SP840 Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SP840 Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte"

Transkript

1 SP840 Digitální projektor Uživatelská příručka Vítejte

2 Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...3 Úvod...7 Vlastnosti projektoru... 7 Obsah dodávky... 8 Vnější pohled na projektor... 9 Ovládací prvky a funkce Umístění projektoru...14 Výběr místa Získání preferované velikosti promítaného obrazu Připojování...18 Připojení počítače nebo monitoru Připojení monitoru Připojení zdrojů video signálu Připojení zdrojů signálu HDMI Provoz...25 Zapnutí projektoru Použití nabídek Zabezpečení projektoru Využití funkce hesla Přepnutí vstupu signálu Nastavení promítaného obrazu Zvětšení a hledání detailů Výběr poměru stran Optimalizace obrazu Zamčení tlačítek Zmrazení obrazu Použití ve vysoké nadmořské výšce.. 41 Nastavení zvuku Ovládání projektoru přes LAN Přizpůsobení zobrazení nabídek projektoru Vypnutí projektoru Ovládání nabídek Údržba...55 Péče o projektoru Informace o lampě Odstraňování problémů 62 Specifikace...63 Specifikace projektoru Rozměry Tabulka časování Informace o záruce a autorských právech...69 Prohlášení regulátora Obsah

3 Důležité bezpečnostní pokyny Váš projektor je navržen a testován tak, aby vyhověl nejnovějším normám pro bezpečnost informační technologie. V zájmu bezpečného používání produktu je ale důležité dodržovat pokyny uvedené v příručce a na produktu. Bezpečnostní pokyny 1. Před použitím projektoru čtěte tento návod. Uložte jej k budoucímu nahlédnutí. 2. Nedívejte se přímo do objektivu zapnutého projektoru. Intenzivní světelný paprsek může poškodit zrak. 4. V některých zemích NENÍ sít ové napětí stabilní. Projektor je navržen tak, aby bezpečně pracoval na napětí v rozsahu 100 až 240 Vstř, ale může selhat, pokud se napětí mění o více než ±10 voltů. V oblastech, kde sít ové napětí kolísá nebo vypadává, doporučujeme projektor chránit stabilizátorem napětí, přepět ovou ochranou nebo zdrojem nepřerušitelného napájení (UPS). 3. Servis svěřte kvalifikovaným servisním technikům. 5. Neblokujte projekční objektiv zapnutého projektoru jakýmikoli předměty, protože hrozí jejich rozpálení nebo i vznícení. K dočasnému vypnutí lampy stiskněte BLANK na projektoru nebo dálkovém ovládání. Důležité bezpečnostní pokyny 3

4 Bezpečnostní pokyny (pokračování) 6. Lampa se během provozu extrémně zahřívá. Před vyjmutím sestavy lampy za účelem výměny nechte projektor přibližně 45 minut chladnout. 9. Produkt nestavte na nestabilní stojan, vozík nebo stolek. Hrozí pád produktu a vážné poškození. 7. Nepoužívejte lampu déle, než je jmenovitá životnost. Delší používání lampy může ve vzácných případech způsobit i její výbuch. 10. Nepokoušejte se projektor rozebírat. V produktu jsou nebezpečná napětí, která mohou při doteku částí pod napětím vést až k úmrtí. Jedinou vyměnitelnou součástí je lampa, která je pod samostatně snímatelným krytem. V žádném případě nesnímejte jiné kryty. Servis svěřte kvalifikovaným servisním technikům. 8. Před výměnou lampy nebo elektronických součástek odpojte projektor od elektrické sítě. 11. Při zapnutí projektoru může z ventilační mřížky vycházet horký vzduch a zápach. Jedná se o normální jev, nejde o závadu. 4 Důležité bezpečnostní pokyny

5 Bezpečnostní pokyny (pokračování) 12. Projektor neumist ujte do následujících prostředí. - Na špatně větrané nebo stísněné místo. Okolo projektoru musí být nejméně 50 cm volného místa a neomezovaný průtok vzduchu. - Na místa, kde je zvýšená teplota, například do auta na slunci se zavřenými okny. - Na místa, kde je zvýšená vlhkost, prašnost nebo kouř z cigaret - hrozí znečištění optických součástí, zkrácení životnosti projektoru a snížení jasu obrazu. 13. Neblokujte ventilační otvory. - Projektor nestavte na deku, koberec nebo jiný měkký povrch. - Projektor nezakrývejte látkou nebo jiným materiálem. - Neumist ujte hořlavé materiály k projektoru. V případě zakrytí ventilačních otvorů může přehřátí projektoru vést až k požáru. 14. Projektor vždy při používání umístěte na rovný povrch. - Nenaklánějte jej při použití o více než 10 stupňů vlevo či vpravo a o více než 15 stupňů dopředu či dozadu. Pokud projektor není vyrovnán, hrozí porucha nebo poškození lampy. - Na místa poblíž požárních alarmů. - Na místa s teplotou okolí vyšší než 35 C. - Na místa s nadmořskou výškou nad 3000 m m 15. Nestavte projektor na zadní stranu. Hrozí převrácení projektoru s poraněním nebo poškozením projektoru. 0 m Důležité bezpečnostní pokyny 5

