Vážený zákazníku, Papír. Kopírka. Tiskárna. Seznamy a protokoly SMS. Fax. Snímač (skener) Připojení k počítači (Laserfax 855) Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený zákazníku, Papír. Kopírka. Tiskárna. Seznamy a protokoly SMS. Fax. Snímač (skener) Připojení k počítači (Laserfax 855) Telefon"

Transkript

1 Návod k obsluze

2 2 Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit faxový přístroj PHILIPS. Doufáme, že budete spokojeni s novým laserovým faxovým přístrojem. S tímto přístrojem můžete posílat a přijímat faxové dokumenty, provádět telefonní hovory, odesílat a přijímat SMS zprávy a také kopírovat dokumenty. Přístroj tiskne na obyčejný kopírovací a kancelářský papír nebo fotopapír. Pomocí funkce časové značky přístroje LaserFax 855 můžete kontrolovat přesný čas doručení faxového dokumentu na místo určení. Tato funkce zůstává funkční i po výpadku elektrického proudu. Pro účely tisku dokumentů je faxový přístroj vybaven poslední laserovou technologií. Náplň toneru dodávaná společně s přístrojem vystačí zhruba na 1000 stránek. S dodatečnou náplní toneru můžete tisknout až 3000 stránek. Přístroj Laserfax 855 můžete připojit k počítači (PC s Microsoft Windows ) a používat jej tak jako běžnou tiskárnu. Faxový přístroj můžete používat také jako snímač (skener) dokumentů. Návod k obsluze si pozorně přečtěte a vždy dodržujte zde uvedené bezpečnostní pokyny. Vyzkoušejte mnoho různých možností vašeho laserového faxového přístroje. Používáním přístroje v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu nemůžete přístroj nijak poškodit. Fax Laserová tiskárna na obyčejný papír Modem: Laserfax k4 modem (softwarový modem) Laserfax 855 Super G3 33k6 modem Paměť faxu: Laserfax stran Laserfax stran Faxový přepínač: Automatický Manuální EXT/ záznamník Fax Vyžádání faxových přenosů Automatický podavač na 20 dokumentů Funkce rozesílání Časová značka (Lasefax 855) Telefon Možnost pobočkové ústředny (PABX) Identifikace volajícího ID / CLIP Telefonní seznam s kapacitou 200 záznamů 10 skupin s až 199 položkami Rozšiřující funkce (přepínání hovorů, vyčkání hovoru, apod.) Papír Zásobník papíru až na 250 listů Obyčejný kancelářský a fotopapír (60 až 90 g/m 2 ) Kopírka 64 odstínů šedé Rychlost: 10 stránek za minutu Automatický podavač na 20 dokumentů Rozlišení: Rychlé Kvalitní Foto Zoom: 25 až 400 procent Až 99 kopií jednoho dokumentu Tiskárna Černobílá laserová tiskárna Rozlišení 600 dpi 10 stránek za minutu Seznamy a protokoly Seznam funkcí Přehled (30 SMS nebo faxových přenosů a telefonních hovorů) Záznamy a skupiny v telefonním seznamu Přehled nastavení přístroje Seznam čekajících přenosů Protokol o přenosu SMS 160 znaků Paměť pro 30 zpráv Automatický tisk Potvrzení Posílání a příjem na sub adresy (Terminal ID) Snímač (skener) Rozlišení: 256 odstínů šedé Rychlost: 6 sekund na stranu A4 Automatický podavač na 20 dokumentů Připojení k počítači (Laserfax 855) Pro PC Microsoft Windows 98 SE 2000 ME XP USB připojení (1.1 a také 2.0 plná rychlost) Instalační CD s automatickou instalací TWAIN ovladač snímače Paper Port 8.0 Tisk z počítače (10 stran za minutu) Přidávání a úpravy položek telefonního seznamu

3 Obsah 3 Obsah Bezpečnostní pokyny Přehled Popis zařízení Ovládací panel s LCD displejem Instalace Vybalení a propojení Náplň toneru Papír Přídavná zařízení Nastavení Nastavení země Nastavení jazyka Zadání vašeho telefonního čísla a jména Záhlaví stránky Vyzváněcí tón Rozlišení Chráněný příjem faxu Zamknutí přístroje Režim úspory energie Nastavení režimu příjmu faxů Telefon Telefonní spojení Opětovné vytáčení Telefonní seznam Rychlé vyhledání Skupiny Řetězové vytáčení Tisk telefonního seznamu Přídavné telefonní služby Identifikace volajícího Fax Vkládání dokumentů Odesílání faxu Rychlost Protokol o přenosu Příjem faxu Tříděný tisk Časová značka * Rozesílání Odložení odeslání Vyžádání faxu Přehled Úlohy Kopírka Vytváření kopií automaticky Nastavení kopií SMS Odesílání SMS zprávy Příjem SMS zprávy Čtení SMS zprávy Tisk SMS zprávy Vymazání SMS zprávy Rozšířené volby odesílání Nastavení SMS Připojení PC * Požadavky Instalace programového vybavení Odinstalování aplikací Použití Companion Suite Úprava telefonního seznamu Nastavení Zobrazení množství toneru Tisk z počítače Snímání Odstraňování problémů Zablokování papíru nebo dokumentu Čištění Příloha Glosář Zkratky Seznam funkcí Technické parametry Vážení zákazníci Rejstřík * Laserfax 855 Obsah

