Nebudu pacientům nabízet to,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nebudu pacientům nabízet to,"

Transkript

1 Nebudu pacientům nabízet to, co bych si nenechal udělat sám na sobě MUDr. Jána Leštáka, CSc., FEBO, MBA, LL.A, FAOG můžeme právem řadit mezi špičkové odborníky v oboru očního lékařství v naší republice. Primáře a zároveň majitele Oční kliniky JL jsme se zeptali na jeho profesní začátky a na to, co ho přivedlo k tak závažnému a odvážnému kroku vybudovat si vlastní oční kliniku, která se stala jeho druhým domovem a v současné době se řadí mezi špičková zdravotnická zařízení se zaměřením na oční choroby v České republice. Kdo, nebo co, vás přivedlo k rozhodnutí studovat medicínu a následně pak zvolit obor oční lékařství? Na gymnáziu, ještě před přijímacími zkouškami na vysokou školu, jsem měl podanou přihlášku na Strojní fakultu Slovenského vysokého učení technického tak se, myslím, jmenovala v Bratislavě, protože mě zajímaly spíš technické vědy. Ale nějaký pátek po podání k nám přišli dělat nábor na vojenské školy, a tak jsem doma řekl, že v tom vidím spíš výhody než nevýhody. Táta rozhodl, a myslím správně, že pokud na vojenskou vysokou školu, tak do Hradce Králové. Táta měl jen jednu třídu měšťanské školy, protože žil v sedláckých podmínkách a kvůli velkým dluhům neměli na jeho studia peníze. Jeho touhou ale bylo studovat právě medicínu. Já s bratrem jsme byli pokorní a poslušní co rodiče řekli, to pro nás bylo svaté, a tak jsem se ocitl na přijímacích zkouškách na Vojenskou lékařskou akademii v Hradci Králové. Už během studia jsem začal zvažovat co dál. Nechtěl jsem být útvarovým doktorem, tenkrát náčelníkem zdravotnické služby pluku nebo útvaru, nechtěl jsem po tolika letech studií skončit někde u útvaru v Československu. Mohl jsem se ale dostat do vojenské nemocnice, kdybych ovšem měl znalosti a schopnosti větší než všichni mí spolužáci, ať v ročníku nebo ti o rok starší či mladší. Zdali tomu dobře rozumím, právě to byl první impuls k tomu, abyste se věnoval očnímu lékařství? To šlo postupně. Vždycky mě bavila fyzika, a tak jsem se ve 3. ročníku vysoké školy dostal jako pomocná vědecká síla k profesoru Peregrinovi, což byl jeden z nejvýznamnějších neurofyziologů v Československu, pracoval ve Fyziologickém ústavu Lékařské fakulty v Hradci Králové. Po několika měsících mi nabídl, abych zůstal, což pro mne byla obrovská pocta, ale protože šlo o civilní fakultu a já byl voják, obával jsem se, že by to bylo dost těžké zvlášť když byl pan profesor vyloučen z komunistické strany. Nějakou dobu jsem zůstal, ale pak jsem si řekl, že napětí v mozku mohu měřit i jinde, a začal jsem obracet síly k oftalmologii. V pátém ročníku jsem pak byl u profesora Svěráka. Byla to fantastická dvojice profesor Svěrák byl klinik, očař, a profesor Peregrin vědec, fyziolog která dala dohromady skvělý tým, jenž vnesl do medicíny hodně významných věcí. Vzpomenete na své profesory, kteří vás tak trochu nasměrovali? U profesora Svěráka jsem pracoval rok jako studentská vědecká síla, ale už od čtvrtého ročníku jsem věděl, že nechci dělat nic jiného než oční. Takže v 5. a 6. ročníku jsem už ostatní zkoušky skládal jen proto, abych v budoucnu mohl dělat to, co chci. Jako studenti vojáci jsme měli jen měsíc volna a já protože jsem se narodil v Banské Bystrici jsem ho trávil na banskobystrické oční klinice u pana profesora Izáka, který se aniž bych 18 Brýle &Móda

