X. Oční listy. Oční kliniky Horní Počernice. Speciální vydání při příležitosti IX. oftalmologického kongresu Oční kliniky Horní Počernice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "X. Oční listy. Oční kliniky Horní Počernice. Speciální vydání při příležitosti IX. oftalmologického kongresu Oční kliniky Horní Počernice"

Transkript

1 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice Speciální vydání při příležitosti IX. oftalmologického kongresu Oční kliniky Horní Počernice (Sborník přednášek)

2

3 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

4 Oční Klinika Horní Počernice Obsah PROGRAM 3 IX. OFTALMOLOGICKÝ KONGRES OČNÍ KLINIKY HORNÍ POČERNICE ÚVODNÍ SLOVO 4 PŘEDNÁŠKY Proč jsme se rozhodli pro ReLEx SMILE 6 Kacerovská J., Oční klinika HP Hodnocení metody ReLEx SMILE 12 po dvouleté zkušenosti na Oční klinice Horní Počernice Mlýnková Z., Oční klinika HP Korekce refrakčních vad po keratoplastikách 18 Studený P., Oční centrum SOMICH, Oční klinika FNKV, Praha Sekundární katarakta u MF IOL 20 Mojžiš P., Nemocnice Havlíčkův Brod Femtosekundový laser LensX 22 v peroperačním řešení rohovkového astigmatismu Kacerovský M., Oční klinika HP Juvenilní CNV 24 Löfflerová V., Krajská nemocnice Liberec Anti-VEGF léčba myopických CNV 26 Ernest J., ÚVN Praha Pseudofakický CME 32 Kadlec R., Oční klinika HP 2 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

5 Program Termín konání IX. OFTALMOLOGICKÝ KONGRES OČNÍ KLINIKY HORNÍ POČERNICE REGISTRACE I. LASEROVÝ BLOK Proč jsme se rozhodli pro ReLEx SMILE Kacerovská J., Oční klinika HP 2. Hodnocení metody ReLEx SMILE po dvouleté zkušenosti na Oční klinice Horní Počernice Mlýnková Z., Oční klinika HP 3. LIVE SURGERY: ReLEx SMILE Havránek R., Oční klinika HP 4. LIVE SURGERY: Zadní lamelární keratoplastika Studený P., Oční centrum Somich COFFEE BREAK II. NITROOČNÍ BLOK LenSx Nový standard v operaci katarakty Suchomel J., Alcon 6. LIVE SURGERY: LenSx (multifokální čočka, maturní katarakta) Kacerovský M., Oční klinika HP 7. LenSx laser assisted and Verion image guided cataract procedure Rementería L.A., La Clínica Rementería, Madrid 8. Korekce refrakčních vad po keratoplastikách Studený P., Oční centrum SOMICH, Oční klinika FNKV, Praha 9. Mikrochirurgie očních traumat Bulíř P., Krajská nemocnice Liberec 10. Trifokální a trifokální torická nitrooční čočka firmy Zeiss Sekundo W., Oční klinika Marburg 11. Sekundární katarakta u MF IOL Mojžiš P., Nemocnice Havlíčkův Brod 12. LenSx operace katarakty z hlediska endotelu rohovky Kacerovský M., Oční klinika HP OBĚD III. VITREORETINÁLNÍ BLOK Juvenilní CNV Löfflerová V., Krajská nemocnice Liberec 14. Anti-VEGF léčba myopických CNV Ernest J., ÚVN Praha 15. Pseudofakický CME Kadlec R., Oční klinika HP 3

6 Oční Klinika Horní Počernice Úvodní slovo Vážené kolegyně a kolegové, vydáváme další Oční listy při příležitosti 10. výročí založení Oční kliniky Horní Počernice. Cílem mé práce bylo založit a vytvořit oční kliniku, která by byla na světové špičce jak v odbornosti lékařů, tak i v možném a dostupném nejlepším vybavení a poskytla možnost dalšího vzdělávání očních lékařů. V současné době lékaři naší kliniky patří mezi špičky v počtu operací ve světě. Jako první jsme v České republice operovali na přístrojích Constellation a LenSx a za zavedli do republiky technologii ReLEx smile. Jsme první v počtu implantací trifokálních čoček ve střední Evropě, první v počtu provedených femtofak v České republice, a první počtu operací ReLEx smile 4 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

7 v Evropě. Lékaři kliniky jsou mezinárodními konsultanty pro technologie nejvýznamějších firem v oftalmologii a přednášejí a učí lékaře v jiných zemích. V tomto kontrastu je bohužel jednání některých nelékařů ve vedení očních firem, které nerespektují etická pravidla a vnášejí do očního lékařství nekalou soutěž a zcela nerespektují kolegialitu. Věřím, že i přes tyto odporné praktiky si mezi lékaři zachováme kolegialitu a budeme si předávat svoje, a to i negativní zkušenosti s komplikacemi a tyto nebudou zneužívány v konkurečním boji. Záleží jen na nás, jestli se necháme svést na cestu tohoto primitivismu. MUDr. Richard Havránek vedoucí lékař a majitel Oční Kliniky Horní Počernice s.r.o. 5

8 Oční Klinika Horní Počernice Proč jsme se rozhodli pro techniku ReLEx smile J. Kacerovská, R. Havránek ReLEx smile je nová metoda řešení krátkozrakosti a astigmatismu. Název vznikl z anglického Small Incision Lenticule Extraction. Jedná se o femtosekundovou technologii firmy Carl Zeiss, kdy odstraňujeme refrakční vadu v jednom kroku, femtosekundovým laserem vytváříme v intaktní rohovce tzv. refrakční čočku, kterou následně vyjmeme malým 4mm řezem, bez ablace a nutnosti vytvoření flapu. Schematicky znázorňuje rozdíl mezi technologii FemtoLASIK a ReLEx smile, při lasiku se vytváří side-cut v rozsahu 20 mm, u ReLExu je incise 4 mm. FemtoLASIK ReLEx smile Flap ano ne Tloušťka lamely 100 mikrometrů mikrometrů Refrakční vada od -0,5 od -2,0 SE Pachymetrie 500 mikrometrů 480 mikrometrů RST 300 mikrometrů 250 mikrometrů Aberace ano ne Čas výkonu min. do 10 min. Laser FS laser + excimer FS laser Tabulka ukazuje hodnoty jednotlivých parametrů u technologie FemtoLASIK v porovnání s ReLEx smile. 6 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

