Vážený zákazníku, Papír. Kopírka. Tiskárna. Seznamy a protokoly SMS. Fax. Snímač (skener) Připojení k počítači (Laserfax 855) Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený zákazníku, Papír. Kopírka. Tiskárna. Seznamy a protokoly SMS. Fax. Snímač (skener) Připojení k počítači (Laserfax 855) Telefon"

Transkript

1 Návod k obsluze

2 2 Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit faxový přístroj PHILIPS. Doufáme, že budete spokojeni s novým laserovým faxovým přístrojem. S tímto přístrojem můžete posílat a přijímat faxové dokumenty, provádět telefonní hovory, odesílat a přijímat SMS zprávy a také kopírovat dokumenty. Přístroj tiskne na obyčejný kopírovací a kancelářský papír nebo fotopapír. Pomocí funkce časové značky přístroje LaserFax 855 můžete kontrolovat přesný čas doručení faxového dokumentu na místo určení. Tato funkce zůstává funkční i po výpadku elektrického proudu. Pro účely tisku dokumentů je faxový přístroj vybaven poslední laserovou technologií. Náplň toneru dodávaná společně s přístrojem vystačí zhruba na 1000 stránek. S dodatečnou náplní toneru můžete tisknout až 3000 stránek. Přístroj Laserfax 855 můžete připojit k počítači (PC s Microsoft Windows ) a používat jej tak jako běžnou tiskárnu. Faxový přístroj můžete používat také jako snímač (skener) dokumentů. Návod k obsluze si pozorně přečtěte a vždy dodržujte zde uvedené bezpečnostní pokyny. Vyzkoušejte mnoho různých možností vašeho laserového faxového přístroje. Používáním přístroje v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu nemůžete přístroj nijak poškodit. Fax Laserová tiskárna na obyčejný papír Modem: Laserfax k4 modem (softwarový modem) Laserfax 855 Super G3 33k6 modem Paměť faxu: Laserfax stran Laserfax stran Faxový přepínač: Automatický Manuální EXT/ záznamník Fax Vyžádání faxových přenosů Automatický podavač na 20 dokumentů Funkce rozesílání Časová značka (Lasefax 855) Telefon Možnost pobočkové ústředny (PABX) Identifikace volajícího ID / CLIP Telefonní seznam s kapacitou 200 záznamů 10 skupin s až 199 položkami Rozšiřující funkce (přepínání hovorů, vyčkání hovoru, apod.) Papír Zásobník papíru až na 250 listů Obyčejný kancelářský a fotopapír (60 až 90 g/m 2 ) Kopírka 64 odstínů šedé Rychlost: 10 stránek za minutu Automatický podavač na 20 dokumentů Rozlišení: Rychlé Kvalitní Foto Zoom: 25 až 400 procent Až 99 kopií jednoho dokumentu Tiskárna Černobílá laserová tiskárna Rozlišení 600 dpi 10 stránek za minutu Seznamy a protokoly Seznam funkcí Přehled (30 SMS nebo faxových přenosů a telefonních hovorů) Záznamy a skupiny v telefonním seznamu Přehled nastavení přístroje Seznam čekajících přenosů Protokol o přenosu SMS 160 znaků Paměť pro 30 zpráv Automatický tisk Potvrzení Posílání a příjem na sub adresy (Terminal ID) Snímač (skener) Rozlišení: 256 odstínů šedé Rychlost: 6 sekund na stranu A4 Automatický podavač na 20 dokumentů Připojení k počítači (Laserfax 855) Pro PC Microsoft Windows 98 SE 2000 ME XP USB připojení (1.1 a také 2.0 plná rychlost) Instalační CD s automatickou instalací TWAIN ovladač snímače Paper Port 8.0 Tisk z počítače (10 stran za minutu) Přidávání a úpravy položek telefonního seznamu

3 Obsah 3 Obsah Bezpečnostní pokyny Přehled Popis zařízení Ovládací panel s LCD displejem Instalace Vybalení a propojení Náplň toneru Papír Přídavná zařízení Nastavení Nastavení země Nastavení jazyka Zadání vašeho telefonního čísla a jména Záhlaví stránky Vyzváněcí tón Rozlišení Chráněný příjem faxu Zamknutí přístroje Režim úspory energie Nastavení režimu příjmu faxů Telefon Telefonní spojení Opětovné vytáčení Telefonní seznam Rychlé vyhledání Skupiny Řetězové vytáčení Tisk telefonního seznamu Přídavné telefonní služby Identifikace volajícího Fax Vkládání dokumentů Odesílání faxu Rychlost Protokol o přenosu Příjem faxu Tříděný tisk Časová značka * Rozesílání Odložení odeslání Vyžádání faxu Přehled Úlohy Kopírka Vytváření kopií automaticky Nastavení kopií SMS Odesílání SMS zprávy Příjem SMS zprávy Čtení SMS zprávy Tisk SMS zprávy Vymazání SMS zprávy Rozšířené volby odesílání Nastavení SMS Připojení PC * Požadavky Instalace programového vybavení Odinstalování aplikací Použití Companion Suite Úprava telefonního seznamu Nastavení Zobrazení množství toneru Tisk z počítače Snímání Odstraňování problémů Zablokování papíru nebo dokumentu Čištění Příloha Glosář Zkratky Seznam funkcí Technické parametry Vážení zákazníci Rejstřík * Laserfax 855 Obsah

