LEICA GEOVID 8/10 x 42 BRF LEICA GEOVID 8/15 x 56 BRF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEICA GEOVID 8/10 x 42 BRF LEICA GEOVID 8/15 x 56 BRF"

Transkript

1 LEICA GEOVID 8/10 x 42 BRF LEICA GEOVID 8/15 x 56 BRF Návod k obsluze Autorizovaný distributor dalekohledů Leica v ČR: Olympus C&S, spol. s r.o., Evropská 176/16, Praha 6, tel.: , , fax: ,

2

3 2 1a 1b

4 3a 3 7a 7 8 9/10

5 Popis částí přístroje 1. Očnice okulárů Poloha a: vysunuté pro pozorování bez brýlí Poloha b: zasunuté pro pozorování s brýlemi 2. Centrální zaostřovací šroub 3. Prstenec dioptrické korekce včetně a. stupnice 4. Očka pro upevnění řemínku 5. Tlačítko měření vzdálenosti 6. Optika laseru 7. Dioptrická korekce pro záměrnou značku včetně a. stupnice 8. Kloub pro nastavení osové vzdálenosti okulárů 9. Prostor pro baterii 10. Krytka prostoru pro baterii Předmluva Vážená zákaznice, vážený zákazníku, jméno Leica je světoznámé díky nejvyšší kvalitě, mechanické přesnosti, špičkové spolehlivosti a dlouhé životnosti. Přejeme vám mnoho radosti a úspěchů s vaším novým dalekohledem Leica Geovid BRF. Abyste se naučili správně využívat všech vlasností dalekohledu, doporučujeme vám nejprve si přečíst tento návod k obsluze. Součásti dodávky přístroje dalekohled 1 3 V lithiová baterie CR 2 řemínek pohotovostní pouzdro krytka okulárů 2 krytky objektivů záruční list 5

6 Obsah Popis částí přístroje... 5 Součásti dodávky přístroje... 5 Předmluva... 5 Likvidace elektrického a elektronického vybavení... 7 Odolnost produktu... 7 Nasazení řemínku a krytky okulárů... 7 Nasazení krytek objektivů... 7 Vložení a výměna baterie... 8 Indikace stavu baterie... 9 Nastavení očnic okulárů použití dalekohledu s brýlemi a bez brýlí Nastavení osové vzdálenosti okulárů Zaostření dalekohledu/nastavení dioptrické korekce Měření vzdálenosti Skenovací režim Měřící rozsah a přesnost měření Údržba a čištění dalekohledu Příslušenství Náhradní součástky Řešení možných problémů Technická data Leica akademie Leica na internetu Informační služba Leica Zákaznická služba Leica Varování: Stejně jako u všech ostatních typů dalekohledů se vyvarujte přímého pozorování silných zdrojů světla dalekohledem Leica Geovid BRF v opačném případě hrozí riziko poškození zraku či oslepnutí. 6

7 Likvidace elektrického a elektronického vybavení (Vztahuje se na státy EU a další evropské země provádějící třídění odpadu.) Toto vybavení obsahuje elektrické a/nebo elektronické součástky a nesmí proto být likvidováno jako běžný odpad z domácnosti. Namísto toho je třeba produkt odnést na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického vybavení. Tento proces není na vaší straně žádným způsobem zpoplatněn. Obsahuje-li váš produkt snadno vyjímatelné baterie nebo akumulátory, zlikvidujte je separátně postupem platným ve vaší zemi (viz také informace v tomto návodu k obsluze). Další informace ohledně správného postupu pro zajištění recyklace produktu poskytne domácím uživatelům prodejce, místní úřad, místní společnost provádějící sběr odpadů, resp. obchod, ve kterém jste produkt zakoupili. Odolnost produktu Dalekohledy Leica Geovid BRF jsou vybaveny robustním hliníkovým tělem umožňujícím jejich nasazení i v extrémních klimatických podmínkách. Nemusíte proto mít strach z vody a kondenzační vlhkosti přístroje jsou absolutně vodotěsné do hloubky 5 m a díky plnění vnitřních prostor dalekohledů dusíkem nedochází ani k zamlžování jejich optických systémů. Nasazení řemínku a krytky okulárů Chcete-li upevnit krytku okulárů k řemínku, musíte protáhnout očko krytky okulárů řemínkem před upevněním řemínku na levé straně dalekohledu. Nasazení krytek objektivů Pro nasazení dvou krytek objektivů umístěte nejprve gumové kroužky krytek na tubusy objektivů takovým způsobem, aby se krytky otevíraly směrem dolů. 7

