X. Oční listy. Oční kliniky Horní Počernice. Speciální vydání při příležitosti IX. oftalmologického kongresu Oční kliniky Horní Počernice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "X. Oční listy. Oční kliniky Horní Počernice. Speciální vydání při příležitosti IX. oftalmologického kongresu Oční kliniky Horní Počernice"

Transkript

1 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice Speciální vydání při příležitosti IX. oftalmologického kongresu Oční kliniky Horní Počernice (Sborník přednášek)

2

3 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

4 Oční Klinika Horní Počernice Obsah PROGRAM 3 IX. OFTALMOLOGICKÝ KONGRES OČNÍ KLINIKY HORNÍ POČERNICE ÚVODNÍ SLOVO 4 PŘEDNÁŠKY Proč jsme se rozhodli pro ReLEx SMILE 6 Kacerovská J., Oční klinika HP Hodnocení metody ReLEx SMILE 12 po dvouleté zkušenosti na Oční klinice Horní Počernice Mlýnková Z., Oční klinika HP Korekce refrakčních vad po keratoplastikách 18 Studený P., Oční centrum SOMICH, Oční klinika FNKV, Praha Sekundární katarakta u MF IOL 20 Mojžiš P., Nemocnice Havlíčkův Brod Femtosekundový laser LensX 22 v peroperačním řešení rohovkového astigmatismu Kacerovský M., Oční klinika HP Juvenilní CNV 24 Löfflerová V., Krajská nemocnice Liberec Anti-VEGF léčba myopických CNV 26 Ernest J., ÚVN Praha Pseudofakický CME 32 Kadlec R., Oční klinika HP 2 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

5 Program Termín konání IX. OFTALMOLOGICKÝ KONGRES OČNÍ KLINIKY HORNÍ POČERNICE REGISTRACE I. LASEROVÝ BLOK Proč jsme se rozhodli pro ReLEx SMILE Kacerovská J., Oční klinika HP 2. Hodnocení metody ReLEx SMILE po dvouleté zkušenosti na Oční klinice Horní Počernice Mlýnková Z., Oční klinika HP 3. LIVE SURGERY: ReLEx SMILE Havránek R., Oční klinika HP 4. LIVE SURGERY: Zadní lamelární keratoplastika Studený P., Oční centrum Somich COFFEE BREAK II. NITROOČNÍ BLOK LenSx Nový standard v operaci katarakty Suchomel J., Alcon 6. LIVE SURGERY: LenSx (multifokální čočka, maturní katarakta) Kacerovský M., Oční klinika HP 7. LenSx laser assisted and Verion image guided cataract procedure Rementería L.A., La Clínica Rementería, Madrid 8. Korekce refrakčních vad po keratoplastikách Studený P., Oční centrum SOMICH, Oční klinika FNKV, Praha 9. Mikrochirurgie očních traumat Bulíř P., Krajská nemocnice Liberec 10. Trifokální a trifokální torická nitrooční čočka firmy Zeiss Sekundo W., Oční klinika Marburg 11. Sekundární katarakta u MF IOL Mojžiš P., Nemocnice Havlíčkův Brod 12. LenSx operace katarakty z hlediska endotelu rohovky Kacerovský M., Oční klinika HP OBĚD III. VITREORETINÁLNÍ BLOK Juvenilní CNV Löfflerová V., Krajská nemocnice Liberec 14. Anti-VEGF léčba myopických CNV Ernest J., ÚVN Praha 15. Pseudofakický CME Kadlec R., Oční klinika HP 3

6 Oční Klinika Horní Počernice Úvodní slovo Vážené kolegyně a kolegové, vydáváme další Oční listy při příležitosti 10. výročí založení Oční kliniky Horní Počernice. Cílem mé práce bylo založit a vytvořit oční kliniku, která by byla na světové špičce jak v odbornosti lékařů, tak i v možném a dostupném nejlepším vybavení a poskytla možnost dalšího vzdělávání očních lékařů. V současné době lékaři naší kliniky patří mezi špičky v počtu operací ve světě. Jako první jsme v České republice operovali na přístrojích Constellation a LenSx a za zavedli do republiky technologii ReLEx smile. Jsme první v počtu implantací trifokálních čoček ve střední Evropě, první v počtu provedených femtofak v České republice, a první počtu operací ReLEx smile 4 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

7 v Evropě. Lékaři kliniky jsou mezinárodními konsultanty pro technologie nejvýznamějších firem v oftalmologii a přednášejí a učí lékaře v jiných zemích. V tomto kontrastu je bohužel jednání některých nelékařů ve vedení očních firem, které nerespektují etická pravidla a vnášejí do očního lékařství nekalou soutěž a zcela nerespektují kolegialitu. Věřím, že i přes tyto odporné praktiky si mezi lékaři zachováme kolegialitu a budeme si předávat svoje, a to i negativní zkušenosti s komplikacemi a tyto nebudou zneužívány v konkurečním boji. Záleží jen na nás, jestli se necháme svést na cestu tohoto primitivismu. MUDr. Richard Havránek vedoucí lékař a majitel Oční Kliniky Horní Počernice s.r.o. 5

8 Oční Klinika Horní Počernice Proč jsme se rozhodli pro techniku ReLEx smile J. Kacerovská, R. Havránek ReLEx smile je nová metoda řešení krátkozrakosti a astigmatismu. Název vznikl z anglického Small Incision Lenticule Extraction. Jedná se o femtosekundovou technologii firmy Carl Zeiss, kdy odstraňujeme refrakční vadu v jednom kroku, femtosekundovým laserem vytváříme v intaktní rohovce tzv. refrakční čočku, kterou následně vyjmeme malým 4mm řezem, bez ablace a nutnosti vytvoření flapu. Schematicky znázorňuje rozdíl mezi technologii FemtoLASIK a ReLEx smile, při lasiku se vytváří side-cut v rozsahu 20 mm, u ReLExu je incise 4 mm. FemtoLASIK ReLEx smile Flap ano ne Tloušťka lamely 100 mikrometrů mikrometrů Refrakční vada od -0,5 od -2,0 SE Pachymetrie 500 mikrometrů 480 mikrometrů RST 300 mikrometrů 250 mikrometrů Aberace ano ne Čas výkonu min. do 10 min. Laser FS laser + excimer FS laser Tabulka ukazuje hodnoty jednotlivých parametrů u technologie FemtoLASIK v porovnání s ReLEx smile. 6 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

