BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 10 ROČNÍK XV. říjen 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 10 ROČNÍK XV. říjen 2009"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 10 ROČNÍK XV. říjen 2009

2 Ženský buchlovský kroj z posledního desetiletí 19. století (pohlednice)

3 Sbor dobrovolných hasičů Buchlovice, městys Buchlovice a stárci Pavel Martinák, Adéla Maděrová Roman Čech, Andrea Lukeštíková pořádají 7. a 8. listopadu 2009 Martinské hody s právem Program: sobota 7. listopadu od h zahájení na náměstí odchod pro povolení hodů obchůzka po městečku na trase: Lhotka, Kostelní, náměstí Svobody, Masarykova, Příční, Helštýn, Zahrady, Podvinohradí, Hraničky, Suchý řádek Hrají Buchlovjané h hodová zábava U Páva, hrají Buchlovjané h hotel Buchlovice, hraje cimbálová muzika Rubáš neděle 8. listopadu h hodová mše svatá v kostele sv. Martina h tanečky na náměstí, focení v parku h obchůzka po městečku na trase: Hradišťská (Lúčky), Tyršova, Domov pro seniory, Váhovy, Komenského, Boženy Němcové, Řadová h hodová zábava U Páva Po celý den hrají Buchlovjané BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse č. 48/2009 ze dne Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu, Věra Vrzalová, Buchlovice, ze dne Rada vzala na vědomí důvody žadatelky o další prodloužení nájmu, schválila prodloužení nájemní smlouvy do s možností dalšího prodloužení v případě, že městys nebude byt na domě čp. 500 potřebovat. Žádost o odkoupení pozemků na Smraďavce p.č a 2407/1 pro zajištění příjezdu k chatě ev. č. 304, Bohuš Bella, Trenčín, ze dne Rada byla seznámena se situací kolem chaty ev. č. 304 a přístupech k ní a zvážila prodej pozemků parcela č a 2407/1 o výměře 343 m². Rada nedoporučila prodej, ale je možno uzavřít dlouhodobou smlouvu o pronájmu za údržbu obou pozemků s tím, že práva ostatních uživatelů budou zachována. Smlouva o zřízení věcného břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích v majetku městyse Buchlovice v souvislosti se stavbou Buchlovice, kabel NN, VN, TR, MIMOSTAV Rada doporučila uzavření smlouvy o zřízení břemene pro společnost E.ON Distribuce, a.s. na pozemcích městyse Buchlovice v souvislosti se stavbou Buchlovice, kabel NN, VN, TR, MIMOSTAV na pozemcích náležejících městysi Buchlovice parcelní č. 484/1, 484/2, 506/1, 506/8, 522/3 a 1795/88 vše v k.ú. Buchlovice. Projednání a schválení návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice v souvislosti se stavbou SB , Buchlovice, příp. 50 m, ing. Kadlček Vzhledem k tomu, že z přiložených dokumentů nebylo jasné umístění věcného břemene, rozhodla rada o odložení záležitosti do doby vyjasnění, prošetřením byl pověřen místostarosta Bořek Žižlavský. Žádost o změnu statutu objektu z rekreačního(chata Újezda ev. č. 645, parcela č v k.ú. Buchlovice) na rodinný dům, ing. Jaroslav Hrabec, Uherské Hradiště, ze dne Rada nedoporučila změnu statutu objektu žadatele chaty ev. č. 645, parcela č v k.ú. Buchlovice z rekreačního objektu na rodinný dům. Žádost o prodloužení nájemních smluv na pronájem parkoviště u Státního zámku Buchlovice, veřejných WC a chemické čistírny na rok 2010, Jaroslav Mičkal, Buchlovice Rada schválila prodloužení nájemních smluv na pronájem parkoviště u Státního zámku Buchlovice, veřejných WC a chemické čistírny na rok 2010 pro pana Jaroslava Mičkala, Buchlovice za podmínek stejných, jako v roce Projednání návrhů nabídek firmy TREVO s.r.o., Staré Město na osvětlení komunikace pro pěší a cyklisty mezi Buchlovicemi a rekreační oblastí Smraďavka dodal pan František Krystýnek Rada se seznámila s variantními návrhy osvětlení komunikace pro pěší a cyklisty mezi Buchlovicemi a rekreační oblastí Smraďavka, vzala je jako materiál k technické diskuzi s tím, že po vyprecizování může být některé z řešení zařazeno do rozpočtu městyse Buchlovice na rok BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 2

5 Nabídka prodeje pozemku parcela č. 389/5 (dnes části komunikace) o výměře 47 m², paní Marie Kuzumplíková, Buchlovice, ze dne Rada doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice koupi pozemků, které se z části nacházejí v místní komunikaci, kromě žadatelky paní Kozumplíkové se jedná ještě o další majitele pozemků. NEPARKUJTE NA CHODNÍCÍCH Už před časem jsme ve zpravodaji žádali občany našeho městečka, aby své automobily neparkovali na chodnících, které jsou vyhrazeny výlučně pro chodce. Mnozí bezohlední řidiči dokonce parkují tak (a to neustále i v zatáčkách!), že brání jakémukoliv průchodu chodcům a maminkám s kočárky. Děje se tak v ulici Masarykově, Příční, K Buchlovu a mnohých dalších. Povinností každého majitele automobilu je, aby si sám zajistil místo na parkování v garáži, na dvoře event., na parkovišti. Podobným zlozvykem některých je i parkování při okraji obecních komunikací, kdy často automobily zužují prostor silnice pod požadovanou míru. Neukáznění řidiči se vystavují nebezpečí, že budou čelit obvinění v případě zapříčiněné dopravní nehody nebo úrazu, v lepším případě utrží pokutu od Policie ČR. - red - Provizorní parkoviště vedle Záložny (tzv. červenica) se v posledním čase nacházelo v nedobrém stavu. Proto pracovníci Služeb městyse Buchlovice provedli jeho opravu vysypání a srovnání. (Foto: -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 3

