K O ČKY VE VÁL CE KOČKY VE VÁLCE DĚJINY KOČEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K O ČKY VE VÁL CE KOČKY VE VÁLCE DĚJINY KOČEK"

Transkript

1 K O ČKY VE VÁL CE Člověk se ve své nabubřelosti domnívá, že je pánem zvířat. Prý je to dáno tím, že byl obdařen rozumem. Jenomže, které rozumné zvíře by si bylo ochotno dobrovolně ničit životní prostředí, v němž žije, které mu dává obživu, ochranu? Pro absolutně nesmyslné cíle, jako je zisk území, přístup k nerostnému bohatství, pro svou víru či politické přesvědčení, lidé odpradávna vedli války. Už dávno to nebyl boj o přežití, jako kdysi v pravěku. Ve vší aroganci pak člověk do svých válečných zájmů zatahoval i zvířata. Nejčastějším a nejobvyklejším zvířetem, které bylo zneužito ve válce, je bezesporu kůň. Koně následují svorně všechna zvířata, která se dala využít pro převoz osob nebo břemen. Ušetřena však nezůstala ani další zvířata, včetně psů a koček. Už staří Egypťané brali na své plavby po Nilu kočky, které je chránily před hady a krysami. Lodní kočky se osvědčily i při mořeplavbě, když chránily zásoby potravin před nenechavými hlodavci. Tento zvyk bohužel přežil i do dnešních dnů. Nejstarší legenda hovořící o kočkách využitých nebo lépe řečeno, zneužitých pro válečné účely, se vztahuje k bitvě u Pelúsia, v níž perský král Kambýsos bojoval či spíše bil faraóna Psamteka III. Peršané znali vztahy Egypťanů k posvátným zvířatům a do svých řad, do předních linií, přivedli mimo jiné i kočky. Nikdo z Egypťanů se neodvážil pozvednout zbraň, aby žádné ze zvířat ani nezranil, natož zabil. Egyptské vojsko, ač v přesile, bylo zmasakrováno a Egypt se na více než sto let musel smířit s nadvládou Peršanů. Vikulka, CZ ~ 1 ~

2 0-1 Reprodukce ze saského manuskriptu o využití koček v boji Ilustrace z knihy M. Champfleuryho Les Chats Jedna z dalších zmínek zneužití koček pro válečné účely pochází z jednoho saského manuskriptu. Manuskript pojednává o různých problémech dělostřelectva. Jeden z důstojníků, Christopher of Hapsburg přišel na nápad využívat kočky či holuby jako bomby, nebo zápalné střely. To jsou totiž zvířata, která lehce překonala i ty nejnedobytnější hradby. Holubi je samozřejmě bez nesnází přeletí a kočky jsou proslulé tím, že se vejdou i do těch nejmenších a nejnemožnějších škvír. Útočníci podle návodu museli přivázat k tělu zvířete vak naplněný hořlavou kapalinou či výbušninou. K tomuto vaku byla připojena různě dlouhá zápalná šňůra, či jiné časovací zařízení a zvíře se vypustilo. Většina vyděšených zvířat samozřejmě hledá bezpečné útočiště v místech, která zná. Kočky se tak vracely do svého města, do svého domu, kde se schovaly. Oheň se následně dostal k hořlavině, a co následovalo, snad není potřeba popisovat. Dějepisci samozřejmě nepovažovali za nutné nějak se zmiňovat o zneužívání koček k válečným účelům a tak je takových zpráv velice málo. Jinak tomu je s obdobím 2. světové války. Byl to totiž jeden z prvních a nejlépe mediálně zdokumentovaných konfliktů všech dob. Díky válečným zpravodajům, reportérům, fotografům i kameramanům, se i dnes dozvídáme o tom, co se dělo i co se dít mohlo. A díky několika málo z nich víme i o prvních válečných kočičích hrdinech. Vikulka, CZ ~ 2 ~

