WaveLight Excimer laser EX500 technická specifikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WaveLight Excimer laser EX500 technická specifikace"

Transkript

1 WaveLight Excimer laser EX500 technická specifikace Excimer laser EX500 vychází z ověřené technologie laserů Allegretto Wave, kterou rozšiřuje o řadu nových funkcí pro rychlejší, efektivnější a spolehlivější provádění laserových rohovkových zákroků. Tato unikátní technologie umožňuje perfektní výsledky u zákroků Wavefront-Optimized, u zákroků wavefront-guided, topo-guided i u zákroků s nastavením profilu hodnoty Q. Laser je ergonomicky koncipován jako ideální kombinace pro femtosekundový laser WaveLight FS200, s kterým tvoří Refrakční sestavu WaveLight pro poskytování vysoké úrovně bezpečnosti a spolehlivosti chirurgovi i pacientovi. Přístroj pracuje v počítačové síti WaveNet, která spojuje oba lasery s diagnostickými přístroji WaveLight a umožňuje tak efektivní a spolehlivý přenos dat. Laser WaveLight EX500 přináší technologické inovace a to především rychlou opakovací frekvenci 500Hz, multidimenzionální eyetracker 6D a bezkontaktní on-line pachymetrii.

2 Mezi hlavní výhody laseru WaveLight EX500 patří: 1. Vynikající rychlost provedení zákroku Kombinace opakovací frekvence 500 Hz, technologie laserové stopy PerfectPulse Technology, uzavřená cesta paprsku a tracker s frekvencí 1050 Hz s latencí 2 ms umožňuje bezpečné a přesné odstranění 1D myopie za 1,4 s. Takto rychlý zákrok přináší: Méně dehydratace stromatu během zákroku Menší vliv pohybů pacienta Lepší refrakční výsledky Méně stresu a tím vyšší komfort pro pacienta WaveNet server Zapojení laseru EX500 do sítě WaveNet spolu s femtosekundovým laserem FS200 a diagnostickými přístroji umožňuje plynulý a rychlý přenos pacientských dat bez nutnosti opakovaného zadávání. Pacientská data jsou zadána na jakémkoliv přístroji této sestavy a okamžitě jsou dostupná i na všech ostatních zařízeních v síti WaveNet. Tím je také snížen výskyt chyb vznikajících opakovaným zadáváním. Veškerá diagnostická měření jsou k dizpoci laserové refrakční sestavě pro plánování a provedení různých typů zákroků. Server WaveNet slouží zároveň jako úložiště pro elektronickou dokumentaci. Opakovací frekvence: 500 Hz Odstranění 1D: 1,4 s 2. Bezpečnost a přesnost - PerfectPulse Technology PerfectPulse Technology pomáhá zajistit bezpečnou a přesnou práci při velkých rychlostech zákroku. Technologie PerfectPulse Technology znamená, že každý pulz laserové energie je kompletně kontrolován od svého vzniku až po kontakt s rohovkou. Pro správnou míru ablace je kontrolována také stabilita jeho energie. Pro přesnou ablaci rohovkové tkáně se využívá velmi tenký gausovský laserový paprsek o šíři 0,68 mm (FWHM). Šířka pulzu: 0,68 mm (FWHM) Typ pulzu: gausovský průběh 6 Sigma Tracking Pro dosažení přesného umístění laserového paprsku se používají následující systémy a zvláště eyetracker, který umožňuje s dostatečnou rychlostí umístit laserové pulzy do správného cílového místa rohovky.

3 1. Nastavení osy Z 2. Cross Line projektor 3. Individualizovaná centrace 4. Kompenzace posunu centrace zornice 5. Neurotracker 6. Multidimenzionální eyetracker Nastavení osy Z Nastevní osy Z, tedy správné vzdálenosti místa oblace od výstupní optiky laseru, se provádí pomocí dvou červených skřížených laserových paprsků. Místo jejich překrytí indikuje správnou vzdálenost. Cross line projektor Pro správné polohování hlavy pacienta se používá systém projekce na sebe kolmých červených paprsků. Tyto paprsky jsou promítány na hlavu pacienta a při správném nastavení obou očí do jedné roviny snižují efekt nezamýšlené cyklotorze způsobené pootočením hlavy. Individualizovaná centrace Tato funkce umožňuje libovolné nastavení centra ablační zóny na základě znalostí z diagnostických měření objektivní změna úhlu kappa. Kompenzace posunu centrace zornice Na základě meření z přístroje Topolyzer Vario je možné provádět statickou kompenzaci posunu centra zornice při změně světelných podmínek. NeuroTracker NeuroTracker slouží k prevenci cyklotorze. Pracuje na základě optokinetických vlastností, které ve spojení s vestibulárním očním reflexem vytváří umělý horizont, který pacient během zákroku snáze fixuje. Eyetracker Multidimenzionální eyetracker zajišťuje následování pohybů oka ve všech prostorových osách pohybu. S rychlostí 10-krát vyšší než jsou pohyby oka a snímáním jeho infračerveného obrazu zajišťuje rychlé následování a přesné umístění laserové stopy, tím omezuje riziko výskytu indukovaných aberací vyšších řádů. Použití infračerveného osvětlení a snímání umožňuje funkci eyetrackeru za všech světelných podmínek. Automatická centrace ablace na střed zornice může být individualizována dle potřeby konkrétního pacienta (např. hyperopická ablace). Eyetracker frequency: 1050 Hz Latency: 2ms Dostupná šířka zornice: 1,5 8 mm Počet dimenzí: 6 Optimalizace pulzu Smart energy control

4 Gausovský profil pulzu, jeho velikost a způsob umísťování ( flying spot ) na rohovku během ablace umožňují vytvoření stromálního lůžka s jemným povrchem a s malou přechodovou zónou. Technici během pravidelných servisních kontrol optimalizují profil paprsku tak, aby poskytoval požadovanou kvalitu a přesnost ablace. Pro snížení ztrát přenosu laserové energie je celá cesta laserového paprsku naplněna dusíkem, tím dochází k prodloužení životnosti optiky včetně laserové hlavy a odpovídajícímu snížení servisních nákladů během provozu. Laser EX500 je vybaven vlastním generátorem dusíku a odpadá tak nutnost externí láhve. Předpokladem správné energie pulzu je také uzavřená zpětná vazba, která zabezpečuje rychlou a přesnou reakci na jakékoliv změny během zákroku. Proto je přístroj vybaven třemi kontorlními senzory, které měří energii paprsku v jednotlivých částech laserové cesty. Kalibrace laseru Pro zvýšení spolehlivosti a předpověditelnosti výsledků je laser vybaven objektivními testy, které je uživatel laseru nucen provádět v předepsaných lhůtách. Minimalizací kalibrační odchylky je po celou dobu životnosti laseru zajištěna vysoká přesnost. Kalibrační postup je uživatelsky srozumitelný a z velké části automatizovaný. Umožňuje snadnou výměnu plynu, kontrolu funkce scanneru a eyetrackeru, nastavení správné energie a účinnosti paprsku na základě měření ablace integrovaným mikrometrem (s přesností ± 1,5um). Systém sám upozorňuje uživatele na jednotlivé kroky a provází ho pomocí navigačních hlášení. Kalibrační odchylka: 2 % 3. Individualizace zákroku Individualizace nespočívá pouze v samotném zákroku, ale začíná již výběrem specifického profilu pro každého pacienta. Jednotlivými typy zákroků jsou: Wavefront Optimized Wavefront- Guided Topography- Guided Asphericity- Guided (Custum Q) PTK / PRK Rozsah pro jednotlivé typy zákroků:

