Rekonstrukce křižovatky u domova pro seniory Investice a opravy v roce 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce křižovatky u domova pro seniory Investice a opravy v roce 2015"

Transkript

1 číslo 2 duben 2015 ročník LXVI vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně Rekonstrukce křižovatky u domova pro seniory Investice a opravy v roce 2015 téma Noc kostelů Osvobození obce Lukov Ochotnické divadlo (1. díl) Odpustky kostela sv. Jana Křtitele

2 ( ) FOTOREPORT můžete zhlédnout na: (Jsem občan - Fotogalerie) ( )

3 Vážení spoluobčané, zimní období pomalu končí a vychutnáváme si první jarní paprsky. Mnozí z vás využili teplejší a slunečné dny k úklidu okolí domů a údržbě zahrad. I zaměstnanci obce se za příznivého počasí věnovali úklidu veřejných prostranství, odstranění a odvozu posypového materiálu z komunikací. Nastává i čas, kdy chceme postupně naplňovat volební program v oblasti výstavby. Mnozí z vás si jistě všimli, že u budovy nákupního střediska vzniká nové parkoviště. Malé, ale potřebné. Pokračovat bude výstavba chodníku v blízkosti fotbalového hřiště a úprava komunikací a veřejných prostranství v okolí Boží muky. Lukova se bude nepřímo týkat i oprava mostu a komunikace ve Fryštáku, která bude trvat přibližně 4 měsíce. Minimálně v tom ohledu, že obcí po dobu těchto prací projede větší množství dopravních prostředků. Ale nejen prací živ je člověk. Chtěl bych vás pozvat na dvě společenské akce. Tou první je Stavění máje, které proběhne v podvečer 30. dubna před budovou obecního úřadu. A v neděli ve hod. pořádá obec Kácení máje spojené s oslavou Dne dětí. Akce se uskuteční na prostranství před OÚ a zahradě mateřské školy. Jménem svým, ale i jménem rady a zastupitelstva obce přejí všem občanům krásné a pohodové jarní dny. Jiří Jangot, starosta KRÁTKÉ ZPRÁVY Z LUKOVA Jaro plné vůní, barev, dobré nálady. Probouzející se příroda a svěží zeleň nám dodává energii ztracenou během proměnlivé zimy. Jemné sněženky a bledule pomalu ustupují a přenechávají své místo v zahradách dalším jarním květům. Ještě chvíli potrvá, než se jaro ukáže v celé své kráse a pestrosti barev, ale sílící sluneční paprsky dávají tušit rychlost následujících změn. Těšíme se. Jenže kde se bere ta vtíravá a neodbytná myšlenka, která nás překvapuje, myšlenka na velký jarní úklid? Vážení, jistě nás to nemine, ale společně to jistě zvládneme. A pak vyrazíme. Kam? Ven do zahrad a přírody. Antonín Jasenský, zastupitel ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ POPRVÉ VE VLASTNÍ REŽII V březnu bylo z multikáry odstraněno posypové zařízení. Následně bylo nainstalováno čistící příslušeství. V březnu začali techničtí prácovníci s čištěním všech ulic, místních komunikací a chodníků. Kartáč komunikace vyčistil od kamínků a hrubých nečistot. Vysávací zařízení obecní multikáry pracuje za předpokladu, že teploty v noci neklesnou pod bod mrazu, proto se započalo s čištěním až v druhé polovině března a bude se pokračovat v dubnu. Doposud tyto práce prováděly Technické služby města Zlína. Obec za tyto služby ročně zaplatila 45 tisíc korun. Údržbu státních komunikací zajišťují pracovníci Ředitelství silnic ZK. NOVÁ KOMUNIKACE V LOKALITĚ NADE MLÝNEM V březnu bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby v lokalitě Nade Mlýnem. Dojde k výměně panelů, které tam byly provizorně umístěny. Bude zde asfaltová komunikace, která povede od zatáčky u domu Halaškových až po konec pozemků, které OÚ Nade Mlýnem prodal. Do pěti zde bude stát pět nových rodinných domů. Ulice bude uzavřena prostorem ve tvaru písmene T, aby se zde mohly otáčet automobily. Komunikace bude lemována obrubníky, nájezdy a pouličním osvětlením. Bohužel se nás žádný dotační titul netýká. Všechny náklady budou použity z rozpočtu obce. Jedná se o částku okolo 2,5 mil. korun, vysvětlil Michal Teplý, místostarosta obce. OSLAVY KONCE VÁLKY V rámci oslav 70. výročí konce 2. světové války ( , v Asii až ), se uskuteční rekonstrukce pochodu I. Československého armádního sboru v SSSR. Kolona pojede ze slovenského Nového Města nad Váhom přes Javorníky a Vsetín. Lukovem projede kolona 2. května Zastavení s možností prohlídky historické vojenské techniky se bude konat ve hod. na parkovišti u VÚB Podhoran. Téhož dne bude na zámku v Holešově instalována výstava z militárií (zbraně a vojenské vybavení) klubu Vojenské historie HP19 (hraničářský pluk - Klub vojenské historie). Více o akci koncem dubna na TŘÍDĚNÍ PAPÍROVÉHO ODPADU Žádáme spoluobčany, aby nevhazovali do papírového odpadu roličky od toaního papíru, alobalu, lepicích pásek apod., ani velké role např. od koberců nebo PVC podlahových materiálů. Také není vhodné vhazování plat a obalů na vajíčka. Tyto obalové materiály jsou vyrobeny již z vícekrát recyklovaného papíru, který je na konci celého recyklačního procesu. Papír lze recyklovat maximálně 7, potom je papírové vlákno krátké a nelze z něj vyrobit souvislou papírovou hmotu. 3

4 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUKOV konaného dne Zastupitelstvo obce Lukov, v souladu s ustanovením 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 24/2015 ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků v majetku Obce Lukov ve zjednodušené evidenci původně pozemkový katastr (PK): p.č. 862/1, p.č. 864, p.č. 865, p.č. 867, p.č. 874/1, p.č. 882, p.č. 884, p.č. 886, p.č. 888, p.č. 889/1, p.č. 890, p.č. 915/1, p.č. 915/2, p.č. 932, p.č. 937/3 vše k.ú. Lukov u Zlína a parcely katastru nemovitostí (KN): p.č. 888/3, p.č. 888/4, p.č. 888/5, p.č. 890/2, p.č. 915/2 a p.č. 920/2 vše k.ú. Lukov u Zlína, kde nabyvatelem je Statutární město Zlín, nám. Míru 12, a pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu. 25/2015 ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1273/94 o výměře cca 40 m 2 v k. ú. Lukov u Zlína žadateli, společnosti E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, , České Budějovice, za cenu 500 Kč/m 2 a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. 26/2015 ZO schvaluje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje části pozemku p.č. 1571/76 v k. ú. Lukov u Zlína o výměře cca m 2. 27/2015 ZO schvaluje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje části pozemku p.č. 30/6 v k. ú. Lukov u Zlína o výměře cca 20 m 2. 28/2015 ZO schvaluje v souladu s ust. 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr prodeje pozemků: p.č. 1032/1 o výměře 1156 m 2, p.č. 1032/3 o výměře 1151 m 2. p.č. 1031/1 o výměře 1193 m 2, p.č. 1031/2 o výměře 1146 m 2, p.č. 1029/10 o výměře 136 m 2, p.č. 1055/1 o výměře 930 m 2 a p.č. 1056/2 o výměře 159 m 2, vše v k. ú. Lukov u Zlína. 29/2015 ZO neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1534/1 o výměře cca 60 m 2 v k. ú. Lukov u Zlína. 30/2015 ZO bere na vědomí zpracovanou územní studii s názvem Územní studie Lukov Hradská, vypracovanou společností AKTÉ projekt s.r.o., Kollárova 629, Kroměříž. 31/2015 ZO bere na vědomí zpracovaný materiál s názvem Výstavba rodinných domů Nade Mlýnem zastavovací studie a ukládá radě obce zadání zpracování územní studie v lokalitě Nade Mlýnem. 32/2015 ZO schvaluje předložený Seznam investic na rok /2015 ZO schvaluje rozpočtové opatření Obce Lukov č. 1/2015 na rok /2015 ZO bere na vědomí předložený návrh Programu rozvoje obce Lukov na léta a ukládá členům zastupitelstva obce projednat tento návrh a vydat k němu své stanovisko včetně připomínek a námětů, nejpozději do konce roku /2015 ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy č /184592, mezi Obcí Lukov a společností RWE GasNet, 4

