ZPRAVODAJ obce Ostrov nad Oslavou - občasník prosinec/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ obce Ostrov nad Oslavou - občasník prosinec/2005"

Transkript

1 ZPRAVODAJ obce Ostrov nad Oslavou - občasník prosinec/2005 Vydává: Obecní úřad v Ostrově nad Oslavou pro občany obce Ostrov nad Oslavou a Suků Vážení spoluobčané, pozvolna se loučíme s rokem V tomto krásném čase adventním se každý z nás ohlíží za uplynulými měsíci a přemýšlí, co mu tento rok přinesl nebo vzal, co se mu podařilo, v čem byl úspěšný či nikoli. Nezapomínáme rovněž na naše blízké, pro něž s láskou vybíráme dárky a kterým popřejeme pohodu a klid do nového roku. Některým z nich věnujeme bohužel už jen pouhou vzpomínku, protože jejich životní pouť se již naplnila, a tak zůstávají už jenom v našich myslích a srdcích. V tomto vydání Zpravodaje Vám rovněž nabízíme malé ohlédnutí za činností zastupitelstva obce v roce 2005 a plánovaný provizorní rozpočet na rok Nezbytností je společenská rubrika a oživením vzpomínky na časy dávno minulé prostřednictvím údajů z kroniky obce. Přejeme Vám příjemné a klidné prožití svátků vánočních, dětem spoustu toužebně očekávaných dárků pod stromeček a všem pevné zdraví, osobní pohodu a štěstí do nového roku Smyčková Jolana Akce roku 2005 Vybudování chodníků podél silnice I/37 Dotace z Programu obnovy venkova Dokončení Smuteční síně Výměna oken Dům služeb č.p. 185 Zaštěrkování cesty mezi RD na Kotlasy Dokončení zasíťovacích prací nová zástavba ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,-Kč ,- Kč Inwaldová Eva Provizorní rozpočet 2006 Provizorní rozpočet je po schválení na veřejném zasedání obce platný do doby schválení definitivního rozpočtu (většinou do konce prvního čtvrtletí následujícího roku). Slouží představitelům obce jako plnohodnotný hospodářský plán pro dobu do přijetí definitivního rozpočtu.

2 V provizorním rozpočtu se plánují běžné příjmy a všechny provozní a nutné výdaje. Investice se plánují pouze ty, které přecházejí z roku na rok a jejich výdaje jsou víceméně známy. Nové investice se většinou připravují až pro definitivní rozpočet. Provizorní rozpočet 2006 Příjmy Výdaje tis. Kč tis. Kč z toho: 1. investice tis. Kč z toho: - - dokončení technické infrastruktury na kopci tis. Kč - - dokončení kanalizační výusti na dolním konci 100 tis. Kč - - sloup veřejného osvětlení na Bohdalec 15 tis. Kč z toho 2. opravy 467 tis. Kč z toho - - oprava a údržba dětského hřiště na Líškách 200 tis. Kč - - dotace na opravu Santiniho hostince 80 tis. Kč - - svod vody a přeložení drenáže na hřbitově 60 tis. Kč - - oprava místních komunikací 50 tis. Kč - - ostatní opravy 77 tis. Kč z toho 3. provozní a nutné výdaje tis. Kč - - vnitřní správa 859 tis. Kč - - zastupitelstvo obce 799 tis. Kč - - ZŠ 516 tis. Kč - - MŠ 407 tis. Kč - - Kulturní dům 247 tis. Kč - - Kino 183 tis. Kč - - Smuteční síň 136 tis. Kč - - Pitná voda 129 tis. Kč - - Ostatní tis. Kč Do definitivního rozpočtu se mohou dostat některé z následujících investic. Vše závisí od skutečnosti, kolik zájemců o stavební parcely na kopci bude mít podepsanou smlouvu o smlouvě budoucí do konce února Při podpisu smlouvy se vybírá 70% z částky před dotací (tzn. částka je vypočítána z ceny 290 Kč/m2 x rozloha stavebního pozemku plus dotace na stavební pozemek ,- Kč). Uvažované investiční akce pro definitivní rozpočet Chodník a dešťová kanalizace od KD směrem na Kotlasy tis. Kč 2. Nová lávka pro pěší a kola přes řeku Oslavu v rychtě tis. Kč 3. Druhý vrt na pitnou vodu 700 tis. Kč 4. Dokončení komunikace v zástavbě na Kotlasy? tis. Kč 5. Cesta kolem kostela zbývající část u fary 150 tis. Kč

