DIGITÁLNÍ PROJEKTOR. X95i Návod k obsluze. O této příručce. Uznání obchodních známek. Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIGITÁLNÍ PROJEKTOR. X95i Návod k obsluze. O této příručce. Uznání obchodních známek. Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru."

Transkript

1 DIGITÁLNÍ PROJEKTOR X95i Návod k obsluze Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru. VAROVÁNÍ 3 Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtete Průvodce pro bezpečné používání výrobku (Product Safety Guide) a další příručky, abyste zajistili správné používání tohoto výrobku. Po přečtení těchto příruček si je prosím uložte na bezpečné místo pro případné použití v budoucnu. O této příručce V tomto návodu k obsluze jsou použity následující symboly. Významy těchto symbolů jsou popsány v dalším textu. VAROVÁNÍ Tento symbol indikuje informaci, která, bude-li ignorována, může velmi pravděpodobně vyústit ve zranění osob nebo dokonce smrt v důsledku nesprávné manipulace se zařízením. UPOZORNĚNÍ Tento symbol indikuje informaci, která, bude-li ignorována, může velmi pravděpodobně vyústit ve zranění osob nebo fyzické poškození v důsledku nesprávné manipulace se zařízením. Viz prosím stránky, na nichž je uveden tento symbol. POZNÁMKA Informace, uvedené v tomto návodu k obsluze, mohou být předmětem změny bez upozornění. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv chyby, které se v tomto návodu v obsluze mohou vyskytnout. Reprodukování, přenos nebo používání jakékoliv části tohoto dokumentu není povoleno bez výslovného písemného svolení. Uznání obchodních známek Microsoft and Internet Explorer, Windows, Windows NT, Windows Me, Windows Vista je registrovaná obchodní známka společnosti Microsoft Corporation. PowerPC je registrovanou obchodní známkou společnosti International Business Machines Corporation. VESA a DDC jsou obchodní známky společnosti Video Electronics Standard Association. Apple and Macintosh, Mac a Mac OS jsou registrované obchodní známky společnosti Apple Computer, Inc. Pentium je registrovanou obchodní známkou společnosti Intel Corporation JavaScript je registrovanou obchodní známkou společnosti Sun Microsystems, Inc. DVI je obchodní známkou společnosti Digital Display Working Group HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing LLC. je obchodní známka společnosti SRS Labs, Inc. Veškeré další obchodní známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků. 1

2 Obsah Obsah O této příručce... 1 Obsah... 2 Přednosti projektoru... 3 Příprava... 3 Obsah balení... 3 Upevnění krytky objektivu... 3 Názvy jednotlivých součástí... 4 Projektor... 4 Ovládací panel... 5 Zadní panel... 5 Dálkový ovladač... 6 Uvedení do provozu... 7 Uspořádání projekce... 8 Seřízení nožky pro nastavení výšky projektoru... 9 Používání bezpečnostního otvoru a štěrbiny... 9 Připojení vašich zařízení Používání paměťového úložiště USB Použití paměťové karty SD Připojení ke zdroji napájení Dálkový ovladač Laserové ukazovátko Vložení baterií do dálkového ovladače Poznámky k signálu dálkového ovladače Změna frekvence signálu dálkového ovladače Používání jako dálkového ovladače s kabelem Používání jako jednoduché počítačové myši a klávesnice Zapnutí/vypnutí Zapnutí napájení Vypnutí napájení Obsluha Nastavení hlasitosti Dočasné utlumení zvuku Volba vstupního signálu Vyhledání vstupního signálu Volba poměru stran obrazu Nastavení zvětšení/zmenšení obrazu (zoom) a zaostření obrazu...20 Seřízení páčky pro posunutí objektivu...20 Používání funkce pro automatické seřízení...20 Nastavení polohy/umístění obrazu Korekce lichoběžníkového zkreslení Používání funkce zvětšení (Magnify)...22 Zmrazení projekční plochy (Freezing)...22 Dočasné zatemnění projekční plochy...23 Používání funkcí nabídky Snadná nabídka (EASY MENU)...25 ASPECT (POMĚR STRAN OBRAZU), AUTO KEYSTONE (KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ), EXECUTE 2 Nabídka EASY MENU pokračování...26 KEYSTONE (KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ), KEYSTONE (KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ), PICTURE MODE (REŽIM OBRAZU), BRIGHTNESS (JAS), CONTRAST (KONTRAST), COLOR (BARVA), TINT (BAREVNÝ ODSTÍN), SHARPNESS (OSTROST), WHISPER (ŠUM), MIRROR (ZRCADLOVÉ ZOBRAZENÍ), RESET (VYNULOVÁNÍ), FILTER TIME (PROVOZNÍ DOBA FILTRU), LANGUAGE (JAZYK), GO TO ADVANCED MENU (PŘECHOD K ROZŠÍŘENÉ NABÍDCE)... Nabídka PICTURE (Obraz)...27 BRIGHTNESS (JAS), CONTRAST (KONTRAST), GAMMA, COLOR TEMP (BAREVNÁ TEPLOTA), COLOR (BARVA), TINT (BAREVNÝ ODSTÍN), SHARPNESS (OSTROST), ACTIVE IRIS (AKTIVNÍ CLONA), MY MEMORY (PAMĚŤ) Nabídka IMAGE (Zobrazení)...30 ASPECT (POMĚR STRAN OBRAZU), OVER SCAN (PŘESNÍMKOVÁNÍ), V. POSITION (SVISLÁ POLOHA), H. POSITION (VODOROVNÁ POLOHA), H. PHASE (VODOROVNÁ FÁZE), H. SIZE (VODOROVNÁ VELIKOST), AUTO ADJUST EXECUTE (AUTOMATICKÉ SEŘÍZENÍ) Nabídka INPUT (Vstup)...32 PROGRESSIVE (PROGRESIVNÍ SNÍMKOVÁNÍ), VIDEO NR (POTLAČENÍ ŠUMU OBRAZU), 3D-YCS, COLOR SPACE (BAREVNÝ PROSTOR), COMPONENT (KOMPONENTNÍ SIGNÁL), VIDEO FORMAT (OBRAZOVÝ FORMÁT), HDMI, FRAME LOCK (ZÁMEK SNÍMKU), RGB IN (VSTUP RGB), RESOLUTION (ROZLIŠENÍ) Nabídka SETUP (Nastavení)...36 AUTO KEYSTONE EXECUTE (AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ), KEYSTONE (KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ), KEYSTONE (KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ), WHISPER (ŠUM), MIRROR (ZRCADLOVÉ ZOBRAZENÍ), MONITOR OUT (PORT MONITOR OUT) Nabídka AUDIO (Zvuk)...38 VOLUME (HLASITOST), TREBLE (VÝŠKY), BASS (HLOUBKY), SRS WOW, SPEAKER (REPRODUKTOR), AUDIO (ZVUK), HDMI AUDIO (ZVUK HDMI) Nabídka SCREEN (Projekční plocha)...39 LANGUAGE (JAZYK), MENU POSITION (UMÍSTĚNÍ NABÍDKY), BLANK (ZATEMNĚNÍ), START UP (PO SPUŠTĚNÍ), MYSCREEN, MYSCREEN LOCK (ZÁMEK), MESSAGE (ZPRÁVA), SOURCE NAME (NÁZEV ZDROJE), TEMPLATE (ŠABLONA) Nabídka OPTION (Možnosti)...44 AUTO SEARCH (AUTOMATICKÉ VYHLEDÁVÁNÍ), AUTO KEYSTONE (AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ LICHOBĚŽNÍKOVÉHO ZKRESLENÍ), AUTO ON (AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ), AUTO OFF (AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ), LAMP TIME (PROVOZNÍ DOBA PROJEKČNÍ LAMPY), FILTER TIME (PROVOZNÍ DOBA FILTRU), MY BUTTON ( MOJE TLAČÍTKO), MY SOURCE ( MŮJ ZDROJ), SERVICE (SLUŽBY), SECURITY (ZABEZPEČENÍ) Nabídka MIU LIVE MODE (REŽIM LIVE ), LIVE MODE SETTING (NASTAVENÍ REŽIMU LIVE ), PC-LESS PRESENTATION (PREZENTACE BEZ POČÍTAČE PC), SETUP (NASTAVENÍ), PROJECTOR NAME (NÁZEV PROJEKTORU), MY IMAGE (MOJE ZOBRAZENÍ), IINFORMATION (INFORMACE), SERVICE (SLUŽBY) Nabídka C.C. (Closed Caption)...66 DISPLAY (OBRAZOVKA), MODE (REŽIM), CHANNEL (KANÁL) Údržba...67 Projekční lampa...67 Vzduchový filtr...69 Baterie vestavěných hodin...70 Další péče o přístroj Odstraňování problémů...72 Související zprávy...72 Významy jednotlivých indikátorů...73 Projevy, které mohou být snadno mylně považovány za poruchy přístroje...75 Technické údaje...78