2 ho o to žádal ještě během mých studií zeptal docenta Cigánka, šéfa oční kliniky pražské Ústřední vojenské nemocnice, jestli nemá zájem o asistenta. Po ukončení vysoké školy jsme měli za povinnost absolvovat roční kolečko po všech odborných odděleních vojenské nemocnice, abychom následně mohli pracovat coby obvodní doktoři u bojových útvarů. A já díky profesoru Izákovi strávil rok po dokončení školy na očním u docenta Cigánka. Tehdy byl ve všech vojenských nemocnicích v republice, kromě Prahy, Budějovic, Plzně a Ružomberku, takzvaný monoprimariát, to znamená, že tam byl primář voják a ostatní zaměstnanci byli civilisté. Kdybych tedy chtěl (kromě těch čtyř měst) nastoupit někam na oční, musel bych někoho odsunout, a to jsem nechtěl. Navíc se nejlepší medicína z vojenských nemocnic dělala ve Střešovicích a bylo tam i poměrně dost vojenských tabulkových míst, takže jsem se přihlásil tam. Pak jsem se dostal do Ruzyně, ale podle vojenského zákona jsem musel být čtyři dny z týdne u bojového útvaru a jeden ve vojenské nemocnici. Po dvou letech práce u spojařů jsem se vrátil jako kádrový důstojník do ÚVN. Přestože se, jak jste uvedl, nejlepší medicína z vojenských nemocnic dělala ve Střešovicích, nemocnici jste opustil. Bylo tam něco, co vám v práci nevyhovovalo? Víte, já jsem zásadový člověk. Život je bohužel tak neuvěřitelně krátký a rychle utíká, že člověk nemůže hazardovat s tím, co dělá. Z ÚVN jsem odešel v roce 1995, kdy jsem měl i s vysokou školou odslouženo dvacet let, takže jsem už mohl od vojáků pobírat výsluhový důchod. Ale nejde o peníze. Jde o to, že jsem odešel v 39 letech. Kdybych tam zůstal, řekli by mi vojáci v 53 letech: Vážený, končíte jako voják v zaměstnaneckém poměru, propouštíme vás do zálohy. Jestli tady chcete dál pracovat, můžete, ale jako občanský zaměstnanec. Takhle to funguje. V 53 letech do důchodu. Rozhodně jsem MUDr. Ján Lešták, CSc., FEBO, MBA, LL.A, FAOG (57) V roce 1980 promoval na Vojenské lékařské akademii v Hradci Králové. Postgraduální studium absolvoval v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Je autorem dvou patentů na měření napětí z oka a zrakových ústředí v mozku. V roce 1995 odešel z ÚVN z funkce zástupce primáře a založil si vlastní praxi, nejprve na poliklinice Lípa v pražských Nových Butovicích, v roce 2001 se oční klinika přestěhovala do vlastních prostor. Aby měl po ruce všechny potřebné odborníky, kteří mají co dělat s očima a viděním, rozšířil Ján Lešták kliniku o další odbornosti a vzniklo Ambulantní centrum pro choroby hlavy a krku. Později se přejmenovalo na Kliniku JL. Vzpomínáte na nemocnici ve Střešovicích rád? Určitě ano. Neměl jsem se špatně, naopak. Skončil jsem v hodnechtěl, aby mě někdo v tomto věku kopnul a řekl, že o mě nemá zájem. To za prvé. Za druhé přestože Česká republika je tak neuvěřitelně malá, má v Evropě strategické postavení a nemůže dělat vlastní nezávislou politiku. Věděl jsem, že tak jako byla kdysi orientovaná na východ pod Varšavskou smlouvu, nebude trvat dlouho a vstoupí do Evropské unie i do NATO. Počítal jsem tedy s tím, že armáda se bude redukovat, protože někdo řekne: Nepotřebujeme, abyste měli dvousettisícovou armádu. Budeme po vás chtít jedinou věc když pískneme, budete připraveni a pošlete kontingent vojenských zdravotníků (teď předbíhám) do bývalé Jugoslávie, Kuvajtu, Iráku, Afghánistánu Dvacet tisíc nebo kolik vojáků z povolání naše armáda má jsem dnes schopný pokrýt oftalmologickou péčí v pohodě sám, k tomu není třeba vojenská nemocnice v Praze, Brně či Olomouci. Stačí jediný doktor, který splní požadavky dvaceti tisíc zdravých lidí. Brýle &Móda 19

