Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji"

Transkript

1 Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji Pro použití s provozní příručkou pro software AMPLILINK, verze 3.2 a 3.3

2 COBAS TaqMan 48 Informace o dokumentu Historie revizí Verze příručky Verze software Datum revize Změny Březen a 3.3 Září 2008 Aktualizace podle identity společnosti Roche a softwaru AMPLILINK, verze a 3.3 Listopad 2012 Změna adresy Aktualizace informací o laseru a varování Aktualizace postupů při čistění Obecné změny a úpravy Ediční poznámka Tato publikace je určena pro uživatele analyzátoru COBAS TaqMan 48. Některé z testů označených k použití s analyzátorem COBAS TaqMan 48 nemusí být schváleny pro použití ve všech zemích. Kontaktuje zástupce společnosti Roche ohledně testů, které jsou komerčně dostupné ve Vaší zemi. Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby všechny informace obsažené v této příručce byly správné v době vydání. Nicméně společnost Roche si vyhrazuje právo provést jakékoliv nezbytné změny bez předchozího oznámení jako součást probíhajícího vývoje produktu. Modifikace analyzátoru zákazníkem může způsobit, že bude záruka nebo servisní smlouva neúčinná a neplatná. Aktualizace softwaru provádí zástupce servisu Roche. Účel použití Autorská práva Obchodní známky Analyzátor COBAS TaqMan 48 je automatizovaný amplifikační a detekční systém pro nukleové kyseliny používající 5' nukleázovou technologii. Analyzátor COBAS TaqMan 48 je určen k použití laboratorními profesionály vyškolenými v laboratorní technice a instruovanými v používání analyzátoru. Tato příručka je určena k použití spolu s příručkou k přístroji pro zařízení COBAS AmpliPrep a provozní příručkou pro software AMPLILINK, verze 3.2 a 3.3. Tato příručka není určena k aplikacím prováděným pomocí dřívějších verzí software AMPLILINK než , International Ltd. Všechna práva vyhrazena. ROCHE, AMPLILINK, AMPERASE, COBAS, AMPLIPREP, TAQMAN a AMPLICOR jsou obchodní známky společnosti Roche. ROCHE RESPONSE CENTER je servisní známka společnosti Roche. Microsoft a Windows jsou buď registrované obchodní značky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. 2 Příručka k přístroji Verze 1.2

3 COBAS TaqMan 48 Osvědčení zařízení Analyzátor COBAS TaqMan 48 splňuje požadavky pro ochranu dle směrnice IVD 98/79/ES. Dále jsou naše zařízení vyráběna a testována dle následujících mezinárodních norem: o EN/IEC , 2. vydání o EN/IEC , 1. vydání o UL , 2. vydání o CAN/CSA C22.2 č Shoda je označena následujícími značkami: Shoda s IVD směrnicí 98/79/ES. Vydáno Underwriters Laboratories, Inc. (UL) pro Kanadu a USA. C US Kontaktní adresy Roche Molecular Systems, Inc US Highway 202 South Branchburg, NJ USA Vyrobeno ve Švýcarsku GmbH Sandhofer Strasse Mannheim Německo Příručka k přístroji Verze 1.2 3

4 COBAS TaqMan 48 4 Příručka k přístroji Verze 1.2

5 COBAS TaqMan 48 Obsah Informace o dokumentu 2 Kontaktní adresy 3 Obsah 5 Předmluva 7 Jak používat tuto příručku 7 Obecné konvence použité v této příručce 8 Popis systému Part A Glosář a Rejstřík Part E Glosář E 3 Rejstřík E 5 Revize Part F 1 Všeobecné bezpečnostní informace Bezpečnostní klasifikace A 5 Bezpečnostní opatření A 6 Shrnutí bezpečnosti A 8 Bezpečnostní štítky na systému A 12 Likvidace analyzátoru A 14 2 Přehled Technické specifikace A 17 Instalace A 19 3 Zařízení Metodologie A 25 Hlavní vypínač (ON/OFF) A 27 Ovládání tlačítek a víka A 28 Diody LED A 29 Systém termocykleru A 30 Fluorometrický systém A 31 Snímač čárového kódu A 32 Provoz Part B 4 Provoz Přehled B 5 Bezpečnostní informace B 5 Pracovní postup B 6 Nastavení a obsluha B 7 Údržba Part C 5 Servis Přehled C 5 Bezpečnostní informace C 5 Výměna C 11 Řešení potíží Part D 6 Řešení potíží Přehled D 5 Chybová hlášení D 8 Příručka k přístroji Verze 1.2 5

6 COBAS TaqMan 48 6 Příručka k přístroji Verze 1.2

7 COBAS TaqMan 48 Předmluva Analyzátor COBAS TaqMan 48 je automatizovaný amplifikační a detekční systém pro nukleové kyseliny používající 5' nukleázovou technologii. Analyzátor COBAS TaqMan 48 je určen k použití laboratorními profesionály vyškolenými v laboratorní technice a instruovanými v používání analyzátoru. Tato příručka je určena k použití spolu s příručkou k přístroji pro zařízení COBAS AmpliPrep a provozní příručkou pro software AMPLILINK, verze 3.2 a 3.3. UPOZORNĚNÍ o Tato příručka je určena k použití pouze v kombinaci se softwarem AMPLILINK verze 3.2 a 3.3. o Tato příručka není určena k aplikacím prováděným pomocí dřívějších verzí softwaru AMPLILINK než 3.2. Jak používat tuto příručku o o Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě, aby bylo zajištěno, že nebude poškozena a zůstane k dispozici pro použití. Tato provozní příručka by měla být neustále snadno dostupná. Abyste našli informace rychleji, je na začátku knihy a na začátku každé kapitoly uveden obsah. Dále je možné na konci nalézt kompletní index. Provozní příručka pro analyzátor COBAS TaqMan 48 obsahuje následující kapitoly: Předmluva Bezpečnost Přehled Zařízení Provoz Shrnuje obecné konvence použité v této příručce. Shrnuje bezpečnostní opatření, které jsou nezbytné při instalaci, provozu a servisu analyzátoru. Poskytuje úvodní seznámení s analyzátorem COBAS TaqMan 48. Jsou zde popsány systémové specifikace a instalační postupy a nastavení analyzátoru. Podrobně popisuje analyzátor COBAS TaqMan 48. Jsou zde uvedeny hlavní součásti analyzátoru a je popsán provoz a funkce jednotlivých součástí. Popisuje všeobecné postupy používané během rutinního provozu analyzátoru COBAS TaqMan 48. Servis Shrnuje kroky nutné pro pravidelný servis analyzátoru COBAS TaqMan 48. Řešení potíží Glosář a index Popisuje postupy pro řešení problémů během provozu. Poskytuje referenční a vyhledávací materiál. Příručka k přístroji Verze 1.2 7

8 COBAS TaqMan 48 Obecné konvence použité v této příručce V této části jsou vysvětleny konvence formátování použitého v této příručce. Textové konvence Pro rychlé a konzistentní poskytnutí informací jsou v příručce použity určité textové konvence. Jedná se o následující textové konvence: Textové konvence Číslované seznamy Kurzíva Použito pro: Číslované postupy, které by měly být uskutečněny postupně během práce: 1 Zapněte vypínač. 2 Klikněte na File. Označuje jinou část této příručky, která by měla být konzultována: e Další podrobnosti viz Bezpečnostní štítky na systému na straně A-12 > Rozděluje možnosti příkazu v mnohoúrovňovém příkazu: Zvolte File > Shut Down z nabídkové lišty. Symboly Vizuální symboly jsou použity jako pomoc pro rychlé nalezení a interpretaci informací v této příručce. Jsou použity následující symboly: Symbol a Použito pro: Začátek postupu Konec postupu o e Položka seznamu Odkaz Tip Výstražný symbol pro nebezpečí Výstražný symbol pro varování Výstražný symbol pro upozornění a všeobecnou bezpečnost Elektrická a elektronická zařízení označená tímto symbolem jsou uvedená v evropské směrnici OEEZ (WEEE). Tento symbol znamená, že zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem. 8 Příručka k přístroji Verze 1.2

9 COBAS TaqMan 48 Snímky obrazovek Jednotky Snímky obrazovek uvedené v této publikaci slouží pouze pro ilustrační účely. Snímky obrazovek nemusí nutně znázorňovat platné údaje. Používají se následující zkratky měrných jednotek: " Palce cm Centimetr Hz Hertz kg Kilogramy lb Libra (hmotnost) VA Voltampér (spotřeba energie) VAC Volt (střídavý proud) Příručka k přístroji Verze 1.2 9

10 COBAS TaqMan Příručka k přístroji Verze 1.2

11 Popis systému A 1 Všeobecné bezpečnostní informace A-3 2 Přehled A-15 3 Zařízení A-23

12

13 COBAS TaqMan 48 1 Všeobecné bezpečnostní informace Obsah Všeobecné bezpečnostní informace V této kapitole naleznete informace o bezpečném provozu analyzátoru COBAS TaqMan 48. V této kapitole Kapitola 1 Bezpečnostní klasifikace... A-5 Bezpečnostní opatření... A-6 Kvalifikace obsluhy... A-6 Bezpečné a správné použití analyzátoru... A-6 Různá bezpečnostní opatření... A-7 Shrnutí bezpečnosti... A-8 Varování... A-8 Elektrická bezpečnost... A-8 Bezpečnost optických zařízení... A-8 Biologicky nebezpečný materiál... A-9 Odpad... A-9 Nebezpečí exploze a požáru... A-10 Upozornění... A-10 Bezpečnost mechanických zařízení... A-10 Nerozpustné kontaminující látky ve vzorcích... A-10 Poznámky... A-11 Pohyblivé součásti... A-11 Jističe a pojistky... A-11 Rozlití... A-11 Vypnutí... A-11 Bezpečnostní štítky na systému... A-12 Bezpečnostní informace pro laserové vysílače... A-13 Likvidace analyzátoru... A-14 Příručka k přístroji Verze 1.2 A-3

14 1 Všeobecné bezpečnostní informace COBAS TaqMan 48 Obsah A-4 Příručka k přístroji Verze 1.2