9 Na naší klinice pracujeme s femtosekundovým laserem od r. 2008, kdy jsme začali provádět FemtoLASIKy (do současnosti máme odoperováno očí). V r jsme zakoupili novou technologii ReLEx smile, kterou v současné době řešíme přes 80 % pacientů s myopií a myopickým astigmatismem (1 446 odoperovaných očí do 12/2013). Naším cílem je zlepšení zrakové ostrosti a kontrastní citlivosti u pacientů podstupujících refrakční laserovou operaci. K správnému výsledku je nutné stanovení sférické a cylindrické složky refrakční vady. Víme, že existují i složky refrakční vady, které korekci vady limitují, jedná se o aberace vyšších řádů. K jejich diagnostice slouží wavefront aberometrie. Chromatické aberace jsou způsobeny disperzí světla v jednotlivých tkáních oka a nejsou korigovatelné laserem. Monochromatické aberace jsou způsobeny světlem o specifické vlnové délce a lze je korigovat laserovou operací. Aberometrie nám ukáže diferenci mezi dokonalou a skutečnou vlnoplochou pomocí využití Zernikeových polynomů. Zernikeovy polynomy 7

10 Oční Klinika Horní Počernice Refrakční vada má složku sférickou a cylindrickou defokus a astigmatismus. Defocus - rotačně symetrické odchylky, které lze korigovat sférickou čočkou, podle polohy ohniska rozlišujeme myopii a hypermetropii. Astigmatismus A) 3D zobrazení vlnoplochy, B) difrakční obrazec, C) simulace písmene E při aberačním zatížení astigmatismem. Mezi aberace vyšších řádů (dále jen HOA) patří trefoil, koma a pro nás nejdůležitejší sférická aberace. Trefoil - aberace třetího řádu, trojúhelníkovitý astigmatismus, který se od normálního astigmatismu liší počtem os, vadu lze pozorovat jako neostrost ve více směrech, zejména paprskovité vnímání světelných zdrojů. 8 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

11 Koma - k této aberaci nedochází při pozorování předmětů umístěných na optické ose, ale pouze v případě šikmo vstupujícího svazku, v tom okamžiku se koma začne projevovat. Imaga Coma Sférická aberace - při pozorování bodu na optické ose dochází k větší lámavosti paprsků v periferii než v centru, při narození je vysoká negativní hodnota sférické vady, s přibývajícím věkem se postupně oplošťuje zadní pól čočky, a celková sférická aberace se tak posouvá do pozitivních hodnot. neparaxiální paprsky longitudinální SA transversální SA paraxiální paprsky čočka diagram zobrazení v daném místě Skladba a suma aberací působící deformace obrazu se zjišťuje pomocí aberometru, který byl v 60. letech 19. století zaveden profesorem Helmholtzem (Berlín). Velké využití našla aberometrie a redukce aberací v astronomii - konstrukce teleskopů, dalekohledů. V očním lékařství našla wavefront analýza využití právě v refrakční laserové chirurgii, porovnáváme deformace zjištěné vlnoplochy s referenční vlnoplochou (rovinnou nebo sférickou) umístěnou v rovině zornice. Kvalita zobrazení je limitována právě šíří zornice, difrakcí ohybem světla, zákonem odrazu a lomu, indexem lomu očních medií. Toto všechno lze využít a aplikovat do praxe pouze při korekci vady FemtoLASIKem, kde jsou dioptrie odstraněny fotoablací excimerovým laserem. My dnes na základě zkušeností 9

12 Oční Klinika Horní Počernice a možnosti porovnávání výsledků FemtoLASIK a ReLEX smile technologie řešení aberací považujeme za nevýznamné, protože u fyziologických rohovek jsou tvary symetrické a korekcí defokusu i korekcí astigmatismu upravujeme částečně sférickou aberaci i komu. Tomu i odpovídají průměrné maximální rozdíly v ablačním vzorci, které nepřesahují 3 mikrometry, to odpovídá např. ve sférické aberaci hodnotě 0,2 dpt., kterou fyziologicky pracující akomodační schopnost oka bez problémů koriguje. Musíme si uvědomit, že obvykle korigujeme aberace na hodnoty v oblasti nm vlnové délky. Při kratších nebo delších vlnových délkách jsou aberace samozřejmě jiné. Dokonalá široká korekce např. sférických aberací vyšších řádů vede následně k zásadnímu snížení hloubky ostrosti vidění, to je např. u očního chirurga jasně kontraproduktivní. Rovněž ani subjektivně nezaznamenáváme horší hodnocení výsledků operací, ale naopak zachování sférické aberace vyšších řádů u mladších pacientů se nám jeví jako pozitivum. Výhody ReLEx smile možno pracovat i na tenčí rohovce, bez flapu (bez komplikací s flapem), bez porušení kontinuity rohovky (řez pouze 4 mm), šetrnost pro pacienta pouze na FS laseru, 36 s práce laseru, statisticky větší stabilita vady (hloubka lamely mí), zásadní výhodou je neporušení Bowmanovy membrány, není suché oko, zachování axoplazmatického transportu, zachování senzitivní i senzorické funkce rohovky, výsledek po půl roce až po roce pacient používá výraz: Tak dobře jsem ještě v životě neviděl!!! Nevýhody ReLEx smile neřešíme aberace, fixace oka, není iris diagnostika (pozn. pacient fixuje do pohledového směru stejně jako při wavefront analýze), delší učební křivka operatéra. Výhody FemoLASIK lze odstranit i dioptrie menší než -2,0 dpt. SE, při plánování zákroku bereme v úvahu aberace a eliminujeme je. Nevýhody FemtoLASIK flap, statisticky menší stabilita vady, menší šetrnost k oku, pracujeme na femtosekundovém laseru + na excimerovém laseru. 10 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

13 Graf ukazuje CZO u skupiny pacientů po FemtoLASIK a po ReLEx smile. Je patrná pomalejší rehabilitace vidění u skupiny pacientů po ReLEx smile, nicméně měsíc po operaci je CZO srovnatelná u obou skupin a po ročním sledování je vidět větší stabilita u pacientů po ReLEx smile den měsíc po operaci FemtoLASIK ReLEx Shrnutí Soubor 1446 očí pacientů po ReLEx smile ve smyslu halo efektu, glare, mlhavého vidění je bez rozdílu v porovnání se skupinou pacientů po Femto LASIK, to znamená, že spokojenost pacientů je srovnatelná u obou skupin. Z toho plyne je nutná wavefront analýza a řešení HOA při refrakční operaci? V současné době operujeme 80 % pacientů s myopií a myopickým astigmatismem metodou ReLEx smile - bez použití wavefront analýzy, zatím bez zřejmých negativ. Do současné doby jsme nezaznamenali u žádného pacienta indukovaný astigmatismus a subjektivní spokojenost pacientů se nám naopak jeví lepší po ReLEx smile (nižší procento nežádoucích vedlejších fenomenů suché oko, vyšší stabilita vady). S ohledem na neoddiskutovatelný a zásadní vliv Bowmanovy membrány na nutrici a transparentnost rohovky považujeme technologii ReLEx smile za metodu volby u pacientů s vhodnou refrakční vadou. 11

