Přenosný projektor LT265/LT245. Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přenosný projektor LT265/LT245. Návod k obsluze"

Transkript

1 Přenosný projektor LT265/LT245 Návod k obsluze

2 Důležité info rmace DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Před používáním vašeho projektoru NEC LT1800 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro pozdější možné použití. Výrobní číslo vašeho projektoru je uvedeno na štítku na spodní straně přístroje. Číslo si poznamenejte zde: Laserové ukazovátko POZOR Nedívejte se do laserového paprsku integrovanéhol laserového ukazovátka. Nemiřte ukazovátekm na osoby či zvířata. Nebezpečí poškození očí!! POZOR Po vypnutí přístroje odpojte přístroj od elektrické sítě. Protože tento projektor je zařízení připojované k elektrické síti, měla by se zásuvka nacházet blízko přístroje a měla by být lehce dostupná. POZOR Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, nesnímejte kryt přístroje. Nenacházejí se zde žádné části opravitelné uživatelem. Obraťte se na autorizovaný servis NEC. Tato nálepka je nalepena na spodní části dálkového ovladače. Symbol varuje uživatele před přítomností neizolovaného nebezpečného napětí ve vnitřní části výrobku, které může být dostatečně vysoké, aby došlo k úderu elektrickým proudem. Symbol upozorňuje uživatele na důležité provozní či servisní pokyny (pokyny o údržbě) v podkladech, které přístroj doprovázejí. VAROVÁNÍ ABY NEDOŠLO KE VZNIKU POŽÁRU NEBO K ÚDERU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍ- ZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI. NEPOUŽÍVEJTE ZÁSTRČKU TOHOTO PŘÍSTROJE S TAKOVÝM PRODLUŽOVACÍM KABELEM ČI ZÁSUVKOU, DO KTERÉ SE NEDÁ VIDLICE ZÁSTRČKY PLNĚ ZASTRČIT. PŘÍSTROJ NEOTEVÍREJTE, UVNITŘ SE NACHÁZEJÍ SOU- ČÁSTKY POD VYSOKÝM NAPĚTÍM. VEŠKERÝ SERVIS PŘENECHEJTE AUTORIZOVANÉMU SERVISU NEC. Důležitá bezpečnostní upozornění Instalace 1. Pro optimální výkon přístroj instalujte v zatemněné místnosti. 2. Projektor postavte na pevný, rovný podklad na suchém místě daleko od prachu a vlhkosti. Přístroj nenaklápějte o víc než Projektor neinstalujte na přímém slunečním světle, v blízkosti větrání či topení. 4. Vystavování přímému slunečnímu světlu, kouři nebo páře může poškodit vnitřní komponenty přístroje. 5. Zacházejte s projektorem opatrně. Pád nebo rána může přístroj poškodit. 6. Na projektor nepokládejte těžké předměty. 7. Pokud si přejete instalaci projektoru pod strop: a) nikdy neprovádějte instalaci sami. b) strop musí být dostatečně pevný aby projektor unesl a instalace musí být v souladu s místními předpisy. c) projektor musí být instalován kvalifikovaným personálem. d) pro další informace kontaktujte svého prodejce. 2 Návod k obsluze Projektory NEC LT245/265

3 Prevence vzniku požáru a el. úderu 1. Ujistěte se, že je zajištěno příslušné odvětrávání a že větrací průduchy přístroje nejsou zakryté. Mezi stěnou a projektorem nechejte prostor nejméně 10 cm. 2. Zabraňte, aby dovnitř projektoru zapadly cizí předměty. Pokud se tak stane, nepokoušejte se je sami vyjmout. Do projektoru nevsunujte žádné kovové předměty jako např. šroubováky nebo drátky. Spadne-li vám něco do přístroje, projektor odpojte od sítě a kontaktujte autorizovaný servis NEC. 3. Na projektor nestavte žádné tekutiny. 4. Nikdy se nedívejte do objektivu, pokud je přístroj zapnutý. Mohlo by dojít k poškození zraku. 5. Do světelného paprsku nevkládejte předměty jako lupy či zrcadla. Mohlo by dojít k odražení světla a poškození zraku či ke vzniku požáru. 6. Je-li projektor zapnutý, nezakrývejte objektiv. Světlo na výstupu objektivu je velmi horké, hrozí nebezpečí spálení. 7. Do bezprostřední blízkosti přístroje nestavte hořlavé předměty či tekutiny. Mohlo by dojít k jejich vznícení. 8. Projektor je konstruován pro práci se zdrojem V 50/60 Hz. Překontrolujte zda tyto parametry souhlasí s napětím vaší sítě. 9. Chraňte síťový kabel před poškozením. Poškozený kabel může způsobit požár nebo elektrický úder. S kabelem nemanipulujte pokud máte vlhké ruce ani během bouřky. 10. Nepoužíváte-li projektor delší dobu, síťový kabel odpojte. Důležité info rmace 6. Pokud projektor omylem náhodou vypnete tím, že odpojíte síťový kabel od el. sítě nebo vypnete hlavní vypínač za chodu přístroje nebo když ještě větrá, vyčkejte 10 minut a poté projektor opět zapněte a řádně vypněte. Chráníte tím lampu. Výměna lampy Lampu vyjměte dle popisu na str Lampu vyměňte jakmile se objeví hlášení ( Lampa dosáhla konce životnosti. Prosím vyměňte lampu ). Používání lampy po dosažení konce životnosti může vést k výbuchu lampy a poškození přístroje. V takovém případě kontaktujte autorizovaný servis NEC nebo svého prodejce. Po vypnutí čekejte alespoň 90 vteřin. Poté odpojte síťový kabel a před vlastní výměnou nechejte přístroj alespoň 60 minut vychladnout. POZOR 1. Je-li projektor zapnutý, nedotýkejte se výstupu větráků. Vystupující vzduch je horký, nebezpečí spálení. 2. Nastavovací nožičky používejte pouze pro daný účel. Chytání či věšení projektoru za ně může projektor poškodit. Před uložení projektoru do tašky nožičky zašroubujte 3. Ponesete-li projektor ubezpečte se: - zda jsou odpojeny všechny kabely - zda je objektiv zakrytý víčkem 4. V případě dlouhodobého používání přístroje zapněte režim vyššího výkonu větrání. 5. Přístroj v žádném případě neodpojujte od sítě v následujících případech, jinak by mohlo dojít k poškození projektoru: * dokud je projektor zapnutý * dokud pracuje větrák (větrák pracuje ještě 60 vteřin poté, co projektor vypnete). * dokud svítí indikátor PC-karty Projektory NEC LT245/265 Návod k obsluze 3

