KOCLÍROVSKÝ ZPRAVODAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOCLÍROVSKÝ ZPRAVODAJ"

Transkript

1 KOCLÍROVSKÝ ZPRAVODAJ ROCNÍK XII. CÍSLO Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Koclířov byli zvoleni starostou obce Jaromír Lenoch 1.místostarostou obce Pavel Konopáč 2.místostarostou obce Ing. Miroslav Bačovský radním Ing. Stanislav Telec radním Eduard Mazanec Předsedou kontrolního výboru Jaroslav Drozdek Předsedou finančního výboru Dagmar Fialová Předsedou výboru pro rozvoj a investice Ing. Romana Kulhanová Radou obce byli odsouhlasení Předsedou komise SPOZ Zlata Zemachová Předsedou komise školské, kulturní a sportovní Ing. Stanislav Telec Předsedou komise životního prostředí Eduard Mazanec Chvíle udílení svátosti biřmování - Jiří Petr Fučík Strašidelný průvod Z oslavy 80. narozenin p. Miroslava Břeně. Blahopřejeme! NOVÝ SYSTÉM SVOZU PLASTŮ OD PROSINCE BUDE ZKUŠEBNĚ ZAVEDEN NA PROSINEC 2010 A LEDEN 2011 NOVÝ SYSTÉM SVOZU PYTLŮ S PLASTY. V RÁMCI ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB PRO OBYVATELE BUDE SVOZ PROVÁDĚN od KAŽDÝ TÝDEN VE ČTVRTEK RÁNO A TO ZE STEJNÉHO MÍSTA, KAM PŘISTAVUJETE POPELNICE. Svoz budou provádět pracovníci obce do centrálního skladu, odkud si je bude nadále vyzvedávat firma LIKO. Pro hladký průběh a zlepšení komfortu ve sběru odpadů je nutné dodržovat několik zásad: 1) Svoz bude prováděn ve čtvrtek ráno, to znamená že pytle, které dáte před dům ve čtvrtek odpoledne, se Vám tam budou válet týden. 2) Do pytlů bude umisťován výhradně odpad, který tam patří, jinak nebudou pytle svezeny. 3) Pytle je nutné dobře zajistit proti rozvázání, Vaše odpadky nebudeme sbírat po okolí 4) Neukládejte pytle v libovolné dny na dosavadní svozová místa, bude tak zajištěn lepší pořádek v jejich okolí. Místa jsou tímto zrušena! 5) Zvýšení množství vytříděných komodit přinese do pokladny obce zpět víc peněz a bude možné uvažovat i o snížení poplatku za komunální odpad strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 strana 6 strana 7 strana 8 Z OBSAHU: Společenská kronika, Nezaměstnanost, Dnes doporučuje, Inzerce Farní okénko Okolí kaple sv. Josefa na Hřebči Z podzimních akcí Oprava a svěcení kříže, Digitální vysílání, Výpis ze zápisu č. 7/2010 Beseda pro starší, Zahrádkáři, Strašidelný průvod, Maškarní ples, Pečovatelská služba Fotogalerie Vítání občánků v sobotu ve 14:00 v MŠ Rozsvěcení vánočního stromu v sobotu v 17:00 u KD Mikulášské odpoledne s čerty V sobotu ve 16:00 v KD Beseda pro starší a dříve narozené V sobotu ve 14:00 KD Více na str. 7 Repríza promítání ze zaniklého Koclířova I. Pro množství zájemců bude zopakován v předvánočním čase první díl promítání fotografií ze starého Koclířova a to v úterý v 18:00 v Knihovně Koclířov. Koncert Dalibor V sobotu v 17:00 ve farním kostele Více na str. 3

