DIGITÁLNÍ PROJEKTOR. X95i Návod k obsluze. O této příručce. Uznání obchodních známek. Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ PROJEKTOR. X95i Návod k obsluze. O této příručce. Uznání obchodních známek. Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru."

Transkript

1 DIGITÁLNÍ PROJEKTOR X95i Návod k obsluze Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru. VAROVÁNÍ 3 Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtete Průvodce pro bezpečné používání výrobku (Product Safety Guide) a další příručky, abyste zajistili správné používání tohoto výrobku. Po přečtení těchto příruček si je prosím uložte na bezpečné místo pro případné použití v budoucnu. O této příručce V tomto návodu k obsluze jsou použity následující symboly. Významy těchto symbolů jsou popsány v dalším textu. VAROVÁNÍ Tento symbol indikuje informaci, která, bude-li ignorována, může velmi pravděpodobně vyústit ve zranění osob nebo dokonce smrt v důsledku nesprávné manipulace se zařízením. UPOZORNĚNÍ Tento symbol indikuje informaci, která, bude-li ignorována, může velmi pravděpodobně vyústit ve zranění osob nebo fyzické poškození v důsledku nesprávné manipulace se zařízením. Viz prosím stránky, na nichž je uveden tento symbol. POZNÁMKA Informace, uvedené v tomto návodu k obsluze, mohou být předmětem změny bez upozornění. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv chyby, které se v tomto návodu v obsluze mohou vyskytnout. Reprodukování, přenos nebo používání jakékoliv části tohoto dokumentu není povoleno bez výslovného písemného svolení. Uznání obchodních známek Microsoft and Internet Explorer, Windows, Windows NT, Windows Me, Windows Vista je registrovaná obchodní známka společnosti Microsoft Corporation. PowerPC je registrovanou obchodní známkou společnosti International Business Machines Corporation. VESA a DDC jsou obchodní známky společnosti Video Electronics Standard Association. Apple and Macintosh, Mac a Mac OS jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Computer, Inc. Pentium je registrovanou obchodní známkou společnosti Intel Corporation JavaScript je registrovanou obchodní známkou společnosti Sun Microsystems, Inc. DVI je obchodní známkou společnosti Digital Display Working Group HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing LLC. je obchodní známka společnosti SRS Labs, Inc. Veškeré další obchodní známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. 1

