Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora,okres Bruntál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora,okres Bruntál"

Transkript

1 Pedagogický sbor: Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupkyně ředitele Michaela Horáková, ved. učitelka MŠ Vladislava Keilingová, učitelka MŠ Dagmar Lengsfeldová, učitelka MŠ Monika Novotná, učitelka MŠ Mgr. Hana Pavliňáková, tř. uč. I. A, vyuč. NJ Mgr. Ivana Sekaninová, tř. uč. II. A Mgr. Hana Crhová, tř. uč. III. A Mgr. Věra Saganová, tř. uč. IV. A Mgr. Jindra Kleinová, tř. uč. V. A Mgr. Jana Gřešková, tř. uč. VI. A Mgr. Soňa Olivová, tř. uč. VII. A, vých. poradkyně Mgr. Ludmila Sovadinová, tř. uč. VIII. A Mgr. Jiří Bujnoch, tř. uč. IX. A Alena Barčíková, asistentka pedagoga Bc. Kamila Bezová, vyuč. Čj Soňa Dobrotková, vyuč. Zákl. administrativy Mgr. Eva Kyšová, vyuč. Př Eko (od ) Mgr. Petr Pavlík, vyuč. Př Eko (do ) Mgr. P. Marek Žukowski, vyuč. náboženství Marta Ogurčáková, vedoucí vychovatelka ŠD Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora,okres Bruntál PSČ 79332, IČO: , IZO: Bank. spojení: KB Bruntál, č. účtu: /0100 Ředitelství: Tel./fax/zázn.: T-Mobile: WWW stránky:

2 Milí žáci, vážení rodiče, kolegové, přátelé naší školy. Právě otevíráte jubilejní dvacáté číslo Ročenky Základní školy a Mateřské školy Andělská Hora, okres Bruntál. Ročenku pravidelně vydáváme v závěru školního roku jednak jako zdroj informací o končícím školním roce a o škole samotné, také však jako pamětní kroniku pro budoucí vzpomínání na školní léta. Školní rok 2010/2011 jsme začali relativně v poklidu a bez větších personálních změn (nově nastoupila Mgr. Jana Gřešková Z, M; v průběhu roku Mgr. Pavlíka vystřídala ve výuce ekologie, tělocviku a přírodopisu Mgr. Eva Kyšová) Kromě páťáků se ostatní ročníky vzdělávaly podle našeho vlastního Školního vzdělávacího programu ŠVP. Ten vede žáky i učitele k větší smysluplnosti, zodpovědnosti. Jak si vede naše škola ve svém hlavním oboru tedy výchově a vzdělávání žáků? Snad dobře: všichni naši deváťáci se na svou střední školu dostali. Snad uspějí i ti, kteří si vybrali maturitní obory. Vynikajícím úspěchem naší školy jsou výsledky mezinárodního výzkumu PISA, který byl pořádán zeměmi OECD pro vybrané žáky 9. ročníků a začal v předloňském roce. V šetření, která prováděli pracovníci České školní inspekce, naši žáci dosáhli až neuvěřitelných výsledků: v českém jazyce skončili na 14. místě ze 134 náhodně vybraných zúčastněných škol z celé ČR, v matematice na místě 16. a v přírodovědě na 25. místě. Průměrem jsme vysoko nad průměrem škol moravskoslezského kraje i nad průměrem republikovým. Dalším vypovídajícím kritériem jsou celorepublikové testy KALIBRO, kde jsme opět skončili lehce nad republikovým průměrem. Průměrné hodnoty jsou mnohdy zavádějící, rozdíly jsou mezi třídami, žáky i mezi předměty. Na podzim jsme ještě mohli využívat finance ze dvou získaných grantů jak na poli ekologie, tak i v oblasti prevence. Pro žáky jsme připravili exkurze, adaptační pobyty i další aktivity. Úspěšně jsme se zapojili do projektu EU peníze školám. Prostřednictvím šablon jsme pro tu naši získali více než ,- Kč. Část můžeme použít na vybavení školy, část bude určena i na nové učební materiály, které budou vytvářet i sami učitelé. Snažili jsme se dále rozšířit nabídku volitelných předmětů i kroužků, ještě více jsme se zapojili do ekologické oblasti (GLOBE škola, Eko-škola, ). Pro žáky jsme pravidelně připravovali i ekologické pořady ve spolupráci s ostravskou organizací VITA, naši žáci se velmi úspěšně zúčastnili mezinárodního

3 setkání GLOBE Games. Škola je známá svými aktivitami na záchranu žab i lilií cibulkonosných, naše zkušenosti a nápady využívají i další školy a to nejen v moravskoslezském kraji. Stále spolupracujeme také s pracovníky Správy CHKO Jeseníky. Více na Žákům prvního stupně jsme opět zajistili dodávku vitamínů v rámci projektu EU Ovoce do škol, všem také dotované výrobky (mlíčko, müsli tyčinky, Be-Be ) z projektu Školní mléko. Vrásky na čele nám přidělává starost o školní budovy. V MŠ ve Světlé nás čeká neodkladná oprava kanalizace, v Andělské Hoře se nám podařilo opravit prostory školní družiny a plně zprovoznit multimediální učebnu pro nejmladší žáky. Akutně potřebujeme nové tabule, na opravu čekají i školní lavice, podlahy v šatnách. Něco by snad mohl vyřešit i několikamilionový grant na opravu školních budov. Snad se vše podaří. Je jasné, že obecní pokladny tak velkými možnostmi nedisponují. Rád bych poděkoval za zdárný průběh končícího školního roku především pracovníkům školy, také však rodičům a dětem. Velký dík za výbornou spolupráci patří MěÚ Andělská Hora i OÚ Světlá Hora, především oběma p. starostům. Přeji všem příjemné a pohodové prázdniny a těším se na setkání v novém školním roce 2011/2012. Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy Ekonomika školy: V tomto příspěvku bych se chtěla jednak zmínit o rozpočtu školy, který se vztahuje samozřejmě ke kalendářnímu roku, jednak o hospodaření školy v průběhu uplynulého školního roku, ke kterému vydáváme tuto ročenku. V kalendářním roce 2010 jsme hospodařili s celkovou částkou Kč. Tato částka sestávala z příspěvku zřizovatele (Město Andělská Hora), tvořeného státní dotací na školství a příspěvky od jednotlivých obcí, z kterých máme žáky (celkem Kč). Z vlastních příjmů školy za školné v MŠ a ŠD, věcného nákladu ve školní jídelně, darů a úroků v bance (celkem Kč). Z dotace z grantů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na projekty v ekologii a na prevenci rizikových projevů chování (celkem Kč). Zbývající částku škola doplnila z rezervního fondu a z příjmů z doplňkové činnosti za pronájmy školních prostor ( Kč). Na základní školu z celkového rozpočtu připadla částka zhruba Kč, na mateřskou školu něco přes Kč. U obou zařízení je započtena i školní jídelna, u ZŠ také školní družina.

