BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 10 ROČNÍK XV. říjen 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 10 ROČNÍK XV. říjen 2009"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 10 ROČNÍK XV. říjen 2009

2 Ženský buchlovský kroj z posledního desetiletí 19. století (pohlednice)

3 Sbor dobrovolných hasičů Buchlovice, městys Buchlovice a stárci Pavel Martinák, Adéla Maděrová Roman Čech, Andrea Lukeštíková pořádají 7. a 8. listopadu 2009 Martinské hody s právem Program: sobota 7. listopadu od h zahájení na náměstí odchod pro povolení hodů obchůzka po městečku na trase: Lhotka, Kostelní, náměstí Svobody, Masarykova, Příční, Helštýn, Zahrady, Podvinohradí, Hraničky, Suchý řádek Hrají Buchlovjané h hodová zábava U Páva, hrají Buchlovjané h hotel Buchlovice, hraje cimbálová muzika Rubáš neděle 8. listopadu h hodová mše svatá v kostele sv. Martina h tanečky na náměstí, focení v parku h obchůzka po městečku na trase: Hradišťská (Lúčky), Tyršova, Domov pro seniory, Váhovy, Komenského, Boženy Němcové, Řadová h hodová zábava U Páva Po celý den hrají Buchlovjané BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse č. 48/2009 ze dne Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu, Věra Vrzalová, Buchlovice, ze dne Rada vzala na vědomí důvody žadatelky o další prodloužení nájmu, schválila prodloužení nájemní smlouvy do s možností dalšího prodloužení v případě, že městys nebude byt na domě čp. 500 potřebovat. Žádost o odkoupení pozemků na Smraďavce p.č a 2407/1 pro zajištění příjezdu k chatě ev. č. 304, Bohuš Bella, Trenčín, ze dne Rada byla seznámena se situací kolem chaty ev. č. 304 a přístupech k ní a zvážila prodej pozemků parcela č a 2407/1 o výměře 343 m². Rada nedoporučila prodej, ale je možno uzavřít dlouhodobou smlouvu o pronájmu za údržbu obou pozemků s tím, že práva ostatních uživatelů budou zachována. Smlouva o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích v majetku městyse Buchlovice v souvislosti se stavbou Buchlovice, kabel NN, VN, TR, MIMOSTAV Rada doporučila uzavření smlouvy o zřízení břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích městyse Buchlovice v souvislosti se stavbou Buchlovice, kabel NN, VN, TR, MIMOSTAV na pozemcích náležejících městysi Buchlovice parcelní č. 484/1, 484/2, 506/1, 506/8, 522/3 a 1795/88 vše v k.ú. Buchlovice. Projednání a schválení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice v souvislosti se stavbou SB , Buchlovice, příp. 50 m, ing. Kadlček Vzhledem k tomu, že z přiložených dokumentů nebylo jasné umístění věcného břemene, rozhodla rada o odložení záležitosti do doby vyjasnění, prošetřením byl pověřen místostarosta Bořek Žižlavský. Žádost o změnu statutu objektu z rekreačního(chata Újezda ev. č. 645, parcela č v k.ú. Buchlovice) na rodinný dům, ing. Jaroslav Hrabec, Uherské Hradiště, ze dne Rada nedoporučila změnu statutu objektu žadatele chaty ev. č. 645, parcela č v k.ú. Buchlovice z rekreačního objektu na rodinný dům. Žádost o prodloužení nájemních smluv na pronájem parkoviště u Státního zámku Buchlovice, veřejných WC a chemické čistírny na rok 2010, Jaroslav Mičkal, Buchlovice Rada schválila prodloužení nájemních smluv na pronájem parkoviště u Státního zámku Buchlovice, veřejných WC a chemické čistírny na rok 2010 pro pana Jaroslava Mičkala, Buchlovice za podmínek stejných, jako v roce Projednání návrhů nabídek firmy TREVO s.r.o., Staré Město na osvětlení komunikace pro pěší a cyklisty mezi Buchlovicemi a rekreační oblastí Smraďavka dodal pan František Krystýnek Rada se seznámila s variantními návrhy osvětlení komunikace pro pěší a cyklisty mezi Buchlovicemi a rekreační oblastí Smraďavka, vzala je jako materiál k technické diskuzi s tím, že po vyprecizování může být některé z řešení zařazeno do rozpočtu městyse Buchlovice na rok BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 2

