LEICA GEOVID 8/10 x 42 BRF LEICA GEOVID 8/15 x 56 BRF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEICA GEOVID 8/10 x 42 BRF LEICA GEOVID 8/15 x 56 BRF"

Transkript

1 LEICA GEOVID 8/10 x 42 BRF LEICA GEOVID 8/15 x 56 BRF Návod k obsluze Autorizovaný distributor dalekohledů Leica v ČR: Olympus C&S, spol. s r.o., Evropská 176/16, Praha 6, tel.: , , fax: ,

2

3 2 1a 1b

4 3a 3 7a 7 8 9/10

5 Popis částí přístroje 1. Očnice okulárů Poloha a: vysunuté pro pozorování bez brýlí Poloha b: zasunuté pro pozorování s brýlemi 2. Centrální zaostřovací šroub 3. Prstenec dioptrické korekce včetně a. stupnice 4. Očka pro upevnění řemínku 5. Tlačítko měření vzdálenosti 6. Optika laseru 7. Dioptrická korekce pro záměrnou značku včetně a. stupnice 8. Kloub pro nastavení osové vzdálenosti okulárů 9. Prostor pro baterii 10. Krytka prostoru pro baterii Předmluva Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jméno Leica je světoznámé díky nejvyšší kvalitě, mechanické přesnosti, špičkové spolehlivosti a dlouhé životnosti. Přejeme vám mnoho radosti a úspěchů s vaším novým dalekohledem Leica Geovid BRF. Abyste se naučili správně využívat všech vlasností dalekohledu, doporučujeme vám nejprve si přečíst tento návod k obsluze. Součásti dodávky přístroje dalekohled 1 3 V lithiová baterie CR 2 řemínek pohotovostní pouzdro krytka okulárů 2 krytky objektivů záruční list 5

6 Obsah Popis částí přístroje... 5 Součásti dodávky přístroje... 5 Předmluva... 5 Likvidace elektrického a elektronického vybavení... 7 Odolnost produktu... 7 Nasazení řemínku a krytky okulárů... 7 Nasazení krytek objektivů... 7 Vložení a výměna baterie... 8 Indikace stavu baterie... 9 Nastavení očnic okulárů použití dalekohledu s brýlemi a bez brýlí Nastavení osové vzdálenosti okulárů Zaostření dalekohledu/nastavení dioptrické korekce Měření vzdálenosti Skenovací režim Měřící rozsah a přesnost měření Údržba a čištění dalekohledu Příslušenství Náhradní součástky Řešení možných problémů Technická data Leica akademie Leica na internetu Informační služba Leica Zákaznická služba Leica Varování: Stejně jako u všech ostatních typů dalekohledů se vyvarujte přímého pozorování silných zdrojů světla dalekohledem Leica Geovid BRF v opačném případě hrozí riziko poškození zraku či oslepnutí. 6

7 Likvidace elektrického a elektronického vybavení (Vztahuje se na státy EU a další evropské země provádějící třídění odpadu.) Toto vybavení obsahuje elektrické a/nebo elektronické součástky a nesmí proto být likvidováno jako běžný odpad z domácnosti. Namísto toho je třeba produkt odnést na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Tento proces není na vaší straně žádným způsobem zpoplatněn. Obsahuje-li váš produkt snadno vyjímatelné baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je separátně postupem platným ve vaší zemi (viz také informace v tomto návodu k obsluze). Další informace ohledně správného postupu pro zajištění recyklace produktu poskytne domácím uživatelům prodejce, místní úřad, místní společnost provádějící sběr odpadů, resp. obchod, ve kterém jste produkt zakoupili. Odolnost produktu Dalekohledy Leica Geovid BRF jsou vybaveny robustním hliníkovým tělem umožňujícím jejich nasazení i v extrémních klimatických podmínkách. Nemusíte proto mít strach z vody a kondenzační vlhkosti přístroje jsou absolutně vodotěsné do hloubky 5 m a díky plnění vnitřních prostor dalekohledů dusíkem nedochází ani k zamlžování jejich optických systémů. Nasazení řemínku a krytky okulárů Chcete-li upevnit krytku okulárů k řemínku, musíte protáhnout očko krytky okulárů řemínkem před upevněním řemínku na levé straně dalekohledu. Nasazení krytek objektivů Pro nasazení dvou krytek objektivů umístěte nejprve gumové kroužky krytek na tubusy objektivů takovým způsobem, aby se krytky otevíraly směrem dolů. 7

8 Vložení a výměna baterie Dalekohledy Leica Geovid BRF jsou napájeny pomocí jedné 3 V lithiové baterie (např. Duracell DL 2, Ucar CR 2, Varta CR 2 a další typy baterií CR 2). 1. Otevřete krytku (10) prostoru pro baterii (9) otočením proti směru hodinových ručiček (například pomocí mince). 2. Vložte baterii kladným kontaktem (+) napřed (podle značek v prostoru pro baterii). 3. Zavřete krytku otočením ve směru hodinových ručiček. Pozn.: Baterie je třeba skladovat na chladném místě. Nebudete-li dalekohled delší dobu používat, vyjměte baterii. Varování: Baterie nevhazujte do ohně, neohřívejte, nenabíjejte, nedemontujte ani nerozbíjejte. Použité baterie obsahují látky poškozující životní prostředí, nepatří proto do běžného domácího odpadu. Pro zajištění jejich správné recyklace vraťte baterie prodejci nebo je zlikvidujte jako nebezpečný odpad (odneste na sběrné místo). 8

9 Indikace stavu baterie Nová baterie vydrží více než 1000 měření při teplotě 20 C. V závislosti na podmínkách použití může být životnost baterie výrazně kratší nebo delší než tato hodnota. Životnost baterie zkracují nízké teploty a časté použití skenovacího režimu (viz str. 13). Vybitá baterie je indikována blikající naměřenou hodnotou a záměrnou značkou. Jakmile začne indikace blikat, je možné provést ještě přibližně 50 dalších měření, ale při stále se zkracující době měření. Varování: Nízké teploty snižují výkonnost baterie. Za nízkých teplot je proto vhodné nosit dalekohled Leica Geovid BRF v blízkosti těla a používat novou baterii. 9