8 Vložení a výměna baterie Dalekohledy Leica Geovid BRF jsou napájeny pomocí jedné 3 V lithiové baterie (např. Duracell DL 2, Ucar CR 2, Varta CR 2 a další typy baterií CR 2). 1. Otevřete krytku (10) prostoru pro baterii (9) otočením proti směru hodinových ručiček (například pomocí mince). 2. Vložte baterii kladným kontaktem (+) napřed (podle značek v prostoru pro baterii). 3. Zavřete krytku otočením ve směru hodinových ručiček. Pozn.: Baterie je třeba skladovat na chladném místě. Nebudete-li dalekohled delší dobu používat, vyjměte baterii. Varování: Baterie nevhazujte do ohně, neohřívejte, nenabíjejte, nedemontujte ani nerozbíjejte. Použité baterie obsahují látky poškozující životní prostředí, nepatří proto do běžného domácího odpadu. Pro zajištění jejich správné recyklace vraťte baterie prodejci nebo je zlikvidujte jako nebezpečný odpad (odneste na sběrné místo). 8

9 Indikace stavu baterie Nová baterie vydrží více než 1000 měření při teplotě 20 C. V závislosti na podmínkách použití může být životnost baterie výrazně kratší nebo delší než tato hodnota. Životnost baterie zkracují nízké teploty a časté použití skenovacího režimu (viz str. 13). Vybitá baterie je indikována blikající naměřenou hodnotou a záměrnou značkou. Jakmile začne indikace blikat, je možné provést ještě přibližně 50 dalších měření, ale při stále se zkracující době měření. Varování: Nízké teploty snižují výkonnost baterie. Za nízkých teplot je proto vhodné nosit dalekohled Leica Geovid BRF v blízkosti těla a používat novou baterii. 9

10 A B C D Nastavení očnic okulárů použití dalekohledu s brýlemi a bez brýlí Očnice (1) lze snadno nastavovat otáčením. Jejich aktuální pozice je jištěna záskokem. Očnice lze rovněž kompletně sejmout pro čištění. Při použití brýlí (obrázek A) zůstávají v plně zasunuté pozici. Pro pozorování bez brýlí lze očnice vysunout šroubovým pohybem proti směru hodinových ručiček. Pro optimální nastavení jsou k dispozici dvě pozice (obrázek B, C). Jsou-li okuláry velmi znečištěné, doporučujeme očnice sejmout pro možnost jejich snadného vyčištění (obrázek D). Pro sejmutí očnic lehce zatáhněte za očnice v poloze jejich maximálního vysunutí. 10 Nastavení osové vzdálenosti okulárů Individuální přizpůsobení vzdálenosti okulárů se provede ohnutím dalekohledu okolo centrálního kloubu (8). Pravé a levé zorné pole se musí spojit v jediné kruhové zorné pole.

11 A B Zaostření dalekohledu/ nastavení dioptrické korekce U dalekohledů Leica Geovid BRF se zaostření objektů v různých vzdálenostech provádí pomocí centrálního zaostřovacího šroubu (2). Dva prstence dioptrické korekce (3/7) slouží ke kompenzaci individuálních zrakových defektů uživatele pro možnost pozorování bez brýlí a pro zaostření záměrné značky. Pro zaostření proveďte pečlivě níže uvedené kroky. Po provedení těchto kroků máte plně k dispozici optické schopnosti dalekohledu. 1. Nastavte obě stupnice dioptrické korekce do nulové polohy. 2. Za současného pozorování objektu oběma očima zaostřete pomocí centrálního šroubu na vzdálený objekt Pomocí tlačítka měření vzdálenosti (5) aktivujte záměrnou značku. 4. Po zobrazení záměrné značky nastavte za trvajícího pozorování obrazu oběma očima pravou dioptrickou korekci (7, červená značka) tak, abyste viděli záměrnou značku ostře v pravém okuláru dalekohledu. 5. Následně zaostřete za stálého zobrazení záměrné značky, nyní ale pouze pro pravé oko centrálním zaostřovacím šroubem obraz v pravém okuláru. 6. Poté optimálně doostřete obraz v levém okuláru pomocí prstence levé dioptrické korekce (3). Na stupnicích dioptrické korekce můžete nyní odečíst nastavené kladné (+) resp. záporné ( ) hodnoty korekce (3a/7a).

