Rekonstrukce křižovatky u domova pro seniory Investice a opravy v roce 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce křižovatky u domova pro seniory Investice a opravy v roce 2015"

Transkript

1 číslo 2 duben 2015 ročník LXVI vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně Rekonstrukce křižovatky u domova pro seniory Investice a opravy v roce 2015 téma Noc kostelů Osvobození obce Lukov Ochotnické divadlo (1. díl) Odpustky kostela sv. Jana Křtitele

2 ( ) FOTOREPORT můžete zhlédnout na: (Jsem občan - Fotogalerie) ( )

3 Vážení spoluobčané, zimní období pomalu končí a vychutnáváme si první jarní paprsky. Mnozí z vás využili teplejší a slunečné dny k úklidu okolí domů a údržbě zahrad. I zaměstnanci obce se za příznivého počasí věnovali úklidu veřejných prostranství, odstranění a odvozu posypového materiálu z komunikací. Nastává i čas, kdy chceme postupně naplňovat volební program v oblasti výstavby. Mnozí z vás si jistě všimli, že u budovy nákupního střediska vzniká nové parkoviště. Malé, ale potřebné. Pokračovat bude výstavba chodníku v blízkosti fotbalového hřiště a úprava komunikací a veřejných prostranství v okolí Boží muky. Lukova se bude nepřímo týkat i oprava mostu a komunikace ve Fryštáku, která bude trvat přibližně 4 měsíce. Minimálně v tom ohledu, že obcí po dobu těchto prací projede větší množství dopravních prostředků. Ale nejen prací živ je člověk. Chtěl bych vás pozvat na dvě společenské akce. Tou první je Stavění máje, které proběhne v podvečer 30. dubna před budovou obecního úřadu. A v neděli ve hod. pořádá obec Kácení máje spojené s oslavou Dne dětí. Akce se uskuteční na prostranství před OÚ a zahradě mateřské školy. Jménem svým, ale i jménem rady a zastupitelstva obce přejí všem občanům krásné a pohodové jarní dny. Jiří Jangot, starosta KRÁTKÉ ZPRÁVY Z LUKOVA Jaro plné vůní, barev, dobré nálady. Probouzející se příroda a svěží zeleň nám dodává energii ztracenou během proměnlivé zimy. Jemné sněženky a bledule pomalu ustupují a přenechávají své místo v zahradách dalším jarním květům. Ještě chvíli potrvá, než se jaro ukáže v celé své kráse a pestrosti barev, ale sílící sluneční paprsky dávají tušit rychlost následujících změn. Těšíme se. Jenže kde se bere ta vtíravá a neodbytná myšlenka, která nás překvapuje, myšlenka na velký jarní úklid? Vážení, jistě nás to nemine, ale společně to jistě zvládneme. A pak vyrazíme. Kam? Ven do zahrad a přírody. Antonín Jasenský, zastupitel ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ POPRVÉ VE VLASTNÍ REŽII V březnu bylo z multikáry odstraněno posypové zařízení. Následně bylo nainstalováno čistící příslušeství. V březnu začali techničtí prácovníci s čištěním všech ulic, místních komunikací a chodníků. Kartáč komunikace vyčistil od kamínků a hrubých nečistot. Vysávací zařízení obecní multikáry pracuje za předpokladu, že teploty v noci neklesnou pod bod mrazu, proto se započalo s čištěním až v druhé polovině března a bude se pokračovat v dubnu. Doposud tyto práce prováděly Technické služby města Zlína. Obec za tyto služby ročně zaplatila 45 tisíc korun. Údržbu státních komunikací zajišťují pracovníci Ředitelství silnic ZK. NOVÁ KOMUNIKACE V LOKALITĚ NADE MLÝNEM V březnu bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby v lokalitě Nade Mlýnem. Dojde k výměně panelů, které tam byly provizorně umístěny. Bude zde asfaltová komunikace, která povede od zatáčky u domu Halaškových až po konec pozemků, které OÚ Nade Mlýnem prodal. Do pěti zde bude stát pět nových rodinných domů. Ulice bude uzavřena prostorem ve tvaru písmene T, aby se zde mohly otáčet automobily. Komunikace bude lemována obrubníky, nájezdy a pouličním osvětlením. Bohužel se nás žádný dotační titul netýká. Všechny náklady budou použity z rozpočtu obce. Jedná se o částku okolo 2,5 mil. korun, vysvětlil Michal Teplý, místostarosta obce. OSLAVY KONCE VÁLKY V rámci oslav 70. výročí konce 2. světové války ( , v Asii až ), se uskuteční rekonstrukce pochodu I. Československého armádního sboru v SSSR. Kolona pojede ze slovenského Nového Města nad Váhom přes Javorníky a Vsetín. Lukovem projede kolona 2. května Zastavení s možností prohlídky historické vojenské techniky se bude konat ve hod. na parkovišti u VÚB Podhoran. Téhož dne bude na zámku v Holešově instalována výstava z militárií (zbraně a vojenské vybavení) klubu Vojenské historie HP19 (hraničářský pluk - Klub vojenské historie). Více o akci koncem dubna na TŘÍDĚNÍ PAPÍROVÉHO ODPADU Žádáme spoluobčany, aby nevhazovali do papírového odpadu roličky od toaního papíru, alobalu, lepicích pásek apod., ani velké role např. od koberců nebo PVC podlahových materiálů. Také není vhodné vhazování plat a obalů na vajíčka. Tyto obalové materiály jsou vyrobeny již z vícekrát recyklovaného papíru, který je na konci celého recyklačního procesu. Papír lze recyklovat maximálně 7, potom je papírové vlákno krátké a nelze z něj vyrobit souvislou papírovou hmotu. 3