5 s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, , které Obec Lukov prodává 13 ks plynovodních přípojek v lokalitě průmyslové zóny. 36/2015 ZO bere na vědomí Ekonomické vyhodnocení I. a II. etapy Průmyslové zóny Lukov. 37/2015 ZO deleguje v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. F zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů pana Jiřího Jangota, jako svého zástupce na jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., které se uskuteční v předpokládaném termínu nebo /2015 ZO schvaluje nominaci pana Ing. Pavla Studeníka, nar , bytem Mladotické nábřeží 848, Slavičín, do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Zlína, a.s. 39/2015 ZO bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru Obce Lukov č. 1/2015, předložený panem Ing. J. Mrůzkem, předsedou finančního výboru. 40/2015 ZO ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru zpracovat Jednací řád uvedených výborů a předložit jej ke schválení na dalším jednání zastupitelstva obce, které se uskuteční /2015 ZO ukládá členům zastupitelstva obce předložit konstruktivní náměty, které by vedly ke konečnému stanovisku případné koupě budovy VÚB v termínu do V Lukově dne Jiří Jangot - starosta Michal Teplý - místostarosta ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY OBCE LUKOV Rada obce se schází pravidelně každých čtrnáct dnů, vždy ve středu v hod. Dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je jednání rady obce neveřejné. Avšak našim zájmem je informovat obyvatele Lukova o všem podstatném, co rada obce projednává. Proto jsem zde vybral nejdůležitější body, které byly řešeny. Od posledního vydání Lukovského zpravodaje proběhla tři jednání RO ( , a ). RO schvaluje finanční dar ve výši Kč pro Český svaz včelařů, o.s., základní organizaci Lukov na nákup léčiv pro včely a na provozní výdaje této organizace. RO schvaluje podání žádosti o dotaci na SFŽP do Programu zeleň do měst a obcí s projektem na Odpočinkovou zónu nad Domovem pro seniory v Lukově, kterou nám zpracuje paní Ing. Petra Symerská. RO schvaluje finanční dar pro AVZO-TSČ ČR základní organizace Lukov na nákup střeleckého materiálu, údržbu zbraní a další provozní výdaje v roce RO schvaluje zpracování žádosti o dotaci do ROP SM na projekt Revitalizace parku u Domova pro seniory v Lukově paní Ing. Petrou Symerskou. RO schvaluje přihlášení projektu Cyklistická stezka Lešná Lukov, část Lukov do soutěže s názvem Stavba roku 2014 Zlínského kraje. RO schvaluje zařazení 5 nových členů do Jednotky sboru dobrovolných hasičů Lukov. RO schvaluje finanční dar pro Základní školu Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace, na lyžařský výcvik pro žáky z Lukova, navštěvující tuto školu. 5

6 Mimo zmiňovaná jednání Rady obce Lukov, proběhla také dvě společná jednání Rady obce Lukov a Rady města Fryšták. Jednalo se o historicky první společná jednání, na kterých jsme řešili společné projekty. Zejména se jednalo o cyklostezku z Lukova do Fryštáku a společné dlouhodobé systémové řešení nakládání s odpady na území obce Lukov a města Fryštáku. Tato společná jednání jsou velmi přínosná, protože dochází k předávání informací a zkušeností s dalšími problémy, které se objevují na území obou subjektů. První společné jednání proběhlo v Lukově a druhé společné jednání ve Fryštáku. Pokud bude mít někdo zájem o podrobnější informace, nejen k těmto bodům, velmi rád je zodpovím. Michal Teplý, místostarosta Kontakt: INVESTICE A OPRAVY V ROCE 2015 V LUKOVĚ Zastupitelstvo obce Lukov schválilo na svém jednání seznam investic a oprav na rok Jedná se o projekty, které jsou připraveny k realizaci a dlouhodobě plánovány. Důležitou položkou v takto odsouhlaseném seznamu je projektová příprava. Od tohoto roku běží nové plánovací období na získávání dotací z EU. Předpokládá se, že od druhé poloviny roku 2015 by mohly být vypisovány jednotlivé výzvy na předkládání žádostí o dotace. Pokud však nebudeme mít připraveny projekty, které bychom mohli uplatnit v jednotlivých výzvách, nemůžeme získat takto nabízené finanční prostředky z jiných zdrojů. Projektová příprava bude zahrnovat např. rozšíření sběrného dvora, rekonstrukce a rozšíření chodníku Hradská, oprava hasičské zbrojnice, atd. Michal Teplý místostarosta Název cena (tis. Kč) Oprava křižovatky, chodníků a místních komunikací Základní škola - dvůr 300 Parkoviště u nákupního střediska 230 Komunikace Nade Mlýnem - II. etapa Průmyslová zóna ZTV - III. etapa Oprava chodníků, MK, zastávek autobusů, včetně parkových úprav u DS Celkem Projektová příprava 2015 cena (tis. Kč) Celkem 920 Celkem do rozpočtu na rok 2015 bude zahrnuto Další projekty - dle možných dotací cena (tis. Kč) Vodovod Paseky Rozšíření MŠ o třetí třídu Zateplení a výměna oken budovy OÚ ZTV Nade Mlýnem - III. etapa Odpočinková zóna nad domovem pro seniory Celkem

7 REKONSTRUKCE KŘIŽOVATKY U DOMOVA PRO SENIORY V LUKOVĚ Jak jsem již psal v minulém čísle Lukovského zpravodaje, proběhne v ošním roce ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (dále jen ŘSZK) kompní rekonstrukce křižovatky u Domova pro seniory v Lukově. Stavební práce budou zahájeny od a trvat by měly cca 2-3 měsíce. Původní plán sice počítal s tím, že se začne již v jarním období, ale ŘSZK upřednostnilo rekonstrukce dvou mostů ve Fryštáku most na Fryštácké přehradě a za křižovatkou na Lukov. Z důvodu oprav těchto mostů bude veškerý provoz z Fryštáku na Zlín směřován přes Lukov - směr Lešná, kde by současně měla probíhat oprava komunikací, což by mělo za následek velkého zdržení dopravy. Proto se začne s rekonstrukcí křižovatky až po dokončení oprav obou mostů. Současně s opravou mostů ve Fryštáku se bude připravovat kompní výměna povrchu vozovky od náměstí z Fryštáku až po konec města, směrem na Zlín. Tato oprava povrchu by měla proběhnout v červnu a bude znamenat úplné zavření této komunikace a velkou objížďku směr Holešov, přes Mladcovou. Jak je patrné z úvodu, připravuje se velké množství oprav na krajských komunikacích, proto dávejte prosím na silnicích pozor. Oprava křižovatky u DS zahrnuje dispoziční úpravu v okolí Boží muky, výstavbu nových a rozšíření stávajících chodníků, včetně chodníku okolo sportovního areálu a výstavbu nového chodníku do průmyslové zóny, který bude propojen s chodníkem do ulice Mýto. Na tuto opravu křižovatky bude ještě navazovat další projekt, který jsme zpracovali koncem loňského roku. Zahrnuje prodloužení stávající cyklostezky od hasičské zbrojnice až ke křižovatce u Domova pro seniory v Lukově, kompní nové sadové úpravy parku před domovem pro seniory a výměnu obou zastávek v této lokalitě, včetně opravy chodníku. Na tento projekt jsme požádali o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava, který vypsal tuto mimořádnou výzvu. Ta se vztahuje k minulému plánovacímu období, protože jim ještě zůstaly nějaké volné finanční prostředky a chtějí je vyčerpat. Podmínkou je dokončit daný projekt nejpozději do konce roku Uvidíme, zda s touto žádostí uspějeme a ušetříme tak finanční prostředky z rozpočtu Obce Lukov. V ním období tak bude okolo domova pro seniory docela rušno, ale pevně věřím, že se stavební práce obejdou bez komplikací a koncem roku 2015 budeme mít důležitou křižovatku v Lukově opravenou a bezpečnou pro všechny. Michal Teplý, místostarosta BOŽÍ MUKA 7

8 ZPRÁVA O ČINNOSTI OBVODNÍHO ODDĚLENÍ POLICIE ČR FRYŠTÁK V LUKOVĚ V roce 2014 řešili policisté z Obvodního oddělení policie ČR Fryšták v Lukově 19 trestných činů, z toho bylo 8 majetkových (krádeže, vloupání, poškození cizí věci). Dvakrát řešili přečin ohrožení pod vlivem návykové látky (u řidiče bylo při řízení motorového vozidla provedenou dechovou zkouškou naměřeno více jak 1 promile alkoholu v dechu). Bavíme se o obvodním oddělení ve Fryštáku. Další trestné činy a přečiny řešil Dopravní inspektorát Zlín a kriminální policie. Policisté z oddělení ve Fryštáku provádí i preventivní činnost. Například dohled nad bezpečným přesunem dětí do základní školy (Bezpečně do školy). Průběžně zajišťují kontrolu chatové oblasti, a to ve spolupráci s psovody ze Zlína. Přímo tuto činnost provádí Oddělení služební kynologie Krajského ředitelství policie ČR Zlínského kraje, uvedl npor. Mgr. Stanislav Hrdina, vedoucí Obvodního oddělení policie ČR ve Fryštáku. V dalších případech policisté zajišťují dohled na bezpečnost silničního provozu. V Lukově bylo v roce 2014 uděleno za přestupky 23 blokových pokut. Nejčastěji se jednalo o držení hovorového zařízení při řízení motorového vozidla, nepřipoutání se bezpečnostním pásem, nevyhovující technický stav vozidla. Policisté z Fryštáku, kam Lukov obvodově spadá, jsou zapojeni do projektu Osobní policista. Jedná se o vyčlenění policisty, který je za dané území zodpovědný. Přidělený policista má přiřazených několik lokalit, které osobně zná a občané k němu mají důvěru. Pro Lukov je přidělen pprap. Radomír Táborský. Ten v lokalitě provádí většinu šetření. Má osobní znalost prostředí. Pravidelně navštěvuje místní samosprávu. Přímý telefonní kontakt na službu konající hlídku obvodního oddělení Fryšták je Obvodní oddělení Fryšták šetří ve spolupráci s Kriminální policií Zlín vloupání do lukovské fary, ke kterému došlo 2. února Ve večerních hodinách se neznámý pachatel vloupal přes vylomenou mříž a rozbitou skleněnou výplň okna do objektu fary. Zde odcizil finanční hotovost ve výši 10 tisíc korun. Obdobná situace se stala i v roce Text: Olga Skovajsová BEZPLATNÁ ŠKOLENÍ V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V LUKOVĚ Obec Lukov se zapojila do projektu, který je určen pro širokou veřejnost. Má za úkol nabídnout lidem v dané obci možnost naučit se dovednostem, které jim pomohou rozšířit své znalosti. Jednotlivá školení jsou zaměřena na informační technologie, které jsou v dnešní době nejvíce používány. Jednotlivé kurzy jsou určeny pro osoby starší 18-ti. Počítačové dovednosti a rozvoj ostatních digitálních kompetencí Základy práce s PC Windows, ovládání prostředí, práce se soubory a složkami Internet a elektronická pošta prohlížení www stránek, vyhledávání informací, vytvoření poštovního účtu, posílání zpráv Textový editor MS Word vytváření dokumentů, formátování textu, vkládání obrázků Tabulkový kalkulátor MS Excel vytváření tabulek, formátování tabulek, vkládání vzorců a funkcí, tvorba grafu Práce s taby ovládání tabu, možnosti využití, internet, elektronická pošta, on-line komunikace Chytré telefony (smartphony) ovládání telefonu, telefonování, posílání zpráv, internet. Začátek každého školení je v hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Počet míst na každý kurz je omezen a zúčastnit se jej může max. 16 lidí. Přihlásit se na jakýkoli kurz můžete em nebo na tel.: Michal Teplý, místostarosta. Občerstvení pro účastníky kurzu je zajištěno. 8

