Nebudu pacientům nabízet to,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nebudu pacientům nabízet to,"

Transkript

1 Nebudu pacientům nabízet to, co bych si nenechal udělat sám na sobě MUDr. Jána Leštáka, CSc., FEBO, MBA, LL.A, FAOG můžeme právem řadit mezi špičkové odborníky v oboru očního lékařství v naší republice. Primáře a zároveň majitele Oční kliniky JL jsme se zeptali na jeho profesní začátky a na to, co ho přivedlo k tak závažnému a odvážnému kroku vybudovat si vlastní oční kliniku, která se stala jeho druhým domovem a v současné době se řadí mezi špičková zdravotnická zařízení se zaměřením na oční choroby v České republice. Kdo, nebo co, vás přivedlo k rozhodnutí studovat medicínu a následně pak zvolit obor oční lékařství? Na gymnáziu, ještě před přijímacími zkouškami na vysokou školu, jsem měl podanou přihlášku na Strojní fakultu Slovenského vysokého učení technického tak se, myslím, jmenovala v Bratislavě, protože mě zajímaly spíš technické vědy. Ale nějaký pátek po podání k nám přišli dělat nábor na vojenské školy, a tak jsem doma řekl, že v tom vidím spíš výhody než nevýhody. Táta rozhodl, a myslím správně, že pokud na vojenskou vysokou školu, tak do Hradce Králové. Táta měl jen jednu třídu měšťanské školy, protože žil v sedláckých podmínkách a kvůli velkým dluhům neměli na jeho studia peníze. Jeho touhou ale bylo studovat právě medicínu. Já s bratrem jsme byli pokorní a poslušní co rodiče řekli, to pro nás bylo svaté, a tak jsem se ocitl na přijímacích zkouškách na Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové. Už během studia jsem začal zvažovat co dál. Nechtěl jsem být útvarovým doktorem, tenkrát náčelníkem zdravotnické služby pluku nebo útvaru, nechtěl jsem po tolika letech studií skončit někde u útvaru v Československu. Mohl jsem se ale dostat do vojenské nemocnice, kdybych ovšem měl znalosti a schopnosti větší než všichni mí spolužáci, ať v ročníku nebo ti o rok starší či mladší. Zdali tomu dobře rozumím, právě to byl první impuls k tomu, abyste se věnoval očnímu lékařství? To šlo postupně. Vždycky mě bavila fyzika, a tak jsem se ve 3. ročníku vysoké školy dostal jako pomocná vědecká síla k profesoru Peregrinovi, což byl jeden z nejvýznamnějších neurofyziologů v Československu, pracoval ve Fyziologickém ústavu Lékařské fakulty v Hradci Králové. Po několika měsících mi nabídl, abych zůstal, což pro mne byla obrovská pocta, ale protože šlo o civilní fakultu a já byl voják, obával jsem se, že by to bylo dost těžké zvlášť když byl pan profesor vyloučen z komunistické strany. Nějakou dobu jsem zůstal, ale pak jsem si řekl, že napětí v mozku mohu měřit i jinde, a začal jsem obracet síly k oftalmologii. V pátém ročníku jsem pak byl u profesora Svěráka. Byla to fantastická dvojice profesor Svěrák byl klinik, očař, a profesor Peregrin vědec, fyziolog která dala dohromady skvělý tým, jenž vnesl do medicíny hodně významných věcí. Vzpomenete na své profesory, kteří vás tak trochu nasměrovali? U profesora Svěráka jsem pracoval rok jako studentská vědecká síla, ale už od čtvrtého ročníku jsem věděl, že nechci dělat nic jiného než oční. Takže v 5. a 6. ročníku jsem už ostatní zkoušky skládal jen proto, abych v budoucnu mohl dělat to, co chci. Jako studenti vojáci jsme měli jen měsíc volna a já protože jsem se narodil v Banské Bystrici jsem ho trávil na banskobystrické oční klinice u pana profesora Izáka, který se aniž bych 18 Brýle &Móda

