BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 10 ROČNÍK XV. říjen 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 10 ROČNÍK XV. říjen 2009"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 10 ROČNÍK XV. říjen 2009

2 Ženský buchlovský kroj z posledního desetiletí 19. století (pohlednice)

3 Sbor dobrovolných hasičů Buchlovice, městys Buchlovice a stárci Pavel Martinák, Adéla Maděrová Roman Čech, Andrea Lukeštíková pořádají 7. a 8. listopadu 2009 Martinské hody s právem Program: sobota 7. listopadu od h zahájení na náměstí odchod pro povolení hodů obchůzka po městečku na trase: Lhotka, Kostelní, náměstí Svobody, Masarykova, Příční, Helštýn, Zahrady, Podvinohradí, Hraničky, Suchý řádek Hrají Buchlovjané h hodová zábava U Páva, hrají Buchlovjané h hotel Buchlovice, hraje cimbálová muzika Rubáš neděle 8. listopadu h hodová mše svatá v kostele sv. Martina h tanečky na náměstí, focení v parku h obchůzka po městečku na trase: Hradišťská (Lúčky), Tyršova, Domov pro seniory, Váhovy, Komenského, Boženy Němcové, Řadová h hodová zábava U Páva Po celý den hrají Buchlovjané BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse č. 48/2009 ze dne Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu, Věra Vrzalová, Buchlovice, ze dne Rada vzala na vědomí důvody žadatelky o další prodloužení nájmu, schválila prodloužení nájemní smlouvy do s možností dalšího prodloužení v případě, že městys nebude byt na domě čp. 500 potřebovat. Žádost o odkoupení pozemků na Smraďavce p.č a 2407/1 pro zajištění příjezdu k chatě ev. č. 304, Bohuš Bella, Trenčín, ze dne Rada byla seznámena se situací kolem chaty ev. č. 304 a přístupech k ní a zvážila prodej pozemků parcela č a 2407/1 o výměře 343 m². Rada nedoporučila prodej, ale je možno uzavřít dlouhodobou smlouvu o pronájmu za údržbu obou pozemků s tím, že práva ostatních uživatelů budou zachována. Smlouva o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích v majetku městyse Buchlovice v souvislosti se stavbou Buchlovice, kabel NN, VN, TR, MIMOSTAV Rada doporučila uzavření smlouvy o zřízení břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích městyse Buchlovice v souvislosti se stavbou Buchlovice, kabel NN, VN, TR, MIMOSTAV na pozemcích náležejících městysi Buchlovice parcelní č. 484/1, 484/2, 506/1, 506/8, 522/3 a 1795/88 vše v k.ú. Buchlovice. Projednání a schválení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice v souvislosti se stavbou SB , Buchlovice, příp. 50 m, ing. Kadlček Vzhledem k tomu, že z přiložených dokumentů nebylo jasné umístění věcného břemene, rozhodla rada o odložení záležitosti do doby vyjasnění, prošetřením byl pověřen místostarosta Bořek Žižlavský. Žádost o změnu statutu objektu z rekreačního(chata Újezda ev. č. 645, parcela č v k.ú. Buchlovice) na rodinný dům, ing. Jaroslav Hrabec, Uherské Hradiště, ze dne Rada nedoporučila změnu statutu objektu žadatele chaty ev. č. 645, parcela č v k.ú. Buchlovice z rekreačního objektu na rodinný dům. Žádost o prodloužení nájemních smluv na pronájem parkoviště u Státního zámku Buchlovice, veřejných WC a chemické čistírny na rok 2010, Jaroslav Mičkal, Buchlovice Rada schválila prodloužení nájemních smluv na pronájem parkoviště u Státního zámku Buchlovice, veřejných WC a chemické čistírny na rok 2010 pro pana Jaroslava Mičkala, Buchlovice za podmínek stejných, jako v roce Projednání návrhů nabídek firmy TREVO s.r.o., Staré Město na osvětlení komunikace pro pěší a cyklisty mezi Buchlovicemi a rekreační oblastí Smraďavka dodal pan František Krystýnek Rada se seznámila s variantními návrhy osvětlení komunikace pro pěší a cyklisty mezi Buchlovicemi a rekreační oblastí Smraďavka, vzala je jako materiál k technické diskuzi s tím, že po vyprecizování může být některé z řešení zařazeno do rozpočtu městyse Buchlovice na rok BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 2

5 Nabídka prodeje pozemku parcela č. 389/5 (dnes části komunikace) o výměře 47 m², paní Marie Kuzumplíková, Buchlovice, ze dne Rada doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice koupi pozemků, které se z části nacházejí v místní komunikaci, kromě žadatelky paní Kozumplíkové se jedná ještě o další majitele pozemků. NEPARKUJTE NA CHODNÍCÍCH Už před časem jsme ve zpravodaji žádali občany našeho městečka, aby své automobily neparkovali na chodnících, které jsou vyhrazeny výlučně pro chodce. Mnozí bezohlední řidiči dokonce parkují tak (a to neustále i v zatáčkách!), že brání jakémukoliv průchodu chodcům a maminkám s kočárky. Děje se tak v ulici Masarykově, Příční, K Buchlovu a mnohých dalších. Povinností každého majitele automobilu je, aby si sám zajistil místo na parkování v garáži, na dvoře event., na parkovišti. Podobným zlozvykem některých je i parkování při okraji obecních komunikací, kdy často automobily zužují prostor silnice pod požadovanou míru. Neukáznění řidiči se vystavují nebezpečí, že budou čelit obvinění v případě zapříčiněné dopravní nehody nebo úrazu, v lepším případě utrží pokutu od Policie ČR. - red - Provizorní parkoviště vedle Záložny (tzv. červenica) se v posledním čase nacházelo v nedobrém stavu. Proto pracovníci Služeb městyse Buchlovice provedli jeho opravu vysypání a srovnání. (Foto: -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 3