9 Na naší klinice pracujeme s femtosekundovým laserem od r. 2008, kdy jsme začali provádět FemtoLASIKy (do současnosti máme odoperováno očí). V r jsme zakoupili novou technologii ReLEx smile, kterou v současné době řešíme přes 80 % pacientů s myopií a myopickým astigmatismem (1 446 odoperovaných očí do 12/2013). Naším cílem je zlepšení zrakové ostrosti a kontrastní citlivosti u pacientů podstupujících refrakční laserovou operaci. K správnému výsledku je nutné stanovení sférické a cylindrické složky refrakční vady. Víme, že existují i složky refrakční vady, které korekci vady limitují, jedná se o aberace vyšších řádů. K jejich diagnostice slouží wavefront aberometrie. Chromatické aberace jsou způsobeny disperzí světla v jednotlivých tkáních oka a nejsou korigovatelné laserem. Monochromatické aberace jsou způsobeny světlem o specifické vlnové délce a lze je korigovat laserovou operací. Aberometrie nám ukáže diferenci mezi dokonalou a skutečnou vlnoplochou pomocí využití Zernikeových polynomů. Zernikeovy polynomy 7

10 Oční Klinika Horní Počernice Refrakční vada má složku sférickou a cylindrickou defokus a astigmatismus. Defocus - rotačně symetrické odchylky, které lze korigovat sférickou čočkou, podle polohy ohniska rozlišujeme myopii a hypermetropii. Astigmatismus A) 3D zobrazení vlnoplochy, B) difrakční obrazec, C) simulace písmene E při aberačním zatížení astigmatismem. Mezi aberace vyšších řádů (dále jen HOA) patří trefoil, koma a pro nás nejdůležitejší sférická aberace. Trefoil - aberace třetího řádu, trojúhelníkovitý astigmatismus, který se od normálního astigmatismu liší počtem os, vadu lze pozorovat jako neostrost ve více směrech, zejména paprskovité vnímání světelných zdrojů. 8 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

11 Koma - k této aberaci nedochází při pozorování předmětů umístěných na optické ose, ale pouze v případě šikmo vstupujícího svazku, v tom okamžiku se koma začne projevovat. Imaga Coma Sférická aberace - při pozorování bodu na optické ose dochází k větší lámavosti paprsků v periferii než v centru, při narození je vysoká negativní hodnota sférické vady, s přibývajícím věkem se postupně oplošťuje zadní pól čočky, a celková sférická aberace se tak posouvá do pozitivních hodnot. neparaxiální paprsky longitudinální SA transversální SA paraxiální paprsky čočka diagram zobrazení v daném místě Skladba a suma aberací působící deformace obrazu se zjišťuje pomocí aberometru, který byl v 60. letech 19. století zaveden profesorem Helmholtzem (Berlín). Velké využití našla aberometrie a redukce aberací v astronomii - konstrukce teleskopů, dalekohledů. V očním lékařství našla wavefront analýza využití právě v refrakční laserové chirurgii, porovnáváme deformace zjištěné vlnoplochy s referenční vlnoplochou (rovinnou nebo sférickou) umístěnou v rovině zornice. Kvalita zobrazení je limitována právě šíří zornice, difrakcí ohybem světla, zákonem odrazu a lomu, indexem lomu očních medií. Toto všechno lze využít a aplikovat do praxe pouze při korekci vady FemtoLASIKem, kde jsou dioptrie odstraněny fotoablací excimerovým laserem. My dnes na základě zkušeností 9

12 Oční Klinika Horní Počernice a možnosti porovnávání výsledků FemtoLASIK a ReLEX smile technologie řešení aberací považujeme za nevýznamné, protože u fyziologických rohovek jsou tvary symetrické a korekcí defokusu i korekcí astigmatismu upravujeme částečně sférickou aberaci i komu. Tomu i odpovídají průměrné maximální rozdíly v ablačním vzorci, které nepřesahují 3 mikrometry, to odpovídá např. ve sférické aberaci hodnotě 0,2 dpt., kterou fyziologicky pracující akomodační schopnost oka bez problémů koriguje. Musíme si uvědomit, že obvykle korigujeme aberace na hodnoty v oblasti nm vlnové délky. Při kratších nebo delších vlnových délkách jsou aberace samozřejmě jiné. Dokonalá široká korekce např. sférických aberací vyšších řádů vede následně k zásadnímu snížení hloubky ostrosti vidění, to je např. u očního chirurga jasně kontraproduktivní. Rovněž ani subjektivně nezaznamenáváme horší hodnocení výsledků operací, ale naopak zachování sférické aberace vyšších řádů u mladších pacientů se nám jeví jako pozitivum. Výhody ReLEx smile možno pracovat i na tenčí rohovce, bez flapu (bez komplikací s flapem), bez porušení kontinuity rohovky (řez pouze 4 mm), šetrnost pro pacienta pouze na FS laseru, 36 s práce laseru, statisticky větší stabilita vady (hloubka lamely mí), zásadní výhodou je neporušení Bowmanovy membrány, není suché oko, zachování axoplazmatického transportu, zachování senzitivní i senzorické funkce rohovky, výsledek po půl roce až po roce pacient používá výraz: Tak dobře jsem ještě v životě neviděl!!! Nevýhody ReLEx smile neřešíme aberace, fixace oka, není iris diagnostika (pozn. pacient fixuje do pohledového směru stejně jako při wavefront analýze), delší učební křivka operatéra. Výhody FemoLASIK lze odstranit i dioptrie menší než -2,0 dpt. SE, při plánování zákroku bereme v úvahu aberace a eliminujeme je. Nevýhody FemtoLASIK flap, statisticky menší stabilita vady, menší šetrnost k oku, pracujeme na femtosekundovém laseru + na excimerovém laseru. 10 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

13 Graf ukazuje CZO u skupiny pacientů po FemtoLASIK a po ReLEx smile. Je patrná pomalejší rehabilitace vidění u skupiny pacientů po ReLEx smile, nicméně měsíc po operaci je CZO srovnatelná u obou skupin a po ročním sledování je vidět větší stabilita u pacientů po ReLEx smile den měsíc po operaci FemtoLASIK ReLEx Shrnutí Soubor 1446 očí pacientů po ReLEx smile ve smyslu halo efektu, glare, mlhavého vidění je bez rozdílu v porovnání se skupinou pacientů po Femto LASIK, to znamená, že spokojenost pacientů je srovnatelná u obou skupin. Z toho plyne je nutná wavefront analýza a řešení HOA při refrakční operaci? V současné době operujeme 80 % pacientů s myopií a myopickým astigmatismem metodou ReLEx smile - bez použití wavefront analýzy, zatím bez zřejmých negativ. Do současné doby jsme nezaznamenali u žádného pacienta indukovaný astigmatismus a subjektivní spokojenost pacientů se nám naopak jeví lepší po ReLEx smile (nižší procento nežádoucích vedlejších fenomenů suché oko, vyšší stabilita vady). S ohledem na neoddiskutovatelný a zásadní vliv Bowmanovy membrány na nutrici a transparentnost rohovky považujeme technologii ReLEx smile za metodu volby u pacientů s vhodnou refrakční vadou. 11