9 NOC KOSTELŮ , LUKOV Program: Žádná tma pro tebe není temná: jako den svítí, temnota je jako světlo. Ž 139, hod. Mše svatá Mše svatá za zakladatele kostela a fary Jana Josefa hraběte Seilern-Anspang a celou rodinu. Mši sv. doprovodí zpěváci sboru i obou lukovských schol hod. Malá schola Vystoupení děvčat malé lukovské schóly pod vedením p. Martiny Janotové hod. Návštěva věže Pro zdatnější návštěvníky je přichystaná návštěva věže s prohlídkou zvonů hod. Historie kostela Seznámení s historií kostela sv. Josefa a komentovaný průvodce kostelem hod. Program žáků ZUŠ Morava Vystoupení žáků ZUŠ Morava pod vedením p. Milana Přívary hod. Ministrantská abeceda Ministranti vás netradičním způsobem zasvětí do základních pojmů týkajících se liturgie hod. Citera - nástroj neznámý Setkání se zapomenutým nástrojem našich předků v podání nejlepších českých citeristek hod. Lámej mne jako chléb Komponovaný pořad poezie a hudby inspirovaný eucharistií v podání Aleše Kince a Tomáše Kaclera hod. Zmrtvýchvstání kaple sv. Jana Co víme o kapli sv. Jana, kde se scházeli Lukovjané dříve, než byl postavený náš kostel? Odpověď na tuto otázku budeme hledat s Ing. Jiřím Holíkem hod. Velká schola Na závěr Noci kostelů vystoupí Velká lukovská schola pod vedením p. Martiny Janotové. Program: Ze života farnosti Filmy o opravě kostela a životě farnosti. Budou promítány v areálu farní zahrady v nově rekonstruovaném pastoračním centru. Historie a život farnosti Výstavka fotografií v pastoračním centru. Sledujte denně nové informace z lukovského dění na a obecní FB stránce Máte v Lukově svou firmu, prodejnu nebo provozovnu své živnosti, o které byste rádi informovali spoluobčany? Není ještě zařazena v rubrice SLUŽBY na www. lukov.cz? Svůj požadavek s podklady na vložení Vaší firmy do této rubriky můžete zaslat administrátorovi webu na Facebook: Lukov 9

10 OSVOBOZENÍ OBCE LUKOV VZPOMÍNÁ VILÉM SACHER Před sedmdesáti y, 5. května 1945 byla osvobozena obec Lukov. Velitel dělostřelectva 3. dělostřelecké brigády plk. Vilém Sacher vzpomíná na tyto významné dny v knize - Válka skončila na Hané (2012). 4. května čs. armádní sbor se dělil na dva proudy. V severním byla 4. brigáda. Jižní tvořily 1. a 3. brigáda. My jsme postupovali v druhém sledu. Do večera dosáhla 1. brigáda vesnice Deštná a Všemina. Předvoj narazil na Němce u Neubuzi. 3. brigáda se soustředila v prostoru Hovězí a Ústí. Na štáb sboru docházela hlášení, která si často odporovala. Nepřítel útočí zde, tam a opět jinde. Pokaždé jiná čísla. Jenom málokdy se shodovala se skutečností. Nebyl v tom úmysl klamat nebo zveličovat nebezpečí, ale události se střídaly, proplétaly a docházelo ke zvratům. Co platilo před půlhodinou, neplatilo už po ní. Vznikla úplně jiná situace. Plukovník Ressel mě ochudil o značný počet hlavní. Ve Vsetíně ponechal dvě baterie. Jednu baterii šestasedmdesátek, druhou stodvaadvacítek. Další čtyři baterie zaujaly palebná stanoviště pro přímou střelbu v Novém Dvoru, Neubuzi a v Liptále. Osady leží na silnici mezi Vsetínem a Fryštákem. Tam byli dělostřelci ponecháni sami sobě. Bez ochrany pěchoty. Zajišťovali osady, komunikace a týlové jednotky. Chránili obyvatele. Ostatní dělostřelectvo bylo podřízeno pěším praporům. A já nemám momentálně po ruce jedinou hlaveň. Postrádám dělostřeleckou zálohu, kterou bych mohl nasadit v ožehavých situacích a ovlivnit průběh boje. Za bojové stanoviště jsem zvolil Neubuz. Vesnice mi připadala daleko od první linie. Vždycky jsem dával přednost informacím a pozorování přímo od pramene. Tam člověk bývá blíž pravdě. Zprávy jsou čerstvé a nezkomolené. Spojil jsem se se štábem a oznámil, kam pojedu. Pokud to šlo, vždycky jsem to dělával. V případě potřeby mě rychleji našli. Při rádiovém rozhovoru s náčelníkem štábu jsem se dozvěděl dobrou zprávu. Týkala se Picky. Tak konečně je to tady! V džípu 10 mimo mne a Runzy seděl Münch, Picka, Šeliga a Růženka Jirsáková. Mezi Neubuzí a Hrobicemi se na silnici povalovaly větve a kupilo vyrvané kamení. Čerstvé stopy. Němci měli silnici pod palbou. Džíp se sunul krokem. Přesto vůz poskakoval. Před námi ležel Lukov. Zprava se vynořily domky Kašavy. Hluk a hlavně dým prozrazoval, že se tady bojuje. Zastavili jsme. V té chvíli fronta ztichla. Ani jediný výstřel. V přední linii zavládl klid. Opřel jsem se o předek džípu a přiložil dalekohled k očím. Na frontě se nic nehýbalo. Vojáci se na obou stranách skrývali v okopech, v jarním osení, v trávě nebo za baráky. Po včerejšku mám hořkokyselou chuť v ústech. Valaši pálí znamenitou slivovici. Chcete kávu? zeptal se Eduard a ihned mi podává odzátkovanou polní láhev. Spustil jsem dalekohled na prsa, vyndal z úst dýmku a pořádně se napil. Káva ještě nevystydla. Eduarde, žes to něčím pokřtil? řekl jsem a vrátil láhev. Trochu slivovice. Ale opravdu jenom náprstkem. Víš, Eduarde, co mi schází? Voňavý tabák, odpověděl lišácky. Jak jsi na to přišel? podivil jsem se jenom tak, aby řeč nestála. Často po něm stůněte, když si zapalujete. Ty tam jsou doby, kdy ke sboru přijížděli důstojníci z Anglie. Dělostřelci nezapomínali na dárek v podobě balíčku anglického tabáku. Sáhl jsem opět po dalekohledu. Vtom mě vlna horkého vzduchu přirazila k autu. Cosi zadunělo o vozovku. Na všechny strany létaly kameny. Pocítil jsem silný úder do levého ramene. Přede mnou se kolébal granát. Naštěstí nevybuchl. Toto se dělo na křižovatce cest Hrobice Velíková, Ostrata Kašava (nad Chalůpkama). Plk. gšt. Vilém Sacher v osvobozené vlasti 5. května 1945 Lukov byl přecpán vojáky 1. brigády. Ale za co by stál zkušený frontovník Picka. Našel malý, zastrčený domek. Pohodlně jsme se ubytovali. Přicházel večer. Na frontě byl klid. Můj samopal visel na hřebíku, pistole s dalekohledem ležely na stole. Seděl jsem na židli a natáhl bosé nohy. V mračnech dýmkového kouře jsem vzpomínal na devětatřicátý rok. Před několika minutami odešel nadporučík Münch. Jeho příjemný obličej omládl radostí a neskrývaným veselím. Zapomněl na vojenské formality, které vždy pedantsky dodržoval. Vpadl bez zaklepání, jako by hořelo. Strkal mi do ruky papír popsaný několika řádky. Chytili jsme Londýn. Čtěte, budete mít radost! Četl jsem, že v Praze vypuklo povstání. Další zprávy v pozdějším vysílání. 6. května 1945 Těsně před svítáním leželi průzkumníci před linií. Zrak potřebuje přivyknout, srdce uklidnit a hlava vychladnout. Konec noci. Ještě ne začátek dne. Ani ryba ani rak. Na protější straně ještě po půlnoci vystřelovali rakety a pak jako když utne. Rozbřesk. Pohledem se rozloučili s kamarády a vyrazili. Ocitli se ve volném terénu. Dívali se do šera a pokoušeli se rozeznat, jestli je někdo před nimi. Nebylo nic