2 Obsah Obsah O této příručce... 1 Obsah... 2 Přednosti projektoru... 3 Příprava... 3 Obsah balení... 3 Upevnění krytky objektivu... 3 Názvy jednotlivých součástí... 4 Projektor... 4 Ovládací panel... 5 Zadní panel... 5 Dálkový ovladač... 6 Uvedení do provozu... 7 Uspořádání projekce... 8 Seřízení nožky pro nastavení výšky projektoru... 9 Používání bezpečnostního otvoru a štěrbiny... 9 Připojení vašich zařízení Používání paměťového úložiště USB Použití paměťové karty SD Připojení ke zdroji napájení Dálkový ovladač Laserové ukazovátko Vložení baterií do dálkového ovladače Poznámky k signálu dálkového ovladače Změna frekvence signálu dálkového ovladače Používání jako dálkového ovladače s kabelem Používání jako jednoduché počítačové myši a klávesnice Zapnutí/vypnutí Zapnutí napájení Vypnutí napájení Obsluha Nastavení hlasitosti Dočasné utlumení zvuku Volba vstupního signálu Vyhledání vstupního signálu Volba poměru stran obrazu Nastavení zvětšení/zmenšení obrazu (zoom) a zaostření obrazu...20 Seřízení páčky pro posunutí objektivu...20 Používání funkce pro automatické seřízení...20 Nastavení polohy/umístění obrazu Korekce lichoběžníkového zkreslení Používání funkce zvětšení (Magnify)...22 Zmrazení projekční plochy (Freezing)...22 Dočasné zatemnění projekční plochy...23 Používání funkcí nabídky Snadná nabídka (EASY MENU)...25 ASPECT (POMĚR STRAN OBRAZU), AUTO KEYSTONE (KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ), EXECUTE 2 Nabídka EASY MENU pokračování...26 KEYSTONE (KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ), KEYSTONE (KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ), PICTURE MODE (REŽIM OBRAZU), BRIGHTNESS (JAS), CONTRAST (KONTRAST), COLOR (BARVA), TINT (BAREVNÝ ODSTÍN), SHARPNESS (OSTROST), WHISPER (ŠUM), MIRROR (ZRCADLOVÉ ZOBRAZENÍ), RESET (VYNULOVÁNÍ), FILTER TIME (PROVOZNÍ DOBA FILTRU), LANGUAGE (JAZYK), GO TO ADVANCED MENU (PŘECHOD K ROZŠÍŘENÉ NABÍDCE)... Nabídka PICTURE (Obraz)...27 BRIGHTNESS (JAS), CONTRAST (KONTRAST), GAMMA, COLOR TEMP (BAREVNÁ TEPLOTA), COLOR (BARVA), TINT (BAREVNÝ ODSTÍN), SHARPNESS (OSTROST), ACTIVE IRIS (AKTIVNÍ CLONA), MY MEMORY (PAMĚŤ) Nabídka IMAGE (Zobrazení)...30 ASPECT (POMĚR STRAN OBRAZU), OVER SCAN (PŘESNÍMKOVÁNÍ), V. POSITION (SVISLÁ POLOHA), H. POSITION (VODOROVNÁ POLOHA), H. PHASE (VODOROVNÁ FÁZE), H. SIZE (VODOROVNÁ VELIKOST), AUTO ADJUST EXECUTE (AUTOMATICKÉ SEŘÍZENÍ) Nabídka INPUT (Vstup)...32 PROGRESSIVE (PROGRESIVNÍ SNÍMKOVÁNÍ), VIDEO NR (POTLAČENÍ ŠUMU OBRAZU), 3D-YCS, COLOR SPACE (BAREVNÝ PROSTOR), COMPONENT (KOMPONENTNÍ SIGNÁL), VIDEO FORMAT (OBRAZOVÝ FORMÁT), HDMI, FRAME LOCK (ZÁMEK SNÍMKU), RGB IN (VSTUP RGB), RESOLUTION (ROZLIŠENÍ) Nabídka SETUP (Nastavení)...36 AUTO KEYSTONE EXECUTE (AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ), KEYSTONE (KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ), KEYSTONE (KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ), WHISPER (ŠUM), MIRROR (ZRCADLOVÉ ZOBRAZENÍ), MONITOR OUT (PORT MONITOR OUT) Nabídka AUDIO (Zvuk)...38 VOLUME (HLASITOST), TREBLE (VÝŠKY), BASS (HLOUBKY), SRS WOW, SPEAKER (REPRODUKTOR), AUDIO (ZVUK), HDMI AUDIO (ZVUK HDMI) Nabídka SCREEN (Projekční plocha)...39 LANGUAGE (JAZYK), MENU POSITION (UMÍSTĚNÍ NABÍDKY), BLANK (ZATEMNĚNÍ), START UP (PO SPUŠTĚNÍ), MYSCREEN, MYSCREEN LOCK (ZÁMEK), MESSAGE (ZPRÁVA), SOURCE NAME (NÁZEV ZDROJE), TEMPLATE (ŠABLONA) Nabídka OPTION (Možnosti)...44 AUTO SEARCH (AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ), AUTO KEYSTONE (AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ), AUTO ON (AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ), AUTO OFF (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ), LAMP TIME (PROVOZNÍ DOBA PROJEKČNÍ LAMPY), FILTER TIME (PROVOZNÍ DOBA FILTRU), MY BUTTON ( MOJE TLAČÍTKO), MY SOURCE ( MŮJ ZDROJ), SERVICE (SLUŽBY), SECURITY (ZABEZPEČENÍ) Nabídka MIU LIVE MODE (REŽIM LIVE ), LIVE MODE SETTING (NASTAVENÍ REŽIMU LIVE ), PC-LESS PRESENTATION (PREZENTACE BEZ POČÍTAČE PC), SETUP (NASTAVENÍ), PROJECTOR NAME (NÁZEV PROJEKTORU), MY IMAGE (MOJE ZOBRAZENÍ), IINFORMATION (INFORMACE), SERVICE (SLUŽBY) Nabídka C.C. (Closed Caption)...66 DISPLAY (OBRAZOVKA), MODE (REŽIM), CHANNEL (KANÁL) Údržba...67 Projekční lampa...67 Vzduchový filtr...69 Baterie vestavěných hodin...70 Další péče o přístroj Odstraňování problémů...72 Související zprávy...72 Významy jednotlivých indikátorů...73 Projevy, které mohou být snadno mylně považovány za poruchy přístroje...75 Technické údaje...78

3 BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION MAGNIFY ON OFF AUTO MY BUTTON 1 2 VOLUME + FREEZE KEYSTONE MUTE - Přednosti projektoru/příprava Přednosti projektoru Tento projektor je určen k projekci různých obrazových signálů na projekční plochu. Tento projektor vyžaduje minimální prostor pro instalaci a umožňuje promítání velkých zobrazení i na poměrně krátkou projekční vzdálenost. Port HDMI podporuje zapojení rozličných zobrazovacích soustav s digitálním rozhraním a tím pádem můžete na projekční ploše pozorovat jasnější obrázky. Příprava Obsah balení Ke svému projektoru byste měli obdržet níže uvedené položky. Pokud kterákoli z položek chybí, obraťte se neprodleně na svého prodejce. POZNÁMKA Ponechejte si původní obalový materiál pro případ, že byste v budoucnu projektor převáželi nebo odesílali. Při převážení nebo přemisťování projektoru nezapomeňte použít původní obalový materiál. Dbejte zvláštní opatrnosti při manipulaci s částí s objektivem. Projektor Dálkový ovladač (se dvěma bateriemi velikosti AA) Síťový napájecí kabel Kabel VGA Návod k obsluze Průvodce pro bezpečnost výrobku Průvodce rychlým nastavením Prohlášení WEEE Krytka objektivu, nýtek a poutko Bezpečnostní štítek Zámek krytu štěrbiny Upevnění krytky objektivu Aby nedošlo ke ztrátě krytky objektivu, upevněte prosím krytku objektivu k projektoru pomocí přiloženého poutka. 1. Upevněte poutko do otvoru pro poutko krytky objektivu. 2. Vložte jeden konec poutka do drážky na nýtku. 3. Zatlačte nýtek do otvoru pro nýtek. Otvor pro poutko Zespodu Otvor pro nýtek 3