15 COBAS TaqMan 48 1 Všeobecné bezpečnostní informace Bezpečnostní klasifikace Bezpečnostní klasifikace Tato část vysvětluje, jak jsou v tomto návodu prezentovány varovné informace. Bezpečnostní opatření a důležité poznámky pro uživatele jsou klasifikovány podle normy ANSI Z Seznamte se s následujícími významy a ikonami: Samotný bezpečnostní výstražný symbol (bez slovního označení) upozorňuje čtenáře na obecná rizika nebo ho odkazuje na příslušné bezpečnostní informace. Tyto symboly a signální slova se používají pro specifická rizika: NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, má za následek smrt nebo těžké zranění. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, by mohla mít za následek smrt nebo těžké zranění. POZOR POZOR Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, by mohla mít za následek lehké nebo středně těžké zranění. UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek poškození systému. e Více informací o bezpečnostních štítcích na zařízení, viz Bezpečnostní štítky na systému na straně A-12 Důležité informace, které se netýkají bezpečnosti, jsou označeny touto ikonou: Tip Označuje doplňující informace o správném použití analyzátoru nebo užitečné tipy. Příručka k přístroji Verze 1.2 A-5

16 1 Všeobecné bezpečnostní informace COBAS TaqMan 48 Bezpečnostní opatření Bezpečnostní opatření Následujícím bezpečnostním opatřením musí být věnována obzvláště velká pozornost. Pokud tato bezpečnostní opatření nebudou dodržena, může obsluha utrpět vážné nebo smrtelné zranění. Každé bezpečnostní opatření je důležité. Kvalifikace obsluhy Obsluha musí mít dobré znalosti o příslušných směrnicích a normách a také o informacích a postupech obsažených v příručkách k přístroji a provozních příručkách. o o o o Neprovozujte zařízení a neprovádějte údržbu pokud jste nebyli proškoleni společností. Pečlivě dodržujte postupy uvedené příručkách k přístroji a provozních příručkách pro provoz a údržbu analyzátoru. Údržbu, instalaci nebo servis, který není popsán příručkách k přístroji a provozních příručkách, svěřte školenému personálu servisu Roche. Dodržujte standardní laboratorní praxi, zvláště při práci s biologicky nebezpečným materiálem. Bezpečné a správné použití analyzátoru Osobní ochranné pomůcky o Nezapomeňte používat ochranné pomůcky, včetně bezpečnostních brýlí s bočními kryty, laboratorního pláště a jednorázových rukavic schváleného typu. o Pokud hrozí vylití nebo vystříknutí kapalin, používejte ochranný štít. Správnost a přesnost výsledků Nesprávný výsledek může vést k chybě při diagnóze, proto může být nebezpečný pro pacienta. o o o o Pro správné použití analyzátoru používejte kontrolní vzorky a sledujte analyzátor během provozu. Nepoužívejte činidla a spotřební materiál s prošlou lhůtou použitelnosti. Výsledky by mohly být nesprávné. Pro diagnostické účely vždy posuzujte výsledky společně s anamnézou pacienta, klinickým vyšetřením a dalšími zjištěními. Každá laboratoř musí ověřit, že výkonnost analyzátoru a činidel vyhovuje všem publikovaným specifikacím. Instalace o Instalaci provádí vyškolený servisní technik společnosti Roche. o Instalaci, která není popsána v příručkách k přístroji a provozních příručkách, přenechte školenému personálu servisu Roche. Pozorně sledujte uvedený návod k instalaci. Správné použití Analyzátor COBAS TaqMan 48 používejte pouze pro přípravu kapalných vzorků za použití dodaných činidel. A-6 Příručka k přístroji Verze 1.2

17 COBAS TaqMan 48 1 Všeobecné bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření Provozní podmínky o Provoz mimo stanovené rozmezí může vést k nesprávným výsledkům nebo poruše analyzátoru (viz Technické specifikace na straně A-17). o o o o Používejte analyzátor pouze ve vnitřním prostředí a zabraňte jeho vystavení teplu a vlhkosti (viz Technické specifikace na straně A-17). Ujistěte se, že větrací otvory analyzátoru nebudou nikdy zablokovány. Provádějte údržbu podle stanovených intervalů pro zachování dobrého provozního stavu analyzátoru. Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě, aby bylo zajištěno, že nebude poškozena a zůstane k dispozici pro použití. Tato příručka by měla být vždy snadno k dispozici. Schválené díly Použití neschválených dílů nebo zařízení může vést k poruše analyzátoru a může být důvodem ke zrušení platnosti záruky. Používejte pouze díly a zařízení schválené společností. Různá bezpečnostní opatření Výpadek proudu Elektromagnetická pole Přemístění a přeprava Výpadek proudu nebo momentální pokles napětí může analyzátor poškodit nebo vést ke ztrátě dat. Provádějte pravidelnou zálohu výsledků. Doporučuje se provoz se zdrojem nepřerušitelného napájení (UPS). Nepoužívejte toto zařízení v těsné blízkosti zdrojů silného elektromagnetického vyzařování (nestíněných zdrojů RF), protože by mohlo docházet k ovlivňování řádného fungování zařízení. Nepokoušejte se analyzátor přemísťovat nebo přepravovat. Ponechte přemístění nebo přepravu personálu školenému nebo autorizovanému společností Roche. e Další podrobnosti viz Likvidace analyzátoru na straně A-14 Příručka k přístroji Verze 1.2 A-7

18 1 Všeobecné bezpečnostní informace COBAS TaqMan 48 Shrnutí bezpečnosti Shrnutí bezpečnosti Toto shrnutí bezpečnosti obsahuje nejdůležitější všeobecná varování a výstrahy. Kromě toho naleznete konkrétní bezpečnostní informace na začátku kapitoly Provoz a kapitoly Servis. Varování VAROVÁNÍ Seznam varování Před použitím analyzátoru si pečlivě přečtěte varovná hlášení obsažená v tomto shrnutí. Pokud nebudou dodržena, může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění. Elektrická bezpečnost Nebezpečí úrazu elektrickým proudem o Nepokoušejte se provádět jakékoliv zásahy na elektronické části. o Neotevírejte žádné jiné kryty analyzátoru, než které jsou uvedeny v této příručce. o Neotevírejte boční panely, je-li analyzátor připojen k hlavnímu zdroji napájení. o Nedotýkejte se žádných jiných součástí analyzátoru, než které jsou pro tyto účely určeny. Zvláště se nedotýkejte žádných dílů náležících k napájení. o Nikdy neodstraňujte střední zemnící kolík z napájecího kabelu, ani nerušte jeho funkci použitím neuzemněného adaptéru. o Instalaci, servis a opravy smí provádět pouze personál schválený a oprávněný společností Roche. o Sledujte bezpečnostní štítky na systému, které jsou zobrazeny v části Bezpečnostní štítky na systému na straně A-12. Bezpečnost optických zařízení Při pohledu do laserového paprsku hrozí ztráta zraku Čtečka čárových kódů, která je součástí zařízení, obsahuje laserovou diodu třídy 2. Nedívejte se do paprsků laserového vysílače. Může dojít k vážnému poškození vašeho zraku. e Polohu laserových vysílačů naleznete v části Bezpečnostní informace pro laserové vysílače na straně A-13 Hrozí poškození očí následkem pohledu do světla žárovky fluorometru Pohled do světla žárovky fluorometru může závažně poškodit zrak. Při pohledu do světla žárovky fluorometru si vždy chraňte zrak tmavými brýlemi. A-8 Příručka k přístroji Verze 1.2

19 COBAS TaqMan 48 1 Všeobecné bezpečnostní informace Shrnutí bezpečnosti Biologicky nebezpečný materiál Infekční vzorky a použité materiály Vzorky analyzované tímto analyzátorem jsou ošetřeny tak, aby byl potenciálně biologicky nebezpečný materiál deaktivován. Stejně jako u všech vzorků lidského původu je třeba při manipulaci se vzorky a při jejich zpracování dbát všeobecných bezpečnostních zásad. Kontakt se vzorky obsahujícími materiál lidského původu může způsobit infekci. Veškeré materiály a mechanické součásti spojené se vzorky lidského původu jsou potenciálně biologicky nebezpečné. o Dodržujte standardní laboratorní praxi, zvláště při práci s biologicky nebezpečným materiálem. o Při chodu analyzátoru ponechte víka termocyklerů uzavřena. o Nezapomeňte používat ochranné pomůcky, včetně bezpečnostních brýlí s bočními kryty, laboratorního pláště a jednorázových rukavic schváleného typu. o Pokud hrozí vylití nebo vystříknutí kapalin, používejte ochranný štít. o V případě rozlití jakéhokoliv biologicky nebezpečného materiálu je ihned vytřete a použijte dezinfekční prostředek. Další doporučení pro čištění viz Celkové čištění na straně C-7. o Pokud se vzorek nebo odpadní roztok dostane do kontaktu s vaší kůží, ihned zasažené místo ošetřete dezinfekcí a poté umyjte vodou s mýdlem. Vyhledejte pomoc lékaře. Odpad Infekce z biologicky nebezpečného odpadu Kontakt s odpadem může vyvolat infekci. Veškeré materiály a mechanické součásti spojené s odpadem jsou potenciálně biologicky nebezpečné. o Používejte ochranné prostředky. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při práci s ochrannými rukavicemi; lze je snadno propíchnout nebo proříznout, což může vést k infekci. o V případě rozlití jakéhokoliv biologicky nebezpečného materiálu je ihned vytřete a použijte dezinfekční prostředek. o Pokud se odpadní roztok dostane do kontaktu s vaší kůží, ihned zasažené místo umyjte vodou a dezinfekcí. Vyhledejte pomoc lékaře. o Sledujte bezpečnostní štítky na systému, které jsou zobrazeny v části Bezpečnostní štítky na systému na straně A-12. Kontaminace prostředí odpadem z analyzátoru Odpad z analyzátoru je potenciálně biologicky nebezpečný. o Při likvidaci jakéhokoliv odpadu z analyzátoru dodržujte příslušné místní předpisy. e Pro informace o likvidaci analyzátoru viz Likvidace analyzátoru na straně A-14 Příručka k přístroji Verze 1.2 A-9

