Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ZEBRIN, Sibřin sko- stu pický zpravod aj Z EBRIN Čís lo 5, ro k zdarma Ú VODNÍK Vážení čtenáři, dovolte, abych se Vám alespoň v krátkosti představila: Jmenuji se Pavla Veškrnová, je mi 35 let a čtvrtým rokem žiji se svou rodinou ve Stupicích. Přestěhovala jsem se do Vašeho kraje z Podkrkonoší. Převážnou většinu svého života jsem strávila na Jilemnicku, v oblasti, která silně vnímá své kořeny a čile udržuje společenskou paměť. Je hrdá na své zvyky a tradice, hrdě se hlásí ke své minulosti a dokáže si cenit svého výjimečného charakteru daného geografickou polohou. Jako učitelka jsem pak začala působit v sice jen o pár kilometrů vzdáleném, ale atmosférou zcela odlišném městečku Hostinném. Tato oblast je silně poznamenána dějinami 20. století. Zpřetrhané kořeny, zapomenuté tradice, noví osadníci, kterým režim 2.poloviny 20. století nedopřál pros tor pr o obnovení bohatého předválečného života, neboť městečko leželo v místech, kde by se jednou mohla rozprostírat hladina nové přehradní nádrže, dokladu úspěšného socialistického rozvoje. A tak teprve nyní toto město hledá svou identitu, svůj charakter. Proč tak dlouho povídám o městech, která leží více jak 100 km odsud? Naše dvě vesnice ležící na samých hranicích hlavního města totiž prožívají dobu, kdy se z nich mohou stát buď obce náležející k těm, v nichž lidé cítí sounáležitost s místem, v němž žijí, nebo obce, kde jsou si jejich obyvatel é cizí a svou potřebu někam plně patřit nemohou uspokojit. V tomto časopise můžete najít důkaz o tom, že Sibřina i Stupice žijí pl nohodnotn ým s pol eč ens kým, kulturním i politickým životem. Ať už se jedná o akce pro jednotlivé generace či akce generace spojující. A za to patří dí ky v š em dobr ov ol ní kům i profesionálům, kteří mají zájem tyto akce uspořádat a ještě se o jejich průběhu a atmosféře podělit na našich stránkách. Z příspěvků nejen v tomto čísle, ale i v těch předchozích jsem často cítila osobní zaujetí pro věci obecní. Bude mi ctí toto zaujetí zpr os tř edkov áv at na s tr ánkác h časopisu Zebrin coby nový šéfredaktor. Podzim je často vnímán jako období, které v nás přes všechny změny vyvolává spíše pocit melancholie. Doufám, že články v našem časopise ve vás, milí čtenáři, tento pocit nepodpoří, naopak vás potěší tím, že ač se příroda chystá k spánku, naše dvě obce se rozhodně uspat nenechají a v každé roční době žijí pes trým společenským děním. Pavla Veškrnová B ARVENÍ LIS TÍ Vážení spoluobčané. Letošní podzim nám přichystal krásné babí lé to, které vyvrcholilo konán ím na ší drakyády, kdy nebohé děti i obětaví rodiče běhali po poli, aby aspoň chvilku jejich drak v y l e t ě l d o p o v ě t ř í. Následova la i o čekávaná podzimní plískanice s těžkými mraky, dokonce i s krupobitím. Podobně i na úřadě existují chvilky sychravého ovzduší, klidu před bouří, bouřek a nádherného modrého nebe po bouřce. Letošní podzim byl pro nás hodně náročný. Zkratkou bych to nejlépe vyjádřil slovy tety Kateřiny z knihy Saturnin: mnoho psů, zajícova smrt. Je proto potřebné uvědomit si, co je důležité, co nedůležité, co je naléhavé a co počká. Jako důležité do příštího roku vidím pokračovat v rekonstrukci MŠ a to zejména pro možnost jejího dalšího rozšíření a pokrytí zvětšující se poptávky z okolních obcí. Jedná se hlavně o rekonstrukci záchodů a umýváren a opravy a rekonstrukce odpadů a jímky. Ještě důležitější se mi jeví pokračovat v postupných krocích k vybudování kanalizace. Na základě studie, kterou bych chtěl předložit k veřejné diskuzi, bych rád ihned zahájil tvorbu projektové dokumentace až ke stavebnímu povolení. Myslím si, že další důležitou oblastí je pro mne spolupráce mezi obcí a zájmovými spolky působícími v obci. Tyto spolky poskytují občanům důležité služby v oblasti sportu, kultury, pořádku apod. Je pro mne důležité dohodnout se, jaké služby pro Z AM Y Š L E N Í Blíží se první výročí mého místostarostování v Sibřině. Myslím, že už jsem se naučila bojovat s úřady, dotazníky a formuláři. Vyřídila jsem spoustu záležitostí na úřadech. Jediné ale, co se mi stále nedaří, je rozsoudit a urovnat sousedské spory. Nikdy jsem si nemyslela, že v obci je tolik nevraživosti mezi sousedy. Je velmi těžké posoudit stanoviska jednotlivých znepřátelených stran. Někdy se jedná o mnohaleté spory a pravou příčinu prvotního sporu si aktéři sami již špatně pamatují. Jak je rozsoudit? Má na toto vůbec obec právo? Nikdo z nás, zastupitelů, pravomoc k řešení sporu, pokud se nejedná o přestupek, nemá. Snažíme se znepřátelené strany vyslechnout a navrhnout nějaké smírčí Vypuštění balónků s přáním do nebe na letošní Drakyádě. Foto Eliška Kloučková veřejnost bude dělat obec, jaké služby formou dotací deleguje na tyto subjekty. Rád bych všem spolkům poděkoval za jejich činnost, které si velmi vážím a těším se na další spolupráci. Moc by mne potěšilo, pokud by se obec stala pro občany i pro podnikatele seriózním partnerem, čitelným ve svých rozhodnutích a prioritách. Z tohoto důvodu bych rád po roce fungování zaktualizoval plán rozvoje, rozvinul debatu o potřebě změny územního plánu a ještě více zlepšil fungování obecního úřadu. Jedním z kroků pro zlepšení fungování úřadu je i ochotná, usměvavá a pečlivá referentka či referent. Tímto tedy vyhlašuji konkurz na její/jeho přijetí. Náš úřad si zaslouží někoho, kdo bude udržovat kontinuitu a informace přes vícero volebních období a kdo naplní pojem úřad tím správným obsahem. Pokračování na straně 3 řešení. Podstatou ale je, aby i sousedé se chtěli dohodnout a chtěli žít spolu dále v klidném soužití. S tím se však nesetkáváme. Proto je opravdu utopií přijít na obecní úřad a žádat, aby spor mezi dvěma sousedy vyřešila obec. Já osobně si nedokážu představit, že budu celý život bydlet vedle lidí, které ani nepozdravím a moje emoce začnou pracovat, pokud je jenom uvidím. Naše doba je uspěchaná, stres a spěch v zaměstnání, na cestách. Chraňme si alespoň naše domovy jako oázy klidu a pokoje. Dejte si kafíčko a zamyslete se: Stojí nám to za to?. Lenka Stemberková

