Historie a vývoj aikido v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie a vývoj aikido v ČR"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERSITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Historie a vývoj aikido v ČR Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Michal Vít Vypracoval: Adam Kovač

2 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně a uvedl v ní veškerou literaturu a ostatní zdroje, které jsem použil. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla uložena v knihovně FSpS a využívána ke studijním účelům. V Brně dne 2. března 2008 Adam Kovač... 2

3 Poděkování: Děkuji vedoucímu bakalářské práce panu Mgr. Michalu Vítovi za cenné rady, připomínky i kritiky při tvorbě bakalářské práce. Zároveň chci poděkovat panu PhDr. Bc. Zdenku Regulimu, Ph.D. za pomoc i rady při sestavování bakalářské práce 3

4 Obsah Úvod.5 Cíle práce Historie aikido ve světě Sokaku Takeda Morihei Uešiba Šíření aikido ve světě Historie aikido v České republice 11 Ranný vývoj Aikdo v ČR...11 První Československá organizace aikido Československá federace aikido - ČSFAI Česká federace aikido - ČFAI Vývoj od roku 1993 do roku Vývoj od roku 1998 do roku Současný stav Česká asociace aikido - ČAA Vývoj od roku 1993 do roku Vývoj od roku 1998 do roku Současný stav Bohemia Aikikai BA Vývoj od roku 1995 do roku Současný stav Některé kluby se samostatným vývojem Časová osa vývoje aikido na území České republiky...29 Závěr..33 Seznam použité literatury..34 Resume..35 4

5 Úvod Aikido je jedno z nejmladších bojových umění, které se v posledních několika desetiletích nevídanou měrou rozšířilo do celého světa. Velkou zásluhu na tom zajisté má charismatický zakladatel Morihei Ueshiba, jenž svým důrazem na nonagresivitu a harmonii mezi lidmi položil základ pro moderní bojová umění. Aikido nezná nepřítele, protivníky, oponenty. Cvičící jsou partnery, aite, kteří spolupracují na dosažení společných cílů. [1] Historie aikido na území České republiky nemá hluboké kořeny a lze s určitostí říci, že z pohledu historického je tato bojová disciplína na našem území velice krátce. I přes tyto skutečnosti si však aikido vybudovalo velice rozmanitou základnu v podobě několika dnes již kvalitně strukturalizovaných společností, např: Česká asociace aikido, Česká federace aikido, Bohemia Aikikai, jež pod sebou sdružují mnoho klubů s působností po celé republice. Mimo tyto společnosti stojí i další skupiny, které se rozhodly jít vlastní samostatnou cestou a které se nehlásí k žádné z výše jmenovaných organizací. Historie aikido u nás byla již částečně do roku 1997 zpracována panem Kodýmem nebo v časopise Aikido. Celková sumarizace historických faktů a událostí však provedena nebyla a je pouze v hlavách lidí, kteří u vývoje v naší zemi stáli, a nebo se na něm přímo či nepřímo podíleli. Cílem práce je na základě dostupných zdrojů zpracovat historii vývoje a současný stav aikido na území České republiky. Na základě těchto informací dále vytvořit časovou osu vzestupného vývoje s vyzdvižením významných událostí a faktů. Výsledná časová osa by měla sloužit jako ucelený a přehledný výčet dění na poli aikido na našem území, a to od jeho počátku až do současnosti. 5

6 Cíle práce: - Krátká sumarizace světové historie aikido. - Zpracování historie na našem území ČAA, ČFAI, BA, samostatné skupiny. - Zmapování současného stavu aikido na našem území. - Vytvoření časové osy a sumarizace dějin. 6

7 1. Historie aikido ve světě Aikido patří mezi jedno z nejmladších japonských bojových umění. Bylo vytvořeno a prakticky dovedeno k dokonalosti Ósenseiem (velkým mistrem) Moriheiem Uešibou. Vyvinulo se však z mnohem starších stylů, a to především z Daito-ryu aikijutsu. Dále pak bylo aikido ovlivněno i šermířskou školou katori existující již od 15 století. Daito-ryu aikijutsu je staré bojové umění, jehož kořeny sahají do 9 století nl. Bylo to umění boje prováděné a vyučované v úzkém kruhu samurajské rodiny Minamoto a některých mála vyvolených žáků. Zakladatelem Daito-ryu aikijutsu byl Šinra Saburo Jošimicuem. Z důvodu rodového utajení dnes nevíme o starých technikách aikijitsu prakticky nic. Umění aikijitsu bylo předáváno rodinnou tradicí až k Sokaku Takedovi ( ), který na konci 19 století jako první začal techniky vyučovat veřejně. [2] 1. 1 Sokaku Takeda Narodil se v době, kdy již docházelo k přechodu od starého feudálního systému k principům nové doby. Šogunát zanikl a moc se opět dostala do rukou císaře. I Přes tyto skutečnosti byl Takeda vychováván ve starém duchu samurajských tradic. Již v době, kdy byl schopen stát na nohou, byl podrobován velice tvrdému tréninku a veden k přísné kázni. Dá se říct, že Sokaku Takeda byl posledním samurajem staré doby ctícím původní tradice a zvyky. V roce 1905 začal vyučovat Daito-ryu aikijutsu na ostrově Hokkaidó, kde se také setkal s Moriheiem Uešibou. [2] 1. 2 Morihei Uešiba zakladatel aikido Narodil se 14. prosince 1883 ve městě Tanabe. Jeho otec i matka pocházeli ze samurajských rodin. Matka, velice vzdělaná žena, byla vzdáleně spřízněna s rodem Takeda. Otec vynikal houževnatostí a velkou silou. V době, kdy se Morihei narodil, byl již čtvrtým dítětem, avšak prvním synem. Narodil se 7