6 Bezpečnostní pokyny (pokračování) 16. Na projektor nestoupejte a neumist ujte na něj předměty. Kromě pravděpodobného fyzického poškození projektoru hrozí nehoda s možným poraněním. 17. Neumist ujte kapaliny k projektoru ani na něj. Kapaliny vniknuvší do projektoru mohou způsobit poruchu. V případě namočení projektoru jej odpojte od napájecí zásuvky a volejte servis BenQ. 18. Tento produkt dokáže převracet obraz při instalaci na stropní držák. K upevnění projektoru využijte vždy stropní montážní sadu BenQ a zajistěte správné upevnění. Stropní montáž projektoru Chceme, aby vám používání projektoru BenQ přinášelo radost, proto přinášíme tato bezpečnostní upozornění aby nedošlo k škodám na zdraví a majetku. Pokud chcete projektor instalovat na strop, silně doporučujeme použít správnou stropní montážní sadu BenQ a zajistit bezpečné a spolehlivé upevnění. Při použití jiné stropní montážní sady než BenQ hrozí pád projektoru při nesprávném upevnění a použití nesprávného průměru nebo délky šroubů. Stropní montážní sadu BenQ můžete zakoupit tam, kde jste zakoupili projektor. Společnost BenQ doporučuje též zakoupení samostatného lankového zámku Kensington a jeho spolehlivé upevnění k otvoru pro zámek Kensington na projektoru a k základně montážního držáku. Tak projektor zabezpečíte proti krádeži a též pomocně proti pádu v případě uvolnění montážního držáku. 6 Důležité bezpečnostní pokyny

7 Úvod Vlastnosti projektoru Projektor využívá vysoce výkonnou projekční optiku a uživatelský příjemný design, s vysokou spolehlivostí a snadným ovládáním. Projektor nabízí následující funkce. Rychlé automatické hledání připojeného signálu Volitelná ochrana heslem 3d správa barev umožňující úpravu barev dle vašich potřeb Volitelné rychlé chlazení rychleji zchladí projektor Automatické nastavení jedním tlačítkem pro nejlepší kvalitu obrazu Digitální korekce lichoběžníkového zkreslení obrazu Nastavitelné vyvážení barev pro zobrazení dat/videa Projekční lampa s vysokým jasem Schopnost zobrazit 1,07 miliardy barev Nabídky v obrazu (OSD) ve více jazycích Přepínatelný normální a úsporný režim snižující spotřebu energie Slučitelnost s HDTV signálem (YPbPr) Velmi kvalitní objektiv s ručním zoomem Zabudované reproduktory přehrávají smíchaný mono signál při zapojení vstupu Výkonná funkce AV pro velmi kvalitní video obraz Slučitelnost HDCP Dva vstupy HDMI (v1.3) Autom. korekce lichoběžníkového zkreslení pro automatickou opravu zkreslení Zdánlivý jas promítaného obrazu závisí na okolním osvětlení, nastavení kontrastu/jasu vstupního signálu a také klesá s projekční vzdálenosti. Postupem času jas lampy klesá a může se měnit v rámci specifikací výrobce. To je normální, očekávaný proces. Úvod 7

8 P/N: 4J.J2N Obsah dodávky Pečlivě vybalte a zkontrolujte součásti, zda nic nechybí. Pokud něco chybí, kontaktujte obchod, kde jste produkt zakoupili. Standardní příslušenství Dodávané příslušenství je uzpůsobeno konkrétní oblasti a může se lišit od obrázku. SP840 Standardní dálkové ovládání Jen pro japonský model Projektor Dálkové ovládání s baterií (UK) (US) (KOREA) (CHINA) (AU) (JAPAN) (EU) Napájecí kabel VGA kabel SP840 Digital Projector Quick Start Guide Rychlý úvod Uživatelská příručka na CD Záruční list* Měkké pouzdro Volitelné příslušenství 1. Sada náhradní lampy 2. Stropní montážní sada 3. Kabel RS-232 *Záruční list je dodáván jen v některých oblastech. Podrobné informace vám poskytne prodejce. 8 Úvod

