WaveLight Excimer laser EX500 technická specifikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WaveLight Excimer laser EX500 technická specifikace"

Transkript

1 WaveLight Excimer laser EX500 technická specifikace Excimer laser EX500 vychází z ověřené technologie laserů Allegretto Wave, kterou rozšiřuje o řadu nových funkcí pro rychlejší, efektivnější a spolehlivější provádění laserových rohovkových zákroků. Tato unikátní technologie umožňuje perfektní výsledky u zákroků Wavefront-Optimized, u zákroků wavefront-guided, topo-guided i u zákroků s nastavením profilu hodnoty Q. Laser je ergonomicky koncipován jako ideální kombinace pro femtosekundový laser WaveLight FS200, s kterým tvoří Refrakční sestavu WaveLight pro poskytování vysoké úrovně bezpečnosti a spolehlivosti chirurgovi i pacientovi. Přístroj pracuje v počítačové síti WaveNet, která spojuje oba lasery s diagnostickými přístroji WaveLight a umožňuje tak efektivní a spolehlivý přenos dat. Laser WaveLight EX500 přináší technologické inovace a to především rychlou opakovací frekvenci 500Hz, multidimenzionální eyetracker 6D a bezkontaktní on-line pachymetrii.

2 Mezi hlavní výhody laseru WaveLight EX500 patří: 1. Vynikající rychlost provedení zákroku Kombinace opakovací frekvence 500 Hz, technologie laserové stopy PerfectPulse Technology, uzavřená cesta paprsku a tracker s frekvencí 1050 Hz s latencí 2 ms umožňuje bezpečné a přesné odstranění 1D myopie za 1,4 s. Takto rychlý zákrok přináší: Méně dehydratace stromatu během zákroku Menší vliv pohybů pacienta Lepší refrakční výsledky Méně stresu a tím vyšší komfort pro pacienta WaveNet server Zapojení laseru EX500 do sítě WaveNet spolu s femtosekundovým laserem FS200 a diagnostickými přístroji umožňuje plynulý a rychlý přenos pacientských dat bez nutnosti opakovaného zadávání. Pacientská data jsou zadána na jakémkoliv přístroji této sestavy a okamžitě jsou dostupná i na všech ostatních zařízeních v síti WaveNet. Tím je také snížen výskyt chyb vznikajících opakovaným zadáváním. Veškerá diagnostická měření jsou k dizpoci laserové refrakční sestavě pro plánování a provedení různých typů zákroků. Server WaveNet slouží zároveň jako úložiště pro elektronickou dokumentaci. Opakovací frekvence: 500 Hz Odstranění 1D: 1,4 s 2. Bezpečnost a přesnost - PerfectPulse Technology PerfectPulse Technology pomáhá zajistit bezpečnou a přesnou práci při velkých rychlostech zákroku. Technologie PerfectPulse Technology znamená, že každý pulz laserové energie je kompletně kontrolován od svého vzniku až po kontakt s rohovkou. Pro správnou míru ablace je kontrolována také stabilita jeho energie. Pro přesnou ablaci rohovkové tkáně se využívá velmi tenký gausovský laserový paprsek o šíři 0,68 mm (FWHM). Šířka pulzu: 0,68 mm (FWHM) Typ pulzu: gausovský průběh 6 Sigma Tracking Pro dosažení přesného umístění laserového paprsku se používají následující systémy a zvláště eyetracker, který umožňuje s dostatečnou rychlostí umístit laserové pulzy do správného cílového místa rohovky.