12 Pozn.: Při pozorování obrazu pouze pravým resp. levým okem držte druhé oko pevně zavřené nebo zakryjte dlaní objektiv dalekohledu na příslušné straně. Měření vzdálenosti Pro změření vzdálenosti objektu musíte provést jeho přesné zaměření. Pro tento účel aktivujte jedním stisknutím tlačítka měření vzdálenosti (5) záměrnou značku. Po uvolnění tlačítka zůstává záměrná značka zobrazena (osvětlena) ještě další 4 s. Podržíte-li tlačítko ve stisknuté poloze, je záměrná značka zobrazena trvale. Během zobrazení záměrné značky zaměřte objekt a dalším stisknutím tlačítka proveďte změření jeho vzdálenosti. Zobrazí se naměřená hodnota. Záměrná značka během měření krátkodobě zmizí. Nové měření lze během zobrazení značky zahájit v libovolném okamžiku dalším stisknutím tlačítka. Je-li vzdálenost objektu menší než 10 m, resp. dojde-li k překročení měřícího rozsahu nebo objekt neodráží dostatečné množství světla, zobrazí se místo hodnoty vzdálenosti symboly - -. Po zmizení indikace se měření vzdálenosti automaticky vypne. Pozn.: V závislosti na vzájemném úhlu optických systémů tedy v závislosti na osové vzdálenosti okulárů se může indikace zobrazit lehce skloněná. Dalekohledy Leica Geovid BRF jsou k dispozici v různých verzích, které zobrazují hodnotu vzdálenosti v metrech nebo v yardech. Napohled lze různé verze odlišit podle informací na krytu centrálního zaostřovacího šroubu. 12

13 Skenovací režim Dalekohledy Leica Geovid BRF lze použít rovněž pro kontinuální měření vzdálenosti. Podržíte-li tlačítko měření vzdálenosti (5) při druhém stisknutí ve stisknuté poloze, přepne se po cca 0,5 s dalekohled do skenovacího režimu a měří trvale. To lze identifikovat změnou indikace: nově změřená hodnota se zobrazuje každých cca 1,5 s. Skenovací režim je praktický zejména při měření vzdálenosti malých objektů. Pozn.: Skenovací režim spotřebovává díky trvalému měření vzdálenosti více energie než režim individuálních měření vzdálenosti. Skenovací režim se automaticky vypne po uplynutí 10 s pro úsporu energie v případě náhodného stisknutí tlačítka měření. Měřící rozsah a přesnost měření Přesnost měření vzdálenosti u dalekohledů Leica Geovid BRF je ±1 m/yd. Maximálního měřícího rozsahu je dosaženo u objektů s vysokou odrazností při viditelnosti 10 km. Měřící rozsah ovlivňují následující faktory: Měřící rozsah Vyšší Nižší Barva objektu bílá černá Úhel k objektu kolmý ostrý Velikost objektu velká malá Celkový jas Atmosférické podmínky Struktura objektu nižší (zataženo) vysoká dohlednost homogenní (zeď budovy) vysoký (polední slunce) opar nehomogenní (křoviny, strom) Za slunečného osvětlení a dobré viditelnosti jsou měřící rozsah a přesnost měření vzdálenosti následující: Měřící rozsah Přesnost 10 m/yd až cca 1200 m /1300 yd ±1 m/yd do 350 m/380 yd ±2 m/yd do 700 m/763 yd ±0,5% nad 700 m/763 yd 13