4 Obsah DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 Důležitá bezpečnostní upozornění...2 ÚVOD Co tvoří objem dodávky? Úvodní informace Názvy částí...9 Přenášení projektoru...9 Vrchní strana...11 Panel s konektory Dálkový ovladač a jeho části...14 INSTALACE A PŘIPOJENÍ Volba umístění Nastavení projektoru a projekční plochy...18 Projekční vzdálenost a velikost projekční plochy Připojování...21 Přepnutí na externí monitor u notebooku...21 Připojení počítače PC nebo Macintosh...21 Připojení výstupu SCART (RGB)...22 Připojení externího monitoru...23 Připojení DVD přehrávače s komponentním výstupem...24 Připojení k síťovému rozhraní...26 Zasouvání a vysouvání PC-karty...28 Připojení kabelu k el. síti...29 PROMÍTÁNÍ (ZÁKLADNÍ OPERACE) Zapnutí projektoru Výběr zdroje signálu Nastavení velikosti a polohy obrazu Korekce lichoběžníkového zkreslení Automatická optimalizace obrazu RGB Ovládání hlasitosti Používání laserového ukazovátka Vypnutí projektoru Po použití...40 PRAKTICKÉ FUNKCE Vypnutí obrazu a zvuku Zmrazení obrazu Použití ukazovátka Zvětšení a pohyb obrazu Help (nápověda) Použití USB myši Použití dálkového ovládání myši...45 Přijímač dálkového ovládání...45 Při použití USB-portu...45 Počítač Čidlo přijímače dálkového ovládání...45 K USB portu počítače Korekce horizontálního a vertikálního zkreslení (rohové zkreslení) Kreslení do promítaného obrazu (funkce ChalkBoard) Ukládání snímků zobrazených projektorem na PC-kartu nebo USB-paměť (sejmout) Prevence neautorizovného použití projektoru Použití USB-paměti nebo čtečky USB-karet Provoz s použitím prohlížeče HTTP Ovládání počítače připojeného k síti projektorem (Desktop Control Utility 1.0) Návod k obsluze Projektory NEC LT245/265

5 Obsah POUŽÍVÁNÍ PROHLÍŽEČE Jak funkci prohlížeče co nejlépe využít Ovládání funkce prohlížeče (Viewer) z projektoru (playback) Změna loga pozadí...73 MENU Používání menu Struktura menu Prvky menu Popis & funkce menu [Zdroj] Popis & funkce menu [Přizpůsobit] Popis & funkce menu [Nastavení] Popis & funkce menu [Informace] Popis & funkce menu [Resetovat] ÚDRŽBA Čištění přístroje Čištění optiky Výměna lampy DODATEK Řešení problémů Technická data Rozměry Použití softwarové klávesnice Projektory NEC LT245/265 Návod k obsluze 5

6 Úvod 1 ÚVOD 1. Co tvoří objem dodávky? Úvodní informace Názvy částí... 9 Přenášení projektoru... 9 Vrchní strana Panel s konektory Dálkový ovladač a jeho části Instalace baterií do dálk. ovladače Operační dosah Pokyny k dálkovému ovladači Návod k obsluze Projektory NEC LT245/265

7 Úvod 1. Co tvoří objem dodávky? Překontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly. Budete-li něco postrádat, kontaktujte svého prodejce. Originální balení uschovejte pro event. další použití. Projektor Taška Krytka objektivu Dálkový ovladač Baterie (AAA x 2) Přijímač pro bezdrátovou myš Síťový kabel Signálový VGA/ RGB kabel CD ROM s návodem a User Supportware 2 Projektory NEC LT245/265 Návod k obsluze 7