9 Vnější pohled na projektor Přední/horní strana Ventilační otvor (horký vzduch) 2. Kryt lampy 3. Uvolňovací tlačítko 4. Projekční objektiv 5. Vnější ovládací panel (Podrobnosti viz "Projektor" na straně 10.) 6. Ventilační otvor (studený vzduch) 7. Kroužek ostření a zoomu 8. Přední snímač IR dálkového ovládání 3 4 SP Zadní/dolní strana Konektor sít ového kabelu 10. USB konektor 11. Vstupní konektory COMPONENT 12. Vstupní konektor S-VIDEO 13. Vstupní konektor VIDEO 14. Výstupní konektor MONITOR 15. Vstupní konektor AUDIO 16. Vstupní konektor COMPUTER 17. Vstupní konektor HDMI Vstupní konektor HDMI V TRIGGER (pro motor plátna 12 Vss 200 ma) 20. Zámek Kensington proti krádeži 21. Zadní nastavovací nožka 22. AUDIO reproduktor 23. IR přijímač 24. AUDIO vstupní konektor (pravý) 25. AUDIO vstupní konektor (levý) 26. Ovládací port RS Výstupní konektor AUDIO 28. Uvolňovací nožka 29. LAN Úvod 9

10 Ovládací prvky a funkce Projektor Kontrolka LAMP (Lampa) Signalizuje stav lampy. Svítí nebo bliká, pokud má lampa problém. Podrobnosti viz "Indikátory" na straně Kontrolka POWER (Napájení) Svítí nebo bliká, pokud je projektor zapnut. Podrobnosti viz "Indikátory" na straně Kontrolka TEMP (Teplota) Svítí červeně při přehřátí projektoru. Podrobnosti viz "Indikátory" na straně POWER Přepnutí projektoru do pohotovostního režimu a zapnutí. Podrobnosti viz "Zapnutí projektoru" na straně 25 a "Vypnutí projektoru" na straně NABÍDKA/KONEC Zapne nabídky v obrazu (OSD). Návrat do předchozí nabídky OSD, opuštění nabídky a uložení nastavení. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně REŽIM/ENTER Výběr dostupného režimu nastavení obrazu. Podrobnosti viz "Výběr režimu zobrazení" na straně 34. Provede položku nabídky v obrazu (OSD). Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně Levý/ Spustí funkci INFORMACE. 8. BLANK Skryje obraz. Podrobnosti viz "Skrytí obrazu" na straně Kroužek ostření/zoomu Slouží k úpravě promítaného obrazu. Podrobnosti viz "Doladění velikosti a čistoty obrazu" na straně Tlačítka Lichoběžníkové zkreslení/ šipky ( / Nahoru, / Dolů) Ruční úprava zkreslení obrazu při šikmé projekci. Podrobnosti viz "Korekce lichoběžníkového zkreslení" na straně AUTOMATICKY Automatické určení nejlepšího načasování obrazového signálu. Podrobnosti viz "Automatické nastavení obrazu" na straně Vpravo/ Aktivuje zámek kláves panelu Podrobnosti viz "Zamčení tlačítek" na straně 40. Při zobrazení nabídky v obrazu (OSD) mají tlačítka #7, #10 a #12 funkci směrových šipek k výběru položek nabídky za účelem výběru položek menu a provádění nastavení. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně ZDROJ Zobrazení pruhu výběru zdroje. Podrobnosti viz "Přepnutí vstupu signálu" na straně Úvod

11 Dálkové ovládání Standardní dálkové ovládání 1. Laser (pouze standardní dálkové ovládání) Slouží jako ukazovátko. NEMIŘTE DO OČÍ 2. POWER Přepnutí projektoru do pohotovostního režimu a zapnutí. Podrobnosti viz "Zapnutí projektoru" na straně 25 a "Vypnutí projektoru" na straně Enter Potvrzovací tlačítko při USB připojení k PC. 4. Šipka vlevo Šipka vlevo při USB připojení k PC. 5. Dolů Šipka dolů při USB připojení k PC. 6. PAGE UP O stránku nahoru při USB připojení k PC. Podrobnosti viz "Dálkové přepínání stránek" na straně 39. Jen pro japonský model 7. Kurzor nahoru Pohyb a změna nastavení v OSD. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně Šipka vlevo Pohyb a změna nastavení v OSD. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně Kurzor dolů Pohyb a změna nastavení v OSD. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně Tlačítka KEYSTONE ( / ) Ruční úprava zkreslení obrazu při šikmé projekci. Podrobnosti viz "Korekce lichoběžníkového zkreslení" na straně STATUS Otevře nabídku OSD STATUS (objeví se jen při rozpoznání vstupního zařízení). Úvod 11