14 Údržba a čištění dalekohledu Dalekohledy Leica Geovid BRF nevyžadují žádnou speciální údržbu. Hrubé nečistoty (např. prach) odstraňte jemným kartáčkem nebo odfoukněte. Otisky prstů na objektivech a okulárech otřete měkkým, čistým kouskem kůže nebo nedrolivým hadříkem. Silné znečištění například u otočných gumových očnic lze odstranit jednoduchým opláchnutím dalekohledu pod tekoucí vodou. Usazeniny soli ze slané vody lze odstranit stejným způsobem. Varování: Při odstraňování silnějšího znečištění z optických ploch dalekohledu nepoužívejte nadměrnou sílu. Přestože jsou antireflexní vrstvy vysoce odolné proti opotřebení, mohou zrnka prachu nebo soli stále způsobit jejich poškození. Kromě typového označení je každý dalekohled Leica Geovid BRF opatřen osobním sériovým číslem. Toto číslo si z bezpečnostních důvodu poznamenejte. Příslušenství Adaptér pro upevnění na stativ se závitem 1/4... Obj. č Plovoucí řemen, oranžový... Obj. č Náhradní součástky Potřebujete-li pro váš dalekohled nějaké náhradní součástky, např. očnice, krytky nebo řemínek, kontaktujte naše oddělení služby zákazníkům (adresa viz str. 18) nebo zastoupení společnosti Leica ve vaší zemi (adresu naleznete na záručním listu). 14

15 Řešení možných problémů Problém Příčina Řešení Během pozorování nelze dosáhnout kruhového zorného pole Obraz není ostrý a) Není správně nastavena osová vzdálenost okulárů pro vaše oči. b) Pupila (zornice) pozorovatele není v ose výstupní pupily dalekohledu. c) Pozice očnic neodpovídá správnému použití dalekohledu s brýlemi/bez brýlí. Nastavení dioptrické korekce je chybné. a) Ohýbáním obou stran dalekohledu okolo centrálního kloubu nastavte správnou vzdálenost okulárů odpovídající vašim očím. b) Vyrovnejte polohu hlavy, očí a dalekohledu. c) Upravte nastavení očnic: Nosíte-li brýle, očnice zasuňte; nenosíte-li brýle, očnice vysuňte. Opakujte nastavení dioptrické korekce (viz str. 11). Při měření vzdálenosti se zobrazí symbol - - Indikace vzdálenosti bliká resp. není možné změření vzdálenosti a) Objekt je příliš blízko nebo došlo k překročení měřícího rozsahu dalekohledu. b) Objekt má nízkou odraznost. Věnujte pozornost informacím o pracovním rozsahu měření vzdálenosti (viz str. 13). Baterie je vybitá. Vyměňte baterii (viz str. 8). 15

16 Technická data LEICA GEOVID 8 42 BRF LEICA GEOVID BRF Zvětšení 8 10 Průměr objektivů 42 mm Průměr výstupní pupily 5,25 mm 4,2 mm Faktor ztemnění 18,33 20,5 Relativní světelnost 27,56 17,64 Zorné pole (na 1000 m/yd) 125 m/yd / 7,1 110 m/yd / 6,3 (širokoúhlé) Nejkratší zaostřitelná vzdálenost (při 0 dpt) Cca 5,6 m/18,4 Cca 5,6 m/18,4 Předsunutí výstupní pupily 18,5 mm 15,6 mm Osová vzdálenost okulárů mm Typ hranolů Střechové hranoly Optické vrstvy na čočkách na hranolech Vysoce odolné antireflexní vrstvy HDC TM Vrstva fázové korekce P40 Dioptrická korekce Cca ±3,5 dpt Vhodnost pro uživatele brýlí Ano Provozní teploty 25 C až +55 C Skladovací teploty 40 C až +85 C Vodotěsnost 0,5 baru (cca 5 metrů vodního sloupce) Materiál těla Hliníkový odlitek Maximální dosah měření Cca 1200 m/1300 yd Minimální měřená vzdálenost 10 m/yd ±1 m/yd do 350 m/380 yd Přesnost měření vzdálenosti ±2 m/yd do 700 m/763 yd ±0,5% nad 700 m/763 yd Indikace/jednotky měření vzdálenosti 4místná LED indikace/metry (m) nebo yardy (yd) Baterie Jedna 3 V lithiová baterie CR2 Životnost baterie 1 Min měření Laser Bezpečný laser podle norem EN a FDA Class 1 Rozbíhavost laserového paprsku 2,5 0,5 mrad Maximální doba měření Cca 1,4 s Rozměry (Š 2 V 3 H 2 ) Cca mm Hmotnost (včetně baterie) Cca 945 g 1 Při 20 C a průměrném používání 2 Při vzdálenosti očí 65 mm 3 Se zašroubovanými očnicemi 16

