KOCLÍROVSKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOCLÍROVSKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 KOCLÍROVSKÝ ZPRAVODAJ ROCNÍK XII. CÍSLO Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Koclířov byli zvoleni starostou obce Jaromír Lenoch 1.místostarostou obce Pavel Konopáč 2.místostarostou obce Ing. Miroslav Bačovský radním Ing. Stanislav Telec radním Eduard Mazanec Předsedou kontrolního výboru Jaroslav Drozdek Předsedou finančního výboru Dagmar Fialová Předsedou výboru pro rozvoj a investice Ing. Romana Kulhanová Radou obce byli odsouhlasení Předsedou komise SPOZ Zlata Zemachová Předsedou komise školské, kulturní a sportovní Ing. Stanislav Telec Předsedou komise životního prostředí Eduard Mazanec Chvíle udílení svátosti biřmování - Jiří Petr Fučík Strašidelný průvod Z oslavy 80. narozenin p. Miroslava Břeně. Blahopřejeme! NOVÝ SYSTÉM SVOZU PLASTŮ OD PROSINCE BUDE ZKUŠEBNĚ ZAVEDEN NA PROSINEC 2010 A LEDEN 2011 NOVÝ SYSTÉM SVOZU PYTLŮ S PLASTY. V RÁMCI ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB PRO OBYVATELE BUDE SVOZ PROVÁDĚN od KAŽDÝ TÝDEN VE ČTVRTEK RÁNO A TO ZE STEJNÉHO MÍSTA, KAM PŘISTAVUJETE POPELNICE. Svoz budou provádět pracovníci obce do centrálního skladu, odkud si je bude nadále vyzvedávat firma LIKO. Pro hladký průběh a zlepšení komfortu ve sběru odpadů je nutné dodržovat několik zásad: 1) Svoz bude prováděn ve čtvrtek ráno, to znamená že pytle, které dáte před dům ve čtvrtek odpoledne, se Vám tam budou válet týden. 2) Do pytlů bude umisťován výhradně odpad, který tam patří, jinak nebudou pytle svezeny. 3) Pytle je nutné dobře zajistit proti rozvázání, Vaše odpadky nebudeme sbírat po okolí 4) Neukládejte pytle v libovolné dny na dosavadní svozová místa, bude tak zajištěn lepší pořádek v jejich okolí. Místa jsou tímto zrušena! 5) Zvýšení množství vytříděných komodit přinese do pokladny obce zpět víc peněz a bude možné uvažovat i o snížení poplatku za komunální odpad strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 strana 6 strana 7 strana 8 Z OBSAHU: Společenská kronika, Nezaměstnanost, Dnes doporučuje, Inzerce Farní okénko Okolí kaple sv. Josefa na Hřebči Z podzimních akcí Oprava a svěcení kříže, Digitální vysílání, Výpis ze zápisu č. 7/2010 Beseda pro starší, Zahrádkáři, Strašidelný průvod, Maškarní ples, Pečovatelská služba Fotogalerie Vítání občánků v sobotu ve 14:00 v MŠ Rozsvěcení vánočního stromu v sobotu v 17:00 u KD Mikulášské odpoledne s čerty V sobotu ve 16:00 v KD Beseda pro starší a dříve narozené V sobotu ve 14:00 KD Více na str. 7 Repríza promítání ze zaniklého Koclířova I. Pro množství zájemců bude zopakován v předvánočním čase první díl promítání fotografií ze starého Koclířova a to v úterý v 18:00 v Knihovně Koclířov. Koncert Dalibor V sobotu v 17:00 ve farním kostele Více na str. 3