3 Za nejstarší válku, která byla, tehdy prostřednictvím válečného dopisovatele W. H. Russella z The Times přenášena v přímém přenosu byla válka Krymská. Označení přímý přenos je pravda zatím velkou nadsázkou, i tak se ale nejen britská veřejnost díky Russellovi dozvídala, jak moc nekompetentní je britská vláda při aktuálním vedení války. Dokonce díky Russellovým zprávám v lednu roku 1855 padla britská vláda. Ona neschopnost politiků vlastně k samotné Krymské válce vedla od začátku. Všechno to začal osmanský sultán Abdülmecid I. Ten pod dojmem úspěšných diplomatických jednání s tehdejší ikonou Evropy Ludvíkem Napoleonem Bonapartem mu slíbil správu všech křesťanských chrámů a kostelů v Jeruzalémě. Jenomže tato funkce už dlouhá desetiletí a staletí patřila ruskému caru Mikuláši I. Sultán se ale snažil naklonit si západoevropské země a tak žádnou nápravu nesjednal a Mikuláše I. několik měsíců pouze chlácholil. Mikuláš I. proto vyslal na vyjednávací rozhovory s Osmany a Francouzi do Istanbulu Alexandra Sergejeviče Menšikova, což byl další osudný krok. Menšikov si vydobyl slávu v boji proti Napoleonovi Bonaparte, dědečkovi Ludvíka Napoleona Bonaparta, jenomže to byl rovněž proslulý alkoholik. Vyjednávání samozřejmě skončilo fiaskem. Mikuláš I. se musel odhodlat k jinému řešení. Samozřejmě, že nešlo pouze o správu kostelů a chrámů, největší záminkou k válce byl přístup ke Středozemnímu moři přes průplavy Bospor a Dardanely. Když ruská vojska vtrhla do Valašského a Moldavského knížectví, pokusil se Abdülmecid I. přeci jen ještě o jedno mírové řešení, ale na kongresu ve Vídni roku 1853 se vyřešilo vlastně jenom to, kdo proti komu bude válčit, Rusko proti Osmanům, Francii a Velké Británii. Další ruské faux pais bylo obléhány přístavního města Oděsy. Rusové se totiž omylem zakopali na území Habsburké monarchie a tak se po bok Osmanů, Francouzů a Britů přidali Rakušané, Němci a Prusko, tedy v podstatě celý zbytek Evropy. Válka se postupně Vikulka, CZ ~ 3 ~

4 přesunula na poloostrov Krym a 18. října 1854 spojenci rusy oblehli v Sevastopolu. Přišla zima, oblehnutým rusům docházely zásoby potravin i léků, nedostávalo se jim oblečení ani dřeva na otop. I přesto, že se ruští vojáci statečně drželi, 9. září 1855 město kapitulovalo. Když spojenecká vojska vešla do města, moc tu toho nezbývalo. Mezi takovými návštěvníky byl i William Gair, kapitán šesté dragounské jízdy. Spolu se svými muži prohledávali zbytky města a v jednom temném sklepě našli kočku sedící na hromadě odpadků mezi dvěma zraněnými muži. Prý byla pokrytá prachem a špínou, ale klidná. Hluk z okolí jí už nevzrušoval. Kočička byla starší, i když je těžké určit věk zvířete jen podle vzhledu, kapitán Gair jí odhadoval 7 nebo 8 let. Kočička přežila celé to dlouhé a kruté obléhání města. Kapitán Gair kočičku, která se posléze ukázala býti kocourkem, vzal s sebou a odnesl jí do důstojnického stanu britské armády. Během krátké doby se dostala do skvělé kondice a začalo se jí říkat Tom. Důstojníkům nešlo do hlavy, jak to, že když ruští vojáci téměř umírali hlady, jak je možné, že kocourek je v perfektní kondici, nepodvyživený. Jednou proto Toma sledovali na jeho obchůzkách a nestačili se divit. V jednom ze Sevastopolských zákoutí stála stará velká budova, vchod byl zahrazen sutinami a nedalo se do ní dostat. Tedy, člověk se do ní nemohl dostat, kocour ano. Když byly sutiny odházeny a britové vešli do skladiště, našli tu obrovské zásoby jídla, které bylo povětšinou ještě poživatelné. I britští vojáci byli po dlouhém obléhání vyhladovělí a tak si rádi na počest Tomovu uspořádali pořádnou hostinu. Konci války prospěla smrt cara Mikuláše I. na konci roku Po několika bitvách, kdy vítěze mnohdy určovala pouze menší neschopnost vojevůdců na té či oné straně, byla 30. března 1856 v Paříži podepsána mírová smlouva a válka skončila. Když bylo po všem, dostal se Sevastopolský Tom s vojáky do Anglie, kde spokojeně dožil krátký zbytek svého života. Tom prý zemřel kolem Vánoc roku 1856, nicméně díky Vikulka, CZ ~ 4 ~