10 A B C D Nastavení očnic okulárů použití dalekohledu s brýlemi a bez brýlí Očnice (1) lze snadno nastavovat otáčením. Jejich aktuální pozice je jištěna záskokem. Očnice lze rovněž kompletně sejmout pro čištění. Při použití brýlí (obrázek A) zůstávají v plně zasunuté pozici. Pro pozorování bez brýlí lze očnice vysunout šroubovým pohybem proti směru hodinových ručiček. Pro optimální nastavení jsou k dispozici dvě pozice (obrázek B, C). Jsou-li okuláry velmi znečištěné, doporučujeme očnice sejmout pro možnost jejich snadného vyčištění (obrázek D). Pro sejmutí očnic lehce zatáhněte za očnice v poloze jejich maximálního vysunutí. 10 Nastavení osové vzdálenosti okulárů Individuální přizpůsobení vzdálenosti okulárů se provede ohnutím dalekohledu okolo centrálního kloubu (8). Pravé a levé zorné pole se musí spojit v jediné kruhové zorné pole.

11 A B Zaostření dalekohledu/ nastavení dioptrické korekce U dalekohledů Leica Geovid BRF se zaostření objektů v různých vzdálenostech provádí pomocí centrálního zaostřovacího šroubu (2). Dva prstence dioptrické korekce (3/7) slouží ke kompenzaci individuálních zrakových defektů uživatele pro možnost pozorování bez brýlí a pro zaostření záměrné značky. Pro zaostření proveďte pečlivě níže uvedené kroky. Po provedení těchto kroků máte plně k dispozici optické schopnosti dalekohledu. 1. Nastavte obě stupnice dioptrické korekce do nulové polohy. 2. Za současného pozorování objektu oběma očima zaostřete pomocí centrálního šroubu na vzdálený objekt Pomocí tlačítka měření vzdálenosti (5) aktivujte záměrnou značku. 4. Po zobrazení záměrné značky nastavte za trvajícího pozorování obrazu oběma očima pravou dioptrickou korekci (7, červená značka) tak, abyste viděli záměrnou značku ostře v pravém okuláru dalekohledu. 5. Následně zaostřete za stálého zobrazení záměrné značky, nyní ale pouze pro pravé oko centrálním zaostřovacím šroubem obraz v pravém okuláru. 6. Poté optimálně doostřete obraz v levém okuláru pomocí prstence levé dioptrické korekce (3). Na stupnicích dioptrické korekce můžete nyní odečíst nastavené kladné (+) resp. záporné ( ) hodnoty korekce (3a/7a).

12 Pozn.: Při pozorování obrazu pouze pravým resp. levým okem držte druhé oko pevně zavřené nebo zakryjte dlaní objektiv dalekohledu na příslušné straně. Měření vzdálenosti Pro změření vzdálenosti objektu musíte provést jeho přesné zaměření. Pro tento účel aktivujte jedním stisknutím tlačítka měření vzdálenosti (5) záměrnou značku. Po uvolnění tlačítka zůstává záměrná značka zobrazena (osvětlena) ještě další 4 s. Podržíte-li tlačítko ve stisknuté poloze, je záměrná značka zobrazena trvale. Během zobrazení záměrné značky zaměřte objekt a dalším stisknutím tlačítka proveďte změření jeho vzdálenosti. Zobrazí se naměřená hodnota. Záměrná značka během měření krátkodobě zmizí. Nové měření lze během zobrazení značky zahájit v libovolném okamžiku dalším stisknutím tlačítka. Je-li vzdálenost objektu menší než 10 m, resp. dojde-li k překročení měřícího rozsahu nebo objekt neodráží dostatečné množství světla, zobrazí se místo hodnoty vzdálenosti symboly - -. Po zmizení indikace se měření vzdálenosti automaticky vypne. Pozn.: V závislosti na vzájemném úhlu optických systémů tedy v závislosti na osové vzdálenosti okulárů se může indikace zobrazit lehce skloněná. Dalekohledy Leica Geovid BRF jsou k dispozici v různých verzích, které zobrazují hodnotu vzdálenosti v metrech nebo v yardech. Napohled lze různé verze odlišit podle informací na krytu centrálního zaostřovacího šroubu. 12

13 Skenovací režim Dalekohledy Leica Geovid BRF lze použít rovněž pro kontinuální měření vzdálenosti. Podržíte-li tlačítko měření vzdálenosti (5) při druhém stisknutí ve stisknuté poloze, přepne se po cca 0,5 s dalekohled do skenovacího režimu a měří trvale. To lze identifikovat změnou indikace: nově změřená hodnota se zobrazuje každých cca 1,5 s. Skenovací režim je praktický zejména při měření vzdálenosti malých objektů. Pozn.: Skenovací režim spotřebovává díky trvalému měření vzdálenosti více energie než režim individuálních měření vzdálenosti. Skenovací režim se automaticky vypne po uplynutí 10 s pro úsporu energie v případě náhodného stisknutí tlačítka měření. Měřící rozsah a přesnost měření Přesnost měření vzdálenosti u dalekohledů Leica Geovid BRF je ±1 m/yd. Maximálního měřícího rozsahu je dosaženo u objektů s vysokou odrazností při viditelnosti 10 km. Měřící rozsah ovlivňují následující faktory: Měřící rozsah Vyšší Nižší Barva objektu bílá černá Úhel k objektu kolmý ostrý Velikost objektu velká malá Celkový jas Atmosférické podmínky Struktura objektu nižší (zataženo) vysoká dohlednost homogenní (zeď budovy) vysoký (polední slunce) opar nehomogenní (křoviny, strom) Za slunečného osvětlení a dobré viditelnosti jsou měřící rozsah a přesnost měření vzdálenosti následující: Měřící rozsah Přesnost 10 m/yd až cca 1200 m /1300 yd ±1 m/yd do 350 m/380 yd ±2 m/yd do 700 m/763 yd ±0,5% nad 700 m/763 yd 13