4 Názvy jednotlivých součástí Názvy jednotlivých součástí Projektor (1) Reproduktory (4 ) ( 38). (2) Prstenec pro zaostřování ( 20) (3) Prstenec pro zvětšení/zmenšení obrazu (Zoom) ( 20) (4) Dvířka projekční lampy ( 67) Jednotka lampy je uvnitř. (5) Kryt pro posunutí objektivu ( 20) (6) Stupnice pro horizontální posunutí objektivu ( 20) (7) Stupnice pro vertikální posunutí objektivu ( 20) (8) Přední kryt (9) Objektiv ( 71) (10) Krytka objektivu ( 3) (11) Senzory dálkového ovládání (3 ) ( 15) (12) Výsuvná nastavitelná nožka (2 ) ( 9) (13) Knoflíky pro nastavení (2 ) ( 9) (14) Kryt filtru ( 69) Vzduchový filtr a vstupní větrací otvor je uvnitř. (15) Štěrbiny pro výstup vzduchu (16) Vstupní větrací otvory (17) Otvor pro nýtek ( 3) (18) Rukojeť (19) Kryt prostoru pro baterie ( 70) (20) Ovládací panel ( 5) (21) Zadní panel ( 5) (5) (6) HORKÉ! (4) (1) (3) (2) (20) (7) (1) (8) (15) HORKÉ! (11) (12) (14) (10) (9) (11) (12) (13) (12) (19) (17) (16) (12) (13) (20) (1) (21) (11) (1) (18) VAROVÁNÍ 3 HORKÝ POVRCH!: Při používání projektoru a po jeho použití se nedotýkejte okolí dvířek projekční lampy a štěrbin pro výstup vzduchu, protože tato místa jsou velmi horká. 3 Při používání projektoru (svítí-li projekční lampa) se nedívejte do objektivu nebo do větracích štěrbin, protože toto silné světlo není dobré pro oči. 3 Při zvedání projektoru se nepokoušejte uchopit projektor za přední kryt, protože by projektor mohl spadnout. 3 Nemanipulujte s knoflíky pro nastavení výšky projektoru, aniž byste přitom projektor drželi, protože by projektor mohl spadnout. UPOZORNĚNÍ 3 Zajistěte normální ventilaci okolí projektoru, aby se předešlo přehřívání projektoru. Nezakrývejte a neblokujte větrací výřezy a otvory. Nepokládejte na projektor do blízkosti větracích výřezů a otvorů žádné předměty, které by se mohly na větrací výřezy a otvory přilepit nebo nasát. Vzduchový filtr pravidelně čistěte. 4

5 AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 RGB OUT VIDEO SD CARD RGB1 Y CB/PB R L R L AUDO IN 3 AUDIO IN 4 AUX I/O DC 5V 0.5A CR/PR AUDIO OUT I LAN HDMI RGB2 G/Y B/CB/PB B/CR/PR H V REMOTE CONTROL USB CONTROL Názvy jednotlivých součástí Ovládací panel (1) Tlačítko STANDBY/ON (Pohotovostní režim/zapnutí) ( 17) (2) Tlačítko MENU (Nabídka) ( 24) Sestává ze čtyř kurzorových tlačítek. (3) Tlačítko INPUT (Vstup) ( 18) (4) Indikátor napájení (POWER) ( 17, 73) (5) Indikátor teploty (TEMP) ( 73) (6) Indikátor projekční lampy (LAMP) ( 73) (6) (5) (4) Zadní panel (1) Spínač pro vypnutí ( 75) (2) Bezpečnostní štěrbina ( 9) (3) Bezpečnostní otvor ( 9) (4) Zdířka AC pro síťový napájecí kabel ( 13) (5) Síťový vypínač ( 17) (6) Port RGB1 ( 10) (7) Port RGB2 (G/Y, B/CB/PB, R/CR/PR, H, V) ( 10) (8) Ovládací port CONTROL ( 10) (9) Port HDMI ( 10) (10) Port VIDEO ( 10) (11) Port S-VIDEO ( 10) (12) Porty COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR) ( 10) (13) Vstupní port AUDIO IN1 ( 10) (14) Vstupní port AUDIO IN2 ( 10) (15) Vstupní porty zvuku AUDIO IN3 (R/L) ( 10) (16) Vstupní porty zvuku AUDIO IN4 (R/L) ( 10) (17) Výstupní port RGB OUT ( 10) (18) Výstupní port zvuku (AUDIO OUT) ( 10) (19) Port pro dálkové ovládání (REMOTE CONTROL) ( 10) (20) Port pro lokální počítačovou síť LAN ( 10) (21) Kryt štěrbiny pro paměťovou kartu SD ( 12) Štěrbina pro paměťovou kartu SD je uvnitř. (22) Rezervní vstup/výstup (AUX I/O) ( 12) (23) Port USB ( 10) (21) (1) (22) (1) (2) (3) (14) (13) (17) (6) (18)(20)(7) (9) (19) (8) (10) (11) (15) (16) (12) (23) (5) (4) (3) O AC IN (2) UPOZORNĚNÍ 3 Bezpečnostní otvor a bezpečnostní štěrbinu nepoužívejte pro zajištění projektoru před spadnutím, protože nejsou pro tento účel určeny. 3 Spínač pro vypnutí používejte pouze tehdy, pokud není projektor vypnut normálním postupem, protože po stisknutí tohoto spínače se provoz projektoru ukončí bez jeho ochlazení. 5