6 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 4

7 Koncem prázdnin bylo zprovozněno nově zrekonstruované sociální zařízení v mateřské škole. Práce prováděla firma pana Petra Hrušky. Nový interiér přibližuje fotografie umývárny. (Foto: -bž-) V měsíci září jste mohli uvidět na střeše kostela sv. Martina horolezce, kteří opravovali a natírali střešní šindel. (Foto: Pavel Ondrůšek) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 5

8 Pracovníci Služeb městyse Buchlovice pokračovali v nutných prořezávkách přerostlých korun starých stromů. Bez ohledu na situaci v okolních místech se tak děje průběžně a podle potřeby. Ve vegetační době se tak prořezávají pouze suché nebo zjevně prohnilé části stromů, kdy je lépe viditelné odlišení od zdravých částí. U vzrostlých stromů hrozí bez této údržby nebezpečí pádu silných větví z výšky až 15 metrů. Tím je ohrožena především bezpečnost chodců a mohly by vzniknout škody i na parkujících autech. Po první etapě před lékárnou (před cca 4 roky) se nyní pokračovalo v ošetření kaštanů směrem k tržnici. Bezprostředně poté následovalo prořezání suchárů na Smraďavce u točny, u příjezdové cesty k restauraci a v aleji při potoku. (Ing. Josef Motyčka) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 6

9 Informace místní knihovny Vážení občané, čtenáři, návštěvníci naší knihovny! Jak jistě víte, historická budova bývalé staré školy na Lhotce z roku 1888, v níž sídlí naše místní knihovna, prochází v současné době celkovou nákladnou rekonstrukcí, která bude dokončena v říjnu Z tohoto důvodu je nyní knihovna dočasně umístěna na základní škole v ulici Komenského v přízemí staré budovy vpravo. V těchto náhradních prostorách na ZŠ je k dispozici zhruba 50% fondu, zbytek knih je uložen v depozitáři. Provoz zde byl zahájen v pondělí 27. července Po celou dobu provozu knihovny na ZŠ nebude zapojena pevná telefonní linka a nebude dostupný on-line katalog na internetu. Kontakt je nyní pouze na mobilní telefon Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost! Otevírací doba pro veřejnost: po hodin út hodin pá hodin Stěhování knihovny probíhalo nejprve za plného provozu od pondělí 8. června 2009, později už byla kvůli rekonstrukci odpojena elektřina, a tudíž nešly počítače, proto musela být knihovna zcela uzavřena. Její stěhování pokračovalo do pátku 24. července Velký dík patří panu PhDr. Jiřímu Vycudilíkovi, který skládal cca 14 tisíc knih do přepravek podle abecedy, knihy pak abecedně řadil do regálů již v prostorách ZŠ a rovněž ukládal knihy do regálů v depozitáři a podílel se na přestěhování veškerého zařízení ze starého do nového na ZŠ. Ovšem celé stěhování by se neobešlo bez velké pomoci zaměstnanců Služeb městyse Buchlovice, ing. Motyčky a jeho party spolupracovníků. Naši milí chlapi, děkujeme Vám! Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé M. Čechová: Současná stylistika P. Dvořáková: Já jsem hlad (problematika mentální anorexie) Kolektiv: Otevřené brány (sakrální památky ve Zlínském kraji) Kolektiv: Dáme góla, dáme (historie fotbalu ve St. Městě a Uh. Hradišti) J. Kovařík: Sňatky se smrtí (příběhy z francouzských dějin) Krásná literatura pro dospělé D. Baldacci: Mrazivá pomsta V. Vondruška: Letopisy královské komory III, IV R. Muchamore: Pravda, Vězení P. Kohout: Smyčka D. Zábranský: Šternův pokus milovat M. Šmaus: Židle pro Štefana M. Urban: Lord Mord J. Tichá: Stín buše S. Özkan: Ztracená růže N. Williamsová: Láska ve Francii S. Laurens: Dáma jeho srdce L. Reinerová: Lodní lístek I. Hercíková: Dám si to ještě jednou aneb Indolúna I. Obermannová: Láska jako Řím S. Monyová: Matka v koncích B. Svárovská: Deník odbarvené blondýny II J. Pospíšilová: Podzimní blues Krásná literatura pro děti a mládež D. Shan: Jezero duší (X), Pán stínů (XI) J. Nimmová: Charlie a Zrcadlový hrad I. Březinová: Bojíš se, Margito? D. Barry: Petr a zloději stínů T. Brezina: Kočičí holka, Princezna Viktorie Ch. Paolini: Brisingr Knihovnice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 7