20 1 Všeobecné bezpečnostní informace COBAS TaqMan 48 Shrnutí bezpečnosti Nebezpečí exploze a požáru Nebezpečí exploze způsobené jiskrou Nebezpečí exploze způsobené jiskrou. o Udržujte veškeré potenciálně hořlavé nebo explozivní materiály (např. anestetické plyny) mimo dosah analyzátoru. Nebezpečí vzniku požáru následkem použití sprejů Stříkání tekutin na části zdroje napájení může způsobit zkrat a následné vzplanutí. o Pokud je analyzátor připojen k síti, ponechte kryt uzavřený a nepoužívejte v okolí zařízení spreje. o Při hašení odpojte analyzátor COBAS TaqMan 48 od hlavní elektrické sítě. Upozornění POZOR Seznam upozornění Před použitím analyzátoru si pečlivě přečtěte upozornění obsažená v tomto shrnutí. Pokud nebudou dodržena, může dojít k lehčímu nebo středně těžkému zranění. Bezpečnost mechanických zařízení Hrozí nebezpečí zranění následkem kontaktu s pohyblivými součástmi Při kontaktu s mechanizmem analyzátoru může dojít ke zranění a infekci. o Nedotýkejte se žádných jiných součástí analyzátoru, než které jsou pro tyto účely určeny. o Během provozu a údržby analyzátoru postupujte podle pokynů. o Sledujte bezpečnostní štítky na systému, které jsou zobrazeny v části Bezpečnostní štítky na systému na straně A-12. Nerozpustné kontaminující látky ve vzorcích Nesprávné výsledky a přerušení analýzy následkem vzorků s nerozpustnými kontaminující látkami Nerozpustné kontaminující látky ve vzorcích a bubliny nebo povlak v nádobě se vzorkem může způsobit ucpání, nedostatečný pipetovaný objem nebo zablokování optických měření. Při zavádění vzorků do zařízení se ujistěte, že neobsahují žádné nerozpustné kontaminující látky, například fibrin nebo prach. A-10 Příručka k přístroji Verze 1.2

21 COBAS TaqMan 48 1 Všeobecné bezpečnostní informace Shrnutí bezpečnosti Poznámky UPOZORNĚNÍ Seznam poznámek Před použitím analyzátoru si pečlivě přečtěte poznámky obsažené v tomto shrnutí. Pokud nebudou dodrženy, může dojít k poškození zařízení. Pohyblivé součásti Poškození analyzátoru následkem kontaktu s pohyblivými součástmi Kontakt s pohyblivými součástmi může poškodit součásti. o Ponechte veškeré kryty uzavřené a na místě, pokud je analyzátor v provozu. o Nedotýkejte se žádných jiných součástí analyzátoru, než které jsou pro tyto účely určeny. Jističe a pojistky Poškození analyzátoru následkem nesprávného použití Pokud dojde ke spálení některé pojistky nebo vypnutí jističe analyzátoru, nepokoušejte se analyzátor provozovat. Kontaktujte nejprve zástupce servisu Roche. Rozlití Porucha vzniklá následkem rozlité kapaliny Rozlití jakékoliv kapaliny na analyzátoru může mít za následek poruchu nebo poškození analyzátoru. o Neumísťujte vzorky, činidla ani jakoukoliv kapalinu na povrch analyzátoru. o V případě rozlití jakékoliv kapaliny ji ihned vytřete a použijte dezinfekční prostředek. Používejte ochranné prostředky. Vypnutí Porucha následkem nesprávného vypnutí Po vypnutí analyzátoru COBAS TaqMan 48 vyčkejte před jeho opětovným zapnutím jednu minutu. Příručka k přístroji Verze 1.2 A-11

22 1 Všeobecné bezpečnostní informace COBAS TaqMan 48 Bezpečnostní štítky na systému Bezpečnostní štítky na systému Na analyzátoru jsou umístěny výstražné štítky, které vás mají upozornit na oblasti potenciálního nebezpečí. Štítky a jejich definice jsou uvedeny níže podle jejich umístění na analyzátoru. Bezpečnostní štítky na analyzátoru splňují následující normy: ANSI Z535, IEC , IEC DB-3M nebo ISO Pokud jsou štítky poškozeny, musí být vyměněny personálem servisu Roche. Pro výměnu štítků kontaktujte svého místního zástupce společnosti Roche. Upozornění Přečtěte si průvodní dokumentaci. Trojúhelníkový symbol na zadní straně analyzátoru je obecnou upomínkou, aby uživatelé četli bezpečnostní informace, které jsou uvedeny v této příručce. Uživatelé musí být schopni identifikovat specifická rizika a vhodným způsobem jim zabránit. Pokyny pro bezpečný provoz viz provozní příručka. Nachází pod každým víkem termocykleru a označuje přítomnost laserového vysílače. Nedívejte se do laserového vysílače. e Další podrobnosti viz Bezpečnostní informace pro laserové vysílače na straně A-13 Varování o laserových vysílačích Nachází pod každým víkem termocykleru a označuje přítomnost laserového vysílače. Nedívejte se do laserového vysílače. e Další podrobnosti viz Bezpečnostní informace pro laserové vysílače na straně A-13 Varování pro pohyblivé součásti Nachází se na každém termocykleru a označuje potenciálně nebezpečnou situaci. Nedotýkejte se pohyblivých součástí. Pozor horký povrch Nachází se na každém termocykleru a označuje přítomnost horkého povrchu. Nedotýkejte se horkých povrchů. Varování pro možné infekce Nachází se uvnitř krytu každého termocykleru a označuje, že K-zkumavky mohou obsahovat biologicky nebezpečný materiál. Musí být dodržovány příslušné laboratorní postupy pro bezpečné používání. A-12 Příručka k přístroji Verze 1.2

23 COBAS TaqMan 48 1 Všeobecné bezpečnostní informace Bezpečnostní štítky na systému Kromě bezpečnostních štítků na analyzátoru existují bezpečnostní poznámky v odpovídajících částech provozní příručky. e Další podrobnosti viz Kapitola 4 Provoz Kapitola 5 Servis Tyto bezpečnostní poznámky poskytují podrobnější informace o potenciálně nebezpečných situacích, které mohou nastat během denního provozu nebo při provádění údržby. Při práci s analyzátorem se nezapomeňte řídit jak pokyny bezpečnostních štítků na analyzátoru, tak bezpečnostními poznámkami v provozní příručce. Bezpečnostní informace pro laserové vysílače Analyzátor COBAS TaqMan 48 je laserový výrobek třídy 2. Obsahuje dva laserové vysílače: o o o Laserový vysílač třídy 2 uvnitř čtečky čárových kódů. Nachází se před každým termocyklerem. Používá se čtení čárových kódů K-nosičů. VAROVÁNÍ Při pohledu do laserového paprsku hrozí ztráta zraku Nedívejte se do paprsků laserového vysílače. Může dojít k vážnému poškození vašeho zraku. Klasifikace Uvedená třída souvisí s normou IEC : o Třída 2: Viditelné lasery. Bezpečné pro zrak při náhodném pohledu. Nicméně, nemusí být bezpečné pro osoby, které se vědomě dívají do laserového paprsku déle než 0,25 s, a překonají přirozený obranný reflex před velmi jasným světlem. Na následujícím obrázku vidíte umístění laserového vysílače a směr laserového paprsku analyzátoru COBAS TaqMan 48: Obrázek A-1 Umístění laserového vysílače Umístění laseru Použití Vlnová délka Doba trvání impulzu Výstupní záření Spodní strana vík termocyklerů Snímač čárového kódu nm < 300 µs 1,2 mw Tabulka A-1 Údaje laserových vysílačů Příručka k přístroji Verze 1.2 A-13

24 1 Všeobecné bezpečnostní informace COBAS TaqMan 48 Likvidace analyzátoru Likvidace analyzátoru VAROVÁNÍ Infekce potenciálně biologicky nebezpečným analyzátorem S analyzátorem musí být zacházeno jako s potenciálně biologicky nebezpečným odpadem. Před opětovným použitím, recyklací nebo likvidací analyzátoru je nutná dekontaminace (tzn. kombinace postupů zahrnujících čištění, dezinfekci anebo sterilizaci). Likvidujte analyzátor v souladu s příslušnými místními předpisy. Pro získání dalších informací kontaktujte svého zástupce firmy Roche. Likvidace součástí řídicí jednotky Součásti řídicí jednotky (například počítač, monitor a klávesnice), které jsou označeny tímto symbolem, podléhají nařízením dle evropské směrnice o odpadu z elektronických a elektrických zařízení Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE, 2002/96/ES). Tyto předměty je nutné likvidovat prostřednictvím sběrných zařízení, určených k tomuto účelu, ustanovených státem nebo místními úřady. Další informace o likvidaci starého výrobku získáte na obecním úřadu, ve firmě zabývající se odvozem komunálního odpadu nebo u vašeho zástupce společnosti Roche. Omezení: Rozhodnutí, zda jsou součásti řídicí jednotky kontaminované nebo ne, je na odpovědné laboratoři. Jsou-li kontaminovány, zacházejte s nimi stejně jako s analyzátorem. A-14 Příručka k přístroji Verze 1.2

25 COBAS TaqMan 48 2Přehled Obsah Přehled V této části jsou uvedeny specifikace analyzátoru COBAS TaqMan 48 a popsán postup instalace a nastavení. V této kapitole Kapitola 2 Technické specifikace... A-17 Instalace... A-19 Kontrola přepravního kontejneru... A-19 Vybalení a instalace... A-19 Zdroj nepřerušitelného napájení (UPS)... A-20 Umístění analyzátoru... A-20 Připojení součástí... A-21 Připojení napájecího kabelu... A-21 Připojení síťového kabelu... A-21 Příručka k přístroji Verze 1.2 A-15

