Valtický zpravodaj. Oslava svátku 28. října. 4. listopad SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. Oslava svátku 28. října. 4. listopad 2013. SEVA-FLO RA s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. VINNÉ SKLEPYa.s."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 4. listopad 2013 Oslava svátku 28. října K oslavě výročí byl v kostele Nanebevzetí Panny Marie uspořádán varhanní koncert, na kterém zazněla vrcholná díla českých a světových mistrů v podání Martina Jakubíčka. Koncert doprovázel mluveným slovem pan František Trávníček, který připomněl význam tohoto výročí pro naši republiku a také odkaz příslušníků Československých legií, které se začaly formovat v průběhu I. světové války a sehrály zásadní roli při vzniku samostatného státu. Pavel Trojan, starosta A je tu listopad, čas dušiček Hřbitovy jsou pro mnohé skličují místa, plná smutku, ale pro milovníka historie jsou to místa, která nás informují o bývalých občanech Valtic a také o umělecké výzdobě hřbitova před sto lety. U obvodových zdí hřbitova nacházíme staré hrobky a hroby vrchnostenských úředníků a za pozornost stojí i některé náhrobky. U příležitosti 95. výročí vzniku Československé republiky se odpoledne 27. října uskutečnilo slavnostní setkání s položením květin a věnců u radnice městského úřadu. Občané města spolu s Československou obcí legionářskou uctili nejvýznamnější státní svátek a připomněli si tak dny, kdy se začala psát nová kapitola dějin obou našich národů - počátek samostatného státu Čechů a Slováků. Slavnosti se zúčastnili i vzácní hosté ze Slovenské republiky, představitelé Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika z Brezové pod Bradlom a Košárisk. Čestnou stráž při položení květin stáli členové Československé obce legionářské, jednoty Valtice s replikami dobových bojových praporů 10. Československého střeleckého pluku Jana Sladkého Koziny a Pěšího pluku 43, oba dva dislokované v Brně a v letech doplňované i vojáky základní služby z Valtic. SEVA-FLO RA s.r.o. Většinou kolem zdí se nacházejí pomníky s německy psanými jmény. Některé byly v době komunistické zničeny, ale dnešní zákony již nedovolují tuto devastaci. O mnohé z nich se přijíždí postarat jejich příbuzní, jiné jsou svěřeny do opatrování našich spoluobčanů, kteří udržují kontakty s bývalými občany žijícími dnes hlavně v Rakousku. Na hřbitově se nachází i areál s pomníčky milosrdných bratří, kteří od roku 1605 působili ve Valticích. Ostatky některých z nich byly několikrát přestěhovány. Z hrobky milosrdných bratří, nacházející se pod kostelem svatého Augustina, nejprve na hřbitov v areálu nemocnice, po jeho zrušení pak byly přesunuty na bývalý hřbitov na Sobotní ulici v areálu dnešní vinařské školy a po jeho zrušení byly všechny ostatky převezeny na dnešní městský hřbitov. Pokračování na str. 9 Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Městská policie V říjnu se Městská policie zaměřovala hlavně na dodržování OZV o odpadech (svozové dny). Stále jsou mezi námi takoví spoluobčané, kterým Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou je úplně jedno, kdy a kam vyhodí odpad. Svozové dny jsou vyznačeny vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. v kalendáři, který byl vydáván při placení poplatků. Také vinaři se moc nevyznamenali. Stále se nacházejí hromádky matolin v místech, kde nemají co dělat. V několika případech řešila MěP znečištění vozovky po vozidlech vyjíždějících ze stavby. Dále byly uloženy blokové pokuty za špatné parkování. Byla poskytována součinnost PČR při dopravních nehodách a probíhal dohled na klidný průběh vinobraní a voleb. Policie řešila vyrozumění a pomoc při odchytu zaběhnutých hospodářských zvířat, krádež v místím obchodě, stížnosti na mezi- sousedské vztahy a odchyty zatoulaných psů. Miroslav Šesták, strážník MěP Usnesení č. 27 z mimořádného zasedání zastupitelstva města Valtice ze dne 21. října 2013 I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení paní Jany Martincové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání ZMV č. 26 ze dne Zprávu o činnosti rady města včetně usnesení z jednání rady č. 38 ze dne II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Slávka Janků, Josef Grbavčic, Ing. Pavlína Vlková. 2. Ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva: Ing. Dalibor Neděla, Lukáš Najbrt. 3. Program jednání dnešního zasedání Zastupitelstva města Valtice. 4. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky par. č. 247/1, 238/1 a 227 v k.ú. Valtice na ulici Boční k umístění venkovního vedení NN pod názvem stavby Valtice, Boční,obnova vvnn na dobu určitou do v jednorázové částce 1.500,- Kč + DPH mezi Městem Valtice a společností E.ON Distribuce, a.s. a pověření starosty podpisem smlouvy. 5. Prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek par. č. 104/3 zahrada o výměře 59 m 2 v k.ú. Úvaly u Valtic panu Miloslavu Jelínkovi, za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 6. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par. č. 1307/2 zahrada o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Valtice manželům Luboši a Světlaně Dvořáčkovým za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 7. V souladu s ust. 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejnit záměr prodeje části pozemku par. č. 1120/1 ostatní plocha o výměře 25 m 2 v k.ú. Valtice na ulici Pod Zámkem, společnosti Hast-stav, s.r.o. za cenu 900 Kč/m 2 a náklady spojené s prodejem pozemku. 8. Prodej a uzavření kupní smlouvy na část pozemku par. č. 764/1 ostatní plocha o výměře 33 m 2 v k.ú. Valtice na ulici Vinařská panu Luboši Černému, za cenu 10,- Kč/m 2 a náklady spojené s prodejem pozemku a pověření starosty podpisem smlouvy. 9. Uzavření smlouvy na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek par. č. 716/1 v k.ú. Valtice na dobu neurčitou v jednorázové úplatě ve výši 1000,- Kč + DPH k umístění kabelového vedení NN v délce 39,6 m a 2 ks pojistkových skříní NN pod názvem stavby Valtice, Růžová,příp. NN, Dwořáček mezi Městem Valtice a společností E.ON Distribuce a.s. a pověření starosty podpisem smlouvy. 10. Na základě doporučení hodnotící komise v rámci zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Valtice výběr dodavatele I-TEC Czech, spol. s r.o., IČ: , protože uchazeč předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku (cena dodávky bez DPH: ,- Kč). 11. Obecně závaznou vyhlášku města Valtice č. 1/2013, o místních poplatcích. 12. Uzavření kupní smlouvy na realizaci zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Valtice mezi Městem Valtice a společností I-TEC Czech, spol. s r.o., IČ: a pověření starosty podpisem smlouvy. III. Zastupitelstvo města zrušuje: 1. Obecně závaznou vyhlášku města Valtice č. 3/2011, o místních poplatcích, ze dne , včetně příloh. IV. Zastupitelstvo města revokuje: 1. Usnesení č. 26 ze dne 23. září 2013 odst. II., bod. 7 týkající se uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemky par.č. 247/1, 238/1, 227 v k.ú. Valtice na ulici Boční k umístění zemního vedení NN pod názvem stavby Valtice,Boční, obnova vvnn na dobu neurčitou v jednorázové částce ,- Kč + DPH mezi Městem Valtice a společností E.ON Distribuce, a.s. a pověření starosty podpisem smlouvy. Bc. Milan Sedláček místostarosta Ing. Pavel Trojan starosta 2 Kontakty na MěP: tel.: ; mob.: Obvodní oddělení PČR Břeclav, Policejní stanice Lednice Valtice včetně místní části Úvaly spadají pod Policejní stanici Lednice a má je na starost: prap. Radim Budlanský tel a pprap. Petr Jandásek tel Valtické vinobraní v ohlédnutí První říjnový páteční večer a sobotní den, opět patřil oslavě vinařského umění v našem městě. Valtické vinobraní se po minulých ročnících nadstandardně teplého počasí, odehrávalo v přesně opačném rázu klimatu. Chladnější počasí, ale především silný vítr zapříčinil mírné opoždění začátku programu. I tato nepříznivá skutečnost ovšem nevadila vystoupení našim nejmenším v kroji, ale i přeshraniční spolupráci s obcí Schrattenberg a vystoupení jejich taneční skupiny. Přes profoukané dopoledne se program přenesl do již bezvětrného poobědí a dle plánu pokračoval dále. Velkým překvapením, pro svou originalitu vystoupení, byla skupina No Feet z Brna. Program proběhl přes příchod krojovaného průvodu, vystoupením Výběru z bobulí VKS, skotských dudáků The 1st Czech Pipes and Drums aj. až k 17 hodině. Tento čas byl pevně vyhrazen hlavnímu vystupujícímu a to skupině Děda Mládek Illegal Band. Průběh koncertu písniček od Ivana Mládka nakonec roztančil a rozhýbal opravdu každého, včetně pořadatelů. V této bujaré náladě návštěvníky udržovala i skupina Šarže 54. A protože na vinobraní není večer jenom o moderních písničkách, tak CM Fagán pod vedením Veroniky Jíchové, rozjela hudební magii i novějších písniček v lidovém podání. Je vidět, že nám ve Valticích roste opravdu nadaná generace folkloristů. Mnozí návštěvníci ale uvítali jinou část večera, tu finálovou. Mega koncert Valtické skupiny IRNIS, který přilákal na náměstí tisíce lidí. Hodinový koncert písniček z vlastní tvorby, včetně novinky Nad zemí, dodal na stupni varu hostů v této úžasné tečce letošního ročníku. Vše při organizaci probíhalo jak má, a proto je třeba poděkovat všem, jenž se na přípravách podíleli. Jmenovitě si zaslouží velký dík paní Minaříková, Poláková, Uherková, Brůčková, Machálková, Jíchová, slečna Důbravová a pan Neděla. Vinobraní by nemohlo proběhnout bez jeho partnerů a mediálních partnerů, kterým taktéž děkujeme za podílení se na této vrcholné akci kulturního roku ve Valticích. A nezapomeňte, že příští rok je vinobraní od 3. do 4. října Lukáš Najbrt, zastupitel města Valtice předseda komise pro cestovní ruch a sport MV RMV

3 Místní akční skupina Vinařská Místní akční skupina Vinařská pořádá ve velkokapacitním stanu na náměstí ve Valticích od hod. Svatomartinský přípitek LVA. Spolu se starosty a vinaři obcí Lednicko - valtického areálu mají návštěvníci možnost ochutnat Svatomartinská a mladá vína zastoupených vinařství z obcí v působnosti MAS: Valtice, Velké Bílovice, Rakvice, Podivín, Přítluky, Bulhary, Hlohovec a Lednice, reprezentující vína LVA z výměry 2100 ha vinic. Vstup do stanu je zdarma, od 18:00 hod. pokračuje volně Svatomartinský přípitek slavnostním Svatomartinským večerem na zámku ve Valticích, kde vstupné bude 1 Tolar (kurz 1 T = 50,- Kč), zde můžou návštěvníci ochutnat martinské pochoutky, jak se dělaly v dobách vlády knížat z Lichtenštejnu ve Valticích a v Lednici. Drůbeží a husí pochoutky budou ovšem k ochutnání po celý den jak ve stanu samotném, tak ve valtických restauracích. Nultým ročníkem Svatomartinského přípitku v LVA chce Místní akční skupina založit tradici této oblíbené ochutnávky mladých vín také v prostoru Lednicko - valtického areálu. Stan by měl v budoucnu putovat po jednotlivých obcích LVA, aby návštěvníci poznali každý rok jinou vinařskou obec. Slavnostním večerem v zámku Valtice bude zase založena tradice pořádání Svatomartinského zámeckého plesu, který bude pořádaný od příštího roku vždy v sobotu po Sv. Martinovi. Jeho hlavním atributem bude podávání husího knížecího menu a Svatomartinských vín. Spolu s umístěním do reprezentačních sálů zámku Valtice slibuje ples mimořádný zážitek. Milan Sedláček, Předseda výkonné rady MAS Odklízení sněhu komplikují odstavená auta Jak to, že jste odklidili sníh skoro z celého chodníku a u našeho a sousedova domu jste neuklízeli? Tak tento dotaz jsme dostali během loňské, na sníh bohaté zimy, několikrát. Odpověď byla vždy velmi jednoduchá - soused totiž parkoval automobilem částečně na chodníku a technika neprojela dál. Loňská zima, co se množství sněhu týká, byla spíše nadprůměrná a prověřila technické služby města, zda byly na zimu řádně připraveny. Je možné, že letos to bude se sněhovou nadílkou podobné. Sníh sice potěší děti a školáky, ale pokud opravdu nastane kalamitní situace nebo se jí bude blížit, je nezbytná vzájemná spolupráce. Vážení občané, Město Valtice vás proto zdvořile žádá, abyste v situacích, kdy bude zřejmé, že město bude muset ke zmírnění následků sněžení nasadit techniku (plužení, mechanické odmetání), umožnili co nejjednodušší ošetření komunikací. Bude-li tedy sněžit, nebo bude-li náledí, parkujte svá vozidla, pokud to bude jen trochu možné, co nejméně na místních komunikacích - zaparkujte i krátkodobě v garážích, ve vjezdech, ve dvorech apod. Jsme si vědomi, že ne všude nám můžete vyhovět, například obyvatelé bytových domů na ulici Pod Zámkem nebo na Lázeňské asi nemají příliš možností, kam auto zaparkovat. Každopádně pokud budou ulice v době sněhové nadílky prázdné, umožníte nám co nejkvalitnější, nejrychlejší a nejbezpečnější ošetření povrchů komunikací, nehledě na to, že se výrazně sníží riziko případného, byť nechtěného, poškození vašeho vozu. Pokud budete parkovat svá auta podobně, jako řidič na fotografii (byť v dobré víře uvolnit na silnici místo), do značné míry zkomplikujete pracovníkům technických služeb jejich práci nehledě k tomu, že na neošetřeném chodníku či cestě snáz dojde k úrazu. I když to tak zatím podle teplého a slunečného počasí nevypadá, může tu být první sněhová nadílka za pár dní. Ing. Dalibor Neděla Město Valtice Technické služby Město VALTICE 3