4 4 Kapitola Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Následující bezpečnostní pokyny pro nastavení a používání faxového přístroje vždy dodržujte, vyhnete se tak možnému nebezpečí, poškození nebo selhání přístroje. Ujistěte se, zda je faxový přístroj bezpečně umístěn na pevném a rovném povrchu (nepokládejte přístroj na koberec nebo podobný povrch). Pokud by faxový přístroj spadl, mohl by se poškodit nebo způsobit poranění a to zvláště malým dětem. Vzdálenost mezi faxovým přístrojem a dalšími zařízeními nebo předměty musí být alespoň 15 cm. Všechny kabely pokládejte tak, aby nemohlo dojít k zakopnutí, jinak hrozí poranění, poškození kabelů nebo vlastního přístroje. V přední části přístroje ponechejte alespoň 30 cm volného místa z důvodu volného pohybu tištěných dokumentů. Přístroj používejte mimo dosah přímého slunečního záření, topení, klimatizačních jednotek, rádiových a televizních přístrojů. Při používání přídavného bezdrátového telefonu byste měli zachovávat vzdálenost alespoň 15 cm mezi faxovým přístrojem a základnovou stanicí bezdrátového telefonu. V opačném případě může docházet ke slyšitelnému rušení v bezdrátovém telefonu. Nedovolte dětem jakoukoliv manipulaci s faxovým přístrojem bez dohledu. Obalový materiál by měl být umístěn mimo dosah dětí. V místě používání faxového přístroje musí být zajištěno dostatečné proudění vzduchu a to zvláště při častém používání. Umístěte váš Lasefax tak, aby směr výstupního vzduchu byl namířen mimo váš pracovní prostor. Faxový přístroj nesmí být zakryt. Neprovozujte váš faxový přístroj v uzavřených skříních nebo krabicích. Nepokládejte přístroj na měkkém povrchu, jakým může být koberec nebo polštář a nezakrývejte větrací otvory. V opačném případě se může faxový přístroj přehřát nebo dokonce začít hořet. V případě nadměrné teploty faxového přístroje nebo pokud ucítíte kouř vycházející z přístroje, okamžitě vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Ponechejte faxový přístroj podrobně prozkoumat profesionály v servisním středisku. Nezapojujte telefonní nebo síťový kabel v oblastech se zvýšenou vlhkostí. Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu, síťového propojení nebo telefonní zásuvky mokrýma rukama. Dejte pozor, aby se dovnitř přístroje nedostaly žádné tekutiny nebo předměty. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem osobám používajícím přístroj. Navíc může dojít k vážnému poškození vlastního přístroje. Pokud přesto nastane situace, že se nějaká tekutina nebo cizí předmět dostane dovnitř přístroje, musíte okamžitě odpojit síťový kabel a ponechat faxový přístroj podrobně prozkoumat kvalifikovaným pracovníkem v servisní středisku. Nikdy neponechávejte faxový přístroj na dešti. Během bouřky je doporučeno odpojit faxový přístroj od elektrického síťového rozvodu a telefonní sítě. Pokud toto opatření nelze zajistit, nepoužívejte faxový přístroj ani netelefonujte. V opačném případě riskujete zásah bleskem nebo poškození faxového přístroje. Před čištěním faxového přístroje odpojte zařízení od elektrického síťového rozvodu a telefonní sítě. Při čištění faxového přístroje nepoužívejte žádné tekuté nebo plynné čistící prostředky (spreje, brusné pasty, apod.) ani prostředky na bázi alkoholu. V případě jakéhokoliv poškození napájecího síťového kabelu odpojte síťový kabel ze zásuvky. Nikdy se nedotýkejte telefonních nebo napájecích kabelů, které nejsou izolovány, nebo u kterých byla izolace poškozena před vlastním odpojením telefonního a napájecího kabelu ze sítě. Kryt přístroje smí otevřít pouze kvalifikovaný pracovník servisního střediska.

5 Kapitola Bezpečnostní pokyny 5 Během výpadku elektrické sítě není funkční telefon ani fax. Nikdy neotvírejte náplň toneru. Při úniku částeček toneru dejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu toneru s kůží nebo očima. Nové i použité náplně toneru skladujte mimo dosah dětí. V případě zablokování papíru uvnitř přístroje nepoužívejte na jeho vytáhnutí sílu, ale raději jej opatrně z faxového přístroje vytáhněte a znehodnoťte: Může nastat situace, kdy toner není úplně přichycen na papíru a tento prach by mohl být rozptýlen do okolí. Nevdechujte prach z toneru. Cerný prach odstraníte z odevu a z predmetu pomocí studené vody. Pri použití horké vody by došlo k zafixování toneru. Při rozbití LCD displeje může uniknout mírně žíravá tekutina. Dejte absolutní pozor, aby nedošlo ke kontaktu s kůží nebo očima. Váš faxový přístroj byl testován na shodu se standardy EN a IEC a měl by být používán pouze v telefonní systémech a napájecí síti, které těmto standardům vyhovují. Tento faxový přístroj byl vyroben pro výhradní použití v označených prodejních oblastech. Splňuje nařízení a požadavky telefonní společnosti dané země. Neprovádějte žádná nastavení ani nevykonávejte jiné postupy, než uvedené v tomto návodu k obsluze. Ã Bezpečnostní pokyny týkající se laseru Váš faxový přístroj pracuje s laserovým paprskem. Otevřít faxový přístroj a provádět jakoukoliv servisní činnost má právo pouze kvalifikovaný servisní pracovník, jinak hrozí nebezpeční poranění zraku (očí) způsobené viditelným a neviditelným laserovým zářením. Laserový výrobek třídy 1. Bezpečnostní pokyny

6 6 Kapitola Přehled Přehled Popis zařízení Podpěra dokumentu Vodítka dokumentu Vstupní část podavače Kryt Ovládací panel s LCD displejem Výstup dokumentu Telefonní sluchátko s krouceným kabelem Zásuvka pro kartu Plug n Print Zásobník papírů Výstup výtisku a faxu (rozšířitelný) Náplň toneru Připojení na zadní straně Telefonní sluchátko Externí zařízení Telefonní kabel Napájecí kabel USB port (Laserfax 855)

7 Kapitola Přehled 7 Ovládací panel s LCD displejem Symboly na LCD displeji } Přístup k funkcím telefonního seznamu Červený indikátor v Pokud bliká, čtěte prosím informaci na LCD displeji f SUPER nastavení rozlišení F FOTO nastavení rozlišení h JEMNE nastavení rozlišení I Příchozí hovory během nepřítomnosti W Příchozí SMS zpráva Zelený indikátor» Bliká při příchodu SMS zprávy nebo při čekání na přenos s paměti faxu COPY Stiskněte dvakrát: Vytvoření kopií automaticky. Stiskněte jednou: Úprava kopií STOP Přerušení probíhající operace bez uložení / vysunutí dokumentu START Zahájení přenosu faxu nebo jeho příjmu h/f/f Nastavení rozlišení (NORMAL, JEMNE h, SUPER f, FOTO F) C Vymazání / Návrat o krok zpět v nabídce W Čtení, úprava nebo odeslání SMS zpráv ¾ Výběr voleb / Přesun kurzoru na displeji Tisk přehledu funkcí, úloh, nastavení / Spuštění rychlé instalace / Tisk přehledu faxů nebo telefonního seznamu MENU/OK Výběr funkce / Potvrzení vstupu MODE Režim přijímání faxů Manualne, Fax, EXT/Zaznamnik, automaticky º Seznam posledních 10 vytáčených čísel Modré tlačítko a º Seznam posledních 10 volajících R/PAUSE Přístup ke speciálním funkcím Modré tlačítko a R/PAUSE Vložení pauzy při vytáčení ¼ Vytáčení s položeným sluchátkem Modré tlačítko a ¼ Přidání další položky pro rozesílání faxu Stiskněte modré tlačítko a příslušné tlačítko písmena s uvedeným symbolem