26 2Přehled COBAS TaqMan 48 Obsah A-16 Příručka k přístroji Verze 1.2

27 COBAS TaqMan 48 2Přehled Technické specifikace Technické specifikace Analyzátor COBAS TaqMan 48 je stolní analyzátor, který automatizuje amplifikační a detekční proces při testování přítomnosti nukleové kyseliny. Analyzátor COBAS TaqMan 48 je navržen pro amplifikaci připravených vzorků nukleové kyseliny po dávkách. Po spuštění cyklu není přítomnost operátora nutná. UPOZORNĚNÍ Bylo vynaloženo veškeré úsilí, aby všechny informace obsažené v těchto specifikacích byly správné v době vydání. Nicméně Roche Molecular Systems, Inc. si vyhrazuje právo provést jakékoliv nezbytné změny bez předchozího oznámení jako součást probíhajícího vývoje produktu. Fyzické rozměry Požadavky na elektrické napájení Principy systému Podmínky prostředí Šířka 45 cm (18") Hloubka 79 cm (31") Výška 50 cm (20") Hmotnost 55 kg (121 lb) Síťové napětí a V stř. (-15 %, +10 %) Kmitočet el. sítě 50 nebo 60 Hz (± 2 Hz) Příkon 600 VA Instalační kategorie II (EN/IEC ) Automatizovaný amplifikační a detekční analyzátor pro homogenní 5' nukleázové testy. Teplota Provozní podmínky: C (59 89 F) Přeprava a skladování: -25 až +60 C (-13 až +140 F) Vlhkost Provozní podmínky: <80 % při 32 C (89 F), nekondenzační Přeprava a skladování: %, nekondenzační Znečištění Stupeň 2 (EN/IEC ) Nadmořská výška Max m (6500 stop) nad hladinou moře Sluneční světlo Zařízení je třeba chránit před přímým slunečním zářením. Výkonnost Vzorky Kontroly Denní Typ vzorků Kapacita přístroje Sledování vzorku Vnitřní kontroly a kontrolní soupravy Více než 100 vzorků denně v prostředí klinické diagnostické laboratoře. Sérum, plazma, a pro některé aplikace i vzorky moči, z dýchacích cest a stěrů připravené pro PCR analýzu. e Pro další detaily odkazujeme na příbalový leták nebo technický bulletin pro konkrétní analýzu. Kapacita přístroje je 48 vzorků. Identifikační číslo (ID) vzorku a poloha vzorku jsou sledované v celém průběhu až po export výsledků analyzátoru COBAS TaqMan 48. Vnitřní kontroly ke každému klinickému a kontrolnímu vzorku a externí pozitivní a negativní kontroly se doporučují pro každou analýzu. Příručka k přístroji Verze 1.2 A-17

28 2Přehled COBAS TaqMan 48 Technické specifikace Činidla Laserový vysílač Snímač čárového kódu Rozhraní Typ analýzy Obsah amplikonu Kalibrace Činidla uvnitř přístroje Čtečky čárových kódů před každým termocyklerem Analyzátor COBAS TaqMan 48 Uživatelské rozhraní Síťové rozhraní Kvantitativní nebo kvalitativní stanovení nukleových kyselin použitím technologie PCR. Sterilizace enzymem AmpErase (Uracil-N-glykozyláza) v K-zkumavce PCR reakce, která je v průběhu amplifikace, detekce a následné likvidace uzavřena. Každá souprava obsahuje kalibrační koeficienty specifické pro danou šarži. V analyzátoru COBAS TaqMan 48 nejsou potřeba žádné činidla uvnitř přístroje. Veškerá činidla se přidávají během přípravy vzorku. Obsahuje laserový výrobek IEC třídy 2 Snímače čárového kódu snímají čárový kód štítku na K-nosiči nebo K-zásobníku při jejich zavádění do termocykleru. Analyzátor COBAS TaqMan 48 je řízen z datové stanice pro software AMPLILINK. Analyzátor COBAS TaqMan 48 je připojen k datové stanici pro software AMPLILINK pomocí sítě LAN Ethernet. Odpad Uvnitř analyzátoru se nehromadí žádný odpad. Zpracované K-zkumavky jsou likvidovány ručně po každém cyklu. A-18 Příručka k přístroji Verze 1.2

29 COBAS TaqMan 48 2Přehled Instalace Instalace Kontrola přepravního kontejneru Analyzátor COBAS TaqMan 48 se přepravuje v paletizovaných kontejnerech. Kontejner je třeba důkladně prohlédnout, zda nejeví známky viditelného poškození. Jakékoli viditelné poškození nahlaste svému místnímu zastoupení a dopravci před přijetím zařízení. Hmotnost analyzátoru COBAS TaqMan 48 včetně příslušenství, palety a obalového materiálu je přibližně 73 kg (161 lb). Vybalení a instalace Originální přepravní kontejner musí být doručen zavřený až do místa instalace. Analyzátor COBAS TaqMan 48 by měl rozbalit a instalovat pouze vyškolený personál servisu Roche. Uživatel se nesmí pokoušet o vyjímání, nastavování ani obsluhu zařízení bez přítomnosti servisního technika společnosti Roche. Dodací list, který dostanete spolu s analyzátorem COBAS TaqMan 48, obsahuje popis, číslo dílu a množství všech dílů, příslušenství a spotřebního materiálu, které je dodáváno s analyzátorem. Tento dodací list je nutné zkontrolovat proti doručenému zboží a uchovat jej pro pozdější použití. Spotřební materiál Níže je uveden seznam čísel dílů spotřebního materiálu. Používejte tento seznam pro vyhledání čísel dílů materiálu, který je neustále používán. Popis dílu Číslo dílu 12 x stojan na K-zkumavky obsahující 96 K-zkumavek x K-zásobník Filtr pro ventilátor elektroniky Filtr pro ventilátor napájení Halogenová žárovka Tabulka A-1 Spotřební materiál Příručka k přístroji Verze 1.2 A-19

30 2Přehled COBAS TaqMan 48 Instalace Zdroj nepřerušitelného napájení (UPS) V závislosti na kvalitě uzemnění místní elektrické sítě může být potřebné použití zdroje nepřerušitelného napájení (UPS). UPS se sice s analyzátorem COBAS TaqMan 48 nedodává, jeho použití je však doporučeno. Mezi UPS a analyzátorem neexistuje žádná odezva při výpadku proudu (např. automatické vypnutí). Umístění analyzátoru Analyzátor COBAS TaqMan 48 by měl být umístěn na rovném povrchu, kde nejsou žádná jiná zařízení, jež vyvolávají vibrace (centrifuga, třepací lázeň, atd.). Plocha by měla mít nosnost minimálně 55 kg (121 lb). Doporučuje se, aby mezi zadní stranou analyzátoru a stěnou byla ponechána 20 cm (8") mezera umožňující přístup uživatele. Za analyzátorem musí zůstat minimálně 6 cm (2,4") volného prostoru. Pokud by nebyl zajištěn tento ventilační prostor, mohlo by dojít k poškození analyzátoru následkem přehřátí. A-20 Příručka k přístroji Verze 1.2

31 COBAS TaqMan 48 2Přehled Instalace Připojení součástí Analyzátor COBAS TaqMan 48 vyžaduje připojení k hlavnímu zdroji napájení a k datové stanici pro software AMPLILINK. Obrázek A-1 Přípojky analyzátoru COBAS TaqMan 48 Před připojením napájecího kabelu nebo síťového kabelu se ujistěte, že je analyzátor vypnutý. VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem o Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama. o Nepokoušejte se připojovat nebo odpojovat jakýkoli kabel, je-li analyzátor zapnutý. o Opotřebený nebo poškozený kabel je nutno okamžitě nahradit schváleným kabelem. Připojení napájecího kabelu Analyzátor COBAS TaqMan 48 je napájen z jednofázového zdroje a je dodáván se standardním napájecím kabelem. Existují dvě verze napájecího kabelu, jedna pro Severní Ameriku a jedna pro Evropu. Přípojka pro napájecí kabel je umístěna na zadní straně analyzátoru. Připojení síťového kabelu Analyzátor COBAS TaqMan 48 je připojen k datové stanici pro software AMPLILINK pomocí sítě LAN Ethernet. Přípojka pro síťový kabel je na zadní straně analyzátoru. Příručka k přístroji Verze 1.2 A-21

32 2Přehled COBAS TaqMan 48 Instalace A-22 Příručka k přístroji Verze 1.2

33 COBAS TaqMan 48 3Zařízení Obsah Zařízení Tato kapitola poskytuje přehled metodologie analyzátoru COBAS TaqMan 48 a mechanických, elektronických a fluorometrických systémů. V této kapitole Kapitola 3 Metodologie... A-25 Hlavní vypínač (ON/OFF)... A-27 Zapínání analyzátoru... A-27 Ovládání tlačítek a víka... A-28 Diody LED... A-29 Stavová LED dioda... A-29 LED kontrolky termocykleru... A-30 Systém termocykleru... A-30 Fluorometrický systém... A-31 Snímač čárového kódu... A-32 Příručka k přístroji Verze 1.2 A-23

34 3Zařízení COBAS TaqMan 48 Obsah A-24 Příručka k přístroji Verze 1.2

35 COBAS TaqMan 48 3Zařízení Metodologie Metodologie Analyzátor COBAS TaqMan 48 používá patentovanou technologii společnosti Roche, která využívá 5' nukleázovou PCR analýzu. Tato metoda využívá dvojitě fluorescenčním barvivem značenou sondu, která obsahuje oznamovací a tlumící barvivo. Fluorescence sondy je tlumena v době, kdy je ve svém přirozeném stavu. V průběhu reakce štěpí exonukleazová aktivita DNA polymerázy sondu a odděluje obě barviva. Tím se eliminuje tlumení a výsledkem je odpovídající vzestup fluorescenčního signálu. A B C D E Polymerizace Uvolnění řetězce Štěpení Polymerizace dokončena A B C Dopředný primer Oznamovací barvivo Sonda D E Tlumící barvivo Zpětný primer Obrázek A-2 Sonda přenášející fluorescenční energii Analyzátor COBAS TaqMan 48 také využívá vnitřní kontroly / kvantifikační standard (IC/QS), skládající se z neinfekční nukleové kyseliny, která je zahrnuta do každého vzorku o známém počtu kopií. IC/QS prochází přípravou vzorku, amplifikací a detekcí 5' nukleázy spolu s cílovou nukleovou kyselinou. IC/QS upravuje variace každého přístroje, chemikálií nebo vzorku vztažením fluorescence z cílové sondy k fluorescenci ze sondy IC/QS. IC/QS se také používá v kvantitativních testech pro stanovení počtu kopií neznámé cílové nukleové kyseliny. IC/QS je u některých aplikací volitelný. Příručka k přístroji Verze 1.2 A-25

36 3Zařízení COBAS TaqMan 48 Metodologie Díky použití zvlášť připravených specifických primerů a dvojitě značených sond je možné aplikovat metodologii analyzátoru COBAS TaqMan 48 na všechny virové, bakteriální a parazitární patogeny. Celková metodologie je shrnuta na obrázku A-3. Specifická metodologie závisí na patogenu, který bude analyzován. Připravený vzorek Enzym AmpErase (uracil-n-glykozyláza) Analyzátor COBAS TaqMan 48 Reverzní transkripce (pokud je pro cílovou RNA nezbytná) Denaturace Anelace Polymerace a štěpení Kinetický monitoring Analýza dat Výsledné titry Obrázek A-3 Metodologie A-26 Příručka k přístroji Verze 1.2