4 4 Kapitola Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Následující bezpečnostní pokyny pro nastavení a používání faxového přístroje vždy dodržujte, vyhnete se tak možnému nebezpečí, poškození nebo selhání přístroje. Ujistěte se, zda je faxový přístroj bezpečně umístěn na pevném a rovném povrchu (nepokládejte přístroj na koberec nebo podobný povrch). Pokud by faxový přístroj spadl, mohl by se poškodit nebo způsobit poranění a to zvláště malým dětem. Vzdálenost mezi faxovým přístrojem a dalšími zařízeními nebo předměty musí být alespoň 15 cm. Všechny kabely pokládejte tak, aby nemohlo dojít k zakopnutí, jinak hrozí poranění, poškození kabelů nebo vlastního přístroje. V přední části přístroje ponechejte alespoň 30 cm volného místa z důvodu volného pohybu tištěných dokumentů. Přístroj používejte mimo dosah přímého slunečního záření, topení, klimatizačních jednotek, rádiových a televizních přístrojů. Při používání přídavného bezdrátového telefonu byste měli zachovávat vzdálenost alespoň 15 cm mezi faxovým přístrojem a základnovou stanicí bezdrátového telefonu. V opačném případě může docházet ke slyšitelnému rušení v bezdrátovém telefonu. Nedovolte dětem jakoukoliv manipulaci s faxovým přístrojem bez dohledu. Obalový materiál by měl být umístěn mimo dosah dětí. V místě používání faxového přístroje musí být zajištěno dostatečné proudění vzduchu a to zvláště při častém používání. Umístěte váš Lasefax tak, aby směr výstupního vzduchu byl namířen mimo váš pracovní prostor. Faxový přístroj nesmí být zakryt. Neprovozujte váš faxový přístroj v uzavřených skříních nebo krabicích. Nepokládejte přístroj na měkkém povrchu, jakým může být koberec nebo polštář a nezakrývejte větrací otvory. V opačném případě se může faxový přístroj přehřát nebo dokonce začít hořet. V případě nadměrné teploty faxového přístroje nebo pokud ucítíte kouř vycházející z přístroje, okamžitě vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Ponechejte faxový přístroj podrobně prozkoumat profesionály v servisním středisku. Nezapojujte telefonní nebo síťový kabel v oblastech se zvýšenou vlhkostí. Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu, síťového propojení nebo telefonní zásuvky mokrýma rukama. Dejte pozor, aby se dovnitř přístroje nedostaly žádné tekutiny nebo předměty. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem osobám používajícím přístroj. Navíc může dojít k vážnému poškození vlastního přístroje. Pokud přesto nastane situace, že se nějaká tekutina nebo cizí předmět dostane dovnitř přístroje, musíte okamžitě odpojit síťový kabel a ponechat faxový přístroj podrobně prozkoumat kvalifikovaným pracovníkem v servisní středisku. Nikdy neponechávejte faxový přístroj na dešti. Během bouřky je doporučeno odpojit faxový přístroj od elektrického síťového rozvodu a telefonní sítě. Pokud toto opatření nelze zajistit, nepoužívejte faxový přístroj ani netelefonujte. V opačném případě riskujete zásah bleskem nebo poškození faxového přístroje. Před čištěním faxového přístroje odpojte zařízení od elektrického síťového rozvodu a telefonní sítě. Při čištění faxového přístroje nepoužívejte žádné tekuté nebo plynné čistící prostředky (spreje, brusné pasty, apod.) ani prostředky na bázi alkoholu. V případě jakéhokoliv poškození napájecího síťového kabelu odpojte síťový kabel ze zásuvky. Nikdy se nedotýkejte telefonních nebo napájecích kabelů, které nejsou izolovány, nebo u kterých byla izolace poškozena před vlastním odpojením telefonního a napájecího kabelu ze sítě. Kryt přístroje smí otevřít pouze kvalifikovaný pracovník servisního střediska.

5 Kapitola Bezpečnostní pokyny 5 Během výpadku elektrické sítě není funkční telefon ani fax. Nikdy neotvírejte náplň toneru. Při úniku částeček toneru dejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu toneru s kůží nebo očima. Nové i použité náplně toneru skladujte mimo dosah dětí. V případě zablokování papíru uvnitř přístroje nepoužívejte na jeho vytáhnutí sílu, ale raději jej opatrně z faxového přístroje vytáhněte a znehodnoťte: Může nastat situace, kdy toner není úplně přichycen na papíru a tento prach by mohl být rozptýlen do okolí. Nevdechujte prach z toneru. Cerný prach odstraníte z odevu a z predmetu pomocí studené vody. Pri použití horké vody by došlo k zafixování toneru. Při rozbití LCD displeje může uniknout mírně žíravá tekutina. Dejte absolutní pozor, aby nedošlo ke kontaktu s kůží nebo očima. Váš faxový přístroj byl testován na shodu se standardy EN a IEC a měl by být používán pouze v telefonní systémech a napájecí síti, které těmto standardům vyhovují. Tento faxový přístroj byl vyroben pro výhradní použití v označených prodejních oblastech. Splňuje nařízení a požadavky telefonní společnosti dané země. Neprovádějte žádná nastavení ani nevykonávejte jiné postupy, než uvedené v tomto návodu k obsluze. Ã Bezpečnostní pokyny týkající se laseru Váš faxový přístroj pracuje s laserovým paprskem. Otevřít faxový přístroj a provádět jakoukoliv servisní činnost má právo pouze kvalifikovaný servisní pracovník, jinak hrozí nebezpeční poranění zraku (očí) způsobené viditelným a neviditelným laserovým zářením. Laserový výrobek třídy 1. Bezpečnostní pokyny

6 6 Kapitola Přehled Přehled Popis zařízení Podpěra dokumentu Vodítka dokumentu Vstupní část podavače Kryt Ovládací panel s LCD displejem Výstup dokumentu Telefonní sluchátko s krouceným kabelem Zásuvka pro kartu Plug n Print Zásobník papírů Výstup výtisku a faxu (rozšířitelný) Náplň toneru Připojení na zadní straně Telefonní sluchátko Externí zařízení Telefonní kabel Napájecí kabel USB port (Laserfax 855)

7 Kapitola Přehled 7 Ovládací panel s LCD displejem Symboly na LCD displeji } Přístup k funkcím telefonního seznamu Červený indikátor v Pokud bliká, čtěte prosím informaci na LCD displeji f SUPER nastavení rozlišení F FOTO nastavení rozlišení h JEMNE nastavení rozlišení I Příchozí hovory během nepřítomnosti W Příchozí SMS zpráva Zelený indikátor» Bliká při příchodu SMS zprávy nebo při čekání na přenos s paměti faxu COPY Stiskněte dvakrát: Vytvoření kopií automaticky. Stiskněte jednou: Úprava kopií STOP Přerušení probíhající operace bez uložení / vysunutí dokumentu START Zahájení přenosu faxu nebo jeho příjmu h/f/f Nastavení rozlišení (NORMAL, JEMNE h, SUPER f, FOTO F) C Vymazání / Návrat o krok zpět v nabídce W Čtení, úprava nebo odeslání SMS zpráv ¾ Výběr voleb / Přesun kurzoru na displeji Tisk přehledu funkcí, úloh, nastavení / Spuštění rychlé instalace / Tisk přehledu faxů nebo telefonního seznamu MENU/OK Výběr funkce / Potvrzení vstupu MODE Režim přijímání faxů Manualne, Fax, EXT/Zaznamnik, automaticky º Seznam posledních 10 vytáčených čísel Modré tlačítko a º Seznam posledních 10 volajících R/PAUSE Přístup ke speciálním funkcím Modré tlačítko a R/PAUSE Vložení pauzy při vytáčení ¼ Vytáčení s položeným sluchátkem Modré tlačítko a ¼ Přidání další položky pro rozesílání faxu Stiskněte modré tlačítko a příslušné tlačítko písmena s uvedeným symbolem