5 Nabídka prodeje pozemku parcela č. 389/5 (dnes části komunikace) o výměře 47 m², paní Marie Kuzumplíková, Buchlovice, ze dne Rada doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice koupi pozemků, které se z části nacházejí v místní komunikaci, kromě žadatelky paní Kozumplíkové se jedná ještě o další majitele pozemků. NEPARKUJTE NA CHODNÍCÍCH Už před časem jsme ve zpravodaji žádali občany našeho městečka, aby své automobily neparkovali na chodnících, které jsou vyhrazeny výlučně pro chodce. Mnozí bezohlední řidiči dokonce parkují tak (a to neustále i v zatáčkách!), že brání jakémukoliv průchodu chodcům a maminkám s kočárky. Děje se tak v ulici Masarykově, Příční, K Buchlovu a mnohých dalších. Povinností každého majitele automobilu je, aby si sám zajistil místo na parkování v garáži, na dvoře event., na parkovišti. Podobným zlozvykem některých je i parkování při okraji obecních komunikací, kdy často automobily zužují prostor silnice pod požadovanou míru. Neukáznění řidiči se vystavují nebezpečí, že budou čelit obvinění v případě zapříčiněné dopravní nehody nebo úrazu, v lepším případě utrží pokutu od Policie ČR. - red - Provizorní parkoviště vedle Záložny (tzv. červenica) se v posledním čase nacházelo v nedobrém stavu. Proto pracovníci Služeb městyse Buchlovice provedli jeho opravu vysypání a srovnání. (Foto: -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 3

6 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 4

7 Koncem prázdnin bylo zprovozněno nově zrekonstruované sociální zařízení v mateřské škole. Práce prováděla firma pana Petra Hrušky. Nový interiér přibližuje fotografie umývárny. (Foto: -bž-) V měsíci září jste mohli uvidět na střeše kostela sv. Martina horolezce, kteří opravovali a natírali střešní šindel. (Foto: Pavel Ondrůšek) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 5

8 Pracovníci Služeb městyse Buchlovice pokračovali v nutných prořezávkách přerostlých korun starých stromů. Bez ohledu na situaci v okolních místech se tak děje průběžně a podle potřeby. Ve vegetační době se tak prořezávají pouze suché nebo zjevně prohnilé části stromů, kdy je lépe viditelné odlišení od zdravých částí. U vzrostlých stromů hrozí bez této údržby nebezpečí pádu silných větví z výšky až 15 metrů. Tím je ohrožena především bezpečnost chodců a mohly by vzniknout škody i na parkujících autech. Po první etapě před lékárnou (před cca 4 roky) se nyní pokračovalo v ošetření kaštanů směrem k tržnici. Bezprostředně poté následovalo prořezání suchárů na Smraďavce u točny, u příjezdové cesty k restauraci a v aleji při potoku. (Ing. Josef Motyčka) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 6

9 Informace místní knihovny Vážení občané, čtenáři, návštěvníci naší knihovny! Jak jistě víte, historická budova bývalé staré školy na Lhotce z roku 1888, v níž sídlí naše místní knihovna, prochází v současné době celkovou nákladnou rekonstrukcí, která bude dokončena v říjnu Z tohoto důvodu je nyní knihovna dočasně umístěna na základní škole v ulici Komenského v přízemí staré budovy vpravo. V těchto náhradních prostorách na ZŠ je k dispozici zhruba 50% fondu, zbytek knih je uložen v depozitáři. Provoz zde byl zahájen v pondělí 27. července Po celou dobu provozu knihovny na ZŠ nebude zapojena pevná telefonní linka a nebude dostupný on-line katalog na internetu. Kontakt je nyní pouze na mobilní telefon Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost! Otevírací doba pro veřejnost: po hodin út hodin pá hodin Stěhování knihovny probíhalo nejprve za plného provozu od pondělí 8. června 2009, později už byla kvůli rekonstrukci odpojena elektřina, a tudíž nešly počítače, proto musela být knihovna zcela uzavřena. Její stěhování pokračovalo do pátku 24. července Velký dík patří panu PhDr. Jiřímu Vycudilíkovi, který skládal cca 14 tisíc knih do přepravek podle abecedy, knihy pak abecedně řadil do regálů již v prostorách ZŠ a rovněž ukládal knihy do regálů v depozitáři a podílel se na přestěhování veškerého zařízení ze starého do nového na ZŠ. Ovšem celé stěhování by se neobešlo bez velké pomoci zaměstnanců Služeb městyse Buchlovice, ing. Motyčky a jeho party spolupracovníků. Naši milí chlapi, děkujeme Vám! Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé M. Čechová: Současná stylistika P. Dvořáková: Já jsem hlad (problematika mentální anorexie) Kolektiv: Otevřené brány (sakrální památky ve Zlínském kraji) Kolektiv: Dáme góla, dáme (historie fotbalu ve St. Městě a Uh. Hradišti) J. Kovařík: Sňatky se smrtí (příběhy z francouzských dějin) Krásná literatura pro dospělé D. Baldacci: Mrazivá pomsta V. Vondruška: Letopisy královské komory III, IV R. Muchamore: Pravda, Vězení P. Kohout: Smyčka D. Zábranský: Šternův pokus milovat M. Šmaus: Židle pro Štefana M. Urban: Lord Mord J. Tichá: Stín buše S. Özkan: Ztracená růže N. Williamsová: Láska ve Francii S. Laurens: Dáma jeho srdce L. Reinerová: Lodní lístek I. Hercíková: Dám si to ještě jednou aneb Indolúna I. Obermannová: Láska jako Řím S. Monyová: Matka v koncích B. Svárovská: Deník odbarvené blondýny II J. Pospíšilová: Podzimní blues Krásná literatura pro děti a mládež D. Shan: Jezero duší (X), Pán stínů (XI) J. Nimmová: Charlie a Zrcadlový hrad I. Březinová: Bojíš se, Margito? D. Barry: Petr a zloději stínů T. Brezina: Kočičí holka, Princezna Viktorie Ch. Paolini: Brisingr Knihovnice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 7