14 Údržba a čištění dalekohledu Dalekohledy Leica Geovid BRF nevyžadují žádnou speciální údržbu. Hrubé nečistoty (např. prach) odstraňte jemným kartáčkem nebo odfoukněte. Otisky prstů na objektivech a okulárech otřete měkkým, čistým kouskem kůže nebo nedrolivým hadříkem. Silné znečištění například u otočných gumových očnic lze odstranit jednoduchým opláchnutím dalekohledu pod tekoucí vodou. Usazeniny soli ze slané vody lze odstranit stejným způsobem. Varování: Při odstraňování silnějšího znečištění z optických ploch dalekohledu nepoužívejte nadměrnou sílu. Přestože jsou antireflexní vrstvy vysoce odolné proti opotřebení, mohou zrnka prachu nebo soli stále způsobit jejich poškození. Kromě typového označení je každý dalekohled Leica Geovid BRF opatřen osobním sériovým číslem. Toto číslo si z bezpečnostních důvodu poznamenejte. Příslušenství Adaptér pro upevnění na stativ se závitem 1/4... Obj. č Plovoucí řemen, oranžový... Obj. č Náhradní součástky Potřebujete-li pro váš dalekohled nějaké náhradní součástky, např. očnice, krytky nebo řemínek, kontaktujte naše oddělení služby zákazníkům (adresa viz str. 18) nebo zastoupení společnosti Leica ve vaší zemi (adresu naleznete na záručním listu). 14

15 Řešení možných problémů Problém Příčina Řešení Během pozorování nelze dosáhnout kruhového zorného pole Obraz není ostrý a) Není správně nastavena osová vzdálenost okulárů pro vaše oči. b) Pupila (zornice) pozorovatele není v ose výstupní pupily dalekohledu. c) Pozice očnic neodpovídá správnému použití dalekohledu s brýlemi/bez brýlí. Nastavení dioptrické korekce je chybné. a) Ohýbáním obou stran dalekohledu okolo centrálního kloubu nastavte správnou vzdálenost okulárů odpovídající vašim očím. b) Vyrovnejte polohu hlavy, očí a dalekohledu. c) Upravte nastavení očnic: Nosíte-li brýle, očnice zasuňte; nenosíte-li brýle, očnice vysuňte. Opakujte nastavení dioptrické korekce (viz str. 11). Při měření vzdálenosti se zobrazí symbol - - Indikace vzdálenosti bliká resp. není možné změření vzdálenosti a) Objekt je příliš blízko nebo došlo k překročení měřícího rozsahu dalekohledu. b) Objekt má nízkou odraznost. Věnujte pozornost informacím o pracovním rozsahu měření vzdálenosti (viz str. 13). Baterie je vybitá. Vyměňte baterii (viz str. 8). 15

16 Technická data LEICA GEOVID 8 42 BRF LEICA GEOVID BRF Zvětšení 8 10 Průměr objektivů 42 mm Průměr výstupní pupily 5,25 mm 4,2 mm Faktor ztemnění 18,33 20,5 Relativní světelnost 27,56 17,64 Zorné pole (na 1000 m/yd) 125 m/yd / 7,1 110 m/yd / 6,3 (širokoúhlé) Nejkratší zaostřitelná vzdálenost (při 0 dpt) Cca 5,6 m/18,4 Cca 5,6 m/18,4 Předsunutí výstupní pupily 18,5 mm 15,6 mm Osová vzdálenost okulárů mm Typ hranolů Střechové hranoly Optické vrstvy na čočkách na hranolech Vysoce odolné antireflexní vrstvy HDC TM Vrstva fázové korekce P40 Dioptrická korekce Cca ±3,5 dpt Vhodnost pro uživatele brýlí Ano Provozní teploty 25 C až +55 C Skladovací teploty 40 C až +85 C Vodotěsnost 0,5 baru (cca 5 metrů vodního sloupce) Materiál těla Hliníkový odlitek Maximální dosah měření Cca 1200 m/1300 yd Minimální měřená vzdálenost 10 m/yd ±1 m/yd do 350 m/380 yd Přesnost měření vzdálenosti ±2 m/yd do 700 m/763 yd ±0,5% nad 700 m/763 yd Indikace/jednotky měření vzdálenosti 4místná LED indikace/metry (m) nebo yardy (yd) Baterie Jedna 3 V lithiová baterie CR2 Životnost baterie 1 Min měření Laser Bezpečný laser podle norem EN a FDA Class 1 Rozbíhavost laserového paprsku 2,5 0,5 mrad Maximální doba měření Cca 1,4 s Rozměry (Š 2 V 3 H 2 ) Cca mm Hmotnost (včetně baterie) Cca 945 g 1 Při 20 C a průměrném používání 2 Při vzdálenosti očí 65 mm 3 Se zašroubovanými očnicemi 16