14 Oční Klinika Horní Počernice Hodnocení metody ReLEx Smile po dvouleté zkušenosti na Oční klinice Horní Počernice MUDr. Z. Mlýnková, MUDr. R. Havránek, MUDr. R. Kadlec, MUDr. J. Kacerovská, MUDr. M. Hlaváčková Tato zpráva shrnuje téměř dvouletou práci spojenou se zavedením zcela unikátní rohovkové laserové metody do české oftalmologie - metody ReLEx Smile - a to jako první v ČR na Oční klinice Horní Počernice. Jedná se o zcela výjimečnou inovativní technologii, která přináší velké výhody jak pro pacienty, tak i menší možný výskyt komplikací a šetří nervy chirurga. S vyhodnocením výsledků operací touto metodou byli například seznámeni účastníci XXI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti v září 2013 v Brně. V rohovkové refrakční chirurgii jsme svědky obrovského vývoje technologií, jednak metody fungující na principu fotoablace (PRK, LASEK, Epi-Lasik, LASIK), které na našem pracovišti již neužíváme, a nebo fotodisrupce ( femtolasik, Relex flex, ReLEx Smile), které preferujeme. Výrazný posun nastal především v užití femtosekundového a excimerového laseru. Při nejnovější metodě ReLEx Smile již není vůbec potřeba excimerový laser použít, vše provádí pouze femtosekundový laser. Další obrovskou výhodou provedení operace je fakt, že není potřeba vytvářet flap, tak jak tomu bylo především v minulosti a dnes převážně u femtolasiku. RelexFlex je považován za mezikrok k přechodu od femtolasiku k ReLEx Smilu, poněvadž vytvořit flap je stále nutné, ale celá operace je provedena jen pomocí femtosekundového laseru. 12 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

15 ReLEx Smile small incision lenticule extraction Tato refrakční rohovková metoda využívá principu fotodisrupce a používá pouze femtosekundový laser, nedochází již k žádné ablaci. Dioptrická vada je odstraněna jedním přístrojem, pacient se nemusí nikam převážet nebo otáčet s lůžkem. Nedochází již k vytvoření flapu, ale vytváří se tzv. stromální lentikula v intaktní rohovce v hloubce um pod povrchem. Tato lentikula se mechanicky odpreparuje a drobným nářezem u č. 12 se jednoduše odstraní. Pokud si porovnáme femtolasik a ReLEx Smile, můžeme si povšimnout především velikosti incise. Pro vytvoření flapu u femtolasiku potřebujeme incisi dlouhou cca 20 mm, tzv. side cut. Pro odstranění lentikuly u RelexSmilu nám postačí 5x menší nářez rohovky, pouze méně než 4 mm, tzv. minimálně invazivní incize. 13

16 Oční Klinika Horní Počernice INDIKAČNÍ KRITÉRIA také prodělávají svůj vývoj, nejprve jsme začali operovat pacienty, kteří měli více než -2,0 sfd a neměli více než -1,5 cyld. Pro velké nadšení z pooperačního výsledku a narůstající zkušenosti nyní máme následující kritéria: sfd -2,0 až -10,0, cyld 0 až -5,0, sférický ekvivalent -2,0 až -10,0 D, RST nad 250 um. Nicméně víme, že na světě jsou pracoviště, která si dle výrobce poradí i s dioptriemi od -0,75 D. V následujících grafech si můžete povšimnout, jak jsme na našem pracovišti začali postupně preferovat metodu ReLEx Smile v indikovaných případech před metodou femtolasik. Pokud je pacient vhodný k laserové operaci, jedinou limitací k provedení ReLEx Smile je pouze finanční stránka. Z lékařského hlediska pro pacienta převažují především dlouhodobě stabilní refrakce, výrazná šetrnost k rohovce a hlavně k Bowmanově membráně, která zůstává intaktní. Podíl ReLEx smile na celkovém počtu laserových operací v OKHP I-III/2012 IV-VI/2012 VII-X/2012 X-XII/2012 I-III/2013 IV-VI/2013 VII-VIII/2013 2% 8% 10% 30% 50% 67% 70% PRVNÍ OPERACI metodou ReLEx Smile jsme provedli , předcházelo krátké seznámení s přechodovou metodou RelexFlex. Ke konci roku 2013 jsme odoperovali celkem 733 klientů a 1446 očí. Na následujících grafech hodnotíme průměrný výsledný visus: hned druhý den, první týden, první měsíc a jeden rok po operaci. Jsou zde započítáni i pacienti s amblyopií a monovision. Ve srovnání s metodou femtolasik si můžeme povšimnout o něco horší visus první den po operaci, který je dán jiným technologickým postupem a možným mírným otokem stromatu rohovky, jenž je značně individuální. Tkáň po odstranění stromální lentikuly vyplachujeme a hydratujeme. V následujících dnech hojení dochází brzy ke zlepšování vidění a již po měsíci jsou výsledky stabilní a přetrvávají i ve sledovacím období jednoho roku. Přes počáteční pomalejší rekonvalescenci pozorujeme dlouhodobě stabilní vidění, a navíc klient profituje z neporušených povrchových vrstev rohovky, z kterého vyplývá především zachování výživy rohovky a minimální výskyt syndromu suchého oka. Mezi komplikace po provedeném zákroku můžeme zařadit nutnost dokorekce např. pro refrakční chybu (což může nastat při jakékoliv refrakční operaci). ReLEx Smile není vhodné provádět opakovaně, eventuální dokorekci musíme provést pomocí PRK či femtolasiku. Na našem pracovišti jsme prozatím provedli pouze dokorekci u 2 očí z důvodu špatné 14 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