10 Letošní prváci zahájili školní léta slavnostně Jako každoročně se uskutečnilo slavnostní přivítání žákyň a žáků první třídy v prostorách salla tereny v zámku. Vedle rodičů a prarodičů se ho zúčastnili zástupci vedení základní školy, mateřské školy, odkud děti přišly, a vedení městyse Buchlovice. O třicet žáčků, rozdělených do dvou prvních tříd, se budou starat jejich třídní učitelky, Mgr. Markéta Šocová a Mgr. Libuše Hlaváčková. (Foto: Ing. Miroslav Smatana) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 8

11 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 9

12 Ze života buchlovických junáků Skautský tábor Letošní letní tábor se konal v Tatenicích na Kopretinové louce a jeho hlavním tématem byla cesta Hobita a jeho přátel za drakem Šmakem. Během tábora jsme zahráli spoustu her, potkali Zlobry, Vrrky a Skřety, vydali se na několik výletů a zajeli si i do České Třebové do akvaparku. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

13 Kdy na schůzky Pravidelné skautské schůzky bývají opět každý pátek od hodin v budově základní školy. Na nové skauty se už velmi těšíme. Veronika Copláková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

14 Kalendář kulturních akcí říjen Halloweenská diskotéka Restaurace U Páva SR při ZŠ Buchlovice Mgr. Alena Mikulíková tel Martinské hody s právem Městys Buchlovice Městys Buchlovice, tel Marie Kuncová, tel Možno zakoupit Určitě mnoho čtenářů zpravodaje si vzpomíná na pana učitele Jasefa Malce, který působil před léty na buchlovické měšťance. Jako vzpomínku na něj si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru pohlednici s jeho rytinou Buchlova. I v letošním roce vyšel známý kalendář regionální turistické legendy, Vojtěcha Rosůlka ze Starého Města, Chřiby Můžete si jej zakoupit za 50 Kč v Turistickém informačním centru nebo v prodejně Drogerie na Tržnici. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

15 U nás před lety Pod tímto názvem se uskutečnila další z úspěšných výstav v Muzeu Podhradí Buchlovice. Návštěvníky vernisáže, 14. srpna 2009, čekal zajímavý program, ve kterém vystoupil mj. Antonín Gajdoš, vedoucí Domova pro seniory v Buchlovicích, který zazpíval několik písniček za vlastního doprovodu na klavír. S recitací básní vystoupil herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil. Expozice představila několik desítek fotografií, jež představily život před dlouhými léty v Buchlovicích a partnerských obcích Horním Hričově, Soblahově a v Chotovinách. Při této příležitosti navštívili Buchlovice a krátce na vernisáži představili jmenované obce jejich zástupci paní starostka a páni starostové. V druhé části programu došlo na představení knihy Jiřího Jilíka, Bořka Žižlavského a Marcela Sladkowského Z Bunče na Kamínku za příběhy Chřibů. Hosté muzea po skončení oficiálního programu ochutnali dobroty z družebních obcí, výrobky vizovické likérky R. Jelínek (vydavatele představené knihy) a v prvním patře budovy je čekal jako obvykle malý originální raut. Foto Bořek Žižlavský a Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

16 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

17 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

18 Děcka z Buchlovic v Chotovinách 22. srpna časně z rána vyjela mladší skupinka Děcek na slavnosti do naší partnerské obce v jižních Čechách. Cestou na Vysočině se začalo mračit a v jižní Čechách už pršelo. Spolu s cimbálovou muzikou Rubáš jsme připravovali různé alternativy našeho programu, abychom dostáli svému slovu a zastoupili jsme naše městečko. Čekání na vystoupení jsme si zkrátili v místní kuželkárně, kde soutěžily děti mezi sebou a posléze i maminky vyzvaly na kuželkový souboj CM Rubáš. Pak následovalo třicetiminutové vystoupení za deště. Sólo zde zazpívala Magdalena Krchňavá, finalistka pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku v Uherském Hradišti. Po dobré večeři jsme si ještě prohlédli zámek v Chotovinách, kam měl pes Cerberus nosit milostná psaní našeho buchlovského pána. LR BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