17 Technická data LEICA GEOVID 8 56 BRF LEICA GEOVID BRF Zvětšení 8 15 Průměr objektivů 56 mm Průměr výstupní pupily 7 mm 3,7 mm Faktor ztemnění 21,17 28,98 Relativní světelnost 49 13,94 Zorné pole (na 1000 m/yd) 118 m/yd / 6,8 72 m/yd / 4,1 Nejkratší zaostřitelná vzdálenost (při 0 dpt) Cca 5,5 m/18,4 Cca 5,5 m/18,4 Předsunutí výstupní pupily 18,5 mm 15,6 mm Osová vzdálenost okulárů mm Typ hranolů Střechové hranoly Optické vrstvy na čočkách na hranolech Vysoce odolné antireflexní vrstvy HDC TM Vrstva fázové korekce P40 Dioptrická korekce Cca ±3,5 dpt Vhodnost pro uživatele brýlí Ano Provozní teploty 25 C až +55 C Skladovací teploty 40 C až +85 C Vodotěsnost 0,5 baru (cca 5 metrů vodního sloupce) Materiál těla Hliníkový odlitek Maximální dosah měření Cca 1200 m/1300 yd Minimální měřená vzdálenost 10 m/yd ±1 m/yd do 350 m/380 yd Přesnost měření vzdálenosti ±2 m/yd do 700 m/763 yd ±0,5% nad 700 m/763 yd Indikace/jednotky měření vzdálenosti 4místná LED indikace/metry (m) nebo yardy (yd) Baterie Jedna 3 V lithiová baterie CR2 Životnost baterie 1 Min měření Laser Bezpečný laser podle norem EN a FDA Class 1 Rozbíhavost laserového paprsku 2,5 0,5 mrad Maximální doba měření Cca 1,4 s Rozměry (Š 2 V 3 H 2 ) Cca mm Cca mm Hmotnost (včetně baterie) cca 1100 g Cca 1245 g 1 Při 20 C a průměrném používání 2 Při vzdálenosti očí 65 mm 3 Se zašroubovanými očnicemi 17

18 Leica akademie Informační služba Leica Kromě náročných výrobků nejvyšší výkonnostní třídy v oblastech sahajících od pozorování až po projekci nabízíme již po mnoho let jako zvláštní službu zákazníkům praktické semináře a školení, které přiblíží vědomosti ze světa fotografie, projekce a zvětšování začátečníkům i pokročilým milovníkům fotografie. Bližší informace a aktuální program seminářů jsou k dispozici u: Leica Camera AG Leica Akademie Oskar Barnack Str. 11 D Solms Tel.: Fax: Leica na internetu Aktuální informace k nabízeným produktům, novinkám, pořádaným akcím a podnikání firmy Leica získáte na naší webové stránce: 18 Technické dotazy k použití produktů Leica vám písemně, telefonicky nebo pomocí u zodpoví informační služba Leica: Leica Camera AG Informations-Service Postfach 1180 D Solms Tel.: Fax: Zákaznická služba Leica Pro servisní údržbu vašeho vybavení Leica resp. případy poškození je vám k dispozici firemní servis Leica Camera AG nebo servis lokálního zastoupení společnosti Leica (adresa viz záruční list). Obraťte se prosím na vašeho autorizovaného prodejce. Leica Camera AG Customer-Service Solmser Gewerbepark 8 D Solms Tel.: Fax:

19 19

20 my point of view Autorizovaný distributor dalekohledů Leica v ČR: Olympus C&S, spol. s r.o., Evropská 176/16, Praha 6, tel.: , , fax: , Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 / D Solms / Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0)

N I K O N S. R. O. Oběžník č. bvso-05-09 13. srpna 2009 Dosáhněte na nedosažitelné Zahajujeme prodej nové série monokulárů Nikon EDG Fieldscope

N I K O N S. R. O. Oběžník č. bvso-05-09 13. srpna 2009 Dosáhněte na nedosažitelné Zahajujeme prodej nové série monokulárů Nikon EDG Fieldscope Oběžník č. bvso-05-09 13. srpna 2009 Dosáhněte na nedosažitelné Zahajujeme prodej nové série monokulárů Nikon EDG Fieldscope EDG Fieldscope EDG Fieldscope -A EDG Fieldscope EDG Fieldscope -A Společnost

Více

Laserové dálkoměry Nikon

Laserové dálkoměry Nikon LASER 550 Laserové dálkoměry Nikon Návod k použití Neodhadujte! měřte! Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě laserový dálkoměr NIKON. Je to přesný optický a elektronický přístroj, který Vám

Více

berlan Nivelační přístroj BNG32X Návod k obsluze Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X

berlan Nivelační přístroj BNG32X Návod k obsluze Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X berlan Návod k obsluze Nivelační přístroj BNG32X Číslo výrobku: 101 93 Označení artiklu: BNG32X OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis

Více

NÁVOD K POUŽITÍ pro řadu Hunter. optické zaměřovače

NÁVOD K POUŽITÍ pro řadu Hunter. optické zaměřovače NÁVOD K POUŽITÍ pro řadu Hunter optické zaměřovače KAPITOLA I 1.1. Všeobecný popis Zaměřovače série Aimpoint Hunter jsou reflexní kolimátory konstruované pro použití s loveckými puškami a brokovnicemi.

Více

SPOTTING SCOPE RAIII 65A WP / PROSTAFF WATERPROOF 65 mm [TYP SE ZALOMENÝM TĚLEM]

SPOTTING SCOPE RAIII 65A WP / PROSTAFF WATERPROOF 65 mm [TYP SE ZALOMENÝM TĚLEM] SPOTTING SCOPE RAIII 65 WP / PROSTAFF WATERPROOF 65 mm [TYP S PŘÍMÝM TĚLEM] SPOTTING SCOPE RAIII 65A WP / PROSTAFF WATERPROOF 65 mm [TYP SE ZALOMENÝM TĚLEM] SPOTTING SCOPE RAIII 82 WP / PROSTAFF WATERPROOF

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

2-685-150-11(1) SAL135F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 135mm F2.8 [T4.5] STF. 2008 Sony Corporation

2-685-150-11(1) SAL135F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 135mm F2.8 [T4.5] STF. 2008 Sony Corporation 2-685-150-11(1) SAL135F28 Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 135mm F2.8 [T4.5] STF 2008 Sony Corporation Tento objektiv je určen pro ruční zaostřování s vysoce rozvinutou konstrukcí rozostření.