6 Názvy jednotlivých součástí Dálkový ovladač (1) Laserové ukazovátko ( 14) Slouží pro výstup paprsku. (2) Indikátor LASER ( 14) (3) Tlačítko LASER ( 14) (4) Tlačítko STANDBY/ON (Pohotovostní režim/zapnutí) ( 17) (5) Tlačítko VOLUME (Hlasitost) ( 18) (6) Tlačítko MUTE (Utlumení zvuku) ( 18) (7) Tlačítko VIDEO ( 19) (8) Tlačítko RGB ( 18) (9) Tlačítko SEARCH (Vyhledávání) ( 19) (10) Tlačítko AUTO (Automatické seřízení) ( 20) (11) Tlačítko ASPECT (Poměr stran obrazu) ( 19) (12) Tlačítko POSITION (Poloha) ( 21) (13) Tlačítko KEYSTONE (Korekce lichoběžníkového zkreslení) ( 21) (14) Tlačítka MY SOURCE/DOC. CAMERA (Můj zdroj) ( 46) (15) Tlačítka MAGNIFY ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí zvětšení) ( 22) (16) Tlačítko FREEZE ( Zmrazení obrazu) ( 22) (17) Tlačítko BLANK (Zatemnění plochy) ( 23) (18) Tlačítko MY BUTTON - 1 ( Moje tlačítko 1) ( 46) (19) Tlačítko MY BUTTON - 2 ( Moje tlačítko 2) ( 46) (20) Tlačítko MENU (Nabídka) ( 24) (21) Páčkový přepínač ( 24): má 3 níže uvedené funkce. Kurzorové tlačítko 5: pro posunutí směrem na stranu s označením 5. Kurzorové tlačítko : pro posunutí směrem na stranu s označením. Tlačítko ENTER (Potvrzení): pro stisknutí uprostřed. (22) Kurzorové tlačítko 2 ( 24) (23) Kurzorové tlačítko 3 ( 24) (32) (24) Tlačítko RESET (Vynulování) ( 24) (25) Tlačítko ESC (Escape) ( 24) (26) Levé tlačítko myši ( 16) (27) Pravé tlačítko myši ( 16) (28) Tlačítko PAGE UP (O stránku nahoru) ( 16) (29) Tlačítko PAGE DOWN (O stránku dolů) ( 16) (30) Port pro dálkový ovladač s kabelem ( 16) (31) Kryt prostoru pro baterie ( 14) (33) (32) Držák baterie ( 14) (33) Přepínač frekvence ( 15) (7) (4) (17) (26) (11) (23) (22) (28) (20) (25) (12) (15) (16) (13) (30) (2) (1) BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION MAGNIFY ON OFF AUTO MY BUTTON 1 2 VOLUME FREEZE KEYSTONE MUTE + - (8) (14) (9) (3) (27) (21) (29) (24) (10) (18) (5) (6) (19) Zadní plocha dálkového ovladače VAROVÁNÍ 3 Po stisknutí tlačítka LASER se nedívejte do výstupu paprsku ani jej nasměrujte na osoby a domácí zvířata, protože to není dobré pro oči. UPOZORNĚNÍ 3 Pamatujte, že laserový paprsek může způsobit nebezpečné ozáření. Z tohoto důvodu používejte laserové ukazovátko výhradně při nasměrování na projekční plochu. (31) 6

7 Uvedení do provozu Uvedení do provozu Nainstalujte projektor v souladu s okolním prostředím a způsobem, jakým jej budete používat. VAROVÁNÍ 3 Umístěte projektor do stabilní horizontální polohy. Pokud projektor spadne nebo se převrátí, může to způsobit poranění osob a/nebo poškození projektoru. Používání poškozeného projektoru může vyústit ve vznik ohně nebo může dojít k rázu elektrickým proudem. Neumisťujte projektor na nestabilní, skloněné nebo chvějící se plochy, jako je například vratký nebo nakloněný stojan. Neumisťuje projektor na bok nebo do přední či zadní polohy. Před zvláštní instalací, jako je například zavěšení projektoru na strop, se obraťte na svého prodejce. 3 Umístěte projektor na chladné místo, a zajistěte jeho dostatečné odvětrávání. Vysoká teplota v projektoru může mít za následek vznik ohně, popálení a/nebo poruchu funkce projektoru. Zabraňte zablokování a zakrytí větracích otvorů a výřezů na projektoru. Po stranách projektoru ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru (od jiných předmětů, kolem zdí a podobně). Nepokládejte projektor na kovové plochy nebo na plochy, které nejsou odolné proti teplu. Neumisťujte projektor na koberec, polštáře nebo na lůžko. Nepokládejte projektor na místo, kam dopadá přímé slunce nebo do blízkosti horkých předmětů, jako je například topné těleso. Nepokládejte žádné předměty do blízkosti projektoru nebo větracích otvorů nebo na horní plochu projektoru. Nepokládejte do blízkosti projektoru žádné předměty, které by se mohly přilepit nebo nasát na větrací výřezy a otvory na spodní straně projektoru. Tento projektor je rovněž opatřen vstupními větracími otvory na spodní straně. 3 Neumisťujte projektor na taková místa, kde by mohl navlhnout. Při navlhnutí projektoru, nebo pokud se do projektoru dostane tekutina, může dojít ke vzniku ohně, rázu elektrickým proudem nebo k chybné funkci projektoru. Neumisťuje projektor do koupelny nebo do venkovního prostředí. Nepokládejte do blízkosti projektoru žádné předměty, obsahující tekutiny. UPOZORNĚNÍ 3 Neumisťujte projektor do zakouřeného, vlhkého nebo prašného prostředí. Při umístění projektoru na taková místa může dojít ke vzniku ohně, úrazu elektrickým proudem a/nebo k poruše funkce projektoru. Neinstalujte projektor do blízkosti zvlhčovačů vzduchu, do prostoru, kde se kouří nebo do kuchyně. 3 Umístěte projektor tak, aby okolní světlo nedopadalo přímo na senzor dálkového ovládání projektoru. 7

