Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ZEBRIN, Sibřin sko- stu pický zpravod aj Z EBRIN Čís lo 5, ro k zdarma Ú VODNÍK Vážení čtenáři, dovolte, abych se Vám alespoň v krátkosti představila: Jmenuji se Pavla Veškrnová, je mi 35 let a čtvrtým rokem žiji se svou rodinou ve Stupicích. Přestěhovala jsem se do Vašeho kraje z Podkrkonoší. Převážnou většinu svého života jsem strávila na Jilemnicku, v oblasti, která silně vnímá své kořeny a čile udržuje společenskou paměť. Je hrdá na své zvyky a tradice, hrdě se hlásí ke své minulosti a dokáže si cenit svého výjimečného charakteru daného geografickou polohou. Jako učitelka jsem pak začala působit v sice jen o pár kilometrů vzdáleném, ale atmosférou zcela odlišném městečku Hostinném. Tato oblast je silně poznamenána dějinami 20. století. Zpřetrhané kořeny, zapomenuté tradice, noví osadníci, kterým režim 2.poloviny 20. století nedopřál pros tor pr o obnovení bohatého předválečného života, neboť městečko leželo v místech, kde by se jednou mohla rozprostírat hladina nové přehradní nádrže, dokladu úspěšného socialistického rozvoje. A tak teprve nyní toto město hledá svou identitu, svůj charakter. Proč tak dlouho povídám o městech, která leží více jak 100 km odsud? Naše dvě vesnice ležící na samých hranicích hlavního města totiž prožívají dobu, kdy se z nich mohou stát buď obce náležející k těm, v nichž lidé cítí sounáležitost s místem, v němž žijí, nebo obce, kde jsou si jejich obyvatel é cizí a svou potřebu někam plně patřit nemohou uspokojit. V tomto časopise můžete najít důkaz o tom, že Sibřina i Stupice žijí pl nohodnotn ým s pol eč ens kým, kulturním i politickým životem. Ať už se jedná o akce pro jednotlivé generace či akce generace spojující. A za to patří dí ky v š em dobr ov ol ní kům i profesionálům, kteří mají zájem tyto akce uspořádat a ještě se o jejich průběhu a atmosféře podělit na našich stránkách. Z příspěvků nejen v tomto čísle, ale i v těch předchozích jsem často cítila osobní zaujetí pro věci obecní. Bude mi ctí toto zaujetí zpr os tř edkov áv at na s tr ánkác h časopisu Zebrin coby nový šéfredaktor. Podzim je často vnímán jako období, které v nás přes všechny změny vyvolává spíše pocit melancholie. Doufám, že články v našem časopise ve vás, milí čtenáři, tento pocit nepodpoří, naopak vás potěší tím, že ač se příroda chystá k spánku, naše dvě obce se rozhodně uspat nenechají a v každé roční době žijí pes trým společenským děním. Pavla Veškrnová B ARVENÍ LIS TÍ Vážení spoluobčané. Letošní podzim nám přichystal krásné babí lé to, které vyvrcholilo konán ím na ší drakyády, kdy nebohé děti i obětaví rodiče běhali po poli, aby aspoň chvilku jejich drak v y l e t ě l d o p o v ě t ř í. Následova la i o čekávaná podzimní plískanice s těžkými mraky, dokonce i s krupobitím. Podobně i na úřadě existují chvilky sychravého ovzduší, klidu před bouří, bouřek a nádherného modrého nebe po bouřce. Letošní podzim byl pro nás hodně náročný. Zkratkou bych to nejlépe vyjádřil slovy tety Kateřiny z knihy Saturnin: mnoho psů, zajícova smrt. Je proto potřebné uvědomit si, co je důležité, co nedůležité, co je naléhavé a co počká. Jako důležité do příštího roku vidím pokračovat v rekonstrukci MŠ a to zejména pro možnost jejího dalšího rozšíření a pokrytí zvětšující se poptávky z okolních obcí. Jedná se hlavně o rekonstrukci záchodů a umýváren a opravy a rekonstrukce odpadů a jímky. Ještě důležitější se mi jeví pokračovat v postupných krocích k vybudování kanalizace. Na základě studie, kterou bych chtěl předložit k veřejné diskuzi, bych rád ihned zahájil tvorbu projektové dokumentace až ke stavebnímu povolení. Myslím si, že další důležitou oblastí je pro mne spolupráce mezi obcí a zájmovými spolky působícími v obci. Tyto spolky poskytují občanům důležité služby v oblasti sportu, kultury, pořádku apod. Je pro mne důležité dohodnout se, jaké služby pro Z AM Y Š L E N Í Blíží se první výročí mého místostarostování v Sibřině. Myslím, že už jsem se naučila bojovat s úřady, dotazníky a formuláři. Vyřídila jsem spoustu záležitostí na úřadech. Jediné ale, co se mi stále nedaří, je rozsoudit a urovnat sousedské spory. Nikdy jsem si nemyslela, že v obci je tolik nevraživosti mezi sousedy. Je velmi těžké posoudit stanoviska jednotlivých znepřátelených stran. Někdy se jedná o mnohaleté spory a pravou příčinu prvotního sporu si aktéři sami již špatně pamatují. Jak je rozsoudit? Má na toto vůbec obec právo? Nikdo z nás, zastupitelů, pravomoc k řešení sporu, pokud se nejedná o přestupek, nemá. Snažíme se znepřátelené strany vyslechnout a navrhnout nějaké smírčí Vypuštění balónků s přáním do nebe na letošní Drakyádě. Foto Eliška Kloučková veřejnost bude dělat obec, jaké služby formou dotací deleguje na tyto subjekty. Rád bych všem spolkům poděkoval za jejich činnost, které si velmi vážím a těším se na další spolupráci. Moc by mne potěšilo, pokud by se obec stala pro občany i pro podnikatele seriózním partnerem, čitelným ve svých rozhodnutích a prioritách. Z tohoto důvodu bych rád po roce fungování zaktualizoval plán rozvoje, rozvinul debatu o potřebě změny územního plánu a ještě více zlepšil fungování obecního úřadu. Jedním z kroků pro zlepšení fungování úřadu je i ochotná, usměvavá a pečlivá referentka či referent. Tímto tedy vyhlašuji konkurz na její/jeho přijetí. Náš úřad si zaslouží někoho, kdo bude udržovat kontinuitu a informace přes vícero volebních období a kdo naplní pojem úřad tím správným obsahem. Pokračování na straně 3 řešení. Podstatou ale je, aby i sousedé se chtěli dohodnout a chtěli žít spolu dále v klidném soužití. S tím se však nesetkáváme. Proto je opravdu utopií přijít na obecní úřad a žádat, aby spor mezi dvěma sousedy vyřešila obec. Já osobně si nedokážu představit, že budu celý život bydlet vedle lidí, které ani nepozdravím a moje emoce začnou pracovat, pokud je jenom uvidím. Naše doba je uspěchaná, stres a spěch v zaměstnání, na cestách. Chraňme si alespoň naše domovy jako oázy klidu a pokoje. Dejte si kafíčko a zamyslete se: Stojí nám to za to?. Lenka Stemberková