6 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 4

7 Koncem prázdnin bylo zprovozněno nově zrekonstruované sociální zařízení v mateřské škole. Práce prováděla firma pana Petra Hrušky. Nový interiér přibližuje fotografie umývárny. (Foto: -bž-) V měsíci září jste mohli uvidět na střeše kostela sv. Martina horolezce, kteří opravovali a natírali střešní šindel. (Foto: Pavel Ondrůšek) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 5

8 Pracovníci Služeb městyse Buchlovice pokračovali v nutných prořezávkách přerostlých korun starých stromů. Bez ohledu na situaci v okolních místech se tak děje průběžně a podle potřeby. Ve vegetační době se tak prořezávají pouze suché nebo zjevně prohnilé části stromů, kdy je lépe viditelné odlišení od zdravých částí. U vzrostlých stromů hrozí bez této údržby nebezpečí pádu silných větví z výšky až 15 metrů. Tím je ohrožena především bezpečnost chodců a mohly by vzniknout škody i na parkujících autech. Po první etapě před lékárnou (před cca 4 roky) se nyní pokračovalo v ošetření kaštanů směrem k tržnici. Bezprostředně poté následovalo prořezání suchárů na Smraďavce u točny, u příjezdové cesty k restauraci a v aleji při potoku. (Ing. Josef Motyčka) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 6

9 Informace místní knihovny Vážení občané, čtenáři, návštěvníci naší knihovny! Jak jistě víte, historická budova bývalé staré školy na Lhotce z roku 1888, v níž sídlí naše místní knihovna, prochází v současné době celkovou nákladnou rekonstrukcí, která bude dokončena v říjnu Z tohoto důvodu je nyní knihovna dočasně umístěna na základní škole v ulici Komenského v přízemí staré budovy vpravo. V těchto náhradních prostorách na ZŠ je k dispozici zhruba 50% fondu, zbytek knih je uložen v depozitáři. Provoz zde byl zahájen v pondělí 27. července Po celou dobu provozu knihovny na ZŠ nebude zapojena pevná telefonní linka a nebude dostupný on-line katalog na internetu. Kontakt je nyní pouze na mobilní telefon Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost! Otevírací doba pro veřejnost: po hodin út hodin pá hodin Stěhování knihovny probíhalo nejprve za plného provozu od pondělí 8. června 2009, později už byla kvůli rekonstrukci odpojena elektřina, a tudíž nešly počítače, proto musela být knihovna zcela uzavřena. Její stěhování pokračovalo do pátku 24. července Velký dík patří panu PhDr. Jiřímu Vycudilíkovi, který skládal cca 14 tisíc knih do přepravek podle abecedy, knihy pak abecedně řadil do regálů již v prostorách ZŠ a rovněž ukládal knihy do regálů v depozitáři a podílel se na přestěhování veškerého zařízení ze starého do nového na ZŠ. Ovšem celé stěhování by se neobešlo bez velké pomoci zaměstnanců Služeb městyse Buchlovice, ing. Motyčky a jeho party spolupracovníků. Naši milí chlapi, děkujeme Vám! Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé M. Čechová: Současná stylistika P. Dvořáková: Já jsem hlad (problematika mentální anorexie) Kolektiv: Otevřené brány (sakrální památky ve Zlínském kraji) Kolektiv: Dáme góla, dáme (historie fotbalu ve St. Městě a Uh. Hradišti) J. Kovařík: Sňatky se smrtí (příběhy z francouzských dějin) Krásná literatura pro dospělé D. Baldacci: Mrazivá pomsta V. Vondruška: Letopisy královské komory III, IV R. Muchamore: Pravda, Vězení P. Kohout: Smyčka D. Zábranský: Šternův pokus milovat M. Šmaus: Židle pro Štefana M. Urban: Lord Mord J. Tichá: Stín buše S. Özkan: Ztracená růže N. Williamsová: Láska ve Francii S. Laurens: Dáma jeho srdce L. Reinerová: Lodní lístek I. Hercíková: Dám si to ještě jednou aneb Indolúna I. Obermannová: Láska jako Řím S. Monyová: Matka v koncích B. Svárovská: Deník odbarvené blondýny II J. Pospíšilová: Podzimní blues Krásná literatura pro děti a mládež D. Shan: Jezero duší (X), Pán stínů (XI) J. Nimmová: Charlie a Zrcadlový hrad I. Březinová: Bojíš se, Margito? D. Barry: Petr a zloději stínů T. Brezina: Kočičí holka, Princezna Viktorie Ch. Paolini: Brisingr Knihovnice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 7