17 Technická data LEICA GEOVID 8 56 BRF LEICA GEOVID BRF Zvětšení 8 15 Průměr objektivů 56 mm Průměr výstupní pupily 7 mm 3,7 mm Faktor ztemnění 21,17 28,98 Relativní světelnost 49 13,94 Zorné pole (na 1000 m/yd) 118 m/yd / 6,8 72 m/yd / 4,1 Nejkratší zaostřitelná vzdálenost (při 0 dpt) Cca 5,5 m/18,4 Cca 5,5 m/18,4 Předsunutí výstupní pupily 18,5 mm 15,6 mm Osová vzdálenost okulárů mm Typ hranolů Střechové hranoly Optické vrstvy na čočkách na hranolech Vysoce odolné antireflexní vrstvy HDC TM Vrstva fázové korekce P40 Dioptrická korekce Cca ±3,5 dpt Vhodnost pro uživatele brýlí Ano Provozní teploty 25 C až +55 C Skladovací teploty 40 C až +85 C Vodotěsnost 0,5 baru (cca 5 metrů vodního sloupce) Materiál těla Hliníkový odlitek Maximální dosah měření Cca 1200 m/1300 yd Minimální měřená vzdálenost 10 m/yd ±1 m/yd do 350 m/380 yd Přesnost měření vzdálenosti ±2 m/yd do 700 m/763 yd ±0,5% nad 700 m/763 yd Indikace/jednotky měření vzdálenosti 4místná LED indikace/metry (m) nebo yardy (yd) Baterie Jedna 3 V lithiová baterie CR2 Životnost baterie 1 Min měření Laser Bezpečný laser podle norem EN a FDA Class 1 Rozbíhavost laserového paprsku 2,5 0,5 mrad Maximální doba měření Cca 1,4 s Rozměry (Š 2 V 3 H 2 ) Cca mm Cca mm Hmotnost (včetně baterie) cca 1100 g Cca 1245 g 1 Při 20 C a průměrném používání 2 Při vzdálenosti očí 65 mm 3 Se zašroubovanými očnicemi 17

18 Leica akademie Informační služba Leica Kromě náročných výrobků nejvyšší výkonnostní třídy v oblastech sahajících od pozorování až po projekci nabízíme již po mnoho let jako zvláštní službu zákazníkům praktické semináře a školení, které přiblíží vědomosti ze světa fotografie, projekce a zvětšování začátečníkům i pokročilým milovníkům fotografie. Bližší informace a aktuální program seminářů jsou k dispozici u: Leica Camera AG Leica Akademie Oskar Barnack Str. 11 D Solms Tel.: Fax: Leica na internetu Aktuální informace k nabízeným produktům, novinkám, pořádaným akcím a podnikání firmy Leica získáte na naší webové stránce: 18 Technické dotazy k použití produktů Leica vám písemně, telefonicky nebo pomocí u zodpoví informační služba Leica: Leica Camera AG Informations-Service Postfach 1180 D Solms Tel.: Fax: Zákaznická služba Leica Pro servisní údržbu vašeho vybavení Leica resp. případy poškození je vám k dispozici firemní servis Leica Camera AG nebo servis lokálního zastoupení společnosti Leica (adresa viz záruční list). Obraťte se prosím na vašeho autorizovaného prodejce. Leica Camera AG Customer-Service Solmser Gewerbepark 8 D Solms Tel.: Fax:

19 19

20 my point of view Autorizovaný distributor dalekohledů Leica v ČR: Olympus C&S, spol. s r.o., Evropská 176/16, Praha 6, tel.: , , fax: , Leica Camera AG / Oskar-Barnack-Straße 11 / D Solms / Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0)

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Laserové dálkoměry Nikon

Laserové dálkoměry Nikon LASER 350G Laserové dálkoměry Nikon Návod k použití Neodhadujte! měřte! Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě laserový dálkoměr NIKON. Je to přesný optický a elektronický přístroj, který

Více

MODELOVÁ ŘADA SEE THE UNSEEN WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM

MODELOVÁ ŘADA SEE THE UNSEEN WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM CS MODELOVÁ ŘADA slclov SEE THE UNSEEN WWW.SWAROVSKIOPTIK.COM OSVĚDČENÁ KVALITA OD ROKU 1989 Toužíme žít v harmonii s přírodou.při lovu byla tato základní potřeba naplňována od nepaměti. Znalosti a zkušenosti

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

3-269-334-01(1) SAL2470Z. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Vario-Sonnar T 24-70mm F2.8 ZA SSM. 2008 Sony Corporation

3-269-334-01(1) SAL2470Z. Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Vario-Sonnar T 24-70mm F2.8 ZA SSM. 2008 Sony Corporation 3-269-334-01(1) SAL2470Z Objektiv pro digitální jednookou zrcadlovku Vario-Sonnar T 24-70mm F2.8 ZA SSM 2008 Sony Corporation 1 2 3 7 4 6 5 8 1 (1) (2) 2 2 CZ 3 CZ Objektiv je vhodný pro fotoaparáty Sony

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený)

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82

EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 VENKOVNÍ IR DOME KAMERA EN-DVI20-32 / EN-DVI20-82 EN-DVJ30-32 / EN-DVJ30-82 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A PROVOZ PŘED ZAPOJENÍM PŘÍSTROJE SI, PROSÍM, NEJPRVE PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU Bezpečnostní upozornění

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití

Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Seznam položek Přenosný zdroj energie M3 - návod k použití Vstup Input (Micro USB) Indikátor LED indicator LED / vypínač Output Výstup Power button (USB A type) A) Obecné a informace o bezpečnosti Před

Více

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod

OCS-L. Elektronická závěsná váha. Uživatelský návod OCS-L Elektronická závěsná váha Uživatelský návod Obsah Úvod 3 1 Technické údaje 3 2 Rozměry váhy 4 3 Čelní panel 5 3.1 Funkce tlačítek 5 3.2 Význam symbolů 5 4 Obsluha 6 4.1 Provoz z baterií 6 4.2 Zapnutí

Více

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation

3-076-954-12(1) Stativ. Návod k obsluze VCT-R640. 2002 Sony Corporation -076-954-() Stativ Návod k obsluze VCT-R640 00 Sony Corporation A 4 5 6 7 8 4 9 5 0 6 B 5 4 C a D 4 E 6 4 5 F Funkce VCT-R640 je stativ pro videokamery/digitální fotoaparáty. Upozornění Nikdy nepřenášejte

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii

Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii Pokud se váš smartphone vypne nebo se nenabíjí jeho baterie, zkontrolujte baterii a nabíje ku Pokud nelze nabít baterii vašeho mobilního telefonu, nebo máte pocit, že je výdrž baterie krátká, zkontrolujte

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

Návod k použití nabíjecího stojánku

Návod k použití nabíjecího stojánku Návod k použití nabíjecího stojánku 2 Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si návod k použití Vašeho telefonu a tento krátký návod pro použití nabíjecího stojánku.

Více

STEREOSKOPICKÝ MIKROSKOP SMZ645 / SMZ660 NÁVOD K POUŽITÍ

STEREOSKOPICKÝ MIKROSKOP SMZ645 / SMZ660 NÁVOD K POUŽITÍ STEREOSKOPICKÝ MIKROSKOP SMZ645 / SMZ660 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek firmy Nikon. Tento návod k použití je napsán pro uživatele stereoskopických mikroskopů značky Nikon.

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

Výstraha: Příručka je určena pro stereoskopické mikroskopy s transfokátorem SZ4045TR, SZ6045TR asz1145tr. Doporučujeme Vám si příručku důkladně

Výstraha: Příručka je určena pro stereoskopické mikroskopy s transfokátorem SZ4045TR, SZ6045TR asz1145tr. Doporučujeme Vám si příručku důkladně Výstraha: Příručka je určena pro stereoskopické mikroskopy s transfokátorem SZ4045TR, SZ6045TR asz1145tr. Doporučujeme Vám si příručku důkladně prostudovat, abyste dokázali plně využít schopností přístroje.