5 válečným dopisovatelům se o něm dozvěděly stovky čtenářů The Times a Tom se tak stal jedním z vůbec prvních proslulých zvířecích válečných hrdinů. Z Krymské války pochází jeden z prvních dokladů o tom, že se kočky často stávaly maskoty nejrůznějších vojenských jednotek. Bulharská Belle byla kočička, která se roku 1854 přidala k regimentu 42. královských horalů, kterým se ve Skotsku tehdy neřeklo jinak než Black Watch. Tehdy byl regiment usídlený poblíž Varny, když se k jednomu z vojáku přitočila malinká kočička, která měla očividně hlad. Dostala najíst a už s vojáky zůstala. Dokonce se vojáci, kteří aktuálně neměli k výkonu žádnou povinnou službu, střídali v jejím nošení pod uniformou. Tak kočička přežila krvavou bitvu u Almy, kde díky neschopnosti generála Menšikova přišlo o život šest z třiatřiceti tisíc ruských vojáků. A přežila i bitvu u Balaclavy 25. října 1854, tentokrát v týlu v bezpečí polní nemocnice. Bohužel náročné cestování a nedostatečná hygiena vedly k tomu, že Belle onemocněla a nakonec i zemřela. Krymská válka skončila, ale v Evropě to vřelo dál. Opět to bylo pro moc a zisky. Německo, díky tomu, že bylo dlouhá staletí roztříštěno na jednotlivé malé státečky, zaspalo první vlnu kolonizace zámoří. Zisky, které měli Francouzi a Britové z Ameriky, z Afriky i z Asie byly Němcům trnem v oku, a tak neustále zbrojili. Samozřejmě, že si tehdy ještě relativně malý německý národ, respektive jeho vůdci, nemohli dovolit jen tak vyhlásit Francii a Anglii válku, sami by byli rychle poraženi. Čekalo se na záminku. Tu poskytl Gavrilo Princip, když 28. června 1914 zastřelil v Sarajevu arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este. Principův důvod pro atentát byl ale zcela jiný, odmítal nedobrovolné připojení Bosny a Hercegoviny k Rakousku Uhersku, které se událo roku Němci začali okamžitě podporovat Rakousko Uhersko. Ještě roku 1914 bylo Srbsku zasláno ultimátum, jehož splnění by znamenalo v podstatě zánik svobodného státu. Srbové ultimátu nepřijali a dne 28. července Vikulka, CZ ~ 5 ~