8 Úvod 2. Úvodní informace Tato kapitola vás seznámí se základními parametry vašeho nového projektoru LT245/LT265 a popíše základní funkce přístroje. Gratulujeme vám k zakoupení projektoru NEC LT245/LT265 Projektor NEC LT245/LT265 vám umožní promítat precizní obrázky z vašeho PC nebo Macintoshe (jak normálního tak přenosného), videorekordéru, DVD přehrávače, snímací kamery či přehrávače laserdisců. Přístroj můžete nainstalovat jak na stole, tak pod stropem *1, nebo jako zadní projekci. A co víc - váš projektor nese značku NEC. A to znamená spolehlivost a kvalitu. projektor můžete použít jak pro přední, tak pro zadní projekci a můžete jej zavěsit i pod strop; extrémně přesná kompresní technologie Advanced AccuBlend firmy NEC generuje ostrý obraz i pro rozlišení UXGA (1600 x 1200); podporuje většinu signálů typu IBM VGA, SVGA, XGA, SXGA/UXG 3, Macintosh, komponentních signálů (YCbCr/YPbPr) a dalších RGB-signálů o horizontální frekvenci od 24 do 100 khz a vertikální frekvenci od 50 do 120 Hz. To zahrnuje i standardní videosignály NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL-60, SECAM a NTSC 4.43 *1 Instalaci pod strop neprovádějte sami. Instalaci projektoru pod strop smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Více informací obdržíte u Vašeho autorizovaného prodejce projekční techniky NEC. Přístroj má celou řadu funkcí: technologie 3D Reform vám umožní korekci trapézového zkreslení v horizontálním i vertikálním směru tak, že obraz je vždy pravoúhlý, i když přístroj sám je mimo osu projekční plochy. prezentace bez počítače z USB disku nebo PC- -karty bezpečnostní ochrana heslem a bezpečnostními funkcemi. Heslo znemožní neautorizovaným osobám provádět nastavení projektoru. Bezpečnostní funkce umožňují zabezpečit přístroj pomocí PC-karty jako klíče. kompatibilita až UXGA, fyzické rozlišení XGA zobrazení ve formátech 16:9 i 4:3 kompatibilita s HDTV (1080i, 720p) a SDTV (480p/ 576p, 480i/576i) integrovaný konektor RJ-45 pro síťové připojení bezdrátové připojení sítě. Provozujete-li přístroj v bezdrátovém režimu - wireless LAN - není nut né žádné fyzické kabelové připojení. *2 *2 Je nutná bezdrátová LAN-karta. K zakoupení jako opční příslušenství (NWL-100). k jednoduchá instalace a obsluha; zabudovaný prohlížeč (Viewer) umožňuje prezentovat bez použití počítače; lampa s nastavitelným eko-režimem bezdrátový dálkový ovladač umožňující ovládání projektoru ze všech úhlů; ruční zoom laserové ukazovátko integrované v dálkovém ovladači POZNÁMKA: Kompozitní videostandardy jsou následující: NTSC: americký TV standard pro USA a Kanadu PAL: TV standard používaný v západní Evropě PAL-N: TV standard používaný v Argentině, Paraguayi a Uruguayi PAL-M: TV standard používaný v Brazílii PAL60: TV standard pro reprodukci NTSC na TV s PALem. SECAM: TV standard používaný ve Francii a východní Evropě NTSC 4.43: TV standard používaný v zemích středního východu 8 Návod k obsluze Projektory NEC LT245/265

9 Úvod 3. Názvy částí Kroužek ostření (viz. str. 35) Čidlo dálk. ovládání (viz. str. 16) Páčka zoomu (viz. str. 35) Ovládací tlačítka (viz. str. 11) Bezpečnostní zdířka* Větrání (výstup) Zde vystupuje horký vzduch Tlačítko stavitelné nožičky (viz. str. 34) Stavitelná nožička (viz. str. 34) Větrání (vstup) Držadlo Objektiv Krytka objektivu * Tato zdířka podporuje bezpečnostní systém MicroSaver. MicroSaver je registrovanou ochrannou známkou firmy Kensington Micro-ware Inc. Logo je ochrannou známkou a je majetkem firmy Kensington Microware Inc. Přenášení projektoru Projektor přenášejte vždy pouze za držadlo. Dbejte, aby kabely a konektory byly odpojené. Objektiv zakryjte víčkem, aby nedošlo k jeho poškození. Projektory NEC LT245/265 Návod k obsluze 9

10 Úvod Tlačítko vysunutí PC-karty Slot PC-karty Reproduktor (mono, 2W) Kryt lampy (viz. str. 122) Čidlo dálk. ovládání (viz. str. 16) Zadní nožička Větrání (výstup) Šroub krytu lampy Konektor el. přívodu Zde připojte dodávaný el. kabel (viz. str. 29) Zadní nožička Otáčením nastavujte výšku (viz. str. 34) Hlavní vypínač Po zasunutí kabelu do el. sítě zapnete tímto tlačítkem projektor. Indikátor POWER se rozsvítí oranžově a přístroj je v režimu stand-by (viz. str. 31) 10 Návod k obsluze Projektory NEC LT245/265

11 Úvod Vrchní strana 1. Tlačítko Power (ON / STAND BY) Zapíná/vypíná projektor je-li projektor zapnutý hlavním vypínačem a je-li v režimu standby. POZNÁMKA: Pro zapnutí projektoru tlačítko stiskněte a držte jej stlačené po dobu min. 2 vteřin. Pro vypnutí stiskněte tlačítko dvakrát. 2. Indikátor STATUS (stav) Rychlým červeným blikáním indikuje chybu, nesprávně nainstalovaný kryt výbojky nebo přehřátí projektoru. Svítí-li nepřetržitě oranžově indikuje, že jste stiskli tlačítko na přístroji při zapnutém zámku tlačítek. Viz. str Indikátor POWER Svítí-li indikátor zeleně, je projektor zapnutý; svítí-li oranžově, je v režimu standby (připravenost). Viz. str Tlačítko SOURCE (zdroj) Tlačítko použijte pro volbu zdroje signálu - PC, video nebo DVD. Rychý stisk zobrazí přehled zdrojů (Source List). Při každém stisku tlačítka na min. JEDNU vteři nu se vstupní zdroj přepne v pořadí: Počítač 1 Počítač 2 Video S-video Prohlížeč Počítač Není-li na vstupu signál, přeskočí se. 5. Tlačítko AUTO ADJUST (automatické nastavení) Tlačítko stiskněte pro nastavení H/V-polohy a taktu/fáze pro optimální obraz. Některé signály nemusí být zobrazeny správně. Nastavení může trvat několik vteřin. Viz. str Indikátor přístupu PC-karty Při přístupu k PC-kartě svítí. 7. Tlačítko ENTER Provede váš výběr. 8. Tlačítko EXIT Slouží pro opuštění menu. Jste-li v režimu nastavování, stlačením se vrátíte na předchozí hodnoty. 9. Tlačítka Select (+)(-) / Hlasitost : pro výběr položky, kterou chcete nastavovat. : pro změnu úrovně zvolené položky. Stisk tlačítka vykoná výběr. Neobje ví-li se menu, tlačítka fungují jako ovlá dání hlasitosti. Je-li zobrazeno ukazovátko, pohybují tlačítka ukazovátkem. 10. Tlačítko MENU Zobrazí nabídku (menu) v obraze. 11. Indikátor LAMP Bliká-li rychle červeně, znamená to varování, že výbojka překročila provozní dobu 2000 hod. (v režimu Eco až 4000 hod.) Doporučujeme vyměnit výbojku co nejdříve (viz. str. 122). Svítí-li zeleně, indikuje, že výbojka je v režimu eko. Viz. str Tlačítko 3D REFORM Zapíná funkci 3D Reform, která umožňuje korekci trapézového skreslení. Projektory NEC LT245/265 Návod k obsluze 11