12 12. MENU Zapne nabídky v obrazu (OSD). Návrat do předchozí nabídky OSD, opuštění nabídky a uložení nastavení. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně AUTOMATICKY Automatické určení nejlepšího načasování obrazového signálu. Podrobnosti viz "Automatické nastavení obrazu" na straně ZDROJ Zobrazení pruhu výběru zdroje. Podrobnosti viz "Přepnutí vstupu signálu" na straně IR vysílač Vysílá signály k projektoru. 16. Stavová LED Svítí při použití dálkového ovládání. 17. LASER/REŽIM LASER: Stiskem ovládáte ukazovátko. REŽIM: Výběr vhodného režimu předvolby pro okolní prostředí. 18. Nahoru Šipka nahoru při USB připojení k PC. 19. Vpravo Šipka vpravo při USB připojení k PC. 20. PAGE DOWN O stránku dolů při USB připojení k PC. Podrobnosti viz "Dálkové přepínání stránek" na straně Šipka vpravo Pohyb a změna nastavení v OSD. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně OK Změna nastavení v OSD. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně HLASITOST +/- Nastavení hlasitosti. Podrobnosti viz "Nastavení zvuku" na straně 41 a NĚMÝ Vypnutí zabudovaného reproduktoru. 25. PRÁZDNÝ Skryje obraz. 26. ZOOM+ Zvětšení. 27. ZOOM- Zmenšení. 28. ZMRAZIT Zmrazí/rozpohybuje obraz. Podrobnosti viz "Zmrazení obrazu" na straně 41. Ovládání laserového ukazovátka LASER je prezentační pomůcka pro profesionály. Vysílá červené světlo při stisku tlačítka, kontrolka rovněž svítí červeně. Laserový paprsek je viditelný. Je nutno stisknout a přidržet tlačítko LASER, pokud má svítit. Zabraňte expozici Z tohoto otvoru vychází laserové záření Nedívejte se do výstupního okénka laseru a nesvit te laserem na sebe ani na ostatní. Před použitím dálkového ovládání čtěte varování na jeho zadní straně. Laserové ukazovátko není hračka. Rodiče si musí být vědomi nebezpečí představovaného energií laseru a uchovávat dálkové ovládání mimo dosah dětí. 12 Úvod

13 Přibl. ±15 Přibl. ±15 SP840 Dosah dálkového ovládání Snímač infračerveného (IR) dálkového ovládání je na přední a zadní straně projektoru. Dálkové ovládání funguje jen v kuželu s vrcholovým úhlem 30 stupňů od kolmice k okénku IR snímače dálkového ovládání na projektoru. Vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a snímačem nesmí překročit 7 metrů. Zajistěte, aby mezi dálkovým ovládáním a IR snímačem na projektoru nebyly překážky, které by bránily přenosu infračerveného signálu. Výměna baterie v dálkovém ovládání 1. Sejměte kryt prostoru pro baterie odsunutím krytu ve směru šipky. 2. Vložte dodávané baterie s dodržením polarity (+/-) dle obrázku. 3. Vrat te kryt na místo. Zabraňte působení nadměrného horka a vlhkosti. Při nesprávném vložení baterie hrozí její poškození. Nahrazujte jen stejným nebo ekvivalentním typem dle doporučení výrobce baterie. Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce baterie. Baterii neházejte do ohně. Hrozí výbuch. Pokud je baterie vybitá nebo dálkové ovládání nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii, aby nedošlo k poškození dálkového ovládání únikem elektrolytu z baterie. Úvod 13

14 Umístění projektoru Výběr místa Výběr místa pro instalaci může být ovlivněn půdorysem místnosti nebo vaší preferencí. Uvažte polohu a velikost plátna, umístění vhodné napájecí zásuvky a také polohu a vzdálenost mezi projektorem a zbytkem systému. Projektor je navržen pro instalaci do jedné ze čtyř poloh. 1. Stolek vpředu Vyberte umístění projektoru tak, že projektor položíte na stůl před plátno. To je nejjednodušší způsob, jak rychle použít a přenášet projektor. 2. Strop vpředu Vyberte umístění projektoru zavěšeného ze stropu před plátnem. K montáži projektoru na strop zakupte stropní montážní sadu pro projektor BenQ od vašeho prodejce. Po zapnutí projektoru nastavte Strop vpředu v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU: Základní > Umístění projektoru. 3. Stolek vzadu Vyberte umístění projektoru tak, že projektor položíte na stůl za plátno. Upozorňujeme, že potřebujete zvláštní plátno pro zadní projekci. Po zapnutí projektoru nastavte Stolek vzadu v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU: Základní > Umístění projektoru. 4. Strop vzadu Vyberte umístění projektoru zavěšeného ze stropu za plátnem. Upozorňujeme, že při tomto umístění projektoru potřebujete zvláštní plátno pro zadní projekci a stropní montážní sadu pro projektor BenQ. Po zapnutí projektoru nastavte Strop vzadu v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU: Základní > Umístění projektoru. *Nastavení polohy projektoru: 1. Stiskněte NABÍDKA/KONEC na projektoru nebo dálkovém ovládání a potom opakovaným stisknutím / označte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU: Základní. 2. Stiskem / zvýrazněte Pozice projektoru a stiskněte /, až se zobrazí správná pozice. 14 Umístění projektoru