2 ho o to žádal ještě během mých studií zeptal docenta Cigánka, šéfa oční kliniky pražské Ústřední vojenské nemocnice, jestli nemá zájem o asistenta. Po ukončení vysoké školy jsme měli za povinnost absolvovat roční kolečko po všech odborných odděleních vojenské nemocnice, abychom následně mohli pracovat coby obvodní doktoři u bojových útvarů. A já díky profesoru Izákovi strávil rok po dokončení školy na očním u docenta Cigánka. Tehdy byl ve všech vojenských nemocnicích v republice, kromě Prahy, Budějovic, Plzně a Ružomberku, takzvaný monoprimariát, to znamená, že tam byl primář voják a ostatní zaměstnanci byli civilisté. Kdybych tedy chtěl (kromě těch čtyř měst) nastoupit někam na oční, musel bych někoho odsunout, a to jsem nechtěl. Navíc se nejlepší medicína z vojenských nemocnic dělala ve Střešovicích a bylo tam i poměrně dost vojenských tabulkových míst, takže jsem se přihlásil tam. Pak jsem se dostal do Ruzyně, ale podle vojenského zákona jsem musel být čtyři dny z týdne u bojového útvaru a jeden ve vojenské nemocnici. Po dvou letech práce u spojařů jsem se vrátil jako kádrový důstojník do ÚVN. Přestože se, jak jste uvedl, nejlepší medicína z vojenských nemocnic dělala ve Střešovicích, nemocnici jste opustil. Bylo tam něco, co vám v práci nevyhovovalo? Víte, já jsem zásadový člověk. Život je bohužel tak neuvěřitelně krátký a rychle utíká, že člověk nemůže hazardovat s tím, co dělá. Z ÚVN jsem odešel v roce 1995, kdy jsem měl i s vysokou školou odslouženo dvacet let, takže jsem už mohl od vojáků pobírat výsluhový důchod. Ale nejde o peníze. Jde o to, že jsem odešel v 39 letech. Kdybych tam zůstal, řekli by mi vojáci v 53 letech: Vážený, končíte jako voják v zaměstnaneckém poměru, propouštíme vás do zálohy. Jestli tady chcete dál pracovat, můžete, ale jako občanský zaměstnanec. Takhle to funguje. V 53 letech do důchodu. Rozhodně jsem MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, LL.A, FAOG (57) V roce 1980 promoval na Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové. Postgraduální studium absolvoval v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Je autorem dvou patentů na měření napětí z oka a zrakových ústředí v mozku. V roce 1995 odešel z ÚVN z funkce zástupce primáře a založil si vlastní praxi, nejprve na poliklinice Lípa v pražských Nových Butovicích, v roce 2001 se oční klinika přestěhovala do vlastních prostor. Aby měl po ruce všechny potřebné odborníky, kteří mají co dělat s očima a viděním, rozšířil Ján Lešták kliniku o další odbornosti a vzniklo Ambulantní centrum pro choroby hlavy a krku. Později se přejmenovalo na Kliniku JL. Vzpomínáte na nemocnici ve Střešovicích rád? Určitě ano. Neměl jsem se špatně, naopak. Skončil jsem v hodnechtěl, aby mě někdo v tomto věku kopnul a řekl, že o mě nemá zájem. To za prvé. Za druhé přestože Česká republika je tak neuvěřitelně malá, má v Evropě strategické postavení a nemůže dělat vlastní nezávislou politiku. Věděl jsem, že tak jako byla kdysi orientovaná na východ pod Varšavskou smlouvu, nebude trvat dlouho a vstoupí do Evropské unie i do NATO. Počítal jsem tedy s tím, že armáda se bude redukovat, protože někdo řekne: Nepotřebujeme, abyste měli dvousettisícovou armádu. Budeme po vás chtít jedinou věc když pískneme, budete připraveni a pošlete kontingent vojenských zdravotníků (teď předbíhám) do bývalé Jugoslávie, Kuvajtu, Iráku, Afghánistánu Dvacet tisíc nebo kolik vojáků z povolání naše armáda má jsem dnes schopný pokrýt oftalmologickou péčí v pohodě sám, k tomu není třeba vojenská nemocnice v Praze, Brně či Olomouci. Stačí jediný doktor, který splní požadavky dvaceti tisíc zdravých lidí. Brýle &Móda 19