12 Úvod Panel s konektory 1. COMPUTER 1 IN/komponentní vstupní konektor (mini D-sub 15 pin) Připojte váš PC nebo jiné RGB zařízení. Pro připojení použijte dodávaný signálový VGA kabel. Funguje rovněž jako komponentní vstup pro připojení komponentních videovýstupů komponentního zařízení jako např. DVDpřehrávačů. Konektor rovněž podporuje výstupní signál SCART. Další podrobnosti na str COMPUTER 2 IN/komponentní vstupní konektor (mini D-sub 15 pin) Má stejnou funkci jako konektor COMPUTER 1 IN. POZNÁMKA: COMPUTER 2 IN nepodporuje výstupní signál SCART a Plug & Play. 3. COMPUTER AUDIO IN mini-jack (stereo mini) Zde můžete připojit zvukový výstup z vašeho počítače nebo DVD přehrávače. Potřebujete běžný audio kabel. 4. MONITOR OUT konektor (mini D-sub 15 pin) Tento konektor můžete použít pro připojení externího počítačového monitoru. Analogový signál nastavený na OUT Terminal je na výstupu i v režimu standby. Další podrobnosti na str. 23 a str AUDIO OUT mini-jack (stereo mini) Zde můžete připojit externí reproduktory pro poslech zvuku ze vstupu pro počítač, video nebo S-video. - výstupní úroveň lze nastavit v souladu s úrovní zvuku interních reproduktorů. - reproduktor projektoru nefunguje, je-li připoje né zvukové zařízení. - konektor nelze použít pro připojení sluchátek. 6. S-VIDEO IN konektor (mini DIN 4 pin) Zde můžete připojit vstup S-video z externího zdroje, např. videorekordéru. POZNÁMKA: S-video poskytuje ostřejší barvy a vyšší rozlišení než běžný kompozitní videoformát. 7. VIDEO IN konektor (cinch) Zde můžete připojit video, přehrávač DVD či laserdisků nebo snímací kameru a promítat video. 8. VIDEO AUDIO IN jacky (cinch) L: toto je levý zvukový vstup pro stereo ze zdroje VIDEO. P: toto je pravý zvukový vstup pro stereo ze zdroje VIDEO. 9. PC CONTROL Port (mini DIN 8 pin) Přes tento port můžete pomocí vašeho počítače ovládat projektor prostřednictvím sériového komunikačního protokolu. Pro použití potřebujete opční sériový kabel. Ovládat projektor můžete i pomocí PC Control Utility 3.0, která je na dodávaném CD-ROMu. Nejprve nainstalujte PC Control Utility 3.0, na svůj počítač. Používáte-li vlastní program, typické ovládací příkazy naleznete na str. 131 originálního manuálu. 10. USB port (typ A) Připojte bežně dostupnou myš USB. Pak můžete ovládat menu nebo prohlížeč pomocí této myši. Tento port nepřipojujte k počítači. Mohou existovat některé typy USB myší, které projektor nepodporuje. 11. LAN port (RJ-45) Tento port se typicky používá pro UTP ether net/rychlý ethernet. Použijte jej pro ovládání projektoru přes LAN. Viz. str Návod k obsluze Projektory NEC LT245/265

13 Úvod 12. Tlačítko vysunutí PC-karty Stiskněte pro částečné vysunutí PC-karty. 13. Slot PC-karty (PC CARD) Vložte PC-kartu, běžně dostupnou LAN-kartu nebo opční bezdrátovou LAN kartu NEC. Projektory NEC LT245/265 Návod k obsluze 13

14 Úvod 4. Dálkový ovladač a jeho části 1. Infračervený vysílač/laserové ukazovátko Pro ovládání namiřte dálkový ovladač na čidlo projektoru. Je-li stisknuto tlačítko LASER, emituje laserový paprsek. 2. LED Bliká, je-li stisknuto nějaké tlačítko. POZOR: nedívejte se do laserového paprsku nemiřte paprskem na osoby či zvířata 3. Tlačítko POWER ON (zapnuto) Zapíná projektor, je-li zapnutý hlavní vypínač. POZNÁMKA: Pro zapnutí projektoru stiskněte tlačítko POWER ON a držte jej stlačené po dobu min. 2 vteřin. 4. Tlačítko POWER OFF (vypnuto) POZNÁMKA: Pro vypnutí projektoru stiskněte tlačítko POWER OFF dvakrát. 5. Tlačítko MAGNIFY +/- (zvětšení) Pro zvětšení obrazu až na 400%. Viz. str Tlačítko LASER Stiskněte a držte jej pro aktivaci laserového ukazovátka. 7. Tlačítko POINTER (ukazovátko) Tlačítko použijte pro zobrazení ukazovátka projektoru. Pomocí tlačítek Select můžete ukazovátkem pohybovat v obraze. Viz. str Tlačítka PAGE UP/DOWN Tlačítka použijte pro ovládání počítače pomocí dodávaného myšového přijímače. Tlačítka můžete použít pro posuv obrazu nebo pro posuv na příští nebo předchozí snímek v PowerPoin tu. 9. Tlačítko MENU Zobrazí menu. 14 Návod k obsluze Projektory NEC LT245/265