10 Letošní prváci zahájili školní léta slavnostně Jako každoročně se uskutečnilo slavnostní přivítání žákyň a žáků první třídy v prostorách salla tereny v zámku. Vedle rodičů a prarodičů se ho zúčastnili zástupci vedení základní školy, mateřské školy, odkud děti přišly, a vedení městyse Buchlovice. O třicet žáčků, rozdělených do dvou prvních tříd, se budou starat jejich třídní učitelky, Mgr. Markéta Šocová a Mgr. Libuše Hlaváčková. (Foto: Ing. Miroslav Smatana) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 8

11 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 9

12 Ze života buchlovických junáků Skautský tábor Letošní letní tábor se konal v Tatenicích na Kopretinové louce a jeho hlavním tématem byla cesta Hobita a jeho přátel za drakem Šmakem. Během tábora jsme zahráli spoustu her, potkali Zlobry, Vrrky a Skřety, vydali se na několik výletů a zajeli si i do České Třebové do akvaparku. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

13 Kdy na schůzky Pravidelné skautské schůzky bývají opět každý pátek od hodin v budově základní školy. Na nové skauty se už velmi těšíme. Veronika Copláková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

14 Kalendář kulturních akcí říjen Halloweenská diskotéka Restaurace U Páva SR při ZŠ Buchlovice Mgr. Alena Mikulíková tel Martinské hody s právem Městys Buchlovice Městys Buchlovice, tel Marie Kuncová, tel Možno zakoupit Určitě mnoho čtenářů zpravodaje si vzpomíná na pana učitele Jasefa Malce, který působil před léty na buchlovické měšťance. Jako vzpomínku na něj si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru pohlednici s jeho rytinou Buchlova. I v letošním roce vyšel známý kalendář regionální turistické legendy, Vojtěcha Rosůlka ze Starého Města, Chřiby Můžete si jej zakoupit za 50 Kč v Turistickém informačním centru nebo v prodejně Drogerie na Tržnici. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

15 U nás před lety Pod tímto názvem se uskutečnila další z úspěšných výstav v Muzeu Podhradí Buchlovice. Návštěvníky vernisáže, 14. srpna 2009, čekal zajímavý program, ve kterém vystoupil mj. Antonín Gajdoš, vedoucí Domova pro seniory v Buchlovicích, který zazpíval několik písniček za vlastního doprovodu na klavír. S recitací básní vystoupil herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil. Expozice představila několik desítek fotografií, jež představily život před dlouhými léty v Buchlovicích a partnerských obcích Horním Hričově, Soblahově a v Chotovinách. Při této příležitosti navštívili Buchlovice a krátce na vernisáži představili jmenované obce jejich zástupci paní starostka a páni starostové. V druhé části programu došlo na představení knihy Jiřího Jilíka, Bořka Žižlavského a Marcela Sladkowského Z Bunče na Kamínku za příběhy Chřibů. Hosté muzea po skončení oficiálního programu ochutnali dobroty z družebních obcí, výrobky vizovické likérky R. Jelínek (vydavatele představené knihy) a v prvním patře budovy je čekal jako obvykle malý originální raut. Foto Bořek Žižlavský a Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

16 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

17 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

18 Děcka z Buchlovic v Chotovinách 22. srpna časně z rána vyjela mladší skupinka Děcek na slavnosti do naší partnerské obce v jižních Čechách. Cestou na Vysočině se začalo mračit a v jižní Čechách už pršelo. Spolu s cimbálovou muzikou Rubáš jsme připravovali různé alternativy našeho programu, abychom dostáli svému slovu a zastoupili jsme naše městečko. Čekání na vystoupení jsme si zkrátili v místní kuželkárně, kde soutěžily děti mezi sebou a posléze i maminky vyzvaly na kuželkový souboj CM Rubáš. Pak následovalo třicetiminutové vystoupení za deště. Sólo zde zazpívala Magdalena Krchňavá, finalistka pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku v Uherském Hradišti. Po dobré večeři jsme si ještě prohlédli zámek v Chotovinách, kam měl pes Cerberus nosit milostná psaní našeho buchlovského pána. LR BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

19 Vzpomínky Buchlovjánku na prázdniny Tanečníci Buchlovjánku první prázdninovou sobotu vyměnili taneční pódium za palubu výletní lodi. Po celoročním úsilí, spoustě vystoupení a hlavně za píli byly děti i v doprovodu rodičů pozvány na výlet po Baťově kanálu a návštěvu skanzenu ve Strážnici. Seznámily se alespoň okrajově se stylem života našich předků a s některými, mnohdy i zapomenutými, starými řemesly. Během zpáteční cesty byly v podpalubí lodi pasovány na vodáky. Další setkání bylo už na pódiu, a to na Slavnostech česneku, jak jste byli informováni v minulém čísle zpravodaje. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