3 1. Nastavení osy Z 2. Cross Line projektor 3. Individualizovaná centrace 4. Kompenzace posunu centrace zornice 5. Neurotracker 6. Multidimenzionální eyetracker Nastavení osy Z Nastevní osy Z, tedy správné vzdálenosti místa oblace od výstupní optiky laseru, se provádí pomocí dvou červených skřížených laserových paprsků. Místo jejich překrytí indikuje správnou vzdálenost. Cross line projektor Pro správné polohování hlavy pacienta se používá systém projekce na sebe kolmých červených paprsků. Tyto paprsky jsou promítány na hlavu pacienta a při správném nastavení obou očí do jedné roviny snižují efekt nezamýšlené cyklotorze způsobené pootočením hlavy. Individualizovaná centrace Tato funkce umožňuje libovolné nastavení centra ablační zóny na základě znalostí z diagnostických měření objektivní změna úhlu kappa. Kompenzace posunu centrace zornice Na základě meření z přístroje Topolyzer Vario je možné provádět statickou kompenzaci posunu centra zornice při změně světelných podmínek. NeuroTracker NeuroTracker slouží k prevenci cyklotorze. Pracuje na základě optokinetických vlastností, které ve spojení s vestibulárním očním reflexem vytváří umělý horizont, který pacient během zákroku snáze fixuje. Eyetracker Multidimenzionální eyetracker zajišťuje následování pohybů oka ve všech prostorových osách pohybu. S rychlostí 10-krát vyšší než jsou pohyby oka a snímáním jeho infračerveného obrazu zajišťuje rychlé následování a přesné umístění laserové stopy, tím omezuje riziko výskytu indukovaných aberací vyšších řádů. Použití infračerveného osvětlení a snímání umožňuje funkci eyetrackeru za všech světelných podmínek. Automatická centrace ablace na střed zornice může být individualizována dle potřeby konkrétního pacienta (např. hyperopická ablace). Eyetracker frequency: 1050 Hz Latency: 2ms Dostupná šířka zornice: 1,5 8 mm Počet dimenzí: 6 Optimalizace pulzu Smart energy control

4 Gausovský profil pulzu, jeho velikost a způsob umísťování ( flying spot ) na rohovku během ablace umožňují vytvoření stromálního lůžka s jemným povrchem a s malou přechodovou zónou. Technici během pravidelných servisních kontrol optimalizují profil paprsku tak, aby poskytoval požadovanou kvalitu a přesnost ablace. Pro snížení ztrát přenosu laserové energie je celá cesta laserového paprsku naplněna dusíkem, tím dochází k prodloužení životnosti optiky včetně laserové hlavy a odpovídajícímu snížení servisních nákladů během provozu. Laser EX500 je vybaven vlastním generátorem dusíku a odpadá tak nutnost externí láhve. Předpokladem správné energie pulzu je také uzavřená zpětná vazba, která zabezpečuje rychlou a přesnou reakci na jakékoliv změny během zákroku. Proto je přístroj vybaven třemi kontorlními senzory, které měří energii paprsku v jednotlivých částech laserové cesty. Kalibrace laseru Pro zvýšení spolehlivosti a předpověditelnosti výsledků je laser vybaven objektivními testy, které je uživatel laseru nucen provádět v předepsaných lhůtách. Minimalizací kalibrační odchylky je po celou dobu životnosti laseru zajištěna vysoká přesnost. Kalibrační postup je uživatelsky srozumitelný a z velké části automatizovaný. Umožňuje snadnou výměnu plynu, kontrolu funkce scanneru a eyetrackeru, nastavení správné energie a účinnosti paprsku na základě měření ablace integrovaným mikrometrem (s přesností ± 1,5um). Systém sám upozorňuje uživatele na jednotlivé kroky a provází ho pomocí navigačních hlášení. Kalibrační odchylka: 2 % 3. Individualizace zákroku Individualizace nespočívá pouze v samotném zákroku, ale začíná již výběrem specifického profilu pro každého pacienta. Jednotlivými typy zákroků jsou: Wavefront Optimized Wavefront- Guided Topography- Guided Asphericity- Guided (Custum Q) PTK / PRK Rozsah pro jednotlivé typy zákroků:

5 Ablační profil Wavefront Optimized WaveLight technologie od svého samotného začátku používá asférické ablační profily, které zohledňují přirozený tvar rohovky a to standardně jako součást každého zákroku. Tím se zabraňuje indukování sférických aberací, které mohou vést k problémům s nočním viděním a způsobují náchylnost k tzv. glare. Důležitým faktorem pro přesnou ablaci je také zohlednění změny tvaru paprsku a jeho odrazu při léčbě v periferii, proto se při ablaci v periferii přidávají další pulzy jako kompenzace úbytku účinnosti ablace. Aplikací těchto principů se dosahuje velkých optických zón s malými přechodovými zónami a tím minimalizace nežádoucích světelných pooperačních efektů. Ostatní ablační profily U ostatních ablačních profilů je tvar profilu generován na základě diagnostických měření. Mezi tyto zákroky patří topografické korekce pomocí přístroje Topolyzer Vario (Placido disk), Oculyzer II (Scheimpflugova kamera), a korekce na základě měření wavefront analýzy přístrojem WaveLight Analyzer. Můžeme k nim přiřadit i speciální individualizované profily s možností jemného nastavení hodnoty Q, tzv. Custom Q. 4. Vysoká míra ergonomie Při navrhování systému byl kladen zřetel na komfort, praktičnost a jednoduchost používání. Pracovní vzdálenost laseru zvýšená na 25cm přináší větší komfort pacientovi a dostatečný manipulační prostor pro chirurga. Úprava povrchů včetně integrované klávesnice, kontrolního panelu a monitoru splňuje požadavek snadné údržby. Všechny důležité ovládací prvky pro operaci je možné vybavit sterilními kryty. Malý půdorys a nenáročná specifikace provozních podmínek předurčují laser pro většinu pro laserové operace schválených prostor.

6 Kvalitní mikroskop a integrovaná kamera Optimalizované osvětlení Výkyvná postel Štěrbinová lampa Bezkontaktní pachymetrie Záložní zdroj Kvalitní mikroskop a integrovaná kamera Laser je vybaven kvalitním mikroskopem s elektricky nastavitelným zvětšením včetně integrované kamery, která poskytuje obraz na monitor pro účely obsluhy. Dále je vybaven průhledovým displejem, který zobrazuje důležité parametry během přípavy i zákroku přímo v zorném poli chirurga (jméno pacienta, kvalitu trackingu, atd.). Pohled mikroskopu není ovlivněn laserovou optikou a poskytuje nejvyšší možnou kvalitu vidění. Optimalizované osvětlení Automaticky vysouvatelný multifunkční optický systém poskytuje ideální světelné podmínky v místě zákroku, umožňuje infračervené osvětlení pro správnou funkci eyetrackru a zajišťuje odvádění výparů ablace. Laser je vybaven koaxiálním i laterálním osvětlením. Laterální osvětlení je přínosem zvláště pro manipulaci s flapem při lasiku. Výkyvná postel Výkyvná postel slouží k snadnému a rychlému přesunu pacienta mezi femtosekunodvým laserem FS200 (jiné lasery nevyjímaje) a excimerem EX500. Toto chirurgické lůžko také umožňuje snadné uložení pacienta, nastavení hlavy pomocí elektricky polohovatelného podhlavníku a nastavení správné pracovní výšky během zákroku. Štěrbinová lampa Integrovaná štěrbinová lampa je vybavena LED zdrojem světla. Je navržena především s ohledem na správné umístění flapu po ablaci, ale také pro základní před a pooperační diagnostiku předního segmentu oka. Odpadá tak nutnost pacienta přesouvat ke šterbinové lampě ve vyšetřovací místnosti. LED zdroj světla přináší dlouhou životnost, nízké náklady a úsporu místa. Díky vyššímu podílu modré části spektra poskytuje lepší vizualizaci rohovkových struktur. Bezkontaktní pachymetrie On-line bezkontaktní pachymetrie zvyšuje bezpečnost před i během zákroku. Jedná se o optickou nízkokoherentní reflektometrii (OCLR). Rychlé měření je nezávislé na pohybu pacienta a zároveň neovlivňuje a neprodlužuje probíhající ablaci. UPS Laser EX500 je standardně vybaven výkonným záložním zdrojem UPS.