19 Vzpomínky Buchlovjánku na prázdniny Tanečníci Buchlovjánku první prázdninovou sobotu vyměnili taneční pódium za palubu výletní lodi. Po celoročním úsilí, spoustě vystoupení a hlavně za píli byly děti i v doprovodu rodičů pozvány na výlet po Baťově kanálu a návštěvu skanzenu ve Strážnici. Seznámily se alespoň okrajově se stylem života našich předků a s některými, mnohdy i zapomenutými, starými řemesly. Během zpáteční cesty byly v podpalubí lodi pasovány na vodáky. Další setkání bylo už na pódiu, a to na Slavnostech česneku, jak jste byli informováni v minulém čísle zpravodaje. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

20 Zahradní slavnost Tato slavnost byla letos v barvách podzimu a pochmurného počasí 5. září Během odpoledne vystoupil dětský soubor Buchlovjánek I se svým hostem Trnečkou z Jarošova. Cimbálová muzika Slunovrat zase pozvala dětskou cimbálovou muziku souboru Bartošáček ze Zlína a Folklorní studio si pozvalo své kamarády ze Ždánic. Závěr celého podvečera patřil starší skupince Děcek z Buchlovic a cimbálové muzice Slunovrat, kteří rodičům a známým, svým příznivcům a sponzorům předvedli 40minutový pořad, se kterým reprezentovali naše městečko a vlast v polském Lublinu. Celý den zakončila beseda u cimbálu s CM Rubáš. Děkuji panu Chromkovi, který nám velmi ochotně vyšel vstříc s půjčením areálu a technickým zázemím. A také všem, kteří i za podmračeného počasí přišli podpořit děti a mládež našeho městečka. Lenka Rašticová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

21 Stovky psů opět v zámecké zahradě Českomoravská kynologická jednota z Uherského Hradiště opět uspořádala v zámecké zahradě oblastní výstavu psů, a to v sobotu 5. září. Patnácti stovkám návštěvníků se představila lovecká i nelovecká plemena, čeští fouskové, alpští jezevčíkovití brakýřové a němečtí ohaři. Se svými psíky přijelo více než čtyři sta vystavovatelů a na hodnocení plemen bylo k dispozici celkem sedm rozhodčích. (Foto František Moštěk) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

22 Buchlovjáci na Slováckých slavnostech I v letošním roce se počátkem září zúčastnili zástupci našeho městečka v rámci mikroregionu Buchlov Slováckých slavností v Uherském Hradišti. Jako pokaždé jsme měli vyhrazený prostor někdejšího františkánského kláštera, dnešního státního archivu, kde probíhal program na nádvoří i v okolním prostředí. Všem zúčastněným dobrovolníkům, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem na zdárném průběhu akce, vedení městyse upřímně děkuje. (Foto: ing. Miloslav Hrdý) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

23 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

24 Buchlovjánek vystoupil na Slavnostech vína BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

25 Naši krojovaní na Slavnostech vína Jako každoročně i letos se počátkem měsíce září zúčastnili zástupci Mikroregionu Buchlov uherskohradišťských Slavností vína. Naše fotografie jsou z nedělního pořadu Když jsem šel na hody, který slovem provázela PhDr. Ludmila Tarcalová, ktaré vyšla v loňském prosinci kniha o hodech a hodových zvycích na Slovácku. V průvodu od kostela na Masarykově náměstí šlo asi sto párů stárek a stárků se svými právy. Postupně krojovaní přicházeli na hlavní pódium, kde je dr. Tarcalová představila a popsala mladší i starší právo. Na pódium vystoupily vždy páry ze čtyř obcí najednou podle podobnosti svých krojů. Naši zástupci měli ovšem privilegium, vyšly pouze dva páry za Buchlovice, protože náš kroj je ojedinělý v celém regionu a žádná obec podobný nemá. Přehlídka byla jedinečná v tom, že nikde jinde není možné vidět tolik stárků najednou. Jarmila Vráblová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

26 Domovem zněly písně Buchlovjanů Je krásná neděle 13. září, svítí sluníčko a na nádvoří Domova pro seniory Buchlovice přicházejí první uživatelé a sedají si na lavečky. Dnes je pro ně sváteční den. Stalo se milou tradicí, že druhý zářijový víkend přijíždí dechová muzika Buchlovjané. Kapela to v plné parádě rozbalí a oči seniorů se rozzáří, hned se přidávají ke zpěvu, s některými to pěkně šije. Najednou mám pocit, že jsou všichni mladší. To písničky je vrátily do mladých let. Úsměv na rtech září všem, je jako kouzlo. Ale je jasné, že za to může skupina obětavých sympaťáků, kteří ve svém volném čase hrají s plným nasazením pro publikum, které platí tím nejcennějším upřímným potleskem a slzami v očích. Děkujeme, Buchlovjané! Libuše Stýskalová Domov pro seniory Buchlovice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