15 Získání preferované velikosti promítaného obrazu Velikost promítaného obrazu určuje vzdálenost objektivu projektoru od plátna, nastavení zoomu (pokud je k dispozici) a formát videa. Přirozený poměr stran je 16:9. SP840 dokáže promítat neoříznutý obraz 16:9 (širokoúhlý). Poměr stran obrazu 4:3 přehrávaný projektorem 16:9 Poměr stran obrazu 16:9 převedený na zobrazení 4:3 Projektor musí být vždy umístěn do vodorovné roviny (například na stole) a osa objektivu musí být kolmá na plátno (90 ) přesně před vodorovným středem plátna. Tím se zabrání zkreslení obrazu vlivem šikmé projekce (nebo projekce na šikmou plochu). Moderní digitální projektory nepromítají obraz přímo před sebe (jako klasické filmové promítačky). Místo toho jsou navrženy tak, aby promítaly obraz mírně nad vodorovnou rovinu projektoru. To je proto, aby je stačilo položit na stůl a promítat dopředu a nahoru na plátno, jehož dolní okraj je nad okrajem stolu (a aby tak všichni v místnosti viděli celý obraz). Při montáži projektoru na strop je nutno otočit jej vzhůru nohama, aby promítal obraz mírně pod sebe. Na schématu na stránce 17, vidíte, že tento typ promítání se vyznačuje svislým posunem dolního okraje obrazu vůči vodorovné rovině projektoru. Při montáži na strop se totéž týká horního okraje promítaného obrazu. Pokud je projektor umístěn dál od plátna, promítaný obraz se zvětší a současně se zvětší svislý posun obrazu. Při určování umístění projektoru a plátna musíte zohlednit nejen velikost promítaného obrazu, ale také jeho svislý posun, přičemž obojí roste s promítací vzdáleností. Společnost BenQ připravila tabulku velikosti pláten, podle níž určíte ideální polohu projektoru. Viz "Rozměry obrazu SP840" na straně 17 v závislosti na používaném projektoru. Musíte zvážit dva rozměry, kolmou vodorovnou vzdálenost středu plátna (projekční vzdálenost) a svislý posun projektoru oproti vodorovnému okraji plátna (offset). Umístění projektoru 15

16 Jak určit polohu projektoru při dané velikosti plátna 1. Vyberte velikost plátna. 2. V tabulce vyhledejte nejbližší velikost plátna v levém sloupci označeném "Plátno 16:9". Po tomto řádku jeďte doprava a vyhledejte odpovídající průměrnou vzdálenost plátna ve sloupci označeném "Průměr". Toto je projekční vzdálenost. 3. Ve stejném řádku jeďte dále doprava a zaznamenejte si hodnotu "Svislý offset v mm". Tím určíte konečný svislý offset projektoru oproti okraji plátna. 4. Doporučujeme umístit projektor na kolmici od středu plátna ve vodorovném směru, ve vzdálenosti určené výše v kroku 2 a s offsetem určeným výše v kroku 3. Příklad: pokud používáte plátno 305 cm, průměrná projekční vzdálenost je 4646 mm při svislém offsetu 448 mm. Pokud projektor umístíte jinam než do doporučené polohy, musíte jej naklonit nahoru nebo dolů, abyste dostali střed obrazu na střed plátna. V takovém případě dojde k jistému zkreslení obrazu. Využijte Korekci lichoběžníkového zkreslení obrazu. Podrobnosti viz "Korekce lichoběžníkového zkreslení" na straně 31. Jak určit polohu projektoru při dané vzdálenosti plátna Tuto metodu můžete využít, pokud jste zakoupili projektor a chcete zjistit, jaká velikost plátna se hodí do vaší místnosti. Maximální velikost plátna je omezena fyzickým prostorem v místnosti. 1. Změřte vzdálenost mezi projektorem a místem, kam chcete umístit plátno. Toto je projekční vzdálenost. 2. V tabulce vyhledejte nejbližší průměrnou vzdálenost plátna ve sloupci označeném "Průměr". Pokud jsou v tabulce min. a max. hodnoty, zkontrolujte, zda je vámi změřená vzdálenost mezi hodnotami min. a max. vzdálenosti uvedenými před a za hodnotou průměrné vzdálenosti. 3. Po tomto řádku jeďte doleva a vyhledejte odpovídající úhlopříčku plátna. To je velikost promítaného obrazu při dané projekční vzdálenosti. 4. Ve stejném řádku jeďte doprava a zaznamenejte si hodnotu "Svislý offset v mm". Tím určíte konečný svislý offset projektoru oproti okraji plátna. Příklad: změřili jste projekční vzdálenost 4,0 m (4000 mm), nejbližší hodnota ve sloupci "Průměr" je 3872 mm. Tento řádek uvádí požadovanou velikost plátna 254 cm. 16 Umístění projektoru