11 vidět. Nebylo nic slyšet. Slabší hlídky postupovaly též po okraji lesa severně od Lukova. Dlouhými skoky přebíhali otevřený terén. Zdolali nevysoký svah a plížili se na vrcholek holého pahorku. Tráva šustila pod jejich těly jako podzimní listí. Leželi a naslouchali. Očím neušla jediná podrobnost. Silnice z Lukova na Fryšták byla opuštěná. Z několika komínů ve Fryštáku se kouřilo. Vrátili se urousaní, zablácení a rozmrzelí. Měli prozkoumat jenom nejbližší okolí Lukova. Průzkum nebyl náročný ani zajímavý. Klidný jako ranní procházka. Až na příhodu s osamělým stohem slámy. Veliteli tříčlenné hlídky se zdálo, že stoh je obsazen. Pustili tam několik dávek ze samopalů. Chyba. Kdyby šlo o důležitý úkol, zbrklý velitel by průzkum prozradil. Průzkum byl veden po okraji lesa Na Růžovém. Průzkumníci nešli otevřeným terénem. Měl jsem klidnou noc. Daleko od týlu, kde se děly všelijaké věci a mnohé se důkladně zamotalo. Vstával jsem za tmy a čerstvý jako po koupeli. Klidně jsem se holil a přitom pokuřoval ranní cigaretu. U dveří stály nablýskané holínky. Na věšáku visela vyčištěná uniforma. Vasil přinesl snídani. Přeji dobré jitro. Myslel jsem, že vás překvapím v posteli. Rád jsem poslouchal jeho východňárský dialekt. Černovlasý mládenec s dobráckýma očima. Rád se smál a vyprávěl historky ze svého mladého života. Pětadvacet. Dnes máme míchaná vejce na špeku, máslo, marmeládu a kávu. Kdes to sehnal? Úplný přepych. (bylo by zajímavé, u koho spali pzn. redakce). Od paní domácí. Říkala, že dnes je neděle, tak ať se máte dobře. Domácí byli milí a skromní lidé. Chudáci, kteří dávají s radostí. Kdyby vykopali poklad, určitě by nevěděli, co s ním. Jeden ze synů byl partyzánem. Krátce pobyl doma a zase odešel. Potlouká se někde s našimi vojáky. Vasil prostřel. Snídani položil na barevný ubrus. Z konvice nalil do hrnku kávu. Vstal jsem. Naposled jsem se rozhlédl a narovnal nakřivo visící krucifix. Už včera mi vadil, ale zapomněl jsem na to. Zhasl jsem světlo a rozloučil se s hostiteli. U venkovních dveří ke mně přistoupila stará paní a udělala mi na čelo tři křížky. S přáním boží ochrany. Nestačil jsem reagovat. Musel jsem se ovládnout, abych stařenku nepolíbil. Křížky jsem považoval za talisman. Proti mně vyrazil čerstvý vzduch. Strážný u dveří pozdravil. Pousmál se a popřál dobrého jitra. Na silnici se něco zmítalo. Šel jsem blíž. Divoký holub. Rychle a trhaně pohyboval křídly. Vzal jsem ho do ruky. Slabě se vzpíral. Pak přestal. Srdce mu tlouklo jako zběsilé. Náhle se tlukot zpomaloval a nakonec přestal. Holub nežil. První mrtvý pták za celou válku, nezabili ho lidé. Špatné znamení Krásná krajina. Na severu, východě a na jihu hory a lesy. Nehnuté, jako namalované. Slunce ještě nevystoupilo nad koruny stromů. Západním směrem se táhl bezlesý koridor. Mezi Hostýnskými vrchy a pahorkatinou severně od Zlína vede silnice na Fryšták a Holešov. Silnici podtéká několik potoků ze svahů kopců. Od Váhu jsme sem dorazili za týden. Blíž k srdci Moravy, blíž k Čechám. Dosavadní boje na moravské půdě nebyly tak těžké, jako na Slovensku. Ranní průzkum zjistil, že Němci západně od Lukova ustoupili. Proto útok nařízený sborem na šestou hodinu nebude. Půjdeme za ustupujícím nepřítelem, vyhledávat ho, navazovat dotyk. Nebude to útok s překvapením, čekají na nás. Němci obsadili další, předem připravené postavení. Krátké zákopy, okopy a kulometná hnízda mají ukryta v trávě a osení. Německá linie probíhá po svazích západně od silnice Bystřice pod Hostýnem, Holešov. Jihozápadním směrem. Na kopcích severně od Holešova se lomí na západ. Využívá výšin severně od osady Pravčice, zahrnuje osadu Břest a opírá se o říčku Moštěnku. Obrana je takticky dobře volena. Německé kulomety ovládají rozlehlou krajinu, silnici z Bystřice pod Hostýnem, Holešov a dál na Hulín. Němci přehrazují také přístup na Přerov. Od Bystřice pod Hostýnem, Holešova a od Hulína. Přerov je pro Němce důležitý taktický objekt. Leží na ústupové cestě německých vojsk, bojujících na směru Hranice, Lipník. Z Přerova není daleko do Prostějova a odtud přes Drahanskou vysočinu do Čech. Němci jsou si určitě vědomi toho, co pro ně Přerov znamená. Vědí, že by jim hrozilo obklíčení. Není pochyb o tom, že jsou vyčerpáni, k smrti unavení. Ale doposud netvoří splašené stádo. Drží je slepá disciplína. Bojí se odplaty. Páchali zlo a šířili strach. Obojí se jako bumerang vrací. Čelné sledy 1. brigády opustily Lukov a postupovaly na západ. Propátraly výšiny západně od vesnice (zřejmě v okolí domu Slováčkových mezi Lukovem a Vítovou pzn. red.). Ojedinělé německé okopy, spíš pro ležícího střelce, byly prázdné. Prošly čtyřkilometrovou vzdálenost a stanuly ve Fryštáku. Obyvatelé opatrně vylézali z chalup a s úsměvy vítali československé vojáky. O Němcích mnoho nevěděli. Prý odtáhli. V devět hodin byl Fryšták další osvobozenou obcí. Připravil: David Juříček, foto: z knižních publikací Na počátku stála smrt a Válka skončila na Hané 11

12 MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE VŠE CO JSME PROŽILI BOSOU NOHOU KE ZDRAVÍ Záměrem vzdělávacího úsilí předškolních pedagogů v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu a zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu. V souladu se záměry rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání se mateřská škola rozhodla zapojit do projektu firmy INREN DT s.r.o. Pořídili jsme pro děti chodníček reflexologických kamenných desek umožňující využít terapii chození po nerovném terénu v interiéru i exteriéru. Dle výzkumů se v současné době rodí více než 99 % dětí se zdravými chodidly, avšak podle dostupných informací až 37 % dětí předškolního věku má plochou nohu a 91 % špatné držení těla. Toto alarmující procento se stále zvyšuje (zainteresované osoby tvrdí, že číslo je mnohem větší a stále narůstá). Do šestého roku věku si děti vytváří až 80 % vzorců chování. Pokud se nenaučí chodit bosky po nerovném povrchu teď, tak v budoucnosti to už bude velmi obtížné a budou s tím mít problémy po celý život. Plochá noha má vliv na celý pohybový aparát. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli podpořit formování vyvíjející se nohy dítěte zařazením chůze po reflexologických kamenných deskách mezi každodenní tělovýchovné činnosti v MŠ. Šlapání a cvičení na reflexologické kamenné desce doporučují odborníci jako prevenci a léčbu obtíží s pohybovým aparátem. zlepšuje činnost látkové výměny, reflexně ovlivňuje funkce organismu uvolňuje psychické napětí, zvýšení energie a fyzické kondice podporuje imunitu, podporuje správné držení těla podporuje vnímání z plosek nohou, aktivuje držení klenby nožní (další informace na webu stříbrný doktor) Mateřská škola Lukov děkuje touto cestou místní firmě Parabel s.r.o. za sponzorský dar, jehož prostředky byly využity na pořízení reflexologických kamenných desek. SNĚHULÁCI PRO AFRIKU V únoru se naše mateřská škola zapojila do celostátního projektu nadace Kola pro Afriku s cílem rozvíjet u dětí základní kulturně společenské postoje a prosociální chování v souvislosti s vytvářením povědomí o existenci jiných kultur a národností a podpořit tak vytváření základů aktivního postoje ke světu a životu. V rámci projektu se děti dozvěděly informaci o tom, proč si děti v Africe nikdy nepostaví sněhuláky, vyhledávali jsme obrázky v encyklopediích a prohlíželi si fotografie ze života malých Afričanů prostřednictvím projekce na plátně. Děti pak samy rozhodovaly o tom, jakou částkou přispějeme za naši mateřskou školu na projekt pořídit dětem do Afriky starší opravená kola. Na příspěvek jsme použili část finančních prostředků z výtěžku tomboly dětského karnevalu. Součástí projektu bylo i stavění sněhuláků a zapojení se do soutěže o fotografii nejhezčího českého sněhuláka na facebooku. Se stavěním nám pomáhali i rodiče a žáci Základní školy Lukov s paní učitelkou Marií Ponížilovou a družinářkou Markétou Zapalovou. Zvítězit v soutěži se nám nepodařilo, ani to nebyl náš cíl. Mateřská škola děkuje všem rodičům, kteří přispěli do tomboly dětského karnevalu a tím nepřímo podpořili naši účast na projektu Sněhuláci pro Afriku. Ostatní finanční prostředky z karnevalové tomboly budou použity na odměny a dárky pro děti MŠ. ZA ZVÍŘÁTKY DO LESA Mateřská škola již tradičně uspořádala ve spolupráci s členy místního svazu myslivců vycházku ke krmelci. Přes nepřízeň počasí jsme si pobyt v remízku všichni užili. Děti nasypaly zvířátkům do krmelce dobroty, dozvěděly se spoustu informací o chovu a výcviku loveckých psů od pana Emila Grossmanna. Za asistence pana starosty Jiřího Jangota a manželů Mrůzkových si vyzkoušely zamířit loveckou zbraň a pozorovat okolí dalekohledem. Děkujeme touto cestou za spolupráci a těšíme se na další. Další fotografie naleznete na webových stránkách mateřské školy a informace poskytneme na tel Bc. Radka Komárková, ředitelka MŠ Lukov Foto: MŠ Lukov 12