7 5. Technická data Device Data Laser Device Excimer laser / ArF Laser class 4 (IEC ) Wavelength MPE (Maximum Permissible Exposure) NOHD (Nominal Ocular Hazard Distance) Ablation diameter 193 nm 30 J/m² 0.7 m (27.56 inches) 0.95 mm Gaussian beam profile Pulse duration 6 ± 2 ns Pulse frequency 500 Hz Max. output energy 5 mj Average power < 2.5 W Pulse power < 500 kw (for target energy < 2 mj) Divergence beam output (10 ± 3) x (20 ± 3) mrad (half angle) Laser transmission Scanning Spot Excimer laser system Synchronized eyetracker and laser-trigger Eyetracker frequency 1050 Hz type synchronized with laser pulse frequency 500 Hz Active IR-eyetracker system Aiming beam Diode 635 nm, cw (red, continuous wave) Average power: < 0.3 mw Laser class 1 (IEC ) Fixation Laser Diode 532 nm, cw (green, continuous wave) Average power: < 0. 5 μw Laser class 1 (IEC ) Distance diodes Diode 635 nm, cw (red, continuous wave) Average power: < 0.1 mw Laser class 1 (IEC ) Cross line projector Diode 635 nm, cw (red, continuous wave) Average power: < 0.1 mw Laser class 1 (IEC ) Online Pachymeter (No-contact stroma measurement) Diode 1310 nm, cw (continuous wave) Average power: 400 μw Laser class 1 (IEC ) Microscope OPMI Zeiss Working distance: 25 cm (9.84 inch) Headup display for patient information Integrated camera system Slit lamp Integrated LED slit illumination system Gas supply Cooling Dimensions (Basic laser console) Weight (Basic laser console) Controls 1 ArF-Premix-gas cylinder 20 l (integrated) Nitrogen-gas generator (integrated) Optional 1 Nitrogen-gas cylinder 50 l (external) Ambient air cm3 ( inches3) (Length/Width/Height) 360 kg (794 pounds) (Without gas cylinder) Control panel with membrane keys

8 1. TECHNICKÉ ÚDAJE 1.1 Údaje o zařízení Laserové zařízení Vlnová délka MPE (maximální povolená expozice) NOHD (jmenovitá vzdálenost s nebezpečím poškození zraku) Průměr ablace Délka trvání pulzů Frekvence pulzů Max. výstupní energie Průměrný výkon Výkon pulzu Výstup divergentního svazku Přenos laseru Kmitočet eyetrackeru Zaměřovací paprsek Fixační laser Distanční diody Projektor zaměřovacího kříže Online pachymetr (bezkontaktní měření stromatu) Excimerový laser / ArF Laser třídy 4 (IEC ) 193 nm 30 J/m² 0,7 m 0,95 mm Gaussovský profil svazku 6 ± 2 ns 500 Hz 5 mj <2,5 W <500 kw (pro cílovou energii < 2 mj) (10 ± 3) x (20 ± 3) mrad (poloviční úhel) Excimerový laserový systém se skenovací stopou Synchronizovaný eyetracker a spouštěcí systém laseru typ 1050 Hz synchronizovaný s kmitočtem laserových pulzů 500 Hz Aktivní systém IR-eyetrackeru Dioda 635 nm, cw (červená, kontinuální vlna) Průměrný výkon: <0,3 mw, laser třídy 1 (IEC ) Dioda 532 nm, cw (zelená, kontinuální vlna) Průměrný výkon: <0,5 mw, laser třídy 1 (IEC ) Dioda 635 nm, cw (červená, kontinuální vlna) Průměrný výkon: <0,1 mw, laser třídy 1 (IEC ) Dioda 635 nm, cw (červená, kontinuální vlna) Průměrný výkon: <0,1 mw, laser třídy 1 (IEC ) Dioda 1310 nm, cw (kontinuální vlna) Průměrný výkon: 400 µw laser třídy 1 (IEC )

9 Mikroskop Štěrbinová lampa Přívod plynu Chlazení Rozměry (základní konzola laseru) Hmotnost (základní konzola laseru) Ovládací prvky OPMI Zeiss Pracovní vzdálenost: 25 cm Projekční displej na údaje o pacientovi Integrovaný kamerový systém Integrovaná štěrbinová lampa s LED osvětlením 1 (zabudovaná) tlaková láhev s plynovou směsí ArF- Premix Generátor plynného dusíku (integrovaný) 1 volitelná (externí) dusíková tlaková láhev Okolní vzduch 170 x 120 x 163 cm3 (délka/šířka/hloubka) 360 kg (bez tlakové láhve) Ovládací panel s membránovými tlačítky Klávesnice Osobní počítač Monitor TFT Kalibrace Kontrola energie Objektivní kalibrace PMMA-ověřovaná pomocí "normálního skleněného standardu pro hloubku ablace" Kontrola s uzavřenou smyčkou Tabulka 85: Údaje o laserovém zařízení Napájecí zdroj Přívod proudu (UPS laserového systému) Příkon (při připojení k UPS) Pojistky 230 V stř. ± 10 %, jednofázový, 20 A, 50/60 Hz ± 5 % 2,1 kw Vestavěný nadproudový jistič Tabulka 86: Napájení Viz též uživatelské příručky zařízení používaných spolu s přístrojem.