2 S t rana 2 Čís lo 5, ro k 2007 INZERCE Provoz obecního úřadu Každou středu 16:00-19:00. Nebo v dopoledních hodinách kromě úterý. Pokud se stane, že nezastihnete nikoho na úřadě, zavolejte prosím na tel: nebo Děkujeme M A TE Ř S KÁ ŠK O LK A V E LK Ý ÚK L I D Letošní začátek školního roku byl velice obtížný. V posledním prázdninovém týdnu byla stavba schodiště a stavební úpravy v budově ještě v plném proudu, a tak jsme měli opravdu málo času na úpravu tříd. Mateřská škola nevypadala na zahájení provozu, ale nakonec se vše podařilo a děti mohly přijít 3. září do své mateřské školy. OÚ Sibřina přijme REFERENTA/KU na poloviční úvazek. Zájemci se mohou hlásit na OÚ. VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY Sibřina náves a u pí Kýrové Stupice náves. Zvířátka pozor! CHOVATELSKÉ POTŘEBY Praha 9- Újezd nad Lesy Na Rohožníku v areálu Albert Krmiva a mražené maso pro psy, kočky, ptáčky, hlodavce, rybičky i terarijní zvířata, mouční červi,cvrčci, steliva, hajátka, klece, misky, vodítka, knihy, výcvikové pomůcky. Nabídka živých hlodavců. Chovatelská inzerce zdarma. Ucelené vyživovací programy : Purina * Eukanuba* Royal Canin * Eagle pack * Nutro Acana * K9 * Nutram * Animonda Proti blechám a klíšťatům obojkypostřiky-šampóny Přijímáme platební karty, Nabízíme odvoz zboží do vašeho domova ZDARMA. MŠ Sibřina hledá Učitelku Uklízečku Informace v MŠ ZA HÁ JE N Í Š KO LN Í HO R O K U Během měsíce září se děti postupně vzájemně poznávaly a seznámily se s celou mateřskou školou. Výrazně jim k tomu pomohly společné akce a hry, které probíhaly během měsíce září: Tajný výlet; Společné vaření; Pyžamkový den; Výlet do okolí. Rozšíření kapacity MŠ Jak již víte, připravuje se rozšíření kapacity mateřské školy o 20 míst ještě během letošního podzimu. Ze stávající dvoutřídní školy se stane trojtřídní mateřská škola s celkovou kapacitou 51 dětí. Mateřská škola bude využívat přízemí a celé patro budovy. Upravujeme vybavení kuchyně, nové třídy a ložnice, chodby a příslušenství. V interiéru došlo k velkým změnám škola je barevná a upravená pro potřeby dětí. Děkuji všem rodičům, kteří nám pomohli a pomáhají při realizaci vylepšení prostředí v MŠ. A hlavně bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům, kteří tráví svůj volný čas natíráním, drobnými opravami, stěhováním V budově, kde je mateřská škola, se neděje nic tajemného, jsou zde spokojené, zvídavé a velmi hravé děti s dobře sehraným kolektivem dospěláků. Program v MŠ : Berušky - dopolední setkávání rodičů s dětmi, které nechodí do MŠ pravidelně; ve středu od 10 do12 hodin Kurz plavání Angličtina je zařazená do výchovného programu předškoláků Procvičení písmenek gymnastika mluvidel Divadelní představení - 1x měsíčně Keramika pro šikulky pravidelně 1x týdně ve čtvrtek od 12,45 Pastelka výtvarný kroužek pravidelně ve středu od 16,15hod Tvořivé odpoledne s rodiči Čertování Vánoční besídka s nadílkou Informace naleznete na vývěsce MŠ u Obecního úřadu Sibřina a na www: ředitelka MŠ Lenka Komárková