4 V kapitole výdajů již tradičně nejvyšší položky představovaly náklady na energie: na plyn a dodávky tepla téměř Kč, na elektřinu přes Kč. Z celkových výdajů to byla více než polovina. Podle skutečného čerpání pak výdaje za rok 2010 činily Kč. Rozdíl ve výši Kč byl dokryt přesunem prostředků z doplňkové činnosti. Na kalendářní rok 2011 máme schválen rozpočet v celkové výši Kč, což je částka zhruba ve stejné výši jako v roce minulém. Během celého školního roku byla zajišťována pravidelná údržba všech budov školy jak v Andělské Hoře, tak i ve Světlé. Snažili jsme se, samozřejmě v rámci našich možností, pokračovat i v další modernizaci a zlepšení vybavení tříd i odborných učeben. Podařilo se nám například vybudovat novou multimediální učebnu v bývalých prostorách školní družiny, která bude sloužit především pro žáky ročníku. V mateřské škole jsme pořídili nový šatnový nábytek zatím pro děti z oddělení v přízemí, během letošních prázdnin by se totéž mělo podařit i pro oddělení horní. Vzhledem k omezenému množství finančních prostředků jsme však opět museli odložit již několik let plánované nutné rekonstrukce hygienických zařízení (hygienický box na WC pro dívky na hlavní budově, WC a sprcha pro zaměstnance, WC pro zaměstnance i pro žáky na budově prvního stupně) a rekonstrukci podlahy v šatně na hlavní budově. Stejně tak jsme byli nuceni odložit již několik let plánovanou výměnu podlahových krytin na chodbách hlavní budovy, nebo výměnu dosluhujících tabulí ve třídách. Díky finančnímu zajištění zřizovatele a majitele budov (Město Andělská Hora) se podařilo v letošním roce vyřešit jeden z dalších dlouholetých problémů, a to zateplení stropů v tělocvičně a ve školní jídelně. Od této investice přesahující Kč si slibujeme v budoucnu především úspory za výdaje na vytápění těchto prostor. Bohužel státní příspěvek na tzv. ostatní neinvestiční náklady, který byl už v minulých letech nízký, se opět snížil. Nejsme z něj tudíž schopni zajistit vždy všem žákům například nové učebnice. Snažíme se však postupně učebnice obměňovat a dokupovat i nové učební pomůcky a materiály. Řadu těchto věcí si učitelé vyrábí svépomocí sami. V této oblasti nám svitla naděje na vybavení školy jednak novou technikou, ale třeba i literaturou pro žákovské knihovničky přímo ve třídách, a to díky neinvestiční dotaci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ( EU peníze školám). Pro naši školu podle počtu žáků byla stanovena částka necelých Kč, z níž zhruba 2/3 už byly poukázány na náš účet. Zbytek bychom měli obdržet do konce prázdnin. Během 2 následujících školních roků by se pak učitelé měli zúčastnit několika vzdělávacích akcí a měli by také vypracovat řadu nových učebních materiálů, které by měli ověřit v praxi. To vše by mělo zlepšit kvalitu výuky v naší škole. Pro školu je vítaným přínosem i jakákoli částka, kterou získá z různých grantů, ať už ministerských nebo krajských. V závěru minulého školního roku jsme

5 ještě dočerpávali část z grantu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na naše ekologické aktivity. Jednalo se především o náklady na ekologické exkurze pro žáky naší školy. Také v závěru minulého školního roku a na začátku tohoto školního roku jsme čerpali grantové prostředky na prevenci rizikových projevů chování. Díky nim se mohlo například pro starší žáky uskutečnit několik pobytových akcí, během kterých se děti lépe poznávaly navzájem, seznamovaly se třeba se svými novými učiteli, uvědomovaly si svou roli v životě, učily se, jak trávit volný čas, vyhýbat se návykovým látkám atd. Významnou pomocí pro školu byly i sponzorské dary od místních firem a podnikatelů, ale také od rodičů a pracovníků školy, které byly použity na zabezpečení akcí pořádaných pro děti, především tradičního karnevalu, školní akademie, dále na částečné pokrytí vstupného, případně dopravy na kulturní a divadelní představení. Všem sponzorům za tuto pomoc upřímně děkujeme! Mgr. Ivana Ostrčilíková, zástupkyně ředitele Školská rada Ve školním roce 2010/2011 se školská rada sešla celkem třikrát. Na svých jednáních se zabývala některými pravidelně se opakujícími tématy, jako jsou celoškolní akce a jejich termíny, organizace školního roku, změny v učebním plánu, personální zajištění, možnosti získání grantů např. na zateplení či opravy školních budov. Řešila i doplnění školské rady o nového člena z řad rodičů (pana Dušana Poláka, který se vzdal členství, nahradil po doplňkové volbě pan Attila Nagy). Po komunálních volbách pak byli do školské rady delegováni i staronoví členové za zřizovatele Město Andělská Hora (paní Jana Kučerová, pan Miroslav Novotný a pan Dušan Vavřík). Členové školské rady také projednali a schválili úpravy příloh Školního řádu (Vnitřní řád pro hodnocení a klasifikaci) a Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/10 (účetní rok 2009). Seznámili se s hospodařením školy v r a s podklady pro přípravu rozpočtu na r Věnovali se také aktuální problematice možnosti obnovení provozu Mateřské školy v Andělské Hoře a v té souvislosti i otázce případného dalšího využití některých budov školy. Všem členům školské rady za jejich práci děkujeme a přejeme jim, aby se spolupráce školské rady a školy úspěšně rozvíjela i v dalším školním roce. Mgr. Ivana Ostrčilíková, členka ŠR Školní jídelna:

6 Ve školním roce 2010/2011 se pracovnice ve školní jídelně, ostatně jako každý rok, zaměřily na to, aby náš jídelníček obohatily o nějaké jiné zajímavé recepty a plnily tím i nám už známý spotřební koš (tato sledovaná norma zavazuje školní jídelny k tomu, aby bylo určité minimální procento zeleniny, ryb, masa, mléčných výrobků apod.). Mezi hlavní jídla jsme zařadily nově těstovinový salát s kuřecím masem, rybu Tilapii, k tomu některé nové dressingy a k osvědčeným salátům přidaly například zelný s cizrnou a luštěninový. Snažíme se dodržovat i plnění spotřeby mléčných výrobků, takže děti si pochutnávají na šlehaném tvarohu, ovocném jogurtu či pudinku a velmi oblíbené je i mléko ochucené různými příchutěmi (malina, kokos, vanilka, banán atd.). Abychom děti potěšily, upekly jsme jim i tolik oblíbenou šunkovou pizzu. Budeme velmi rády, když rodiče dopřejí dětem možnost stravovat se zdravě a kvalitně v naší jídelně. Řešily jsme i tradiční potíže s opožděnými platbami (doporučujeme platby bezhotovostní), s odhlašováním stravy i drobné nekázně žáků. Odhlašování stravy je vázáno na výdej potravin ze skladů, mraznic proto ve ŠJ v Andělské Hoře je poslední možnost odhlášení oběda den předem do skončení výdeje obědů, tedy do 13:30 (po skončení výdeje obědů se již připravují a normují suroviny na další den a odhlášení již není možné). V MŠ ve Světlé je z téhož důvodu poslední možnost odhlášení obědů den předem do 12:00 hodin. Za kolektiv pracovnic ŠJ Bohdana Vikartovská, vedoucí ŠJ Mateřská škola pracoviště Světlá Hora Naše školička zahájila školní rok 2010/2011 s počtem 50 dětí. Během roku jsme přijali děti rodičů, kteří získali práci nebo se přistěhovali. Vyhověli jsme tedy všem, kteří potřebovali umístit dítě do MŠ. O děti se staraly: Třída Kuřátek Třída Sluníček Michaela Horáková Vladislava Keilingová Monika Novotná Dagmar Lengsfeldová dále paní kuchařka Emílie Černotová a a paní uklízečka školnice Zdenka Meluchová. Logopedickou péči zajišťovala Mgr. Jindra Kleinová. Ani v letošním roce jsme nezaháleli. Za ušetřené peníze jsme vyměnili ve třídě Kuřátek šatnové boxy, které jsou nyní nejen pěknější, ale především prostornější. Za pomoci rodičů došlo též k opětovné úpravě zahrady pod průlezkami, obnově nátěru všeho zahradního nářadí a na pískoviště byl navezen nový písek. Namalovali jsme též novou jarní a podzimní výzdobu do MŠ a tak nás budou vítat při příchodu nové obrázky.

