Vážený zákazníku, Papír. Kopírka. Tiskárna. Seznamy a protokoly SMS. Fax. Snímač (skener) Připojení k počítači (Laserfax 855) Telefon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážený zákazníku, Papír. Kopírka. Tiskárna. Seznamy a protokoly SMS. Fax. Snímač (skener) Připojení k počítači (Laserfax 855) Telefon"

Transkript

1 Návod k obsluze

2 2 Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit faxový přístroj PHILIPS. Doufáme, že budete spokojeni s novým laserovým faxovým přístrojem. S tímto přístrojem můžete posílat a přijímat faxové dokumenty, provádět telefonní hovory, odesílat a přijímat SMS zprávy a také kopírovat dokumenty. Přístroj tiskne na obyčejný kopírovací a kancelářský papír nebo fotopapír. Pomocí funkce časové značky přístroje LaserFax 855 můžete kontrolovat přesný čas doručení faxového dokumentu na místo určení. Tato funkce zůstává funkční i po výpadku elektrického proudu. Pro účely tisku dokumentů je faxový přístroj vybaven poslední laserovou technologií. Náplň toneru dodávaná společně s přístrojem vystačí zhruba na 1000 stránek. S dodatečnou náplní toneru můžete tisknout až 3000 stránek. Přístroj Laserfax 855 můžete připojit k počítači (PC s Microsoft Windows ) a používat jej tak jako běžnou tiskárnu. Faxový přístroj můžete používat také jako snímač (skener) dokumentů. Návod k obsluze si pozorně přečtěte a vždy dodržujte zde uvedené bezpečnostní pokyny. Vyzkoušejte mnoho různých možností vašeho laserového faxového přístroje. Používáním přístroje v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu nemůžete přístroj nijak poškodit. Fax Laserová tiskárna na obyčejný papír Modem: Laserfax k4 modem (softwarový modem) Laserfax 855 Super G3 33k6 modem Paměť faxu: Laserfax stran Laserfax stran Faxový přepínač: Automatický Manuální EXT/ záznamník Fax Vyžádání faxových přenosů Automatický podavač na 20 dokumentů Funkce rozesílání Časová značka (Lasefax 855) Telefon Možnost pobočkové ústředny (PABX) Identifikace volajícího ID / CLIP Telefonní seznam s kapacitou 200 záznamů 10 skupin s až 199 položkami Rozšiřující funkce (přepínání hovorů, vyčkání hovoru, apod.) Papír Zásobník papíru až na 250 listů Obyčejný kancelářský a fotopapír (60 až 90 g/m 2 ) Kopírka 64 odstínů šedé Rychlost: 10 stránek za minutu Automatický podavač na 20 dokumentů Rozlišení: Rychlé Kvalitní Foto Zoom: 25 až 400 procent Až 99 kopií jednoho dokumentu Tiskárna Černobílá laserová tiskárna Rozlišení 600 dpi 10 stránek za minutu Seznamy a protokoly Seznam funkcí Přehled (30 SMS nebo faxových přenosů a telefonních hovorů) Záznamy a skupiny v telefonním seznamu Přehled nastavení přístroje Seznam čekajících přenosů Protokol o přenosu SMS 160 znaků Paměť pro 30 zpráv Automatický tisk Potvrzení Posílání a příjem na sub adresy (Terminal ID) Snímač (skener) Rozlišení: 256 odstínů šedé Rychlost: 6 sekund na stranu A4 Automatický podavač na 20 dokumentů Připojení k počítači (Laserfax 855) Pro PC Microsoft Windows 98 SE 2000 ME XP USB připojení (1.1 a také 2.0 plná rychlost) Instalační CD s automatickou instalací TWAIN ovladač snímače Paper Port 8.0 Tisk z počítače (10 stran za minutu) Přidávání a úpravy položek telefonního seznamu

3 Obsah 3 Obsah Bezpečnostní pokyny Přehled Popis zařízení Ovládací panel s LCD displejem Instalace Vybalení a propojení Náplň toneru Papír Přídavná zařízení Nastavení Nastavení země Nastavení jazyka Zadání vašeho telefonního čísla a jména Záhlaví stránky Vyzváněcí tón Rozlišení Chráněný příjem faxu Zamknutí přístroje Režim úspory energie Nastavení režimu příjmu faxů Telefon Telefonní spojení Opětovné vytáčení Telefonní seznam Rychlé vyhledání Skupiny Řetězové vytáčení Tisk telefonního seznamu Přídavné telefonní služby Identifikace volajícího Fax Vkládání dokumentů Odesílání faxu Rychlost Protokol o přenosu Příjem faxu Tříděný tisk Časová značka * Rozesílání Odložení odeslání Vyžádání faxu Přehled Úlohy Kopírka Vytváření kopií automaticky Nastavení kopií SMS Odesílání SMS zprávy Příjem SMS zprávy Čtení SMS zprávy Tisk SMS zprávy Vymazání SMS zprávy Rozšířené volby odesílání Nastavení SMS Připojení PC * Požadavky Instalace programového vybavení Odinstalování aplikací Použití Companion Suite Úprava telefonního seznamu Nastavení Zobrazení množství toneru Tisk z počítače Snímání Odstraňování problémů Zablokování papíru nebo dokumentu Čištění Příloha Glosář Zkratky Seznam funkcí Technické parametry Vážení zákazníci Rejstřík * Laserfax 855 Obsah