8 8 Kapitola 1. Instalace Součásti dodávky Faxový přístroj 1. Instalace Vybalení a propojení Připevnění podpěry dokumentu Vložte podpěru dokumentu do dvou otvorů v krytu přístroje. Podpěra dokumentu by měla pevně zapadnout na místo. Zásobník papírů Podpěra dokumentu Výstupní držák dokumentu Telefonní sluchátko a kroucený kabel Rozšíření výstupní držák výtisku a faxu Vytáhněte výstupní držák výtisku a faxu z krytu zásobníku papíru. Počáteční náplň Napájecí kabel Telefonní kabel (specifické pro každou zemi) Připevnění výstupní držák dokumentu Návod k obsluze Vložte výstupní držák dokumentu do dvou otvorů pod ovládacím panelem. Instalační příručka Instalační CD (Laserfax 855)

9 Kapitola Instalace 9 Připojení telefonního sluchátka Zapojte jeden konec krouceného kabelu do zásuvky na telefonním sluchátku. Druhý konec krouceného kabelu zapojte do zásuvky umístěné na zadní straně přístroje, která je označena symbolem ). Po zapojení faxového přístroje k napájení bude okamžitě bude zahájen proces rychlého nastavení. Budete vyzváni, abyste zvolili vaši zemi, císlo a jméno a také aktuální datum a cas (viz kapitola Nastavení). Pokud budete požadovat proces rychlého nastavení znovu, jednoduše stiskněte, a zvolte pomocí ¾ napoveda strana 2: instalace. Potvrďte stiskem OK. Náplň toneru Nová náplň toneru Připojení telefonního kabelu Zapojte telefonní kabel do zásuvky faxového přístroje umístěné na zadní straně a označené slovem LINE. Telefonní konektor zapojte do příslušné zásuvky telefonní sítě. Před vlastním přijímáním dokumentů, prováděním kopií musí být do faxového přístroje vložena náplň toneru. Za tímto účelem je dodávána testovací náplň jako součást přístroje (tato náplň má kapacitu přibližně 1000 stránek). Informace o množství toneru byla do přístroje vložena již ve výrobě. Počáteční náplň není nutné aktualizovat pomocí karty Plug n Print. Při vložení jakékoliv další náplně toneru do vašeho faxového přístroje je nutné znovu nastavit množství toneru přiloženou kartou Plug n Print. Pro zajištění dobré kvality tisku používejte pouze původní PHILIPS náplně toneru. Jiné náplně toneru mohou být příčinou poškození faxového přístroje. Použitím jiné náplně toneru také porušujete záruční ustanovení. 1 Otevřete kryt přístroje uchopením obou vodítek dokumentu a vyklopením krytu dozadu. Zapojení napájecího kabelu Napájecí kabel zapojte do zásuvky umístěné na zadní straně faxového přístroje. Napájecí kabel zapojte do síťové zásuvky. Instalace

10 10 Kapitola 1. Instalace 2 Vyjměte starou náplň uchopením uprostřed a vytažením nahoru. 5 Několikrát náplň toneru protřepte dopředu a dozadu, aby se toner rovnoměrně ustálil a byla tak dosažena vyšší kvalita tisku. ÆZ prístroje opatrne vyjmete tonerovou kazetu, tak aby z ní nevypadl žádný toner. Položte ji na vhodné místo pri vysypání toneru muže dojít k znecištení podkladu. Otevřené nebo použité náplně skladujte v jejich původním obalu nebo plastikovém sáčku tak, aby se prach toneru nemohl rozptýlit do okolí. Použité náplně vraťte do specializovaných obchodů nebo sběrných míst. Nikdy neznehodnocujte náplně toneru jejich vhozením do ohně. Náplně toneru by se nikdy neměly dostat do rukou dětem. Nikdy neotvírejte náplň toneru. Při úniku částeček toneru dejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu toneru s kůží nebo očima. Nevdechujte uvolněný prach z toneru. Cerný prach odstraníte z odevu a z predmetu pomocí studené vody. Pri použití horké vody by došlo k zafixování toneru. 6 Teprve potom zcela vytáhnete ochranný pásek na levé strane tonerové kazety. ÆJakmile je ochranný pásek z náplně odstraněn, již s náplní netřepejte. Mohlo by dojít k rozptýlení částeček toneru do okolí. 7 Vložte náplň toneru do faxového přístroje. Náplň by měla zcela zapadnout na své místo. 3 Vyjměte novou náplň toneru z balení. 8 Zavřete kryt. Ujistěte se, že klapky krytu zcela zapadnou na obou stranách. 4 Odstrante cernou ochrannou folii a ostatní obalový materiál. Ochranný pásek v kazete ješte neods tranujte. 9 nova napln? se objeví na displeji. Potvrďte stiskem OK.

11 Kapitola 1. Instalace Vyčkejte, až se na displeji zobrazí vlozit kartu. Zasuňte kartu Plug n Print nové náplně toneru do zásuvky na levé straně přístroje vedle zásobníku papíru s kontakty směřujícími vlevo. (Bez karty Plug n Print lze používat pouze počáteční náplň toneru.) Zobrazení množství toneru ÆKdykoliv vložíte novou náplň toneru, musíte aktualizovat hodnotu množství v paměti přístroje použitím přiložené karty Plug n Print. Váš faxový přístroj registruje používání toneru pro každou vytištěnou stránku a vypočítává novou hodnotu zbývající náplně. Hodnota množství toneru má význam pouze při aktualizaci hodnoty pomocí karty Plug n Print při vložení nové náplně. 1 Stiskněte MENU/OK, 62 a OK. Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení Nelze cist kartu, může se jednat o nesprávné vložení Plug n Print karty. Kontakty karty musejí při zasouvání směřovat vlevo. 11 Aktualizace náplně může chvíli trvat. Po dokončení procesu se na displeji zobrazí následující: akce dokoncena / vyjmout kartu 12 Vyjměte kartu Plug n Print z faxového přístroje. 2 Vyberte kapacita nap. pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. Množství náplně toneru je indikována v procentech v rozsahu 100 % (plná) a 0 % (prázdná). 3 Stiskem C se vrátíte do předchozí nabídky; stiskem STOP se vrátíte do Papír Před vlastním kopírováním dokumentů nebo přijímáním faxů musíte do přístroje vložit papír. Používejte následující velikosti papíru: A4, mm. Váš faxový přístroj pracuje s normálním kopírovacím papírem a kancelářským papírem (60 až 90 g/m 2 ). Vkládání papíru velikosti A4 1 Vysuňte zásobník papíru. Proces aktualizace můžete kdykoliv ukončit jednoduše stiskem STOP Hodnotu množství toneru je ovšem nutné nastavit při každé výměně náplně toneru. Pokud omylem stisknete tlačítko STOP, můžete proces aktualizace obnovit následovně: 1 Stiskněte MENU/OK, 62 a OK 2 Vyberte nova cerna pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. Zvolte ano pomocí ¾. Po krátké chvíli se faxový přístroj opět zeptá na vložení karty Plug n Print. 2 Oddělte jednotlivé listy papíru jejich prohrábnutím a poté je zarovnejte lehkým sklepáním na rovném povrchu. Tím zabráníte současnému vtažení několika listů papíru. Při malé hodnotě náplně toneru a při každém otevření a zavření krytu se na displeji objeví následující otázka: cerna=nova? Pokud jste novou náplň nevložili, stiskněte STOP. Pokud jste vložili novou náplň, stiskněte OK a postupujte podle popisu uvedeného výše. 1. Instalace