4 INFORMACE - ZPRÁVY - ZAJÍMAVOSTI Kalendář akcí - listopad Diskotéky Termín: , , , vždy od hod. Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice, Koncert kapel - ZOČI VOČI a zakázanýovoce, IRNIS, Prague conspiracy a Exots Termín: od hod. - vstupné 140 Kč Místo: sál Disco Clubu Kinopolis, Mikulovská 1025, Valtice Organizátor: Disco Club Kinopolis Valtice, Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody ve Valtickém Podzemí Termín: od hod. Místo: Valtické Podzemí, Vinařská 34, Valtice Organizátor: Valtické Podzemí, , Svěcení vína - ochutnávka mladých vín z Valtic a blízkého okolí, cimbál Termín: od do hod. Místo: víceúčelová hala SOŠV, ul. Střelecká, Valtice Organizátor: Vinaři Valtice 2000, Zpracování podzimních plodů a sušených a naložených bylin Termín: od 9 00 do hod. Místo: Bylinková zahrada Tiree Chmelar, zámecký park, Valtice Organizátor: Bylinková zahrada Tiree Chmelar, Bylinkové vánoční dárky - můžete si vyrobit originální dárky k Vánocům Termín: od 9 00 do hod. Místo: Bylinková zahrada Tiree Chmelar, zámecký park, Valtice Organizátor: Bylinková zahrada Tiree Chmelar, Vzpomínka na nesvobodu - netradiční prohlídky muzea se svařákem Termín: Místo: Muzeum železné opony, hraniční přechod Valtice - Schrattenberg Organizátor: Muzeum železné opony, , Dívčí vínek - taneční zábava s tématickým předtančením chasy Termín: Místo: stará tělocvična SOŠV Novostavba, ul. Sobotní, Valtice Organizátor: Valtická krojovaná společnost, Co nového nás čeká, či co pokračuje, v prosinci 2013: Diskotéky: , , , , Kinopolis Valtický advent rozsvícení vánočního stromu starostou, jarmark Advent prodejní výstava na téma české Vánoce v Galerii Reistna Mikulášský košt archivních vín Vinaři Valtice 2000 Vánoční žákovský koncert ZUŠ Valtice Adventní koncert vystoupení Borověnky a Valtičánku Štědrovečerní diskotéka Disco Club Kinopolis Valtice Štěpánská diskotéka Disco Club Kinopolis Valtice Šťastní a veselí na hranici Muzeum železné opony Silvestr oslava nového roku Disco Club Kinopolis Valtice Bližší informace v prosincovém čísle VZ nebo v TIC Valtice tel.: , Pozvánka na besedu s důchodci Místní skupina ČČK pořádá v neděli dne 24. listopadu 2013 besedu s důchodci v Galerii Reistna. Je připraven kulturní program spojený s ukázkami zdobení vánočních perníčků. Všechny důchodce srdečně zve výbor MS ČČK ve Valticích KLÍČOVÁ SLUŽBA TESCO hypermarket Břeclav NOVĚ OTEVŘENÁ POBOČKA Klíčová služba TESCO hypermarket otevírací doba Po Ne 8:00 20:00 hod. Mob.: POZVÁNÍ NA MARTINSKOU HUSU restaurace Valtická rychta iniciovaná mottem Radost na Martina husa a džbán vína p Svatomartinskou hostinu Ve dnech recepte svatomartinským rezervovat. Telefon: , valtická Rýmovačky Imunní myška Začla zima, stěhují se K teplu myšky zvenčí A mně to letos postihlo Též mám myš za kredencí! Nejsem kruťas! Bezradný jsem, Co mám dělat teď? Vezmu stovku, v drogerii Koupím myšce jed! Bez efektů! Moje myš snad Má žaludek kuní: Proti jedům nabízeným Je zcela imunní! Já zahlédl ji onehdá, Jen tloustne, přímo tyje! Teď z ní jsem málem na infarkt, Zuřím a ona? Žije! Zbývá mi jen výhoda, A tou je špatný sluch Neslyším její škraboty, Bez sluchadla jsem hluch! O tři a půl týdne později: Dobrý přítel mi pomohl s tím, nač jsem se nezmohl: Půjčil mi důmyslnou past a je po ní! Žádný žvást! Co v ní bylo, řeknu hned: žádný sýr, špek ale jed! Martinské husy Jó, kdyby husy věděly, Co čeká je teď v neděli, Tak na nás tedy na lidi, By určitě zanevřely! Pro lidi podzim začíná A po neděli je Martina. Netuší chudinky husy, Co v ten den si zkusit musí: Nevím, kdy vznikl zvyk tento, Jenž pro husy je memento, Kdy z nás každý míti musí Na talíři - kousek husy! Že my lidi jsme všežravci, To každému je známo, Tak budiž kousek husičky, Ať je nám dneska přáno! Vždyť husa není zadara, Ba, na ten kousek husy, Si každý z chudých od jara Už prachy spořit musí. P. S. Pokud ty husy litovat se někomu snad zachce, Ten ať si dá na Martina Jen pečeného vrabce! I tak to bude těžké mít: Zmizeli vrabci odsud! Že by na husy martinské Též čekal tentýž osud? Váš spoluobčan, Milan Kolář

5 Nové byty v hlavním městě vína V druhé polovině září započala, na ulici Pod zámkem ve Valticích, výstavba nového bytového domu s názvem Bytový dům U zámku. V sobotu 5. října slavnostně přestřihla zahajovací pásku finalistka Miss Víno 2012 Kateřina Jeroušková, za účasti makléřů Michala Juráčka a Pavla Gajdy z břeclavské pobočky realitní kanceláře Schmidt Reality s.r.o. Bytový dům bude obsahovat 19 jedno- až čtyřpokojových bytů s moderními dispozicemi propojením obytné části s kuchyňským koutem. Bytový dům bude koncipován jako čtyřpodlažní s obytným podkrovím, v podzemním podlaží se budou nacházet garáže a sklepní boxy ke každému bytu. Bezbariérový přístup do všech podlaží zajistí osobní výtah. Architektonicky bude dům člěněn do částí s různobarevným provedením fasády, které opticky navodí efekt několika menších objektů. Důraz je v projektu kladen na nízkoenergetický provoz díky nadstandartnímu provedení, samostatnému podlahovému vytápění a orientaci domu jižním směrem. Smyslem celého projektu je po letech vybudovat ve Valticích nové moderní bydlení v klidném prostředí, dostupné pro všechny generace. Výhradní prodejce, břeclavská pobočka realitní kanceláře Schmidt Reality s r.o., současně zahajuje kampaň prodeje bytů. První zájemci mají jedinečnou možnost výběru barev a vzorů interiéru jejich nového bytu před dokončením novostavby. Ve středu 6. listopadu v 17:30 hod. se koná prezentace tohoto nového projektu v prostorách Salonu Vín ve Valticích, vstup z nádvoří zámku. Více informací o novém projektu najdete také na internetové stránce nebo na pobočce realitní kanceláře Schmidt Reality. Valtice jsou v žádostech o dotace úspěšné, budou mít zametací vůz, automobil na svoz bioodpadu i novou kameru V závěru letošního roku Město Valtice úspěšně uzavřelo několikaletou snahu o získání dotací na zakoupení zametacího stroje a užitkového automobilu. Uspěli jsme s našimi žádostmi u Státního fondu životního prostředí, kdy jsme si podali dva projekty, a to projekt na snížení prašnosti z plošných zdrojů ve městě (zametací vůz) a projekt na zavedení separace a svozu bioodpadů (užitkový automobil). Koncem září letošního roku, po téměř třech letech od podání žádosti o dotaci, město Valtice uzavřelo smlouvu s dodavatelem zametacího stroje, firmou Hanes s.r.o., která nám dodá zametací stroj nejpozději do konce ledna roku na stránkách města Valtice podrobný popis stroje. Stroj doplní stávající vozový park technických služeb a věříme, že pravidelným mechanickým zametáním komunikací přispějeme ke kvalitnější péči o vzhled města. Další smlouvu, kterou schválilo zastupitelstvo města, tentokrát koncem října, je smlouva na dodávku (do konce roku 2013) užitkového automobilu na svoz a separaci biologického odpadu od společností I-TECH CZECH, spol. s r.o., která je vybrána jako dodavatel automobilu BONETTI F100X. Jedná se o vůz o celkové hmotnosti do 3,5 tuny a k jeho obsluze postačí řidičské oprávnění skupiny B. V neposlední řadě nám udělala radost i poměrně malá, ale užitečná dotace z motivačního programu pro obce od společnosti ELEK- TROWIN, kterou město Valtice obdrželo jako odměnu za pečlivé třídění elektro spotřebičů. Z dotace (celkem ,- Kč) jsme pořídili další, velmi kvalitní kameru na sběrný dvůr. Jedná se o švýcarský kompaktní zametací speciál BUCHER SCHÖRLING CITY CAT 1000, který budeme ve městě využívat nejen na zametání silnic a chodníků, ale po nákupu příslušenství jej lze používat i při zimní údržbě. V případě tohoto stroje se opravdu jedná o to nejlepší, co dnes trh s těmito stroji nabízí. Cena stroje vybraného ve výběrovém řízení je včetně DPH ,- Kč, výše dotace ze SFŽP je stanovena na ,- Kč. Pro čtenáře, kteří se chtějí o samotném stroji a jeho parametrech dozvědět více bude uveřejněn Automobil, kromě jiného, bude vybaven hydraulickou rukou pro nakládku kontejnerů, které jsou v počtu pěti kusů součástí dodávky. Stroj bude používán na svoz biologického odpadu (rostlinné zbytky, větve, listí, tráva) zejména v době tzv. svozových dnů (první a třetí pondělí v měsíci) a dále při běžné pracovní činnosti technických služeb města. Cena automobilu vzešla z výběrového řízení a je stanovena na ,- Kč včetně DPH, přičemž 90% z ceny vozu bude hrazeno z dotace, takže město doplatí něco okolo korun. Pokud se o automobilu a jeho parametrech budete chtít dozvědět něco více, nahlédněte opět na stránky města. 5 Důvodem je ta skutečnost, že řada občanů má stále ve zvyku přijíždět ke sběrnému středisku odpadů mimo otevírací dobu (pondělí a středa od do a v sobotu od 8 00 do ) a sypat nebo odkládat odpad před vrata dvora. Další si nelámou hlavu s tím, že listí je třeba do kontejnerů na zelený odpad vysypat a házejí do něj i igelitové pytle, případně směsný komunální dopad. O užitečnosti a kvalitě přiblížení kamery se již mohlo přesvědčit několik občanů, kteří dostali za své protizákonné jednání pokutu. Ing. Dalibor Neděla Město Valtice Technické služby

6 ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE Anketa mezi prvňáčky V půli října jsme se zeptali našich prvňáčků na 3 otázky a zde vybíráme několik odpovědí :-) 1. Jak se ti ve škole líbí, co tě baví? - Hrát si, když chodím za bráchou do družiny a klubu:-) - Hrozně moc se mi ve škole líbí:-) Nejvíc mě baví matematika. - Ve škole se mi líbí moc. Počítání mě baví a hlavně, že je hrozně moc úkolů:-) - Baví mě psát úkoly v hodině a tělocvik. - Dobře se mi líbí ve škole. Líbí se mi družina a obědy. - Baví mě učení, nejvíc všechno se učit:-) - Baví mě přestávka a tělocvik, hlavně běhání:-) - Líbí se mi ve škole. Baví mě hádanky na písmenka. - Jo, přestávky mě baví nejvíc :-) - Na škole se mi líbí, že máme přestávky. - Školu mám ráda. Baví mě matematika. - Škola mě moc baví, hlavně číst a psát. - Nejvíc mě baví muzika při výtvarce. - Psát, počítat, hrát si s pexesem. - Škola ani ne. Baví mě družina, malování. - Dobře. Přestávky, úkoly, aj domácí:-) 2. Čím bys chtěl/a být, až budeš velký/á? - Policajt. Strejda je taky polda. Nemám strach z nikoho a ničeho:-) - Já bych chtěl pracovat s tátou. Spravovat zábradlí a jiné věci. - Chtěla bych být prodavačkou. Líbí se mi, jak pokladna pípá:-) - Pirátem doopravským, budu velit. Postavím si svoji loď z ocelu:-) - Chtěl být archeologem, abych si ty poklady mohl vystavit doma:-) - Chtěla bych být dětská paní doktorka, protože mě zajímá tělo a mám ráda děti. - Chtěl bych být rybář, baví mě to. - Chtěl bych být strojvůdce. Mám rád vláčky. - Chtěla bych být vinařkou. Taťka je taky vinař. - Chtěl bych být vinařem jako taťka a budu mít penzion v Hlohovci. - Třeba kadeřnice. - Chtěl by sem být zedník. - Chci být vědcem. Všecko zkoumat:-) - Paní učitelka, protože chci být tak dobrá, jako naše paní učitelka:-) - Chtěla bych být princeznou, protože má hezké šaty. - Chtěl bych být ninja a prodavač. Líbí se mi pohádka BEN 10 a tam jsou bojové věci. - Chtěla bych být veterinářkou, protože mám ráda zvířátka. - Chtěl bych být malíř obrazů. - Policajt. Taťka říkal, že je dobré být policajtem:-) - Koňařka, mám ráda koně. - A já bych chtěl být řidič náklaďáku:-) - Chtěl by sem být kuchař, aby sem si mohl vařit. - Letuška, protože jsem ještě nikdy v letadle neletěla. - Chtěl bych být šerifem, aby sem se ubránil proti zlodějům:-) 3. Co se chceš ve škole naučit? - Číst a psát. - Pořádně matematiku. - Rád bych se naučil rybařit. - Všechno chci umět, to je jasné:-))) - Nějaké náročné cviky a běhy v tělocviku. - To, co dělají piráti. Nebudu zlej, budu okrádat bohaté a dávat to chudým:-) - Těším se na zeměpis, abych se naučila více o Zemi. - Chci se naučit v tělocviku hvězdu a číst. - Nechci se naučit nic. - Chcu chodit do angličtiny. - Ještě popřemýšlím..:-) - Nějaké dobré věci:-) - Nic. Já už jsem dost chytrej:-) - Asi všechno. Děkujeme za odpovědi a přejeme vám, ať se vám i nadále ve škole líbí a vše, co se učíte a zažíváte, ať vás moc baví! Redaktoři školního časopisu Ochrana člověka za běžných rizik i mimořádných situací V posledních 15 letech postihly naši zemi ničivé povodně, některé oblasti i několikrát. Aby i děti věděly, jak se mají v této situaci chovat, dochází v osnovách vzdělávacích programů k doplnění a rozšíření učiva o tématiku Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných situací. Toto učivo je rozděleno do několika předmětů. Své znalosti prakticky aplikovali žáci během projektového dne naší školy Cvičení v přírodě, který proběhl Jeho součástí byl i nácvik chování během požárního poplachu. Jednotlivé třídy formou rozhovorů, testů, skupinových prací, dramatizace a demonstrace procvičovaly pravidla bezpečného chování v rizikových prostředích, komunikace s operátory tísňových linek, reakci na pokyny dospělých v situacích hromadného ohrožení, poskytnutí první pomoci při drobných i závažných poraněních, základy resuscitace, způsoby chování, které předchází úrazům ve škole i mimo ni. Učili se rozpoznat varovné signály před nebezpečím, pracovat s mapou v terénu, věnovali se pomoci v mimořádných situacích. Jeden projektový den nikoho k zodpovědnému chování nepřivede. Proto tuto problematiku probírají žáci průběžně a projektový den se pravidelně opakuje během celé školní docházky žáků. Ale i chování nás dospělých děti přirozenou cestou vede k odpovědnosti a připravenosti. Hana Pchálková Miroslav Kostiha Penzion "U Kostihů" Prodej ovocných stromků a ovoce Sadová Valtice tel.: mobil: Sport na ZŠ Valtice Sportovní soutěže ZŠ Valtice jsme v novém školním roce zahájili netradičně. První akcí nebyl totiž některý z přeborů školy, ale 26. září to byl okresní přebor v přespolním běhu, který se běžel v lese u Charvátské Nové Vsi. Časný termín závodů nás poněkud zaskočil. Jelikož v minulosti jsme začínali vždy Během Emila Zátopka a na základě výsledků právě z tohoto běhu jsme nominovali vytrvalostní běžce na okresní přebor. Zúčastnili jsme se ve všech kategoriích. V mladších žákyních doběhlo do cíle 61 dívek, naše skončily takto: 26. Magda Bukovská 5.B, 44. Sabina Gonsiorová 7.A, 47. Vendula Kuřilová 6.B, 48. Aneta Burská 7.B. Jako družstvo získala děvčata 8. místo. V mladších žácích doběhlo 76 závodníků, naši: 20. Ondřej Tréšek 7.A, 22. Pavel Bistrý 7.B, 24. Jan Lubal 7.B, 26. Max Mysliveček 5.B, 33. Jiří Sedliský 7.B, 58. Martin Šálek 6.A. Jako družstvo dopadli hoši lépe a získali 6. místo. Starší žákyně doběhlo 72 dívek, naše: 26. Pavlína Pírová 9.A, 40. Iva Remiášová 9.A, 45. Veronika Kománková 8.A, 55. Kristýna Hasilová 9.A, 60. Nikol Bukovcová 8.A. Jako družstvo 8 místo. Starší žáci - doběhlo 62 chlapců. Naši: 12. Martin Wald 8.A, 31. Radim Dovrtěl 8.A, 37. Stanislav Vlk 9.A, 45. Kryštof Tomek 8.A, Jako družstvo 5. místo. 1. října jsme zorganizovali celostátní soutěž Běh Emila Zátopka. Dopoledne běželi štafetový závod na hřišti SViŠ Valtice žáci 1. stupně. Závodníci uběhli 5 km za 17 minut a 35 sekund a v ČR obsadili 22. místo. 6