8 8 Kapitola 1. Instalace Součásti dodávky Faxový přístroj 1. Instalace Vybalení a propojení Připevnění podpěry dokumentu Vložte podpěru dokumentu do dvou otvorů v krytu přístroje. Podpěra dokumentu by měla pevně zapadnout na místo. Zásobník papírů Podpěra dokumentu Výstupní držák dokumentu Telefonní sluchátko a kroucený kabel Rozšíření výstupní držák výtisku a faxu Vytáhněte výstupní držák výtisku a faxu z krytu zásobníku papíru. Počáteční náplň Napájecí kabel Telefonní kabel (specifické pro každou zemi) Připevnění výstupní držák dokumentu Návod k obsluze Vložte výstupní držák dokumentu do dvou otvorů pod ovládacím panelem. Instalační příručka Instalační CD (Laserfax 855)

9 Kapitola Instalace 9 Připojení telefonního sluchátka Zapojte jeden konec krouceného kabelu do zásuvky na telefonním sluchátku. Druhý konec krouceného kabelu zapojte do zásuvky umístěné na zadní straně přístroje, která je označena symbolem ). Po zapojení faxového přístroje k napájení bude okamžitě bude zahájen proces rychlého nastavení. Budete vyzváni, abyste zvolili vaši zemi, císlo a jméno a také aktuální datum a cas (viz kapitola Nastavení). Pokud budete požadovat proces rychlého nastavení znovu, jednoduše stiskněte, a zvolte pomocí ¾ napoveda strana 2: instalace. Potvrďte stiskem OK. Náplň toneru Nová náplň toneru Připojení telefonního kabelu Zapojte telefonní kabel do zásuvky faxového přístroje umístěné na zadní straně a označené slovem LINE. Telefonní konektor zapojte do příslušné zásuvky telefonní sítě. Před vlastním přijímáním dokumentů, prováděním kopií musí být do faxového přístroje vložena náplň toneru. Za tímto účelem je dodávána testovací náplň jako součást přístroje (tato náplň má kapacitu přibližně 1000 stránek). Informace o množství toneru byla do přístroje vložena již ve výrobě. Počáteční náplň není nutné aktualizovat pomocí karty Plug n Print. Při vložení jakékoliv další náplně toneru do vašeho faxového přístroje je nutné znovu nastavit množství toneru přiloženou kartou Plug n Print. Pro zajištění dobré kvality tisku používejte pouze původní PHILIPS náplně toneru. Jiné náplně toneru mohou být příčinou poškození faxového přístroje. Použitím jiné náplně toneru také porušujete záruční ustanovení. 1 Otevřete kryt přístroje uchopením obou vodítek dokumentu a vyklopením krytu dozadu. Zapojení napájecího kabelu Napájecí kabel zapojte do zásuvky umístěné na zadní straně faxového přístroje. Napájecí kabel zapojte do síťové zásuvky. Instalace

10 10 Kapitola 1. Instalace 2 Vyjměte starou náplň uchopením uprostřed a vytažením nahoru. 5 Několikrát náplň toneru protřepte dopředu a dozadu, aby se toner rovnoměrně ustálil a byla tak dosažena vyšší kvalita tisku. ÆZ prístroje opatrne vyjmete tonerovou kazetu, tak aby z ní nevypadl žádný toner. Položte ji na vhodné místo pri vysypání toneru muže dojít k znecištení podkladu. Otevřené nebo použité náplně skladujte v jejich původním obalu nebo plastikovém sáčku tak, aby se prach toneru nemohl rozptýlit do okolí. Použité náplně vraťte do specializovaných obchodů nebo sběrných míst. Nikdy neznehodnocujte náplně toneru jejich vhozením do ohně. Náplně toneru by se nikdy neměly dostat do rukou dětem. Nikdy neotvírejte náplň toneru. Při úniku částeček toneru dejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu toneru s kůží nebo očima. Nevdechujte uvolněný prach z toneru. Cerný prach odstraníte z odevu a z predmetu pomocí studené vody. Pri použití horké vody by došlo k zafixování toneru. 6 Teprve potom zcela vytáhnete ochranný pásek na levé strane tonerové kazety. ÆJakmile je ochranný pásek z náplně odstraněn, již s náplní netřepejte. Mohlo by dojít k rozptýlení částeček toneru do okolí. 7 Vložte náplň toneru do faxového přístroje. Náplň by měla zcela zapadnout na své místo. 3 Vyjměte novou náplň toneru z balení. 8 Zavřete kryt. Ujistěte se, že klapky krytu zcela zapadnou na obou stranách. 4 Odstrante cernou ochrannou folii a ostatní obalový materiál. Ochranný pásek v kazete ješte neods tranujte. 9 nova napln? se objeví na displeji. Potvrďte stiskem OK.