14 Oční Klinika Horní Počernice Hodnocení metody ReLEx Smile po dvouleté zkušenosti na Oční klinice Horní Počernice MUDr. Z. Mlýnková, MUDr. R. Havránek, MUDr. R. Kadlec, MUDr. J. Kacerovská, MUDr. M. Hlaváčková Tato zpráva shrnuje téměř dvouletou práci spojenou se zavedením zcela unikátní rohovkové laserové metody do české oftalmologie - metody ReLEx Smile - a to jako první v ČR na Oční klinice Horní Počernice. Jedná se o zcela výjimečnou inovativní technologii, která přináší velké výhody jak pro pacienty, tak i menší možný výskyt komplikací a šetří nervy chirurga. S vyhodnocením výsledků operací touto metodou byli například seznámeni účastníci XXI. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti v září 2013 v Brně. V rohovkové refrakční chirurgii jsme svědky obrovského vývoje technologií, jednak metody fungující na principu fotoablace (PRK, LASEK, Epi-Lasik, LASIK), které na našem pracovišti již neužíváme, a nebo fotodisrupce ( femtolasik, Relex flex, ReLEx Smile), které preferujeme. Výrazný posun nastal především v užití femtosekundového a excimerového laseru. Při nejnovější metodě ReLEx Smile již není vůbec potřeba excimerový laser použít, vše provádí pouze femtosekundový laser. Další obrovskou výhodou provedení operace je fakt, že není potřeba vytvářet flap, tak jak tomu bylo především v minulosti a dnes převážně u femtolasiku. RelexFlex je považován za mezikrok k přechodu od femtolasiku k ReLEx Smilu, poněvadž vytvořit flap je stále nutné, ale celá operace je provedena jen pomocí femtosekundového laseru. 12 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

15 ReLEx Smile small incision lenticule extraction Tato refrakční rohovková metoda využívá principu fotodisrupce a používá pouze femtosekundový laser, nedochází již k žádné ablaci. Dioptrická vada je odstraněna jedním přístrojem, pacient se nemusí nikam převážet nebo otáčet s lůžkem. Nedochází již k vytvoření flapu, ale vytváří se tzv. stromální lentikula v intaktní rohovce v hloubce um pod povrchem. Tato lentikula se mechanicky odpreparuje a drobným nářezem u č. 12 se jednoduše odstraní. Pokud si porovnáme femtolasik a ReLEx Smile, můžeme si povšimnout především velikosti incise. Pro vytvoření flapu u femtolasiku potřebujeme incisi dlouhou cca 20 mm, tzv. side cut. Pro odstranění lentikuly u RelexSmilu nám postačí 5x menší nářez rohovky, pouze méně než 4 mm, tzv. minimálně invazivní incize. 13

16 Oční Klinika Horní Počernice INDIKAČNÍ KRITÉRIA také prodělávají svůj vývoj, nejprve jsme začali operovat pacienty, kteří měli více než -2,0 sfd a neměli více než -1,5 cyld. Pro velké nadšení z pooperačního výsledku a narůstající zkušenosti nyní máme následující kritéria: sfd -2,0 až -10,0, cyld 0 až -5,0, sférický ekvivalent -2,0 až -10,0 D, RST nad 250 um. Nicméně víme, že na světě jsou pracoviště, která si dle výrobce poradí i s dioptriemi od -0,75 D. V následujících grafech si můžete povšimnout, jak jsme na našem pracovišti začali postupně preferovat metodu ReLEx Smile v indikovaných případech před metodou femtolasik. Pokud je pacient vhodný k laserové operaci, jedinou limitací k provedení ReLEx Smile je pouze finanční stránka. Z lékařského hlediska pro pacienta převažují především dlouhodobě stabilní refrakce, výrazná šetrnost k rohovce a hlavně k Bowmanově membráně, která zůstává intaktní. Podíl ReLEx smile na celkovém počtu laserových operací v OKHP I-III/2012 IV-VI/2012 VII-X/2012 X-XII/2012 I-III/2013 IV-VI/2013 VII-VIII/2013 2% 8% 10% 30% 50% 67% 70% PRVNÍ OPERACI metodou ReLEx Smile jsme provedli , předcházelo krátké seznámení s přechodovou metodou RelexFlex. Ke konci roku 2013 jsme odoperovali celkem 733 klientů a 1446 očí. Na následujících grafech hodnotíme průměrný výsledný visus: hned druhý den, první týden, první měsíc a jeden rok po operaci. Jsou zde započítáni i pacienti s amblyopií a monovision. Ve srovnání s metodou femtolasik si můžeme povšimnout o něco horší visus první den po operaci, který je dán jiným technologickým postupem a možným mírným otokem stromatu rohovky, jenž je značně individuální. Tkáň po odstranění stromální lentikuly vyplachujeme a hydratujeme. V následujících dnech hojení dochází brzy ke zlepšování vidění a již po měsíci jsou výsledky stabilní a přetrvávají i ve sledovacím období jednoho roku. Přes počáteční pomalejší rekonvalescenci pozorujeme dlouhodobě stabilní vidění, a navíc klient profituje z neporušených povrchových vrstev rohovky, z kterého vyplývá především zachování výživy rohovky a minimální výskyt syndromu suchého oka. Mezi komplikace po provedeném zákroku můžeme zařadit nutnost dokorekce např. pro refrakční chybu (což může nastat při jakékoliv refrakční operaci). ReLEx Smile není vhodné provádět opakovaně, eventuální dokorekci musíme provést pomocí PRK či femtolasiku. Na našem pracovišti jsme prozatím provedli pouze dokorekci u 2 očí z důvodu špatné 14 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

17 adaptace pacienta na plánované monovision. Dále může nastat specifické utržení okraje stromální lentikuly při její preparaci a extrakci. Tato technologie je pro chirurga náročnější než klasický femtolasik. Relativně často můžeme pozorovat otoky stromatu rohovky a pooperační eroze při neklidu pacienta. Výrazně méně ovšem nacházíme výskyt syndromu suchého oka a jemných tečkovitých epitelopatií z vysychání rohovky. Shrnutí - proč jsme se rozhodli pro ReLEx Smile Mezi převažující výhody metody ReLEx Smile patří především nenarušení biomechanických vlastností, povrchové inervace rohovky a Bowmanovy membrány, z toho vyplývá výrazně menší výskyt pooperačního syndromu suchého oka a větší stabilita refrakce. Corneal epithelium Bowman s membrane Stroma Descemet s membrane Endothelium Corneal Nerve 15

18 Oční Klinika Horní Počernice Bowmanova membrána má odlišnou strukturu než stroma, je tedy anatomicky i histologicky vyčleněna. Má jinou lamelární a buněčnou hustotu, větší množství polysacharidů, větší metabolickou aktivitu a podílí se na výživě a axoplasmatickém transportu, které jsou důležité pro správnou funkci epitelu rohovky a pro slzný film. Bowmanova membrána má vyšší index lomu a je velmi pevnou strukturou. Dle dlouhodobých výsledků můžeme pozorovat velmi stabilní refrakci a visus. Pre-op LASIK SMILE Zásadou by tedy mělo být co nejméně porušit Bowmanovu membránu a umožnit plynulý přechod světla. Z dlouhodobého hlediska si můžeme povšimnout, že ani u metody femtolasik, ani u ReLEx flex není refrakce tak stabilní u nižších ani u vyšších dioptrických vad, příčinou může být právě narušení struktur Bowmanovy membrány společně s velkým množstvím energie excimerového laseru. 16 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