3 Zebr in S t rana 3 Z Ú Ř E D N Í D E S K Y V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í Přítomní: Alena Cvejnová, RNDr. Zdeňka Kubánková, Ladislava Miková, Jiří Marčan, I ng. L enka Stemberková, Ing. Jiří Šáda, Ing. Petr Vítek Nepřítomní: (omluvena), Ing. Roman Koštejn (omluven) Zas tupi telstvo obce schválilo uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Sibřina a firmou R.E.D. na provedení stavebních úprav v MŠ Sibřina (úprava WC v 2. patře budovy a výstavba nového požárního schodiště) ve výši ,- Kč bez DPH ( ,- Kč s DPH). uzavření mandátní smlouvy o provádění stavebního dozoru po celou dobu provádění stavebních úprav v MŠ Sibřina mezi Ing. Karlem Pilátem a obcí Sibřina ve výši ,- Kč. smlouvu o využití pozemku parc.č k.ú. Újezd nad Lesy mezi MČ Praha 21 a obcí Sibřina (parkoviště u školky). změnu režimu pro vjezd a parkování na pozemek přímo u MŠ Sibřina z režimu Zákaz vjezdu na pozemek mimo zaměstnance MŠ na režim Vjezd pouze na povolení OÚ Sibřina ; udělování povolení osobám, které si podají na OÚ Sibřina písemnou žádost a k teré splňují následující podmínky: Jsou zaměstnanci MŠ Sibřina Jsou řádnými nájemníky bytu v budově MŠ Sibřina Jsou doprovodnou osobou dítěte navštěvující MŠ Sibřina a mají s sebou další dítě či děti do 2 let věku včetně či dítě (děti ) handicapované Jsou doprovodnou osobou a jsou držiteli průkazu ZTT P. V E Ř E J N É Z A S E D Á N Í Přítomní: Alena Cvejnová, RNDr. Zdeňka Kubánková, Ladislava Miková, Jiří Marčan, I ng. Lenka Stemberková, Ing. Jiří Šáda, Ing. Petr Vítek, Hana Kloučková, Ing. Roman Koštejn Zas tupi telstvo obce schválilo nákup traktůrku na sekání trávy ve výši ,-Kč od společnosti Selgen a.s., dotaci na vybavení pro Jednotku dobrovolných hasičů Sibřina ve výši 6.000,-Kč, doporučení výběrové komise na dokumentaci k UR a SP a inženýrskou činnost pro c yklostezku podél komunikace na Koloděje a k oslovení společ nosti Atelier Promika s.r.o. IČO a Ing. Hynka Steinera IČO k jednání o cenové nabídce a rozsahu služeb do druhého kola výběrového řízení, odložení bodu jednání o navýšení dotace SK Viktoria Sibřina na další jednání zas tupitelstva, vyhlášení záměru pronajmout prostory v areálu OÚ Sibřina uvolněných po skončení nájemné smlouvy s firmou Vioně s.r.o. vyplatit přeplatek za vybudování veřejného osvětlení v lokalitě Ke Kukli paní Olze Zimové a slečně Ivaně Zimové v částce 2x Kč na základě řádně podané žádosti ze dne a neuplatňovat na tyto dvě osoby usnesení zastupi telstva č. 70/20007 ze dne , tajné hlasování k otázce schvalování změny č.2 územní ho plánu obce Si břina, Ing.Lenku Stemberkovou zapisovatelem a pana R adomíra Starého, p. Václava Kloučka a paní Alenu Cvejnovou členy komise pro ověření tajného hlasování. Zas tupi telstvo obce neschválilo na základě taj ného hlasování Návrh změny č. 2 územního plánu obce Sibřina z července Zas tupi telstvo obce vzalo na vědomí informaci o řešení situace komunikace v lokalitě V Kukli, o situaci bude dále jednat I ng. Stemberková se zvolenými zástupci této ulice, zprávu Komise dotačních ti tulů a spolupráce s ostatními obcemi k navrhované změně č. 2 územního plánu obce Sibřina (viz příloha č.1), která nedoporučuje schválení předloženého návrhu změny č.2 ÚPO Sibřina, zprávu Stavební komise k navrhované změně č.2 územního pl ánu obce Sibřina (viz příloha č. 2), která nedoporučuje schválení předloženého návrhu změny č.2 ÚPO Sibřina. INZERCE Zveme na Pravidelné Tvořivé dílny pro všechny Od let (ÚT) a Malý ateliér (ČT) každé ÚT a ČT 16-18:00 hod. Bližší informace na tel Zveme na Tvořivé setkávání maminek a dětí na mateřské dovolené Rozmarýnek Každé ÚT a ČT od 9:30 Bližší informace na tel SOSák Sportovní a herní kurzy v ZŠ Koloděje Kondiční cvičení pro ženy a dívky. věcné břemeno pro nové vedení VN 22kV a NN Po 19:00-20:00 0,4kV a nové pilíře pro rozpojovací a přípojkové Cvičení pro rodiče a děti. skříně a novou transformační stanici CTSbb na č.parc. 684/1 (684/23) na pozemky 386/1, 384, Út 8:45-9:30 385, 919, 921, 684/1 (684/23) na základě Cvičení pro bezva žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. IČO předškoláčky v zastoupení AZ Elek trostav, a.s. St 14:30-15:30 15:30 a 15:30- Nym burk ve pr os pěc h spol eč nos ti Č EZ 16:30 a 16:30 17:30 17:30 Distribuce,a.s. Teplická 874/8, Děčín 4, odvolání starosty Ing. Jiřího Šády, Mgr. Michaela Dvořáková nového starostu obce Ing. Petra Ví tka. Pražská sportovní a jazyková Zas tupi telstvo obce vzalo na vědomí škola. prohlášení členů zas tupi telstva k odvolání starosty Cena 50 Kč na 1 hodinu. Ing. Jiřího Šády. Zas tupi telstvo obce pověřilo Ing. Petra Vítka jednáním se společnostmi vybranými do druhého kola výběrového řízení na dokumentaci pro cyklostezku. B A RV E N Í LI S T Í P O K R A Č O V Á N Í Z E S T R A N Y 1. Závěrem bych chtěl říci, že nerozděluji lidi na vzdělané a nevzdělané, ani jakýmkoliv jiným způsobem. Každý, kdo přispěje do společné práce pro obec v rámci svých znalostí a zkušeností je cenný. Vážím si důvěry, kterou mi poskytli zastupitelé při volbě starosty. Věřím, že existují hodnoty, pro které má smysl pracovat. Touto hodnotou je naše obec a lidé, kteří v ní žijí. A tak jako se na podzim barví listí, aby stromy přečkaly zimu, tak i na našem úřadě se snažíme listy papírů vložit do správně barevné složky vyřízeno, aby se naše obec mohla znovu probudit do dalšího období svého života. Petr Vítek Budova Selgenu