4 4 Kapitola Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Následující bezpečnostní pokyny pro nastavení a používání faxového přístroje vždy dodržujte, vyhnete se tak možnému nebezpečí, poškození nebo selhání přístroje. Ujistěte se, zda je faxový přístroj bezpečně umístěn na pevném a rovném povrchu (nepokládejte přístroj na koberec nebo podobný povrch). Pokud by faxový přístroj spadl, mohl by se poškodit nebo způsobit poranění a to zvláště malým dětem. Vzdálenost mezi faxovým přístrojem a dalšími zařízeními nebo předměty musí být alespoň 15 cm. Všechny kabely pokládejte tak, aby nemohlo dojít k zakopnutí, jinak hrozí poranění, poškození kabelů nebo vlastního přístroje. V přední části přístroje ponechejte alespoň 30 cm volného místa z důvodu volného pohybu tištěných dokumentů. Přístroj používejte mimo dosah přímého slunečního záření, topení, klimatizačních jednotek, rádiových a televizních přístrojů. Při používání přídavného bezdrátového telefonu byste měli zachovávat vzdálenost alespoň 15 cm mezi faxovým přístrojem a základnovou stanicí bezdrátového telefonu. V opačném případě může docházet ke slyšitelnému rušení v bezdrátovém telefonu. Nedovolte dětem jakoukoliv manipulaci s faxovým přístrojem bez dohledu. Obalový materiál by měl být umístěn mimo dosah dětí. V místě používání faxového přístroje musí být zajištěno dostatečné proudění vzduchu a to zvláště při častém používání. Umístěte váš Lasefax tak, aby směr výstupního vzduchu byl namířen mimo váš pracovní prostor. Faxový přístroj nesmí být zakryt. Neprovozujte váš faxový přístroj v uzavřených skříních nebo krabicích. Nepokládejte přístroj na měkkém povrchu, jakým může být koberec nebo polštář a nezakrývejte větrací otvory. V opačném případě se může faxový přístroj přehřát nebo dokonce začít hořet. V případě nadměrné teploty faxového přístroje nebo pokud ucítíte kouř vycházející z přístroje, okamžitě vytáhněte síťový kabel ze zásuvky. Ponechejte faxový přístroj podrobně prozkoumat profesionály v servisním středisku. Nezapojujte telefonní nebo síťový kabel v oblastech se zvýšenou vlhkostí. Nikdy se nedotýkejte síťového kabelu, síťového propojení nebo telefonní zásuvky mokrýma rukama. Dejte pozor, aby se dovnitř přístroje nedostaly žádné tekutiny nebo předměty. V opačném případě hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem osobám používajícím přístroj. Navíc může dojít k vážnému poškození vlastního přístroje. Pokud přesto nastane situace, že se nějaká tekutina nebo cizí předmět dostane dovnitř přístroje, musíte okamžitě odpojit síťový kabel a ponechat faxový přístroj podrobně prozkoumat kvalifikovaným pracovníkem v servisní středisku. Nikdy neponechávejte faxový přístroj na dešti. Během bouřky je doporučeno odpojit faxový přístroj od elektrického síťového rozvodu a telefonní sítě. Pokud toto opatření nelze zajistit, nepoužívejte faxový přístroj ani netelefonujte. V opačném případě riskujete zásah bleskem nebo poškození faxového přístroje. Před čištěním faxového přístroje odpojte zařízení od elektrického síťového rozvodu a telefonní sítě. Při čištění faxového přístroje nepoužívejte žádné tekuté nebo plynné čistící prostředky (spreje, brusné pasty, apod.) ani prostředky na bázi alkoholu. V případě jakéhokoliv poškození napájecího síťového kabelu odpojte síťový kabel ze zásuvky. Nikdy se nedotýkejte telefonních nebo napájecích kabelů, které nejsou izolovány, nebo u kterých byla izolace poškozena před vlastním odpojením telefonního a napájecího kabelu ze sítě. Kryt přístroje smí otevřít pouze kvalifikovaný pracovník servisního střediska.

5 Kapitola Bezpečnostní pokyny 5 Během výpadku elektrické sítě není funkční telefon ani fax. Nikdy neotvírejte náplň toneru. Při úniku částeček toneru dejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu toneru s kůží nebo očima. Nové i použité náplně toneru skladujte mimo dosah dětí. V případě zablokování papíru uvnitř přístroje nepoužívejte na jeho vytáhnutí sílu, ale raději jej opatrně z faxového přístroje vytáhněte a znehodnoťte: Může nastat situace, kdy toner není úplně přichycen na papíru a tento prach by mohl být rozptýlen do okolí. Nevdechujte prach z toneru. Cerný prach odstraníte z odevu a z predmetu pomocí studené vody. Pri použití horké vody by došlo k zafixování toneru. Při rozbití LCD displeje může uniknout mírně žíravá tekutina. Dejte absolutní pozor, aby nedošlo ke kontaktu s kůží nebo očima. Váš faxový přístroj byl testován na shodu se standardy EN a IEC a měl by být používán pouze v telefonní systémech a napájecí síti, které těmto standardům vyhovují. Tento faxový přístroj byl vyroben pro výhradní použití v označených prodejních oblastech. Splňuje nařízení a požadavky telefonní společnosti dané země. Neprovádějte žádná nastavení ani nevykonávejte jiné postupy, než uvedené v tomto návodu k obsluze. Ã Bezpečnostní pokyny týkající se laseru Váš faxový přístroj pracuje s laserovým paprskem. Otevřít faxový přístroj a provádět jakoukoliv servisní činnost má právo pouze kvalifikovaný servisní pracovník, jinak hrozí nebezpeční poranění zraku (očí) způsobené viditelným a neviditelným laserovým zářením. Laserový výrobek třídy 1. Bezpečnostní pokyny