2 s t r a n a 2 Koclírovský zpravodaj l i s t o p a d Společenská kronika prosinec 2010 V měsíci prosinci se dožívají svých životních jubileí tito naši spoluobčané: Božena Lněničková, Koclířov 170 Milan Čurgali, Koclířov 230 Josef Votřel st., Koclířov 146 Přemysl Augusta, Koclířov 205 Anežka Rumpíková, Koclířov 223 Miroslav Sedlák, Koclířov 89 Ladislav Rumler st., Koclířov 69 B l a h o p ř e j e m e! Dne 19. listopadu 2010 nás navždy opustil ve věku 62 let pan Jiří Motyčka, Koclířov 53. Kdo v srdcích žijí, neumírá.. Nezaměstnanost k Koclířov 59 nezam. tj. 16,86 % Kamenná Horka 21 nezam. tj. 15,44 % Dětřichov 28 nezam. tj. 19,05 % Opatov 88 nezam. tj. 15,94 % Opatovec 25 nezam. tj. 8,14 % Svitavy nezam. tj. 11,33 % Svitavsko nezam. tj. 12,66 % M. Třebovsko nezam. tj. 14,29 % Jevíčsko 450 nezam. tj. 13,90 % Poličsko 661 nezam. tj. 6,99 % Litomyšlsko nezam. tj. 7,93 % Okres celkem nezam. tj. 10,57 % Prodej živých vánočních kaprů RESTAURACE KULTURNÍ DŮM KOCLÍŘOV Objednávky přijímáme v restauraci nebo na telefonním čísle do VESELÉ VÁNOCE Vám přeje kolektiv restaurace Nabízím zhotovení vánočních dekorací (svícny, věnečky, ozdoby na dveře). Bartošová Marta Nabízím zhotovení adventních věnečků na stůl i na dveře a okna, pokojových i hřbitovních svícnů, a dále dekorativní vánoční stromeček. Dále nabízím zhotovení suché dárkové vazby např. jako vánoční dárek: Knížky, Košík, Flaška, Mušle, Aranžmá na zeď, Miska. V případě zájmu objednávka na tel Zhotovuje Čáslavková Veronika Nové knihy v Obecní knihovně Koclířov Tři sociální světy Velmi zajímavá publikace známého sociologa a publicisty prof. dr. Jana Kellera se zabývá proměnami sociální struktury dnešní společnosti. Autor hájí tezi, podle níž společnost přechází od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti. Tuto tezi dokládá na řadě údajů a sleduje procesy, které tuto proměnu způsobují. Podává charakteristiku tří sociálních světů (elita, střední vrstvy, deklasování), které se od sebe prudce vzdalují a žijí v nesouměřitelných podmínkách. Zároveň je v knize popsáno, jakými způsoby společenské vědy zakrývají přechod od nerovnosti k nesouměřitelnosti. V této souvislosti autor analyzuje například pojmy sociální kapitál, sociální vyloučení a nová sociální rizika. Propojuje teorie sociální stratifikace, sociologie města, sociologie organizace a některých dalších disciplín a ukazuje, jakou hrozbu představuje sociální nesouměřitelnost pro demokracii a pro budoucnost otevřené společnosti. Na jaké otázky autor dává vyčerpávající odpověď? - V čem se liší diskrétní elita od elity pomocné? - Je postavení privilegovaných vrstev zdůvodněno jejich schopnostmi a výkonem? - Proč jsou střední vrstvy zvyklé hájit zájmy někoho jiného? - Kam zmizeli dělníci? - Jak se stalo, že společnost se podobá přesýpacím hodinám? - Proč si nikdo nepřeje naprosté zrušení sociálního státu? - Co je to prekariát? - Proč se úspěšní stahují do opevněných komunit? - V čem spočívá arogance financí? - Proč se elita chová kolektivisticky, zatímco ti pod ní jsou individualisté? - Kdy přechází stát sociální ve stát trestající? Tuto knihu by si měl přečíst každý, kdo se angažuje ve veřejných funkcích a zvláště pak v komunální politice. Jiřina Švorcová osobně O obsahu knihy píše v úvodu sám autor Miroslav Graclík, známý publicista a producent, který za posledních několik let již vydal víc jak desítku populárních titulů, které jsou mimořádně čtivé. O autorce uvádí: Povídal jsem si totiž s chytrou a otevřenou ženskou, která prožila opravdu bohatý a zajímavý život. A taky plný zvratů. Její život trochu připomíná příběh, který jakoby napsal hollywoodský dramatik obyčejná holčička se stala slavnou a populární herečkou, milovali ji známí muži, ale přišlo i zatracení a nenávist A k mému překvapení jsem v jejích odpovědích ani jednou neslyšel to předem avizované no comment. A to jsem se mnohdy ptal i na věci velmi intimní. Jiřína Švorcová je totiž už ve věku, kdy si může dovolit hovořit velmi otevřeně nejen o svém životě, ale i o bývalých kolezích nebo soudruzích z partaje. Na stáří je totiž krásné to, že už můžete říkat naplno pravdu a nebát se perzekucí za své názory. Naše nepravidelné schůzky a moje práce na knize trvala více než rok. Po tak dlouhé době mohu upřímně říci, že ji mám rád a tak trochu mi nahrazuje stařenku, jak se na mém rodném Valašsku říká babičkám. A myslím, že ona mě zase na oplátku bere tak trochu za syna, či spíše vnuka. Výsledek naší snahy o upřímnost právě držíte v rukou. Je to vlastně obrovský rozhovor, taková bilanční Zpověď Ženy za pultem, která už dnes nezná žádná tabu. Přestože jsem naše povídání rozdělil do několika tematických bloků, nedodržovali jsme je striktně a klidně od tématu odbočili a po chvíli se k němu zase vrátili. Stejně tak se v rozhovoru občas objeví zmínka o něčem, co už bylo předtím řečeno, ale tyto zmínky jsem ponechal schválně, abyste se mohli lépe orientovat v souvislostech. Tato kniha je sice velkým rozhovorem, ale není to ani tak rozhovor novináře s osobností jako spíš povídání dvou známých u kávy. A tak jej prosím i berte V publikaci lze přečíst též názory filmových a divadelních hvězd, jejich bývalých kolegů, politiků a známých osobností. Čtení je to zajímavé, neboť fakta i ta nelichotivá jasně dokladují divadelní, filmové i televizní role slavné herečky Jiřiny Švorcové. Jaroslav Drozdek