5 Ablační profil Wavefront Optimized WaveLight technologie od svého samotného začátku používá asférické ablační profily, které zohledňují přirozený tvar rohovky a to standardně jako součást každého zákroku. Tím se zabraňuje indukování sférických aberací, které mohou vést k problémům s nočním viděním a způsobují náchylnost k tzv. glare. Důležitým faktorem pro přesnou ablaci je také zohlednění změny tvaru paprsku a jeho odrazu při léčbě v periferii, proto se při ablaci v periferii přidávají další pulzy jako kompenzace úbytku účinnosti ablace. Aplikací těchto principů se dosahuje velkých optických zón s malými přechodovými zónami a tím minimalizace nežádoucích světelných pooperačních efektů. Ostatní ablační profily U ostatních ablačních profilů je tvar profilu generován na základě diagnostických měření. Mezi tyto zákroky patří topografické korekce pomocí přístroje Topolyzer Vario (Placido disk), Oculyzer II (Scheimpflugova kamera), a korekce na základě měření wavefront analýzy přístrojem WaveLight Analyzer. Můžeme k nim přiřadit i speciální individualizované profily s možností jemného nastavení hodnoty Q, tzv. Custom Q. 4. Vysoká míra ergonomie Při navrhování systému byl kladen zřetel na komfort, praktičnost a jednoduchost používání. Pracovní vzdálenost laseru zvýšená na 25cm přináší větší komfort pacientovi a dostatečný manipulační prostor pro chirurga. Úprava povrchů včetně integrované klávesnice, kontrolního panelu a monitoru splňuje požadavek snadné údržby. Všechny důležité ovládací prvky pro operaci je možné vybavit sterilními kryty. Malý půdorys a nenáročná specifikace provozních podmínek předurčují laser pro většinu pro laserové operace schválených prostor.

6 Kvalitní mikroskop a integrovaná kamera Optimalizované osvětlení Výkyvná postel Štěrbinová lampa Bezkontaktní pachymetrie Záložní zdroj Kvalitní mikroskop a integrovaná kamera Laser je vybaven kvalitním mikroskopem s elektricky nastavitelným zvětšením včetně integrované kamery, která poskytuje obraz na monitor pro účely obsluhy. Dále je vybaven průhledovým displejem, který zobrazuje důležité parametry během přípavy i zákroku přímo v zorném poli chirurga (jméno pacienta, kvalitu trackingu, atd.). Pohled mikroskopu není ovlivněn laserovou optikou a poskytuje nejvyšší možnou kvalitu vidění. Optimalizované osvětlení Automaticky vysouvatelný multifunkční optický systém poskytuje ideální světelné podmínky v místě zákroku, umožňuje infračervené osvětlení pro správnou funkci eyetrackru a zajišťuje odvádění výparů ablace. Laser je vybaven koaxiálním i laterálním osvětlením. Laterální osvětlení je přínosem zvláště pro manipulaci s flapem při lasiku. Výkyvná postel Výkyvná postel slouží k snadnému a rychlému přesunu pacienta mezi femtosekunodvým laserem FS200 (jiné lasery nevyjímaje) a excimerem EX500. Toto chirurgické lůžko také umožňuje snadné uložení pacienta, nastavení hlavy pomocí elektricky polohovatelného podhlavníku a nastavení správné pracovní výšky během zákroku. Štěrbinová lampa Integrovaná štěrbinová lampa je vybavena LED zdrojem světla. Je navržena především s ohledem na správné umístění flapu po ablaci, ale také pro základní před a pooperační diagnostiku předního segmentu oka. Odpadá tak nutnost pacienta přesouvat ke šterbinové lampě ve vyšetřovací místnosti. LED zdroj světla přináší dlouhou životnost, nízké náklady a úsporu místa. Díky vyššímu podílu modré části spektra poskytuje lepší vizualizaci rohovkových struktur. Bezkontaktní pachymetrie On-line bezkontaktní pachymetrie zvyšuje bezpečnost před i během zákroku. Jedná se o optickou nízkokoherentní reflektometrii (OCLR). Rychlé měření je nezávislé na pohybu pacienta a zároveň neovlivňuje a neprodlužuje probíhající ablaci. UPS Laser EX500 je standardně vybaven výkonným záložním zdrojem UPS.

7 5. Technická data Device Data Laser Device Excimer laser / ArF Laser class 4 (IEC ) Wavelength MPE (Maximum Permissible Exposure) NOHD (Nominal Ocular Hazard Distance) Ablation diameter 193 nm 30 J/m² 0.7 m (27.56 inches) 0.95 mm Gaussian beam profile Pulse duration 6 ± 2 ns Pulse frequency 500 Hz Max. output energy 5 mj Average power < 2.5 W Pulse power < 500 kw (for target energy < 2 mj) Divergence beam output (10 ± 3) x (20 ± 3) mrad (half angle) Laser transmission Scanning Spot Excimer laser system Synchronized eyetracker and laser-trigger Eyetracker frequency 1050 Hz type synchronized with laser pulse frequency 500 Hz Active IR-eyetracker system Aiming beam Diode 635 nm, cw (red, continuous wave) Average power: < 0.3 mw Laser class 1 (IEC ) Fixation Laser Diode 532 nm, cw (green, continuous wave) Average power: < 0. 5 μw Laser class 1 (IEC ) Distance diodes Diode 635 nm, cw (red, continuous wave) Average power: < 0.1 mw Laser class 1 (IEC ) Cross line projector Diode 635 nm, cw (red, continuous wave) Average power: < 0.1 mw Laser class 1 (IEC ) Online Pachymeter (No-contact stroma measurement) Diode 1310 nm, cw (continuous wave) Average power: 400 μw Laser class 1 (IEC ) Microscope OPMI Zeiss Working distance: 25 cm (9.84 inch) Headup display for patient information Integrated camera system Slit lamp Integrated LED slit illumination system Gas supply Cooling Dimensions (Basic laser console) Weight (Basic laser console) Controls 1 ArF-Premix-gas cylinder 20 l (integrated) Nitrogen-gas generator (integrated) Optional 1 Nitrogen-gas cylinder 50 l (external) Ambient air cm3 ( inches3) (Length/Width/Height) 360 kg (794 pounds) (Without gas cylinder) Control panel with membrane keys