17 adaptace pacienta na plánované monovision. Dále může nastat specifické utržení okraje stromální lentikuly při její preparaci a extrakci. Tato technologie je pro chirurga náročnější než klasický femtolasik. Relativně často můžeme pozorovat otoky stromatu rohovky a pooperační eroze při neklidu pacienta. Výrazně méně ovšem nacházíme výskyt syndromu suchého oka a jemných tečkovitých epitelopatií z vysychání rohovky. Shrnutí - proč jsme se rozhodli pro ReLEx Smile Mezi převažující výhody metody ReLEx Smile patří především nenarušení biomechanických vlastností, povrchové inervace rohovky a Bowmanovy membrány, z toho vyplývá výrazně menší výskyt pooperačního syndromu suchého oka a větší stabilita refrakce. Corneal epithelium Bowman s membrane Stroma Descemet s membrane Endothelium Corneal Nerve 15

18 Oční Klinika Horní Počernice Bowmanova membrána má odlišnou strukturu než stroma, je tedy anatomicky i histologicky vyčleněna. Má jinou lamelární a buněčnou hustotu, větší množství polysacharidů, větší metabolickou aktivitu a podílí se na výživě a axoplasmatickém transportu, které jsou důležité pro správnou funkci epitelu rohovky a pro slzný film. Bowmanova membrána má vyšší index lomu a je velmi pevnou strukturou. Dle dlouhodobých výsledků můžeme pozorovat velmi stabilní refrakci a visus. Pre-op LASIK SMILE Zásadou by tedy mělo být co nejméně porušit Bowmanovu membránu a umožnit plynulý přechod světla. Z dlouhodobého hlediska si můžeme povšimnout, že ani u metody femtolasik, ani u ReLEx flex není refrakce tak stabilní u nižších ani u vyšších dioptrických vad, příčinou může být právě narušení struktur Bowmanovy membrány společně s velkým množstvím energie excimerového laseru. 16 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

19 SMILE LASIK Při ReLEx Smile již není potřeba vytvářet flap, a nejsou tedy komplikace s ním spojené. Díky tomu, že nepoužíváme excimerový laser, nepozorujeme tzv. haze a tkáň je zatížena o 10³ menší laserovou energií, což má význam především na pooperační modelaci stromální tkáně. Nezáleží na velikosti vstupní vady a ani nestoupá množství energie. Při použití pouze femtosekundového laseru nedochází k odstranění aberací vyššího řádu, což se v praktickém životě pacienta nepovažuje za signifikantně důležité, pokud vyšší aberace nebyly zjištěny wavefront analýzou při vstupním vyšetření. Nepozorujeme vyšší výskyt HOA oproti původnímu stavu. ReLEx Smile můžeme provádět i u tenčích rohovek a můžeme si dovolit ponechat minimální RST 250 um. Mezi nevýhodami převládají vyšší pořizovací náklady pro pracoviště a vyšší cena pro klienta. Nepoužíváme centraci, iris registraci a wavefront analýzu během zákroku. Na našem pracovišti neoperujeme touto metodou hypermetropii, sférický ekvivalent nižší než 2,0 D a astigmatismus mixtus. Je nutná větší spolupráce klienta a delší učební křivka refrakčního chirurga. ReLEx Smile je na Oční klinice Horní Počernice metodou volby při řešení myopie a astigmatismu, v dnešní době pracujeme na vytvoření nomogramu pro astigmatismus. Výrazně lepší výsledky v porovnáním s femtolasikem pozorujeme u astigmatismu a vyšší myopie. Tato technologie je šetrná, bezpečná a nenarušuje stabilitu rohovky. 17

20 Oční Klinika Horní Počernice Chirurgické řešení refrakčních vad po transplantaci rohovky MUDr. Pavel Studený Ph.D., MUDr. Martin Kacerovský, MUDr. Deli Křížová FEBO Oční klinika FNKV a 3.LF UK Praha, Oční klinika SOMICH Karlovy Vary Úspěšnost perforující keratoplastiky (PKP) hodnotíme především podle toho, zda je transplantovaná rohovka čirá a nedochází k rejekci. Nicméně pro hodnocení úspěšnosti pacientem hraje velký význam také refrakční výsledek operace. U pacientů po PKP jsou zcela běžné i vyšší ametropie a astigmatismus. Tyto vyšší vady jsou poměrně obtížně korigovatelné brýlemi, pro subjektivní obtíže. Rovněž kontaktní čočky řada pacientů po transplantaci rohovky netoleruje. Kromě klasických metod jako jsou astigmatické nářezy a klínovité excize se nabízí více chirurgických možností k řešení indukované refrakční vady. Jednou z možností u pacientů s určitými známkami katarakty je RLE s implantací torické monofokální čočky. U mladších pacientů při zachované akomodaci je vhodnější Excimer laserová korekce refrakční vady, či implantace fakické torické čočky. Další možností je implantace piggy-bag čočky u artefakických pacientů. Často se vyskytuje u pacientů po PKP nepravidelný astigmatismus, který je zmíněnými metodami obtížně řešitelný. V tomto případě se zdá být ideální metodou Topoguided Excimer PRK event. LASIK. Autoři prezentují jednotlivé chirurgické možnosti ve formě kazuistik. 18 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

21 Letošní zimu se již nemusíte trápit se zamlženými brýlemi......užijte si dovolenou bez dioptrických brýlí. NA NAŠÍ KLINICE PROVÁDÍME POUZE OVĚŘENÉ A BEZPEČNÉ FORMY OPERACÍ! RELEX SMILE LASER RELEX SMILE LASER STEREOTAKTICKÉ OPERACE OPERACE BEZ NARUŠENÍ POVRCHU OKA NA OČNÍ KLINICE HORNÍ POČERNICE Při operaci se neodkrývá celá rohovka povrch oka zůstává zcela neporušený. Pouze na Oční Klinice Horní Počernice LASEROVÉ OPERACE DO 45 LET Zcela novou, špičkovou operační techniku při refrakčních nitroočních operacích nabízí FEMTOSEKUNDOVÝ LASER 3D RELEX SMILE LASER PLASTICKÉ OPERACE OPERACE HORNÍCH A DOLNÍCH VÍČEK ODSTRANĚNÍ ÚTVARŮ NA OBLIČEJI REFRAKČNÍ DNY NABÍZÍME MOŽNOST SPOJIT KONZULTACI I LASEROVOU OPERACI V JEDEN DEN REFRAKČNÍ OPERACE NAD 50 LET KLINIKA SPLŇUJE PŘÍSNÉ PODMÍNKY CERTIFIKÁTU ISO 9001 Zcela novou, špičkovou operační techniku nabízí femtosekundový laser LenSx. IMPLANTACE MULTIFOKÁLNÍCH ČOČEK Umožňuje vidění do dálky i do blízka bez brýlí IMPLANTACE TRIFOKÁLNÍCH ČOČEK Umožňuje vidění do dálky i do blízka, vyřeší i vzdálenost na počítači bez brýlí OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU Možnost výběru nitrooční čočky a operační techniky KONTAKT Oční klinika Horní Počernice tel ,