6 6 Kapitola Přehled Přehled Popis zařízení Podpěra dokumentu Vodítka dokumentu Vstupní část podavače Kryt Ovládací panel s LCD displejem Výstup dokumentu Telefonní sluchátko s krouceným kabelem Zásuvka pro kartu Plug n Print Zásobník papírů Výstup výtisku a faxu (rozšířitelný) Náplň toneru Připojení na zadní straně Telefonní sluchátko Externí zařízení Telefonní kabel Napájecí kabel USB port (Laserfax 855)

7 Kapitola Přehled 7 Ovládací panel s LCD displejem Symboly na LCD displeji } Přístup k funkcím telefonního seznamu Červený indikátor v Pokud bliká, čtěte prosím informaci na LCD displeji f SUPER nastavení rozlišení F FOTO nastavení rozlišení h JEMNE nastavení rozlišení I Příchozí hovory během nepřítomnosti W Příchozí SMS zpráva Zelený indikátor» Bliká při příchodu SMS zprávy nebo při čekání na přenos s paměti faxu COPY Stiskněte dvakrát: Vytvoření kopií automaticky. Stiskněte jednou: Úprava kopií STOP Přerušení probíhající operace bez uložení / vysunutí dokumentu START Zahájení přenosu faxu nebo jeho příjmu h/f/f Nastavení rozlišení (NORMAL, JEMNE h, SUPER f, FOTO F) C Vymazání / Návrat o krok zpět v nabídce W Čtení, úprava nebo odeslání SMS zpráv ¾ Výběr voleb / Přesun kurzoru na displeji Tisk přehledu funkcí, úloh, nastavení / Spuštění rychlé instalace / Tisk přehledu faxů nebo telefonního seznamu MENU/OK Výběr funkce / Potvrzení vstupu MODE Režim přijímání faxů Manualne, Fax, EXT/Zaznamnik, automaticky º Seznam posledních 10 vytáčených čísel Modré tlačítko a º Seznam posledních 10 volajících R/PAUSE Přístup ke speciálním funkcím Modré tlačítko a R/PAUSE Vložení pauzy při vytáčení ¼ Vytáčení s položeným sluchátkem Modré tlačítko a ¼ Přidání další položky pro rozesílání faxu Stiskněte modré tlačítko a příslušné tlačítko písmena s uvedeným symbolem

8 8 Kapitola 1. Instalace Součásti dodávky Faxový přístroj 1. Instalace Vybalení a propojení Připevnění podpěry dokumentu Vložte podpěru dokumentu do dvou otvorů v krytu přístroje. Podpěra dokumentu by měla pevně zapadnout na místo. Zásobník papírů Podpěra dokumentu Výstupní držák dokumentu Telefonní sluchátko a kroucený kabel Rozšíření výstupní držák výtisku a faxu Vytáhněte výstupní držák výtisku a faxu z krytu zásobníku papíru. Počáteční náplň Napájecí kabel Telefonní kabel (specifické pro každou zemi) Připevnění výstupní držák dokumentu Návod k obsluze Vložte výstupní držák dokumentu do dvou otvorů pod ovládacím panelem. Instalační příručka Instalační CD (Laserfax 855)

9 Kapitola Instalace 9 Připojení telefonního sluchátka Zapojte jeden konec krouceného kabelu do zásuvky na telefonním sluchátku. Druhý konec krouceného kabelu zapojte do zásuvky umístěné na zadní straně přístroje, která je označena symbolem ). Po zapojení faxového přístroje k napájení bude okamžitě bude zahájen proces rychlého nastavení. Budete vyzváni, abyste zvolili vaši zemi, císlo a jméno a také aktuální datum a cas (viz kapitola Nastavení). Pokud budete požadovat proces rychlého nastavení znovu, jednoduše stiskněte, a zvolte pomocí ¾ napoveda strana 2: instalace. Potvrďte stiskem OK. Náplň toneru Nová náplň toneru Připojení telefonního kabelu Zapojte telefonní kabel do zásuvky faxového přístroje umístěné na zadní straně a označené slovem LINE. Telefonní konektor zapojte do příslušné zásuvky telefonní sítě. Před vlastním přijímáním dokumentů, prováděním kopií musí být do faxového přístroje vložena náplň toneru. Za tímto účelem je dodávána testovací náplň jako součást přístroje (tato náplň má kapacitu přibližně 1000 stránek). Informace o množství toneru byla do přístroje vložena již ve výrobě. Počáteční náplň není nutné aktualizovat pomocí karty Plug n Print. Při vložení jakékoliv další náplně toneru do vašeho faxového přístroje je nutné znovu nastavit množství toneru přiloženou kartou Plug n Print. Pro zajištění dobré kvality tisku používejte pouze původní PHILIPS náplně toneru. Jiné náplně toneru mohou být příčinou poškození faxového přístroje. Použitím jiné náplně toneru také porušujete záruční ustanovení. 1 Otevřete kryt přístroje uchopením obou vodítek dokumentu a vyklopením krytu dozadu. Zapojení napájecího kabelu Napájecí kabel zapojte do zásuvky umístěné na zadní straně faxového přístroje. Napájecí kabel zapojte do síťové zásuvky. Instalace