8 předčasně, v mládí byl velice hubený a často trpěl nemocemi. Jakmile povyrostl, začal Morihei objevovat sílu vlastního těla. Začal se pravidelně otužovat a nejrůznějšími prostředky zvyšoval své silové schopnosti (zvedání těžkých břemen, práce na rybářských lodích atd.). Soutěžil v mnoha silových disciplínách a také v Sumó. Byl známý tím, že sám zastal práci několika dělníků a liboval si v nakládání velkých břemen. Prohlašoval, že chce být dost silný na to, aby porazil každého protivníka. Mimo tyto tělesné kultivace projevoval Morihei lačnost i po vzdělání, vystudoval tedy finanční akademii. Vystřídal řadu zaměstnání od úředničiny přes obchodní činnost až po kariéru tělesného strážce. Byl účastníkem rusko - japonské války, v níž opět i přes svůj malý vzrůst vynikal pílí a pracovitostí nad ostatními a byl obdivován. V průběhu vojenské služby začalo jeho první systematické učení bojových umění. Několik let po válce dal Morihei dohromady skupinu lidí a i s rodinou odjel kolonizovat ostrov Hokaido. Často pracovně nebo za zábavou cestoval a poznával nové kraje. V únoru roku 1915 se Uešiba během jedné cesty setkal s Mistrem Daito-ryu aikijutsu, Sokaku Takedou a nastoupil u něj do učení aikijitsu. Během krátké doby se stal jeho nejlepším žákem, později získal dokonce osvědčení k vyučování aikijitsu. Morihei byl již od dětství veden k náboženství. Uctíval božstva a prováděl meditace. Po Smrti jeho otce roku 1918 se náboženství začal věnovat intenzivně a spoustu času trávil v meditacích a modlitbách. V roce 1919 se setkal s Mistrem Onisaburem Deguchim, vůdcem sekty Omoto-kyo, ve kterém se vzhlédl a stali se přáteli. Roku 1920 otevírá Morihei v Ayabe školu jujutsu. Roku 1921 se mu narodil syn Kišomaru, který se jako jediný dožil dospělosti. Roku 1922 podniká spolu s Onisaburem výpravu do Mongolska, kde právě probíhala čínsko-japonská válka, aby tam založili Království míru. To se však nepovedlo, celá výprava byla uvězněna a odsouzena k smrti. Zásahem japonského konzula byli nakonec všichni propuštěni. Po návratu se intenzivně věnuje výuce budó a zápasení (nemá konkurenci). Po neshodách s Takedou se Morihei osamostatňuje a začíná pro své umění používat jiné názvy např: aikibudo, Uešiba-ryu apod. Morihei, který byl pod vlivem Omoto-kyo, začal proměňovat ničivé a vražedné techniky Aikijitsu v techniky, jejichž podstatou je dokonalá souhra těla i mysli a 8

9 dokonalé zvládnutí vnitřní energie. Odsuzoval válku a násilí a proto se snažil vytvořit umění na základě celostní harmonie, kdy je možné dokonale kontrolovat protivníka, aniž by se mu ublížilo. Roku 1927 se stěhuje do Tokia a zde zakládá nové dojo, které se později stane významným centrem aikido. Morihei začíná intenzivně vyučovat a zároveň neustále techniky zdokonaluje. V roce 1942 zaregistrovalo japonské ministerstvo školství název aikido. Mezi léty 1942 a 1945 zakládá mistr Uešiba svatyni Aiki a také nové cvičební centrum v Iwamě. Od padesátých let se začíná aikido šířit po světě. Morihei Uešiba cestuje po celém Japonsku a v roce 1961 navštěvuje i Havajské ostrovy. V šedesátých letech se aikido stává jedním z nejpopulárnějších bojových umění v Japonsku a zároveň se zvyšuje zájem světa o tuto novou disciplínu. V roce 1960 byla Uešibovi udělena medaile japonské vlády za úsilí při zrodu a zavedení aikido. Morihei Uešiba, zakladatel aikido, zemřel 26. dubna 1969 ve věku 86 let.[3] 1. 3 Šíření aikido ve světě Prvním, kdo rozšířil aikido do světa, se stal v roce 1953 jeden z nejnadanějších žáků zakladatele, Koiči Tohei. Při své návštěvě USA vzbudil značný zájem zvláště proto, že se utkal s pěti nejlepšími judisty Spojených států, kteří na něj současně útočili a které přesto dokázal hladce porazit. Do Evropy přinesli aikido japonští učitelé Močizuki a Abe působící převážně ve Francii. Necvičili však pouze aikido, ale kombinovali ho s technikami jujutsu. Postupně začali přijíždět do Evropy i další japonští mistři, kteří zde aikido propagovali a vyučovali. Byli to především mistři z řad nejbližších žáků Moriheie Uešiby. Po smrti Moriheie byl jeho syn Kišomaru Uešiba jmenován titulem dóšu (hlava cesty). Šíření učení pokračuje v sedmdesátých a osmdesátých letech a vzniká řada dalších organizací aikido v různých částech světa. S pronikáním aikido dochází také k částečnému odchylování od původního směru a vznikají různé cesty a formy. 9

10 4. ledna 1999 Kišomaru umírá a novým dóšu se stává jeho syn Moriteru Uešiba. S počátkem nového tisíciletí se začíná k aikido přistupovat volnějším způsobem. Největším krokem kupředu je především nový přístup v oficiálním postoji Aikikai Hombu Dojo k národním organizacím mimo Japonsko. Aikikai Hombu Dojo oficiálně uznává více než jednu národní organizaci v jedné zemi a tím i možnost působení jednoho či více šihanů v zemi. Tento krok naznačuje značnou modernizaci Aikikai Hombu Dojo. Hlavní řízení aikido zůstává stále v rukou rodiny Uešiba a názor jejích členů má i v dnešní době hlavní slovo. Morihei Uešiba je na celém světě nazýván Ó-Sensei (velkým učitelem), aniž by se uvádělo jeho jméno. Jeho syn Kišomaru byl za života svého otce nazýván wakasensei (mladým učitelem). Dle statistik se v dnešní době aikido cvičí ve více jak 70 zemích celého světa, s celkovým počtem okolo 2 milionů cvičenců. [2] 10