13 BŘEZEN MĚSÍC KNIHY V LUKOVSKÉ ŠKOLE Každý rok před příchodem jara pořádáme různé aktivity na podporu čtenářské gramotnosti žáků v českém i anglickém jazyce: RECITAČNÍ SOUTĚŽ RÝMAŘÍK Každoročně z jara, jak káže dobrý zvyk, přichází k nám do školy král Rýmařík. Sám neviditelný se vznáší nad tělocvičnou a bedlivě naslouchá přednesu básní soutěžících dětí. Myslím, že ještě pozorněji naslouchá odborná porota složená ze samých dospěláků, jenž výkony dětí hodnotí. Malí recitátoři, kteří postoupili za svou třídu do školního kola, to fakt nemají jednoduché. Mnohdy z trémy zapomenou text, ale i tak statečně bojují. A jak to všechno dopadlo v jednotlivých kategoriích? Kategorie 1. třída 1. místo Blažková Dominika 2. místo Doležal Jan a Ernestová Markéta 3. místo Žaludková Barbora Kategorie třída 1. místo Měřínská Michaela 2. místo Pivodová Natálie 3. místo Kráčalík Jakub Z každé kategorie postoupily děti na prvních dvou místech do okrskového kola v Kašavě. To proběhlo ve středu před jarními prázdninami. Zúčastnily se děti základních škol Kašava, Fryšták, Štípa, Trnava a my z Lukova. A jak si naše děti vedly v té velké konkurenci? Za 1. kategorii 3. místo Honzík Doležal Kategorie třída 1. místo Hutěčková Eliška 2. místo Ovčáčková Klára 3. místo Hajdová Klára Vítězka Michaela Měřínská dokonce napsala vlastní básničku: Za 2. kategorii 2. místo Klárka Ovčáčková 3. místo Klárka Hajdová A nutno podotknout, že Klárka Ovčáčková postoupila do okresního kola, které proběhne v Napajedlích. Takže Klárce držíme pěsti už nyní. MUFFINY Na stole v naší kuchyni máme na talíři muffiny. Nahoře je čokoláda a uvnitř je marmeláda. První muffin jsem snědla já. A ten druhý kdo mi dá? Asi nikdo mi ho nedá, třetí zatím snědl děda. Brácha ten se taky cpe, ani pusu nezavře. SOUTĚŽ VE SPELLINGU Žáci 4. a 5. třídy mezi sebou poměřují svoje schopnosti hláskovat spelovat anglická slova. Nejlépe si vedli: Ještě jsem si vzala jeden, než už bude taky sněden. Na mě nezbylo už nic. Příště musím upéct víc! 1. Hana Mačková, 5. třída 2. Natálie Pivodová, 4. třída 3. Andrea Matušková, 4. třída 13

14 ANGLICKÉ PŘEDSTAVENÍ LENKA AND THE TEA WITCH Byla jedna čarodějnice a ta se rozhodla proměnit Lenku v myš. A tak začala vařit lektvar. Dala do něj myši, oči, hada, pavouka a ještě spoustu jiných ingrediencí. Když to bylo hotové, tak to nalila do konvice a nechala tam vzkaz. Lenka šla na procházku. A uviděla chaloupku, zaklepala poprvé, podruhé, potřetí a vešla dovnitř. Viděla 2 konvice, 1 hrnek, 1 cukřenku, 1 lžíci a jeden hrnek s mlékem. Na vzkazu bylo: z konvice nalej čaj do konvice a potom do hrnku, oslaď si čaj a nalij do něj teplé mléko. Lenka si vzkaz přečetla a udělala přesně to samé, co bylo na vzkazu. Vypila dva hrnky, moc ji to chutnalo, ale jakmile slyšela smích zlé čarodějnice, lekla se. Jak odbilo osm hodin, šla domů. Mezi tím se domů vrátila čarodějnice a řekla příšerám, aby Lenku postrašily. Lenka, která se proměnila v myš, tam přišla. Příšery ji vystrašily jednou, dvakrát. A potom šla dále a potkala hodného dědečka a ten ji dal fazoli, ale kouzelnou fazoli. Lenka, tedy myš se podivila, proč ji dává tu fazoli, ale kousla do ni a proměnila se zpět v Lenku. A to je konec. Klára Ovčáčková, 3. třída V jednom lese byla chaloupka, ve které bydlela čarodějnice. Jednou šla lesem jedna holčička, která se jmenovala Lenka. Holčička šla tak dlouho lesem, až se setmělo. Zatím ta čarodějnice chystala pro Lenku lektvar. Do toho lektvaru dala: kuře, hada, myši, pavouka, oči, ruku, prsty a zuby. Až ta čarodějnice dovařila ten lektvar, tak nachystala Lence látku, na kterou napsala, že Lenka má vypít ten lektvar a ten lektvar pojmenovala čarodějnice jako čaj. Na druhou látku napsala co s tím lektvarem, který čarodějnice nazvala čaj, má udělat. Až tam přišla Lenka, tak udělala, co ji čarodějnice napsala na látku. Už byla noc a Lenka se lekla strašidelných zvuků a rychle utekla z lesa domů za maminkou. Ten lektvar začal působit až o půlnoci. Ráno až se Lenka probudila, tak se zděsila, že se proměnila na myš. Čarodějnice ji proměnila, protože chtěla, aby ji snědla kočka. Když se ta Lenka probudila, tak hned běžela do lesa do chaloupky, ve které vypila čaj. Cestou ji strašili: upír, duch, čarodějnice, kostlivec a příšera. U chaloupky potkala kouzelníka, který ji dal kouzelnou fazoli. Když Lenka snědla tu fazoli, tak se proměnila zpátky. Eliška Hutěčková, 3. třída ŽIVÁ VLASTIVĚDA Žáci 5. třídy se v hodinách vlastivědy seznamovali s novodobými dějinami. Děkujeme panu Davidu Juříčkovi, který velmi názorným a poutavým způsobem přiblížil žákům události 1. a 2. světové války! LITERÁRNÍ SOUTĚŽ KNIHA V HLAVNÍ ROLI Příspěvky našich páťáků do soutěže Adam Balga: Svět knih Byla jednou jedna škola a v té škole nebyli lidi, ale knihy. Učitelé těchto knih se snažili zjistit, co jim jde za povolání, aby zjistili, jestli budou kuchařky, encyklopedie, dobrodružné knihy nebo nějaké jiné. A proto měli úplně divný rozvrh. Ten rozvrh zahrnoval všechny světové jazyky a náš příběh začíná u jedné malé knížky, které nešlo vůbec nic. Ta kniha se jmenovala Ondra. Ondra byl strašně smutný, protože mu žádná práce nešla. Měl dva kamarády, kteří už měli povolání. Jenom Ondra stále nic. Jednou se rozhodl, že se vydá do světa, že tam možná najde svoje povolání. A tak se vydal na cestu. Měl s sebou pití, inkoust a na jídlo papír. Na cestě potkal spoustu knih a dva kamarády: Matěje, který byl tak trochu blázen, a Karla, který byl trochu hyperaktivní. Ale byli to dobří kamarádi. Jednou přišli k jednomu sta- 14