3 l i s t o p a d Farní okénko Jsem hrdý na své farníky. V neděli biskup Josef Kajnek udělil 13 našim farníkům svátost biřmování. Celá mše svatá v kostele, následné požehnání kříže před farním kostelem a společný oběd v restauraci Fatima bylo ve znamení velkého dne farnosti. Děkujeme všem! Koclířovská scholička pilně rozezpívávala své hlásky pro potěchu všech přítomných V sobotu v hod. se koná vigilie za ochranu počatého života v kostele ČM Fatimy a v hod. rozžehnutí vánočního stromu. Začíná doba adventní, při níž každou neděli budou při mši svaté v 9.00 hod soutěžit a připravovat pro Ježíška výzdobu jesliček naše děti. 1. neděle adventní v 9.00 hod. 2. neděle adventní v 9.00 hod. 3. neděle adventní v 9.00 hod. 4. neděle adventní v 9.00 hod. 1. mariánská sobota hlavní host programu opat želivský - Mons. Bronislav Ignác Kramár O.Praem. Mše sv. v a 17 hod., modlitby za nemocné v hod. Program ve středisku Českomoravské Fatimy. V sobotu v hod. se těšíme opět po roce na malé předvánoční zastavení ve farním kostele sv. Filomény a Jakuba st., a to na vánoční koncert pěveckého sdružení Dalibor ze Svitav. Přijďte se naladit sváteční vánoční atmosférou. Pravidelné středeční celodenní adorace se staly také velkým povzbuzením. Zveme i vás kdykoliv během dne v čase od 8.00 do hod. Koclírovský zpravodaj Zkouška farní scholy a příprava zpěvů pro nedělní liturgii - vždy ve středu v hod. v kostele ČM Fatimy. Již nyní také upozorňujeme farníky na časy vánočních bohoslužeb: Půlnoční mše svatá ve hod. Hod Boží Vánoční v hod. Svatý Štěpán v 9.00 hod. sv. Silvestra hod. Nový Rok 1.1. je zároveň dnem 1. mariánské soboty. Mše svaté v hod. a hod. Neděle v 9.00 hod. Požehnaný advent a opravdu "hlavu vzhůru" za to, co dokázala naše farnost za 15 let. Velký dík za naši novou scholu a nové ministranty. Vytrvejme a přidejte se i vy! Přeji Vám opravdovou přípravu na vánoce, Vašim blízkým i rodinám žehná Vám P. Pavel Dokládal Malá vzpomínka na Řím "Tak to jsem teda fakt nečekala"... těmito slovy našeho dlouholetého Zlatého slavíka :-) bych charakterizovala své pocity v polovině srpna, kdy jsme přijali pověření k organizaci národní pouti České republiky do Říma. Otec Pavel byl jmenován hlavním koordinátorem. Znamenalo to velké nasazení, mnoho vyřizování, příprav. To, co se zdálo být nemožné, podařilo se díky nejen dobré organizaci, mnoha modlitbám, ale také poutníkům, kteří spolu s našimi biskupy, stovkou kněží a 90 seminaristy, s nimiž jsme vytvořili krásné společenství. I z Koclířova jsme vypravili delegaci, která krásně naši farnost reprezentovala. Odměnou nám bylo nejen poděkování za naši službu, ale především i soukromá audience se Svatým otcem v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Celá pouť byla poděkováním za návštěvu Benedikta XVI. v ČR v loňském roce. Jsme šťastní, že naše pouť do Říma byla opravdovým vyjádřením vděčnosti. Když jsme se vrátili domů, potěšilo nás, že i mnoho našich koclířovských občanů se s námi spojovalo díky televiznímu přenosu, a tak mohli i naši ostatní farníci putovat s námi - a nejen to. Jsem si jistá, že přijali i mnoho požehnání z těchto krásných dní. Hanka s t r a n a 3 Relikvie betlémských jesliček - nyní v římské bazilice Santa Maria Maggiore Předvánoční svatá zpověď, návštěvy nemocných je možné domluvit návštěvu kněze u vašich nemocných. Telefon nebo Všichni ostatní mohou využít příležitost ke svaté zpovědi na první mariánskou sobotu od hod nebo během odpoledního programu a pak vždy před zahájením nedělní bohoslužby od 8.30 hod. A ještě minireportáž z Prahy velkou radostí pro nás bylo i naplnění autobusu pro pouť na Den Bible v neděli , který se do Prahy vydal z naší farnosti. Velkým zážitkem pro nás byla návštěva a prohlídka Pražského arcibiskupství a také osobní setkání s novým primasem českým, arcibiskupem Dominikem Dukou. Z Hradčan, kde jsme si prohlédli katedrálu, jsme se vydali cestou k nejznámějšímu českému světci - Pražskému Jezulátku, kde jsme se setkali při mši svaté i s naším biskupem Josefem Kajnekem, který také požehnal všem přítomným dětem a rodinám. malý dáreček pro všechny přítomné poutníky (foto z návštěvy arcibiskupství pražského) Noví biřmovanci s rodinami