8 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 1.1 Údaje o zařízení Laserové zařízení Vlnová délka MPE (maximální povolená expozice) NOHD (jmenovitá vzdálenost s nebezpečím poškození zraku) Průměr ablace Délka trvání pulzů Frekvence pulzů Max. výstupní energie Průměrný výkon Výkon pulzu Výstup divergentního svazku Přenos laseru Kmitočet eyetrackeru Zaměřovací paprsek Fixační laser Distanční diody Projektor zaměřovacího kříže Online pachymetr (bezkontaktní měření stromatu) Excimerový laser / ArF Laser třídy 4 (IEC ) 193 nm 30 J/m² 0,7 m 0,95 mm Gaussovský profil svazku 6 ± 2 ns 500 Hz 5 mj <2,5 W <500 kw (pro cílovou energii < 2 mj) (10 ± 3) x (20 ± 3) mrad (poloviční úhel) Excimerový laserový systém se skenovací stopou Synchronizovaný eyetracker a spouštěcí systém laseru typ 1050 Hz synchronizovaný s kmitočtem laserových pulzů 500 Hz Aktivní systém IR-eyetrackeru Dioda 635 nm, cw (červená, kontinuální vlna) Průměrný výkon: <0,3 mw, laser třídy 1 (IEC ) Dioda 532 nm, cw (zelená, kontinuální vlna) Průměrný výkon: <0,5 mw, laser třídy 1 (IEC ) Dioda 635 nm, cw (červená, kontinuální vlna) Průměrný výkon: <0,1 mw, laser třídy 1 (IEC ) Dioda 635 nm, cw (červená, kontinuální vlna) Průměrný výkon: <0,1 mw, laser třídy 1 (IEC ) Dioda 1310 nm, cw (kontinuální vlna) Průměrný výkon: 400 µw laser třídy 1 (IEC )

9 Mikroskop Štěrbinová lampa Přívod plynu Chlazení Rozměry (základní konzola laseru) Hmotnost (základní konzola laseru) Ovládací prvky OPMI Zeiss Pracovní vzdálenost: 25 cm Projekční displej na údaje o pacientovi Integrovaný kamerový systém Integrovaná štěrbinová lampa s LED osvětlením 1 (zabudovaná) tlaková láhev s plynovou směsí ArF- Premix Generátor plynného dusíku (integrovaný) 1 volitelná (externí) dusíková tlaková láhev Okolní vzduch 170 x 120 x 163 cm3 (délka/šířka/hloubka) 360 kg (bez tlakové láhve) Ovládací panel s membránovými tlačítky Klávesnice Osobní počítač Monitor TFT Kalibrace Kontrola energie Objektivní kalibrace PMMA-ověřovaná pomocí "normálního skleněného standardu pro hloubku ablace" Kontrola s uzavřenou smyčkou Tabulka 85: Údaje o laserovém zařízení Napájecí zdroj Přívod proudu (UPS laserového systému) Příkon (při připojení k UPS) Pojistky 230 V stř. ± 10 %, jednofázový, 20 A, 50/60 Hz ± 5 % 2,1 kw Vestavěný nadproudový jistič Tabulka 86: Napájení Viz též uživatelské příručky zařízení používaných spolu s přístrojem.

10 Datová komunikace USB stick WaveNet Server Elektrické připojení: Provozní napětí je přiváděno prostřednictvím portu USB. Samostatné napájení není povoleno. Napětí: stej. 4,5 V - 5,5 V Proud: 150 ma (provozní) Mechanické připojení: Konektor USB typu A podle IEC Rozhraní: Kompatibilní s USB standardem 1.1 nebo 2.0 Lze použít jen standardní ovladač Windows XP Zvláštní / další možnosti: USB-stick nesmí mít zvláštní či další možnosti (např. jednotku pevného disku, SD karty, Hub, WLAN, bluetooth, MP3, čtečku paměťových karet, U3 apod.) Doporučená kapacita paměti: 1 GB S galvanickým oddělením sítě Síť Podle normy IEEE 802.3, se síťovým kabelem CAT 5 Viz též uživatelskou příručku serveru WaveLight GmbH WaveNet. Tabulka 87: Datová komunikac

11 1.2 Okolní prostředí Provozní podmínky Teplota (doporučená) Vlhkost (doporučená) Klimatizace (doporučená) Větrání + 18 C až + 30 C, vyšší než rosný bod 20% až 70% při 25 C, nekondenzující Tepelná ztráta 1,5 kw (Teplota místnosti: + 22 ) 100 m³/h Prostorové požadavky 75 m³ Plocha nutná pro instalaci Tlak vzduchu (barometrický) Tabulka 88: Provozní podmínky cm2 700 hpa až 1060 hpa Přepravní a skladovací podmínky Okolní teplota Relativní vlhkost Tlak vzduchu 0 C až + 50 C, vyšší než rosný bod 0 % až 90 % při +50 C, nekondenzující 500 hpa až 1060 hpa Tabulka 89: Přepravní a skladovací podmínky *Přepravujte pouze v originálním obalu. Instalaci po přepravě musí provést autorizovaný servisní technik. POZNÁMKA Podrobnosti jsou uvedeny v Pokynech pro přípravu pracoviště ve vaší složce výrobku.