15 Úvod 10. Tlačítko Select Tlačítko se používá pro výběr položky menu a pro pohybování se zvětšeným obrazem. Pokud je dodávaný myšový přijímač propojen s počítačem pracuje tlačítko rovněž jako myšové ovládání. Viz. str Tlačítko ENTER Potvrzuje vaší volbu v menu, provádí vybraný úkon. 12. Tlačítko EXIT Návrat k předchozímu menu. Jste-li v hlavním menu, stlačení menu zavře. 13. Tlačítko R-CLICK Pokud je dodávaný myšový přijímač propojen s počítačem pracuje jako pravé myšové tlačítko 14. Tlačítko L-CLICK Pokud je dodávaný myšový přijímač propojen s počítačem pracuje jako levé myšové tlačítko 15. Tlačítko VIDEO Tlačítkem zvolíte zdroj video, přehrávač DVD či laserdisků nebo snímací kameru 16. Tlačítko S-VIDEO Tlačítkem zvolíte zdroj S-video, přehrávač DVD či laserdisků nebo snímací kameru 23. Tlačítko FREEZE (zastavení obrazu) Krátkodobé zastavení obrazu. Viz. str Tlačítko HELP (nápověda) Informuje o nastavení, signálu a stavu projektoru. Viz. str Tlačítko ASPECT (poměr) Tlačítko použijte pro zobrazení okna nastavení poměru stran obrazu. Viz. str Tlačítko VIEWER (prohlížeč) Stlačení zvolíte jako zdroj signálu prohlížeč. Viz. str Tlačítko SLIDE +/- (snímek) Stlačením (+) zvolíte následující složku nebo snímek, stlačením (-) předchozí. 28. Tlačítko PICTURE Tlačítko použijte pro zobrazení okna nastavení obrazových parametrů. Při každém stisku tla čítka se parametr přepne v pořadí Jas Kontrast Barva Odstín Ostrost Barva zdi. Viz. str. 82 a str Tlačítko 3D REFORM Tlačítko použijte aktivaci funkce 3D Reform umožňující korekci trapézového zkreslení. Viz. str. 36. a str Tlačítko COMPUTER 1 Tlačítkem zvolíte vstup COMPUTER Tlačítko COMPUTER 2 Tlačítkem zvolíte vstup COMPUTER Tlačítko AUTO ADJ (aut. nastavení) Tlačítko stiskněte pro nastavení optimálního obrazu ze zdroje RGB (COMPUTER 1 nebo 2). Viz. str Tlačítko LAN Tlačítkem zvolíte spojení se sítí LAN. 21. Tlačítko PIC-MUTE (vypnutí obrazu) Krátkodobé vypnutí obrazu a zvuku. Viz. str Tlačítka VOLUME +/- (hlasitost) Zvýšení hlasitosti (+), snížení hlasitosti (-). Viz. str. 38. Projektory NEC LT245/265 Návod k obsluze 15

16 Úvod Instalace baterií do dálkového ovladače 1 Opatrně, ne silou, otevřete a sejměte kryt baterií. 2 Vyjměte staré baterie a nainstalujte nové (velikost AAA). Dbejte na správnou polaritu (+ na +, - na -). 3 Vraťte kryt baterií na místo.nekombinujte staré a nové baterie. Operační dosah Dálkový ovladač Čidla na projektoru Infračervený dálkový ovladač funguje na vzdálenost přes 7 m v přímé viditelnosti mezi projektorem a ovladačem a v úhlu 60 od čidla na projektoru. Jsou-li mezi projektorem a ovladačem překážky (předměty), nemusí projektor reagovat resp. může reagovat nesprávně. Stejně tak, pokud na čidlo dopadá silné světlo. Řádnou funkčnost ovladače mohou ovlivnit i slabé baterie. Pokyny k dálkovému ovladači S ovladačem zacházejte opatrně. Dostane-li se do styku s vodou, co nejrychleji jej vysušte. Zabraňte styku s přílišným teplem a vlhkostí. Nepoužíváte-li ovladač po dlouhou dobu, baterie vyjměte. Vkládejte baterie správně. Nekombinujte staré a nové baterie ani různé typy baterií. Použité baterie patří do sběrny. 16 Návod k obsluze Projektory NEC LT245/265

17 2 INSTALACE A PŘIPOJENÍ 1. Nastavení projektoru a projekční plochy Volba umístění Projekční vzdálenost a velikost projekční plochy Připojování Připojení počítače PC nebo Macintosh Připojení výstupu SCART (RGB) Připojení externího monitoru Připojení DVD přephrávače s komponentním výstupem Připojení videa/přehrávače laserdisků Připojerní k síťovému rozhraní Zasouvání a vysouvání PC-karty Připojení kabelu k el. síti Projektory NEC LT245/265 Návod k obsluze 17

18 Instalace a připojení Tato kapitola popisuje jak nastavit projektor a jak připojit zdroje audio a video. Nastavení a provoz projektoru jsou jednoduché. Před tím než projektor zapnete ale musíte: 1. Nastavit projekční plochu a projektor. 2. Připojit k projektoru počítač nebo video. Viz. str Připojit dodávaný síťový kabel. Viz. str. 29. K zásuvce POZNÁMKA: Než budete projektor někam přenášet, ujistěte se, že kabely jsou odpojeny. Pokud přístroj nepoužíváte, zakryjte objektiv víčkem. 1. Nastavení projektoru a projekční plochy Volba umístění Čím dál je projektor od projekční plochy či zdi, tím větší je obraz. Minimální obraz má úhlopříčku asi 0,8 m a to při vzdálenosti projektoru asi 1,3 m od projekční plochy. Největší možný obraz má úhlopříčně asi 12,7 m při vzdálenosti asi 24,6 m. Podrobnosti úvádí graf. POZNÁMKA: Údaje v závorkách platí pro LT245. Uvedené velikosti projekčních ploch jsou středními hodnotami mezi tele a zoom Nenaklápějte projektor o víc než 7, mohlo by to mít negativní vliv na lampu 18 Návod k obsluze Projektory NEC LT245/265