7 V září 2010 nás navštívili hasiči. Předvedli nám hasičské auto, mohli jsme si vyzkoušet helmu, boty i stříkačky a na rozloučenou nám zahoukali sirénou. Také jsme se rozjeli na divadelní představení Jana Přeučila a Evy Hruškové Čert a Káča do divadla v Bruntále. Představení bylo moc pěkné a z divadla jsme jeli spokojeni. V říjnu jsme měli akce hned tři. Přivítali jsme nové občánky, jeli na projektový den s našimi předškoláky a ve školičce jsme měli akci pro rodiče a děti Podzimníček, kde jsme si vyrobili skřítka, závěs z podzimního listí a lucerničku ze skleničky a ubrousku. Listopad byl jako každý rok zaměřen na téma RODINA a s tímto tématem byla spojena i akce pro rodiče s dětmi. Prožitý příběh, dotykové hry, hry rukou, společný řetěz a k tomu všemu mámino a naše srdíčko to vše nám umožnilo prožít krásné a hluboké odpoledne. Na konci listopadu začala doba adventní a tak se zapojily i naše děti a zpestřily program při rozsvěcování vánočního stromu. Naši školičku navštívilo též divadlo, které nám předvedlo tři krásné pohádky. Od začátku listopadu jsme pilně nacvičovali představení na vánoční besídku, kterou jsme zaměřili na významné dny v době adventní a s nimi spojené pranostiky, legendy i písně. Besídkou nás provázel sv. Martin, sv. Kateřina, sv. Mikuláš, sv. Barbora, Štědrý den, sv. Štěpán a Tři Králové. Celá besídka byla v duchu lidových tradic, moudra a poselství. A už tu byl leden a s ním příprava k zápisu do ZŠ. Naši předškoláčci navštívili také kamarády ve škole, kteří nás pozvali na koncert hudební skupiny Marbo, kde jsme dostali také CD, které si pouštíme a zpíváme společně s dětmi ve školce. Děti ze školy přišly na oplátku do naší školičky. V únoru jsme si zařádili na školním karnevalu a rodiče se večer pobavili na školním plese. Celá akce se vydařila a tak byli snad děti i rodiče spokojeni. Březen byl znamením pohádek. Celý měsíc jsme si četli, malovali pohádky, hráli divadlo, učili se pohádkové písničky a celé pohádkové povídání zakončil projektový den s kamarády v ZŠ. A už tu bylo jaro, sluníčko nás lákalo ven a blížily se velikonoční svátky. Pozvali jsme k nám do školičky rodiče, aby nám pomohli uklidit školní zahradu a také, aby si s námi vyrobili velikonoční ozdůbky na velikonočním tvoření: slepičky z látky, kraslice ze sádry a zápich do květináče pomocí ubrouskové techniky. Odpoledne bylo příjemné a každý si svůj výrobek odnesl domů. V tomto měsíci jsme se též rozjeli za kamarády do ZŠ na besedu s ilustrátorem dětských knížek. S měsícem květnem je vždy spojen nejdůležitější svátek v životech nás dětí SVÁTEK MATEK, na který jsme pilně nacvičovali příběhy včelích medvídků i s veselými písničkami. Rodiče se kromě čmeláčí maminky, Brumdy a Čmeldy setkali ještě s pavoučkem, housenkou, broukem Kvapníkem, Pučmeloudem, květinkami i motýlky a také se Čmelinkou. Děti byly velmi roztomilé a besídka se zdařila.

8 Se včelími tanečky i písničkami jsme vystoupili ještě na školní akademii a příběhy zazněly také na vítání občánků ve Světlé Hoře. Na začátku června jsme se rozjeli na výlet na hrad Bouzov, kde jsme shlédli pohádku ULOUPENÝ POKLAD, rytířský turnaj, vylezli na TROJSKÉHO KONĚ a naše páže -Adámek Ludvík - změřil síly v rytířském turnaji s pážaty jiných mateřských škol. Po turnaji jsme navštívili hrad a podívali se tam, kde kdysi dávno žili rytíři a dvorní paní. Měli jsme štěstí potkali jsme nevěstu, která byla nejen krásná, ale chtěla se s námi také vyfotit. Tak máme krásnou památku na svatbu na Bouzově. Výlet se nám vydařil, počasí nám přálo, pochutnali jsme si na zmrzlině a domů jsme přijeli unavení, ospalí, ale spokojení. Školní rok jsme již tradičně zakončili ROZLOUČENÍM S PŘEDŠKOLÁČKY a malou zahradní slavností, na kterou jsme letos pozvali také naše budoucí školčátka, která nastoupí do školičky od září. Rozloučení bylo v duchu malé maturity, soutěží, tanečků, dobrot a zábavy. Všem dětem i jejich rodičům přeje kolektiv MŠ klidné veselé a odpočinkové prázdniny. Michaela Horáková, vedoucí učitelka MŠ Školní družina: Přípravu na školní rok 2010/2011 jsme začali již v posledním srpnovém týdnu, aby bylo pro děti vše nachystáno. Do školní družiny se přihlásilo celkem 53 dětí a všem dětem se věnovaly vychovatelky Marta Ogurčáková a Alena Barčíková. Stejně jako v předešlých letech tak i v letošním roce nabídla školní družina pro děti spoustu zájmových a zábavných činností. V září jsme hlavně přivítali naše nové žáčky z 1. třídy. Po vzájemném představování jsme je seznámili s našimi prostorami, ukázali a předvedli jim hry a hračky. Ve školní družině si mohou děti během celého roku také vyzkoušet svůj talent v různých činnostech. Činnosti byly rozděleny opět do jednotlivých měsíců, které máme pojmenované podle našeho vzdělávacího programu a byly zaměřeny na sportovní, výtvarnou, hudební, pracovní, dopravní, přírodovědnou a dramatickou výchovu. Školní družina není pokračováním vyučování. Veškerá činnost je zaměřená na zájmovou, rekreační a odpočinkovou činnost. Dáváme dětem většinou volnou ruku, aby si samy vybraly čemu se budou věnovat a co je nejvíce baví. Pro děti byly nachystány na celý školní rok také soutěže, závody, projekty a větší akce, taktéž zaměřeny na náš školní vzdělávací program.