10 Datová komunikace USB stick WaveNet Server Elektrické připojení: Provozní napětí je přiváděno prostřednictvím portu USB. Samostatné napájení není povoleno. Napětí: stej. 4,5 V - 5,5 V Proud: 150 ma (provozní) Mechanické připojení: Konektor USB typu A podle IEC Rozhraní: Kompatibilní s USB standardem 1.1 nebo 2.0 Lze použít jen standardní ovladač Windows XP Zvláštní / další možnosti: USB-stick nesmí mít zvláštní či další možnosti (např. jednotku pevného disku, SD karty, Hub, WLAN, bluetooth, MP3, čtečku paměťových karet, U3 apod.) Doporučená kapacita paměti: 1 GB S galvanickým oddělením sítě Síť Podle normy IEEE 802.3, se síťovým kabelem CAT 5 Viz též uživatelskou příručku serveru WaveLight GmbH WaveNet. Tabulka 87: Datová komunikac

11 1.2 Okolní prostředí Provozní podmínky Teplota (doporučená) Vlhkost (doporučená) Klimatizace (doporučená) Větrání + 18 C až + 30 C, vyšší než rosný bod 20% až 70% při 25 C, nekondenzující Tepelná ztráta 1,5 kw (Teplota místnosti: + 22 ) 100 m³/h Prostorové požadavky 75 m³ Plocha nutná pro instalaci Tlak vzduchu (barometrický) Tabulka 88: Provozní podmínky cm2 700 hpa až 1060 hpa Přepravní a skladovací podmínky Okolní teplota Relativní vlhkost Tlak vzduchu 0 C až + 50 C, vyšší než rosný bod 0 % až 90 % při +50 C, nekondenzující 500 hpa až 1060 hpa Tabulka 89: Přepravní a skladovací podmínky *Přepravujte pouze v originálním obalu. Instalaci po přepravě musí provést autorizovaný servisní technik. POZNÁMKA Podrobnosti jsou uvedeny v Pokynech pro přípravu pracoviště ve vaší složce výrobku.

12 1.3 Klasifikace a bezpečnostní předpisy Shoda s předpisy Typ ochrany proti úrazu elektrickým proudem Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem Bezpečnostní třída 1 Typ B (podle IEC ) Stupeň izolace proti vodě IP 20 Použitelné normy a směrnice IEC IEC IEC (EMC) IEC IEC CFR 1040,10 21 CFR 1040,11 Označení CE 1275 Třída zdravotnického prostředku Zdravotnický prostředek třídy IIb podle směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích Tabulka 90: Klasifikace podle normy IEC

13 1.4 Elektromagnetická kompatibilita POZNÁMKA Na elektrické zdravotnické přístroje mohou mít vliv přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení. POZNÁMKA Na elektrické zdravotnické prostředky se vztahují zvláštní bezpečnostní opatření s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu a musejí být instalovány a provozovány podle příslušných směrnic. Aby byla zaručena shoda a splnění kritérií týkajících se rušivého záření a odolnosti, je nutné používat následující typy kabelů: Přehled kabelů: POZOR Použití jiných kabelů a příslušenství než je uvedeno v tomto dokumentu může mít za následek vyšší emisi rušení nebo sníženou odolnost proti rušení. Kabel Síťový elektrický přívod 16 A s připojovacím konektorem pro jiná než topná zařízení Pedálová jednotka s přívodním kabelem Délka 5,0 m 2,0 m Tabulka 91: Přehled kabelů