10 Letošní prváci zahájili školní léta slavnostně Jako každoročně se uskutečnilo slavnostní přivítání žákyň a žáků první třídy v prostorách salla tereny v zámku. Vedle rodičů a prarodičů se ho zúčastnili zástupci vedení základní školy, mateřské školy, odkud děti přišly, a vedení městyse Buchlovice. O třicet žáčků, rozdělených do dvou prvních tříd, se budou starat jejich třídní učitelky, Mgr. Markéta Šocová a Mgr. Libuše Hlaváčková. (Foto: Ing. Miroslav Smatana) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 8

11 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2009 9

12 Ze života buchlovických junáků Skautský tábor Letošní letní tábor se konal v Tatenicích na Kopretinové louce a jeho hlavním tématem byla cesta Hobita a jeho přátel za drakem Šmakem. Během tábora jsme zahráli spoustu her, potkali Zlobry, Vrrky a Skřety, vydali se na několik výletů a zajeli si i do České Třebové do akvaparku. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

13 Kdy na schůzky Pravidelné skautské schůzky bývají opět každý pátek od hodin v budově základní školy. Na nové skauty se už velmi těšíme. Veronika Copláková BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

14 Kalendář kulturních akcí říjen Halloweenská diskotéka Restaurace U Páva SR při ZŠ Buchlovice Mgr. Alena Mikulíková tel Martinské hody s právem Městys Buchlovice Městys Buchlovice, tel Marie Kuncová, tel Možno zakoupit Určitě mnoho čtenářů zpravodaje si vzpomíná na pana učitele Jasefa Malce, který působil před léty na buchlovické měšťance. Jako vzpomínku na něj si můžete zakoupit v Turistickém informačním centru pohlednici s jeho rytinou Buchlova. I v letošním roce vyšel známý kalendář regionální turistické legendy, Vojtěcha Rosůlka ze Starého Města, Chřiby Můžete si jej zakoupit za 50 Kč v Turistickém informačním centru nebo v prodejně Drogerie na Tržnici. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

15 U nás před lety Pod tímto názvem se uskutečnila další z úspěšných výstav v Muzeu Podhradí Buchlovice. Návštěvníky vernisáže, 14. srpna 2009, čekal zajímavý program, ve kterém vystoupil mj. Antonín Gajdoš, vedoucí Domova pro seniory v Buchlovicích, který zazpíval několik písniček za vlastního doprovodu na klavír. S recitací básní vystoupil herec Slováckého divadla Vladimír Doskočil. Expozice představila několik desítek fotografií, jež představily život před dlouhými léty v Buchlovicích a partnerských obcích Horním Hričově, Soblahově a v Chotovinách. Při této příležitosti navštívili Buchlovice a krátce na vernisáži představili jmenované obce jejich zástupci paní starostka a páni starostové. V druhé části programu došlo na představení knihy Jiřího Jilíka, Bořka Žižlavského a Marcela Sladkowského Z Bunče na Kamínku za příběhy Chřibů. Hosté muzea po skončení oficiálního programu ochutnali dobroty z družebních obcí, výrobky vizovické likérky R. Jelínek (vydavatele představené knihy) a v prvním patře budovy je čekal jako obvykle malý originální raut. Foto Bořek Žižlavský a Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

16 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

17 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

18 Děcka z Buchlovic v Chotovinách 22. srpna časně z rána vyjela mladší skupinka Děcek na slavnosti do naší partnerské obce v jižních Čechách. Cestou na Vysočině se začalo mračit a v jižní Čechách už pršelo. Spolu s cimbálovou muzikou Rubáš jsme připravovali různé alternativy našeho programu, abychom dostáli svému slovu a zastoupili jsme naše městečko. Čekání na vystoupení jsme si zkrátili v místní kuželkárně, kde soutěžily děti mezi sebou a posléze i maminky vyzvaly na kuželkový souboj CM Rubáš. Pak následovalo třicetiminutové vystoupení za deště. Sólo zde zazpívala Magdalena Krchňavá, finalistka pěvecké soutěže Zazpívej slavíčku v Uherském Hradišti. Po dobré večeři jsme si ještě prohlédli zámek v Chotovinách, kam měl pes Cerberus nosit milostná psaní našeho buchlovského pána. LR BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

19 Vzpomínky Buchlovjánku na prázdniny Tanečníci Buchlovjánku první prázdninovou sobotu vyměnili taneční pódium za palubu výletní lodi. Po celoročním úsilí, spoustě vystoupení a hlavně za píli byly děti i v doprovodu rodičů pozvány na výlet po Baťově kanálu a návštěvu skanzenu ve Strážnici. Seznámily se alespoň okrajově se stylem života našich předků a s některými, mnohdy i zapomenutými, starými řemesly. Během zpáteční cesty byly v podpalubí lodi pasovány na vodáky. Další setkání bylo už na pódiu, a to na Slavnostech česneku, jak jste byli informováni v minulém čísle zpravodaje. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

20 Zahradní slavnost Tato slavnost byla letos v barvách podzimu a pochmurného počasí 5. září Během odpoledne vystoupil dětský soubor Buchlovjánek I se svým hostem Trnečkou z Jarošova. Cimbálová muzika Slunovrat zase pozvala dětskou cimbálovou muziku souboru Bartošáček ze Zlína a Folklorní studio si pozvalo své kamarády ze Ždánic. Závěr celého podvečera patřil starší skupince Děcek z Buchlovic a cimbálové muzice Slunovrat, kteří rodičům a známým, svým příznivcům a sponzorům předvedli 40minutový pořad, se kterým reprezentovali naše městečko a vlast v polském Lublinu. Celý den zakončila beseda u cimbálu s CM Rubáš. Děkuji panu Chromkovi, který nám velmi ochotně vyšel vstříc s půjčením areálu a technickým zázemím. A také všem, kteří i za podmračeného počasí přišli podpořit děti a mládež našeho městečka. Lenka Rašticová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