2 S t rana 2 Čís lo 5, ro k 2007 INZERCE Provoz obecního úřadu Každou středu 16:00-19:00. Nebo v dopoledních hodinách kromě úterý. Pokud se stane, že nezastihnete nikoho na úřadě, zavolejte prosím na tel: nebo Děkujeme M A TE Ř S KÁ ŠK O LK A V E LK Ý ÚK L I D Letošní začátek školního roku byl velice obtížný. V posledním prázdninovém týdnu byla stavba schodiště a stavební úpravy v budově ještě v plném proudu, a tak jsme měli opravdu málo času na úpravu tříd. Mateřská škola nevypadala na zahájení provozu, ale nakonec se vše podařilo a děti mohly přijít 3. září do své mateřské školy. OÚ Sibřina přijme REFERENTA/KU na poloviční úvazek. Zájemci se mohou hlásit na OÚ. VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Sibřina náves a u pí Kýrové Stupice náves. Zvířátka pozor! CHOVATELSKÉ POTŘEBY Praha 9- Újezd nad Lesy Na Rohožníku v areálu Albert Krmiva a mražené maso pro psy, kočky, ptáčky, hlodavce, rybičky i terarijní zvířata, mouční červi,cvrčci, steliva, hajátka, klece, misky, vodítka, knihy, výcvikové pomůcky. Nabídka živých hlodavců. Chovatelská inzerce zdarma. Ucelené vyživovací programy : Purina * Eukanuba* Royal Canin * Eagle pack * Nutro Acana * K9 * Nutram * Animonda Proti blechám a klíšťatům obojkypostřiky-šampóny Přijímáme platební karty, Nabízíme odvoz zboží do vašeho domova ZDARMA. MŠ Sibřina hledá Učitelku Uklízečku Informace v MŠ ZA HÁ JE N Í Š KO LN Í HO R O K U Během měsíce září se děti postupně vzájemně poznávaly a seznámily se s celou mateřskou školou. Výrazně jim k tomu pomohly společné akce a hry, které probíhaly během měsíce září: Tajný výlet; Společné vaření; Pyžamkový den; Výlet do okolí. Rozšíření kapacity MŠ Jak již víte, připravuje se rozšíření kapacity mateřské školy o 20 míst ještě během letošního podzimu. Ze stávající dvoutřídní školy se stane trojtřídní mateřská škola s celkovou kapacitou 51 dětí. Mateřská škola bude využívat přízemí a celé patro budovy. Upravujeme vybavení kuchyně, nové třídy a ložnice, chodby a příslušenství. V interiéru došlo k velkým změnám škola je barevná a upravená pro potřeby dětí. Děkuji všem rodičům, kteří nám pomohli a pomáhají při realizaci vylepšení prostředí v MŠ. A hlavně bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, kteří tráví svůj volný čas natíráním, drobnými opravami, stěhováním V budově, kde je mateřská škola, se neděje nic tajemného, jsou zde spokojené, zvídavé a velmi hravé děti s dobře sehraným kolektivem dospěláků. Program v MŠ : Berušky - dopolední setkávání rodičů s dětmi, které nechodí do MŠ pravidelně; ve středu od 10 do12 hodin Kurz plavání Angličtina je zařazená do výchovného programu předškoláků Procvičení písmenek gymnastika mluvidel Divadelní představení - 1x měsíčně Keramika pro šikulky pravidelně 1x týdně ve čtvrtek od 12,45 Pastelka výtvarný kroužek pravidelně ve středu od 16,15hod Tvořivé odpoledne s rodiči Čertování Vánoční besídka s nadílkou Informace naleznete na vývěsce MŠ u Obecního úřadu Sibřina a na www: ředitelka MŠ Lenka Komárková

