ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mateřská škola Pampeliška je v provozu. číslo 9 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. září 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mateřská škola Pampeliška je v provozu. číslo 9 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. září 2010"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 9 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. září 2010 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU ČP. 432 NA MATEŘSKOU ŠKOLU Investor: Město Benátky nad Jizerou Koupě objektu: Kč Investiční náklady: Kč Dotace: Ministerstvo financí 6 mil. Kč Termín realizace: 12/ /2009 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Česká Lípa Projekt: Ing. arch. Jan Foit, Benátky nad Jizerou Stavební dozor: Realstav MB s.r.o., Mladá Boleslav Návrh interiéru: Ing. arch. František Šína, Mladá Boleslav Dodávka interiéru: KB skana Benátky nad Jizerou Zahradní prvky: Saternus s.r.o. Český Těšín P a r a m e t r y d í l a: 54 míst ve dvou třídách zrekonstruován starý dům a provedena přístavba zateplení celého objektu upravena zahrada a osazeny hrací prvky pro jednu třídu pro druhou třídu nové hřiště v ulici U Silvie kompletní nové vybavení Mateřská škola Pampeliška je v provozu Středa 1. září 2010 je pro MŠ Pampeliška významným dnem zahajuje se provoz této nové benátecké mateřské školy. Slavnostní akt přestřižení pásky provedl starosta města Jaroslav Král (vpravo) a jednatel zhotovitelské firmy Ing. Jan Neužil. Starosta města poděkoval všem, kteří se podíleli na vybudování nové mateřské školy, za dobře odvedenou práci, Ing. Jan Neužil poděkoval za spolupráci všem, kteří byli účastníky prováděné rekonstrukce a přístavby. Po ukončení oficiální části slavnostního dne pozvala ředitelka MŠ města přítomné k prohlídce vnitřních prostor budovy, ve které malé děti již prožívaly první den v této škole. V tomto čísle najdete: Rozpočtové opatření str. 6 Základní školy str Mateřská škola Pampeliška str Děti se již při první návštěvě v MŠ Pampeliška 25. srpna 2010, kdy probíhal pro rodiče a děti informační den, cítily jako doma Policie ČR informuje str Sport str Den 1. září 2010 je prvním dnem nového školního roku 2010/2011. A pro školáky na těchto dvou snímcích je to první den, kdy usedli do školní lavice, den, kdy se z nich stali žáci první třídy ZŠ Husovo náměstí (vpravo) a ZŠ Pražská (vlevo). Fota: emje, Lenka Hýblová, Jana Vernerová

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Rekonstrukce náměstí 17. listopadu Firma SYNER Liberec v minulém měsíci pokračovala na rekonstrukci komunikací, které jsou téměř hotovy. Jako poslední byla dokončena pokládka zámkové dlažby na chodníku podél domu čp. 498 a 499 a terénní úpravy. U garáží probíhá provádění zpevněných ploch z recyklátu a úpravy betonových vjezdů, práce budou hotovy do konce září. ukončil restaurátorské práce na pískovcové přilbici, kterou umístil na původní místo vrcholu pomníku, který je již celý usazen na novém místě. Proběhlo očištění celého pomníku a v následujících dnech bude probíhat obnova veškerého písma. Elektrikáři začali instalovat zemní parkové osvětlení a osvětlení zámku. V měsíci září se budou provádět konečné zahradnické úpravy, dosadby květin a údržba již zelených trávníků. Rekonstrukce zámeckého parku nová fontána stojí na místě původního pomníku padlým v 1. světové válce Rekonstrukce komunikací na náměstí 17. listopadu jsou téměř dokončeny Při rekonstrukci zámeckého parku je prakticky již dokončena cestní mlatová síť, kde chybí realizovat pouze vstupní úsek Pokládka zámkové dlažby na chodníku podél domu čp. 498 a 499 a terénní úpravy byly dokončeny Revitalizace zámeckého parku V měsíci srpnu jsme zaznamenali nejvíce realizovaných prací na revitalizaci zámeckého parku. Prakticky je již dokončena cestní mlatová síť, kde chybí realizovat pouze vstupní úsek schodiště. V plném proudu se rozjely také zahradnické práce, kde firma Gardenline s.r.o. provedla kompletní terénní úpravy včetně osetí travou. Byla doplněna veškerá výsadba stromů a svůj cílový charakter má už i hlavní buxusový parter. Součástí tohoto parteru je i zbrusu nová fontána stojící na místě původního Pomníku padlým v 1. světové válce. Restaurátor pomníku Bude dokončena celá cestní síť tak, aby bylo možné tuto etapu do konce měsíce září předat k užívání veřejnosti. ZŠ Husovo náměstí půdní vestavba Ve škole bylo prodlouženo hlavní schodiště a uzavřeno tak, aby další práce, které budou probíhat za provozu školy, nerušily výuku. Také úniková cesta pro případ požáru byla vyřešena, místo příček na chodbách budou podle pokynů hasičského specialisty upraveny pouze dveře do tříd, aby jejich požární odolnost byla dostatečná. Byla zastřešena nástavba nad sociálním zařízením, pokračuje se výměnou pevných vazeb za ocelové rámy. V souvislosti z osazováním střešních oken bylo zjištěno, že střešní krytina je dožilá a je nutno ji vyměnit. Bohužel z finančních důvodů bude kvůli tomu nutné zastavit práce na bývalé věznici ve dvoře umělecké školy a přesunout je na příští rok. Na výměnu střešní krytiny bylo vypsáno výběrové Půdní vestavba v ZŠ Husovo náměstí řízení a po schválení dodavatele Radou města bude započato s pracemi, aby byly dokončeny do doby, než začnou podzimní plískanice. Byla dokončena výměna oken za nová dřevěná v zadní části budovy. Rekonstrukce ulice U Kostela Firma COLAS CZ a.s. v ulici U Kostela provedla skrývku povrchu komunikace i chodníků. Fota na této straně: MěÚ