9 Součástí školní družiny byl také kroužek tenisu, který býval každý čtvrtek od 15:00 hodin. Do tohoto kroužku se měly možnost přihlásit i děti z druhého stupně. Za 6. třídu navštěvovaly tento kroužek čtyři žáci a tři za 7. třídu. V zimních měsících a při špatném počasí jsme chodili hrávat do tělocvičny a když bylo hezky, trávili jsme čas na tenisovém hřišti. Kroužek bude zřízen i příští školní rok a už nyní můžete popřemýšlet, zda by vaše dítě nemělo zájem. Velkou změnou v letošním školním roce byla oprava prostor školní družiny. Město Andělská Hora uvolnilo finance na veškeré opravy, které byly opravdu velmi nutné. Vlhké zdi a opadávající omítky nám už neznepříjemňují život. Odstranila se stará omítka, nanesla nová a na tyto zdi byla přimontována topná tělesa. Po vymalování celé školní družiny se vyrovnala podlaha, na kterou bylo položeno nové linoleum. Vedle školní družiny byla zřízena také multimediální učebna, kterou jsme již několikrát využili. Za vybrané peníze od dětí jsme letos nakoupili hry, hračky a spotřební materiál v hodnotě 8958,- Kč. Všem dětem a rodičům přejeme krásné prázdniny a těšíme se na setkání v dalším školním roce 2011/2012. Marta Ogurčáková, ved. vychovatelka Školní žákovský parlament: Členové školního parlamentu jsou vždy voleni žáky jednotlivých tříd na začátku školního roku. Z každé třídy jsou voleni dva zástupci. Parlament se schází dle potřeby. I v letošním roce jsme se zapojili do mnoha humanitárních sbírek. Především v rámci Dne otevřených dveří v naší škole a při rozsvěcení vánočního stromu žáci nabízeli k prodeji drobné předměty a perníkové cukroví. Výtěžek z prodeje byl odeslán na jednotlivé sbírky. Na výchovu koní pro rehabilitaci po úrazech a pro postižené děti bylo odesláno 400,- Kč. Fondu SIDUS jsme zaslali 210,- Kč. Občanskému sdružení Život dětem jsme na pomoc dětským oddělením nemocnic v ČR odeslali 740,- Kč. Perníčky opět upekli žáci v rámci pracovních činností. Nejúspěšnější byla sbírka konaná jen v jeden den pod názvem Den proti rakovině. Sbírku zabezpečila děvčata 9. ročníku Lucie Daridová, Zuzana Kučerová, Vanessa Nyitraiová a Hela Friedlová, kterým se podařilo prodat všechny květinky a 3.533,- Kč bylo odevzdáno na poště v Bruntále ve prospěch sbírky. Parlament se dále podílel na přípravě vánočního turnaje pro žáky naší školy. Pro chlapce v malé kopané. Zapojilo se 23 chlapců. Pro dívky ve vybíjené. Zapojilo se 33 dívek. Ostatní žáci vyššího stupně se stali diváky. V měsíci dubnu proběhly ve škole mezinárodní volby Dětské ceny za pomoc dětem, které jsou v některých zemích zneužívány, unášeny, týrány Překlad z anglického jazyka

10 zajistili žáci především 8. ročníku pod vedením paní učitelky Sovadinové. Ti také připravili nástěnky a seznámili třídy s jednotlivými kandidáty. Samotné volby zajistili členové školního parlamentu. Výsledky voleb zaslala paní učitelka Sovadinová prostřednictvím internetu do Švédska. Na schůzkách parlamentu jsme dále řešili běžné problémy a požadavky tříd a školy. Děkuji všem členům parlamentu za jejich práci a přeji pěkné léto. Mgr. Soňa Olivová, koordinátorka školního parlamentu Naši nejstarší aneb Kam směřují ze základní školy? : Rok s rokem se sešel a my se opět rozloučíme s žáky deváté třídy, kteří nový školní rok zahájí na středních školách, na které byli přijati. I v letošním roce byla většina žáků přijata bez komplikací a bez přijímacích zkoušek. V letošním školním roce vychází 18 žáků, z toho 14 žáků bylo přijato na obory ukončené maturitní zkouškou a 4 žáci byli přijati na obory ukončené výučním listem. Daridová Lucie SPŠ, Bruntál ekonomika podnikání Eversons Andris SŠ automobilní, Krnov autotronik Friedlová Helena Gymn. s um. profil., Brno hudebně dramatický obor Hapka Vítězslav SOŠ, Bruntál opravář zem. strojů Hůjová Radka SPŠ, Krnov uměleckořemeslné zpracování dřeva Janotová Jana Hotelová škola, Jeseník hotelnictví a cest. ruch Jombík Jaroslav SPŠ, Bruntál strojírenství Kučerová Zuzana SPgŠ a SZŠ, Krnov veřejnosprávní činnost Mach Roman SOŠ, Bruntál kuchař-číšník Maková Monika OA a SZeŠ, Bruntál ekonom. a podnikání Maňas René SOŠ, Bruntál instalatér Nyitraiová Vanessa SPŠ, Hranice požární ochrana Okřina Jan SOŠ dopr. a c. ruchu, Krnov: management v dopravě Petřík Pavel SOŠ, Bruntál instalatér Svobodová LucieOA a SZeŠ, Bruntál ekonom. a podnikání Štiaková Kristýna SZeŠ, Rožnov pod Radh. ochrana živ. prostředí Vaváková Lucie SZeŠ, Rožnov pod Radh. ochrana živ. prostředí Vikartovský Martin SŠ automobilní, Krnov autotronik Na střední školu byly přijaty tři žákyně páté třídy. Heryánová Vendula Gymnázium, Bruntál

11 Tinka Michelle Vilímcová Vendula Gymnázium, Bruntál Gymnázium, Bruntál Mgr. Soňa Olivová, výchovná poradkyně Školní knihovna: Knihovnu v letošním roce navštěvovali především žáci prvního stupně. Nejraději si děti prohlížely akční knihy, ve kterých se dá pohybovat postavičkami, např. O Golemovi. V knihovnickém kroužku jsme převážně knihy opravovali, balili do nových obalů, zapisovali do inventárních knih a razítkovali. Nově nalepené žluté samolepky s inventárním číslem jsou také výraznější. V březnu, Měsíci knihy, jsem připravila pro žáky 1. stupně úkoly vyhledávací (vyhledat knihu podle autora). Byli seznámeni s organizací knihovny a způsobem vyhledávání knih, měli vymyslet konec příběhu nebo ho ilustrovat a dostali pracovní list s úkoly. Spolu s třídními učitelkami se ve svých hodinách čtení těchto úkolů dobře zhostili. Se staršími žáky jsme tuto akci k Měsíci knihy realizovali během Dne bez stresu. Nejprve jsme se také orientovali v knihovně, poté žáci dostali ještě k vyplnění křížovku, díky které museli vyhledávat autory či knihy. Společně jsme vymýšleli příběh na pokračování a nakonec jsme každý obkreslili svou ruku, ve které knihu, tu vzácnou kamarádku, držíme a napsali jsme do ní knihy, které jsme četli a které se staly našimi oblíbenými. Snad tato akce vyburcovala některé žáky, aby se dali zase do čtení a rozvíjeli tak svou fantazii. V příštím roce povede knihovnu p.uč. Kamila Bezová, přeji jí více horlivých čtenářů. Mgr. Jindra Kleinová, knihovnice Ladies Club: Zpráva o prvním roce nového kroužku V tomto školním roce zahájil činnost nový kroužek žaček druhého stupně naší ZŠ zaměřený na rozvoj angličtiny a okoušení činnosti tradičního dámského anglického klubu. Přestože se nám z časových a organizačních důvodů nepodařilo realizovat všechny nadšenecky plánované akce z počátečního brainstormingu, své nové zážitky máme. Společenské hry v angličtině, průzkum cizojazyčných webů, písničky, soft gardening, akce pro spolužáky, jejichž stopy naleznete ve fotogalerii školního webu letošní Halloween či Irský čaj o páté. Vědomi si keltských základů anglofonní kultury, účastníme se letos aktivně ve vlastnoručně vyrobených kostýmech /především Luckou Vavákovou!/ Keltských dnů v Karlově. Děkuji všem děvčatům za vynaložené úsilí, skvělé nápady, společnou radost a poctivou práci a přeji pěkné prázdniny. Ludmila Sovadinová, ved. kroužku