11 2. Historie aikido v České republice Počátky aikido v československých a později v českých zemích se dají rozdělit na 2 období. Prvním je doba, kdy aikido bylo více méně neznámé a kdy zde byla velká lačnost po veškerých informacích. Bylo to období, kdy se braly v potaz všechny názory takřka bez připomínek a myšlení bylo otevřené všemu. Druhým je doba, kdy přichází představa jasné cesty. Vznikají oddíly aikido a s tím i první názorové rozepře. Vzniká nutnost strukturování systému a sjednocení pravidel. Některé nesouhlasy vedou k separaci příznivců aikido, hledání vlastní cesty a vzniku samostatných skupin. [4] 2. 1 Raný vývoj Aikido v ČR Na základě dostupných informací lze první náznaky aikido u nás datovat do 70. let minulého století. S technikami a principy vycházejícími z aikido se však bylo možné setkat už dříve. Byly to především útržkovité části technik či techniky z aikido vycházející a používané v rámci jiných, v té době ucelených systémů bojových umění. Jak uvádějí zdroje, prvky aikido se začaly objevovat od roku1978 díky PhDr. Ivanu Fojtíkovy ve výuce úpolů na Fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS) v Praze. Od roku 1980 byly oficiálně zařazeny do výukového plánu FTVS. Koncem 70. let se začaly prvky aikido z části vyučovat i v TJ Spojích Praha, kde v rámci výuky džuda vyučoval pan Vladimír Kazik Lorenz (po setkání s aikido při cestách po Japonsku) i techniky aikido. V Praze na FTVS UK dne 28. března 1986 proběhla první veřejná ukázka disciplíny aikido. Jednalo se o seminář vedený předsedou Mezinárodní federace aikido (IAF) a v té samé osobě i předsedou rozvojové komise Evropské federace aikido (EAF), panem Giorgio Venerim z Itálie. 11

12 Giorgio Veneri byl pověřený rozvojem aikido v našich zemích a zemích východního bloku. Tento seminář v podstatě změnil dosavadní chápání aikido a dá se považovat za velice důležitý krok k rozvoji aikido v Československu. Pod vedením p.veneriho a dalších učitelů italské Aikikai (M. Traina a F. Verona) se šířilo aikido a systém Aikikai na víkendových stážích, které se konaly dvakrát do roka v Praze (jednou proběhl seminář i v Brně). S probíhajícími semináři zároveň začaly vznikat i první oddíly aikido. Byly to např. Karel Slapnička Kralupy, V Ilgner Přerov a další. V centru veškerého dění a následného vývoje aikido stál oddíl TJ. Spoje Praha, později přejmenovaný na Aikido Kenkyukai Praha. Období normalizace z důvodu státem kontrolovaného a jednotného tělovýchovného systému nepřálo rozvíjení nejenom aikido, ale i dalších orientálních bojových sportů jako: kendo, isidó, taj-ji atd. Toto období akceptovalo pouze cesty známých a zaběhlých bojových stylů, a to džuda a karate. Brzdícím faktorem rozvoje aikido byla také praktická nemožnost zahraničního kontaktu, navazování známostí a z toho plynoucí výměna informací a zkušeností. Pozdější dění ve světě aikido je do značné míry spojeno se vznikem Československé federace aikido (ČSFAI), kterému předcházel vznik Československé organizace aikido.[5] 2. 2 První Československá organizace Aikido Po rozvolnění režimu se v Československu opět začíná aikido rozvíjet a s ním i snaha o vznik ucelených pravidel a zřízení celostátní organizace. Tento stav vyústil dne na TJ Spoje Praha, kde byl navržen statut organizace Československá Aikikai. Tato nově vzniklá první organizace aikido však postrádala pevnou a ucelenou strukturu. Jejím cílem bylo především rozvíjení a snaha o organizování aikido na území Československa a zároveň začlenění 12

13 Československa do evropských struktur, přičemž vše mělo jít ve stopách italských organizací a učitelů Aikikai a splňovat mezinárodní normy (Aikikai, IAF, EAF). Předsedou československé organizace aikido byl zvolen pan V. Lorenz a místopředsedou pan PhDr.I. Fojtík. Organizace registrovala zprvu 9 oddílů, ale během roku se rozrostla o dalších 7 oddílů.[4] 2. 3 Československá federace aikido - ČSFAI Přirozeným vývojem aikido v českých zemích a také díky narůstajícímu množství nových zájemců, nových možností a stálou snahou o lepší strukturalizaci Aikido dochází 25.července 1991 k registraci a oficiálnímu vzniku Československé federace aikido (ČSFAI). Ve svých začátcích registrovala organizace 9 klubů z Čech a další 2 oddíly ze Slovenska. Výkonným ředitelem se stává Petr Krumphanzl (1.kju G.Veneri) V těchto letech se stále více začíná projevovat touha českých aikidstů po setkáních s dalšími zahraničními učiteli a snahou o jejich pozvání do Československa. Karlu Pátkovi (člen AKP, 4kju G Veneri) se během ročního pobytu ve Francii naskytla příležitost spolupráce s francouzským učitelem Danielem Vaillantem. Pan Vaillant se na Pátkovo pozvání stěhuje do Prahy, kde se prezentuje jako nosilel 5. danu Honbu Dódžo s pověřením šířit aikido a pravomocí udělování technických stupňů Aikikai. Pan Vaillant mapuje české prostředí a situaci Československé federace aikido. Hned po příjezdu začíná učit a už na podzim roku 1991 organizuje první zkoušky na technické stupně. [5] Jeho příjezdem a působením v republice se aikido dostává výrazně do popředí. Pan Vaillant je v té době velikým přínosem z hlediska pomoci při strukturalizaci a ujednocování systému aikido v České republice. Za jeho působení vznikají po republice řady nových dojo. Věnuje se rozvíjení aikido u nás na plný úvazek. 13