3 S provizorním rozpočtem 2006 se bude zároveň schvalovat rozpočtový výhled na roky 2007 a Smyčka Jiří Pozvánka na veřejné zasedání Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat v pondělí od 19,00 hod. v zasedací síni obecního úřadu. Na veřejném zasedání obce se bude mj. schvalovat provizorní rozpočet na rok 2006, nová cena za svoz odpadů (290 Kč/osobu), která bude součástí místní vyhlášky a bude platná od , a nová cena vodného na rok Kalkulace této ceny se zatím připravuje. WWW stránky obce Ostrov nad Oslavou Byly zprovozněny www stránky obce Ostrov nad Oslavou, dostupné na adrese Tyto stránky budou postupně doplňovány a rozšiřovány. Jakékoli podněty na zlepšení a případné rozšíření vítáme a lze je zaslat na ovou adresu, která bude uvedena na těchto stránkách. Martin Kříž Společenská rubrika Vítání občánků I v letošním roce se naše obec rozrostla o nové občánky, a tak se mohlo uskutečnit v neděli 20.listopadu již tradiční Vítání občánků. Do kroniky byli zapsáni: Eliška OBADALOVÁ, Martin DOSTÁL, Eva ŠOULÁKOVÁ, Jan MALEC, Daniel HAVELKA, Jan a Ivona JUDOVI, Lucie VESELÁ, Matěj SKRYJA a Šárka HRNČÍŘOVÁ. Vítání byli přítomni - starostka Dana Homolková a místostarosta Ing.Jan Homola.

4 Děkuji žačkám ZŠ za jejich pěkné vystoupení, učitelce Svatavě Drlíčkové a ředitelce Marii Svítilové, které program připravily a také paní Anně Bartošové za hudební doprovod. Eliška Šidlová Významná životní jubilea V měsíci dubnu - prosinci slavili významné výročí tito spoluobčané : 80 let paní HUMLÍČKOVÁ Ludmila, Ostrov 81 let paní PADALÍKOVÁ Ludmila, Suky paní PIVNIČKOVÁ Anežka, Suky paní POULOVÁ Blažena, Suky paní SKRYJOVÁ Marie, Suky 82 let paní HUMLÍČKOVÁ Anna, Ostrov paní SKLENÁŘOVÁ Marie, Ostrov 83 let paní HAMŘÍKOVÁ Adéla, Ostrov paní PLACHÁ Marie, Ostrov paní VESELÁ Emilie, Ostrov 85 let paní BENEŠOVÁ Terezie, Ostrov paní KOUDELOVÁ Marie, Ostrov 86 let pan ŠÍMA Josef, Suky 88 let pan KOUDELA Jan, Ostrov 90 let paní HORÁČKOVÁ Růžena, Ostrov pan HUMLÍČEK Jiří, Ostrov Také jménem Vás všech spoluobčanů přejeme jubilantům do dalších let zdraví, spokojenost a pohodu. Vzpomínky zůstanou Dne 25.června jsme se rozloučili s panem Jaroslavem FILIPEM ze Suků, 3.srpna s paní Marií CHALUPOVOU a 6.srpna s panem Vratislavem BENEŠEM z Ostrova. Společně s Vámi nikdy nezapomeneme na toho, který již navždy odešel. Pozvánka na VÁNOČNÍ KONCERT,