3 BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION MAGNIFY ON OFF AUTO MY BUTTON 1 2 VOLUME + FREEZE KEYSTONE MUTE - Přednosti projektoru/příprava Přednosti projektoru Tento projektor je určen k projekci různých obrazových signálů na projekční plochu. Tento projektor vyžaduje minimální prostor pro instalaci a umožňuje promítání velkých zobrazení i na poměrně krátkou projekční vzdálenost. Port HDMI podporuje zapojení rozličných zobrazovacích soustav s digitálním rozhraním a tím pádem můžete na projekční ploše pozorovat jasnější obrázky. Příprava Obsah balení Ke svému projektoru byste měli obdržet níže uvedené položky. Pokud kterákoli z položek chybí, obraťte se neprodleně na svého prodejce. POZNÁMKA Ponechejte si původní obalový materiál pro případ, že byste v budoucnu projektor převáželi nebo odesílali. Při převážení nebo přemisťování projektoru nezapomeňte použít původní obalový materiál. Dbejte zvláštní opatrnosti při manipulaci s částí s objektivem. Projektor Dálkový ovladač (se dvěma bateriemi velikosti AA) Síťový napájecí kabel Kabel VGA Návod k obsluze Průvodce pro bezpečnost výrobku Průvodce rychlým nastavením Prohlášení WEEE Krytka objektivu, nýtek a poutko Bezpečnostní štítek Zámek krytu štěrbiny Upevnění krytky objektivu Aby nedošlo ke ztrátě krytky objektivu, upevněte prosím krytku objektivu k projektoru pomocí přiloženého poutka. 1. Upevněte poutko do otvoru pro poutko krytky objektivu. 2. Vložte jeden konec poutka do drážky na nýtku. 3. Zatlačte nýtek do otvoru pro nýtek. Otvor pro poutko Zespodu Otvor pro nýtek 3

4 Názvy jednotlivých součástí Názvy jednotlivých součástí Projektor (1) Reproduktory (4 ) ( 38). (2) Prstenec pro zaostřování ( 20) (3) Prstenec pro zvětšení/zmenšení obrazu (Zoom) ( 20) (4) Dvířka projekční lampy ( 67) Jednotka lampy je uvnitř. (5) Kryt pro posunutí objektivu ( 20) (6) Stupnice pro horizontální posunutí objektivu ( 20) (7) Stupnice pro vertikální posunutí objektivu ( 20) (8) Přední kryt (9) Objektiv ( 71) (10) Krytka objektivu ( 3) (11) Senzory dálkového ovládání (3 ) ( 15) (12) Výsuvná nastavitelná nožka (2 ) ( 9) (13) Knoflíky pro nastavení (2 ) ( 9) (14) Kryt filtru ( 69) Vzduchový filtr a vstupní větrací otvor je uvnitř. (15) Štěrbiny pro výstup vzduchu (16) Vstupní větrací otvory (17) Otvor pro nýtek ( 3) (18) Rukojeť (19) Kryt prostoru pro baterie ( 70) (20) Ovládací panel ( 5) (21) Zadní panel ( 5) (5) (6) HORKÉ! (4) (1) (3) (2) (20) (7) (1) (8) (15) HORKÉ! (11) (12) (14) (10) (9) (11) (12) (13) (12) (19) (17) (16) (12) (13) (20) (1) (21) (11) (1) (18) VAROVÁNÍ 3 HORKÝ POVRCH!: Při používání projektoru a po jeho použití se nedotýkejte okolí dvířek projekční lampy a štěrbin pro výstup vzduchu, protože tato místa jsou velmi horká. 3 Při používání projektoru (svítí-li projekční lampa) se nedívejte do objektivu nebo do větracích štěrbin, protože toto silné světlo není dobré pro oči. 3 Při zvedání projektoru se nepokoušejte uchopit projektor za přední kryt, protože by projektor mohl spadnout. 3 Nemanipulujte s knoflíky pro nastavení výšky projektoru, aniž byste přitom projektor drželi, protože by projektor mohl spadnout. UPOZORNĚNÍ 3 Zajistěte normální ventilaci okolí projektoru, aby se předešlo přehřívání projektoru. Nezakrývejte a neblokujte větrací výřezy a otvory. Nepokládejte na projektor do blízkosti větracích výřezů a otvorů žádné předměty, které by se mohly na větrací výřezy a otvory přilepit nebo nasát. Vzduchový filtr pravidelně čistěte. 4

5 AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 RGB OUT VIDEO SD CARD RGB1 Y CB/PB R L R L AUDO IN 3 AUDIO IN 4 AUX I/O DC 5V 0.5A CR/PR AUDIO OUT I LAN HDMI RGB2 G/Y B/CB/PB B/CR/PR H V REMOTE CONTROL USB CONTROL Názvy jednotlivých součástí Ovládací panel (1) Tlačítko STANDBY/ON (Pohotovostní režim/zapnutí) ( 17) (2) Tlačítko MENU (Nabídka) ( 24) Sestává ze čtyř kurzorových tlačítek. (3) Tlačítko INPUT (Vstup) ( 18) (4) Indikátor napájení (POWER) ( 17, 73) (5) Indikátor teploty (TEMP) ( 73) (6) Indikátor projekční lampy (LAMP) ( 73) (6) (5) (4) Zadní panel (1) Spínač pro vypnutí ( 75) (2) Bezpečnostní štěrbina ( 9) (3) Bezpečnostní otvor ( 9) (4) Zdířka AC pro síťový napájecí kabel ( 13) (5) Síťový vypínač ( 17) (6) Port RGB1 ( 10) (7) Port RGB2 (G/Y, B/CB/PB, R/CR/PR, H, V) ( 10) (8) Ovládací port CONTROL ( 10) (9) Port HDMI ( 10) (10) Port VIDEO ( 10) (11) Port S-VIDEO ( 10) (12) Porty COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR) ( 10) (13) Vstupní port AUDIO IN1 ( 10) (14) Vstupní port AUDIO IN2 ( 10) (15) Vstupní porty zvuku AUDIO IN3 (R/L) ( 10) (16) Vstupní porty zvuku AUDIO IN4 (R/L) ( 10) (17) Výstupní port RGB OUT ( 10) (18) Výstupní port zvuku (AUDIO OUT) ( 10) (19) Port pro dálkové ovládání (REMOTE CONTROL) ( 10) (20) Port pro lokální počítačovou síť LAN ( 10) (21) Kryt štěrbiny pro paměťovou kartu SD ( 12) Štěrbina pro paměťovou kartu SD je uvnitř. (22) Rezervní vstup/výstup (AUX I/O) ( 12) (23) Port USB ( 10) (21) (1) (22) (1) (2) (3) (14) (13) (17) (6) (18)(20)(7) (9) (19) (8) (10) (11) (15) (16) (12) (23) (5) (4) (3) O AC IN (2) UPOZORNĚNÍ 3 Bezpečnostní otvor a bezpečnostní štěrbinu nepoužívejte pro zajištění projektoru před spadnutím, protože nejsou pro tento účel určeny. 3 Spínač pro vypnutí používejte pouze tehdy, pokud není projektor vypnut normálním postupem, protože po stisknutí tohoto spínače se provoz projektoru ukončí bez jeho ochlazení. 5