14 Elektromagnetické emise: POZOR Laserový přístroj WaveLight EX500 nesmí být umístěn přímo vedle jiných zařízení nebo na nich. Pokud je nutné, aby byl laserový přístroj WaveLight EX500 během používání umístěný vedle jiných zařízení nebo na nich, je třeba sledovat, zda ve své konfiguraci a uspořádání funguje v souladu s účelem svého použití. Směrnice a prohlášení výrobce - Elektromagnetické emise Přístroj WaveLight EX500 byl navržen pro použití v níže specifikovaném prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje WaveLight EX500 by měl takové prostředí pro jeho provoz zajistit. Měření emisí Shoda Elektromagnetické prostředí - pokyny Vysokofrekvenční emise dle CISPR 11 Vysokofrekvenční emise dle CISPR 11 Emise harmonických proudů dle IEC Kolísání napětí/ blikavé vyzařování dle IEC Skupina 1 Třída B Třída A vyhovuje WaveLight EX500 používá vysokofrekvenční energii pouze pro své vnitřní funkce. Z toho důvodu jsou vysokofrekvenční emise velmi slabé a není pravděpodobné, že způsobí rušení elektronických zařízení umístěných v jejich v blízkosti. Přístroj WaveLight EX500 je vhodný k použití ve všech zařízeních včetně obytných prostor a prostor přímo připojených k veřejné elektrické síti, přivádějící elektrickou energii do budov sloužících jako obytné. Tabulka 92: Elektromagnetické emise

15 Elektromagnetická odolnost: Směrnice a prohlášení výrobce Elektromagnetická odolnost Přístroj WaveLight EX500 byl navržen pro použití v níže specifikovaném prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje WaveLight EX500 by měl takové prostředí pro jeho provoz zajistit. Zkouška odolnosti Zkušební úroveň Vyhovující úroveň Elektromagnetické prostředí - pokyny Elektrostatický výboj (ESD) dle IEC ±6 kv Kontakt ±8 kv Vzduch ±6 kv Kontakt ±8 kv Vzduch Podlaha by měla být dřevěná, betonová nebo krytá keramickou dlažbou. Pokud je podlaha pokrytá syntetickým materiálem, musí relativní vlhkost dosahovat alespoň 30%. Rychlé přechodné elektrické jevy / skupiny impulzů dle IEC Rázové přepětí dle IEC Pokles, krátká přerušení a kolísání napětí dle IEC Magnetické pole síťového kmitočtu (50/60 Hz) dle IEC ±2 kv Síťové elektrické vedení ±1 kv ±2 kv Síťové elektrické vedení ±1 kv Vstupní a výstupní vedení Vstupní a výstupní vedení ±1 kv Normální režim napětí ±2 kv Běžný režim napětí <5 % UT (>95 % pokles UT) za ½ cyklu 40 % UT (60 % pokles UT) za 5 cyklů 70 % UT (30 % pokles UT) za 25 cyklů <5 % UT (>95 % pokles UT) za 5 s ±1 kv Normální režim napětí ±2 kv Běžný režim napětí <5 % UT (>95 % pokles UT) za ½ cyklu 40 % UT (60 % pokles UT) za 5 cyklů 70 % UT (30 % pokles UT) za 25 cyklů <5 % UT (>95 % pokles UT) za 5 s Jakost napájecího napětí by měla odpovídat napětí typickému pro komerční nebo nemocniční prostředí. Jakost napájecího napětí by měla odpovídat napětí typickému pro komerční nebo nemocniční prostředí. Jakost napájecího napětí by měla odpovídat napětí typickému pro komerční nebo nemocniční prostředí. V případě, že uživatel musí zajistit nepřetržitý provoz přístroje WaveLight EX500 i při výpadcích napájení, doporučujeme přístroj WaveLight EX500 napájet zdrojem nepřetržitého napájení nebo baterií. 3 A/m 3 A/m Magnetická pole při síťovém kmitočtu by měla odpovídat hodnotám typickým pro komerční a nemocniční prostředí. POZNÁMKA UT je střídavé síťové napětí před použitím zkušebních úrovní.