11 Kapitola 1. Instalace Vyčkejte, až se na displeji zobrazí vlozit kartu. Zasuňte kartu Plug n Print nové náplně toneru do zásuvky na levé straně přístroje vedle zásobníku papíru s kontakty směřujícími vlevo. (Bez karty Plug n Print lze používat pouze počáteční náplň toneru.) Zobrazení množství toneru ÆKdykoliv vložíte novou náplň toneru, musíte aktualizovat hodnotu množství v paměti přístroje použitím přiložené karty Plug n Print. Váš faxový přístroj registruje používání toneru pro každou vytištěnou stránku a vypočítává novou hodnotu zbývající náplně. Hodnota množství toneru má význam pouze při aktualizaci hodnoty pomocí karty Plug n Print při vložení nové náplně. 1 Stiskněte MENU/OK, 62 a OK. Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení Nelze cist kartu, může se jednat o nesprávné vložení Plug n Print karty. Kontakty karty musejí při zasouvání směřovat vlevo. 11 Aktualizace náplně může chvíli trvat. Po dokončení procesu se na displeji zobrazí následující: akce dokoncena / vyjmout kartu 12 Vyjměte kartu Plug n Print z faxového přístroje. 2 Vyberte kapacita nap. pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. Množství náplně toneru je indikována v procentech v rozsahu 100 % (plná) a 0 % (prázdná). 3 Stiskem C se vrátíte do předchozí nabídky; stiskem STOP se vrátíte do Papír Před vlastním kopírováním dokumentů nebo přijímáním faxů musíte do přístroje vložit papír. Používejte následující velikosti papíru: A4, mm. Váš faxový přístroj pracuje s normálním kopírovacím papírem a kancelářským papírem (60 až 90 g/m 2 ). Vkládání papíru velikosti A4 1 Vysuňte zásobník papíru. Proces aktualizace můžete kdykoliv ukončit jednoduše stiskem STOP Hodnotu množství toneru je ovšem nutné nastavit při každé výměně náplně toneru. Pokud omylem stisknete tlačítko STOP, můžete proces aktualizace obnovit následovně: 1 Stiskněte MENU/OK, 62 a OK 2 Vyberte nova cerna pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. Zvolte ano pomocí ¾. Po krátké chvíli se faxový přístroj opět zeptá na vložení karty Plug n Print. 2 Oddělte jednotlivé listy papíru jejich prohrábnutím a poté je zarovnejte lehkým sklepáním na rovném povrchu. Tím zabráníte současnému vtažení několika listů papíru. Při malé hodnotě náplně toneru a při každém otevření a zavření krytu se na displeji objeví následující otázka: cerna=nova? Pokud jste novou náplň nevložili, stiskněte STOP. Pokud jste vložili novou náplň, stiskněte OK a postupujte podle popisu uvedeného výše. 1. Instalace

12 12 Kapitola 1. Instalace 3 Ze zásobníku papírů sejměte kryt. Vkládejte pouze tolik papírů, aby nebyly zakryty značky na horním konci zásobníku papírů (viz také obrázek na krytu zásobníku papírů). Do zásobníku papírů můžete vložit až 250 listů. ÆZásobník papíru nevytahujte nikdy během tisku faxového přístroje. Mohlo by dojít k zablokování papíru. Pokud k zablokování papíru dojde, postupujte podle pokynů v části Odstraňování problémů / Zablokování papíru. Speciální telefonní připojení ISDN Systémy 4 Pokud požadujte tisk na vstupní list (např. formuláře nebo předtisky), umístěte do zásobníku papírů listy potištěnou stranou dolů a horním koncem stránky dozadu. Dokumenty, které byly vytištěny laserovou tiskárnou nejsou vhodné pro další tisk. Mohlo by dojít k zablokování papíru. Pokud k zablokování papíru dojde, postupujte podle pokynů v části označené Odstraňování problémů / Zablokování papíru. 5 Papíry zamáčkněte, až páčka (A) zapadne na místo v zadní části podavače. Váš faxový přístroj je analogový (Skupina 3). Není to ISDN faxový přístroj (Skupina 4) a proto nemůže správně pracovat v telefonní síti ISDN. Aby přístroj bylo možné použít, musíte jej připojit přes analogový adaptér nebo na analogové svorky: Pro další informace se podívejte do návodu k použití k vašemu ISDN systému nebo kontaktujte poskytovatele telefonního připojení. Pobočková ústředna / PABX Soukromé pobočkové ústředny (PABX) jsou obvyklé ve velkých společnostech. Před uskutečněním telefonních hovorů nebo posílání faxů je nejprve nutné přístroj přepnout tak, aby byl aktivován přístup z pobočkové ústředny na vnější telefonní síť. 1 Stiskněte MENU/OK, 15 a OK. Zvolte typ site pomocí ¾. Potvrďte stiskem OK. 2 Vyberte pstn nebo pabx pomocí ¾. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Pokud používáte faxový přístroj uvnitř pobočkové ústředny PABX, použijte funkci 15 pro nastavení přístroje na příslušnou délku interních čísel a pro nastavení kódu, který musí být vytočen jako přístup k vnější telefonní síti. 6 Ze zásobníku papírů sejměte kryt. Zasuňte zásobník papíru do faxového přístroje úplně, až do koncového bodu. 1 Stiskněte MENU/OK, 15 a OK. Zvolte Prefix pomocí ¾. Potvrďte stiskem OK. 2 Vložte požadovanou délku interních čísel. Prednastavená hodnota je 10. Pomocí tlacítka \-smažte císlici. Zacnete od nejdelšího interního císla a pridejte k nemu jedno místo. Například při používání přímých čísel o délce 4 byste měli zadat 5. 3 Potvrďte stiskem OK.

13 Kapitola 1. Instalace 13 4 Zadejte vnější přístupový kód, který je vyžadován pro přístup k veřejné telefonní síti. Nejčastěji je tímto číslem 0. (V případě nutnosti kontaktujte vašeho poskytovatele připojení.) 5 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Po provedení těchto nastavení již nebude nutné vkládat před čísla prefix pro přístup do vnější sítě. Faxový přístroj automaticky vloží vnější přístupový kód před čísla, která jsou delší, než nastavená interní. Připojení k telefonní lince Přídavná zařízení lze připojit k samostatným zásuvkám na jednu linku a to i v případě umístění v jiných místnostech. Přídavná zařízení K vaší telefonní síti můžete připojit vedle faxového přístroje také další zařízení, jakými jsou např. bezdrátové telefony, záznamníky nebo modemy. Pokud požadujete používat speciální periferie společně s vaším faxovým přístrojem, kontaktujte vašeho dodavatele. Při používání bezdrátového telefonu s funkcí SMS na stejném připojení k telefonní síti, pak bude konkrétní přístroj přijímající SMS zprávy záviset na určitém výrobci. Pouze jeden z přístrojů bude přijímat SMS zprávy. Pokuste se vypnout SMS příjem na vašem bezdrátovém telefonu. Připojení k faxovému přístroji Přídavná zařízení můžete připojit přímo k faxovému přístroji. Externí záznamník můžete také připojit následujícím postupem: Zapojte telefonní kabel periferního zařízení do zdířky EXT (RJ-11 konektor) na vašem faxovém přístroji. Pokud připojíte přídavná zařízení do samostatných telefonních zásuvek (např. v různých místnostech) nebude je pak možné ovládat faxovým přepínačem. Nebude například možné přesměrování hovorů. Z těchto důvodů doporučujeme zapojit přídavná zařízení do společné telefonní zásuvky. Easylink Funkce Easylink zajišťuje podporu při používání externích zařízení, která jsou připojena na společnou telefonní linku. Přídavná telefonní zařízení musí být nastavena na režim tónového vytáčení (DTMF tóny). Podrobnosti o nastavení režimu tónové volby naleznete v návodu k obsluze k vašemu přídavnému přístroji. Spuštění příjmu faxů Pokud při zvednutí sluchátka na faxovém přístroji uslyšíte pískání nebo ticho, jedná se o příjem faxu. Stiskněte START a poté zavěšte. Faxový přístroj přijímá faxový dokument. Pokud přijmete faxové volání ve sluchátku přídavného zařízení místo na faxovém přístroji pak stiskem *5 můžete spustit příjem faxu. Přerušení vyzvánění Pokud připojíte externí zařízení přes zdířku EXT, bude faxový přepínač pracovat optimálně a bude schopen ovládat externí zařízení (viz kapitola Nastavení / Režim příjmu faxů). Pokud přijmete hovor ve sluchátku přídavného zařízení, které je připojeno do jiné telefonní zásuvky a faxový přístroj stále vyzvání, můžete jej odpojit od hovoru stiskem ** na přídavném telefonu. 1. Instalace