3 8. září 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 V ZŠ Husovo náměstí byla v zadní části školní budovy dokončena výměna oken za nová dřevěná V současné době probíhá výměna vodovodních popř. kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem podle požadavků jejich majitelů. Po jejich dokončení budou pojížděná komunikace pro pěší (v části, která bude označena jako obytná zóna), chodníky a parkovací stání vydlážděny zámkovou dlažbou a komunikace bude provedena v asfaltu. Součástí rekonstrukce je i odvodnění ulice a nové veřejné osvětlení. Celá rekonstrukce by měla být dokončena do konce září Oprava komunikace v ulici Jana z Dražic a v ulici Šnajdrova V souvislosti s revitalizací náměstí 17. listopadu se podařilo uspořit i na částečnou rekonstrukci ulic Jana z Dražic a Šnajdrova. V průběhu stavby, kterou realizuje firma Syner, s.r.o., Liberec, proběhne výměna vodovodních přípojek u rodinných domů a nutné opravy kanalizace. Po ukončení výkopových prací bude proveden kompletně nový asfaltový povrch. Ukončení prací se předpokládá do konce měsíce září. Rekonstrukce chodníku u mateřské školy Jizerka V měsíci srpnu Město Benátky n. Jiz. přistoupilo k opravě přístupového chodníku k mateřské škole Asfaltový povrch chodníku byl odstraněn a postupně bylo provedeno zadláždění betonovou zámkovou dlažbou Jizerka. Byl odstraněn asfaltový povrch chodníku a postupně zadlážděn betonovou zámkovou dlažbou. Současně s tím došlo k drobným úpravám zeleně a byly také opraveny zídky u vstupů do školky. Oprava domu čp. 50 v zámeckém areálu V srpnu byly provedeny sanační omítky ve spodních částech fasády, štukují se zbývající části, opravila se římsa, provádějí se šambrány oken. Všechna kamenná ostění oken i dveří byla restaurátorsky očištěna a zpevňuje se chemicky jejich povrch. Následně budou velké chybějící části doplněny umělým kamenem a pak dotvarovány a překryty štukem. Ke konci měsíce se začalo také s opravou střechy, která se stále odkládala kvůli nepříznivému počasí. Na východním křídle byla odstraněna stará krytina a vyměňují se části krovu v místech, kde jsou zničeny tesaříkem. Kde je napadení malé, budou poškozené části trámů pouze odstraněny podle pokynů projektanta. Můstky v parku Pokračují práce na základových konstrukcích pro všechny tři můstky. Základy pro spodní můstek jsou hotovy. Na horním můstku bylo nutno upravit základy podle zjištěných základových podmínek, protože předpokládané skalní podloží je v mnohem větší hloubce. Práce na prostředním můstku jsou nejnáročnější, protože je zde nutné kopat ručně z důvodu špatného přístupu. Všechny práce probíhají pod dohledem statika z firmy MURUS Praha. V současné době probíhá v ulici U Kostela výměna vodovodních popř. kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem podle požadavků jejich majitelů V průběhu měsíce srpna byl opraven přístupový chodník k MŠ Jizerka a Pavilon Firma COLAS CZ a.s. v ulici U Kostela provedla skrývku povrchu komunikace i chodníků Čp. 50 v zámeckém areálu ke konci měsíce srpna se začalo také s opravou střechy Foto: MěÚ a emje