Více

Pokyny k použití a zpracování Nivelační přístroj BBN-24, návod k použití

Pokyny k použití a zpracování Nivelační přístroj BBN-24, návod k použití Pokyny k použití a zpracování, návod k použití Císlo výr. / Article No.: 1668 Jazyky / Languages: cs BERNER_59151.pdf 2013-02-14 Předmluva Děkujeme Vám za koupi nivelačního přístroje BBN 24.Abyste mohli

Více

2-685-159-11(1) SAL20F28/28F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 20mm F2.8 28mm F2.8. 2008 Sony Corporation

2-685-159-11(1) SAL20F28/28F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 20mm F2.8 28mm F2.8. 2008 Sony Corporation 2-685-159-11(1) SAL20F28/28F28 Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 20mm F2.8 28mm F2.8 2008 Sony Corporation Tento návod k obsluze je určen pro více objektivů. Objektiv je vhodný pro fotoaparáty

Více

2-685-156-12(1) SAL300F28G. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 300mm F2.8 G. 2008 Sony Corporation

2-685-156-12(1) SAL300F28G. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 300mm F2.8 G. 2008 Sony Corporation -685-56-() SAL300F8G Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 300mm F.8 G 008 Sony Corporation Objektiv je vhodný pro fotoaparáty Sony VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým

Více

EL RANGE BRILANTNÍ OBRAZ. PŘESNÉ MĚŘENÍ

EL RANGE BRILANTNÍ OBRAZ. PŘESNÉ MĚŘENÍ SEE THE UNSEEN WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM EL RANGE BRILANTNÍ OBRAZ. PŘESNÉ MĚŘENÍ MĚŘENÍ všeho Nejúspěšnější lov je zážitkem, který příroda daruje lovci. Vzájemná souhra divoké zvěře, člověka a lovu, vzájemné,

Více

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze

Kalibrátor termon AX-C830. Návod k obsluze Kalibrátor termon AX-C830 Návod k obsluze Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění: - Nikdy nepřikládejte vyšší napětí než 30 V mezi dvě libovolné zdířky nebo

Více

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze

Laserová vodováha BWL201. Návod k obsluze Laserová vodováha BWL201 Návod k obsluze OBSAH Důležitá upozornění 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Použití podle účelu určení 3 Popis přístroje 4 Uvedení do provozu 4 Údržba

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 01 19 NÁVOD K OBSLUZE 0197 Obj. č.: 84 01 19 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste

Více

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver cs Návod k použití Návod k použití STABILA je z hlediska obsluhy nenáročný přijímač určený k rychlé detekci laserových čar. Přijímačem lze přijímat pouze pulzně modulované laserové paprsky vysílané

Více

2-685-154-11(1) SAL16F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 16mm F2.8 Fisheye. 2008 Sony Corporation

2-685-154-11(1) SAL16F28. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 16mm F2.8 Fisheye. 2008 Sony Corporation 2-685-154-11(1) SAL16F28 Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 16mm F2.8 Fisheye 2008 Sony Corporation 16mm F2.8 Fisheye je objektiv - rybí oko s širokým úhlem záběru. Můžete si užívat unikátních

Více

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C.

AX-7520. Návod k obsluze. UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C. AX-7520 UPOZORNĚNÍ: Tento návod popisuje tři modely, které jsou odlišeny označením model A, B a C. A B C Nastavitelná emisivita Teplotní alarm Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Bezpečnostní

Více

Širokoúhlý konverzní objektiv

Širokoúhlý konverzní objektiv 4-129-087-01 (1) Širokoúhlý konverzní objektiv Návod k obsluze VCL-HGE07A 2009 Sony Corporation Vytištěno v České republice 4-148-707-01(1) Nastavení kamery Při použití kteréhokoliv z níže uvedených modelů

Více

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze

PYROMETR AX-6520. Návod k obsluze PYROMETR AX-6520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace... 3 2. Poznámky... 3 3. Popis součástí měřidla... 3 4. Popis displeje LCD... 4 5. Způsob měření... 4 6. Obsluha pyrometru... 4 7. Poměr

Více

Měření. Uživatelská příručka

Měření. Uživatelská příručka Měření Uživatelská příručka Příslušenství pro úlohy měření Objektivový mikrometr (1) pro kalibrování Rastry s různým dělením (2) v mm a v palcích Síťový rastr (3) Rastr s nitkovým křížem Délky Počítání

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

3-270-970-01(1) SAL18250. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku DT 18-250mm F3.5-6.3. 2008 Sony Corporation

3-270-970-01(1) SAL18250. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku DT 18-250mm F3.5-6.3. 2008 Sony Corporation 3-270-970-01(1) SAL18250 Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku DT 18-250mm F3.5-6.3 2008 Sony Corporation 1 2 3 10 9 8 7 6 5 4 1 (1) (2) 2 2 CZ 3 CZ Objektiv je vhodný pro fotoaparáty Sony s bajonetem

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018

INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018 INSTRUKCJA NÁVOD K OBSLUZE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NÁVOD NA POUŽÍVANIE 0-77-018 2 IntelliMeasure POPIS VÝROBKU Ultrazvukový dálkoměr Intelli-Measure je určen pro rychlé a snadné odhadování vzdáleností,

Více

OS425-LS Série. Uživatelský manuál

OS425-LS Série. Uživatelský manuál OS425-LS Série Uživatelský manuál OS425-LS ( s bílou blikající LED diodou ) Instrukce pro obsluhu teploměru OS425-LS je bezdotykový infračervený teploměr s matematickým módem pro infračervené funkce. snímání

Více

AX-7600. 1. Bezpečnostní informace

AX-7600. 1. Bezpečnostní informace AX-7600 1. Bezpečnostní informace AX-7600 je přístroj vybavený laserem Třídy II a vyhovuje bezpečnostní normě EN60825-1. Nedodržení pokynů uvedených v tomto dokumentu může způsobit poranění. Než začnete

Více

Kontaktní/bezkontaktní digitální tachometr AX-2901. Návod k obsluze

Kontaktní/bezkontaktní digitální tachometr AX-2901. Návod k obsluze Kontaktní/bezkontaktní digitální tachometr AX-2901 Návod k obsluze Úvod Toto zařízení může být použito pro přesné měření rychlosti otáčení (ot./min.) a povrchové rychlosti. Pro provedení měření rychlosti