14 14 Kapitola 1. Instalace 2. Nastavení Váš faxový přístroj může, v případě potřeby, vytisknout seznam důležitých funkcí a nastavení. Na faxovém přístroji stiskněte tlačítko. Výběrem ¾ můžete potvrdit tisk první stránky nápovědy NAPOVEDA STR.: 1: seznam funkci nebo NAPOVEDA STR.: 5: nastaveni. Potvrďte stiskem OK. Nabídku funkcí můžete také vytisknout stiskem MENU/OK, 41 a OK. Seznam nastavení můžete také vytisknout stiskem MENU/OK, 44 a OK. Otevřete nabídku funkcí pomocí MENU/OK. Pro návrat o krok zpět v nabídce stiskněte C. Kurzorem na displeji můžete pohybovat pomocí ¾. Písmeno nebo číslici vymažete pomocí C nebo \. Pro zrušení probíhající operace a pro návrat do základní nabídky bez ukládání stiskněte STOP. Nastavení země Pro výběr konkrétní země, ve které bude faxový přístroj provozován použijte funkci 11. Výběr země je důležitý z důvodu správného nastavení pro místní telefonní síť. 1 Stiskněte MENU/OK, 11 a OK. 2 Zemi vyberete stiskem ¾. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Nastavení jazyka 1 Stiskněte MENU/OK, 12 a OK. 2 Jazyk vyberete stiskem ¾. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Nastavení data a času Zadání vašeho telefonního čísla a jména Vaše číslo a jméno zadané pomocí funkce 14 se bude objevovat v záhlaví stránky faxového dokumentu, který odesíláte a také jako identifikace odesílatele SMS zprávy. V obou případech máte k dispozici 20 rozdílných znaků. 1 Stiskněte MENU/OK, 14 a OK. 2 Faxové číslo zadáte tlačítky čísel, například Pro zadání znaménka +, stiskněte současně modré tlačítko a Q. Mezeru vložíte stiskem tlačítka ½. Vaše zadání potvrďte stiskem OK. 3 Vaše jméno zadejte pomocí tlačítek písmen. Velká písmena zadávejte současným stiskem + a příslušného písmena. Mezeru vložíte stiskem tlačítka ½. Symboly jsou zobrazeny přímo nad tlačítky písmen. Symbol vložíte současným stiskem modrého tlačítka a příslušného tlačítka písmena se symbolem. Symbol nelze vložit jako první znak vašeho jména. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Záhlaví stránky Vaše jméno a telefonní číslo se bude zobrazovat v každém záhlaví faxového přenosu. Pokud si nepřejete sdělovat tyto informace, můžete tuto funkci vypnout. 1 Stiskněte MENU/OK, 16 a OK. 2 Vyberte ZAHL. VYSIL. pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Pomocí ¾ vyberte, zda se má na každé vyslané stránce objevit záhlaví. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce 1 Pro nastavení data a času na displeji stiskněte MENU/OK, 13 a OK. 2 Zadejte datum a čas následujícím způsobem: pro 8. srpna 2005, 14:00 hodin. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce

15 Kapitola 2. Nastavení 15 Vyzváněcí tón Hlasitost Pomocí funkce 18 můžete nastavit hlasitost vyzvánění. K dispozici je několik úrovní hlasitosti. Zvonění můžete zcela vypnout výběrem vypnuto. Váš faxový přístroj bude přijímat faxy bez vyzvánění. Pokud je faxový přístroj nastaven na ruční příjem faxů, nebude příchozí fax slyšet ani nebude možné přijmout příchozí hovor (viz kapitola označená Nastavení režimu příjmu faxů). 1 Stiskněte MENU/OK, 18 a OK. 2 Požadovanou hlasitost vyberete stiskem ¾. Dostupné jsou 3 úrovně hlasitosti (nizka, stred., vys.) nebo vypnuto. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Rozlišení Pomocí tlačítka h/f/f můžete nastavit rozlišení při příjmu faxů nebo pro odesílání faxů. Symbol vybraného rozlišení se objeví na displeji: NORMAL pro dokumenty bez speciálních vlastností h/ JEMNE pro dokumenty s drobným tiskem nebo kresbami f/ SUPER pro dokumenty s množstvím detailů F/ FOTO pro fotografie Pomocí funkce 16 můžete vybrat výchozí nastavení rozlišení. Stiskněte MENU/OK, 16 a OK. Vyberte rozliseni pomocí ¾ a poté stiskněte OK. Vyberte požadované a volbu potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce na předchozí krok; stiskem STOP se navrátíte do Chráněný příjem faxu Příjem faxů můžete zabezpečit pomocí kódu. V tomto případě jsou přijaté faxy uloženy do paměti, místo jejich přímého vytištění. Tyto faxové přenosy je možné vytisknout pouze po zadání kódu PIN. Pomocí funkce 27 můžete zadat kód PIN a aktivovat režim bezpečného příjmu faxů nebo vytisknout faxy uložené v paměti. Zadání kódu PIN 1 Stiskněte MENU/OK, 27 a OK. 2 Vyberte kod odpovedi pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. Zadejte 4 číslice kódu PIN. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Aktivace/deaktivace 1 Stiskněte MENU/OK, 27 a OK. 2 Vyberte aktivace pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte 4 číslice kódu PIN a potvrďte stiskem OK. Vyberte s nebo bez pomocí ¾. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Tisk faxových přenosů 1 Stiskněte MENU/OK, 27 a OK. 2 Vyberte tisknout pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. Zadejte 4 číslice kódu PIN. 3 Potvrďte stiskem OK. Uložené faxové přenosy budou vytištěny a vymazány z paměti. Stiskem C se vrátíte v nabídce na předchozí krok; stiskem STOP se navrátíte do Zamknutí přístroje Pomocí funkce zámku můžete zabezpečit faxový přístroj proti neoprávněnému použití. Můžete zamknout celou klávesnici nebo tlačítka čísel vašeho faxového přístroje. Zadání kódu Nejprve musíte zadat kód pro aktivaci a deaktivaci zámku. 1 Stiskněte MENU/OK, 61 a OK. 2 Vyberte kod zamku pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte 4 číslice kódu PIN a potvrďte stiskem OK. 2. Nastavení