14 Zásadním způsobem ovlivňuje pan Vaillant ze své funkce národního technického komisaře (NTK) dění v Československu v ČSFAI. Jeho vystupování vede k postupnému odříznutí ČSFAI od okolního světa a k přerušení spolupráce s italskými učiteli. Hlavním důvodem, který vedl k názorovým rozepřím s ostatními aikidisty, byl především ojedinělý francouzský systém udělování státních diplomů a stupňů dan, který pan Vaillant prosazoval. Právě s tímto systémem řada aikidistů nesouhlasila, setkává se s kritikou a dochází k zárodkům dalšího štěpení. V Praze probíhá v létě 1991 bez většího povšimnutí českých aikidistů návštěva Daniela Vettera (3 dan Aikikai), který se chystá zmapovat situaci, připravit podmínky pro stáž a možnost působení japonského šihana Masatomi Ikedy.[4] V této době, na konci roku 1991, se poprvé objevují nejasnosti a pochybnosti v jednání D. Vaillanta a pravdivosti jeho osoby jakožto nosilele 5 danu Honbu Dódžo. Zároveň dochází k odtržení brněnského klubu a jeho vystoupení z ČSFAI. ( ). V Praze ve dnech 15. a proběhne první stáž šihana Ikedy mapující situaci v Československu. D.Vaillant zakládá firmu Vaillant Aikido school (VAS), která dále určuje politiku ČSFAI. Prezident ČSFAI, pan Krumphanzl, odjíždí začátkem roku 1992 na dlouhodobou stáž do Japonska. V květnu je svoláno valné shromáždění a volí novou radu a prezidenta ČSFAI, kterým se stává K. Pátek. V dunu téhož roku se koná mezinárodní kongres Evropské federace aikido (EAF), kam je vyslán z pověření ČSFAI její sekretář M. Kodým. Kodým se z kongresu vrací se znepokojivými informacemi nepotvrzujícími slova p. Vaillanta a hodnosti jeho stupně dan. Vychází najevo, že D. Vaillant je ve skutečnosti držitelem 3. danu a není oprávněn vystupovat ani udělovat mezinárodně platné technické stupně jménem Bohemia Aikikai. Kodým se vzdává své funkce sekretáře ČSFAI a nastupuje na post ředitele Aikdo Kenkyukaj Praha (AKP). Zde organizuje stáže zahraničních učitelů z okruhu šihana M. Ikedy. Nejprve tato organizace vystupuje v rámci 14

15 ČSFAI, ale později už samostatně jako AKP. Jejich systém postupem času volně přejde pod Českou asociaci aikido (ČAA). [5] Cestě ČSFAI se postupně vzdalují starší generace aikidistů. Začínají spolupracovat s brněnskou skupinou aikido, a nebo se k situaci uvnitř ČSFAI raději nevyjadřují. Dopisem z doporučuje výkonný ředitel Aikikai Honbu dódžó pan Moriteru Uešiba (Waka sensei) pana M. Ikedu jako šihana a zároveň výkonného technického ředitele pro Československo s výhradním právem pro udělování mezinárodně platných stupňů dan.[4] 2. 4 Česká federace aikido Vývoj od roku 1993 do roku 1998 Po rozpadu Československa dne i přes velké výhrady některých členů ČSFAI je zaregistrována Česká federace aikido (ČFAI), a to jako nástupnická organizace. Na Valné hromadě jsou dne schváleny stanovy definující národní technickou komisi s odpovědností za kompletní technickou úroveň aikido ČFAI. To vše po vedením D Vaillanta. Ve dnech dubna organizuje ČFAI v pořadí již druhou stáž šihana Ikedy. Vedou se neúspěšná jednání ztroskotávající na podmínkách p.vaillanta. Jednou z hlavních podmínek bylo udělování tzv. národních technických stupňů D Vaillantem z jeho funkce národního technického komisaře ČFAI. Tato podmínka však byla pro mezinárodní organizaci Aikikai a šihanský systém nepřijatelná. P.Ikeda na své pražské stáži odmítá zkoušet. [5] V Praze proběhne dubna 1993 bez většího povšimnutí poslední stáž p. Veneriho. V roce 1993 je v rámci ČFAI registrováno 23 oddílů na 800 aikidistů. Dne schůze vedoucích klubů nepřijímá nový statut a je konstatován hrozící rozpad ČFAI. 15