5 který se koná v pátek 16.prosince 2005 v 18,00 hodin v Kulturním domě Ostrov nad Oslavou. K poslechu bude hrát Dechová hudba Mistříňanka. Stalo se v roce Z historie byla veliká neúroda. Pole byla poničena stálými dešti a nastal hlad, který provázela cholera. Úmrtnost na venkově se zčtyřnásobila. Lidé pojídali ortuby, trávu, kořínky stromů a mouku z řepných slupek a kaštanů Navštěvovalo školu 196 dětí. Z Ostrova 67 chl. a 75 děv., z Kotlas 19 chl. a 18 děv., ze Suků 8 chl. a 9 děv., z Vlaštoviček 4 ch. a 6 děv. (školní kronika) 1880 v Ostrově dne 1.dubna kostelní věž shořela ze dne 15.ho na 16.ho května pak napadlo tolik sněhu, že veliké závěje sněhové velkým větrem téže noci nakupené, po kolik dní ležeti zůstaly. Téže noci z blízké dědiny Ostrova zmrzli dva vozkové. (z Jamské kroniky) bylo sčítání lidu v celé republice. Zde sčítání provedl p. Jindřich Slavík, zdejší řídící učitel všech obyvatel v Ostrově napočteno 625 duší ve 130 bytech a 18 nájemníků Nezaměstnanost důsledek to hospodářské krise počíná se jeviti i v naší obci. A ačkoliv jest mezi občanstvem mnohdy značná bída a nedostatek, byl počet plesů a zábav v sezoně dle toho neúměrný. Tak jen zde v zimě uspořádány : zemědělský ples, střelecký ples, posvícenská zábava, lidový ples, domovinářský ples, živnostenský ples, Maškarní ples, ostatková zábava, čajové večírky aj. Na to jsou peníze, na oděv a jídlo nikoliv! (z Pamětní knihy JEDNOTY ORLA Československého OSTROV u Žďáru) března byla zřízena poštovna v Ostrově. Obec dala zdarma místnost a v případě, že by vznikla pasiva zavázala se, že je bude hradit po dobu 10 let až do výše ,- Kčs Obec se tohoto roku dočkala první asfaltované hlavní silnice. U hřbitova byla přestavěna západní zeď. Mezi zemědělci panuje napětí, neboť se nemohou smířit se sloučením zemědělských pozemků i přes nátlak jak materiální, tak morální Na kopci zvaném Pejml staví JZD zemědělské budovy. Po tomto roce je již volský potah minulostí a kravský potah zvláštností Píše se rok 1970 a zápisy v naší kronice končí rokem Tuto velikou mezeru se pokusím překlenout za pomoci dostupných materiálů. Prosím čtenáře, kteří budou kroniku číst s odstupem času, aby mé zápisky posuzovali shovívavě. - Šidlo Josef

6 1975 Byla zahájena výstavba mateřské školy, stavba hřbitova a celková přestavba kina ročník ZŠ navštěvuje 40 děvčat a 46 chlapců. Do Radostína dojíždí z naší obce 49 dětí do ročníku března se konala slučovací schůze MNV Ostrov a MNV Obyčtov. Obyčtov byl již dříve sloučen s Hodíškovem. Začátkem roku byly zahájeny práce na rozšíření silnice mezi Ostrovem a Sazomínem Historickým okamžikem se stalo připojení střediska v Ostrově na vysokotlaké vedení zemního plynu.celková hodnota díla má dosáhnout ,- Kčs. Ve vlastním rekreačním středisku družstva v Bulharsku u Černého moře se rekreovalo během 8 turnusů 117 družstevníků a jejich rodinných příslušníků a 201 pracovníků ostatních organizací. 21.května po prudkém dešti v noci se rozvodnily oba toky řek. Byly zaplaveny domy v blízkosti Bohdalovského potoka a hospodářské budovy v okolí Oslavy. Silnice ve směru na Radostín byla do večerních hodin uzavřena Jako nový sport se v obci začalo provozovat závěsné létání. V současné době se k létání na motorových rogalech používá letiště JZD v sousedním katastru obce Sazomín Myslivecké sdružení Ostrov nad Oslavou si stále udržuje příznivé hodnocení jak v rámci obce tak i okresu. V tomto roce bylo na honitbě 917 ha střeleno 15 kusů srnčí zvěře, 3 lišky, 54 zajíců a 50 kachen září uplynulo 111 let kdy byla škola slavnostním způsobem od důst. pana faráře Karla Krčála vysvěcena a účelu svému odevzdána. Školní budova stála celkem zl. 14 kr. Z obnosu tohoto připadlo na Chyba! Ostrov zl. 20 kr. Velkostatek Žďár 138 zl. 65 kr. Suky 776 zl. 57 kr. Vlaštovičky 213 zl. 00 kr. Velkostatek Křižanov 614 zl. 72 kr. Na začátku školního roku 1894 navštěvovalo školu Ostrovskou 148 dítek a sice: Chyba! Z Ostrova 55 chl. 70 děv. 125 dítek Ze Suku 7 chl. 12 děv. 19 dítek Z Vlaštoviček 1 chl. 3 děv. 4 dítky (školní kronika) Výpisky jsou pořízeny z originálů bez úpravy Josef Šidlo