21 Stovky psů opět v zámecké zahradě Českomoravská kynologická jednota z Uherského Hradiště opět uspořádala v zámecké zahradě oblastní výstavu psů, a to v sobotu 5. září. Patnácti stovkám návštěvníků se představila lovecká i nelovecká plemena, čeští fouskové, alpští jezevčíkovití brakýřové a němečtí ohaři. Se svými psíky přijelo více než čtyři sta vystavovatelů a na hodnocení plemen bylo k dispozici celkem sedm rozhodčích. (Foto František Moštěk) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

22 Buchlovjáci na Slováckých slavnostech I v letošním roce se počátkem září zúčastnili zástupci našeho městečka v rámci mikroregionu Buchlov Slováckých slavností v Uherském Hradišti. Jako pokaždé jsme měli vyhrazený prostor někdejšího františkánského kláštera, dnešního státního archivu, kde probíhal program na nádvoří i v okolním prostředí. Všem zúčastněným dobrovolníkům, kteří přispěli jakýmkoliv způsobem na zdárném průběhu akce, vedení městyse upřímně děkuje. (Foto: ing. Miloslav Hrdý) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

23 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

24 Buchlovjánek vystoupil na Slavnostech vína BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

25 Naši krojovaní na Slavnostech vína Jako každoročně i letos se počátkem měsíce září zúčastnili zástupci Mikroregionu Buchlov uherskohradišťských Slavností vína. Naše fotografie jsou z nedělního pořadu Když jsem šel na hody, který slovem provázela PhDr. Ludmila Tarcalová, ktaré vyšla v loňském prosinci kniha o hodech a hodových zvycích na Slovácku. V průvodu od kostela na Masarykově náměstí šlo asi sto párů stárek a stárků se svými právy. Postupně krojovaní přicházeli na hlavní pódium, kde je dr. Tarcalová představila a popsala mladší i starší právo. Na pódium vystoupily vždy páry ze čtyř obcí najednou podle podobnosti svých krojů. Naši zástupci měli ovšem privilegium, vyšly pouze dva páry za Buchlovice, protože náš kroj je ojedinělý v celém regionu a žádná obec podobný nemá. Přehlídka byla jedinečná v tom, že nikde jinde není možné vidět tolik stárků najednou. Jarmila Vráblová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

26 Domovem zněly písně Buchlovjanů Je krásná neděle 13. září, svítí sluníčko a na nádvoří Domova pro seniory Buchlovice přicházejí první uživatelé a sedají si na lavečky. Dnes je pro ně sváteční den. Stalo se milou tradicí, že druhý zářijový víkend přijíždí dechová muzika Buchlovjané. Kapela to v plné parádě rozbalí a oči seniorů se rozzáří, hned se přidávají ke zpěvu, s některými to pěkně šije. Najednou mám pocit, že jsou všichni mladší. To písničky je vrátily do mladých let. Úsměv na rtech září všem, je jako kouzlo. Ale je jasné, že za to může skupina obětavých sympaťáků, kteří ve svém volném čase hrají s plným nasazením pro publikum, které platí tím nejcennějším upřímným potleskem a slzami v očích. Děkujeme, Buchlovjané! Libuše Stýskalová Domov pro seniory Buchlovice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

27 Zpívání o víně 27. září 2009 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

28 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

29 Foto: Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

30 Oblastní charita Uherské Hradiště je největším poskytovatelem sociálních služeb ve Zlínském kraji. Pečujeme o lidi staré, nemocné, umírající, o lidi s různým typem postižení, pomáháme lidem bez domova, lidem na okraji společnosti a všem, kteří by si bez naší podpory jen stěží dokázali pomoci sami. V současné době provozujeme tato zařízení: Pečujeme o seniory Domácí zdravotní péče je učena osobám, jejichž stav vyžaduje odbornou zdravotní péči. Zdravotní sestry zajišťují odbornou péči v přirozeném prostředí pacientů. Zdravotní péči doporučenou lékařem hradí zdravotní pojišťovna. Domácí pečovatelská služba pomáhá lidem, aby mohli v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo postižením zůstat co nejdéle ve svém prostředí. Zajišťuje pomoc při osobní hygieně, nákupech, pochůzkách a doprovodech, úklidu domácnosti, praní prádla atd. Pečovatelská služba je poskytována i v domech s pečovatelskou službou a v domech s chráněnými byty v obcích Březolupy, Hluk, Kunovice, Nedachlebice, Osvětimany, Polešovice, Staré Město, Topolná, Uherský Ostroh a Vážany. V Centru denních služeb pro seniory pracovníci část dne pečují v příjemném prostředí o seniory a tím pomáhají také pečujícím rodinám. Zlepšují kvalitu života seniorů, zachovávají pocit vlastní hodnoty, důstojnosti a soběstačnosti, zprostředkovávají sociální kontakty. Domov pokojného stáří Boršice nabízí seniorům celoroční ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích, stravování a další nezbytné služby, a to vše v příjemném prostředí s možností využití zahrady. Charitní domov Hluk poskytuje pobytovou službu rodinného typu, pomoc a podporu se zajištěním komplexní péče lidem, kteří si z různých důvodů nemohou zajišťovat své životní potřeby ve svých domácnostech a kterým jejich rodina nemůže péči poskytnout. Odlehčovací služba je poskytována v Domově pokojného stáří Boršice a v Charitním domě Hluk. Zajišťuje komplexní péči pro seniory a lidi se zdravotním postižením na krátkodobém pobytu a umožňuje pečující osobě nezbytný odpočinek (max. délka pobytu je 6 týdnů). Podporujeme lidi s postižením Centrum osobní asistence poskytuje služby v přirozeném prostředí klienta, ale také všude tam, kde asistent svého uživatele doprovází. Lidé se sníženou soběstačností nejsou díky této službě izolováni od společnosti a dokážou lépe snášet problémy, které provází jejich handicap. Denní centrum sv. Ludmily poskytuje smysluplné trávení volného času dospělým lidem s mentálním postižením, u nichž by byla úplná integrace do společnosti obtížná. Klienti si zde, formou různých terapií a jednoduchých prací, zvyšují svoje dovednosti a schopnosti. Chráněná dílna vznikla na základě potřeb občanů se zdravotním postižením. Chráněnou dílnu tvoří tři pracoviště šicí dílna, košíkářská dílna a Obchůdek. Práce v Chráněné dílně je pro lidi se zdravotním postižením zdrojem příjmu, ale umožňuje jim také kontakt se společností. Labyrint centrum sociální rehabilitace pro BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