3 nosti podplukovníka a zástupce vedoucího kliniky. Zajímal jsem se i o orbitologii a neurooftalmologii a s těmito diagnózami byli do ÚVN soustřeďováni nemocní z celé republiky. Měli jsme fantastický kolektiv lékařů krčařů, stomatochirurgů, neurochirurgů a radiologů a naše výsledky byly obdivuhodné. Kromě lékařské práce jsem zastával i vysoký post v rámci možného válečného stavu. Velel jsem až deseti polním nemocnicím. Ale byla tam ještě další věc systém, který fungoval tenkrát, funguje ve státních zařízeních i dnes. Kdybych ráno přišel do práce, udělal si kávu, přečetl noviny a vyšetřil deset lidí, odcházel jsem domů za stejné peníze, jako když jsem přišel první a dřel od rána do tmy. Samozřejmě, když víc děláte, máte i víc problémů, i personál toho snese míň, než když je necháte v klidu. Tohle jsem nechtěl. Valily se na mě problémy, které nikdo neřešil. Bylo po listopadu 1989 a na posty nejvyšších funkcionářů přišli lidé, kteří kdysi byli vyhozeni. Dobře, beru. Ale nepůjdu na post, kterému nerozumím. Když jsem dělal internistu, půjdu na internistický úvazek, abych dostal vojenský důchod. Když jsem psychiatr, budu dělat psychiatra. Ale nepůjdu na post ředitele nemocnice nebo ředitele zdravotnické správy, když tomu nerozumím. Za takové maligní kombinace jsem měl na starosti padesátilůžkové oddělení. To prostě nešlo. Na internetových stránkách vojenské nemocnice ve Střešovicích je mezi významnými osobnostmi v historii očního oddělení uvedeno vaše jméno s poznámkou: MUDr. Ján Lešták, CSc., založil elektrofyziologickou jednotku a získal několik patentů. Prozraďte nám, čeho se jmenované patenty týkaly? Napětí z oka, které se do té doby měřilo z celé sítnice. Pokud na ní byla drobná léze, nebylo ji možno elektrofyziologicky diagnostikovat. Nám se povedlo změřit napětí z různých malých částí sítnice. Druhý patent pak byl na elektrodu, Pokud se nemýlím, vaše klinika neposkytuje pouze oftalmologickou péči Každý den k nám na oční přijde alespoň jeden pacient, se kterým si jinde nevěděli rady. Přesto, že objektivní oční nález má v pořádku, nevidí dobře. Jsou jen dvě možnosti, proč to tak je. Buď pacient simuluje, nebo vyšetřující lékař nedokázal poruchu zjistit. Již mnoho let se zaměřuji na vyšetřování zrakové dráhy a zrakového centra. Když jsem zjistil, že oko opouští normální elektrická odpověď, ale z mozku jsem odebral odpověď patologickou (přičemž můžu přesně určit, zda se jedná o demyelinizaci, degeneraci, ischemii nebo útlak zrakové dráhy), potom jsem takového pacienta odeslal na neukterou se napětí snímalo. Obojí se realizovalo v roce Ve vaší práci se tedy spojila technika, medicína i fyzika. Ovšem mluví se také o tom, že vás inspirovali odvedenci, kteří tvrdili, že nevidí, aby nemuseli na vojenskou službu, je to tak? To ale nebyl hlavní důvod. Začalo to u profesora Peregrina, kde jsem chtěl měřit napětí, ať už z oka nebo ze zrakového ústředí v mozku. Ve vojenské nemocnici ani jinde v republice se nic takového nedělalo. Představte si člověka, který vidí třeba jen prsty před okem, a měřením napětí z oka jste přitom zjistila naprosto normální odpověď i přesto, že dotyčný je málem slepý. Je to jasné někde je chyba. To byl hlavní důvod, proč jsme se pustili tímto směrem. Pravdou ovšem je, že můžete mít nějaký nápad, ale nemůžete na něm pracovat sama já neuměl programovat ani jsem nebyl schopen sestavit analogově digitální převodník, ale našel jsem kamarády, kteří na základě mých požadavků informace zužitkovali, přístroj postavili a fungoval. Jistě jste sklidil obdiv a ohlasy musely být také úžasné Vcelku slušné, i když Představte si, že odeberete z oka křivku, o které nic nevíte, protože ve světě nic takového neexistuje. A vy musíte vědět ano, to je normální, tato křivka odpovídá tomu, tomu a tomu a na základě toho stanovit normální či patologický nález, zkrátka konkrétně pojmenovat, o co jde. Vůbec to nebylo jednoduché, ale prokousali jsme se tím a vše zvládli. Ale bylo to jako vždycky, funguje to stejně v Česku i na Slovensku. Někdo je vám nakloněn a podporuje vás, u jiných propukne lidská závist, kterou jsme však také překonali. Po odchodu z vojenské nemocnice jste musel řešit mnoho vám cizích problémů. Co rozhodlo, že jste zvolil právě lokalitu ve Stodůlkách na Praze 5? Když jsem si vybíral lokalitu, kde chci zřídit svou privátní praxi, věděl jsem, že nechci do centra. Bylo to v roce 1995 a já věděl, že stejně jako všude ve vyspělých zemích jsou v centru především banky, obchody a restaurace a lidé se odtud budou vystěhovávat. Navíc je tu špatná doprava i parkování. Takže jsem hledal místo, kde je buď velká bytová rozestavěnost, nebo se stavět bude, ale hlavně aby bylo na okraji s dobrou dopravní dostupností. Nakonec jsem si našel lokalitu v Nových Butovicích, kde se shodou okolností kolaudovala klasická poliklinika stavěná ještě podle modelu z předchozího režimu. Městská část si s ní neuměla poradit, a tak vyhlásila výběrové řízení, které vyhrála izraelsko irsko česká společnost Cumber CZ. Začínal jsem tam s jednou sestrou, ale nastal tak neuvěřitelný tlak ze strany pacientů, že jsem už po roce zaměstnal druhého lékaře, pak dalšího a začali jsme ambulantně dělat operace, které do té doby v republice prováděly jen fakultní nemocnice během hospitalizace. V roce 2000 jsem zjistil, že poliklinika není balon a nelze ji nafukovat jen proto, že Lešták potřebuje další prostory. Nakonec jsem se domluvil se starostou Ing. Bratským a městská část Prahy 13 mi vyšla neuvěřitelně vstříc. Nabídla mi pozemek, samozřejmě jsme museli jít do konkurzu, a za šest měsíců tu stála budova kliniky. 20 Brýle &Móda