4 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV konaného dne Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 24/2015 ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků v majetku Obce Lukov ve zjednodušené evidenci původně pozemkový katastr (PK): p.č. 862/1, p.č. 864, p.č. 865, p.č. 867, p.č. 874/1, p.č. 882, p.č. 884, p.č. 886, p.č. 888, p.č. 889/1, p.č. 890, p.č. 915/1, p.č. 915/2, p.č. 932, p.č. 937/3 vše k.ú. Lukov u Zlína a parcely katastru nemovitostí (KN): p.č. 888/3, p.č. 888/4, p.č. 888/5, p.č. 890/2, p.č. 915/2 a p.č. 920/2 vše k.ú. Lukov u Zlína, kde nabyvatelem je Statutární město Zlín, nám. Míru 12, a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu. 25/2015 ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1273/94 o výměře cca 40 m 2 v k. ú. Lukov u Zlína žadateli, společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, , České Budějovice, za cenu 500 Kč/m 2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. 26/2015 ZO schvaluje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje části pozemku p.č. 1571/76 v k. ú. Lukov u Zlína o výměře cca m 2. 27/2015 ZO schvaluje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje části pozemku p.č. 30/6 v k. ú. Lukov u Zlína o výměře cca 20 m 2. 28/2015 ZO schvaluje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje pozemků: p.č. 1032/1 o výměře 1156 m 2, p.č. 1032/3 o výměře 1151 m 2. p.č. 1031/1 o výměře 1193 m 2, p.č. 1031/2 o výměře 1146 m 2, p.č. 1029/10 o výměře 136 m 2, p.č. 1055/1 o výměře 930 m 2 a p.č. 1056/2 o výměře 159 m 2, vše v k. ú. Lukov u Zlína. 29/2015 ZO neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1534/1 o výměře cca 60 m 2 v k. ú. Lukov u Zlína. 30/2015 ZO bere na vědomí zpracovanou územní studii s názvem Územní studie Lukov Hradská, vypracovanou společností AKTÉ projekt s.r.o., Kollárova 629, Kroměříž. 31/2015 ZO bere na vědomí zpracovaný materiál s názvem Výstavba rodinných domů Nade Mlýnem zastavovací studie a ukládá radě obce zadání zpracování územní studie v lokalitě Nade Mlýnem. 32/2015 ZO schvaluje předložený Seznam investic na rok /2015 ZO schvaluje rozpočtové opatření Obce Lukov č. 1/2015 na rok /2015 ZO bere na vědomí předložený návrh Programu rozvoje obce Lukov na léta a ukládá členům zastupitelstva obce projednat tento návrh a vydat k němu své stanovisko včetně připomínek a námětů, nejpozději do konce roku /2015 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy č /184592, mezi Obcí Lukov a společností RWE GasNet, 4

5 s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, , které Obec Lukov prodává 13 ks plynovodních přípojek v lokalitě průmyslové zóny. 36/2015 ZO bere na vědomí Ekonomické vyhodnocení I. a II. etapy Průmyslové zóny Lukov. 37/2015 ZO deleguje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. F zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů pana Jiřího Jangota, jako svého zástupce na jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., které se uskuteční v předpokládaném termínu nebo /2015 ZO schvaluje nominaci pana Ing. Pavla Studeníka, nar , bytem Mladotické nábřeží 848, Slavičín, do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Zlína, a.s. 39/2015 ZO bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru Obce Lukov č. 1/2015, předložený panem Ing. J. Mrůzkem, předsedou finančního výboru. 40/2015 ZO ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru zpracovat Jednací řád uvedených výborů a předložit jej ke schválení na dalším jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční /2015 ZO ukládá členům zastupitelstva obce předložit konstruktivní náměty, které by vedly ke konečnému stanovisku případné koupě budovy VÚB v termínu do V Lukově dne Jiří Jangot - starosta Michal Teplý - místostarosta ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUKOV Rada obce se schází pravidelně každých čtrnáct dnů, vždy ve středu v hod. Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je jednání rady obce neveřejné. Avšak našim zájmem je informovat obyvatele Lukova o všem podstatném, co rada obce projednává. Proto jsem zde vybral nejdůležitější body, které byly řešeny. Od posledního vydání Lukovského zpravodaje proběhla tři jednání RO ( , a ). RO schvaluje finanční dar ve výši Kč pro Český svaz včelařů, o.s., základní organizaci Lukov na nákup léčiv pro včely a na provozní výdaje této organizace. RO schvaluje podání žádosti o dotaci na SFŽP do Programu zeleň do měst a obcí s projektem na Odpočinkovou zónu nad Domovem pro seniory v Lukově, kterou nám zpracuje paní Ing. Petra Symerská. RO schvaluje finanční dar pro AVZO-TSČ ČR základní organizace Lukov na nákup střeleckého materiálu, údržbu zbraní a další provozní výdaje v roce RO schvaluje zpracování žádosti o dotaci do ROP SM na projekt Revitalizace parku u Domova pro seniory v Lukově paní Ing. Petrou Symerskou. RO schvaluje přihlášení projektu Cyklistická stezka Lešná Lukov, část Lukov do soutěže s názvem Stavba roku 2014 Zlínského kraje. RO schvaluje zařazení 5 nových členů do Jednotky sboru dobrovolných hasičů Lukov. RO schvaluje finanční dar pro Základní školu Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace, na lyžařský výcvik pro žáky z Lukova, navštěvující tuto školu. 5