4 s t r a n a 4 Koclírovský zpravodaj l i s t o p a d Okolí kaple sv. Josefa na Hřebči Pro příští rok bylo zažádáno o dotaci, mimo jiné, na Úpravu veřejného prostranství v osadě Hřebeč. Mělo by se jednat o úpravu, která by dodala důstojnost významnému bodu v centru Hřebečska. Důležitou funkcí by měla být parková úprava volného prostoru v okolí kaple, možnost odpočinku pro návštěvníky, cyklisty, turisty i náhodné návštěvníky. Důležitou vlastností nové úpravy by měla být minimální náročnost údržby. Jednoduchost a nadčasový vzhled, respektující hlavní dominantu, neogotickou kapli a další architektonický prvek, doposud rozebraný kříž. Celý prostor by měl také zdůraznit orientační význam místa, kde se návštěvník nachází. Jistým protipólem by tak měl být dlážděný znak oblasti Hřebečska a informační tabule, z nichž bude patrná jak historie osady, hradu tak i celé oblasti, kterou by bylo vhodné právě v tomto místě představit. Ideálním prostředkem by mohla být plastická mapa oblasti, provedená jednoduchou trvanlivou formou z keramické hlíny s glazurou. Samozřejmým doplňkem jsou lavičky, stojany na kola, menší parkoviště či odpadkové koše. Majitel kaple, koclířovská farnost, již projevil zájem o dokončení opravy kaple sv.josefa, čímž by celý střed osady získal kýženou třešničku na dortu. Všechny konstrukce jsou uvažovány v přírodním materiálu. Dřevo pro konstrukce stojanů i laviček, pískem vysypané cestičky s jednoduchými obrubníčky, výhradně listnaté stromy a keře, dlažba z přírodního kamene. Zmizet by tak měli definitivně zbytky stání pro zásobníky sypkých materiálů i rozpačitá louka v okolí kaple, dělená příkopem a betonovým chodníkem před tunel, obehnaný z části plotem. Výhledově by se k této části připojil i prostor uvažované ubytovny s dotvořením plochy např. rybníčkem při novém parkovišti. Ortofotomapa oblasti jako předloha pro plastickou keramickou mapu Hřebečska (výřez)