12 Náš klub... :)) Dámský anglický klub s naší paní učitelkou Sovadinovou. Také jako v jiných klubech, děláme různé zábavné akce a podnikáme výlety, jedním z nich byl také výlet do Bruntálu, do kina Centrum na film Králova řeč. Byl to zajímavý film o části britské historie, který nám všem přinesl velice zajímavé zážitky. Co nás nejvíce zaujalo byla scéna, kdy se král snažil uvolnit a vypovídat se ze svého strachu pomocí vulgárních slov, která jsme v takovém množstí a v anglickém jazyce ještě nikdy nezažili :)). Byl to velice hezký film a myslím, že se většině z nás opravdu líbil. :)) Čištění studánky V našem anglickém klubu jsme se také jednoho dne vydali na Annaberg čistit studánku od podzimního listí a jarně ji naladit, studánka byla znečištěná nejen od listí, ale také bahna. Po našem zásahu studánka aspoň trochu prokoukla. Veronika Olehlová, Helena Maňáková, VIII. A Halloween 2010 Letošní Halloween byl mimořádně vydařený, podle mého názoru i díky pí.uč. Ludmile Sovadinové, která nám pomáhala s přípravami. Hned ráno jsme se sešly ve cvičném bytě a převlékly jsme se do našich kostýmů a šly na malou budovu, kde jsme prošly všechny třídy a pověděly něco o tomto svátku. Potom jsme vyrazily na hlavní budovu, kde jsme taktéž seznámily žáky s tradicí a zazpívaly si s nimi písničku. Spolužáky jsme odměňovaly tradičními black cat cookies. Doufám, že příští rok bude stejně vydařený. Fotky z akce najdete na školním webu. Michaela Vašková, VIII. A Jak jsme pekly sušenky Jednoho krásného dne někdy na začátku školního roku paní učitelku napadlo, že se můžeme naučit péci pravé anglické Ginger Bisquits, zázvorové sušenky. Příští středu jsme se tedy všechny sešly ve cvičné kuchyňce. Pak jsme si šly umýt ruce a mohlo se začít. Paní učitelka nám rozdala anglicky napsané recepty a jedna z děvčat vždycky četla postup a ostatní se střídaly při plnění pokynů. Když se nám nakonec podařilo udělat těsto, každá si kousek udloubla a udělala z něj kuličky. Ty jsme pak naskládaly na plechy a daly péct. Kuličky se rozpekly v malé nádherně vonící sušenky. Než se všechny sušenky upekly, poslouchaly jsme anglické písničky a hrály anglickou verzi hry Hádej, kdo jsem. Potom jsme si pochutnaly na sušenkách a šly jsme domů. Bylo to super odpoledne, při kterém jsme se naučily péct sušenky a ještě jsme si procvičily anglická slovíčka. Helen Calm, IX. A Všeználek:

13 Každý čtvrtek jsme se s dětmi scházeli, abychom si doplňovali a rozšiřovali své znalosti. Děti chodily podle své potřeby, takže se každý týden sešla jiná skupinka. Samy si řekly, čemu se chtějí věnovat a učily se tím zodpovědnosti. Doufám, že se takto budeme scházet i příští rok. Mgr. Věra Saganová, vedoucí kroužku Výstava výtvarných prací našich žáků: Výstava byla slavnostně zahájena vernisáží. Konala se ve čtvrtek za účasti všech žáků školy a jejich učitelů. Protože jsme si přáli ukázat našim žákům, jak skutečná vernisáž vypadá, příprava výstavy byla náročnější. S instalací výstavy nám pomohli žáci 8. a 9. ročníku a jednotliví učitelé. Drobné občerstvení připravili žáci 6. ročníku v rámci pracovních činností. Do kulturního programu se zapojili přednesem žáci 2. a 3. ročníku pod vedením paní učitelky Sekaninové a Crhové a tancem žáci 1. ročníku pod vedením pana ředitele. Milým překvapením bylo hudební vystoupení kytarového kroužku a žáků 4. ročníku pod vedením paní učitelky Sovadinové. V průběhu prohlídky výtvarných prací naši žáci prokázali schopnost vhodného chování na kulturní akci. Opravdu nás mile překvapili svým klidem a rozvahou. Všichni se mohli zapojit do hlasování o nejpěknější práce v jednotlivých věkových kategoriích. Práce vybraných žáků jsou po celý rok vystaveny v prostorách školní jídelny. V odpoledních hodinách si mohli výstavu prohlédnout rodiče našich žáků v rámci třídních schůzek. Mgr. Soňa Olivová, vyučující Vv "EVVO" EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) Okresní ekosoutěž ( ): tato týmová soutěž se konala jako každý rok v Bruntále. V letošním školním roce byl tématem soutěže STROJ ČASU. Všechny dílčí soutěže se týkaly času, např. za jak dlouho se rozloží sklo apod. v přírodě či jak dlouho trvá zimní spánek medvěda. Naši školu srdnatě reprezentovalo 16 žáků (8 žáků z 6. a 8. třídy). Žáci 6. třídy přivezli první místo za vstupní výtvarný úkol z recyklovaného materiálu. Další ocenění bylo zaznamenáno v doprovodných soutěžích v rámci jednotlivců díky Veronice Olehlové (8. roč.). Projekt ŽÁBA 2011: V průběhu měsíce dubna jsme letos již potřetí zachraňovali žáby (do projektu je zapojena celá škola). V posledních dnech měsíce března žáci 8. ročníku vystavěli zábrany v délce cca 600 m podél komunikace z Andělské Hory směrem na Vrbno pod Pradědem. Celý duben žáci jednotlivých