20 Zahradní slavnost Tato slavnost byla letos v barvách podzimu a pochmurného počasí 5. září Během odpoledne vystoupil dětský soubor Buchlovjánek I se svým hostem Trnečkou z Jarošova. Cimbálová muzika Slunovrat zase pozvala dětskou cimbálovou muziku souboru Bartošáček ze Zlína a Folklorní studio si pozvalo své kamarády ze Ždánic. Závěr celého podvečera patřil starší skupince Děcek z Buchlovic a cimbálové muzice Slunovrat, kteří rodičům a známým, svým příznivcům a sponzorům předvedli 40minutový pořad, se kterým reprezentovali naše městečko a vlast v polském Lublinu. Celý den zakončila beseda u cimbálu s CM Rubáš. Děkuji panu Chromkovi, který nám velmi ochotně vyšel vstříc s půjčením areálu a technickým zázemím. A také všem, kteří i za podmračeného počasí přišli podpořit děti a mládež našeho městečka. Lenka Rašticová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

21 Stovky psů opět v zámecké zahradě Českomoravská kynologická jednota z Uherského Hradiště opět uspořádala v zámecké zahradě oblastní výstavu psů, a to v sobotu 5. září. Patnácti stovkám návštěvníků se představila lovecká i nelovecká plemena, čeští fouskové, alpští jezevčíkovití brakýřové a němečtí ohaři. Se svými psíky přijelo více než čtyři sta vystavovatelů a na hodnocení plemen bylo k dispozici celkem sedm rozhodčích. (Foto František Moštěk) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

22 Buchlovjáci na Slováckých slavnostech I v letošním roce se počátkem září zúčastnili zástupci našeho městečka v rámci mikroregionu Buchlov Slováckých slavností v Uherském Hradišti. Jako pokaždé jsme měli vyhrazený prostor někdejšího františkánského kláštera, dnešního státního archivu, kde probíhal program na nádvoří i v okolním prostředí. Všem zúčastněným dobrovolníkům, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem na zdárném průběhu akce, vedení městyse upřímně děkuje. (Foto: ing. Miloslav Hrdý) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

23 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

24 Buchlovjánek vystoupil na Slavnostech vína BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

25 Naši krojovaní na Slavnostech vína Jako každoročně i letos se počátkem měsíce září zúčastnili zástupci Mikroregionu Buchlov uherskohradišťských Slavností vína. Naše fotografie jsou z nedělního pořadu Když jsem šel na hody, který slovem provázela PhDr. Ludmila Tarcalová, ktaré vyšla v loňském prosinci kniha o hodech a hodových zvycích na Slovácku. V průvodu od kostela na Masarykově náměstí šlo asi sto párů stárek a stárků se svými právy. Postupně krojovaní přicházeli na hlavní pódium, kde je dr. Tarcalová představila a popsala mladší i starší právo. Na pódium vystoupily vždy páry ze čtyř obcí najednou podle podobnosti svých krojů. Naši zástupci měli ovšem privilegium, vyšly pouze dva páry za Buchlovice, protože náš kroj je ojedinělý v celém regionu a žádná obec podobný nemá. Přehlídka byla jedinečná v tom, že nikde jinde není možné vidět tolik stárků najednou. Jarmila Vráblová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

26 Domovem zněly písně Buchlovjanů Je krásná neděle 13. září, svítí sluníčko a na nádvoří Domova pro seniory Buchlovice přicházejí první uživatelé a sedají si na lavečky. Dnes je pro ně sváteční den. Stalo se milou tradicí, že druhý zářijový víkend přijíždí dechová muzika Buchlovjané. Kapela to v plné parádě rozbalí a oči seniorů se rozzáří, hned se přidávají ke zpěvu, s některými to pěkně šije. Najednou mám pocit, že jsou všichni mladší. To písničky je vrátily do mladých let. Úsměv na rtech září všem, je jako kouzlo. Ale je jasné, že za to může skupina obětavých sympaťáků, kteří ve svém volném čase hrají s plným nasazením pro publikum, které platí tím nejcennějším upřímným potleskem a slzami v očích. Děkujeme, Buchlovjané! Libuše Stýskalová Domov pro seniory Buchlovice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