4 rologické vyšetření, CT a magnetickou rezonanci. Ale často se mi stávalo, že se pacient vrátil s negativním nálezem. Proto jsem se rozhodl zřídit tady Ambulantní centrum pro choroby hlavy a krku. Je zde internista, endokrinolog, kardiolog, stomatolog, neurolog, ORL lékař, alergolog klinický imunolog, radiolog, dermatolog a nově i gynekolog. Chloubou je nejmodernější magnetická rezonance. Samozřejmě máme i vynikající lékaře. Čím je vaše magnetická rezonance tak výjimečná? Výjimečnost tohoto přístroje spočívá v tom, že vedle strukturálního vyšetření dokáže i biochemické, funkční, perfuzní vyšetření až do úrovně kapilár a taky zmapovat mozkové či mozkomíšní dráhy. Naše magnetická rezonance nemá rozsahem svých vyšetřovacích možností v České republice konkurenci. Rok po instalaci Jaký je váš názor na laserové operace rohovky, po nichž mohou lidé odložit dioptrické brýle? Já jsem do dnešního dne, a budu to dál i prosazovat, odmítal jakékoli zákroky na rohovce, kde se odstrapřístroje došlo k prvnímu upgradu tzv. MultiTransmitem. Magnetická rezonance pak nevyšetřuje jen v jedné rovině, nýbrž ve třech. Zkrátí se čas vyšetření a zpřesní se jeho výsledek. Dalším rokem se uskutečnilo další vylepšení (z 8 kanálů na 32). Takže dnes máme podle dodavatele nejlepší přístroj ve střední a východní Evropě. Vaše klinika poskytuje velmi kvalitní odbornou péči. Co je nejdůležitější proto, aby zdravotnické pracoviště mohlo takto perfektně fungovat? Musíte mít špičkové odborníky a musíte jim dát k dispozici špičkovou techniku. A také musíte špičkové lékaře dobře zaplatit, jinak by odešli. Na našich webových stránkách najdete přehled našich lékařů. U nás pracují profesoři, docenti ale i dost vynikajících lékařů bez pedagogických titulů. Co plánujete do budoucna? Nechal jsem zrekonstruovat přízemí kliniky (po ČSOB) pro zdravotnické ordinace. Důvodem byla dlouhá objednací doba pro naše pacienty. Tak vznikly další tři oční ambulance, dále ambulance gynekologa a dermatologa. Nově byl instalován i femtosekundový laser, který výrazně zpřesní nitrooční operace, hlavně šedého zákalu. Taková operace se tím stává i daleko bezpečnějším výkonem. Klinika má téměř všechny odbornosti. Chybí jen chirurgie, rehabilitace a radiologie. No a to jsou obory, které plánuji do budoucna ještě do kliniky implantovat. Brýle &Móda 21

