samostatnosti a zodpovědnosti za své učení. Tyto dopisy jsou v kopii uloženy v dokumentaci MD. Sumární výstup bude složen z informativní části, která určuje, jak byl splněn cíl vyučování, příp. informuje o příčinách neúspěchu žáka. Přihlédnuto bude i k prokazatelnému posunu v aktuálním období a i ke schopnosti zdravého sebehodnocení. Každé pololetí se vydává žákovi vysvědčení, za první pololetí lze vydat žákovi výpis vysvědčení. Na vysvědčení je hodnocení vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. Klasifikační řád (podrobnosti hodnocení vzdělávání žáků) je součástí ŠVP Společně proti bariérám, jenž je k dispozici v kanceláři hospodářky ZŠ a SŠ JÚŠ. I) Výchovná práce Po skončení vyučování přebírají žáky vychovatelé školního klubu nebo internátu /s výjimkou těch, kteří odcházejí domů ihned po vyučování/. Poučeni o zásadách bezpečnosti ve škole jsou žáci na začátku školního roku, třídní učitel zapíše poučení a seznámení se školním řádem do třídní knihy, nepřítomné žáky poučí individuálně. Datum vydání: V Praze dne Mgr.Petr Hrubý ředitel JÚŠ Mgr.Antonín Herrmann ředitel ZŠ a SŠ JÚŠ

19 Školní řád SŠ JÚŠ školní rok 2015/2016 Řád školy platí ve všech vnitřních a vnějších prostorách školy i v celém venkovním areálu JÚŠ. Platný je při vyučovacím procesu i na všech akcích pořádaných školou (škola v přírodě, výlety, exkurze, kulturní a vzdělávací akce, jakož i na akcích, kterých se škola účastní.) A) Práva žáků a zákonných zástupců: Žáci mají právo: 1) na vzdělání a na účast ve výuce v rozsahu stanoveném ve školním vzdělávacím programu a podle rozvrhu hodin na příslušné období 2) na vzdělání, jehož formy, obsah i metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření podmínek, jež toto vzdělání umožňují, na poradenskou pomoc školy či poradenského zařízení 3) na hodnocení výsledků vzdělávání, v němž bude přihlédnuto k povaze postižení či znevýhodnění žáků 4) využívat zařízení školy, pomůcky a učebnice způsobem, který je v souladu s účelem, k němuž byly určeny 5) na ochranu zdraví 6) na ochranu svých práv, osobnosti, důstojnosti, cti a pověsti 7) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, ponižujícího nebo nedbalého zacházení 8) na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před fyzickým či psychickým násilím a před kontaktem s návykovými a psychotropními látkami. Mají právo využít preventivních programů, které jim slouží k poskytnutí potřebné podpory ve zmíněných oblastech 9) na svobodu projevu, na vyjádření vlastního názoru, vhodným způsobem a v souladu se zásadami slušného chování se vyjadřovat ve věcech, které se jich dotýkají 10) na poskytnutí pomoci v případě, že se octnou v nesnázích nebo mají nějaké problémy 11) na vyžádání pomoci u vyučujícího v případě, že neporozuměli učivu nebo potřebují doplnit své znalosti (delší nepřítomnost ve škole = konzultační hodiny vyučujících) 12) na zvláštní péči v odůvodněných případech ( v případě jakéhokoli druhu onemocnění, v případě mimořádných schopností a talentu) 13) na informace a poradenskou službu v oblasti odborné přípravy na povolání 14) na svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na svobodu sdružování a pokojného shromažďování 15) vytvářet si své samosprávné orgány a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy 16) na odpočinek a volný čas 17) na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj 18) na ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich rozvoj 19) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 20) v případě, že jsou zletilí, volit a být voleni do školské rady