22 Oční Klinika Horní Počernice Sekundární katarakta po implantaci AT LISA TRI MUDr. Peter Mojžiš, Ph.D., FEBO Premium Clinic /Nemocnice Havlíčkův Brod/ Mnohé klinické studie dokázaly, že jedním z hlavních problémů po implantaci multifokálních čoček je vznik sekundární katarakty, fibrózy zadního pouzdra nebo proliferatívní formy (E. perly). Sekundární katarakta výrazným způsobem ovlivňuje zrakovou ostrost pacienta a jeho subjektivní spokojenost. Fibrózu řešíme ambulantně, použitím YAG laseru vytvoříme v centrální části zadního pouzdra otvor. Proliferatívní formu lze velmi elegantně vyřešit aspirací Eschnigových perel bimanuální irigace/aspirace, výhodou je intaktní zadní pouzdro a minimalizace komplikací, jako je CMO nebo amoce sítnice. Pacient s trifokální čočkou a prolifartívní formou PCO, vpravo zraková nekorigovaná ostrost na dálku, čtení a střední vzdálenost Pacient po aspiraci sek. katarakty, čisté zadní pouzdro, výrazné zlepšení zrakových funkcí (vpravo) Vízus před aspirací UDVA 0,6 log MAR Vízus 8 týdnů po aspiraci E. perel Zlepšení UDVA 0,0 log MAR 6 řádků UNVA 0,8 log MAR (33 cm) 1,0 log MAR (40 cm) UNVA 0,1 log MAR (33 cm) 7 řádků 0,3 log MAR (40 cm) 7 řádků UIVA 0,6 log MAR (66 cm) 0,6 log MAR (80 cm) UIVA 0,1 log MAR (66 cm) 5 řádků 0,1 log MAR (80 cm) 5 řádků 20 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

23 Zlepšení optické kvality po aspiraci E. perel z 0,016 Strehl ratio na 0,145 Strehl ratio. V našem souboru 50 očí / 25 pacientů s AT LISAtri jsme měřili denzitu sekundární katarakty 1 rok po operaci. K hodnocení jsme použili software EPCO 2000, hodnotili jsme centrální 4,3mm zónu. Průměrné EPCO skóre bylo 0,26 ± 0,35, YAG laser rate byl 2 %. Hodnocení sekundární katarakty systémem EPCO

24 Oční Klinika Horní Počernice Femtosekundový laser LensX v peroperačním řešení rohovkového astigmatismu MUDr. M. Kacerovský Femtosekundovým laserem asistovaná operace čočky představuje převratnou novinku v kataraktové a refrakční chirurgii. Laser provádí některé části operace místo chirurga, a umožňuje tak částečnou robotizaci procedury a standardizaci některých kroků. Výsledkem je přesnější, šetrnější a bezpečnější zákrok pro naše pacienty a klienty. Oční klinika Horní Počernice začala jako první v ČR používat při operacích lidské čočky femtosekundový laser LensX. Letos dosáhneme první tisícovky odoperovaných očí. Při extrakci čočky využíváme LensX v provádění těchto částí operace: primární a sekundární rohovkové incize, arkuátní incize ke korekci rohovkového astigmatismu, přední cirkulární kapsulotomie, fragmentace jádra čočky. Arkuátní rohovkové incize Využíváme ke korekci rohovkového astigmatismu v rozmezí 0,75-2,0 D cyl. Předněkomorové OCT, které LensX při provádění řezů využívá, umožňují precizní provedení arkuátních incizí. Hloubka, délka i architektura incize umožňují účinnou korekci rohovkového astigmatismu (obr. 1, 2). K předoperačnímu nastavení arkuátních incizí využíváme nomogram určený pro LensX. (obr. 3) X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

25 Dle nomogramu nastavíme délku a počet arkuátních incizí, standardní hloubka je 85 % tloušťky rohovky (obr. 4). Po provedení incizí je na konci operace otevíráme háčkem. 4 Soubor pacientů Hodnotíme 25 očí 18 pacientů. Hodnota předoperačního rohovkového astigmatismu byla 0,75-2,0 D cyl. Sledovací doba je minimálně 6 měsíců. Na grafu (obr. 5) vidíme úspěšnost korekce astigmatismu i dobrou stabilitu zákroku v půlročním sledovacím období. 2,5 AI a korekce astigmatismu 2 1,5 1 předoper pooper 3M 0, Závěr Laserem asistovaná operace čočky patří k nadstandardním chirurgickým zákrokům. Bezpečná metoda s krátkou učební křivkou pro zkušeného chirurga. Laserem vytvořené relaxační incize nabízejí elegantní řešení u nižšího a středního stupně rohovkového astigmatismu jak u kataraktových pacientů, tak i u refrakčních operací s extrakcí čiré čočky. 23

26 Oční Klinika Horní Počernice Juvenilní CNV MUDr. Veronika Löfflerová, Oční oddělení KN Liberec, a. s. MUDr. Róbert Kadlec (Oční klinika HP) CNV neboli choroidální neovaskularizace představuje jednu z forem tzv. vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace a znamená dnes ve vyspělých státech vedoucí příčinu těžkého postižení centrální zrakové ostrosti u populace nad 60 let. Víme, že toto onemocnění je multifaktoriální, jednotlivé rizikové faktory jsou v posledních letech diskutovány v literatuře i na odborných fórech. I přes intenzivní výzkum patogenetických mechanismů je léčba tohoto onemocnění stále limitována, léčíme pouze projevy choroby, ale ne její příčiny. Všichni víme, že v sítnicových ambulancích neustále narůstá počet pacientů s oběma formami této diagnózy. Všichni jsme si zvykli tyto nálezy vídat, edukovat pacienty a pokoušet se je léčit. Ovšem pro mne osobně je šokující, když se tyto nálezy objeví u pacientů nízké věkové skupiny, třeba u 17letého studenta nebo 18leté slečny. Moje přednáška vznikla díky tomu, že během jednoho roku jsem postupně vyšetřovala několik mladistvých a mladých pacientů s CNV. Vyšetřovací algoritmus u nich vede k jiným diagnózám než VPMD. Do souboru jsem zařadila i dva pacienty retrospektivně a se svolením kolegy Kadlece jsme přidali ještě dva obdobné pacienty sledované na Oční klinice v Horních Počernicích, kteří též rozšiřují tento soubor. U všech pacientů proběhl standardní vyšetřovací algoritmus pečlivá oční anamnéza, nejlépe korigovaná zraková ostrost do dálky i do blízka, vyšetření na Amslerově mřížce, vyšetření předního i zadního segmentu na štěrbinové lampě, fotodokumentace, vyšetření OCT a FAG, u většiny i elektroretinografické vyšetření (ERG + EOG). 24 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