12 1.3 Klasifikace a bezpečnostní předpisy Shoda s předpisy Typ ochrany proti úrazu elektrickým proudem Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem Bezpečnostní třída 1 Typ B (podle IEC ) Stupeň izolace proti vodě IP 20 Použitelné normy a směrnice IEC IEC IEC (EMC) IEC IEC CFR 1040,10 21 CFR 1040,11 Označení CE 1275 Třída zdravotnického prostředku Zdravotnický prostředek třídy IIb podle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích Tabulka 90: Klasifikace podle normy IEC

13 1.4 Elektromagnetická kompatibilita POZNÁMKA Na elektrické zdravotnické přístroje mohou mít vliv přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení. POZNÁMKA Na elektrické zdravotnické prostředky se vztahují zvláštní bezpečnostní opatření s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu a musejí být instalovány a provozovány podle příslušných směrnic. Aby byla zaručena shoda a splnění kritérií týkajících se rušivého záření a odolnosti, je nutné používat následující typy kabelů: Přehled kabelů: POZOR Použití jiných kabelů a příslušenství než je uvedeno v tomto dokumentu může mít za následek vyšší emisi rušení nebo sníženou odolnost proti rušení. Kabel Síťový elektrický přívod 16 A s připojovacím konektorem pro jiná než topná zařízení Pedálová jednotka s přívodním kabelem Délka 5,0 m 2,0 m Tabulka 91: Přehled kabelů

14 Elektromagnetické emise: POZOR Laserový přístroj WaveLight EX500 nesmí být umístěn přímo vedle jiných zařízení nebo na nich. Pokud je nutné, aby byl laserový přístroj WaveLight EX500 během používání umístěný vedle jiných zařízení nebo na nich, je třeba sledovat, zda ve své konfiguraci a uspořádání funguje v souladu s účelem svého použití. Směrnice a prohlášení výrobce - Elektromagnetické emise Přístroj WaveLight EX500 byl navržen pro použití v níže specifikovaném prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje WaveLight EX500 by měl takové prostředí pro jeho provoz zajistit. Měření emisí Shoda Elektromagnetické prostředí - pokyny Vysokofrekvenční emise dle CISPR 11 Vysokofrekvenční emise dle CISPR 11 Emise harmonických proudů dle IEC Kolísání napětí/ blikavé vyzařování dle IEC Skupina 1 Třída B Třída A vyhovuje WaveLight EX500 používá vysokofrekvenční energii pouze pro své vnitřní funkce. Z toho důvodu jsou vysokofrekvenční emise velmi slabé a není pravděpodobné, že způsobí rušení elektronických zařízení umístěných v jejich v blízkosti. Přístroj WaveLight EX500 je vhodný k použití ve všech zařízeních včetně obytných prostor a prostor přímo připojených k veřejné elektrické síti, přivádějící elektrickou energii do budov sloužících jako obytné. Tabulka 92: Elektromagnetické emise

15 Elektromagnetická odolnost: Směrnice a prohlášení výrobce Elektromagnetická odolnost Přístroj WaveLight EX500 byl navržen pro použití v níže specifikovaném prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje WaveLight EX500 by měl takové prostředí pro jeho provoz zajistit. Zkouška odolnosti Zkušební úroveň Vyhovující úroveň Elektromagnetické prostředí - pokyny Elektrostatický výboj (ESD) dle IEC ±6 kv Kontakt ±8 kv Vzduch ±6 kv Kontakt ±8 kv Vzduch Podlaha by měla být dřevěná, betonová nebo krytá keramickou dlažbou. Pokud je podlaha pokrytá syntetickým materiálem, musí relativní vlhkost dosahovat alespoň 30%. Rychlé přechodné elektrické jevy / skupiny impulzů dle IEC Rázové přepětí dle IEC Pokles, krátká přerušení a kolísání napětí dle IEC Magnetické pole síťového kmitočtu (50/60 Hz) dle IEC ±2 kv Síťové elektrické vedení ±1 kv ±2 kv Síťové elektrické vedení ±1 kv Vstupní a výstupní vedení Vstupní a výstupní vedení ±1 kv Normální režim napětí ±2 kv Běžný režim napětí <5 % UT (>95 % pokles UT) za ½ cyklu 40 % UT (60 % pokles UT) za 5 cyklů 70 % UT (30 % pokles UT) za 25 cyklů <5 % UT (>95 % pokles UT) za 5 s ±1 kv Normální režim napětí ±2 kv Běžný režim napětí <5 % UT (>95 % pokles UT) za ½ cyklu 40 % UT (60 % pokles UT) za 5 cyklů 70 % UT (30 % pokles UT) za 25 cyklů <5 % UT (>95 % pokles UT) za 5 s Jakost napájecího napětí by měla odpovídat napětí typickému pro komerční nebo nemocniční prostředí. Jakost napájecího napětí by měla odpovídat napětí typickému pro komerční nebo nemocniční prostředí. Jakost napájecího napětí by měla odpovídat napětí typickému pro komerční nebo nemocniční prostředí. V případě, že uživatel musí zajistit nepřetržitý provoz přístroje WaveLight EX500 i při výpadcích napájení, doporučujeme přístroj WaveLight EX500 napájet zdrojem nepřetržitého napájení nebo baterií. 3 A/m 3 A/m Magnetická pole při síťovém kmitočtu by měla odpovídat hodnotám typickým pro komerční a nemocniční prostředí. POZNÁMKA UT je střídavé síťové napětí před použitím zkušebních úrovní.

16 E l Vedené evysokofrekvenč kní rušení dle t IEC r Vyzařované o vysokofrekven m ční rušení dle a IEC g n e t i c k á o d o l n o s t Směrnice a prohlášení výrobce Elektromagnetická odolnost Přístroj WaveLight EX500 byl navržen pro použití v níže specifikovaném prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje WaveLight EX500 by měl takové prostředí pro jeho provoz zajistit. T a Zkouška odolnosti Zkušební úroveň Vyhovující Elektromagnetické prostředí - pokyny b úroveň u l V blízkosti laserového přístroje WaveLight k EX500 a jeho kabelů se nesmějí používat ani a být v provozu přenosná a mobilní radiofrekvenční zařízení ve vzdálenosti 9 menší než doporučená bezpečnostní 3 vzdálenost vypočtená podle vzorce : vhodného pro jejich kmitočet. Doporučená bezpečnostní vzdálenost: 3 Veff 150 khz do 80 MHz 3 V/m 80 MHz do 2,5 GHz 3 Veff d = 1,2 P 3 V/m d = 1,2 P 80 MHz až 800 MHz d = 2,3 P POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší rozmezí kmitočtu. 800 MHz až 2,5 GHz kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) deklarovaný výrobcem vysílače a d je doporučená bezpečnostní vzdálenost v metrech (m). Síla pole pevných RF vysílačů při všech frekvencích zjištěná průzkumem stanoviště a je nižší než povolené hodnoty b. V okolí zařízení označeného tímto symbolem může docházet k rušení. POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusejí být použitelné ve všech situacích a případech. Šíření elektromagnetických vln je ovlivňováno pohlcováním a odrazem od staveb, předmětů i osob. a b Intenzitu pole pevných vysílačů jako např. základních stanic mobilních telefonů nebo mobilních zemědělských vysílacích zařízení, amatérských rádiových stanic, AM a FM rozhlasových vysílačů a televizních vysílačů nelze předem teoreticky určit. K určení výsledného elektromagnetického prostředí vzniklého činností vysokofrekvenčních stanic se doporučuje průzkum místa instalace. Překračuje-li intenzita pole v místě instalace přístroje WaveLight EX500 uvedenou horní hranici shody, je nutné na místě sledovat, zda přístroj WaveLight EX500 funguje normálně. V případě zjištění neobvyklého chování přístroje může být nutné použít další opatření, jako např. otočení či přemístění přístroje WaveLight EX500. V rozmezí kmitočtu 150 khz až 80 MHz je intenzita pole menší než 3 V/m.