16 Dne 18. září 1993 se koná shromáždění prezidentů ČFAI a dochází bez účasti některých členů ke zrušení starých stanov a přijetí nových, čímž de facto dochází k zániku staré ČFAI. Prezidentem zůstává K.Pátek a zástupcem technické komise se stává O. Malina. Následně dochází k výstupu některých klíčových klubů, které vstupují do nově vzniklé České asociace aikido (ČAA). [4] Roku 1994 dochází k přesunutí sídla VAS do TJ.sokol Michele a společně ČFAI začínají rozvíjet komerční systém aikido(prodej pomůcek pro aikido). Probíhá několik stáží za přispění zahraničních učitelů (S Stenudd ) a hlavní slovo si stále drží p. Vaillant. Koncem roku 1994 odstupuje z funkce ředitel ČFAI Karel Pátek a nahrazují ho Petrdlík, Mareš a nakonec O.Malina. V únoru roku 1995 probíhá za podpory ČFAI a VAS první stáž francouzského učitele Franka Noela(6.dan Aikikai). Vzhledem k jeho pravomoci udělování stupňů dan Aikikai se jeví vzájemná spolupráce s ČFAI výhodná. Bývalý prezident ČFAI K.Pátek rozesílá v polovině roku 1995 členům ČFAI dopis, v němž kritizuje především dosavadní vývoj ČFAI a VAS a i osobu D. Vaillanta. Dále se jeho kritika dotýká nedodržování pravidel při udělování vyšších stupňů a jejich mezinárodní neplatnosti, závislosti ČFAI na VAS, komerčního systému, nedodržování stanov a nevýhodnosti finančního hospodaření. V průběhu roku 1996 se konají další 2 stáže pana Noela (v květnu a v září). Na zářijové stáži dochází ke zkoušení a udělování technických stupňů Aikikai. V průběhu tohoto roku se dále konají jednání o vzájemné spolupráci mezi organizacemi ČFAI a ČAA, tedy mezi F.Noelem a M. Ikedou. Jednání jsou vedena úspěšně a v listopadu roku 1996 dochází ke vzájemné dohodě o spolupráci a F. Noel se stává technickým ředitelem ČFAI. [5] Vývoj od roku 1998 do roku 2008 ČFAI je již od roku 1998 plně strukturalizována a průběhu dalšího desetiletého vývoje nedochází k výrazným událostem, které by zásadním způsobem ovlivňovaly či narušovaly chod organizace. 16

17 Současný stav ČFAI je nepolitická, dobrovolná, kulturně sportovní nevýdělečná organizace s právní subjektivitou a se sídlem působnosti v České republice. Na území ČR je nástupnickou organizací Československé Federace Aikido. [6] V dnešní době tvoří členská základna ČFAI 32 dojo s počtem okolo 962 členů Hlavními zahraničními učiteli, jejichž cestu federace následuje, jsou především Franck Noel,7.dan Francie, Joel Roche 6.dan Francie a sensei Endo 8.dan Japonsko. ČFAI spolupracuje v současné době především s těmito zahraničními zeměmi: Slovensko, Německo, Francie, Japonsko. Během minulých let se podle slov technického prezidenta ČFAI pana René Novotného hlavně cvičilo a cvičilo a podařilo se vypracovat systém školení trenérů od 3. do 1.třídy podle francouzského systému, kdy v současné době org. sama provádí školení pro 3.třídy a ve spolupráci s VŠ, nejvíce s MU Brno školíme 2. a 1.třídy. Několik našich trenérů má osvědčení 1.trenérské třídy. [7] Vedení ČFAI Prezident ČFAI: Pavel Munzar Pokladník: Honza Švejkovský Technický prezident: René Novotný Sekretář a webmastr: Martin Škorpil Zkouškový systém Obecné informace o Zkouškovém systému a podmínky získání technických stupňů lze získat na webové adrese: doc. [6] 17

18 2. 5 Česká asociace aikido (ČAA) Vývoj od roku 1993 do roku 1998 Jak už bylo výše popsáno a naznačeno, je vznik ČAA částečným vyvrcholením vnitřní situace v ČSFAI, později ČFAI a také splněným přáním některých českých aikidistů po vzniku organizace strukturované na základě mezinárodních norem, v rámci níž je možnost složení mezinárodně uznávaných technických stupňů Aikikai. Dne 23. října 1993 se konal ku příležitosti stáže M. Ikedy a D.Vetera sjezd vedoucích českých klubů aikido. Zde bylo jednoznačně odhlasováno založení nové společnosti České asociace aikido. Pan M. Ikeda byl doporučen na post výkonného ředitele a pomoc při budování a strukturalizaci nově vzniklé společnosti přislíbila i švýcarská Aikikai (ACSA)- domovské působiště M. Ikedy. Dne byly na valném shromáždění schváleny stanovy a dne je společnost registrována ministerstvem vnitra, čímž byl vznik ČAA dovršen. První stáž organizovaná ČAA proběhla ve dnech 5. až pod vedením D. Vettera. Dochází k projevování zájmu o novou organizaci ČAA a následnému výstupu některých klubů aikido z ČFAI (Chomutov, Ostrava ad.) a jejich žádost o členství v ČAA. 4. až se koná v Curychu mezinárodní stáž, kam je vyslána i česká delegace a jedná zde o budoucnosti organizace a rozvoji systému Aikikai v Čechách. Ve dnech proběhne v Praze již třetí stáž M. Ikedy, na závěr které dochází ke zkoušení na stupně dan s mezinárodní platností. Generace cvičící aikido déle jak 7 let na 2. dan a generace cvičící déle jak 5 let na dan první. Byl tak položen základ rozvoje didaktického systému ČAA se skupinou nositelů stupňů dan. Dne je dále na schůzce učitelů ustanoveno složení technické komise ČAA. Prezidentem se stává M. Ikeda a jeho asistentem byl jmenován D. Vetter. 18