6 1914 mu Rakousko Uhersko vyhlásilo válku a roztočil se kolotoč vedoucí k velké světové válce. Srbsko bylo podporováno Ruskem a 30. července 1914 vyhlásilo mobilizaci, Německo 1. srpna vyhlásilo válku Rusku, 2. srpna obsadilo Lucembursko, 3. srpna Němci vyhlásili válku Francii, 4. srpna začali okupovat Belgii, aby do Francie získaly přístupovou cestu. Zabrání Belgie přivedlo do Války Velkou Británii. Japonsko zabralo v Číně německé provincie Čchingtao a rakouské Tchien-ťin a válka se přenesla do Asie. Osmanská říše se přidala po bok Německa a Rakouska Uherska, což byl počátek války na území Afriky. Válka to byla dlouhá a krutá. Bylo v ní využito mnoho nových technologií. Na bitevních polích se objevily první tanky, poprvé byly použity chemické zbraně nechvalně proslulý Yperit. Mimochodem, jen připomeňme, že Yperit odvozuje svůj název od belgického města Ypres, od toho města, kde se ve středověku z místní nejvyšší věže budovy patřící textilnímu cechu shazovaly kočky a kde tato tradice, naštěstí už jen s kočkami plyšovými, přetrvává dodnes. Boje se vedly na zemi, ve vzduchu i na vodě. A právě z první světové války víme o kočkách, které sloužily jako ochránkyně zásob potravin před krysami, ale i jako oblíbení maskoti na nejrůznějších lodích. Lidská vynalézavost, v obdobích válek obzvláště činorodá, vedla k vytvoření prvního prostředku, který by umožňoval vzdušné operace kdekoliv nad mořem letadlové lodi. Jednou takovou nejstarší letadlovou lodí byla HMS (His Majery Ship loď jejího veličenstva) Vindex, která za první světové války operovala hlavně v Severním moři a chránila nejen Britské ostrovy před německými vzducholoďmi Zeppelin. Po roce 1918 brázdila vody Středozemního moře a za druhé světové války sloužila jako transportní loď, jen s jiným jménem. Roku 1954 byla sešrotována. Co je však Vikulka, CZ ~ 6 ~

7 0-2 Pincher Fotografie No. Q z Imperial War Museum (Zdroj: Wikipedia commons; volná licence) z kočičího hlediska důležité, právě na HMS Vindex sloužil jako maskot kocourek Pincher a právě on je jedním z nejstarších doložených skutečných lodních maskotů. Ve Středozemním moři před první světovou válkou soužila i další britská loď, HMS Irresistible. Tento bitevník na začátku první světové války chránil kanál La Manche a vodní cestu z přístavu Dover. Válečné dění donutilo britskou admiralitu vyslat pátou bitevní flotilu ke konci války na východ Středozemního moře. Účastnila se několika bitev v rámci tzv. Dardanellské kampaně. Při bitvě o samotný přístav Dardanely najel bitevník HMS Irresistible na minu pod mořskou hladinou a ztratil manévrovací schopnosti. Pomalu Vikulka, CZ ~ 7 ~

8 plul směrem k městu, až se ocitl v dostřelu přístavních těžkých děl a 18. března 1915 byl potopen. Na HMS Irresistible sloužil kocourek jménem Togo a byl dokonce určen člen posádky, který se o něj měl starat. Jmenoval se William Thomas Clegg. Togo byla bohužel na palubě i onoho osudného 18. dne měsíce března. Před hřměním zbraní utekl kocourek do skrýše u parních kotlů. Hlavní topič William Burrows se kocourka marně snažil chytit a utéct s ním do bezpečí, tragicky však zahynuli oba. Uvádí se, že první světová válka stála život téměř deset miliónů lidí a dalších více než dvacet miliónů bylo zraněno. Kolik asi zahynulo, absolutně nesmyslně, zvířat? 0-3 Maskot válečné australské lodi HMAS Encounter (Zdroj: Wikipedia commons; volná licence) Vikulka, CZ ~ 8 ~