2 s t r a n a 2 Koclírovský zpravodaj l i s t o p a d Společenská kronika prosinec 2010 V měsíci prosinci se dožívají svých životních jubileí tito naši spoluobčané: Božena Lněničková, Koclířov 170 Milan Čurgali, Koclířov 230 Josef Votřel st., Koclířov 146 Přemysl Augusta, Koclířov 205 Anežka Rumpíková, Koclířov 223 Miroslav Sedlák, Koclířov 89 Ladislav Rumler st., Koclířov 69 B l a h o p ř e j e m e! Dne 19. listopadu 2010 nás navždy opustil ve věku 62 let pan Jiří Motyčka, Koclířov 53. Kdo v srdcích žijí, neumírá.. Nezaměstnanost k Koclířov 59 nezam. tj. 16,86 % Kamenná Horka 21 nezam. tj. 15,44 % Dětřichov 28 nezam. tj. 19,05 % Opatov 88 nezam. tj. 15,94 % Opatovec 25 nezam. tj. 8,14 % Svitavy nezam. tj. 11,33 % Svitavsko nezam. tj. 12,66 % M. Třebovsko nezam. tj. 14,29 % Jevíčsko 450 nezam. tj. 13,90 % Poličsko 661 nezam. tj. 6,99 % Litomyšlsko nezam. tj. 7,93 % Okres celkem nezam. tj. 10,57 % Prodej živých vánočních kaprů RESTAURACE KULTURNÍ DŮM KOCLÍŘOV Objednávky přijímáme v restauraci nebo na telefonním čísle do VESELÉ VÁNOCE Vám přeje kolektiv restaurace Nabízím zhotovení vánočních dekorací (svícny, věnečky, ozdoby na dveře). Bartošová Marta Nabízím zhotovení adventních věnečků na stůl i na dveře a okna, pokojových i hřbitovních svícnů, a dále dekorativní vánoční stromeček. Dále nabízím zhotovení suché dárkové vazby např. jako vánoční dárek: Knížky, Košík, Flaška, Mušle, Aranžmá na zeď, Miska. V případě zájmu objednávka na tel Zhotovuje Čáslavková Veronika Nové knihy v Obecní knihovně Koclířov Tři sociální světy Velmi zajímavá publikace známého sociologa a publicisty prof. dr. Jana Kellera se zabývá proměnami sociální struktury dnešní společnosti. Autor hájí tezi, podle níž společnost přechází od pouhé nerovnosti k naprosté nesouměřitelnosti. Tuto tezi dokládá na řadě údajů a sleduje procesy, které tuto proměnu způsobují. Podává charakteristiku tří sociálních světů (elita, střední vrstvy, deklasování), které se od sebe prudce vzdalují a žijí v nesouměřitelných podmínkách. Zároveň je v knize popsáno, jakými způsoby společenské vědy zakrývají přechod od nerovnosti k nesouměřitelnosti. V této souvislosti autor analyzuje například pojmy sociální kapitál, sociální vyloučení a nová sociální rizika. Propojuje teorie sociální stratifikace, sociologie města, sociologie organizace a některých dalších disciplín a ukazuje, jakou hrozbu představuje sociální nesouměřitelnost pro demokracii a pro budoucnost otevřené společnosti. Na jaké otázky autor dává vyčerpávající odpověď? - V čem se liší diskrétní elita od elity pomocné? - Je postavení privilegovaných vrstev zdůvodněno jejich schopnostmi a výkonem? - Proč jsou střední vrstvy zvyklé hájit zájmy někoho jiného? - Kam zmizeli dělníci? - Jak se stalo, že společnost se podobá přesýpacím hodinám? - Proč si nikdo nepřeje naprosté zrušení sociálního státu? - Co je to prekariát? - Proč se úspěšní stahují do opevněných komunit? - V čem spočívá arogance financí? - Proč se elita chová kolektivisticky, zatímco ti pod ní jsou individualisté? - Kdy přechází stát sociální ve stát trestající? Tuto knihu by si měl přečíst každý, kdo se angažuje ve veřejných funkcích a zvláště pak v komunální politice. Jiřina Švorcová osobně O obsahu knihy píše v úvodu sám autor Miroslav Graclík, známý publicista a producent, který za posledních několik let již vydal víc jak desítku populárních titulů, které jsou mimořádně čtivé. O autorce uvádí: Povídal jsem si totiž s chytrou a otevřenou ženskou, která prožila opravdu bohatý a zajímavý život. A taky plný zvratů. Její život trochu připomíná příběh, který jakoby napsal hollywoodský dramatik obyčejná holčička se stala slavnou a populární herečkou, milovali ji známí muži, ale přišlo i zatracení a nenávist A k mému překvapení jsem v jejích odpovědích ani jednou neslyšel to předem avizované no comment. A to jsem se mnohdy ptal i na věci velmi intimní. Jiřína Švorcová je totiž už ve věku, kdy si může dovolit hovořit velmi otevřeně nejen o svém životě, ale i o bývalých kolezích nebo soudruzích z partaje. Na stáří je totiž krásné to, že už můžete říkat naplno pravdu a nebát se perzekucí za své názory. Naše nepravidelné schůzky a moje práce na knize trvala více než rok. Po tak dlouhé době mohu upřímně říci, že ji mám rád a tak trochu mi nahrazuje stařenku, jak se na mém rodném Valašsku říká babičkám. A myslím, že ona mě zase na oplátku bere tak trochu za syna, či spíše vnuka. Výsledek naší snahy o upřímnost právě držíte v rukou. Je to vlastně obrovský rozhovor, taková bilanční Zpověď Ženy za pultem, která už dnes nezná žádná tabu. Přestože jsem naše povídání rozdělil do několika tematických bloků, nedodržovali jsme je striktně a klidně od tématu odbočili a po chvíli se k němu zase vrátili. Stejně tak se v rozhovoru občas objeví zmínka o něčem, co už bylo předtím řečeno, ale tyto zmínky jsem ponechal schválně, abyste se mohli lépe orientovat v souvislostech. Tato kniha je sice velkým rozhovorem, ale není to ani tak rozhovor novináře s osobností jako spíš povídání dvou známých u kávy. A tak jej prosím i berte V publikaci lze přečíst též názory filmových a divadelních hvězd, jejich bývalých kolegů, politiků a známých osobností. Čtení je to zajímavé, neboť fakta i ta nelichotivá jasně dokladují divadelní, filmové i televizní role slavné herečky Jiřiny Švorcové. Jaroslav Drozdek