8 Uvedení do provozu Uspořádání projekce Níže uvedené obrázky a tabulky použijte jako referenci pro určení velikosti projekční plochy a vzdálenosti projekce. Hodnoty zobrazené v tabulce jsou vypočítány pro plnou velikost projekční plochy: (a) Velikost projekční plochy (úhlopříčka) (b) Vzdálenosti projekce (± 10 %) (c) Výška projekční plochy (± 10 %), pokud je vertikální posunutí objektivu ( 20) nastaveno úplně nahoru. Na vodorovné podložce (b) (a) (c) nahoru (c) dolů Zavěšení na strop (a) (c) dolů (c) nahoru (b) Po stranách projektoru ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru (od jiných předmětů, kolem zdí a podobně). Před zvláštní instalací, jako je například zavěšení projektoru na strop, se obraťte na svého prodejce. (a) Velikost projekční plochy [palců (m)] Projekční plocha s poměrem stran obrazu 4:3 Projekční plocha s poměrem stran obrazu 16:9 (b) Vzdálenost projekce [m (palce)] (c) Výška projekční plochy [cm (palce)] (b) Vzdálenost projekce [m (palce)] (c) Výška projekční plochy [cm (palce)] min. max. dolů nahoru min. max. dolů nahoru 30 (0,8) 0,9 (35) 1,1 (42) 5 (2) 41 (16) 1,0 (38) 1,2 (46) -1 (0) 39 (15) 40 (1,0) 1,2 (47) 1,4 (57) 6 (2) 55 (22) 1,3 (51) 1,6 (62) -2 (-1) 51 (20) 60 (1,5) 1,8 (71) 2,2 (86) 9 (4) 82 (32) 2,0 (78) 2,4 (94) -2 (-1) 77 (30) 70 (1,8) 2,1 (83) 2,6 (100) 11 (4) 96 (38) 2,3 (91) 2,8 (110) -3 (-1) 90 (35) 80 (2,0) 2,4 (96) 2,9 (115) 12 (5) 110 (43) 2,6 (104) 3,2 (126) -3 (-1) 103 (41) 90 (2,3) 2,7 (108) 3,3 (130) 14 (5) 123 (49) 3,0 (117) 3,6 (141) -4 (-1) 116 (46) 100 (2,5) 3,0 (120) 3,7 (144) 15 (6) 137 (54) 3,3 (131) 4,0 (157) -4 (-2) 129 (51) 120 (3,0) 3,7 (144) 4,4 (174) 18 (7) 165 (65) 4,0 (157) 4,8 (189) -5 (-2) 154 (61) 150 (3,8) 4,6 (181) 5,5 (217) 23 (9) 206 (81) 5,0 (197) 6,0 (237) -6 (-2) 193 (76) 200 (5,1) 6,1 (241) 7,4 (291) 30 (12) 274 (108) 6,7 (263) 8,0 (317) -8 (-3) 257 (101) 250 (6,4) 7,7 (302) 9,2 (364) 38 (15) 343 (135) 8,4 (329) 10,1 (396) -10 (-4) 322 (127) 300 (7,6) 9,2 (363) 11,1 (437) 46 (18) 411 (162) 10,0 (395) 12,1 (476) -12 (-5) 386 (152) 350 (8,9) 10,8 (424) 13,0 (510) 53 (21) 480 (189) 11,7 (462) 14,1 (556) -15 (-6) 450 (177) 8

9 Uvedení do provozu Seřízení nožky pro nastavení výšky projektoru Pokud je plocha, na níž je umístěn projektor, mírně nakloněná doleva nebo doprava, použijte pro seřízení náklonu nožky pro horizontální ustavení projektoru. Pomocí nožky můžete rovněž upravit náklon projektoru do vhodného úhlu vůči projekční ploše (zvednutím přední strany projektoru v rozsahu až do 10 stupňů) Tento projektor je vybaven 2 výsuvnými nožkami a 2 knoflíky pro nastavení výšky. Výsuvná nožka je nastavitelná při současném vysunutí knoflíku pro nastavení na stejné straně jako nožka. 1. Přidržujte projektor a vysuňte knoflíky pro nastavení, aby se uvolnila výsuvná nožka. 2. Nastavte přední stranu projektoru do požadované výšky. 3. Uvolněte knoflíky pro nastavení, aby se výsuvná nožka zajistila. 4. Nejprve se ujistěte, zda je výsuvná nožka zajištěna a pak projektor opatrně položte. 5. V případě potřeby lze výsuvnou nožku otočit pro přesnější nastavení. Při otáčení výsuvné nožky projektor přidržujte. 10 Pro uvolnění výsuvné nožky vysuňte knoflík pro nastavení na stejné straně jako nožka. Pro jemné nastavení nožkou otáčejte. UPOZORNĚNÍ 3 Nemanipulujte s knoflíky pro nastavení výšky projektoru, aniž byste přitom projektor drželi, protože by projektor mohl spadnout. 3 Nenaklánějte projektor jiným způsobem, než zvednutím přední části projektoru prostřednictvím výsuvné nožky do úhlu 8 stupňů. Při větším náklonu může dojít k chybné funkci projektoru nebo ke zkrácení provozní životnosti spotřebních materiálů nebo samotného projektoru. Používání bezpečnostního otvoru a štěrbiny Do bezpečnostního otvoru na projektoru je možno upevnit běžně dostupný řetízek nebo kablík proti odcizení až do průměru 10 mm. Kromě toho je tento projektor vybaven bezpečnostní štěrbinou pro zámek Kensington. Viz příručka k zabezpečovacímu prostředku, kde najdete další podrobnosti. Bezpečnostní štěrbina Řetízek nebo kablík proti odcizení VAROVÁNÍ 3 Bezpečnostní otvor a bezpečnostní štěrbinu nepoužívejte pro zajištění projektoru před spadnutím, protože nejsou pro tento účel určeny. POZNÁMKA Bezpečnostní otvor a štěrbina nepředstavují vyčerpávající a dostatečná opatření proti odcizení. Jsou zamýšleny pro použití jako doplňkové opatření proti odcizení. Slot pro Kensington zámek 9