10 10 Kapitola 1. Instalace 2 Vyjměte starou náplň uchopením uprostřed a vytažením nahoru. 5 Několikrát náplň toneru protřepte dopředu a dozadu, aby se toner rovnoměrně ustálil a byla tak dosažena vyšší kvalita tisku. ÆZ prístroje opatrne vyjmete tonerovou kazetu, tak aby z ní nevypadl žádný toner. Položte ji na vhodné místo pri vysypání toneru muže dojít k znecištení podkladu. Otevřené nebo použité náplně skladujte v jejich původním obalu nebo plastikovém sáčku tak, aby se prach toneru nemohl rozptýlit do okolí. Použité náplně vraťte do specializovaných obchodů nebo sběrných míst. Nikdy neznehodnocujte náplně toneru jejich vhozením do ohně. Náplně toneru by se nikdy neměly dostat do rukou dětem. Nikdy neotvírejte náplň toneru. Při úniku částeček toneru dejte pozor, aby nedošlo ke kontaktu toneru s kůží nebo očima. Nevdechujte uvolněný prach z toneru. Cerný prach odstraníte z odevu a z predmetu pomocí studené vody. Pri použití horké vody by došlo k zafixování toneru. 6 Teprve potom zcela vytáhnete ochranný pásek na levé strane tonerové kazety. ÆJakmile je ochranný pásek z náplně odstraněn, již s náplní netřepejte. Mohlo by dojít k rozptýlení částeček toneru do okolí. 7 Vložte náplň toneru do faxového přístroje. Náplň by měla zcela zapadnout na své místo. 3 Vyjměte novou náplň toneru z balení. 8 Zavřete kryt. Ujistěte se, že klapky krytu zcela zapadnou na obou stranách. 4 Odstrante cernou ochrannou folii a ostatní obalový materiál. Ochranný pásek v kazete ješte neods tranujte. 9 nova napln? se objeví na displeji. Potvrďte stiskem OK.

11 Kapitola 1. Instalace Vyčkejte, až se na displeji zobrazí vlozit kartu. Zasuňte kartu Plug n Print nové náplně toneru do zásuvky na levé straně přístroje vedle zásobníku papíru s kontakty směřujícími vlevo. (Bez karty Plug n Print lze používat pouze počáteční náplň toneru.) Zobrazení množství toneru ÆKdykoliv vložíte novou náplň toneru, musíte aktualizovat hodnotu množství v paměti přístroje použitím přiložené karty Plug n Print. Váš faxový přístroj registruje používání toneru pro každou vytištěnou stránku a vypočítává novou hodnotu zbývající náplně. Hodnota množství toneru má význam pouze při aktualizaci hodnoty pomocí karty Plug n Print při vložení nové náplně. 1 Stiskněte MENU/OK, 62 a OK. Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení Nelze cist kartu, může se jednat o nesprávné vložení Plug n Print karty. Kontakty karty musejí při zasouvání směřovat vlevo. 11 Aktualizace náplně může chvíli trvat. Po dokončení procesu se na displeji zobrazí následující: akce dokoncena / vyjmout kartu 12 Vyjměte kartu Plug n Print z faxového přístroje. 2 Vyberte kapacita nap. pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. Množství náplně toneru je indikována v procentech v rozsahu 100 % (plná) a 0 % (prázdná). 3 Stiskem C se vrátíte do předchozí nabídky; stiskem STOP se vrátíte do Papír Před vlastním kopírováním dokumentů nebo přijímáním faxů musíte do přístroje vložit papír. Používejte následující velikosti papíru: A4, mm. Váš faxový přístroj pracuje s normálním kopírovacím papírem a kancelářským papírem (60 až 90 g/m 2 ). Vkládání papíru velikosti A4 1 Vysuňte zásobník papíru. Proces aktualizace můžete kdykoliv ukončit jednoduše stiskem STOP Hodnotu množství toneru je ovšem nutné nastavit při každé výměně náplně toneru. Pokud omylem stisknete tlačítko STOP, můžete proces aktualizace obnovit následovně: 1 Stiskněte MENU/OK, 62 a OK 2 Vyberte nova cerna pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. Zvolte ano pomocí ¾. Po krátké chvíli se faxový přístroj opět zeptá na vložení karty Plug n Print. 2 Oddělte jednotlivé listy papíru jejich prohrábnutím a poté je zarovnejte lehkým sklepáním na rovném povrchu. Tím zabráníte současnému vtažení několika listů papíru. Při malé hodnotě náplně toneru a při každém otevření a zavření krytu se na displeji objeví následující otázka: cerna=nova? Pokud jste novou náplň nevložili, stiskněte STOP. Pokud jste vložili novou náplň, stiskněte OK a postupujte podle popisu uvedeného výše. 1. Instalace