17 Doporučená bezpečnostní vzdálenost: Doporučené bezpečnostní vzdálenosti mezi přenosnými a vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními a přístrojem WaveLight EX500 Systém WaveLight EX500 byl navržen pro použití a provoz v elektromagnetickém prostředí s kontrolovaným vysokofrekvenčním rušením. Zákazník nebo uživatel přístroje WaveLight EX500 by měl pomoci předcházet elektromagnetickému rušení striktním dodržováním minimálních vzdáleností mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními (vysílači) a přístrojem WaveLight EX500 podle níže uvedených doporučení odpovídajících maximální výstupní kapacitě daného komunikačního zařízení. Jmenovitý výkon vysílače (W) Bezpečnostní vzdálenost podle kmitočtu vysílače (m) 150 khz - 80 MHz d = 1,2 P 80 MHz MHz d = 1,2 P 800 MHz - 2,5 GHz d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, U vysílačů, jejichž jmenovitý výkon není uveden v tabulce nahoře, lze vzdálenost určit pomocí rovnice platné pro kmitočet daného vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech (W) udávaný jeho výrobcem. POZNÁMKA 1: K výpočtu doporučené bezpečnostní vzdálenosti vysílačů v rozmezí kmitočtu mezi 80 MHz a 2.5 GHz byl použit další faktor 10/3, aby se snížila pravděpodobnost zavinění rušení mobilním / přenosným komunikačním zařízením náhodně přineseným do blízkosti pacienta. POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusejí být použitelné ve všech situacích a případech. Šíření elektromagnetických vln je ovlivňováno pohlcováním a odrazem od staveb, předmětů i osob. Tabulka 94: Doporučená bezpečnostní vzdálenos

18

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Řada ODIN Stručný přehled výrobků

Řada ODIN Stručný přehled výrobků Stručný přehled výrobků Klíčové aplikace V budovách pro obchodní činnost Měření v objektu Výkonnostní parametry elektroměru Jednofázový a trojfázový Přímé připojení do 65 A Činná energie Třída přesnosti

Více

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS

Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Nový záložní zdroj APC Smart-UPS Vyspělá interaktivní ochrana napájení pro servery a síťová zařízení. > Nejoblíbenější záložní zdroje pro sítě a servery. Zdroj Smart-UPS spolehlivě ochrání Vaše kritická

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004

TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201. 1. vydání - červen 2004 TECOMAT TC700 ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE K MODULU UC-7201 1. vydání - červen 2004 Podrobná uživatelská dokumentace je k dispozici v elektronické podobě na CD INFO, lze ji také objednat v tištěné podobě - název

Více

Pokyny a prohlášení výrobce Elektromagnetické emise a odolnost

Pokyny a prohlášení výrobce Elektromagnetické emise a odolnost Pokyny a prohlášení výrobce Elektromagnetické emise a odolnost Česky Strana AirSense 10 AirCurve 10 1-3 S9 Series 4-6 Stellar 7-9 S8 & S8 Series II VPAP Series III 10-12 AirSense 10 AirCurve 10 Pokyny

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina

EMC. Úvod do měření elektromagnetické kompatibility. cvičení VZ1. (ElektroMagnetic Compatibility) ing. Pavel Hrzina EMC (ElektroMagnetic Compatibility) Úvod do měření elektromagnetické kompatibility cvičení VZ1 ing. Pavel Hrzina EMC - historie první definice EMC v 60.letech minulého století vojenská zařízení USA nástup

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti

E350 řada 2. ZCF100Ax/Cx s2. Technické údaje. Elektroměry IEC/MID pro domácnosti Elektroměry IEC/MID pro domácnosti ZCF100Ax/Cx s2 E350 řada 2 Technické údaje Společnost Landis+Gyr vychází ze své tradice měřidel s otevřenou komunikací a uvádí na trh nejnovější generaci flexibilního

Více

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data

Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data 1 Elektroměry podle IEC / MID Průmyslové a komerční Základnová stanice SyM² ZMK400 Technická data ZMK400CE základnový modul představuje novou řadu synchronních elektroměrů doplněných o modulární koncepci

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM OTS30xx-EXT3 / -EXT4 OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot (OTS = Optical Temperature Sensor) (xx = 01, 02, 04, 06, 10 / SC = Switch Controller) FibroLaser TM Lineární měření teploty v prostředí

Více

Optoelektronické. BGL Vidlicové optické závory. snímače

Optoelektronické. BGL Vidlicové optické závory. snímače Jednocestné optické závory jsou nepřekonatelné v jejich schopnosti rozlišovat malé díly a jemné detaily, stejně jako v provozní spolehlivosti. Nevýhody jsou pouze v jejich montáži a nastavení. A právě

Více

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013

Návod k obsluze Optický distanční senzor. OID20x 80000235 / 00 07 / 2013 Návod k obsluze Optický distanční senzor OID20x 8000025 / 00 07 / 201 Obsah 1 Úvodní poznámka 1.1 Použité symboly 1.2 Použitá varovná upozornění 2 Bezpečnostní pokyny Použití z hlediska určení 5.1 Oblast

Více

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy

BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy BCPM: Systém pro měření a monitorování napájení datových technologií (PDU) Katalogové listy Funkce a vlastnosti Ideální řešení pro manažery, techniky a provozní vedoucí datových center, kteří odpovídají

Více

PyroUSB. Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma

PyroUSB. Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma PyroUSB Bezkontaktní snímač teploty nastavitelný přes PC s výstupem od 4 do 20 ma PyroUSB je teplotní snímač, který se používá při měření špatně dostupných míst a při přemisťování břemen. Nastavitelný

Více

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

S přepínáním na vytápění nebo chlazení. Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24... 3 564 Prostorový termostat RAA41 S přepínáním na vytápění nebo chlazení Prostorový termostat s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA41

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco 900 Zesilovač rádiového signálu ERF910 Zesilovač RF signálu pro prodloužení dosahu přístrojů systému Synco 900 Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V

Více

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory

Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory OEM Prostorové přístroje pro ekvitermní regulátory Rozhraní PPS Digitální multifunkční prostorový přístroj určený k rozšíření ekvitermní regulace. Obsahuje čidlo teploty, topný program a regulační funkce.