3 l i s t o p a d Farní okénko Jsem hrdý na své farníky. V neděli biskup Josef Kajnek udělil 13 našim farníkům svátost biřmování. Celá mše svatá v kostele, následné požehnání kříže před farním kostelem a společný oběd v restauraci Fatima bylo ve znamení velkého dne farnosti. Děkujeme všem! Koclířovská scholička pilně rozezpívávala své hlásky pro potěchu všech přítomných V sobotu v hod. se koná vigilie za ochranu počatého života v kostele ČM Fatimy a v hod. rozžehnutí vánočního stromu. Začíná doba adventní, při níž každou neděli budou při mši svaté v 9.00 hod soutěžit a připravovat pro Ježíška výzdobu jesliček naše děti. 1. neděle adventní v 9.00 hod. 2. neděle adventní v 9.00 hod. 3. neděle adventní v 9.00 hod. 4. neděle adventní v 9.00 hod. 1. mariánská sobota hlavní host programu opat želivský - Mons. Bronislav Ignác Kramár O.Praem. Mše sv. v a 17 hod., modlitby za nemocné v hod. Program ve středisku Českomoravské Fatimy. V sobotu v hod. se těšíme opět po roce na malé předvánoční zastavení ve farním kostele sv. Filomény a Jakuba st., a to na vánoční koncert pěveckého sdružení Dalibor ze Svitav. Přijďte se naladit sváteční vánoční atmosférou. Pravidelné středeční celodenní adorace se staly také velkým povzbuzením. Zveme i vás kdykoliv během dne v čase od 8.00 do hod. Koclírovský zpravodaj Zkouška farní scholy a příprava zpěvů pro nedělní liturgii - vždy ve středu v hod. v kostele ČM Fatimy. Již nyní také upozorňujeme farníky na časy vánočních bohoslužeb: Půlnoční mše svatá ve hod. Hod Boží Vánoční v hod. Svatý Štěpán v 9.00 hod. sv. Silvestra hod. Nový Rok 1.1. je zároveň dnem 1. mariánské soboty. Mše svaté v hod. a hod. Neděle v 9.00 hod. Požehnaný advent a opravdu "hlavu vzhůru" za to, co dokázala naše farnost za 15 let. Velký dík za naši novou scholu a nové ministranty. Vytrvejme a přidejte se i vy! Přeji Vám opravdovou přípravu na vánoce, Vašim blízkým i rodinám žehná Vám P. Pavel Dokládal Malá vzpomínka na Řím "Tak to jsem teda fakt nečekala"... těmito slovy našeho dlouholetého Zlatého slavíka :-) bych charakterizovala své pocity v polovině srpna, kdy jsme přijali pověření k organizaci národní pouti České republiky do Říma. Otec Pavel byl jmenován hlavním koordinátorem. Znamenalo to velké nasazení, mnoho vyřizování, příprav. To, co se zdálo být nemožné, podařilo se díky nejen dobré organizaci, mnoha modlitbám, ale také poutníkům, kteří spolu s našimi biskupy, stovkou kněží a 90 seminaristy, s nimiž jsme vytvořili krásné společenství. I z Koclířova jsme vypravili delegaci, která krásně naši farnost reprezentovala. Odměnou nám bylo nejen poděkování za naši službu, ale především i soukromá audience se Svatým otcem v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Celá pouť byla poděkováním za návštěvu Benedikta XVI. v ČR v loňském roce. Jsme šťastní, že naše pouť do Říma byla opravdovým vyjádřením vděčnosti. Když jsme se vrátili domů, potěšilo nás, že i mnoho našich koclířovských občanů se s námi spojovalo díky televiznímu přenosu, a tak mohli i naši ostatní farníci putovat s námi - a nejen to. Jsem si jistá, že přijali i mnoho požehnání z těchto krásných dní. Hanka s t r a n a 3 Relikvie betlémských jesliček - nyní v římské bazilice Santa Maria Maggiore Předvánoční svatá zpověď, návštěvy nemocných je možné domluvit návštěvu kněze u vašich nemocných. Telefon nebo Všichni ostatní mohou využít příležitost ke svaté zpovědi na první mariánskou sobotu od hod nebo během odpoledního programu a pak vždy před zahájením nedělní bohoslužby od 8.30 hod. A ještě minireportáž z Prahy velkou radostí pro nás bylo i naplnění autobusu pro pouť na Den Bible v neděli , který se do Prahy vydal z naší farnosti. Velkým zážitkem pro nás byla návštěva a prohlídka Pražského arcibiskupství a také osobní setkání s novým primasem českým, arcibiskupem Dominikem Dukou. Z Hradčan, kde jsme si prohlédli katedrálu, jsme se vydali cestou k nejznámějšímu českému světci - Pražskému Jezulátku, kde jsme se setkali při mši svaté i s naším biskupem Josefem Kajnekem, který také požehnal všem přítomným dětem a rodinám. malý dáreček pro všechny přítomné poutníky (foto z návštěvy arcibiskupství pražského) Noví biřmovanci s rodinami