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Vstupní byty náměstí 17. listopadu Rekonstrukce bývalé ubytovny města na náměstí 17. listopadu zcela minimální. V celkové investici proběhlo kompletní vybourání ubytovny ve třetím patře a následně vybudování šesti nových, tzv. provedla odborná firma Kerber, Technické služby města Benátky nad Jizerou a Správa městských lesů odstranění náletových dřevin pod lávkou na Křemeně a v korytě odtoku strouhy v Dražicích. Ve hodin byl v Benátkách nad Jizerou vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity. Průběžně byl sledován průběh povodňové vlny v Železném Brodě, Turnově, Mnichově Hradišti, Bakově průtoková maxima nedávala předpoklad překročení 1. povodňového stupně v našem městě. Kulminace cca 170 m 3 /sec, která představuje větší břehovou vodu, nastala v neděli 8. srpna 2010 ve hodin. První povodňový stupeň v Benátkách nad Jizerou byl odvolán téhož dne v hodin. Vybráno z Povodňového hlášení MěÚ Benátky nad Jizerou Při obnově můstků v zámeckém parku pokračují práce na základových konstrukcích pro všechny tři můstky Foto: MěÚ 593 na vstupní byty je u svého konce. Celkové náklady na realizaci se v konečném vyúčtování vyšplhaly na celkových Kč, ze kterých Kč bylo uhrazeno dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Podíl města je tak vzhledem k provedeným pracím Rekonstrukce bývalé ubytovny města na náměstí 17. listopadu Foto: MěÚ Jizera v neděli 8. srpna 2010 vstupních, bytů. Z celkových šesti bytů jsou dvě garsoniéry, dva byty 2+1, jeden 2+kk a jeden 3+kk. Realizaci provedla firma Zeteza s.r.o. Dolní Bousov a jejich práce byla provedena ve smluvené kvalitě i termínu. Podmínky a výzva k podávání žádostí o pronájem budou uveřejněny v příštím čísle Zpravodaje Benátecka. V našem městě byl vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity V sobotu 7. a neděli 8. srpna 2010 způsobily přívalové deště na Liberecku mimořádné povodňové stavy. Do povodí Jizery se promítly jen částečně, nejvíce na horním toku Jizery. Vzhledem k tomu, že přicházely značně neurovnané zprávy s předpovědí 3. stupně povodňové aktivity, proběhla u nás příprava na povodně odpovědně. Ve hodin byla vyhlášena pohotovost povodňového štábu a telefonicky byly informovány odpovědné osoby podniků v zátopové oblasti (Carborundum Electrite, EJK, DZ Dražice). Varováni byli i všichni občané žijící v zátopové oblasti a byla provedena obhlídka kritických míst. V čase hodin Foto: František Stýblo DAR MĚSTA RODINÁM POSTIŽENÝM POVODNĚMI Výběr z jednání Zastupitelstva města v pondělí dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo na svém zasedání dne odsouhlasilo finanční pomoc pěti rodinám postiženým povodněmi z Libereckého kraje v celkové výši Kč ,-. Finanční částka bude poukázána přímo postiženým rodinám. Ve zprávě starosty města byly mimo jiné tyto informace: V rámci rekonstrukce Husova náměstí budou opraveny povrchy komunikace v ulici Tychona Braha, ve spojovací kommunikaci mezi Smetanovou ulicí a školou a chodník ve Vaněčkově ulici ke křižovatce u hospody U Čapků. Rekonstrukce domu čp. 139 ve Vágnerově ulici na azylový dům pro ženy a matky s dětmi pokračuje, v současné době probíhá oprava střechy. Z interpelace poslanců: pí Šimková ve věci provozu a stavu komunikace v Pražské ulici zaslala žádost o řešení vlastníkovi komunikace, kterým je Středočeský kraj, kde chtěla řešení zpomalení provozu na Pražské ulici Středočeský kraj ve své odpovědi uvedl: Vážená paní Šimková, Vážení občané, přijal jsem Vaši žádost o projednání dopravní situace v Pražské ulici v Benátkách nad Jizerou. Prošetření Vaší žádosti a návrh řešení jsem předal Odboru dopravy KÚ, který záležitost projednal se Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště. Omlouvám se Vám tímto, že došlo ze strany odboru dopravy k časovým průtahům a s politováním Vám sděluji následující stanovisko až nyní. Současně Vás chci upozornit, že návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje schvaluje zásadně hejtman Středočeského kraje a tudíž v případě Vaší žádosti o projednání dopravní situace v Pražské ulici se obraťte přímo na pana hejtmana MUDr. Davida Ratha. Městský úřad Benátky nad Jizerou zadal zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice II/610 v úseku Tuřice Kbel, jejíž součástí je i komplexní řešení v Pražské ulici v Benátkách nad Jizerou. Po jejím dokončení a vydání stavebního povolení bude na základě odkupní smlouvy tato projektová dokumentace Středočeským krajem odkoupena a bude možné zařadit stavbu do plánu oprav a investic Středočeského kraje. V současnosti však vydání stavebního povolení uvázlo na projednání projektové dokumentace a nesouhlasu velkého počtu vlastníků přilehlých nemovitostí s navrženými úpravami. Další Vámi požadovaná opatření optické retardéry, přechody pro chodce a světelné signalizační zařízení s regulací rychlosti jízdy jsou jako opatření k bezpečnosti chodců na komunikaci v kompetenci města Benátky nad Jizerou, stejně jako požadavek na Policii ČR k jejímu zvýšenému dohledu na provoz na této komunikaci. Závěrem Vás chci ujistit, že Středočeský kraj uvítá úspěšné dořešení majetkoprávních vztahů, nutných pro dokončení projektu k této stavbě, a po vydání stavebního povolení učiní všechny potřebné kroky k její následující realizaci. S pozdravem Robin Povšík, náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vyjádření společnosti VaK a.s. ke stížnosti občanů na zápach kanalizace v Dražicích Stížnost občanů na zápach z nově vybudovaného kanalizačního řadu v městské části Dražice byla postoupena Městem Benátky n. Jiz. společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Vyjádření společnosti:

5 8. září 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 Vážení, obdrželi jsme od Vás stížnost občanů Dražic na zápach z kanalizace. Sdělujeme Vám, že se stížností budeme zabývat a budeme problém řešit. Dne v hodin se uskuteční se zástupci stěžovatelů ústní jednání, při kterém jim vysvětlíme naše kroky pro vyřešení situace a požádáme je o spolupráci. Vzhledem k tomu, že tato problematika není úplně jednoduchá, je potřeba počítat s několika měsíci na dořešení. S pozdravem Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek Sbírka na pomoc lidem postiženým povodněmi Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, jak jistě víte, v polovině měsíce srpna se přes naši krásnou českou zemi přehnaly, tak jako již několikrát v minulosti, ničivé povodně a tentokrát si jako objekt svého zájmu vybrala matka příroda sousední Liberecký kraj. Já i moje žena tuto část naší země máme moc rádi, a proto nás nemohl nechat lhostejnými osud lidí, kteří zde žijí. Snad také proto, že část naší rodiny byla sama při povodních v roce 2000 zasažena, cítili jsme morální povinnost nějakým způsobem pomoci. Na Městský úřad Benátky nad Jizerou jsme přišli s nabídkou uspořádání sbírky materiální pomoci lidem postiženým záplavami. Velice mile nás překvapilo, kolik ochoty a vůle pomoci jsme nalezli u představitelů města. Okamžitě nám vyšli maximálně vstříc a kromě jiného nabídli prostory pro soustředění pomoci a zajištění odvozu do sběrného místa. Sbírka probíhala tři dny v prostorách Technických služeb ve Kbele, v Sokolovně a ve Skautském středisku Povodeň a předčila naše očekávání. Jen krátce k výčtu věcí. Kromě balené vody lidé nosili trvanlivé mléko a potraviny, mycí a desinfekční prostředky, hadry, kýble, košťata, lopaty, toaletní potřeby, prášky na praní, igelitové pytle, ochranné rukavice, spací pytle, deky, polštáře, povlečení, ručníky, utěrky, dětské jednorázové pleny Nakládání darovaných věcí v benátecké Sokolovně a oblečení, dva kočárky (na které už dvě maminky netrpělivě čekaly) a dokonce stan pro čtyři osoby s molitanovými matracemi! Není potřeba detailně vypisovat úplně všechno, každopádně jsme mohli ve čtvrtek po ukončení sbírky v 15 hodin vypravit do zatopeného Frýdlantu dva plně naložené vozy. Ve sběrném středisku jsme materiál s dobrovolníky vyložili a vytřídili do skladů. Při projíždění zatopeného Frýdlantu jsme kromě smutku nad totálně zničeným městem cítili i hrdost, že žijeme ve městě s lidmi, kteří soucítí s těmi, kteří se ne vlastní vinou dostali do tak těžké životní situace. A nyní se konečně dostáváme k tomu, co jsme chtěli napsat hned na začátku. Moc Vám všem děkujeme. Vám, kteří jste přispěli, třeba i málem, lidem, kteří to teď opravdu nutně potřebují. Vaše pomoc byla opravdu více než platná. Dále také chceme poděkovat všem, kteří nám při organizování sbírky pomáhali: vedení města Benátky nad Jizerou, Skautské organizaci Povodeň a Sokolu Benátky nad Jizerou. Ještě jednou: děkujeme. Jan a Růžena Dibitanzlovi Druhý den sbírky prostory společenského sálu v areálu Technických služeb v městské části Kbel Fota poskytli manželé Dibitanzlovi SOCIÁLNÍ ODBOR INFORMUJE Dávky pomoci v hmotné nouzi Mimořádná okamžitá pomoc (pokračování) Kdy může být poskytnuta dávka mimořádné okamžité pomoci a jaká je její výše? Dávka mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy není osoba v hmotné nouzi, ale je jí vhodné bezprostředně poskytnout pomoc. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku pomoci v hmotné nouzi poskytnout. 1. osoba neplní podmínky hmotné nouze, ale kvůli nedostatku finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (2020 Kč), v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima. 2. osoba, která není v hmotné nouzi, ale kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby, jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Takovou událostí je např. živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie. Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce. 3. osoba není v hmotné nouzi, ale nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky: a) K úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu; výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní výdaj. b) Na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte; výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce. 4. osoba, která nemůže v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením. Jde zejména o osobu, která je: a) propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody b) po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti c) propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší e) osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. V tomto případě se stanoví jednorázově až do výše 1000 Kč s ohledem na okamžité nezbytné potřeby. Celková výše se stanoví s přihlédnutím k úložnému a k prostředkům, které obdrží osoba při propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Součet dávek nesmí v rámci jednoho kalendářního roku překročit čtyřnásobek životního mimina pro jednotlivce (4 x 3126 Kč).

