SP840 Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SP840 Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte"

Transkript

1 SP840 Digitální projektor Uživatelská příručka Vítejte

2 Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...3 Úvod...7 Vlastnosti projektoru... 7 Obsah dodávky... 8 Vnější pohled na projektor... 9 Ovládací prvky a funkce Umístění projektoru...14 Výběr místa Získání preferované velikosti promítaného obrazu Připojování...18 Připojení počítače nebo monitoru Připojení monitoru Připojení zdrojů video signálu Připojení zdrojů signálu HDMI Provoz...25 Zapnutí projektoru Použití nabídek Zabezpečení projektoru Využití funkce hesla Přepnutí vstupu signálu Nastavení promítaného obrazu Zvětšení a hledání detailů Výběr poměru stran Optimalizace obrazu Zamčení tlačítek Zmrazení obrazu Použití ve vysoké nadmořské výšce.. 41 Nastavení zvuku Ovládání projektoru přes LAN Přizpůsobení zobrazení nabídek projektoru Vypnutí projektoru Ovládání nabídek Údržba...55 Péče o projektoru Informace o lampě Odstraňování problémů 62 Specifikace...63 Specifikace projektoru Rozměry Tabulka časování Informace o záruce a autorských právech...69 Prohlášení regulátora Obsah

3 Důležité bezpečnostní pokyny Váš projektor je navržen a testován tak, aby vyhověl nejnovějším normám pro bezpečnost informační technologie. V zájmu bezpečného používání produktu je ale důležité dodržovat pokyny uvedené v příručce a na produktu. Bezpečnostní pokyny 1. Před použitím projektoru čtěte tento návod. Uložte jej k budoucímu nahlédnutí. 2. Nedívejte se přímo do objektivu zapnutého projektoru. Intenzivní světelný paprsek může poškodit zrak. 4. V některých zemích NENÍ sít ové napětí stabilní. Projektor je navržen tak, aby bezpečně pracoval na napětí v rozsahu 100 až 240 Vstř, ale může selhat, pokud se napětí mění o více než ±10 voltů. V oblastech, kde sít ové napětí kolísá nebo vypadává, doporučujeme projektor chránit stabilizátorem napětí, přepět ovou ochranou nebo zdrojem nepřerušitelného napájení (UPS). 3. Servis svěřte kvalifikovaným servisním technikům. 5. Neblokujte projekční objektiv zapnutého projektoru jakýmikoli předměty, protože hrozí jejich rozpálení nebo i vznícení. K dočasnému vypnutí lampy stiskněte BLANK na projektoru nebo dálkovém ovládání. Důležité bezpečnostní pokyny 3

4 Bezpečnostní pokyny (pokračování) 6. Lampa se během provozu extrémně zahřívá. Před vyjmutím sestavy lampy za účelem výměny nechte projektor přibližně 45 minut chladnout. 9. Produkt nestavte na nestabilní stojan, vozík nebo stolek. Hrozí pád produktu a vážné poškození. 7. Nepoužívejte lampu déle, než je jmenovitá životnost. Delší používání lampy může ve vzácných případech způsobit i její výbuch. 10. Nepokoušejte se projektor rozebírat. V produktu jsou nebezpečná napětí, která mohou při doteku částí pod napětím vést až k úmrtí. Jedinou vyměnitelnou součástí je lampa, která je pod samostatně snímatelným krytem. V žádném případě nesnímejte jiné kryty. Servis svěřte kvalifikovaným servisním technikům. 8. Před výměnou lampy nebo elektronických součástek odpojte projektor od elektrické sítě. 11. Při zapnutí projektoru může z ventilační mřížky vycházet horký vzduch a zápach. Jedná se o normální jev, nejde o závadu. 4 Důležité bezpečnostní pokyny

5 Bezpečnostní pokyny (pokračování) 12. Projektor neumist ujte do následujících prostředí. - Na špatně větrané nebo stísněné místo. Okolo projektoru musí být nejméně 50 cm volného místa a neomezovaný průtok vzduchu. - Na místa, kde je zvýšená teplota, například do auta na slunci se zavřenými okny. - Na místa, kde je zvýšená vlhkost, prašnost nebo kouř z cigaret - hrozí znečištění optických součástí, zkrácení životnosti projektoru a snížení jasu obrazu. 13. Neblokujte ventilační otvory. - Projektor nestavte na deku, koberec nebo jiný měkký povrch. - Projektor nezakrývejte látkou nebo jiným materiálem. - Neumist ujte hořlavé materiály k projektoru. V případě zakrytí ventilačních otvorů může přehřátí projektoru vést až k požáru. 14. Projektor vždy při používání umístěte na rovný povrch. - Nenaklánějte jej při použití o více než 10 stupňů vlevo či vpravo a o více než 15 stupňů dopředu či dozadu. Pokud projektor není vyrovnán, hrozí porucha nebo poškození lampy. - Na místa poblíž požárních alarmů. - Na místa s teplotou okolí vyšší než 35 C. - Na místa s nadmořskou výškou nad 3000 m m 15. Nestavte projektor na zadní stranu. Hrozí převrácení projektoru s poraněním nebo poškozením projektoru. 0 m Důležité bezpečnostní pokyny 5