5 ní nebo poruší povrch oka. To jsou ty laserové zákroky, kterými se řeší krátkozrakost nebo dalekozrakost, cylindrické vady, a to z toho důvodu, jaká je podstata toho zákroku. Při něm se uřízne část rohovky, konkrétně povrchní vrstvy, a pak se laserem upálí nebo upraví ta vada, kterou máte. Například když máte do dálky 2,5 dioptrie, tak po odklopení povrchních vrstev rohovky vám laser upálí tu část rohovky, která odpovídá 2,5 dioptriím. Rohovka sama má 43 dioptrií a v praxi to vypadá, jako byste vzal nůž a seřízl z ní určitý kousek. Vypadá to jednoduše, ale mohou nastat komplikace. Jakmile se dotknete rohovky a porušíte její povrchní část, může tam vzniknout zánět, zákaly apod. Musím ale podotknout, že za poslední léta se i tato metoda hodně vylepšila. Navíc rohovka má, jak já říkám, svoji paměť. Snaží se nabýt stejné síly, jakou měla před zákrokem. Aby se eliminovaly jakékoli komplikace, tak se dlouhodobě musejí do oka dávat kortikoidy. A kortikoidy jsou léky, které tlumí hojivou, zánětlivou reakci, ale mají vedlejší účinek a brání vstupu glukózy do buňky. Ta pak trpí nedostatkem výživy a umírá. Když si kapete do oka, může to působit i na čočku a ta se potom kalí. Čočku odstraníte a vyměníte za jinou, ovšem daleko horší je, když se poškodí i sítnicové buňky. A to je problém! Jakmile vám zahyne sítnicová buňka, což je nervová tkáň to už není nikdo schopen opravit! Proto odmítám tyhle zákroky, které vám poruší povrch oka. Zdá se, že mezi očaři nejsem s tímto názorem sám. Stačí se podívat na odborný sjezd oftalmologů většina z nich nosí brýle Metoda INTRACOR je též laserová operace, ale úplně o něčem jiném. V čem je rozdíl? Základem je korekce presbyopie. Laser provede ve stromatu rohovky koncentrické řezy, aniž by došlo k porušení povrchních vrstev. Zvýší se tím její refrakční mohutnost, která umožní vidění na blízko bez brýlí. Ovšem mnozí pacienti si zákrok pochvalují Ano, pacienti si to pochvalují, a to proto, že když si dříve nevzali brýle, tak viděli sotva na tři metry. Po zákroku vidí do dálky bez problémů, ale přicházejí komplikace. Ne vždycky samozřejmě, celosvětově jsou tyto metody úspěšné. Ale proč bych já měl být nositelem nějakých komplikací? Já nechci opakovat chyby druhých. Tím spíš, když po čtyřicítce tito lidé zjistí, že nevidí na čtení. Říká se tomu také stařecká vetchozrakost, ale název mate, protože po čtyřicítce samozřejmě nejsme žádní staříci. Oko jen ztrácí své akomodační schopnosti a hůře zaostřuje na krátké vzdálenosti. Musíme si proto text dávat co nejdál od obličeje. Teď si představte člověka, který si v pětatřiceti nechal odoperovat mínus tři dioptrie, protože mu vadilo nosit brýle. A ve čtyřiceti zjistí, že brýle stejně potřebuje, což mu ale tenkrát nikdo neřekl. Kdyby na operaci nešel a nechal si své tři dioptrie, tyto potíže by s velkou pravděpodobností neměl. A pokud ano, my je umíme řešit tak, aby se nepoškodila rohovka. Co vám na podnikatelském prostředí nejvíce vadí? Když už člověk funguje v podnikatelském prostředí, musí se v něm nejen zorientovat, ale přijde li s nějakým nápadem a věří, že je opravdu dobrý také napnout všechny síly, aby ho prosadil. Samozřejmě ne všechno vyjde. Když jsme stavěli tuto budovu, nechtěla se se mnou bavit žádná banka, ani ČSOB, u které jsem měl účet, ale nakonec jsme si to prosadili. A říkal jsem jim (byla to Bank Austria Creditanstalt), že se těším na jedinou věc až za mnou budou chodit a nabízet mi další úvěr. Za celou dobu, co jsem splácel, se nestalo, že by na účtu nebyla částka, kterou si banka potřebovala vzít. A opravdu nastalo to, co jsem předpovídal. Když před čtyřmi lety začali řešit přístavbu (stála 90 milionů korun, zatímco stavba oční kliniky vyšla na 30 milionů), banky se předháněly, aby ji mohly zafinancovat. Přesto řeknu otevřeně na oko vám každý fandí, ale za zády Nechci se s nikým srovnávat, ale vezměte si například Kaplického. Světový architekt, vyhrál konkurz, aby ho před jeho splněním zrušili. Na jedné straně má tedy člověk radost, že se mu něco povedlo, na straně druhé je na každém kroku neuvěřitelná závist. Kdybyste se měl rozhodnout, zda tuto cestu jít znovu po všech zkušenostech, které máte, volil byste stejně? Šel. Spíš ale nevím, jestli bych šel znovu na Vojenskou lékařskou akademii. Nechtěl bych absolvovat vysokou školu s takovými peripetiemi. Studoval jsem dobře, měl jsem stipendium jak z civilní fakulty, tak z vojenské akademie a žil jsem si jako král, dostával jsem všechno zdarma a peníze mi nechyběly. Ale když vidím, jaké je uplatnění absolventů lékařských fakult dnes, nevím, jestli bych do toho šel. Samozřejmě, pokud můžete převzít praxi nebo zdravotnické zařízení (kdyby třeba moje děti chtěly studovat medicínu a já jim ho přenechal), pak je to o něčem jiném, ale když vidím, jak je to složité bez tohoto zázemí, absolvovat celou anabázi od začátku bych nechtěl. Domníváte se, že lékařská věda půjde ve svém vývoji v oftalmologii ještě dál? Myslím, že se o tom v oftalmologii moc nemluví, ale určité náznaky jsou. Když vám odumře nějaká buňka například proto, že nemá dostatek výživy, mohla by se nahradit jinou, třeba kmenovou. Ale zatím s tím u nás v oboru nejsou žádné zkušenosti. Jinak samozřejmě ano, Akademie věd v této oblasti intenzivně pracuje, a myslím, že nebude dlouho trvat a tato léčba se začne používat i v oftalmologii. Jak často byste doporučoval, aby člověk docházel na kontrolu zraku? Na pravidelné prohlídky by měl člověk k očnímu lékaři docházet pravidelně jednou ročně. Obzvláště po čtyřicítce. Předejde zbytečným problémům a mnoho věcí se podchytí včas. Za rozhovor děkuje Ivana Urválková 22 Brýle &Móda