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Rozpočtové opatření č. 2 - Výdaje (uvádíme pouze změněné výdajové částky) Par. Název Rozpočet 2010 v Kč 1. rozpočtové opatření Předpoklad Změna +, 2169 Veřejné prostranství , , , , Komunikace , , , , Soukalova ul , , , , Husovo nám , , , , Chodníky, parkoviště , , , , Příspěvek ZŠ Husovo náměstí , , , , Přeposlání dotace ZŠ Husovo náměstí , , , , Opravy ZŠ Husovo náměstí 0, , , , Investice ZŠ Husovo náměstí , , , , Přeposlání dotace ZŠ Pražská , , Investice ZŠ Pražská - ŠJ , , ZUŠ - investice , , , , Hvězdárna 2 000, , ,00 900, Knihovna, Informační středisko , , , , Opravy kulturních památek , , , , Revitalizace zámeckého parku , , , , Sportovní zařízení - opravy, investice , , , , Letní stadion - investice (umělý povrch) , , Ubytovna - investice , , Ostatní nemovitosti , , , , Infrastruktura , ,00 Sociální dávky , , , , Volby do parlamentu , , Správa , , , ,00 Celkem výdaje , , , , Rozpočtové opatření č. 2 - Příjmy (uvádíme pouze změněné příjmové částky) Par. Pol. Název Rozpočet rozpočtové v Kč opatření Předpoklad Změna +, Daňové příjmy 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 4 000, , Poplatek za ukládání odpadu , , , , , , , ,00 Nedaňové příjmy Pronájem kotelny , , , ,00 Odměny za odpady , , , , Správa , , , , , , , ,00 Kapitálové příjmy Prodej pozemků , , , , , , , ,00 Dotace 4116 Dotace soc. dávky, hmotná nouze , , , , Úřad práce , , , , Investiční dotace Husovo nám , , , , Neinvestiční dotace ZŠ Husovo náměstí , , , , Neinvestiční dotace ZŠ Pražská , , , , , ,00 Celkem příjmy , , , , Financování - revolvingový úvěr , ,00 0, ,00 Celkem příjmy , , , ,00

7 8. září 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou v souladu s 39 odstavec 1, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě usnesení Zastupitelstva města č. 52/2Z/2010 ze dne zveřejňuje svůj záměr odprodat pozemek p.č. 578/4 o výměře 658 m 2 v katastrálním území Staré Benátky (ul. Pražská) v majetku Města Benátky nad Jizerou, přičemž vyvolávací cena je stanovena ve výši 1000 Kč/m 2. inženýrské sítě v dosahu pozemku na tomto pozemku lze realizovat stavbu rodinného domu V případě, že o koupi výše uvedeného pozemku máte zájem, učiňte písemnou nabídku, včetně nabízené ceny na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, k rukám Romana Bárty, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Svou nabídku vložte do obálky, označte textem Nabídka ke koupi p.č. 578/4 v k.ú. Staré Benátky NEOTVÍRAT! Na obálku uveďte rovněž své plné jméno a adresu. Takto označenou obálku vložte do další obálky, která bude sloužit pro normální doručení poštou, obálku můžete rovněž předat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Obálky s nabídkami budou otevřeny veřejně dne v hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Právo koupit pozemek bude přiznáno nejvyšší nabídce. V případě rovnosti nabídek bude výše nabídnuté ceny použita jako vyvolávací pro licitaci na místě. Licitovat mohou pouze zájemci, kteří nabídli shodně nejvyšší cenu. Takto se zajistí jméno kvalifikovaného zájemce o koupi nabízeného pozemku. Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: první polovina bude uhrazena nejpozději do podpisu kupní smlouvy a druhá polovina bude uhrazena do 10 dnů poté, co bude proveden vklad vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem. Neuzavře-li vítězný zájemce kupní smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření této smlouvy, bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídnutých cen. Požadujeme po zájemci složení jistoty ve výši 1 % z celkové vyvolávací ceny (tj Kč). Tato částka bude složena na účet města č.: /0800 (jako variabilní symbol bude použito rodné číslo zájemce) do termínu podání nabídek. Jistota bude zájemcům vrácena po ukončení výběrového řízení. V případě, že vybraný uchazeč odstoupí od uzavření kupní smlouvy, propadne jistota městu. Město Benátky nad Jizerou si vyhrazuje právo od své nabídky odstoupit, pokud nebude dosaženo vyvolávací ceny pozemku. Pokud budete mít v této věci jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na pana Romana Bártu, odbor správy majetku a rozvoje města, telefonní číslo Pozemek č. 578/4 v k.ú. Staré Benátky VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou v souladu s 39 odstavec 1, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě usnesení Zastupitelstva města č.53/2z/2010 ze dne zveřejňuje svůj záměr odprodat pozemek č. 884/1, o výměře 45 m 2 v k.ú. Nové Benátky (ul. Podolecká) v majetku Města Benátky nad Jizerou, přičemž vyvolávací cena je stanovena ve výši 500 Kč/m 2. tento pozemek může sloužit jako parkovací stání, popř. je možno na tomto pozemku při splnění podmínek v rámci stavebního řízení realizovat stavbu garáže V případě, že o koupi výše uvedeného pozemku máte zájem, učiňte písemnou nabídku, včetně nabízené ceny na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, k rukám Romana Bárty, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Svou nabídku vložte do obálky, označte textem Nabídka ke koupi p.č. 884/1 v k.ú. Nové Benátky NEOTVÍRAT! Na obálku uveďte rovněž své plné jméno a adresu. Takto označenou obálku vložte do další obálky, která bude sloužit pro normální doručení poštou, obálku můžete rovněž předat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Obálky s nabídkami budou otevřeny veřejně dne v hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Právo koupit pozemek bude přiznáno nejvyšší nabídce. V případě rovnosti nabídek bude výše nabídnuté ceny použita jako vyvolávací pro licitaci na místě. Licitovat mohou pouze zájemci, kteří nabídli shodně nejvyšší cenu. Takto se zajistí jméno kvalifikovaného zájemce o koupi nabízeného pozemku. Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: první polovina bude uhrazena nejpozději do podpisu kupní smlouvy a druhá polovina bude uhrazena do 10 dnů poté, co bude proveden vklad vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem. Neuzavře-li vítězný zájemce kupní smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření této smlouvy, bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídnutých cen. Požadujeme po zájemci složení jistoty ve výši 4000 Kč. Tato částka bude složena na účet města č.: /0800 (jako variabilní symbol bude použito rodné číslo zájemce) do termínu podání nabídek. Jistota bude zájemcům vrácena po ukončení výběrového řízení. V případě, že vybraný uchazeč odstoupí od uzavření kupní smlouvy, propadne jistota městu. Město Benátky nad Jizerou si vyhrazuje právo od své nabídky odstoupit, pokud nebude dosaženo vyvolávací ceny pozemku. Pokud budete mít v této věci jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na pana Romana Bártu, odbor správy majetku a rozvoje města, telefonní číslo Pozemek č. 881/1 v k.ú. Nové Benátky 578/4 884/1