12 12 Kapitola 1. Instalace 3 Ze zásobníku papírů sejměte kryt. Vkládejte pouze tolik papírů, aby nebyly zakryty značky na horním konci zásobníku papírů (viz také obrázek na krytu zásobníku papírů). Do zásobníku papírů můžete vložit až 250 listů. ÆZásobník papíru nevytahujte nikdy během tisku faxového přístroje. Mohlo by dojít k zablokování papíru. Pokud k zablokování papíru dojde, postupujte podle pokynů v části Odstraňování problémů / Zablokování papíru. Speciální telefonní připojení ISDN Systémy 4 Pokud požadujte tisk na vstupní list (např. formuláře nebo předtisky), umístěte do zásobníku papírů listy potištěnou stranou dolů a horním koncem stránky dozadu. Dokumenty, které byly vytištěny laserovou tiskárnou nejsou vhodné pro další tisk. Mohlo by dojít k zablokování papíru. Pokud k zablokování papíru dojde, postupujte podle pokynů v části označené Odstraňování problémů / Zablokování papíru. 5 Papíry zamáčkněte, až páčka (A) zapadne na místo v zadní části podavače. Váš faxový přístroj je analogový (Skupina 3). Není to ISDN faxový přístroj (Skupina 4) a proto nemůže správně pracovat v telefonní síti ISDN. Aby přístroj bylo možné použít, musíte jej připojit přes analogový adaptér nebo na analogové svorky: Pro další informace se podívejte do návodu k použití k vašemu ISDN systému nebo kontaktujte poskytovatele telefonního připojení. Pobočková ústředna / PABX Soukromé pobočkové ústředny (PABX) jsou obvyklé ve velkých společnostech. Před uskutečněním telefonních hovorů nebo posílání faxů je nejprve nutné přístroj přepnout tak, aby byl aktivován přístup z pobočkové ústředny na vnější telefonní síť. 1 Stiskněte MENU/OK, 15 a OK. Zvolte typ site pomocí ¾. Potvrďte stiskem OK. 2 Vyberte pstn nebo pabx pomocí ¾. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Pokud používáte faxový přístroj uvnitř pobočkové ústředny PABX, použijte funkci 15 pro nastavení přístroje na příslušnou délku interních čísel a pro nastavení kódu, který musí být vytočen jako přístup k vnější telefonní síti. 6 Ze zásobníku papírů sejměte kryt. Zasuňte zásobník papíru do faxového přístroje úplně, až do koncového bodu. 1 Stiskněte MENU/OK, 15 a OK. Zvolte Prefix pomocí ¾. Potvrďte stiskem OK. 2 Vložte požadovanou délku interních čísel. Prednastavená hodnota je 10. Pomocí tlacítka \-smažte císlici. Zacnete od nejdelšího interního císla a pridejte k nemu jedno místo. Například při používání přímých čísel o délce 4 byste měli zadat 5. 3 Potvrďte stiskem OK.

13 Kapitola 1. Instalace 13 4 Zadejte vnější přístupový kód, který je vyžadován pro přístup k veřejné telefonní síti. Nejčastěji je tímto číslem 0. (V případě nutnosti kontaktujte vašeho poskytovatele připojení.) 5 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Po provedení těchto nastavení již nebude nutné vkládat před čísla prefix pro přístup do vnější sítě. Faxový přístroj automaticky vloží vnější přístupový kód před čísla, která jsou delší, než nastavená interní. Připojení k telefonní lince Přídavná zařízení lze připojit k samostatným zásuvkám na jednu linku a to i v případě umístění v jiných místnostech. Přídavná zařízení K vaší telefonní síti můžete připojit vedle faxového přístroje také další zařízení, jakými jsou např. bezdrátové telefony, záznamníky nebo modemy. Pokud požadujete používat speciální periferie společně s vaším faxovým přístrojem, kontaktujte vašeho dodavatele. Při používání bezdrátového telefonu s funkcí SMS na stejném připojení k telefonní síti, pak bude konkrétní přístroj přijímající SMS zprávy záviset na určitém výrobci. Pouze jeden z přístrojů bude přijímat SMS zprávy. Pokuste se vypnout SMS příjem na vašem bezdrátovém telefonu. Připojení k faxovému přístroji Přídavná zařízení můžete připojit přímo k faxovému přístroji. Externí záznamník můžete také připojit následujícím postupem: Zapojte telefonní kabel periferního zařízení do zdířky EXT (RJ-11 konektor) na vašem faxovém přístroji. Pokud připojíte přídavná zařízení do samostatných telefonních zásuvek (např. v různých místnostech) nebude je pak možné ovládat faxovým přepínačem. Nebude například možné přesměrování hovorů. Z těchto důvodů doporučujeme zapojit přídavná zařízení do společné telefonní zásuvky. Easylink Funkce Easylink zajišťuje podporu při používání externích zařízení, která jsou připojena na společnou telefonní linku. Přídavná telefonní zařízení musí být nastavena na režim tónového vytáčení (DTMF tóny). Podrobnosti o nastavení režimu tónové volby naleznete v návodu k obsluze k vašemu přídavnému přístroji. Spuštění příjmu faxů Pokud při zvednutí sluchátka na faxovém přístroji uslyšíte pískání nebo ticho, jedná se o příjem faxu. Stiskněte START a poté zavěšte. Faxový přístroj přijímá faxový dokument. Pokud přijmete faxové volání ve sluchátku přídavného zařízení místo na faxovém přístroji pak stiskem *5 můžete spustit příjem faxu. Přerušení vyzvánění Pokud připojíte externí zařízení přes zdířku EXT, bude faxový přepínač pracovat optimálně a bude schopen ovládat externí zařízení (viz kapitola Nastavení / Režim příjmu faxů). Pokud přijmete hovor ve sluchátku přídavného zařízení, které je připojeno do jiné telefonní zásuvky a faxový přístroj stále vyzvání, můžete jej odpojit od hovoru stiskem ** na přídavném telefonu. 1. Instalace