6 Mimo zmiňovaná jednání Rady obce Lukov, proběhla také dvě společná jednání Rady obce Lukov a Rady města Fryšták. Jednalo se o historicky první společná jednání, na kterých jsme řešili společné projekty. Zejména se jednalo o cyklostezku z Lukova do Fryštáku a společné dlouhodobé systémové řešení nakládání s odpady na území obce Lukov a města Fryštáku. Tato společná jednání jsou velmi přínosná, protože dochází k předávání informací a zkušeností s dalšími problémy, které se objevují na území obou subjektů. První společné jednání proběhlo v Lukově a druhé společné jednání ve Fryštáku. Pokud bude mít někdo zájem o podrobnější informace, nejen k těmto bodům, velmi rád je zodpovím. Michal Teplý, místostarosta Kontakt: INVESTICE A OPRAVY V ROCE 2015 V LUKOVĚ Zastupitelstvo obce Lukov schválilo na svém jednání seznam investic a oprav na rok Jedná se o projekty, které jsou připraveny k realizaci a dlouhodobě plánovány. Důležitou položkou v takto odsouhlaseném seznamu je projektová příprava. Od tohoto roku běží nové plánovací období na získávání dotací z EU. Předpokládá se, že od druhé poloviny roku 2015 by mohly být vypisovány jednotlivé výzvy na předkládání žádostí o dotace. Pokud však nebudeme mít připraveny projekty, které bychom mohli uplatnit v jednotlivých výzvách, nemůžeme získat takto nabízené finanční prostředky z jiných zdrojů. Projektová příprava bude zahrnovat např. rozšíření sběrného dvora, rekonstrukce a rozšíření chodníku Hradská, oprava hasičské zbrojnice, atd. Michal Teplý místostarosta Název cena (tis. Kč) Oprava křižovatky, chodníků a místních komunikací Základní škola - dvůr 300 Parkoviště u nákupního střediska 230 Komunikace Nade Mlýnem - II. etapa Průmyslová zóna ZTV - III. etapa Oprava chodníků, MK, zastávek autobusů, včetně parkových úprav u DS Celkem Projektová příprava 2015 cena (tis. Kč) Celkem 920 Celkem do rozpočtu na rok 2015 bude zahrnuto Další projekty - dle možných dotací cena (tis. Kč) Vodovod Paseky Rozšíření MŠ o třetí třídu Zateplení a výměna oken budovy OÚ ZTV Nade Mlýnem - III. etapa Odpočinková zóna nad domovem pro seniory Celkem

7 REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY U DOMOVA PRO SENIORY V LUKOVĚ Jak jsem již psal v minulém čísle Lukovského zpravodaje, proběhne v ošním roce ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (dále jen ŘSZK) kompní rekonstrukce křižovatky u Domova pro seniory v Lukově. Stavební práce budou zahájeny od a trvat by měly cca 2-3 měsíce. Původní plán sice počítal s tím, že se začne již v jarním období, ale ŘSZK upřednostnilo rekonstrukce dvou mostů ve Fryštáku most na Fryštácké přehradě a za křižovatkou na Lukov. Z důvodu oprav těchto mostů bude veškerý provoz z Fryštáku na Zlín směřován přes Lukov - směr Lešná, kde by současně měla probíhat oprava komunikací, což by mělo za následek velkého zdržení dopravy. Proto se začne s rekonstrukcí křižovatky až po dokončení oprav obou mostů. Současně s opravou mostů ve Fryštáku se bude připravovat kompní výměna povrchu vozovky od náměstí z Fryštáku až po konec města, směrem na Zlín. Tato oprava povrchu by měla proběhnout v červnu a bude znamenat úplné zavření této komunikace a velkou objížďku směr Holešov, přes Mladcovou. Jak je patrné z úvodu, připravuje se velké množství oprav na krajských komunikacích, proto dávejte prosím na silnicích pozor. Oprava křižovatky u DS zahrnuje dispoziční úpravu v okolí Boží muky, výstavbu nových a rozšíření stávajících chodníků, včetně chodníku okolo sportovního areálu a výstavbu nového chodníku do průmyslové zóny, který bude propojen s chodníkem do ulice Mýto. Na tuto opravu křižovatky bude ještě navazovat další projekt, který jsme zpracovali koncem loňského roku. Zahrnuje prodloužení stávající cyklostezky od hasičské zbrojnice až ke křižovatce u Domova pro seniory v Lukově, kompní nové sadové úpravy parku před domovem pro seniory a výměnu obou zastávek v této lokalitě, včetně opravy chodníku. Na tento projekt jsme požádali o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava, který vypsal tuto mimořádnou výzvu. Ta se vztahuje k minulému plánovacímu období, protože jim ještě zůstaly nějaké volné finanční prostředky a chtějí je vyčerpat. Podmínkou je dokončit daný projekt nejpozději do konce roku Uvidíme, zda s touto žádostí uspějeme a ušetříme tak finanční prostředky z rozpočtu Obce Lukov. V ním období tak bude okolo domova pro seniory docela rušno, ale pevně věřím, že se stavební práce obejdou bez komplikací a koncem roku 2015 budeme mít důležitou křižovatku v Lukově opravenou a bezpečnou pro všechny. Michal Teplý, místostarosta BOŽÍ MUKA 7