7 Ve čtvrtek 17. října 2013 proběhl v herně MSK Břeclav okresní přebor ve stolním tenise. Po přespolním běhu, který se konal 26. září 2013, to byl druhý přebor okresu tohoto školního roku. Zvláště střelba ze vzduchovky byla pro mnohé dvojice velkou neznámou, mnozí zde získávali k výslednému času větší, či menší penalizace. Nejlepšího času na úseku 200 m u chlapců docílil Filip Pálka z 5.B 37,6 sec., u dívek Magda Bukovská z 5.B 39,7 sec. Odpoledne běželi žáci 2. stupně v zámeckém parku marathonskou trať. 42 závodníků absolvovalo štafetu po 1 km. Dosáhli jsme času 2 hodiny 51 minut 26, 2 sec. a celostátně jsme obsadili 6. místo. Z 15 dívek byla nejrychlejší Karolína Ekrtová z 9.A časem 3:52 min. Z 27 chlapců byl nejrychlejší Michal Hnilica z 9.A v čase 3:13 min. Poslední úsek 195 m běžela paní učitelka Mgr. Michaela Bistrá. Konečný čas byl více než o 8 minut rychlejší než v roce Po mnoha letech vybojovali naši chlapci titul okresního přeborníka rovněž ve sportovním odvětví. Zúčastnili jsme se v obou vypsaných kategoriích. Náš kolektiv mladších žáků porazil všechny své soupeře: - Velké Pavlovice 4:0 - Nikolčice 4:3 - Lanžhot 4:3 - Břeclav Slovácká 4:2 O velice cenný úspěch se zasloužili: Maxmilián Mysliveček 5. B, Petr Buchetka 6. A, Dominik Hlavenka a Jan Lubal oba ze 7. B. Největší podíl na vítězství měl ten nejmladší, Max Mysliveček. Ovšem prvenství jsme vybojovali proto, že jsme měli nejvyrovnanější tým všichni čtyři přispěli vítězstvími ke konečnému úspěchu. Za námi na 2. místě byly Nikolčice, třetí pak Lanžhot. A právě jejich trenér, odborník stolního tenisu, pan Uher se mě tázal, kde naši hoši trénují a kdo je vede. Starší žáci ve své vylosované skupině zahájili vítězstvím 4:1 nad Velkými Pavlovicemi, potom však podlehli Nikolčicím i Slovácké Břeclavi vždy 3:4. Stalo se tak po dramatických soubojích. Zde měla naše jednička, Kryštof Tomek, větší výkonnostní odstup od svých třech spoluhráčů, leči i oni si zaslouží pochvalu za kvalitní reprezentaci školy i našeho města šlo o Lukáše Jíchu, Lukáše Szilágyiho a Standu Vlka všichni z 9. A třídy. Ve skupině jsme se umístili na 3. místě. O konečné 5. či 6. místo se již pro pokročilý čas nehrálo. Mgr. Miroslav Štěpaňuk, učitel TV U příležitosti 95. výročí vzniku Československé republiky (28. října 1918) uspořádala naše škola ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a pod záštitou starosty města Valtice Ing. Pavla Trojana pro naše žáky Zborovský závod branné zdatnosti. V překrásném prostředí valtického parku se sešlo 22 dvoučlenných družstev, které byly rozděleny do 4 kategorií mladší děvčata a chlapci ( tř.) a starší děvčata a chlapci (8. a 9. tř.). Na trati dlouhé asi 1,5 km museli závodníci překonávat členitý terén a na stanovištích plnit úkoly. Rovněž stanoviště, kde závodníci házeli granátem na cíl, zhatilo některým družstvům vyhlídky na přední umístění. Všichni závodníci však soutěžili s chutí a snahou o co nejlepší výsledek. Vítězné hlídky Mladší děvčata: Aneta Fousková - Lucie Pálková Mladší chlapci: Pavel Bistrý - Jan Lubal Starší děvčata: Dominika Kopřivová - Nikola Bukovcová Starší chlapci: Jakub Machálek - Lukáš Szilágyi Vítězné hlídky budou školu reprezentovat v regionálním kole stejnojmenného závodu. Poděkování si zaslouží také pan František Trávníček, který se svými pomocníky zajišťoval zdárný průběh celé akce. Dodatek proběhlo v zámeckém parku regionální kolo ZzBZ. Tentokrát závodníci běželi úsek dlouhý asi 2 km. Trať byla navíc ztížena dřevěnou bariérou, kterou závodníci museli překonat. Soutěžilo se pouze v kategoriích děvčat a chlapců, odpadlo rozdělení na mladší a starší. V dívčí kategorii si nejlépe vedla dvojice Sabina Gonsiorová a Vendula Kuřilová. Děvčata skončila překvapivě na krásném 2. místě. Mezi chlapci prokázali svou kvalitu Jakub Machálek a Lukáš Szilágyi, kteří i tentokrát nenašli mezi soupeři přemožitele. Naše škola se díky výkonům našich závodníků stala pro tento rok také držitelem putovního poháru, který do soutěže věnovala Československá obec legionářská. Mgr. Michal Hyčka, učitel TV Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek Výstavba pasivních staveb profesionalita, rychlost, cena Valtice, tel:

8 Ze školky Na září, na září, těšili se sadaři, když se hodně natěšili, holé stromy po nich zbyly. I naše jablůňka, plná jablíček, pomalu shazuje své krásné podzimní plody a chystá se na zimu. Na poli, na poli, vyorávají brambory. Brambory nás inspirovaly k výrobkům na ozdobu, ale také jsme si z těch brambor ve školce udělali pochutnáníčko. na chov koní. V rámci odborné praxe jsme s francouzskými studenty poklízeli zvířata, učili se kastrovat prasata, předvedli nám kastraci kohoutů. Brambory jsme si upekli, ušůlali z nich byly šulánky, a dokonce s mákem! Na začátku školního roku jsme si s rodiči na zahradě vyřezali dýně, nazdobili je a společně jsme se šli podívat na dýňovou výzdobu před Valtické podzemí. Tam nás čekaly dýňové hody a šampus, za což organizátorům děkujeme. A protože jsme město vína, šli jsme s dětmi na exkurzi do Vinných sklepů Valtice, kde se víno vyrábí, a poznali jsme, jaká je s tím práce. Rodiče přinesli do MŠ ovoce, náš odšťavňovač vyráběl ovocné šťávy, ty jsme hojně popíjeli. Děti krájely ovoce na ovocný salát, který si samy umíchaly. Vitamíny, chraňte nás! Po zahradě pobíhají děti s papírovými dráčky, listí žloutne, poletuje, po strništi vítr duje, bude brzy mráz! Irena Maroušová ředitelka MŠ Zprávy ze SViŠ Na měsíc do Francie V letošním roce se Střední odborná škola vinařská Valtice zapojila do projektu Leonardo Da Vinci, díky kterému se čtyři studenti (Brabec Tomáš, Homola Michal, Růžička Matěj a Vavřík Michal všichni studenti 3. ročníku oboru Vinohradnictví a Agropodnikání) mohli zúčastnit měsíčního pobytu ve Francii ve dnech Studenti oboru Agropodnikání pracovali na školní farmě partnerské střední školy ve městě Mirande. V kovárně jsme si sami mohli vyzkoušet kování podkov, v sedlárně jsme se učili zpracovávat kůži. Měli jsme možnost vidět výrobu paštik a sami jsme na lince vyzkoušeli všechny výrobní procesy až po uzavírání do konzerv. Měli jsme možnost samostatně pracovat i s velkou mechanizací. Diskovali a orali jsme se zcela novým traktorem Claas ARION 530. V případě nezbytných oprav nám byla k dispozici fantasticky vybavená dílna. Opravy jsme prováděli samostatně pouze pod dohledem odborného vedoucího. O víkendu jsme se zaměstnanci školy navštívili nedaleké Pyreneje. Vystoupali jsme až k vysokohorskému jezeru, u kterého nám přichystali výborný piknik. Poslední týden jsme se přesunuli do vinařské školy ve městě Riscle. Viděli jsme mechanizovanou sklizeň hroznů, zpracování a výrobu vína. Zúčastnili jsme se také exkurze do největšího vinařského podniku v okolí. Prošli jsme celý podnik od lisovny až po prodej vín. Nejvíce mě zaujal dvůr plný obřích tanků a plně automatická stáčecí linka, kde vše pracovalo pouze pod dohledem, říká Tomáš Brabec. Ing. Josef VLK Stavební projekce , Se studenty partnerské školy jsme se účastnili exkurzí do farem se zaměřením TAXI LEV Studenti oboru Vinohradnictví pracovali v rodinném vinařství ve městě Mirepoix. Měli možnost poznat sklizeň a zpracování hroznů, výrobu vína a expedici hotových produktů. Pobyt ve Francii byl velmi přínosný. Měl jsem možnost poznat velké množství pracovišť, nejmodernější technologie, ale i jinou (velmi přátelskou) mentalitu Francouzů, dodává Tomáš. 8

9 Výměnný pobyt v Modre na Stredné odborné škole vinársko - ovocinárske Náš pobyt začal již v neděli, kdy jsme navečer vyrazili z Valtic směr Slovensko. My, čtyři studenti naší školy jsme se na jeden týden vyměnili se studenty z partnerské školy v Modre. Byli jsme ubytovaní na tamějším internátu v areálu školy. Všichni zde byli velmi milí a přátelšt,í a tak se nám tu velmi rychle zalíbilo. Se slovenskými spolužáky jsme chodili na,,oberačky neboli sběry hroznů v rámci praxe. Mimo školních vinohradů zde sbírají taky soukromníkům, kteří si o to požádají, protože výměra školních vinic činní jen asi 3 ha (pro srovnání naše škola má asi 35 ha). A tak jsme se mohli setkat s různými druhy vedení révy vinné a také různou úrovní obdělávání vinic. Sbírali jsme odrůdy jako Veltlínské zelené, Tramín červený nebo Muškát ottonel. Typickou odrůdou pro Modru a okolí je Dievčie hrozno. Navštívili jsme i školní sklep, který nedávno prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Po praxích nás několikrát vzala paní vychovatelka na prohlídku města, a tak jsme si společně s některými ubytovanými slovenskými spolužáky prohlédli výrobnu tradiční lidové keramiky Majoliky, památky města jako 4 kostely, starou radnici, sochu a muzeum národního buditele Ľudovíta Štúra, galerii slovenského národního umělce Ignáce Bizmayera, které se nachází v baště nejzachovalejšího hradebního opevnění na Slovensku. Ve čtvrtek jsme se vypravili do vinařského podniku ELESKO, který se může pyšnit výstavbou velmi moderního a rozsáhlého komplexu, kde se nachází jak samotné vinařství, tak restaurace a galerie. V podniku jsme strávili celý den, ale bylo to velmi málo na to, abychom mohli vše shlédnout. Do Srbska v rámci Projektu "Do světa!" Všechno to začalo v pondělí. Byli jsme nedočkaví a zvědaví, jaké dobrodružství nás asi čeká. Mikrobus dorazil přesně na čas. Nahrnuli se do něj studenti prvních, druhých, třetích ročníků maturitních oborů Střední odborné školy vinařské a také studentky třetího ročníku Středního odborného učiliště zahradnického a doslova jsme se poprali o ta nejlepší místa. Všechno bylo připravené a mohlo se jet! První dojem ze Srbska byl trochu děsivý. Všude samé odpadky, nepořádek a přemnožené berušky. Bylo to ale jenom u hranic. Dorazili jsme do města Topol, ve kterém se nacházel i náš hotel Oplenac. Byl to čistý a krásný hotel. Ubytovali jsme se na pokojích, a jelikož byl večer, šli jsme spát. Druhý den jsme šli do místní střední školy, kde nás seznámili s programem na celý týden a měli jsme i možnost podívat se do vyučování a navázat tak kontakty s místními studenty. Dorozumívali jsme se anglicky a taky rukama a nohama. Prošli jsme centrum, dověděli se o historii města, podívali se do muzea a vystoupali na kopec, na němž se nacházel velký chrám s úžasným výhledem na srbské vinice. Uvnitř chrámu byly všechny stěny zdobeny přenádhernými mozaikami. Odtud jsme se vydali podívat se do královského vinařství, kde jsme procházeli čtyři patra podzemních chodeb. Zpáteční cestu jsme si zkrátili bylo to sice dál, ale za to horší cesta. Čekalo nás husté trnoví, vysoká tráva a oplocené pozemky. Všechno jsme to zvládli, jsme snad Češi, něco vydržíme. V hotelu nás čekala bohatá večeře, která nám všem moc chutnala. Flóra Olomouc 2013 Tak jako každý rok, i ten letošní jsme navštívili tradiční výstavu podzimní expozici Flóry Olomouc, která patří k nejvýznamnějším akcím olomouckého výstaviště. Tuto exkurzi navštívil první a druhý ročník oboru Vinohradnictví a Agropodnikání, včetně třetího ročníku učebního oboru Prodavačka. Naši studenti měli jedinečnou možnost shlédnout špičkové výpěstky květin, okrasných a ovocných dřevin, zahradní architektury a aranžování, včetně výstavy ovoce a zeleniny. Bonusem této expozice byla i možnost navštívit sbírkové skleníky v areálu výstaviště a aranžmá v kostelech města Olomouc. Ing. Tomáš Javůrek Ale i jeden den stačil, abychom nepřestali být udivení a okouzlení rozsáhlostí a moderností podniku. ELESKO vlastní cca 110 ha vinic( dříve většina těchto vinic patřil právě vinařské škole v Modre), vyrábí vlastní značky vína a realizuje i vinařské projekty na území SR a Ruska. Zajímavostí podniku je i samotný název ELESKO, který označuje velkou travertinovou sochu uprostřed vinic, pojmenovanou podle středověkého strážního hradu Éles kö, což v překladu z maďarštiny znamená ostrý kámen. Socha je tedy symbolem i strážcem vinařství. Poslední den jsme navštívili ještě jeden ze slovenských podniků a to KARPATSKOU PERLU se sídlem v Šenkvicích, tj. obec vedle města Modra. Vinařství získalo ocenění Vinařství roku Při prohlídce sklepů a zázemí firmy vládla přátelská atmosféra. Vinařství je nově vybudované a velmi se nám zde líbilo. Za drobnou pomoc ve sklepě jsme byli odměněni vynikajícím obědem zdejšího šéfkuchaře. V odpoledních hodinách, plní zážitků, vzpomínek a nových zkušeností jsme se, ač trochu neradi, vrátili zpět do České republiky. Pro každého z nás to byl skvělý zážitek, na který budeme rádi vzpomínat. O. Tichý, D. Vážný, T. Anders, L. Sýkora 2.A V následujících dnech jsme měli příležitost si prohlédnout srbské sady a taky zjistit kvalitu vypěstovaných plodů, navštívili jsme paprikovou farmu, viděli předávání diplomů na zdejší Vysoké škole, jabloňové sady, vinice i vinařství pana Alexandroviče, chladírny jablek, teprve budující se vinařství zaměřené na výrobu barikových vín a také zúčastnili jsme se 50. Vinobraní. Poslední den nás čekalo balení a loučení se se Srbskem a dlouhá cesta domů. Chtěl bych poděkovat panu učiteli Broskovi a Svobodovi, kteří tuhle exkurzi organizovali. Dále bych chtěl poděkovat našemu tlumočníkovi, díky kterému jsme všemu v Srbsku rozuměli. A hlavní dík patří velmi příjemným a ochotným řidičům mikrobusu, kteří nás v pořádku odvezli tam i zpátky domů. Ještě jednou DĚKUJI!! za všechny zúčastněné Tomáš Martinec, student II. A 9 A je tu listopad, čas dušiček... pokračování ze str. 1 Osudy místních lidí se prolínaly s osudy zde působících milosrdných bratří. A tak mi dovolte, abych vám dnes vyprávěla příběh jistého pana Hoppe, který do Valtic přijíždí každoročně právě na hřbitov, aby uctil památku svých předků. Vzpomínky pana Karla Hoppe Narodil jsem se v roce 1931 ve Valticích. Moje maminka pracovala jako pomocná číšnice v pohostinství naproti Liechtensteinského statku. Jeho majitelkou tenkrát byla sestra mé babičky, které jsem říkal této, i když vlastně to byla jen vzdálená příbuzná. Myslím, že dnes nese tato restaurace jméno Pančava. Má matka mě měla, jak se říká, za svobodna. Mým otcem byl totiž milosrdný bratr ze zdejšího kláštera Jaroslav Mach. Zastával na nemocnici místo zubního technika a tenkrát bydlel na Lednické ulici u pana Darmovzala. V té době to byla samozřejmě společensky nepři-

