ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mateřská škola Pampeliška je v provozu. číslo 9 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. září 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ BENÁTECKA. Mateřská škola Pampeliška je v provozu. číslo 9 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. září 2010"

Transkript

1 ZPRAVODAJ BENÁTECKA číslo 9 ročník: 34 cena: 10 Kč 8. září 2010 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA DOMU ČP. 432 NA MATEŘSKOU ŠKOLU Investor: Město Benátky nad Jizerou Koupě objektu: Kč Investiční náklady: Kč Dotace: Ministerstvo financí 6 mil. Kč Termín realizace: 12/ /2009 Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o. Česká Lípa Projekt: Ing. arch. Jan Foit, Benátky nad Jizerou Stavební dozor: Realstav MB s.r.o., Mladá Boleslav Návrh interiéru: Ing. arch. František Šína, Mladá Boleslav Dodávka interiéru: KB skana Benátky nad Jizerou Zahradní prvky: Saternus s.r.o. Český Těšín P a r a m e t r y d í l a: 54 míst ve dvou třídách zrekonstruován starý dům a provedena přístavba zateplení celého objektu upravena zahrada a osazeny hrací prvky pro jednu třídu pro druhou třídu nové hřiště v ulici U Silvie kompletní nové vybavení Mateřská škola Pampeliška je v provozu Středa 1. září 2010 je pro MŠ Pampeliška významným dnem zahajuje se provoz této nové benátecké mateřské školy. Slavnostní akt přestřižení pásky provedl starosta města Jaroslav Král (vpravo) a jednatel zhotovitelské firmy Ing. Jan Neužil. Starosta města poděkoval všem, kteří se podíleli na vybudování nové mateřské školy, za dobře odvedenou práci, Ing. Jan Neužil poděkoval za spolupráci všem, kteří byli účastníky prováděné rekonstrukce a přístavby. Po ukončení oficiální části slavnostního dne pozvala ředitelka MŠ města přítomné k prohlídce vnitřních prostor budovy, ve které malé děti již prožívaly první den v této škole. V tomto čísle najdete: Rozpočtové opatření str. 6 Základní školy str Mateřská škola Pampeliška str Děti se již při první návštěvě v MŠ Pampeliška 25. srpna 2010, kdy probíhal pro rodiče a děti informační den, cítily jako doma Policie ČR informuje str Sport str Den 1. září 2010 je prvním dnem nového školního roku 2010/2011. A pro školáky na těchto dvou snímcích je to první den, kdy usedli do školní lavice, den, kdy se z nich stali žáci první třídy ZŠ Husovo náměstí (vpravo) a ZŠ Pražská (vlevo). Fota: emje, Lenka Hýblová, Jana Vernerová

2 strana 2 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka ZPRÁVY Z BENÁTECKÉ RADNICE Rekonstrukce náměstí 17. listopadu Firma SYNER Liberec v minulém měsíci pokračovala na rekonstrukci komunikací, které jsou téměř hotovy. Jako poslední byla dokončena pokládka zámkové dlažby na chodníku podél domu čp. 498 a 499 a terénní úpravy. U garáží probíhá provádění zpevněných ploch z recyklátu a úpravy betonových vjezdů, práce budou hotovy do konce září. ukončil restaurátorské práce na pískovcové přilbici, kterou umístil na původní místo vrcholu pomníku, který je již celý usazen na novém místě. Proběhlo očištění celého pomníku a v následujících dnech bude probíhat obnova veškerého písma. Elektrikáři začali instalovat zemní parkové osvětlení a osvětlení zámku. V měsíci září se budou provádět konečné zahradnické úpravy, dosadby květin a údržba již zelených trávníků. Rekonstrukce zámeckého parku nová fontána stojí na místě původního pomníku padlým v 1. světové válce Rekonstrukce komunikací na náměstí 17. listopadu jsou téměř dokončeny Při rekonstrukci zámeckého parku je prakticky již dokončena cestní mlatová síť, kde chybí realizovat pouze vstupní úsek Pokládka zámkové dlažby na chodníku podél domu čp. 498 a 499 a terénní úpravy byly dokončeny Revitalizace zámeckého parku V měsíci srpnu jsme zaznamenali nejvíce realizovaných prací na revitalizaci zámeckého parku. Prakticky je již dokončena cestní mlatová síť, kde chybí realizovat pouze vstupní úsek schodiště. V plném proudu se rozjely také zahradnické práce, kde firma Gardenline s.r.o. provedla kompletní terénní úpravy včetně osetí travou. Byla doplněna veškerá výsadba stromů a svůj cílový charakter má už i hlavní buxusový parter. Součástí tohoto parteru je i zbrusu nová fontána stojící na místě původního Pomníku padlým v 1. světové válce. Restaurátor pomníku Bude dokončena celá cestní síť tak, aby bylo možné tuto etapu do konce měsíce září předat k užívání veřejnosti. ZŠ Husovo náměstí půdní vestavba Ve škole bylo prodlouženo hlavní schodiště a uzavřeno tak, aby další práce, které budou probíhat za provozu školy, nerušily výuku. Také úniková cesta pro případ požáru byla vyřešena, místo příček na chodbách budou podle pokynů hasičského specialisty upraveny pouze dveře do tříd, aby jejich požární odolnost byla dostatečná. Byla zastřešena nástavba nad sociálním zařízením, pokračuje se výměnou pevných vazeb za ocelové rámy. V souvislosti z osazováním střešních oken bylo zjištěno, že střešní krytina je dožilá a je nutno ji vyměnit. Bohužel z finančních důvodů bude kvůli tomu nutné zastavit práce na bývalé věznici ve dvoře umělecké školy a přesunout je na příští rok. Na výměnu střešní krytiny bylo vypsáno výběrové Půdní vestavba v ZŠ Husovo náměstí řízení a po schválení dodavatele Radou města bude započato s pracemi, aby byly dokončeny do doby, než začnou podzimní plískanice. Byla dokončena výměna oken za nová dřevěná v zadní části budovy. Rekonstrukce ulice U Kostela Firma COLAS CZ a.s. v ulici U Kostela provedla skrývku povrchu komunikace i chodníků. Fota na této straně: MěÚ

3 8. září 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 3 V ZŠ Husovo náměstí byla v zadní části školní budovy dokončena výměna oken za nová dřevěná V současné době probíhá výměna vodovodních popř. kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem podle požadavků jejich majitelů. Po jejich dokončení budou pojížděná komunikace pro pěší (v části, která bude označena jako obytná zóna), chodníky a parkovací stání vydlážděny zámkovou dlažbou a komunikace bude provedena v asfaltu. Součástí rekonstrukce je i odvodnění ulice a nové veřejné osvětlení. Celá rekonstrukce by měla být dokončena do konce září Oprava komunikace v ulici Jana z Dražic a v ulici Šnajdrova V souvislosti s revitalizací náměstí 17. listopadu se podařilo uspořit i na částečnou rekonstrukci ulic Jana z Dražic a Šnajdrova. V průběhu stavby, kterou realizuje firma Syner, s.r.o., Liberec, proběhne výměna vodovodních přípojek u rodinných domů a nutné opravy kanalizace. Po ukončení výkopových prací bude proveden kompletně nový asfaltový povrch. Ukončení prací se předpokládá do konce měsíce září. Rekonstrukce chodníku u mateřské školy Jizerka V měsíci srpnu Město Benátky n. Jiz. přistoupilo k opravě přístupového chodníku k mateřské škole Asfaltový povrch chodníku byl odstraněn a postupně bylo provedeno zadláždění betonovou zámkovou dlažbou Jizerka. Byl odstraněn asfaltový povrch chodníku a postupně zadlážděn betonovou zámkovou dlažbou. Současně s tím došlo k drobným úpravám zeleně a byly také opraveny zídky u vstupů do školky. Oprava domu čp. 50 v zámeckém areálu V srpnu byly provedeny sanační omítky ve spodních částech fasády, štukují se zbývající části, opravila se římsa, provádějí se šambrány oken. Všechna kamenná ostění oken i dveří byla restaurátorsky očištěna a zpevňuje se chemicky jejich povrch. Následně budou velké chybějící části doplněny umělým kamenem a pak dotvarovány a překryty štukem. Ke konci měsíce se začalo také s opravou střechy, která se stále odkládala kvůli nepříznivému počasí. Na východním křídle byla odstraněna stará krytina a vyměňují se části krovu v místech, kde jsou zničeny tesaříkem. Kde je napadení malé, budou poškozené části trámů pouze odstraněny podle pokynů projektanta. Můstky v parku Pokračují práce na základových konstrukcích pro všechny tři můstky. Základy pro spodní můstek jsou hotovy. Na horním můstku bylo nutno upravit základy podle zjištěných základových podmínek, protože předpokládané skalní podloží je v mnohem větší hloubce. Práce na prostředním můstku jsou nejnáročnější, protože je zde nutné kopat ručně z důvodu špatného přístupu. Všechny práce probíhají pod dohledem statika z firmy MURUS Praha. V současné době probíhá v ulici U Kostela výměna vodovodních popř. kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem podle požadavků jejich majitelů V průběhu měsíce srpna byl opraven přístupový chodník k MŠ Jizerka a Pavilon Firma COLAS CZ a.s. v ulici U Kostela provedla skrývku povrchu komunikace i chodníků Čp. 50 v zámeckém areálu ke konci měsíce srpna se začalo také s opravou střechy Foto: MěÚ a emje

4 strana 4 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Vstupní byty náměstí 17. listopadu Rekonstrukce bývalé ubytovny města na náměstí 17. listopadu zcela minimální. V celkové investici proběhlo kompletní vybourání ubytovny ve třetím patře a následně vybudování šesti nových, tzv. provedla odborná firma Kerber, Technické služby města Benátky nad Jizerou a Správa městských lesů odstranění náletových dřevin pod lávkou na Křemeně a v korytě odtoku strouhy v Dražicích. Ve hodin byl v Benátkách nad Jizerou vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity. Průběžně byl sledován průběh povodňové vlny v Železném Brodě, Turnově, Mnichově Hradišti, Bakově průtoková maxima nedávala předpoklad překročení 1. povodňového stupně v našem městě. Kulminace cca 170 m 3 /sec, která představuje větší břehovou vodu, nastala v neděli 8. srpna 2010 ve hodin. První povodňový stupeň v Benátkách nad Jizerou byl odvolán téhož dne v hodin. Vybráno z Povodňového hlášení MěÚ Benátky nad Jizerou Při obnově můstků v zámeckém parku pokračují práce na základových konstrukcích pro všechny tři můstky Foto: MěÚ 593 na vstupní byty je u svého konce. Celkové náklady na realizaci se v konečném vyúčtování vyšplhaly na celkových Kč, ze kterých Kč bylo uhrazeno dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Podíl města je tak vzhledem k provedeným pracím Rekonstrukce bývalé ubytovny města na náměstí 17. listopadu Foto: MěÚ Jizera v neděli 8. srpna 2010 vstupních, bytů. Z celkových šesti bytů jsou dvě garsoniéry, dva byty 2+1, jeden 2+kk a jeden 3+kk. Realizaci provedla firma Zeteza s.r.o. Dolní Bousov a jejich práce byla provedena ve smluvené kvalitě i termínu. Podmínky a výzva k podávání žádostí o pronájem budou uveřejněny v příštím čísle Zpravodaje Benátecka. V našem městě byl vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity V sobotu 7. a neděli 8. srpna 2010 způsobily přívalové deště na Liberecku mimořádné povodňové stavy. Do povodí Jizery se promítly jen částečně, nejvíce na horním toku Jizery. Vzhledem k tomu, že přicházely značně neurovnané zprávy s předpovědí 3. stupně povodňové aktivity, proběhla u nás příprava na povodně odpovědně. Ve hodin byla vyhlášena pohotovost povodňového štábu a telefonicky byly informovány odpovědné osoby podniků v zátopové oblasti (Carborundum Electrite, EJK, DZ Dražice). Varováni byli i všichni občané žijící v zátopové oblasti a byla provedena obhlídka kritických míst. V čase hodin Foto: František Stýblo DAR MĚSTA RODINÁM POSTIŽENÝM POVODNĚMI Výběr z jednání Zastupitelstva města v pondělí dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo na svém zasedání dne odsouhlasilo finanční pomoc pěti rodinám postiženým povodněmi z Libereckého kraje v celkové výši Kč ,-. Finanční částka bude poukázána přímo postiženým rodinám. Ve zprávě starosty města byly mimo jiné tyto informace: V rámci rekonstrukce Husova náměstí budou opraveny povrchy komunikace v ulici Tychona Braha, ve spojovací kommunikaci mezi Smetanovou ulicí a školou a chodník ve Vaněčkově ulici ke křižovatce u hospody U Čapků. Rekonstrukce domu čp. 139 ve Vágnerově ulici na azylový dům pro ženy a matky s dětmi pokračuje, v současné době probíhá oprava střechy. Z interpelace poslanců: pí Šimková ve věci provozu a stavu komunikace v Pražské ulici zaslala žádost o řešení vlastníkovi komunikace, kterým je Středočeský kraj, kde chtěla řešení zpomalení provozu na Pražské ulici Středočeský kraj ve své odpovědi uvedl: Vážená paní Šimková, Vážení občané, přijal jsem Vaši žádost o projednání dopravní situace v Pražské ulici v Benátkách nad Jizerou. Prošetření Vaší žádosti a návrh řešení jsem předal Odboru dopravy KÚ, který záležitost projednal se Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště. Omlouvám se Vám tímto, že došlo ze strany odboru dopravy k časovým průtahům a s politováním Vám sděluji následující stanovisko až nyní. Současně Vás chci upozornit, že návrh programu zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje schvaluje zásadně hejtman Středočeského kraje a tudíž v případě Vaší žádosti o projednání dopravní situace v Pražské ulici se obraťte přímo na pana hejtmana MUDr. Davida Ratha. Městský úřad Benátky nad Jizerou zadal zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci silnice II/610 v úseku Tuřice Kbel, jejíž součástí je i komplexní řešení v Pražské ulici v Benátkách nad Jizerou. Po jejím dokončení a vydání stavebního povolení bude na základě odkupní smlouvy tato projektová dokumentace Středočeským krajem odkoupena a bude možné zařadit stavbu do plánu oprav a investic Středočeského kraje. V současnosti však vydání stavebního povolení uvázlo na projednání projektové dokumentace a nesouhlasu velkého počtu vlastníků přilehlých nemovitostí s navrženými úpravami. Další Vámi požadovaná opatření optické retardéry, přechody pro chodce a světelné signalizační zařízení s regulací rychlosti jízdy jsou jako opatření k bezpečnosti chodců na komunikaci v kompetenci města Benátky nad Jizerou, stejně jako požadavek na Policii ČR k jejímu zvýšenému dohledu na provoz na této komunikaci. Závěrem Vás chci ujistit, že Středočeský kraj uvítá úspěšné dořešení majetkoprávních vztahů, nutných pro dokončení projektu k této stavbě, a po vydání stavebního povolení učiní všechny potřebné kroky k její následující realizaci. S pozdravem Robin Povšík, náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vyjádření společnosti VaK a.s. ke stížnosti občanů na zápach kanalizace v Dražicích Stížnost občanů na zápach z nově vybudovaného kanalizačního řadu v městské části Dražice byla postoupena Městem Benátky n. Jiz. společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Vyjádření společnosti:

5 8. září 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 5 Vážení, obdrželi jsme od Vás stížnost občanů Dražic na zápach z kanalizace. Sdělujeme Vám, že se stížností budeme zabývat a budeme problém řešit. Dne v hodin se uskuteční se zástupci stěžovatelů ústní jednání, při kterém jim vysvětlíme naše kroky pro vyřešení situace a požádáme je o spolupráci. Vzhledem k tomu, že tato problematika není úplně jednoduchá, je potřeba počítat s několika měsíci na dořešení. S pozdravem Ing. Tomáš Žitný, technický náměstek Sbírka na pomoc lidem postiženým povodněmi Vážení spoluobčané, přátelé, kamarádi, jak jistě víte, v polovině měsíce srpna se přes naši krásnou českou zemi přehnaly, tak jako již několikrát v minulosti, ničivé povodně a tentokrát si jako objekt svého zájmu vybrala matka příroda sousední Liberecký kraj. Já i moje žena tuto část naší země máme moc rádi, a proto nás nemohl nechat lhostejnými osud lidí, kteří zde žijí. Snad také proto, že část naší rodiny byla sama při povodních v roce 2000 zasažena, cítili jsme morální povinnost nějakým způsobem pomoci. Na Městský úřad Benátky nad Jizerou jsme přišli s nabídkou uspořádání sbírky materiální pomoci lidem postiženým záplavami. Velice mile nás překvapilo, kolik ochoty a vůle pomoci jsme nalezli u představitelů města. Okamžitě nám vyšli maximálně vstříc a kromě jiného nabídli prostory pro soustředění pomoci a zajištění odvozu do sběrného místa. Sbírka probíhala tři dny v prostorách Technických služeb ve Kbele, v Sokolovně a ve Skautském středisku Povodeň a předčila naše očekávání. Jen krátce k výčtu věcí. Kromě balené vody lidé nosili trvanlivé mléko a potraviny, mycí a desinfekční prostředky, hadry, kýble, košťata, lopaty, toaletní potřeby, prášky na praní, igelitové pytle, ochranné rukavice, spací pytle, deky, polštáře, povlečení, ručníky, utěrky, dětské jednorázové pleny Nakládání darovaných věcí v benátecké Sokolovně a oblečení, dva kočárky (na které už dvě maminky netrpělivě čekaly) a dokonce stan pro čtyři osoby s molitanovými matracemi! Není potřeba detailně vypisovat úplně všechno, každopádně jsme mohli ve čtvrtek po ukončení sbírky v 15 hodin vypravit do zatopeného Frýdlantu dva plně naložené vozy. Ve sběrném středisku jsme materiál s dobrovolníky vyložili a vytřídili do skladů. Při projíždění zatopeného Frýdlantu jsme kromě smutku nad totálně zničeným městem cítili i hrdost, že žijeme ve městě s lidmi, kteří soucítí s těmi, kteří se ne vlastní vinou dostali do tak těžké životní situace. A nyní se konečně dostáváme k tomu, co jsme chtěli napsat hned na začátku. Moc Vám všem děkujeme. Vám, kteří jste přispěli, třeba i málem, lidem, kteří to teď opravdu nutně potřebují. Vaše pomoc byla opravdu více než platná. Dále také chceme poděkovat všem, kteří nám při organizování sbírky pomáhali: vedení města Benátky nad Jizerou, Skautské organizaci Povodeň a Sokolu Benátky nad Jizerou. Ještě jednou: děkujeme. Jan a Růžena Dibitanzlovi Druhý den sbírky prostory společenského sálu v areálu Technických služeb v městské části Kbel Fota poskytli manželé Dibitanzlovi SOCIÁLNÍ ODBOR INFORMUJE Dávky pomoci v hmotné nouzi Mimořádná okamžitá pomoc (pokračování) Kdy může být poskytnuta dávka mimořádné okamžité pomoci a jaká je její výše? Dávka mimořádné okamžité pomoci může být poskytnuta v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy není osoba v hmotné nouzi, ale je jí vhodné bezprostředně poskytnout pomoc. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku pomoci v hmotné nouzi poskytnout. 1. osoba neplní podmínky hmotné nouze, ale kvůli nedostatku finančních prostředků jí hrozí vážná újma na zdraví. Dávku lze poskytnout v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (2020 Kč), v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima. 2. osoba, která není v hmotné nouzi, ale kterou postihne vážná mimořádná událost a celkové sociální a majetkové poměry této osoby, jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Takovou událostí je např. živelní pohroma (povodeň, vichřice a vyšší stupně větrné pohromy, zemětřesení apod.), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie. Maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce. 3. osoba není v hmotné nouzi, ale nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky: a) K úhradě nezbytného jednorázového výdaje, spojeného zejména se zaplacením správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání, s úhradou jízdného v případě ztráty peněžních prostředků, a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu; výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní výdaj. b) Na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a na základní vybavení domácnosti a odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte; výše dávky se stanoví až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce. 4. osoba, která nemůže v daném čase, s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena sociálním vyloučením. Jde zejména o osobu, která je: a) propuštěna z výkonu zabezpečovací detence, výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody b) po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti c) propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech, nebo d) nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší e) osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. V tomto případě se stanoví jednorázově až do výše 1000 Kč s ohledem na okamžité nezbytné potřeby. Celková výše se stanoví s přihlédnutím k úložnému a k prostředkům, které obdrží osoba při propuštění ze školského zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Součet dávek nesmí v rámci jednoho kalendářního roku překročit čtyřnásobek životního mimina pro jednotlivce (4 x 3126 Kč).

6 strana 6 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Rozpočtové opatření č. 2 - Výdaje (uvádíme pouze změněné výdajové částky) Par. Název Rozpočet 2010 v Kč 1. rozpočtové opatření Předpoklad Změna +, 2169 Veřejné prostranství , , , , Komunikace , , , , Soukalova ul , , , , Husovo nám , , , , Chodníky, parkoviště , , , , Příspěvek ZŠ Husovo náměstí , , , , Přeposlání dotace ZŠ Husovo náměstí , , , , Opravy ZŠ Husovo náměstí 0, , , , Investice ZŠ Husovo náměstí , , , , Přeposlání dotace ZŠ Pražská , , Investice ZŠ Pražská - ŠJ , , ZUŠ - investice , , , , Hvězdárna 2 000, , ,00 900, Knihovna, Informační středisko , , , , Opravy kulturních památek , , , , Revitalizace zámeckého parku , , , , Sportovní zařízení - opravy, investice , , , , Letní stadion - investice (umělý povrch) , , Ubytovna - investice , , Ostatní nemovitosti , , , , Infrastruktura , ,00 Sociální dávky , , , , Volby do parlamentu , , Správa , , , ,00 Celkem výdaje , , , , Rozpočtové opatření č. 2 - Příjmy (uvádíme pouze změněné příjmové částky) Par. Pol. Název Rozpočet rozpočtové v Kč opatření Předpoklad Změna +, Daňové příjmy 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 4 000, , Poplatek za ukládání odpadu , , , , , , , ,00 Nedaňové příjmy Pronájem kotelny , , , ,00 Odměny za odpady , , , , Správa , , , , , , , ,00 Kapitálové příjmy Prodej pozemků , , , , , , , ,00 Dotace 4116 Dotace soc. dávky, hmotná nouze , , , , Úřad práce , , , , Investiční dotace Husovo nám , , , , Neinvestiční dotace ZŠ Husovo náměstí , , , , Neinvestiční dotace ZŠ Pražská , , , , , ,00 Celkem příjmy , , , , Financování - revolvingový úvěr , ,00 0, ,00 Celkem příjmy , , , ,00

7 8. září 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 7 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou v souladu s 39 odstavec 1, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě usnesení Zastupitelstva města č. 52/2Z/2010 ze dne zveřejňuje svůj záměr odprodat pozemek p.č. 578/4 o výměře 658 m 2 v katastrálním území Staré Benátky (ul. Pražská) v majetku Města Benátky nad Jizerou, přičemž vyvolávací cena je stanovena ve výši 1000 Kč/m 2. inženýrské sítě v dosahu pozemku na tomto pozemku lze realizovat stavbu rodinného domu V případě, že o koupi výše uvedeného pozemku máte zájem, učiňte písemnou nabídku, včetně nabízené ceny na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, k rukám Romana Bárty, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Svou nabídku vložte do obálky, označte textem Nabídka ke koupi p.č. 578/4 v k.ú. Staré Benátky NEOTVÍRAT! Na obálku uveďte rovněž své plné jméno a adresu. Takto označenou obálku vložte do další obálky, která bude sloužit pro normální doručení poštou, obálku můžete rovněž předat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Obálky s nabídkami budou otevřeny veřejně dne v hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Právo koupit pozemek bude přiznáno nejvyšší nabídce. V případě rovnosti nabídek bude výše nabídnuté ceny použita jako vyvolávací pro licitaci na místě. Licitovat mohou pouze zájemci, kteří nabídli shodně nejvyšší cenu. Takto se zajistí jméno kvalifikovaného zájemce o koupi nabízeného pozemku. Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: první polovina bude uhrazena nejpozději do podpisu kupní smlouvy a druhá polovina bude uhrazena do 10 dnů poté, co bude proveden vklad vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem. Neuzavře-li vítězný zájemce kupní smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření této smlouvy, bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídnutých cen. Požadujeme po zájemci složení jistoty ve výši 1 % z celkové vyvolávací ceny (tj Kč). Tato částka bude složena na účet města č.: /0800 (jako variabilní symbol bude použito rodné číslo zájemce) do termínu podání nabídek. Jistota bude zájemcům vrácena po ukončení výběrového řízení. V případě, že vybraný uchazeč odstoupí od uzavření kupní smlouvy, propadne jistota městu. Město Benátky nad Jizerou si vyhrazuje právo od své nabídky odstoupit, pokud nebude dosaženo vyvolávací ceny pozemku. Pokud budete mít v této věci jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na pana Romana Bártu, odbor správy majetku a rozvoje města, telefonní číslo Pozemek č. 578/4 v k.ú. Staré Benátky VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou v souladu s 39 odstavec 1, zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a na základě usnesení Zastupitelstva města č.53/2z/2010 ze dne zveřejňuje svůj záměr odprodat pozemek č. 884/1, o výměře 45 m 2 v k.ú. Nové Benátky (ul. Podolecká) v majetku Města Benátky nad Jizerou, přičemž vyvolávací cena je stanovena ve výši 500 Kč/m 2. tento pozemek může sloužit jako parkovací stání, popř. je možno na tomto pozemku při splnění podmínek v rámci stavebního řízení realizovat stavbu garáže V případě, že o koupi výše uvedeného pozemku máte zájem, učiňte písemnou nabídku, včetně nabízené ceny na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, k rukám Romana Bárty, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Svou nabídku vložte do obálky, označte textem Nabídka ke koupi p.č. 884/1 v k.ú. Nové Benátky NEOTVÍRAT! Na obálku uveďte rovněž své plné jméno a adresu. Takto označenou obálku vložte do další obálky, která bude sloužit pro normální doručení poštou, obálku můžete rovněž předat prostřednictvím podatelny Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Obálky s nabídkami budou otevřeny veřejně dne v hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Benátky nad Jizerou. Právo koupit pozemek bude přiznáno nejvyšší nabídce. V případě rovnosti nabídek bude výše nabídnuté ceny použita jako vyvolávací pro licitaci na místě. Licitovat mohou pouze zájemci, kteří nabídli shodně nejvyšší cenu. Takto se zajistí jméno kvalifikovaného zájemce o koupi nabízeného pozemku. Kupní cena bude uhrazena následujícím způsobem: první polovina bude uhrazena nejpozději do podpisu kupní smlouvy a druhá polovina bude uhrazena do 10 dnů poté, co bude proveden vklad vlastnického práva příslušným katastrálním úřadem. Neuzavře-li vítězný zájemce kupní smlouvu do 30 dnů od doručení výzvy k uzavření této smlouvy, bude pozemek nabídnut dalšímu zájemci v pořadí podle výše nabídnutých cen. Požadujeme po zájemci složení jistoty ve výši 4000 Kč. Tato částka bude složena na účet města č.: /0800 (jako variabilní symbol bude použito rodné číslo zájemce) do termínu podání nabídek. Jistota bude zájemcům vrácena po ukončení výběrového řízení. V případě, že vybraný uchazeč odstoupí od uzavření kupní smlouvy, propadne jistota městu. Město Benátky nad Jizerou si vyhrazuje právo od své nabídky odstoupit, pokud nebude dosaženo vyvolávací ceny pozemku. Pokud budete mít v této věci jakékoli dotazy, obraťte se, prosím, na pana Romana Bártu, odbor správy majetku a rozvoje města, telefonní číslo Pozemek č. 881/1 v k.ú. Nové Benátky 578/4 884/1