12 12 Kapitola 1. Instalace 3 Ze zásobníku papírů sejměte kryt. Vkládejte pouze tolik papírů, aby nebyly zakryty značky na horním konci zásobníku papírů (viz také obrázek na krytu zásobníku papírů). Do zásobníku papírů můžete vložit až 250 listů. ÆZásobník papíru nevytahujte nikdy během tisku faxového přístroje. Mohlo by dojít k zablokování papíru. Pokud k zablokování papíru dojde, postupujte podle pokynů v části Odstraňování problémů / Zablokování papíru. Speciální telefonní připojení ISDN Systémy 4 Pokud požadujte tisk na vstupní list (např. formuláře nebo předtisky), umístěte do zásobníku papírů listy potištěnou stranou dolů a horním koncem stránky dozadu. Dokumenty, které byly vytištěny laserovou tiskárnou nejsou vhodné pro další tisk. Mohlo by dojít k zablokování papíru. Pokud k zablokování papíru dojde, postupujte podle pokynů v části označené Odstraňování problémů / Zablokování papíru. 5 Papíry zamáčkněte, až páčka (A) zapadne na místo v zadní části podavače. Váš faxový přístroj je analogový (Skupina 3). Není to ISDN faxový přístroj (Skupina 4) a proto nemůže správně pracovat v telefonní síti ISDN. Aby přístroj bylo možné použít, musíte jej připojit přes analogový adaptér nebo na analogové svorky: Pro další informace se podívejte do návodu k použití k vašemu ISDN systému nebo kontaktujte poskytovatele telefonního připojení. Pobočková ústředna / PABX Soukromé pobočkové ústředny (PABX) jsou obvyklé ve velkých společnostech. Před uskutečněním telefonních hovorů nebo posílání faxů je nejprve nutné přístroj přepnout tak, aby byl aktivován přístup z pobočkové ústředny na vnější telefonní síť. 1 Stiskněte MENU/OK, 15 a OK. Zvolte typ site pomocí ¾. Potvrďte stiskem OK. 2 Vyberte pstn nebo pabx pomocí ¾. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Pokud používáte faxový přístroj uvnitř pobočkové ústředny PABX, použijte funkci 15 pro nastavení přístroje na příslušnou délku interních čísel a pro nastavení kódu, který musí být vytočen jako přístup k vnější telefonní síti. 6 Ze zásobníku papírů sejměte kryt. Zasuňte zásobník papíru do faxového přístroje úplně, až do koncového bodu. 1 Stiskněte MENU/OK, 15 a OK. Zvolte Prefix pomocí ¾. Potvrďte stiskem OK. 2 Vložte požadovanou délku interních čísel. Prednastavená hodnota je 10. Pomocí tlacítka \-smažte císlici. Zacnete od nejdelšího interního císla a pridejte k nemu jedno místo. Například při používání přímých čísel o délce 4 byste měli zadat 5. 3 Potvrďte stiskem OK.

13 Kapitola 1. Instalace 13 4 Zadejte vnější přístupový kód, který je vyžadován pro přístup k veřejné telefonní síti. Nejčastěji je tímto číslem 0. (V případě nutnosti kontaktujte vašeho poskytovatele připojení.) 5 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Po provedení těchto nastavení již nebude nutné vkládat před čísla prefix pro přístup do vnější sítě. Faxový přístroj automaticky vloží vnější přístupový kód před čísla, která jsou delší, než nastavená interní. Připojení k telefonní lince Přídavná zařízení lze připojit k samostatným zásuvkám na jednu linku a to i v případě umístění v jiných místnostech. Přídavná zařízení K vaší telefonní síti můžete připojit vedle faxového přístroje také další zařízení, jakými jsou např. bezdrátové telefony, záznamníky nebo modemy. Pokud požadujete používat speciální periferie společně s vaším faxovým přístrojem, kontaktujte vašeho dodavatele. Při používání bezdrátového telefonu s funkcí SMS na stejném připojení k telefonní síti, pak bude konkrétní přístroj přijímající SMS zprávy záviset na určitém výrobci. Pouze jeden z přístrojů bude přijímat SMS zprávy. Pokuste se vypnout SMS příjem na vašem bezdrátovém telefonu. Připojení k faxovému přístroji Přídavná zařízení můžete připojit přímo k faxovému přístroji. Externí záznamník můžete také připojit následujícím postupem: Zapojte telefonní kabel periferního zařízení do zdířky EXT (RJ-11 konektor) na vašem faxovém přístroji. Pokud připojíte přídavná zařízení do samostatných telefonních zásuvek (např. v různých místnostech) nebude je pak možné ovládat faxovým přepínačem. Nebude například možné přesměrování hovorů. Z těchto důvodů doporučujeme zapojit přídavná zařízení do společné telefonní zásuvky. Easylink Funkce Easylink zajišťuje podporu při používání externích zařízení, která jsou připojena na společnou telefonní linku. Přídavná telefonní zařízení musí být nastavena na režim tónového vytáčení (DTMF tóny). Podrobnosti o nastavení režimu tónové volby naleznete v návodu k obsluze k vašemu přídavnému přístroji. Spuštění příjmu faxů Pokud při zvednutí sluchátka na faxovém přístroji uslyšíte pískání nebo ticho, jedná se o příjem faxu. Stiskněte START a poté zavěšte. Faxový přístroj přijímá faxový dokument. Pokud přijmete faxové volání ve sluchátku přídavného zařízení místo na faxovém přístroji pak stiskem *5 můžete spustit příjem faxu. Přerušení vyzvánění Pokud připojíte externí zařízení přes zdířku EXT, bude faxový přepínač pracovat optimálně a bude schopen ovládat externí zařízení (viz kapitola Nastavení / Režim příjmu faxů). Pokud přijmete hovor ve sluchátku přídavného zařízení, které je připojeno do jiné telefonní zásuvky a faxový přístroj stále vyzvání, můžete jej odpojit od hovoru stiskem ** na přídavném telefonu. 1. Instalace