27 Zpívání o víně 27. září 2009 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

28 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

29 Foto: Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

30 Oblastní charita Uherské Hradiště je největším poskytovatelem sociálních služeb ve Zlínském kraji. Pečujeme o lidi staré, nemocné, umírající, o lidi s různým typem postižení, pomáháme lidem bez domova, lidem na okraji společnosti a všem, kteří by si bez naší podpory jen stěží dokázali pomoci sami. V současné době provozujeme tato zařízení: Pečujeme o seniory Domácí zdravotní péče je učena osobám, jejichž stav vyžaduje odbornou zdravotní péči. Zdravotní sestry zajišťují odbornou péči v přirozeném prostředí pacientů. Zdravotní péči doporučenou lékařem hradí zdravotní pojišťovna. Domácí pečovatelská služba pomáhá lidem, aby mohli v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo postižením zůstat co nejdéle ve svém prostředí. Zajišťuje pomoc při osobní hygieně, nákupech, pochůzkách a doprovodech, úklidu domácnosti, praní prádla atd. Pečovatelská služba je poskytována i v domech s pečovatelskou službou a v domech s chráněnými byty v obcích Březolupy, Hluk, Kunovice, Nedachlebice, Osvětimany, Polešovice, Staré Město, Topolná, Uherský Ostroh a Vážany. V Centru denních služeb pro seniory pracovníci část dne pečují v příjemném prostředí o seniory a tím pomáhají také pečujícím rodinám. Zlepšují kvalitu života seniorů, zachovávají pocit vlastní hodnoty, důstojnosti a soběstačnosti, zprostředkovávají sociální kontakty. Domov pokojného stáří Boršice nabízí seniorům celoroční ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích, stravování a další nezbytné služby, a to vše v příjemném prostředí s možností využití zahrady. Charitní domov Hluk poskytuje pobytovou službu rodinného typu, pomoc a podporu se zajištěním komplexní péče lidem, kteří si z různých důvodů nemohou zajišťovat své životní potřeby ve svých domácnostech a kterým jejich rodina nemůže péči poskytnout. Odlehčovací služba je poskytována v Domově pokojného stáří Boršice a v Charitním domě Hluk. Zajišťuje komplexní péči pro seniory a lidi se zdravotním postižením na krátkodobém pobytu a umožňuje pečující osobě nezbytný odpočinek (max. délka pobytu je 6 týdnů). Podporujeme lidi s postižením Centrum osobní asistence poskytuje služby v přirozeném prostředí klienta, ale také všude tam, kde asistent svého uživatele doprovází. Lidé se sníženou soběstačností nejsou díky této službě izolováni od společnosti a dokážou lépe snášet problémy, které provází jejich handicap. Denní centrum sv. Ludmily poskytuje smysluplné trávení volného času dospělým lidem s mentálním postižením, u nichž by byla úplná integrace do společnosti obtížná. Klienti si zde, formou různých terapií a jednoduchých prací, zvyšují svoje dovednosti a schopnosti. Chráněná dílna vznikla na základě potřeb občanů se zdravotním postižením. Chráněnou dílnu tvoří tři pracoviště šicí dílna, košíkářská dílna a Obchůdek. Práce v Chráněné dílně je pro lidi se zdravotním postižením zdrojem příjmu, ale umožňuje jim také kontakt se společností. Labyrint centrum sociální rehabilitace pro BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