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012

občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Ořechovský Louskáček občasník obce Ořechov zima 2012 1/2012 Vybíráme z obsahu: Připravili jsme 2. ročník Velikonočního jarmarku Zúčastnili jsme se slavností vína v Uh. Hradišti Opravujeme kapli sv. Václava

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

OBEC OSTOPOVICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY VČETNĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VÁNOČNÍ PODVEČER V PÁTEK DNE 20. PROSINCE 2002 V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ

OBEC OSTOPOVICE SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY VČETNĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VÁNOČNÍ PODVEČER V PÁTEK DNE 20. PROSINCE 2002 V MÍSTNÍ SOKOLOVNĚ ČÍSLO 4 ROČNÍK XI. PROSINEC 2002 ZDARMA Kresba Radka Švihálková Přání Příjemné prožití svátků vánočních a do nadcházejícího nového roku zdraví, pohodu a vzájemné pochopení všem občanům Ostopovic přeje

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2008 rok 2009 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 240 tiskových stran. 2 Úvod Poslední zápis v Kronice naší obce je z července 2002, kdy do ní zapsala

Více

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ

ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3/2013, ZÁŘÍ RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 5 OPĚT ŽIJE Fota: Helena Chadimová VENKOVSKÁ USEDLOST ČÍSLO POPISNÉ 5 V NAŠÍ OBCI OPĚT OŽÍVÁ. ZASTUPITELSTVO OBCE TOTIŽ SCHVÁLILO NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 5. ZÁŘÍ 2013 KOUPI TOHOTO

Více

PŘEDSLAVICKÝ. Infomace obecního úřadu. Zpráva o činnosti SDH. Výlet do historie. 3/2012 Iročník 3. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy

PŘEDSLAVICKÝ. Infomace obecního úřadu. Zpráva o činnosti SDH. Výlet do historie. 3/2012 Iročník 3. Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy 3/2012 Iročník 3. č.3/2012 Vychází každé 4 měsíce/ zdarma Infomace obecního úřadu Zpráva o činnosti SDH Výlet do historie Předslavice Úlehle Kakovice Marčovice - Všechlapy Milé čtenářky a čtenáři, zpravodaj

Více

Ing. Kolář Stanislav - 140 hlasů. Ing. Kubát Jaroslav - 139 hlasů

Ing. Kolář Stanislav - 140 hlasů. Ing. Kubát Jaroslav - 139 hlasů ROK 2002 Rok 2002 byl rokem významným v celé republice i v naší obci. V tomto roce se Obecní konaly celostátně troje volby, v Čachrově dvoje. První byly 14. a 15. června volby do L...- úřad ~ Poslanecké

Více

Ostrovský zpravodaj. pro městys Ostrov nad Oslavou a místní část Suky červen 2012

Ostrovský zpravodaj. pro městys Ostrov nad Oslavou a místní část Suky červen 2012 Ostrovský zpravodaj pro městys Ostrov nad Oslavou a místní část Suky červen 2012 INFORMACE PRO OBČANY Připomínáme občanům městyse, že poplatek za odvoz popelnic na rok 2012 činí 380,- Kč/rok/občan. Polovina,

Více

Velikonoční dílničky v mateřské škole Z Obsahu

Velikonoční dílničky v mateřské škole Z Obsahu 1 HALENKOVICKÝ ZPRAVODAJ 52 BŘEZEN 2008 Velikonoční dílničky v mateřské škole Z Obsahu O Velikonocích se dodržuje mnoho zvyků a tradic. V mateřské škole již několik let pořádáme Den otevřených dveří spojený