3 Zebr in S t rana 3 Z Ú Ř E D N Í D E S K Y V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í Přítomní: Alena Cvejnová, RNDr. Zdeňka Kubánková, Ladislava Miková, Jiří Marčan, I ng. L enka Stemberková, Ing. Jiří Šáda, Ing. Petr Vítek Nepřítomní: (omluvena), Ing. Roman Koštejn (omluven) Zas tupi telstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Sibřina a firmou R.E.D. na provedení stavebních úprav v MŠ Sibřina (úprava WC v 2. patře budovy a výstavba nového požárního schodiště) ve výši ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH). uzavření mandátní smlouvy o provádění stavebního dozoru po celou dobu provádění stavebních úprav v MŠ Sibřina mezi Ing. Karlem Pilátem a obcí Sibřina ve výši ,- Kč. smlouvu o využití pozemku parc.č k.ú. Újezd nad Lesy mezi MČ Praha 21 a obcí Sibřina (parkoviště u školky). změnu režimu pro vjezd a parkování na pozemek přímo u MŠ Sibřina z režimu Zákaz vjezdu na pozemek mimo zaměstnance MŠ na režim Vjezd pouze na povolení OÚ Sibřina ; udělování povolení osobám, které si podají na OÚ Sibřina písemnou žádost a k teré splňují následující podmínky: Jsou zaměstnanci MŠ Sibřina Jsou řádnými nájemníky bytu v budově MŠ Sibřina Jsou doprovodnou osobou dítěte navštěvující MŠ Sibřina a mají s sebou další dítě či děti do 2 let věku včetně či dítě (děti ) handicapované Jsou doprovodnou osobou a jsou držiteli průkazu ZTT P. V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í Přítomní: Alena Cvejnová, RNDr. Zdeňka Kubánková, Ladislava Miková, Jiří Marčan, I ng. Lenka Stemberková, Ing. Jiří Šáda, Ing. Petr Vítek, Hana Kloučková, Ing. Roman Koštejn Zas tupi telstvo obce schválilo nákup traktůrku na sekání trávy ve výši ,-Kč od společnosti Selgen a.s., dotaci na vybavení pro Jednotku dobrovolných hasičů Sibřina ve výši 6.000,-Kč, doporučení výběrové komise na dokumentaci k UR a SP a inženýrskou činnost pro c yklostezku podél komunikace na Koloděje a k oslovení společ nosti Atelier Promika s.r.o. IČO a Ing. Hynka Steinera IČO k jednání o cenové nabídce a rozsahu služeb do druhého kola výběrového řízení, odložení bodu jednání o navýšení dotace SK Viktoria Sibřina na další jednání zas tupitelstva, vyhlášení záměru pronajmout prostory v areálu OÚ Sibřina uvolněných po skončení nájemné smlouvy s firmou Vioně s.r.o. vyplatit přeplatek za vybudování veřejného osvětlení v lokalitě Ke Kukli paní Olze Zimové a slečně Ivaně Zimové v částce 2x Kč na základě řádně podané žádosti ze dne a neuplatňovat na tyto dvě osoby usnesení zastupi telstva č. 70/20007 ze dne , tajné hlasování k otázce schvalování změny č.2 územní ho plánu obce Si břina, Ing.Lenku Stemberkovou zapisovatelem a pana R adomíra Starého, p. Václava Kloučka a paní Alenu Cvejnovou členy komise pro ověření tajného hlasování. Zas tupi telstvo obce neschválilo na základě taj ného hlasování Návrh změny č. 2 územního plánu obce Sibřina z července Zas tupi telstvo obce vzalo na vědomí informaci o řešení situace komunikace v lokalitě V Kukli, o situaci bude dále jednat I ng. Stemberková se zvolenými zástupci této ulice, zprávu Komise dotačních ti tulů a spolupráce s ostatními obcemi k navrhované změně č. 2 územního plánu obce Sibřina (viz příloha č.1), která nedoporučuje schválení předloženého návrhu změny č.2 ÚPO Sibřina, zprávu Stavební komise k navrhované změně č.2 územního pl ánu obce Sibřina (viz příloha č. 2), která nedoporučuje schválení předloženého návrhu změny č.2 ÚPO Sibřina. INZERCE Zveme na Pravidelné Tvořivé dílny pro všechny Od let (ÚT) a Malý ateliér (ČT) každé ÚT a ČT 16-18:00 hod. Bližší informace na tel Zveme na Tvořivé setkávání maminek a dětí na mateřské dovolené Rozmarýnek Každé ÚT a ČT od 9:30 Bližší informace na tel SOSák Sportovní a herní kurzy v ZŠ Koloděje Kondiční cvičení pro ženy a dívky. věcné břemeno pro nové vedení VN 22kV a NN Po 19:00-20:00 0,4kV a nové pilíře pro rozpojovací a přípojkové Cvičení pro rodiče a děti. skříně a novou transformační stanici CTSbb na č.parc. 684/1 (684/23) na pozemky 386/1, 384, Út 8:45-9:30 385, 919, 921, 684/1 (684/23) na základě Cvičení pro bezva žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČO předškoláčky v zastoupení AZ Elek trostav, a.s. St 14:30-15:30 15:30 a 15:30- Nym burk ve pr os pěc h spol eč nos ti Č EZ 16:30 a 16:30 17:30 17:30 Distribuce,a.s. Teplická 874/8, Děčín 4, odvolání starosty Ing. Jiřího Šády, Mgr. Michaela Dvořáková nového starostu obce Ing. Petra Ví tka. Pražská sportovní a jazyková Zas tupi telstvo obce vzalo na vědomí škola. prohlášení členů zas tupi telstva k odvolání starosty Cena 50 Kč na 1 hodinu. Ing. Jiřího Šády. Zas tupi telstvo obce pověřilo Ing. Petra Vítka jednáním se společnostmi vybranými do druhého kola výběrového řízení na dokumentaci pro cyklostezku. B A RV E N Í LI S T Í P O K R A Č O V Á N Í Z E S T R A N Y 1. Závěrem bych chtěl říci, že nerozděluji lidi na vzdělané a nevzdělané, ani jakýmkoliv jiným způsobem. Každý, kdo přispěje do společné práce pro obec v rámci svých znalostí a zkušeností je cenný. Vážím si důvěry, kterou mi poskytli zastupitelé při volbě starosty. Věřím, že existují hodnoty, pro které má smysl pracovat. Touto hodnotou je naše obec a lidé, kteří v ní žijí. A tak jako se na podzim barví listí, aby stromy přečkaly zimu, tak i na našem úřadě se snažíme listy papírů vložit do správně barevné složky vyřízeno, aby se naše obec mohla znovu probudit do dalšího období svého života. Petr Vítek Budova Selgenu