6 Bezpečnostní pokyny (pokračování) 16. Na projektor nestoupejte a neumist ujte na něj předměty. Kromě pravděpodobného fyzického poškození projektoru hrozí nehoda s možným poraněním. 17. Neumist ujte kapaliny k projektoru ani na něj. Kapaliny vniknuvší do projektoru mohou způsobit poruchu. V případě namočení projektoru jej odpojte od napájecí zásuvky a volejte servis BenQ. 18. Tento produkt dokáže převracet obraz při instalaci na stropní držák. K upevnění projektoru využijte vždy stropní montážní sadu BenQ a zajistěte správné upevnění. Stropní montáž projektoru Chceme, aby vám používání projektoru BenQ přinášelo radost, proto přinášíme tato bezpečnostní upozornění aby nedošlo k škodám na zdraví a majetku. Pokud chcete projektor instalovat na strop, silně doporučujeme použít správnou stropní montážní sadu BenQ a zajistit bezpečné a spolehlivé upevnění. Při použití jiné stropní montážní sady než BenQ hrozí pád projektoru při nesprávném upevnění a použití nesprávného průměru nebo délky šroubů. Stropní montážní sadu BenQ můžete zakoupit tam, kde jste zakoupili projektor. Společnost BenQ doporučuje též zakoupení samostatného lankového zámku Kensington a jeho spolehlivé upevnění k otvoru pro zámek Kensington na projektoru a k základně montážního držáku. Tak projektor zabezpečíte proti krádeži a též pomocně proti pádu v případě uvolnění montážního držáku. 6 Důležité bezpečnostní pokyny

7 Úvod Vlastnosti projektoru Projektor využívá vysoce výkonnou projekční optiku a uživatelský příjemný design, s vysokou spolehlivostí a snadným ovládáním. Projektor nabízí následující funkce. Rychlé automatické hledání připojeného signálu Volitelná ochrana heslem 3d správa barev umožňující úpravu barev dle vašich potřeb Volitelné rychlé chlazení rychleji zchladí projektor Automatické nastavení jedním tlačítkem pro nejlepší kvalitu obrazu Digitální korekce lichoběžníkového zkreslení obrazu Nastavitelné vyvážení barev pro zobrazení dat/videa Projekční lampa s vysokým jasem Schopnost zobrazit 1,07 miliardy barev Nabídky v obrazu (OSD) ve více jazycích Přepínatelný normální a úsporný režim snižující spotřebu energie Slučitelnost s HDTV signálem (YPbPr) Velmi kvalitní objektiv s ručním zoomem Zabudované reproduktory přehrávají smíchaný mono signál při zapojení vstupu Výkonná funkce AV pro velmi kvalitní video obraz Slučitelnost HDCP Dva vstupy HDMI (v1.3) Autom. korekce lichoběžníkového zkreslení pro automatickou opravu zkreslení Zdánlivý jas promítaného obrazu závisí na okolním osvětlení, nastavení kontrastu/jasu vstupního signálu a také klesá s projekční vzdálenosti. Postupem času jas lampy klesá a může se měnit v rámci specifikací výrobce. To je normální, očekávaný proces. Úvod 7

8 P/N: 4J.J2N Obsah dodávky Pečlivě vybalte a zkontrolujte součásti, zda nic nechybí. Pokud něco chybí, kontaktujte obchod, kde jste produkt zakoupili. Standardní příslušenství Dodávané příslušenství je uzpůsobeno konkrétní oblasti a může se lišit od obrázku. SP840 Standardní dálkové ovládání Jen pro japonský model Projektor Dálkové ovládání s baterií (UK) (US) (KOREA) (CHINA) (AU) (JAPAN) (EU) Napájecí kabel VGA kabel SP840 Digital Projector Quick Start Guide Rychlý úvod Uživatelská příručka na CD Záruční list* Měkké pouzdro Volitelné příslušenství 1. Sada náhradní lampy 2. Stropní montážní sada 3. Kabel RS-232 *Záruční list je dodáván jen v některých oblastech. Podrobné informace vám poskytne prodejce. 8 Úvod

9 Vnější pohled na projektor Přední/horní strana Ventilační otvor (horký vzduch) 2. Kryt lampy 3. Uvolňovací tlačítko 4. Projekční objektiv 5. Vnější ovládací panel (Podrobnosti viz "Projektor" na straně 10.) 6. Ventilační otvor (studený vzduch) 7. Kroužek ostření a zoomu 8. Přední snímač IR dálkového ovládání 3 4 SP Zadní/dolní strana Konektor sít ového kabelu 10. USB konektor 11. Vstupní konektory COMPONENT 12. Vstupní konektor S-VIDEO 13. Vstupní konektor VIDEO 14. Výstupní konektor MONITOR 15. Vstupní konektor AUDIO 16. Vstupní konektor COMPUTER 17. Vstupní konektor HDMI Vstupní konektor HDMI V TRIGGER (pro motor plátna 12 Vss 200 ma) 20. Zámek Kensington proti krádeži 21. Zadní nastavovací nožka 22. AUDIO reproduktor 23. IR přijímač 24. AUDIO vstupní konektor (pravý) 25. AUDIO vstupní konektor (levý) 26. Ovládací port RS Výstupní konektor AUDIO 28. Uvolňovací nožka 29. LAN Úvod 9