Tvořím podle zvuků a vůní strana 16

Tvořím podle zvuků a vůní strana 16 www.muzes.cz Koupí tohoto časopisu podpoříte Časopis pro ty, kteří se nevzdávají 1/2015 Jednotlivý výtisk 30 Kč / Předplatitelé 20 Kč Nevidomá sochařka Marianna Machalová: Tvořím podle zvuků a vůní strana

Více

Emil Viklický. o hudbě, matematice, klubech a oblíbených olomouckých místech. ZÁZRAKY na PoČkÁní

Emil Viklický. o hudbě, matematice, klubech a oblíbených olomouckých místech. ZÁZRAKY na PoČkÁní Jaro 2014 Časopis Fakultní nemocnice Olomouc NemMAGAZÍN Emil Viklický o hudbě, matematice, klubech a oblíbených olomouckých místech NemMAGAZÍN Časopis Fakultní nemocnice Olomouc jaro 2014 ZÁZRAKY na PoČkÁní

Více

Prorazit hlavou zeď Rozhovor s MUDr. Romanem Šmuclerem. Když je v mozku něco špatně MUDr. Libor Musil o cévní mozkové příhodě

Prorazit hlavou zeď Rozhovor s MUDr. Romanem Šmuclerem. Když je v mozku něco špatně MUDr. Libor Musil o cévní mozkové příhodě zima 2014/2015 5 Prorazit hlavou zeď Rozhovor s MUDr. Romanem Šmuclerem 12 Když je v mozku něco špatně MUDr. Libor Musil o cévní mozkové příhodě 16 Preventivní zdravotní prohlídky editorial Vážené čtenářky,

Více

Michal Viewegh: JAK MI OPERACE ZMĚNILA ŽIVOT TÉMA: HISTORIE REFRAKČNÍCH OPERACÍ BRNO ROK POTÉ MOJÍ AMBICÍ NEBYLO ZBAVIT SE BRÝLÍ, ALE DIOPTRIÍ.

Michal Viewegh: JAK MI OPERACE ZMĚNILA ŽIVOT TÉMA: HISTORIE REFRAKČNÍCH OPERACÍ BRNO ROK POTÉ MOJÍ AMBICÍ NEBYLO ZBAVIT SE BRÝLÍ, ALE DIOPTRIÍ. EVROPSKÁ OČNÍ KLINIKA LEXUM PATŘÍ MEZI ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH ZDARMA ČÍSLO 01/2011 WWW.LEXUM.CZ JAK MI OPERACE ZMĚNILA ŽIVOT TÉMA: HISTORIE REFRAKČNÍCH OPERACÍ BRNO ROK POTÉ Michal Viewegh: MOJÍ AMBICÍ

Více

Petr Hapka: SVŮJ ŽIVOT BYCH NEMĚNIL. JEN BYCH SI UBRAL TAK 15 LET.