14 14 Kapitola 1. Instalace 2. Nastavení Váš faxový přístroj může, v případě potřeby, vytisknout seznam důležitých funkcí a nastavení. Na faxovém přístroji stiskněte tlačítko. Výběrem ¾ můžete potvrdit tisk první stránky nápovědy NAPOVEDA STR.: 1: seznam funkci nebo NAPOVEDA STR.: 5: nastaveni. Potvrďte stiskem OK. Nabídku funkcí můžete také vytisknout stiskem MENU/OK, 41 a OK. Seznam nastavení můžete také vytisknout stiskem MENU/OK, 44 a OK. Otevřete nabídku funkcí pomocí MENU/OK. Pro návrat o krok zpět v nabídce stiskněte C. Kurzorem na displeji můžete pohybovat pomocí ¾. Písmeno nebo číslici vymažete pomocí C nebo \. Pro zrušení probíhající operace a pro návrat do základní nabídky bez ukládání stiskněte STOP. Nastavení země Pro výběr konkrétní země, ve které bude faxový přístroj provozován použijte funkci 11. Výběr země je důležitý z důvodu správného nastavení pro místní telefonní síť. 1 Stiskněte MENU/OK, 11 a OK. 2 Zemi vyberete stiskem ¾. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Nastavení jazyka 1 Stiskněte MENU/OK, 12 a OK. 2 Jazyk vyberete stiskem ¾. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Nastavení data a času Zadání vašeho telefonního čísla a jména Vaše číslo a jméno zadané pomocí funkce 14 se bude objevovat v záhlaví stránky faxového dokumentu, který odesíláte a také jako identifikace odesílatele SMS zprávy. V obou případech máte k dispozici 20 rozdílných znaků. 1 Stiskněte MENU/OK, 14 a OK. 2 Faxové číslo zadáte tlačítky čísel, například Pro zadání znaménka +, stiskněte současně modré tlačítko a Q. Mezeru vložíte stiskem tlačítka ½. Vaše zadání potvrďte stiskem OK. 3 Vaše jméno zadejte pomocí tlačítek písmen. Velká písmena zadávejte současným stiskem + a příslušného písmena. Mezeru vložíte stiskem tlačítka ½. Symboly jsou zobrazeny přímo nad tlačítky písmen. Symbol vložíte současným stiskem modrého tlačítka a příslušného tlačítka písmena se symbolem. Symbol nelze vložit jako první znak vašeho jména. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Záhlaví stránky Vaše jméno a telefonní číslo se bude zobrazovat v každém záhlaví faxového přenosu. Pokud si nepřejete sdělovat tyto informace, můžete tuto funkci vypnout. 1 Stiskněte MENU/OK, 16 a OK. 2 Vyberte ZAHL. VYSIL. pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Pomocí ¾ vyberte, zda se má na každé vyslané stránce objevit záhlaví. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce 1 Pro nastavení data a času na displeji stiskněte MENU/OK, 13 a OK. 2 Zadejte datum a čas následujícím způsobem: pro 8. srpna 2005, 14:00 hodin. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce

15 Kapitola 2. Nastavení 15 Vyzváněcí tón Hlasitost Pomocí funkce 18 můžete nastavit hlasitost vyzvánění. K dispozici je několik úrovní hlasitosti. Zvonění můžete zcela vypnout výběrem vypnuto. Váš faxový přístroj bude přijímat faxy bez vyzvánění. Pokud je faxový přístroj nastaven na ruční příjem faxů, nebude příchozí fax slyšet ani nebude možné přijmout příchozí hovor (viz kapitola označená Nastavení režimu příjmu faxů). 1 Stiskněte MENU/OK, 18 a OK. 2 Požadovanou hlasitost vyberete stiskem ¾. Dostupné jsou 3 úrovně hlasitosti (nizka, stred., vys.) nebo vypnuto. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Rozlišení Pomocí tlačítka h/f/f můžete nastavit rozlišení při příjmu faxů nebo pro odesílání faxů. Symbol vybraného rozlišení se objeví na displeji: NORMAL pro dokumenty bez speciálních vlastností h/ JEMNE pro dokumenty s drobným tiskem nebo kresbami f/ SUPER pro dokumenty s množstvím detailů F/ FOTO pro fotografie Pomocí funkce 16 můžete vybrat výchozí nastavení rozlišení. Stiskněte MENU/OK, 16 a OK. Vyberte rozliseni pomocí ¾ a poté stiskněte OK. Vyberte požadované a volbu potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce na předchozí krok; stiskem STOP se navrátíte do Chráněný příjem faxu Příjem faxů můžete zabezpečit pomocí kódu. V tomto případě jsou přijaté faxy uloženy do paměti, místo jejich přímého vytištění. Tyto faxové přenosy je možné vytisknout pouze po zadání kódu PIN. Pomocí funkce 27 můžete zadat kód PIN a aktivovat režim bezpečného příjmu faxů nebo vytisknout faxy uložené v paměti. Zadání kódu PIN 1 Stiskněte MENU/OK, 27 a OK. 2 Vyberte kod odpovedi pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. Zadejte 4 číslice kódu PIN. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Aktivace/deaktivace 1 Stiskněte MENU/OK, 27 a OK. 2 Vyberte aktivace pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte 4 číslice kódu PIN a potvrďte stiskem OK. Vyberte s nebo bez pomocí ¾. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Tisk faxových přenosů 1 Stiskněte MENU/OK, 27 a OK. 2 Vyberte tisknout pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. Zadejte 4 číslice kódu PIN. 3 Potvrďte stiskem OK. Uložené faxové přenosy budou vytištěny a vymazány z paměti. Stiskem C se vrátíte v nabídce na předchozí krok; stiskem STOP se navrátíte do Zamknutí přístroje Pomocí funkce zámku můžete zabezpečit faxový přístroj proti neoprávněnému použití. Můžete zamknout celou klávesnici nebo tlačítka čísel vašeho faxového přístroje. Zadání kódu Nejprve musíte zadat kód pro aktivaci a deaktivaci zámku. 1 Stiskněte MENU/OK, 61 a OK. 2 Vyberte kod zamku pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte 4 číslice kódu PIN a potvrďte stiskem OK. 2. Nastavení

16 16 Kapitola 2. Nastavení 4 Pro potvrzení zadejte kód znovu a stiskněte OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce na předchozí krok; stiskem STOP se navrátíte do Pokud již byl kód uložen, budete přístrojem před zadáním nového kódu dotázáni nejprve po vložení starého kódu. Zamknutí klávesnice 1 Stiskněte MENU/OK, 61 a OK. 2 Vyberte BLOK.KLAVES. pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte 4 číslice kódu PIN a potvrďte stiskem OK. Zvolte s pomocí ¾. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Všechna tlačítka na faxovém přístroji budou nyní zamčena. Pouze po zadání správného kódu bude možné používat funkce přístroje nebo zadávat čísla. Faxový přístroj se sám zamkne po každém použití. Funkci zámku klávesnice můžete zrušit opakováním postupu a výběrem bez v kroku 3. Zámek tlačítek čísel 1 Stiskněte MENU/OK, 61 a OK. 2 Vyberte BLOK.CISLO pomocí ¾ a potvrďte stiskem OK. 3 Zadejte 4 číslice kódu PIN a potvrďte stiskem OK. Vyberte pouze primo. pomocí ¾. 4 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Všechna tlačítka čísel na faxovém přístroji budou nyní zamčena. Funkci zámku čísel můžete zrušit opakováním postupu a výběrem Volne v kroku 3. Režim úspory energie Faxový přístroj se do režimu úspory energie přepíná automaticky. Není nutné provozovat přístroj v tomto režimu. Kdykoliv při příjmu faxu, vytvářením kopií nebo tisku bude faxový přístroj automaticky přepnut zpět z režimu úspory energie do normálního stavu. Nastavení režimu příjmu faxů Vestavěný faxový přepínač umožňuje obsluhovat běžný telefonní hovor, posílat nebo přijímat faxy a spouštět přídavná zařízení na jedné telefonní lince. K dispozici jsou 4 rozdílné pracovní režimy: FAX, EXT/Zaznamnik, AUTOMATICKY nebo manualne. Požadovaný provozní režim vyberte stiskem tlačítka MODE. Vybraný režim příjmu faxů se zobrazí na displeji. Nastavení počtu zvonění Faxový přepínač automaticky rozpozná mezi faxovým přenosem a běžným telefonním hovorem. Navíc faxový přepínač umožňuje ovládání externích zařízení, které jsou připojeny k faxovému přístroji přes zásuvku EXT. Můžete nastavit počet zvonění pro příjem faxů pomocí funkce Stiskněte MENU/OK, 17 a OK. 2 Pomocí ¾ vyberte nastavení zvonění ze seznamu. Můžete nastavit mezi 0 a 5 zvoněními. 3 Potvrďte stiskem OK. Stiskem C se vrátíte v nabídce Manuální režim V režimu Manualne se faxový přístroj chová jako obyčejný telefon. Pokud po zvednutí sluchátka zjistíte, že se jedná o fax (je slyšet pískání nebo ticho), musíte přijmout fax ručně. Pro příjem faxu musíte stisknout START. V tomto režimu nastavení není možné automatický příjem faxů. Režim Manualne je vhodný při přijímání faxů na počítači. Režim faxu V režimu Fax bude přístroj vyzvánět tolikrát, kolik jste nastavili pomocí funkce 17. Poté se zapne příjem faxů. Tento režim je vhodný při nejčastějším přijímání faxů tímto přístrojem. Pokud na přídavném telefonu, připojeném ke zdířce EXT, zvednete sluchátko a uslyšíte příchozí fax (pískání nebo ticho), můžete spustit příjem faxu stiskem *5 nebo stiskem START na faxovém přístroji.