17 Rozměry obrazu SP840 Nahlédnutím do "Rozměry" na straně 64 zjistěte polohu středu objektivu projektoru a pak vypočtěte vhodnou polohu. Maximální zoom Minimální zoom Plátno Střed objektivu Svislý offset Projekční vzdálenost Doporučená projekční Plátno 16:9 vzdálenost od plátna v mm úhlopříčka Šířka Výška Min. Max. délka Průměr délka Palce mm mm mm (při max. (při min. zoomu) zoomu) Svislý offset v mm Tyto údaje jsou s tolerancí 5% vlivem odchylek parametrů optických součástí. Společnost BenQ doporučuje v případě, že budete projektor montovat na místo, fyzicky vyzkoušet velikost obrazu a projekční vzdálenost před tím, než projektor upevníte na místo, abyste mohli zohlednit optické vlastnosti projektoru. Tak určíte přesnou polohu montáže ideálně vhodnou pro vaši instalaci. Umístění projektoru 17

18 Připojování Při připojování zdroje signálu k projektoru nezapomeňte: 1. Vypnout všechna zařízení před připojováním. 2. Použít správné signálové kabely pro každý zdroj. 3. Přesvědčit se o zasunutí konektorů až na doraz. Níže uvedená připojení mohou vyžadovat kabely, které s projektorem nejsou dodávány (viz "Obsah dodávky" na straně 8). Kabely zakoupíte v obchodech s elektronikou. Připojení počítače nebo monitoru Připojení počítače Na projektoru je vstup VGA umožňující připojení počítačů slučitelných s IBM i počítačů Macintosh. K připojení starých počítačů Macintosh potřebujete adaptér Mac (volitelné příslušenství). Navíc můžete projektor s počítačem propojit USB kabelem, abyste mohli měnit stránky v aplikaci na PC nebo notebooku. Propojení projektoru s přenosným nebo stolním počítačem: Kabelem VGA: Kabelem HDMI: 1. Jeden konec kabelu VGA připojte ke konektoru D-Sub výstupu počítače. Druhý konec kabelu VGA připojte ke vstupu COMPUTER (Počítač) na projektoru. Počítač musí být vybaven výstupem HDMI. 1. Jeden konec kabelu HDMI připojte ke konektoru HDMI výstupu počítače. Druhý konec kabelu připojte ke vstupu HDMI na projektoru. 2. Pokud chcete využívat dálkové ovládání změny stránky, připojte větší konektor kabelu USB k portu USB na počítači a menší konec ke konektoru (USB) na projektoru. Podrobnosti viz Viz "Dálkové přepínání stránek" na straně Pokud chcete v prezentaci využít reproduktory projektoru (smíchané mono), propojte vhodným kabelem audio výstup počítače a konektor ZVUK projektoru. Po propojení lze zvuk ovládat z nabídky v obrazu (OSD) projektoru. Podrobnosti viz "Nastavení zvuku" na straně 53. Celkové schéma propojení: USB kabel 2. Audio kabel 3. VGA kabel 4. HDMI kabel Řada notebooků nezapne externí výstup videa, pokud je připojena k projektoru. Vnější zobrazení se obvykle zapíná/vypíná kombinací kláves FN + F3 nebo tlačítkem CRT/LCD. Najděte na notebooku tlačítko CRT/LCD nebo funkční klávesu označenou symbolem monitoru. Stiskněte současně klávesu FN a označenou funkční klávesu. Klávesovou kombinaci pro váš notebook najdete v jeho dokumentaci. 18 Připojování