5 l i s t o p a d Koclírovský zpravodaj Několik fotografií z podzimních akcí s t r a n a 5 Úprava a osázení svahu za kulturním domem. Ulička a venkovní posezení bylo zpříjemněno dorovnáním a úpravou svahu za budovou a osázením polehavými keři. V příštím roce by současně s dokončením rekonstrukce sálu měly být provedeny dveře z restaurace a dokončena úprava zdi sezení. Sporadicky rozmístěné plechové skříňky byly po obci nahrazeny novými plakátovacími plochami. Ještě zbývá dokončit zastřešení a odstranit poslední zbývající torzo na Hřebči. Pokračují práce na III. poslední etapě úpravy sportovního areálu oplocení. Oplocení bude provedeno po dohodě se sportovci i kolem budovy šaten, vzniknou nové plochy pro parkování i pro posezení při občerstvení. Kolem hřiště byly vyřezány nálety a prořezány stromy. Bylo provedeno očištění a ošetření pův. německých hrobů a několika významných náhrobků. Očištěna byla celá řada hodnotných náhrobků na východní straně zdi, a další významné náhrobky místních knězů a představených kláštera. Porézní materiály byly ošetřeny hydrofobizačním nátěrem. Před rodinnými domky na dolním konci bylo provedeno plánované a smluvně dohodnuté zatrubnění příkopu. Tato akce bude ještě v následujících letech pokračovat v závislosti na prodeji dalších čtyř parcel. Před č.p. 54, starou poštou, byl zlikvidován rozpadající se plot předzahrádky. Plocha zůstane volná, bez oplocení. Vedle školy byl společně s dokončeným oplocením proveden plácek kolem lípy, k níž byla přidána lavička, aby tak vzniklo příjemné veřejné zákoutí. Zrušený chodník z betonových dlaždic podél silnice bude ještě v příštím roce nově vydlážděn společně s předprostorem školy.