4 S t rana 4 Čís lo 5, ro k 2007 FEJE TON Proč je zebra pruhovaná? Odpovědi jsou různé... Třeba proto, že ráda nosí pyžamo nebo že je právě na útěku z vězení...? Správná odpověď je, že z e b r a, k t e r á ž i j e v mnohapočetném stádě je jako jednotlivec špatně rozeznatelná a v pohybu pruhy vytváří optický klam, který mate predátora před útokem. Zebry žijí v početných stádech v Africe a jsou tak dobře chráněny před již zmíněnými predátory. Možná, že právě proto se v n ašich k limat ický ch p o d mín k á ch n a ch á z í především jako jednotlivci ( p o min u -li z o o lo gick é zahrady). Ptáte se kde? V ě t šin o u je n a jd e t e namalované na silnicích, tam, kde chrání chodce před predátory silnic. Jsou nakresleny jako jednotlivci, a proto jsou již zdálky dobře roz ez na te lné a žá dn ý optický klam, pokud vím, nevytváří. Většinou je jejich existence ještě podpořena svislým značením: Pozor přechod!!! Zhruba před tři čtvrtě rokem přibyla další zebra i v naší obci a chrání především děti a rodiče, kteří přichází do naší mateřské školy. Bohužel mnoho predátorů silnic se k nové zebře i přes ni řítí nepovolenou rychlostí (rychlost je stanovena na 50 Km/h, je totiž v obci!!!) tak, jako by chtěli osamoceného jedince ulovit a zahubit. Pozor: Zeb ra je však chráněná!!! Ráda bych, aby především všich n i míst n í řid iči, (předpokládám, že nejsou predátory) přijížděli nejen k n a ší n o vé z e b ře s rozvahou a respektem, který si všichni, kdo přechází přes silnici, zaslouží. Ráda bych, aby v sobě našli svou vlastní vnitřní disciplínu, která se stane příkladem a u p o z o r n ě n í m v š e m predátorům silnic. Michaela Vítková K O M E N T Á Ř E, R E P O R T Á Ž E V Ý LE T D O D V O R A K R Á LOV É V sobotu vypravil OÚ Sibřina autobus, tentokrát plně obsazený, na výlet do ZOO ve Dvoře Králové. Počasí ráno nevypadalo slibně, ale během cesty se vyčasilo do krásného D R A K Y Á DA Nejprve dovolte, abych se představil a krátce vysvětlil, proč právě já píšu o vaší drakiádě: Jmenuji se Jaroslav Svátek, jsem ředitelem školy v sousedních Běchovicích a na tuto akci mne přivedly dva důvody. Zaprvé dotočit si na kameru záběry h o r k o v z d u š n é h o balónu, protože jsem se den předtím tímto úžasným dopravním prostředkem plavil a samým nadšením zapomněl na zemi náhradní akumulátor. Zadruhé zasoutěžit si. Byl jsem vyzván svými žáky, kteří v Sibřině bydlí. Věřte, že bych se zde rád pochlubil úspěchy svého létajícího stroje startovního čísla 13 slunečna. V ZOO bylo příjemně a hlavně děti měly jistě radost při pohledu na zvířata ve velkých výbězích. V 15 hod. jsme se podle dohody všichni sešli u autobusu, a protože nebylo naspěch, vypravili jsme se na blízký kopec Zvičinu. Cesta byla trochu obtížná, ale pan Bartoš, řidič zkušený a hlavně klidný, si poradil. A stálo to za mírné zdržení, protože se nám otevřel nádherný výhled na Krkonoše, Jizerské hory až po Ještěd. K vidění byl i start rogalistů. V 19 hod. pohodlný Dobrobus dorazil zpět a my se v dobré náladě rozešli do svých domovů. Výlet se zdařil!. Foto a text: Jodef Vodička Běchovického kapra, ale bohužel, statečně musím přiznat svoji zdrcující porážku, drak se prakticky neodlepil od země Tolik mne to ale nemrzí, bylo to krásně strávené odpoledne. A to už jsem u podstaty věci, rád bych pochválil organizátory soutěže byl jsem nadšený kolik vás přišlo nezištně pomoct, jaký měla akce náboj, spád a zlatý hřeb cestu pro všechny děti horkovzdušným balónem do oblak. Nefalšovaná radost v dětských očích je vám všem, co jste se na akci podíleli, tou největší zaslouženou odměnou. Sám patřím k spoluorganizátorům řady akcí v Běchovicích a vím, jak je to dneska obtížné. Takže ještě jednou velké díky a klobouk dolů! Jaroslav Svátek PS: Vzkaz pro soupeře těšte se za rok na Běchovického kapra II. již se staví! D R A K Y Á D A F O T O R E P O R T Á Ž E L I Š K Y K L O U Č K O VÉ