6 Názvy jednotlivých součástí Dálkový ovladač (1) Laserové ukazovátko ( 14) Slouží pro výstup paprsku. (2) Indikátor LASER ( 14) (3) Tlačítko LASER ( 14) (4) Tlačítko STANDBY/ON (Pohotovostní režim/zapnutí) ( 17) (5) Tlačítko VOLUME (Hlasitost) ( 18) (6) Tlačítko MUTE (Utlumení zvuku) ( 18) (7) Tlačítko VIDEO ( 19) (8) Tlačítko RGB ( 18) (9) Tlačítko SEARCH (Vyhledávání) ( 19) (10) Tlačítko AUTO (Automatické seřízení) ( 20) (11) Tlačítko ASPECT (Poměr stran obrazu) ( 19) (12) Tlačítko POSITION (Poloha) ( 21) (13) Tlačítko KEYSTONE (Korekce lichoběžníkového zkreslení) ( 21) (14) Tlačítka MY SOURCE/DOC. CAMERA (Můj zdroj) ( 46) (15) Tlačítka MAGNIFY ON/OFF (Zapnutí/Vypnutí zvětšení) ( 22) (16) Tlačítko FREEZE ( Zmrazení obrazu) ( 22) (17) Tlačítko BLANK (Zatemnění plochy) ( 23) (18) Tlačítko MY BUTTON - 1 ( Moje tlačítko 1) ( 46) (19) Tlačítko MY BUTTON - 2 ( Moje tlačítko 2) ( 46) (20) Tlačítko MENU (Nabídka) ( 24) (21) Páčkový přepínač ( 24): má 3 níže uvedené funkce. Kurzorové tlačítko 5: pro posunutí směrem na stranu s označením 5. Kurzorové tlačítko : pro posunutí směrem na stranu s označením. Tlačítko ENTER (Potvrzení): pro stisknutí uprostřed. (22) Kurzorové tlačítko 2 ( 24) (23) Kurzorové tlačítko 3 ( 24) (32) (24) Tlačítko RESET (Vynulování) ( 24) (25) Tlačítko ESC (Escape) ( 24) (26) Levé tlačítko myši ( 16) (27) Pravé tlačítko myši ( 16) (28) Tlačítko PAGE UP (O stránku nahoru) ( 16) (29) Tlačítko PAGE DOWN (O stránku dolů) ( 16) (30) Port pro dálkový ovladač s kabelem ( 16) (31) Kryt prostoru pro baterie ( 14) (33) (32) Držák baterie ( 14) (33) Přepínač frekvence ( 15) (7) (4) (17) (26) (11) (23) (22) (28) (20) (25) (12) (15) (16) (13) (30) (2) (1) BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION MAGNIFY ON OFF AUTO MY BUTTON 1 2 VOLUME FREEZE KEYSTONE MUTE + - (8) (14) (9) (3) (27) (21) (29) (24) (10) (18) (5) (6) (19) Zadní plocha dálkového ovladače VAROVÁNÍ 3 Po stisknutí tlačítka LASER se nedívejte do výstupu paprsku ani jej nasměrujte na osoby a domácí zvířata, protože to není dobré pro oči. UPOZORNĚNÍ 3 Pamatujte, že laserový paprsek může způsobit nebezpečné ozáření. Z tohoto důvodu používejte laserové ukazovátko výhradně při nasměrování na projekční plochu. (31) 6

7 Uvedení do provozu Uvedení do provozu Nainstalujte projektor v souladu s okolním prostředím a způsobem, jakým jej budete používat. VAROVÁNÍ 3 Umístěte projektor do stabilní horizontální polohy. Pokud projektor spadne nebo se převrátí, může to způsobit poranění osob a/nebo poškození projektoru. Používání poškozeného projektoru může vyústit ve vznik ohně nebo může dojít k rázu elektrickým proudem. Neumisťujte projektor na nestabilní, skloněné nebo chvějící se plochy, jako je například vratký nebo nakloněný stojan. Neumisťuje projektor na bok nebo do přední či zadní polohy. Před zvláštní instalací, jako je například zavěšení projektoru na strop, se obraťte na svého prodejce. 3 Umístěte projektor na chladné místo, a zajistěte jeho dostatečné odvětrávání. Vysoká teplota v projektoru může mít za následek vznik ohně, popálení a/nebo poruchu funkce projektoru. Zabraňte zablokování a zakrytí větracích otvorů a výřezů na projektoru. Po stranách projektoru ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru (od jiných předmětů, kolem zdí a podobně). Nepokládejte projektor na kovové plochy nebo na plochy, které nejsou odolné proti teplu. Neumisťujte projektor na koberec, polštáře nebo na lůžko. Nepokládejte projektor na místo, kam dopadá přímé slunce nebo do blízkosti horkých předmětů, jako je například topné těleso. Nepokládejte žádné předměty do blízkosti projektoru nebo větracích otvorů nebo na horní plochu projektoru. Nepokládejte do blízkosti projektoru žádné předměty, které by se mohly přilepit nebo nasát na větrací výřezy a otvory na spodní straně projektoru. Tento projektor je rovněž opatřen vstupními větracími otvory na spodní straně. 3 Neumisťujte projektor na taková místa, kde by mohl navlhnout. Při navlhnutí projektoru, nebo pokud se do projektoru dostane tekutina, může dojít ke vzniku ohně, rázu elektrickým proudem nebo k chybné funkci projektoru. Neumisťuje projektor do koupelny nebo do venkovního prostředí. Nepokládejte do blízkosti projektoru žádné předměty, obsahující tekutiny. UPOZORNĚNÍ 3 Neumisťujte projektor do zakouřeného, vlhkého nebo prašného prostředí. Při umístění projektoru na taková místa může dojít ke vzniku ohně, úrazu elektrickým proudem a/nebo k poruše funkce projektoru. Neinstalujte projektor do blízkosti zvlhčovačů vzduchu, do prostoru, kde se kouří nebo do kuchyně. 3 Umístěte projektor tak, aby okolní světlo nedopadalo přímo na senzor dálkového ovládání projektoru. 7

8 Uvedení do provozu Uspořádání projekce Níže uvedené obrázky a tabulky použijte jako referenci pro určení velikosti projekční plochy a vzdálenosti projekce. Hodnoty zobrazené v tabulce jsou vypočítány pro plnou velikost projekční plochy: (a) Velikost projekční plochy (úhlopříčka) (b) Vzdálenosti projekce (± 10 %) (c) Výška projekční plochy (± 10 %), pokud je vertikální posunutí objektivu ( 20) nastaveno úplně nahoru. Na vodorovné podložce (b) (a) (c) nahoru (c) dolů Zavěšení na strop (a) (c) dolů (c) nahoru (b) Po stranách projektoru ponechejte alespoň 30 cm volného prostoru (od jiných předmětů, kolem zdí a podobně). Před zvláštní instalací, jako je například zavěšení projektoru na strop, se obraťte na svého prodejce. (a) Velikost projekční plochy [palců (m)] Projekční plocha s poměrem stran obrazu 4:3 Projekční plocha s poměrem stran obrazu 16:9 (b) Vzdálenost projekce [m (palce)] (c) Výška projekční plochy [cm (palce)] (b) Vzdálenost projekce [m (palce)] (c) Výška projekční plochy [cm (palce)] min. max. dolů nahoru min. max. dolů nahoru 30 (0,8) 0,9 (35) 1,1 (42) 5 (2) 41 (16) 1,0 (38) 1,2 (46) -1 (0) 39 (15) 40 (1,0) 1,2 (47) 1,4 (57) 6 (2) 55 (22) 1,3 (51) 1,6 (62) -2 (-1) 51 (20) 60 (1,5) 1,8 (71) 2,2 (86) 9 (4) 82 (32) 2,0 (78) 2,4 (94) -2 (-1) 77 (30) 70 (1,8) 2,1 (83) 2,6 (100) 11 (4) 96 (38) 2,3 (91) 2,8 (110) -3 (-1) 90 (35) 80 (2,0) 2,4 (96) 2,9 (115) 12 (5) 110 (43) 2,6 (104) 3,2 (126) -3 (-1) 103 (41) 90 (2,3) 2,7 (108) 3,3 (130) 14 (5) 123 (49) 3,0 (117) 3,6 (141) -4 (-1) 116 (46) 100 (2,5) 3,0 (120) 3,7 (144) 15 (6) 137 (54) 3,3 (131) 4,0 (157) -4 (-2) 129 (51) 120 (3,0) 3,7 (144) 4,4 (174) 18 (7) 165 (65) 4,0 (157) 4,8 (189) -5 (-2) 154 (61) 150 (3,8) 4,6 (181) 5,5 (217) 23 (9) 206 (81) 5,0 (197) 6,0 (237) -6 (-2) 193 (76) 200 (5,1) 6,1 (241) 7,4 (291) 30 (12) 274 (108) 6,7 (263) 8,0 (317) -8 (-3) 257 (101) 250 (6,4) 7,7 (302) 9,2 (364) 38 (15) 343 (135) 8,4 (329) 10,1 (396) -10 (-4) 322 (127) 300 (7,6) 9,2 (363) 11,1 (437) 46 (18) 411 (162) 10,0 (395) 12,1 (476) -12 (-5) 386 (152) 350 (8,9) 10,8 (424) 13,0 (510) 53 (21) 480 (189) 11,7 (462) 14,1 (556) -15 (-6) 450 (177) 8