31 lidi s duševním onemocněním nabízí dospělým lidem pomoc a podporu při začleňování do běžného života. Pracovníci zajišťují sociální poradenství, vzdělávací aktivity, arteterapii, psychoterapeutickou péči, pracovní rehabilitaci. Pomáháme v těžkých životních situacích Občanská poradna poskytuje anonymně a bezplatně poradenství všem, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace. Poradenství je poskytováno v oblastech zadlužování občanů, exekucí, majetkové problematiky, rozvodů, pracovněprávních vztahů aj. Azylový dům sv. Vincence je určen dospělým mužům, kteří ztratili domov. Pracovníci motivují klienty k léčbě závislostí, poskytují poradenské služby, pomáhají obnovit vztahy s rodinou, hledat zaměstnání a samostatné bydlení, minimalizují závislost na cizí pomoci. Sociální poradna s azylovým bydlením poskytuje služby ženám a mužům, jež se nacházejí v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba nabízí dočasné ubytování, sociální poradenství, pomoc při hledání zaměstnání, vzdělávací kurzy. Agentura podporovaného zaměstnávání pomáhá nalézt zaměstnání a poskytuje odbornou individuální podporu lidem se zdravotním postižením nebo lidem sociálně vyloučeným, kteří se chtějí zapojit do běžného pracovního života, ale jejich schopnosti omezeny. Humanitární a sbírková činnost provozuje sklad šatstva, ze kterého je poskytováno oblečení potřebným občanům, např. lidem postiženým povodní, lidem v nepříznivé sociální situaci, a to jak v místní, tak i republikové a zahraniční oblasti. Pracovníci každoročně organizují Tříkrálovou sbírku. Tříkrálové skupiny dobrovolníků navštěvují domácnosti, přinášejí jim radost a požehnání od biskupů a arcibiskupů. Finanční částka získaná koledováním je rozdělována potřebným lidem. Nabízíme smysluplné trávení volného času Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP poskytuje bezplatné sociální služby, poradenství a pomoc v krizi. Vytváří zázemí pro vlastní seberealizaci a pozitivní formy trávení volného času dětem a mládeži ve věku let, trávící čas neorganizovaně na ulici. Dobrovolnické centrum vyhledává lidi ochotné pomáhat potřebným lidem bez nároku na finanční honorář. Činností, které dobrovolníci vykonávají, je nespočet: přímá práce s klienty, návštěvy seniorů, manuální výpomoc, pomoc při propagačních akcích, Tříkrálové sbírce atd. Chtěl bych poděkovat všem, kteří podporují Oblastní charitu Uherské Hradiště finančním darem, dobrovolnickou prací, dobrým slovem, myšlenkou nebo modlitbou. S úctou ing. Jiří Jakeš Netradiční pohled na Domov pro seniory v Buchlovicích (Foto: -vlk) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

32 Při vaření trnek je příjemně Při veřejných předváděních vaření trnek si kdekdo může pomyslet, že tato dávná vesnická činnost už mezi lidmi vymizela a že je jen doménou prezentací a oficiálních výroben, které své produkty prodávají obchodům. Vaření trnek se však ještě úplně nevytratilo. Důkazem toho mohou být i naše fotografie, které u paní Marie Martausové v jejím domečku v humně pořídila paní Miroslava Maršálková Jechoux. Na pomoc přišli samozřejmě i známí. Aby byly trnky uvařené kvalitně, je třeba se jim náležitě a dlouze věnovat. Během těchto hodin se lidé u míchací kotulky střídali, besedovali a vyprávěli si všelijaké příběhy. Stejně tomu bylo i při vaření u Martausů. -bž- BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