15 rému domu, ve kterém bydlela jedna stará a moudrá kniha. Řekla jim o magickém portálu, který prý vede do světa, kde knihy nežijí, ale čtou si je tajemné bytosti bez obalu, a že jsou tam nepřátelé knih, kteří se nazývají děti!!!!!!!!! A Ondra s Karlem se strašně vyděsili, ale Matěj řekl, že tomu nevěří a že tím portálem klidně projde. Nakonec se všichni tři dohodli, že se do toho divného světa zkusí podívat, ale neví, kde se kouzelný portál nachází. Stará moudrá kniha pravila: Já mám mapu, která vás tam zavede, ale s tou mapou přichází i velká zodpovědnost. Kdyby se dostala do špatných rukou, mohla by způsobit zkázu celého světa knih. Ale to už Karel, Ondra ani Matěj neposlouchali a byli dávno pryč. Šli podle mapy až k magickému portálu. Cestou narazili na magický les, který byl na mapě pod názvem Les zapovězených duší s poznámkou: v tom lese podle legendy straší. Naši hrdinové se moc chtěli podívat do toho druhého světa, a tak se vydali na cestu lesem zapovězených duší. Téměř na konci lesa narazili na Sfingu: Nechám vás projít, když mi odpovíte na jednu otázku. Co ráno chodí po čtyřech, odpoledne po dvou a večer po třech? Knihy přemýšlely a přemýšlely a Sfinga jim hrozila: Přemýšlejte pořádně. Máte jen jeden pokus na odpověď, jinak vás rozcupuju na cáry! Knihy v sobě začaly usilovně listovat, až Ondra vykřikl: Je to kniha! Ráno je dítě a chodí po čtyřech, odpoledne dospělá a chodí po dvou, večer unavené staré knihy chodí s holí po třech. Sfinga knihu Ondru pochválila za správnou odpověď: Ty budeš určitě chytrá kniha, asi nějaká učebnice filozofie, a propustila tři kamarády o krok dál k portálu do lidského světa. Po zbytek cesty se knihy Karel, Ondra a Matěj bavily o tom, jak to v tom světě za portálem bude vypadat, ale ani jeden nepřišel na to, jak to tady u nás doopravdy vypadá. Ale zato kniha Ondra konečně našla svoje povolání. Určitě se v našem světě neztratí! Karel Ševčík: Kniha zapomnění V jedné malé vesnici žil desetiý kluk Péťa. Byl to docela oblíbený kluk. Měl svoji partu Černých Panterů. Členy byli: Jana, Karel, Ferdinand a náš Péťa. Zajímaly je záhady a zkoušeli je i vyřešit. Některé vyřešili. Byly tři: přízrak bílé sovy, třínohého psa a mizení peněz. Ale nejvíc je uchvátila záhada o knize zapomnění. Ten, kdo se do knihy podíval, všechno zapomněl. Šli do místní knihovny a tam ji začali hledat, ale bez úspěchu. Pak zjistili, že ve vedlejší vesnici někdo knihu našel a podíval se do ní. Zajeli tam na kole, protože vedlejší vesnice je blízko vedle jejich vesnice. Našli dům někoho a zazvonili. Chvíli čekali. A pak otevřela manželka údajného pana Kramla a pozvala je dovnitř. Začali se vyptávat na knihu zapomnění. Manželka Dana řekla: Manžel si vůbec nic nepamatuje. Ukázala jsem mu rodinu a všechno mu řekla třeba, že má příjmení Kraml. Jen na mě divně koukal. Nevím, co si mám počít. Kdybyste mu tak našli jeho ztracenou paměť. Zeptali se jí, kde knihu našel. A ona řekla, že neví, kde našel knihu, ale ona že ho našla v knihovně u nich ve vesnici. Tak se tam šli podívat. Prohledali všechno, Karel použil na řadu knih i rentgen v tabu, ale nic nenašli. Bylo pozdě a museli se vrátit domů. Jen Ferdinandovi se pořád nechtělo: Ještě se podívám na jednu knihu, a rozevřel ji. V tu chvíli se před ním otevřely dveře do místnosti. Panteři vešli dovnitř a tam našli první nápovědu. Knihu odnesl tajemník a zakopal ji v lese u klubovny Black Panthers. Ale to je přece naše klubovna, zaradovali se kamarádi a spěchali zpátky do jejich vesnice. Dorazili ke klubovně a na ní visela druhá nápověda. Mapa. Mapu si vzala na starost Jana, protože běhá orientační běhy. Došli k místu vyznačeném na mapě a našli velký strom. Na stromě byla další nápověda - hádanka: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Klíč!!!!!!!!!! zavolal Péťa. Ze stromu spadla kniha, ale ta položila další hádanku: Vylez na mě, otrhej mě, jen mě neuraz, dám ti za rok zas. Chvíli přemýšleli a dohodli, že to je ovocný strom. Správně, promluvila najednou kniha, tohle je ovocný strom. Jestli chcete, aby si pan Kraml na všechno vzpomněl, musí na všechno zapomenout někdo z vás. Stačí sníst jeden plod z tohoto stromu. Víte co, řekl Péťa, radši knihu zaneseme paní Kramlové. Ona si určitě bude vědět rady. A my si můžeme do naší kroniky zapsat vyřešení další záhady knihy zapomnění. Anežka Kincová: Kouzelný skicák Byla jednou jedna holka, která se jmenovala Adriana. A moc si přála skicák. Jednou se probudila a vzpomněla si, že má narozeniny a byla ráda, že už má konečně 11 roků. Zavolala: Mami, mám narozeniny! a maminka řekla: Tak běž do školy a až přijdeš, tak pro tebe připravíme nějaké překvapení. Adriana šla do školy a jak se vrátila, uviděla ve svém pokojíku na stole skicák. Hned si ho otevřela a začala do něj kreslit. Řekla si: Nejprve si nakreslím třeba hlavu mojí kamarádky. A tak kreslila a kreslila a jak dokreslila, šla za maminkou. Maminka úplně zděšená říká: Co tady děláš, Lucko? Já nejsem Lucka, bránila se Adriana, vždyť jsem Adriana. Šla se podívat do zrcadla a úplně se zděsila: To přece nejsem já!. 15

16 Vzpomněla si, že do toho skicáku kreslila svojí kamarádku Lucku. Že by v tom byla nějaká kouzla? A tak šla do pokojíku a zkoušela nakreslit sebe. Ale moc se jí to nedařilo. Vydala se proto za svou kamarádkou Luckou, která by ji mohla do skicáku nakreslit. Kdo jsi?, lekla se mezi dveřmi Lucka. No přece JÁ, snažila se Lucku přesvědčit nešťastná Adriana. Podívej se do tohoto skicáku. Zkoušela jsem tě nakreslit a najednou tohle, a Lucka konečně kámošku po hlase pozná. Tak pojď dál, něco společně vymyslíme. Třeba tě taky zkusím nakreslit, utěšuje Adrianu. Adrianu napadlo, že musí nejdřív ze skicáku vygumovat Lucku. Lucka souhlasila a společně Lucčin obličej vygumovaly. Potom Lucka začala kreslit Adrianu. Kreslila a kreslila. Ale nešlo jí to. Rozhodly se, že půjdou za Lucčiným strýcem, který je malíř. Lucčin strýc nevěřícně zavrtěl hlavou, ale nakonec říká: No, zkusím to. Po pár tazích se ve skicáku začala objevovat Adrianina podobizna. To máš štěstí, Adriano, že kamarádíš zrovna s mojí neteří. To jo, to mám, přisvědčila Adriana. A strýc si vzpomněl: Neměla bys jít už domů? Maminka se o tebe určitě bojí. Jejda, už je tolik hodin. Tak já radši běžím. A děkuju! volá mezi dveřmi Adriana. Doma jí maminka hubuje: Kde jsi byla? Byla tu nějaká holka a vypadala jako tvoje kamarádka Lucka. Mami, to jsem přece byla já. Ten skicák mě proměnil. Nakreslila jsem Lucku a šla jsem za tebou. A ty jsi mě nepoznala. Tak jsem musela jít za Luckou, aby mě nakreslila místo sebe. Jenže Lucka moc kreslit neumí. Naštěstí Lucku napadlo, že půjdeme za jejím strýcem malířem. No a tak jsem jako dřív díky Lucce a hlavně jejímu strýci, popisuje Adriana svoje neuvěřitelné dobrodružství mamince. To mi je líto, že jsem ti nevěřila, říká maminka, hned ten skicák musíme vyhodit, aby nenadělal ještě větší zmatky. A nebuď smutná, vymyslíme spolu jiný dárek k narozeninám. A TO JE KONEC KOUZELNÉHO SKICÁKU! Michael Červenka: Zapomenutá čarovná kniha Jednou jeden žák myslím, že se jmenoval Pavel, měl do školy přinést knihu, kterou čte. Proto zašel do knihovny a sáhl co nejdál do regálu a vytáhl tak starou knihu, že z ní musel setřít prach. Až to udělal, tak si ji půjčil hodil ji do batohu. Cestou domů do ní nakoukl a zjistil, že jsou uvnitř divná slova a hned si pomyslel, co si to půjčil za knihu s nějakou hatmatilkou. Ale jednu věc netušil, že ta kniha je čarovná. Jak přišel domů, napsal si úkoly a začal ji číst. Až dočetl první příběh, přečetl nahlas slovo pod tím příběhem a najednou se jejich obyčejný dům proměnil v majestátní vilu. Pavel okamžitě vyběhl před vilu a chvíli na ni vykuleně koukal a potom se převlékl do moderních plavek a všechno své oblečení proměnil ve značkové a drahé. A protože bylo léto, tak si vyčaroval dodávku plnou zmrzliny. Potom skočil do bazénu a lízal zmrzlinu. Mezitím jeho rodiče přijeli z práce a koukali na to všechno a rozum jim to nebralo. Okamžitě zašli za Pavlem a ptali se ho, co se děje, jestli vyhrál kolo štěstí nebo co. Pavel jim ukázal knihu a vysvětlil, co se stalo. V tu ránu rodiče zajásali a Pavel jejich auta proměnil v luxusní bouráky a peněženky, které byly nekonečně plné peněz. Slunce mezitím zapadlo a Pavel všem třem vyčaroval takovou hostinu, jak pro krále. Po večeři se šel dívat chvíli na televizi a potom šel spát. Ještě před spaním řekl jedno slovo. Najednou se stala strašná věc to slovo nebylo přeložené a až odbila půlnoc, přiěl zlý čaroděj a chtěl Pavla odnést na jeho hrad. V tom momentě se Pavel vzbudil a zaječel. Jak ho rodiče uslyšeli, rychle zakročili a čaroděje omráčili. Potom ho odvezla policie. Pavel si ale řekl dost. Jak se ráno vzbudil, tak si tu knížku nachystal do batohu. Zašel do knihovny a než ji vrátil, tak ji polil čajem, aby ji ta paní už nezařadila do výběru. Pak ji odevzdal, paní se podívala na její stav a než aby ji dala sušit, tak ji rovnou vyhodila do koše. A jak Pavel odcházel, tak byl hrozně rád, že už ta kniha nikomu neublíží. P. S.: Všechno, co Pavel vyčaroval, nechal tak, protože se bál, že by to nějakým kouzlem ještě víc zkomplikoval... CO NÁS JEŠTĚ V LETOŠNÍM ROCE ČEKÁ: Škola programování Barevný týden ke Dni Země Koncerty v Kongresovém centru Zlín Školní akademie Maminkám Týden s rodilými anglickými mluvčími Vý ke Dni dětí Lukovský šikula Cykloputování Třídní výy Příměstské tábory 16 VÝTVARNÉ PRÁCE NAŠICH ŽÁKŮ: J a n N a v r á t i l 4. tř.