8 strana 8 ZPRAVODAJSTVÍ / ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, Benátky nad Jizerou VEŘEJNÁ NABÍDKA Město Benátky nad Jizerou na základě usnesení Rady města č. 272/10R/2010 ze dne vypisuje veřejnou nabídku na pronájem městského bytu č. 7, ve druhém podlaží domu čp. 41, Husovo náměstí. byt 2+1 má podlahovou plochu o velikosti 95,5 m 2 (2 obývací pokoje 14,50 m 2 a 26,00 m 2, kuchyň 28,00 m 2, předsíň 6,00 m 2, koupelna s WC 5,60 m 2, balkón 6,30 m 2, sklep 9,10 m 2 ) - cena nájemného činí 35,01 Kč/m 2 pro rok 2010, 41,01 Kč/m 2 pro rok 2011, 55,01 Kč/m 2 pro rok 2012, 63,67 Kč/m 2 pro rok 2013 měsíční zálohy na služby (vodné stočné, odběr spol. el. energie, teplo) činí cca 2500 Kč/měsíc délka nájmu bude na dobu určitou 1 rok s možností uzavření smlouvy na dobu neurčitou v případě plnění podmínek dle nájemní smlouvy Požadavek na strukturu a obsah nabídky 1. Předpoklady pro podání žádosti věk minimálně 18 let není a nebyl v posledních dvou letech dlužníkem města nebyl vyloučen z účasti ve výběrovém řízení z důvodu uvedení nepravdivých údajů výběrového řízení má právo zúčastnit se každý občan EU zájemce o městský byt nesmí mít v pronájmu jiný městský byt 2. Náležitosti žádosti jméno, příjmení, datum a místo narození, přesná adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, datum a podpis zájemce počet členů rodiny žijících se zájemcem ve společné domácnosti (včetně nezletilých dětí) údaj o bytových poměrech zájemce údaj o tom, zda je zájemce majitelem či spolumajitelem bytu či domu s byty potvrzení o bezdlužnosti zájemce včetně členů žijících ve společné domácnosti vůči Městu Benátky n. Jiz. (vydá finanční odbor MěÚ) potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů všech výdělečně činných členů domácnosti v předchozím roce 3. Prohlídla objektu Prohlídku bytu je možné domluvit s paní Carvovou na telefonním čísle Způsob hodnocení nabídek Způsob hodnocení je v kompetenci bytové komise a rozhodnutí Rady města. Město si taktéž vyhrazuje možnost odmítnout všechny předložené nabídky. Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách a zřetelně označeny Výběrové řízení Pronájem bytu, Husovo náměstí neotevírat nabídka. Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče. Nabídku doručte na adresu: Městský úřad Benátky nad Jizerou, Zámek 49, Benátky nad Jizerou, v termínu nejpozději do Případné další informace: Městský úřad Benátky nad Jizerou, odbor správy majetku a rozvoje města, Jana Carvová, tel.: , ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 BYL ZAHÁJEN Letní prázdniny skončily, jako vždy uběhly všem až moc rychle. A tak po dvouměsíční přestávce ve středu 1. září 2010 opět základní školy ožily, do jejich školních lavic se vrátili školáci a školačky plni dojmů z prázdninových zážitků. Pro některé z nich to bude poslední školní rok v základní škole, někteří usedli do školních lavic poprvé z jejich očí lze vyčíst tak trochu obavy, ale hlavně zvědavost na to, co je tady čeká. A protože i naši čtenáři se zajímají o život v základních školách, požádala jsem ředitele našich základních škol o odpovědi na několik otázek. Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 (příspěvková organizace, zřizovatel Město Benátky nad Jizerou) ředitel: Mgr. Jiří N o v o t n ý Jak probíhaly prázdniny ve vašem školním areálu byl to po několika letech rušného průběhu prázdninového času, časem obvyklých údržbářských a ůklidových praci? Po deseti letech byly v naší škole stavební prázdniny. V srpnu se malovalo a uklízelo ve škole i školní jídelně. Díky počasí měl starosti pan školník s trávou a živými ploty v areálu. Čekají žáky nějaké novinky ve vyučovacích předmětech a v akcích školy? Ve všech třídách, vyjma 5. ročníku (program Základní škola ), se vyučuje podle školního vzdělávacího programu Škola pro život. Drobné změny čekají tedy žáky 4. a 9. ročníků, kteří s ním Mgr. Jiří Novotný, ředitel ZŠ začínají. Tradiční akce školy chceme Pražská zachovat. Kolik má vaše škola prváčků? A kolik tříd a žáků celkem? Je více dívek nebo chlapců? Ze kterých obcí jsou, kromě Benátek nad Jizerou, žáci školy? V novém školním roce budeme mít 18 tříd 415 žáků (175 dívek), 2 oddělení školní družiny (60 žáků). Do prvních tříd (2) nastupuje 50 dětí. Přibližně 45 žáků dojíždí z Jiřic, Předměřic, Tuřic, Mečeříže, Sedlce a Zdětína. Vzdělání je důležité pro život každého z nás, jeho základ vytváří právě základní školy. Zajistit dobře tento úkol není snadné. Kolik pedagogů je ve vaší škole zaměstnáno a kolik z nich je mužů? Nastala změna ve složení pedagogického kolektivu oproti minulému školnímu roku? Vzdělávání zajišťuje 27 pedagogů a dvě vychovatelky školní družiny. Z toho je 7 mužů. Do školy nastupují dvě učitelky na částečný úvazek, které zde již působily. Jak se daří zajišťovat jednotlivé pedagogické odbornosti? Zajištění odbornosti je setrvávající problém především u jazyků, přírodovědných předmětů a některých výchov (Vv, Hv). Areál vaší školy je dost velký, kolik zaměstnanců se stará o zajištění údržbářských prací, oprav a úklidových prací? Provoz školy zajišťuje sekretářka, školník a čtyři uklízečky. Ve školní jídelně pracuje vedoucí, dvě kuchařky a dvě provozní zaměstnankyně (přibližně 350 strávníků). Provoz základní školy je zcela jistě významně ovlivněn finančními možnostmi. Je rozpočet školy ovlivněn současnými úspornými opatřeními? Úsporná opatření se dotkla samozřejmě i nás. Příspěvek je o několik set tisíc korun nižší. Provoz školy to však v žádném případě neohrozí, omezili jsme některé plány na vylepšení vybavení. Díky minulým létům jsme škola s velmi dobrým materiálním zázemím. Slavnostní zahájení školního roku má vždy početné obecenstvo rodiče, prarodiče, příbuzní, známí, školačky, školáci... Tak tomu bylo i 1. září letošního roku. Fota: emje

9 8. září 2010 ZÁKLADNÍ ŠKOLY strana 9 Ve středu 1. září 2010 přivítali žáci devátých tříd prvňáčky, prvňáčci tak našli kamarády na celý školní rok 2010/2011 První den v první třídě ZŠ Pražská - ať se vám tady líbí Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo náměstí 55 (příspěvková organizace, zřizovatel Město Benátky nad Jizerou) ředitel: Mgr. Radek D o s t á l Část vaší školy prochází rozsáhlou rekonstrukcí, stavební ruch tady probíhal po celé letní prázdniny a pokračuje i nyní. Jak dokončená rekonstrukce ovlivní vyučování? Rekonstrukce půdy bude dokončena až v měsíci březnu 2011, potom bude následovat vybavení nábytkem. V současné době nás stavba omezuje tím, že nemůžeme využívat školní dvůr a byli jsme nuceni pozměnit příchod do šaten. Ve školním roce 2011/2012 budeme již moci využívat specializované učebny: chemie, chemická laboratoř, fyzika, výtvarná výchova, multimediální učebna (bude v ní i hlasovací zařízení) a přibude i jedna kmenová třída. Čekají žáky nějaké novinky ve vy- Mgr. Radek Dostál, ředitel ZŠ Husovo náměstí učovacích předmětech a v akcích školy? Již ve všech třídách máme dataprojektory a počítače připojené na internet. Změny ve vyučovacích předmětech jsme v minulosti zapracovali do našeho školního vzdělávacího programu, který částečně modernizujeme a v tradičních akcích budeme pokračovat. Připravujeme drobnou změnu vánočního zpívání. Kolik má vaše škola prváčků? A kolik tříd a žáků celkem? Je více dívek nebo chlapců? Ze kterých obcí jsou, kromě Benátek nad Jizerou, žáci školy? Do dvou prvních tříd nám nastoupí 31 dětí. Tříd máme letos 15 a v nich 307 dětí. Překvapivě máme ve škole o 30 chlapců více nežli děvčat. Hodně dětí máme ze Zdětína 53, Kochánek 17, Sedlce 11 a jednot- Deváťáci doprovodili své prvňáčky do jejich tříd První den prvňáčků" v ZŠ Husovo náměstí Fota na této straně: emje, Jana Vernerová, Lenka Hýblová