33 Co o nás v knihách napsali... XI. část Jak jsme se už seznámili, mezi publikacemi o Buchlově jsou i knihy s pověstmi. Tou první byly už vzpomínané pověsti o lípě neviny od Františka Pluskala Moravičanského. Dnes vám představíme Zkazky hradu Buchlova od autora Aloise Jaška archiváře, vlastivědného pracovníka a publicisty. Jašek jako student pracoval s archivářem Leopoldem Noppem ze Strážnice na Buchlově, kde se seznámil s jeho historií, majiteli a lidmi pohybujícími se kolem hradu. Atmosféra této staré památky ho uchvátila natolik, že se ne o mnoho více než dvacetiletý pustil do psaní pověstí, které vesměs čerpal z předchozích vydání brožur o Buchlově a novinových textů, kterých bylo bezpočet. Své pověsti obohacoval o další zápletky, popisy tajůplné krajiny a hradních zákoutí. Některé pověsti jsou už na první pohled umělé; vznikly bezesporu u jeho psacího stolu, ale to v žádném případě nesnižuje jejich poutavost a jsou dnes už brány jako každé ostatní. První díl Zkazek vydal Jašek nákladem Slovácké knihtiskárny Karla Novotného v Uherském Hradišti roku V 86stránkové brožurce se tehdy objevily Vzpomínky z dějin hradu a čtyři pověsti. Vzpomínky jsou čerpány opět z předešlé řady publikací o Buchlově a tudíž nepřinášejí nic nového. Historií se prolíná stará moravská píseň jakási hymna, z níž odcitujme jen krátce: Kde domov můj, kde domov můj? Matky syny potupená, zrádně trny ověnčená, v oku slaných perel stesk, v tváři zašlé slávy lesk, ruce vzpíná, svými štvaná, zem moravská, domov můj, zem moravská, domov můj. Pověsti otevírá příběh o královně Fritigildě, který následuje Rusálka hradní studny, Rytíři Sionu a Hildegarda. Posledně jmenovaná zkazka se pyšní nezaměnitelným Jaškovým líčením okolní kouzelné přírody, tajemné svůdnosti lesů a srovnáváním. Však posuďte sami: Marně by hledalo oko v stínu lesů ves Stupavu, dvůr pod Buchlovem, Staré Hutě se Sigmundovým dvorem, Salaš, Nový dvůr a samoty mezi Buchlovem, Velehradem a Modrou, pole okolo ostatních vesnic, pohodlných silnic; to vše bylo tehdy pokryto Cestou z Buchlova (1932) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

34 Hrad Buchlov z Dobřížky ve dvacátých letech 20. století BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

35 temným, hustým lesem. Idylický klid panoval vůkol v mlčenlivém kraji, ztápícím se v teplém jasu slunečních paprsků a dýšícím opojivou lesní, pryskyřicovou vůní. Nikde ani stopy po hukotu lokomotiv, hvízdotu parních, továrních sirén, čmoudících vysokých komínech, pouze občas rozhlaholilo se šero nekonečných lesů troubením a pokřikem četné lovecké družiny hradních pánů, a v ticho vlahých večerů zaléhal křik lesních tetřevů a bažantů a táhlé vytí vlků. Tehdy nebylo potřeba nemocnic a sanatorií pro moderní, kulturou degenerované, souchotinářské lidstvo, ani pozemkových úřadů k parcelaci a zabírání. Co kouzla, poesie a romantiky skrývaly ty šťastné, zlaté časy... Alois Jašek ale nezůstal u těchto pověstí, pokračoval neúnavně dál v psaní. Pro velký úspěch prvního sešitku mu ve stejném nakladatelství vyšlo pokračování Zkazek, jejichž obsahem byly tentokrát už jenom pověsti. Začíná zeširoka a opět květnatým jazykem Černou paní buchlovskou, po které následuje Čertovo sedlo pod Buchlovem příběh známý již z dřívějšího souboru moravských pověstí, ovšem od jiného autora. Po muzikusi Arklebu Trnavském z Boskovic Bedřicha Beneše Buchlovana pokračuje Pověst o lípě neviny ve dvou verzích a poté košatá a jazykově mistrná Pověst o portrétu mnicha v pokoji strašidel. Druhý díl uzavírají příběhy Pověst o peterswaldském pávu a Sen květnové noci, který může být vyznáním autora k jeho hradu. V tajemné kráse k nebi zvedáš se, pohádko kamenná! Buchlove! Přes bouři lkavý chorovod a přes rány železnou pěstí zůstal jsi pevný a neotřesený: koruno zašlých věků! V požáru zlatého slunce i ve svitu stříbrných hvězd k nebi zvedáš se jako zářný a vítězný dóm svatého grálu, jako šerý a výmluvný pomník dějin národu, který ještě nezemřel a který živ bude potud, pokud stín památky velkých jeho otců dřímati bude v prachu tvého mausolea. Buď pozdraven, naděje mého srdce! Buď pozdraven, pohádko stará a kamenná! Není bez zajímavosti, že Jaškovy Zkazky spatřily světlo světa i ve svém druhém vydání, v roce 1992, ve své kategorii ve vysokém nákladu výtisků. Neuběhly ani celé dvě léta a náklad byl doslova rozebrán. I tato skutečnost vypovídá o kvalitě napsaných textů nadšeného spisovatele. Bořek Žižlavský, foto archiv autora Společnost děvčat a chlapců u sklepů pod Buchlovem (uprostřed malérečka Božena Kovaříková, roz. Úředníčková), třicátá léta 20. století BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