20 Všichni žáci jsou si rovni ve svých právech bez ohledu na věk, národnost, státní příslušnost, zdravotní stav, náboženské vyznání, sociální původ, majetek jich samých nebo jejich rodiny. Zákonní zástupci žáků mají právo: 21) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, a to i v případě zletilosti žáka, pokud vůči zletilému žáku plní vyživovací povinnost. K získávání informací využívat třídních schůzek, konzultačních hodin nebo jiné doby, kterou si domluví s pedagogickým pracovníkem 22) volit a být voleni do školské rady 23) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí 24) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 25) být neprodleně informováni v případě závažnějších zdravotních problémů či úrazu žáka 26) vznášet připomínky a podněty k práci škol u vedení škol, u ředitele JÚŠ, u Školské rady a u Rady rodičů /informace o práci JÚŠ mají možnost získat z Informačního bulletinu JÚŠ/ B) Povinnosti žáků a zákonných zástupců: Žáci jsou povinni: 1) docházet do školy a řádně se vzdělávat podle stanoveného rozvrhu hodin, rovněž jsou povinni docházet na semináře a nepovinné předměty, na něž se přihlásili 2) přizpůsobit se aktuálním změnám v rozvrhu a účastnit se vyučování v době stanovené tímto rozvrhem 3) přicházet do školy nejméně deset minut před zahájením vyučování, pět minut před zahájením vyučování být na svém místě a připravovat se na vyučování 4) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 5) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem 6) chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. V případě úrazu jsou povinni přivolat pomoc dospělé osoby, podle svých schopností poskytnout první pomoc. Úraz vždy oznámí učiteli, asistentovi pedagoga, vychovateli nebo jinému zaměstnanci školy, který úraz nechá zapsat do Knihy úrazů u hospodářky školy případně na ambulanci 7) dodržovat zásady slušného chování 8) dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole a na školních akcích mimo budovu školy 9) chodit do školy v přiměřeném oblečení, v rámci svých možností se přezouvat, svrchní ošacení odkládat v šatně, proti zcizení či záměně je možno ošacení a obuv chránit uzamčením do šatní skříňky 10) chránit majetek svůj, svých spolužáků a majetek školy. Zcizení majetku je považováno ze zákona za trestný čin nebo přestupek (podle výše škody, která byla způsobena), pachatel z řad žáků může být potrestán výchovným opatřením, na pachateli může být vymáhána náhrada škody. Svévolné

Základní škola a Mateřská škola Višňová

Základní škola a Mateřská škola Višňová ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Višňová Č. j.: ZS/0062/2014 Vydává: Mgr. Bc. Hana Matysová, ředitelka školy Podpis: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 25. srpna 2014 Směrnice nabývá účinnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í Ř Á D 1 OBSAH I. Práva a povinnosti žáků II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků III. Pravidla

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE I) VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE I) VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA LUHAČOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD I) VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLY Školní řád upravuje pravidla chování žáků školy, stanoví nejdůležitější práva žáků a jejich povinnosti. V některých ustanoveních se dotýká

Více

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90, 264 80 Sedlčany ŠKOLNÍ ŘÁD ( vydaný na základě ustanovení 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 , Hradební 529 Vnitřní směrnice: Řád školy č. 2.1 Spisový znak: A 10 Skartační znak: ZŠPŠCHOT SŘ 1/2013 Účinnost od: 1.9.2013 Vypracovala: Mgr. Bc. Danielková Drahomíra Datum: 1.9.2013 Na poradě projednáno

Více

2. Práva uvedená v odstavci 1 pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

2. Práva uvedená v odstavci 1 pod písmeny b), c) a e) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ ČÁST Školní řád (dále jen ŠŘ) je interním předpisem SOŠ a SOU (dále jen škola), jehož respektování a dodržování je závazné a povinné bez výjimky pro všechny žáky a pracovníky školy.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014

ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola. Schváleno školskou radou. Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 , ŠKOLNÍ ŘÁD střední škola Schváleno školskou radou Ing. Mgr. Pavel Vlach 1. 9. 2014 1 Obsah strana I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech

Více

Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní řád. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín

Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní řád. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace, Školní 403, 763 21 Slavičín Š K O L N Í Ř Á D Vydaný na základě ustanovení 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY, VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY MÍROVÁ 8I, MIMOŇ, příspěvková organizace Mgr. Eva Majlišová ředitelka školy ŠKOLNÍ ŘÁD