10 jatelná věc a tak mě do výchovy převzala moje babička s dědou. Bydleli jsme na Břeclavské ulici, jak bývala kovárna pana Furcha. Dnes už tato část ulice neexistuje. Vzpomínám si, že jsem chodil do školky, která byla na Sobotní ulici. Dnes je v tomto domě penzion. Jako již starší chlapec jsem byl určen místním farářem ministrantem v klášterním kostele sv. Augustina. Když mi bylo 10 let, tak babička umřela a dědeček se velmi rád díval na dno sklenice, tak nemohl být mojí výchovou pověřen. Mé situace se uchopila tehdejší sociální správa, která se zabývala péčí o děti, kterým zemřel pěstoun. Prohlásili, že pokud se nenajde nikdo z rodiny, kdo si mě vezme do péče, tak budu muset jít k úplně cizím lidem. Babiččina sestra dostala od rodiny za úkol, se o mě postarat. Myslím, že také proto, že byla mojí kmotrou. Byla válka a nikdo nevěděl, co bude po ní. A tak se teta jednoho dne rozhodla k ráznému kroku a odešla do Baadenu u Vídně. Pohostinství prodala paní Girišové. Možná znáte toto lázeňské městečko. Kmotra mě vzala sebou a starala se o moji výchovu a já se pak po válce stal rakouským občanem. Moje matka nechtěla rodné Valtice opustit ani po válce a ani nemusela, protože byla Rakušanka a ne Němka. Zůstala tedy na rodném domě. Nikdy se neprovdala. Setkávání s ní nebylo snadné. V roce 1945 mi teta v Baadenu musela vyřídit propustku a já jsem přijel do Katzelsdorfu. Tenkrát dělal na hranici celník pan Gofroy a ten mě převedl z Katzelsdorfu do Valtic. Pak to bylo ale stále složitější. Hranice mezi Rakouskem a Československem se uzavřely. Následovalo dlouhé vyřizování a jeho výsledkem bylo, že jsem dostal možnost jednou za rok matku navštívit. Naštěstí matka byla relativně zdravá a finančně zaopatřená a nebyla odkázána na moji pomoc. Pobírala z Rakouska důchod v šilincích. Zemřela v roce Osud mého otce byl velmi spletitý. Když se prozradilo jeho otcovství, musel hned z Valtic odejít. Nevím, do kterého kláštera v Československu byl tenkrát přesunut, ale vím, že pracoval stále ve své profesi zubního technika. Otec se vždycky ke mně hlásil. V roce 1941 mi setkání s otcem zprostředkoval Jan Wilt. Otec žil tenkrát již v Pardubicích a Wilt mě tam doprovázel. Po padesátých letech byl řád Milosrdných bratří zrušen a otec se stal běžným občanem Československé republiky. Nejprve pracoval jako soukromník v Bohdanči. Pak se oženil a se svojí ženou měl ještě dva syny. Od té doby jsem byl pak v kontaktu i se svým otcem a svými nevlastními bratry. Otec již samozřejmě zemřel, ale se svými bratry se stále stýkám. Do Valtic jezdím i se svojí ženou každý rok a většinou se tady scházím se svými známými. Mám zde své kořeny a na místním hřbitově své příbuzné, babičku, dědu a maminku. Mám vztah k Valticím, a i když tady vlastně od dětství nebydlím, rád přispěji na opravu varhan v klášterním kostele. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Valtice mají již čtvrtý hotel V průběhu měsíce září byl ve Valticích otevřen již čtvrtý hotel Besední dům. Majitelé ponechali hotelu jméno, které nesla od roku 1945 zde nacházející se restaurace. Historie tohoto objetu je však daleko starší. Pověsti tvrdí, že právě v tomto místě stávalo mikulovské mýto. Bylo by to pravděpodobně možné, protože objekt se nacházel za Mikulovskou městkou bránou. Doložené informace k této skutečnosti však nemáme. Mikulovská ulice je jednou z nejstarších ulic našeho města a kdysi v ní stávaly panské domy. Pro potřebu cestujících zde vznikl zájezdní hostinec, kde kupci mohli se svým zbožím vjet až do dvora a přenocovat. Městské brány se zavíraly se západem slunce, a tak pokud cestující či kupec přijel se svým vozem po zavření městských bran, musel čekat do druhého dne. Jaký název měl původní hostinec, nevíme. Naše informace sahají pouze do konce 19. století. Původně stál na tomto místě dům č. 172 a vedle něj zájezdní hostinec č Časem došlo ke spojení několika parcel a také k začlenění domu č. 172 do objektu hostince. Domníváme se, že se tak stalo v době po roce 1920, tedy po tom, kdy Valtice byly připojeny k Československému státu. I předchozí název hostince Deutsches Haus pochází z tohoto období, protože předtím nebylo nutné zdůrazňovat národnost. Majitelem obou domů byl tenkrát Watzek Albin. Po roce 1945 byl na objekt přidělen státní správce a později pak objekt začleněn do sítě Lidového spotřebního družstva Jednota. Po roce 1990 Jednota restauraci prodala a nový majitel se několikrát změnil. Téměř 20 let se Besedňák opravoval a postupně chátral. Dnešní majitel se rozhodl, že nezachová původní vzhled objektu, ale že mu dá nový kabát. To nebylo samozřejmě přijato kladně ani památkáři ani místními občany. Patříme přece jen do Lednicko-valtického areálu, a aby se měnil dost podstatně vzhled budovy skoro dvě stě let staré, nebývá zvykem. Víme třeba, jaké se kladly podmínky při rekonstrukci dnes Valtické rychtě, i když její stavba nebyla tak stará a hlavně neměla prakticky pro město jako takové žádný kulturní význam. Zatím co 10 Deutsches Haus i pozdější Besední dům byl pro valtičany dějištěm společenských akcí, ať už to byly valtické hody a kulturní oslavy všeho druhu. Zašla jsem proto za majitelem panem Václavem Ročárkem, který na mé všetečné otázky uvedl: Ano, měli jsme se vzhledem našeho hotelu jisté potíže, které se dlouho táhly a to také zdržovalo naše práce na objektu. Nicméně historické podklady k stavbě nám nikdo nepředložil a stavba byla v dezolátním stavu. Objekt byl rozestavěn a neušetřen vlivům povětrnostním ani vlivu vandalů. Při stavbě samotné se ukázalo, že stropní povaly jsou špatné a že je třeba udělat ráznou rekonstrukci. Prakticky z celého objektu nakonec zbyly jen obvodové zdi. Zchátralý stav domu můžu doložit statickým posudkem. Jsme si vědomi toho, že ve Valticích jsou již tři hotely a velký počet penzionů. Chtěli jsme pro Valtice vybudovat jiný typ hotelu, který neslouží jen ubytovaným, ale který bude sloužit i místním občanům. Do minulosti jsme se vrátili tím, že právě kavárnu jsme vybudovali v prvorepublikovém stylu s krbem a pohodlnými křesílky. V páteční, sobotní a nedělní večery zde chceme provozovat posezení při hudbě. V přízemí pak máme vybudované malé wellnes centrum s vířivkou, saunou s chladící kádí a s nabídkou nejrůznějších masáží, které právě chceme zpřístupnit hlavně v průběhu týdne i neubytovaným hostům, třeba sportovním spolkům, kterých je ve Valticích několik. Právě chystáme nějakou nabídku pro tyto kolektivy. Jinak náš design hotel nabízí 14 pokojů, které jsou opticky rozdělené na část obytnou a lůžkovou s nadstandardním sociálním zařízením. Jde o pokoje dvoulůžkové, třílůžkové a dva apartmány, celkově o kapacitě 61 lůžek. Snídaně nabízíme formou rautu. Stravování hostům nenabízíme, protože krásných restaurací je ve Valticích několik a my jim nechceme konkurovat, naopak je budeme svým hostům doporučovat. My svým hostům v naší kavárně nabízíme pouze malé občerstvení ke kávě a vínu. Lada Rakovská Muzejní spolek Valtice

11 Galerie Reistna Literární klub Galerie Reistna připravil na měsíc listopad opravdu pestrý program, a to jak pro dospělé, tak pro děti Dne v hod. se uskuteční již třetí čtení s projektem LiStOVáNí, tentokrát s knihou KOHO VYPIJOU LIŠKY od Lidmily Kábrtové. LiStOVáNí opět mění žánr a nacházíme se v sedmdesátých letech v Československu. Každá kapitola má jen padesát slov. Tentokrát je do čtení zahrnuta také sama autorka, což určitě obohatí celý zážitek ze čtení. Koho vypijou lišky (Lidmila Kábrtová) + diskuze s autorkou + prodej knihy + autogramiáda "Je padesát slov hodně, nebo málo na to, aby se v nich dalo říct vše podstatné? Malá El žije v Československu sedmdesátých let. Násilí mezi rodiči je běžnou součástí jejího dětství, neudivuje ji, ale poznamenává. Zvláštní výchova a patologické vztahy, jimiž je obklopena, ji uzavírají do izolace a El se postupně propadá do beznaděje. Toto vyprávění na pomezí prózy a poezie je lakonické, anekdotické, výraznou roli v něm hraje pointa jednotlivých minipříběhů. Každá z kapitol má přesně padesát slov, je příběhem sama o sobě a zároveň přidává další kamínek do mozaiky celé knihy. Debutantka Lidmila Kábrtová přichází s originální prózou, v níž záleží na každém slově. Pro projekt LiStOVáNí mapující aktuální literaturu to byla jednoznačná výzva! - účinkují: Lenka Janíková, Jakub Zedníček a Lidmila Kábrtová. Vstupné 100 Kč. Dne v hod. se v galerii uskuteční Módní přehlídka Pavly Francové. Předvedeny budou nejen nové zimní modely, ale také společenské látky na nadcházející plesovou sezonu. Všechny modely budou k dispozici k prodeji a pro dámy je připraven bohatý program. Počet míst je omezen, tudíž pro rezervaci volejte nebo pište na mail Vstupné 150 Kč. Dne v hod. se v galerii uskuteční autorské čtení a beseda s Rudou z Ostravy. Proběhne také autogramiáda a prodej jeho nové knihy Selebryta, navazující na úspěch jeho první knihy BESCELER!!!. Vzkaz od autora... "Zduř děcka, teraz už vim, že ta moja vypravěci prvotina s fajnym a pravdivym nazvem BESCELER!!! byla fenomenalně uspěšna, kurde. Ale uspěšna mohla byt enem diky temu, že ste svojemu Rudikovi věřili, knišku si kupili, nic nekopčili a mnozi z vas ju mate aji dneska pod polštařem, abyste se s ňu mohli fajně pomazlit před spanim, no ni? Teš tu na tym mistě bysem chtěl zminit, že je jasne, že urobit "dvojku" je pokažde kurde těžši, neš spachat "jedničku". To maš stejne, jak s tymi sportovcami. Urobiš rekord, vyhraješ mistrovstvi a co potym? Obhajoba je těžka jak byk, bo banda nespi na vavřinach, každy tě honi jak nadmuteho koňa a chce tě překonat. No a včil se nadechni, zadrž na chvilu kyslik a s vydechem se opatrně pusť do prvich řadku... S veškerou uctou Ruda z Ostravy, kurde." Vstupné 150 Kč. Dne v hod. dojede do Galerie pan Adolf Dudek, nejprodávanější ilustrátor dětských knih s jeho programem MALOVÁNÍ PRO DĚTI. Vystoupení MALOVÁNÍ PRO DĚTI je zábavná, interaktivní show, při které se pobaví i dospělí. Děti se vtipnou formou seznámí se skutečným ilustrátorem a jeho prací. Od počáteční inspirace až po vznik celé knihy. Vyzkoušejí si, jak snadno mohou cokoli nakreslit a kromě spousty legrace si odnášejí informace o vzniku moderních dětských knih a malířských technikách. Součástí vystoupení jsou soutěže, při nichž děti za všechny správné odpovědi dostávají obrázky ilustrátora. Nechybí spousta dalších atrakcí a hlavně humor! Vystoupení je zakončeno autogramiádou. Pro všechny děti jsme také my vyhlásili soutěž. Každé dítě, které dojde v den vystoupení s obrázkem namalovaným na motivy obrázků Adolfa Dudka, bude mít vstup na show zadarmo. Pan Dudek vyhlásí vítěze nejkrásnějšího obrázku a pro vítěze máme nachystané krásné dárky. Vstupné 80 Kč. Budeme se na vás všechny moc těšit. Rezervace na všechny akce možná na mailu nebo na čísle Autorská beseda s Petrou Braunovou Petra Braunová je úspěšnou autorkou knih nejen pro děti a tak, když uspořádala Galerie Reistna její autorskou besedu se čtením, nemohla jsem tomuto pozvání odolat. Vedle stolečku s knihami pro děti a dospělé seděla drobná žena, sešněrovaná do ortézy po autonehodě, zvědavě očekávající, kolik přijde lidí po doslova narvané odpolední akci Česko čte dětem. Sál zdaleka nebyl plný, ale Petře Braunové se přesto rozzářily oči, když povídala o svých knihách, ať už dětských nebo pro dospělé. Tak poutavě vyprávěla příhody, které se vztahovaly k její tvorbě, že jsem neodolala a sáhla po jedné z jejich knih. Kniha má název Kamila Moučková Nejsem žádná lvice. Tento životní příběh legendární televizní hlasatelky mě doslova zaujal, protože Braunová se Moučkové dostala opravdu pod kůži, sžila se s jejím osudem a ten čtenáři podává v neotřelé podobě. Současnost, kdy Braunová Moučkovou zpovídá, se prolíná s blízkou i vzdálenou minulostí a odhaluje nám i historii roku 1968 jak ji neznáme. Jsem ráda, že jsem měla možnost setkat se s paní Braunovou osobně, poznat její motivaci pro tvorbu a její nadšení pro život, který vůbec není lehký. Děkuji za to především Galerii Reistna, která se ujala literárních akcí jako je Česko čte dětem, Listování a Autorské čtení, které ve většině měst pořádají knihovny. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Lednický park vypravuje Procházka lednickým parkem a prezentace filmu Muzejní spolek Valtice uspořádal pro své členy a příznivce historie ve čtvrtek 17. října procházku s přednáškou lednickým parkem. V úvodu Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. uvedl, že pro dopolední deštivé počasí nemůžeme procházet bývalou Zednářskou zahradou, ale že bude hovořit o kompozičních záměrech budovatelů lednického parku. v areálu nemocnice ve Valticích nabízí PRANÍ A MANDLOVÁNÍ PRÁDLA DOPRAVA ZDARMA Tel.: , Počítače, Internet