27 Shrnutí V souboru se vyskytovali pacienti s myopickou CNV, s idiopatickou CNV a u jedné pacientky se jedná o CNV komplikující Bestovu chorobu. Všichni pacienti byli léčeni intravitreálně aplikovaným antivegf. 25

28 Oční Klinika Horní Počernice Léčba patologické myopie (CNV) J. Ernest,R. Kadlec V čem se liší myopická CNV od CNV u VPMD? Převažuje klasický typ membrány (typ II dle Gasse) Velikost membrány Klasický vývoj do 3. stupně (terminální Fuchsova skvrna) Pacienti mladšího věku (v produktivním věku) Vysoká senzitivita na anti-vegf (proti VPMD) Odlišné schéma léčby, průběh léčby Radiance study Myopie je primární příčinou CNV u osob ve věku 50 let1 Myopická CNV je jednou z hlavních příčin těžké slabozrakosti a hlavní příčinou postižení zraku u mladších pacientů po celém světě2, 3 Jedinou schválenou léčbou myopické CNV je v současnosti vpdt4 Ačkoli má vpdt lepší výsledky než placebo, byla u většiny pacientů spojena se zhoršením zrakové ostrosti po 12 měsících a nebyla schopna stabilizovat aktivitu nemoci po 24 měsících 5, 6 REPAIR byla 12měsíční otevřená, jednoramenná multicentrická studie fáze 2, hodnotící individualizovanou léčbu ranibizumabem v dávce 0,5 mg, která vedla ke zlepšení a udržení VA u pacientů s myopickou CNV8 Studie RADIANCE byla prvním rozsáhlým klinickým hodnocením, které srovnávalo ranibizumab s vpdt u pacientů s postižením zraku v důsledku myopické CNV* * Zhoršení zraku v důsledku CNV vzniklé sekundárně při patologické myopii Cíle studie Hlavní cíl Prokázat superioritu ranibizumabu v dávce 0,5 mg na základě stabilizačních kritérií a/nebo kritérií pro opakovanou léčbu v důsledku aktivity onemocnění oproti vpdt, hodnocenou podle průměrné změny* BCVA od počátku do měsíce 1 měsíce 3 Hlavní sekundární cíl Prokázat non-inferioritu ranibizumabu v dávce 0,5 mg na základě aktivity onemocnění oproti stabilizačním kritériím, hodnocenou podle průměrné změny* BCVA od počátku do měsíce 1 měsíce 6 Sekundární cíle Porovnat podíl pacientů se ziskem 10 a 15 písmen optotypu Vyhodnotit podíl pacientů léčených ranibizumabem podle návštěv a vyhodnotit počet opakovaných léčeb ranibizumabem Vyhodnotit průměrnou změnu BCVA za dobu od počátku do měsíce 12 Porovnat podíl pacientů s aktivním průsakem a intraretinálním edémem za dobu od počátku do měsíce 12 Bezpečnost hodnocená na základě incidence očních a mimoočních AE a SAE v měsíci 12 *Změna od počáteční BCVA do průměrné BCVA během všech měsíčních hodnocení po zahájení studie od měsíce 1 do měsíce 3 26 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček Metody refrakční chirurgie Jakub Hlaváček Cíle Typy refrakčních zákroků Zajímavosti Novinky Obr: 1: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrpog86lbyminhyetagsaq6yqt3cfohi6l7h89l-debfmca0zmmejhdegbg Refrakční

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA Obsah SYSTÉMOVÁ LÉČBA SUCHÉ FORMY VĚKEM PODMÍNĚNÉ MAKULÁRNÍ DEGENERACE HEMORHEOFERÉZOU Eva Rencová, Milan Bláha, Pavel Rozsíval 1. Úvod 17 2. Metodika a soubor nemocných 19 3. Výsledky 22 3.1. Rheologické

Více

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty Diabetická retinopatie Základní informace Ohromně vítám tuto možnost oslovit Vás, pacienty, kteří trpíte cukrovkou. Cukrovka je nemoc, která nebolí a přivede pacienta k lékaři často až po dlouhé době trvání

Více

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA Hospitalizace K hospitalizaci se dostavte v určený den, s sebou vezměte předoperační vyšetření, které by nemělo být starší 14 dnů, toaletní potřeby, věci pro osobní potřebu a doklady včetně průkazu pojištěnce.

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN OS ČLK Ústí nad Labem Oční klinika UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s. za organizační spolupráce BOS. org s. r. o. pořádají XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN 16. října

Více

Bulletin. Hlavní témata. Najdete uvnitř. Přestože oficiální uvedení nové řady femtosekundových laserů společnosti Ziemer

Bulletin. Hlavní témata. Najdete uvnitř. Přestože oficiální uvedení nové řady femtosekundových laserů společnosti Ziemer Bulletin Hlavní témata číslo 1. rok 20 1 2 v ydáv á Vider is s. r. o. Femto LDV Z models Sulcoflex HealaFlow EriFlex 877 FAB (Y) Přestože oficiální uvedení nové řady femtosekundových laserů společnosti Ziemer

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM. Čtvrtek 21. 5. 2015. 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE

LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM. Čtvrtek 21. 5. 2015. 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE ODBORNÝ PROGRAM Označení: modrá - sál Conferenza oranžová - sál Bellevue Čtvrtek 21. 5. 2015 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE MUDr. Kateřina Liehneová, FEBO; MUDr. Ludmila

Více

REFRAKČNÍ OPERACE PROVÁDĚNÉ

REFRAKČNÍ OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY REFRAKČNÍ OPERACE PROVÁDĚNÉ FEMTOSEKUNDOVÝM LASEREM Diplomová práce Vypracovala: Bc. Tereza Medková N 5345 Specializace ve zdravotnictví

Více

KONTAKTOLOGICKÉ ŘEŠENÍ ZBYTKOVÉHO REFRAKČNÍHO STAVU PO REFRAKČNÍ CHIRURGII

KONTAKTOLOGICKÉ ŘEŠENÍ ZBYTKOVÉHO REFRAKČNÍHO STAVU PO REFRAKČNÍ CHIRURGII PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHV OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY KONTAKTOLOGICKÉ ŘEŠENÍ ZBYTKOVÉHO REFRAKČNÍHO STAVU PO REFRAKČNÍ CHIRURGII Bakalářská práce VYPRACOVALA: Jana Dostálová obor B5345 OPTOMETRIE