Petr Hapka: SVŮJ ŽIVOT BYCH NEMĚNIL. JEN BYCH SI UBRAL TAK 15 LET. PŘEDSTAVUJEME: BRNĚNSKOU KLINIKU LEXUM ZDARMA ČÍSLO 01/2010 WWW.LEXUM.CZ ROZHOVOR S JAKUBEM VÁGNEREM SOUTĚŽ UVIDÍTE SVĚT, JAKÝ JE MOŽNOSTI REFRAKČNÍCH ZÁKROKŮ Petr Hapka: SVŮJ ŽIVOT BYCH NEMĚNIL. JEN BYCH

Více

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2012 Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík 2012

Více

Otmar Oliva. Pacientů s nádorovým onemocněním krve je víc, ale výsledky léčby jsou dnes optimističtější. Časopis Fakultní nemocnice Olomouc

Otmar Oliva. Pacientů s nádorovým onemocněním krve je víc, ale výsledky léčby jsou dnes optimističtější. Časopis Fakultní nemocnice Olomouc Podzim 2014 Časopis Fakultní nemocnice Olomouc NemMAGAZÍN Pacientů s nádorovým onemocněním krve je víc, ale výsledky léčby jsou dnes optimističtější Otmar Oliva o sochařské tvorbě, pádu ze žebříku a vztahu

Více

MS: Soudíte, že byste se mohl realizovat v jiném oboru, nebo na vyšších patrech společnosti? Jaká byla vaše cesta v minulosti?

MS: Soudíte, že byste se mohl realizovat v jiném oboru, nebo na vyšších patrech společnosti? Jaká byla vaše cesta v minulosti? Dialog o transformaci s Františkem Smetanou 1,2 : MS: Pokud má člověk hovořit o transformaci, je zřejmě dobré začít od subjektivního stanoviska. V jaké pozici vás zastihl přelom a co jste od něho očekával?

Více

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma

Kolečko pravidelně pomáhá dětem s úrazy. Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl. Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma 1 / 2012 / ročník VII Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Hokejový tým našich zdravotníků letos znovu uspěl čtěte na straně 2 Rakovina prsu je pro ženy citlivé téma čtěte na straně 4 a 5 Duchovní služba našim

Více

Zdravotnictví se modernizuje

Zdravotnictví se modernizuje Informační měsíčník Středočeského kraje květen 2008 o zdravotnictví V kraji přibyla soukromá zdravotnická zařízení V Kolíně mají špičkové operační sály Záchranná služba pro milión obyvatel Zdravotnický

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

Ján Čarný. Kormidelník v moři peněz. Ve víně je hlavně práce. Návštěva ve Zlíně. Internet nahrazuje klasické přepážky

Ján Čarný. Kormidelník v moři peněz. Ve víně je hlavně práce. Návštěva ve Zlíně. Internet nahrazuje klasické přepážky Podzim 2009 SYMBOL ÚSPĚCHU Kormidelník v moři peněz S viceguvernérem ČNB nejen o kurzu koruny Ve víně je hlavně práce Na Znojemsku už mají vlastní apelaci Návštěva ve Zlíně Podnikání a život v Baťově městě

Více

Profese advokáta v českém justičním systému

Profese advokáta v českém justičním systému zimní semestr 2011/2012 Význam soukromého práva v současném stavu Rozhovor s Ombudsmanem Profese advokáta v českém justičním systému PARTNEŘI 3 ÚVOD Slovo redaktora Přátelé, čtenáři, právníci, studentíci,

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

Na vizitce jméno Matka

Na vizitce jméno Matka Na vizitce jméno Matka Vážené čtenářky a vážení čtenáři, tato publikace obsahuje dvanáct rozhovorů s maminkami, které mají malé děti a chtějí se vrátit zpět do zaměstnání nebo do něj nedávno nastoupily.

Více

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI STUDENTŮ 2013/2014

Ústav práva a právní vědy, o.p.s. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI STUDENTŮ 2013/2014 Ústav práva a právní vědy, o.p.s. REFERENČNÍ ANALÝZA ZPĚTNÉ VAZBY, HODNOCENÍ A OVĚŘENÍ SPOKOJENOSTI STUDENTŮ 2013/2014 Ověřená kvalita díky zpětné vazbě. OBSAH Seznam studentů / popis studia... 3 Kdy bylo

Více

JUDr. Tomáš Sokol Když se životem bavíte, jde všechno jednodušeji

JUDr. Tomáš Sokol Když se životem bavíte, jde všechno jednodušeji Profi lové články Metrostav Vytváříme výjimečnou architekturu Dektrade Skupina DEK je největším prodejcem stavebního materiálu Liebherr Bohatství naší firmy je založeno na lidech Osobnosti prof. MUDr.