10 BLANK LASER ASPECT PUSH ENTER LASER INDICATOR Uvedení do provozu Připojení vašich zařízení Před zahájením zapojování zařízení k projektoru si nezapomeňte přečíst návody k obsluze příslušných připojovaných zařízení. Prověřte, zda všechna zařízení, která chcete k tomuto projektoru připojovat, jsou pro připojená vhodná a připravte si požadované propojovací kabely. Při připojování se prosím řiďte níže uvedenými obrázky. AUDIO OUT RGB OUT AUDIO OUT RGB OUT RS-232C Počítač PC LAN HDMI USB-A Paměťové úložiště USB Karta SD SD CARD Dálkový ovladač AUX I/O DC 5V 0.5A LAN RGB OUT RGB1 Y VIDEO CB/PB CR/PR HDMI Monitor AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 RGB2 G/Y B/CB/PB B/CR/PR RGB IN R L R L AUDIO OUT AUDO IN 3 AUDIO IN 4 REMOTE CONTROL H V USB CONTROL Reproduktory (se zesilovačem) AUDIO IN S-VIDEO OUT R L AUDO IN OUT VIDEO OUT R L AUDO IN OUT Y CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUT R L AUDO IN OUT Videorekordér/ DVD přehrávač VAROVÁNÍ 3 Projektor nikdy nerozebírejte ani jej nijak neupravujte. 3 Dejte pozor, abyste nepoškodili propojovací kabely - poškozené kabely nepoužívejte. UPOZORNĚNÍ 3 Před připojením dalších zařízení k projektoru je vypněte a odpojte síťové napájecí kabely ze sítě. Při připojení živého zařízení k projektoru může dojít k vygenerování mimořádně hlasitého šumu nebo ke vzniku jiných neběžných stavů, které mohou mít za následek poruchu funkce nebo poškození zařízení a projektoru. 3 Používejte vhodné příslušenství nebo příslušné (k tomu určené) kabely. Budete-li potřebovat kabely, které nejsou součástí příslušenství (například kabely specifické délky nebo kabely opatřené odrušovacím jádrem), obraťte se na svého prodejce. Kabely, které mají jen jedno odrušovací jádro, připojte tak, aby jádro bylo na straně projektoru. 3 Přesvědčte se, zda jsou zařízení připojena ke správným portům. Nesprávné připojení může mít za následek poruchu funkce nebo poškození zařízení a projektoru. 3 Z důvodu bezpečnosti nepřipojujte port počítačové sítě LAN k jakékoliv síti, v níž se může vyskytovat nadměrné napětí. 10

11 Uvedení do provozu Připojení vašich zařízení (pokračování) POZNÁMKA Ještě před připojením dalších zařízení si nezapomeňte přečíst odpovídající příručky a pak se ujistěte, že jsou veškerá zařízení vhodná pro připojení k tomuto projektoru. Před připojením k počítači PC prověřte úroveň, časování (synchronizaci) a rozlišení signálu. - Nezapomeňte se poradit se správcem sítě. Nepřipojujte port počítačové sítě LAN k jakékoliv síti, v níž se může vyskytovat nadměrné napětí. - Pro vstup některých signálů do tohoto projektoru budete potřebovat vhodný adaptér. - Některé počítače PC disponují několika zobrazovacími režimy, z nichž některé mohou zahrnovat signály, které nejsou tímto projektorem podporovány. - Přestože projektor umožňuje zobrazování signálů až do rozlišení UXGA ( bodů), bude signál před zobrazením převeden na rozlišení panelu projektoru. Nejlepšího výkonu dosáhnete, jestliže jsou rozlišení vstupního signálu a panelu projektoru shodná. Při zapojování zkontrolujte, zda tvar konektoru kabelu odpovídá portu pro jeho připojení. Navíc nezapomeňte dotáhnout šroubky na konektorech. Budete-li chtít k projektoru připojit počítač notebook (laptop), nezapomeňte na počítači aktivovat externí výstup RGB. (Nastavte obrazový výstup počítače notebook (laptop) na monitor CRT nebo pro souběžné zobrazování na LCD displeji a monitoru CRT.) Podrobnosti o tom, jako to provést, najdete v návodu k obsluze počítače PC (notebooku nebo laptopu). Pokud na počítači změníte rozlišení obrazu (v závislosti na vstupu), může funkce pro automatické seřízení projektoru trvat poněkud déle a nemusí se dokončit. V takovém případě nemusíte uvidět okénko po volbu možnosti Yes/No (Ano/Ne) pro nové rozlišení v prostředí systému Windows. Poté se rozlišení vrátí k původní nastavené hodnotě. Doporučuje se použití jiných monitorů CRT nebo LCD displejů pro změnu rozlišení. V některých případech nemusí tento projektor na projekční ploše zobrazovat správný obraz nebo nemusí zobrazovat žádný obraz. Například funkce pro automatické seřízení nemusí s některými vstupními signály fungovat správně. Vstupní signál composite sync nebo sync on G může tento projektor zmýlit, a proto projektor nemusí zobrazovat správný obraz. Port HDMI tohoto projektoru je kompatibilní s HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) a z tohoto důvodu umožňuje zobrazení video signálu z DVD přehrávačů a podobných zařízení, kompatibilních s HDCP. Poznámka ke kompatibilitě Plug-and-Play Plug-and-Play představuje systém, který se skládá z počítače, jeho operačního systému a periferního zařízení (například zobrazovacího zařízení). Tento projektor je kompatibilní s normou VESA DDC 2B. Zapojení Plug-and-Play je možno docílit připojením tohoto projektoru k počítači, který je kompatibilní s normou VESA DDC (display data channel). Využijte přednosti této funkce zapojením kabelu RGB do portu RGB1 (kompatibilní s DDC 2B). Režim Plug and Play nemusí pracovat správně, jestliže je učiněn pokus o jakýkoliv jiný typ připojení. Používejte prosím na svém počítači standardní ovladače, protože tento projektor představuje monitor Plug-and-Play. POZNÁMKA k HDMI HDMI podporuje následující signály. - Video signál: - Signály počítače PC: Viz technická část tohoto návodu k obsluze (Technical) - Audio signál: Formát lineární PCM Vzorkovací frekvence 48 khz/44,1 khz/32 khz Tento projektor je možno připojit k jinému zařízení, které je vybaveno konektorem HDMI nebo DVI, ale některá zařízení nemusejí s projektorem pracovat správně (například se nemusí zobrazovat obraz nebo není slyšet žádný zvuk). Zkontrolujte, zda používáte kabel HDMI, který je označen logem HDMI. Pokud je projektor připojen k zařízení, které je vybaveno konektorem DVI, použijte kabel, který je jednom konci opatřen konektorem DVI a na druhém konektorem HDMI pro připojení ke vstupu HDMI a audio kabel pro připojení ke vstupu audio. 11