16 16 Kapitola 2. Nastavení 4 Pro potvrzení zadejte kód znovu a stiskněte OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce na předchozí krok; stiskem STOP se navrátíte do Pokud již byl kód uložen, budete přístrojem před zadáním nového kódu dotázáni nejprve po vložení starého kódu. Zamknutí klávesnice 1 Stiskněte MENU/OK, 61 a OK. 2 Vyberte BLOK.KLAVES. pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte 4 číslice kódu PIN a potvrďte stiskem OK. Zvolte s pomocí ¾. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Všechna tlačítka na faxovém přístroji budou nyní zamčena. Pouze po zadání správného kódu bude možné používat funkce přístroje nebo zadávat čísla. Faxový přístroj se sám zamkne po každém použití. Funkci zámku klávesnice můžete zrušit opakováním postupu a výběrem bez v kroku 3. Zámek tlačítek čísel 1 Stiskněte MENU/OK, 61 a OK. 2 Vyberte BLOK.CISLO pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte 4 číslice kódu PIN a potvrďte stiskem OK. Vyberte pouze primo. pomocí ¾. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Všechna tlačítka čísel na faxovém přístroji budou nyní zamčena. Funkci zámku čísel můžete zrušit opakováním postupu a výběrem Volne v kroku 3. Režim úspory energie Faxový přístroj se do režimu úspory energie přepíná automaticky. Není nutné provozovat přístroj v tomto režimu. Kdykoliv při příjmu faxu, vytvářením kopií nebo tisku bude faxový přístroj automaticky přepnut zpět z režimu úspory energie do normálního stavu. Nastavení režimu příjmu faxů Vestavěný faxový přepínač umožňuje obsluhovat běžný telefonní hovor, posílat nebo přijímat faxy a spouštět přídavná zařízení na jedné telefonní lince. K dispozici jsou 4 rozdílné pracovní režimy: FAX, EXT/Zaznamnik, AUTOMATICKY nebo manualne. Požadovaný provozní režim vyberte stiskem tlačítka MODE. Vybraný režim příjmu faxů se zobrazí na displeji. Nastavení počtu zvonění Faxový přepínač automaticky rozpozná mezi faxovým přenosem a běžným telefonním hovorem. Navíc faxový přepínač umožňuje ovládání externích zařízení, které jsou připojeny k faxovému přístroji přes zásuvku EXT. Můžete nastavit počet zvonění pro příjem faxů pomocí funkce Stiskněte MENU/OK, 17 a OK. 2 Pomocí ¾ vyberte nastavení zvonění ze seznamu. Můžete nastavit mezi 0 a 5 zvoněními. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Manuální režim V režimu Manualne se faxový přístroj chová jako obyčejný telefon. Pokud po zvednutí sluchátka zjistíte, že se jedná o fax (je slyšet pískání nebo ticho), musíte přijmout fax ručně. Pro příjem faxu musíte stisknout START. V tomto režimu nastavení není možné automatický příjem faxů. Režim Manualne je vhodný při přijímání faxů na počítači. Režim faxu V režimu Fax bude přístroj vyzvánět tolikrát, kolik jste nastavili pomocí funkce 17. Poté se zapne příjem faxů. Tento režim je vhodný při nejčastějším přijímání faxů tímto přístrojem. Pokud na přídavném telefonu, připojeném ke zdířce EXT, zvednete sluchátko a uslyšíte příchozí fax (pískání nebo ticho), můžete spustit příjem faxu stiskem *5 nebo stiskem START na faxovém přístroji.

17 Kapitola 2. Nastavení 17 EXT/Záznamník režim Tento režim je vhodné zvolit, pokud máte přídavná zařízení připojená ke zdířce EXT vašeho faxového přístroje, zvláště pokud se jedná o záznamník. Pokud externí záznamník přijme hovor, bude váš faxový přístroj kontrolovat, zda příchozí hovor je faxovým přenosem. Pokud přístroj rozpozná faxový signál, automaticky se přepne na jeho příjem. Pokud nemáte externí záznamník připojen nebo pokud připojený záznamník nerozpozná příchozí hovor, bude volání zpracováno faxovým přístrojem a to po nastaveném počtu zvonění a automaticky bude přijímat jakýkoliv možný fax. Pokud na přídavném telefonu, připojeném ke zdířce EXT, zvednete sluchátko a uslyšíte příchozí fax (pískání nebo ticho), můžete spustit příjem faxu stiskem *5 nebo stiskem START na faxovém přístroji. Automatický režim V aktivním režimu Automaticky bude faxový přístroj zjišťovat typ příchozího volání a rozhodne o faxovém přenosu nebo hovoru. Faxový přístroj bude automaticky přijímat faxový dokument. Během zjišťování typu volání vyzvánění pokračuje. Přijmout hovor můžete kdykoliv. Po předem určeném počtu zvonění převezme faxový přístroj volání a automaticky přijme možný tichý faxový přenos. Pokud přijmete hovor ve sluchátku přídavného zařízení, které je připojeno do shodné telefonní zásuvky a faxový přístroj stále vyzvání, můžete jej odpojit od hovoru stiskem ** na přídavném telefonu. Pro použití této funkce musí být přídavný telefon nastaven na tónové vytáčení (DTMF tóny) (Viz kapitola označená Instalace / Easylink). 2. Nastavení