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8. Telefonní 2,0 3,0. Kroucená linka (RJ11-RJ11) Kroucená linka (Německo) 2,5

Předmluva (V METRECH) Napájecí 1,8. Telefonní 2,0 3,0. Kroucená linka (RJ11-RJ11) Kroucená linka (Německo) 2,5 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou mimo jeho kontrolu. Výrobce

Více

Pokyny pro obsluhu. Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou. Model č. KX-FP701CE

Pokyny pro obsluhu. Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou. Model č. KX-FP701CE Pokyny pro obsluhu Faxový přistroj s tiskem na běžný papír a kopírkou Model č. KX-FP701CE Před použitím zařízení si nejprve přečtěte návod k obsluze a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití.

Více

KX-MB773EX KX-MB783EX

KX-MB773EX KX-MB783EX Pokyny pro obsluhu Na obrázku je model KX-MB263. Multifunkční tiskárna Model č. KX-MB263HX KX-MB773EX KX-MB783EX NEPŘIPOJUJTE kabel USB, dokud nebudete vyzváni softwarem Multi-Function Station (Disk CD-ROM).

Více

FAX L360 Uživatelská příručka

FAX L360 Uživatelská příručka FAX L360 Uživatelská příručka Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice EC 1999/5/EC. Prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje požadavkům EMC směrnice EC 1999/5/EC pro jmenovité sít ové napájení 230 V,

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN

PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-465CN Pokud potřebujete volat zákaznický servis Vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: MFC-465CN Sériové číslo: 1 Datum nákupu: Místo nákupu: 1 Sériové

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series

Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series Příručka pro faxování tiskárny 7600 Series 2008 www.lexmark.com Obsah Úvod...5 Vyhledání informací o tiskárně...5 Popis částí tiskárny...8 Popis částí tiskárny...8 Nastavení faxování...12 Příprava tiskárny

Více

9300 Series All-In-One

9300 Series All-In-One 9300 Series All-In-One Uživatelská příručka Září 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series

Uživatelská příručka ZÁKLADNÍ ROZŠÍŘENÁ. SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series Uživatelská příručka SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series ZÁKLADNÍ Tato příručka obsahuje informace týkající se instalace, základních činností a řešení potíží v systému

Více

Černobílá laserová multifunkční tiskárna

Černobílá laserová multifunkční tiskárna Černobílá laserová multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Červen 2011 Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6,

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

SAGEM FAX 4440 MF 4461

SAGEM FAX 4440 MF 4461 TELECOM SAGEM FAX 4440 MF 4461 Návod k použití 3000267958_01 Vážený uživateli, Pro vaši bezpečnost a komfort vám před použitím doporučujeme pečlivě přečíst kapitolu Bezpeènost, stránka 1. Koupením tohoto

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Operating Instructions

Operating Instructions Vysokorychlostní laserov fax s kopírkou Operating Instructions Číslo modelu KX-FL53EX Před pouitím zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí pouití. Tento model je určen k

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka NPD5255-00 CS Copyright Copyright Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM. Model č. KX-TG6411FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM. Model č. KX-TG6411FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TG6411FX KX-TG6412FX Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TG6421FX

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka NPD5247-00 CS Copyright Copyright Bez předchozího písemného povolení společnosti Seiko Epson Corporation je zakázáno reprodukovat libovolnou část této publikace, ukládat ve vyhledávacím systému nebo přenášet

Více

B2500 Series MFP. Uživatelská příručka B2520 MFP/B2540 MFP

B2500 Series MFP. Uživatelská příručka B2520 MFP/B2540 MFP B2500 Series MFP Uživatelská příručka B2520 MFP/B2540 MFP Vážený uživateli Pro Vaši bezpečnost a komfort Vás před použitím vybízíme k pečlivému přečtení Bezpečnostní pokyny. Koupením tohoto multifunkčního

Více

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Návod k použití Vážený zákazníku, naléhavě vás žádáme, abyste si před použitím v zájmu bezpečnosti a pohodlí pozorně přečetli kapitolu Bezpečnost [ 109]. Gratulujeme vám ke koupi koncového komunikačního

Více

Nokia 5250 - Uživatelská příručka

Nokia 5250 - Uživatelská příručka Nokia 5250 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 7 Hledání nápovědy 9 Nápověda v přístroji 9 Podpora 9 Aktualizace softwaru zasílané bezdrátově 10

Více

Nokia 2710 - Uživatelská příručka

Nokia 2710 - Uživatelská příručka Nokia 2710 - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Podpora 5 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6 Anténa GSM

Více

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 MX410 a MX510 Series Uživatelská příručka Červen 2012 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru na dálku 7 Aktualizace softwaru přístroje

Více

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE MFC-J6510DW MFC-J6710DW Verze 0 CZE Příručky uživatele a kde je hledat? Kterou příručku? Co obsahuje? Kde se nachází? Bezpečnostní předpisy a Nejdříve si přečtěte tuto Příručku.

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více