9 Uvedení do provozu Seřízení nožky pro nastavení výšky projektoru Pokud je plocha, na níž je umístěn projektor, mírně nakloněná doleva nebo doprava, použijte pro seřízení náklonu nožky pro horizontální ustavení projektoru. Pomocí nožky můžete rovněž upravit náklon projektoru do vhodného úhlu vůči projekční ploše (zvednutím přední strany projektoru v rozsahu až do 10 stupňů) Tento projektor je vybaven 2 výsuvnými nožkami a 2 knoflíky pro nastavení výšky. Výsuvná nožka je nastavitelná při současném vysunutí knoflíku pro nastavení na stejné straně jako nožka. 1. Přidržujte projektor a vysuňte knoflíky pro nastavení, aby se uvolnila výsuvná nožka. 2. Nastavte přední stranu projektoru do požadované výšky. 3. Uvolněte knoflíky pro nastavení, aby se výsuvná nožka zajistila. 4. Nejprve se ujistěte, zda je výsuvná nožka zajištěna a pak projektor opatrně položte. 5. V případě potřeby lze výsuvnou nožku otočit pro přesnější nastavení. Při otáčení výsuvné nožky projektor přidržujte. 10 Pro uvolnění výsuvné nožky vysuňte knoflík pro nastavení na stejné straně jako nožka. Pro jemné nastavení nožkou otáčejte. UPOZORNĚNÍ 3 Nemanipulujte s knoflíky pro nastavení výšky projektoru, aniž byste přitom projektor drželi, protože by projektor mohl spadnout. 3 Nenaklánějte projektor jiným způsobem, než zvednutím přední části projektoru prostřednictvím výsuvné nožky do úhlu 8 stupňů. Při větším náklonu může dojít k chybné funkci projektoru nebo ke zkrácení provozní životnosti spotřebních materiálů nebo samotného projektoru. Používání bezpečnostního otvoru a štěrbiny Do bezpečnostního otvoru na projektoru je možno upevnit běžně dostupný řetízek nebo kablík proti odcizení až do průměru 10 mm. Kromě toho je tento projektor vybaven bezpečnostní štěrbinou pro zámek Kensington. Viz příručka k zabezpečovacímu prostředku, kde najdete další podrobnosti. Bezpečnostní štěrbina Řetízek nebo kablík proti odcizení VAROVÁNÍ 3 Bezpečnostní otvor a bezpečnostní štěrbinu nepoužívejte pro zajištění projektoru před spadnutím, protože nejsou pro tento účel určeny. POZNÁMKA Bezpečnostní otvor a štěrbina nepředstavují vyčerpávající a dostatečná opatření proti odcizení. Jsou zamýšleny pro použití jako doplňkové opatření proti odcizení. Slot pro Kensington zámek 9

10 BLANK LASER ASPECT PUSH ENTER LASER INDICATOR Uvedení do provozu Připojení vašich zařízení Před zahájením zapojování zařízení k projektoru si nezapomeňte přečíst návody k obsluze příslušných připojovaných zařízení. Prověřte, zda všechna zařízení, která chcete k tomuto projektoru připojovat, jsou pro připojená vhodná a připravte si požadované propojovací kabely. Při připojování se prosím řiďte níže uvedenými obrázky. AUDIO OUT RGB OUT AUDIO OUT RGB OUT RS-232C Počítač PC LAN HDMI USB-A Paměťové úložiště USB Karta SD SD CARD Dálkový ovladač AUX I/O DC 5V 0.5A LAN RGB OUT RGB1 Y VIDEO CB/PB CR/PR HDMI Monitor AUDIO IN 1 AUDIO IN 2 RGB2 G/Y B/CB/PB B/CR/PR RGB IN R L R L AUDIO OUT AUDO IN 3 AUDIO IN 4 REMOTE CONTROL H V USB CONTROL Reproduktory (se zesilovačem) AUDIO IN S-VIDEO OUT R L AUDO IN OUT VIDEO OUT R L AUDO IN OUT Y CB/PB CR/PR COMPONENT VIDEO OUT R L AUDO IN OUT Videorekordér/ DVD přehrávač VAROVÁNÍ 3 Projektor nikdy nerozebírejte ani jej nijak neupravujte. 3 Dejte pozor, abyste nepoškodili propojovací kabely - poškozené kabely nepoužívejte. UPOZORNĚNÍ 3 Před připojením dalších zařízení k projektoru je vypněte a odpojte síťové napájecí kabely ze sítě. Při připojení živého zařízení k projektoru může dojít k vygenerování mimořádně hlasitého šumu nebo ke vzniku jiných neběžných stavů, které mohou mít za následek poruchu funkce nebo poškození zařízení a projektoru. 3 Používejte vhodné příslušenství nebo příslušné (k tomu určené) kabely. Budete-li potřebovat kabely, které nejsou součástí příslušenství (například kabely specifické délky nebo kabely opatřené odrušovacím jádrem), obraťte se na svého prodejce. Kabely, které mají jen jedno odrušovací jádro, připojte tak, aby jádro bylo na straně projektoru. 3 Přesvědčte se, zda jsou zařízení připojena ke správným portům. Nesprávné připojení může mít za následek poruchu funkce nebo poškození zařízení a projektoru. 3 Z důvodu bezpečnosti nepřipojujte port počítačové sítě LAN k jakékoliv síti, v níž se může vyskytovat nadměrné napětí. 10

11 Uvedení do provozu Připojení vašich zařízení (pokračování) POZNÁMKA Ještě před připojením dalších zařízení si nezapomeňte přečíst odpovídající příručky a pak se ujistěte, že jsou veškerá zařízení vhodná pro připojení k tomuto projektoru. Před připojením k počítači PC prověřte úroveň, časování (synchronizaci) a rozlišení signálu. - Nezapomeňte se poradit se správcem sítě. Nepřipojujte port počítačové sítě LAN k jakékoliv síti, v níž se může vyskytovat nadměrné napětí. - Pro vstup některých signálů do tohoto projektoru budete potřebovat vhodný adaptér. - Některé počítače PC disponují několika zobrazovacími režimy, z nichž některé mohou zahrnovat signály, které nejsou tímto projektorem podporovány. - Přestože projektor umožňuje zobrazování signálů až do rozlišení UXGA ( bodů), bude signál před zobrazením převeden na rozlišení panelu projektoru. Nejlepšího výkonu dosáhnete, jestliže jsou rozlišení vstupního signálu a panelu projektoru shodná. Při zapojování zkontrolujte, zda tvar konektoru kabelu odpovídá portu pro jeho připojení. Navíc nezapomeňte dotáhnout šroubky na konektorech. Budete-li chtít k projektoru připojit počítač notebook (laptop), nezapomeňte na počítači aktivovat externí výstup RGB. (Nastavte obrazový výstup počítače notebook (laptop) na monitor CRT nebo pro souběžné zobrazování na LCD displeji a monitoru CRT.) Podrobnosti o tom, jako to provést, najdete v návodu k obsluze počítače PC (notebooku nebo laptopu). Pokud na počítači změníte rozlišení obrazu (v závislosti na vstupu), může funkce pro automatické seřízení projektoru trvat poněkud déle a nemusí se dokončit. V takovém případě nemusíte uvidět okénko po volbu možnosti Yes/No (Ano/Ne) pro nové rozlišení v prostředí systému Windows. Poté se rozlišení vrátí k původní nastavené hodnotě. Doporučuje se použití jiných monitorů CRT nebo LCD displejů pro změnu rozlišení. V některých případech nemusí tento projektor na projekční ploše zobrazovat správný obraz nebo nemusí zobrazovat žádný obraz. Například funkce pro automatické seřízení nemusí s některými vstupními signály fungovat správně. Vstupní signál composite sync nebo sync on G může tento projektor zmýlit, a proto projektor nemusí zobrazovat správný obraz. Port HDMI tohoto projektoru je kompatibilní s HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) a z tohoto důvodu umožňuje zobrazení video signálu z DVD přehrávačů a podobných zařízení, kompatibilních s HDCP. Poznámka ke kompatibilitě Plug-and-Play Plug-and-Play představuje systém, který se skládá z počítače, jeho operačního systému a periferního zařízení (například zobrazovacího zařízení). Tento projektor je kompatibilní s normou VESA DDC 2B. Zapojení Plug-and-Play je možno docílit připojením tohoto projektoru k počítači, který je kompatibilní s normou VESA DDC (display data channel). Využijte přednosti této funkce zapojením kabelu RGB do portu RGB1 (kompatibilní s DDC 2B). Režim Plug and Play nemusí pracovat správně, jestliže je učiněn pokus o jakýkoliv jiný typ připojení. Používejte prosím na svém počítači standardní ovladače, protože tento projektor představuje monitor Plug-and-Play. POZNÁMKA k HDMI HDMI podporuje následující signály. - Video signál: - Signály počítače PC: Viz technická část tohoto návodu k obsluze (Technical) - Audio signál: Formát lineární PCM Vzorkovací frekvence 48 khz/44,1 khz/32 khz Tento projektor je možno připojit k jinému zařízení, které je vybaveno konektorem HDMI nebo DVI, ale některá zařízení nemusejí s projektorem pracovat správně (například se nemusí zobrazovat obraz nebo není slyšet žádný zvuk). Zkontrolujte, zda používáte kabel HDMI, který je označen logem HDMI. Pokud je projektor připojen k zařízení, které je vybaveno konektorem DVI, použijte kabel, který je jednom konci opatřen konektorem DVI a na druhém konektorem HDMI pro připojení ke vstupu HDMI a audio kabel pro připojení ke vstupu audio. 11