17 S a b i n a B r á z d o v á S á r a U v í z l o v á 5.tř. 4. tř. Foto: ZŠ Příměstský tábor ZŠ Lukov 2015 pro děti od 5 do 12 Místo: Termín: Program: Prostory ZŠ Lukov, obecní tělocvičny a okolí Lukova. Od do téma: Safari Od do téma: Z pohádky do pohádky Sportovní aktivity, jízda na koni, ve člunu, návštěva lanového parku, soutěže, hlavolamy, šifrování, vycházky do přírody spojené s poznáváním přírody a hrami (stavění příbytků z přírodnin, sběr lesních plodů, pohybové hry ). Jeden celodenní nebo půldenní vý podle počasí. Přespání ve škole s noční hrou. Celotýdenní programy vyvrcholí vyhlášením nejlepších týmů. Po celý týden je zajištěn profesionální pedagogický a zdravotnický dohled. Cena: TÝDEN 1350 Kč / dítě JEDEN DEN 300 Kč / dítě Přihlášky odevzdávejte v ZŠ Lukov Mgr. Petrovi Hynčicovi nebo zasílejte em na V případě dotazů volejte na tel.: (Mgr.Veronika Ponížilová). S přihláškou bude vybrána rezervační záloha ve výši 300 Kč. Záloha je po zaplacení tábora vratná nebo se odečte od ceny tábora. V případě odhlášení dítěte po se záloha nevrací!!! Kapacita táborů je omezená! 17

18 STATISTIKA MÍSTNÍ KNIHOVNY ZA ROK 2014 V roce 2014 bylo celkem 145 registrovaných uživatelů (čtenářů) knihovny, z toho 75 čtenářů do 15-ti, tj. o 9 více než v roce K měla knihovna celkem knih. Výpůjčky: Naučná literatura dospělým čtenářům 262 Krásná literatura Naučná literatura dětem 163 Krásná literatura dětem Časopisy 629 Výpůjčky celkem Knihovna odebírá dle celoroční nabídky 13 titulů časopisů (remitendy), které jsou stejně jako všechny knihy evidovány v knihovním systému CLAVIUS a jsou opatřeny čárovým kódem. Náklady na pořízení knihovního fondu včetně časopisů a knihovnického materiálu činily Kč. Nové knihy byly koupeny v průběhu roku dle aktuálních novinek, ale i na doporučení a přání čtenářů. Co se stane s vyřazenými knihami? Budou nabídnuty občanům formou burzy a také se hledá jejich další možné využití. Určité nápady jsou a budou se realizovat. Děkuji všem čtenářům, kteří rychle reagovali na výzvy k vrácení knih z důvodu právě probíhající revize. Jaké novinky čekají čtenáře? Nejen nové prostory knihovny, ale i půjčování knih zaznamenají změny. Všichni čtenáři budou registrováni v systému Clavius, který umožní výpůjčky přes čárový kód knihy. V praxi to znamená, že nově zakoupené knihy již nebudou mít výpůjční lístky. Čtenář si knihu půjčí a záznam se provede do systému přes čárový kód tzv. čtečkou na výpůjční list každého čtenáře zvlášť. Systém byl nastaven tak, že čtenář má možnost si knihy ponechat 2 měsíce s tím, že při další návštěvě knihovny bude mít nárok požádat o prodloužení výpůjční doby. Průkaz čtenáře zůstane nezměněn pro záznam počtu půjčených knih a časopisů. Věřím, že i přes počáteční nesnáze, systém přinese jen to dobré, a to je zjednodušení práce a přehlednost. Výše poplatku za registraci na rok 2015 zůstává nezměněna - žáci a studenti 30 Kč, dospělí 50 Kč. Nová ová adresa: Přeji všem čtenářům spokojenost s novým prostředím a výběrem knih. Mgr. Jarmila Čihařová, knihovnice barevná inzerce/upoutávka na obálce zpravodaje inzerát 1/4 str. 104 x 147 mm 350 Kč inzerát 1/2 str. 210 x 147 mm 650 Kč 18 černobílá inzerce/upoutávka uvnitř zpravodaje inzerát 1/4 str. 104 x 147 mm 250 Kč inzerát 1/2 str. 210 x 147 mm 500 Kč Upoutávky pro lukovské spolky a organizace ZDARMA Hotové inzeráty v daných rozměrech zasílejte po platbě na OÚ Lukov. Váš inzerát by měl mít spadávky 4 mm a ořezové značky. V případě, že budete potřebovat poradit, upravit Váš stávající inzerát, popř. vytvořit nový, kontaktujte grafika LZ na u:

19 HRADNÍ KALENDÁŘ ROKU 2015 KULTURNÍ AKCE 22. duben Odemykání studánek, Den země na hradě Lukov 25. duben Pálení čarodějnic 30. květen Den stromů s Lesy ČR 31. květen Májová pobožnost na hradě 27. červen Svatojánský den 11. červenec Strašidelná prohlídka 26. září Den hradu, svěcení hradní kaple 21. listopad Hradní adventní jarmark 26. prosinec Štěpánské koledování PRACOVNÍ AKCE 28. březen Práce v areálu dolního hradu 18. duben Práce v areálu dolního hradu 16. květen Práce v areálu dolního hradu 13. červen Práce v areálu dolního hradu 29. srpen Úklid areálu hradu 19. září Práce v areálu dolního hradu, přípravy na Den hradu 17. říjen Práce v areálu dolního hradu 14. listopad Úklid hradu po ukončené sezóně (zahájení vždy v 9.00 hod.) pozvánka TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ V AREÁLU HRADU NEBO NA AKCI, KTEROU JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI! 19