18 18 Kapitola 3. Telefon 3. Telefon Telefonní spojení Vytočte požadované číslo a zvedněte sluchátko. Při vybírání čísel z telefonního seznamu je můžete po jejich vybrání ještě upravit. Například, můžete přidat nebo vymazat prefixová čísla nebo čísla pro přímé volání. Pro vytáčení bez zvednutého sluchátka stiskněte ¼. Uslyšíte oznamovací tón z reproduktoru a vytáčení začne automaticky. Můžete také nejprve zvednout sluchátko a poté vytočit číslo, spojení bude provedeno okamžitě. V tomto stavu čísla, která byla zadána chybně, již není možné upravit. Kurzorem na displeji můžete pohybovat pomocí ¾. Písmeno nebo číslici vymažete pomocí C nebo \. Pro zrušení probíhající operace a pro návrat do základní nabídky bez ukládání stiskněte STOP. Opětovné vytáčení Posledních 10 vytáčených čísel jsou ukládána do seznamu. 1 Stiskněte º. 2 Požadované číslo vyberete stiskem ¾. Číslo můžete upravit stiskem OK. Kurzor posunete pomocí ¾; použijte C pro vymazání jednotlivých číslic. 3 Zvedněte sluchátko a čísla budou vytočena. Telefonní seznam Pomocí tlačítka } můžete používat funkce telefonního seznamu. Můžete ukládat nové položky, vyhledávat záznamy a také nastavovat a upravovat skupiny čísel. Paměť faxu umožňuje zaznamenat přibližně 200 položek a přesný počet závisí na délce jmen a čísel. Položky mohou být až 20 znaků dlouhé. Ukládání nových položek 1 Stiskněte }. 2 Vyberte pridat jmeno pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Jméno zadejte pomocí tlačítek písmen. Velká písmena zadávejte současným stiskem + a příslušného písmena. Mezeru vložíte stiskem tlačítka ½. Symboly jsou zobrazeny přímo nad tlačítky písmen. Symbol vložíte současným stiskem modrého tlačítka a příslušného tlačítka písmena se symbolem. Symbol nelze vložit jako první znak vašeho jména. Potvrďte stiskem OK. 4 Zadejte číslo použitím tlačítek číslic. Potvrďte stiskem OK. 5 Vyberte rychlost pro faxový přenos tohoto příjemce. Obyčejně můžete zvolit nejvyšší rychlost. Pokud je vám předem známá špatná kvalita spojení například při zámořském spojení je lepší vybrat nižší rychlost a ušetřit tak čas a telefonní poplatky vzhledem k automatickému přenastavování. Používání telefonního seznamu 1 Stiskněte }. 2 Vyberte vyhledat pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte počáteční písmena nebo vyberte položku ze seznamu pomocí ¾. 4 Zvedněte sluchátko nebo pokud si přejete poslat fax stiskněte START. Funkce vyhledat je funkční i při právě probíhajícím hovoru. Úprava položek 1 Stiskněte }. 2 Vyberte upravit pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK.

19 Kapitola 3. Telefon 19 3 Zadejte počáteční písmena nebo vyberte položku ze seznamu, kterou chcete změnit pomocí ¾. Potvrďte stiskem OK. 4 Změňte uložené jméno, číslo a přenosovou rychlost. Kurzor můžete přesouvat pomocí ¾. Písmeno nebo číslici vymažete pomocí C nebo \. 5 Změny potvrďte stiskem OK. Vymazání položek 1 Stiskněte }. 2 Vyberte zrusit pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte počáteční písmena nebo vyberte položku ze seznamu, kterou chcete vymazat pomocí ¾ a poté stiskněte OK. 4 Vymazání potvrďte stiskem OK. Rychlé vyhledání K adresářům v seznamu můžete přistoupit použitím tlačítek písmen. Pokud je faxový přístroj v základní nabídce, zadejte počáteční písmena nebo jméno požadovaného adresáře. Faxový přístroj ukáže položky telefonního seznamu pro příslušné písmeno. Požadované číslo vyberte stiskem ¾. Zvedněte sluchátko nebo pokud si přejete odeslat fax stiskněte START. Skupiny Několik položek telefonního seznamu můžete přiřadit jedné skupině. Pokud zvolíte tuto skupinu jako příjemce faxu nebo SMS zprávy, bude přenos proveden pro všechny členy ve skupině (viz kapitola označená Fax / Rozesílání). Faxový přístroj umožňuje uložení až 10 různých skupin. Vytváření skupin 1 Stiskněte }. 2 Vyberte pridat seznam pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte jméno skupiny. Vaše zadání potvrďte stiskem OK. 4 Stiskněte } a přidejte položky z telefonního seznamu. Zadejte počáteční písmena nebo proveďte výběr pomocí ¾. Potvrďte stiskem OK. Stiskem } přidejte další příjemce do skupiny. Zadávání položek potvrďte stiskem OK. 5 Zadejte číslo skupiny od 1 do 9 a potvrďte vaši volbu stiskem OK. Skupina je nyní uložena. Úprava skupiny 1 Stiskněte }. 2 Vyberte upravit pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Vyberte skupinu, kterou požadujete upravit a stiskněte ¾. Potvrďte stiskem OK. 4 V případě potřeby zadejte nové jméno skupiny. Potvrďte stiskem OK. 5 Položky můžete vymazat nebo přidat. Kurzor posunete pomocí ¾; použijte C pro vymazání jednotlivých příjemců. Pro přidání příjemců z telefonního seznamu stiskněte }. Potvrďte stiskem OK. 6 V případě potřeby zadejte nové jméno skupiny. Potvrďte stiskem OK. Vymazat skupinu 1 Stiskněte }. 2 Vyberte zrusit pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Vyberte skupinu, kterou požadujete vymazat a stiskněte OK. 4 Vymazání potvrďte stiskem OK. Řetězové vytáčení Před zahájením vytáčení můžete libovolně kombinovat a upravovat položky telefonního seznamu, ručně vkládat číslice, čísla ze seznamu opakovaného vytáčení nebo ze seznamu volajících. Například, pokud máte uložen prefix telefonních čísel telefonního operátora (call-by-call) jako položku telefonního seznamu, vyberte položku a ručně zadejte následující telefonní číslo nebo vyberte jiné ze seznamu opakovaných čísel nebo volajících. 3. Telefon