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii ČVUT v Praze Carl Zeiss spol. s r.o. GEODIS BRNO s.r.o. pořádají odborný seminář MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE 17.9.2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Více

09.00-09.10 Slavnostní zahájení SÁL DIAMANT. 09.10-10.10 Katarakta a sítnice SÁL DIAMANT

09.00-09.10 Slavnostní zahájení SÁL DIAMANT. 09.10-10.10 Katarakta a sítnice SÁL DIAMANT Odborný program Lékařská sekce - pátek 23. 5. 2014 09.00-09.10 Slavnostní zahájení SÁL DIAMANT Přivítání - prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc. 1. Stav chirurgie katarakty v ČR v roce 2013 Mašek Petr - Oční

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci. si Vás dovolují pozvat na

Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci. si Vás dovolují pozvat na Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci si Vás dovolují pozvat na 16. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN 28. března 2015 v Olomouci PROGRAM Jupiterova

Více

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY VYBRANÉ MAKULÁRNÍ DEGENERACE A JEJICH VYŠETŘENÍ Bakalářská práce VYPRACOVALA: Ilona Vrlíková Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Medicína Trendy zdraví

Medicína Trendy zdraví Stránka č. 1 z 5 Medicína Trendy zdraví o nás Medicína Kosmetika Domácnost Rodina Přírodní léčba Výživa a gastronomie Sport a wellness Poradna HLEDEJ» Nejčtenější Rotaviry mají na svědomí průjem a zvracení

Více

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky

Příloha. Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Příloha Vědecké závěry a zdůvodnění zamítnutí předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Vědecké závěry předložené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky Celkové shrnutí vědeckého zhodnocení

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI

NEZANEDBÁVEJTE PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY ANI V DOSPĚLOSTI VĚK TYP VYŠETŘENÍ POZN. od 19 let každé dva roky dvakrát ročně preventivní prohlídka u praktického lékaře vyšetření u zubního lékaře jedenkrát ročně preventivní gynekologická prohlídka ženy ve 30, ve 40,

Více

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty

Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Presbyopie Praktická příručka pro asistenty Co je presbyopie? Presbyopie je snížená schopnost vidět ostře na blízké vzdálenosti z důvodu změn v oku, k nimž dochází s věkem. U mladého zdravého oka je čočka,

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava

21.-23. 5. 2015 Hotel Saffron Bratislava Slovenská Oftalmologická Spoločnosť Klinika detskej oftalmológie DFNsP-LFUK XI. Sympózium detskej oftalmológie.-3. 5. 05 Hotel Saffron Bratislava Pozvánka s programom www.amedi.sk/kongresy-podujatia Program

Více

Odborný program - lékařská sekce VELKÝ SÁL. čtvrtek 24. 5. 2012. pátek 25. 5. 2012. 18.30-19.30 Schůze výboru ČSRKCH

Odborný program - lékařská sekce VELKÝ SÁL. čtvrtek 24. 5. 2012. pátek 25. 5. 2012. 18.30-19.30 Schůze výboru ČSRKCH Odborný program - lékařská sekce VELKÝ SÁL čtvrtek 24. 5. 2012 18.30-19.30 Schůze výboru ČSRKCH Salonek hotelu Tereziánský dvůr, Hradec Králové pátek 25. 5. 2012 08.30-09.30 Právní aspekty operace katarakty

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami

Funkční blokáda. AChR protilátky se příčně. receptorů protilátkami Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis, rizika a benefit léčby Iveta Nováková Neurologická klinika VFN, Praha Nervosvalový přenos Funkční blokáda Destrukce nervosvalové ploténky Nervosvalový

Více

Bulletin. Pozvánka na II. Live surgery a doprovodný multioborový seminář. Hlavní témata. Najdete uvnitř. Plusoptix A09 a S09.

Bulletin. Pozvánka na II. Live surgery a doprovodný multioborový seminář. Hlavní témata. Najdete uvnitř. Plusoptix A09 a S09. Bulletin Hlavní témata číslo 1. rok 2010 vydává Videris s. r. o. Plusoptix A09 a S09 OIS EyeScan NOČ Rayner - novinky 20 ga One step trokary Vážení čtenáři, vítáme Vás u prvního čísla bulletinu společnosti

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Galén Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5. www.galen.cz. Galén, 2012. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 5 2 0 5 3 6 IČZ smluvního ZZ 6 8 0 0 2 0 0 0 Číslo smlouvy 4 E 6 8 N 0 0 2 Název IČO Nemocnice Pardubického kraje, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

Petr Hapka: SVŮJ ŽIVOT BYCH NEMĚNIL. JEN BYCH SI UBRAL TAK 15 LET.

Petr Hapka: SVŮJ ŽIVOT BYCH NEMĚNIL. JEN BYCH SI UBRAL TAK 15 LET. PŘEDSTAVUJEME: BRNĚNSKOU KLINIKU LEXUM ZDARMA ČÍSLO 01/2010 WWW.LEXUM.CZ ROZHOVOR S JAKUBEM VÁGNEREM SOUTĚŽ UVIDÍTE SVĚT, JAKÝ JE MOŽNOSTI REFRAKČNÍCH ZÁKROKŮ Petr Hapka: SVŮJ ŽIVOT BYCH NEMĚNIL. JEN BYCH

Více

Návrh optické soustavy - Obecný postup

Návrh optické soustavy - Obecný postup Inovace a zvýšení atraktivity studia optiky reg. c.: CZ.1.07/2.2.00/07.0289 Přednášky - Metody Návrhu Zobrazovacích Soustav SLO/MNZS Návrh optické soustavy - Obecný postup Miroslav Palatka Tento projekt

Více

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

UROLOGY WEEK 2012 Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze přednosta prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. Urologická klinika VFN a 1. LF UK se letos

Více

Název IČO Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 5 9 8 1 6 IČZ smluvního ZZ 7 2 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 B 7 2 M 0 0 5 Název IČO Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Nejrychlejší Fotokoagulátor

Nejrychlejší Fotokoagulátor Nejrychlejší Fotokoagulátor VALON 5G BEZ KOMPROMISŮ NOVÝ DESIGN - Dostupný, Všestranný a s Vylepšenou Technologií Nový 5G fotokoagulátor je kompaktní, snadno přemístitelný a navržený tak, aby vyhovoval