4 s t r a n a 4 Koclírovský zpravodaj l i s t o p a d Okolí kaple sv. Josefa na Hřebči Pro příští rok bylo zažádáno o dotaci, mimo jiné, na Úpravu veřejného prostranství v osadě Hřebeč. Mělo by se jednat o úpravu, která by dodala důstojnost významnému bodu v centru Hřebečska. Důležitou funkcí by měla být parková úprava volného prostoru v okolí kaple, možnost odpočinku pro návštěvníky, cyklisty, turisty i náhodné návštěvníky. Důležitou vlastností nové úpravy by měla být minimální náročnost údržby. Jednoduchost a nadčasový vzhled, respektující hlavní dominantu, neogotickou kapli a další architektonický prvek, doposud rozebraný kříž. Celý prostor by měl také zdůraznit orientační význam místa, kde se návštěvník nachází. Jistým protipólem by tak měl být dlážděný znak oblasti Hřebečska a informační tabule, z nichž bude patrná jak historie osady, hradu tak i celé oblasti, kterou by bylo vhodné právě v tomto místě představit. Ideálním prostředkem by mohla být plastická mapa oblasti, provedená jednoduchou trvanlivou formou z keramické hlíny s glazurou. Samozřejmým doplňkem jsou lavičky, stojany na kola, menší parkoviště či odpadkové koše. Majitel kaple, koclířovská farnost, již projevil zájem o dokončení opravy kaple sv.josefa, čímž by celý střed osady získal kýženou třešničku na dortu. Všechny konstrukce jsou uvažovány v přírodním materiálu. Dřevo pro konstrukce stojanů i laviček, pískem vysypané cestičky s jednoduchými obrubníčky, výhradně listnaté stromy a keře, dlažba z přírodního kamene. Zmizet by tak měli definitivně zbytky stání pro zásobníky sypkých materiálů i rozpačitá louka v okolí kaple, dělená příkopem a betonovým chodníkem před tunel, obehnaný z části plotem. Výhledově by se k této části připojil i prostor uvažované ubytovny s dotvořením plochy např. rybníčkem při novém parkovišti. Ortofotomapa oblasti jako předloha pro plastickou keramickou mapu Hřebečska (výřez)