10 strana 10 ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpravodaj Benátecka ZŠ Husovo náměstí: Kdo se těšil do školy, ať se přihlásí... livci dojíždí z Milovic, Předměřic, Tuřic, Mečeříže, Horek a dalších obcí. Dětí z okolních obcí k nám do školy dojíždí více jak 100. Vzdělání je důležité pro život každého z nás, jeho základ vytváří právě základní školy. Zajistit dobře tento úkol není snadné. Kolik pedagogů je ve vaší škole zaměstnáno a kolik z nich je mužů? Nastala změna ve složení pedagogického kolektivu oproti minulému školnímu roku? Zaměstnáváme 23 pedagogických pracovníků, z nichž ne všichni pracují na plný úvazek. Kantoři muži jsou u nás čtyři a nově jsme přijali paní Svatavu Beránkovou na výuku anglického jazyka. Jak se daří zajišťovat jednotlivé pedagogické odbornosti? Do budoucna budeme shánět učitele/ku aprobace matematika, zeměpis. Co se týče jazyků a využívání počítačů při výuce, se situace rapidně zlepšila. Připravili jsme projekt financovaný EU zaměřený na vzdělávání učitelů (anglický jazyk, interaktivní vyučování), do kterého se zapojili takřka všichni učitelé z naší školy. Důležitou součástí školy jsou provozní záležitosti údržba, různé opravy, úklid, kolik zaměstnanců se stará o tuto oblast? O provoz školy, jídelny a družiny se starají 4 uklízečky, hospodářka, školník a 4 kuchařky. Letošní závěr prázdnin byl pro ně velmi náročný, protože kromě probíhající půdní vestavby se ještě vyměňovala okna na polovině školy, částečné úpravy probíhaly i ve školní jídelně a dokončovala se rekonstrukce družiny. Tak 20. srpna to nevypadalo, že začneme 1. září. Nemalou roli v provozu školy hraje i školní stravování, stačí vaše školní jídelna uspokojit všechny žáky mající zájem o stravování? Počátkem tohoto školního roku ano. Již nevyhovovala kapacita 210 strávníků, a tak bylo třeba provést drobné změny, které ovšem nebyly zadarmo. V kuchyni jsou nyní nakoupeny některé nové spotřebiče a upraveny pracovní plochy dle požadavků hygieny. Současné navýšení kapacity na 320 strávníků vyšlo město cca na 0,5 mil Kč. ZŠ Husovo náměstí 1. září okamžiky, na které se nezapomíná Provoz základní školy je zcela jistě významně ovlivněn finančními možnostmi. Je rozpočet školy ovlivněn současnými úspornými opatřeními? Myslím, že obě benátecké školy se mají finančně dobře co se týče podpory města. Jaké změny nás čekají od státu, znám jako vy všichni z médií, ale oficiální úprava rozpočtu z kraje zatím nedorazila. Jsem zvědav, jak ušetří MŠMT čtvrt miliardy na pomůckách, když většina učebnic a pomůcek je do škol již nakoupena. Děkuji ředitelům škol za poskytnutí odpovědí na položené otázky a přeji jim úspěšnou realizaci vytyčených záměrů školy, učitelům pevné nervy při výchově a vzdělávání žáků a žákům získání co největšího množství nových vědomostí i praktických a dobrých rad pro život. První den ve škole (ZŠ Husovo náměstí) - copak se jim asi hodí hlavou... Pamětní list předává prvňáčkovi v ZŠ Husovo náměstí RNDr. Pavel Štifter, místostarosta města Fota na této straně: Jan Vraník, Jana Vernerová PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 P o d z i m n í p r á z d n i n y: středa 27. října a pátek 29. října 2010 V á n o č n í p r á z d n i n y: budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna Vyučování začíná v pondělí 3. ledna 2011 J e d n o d e n n í p o l o l e t n í p r á z d n i n y: pátek 4. února 2011 J a r n í p r á z d n i n y v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny pro školy na Mladoboleslavsku takto: 28. února 6. března 2011 V e l i k o n o č n í p r á z d n i n y: čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011 H l a v n í p r á z d n i n y: od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna 2011 Š k o l n í r o k 2011/2012 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2011

11 8. září 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 11 O BENÁTECKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE S JEJÍ ŘEDITELKOU Rekonstrukce a přístavba rodinného domu pro využití dětmi v mateřské škole byla ukončena. Nově vybudované prostory byly vybaveny potřebným nábytkem a dalšími předměty nezbytnými pro provoz mateřské školy a zaměstnanci MŠ města Benátky nad Jizerou vše připravili na zahájení provozu. Nová Mateřská škola Pampeliška má sídlo v Žižkově ulici 432, její krásné, velmi dobře a účelně vybavené i řešené prostory, jsou již od 1. září 2010 plně využívány 54 dětmi ve dvou třídách, a to ve třídě Pilných včelek a ve třídě Kuřátek. Ředitelka MŠ města paní Jana Pucandlová má za sebou náročnou dobu budování a vybavování nové MŠ a je oprávněně nadšená výsledným dílem. Stejně tak byli nadšeni rodiče spolu se svými Ředitelka Mateřské školy města Benátky nad Jizerou paní Jana Pucandlová má vždy ve tváři úsměv dětmi, kteří si přišli 25. srpna 2010 prohlédnout místo, kde budou děti trávit téměř jednu třetinu všedních dnů. Rodiče byli při té příležitosti informováni o všem, co je potřeba zařídit, aby mohly jejich děti školku navštěvovat. Jejich početné dotazy byly ochotně zodpovídány, nejasnosti vysvětlovány. Paní ředitelka odpověděla i na dotazy Zpravodaje Benátecka, a tak si i naši čtenáři můžou udělat představu o začátku školního roku v benáteckých mateřských školách. 1. Co nám můžete říct o nové mateřské škole Pampeliška? Co říci povedla se! Letité úsilí vedení MŠ a vedení města o řešení citelného nedostatku míst v mateřské škole je vyřešeno. Ne v každém městě mohou říct, že o jejich předškolní děti je postaráno tak, jako u nás v Benátkách. A Pampeliška, nejmladší z benáteckých předškolních zařízení, se líbí dětem, rodičům i personálu. 2. Z kolika mateřských škol se MŠ města Benátky nad Jizerou skládá? Je to MŠ Jizerka s adresou Osvobozených politických vězňů 241, Jizerku navštěvuje ve dvou třídách ve třídě Mravenců a ve třídě Sluníček 53 dětí a kapacita je zcela zaplněna. Pavilon s adresou Osvobozených politických vězňů 104, má jednu třídu Krtečků s 25 dětmi. MŠ Poupátko sídlí v Platanové ulici 653 a najdeme tam tři třídy Berušek, Motýlků a Dráčků, které navštěvuje celkem 81 dětí. MŠ Mateřídouška, náměstí 17. listopadu 517, má jednu třídu Ježků s 23 dětmi a MŠ Růženka, Dražická 43 má pak dvě třídy Medvídků a Koťat s 52 dětmi. A o nové Pampelišce jsme již hovořili. Celkem má MŠ města 11 tříd s kapacitou 288 dětí, která je plně využita. 3. Součástí MŠ města jsou i školní jídelny zajišťující stravování dětí. Kolik a které to jsou? Kolik zaměstnanců se podílí na přípravě stravy pro děti? Při Jizerce je i školní kuchyně, která zajišťuje od nového školního roku stravování dětí v Jizerce, Růžence a Pampelišce. To bylo umožněno vybavením této kuchyně konvektomatem. Ve školní kuchyni při MŠ Poupátko se připravuje stravování pro MŠ Poupátko a Mateřídouška. Celkem se o přípravu stravy stará ve školních kuchyních 6 zaměstnanců - žen, z toho jsou 2 vedoucí kuchařky, 3 kuchařky a 1 vedoucí stravování. 4. Kolik učitelek se věnuje dětem a je jejich počet něčím určen? Máme celkem 22 učitelek a 18 provozních zaměstnanců, včetně hospodářky. Znamená to, že jedna učitelka má na starost cca 13 dětí. Dobrá kvalitní péče o předškolní děti je pro jejich správný rozvoj velmi důležitá. Hlavním předpokladem pro dobrou úroveň mateřské školy je proto plnohodnotné vzdělání celého učitelského kolektivu. Tento požadavek musí mít splněn každý, kdo chce v naší škole s dětmi pracovat proto si i několik pracovnic toto potřebné vzdělání doplňuje. 5. Jak probíhaly letní prázdniny v mateřských školách? Normální provoz probíhal jeden měsíc v Růžence a jeden měsíc v Jizerce průměrně navštěvovalo o prázdninách 30 dětí/den. V Poupátku byla dokončena rekonstrukce výdejny stravy, v Mateřídoušce byla provedena výměna oken a vybavení novým nábytkem, ve třídách Pavilonu a Jizerky se malovalo, vymalovány byly i školní kuchyně při Jizerce a Poupátku. Velkým úspěchem je rekonstrukce přístupového chodníku v areálu Jizerky, nebezpečná plocha chodníku je odstraněna a nahrazena zámkovou dlažbou. V těchto dnech je již v mateřských školách normální provoz děti si hrají, učí se básničky, písničky, malují, poslouchají pohádky, cvičí, chodí na procházky do přírody Přeji dětem, aby svou mateřskou školu rády navštěvovaly a přeji rodičům, aby je neopouštěl pocit, že je v mateřské škole o jejich děti dobře postaráno. Vysoké nároky ředitelky MŠ na odborné znalosti celého učitelského kolektivu, na porozumění dětské duši, na umění rozvíjet dovednosti dětí, na schopnost učit je poznávat život kolem sebe, jsou zcela oprávněné. Stejně vysoké nároky uplatňuje paní ředitelka směrem ke své osobě. Na výsledcích její dosavadní činnosti je znát, že umí dobře uplatnit odborné vzdělání daného směru (tři maturity, v současné době studium na vysoké škole UK v Praze) i zkušenosti získané praxí v oboru předškolního vzdělávání. Děkuji paní ředitelce Janě Pucandlové za odpovědi na otázky a přeji hodně úspěchů v uskutečňování jejích plánů v benáteckých předškolních zařízeních. Připravila: emje Ložnice jsou od heren a jídelen odděleny širokými, bezpečnostním sklem prosklenými, posouvacími dveřmi Rodiče se ve čtvrtek 25. srpna 2010 podrobně seznámili s novou MŠ Pampeliška a byli informováni o všem, co je potřeba před nástupem dětí do MŠ zařídit. Ředitelka školy i personál ochotně vysvětlovali a odpovídali na dotazy Fota: emje

12 strana 12 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Děti z MŠ Pampeliška budou kromě této zahrady využívat nové hřiště v ulici U Silvie Prostor na snímku je určen pro hraní i pro stravování Je 1. září 2010 a tato malá kuchařinka v MŠ Pampeliška má hned poránu plné ruce práce. Měli byste vidět, jak výborně ovládá např. mytí nádobí... Ve středu 1. září 2010 byl slavnostně zahájen provoz MŠ Pampeliška, jak je vidět, dětem se tam líbí Jak se vám líbí umývárny v MŠ Pampeliška? Fota na této stránce: emje, František Stýblo Vstup do prvního patra MŠ Pampeliška bedlivě střeží toto krásné kuře Od šikovných prodavaček v MŠ Pampeliška právě odešel spokojený zákazník, který se chlubil bohatým nákupem Tady se nám bude dobře odpočívat... V šatnách nové MŠ Pampeliška se 1. září 2010 již zabydlely děti

13 8. září 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 13 MĚSTSKÉ CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE Městské centrum komplexní péče Benátky nad Jizerou V. letní sportovní hry Dne zapálením ohně byly zahájeny V. letní sportovní hry pro seniory pořádané v Městském centru komplexní péče. Ve zapálením olympijského ohně, kdy oči vzhlédly k vlajce a slyšet byla slova Olympijského slibu, V. letní sportovní hry začaly. Srdečně jsme vítali účastníky sportovních her, naše seniory, vážené sousedy z Domova U Anežky, starostu města Benátky nad Jizerou J. Krále, tajemníka města M. Maříka, děti z Dětského domova v Krnsku s doprovodem a všechny, kteří přišli mezi nás. Soutěžili mladí i dříve narození, disciplíny byly uzpůsobeny věkovým kategoriím, tudíž nevídané a ceny neslýchané. Vyhlášeny byly tyto disciplíny: Poznáš exotické ovoce? Práce s elastickým obinadlem Znáš telefonní čísla pro případ nouze? Příprava jídla, co patří do dobré bramboračky? Stříkání vodní pistolí na cíl Hod na cíl míčkem Volba disciplíny byla ponechána na jednotlivých soutěžících, podle vlastních sil a odvahy. Sportovní klání bylo vyčerpávající, a tak k chuti přišel gulášek s chlebem uvařený v restauraci Bruch a pivko. Upečené dobroty byly sladkou tečkou sportovního odpoledne. Děkujeme všem, kteří se podíleli na uspořádání sportovních her a těšíme se na ty další. Jaroslava Hlaváčková ředitelka MěCKP Účastníci Letních sportovních her MĚSTSKÁ KNIHOVNA Knižní novinky Vážení čtenáři, v září si Vám dovolím nabídnout z fondu Městské knihovny Benátky nad Jizerou rodinnou ságu od anglické autorky Barbary Taylor Bradfordové (nar. 1933). Tato spisovatelka začala v šestnácti letech pracovat jako písařka v novinách, po půl roce povýšila na reportérku. Od svých dvaceti let potom pracovala jako redaktorka v Londýně. Její první román Zámožná žena (vyd. 1976) se stal ihned bestsellerem. Následovaly další knihy, některé byly také zfilmovány. Dnes žije Barbara Taylor Bradfordová se svým manželem v USA. 1. díl rodinné ságy Havraní útes (u nás vyd. v roce 2007) nás zavádí do Anglie na počátku 20. století. Hlavní postavou je Edward Deravenel, mladík ze zámožné rodiny, ctižádostivý, podnikavý, obletovaný ženami. Rodovým sídlem Deravenelů je zámek Ravensear na útesu nad Severním mořem. Když je Edwardovi devatenáct let, dojde k rodinné tragédii jeho otec a bratr jsou zavražděni. Tak se Edward stává hlavou rodiny a jeho cílem je vypátrat vrahy svých blízkých a získat nazpět rodinnou firmu 2. díl nese název Dědicové Havraního útesu (u nás vyd. v roce 2008) a vypráví o období po první světové válce. Život v Anglii se vrací do běžných kolejí a Edward úspěšný ředitel velké firmy a otec početné rodiny se raduje ze svých dětí, tvrdě pracuje na úspěchu svého podniku a užívá si života. Edwardův bratr se však cítí ukřivděný a snaží se Edwardovi uškodit. Spustí koloběh událostí, které těžce dopadnou na všechny členy rodiny a nejspíš budou mít následky i pro další generace 3. část této trilogie, Elizabeth z Havraního útesu, byla u nás vydána poprvé letos. Autorka se zaměřila na život Elizabeth Turnerové, mladé dědičky obrovského majetku Deravenelových. Rodinná firma se ale pod správou nevlastní sestry Mary propadla do velkých obtíží a nyní hrozí, že Elizabeth ztratí milované sídlo Havraní útes i firmu, kterou tolik vyzvedl její slavný pradědeček Edward. Jak si mladá dívka poradí, aby získala zpět rodinný majetek a uchránila i svou lásku? Kdo Elizabeth pomůže a kdo naopak zradí? Od Barbary Taylor Bradfordové jsou v knihovním fondu i další knihy: Síla vůle, Tři týdny v Paříži, Nevítaný host atd. Z knižních novinek pro měsíc září můžeme nabídnout také např.: Pravidla směšného chování (Emil Hakl), Hrdost do vínku (Hana Whitton), Šlechetná žena (Daniele Steel), Tiché dny v Mixing Part (Erlend Loe), Moje německá matka (Niklas Frank) a další. Přejeme příjemné babí léto! IH MATEŘSKÉ CENTRUM Mateřské centrum od září Na Letních hrách byly již tradičně mezi hosty děti s Dětského domova v Krnsku Při zahájení Letních sportovních her nechyběl starosta města Jaroslav Král (uprostřed), vlevo ředitelka MěCKP Jaroslava Hlaváčková Fota poskytlo MěCKP Po prázdninovém volnějším režimu se MC Benátky vrací v plné síle s následujícím pravidelným programem: PONDĚLÍ: Angličtina pro děti od 4 let Jóga pro maminky ÚTERÝ: Pohádka s výtvarnou dílničkou (10:00 Babyton a od 11:00 volná herna) STŘEDA: Odpolední Babyton pro předškoláky (čas bude upřesněn na webu) ČTVRTEK: 9.00 Yamaha (přesné rozdělení do kurzů Robátka a První krůčky a zápis proběhne v 9.00 hod.) PÁTEK: 9.00 Otevření herny Cvičení miminek v MC, v hale od 1 roku Volná herna Podrobnosti a další informace na: Adresa: nám. 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou (u internátu)