Více

Život je plný barev a lásky

Život je plný barev a lásky Život je nádherný v každém věku 5 6 / 2013 Chantal Poullain: Život je plný barev a lásky 6 Proč Češi tak snadno podléhají demografické panice? 12 Pečujme o své zdraví, protože nám dává svobodu 26 Lidé

Více

Estée Lauder Pure Color Envy je rtěnka pro váš business

Estée Lauder Pure Color Envy je rtěnka pro váš business www.madambusiness.cz Žena, která se neztratí Jestli se také v nebi spletli Eva Brixi Jak únor sílí Když není bílý Když sám sebe zapomněl sníh V hospůdce před prahem A Ladův obrázek idylu Zastavil koňským

Více

Podpora integrace cizinců v ČR

Podpora integrace cizinců v ČR Podpora integrace cizinců v ČR obsahová analýza hloubkových rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří s cizinci přicházejí při své práci do styku Realizátor výzkumu: Institut zdravotní politiky a ekonomiky

Více

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice

klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice klientský magazín společnosti Swiss Life Select 2015 2roky v České republice 6 Lidé Poznejte naše klienty, kteří mají skutečně zajímavé životní osudy i kariéry Grand Tour. Velká cesta Švýcarskem autem

Více

Podnikání očima žen 3

Podnikání očima žen 3 Podnikání očima žen 2 3 Podnikání očima žen 4 Strach z neznáma je brzdou v životě i v podnikání. Ačkoliv na jednu stranu může být oprávněný, na druhou nám brání uskutečnit mnohé ze svých snů. A právě proto

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína

mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína mimořádná příloha časopisu Zdravotnictví a medicína 33 Zdravice Dagmar Havlové, předsedkyně správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 Záštitu nad slavnostním předáváním prestižního ocenění

Více

Nejlepší mobilní fotoaparát od Sony ve vodotěsném smartphonu

Nejlepší mobilní fotoaparát od Sony ve vodotěsném smartphonu časopis pro firemní zákazníky společnosti T-Mobile IK NA 03 2013 Zbyněk Frolík a jeho lůžka ve světě Vyvolejte emoce, pak uspějete Vladimír Klein: náš rychlý internet bude všude Revoluce v transplantaci

Více

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015

Magazín BENU. Homeopatie Péče o oči. Pavel Nový. Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Magazín BENU Hledáte lékárnu? Hledáte BENU! 2. vydání 2015 Pavel Nový...pokud můžete, vyhýbejte se lékům a doktorům. Homeopatie Péče o oči Podstata tkví v tom, že se k léčbě První oční vyšetření doporučujeme

Více

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31

Obsah ÚVOD 4 ZÁVĚR 29 PŘÍPRAVNÉ KURZY 30 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL 31 Obsah ÚVOD 4 Kapitola I. PROČ STUDOVAT 5 Kapitola II. JAKOU VYSOKOU ŠKOLU JE SPRÁVNÉ SI ZVOLIT? 9 Kapitola III. UNIVERZITY A VYSOKÉ ŠKOLY 16 Kapitola IV. ČLENĚNÍ STUDIA 19 Kapitola V. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Více

VlB: Ano, a právě to bylo jedním z důvodů, proč jsem tam nezůstal. Nehledě k tomu, že bych zemi neopustil, protože jsem zde doma

VlB: Ano, a právě to bylo jedním z důvodů, proč jsem tam nezůstal. Nehledě k tomu, že bych zemi neopustil, protože jsem zde doma Dialog o transformaci s Vladimírem Benešem 1,2 : MS: Co pro vás znamenal rok 1989? VlB: Nepochybně to byla největší změna v životě, kterou jsem zažil a kterou jsem mohl zažít. Byla to změna k lepšímu.

Více

Rozhovor s gen. mjr. Ing. Zdeňkem Štorkem ve Praze 11. září 2003

Rozhovor s gen. mjr. Ing. Zdeňkem Štorkem ve Praze 11. září 2003 Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pact Oral History Interviews with Czechoslovak Generals Rozhovor s gen. mjr. Ing. Zdeňkem Štorkem ve Praze 11. září 2003 Karel Sieber (KS): Začal bych, pane

Více

Síť potřebných zdravotnických zařízení lze nakreslit do týdne, tvrdí lékařka Alexandra Aschermannová

Síť potřebných zdravotnických zařízení lze nakreslit do týdne, tvrdí lékařka Alexandra Aschermannová www.muzes.cz Č a s o p i s p r o t y, k t e ř í s e n e v z d á v a j í 3 / 2 0 1 1 Koupí tohoto časopisu podpoříte Konto Bariéry J e d n o t l i v ý v ý t i s k 2 9 K č / P ř e d p l a t i t e l é 2 0

Více