20 20 Kapitola 3. Telefon Tisk telefonního seznamu Váš faxový přístroj může vytisknout seznam položek a skupin uložených v telefonním seznamu. Stiskněte } a vyberte tisknout pomocí ¾. Potvrďte stiskem OK. Seznam se vytiskne. Výtisk telefonního seznamu můžete také získat stiskem a poté výběrem NAPOVEDA STR.: 4: adresar pomocí ¾. Potvrďte stiskem OK. Seznam se vytiskne. Přídavné telefonní služby Na vašem faxovém přístroji můžete používat přídavné telefonní služby, například vyčkání hovoru, jeho přepínání nebo přesměrování. Aby bzlo možné tyto služby používat, musí být na vaší lince povoleny. Pro dostupnost těchto služeb na vaší telefonní lince a způsob jejich použití vám sdělí provozovatel telefonní sítě. Pro přístup k přídavným telefonním funkcím stiskněte tlačítko R/PAUSE na vašem faxovém přístroji. Identifikace volajícího Váš faxový přístroj ukáže číslo volajícího ještě před zvednutím sluchátka. Pro použití této funkce, musí být na vaší telefonní lince aktivní služba CLIP (Calling Line Identification Presentation). Pro zjištění, zda je tato přídavná funkce dostupná na vaší telefonní lince, kontaktujte vaší telefonní společnost. Číslo nebude ukázáno, pokud volající tuto informaci blokuje. Pokud během vaší nepřítomnosti dostanete telefonní hovor, zobrazí se symbol I. Číslo volajícího se objeví na displeji. Faxový přístroj ukládá telefonní čísla pro posledních 10 volajících. 1 Stiskněte modré tlačítko a º. Na displeji se zobrazí posledních 10 volajících. 2 Položku vyberete stiskem ¾. Nové položky jsou označeny hvězdičkou *. 3 Pro volání zpět, zvedněte sluchátko. Pokud byl počet zvonění nastaven na nulu pomocí funkce 17, pak telefonní čísla volajících, jejichž volání bylo přesměrováno na přídavné telefony, nebudou ukázána.

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače.

BC1000. Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. BC1000 Handsfree Bluetooth sada do auta napájená ze zapalovače. Info Postupy, vlastnosti, chování Bluetooth HF sady BC 1000 popisované v tomto návodu k použití se mohou lišit v závislosti na značce, typu

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MINIKIT Slim/Chic OBSAH ÚVOD... 1 První použití PARROT MINIKIT Slim/Chic... 2 Nabíjení Parrot MINIKIT Slim / Chic...2 Instalace Parrot MINIKIT Slim / Chic... 2 Přístup do menu Parrot

Více

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč

Popis KX-FL403EX-W. Rozpis cen Recyklační poplatek 25,21 Kč Cena bez poplatků 6 046,22 Kč Cena s poplatky 6 071,43 Kč DPH 19% Cena s DPH 7 225,00 Kč Panasonic KX-FL403EX-W - laserový fax/tel/kopírka KX-FL403EX-W Laser fax na kanc. papír,14,4k bps, paměť na cca 40 stran pro příjem do paměti, rychlost tisku cca. 14 stran/min., rozlišení 600 x 600dpi,

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8. Telefonní 2,0 3,0. Kroucená linka (RJ11-RJ11) Kroucená linka (Německo) 2,5

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8. Telefonní 2,0 3,0. Kroucená linka (RJ11-RJ11) Kroucená linka (Německo) 2,5 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou mimo jeho kontrolu. Výrobce

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

MODEL UX-53 UX-73. FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze

MODEL UX-53 UX-73. FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze MODEL UX-53 UX-73 FAXOVÝ PŘÍSTROJ Návod k obsluze OBSAH ÚVODEM...3 Technická data...3 Pohled na ovládací panel...5 1. INSTALACE...7 Obsah dodávky...7 Připojení...7 Založení termografického papíru...11

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient MEDICTO Group, s.r.o. Za Hanspaulkou 9 160 00 Praha 6 Tel.: 233 338 538 Fax.: 223 310 390 e-mail: info@medicton.com url.: www.medicton.com Vážení zákazníci!

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4

TISK NA BĚŹNÝ KANCELÁŘSKÝ PAPÍR A4 Canon - JX510P - inkoustový fax / telefon / kopírka / tiskárna + digitální záznamník Popis Zařízení Super G3 JX510P je rychlý a plně vybavený fax, telefon a digitální záznamník s možností tisku přes počítač

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Návod k použití euroset 2005

Návod k použití euroset 2005 Návod k použití euroset 005 M 1 3 4 5 6 7 8 9 10 euroset 005 Funkční prvky / tlačítka M M (Memory) tlačítko (rozšířené opakování volby) / Redial opakování volby Tlačítko zkrácené volby #+ J a tlačítková

Více

Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series

Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series 2008 www.lexmark.com Obsah Úvod...5 Vyhledání informací o tiskárně...5 Popis částí tiskárny...8 Popis částí tiskárny...8 Nastavení faxování...12 Příprava tiskárny

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com

PARROT CK3100. Návod k použití. www.parrot.com PARROT CK3100 Návod k použití www.parrot.com Obsah balení LCD displej Napájecí kabel Elektronická řídící jednotka Mikrofon Kabel funkce Mute Návod k použití MONTÁŽ CK3100 Instalace elektronické jednotky

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12

Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz. Strana 1 z 12 Průvodce aplikací GTS Webový portál www.centrex.gts.cz Strana 1 z 12 Obsah 1 Přihlášení... 3 2 Změna hesla... 4 3 Hlavní stránka aplikace základní popis... 4 4 Použití interaktivní nápovědy... 4 5 Úprava

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Digitální telefonní služba ACN. Obecné

Digitální telefonní služba ACN. Obecné Digitální telefonní služba ACN Obecné 1. Co potřebuji, abych mohl využívat digitální telefonní službu ACN? Zákazníci budou potřebovat širokopásmové připojení k internetu s minimální odchozí rychlostí (upload)

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth

Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Gigaset S680 Gigaset S685 (Jupiter) Bluetooth Obrázek: verze s TZ Rozhraní: a/b (analog) Provoz: HA / PBX Standardy: DECT, GAP, F-SMS Konfigurace o Připojení 1 externí linky o Registrovat lze až 6 sluchátek

Více

GGset Návod k instalaci a používání v1.1

GGset Návod k instalaci a používání v1.1 program pro nastavování BG analog Brave GGset Návod k instalaci a používání v1.1 Instalace a odinstalace programu Dva soubory (soubor s koncovkou.exe a soubor s koncovkou.ini) z vybrané jazykové mutace

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více