14 strana 14 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka SPRÁVA MĚSTSKÝCH LESŮ Benátecké lesy v letošním roce Rok 2010 je již ve své druhé polovině a tak jsme se zeptali ředitele Správy městských lesů pana Karla B e n d l a na to, jaké bylo první pololetí v benáteckých lesích. Letošní zima byla dlouhá a bohatá na sníh. Již řadu let nenapadlo takové množství sněhu jako letos a řadu let tento sníh nevydržel tak dlouhou dobu jako letos. Zanechalo to výrazné stopy na lesních stromech a stromcích větve velkých stromů se pod tíhou sněhu a délkou jejího působení lámaly, zrovna tak stromky okolo 1,5 metru. Malým stromkům na pasekách vyčnívaly ze sněhu jen vrcholky terminální pupeny, vzhledem ke své výšce jim sníh neuškodil, zato si na jejich vrcholcích občas pochutnávala zvěř, která v tuhé a dlouhé zimě nacházela v lese své útočiště. To sice ve většině případů malé stromky (50 60 cm) nezahubí, ale je tím zamezen jejich rovný růst. Letos bylo toto poškození zvěří větší než jiné roky, ale nejednalo se o plochu paseky větší než %, takže nemusí být prováděna nová výsadba. Zlámanými větvemi stromů a okousanými vršky malých stromků bylo postiženo % lesních ploch. Pokud jsou stromy polámány v souvislé ploše o výměře větší než cca 400 m 2, nejsou jen odstraňovány, ale musí být tato holá plocha osázena. V benáteckých lesích je po letošní zimě nutné odstraňovat pouze jednotlivé poškozené stromy, poškození stromů na větší ploše nebylo shledáno. Po dlouhé zimě přišlo jen málo jarních dnů, teploměr ukazoval velmi záhy po zimě až tropické teploty. Přesto se podařilo uměle zalesnit všechny potřebné plochy. Tam, kde jsme výsadbu neprovedli, předpokládáme přirozenou obnovu zmlazení lesů pomocí náletů. Již nyní, inspirováni letošním průběhem zimního období a jeho následky, jsme přikročili k přípravě dostatečného množství krmiva pro zvěř již nyní probíhá výkup žaludů (kvalitnější žaludy používáme na jarní výsev) a kaštanů, sušíme seno, opravujeme krmelce (přenosné jesličky) a zásypy (nepřenosná krytá plocha pevně spojená se zemí 4 menšími kůly, dno pokryto zeminou). Krmelce se v zimě plní senem, zásypy bylinnými granulemi, jadrným krmivem, krmnou řepou, siláží, zrním apod.). V našem lese je rozmístěno cca 20 krmelců. Kromě krmných mysliveckých zařízení najdeme v lese lovecká myslivecká zařízení posed (otevřený ze všech stran) a kazatelnu (chráněný uzavřený prostor opatřený dveřmi). Při tropických teplotách a velkém suchu jsme pro zvěř rozváželi každý týden vodu do deseti umělých napajedel. Extrémní léto také prověřilo kvalitu zasázených sazenic stromků. K naší radosti jsme zjistili, že došlo jen k minimálnímu úhynu sazenic. Vlivem Hřib hnědý v benáteckém lese Úroda hub i v benáteckých lesích byla nebývale bohatá počasí zaschlo podhoubí a po příchodu dešťů trvalo delší dobu, než houby vůbec začaly růst. A rostly pak opravdu nevídaně hojně, všichni houbaři a bylo jich hodně, nosili z lesa plné košíky hub bedly, pravé hřiby, klouzky, babky, křemenáče, kozáky V současné době provádíme ochranu menších stromků proti působení plevelných rostlin, jako jsou např. kapradiny, ostružiny, maliny, vysoká tráva Odborný název je ochrana proti buření tento výraz zahrnuje veškeré škodlivé plevelné rostliny. Také mažeme stromky proti okusu nátěrová hmota zvěří nelibě voní, takže se do okusu takto ošetřeného stromku nepustí. Co se týká kůrovce, nacházíme ho v našich lesích jen na jednotlivých stromech, ty pak odkorňujeme nebo přímo odvážíme z lesa. To, že máme málo suchých, poškozených stromů bez dutin, které si ptáci a případně veverky, lesní včely a další hmyz vybírají ke svému zabydlení, vyrobili jsme a rozmístili po lese alespoň ptačí budky, aby měli datlové a strakapoudi, kde hnízdit. Jako zásadní škůdce se u nás již několik let projevuje chroust, který tu má ke svému životu a rozmnožování vhodné podmínky, ve kterých hraje důležitou rolu i hlinitopísčitá půda, kterou tady většinou máme. Chroust klade vajíčka do volného prostoru v lese, kde se v zemi po dobu 3 4 let vyvíjí larva, dosahující délky až 6 cm. Tato larva se živí ožíráním kořenů stromků, které následkem toho usychají navenek to lze pozorovat až ve třetím roce vývoje larvy chrousta (jako kukla cca 6 měsíců). Dospělý chroust, který se živí listím stromů, citelné škody již nezpůsobuje. Karel Bendl To je kozák, toho jsem našel já! Fota poskytl K. Bendl OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SEMIRAMIS Občanské sdružení Semiramis na webu nabízí drogovou poradnu Občanské sdružení Semiramis, které poskytuje sociální služby v oblasti protidrogové prevence ve Středočeském, Královéhradeckém a Libereckém kraji, spustilo nedávno nové webové stránky organizace. Mají informovat, ale také pomáhat. Jejich součástí je totiž také on-line poradna formou chatu. Odborní pracovníci sdružení se snaží v nejkratším možném čase zodpovědět dotazy týkající se drogové problematiky. Naším záměrem bylo, aby web fungoval nejen jako přehledné kontaktní rozhraní pro všechny zájemce o činnost sdružení a protidrogovou prevenci vůbec, ale aby nabídl i užitečné rady všem, kdo je potřebují, uvedl mluvčí Semiramis o.s. Ondřej Urbanec. Otázky i odpovědi se zobrazí na stránkách Služba je samozřejmě určena jen těm tazatelům, kteří s tímto druhem komunikace nemají žádný problém nebo píší anonymně. Ostatní mohou použít pro své dotazy a problémy , který nikde zveřejněný nebude. Posláním Semiramis o.s. je poskytovat kvalitní a odborné služby osobám ohroženým užíváním návykových látek formou terénních, ambulantních a poradenských programů. V současné době provozuje tyto služby: Centrum primární prevence poskytuje služby specifické primární prevence rizikového chování a působí zejména na II. stupních základních škol na Nymbursku, Praze-východ, Kolínsku, Mělnicku, Mladoboleslavsku, Hradci Králové a Jičíně. K-centrum Nymburk a K-centrum Mladá Boleslav jsou nízkoprahová zařízení pro uživatele nealkoholových drog a jejich blízké okolí. Zabývají se minimalizací rizik vyplývajících z užívání drog. Centrum terénních programů vyhledává problémové uživatele drog přímo v ulicích měst. Prostřednictvím práce s nimi a také prostřednictvím sběru odhozeného injekčního materiálu přispívá k ochraně veřejného zdraví. V současné době působí v 15 městech Středočeského kraje. Centrum drogových služeb ve vězení pracuje s uživateli drog ve výkonu trestu a po propuštění s cílem vrátit je do normální společnosti. Kontakty na všechny programy najdou zájemci na (eco)

15 8. září 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 15 KLUB PRO SENIORY Program Klubu pro seniory náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou II ZÁŘÍ 2010 čtvrtek Grilování s hudbou úterý Cvičení pro seniory čtvrtek VÝLET zámek Dobříš, památník Karla Čapka úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Beseda s p. Urbanem o včelařství úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Přátelské posezení se seniory (městský společenský sál Záložna) úterý Státní svátek - zavřeno čtvrtek Bleší trh Svoz na úterý a čtvrtek nahlásit den předem do hodin na podatelně MěÚ Benátky nad Jizerou I - tel. číslo: Připravujeme na začátek října úterý Cvičení pro seniory čtvrtek Beseda s p. J. Fialou o Muzeu hraček v Benátkách n. J. I Ve čtvrtek dne 30. září se v Klubu pro seniory uskuteční SPRÁVA SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ Zimní stadion Z minulých let jsme zvyklí, že benátecký zimní stadion má v letních měsících zcela nabitý program. Letos je např. oproti loňskému roku vytíženost stadionu o něco nižší. Konkurence (a to nejenom z okolí) je veliká, finanční možnosti klubů malé a každý se snaží nabízet v rámci svých možností co nejlepší podmínky. O červencovém programu jsme vás informovali v minulém čísle Zpravodaje - a jak je naplněný srpen? Několik hodin opět využijí krasobruslaři z Mladé Boleslavi, kteří se už na tamní stadion nevešli a navíc si u nás pochvalují výbornou kvalitu ledu. Ve druhé polovině měsíce zde budou mít svou hokejovou školu mladí Sparťané. Vytíženost z řad přespolních zájemců je menší, ale na druhou stranu je to dobře pro benátecký hokejový klub, protože zbývá tím pádem více hodin pro mládež. Lední hokej potřebuje přípravu minimálně šest týdnů před zahájením soutěží, a tak je snaha vyhovět všem k jejich maximální spokojenosti. Přípravné zápasy benáteckého A družstva se během měsíce srpna rozeběhly na plné obrátky a my vám dnes přinášíme přehled o tom, s jakými úspěchy v nich náš tým vystupoval. datum Soupeř Výsledek střelci HC Benátky IHC Písek 1:2 Vařecha VCES Hradec Králové HC Benátky 2:3 Pavlů, Kopic, Nevyhoštěný HC Benátky HC Stadion Litoměřice 2:4 Klíma, Mrkvička HC Benátky HC Kadaň 3:1 Klimt, Skořepa, Krejčík HC Berounští Medvědi HC Benátky 4:3 sn Krejčík, Drábek, Nevyhoštěný HC Vrchlabí HC Benátky 4:2 Kopic, Skořepa HC Benátky HC Berounští Medvědi 6:4 Krejčík, Hobza, Weiss, Hrach, Klimt, Hudíček IHC Písek HC Benátky 3:2 Klimt, Jech HC Benátky HC Vrchlabí 4:3 Weiss 3, Skořepa A na závěr dnešních zpráv z dění na místním zimním stadionu ještě dvě informace, které určitě zasluhují náš palec nahoru. Ti, kteří během letních měsíců využili a využívají ledovou plochu, všichni bez výjimky si pochvalují výborně připravený led. Dle názoru odborníků je jeho kvalita bezkonkurenčně nejlepší v celém širokém okolí a patří k nejlepším v republice. Každý z nás v současné době sleduje situaci v místech, kde ničivé povodně napáchaly obrovské škody a každý z nás se snaží v rámci svých možností postiženým oblastem nějakým způsobem pomoci. Podobně se zachovali i hráči a realizační tým benáteckého áčka, kteří se rozhodli pro fyzickou pomoc při odklízení následků povodní. Ve středu 18. srpna odjeli do Mníšku na Liberecku a snažili se tam tak svou pomocí alespoň nějak ulehčit tíživou situaci místních lidí. Díky! H. Sloupová B L E Š Í T R H To, co nechcete ještě vyhodit do kontejneru, je Vám to líto, ať oblečení, či různé domácí doplňky, přineste ve čtvrtek 30. září 2010 ve hodin do místnosti Klubu pro seniory, náměstí 17. listopadu 493, Benátky nad Jizerou II Možná si někdo ze zájemců od Vás tuto věc za bleší cenu odkoupí toto bude Bleší trh, tak i ceny budou bleší. Doma si připravte cenovky a na jejich zadní straně uveďte své jméno. Zápas HC Benátky SK Kadaň byl odehrán 12. srpna 2010 a naše mužstvo zvítězilo 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) Foto: František Stýblo