5 Zebr in S t rana 5 Z P R Á V Y Z O B C E FEJE TON S B Ě R N Ý D V Ů R Sběrný dvůr Úvaly bývalý statek Hostýn (pro výkup nutný občanský průkaz!!!) -ELEKTROSPO TŘEBIČE - pouze s pohonnou jednotkou (lednice,fény,rád ia,počítače s monitorem, ) -NEBEZPEČNÝ ODPAD - malá kapacita ( tedy pro občany Stupic a Sibřiny za poplatek) Sezónu prodeje ovoce a zeleniny zahájil v Sibřině pan bramborář i letos. Na obce se vztahuje vyhláška Ministerstva vnitra (Žádost o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění prodejního zařízení). Toto povolení podléhá správnímu poplatku. Pokud obec umožní podnikání na veřejném prostranství v obci a nemá s prodejcem řádně uzavřenou smlouvu, je při případné kontrole Ministerstva financí pokutována. Majitelka prodávaného zboží byla na OÚ Sibřina seznámena s podmínkami prodeje. Jelikož -Sběrné místo není určeno p ro ve lk o o b je mo vý a komunální odpad ( B e z p l a t n ý o d v o z ne b e z p e čné ho o d p a d u zajištuje Oú Sibřina 2x ročně.) Sběrné místo je na konci Úval (směr Škvorec). Jedná se o bývalý statek Hostýn (objekt bez čísla popisného). V Y H N A N Ý P A N B R A M B O R Á Ř A N E B U V E D E N Í V Ě C Í N A P R A V O U M Í R U nesouhlasila s uzavřením smlouvy (pronájem potřebných m2 a platba za tyto pronajaté metry), byl tento prodej ukončen. Komu to připadá příliš tvrdé, ať zkusí rozložit zboží v jiné obci či městě. Nejsem si jista, zda vydrží prodávat hodinu či den, než bude požádán o předložení povolení k prodeji. Pan bramborář prodával v naší obci 3 roky a bez poplatku A rozuzlení nakonec. Paní majitelka před čtrnácti dny zažádala na OÚ Sibřina o uzavření smlouvy a o povolení k prodeji a pronájmu plochy. P O D Z I M N Í V Ý S AD B A Z E L E N Ě A I N S T AL A C E L AV I Č E K Motto I MALÉ VĚCI NAPOMÁHAJÍ VELKÝM Někteří spoluobčané aniž by si zjistili bližší informace, byli velice rozlíceni. Cituji: Proč obec vyhazuje peníze za nesmyslné lavičky, na kterých stejně nikdo sedět nebude. Jen pro přesnost: Grantová komise OÚ Sibřina využila příležitosti a zažádala o grant nabízený Nadací partnerství (projekt Strom života). Z tohoto finančního příjmu chtěla obec dobudovat alespoň malou část zelené plochy v centru návsi. S tím i dvě nové lavičky a odpadkový koš. Jelikož byla obci přiznána částka 8107, bylo by Z P R Á V Y Z E S T U P I C Pozemek kolem křížku ve Stupicích byl postříkán totálním herbicidem za účelem toho, že na jaře bude provedeno navezení nového substrátu a provedena nová výsadba uvnitř plůtku. Byl učiněn další pokus oživit rybníček na návsi vypuštěním hejna karásků do bohužel nepříliš čistých vod tohoto rybníčka. v současné chvíli rozumnější vynaložit tyto získané finance výhradně na zeleň, které není v naší obci tak moc. Lavičkám, které svým způsobem dotvářejí centrum návsi a v minulých dobách vždy dotvářely (před autobusovými zastávkami, smíšeným zbožím, kapličkou), bude věnována pozornost v příštím roce. A když se v tomto roce podařilo získat grant na okna pro MŠ v Sibřině a alespoň malý grant na zeleň, přejme si, abychom dostali i v příštím roce nějakou tu korunu na nějakou tu lavičku. Z Uličky lásky členové SDH Sibřina odvezli 90ks pneumatik, které si tam před několika lety někdo zapomněl. Sponzorsky nám je zdarma zlikvidoval Pneuservis Trojan. PANE TROJANE, MOC VÁM DĚKUJEME. Lenka Stemberková V ě h la s k o cou rko vský ch starostů Myslím, že ze všeho, co jste dosud četli, jste jasně poznali, že si v Kocourkově volili za starosty vždy jen ty nejchytřejší občany. V š a k s e t a k é koco urkovské mu sta rosto vi muselo úředně říkat Vaše Moudrost. Stávalo se často, když se někdo dlouho po starostovi pídil a konečně jej spatřil, že potom řekl: Celý Kocourkov jsem prochodil, ale vaši moudrost jsem vůbec nikde neuviděl. Nu a to se ví, poněvadž starostové města byli pilní občané a byli stále někde v práci, tu i onde, byla jejich moudrost vidět opravdu jen velmi málo. Kronika města Kocourkova O.Sekora Přeji našemu novému panu starostovi Petru Vítkovi, aby jeho moudrost v obci byla vidět Lenka Stemberková Z P R Á V Y Z R E D A K C E Toto číslo je vydáváno již novým šéfredaktorem Pavlou Veškrnovou. Děkujeme všem novým přispěvatelům za jejich články. Vaše dotazy týkající se práce zastupitelstva, na něž očekáváte odpověď zveřejněnou v našem zpravodaji, můžete zasílat již nyní. Dopisy, inzeráty a příspěvky můžete zasílat naší redakci prostřednictvím u nebo donést do schránky v budově OÚ. Obálku nebo označte názvem občasníku. P Á L E N Í O D P A D K Ů aneb Proč nepálíme v kotlích a kamnech jen to, co tam patří? V minulém čísle Zebrinu bylo upozorňováno na spalování plastů a jiných materiálů. Koupíme si každý domů osvěžovač vzduchu a zároveň budeme do kamen přikládat plastovými obaly od masa a salámů? Jak všichni víme kontejnery na tříděný odpad se nachází v obou našich obcích. TAK JE VYUŽÍVEJME!!! Ceník inzerce si vyžádejte na obecním úřadě v Sibřině. Inzerce pro místní spolky a sdružení je zdarma. Uzávěrka dalšího čísla