Více

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo

EXILITE. Intenzivní pulzní světlo Intenzivní pulzní světlo 3 český výrobek Dokonalý systém obdélníkových pulzů Ergonomický aplikátor s vyměnitelnými optickými filtry Vyměnitelné xenonové výbojky Dvojitý systém filtrace, odstraňující nežádoucí

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie

Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie Workshop: Nácvik zrakových dovedností pomocí zrakové terapie Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. Katedra optometrie a ortoptiky Lékařská fakulta MU Brno Přednosta: Doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. a Klinika

Více

XXIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 17.-19.9.2015, Hradec Králové. 11.00-12.30 Slavnostní zahájení Velký sál

XXIII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP 17.-19.9.2015, Hradec Králové. 11.00-12.30 Slavnostní zahájení Velký sál Čtvrtek 17.9.2015 11.00-12.30 Slavnostní zahájení Velký sál 13.00-14.00 Satelitní symposium společnosti Bayer Velký sál "EYLEA - studie vs. klinická praxe aneb jak to vidí odborníci v ČR - panelová diskuse"

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami.

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami. Paprsková optika Zobrazení zrcadl a čočkami zobrazování optickými soustavami tvořené zrcadl a čočkami obecné označení: objekt, který zobrazujeme, nazýváme předmět cílem je nalézt jeho obraz vzdálenost

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

KaVo GENTLEray 980 diodový laser. Snadná cesta k laserové terapii

KaVo GENTLEray 980 diodový laser. Snadná cesta k laserové terapii KaVo GENTLEray 980 diodový laser Snadná cesta k laserové terapii NOVINKA! KaVo GENTLEray980 diodový laser KaVo GENTLEray 980 diodový laser Vstup do světa laserové terapie nikdy nebyl tak snadný Nový intuitivní

Více

Bulletin. Slepí jsou ti, kdo zavírají oči. Hlavní témata. Najdete uvnitř

Bulletin. Slepí jsou ti, kdo zavírají oči. Hlavní témata. Najdete uvnitř Bulletin Hlavní témata Femto LDV Crystal Line číslo 1. rok 2011 vydává Videris s. r. o. Slepí jsou ti, kdo zavírají oči. Non-mydriatický modul OIS EyeScan Synergetics Galilei G2 Prostřednictvím organizace

Více

Bude to významný den se Sirona

Bude to významný den se Sirona SIROLaser Advance Spektrum aplikací modulu Bude to významný den se Sirona HDT s.r.o. Agenda Spektrum aplikací modulu Rozsah klinických aplikací Přednastavené programy Endodoncie Paradontologie Chirurgie

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

ASTIGMATISMUS A JEHO KOREKCE

ASTIGMATISMUS A JEHO KOREKCE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY ASTIGMATISMUS A JEHO KOREKCE Bakalářská práce VYPRACOVALA: VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: Lucie Ovečková. Bc. Lenka Musilová, DiS. obor

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Milan Šárek, Leoš Rejmont, Jiří Navrátil, Vladimír Třeštík

Milan Šárek, Leoš Rejmont, Jiří Navrátil, Vladimír Třeštík Rozvoj multimediálních aplikací Milan Šárek, Leoš Rejmont, Jiří Navrátil, Vladimír Třeštík Abstrakt Sdružení CESNET ve spolupráci s klinickými pracovišti se v rámci Výzkumné záměru MŠMT snaží najít a odzkoušet

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Fotoomlazení. Viofor JPS System. LED terapie. pro krásu i zdraví

Fotoomlazení. Viofor JPS System. LED terapie. pro krásu i zdraví Fotoomlazení LED terapie pro krásu i zdraví Viofor JPS System MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT R VIOFOR JPS SYSTEM pozitivně působí napovrchové, střední i hluboké vrstvy tkání. Buněčné terapie zlepšuje: okysličení

Více

XIX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti

XIX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti XIX. výroční sjezd České kontaktologické společnosti Nymburk, 2. 4. 11. 2012 Hlavní sponzor: Cooper Vision Stříbrní sponzoři: Alcon, divize spolelečnosti Novartis, s.r.o. Bausch &Lomb Johnson & Johnson,

Více

Standardy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie a jejích komplikací

Standardy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie a jejích komplikací Standardy pro diagnostiku a léčbu diabetické retinopatie a jejích komplikací Doporučení České diabetologické společnosti a České vitreoretinální společnosti 1. Charakteristika předmětu standardu (definice)

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

Péče na úseku stomatologie I.

Péče na úseku stomatologie I. Péče na úseku stomatologie I. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2011 Bc. Zouharová Klára Stomatologie lékařský obor, zabývající se

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2

Více

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro

Jedinečný. vizuální. zážitek. Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro Jedinečný vizuální zážitek Eye-Point Technology III Natural Posture IntelliCorridor As-Worn Quadro SHAMIR AUTOGRAPH III SHAMIR AUTOGRAPH III JE NOVÁ VYVÁŽENÁ PROGRESIVNÍ ČOČKA, KTERÁ JE ZALOŽENA NA REVOLUČNÍM

Více

Věkem podmíněná makulární degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace 68 Věkem podmíněná makulární degenerace Helena Štrofová 1, 2, Karel Sedláček 1, Alena Jarošová 1, Zora Dubská 3 1 Oční oddělení Thomayerovy nemocnice, Praha 2 Dopravní zdravotnictví, a.s. Praha, oční ambulance

Více

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava. Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava je partnerem projektu realizovaného Moravskoslezským krajem Obnova přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DIPROSONE Mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Betamethasoni dipropionas 0,64 mg/g krému odpovídá Betamethasonum 0,5 mg/g krému Mast Léčivá

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty

Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller. Informace pro pacienty Trpíte defekty artikulární chrupavky? My máme řešení. ChondroFiller Informace pro pacienty Vážený paciente, trpíte bolestmi kolenního, hlezenního nebo ramenního kloubu máte diagnostikovaný defekt kloubní

Více

Ultrazvuková terapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika

Ultrazvuková terapie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Ultrazvuková terapie Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: Lékařská přístrojová technika Fyziologické účinky výkonového ultrazvuku Ultrazvukové interakce: pohlcená uzv energie vyvolá v biologických systémech

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Strouhalová

MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Kateřina Strouhalová MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2015 Bc. Kateřina Strouhalová Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Novinky v léčbě katarakty Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra optiky Řešení refrakčních vad pomocí laserové chirurgie Bakalářská práce Vypracovala: Lenka Míková Optometrie Studijní rok: 2008/09 Vedoucí

Více