27 Zpívání o víně 27. září 2009 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

28 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

29 Foto: Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

30 Oblastní charita Uherské Hradiště je největším poskytovatelem sociálních služeb ve Zlínském kraji. Pečujeme o lidi staré, nemocné, umírající, o lidi s různým typem postižení, pomáháme lidem bez domova, lidem na okraji společnosti a všem, kteří by si bez naší podpory jen stěží dokázali pomoci sami. V současné době provozujeme tato zařízení: Pečujeme o seniory Domácí zdravotní péče je učena osobám, jejichž stav vyžaduje odbornou zdravotní péči. Zdravotní sestry zajišťují odbornou péči v přirozeném prostředí pacientů. Zdravotní péči doporučenou lékařem hradí zdravotní pojišťovna. Domácí pečovatelská služba pomáhá lidem, aby mohli v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo postižením zůstat co nejdéle ve svém prostředí. Zajišťuje pomoc při osobní hygieně, nákupech, pochůzkách a doprovodech, úklidu domácnosti, praní prádla atd. Pečovatelská služba je poskytována i v domech s pečovatelskou službou a v domech s chráněnými byty v obcích Březolupy, Hluk, Kunovice, Nedachlebice, Osvětimany, Polešovice, Staré Město, Topolná, Uherský Ostroh a Vážany. V Centru denních služeb pro seniory pracovníci část dne pečují v příjemném prostředí o seniory a tím pomáhají také pečujícím rodinám. Zlepšují kvalitu života seniorů, zachovávají pocit vlastní hodnoty, důstojnosti a soběstačnosti, zprostředkovávají sociální kontakty. Domov pokojného stáří Boršice nabízí seniorům celoroční ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích, stravování a další nezbytné služby, a to vše v příjemném prostředí s možností využití zahrady. Charitní domov Hluk poskytuje pobytovou službu rodinného typu, pomoc a podporu se zajištěním komplexní péče lidem, kteří si z různých důvodů nemohou zajišťovat své životní potřeby ve svých domácnostech a kterým jejich rodina nemůže péči poskytnout. Odlehčovací služba je poskytována v Domově pokojného stáří Boršice a v Charitním domě Hluk. Zajišťuje komplexní péči pro seniory a lidi se zdravotním postižením na krátkodobém pobytu a umožňuje pečující osobě nezbytný odpočinek (max. délka pobytu je 6 týdnů). Podporujeme lidi s postižením Centrum osobní asistence poskytuje služby v přirozeném prostředí klienta, ale také všude tam, kde asistent svého uživatele doprovází. Lidé se sníženou soběstačností nejsou díky této službě izolováni od společnosti a dokážou lépe snášet problémy, které provází jejich handicap. Denní centrum sv. Ludmily poskytuje smysluplné trávení volného času dospělým lidem s mentálním postižením, u nichž by byla úplná integrace do společnosti obtížná. Klienti si zde, formou různých terapií a jednoduchých prací, zvyšují svoje dovednosti a schopnosti. Chráněná dílna vznikla na základě potřeb občanů se zdravotním postižením. Chráněnou dílnu tvoří tři pracoviště šicí dílna, košíkářská dílna a Obchůdek. Práce v Chráněné dílně je pro lidi se zdravotním postižením zdrojem příjmu, ale umožňuje jim také kontakt se společností. Labyrint centrum sociální rehabilitace pro BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

31 lidi s duševním onemocněním nabízí dospělým lidem pomoc a podporu při začleňování do běžného života. Pracovníci zajišťují sociální poradenství, vzdělávací aktivity, arteterapii, psychoterapeutickou péči, pracovní rehabilitaci. Pomáháme v těžkých životních situacích Občanská poradna poskytuje anonymně a bezplatně poradenství všem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Poradenství je poskytováno v oblastech zadlužování občanů, exekucí, majetkové problematiky, rozvodů, pracovněprávních vztahů aj. Azylový dům sv. Vincence je určen dospělým mužům, kteří ztratili domov. Pracovníci motivují klienty k léčbě závislostí, poskytují poradenské služby, pomáhají obnovit vztahy s rodinou, hledat zaměstnání a samostatné bydlení, minimalizují závislost na cizí pomoci. Sociální poradna s azylovým bydlením poskytuje služby ženám a mužům, jež se nacházejí v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba nabízí dočasné ubytování, sociální poradenství, pomoc při hledání zaměstnání, vzdělávací kurzy. Agentura podporovaného zaměstnávání pomáhá nalézt zaměstnání a poskytuje odbornou individuální podporu lidem se zdravotním postižením nebo lidem sociálně vyloučeným, kteří se chtějí zapojit do běžného pracovního života, ale jejich schopnosti omezeny. Humanitární a sbírková činnost provozuje sklad šatstva, ze kterého je poskytováno oblečení potřebným občanům, např. lidem postiženým povodní, lidem v nepříznivé sociální situaci, a to jak v místní, tak i republikové a zahraniční oblasti. Pracovníci každoročně organizují Tříkrálovou sbírku. Tříkrálové skupiny dobrovolníků navštěvují domácnosti, přinášejí jim radost a požehnání od biskupů a arcibiskupů. Finanční částka získaná koledováním je rozdělována potřebným lidem. Nabízíme smysluplné trávení volného času Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP poskytuje bezplatné sociální služby, poradenství a pomoc v krizi. Vytváří zázemí pro vlastní seberealizaci a pozitivní formy trávení volného času dětem a mládeži ve věku let, trávící čas neorganizovaně na ulici. Dobrovolnické centrum vyhledává lidi ochotné pomáhat potřebným lidem bez nároku na finanční honorář. Činností, které dobrovolníci vykonávají, je nespočet: přímá práce s klienty, návštěvy seniorů, manuální výpomoc, pomoc při propagačních akcích, Tříkrálové sbírce atd. Chtěl bych poděkovat všem, kteří podporují Oblastní charitu Uherské Hradiště finančním darem, dobrovolnickou prací, dobrým slovem, myšlenkou nebo modlitbou. S úctou ing. Jiří Jakeš Netradiční pohled na Domov pro seniory v Buchlovicích (Foto: -vlk) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

32 Při vaření trnek je příjemně Při veřejných předváděních vaření trnek si kdekdo může pomyslet, že tato dávná vesnická činnost už mezi lidmi vymizela a že je jen doménou prezentací a oficiálních výroben, které své produkty prodávají obchodům. Vaření trnek se však ještě úplně nevytratilo. Důkazem toho mohou být i naše fotografie, které u paní Marie Martausové v jejím domečku v humně pořídila paní Miroslava Maršálková Jechoux. Na pomoc přišli samozřejmě i známí. Aby byly trnky uvařené kvalitně, je třeba se jim náležitě a dlouze věnovat. Během těchto hodin se lidé u míchací kotulky střídali, besedovali a vyprávěli si všelijaké příběhy. Stejně tomu bylo i při vaření u Martausů. -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