14 14 Kapitola 1. Instalace 2. Nastavení Váš faxový přístroj může, v případě potřeby, vytisknout seznam důležitých funkcí a nastavení. Na faxovém přístroji stiskněte tlačítko. Výběrem ¾ můžete potvrdit tisk první stránky nápovědy NAPOVEDA STR.: 1: seznam funkci nebo NAPOVEDA STR.: 5: nastaveni. Potvrďte stiskem OK. Nabídku funkcí můžete také vytisknout stiskem MENU/OK, 41 a OK. Seznam nastavení můžete také vytisknout stiskem MENU/OK, 44 a OK. Otevřete nabídku funkcí pomocí MENU/OK. Pro návrat o krok zpět v nabídce stiskněte C. Kurzorem na displeji můžete pohybovat pomocí ¾. Písmeno nebo číslici vymažete pomocí C nebo \. Pro zrušení probíhající operace a pro návrat do základní nabídky bez ukládání stiskněte STOP. Nastavení země Pro výběr konkrétní země, ve které bude faxový přístroj provozován použijte funkci 11. Výběr země je důležitý z důvodu správného nastavení pro místní telefonní síť. 1 Stiskněte MENU/OK, 11 a OK. 2 Zemi vyberete stiskem ¾. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Nastavení jazyka 1 Stiskněte MENU/OK, 12 a OK. 2 Jazyk vyberete stiskem ¾. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Nastavení data a času Zadání vašeho telefonního čísla a jména Vaše číslo a jméno zadané pomocí funkce 14 se bude objevovat v záhlaví stránky faxového dokumentu, který odesíláte a také jako identifikace odesílatele SMS zprávy. V obou případech máte k dispozici 20 rozdílných znaků. 1 Stiskněte MENU/OK, 14 a OK. 2 Faxové číslo zadáte tlačítky čísel, například Pro zadání znaménka +, stiskněte současně modré tlačítko a Q. Mezeru vložíte stiskem tlačítka ½. Vaše zadání potvrďte stiskem OK. 3 Vaše jméno zadejte pomocí tlačítek písmen. Velká písmena zadávejte současným stiskem + a příslušného písmena. Mezeru vložíte stiskem tlačítka ½. Symboly jsou zobrazeny přímo nad tlačítky písmen. Symbol vložíte současným stiskem modrého tlačítka a příslušného tlačítka písmena se symbolem. Symbol nelze vložit jako první znak vašeho jména. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Záhlaví stránky Vaše jméno a telefonní číslo se bude zobrazovat v každém záhlaví faxového přenosu. Pokud si nepřejete sdělovat tyto informace, můžete tuto funkci vypnout. 1 Stiskněte MENU/OK, 16 a OK. 2 Vyberte ZAHL. VYSIL. pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Pomocí ¾ vyberte, zda se má na každé vyslané stránce objevit záhlaví. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce 1 Pro nastavení data a času na displeji stiskněte MENU/OK, 13 a OK. 2 Zadejte datum a čas následujícím způsobem: pro 8. srpna 2005, 14:00 hodin. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce

15 Kapitola 2. Nastavení 15 Vyzváněcí tón Hlasitost Pomocí funkce 18 můžete nastavit hlasitost vyzvánění. K dispozici je několik úrovní hlasitosti. Zvonění můžete zcela vypnout výběrem vypnuto. Váš faxový přístroj bude přijímat faxy bez vyzvánění. Pokud je faxový přístroj nastaven na ruční příjem faxů, nebude příchozí fax slyšet ani nebude možné přijmout příchozí hovor (viz kapitola označená Nastavení režimu příjmu faxů). 1 Stiskněte MENU/OK, 18 a OK. 2 Požadovanou hlasitost vyberete stiskem ¾. Dostupné jsou 3 úrovně hlasitosti (nizka, stred., vys.) nebo vypnuto. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Rozlišení Pomocí tlačítka h/f/f můžete nastavit rozlišení při příjmu faxů nebo pro odesílání faxů. Symbol vybraného rozlišení se objeví na displeji: NORMAL pro dokumenty bez speciálních vlastností h/ JEMNE pro dokumenty s drobným tiskem nebo kresbami f/ SUPER pro dokumenty s množstvím detailů F/ FOTO pro fotografie Pomocí funkce 16 můžete vybrat výchozí nastavení rozlišení. Stiskněte MENU/OK, 16 a OK. Vyberte rozliseni pomocí ¾ a poté stiskněte OK. Vyberte požadované a volbu potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce na předchozí krok; stiskem STOP se navrátíte do Chráněný příjem faxu Příjem faxů můžete zabezpečit pomocí kódu. V tomto případě jsou přijaté faxy uloženy do paměti, místo jejich přímého vytištění. Tyto faxové přenosy je možné vytisknout pouze po zadání kódu PIN. Pomocí funkce 27 můžete zadat kód PIN a aktivovat režim bezpečného příjmu faxů nebo vytisknout faxy uložené v paměti. Zadání kódu PIN 1 Stiskněte MENU/OK, 27 a OK. 2 Vyberte kod odpovedi pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. Zadejte 4 číslice kódu PIN. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Aktivace/deaktivace 1 Stiskněte MENU/OK, 27 a OK. 2 Vyberte aktivace pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte 4 číslice kódu PIN a potvrďte stiskem OK. Vyberte s nebo bez pomocí ¾. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Tisk faxových přenosů 1 Stiskněte MENU/OK, 27 a OK. 2 Vyberte tisknout pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. Zadejte 4 číslice kódu PIN. 3 Potvrďte stiskem OK. Uložené faxové přenosy budou vytištěny a vymazány z paměti. Stiskem C se vrátíte v nabídce na předchozí krok; stiskem STOP se navrátíte do Zamknutí přístroje Pomocí funkce zámku můžete zabezpečit faxový přístroj proti neoprávněnému použití. Můžete zamknout celou klávesnici nebo tlačítka čísel vašeho faxového přístroje. Zadání kódu Nejprve musíte zadat kód pro aktivaci a deaktivaci zámku. 1 Stiskněte MENU/OK, 61 a OK. 2 Vyberte kod zamku pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte 4 číslice kódu PIN a potvrďte stiskem OK. 2. Nastavení