10 Ovládací prvky a funkce Projektor Kontrolka LAMP (Lampa) Signalizuje stav lampy. Svítí nebo bliká, pokud má lampa problém. Podrobnosti viz "Indikátory" na straně Kontrolka POWER (Napájení) Svítí nebo bliká, pokud je projektor zapnut. Podrobnosti viz "Indikátory" na straně Kontrolka TEMP (Teplota) Svítí červeně při přehřátí projektoru. Podrobnosti viz "Indikátory" na straně POWER Přepnutí projektoru do pohotovostního režimu a zapnutí. Podrobnosti viz "Zapnutí projektoru" na straně 25 a "Vypnutí projektoru" na straně NABÍDKA/KONEC Zapne nabídky v obrazu (OSD). Návrat do předchozí nabídky OSD, opuštění nabídky a uložení nastavení. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně REŽIM/ENTER Výběr dostupného režimu nastavení obrazu. Podrobnosti viz "Výběr režimu zobrazení" na straně 34. Provede položku nabídky v obrazu (OSD). Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně Levý/ Spustí funkci INFORMACE. 8. BLANK Skryje obraz. Podrobnosti viz "Skrytí obrazu" na straně Kroužek ostření/zoomu Slouží k úpravě promítaného obrazu. Podrobnosti viz "Doladění velikosti a čistoty obrazu" na straně Tlačítka Lichoběžníkové zkreslení/ šipky ( / Nahoru, / Dolů) Ruční úprava zkreslení obrazu při šikmé projekci. Podrobnosti viz "Korekce lichoběžníkového zkreslení" na straně AUTOMATICKY Automatické určení nejlepšího načasování obrazového signálu. Podrobnosti viz "Automatické nastavení obrazu" na straně Vpravo/ Aktivuje zámek kláves panelu Podrobnosti viz "Zamčení tlačítek" na straně 40. Při zobrazení nabídky v obrazu (OSD) mají tlačítka #7, #10 a #12 funkci směrových šipek k výběru položek nabídky za účelem výběru položek menu a provádění nastavení. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně ZDROJ Zobrazení pruhu výběru zdroje. Podrobnosti viz "Přepnutí vstupu signálu" na straně Úvod

11 Dálkové ovládání Standardní dálkové ovládání 1. Laser (pouze standardní dálkové ovládání) Slouží jako ukazovátko. NEMIŘTE DO OČÍ 2. POWER Přepnutí projektoru do pohotovostního režimu a zapnutí. Podrobnosti viz "Zapnutí projektoru" na straně 25 a "Vypnutí projektoru" na straně Enter Potvrzovací tlačítko při USB připojení k PC. 4. Šipka vlevo Šipka vlevo při USB připojení k PC. 5. Dolů Šipka dolů při USB připojení k PC. 6. PAGE UP O stránku nahoru při USB připojení k PC. Podrobnosti viz "Dálkové přepínání stránek" na straně 39. Jen pro japonský model 7. Kurzor nahoru Pohyb a změna nastavení v OSD. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně Šipka vlevo Pohyb a změna nastavení v OSD. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně Kurzor dolů Pohyb a změna nastavení v OSD. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně Tlačítka KEYSTONE ( / ) Ruční úprava zkreslení obrazu při šikmé projekci. Podrobnosti viz "Korekce lichoběžníkového zkreslení" na straně STATUS Otevře nabídku OSD STATUS (objeví se jen při rozpoznání vstupního zařízení). Úvod 11

12 12. MENU Zapne nabídky v obrazu (OSD). Návrat do předchozí nabídky OSD, opuštění nabídky a uložení nastavení. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně AUTOMATICKY Automatické určení nejlepšího načasování obrazového signálu. Podrobnosti viz "Automatické nastavení obrazu" na straně ZDROJ Zobrazení pruhu výběru zdroje. Podrobnosti viz "Přepnutí vstupu signálu" na straně IR vysílač Vysílá signály k projektoru. 16. Stavová LED Svítí při použití dálkového ovládání. 17. LASER/REŽIM LASER: Stiskem ovládáte ukazovátko. REŽIM: Výběr vhodného režimu předvolby pro okolní prostředí. 18. Nahoru Šipka nahoru při USB připojení k PC. 19. Vpravo Šipka vpravo při USB připojení k PC. 20. PAGE DOWN O stránku dolů při USB připojení k PC. Podrobnosti viz "Dálkové přepínání stránek" na straně Šipka vpravo Pohyb a změna nastavení v OSD. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně OK Změna nastavení v OSD. Podrobnosti viz "Použití nabídek" na straně HLASITOST +/- Nastavení hlasitosti. Podrobnosti viz "Nastavení zvuku" na straně 41 a NĚMÝ Vypnutí zabudovaného reproduktoru. 25. PRÁZDNÝ Skryje obraz. 26. ZOOM+ Zvětšení. 27. ZOOM- Zmenšení. 28. ZMRAZIT Zmrazí/rozpohybuje obraz. Podrobnosti viz "Zmrazení obrazu" na straně 41. Ovládání laserového ukazovátka LASER je prezentační pomůcka pro profesionály. Vysílá červené světlo při stisku tlačítka, kontrolka rovněž svítí červeně. Laserový paprsek je viditelný. Je nutno stisknout a přidržet tlačítko LASER, pokud má svítit. Zabraňte expozici Z tohoto otvoru vychází laserové záření Nedívejte se do výstupního okénka laseru a nesvit te laserem na sebe ani na ostatní. Před použitím dálkového ovládání čtěte varování na jeho zadní straně. Laserové ukazovátko není hračka. Rodiče si musí být vědomi nebezpečí představovaného energií laseru a uchovávat dálkové ovládání mimo dosah dětí. 12 Úvod