19 SMILE LASIK Při ReLEx Smile již není potřeba vytvářet flap, a nejsou tedy komplikace s ním spojené. Díky tomu, že nepoužíváme excimerový laser, nepozorujeme tzv. haze a tkáň je zatížena o 10³ menší laserovou energií, což má význam především na pooperační modelaci stromální tkáně. Nezáleží na velikosti vstupní vady a ani nestoupá množství energie. Při použití pouze femtosekundového laseru nedochází k odstranění aberací vyššího řádu, což se v praktickém životě pacienta nepovažuje za signifikantně důležité, pokud vyšší aberace nebyly zjištěny wavefront analýzou při vstupním vyšetření. Nepozorujeme vyšší výskyt HOA oproti původnímu stavu. ReLEx Smile můžeme provádět i u tenčích rohovek a můžeme si dovolit ponechat minimální RST 250 um. Mezi nevýhodami převládají vyšší pořizovací náklady pro pracoviště a vyšší cena pro klienta. Nepoužíváme centraci, iris registraci a wavefront analýzu během zákroku. Na našem pracovišti neoperujeme touto metodou hypermetropii, sférický ekvivalent nižší než 2,0 D a astigmatismus mixtus. Je nutná větší spolupráce klienta a delší učební křivka refrakčního chirurga. ReLEx Smile je na Oční klinice Horní Počernice metodou volby při řešení myopie a astigmatismu, v dnešní době pracujeme na vytvoření nomogramu pro astigmatismus. Výrazně lepší výsledky v porovnáním s femtolasikem pozorujeme u astigmatismu a vyšší myopie. Tato technologie je šetrná, bezpečná a nenarušuje stabilitu rohovky. 17

20 Oční Klinika Horní Počernice Chirurgické řešení refrakčních vad po transplantaci rohovky MUDr. Pavel Studený Ph.D., MUDr. Martin Kacerovský, MUDr. Deli Křížová FEBO Oční klinika FNKV a 3.LF UK Praha, Oční klinika SOMICH Karlovy Vary Úspěšnost perforující keratoplastiky (PKP) hodnotíme především podle toho, zda je transplantovaná rohovka čirá a nedochází k rejekci. Nicméně pro hodnocení úspěšnosti pacientem hraje velký význam také refrakční výsledek operace. U pacientů po PKP jsou zcela běžné i vyšší ametropie a astigmatismus. Tyto vyšší vady jsou poměrně obtížně korigovatelné brýlemi, pro subjektivní obtíže. Rovněž kontaktní čočky řada pacientů po transplantaci rohovky netoleruje. Kromě klasických metod jako jsou astigmatické nářezy a klínovité excize se nabízí více chirurgických možností k řešení indukované refrakční vady. Jednou z možností u pacientů s určitými známkami katarakty je RLE s implantací torické monofokální čočky. U mladších pacientů při zachované akomodaci je vhodnější Excimer laserová korekce refrakční vady, či implantace fakické torické čočky. Další možností je implantace piggy-bag čočky u artefakických pacientů. Často se vyskytuje u pacientů po PKP nepravidelný astigmatismus, který je zmíněnými metodami obtížně řešitelný. V tomto případě se zdá být ideální metodou Topoguided Excimer PRK event. LASIK. Autoři prezentují jednotlivé chirurgické možnosti ve formě kazuistik. 18 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

21 Letošní zimu se již nemusíte trápit se zamlženými brýlemi......užijte si dovolenou bez dioptrických brýlí. NA NAŠÍ KLINICE PROVÁDÍME POUZE OVĚŘENÉ A BEZPEČNÉ FORMY OPERACÍ! RELEX SMILE LASER RELEX SMILE LASER STEREOTAKTICKÉ OPERACE OPERACE BEZ NARUŠENÍ POVRCHU OKA NA OČNÍ KLINICE HORNÍ POČERNICE Při operaci se neodkrývá celá rohovka povrch oka zůstává zcela neporušený. Pouze na Oční Klinice Horní Počernice LASEROVÉ OPERACE DO 45 LET Zcela novou, špičkovou operační techniku při refrakčních nitroočních operacích nabízí FEMTOSEKUNDOVÝ LASER 3D RELEX SMILE LASER PLASTICKÉ OPERACE OPERACE HORNÍCH A DOLNÍCH VÍČEK ODSTRANĚNÍ ÚTVARŮ NA OBLIČEJI REFRAKČNÍ DNY NABÍZÍME MOŽNOST SPOJIT KONZULTACI I LASEROVOU OPERACI V JEDEN DEN REFRAKČNÍ OPERACE NAD 50 LET KLINIKA SPLŇUJE PŘÍSNÉ PODMÍNKY CERTIFIKÁTU ISO 9001 Zcela novou, špičkovou operační techniku nabízí femtosekundový laser LenSx. IMPLANTACE MULTIFOKÁLNÍCH ČOČEK Umožňuje vidění do dálky i do blízka bez brýlí IMPLANTACE TRIFOKÁLNÍCH ČOČEK Umožňuje vidění do dálky i do blízka, vyřeší i vzdálenost na počítači bez brýlí OPERACE ŠEDÉHO ZÁKALU Možnost výběru nitrooční čočky a operační techniky KONTAKT Oční klinika Horní Počernice tel ,

22 Oční Klinika Horní Počernice Sekundární katarakta po implantaci AT LISA TRI MUDr. Peter Mojžiš, Ph.D., FEBO Premium Clinic /Nemocnice Havlíčkův Brod/ Mnohé klinické studie dokázaly, že jedním z hlavních problémů po implantaci multifokálních čoček je vznik sekundární katarakty, fibrózy zadního pouzdra nebo proliferatívní formy (E. perly). Sekundární katarakta výrazným způsobem ovlivňuje zrakovou ostrost pacienta a jeho subjektivní spokojenost. Fibrózu řešíme ambulantně, použitím YAG laseru vytvoříme v centrální části zadního pouzdra otvor. Proliferatívní formu lze velmi elegantně vyřešit aspirací Eschnigových perel bimanuální irigace/aspirace, výhodou je intaktní zadní pouzdro a minimalizace komplikací, jako je CMO nebo amoce sítnice. Pacient s trifokální čočkou a prolifartívní formou PCO, vpravo zraková nekorigovaná ostrost na dálku, čtení a střední vzdálenost Pacient po aspiraci sek. katarakty, čisté zadní pouzdro, výrazné zlepšení zrakových funkcí (vpravo) Vízus před aspirací UDVA 0,6 log MAR Vízus 8 týdnů po aspiraci E. perel Zlepšení UDVA 0,0 log MAR 6 řádků UNVA 0,8 log MAR (33 cm) 1,0 log MAR (40 cm) UNVA 0,1 log MAR (33 cm) 7 řádků 0,3 log MAR (40 cm) 7 řádků UIVA 0,6 log MAR (66 cm) 0,6 log MAR (80 cm) UIVA 0,1 log MAR (66 cm) 5 řádků 0,1 log MAR (80 cm) 5 řádků 20 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