16 16 Kapitola 2. Nastavení 4 Pro potvrzení zadejte kód znovu a stiskněte OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce na předchozí krok; stiskem STOP se navrátíte do Pokud již byl kód uložen, budete přístrojem před zadáním nového kódu dotázáni nejprve po vložení starého kódu. Zamknutí klávesnice 1 Stiskněte MENU/OK, 61 a OK. 2 Vyberte BLOK.KLAVES. pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte 4 číslice kódu PIN a potvrďte stiskem OK. Zvolte s pomocí ¾. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Všechna tlačítka na faxovém přístroji budou nyní zamčena. Pouze po zadání správného kódu bude možné používat funkce přístroje nebo zadávat čísla. Faxový přístroj se sám zamkne po každém použití. Funkci zámku klávesnice můžete zrušit opakováním postupu a výběrem bez v kroku 3. Zámek tlačítek čísel 1 Stiskněte MENU/OK, 61 a OK. 2 Vyberte BLOK.CISLO pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte 4 číslice kódu PIN a potvrďte stiskem OK. Vyberte pouze primo. pomocí ¾. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Všechna tlačítka čísel na faxovém přístroji budou nyní zamčena. Funkci zámku čísel můžete zrušit opakováním postupu a výběrem Volne v kroku 3. Režim úspory energie Faxový přístroj se do režimu úspory energie přepíná automaticky. Není nutné provozovat přístroj v tomto režimu. Kdykoliv při příjmu faxu, vytvářením kopií nebo tisku bude faxový přístroj automaticky přepnut zpět z režimu úspory energie do normálního stavu. Nastavení režimu příjmu faxů Vestavěný faxový přepínač umožňuje obsluhovat běžný telefonní hovor, posílat nebo přijímat faxy a spouštět přídavná zařízení na jedné telefonní lince. K dispozici jsou 4 rozdílné pracovní režimy: FAX, EXT/Zaznamnik, AUTOMATICKY nebo manualne. Požadovaný provozní režim vyberte stiskem tlačítka MODE. Vybraný režim příjmu faxů se zobrazí na displeji. Nastavení počtu zvonění Faxový přepínač automaticky rozpozná mezi faxovým přenosem a běžným telefonním hovorem. Navíc faxový přepínač umožňuje ovládání externích zařízení, které jsou připojeny k faxovému přístroji přes zásuvku EXT. Můžete nastavit počet zvonění pro příjem faxů pomocí funkce Stiskněte MENU/OK, 17 a OK. 2 Pomocí ¾ vyberte nastavení zvonění ze seznamu. Můžete nastavit mezi 0 a 5 zvoněními. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Manuální režim V režimu Manualne se faxový přístroj chová jako obyčejný telefon. Pokud po zvednutí sluchátka zjistíte, že se jedná o fax (je slyšet pískání nebo ticho), musíte přijmout fax ručně. Pro příjem faxu musíte stisknout START. V tomto režimu nastavení není možné automatický příjem faxů. Režim Manualne je vhodný při přijímání faxů na počítači. Režim faxu V režimu Fax bude přístroj vyzvánět tolikrát, kolik jste nastavili pomocí funkce 17. Poté se zapne příjem faxů. Tento režim je vhodný při nejčastějším přijímání faxů tímto přístrojem. Pokud na přídavném telefonu, připojeném ke zdířce EXT, zvednete sluchátko a uslyšíte příchozí fax (pískání nebo ticho), můžete spustit příjem faxu stiskem *5 nebo stiskem START na faxovém přístroji.

17 Kapitola 2. Nastavení 17 EXT/Záznamník režim Tento režim je vhodné zvolit, pokud máte přídavná zařízení připojená ke zdířce EXT vašeho faxového přístroje, zvláště pokud se jedná o záznamník. Pokud externí záznamník přijme hovor, bude váš faxový přístroj kontrolovat, zda příchozí hovor je faxovým přenosem. Pokud přístroj rozpozná faxový signál, automaticky se přepne na jeho příjem. Pokud nemáte externí záznamník připojen nebo pokud připojený záznamník nerozpozná příchozí hovor, bude volání zpracováno faxovým přístrojem a to po nastaveném počtu zvonění a automaticky bude přijímat jakýkoliv možný fax. Pokud na přídavném telefonu, připojeném ke zdířce EXT, zvednete sluchátko a uslyšíte příchozí fax (pískání nebo ticho), můžete spustit příjem faxu stiskem *5 nebo stiskem START na faxovém přístroji. Automatický režim V aktivním režimu Automaticky bude faxový přístroj zjišťovat typ příchozího volání a rozhodne o faxovém přenosu nebo hovoru. Faxový přístroj bude automaticky přijímat faxový dokument. Během zjišťování typu volání vyzvánění pokračuje. Přijmout hovor můžete kdykoliv. Po předem určeném počtu zvonění převezme faxový přístroj volání a automaticky přijme možný tichý faxový přenos. Pokud přijmete hovor ve sluchátku přídavného zařízení, které je připojeno do shodné telefonní zásuvky a faxový přístroj stále vyzvání, můžete jej odpojit od hovoru stiskem ** na přídavném telefonu. Pro použití této funkce musí být přídavný telefon nastaven na tónové vytáčení (DTMF tóny) (Viz kapitola označená Instalace / Easylink). 2. Nastavení