37 COBAS TaqMan 48 3Zařízení Hlavní vypínač (ON/OFF) Hlavní vypínač (ON/OFF) Přívod energie do analyzátoru je řízen vypínačem ON/OFF. Vypínač je umístěn na levé straně analyzátoru. Zapínání analyzátoru Po vypnutí analyzátoru COBAS TaqMan 48 vyčkejte před jeho opětovným zapnutím jednu minutu. a Spuštění analyzátoru 1 Přepněte vypínač analyzátoru do polohy ON. Systém inicializuje softwarové a hardwarové komponenty a provádí sérii diagnostických kontrol. Po dokončení inicializace by měla být stavová LED dioda (Obrázek A-5) zelená a neblikající. Příručka k přístroji Verze 1.2 A-27

38 3Zařízení COBAS TaqMan 48 Ovládání tlačítek a víka Ovládání tlačítek a víka Ovládací tlačítka na přední straně analyzátoru se používají k otevření/zavření termocykleru a ke spuštění analýzy (Obrázek A-4). Tyto operace mohou být také provedeny pomocí ovládacích prvků softwaru AMPLILINK v okně Systems. Kryty termocykleru jsou chráněny víky, které se otevírají a zavírají ručně. POZOR Hrozí nebezpečí zranění následkem kontaktu s pohyblivými součástmi Víka musí být zavřená, když se kryty termocykleru uzavřou. Pokud je víko otevřeno, když se kryt termocykleru uzavírá, kryt se zastaví a objeví se varovné hlášení. o Nedotýkejte se krytů termocykleru, když se uzavírají. A C B B A B Termocykler A (TCA) s uzavřeným víkem a krytem Ovládací tlačítko C Termocykler B (TCB) s otevřeným víkem a krytem Obrázek A-4 Pohled shora na analyzátor COBAS TaqMan 48 A-28 Příručka k přístroji Verze 1.2

39 COBAS TaqMan 48 3Zařízení Diody LED Diody LED Analyzátor COBAS TaqMan 48 obsahuje stavové LED kontrolky a LED kontrolky termocykleru. Kontrolky LED jsou barevné a barvy mají svůj význam. A B A A LED kontrolka termocykleru B Stavová LED dioda Obrázek A-5 LED kontrolky na analyzátoru COBAS TaqMan 48 Stavová LED dioda Barva stavové LED diody značí stav analyzátoru. Barva Stav zařízení Nesvítí nebo bez barvy Vypnuto Zelená blikající V činnosti Zelená Pohotovostní režim, připraven k použití. Oranžová bliká Inicializace Červená Fatální nebo systémová chyba. Tabulka A-1 Stavová LED dioda Příručka k přístroji Verze 1.2 A-29

40 3Zařízení COBAS TaqMan 48 Systém termocykleru LED kontrolky termocykleru Barva LED diod termocykleru značí stav termocykleru.. Barva Nesvítí nebo bez barvy Zelená blikající Zelená Oranžová bliká Oranžová Červená Tabulka A-2 Stav termocykleru Vypnuto nebo probíhá inicializace. V činnosti (je-li kryt uzavřen) nebo připravený ke spuštění analýzy. Pohotovostní režim, připraven k plnění. Žádná objednávka pro zavedený K-nosič nebo K-zásobník nebo chyba čtení čárového kódu. Dokončeno, připraveno k vytažení. Nouzové zastavení LED kontrolky termocykleru Systém termocykleru Termocykler slouží k cyklování teploty připravených vzorků. Systém termocykleru obsahuje dva nezávislé segmenty termocykleru (TCA a TCB). Každý segment termocykleru pojme až 24 připravených vzorků, což umožňuje simultánní amplifikaci a detekci. K-nosiče jsou zavedeny a vytaženy z termocyklerů pomocí přemisťovače (transportéru) K-nosiče. Obrázek A-6 Transportér K-nosiče A-30 Příručka k přístroji Verze 1.2

41 COBAS TaqMan 48 3Zařízení Fluorometrický systém Fluorometrický systém Dva 24-kanálové fluorometry analyzují všechny K-zkumavky simultánně při použití čtyř různých kombinací filtrů. Excitačním zdrojem je wolfram-halogenová žárovka. Referenční kanál monitoruje excitační světelný zdroj a referenční hodnoty jsou použity pro korekci ve výpočtu výsledků na jakýkoli excitační posun. Pro ochranu vzorků před fotolýzou v době, kdy neprobíhá čtení, blokuje excitační světlo clona. Kruh s excitačními filtry je opatřen čtyřmi filtry a otáčí se působením krokového motoru. Emisní vlnová délka fluoroforu je určena druhým optickým filtrem. Kruh s emisními filtry je opatřen čtyřmi filtry a také se otáčí působením krokového motoru. Fotodetektor je integrovaný obvod specifický pro aplikaci (Photo ASIC). Photo ASIC se skládá z matice 6x6 křemíkových fotodiod. Integrovaný multiplexor umožňuje odečet každého jednotlivého signálu fotodiod. Photo ASIC má široký dynamický rozsah signálu a umožňuje simultánní čtení všech kanálů. Korekce světlosti se provádí výpočtem klouzavého průměru osmi měření. A B C D E F G H I J A B C D E F Excitační zdroj Clona TCA Kruhový excitační filtr se 4 filtry Termocykler A s 24 pozicemi Kruhový emisní filtr se 4 filtry Photo ASIC TCA G H I J Clona TCB Referenční kanál Termocykler B s 24 pozicemi Photo ASIC TCB Obrázek A-7 Fluorometrický systém VAROVÁNÍ Hrozí poškození očí následkem pohledu do světla žárovky fluorometru Pohled do světla žárovky fluorometru může závažně poškodit zrak. Při pohledu do světla žárovky fluorometru si vždy chraňte zrak tmavými brýlemi. Příručka k přístroji Verze 1.2 A-31

42 3Zařízení COBAS TaqMan 48 Snímač čárového kódu Snímač čárového kódu Čtečka čárového kódu je součástí každého termocykleru. Čtečky čárového kódu snímají čárový kód štítku na K-nosiči nebo K-zásobníku při jejich zavádění do termocykleru. VAROVÁNÍ Při pohledu do laserového paprsku hrozí ztráta zraku Čtečka čárových kódů, která je součástí zařízení, obsahuje laserovou diodu třídy 2. Pokud jsou kryty termocykleru otevřeny, buďte opatrní. Nedívejte se do paprsků laserového vysílače. Může dojít k vážnému poškození vašeho zraku. Ruční čtečka čárového kódu je také součástí datové stanice pro software AMPLILINK. Ruční čtečka čárového kódu může být použita pro čtení štítku s čárovým kódem na K-nosiči nebo K-zásobníku, kontrolních a kalibračních hodnot a identifikačních čísel vzorku. A-32 Příručka k přístroji Verze 1.2

43 Provoz B 4 Provoz B-3

44

45 COBAS TaqMan 48 4Provoz Obsah Provoz V této kapitole jsou vysvětleny všeobecné postupy používané během rutinního provozu analyzátoru COBAS TaqMan 48. V této kapitole Kapitola 4 Přehled... B-5 Bezpečnostní informace... B-5 Pracovní postup... B-6 Nastavení a obsluha... B-7 Vyjímání zpracovaných K-zkumavek/K-zásobníků... B-7 Zastavení analyzátoru během procesu... B-8 Příručka k přístroji Verze 1.2 B-3

46 4Provoz COBAS TaqMan 48 Obsah B-4 Příručka k přístroji Verze 1.2

47 COBAS TaqMan 48 4Provoz Přehled Přehled Analyzátor COBAS TaqMan 48 může zpracovávat vzorky, které jsou automaticky připraveny pomocí zařízení COBAS AmpliPrep nebo jsou připraveny manuálně. Zařízení COBAS AmpliPrep Manuální příprava K-zkumavky K-zkumavky nebo K-zásobník K-nosič (manuálně) K-nosič (manuálně) Analyzátor COBAS TaqMan 48 Obrázek B-1 Možnosti zpracování Bezpečnostní informace Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli kapitole Všeobecné bezpečnostní informace před zahájením práce s analyzátorem COBAS TaqMan 48. Zvláště důležité jsou následující bezpečnostní hlášení: Varování: o Při pohledu do laserového paprsku hrozí ztráta zraku na straně A-8 o Hrozí poškození očí následkem pohledu do světla žárovky fluorometru na straně A-8 o Infekční vzorky a použité materiály na straně A-9 o Infekce z biologicky nebezpečného odpadu na straně A-9 o Kontaminace prostředí odpadem z analyzátoru na straně A-9 Upozornění: o Hrozí nebezpečí zranění následkem kontaktu s pohyblivými součástmi na straně A-10 o Nesprávné výsledky a přerušení analýzy následkem vzorků s nerozpustnými kontaminující látkami na straně A-10 Bezpečnostní opatření: o Kvalifikace obsluhy na straně A-6 Sledujte bezpečnostní štítky na systému, které jsou zobrazeny a popsány na strana A-12. Příručka k přístroji Verze 1.2 B-5

48 4Provoz COBAS TaqMan 48 Pracovní postup Pracovní postup Obecný postup práce pro zpracování vzorků na analyzátoru COBAS TaqMan 48 je znázorněn na obrázku B Připravte vzorky manuálně nebo na zařízení COBAS AmpliPrep. 2. Vložte připravené vzorky do analyzátoru COBAS TaqMan Spusťte cyklus analyzátoru COBAS TaqMan Zhodnoťte a akceptujte výsledky použitím softwaru AMPLILINK. 5. Vyjměte zpracované K-zkumavky nebo K-zásobníky. Obrázek B-2 Obecný pracovní postup B-6 Příručka k přístroji Verze 1.2