33 Co o nás v knihách napsali... XI. část Jak jsme se už seznámili, mezi publikacemi o Buchlově jsou i knihy s pověstmi. Tou první byly už vzpomínané pověsti o lípě neviny od Františka Pluskala Moravičanského. Dnes vám představíme Zkazky hradu Buchlova od autora Aloise Jaška archiváře, vlastivědného pracovníka a publicisty. Jašek jako student pracoval s archivářem Leopoldem Noppem ze Strážnice na Buchlově, kde se seznámil s jeho historií, majiteli a lidmi pohybujícími se kolem hradu. Atmosféra této staré památky ho uchvátila natolik, že se ne o mnoho více než dvacetiletý pustil do psaní pověstí, které vesměs čerpal z předchozích vydání brožur o Buchlově a novinových textů, kterých bylo bezpočet. Své pověsti obohacoval o další zápletky, popisy tajůplné krajiny a hradních zákoutí. Některé pověsti jsou už na první pohled umělé; vznikly bezesporu u jeho psacího stolu, ale to v žádném případě nesnižuje jejich poutavost a jsou dnes už brány jako každé ostatní. První díl Zkazek vydal Jašek nákladem Slovácké knihtiskárny Karla Novotného v Uherském Hradišti roku V 86stránkové brožurce se tehdy objevily Vzpomínky z dějin hradu a čtyři pověsti. Vzpomínky jsou čerpány opět z předešlé řady publikací o Buchlově a tudíž nepřinášejí nic nového. Historií se prolíná stará moravská píseň jakási hymna, z níž odcitujme jen krátce: Kde domov můj, kde domov můj? Matky syny potupená, zrádně trny ověnčená, v oku slaných perel stesk, v tváři zašlé slávy lesk, ruce vzpíná, svými štvaná, zem moravská, domov můj, zem moravská, domov můj. Pověsti otevírá příběh o královně Fritigildě, který následuje Rusálka hradní studny, Rytíři Sionu a Hildegarda. Posledně jmenovaná zkazka se pyšní nezaměnitelným Jaškovým líčením okolní kouzelné přírody, tajemné svůdnosti lesů a srovnáváním. Však posuďte sami: Marně by hledalo oko v stínu lesů ves Stupavu, dvůr pod Buchlovem, Staré Hutě se Sigmundovým dvorem, Salaš, Nový dvůr a samoty mezi Buchlovem, Velehradem a Modrou, pole okolo ostatních vesnic, pohodlných silnic; to vše bylo tehdy pokryto Cestou z Buchlova (1932) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

34 Hrad Buchlov z Dobřížky ve dvacátých letech 20. století BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

35 temným, hustým lesem. Idylický klid panoval vůkol v mlčenlivém kraji, ztápícím se v teplém jasu slunečních paprsků a dýšícím opojivou lesní, pryskyřicovou vůní. Nikde ani stopy po hukotu lokomotiv, hvízdotu parních, továrních sirén, čmoudících vysokých komínech, pouze občas rozhlaholilo se šero nekonečných lesů troubením a pokřikem četné lovecké družiny hradních pánů, a v ticho vlahých večerů zaléhal křik lesních tetřevů a bažantů a táhlé vytí vlků. Tehdy nebylo potřeba nemocnic a sanatorií pro moderní, kulturou degenerované, souchotinářské lidstvo, ani pozemkových úřadů k parcelaci a zabírání. Co kouzla, poesie a romantiky skrývaly ty šťastné, zlaté časy... Alois Jašek ale nezůstal u těchto pověstí, pokračoval neúnavně dál v psaní. Pro velký úspěch prvního sešitku mu ve stejném nakladatelství vyšlo pokračování Zkazek, jejichž obsahem byly tentokrát už jenom pověsti. Začíná zeširoka a opět květnatým jazykem Černou paní buchlovskou, po které následuje Čertovo sedlo pod Buchlovem příběh známý již z dřívějšího souboru moravských pověstí, ovšem od jiného autora. Po muzikusi Arklebu Trnavském z Boskovic Bedřicha Beneše Buchlovana pokračuje Pověst o lípě neviny ve dvou verzích a poté košatá a jazykově mistrná Pověst o portrétu mnicha v pokoji strašidel. Druhý díl uzavírají příběhy Pověst o peterswaldském pávu a Sen květnové noci, který může být vyznáním autora k jeho hradu. V tajemné kráse k nebi zvedáš se, pohádko kamenná! Buchlove! Přes bouři lkavý chorovod a přes rány železnou pěstí zůstal jsi pevný a neotřesený: koruno zašlých věků! V požáru zlatého slunce i ve svitu stříbrných hvězd k nebi zvedáš se jako zářný a vítězný dóm svatého grálu, jako šerý a výmluvný pomník dějin národu, který ještě nezemřel a který živ bude potud, pokud stín památky velkých jeho otců dřímati bude v prachu tvého mausolea. Buď pozdraven, naděje mého srdce! Buď pozdraven, pohádko stará a kamenná! Není bez zajímavosti, že Jaškovy Zkazky spatřily světlo světa i ve svém druhém vydání, v roce 1992, ve své kategorii ve vysokém nákladu výtisků. Neuběhly ani celé dvě léta a náklad byl doslova rozebrán. I tato skutečnost vypovídá o kvalitě napsaných textů nadšeného spisovatele. Bořek Žižlavský, foto archiv autora Společnost děvčat a chlapců u sklepů pod Buchlovem (uprostřed malérečka Božena Kovaříková, roz. Úředníčková), třicátá léta 20. století BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