20 ODPUSTKY KOSTELA SV. JANA KŘTITELE NA HRADĚ LUKOV Letos tomu bude 623, kdy na hrad Lukov zásluhou pana Zdeňka ze Šternberka doputoval posel s papežskou indulgenční (odpustkovou) bulou pro kostel sv. Jana, který se nacházel v areálu hradu. Co bylo důvodem tohoto významného privilegia a co to vlastně pro lukovské panství znamenalo? Každý z nás si vzpomene na hodiny dějepisu, kdy jsme slýchali, jak Jan Hus r velmi zapáleně brojil proti bohatství církve a kupčení s odpustky. Dnes v době církevních restitucí, kdy je mnoho lidí znovu rozděleno v postoji vůči této problematice, můžeme opět slýchat výtku o kupčení s odpustky. Co to vlastně ale jsou ty odpustky? Odpustek (indulgence) znamená odpuštění trestů za hříchy, které člověk spáchal. Praxe pokání v katolické církvi byla už od raného středověku spojována se svátostí smíření, v níž se člověk po vyznání svých hříchů a lítosti rozhřešením kněze znovu s Bohem smířil. Hřích mu byl odpuštěn, nikoliv však trest za tento hřích. Tyto tresty jsou částečně smazávány trpělivým nesením každodenních těžkostí života, ale další část si duše odpykává po smrti v očistci. Známe dva druhy odpustků: 1. Částečné odpouštějí část trestů za hříchy. 2. Plnomocné odpouštějí všechny tresty za hříchy. V 11. stol. pod vlivem většího právnického pojetí praxe církve začal být všeobecně přijímán názor, že zásluhy Ježíše Krista a svatých vytvářejí nepředstavitelný poklad milosti, který může církev skrze nástupce sv. Petra římského papeže využívat. Tyto milosti jsou dávány lidem v tzv. bulách a získávají jim odpuštění trestů. Odpustkové buly vydávali papežové zvlášť v jubilejních ech a byly vázány na splnění určitých podmínek. Postupem vznikaly mnohé nešvary, kdy vydávání odpustků bylo spojováno vždy s určitou finanční stránkou. Historik František M. Bartoš píše ve své knize Čechy v době Husově toto: Obchod s odpustky byl v té době nejvýnosnější daní. Činil z církve jakousi všeobecnou pojišťovnu spásy, která zahrnovala kdekoho a jejíž síti nikdo neunikl. Zakotvil u nás hlavně za Bonifáce IX. Papež Bonifác IX. Bonifác IX. nastoupil na papežský trůn po svém předchůdci Urbanu VI. v roce Církev se zmítala v rozdělení, neboť v Avignonu byl stále vzdoropapež Klement VII. Jeho pontifikát byl určen především jubilejními roky (1390 a 1400). Když po roce 1390 zjistil papež, který se snažil o konsolidaci papežského státu po stránce politické i ekonomické, jaký nesmírný finanční efekt přinesla do pokladny papežského státu enormní návštěva poutníků, hledal způsob financování i pro další roky. Těm, kteří do Říma putovat nemohli a byli připraveni o získání odpustků, umožnil je získat v blízkém kostele za určitých podmínek. Tato dovolení samozřejmě nebyla zadarmo. Majitelé chrámů a kostelů za to platili nemalé částky. Taxy se pohybovaly od 10 kop grošů nahoru, podle druhu udělených milostí. Vlastník takové papežské buly pak díky návštěvě poutníků ve svém kostele, získával za dosažení těchto odpustků nemalé sumy. Takto získané částky většinou financovaly výstavbu nových svatyní, špitálů, reprosárií, silnic, či mostů. Byly často využívány i na provoz těchto staveb a jejich udržení. Bonifácova politika exportu papežských odpustků dosáhla skutečně obrovských rozměrů. Přestože jeho předchůdce Urban VI. nebyl na indulgenční buly skoupý, vydal jich více jak 710. Papež Bonifác IX. jej trumfnul na celé čáře. Jen těch dochovaných je Z toho více jak 160 putovalo do Království českého. Odpustková praxe Bonifáce IX. však zároveň narušila zaběhlý kající řád v církvi. Brzy tak vznikl dojem, že spása je možná pro každého, kdo si jí dokáže koupit. To vyvolalo silnou reakci reformních proudů, zvláště v Praze v roce 1412, kdy papež Jan XXIII. vyhlásil prodej odpustků na válku proti neapolskému králi Ladislavovi. A právě tato skutečnost vyprovokovala Mistra Jana Husa ke tvrdé kritice odpustkové praxe církve. Je pochopitelné, že takové výhody získávaly především kláštery, kapituly či biskupství, ale i některé farnosti v rámci větších měst. Mezi řády to byli hlavně benediktíni, cisterciáci a premonstráti. K získání odpustku bylo kromě finančního milodaru nutné se účastnit nějaké mše, nebo pobožnosti spojené s uctíváním ostatků. Není divu, že po takové investici zatoužily i významné šlechtické rody, které často financovaly výstavbu chrámů, kostelů a kaplí. Mezi ty šťastné, kterým se to skutečně podařilo patří Rožmberkové, Lichtensteinové a Šternberkové. Mluví se o sakrálním potvrzení zeměpanské moci. V uvedené době však získaly toto privilegium pouze 3 hradní kaple a to v Českém Krumlově, v Mikulově a Lukově. Proč usiloval Zdeněk ze Šternberka o toto výjimečné privilegium? Odpověď nám může nabídnout nejen samotná bula papeže Bonifáce IX., ale také jiná listina, jejímž autorem je olomoucký biskup Petr III. zvaný Jelito, který píše: Olomoucký biskup Petr III., zvaný Jelito Foto: Wikipedia 20

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska

Policejní zpravodaj pro občany Přerovska Policejní zpravodaj pro občany Přerovska 2 / 2015 Obsah zpravodaje: - statistické ukazatele za rok 2015 - trestná činnost - dopravní nehodovost - aktuální a prázdninové dopravní uzavírky přerovského okresu

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015

ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015 ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č.1) Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.00 hod. Jednání

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek

Místo pro život. Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Nejsou dvě historie lidská a přírodní, ale jen jedna, která je posledních pár miliónů let společná. Václav Cílek Místo pro život Člověk se chová k prostředí, ve kterém žije, podle toho,

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE.

666 PÍŠŤAL VARHAN z kostela sv. Prokopa čeká na naši pomoc. ADOPTUJME JE. PŘEPYCHYinfo PŘEHLED AKTUALIT / LEDEN 2016 Vážení spoluobčané, s přibývajícími úkoly, které řeší obecní samospráva, výbory a komise, jsme se rozhodli k vydávání měsíčního listu - aktuálních informací obce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014

Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Z á p i s č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce dne 10. 9. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

David Hlouch, Jan Dvořák, Jiří Pilný, Marcela Konečná, Kateřina Ruszová, Jakub Novotný, Matěj Moša, Jakub Kajzler a Michal Straka

David Hlouch, Jan Dvořák, Jiří Pilný, Marcela Konečná, Kateřina Ruszová, Jakub Novotný, Matěj Moša, Jakub Kajzler a Michal Straka Obec Tehov, okr. Praha-východ Zastupitelstvo obce Tehov Zápis č. 5 Ze zasedání Zastupitelstva obce Tehov konaného dne 9. února 2015 od 19:00 v jednacím sále Sboru dobrovolných hasičů Tehov Přítomni: Nepřítomni:

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Čs1/02 Voda a její proměny Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Tematický okruh: Rozmanitost přírody Cílová skupina: 1. ročník Klíčová

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

ročník 1. číslo 1 zima 2016 vydává: Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno

ročník 1. číslo 1 zima 2016 vydává: Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno ročník 1. číslo 1 zima 2016 vydává: Základní škola a Mateřská škola Vinařice, okres Kladno Vážení čtenáři a příznivci naší školy, naše škola začíná vydávat nový školní časopis. Bude vycházet 4x ročně a

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI

1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI 1. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O PRAOTCI ČECHOVI Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Kdysi dávno žily u řeky Visly rodiny dvou bratrů. Jeden se jmenoval Čech a byl vojvodou, stařešinou, náčelníkem.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu.

Společenská rubrika. Všem oslavencům gratulujeme, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohodu. Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Vážení a milí čtenáři, říjen 2012 9. ročník, č. 10 teplé

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Nadcházející události

Nadcházející události listopad 2015 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátelé naší školy, nacházíme se v období adventu, v období, kdy tmy v průběhu dne je více než světla a slunečního jasu, vše kolem nás

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 30. března 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml. Miloslav Vavřička; Zdeněk Polák (příchod 18:30) Omluveni:

Více

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015. od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 10. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 24.9. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Omluveni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Kateřina Čápová, Miroslav

Více

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky United Nations High Commissioner for Refugees Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Poprvé publikováno jako Karlinchen od Annegert Fuchshuber (Annette Betz Verlag, Wien/München, 1995). Copyright 1995

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč

Křížovka. Hádánky. cena 5 Kč Křížovka 1 2 3 4 5 6 7 1. ročník, 4. číslo 1 zvíře, které umí stát ve vodě jedné noze 2 budova, ve které učíme 3 je to na nebi, svítí to a hřeje 4 zvíře, které dělá iá, iá 5 jak řekne psaní jinak 6 ledový

Více

prosinec 2012 ročník XI číslo 4

prosinec 2012 ročník XI číslo 4 prosinec 2012 ročník XI číslo 4 Trochu obav a pytel legrace a dobrot Letošní mikulášskou nadílku zajistili žáci z 6.A (čert klečící Erik Skalník, stojící zleva čert Terka Kampová, anděl Kristýna Hřídelová,

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012

č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 1 č.j. 2/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 23. 3. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 23.1.2012 18:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 23.1.2012 21:00

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu.

Činnosti obvyklé pro podvečer. S dítětem si povídáme o obvyklých činnostech pro tuto dobu. Jejda, copak to je za cestu? podivil se Pavlík, sotva dojedl svačinu a uviděl před sebou strmou cestu stoupající vzhůru. Tudy půjdeme, ujistil všechny přítomné tatínek. Tak to máme celý zbytek dopoledne

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ MORAVA NOVÁ TVÁŘ ZPRAVODAJE Rádi bychom vám představili novou tvář zpravodaje, která doufáme přispěje k lepší informovanosti občanů i k jeho větší přehlednosti. Konečná podoba se bude

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, které se konalo dne 13.2.2008 Přítomni: 8 (zastupitelé p.brtek, p.ledvina, p.linhartová se dostavili po schválení programu) Hosté: 4 Zahájení

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více