6 S t rana 6 Čís lo 5, ro k 2007 INZERCE Advokátní kancelář Trnka & Burdová si dovoluje oznámit, že dne otevírá své nově z ř íz e n é d e t a š o v a n é p ra co višt ě A d vo k á t n í kanceláře, a to v Úvalech u Prahy, ná m. Arnošta z Pardubic č. 95. Úřední hodiny naší kanceláře jsou po a st hod, út a čt hod a pá hod. Mimo úřední hodiny je schůzka možná po předchozí dohodě s Vámi. Bližší informace na OÚ Naše advokátní kancelář poskytuje právní službu ve všech ob laste ch prá va, zejména práva občanského, rod inného, ob chod ního, sp rávního a tre st ního. V případě zájmu o využití služe b naší Ad vo ká tní ka nce lá ře ná s p ro sím kontaktujte na tel. číslech , , , GSM , e m off a ktb.cz nebo faxem na Bližší info naleznete na Těšíme se na Vaši návštěvu K U LT U R A, S P O R T, S P O LK Y P O D Z IM N Í O H L É D N U T Í S IB Ř I N S K Ý C H F O T B A L I S T Ů V říjnu a v listopadu se fotbalové soutěže přibližují ke svému podzimnímu závěru blížící se polovina soutěžního ročníku proto nutí k bilancování. Ve středočeské krajské soutěži 1.B třídě se sibřinské mužstvo v novém soutěžním ročníku rozloučilo ze zdravotních důvodů s úspěšným trenérem p. Břeněm i s bývalým divizním a třetiligovým sibřinským hráčem Danielem Asníkem (na jaře v 11 zápasech dal 11 branek), který dal přednost kariéře rozhodčího a má šanci pískat i nejvyšší soutěže. Krajské soutěže doznaly v důsledku změny hranic okresu Prahy-východ změn na severu i na východě okresu, místo do Polabí a k Českému V Ý L E T S E S E N I O R Y D O Z A H R A D Y Tato procházka byla přichystána pro naše babičky a dědečky, kteří by rádi uvítali malou změnu, ale celodenní výlet by byl větší zátěží. Počasí moc nepřálo, bylo spíše nevlídno, ale přesto zvítězila jednoznačně Dendrologická zahrada v Průhonicích. Druhá varianta byla návštěva muzea a parku v Horních Počernicích. Tempo bylo libovolné, žádný kvalt. Všichni si prohlédli sortiment rostlin nabízený místní prodejnou.to, jak se probarvují stromy a keře, nemohlo minout oko nikoho. Pro většinu byla překvapující rozmanitost rostlin i to, jaký Brodu jezdíme k Sázavě a ještě dále (Sedlec-Prčice a Vlašim). Nový trenér p. Trojan má 1. trenérskou třídu, přišlo i 5 nových hráčů, šanci dostali i naši dorostenci. Po rozpačitém začátku došlo k jistému zlepšení, hráči vyhráli dva poslední zápasy, vstřelili celkem 7 branek. Po 9. kole je Sibřina na 8. místě, doma bude hrát ještě s vedoucími Zásmuky a Sázavou, venku s Vlašimí a Poříčí nad Sázavou. Družstvo dorostu, které hraje nejvyšší okresní soutěž okresní přebor Prahy-východ je po 7. kole zatím na 6. místě. Snahou bude udržet na konci soutěže na jaře 6. místo, které vzhledem k reorganizaci soutěží mláděže by i v příštím ročníku zajišťovalo účast v okresním přeboru dorostu. Družstvo žáků si pod vedením Františka Šlence vede lépe než vloni. Zatím vyhrálo dva zápasy a má šanci na další slušné výsledky. Družstvo přípravky žáků pod vedením p. Soukupa pomalu získává ostruhy. Má však v tabulce soupeře z velkých aglomerací Brandýs, Boleslav, Říčany, Odolena Voda, Čelákovice, kde není nouze o mladé talenty, takže zatím na tuto velikou konkurenci nestačí. Výbor oddílu k domácím utkáním opět vydává slosovatelný Sibřinský fotbalový zpravodaj zásluhou Fr. Chumlena jun., kde jsou i pěkné fotografie p. Žežulky František Chumlen Každé pondělí od 15:30 pro děti 1. a 2. tříd ZŠ a od 17:30 pro děti tříd ZŠ. Základy angličtiny Bližší informace na tel SOSák nádherný kus krajiny se rozprostírá za humny. Troufnu si říci,že prohlídka zahrady nikoho nezklamala. I přesto, že téměř každého doprovází nějaký ten neduh či bolístka,velice oceňuji odvahu a fyzickou zdatnost lidí, kteří se rozhodli a jeli. Děkujeme osmi babičkám a jednomu dědečkovi, protože bez nich by nemělo smysl takový malý výlet připravovat.