14 tříd každodenně chodili přenášet žáby do andělskohorského rybníka. Celkem se nám letos podařilo zachránit 1722 žab, což je zatím největší počet ze všech let, během kterých projekt probíhá. V rámci projektu došlo i k neplánovanému sběru odpadků podél silnice a z příkopů od neukázněných řidičů projíždějících aut. Mgr. Eva Kyšová, vyučující ekologie Program GLOBE: The GLOBE Program: Během letošního školního roku jsme pokračovali v programu The GLOBE, v rámci kterého dochází k meteorologickým, hydrologickým a půdním měřením. Díky nim jsme si opět ověřili vhodnou dobu pro migraci žab. Při letošních měřeních jsme se zaměřili na sledování závislostí výšky sněhové pokrývky, teplot vzduchu a půdy (do 50 cm). Žáci, kteří provádí měření, tzv. Gloubáci, se naučili pracovat se sněhoměrnými tyčemi, prohloubili své vědomosti k dané problematice. To vše zúročili počátkem května na studentské konferenci The GLOBE Games ve Vsetíně. Na této akci při prezentování svých zjištěných výsledků nejednou předčili své kolegy z jiných škol (často i středních) svým přirozeným a místy improvizovaným způsobem. Součástí konference byla i celodenní terénní hra, při které si všichni účastníci zábavnou formou prověřili své vědomosti a zkušenosti nebo získali nové. Volné chvíle naši žáci trávili na hvězdárně, v solné jeskyni, na horolezecké stěně Luh, hraním fotbalu s jejich kamarády či prohlídkou města a památek. Mgr. Eva Kyšová, vyučující ekologie Kulturní a společenské akce, soutěže: Ani letošní rok jsme s dětmi neprozaháleli, naopak, podíleli jsme se společně na spoustě akcí a reprezentovali jsme naši školu v různých soutěžích, jejichž celoroční soupis Vám právě předkládám. Září Zatímco učitelé začali aktivně připravovat školu už na konci srpna, slavnostní zahájení školního roku proběhlo 1.září ve školní jídelně. Bylo využito slavnostního oděvu i nálady přítomných a tento okamžik byl zvěčněn na fotografiích. V prvním zářijovém týdnu se sešla Školská rada a začala fungovat Školní knihovna. Bývalé i současné ovečky p. uč. Pavliňákové se poveselily spolu s rodiči a p. uč. Saganovou na poznávací akci. Starší žáci 5. až 7. ročníku prolamovali ledy v rámci projektu k prevenci rizikového chování na chatě Sedmikráska v Malé Morávce, kde pod taktovkou naší výchovné poradkyně p. uč. Olivové, svých třídních i dalších

15 pedagogů zlepšovali a posilovali vzájemné vztahy v kolektivu. Je to již tradice, že naše škola, profilující se zaměřením na enviromentální výchovu (tj. ochranu životního prostředí), podporuje žáky v separaci odpadu a nejinak tomu bylo i letos. Byl vyhlášen další ročník sběrové soutěže. Volily se třídní samosprávy a zástupci školního parlamentu, psala se třídní pravidla, začala fungovat spousta zájmových kroužků. Ve své činnosti pokračovala školní meteostanice, kterou aktivní spolehlivci udržovali v chodu i přes prázdniny. P. uč. Kleinová navedla naše páťáky k účasti na celostátní internetové soutěži Hravě žij zdravě, kde zaujali 7. místo v našem kraji. Říjen Devatenáct našich reprezentantů vyběhlo ve Vrbně p. Prad. na přespolní běh s p. uč. Gřeškovou a někteří dosáhli významnějšího umístění, např. Petr Výmola, Michaela Vašková či Jaro Jombík. Dalším sportovním počinem byl stolní tenis a významně si pinkli Víťa Hapka, Roman Mach, Andris Eversons, Patrik Kubečka, Dominik Krelík, Jakub Hynek, Patrik Šimončík, Petr Výmola a další. Konstruktéři a letci mohli své umění předvést na Drakiádě. Vedoucím drakoušem byl p. uč. Bujnoch, zda vzlétly všechny stroje však není známo. Pod dohledem strážců zákona proběhla exkurze žáků 4. a 5. ročníku na dopravním hřišti v Krnově. Pravidelně v říjnu připravujeme Den otevřených dveří a i letos si mohli všichni zájemci projít zajímavá zákoutí naší školy, přičemž si žáci s učiteli přichystali stezku učebnami s luštěnkou, promítání filmu ze života žactva, prodej knih, humanitární sbírky, to vše, aby zpříjemnili dojmy z prvních třídních schůzek. Začaly turnaje celoroční Florbalové ligy Euroregionu Praděd (tým p. uč. Saganové) a konal se i první Projektový den ZŠ a MŠ, který napomáhá zvykání malásků na školní prostředí. Udržovali se také mezinárodní vztahy např. košíkářským turnajem starších žáků v polské Cerekwi. Zatímco si děti užívaly podzimních prázdnin, učitelé pracovali na své odbornosti. Listopad Naši borci skvěle zabodovali v soutěži ostravské televize Bludiště, jejíhož natáčení se zúčastnil takřka celý druhý stupeň. Děti tak získaly cennou zkušenost, kterou později zúročily v Mediálním týdnu. Učitelé se začali seznamovat s projektem Ministerstva školství pracovně nazvaným Šablony, který by měl opět přinést zkvalitnění výuky a vyjeli na pravidelné pracovní setkání s odborníky, kde se školili v dovednostech potřebných k vylepšení klimatu ve třídě, protože pouze větrat nestačí. Reprezentovali nás opět florbalisté, pod vedením p. uč. Pavlíka. Atmosféra ve škole začínala vonět adventně, a přispěly k ní i adventní dílny s výstavou výrobků a zdobení a rozsvěcení vánočního stromu. Naši malí pěvci zapěli na Vánoční rolničce ve Vrbně. Prosinec

16 Pro zájemce zorganizovaly dámy z Anglického klubu s p. uč. Sovadinovou Čaj o páté v jídelně školy. Florbalisti opět nezaháleli a proběhla humanitární sbírka, kterou zajistili členové školního parlamentu. Ti přispěli upečením perníčků na prodej a utržené peníze odeslali nemocným dětem prostřednictvím nadačního fondu Findus. Lítý boj předvedli v tělocvičně gladiátoři a legionáři vtipné šermířské skupiny Pernštejni, což byla jedna z mnoha kulturních akcí spolufinancovaná školou z peněz utržených na tradičním Karnevalu a plesu. Vrcholnou akcí byl celoškolní výstup projektu Žijeme v Evropě alias Vánoce, v jídelně školy a Vánoční turnaj ve vybíjené pod píšťalkou p. uč. Olivové a tělocvikářů. V některých třídách si před prázdninami udělali vánoční besídky. Leden Další dotovanou kulturou bylo hudební vystoupení skupiny MARBO, kde se všichni mohli zapojit také aktivně svým zpěvem. Zdařilou akcí byla též vernisáž kolekce fotografií Jesenická příroda, nafocených také našimi bývalými žáky, kde děti volily fotografii, která se jim nejvíce líbila. Proběhl další Projektový den s MŠ. Natáčelo se další pokračování Bludiště a v pozadí horečných příprav na tradiční Karneval a ples se pomalu schylovalo k pololetnímu hodnocení. V devátém ročníku jsme s kolegou Bujnochem připravili Přijímačky nanečisto, kde si budoucí studenti vyzkoušeli atmosféru a podmínky přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka. Nejen deváťáci, ale i ostatní žáci zpracovávali testy KALIBRO, jejichž výsledky naznačí žákům, rodičům i učitelům, jak na tom jsou naši svěřenci v porovnání s celou republikou. Na své pomyslné přijímačky se dostavili i budoucí prvňáčci, které paní učitelky přivítaly na Zápisu do prvních tříd. Zaznamenali jsme vyvrcholení projektu přeshraniční spolupráce s polskou Cerekwí na vernisáži výstavy fotografií ze společných akcí, uskutečněné v jídelně naší školy. Únor Nejvýznamnější a zároveň pracovně nejnáročnější akcí tohoto měsíce byl tradiční Karneval a ples, na jehož přípravě se aktivně podílí děti, učitelé i správa školy a také svým příspěvkem do tomboly někteří štědří rodiče. Celá akce proběhla sice hekticky, ale s úspěchem a slušnou úrovní. Vydělali jsme opět trošičku peněz na podporu kulturních a sportovních aktivit dětí v dalším školním roce. Konečně jsme se taky dočkali vysílání Bludiště, které v inkriminovaný okamžik sledovali diváci z širokého okolí. Březen Březen, jakožto měsíc knihy a internetu, se u nás nese v duchu Mediální výchovy celotýdenního projektu, který seznamuje děti s činností rozličných médií. Děti si letos vyzkoušely např. tvorbu časopisů, anketu, či tiskovou konferenci s představiteli Obcí, na prvním stupni proběhla beseda s ilustrátorem dětských knih J. Fixlem. Ke Dni učitelů jsme připravili dětem tzv. Den bez stresu, kdy si deváťáci