9 S koncem první světové války se podstatně měnila mapa Evropy. Vznikly nové státy Československo, Rakousko, Maďarsko (rozpadem Rakousko-Uherska), Polsko či Jugoslávie, Francie získala na úkor Německa Alsasko a Lotrinsko, část Rakousko-Uherska připadla Rumunsku, část Itálii Versailleská smlouva, která se považuje za dokument potvrzující definitivní konec první světové války, jednoznačně určila vítěze Spojené státy americké, Velkou Británii a Francii. Jenomže zároveň se tak stalo na úkor poražených mocností. Zatímco Rakousko-Uhersko zaniklo a bylo rozdrobeno na menší státy a státečky, Německo svou prohru neslo velmi nelibě. Versailleská mírová smlouva se tak stala zároveň listinou, která byla důvodem pro světovou válku číslo dvě. Německo muselo platit vysoké válečné reparace a bylo omezováno co do objemu výroby a množství vojenské síly. Podobně nespokojení s výsledkem mírových jednání byli Japonci, kteří stáli sice na straně vítězů, ale od svého vítězství si slibovali zisk kontroly nad Čínou. Nejen pro zajištění dodržování podmínek Versailleské smlouvy, ale zejména pro budoucí smírné řešení mezinárodních sporů, byla roku 1920 vytvořena Společnost národů. Jenomže politická opatření a územní změny nebyly jediným, co první světová válka přinesla. Rostl nacionalismus a obliba těch, kteří v tom či onom státě slibovali svému lidu, že jsou to právě oni, kdo si zaslouží stát se světovým vůdcem. V Rusku se v důsledku občanské války dostal k moci Josif Stalin, v Itálii Benito Mussolini, v Německu Adolf Hitler. Nespokojenost lidí s politickými závěry první světové války byly prohloubeny i krizí hospodářskou. 30. ledna 1933 byl Hitler jmenován německým říšským kancléřem, provedl revoluci, díky níž se do čela státu dostali nacisté, roku 1935 obnovil brannou povinnost, čímž porušil nejzákladnější ustanovení Versailleské smlouvy, v březnu 1936 Německo opevnilo své západní hranice, Itálie napadla Habeš. V říjnu 1936 se spojili Německo a Itálie, o měsíc později se připojilo Vikulka, CZ ~ 9 ~

10 Japonsko a na světě byla Osa zla Berlín, Řím, Tokio.V červenci 1937 napadlo Japonsko Čínu. 12. března 1938 násilně připojil Hitler k Německu Rakousko, v září 1938 pak Hitler pod pohrůžkou války získal souhlas západních zemí k obsažení Československa. Všechno se to dělo s tichým souhlasem či nesouhlasem Společnosti národů. Nikdo z jejích tehdejších funkcionářů se neodvážil zasáhnout. 1. září 1939 napadly německé armády Polsko a oficiálně začala Druhá světová válka. Nemá cenu popisovat průběh války, to nechme jiným. My se budeme soustředit na drobné historické střípky, v nichž se kočky nesmazatelně zapsaly do životů jednotlivců i skupin lidí, mnohdy i tím, že jim zachraňovaly životy. Z Velké Británie pochází historka o jedné vdově, která měla na starost desetiletého synka. Byla sama, chudá, bez práce. Bydlela s nimi kočka, které říkali prostě Kočka. Když přišla potravinová krize, nebylo už vůbec co jíst a vdova a syn si už nemohli dovolit kočku vydržovat. Kočka to nějak vycítila a přes noc se vydala na lov, ráno našla vdova v bytě na zemi zabitého divokého zajíce. To se údajně opakovalo po celou dobu války, kočka se naučila lovit a zvěřinou zásobovala svoje páníčky vždycky, když bylo nejhůř. Údajně byla schopná dokonce ulovit i zajíce, kteří byli větší než ona. Během roku 1942 byl těžce bombardován jihovýchod Anglie, oblast Essex. Tady, v městečku jménem Maldec, žila rodina, která chovala 19tiletého kocourka jménem Jim. Jednou při bombardování začalo hořet i v jejich domě, kocourek ale vyběhl po schodech nahoru, kdy byli schovaní páníčkové a upozornil je na oheň ještě v době, kdy ho šlo uhasit. Kocourek pak dostal Modrý Kříž, vyznamenání pro zvířata, která pomáhají zachraňovat lidské životy. Během 2. světové války sloužily kočky na zemi jako ochránci zásob jídla. Staly se naprosto nepostradatelné zejména tam, kde byly sklady zásob potravin, které se distribuovaly postupně potom mezi jednotky v poli. Během Vikulka, CZ ~ 10 ~