6 s t r a n a 6 Koclírovský zpravodaj l i s t o p a d Oprava a svěcení kříže před KD Když v roce 1822 zemřel první koclířovský farář Ignatz Stein, nechal do své závěti napsat, aby z jeho pozůstalosti byl pořízen kříž. Stalo se tak hned následující rok. Sochařem byl Johann Hedrich z nedalekého Mladějova (Blosdorfu). Kříž stojí na současném místě od té doby beze změny, ale podepsal se na něm velmi výrazně čas a události, na něž ze svého místa celou dobu shlížel. A byly to události radostné i tragické. Za ta dlouhá léta se ocitl pod téměř metrovým násypem okolního terénu a v osmdesátých letech mu bleskem sražená větev shodila a zcela rozbila vrcholový kříž, který byl následně nahrazen drobným křížkem z některého zrušeného hrobu. V roce 2009 jsme požádali v rámci dotačních titulů u Mikroregionu Svitavsko o dotaci a tu se pro letošní rok podařilo obdržet. Ve výběrovém řízení vyhrál restaurátor p.bca. Marek Běťák z Němčic u Litomyšle. Celá akce přišla na Kč s dotací Kč od Mikroregionu. Celý kříž byl rozebrán a díky tomu byl nalezen schodišťový stupeň, vrostlý mezi kořeny stoosmdesátiletých lip. Při znovusestavování očištěného kříže, kde nejnáročnější bylo sejmutí bílého nátěru, kterým byly poškozeny mnohé památky v našem katastrru, byl osazen také nově provedený vrcholový kříž, aby tak památka vzhlížela do obce svou původní tváří. Symbolicky se tak opět naplňuje objevený nápis pod vrstvou barvy v jednom z medailonů Ist vollbracht, tedy Dokonáno jest. V neděli , na den koclířovské farnosti a při příležitosti biřmování 13 koclířováků, byl administrátorem královéhradecké diecéze biskupem Mons. Josefem Kajnekem požehnán opravený kříž. Počasí bylo nevlídné, studené a deštivé, přesto se pod křížem sešlo několik desítek lidí, aby byli účastni malé slavnosti, která, doufejme, bude první jiskřičkou v tomto druhu práce. Jaromír Lenoch Digitální vysílání Analogové televizní vysílání bude i u nás brzo končit. Již v současné chvíli je možné sledovat digitální vysílání, které poskytuje mnohdy lepší kvalitu přijímaného signálu ale hlavně větší rozsah stanic. K příjmu digitálního vysílání máte dvě možnosti. Můžete si koupit novou televizi, která má DBTV příjem nebo si ke svému televizoru musíte přikoupit Set top box, který převádí digitální signál na analogový pro Vaši starou televizi. V obou případech měníte pouze to, co máte v pokoji. Vaše stávající anténa zůstává. VÝPIS ZE ZÁPISU č. 7/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne Usnesení č. 7/1: I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva obce podle 69 odst. 2 zákona o obcích: Ing. Bačovský Miroslav, Bršlica Ladislav, Drozdek Jaroslav, Fialová Dagmar, Juránek Ladislav, Kala Rudolf, Konopáč Pavel, Ing. Kulhanová Romana, Ing. Látal Jan, Lenoch Jaromír, Mařák Jindřich, Mazanec Eduard, Mgr. Preisnerová Michaela, Prchal Ladislav, Ing. Telec Stanislav. Usnesení č. 7/2: I. Zastupitelstvo bere na vědomí složení volební a návrhové komise v sestavě: Jaroslav Drozdek, Mgr. Michaela Preisnerová, Ing. Jan Látal, Jindřich Mařák, Rudolf Kala. Za ověřovatele zápisu ing. Romana Kulhanová a Ladislav Prchal. Zápis z jednání vypracuje paní Gabriela Sodomková. II. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání v tomto znění: 1) Zahájení a složení slibu zastupitelů 2) Schválení programu zasedání 3) Volba orgánů obce 4) Předsednictví výborů 5) Diskuse a různé Usnesení č. 7/3: I. Zastupitelstvo obce schvaluje pro způsob volby orgánů obce veřejné hlasování. II. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 84 písm. l) zákona o obcích funkci starosty jako uvolněnou pro výkon funkce. III. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 84 písm. l) a 104 odst. (1) zákona o obcích funkci 1. a 2. místostarosty jako neuvolněnou pro výkon funkce. IV. Zastupitelstvo obce po projednání zvolilo přímou volbou v souladu s 84 odst. (2) písm. n) a 104 odst. (1) zákona o obcích a) starostou obce p. Jaromíra Lenocha, narozeného dne , bytem Koclířov 126 b) 1. místostarostou obce p. Pavla Konopáče, narozeného dne , bytem Koclířov 30 c) 2. místostarostou obce p. ing. Miroslava Bačovského, narozeného dne , bytem Koclířov 114 d) členem rady obce p. Ing. Stanislava Telce, narozeného dne , bytem Koclířov 124 e) členem rady obce p. Eduarda Mazance, narozeného dne , bytem Koclířov 246 V. Zastupitelstvo obce schvaluje výši měsíční odměny dle 77 a 84písm. o) zákona o obcích a) neuvolněného 1. místostarosty ve výši 9.000,-- Kč, b) neuvolněného 2. místostarosty ve výši 6.500,-- Kč, c) radním ve výši 1.400,-- Kč, d) zastupitelům ve výši 300,-- Kč, e) předsedům výborů ve výši 1.100,-- Kč, f) předsedům komisí ve výši 900,-- Kč, g) zastupitelům a současně členům výboru nebo komise ve výši 600,-- Kč. VI. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit popisy práce zvolených radních a povinnosti předsedů výborů ke schválení zastupitelstvu obce. Usnesení č. 7/4: I. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 84 odst. (2) písm. n) zřízení Kontrolního výboru s počtem 5 členů. ll. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 84 odst. (2) písm. n) zřízení Finančního výboru s počtem 5 členů. lll. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 84 odst. (2) písm. n) zřízení Výboru pro rozvoj a investice obce v počtu 5 členů. IV. Zastupitelstvo obce schvaluje za předsedu Kontrolního výboru pana Jaroslava Drozdka. V. Zastupitelstvo obce schvaluje za předsedu Finančního výboru paní Dagmar Fialovou. Vl. Zastupitelstvo obce schvaluje za předsedu Výboru pro rozvoj a investice obce paní ing. Romanu Kulhanovou. VII. Zastupitelstvo obce ukládá nově zvoleným předsedům výborů předložit na následujícím zasedání plán činnosti výborů a návrh členů výborů v souladu s 117 odst. (2), 118 odst. (2) a 119odst. (1) zákona o obcích. Usnesení č. 7/5: a) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit návrh jednacího řádu zastupitelstva a v souladu s 96 zákona o obcích jej předložit ke schválení zastupitelstvu obce na následujícím zasedání. Termín do b) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit návrh rozpočtu obce na rok Termín c) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit návrh Hlavních úkolů pro rok Termín d) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit návrh Hlavních úkolů pro volební období Termín e) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce a finančnímu výboru připravit v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech rozpočtový výhled na roky pro následující jednání zastupitelstva. Termín do f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že funkci správce rozpočtu bude vykonávat 1. místostarosta obce.