12 Uvedení do provozu Používání paměťového úložiště USB Budete-li chtít promítat snímky, uložené v paměťovém úložišti USB, jako je například paměť USB, zasuňte zařízení do portu AUX I/O (Rezervní vstup/ výstup). Před vyjmutím paměťového zařízení USB nezapomeňte provést postup REMOVE MEDIA (Odebrání média) pomocí nabídky PC-LESS PRESENTATION (Prezentace bez použití počítače PC) v nabídce MIU. Použití paměťové karty SD Budete-li chtít promítat snímky, uložené na paměťovém zařízení SD (jako je například paměťová karta SD), zasuňte zařízení do štěrbiny pro paměťovou kartu SD. Nebo abyste mohli používat funkci bezdrátové sítě, vložte do přístroje baterii pro zálohu hodin ( 70) a zasuňte příslušnou kartu bezdrátové sítě (prodávána samostatně) ( 78) do štěrbiny. Vkládání paměťové karty SD Kryt štěrbiny pro paměťovou kartu SD (Uvnitř je štěrbina pro paměťovou kartu SD) Port AUX I/O (Rezervní vstup/výstup) 1. Před zasunutím karty bezdrátové sítě do projektoru se ujistěte, že k němu není připojen síťový napájecí kabel. 2. Sundejte kryt štěrbiny pro paměťovou kartu SD. Po pomalém zasunutí paměťové karty SD úplně do štěrbiny, vraťte kryt štěrbiny pro paměťovou kartu SD zpět na místo. Použití zámku krytu štěrbiny pro zabezpečení Přiložený zámek krytu štěrbiny můžete použít pro zabránění otevření krytu štěrbiny pro paměťovou kartu SD. 1. Otevřete dvě plošky zámku krytu štěrbiny tak, aby se špičky obou plošek spojily dohromady a pak zasuňte špičky do otvoru pro zámek na krytu štěrbiny pro paměťovou kartu SD. 2. Spojte obě plošky dohromady. Pak zavěste do otvoru krytu štěrbiny visací nebo kombinovaný zámek. SD CARD Zkosený roh SD CARD Vyjmutí paměťové karty SD 1. Před vyjmutím paměťové karty SD nezapomeňte provést postup REMOVE MEDIA (Odebrání média) pomocí nabídky PC-LESS PRESENTATION (Prezentace bez použití počítače PC) v nabídce MIU. 2. Před vyjmutím karty bezdrátové sítě vypněte projektor a odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky. 3. Sundejte kryt štěrbiny pro paměťovou kartu SD. Po vysunutí paměťové karty SD vraťte kryt štěrbiny pro paměťovou kartu SD zpět na místo. UPOZORNĚNÍ 3 Ve chvíli, kdy se na paměťovou kartu SD přistupuje, se paměťové karty nedotýkejte. 3 Budete-li chtít používat funkci bezdrátové sítě, opatřete si požadovanou kartu bezdrátové sítě (prodávána samostatně). Prodej nebo používání karty bezdrátové sítě není v některých zemích nebo oblastech povolen. Kartu používejte pouze v zemi nebo oblasti, kde jste si ji zakoupili. Další informace si vyžádejte od svého prodejce. Při používání karty bezdrátové sítě platí, že pro dodržení požadavků na vyzařování podle předpisů FCC RF, musí být pro tento vysílač nainstalována anténa, zajišťující minimální vzdálenost 20 cm od všech osob, přičemž tato anténa nesmí být propojena nebo provozována ve spojení s žádnou jinou anténou nebo vysílačem. Budete-li chtít projektor používat v kabelové síti LAN, vyjměte z projektoru kartu bezdrátové sítě. SD CARD 12

13 Uvedení do provozu Připojení ke zdroji napájení 1. Příslušný konec síťového napájecího kabelu zapojte do zdířky AC na projektoru. 2. Zasuňte zástrčku (druhý konec) síťového napájecího kabelu bezpečně do zásuvky. Zdířka AC pro síťový napájecí kabel Konektor síťového napájecího kabelu do síťové zásuvky VAROVÁNÍ 3 Při zapojování síťového napájecího kabelu k projektoru buďte mimořádně opatrní, protože nesprávné nebo chybné zapojení může mít za následek vznik ohně a/nebo úraz elektrickým proudem. Používejte pouze síťový napájecí kabel, který jste obdrželi s projektorem jako příslušenství. Pokud je síťový napájecí kabel poškozen, obraťte se na svého prodejce, aby vám opatřil správný nový síťový napájecí kabel. Síťový napájecí kabel připojujte pouze k síťovým zásuvkám, které jsou určeny pro použití pro specifikovaný rozsah napětí. Síťová zásuvka by měla být v blízkosti projektoru a měla by být snadno přístupná. Pro úplné odpojení od sítě je třeba odpojit od projektoru síťový napájecí kabel. Síťový napájecí kabel nikdy neupravujte. 13

14 ON OFF Dálkový ovladač Dálkový ovladač Laserové ukazovátko Tento dálkový ovladač je vybaven laserovým ukazovátkem, které lze používat místo prstu nebo klasického ukazovátka. Po stisknutí tlačítka LASER začne z ovladače vycházet laserový paprsek, přičemž svítí indikátor LASER. Indikátor LASER LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH Tlačítko LASER BLANK LASER ASPECT PUSH ENTER PAGE UP PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION AUTO MAGNIFY MY BUTTON VOLUME FREEZE KEYSTONE MUTE VAROVÁNÍ 3 Laserové ukazovátko dálkového ovladače se používá místo vašeho prstu nebo klasického ukazovátka. Nikdy se nedívejte přímo do výstupu laserového paprsku ani nesměrujte laserový paprsek na jiné osoby. Pokud laserový paprsek směřuje do vašich očí, může to způsobit vážné poškození zraku. UPOZORNĚNÍ 3 Používání nebo nastavování ovládacích prvků nebo provádění jiných postupů, nežli těch, které jsou uvedeny v tomto návodu, může mít za následek ohrožení nebezpečným zářením. Vložení baterií do dálkového ovladače Před použitím dálkového ovladače do něj vložte baterie. Vyměňte baterie za nové, jakmile se objeví první příznaky chybné funkce dálkového ovladače. Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie a uložte je na vhodném místě. 1. Vysuňte kryt prostoru pro baterie směrem dozadu ve směru šipky. 2. Zasuňte a vložte dvě baterie velikosti AA (HITACHI MAXELL, LR6 nebo R6P) do prostoru pro baterie tak, aby póly baterie (plus a minus) byly správně orientovány (tak, jak je vyznačeno v dálkovém ovladači). 3. Zasuňte kryt prostoru pro baterie ve směru šipky, až zaskočí do správné polohy. VAROVÁNÍ 3 S bateriemi vždy zacházejte opatrně a používejte je pouze tak, jak je uvedeno. Nesprávné používání baterií může mít za následek prasknutí obalu baterie nebo vytečení jejího obsahu, což může vyústit až ve vznik ohně, zranění a/nebo kontaminaci okolí vytečením obsahu. Ujistěte se, že jsou použity výhradně specifikované baterie. Nepoužívejte současně baterie různých typů. Nepoužívejte vybité (staré) baterie společně s novými. Při vkládání baterie se ujistěte, že polarita baterie (+ a -) je správná. Uložte baterie mimo dosah dětí a domácích zvířat. Nepokoušejte se baterie dobíjet, zkratovat, pájet nebo rozebírat. Zabraňte kontaktu baterie s ohněm nebo vodou. Baterie skladujte na tmavém, chladném a suchém místě. Pokud si povšimnete, že se došlo k vytečení obsahu baterie, vytřete pečlivě prostor pro baterii a vyměňte baterii za novou. Pokud se tekutina z baterie dostane do kontaktu s vaším tělem nebo oděvem, neprodleně si postižené místo důkladně opláchněte vodou. Při likvidaci baterie se řiďte platnými místními předpisy a nařízeními. 14