31 lidi s duševním onemocněním nabízí dospělým lidem pomoc a podporu při začleňování do běžného života. Pracovníci zajišťují sociální poradenství, vzdělávací aktivity, arteterapii, psychoterapeutickou péči, pracovní rehabilitaci. Pomáháme v těžkých životních situacích Občanská poradna poskytuje anonymně a bezplatně poradenství všem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Poradenství je poskytováno v oblastech zadlužování občanů, exekucí, majetkové problematiky, rozvodů, pracovněprávních vztahů aj. Azylový dům sv. Vincence je určen dospělým mužům, kteří ztratili domov. Pracovníci motivují klienty k léčbě závislostí, poskytují poradenské služby, pomáhají obnovit vztahy s rodinou, hledat zaměstnání a samostatné bydlení, minimalizují závislost na cizí pomoci. Sociální poradna s azylovým bydlením poskytuje služby ženám a mužům, jež se nacházejí v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba nabízí dočasné ubytování, sociální poradenství, pomoc při hledání zaměstnání, vzdělávací kurzy. Agentura podporovaného zaměstnávání pomáhá nalézt zaměstnání a poskytuje odbornou individuální podporu lidem se zdravotním postižením nebo lidem sociálně vyloučeným, kteří se chtějí zapojit do běžného pracovního života, ale jejich schopnosti omezeny. Humanitární a sbírková činnost provozuje sklad šatstva, ze kterého je poskytováno oblečení potřebným občanům, např. lidem postiženým povodní, lidem v nepříznivé sociální situaci, a to jak v místní, tak i republikové a zahraniční oblasti. Pracovníci každoročně organizují Tříkrálovou sbírku. Tříkrálové skupiny dobrovolníků navštěvují domácnosti, přinášejí jim radost a požehnání od biskupů a arcibiskupů. Finanční částka získaná koledováním je rozdělována potřebným lidem. Nabízíme smysluplné trávení volného času Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP poskytuje bezplatné sociální služby, poradenství a pomoc v krizi. Vytváří zázemí pro vlastní seberealizaci a pozitivní formy trávení volného času dětem a mládeži ve věku let, trávící čas neorganizovaně na ulici. Dobrovolnické centrum vyhledává lidi ochotné pomáhat potřebným lidem bez nároku na finanční honorář. Činností, které dobrovolníci vykonávají, je nespočet: přímá práce s klienty, návštěvy seniorů, manuální výpomoc, pomoc při propagačních akcích, Tříkrálové sbírce atd. Chtěl bych poděkovat všem, kteří podporují Oblastní charitu Uherské Hradiště finančním darem, dobrovolnickou prací, dobrým slovem, myšlenkou nebo modlitbou. S úctou ing. Jiří Jakeš Netradiční pohled na Domov pro seniory v Buchlovicích (Foto: -vlk) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

32 Při vaření trnek je příjemně Při veřejných předváděních vaření trnek si kdekdo může pomyslet, že tato dávná vesnická činnost už mezi lidmi vymizela a že je jen doménou prezentací a oficiálních výroben, které své produkty prodávají obchodům. Vaření trnek se však ještě úplně nevytratilo. Důkazem toho mohou být i naše fotografie, které u paní Marie Martausové v jejím domečku v humně pořídila paní Miroslava Maršálková Jechoux. Na pomoc přišli samozřejmě i známí. Aby byly trnky uvařené kvalitně, je třeba se jim náležitě a dlouze věnovat. Během těchto hodin se lidé u míchací kotulky střídali, besedovali a vyprávěli si všelijaké příběhy. Stejně tomu bylo i při vaření u Martausů. -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

33 Co o nás v knihách napsali... XI. část Jak jsme se už seznámili, mezi publikacemi o Buchlově jsou i knihy s pověstmi. Tou první byly už vzpomínané pověsti o lípě neviny od Františka Pluskala Moravičanského. Dnes vám představíme Zkazky hradu Buchlova od autora Aloise Jaška archiváře, vlastivědného pracovníka a publicisty. Jašek jako student pracoval s archivářem Leopoldem Noppem ze Strážnice na Buchlově, kde se seznámil s jeho historií, majiteli a lidmi pohybujícími se kolem hradu. Atmosféra této staré památky ho uchvátila natolik, že se ne o mnoho více než dvacetiletý pustil do psaní pověstí, které vesměs čerpal z předchozích vydání brožur o Buchlově a novinových textů, kterých bylo bezpočet. Své pověsti obohacoval o další zápletky, popisy tajůplné krajiny a hradních zákoutí. Některé pověsti jsou už na první pohled umělé; vznikly bezesporu u jeho psacího stolu, ale to v žádném případě nesnižuje jejich poutavost a jsou dnes už brány jako každé ostatní. První díl Zkazek vydal Jašek nákladem Slovácké knihtiskárny Karla Novotného v Uherském Hradišti roku V 86stránkové brožurce se tehdy objevily Vzpomínky z dějin hradu a čtyři pověsti. Vzpomínky jsou čerpány opět z předešlé řady publikací o Buchlově a tudíž nepřinášejí nic nového. Historií se prolíná stará moravská píseň jakási hymna, z níž odcitujme jen krátce: Kde domov můj, kde domov můj? Matky syny potupená, zrádně trny ověnčená, v oku slaných perel stesk, v tváři zašlé slávy lesk, ruce vzpíná, svými štvaná, zem moravská, domov můj, zem moravská, domov můj. Pověsti otevírá příběh o královně Fritigildě, který následuje Rusálka hradní studny, Rytíři Sionu a Hildegarda. Posledně jmenovaná zkazka se pyšní nezaměnitelným Jaškovým líčením okolní kouzelné přírody, tajemné svůdnosti lesů a srovnáváním. Však posuďte sami: Marně by hledalo oko v stínu lesů ves Stupavu, dvůr pod Buchlovem, Staré Hutě se Sigmundovým dvorem, Salaš, Nový dvůr a samoty mezi Buchlovem, Velehradem a Modrou, pole okolo ostatních vesnic, pohodlných silnic; to vše bylo tehdy pokryto Cestou z Buchlova (1932) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