4 S t rana 4 Čís lo 5, ro k 2007 FEJE TON Proč je zebra pruhovaná? Odpovědi jsou různé... Třeba proto, že ráda nosí pyžamo nebo že je právě na útěku z vězení...? Správná odpověď je, že z e b r a, k t e r á ž i j e v mnohapočetném stádě je jako jednotlivec špatně rozeznatelná a v pohybu pruhy vytváří optický klam, který mate predátora před útokem. Zebry žijí v početných stádech v Africe a jsou tak dobře chráněny před již zmíněnými predátory. Možná, že právě proto se v n ašich k limat ický ch p o d mín k á ch n a ch á z í především jako jednotlivci ( p o min u -li z o o lo gick é zahrady). Ptáte se kde? V ě t šin o u je n a jd e t e namalované na silnicích, tam, kde chrání chodce před predátory silnic. Jsou nakresleny jako jednotlivci, a proto jsou již zdálky dobře roz ez na te lné a žá dn ý optický klam, pokud vím, nevytváří. Většinou je jejich existence ještě podpořena svislým značením: Pozor přechod!!! Zhruba před tři čtvrtě rokem přibyla další zebra i v naší obci a chrání především děti a rodiče, kteří přichází do naší mateřské školy. Bohužel mnoho predátorů silnic se k nové zebře i přes ni řítí nepovolenou rychlostí (rychlost je stanovena na 50 Km/h, je totiž v obci!!!) tak, jako by chtěli osamoceného jedince ulovit a zahubit. Pozor: Zeb ra je však chráněná!!! Ráda bych, aby především všich n i míst n í řid iči, (předpokládám, že nejsou predátory) přijížděli nejen k n a ší n o vé z e b ře s rozvahou a respektem, který si všichni, kdo přechází přes silnici, zaslouží. Ráda bych, aby v sobě našli svou vlastní vnitřní disciplínu, která se stane příkladem a u p o z o r n ě n í m v š e m predátorům silnic. Michaela Vítková K O M E N T Á Ř E, R E P O R T Á Ž E V Ý LE T D O D V O R A K R Á LOV É V sobotu vypravil OÚ Sibřina autobus, tentokrát plně obsazený, na výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Počasí ráno nevypadalo slibně, ale během cesty se vyčasilo do krásného D R A K Y Á DA Nejprve dovolte, abych se představil a krátce vysvětlil, proč právě já píšu o vaší drakiádě: Jmenuji se Jaroslav Svátek, jsem ředitelem školy v sousedních Běchovicích a na tuto akci mne přivedly dva důvody. Zaprvé dotočit si na kameru záběry h o r k o v z d u š n é h o balónu, protože jsem se den předtím tímto úžasným dopravním prostředkem plavil a samým nadšením zapomněl na zemi náhradní akumulátor. Zadruhé zasoutěžit si. Byl jsem vyzván svými žáky, kteří v Sibřině bydlí. Věřte, že bych se zde rád pochlubil úspěchy svého létajícího stroje startovního čísla 13 slunečna. V ZOO bylo příjemně a hlavně děti měly jistě radost při pohledu na zvířata ve velkých výbězích. V 15 hod. jsme se podle dohody všichni sešli u autobusu, a protože nebylo naspěch, vypravili jsme se na blízký kopec Zvičinu. Cesta byla trochu obtížná, ale pan Bartoš, řidič zkušený a hlavně klidný, si poradil. A stálo to za mírné zdržení, protože se nám otevřel nádherný výhled na Krkonoše, Jizerské hory až po Ještěd. K vidění byl i start rogalistů. V 19 hod. pohodlný Dobrobus dorazil zpět a my se v dobré náladě rozešli do svých domovů. Výlet se zdařil!. Foto a text: Jodef Vodička Běchovického kapra, ale bohužel, statečně musím přiznat svoji zdrcující porážku, drak se prakticky neodlepil od země Tolik mne to ale nemrzí, bylo to krásně strávené odpoledne. A to už jsem u podstaty věci, rád bych pochválil organizátory soutěže byl jsem nadšený kolik vás přišlo nezištně pomoct, jaký měla akce náboj, spád a zlatý hřeb cestu pro všechny děti horkovzdušným balónem do oblak. Nefalšovaná radost v dětských očích je vám všem, co jste se na akci podíleli, tou největší zaslouženou odměnou. Sám patřím k spoluorganizátorům řady akcí v Běchovicích a vím, jak je to dneska obtížné. Takže ještě jednou velké díky a klobouk dolů! Jaroslav Svátek PS: Vzkaz pro soupeře těšte se za rok na Běchovického kapra II. již se staví! D R A K Y Á D A F O T O R E P O R T Á Ž E L I Š K Y K L O U Č K O VÉ