49 COBAS TaqMan 48 4Provoz Nastavení a obsluha Nastavení a obsluha e Přečtěte si provozní příručku pro software AMPLILINK, verze 3.2 nebo 3.3 a příslušný příbalový leták nebo bulletin testu, pro návod přípravy vzorků, zaveďte připravené vzorky do analyzátoru COBAS TaqMan 48, spusťte analýzu a zhodnoťte a přijměte výsledky. Vyjímání zpracovaných K-zkumavek/K-zásobníků Jakmile je analýza ukončena, zobrazí se pod ikonou termocykleru nápis Finished. V době, kdy není používán, ponechejte termocykler uzavřený, aby se zabránilo jeho znečištění. VAROVÁNÍ Infekce z biologicky nebezpečného odpadu Kontakt s odpadem může vyvolat infekci. Veškeré materiály a mechanické součásti spojené s odpadovými systémy jsou potenciálně biologicky nebezpečné. o Používejte ochranné prostředky. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při práci s ochrannými rukavicemi; lze je snadno propíchnout nebo proříznout, což může vést k infekci. o V případě rozlití jakéhokoliv biologicky nebezpečného materiálu je ihned vytřete a použijte dezinfekční prostředek. o Pokud se odpadní roztok dostane do kontaktu s vaší kůží, ihned zasažené místo umyjte vodou a dezinfekcí. Vyhledejte pomoc lékaře. o Sledujte bezpečnostní štítky na systému, které jsou zobrazeny v části Bezpečnostní štítky na systému na straně A-12. a Vyjmutí zpracovaných K-zkumavek 1 Klikněte na tlačítko Systems. 2 Zvolte analyzátor COBAS TaqMan 48 pomocí okna volby zařízení. 3 Zvolte záložku System. 4 Proveďte jeden z následujících kroků: o Pod ikonou termocykleru klikněte na Open pro termocykler, který je třeba vyprázdnit. o Na analyzátoru COBAS TaqMan 48 stiskněte ovládací tlačítko. 5 Počkejte, až se pod ikonou termocykleru zobrazí Ready to Unload, pak otevřete víko termocykleru. 6 Pomocí transportéru K-nosiče vyjměte K-nosič nebo nosič K-zásobníku z termocykleru (Obrázek A-6). 7 Vložte K-nosič nebo nosič K-zásobníku do držáku K-nosiče a nechte ho vychladnout po dobu přibližně 3 minut. POZOR Hrozí nebezpečí zranění následkem horkého povrchu K-nosič i nosič K-zásobníku jsou horké. Nedotýkat se. Příručka k přístroji Verze 1.2 B-7

50 4Provoz COBAS TaqMan 48 Nastavení a obsluha 8 Použité K-zkumavky/K-zásobníky vyhoďte do plastového pytle. Při ukládání plastového pytle do nádoby na odpad pytel zavažte motouzem. Odpadní materiál zlikvidujte dle místních předpisů. K-nosiče i nosiče K-zásobníku jsou opakovaně použitelné. 9 Proveďte jeden z následujících kroků: o o Uzavřete víko, pak klikněte na Close pod ikonou termocykleru. Na analyzátoru COBAS TaqMan 48 stiskněte ovládací tlačítko. POZOR Hrozí nebezpečí zranění následkem kontaktu s pohyblivými součástmi Víka musí být zavřená, když se kryty termocykleru uzavřou. Pokud je víko otevřeno, když se kryt termocykleru uzavírá, kryt se zastaví a objeví se varovné hlášení. o Nedotýkejte se krytů termocykleru, když se uzavírají. Zastavení analyzátoru během procesu Analyzátor během chodu nevypínejte. a Chcete-li zastavit analyzátor během procesu 1 Klikněte na tlačítko Systems. 2 Zvolte analyzátor COBAS TaqMan 48 pomocí okna volby zařízení. 3 Zvolte záložku System. 4 Klikněte na tlačítko Stop pro zobrazení dialogového okna Stop. Obrázek B-3 Dialogové okno Stop 5 Zvolte vhodný způsob zastavení. Způsob zastavení Emergency Stop Cancel Thermalcycler Segment Činnost analyzátoru Oba termocyklery se okamžitě zastaví a všechny probíhající procesy jsou označeny příznakem _A NO_DATA. Zpracování na vybraném termocykleru je zastaveno a všechny testy v tomto termocykleru jsou označeny příznakem _A NO_DATA. Druhý termocykler pokračuje v práci. Tabulka B-1 Možnosti zastavení 6 Klikněte na Stop pro provedení zvolené akce nebo Cancel pro zrušení požadavku. B-8 Příručka k přístroji Verze 1.2

51 Údržba C 5 Servis C-3

52

53 COBAS TaqMan 48 5Servis Obsah Servis Tato kapitola popisuje pravidelné servisní postupy, které jsou nezbytné pro analyzátor COBAS TaqMan 48. V této kapitole Kapitola 5 Přehled... C-5 Bezpečnostní informace... C-5 Čištění povrchů platformy, K-nosičů a nosičů K-zásobníků... C-9 Každodenní oplachování K-nosičů a držáků K-nosičů... C-10 Týdenní čištění K-nosičů, držáků K-nosičů a transportérů K-nosičů... C-10 Výměna... C-11 Výměna žárovky... C-11 Výměna filtrů ventilátoru... C-13 Příručka k přístroji Verze 1.2 C-3

54 5Servis COBAS TaqMan 48 Obsah C-4 Příručka k přístroji Verze 1.2

55 COBAS TaqMan 48 5Servis Přehled Přehled Skutečné servisní intervaly se mohou lišit dle individuálních požadavků laboratoře. Proto je uvedená frekvence servisní prohlídky pouze obecným návodem. Vstupte do záložek analyzátoru COBAS TaqMan 48 Service Due nebo Service All v okně Systems softwaru AMPLILINK pro zobrazení servisních pokynů a pro záznam servisních postupů, jakmile jsou provedeny. o o Postupy na následujících stranách používají tlačítko Perform v softwaru AMPLILINK pro spuštění průvodce servisními postupy nebo pro postupné servisní pokyny. Nejsou-li instrukce požadované, použijte tlačítko Done pro zaznamenání servisní činnosti a pro resetování servisního počítadla softwaru AMPLILINK po dokončení servisu. Jestliže není použit průvodce servisními postupy, zařízení vypněte a odpojte od zdroje napájení předtím, než budete provádět jakýkoliv servis nebo údržbu analyzátoru. Bezpečnostní informace Je důležité, abyste si kapitolu Všeobecné bezpečnostní informacepřečetli a porozuměli jí. Zvláště důležité jsou následující bezpečnostní hlášení: Varování: o Nebezpečí úrazu elektrickým proudem na straně A-8 o Při pohledu do laserového paprsku hrozí ztráta zraku na straně A-8 o Hrozí poškození očí následkem pohledu do světla žárovky fluorometru na straně A-8 o Infekční vzorky a použité materiály na straně A-9 o Infekce z biologicky nebezpečného odpadu na straně A-9 o Kontaminace prostředí odpadem z analyzátoru na straně A-9 o Nebezpečí exploze způsobené jiskrou na straně A-10 o Nebezpečí vzniku požáru následkem použití sprejů na straně A-10 Upozornění: o Hrozí nebezpečí zranění následkem kontaktu s pohyblivými součástmi na straně A-10 Bezpečnostní opatření: o Kvalifikace obsluhy na straně A-6 Sledujte bezpečnostní štítky na systému, které jsou zobrazeny a popsány na strana A-12. Příručka k přístroji Verze 1.2 C-5

56 5Servis COBAS TaqMan 48 Bezpečnostní informace Před prováděním jakékoliv údržby si pečlivě přečtěte následující bezpečnostní hlášení. V případě, že tato bezpečnostní hlášení budete ignorovat, může dojít k vážným nebo smrtelným zraněním. VAROVÁNÍ Infekce a zranění následkem kontaktu s mechanizmem analyzátoru Při kontaktu s mechanizmem analyzátoru může dojít ke zranění a infekci. o Nedotýkejte se krytů termocykleru, když se uzavírají. o Nedotýkejte se žádných jiných součástí analyzátoru, než které jsou pro tyto účely určeny. o Velmi pečlivě dodržujte veškeré pokyny uvedené v této příručce. Vznik požárů a popálenin v důsledku použití alkoholu Alkohol je hořlavou látkou. o Udržujte veškeré zdroje vznícení (například jiskry, otevřený oheň nebo zdroje tepla) mimo analyzátor, pokud provádíte údržbu nebo kontroly s použitím alkoholu. o Při použití alkoholu na nebo v blízkém okolí analyzátoru nepoužívejte více než 20 ml najednou. UPOZORNĚNÍ Porucha vzniklá následkem rozlité kapaliny Rozlití jakékoliv kapaliny na analyzátoru může mít za následek poruchu nebo poškození analyzátoru. o Neumísťujte vzorky, činidla ani jakoukoliv kapalinu na povrch analyzátoru. o V případě rozlití kapaliny na analyzátoru ji ihned otřete a použijte vhodný dezinfekční prostředek, aby se zabránilo rozšíření kontaminace na personál laboratoře nebo zařízení. Používejte ochranné prostředky. UPOZORNĚNÍ Ztráta záruky následkem neoprávněných zásahů Uživatelé mohou vyměňovat lampu, pokud budou dodržovat postupy popsané v této příručce. Žádné jiné změny elektrických součástí nejsou povoleny a mohou zrušit platnost a účinnost záruk na analyzátor COBAS TaqMan 48. C-6 Příručka k přístroji Verze 1.2

57 COBAS TaqMan 48 5Servis Bezpečnostní informace Celkové čištění Je důležité, abyste si přečetli a pochopili kapitolu Všeobecné bezpečnostní informace a část Bezpečnostní informace na straně C-5 této kapitoly. UPOZORNĚNÍ Pro určité testovací aplikace mohou platit jiné pokyny. Pro získání více informací kontaktujte servis Roche. Povrch analyzátoru COBAS TaqMan 48 by měl být čištěn každý týden pomocí hadříku nepouštějícího vlas namočeného do deionizované vody. Vezměte druhý hadřík, který nepouští vlas, navlhčený 70 % etanolem a znovu povrch vyčistěte. K-nosiče a nosiče K-zásobníků musí být vyčištěny dekontaminační kapalinou a poté deionizovanou vodou. Další pokyny pro čištění vyjímatelných částí jsou k dispozici u servisu Roche. Prostor okolo analyzátoru je třeba pravidelně kontrolovat, aby bylo kolem analyzátoru vždy volné proudění vzduchu, kterému nebrání žádné knihy, papíry ani žádný spotřební či jiný materiál. Jestliže dojde k rozlití vzorku nebo jiného biologicky nebezpečného materiálu na analyzátor, K-nosiče, nebo nosiče K-zásobníků, vyčistěte oblast, K-nosiče, nebo nosiče K-zásobníků dekontaminační látkou ničící nukleovou kyselinu a následně deionizovanou vodou. Kontaktujte servis Roche, který vám sdělí informace o vhodné dekontaminační kapalině a postupech. Pokud dojde k rozlití činidel, je nutno analyzátor očistit tkaninou nepouštějící vlas navlhčenou 70 % roztokem etanolu. Pro získání více informací kontaktujte servis Roche. Další pokyny pro údržbu vám může poskytnout servis Roche. o o o o o o o Nepoužívejte jiná organická rozpouštědla (např. petrolej, benzen nebo jiná rozpouštědla), protože by mohla poškodit plastové materiály. Nikdy nečistěte vnitřní části termocyklerů. Nevkládejte K-nosiče a nosiče K-zásobníků do roztoku bělidla, ani nepoužívejte bělící roztok o koncentraci vyšší než 0,5 % chlornanu sodného (hm.), protože způsobuje korozi kovových součástí. V systému používejte pouze dokonale suché K-nosiče a nosiče K-zásobníků. Používejte pouze tkaniny nepouštějící vlas. Vždy používejte novou tkaninu nepouštějící vlas k čištění každého místa dle specifikace v následujících pokynech. Aby se zabránilo vniknutí kapek nebo kapaliny do systému, musí být použitá tkanina nepouštějící vlas navlhčená, nikoliv mokrá. Nestříkejte kapaliny přímo na žádnou součást systému. Příručka k přístroji Verze 1.2 C-7