23 Zlepšení optické kvality po aspiraci E. perel z 0,016 Strehl ratio na 0,145 Strehl ratio. V našem souboru 50 očí / 25 pacientů s AT LISAtri jsme měřili denzitu sekundární katarakty 1 rok po operaci. K hodnocení jsme použili software EPCO 2000, hodnotili jsme centrální 4,3mm zónu. Průměrné EPCO skóre bylo 0,26 ± 0,35, YAG laser rate byl 2 %. Hodnocení sekundární katarakty systémem EPCO

24 Oční Klinika Horní Počernice Femtosekundový laser LensX v peroperačním řešení rohovkového astigmatismu MUDr. M. Kacerovský Femtosekundovým laserem asistovaná operace čočky představuje převratnou novinku v kataraktové a refrakční chirurgii. Laser provádí některé části operace místo chirurga, a umožňuje tak částečnou robotizaci procedury a standardizaci některých kroků. Výsledkem je přesnější, šetrnější a bezpečnější zákrok pro naše pacienty a klienty. Oční klinika Horní Počernice začala jako první v ČR používat při operacích lidské čočky femtosekundový laser LensX. Letos dosáhneme první tisícovky odoperovaných očí. Při extrakci čočky využíváme LensX v provádění těchto částí operace: primární a sekundární rohovkové incize, arkuátní incize ke korekci rohovkového astigmatismu, přední cirkulární kapsulotomie, fragmentace jádra čočky. Arkuátní rohovkové incize Využíváme ke korekci rohovkového astigmatismu v rozmezí 0,75-2,0 D cyl. Předněkomorové OCT, které LensX při provádění řezů využívá, umožňují precizní provedení arkuátních incizí. Hloubka, délka i architektura incize umožňují účinnou korekci rohovkového astigmatismu (obr. 1, 2). K předoperačnímu nastavení arkuátních incizí využíváme nomogram určený pro LensX. (obr. 3) X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

25 Dle nomogramu nastavíme délku a počet arkuátních incizí, standardní hloubka je 85 % tloušťky rohovky (obr. 4). Po provedení incizí je na konci operace otevíráme háčkem. 4 Soubor pacientů Hodnotíme 25 očí 18 pacientů. Hodnota předoperačního rohovkového astigmatismu byla 0,75-2,0 D cyl. Sledovací doba je minimálně 6 měsíců. Na grafu (obr. 5) vidíme úspěšnost korekce astigmatismu i dobrou stabilitu zákroku v půlročním sledovacím období. 2,5 AI a korekce astigmatismu 2 1,5 1 předoper pooper 3M 0, Závěr Laserem asistovaná operace čočky patří k nadstandardním chirurgickým zákrokům. Bezpečná metoda s krátkou učební křivkou pro zkušeného chirurga. Laserem vytvořené relaxační incize nabízejí elegantní řešení u nižšího a středního stupně rohovkového astigmatismu jak u kataraktových pacientů, tak i u refrakčních operací s extrakcí čiré čočky. 23

26 Oční Klinika Horní Počernice Juvenilní CNV MUDr. Veronika Löfflerová, Oční oddělení KN Liberec, a. s. MUDr. Róbert Kadlec (Oční klinika HP) CNV neboli choroidální neovaskularizace představuje jednu z forem tzv. vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace a znamená dnes ve vyspělých státech vedoucí příčinu těžkého postižení centrální zrakové ostrosti u populace nad 60 let. Víme, že toto onemocnění je multifaktoriální, jednotlivé rizikové faktory jsou v posledních letech diskutovány v literatuře i na odborných fórech. I přes intenzivní výzkum patogenetických mechanismů je léčba tohoto onemocnění stále limitována, léčíme pouze projevy choroby, ale ne její příčiny. Všichni víme, že v sítnicových ambulancích neustále narůstá počet pacientů s oběma formami této diagnózy. Všichni jsme si zvykli tyto nálezy vídat, edukovat pacienty a pokoušet se je léčit. Ovšem pro mne osobně je šokující, když se tyto nálezy objeví u pacientů nízké věkové skupiny, třeba u 17letého studenta nebo 18leté slečny. Moje přednáška vznikla díky tomu, že během jednoho roku jsem postupně vyšetřovala několik mladistvých a mladých pacientů s CNV. Vyšetřovací algoritmus u nich vede k jiným diagnózám než VPMD. Do souboru jsem zařadila i dva pacienty retrospektivně a se svolením kolegy Kadlece jsme přidali ještě dva obdobné pacienty sledované na Oční klinice v Horních Počernicích, kteří též rozšiřují tento soubor. U všech pacientů proběhl standardní vyšetřovací algoritmus pečlivá oční anamnéza, nejlépe korigovaná zraková ostrost do dálky i do blízka, vyšetření na Amslerově mřížce, vyšetření předního i zadního segmentu na štěrbinové lampě, fotodokumentace, vyšetření OCT a FAG, u většiny i elektroretinografické vyšetření (ERG + EOG). 24 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

27 Shrnutí V souboru se vyskytovali pacienti s myopickou CNV, s idiopatickou CNV a u jedné pacientky se jedná o CNV komplikující Bestovu chorobu. Všichni pacienti byli léčeni intravitreálně aplikovaným antivegf. 25