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

ŠKOLNÍ ŘÁD I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O, s. r. o. P l z e ň s k á 1 1 7 / 3 9, 1 5 0 0 0 P r a h a 5, I Č : 2 5 1 4 0 1 0 8 tel.: 224 262 286 email: info@sgjs.cz www.sgjs.cz

Více

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD

Soukromá obchodní akademie Podnikatel, s.r.o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD Soukromá obchodní akademie Podnikatel, spol. s r. o. nám. V. Řezáče 5, 360 09 Karlovy Vary ŠKOLNÍ ŘÁD a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve střední škole Název zařízení: Soukromá obchodní

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK

ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK ŠKOLNÍ ŘÁD SLEZSKÉHO GYMNÁZIA V OPAVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (zejména vyhlášky č. 13/2005

Více

Školní řád. Článek 1. Obecná část

Školní řád. Článek 1. Obecná část Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 413/II Školní řád Článek 1 Obecná část Školní řád je základním právním nástrojem, který stanovuje způsob fungování všech součástí a

Více

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín ŠKOLNÍ ŘÁD LUTÍN ZÁŘÍ 2005 1 Obsah: Číslo a název kapitoly číslo stránky 1 Úvodní ustanovení 3 2 Zásady a cíle vzděláváni 3 3 Práva a povinnosti žáků a zákonných

Více

Základní škola Jílové u Prahy Komenského 365, Jílové u Prahy 254 01

Základní škola Jílové u Prahy Komenského 365, Jílové u Prahy 254 01 Základní škola Jílové u Prahy Komenského 365, Jílové u Prahy 254 01 Š K O L N Í Ř Á D Na základě ustanovení 30,odst.1) zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne 15. 11. 2005 Mgr. Ivana Pfefrová, ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011

ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 ŠKOLNÍ ŘÁD PLATNÝ OD 1.9.2011 Soukromá výtvarná střední škola Písek ŠKOLNÍ ŘÁD A) PRÁVA ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ NEZLETILÝCH ŽÁKŮ Žáci mají právo: 1. Na vzdělání a školské služby. 2. Na informace o průběhu

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014. B. Školský zákon práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014. B. Školský zákon práva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků A. Obecná ustanovení Školní řád Gymnázia Ostrov platný od 1. 9. 2014 Účelem Školního řádu Gymnázia Ostrov je zajištění příznivých podmínek pro vzdělávání žáků, zajištění plynulé a nerušené školní práce,

Více

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o.

Školní řád. Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Školní řád Střední škola hotelová Zlín, s.r.o. Zápis do obchodního rejstříku Krajského soudu Brno, obchodní rejstřík, oddíl C, vl. 26106 den zápisu: 19. 2. 1997 adresa: Dřevnická 1788, 760 01 Zlín identifikační

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ HORSTAV U HRADISKA 4, 772 00 OLOMOUC Školní řád je vydán Střední školou stavební Horstav Olomouc,(dále jen škola) se sídlem v Olomouci, U Hradiska 4, PSČ 779 00, na základě zákona

Více

Školní řád. Vnitřní řád domova mládeže. Střední školy technické, Most, příspěvková organizace

Školní řád. Vnitřní řád domova mládeže. Střední školy technické, Most, příspěvková organizace Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most Č.j. 22/2013 Školní řád Vnitřní řád domova mládeže Střední školy technické, Most, příspěvková organizace Příloha Příkazu ředitele

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD Platný 22.10. 2010 Schválený: Školskou radou, dne 21.10. 2010 ŠKOLNÍ ŘÁD UPRAVUJE: I. OBECNÁ USTANOVENÍ...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky

ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky Praha 9, Novovysočanská 48/280 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední školy slaboproudé elektrotechniky Praha 9, Novovysočanská 48/280 Školní řád vydává Střední škola slaboproudé

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Výkon práv žáků a zákonných zástupců ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Čl. I. Úvodní ustanovení Ředitel školy vydává na základě zákona č. 561/2004 Sb. školní a klasifikační řád, který upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pořadové číslo - číslo jednací: Zpracovala: Schválila: 45 - POR/01/2014 RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 1/2014. Školní řád

Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 1/2014. Školní řád Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace 400 07 Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, IČO 44226268 SMĚRNICE č. 1/2014 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Zásady

Více