8 ZPRÁVA O ČINNOSTI OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE ČR FRYŠTÁK V LUKOVĚ V roce 2014 řešili policisté z Obvodního oddělení policie ČR Fryšták v Lukově 19 trestných činů, z toho bylo 8 majetkových (krádeže, vloupání, poškození cizí věci). Dvakrát řešili přečin ohrožení pod vlivem návykové látky (u řidiče bylo při řízení motorového vozidla provedenou dechovou zkouškou naměřeno více jak 1 promile alkoholu v dechu). Bavíme se o obvodním oddělení ve Fryštáku. Další trestné činy a přečiny řešil Dopravní inspektorát Zlín a kriminální policie. Policisté z oddělení ve Fryštáku provádí i preventivní činnost. Například dohled nad bezpečným přesunem dětí do základní školy (Bezpečně do školy). Průběžně zajišťují kontrolu chatové oblasti, a to ve spolupráci s psovody ze Zlína. Přímo tuto činnost provádí Oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie ČR Zlínského kraje, uvedl npor. Mgr. Stanislav Hrdina, vedoucí Obvodního oddělení policie ČR ve Fryštáku. V dalších případech policisté zajišťují dohled na bezpečnost silničního provozu. V Lukově bylo v roce 2014 uděleno za přestupky 23 blokových pokut. Nejčastěji se jednalo o držení hovorového zařízení při řízení motorového vozidla, nepřipoutání se bezpečnostním pásem, nevyhovující technický stav vozidla. Policisté z Fryštáku, kam Lukov obvodově spadá, jsou zapojeni do projektu Osobní policista. Jedná se o vyčlenění policisty, který je za dané území zodpovědný. Přidělený policista má přiřazených několik lokalit, které osobně zná a občané k němu mají důvěru. Pro Lukov je přidělen pprap. Radomír Táborský. Ten v lokalitě provádí většinu šetření. Má osobní znalost prostředí. Pravidelně navštěvuje místní samosprávu. Přímý telefonní kontakt na službu konající hlídku obvodního oddělení Fryšták je Obvodní oddělení Fryšták šetří ve spolupráci s Kriminální policií Zlín vloupání do lukovské fary, ke kterému došlo 2. února Ve večerních hodinách se neznámý pachatel vloupal přes vylomenou mříž a rozbitou skleněnou výplň okna do objektu fary. Zde odcizil finanční hotovost ve výši 10 tisíc korun. Obdobná situace se stala i v roce Text: Olga Skovajsová BEZPLATNÁ ŠKOLENÍ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V LUKOVĚ Obec Lukov se zapojila do projektu, který je určen pro širokou veřejnost. Má za úkol nabídnout lidem v dané obci možnost naučit se dovednostem, které jim pomohou rozšířit své znalosti. Jednotlivá školení jsou zaměřena na informační technologie, které jsou v dnešní době nejvíce používány. Jednotlivé kurzy jsou určeny pro osoby starší 18-ti. Počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompetencí Základy práce s PC Windows, ovládání prostředí, práce se soubory a složkami Internet a elektronická pošta prohlížení www stránek, vyhledávání informací, vytvoření poštovního účtu, posílání zpráv Textový editor MS Word vytváření dokumentů, formátování textu, vkládání obrázků Tabulkový kalkulátor MS Excel vytváření tabulek, formátování tabulek, vkládání vzorců a funkcí, tvorba grafu Práce s taby ovládání tabu, možnosti využití, internet, elektronická pošta, on-line komunikace Chytré telefony (smartphony) ovládání telefonu, telefonování, posílání zpráv, internet. Začátek každého školení je v hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Počet míst na každý kurz je omezen a zúčastnit se jej může max. 16 lidí. Přihlásit se na jakýkoli kurz můžete em nebo na tel.: Michal Teplý, místostarosta. Občerstvení pro účastníky kurzu je zajištěno. 8