13 Přibl. ±15 Přibl. ±15 SP840 Dosah dálkového ovládání Snímač infračerveného (IR) dálkového ovládání je na přední a zadní straně projektoru. Dálkové ovládání funguje jen v kuželu s vrcholovým úhlem 30 stupňů od kolmice k okénku IR snímače dálkového ovládání na projektoru. Vzdálenost mezi dálkovým ovládáním a snímačem nesmí překročit 7 metrů. Zajistěte, aby mezi dálkovým ovládáním a IR snímačem na projektoru nebyly překážky, které by bránily přenosu infračerveného signálu. Výměna baterie v dálkovém ovládání 1. Sejměte kryt prostoru pro baterie odsunutím krytu ve směru šipky. 2. Vložte dodávané baterie s dodržením polarity (+/-) dle obrázku. 3. Vrat te kryt na místo. Zabraňte působení nadměrného horka a vlhkosti. Při nesprávném vložení baterie hrozí její poškození. Nahrazujte jen stejným nebo ekvivalentním typem dle doporučení výrobce baterie. Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce baterie. Baterii neházejte do ohně. Hrozí výbuch. Pokud je baterie vybitá nebo dálkové ovládání nebudete delší dobu používat, vyjměte baterii, aby nedošlo k poškození dálkového ovládání únikem elektrolytu z baterie. Úvod 13

14 Umístění projektoru Výběr místa Výběr místa pro instalaci může být ovlivněn půdorysem místnosti nebo vaší preferencí. Uvažte polohu a velikost plátna, umístění vhodné napájecí zásuvky a také polohu a vzdálenost mezi projektorem a zbytkem systému. Projektor je navržen pro instalaci do jedné ze čtyř poloh. 1. Stolek vpředu Vyberte umístění projektoru tak, že projektor položíte na stůl před plátno. To je nejjednodušší způsob, jak rychle použít a přenášet projektor. 2. Strop vpředu Vyberte umístění projektoru zavěšeného ze stropu před plátnem. K montáži projektoru na strop zakupte stropní montážní sadu pro projektor BenQ od vašeho prodejce. Po zapnutí projektoru nastavte Strop vpředu v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU: Základní > Umístění projektoru. 3. Stolek vzadu Vyberte umístění projektoru tak, že projektor položíte na stůl za plátno. Upozorňujeme, že potřebujete zvláštní plátno pro zadní projekci. Po zapnutí projektoru nastavte Stolek vzadu v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU: Základní > Umístění projektoru. 4. Strop vzadu Vyberte umístění projektoru zavěšeného ze stropu za plátnem. Upozorňujeme, že při tomto umístění projektoru potřebujete zvláštní plátno pro zadní projekci a stropní montážní sadu pro projektor BenQ. Po zapnutí projektoru nastavte Strop vzadu v nabídce NASTAVENÍ SYSTÉMU: Základní > Umístění projektoru. *Nastavení polohy projektoru: 1. Stiskněte NABÍDKA/KONEC na projektoru nebo dálkovém ovládání a potom opakovaným stisknutím / označte položku NASTAVENÍ SYSTÉMU: Základní. 2. Stiskem / zvýrazněte Pozice projektoru a stiskněte /, až se zobrazí správná pozice. 14 Umístění projektoru

15 Získání preferované velikosti promítaného obrazu Velikost promítaného obrazu určuje vzdálenost objektivu projektoru od plátna, nastavení zoomu (pokud je k dispozici) a formát videa. Přirozený poměr stran je 16:9. SP840 dokáže promítat neoříznutý obraz 16:9 (širokoúhlý). Poměr stran obrazu 4:3 přehrávaný projektorem 16:9 Poměr stran obrazu 16:9 převedený na zobrazení 4:3 Projektor musí být vždy umístěn do vodorovné roviny (například na stole) a osa objektivu musí být kolmá na plátno (90 ) přesně před vodorovným středem plátna. Tím se zabrání zkreslení obrazu vlivem šikmé projekce (nebo projekce na šikmou plochu). Moderní digitální projektory nepromítají obraz přímo před sebe (jako klasické filmové promítačky). Místo toho jsou navrženy tak, aby promítaly obraz mírně nad vodorovnou rovinu projektoru. To je proto, aby je stačilo položit na stůl a promítat dopředu a nahoru na plátno, jehož dolní okraj je nad okrajem stolu (a aby tak všichni v místnosti viděli celý obraz). Při montáži projektoru na strop je nutno otočit jej vzhůru nohama, aby promítal obraz mírně pod sebe. Na schématu na stránce 17, vidíte, že tento typ promítání se vyznačuje svislým posunem dolního okraje obrazu vůči vodorovné rovině projektoru. Při montáži na strop se totéž týká horního okraje promítaného obrazu. Pokud je projektor umístěn dál od plátna, promítaný obraz se zvětší a současně se zvětší svislý posun obrazu. Při určování umístění projektoru a plátna musíte zohlednit nejen velikost promítaného obrazu, ale také jeho svislý posun, přičemž obojí roste s promítací vzdáleností. Společnost BenQ připravila tabulku velikosti pláten, podle níž určíte ideální polohu projektoru. Viz "Rozměry obrazu SP840" na straně 17 v závislosti na používaném projektoru. Musíte zvážit dva rozměry, kolmou vodorovnou vzdálenost středu plátna (projekční vzdálenost) a svislý posun projektoru oproti vodorovnému okraji plátna (offset). Umístění projektoru 15