16 E l Vedené evysokofrekvenč kní rušení dle t IEC r Vyzařované o vysokofrekven m ční rušení dle a IEC g n e t i c k á o d o l n o s t Směrnice a prohlášení výrobce Elektromagnetická odolnost Přístroj WaveLight EX500 byl navržen pro použití v níže specifikovaném prostředí. Zákazník nebo uživatel přístroje WaveLight EX500 by měl takové prostředí pro jeho provoz zajistit. T a Zkouška odolnosti Zkušební úroveň Vyhovující Elektromagnetické prostředí - pokyny b úroveň u l V blízkosti laserového přístroje WaveLight k EX500 a jeho kabelů se nesmějí používat ani a být v provozu přenosná a mobilní radiofrekvenční zařízení ve vzdálenosti 9 menší než doporučená bezpečnostní 3 vzdálenost vypočtená podle vzorce : vhodného pro jejich kmitočet. Doporučená bezpečnostní vzdálenost: 3 Veff 150 khz do 80 MHz 3 V/m 80 MHz do 2,5 GHz 3 Veff d = 1,2 P 3 V/m d = 1,2 P 80 MHz až 800 MHz d = 2,3 P POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší rozmezí kmitočtu. 800 MHz až 2,5 GHz kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) deklarovaný výrobcem vysílače a d je doporučená bezpečnostní vzdálenost v metrech (m). Síla pole pevných RF vysílačů při všech frekvencích zjištěná průzkumem stanoviště a je nižší než povolené hodnoty b. V okolí zařízení označeného tímto symbolem může docházet k rušení. POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusejí být použitelné ve všech situacích a případech. Šíření elektromagnetických vln je ovlivňováno pohlcováním a odrazem od staveb, předmětů i osob. a b Intenzitu pole pevných vysílačů jako např. základních stanic mobilních telefonů nebo mobilních zemědělských vysílacích zařízení, amatérských rádiových stanic, AM a FM rozhlasových vysílačů a televizních vysílačů nelze předem teoreticky určit. K určení výsledného elektromagnetického prostředí vzniklého činností vysokofrekvenčních stanic se doporučuje průzkum místa instalace. Překračuje-li intenzita pole v místě instalace přístroje WaveLight EX500 uvedenou horní hranici shody, je nutné na místě sledovat, zda přístroj WaveLight EX500 funguje normálně. V případě zjištění neobvyklého chování přístroje může být nutné použít další opatření, jako např. otočení či přemístění přístroje WaveLight EX500. V rozmezí kmitočtu 150 khz až 80 MHz je intenzita pole menší než 3 V/m.

17 Doporučená bezpečnostní vzdálenost: Doporučené bezpečnostní vzdálenosti mezi přenosnými a vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními a přístrojem WaveLight EX500 Systém WaveLight EX500 byl navržen pro použití a provoz v elektromagnetickém prostředí s kontrolovaným vysokofrekvenčním rušením. Zákazník nebo uživatel přístroje WaveLight EX500 by měl pomoci předcházet elektromagnetickému rušení striktním dodržováním minimálních vzdáleností mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními (vysílači) a přístrojem WaveLight EX500 podle níže uvedených doporučení odpovídajících maximální výstupní kapacitě daného komunikačního zařízení. Jmenovitý výkon vysílače (W) Bezpečnostní vzdálenost podle kmitočtu vysílače (m) 150 khz - 80 MHz d = 1,2 P 80 MHz MHz d = 1,2 P 800 MHz - 2,5 GHz d = 2,3 P 0,01 0,12 0,12 0,23 0,1 0,38 0,38 0,73 1 1,2 1,2 2,3 10 3,8 3,8 7, U vysílačů, jejichž jmenovitý výkon není uveden v tabulce nahoře, lze vzdálenost určit pomocí rovnice platné pro kmitočet daného vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech (W) udávaný jeho výrobcem. POZNÁMKA 1: K výpočtu doporučené bezpečnostní vzdálenosti vysílačů v rozmezí kmitočtu mezi 80 MHz a 2.5 GHz byl použit další faktor 10/3, aby se snížila pravděpodobnost zavinění rušení mobilním / přenosným komunikačním zařízením náhodně přineseným do blízkosti pacienta. POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusejí být použitelné ve všech situacích a případech. Šíření elektromagnetických vln je ovlivňováno pohlcováním a odrazem od staveb, předmětů i osob. Tabulka 94: Doporučená bezpečnostní vzdálenos

18

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR

NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJ PRO PODPORU KVALITY KPR Obsah Úvod............................................................... 1 Účel použití.......................................................... 1 Indikace..................................................................

Více

Návod k použití. DIAGNOcam 2170. Vždy na bezpečné straně.