28 Oční Klinika Horní Počernice Léčba patologické myopie (CNV) J. Ernest,R. Kadlec V čem se liší myopická CNV od CNV u VPMD? Převažuje klasický typ membrány (typ II dle Gasse) Velikost membrány Klasický vývoj do 3. stupně (terminální Fuchsova skvrna) Pacienti mladšího věku (v produktivním věku) Vysoká senzitivita na anti-vegf (proti VPMD) Odlišné schéma léčby, průběh léčby Radiance study Myopie je primární příčinou CNV u osob ve věku 50 let1 Myopická CNV je jednou z hlavních příčin těžké slabozrakosti a hlavní příčinou postižení zraku u mladších pacientů po celém světě2, 3 Jedinou schválenou léčbou myopické CNV je v současnosti vpdt4 Ačkoli má vpdt lepší výsledky než placebo, byla u většiny pacientů spojena se zhoršením zrakové ostrosti po 12 měsících a nebyla schopna stabilizovat aktivitu nemoci po 24 měsících 5, 6 REPAIR byla 12měsíční otevřená, jednoramenná multicentrická studie fáze 2, hodnotící individualizovanou léčbu ranibizumabem v dávce 0,5 mg, která vedla ke zlepšení a udržení VA u pacientů s myopickou CNV8 Studie RADIANCE byla prvním rozsáhlým klinickým hodnocením, které srovnávalo ranibizumab s vpdt u pacientů s postižením zraku v důsledku myopické CNV* * Zhoršení zraku v důsledku CNV vzniklé sekundárně při patologické myopii Cíle studie Hlavní cíl Prokázat superioritu ranibizumabu v dávce 0,5 mg na základě stabilizačních kritérií a/nebo kritérií pro opakovanou léčbu v důsledku aktivity onemocnění oproti vpdt, hodnocenou podle průměrné změny* BCVA od počátku do měsíce 1 měsíce 3 Hlavní sekundární cíl Prokázat non-inferioritu ranibizumabu v dávce 0,5 mg na základě aktivity onemocnění oproti stabilizačním kritériím, hodnocenou podle průměrné změny* BCVA od počátku do měsíce 1 měsíce 6 Sekundární cíle Porovnat podíl pacientů se ziskem 10 a 15 písmen optotypu Vyhodnotit podíl pacientů léčených ranibizumabem podle návštěv a vyhodnotit počet opakovaných léčeb ranibizumabem Vyhodnotit průměrnou změnu BCVA za dobu od počátku do měsíce 12 Porovnat podíl pacientů s aktivním průsakem a intraretinálním edémem za dobu od počátku do měsíce 12 Bezpečnost hodnocená na základě incidence očních a mimoočních AE a SAE v měsíci 12 *Změna od počáteční BCVA do průměrné BCVA během všech měsíčních hodnocení po zahájení studie od měsíce 1 do měsíce 3 26 X. Oční listy Oční kliniky Horní Počernice

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček

Metody refrakční chirurgie. Jakub Hlaváček Metody refrakční chirurgie Jakub Hlaváček Cíle Typy refrakčních zákroků Zajímavosti Novinky Obr: 1: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrpog86lbyminhyetagsaq6yqt3cfohi6l7h89l-debfmca0zmmejhdegbg Refrakční

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko

Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011. Oko Jméno: Michal Hegr Datum: 15.11. 2011 Referát na téma: Oko Oko Oko je smyslový orgán reagující na světlo (fotoreceptor), tedy zajišťující zrak. V průběhu vývoje živočichů došlo k výraznému rozvoji od světločivných

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

Četnost brýlové korekce v populaci

Četnost brýlové korekce v populaci Prezentace k přednášce, přednesené na kongresu Optometrie 2013 V Olomouci 21. 22.9 2013 Četnost brýlové korekce v populaci RNDr. Jaroslav Wagner, Ph.D. Katedra optiky PřF UP Olomouc Kontakt: wagnerj@prfnw.upol.cz

Více

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA

AUTOLOGNÍ SÉRUM V LÉČBĚ CHOROB POSTIHUJÍCÍCH POVRCH OKA Obsah SYSTÉMOVÁ LÉČBA SUCHÉ FORMY VĚKEM PODMÍNĚNÉ MAKULÁRNÍ DEGENERACE HEMORHEOFERÉZOU Eva Rencová, Milan Bláha, Pavel Rozsíval 1. Úvod 17 2. Metodika a soubor nemocných 19 3. Výsledky 22 3.1. Rheologické

Více

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty

Dům zdraví Hodonín > Lékárna > informace pro pacienty Diabetická retinopatie Základní informace Ohromně vítám tuto možnost oslovit Vás, pacienty, kteří trpíte cukrovkou. Cukrovka je nemoc, která nebolí a přivede pacienta k lékaři často až po dlouhé době trvání

Více

11. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN

11. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika FN a LF UP v Olomouci si Vás dovolují pozvat na 11. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN 27. března 2010 (sobota) v Olomouci Místo

Více

Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o.

Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. Novinky ve vývoji individuálních progresivních čoček. Petr Ondřík Rodenstock ČR, s.r.o. 06 March 2013, Page 1 Trend ve vývoji individuálních progresivních čoček. Astigmatismus do blízka. Výsledky univerzitní

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK

VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK VÁŠ PRŮVODCE PRO PŘÍPRAVEK EYLEA se používá k léčbě poruchy zraku způsobené makulárním edémem v důsledku okluze centrální retinální žíly (CRVO) Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. Další informace

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA

DOKUMENTACE PRO INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA Hospitalizace K hospitalizaci se dostavte v určený den, s sebou vezměte předoperační vyšetření, které by nemělo být starší 14 dnů, toaletní potřeby, věci pro osobní potřebu a doklady včetně průkazu pojištěnce.

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

NULUX EP. Ideální korekce se stává skutečností

NULUX EP. Ideální korekce se stává skutečností NULUX EP Ideální korekce se stává skutečností NULUX EP Dokonalost přirozeného vidění ve všech směrech V minulém desetiletí bylo rozsáhlými změnami v technickém vývoji v oblasti brýlových čoček dosaženo

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eylea 40 mg/ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 mililitr injekčního roztoku obsahuje 40

Více

Plusoptix A09 informace

Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 nenáročné měření vývoje zraku dětí již v útlém věku Přístroj Plusoptix je screeningový autorefraktometr, který umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců.

Více

Oko - stavba oka a vady

Oko - stavba oka a vady Oko - stavba oka a vady Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_31_18 Tématický celek: Člověk Autor: Renata Kramplová

Více

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ

CENTRUM KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY PRO ŘEŠENÍ CENTRUM PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY

ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY ZÁSADY PRÁCE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY DEFINICE CENTRA PRO ŘEŠENÍ KÝLY Operace kýly je jedním z nejčastějších chirurgických výkonů nejen v ČR, ale i v Evropě a ve světě s nemalým sociálním i ekonomickým dopadem

Více

CENTRUM LASEROVÉ CHIRURGIE OKA. Váš nový pohled

CENTRUM LASEROVÉ CHIRURGIE OKA. Váš nový pohled CENTRUM LASEROVÉ CHIRURGIE OKA Váš nový pohled na svět Zažijte život bez omezení Krátkozrakost, dalekozrakost a nesprávné zakřivení rohovky už může být pro Vás minulostí! Dostupná laserová operace očí

Více

Eylea. afliberceptum. Co je Eylea? K čemu se přípravek Eylea používá? Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Eylea. afliberceptum. Co je Eylea? K čemu se přípravek Eylea používá? Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost EMA/677928/2015 EMEA/H/C/002392 Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost afliberceptum Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European public assessment report, EPAR) pro přípravek.

Více

*Ranibizumab je fragment humanizované monoklonální protilátky produkovaný buňkami Escherichia coli rekombinantní DNA technologií.

*Ranibizumab je fragment humanizované monoklonální protilátky produkovaný buňkami Escherichia coli rekombinantní DNA technologií. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Lucentis 10 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje 10 mg ranibizumabum*. Jedna injekční lahvička obsahuje 2,3 mg ranibizumabum v 0,23 ml roztoku.