16 strana 16 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE ZÁŘÍ V BENÁTECKÉM KLUBU DĚTÍ A MLÁDEŽE Milada Trnková, DiS., Petra Drahotová tel.: Oblastní kolo soutěže v deskových hrách Přijďte si zasoutěžit ve hře oblíbených deskových her Pentago, Carcassonne a Ubongo. Čekají na vás drobné ceny a na ty nejlepší i postup do okresního kola v Mladé Boleslavi. Vstupné: zdarma Keramická dílna pro veřejnost Pravidelné návštěvníky i nové zájemce zveme do keramické dílny v našem KDM. V ceně je materiál a 2x výpal. Hodina glazování zdarma. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Vycházka do podzimního lesa Pojďte se s námi projít podzimním Okrouhlíkem. V lese strávíte příjemné odpoledne plné her, zajímavého povídání a nebude chybět ani táborák. Sraz ve 14 hodin u hájovny Okrouhlík. S sebou vhodné oblečení a pití. Přihlášky do Cena: 70 Kč Smaltované šperky Seznamte se s technikou výroby smaltovaných šperků a vytvořte si u nás vlastní módní doplněk podle své fantazie. Přihlášky do Cena: 70 Kč Připravujeme říjen 2010 MICHALOVICKÁ PUTNA Ať žijí duchové Tentokrát bude naše tradiční akce plná vodníků, rusalek a bludiček. Od jezu u Podlázek vyrazí děti podél toku Jizery a na několika stanovištích budou s pomocí těchto pohádkových bytostí plnit jednoduché úkoly. V hradních prostorách pak osvobodí uvězněné oběti vodníků a s rodiči si budou moci vychutnat malé občerstvení nebo využít poslední možnosti opéct si buřty na ohništi. Vstupné: 50 Kč, Rodinné vstupné: 150 Kč (2 dospělí a 2 3 děti) Keramická dílna pro veřejnost Tvoření z keramické hlíny pod vedením pedagoga nebo podle vlastní fantazie. Hodina glazování zdarma. Cena: dospělí 150 Kč, děti 50 Kč Klub dětí a mládeže připravil na nový školní rok pestrou nabídku zájmových útvarů S novým školním rokem začíná i činnost našeho KDM, kde budou až do 17. září probíhat zápisy do celkem 28 zájmových útvarů. Všichni, kteří podají svou přihlášku k tomuto datu a budou mít kroužek i zaplacen, postupují do slosování o hodnotné ceny. Hlavní cenou je kroužek zdarma. Slosování proběhne v pondělí 20. září a jeho výsledky budou zveřejněny na webových stránkách Domu dětí a mládeže Na Výstavišti. V novém školním roce jsme mezi již tradiční kroužky zařadili i několik novinek a věříme, že nabídka našeho klubu uspokojí všechny zájemce. Mezi nové kroužky patří například taneční kroužek zaměřený na muzikálový tanec, scénický a moderní tanec s prvky jazz dance pod vedením Věry Novotné. Je určen náctiletým chlapcům i dívkám. Otevíráme též dva kroužky, které nabídnou rodičům možnost lépe připravit své děti na návštěvu školských zařízení. Kroužek Přípravka na školku je určen dětem od 2,5 roku a kroužek Předškoláci dětem ve věku od 5 do 6 let. Pro kluky i holky mladšího školního věku je určen zájmový útvar Kickbox, který v našem KDM povede Hanka Neuwirthová. Dětský kickbox je moderní sport zaměřený na sestavy kopů a úderů v tempu muziky. Jedná se o velmi dynamický sport, který zlepšuje koordinaci těla, vnímání hudby, utužuje morálku a disciplínu. Vhodný je pro děti, které jsou velmi živé a milují pohyb, či jako doplňkový sport k jiným druhům sportovního vyžití. Od 13. září bude pokračovat i pravidelné cvičení Hanky Neuwirthové, v pondělí a v pátek od 9.00 do bude probíhat tradiční cvičení Pilates. Ve středu ve stejném čase bude pro zájemce připraven cvičební spalovací program. Milada Trnková, DiS. Letos poprvé pořádal KDM příměstský tábor. Děti si užívaly krásného letního počasí a byl pro ně připraven i pestrý a zajímavý program. Foto poskytl KDM TJ SOKOL BENÁTKY TJ Sokol Benátky zve na tradiční SOKOLENÍ Chcete-li nás poznat blíže, přijďte na in-line dráhu v sídlišti v sobotu 18. září 2010 ve 14:00 hodin na SOKOLENÍ, které v Benátkách proběhne již potřetí. Zde si budou moci děti zasoutěžit a přidat se mohou i rodiče a prarodiče, kteří si mohou zkusit svoji zdatnost na některých cvicích. Tato akce je zaměřena na činnost Sokola, celé dopoledne se rodiče s dětmi seznamují s naší činností díky různým soutěžním stanovištím, která jsou tematicky zaměřená na konkrétní náplň našeho cvičebního programu. Sokolení se již tradičně stává zajímavým sportovním dopolednem a členové naší jednoty Vás rádi opět přivítají mezi sebou. br. náčelník Jiří Lhoťan a ses. náčelnice Jana Cyrany Sokolení v Benátkách již potřetí K čemu vlastně slouží akce s názvem Sokolení? Jednoduše řečeno k bourání zakořeněných mýtů o Sokole. Jsou lidé, kteří si stále představují, že v Sokole cvičí jen dědečkové a babičky a že stejně spěje k postupnému zániku. Opak je pravdou Sokol má k zániku daleko, byť někde se i toto podaří. Sokol je organizace nejen historická a tradiční, ale i moderní, spojuje tělesné cvičení s kulturou, vlastenectví s bratrstvím, heslo ve zdravém těle zdravý duch je stále aktuální a dnes možná více, než kdykoli předtím. Buďme tedy hrdí na značku Sokol a nejen u nás v Benátkách ukažme i jinde, že Sokol má široký záběr, podporuje zdravý životní styl a přitahuje i mladou a střední generaci. Kdo se vysmívá cvičící věrné gardě je hlupák, protože zdraví, entuziasmus a pohyblivost sedmdesátiletých a osmdesátiletých Sokolek a Sokolů by jim mohl závidět leckterý čtyřicátník. Setkávat se, smát se, cvičit, sportovat a prožívat radosti i strasti s lidmi jiných generací život člověka obohacuje. A k tomu slouží i Sokolení, které je cílenou ukázkou činnosti Sokola v celé republice. Jak si s tím poradí na jednotlivých místech, je věcí místních jednot. Naše benátecká jednota se k Sokolení hlásí a pořádá ho již potřetí. Přijďte tedy se svými dětmi v sobotu 18. září do areálu dráhy inline bruslení na sídlišti od 14 hodin. Čeká vás cca desítka stanovišť, kde si vyzkoušíte šikovnost, postřeh, ohebnost, obratnost a blíže se seznámíte s naší činností. Každá naše skupina vám může něco nabídnout. Např. cykloturistický kroužek nechá vaše děti projet na koloběžce, gymnastky vám dovolí, vyzkoušet si obruč a jiné cviky, florbalisté vám zapůjčí hokejku, divadelníci Kašpárka. Budete si moci projít opičí dráhu, krátce běžet pro naději a mnohé další. Neváhejte a přijďte, těšíme se na vás nejen na Sokolení, ale i v Sokole. Ing. Jan Tichý