3 nosti podplukovníka a zástupce vedoucího kliniky. Zajímal jsem se i o orbitologii a neurooftalmologii a s těmito diagnózami byli do ÚVN soustřeďováni nemocní z celé republiky. Měli jsme fantastický kolektiv lékařů krčařů, stomatochirurgů, neurochirurgů a radiologů a naše výsledky byly obdivuhodné. Kromě lékařské práce jsem zastával i vysoký post v rámci možného válečného stavu. Velel jsem až deseti polním nemocnicím. Ale byla tam ještě další věc systém, který fungoval tenkrát, funguje ve státních zařízeních i dnes. Kdybych ráno přišel do práce, udělal si kávu, přečetl noviny a vyšetřil deset lidí, odcházel jsem domů za stejné peníze, jako když jsem přišel první a dřel od rána do tmy. Samozřejmě, když víc děláte, máte i víc problémů, i personál toho snese míň, než když je necháte v klidu. Tohle jsem nechtěl. Valily se na mě problémy, které nikdo neřešil. Bylo po listopadu 1989 a na posty nejvyšších funkcionářů přišli lidé, kteří kdysi byli vyhozeni. Dobře, beru. Ale nepůjdu na post, kterému nerozumím. Když jsem dělal internistu, půjdu na internistický úvazek, abych dostal vojenský důchod. Když jsem psychiatr, budu dělat psychiatra. Ale nepůjdu na post ředitele nemocnice nebo ředitele zdravotnické správy, když tomu nerozumím. Za takové maligní kombinace jsem měl na starosti padesátilůžkové oddělení. To prostě nešlo. Na internetových stránkách vojenské nemocnice ve Střešovicích je mezi významnými osobnostmi v historii očního oddělení uvedeno vaše jméno s poznámkou: MUDr. Ján Lešták, CSc., založil elektrofyziologickou jednotku a získal několik patentů. Prozraďte nám, čeho se jmenované patenty týkaly? Napětí z oka, které se do té doby měřilo z celé sítnice. Pokud na ní byla drobná léze, nebylo ji možno elektrofyziologicky diagnostikovat. Nám se povedlo změřit napětí z různých malých částí sítnice. Druhý patent pak byl na elektrodu, Pokud se nemýlím, vaše klinika neposkytuje pouze oftalmologickou péči Každý den k nám na oční přijde alespoň jeden pacient, se kterým si jinde nevěděli rady. Přesto, že objektivní oční nález má v pořádku, nevidí dobře. Jsou jen dvě možnosti, proč to tak je. Buď pacient simuluje, nebo vyšetřující lékař nedokázal poruchu zjistit. Již mnoho let se zaměřuji na vyšetřování zrakové dráhy a zrakového centra. Když jsem zjistil, že oko opouští normální elektrická odpověď, ale z mozku jsem odebral odpověď patologickou (přičemž můžu přesně určit, zda se jedná o demyelinizaci, degeneraci, ischemii nebo útlak zrakové dráhy), potom jsem takového pacienta odeslal na neukterou se napětí snímalo. Obojí se realizovalo v roce Ve vaší práci se tedy spojila technika, medicína i fyzika. Ovšem mluví se také o tom, že vás inspirovali odvedenci, kteří tvrdili, že nevidí, aby nemuseli na vojenskou službu, je to tak? To ale nebyl hlavní důvod. Začalo to u profesora Peregrina, kde jsem chtěl měřit napětí, ať už z oka nebo ze zrakového ústředí v mozku. Ve vojenské nemocnici ani jinde v republice se nic takového nedělalo. Představte si člověka, který vidí třeba jen prsty před okem, a měřením napětí z oka jste přitom zjistila naprosto normální odpověď i přesto, že dotyčný je málem slepý. Je to jasné někde je chyba. To byl hlavní důvod, proč jsme se pustili tímto směrem. Pravdou ovšem je, že můžete mít nějaký nápad, ale nemůžete na něm pracovat sama já neuměl programovat ani jsem nebyl schopen sestavit analogově digitální převodník, ale našel jsem kamarády, kteří na základě mých požadavků informace zužitkovali, přístroj postavili a fungoval. Jistě jste sklidil obdiv a ohlasy musely být také úžasné Vcelku slušné, i když Představte si, že odeberete z oka křivku, o které nic nevíte, protože ve světě nic takového neexistuje. A vy musíte vědět ano, to je normální, tato křivka odpovídá tomu, tomu a tomu a na základě toho stanovit normální či patologický nález, zkrátka konkrétně pojmenovat, o co jde. Vůbec to nebylo jednoduché, ale prokousali jsme se tím a vše zvládli. Ale bylo to jako vždycky, funguje to stejně v Česku i na Slovensku. Někdo je vám nakloněn a podporuje vás, u jiných propukne lidská závist, kterou jsme však také překonali. Po odchodu z vojenské nemocnice jste musel řešit mnoho vám cizích problémů. Co rozhodlo, že jste zvolil právě lokalitu ve Stodůlkách na Praze 5? Když jsem si vybíral lokalitu, kde chci zřídit svou privátní praxi, věděl jsem, že nechci do centra. Bylo to v roce 1995 a já věděl, že stejně jako všude ve vyspělých zemích jsou v centru především banky, obchody a restaurace a lidé se odtud budou vystěhovávat. Navíc je tu špatná doprava i parkování. Takže jsem hledal místo, kde je buď velká bytová rozestavěnost, nebo se stavět bude, ale hlavně aby bylo na okraji s dobrou dopravní dostupností. Nakonec jsem si našel lokalitu v Nových Butovicích, kde se shodou okolností kolaudovala klasická poliklinika stavěná ještě podle modelu z předchozího režimu. Městská část si s ní neuměla poradit, a tak vyhlásila výběrové řízení, které vyhrála izraelsko irsko česká společnost Cumber CZ. Začínal jsem tam s jednou sestrou, ale nastal tak neuvěřitelný tlak ze strany pacientů, že jsem už po roce zaměstnal druhého lékaře, pak dalšího a začali jsme ambulantně dělat operace, které do té doby v republice prováděly jen fakultní nemocnice během hospitalizace. V roce 2000 jsem zjistil, že poliklinika není balon a nelze ji nafukovat jen proto, že Lešták potřebuje další prostory. Nakonec jsem se domluvil se starostou Ing. Bratským a městská část Prahy 13 mi vyšla neuvěřitelně vstříc. Nabídla mi pozemek, samozřejmě jsme museli jít do konkurzu, a za šest měsíců tu stála budova kliniky. 20 Brýle &Móda