Návod k použití. DIAGNOcam 2170. Vždy na bezpečné straně. Návod k použití DIAGNOcam 2170 Vždy na bezpečné straně. Prodej: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Výrobce: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring 39

Více

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití

NUK Dětský teploměr 10.256.345. Návod k použití NUK Dětský teploměr 10.256.345 Návod k použití Gratulujeme vybrali jste si vysoce kvalitní výrobek značky NUK! Dětský teploměr NUK 2 v 1 přináší rychlé a spolehlivé měření teploty, měří se v uchu nebo

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TLX Referenční příručka. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TLX Referenční příručka. Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TLX Referenční příručka Three-phase 6k, 8k, 10k, 12.5k and 15k SOLAR INVERTERS Bezpečnost a shoda s předpi... Bezpečnost a shoda s předpisy Bezpečnost Všichni pracovníci,

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20

1.11 Elektrika Novelizováno: 2014-10-20 Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh Kalivoda, Líbal, Černý VSB VS 24 Technické podmínky pro elektrické vybavení strojů, strojních zařízení a přípravků ve ŠKODA AUTO a.s. Obsah: 1. Všeobecné požadavky...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrh elektronického zabezpečovacího systému pro ostrahu obytného objektu vedoucí práce: Ing. Roman

Více

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky

Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Předmluva Úvod 1 MOTION CONTROL Informace o bezpečnosti 2 Informace o požadavcích na projekt a instalaci 3 Průvodce instalací dle EMC / základní systémové požadavky Konfigurační návod Platný pro: MICROMASTER

Více

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č. 14 0601

Více

GSM bezpečnostní kamera EYE-02

GSM bezpečnostní kamera EYE-02 GSM bezpečnostní kamera EYE-02 Buď v obraze...... vždy a všude. Kamera EYE-02: 10 Kryt baterie 6 GSM anténa 2 Infračervený PIR senzor 7 Zapnutí / vypnutí 8 Napájení 3 Zelené světlo 4 Červené světlo 1 Objektiv

Více

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů

EVlink. Řešení pro nabíjení elektromobilů EVlink Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení elektromobilů Řešení pro nabíjení EVlink: dává Zdraví Vzduch Generují asi 50 % CO 2 ve srovnání s konvenčními automobily Bez emise malých částic

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka VÝDEJNÍ STOJANY OCEAN EURO LPG Instalační a uživatelská příručka Dokument: Výdejní stojany OCEAN EURO LPG, Instalační a uživatelská příručka Soubor: IN026 CZ_OceanLPGInstalInstrukceRev01 Revize & Datum:

Více

Obsah. Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele

Obsah. Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele Příloha č. 1b smlouvy o dílo Technická specifikace zhotovitele V kapitolách níže je uveden detailní popis nabízeného řešení dodávky a implementace v rámci zakázky společně s podrobnou specifikací nabízených

Více

TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky

TBS Katalog 2010/2011. Systémy ochrany před transientními jevy a blesky TBS Katalog 2010/2011 Systémy ochrany před transientními jevy a blesky ítejte v zákaznickém servisu Servisní telefon: +420 323 610 111 (CZ); +421 (0)33 6486 222 (SK) Telefax pro dotazy: +420 323 610 120

Více

Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka

Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka Verze 1.0 Česky Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka ScanStation P20, Úvod Úvod 2 Nákup Gratulujeme Vám k nákupu přístroje ScanStation P20. Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní pravidla a

Více

Moderní domovní instalace

Moderní domovní instalace TIME-Moderní domovní instalace Název vzdělávacího programu Moderní domovní instalace Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Kolektiv autorů Vladimír Maršálek

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

MIKROVLNNÝ DATOVÝ SPOJ AL13F NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE

MIKROVLNNÝ DATOVÝ SPOJ AL13F NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE MIKROVLNNÝ DATOVÝ SPOJ AL13F NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE ALCOMA, spol. s r.o. Klukovice 313, Praha 5 Rev.1.6 Datum vydání: 28.05.2008 Poslední úprava: 22.05.2009 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Technické požadavky

Více

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb

Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Zaměření výzkumu a vývoje, přístrojové vybavení, nabídka služeb Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Více

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška

Inteligentní osvětlení průmyslové haly. Bc. Tomáš Bělaška Inteligentní osvětlení průmyslové haly Bc. Tomáš Bělaška Diplomová práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č.

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Ventilační systémy AVEA. Uživatelský manuál

Ventilační systémy AVEA. Uživatelský manuál Ventilační systémy AVEA Uživatelský manuál ii Uživatelský manuál Tento dokument je chráněn zákony USA a mezinárodními zákony na ochranu autorských práv. Tento dokument jako celek ani žádná jeho část nesmí

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více