17 8. září 2010 HISTORIE / DOPISY strana 17 HISTORIE Benátecké panství na konci 17. století Když se díky sňatku se Zuzanou Marií z Kuefsteinu dostal na Benátecko v roce 1687 hrabě Arnošt Bohumír ze Schützenu byl již čtvrtým manželem této šlechtičny, která v mládí proslula svou nevěrou vůči Janovi z Werthu a později zejména dlouholetými dědickými spory nalezl svůj nový majetek v neutěšeném stavu. Pozůstatky třicetileté války a vlekoucí se spory způsobily, že většina panství ekonomicky výrazně upadla, některé části byly dokonce zcela zpustlé. Nedostatek finančních prostředků, které byly vyplýtvány na soudní procesy, se projevoval i na podobě zámku, který částečně užívali všichni dědicové Jana z Werthu. Ve starém zámku, tedy v renesančním křídle vybudovaném v 16. století za purkrabích z Donína, se poblíž schodiště nacházela v přízemí předsíň, rozčlenění místností v prvním i druhém poschodí v podstatě odpovídalo dnešnímu stavu. Nový zámek, postavený z velké části v polovině 17. století Janem z Werthu, byl a je rozsáhlejší. Přízemí vykazovalo opět předsíň a vedle ní několik klenutých místností, nacházely se zde i dvě kuchyně. Tento trakt byl opatřen sklepeními s lednicí. V obou poschodích bylo využíváno opět několik pokojů a ve druhém patře navíc velký sál, dnešní zámecká galerie. V jednoposchoďové přístavbě na východní straně byly umístěny stáje. Mimo hlavní objekt byla u brány vystavěna malá místnost, původně snad vinopalna, později užívaná jako čeledník, a naproti ní strážnice. Další malá budova u vnější zdi byla nazývána školkou a sloužila zřejmě k ubytování služebnictva a konečně nevelké stavení poblíž ní mělo v přízemí stáje a v patře prostory pro uskladnění obilí. V místě dnešní zámecké zahrady fungovala již od 16. století zahrada zelinářská, která dodávala produkty pro zámeckou kuchyni. Pod ní se nacházela vinice s vinným lisem, jejíž výnosnost však v uvedených letech značně poklesla v důsledku nedostatečné péče. Ostatně počet vinic se na konci 17. století snížil, řada z nich byla zorána a přeměněna na pole. Postihlo to např. vinici Kohoutov, takže mimo zámecký areál zbyla jediná fungující u vodárenské věže. Nejstarší reálné zobrazení města a zámku. Kresba Fridricha Bernarda Wernera Vrchnostenské hospodářské objekty doplňovala ještě cihelna v Obodři, jež díky vydatnému ložisku kvalitní hlíny úspěšně pracovala již od konce 16. století. Mladšího původu byla vedle ní stojící vápenka, do níž se hlavní surovina vápenec dovážela z řečiště Jizery. Ve Starých Benátkách se dařilo pivovaru, v němž se vyráběl kvalitní slad, vařilo se ve čtyřech měděných kotlích a pivo zrálo ve dvou spilkách. Roční výstav pivovaru činil kolem 600 sudů. Nedaleko od pivovaru stál panský dvůr, solidně vybavený a krytý šindelem, sestávající z kravína pro 40 kusů hovězího dobytka, stáje pro odstavená telata, maštale pro 25 koní, prasečince a rozsáhlého kurníku. Pod zámeckým kopcem stál na Jizeře starodávný panský mlýn se sedmi složeními a s vodní pilou. Nemalá část z jeho jinak slušného výnosu putovala na udržování stavidel. Další dvory se nacházely v Dražicích, Milovicích, Čilci, Zdoníně a Chrástu. Kromě posledního z nich, který byl postaven ze dřeva a téměř se rozpadal, se ostatní zachovaly v poměrně dobrém stavu. Ve všech byly chovány zejména ovce. Pokles počtu poddaných i jejich schopnosti odvádět povinné platy se však projevila i zde. Panství nebylo schopno uživit velké množství dobytka, a tak jeho počet začal rychle Manželka Jana z Werthu Zuzana Marie z Kuefsteinu klesat. Nedocházelo ani k nezbytné melioraci polí, tudíž se snižovaly celkové výnosy, k čemuž přispíval i pokles výkupních cen hlavních produktů obilí, vlny a dobytka. Pod Bohumírem ze Schützenu se však po několika letech začala situace v této oblasti pozvolna zlepšovat, např. počet ovcí se významně zvýšil po výstavbě dalšího dvora v Božím Daru v posledních letech 17. století. Připomeňme si ještě, že se na panství vyskytovalo také šest bažantnic (tři u Benátek, dvě u Čilce a jedna u Strak), dvě chmelnice ve Starých Benátkách (jedna z nich se nazývala šafranice, neboť se na jejím místě dříve pěstoval šafrán) a kupodivu pouze jediný rybník u Staré Lysé s 300 kopami ryb. Ostatní rybníky byly vysušeny a využity jako pastviny, jenže tráva zde po dlouhá léta zůstávala příliš kyselá a dobytku vůbec nechutnala. Lesní plocha se samovolně rozšiřovala, neboť opuštěné a zbořené vesnice (např.votava) i neobdělávaná pole rychle zarůstala. Zvěře se zde vyskytovalo hojně, jenže monopol na její lov si ponechal císař, takže panství z ní nemělo žádný užitek. Tento neradostný stav dokázal hrabě ze Schützenu během několika let pozoruhodně vylepšit. Po jeho smrti v roce 1715 pak v jeho úsilí úspěšně pokračoval Ignác Zikmund z Klenové. Ale to je již jiná kapitola benátecké historie. PhDr. Luděk Beneš Fota poskytlo Muzeum Benátky SPOLEK RODÁKŮ ve spolupráci s Městem Benátky nad Jizerou pořádají v neděli 19. září 2010 zájezd do LIBICE nad CIDLINOU A PODĚBRAD Společně si prohlédneme památník Slavníkovců s krátkým připomenutím historické události. V Poděbradech zastávka na individuální prohlídku města a občerstvení. Zájezd pro všechny účastníky zdarma. Přihlášky přijímá pan Šupík na telefonu Odjezd ve 13 hodin od Čapků se zastávkou Na Burse. DOPISY CO BYLO A CO JE ZÁŘÍ A je tu zase září. Uvedu jen pár slov Jaroslava Foglara, který tento měsíc pojmenoval měsícem lovu. Začínají troubit jeleni, šikují se divoké husy a kachny, rostou hodně houby. Občas to vyjde. Ale já chci zmínit jinou významnost tohoto měsíce. Začíná školní rok! V mém seniorském věku je to důvod ke vzpomínání a myslím si, že nejen pro mne, ale i pro Vás, spolužačky a spolužáci v Benátkách. 1. září 1941 jsme nastoupili do první třídy, kde byla první učitelkou nás kluků paní Pokorná z Dražic. Po vánočních prázdninách ji vystřídala (kvůli její mateřské dovolené) mladší učitelka Mácová. Ve druhé třídě nás učili paní Wágnerová a pan Černý, ve třetí třídě paní Janáčková a pan Mošna a ve čtvrté a páté třídě pan učitel Horák (jinak i autor velké plastické mapy). První tři roky jsme chodili do školní budovy u náměstí, čtvrtou třídu jsme absolvovali v tehdejší modlitebně Církve českomoravské v budově pošty, protože ve školní budově byl vojenský lazaret. A do páté třídy jsme chodili do 2. patra budovy zámku. Od první do konce třetí třídy jsme měli oddělené chlapecké třídy, ale čtvrtou a pátou třídu jsme absolvovali holky a kluci společně. Vzpomínám také na pana učitele Růžičku, který měl ve třídě pár hodin suplování a vykládal nám příběhy ze Starých českých pověstí. V rozjetém Protektorátu Čechy Morava to bylo dost odvážné. Připomenu i to, jak v páté třídě s námi nacvičil pan učitel Horák jedno unikátní taneční představení Slezská beseda. Bylo to velmi úspěšné. Obecná škola otevřela jistě nám všem vrata a cestu do života. Od první třídy jsme měli povinný německý jazyk, od páté pak ruský. Obojí se hodilo.

18 strana 18 DOPISY / ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Rád připomenu i jména spolužáků, které jsem již dlouho neviděl. Např. Kája Zbroj, Ota Bretschneidr (Souček), Ilja Dubinin, Olda Splídek, Jindra Novák A spolužačky, které vídám při svých občasných návštěvách Benátek Rejzlová, Kolářová, Minaříková, Svačinová, Jindrová Na podzim se my kluci scházíme od roku 2005 v hospůdce na pokec a na pivko. V loňském roce se s námi dokonce sešel i náš pan učitel Janda. Připomenu ještě pány učitele: Jiřího Antoše (čeština, dějepis), Veselíka (biologie, chemie), Táborského (fyzika a režie divadelního představení Nezbedný Kacafírek v titulní roli vystoupil Pepík Verner ze Zdětína). Panečku, to bylo prima dětství, mládí a život!!! Letos se snad, my kluci, zase sejdeme a měli bychom sebou přivést naše drahé polovice, tedy manželky. Už se na to těším. Dovolte mi, abych Vám všem v Benátkách přál pěkný školní rok, ať jste školáci, rodiče nebo prarodiče. Dětství a mládí je to nejkrásnější v životě a patří k tomu zcela jistě i vzpomínky. Váš spolužák a kamarád (i dnes) Dr. Jiří Pfeifer OČNÍ SVĚT Brýlouni a čočkaři se můžou radovat bezbolestná laserová operace očí se stala skutečností Uvažujete už delší dobu o laserové operaci očí a stále se nemůžete rozhodnout, zda ji podstoupit? Trpíte oční vadou a už vás unavuje nošení brýlí či věčné vyndávání a nandávání kontaktních čoček, ale bojíte se infekcí a bolesti po operaci? Není divu. Oční operace byly dlouhou dobu u mnoha lidí spojeny spíše se skličujícími pocity, protože ještě před zhruba deseti lety při nich hrozilo riziko infekce či zhoršení oční vady. Toho se však už v současné době není nutné obávat. Lékařské odvětví zvané refrakční chirurgie, které se operacemi oka zabývá, se vyvinulo za posledních deset let tak rychle, že již nyní existuje operační metoda, která všechna možná rizika eliminuje. Ty tam jsou doby, kdy laserová operace oka zněla jako sci-fi příběh a kdy pacienty po operaci oči bolely. Člověk se sice díky operaci tehdy zbavil brýlí, ale po operaci následovala velká rizika oční infekce, vyklenutí oka a pooperační bolesti. Často také pod povrchem rohovky zůstávaly jizvičky a výsledek operace tak byl skoro doslova sázkou do loterie. V současné době už lékaři pracují s nejmodernějším, tzv. femtosekundovým laserem, který se dá svými vlastnostmi srovnat s jízdními a bezpečnostními rysy luxusních aut. Jeden z takových přístrojů, který umožňuje bezbolestné oční operace s minimem rizik, najdete na klinice Oční svět v Horních Počernicích, která se s ním může chlubit jako jedna z mála v České republice. Pokud se pro operaci rozhodnete, jste pozváni na konzultaci a úvodní vyšetření, kde vám lékař přesně zmapuje oční vadu. Veškeré údaje zadá do počítače, který je zpracuje, vše se tedy děje s maximální přesností. Následuje konzultace a samotná operace pak trvá jen několik minut. Jediné, co je nutné, je vyvarovat se nošení kontaktních čoček po dobu týdne před operací, zajistit si odvoz po zákroku domů a poctivě si po operaci stanovenou dobu prokapávat oči speciálními kapkami. Pacienti se po operaci cítí jako rybičky, mnohdy se i stane, že z operace odjíždějí vlastním autem, to však lékaři nedoporučují. Za určitou dobu po operaci přijde pacient ještě na kontrolu, aby se tak zaručil a potvrdil dokonalý výsledek zákroku. Zajímavé je, že cena operace na tomto speciálním a bezpečném laseru není nijak dražší oproti zastaralým bolestným metodám, operace obou očí včetně konzultace vyjde v klinice Oční svět v Horních Počernicích v současné době na Kč, v ceně je zahrnuta i předoperační konzultace a prohlídka. Pokud člověk dlouhodobě trpí oční vadou, určitě je vhodné operaci na femtosekundovém laseru zvážit. Pro srovnání: částka za operaci představuje zhruba dvouletý výdaj běžného nositele kontaktních čoček. Navíc vás zbaví nejen klasických očních vad, jako je krátkozrakost, dalekozrakost či astigmatismus, ale i vad, o kterých ani často mnozí neví, že můžou za špatné vidění například zdvojeného vidění, horší viditelnosti ve tmě, za šera nebo v mlze. Proč tedy nevyužít těch nejmodernějších poznatků, které věda nabízí, a nedopřát očím konečně bezpečnou a bezbolestnou laserovou operaci očí? Více informací najdete na Bc. Marcel Oujezdský, MSc. FIT KLUB MILBE Milé cvičenky, rády bychom Vás pozvaly do nově otevřené pobočky Fit clubu Milbe v Benátkách nad Jizerou. Naše aerobní aktivy naleznete v nové sportovní hale přímo u ZŠ Pražská, vchod od Komerční banky, kde se nachází mimo velkého sálu pro volejbal také menší gymnastický sál (na vrátnici Vám rádi poradí) se dvěma šatnami s vlastním sociálním zařízením. Naši činnost jsme zahájili ve středu 1. září. Pravidelně pro Vás budeme cvičit od pondělí do pátku a mimořádně i o víkendu, kdy do Benátek budeme zvát zajímavé hosty z oblasti pohybových aktivit pro širokou veřejnost. V našem rozvrhu, který kompletní naleznete na webových stránkách naleznete klasické spalovací programy jako jsou: aerobik, bodystyling, step aerobik, kick box aerobik. Ale také pomalejší cvičení, kterými jsou: power joga a pilates. Dále si můžete zatančit velmi módní zumbu a street dance, nebo absolutní novinku na trhu fitness: hooping. Pokud byste nás rády navštívily, můžete si již nyní rezervovat místo na Vaši vybranou lekci. Stačí, pokud zažádáte na u o přihlašovací heslo a kdykoli se můžete přes internet podívat, zda se koná daná lekce a kolik cvičenek se na ni chystá. Samozřejmě, že pro Vás připravujeme i mnoho speciálních akcí a také zvýhodněné permanentky, které jsou platné také v naší pobočce v Milovicích. Na Vaši návštěvu se těší tým Milbe pro Benátky: Jana Richterová, Jana Nejedlá, Drahuška Konvalinková, Kristina Houdková, Hanka Neuwirthová, Petra Šnýdrová, Romana Hůlková, Veronika Mádlová Pro informace volejte: (Jana Richterová) ŽIVOTNÍ JUBILEA DIAMANTOVÁ SVATBA Dne 7. srpna 2010 se v obřadní síni Městského úřadu Benátky nad Jizerou konal slavnostní obřad diamantové svatby 60 let společného života manželů J o s e f a B u r i á n a a V á c l a v y roz. Roskotové z Benátek nad Jizerou I. Slavnostní obřad provedl starosta města Jaroslav Král. V Z P O M Í N K A Vzpomínáme Ve středu 8. září je tomu 1 rok, co jsme se rozloučili s naší drahou babičkou, V ě r o u H a n k o v o u. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. vnoučata Dne 1. října 2010 uplyne rok od chvíle, kdy nás opustil náš tatínek pan J aroslav Mann. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi. Rodina