Více

Osvětlovací jednotky AEGIS od společnosti Bosch Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy

Osvětlovací jednotky AEGIS od společnosti Bosch Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy Osvětlovací jednotky AEGIS od společnosti Bosch Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy 2 Osvětlovací jednotky AEGIS Osvětlovací jednotky AEGIS Osvětlení pro zabezpečovací a bezpečnostní systémy

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace

Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace BKE Napájecí systém NS-500-545_1U Návod k obsluze a technická specifikace - 1 - OTD 45007509 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Provozní podmínky...3 2.1 Vstupní napětí...3 2.2 Chlazení...3 2.3 Externí jištění...3

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Nový typ vláknového laseru HXP 30

Nový typ vláknového laseru HXP 30 Nový typ vláknového laseru HXP 30 Složení laserového systému Tento typ laserového popisovacího a gravírovacího systému HXP 30 se skládá ze tří částí: - Zdrojové jednotky, obsahující: o řídící jednotku

Více

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY

VSTUPNÍ VÝSTUPNÍ ROZSAHY Univerzální vysokonapěťový oddělovací modul VariTrans P 29 000 P0 ní signály ±30 mv až ±1000 V ±20 ma, ±10 V nebo 0(4)..20 ma Pracovní napětí až 1000 V ac/dc Přesnost 0,1 nebo 0,2 % z rozsahu Zkušební

Více

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje

Řada 78 - Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje na DIN-lištu výstup: 12 V DC; 12 nebo 50 24 V DC; 12, 36 nebo 60 vstup: (110...240) V AC 50/60 Hz nebo 220 V DC nízká spotřeba naprázdno < 0,4 ochrana proti přetížení a zkratu na

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace

Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace Proudové zdroje Snaggi scontroller pro LED aplikace 1. Bezpečnostní upozornění Proudové zdroje řady scontroller musí být instalovány výhradně elektrotechnicky kvalifikovanou osobou ve smyslu vyhlášky 50/1978

Více

RF603 Měření vzdáleností triangulační technikou

RF603 Měření vzdáleností triangulační technikou Princip měření: Měření senzorů je založeno na principu optické triangulace. Paprsek laseru ze zdroje světla 1 je zaměřen přes optiku 2 na objekt 6. Po odrazu od objektu je paprsek fokusován přes objektiv

Více

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky: Laserový 3D skener II Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Technická podmínka: Odůvodnění HW specifikace

Více

Multi Sentry TT, MST 10-20 kva

Multi Sentry TT, MST 10-20 kva Multi Sentry TT, MST 10-20 kva Topologie VFI (Voltage and frequency Independent) Výkonová řada: 10, 15 a 20 kva (3/3f) Rozsah výkonů od 10 kva až do 120 kva. Malá instalační plocha Vysoká účinnost až do

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

Napájecí zdroj PS2-60/27

Napájecí zdroj PS2-60/27 PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY ŘADY FOXTROT ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU Napájecí zdroj PS2-60/27 1. vydání - listopad 2008 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Základní

Více

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou

Detektor kouře FireGuard. Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou Aplikace Včasné varování před studeným kouřem v silničních tunelech Detekce kouře v prostředích s korosivní atmosférou Výhody Spojité měření koncentrace kouře Žádné pohyblivé části Eliminace vlivu mlhy

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje

E35C. Komunikační modul Pro domácnosti. AD-FU/CU/GU verze 4.0. Technické údaje Komunikační modul Pro domácnosti AD-FU/CU/GU verze 4.0 E35C Technické údaje Komunikační moduly E35C AD-xU verze 4.0 zajišťují komunikaci TCP/IP prostřednictvím mobilní sítě 2G/3G mezi měřidly E350 a centrálním

Více

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží:

Proudový ventil. Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw. Proudové ventily jsou konstruovány pro spínání těchto odporových zátěží: 4 937 DESIO Proudový ventil Pro pulsní řízení AC 24 V pro elektrické výkony do 30 kw SEA45.1 Použití Proudový ventil se používá pro regulaci topných elementů v zařízeních vytápění, větrání a klimatizace,

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační provedení, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-polohovým řízením Jmenovitý kroutící moment 1.5 Nm Napájecí

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA

Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA Příloha č. 3 TECHNICKÉ PARAMETRY PRO DODÁVKU TECHNOLOGIE: UNIVERZÁLNÍ MĚŘICÍ ÚSTŘEDNA 1. Technická specifikace Možnost napájení ze sítě nebo akumulátoru s UPS funkcí - alespoň 2 hodiny provozu z akumulátorů

Více

Datový list. VLF- zkoušení a diagnostika kabelů přístrojem PHG 70/80 TD / PD. PHG zkušební systém

Datový list. VLF- zkoušení a diagnostika kabelů přístrojem PHG 70/80 TD / PD. PHG zkušební systém Datový list VLF- zkoušení a diagnostika kabelů přístrojem PHG 70/80 TD / PD PHG zkušební systém TD měření ztrátového činitele PD měření částečných výbojů Přístroj PHG TD/PD byl vyroben f. Baur pro zkoušení

Více

Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92

Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92 E-Line 92 Rychlořezací stroje Schneider Senator E-line 78 & 92 Vysoký výkon pro malé velikosti Kdo řeže malé formáty, neměl by být nucen vzdávat se absolutní přesnosti a spolehlivosti. Nyní existují stroje

Více

Měřicí technika pro automobilový průmysl

Měřicí technika pro automobilový průmysl Měřicí technika pro automobilový průmysl Ing. Otto Vodvářka Měřicí a testovací technika R&S otto.vodvarka@rohde-schwarz.com l Elektronika v moderním automobilu l Procesory l Komunikace po sběrnici l Rozhlasový

Více

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky.

Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková cena musí být včetně ceny za dopravu do místa plnění zakázky. Příloha č. 1 Rozsah a technická specifikace zakázky Předmětem zakázky je dodání ICT techniky a dalšího zařízení pro učebnu Centra Kašpar, o. s. Předmětem nabídky musí být nová a nepoužitá technika. Celková

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D.