15 1 Dálkový ovladač Poznámky k signálu dálkového ovladače Tento dálkový ovladač pracuje se senzory dálkového ovládání na projektoru. Projektor je opatřen třemi senzory pro dálkové ovládání - vpředu, nahoře a vzadu. Jednotlivé senzory je možno požadovaným způsobem zapínat nebo vypínat prostřednictvím položky REMOTE RECEIV (Přijímač dálkového ovladače) v nabídce SERVICE (Služby) v nabídce OPTION (Možnosti) ( 48). Jednotlivé senzory přijímají signál v následujícím provozním dosahu (je-li konkrétní senzor aktivní). Přední a horní senzor: 60 stupňů (30 stupňů vlevo a vpravo od střední osy senzoru) do vzdálenosti přibližně 3 metry. Zadní senzor: 40 stupňů (20 stupňů vlevo a vpravo od střední osy senzoru) do vzdálenosti přibližně 3 metry. POZNÁMKA Kromě toho může být dostupný i signál dálkového ovladače, odražený od projekční (nebo jiné plochy). Pokud je obtížné odeslat signál přímo do senzoru, pokuste se získat odražený signál. Dálkový ovladač používá pro odesílání signálů do projektoru infračervené světlo (LED Třídy 1), proto se ujistěte, že dálkový ovladač používáte v prostoru, v němž se nevyskytují žádné překážky, které by mohly signál dálkového ovládání do projektoru blokovat. Dálkový ovladač nemusí pracovat správně, pokud na senzor dálkového ovládání na projektoru svítí silný světelný zdroj (například přímé slunce) nebo světlo z bezprostřední blízkosti (například invertorová zářivka). Umístěte projektor tak, aby na něj nemohlo takové světlo dopadat. 30º 20º 20º 30º 30º 30º Přibližně 3 m Přibližně 3 m Přibližně 3 m Změna frekvence signálu dálkového ovladače Dálkový ovladač umožňuje volbu režimu 1 nebo režimu 2 pro změnu frekvence signálu. Pokud dálkový ovladač nepracuje správně, zkuste tuto frekvenci signálu změnit. Pamatujte prosím na to, že hodnota REMOTE FREQ. (Frekvence dálkového ovladače) v nabídce SERVICE (Služby) nabídky OPTION (Možnosti) ( 48) projektoru, který chcete ovládat, musí být nastavena do stejného režimu jako dálkový ovladač. Pro nastavení režimu dálkového ovladače posuňte knoflík přepínače frekvence uvnitř prostoru pro baterie do polohy označené číslem režimu, který chcete zvolit. 2 Zadní plocha dálkového ovladače Uvnitř prostoru pro baterie Přepínač frekvence 15

16 BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION MAGNIFY ON OFF AUTO MY BUTTON 1 2 VOLUME FREEZE KEYSTONE MUTE + - OFF ON 2 1 PUSH ENTER - LASER INDICATOR MY SOURCE/ DOC.CAMERA Dálkový ovladač Používání jako dálkového ovladače s kabelem Tento dálkový ovladač (příslušenství) je možno používat jako dálkový ovladač s kabelem, pokud jej připojíte k portu REMOTE CONTROL (Dálkový ovladač) pro dálkové ovládání kabelem v zadní části projektoru pomocí audio kabelu s konektory stereo mini o průměru 3,5 mm. Tato funkce může být užitečná, pokud signál dálkového ovládání v určitém prostředí jen stěží dosáhne k projektoru. L DIO IN4 AUDIO OUT G/Y B/CB/P H REMOTE CONTROL MAGNIFY PAGE UP ASPECT ESC MENU RESET POSITION AUTO MY BUTTON FREEZE KEYSTONE MUTE VOLUME + STANDBY/ON VIDEO RGB BLANK LASER PAGE DOWN SEARCH POZNÁMKA Pro připojení dálkového ovladače k projektoru použijte audio kabel s konektory stereo mini o průměru 3,5 mm. Používání jako jednoduché počítačové myši a klávesnice Tento dálkový ovladač (součást příslušenství) je možno používat jako jednoduchou myš a klávesnici počítače PC, pokud je port USB (typu B) tohoto projektoru propojen s portem USB (typu A) na počítači PC (kabelem USB). (1) Levé tlačítko myši Stisknutí středního tlačítka pracuje jako klepnutí levým tlačítkem myši. Naklápěním tohoto tlačítka do jednoho z osmi směrů se bude posunovat ukazatel na projekční ploše v odpovídajícím směru. (2) Pravé tlačítko myši Stisknutí tohoto tlačítka pracuje jako klepnutí pravým tlačítkem myši. (3) Páčkový přepínač Posunutí na stranu s označením 5 pracuje jako klávesa [ ] na klávesnici. Posunutí na stranu s označením pracuje jako klávesa [ ] na klávesnici. (4) Kurzorové tlačítko 2 Toto tlačítko pracuje jako klávesa [ ] na klávesnici. (5) Kurzorové tlačítko 3 Toto tlačítko pracuje jako klávesa [ ] na klávesnici. (6) Tlačítko PAGE UP (O stránku nahoru) Toto tlačítko pracuje jako klávesa PAGE UP (o stránku nahoru) na klávesnici. (7) Tlačítko PAGE DOWN (O stránku dolů) Toto tlačítko pracuje jako klávesa PAGE DOWN (o stránku dolů) na klávesnici. Port USB USB (1) (3) (4) (6) ASPECT PUSH ENTER PAGE UP PAGE DOWN ESC MENU RESET do počítače PC POZNÁMKA Pokud funkce jednoduché myši a klávesnice tohoto projektoru nepracuje správně, zkontrolujte prosím následující body. - Jestliže je tento projektor propojen USB kabelem s počítačem PC, který je vybaven vestavěným polohovacím zařízením (např. trackball na notebooku), otevřete nabídku pro nastavení BIOSu, vyberte externí myš a zakažte vestavěné polohovací zařízení, protože vestavěné polohovací zařízení může mít vyšší prioritu než tato funkce. - Pro správnou činnost této funkce je vyžadován operační systém Windows 95 OSR 2.1 nebo vyšší. Navíc tato funkce nemusí pracovat v závislosti na konfiguraci počítače PC a ovladačích myši. - Současné ovládání dvou nebo více tlačítek je neplatné s výjimkou operace uchopení a upuštění (drag and drop). - Tato funkce se aktivuje pouze tehdy, pokud projektor pracuje správně. (2) (5) (7) 16

17 BLANK ASPECT PUSH ENTER PAGE UP LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH LASER PAGE DOWN ESC MENU RESET POSITION MAGNIFY ON OFF AUTO MY BUTTON 1 2 VOLUME + FREEZE KEYSTONE MUTE - Zapnutí/vypnutí Zapnutí/vypnutí Zapnutí napájení 1. Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel pevně a správně zapojen do projektoru a do síťové zásuvky. 2. Sundejte krytku objektivu a přepněte síťový vypínač do polohy ON (zapnuto) (s označením I ). Indikátor zapnutí napájení (Power) se rozsvítí oranžovou barvou ( 73). Poté několik sekund počkejte, protože tlačítka nebudou po tuto dobu (několik sekund) fungovat. 3. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON (pohotovostní režim/zapnutí) na projektoru nebo na dálkovém ovladači. Projekční lampa se rozsvítí a indikátor napájení POWER začne blikat zeleně. Po úplném zapnutí napájení přestane indikátor blikat a začne svítit zeleně. Pro zobrazení obrazu zvolte vstupní signál podle postupu, uvedeného v části Volba vstupního signálu ( 18, 19). Tlačítko STANDBY/ON (Pohotovostní režim/zapnutí) Síťový vypínač Indikátor napájení (POWER) Vypnutí napájení 1. Stiskněte tlačítko STANDBY/ON (pohotovostní režim/zapnutí) na projektoru nebo na dálkovém ovladači. Poté se na projekční ploše na přibližně 5 sekund zobrazí zpráva Power off? (Vypnout napájení?). 2. Jakmile se tato zpráva zobrazí, stiskněte tlačítko STANDBY/ON (pohotovostní režim/zapnutí) na projektoru nebo na dálkovém ovladači ještě jednou. Projekční lampa zhasne a indikátor napájení POWER začne blikat oranžovou barvou. Pak indikátor napájení POWER přestane blikat a po ukončení ochlazování projekční lampy se rozsvítí oranžovou barvou. 3. Zkontrolujte, zda indikátor zapnutí napájení svítí oranžovou barvou, a přepněte síťový vypínač do polohy OFF (Vypnuto) (s označením O ). Indikátor napájení (POWER) zhasne. Nasaďte na objektiv krytku. Po vypnutí projektoru jej alespoň po dobu 10 minut (nebo déle) nezapínejte. Při příliš brzkém opětovném zapnutí projektoru může dojít ke zkrácení provozní životnosti některých spotřebních materiálů projektoru. VAROVÁNÍ 3 Pokud je projektor zapnutý, vychází z něj silné světlo. Při používání projektoru se nedívejte do objektivu nebo větracími štěrbinami do vnitřku projektoru. 3 Při používání projektoru a po jeho použití se nedotýkejte okolí dvířek projekční lampy a štěrbin pro výstup vzduchu, protože tato místa jsou velmi horká. POZNÁMKA Zapnutí/vypnutí napájení projektoru provádějte ve správném pořadí. Zapínejte projektor předtím, než zapnete další připojená zařízení. Projektor vypněte až po vypnutí dalších připojených zařízení. Pokud je položka AUTO ON (Automatické zapnutí) v nabídce OPTION (Možnosti) nastavena na hodnotu TURN ON (Zapnutí), a napájení projektoru bylo naposledy vypnuto síťovým vypínačem, zapne se projekční lampa bez stisknutí tlačítka STANDBY/ON (pohotovostní režim/zapnutí) otočením síťového vypínače ( 44). Spínač pro vypnutí ( 75) používejte pouze tehdy, pokud není projektor vypnut normálním postupem. 17