4 rologické vyšetření, CT a magnetickou rezonanci. Ale často se mi stávalo, že se pacient vrátil s negativním nálezem. Proto jsem se rozhodl zřídit tady Ambulantní centrum pro choroby hlavy a krku. Je zde internista, endokrinolog, kardiolog, stomatolog, neurolog, ORL lékař, alergolog klinický imunolog, radiolog, dermatolog a nově i gynekolog. Chloubou je nejmodernější magnetická rezonance. Samozřejmě máme i vynikající lékaře. Čím je vaše magnetická rezonance tak výjimečná? Výjimečnost tohoto přístroje spočívá v tom, že vedle strukturálního vyšetření dokáže i biochemické, funkční, perfuzní vyšetření až do úrovně kapilár a taky zmapovat mozkové či mozkomíšní dráhy. Naše magnetická rezonance nemá rozsahem svých vyšetřovacích možností v České republice konkurenci. Rok po instalaci Jaký je váš názor na laserové operace rohovky, po nichž mohou lidé odložit dioptrické brýle? Já jsem do dnešního dne, a budu to dál i prosazovat, odmítal jakékoli zákroky na rohovce, kde se odstrapřístroje došlo k prvnímu upgradu tzv. MultiTransmitem. Magnetická rezonance pak nevyšetřuje jen v jedné rovině, nýbrž ve třech. Zkrátí se čas vyšetření a zpřesní se jeho výsledek. Dalším rokem se uskutečnilo další vylepšení (z 8 kanálů na 32). Takže dnes máme podle dodavatele nejlepší přístroj ve střední a východní Evropě. Vaše klinika poskytuje velmi kvalitní odbornou péči. Co je nejdůležitější proto, aby zdravotnické pracoviště mohlo takto perfektně fungovat? Musíte mít špičkové odborníky a musíte jim dát k dispozici špičkovou techniku. A také musíte špičkové lékaře dobře zaplatit, jinak by odešli. Na našich webových stránkách najdete přehled našich lékařů. U nás pracují profesoři, docenti ale i dost vynikajících lékařů bez pedagogických titulů. Co plánujete do budoucna? Nechal jsem zrekonstruovat přízemí kliniky (po ČSOB) pro zdravotnické ordinace. Důvodem byla dlouhá objednací doba pro naše pacienty. Tak vznikly další tři oční ambulance, dále ambulance gynekologa a dermatologa. Nově byl instalován i femtosekundový laser, který výrazně zpřesní nitrooční operace, hlavně šedého zákalu. Taková operace se tím stává i daleko bezpečnějším výkonem. Klinika má téměř všechny odbornosti. Chybí jen chirurgie, rehabilitace a radiologie. No a to jsou obory, které plánuji do budoucna ještě do kliniky implantovat. Brýle &Móda 21

5 ní nebo poruší povrch oka. To jsou ty laserové zákroky, kterými se řeší krátkozrakost nebo dalekozrakost, cylindrické vady, a to z toho důvodu, jaká je podstata toho zákroku. Při něm se uřízne část rohovky, konkrétně povrchní vrstvy, a pak se laserem upálí nebo upraví ta vada, kterou máte. Například když máte do dálky 2,5 dioptrie, tak po odklopení povrchních vrstev rohovky vám laser upálí tu část rohovky, která odpovídá 2,5 dioptriím. Rohovka sama má 43 dioptrií a v praxi to vypadá, jako byste vzal nůž a seřízl z ní určitý kousek. Vypadá to jednoduše, ale mohou nastat komplikace. Jakmile se dotknete rohovky a porušíte její povrchní část, může tam vzniknout zánět, zákaly apod. Musím ale podotknout, že za poslední léta se i tato metoda hodně vylepšila. Navíc rohovka má, jak já říkám, svoji paměť. Snaží se nabýt stejné síly, jakou měla před zákrokem. Aby se eliminovaly jakékoli komplikace, tak se dlouhodobě musejí do oka dávat kortikoidy. A kortikoidy jsou léky, které tlumí hojivou, zánětlivou reakci, ale mají vedlejší účinek a brání vstupu glukózy do buňky. Ta pak trpí nedostatkem výživy a umírá. Když si kapete do oka, může to působit i na čočku a ta se potom kalí. Čočku odstraníte a vyměníte za jinou, ovšem daleko horší je, když se poškodí i sítnicové buňky. A to je problém! Jakmile vám zahyne sítnicová buňka, což je nervová tkáň to už není nikdo schopen opravit! Proto odmítám tyhle zákroky, které vám poruší povrch oka. Zdá se, že mezi očaři nejsem s tímto názorem sám. Stačí se podívat na odborný sjezd oftalmologů většina z nich nosí brýle Metoda INTRACOR je též laserová operace, ale úplně o něčem jiném. V čem je rozdíl? Základem je korekce presbyopie. Laser provede ve stromatu rohovky koncentrické řezy, aniž by došlo k porušení povrchních vrstev. Zvýší se tím její refrakční mohutnost, která umožní vidění na blízko bez brýlí. Ovšem mnozí pacienti si zákrok pochvalují Ano, pacienti si to pochvalují, a to proto, že když si dříve nevzali brýle, tak viděli sotva na tři metry. Po zákroku vidí do dálky bez problémů, ale přicházejí komplikace. Ne vždycky samozřejmě, celosvětově jsou tyto metody úspěšné. Ale proč bych já měl být nositelem nějakých komplikací? Já nechci opakovat chyby druhých. Tím spíš, když po čtyřicítce tito lidé zjistí, že nevidí na čtení. Říká se tomu také stařecká vetchozrakost, ale název mate, protože po čtyřicítce samozřejmě nejsme žádní staříci. Oko jen ztrácí své akomodační schopnosti a hůře zaostřuje na krátké vzdálenosti. Musíme si proto text dávat co nejdál od obličeje. Teď si představte člověka, který si v pětatřiceti nechal odoperovat mínus tři dioptrie, protože mu vadilo nosit brýle. A ve čtyřiceti zjistí, že brýle stejně potřebuje, což mu ale tenkrát nikdo neřekl. Kdyby na operaci nešel a nechal si své tři dioptrie, tyto potíže by s velkou pravděpodobností neměl. A pokud ano, my je umíme řešit tak, aby se nepoškodila rohovka. Co vám na podnikatelském prostředí nejvíce vadí? Když už člověk funguje v podnikatelském prostředí, musí se v něm nejen zorientovat, ale přijde li s nějakým nápadem a věří, že je opravdu dobrý také napnout všechny síly, aby ho prosadil. Samozřejmě ne všechno vyjde. Když jsme stavěli tuto budovu, nechtěla se se mnou bavit žádná banka, ani ČSOB, u které jsem měl účet, ale nakonec jsme si to prosadili. A říkal jsem jim (byla to Bank Austria Creditanstalt), že se těším na jedinou věc až za mnou budou chodit a nabízet mi další úvěr. Za celou dobu, co jsem splácel, se nestalo, že by na účtu nebyla částka, kterou si banka potřebovala vzít. A opravdu nastalo to, co jsem předpovídal. Když před čtyřmi lety začali řešit přístavbu (stála 90 milionů korun, zatímco stavba oční kliniky vyšla na 30 milionů), banky se předháněly, aby ji mohly zafinancovat. Přesto řeknu otevřeně na oko vám každý fandí, ale za zády Nechci se s nikým srovnávat, ale vezměte si například Kaplického. Světový architekt, vyhrál konkurz, aby ho před jeho splněním zrušili. Na jedné straně má tedy člověk radost, že se mu něco povedlo, na straně druhé je na každém kroku neuvěřitelná závist. Kdybyste se měl rozhodnout, zda tuto cestu jít znovu po všech zkušenostech, které máte, volil byste stejně? Šel. Spíš ale nevím, jestli bych šel znovu na Vojenskou lékařskou akademii. Nechtěl bych absolvovat vysokou školu s takovými peripetiemi. Studoval jsem dobře, měl jsem stipendium jak z civilní fakulty, tak z vojenské akademie a žil jsem si jako král, dostával jsem všechno zdarma a peníze mi nechyběly. Ale když vidím, jaké je uplatnění absolventů lékařských fakult dnes, nevím, jestli bych do toho šel. Samozřejmě, pokud můžete převzít praxi nebo zdravotnické zařízení (kdyby třeba moje děti chtěly studovat medicínu a já jim ho přenechal), pak je to o něčem jiném, ale když vidím, jak je to složité bez tohoto zázemí, absolvovat celou anabázi od začátku bych nechtěl. Domníváte se, že lékařská věda půjde ve svém vývoji v oftalmologii ještě dál? Myslím, že se o tom v oftalmologii moc nemluví, ale určité náznaky jsou. Když vám odumře nějaká buňka například proto, že nemá dostatek výživy, mohla by se nahradit jinou, třeba kmenovou. Ale zatím s tím u nás v oboru nejsou žádné zkušenosti. Jinak samozřejmě ano, Akademie věd v této oblasti intenzivně pracuje, a myslím, že nebude dlouho trvat a tato léčba se začne používat i v oftalmologii. Jak často byste doporučoval, aby člověk docházel na kontrolu zraku? Na pravidelné prohlídky by měl člověk k očnímu lékaři docházet pravidelně jednou ročně. Obzvláště po čtyřicítce. Předejde zbytečným problémům a mnoho věcí se podchytí včas. Za rozhovor děkuje Ivana Urválková 22 Brýle &Móda