5 l i s t o p a d Koclírovský zpravodaj Několik fotografií z podzimních akcí s t r a n a 5 Úprava a osázení svahu za kulturním domem. Ulička a venkovní posezení bylo zpříjemněno dorovnáním a úpravou svahu za budovou a osázením polehavými keři. V příštím roce by současně s dokončením rekonstrukce sálu měly být provedeny dveře z restaurace a dokončena úprava zdi sezení. Sporadicky rozmístěné plechové skříňky byly po obci nahrazeny novými plakátovacími plochami. Ještě zbývá dokončit zastřešení a odstranit poslední zbývající torzo na Hřebči. Pokračují práce na III. poslední etapě úpravy sportovního areálu oplocení. Oplocení bude provedeno po dohodě se sportovci i kolem budovy šaten, vzniknou nové plochy pro parkování i pro posezení při občerstvení. Kolem hřiště byly vyřezány nálety a prořezány stromy. Bylo provedeno očištění a ošetření pův. německých hrobů a několika významných náhrobků. Očištěna byla celá řada hodnotných náhrobků na východní straně zdi, a další významné náhrobky místních knězů a představených kláštera. Porézní materiály byly ošetřeny hydrofobizačním nátěrem. Před rodinnými domky na dolním konci bylo provedeno plánované a smluvně dohodnuté zatrubnění příkopu. Tato akce bude ještě v následujících letech pokračovat v závislosti na prodeji dalších čtyř parcel. Před č.p. 54, starou poštou, byl zlikvidován rozpadající se plot předzahrádky. Plocha zůstane volná, bez oplocení. Vedle školy byl společně s dokončeným oplocením proveden plácek kolem lípy, k níž byla přidána lavička, aby tak vzniklo příjemné veřejné zákoutí. Zrušený chodník z betonových dlaždic podél silnice bude ještě v příštím roce nově vydlážděn společně s předprostorem školy.