9 NOC KOSTELŮ , LUKOV Program: Žádná tma pro tebe není temná: jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139, hod. Mše svatá Mše svatá za zakladatele kostela a fary Jana Josefa hraběte Seilern-Anspang a celou rodinu. Mši sv. doprovodí zpěváci sboru i obou lukovských schol hod. Malá schola Vystoupení děvčat malé lukovské schóly pod vedením p. Martiny Janotové hod. Návštěva věže Pro zdatnější návštěvníky je přichystaná návštěva věže s prohlídkou zvonů hod. Historie kostela Seznámení s historií kostela sv. Josefa a komentovaný průvodce kostelem hod. Program žáků ZUŠ Morava Vystoupení žáků ZUŠ Morava pod vedením p. Milana Přívary hod. Ministrantská abeceda Ministranti vás netradičním způsobem zasvětí do základních pojmů týkajících se liturgie hod. Citera - nástroj neznámý Setkání se zapomenutým nástrojem našich předků v podání nejlepších českých citeristek hod. Lámej mne jako chléb Komponovaný pořad poezie a hudby inspirovaný eucharistií v podání Aleše Kince a Tomáše Kaclera hod. Zmrtvýchvstání kaple sv. Jana Co víme o kapli sv. Jana, kde se scházeli Lukovjané dříve, než byl postavený náš kostel? Odpověď na tuto otázku budeme hledat s Ing. Jiřím Holíkem hod. Velká schola Na závěr Noci kostelů vystoupí Velká lukovská schola pod vedením p. Martiny Janotové. Program: Ze života farnosti Filmy o opravě kostela a životě farnosti. Budou promítány v areálu farní zahrady v nově rekonstruovaném pastoračním centru. Historie a život farnosti Výstavka fotografií v pastoračním centru. Sledujte denně nové informace z lukovského dění na a obecní FB stránce Máte v Lukově svou firmu, prodejnu nebo provozovnu své živnosti, o které byste rádi informovali spoluobčany? Není ještě zařazena v rubrice SLUŽBY na www. lukov.cz? Svůj požadavek s podklady na vložení Vaší firmy do této rubriky můžete zaslat administrátorovi webu na Facebook: Lukov 9

10 OSVOBOZENÍ OBCE LUKOV VZPOMÍNÁ VILÉM SACHER Před sedmdesáti y, 5. května 1945 byla osvobozena obec Lukov. Velitel dělostřelectva 3. dělostřelecké brigády plk. Vilém Sacher vzpomíná na tyto významné dny v knize - Válka skončila na Hané (2012). 4. května čs. armádní sbor se dělil na dva proudy. V severním byla 4. brigáda. Jižní tvořily 1. a 3. brigáda. My jsme postupovali v druhém sledu. Do večera dosáhla 1. brigáda vesnice Deštná a Všemina. Předvoj narazil na Němce u Neubuzi. 3. brigáda se soustředila v prostoru Hovězí a Ústí. Na štáb sboru docházela hlášení, která si často odporovala. Nepřítel útočí zde, tam a opět jinde. Pokaždé jiná čísla. Jenom málokdy se shodovala se skutečností. Nebyl v tom úmysl klamat nebo zveličovat nebezpečí, ale události se střídaly, proplétaly a docházelo ke zvratům. Co platilo před půlhodinou, neplatilo už po ní. Vznikla úplně jiná situace. Plukovník Ressel mě ochudil o značný počet hlavní. Ve Vsetíně ponechal dvě baterie. Jednu baterii šestasedmdesátek, druhou stodvaadvacítek. Další čtyři baterie zaujaly palebná stanoviště pro přímou střelbu v Novém Dvoru, Neubuzi a v Liptále. Osady leží na silnici mezi Vsetínem a Fryštákem. Tam byli dělostřelci ponecháni sami sobě. Bez ochrany pěchoty. Zajišťovali osady, komunikace a týlové jednotky. Chránili obyvatele. Ostatní dělostřelectvo bylo podřízeno pěším praporům. A já nemám momentálně po ruce jedinou hlaveň. Postrádám dělostřeleckou zálohu, kterou bych mohl nasadit v ožehavých situacích a ovlivnit průběh boje. Za bojové stanoviště jsem zvolil Neubuz. Vesnice mi připadala daleko od první linie. Vždycky jsem dával přednost informacím a pozorování přímo od pramene. Tam člověk bývá blíž pravdě. Zprávy jsou čerstvé a nezkomolené. Spojil jsem se se štábem a oznámil, kam pojedu. Pokud to šlo, vždycky jsem to dělával. V případě potřeby mě rychleji našli. Při rádiovém rozhovoru s náčelníkem štábu jsem se dozvěděl dobrou zprávu. Týkala se Picky. Tak konečně je to tady! V džípu 10 mimo mne a Runzy seděl Münch, Picka, Šeliga a Růženka Jirsáková. Mezi Neubuzí a Hrobicemi se na silnici povalovaly větve a kupilo vyrvané kamení. Čerstvé stopy. Němci měli silnici pod palbou. Džíp se sunul krokem. Přesto vůz poskakoval. Před námi ležel Lukov. Zprava se vynořily domky Kašavy. Hluk a hlavně dým prozrazoval, že se tady bojuje. Zastavili jsme. V té chvíli fronta ztichla. Ani jediný výstřel. V přední linii zavládl klid. Opřel jsem se o předek džípu a přiložil dalekohled k očím. Na frontě se nic nehýbalo. Vojáci se na obou stranách skrývali v okopech, v jarním osení, v trávě nebo za baráky. Po včerejšku mám hořkokyselou chuť v ústech. Valaši pálí znamenitou slivovici. Chcete kávu? zeptal se Eduard a ihned mi podává odzátkovanou polní láhev. Spustil jsem dalekohled na prsa, vyndal z úst dýmku a pořádně se napil. Káva ještě nevystydla. Eduarde, žes to něčím pokřtil? řekl jsem a vrátil láhev. Trochu slivovice. Ale opravdu jenom náprstkem. Víš, Eduarde, co mi schází? Voňavý tabák, odpověděl lišácky. Jak jsi na to přišel? podivil jsem se jenom tak, aby řeč nestála. Často po něm stůněte, když si zapalujete. Ty tam jsou doby, kdy ke sboru přijížděli důstojníci z Anglie. Dělostřelci nezapomínali na dárek v podobě balíčku anglického tabáku. Sáhl jsem opět po dalekohledu. Vtom mě vlna horkého vzduchu přirazila k autu. Cosi zadunělo o vozovku. Na všechny strany létaly kameny. Pocítil jsem silný úder do levého ramene. Přede mnou se kolébal granát. Naštěstí nevybuchl. Toto se dělo na křižovatce cest Hrobice Velíková, Ostrata Kašava (nad Chalůpkama). Plk. gšt. Vilém Sacher v osvobozené vlasti 5. května 1945 Lukov byl přecpán vojáky 1. brigády. Ale za co by stál zkušený frontovník Picka. Našel malý, zastrčený domek. Pohodlně jsme se ubytovali. Přicházel večer. Na frontě byl klid. Můj samopal visel na hřebíku, pistole s dalekohledem ležely na stole. Seděl jsem na židli a natáhl bosé nohy. V mračnech dýmkového kouře jsem vzpomínal na devětatřicátý rok. Před několika minutami odešel nadporučík Münch. Jeho příjemný obličej omládl radostí a neskrývaným veselím. Zapomněl na vojenské formality, které vždy pedantsky dodržoval. Vpadl bez zaklepání, jako by hořelo. Strkal mi do ruky papír popsaný několika řádky. Chytili jsme Londýn. Čtěte, budete mít radost! Četl jsem, že v Praze vypuklo povstání. Další zprávy v pozdějším vysílání. 6. května 1945 Těsně před svítáním leželi průzkumníci před linií. Zrak potřebuje přivyknout, srdce uklidnit a hlava vychladnout. Konec noci. Ještě ne začátek dne. Ani ryba ani rak. Na protější straně ještě po půlnoci vystřelovali rakety a pak jako když utne. Rozbřesk. Pohledem se rozloučili s kamarády a vyrazili. Ocitli se ve volném terénu. Dívali se do šera a pokoušeli se rozeznat, jestli je někdo před nimi. Nebylo nic