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Návod k používání puškohledů

Návod k používání puškohledů Návod k používání puškohledů Strana 1 (celkem 10) POZOR! PŘÍMÉ POZOROVÁNÍ SLUNCE MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÁ POŠKOZENÍ ZRAKU. NEDÍVEJTE SE NIKDY NECHRÁNĚNÝM ZRAKEM PŘÍMO DO SLUNCE. 1 2 3 1 Poloha zapnuto (ON)

Více

3-295-945-01(1) SAL70300G. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 70-300mm F4.5-5.6 G SSM. 2008 Sony Corporation

3-295-945-01(1) SAL70300G. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 70-300mm F4.5-5.6 G SSM. 2008 Sony Corporation 3-295-945-01(1) SAL70300G Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 70-300mm F4.5-5.6 G SSM 2008 Sony Corporation 1 2 3 9 10 11 4 5 6 7 8 1 (1) (2) 2 3 CZ 4 CZ 5 CZ Objektiv je vhodný pro fotoaparáty

Více

DÁLKOMĚR LEICA 7 x 24 RANGEMASTER 1600 - B

DÁLKOMĚR LEICA 7 x 24 RANGEMASTER 1600 - B DÁLKOMĚR LEICA 7 x 24 RANGEMASTER 1600 - B NÁVOD NA OBSLUHU Dálkoměr Leica slouží k přesnému měření vzdálenosti v rozmezí cca 10 1500 m za příznivých pozorovacích podmínek. Dosah dálkoměru je závislý na

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 16 35 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 12 16 35 1. Úvod + účel použití detektoru Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního detektoru vlhkosti. Tento přístroj slouží ke zjišťování vlhkosti

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Infračervený teploměr 759-016

Infračervený teploměr 759-016 Vlastnosti: 759-016 - Přesné bezdotykové měření - Vestavěné laserové ukazovátko - Volitelný údaj ve stupních Celsia nebo Fahrenheita - Údaj maximální a minimální naměřené teploty - Zajištění spouště -

Více

S NOKTOVIZOREM Night Raider 2.5x50 a 3x60

S NOKTOVIZOREM Night Raider 2.5x50 a 3x60 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PUŠKOHLED S NOKTOVIZOREM Night Raider 2.5x50 a 3x60 Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

2-685-152-11(1) SAL14TC/20TC. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 1.4X Teleconverter 2X Teleconverter. 2008 Sony Corporation

2-685-152-11(1) SAL14TC/20TC. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 1.4X Teleconverter 2X Teleconverter. 2008 Sony Corporation 2-685-152-11(1) SAL14TC/20TC Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku 1.4X Teleconverter 2X Teleconverter 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

TRIP tm 1 & TRIP tm 4W Uživatelský manuál

TRIP tm 1 & TRIP tm 4W Uživatelský manuál Záruka Na cyklocomputery Bontager je poskytována zákonná záruční lhůta 2 roky. Náhradní díly a příslušenství je možné zakoupit u prodejců Bontrager - seznam naleznete na stránkách www.bretton.cz Výhradním

Více

Laserové dálkoměry Nikon

Laserové dálkoměry Nikon LASER 350G Laserové dálkoměry Nikon Návod k použití Neodhadujte! měřte! Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě laserový dálkoměr NIKON. Je to přesný optický a elektronický přístroj, který

Více

Přehled 2. Technické údaje 3. Nastavení přístroje 4. Obsluha 7. Kódy zpráv 9. Kontrola přesnosti 10. Údržba 13. Záruka 14. Bezpečnostní pokyny 15

Přehled 2. Technické údaje 3. Nastavení přístroje 4. Obsluha 7. Kódy zpráv 9. Kontrola přesnosti 10. Údržba 13. Záruka 14. Bezpečnostní pokyny 15 Leica Lino L4P1 Přehled 2 Technické údaje 3 Nastavení přístroje 4 Obsluha 7 Kódy zpráv 9 Kontrola přesnosti 10 Údržba 13 Záruka 14 Bezpečnostní pokyny 15 Leica Lino L4P1 1 Přehled Pře h le d Leica Lino

Více

optické zaměřovací dalekohledy

optické zaměřovací dalekohledy optické zaměřovací dalekohledy NÁVOD K POUŽITÍ pro modely CompM3 CompML3 KAPITOLA 1 1.1. Všeobecný popis Optické zaměřovací dalekohledy Aimpoint s přesným elektronickým systémem zaměřování červeným středovým

Více

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze

MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001. Návod k obsluze MĚŘIDLO TEPLOTY / VLHKOSTI / ROSNÉHO BODU AX-5001 Návod k obsluze 1.Úvod Děkujeme vám, že jste si zakoupili měřící přístroj teploty, vlhkosti a rosného bodu. Před zahájením práce věnujte několik minut

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Leica DM750 M Příručka

Leica DM750 M Příručka Leica DM750 M Příručka Obsah Montáž přístroje Leica DM750 M 7 Montáž osy odraženého světla 8 Montáž okulárových tubusů 9 Okulárový tubus Leica EZ s integrovanými okuláry 10 Standardní okulárový tubus Leica

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx

DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx DOKOVACÍ STANICE DO AUTA SAMSUNG ESC-Vxxx/ECS-Kxxx Uživatelská příručka Vyobrazení v této příručce jsou pouze ilustrační. Schémata a obrázky vztahující se k vašemu zařízení najdete v cizojazyčné příručce

Více

2LS TOOLS LEO 5 NÁVOD K POUŽITÍ KŘÍŽOVÉHO LASERU

2LS TOOLS LEO 5 NÁVOD K POUŽITÍ KŘÍŽOVÉHO LASERU 2LS TOOLS LEO 5 NÁVOD K POUŽITÍ KŘÍŽOVÉHO LASERU Geodis Lazaretní 11a 615 00 Brno Česká republika T +420 538 702 040 F +420 538 702 061 geodis@geodis.cz Geodis Praha Táborská 940/31 140 00 Praha 4 budova