6 s t r a n a 6 Koclírovský zpravodaj l i s t o p a d Oprava a svěcení kříže před KD Když v roce 1822 zemřel první koclířovský farář Ignatz Stein, nechal do své závěti napsat, aby z jeho pozůstalosti byl pořízen kříž. Stalo se tak hned následující rok. Sochařem byl Johann Hedrich z nedalekého Mladějova (Blosdorfu). Kříž stojí na současném místě od té doby beze změny, ale podepsal se na něm velmi výrazně čas a události, na něž ze svého místa celou dobu shlížel. A byly to události radostné i tragické. Za ta dlouhá léta se ocitl pod téměř metrovým násypem okolního terénu a v osmdesátých letech mu bleskem sražená větev shodila a zcela rozbila vrcholový kříž, který byl následně nahrazen drobným křížkem z některého zrušeného hrobu. V roce 2009 jsme požádali v rámci dotačních titulů u Mikroregionu Svitavsko o dotaci a tu se pro letošní rok podařilo obdržet. Ve výběrovém řízení vyhrál restaurátor p.bca. Marek Běťák z Němčic u Litomyšle. Celá akce přišla na Kč s dotací Kč od Mikroregionu. Celý kříž byl rozebrán a díky tomu byl nalezen schodišťový stupeň, vrostlý mezi kořeny stoosmdesátiletých lip. Při znovusestavování očištěného kříže, kde nejnáročnější bylo sejmutí bílého nátěru, kterým byly poškozeny mnohé památky v našem katastrru, byl osazen také nově provedený vrcholový kříž, aby tak památka vzhlížela do obce svou původní tváří. Symbolicky se tak opět naplňuje objevený nápis pod vrstvou barvy v jednom z medailonů Ist vollbracht, tedy Dokonáno jest. V neděli , na den koclířovské farnosti a při příležitosti biřmování 13 koclířováků, byl administrátorem královéhradecké diecéze biskupem Mons. Josefem Kajnekem požehnán opravený kříž. Počasí bylo nevlídné, studené a deštivé, přesto se pod křížem sešlo několik desítek lidí, aby byli účastni malé slavnosti, která, doufejme, bude první jiskřičkou v tomto druhu práce. Jaromír Lenoch Digitální vysílání Analogové televizní vysílání bude i u nás brzo končit. Již v současné chvíli je možné sledovat digitální vysílání, které poskytuje mnohdy lepší kvalitu přijímaného signálu ale hlavně větší rozsah stanic. K příjmu digitálního vysílání máte dvě možnosti. Můžete si koupit novou televizi, která má DBTV příjem nebo si ke svému televizoru musíte přikoupit Set top box, který převádí digitální signál na analogový pro Vaši starou televizi. V obou případech měníte pouze to, co máte v pokoji. Vaše stávající anténa zůstává. VÝPIS ZE ZÁPISU č. 7/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne Usnesení č. 7/1: I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva obce podle 69 odst. 2 zákona o obcích: Ing. Bačovský Miroslav, Bršlica Ladislav, Drozdek Jaroslav, Fialová Dagmar, Juránek Ladislav, Kala Rudolf, Konopáč Pavel, Ing. Kulhanová Romana, Ing. Látal Jan, Lenoch Jaromír, Mařák Jindřich, Mazanec Eduard, Mgr. Preisnerová Michaela, Prchal Ladislav, Ing. Telec Stanislav. Usnesení č. 7/2: I. Zastupitelstvo bere na vědomí složení volební a návrhové komise v sestavě: Jaroslav Drozdek, Mgr. Michaela Preisnerová, Ing. Jan Látal, Jindřich Mařák, Rudolf Kala. Za ověřovatele zápisu ing. Romana Kulhanová a Ladislav Prchal. Zápis z jednání vypracuje paní Gabriela Sodomková. II. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání v tomto znění: 1) Zahájení a složení slibu zastupitelů 2) Schválení programu zasedání 3) Volba orgánů obce 4) Předsednictví výborů 5) Diskuse a různé Usnesení č. 7/3: I. Zastupitelstvo obce schvaluje pro způsob volby orgánů obce veřejné hlasování. II. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 84 písm. l) zákona o obcích funkci starosty jako uvolněnou pro výkon funkce. III. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 84 písm. l) a 104 odst. (1) zákona o obcích funkci 1. a 2. místostarosty jako neuvolněnou pro výkon funkce. IV. Zastupitelstvo obce po projednání zvolilo přímou volbou v souladu s 84 odst. (2) písm. n) a 104 odst. (1) zákona o obcích a) starostou obce p. Jaromíra Lenocha, narozeného dne , bytem Koclířov 126 b) 1. místostarostou obce p. Pavla Konopáče, narozeného dne , bytem Koclířov 30 c) 2. místostarostou obce p. ing. Miroslava Bačovského, narozeného dne , bytem Koclířov 114 d) členem rady obce p. Ing. Stanislava Telce, narozeného dne , bytem Koclířov 124 e) členem rady obce p. Eduarda Mazance, narozeného dne , bytem Koclířov 246 V. Zastupitelstvo obce schvaluje výši měsíční odměny dle 77 a 84písm. o) zákona o obcích a) neuvolněného 1. místostarosty ve výši 9.000,-- Kč, b) neuvolněného 2. místostarosty ve výši 6.500,-- Kč, c) radním ve výši 1.400,-- Kč, d) zastupitelům ve výši 300,-- Kč, e) předsedům výborů ve výši 1.100,-- Kč, f) předsedům komisí ve výši 900,-- Kč, g) zastupitelům a současně členům výboru nebo komise ve výši 600,-- Kč. VI. Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit popisy práce zvolených radních a povinnosti předsedů výborů ke schválení zastupitelstvu obce. Usnesení č. 7/4: I. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 84 odst. (2) písm. n) zřízení Kontrolního výboru s počtem 5 členů. ll. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 84 odst. (2) písm. n) zřízení Finančního výboru s počtem 5 členů. lll. Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s 84 odst. (2) písm. n) zřízení Výboru pro rozvoj a investice obce v počtu 5 členů. IV. Zastupitelstvo obce schvaluje za předsedu Kontrolního výboru pana Jaroslava Drozdka. V. Zastupitelstvo obce schvaluje za předsedu Finančního výboru paní Dagmar Fialovou. Vl. Zastupitelstvo obce schvaluje za předsedu Výboru pro rozvoj a investice obce paní ing. Romanu Kulhanovou. VII. Zastupitelstvo obce ukládá nově zvoleným předsedům výborů předložit na následujícím zasedání plán činnosti výborů a návrh členů výborů v souladu s 117 odst. (2), 118 odst. (2) a 119odst. (1) zákona o obcích. Usnesení č. 7/5: a) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit návrh jednacího řádu zastupitelstva a v souladu s 96 zákona o obcích jej předložit ke schválení zastupitelstvu obce na následujícím zasedání. Termín do b) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit návrh rozpočtu obce na rok Termín c) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit návrh Hlavních úkolů pro rok Termín d) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce připravit návrh Hlavních úkolů pro volební období Termín e) Zastupitelstvo obce ukládá radě obce a finančnímu výboru připravit v souladu se zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech rozpočtový výhled na roky pro následující jednání zastupitelstva. Termín do f) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že funkci správce rozpočtu bude vykonávat 1. místostarosta obce.