17 vyzkoušeli práci učitele prvního stupně a ostatní si mohli naplnit svůj denní rozvrh vybranými předměty z netradiční nabídky. Opět se sešli budoucí školáčci s těmi současnými na dalším Projektovém dni a naši olympionici ( Tereza Nováková a Lucie Vaváková ) za nás bojovali v okresním kole Olympiády v českém jazyce v Krnově. Duben V tomto měsíci proběhla v Bruntále Olympiáda matematiky, na níž nechyběli ani naši zástupci. Starší žáci nás skvěle zastoupili v krajské soutěži Eurorebus se zeměpisnou tematikou pod vedením p. uč. Gřeškové. Zájemci z řad třídních učitelů se s dětmi vydali hledat jaro u příležitosti celostátní akce ČSOP. S naší účastí proběhl Street-hockey v Břidličné i Krajská konference EVVO v Ostravě, na níž jsme předváděli výsledky svých ekologických aktivit a kde zažila svou premiéru naše nová ekologická posila p. uč. Kyšová, která vedla naše reprezentanty i do boje v Ekologické soutěži v Bruntále. V jídelně školy byla zatím instalována výstava výtvarných prací s přírodní tematikou, jejíž vernisáže se zúčastnila celá škola a mohli ji též zhlédnout rodiče na třídních schůzkách. Naši florbaloví hráči se znovu předvedli v okresní florbalové lize. Děti dostaly dávku kultury v hudebně vzdělávacím pořadu o různých hudebních nástrojích. A málem bych zapomněla na náš velký projektový sběr žab akci zaměřenou na záchranu těchto ohrožených živočichů, která se stala naší ekologickou tradicí a za niž jsme získali nejedno uznání ekologů. Květen Nejpilnější ekologové a meteoměřiči (Dominik Beza, Michaela Vašková, Kateřina Sekaninová a Tereza Nováková ) s p. uč. Kyšovou nás reprezentovali na mezinárodních GLOBE GAMES ve Vsetíně, ekologicky zaměřených hrách. Naše deváťačky s p. uč. Olivovou zorganizovaly Květinový den proti rakovině a pomohly přispět k boji proti této chorobě. Pátá třída se nejen vyspala ve škole, ale předvedla s p. uč. Kleinovou i program pro své rodiče. Mnohé třídy se zúčastnily ekologického programu sdružení VITA z Ostravy a v neposlední řadě proběhla Akademie. Na přípravu této hromadné akce jsme opět semkli všechny síly, abychom s dětmi nacvičili a posléze i uskutečnili náročná vystoupení. I když se to nezdá, není vůbec jednoduché přimět zejména starší k této činnosti, a tak jsme si všichni oddechli s vírou, že se nám to snad docela podařilo. Červen Červen probíhá ve znamení školních výletů, třídní učitelé se pro své svěřence snažili zorganizovat ty co možná nejzajímavější, i když se je ne vždy podařilo uskutečnit. Proběhly preventivní programy hasičů pro děti s názvem Dráček Hasík. Ve školní jídelně jsme přivítali skvělé Divadlo Karla Čapka pro školy, mnozí

18 přespali ve škole ( 4.,3., 2. třída). Byla završena Florbalová liga, napsána a vydána tato Ročenka. Rozloučili jsme se slavnostně i neformálně s deváťáky. Zasportovali jsme si žertovně na Olympijském dni pod vedením deváťáků. Odevzdali jsme všechny pomůcky na odpočinek do kabinetů a ani jsme se nenadáli a jsme zase o rok chytřejší. Takže za děti HURÁ NA PRÁZDNINY a za kolegy hurá na dovolenou, vyléčit svou unavenou mysl i tik v oku a duševně se připravit na další várku žáků dychtících po vědomostech. :o)) Bc. Kamila Bezová, vyučující češtiny Šikovné ruce: V letošním školním roce navštěvovalo tento kroužek více než dvacet dětí od první po čtvrtou třídu. Scházeli jsme se vždy v úterý po obědě. Společně jsme vyráběli, pracovali jsme s papírem, textilem, vlnou i jinými materiály, hráli jsme si, vymýšleli jsme činnosti, hledali náměty. Před zimou a na jaře jsme se podíleli na výzdobě školy. Občas jsme si připravili nějakou dobrotu, sladkou i slanou. I když některé náměty vyžadovaly trochu více zručnosti a cviku, děti se odradit nedaly. Sladkou tečkou za společně stráveným časem byly skvělé zmrzlinové poháry. Mgr. Hana Crhová, vedoucí kroužku Chovatelský kroužek: Mladí chovatelé pracovali aktivně i v tomto školním roce. Opět nás v naší činnosti podpořil i pan školník p. Ivan Sajkala. Opět nám pomohl s opravami chovatelského zařízení, pomáhal nám i se starostí o zvířata v době prázdnin, prodloužených víkendů apod. Narodila se nám nová morčátka, také křečci. Momentálně chováme tři osmáky degu, malou rodinku pískomilů rudoocasých, 6 želv nádherných, andulky, rozelu pestrou, nepočítaně křečku, sedm morčat, rybičky a nesčetně moučných červů. O zvířata se v uplynulém roce starali převážně žáci 8. a 9. ročníku, jejich šéfem byl zodpovědný Dominik Beza, kterému pomáhaly Terezka Vaváková, Eliška Bezová, Michaela Kučerová, Zdeňka Kameníčková, ze starších žáků pak nejvíce Michaela Vašková, Kateřina Sekaninová, Lucie Vaváková a další žáci. Věřím, že i příští rok se bude činnost kroužku zdárně rozvíjet. Mgr. Leoš Sekanina, vedoucí kroužku Florbal: Mladší žáci (4. 6. třída): V letošním roce jsme se zúčastnili závěrečného ročníku Ligy euroregionu Praděd. Přípravě jsme věnovali všechny síly a myslím, že nás žáci reprezentovali se ctí. Byli jsme totiž nejmenší školou a přesto jsme byli obávaným protivníkem. Chlapci hráli vždy poctivě podle pravidel fair play a Bára