5 Zebr in S t rana 5 Z P R Á V Y Z O B C E FEJE TON S B Ě R N Ý D V Ů R Sběrný dvůr Úvaly bývalý statek Hostýn (pro výkup nutný občanský průkaz!!!) -ELEKTROSPO TŘEBIČE - pouze s pohonnou jednotkou (lednice,fény,rád ia,počítače s monitorem, ) -NEBEZPEČNÝ ODPAD - malá kapacita ( tedy pro občany Stupic a Sibřiny za poplatek) Sezónu prodeje ovoce a zeleniny zahájil v Sibřině pan bramborář i letos. Na obce se vztahuje vyhláška Ministerstva vnitra (Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění prodejního zařízení). Toto povolení podléhá správnímu poplatku. Pokud obec umožní podnikání na veřejném prostranství v obci a nemá s prodejcem řádně uzavřenou smlouvu, je při případné kontrole Ministerstva financí pokutována. Majitelka prodávaného zboží byla na OÚ Sibřina seznámena s podmínkami prodeje. Jelikož -Sběrné místo není určeno p ro ve lk o o b je mo vý a komunální odpad ( B e z p l a t n ý o d v o z ne b e z p e čné ho o d p a d u zajištuje Oú Sibřina 2x ročně.) Sběrné místo je na konci Úval (směr Škvorec). Jedná se o bývalý statek Hostýn (objekt bez čísla popisného). V Y H N A N Ý P A N B R A M B O R Á Ř A N E B U V E D E N Í V Ě C Í N A P R A V O U M Í R U nesouhlasila s uzavřením smlouvy (pronájem potřebných m2 a platba za tyto pronajaté metry), byl tento prodej ukončen. Komu to připadá příliš tvrdé, ať zkusí rozložit zboží v jiné obci či městě. Nejsem si jista, zda vydrží prodávat hodinu či den, než bude požádán o předložení povolení k prodeji. Pan bramborář prodával v naší obci 3 roky a bez poplatku A rozuzlení nakonec. Paní majitelka před čtrnácti dny zažádala na OÚ Sibřina o uzavření smlouvy a o povolení k prodeji a pronájmu plochy. P O D Z I M N Í V Ý S AD B A Z E L E N Ě A I N S T AL A C E L AV I Č E K Motto I MALÉ VĚCI NAPOMÁHAJÍ VELKÝM Někteří spoluobčané aniž by si zjistili bližší informace, byli velice rozlíceni. Cituji: Proč obec vyhazuje peníze za nesmyslné lavičky, na kterých stejně nikdo sedět nebude. Jen pro přesnost: Grantová komise OÚ Sibřina využila příležitosti a zažádala o grant nabízený Nadací partnerství (projekt Strom života). Z tohoto finančního příjmu chtěla obec dobudovat alespoň malou část zelené plochy v centru návsi. S tím i dvě nové lavičky a odpadkový koš. Jelikož byla obci přiznána částka 8107, bylo by Z P R Á V Y Z E S T U P I C Pozemek kolem křížku ve Stupicích byl postříkán totálním herbicidem za účelem toho, že na jaře bude provedeno navezení nového substrátu a provedena nová výsadba uvnitř plůtku. Byl učiněn další pokus oživit rybníček na návsi vypuštěním hejna karásků do bohužel nepříliš čistých vod tohoto rybníčka. v současné chvíli rozumnější vynaložit tyto získané finance výhradně na zeleň, které není v naší obci tak moc. Lavičkám, které svým způsobem dotvářejí centrum návsi a v minulých dobách vždy dotvářely (před autobusovými zastávkami, smíšeným zbožím, kapličkou), bude věnována pozornost v příštím roce. A když se v tomto roce podařilo získat grant na okna pro MŠ v Sibřině a alespoň malý grant na zeleň, přejme si, abychom dostali i v příštím roce nějakou tu korunu na nějakou tu lavičku. Z Uličky lásky členové SDH Sibřina odvezli 90ks pneumatik, které si tam před několika lety někdo zapomněl. Sponzorsky nám je zdarma zlikvidoval Pneuservis Trojan. PANE TROJANE, MOC VÁM DĚKUJEME. Lenka Stemberková V ě h la s k o cou rko vský ch starostů Myslím, že ze všeho, co jste dosud četli, jste jasně poznali, že si v Kocourkově volili za starosty vždy jen ty nejchytřejší občany. V š a k s e t a k é koco urkovské mu sta rosto vi muselo úředně říkat Vaše Moudrost. Stávalo se často, když se někdo dlouho po starostovi pídil a konečně jej spatřil, že potom řekl: Celý Kocourkov jsem prochodil, ale vaši moudrost jsem vůbec nikde neuviděl. Nu a to se ví, poněvadž starostové města byli pilní občané a byli stále někde v práci, tu i onde, byla jejich moudrost vidět opravdu jen velmi málo. Kronika města Kocourkova O.Sekora Přeji našemu novému panu starostovi Petru Vítkovi, aby jeho moudrost v obci byla vidět Lenka Stemberková Z P R Á V Y Z R E D A K C E Toto číslo je vydáváno již novým šéfredaktorem Pavlou Veškrnovou. Děkujeme všem novým přispěvatelům za jejich články. Vaše dotazy týkající se práce zastupitelstva, na něž očekáváte odpověď zveřejněnou v našem zpravodaji, můžete zasílat již nyní. Dopisy, inzeráty a příspěvky můžete zasílat naší redakci prostřednictvím u nebo donést do schránky v budově OÚ. Obálku nebo označte názvem občasníku. P Á L E N Í O D P A D K Ů aneb Proč nepálíme v kotlích a kamnech jen to, co tam patří? V minulém čísle Zebrinu bylo upozorňováno na spalování plastů a jiných materiálů. Koupíme si každý domů osvěžovač vzduchu a zároveň budeme do kamen přikládat plastovými obaly od masa a salámů? Jak všichni víme kontejnery na tříděný odpad se nachází v obou našich obcích. TAK JE VYUŽÍVEJME!!! Ceník inzerce si vyžádejte na obecním úřadě v Sibřině. Inzerce pro místní spolky a sdružení je zdarma. Uzávěrka dalšího čísla