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Tato technologie byla koncipována Skinexians ve Francii před 20 lety na uvolnění pojivové

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie

Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie Tematické okruhy k odborné zkoušce v rámci SZZ v bakalářském studijním oboru Optika a optometrie Studijní program: B3921 - Biomedicínská a klinická technika Studijní obor: 5345R030 - Optika a optometrie

Více

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu

Smyslová soustava. napojené na nervovou soustavu převádějí energii podnětů přicházejících z vnějšího světa v nervovou aktivitu Otázka: Smyslová soustava Předmět: Biologie Přidal(a): zizkkl Smyslová soustava RECEPTORY (receptorové buňky, smyslové buňky) buňky smyslových orgánů = čidel buňky schopné podráždění, které přemění na

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

7. Světelné jevy a jejich využití

7. Světelné jevy a jejich využití 7. Světelné jevy a jejich využití - zápis výkladu - 41. až 43. hodina - B) Optické vlastnosti oka Oko = spojná optická soustava s měnitelnou ohniskovou vzdáleností zjednodušené schéma oka z biologického

Více

15. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN

15. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika LF UP v Olomouci si Vás dovolují pozvat na 15. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN Foto: Tomáš Loun, archiv: Statutární město

Více

Kas 13-10C: Kazuistika pacienta s poruchou vidění

Kas 13-10C: Kazuistika pacienta s poruchou vidění Kas 13-10C: Kazuistika pacienta s poruchou vidění Pacient A.B., 75 let, se dostavil na oční vyšetření pro několik měsíců pozvolně se zhoršující mlhavé vidění obou očí především při pohledu do dálky. Rodinná

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal INFORMACE PRO PACIENTY šedý zákal www.nemocnicesumperk.cz Obsah Oční oddělení Nemocnice Šumperk a.s.... 4 Co je šedý zákal... 5 Příčiny vzniku šedého zákalu... 6-7 Léčba... 8-9 Kdy se rozhodnout k operaci...

Více

Ivana Hlucháňová. Prevence komplikací laserové oční operace LASIK. Prevention of complications of LASIK - laser eye surgery

Ivana Hlucháňová. Prevence komplikací laserové oční operace LASIK. Prevention of complications of LASIK - laser eye surgery UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav/klinika: Gemini oční klinika, a.s., Průhonice Ivana Hlucháňová Prevence komplikací laserové oční operace LASIK Prevention of complications of LASIK

Více

Bulletin. Hlavní témata. Najdete uvnitř. Přestože oficiální uvedení nové řady femtosekundových laserů společnosti Ziemer

Bulletin. Hlavní témata. Najdete uvnitř. Přestože oficiální uvedení nové řady femtosekundových laserů společnosti Ziemer Bulletin Hlavní témata číslo 1. rok 20 1 2 v ydáv á Vider is s. r. o. Femto LDV Z models Sulcoflex HealaFlow EriFlex 877 FAB (Y) Přestože oficiální uvedení nové řady femtosekundových laserů společnosti Ziemer

Více

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka

Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus. MUDr. Pavel Frňka Jak zlepšit péči o chronicky nemocné? Causa diabetes mellitus MUDr. Pavel Frňka Praha, 18.2.2015 Zlepšení péče? Asi se shodneme, že zlepšení péče je zvýšení její kvality Kvalita = splněná očekávání, kladená

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU OZURDEX 700 mikrogramů intravitreální implantát v aplikátoru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden implantát obsahuje dexamethasonum 700

Více

Presbyopie a související

Presbyopie a související Presbyopie a související vergenční potíže František Pluháček katedra optiky Obsah přednp ednášky Jevy spojené s pohledem do blízka Presbyopie a její vyšetření Insuficience konvergence Jevy spojené s pohledem

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. NEVANAC 1 mg/ml oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. 1 ml suspenze obsahuje nepafenacum 1 mg.

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. NEVANAC 1 mg/ml oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ. 1 ml suspenze obsahuje nepafenacum 1 mg. 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU NEVANAC 1 mg/ml oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml suspenze obsahuje nepafenacum 1 mg. Pomocné látky: benzalkonium-chlorid 0,05 mg Úplný seznam

Více

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN

XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN OS ČLK Ústí nad Labem Oční klinika UJEP Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s. za organizační spolupráce BOS. org s. r. o. pořádají XXVI. ÚSTECKÝ OFTALMOLOGICKÝ DEN 16. října

Více

Kalkulátor torické nitrooční čočky envista

Kalkulátor torické nitrooční čočky envista Kalkulátor torické nitrooční čočky envista Návod k použití Popis U každé kataraktové operace dochází k vytvoření určitého stupně chirurgicky indukovaného astigmatismu (SIA), který je způsoben nepravidelný

Více

Současné výsledky transplantací ledvin

Současné výsledky transplantací ledvin Současné výsledky transplantací ledvin MUDr. Tomáš Reischig transplantační nefrolog, I. interní klinika Úvod Není pochyb o tom, že transplantace ledviny je nejlepší léčebnou možností pro pacienty s chronickým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn. sukls73712/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bimican 0,3 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje bimatoprostum 0,3 mg. Jedna kapka

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE VĚKU DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Jde o presbyopii. Jedná

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

FOTOGALERIE. Akutní stavy v oftalmologii. MVDr. Tereza Zavadilová Veterinární nemocnice Libuš

FOTOGALERIE. Akutní stavy v oftalmologii. MVDr. Tereza Zavadilová Veterinární nemocnice Libuš FOTOGALERIE Akutní stavy v oftalmologii MVDr. Tereza Zavadilová Veterinární nemocnice Libuš V této fotogalerii bych ráda pøedstavila nejèastìjší akutní oftalmologické pacienty, se kterými se setkáváme.

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002

Nežádoucí příhody v klinické studii CMG 2002 Nežádoucí příhody v klinické studii 2002 Období 4/2002 3/2006 Kamila Havlíková Klinická studie 2002 Požadavky na hlášení v průběhu klinického hodnocení Povinnosti zkoušejícího: neprodleně (do 15 dnů) hlásit

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmologie a foniatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmologie a foniatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmologie a foniatrie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Prof.MUDr.Blanka Brůnová,

Více

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y

O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y O P T I C K É A N E O P T I C K É P O M Ů C K Y Optické pomůcky do 4x zvětšení mŧže předepsat každý oční lékař na Poukaz na brýle a optické pomůcky. Zdravotní pojišťovna hradí 100,-Kč na 5 let. Název pomŧcky:

Více

Stárnutí oka a věkem podmíněná makulární degenerace

Stárnutí oka a věkem podmíněná makulární degenerace 209 Stárnutí oka a věkem podmíněná makulární degenerace MUDr. Helena Štrofová 1, MUDr. Drahomíra Varcholová, MBA 2, MUDr. Karel Sedláček 1, MUDr. Radka Švancarová 1 1 Oční oddělení Fakultní Thomayerovy