19 Vikartovská dokázala, že i dívky mohou zvládnout tuto hru s grácií i tvrdostí a vyrovnají se chlapcům. Ti menší, kteří se teprve učí zvládat hokejku a míček, nás do Polska doprovázeli a udělali při tréninku velké pokroky. Příští rok budou jistě novými posilami družstva. Mgr. Věra Saganová, vyučující Starší žáci: Nejvýznamnější akcí podzimu bylo pokračování Mezinárodní florbalové ligy Euroregionu Praděd. Celá série trvala téměř 2 školní roky, několik utkání jsme sehráli v Polsku, na podzim jsme hostili všechna družstva také u nás (tělocvična ZŠ + hala Sportovního zařízení ve Světlé). Organizačně se jednalo o velmi náročnou akci. Ze sportovního hlediska nás může těšit celkové vítězství a zisk zlatých medailí z celé série! Liga nám přinesla nejen skvělé zážitky a zkušenosti, ale také materiální podporu. Pro naši školu jsme získali nové florbalové branky, dresy, a další florbalové vybavení. Okresní florbalová liga: Během letošního školní roku se konalo celkem šest vzájemných utkání v rámci okresu Bruntál, a to mezi základními školami: Andělská Hora, Bruntál - Okružní, Břidličná, Karlovice, Rýmařov a Vrbno pod Pradědem. Naši žáci (převážně z 9. třídy) se ve všech zápasech umístili na místě, jednou na 4. místě. Při posledním turnaji, konajícím se v Karlovicích, se rozhodovalo o konečném pořadí v lize. Žáci se bili jako lvi, dali do zápasů veškeré své florbalové umění a bojovné srdce. Jak to tak bývá v důležitých zápasech, nakonec rozhodlo pár chyb. Což se projevilo i v konečném pořadí, kde jsme skončili na krásném třetím místě s bronzovými medailemi, těsně v závěsu za druhým Bruntálem a první Břidličnou. Velikonoční vajíčko (28. 4.): Na tradičním florbalovém turnaji konajícím se ve Vrbně pod Pradědem nás reprezentovali žáci ze 6. a 7. třídy. Naši reprezentanti hráli bojovně a dobře se vypořádali se specifikou turnaje, kde dochází k promíchávání hráčů z různých zúčastněných týmů. Nakonec naši anděláci skončili druzí ze šesti týmů. Mgr. Eva Kyšová, vyučující TV Sběrová soutěž: Jako každý školní rok probíhala v naší škole Velká sběrová soutěž. Děti opět nosily druhotné suroviny do sběrného dvora ve Světlé Hoře, za které dostávaly body. Získané body pak odevzdávaly ve škole, kde se evidovaly. Hlavním cílem akce je naučit děti i jejich rodiče třídit odpady. A také samozřejmě prospět ekologii. Soutěže se zúčastnilo 28 žáků. Nejlepší sběračka odevzdala více než bodů a tím překonala loňský rekord. Celkově žáci donesli odpadové suroviny, za které obdrželi bodů. Děti dostávaly body nejen za PET lahve, ale i za sběr papíru a jiný odpad.

20 Pokračoval i sběr odpadového hliníku. Nejpilnějšími sběrači se stali čtvrťáci, kde byl nejaktivnější Robert Svoboda. Nasbírali společnými silami celé 4 kilogramy hliníku. Byl to pěkně velký pytel. Dalším byl Petr Výmola (VII. A) a třída II. A. Snažili se i Kateřina Sekaninová (VIII.A), Lucie Daridová (IX.A) a Libor Výmola (I.A). Častým omylem ve sběru hliníku jsou obaly od různých brambůrků. Na odlišení je jednoduchý způsob: zmačkáte-li hliník, nevrátí se do původního tvaru a zůstává zmačkaný. Letošní odměny pro naše sběrače byly financovány OÚ Světlá Hora a částečně naší školou (výtěžek z plesu a karnevalu). Mgr. Věra Saganová Sběr druhotných surovin - OÚ Světlá Hora Záverečné pořadí k datu poř. třída příjmení a jméno poč. bodů třída I. A II. A III. A IV. A V. A VI.A VII. A IX. A III.A IV.A II.A V.A I.A IV.A III.A II.A IX.A III.A V.A I.A VII.A VI.A IV.A I.A III.A VII.A II.A III.A Bezová Eliška Bušíková Natali Eversonsová Laura Soroková Michaela Výmola Libor Svoboda Robert Metelková Marie Přikrylová Adriana Hapka Vítězslav Jarušková Kateřina Dobošová Denisa Pivoňová Tereza Andrysová Veronika Klíma Josef Jurmanová Nikola Kupková Kristýna Hynek Ondřej Výmola Petr Hapl Miroslav Langer Jakub Nejaktivnější sběrači ve třídách: příjmení a jméno Výmola Libor Eversonsová Laura Bezová Eliška Bušíková Natali Soroková Michaela Klíma Josef Andrysová Veronika Hapka Vítězslav poč. bodů

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová

Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Roční plán výchovně vzdělávací činnosti pro Dětský domov rok 2014/ 2015 Zpracovala: Bc. M. Remešová Září Vrbenská 50 Turnaj ve vybíjené - Melč Vypracovat PROD (Evix) Aktualizovat matriky odp. skup.vych

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice, IČ: 75000849 Čj. ZS-109/2010-Koc Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Adresa: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015/2016 Roční téma: POJĎTĚ S NÁMI DO POHÁDKY Žáky bude celý rok provázet toto téma, jednotlivé měsíce budou mít názvy pohádkových království a hry, činnosti i akce budou inspirované

Více

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole

Vážení rodiče, 1. Několik informací o škole Vážení rodiče, jsme rádi, že Vaše dítě navštěvuje naši školu. Máme zájem o dobrou spolupráci rodiny a školy, a proto Vám chceme poskytnout informace, které byste měli znát ještě před zahájením školního

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí.

Hlásí se škola. Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. Hlásí se škola Chlubíme se počtem žáků stále kolem stovky, což nám leckteré školy závidí. O pravidelné práci vypovídají nejlépe fotografie žáků při jednotlivých aktivitách, které přiblíží komentář. Vzorně

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY

INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Základní škola Bruntál, Školní 2 INFORMAČNÍ LETÁK ŠKOLY Obsah Evropské projekty Projekty financované z grantu Města Bruntál O škole Nabídka vzdělávání Třídní učitelé budoucích prvňáčků ve školním roce

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz ŠKOLNÍ DRUŽINA příloha ŠVP pro školní rok

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016

KALENDÁŘ ŠKOLNÍCH AKCÍ 2015-2016 ZÁKLADNÍ ŠA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KALENDÁŘ ŠNÍCH AKCÍ 2015-2016 SRPEN Porada ředitelů ZŠ Organizační pedagogická rada, HRA, Porada třídních učitelů I. a II. stupně ŘŠ Zahajovací pedagogická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více