7 l i s t o p a d Z činnosti SPOZu Obce Koclířov POZVÁNKA PRO OBČANY SPOZ Obce Koclířov ve spolupráci s Obcí Koclířov bude pořádat v sobotu ve 14:00 hodin v sále KD Koclírovský zpravodaj Strašidelný průvod s t r a n a 7 Ve čtvrtek se konal tradiční strašidelný průvod. Sešli jsme se na školní zahradě, počkali až se setmí a vyrazili na průvod. Většina dětí byla převlečena do krásných pohádkových kostýmů čarodějnic, duchů, čertů a různých strašidel. Na cestu si téměř všichni svítili krásnými lampiony všech velikostí. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na další setkání. Lucie Hnátová, vychovatelka ŠD Předvánoční Besedu pro starší a dříve narozené. Program: 1) Zahájení, přivítání, krátký proslov starosty obce 2) Vystoupení místní kapely RAID z Koclířova několik vstupů během programu 3) Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Koclířov pod vedením jejich učitelek 4) Vystoupení skupiny tanečnic ze Svitav Show Orientální tanečnice 2x vstup v programu 5) Vystoupení tanečnice z Koclířova Břišní tanec slečna Pavla Konečná 6) Vystoupení otce a syna p. Tomáše a Jana Sodomky z Koclířova zpěv a hra na kytaru 7) Občerstvení, přípitek, beseda K tanci a poslechu bude hrát a zpívat DUO ze Studené Loučky manželé Gallovi MENHIR. Přijďte se pobavit, pobesedovat, zazpívat a rozveselit se před vánočními svátky. Na velkou účast se těší a srdečně Vás zvou pořadatelé. Za SPOZ Obce Koclířov Zemachová Zlata Poděkování zahrádkářů Výbor Českého zahrádkářského svazu ZO Koclířov děkuje všem, kteří projevili během roku zájem o naši práci, ať už tím, že navštívili, případně pomohli při přípravě výstavy, kterou jsme pořádali a nebo se s námi podívali na zajímavá místa v rámci zájezdů. Chtěli bychom všem popřát hezké vánoční svátky a šťastné žití v roce Zároveň připomínáme, že bychom mezi námi rádi uvítali nové členy, kterým je zahrádka koníčkem. Hodně štěstí a zdraví v novém roce přeje Výbor ČZS ZO Koclířov Maškarní ples Blíží se datum , kdy Baby z Koclířova budou opět pořádat Maškarní ples. Vyzýváme všechny milovníky dobré a veselé zábavy, aby prohrabali skříně a připravili si masky. Pozvání platí i pro ty, kteří si rádi zatančí bez masky. Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že bude větší, než na opravdu pěkném divadelním představení ochotnického souboru Měst. Trnávka, kdy herci tohoto souboru předvedli před hrstkou diváků hezkou, veselou frašku Potopa světa. Škoda, že neumíme ocenit práci těch, co dělají něco pro druhé ve svém volném čase a za nízké vstupné. Přejeme všem hezké prožití svátků vánočních a pevné zdraví a pohodu v roce Baby z Koclířova Občanské sdružení Náš domov Koclířov Pečovatelská služba, Koclířov 122, tel , Pečovatelská služba Koclířov pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiny, ve kterých se narodilo více dětí současně Každý z nás se ocitne v situaci, kdy je odkázán na pomoc druhých. A v případě když nemůže rodina, nebo blízcí příbuzný, tak vám nabízí pomoc pracovnice Pečovatelské služby v Koclířově. Pracovnice PS vám může pomoci při osobní hygieně, při přípravě stravy nebo při jejím zajištěním (donáška obědů), při zajištění chodu v domácnosti (úklid, mytí oken, žehlení, praní a běžný nákup) a dále také pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod k lékaři, doprovod dětí do škol, doprovod na úřady apod.) Cílem pečovatelské služby je poskytování co nejkvalitnějších služeb, abyste si co nejdéle udrželi fyzické i duševní zdraví a co nejdéle zůstali ve svém přirozeném prostředí. Pečovatelská služba je poskytována především ve vašich domácnostech. Služba je poskytována na základě uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby. Pečovatelské služby zajišťujeme každý všední den od 7:00-15:30 hod. Je však možné službu dohodnout i mimo stanovenou dobu. V případě zájmu o pečovatelskou službu nás můžete kontaktovat telefonicky na čísle pečovatelky Anděla Oulehlová tel , nebo na Azylový dům tel ,