6 S t rana 6 Čís lo 5, ro k 2007 INZERCE Advokátní kancelář Trnka & Burdová si dovoluje oznámit, že dne otevírá své nově z ř íz e n é d e t a š o v a n é p ra co višt ě A d vo k á t n í kanceláře, a to v Úvalech u Prahy, ná m. Arnošta z Pardubic č. 95. Úřední hodiny naší kanceláře jsou po a st hod, út a čt hod a pá hod. Mimo úřední hodiny je schůzka možná po předchozí dohodě s Vámi. Bližší informace na OÚ Naše advokátní kancelář poskytuje právní službu ve všech ob laste ch prá va, zejména práva občanského, rod inného, ob chod ního, sp rávního a tre st ního. V případě zájmu o využití služe b naší Ad vo ká tní ka nce lá ře ná s p ro sím kontaktujte na tel. číslech , , , GSM , e m off a ktb.cz nebo faxem na Bližší info naleznete na Těšíme se na Vaši návštěvu K U LT U R A, S P O R T, S P O LK Y P O D Z IM N Í O H L É D N U T Í S IB Ř I N S K Ý C H F O T B A L I S T Ů V říjnu a v listopadu se fotbalové soutěže přibližují ke svému podzimnímu závěru blížící se polovina soutěžního ročníku proto nutí k bilancování. Ve středočeské krajské soutěži 1.B třídě se sibřinské mužstvo v novém soutěžním ročníku rozloučilo ze zdravotních důvodů s úspěšným trenérem p. Břeněm i s bývalým divizním a třetiligovým sibřinským hráčem Danielem Asníkem (na jaře v 11 zápasech dal 11 branek), který dal přednost kariéře rozhodčího a má šanci pískat i nejvyšší soutěže. Krajské soutěže doznaly v důsledku změny hranic okresu Prahy-východ změn na severu i na východě okresu, místo do Polabí a k Českému V Ý L E T S E S E N I O R Y D O Z A H R A D Y Tato procházka byla přichystána pro naše babičky a dědečky, kteří by rádi uvítali malou změnu, ale celodenní výlet by byl větší zátěží. Počasí moc nepřálo, bylo spíše nevlídno, ale přesto zvítězila jednoznačně Dendrologická zahrada v Průhonicích. Druhá varianta byla návštěva muzea a parku v Horních Počernicích. Tempo bylo libovolné, žádný kvalt. Všichni si prohlédli sortiment rostlin nabízený místní prodejnou.to, jak se probarvují stromy a keře, nemohlo minout oko nikoho. Pro většinu byla překvapující rozmanitost rostlin i to, jaký Brodu jezdíme k Sázavě a ještě dále (Sedlec-Prčice a Vlašim). Nový trenér p. Trojan má 1. trenérskou třídu, přišlo i 5 nových hráčů, šanci dostali i naši dorostenci. Po rozpačitém začátku došlo k jistému zlepšení, hráči vyhráli dva poslední zápasy, vstřelili celkem 7 branek. Po 9. kole je Sibřina na 8. místě, doma bude hrát ještě s vedoucími Zásmuky a Sázavou, venku s Vlašimí a Poříčí nad Sázavou. Družstvo dorostu, které hraje nejvyšší okresní soutěž okresní přebor Prahy-východ je po 7. kole zatím na 6. místě. Snahou bude udržet na konci soutěže na jaře 6. místo, které vzhledem k reorganizaci soutěží mláděže by i v příštím ročníku zajišťovalo účast v okresním přeboru dorostu. Družstvo žáků si pod vedením Františka Šlence vede lépe než vloni. Zatím vyhrálo dva zápasy a má šanci na další slušné výsledky. Družstvo přípravky žáků pod vedením p. Soukupa pomalu získává ostruhy. Má však v tabulce soupeře z velkých aglomerací Brandýs, Boleslav, Říčany, Odolena Voda, Čelákovice, kde není nouze o mladé talenty, takže zatím na tuto velikou konkurenci nestačí. Výbor oddílu k domácím utkáním opět vydává slosovatelný Sibřinský fotbalový zpravodaj zásluhou Fr. Chumlena jun., kde jsou i pěkné fotografie p. Žežulky František Chumlen Každé pondělí od 15:30 pro děti 1. a 2. tříd ZŠ a od 17:30 pro děti tříd ZŠ. Základy angličtiny Bližší informace na tel SOSák nádherný kus krajiny se rozprostírá za humny. Troufnu si říci,že prohlídka zahrady nikoho nezklamala. I přesto, že téměř každého doprovází nějaký ten neduh či bolístka,velice oceňuji odvahu a fyzickou zdatnost lidí, kteří se rozhodli a jeli. Děkujeme osmi babičkám a jednomu dědečkovi, protože bez nich by nemělo smysl takový malý výlet připravovat.

7 Zebr in S t rana 7 Obecní úřad Sibřina a sdružení SOSák připravili Na neděli od 9:30 SVATOMARTINSKOU ZAHRADNICKOU BRIGÁDU pro osázení návsi novou výsadbou keřů a stromků. Pro všechny zúčastněné budou připraveny svatomartinské rohlíčky, koláče, teplý čaj i káva. Š IPKY S sebou prosím vezměte hrábě a konývky. V rámci brigády společně osázíme i část návsi, která byla finančně podpořena nadací partnerství v rámci programu STROM ŽIVOTA jehož generálním partnerem je společnost Skanska. OBEC SIBŘINA A SOSáci děkují všem!!! R O Z H OV O RY R E C E P T Y S I V Y M Ý Š L Í M E S A M I Manželé Škodovi výrobci medových pochoutek a sirupů: Kdy Vás poprvé napadla myšlenka o podnikání v oboru přírodních produktů? Jak dlouho podnikáte? AŠ: Podnikáme již od roku 1988-v Sibřině jsme byli jako první. Podnikali jsme v mnoha oborech například v řeznictví, ve výrobě kečupů a v provozování rychlého občerstvení hledali jsme vhodný obor, ve kterém bychom mohli podnikat. Na nápad vyrábět sirupy a medové pochoutky s bylinami přišla moje žena. MŠ: Byl to vlastně okamžitý nápad Mohlo to být asi tak před deseti lety. Narazili jste už někdy na konkurenci ve svém oboru? AŠ: Kdy ž jsme za čínali, by li jsme jediní.poslední dobou ale podobných výrobců přibývá. Kolik druhů produktů Vaše firma vyrábí? MŠ: Je to přibližně 120 výrobků- bylinkové čaje na různé nemoci, bylinkové sirupy vhodné v době nachlazení, na posílení organismu a na specifické druhy chorob (prodáváme i dárková balení čaj a menší lahvička sirupu). Dále vyrábíme medové pochoutky s ořechy a sušené ovoce v medu dochucené meruňkovicí,slivovicí a dalšími pálenkami-nepoužíváme žádná umělá dochucovadla ani konzervanty. Vyrábíme také ovocné džemy se směsí bylin na posílení organismu, na nachlazení. Mezi naše produkty patří také prostírání pod hrnečky plněné směsí bylinek navozujících pohodu. Odkud čerpáte inspiraci pro své recepty? Jsou to Vaše vlastní nápady? MŠ: Recepty si vymýšlíme sami. Nějakou dobu trvá, než je můžeme použít- než odstraníme všechny nedokonalosti. Do jakého místa v České republice vyvážíte svého zboží nejvíce? Vyvážíte i do jiných zemí? AŠ:Je to samozřejmě Praha, pak následují další větší města jako Plzeň, Olomouc, Brno a vyvážíme i na Slovensko. Můžete ze své zkušenosti říci, zda stát dostatečně podporuje drobné podnikatele? AŠ: Dost často se mluví o různých podporách, ale za celou dobu co podnikám, jsem se ještě s ničím takovým nesetkal Máte nějaké životní motto? MŠ: Být prospěšný lidem a celé přírodě. AŠ:Antonín Škoda MŠ:Marcela Škodová Eliška Kloučková (15 let) S ENIORS KÝ KOU TEK Co bylo: PRO SENIORY A SENIORKY: Milé dámy a pánové, Ve čtvrtek proběhlo dušičkové čajové posezení s malou tvorbu přír odn íc h podzi mníc h kytiček. O materiál se nám postaral pan podzim. Děkuji za účast Ráda byc h Vám také poděkovala za účast na naší malé podzimní procházcebez Vás by nebylo možno ji uskutečnit. Byli jste stateční a zdatní přeci jen to byl pěkný kousek cesty. Přeji Vám v dalších dnech pohodu a úsměv na tváři. A JEŠTĚ PROSÍM POZOR!!! Blíží se zima, a proto varujeme starší spoluobčany před prodejci z ulice, kteří nabízejí uhlí či jiné zboží. Ne nadarmo se říká: Důvěřuj, ale prověřuj!