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Toto je presbyopie. Jedná se

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI

ZNÁTE Z TV. Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI ZNÁTE Z TV Jsou vaše ruce příliš krátké? JEDNY BRÝLE NA VŠECHNY VZDÁLENOSTI PO 45. ROCE VĚKU DOCHÁZÍ KE ZMĚNÁM VIDĚNÍ Máte problém přečíst malé novinové písmo? Nejste v tom sami. Jde o presbyopii. Jedná

Více

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod

V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, kli- nický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod V předchozích číslech Osobního lékaře jsme podrobně popsali vznik, klinický obraz a léčbu křečových žil. Jednou z nejčastěji používaných metod léčby je chirurgické odstranění varixů. Když se řekne operace,

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D.

S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. Převzato z časopisu PARKINSON č. 46 S doc. MUDr. Martinem Vališem, Ph.D. hovořila Zdislava Freund Už je to deset let, co jsem se strachem poprvé vkročila do extrapyramidové poradny Neurologické kliniky

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Plusoptix A09 informace

Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 informace Plusoptix A09 nenáročné měření vývoje zraku dětí již v útlém věku Přístroj Plusoptix je screeningový autorefraktometr, který umožňuje měřit oční vady u dětí již od 6-ti měsíců.

Více

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek.

Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. SIMPLY NATURAL Získejte zpět ostré vidění do dálky i na střední vzdálenost spolu se schopností číst, bez ztráty ostrosti za špatných světelných podmínek. Nevidíte již jako dříve? Zdá se Vám vše zamlžené?

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal

I N F O R M a C e PRO PaCIeNTY šedý zákal INFORMACE PRO PACIENTY šedý zákal www.nemocnicesumperk.cz Obsah Oční oddělení Nemocnice Šumperk a.s.... 4 Co je šedý zákal... 5 Příčiny vzniku šedého zákalu... 6-7 Léčba... 8-9 Kdy se rozhodnout k operaci...