19 Instalace a připojení Projekční vzdálenost a velikost projekční plochy Graf ukazuje příslušné vzdálenosti mezi projektorem a projekční plochou. Pro určení polohy projektoru při jeho instalaci použijte tabulku. Šířka projekční plochy Výška projekční plochy Úhlopříčka Střed projekční plochy Graf vzdáleností B = vertikální vzdálenost mezi středem objektivu a středem projekční plochy C = projekční vzdálenost D = vertikální vzdálenost mezi středem objektivu a spodní částí projekční plochy α = projekční úhel Střed objektivu Projekční úhel (α) Spodní hrana projekční plochy Projekční vzdálenost (C) POZNÁMKA: Vzdálenosti se mohou lišit o +/- 5%). LT265 Projektory NEC LT245/265 Návod k obsluze 19

20 Instalace a připojení LT245 VAROVÁNÍ Instalaci projektoru pod strop smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Kontaktujte svého prodejce projekční techniky NEC. * Nepokoušejte se projektor instalovat sami. Projektor používejte pouze na pevném, rovném podkladu. V případě pádu projektoru na zem může dojít k jeho poškození či zničení. Nepoužívejte projektor v prostředí, kde jsou velké rozdíly teplot. Projektor provozujte v teplotním rozmezí od 5 C do 35 C. Nevystavujte projektor vlhkosti, prachu nebo kouři. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem projektoru. Nezakrývejte ventilační otvory na straně a přední části přístroje, aby nedošlo k přehřátí projektoru. Promítání pomocí zrcadla Zrcadlo vám umožní získat větší obraz, zejména v případě zabudování projektoru do boxu pro zadní projekci. Konzultujte svého prodejce projekční techniky NEC. Promítáte-li přes zrcadlo a potřebujete inverzní obraz, použijte tlačítka MENU a SELECT na přístroji nebo na tlačítka na dálkovém ovladači pro nastavení správné orientace. Viz. str Návod k obsluze Projektory NEC LT245/265

21 2. Připojování Instalace a připojení POZNÁMKA: Používáte-li notebook, propojte projektor s notebookem před tím, než notebook zapnete. Ve většině případů nelze přepnout na externí RGB-výstup, pokud není notebook zapnutý až po jeho propojení s projektorem. * Vypne-li obrazovka když používáte dálkový ovladač může to být důsledek spořiče obrazovky nebo možností napájení počítače. Přepnutí na externí monitor u notebooku Je-li na displeji notebooku obraz, neznamená to automaticky, že je obraz i na výstupu na externí monitor notebooku. Tento výstup se zpravidla zapíná/vypíná kombinací funkčních kláves tzn. Fn plus některá klávesa. Např. notebooky NEC mají nastavenou kombinaci Fn+F3, Dell Fn+F8 apod. Informaci naleznete v návodu k vašemu notebooku. Připojení počítače PC nebo Macintosh POZNÁMKA: Konektor COMPUTER 1 IN podporuje Plug&Play (DDC2). POZNÁMKA: Pro starší typy Macintoshů použijte pro připojení videoportu komerčně dostupný pin adaptér. Signálový kabel (v dodávce) Do konektoru 15-pin D-Sub na projektoru. Při delší kabeláži doporučujeme použít signálový zesilovač. Kabel audio (není v objemu dodávky) IBM nebo kompatibilní (desktop) nebo Macintosh (desktop) IBM VGA nebo kompatibilní (notebook) nebo Macintosh (notebook) Připojení vašeho počítače PC nebo Macintosh vám umožní promítat počítačová data. Připojení je jednoduché: 1. Vypněte projektor i počítač. 2. Pro připojení vašeho PC nebo Macintoshe použijte dodávaný signálový kabel. 3. Zapněte projektor a počítač. 4. Pokud se po určité době nečinnosti projektor vypne, může to být způsobeno spořičem obrazovky, který máte nainstalovaný na vašem počítači připojeném k projektoru. Projektory NEC LT245/265 Návod k obsluze 21

22 Instalace a připojení POZNÁMKA: LT245/LT265 není kompatibilní s video-dekodovanými výstupy přepínače NEC ISS-6020 a ISS POZNÁMKA: Je-li zdroj video nebo s-video přehráván přes komerčně dostupný scan-konvertor, nemusí být obraz korektní. Důvodem je, že projektor zpracuje videosignál v základním nastavení jako signál počítačový. V takovém případě proveďte následující * Je-li snímek promítán s černým okrajem nahoře nebo dole nebo není-li tmavý snímek zobrazován korektně: promítněte snímek pro vyplnění obrazu a poté stiskněte AUTO ADJ na dálkovém ovladači nebo AUTO ADJUST na přístroji * Objeví-li se rušení po straně obrazu: Použijte funkci Overscan. Před použitím AUTO ADJ nastavte hodnotu overscan na 0%. Připojení výstupu SCART (RGB) Projektor Videozařízení jako např. přehrávač DVD Samice Běžně dostupný SCART kabel ADP-SC1 Před připojením: Pro toto připojení je zapotřebí speciální SCART adaptér (ADP-SC1) a běžně dostupný SCART kabel. POZNÁMKA: Pro toto připojení není audio signál dostupný. 1. Vypněte projektor a videozařízení. 2. Pro připojení vstupu RGB projektoru a SCART-výstupu vašeho videozařízení použijte NEC ADP-SC1 SCART adaptér a běžně dostupný SCART kabel. 3. Zapněte projektor a videozařízení. 4. Použijte tlačítko COMPUTER 1 na dálkovém ovladači a zvolte vstup COMPUTER 1 IN. 5. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovladači. Zobrazí se menu. 6. Z menu zvolte [Nastavení] [Možnosti] [Výběr signálu] [Počítač 1] [Scart]. SCART je standardním evropským audio-vizuálním konektorem pro televize, videorekordéry a DVDpřehrávače. Je známý též jako Euro-SCART. POZNÁMKA: AdaptérADP-SC1 SCART obdržíte u vašeho prodejce proječkní techniky NEC. 22 Návod k obsluze Projektory NEC LT245/265