8 strana 8 ZPRAVODAJSTVÍ / ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou na základě usnesení Rady města č. 272/10R/2010 ze dne vypisuje veřejnou nabídku na pronájem městského bytu č. 7, ve druhém podlaží domu čp. 41, Husovo náměstí. byt 2+1 má podlahovou plochu o velikosti 95,5 m 2 (2 obývací pokoje 14,50 m 2 a 26,00 m 2, kuchyň 28,00 m 2, předsíň 6,00 m 2, koupelna s WC 5,60 m 2, balkón 6,30 m 2, sklep 9,10 m 2 ) - cena nájemného činí 35,01 Kč/m 2 pro rok 2010, 41,01 Kč/m 2 pro rok 2011, 55,01 Kč/m 2 pro rok 2012, 63,67 Kč/m 2 pro rok 2013 měsíční zálohy na služby (vodné stočné, odběr spol. el. energie, teplo) činí cca 2500 Kč/měsíc délka nájmu bude na dobu určitou 1 rok s možností uzavření smlouvy na dobu neurčitou v případě plnění podmínek dle nájemní smlouvy Požadavek na strukturu a obsah nabídky 1. Předpoklady pro podání žádosti věk minimálně 18 let není a nebyl v posledních dvou letech dlužníkem města nebyl vyloučen z účasti ve výběrovém řízení z důvodu uvedení nepravdivých údajů výběrového řízení má právo zúčastnit se každý občan EU zájemce o městský byt nesmí mít v pronájmu jiný městský byt 2. Náležitosti žádosti jméno, příjmení, datum a místo narození, přesná adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce počet členů rodiny žijících se zájemcem ve společné domácnosti (včetně nezletilých dětí) údaj o bytových poměrech zájemce údaj o tom, zda je zájemce majitelem či spolumajitelem bytu či domu s byty potvrzení o bezdlužnosti zájemce včetně členů žijících ve společné domácnosti vůči Městu Benátky n. Jiz. (vydá finanční odbor MěÚ) potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů všech výdělečně činných členů domácnosti v předchozím roce 3. Prohlídla objektu Prohlídku bytu je možné domluvit s paní Carvovou na telefonním čísle Způsob hodnocení nabídek Způsob hodnocení je v kompetenci bytové komise a rozhodnutí Rady města. Město si taktéž vyhrazuje možnost odmítnout všechny předložené nabídky. Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách a zřetelně označeny Výběrové řízení Pronájem bytu, Husovo náměstí neotevírat nabídka. Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče. Nabídku doručte na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Případné další informace: Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor správy majetku a rozvoje města, Jana Carvová, tel.: , ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 BYL ZAHÁJEN Letní prázdniny skončily, jako vždy uběhly všem až moc rychle. A tak po dvouměsíční přestávce ve středu 1. září 2010 opět základní školy ožily, do jejich školních lavic se vrátili školáci a školačky plni dojmů z prázdninových zážitků. Pro některé z nich to bude poslední školní rok v základní škole, někteří usedli do školních lavic poprvé z jejich očí lze vyčíst tak trochu obavy, ale hlavně zvědavost na to, co je tady čeká. A protože i naši čtenáři se zajímají o život v základních školách, požádala jsem ředitele našich základních škol o odpovědi na několik otázek. Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 (příspěvková organizace, zřizovatel Město Benátky nad Jizerou) ředitel: Mgr. Jiří N o v o t n ý Jak probíhaly prázdniny ve vašem školním areálu byl to po několika letech rušného průběhu prázdninového času, časem obvyklých údržbářských a ůklidových praci? Po deseti letech byly v naší škole stavební prázdniny. V srpnu se malovalo a uklízelo ve škole i školní jídelně. Díky počasí měl starosti pan školník s trávou a živými ploty v areálu. Čekají žáky nějaké novinky ve vyučovacích předmětech a v akcích školy? Ve všech třídách, vyjma 5. ročníku (program Základní škola ), se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. Drobné změny čekají tedy žáky 4. a 9. ročníků, kteří s ním Mgr. Jiří Novotný, ředitel ZŠ začínají. Tradiční akce školy chceme Pražská zachovat. Kolik má vaše škola prváčků? A kolik tříd a žáků celkem? Je více dívek nebo chlapců? Ze kterých obcí jsou, kromě Benátek nad Jizerou, žáci školy? V novém školním roce budeme mít 18 tříd 415 žáků (175 dívek), 2 oddělení školní družiny (60 žáků). Do prvních tříd (2) nastupuje 50 dětí. Přibližně 45 žáků dojíždí z Jiřic, Předměřic, Tuřic, Mečeříže, Sedlce a Zdětína. Vzdělání je důležité pro život každého z nás, jeho základ vytváří právě základní školy. Zajistit dobře tento úkol není snadné. Kolik pedagogů je ve vaší škole zaměstnáno a kolik z nich je mužů? Nastala změna ve složení pedagogického kolektivu oproti minulému školnímu roku? Vzdělávání zajišťuje 27 pedagogů a dvě vychovatelky školní družiny. Z toho je 7 mužů. Do školy nastupují dvě učitelky na částečný úvazek, které zde již působily. Jak se daří zajišťovat jednotlivé pedagogické odbornosti? Zajištění odbornosti je setrvávající problém především u jazyků, přírodovědných předmětů a některých výchov (Vv, Hv). Areál vaší školy je dost velký, kolik zaměstnanců se stará o zajištění údržbářských prací, oprav a úklidových prací? Provoz školy zajišťuje sekretářka, školník a čtyři uklízečky. Ve školní jídelně pracuje vedoucí, dvě kuchařky a dvě provozní zaměstnankyně (přibližně 350 strávníků). Provoz základní školy je zcela jistě významně ovlivněn finančními možnostmi. Je rozpočet školy ovlivněn současnými úspornými opatřeními? Úsporná opatření se dotkla samozřejmě i nás. Příspěvek je o několik set tisíc korun nižší. Provoz školy to však v žádném případě neohrozí, omezili jsme některé plány na vylepšení vybavení. Díky minulým létům jsme škola s velmi dobrým materiálním zázemím. Slavnostní zahájení školního roku má vždy početné obecenstvo rodiče, prarodiče, příbuzní, známí, školačky, školáci... Tak tomu bylo i 1. září letošního roku. Fota: emje