12 Mezi komponovanými krajinami našeho státu vede totiž tento park vybudovaný knížaty z Liechtensteinu stále prim co do rozlohy i své zachovalosti. V závěru procházky Ing. Krejčiřík obdaroval všechny přítomné knížkou Lednicko-valtický areál. Průvodce a řekl: Lednický zámecký park oslavil v roce 2012 dvě stě let od založení krajinářských úprav. Proto bylo rozhodnuto, že bude vytvořen nový filmový dokument, ve kterém promlouvá k divákovi sám park. Tento dokument byl přihlášen do 39. ročníku festivalu ECO film, který v našem státě probíhá. Ze 138 přihlášených filmů skončil mezi osmi oceněnými. Proto bych vás rád s tímto filmem seznámil. Promítání zmíněného filmu se uskutečnilo 31. října v prostorách hotelu Apollon. Film natočil Ivan Stříteský podle scénáře Jiřího Jilíka a Ing. Krejčiříka a nese název Lednický park vypravuje. Tento doslova poetický film promlouvá i o revitalizaci parku, jejímž cílem je uchování přírodní i historické hodnoty a genia loci parku, na které se podílely desítky odborníků, architektů, zahradníků, pracovníků správy parku a několik moravských zahradnických firem. Snímek je současně pozvánkou do tohoto krásného parku, a i když jistě lednický park znáte, přinese vám nadčasový pohled na tuto kulturní památku, která oslovuje stále nové generace. O tom svědčí i návštěvnost parku v letošních krásných podzimních dnech, kdy můžete potkat při procházce i několik stovek návštěvníků. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice JUDr. Ivana Lorenzová Poskytuji rodinného, obchodního, pracovního a správního práva, kontakt FBC Valtice Druhý domácí turnaj FBC Valtice, sobota 5. října 2013, Valtice Po čtrnáctidenní pauze jsme se opět představili domácímu publiku, tentokráte proti týmům z Brna a sousední Břeclavi. Do prvního zápasu proti brněnským Gullivers jsme vstoupili velmi aktivně a po čtyřiceti sekundách hry jsme se dostali do vedení. V tu chvíli jsme věřili, že dokážeme přidat i další branky a ovládneme vývoj zápasu. To se nám však nepodařilo a soupeři jsme dovolili vyrovnat a přidat ještě další dvě branky, což vedlo ke stavu 1:3 v náš neprospěch po dvou třetinách hry. Za tohoto stavu jsme vstupovali do třetí třetiny odhodláni zvrátit vývoj utkání na naši stranu, avšak nepomohla ani obměna sestavy, na našich hokejkách byla patrná veliká nervozita, která stále více sílila po dalších a dalších neproměněných šancích. Poté, co soupeř přestál náš obrovský tlak, se začala hra rychle přelévat z jedné strany na druhou, branky ovšem padaly jen do naší sítě. Přesněji jich bylo rovnou pět, čímž soupeř rázně utnul jakékoliv naše šance na zvrat utkání, a dokráčel si tak pro zasloužené vítězství. FBC Valtice vs. Gullivers Brno 1:8 Branky a asistence: Machálek (Papiernik) Ve druhém utkání proti nám nastoupil tým z Břeclavi, který nám svým herním stylem doposud dělal vždy veliké problémy, tentokrát tomu však bylo jinak. Od začátku jsme se pevně chopili otěží zápasu a nedávali jsme Břeclavi mnoho příležitostí k vyniknutí. Naopak se probudili naši střelci, kteří během dvou třetin dokázali soupeři nasázet šest branek a zajistili nám tím pohodlný náskok. Jak je ale naším zvykem, s předvedenou hrou jsme se až příliš uspokojili, dovolili protivníkovi, aby se dostal zpět do zápasu, a ke konci utkání jsme se opět strachovali o výsledek. V závěru zápasu jsme se však dokázali zkonsolidovat a utkání jsme dotáhli do vítězného konce. FBC Valtice vs. TJ Sokol Břeclav 6:4 Branky a asistence: Kubát (Gál), Lišovský (Machálek), Ondřej Bukovský (Lišovský), Nešpor (Krchňáček), Machovský (Kubát), Krchňáček. Venkovní zápasy FBC Valtice, sobota 19. října 2013, Dubňany K prvnímu utkání na hřišti soupeře v letošní sezoně jsme vyrazili do nedalekých Dubňan, které však považujeme za téměř domácí prostředí, jelikož jsme zde sehráli již mnoho desítek utkání, mnohdy vítězných, a proto je dubňanská hala, kromě domácí haly, naší nejoblíbenější. První utkání jsme sehráli s týmem ze Šitbořic, který je jedním z nejdéle působících florbalových týmů na jižní Moravě, avšak letos se nenachází zrovna v ideální formě, čehož jsme chtěli, a také se nám to povedlo, využít. Od prvních minut jsme měli utkání naprosto pod kontrolou a soupeře jsme, kromě jednoho gólu a několika náznaků šancí, k ničemu nepustili, čemuž dopomohl také navrátivší se brankář Dalibor Vorlík, který svými zkušenostmi a klidem dodával našim hráčům jistotu a pohodu do hry. Nezvítězili jsme sice velkým brankovým rozdílem, ale způsob, jakým jsme utkání ovládli, ani takový výsledek nevyžadoval. FBC Valtice vs. Aligators Šitbořice 4:1 Branky a asistence: Kubát (Pulkrábek), Krchňáček (Machovský), Lišovský (Gašo), Gál (Machovský) Mgr. Petra Bártková porady dle telefonické dohody 12 Ve druhém utkání proti nám nastoupil nováček soutěže z Bzence, a nevěděli jsme tedy, co od tohoto týmu očekávat. Do utkání jsme vstoupili aktivněji než soupeř a v první třetině jsme si dokázali vytvořit dvoubrankový náskok, zároveň nás mohla těšit i předvedená hra. V dalším dějství zápasu nás soupeř překvapil svojí aktivitou, kterou si vydobyl vedení na svoji stranu, avšak pouze jednogólové. Poté jsme však udělali dvě obrovské individuální chyby, díky kterým se Bzenec dostal do třígólového vedení. Toto manko se nám podařilo snížit již jen o dvě branky a soupeři jsme naopak ještě jednu branku dovolili vstřelit. Museli jsme tedy skousnout pro nás velmi krutou porážku, kterou jsme si z velké části zavinili sami. FBC Valtice vs. Bzenec 6:8 Branky a asistence: Ondřej Bukovský (Krchňáček), Gašo, Nešpor, Gál (Kubát), Gašo, Gál (Machovský) Během těchto dvou turnajů jsme si jako tým prošli několika různými situacemi, ať už euforií po vítězném zápase nebo smutkem po tvrdém pádu zpět na zem po ostudné domácí prohře. Věříme však, že všechny tyto zkušenosti nás mohou jen posílit a motivovat do dalších bojů. Dorostenci s výhrou od zeleného stolu Dorostenci získali své první vítězství v sezoně, když Ligová komise zkontumovala zápas FBC Valtice proti Hattricku Brno v náš prospěch výsledkem 5:0. To nás motivuje ještě víc k tvrdé práci, a dosažení vítězství i na hřišti co nejdříve. První šanci jsme k tomu měli 6. října 2013 na turnaji v Rousínově, kde jsme sehráli zápas znovu proti TJ Znojmo B Moravskě Budějovice a FBC Slavkov. V početném zastoupení, kdy jsme měli devět hráčů do pole, jsme byli již vyrovnanějším soupeřem, a k naší škodě, nekoncentraci na hru v první třetině, jsme prohráli 8:1. O výsledku rozhodla první třetina, kde jsme inkasovali čtyři góly, a bylo po zápase. Úspěšným střelcem v našem případě byl Lenny Grznárik. Ve druhém zápase proti Slavkovu jsme chtěli odčinit porážku, ale dva slepené góly v první a třetí třetině nás stály lepší výsledek. Nedokázali jsme ubránit soupeřova nejlepšího hráče, který skóroval pětkrát a tím prakticky sám rozhodl o výhře 7:1. Náš čestný úspěch zaznamenal Ondřej Klimovič po přihrávce Lennyho Grznárika. V dalším říjnovém kole jsme cestovali 20. října 2013 do Jedovnice, kde jsme měli za soupeře Gullivers Brno a Sokol Slovácko Hodonín. Oba to měli být soupeři, se kterými jsme chtěli získat nějaké body, bohužel náš výkon zaostal za našimi možnostmi. Proti Sokolu Hodonín jsme inkasovali již po dvaceti vteřinách hry, a to samé se nám povedlo zopakovat na začátku každé další třetiny. Nedokázali jsme se dostat do tempa, hráči neplnili taktické pokyny, takže jsme zaslouženě dostali tzv. desítku. Náš jediný gól vstřelil Tomáš Kvinta, po přihrávce Lukáše Jíchy. Po průvanu v šatně jsme ve druhém zápase chtěli odčinit předchozí špatný výkon. Gullivers Brno byl rozhodně tým, proti kterému jsme mohli získat body, a v první třetině jsme drželi vyrovnaný krok se soupeřem, několikrát jsme ohrozili brankáře nebezpečnými střelami. Tento výkon nám vlil do hlav šanci na bodový zisk, který jsme si však sami vyhnali ve druhé třetině, kdy jsme během necelých dvou minut Bc. Alexandra Ekrtová nabízí Tel: ,

13 inkasovali tři branky. Po této sprše jsme se vrátili k poctivé hře, která se po individuálních chybách znovu rozsypala v poslední části, kdy jsme pravděpodobně vytvořili rekord soutěže, když jsme inkasovali čtyři branky v rozmezí jedné minuty. Od toho momentu se zápas pouze dohrával, a i vyložené šance jsme nebyli schopni proměnit na alespoň čestný úspěch, proto jsme zaknihovali další porážku. Oba říjnové turnaje nám ukázaly určité zlepšení proti minulé sezoně, a také slabiny, na kterých musíme usilovně pracovat, abychom se dopracovali co nejrychleji k úspěchu. Další zápasy odehrají dorostenci 10. listopadu 2013 v Blansku, a domácí turnaj, na který Vás zveme, odehrajeme 24. listopadu 2013 ve Sportovní hale na ulici Mikulovská. Závěrem bychom chtěli poděkovat našim sponzorům; Městu Valtice, společnostem Bricol-M, s. r. o., Alcaplast, s. r. o. a Disco Clubu Kinopolis Valtice; dále děkujeme divákům, kteří si vždy najdou cestu do valtické sportovní haly, aby podpořili naše snažení v dobrých i špatných chvílích, čehož si všichni velmi vážíme. Děkujeme a těšíme se na Vás při dalších domácích zápasech. Radovan Machálek, sekretář FBC Valtice Děti na kolejích kniha na pokračování... Prvňák Jenda 1. Už vidím Slávka. Pojď za ním, táhl Jenda Danu za ruku ke vchodu do školy, kde byl hustý a stále narůstající chumel dětí. S těmi nejmenšími byli rodiče. Také je už vidím. Je s ním paní Ficová, vytrhla se bráškovi ze sevření upocené ruky. Dávej pozor na kytici, ať ti vydrží. Lidi se budou cpát dovnitř a mohli by astry polámat. Co bys pak dal panu řídícímu nebo koho budeš mít? starostlivě ho napomenula. Dobrý den, paní Ficová! Ahoj, Slávku! pozdravily obě děti. Jenda s rozzářenýma očima a šťastným úsměvem přistoupil ke Slávkovi. To bylo dnes poprvé, kdy z něj spadla tréma. A že ji měl velkou, to ve své statečnosti nikomu neřekl. Učili ho, že muži neprozrazují své pocity. Není přece žádná baba. Přítomnost kamaráda mu dodala odvahy. Ahoj, děcka! Kde máte maminku? Zůstala někde vzadu? rozhlížela se paní Ficová. Maminka je doma s Péťou. Celou noc nespala, protože brečel a měl teplotu. Teprve ráno usnul. Pozdravuje vás, tlumočila Dana. A co tatínek? Má službu? Ano. Místo nich je se mnou Dana, upozornil chlapec. Ty ale musíš přece do své třídy, Danuško. Víš co, Jenda půjde s námi a ty se nezdržuj. Přece nemůžeš přijít hned první den pozdě. Děkuji, paní Ficová! oddechla si Dana a běžela za Eliškou, která stála se spolužačkami Janou a Jarkou pod kaštanem jako většina žáků. Knail NEHTOVÉ STUDIO Bouchnerová Kristýna mobil Budeme spolu, Jendo. Přece se nám splnilo, co jsme si slibovali. Sedneme si někam dozadu, protože nejsme žádní prckové, usmál se Slávek. Já se také těším, Slávku. Jsem rád, že budeme sedět spolu. Novopečení prvňáci byli tak zaujati sami sebou, že si okolí vůbec nevšímali. Vtom se otevřely velké školní dveře a pan řídící Trčka se ujal jako každoročně stejného zahajovacího rituálu. Kluci, jdeme. Už nás volají, vzala paní Ficová Slávka i Jendu za ruku, aby se jí v tom chumlu neztratili. Dav je unášel ke třídě, kam rok předtím chodila Dana, a pak ještě o kus dál, kam chodila do druhé třídy. Tam však nebyl pan řídící, ale paní učitelky. Počkaly, až se děti usadí. Rodiče ze svých potomků hrdě nespouštěli oči. Stáli u zdi s věšákem a kamny. Až zazvonilo, jedna z učitelek si vyžádala ticho. Milí rodiče a milé děti, všechny vás vítám. A teď jen krátce. Tato chvíle, vlastně tento den je pro vás velmi důležitý. Všem žákům, tedy i vám, nastávají povinnosti, ve kterých budete potřebovat alespoň ze začátku pomoc rodičů nebo starších sourozenců. Poté se ujala slova ta druhá paní učitelka. Ještě je tu jedna důležitá věc. Naše škola má stále více žáků, takže se sem už ani všichni nevejdeme. Přidělili nám místnosti na radnici. Je to v tom druhém vchodě v prvním patře. Možná to tam někteří znáte. Možná jste chodili se staršími sourozenci do dětské knihovny. Takže l.b je o patro výš. Teď přečteme jména těch z vás, kteří tam budete chodit. Nastoupíte si do dvojic a pak tam spolu vyrazíme. Rodiče s námi do třídy nepůjdou. Za hodinu stejně budeme končit. Já na tebe počkám, zašeptal Jenda Slávkovi, když uslyšel své jméno. Byl mezi prvními. Nechtěl však s nikým, kdo se k němu řadil, jít. Stále se posouval dozadu. Držel Slávkovi místo. Pozorně naslouchal a trpělivě čekal, kdy ho také budou číst. Čekal však marně. Když žáci 1.b opouštěli školu, Slávek s nimi nešel. Zůstal v 1.a. Jenda se s ním rozloučil zraněným pohledem. Oči se mu zalily slzami. Cesta na radnici byla pro něj bolestná. Zklamání bylo tak velké, že nic kolem nevnímal a klopýtal za ostatními. Svůj první školní den si představoval jako velký a radostný svátek. Zatím si moc radosti neužil. Škoda, že s ním nemohla jít maminka. Určitě by se přimluvila, aby zůstali se Slávkem spolu v jedné třídě a v jedné lavici. Cítil se osamělý. Vyučování se první den nekonalo. Pouze se seznamovali a povídali si. Asi po hodině žáci ze svých tříd odcházeli. Prvňáci dřív než třeťáci. A tak Jenda počkal na Danu u cukrárny. Dostali od maminky každý deset korun na velkou zmrzlinu. Dá si dva kopečky míchané, mňam. Tak co, kdo vás učí? Pan řídící? Ne, paní učitelka Ovečková. Je moc hodná. Hádej kde máme třídu. V přízemí. Tam jsou první třídy každý rok. STAVEBNINY VALTICE prodej a výkup starých cihel na hale firmy Molčík na Mikulovské TEL: Neuhodlas. Máme ji na radnici v prvním patře. Na radnici? Tak to máš o kousek blíž do školy než já. A máš blízko do knihovny. A koho máte vy? A kde je vaše třída? Máme paní učitelku Sláčalovou. Ta je nejpřísnější. Hlavně když někdo zlobí. Ale u ní nezlobí nikdo. A třídu máme v patře nalevo. Sedíš se Slávkem? Ne. On chodí do áčka. Pojď si koupit zmrzlinu, změnil chlapec téma, aby nepoznala, jak je smutný. Dana si koupila velkou citronovou a Jenda míchanou. Téměř nábožně ji lízali a blažeností přivírali oči. Vydržela jim až k hradbám. Odtud pak pelášili domů. Vzpomněli si, že jsou na odstavné koleji tři staré vagony. No a ty přece čekají na ně. Rozhodně si je ještě dnes půjdou prohlédnout. 2. Ačkoli bylo ještě září a léto se nechtělo vzdát své horké vlády, žáci valtické školy pracovali jako pilné včeličky podle nového rozvrhu hodin. Jenda si už mezi spolužáky našel kamarády. Některé vlastně znal už ze školky. Jako prvňák měl vyučování o něco kratší než třeťák Dana, takže chodili ze školy každý sám. Dana často jezdila na kole, ale někdy chodívala pěšky. To tehdy, když se oba ráno připojili k paní učitelce Ovečkové. Ta totiž bydlela v bažantnici, což bylo ještě dost velký kus cesty za Benešovým. Toho dne měli ve třetí třídě ještě pátou hodinu vlastivědu, takže se žáci rozešli v půl jedné. Dana spěchala cestou k městským hradbám a pak kolem šlechtitelské zahrady. Vtom ztuhla. Uviděla u cesty někoho ležet. Když se přiblížila, vyděsila se ještě víc. Byl to Jenda. Utíkala k němu. Je živý? Aktovka s učením se válela o kus dál Jendo! Jendo! Co se stalo? zatřásla s bráškou. Otevřel doširoka nic nechápající temné, jiskrné oči a posadil se. Oddechla si. Co je? Kde jsme? zpočátku nechápal, co se děje. Ty jsi tu cestou ze školy usnul? No, to je hrozné. Víš, jak jsem se vyděsila? Myslela jsem, že se ti něco stalo. A ty si tu zatím spíš. Co kdyby tě něco přejelo? Ty máš nápady! Víš vůbec, kolik je už hodin? Vy jste měli do desíti a my do půl jedné. To tu ležíš víc jak dvě hodiny, lamentovala sestřička. Já jsem tu pozoroval mravenečky. A to sis k nim lehl? No, ano, pojď se na ně podívat. Pořád něco nosí a běhají sem a tam. Pozoroval jsem je a asi jsem usnul. Teď už mám ale velký hlad. Na, dej si aktovku na záda a poběž! Doma nás čeká oběd. Maminka se asi diví, že jsi ještě nepřišel. Možná má i o tebe strach a zlobí se, pomohla mu nasadit na záda po Zdeňkovi zděděnou školní tašku a pak se oba rozběhli. Měli před sebou ještě docela pěkný kousek cesty ke kolejím. Ale to se pak už cítili skoro doma. 3. Najezte se a ty, Dano, skliď nádobí do dřezu. Umyj si ruce a udělej si úkoly. Jendo, ty máš