11 války se kočičí populace zmenšovala, mnohde až na kritickou hranici vyhubení, tak britská vláda vyhlásila program Cats For Europe, a sháněla kočky od občanů země a dokonce je i dovážela z Ameriky, dělaly se sbírky na nákup sušeného mléka pro všechny kočky obětavě pracující v národním zájmu. Kocouři, kočky i koťata byli mnohde oblíbenými maskoty. Kupříkladu kocourek jménem Andrew se stal maskotem Allied Forces Mascot Club, kocourek jménem Aircrew zase reprezentoval leteckou školu v australském městě Cressy. Ale ne všechny válečné kočky to měly tak jednoduché. Většina z nich skutečně riskovala své životy, mnohdy i přímo v boji. Nemnohé zprávy se zmiňují o Mource, kočičce, která během bitvy o Stalingrad v letech působila jako pošťačka a nosila zprávy mezi německými pozicemi na frontě a velitelstvím v zázemí. Těžko říci, jak němci dosáhli toho, že jim kočička takto sloužila, pravděpodobně měli zásluhy polní kuchaři. Faktem však je, že kočku, toulající se rozvalinami města nikdo za zvěda nepovažoval. Kočky sloužily na vodě, na zemi, i ve vzduchu. Do letadla kočky samozřejmě oficiálně nesměly. Přesto se tento zákaz občas porušil. V mnoha magazínech byla zveřejněna fotografie kotěte v kokpitu amerického bombardéru B-25 Mitchell, který patřil k 311 foto-letecké skupině 91. fotografovací a mapovací švadrony, která operovala nad centrální a jižní Amerikou. Fotografie pochází z roku 1944 a byla pořízena pilotem Ole Griffithem. I když Ole porušil nařízení, nebyl souzen ani odsouzen, nikdo si nedovolil mu vytknout přátelství s kočkou. Jiný příběh letecké kočky jménem Pyro pochází ze Skotska. Roku 1942 našel válečný fotograf a dopisovatel Bob Bird v experimentální letecké základně v Helensburgu ve Skotsku kočku, která bloudila základnou a hledala teplé místečko, kde by mohla nějaký čas zůstat. Bird jí Vikulka, CZ ~ 11 ~

12 zaregistroval, když jí přiskřípl ocas mezi dveřmi, vzal jí s sebou a odnesl k lékaři, který na základě působil. Pyro se s Birdem rychle spřátelila. Netrpělivě čekala na základě, až se její nový páníček vrátí z mise. Bird si všímal, že Pyro je na zemi bez něho smutná a tak jí vzal s sebou do vzduchu. Kupodivu se to prý Pyro líbilo a v letadle byla klidná a cítila se tam v rámci možností dobře. Jednou takhle v roce 1943 letěli nad sněhem pokrytou zemí, ve velmi silných mrazech, tak silných, že namrzalo i letadlo zevnitř. Bird fotograf ale musel chtě nechtě, aby splnil svůj úkol, vytáhnout ruku z rukavice, aby mohl pořídit potřebné snímky. Prsty mu samozřejmě začaly rychle umrzat. Na zpáteční cestě si Bird prsty ohříval o Pyro. Když se vrátili na základnu, dozvěděl se Bird, že nebýt Pyro, o prsty by přišel. Roku 1945 byl Bird převelen na leteckou základnu v Hampshire. Pyro vzal samozřejmě s sebou, jenomže to byla zřejmě osudová chyba. Jednou, když byl Bird ve vzduchu, Pyro bloudila po základně a srazil jí nákladní vůz. Bird však na Pyro dlouhá léta vzpomínal a jeho syn se zasloužil o to, že Pyro získala posmrtně vyznamenání od PDSA (People s Dispensary for Sick Animals). Během druhé světové války, konkrétně od roku 1943, působila ve Velké Británii americká letecká jednotka Wolfpack. Byla součástí 56. bojové skupiny a působil v ní jeden z nejlepších letců, opravdové eso mezi piloty, kolonel Fred J. Christensen, který sestřelil 22 německých letadel a šest z nich během několika minut v rámci jediné vzdušné bitvy. Během celého svého válečného snažení měl štěstí díky kocourkovi jménem Sinbad. Ten s ním létal na většinu misí, tedy alespoň na ty mise, během nichž se nelétalo ve velkých výškách. Sinbad se stal maskotem a miláčkem celé letecké skupiny a měl podle vyprávění Christensenovy dcery obrovsky pozitivní vliv na morálku jednotky. Jednou se dostavil na základnu fotograf, který měl za úkol nafotit dokumentární snímky jednotky. Samozřejmě nemohl odejít bez fotografie Vikulka, CZ ~ 12 ~