7 Zebr in S t rana 7 Obecní úřad Sibřina a sdružení SOSák připravili Na neděli od 9:30 SVATOMARTINSKOU ZAHRADNICKOU BRIGÁDU pro osázení návsi novou výsadbou keřů a stromků. Pro všechny zúčastněné budou připraveny svatomartinské rohlíčky, koláče, teplý čaj i káva. Š IPKY S sebou prosím vezměte hrábě a konývky. V rámci brigády společně osázíme i část návsi, která byla finančně podpořena nadací partnerství v rámci programu STROM ŽIVOTA jehož generálním partnerem je společnost Skanska. OBEC SIBŘINA A SOSáci děkují všem!!! R O Z H OV O RY R E C E P T Y S I V Y M Ý Š L Í M E S A M I Manželé Škodovi výrobci medových pochoutek a sirupů: Kdy Vás poprvé napadla myšlenka o podnikání v oboru přírodních produktů? Jak dlouho podnikáte? AŠ: Podnikáme již od roku 1988-v Sibřině jsme byli jako první. Podnikali jsme v mnoha oborech například v řeznictví, ve výrobě kečupů a v provozování rychlého občerstvení hledali jsme vhodný obor, ve kterém bychom mohli podnikat. Na nápad vyrábět sirupy a medové pochoutky s bylinami přišla moje žena. MŠ: Byl to vlastně okamžitý nápad Mohlo to být asi tak před deseti lety. Narazili jste už někdy na konkurenci ve svém oboru? AŠ: Kdy ž jsme za čínali, by li jsme jediní.poslední dobou ale podobných výrobců přibývá. Kolik druhů produktů Vaše firma vyrábí? MŠ: Je to přibližně 120 výrobků- bylinkové čaje na různé nemoci, bylinkové sirupy vhodné v době nachlazení, na posílení organismu a na specifické druhy chorob (prodáváme i dárková balení čaj a menší lahvička sirupu). Dále vyrábíme medové pochoutky s ořechy a sušené ovoce v medu dochucené meruňkovicí,slivovicí a dalšími pálenkami-nepoužíváme žádná umělá dochucovadla ani konzervanty. Vyrábíme také ovocné džemy se směsí bylin na posílení organismu, na nachlazení. Mezi naše produkty patří také prostírání pod hrnečky plněné směsí bylinek navozujících pohodu. Odkud čerpáte inspiraci pro své recepty? Jsou to Vaše vlastní nápady? MŠ: Recepty si vymýšlíme sami. Nějakou dobu trvá, než je můžeme použít- než odstraníme všechny nedokonalosti. Do jakého místa v České republice vyvážíte svého zboží nejvíce? Vyvážíte i do jiných zemí? AŠ:Je to samozřejmě Praha, pak následují další větší města jako Plzeň, Olomouc, Brno a vyvážíme i na Slovensko. Můžete ze své zkušenosti říci, zda stát dostatečně podporuje drobné podnikatele? AŠ: Dost často se mluví o různých podporách, ale za celou dobu co podnikám, jsem se ještě s ničím takovým nesetkal Máte nějaké životní motto? MŠ: Být prospěšný lidem a celé přírodě. AŠ:Antonín Škoda MŠ:Marcela Škodová Eliška Kloučková (15 let) S ENIORS KÝ KOU TEK Co bylo: PRO SENIORY A SENIORKY: Milé dámy a pánové, Ve čtvrtek proběhlo dušičkové čajové posezení s malou tvorbu přír odn íc h podzi mníc h kytiček. O materiál se nám postaral pan podzim. Děkuji za účast Ráda byc h Vám také poděkovala za účast na naší malé podzimní procházcebez Vás by nebylo možno ji uskutečnit. Byli jste stateční a zdatní přeci jen to byl pěkný kousek cesty. Přeji Vám v dalších dnech pohodu a úsměv na tváři. A JEŠTĚ PROSÍM POZOR!!! Blíží se zima, a proto varujeme starší spoluobčany před prodejci z ulice, kteří nabízejí uhlí či jiné zboží. Ne nadarmo se říká: Důvěřuj, ale prověřuj!