11 vidět. Nebylo nic slyšet. Slabší hlídky postupovaly též po okraji lesa severně od Lukova. Dlouhými skoky přebíhali otevřený terén. Zdolali nevysoký svah a plížili se na vrcholek holého pahorku. Tráva šustila pod jejich těly jako podzimní listí. Leželi a naslouchali. Očím neušla jediná podrobnost. Silnice z Lukova na Fryšták byla opuštěná. Z několika komínů ve Fryštáku se kouřilo. Vrátili se urousaní, zablácení a rozmrzelí. Měli prozkoumat jenom nejbližší okolí Lukova. Průzkum nebyl náročný ani zajímavý. Klidný jako ranní procházka. Až na příhodu s osamělým stohem slámy. Veliteli tříčlenné hlídky se zdálo, že stoh je obsazen. Pustili tam několik dávek ze samopalů. Chyba. Kdyby šlo o důležitý úkol, zbrklý velitel by průzkum prozradil. Průzkum byl veden po okraji lesa Na Růžovém. Průzkumníci nešli otevřeným terénem. Měl jsem klidnou noc. Daleko od týlu, kde se děly všelijaké věci a mnohé se důkladně zamotalo. Vstával jsem za tmy a čerstvý jako po koupeli. Klidně jsem se holil a přitom pokuřoval ranní cigaretu. U dveří stály nablýskané holínky. Na věšáku visela vyčištěná uniforma. Vasil přinesl snídani. Přeji dobré jitro. Myslel jsem, že vás překvapím v posteli. Rád jsem poslouchal jeho východňárský dialekt. Černovlasý mládenec s dobráckýma očima. Rád se smál a vyprávěl historky ze svého mladého života. Pětadvacet. Dnes máme míchaná vejce na špeku, máslo, marmeládu a kávu. Kdes to sehnal? Úplný přepych. (bylo by zajímavé, u koho spali pzn. redakce). Od paní domácí. Říkala, že dnes je neděle, tak ať se máte dobře. Domácí byli milí a skromní lidé. Chudáci, kteří dávají s radostí. Kdyby vykopali poklad, určitě by nevěděli, co s ním. Jeden ze synů byl partyzánem. Krátce pobyl doma a zase odešel. Potlouká se někde s našimi vojáky. Vasil prostřel. Snídani položil na barevný ubrus. Z konvice nalil do hrnku kávu. Vstal jsem. Naposled jsem se rozhlédl a narovnal nakřivo visící krucifix. Už včera mi vadil, ale zapomněl jsem na to. Zhasl jsem světlo a rozloučil se s hostiteli. U venkovních dveří ke mně přistoupila stará paní a udělala mi na čelo tři křížky. S přáním boží ochrany. Nestačil jsem reagovat. Musel jsem se ovládnout, abych stařenku nepolíbil. Křížky jsem považoval za talisman. Proti mně vyrazil čerstvý vzduch. Strážný u dveří pozdravil. Pousmál se a popřál dobrého jitra. Na silnici se něco zmítalo. Šel jsem blíž. Divoký holub. Rychle a trhaně pohyboval křídly. Vzal jsem ho do ruky. Slabě se vzpíral. Pak přestal. Srdce mu tlouklo jako zběsilé. Náhle se tlukot zpomaloval a nakonec přestal. Holub nežil. První mrtvý pták za celou válku, nezabili ho lidé. Špatné znamení Krásná krajina. Na severu, východě a na jihu hory a lesy. Nehnuté, jako namalované. Slunce ještě nevystoupilo nad koruny stromů. Západním směrem se táhl bezlesý koridor. Mezi Hostýnskými vrchy a pahorkatinou severně od Zlína vede silnice na Fryšták a Holešov. Silnici podtéká několik potoků ze svahů kopců. Od Váhu jsme sem dorazili za týden. Blíž k srdci Moravy, blíž k Čechám. Dosavadní boje na moravské půdě nebyly tak těžké, jako na Slovensku. Ranní průzkum zjistil, že Němci západně od Lukova ustoupili. Proto útok nařízený sborem na šestou hodinu nebude. Půjdeme za ustupujícím nepřítelem, vyhledávat ho, navazovat dotyk. Nebude to útok s překvapením, čekají na nás. Němci obsadili další, předem připravené postavení. Krátké zákopy, okopy a kulometná hnízda mají ukryta v trávě a osení. Německá linie probíhá po svazích západně od silnice Bystřice pod Hostýnem, Holešov. Jihozápadním směrem. Na kopcích severně od Holešova se lomí na západ. Využívá výšin severně od osady Pravčice, zahrnuje osadu Břest a opírá se o říčku Moštěnku. Obrana je takticky dobře volena. Německé kulomety ovládají rozlehlou krajinu, silnici z Bystřice pod Hostýnem, Holešov a dál na Hulín. Němci přehrazují také přístup na Přerov. Od Bystřice pod Hostýnem, Holešova a od Hulína. Přerov je pro Němce důležitý taktický objekt. Leží na ústupové cestě německých vojsk, bojujících na směru Hranice, Lipník. Z Přerova není daleko do Prostějova a odtud přes Drahanskou vysočinu do Čech. Němci jsou si určitě vědomi toho, co pro ně Přerov znamená. Vědí, že by jim hrozilo obklíčení. Není pochyb o tom, že jsou vyčerpáni, k smrti unavení. Ale doposud netvoří splašené stádo. Drží je slepá disciplína. Bojí se odplaty. Páchali zlo a šířili strach. Obojí se jako bumerang vrací. Čelné sledy 1. brigády opustily Lukov a postupovaly na západ. Propátraly výšiny západně od vesnice (zřejmě v okolí domu Slováčkových mezi Lukovem a Vítovou pzn. red.). Ojedinělé německé okopy, spíš pro ležícího střelce, byly prázdné. Prošly čtyřkilometrovou vzdálenost a stanuly ve Fryštáku. Obyvatelé opatrně vylézali z chalup a s úsměvy vítali československé vojáky. O Němcích mnoho nevěděli. Prý odtáhli. V devět hodin byl Fryšták další osvobozenou obcí. Připravil: David Juříček, foto: z knižních publikací Na počátku stála smrt a Válka skončila na Hané 11