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Instalační příručka. 2.2 Zvláštní bezpečnostní doporučení Obrázek A. 3.Obsah Obrázek B. 1.Úvod. 2.Bezpečnost 2.1 Bezpečnost a odpovědnost

Instalační příručka. 2.2 Zvláštní bezpečnostní doporučení Obrázek A. 3.Obsah Obrázek B. 1.Úvod. 2.Bezpečnost 2.1 Bezpečnost a odpovědnost Krom toho musí technik dodržet aktuální normy a zákony v zemi instalace výrobku a informovat zákazníky o provozních podmínkách a podmínkách údržby výrobku. Jakékoliv použití výrobku mimo oblast určenou

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss

Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Návod k měření na modernizovaném dílenském mikroskopu Zeiss Dílenský mikroskop je v různém provedení jedním z důležitých přístrojů pro měření v kontrolních laboratořích. Je to velmi univerzální přístroj

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Připojení přístroje Připojte adaptér k Vaší síti do zdířky Internet, počítač

Více

Triple Duty CRL(Compact Rail Laser)

Triple Duty CRL(Compact Rail Laser) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Laserový zaměřovač Triple Duty CRL(Compact Rail Laser) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 51 87 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 51 87 Snadná obsluha prostřednictvím tlačítkového spínače ON/OFF Znamenitý čistící účinek s čistou vodou * ELEGANTNÍ TVAR PRAKTIČNOST VYSOKÝ STUPEŇ ÚČINNOSTI* 2 OBSAH: Strana

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA

DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA OBSAH 2 Gratulujeme 3 Vaše bezpečnost na prvním místě 4 Popis kuchyňské váhy 5 Použití kuchyňské váhy 8 Péče a údržba OBSAH 1 Gratulujeme vám k zakoupení vaší nové kuchyňské váhy.

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1

Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100. Popis: Aleph-9034-1 Infra závory ABT - 30 ABT - 60 ABT - 100 Popis: Přijímač Alarm (červená) Signalizuje poplach Level - Monitor (červená) Jas je závislý na síle přijímaného signálu Good - Stav (zelená) Signalizuje klidový

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 05 63 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 05 63 Obsah 1... Seznámení 1.1. Obsah balení 1.2. Přehled hodin, symbolů a výstavby displeje 1.3. Obsazení tlačítek 1.4. Hlavní menu (Funkce) 1.5. Nastavení 2... Trénování 2.1.

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Video mikroskopická jednotka VMU

Video mikroskopická jednotka VMU Video mikroskopická jednotka VMU Série 378 VMU je kompaktní, lehká a snadno instalovatelná mikroskopická jednotka pro monitorování CCD kamerou v polovodičových zařízení. Mezi základní rysy optického systému

Více

Návod k použití LAX 400

Návod k použití LAX 400 Návod k použití LX 400 Návod k použití STBIL-LX 400 je snadno ovladatelný samonivelační multičárový laser pro použití na stavbě. Je schopen samostatně se nivelovat v rozsahu ±4. Pomocí jemného seřízení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992

NÁVOD K OBSLUZE. Dálkově řízený model auta. Obj. č.: 670 992 NÁVOD K OBSLUZE Dálkově řízený model auta Obj. č.: 670 992 Tento výrobek představuje model auta, které lze ovládat dálkové pomocí radiového řídícího vysílače, pracujícího na frekvenci 40 MHz. Bezpečné

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM

DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM DOKONALÉ MĚŘENÍ LASEREM www.stanleylasers.com PROFESIONÁLNÍ PRÁCE ZAČÍNÁ S NÁŘADÍM STANLEY Přesné měření je klíčem k úspěšnému řešení každého projektu. Laserová měřidla se značkou STANLEY Vám díky svému

Více

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ Sušicí a dobíjecí stojan UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ www.irobot.cz verze 1.0 Důležité bezpečnostní informace Důležité bezpečnostní pokyny Toto zařízení není určené k tomu, aby jej obsluhovali děti a osoby

Více

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111

HQ6849 ENGLISH 4 POLSKI 13 ROMÂNĂ 23 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 72 HRVATSKI 83 EESTI 92 LATVISKI 101 LIETUVIŠKAI 111 3 ENGLISH 4 POLSKI 3 ROMÂNĂ 3 РУССКИЙ 33 ČESKY 44 MAGYAR 53 SLOVENSKY 63 УКРАЇНСЬКІЙ 7 HRVATSKI 83 EESTI 9 LATVISKI 0 LIETUVIŠKAI SLOVENŠČINA 0 HQ6849 44 ČESKY Důležité Před použitím přístroje přečtěte