8 S t rana 8 Aktual i ty, zaj í mavosti Čís lo 5, ro k 2007 V Ý Z N A M N Á J U B I L E A Rádi bychom pogratulovali našim spoluobčanům k jejich významnému jubileu: Anně Šafránkové Jaroslavu Randáčkovi Přejeme hodně zdraví do dalších let. PŘ E HLE D UDÁ LO S T Í CO BYLO DUŠIČKOVÉ ČAJOVÉ POSEZENÍ Výlov rybníka. V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ Svatomartinská zahradnická brigáda. Na návsi Charitativní sbírka pro Diakonii Broumov. Na OÚ Mikulášská v Selgenu a schránka pro Ježíška s rozvěcením vánočního stromu, světýlka a lampióny. Před OÚ Vánoční trhy s vánoční hrou. Na OÚ Světlo z Betléma. U kapličky. Nedělní podzimní tvořivé dílny Světýlka a lampiony. na OÚ Hrátky s korálky a drátky. OÚ Sibřina Adventní věnce a sušená vazba. OÚ Sibřina. ZE BR IN, sibř inskost upic ký z pra v oda j Vydavatel: Obec Sibřina, Sibřina 15, IČ: Registrační zn. MK ČR E Tel: Mob: Redakc e: Pavla Veškrnová - šéfredaktor, Zdeňka Kubánkov á, Michaela Vítková, Petr Vítek - sazba Vaše příspěvky směřujte sem: ina.cz Chceme, aby se nám všem zde dobře žilo Zebrin S TŘÍ BŘINY V Z P O M Í N ÁN Í A M E R I K A Když pro jdete Habeší k místu, kde se říká U H r u šk y n e b u de V á m připadat nijak z vlá štn í. Pole z jedné a druhé s t ra n y, p á r ovocných stromů, keřů a planých růží. Oby čejná polní cesta, která slepě končí u již zmíněných polí, V á m o dk rý vá p oh led n a sousední obec Sluštice a místní hřbitov. Když se ale vrátíme na začátek tohoto místa a měli bychom tu možnost posunout čas směrem zpět, tak do první poloviny 20. století, nabízela by se k procházce pěšina. Pěšina, která v té době vedla právě od Hrušky k hlavní silnici ke Křenici. Nebyla nijak široká, vinula se mezi polnostmi, na kterých v té době hospodařily rodiny Kefurtů, Alexandrů, Škábů, Plíhalů a dalších. Každý z hospodářů vlastnil pole a pastvinu pro dobytek. Zkusme se pomyslně loudat pěšinou kolem obilí, řepy, krav a dlouhé hluboké rokle nazývanou Amerika. Kdo tu žil, věděl, že pod tímto názvem se skrývá velmi pěkné, možná až pohádkové místo. Místo, kde se kosila nejvoňavější tráva z které se sušilo ještě voňavější seno.vůni sena si jako tenkrát malá dívenka dodnes pamatuje paní Marie T A J E N K A H E R CI A H E R E ČK Y 1. Filmový herec, manžel L. Šafránkové. Filmy: Člověk proti zkáze,vrchní,prchni, Šakalí léta, (Josef) 2. Nejznámější česká herečka 50. a 60. let, která se prosadila i v zahraničí. Filmy: Noc na Karlštejně, Hodíme se k sobě, miláčku?,..(jana) 3. Filmový, seriálový a divadelní herec, držitel tří ocenění Českého lva. Filmy: Jedna ruka netleská, Samotáři (Ivan) 4. Divadelní a filmová herečka, dcera Jiřiny Bohdalové, od roku 1994 účinkuje v divadle ABC. Filmy: Pelíšky, Musíme si pomáhat, Česko-americký herec, žije v USA. Filmy: Obecná škola, Starci na chmelu, Želary,..(Jan) 6. Již nežijící český herec (zemřel ), účinkoval v divadle, seriálu i filmu. Filmy: Princezna se zlatou Vosáhlová, jejíž tatínek s panem Plíhalem II (tatínek pí Vondrákové) rokli kosili. Ještě o něco dříve kosil i pan Plíhal I - dědeček zmíněné paní. Mimo rozmanitých druhů travin zde rostlo velké množství lučního kvítí, mateřídoušky, jahod a ocúnů. Za vzpomínky na tuto již neexistující krajinu (dnes již pole s mírnou prohlubní) děkuji paní Drahomíře Křížkové (první zmínka o Americe ), paní Marii Vondrákové a Marii Bártlové (tatínci těchto žen kosili a udržovali rokli), Věře Hodíkové a dalším co přispěli slovem či mapkou současných polností tehdejší Ameriky. Z vyprávění zapsala hvězdou, Pěnička a paraplíčko, Vražda v hotel u Excelsior,..(Josef) TAJ ENKA: Vladimír (tajenka) byl český herec, držitel ocenění Národní umělec. V televizi sehrál více než 150 rolí (například jako Karel Majer v Arabele, Zemák ve filmu Což takhle dát si špenát, Vi ncek v Třech oříškách pro Popelku, jako Vacovský v Lásky jedné plavovlásky).

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod.

Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl. Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Str.č.1 Usnesení zastupitelstva obce Libomyšl Ze schůze ZO konaného dne 30.03.2015, od 18:00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Libomyšl bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Obec Sibřina. Investice a provoz 2015. Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn

Obec Sibřina. Investice a provoz 2015. Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn Obec Sibřina Investice a provoz 2015 Josef Novák Václav Knytl Markéta Klapková Petra Kubánková Roman Koštejn Rok 2015 - Investice a provoz 1. Technická infrastruktura Vodovod a splašková kanalizace Dešťová

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání.

Přítomní členové přistoupili ke schválení doplněného programu jednání. Zápis 12. veřejného jednání ZO Ostrá ze dne 8.12. 2015 od 19:00 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá anonymizovaná verze Přítomni: Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský( od 8. bodu programu),

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 16.9. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8)

- 1 - U S N E S E N Í. z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015. (č. 109/8 122/8) - 1 - U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 3. března 2015 (č. 109/8 122/8) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, M. Konečná, M. Robenek, P. Kukučka Omluveni :

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. srpen - září 2011 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník srpen - září 2011 Vážení spoluobčané, koncem prázdnin za slunného počasí proběhl cyklovýlet Okolo Malé Hané. Jsem rád, že ze zhruba 390 přihlášených

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 4-2012 z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 11. 4. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 20. 07. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Duchajová, Červenka, Gutová, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. Omluveni: Barbier, Hlava, Chvoj po bodu

Více

Program zasedání : 1. Projednání rozpočtového opatření na rok 2011

Program zasedání : 1. Projednání rozpočtového opatření na rok 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 35. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 9. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.6.2012 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny, Ing. Lukáš Holeček účast od 18.10 hodin Dále přítomno: 4 občané, dle prezenční

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Zápis č. 4/2013. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod.

Zápis č. 4/2013. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod. Zápis č. 4/2013 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 06. 06. 2013 v obřadní síni Městského úřadu v 17 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Antoš Miroslav Neomluveni: Nešněra

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.10/2012 ve Vysokém konaného dne

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.novák,p. Krédl

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.novák,p. Krédl Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 18. září 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37 ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ Přítomno: Omluven: P r o g r a m: 10 členů zastupitelstva obce 1 člen zastupitelstva obce 1) Zahájení, jmenování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 46. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 46. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce Přítomní: Omluveni: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis ze 46. zasedání rady obce konaného dne 21. listopadu 2012 v kanceláři starosty obce Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo dne 25.2. Zastupitelstvo MČ Praha - Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha - Zličín které se konalo 02/2015 2/1. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha Zličín o plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00726/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 12 ze dne 05.10.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel Sl, Petr B, H K Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel

Více

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 03. 10. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 17. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 5. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012

z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 z 63. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. dubna 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1036/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 63. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více