18 18 Kapitola 3. Telefon 3. Telefon Telefonní spojení Vytočte požadované číslo a zvedněte sluchátko. Při vybírání čísel z telefonního seznamu je můžete po jejich vybrání ještě upravit. Například, můžete přidat nebo vymazat prefixová čísla nebo čísla pro přímé volání. Pro vytáčení bez zvednutého sluchátka stiskněte ¼. Uslyšíte oznamovací tón z reproduktoru a vytáčení začne automaticky. Můžete také nejprve zvednout sluchátko a poté vytočit číslo, spojení bude provedeno okamžitě. V tomto stavu čísla, která byla zadána chybně, již není možné upravit. Kurzorem na displeji můžete pohybovat pomocí ¾. Písmeno nebo číslici vymažete pomocí C nebo \. Pro zrušení probíhající operace a pro návrat do základní nabídky bez ukládání stiskněte STOP. Opětovné vytáčení Posledních 10 vytáčených čísel jsou ukládána do seznamu. 1 Stiskněte º. 2 Požadované číslo vyberete stiskem ¾. Číslo můžete upravit stiskem OK. Kurzor posunete pomocí ¾; použijte C pro vymazání jednotlivých číslic. 3 Zvedněte sluchátko a čísla budou vytočena. Telefonní seznam Pomocí tlačítka } můžete používat funkce telefonního seznamu. Můžete ukládat nové položky, vyhledávat záznamy a také nastavovat a upravovat skupiny čísel. Paměť faxu umožňuje zaznamenat přibližně 200 položek a přesný počet závisí na délce jmen a čísel. Položky mohou být až 20 znaků dlouhé. Ukládání nových položek 1 Stiskněte }. 2 Vyberte pridat jmeno pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Jméno zadejte pomocí tlačítek písmen. Velká písmena zadávejte současným stiskem + a příslušného písmena. Mezeru vložíte stiskem tlačítka ½. Symboly jsou zobrazeny přímo nad tlačítky písmen. Symbol vložíte současným stiskem modrého tlačítka a příslušného tlačítka písmena se symbolem. Symbol nelze vložit jako první znak vašeho jména. Potvrďte stiskem OK. 4 Zadejte číslo použitím tlačítek číslic. Potvrďte stiskem OK. 5 Vyberte rychlost pro faxový přenos tohoto příjemce. Obyčejně můžete zvolit nejvyšší rychlost. Pokud je vám předem známá špatná kvalita spojení například při zámořském spojení je lepší vybrat nižší rychlost a ušetřit tak čas a telefonní poplatky vzhledem k automatickému přenastavování. Používání telefonního seznamu 1 Stiskněte }. 2 Vyberte vyhledat pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte počáteční písmena nebo vyberte položku ze seznamu pomocí ¾. 4 Zvedněte sluchátko nebo pokud si přejete poslat fax stiskněte START. Funkce vyhledat je funkční i při právě probíhajícím hovoru. Úprava položek 1 Stiskněte }. 2 Vyberte upravit pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK.

19 Kapitola 3. Telefon 19 3 Zadejte počáteční písmena nebo vyberte položku ze seznamu, kterou chcete změnit pomocí ¾. Potvrďte stiskem OK. 4 Změňte uložené jméno, číslo a přenosovou rychlost. Kurzor můžete přesouvat pomocí ¾. Písmeno nebo číslici vymažete pomocí C nebo \. 5 Změny potvrďte stiskem OK. Vymazání položek 1 Stiskněte }. 2 Vyberte zrusit pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte počáteční písmena nebo vyberte položku ze seznamu, kterou chcete vymazat pomocí ¾ a poté stiskněte OK. 4 Vymazání potvrďte stiskem OK. Rychlé vyhledání K adresářům v seznamu můžete přistoupit použitím tlačítek písmen. Pokud je faxový přístroj v základní nabídce, zadejte počáteční písmena nebo jméno požadovaného adresáře. Faxový přístroj ukáže položky telefonního seznamu pro příslušné písmeno. Požadované číslo vyberte stiskem ¾. Zvedněte sluchátko nebo pokud si přejete odeslat fax stiskněte START. Skupiny Několik položek telefonního seznamu můžete přiřadit jedné skupině. Pokud zvolíte tuto skupinu jako příjemce faxu nebo SMS zprávy, bude přenos proveden pro všechny členy ve skupině (viz kapitola označená Fax / Rozesílání). Faxový přístroj umožňuje uložení až 10 různých skupin. Vytváření skupin 1 Stiskněte }. 2 Vyberte pridat seznam pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte jméno skupiny. Vaše zadání potvrďte stiskem OK. 4 Stiskněte } a přidejte položky z telefonního seznamu. Zadejte počáteční písmena nebo proveďte výběr pomocí ¾. Potvrďte stiskem OK. Stiskem } přidejte další příjemce do skupiny. Zadávání položek potvrďte stiskem OK. 5 Zadejte číslo skupiny od 1 do 9 a potvrďte vaši volbu stiskem OK. Skupina je nyní uložena. Úprava skupiny 1 Stiskněte }. 2 Vyberte upravit pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Vyberte skupinu, kterou požadujete upravit a stiskněte ¾. Potvrďte stiskem OK. 4 V případě potřeby zadejte nové jméno skupiny. Potvrďte stiskem OK. 5 Položky můžete vymazat nebo přidat. Kurzor posunete pomocí ¾; použijte C pro vymazání jednotlivých příjemců. Pro přidání příjemců z telefonního seznamu stiskněte }. Potvrďte stiskem OK. 6 V případě potřeby zadejte nové jméno skupiny. Potvrďte stiskem OK. Vymazat skupinu 1 Stiskněte }. 2 Vyberte zrusit pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Vyberte skupinu, kterou požadujete vymazat a stiskněte OK. 4 Vymazání potvrďte stiskem OK. Řetězové vytáčení Před zahájením vytáčení můžete libovolně kombinovat a upravovat položky telefonního seznamu, ručně vkládat číslice, čísla ze seznamu opakovaného vytáčení nebo ze seznamu volajících. Například, pokud máte uložen prefix telefonních čísel telefonního operátora (call-by-call) jako položku telefonního seznamu, vyberte položku a ručně zadejte následující telefonní číslo nebo vyberte jiné ze seznamu opakovaných čísel nebo volajících. 3. Telefon

20 20 Kapitola 3. Telefon Tisk telefonního seznamu Váš faxový přístroj může vytisknout seznam položek a skupin uložených v telefonním seznamu. Stiskněte } a vyberte tisknout pomocí ¾. Potvrďte stiskem OK. Seznam se vytiskne. Výtisk telefonního seznamu můžete také získat stiskem a poté výběrem NAPOVEDA STR.: 4: adresar pomocí ¾. Potvrďte stiskem OK. Seznam se vytiskne. Přídavné telefonní služby Na vašem faxovém přístroji můžete používat přídavné telefonní služby, například vyčkání hovoru, jeho přepínání nebo přesměrování. Aby bzlo možné tyto služby používat, musí být na vaší lince povoleny. Pro dostupnost těchto služeb na vaší telefonní lince a způsob jejich použití vám sdělí provozovatel telefonní sítě. Pro přístup k přídavným telefonním funkcím stiskněte tlačítko R/PAUSE na vašem faxovém přístroji. Identifikace volajícího Váš faxový přístroj ukáže číslo volajícího ještě před zvednutím sluchátka. Pro použití této funkce, musí být na vaší telefonní lince aktivní služba CLIP (Calling Line Identification Presentation). Pro zjištění, zda je tato přídavná funkce dostupná na vaší telefonní lince, kontaktujte vaší telefonní společnost. Číslo nebude ukázáno, pokud volající tuto informaci blokuje. Pokud během vaší nepřítomnosti dostanete telefonní hovor, zobrazí se symbol I. Číslo volajícího se objeví na displeji. Faxový přístroj ukládá telefonní čísla pro posledních 10 volajících. 1 Stiskněte modré tlačítko a º. Na displeji se zobrazí posledních 10 volajících. 2 Položku vyberete stiskem ¾. Nové položky jsou označeny hvězdičkou *. 3 Pro volání zpět, zvedněte sluchátko. Pokud byl počet zvonění nastaven na nulu pomocí funkce 17, pak telefonní čísla volajících, jejichž volání bylo přesměrováno na přídavné telefony, nebudou ukázána.