8 S t rana 8 Aktual i ty, zaj í mavosti Čís lo 5, ro k 2007 V Ý Z N A M N Á J U B I L E A Rádi bychom pogratulovali našim spoluobčanům k jejich významnému jubileu: Anně Šafránkové Jaroslavu Randáčkovi Přejeme hodně zdraví do dalších let. PŘ E HLE D UDÁ LO S T Í CO BYLO DUŠIČKOVÉ ČAJOVÉ POSEZENÍ Výlov rybníka. V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ Svatomartinská zahradnická brigáda. Na návsi Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov. Na OÚ Mikulášská v Selgenu a schránka pro Ježíška s rozvěcením vánočního stromu, světýlka a lampióny. Před OÚ Vánoční trhy s vánoční hrou. Na OÚ Světlo z Betléma. U kapličky. Nedělní podzimní tvořivé dílny Světýlka a lampiony. na OÚ Hrátky s korálky a drátky. OÚ Sibřina Adventní věnce a sušená vazba. OÚ Sibřina. ZE BR IN, sibř inskost upic ký z pra v oda j Vydavatel: Obec Sibřina, Sibřina 15, IČ: Registrační zn. MK ČR E Tel: Mob: Redakc e: Pavla Veškrnová - šéfredaktor, Zdeňka Kubánkov á, Michaela Vítková, Petr Vítek - sazba Vaše příspěvky směřujte sem: ina.cz Chceme, aby se nám všem zde dobře žilo Zebrin S TŘÍ BŘINY V Z P O M Í N ÁN Í A M E R I K A Když pro jdete Habeší k místu, kde se říká U H r u šk y n e b u de V á m připadat nijak z vlá štn í. Pole z jedné a druhé s t ra n y, p á r ovocných stromů, keřů a planých růží. Oby čejná polní cesta, která slepě končí u již zmíněných polí, V á m o dk rý vá p oh led n a sousední obec Sluštice a místní hřbitov. Když se ale vrátíme na začátek tohoto místa a měli bychom tu možnost posunout čas směrem zpět, tak do první poloviny 20. století, nabízela by se k procházce pěšina. Pěšina, která v té době vedla právě od Hrušky k hlavní silnici ke Křenici. Nebyla nijak široká, vinula se mezi polnostmi, na kterých v té době hospodařily rodiny Kefurtů, Alexandrů, Škábů, Plíhalů a dalších. Každý z hospodářů vlastnil pole a pastvinu pro dobytek. Zkusme se pomyslně loudat pěšinou kolem obilí, řepy, krav a dlouhé hluboké rokle nazývanou Amerika. Kdo tu žil, věděl, že pod tímto názvem se skrývá velmi pěkné, možná až pohádkové místo. Místo, kde se kosila nejvoňavější tráva z které se sušilo ještě voňavější seno.vůni sena si jako tenkrát malá dívenka dodnes pamatuje paní Marie T A J E N K A H E R CI A H E R E ČK Y 1. Filmový herec, manžel L. Šafránkové. Filmy: Člověk proti zkáze,vrchní,prchni, Šakalí léta, (Josef) 2. Nejznámější česká herečka 50. a 60. let, která se prosadila i v zahraničí. Filmy: Noc na Karlštejně, Hodíme se k sobě, miláčku?,..(jana) 3. Filmový, seriálový a divadelní herec, držitel tří ocenění Českého lva. Filmy: Jedna ruka netleská, Samotáři (Ivan) 4. Divadelní a filmová herečka, dcera Jiřiny Bohdalové, od roku 1994 účinkuje v divadle ABC. Filmy: Pelíšky, Musíme si pomáhat, Česko-americký herec, žije v USA. Filmy: Obecná škola, Starci na chmelu, Želary,..(Jan) 6. Již nežijící český herec (zemřel ), účinkoval v divadle, seriálu i filmu. Filmy: Princezna se zlatou Vosáhlová, jejíž tatínek s panem Plíhalem II (tatínek pí Vondrákové) rokli kosili. Ještě o něco dříve kosil i pan Plíhal I - dědeček zmíněné paní. Mimo rozmanitých druhů travin zde rostlo velké množství lučního kvítí, mateřídoušky, jahod a ocúnů. Za vzpomínky na tuto již neexistující krajinu (dnes již pole s mírnou prohlubní) děkuji paní Drahomíře Křížkové (první zmínka o Americe ), paní Marii Vondrákové a Marii Bártlové (tatínci těchto žen kosili a udržovali rokli), Věře Hodíkové a dalším co přispěli slovem či mapkou současných polností tehdejší Ameriky. Z vyprávění zapsala hvězdou, Pěnička a paraplíčko, Vražda v hotel u Excelsior,..(Josef) TAJ ENKA: Vladimír (tajenka) byl český herec, držitel ocenění Národní umělec. V televizi sehrál více než 150 rolí (například jako Karel Majer v Arabele, Zemák ve filmu Což takhle dát si špenát, Vi ncek v Třech oříškách pro Popelku, jako Vacovský v Lásky jedné plavovlásky).