23 Instalace a připojení Připojení externího monitoru Kabel audio (není v objemu dodávky) Signálový kabel RGB/VGA (v objemu dodávky) Kabel audio (není v objemu dodávky) Signálový kabel RGB/Ví A (není v objemu dodávky) K projektoru můžete připojit externí monitor a na něm tak současně sledovat promítaný obraz: 1. Vypněte projektor, monitor i počítač. 2. Monitor připojte k výstupu MONITOR OUT projektoru pomocí 15ti-pinového kabelu (mini D-Sub 15pin) 3. Zapněte projektor, monitor a počítač. POZNÁMKA: Signál RGB jde z konektoru MONITOR OUT i v režimu Standby. Je-li projektor v režimu Standby, může být obraz zobrazován neroktně v okamžiku, kdy běží ventilátory projektoru. Úroveň výstupního signálu je regulován současně s hlasitostí Připojíte-li audiozařízení, reproduktor projektoru se deaktivuje. Řetězové propojení není možné. Projektory NEC LT245/265 Návod k obsluze 23

Přenosný projektor LT35/LT30/LT25. Návod k obsluze

Přenosný projektor LT35/LT30/LT25. Návod k obsluze Přenosný projektor LT35/LT30/LT25 Návod k obsluze NEC Viewtechnology, Ltd. 2005 První vydání září 2005 Česká verze manuálu - překlad: mgr. Iveta Habětínová, 01/2006 Digital Light Processing a DLP jsou

Více

LT260/LT240/LT220. Přenosný projektor

LT260/LT240/LT220. Přenosný projektor Přenosný projektor LT260/LT240/LT220 O tomto návodu Nejjednodušší způsob jak začít je nelitovat času a hned napoprvé dělat věci správně. Proto si nyní prolistujte tento manuál. To vám později ušetří čas.

Více

HT 1000. Projektor pro domácí kino. Česky

HT 1000. Projektor pro domácí kino. Česky HT 1000 Projektor pro domácí kino Česky DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Před používáním vašeho projektoru NEC HT1000 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro pozdější možné použití.

Více

Přenosný projektor VT770. Návod k obsluze

Přenosný projektor VT770. Návod k obsluze Přenosný projektor VT770 Návod k obsluze DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Rušení Před používáním vašeho projektoru NEC VT770 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro pozdější

Více

MultiSync MT850 / MT1050

MultiSync MT850 / MT1050 LCD projektor MultiSync MT850 / MT1050 Návod k obsluze Bezpeènostní opatøení DÙLEŽITÉ INFORMACE Pøed používáním vašeho projektoru NEC MultiSync MT850/MT1050 si tento manuál peèlivì prostudujte. Manuál

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

NEC MultiSync MT 830+ / 1030+

NEC MultiSync MT 830+ / 1030+ Multimediální LCD projektor NEC MultiSync MT 830+ / 1030+ Návod k obsluze DÙLEŽITÉ INFORMACE Bezpeènostní opatøení Pøed používáním vašeho projektoru NEC MultiSync MT830+/1030+ si tento manuál peèlivì prostudujte.

Více

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New

RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New RYCHLÝ ÚVOD PRO Lumens PS 350 / 550 New Úvod Gratulujeme vám k zakoupení nového digitálního vizualizéru. Jenž je navržen a konstruován pro skupinové firemní prezentace, interaktivní přednášky a školní

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

LCD projektor GT5000/6000. Návod k obsluze

LCD projektor GT5000/6000. Návod k obsluze LCD projektor GT5000/6000 Návod k obsluze DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Rušení Před používáním vašeho projektoru NEC GT5000/ GT6000 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

VT695/VT595/VT590/VT491/VT59/VT49

VT695/VT595/VT590/VT491/VT59/VT49 Přenosný projektor VT695/VT595/VT590/VT491/VT59/VT49 Návod k obsluze NEC Viewtechnology, Ltd. 2006-2007 Druhé vydání leden 2007 Česká verze manuálu - překlad: mgr. Iveta Habětínová, 10/2007 IBM je ochrannou

Více

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Revidovaná verze červen 2006 Ve velké zasedací místnosti UIACH je umístěn LCD data video projektor a počítač, kteréžto přístroje vám budou sloužit pro prezentaci

Více

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105

Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Návod k obsluze LCD projektoru ASK C105 Ve velké zasedací místnosti UIACH byl namontován LCD data video projektor, který bude sloužit pro prezentaci vašich přednášek. Doporučuji si přečíst tento návod

Více

LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze

LCD projektor NP1000/NP2000. Návod k obsluze LCD projektor NP1000/NP2000 Návod k obsluze NEC Viewtechnology, Ltd. 2006 První vydání březen 2006 Česká verze manuálu - překlad: mgr. Iveta Habětínová, 07/2006 Digital Light Processing a DLP jsou zapsané

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Přenosný projektor VT460K/VT560/VT660K. Návod k obsluze

Přenosný projektor VT460K/VT560/VT660K. Návod k obsluze Přenosný projektor VT460K/VT560/VT660K Návod k obsluze DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Před používáním vašeho projektoru NEC VT460K/ VT560/VT660K si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte

Více

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka

Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Všechny informace v tomto manuálu se mohou změnit bez předchozího upozornění LCD Monitor 19.0 TFT Active Matrix LCD Panel Uživatelská příručka Obsah Obsah 2 Bezpečnostní instrukce 3 Pohled na monitor 4

Více

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte.

Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

LCD projektor. MultiSync MT840/1040/1045. Návod k obsluze

LCD projektor. MultiSync MT840/1040/1045. Návod k obsluze LCD projektor MultiSync MT840/1040/1045 Návod k obsluze DÙLEŽITÉ INFORMACE Bezpeènostní opatøení Pøed používáním vašeho projektoru NEC MultiSync MT840/MT1040/MT1045 si tento manuál peèlivì prostudujte.