14 také nějaký domácí úkol? Ano. Máme si nahlas číst. Tak až to budeš mít, přijď za mnou na zahradu i s čítankou a tam mi to přečteš. Nezapomeň si také umýt ruce! nařídila maminka, napila se vody a odešla za tatínkem pokračovat v rytí. Vy čtete z čítanky jako velcí žáci? Vy nemáte poupata jako jsme měli my v první třídě? podivila se Dana a prohlížela si bratrovu učebnici. No, není moc pěkná. Poupata měla hezčí obrázky. A na konci byly také hezké pohádky. Proč jim dali horší učebnici? To nechápu, pomyslela si. Děti se chvíli přetlačovaly u umyvadla. Cákaly na všechny strany. Poté se přetahovaly o ručník. Nakonec však usedly k oboustrannému psacímu stolu každý na své místo a pustily se do úkolů. Dana byla se psaním za chvíli hotová. Je to hrozné, pomyslela si. Stále se jí nedařilo mít písmenka stejně velká. Jinak se učit nic nemusela. Pamatovala si ze školy doslova téměř všechno. A číst uměla už dávno. Hltala jednu knížku za druhou. Tak já už jdu. Až to budeš mít a až to přečteš mamince, tak přijď za mnou. Budu na střeše. Ahoj, rozloučila se a vyběhla na dvorek k ořechu. Vyšplhala do koruny vysokého stromu, chvíli se slastně kymácela a pak po větvi přelezla na střechu přístavku. Rozhlížela se po okolí. Měla to ráda dívat se na všechno shora. Pozorovala bývalý Benešův statek. Na dvoře teď stály traktory a samovazy. Pak se zaměřila na sad. I na tu dálku viděla velká jablka. Kolem obcházel hlídač. Protivný chlap, pomyslela a vzpomněla si, jak na ně křičel a honil je, když si trhali třešně z větve přesahující drátěný plot. Pan Beneš jim vždycky dovolil, aby se jich dosytnosti najedli. A plot tam neměl. Ahoj, Jendo! Už to máš, volala na brášku, který procházel dvorem na zahradu za rodiči. Ještě to přečtu mamince. Vešel brankou do zahrady, pozdravil tatínka, dal mu pusu a usadil se na dosud nezrytém kousku země u prostřené deky, na které odpočíval lenivý Čertík a vedle něj Péťa, který měl položenou svou blonďatou kudrnatou hlavičku na Čertíkově kožíšku. Jenda otevřel čítanku a ukazoval si prstem. Nahlas a plynule četl rodičům, co se naučil. Na konci pak zvedl oči a očekával pochvalu, protože byl sám se sebou spokojený. Věděl, že to bylo dobře. Ty už umíš tak dobře číst? To se mi ani nechce věřit. Podej mi tu čítanku, podivila se maminka. Ííí šrc! pohrdavě vypískla. Vždyť tu nejsou písmenka, jen obrázky. A já jsem myslela, že opravdu čteš. Jenda zůstal stát jako solný sloup. Oči mu zvlhly. Bylo mu do pláče. Cítil se pokořený. Tak poctivě se připravil a tak ošklivě se mu maminka vysmála. Otočil se a beze slova odešel. Cestou si umiňoval, že už se nikdy nebude doma učit. Ani psát úkoly. Proč jsi to tomu klukovi udělala? Nevšimla sis, jak mu to bylo líto? Vždyť se poctivě připravoval. Je září a on teprve začal chodit do školy. Přece se nemohl za těch pár dnů naučit číst. Kluk není hloupý. On nám teprve ukáže, na co má, domlouval tatínek mamince. Jenda své rozhodnutí dodržel. Doma se učit nemusel. Z vyučování si zapamatoval všechno. A úkoly si psal většinou ve škole. Doma to ani nepoznali. A číst? Číst uměl do Vánoc. 4. I v 1.b, do které chodil Jenda, bylo náboženství toho roku ještě zařazeno do rozvrhu hodin stejně, jako v ostatních třídách. I zde vyučoval kaplan Říkovský, kterému se mezi dětmi stále říkalo pan velebný. Jeho vyprávění bylo velmi zajímavé i pro ty, kdo biblické příběhy znali už z předškolního období. Vždycky do vyprávění zařadil i nějaké zážitky ze současnosti. Mladý kaplan také získával malé chlapce do řad ministrantů hned po Novém roku, jakmile už uměli alespoň trochu číst. Pane velebný, já jsem už ministroval v podivínském kostele se svým bratrancem Zdeňkem. Tak už to umím, pochlubil se Jenda. A chtěl bys ministrovat i ve valtickém kostele? Ano, chtěl, zazářily mu oči. A umíš zpaměti confiteor? nevěřícně pohlédl chlapci do očí. Neumím. Ale to bych se naučil. Tak dobře. Tady jej máš na papíře. Až to budeš umět jako když bičem mrská, tak za mnou přijď. Pane velebný, a co je to ten con- con- conteor? chtěla vědět Jaruška. Confiteor, opravil ji kaplan. Kněz při bohoslužbách mluví latinsky a ty odpovědi ministrantů jsou také latinské. No, a tomu se říká confiteor a kluci to musejí umět zpaměti. Tak buď ráda, že se to tebe a ostatních děvčátek netýká. Nebo by ses to chtěla také naučit? Ne, nechtěla. Zato Jenda byl nesmírně hrdý na to, že se učí latinsky. Kudy chodil, tudy si confiteor přeříkával, až ho dokonale uměl a už nikdy nezapomněl. Dva týdny před Velikonocemi si s velkou hrdostí v sakristii oblekl komži a přidal se k ostatním ministrantům. 5. Jarní májové pobožnosti se konaly v sedm hodin večer a trvaly asi půl hodiny. Mezi dětmi, které na ně chodily, byli i Dana s Jendou. Jednoho dne však večer pobožností nekončil. Čekal je ještě další, velmi veselý zážitek. Dano, pojď s námi. Jdeme ke staré Rambouskové. Prý je tam u ní velká psina. Moc se nasmějeme, lákal Jenda sestru. Ty tvoje kamarádky by s námi mohly jít také. Aspoň nás bude víc i na to chechtání. Ty ses zbláznil nebo co? Chceš, abychom doma dostali? To mě ale vůbec neláká, odmítla Dana. Já jsem už také slyšela, že se tam chodí lidé bavit. Prý je to opravdu velká psina. Pojďte aspoň na chvilku, přidala se ke klukům Lidka. Tak ten výprask jednou riskujte, dodal kamarád Kočka. Ještě chvíli se domlouvali, až nakonec i Dana souhlasila. A to bylo už co říct. Měla hrůzu z tělesných trestů. Ještě než došli k psinci antouška Václavíka, s nímž Rambousková sousedila, pověděl jim nejstarší chlapec Albín, že tato stará Rambousková se známým pojídačem psů Václavíkem založili novou církev a že pořádají spolu mše i s kázáním. Opravdu to stojí za to. Věřte mi. Já jsem už na jedné té mši byl. Váleli jsme se smíchy, ujišťoval skupinu asi deseti dětí ještě před tím, než zaklepal na dveře přikrčeného domku. Co tu chcete? ozvalo se, když cvakla klika a hlavu vystrčila místní čarodějnice. Jdeme k vám na mši, odvážně vyhrkl Pepek. Tak pojďte do kuchyně. Posedejte si tady na podlahu a buďte zticha. Právě začínáme. Jakmile si děti posedaly, zazněl zvonek. Starý Václavík nesl od okna jakousi tlustou 14 knihu a mával přitom zvonkem. Stará Rambousková šla s nábožným výrazem za ním k jídelnímu stolu a tvářila se, že je to oltář. Bylo to něco, jako když si děti hrají na kostel. Ona byla sebevědomá farářka a on, prostý muž z lidu, známý pojídač psů, mohl být pouze ministrant. Projevoval jí však náležitou úctu. Zatím co chodil sem a tam a překládal knihu z jedné strany stolu na druhou, přitom se ukláněl, pustila se u nočního stolku, který nahrazoval kazatelnu, samozvaná farářka do kázání. však my tomu papšovi ukážeme. S námi si zahrávat nebude., horlila a zaťatou pěstí mávala směrem k Římu. Děti se dusily smíchy. Jen Pepa s Albínem už nemohli a rozchechtali se na celé kolo. Přerušili tím kázání a naštvali oba hodnostáře. Když nebudete zticha, tak vás oba vyhodíme, mrazivě pronesla farářka a pokynula ministrantovi, aby zasáhl. Ale my nic neděláme, bránili se kluci. Vždyť to vidím, že se chechtáte, vztekle pokračovala farářka. To se vám jenom zdá. Oni se tak už narodili, zasáhl kamarád Kočka. Nic nepomohlo. Byli ministrantem Václavíkem vyvedeni z domku. To nevadí, Pepo. My se jim pomstíme. Podívej, vzal jsem si doma dvě brambory a konopnou niť. Podrž je, abych na ně mohl tu niť uvázat, organizoval prozíravý Albín pomstu. Poté zavěsili brambory na okno a zatahali za nit. Brambory klepaly do skla. Když kluci uslyšeli, že někdo jde, schovali se za roh. Naštěstí byla už tma, takže je nebylo vidět. Nikdo tam není, hlásil ministrant farářce. Jenomže se to za chvíli opakovalo. A pak zase a zase. Pro dnešek skončíme. Někdo nám nedá pokoj. Běžte domů. A už sem nechoďte, když se neumíte chovat. 6. To jsme si dnes užili, svítily Jendovi oči a bylo jasné, že se dobře bavil. Ale teď poběžíme. Stejně už je tma, tak asi výprasku neujdeme, prohlásila Dana. Chytili se za ruce a celou cestu až na nádraží běželi. Někdo vás honil? Jste celí uřícení. A jdete pozdě. Někde jste byli? uvítala je maminka. Tatínek není doma? Není. Jel do služby. Tak co, kde jste byli? Dětem spadl kámen ze srdce, že ušly výprasku a rozpovídaly se. Starým lidem se nemáte vysmívat. A pro vás to bude vždycky paní Rambousková a pan Václavík. To si pamatujte, uzavřela jejich dobrodružství maminka. A stejně je to starý Václavík, protože nám snědl Astu, nedala se Dana. Táňa Tichá Příště: Nebát se VARIABILNÍ HYPOTÉKA za 2,5% s odkladem splátek jistiny až na 10 let INVESTICE, KONSOLIDACE PŮJČEK I SPOTŘEBNÍCH ÚVĚRŮ, RYCHLÉ PŮJČKY Kateřina NEŠPOROVÁ mob.: :