Více

CROSS LINE LEVEL 1-77-153 BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK. Ã πƒπ π πø INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

CROSS LINE LEVEL 1-77-153 BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK. Ã πƒπ π πø INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I CROSS LINE LEVEL EN P E F 1-77-153 BRUGERVEJLEDNING INSTRUKTIONSHANDBOK KÄYTTÖOHJE INSTRUKSJONSBOK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ã πƒπ π πø NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Více

EF 24-70 mm f/4l IS USM

EF 24-70 mm f/4l IS USM EF 24-70 mm f/4l IS USM ČESKY Návod pro použití Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Objektiv EF 24-70 mm f/4l IS USM od společnosti Canon je vysoce výkonný standardní objektiv se zoomem určený

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

HHP 201. Digitální manometr. Uživatelská příručka

HHP 201. Digitální manometr. Uživatelská příručka HHP 201 Digitální manometr Uživatelská příručka SEKCE 1 ÚVOD 1.1 POPIS Serie HHP 201 OMEGA ruční měřiče tlaku jsou přenosné přístroje ideální pro měření tlaku v provozu, továrně nebo laboratoři. Všechny

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102

NÁVOD K OBSLUZE. Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Ruční digitální teploměr K 101 / K 102 Obj. č.: 10 07 07 / 10 07 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

1. Představení výrobku. Předmluva Charakteristika UV záření TESTER INTENZITY UV ZÁŘENÍ NÁVOD K POUŽITÍ

1. Představení výrobku. Předmluva Charakteristika UV záření TESTER INTENZITY UV ZÁŘENÍ NÁVOD K POUŽITÍ MĚŘIČ INTENZITY UV ZÁŘENÍ EC01 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 2 PŘEDMLUVA - CHARAKTERISTIKA UV ZÁŘENÍ 2 FUNKCE VÝROBKU 3 SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI VÝROBKU 3 POPIS ČÁSTÍ VÝROBKU 3 2. ZÁKLADNÍ JEDNOTKA

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Budoucnost zavazuje. testo 319. Zaručený obraz

Budoucnost zavazuje. testo 319. Zaručený obraz Budoucnost zavazuje testo 319 Zaručený obraz Využijte přehledu Ohebný endoskop s optickým vláknem testo 319 umožňuje snadnou vizuální kontrolu špatně přístupných míst, jako např. klimatizačních kanálů,

Více

Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ. určeno pro studenty ČZU v Praze

Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ. určeno pro studenty ČZU v Praze Mikroskop ECLIPSE E200 STUDENTSKÝ NÁVOD K POUŽITÍ určeno pro studenty ČZU v Praze Mikroskop Nikon Eclipse E200 Světelný mikroskop značky Nikon (Eclipse E200) používaný v botanické cvičebně zvětšuje při

Více

Manuál pro bateriový mezizubní Flosser FLW 220 UK

Manuál pro bateriový mezizubní Flosser FLW 220 UK Manuál pro bateriový mezizubní Flosser FLW 220 UK Obsah: Bezpečnostní upozornění str. 21 Popis produktu str. 22 Použití Waterpik Flosseru začínáme str. 23 Doporučená technika str. 23 Údržba přístroje str.

Více

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED Návod k použití CZ DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ Nikdy se nedívejte dalekohledem na Slunce ani do jeho blízkosti a pokud svěříte dalekohled dětem, mějte je vždy pod dohledem. Poškození zraku

Více

Bezpečnostní upozornění. Funkční popis. Zobrazené komponenty. Určující použití. 90 Česky

Bezpečnostní upozornění. Funkční popis. Zobrazené komponenty. Určující použití. 90 Česky OJ_UCH-1239-1.book Page 9 Monday, May 31, 21 8:48 M 9 Česky cs ezpečnostní upozornění Veškeré pokyny je třeba číst a dbát jich. TYTO POKYNY DOŘE USCHOVEJTE. Měřící přístroj nechte opravit kvalifikovaným

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

2-515-130-12(1) Videoreflektor. Návod k obsluze HVL-HL1. 2005 Sony Corporation

2-515-130-12(1) Videoreflektor. Návod k obsluze HVL-HL1. 2005 Sony Corporation 2-515-130-12(1) Videoreflektor Návod k obsluze HVL-HL1 2005 Sony Corporation A 4 1 1 2 3 2 3 B C D 1 2 1 3 2 Tato značka označuje Active Interface Shoe System (systém aktivní patice pro příslušenství)

Více

Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903. Návod k obsluze

Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903. Návod k obsluze Detektor dřeva/kovu/ac napětí 3 v 1 s laserovou vodováhou AX-903 Návod k obsluze Funkce a vlastnosti Vyhledávání dřeva, kovu a kabelů pod napětím Možnost detekce dřeva, kovu a kabelů pod napětím do hloubky

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

Návod k obsluze. testo 606-1

Návod k obsluze. testo 606-1 Návod k obsluze testo 606-1 2 nl sv pt it es fr en Krátký návod na testo 606-1 3 Krátký návod na testo 606-1 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Měřicí elektrody 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií,

Více

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013

Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Návod k použití Poslední revize: 4.3.2013 Obsah VLASTNOSTI PŘÍSTROJE... 3 SPECIFIKACE VENKOVNÍ KAMERY... 3 SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MONITORU... 4 INSTALACE VNITŘNÍHO MONITORU... 5 INSTALACE VENKOVNÍ KAMERY...