36 Příběh o životě martináče hrušňového ještě neskončil V prázdninovém vydání Buchlovského zpravodaje jsme zaznamenali některé skutečnosti z intimního života martináče hrušňového (našeho největšího motýla) v našem městečku. Samičku přilétl oplodnit sameček koncem dubna (26. 4.) a hned následující den, lépe řečeno v noci, samička nakladla v okolí místa páření vajíčka na větve ovocných stromů. Stádium vajíčka trvá asi dní a po této době se z nich vylíhnou housenky. Jejich život je o několik týdnů delší než vajíček. trvá v přírodě téměř osm týdnů. Usuzujeme tak proto, že manželé Vítkovi uviděli na své zahradě lezoucí velkou barevnou housenku a přinesli nám ji ukázat. Díky jejich pozornosti k informacím z Buchlovského zpravodaje můžeme sdělit, že je to potomek výše uvedeného páru. Housenka byla nalezena jen asi m od místa, kde se její rodiče spářili. Housenka lezla po zemi a hledala místo k zakuklení. Předtím se živila listím ovocného stromu. Jakmile dosáhla určité velikosti, slezla na zem, poněkud zešedla a týž den začala tvořit zámotek z vláken, které soukala ze sebe ústním otvorem. Po celonoční dřině bylo dílo hotovo a vysílená housenka odpočívala ve velkém zhnědlém zámotku. Kolik metrů (kilometrů?) vlákna vysoukala, nevíme. Ale z podobných zámotků bource morušového (po spaření vřelou vodou) v Číně z vlákna tkali tenounké hedvábí. Po týdnu odpočinku se housenka začíná proměňovat v kuklu. A nyní nastává v cyklu vajíčko housenka kukla motýl nejdelší časový úsek v koloběhu motýlího života. Přibližně od začátku srpna až do května příštího roku (devět měsíců) kukla v nezměněném tvaru přežívá v zámotku. Teprve pak se z kukly a následně ze zvlhčeného zámotku vysouká tělo motýla s malými nerozvinutými křídly. Ta se do podoby, jak motýla známe, začínají přes den zvětšovat a růst do krásy. Pokud je to samička, chystá se zavěšená na kmeni, na plotě i jinde ke svatební noci. Ze zadečku vypustí voňavkový váček (feromon), na který láká samečka. Ale to jsme již uvedli ve zmíněném prázdninovém čísle zpravodaje. Kterýkoliv motýl (ale například i brouk) po vylíhnutí už nikdy větší nenaroste. Zůstává stejně veliký jako při vylezení z kukly. Jako u lidí i v přírodě najdeme u jednoho druhu abnormálně malé či velké exempláře. Ti malí motýli už opravdu nebudou nikdy větší. Malé housenky martináče se hned po narození začínají živit listím stromů. Asi po týdnu se poprvé svlékají ze své kůže. Nabírají na objemu. To později ještě třikrát zopakují a pak se teprve kuklí. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/

Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště

Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště PROJEKT PODPORA PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Financování sociálních služeb a specifikace uživatelů dle bydliště v rámci ORP Uherské Hradiště Sběr dat Registrovaní poskytovatelé sociálních

Více

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC

SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC SLUNCE JE VŠUDE - přeshraniční projekt ZŠ LÁZNĚ LIBVERDA a ZŠ BOLESLAWIEC Na počátku roku 2012 nás oslovili zástupci Základní školy z polského Boleslawiece a nabídli nám spolupráci na přeshraničním projektu

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko

Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením. Otrokovicko Přehled poskytovatelů služeb pro děti a mládež do 26 let s mentálním a kombinovaným postižením Otrokovicko NADĚJE o.s., Pobočka Otrokovice Služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení,

Více

Usnesení. ze zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 03/2010 ze dne 29. března 2011

Usnesení. ze zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice č. 03/2010 ze dne 29. března 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse č. 03/2010 ze dne 29. března 2011 Zastupitelstvo městyse schvaluje ve smyslu zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích dle 85, písm. a) a) prodej pozemků městyse v

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015

R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 R O Z S E Č S K Ý Z P R A V O D A J 4 / 2015 Slovo úvodem Vážení spoluobčané, přinášíme Vám závěrečné číslo Rozsečského zpravodaje v roce 2015 se všemi důležitými rubrikami. V Kapitolách z regionální historie

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka...

Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka... Slovo paní ředitelky..1 Štědrý den v kuchyni 2 Slovo od sociální pracovnice.. 3 Vánoční aktivity...4-5 Příspěvky uživatelů...6-8 Křížovka.....9 Přání...10 Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších období roku.

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel.

Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně obyvatel. Obec Šardice leží na Jižní Moravě 11 km jihozápadně od města Kyjova. V současnosti v obci žije přibližně 2 200 obyvatel. Historie obce Šardic a její pamětihodnosti První písemná zmínka o Šardicích pochází

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010

P R O G R A M. 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 P R O G R A M 65. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2010 28. ročníku festivalu Dětská Strážnice 2010 Čtvrtek 24. 6. 2010 9.30-11.30 hod. amfiteátr Bludník Zahraniční pořad pro školy

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

Není Lešná jako Lešná

Není Lešná jako Lešná TISKOVÁ ZPRÁVA Dne: 13. 7. 2012 Místo: Zámek Lešná Valašské Meziříčí Organizace: Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje Není Lešná jako Lešná Rarita Zlínského kraje způsobuje turistům

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění

Newsletter Základní školy německo-českého porozumění Newsletter Základní školy německo-českého porozumění 12/2015 Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během listopadu, a plán práce na prosinec 2015. Reminiscence

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené

CZ.1.04/3.3.05/31.00229. Podporované zaměstnávání cílené Název projektu: Podporované zaměstnávání metoda boje proti nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Zkrácený název projektu: Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/31.00229 Období realizace: 1. 2. 2010

Více

Terénní sociální služby Spokojeného domova.