19 Připojení monitoru Pokud chcete prezentaci sledovat na monitoru a současně promítat, můžete připojit výstup MONITOR OUT k vnějšímu monitoru kabelem VGA nebo VGA na DVI-A podle následujících pokynů. Propojení projektoru s monitorem: Kabelem VGA: Kabelem VGA na DVI-A: 1. Připojte projektor k počítači dle popisu v sekci "Připojení počítače" na straně 18. Výstup MONITOR OUT funguje jen pokud je připojen signál ke vstupu COMPUTER projektoru. Ujistěte se, že je ke vstupu COMPUTER projektoru připojen počítač. 2. Jeden konec kabelu VGA (s projektorem je dodáván jen jeden) připojte ke konektoru D-Sub vstupu monitoru. 3. Druhý konec kabelu připojte k výstupu MONITOR OUT na projektoru. Celkové schéma propojení: Monitor musí být vybaven vstupem DVI. 1. Připojte projektor k počítači dle popisu v sekci "Připojení počítače" na straně 18. Výstup MONITOR OUT funguje jen pokud je připojen signál ke vstupu COMPUTER projektoru. Ujistěte se, že je ke vstupu COMPUTER projektoru připojen počítač. 2. Jeden konec kabelu VGA na DVI-A připojte ke konektoru DVI vstupu monitoru. 3. Druhý konec kabelu připojte k výstupu MONITOR OUT na projektoru. Notebook nebo stolní počítač 1. VGA kabel 2. Kabel VGA na DVI-A 2. VGA kabel 2 2 (DVI) nebo 1 (VGA) Připojování 19

20 Připojení zdrojů video signálu K projektoru můžete připojit různé zdroje video signálu, vybavené některým z níže uvedených výstupů: HDMI Komponentní video S-Video Video (kompozitní) Stačí projektor připojit ke zdroji video signálu jednou z výše uvedených metod, každá z nich ale nabízí jinou kvalitu obrazu. Vybraný způsob připojení nejspíš bude záviset na dostupnosti odpovídajících konektorů na projektoru i zdroji video signálu, jak je popsáno níže: Nejlepší kvalita obrazu Nejlepším způsobem připojení video signálu je HDMI. Pokud je zdroj signálu vybaven konektorem HDMI, můžete si užít kvalitu nekomprimovaného digitálního videa. Postup připojení projektoru ke zdroji signálu HDMI viz "Připojení zdrojů signálu HDMI" na straně 21 s dalšími podrobnostmi. Pokud není k dispozici signál HDMI, další v pořadí kvality je komponentní video (nezaměňovat s kompozitním video signálem). Digitální TV tunery a přehrávače DVD přirozeně podporují komponentní video, proto tyto výstupy využívejte vždy, když jsou k dispozici, kvalita je vyšší než u signálů S-Video nebo (kompozitní) video. Postup připojení projektoru ke zdroji komponentního signálu viz "Připojení zdrojů komponentního video signálu" na straně 22. Lepší kvalita obrazu S-Video poskytuje kvalitnější analogový video signál než standardní kompozitní Video. Pokud má zdroj signálu výstupy Video i S-Video, využijte výstup S-Video. Nejnižší kvalita obrazu Kompozitní video je analogový standard videa, poskytující přijatelný, ale zdaleka ne optimální obraz, jde o nejméně kvalitní přenos ze všech zde popsaných možností. Postup připojení projektoru ke zdroji signálu S-Video a Video viz "Připojení zdrojů S-Video signálu" na straně 23 a "Připojení zdrojů kompozitního video signálu" na straně 24. Připojení zvuku Projektor je vybaven zabudovaným monofonním reproduktorem, vhodným pouze k základnímu přehrávání zvuku při obchodních prezentacích. Není určen k reprodukci stereofonního signálu očekávaného v aplikacích domácího kina. Případný vstupní stereo signál je smíchán na jeden monofonní kanál a ten je přehráván reproduktorem projektoru. 20 Připojování

21 Připojení zdrojů signálu HDMI Projektor je vybaven vstupem HDMI, k němuž lze připojit zařízení s výstupem HDMI, například přehrávač DVD, DTV tuner nebo zobrazovač. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) podporuje přenos nekomprimovaných obrazových dat mezi slučitelnými zařízeními, jako jsou DTV tunery, přehrávače DVD a zobrazovače, jedním kabelem. Nabízí čistě digitální obraz a zvuk. Prozkoumejte zdrojové zařízení a určete, zda má volný konektor HDMI výstupu. Pokud ano, můžete pokračovat v tomto postupu. Pokud ne, musíte znovu zvážit, jaký způsob připojení využijete. Propojení projektoru se zdrojem HDMI signálu: 1. Jeden konec kabelu HDMI připojte ke konektoru HDMI výstupu zdroje signálu. Druhý konec kabelu připojte ke vstupu HDMI na projektoru. Po propojení lze zvuk ovládat z nabídky v obrazu (OSD) projektoru. Podrobnosti viz "Nastavení zvuku" na straně 53. Celkové schéma propojení: AV zařízení HDMI HDMI kabel HDMI Ve výjimečném případě, pokud připojíte projektor k DVD přehrávači a promítaný obraz má nesprávné barvy, nastavte vhodný Prostor barev (RGB/SDTV/HDTV). Podrobnosti viz "Změna barevného prostoru" na straně 29. Pokud po propojení není detekován signál, vypněte Rychlé automatické hledání v nabídce ZDROJ. Podrobnosti viz "Přepnutí vstupu signálu" na straně 29. Připojování 21