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

IR špionážní hodinky Návod k použití

IR špionážní hodinky Návod k použití IR špionážní hodinky Návod k použití www.spyshop.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD SYMBOLY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T

Multi-dotykový 10,1 LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Multi-dotykový 10,1" LCD monitor s HDMI FA1012-NP/C/T Drazí zákazníci Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si vybrali náš TFT LCD monitor. Tento výrobek obsahuje integrované obvody, má nízkou spotřebu

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

IR hodinky s kamerou Návod k použití

IR hodinky s kamerou Návod k použití IR hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m.

Více

Projektor pro domácí kino HT410. Návod k obsluze. Česky

Projektor pro domácí kino HT410. Návod k obsluze. Česky Projektor pro domácí kino HT410 Návod k obsluze Česky Důležité info rmace DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Před používáním vašeho projektoru NEC HT410 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ultrapřenosný projektor LT20

NÁVOD K OBSLUZE. Ultrapřenosný projektor LT20 NÁVOD K OBSLUZE Ultrapřenosný projektor LT20 DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Před používáním vašeho projektoru NEC LT20 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro pozdější možné

Více

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele

1. Bezpečnostní pokyny pro uživatele . Bezpečnostní pokyny pro uživatele U tohoto přístroje používejte pouze specifikované napětí. Při překročení povoleného rozsahu napětí může dojít k poškození nebo nesprávné funkci přístroje. Důležitá poznámka:

Více

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Před použitím zařízení si pozorně přečtěte doporučené bezpečnostní opatření. Tento uživatelský manuál obsahuje všechny informace týkající se bezpečnosti a správného používání zařízení. Prosím ujistěte se, že jste se řádně seznámili se všemi body tohoto uživatelského manuálu před

Více

Hodinky s kamerou Návod k použití

Hodinky s kamerou Návod k použití Hodinky s kamerou Návod k použití www.spyshops.cz stránka 1 Důležité upozornění ohledně vodotěsnosti : Hodinky jsou schopny, při dodržení následujících pokynů spolehlivě pracovat do hloubky cca 3m. Nedoporučujeme

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54

NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 NÁVOD K OBSLUZE Video monitorovací systém Sailor SA 6123 Obj. č.: 75 04 54 Video monitorovací systém Sailor SA 6123 představuje kompletní hlídací zařízení včetně televizoru. Pro individuální použití máte

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Přenosný projektor VT460/VT560/VT660. Návod k obsluze

Přenosný projektor VT460/VT560/VT660. Návod k obsluze Přenosný projektor VT460/VT560/VT660 Návod k obsluze ÚVOD Úvodní informace Tato kapitola vás seznámí se základními parametry vašeho nového projektoru VT460/VT560/VT660 a popíše základní funkce přístroje.

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY

NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY NÁVOD K OBSLUZE AUDIOVIZUÁLNÍHO VYBAVENÍ V POSLUCHÁRNĚ EP130 ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA ZČU, PLZEŇ - BORY V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ VOLEJTE AV ASISTENCI 724 444 111 AV Media s.r.o. 2003 Stránka 1. z 6 ZÁKLADNÍ

Více

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty

Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty DS-X13AV Výklopný displej 13,3 a výměnnými kryty Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Úvodní informace...

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 1/8 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

Uživatelská příručka. Monitor AL506

Uživatelská příručka. Monitor AL506 Uživatelská příručka Monitor AL506 Obsah VÝROBEK................................................................................1 Přehled o výrobku...........................................................1

Více

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000

Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Pouzdro s Bluetooth klávesnicí tablet S6000 Úvod Pouzdro s Bluetooth klávesnicí je vybaveno drážkou pro uchycení tabletu S6000, se kterým se bezdrátově spojí pomocí rozhraní Bluetooth 3.0 a usnadní tak

Více

Mini DVR s jedním kanálem

Mini DVR s jedním kanálem Mini DVR s jedním kanálem Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Jednoduché ovládání Malé rozměry Velmi příznivá cena www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1 Specifikace a obsah balení 1.1 Specifikace

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

NP60/NP50/NP40. Přenosný projektor. Návod k obsluze

NP60/NP50/NP40. Přenosný projektor. Návod k obsluze Přenosný projektor NP60/NP50/NP40 Návod k obsluze Na štítku přístrojů jsou podle provedení uváděny názvy NP60, NP50, NP40, NP60G, NP50G a NP40G. Manuál se vztahuje na všech šest modelů, které v něm nesou

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003

Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Uživatelská příručka pro službu IPTV$ SET-TOP-BOX Motorola VIP1003 Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost. Vybrali jste si nejmodernější

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Přenosný projektor VT46. Návod k obsluze

Přenosný projektor VT46. Návod k obsluze Přenosný projektor VT46 Návod k obsluze DŮLEŽITÉ INFORMACE Bezpečnostní opatření Před používáním vašeho projektoru NEC VT46 si tento manuál pečlivě prostudujte. Manuál uschovejte pro pozdější možné použití.

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE 1. Přečtěte si tyto instrukce. 2. Dodržujte tyto instrukce. 3. Dbejte na všechna varování. 4. Řiďte se instrukcemi. 5. Nepoužívejte zařízení blízko vody. 6. Čistěte pouze čistou

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88

Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Uživatelský manuál pro bezdrátový systém Concert 88 Přijímač CR88- vysvětlení ovládacích prvků na předním panelu Popis přijímače CR88 1/ Antennas (A a B)- Otočné připevnění antén umožňuje plnou rotaci

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1

Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1 Návod k použití prezentační techniky v posluchárně P1 V této posluchárně je přednášejícím k dispozici hlavní dataprojektor s velkým plátnem, dále druhý dataprojektor spolu s interaktivní tabulí SmartBoard

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více