7 l i s t o p a d Z činnosti SPOZu Obce Koclířov POZVÁNKA PRO OBČANY SPOZ Obce Koclířov ve spolupráci s Obcí Koclířov bude pořádat v sobotu ve 14:00 hodin v sále KD Koclírovský zpravodaj Strašidelný průvod s t r a n a 7 Ve čtvrtek se konal tradiční strašidelný průvod. Sešli jsme se na školní zahradě, počkali až se setmí a vyrazili na průvod. Většina dětí byla převlečena do krásných pohádkových kostýmů čarodějnic, duchů, čertů a různých strašidel. Na cestu si téměř všichni svítili krásnými lampiony všech velikostí. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další setkání. Lucie Hnátová, vychovatelka ŠD Předvánoční Besedu pro starší a dříve narozené. Program: 1) Zahájení, přivítání, krátký proslov starosty obce 2) Vystoupení místní kapely RAID z Koclířova několik vstupů během programu 3) Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Koclířov pod vedením jejich učitelek 4) Vystoupení skupiny tanečnic ze Svitav Show Orientální tanečnice 2x vstup v programu 5) Vystoupení tanečnice z Koclířova Břišní tanec slečna Pavla Konečná 6) Vystoupení otce a syna p. Tomáše a Jana Sodomky z Koclířova zpěv a hra na kytaru 7) Občerstvení, přípitek, beseda K tanci a poslechu bude hrát a zpívat DUO ze Studené Loučky manželé Gallovi MENHIR. Přijďte se pobavit, pobesedovat, zazpívat a rozveselit se před vánočními svátky. Na velkou účast se těší a srdečně Vás zvou pořadatelé. Za SPOZ Obce Koclířov Zemachová Zlata Poděkování zahrádkářů Výbor Českého zahrádkářského svazu ZO Koclířov děkuje všem, kteří projevili během roku zájem o naši práci, ať už tím, že navštívili, případně pomohli při přípravě výstavy, kterou jsme pořádali a nebo se s námi podívali na zajímavá místa v rámci zájezdů. Chtěli bychom všem popřát hezké vánoční svátky a šťastné žití v roce Zároveň připomínáme, že bychom mezi námi rádi uvítali nové členy, kterým je zahrádka koníčkem. Hodně štěstí a zdraví v novém roce přeje Výbor ČZS ZO Koclířov Maškarní ples Blíží se datum , kdy Baby z Koclířova budou opět pořádat Maškarní ples. Vyzýváme všechny milovníky dobré a veselé zábavy, aby prohrabali skříně a připravili si masky. Pozvání platí i pro ty, kteří si rádi zatančí bez masky. Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že bude větší, než na opravdu pěkném divadelním představení ochotnického souboru Měst. Trnávka, kdy herci tohoto souboru předvedli před hrstkou diváků hezkou, veselou frašku Potopa světa. Škoda, že neumíme ocenit práci těch, co dělají něco pro druhé ve svém volném čase a za nízké vstupné. Přejeme všem hezké prožití svátků vánočních a pevné zdraví a pohodu v roce Baby z Koclířova Občanské sdružení Náš domov Koclířov Pečovatelská služba, Koclířov 122, tel , Pečovatelská služba Koclířov pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny, ve kterých se narodilo více dětí současně Každý z nás se ocitne v situaci, kdy je odkázán na pomoc druhých. A v případě když nemůže rodina, nebo blízcí příbuzný, tak vám nabízí pomoc pracovnice Pečovatelské služby v Koclířově. Pracovnice PS vám může pomoci při osobní hygieně, při přípravě stravy nebo při jejím zajištěním (donáška obědů), při zajištění chodu v domácnosti (úklid, mytí oken, žehlení, praní a běžný nákup) a dále také pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod k lékaři, doprovod dětí do škol, doprovod na úřady apod.) Cílem pečovatelské služby je poskytování co nejkvalitnějších služeb, abyste si co nejdéle udrželi fyzické i duševní zdraví a co nejdéle zůstali ve svém přirozeném prostředí. Pečovatelská služba je poskytována především ve vašich domácnostech. Služba je poskytována na základě uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Pečovatelské služby zajišťujeme každý všední den od 7:00-15:30 hod. Je však možné službu dohodnout i mimo stanovenou dobu. V případě zájmu o pečovatelskou službu nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle pečovatelky Anděla Oulehlová tel , nebo na Azylový dům tel ,