58 5Servis COBAS TaqMan 48 Bezpečnostní informace Požadované nástroje a materiál o Jednorázové rukavice bez pudru o Ochranné brýle o Laboratorní plášť o Papír, který nepouští vlákna o Hadříky, které nepouští vlas o 70% etanol pro analýzu o Deionizovaná voda o Jeden z následujících dekontaminantů: O 0,5% (hm.) čerstvě připravený roztok chlornanu sodného (bělidlo) O DNA AWAY - dekontaminant na povrchy (Molecular BioProducts, Inc.) O 1 2% čisticí prostředek neodisher MediClean (Chemische Fabrik Dr. Weigert, GmbH) UPOZORNĚNÍ o Pro přípravu nepoužívejte technický nebo denaturovaný etanol. o Místo deionizované vody můžete používat destilovanou nebo jinak čistěnou vodu. o K dezinfekci je k dispozici mnoho různých prostředků, u kterých byla dokázána účinnost proti virům a mikroorganizmům. Jejich účinnost proti nukleovým kyselinám nebyla nicméně dostatečně dokázána. Některé z těchto prostředků mohou zanechávat na ošetřovaném povrchu stopy, což vede ke zhoršené kvalitě vzduchu. Roztok chlornanu sodného, jestliže je čerstvě připraven a správně aplikován, nabízí úsporný a standardizovaný způsob dekontaminace, který se používá už celá desetiletí. o 0,5% roztok chlornanu sodného je možné nahradit 1% nebo 1,3% (hm.) roztokem chlornanu sodného. o Před použitím dekontaminantu na povrchy DNA AWAY si pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření na lahvičce. o Před použitím čisticího prostředku neodisher MediClean si pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření na lahvičce. Roztok neodisher MediClean by měl být vždy čerstvě připraven. Prostředek neodisher MediClean je k dispozici pod číslem o Použijte příslušnou dekontaminační kapalinu dle pokynů servisu Roche. C-8 Příručka k přístroji Verze 1.2

59 COBAS TaqMan 48 5Servis Bezpečnostní informace Týdenní údržba Následující servisní postupy je nutné provádět každý týden, a to na začátku nebo na konci pracovního týdne. Čištění povrchů platformy, K-nosičů a nosičů K-zásobníků Je důležité, abyste si přečetli a pochopili kapitolu Všeobecné bezpečnostní informace a část Bezpečnostní informace na straně C-5 této kapitoly. a Čištění povrchů platformy, K-nosičů a nosičů K-zásobníků 1 Ujistěte se, že v analyzátoru COBAS TaqMan 48 neprobíhá cyklus a že je v režimu Standby. 2 Vypněte všechny připojené datové stanice (klienty AMPLILINK) a poté vypněte server AMPLILINK. Před spuštěním klientských datových stanic (pokud existují) nejdříve spusťte serverovou datovou stanici a přihlaste se k softwaru AMPLILINK. e Podrobnosti najdete v Provozní příručce pro software AMPLILINK. 3 Vyberte Weekly Maintenance v záložce Service Due a poté klikněte tlačítkem myši na Perform. 4 Postupujte podle pokynů uvedených v průvodci servisem a/nebo dle níže uvedeného popisu. Po skončení každého jednotlivého kroku klikněte myší na Next. 5 Otevřete víka termocykleru. 6 Vyjměte všechny K-nosiče a nosiče K-zásobníků z analyzátoru a zlikvidujte použité K-zkumavky do plastového sáčku, který uzavřete nebo jinak zajistěte jeho obsah. Odpad je nutné okamžitě odstranit z laboratoře. Sáček zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 7 Vyměňte si rukavice. 8 Vyčistěte K-nosiče, držáky K-nosičů a transportéry K-nosičů. e Další podrobnosti viz Týdenní čištění K-nosičů, držáků K-nosičů a transportérů K- nosičů na straně C-10 9 Zavřete termocyklery. Otřete všechny přístupné povrchy, včetně vík (viz Obrázek C-1) a oblastí okolo segmentů termocykleru, tkaninou nepouštějící vlas namočenou do deionizované vody. Nečistěte vnitřní části termocyklerů! Zadní vnější část analyzátoru vynechte, protože tam se nachází napájení. Obrázek C-1 Oblast termocykleru analyzátoru Příručka k přístroji Verze 1.2 C-9

60 5Servis COBAS TaqMan 48 Bezpečnostní informace 10 Opakujte krok 9 se 70% etanolem místo deionizované vody. 11 Zavřete víka termocykleru. 12 Po ukončení celého postupu klikněte na Finish. Software AMPLILINK vynuluje servisní počitadlo. 13 Vyměňte si rukavice. Každodenní oplachování K-nosičů a držáků K-nosičů a Každodenní oplachování K-nosičů a držáků K-nosičů 1 Pečlivě K-nosiče a držáky K-nosičů (pokud jsou) opláchněte deionizovanou vodou. 2 K-nosiče a držáky K-nosičů ponechte oschnout na vzduchu na savém papíru bez vláken daleko od výlevky, aby při sušení nedošlo k opětné kontaminaci již očištěného zařízení kapkami. Skladujte v uzavřených skříních nebo krabicích. Týdenní čištění K-nosičů, držáků K-nosičů a transportérů K-nosičů a Týdenní čištění K-nosičů, držáků K-nosičů a transportérů K-nosičů 1 Ponořte K-nosiče a držáky K-nosičů do roztoku DNA AWAY na 10 minut nebo do 2% roztoku neodisher MediClean na jednu hodinu do nádoby s víkem. Roztok neodisher MediClean je nutné připravovat každý den čerstvý. 2 Poté pečlivě K-nosiče a držáky K-nosičů opláchněte deionizovanou vodou. 3 K-nosiče a držáky K-nosičů ponechte oschnout na vzduchu na savém papíru bez vláken daleko od výlevky, aby při sušení nedošlo k opětné kontaminaci již očištěného zařízení kapkami. Skladujte v uzavřených skříních nebo krabicích. 4 Pečlivě opláchněte transportéry K-nosičů deionizovanou vodou. Po čištění je doporučeno prohlédnout si K-nosiče a ujistit se o správné funkčnosti místa pro uchycení. Poškozené K-nosiče je nutné vyměnit. Jestliže dojde ke změně barvy nebo se objeví znaky slabé koroze K-nosiče bez vlivu na funkčnost, není výměna nutná. C-10 Příručka k přístroji Verze 1.2

61 COBAS TaqMan 48 5Servis Výměna Výměna Následující preventivní servisní postupy by měly být provedeny v případě potřeby: Výměna žárovky Je důležité, abyste si přečetli a pochopili kapitolu Všeobecné bezpečnostní informace a část Bezpečnostní informace na straně C-5 této kapitoly. UPOZORNĚNÍ Uživatelé mohou vyměňovat lampu, pokud budou dodržovat postupy popsané v této příručce. Žádné jiné změny elektrických součástí nejsou povoleny a mohou zrušit platnost a účinnost záruky na analyzátor COBAS TaqMan 48. Žárovka by měla být vyměněna po 1000 hodinách provozu. Software AMPLILINK sleduje provozní hodiny a poskytuje upozornění na dobu, kdy by měla být žárovka vyměněna. a Výměna žárovky 1 Vyberte Replace Lamp v záložce Service Due a poté klikněte na Perform. Žárovka se automaticky vypne po kliknutí na Perform. 2 Postupujte podle pokynů uvedených v servisním průvodci. Po skončení každého jednotlivého kroku klikněte myší na Next. 3 Odstraňte pravý boční kryt analyzátoru COBAS TaqMan 48 (Obrázek C-2). Obrázek C-2 Boční kryt odstraněn 4 Odstraňte kryt žárovky. Příručka k přístroji Verze 1.2 C-11

62 5Servis COBAS TaqMan 48 Výměna 5 Vytáhněte konektor J9 z desky s plošnými spoji absorbančního modulu (Obrázek C-3) A A Konektor J9 Obrázek C-3 Konektor J9 6 Uvolněte šroub s vroubkovanou hlavou a žárovku vytáhněte. POZOR Hrozí nebezpečí zranění následkem horkého povrchu Nedotýkejte se žárovky. Držte jednotku za šroub s vroubkovanou hlavou. Šroub s vroubkovanou hlavou může být horký. 7 Vyměňte žárovku. UPOZORNĚNÍ Nedotýkejte se žárovky holou rukou, protože se tak snižuje její životnost. 8 Připojte konektor J9 do desky s plošnými spoji absorbančního modulu. 9 Vraťte kryt žárovky na místo. 10 Dejte zpět pravý boční kryt. 11 Po ukončení celého postupu klikněte na Finish. Software AMPLILINK spustí automatický test žárovky a vynuluje servisní počítadlo. 12 Po dokončení servisu ověřte v záložce Service Log, zda byl test žárovky úspěšný. C-12 Příručka k přístroji Verze 1.2