16 Jak určit polohu projektoru při dané velikosti plátna 1. Vyberte velikost plátna. 2. V tabulce vyhledejte nejbližší velikost plátna v levém sloupci označeném "Plátno 16:9". Po tomto řádku jeďte doprava a vyhledejte odpovídající průměrnou vzdálenost plátna ve sloupci označeném "Průměr". Toto je projekční vzdálenost. 3. Ve stejném řádku jeďte dále doprava a zaznamenejte si hodnotu "Svislý offset v mm". Tím určíte konečný svislý offset projektoru oproti okraji plátna. 4. Doporučujeme umístit projektor na kolmici od středu plátna ve vodorovném směru, ve vzdálenosti určené výše v kroku 2 a s offsetem určeným výše v kroku 3. Příklad: pokud používáte plátno 305 cm, průměrná projekční vzdálenost je 4646 mm při svislém offsetu 448 mm. Pokud projektor umístíte jinam než do doporučené polohy, musíte jej naklonit nahoru nebo dolů, abyste dostali střed obrazu na střed plátna. V takovém případě dojde k jistému zkreslení obrazu. Využijte Korekci lichoběžníkového zkreslení obrazu. Podrobnosti viz "Korekce lichoběžníkového zkreslení" na straně 31. Jak určit polohu projektoru při dané vzdálenosti plátna Tuto metodu můžete využít, pokud jste zakoupili projektor a chcete zjistit, jaká velikost plátna se hodí do vaší místnosti. Maximální velikost plátna je omezena fyzickým prostorem v místnosti. 1. Změřte vzdálenost mezi projektorem a místem, kam chcete umístit plátno. Toto je projekční vzdálenost. 2. V tabulce vyhledejte nejbližší průměrnou vzdálenost plátna ve sloupci označeném "Průměr". Pokud jsou v tabulce min. a max. hodnoty, zkontrolujte, zda je vámi změřená vzdálenost mezi hodnotami min. a max. vzdálenosti uvedenými před a za hodnotou průměrné vzdálenosti. 3. Po tomto řádku jeďte doleva a vyhledejte odpovídající úhlopříčku plátna. To je velikost promítaného obrazu při dané projekční vzdálenosti. 4. Ve stejném řádku jeďte doprava a zaznamenejte si hodnotu "Svislý offset v mm". Tím určíte konečný svislý offset projektoru oproti okraji plátna. Příklad: změřili jste projekční vzdálenost 4,0 m (4000 mm), nejbližší hodnota ve sloupci "Průměr" je 3872 mm. Tento řádek uvádí požadovanou velikost plátna 254 cm. 16 Umístění projektoru

17 Rozměry obrazu SP840 Nahlédnutím do "Rozměry" na straně 64 zjistěte polohu středu objektivu projektoru a pak vypočtěte vhodnou polohu. Maximální zoom Minimální zoom Plátno Střed objektivu Svislý offset Projekční vzdálenost Doporučená projekční Plátno 16:9 vzdálenost od plátna v mm úhlopříčka Šířka Výška Min. Max. délka Průměr délka Palce mm mm mm (při max. (při min. zoomu) zoomu) Svislý offset v mm Tyto údaje jsou s tolerancí 5% vlivem odchylek parametrů optických součástí. Společnost BenQ doporučuje v případě, že budete projektor montovat na místo, fyzicky vyzkoušet velikost obrazu a projekční vzdálenost před tím, než projektor upevníte na místo, abyste mohli zohlednit optické vlastnosti projektoru. Tak určíte přesnou polohu montáže ideálně vhodnou pro vaši instalaci. Umístění projektoru 17