18 Obsluha Obsluha Nastavení hlasitosti 1. Hlasitost se nastavuje tlačítky VOLUME + / VOLUME -. Na projekční ploše se zobrazí dialog, který poskytuje instrukce k nastavení hlasitosti. Tento dialog po několika sekundách nečinnosti automaticky zmizí. Pokud se pro aktuální obrazový vstupní port zvolí, bude nastavení zvuku nefunkční. Viz položka AUDIO SOURCE v nabídce AUDIO (str. 38). Pokud je projektor v klidovém režimu, lze nastavit hlasitost v případě, kdy není zvolen, pro AUDIO OUT STANDBY a pokud je zvolen NORMAL pro STANDBY MODE v nabídce SETUP ( 38). Dočasné utlumení zvuku 1. Stiskněte tlačítko MUTE (Utlumení zvuku) na dálkovém ovladači. Na projekční ploše se zobrazí dialogové okénko, indikující, že jste utlumili zvuk. Pro obnovení hlasitého zvuku stiskněte tlačítko MUTE (Utlumení zvuku) nebo VOLUME +/ VOLUME (Zesílení/zeslabení hlasitosti). Pokud neprovedete žádnou operaci, zavře se toto dialogové okénko automaticky po uplynutí několika sekund. Pokud se pro aktuální obrazový vstupní port zvolí, bude zvuk vždy vypnutý. Viz položka AUDIO SOURCE v nabídce AUDIO ( 38). Režim C.C. (Closed Caption) se automaticky aktivuje v případě, kdy je vypnutý zvuk a vstupní signál obsahuje C.C. Tato funkce je k dispozici, pouze pokud je na vstupu VIDEO nebo S-VIDEO obrazový signál v normě NTSC, nebo na vstupu COMPONENT signál v normě a pokud je v nabídce C.C. pro režim DISPLAY ( 66) zvolena položka AUTO. ESC MENU RESET POSITION AUTO MAGNIFY MY BUTTON VOLUME ON 1 + OFF 2 - ON 1 + OFF 2 - FREEZE KEYSTONE MUTE Volba vstupního signálu 1. Stiskněte tlačítko INPUT (Vstup) na projektoru. Po každém stisknutí tohoto tlačítka projektor přepne svůj vstupní port následovně. RGB 1 RGB 2 HDMI MIU VIDEO S-VIDEO COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR) 1. Stiskněte tlačítko RGB na dálkovém ovladači pro volbu vstupního portu pro signál RGB. Po každém stisknutí tohoto tlačítka projektor přepíná svůj vstupní port RGB následovně. RGB 1 RGB 2 HDMI MIU LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA Pokud tlačítko RGB stisknete ve chvíli (je vybrán port VIDEO, S-VIDEO, COMPONENT), kdy je v položce AUTO SEARCH (Automatické vyhledávání) v nabídce OPTION (Možnosti) zvolena hodnota TURN ON (Zapnutí), bude projektor nejprve kontrolovat port RGB 1. Pokud na tomto portu není detekován žádný vstup, začne projektor kontrolovat další porty ve výše uvedeném pořadí. 18

19 Obsluha Volba vstupního signálu (pokračování) 1. Stiskněte tlačítko VIDEO na dálkovém ovladači pro volbu vstupu pro video signál. Po každém stisknutí tohoto tlačítka projektor přepíná své vstupní porty video následovně. COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR) S-VIDEO VIDEO LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA Pokud pro položku AUTO SEARCH z nabídky OPTION zvolíte režim ON ( 44), projektor bude postupně provádět kontrolu portů, dokud nebude zjištěna přítomnost vstupního signálu. Pokud je zvolen port RGB 1 nebo RGB 2 a stiskne se tlačítko VIDEO, potom projektor zkontroluje port COMPONENT jako první. 1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko MY SOURCE/DOC.CAMERA ( můj zdroj / dokumentární kamera). Vstupní signál bude změněn na signál, který jste nastavil jako MY SOURCE ( 46). LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA Tuto funkci lze rovněž využit s dokumentovou kamerou. Vyberte vstupní port, ke kterému je připojena dokumentová kamera. Vyhledání vstupního signálu 1. Stiskněte tlačítko SEARCH (vyhledávání) na dálkovém ovladači. Projektor začne kontrolovat své vstupní porty, aby vyhledal případné vstupní signály. Pokud je nalezen vstup, zastaví projektor vyhledávání a zobrazí se obraz. Není-li nalezen žádný signál, vrátí se projektor do stavu, zvoleného před touto operací. LASER INDICATOR STANDBY/ON VIDEO RGB MY SOURCE/ DOC.CAMERA SEARCH RGB 1 RGB 2 HDMI MIU VIDEO S-VIDEO COMPONENT (Y, CB/PB, CR/PR) Volba poměru stran obrazu 1. Stiskněte tlačítko ASPECT (Poměr stran obrazu) na dálkovém ovladači. Po každém stisknutí tlačítka projektor postupně přepíná mezi jednotlivými poměry stran obrazu. Pro signál RGB nebo MIU NORMAL 4:3 16:9 SMALL Pro signál HDMI NORMAL 4:3 16:9 14:9 SMALL Pro signál Video, S-video nebo Component video 4:3 16:9 14:9 SMALL Pro žádný signál 4:3 (pevný poměr stran obrazu) ASPECT V režimu NORMAL (Normální) se zachovává původní poměr stran obrazu signálu. 19

20 Obsluha Nastavení zvětšení/zmenšení obrazu (zoom) a zaostření obrazu 1. Pomocí prstence pro přibližování/vzdalování (Zoom) nastavte velikost projekční plochy. 2. Prstencem pro zaostřování obraz zaostřete. Kroužek zoomu Kroužek ostření Horní část Seřízení páčky pro posunutí objektivu 1. Pro posunutí obrazu nahoru nebo dolů používejte stupnici pro vertikální posunutí objektivu. 2. Pro posunutí obrazu vlevo nebo vpravo používejte stupnici pro horizontální posunutí objektivu. 2/5 NAHORU DOLŮ VLEVO VPRAVO 1/10 1/10 Kryt pro posunutí objektivu POZNÁMKA Při nastavení vertikálního posunutí objektivu je doporučeno posunout obraz nahoru. Používání funkce pro automatické seřízení PUSH ENTER 1. Stiskněte tlačítko AUTO (Automatické seřízení) na dálkovém ovladači. Stisknutí tohoto tlačítka představuje následující. PAGE UP PAGE DOWN Pro signál RGB nebo MIU ESC MENU RESET Automaticky se nastaví vertikální poloha, horizontální poloha a horizontální fáze. Předtím, než tuto funkci použijete, zkontrolujte, zda je okénko aplikace nastaveno POSITION AUTO na svou maximální velikost. MAGNIFY MY BUTTON VOLUME Tmavý obraz nemusí být ani přesto správně nastaven. Pro nastavování používejte jasný obraz. Pro signál Video a S-video Bude automaticky zvolen nejvhodnější obrazový formát pro příslušný vstupní signál. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je položka AUTO (Automatické seřízení) v nabídce INPUT (Vstup) nastavena na hodnotu VIDEO FORMAT (Obrazový formát) ( 33). Vertikální a horizontální poloha se automaticky nastaví na výchozí hodnotu. Pro komponentní video signál Vertikální poloha, horizontální poloha a horizontální fáze se automaticky nastaví na výchozí hodnotu. Operace automatického nastavení vyžaduje přibližně 10 sekund. Kromě toho mějte prosím na paměti, že pro některé vstupní signály nemusí tato funkce fungovat správně. Pokud je tato funkce spuštěna při video signálu, může se mimo obraz objevit rušivá čára. Položky upravované touto funkcí se mohou lišit v případě, že je položka AUTO ADJUST (Automatické přizpůsobení) v nabídce SERVICE (Služby) v nabídce OPTION (Možnosti) nastavena na hodnotu FINE (Jemné) nebo DISABLE (Zakázat) ( 47). 20

V tomto návodu k obsluze jsou použity následující symboly. Významy těchto symbolů jsou popsány v dalším textu.