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o.

Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. číslo 2 duben 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně Vzpomínka na P. Václava Divíška Úvaha nad výstavbou obce do roku 2020 Představení firmy Parabel s. r. o. Masopustní průvod Lukovem

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

listy TRHOVOSVINENSKÉ Zastupitelstvo odsouhlasilo novou vyhlášku

listy TRHOVOSVINENSKÉ Zastupitelstvo odsouhlasilo novou vyhlášku TRHOVOSVINENSKÉ Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí tslisty@gmail.com Zastupitelstvo odsouhlasilo novou vyhlášku Obecně závazná vyhláška omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích

Více

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO

SOVA. Jílovská ZAJÍMÁ NÁS VÁŠ NÁZOR. Záříjové číslo Jílovské sovy MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO Jílovská ČERVENEC - SRPEN 2012 Číslo 7-8 Ročník XXI Vyšlo dne: 3. 8. 2012 Zdarma SOVA MĚSÍČNÍK OBČANŮ A PŘÁTEL JÍLOVÉHO PŘÍSPĚVEK DÁRCŮM KRVE Usnesením č. 537/2012/Z z 18. zasedání ZMJ ze dne 19. 6. 2012

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic bøezen 2009 èíslo I. zpravodaj obèanù Boleradic Jarní básnička Barunka Pacáková Květinky už vláhu mají, včeličky se probouzí, mají práci hned, jak vstanou, hmyz si létá na mezi. Vlaštovky se vrací k nám,

Více

Den Sil podpory a výcviku AČR Cihelna 2007 Králíky

Den Sil podpory a výcviku AČR Cihelna 2007 Králíky Králický zpravodaj 09/2007 - Září 2007/číslo 9 Ročník V. (Králicko XVII.) Cena 7 Kč Den Sil podpory a výcviku AČR Cihelna 2007 Králíky Ve dnech 17. a 18. 8. 2007 se v našem městě konal již 10. ročník Cihelny,

Více

Louňovický zpravodaj. Vážení spoluobčané, Příjemné prožití Velikonoc, hodně pohody a bohatou pomlázku vám přejí zastupitelé Louňovic pod Blaníkem.