Více

KHaki X-Wind. Instruction manual

KHaki X-Wind. Instruction manual KHaki X-Wind Instruction manual 6 1 0 8 9 2 C E 3 A B D 7 5 4 INSTRUCTION MANUAL 3 Obsah Gratulujeme vám Firma Hamilton je potěšena, že jste si vybrali hodinky z její kolekce. Získali jste malý technologický

Více

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze

Zápěstní monitor krevního tlaku. m254. Návod k obsluze od Zápěstní monitor krevního tlaku m254 Návod k obsluze STANDARDY V souladu se základními požadavky standardu 93/42 EEC třídy II zdravotnického zařízení. Důležité: přečtěte si doloženou dokumentaci. Aplikovaná

Více

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU

NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU NÁVOD PRO MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU HARMONY Model: KH-HARM-52-15085-G Prodejce: WellMall s.r.o. Brněnec 53, 569 04 BRNĚNEC www.wellmall.cz, www-levna-koupelna-cz Pro více informací se obracejte

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100

Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 Návod k použití Video-Endoskop FVE 100 1 OBSAH DODÁVKY Video-Endoskop, sonda s labutím krkem 100cm, TV-kabel, USB-kabel, Li-Ion akumulátor, nabíječka, magnet, hák, zrcadlo, kufr, návod k použití VAROVNÉ

Více

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

PHH-7011. Uživatelská příručka. ph/mv/teplota - vodotěsný tester. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. PHH-7011 Uživatelská příručka ph/mv/teplota - vodotěsný tester Obsah Úvod 3 Vlastnosti 3 Specifikace. 3 Popis přístroje... 4 Popis displeje 5 Funkce klávesnice 5 Pokyny k obsluze. 6 Kalibrace. 6 Měření.

Více

Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32)

Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32) Residenční záruka (25 let) Living Expression a Total design (třída zátěže 32) Tato záruka se vztahuje na laminátové podlahy řady Pergo L i vi n g E x p r e s si o n a T o t a l d e s i g n (t ř í d y z

Více

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1)

Stereo gramofon. Návod k obsluze PS-LX250H ZÁZNAM MAJITELE 3-866-873-14(1) 3-866-873-14(1) Stereo gramofon Návod k obsluze ZÁZNAM MAJITELE Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na zadní straně přístroje. Výrobní číslo si poznamenejte do níže uvedeného rámečku. Tato čísla

Více

CATEYE STRADA WIRELESS

CATEYE STRADA WIRELESS STRADA WIRELESS CC-RD310W CZ 1 CATEYE STRADA WIRELESS CYCLOCOMPUTER CC-RD310W Před použitím počítače si pečlivě přečtěte tento manuál a uschovejte ho pro případ potřeby. Navštivte naše webové stránky,

Více

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co.

Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní dálkové ovládání s integrovanými spínacími hodinami pro nezávislé vytápění a další zařízení. Telefon (ústředna) (0711) 939-00

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování

SANITAS SBM03 1. Seznámení se s přístrojem 2. Důležité pokyny Pokyny k používání Pokyny k uchovávání a ošetřování SANITAS SBM03 Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených. 1. Seznámení

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy

Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Návod k instalaci a montáži Roztažitelný držák TV se 3 čepy Výr. č.: 970032 Nejprve Vám chceme poděkovat za Váš nákup. Obsah balení Upínací šroub Nástěnné upevnění Deska na obrazovku Prodlužovací rameno

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3 USB Digitální Mikroskop (20x-400x) V1.3 Manuál Poděkování Děkujeme za Váš nákup našich výrobků - jedná se o high-tech a zároveň snadno použitelný digitální mikroskop. S touto vychytávkou uvidíte unikátní

Více

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ

INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Kryt WaterWear k audio procesoru RONDO od společnosti INSTRUKCE K POUŽÍVÁNÍ Výrobce: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH Worldwide Headquarters Fürstenweg 77a 6020 Innsbruck, Austria E-mail: office@medel.com

Více