8 s t r a n a 8 Koclírovský zpravodaj Restaurování a svěcení kříže Divadelní představení l i s t o p a d V neděli bylo v sále Kulturního domu odehráno představení komedie o Potopě světa divadelní společností Městečka Trnávka. Osazování kříže restaurátorem BcA. Markem Běťákem Svěcení kříže Mons.Josefem Kajnekem Ještě jedna fotka ze strašidelného průvodu Koclířovský zpravodaj, vychází 1 x měsíčně. Vydává Obec Koclířov, Koclířov 123, , tel.: , Povoleno MK ČR pod reg. č. MK ČR E 12055, Náklad 300 výtisků. Domácnostem bezplatně, volně 5 Kč. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Podepsané příspěvky vyjadřují názory pisatelů a nemusí být totožné s názorem vydavatele. Uzávěrka čísla vždy 20. den v měsíci. Grafická realizace a tisk: Tiskárna Crha Luboš, Moravská Třebová,

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov

Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František

30. srpna 2013. Přítomní. Program. Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 30. srpna 2013 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program Zahájení Navržení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov

ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov ZÁPIS o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Bezkov, konaného dne 22.11.2014 v kulturním domě obce Bezkov Starosta obce zahájil 3. zasedání ZO Bezkov v 16.00 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod č.

Více

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1

Zasedání zastupitelstva č. 6/2014 Stránka 1 USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 26. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Calta V., Ing. Chochole M., Ing. Pich J., Mgr. Pešička J., Bardová J., Votrubová P., Lívanec

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov

Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Z Á P I S č. 3/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 10. 04. 2015 v 18:00 hod. v Kulturním domě Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil v 18.06 hodin a řídil starosta obce p.tesař,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného. pozvaný host: p. Romana Duranová vedoucí sociálního zabezpečení MÚ Odolena Voda

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného. pozvaný host: p. Romana Duranová vedoucí sociálního zabezpečení MÚ Odolena Voda Z á p i s č. 2/2009 Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 21. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 7 zapisovatel: Lenka Kučerová pozvaný host:

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Kaňková, Doskočil Omluveni: Hosté: paní Kroupová, pan Pejša st., paní

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť

Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Obecní úřad Jezdovice Jezdovice 90, 589 01 Třešť Strana č. 1/6 Z á p i s č. 1 / 2014 z jednání zastupitelstva obce Jezdovice konaného 17. 12. 2014 v 19.00 hodin na Obecním úřadu v Jezdovicích Přítomni

Více

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Sobkovice konaného dne 30. 7. 2012 v Sobkovicích čp. 1 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 30. 7. 2012 v 18,00 hod. Počet přítomných členů dle prezenční

Více

Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu

Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu Přítomni: M.Nosek, T.Hlavatý, Zd.Filounek, V.Hak, A.Jirsáková, O.Machačka,

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková

www.brezova.cz Vážení spoluobčané, Mgr. Kateřina Novotná místostarosta Ing. Karel Adámek Eduard Kutlák Mgr. Kamila Ondráčková www.brezova.cz Vážení spoluobčané, po roce se vám do rukou dostává další vánoční vydání Březovského občasníku. Přichází doba, kdy se všichni zastavují ve svých myslích, vzpomínají na své známé, přátele

Více

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz

OBEC BERNARTICE Bernartice č. 60, 790 57 Bernartice; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz OBEC BERNARTICE č. 60, 790 57 ; tel., fax : 584 442 053; e-mail : bernartice@javornicko.cz Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 7.11.2014 UZO 1/1/2014 Ověření mandátů zvolených

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 27.6. 2012 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na červen 2012 Termín: středa 27. 06. 2012 od 19 hodin v budově hasičárny v Kamenici

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Věžná konaného 5.11. 2014 Přítomni: Jana Vrbková, Jiří Veselý, Jiří Kroupa, Markéta Kaštylová, Tereza Doleželová, Petr Dvořák, Petr Pokorný, Josef Vrbka,

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012

č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 1 č.j. 6/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.9. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.9.2012 18:02 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.9.2012 19:50

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008

TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 TATOBITSKÝ INFORMÁČEK PROSINEC 2008 OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM SVÝM SPOLUOBČANŮM VESELÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, PRACOVNÍ A RODINNÉ POHODY! Po sněhu půjdu čistém bílém, hru v srdci

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015

Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015 Z Á P I S R-04-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 2. 3. 2015 Zahájeno: v 16:30 hod. Přítomni: Mgr. Jaroslav Pošta, Mgr. Jan Bejček, Iva Pencová, Ing. Křižan Michal, Ing.Fojt Stanislav Omluveni:

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Z P R A V O D A J prosinec 2014

Z P R A V O D A J prosinec 2014 Z P R A V O D A J prosinec 2014 Slovo předsedy Zdravím Vás všechny, členy i nečleny. Zase rok uběhl a já přemýšlím, co napsat. V posledním čísle jsem myslel, že již píšu naposledy, ale není tomu tak. Napíšu

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více