B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. B P L U S T V a. s. Obecně technické informace pro digitální bezdrátový obecní rozhlas DBOR-D. Obsah Výhody systému DBOR-D...3 Popis systému DBOR-D...3 Popis jednotlivých částí systému DBOR-D...4 Bytový

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Napájecí zdroje řady CP

Napájecí zdroje řady CP Napájecí zdroje řady CP Napájecí zdroje řady CP Spínané napájecí zdroje, spínání na straně primáru Široký rozsah napájecích napětí Montáž na DIN lištu Osvědčení (v závislosti na typu) CULUS, UL 1604 (Class

Více

LS 100. Varovné označení pro laserových zařízení bezpečnostní třídy 2. Kalibrace obráběcího stroje. Laser, Interface, Lineární optika, Čidla

LS 100. Varovné označení pro laserových zařízení bezpečnostní třídy 2. Kalibrace obráběcího stroje. Laser, Interface, Lineární optika, Čidla LS 100 MĚŘENÍ PŘESNOSTI POLOHOVÁNÍ V 1 OSE Toto je základní měřicí sestava. Je určena pro měření přesnosti polohování obráběcích strojů, měřicích souřadnicových strojů, délkoměrů a pro obecné měření délkových

Více

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou Jednosměrné měřicí soupravy: Tyto měřící soupravy měří pouze v jednom směru. Pro měření v druhém směru je nutné přemístění. Výhodou těchto souprav je nízká cena. Schéma zapojení těchto měřicích soustav

Více

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY

BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY BEZDOTYKOVÉ MĚŘENÍ TEPLOTY Termovize je procesem spočívajícím v přeměně infračerveného záření, čili tepla vydávaného objekty, na viditelný objekt, což umožňuje ohodnotit rozložení teploty na povrchu pozorovaného

Více

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8

bezdrátová komunikace hvězdicová topologie stanice DX80N2X6S-P8 externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů deterministický přenos dat technologie přeskakování kmitočtů FHSS časový multiplex TDMA přenosový

Více

MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail: info@merecom.

MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail: info@merecom. Kompaktní ultrazvukový hladinoměr INSTALAČNÍ A PROGRAMOVACÍ MANUÁL 2. edice MERECOM s.r.o. Hlavní 234, 691 27 POPICE Tel.: (+420) 537 021 333, Fax: (+420) 239 017 481 Hot line: (+420) 774 434 484 e-mail:

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Tenzometrické měřidlo

Tenzometrické měřidlo Tenzometrické měřidlo typ Tenz2345 www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7 6. TECHNICKÉ PARAMETRY...

Více

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS

RS 250 1 250 300, 2 400 9 600 232, RS 485, USB, GSM/GPRS Vzdálené vyčítání jednotkou M Bus Až 250 měřidel na jednotku M Bus Master, prostřednictvím kaskádování lze do systému zahrnout až 1 250 měřidel Podpora primárního, sekundárního a rozšířeného adresování,

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 290/2015 ze dne: 27.04.2015 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště 1: 2. 2. Pracoviště 2: Ocelářská 35, 190 00 Praha 9 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní

Více

Výkonnost v malých rozměrech a elegantním design: Planmeca ProOne

Výkonnost v malých rozměrech a elegantním design: Planmeca ProOne Výkonnost v malých rozměrech a elegantním design: Planmeca ProOne Planmeca představuje nový Planmeca ProOne, univerzální, plně digitální rentgen. S jeho kompaktními rozměry, špičkovou technologií a jednoduchým

Více

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ

NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ NOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO REVIZNÍ TECHNIKY Z PRODUKCE METRA BLANSKO A.S. SDRUŽENÝ REVIZNÍ PŘÍSTROJ PU 195 REVIZE ELEKTRICKÝCH SÍTÍ Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací

Více

Třífázové statické činné elektroměry

Třífázové statické činné elektroměry Třífázové statické činné elektroměry ED 310, ED 310.I Displej, odběr i dodávka, 4 tarify Elektroměr ED 310 a ED 310.I (dále jen ED 310) - elektronické, programovatelné elektroměry pro sledování odběru

Více

OS425-LS Série. Uživatelský manuál

OS425-LS Série. Uživatelský manuál OS425-LS Série Uživatelský manuál OS425-LS ( s bílou blikající LED diodou ) Instrukce pro obsluhu teploměru OS425-LS je bezdotykový infračervený teploměr s matematickým módem pro infračervené funkce. snímání

Více

Kompaktní kontrola FV generátoru

Kompaktní kontrola FV generátoru Údaje o produktu Charakteristika vybavení a možnosti montáže pro SUNNY STRING MONITOR SSM Kompaktní kontrola FV generátoru Sunny String-Monitor SSM je koncipován speciálně pro kontrolu velkých FV generátorů.

Více

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem

dodání během 2. pololetí 2013, objednáno bude s měsíčním předstihem Max. cena za kus Max. cena za ks Max. celkem za č. Předmět Počet ks bez DPH vč. DPH položky vč. DPH Požadavky 1 počítače do učebny 13 12 500,00 15 125,00 196 625,00 Parametry: dodání během 2. pololetí

Více

bezdrátová komunikace stromová topologie Ethernet Radio DX80ER2M-H

bezdrátová komunikace stromová topologie Ethernet Radio DX80ER2M-H externí anténa (připojení RG58 RP-SMA) externí svorkovnice integrovaný ukazatel síly signálu konfigurace pomocí DIP přepínačů ethernet komunikace k dispozici jsou různé topologie dosah sítě lze zvýšit

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště

Řada BlueLine. Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště Řada BlueLine Profesionální měřicí přístroje pro domácí i průmyslová topeniště BLUELYZER ST Nejmenší analyzátor s barevným displejem, ideální pro nastavení kondenzačních kotlů Měření: základ O 2, CO /

Více

Projektová dokumentace ANUI

Projektová dokumentace ANUI Projektová dokumentace NUI MULTI CONTROL s.r.o., Mírová 97/4, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel/fax: 596 614 436, mobil: +40-777-316190 http://www.multicontrol.cz/ e-mail: info@multicontrol.cz ROZŠÍŘENĚ MĚŘENÍ

Více

Totální stanice řady Trimble 5600 DR Direct Reflex se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic.

Totální stanice řady Trimble 5600 DR Direct Reflex se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic. Totální stanice řady Trimble 5600 DR se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic. K dispozici jsou tři DR dálkoměry Možnost rozšíření na Autolock a Robotic Čtyřrychlostní

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti.