Více

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením)

Uložena v očnici (orbita) v tukové tkáni (ochrana oka před poškozením) Otázka: Zrakové ustrojí Předmět: Biologie Přidal(a): Cllaire Je citlivé na elektromagnetické vlnění Umožňuje vnímání světla, barev, velikosti, tvaru a vzdálenosti předmětu Nejdůležitější čidlo pro orientaci

Více

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem

Geometrická optika. Optické přístroje a soustavy. převážně jsou založeny na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fyzikálním polem Optické přístroje a soustav Geometrická optika převážně jsou založen na vzájemné interakci světelného pole s látkou nebo s jiným fzikálním polem Důsledkem této t to interakce je: změna fzikáln lních vlastností

Více

13. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN

13. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN Česká oftalmologická společnost Česká vitreoretinální společnost Oční klinika FN a LF UP v Olomouci si Vás dovolují pozvat na 13. VEJDOVSKÉHO OLOMOUCKÝ VĚDECKÝ DEN Foto: Blanka Martinovská, archiv: Statutární

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Toto je presbyopie. Jedná se

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR

Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR Budoucnost brýlových čoček EyeLT - EyeLens Technology Petr Ondřík Rodenstock ČR 27. Februar 2012, Seite 1 Individuální progresivní brýlové čočky Rodenstock Impression První progresivní brýlové čočky s

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

KONTAKTOLOGICKÉ ŘEŠENÍ ZBYTKOVÉHO REFRAKČNÍHO STAVU PO REFRAKČNÍ CHIRURGII

KONTAKTOLOGICKÉ ŘEŠENÍ ZBYTKOVÉHO REFRAKČNÍHO STAVU PO REFRAKČNÍ CHIRURGII PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHV OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY KONTAKTOLOGICKÉ ŘEŠENÍ ZBYTKOVÉHO REFRAKČNÍHO STAVU PO REFRAKČNÍ CHIRURGII Bakalářská práce VYPRACOVALA: Jana Dostálová obor B5345 OPTOMETRIE

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022

Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 2022 Ukončení příjmů projektů: 30. 6. 2015 Délka trvání řešení projektů: 45 měsíců Místo realizace: Celá ČR Oblast působení: Výzkum a

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

REFRAKČNÍ OPERACE PROVÁDĚNÉ

REFRAKČNÍ OPERACE PROVÁDĚNÉ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI KATEDRA OPTIKY REFRAKČNÍ OPERACE PROVÁDĚNÉ FEMTOSEKUNDOVÝM LASEREM Diplomová práce Vypracovala: Bc. Tereza Medková N 5345 Specializace ve zdravotnictví

Více

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE

Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Komplexní léčba dětí s DMO (CP) a jinými neurogenními postiženími v LÁZNÍCH TEPLICE Smetana V., Smetana P. Klinika CLT Teplice Ortopedická klinika UK 2. LF FN v Motole Praha 5 Richard z Yorku, pozdější

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta. Biomikroskopie oka. Autor bakalářské práce: Optometrie

MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta. Biomikroskopie oka. Autor bakalářské práce: Optometrie MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Biomikroskopie oka bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: MUDr. Tomáš Jurečka, PhD. Autor bakalářské práce: Hana Kroupová Optometrie Brno 2008 Prohlašuji, že

Více

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu pacientů s venózní okluzí sítnice

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu pacientů s venózní okluzí sítnice Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu pacientů s venózní okluzí sítnice Autorský kolektiv: Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc., FEBO, MUDr. Jan Studnička, PhD. Oponenti: prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc.,

Více

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009

MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE V OČNÍ OPTICE 2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii ČVUT v Praze Carl Zeiss spol. s r.o. GEODIS BRNO s.r.o. pořádají odborný seminář MODERNÍ METODY A PŘÍSTROJE 17.9.2009 Česká společnost pro vědeckou kinematografii

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Jihlava 9 15.7.2004 Diabetologie - činnost v kraji Vysočina v roce 2003 Podkladem pro zpracování dat

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Metody preventivního vyšetřování zraku

Metody preventivního vyšetřování zraku Metody preventivního vyšetřování zraku MUDr.Anna Zobanová Úvod Vidění, neboli zrakové vnímání, je komplexní funkcí zrakového analyzátoru na všech jeho stupních tj. oka, zrakové dráhy a mozkových zrakových

Více

5.2.10 Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208

5.2.10 Oko. Př. 1: Urči minimální optickou mohutnost lidského oka. Předpoklady: 5207, 5208 5.2.0 Oko Předpoklady: 5207, 5208 Pedagogická poznámka: Obsah této hodiny se asi nedá stihnout za 45 minut, ale je možné přetahovat v další hodině, která na tuto plynule navazuje. Cílem hodiny není nahrazovat

Více

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e OSTEOPORÓZA PÁTEŘE Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e Na osteoporózou postižené páteři musíme rozlišovat dvě zásadně odlišné způsoby poškození. Bez úrazu vzniká:

Více

Kurz horské medicíny v Maroku. MUDr. Lenka Horáková

Kurz horské medicíny v Maroku. MUDr. Lenka Horáková Kurz horské medicíny v Maroku MUDr. Lenka Horáková Morocco Wilderness Medicine Expedition Wilderness Medical Training TM 19.-25. 9. 2015 I. náplň kurzu Medicínská část Alpinistická část Medicínská témata

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Stěna oční koule (bulbus oculi) se skládá ze tří vrstev:

Stěna oční koule (bulbus oculi) se skládá ze tří vrstev: 5 ÚVOD Sídlem zraku je vysoce diferencovaný orgán oko. Každá porucha jeho funkce může vést k obtížím. Takovou poruchou funkce oka mohou být např. refrakční vady. Lidé s refrakční vadou jsou nuceni používat

Více

LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM. Čtvrtek 21. 5. 2015. 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE

LÉKAŘSKÁ SEKCE ODBORNÝ PROGRAM. Čtvrtek 21. 5. 2015. 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE ODBORNÝ PROGRAM Označení: modrá - sál Conferenza oranžová - sál Bellevue Čtvrtek 21. 5. 2015 14.00-17.30 Vzdělávací kurzy pro ambulantní oftalmology BELLEVUE MUDr. Kateřina Liehneová, FEBO; MUDr. Ludmila

Více

XXII. Ústecký oftalmologický den 14. října 2011

XXII. Ústecký oftalmologický den 14. října 2011 OS ČLK Ústí nad Labem Oční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s. za organizační spolupráce BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem XXII. Ústecký oftalmologický den 14.

Více

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý)

Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Dysfunkce kloubu a kinematika pohybu (Miroslav Tichý) Toto sdělení se zamýšlí nad základní otázkou: Co ovlivňuje provedení sportovního výkonu, obecněni řečeno pohybového stereotypu? V zásadě možno odpovědět,

Více