19 ČAA využívá za podpory a souhlasu šihana Ikedy ochoty švýcarských učitelů, kteří na mnoha zahraničních stážích pomáhají šířit své znalosti aikido. ČAA, dá se říct, dle švýcarského vzoru letních škol organizují ve dnech 18.až první letní školu, a to v Hranicích na Moravě. Škola probíhá pod vedením D.Vettera a dochází zde ke sjednocení podmínek pro získání technických stupňů. Podmínky pro získání byly následovné: na 6. kjú 3 měsíce, na 5. kjú 6 měsíců, na 4. kjú 12 měsíců, na 3. kjú 18 měsíců, na 2. kjú 27 měsíců a na 1. kjú 39 měsíců cvičení a došlo k odstupňování účasti na stážích ČAA. Jak napsal Kodým, zdá se, že: Historie aikido v Čechách, u části českých aikidistů, od začátků směřující k tradičnímu systému Aikikai, se tak hned v počátcích mladé organizace začíná naplňovat. Struktura ČAA nabízí rozvoj jednoho ze základních principů systému aikido - výuku a technický vývoj - a přináší další žádaný princip, a to jasný zkouškový systém s mezinárodní platností. Dne jsou do ČAA přijata 3 nová dódžó a zvolena nová rada. Další dódžó je přijato při příležitosti stáže D.Vettera ve dnech 25. a Koncem roku 1994 odmítá ČAA v referendu vstup do české unie bojových umění. [4] Rok 1994 byl rokem velice hektickým, kdy se pozvolna formovala nová společnost ČAA, její vnitřní struktura, předpisy, nařízení a také dochází k ucelování zkouškového systému. Byl to rok, ve kterém vznikla společnost řekl bych hrubě otesaná. Je potřeba vyvinout v následujících letech značné úsilí pro vytvoření společnosti strukturalizované a fungující. Na začátku roku 1995 vydává asociace průkazy, je vytvořen znak a konečné logo, zároveň se zřizuje bankovní účet a dotváří se administrativní systém. Z vlastní iniciativy začíná AKP vydávat časopis Aikido, který vychází jako dvouměsíčník a který se v lehce změněné podobě vydává dodnes je na valném shromáždění po ročním cyklu volena nová výkonná rada organizace. V ČAA je k tomuto datu registrováno na 20 klubů z celé republiky. V roce 1995 se také dále rozvíjí vazby na zahraniční učitele (z velké části to byli učitele ze Švýcarska) a pořádají se na našem území řady seminářů. 19

20 Valné shromáždění, konané dne za účasti již 27 dojo s 597 členy, volí na další rok novou radu a schvaluje hospodářské předpisy. Začátkem roku 1996 vydává ČAA sborník základních dokumentů ČAA, který obsahuje veškeré technické, administrativní a strukturální materiály organizace. K odesílá žádost o uznání ČAA mezinárodní federací aikido (IAF). Žádost je též doplněna o propagační materiály a současnou statistiku organizace, která činila k tomuto datu 28 dódžó o celkovém počtu 693 členů. Na, v pořadí již 7 kongresu mezinárodní federace aikido, konaném, ve dnech 2. až , za účasti prezidenta IAF (Kišomaru Uešiby),výkonného ředitele Honbu dódžó (Moriteru Uešiby) a dalších zástupců Aikikai z celého světa je oficiálně uznána ČAA jako člen IAF za Českou republiku. Získání členství v IAF byl jeden z největších, ne-li největší z úspěchu ČAA, která se tak roku 1996 stává jedinou mezinárodně platnou organizací v České republice. Koncem roku 1996 se koná valné shromáždění s účastí zástupců 31 klubů, které čítají na 886členů. VS potvrzuje radu a do doby dalšího VS na jaře 1997 byla stanovena komise mající za úkol kompletaci dokumentů ČAA dle vývoje od roku Činnost této komise se však setkala s odporem a na přání M. Ikedy byla začátkem roku 1997 rozpuštěna. Na VS bylo odhlasováno vyloučení 3 klubů z řad ČAA a množství dódžo stanulo na 29. Následně pak byla zvolen nová rada. [4] Vývoj od roku 1998 do roku 2008 V roce 1998 organizovala ČAA v Praze dva kongresy EAF spojené se stážemi vedenými japonskými učiteli šihan M. Ikeda (Švýcarsko), šihan Y. Kitaura (Španělsko), šihan M. Kanetsuka (Anglie). Nejvýznamnější akce ve struktuře ČAA, Letní týdenní škola v Českých Budějovicích (LŠ) a Zimní víkendová škola v Praze (ZŠ), probíhaly pod vedením šihana Masatomi Ikedy dvakrát ročně až do konce roku

21 V průběhu roku 2002 však pan Ikeda vážně onemocněl a vzdal se všech svých funkcí a povinností, které vykonával z pověření Hombu Dojo pro národní organizace aikido v České republice (ČAA) i v dalších evropských zemích. Tradice zimních a letních škol pak nadále pokračuje s účastí okolo 150 lidí pod vedením Ikedova dlouholetého žáka Daniela Vettera (5. dan Aikikai v r. 2003). Při ZŠ ČAA s ním od roku 2003 na výuce spolupracuje sensei Michele Quaranta (6. dan Aikikai v roce 2007) a při LŠ ČAA od roku 2005 sensei M. Kodym (5. dan Aikikai v roce 2007). Česká asociace aikido také pravidelně pořádá množství regionálních a národních stáží. Podrobné informace lze nalézt na stránkách Dalšími akcemi jsou soukromé stáže zahraničních učitelů (Quaranta Michele a Daniela Vettera) pořádné některými kluby. V roce 2003 ku příležitosti oslav 10-ti lého výročí proběhly 2 významné stáže vedené japonskými sensei, kteří působí v Evropě šihan H. Hosokawa (Itálie), šihan K. Asai (Německo), a koncem roku 2005 další víkendová stáž šihan Y. Fujimoto (Itálie). Statistické údaje říkají, že v polovině roku 2006 organizace ČAA úspěšně rozvíjí svou činnost a šíří aikido v 38 oddílech po celé republice. Členská základna ČAA se již několik let pohybuje okolo členů, včetně skupiny okolo 80 členů ze tří polských klubů z Gdaňska. [8] Současný stav České asociace aikido Součastná pozice ČAA v roce 2007 a počátkem roku 2008 je dle oficiálních stránek klubu následující: ČAA vystupuje jako kulturní nepolitická organizace sdružující zájemce o cvičení aikido. Každý zájemce o členství se může stát jejím členem, pokud již není členem některé další organizace aikido v České republice. Její členové se za účelem cvičení aikido sdružují v klubech ČAA. 21

Česká Asociace Aikidó. Technický předpis. Verze schválená Technickou komisí ČAA dne 24.7.2006.