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011

číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 číslo 9 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. září 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUSOVO NÁMĚSTÍ V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE se uskutečnilo ve čtvrtek 1. září

Více

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010

číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 11 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. listopadu 2010 Předsedkyně Parlamentu ČR Miroslava Němcová a starosta města Jaroslav Král po ukončení slavnostního aktu přestřižení pásky a otevření

Více

Číslo: 9 ročník: 36 7. září 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 9 ročník: 36 7. září 2012 cena: 10 Kč Číslo: 9 ročník: 36 7. září 2012 cena: 10 Kč Zámecké slavnosti si získaly přízeň široké veřejnosti a tak i v sobotu 1. září 2012 se nádvoří benáteckého zámku zaplnilo návštěvníky. Odpoledne i večer byl

Více

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 7 ročník: 33 cena: 10 Kč 8. července 2009 V tomto čísle najdete: Rozpočtový výhled str. 6 ZŠ, MŠ str. 8 12 MO ČRS 1919 2009 str. 20 21 Sport str. 28 32 Carborundum Electrite a.s.

Více

Prázdninový letní den u bazénu v areálu Správy sportovních zařízení

Prázdninový letní den u bazénu v areálu Správy sportovních zařízení Číslo: 8 ročník: 38 8. srpna 2014 cena: 10 Kč Prázdninový letní den u bazénu v areálu Správy sportovních zařízení M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U S R D E Č N Ě Z V E FILMOVÉ LÉTO KINEMATOGRAFU

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 3 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. března 2011 V tomto čísle najdete: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 str. 3 Základní školy str. 6-8 ZUŠ J. A. Bendy str. 8-9 Mateřská škola str. 9-10 Masopust v Benátkách

Více

Zprávy z Benátecké Radnice

Zprávy z Benátecké Radnice číslo 10 ročník: 35 cena: 10 Kč 7. října 2011 V tomto čísle najdete: Ze zasedání Zastupitelstva str. 4 Základní školy str. 8 11 Mateřská škola str. 11 Zdravotnické služby a ordinační hodiny str. 18 19