Více

3-269-334-01(1) SAL2470Z. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Vario-Sonnar T 24-70mm F2.8 ZA SSM. 2008 Sony Corporation

3-269-334-01(1) SAL2470Z. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Vario-Sonnar T 24-70mm F2.8 ZA SSM. 2008 Sony Corporation 3-269-334-01(1) SAL2470Z Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Vario-Sonnar T 24-70mm F2.8 ZA SSM 2008 Sony Corporation 1 2 3 7 4 6 5 8 1 (1) (2) 2 2 CZ 3 CZ Objektiv je vhodný pro fotoaparáty Sony

Více

Návod k použití pro Bezdotykový teploměr FLUKE 62

Návod k použití pro Bezdotykový teploměr FLUKE 62 Návod k použití pro Bezdotykový teploměr FLUKE 62 Katalogové číslo: 241026 Popis ruční bezdotykový teploměr pro profesionální použití, vhodné např. pro monitorování stavu elektrických motorů a rozvaděčů

Více

CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru. Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039

CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru. Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039 CZ: Návod k obsluze Odlučovač ke kompresoru Art. Nr.: 41.341.00 I. Nr.: 01039 Art. Nr.: 41.342.00 I. Nr.: 01039 Důležité Při používání přístroje musí být dodržována určitá bezpečnostní opatření, aby se

Více

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441

77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 77-496 / 77-429 / 77-439 / 77-497 / 77-427 / 77-441 195 CZ Obsah Bezpečnost Přehled výrobku Soubor funkcí Tlačítka, LED, a LCD Baterie a napájení astavení Obsluha Kontrola přesnosti a kalibrace Technické

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com

POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 1 7 6 2 3 4 5 Fig. A Copyright 2014 VARO www.varo.com POWLI421 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com SVÍTILNA LED 1,5 W POWLI421 POWLI421 CS UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte

Více

Měřič Solární Energie Provozní Manuál

Měřič Solární Energie Provozní Manuál Měřič Solární Energie Provozní Manuál Před použitím tohoto měřicího přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál. 1 Obsah Strana 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní Pokyny a Postupy. 3 3. Popis Přístroje.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 06 55

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 67 06 55 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 67 06 55 Vydejte se do fascinujícího světa astronomie a prozkoumejte hloubky nekonečného vesmíru. Tento dalekohled je ideální pro začátečníky, má kompletní vybavení a bohaté příslušenství.

Více

Analyzér pleti SKT-03. Návod na použití

Analyzér pleti SKT-03. Návod na použití Analyzér pleti SKT-03 Návod na použití SKT-03 poskytuje vizuální a číselnou analýzu Vaší pleti, výsledky které Vám neodhalí žádné obyčejné zrcadlo. SKT-03 využívá nejnovější technologii zvanou Bio-impedantní

Více

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem

PHH-720 Série. ph metr s vizuálním alarmem PHH-720 Série ph metr s vizuálním alarmem PHH 720 (M3866) Přímý, vodotěsný ph - metr se signalizací alarmu Přístroj je vyroben ve shodě s EN 50081 1 a 50082 1. Předběžné vyzkoušení přístroje Opatrně vybalte

Více

Stereomikroskopy SZ61/SZ61-60/SZ61TR SZ51/SZ51-60

Stereomikroskopy SZ61/SZ61-60/SZ61TR SZ51/SZ51-60 Stereomikroskopy SZ61/SZ61-60/SZ61TR SZ51/SZ51-60 Návod k obsluze CZ Moduly popisované v této příručce SZ2-ST Okuláry řady WHSZ Přídavné objektivy SZX-STAD1 SZH-STAD1 SZ2-FO SZH-SG SZH-SC Tato příručka

Více

588777-16 CZ. Přeloženo z původního návodu DE0892

588777-16 CZ. Přeloženo z původního návodu DE0892 588777-16 CZ Přeloženo z původního návodu DE0892 Obrázek 1 h b a n i d l c f e g Obrázek 2 m k j o 2 DIGITÁLNÍ LASEROVÝ DETEKTOR DE0892 Blahopřejeme Vám! Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.

Více

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry Leica DISTO TM Laserové dálkoměry Přesné, snadné a rychlé měření Měření s laserovým dálkoměrem Leica DISTO TM Rychle a efektivně Stiskněte tlačítko a během okamžiku se provede měření bez nutné účasti další

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění

TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ MONTÁŽ. Bezpečnostní upozornění TOALETNÍ STOLEK NÁVOD K POUŽITÍ CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod a dodržujte instrukce v něm uvedené. Vkládání baterií 2x AA 1.5V baterie 2x AA 1.5V

Více

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break

Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break Návod k použití telefonu Nokia E65 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nastavení Před nastavením přístupových údajů k síti viphone si vyhledejte

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST

DIGITÁLNÍ TLOUŠŤKOMĚR EASY KC120B NÁVOD K OBSLUZE PŮVODNÍ ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu či vady

Více

MODELOVÁ ŘADA SEE THE UNSEEN WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

MODELOVÁ ŘADA SEE THE UNSEEN WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM CS MODELOVÁ ŘADA slclov SEE THE UNSEEN WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM OSVĚDČENÁ KVALITA OD ROKU 1989 Toužíme žít v harmonii s přírodou.při lovu byla tato základní potřeba naplňována od nepaměti. Znalosti a zkušenosti

Více

Videoreflektor na baterie

Videoreflektor na baterie 2-674-985-03 (1) Videoreflektor na baterie Návod k obsluze HVL-10NH 2006 Sony Corporation 3-274-796-01 (1) Po upevnění zařízení k videokameře jej chraňte před silnými nárazy. 2007 Sony Corporation A

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití

HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED. Návod k použití HVĚZDÁŘSKÝ DALEKOHLED Návod k použití DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ Nikdy se nedívejte dalekohledem na Slunce ani do jeho blízkosti a pokud svěříte dalekohled dětem, mějte je vždy pod dohledem. Poškození zraku je

Více

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx

AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx VENKOVNÍ IR DOME AHD KAMERA EONBOOM AHD-DVI20-xx / AHD-DVJ30-xx PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění Dodržte

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Masážní přístroj mini103

NÁVOD NA POUŽITÍ. Masážní přístroj mini103 NÁVOD NA POUŽITÍ Masážní přístroj mini103 Děkujeme za nákup tohoto produktu. Před použitím přístroje si návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro potřeby příštího použití. Úvod Přístroj na masáž očí mini103

Více