8 s t r a n a 8 Koclírovský zpravodaj Restaurování a svěcení kříže Divadelní představení l i s t o p a d V neděli bylo v sále Kulturního domu odehráno představení komedie o Potopě světa divadelní společností Městečka Trnávka. Osazování kříže restaurátorem BcA. Markem Běťákem Svěcení kříže Mons.Josefem Kajnekem Ještě jedna fotka ze strašidelného průvodu Koclířovský zpravodaj, vychází 1 x měsíčně. Vydává Obec Koclířov, Koclířov 123, , tel.: , Povoleno MK ČR pod reg. č. MK ČR E 12055, Náklad 300 výtisků. Domácnostem bezplatně, volně 5 Kč. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Podepsané příspěvky vyjadřují názory pisatelů a nemusí být totožné s názorem vydavatele. Uzávěrka čísla vždy 20. den v měsíci. Grafická realizace a tisk: Tiskárna Crha Luboš, Moravská Třebová,

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 2 / 2011

Z Á P I S č. 2 / 2011 Z Á P I S č. 2 / 2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 25.5.2011 v klubovně Kulturního domu Koclířov K bodu 2/1: Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, pan Jaromír Lenoch.

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2010 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již počtvrté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho co nám přinesl uplynulý rok: Leden 14.1.2010 se konalo v Praze v Poslanecké sněmovně

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 3 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 25. 2. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.40 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.04. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.04.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na duben 2014:

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM PROSINEC 2011. !!! UPOZORNĚNÍ!!! Od 23.12.2011 do 1.1.2012 bude UNB UZAVŘENA. Rádi Vás opět uvidíme v novém roce. Své narozeniny oslaví: Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, IČO:

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy!

Zajišťujeme dětské narozeninové oslavy! MATÝSKŮV OBČASNÍČEK Č. 42 LEDEN 2010 NOVINKY V MATÝSKU OD LEDNA 2010: Matýskáček, malý žáček Cena dopolední aktivity pro děti Matýskáček, malý žáček : 100,-/2,5 hodiny V ceně program pro děti, svačinka

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Program jednání byl schválen 9 hlasy.

Program jednání byl schválen 9 hlasy. ZÁPIS z veřejného 72. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 27. 8.2009 v Obci Vyskeř, v zasedací místnosti OÚ Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 26. dubna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu

Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Zápis číslo 3 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, které se konalo 28. února 2007 v budově Obecního úřadu Přítomni: Ladislav Andrlík, Petra Dvořáková, Josef Jiruše, Ing. Milada Muffová, Ing.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 26. března 2015

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 26. března 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Radčice 1) Zahájení

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 9. 9. 2011 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů zastupitelstva

Více

Zámecký park (foto P. Hilmarová).

Zámecký park (foto P. Hilmarová). Zámecký park (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Zastupitelstvo Úřad MČ Zastupitelstvo 15. zasedání 12. 11. 2012 Rozpočet na rok 2013 Volba prezidenta České republiky Kunratický zpravodaj 6/2012 2 Významná

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více