34 Hrad Buchlov z Dobřížky ve dvacátých letech 20. století BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

35 temným, hustým lesem. Idylický klid panoval vůkol v mlčenlivém kraji, ztápícím se v teplém jasu slunečních paprsků a dýšícím opojivou lesní, pryskyřicovou vůní. Nikde ani stopy po hukotu lokomotiv, hvízdotu parních, továrních sirén, čmoudících vysokých komínech, pouze občas rozhlaholilo se šero nekonečných lesů troubením a pokřikem četné lovecké družiny hradních pánů, a v ticho vlahých večerů zaléhal křik lesních tetřevů a bažantů a táhlé vytí vlků. Tehdy nebylo potřeba nemocnic a sanatorií pro moderní, kulturou degenerované, souchotinářské lidstvo, ani pozemkových úřadů k parcelaci a zabírání. Co kouzla, poesie a romantiky skrývaly ty šťastné, zlaté časy... Alois Jašek ale nezůstal u těchto pověstí, pokračoval neúnavně dál v psaní. Pro velký úspěch prvního sešitku mu ve stejném nakladatelství vyšlo pokračování Zkazek, jejichž obsahem byly tentokrát už jenom pověsti. Začíná zeširoka a opět květnatým jazykem Černou paní buchlovskou, po které následuje Čertovo sedlo pod Buchlovem příběh známý již z dřívějšího souboru moravských pověstí, ovšem od jiného autora. Po muzikusi Arklebu Trnavském z Boskovic Bedřicha Beneše Buchlovana pokračuje Pověst o lípě neviny ve dvou verzích a poté košatá a jazykově mistrná Pověst o portrétu mnicha v pokoji strašidel. Druhý díl uzavírají příběhy Pověst o peterswaldském pávu a Sen květnové noci, který může být vyznáním autora k jeho hradu. V tajemné kráse k nebi zvedáš se, pohádko kamenná! Buchlove! Přes bouři lkavý chorovod a přes rány železnou pěstí zůstal jsi pevný a neotřesený: koruno zašlých věků! V požáru zlatého slunce i ve svitu stříbrných hvězd k nebi zvedáš se jako zářný a vítězný dóm svatého grálu, jako šerý a výmluvný pomník dějin národu, který ještě nezemřel a který živ bude potud, pokud stín památky velkých jeho otců dřímati bude v prachu tvého mausolea. Buď pozdraven, naděje mého srdce! Buď pozdraven, pohádko stará a kamenná! Není bez zajímavosti, že Jaškovy Zkazky spatřily světlo světa i ve svém druhém vydání, v roce 1992, ve své kategorii ve vysokém nákladu výtisků. Neuběhly ani celé dvě léta a náklad byl doslova rozebrán. I tato skutečnost vypovídá o kvalitě napsaných textů nadšeného spisovatele. Bořek Žižlavský, foto archiv autora Společnost děvčat a chlapců u sklepů pod Buchlovem (uprostřed malérečka Božena Kovaříková, roz. Úředníčková), třicátá léta 20. století BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

36 Příběh o životě martináče hrušňového ještě neskončil V prázdninovém vydání Buchlovského zpravodaje jsme zaznamenali některé skutečnosti z intimního života martináče hrušňového (našeho největšího motýla) v našem městečku. Samičku přilétl oplodnit sameček koncem dubna (26. 4.) a hned následující den, lépe řečeno v noci, samička nakladla v okolí místa páření vajíčka na větve ovocných stromů. Stádium vajíčka trvá asi dní a po této době se z nich vylíhnou housenky. Jejich život je o několik týdnů delší než vajíček. trvá v přírodě téměř osm týdnů. Usuzujeme tak proto, že manželé Vítkovi uviděli na své zahradě lezoucí velkou barevnou housenku a přinesli nám ji ukázat. Díky jejich pozornosti k informacím z Buchlovského zpravodaje můžeme sdělit, že je to potomek výše uvedeného páru. Housenka byla nalezena jen asi m od místa, kde se její rodiče spářili. Housenka lezla po zemi a hledala místo k zakuklení. Předtím se živila listím ovocného stromu. Jakmile dosáhla určité velikosti, slezla na zem, poněkud zešedla a týž den začala tvořit zámotek z vláken, které soukala ze sebe ústním otvorem. Po celonoční dřině bylo dílo hotovo a vysílená housenka odpočívala ve velkém zhnědlém zámotku. Kolik metrů (kilometrů?) vlákna vysoukala, nevíme. Ale z podobných zámotků bource morušového (po spaření vřelou vodou) v Číně z vlákna tkali tenounké hedvábí. Po týdnu odpočinku se housenka začíná proměňovat v kuklu. A nyní nastává v cyklu vajíčko housenka kukla motýl nejdelší časový úsek v koloběhu motýlího života. Přibližně od začátku srpna až do května příštího roku (devět měsíců) kukla v nezměněném tvaru přežívá v zámotku. Teprve pak se z kukly a následně ze zvlhčeného zámotku vysouká tělo motýla s malými nerozvinutými křídly. Ta se do podoby, jak motýla známe, začínají přes den zvětšovat a růst do krásy. Pokud je to samička, chystá se zavěšená na kmeni, na plotě i jinde ke svatební noci. Ze zadečku vypustí voňavkový váček (feromon), na který láká samečka. Ale to jsme již uvedli ve zmíněném prázdninovém čísle zpravodaje. Kterýkoliv motýl (ale například i brouk) po vylíhnutí už nikdy větší nenaroste. Zůstává stejně veliký jako při vylezení z kukly. Jako u lidí i v přírodě najdeme u jednoho druhu abnormálně malé či velké exempláře. Ti malí motýli už opravdu nebudou nikdy větší. Malé housenky martináče se hned po narození začínají živit listím stromů. Asi po týdnu se poprvé svlékají ze své kůže. Nabírají na objemu. To později ještě třikrát zopakují a pak se teprve kuklí. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Týdnu pro rodinu přálo počasí