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972

Vaše uživatelský manuál PHILIPS PPF650E/CZB http://cs.yourpdfguides.com/dref/5558972 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS PPF650E/CZB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS PPF650E/CZB v

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

http://www.okiprintingsolutions.com

http://www.okiprintingsolutions.com P edmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby informace uvedené v tomto dokumentu byly úplné, p esné a aktuální. Výrobce neodpovídá za d sledky chyb, které nem že ovlivnit. Výrobce také nem že zaru it,

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku

F-FREEQALL SKYPE. Brána pro Skype a telefonní linku F-FREEQALL SKYPE Brána pro Skype a telefonní linku Nainstalujte si software Skype verze 1.3 nebo vyšší pro IBM kompatibilní PC s Windows. (viz obr. v originálním návodu str. 2-4) Stáhněte si Skype ze stránek

Více

Použité symboly. 2 Philips IPF 520 525 555

Použité symboly. 2 Philips IPF 520 525 555 Návod k obsluze Vážený zákazníku, Koupí tohoto výrobku jste si vybrali kvalitní produkt společnosti PHILIPS. Přístroj zcela splňuje požadavky na soukromé používání nebo běžnou denní práci v kanceláři i

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753

NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY. NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE. Aastra 6753 NÁVOD K OBSLUZE TELEFONNÍ ÚSTŘEDNY NeXspan / Aastra Z DIGITÁLNÍHO PŘÍSTROJE Aastra 6753 Digitální telefon 6753 je kompletní, výkonný nástroj s jednoduchým a rychlým ovládáním, které je umožněno: - zobrazováním

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

CZ Návod k obsluze PPF 650

CZ Návod k obsluze PPF 650 Návod k obsluze PPF 650 Vážený zákazníku, Koupí tohoto výrobku jste zvolili kvalitní produkt společnosti PHILIPS. Přístroj zcela splňuje požadavky na soukromé používání nebo běžnou denní práci v kanceláři

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Instalace. Obsah balení

Instalace. Obsah balení Instalace HandyTone-486 - VoIP adapter pro použití s analogovým telefonním přístrojem HandyTone-486 je plně kompatibilní se standardem SIP. Nastavení VoIP je možné provést prostřednictvím připojeného analogového

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375

Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Stručný návod k rychlému použití XL370/XL375 Co je v balení Základní stanice (XL375) Základní stanice (XL370) Poznámka * Balení s více sluchátky obsahuje více sluchátek, nabíječek a napájecích adaptérů.

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Naším cílem je Vaše spokojenost...

Naším cílem je Vaše spokojenost... Vážení zákazníci, Naším cílem je Vaše spokojenost... blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro nákup nové telefonní ústředny řady ATEUS - NETSTAR od českého výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Současně Vás

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

1. Pokyny 1.1 Stručně

1. Pokyny 1.1 Stručně 1. Pokyny 1.1 Stručně Po zapojení USB VoIP telefonu do USB portu vašeho počítače můžete realizovat a přijímat Skype telefonáty. Vyzvání při všech příchozích hovorech. Můžete si vybrat kontakt ze seznamu

Více

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601?

Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Jak rychle začít se 4-kanálovým NVR-4IPC kitem *H5601? Před samotnou instalací NVR záznamového zařízení a IP kamer si, prosím, přečtěte pozorně Instalační a uživatelský manuál pro *H5601. Převážně dbejte

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen

YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen YT-BTM) lze použít s YATOUR. digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen Uživatelský návod Úvod YATOUR Bluetooth handsfree sada (dále už jen "YT-BTM") lze použít s YATOUR digitálním hudebním adaptérem nebo s YATOUR ipod Car Adapter (dále už jen "YATOUR Adaptér"). Použitím YT-BTM,

Více

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017

Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 - 0 - Stručný návod na ovládání a zapojení CCTV Videotelefonu *H1017 Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si, prosím, přečtěte Uživatelský manuál pro H1017 CCTV Videotelefon. Úplný a aktuální uživatelský

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300

Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Nastavení telefonu Sony Ericsson T300 Telefon Sony Ericsson T300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 215 I. Přeprava stroje Při přepravě/přenosu stroje uchopte stroj za 4 místa, zobrazená na následujícím obrázku (Mark). Hmotnost stroje je 26 kg, pro přepravu použijte odpovídající množství osob. II. Odstranění

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití

PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM. Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM Návod k použití PŘENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K OBSLUZE POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Nevystavujte přístroj vlhku a

Více

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč Panasonic KX-FL403EX-W - laserový fax/tel/kopírka KX-FL403EX-W Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca 40 stran pro příjem do paměti, rychlost tisku cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi,

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028?

Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028? - 0 - Jak rychle začít s novým CCTV Videotelefonem *H1027 / *H1028? Před samotnou instalací CCTV Videotelefonu si prosím přečtěte Uživatelský manuál pro H1027/ H1028 CCTV Videotelefon. Úplný aktuální uživatelský

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK

BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK BEZDRÁTOVÝ STRÁŽCE DĚTÍ BM-10 NÁVOD NA OSLUHU ČESKÝ JAZYK 2 Originál prohlášení o shodě se nachází v návodě na obsluhu v anglickém jazyce, který je součástí balení. PMR Vysílač 3 OBSAH 1. POUŽITÍ BEZDRÁTOVÉHO

Více

Nastavení telefonu Nokia Asha 311

Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Nastavení telefonu Nokia Asha 311 Telefon Nokia Asha 311, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka

Aastra 7444ip. IP telefon pro Aastra MX-ONE. Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon pro Aastra MX-ONE Uživatelská příručka Aastra 7444ip IP telefon 1 Displej 2 Programovatelná tlačítka 3 Soft tlačítka 4 Navigační tlačítko 5 Tlačítka menu 6 Tlačítka nastavení hlasitosti

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612

Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Návod k použití Rychlovarná konvice TYP:EL75611/EL75612 Bezpečnostní upozornění Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Integrace aplikace Microsoft Outlook. Připojení ke službám na vyžádání OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Stručná uživatelská příručka R6.1 Ve spojení s aplikací Microsoft Outlook přináší software Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite vysokou

Více