19 8. září 2010 ZPRAVODAJSTVÍ strana 19 SPOLEČENSKÁ NABÍDKA , denně od 16:00 do 18:00, Keramický ateliér U Matouše, Obodřecká 94, Zápisy do kurzů nejen keramických (info u Jany Rejzlové: ), pořádá: Keramický ateliér U Matouše , 20:00, Restaurant Zlatý Baron, Koncert kapely Botafogo Honzy Jiráně ze studia Ypsilon (více na , 15:00 18:00, Klub dětí a mládeže, Oblastní kolo soutěže v deskových hrách (Pentago, Carcassonne a Ubongo), pořádá: Klub dětí a mládeže , sraz v 10:00 Na Burse, Cyklo výlet sokolů (trasa do 40 km dle nálady a počasí), pořádá: TJ Sokol Benátky , 13:00, sál Záložna, Benátecký střevíc VIII. ročník, pořádá: Občanské sdružení Romano lav , 14:00, dráha kolečkového bruslení v sídlišti, Sokolení, pořádá: TJ Sokol Benátky , 18:00 19:30, nová sportovní hala při ZŠ Pražská, Zumba párty s Miss aerobik Alenou Malachovou (info na rezervace vstupenek nutná), pořádá: Fit club Milbe , 13:00, odjezd od Čapků se zastávkou Na Burse, Výlet do Libice nad Cidlinou a Poděbrad (přihlášky u pana Šupíka: , zdarma), pořádá: Spolek rodáků , Keramický ateliér U Matouše, Zahájení všech kurzů nejen keramických, pořádá: Keramický ateliér U Matouše , Muzeum Benátky, 2. patro zámku, otevřeno: úterý neděle, 9:00 12:00, 13:00 17:00, Výstava výtvarné skupiny TŘI Pravoslava Flaka (fotograf), Pavla Rydla (fotograf) a Martina Kitzbergera (malíř olej), pořádá: Muzeum Benátky , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže , sál Záložna, 15:00, Setkání se seniory, pořádá: Město Benátky , 18:00 20:00, Keramický ateliér U Matouše, Keramika pro veřejnost, pořádá: Keramický ateliér U Matouše , 14:00 18:00, sraz ve 14:00 hodin u hájovny Okrouhlík, Vycházka do podzimního lesa (odpoledne plné her a povídání v lese Okrouhlík včetně táboráku), pořádá: Klub dětí a mládeže , 18:00, restaurace Šťastný hroch, Ladies párty II s módní přehlídkou, tanečním vystoupením a tombolou (pouze pro dámy, info na rezervace vstupenek nutná), pořádá: Fit club Milbe , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, Smaltované šperky, pořádá: Klub dětí a mládeže , 15:00, Keramický ateliér U Matouše, Ohlédnutí za létem (společné odpoledne pro rodiče a děti z letních táborů), pořádá: Keramický ateliér U Matouše , 8:00 trénink, 12:30 start závodů, motokrosové závodiště ve Kbele, Krajský přebor v motokrosu Stř., Záp. a Sev. Čech a memoriál Ady Bartoše, pořádá: Motokros klub AČR Benátky , 9:00 12:00, Keramický ateliér U Matouše, Podzimní UPOZORNĚNÍ V tenisové hale areálu Správy sportovních zařízení města Benátky nad Jizerou byly v sezóně 2010/2011 stanoveny hrací dny v dopoledních hodinách na pondělí, středu a neděli Rezervaci hodin si je možné domluvit osobně nebo telefonicky na číslech: pan Chlupáč: , paní Macková: aranžování s Janou Rejzlovou (přijďte si vyrobit zajímavou dekoraci pro zkrášlení vašeho obydlí určeno zejména pro ženy), pořádá: Keramický ateliér U Matouše , 14:30, start od jezu u Podlázek, Ať žijí duchové, pořádá: Klub dětí a mládeže , 9:00 17:00, sál Záložna, Bazar dětského oblečení (příjem zboží), pořádá: Český svaz žen , 9:00 17:00, sál Záložna, Bazar dětského oblečení (prodej zboží), pořádá: Český svaz žen , 15:00, ZŠ Husovo náměstí, Běh zámeckým parkem, pořádá: ZŠ Husovo náměstí , 12:00 16:30, sál Záložna, Bazar dětského oblečení (prodej a výdej zboží), pořádá: Český svaz žen , 17:00 19:00, Klub dětí a mládeže, Keramická dílna pro veřejnost, pořádá: Klub dětí a mládeže , 18:00 20:00, Keramický ateliér U Matouše, Keramika pro veřejnost, pořádá: Keramický ateliér U Matouše , od 10:00 sraz účastníků, cca v 11:00 hodin slavnostní výjezd, prostranství Na Burse, Ukončení motocyklové sezóny, pořádá: Veteran car club Benátecká kapela EX 05 zve všechny fanoušky na koncert do letního kina Houšťka ve Staré Boleslavi. V pondělí 27. září od 20:00 hodin. Dále vystoupí Vítkovo kvarteto. MUZEUM BENÁTKY MěÚ Setkání s keramickými bytostmi Hany Antošové Počátkem července zabydlely výstavní síň benáteckého muzea Keramické bytosti mladoboleslavské výtvarnice Hany Antošové, Vernisáž výstavy byla nejen společenskou událostí, ale především pozváním do světa personifikované krásy. Hlína, jeden z nejstarších přírodních materiálů, kterému lidská ruka dala svůj tvar, upoutala zájem umělkyně již v době jejího studia na karlovarské keramické škole. Rodačka z Teplic se hlíně upsala a je to právě ona věrnost materiálu a figurální plastice, jež charakterizují její tvorbu. Dílo keramičky Antošové má jasnou vývojovou linii, neklade si za úkol šokovat nebo provokovat. Vyznačuje se řemeslnou poctivostí, precizností stejně jako vyvážeností detailu a celku. Do základní glazury novějších prací pronikly jemné barevní akcenty. Svým nezaměnitelným ženským rukopisem a poetickými názvy jednotlivých děl vtahuje umělkyně diváka do svého vnitřního světa, který je mu překvapivě blízký. Námětem plastik, jejichž instalace skvěle vyniká v komorním prostředí výstavní síně, je žena a její nejrůznější podoby. Půvabná, dynamická Vodní hudba jako pocta G. F. Haendlovi, tichý a pokorný Soucit, křesťanské ctnosti Víra, Naděje, Láska, Zlatá jablka v zahradě Hesperidek a mnoho dalších oslovují návštěvníky, z nichž mnozí se ještě jednou vrátí k setkání s Keramickými bytostmi. Výstava, jež si právem zaslouží pozornost, potrvá až do 12. září Za její realizaci patří dík autorce i pracovnicím zdejšího muzea. MUDr. Marie Černá

20 strana 20 ZPRAVODAJSTVÍ Zpravodaj Benátecka Život ve fotografiích Jiřího Lhoťana V Muzeu Benátky můžete ještě do 12. září 2010 zhlédnout kromě výstavy Hany Antošové Keramické bytosti i výstavu fotografií J i ř í h o L h o ť a n a S fotoaparátem na cestách. Na fotografiích jsou zachyceny okamžiky a vše to, co jejich autora na jeho dosavadních cestách životem zaujalo. Jiří Lhoťan se bez přestávek profesně pohybuje v oblasti polygrafie, není mu cizí hudební svět, je součástí benáteckého Sokola, jako člen Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou se snaží o to, aby se nám v našem městě dobře žilo Výstava jeho fotografií je důkazem toho, že využívá každou příležitost k zachycení zajímavostí kolem sebe prostřednictvím fotoaparátu. Pro přiblížení jeho osobnosti fotografa čtenářům Zpravodaje Benátecka, jsem položila Jiřímu Lhoťanovi několik otázek. Kdy jste se o fotografování začal zajímat? Tak to je opravdu dávno, otec fotil od nepaměti a já si tipnu, že jsem první fotky vyvolával tak kolem 14 let. První fotoaparát byl po otci asi v 16 letech. Při pořizování fotografie Vám jde pouze o zachycení okamžiku, nebo i o fotografii jako umělecké dílo? Zachycení okamžiku při focení je asi prvotní, chci ostatním něco ukázat z mého pohledu přes hledáček fotoaparátu. Je pravda, že některé fotky jsem začal fotit spíše jako dokument, nebo jako věc, dílo, které mne zaujalo svou podstatou. Fotit například sochy, plamének svíčky nebo pohyb, je už mimo komerční zónu. Co Vás přivedlo k uspořádání výstavy svých fotografií? Je to Vaše první výstava? Kamarádi u nás doma vždycky první posoudí a okomentují, co nového jsem vyfotil, jejich reakce jsou pro mne motivací pro další focení. Padl dotaz, kdy udělám výstavu, já jsem ukázal fotky v museu a nabídl výstavu řediteli panu Benešovi a dostal jsem možnost toto léto a já to využil. Výstava v tomto rozsahu je prozatím první, ale jistě ji nabídnu i dále. Jaké jsou Vaše další plány ve fotografování? Nic není naplánováno, je to řízeno osudem, jdu s fotoaparátem na krku, něco vidím a cvakám spouští. Rád bych připravil sérii fotek s tématikou Sokol žije. Po společné výstavě sokolských fotografů uprostřed prázdnin jsme dostali nabídku na výstavu v Tyršově domě při oslavě 150 let od založení ČOS. Mám jeden rok na pár slušných fotek s tímto zaměřením. Jaké místo zaujímá fotografování ve Vaší mimoprofesní činnosti? Vždy se snažím vše dělat poctivě, když na něco nemám, tak to přiznám, nechci pracovat na půl obrátek. Fotografie je v popředí mezi různou činností, které mám jako zálibu. Je ale úzce spojena s cestováním za prací, sportem nebo procházkou po lese. Chci dělat vše tak, aby si mne mé děti vážily a má žena se za mne nestyděla, celé rodině děkuji za podporu. Děkuji za velkou pomoc Milanu Frumarovi, který se se synem Honzou podílel na přípravě pozvánek a propagací. Poděkování patří všem ženám v muzeu, které mi pomohly s instalací a chodem výstavy. A já děkuji za Váš čas věnovaný našim čtenářům a přeji hodně úspěchů nejen ve fotografování a věřím, že tato výstava není poslední příležitostí k setkání s Vašimi fotografiemi. Připravila: emje Šance pro ženy na mateřské dovolené Ženy, jste na mateřské nebo rodičovské dovolené? Uvažujete o tom, kam nastoupíte do zaměstnání? Máte obavy z návratu do práce po několika letech v domácnosti? Nevěříte si? Právě pro Vás máme řešení. Pokračování projektu s názvem Ženy, hurá do práce chystá nymburská firma APIS, zabývající se pomocí podnikatelům a vzděláváním dospělých. Jedná se o 2. běh úspěšného projektu pro ženy, které na mateřské dovolené ztratily kontakt s pracovním prostředím. Projekt je zaměřen na podporu snadnějšího a rychlejšího návratu žen zejména po rodičovské dovolené na trh práce v rámci Středočeského kraje. V prvním běhu projektu, který probíhal ve čtyřech městech Kolíně, Kutné Hoře, Nymburce a Milovicích, úspěšně dokončilo kurz 52 účastnic. Kurz je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR a je pro účastníky zdarma. Co se naučíte? Jedná se o absolvování vzdělávacího programu, který je rozdělen do čtyř bloků: na výuku anglického jazyka (150 hod.), kde se od úrovně začátečníků nebo mírně pokročilých naučíte v závěru kurzu komunikovat s rodilým mluvčím, výuku práce s počítači (110 hod.), která je zaměřena na možnost získání zkoušek počítačové gramotnosti ECDL Start s mezinárodní platností, jejíž vykonání hradíme z projektu. V dalších dvou blocích s celkem 80 hodinami se naučíte správně komunikovat, prezentovat, získáte poznatky jak správně absolvovat přijímací řízení, osvojíte si základy podnikání, pracovního práva a dozvíte se, co je finanční gramotnost a jak nakládat s penězi. Svoje znalosti předá i vizážistka. Proč se vyplatí zúčastnit: Získáte znalosti a dovednosti, které jsou pro současný pracovní trh nezbytné. Upevníte si sebevědomí a potřebné pracovní návyky. Výrazně se tak zvýší vaše šance na získání zaměstnání nebo vaše cena pro současného zaměstnavatele. Jaké jsou podmínky pro zapsání do kurzu? Být na mateřské nebo rodičovské dovolené, nebo ještě před nástupem do pracovního poměru, maturita (v individuálních případech lze přijmout zájemkyni s výučním listem), chuť studovat, něco se dozvědět, pobavit se a něco si vyzkoušet v novém kolektivu. Kurz bude probíhat opět i v Milovicích. Trvá přibližně 5 měsíců (výuka většinou 3x týdně od 8.00 do hod.). Pro účastnice s předškolními dětmi od 2 let je zajištěno kvalifikované hlídání. Kurzy v Milovicích začínají 4. října. Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba se přihlásit na tel. čísle (pí. Mejzrová) nebo na adrese co nejdříve. Více informací na uvedených telefonním čísle nebo na

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

ZPRAVODAJ 6/2015. Sběr a ukládání odpadů na území obce Soběšovice.

ZPRAVODAJ 6/2015. Sběr a ukládání odpadů na území obce Soběšovice. ZPRAVODAJ 6/2015 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice se bude konat ve středu 10. 6. 2015 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Soběšovicích. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 3. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 6.2.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015 číslo 1/005/15 k návrhu na schválení programu 5. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 5. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 5. jednání RMČ Praha Běchovice číslo 2/005/15

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová

ODBOR ROZVOJE. Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová ODBOR ROZVOJE Vedoucí: Mgr. Hana Dočkalová 1 PESONÁLNÍ OBSAZENÍ: 11 KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 2 ZAMĚSTNANCI NA ČÁSTEČNÉ ÚVAZKY Z PROJEKTU SMO 1 ZAMĚSTNANEC PROJEKTU SDÍLENÉ RADOSTI A STRASTI ZŠ ORP ČESKÝ BROD

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258 Čj.: KHSSC 45619/2014 PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více