Terénní sociální služby Spokojeného domova. Terénní sociální služby Spokojeného domova Registrované sociální služby Pečovatelská služba Osobní asistence Odlehčovací služby Odborné sociální poradenství Region působnosti Služby poskytujeme v okruhu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Villapark Lipno Dreams

Villapark Lipno Dreams Villapark Lipno Dreams Prodej rekreačních domů a stavebních pozemků v obci Lipno nad Vltavou Cena domu včetně pozemku: od 4.780.000 Kč Cena pozemků: 2.200 Kč/m 2 + daň z nabytí nemovitosti Villapark Lipno

Více

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing.

Vnitřní směrnici č. 8/2011 k inventarizaci majetku a u k l á d á zpracovat plán inventur pro rok T.: Zodp.: Ing. čj. MCH 6500/2011 spisová značka 6497/2011/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 29. zasedání dne 26. října 2011 R M 1 / 2 9 / 1 1 b e r e n a v ě d o m í 1. Informativní zprávu o plnění

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Štěstí trvá jenom vteřinu

Štěstí trvá jenom vteřinu Štěstí trvá jenom vteřinu Obsah 1.0 Úvod 2.0 Osobnosti 2.1 Eugenie Točíková 2.2 Vlastimil Kučera 3.0 Příběh paní Točíkové 3.1 Dětství a mládí 3.2 Válka, postřelení tatínka 3.3 Maturita a práce 3.4 Vztah

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2

TÝDEN NA SEVERU 31. ŘÍJNA 2006 str. 2 Naše základní škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius Čteme a učíme se spolu s evropskými dětmi. Práce školy nezůstala bez povšimnutí médií. Nestihli jste nějaká vydání? Přinášíme přehled

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015

Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Sociální služby města Žďár nad Sázavou příspěvková organizace města Dům klidného stáří, Okružní 763/67, 591 01 Žďár nad Sázavou Hodnocení poslání, cílů a principů služby za rok 2015 Služba:Domov pro seniory

Více

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny.

Před akcí proběhla v mateřském centru anketa s tématikou rodiny, jejího fungování či rozpadu rodiny. Zpráva z akce: Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny Den konání: sobota 18. 5. 2013 Místo konání: Hanácké náměstí Akce se konala v rámci projektu Klubíčko světel aneb Světýlko do každé rodiny spolufinancovaného

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

1 FIREMNÍ DOBROVOLNICTVÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CHARITY OSTRAVA 2 POSLÁNÍ Posláním Charity Ostrava je poskytování sociální, zdravotní a humanitární pomoci lidem v nouzi, bez ohledu na jejich vyznání, rasu

Více

Týdnu pro rodinu přálo počasí

Týdnu pro rodinu přálo počasí Týdnu pro rodinu přálo počasí Ve dnech 12. až 20. května proběhl nultý ročník delší dobu avizované akce Týden pro rodinu. Během této doby se uskutečnilo například slavnostní otevření výstavy prací dětí

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2007 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2007. Zpráva začíná stavem naší

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 11. zasedání dne 1. dubna 2015

RADA MĚSTA CHROPYNĚ. Výpis usnesení z 11. zasedání dne 1. dubna 2015 RADA MĚSTA CHROPYNĚ Výpis usnesení z 11. zasedání dne 1. dubna 2015 Usnesení RM 1/11/15: program zasedání Rady města Chropyně č. 11. 1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně Usnesení RM 2/11/15:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

130 let školy v Nové Vsi u Světlé

130 let školy v Nové Vsi u Světlé 130 let školy v Nové Vsi u Světlé 1. období 1885-1976 Škola Nová školní budova nahradila školu postavenou v roce 1837 na místě č. p. 58 (dnes Bohemia Machine). O stavbě nové budovy pro dvoutřídní školu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu

Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Tisková zpráva Slánské infocentrum obhájilo loňským 100 % v mystery shoppingu Slaný, 7. 10. 2013 Agentura CzechTourism a profesní organizace turistických informačních center A.T.I.C. ČR po roce znovu provedla

Více

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad

Chřiby, 11.4.2015. Přejezd autobusu : dále po 432, doleva 50 Buchlovice odb. Zlechov Tupesy Velehrad Chřiby, 11.4.2015 Trasa autobusu: Ostrava D1 exit 298 Lipník - 47 Přerov - 55 Říkovice - D1 exit 258 Kroměříž 367 Kroměříž kruh. objezd nám. Míru 1.výjezd 432 Važany Šelešovice Zdounky Roští n Přejezd

Více

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ ČERVEN 2015 ČERVNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY 80 tisíc rodin pečuje nonstop o seniory. Co když potřebují vydechnout? PRAHA, 18. června 2015 V Česku žije kolem

Více