Více

Číslo: 10 ročník: 36 8. října 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 10 ročník: 36 8. října 2012 cena: 10 Kč Číslo: 10 ročník: 36 8. října 2012 cena: 10 Kč Zahájení nové benátecké akce Posezení s burčákem zleva Ing. J. Kadrnka zastupitel města Hustopeče, L. Součková MěÚ Benátky n. J., J. Dibitanzl vedoucí Divadelního

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: 6. února 2009. číslo 2 ročník: 33 cena: 10 Kč

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: 6. února 2009. číslo 2 ročník: 33 cena: 10 Kč ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 2 ročník: 33 cena: 10 Kč 6. února 2009 V tomto čísle najdete: CZECH POINT rozšiřuje služby str. 4 5 Kateřina Novotná si přivezla z ME stříbrnou medaili str. 6 ZŠ a MŠ str. 8 11

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU číslo 11 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. listopadu 2011 REVITALIZACE ZÁMECKÉHO PARKU A LAPIDÁRIA V ZÁMECKÝCH SKLEPÍCH V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ZÁMECKÝ PARK Investor: Město Benátky nad Jizerou Investiční náklady:

Více

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport

a Benátky Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí Sport Číslo: 9 ročník: 38 8. září 2014 cena: 10 Kč MĚSTO B E N ÁT K Y NAD JIZEROU SRDEČNĚ ZVE 3 16. 9. 2014 od 20:00 hodin slavnostní otevření CITY parku 3 8. 10. 2014 od 17:00 hodin slavnostní otevření Přístavby

Více

Číslo: 2 ročník: 39 9. února 2015 cena: 10 Kč. Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha

Číslo: 2 ročník: 39 9. února 2015 cena: 10 Kč. Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha Číslo: 2 ročník: 39 9. února 2015 cena: 10 Kč Rokenrol tančí děti z Klubu akrobatického rokenrolu KOLB Dance Praha Tak se tančilo na jedenadvacátém Plesu města I letos uspořádala Základní škola Husovo

Více

číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007

číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 9 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. srpna 2007 První den ve školních lavicích Základní školy Husovo náměstí a PražskáSMgr. Olga Hlávková ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE MŠ Jizerka rekonstrukce

Více

Číslo: 8 ročník: 36 8. srpna 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 8 ročník: 36 8. srpna 2012 cena: 10 Kč Číslo: 8 ročník: 36 8. srpna 2012 cena: 10 Kč Časné odpoledne ve všední tropický den na plaveckém bazénu v areálu Správy sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou Část areálu Správy sportovních zařízení

Více

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč

Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Číslo: 3 ročník: 36 8. března 2012 cena: 10 Kč Město Benátky nad Jizerou se významně podílelo na uspořádání druhého ročníku Masopustu, v sobotu 11. února. V průvodu se sešlo velké množství masek, a to

Více

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12.

Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč. První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. Číslo: 11 ročník: 36 8. listopadu 2012 cena: 10 Kč První den krajských a senátních voleb v Benátkách nad Jizerou v pátek 12. října 2012 V pátek 2. listopadu 2012 zahájil starosta města Jaroslav Král již

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 9 ročník: 32 cena: 10 Kč 8. září 2008 V tomto čísle najdete: Počet obyvatel k 30. 06. 2008 str. 3 2. rozpočtová změna str. 3 4 Policie ČR informuje str. 7 Ředitelé škol o zahájení

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 6 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. června 2007

ZPRAVODAJ BENÁTECKA ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE. V tomto čísle najdete: číslo 6 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. června 2007 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 6 ročník: 31 cena: 7 Kč 8. června 2007 V tomto čísle najdete: Provozní řád věže kostela Narození Panny Marie str. 4 Veřejná nabídka prodej pozemků str. 5 Policie ČR informuje

Více

Plesová sezóna je v plném proudu

Plesová sezóna je v plném proudu Ročník XXI. Číslo 2 Únor 2013 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Pro čtenáře... Vážení čtenáři, i v tomto vydání Semilských novin pokračujeme ve snaze udělat pro vás noviny pestřejší a zajímavější.

Více

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY číslo 8 ročník: 35 cena: 10 Kč 8. srpna 2011 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŮDNÍ VESTAVBY 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BENÁTKÁCH NAD JIZEROU ROZŠÍŘENÍ KAPACITY A MODERNIZACE které se uskuteční ve čtvrtek 1. září 2011 v 9.30

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244 Přibyslavský O B Č A S N Í K ROČNÍK XXI ČÍSLO 244 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 2 Usnesení rady a zastupitelstva Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu.

Odolen 11. zpravodaj města Odolena Voda. měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz. Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. Odolen 11 zpravodaj města Odolena Voda měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 2012 Fota: Petr Štefl Odolen Letecký pohled 11/2012na Odolenu Vodu. 1 zprávy z radnice Volby do zastupitelstva

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 5 2013 Slivenecký burčák 2013 V sobotu 7. 9. se konala na slivenecké návsi tradiční slavnost mladého vína Slivenecký burčák. Na akci se kromě

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více