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

Oko - stavba oka a vady

Oko - stavba oka a vady Oko - stavba oka a vady Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_31_18 Tématický celek: Člověk Autor: Renata Kramplová

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.

PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17. PROHLOUBENÍ ODBORNÉ SPOLUPRÁCE A PROPOJENÍ ÚSTAVŮ LÉKAŘSKÉ BIOFYZIKY NA LÉKAŘSKÝCH FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE CZ.1.07/2.4.00/17.0058 Zpráva z odborné stáže na pracovišti Protonového centra v Praze na

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv.

Novinky v očním lékařství. Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Novinky v očním lékařství Doc.Mudr. Svatopluk Synek,CSc., Mudr. Monika Synková Klinika nemocí očních a optometrie FN u sv. Anny a LF MU Brno Výuka očního lékařství a optometrie má svá specifika. Konkrétní

Více

Kudy vede cesta z pasti ven MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1

Kudy vede cesta z pasti ven MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1 Kudy vede cesta z pasti ven 28.5.2014 MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 1 Lékaři i zdravotnictví v pasti Komplikovaný až nepřátelský systém specializačního vzdělávání označují mladí lékaři vedle špatného

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová

Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Člověk musí žít tak, podle toho na co má a jaké má podmínky. Zdena Freundová Zpracovali: Rozálie Matějková, Kateřina Pecáková, Marie Havelková a Natalia Al-Imamová Pedagogické vedení: Jiří Šrail Škola:

Více

Oftalmologie atestační otázky

Oftalmologie atestační otázky Platnost: od 1.1.2015 Oftalmologie atestační otázky Okruh všeobecná oftalmologie 1. Akomodace, presbyopie a její korekce 2. Refrakce oka, způsoby korekce, komplikace (mimo kontaktní čočky) 3. Kontaktní

Více

Kuratela pro děti a mládež

Kuratela pro děti a mládež Kuratela pro děti a mládež JSEM PODEZŘELÝ Z PROTIPRÁVNÍHO ČINU JAKÁ JSOU MOJE PRÁVA? CO BUDE DÁL? Policie ČR bude okolnosti trestného činu dále vyšetřovat když Policie dojde k závěru, že jsem se trestného

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Jak aktivně nechodit do práce

Jak aktivně nechodit do práce REPORTÁŽ Jak aktivně nechodit do práce Text a foto: Juliana Fischerová, Jan Červenka Mnoho lidí si pod pojmem aktivního člověka s handicapem vybaví chráněné dílny, leckdy podivuhodné vzpomínkové předměty,

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Dialýza v Bílovci : za 5 let téměř 150 chronicky dialyzovaných pacientů a 3 transplantace

Dialýza v Bílovci : za 5 let téměř 150 chronicky dialyzovaných pacientů a 3 transplantace Desátý Světový den ledvin již ve čtvrtek 12.3.2015 Všechna Dialyzační střediska B. Braun Avitum budou otevřena široké veřejnosti pro bezplatné preventivní vyšetření, základní test ledvin dokáže udělat

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Hlasování o usnesení, a to schválení navrženého programu: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Hlasování o usnesení, a to schválení navrženého programu: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 Program: ZÁPIS mimořádného jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 11. 2. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Proč děláme práci, která nás nebaví?

Proč děláme práci, která nás nebaví? Proč děláme práci, která nás nebaví? Podle průzkumů se věnuje až 70% lidí zaměstnání, které je nenaplňuje a někdy i doslova sere. V poslední době nad touto otázkou hodně přemýšlím. Sám jsem vlastně dlouho

Více

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST

OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST OBNOVME KVALITU V NEMOCNICI MOST Nemocnici v Mostě musí řídit město t o j e j e d i n á š a n c e n a z m ě n u Volební program Sdružení Mostečané Mostu 2014 říká: Budeme usilovat o získání nemocnice

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

CENTRUM LASEROVÉ CHIRURGIE OKA. Váš nový pohled

CENTRUM LASEROVÉ CHIRURGIE OKA. Váš nový pohled CENTRUM LASEROVÉ CHIRURGIE OKA Váš nový pohled na svět Zažijte život bez omezení Krátkozrakost, dalekozrakost a nesprávné zakřivení rohovky už může být pro Vás minulostí! Dostupná laserová operace očí

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka. 2. Projekty. 3. Jak přispět. 4. Lidé v Nadaci. 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka. 2. Projekty. 3. Jak přispět. 4. Lidé v Nadaci. 5. Kontakty Informace pro tisk Nadace Leontinka 1 Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty 2 O Nadaci Leotinka Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti

Více

Mikroskopy Dino-Lite USB, pro specialisty

Mikroskopy Dino-Lite USB, pro specialisty Mikroskopy Dino-Lite USB, pro specialisty Mikroskopy Dino-Lite USB, pro specialisty Digitální mikroskopy Dino-Lite Digitální mikroskopy Dino-Lite již prokázaly svoji cenu, a to po celém světě. Mnoho různých

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Sociální média v ČS: Příležitost nebo bublina. David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010

Sociální média v ČS: Příležitost nebo bublina. David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010 : Příležitost nebo bublina David Lorenc, Jan Průša Přímé bankovnictví 19. října 2010 Co si myslí manažeři ČS o Facebooku Divní lidé tam dělají divné věci Je to budoucnost, zavřeme pobočky Nevím, co tam

Více

Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná.

Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná. Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná. Asi jsem si to jen zopakoval a připomněl, co to vlastně přesně

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ČERVEN - ČERVENEC OD 26.06. DO 02.07.2010 1 ZDRAVOTNICKKÉ NOVINY 2 www.radio.cz Čech učí Američany operovat cévy Primář cévního oddělení Nemocnice Na

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Odložte brýle, prosím

Odložte brýle, prosím Pavlína Veselá Odložte brýle, prosím Brýle zrak neléčí Pavlína Veselá, 2012 Obálka Pavlína Veselá, 2012 1.vydání, listopad 2012 Tisk: Tiskárna Twin s.r.o., Olomouc 2 Úvod Dva skutečné příběhy Píše se rok

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Jak vypadá můj cíl teď?

Jak vypadá můj cíl teď? Začátek sezení 1 1. Do čeho byste se pustil, kdyby jste věděl, že se to 100% povede? 2. Co byste (u)dělal, kdybyste se nebál? 3. Aby váš život byl perfektní, co by se muselo změnit? 4. Jakého nejlepšího

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN

DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN DOPORUČENÝ STUDIJNÍ PLÁN Katedra Speciální pedagogiky Oftalmologie Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. Úvod Zrak je považován za nejdůležitější ze všech smyslů. Abychom mohli alespoň částečně porozumět problémům

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Veřejná diskuze o navrhovaných budoucích opatřeních. pro nemocniční a komunitní zdravotní služby SHRNUTÍ VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR

Veřejná diskuze o navrhovaných budoucích opatřeních. pro nemocniční a komunitní zdravotní služby SHRNUTÍ VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR Veřejná diskuze o navrhovaných budoucích opatřeních pro nemocniční a komunitní zdravotní služby SHRNUTÍ VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR Na zadní stráně naleznete podrobnosti o dotazníku. Uzávěrka 21. června 2016.

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Základní vyšetření zraku

Základní vyšetření zraku Základní vyšetření zraku Až 80 % informací z okolí přijímáme pomocí zraku. Lidské oko je přibližně kulového tvaru o velikosti 24 mm. Elektromagnetické vlny o vlnové délce 400 až 800 nm, které se odrazily

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

RIZIKA PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

RIZIKA PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ RIZIKA PROSTŘEDÍ VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ JUDr. Petr Šustek, Ph.D. Centrum zdravotnického práva PF UK Šustek & Co., advokátní kancelář Rizika 1. Pády 2. Zdravotnická dokumentace 3. Záměna léků 4. Porušení

Více

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice)

BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Zvyšování bezpečnosti, kvality a efektivity ve zdravotnictví Detailní výsledky celostátního průzkumu BAROMETR MEZI MEDIKY (studenty 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v České republice) Daniel

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 04.10. DO 08.10.2010 1 PRIMA Operace bez krve. Čeští lékaři se učí operovat prostřednictvím ultrazvuku. Moderátorka: Česká republika získala nový

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ

SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ O S H O SKRYTÁ MYSTÉRIA VÝCHODNÍCH CHRÁMÙ Byly doby, kdy chrámy, poutnická místa, nošení značek na čele, uctívání idolů, používání růženců, zaklínadel a kouzel, posvátné texty, rituály a astrologie, víra

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Zdravotnická škola v Hradci Králové

Zdravotnická škola v Hradci Králové Nabízíme přátelské prostředí, umíme naslouchat. Vychováváme odborníky. Jsme centrem celoživotního vzdělávání. Nabízíme jistotu uplatnění na trhu práce. Zdravotník má místo jisté Naše škola je zařazena

Více

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D.

SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR. Modul A Studium Šárka Musilová. Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. SEBEREALIZAČNÍ ZÁMĚR Modul A Studium Šárka Musilová Za podpory: Prim. MUDr. Kříž Jiří Prof. PaeDr. Kolář Pavel, Ph. D. Kunc Vojtěch PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2019: V 5. ROČNÍKU OBCHODNÍ AKADEMIE

Více

Ano tito všichni letos pomáhali při tréninku nejmenších a tak by to mělo být! Přeju všem našim členům a fanouškům

Ano tito všichni letos pomáhali při tréninku nejmenších a tak by to mělo být! Přeju všem našim členům a fanouškům Máme za sebou půlku sezóny 2014/2015 a já si pokládám otázku čeho jsme jako klub dosáhli, zda se něco zlepšilo, či naopak zhoršilo. Nejdříve bych to rozdělil na naše věkové kategorie, jelikož míra zlepšení

Více

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava

CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY. MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava CO PŘINÁŠÍ PEDIATROVI ZNALOST PSYCHOSOMATIKY MUDr. Barbora Branna Praktický lékař pro děti a dorost Ostrava Praktický lékař pro děti a dorost Lékařská fakulta Olomouc ARO Dětské, atestace pediatrie Praktický

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Jak nabízet kontaktní čočky nositelům brýlí

Jak nabízet kontaktní čočky nositelům brýlí Jak nabízet kontaktní čočky nositelům brýlí Cíle prezentace Identifikace vhodných kandidátů na kontaktní čočky mezi nositeli brýlí. Posouzení důvodů proč si lidé přejí nebo odmítají kontaktní čočky. Posouzení