Více

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013

Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013 Obecní úřad a Zastupitelstvo obce Nesovice přeje všem spoluobčanům krásné Vánoce plné pohody, hodně štěstí, pevné zdraví a vzájemnou úctu v roce 2013 Vydal OÚ Nesovice nákladem 450 výtisků Stanovisko vydavatele

Více

VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV

VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV VESNICE ROKU 2015 CHARAKTERISTIKA OBCE MARTÍNKOV 1. OBEC A JEJÍ KONCEPČNÍ DOKUMENTY Martínkov má polohu slovanské vesnice, neboť staří Slované zakládali své dědiny tak, aby byly položeny proti východu

Více

SLOUČENÝCH OBCÍ PIŠTÍN ČEŠNOVICE PAŠICE ZÁLUŽICE 2001 / 1 Č. 1, ROK 2001

SLOUČENÝCH OBCÍ PIŠTÍN ČEŠNOVICE PAŠICE ZÁLUŽICE 2001 / 1 Č. 1, ROK 2001 2001 / 1 Č. 1, ROK 2001 Z P R A V O D A J SLOUČENÝCH OBCÍ PIŠTÍN ČEŠNOVICE PAŠICE ZÁLUŽICE Na fotografii z roku 2000 je školní budova v Pištíně, která byla vystavena v roce 1843 a svému účelu sloužila

Více

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007

KŘIŽANOVICKÝ ZPRAVODAJ I/2007 Akce na rok 2007 10. 2. Tradiční ostatky 9. 4. Velikonoční pomlázka 19. 5 Babské hody hrají Žadovjáci 25. 5. Nočník 2007 23. 6. Oslavy 80. výročí založení oddílu kopané a 110. výročí TJ Sokol v naší obci

Více

ZPRAVODAJ. obce PRŠTICE. Vychází od 1. 11. 2007 č. 2/2014. Nová mateřská školka a celkově opravená budova základní školy Prštice.

ZPRAVODAJ. obce PRŠTICE. Vychází od 1. 11. 2007 č. 2/2014. Nová mateřská školka a celkově opravená budova základní školy Prštice. ZPRAVODAJ obce PRŠTICE Vychází od 1. 11. 2007 č. 2/2014 Nová mateřská školka a celkově opravená budova základní školy Prštice (Foto Daněk) Obsah Zpravodaje obce Prštice Obsah Zpravodaje obce Prštice 1.

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007

TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ. Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 TVAROŽENSKÝ ZPRAVODAJ Vydává obec Tvarožná Ročník 35 Číslo 1 leden únor 2007 Na snímku zleva: P. František Holeček, ing. Jiří Kozák, Alois z Liechtensteina s dětmi, František Kopecký, brněnský primátor

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

www.breziumikulova.cz

www.breziumikulova.cz Březácký zpravodaj 1/2014 Dobrý den sousedé, přečkali jsme zimu. O zimě jako takové se vlastně s uplynulým obdobím nedá vůbec mluvit. Napadlo mne srovnat, jaké zimy byly v minulosti. Samozřejmě jsem se

Více

Zpravodaj obce Velký Ořechov

Zpravodaj obce Velký Ořechov Zpravodaj obce Velký Ořechov Číslo 7 Prosinec 2009 Počet výtisků: 230 Tel./Fax: 577 996 034 Email: velkyorechov@velkyorechov.cz WWW: www.velkyorechov.cz Vydává: Obec Velký Ořechov Redakční rada: Alena

Více

ZPRAVODAJ JANOVSKÉ. vody. V souvislosti

ZPRAVODAJ JANOVSKÉ. vody. V souvislosti ZPRAVODAJ JANOVSKÉ RADNICE číslo 1/2010 DUBEN 2010 Slovo starosty Vážení spoluobčané, Máme za sebou jedno z nejkomplikovanějších zimních období, a tak nemohu jinak, než poděkovat všem, kteří se v jeho

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4.

Slovácké hody 2006. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. č. 2 / 2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 7. 4. 2006 Slovácké hody 2006 Opět se blíží měsíc říjen, měsíc, kdy naše obec slaví císařské

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Vážení,.................................................... 2 Nastal čas konce roku, sváteční pohody, hodnocení

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více