36 Příběh o životě martináče hrušňového ještě neskončil V prázdninovém vydání Buchlovského zpravodaje jsme zaznamenali některé skutečnosti z intimního života martináče hrušňového (našeho největšího motýla) v našem městečku. Samičku přilétl oplodnit sameček koncem dubna (26. 4.) a hned následující den, lépe řečeno v noci, samička nakladla v okolí místa páření vajíčka na větve ovocných stromů. Stádium vajíčka trvá asi dní a po této době se z nich vylíhnou housenky. Jejich život je o několik týdnů delší než vajíček. trvá v přírodě téměř osm týdnů. Usuzujeme tak proto, že manželé Vítkovi uviděli na své zahradě lezoucí velkou barevnou housenku a přinesli nám ji ukázat. Díky jejich pozornosti k informacím z Buchlovského zpravodaje můžeme sdělit, že je to potomek výše uvedeného páru. Housenka byla nalezena jen asi m od místa, kde se její rodiče spářili. Housenka lezla po zemi a hledala místo k zakuklení. Předtím se živila listím ovocného stromu. Jakmile dosáhla určité velikosti, slezla na zem, poněkud zešedla a týž den začala tvořit zámotek z vláken, které soukala ze sebe ústním otvorem. Po celonoční dřině bylo dílo hotovo a vysílená housenka odpočívala ve velkém zhnědlém zámotku. Kolik metrů (kilometrů?) vlákna vysoukala, nevíme. Ale z podobných zámotků bource morušového (po spaření vřelou vodou) v Číně z vlákna tkali tenounké hedvábí. Po týdnu odpočinku se housenka začíná proměňovat v kuklu. A nyní nastává v cyklu vajíčko housenka kukla motýl nejdelší časový úsek v koloběhu motýlího života. Přibližně od začátku srpna až do května příštího roku (devět měsíců) kukla v nezměněném tvaru přežívá v zámotku. Teprve pak se z kukly a následně ze zvlhčeného zámotku vysouká tělo motýla s malými nerozvinutými křídly. Ta se do podoby, jak motýla známe, začínají přes den zvětšovat a růst do krásy. Pokud je to samička, chystá se zavěšená na kmeni, na plotě i jinde ke svatební noci. Ze zadečku vypustí voňavkový váček (feromon), na který láká samečka. Ale to jsme již uvedli ve zmíněném prázdninovém čísle zpravodaje. Kterýkoliv motýl (ale například i brouk) po vylíhnutí už nikdy větší nenaroste. Zůstává stejně veliký jako při vylezení z kukly. Jako u lidí i v přírodě najdeme u jednoho druhu abnormálně malé či velké exempláře. Ti malí motýli už opravdu nebudou nikdy větší. Malé housenky martináče se hned po narození začínají živit listím stromů. Asi po týdnu se poprvé svlékají ze své kůže. Nabírají na objemu. To později ještě třikrát zopakují a pak se teprve kuklí. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVIII.č Červenec/srpen 2012

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVIII.č Červenec/srpen 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVIII.č Červenec/srpen 2012 Buchlov pohled od Tupes (foto -vlk-) Srpen Srpen a jeho bratr červenec splétají spolu z žita pletenec, zdobený máky rudými a koukoly, co

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XV. leden 2009 Království ledu Foto: Oldřich Stránský Vážení občané městyse Buchlovice, chci Vás co nejsrdečněji pozdravit v novém roce 2009. Pro většinu z nás je nový

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XVII.č Červen 2011

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XVII.č Červen 2011 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVII.č Červen 2011 Červnové mraky (foto: -vlk-) Skřivánek Zazpíval skřivánek na Květnou neděli z veliké radosti, že ledy zmizely. Jásavá písnička nesla se velice, nesla

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 Letní večer na Buchlově (Foto: -bž-) Léto budiž pochváleno Léto, ta doba roční, překrásná, ve které všechna vegetace vrcholí, léto, ta doba

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XII. ČERVENEC SRPEN 2006 Někdejší cesta v Lipůvce, přelom 50. a 60. let minulého století (foto od paní Kučové) Měsíc Měsíc, ten pastýř hvězdných oveček putuje stále

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIX. LEDEN 2013 Buchlovice osvícené vánočními světly jsme mohli obdivovat ještě na začátku ledna. Foto: Bořek Žižlavský Vážení spoluobčané, srdečně Vás všechny zdravím

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 Před prázdninami ustaly letošní práce na kapli sv. Kříže na Smraďavce. Byly dokončeny venkovní stavby z kamene, terénní úpravy, příchody k pramenům,

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012 Buchlov z Chrastí tak jsme ho letošní zimu ještě neviděli (foto: -vlk-) Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil v novém

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XII. DUBEN 2006

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XII. DUBEN 2006 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XII. DUBEN 2006 Jaro na Hraničkách (foto: Vlastimil Kořínek) Duben Zdenka Maršálková Duben, ten měsíc rozverný nás vlahým jarem obdaří. Šelmovsky vládne na zemi aprílem

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011 Mariánský sloup Za humny (foto: Bořek Žižlavský) Červenec Červenec, měsíc silný, bujarý, je zdatný silák na vrcholu moci. Přinese sluncem

Více

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4.