Česká Asociace Aikidó. Technický předpis. Verze schválená Technickou komisí ČAA dne 24.7.2006. Česká Asociace Aikidó Technický předpis Verze schválená Technickou komisí ČAA dne 24.7.2006. Prezident ČAA Ředitel TK ČAA Technický předpis České asociace aikidó technický předpis ČAA (dále jen TP ČAA)

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015

Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 22.8. 2015 Valná hromada byla zahájena v 13,30 hod. prezidentem ČFAI, který přivítal všechny zúčastněné. Poté byl přednesen program VH sekretářem organizace v následujícím

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva klubu za rok 2009

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva klubu za rok 2009 Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva klubu za rok 2009 Vypracoval Ing. Martin Švihla, PhD. V Praze, 31.12.2009 Obsah výroční zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2009 Členská základna

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

V rámci hlasování byla přijata zpráva prezidenta následujícím způsobem:

V rámci hlasování byla přijata zpráva prezidenta následujícím způsobem: Zápis z řádné VALNÉ HROMADY ČFAI 25.8. 2013 Valná hromada byla zahájena v 14,00 hod. prezidentem ČFAI, který přivítal všechny zúčastněné. Poté byl přednesen program VH sekretářem organizace v následujícím

Více

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015 S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy a semináře 2014/2015 Obsah 1.1 ČLENSTVÍ V ČFAI... 2 1.2 Licenční známky... 2 1.3 Termín pro zaplacení licence a zaslání evidenčního listu... 2 2

Více

STANOVY TJ Sokol Dobříkov

STANOVY TJ Sokol Dobříkov STANOVY TJ Sokol Dobříkov Název a sídlo : TJ SOKOL Dobříkov Dobříkov 174 566 01 Vysoké Mýto Čl. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov (dále jen TJ SOKOL) je dobrovolným sdružením

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s.

STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s. STANOVY zapsaného spolku Aikido Praha Vinohrady, z.s. čl. I. Název, sídlo, působnost a charakter spolku 1. Název spolku je: Aikido Praha Vinohrady, z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlem spolku je Praha. 3.

Více

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÁ UNIE DENTO KARATE-DO ORGANIZAČNÍ ŘÁD BRNO 2005 Obsah 1 Účel...3 2 Výkonný výbor...3 2.1 Složení výkonného výboru:...3 2.2 Předseda výkonného výboru...3 2.3 Předseda komise trenérsko metodické - 1.

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu ČESKÝ SVAZ JUDO CZECH JUDO FEDERATION Zátopkova 100/2 box 40 160 17 Praha 6-Strahov Czech Republic tel.: +420-2-33355280, fax:+420-2-57214265 Zásady a předpisy pro vzdělávání trenérů juda v rámci ČSJu

Více

Přínos japonských bojových umění pro kulturu člověka aneb Jak zaměnit notebooky za meče

Přínos japonských bojových umění pro kulturu člověka aneb Jak zaměnit notebooky za meče STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA v Hradci Králové v rámci cyklu Pojďme si povídat uvádí besedu na téma Přínos japonských bojových umění pro kulturu člověka aneb Jak zaměnit notebooky za meče Přednáší Tomáš

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Směrnice ČATK 2014 Trenérsko - metodický úsek (TMU)

Směrnice ČATK 2014 Trenérsko - metodický úsek (TMU) Směrnice ČATK 2014 Trenérsko - metodický úsek (TMU) Obsah: I. Trenérsko-metodický úsek (TMU) II. Trenérství v ČATK 1. Povinnosti trenéra 2. Trenérské licence v oddílech 3. Udělení trenérské licence 4.

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

S T A N O V Y. Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor

S T A N O V Y. Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C. k. privilegovaný střelecký sbor Chomutovská ostrostřelecká společnost o. s. C. k. privilegovaný sbor S T A N O V Y IČ: 27049515 Chomutovská ostrostřelecká společnost o. s. S T A N O V Y Čl. 1 Chomutovská ostrostřelecká společnost, C.

Více

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů,

Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, založené dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení Dne 3.12.1991 vzniklo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ U Školské zahrady, se sídlem U Školské zahrady 4, 182 00 Praha 8, IČ 457 73 530, založené dle tehdy platného

Více

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava

S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava S T A T U T České asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava A. Základní ustanovení. Postavení, název a sídlo. 1. Česká asociace basketbalových rozhodčích ČBF Oblast Střední Morava (dále

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

aikido vinohrady praha, o.s.

aikido vinohrady praha, o.s. aikido vinohrady praha, o.s. výroční zpráva klubu za rok 2011 Obsah Aikido 1 Aikido Vinohrady Praha 2 Učitelé klubu 2 Naše hodnoty 3 Aikido Vinohrady Praha v roce 2011 4 Členská základna 4 Pravidelná výuka

Více

Stanovy Student Golf Club

Stanovy Student Golf Club Stanovy Student Golf Club Preambule Students Golf (dále jen SG) je dobrovolné, nepolitické sdružení fyzických a právnických osob, zajímajících se o golf a doprovodnou činnost kolem golfu. Toto občanské

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

Statut České olympijské akademie

Statut České olympijské akademie Statut České olympijské akademie Preambule Česká olympijská akademie je spolu se Slovenskou olympijskou akademií nástupnickou organizací Československé olympijské akademie, která byla založena roku 1987.

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

STANOVY: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s.

STANOVY: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s. STANOVY: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s. NÁZEV OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ: Klub českých velocipedistů v Hrabové o.s. SÍDLO SDRUŽENÍ: L.HOSÁKA 996/3 OSTRAVA-BĚLSKÝ LES 700 30 I. PREAMBULE Klub českých

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

STANOVY. Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu STANOVY Občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu 1 Čl. I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu (dále jen sdružení ) Sídlo:

Více

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona.