18 Připojování Při připojování zdroje signálu k projektoru nezapomeňte: 1. Vypnout všechna zařízení před připojováním. 2. Použít správné signálové kabely pro každý zdroj. 3. Přesvědčit se o zasunutí konektorů až na doraz. Níže uvedená připojení mohou vyžadovat kabely, které s projektorem nejsou dodávány (viz "Obsah dodávky" na straně 8). Kabely zakoupíte v obchodech s elektronikou. Připojení počítače nebo monitoru Připojení počítače Na projektoru je vstup VGA umožňující připojení počítačů slučitelných s IBM i počítačů Macintosh. K připojení starých počítačů Macintosh potřebujete adaptér Mac (volitelné příslušenství). Navíc můžete projektor s počítačem propojit USB kabelem, abyste mohli měnit stránky v aplikaci na PC nebo notebooku. Propojení projektoru s přenosným nebo stolním počítačem: Kabelem VGA: Kabelem HDMI: 1. Jeden konec kabelu VGA připojte ke konektoru D-Sub výstupu počítače. Druhý konec kabelu VGA připojte ke vstupu COMPUTER (Počítač) na projektoru. Počítač musí být vybaven výstupem HDMI. 1. Jeden konec kabelu HDMI připojte ke konektoru HDMI výstupu počítače. Druhý konec kabelu připojte ke vstupu HDMI na projektoru. 2. Pokud chcete využívat dálkové ovládání změny stránky, připojte větší konektor kabelu USB k portu USB na počítači a menší konec ke konektoru (USB) na projektoru. Podrobnosti viz Viz "Dálkové přepínání stránek" na straně Pokud chcete v prezentaci využít reproduktory projektoru (smíchané mono), propojte vhodným kabelem audio výstup počítače a konektor ZVUK projektoru. Po propojení lze zvuk ovládat z nabídky v obrazu (OSD) projektoru. Podrobnosti viz "Nastavení zvuku" na straně 53. Celkové schéma propojení: USB kabel 2. Audio kabel 3. VGA kabel 4. HDMI kabel Řada notebooků nezapne externí výstup videa, pokud je připojena k projektoru. Vnější zobrazení se obvykle zapíná/vypíná kombinací kláves FN + F3 nebo tlačítkem CRT/LCD. Najděte na notebooku tlačítko CRT/LCD nebo funkční klávesu označenou symbolem monitoru. Stiskněte současně klávesu FN a označenou funkční klávesu. Klávesovou kombinaci pro váš notebook najdete v jeho dokumentaci. 18 Připojování

19 Připojení monitoru Pokud chcete prezentaci sledovat na monitoru a současně promítat, můžete připojit výstup MONITOR OUT k vnějšímu monitoru kabelem VGA nebo VGA na DVI-A podle následujících pokynů. Propojení projektoru s monitorem: Kabelem VGA: Kabelem VGA na DVI-A: 1. Připojte projektor k počítači dle popisu v sekci "Připojení počítače" na straně 18. Výstup MONITOR OUT funguje jen pokud je připojen signál ke vstupu COMPUTER projektoru. Ujistěte se, že je ke vstupu COMPUTER projektoru připojen počítač. 2. Jeden konec kabelu VGA (s projektorem je dodáván jen jeden) připojte ke konektoru D-Sub vstupu monitoru. 3. Druhý konec kabelu připojte k výstupu MONITOR OUT na projektoru. Celkové schéma propojení: Monitor musí být vybaven vstupem DVI. 1. Připojte projektor k počítači dle popisu v sekci "Připojení počítače" na straně 18. Výstup MONITOR OUT funguje jen pokud je připojen signál ke vstupu COMPUTER projektoru. Ujistěte se, že je ke vstupu COMPUTER projektoru připojen počítač. 2. Jeden konec kabelu VGA na DVI-A připojte ke konektoru DVI vstupu monitoru. 3. Druhý konec kabelu připojte k výstupu MONITOR OUT na projektoru. Notebook nebo stolní počítač 1. VGA kabel 2. Kabel VGA na DVI-A 2. VGA kabel 2 2 (DVI) nebo 1 (VGA) Připojování 19

20 Připojení zdrojů video signálu K projektoru můžete připojit různé zdroje video signálu, vybavené některým z níže uvedených výstupů: HDMI Komponentní video S-Video Video (kompozitní) Stačí projektor připojit ke zdroji video signálu jednou z výše uvedených metod, každá z nich ale nabízí jinou kvalitu obrazu. Vybraný způsob připojení nejspíš bude záviset na dostupnosti odpovídajících konektorů na projektoru i zdroji video signálu, jak je popsáno níže: Nejlepší kvalita obrazu Nejlepším způsobem připojení video signálu je HDMI. Pokud je zdroj signálu vybaven konektorem HDMI, můžete si užít kvalitu nekomprimovaného digitálního videa. Postup připojení projektoru ke zdroji signálu HDMI viz "Připojení zdrojů signálu HDMI" na straně 21 s dalšími podrobnostmi. Pokud není k dispozici signál HDMI, další v pořadí kvality je komponentní video (nezaměňovat s kompozitním video signálem). Digitální TV tunery a přehrávače DVD přirozeně podporují komponentní video, proto tyto výstupy využívejte vždy, když jsou k dispozici, kvalita je vyšší než u signálů S-Video nebo (kompozitní) video. Postup připojení projektoru ke zdroji komponentního signálu viz "Připojení zdrojů komponentního video signálu" na straně 22. Lepší kvalita obrazu S-Video poskytuje kvalitnější analogový video signál než standardní kompozitní Video. Pokud má zdroj signálu výstupy Video i S-Video, využijte výstup S-Video. Nejnižší kvalita obrazu Kompozitní video je analogový standard videa, poskytující přijatelný, ale zdaleka ne optimální obraz, jde o nejméně kvalitní přenos ze všech zde popsaných možností. Postup připojení projektoru ke zdroji signálu S-Video a Video viz "Připojení zdrojů S-Video signálu" na straně 23 a "Připojení zdrojů kompozitního video signálu" na straně 24. Připojení zvuku Projektor je vybaven zabudovaným monofonním reproduktorem, vhodným pouze k základnímu přehrávání zvuku při obchodních prezentacích. Není určen k reprodukci stereofonního signálu očekávaného v aplikacích domácího kina. Případný vstupní stereo signál je smíchán na jeden monofonní kanál a ten je přehráván reproduktorem projektoru. 20 Připojování