Dell Vostro 230. O varováních. Informace o instalaci a funkcích. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Vostro 230 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. VAROVÁNÍ: Nepokoušejte se provádět servis počítače bez

Více

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje PMA a Company of WEST Control Solutions KS 108 easy Kompaktní řídicí a regulační přístroj pro průmyslové aplikace Kombinované funkce regulace, sekvenčního řízení a ovládání Rozsáhlá knihovna funkcí a ovládacích

Více

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor

Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 Jednoplynový detektor Jeho specialitou je dlouhodobé nasazení: jednoplynový detektor Dräger Pac 5500 bez omezení životnosti je ideálním řešením pro rychlý a přesný osobní monitoring a detekci

Více

3:3 10 120 kva třífázový UPS zdroj (USMLT)

3:3 10 120 kva třífázový UPS zdroj (USMLT) AVARA MLM a MLT 1:1 3:1 10 20 kva jednofázový UPS zdroj (USMLM) 3:3 10 120 kva třífázový UPS zdroj () záruka 2 roky MINIMÁLNÍ NÁROKY NA NAPÁJENÍ UPS Díky použité technologii řeší systém AVARA MLM/MLT problémy

Více

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36

Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 Monitor mikroklimatu v pracovním prostředí QUESTemp 36 QUESTemp 36 je monitor mikroklimatu v prostředí, který zabezpečuje pro uživatele všechny informace potřebné pro organizaci pracovního času na základě

Více

PT-17 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE POČÍTAČOVÝ PRŮMYSLOVÝ TERMINÁL PT-17

PT-17 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE POČÍTAČOVÝ PRŮMYSLOVÝ TERMINÁL PT-17 PT-17 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE POČÍTAČOVÝ PRŮMYSLOVÝ TERMINÁL PT-17 Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná pouze se souhlasem

Více

On-line datový list. OD1-B100H50A15 OD Mini SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

On-line datový list. OD1-B100H50A15 OD Mini SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI On-line datový list OD-B00H50A5 OD Mini OD-B00H50A5 OD Mini A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Výkon Rozsah měření Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Digitální tlakové spínače (Y)TED

Digitální tlakové spínače (Y)TED Digitální tlakové spínače (Y)TED pro hygienické aplikace, rozsahy -1 0 až 0 25 bar Dva mezní výstupy, PNP přechody (400 ma) nebo galvanicky oddělené kontakty Celokovové robustní průmyslové provedení z

Více

SolarMax 20C/25C/30C/35C. Osvědčená spolehlivost.

SolarMax 20C/25C/30C/35C. Osvědčená spolehlivost. SolarMax 20C/25C/30C/35C Osvědčená spolehlivost. Osvědčená spolehlivost Sputnik Engineering uvedl svůj první fotovoltaický centrální měnič SolarMax do provozu již v roce 1992. Od té doby se svými každodenními

Více

Optoelektronické. snímače BOS 18M. BOS 18M standardní. BOS 18M robustní. Vlastnosti

Optoelektronické. snímače BOS 18M. BOS 18M standardní. BOS 18M robustní. Vlastnosti Optoelektronické standardní Typová řada v kovovém pouzdře (mosaz niklovaná) se stala uznávaným standardem v automatizaci. Velký dosah a snímací vzdálenost, stejně jako výkonná technologie (potlačené pozadí

Více

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením

Precizní digitální manometr s bateriovým napájením s bateriovým napájením nerezový senzor třída přesnosti 0,05 Rozsahy od 0 100 mbar do 0... 400 bar Přednosti modulární konstrukce datalogger grafický displej nerezové pouzdro Ø 100 mm rozhraní pro komunikaci:

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

ROTALIGN Ultra Moderní laserový systém k ustavování

ROTALIGN Ultra Moderní laserový systém k ustavování Podsvícený barevný displej Bluetooth a USB rozhraní ROTALIGN Ultra Moderní laserový systém k ustavování Od vynálezců ustavování laserem! Výkonný pomocník Přístroj ROTALIGN Ultra umožňuje jednoduše a srozumitelně

Více

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R

MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R MODULY ŘADY CFOX ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE MODULU C-RC-0002R 4. vydání - leden 2013 Dokumentace je také k dispozici on-line na www.tecomat.cz. 1. POPIS A PARAMETRY Modul C-RC-0002R je interierový ovladač určený

Více

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02

Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 Technické podmínky systému měření ojetí kolejnic OK-02 ROT-HSware s.r.o. Mezi Mosty 176 530 03 Pardubice 3 www.rothsware.cz Březen, 2004 www.rothsware.cz 1/7 1. Úvod Systém OK-02 slouží k měření příčného

Více

Laser FLS 90. Návod k použití

Laser FLS 90. Návod k použití Laser FLS 90 cs Návod k použití L SE R R DI TIO N DO NO T ST R E IN TO BE M L SE R CL S S 2 5 1 2 4 3 3 6 7 B1 B2 1 C1 C2 C3 S1 =S2 = 90 C4 S1 90 S2 D1 D2 D3 D4 D5 D6 E1 S=10m 32 10 E2 C L 1 B E3 L 2 D

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV

SkyFunk 4. Návod k obsluze. Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV SkyFunk 4 Návod k obsluze Přenosový radiový systém pro 2 zdroje signálu AV se 4 kanály pro přenos signálů audio / video a se 16 kanály pro přenos signálů infračerveného dálkového ovládání Obsah: 1. Pro

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka TL-SF1016/TL-SF1024/TL-SF1048 Stojanový fast ethernet přepínač 10/100M Rev: 1.0.0 7106500586 AUTORSKÁ PRÁVA A OBCHODNÍ ZNÁMKY Technické parametry se mohou bez upozornění měnit. je

Více

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné

Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné 4 622 Servopohony vzduchotechnických klapek pro obytné prostory GXD..31.1 Rotační verze, 2- nebo 3-bodové řízení Elektrické servopohony s 3-bodovým řízením Jmenovitý krouticí moment 1.5 Nm Napájecí napětí

Více

Pouliční LED světlo. Přehled. Spotřeba energie. patent. Záruka. 24 měsíců. Projekty

Pouliční LED světlo. Přehled. Spotřeba energie. patent. Záruka. 24 měsíců. Projekty Pouliční LED světlo VisioLamp Přehled Brief Introduction Pouliční LED světlo je nový, úsporný produkt, který využívá vysoce výkonné LEDky jako světelný zdroj. Toto světlo lze napojit přímo na 85-264VAC

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Bezdrátový multizónový modul

Bezdrátový multizónový modul s 1 428 Bezdrátový multizónový modul pro podlahové vytápění / zónové topné systémy RDE-MZ6 Bezdrátový multizónový modul RDE-MZ6 s napájením AC 230 V Montáž na DIN lištu (součástí dodávky modulu) 2-polohová

Více

PXM50. Dotykový panel 15.6 DESIGO. Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100

PXM50. Dotykový panel 15.6 DESIGO. Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100 s 9 293 DESIGO Dotykový panel 15.6 Pro použití s webovým rozhraním PXG3.W100 PXM50 Kompaktní konstrukce s malou vestavnou hloubkou, pro montáž do dveří rozvaděče TFT displej s vysokým rozlišením, 16,7

Více

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL

Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL a Laboratoř KLIMA Zkušenosti z testování a zkoušení v EMC a KLIMA laboratořích EUROSIGNAL (akreditovaných ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025) Ing. Martin Otradovec manažer zkušebních a testovacích laboratoří

Více