1.2. Provozovat činnost směřující ke zrušení vyhlášky č. 488/2006 autorského zákona. STANOVY S.N.A. Preambule Název sdružení Sídlo 1. Poslání a základní cíle sdružení 2. Doba trvání sdružení 3. Členství 4. Vnitřní uspořádání 5. Hospodaření 6. Zánik a způsob majetkového vypořádání při zániku

Více

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo

Stanovy. Čl. I. Název a sídlo Stanovy Čl. I. Název a sídlo 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného seskupení občanů dle nového občanského zákoníku (zákona 89/2012 Sb. dále NOZ ) s názvem Občanská vzdělávací jednota

Více

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Stanovy občanského sdružení PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství PREAMBULE My spotřebitelé biopotravin a příznivci ekologického zemědělství se svobodně sdružujeme za účelem

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s.

Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. 1 Stanovy spolku SETKÁNÍ JÁ A TY, z.s. Úplné znění ke dni 26. 11 2014 Název, forma a sídlo Setkání já a ty, z.s. se sídlem Dolní Novosadská 81, 779 00 Olomouc (dále jen spolek). Spolek je právnickou osobou

Více

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu

S T A N O V Y. upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu S T A N O V Y upravující v souladu s ustanovením z. č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění právní vztahy sportovního klubu čl. 1 Název sídlo: 1. Název sportovní asociace je: Česká asociace

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600

Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 Č E S K Á G Y M N A S T I C K Á F E D E R A C E Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 IČ: 00540471, DIČ: CZ00540471, bankovní spojení: 1724809504/0600 tel./fax:+420 242 429 260 e-mail: cgf@gymfed.cz tel.: +420

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS

EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS EFAD EUROPEAN FEDERATION OF THE ASSOCIATIONS OF DIETITIANS EVROPSKÁ FEDERACE ASOCIACÍ DIETITIANS Dietetika: profese ke zdraví Dietetická profese má oficiální definici, která byla přijata Mezinárodní konfederací

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

STANOVY SPOLKU KRČÍN

STANOVY SPOLKU KRČÍN STANOVY SPOLKU KRČÍN Název spolku: Spolek Krčín (dále jen spolek). Článek I Název spolku Článek II Sídlo spolku Sídlo spolku je na adrese:.. Nové Město nad Metují Článek III Právní postavení spolku 1.

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

STANOVY. I. Úvodní ustanovení

STANOVY. I. Úvodní ustanovení STANOVY I. Úvodní ustanovení Sdružení rodičů a příznivců Gymnázia v Hořovicích, IČ: 616 86 123, bylo založeno v roce 1995 dle tehdy platného zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, za účelem koordinace

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček

Stanovy spolku. Spolek rodičů - Havlíček Stanovy spolku Spolek rodičů - Havlíček Článek 1 Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název spolku je Spolek rodičů - Havlíček (dále jen spolek) 2. Sídlo spolku je ZŠ Litoměřice Havlíčkova

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE BRĎO Verze: 02/2005 Schváleno dne: Schválil: Valná hromada Vypracoval: Sekcse BRĎO Článek 1. Poslání

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení.

Pod povrchem podpovrchem@seznam.cz www.cajovna.pt.sweb.cz Velké náměstí 44 383 01 Prachatice. STANOVY občanského sdružení. STANOVY občanského sdružení Pod povrchem Podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jsou přijaty následující stanovy: Část I. - Základní údaje 1. Název a sídlo sdružení:

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Zásady školení trenérů licence B

Zásady školení trenérů licence B Zásady školení trenérů licence B Článek I Systém vzdělávání trenérů 1. Trenérsko-metodická komise Českého svazu je na základě rozhodnutí orgánů Českého svazu házené odpovědna za realizaci systému vzdělávání

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení )

Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) Výroční zpráva Zpráva o hospodaření a účetní závěrka 2008 (článek XIII., odst. 3 Stanov sdružení ) 2009-05-27 Česká evauační společnost, o.s. Phdr. D.Švec 1. Úvod Tato výroční zpráva je zpracována na základě

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle

S T A N O V Y. Obecná ustanovení. 2 Poslání a cíle Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny S T A N O V Y 1 Obecná ustanovení 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny ( dále jen ČSHLM

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL

UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL UKÁZKY Z DOKUMENTU NAHODILÉ VÝTAŽKY KAPITOL 2. JEDNOTLIVÉ NOVELIZOVANÉ BODY 19. V 30 odst. 1 písm. a) se slova s pedagogickými pracovníky nahrazují slovy se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení.

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, 250 88. 2 Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy

Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. Stanovy Schválené dne 16. 3. 2014 I. Všeobecná ustanovení 1 Název, sídlo a trvání spolku 1.1. Golf & Country Club Svobodné Hamry z.s. je spolkem dle zákona č. 89/2012

Více

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení

STANOVY GKL. I. všeobecná ustanovení STANOVY GKL I. všeobecná ustanovení čl. 1. Název, sídlo, trvání sdružení, klubové barvy 1.1. Na základě oboustranné dohody tělovýchovné jednoty Slavoj Praha a Golfového klubu Líšnice, Golfový klub Líšnice

Více

AIKIDÓ. Základní kapitoly. Aikido Ikeda Dojo Praha

AIKIDÓ. Základní kapitoly. Aikido Ikeda Dojo Praha AIKIDÓ Základní kapitoly Aikido Ikeda Dojo Praha Historie budó a samotného aikidó Aikidó je budó (cesta boje) pocházející z jednoho ze čtveřice ostrovů tichomořského souostroví známého nám Evropanům jako

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku

na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou (dále jen členové spolku ) Založení spolku ZALOŽENÍ SPOLKU na základě ustanovení 214 a násl. občanského zákoníku v platném znění mezi 1. paní Olgou Královou r.č. 765120/1580 bytem Chrášťany 63 2. paní Jitkou Fukovou r.č. 755823/1593 bytem Chrášťany

Více

Členské a klubové příspěvky

Členské a klubové příspěvky Členské a klubové příspěvky Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha Údaje o zápisu ve spolkovém

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více