Více

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty

Obsah. 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty Obsah 1. O Nadaci Leontinka 2. Projekty 3. Jak přispět 4. Lidé v Nadaci 5. Kontakty O nadaci Nadaci Leontinka založil Jindřich Lukavský, majitel společnosti Eurolux lighting s.r.o. Nadace, jejímž cílem

Více

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy)

PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních a rozvojových programů (dále jen AR programy) SPOLU Olomouc SPOLU Olomouc, z. s. I Středisko podpory integrace Dolní náměstí 38, 779 00 Olomouc Tel: 585 237 194, e-mail: arp@spoluolomouc.cz, web: www.spoluolomouc.cz PRAVIDLA PRO UŽIVATELE Aktivizačních

Více

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení IV. kapitola Přehled a volba spánkového řešení Jakmile jste provedli bezpečnostní kontrolu, dozvěděli se základní fakta o spánku a dokončili své první záznamy o spánku svého dítěte, jste připraveni postoupit

Více

Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937)

Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937) Karel Čapek BÍLÁ NEMOC (1937) Simplified Reading for Czech Learners (Level B1) Simplified Books in Czech, Volume 1 Česká adaptovaná četba, 1. svazek Adaptovali Pavla Macháčková a Milan Ončák Ilustrovala

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011

Více

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013

Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky. Martina Špinková 2013 Mobilní paliativní péče v ČR: mýty, realita, vyhlídky Martina Špinková 2013 Nad postelí člověka na konci života se scházejí zdravotníci, nezdravotníci a rodina nad nimi se v dálce tyčí dvě ministerstva

Více

Byznys trip. V obchodě nosí mnoho lidí obleky a kravaty. Je to prostě jistota. Obzvlášť, když jdou k zákazníkovi, se málokdo odváží jít v kraťasech

Byznys trip. V obchodě nosí mnoho lidí obleky a kravaty. Je to prostě jistota. Obzvlášť, když jdou k zákazníkovi, se málokdo odváží jít v kraťasech Šaty dělají člověka Paní učitelka o sebe musí dbát, protože se na ni dívají žáci či již vyspělí puberťáci a ti nenechají na super ulítlém ohozu ani nit suchou. Pan majitel malé firmy chodí, jak se mu chce,

Více

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ

Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Příběhy našich sousedů Ing. EVA DOBŠÍKOVÁ Scénář k audioreportáži Tým: Zdena Kopřivová, Ester Balážová, Tereza Micová Vyučující: Bc. Bíziková Kamila Škola: ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 7. dubna 2014

Více

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc

OBSAH. Lékařství Nemocnice Chirurgie Oční lékařství Pediatrie Kardiologie ORL Psychiatrie Stomatologie Infekce Nemoc Toto téma jsem si vybrala, protože chci po ukončení základní školy studovat na střední zdravotnické škole. Potom si chci udělat třeba i vysokou školu a dále pracovat v nemocničním personálu. OBSAH Lékařství

Více

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010

Petr Kocian. IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 Petr Kocian IH Summit 2011 Praha, 11. 12. 2010 John D. Rockefeller (1839-1937) 2 Přínosy pro pacienty/zákazníky!!! 3 Zaměření: Oční mikrochirurgie 5 tisíc očních operací ročně 40 pracovníků Obrat (2010)

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou

SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou SOUSTAVA SMYSLOVÁ Informace o okolním světě a o vlastním těle dostáváme prostřednictvím smyslových buněk Smyslové buňky tvoří základ čidel Čidla jsou vybavena vždy pro příjem a zpracování určitého podnětu

Více

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti

O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Ošetřovatelská péče O nemocné s poruchou zraku zvláštnosti Části oka Oční koule =bulbus Bělima =scléra Rohovka=cornea Živnatka=uvea Čočka=lens Sítnice=retina Duhovka=iris Sklivec=corpus vitreum Přídatné

Více

KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE

KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE KVALITA OČIMA PACIENTŮ A-01 HODNOCENÍ AMBULANTNÍ PÉČE Název zdravotnického zařízení: Kód oddělení: Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Číslo dotazníku Dotazník by měl pacient vyplnit sám. Pokud potřebuje při vyplňování

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník

Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Seznam příloh Příloha č. 1 dotazník v původním znění Příloha č. 2 stávající dotazník Příloha č. 3 Tabulka s kompletními odpověďmi na dotazník Příloha č. 1 DOTAZNÍK PRO PACIENTY S PRIMÁRNÍM GLAUKOMEM, LÉČENÝCH

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví:

DOTAZNÍK_Diplomové práce. Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: DOTAZNÍK_Diplomové práce Zakroužkujte písmeno, které pro vás platí: 1. Pohlaví: a. Muž (skončete tady. Dotazník je určen pro ženy) b. Žena (pokračujte v otázce č. 2) 2. Byla Vám diagnostikována rakovina

Více

Zítřek může přijít. Dagmar Mancová

Zítřek může přijít. Dagmar Mancová Zítřek může přijít Chci změnit Váš pohled na finanační poradenství. Zjistíte co všechno s vámi u kávy či v klidu domova finanační poradce probere. www.dagmarmancova.cz 2016 Zítřek může přijít Chci změnit

Více