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. 2006 Slovácké hody 2006 Opět se blíží měsíc říjen, měsíc, kdy naše obec slaví císařské

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XIV. září 2008 Hrad Buchlov byl v sobotu 12. července 2008 svědkem dalšího setkání buchlovických stárků a hodařů. Foto -vlk- Informace městyse Buchlovice Rada městyse

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008 Všechny procházející po buchlovickém náměstí upoutával po několik dní čáp, který měl zřejmě v úmyslu vybudovat si hnízdo v korunce P. Marie. (Foto:

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIII. LEDEN 2007

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIII. LEDEN 2007 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIII. LEDEN 2007 Kamenný kříž na rozhraní Starých a Nových hor (foto: bž) Vážení spoluobčané, jsem velmi potěšen, že Vás mohu opět co nejsrdečněji pozdravit tentokrát

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015 Foto Bořek Žižlavský Poněkud nezvyklé fotografické pohledy Buchlovicka pořídil Pavel Ondrůšek. Na prvním snímku vidíte pohled na kostel sv. Martina od

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XX. ZÁŘÍ 2014

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XX. ZÁŘÍ 2014 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XX. ZÁŘÍ 2014 Fotografii z letošních buchlovických žní pořídil Antonín Zálešák Kytička jahod Kytička jahod s červnovou vůní z buchlovských pasek v lesnaté tůni, vzpomínky

Více

1. října 2004 Cena 6,00 Kč. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček

1. října 2004 Cena 6,00 Kč. Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček 18/2004 Parkování stále chybí Dokončená výstavba 96 b. j. slibovala přinést lepší parkovací možnosti i pro stávající sídliště Vojtěška. Podle občanů tomu tak není, parkovací prostory jsou stále nedostatečné.

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 11 ROČNÍK XVIII. LIStopad 2012

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 11 ROČNÍK XVIII. LIStopad 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 11 ROČNÍK XVIII. LIStopad 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Úřad městyse Buchlovice, tel.: 572 595 120. Vychází měsíčně, řídí redakční rada, výkonní redaktoři Mgr. Pavla Večeřová,

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy

Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Radnice - symbol městské samosprávy Vydává město Uherský Brod červen 2013 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Radnice - symbol městské samosprávy Nádherný večer v Domě kultury, v němž se snoubil pověstný francouzský šanson zastoupený

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XIX.č Červenec/srpen 2013

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XIX.č Červenec/srpen 2013 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XIX.č Červenec/srpen 2013 Velehrad (Foto: -vlk-) Věrozvěsti Svatí Cyril a Metoděj, dvě světla zářící v temnotě, přinesli lidu Velké Moravy Kristovu víru v samé dobrotě.

Více

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle

Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle ROČNÍK 24 ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2014 CENA 10,- Rekonstrukce MŠ v Rokytnici míří do úspěšného cíle Určitě každý obyvatel Rokytnice a i každý náhodně projíždějící si všiml, že je okolo budovy staré školy a současné

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 2 ROČNÍK XVIII. únor 2012

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 2 ROČNÍK XVIII. únor 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 2 ROČNÍK XVIII. únor 2012 Výšlap ke Koryčanské kapli pod skalnatým hřebenem Bradla zanechá ve výletnících pěkný zážitek i v zimním období. (foto Bořek Žižlavský) Informace městyse

Více

Reprezentovalo nás mládí

Reprezentovalo nás mládí 11 listopad 2009 ROÈNÍK XX cena: 6 Kè Reprezentovalo nás mládí Zvláštní příloha: Nařízení Rady Města Telče O provádění zimní údržby na místních komunikacích Silák David Maximální úsilí Davida Lupače na

Více

Reforma ve školství výukové plány se připravují

Reforma ve školství výukové plány se připravují 9/2006 Reforma ve školství výukové plány se připravují Od příštího školního roku musí mít všechny základní školy v republice vlastní vzdělávací plán, podle nějž se pak budou řídit. Učitelé ZŠ v Komenského

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Čarodějnice. Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXII, Květen 2013 / číslo 5

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ. Čarodějnice. Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXII, Květen 2013 / číslo 5 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Čarodějnice Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXII, Květen 2013 / číslo 5 Klecanský zpravodaj květen 2013 JUBILANTI V KVĚTNU Libuše Starostová

Více

Až penalty rozhodly o vítězi

Až penalty rozhodly o vítězi Co najdete v tomto čísle: o Usnesení z jednání zastupitelstva o Vypínání analogového zem. vysílání o 24. ročník Dětských folklórních dnů o Plán kulturních akcí v Liptále o Úspěchy našich občanů ROČNÍK

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více