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma

Z E B R I N MYSLÍM, ŽE NÁM SIBŘINA BYLA SOUZENÁ. Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 12, rok 2009 10. 7. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! Je půl hodiny před koncem prvního červencového dne, a já Vás srdečně vítám nad stránkami letního čísla

Více

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma

Z E B R I N VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Sibřinsko-stupický zpravodaj. Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009. zdarma Sibřinsko-stupický zpravodaj Číslo 14, rok 2009 14. 10. 2009 Z E B R I N zdarma ÚVODNÍK Vážení čtenáři! První měsíc nového školního roku máme za sebou, rytmus všedních dní se ustálil a naše redakce Vám

Více

8:00-12:00,NE zavřeno

8:00-12:00,NE zavřeno ZEBRIN, Sibřinsko-stupický zpravodaj ZEBRIN Číslo 3, rok 2007 20. 3. 2007 zdarma Ú VO D N ÍK Dobrý den! Jeden můj velmi dobrý přítel, redaktor rozhlasu a několika periodik mi říkal, že nejdůležitější je

Více

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013

Ďáblický. Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12. prosinec 2013 Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e prosinec 2013 Hřiště s umělým povrchem dokončeno na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady a zastupitelstva...2 Třetí společná beseda...3

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

BĚCHOVIC. Od historie k dnešku. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 10 Říjen 2005 AKTUÁLNĚ

BĚCHOVIC. Od historie k dnešku. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 10 Říjen 2005 AKTUÁLNĚ BĚCHOVIC Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 10 Říjen 2005 Od historie k dnešku 28. říjen Den vzniku samostatného československého státu V tento den, kdy 28. října 1918 jednala v Ženevě Čs. národní rada

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

BĚCHOVIC. Tajemství Vánoc. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 12 Prosinec 2005 AKTUÁLNĚ

BĚCHOVIC. Tajemství Vánoc. Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 12 Prosinec 2005 AKTUÁLNĚ BĚCHOVIC Zpravodaj MČ Praha-Běchovice Číslo 12 Prosinec 2005 Tajemství Vánoc Sedím nad adventním věncem a přemýšlím, čím k nám tento symbol promlouvá. Vázání adventního věnce je poměrně mladým zvykem.

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 3 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč Ondřej Moravec dobře reprezentoval Českou republiku i město Letohrad na Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Více

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE

INZERCE INZERCE S přátelským pozdravem Jaroslav Soukup, starosta města INZERCE 11/2011 SLOVO STAROSTY Vážení a milí spoluobčané, v těchto pěkných podzimních dnech, kdy se příroda halí do nádherných krás podmanivých barev charakteristické podzimnímu období a kdy toto období každý

Více

prosinec Rozhovor Překladiště Zimní úklid v Praze 14 s Václavem Neckářem v Malešicích nebude

prosinec Rozhovor Překladiště Zimní úklid v Praze 14 s Václavem Neckářem v Malešicích nebude Listy Prahy14 prosinec měsíčník obyvatel Černého Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic 12/2011 Zimní úklid v Praze 14 Rozhovor s Václavem Neckářem Překladiště v Malešicích nebude obrazové ohlédnutí Svatomartinské

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová

MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J. ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 AKCÍ V MOCHOVĚ... 42. Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová MOCHOVSKÝ ZPRAVODA J ROčNÍK 6, ZÁŘÍ 2012, číslo 26 Fotografie z dětského hřiště poskytla paní Pavla Hanušová Redakční sloupek... 3 Z obecního úřadu... 4 Škola, školka, KNIHOVNA... 13 Zajímavosti mochovských

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ŘÍJEN 2013 ČÍSLO 274 Přibyslavský O B Č A S N Í K ŘÍJEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 274 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Sběr a svoz velkoobjem. odpadu str. 4 Usnesení rady

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5

LIBUŠ A PÍSNICE 5 2011 2 5 5 LIBUŠ A PÍSNICE 2011 JIŘINA ŠIKLOVÁ V KLUBU SENIOR ZŠ PÍSNICE USILUJE O BEZPEČNĚJŠÍ CESTU DO ŠKOLY PRAHA-LIBUŠ NESOUHLASÍ S DALŠÍM KASINEM NEPLAŤTE ZA BIOODPAD POZVÁNÍ NA DĚTSKÝ DEN 1 2 3 4 5 6 7 1 Na

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI

KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI 11 Libuš a Písnice 2 0 1 1 KAUZA: HŘIŠTĚ KLOKOTSKÁ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR V DOBRONICKÉ ROZHLEDNA KLUB BEZ OMEZENÍ ŠKOLA OTEVŘENÁ RODIČŮM DIVADELNÍ SOBOTA V PÍSNICI 1 2 3 4 1 Děti i dospělí si zacvičili na pátém

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH ČÍSLO. 17. ročník 21. prosince 2012. V říjnu brázdila hladinu rybníka Pod Poltňou labuť...

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH ČÍSLO. 17. ročník 21. prosince 2012. V říjnu brázdila hladinu rybníka Pod Poltňou labuť... OTNICKÝ 50 ZPRAVODAJ ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH ČÍSLO 17. ročník 21. prosince 2012 V říjnu brázdila hladinu rybníka Pod Poltňou labuť... prosincový den. Po vydatném sněžení přišly teploty nad

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané,

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané, Akce pro celou rodinu PŘEDVÁNOČNÍ VESELICE Neděle 20.12 od 15:00 do 18:00 hod., v tanečním sále Restaurace U Přístavu Zkraťme si čekání na Vánoce a sejděme se na již tradiční maškarní Veselici! Takže neváhejte,

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová

10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH. foto Světla Parkanová 10/11/12 2013 DOLNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ MIKULÁŠ V DOLNÍCH POČERNICÍCH foto Světla Parkanová Úvodník Vážení spoluobčané, v závěru roku bychom měli bilancovat, avšak s Vaším dovolením, se ohlédnutím za rokem

Více

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014

strana 5 PŘÍLOHA 100 let medláneckého sportovního letiště (naleznete vloženou uvnitř tohoto vydání) Neděle 21. září 2014 medlánecký zpravodaj místního zastupitelstva městské části www.eurady.cz /medlanky Volby do zastupitelstev a do Senátu strana 4 111 nových míst na ZŠ Hudcova strana 5 Podzimní akce OPM strana 6 číslo 4

Více