22 Připojení zdrojů komponentního video signálu Prozkoumejte zdrojové zařízení a určete, zda má volné konektory komponentního výstupu. Pokud ano, můžete pokračovat v tomto postupu. Pokud ne, musíte znovu zvážit, jaký způsob připojení využijete. Propojení projektoru se zdrojem komponentního video signálu: 1. Připojte kabely komponentního videa ke 3 konektorům RCA výstupu Component Video na zdroji video signálu. Barvy konektorů na kabelu musí odpovídat barvám konektorů na zařízení: zelená na zelenou, modrá na modrou, červená na červenou. 2. Druhý konec kabelu komponentního videa připojte ke vstupu COMPONENT na projektoru. Barvy konektorů na kabelu musí odpovídat barvám konektorů na projektoru: zelená na zelenou, modrá na modrou, červená na červenou. Propojení projektoru se zdrojem audio signálu: 1. Jeden konec vhodného audio kabelu připojte k výstupu L/R zdroje AV signálu. Druhý konec kabelu připojte ke vstupu L/R na projektoru. Po propojení lze zvuk ovládat z nabídky v obrazu (OSD) projektoru. Podrobnosti viz "Nastavení zvuku" na straně 41. Celkové schéma propojení: AV zařízení Komponentní video kabel Audio kabel Pokud se po zapnutí projektoru a výběru správného zdroje signálu neobjeví obraz, zkontrolujte, zda je zdroj video signálu zapnut a zda správně funguje. Zkontrolujte také správnost připojení signálových kabelů. Pokud jste již propojili zdroj komponentního signálu s projektorem kabelem HDMI, nemusíte připojovat kabely komponentního videa, protože byste tak přenášeli druhý signál nižší kvality. Podrobnosti viz "Připojení zdrojů video signálu" na straně Připojování

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití DATAPROJEKTOR XJ-V1 CS Návod k použití Nezapomeňte si přečíst Bezpečnostní pokyny a Pokyny týkající se obsluhy v dokumentaci Průvodce nastavením a ujistěte se, že výrobek používáte správně. Návod si dobře

Více

Instalace...12 Připojení projektoru...12

Instalace...12 Připojení projektoru...12 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Projektor PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Uživatelská příručka Modely PA522U, PA572W, PA622X, PA621U, PA671W a PA721X nejsou distribuovány v Severní

Více

LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze

LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze LCD projektor NP1000/NP2000 Návod k obsluze NEC Viewtechnology, Ltd. 2006 První vydání březen 2006 Česká verze manuálu - překlad: mgr. Iveta Habětínová, 07/2006 Digital Light Processing a DLP jsou zapsané

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10)

Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10) Obsah Dálkové a televizní ovládání a indikátory Přehled dálkového ovládání...(3) Přehled tlačítek a indikátorů televizoru...(10) Sledování televize Sledování televize...(15) Používání digitálního elektronického

Více

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF

LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF LCD TV with LED Backlight 32 VLE 4304 BF CZ Obsah -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Nastavení

Více

Oznámení o digitálním televizním vysílání. Upozornění týkající se statických obrázků. Zabezpečení prostoru instalace

Oznámení o digitálním televizním vysílání. Upozornění týkající se statických obrázků. Zabezpečení prostoru instalace Obrázky a ilustrace v tomto návodu k použití slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění. Oznámení

Více

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O.

19 TV. Operation Manual. Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Operation Manual Model: LED19D2000H CHANGHONG EUROPE ELECTRIC S.R.O. Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7, Czech Republic Tel: 0042 (0) 242408849 Fax: 0042 (0) 220951190 Service E-mail: info@changhongeurope.cz

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Copy right 2004 Všechna Práva Vyhrazena Notebook Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung. E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavení kanálů Základní nastavení

Více

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD

TELEVIZOR A MONITOR LED LCD ČESKY NÁVOD K OBSLUZE TELEVIZOR A MONITOR LED LCD Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. MODELY TELEVIZORU A MONITORU LED LCD M080D M80D

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA Register your product and get support at www.philips.com/welcome CS UŽIVATELSKÁ PŘĺRUČKA www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000205 0.07 pro Minute België/Belgique 078250145 0.06 Per minuut/par

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme vám za zakoupení digitálního fotoaparátu Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a uložte

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung. E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Obsah Nastavení kanálů Základní nastavení

Více