21 Připojení zdrojů signálu HDMI Projektor je vybaven vstupem HDMI, k němuž lze připojit zařízení s výstupem HDMI, například přehrávač DVD, DTV tuner nebo zobrazovač. HDMI (High-Definition Multimedia Interface) podporuje přenos nekomprimovaných obrazových dat mezi slučitelnými zařízeními, jako jsou DTV tunery, přehrávače DVD a zobrazovače, jedním kabelem. Nabízí čistě digitální obraz a zvuk. Prozkoumejte zdrojové zařízení a určete, zda má volný konektor HDMI výstupu. Pokud ano, můžete pokračovat v tomto postupu. Pokud ne, musíte znovu zvážit, jaký způsob připojení využijete. Propojení projektoru se zdrojem HDMI signálu: 1. Jeden konec kabelu HDMI připojte ke konektoru HDMI výstupu zdroje signálu. Druhý konec kabelu připojte ke vstupu HDMI na projektoru. Po propojení lze zvuk ovládat z nabídky v obrazu (OSD) projektoru. Podrobnosti viz "Nastavení zvuku" na straně 53. Celkové schéma propojení: AV zařízení HDMI HDMI kabel HDMI Ve výjimečném případě, pokud připojíte projektor k DVD přehrávači a promítaný obraz má nesprávné barvy, nastavte vhodný Prostor barev (RGB/SDTV/HDTV). Podrobnosti viz "Změna barevného prostoru" na straně 29. Pokud po propojení není detekován signál, vypněte Rychlé automatické hledání v nabídce ZDROJ. Podrobnosti viz "Přepnutí vstupu signálu" na straně 29. Připojování 21

22 Připojení zdrojů komponentního video signálu Prozkoumejte zdrojové zařízení a určete, zda má volné konektory komponentního výstupu. Pokud ano, můžete pokračovat v tomto postupu. Pokud ne, musíte znovu zvážit, jaký způsob připojení využijete. Propojení projektoru se zdrojem komponentního video signálu: 1. Připojte kabely komponentního videa ke 3 konektorům RCA výstupu Component Video na zdroji video signálu. Barvy konektorů na kabelu musí odpovídat barvám konektorů na zařízení: zelená na zelenou, modrá na modrou, červená na červenou. 2. Druhý konec kabelu komponentního videa připojte ke vstupu COMPONENT na projektoru. Barvy konektorů na kabelu musí odpovídat barvám konektorů na projektoru: zelená na zelenou, modrá na modrou, červená na červenou. Propojení projektoru se zdrojem audio signálu: 1. Jeden konec vhodného audio kabelu připojte k výstupu L/R zdroje AV signálu. Druhý konec kabelu připojte ke vstupu L/R na projektoru. Po propojení lze zvuk ovládat z nabídky v obrazu (OSD) projektoru. Podrobnosti viz "Nastavení zvuku" na straně 41. Celkové schéma propojení: AV zařízení Komponentní video kabel Audio kabel Pokud se po zapnutí projektoru a výběru správného zdroje signálu neobjeví obraz, zkontrolujte, zda je zdroj video signálu zapnut a zda správně funguje. Zkontrolujte také správnost připojení signálových kabelů. Pokud jste již propojili zdroj komponentního signálu s projektorem kabelem HDMI, nemusíte připojovat kabely komponentního videa, protože byste tak přenášeli druhý signál nižší kvality. Podrobnosti viz "Připojení zdrojů video signálu" na straně Připojování

MS502/MX503 Digitální projektor Uživatelská příručka

MS502/MX503 Digitální projektor Uživatelská příručka MS502/MX503 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky a funkce...

Více

Digitální projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Uživatelská příručka

Digitální projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523. Uživatelská příručka Digitální projektor MS521/MX522/MW523/MS511H/TW523 Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru...

Více

W1070/W1080ST Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka

W1070/W1080ST Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka W1070/W1080ST Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Přehled... 6 Obsah balení...6 Výměna baterií v dálkovém ovladači...7 Dosah dálkového ovladače...7

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

MX842UST/MW843UST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX842UST/MW843UST Digitální projektor Uživatelská příručka MX842UST/MW843UST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky a funkce...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

W750/W770ST Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka

W750/W770ST Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka W750/W770ST Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Přehled... 6 Obsah balení...6 Výměna baterií v dálkovém ovladači...7 Dosah dálkového ovladače...7

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

MP515/MP525/MP526/ MP575/MP576 Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte

MP515/MP525/MP526/ MP575/MP576 Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte MP515/MP525/MP526/ MP575/MP576 Digitální projektor Uživatelská příručka Vítejte Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...3 Úvod...7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru...