V tomto návodu k obsluze jsou použity následující symboly. Významy těchto symbolů jsou popsány v dalším textu. X20 Multimediální projektor Návod k obsluze V tomto návodu k obsluze jsou použity následující symboly. Významy těchto symbolů jsou popsány v dalším textu. i VAROVÁNÍ i UPOZORNĚNÍ Tento symbol indikuje

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ED-X10/ED-X12. Projektor POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU ZACHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ED-X10/ED-X12. Projektor POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU ZACHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ. Projektor ED-X10/ED-X12 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU ZACHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ. Pro referenční účely zde napište výrobní číslo monitoru. VÝROBNÍ

Více

Digitální projektor X30N/X35N

Digitální projektor X30N/X35N Digitální projektor X30N/X35N Návod k obsluze Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento projektor. Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si prosím všechny příručky, které se k němu vztahují. Nejprve

Více

Digitální projektor X31/X36/X46

Digitální projektor X31/X36/X46 Digitální projektor X31/X36/X46 78-9236-7723-7 78-9236-7720-3 78-9236-7725-2 Návod k obsluze Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento projektor. VÝSTRAHA Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ED-A101/ED-A111. Projektor POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU ZACHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ED-A101/ED-A111. Projektor POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU ZACHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ. Projektor ED-A101/ED-A111 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA POZORNĚ SI PŘEČTĚTE POKYNY UVEDENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU ZACHOVEJTE PRO DALŠÍ POUŽITÍ. Pro referenční účely zde napište výrobní číslo projektoru. VÝROBNÍ

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

HITACHI CP-S235. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor.

HITACHI CP-S235. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. HITACHI Projektor CP-S235 Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. Varování: Přečtěte si prosím pečlivě tento Návod k použití, abyste se seznámili se správným používáním tohoto přístroje.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

HITACHI CP-RS55. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor.

HITACHI CP-RS55. Návod k použití. Projektor. Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. HITACHI Projektor CP-RS55 Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. Přečtěte si prosím pečlivě tento Návod k použití, abyste se seznámili se správným používáním tohoto přístroje. Po

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T52WA 15 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T52WA 15" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Ve velké zasedací místnosti UIACH byl namontován LCD data video projektor, který bude sloužit pro prezentaci vašich přednášek. Doporučuji si přečíst tento návod

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka

BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka BH280/BH380 Panelový displej Uživatelská příručka Vyloučení odpovědnosti Společnost BenQ Corporation neposkytuje žádná ujištění nebo záruky výslovně uvedené nebo předpokládané s ohledem na obsah tohoto

Více

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Revidovaná verze červen 2006 Ve velké zasedací místnosti UIACH je umístěn LCD data video projektor a počítač, kteréžto přístroje vám budou sloužit pro prezentaci

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny

Manuál TESCAM010 FULL HD kamera. Bezpečnostní pokyny Manuál TESCAM010 FULL HD kamera Bezpečnostní pokyny Dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Aby se předešlo nebezpečí požáru, nebo elektrických výbojů, prosím dodržujte pozorně následující instrukce. Pokud

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

Digitální projektor X30

Digitální projektor X30 Digitální projektor X30 Návod k obsluze Děkujeme vám za zakoupení tohoto projektoru. VÝSTRAHA Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si prosím všechny příručky, které se k němu vztahují. Nejprve

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

CP-X1200/CP-X1250 CP-X1200W/CP-X1250W

CP-X1200/CP-X1250 CP-X1200W/CP-X1250W S- BNG INTER TEMP LAMP FOCUS INTER TEMP LAMP FOCUS LENS SHIFT ZOOM BNG S- Projektor CP-X1200/CP-X1250 CP-X1200W/CP-X1250W Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili tento projektor. Varování: Přečtěte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Digitální projektor PB9200 Řada Installation Uživatelská příručka - Návod k obsluze

Digitální projektor PB9200 Řada Installation Uživatelská příručka - Návod k obsluze Digitální projektor PB9200 Řada Installation Uživatelská příručka - Návod k obsluze Copyright Copyright 2004 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována,

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka

Projektor Acer PD310. Uživatelská pøíruèka Projektor Acer PD310 1 Uživatelská pøíruèka 2 Obsah Bezpeènostní zásady pro používání projektoru Pøedbìžná upozornìní... 3 Úvod Pøednosti výrobku... 4 Pøehled balení... 5 Pøehled o výrobku... 6 Instalace

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60

Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Multimediální systém s dotykovým displejem pro vozy VOLVO XC60 Uživatelská příručka Obsah 1. Instrukce k bezpečnému užívání... 2 2. Dotykový displej... 3 2.1 Ovládání dotykového displeje... 3 2.2 Hlavní

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

PB7200 BenQ PB7220 PB7100 Návod k obsluze

PB7200 BenQ PB7220 PB7100 Návod k obsluze PB7200 BenQ PB7220 PB7100 Návod k obsluze Autorské právo Copyright 2003 BENQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána do

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění

1 Balení. Instalační příručka. Monitor LCD se správou barev. Důležité upozornění Instalační příručka Monitor LCD se správou barev Důležité upozornění Pozorně si přečtěte BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, tuto instalační příručku a uživatelskou příručku uloženou na disku CDROM a seznamte se

Více

Uživatelská příručka k síťovému projektoru

Uživatelská příručka k síťovému projektoru Uživatelská příručka k síťovému projektoru Obsah Příprava...3 Připojení projektoru k vašemu počítači...3 Kabelové připojení... 3 Dálkové ovládání projektoru pomocí webového prohlížeče...5 Podporované rozlišení...7

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404

T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 T850 KVADRÁTOR BAREVNÝ HK-404 I. Návod k obsluze 1.Úvod: Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš nový výrobek, barevný digitální kvadrátor, který je vybaven mnoha kvalitními funkcemi. Návod popisuje vlastnosti

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

2-188-141-E1 (1) Video Projektor. Návod k obsluze VPL-HS50. 2004 Sony Corporation

2-188-141-E1 (1) Video Projektor. Návod k obsluze VPL-HS50. 2004 Sony Corporation 2-188-141-E1 (1) Video Projektor Návod k obsluze VPL-HS50 2004 Sony Corporation CZ 2 VAROVÁNÍ Abyste předešli možnému požáru nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.

Více

[Umístění výstražného upozornění]

[Umístění výstražného upozornění] Instalační příručka Barevný monitor LCD [Umístění výstražného upozornění] Informace o příručce Instalační příručka a Uživatelské příručce Instalační příručka (tato příručka) Uživatelská příručka (Soubor

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

3D virtuální video brýle 80 pro hry a filmy PCM920 Manuál

3D virtuální video brýle 80 pro hry a filmy PCM920 Manuál 3D virtuální video brýle 80 pro hry a filmy PCM920 Manuál Propojení s počítačem Podpora 3D Podporuje rozlišení 1024X768800X600640X480 3 módy výstupního rozlišení Milí uživatelé: Děkujeme, že jste si koupili

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití

Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q. Instalační manuál Návod k použití Barevná dveřní video stanice COMMAX CDV-40Q Návod k použití Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon

7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon Návod k montáži a obsluze 7 Bezsluchátkový barevný dveřní videotelefon MOVETO V-039C Upozornění 1. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod, naše výrobky namontujte a používejte podle poskytnutých

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL 732

Uživatelská příručka. Monitor AL 732 Uživatelská příručka Monitor AL 732 Obsah Prohlášení F.C.C. Důležité bezpečnostní pokyny Kapitola 1 Úvod 1.1 Vlastnosti...4 1.2 Kontrolní seznam...4 Kapitola 2 Instalace 2.1 Připojení Vašeho monitoru

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Když bude ze síťové kamery vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě ji vypněte. Informace o provozní teplotě naleznete v uživatelské příručce. V takovém případě kontaktujte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny

NÁVOD K POUŽITÍ. Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny NÁVOD K POUŽITÍ Aktivní monitor Medeli AP50 pro elektronické bubny Uchovejte pro další použiti! Kopírování zakázáno 25900405 Medeli AP50 1 / 6 Návod k obsluze ÚVOD Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH

VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH VŠESMĚROVÉ LED SVĚTLO S REPRODUKTOREM BLUETOOTH Uživatelská příručka 33040 Při používání modelu 33040 se řiďte následuj ícími pokyny 1. Zařízení 33040 zapněte tlačítkem napájení umístěným na jeho spodní

Více