63 COBAS TaqMan 48 5Servis Výměna Výměna filtrů ventilátoru Analyzátor COBAS TaqMan 48 obsahuje dva ventilátory a každý z nich je vybaven filtrem. Tyto filtry je třeba jednou za rok vyměnit. Je důležité, abyste si přečetli a pochopili kapitolu Všeobecné bezpečnostní informace a část Bezpečnostní informace na straně C-5 této kapitoly. Tento filtr je třeba vyměnit jednou ročně. a Pro výměnu filtru ventilátoru elektroniky 1 Zvolte Replace Electronic Rack Filter v záložce Service Due a poté klikněte myší na Perform. 2 Postupujte podle pokynů uvedených v servisním průvodci. Po skončení každého jednotlivého kroku klikněte myší na Next. 3 Vypněte analyzátor. 4 Odstraňte pravý boční kryt (Obrázek C-2). 5 Vyjměte filtr za jeho černý kryt. A A Filtr ventilátoru elektroniky Obrázek C-4 Výměna filtru ventilátoru elektroniky 6 Vytáhněte znečištěný filtr z krytu. 7 Vložte do krytu nový filtr a nasaďte kryt zpět do ventilátoru. 8 Dejte zpět pravý boční kryt. 9 Zapněte analyzátor. 10 Po ukončení celého postupu klikněte na Finish. Software AMPLILINK nastaví servisní počítadlo na nulu. Příručka k přístroji Verze 1.2 C-13

64 5Servis COBAS TaqMan 48 Výměna a Pro výměnu filtru větráku zdroje napájení 1 Zvolte Replace Power Supply Fan Filter v záložce Service Due a poté klikněte myší na Perform. 2 Postupujte podle pokynů uvedených v servisním průvodci. Po skončení každého jednotlivého kroku klikněte myší na Next. 3 Vypněte analyzátor. 4 Ventilátor zdroje napájení se nachází na zadní straně zařízení. Vyjměte vzduchový filtr zatažením za jeho černý kryt. A A Filtr ventilátoru zdroje napájení Obrázek C-5 Výměna filtru ventilátoru zdroje napájení 5 Vytáhněte znečištěný filtr z krytu. 6 Vložte do krytu nový filtr a nasaďte kryt zpět do ventilátoru. 7 Zapněte analyzátor. 8 Po ukončení celého postupu klikněte na Finish. Software AMPLILINK nastaví servisní počítadlo na nulu. C-14 Příručka k přístroji Verze 1.2

65 Řešení potíží D 6 Řešení potíží D-3

66

67 COBAS TaqMan 48 6 Řešení potíží Obsah Řešení potíží Tato kapitola popisuje postupy pro řešení potíží během provozu a jsou zde uvedena všechna hlášení systému. V této kapitole Kapitola 6 Přehled... D-5 Chyba čtení čárového kódu... D-6 Chybová hlášení... D-8 Hardwarová chybová hlášení... D-8 Hardwarová informativní/varovná hlášení... D-9 Příručka k přístroji Verze 1.2 D-3

68 6 Řešení potíží COBAS TaqMan 48 Obsah D-4 Příručka k přístroji Verze 1.2

69 COBAS TaqMan 48 6 Řešení potíží Přehled Přehled Provozní funkce analyzátoru COBAS TaqMan 48 je monitorována vestavěným počítačovým systémem a softwarem AMPLILINK. Správná poloha nebo přítomnost součástí, jako jsou K-nosiče a nosiče K-zásobníků, je kontrolována na začátku cyklu. Pokud nastavení nebo provoz systému neumožní správné dokončení analýzy, software AMPLILINK zobrazí následující hlášení, které popisuje daný problém (viz Obrázek D-1). Taková hlášení si obvykle vyžádají nápravné opatření provedené obsluhou. Obrázek D-1 Chybové hlášení Symboly v textovém okně s hlášením označují typ hlášení. Ikony Typ hlášení Označuje chybové hlášení (červená ikona). Chybu je třeba vyřešit předtím, než je možné zpracovávat další vzorky. Označuje varování (žlutá ikona), které znamená, že byla zaznamenána chyba, ale systém může nadále pokračovat v práci. Označuje informační hlášení (modrá ikona). Tabulka D-1 Ikony hlášení Kód Systém Příklad ID Software AMPLILINK ID AP Zařízení COBAS AmpliPrep AP CA Analyzátor COBAS AMPLICOR CA TM Analyzátor COBAS TaqMan TM TB Analyzátor COBAS TaqMan 48 TB Tabulka D-2 Kódy hlášení Příručka k přístroji Verze 1.2 D-5

70 6 Řešení potíží COBAS TaqMan 48 Přehled Všechna hlášení jsou také zaznamenávána softwarem AMPLILINK ve složce New Messages. Tlačítko Messages softwaru AMPLILINK označuje typ hlášení uložený ve složce New Messages. Tlačítko Obsah V záložce New Messages nejsou žádná nebo jen informativní hlášení. V záložce New Messages jsou varovná hlášení (tlačítko je žluté). V záložce New Messages jsou chybová hlášení (tlačítko je červené). Tabulka D-3 Tlačítko Message e Pro další podrobnosti ohledně řešení problémů, viz provozní příručka pro software AMPLILINK. Chyba čtení čárového kódu Popis chyby K-nosič nebo nosič K-zásobníku byl vyjmut z analyzátoru, ale panel Run Information v záložce System analyzátoru COBAS TaqMan 48 v softwaru AMPLILINK ukazuje, že K-nosič nebo nosič K-zásobníku je stále zavedený, a kontrolka cyklu na panelu Run Information bliká oranžově. A B A Stav zavedení K-nosiče nebo nosiče K- zásobníku v termocykleru A B Kontrolka cyklu (stavová ikona) pro termocykler A Obrázek D-2 Panel Run Information Příčina chyby Čárový kód K-nosiče nebo nosiče K-zásobníku nebyl načten při vyjmutí K-nosiče nebo nosiče K-zásobníku z analyzátoru. Chyba musí být vyřešena než bude možné zavést další K-nosič nebo nosič K- zásobníku do analyzátoru. D-6 Příručka k přístroji Verze 1.2

Uživatelská příručka. Řada Optima XPN. Preparativní ultracentrifugy Pro diagnostické použití in vitro. PN B08104AB Leden 2014

Uživatelská příručka. Řada Optima XPN. Preparativní ultracentrifugy Pro diagnostické použití in vitro. PN B08104AB Leden 2014 Uživatelská příručka Řada Optima XPN Preparativní ultracentrifugy Pro diagnostické použití in vitro Leden 2014 Beckman Coulter, Inc. 250 S. Kraemer Blvd. Brea, CA 92821 U.S.A. Optima XPN Ultracentrifuga

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č. 14 0601

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

MTS Criterion Series 60

MTS Criterion Series 60 MTS Criterion Series 60 Příručka k produktu 100-238-542 A Informace o autorských právech Informace o ochranné známce 2010 MTS Systems Corporation Všechna práva vyhrazena. MTS je registrovaná ochranná známka

Více

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka.

Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite je registrovaná ochranná známka. Návod k obsluze ThermoBrite Elite Model číslo S600 Pro diagnostické použití in vitro Copyright 2013 Leica Biosystems - Všechna práva vyhrazena

Více

XEROX Phaser 3100MFP/X

XEROX Phaser 3100MFP/X TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/X Příručka uživatele 253107569-A_CZE Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto

Více

uživatelský manuál C3

uživatelský manuál C3 uživatelský manuál INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA 1 z 33 Model: Instalace revidována: Výrobní číslo stroje: Instalováno kým: Servisní středisko: (jméno, číslo) Pozn: 2 z 33 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

pagepro 1480MF Návod k obsluz

pagepro 1480MF Návod k obsluz pagepro 1480MF Návod k obsluz Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto multifunkčního zařízení jste se rozhodli

Více

Referenční průvodce ČESKÁ VERZE

Referenční průvodce ČESKÁ VERZE Referenční průvodce Než začnete tento stroj používat, přečtěte si prosím tuto příručku. Po přečtení příručku pečlivě uschovejte pro případné další použití. ČESKÁ VERZE ir2022/ir2018 Referenční průvodce

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka

Verze 1.0 Česky. Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka Verze 1.0 Česky Leica ScanStation P20 Uživatelská příručka ScanStation P20, Úvod Úvod 2 Nákup Gratulujeme Vám k nákupu přístroje ScanStation P20. Tento manuál obsahuje důležitá bezpečnostní pravidla a

Více

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450

Phaser 3200MFP. Uživatelská příručka 604E39450 Phaser 3200MFP Uživatelská příručka 604E39450 2007 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Autorská práva se vztahují na všechny druhy a formy materiálu a informací chráněných autorským právem podle

Více

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE www.mt.com XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace

Více

Ventilační systémy AVEA. Uživatelský manuál

Ventilační systémy AVEA. Uživatelský manuál Ventilační systémy AVEA Uživatelský manuál ii Uživatelský manuál Tento dokument je chráněn zákony USA a mezinárodními zákony na ochranu autorských práv. Tento dokument jako celek ani žádná jeho část nesmí

Více

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. Upozornění! Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte

Více

ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů

ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů ThinkPad G40 Series Příručka pro základní servis a odstraňování problémů Poznámka Před použitím produktu a těchto informací si

Více

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916

RETIGO ORANGE VISION. Návod na obsluhu. www.retigo.cz. HOT LINE: Prodej: +420 604 571 360 Servis: +420 605 769 916 RETIGO ORANGE VISION Návod na obsluhu RETIGO s.r.o. Láň 2310, PS 43 756 64 Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 665 511 Fax: +420 571 665 554 e-mail: prodej@retigo.cz; servis@retigo.cz www.retigo.cz HOT

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v příručce se mohou vyskytovat následující symboly nebo zkratky: In vitro diagnostikum Tento výrobek splňuje požadavky

Více

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50

Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 GE Healthcare Systémy WAVE Bioreactor 2/10 a 20/50 Návod k obsluze Překlad z anglického jazyka Obsah 1 Úvod... 5 1.1 Důležité informace pro uživatele...6 1.2 Informace o právních předpisech...7 1.3 Konfigurace

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Uživatelská příručka NPD4669-00 CS

Uživatelská příručka NPD4669-00 CS NPD4669-00 CS Autorská práva a ochranné známky Autorská práva a ochranné známky Žádná část této publikace nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Seiko Epson Corporation reprodukována,

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Dojící robot ASTRONAUT A3

Dojící robot ASTRONAUT A3 Lely Industries N.V. Dairy Equipment Dojící robot ASTRONAUT A3 Návod k obsluze Česká verze ii iii Obsah Ochranné známky, Autorská práva a odvolání Seznam obsažených úprav Předmluva Obsah návodu k obsluze

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více