12 Uvedení do provozu Používání paměťového úložiště USB Budete-li chtít promítat snímky, uložené v paměťovém úložišti USB, jako je například paměť USB, zasuňte zařízení do portu AUX I/O (Rezervní vstup/ výstup). Před vyjmutím paměťového zařízení USB nezapomeňte provést postup REMOVE MEDIA (Odebrání média) pomocí nabídky PC-LESS PRESENTATION (Prezentace bez použití počítače PC) v nabídce MIU. Použití paměťové karty SD Budete-li chtít promítat snímky, uložené na paměťovém zařízení SD (jako je například paměťová karta SD), zasuňte zařízení do štěrbiny pro paměťovou kartu SD. Nebo abyste mohli používat funkci bezdrátové sítě, vložte do přístroje baterii pro zálohu hodin ( 70) a zasuňte příslušnou kartu bezdrátové sítě (prodávána samostatně) ( 78) do štěrbiny. Vkládání paměťové karty SD Kryt štěrbiny pro paměťovou kartu SD (Uvnitř je štěrbina pro paměťovou kartu SD) Port AUX I/O (Rezervní vstup/výstup) 1. Před zasunutím karty bezdrátové sítě do projektoru se ujistěte, že k němu není připojen síťový napájecí kabel. 2. Sundejte kryt štěrbiny pro paměťovou kartu SD. Po pomalém zasunutí paměťové karty SD úplně do štěrbiny, vraťte kryt štěrbiny pro paměťovou kartu SD zpět na místo. Použití zámku krytu štěrbiny pro zabezpečení Přiložený zámek krytu štěrbiny můžete použít pro zabránění otevření krytu štěrbiny pro paměťovou kartu SD. 1. Otevřete dvě plošky zámku krytu štěrbiny tak, aby se špičky obou plošek spojily dohromady a pak zasuňte špičky do otvoru pro zámek na krytu štěrbiny pro paměťovou kartu SD. 2. Spojte obě plošky dohromady. Pak zavěste do otvoru krytu štěrbiny visací nebo kombinovaný zámek. SD CARD Zkosený roh SD CARD Vyjmutí paměťové karty SD 1. Před vyjmutím paměťové karty SD nezapomeňte provést postup REMOVE MEDIA (Odebrání média) pomocí nabídky PC-LESS PRESENTATION (Prezentace bez použití počítače PC) v nabídce MIU. 2. Před vyjmutím karty bezdrátové sítě vypněte projektor a odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky. 3. Sundejte kryt štěrbiny pro paměťovou kartu SD. Po vysunutí paměťové karty SD vraťte kryt štěrbiny pro paměťovou kartu SD zpět na místo. UPOZORNĚNÍ 3 Ve chvíli, kdy se na paměťovou kartu SD přistupuje, se paměťové karty nedotýkejte. 3 Budete-li chtít používat funkci bezdrátové sítě, opatřete si požadovanou kartu bezdrátové sítě (prodávána samostatně). Prodej nebo používání karty bezdrátové sítě není v některých zemích nebo oblastech povolen. Kartu používejte pouze v zemi nebo oblasti, kde jste si ji zakoupili. Další informace si vyžádejte od svého prodejce. Při používání karty bezdrátové sítě platí, že pro dodržení požadavků na vyzařování podle předpisů FCC RF, musí být pro tento vysílač nainstalována anténa, zajišťující minimální vzdálenost 20 cm od všech osob, přičemž tato anténa nesmí být propojena nebo provozována ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem. Budete-li chtít projektor používat v kabelové síti LAN, vyjměte z projektoru kartu bezdrátové sítě. SD CARD 12