Týdnu pro rodinu přálo počasí Týdnu pro rodinu přálo počasí Ve dnech 12. až 20. května proběhl nultý ročník delší dobu avizované akce Týden pro rodinu. Během této doby se uskutečnilo například slavnostní otevření výstavy prací dětí

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří

KLAS = Domovy klidného aktivního stáří O projektu Dvorec Temelín Realizátorem projektu je občanské sdružení POMOC, které významně přispělo svými zkušenostmi z provozu Domova sv. Anežky v Čihovicích. Po dlouhém hledání se stal rozsáhlý areál

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2012 V roce 2012 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč

Organizace: REMEDIUM. Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna. Celkové náklady: 141 100 Kč. DOTACE: 20 000 Kč Organizace: REMEDIUM Projekt 1: LouDkové divadélko a Divadelní spolek Proměna Celkové náklady: 141 100 Kč DOTACE: 20 000 Kč Cílem projektu je potěšit dětské i dospělé publikum divadelní hrou, ale i vnášet

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s.

Střediska v Nové Pace. Plány do budoucna. Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Nabídka spolupráce Historie a současnost Života bez bariér, o.s. Střediska v Nové Pace Činnosti zdrav. postižených zaměstnanců Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti, spolupráce Legislativní rámec

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Turistický prázdninový tábor 2013

Turistický prázdninový tábor 2013 Turistický prázdninový tábor 2013 Kdo a kde pořádá? Turistický oddíl v Krušných horách v Mariánské u Jáchymova 2) Kdo zodpovídá? Mgr. Karel Sláma vedoucí tohoto oddílu. 3) Komu je určen a kdy se koná?

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna

Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna Výroční zpráva za rok 2013 Místní veřejná knihovna 1. Místní veřejná knihovna, příspěvková organizace, Náchodská 754, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, IČO: 75142937 2. kontakt: 281 921 587, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1.

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1. Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby Domovy pro seniory

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie

Serveru www.sumavanet.cz poskytl Viktor König, Chata Marie Byl studený, sychravý, podzimní den, kdy jsem se svojí manželkou dorazil do Hojsovy Stráže na Železnorudsku. Jako milovníci Šumavy jsme už dlouhé měsíce hledali na internetových stránkách realitních kanceláří

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013

Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 Zpráva o činnosti Ledovce za rok 2013 V roce 2013 jsme se věnovali těmto činnostem: - Poskytování sociálních služeb Chráněné bydlení Ledovec, Sociální rehabilitace Ledovec, Odborné sociální poradenství

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Den otevřených dveří Škoda Auto Cukrárna Za Rohem Při víkendové procházce městem jsme společně s klientem p. Benešem dostali chuť na něco sladkého. Cukrárna na

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje AKČNÍ PLÁN E CH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2016 Síť sociálních služeb Zlínského kraje Příloha č. 1 POSKYTOVATEL lůžek ) PRO SENIORY CENTRA DENNÍCH SLUŽEB Charita Zlín Domovinka-centrum denních služeb

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015)

Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy (2013 2015) Projekt spolupráce Oživení tradic a folkloru na jihu Moravy je společným projektem místních akčních skupin Dolní Morava a Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Městský ústav sociálních služeb

Městský ústav sociálních služeb Městský ústav sociálních služeb Rok 2007 byl přelomový nejen pro Městský ústav sociálních služeb Chomutov, ale i pro celou sociální sféru. Začal se uvádět do života nový zákon o sociálních službách, který

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu.

Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu. Grantový fond 2010 rozdělen 1 milion Kč Seznam podpořených projektů Mateřské centrum Buštěhradský pelíšek o.s. Žadatel: Tomáš Musil Projekt: Oživení pozapomenutého tradičního zvyku Martinského průvodu.

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více