15 Ve Valtickém Podzemí ožije svatomartinská legenda Svatomartinská legenda už několik let ožívá i ve Valtickém Podzemí, nejnavštěvovanější vinařské destinaci u nás. Nenechejte si ujít neopakovatelnou magii místa, kde víno a jídlo chutná víc než jinde. V sobotu 9. listopadu se ve Valtickém Podzemí budou konat Valtické Svatomartinské slavnosti & Husí hody. Začnou v 17 hodin slavnostním přípitkem Mladým vínem z produkce Vinařství Chateau Lednice. Poté se bude od 17 do 20 hodin podávat čtvrtka pečené husy s bílým i červeným zelím a taktéž dvojím knedlíkem houskovým a bramborovým. Těšit se můžete také na paštiku s husími játry a jako sladký dezert roládu. Chybět nebude degustace několika druhů Mladých vín, tedy prvních vín ročníku 2013, a to v neomezeném množství. Domů si návštěvníci odnesou sedmičku Svatomartinského, které ovšem bude k otevření až v pondělí , ideálně v hodin. A jaká by to byla zábava bez cimbálové muziky! K dobré náladě, poslechu i tanci bude už tradičně vyhrávat CM Cimbalmen. Kvůli rezervaci míst prosím volejte , nebo pište na valtickepodzemi.cz Svatomartinské legendy aneb Proč pijeme svatomartinská vína a jíme svatomartinskou husu. Přestože vinaři mají hned několik patronů, nejznámějším je svatý Martin, jehož proslavila nejen příhoda, kdy se rozdělil s žebrákem o svůj plášť, příjezdy na bílém koni, ale zejména obnovená tradice ochutnávek mladých, tzv. svatomartinských vín. Sv. Martin se narodil v roce 316 či 317 v Sabarii, dnes Szombathely v Maďarsku, jako syn tribuna římské armády. V patnácti letech vstoupil do armády a kolem roku 334 byl přidělen k posádce na území dnešní Amiens ve Francii. Legenda říká, že právě tam jednoho dne, už jako důstojník, uviděl u bran města neoblečeného žebráka a impulzivně rozťal svůj vojenský plášť mečem na dvě části a jednu z nich žebrákovi daroval. V noci se mu pak zjevil Ježíš Kristus, a když se ráno probudil, plášť byl opět celý. Krátce poté se nechal pokřtít a za několik let také odešel z armády. V roce 371 se stal biskupem v Tours, když předtím založil zřejmě nejstarší klášter v západní Evropě v Liguge. Přestože byl už biskupem, prý žil nadále jako mnich ve své chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo opatství Marmoutier. Jako biskup se věnoval šíření křesťanství na francouzském venkově a když po více než 20 letech zemřel ve věku asi 80 let zemřel, bylo jeho tělo převezeno zpět do Tours. Zemřel v 81 letech roku 397 v Candes u Tours. Sv. Martin ovšem není jen patronem vinařů, ale také vojáků, jezdců, koní a podkovářů, cestujících, chudáků a žebráků, zajatců, abstinentů, domácích zvířat a hus, úrody na polích. Bývá zobrazován jako voják na koni, k jeho atributům patří meč, plášť, žebrák, husa, biskupská mitra a berla. Svátek sv. Martina je dnem, kdy se lidé setkávají nad martinskou husou. Jak je výše uvedeno, světec je mj. patronem hus, což údajně vzniklo díky legendě, kdy se Martin zdráhal přijmout biskupský úřad v Tours, schoval se do hejna hus, ale ty ho svým kejháním prozradily, a tak mu nezbylo než nabízenou poctu přijmout. Tučná husa na martinská posvícení byla prý přípravou na dlouhou a chladnou zimu a bývala poslední pečení před šestitýdenním adventním postem. Tento den také čeledi končívala služba, dostávala mzdu a hledala nového hospodáře, případně o rok prodlužovala dohodu. Konávaly se dobytčí či výroční trhy a uzavíraly se smlouvy mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími lidmi. Je velkým uměním přírody i výrobce připravit ke svátku sv. Martina lahvové mladé víno. A rok od roku stále více vinařů dokazuje, že nejen Francouzi svým mladým Beaujolais každoročně třetí čtvrtek v listopadu osloví milovníky vína. I vinaři na Moravě mají k dispozici odrůdy, podmínky a hlavně znalosti, jak připravit srovnatelné víno, a to dokonce ještě dříve. To vše pod stále přísnějším odborným drobnohledem, který sleduje kvalitu a ne každé víno se tak může etiketou Svatomartinské pochlubit. A proč se mladými víny neťuká před svátkem sv. Martina? Prostě proto, aby se prý nepokazilo. Valtický advent zahájí Podzemní železný jarmark Valtické Podzemí položí v neděli 1. prosince základy nově založené tradici - Podzemnímu železnému jarmarku s bohatým kulturním programem v podání valtických souborů. A jestliže má v názvu slovo podzemní, bude se skutečně konat pod zemí v labyrintu sklepení, která jsou k vytvoření předvánoční nálady jako stvořená. Nabídku by měly tvořit skutečné rukodělné, umělecké či zdravé výrobky, které v absolutní většině odprezentují přímo jejich výrobci či prověření prodejci. Jarmark nabídne nejen příležitost k nasátí té správné atmosféry, nakoupení dárků a pozorností, ale i příležitost k předvánočnímu zastavení s přáteli u skleničky letošního, staršího či svařeného vína. Chodby Valtického Podzemí vánočně vyzdobí studenti vinařské školy. Bude to však výstava prodejní, takže jejichž originální adventní věnce, svícny a jiné kompozice si budete moci okamžitě odnést domů a ještě téhož dne stihnete zapálit první svíčku. Kdo někdy navštívil předvánoční výstavu v režii žáků oborů zahradnictví a aranžérství, dobře ví, že o nápady rozhodně nemají nouzi a k tomu vše za ceny více než příjemné. Chybět by neměl mistr kovářský, u jehož výhně se budete moci zahřát a včelař se širokým sortimentem medu, medoviny, propolisu, mateří kašičky a mastí. Přivonět můžete k přírodním mýdlům a nikdo vás neokřikne za osahání patchworku s vánoční i nevánoční tematikou. Prostě ideální příležitost doplnit si sváteční tabuli ubrusem, prostírkami či svícny. A pozor, na železném jarmarku budete mít ještě čas pořídit svým dětem či vnukům patchworkový adventní kalendář s očíslovanými kapsičkami na drobné sladkosti. 15 Firma Kitl nabídne své syroby na domácí limonády, šláftruňky i životabudiče a od bolesti vám uleví Zámečnickou mastí. To vše dle starodávných receptů proslulého lékaře a léčitele Kittela z pomezí Krkonoš a Jizerských hor, jehož tradici tato firma úspěšně vzkřísila. A nebudete kupovat zajíce v pytli vše bude k ochutnání. K mání bude též keramika, čaje, perníčky a další věci, bez nichž si Vánoce neumíme představit. Pamatováno bude i na občerstvení. Adventní jarmark by nebyl úplný bez hudby a písní, zejména pak koled. To vše v podání hned několika dětských i dospělých místních souborů. Sledujte a plakáty a poslouchejte místní rozhlas. A hlavně si už nyní udělejte čas o železné neděli 1. prosince od 10 do 16 hodin! Do Valtického Podzemí se vrátí Dvorní divadlo Ve Valtickém Podzemí se po prázdninových divadelních úspěších bude zřejmě hrát další z letošních novinek Dvorního divadla Hlohovec Když umírá herec. Spojení unikátního prostředí, výtečného divadla a dobrého vína prostě funguje. Valtické Podzemí je už několik let synonymem zážitkové sklepní turistiky v téměř kilometrovém labyrintu chodeb a sklepů. Víno a dobré jídlo k tomu patří tak nějak samo sebou, ale nově se letos vyprofilovalo i jako kulturní centrum. Stalo se tak především díky spolupráci s dalším unikátním subjektem v regionu, a to Dvorním divadlem Hlohovec. To přijalo nabídku Valtického Podzemí a o prázdninách tam celkem třikrát odehrálo svá představení. Napoprvé, a to hned dvakrát, Kumšt, napodruhé letošní trhák Kykyryký. A v listopadu se možná vrátí s poslední z letošních novinek hrou Když umírá herec. A vůbec není vyloučeno, že v prosinci by nabídku Valtického Podzemí mohly oživit už kultovní Enigmatické variace, které vloni odstartovaly veleúspěšnou cestu Dvorního divadla nejen za místním či regionálním divákem. Nutno říct, že Valtičané nezklamali, mezi přespolními se rozhodně neztratili a za kulturou pod zem se snad budou opakovaně vracet. Listopadové, případně prosincové představení bude totiž cílit především do jejich řad. A škoda jen, že na rodinné akce typu Valtického dýňo-, burčáko- či hudbobraní si místní na rozdíl od turistů cestu zatím nevyšlapali. Snad se to povede příští rok, nebo je zaujme některá z programových novinek. Vyplatí se proto sledovat číst plakáty a také poslouchat valtický místní rozhlas, kde budou všechny akce, nejen divadlo, v dostatečném předstihu opakovaně avizovány. Na obě prázdninová představení divadelní hry Kumšt bylo beznadějně vyprodáno. Valtické Podzemí dokresluje divadelní atmosféru unikátním prostředím. Pít během představení nejenže není zakázano, ale je přímo doporučeno! Foto: Renata Hasilová

16 Café Liechtenstein: Léčba šokem přinesla výhru Brněnský Týden kávy letos představil nový koncept soutěže baristů. Odborná porota hodnotila nejen schopnost správně připravit kávu, ale i běžné věci jako je komunikace, prezentace nápoje, znalosti, pohotovost a hlavně týmovou spolupráci. Soutěžilo se totiž po dvojčlenných týmech a za kavárnu. Vítězi se stali baristé z Café Liechtenstein ve Valticích, Kateřina Kopecká a Filip Hrdina. Neodolali jsme a položili pár otázek majitelce kavárny, Adéle Hačundové, a členovi vítězného týmu, Filipu Hrdinovi. Co byste nám řekla o Vaší kavárně? Adéla Hačundová: Café Liechtenstein se nachází v přízemí valtického zámku. V minulosti zde bývala černá kuchyně, v 19. století pak lovecká komnata a apartmán pro prince z rodu Liechtensteinů. Odtud také název Café Liechtenstein, tento rod vládl na Moravě přes 400 let a shodou okolností v době oprav kavárny probíhalo navazování diplomatických styků naší republiky s Lichtenštejnskem. Název poté posvětil i sám kníže Hans Adam II., kterého jsem se na svolení drze zeptala. Zrekonstruovat prostor pro kavárnu se mi podařilo zcela náhodně, když jsem objevila nevyužitý prostor. S pracemi se začalo v prosinci 2009 a úpravy interiéru byly inspirovány obrazy z roku 1845, kdy jej obývali mladí princové. Kdy kavárna vznikla a jakou kávu připravujete? Adéla Hačundová: Kavárnu jsme oficiálně otevřeli 1. dubna Káva pro nás již od začátku byla vážná věc, ne nějaký fórek. Připravujeme kávu Columbo Espresso, tedy směs arabik z Jižní Ameriky a Afriky. Týdne kávy jste se s kavárnou zúčastnila i v loňském roce, proč jste se k tomu rozhodla? Co Vás na akci lákalo? Přece jen Vaše kavárna není z Brna. Adéla Hačundová: O Týdnu kávy vím už od prvního ročníku a mám tedy možnost sledovat, jak se postupně vyvíjí ve skvělou akci, která přitáhne pozornost lidí ke kavárenskému životu. U nás je to spíše o pivu a vínu. Myslím si, že se naše kavárna povedla a těch zámeckých zatím mnoho není, a proto jsem se rozhodla oslovit organizátorky s tím, že dobrou kavárnu mohou lidé navštívit i na výletě nebo dovolené. Tím jsem vlastně založila jakýsi koncept kavárny jako tip na výlet a letos se přihlásily dokonce další takové kavárny, což mě samozřejmě těší o to více. Soutěž baristů Týdne kávy byla letos úplnou novinkou. Co Vás vedlo k tomu se přihlásit? Adéla Hačundová: V loňském roce se náš barista Filip Hrdina v rámci Týdne kávy zúčastnil kvalifikace na Mistra kávy, byla to, dá se říci, jeho první soutěž, zaměřená spíše na baristu jako osobnost. Chtěl si zkusit vystupování na veřejnosti, zvládnutí trémy a nakonec skončil na skvělém třetím místě. Letos bylo na soutěži lákavé zaměření na kavárnu a práci v týmu. Je to snáze zapamatovatelné i pro veřejnost, jméno kavárny se pamatuje lépe než jméno baristy. A Filip si samozřejmě chtěl vyzkoušet, jak si po roce povede. Filip Hrdina: Soutěž baristů je pro mě skvělá možnost, jak si vyzkoušet své dovednosti jako barista i člověk, který se den co den setkává s velkým množství lidí v kavárně. Komunikace, vystupování na veřejnosti, perfektně zvládnutá technika přípravy kávy a samotná prezentace nápoje, na které musím ještě pořádně zapracovat. Velice si cením možnosti se setkat se špičkami tohoto nádherného oboru, tedy porotci i samotnými soutěžícími. Je to výborná možnost sdílet s nimi zkušenosti a dostat zpětnou vazbu na svůj i týmový výkon. To považuji za nejdůležitější mít možnost zjistit své silné a slabé stránky a dále se v oboru zlepšovat. Připravovali jste se na soutěž nějak speciálně? Filip Hrdina: Příprava na soutěž byla velice krátká, protože původní plán byl se soutěže neúčastnit. Ale jak říká naše šéfová Adéla, byla to prostě léčba šokem. Postavila nás před hotovou věc. Nezůstal ani čas na to se stresovat, což bylo nakonec pozitivum. S kolegyní Katkou Kopeckou máme za sebou dostatek praxe a zažili jsme letní turistickou sezónu, což prověří všechny baristy. Jsme spolu sehraný tým. Probírali jsme, jak bude vypadat příprava před prezentací, rozvržení prostoru, servis a úklid, za který se strhává asi nejvíce bodů. Něco málo jsme si připravili i na ústní prezentaci, ale sami jsme nevěděli, co od týmového soutěžení máme očekávat. Naštěstí jsme si s Katkou opravdu sedli a hodně nám pomohla i videa z World Barista Championship, z kterých jsme obkoukali, jak to dělají profesionálové. Sám jsem byl na loňské soutěži ve Vídni divákem. Jaký jste zvolili speciální nápoj? Filip Hrdina: Speciální nápoj, neboli signature drink, jsme vymýšleli den před soutěží. Chtěli jsme mít něco zajímavého, nového. Náš drink se po problematickém ladění postupu a množství použitých surovin skládal z banánového likéru, extraktu z goji fruit obohaceného o med a shotu espressa. Goji fruit, kustovnice čínská, je sama o sobě dost chuťově hořká a kyselá, chutná jako rajčatová nebo karotková šťáva. Při spojení s kávou by to bylo nepitelné, proto jsme přidali banánový likér, který chuť zjemnil a přidal lehký šmrnc. Shot espressa byl z espresso směsi Columbo. Hodláte se po úspěchu na Týdnu kávy více zaměřit na soutěže? Filip Hrdina: Soutěže jsou pro nováčky hodně stresující. Známý mi dokonce řekl, že první dvě až tři soutěže budou největší peklo, které v životě zažiju. Měl pravdu, člověk chce podat co nejlepší výkon a dá do toho úplně vše. Soutěž je jedinečná zkušenost, adrenalinový sport s menším nebezpečím, ale jinak na stejné úrovni. Po dokončení svého výstupu si uvědomím své chyby a řeknu si už nikdy víc. Poté se ale uklidním, uklidím věci a po chvíli mi už hlavou běhá myšlenka, kdy si dám další kolo. Soutěže jsou adrenalin a peklo v jednom. Jsou ale natolik úžasné, že se jich chci dále účastnit a zdokonalovat se. Druhé místo na soutěži obsadili baristé z Mezzanine Café Vladimíra Vyjídáčková a Marek Janča, třetí místo pak Jitka Žáková a Jitka Kosová z Růžové slepičky. Vítězům gratulujeme! Věra Judasová, Foto: Paťo Safko 16 Poznámka redakce: Pokud jsme Vám tímto článkem přivodili chuť na vynikající kafe, nenechte si ji zajít až do dubna příštího roku. Kavárna je totiž pro letošní rok již uzavřena a další sezóna začne opět , protože provoz kavárny se odvíjí od provozu zámku. Podzimní vystoupení Borověnky a Valtičánku Již nyní se začíná pilně nacvičovat na vánoční koncert a také na novou plesovou sezonu, ale jen krátké ohlédnutí za vystoupením na dýňobraní a vinobraní. Děti z tanečního souboru i cimbálky ukázaly, co se naučily na letním soustředění, předvedly nové taneční pásmo z Kopanic a Myjavy, obohatily původní skočné o nové taneční prvky, a také zde zaznělo mnoho krásných písniček. Bohužel počasí k nám při obou vystoupeních nebylo zrovna přívětivé, ale tanečníci i muzikanti to statečně zvládli. Pro nemoc vedoucí malé Borověnky nejmenší děti nevystoupily, ale určitě je uvidíte a hlavně uslyšíte na vánočním koncertu. V prosinci budou v Kostele Nanebevzetí Panny Marie znít opět krásné tóny houslí, flétny, basy i cimbálu, ale i krásné hlasy dětí při vánočním zpívání a koledování. Tímto jste všichni srdečně zváni. děti z malé i velké Borověnky, c. m. Valtičánek i c. m. Fagán, vedoucí souborů I. Drobiličová, P. Machálková, L. Svačinová a V. Jíchová