Louňovický zpravodaj. Vážení spoluobčané, Příjemné prožití Velikonoc, hodně pohody a bohatou pomlázku vám přejí zastupitelé Louňovic pod Blaníkem. Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota LEDEN - BŘEZEN 2009 Číslo 10 Příjemné prožití Velikonoc, hodně pohody a bohatou pomlázku

Více

Vánoční slovo starosty

Vánoční slovo starosty 59 PROSINEC 2009 Vánoční slovo starosty Vážení spoluobčané, prosinec se chýlí ke svému konci, blíží se nejkrásnější svátky v roce. Znamená to, že za pár dní opět usedneme ke svátečně prostřenému stolu.

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka KVĚTEN 2007 5 Z OBSAHU: Z historie obce Kratochvilka....................... 4 Výpisy z usnesení rady a zastupitelstva............. 5 Rodáci přijeďte slavit............................

Více

Ďáblický. Jaro je tady...

Ďáblický. Jaro je tady... Ďáblický měsíčník Městské části Praha Ďáblice duben 2011 Jaro je tady... A tak bychom se měli radovat. Ze slunečných dní, toužebně očekávaného tepla, prvních kvetoucích keřů a stromů, nádherně zářících

Více

Bludovan 3/2014 ZDARMA. ZŠ Bludov. Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce. Datum vydání 1.

Bludovan 3/2014 ZDARMA. ZŠ Bludov. Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce. Datum vydání 1. Bludovan ZDARMA 3/2014 Datum vydání 1.dubna 2014 Také v roce 2014 chceme výrazným způsobem investovat do zvelebování obce Zastupitelstvo obce, které se konalo v pondělí 10. března, schválilo rozpočet obce

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2008 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Hromadí se nám v redakci Vaše dotazy z různých okruhů dění a rozvoje Krucemburku. Jsme rádi, že projevujete zájem o náš městys a jeho budoucnost.

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Tak začalo letošní vinobraní...

Tak začalo letošní vinobraní... DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Tak začalo letošní vinobraní... JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP foto: Vladimír Oslzlý JZPRAVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZP AVODAJMĚSTAVELKÉBÍLOVICEZPRAVO

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody

zpravodaj starolískovecký Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar. Starolískovecké mladé hody starolískovecký zpravodaj CERVEN 2011 ročník 19 www.staryliskovec.cz Informační měsíčník pro občany městské části brno-starý lískovec Starolískovecká superstar Letošním rokem se snad definitivně dá říci,

Více

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková

Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem. Foto: lucie Hašková ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim / zima 2012 Foto: lucie Hašková Téma: Škola Společenská kronika 70 let od vystěhování Rozhovor se Zdeňkem Tulisem Během několika měsíců vyrostla na

Více

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek

ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010. Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek ROČNÍK XII. ČÍSLO 3 ČTVRTLETNÍK ZÁŘÍ 2010 Foto z posledního zasedání obecního zastupitelstva v tomto volebním období. J. Holek SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2010 1 Vážení spoluobčané, čas podzimní nás, myslím,

Více

Oslavíme 100 let od položení základního kamene kostela sv. Jiljí. 8. 6. 2013 Sraz rodáků a přátel Vrbice. Červen 2013 VRBECKÝ ZPRAVODAJ

Oslavíme 100 let od položení základního kamene kostela sv. Jiljí. 8. 6. 2013 Sraz rodáků a přátel Vrbice. Červen 2013 VRBECKÝ ZPRAVODAJ Červen 2013 VRBECKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Vrbice 8. 6. 2013 Sraz rodáků a přátel Vrbice Oslavíme 100 let od položení základního kamene kostela sv. Jiljí Úvodní slovo starosty, aneb říkají pro lidi a myslí

Více

Základní škola Jedovnice zná svou novou MISS ZŠ. Ve třináctém ročníku soutěže byla zvolena Katka Sehnalová z 9. třídy (na fotu uprostřed), 2.

Základní škola Jedovnice zná svou novou MISS ZŠ. Ve třináctém ročníku soutěže byla zvolena Katka Sehnalová z 9. třídy (na fotu uprostřed), 2. Základní škola Jedovnice zná svou novou MISS ZŠ. Ve třináctém ročníku soutěže byla zvolena Katka Sehnalová z 9. třídy (na fotu uprostřed), 2. vícemiss se stala Anička Kuncová ze 7. B (na fotu vlevo) a

Více

Vážení spoluobčané, úvodník

Vážení spoluobčané, úvodník VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 4. 9. 2014 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, zdravím Vás s vydáním posledního zpravodaje,

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 1 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Shrnutí roku 2011 Vážení spoluobčané, máme nový rok 2012. Předně bych vám ráda popřála šťastný novoroční

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz

Staroveský zpravodaj. Duben 2011. www.staraves.cz Duben 2011 www.staraves.cz Vážení občané, svůj příspěvek píšu první jarní den, kdy venkovní teplota mírně překračuje bod mrazu, ale sluníčko už je vysoko a dává zimě jasně najevo, že i přesto, že se houževnatě

Více

NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE...

NASE NOVINY. Šeříky mamince v máji MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... NASE NOVINY 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE... ČISTÁ VYSOČINA 2014 Do VI. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2014 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více