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H

BenQ 3% 3% 3% 3% 3% 3% 1iYRG N REVOX]H BenQ Autorské právo Copyright BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému pro opětovné zpřístupnění, nebo překládána

Více

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U

PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Přenosný projektor PA600X/PA500X/ PA550W/PA500U Návod k obsluze Model No. NP-PA600X/NP-PA500X/NP-PA550W/NP-PA500U NEC Display Solutions. Česká verze manuálu únor 2012. Všechna práva vyhrazena. Macintosh,

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X

PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Projektor PA622U/PA522U/PA672W/ PA572W/PA722X/PA622X/ PA621U/PA521U/PA671W/ PA571W/PA721X/PA621X Uživatelská příručka Modely PA522U, PA572W, PA622X, PA621U, PA671W a PA721X nejsou distribuovány v Severní

Více

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění.

Uživatelská příručka. Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Uživatelská příručka Aby bylo zajištěno bezpečné a správné používání, před používáním tohoto projektoru si přečtěte Upozornění. Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Opatření...2 Bezpečnostní štítky na tomto

Více

LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze

LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze LCD projektor NP1000/NP2000 Návod k obsluze NEC Viewtechnology, Ltd. 2006 První vydání březen 2006 Česká verze manuálu - překlad: mgr. Iveta Habětínová, 07/2006 Digital Light Processing a DLP jsou zapsané

Více

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14

Poznámky týkající se používání... 3. Úvod... 8. Instalace... 14 Obsah Poznámky týkající se používání... 3 Bezpečnostní informace...3 Omezení emisí zařízení třídy B...3 Důležité bezpečnostní informace...3 Opatření...5 Bezpečnostní upozornění týkající se zraku...7 Úvod...

Více

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W

Projektor L50W. Návod k obsluze. Model No. NP-L50W Projektor L50W Návod k obsluze Model No. NP-L50W NEC Display Solutions. Česká verze manuálu březen 2012 Všechna práva vyhrazena. DLP a BrilliantColor jsou ochranné známky Texas Instruments. IBM je ochranná

Více

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W

Projektor L102W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L102W Projektor L102W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L102W Ver.2/03/2014 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

Instalace...12 Připojení projektoru...12

Instalace...12 Připojení projektoru...12 Obsah Obsah...1 Upozornění...2 Bezpečnostní informace...2 Opatření...3 Varování pro ochranu očí...5 Vlastnosti výrobku...5 Úvod...6 Přehled balení...6 Přehled výrobku...7 Hlavní jednotka... 7 Kontrolní

Více

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W

Projektor L51W. Návod pro uživatele. Č. modelu NP-L51W Projektor L51W Návod pro uživatele Č. modelu NP-L51W Ver.1/05/2012 DLP, DLP logo, DLP Link a BrilliantColor jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky Texas Instruments. IBM je obchodní značka

Více

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor

ColorEdge CG241W. Návod k obsluze. Kalibrovatelný barevný LCD monitor Návod k obsluze ColorEdge CG241W Kalibrovatelný barevný LCD monitor Důležité Přečtěte si, prosíme, pozorně tento Návod k použití a seznamte se tak s výrobkem, umožníte tím jeho bezpečné a efektivní použití.

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka

LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka LCD monitory HP L1750, L1950, L1710, L1910, L1908w, L1908wm, L1945w, L1945wv, L2208w a L2245w. Uživatelská příručka 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití

DATAPROJEKTOR XJ-V1. Návod k použití DATAPROJEKTOR XJ-V1 CS Návod k použití Nezapomeňte si přečíst Bezpečnostní pokyny a Pokyny týkající se obsluhy v dokumentaci Průvodce nastavením a ujistěte se, že výrobek používáte správně. Návod si dobře

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka

MultiSync PA241W. Uživatelská příručka MultiSync PA241W Uživatelská příručka Rejstřík Varování, Upozornění...Česky-1 Prohlášení...Česky-1 Prohlášení kanadského oddělení pro dodržování komunikačních předpisů...česky-2 Prohlášení o shodě...česky-2

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY

UŽIVATELSKÝ MANUÁL ČESKY UŽIVATELSKÝ MANUÁL Děkujeme moc za výběr iiyama LCD monitoru. Doporučujeme, abyste věnovali několik minut, před instalací zapnutím monitoru, k pečlivému pročtení komplexního návodu. Prosíme, mějte tuto

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka

Acer Aspire Řady 2020. Uživatelská Příručka Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Copy right 2004 Všechna Práva Vyhrazena Notebook Acer Aspire Řady 2020 Uživatelská Příručka Původní Vydání: Březen 2004 Pravidelné úpravy a revize informací v

Více

OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce

OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce OBCHODNÍ ZNAČKY Všechny názvy výrobků jsou obchodními značkami registrovanými příslušnými společnostmi. UPOZORNĚNÍ Informace v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Obsah ÚVOD... -

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka

Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Řada GW Monitor LCD Uživatelská příručka Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do systému

Více

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series

LED projektor. Uživatelská příručka. P2 Series LED projektor Uživatelská příručka P2 Series CZ9447 Leden 2015 Druhá edice Informace o autorských právech Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,

Více

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS

Uživatelská příručka CMP0015-00 CS CMP0015-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována,

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více