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

MP772 ST/MP776 ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MP772 ST/MP776 ST Digitální projektor Uživatelská příručka MP772 ST/MP776 ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...3 Úvod...7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Mini projektor Joybee GP1 Uživatelská příručka. Vítejte

Mini projektor Joybee GP1 Uživatelská příručka. Vítejte Mini projektor Joybee GP1 Uživatelská příručka Vítejte Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...3 Úvod...7 Vlastnosti projektoru...7 Obsah balení při dodávce...8 Vnější vzhled projektoru...9 Ovládací prvky

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

MP776/MP777 Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte

MP776/MP777 Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte MP776/MP777 Digitální projektor Uživatelská příručka Vítejte Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...3 Úvod...7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

W1500 Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka

W1500 Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka W1500 Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Přehled... 6 Obsah balení... 6 Standardní příslušenství...6 Volitelné příslušenství...6 Výměna baterií

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

SH963 Digitální projektor Uživatelská příručka

SH963 Digitální projektor Uživatelská příručka SH963 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Přehled... 6 Obsah balení...6 Baterie v dálkovém ovladači...7 Používání dálkového ovladače... 7 Přednosti projektoru...8

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

W700 / W710ST Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte

W700 / W710ST Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte W700 / W710ST Digitální projektor Uživatelská příručka Vítejte Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...3 Úvod...7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

MS510/MX511 Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte

MS510/MX511 Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte MS510/MX511 Digitální projektor Uživatelská příručka Vítejte Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...3 Úvod...7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací

Více

W3000 Digitální projektor Řada domácího kina Uživatelská příručka

W3000 Digitální projektor Řada domácího kina Uživatelská příručka W3000 Digitální projektor Řada domácího kina Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

MX666+/MW665+ Digitální projektor Uživatelská příručka

MX666+/MW665+ Digitální projektor Uživatelská příručka MX666+/MW665+ Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky a funkce...

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

SU964 Digitální projektor Uživatelská příručka

SU964 Digitální projektor Uživatelská příručka SU964 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Přehled... 6 Obsah balení...6 Baterie v dálkovém ovladači...7 Používání dálkového ovladače... 7 Přednosti projektoru...8

Více

Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty

Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty Návod k obsluze auly UP Olomouc Přírodovědecké fakulty Zapojení AV techniky v Aule UP má dvě centra kde je dislokovaná AV technika. Je to technika ve skříni vedle vedle podia a dále AV Rack v režii auly.

Více

Digitální projektor MP511+ Řada Mainstream Návod k obsluze

Digitální projektor MP511+ Řada Mainstream Návod k obsluze Digitální projektor MP511+ Řada Mainstream Návod k obsluze Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Úvod... 9 Přednosti projektoru...9 Obsah balení při dodávce...10 Standardní příslušenství... 10 Volitelné

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6 ZÁKLADNÍ

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

CP270 Digitální projektor Uživatelská příručka

CP270 Digitální projektor Uživatelská příručka CP270 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...3 Úvod...7 Přednosti projektoru...7 Obsah balení při dodávce...8 Vnější vzhled projektoru...9 Ovládací prvky a funkce...

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

PB6240 Digitální projektor Řada Portable Návod k obsluze. Vítejte

PB6240 Digitální projektor Řada Portable Návod k obsluze. Vítejte PB6240 Digitální projektor Řada Portable Návod k obsluze Vítejte Autorská práva Copyright 2005 by BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Ve velké zasedací místnosti UIACH byl namontován LCD data video projektor, který bude sloužit pro prezentaci vašich přednášek. Doporučuji si přečíst tento návod

Více

MH680/TH680 Digitální projektor Uživatelská příručka

MH680/TH680 Digitální projektor Uživatelská příručka MH680/TH680 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky a funkce...

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

MX501/MS500/MX501-V/MS500-V

MX501/MS500/MX501-V/MS500-V Digitální projektor MX501/MS500/MX501-V/MS500-V Uživatelská příručka Vítejte Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...3 Úvod...7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

MX720/MW721 Digitální projektor Uživatelská příručka

MX720/MW721 Digitální projektor Uživatelská příručka MX720/MW721 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky a funkce...

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4

Bezpečnostní opatření...2. Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3. Začínáme...4 Obsah Bezpečnostní opatření...2 Instalace...2 Připojení do sítě...2 Naklánění...3 Údržba...3 Přeprava...3 Začínáme...4 Obsah balení...4 Součásti a ovládání...5 Nastavení...8 Uživatelské nastavení monitoru...10

Více

W1070+/W1080ST+ Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka

W1070+/W1080ST+ Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka W1070+/W1080ST+ Digitální projektor Série Home Cinema Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Přehled... 6 Přednosti projektoru...6 Obsah balení...8 Standardní příslušenství...8 Vnější

Více

Digitální projektor MX850UST/MW851UST Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální projektor MX850UST/MW851UST Uživatelská příručka. Vítejte Digitální projektor MX850UST/MW851UST Uživatelská příručka Vítejte Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...3 Úvod...7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

TH681 Digitální projektor Uživatelská příručka

TH681 Digitální projektor Uživatelská příručka TH681 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky a funkce... 10

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

MX760/MX761 Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte

MX760/MX761 Digitální projektor Uživatelská příručka. Vítejte MX760/MX761 Digitální projektor Uživatelská příručka Vítejte Obsah Důležité bezpečnostní pokyny...3 Úvod...7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky a funkce...

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

SX914 Digitální projektor Uživatelská příručka

SX914 Digitální projektor Uživatelská příručka SX914 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky a funkce... 10

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

MS513/MX514/MW516 Digitální projektor Uživatelská příručka

MS513/MX514/MW516 Digitální projektor Uživatelská příručka MS513/MX514/MW516 Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení při dodávce... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Umístění

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Neumisťujte síťovou kameru do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby. Chraňte

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04

Rozhraní c.logic lite. Mi-092 + MCS-04 Rozhraní c.logic lite Mi-092 + umožňuje připojení zdroje AV signálu do vozidel vybavených navigačním systémem Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více