17 Do Valtic letos putovaly čtyři medaile z mistrovství ČR ve veslování V minulém roce jsem Vás poprvé informoval o skupince valtických veslařů, kteří se ve Slováckém veslařském klubu Břeclav věnují tomuto namáhavému, ale krásnému sportu. I v letošním roce se valtičtí veslaři účastnili celé řady závodů, mimo jiné i Pražských primátorek či regat s mezinárodní účastí, nicméně celoroční úsilí vždy vyvrcholí na mistrovství České republiky (MČR). Umělý kanál v Račicích Letos se konalo MČR žactva a dorostu koncem června tradičně na umělém kanále v Račicích. Radim Dovrtěl, Honza Holbík a Dalibor Neděla spolu s kolegou z Uherského hradiště utvořili posádku na párové čtyřce s kormidelníkem a ve finále B obsadili páté místo a celkově skončili jedenáctí. Radim se letos postupně zlepšoval, dokázal zvítězit na několika regatách ve skifu i dvojskifu, nicméně příští rok jej čeká přestup mezi dorostence, kde bude mít situaci prvním rokem ve starší kategorii o něco složitější. Honza s Daliborem budou i příští rok závodit mezi staršími žáky a svoje zkušenosti z první sezóny by mohli zúročit. Pokud v sobě najdou sílu a budou poctivě trénovat je reálné, aby se na dvojskifu na MČR probojovali do finále A. Budou však muset u sebe najít větší motivaci k tréninku, než v letošním roce. Markéta Nedělová se stříbrnou medailí Přechod mezi vyšší kategorii se tento rok podařil Markétě Nedělové. Ta první červencový týden hned v prvním roce mezi juniorkami vybojovala na MČR juniorů a seniorů s mezinárodní účastí v Račicích bronzovou medaili na párové čtyřce. Podařilo se jí to s oddílovou kolegyní Marií Hlavinkovou a děvčaty z Lodních sportů Brno a ze Slavie Praha. Porazit je dokázaly jen naše a německá juniorská reprezentační posádka. Markéta má již tradičně lepší druhou polovinu sezóny a to potvrdila ziskem tří stříbrných medailí na MČR ve sprintech, které se konalo rovněž ve Sportcentru v Račicích. Druhá místa Markéta obsadila se závodnicemi z Olomouce na čtyřce bez kormidelníka (disciplína, kdy veslař drží jen jedno veslo) a na osmě, a další stříbrnou medaili přidala na čtyřce párové (veslaři drží dvě vesla) s oddílovou kolegyní Anežkou Buzrlovou a veslařkami z pražského Smíchova. Nyní na podzim začíná veslařům halová sezóna, kdy se budou věnovat tréninkům a závodům na veslařských trenažerech a posilování. Slovácký veslařský klub Břeclav navštěvují nejen břeclavští veslaři, ale i veslaři z okolních obcí a měst (Velké Bílovice, Lanžhot). Pokud veslování kohokoliv z valtických dětí osloví, jsou mu dveře našeho klubu do kořán. Veslování začala navštěvovat například Klárka Šťastná z Valtic a my rádi v SVK Břeclav přivítáme další zájemce o tento krásný sport. Podmínkou je, že zájemce musí umět plavat a musí mít chuť k tréninku. To, že to ve veslování i v relativně malém břeclavském klubu můžete dotáhnout daleko, svědčí i výsledky břeclavských veslařů Jakuba Starnovského a Lukáše Helešice, kteří letos vybojovali na mistrovství Evropy v běloruském Minsku stříbrnou medaili na dvojce bez kormidelníka a na mistrovství světa skončili v téže disciplíně pátí. Navrch dokázali zvítězit na několika mezinárodních regatách. Josef Akai, trenér, Slovácký veslařský klub Břeclav Zvěrokruh... co o sobě ještě nevíte Štír - čaroděj Legenda o Štírovi: Orión, nádherný Poseidonův syn, byl velmi žádaný milenec. Když ho získala Eós, bohyně svítání. Artemis byla tak zdrcená, že na něho nechala poslat jedovatého štíra, aby Orióna usmrtil. Zeus ho proto nechal zvěčnit na nebi, aby Oriónova krása nebyla zapomenuta. Stejně tak štíra, aby připomínal jeho smutný konec. Štíří jsou opravdu žádaní atraktivní milenci, kteří jsou občas i žárliví. Životní heslo: Zjistím všechno. Jak je poznáte: Podle zvláštních magických a pronikavých očí, kterými vám vidí až do žaludku. Hypnotická přitažlivost, kterou vyzařují, je jejich hlavním znamením. Jsou atraktivní a více než mírně znepokojiví. Dalším klíčem k rozpoznání štíra je nos. Mnozí mají lehce zahnutý, takzvaný římský. Charakter: Pozor na štíry, nemáte-li rádi silnou kávu, existuje koneckonců jedenáct dalších slunečních znamení, ze kterých si můžete vybrat. Počítejte s tím, že ve štírech je vždy víc, než je vidět. Jsou tajemní a vůbec není jednoduché poznat, jací ve skutečnosti jsou, natož co si myslí. A tak to štír chce, on vždy bude hrát s kartami těsně u těla. Jsou vášniví, opravdoví, ctižádostiví, nesmírně intuitivní, jejich zkoumavá mysl věčně hledá užitečné informace. Však přijde čas, kdy se budou hodit. To je jejich filozofie. Všichni štíři bývají velmi hrdí a důstojní, do kolen je tak lehce nedostanete. Oni jsou citliví a zranitelní a jak, jenomže své nejhlubší emoce a city zásadně drží pod kontrolou, takže vy se o jejich trápeních, tužbách či přáních dozvíte pramálo. Co milují: Sex. Co nesnášejí: Hloupé tlachání. Jak pracují: Vášnivě, samostatně a nesmírně výkonně. Ostatní si sice myslí, že štír je cvok, ale ten cvok jim brzy předvede, co všechno dokáže. Jeho vůle, odhodlání a sebekontrola jsou bezbřehé a schopnost organizace přinejmenším pozoruhodná. Mimořádně dobře funguje jako nové koště v nevýkonných či vyčerpaných organizacích a provozech. Pokud váš podnik právě převzal štír, který vám tvrdí, že v nejbližší době nic nezmění, moc mu nevěřte, klidné vody nejsou v jeho povaze. Štíři také velmi dobře rozumějí obchodu, pravděpodobně za to vděčí další své vynikající vlastnosti, a to že velmi dobře vědí, kdy mluvit, ale hlavně kdy mlčet! A jací jsou stratégové! Vymýšlejí dokonalé plány i pro takové věci, jak projít supermarketem co nejrychleji a nejefektivněji. Dovede si tedy představit, kolik energie a úsilí věnují něčemu tak důležitému, jako je kariéra. Vzorový hrdina: Kouzelník Merlin. Zvláštní znamení: Detektivní schopnosti. Dobrá rada pro váhy: Nebuďte tak urputní a žárliví, ten, kdo bude chtít, vám stejně uteče. Dobrá rada pro vás ostatní: Nikdy štíra nepodceňujte, Umí překvapit! Ideální šéf: Někdo, kdo vás ocení a pochopí Rak. Ideální přítel: Umí vás vyvést z podivných nálad Býk. Ideální partner: I když vás dovedou dohnat k žárlivosti, podléháte Rybám Kdo vás eroticky přitahuje: Muži mívají románky s ženami z Berana, ženám se velice líbí Lvi. 17

18 Zamyšlení nad současností Zažíváme vážnou krizi? Proč mají najednou lidé pocit, že se něco zlomilo a cítí se zklamaní? Co nás v budoucnosti čeká? Dnes pohledem autora, který zná českou duši přímo zevnitř. Každý student lékařství je už od prvního ročníku studia veden svými profesory k tomu, aby si u každého pacienta položil dvě zásadní otázky - proč a jak. Proč má nemocný potíže? Otázka diagnostická, která vede k určení choroby. Jak ji léčit? Otázka terapeutická, hledání cesty k uzdravení. Je-li naše společnost nemocná, a ona bezesporu nemocná je, klademe si obě otázky všichni. Až na několik vrcholných politiků, kteří mají většinou jiné starosti, než jaké musí řešit lid obecný. Ovšem co hlava, to názor. Jedni ze současného stavu obviňují komunismus, jiní konzumismus, další neoliberalismus nebo hédonismus. Z mého pohledu nepůsobí v této zemi tajemné abstraktní -ismy, ale hlavně tři silně zhoubné choroby. Ztráta studu, rozvoj společnosti bez respektování přirozených společenských norem a z obou předchozích plynoucí pocit tíživé bezmoci. Diagnóza: Žijete v zemi, kde nic není hanba! Těmito slovy zhodnotil student z Asie svůj roční pobyt v České republice. Čím kratší, tím výstižnější bylo jeho hodnocení klimatu v naší zemi. Měl pravdu. Z české kotliny se kamsi vytratil stud. Pojem hanba je dnes už srozumitelný málokomu. Dítě se nestydí zesměšnit učitele, muž se nestydí opustit ženu a děti kvůli milence, potomci se nestydí zvednout ruku na své rodiče, není žádnou hanbou žít jako parazit nebo veřejně propagovat zlo. Proč by se tedy měli politici ve službách mafií stydět lhát, krást a podvádět? Svoji velikou vinu na tomto stavu mají také ty sdělovací prostředky, které z banality dělají tragédii a z tragédie banalitu. Žijeme v době, která propaguje nosit všechno naruby. Normy chování nám prezentují svým nenormálním chováním duchaprázdné celebrity všeho druhu. Ony totiž zaujaly místo jako vzory po moudrých básnících a osvícených autoritách, do kterých by moderní český sjednocený Evropan už ani nekopl. Z pořadů některých televizních stanic, které by měly kultivovat lidskou duši a zjemňovat smysl pro krásu, pravdu a dobro, teče většinou krev, adrenalin, testosteron... Z této skutečnosti chápu, proč se užívá termín televizní kanály. Kdykoli stojím jako soudní znalec z oboru psychiatrie u soudu, který projednává činy mladého delikventa, mám skoro pokaždé tendenci na lavici obžalovaných posadit systém, který vládne v této zemi a jehož jsou mladí lidé obětí. Ale koho to zajímá? Politiky v žádném případě! Ti mají jiné starosti. Stávající garnituře jde o to, aby se ve službách různých mafií udržela u moci co nejdéle jakoukoli strategií, a ti, kteří mlsně hledí na jejich místa, hledají taktiku, jak by je mohli vystřídat. Bez onoho přežitku, kterému se říkávalo stud. Obyčejní smrtelníci v této zemi trpí oprávněnými pocity nespravedlnosti a křivdy, ale parní válec politiky a byznysu si vesele jede dál. A proč by ne! Sliby, fráze a široké úsměvy těch (všeho)schopných z předvolebních plakátů tak snadno a rychle shoří pod jeho kotlem. A nikdo se opět za nic nestydí. Navrhoval bych celospolečenskou infuzi studu a vybraným jedincům implantovat svědomí. Obojí bude obtížné, protože v prvním případě už těžko nahmatáme zlozvykem zkolabované žíly a ve druhém už nerozřízneme politikařením zkamenělou hroší kůži. Místo domu barabizna. Pokud chtěl kdysi zedník postavit pevné a rovné stavení, potřeboval k tomu kromě kamenů a cihel ještě maltu a olovnici. Maltu, aby držela pohromadě jednotlivé kameny a cihly; olovnici, aby stěny byly rovné. Stavitelé moderní polistopadové společnosti začali sice ke stavbě používat ekonomické kameny a právní cihly, tedy stále nové a nové zákony a předpisy, ale absolutně odmítli používat pojivo a ctít svislou rovnou stěnu. Kladou cihlu na cihlu bez malty, která se míchá z pokory, štědrosti, přejícnosti, mírumilovnosti, cudnosti, střídmosti a činorodosti. Dřív se této pojivové směsi říkávalo sedm hlavních ctností. Z olovnice, která se řídí přírodním zákonem gravitace, si udělali kyvadlo. Co bylo kdysi jednoznačným tabu, pyšně rozkmitali moderním relativismem. Mimo jiné je u staveb běžné, že se kameny dávají do základů a cihly na ně. Tedy zákony jsou nad trhem, ale u českého projektu je tomu naopak. Trh jako by byl nadřazený zákonům. Oč má u nás trh silnější zuby, o to bezzubějšími se stávají zákony. Bez malty a s kyvadlem v ruce se dá postavit leda tak barabizna. Tolik k diagnóze. Terapie. Co s terapií? Jsou dvě řešení. Buď to nepovedené stavení zbourat, anebo z něho zavčas utéct. V prvním případě by šlo o revoluci, ve druhém o emigraci. Pokud bych jako léčebnou metodu navrhl revoluci, mohl bych být zažalován za trestný čin poškozování cizí věci. Skutečně cizí věci. Obávám se totiž, že už nám v této zemi nepatří ani ta vratká barabizna. Pokud bych navrhl terapii emigrací, může mi být položena otázka, kam utéct. Do některého evropského státu určitě ne, protože evropský dům opravují ti samí architekti, kteří nám pomáhali s projektem stavby oné vratké chatrče. Staví také bez mravnosti a s kyvadlem v ruce. Možná by se vyplatilo prchnout za asijským studentem do té země, kde ještě nevyhynul stud. Třetí chorobou je epidemicky se šířící pocit bezmoci. Nějak se v něm začínáme postupně utápět všichni. Jednou za několik let je nám sice hozen záchranný člun v podobě voleb, ale brzy se ukáže, že i on je děravý. Frustrace vystřídá depresi, zklamání vystřídá bezmoc. A právě ona bezmoc spojená s pocitem bezvýchodnosti je silně nebezpečná. Trvá-li dlouho, začne se měnit v agresi. A ta tady již je. Dokonce i mezi školními dětmi lze zachytit její silný nárůst. Buďme ovšem upřímní a nestěžujme si jen na ty nahoře. Zavinili jsme si to i my sami, když jsme přijali převrácený životní styl, který nám našeptává: "Žij bohatě navenek a chudě uvnitř!" Pokud neprovede náš národ proměnu a nezačneme žít bohatě uvnitř a chudě navenek, nemáme šanci... Potom i mně samotnému nezbude nic jiného, než abych zamkl ordinaci, přestal diagnostikovat, navrhovat terapie a utekl se schovat. Rovnou mezi šílence. Nebude v tom ani trochu zbabělosti a nebudu tam sám. Bez vnitřní proměny a bez pokání tam skončíme brzy všichni! Max Kašparů Poznámka k autorovi: Max Kašparů je spisovatel, premonstrátský diákon, psychiatr, esperantista a autor esejistických knih přeložených i do polštiny, italštiny a francouzštiny. Přeji Vám hezký listopadový čas, čas dlouhých večerů vhodných k zamyšlení nad hodnotami života. A také připomínám, že je potřeba přezout, pokud se netoužíte zúčastnit "Zimního srazu Klubu přátel letních pnematik". Pavlína Vlková, šéfredaktorka Inzerce, P.R. článek, logo ve Valtickém zpravodaji 2013 Ceny inzerce a P.R. článků: celá stránka: 2.500,- Kč / 1 vydání 1/2 stránky: 1.250,- Kč / 1 vydání 1/3 stránky: 835,- Kč / 1 vydání 1/4 stránky: 625,- Kč / 1 vydání 1/8 stránky a menší: 310,- Kč / 1 vydání řádková inzerce: 150,- Kč / 1 vydání Ceny loga: logo firmy do velikosti 15 cm 2 : 1.200,- Kč/rok (větší dle dohody) Uzávěrka příštího čísla 30. listopadu 2013 "ELEKTRIKÁŘ" Vítězslav Krčka Elektoinstalace a hromosvody Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Valtice Mikulovská 175 mobil: mobil: řezané a hrnkové květiny svatební floristika smuteční kytice suchá vazba keramika a dárkové zboží donášková služba Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 360,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXXIV. prodejné, cena 5.- Kč Vydává: Občanské sdružení Valtice, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, Tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, Příspěvky, inzerce, sazba: Ing. Pavlína Vlková Předplatné: M. Crhonková, tel rie internet listopadové číslo vyšlo

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Místní akční skupina Vinařská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za r. 2013 Jsme dobrovolný zájmový spolek založený na budování partnerství mezi podnikateli, veřejnou sférou a neziskovými organizacemi.

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH

MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH OBECNÍ ZPRAVODAJ 11/2013 XX. ročník/ neprodejné MĚSÍČNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V JAKARTOVICÍCH USNESENÍ č. 37 ze zasedání rady obce Jakartovice, konaného dne 7.11.2013 Rada obce schvaluje : 1. Rozpočtové opatření

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Výroční zpráva 2011 NÁVRH

Výroční zpráva 2011 NÁVRH Výroční zpráva 2011 NÁVRH Nadační fond Ledňáček 21. dubna 657 691 44 Lednice www.lednacek.cz Aktivity nadačního fondu Ledňáček v roce 2011 Rok 2011 byl pro náš Nadační fond jednak rokem změn, ale i rokem

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz

VALTICKÉ PODZEMÍ. Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz VALTICKÉ PODZEMÍ Petr Krejčík 602 349 821 krejcik@chateau-lednice.cz Víno, radostná komodita, která letí Spotřeba vína v ČR již 20 let roste (5/l osobu za 10 let), to je cca 5 mil. hl. - trh má velikost

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje:

Číslo 35., říjen 2015. Starosta obce informuje: Číslo 35., říjen 2015 Starosta obce informuje: Vážení občané, zdravím Vás jménem Zastupitelstva obce Chudčice i jménem svým. Ve 34. čísle našeho zpravodaje jsem Vás informoval o záměru obce realizovat

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Kaňková, Doskočil Omluveni: Hosté: paní Kroupová, pan Pejša st., paní

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI

TEMPLÁŘSKÉ SLAVNOSTI JSOU ZA DVEŘMI Tisková zpráva Dne: 9. srpna 2012 Místo: Vsetín Organizace: Město Vsetín a Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, Dům Kultury Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska,

Více

Historie. první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov

Historie. první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov Obec Žižice Historie první písemná zmínka o Žižicích je z roku 1318 v r. 1848 administrativně sloučeny obce Žižice, Vítov, Luníkov, Osluchov a Drnov Historie Zemědělství na Žižicko historicky patří Původní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová

Co je u nás ve škole nového. Rozhovor s prvňáčky. Září-říjen 2014. Nový školní rok 2014/2015. Lucka Kolafová Září-říjen 2014 Ahoj všichni,tady je vrabčák Lojza.Je A taky další nový rok,kterým vás budu provádět. Nový školní rok 2014/2015 Školu už všichni dobře známe a známe se i mezi sebou navzájem. Zase nám začnou

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Z Chorvatska vezeme medaile

Z Chorvatska vezeme medaile Z Chorvatska vezeme medaile Jsou za námi další, již XXIV.Mezinárodní salesiánské hry, které se konaly v chorvatském Zagrebu. Již tradičně několik let Česká republika vyslala své nejlepší stolní tenisty,

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006

Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Šilheřovický zpravodaj Listopad 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice. Ustavujícím

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u konaného dne

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 19. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22.8. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více