13 Sinbada, jenomže kocourek se fotit nechtěl, chvilku neposeděl, skákal po letadlech a dalším vybavení, včetně padáků. A údajně všichni piloti skupiny Wolfpack, kteří byli sestřeleni a museli z letadla vyskočit na padáku posvěceném Sinbadem se v pořádku vrátili ke své jednotce. Sinbad celou válku přežil a v srpnu 1944 se s Christensenem vrátil do Spojených států Amerických. Tady žil spokojeně s celou rodinou, až jednoho dne se kocourkovi narodila koťata. Teprve tehdy si prý Christensen všiml, že Sinbad není kocourek, ale kočička. Sinbad měla ještě několik dalších vrhů koťátek a žila ještě dlouhá léta. Bohužel i ji nakonec srazilo auto. Nejčastějším angažmá válečných koček byla námořní služba. Krátce před druhou světovou válkou kotvila v polském přístavu Hei loď ORP (Okret Rzeczypospolitej) Burza. Na loď se neplánovaně naložila i kočička, která později dostala jméno Kicia. Žila a bydlela na lodi, a když vypukla válka, tak ORP Burza spolu s dalšími dvěma polskými loděmi z Polska odjely a přidaly se do služeb Britského námořnictva. Kicia žila celou dobu v jedné kajutě na přídi a dokonce tu porodila šest krásných koťátek. Zanedlouho je ale začala stěhovat do kajuty poručíka Tumaniszwiliho na zádi, nastěhovala se do sušičky na prádlo. Hned několik dní nato se Burza zapojila do námořní bitvy u Calais roku 1940, kde byl potopen např. bitevník HMS Wessex. Střelci z Burzy sestřelili dvě Štuky torpédobombardéry, ale přeci jen i ORP Burza dostala zásah přesně do místa na přídi, kde byla původní kajuta, v níž Kicia bydlela. Takže Kicia i koťátka ve zdraví dorazili zpět do Anglického přístavu. HMS (Her Majesty Ship) Duke of York byl bitevník, spuštěný na vodu roku Na Boxing day, což je australský státní svátek odpovídající našemu druhému svátku Vánočnímu, se účastnil námořní bitvy u Severního mysu, při níž se zasloužil měrou vrchovatou a rozhodující o potopení německého bitevního křižníku Scharnhorst. Na lodi byla Vikulka, CZ ~ 13 ~

14 oblíbeným maskotem kočička Whisky. Ta celou bitvu prospala v jedné z kajut. Když se probudila, odešla v klidu a bez známky vzrušení do podpalubí lovit myši. Válečné úsilí spojenců Whisky zjevně moc netrápilo, zato její soukromý boj s myšmi vyhrávala na plné čáře, byla díky svým loveckým schopnostem proslulá i na jiných lodích. Důležité je, že HMS Duke of York přečkal válku bez větší úhony a stejně tak se vedlo i Whisky. Výstavní lodí Královského námořnictva Velké Británie byl bitevní křižník HMS Hood. Jeho stavba začala 1. září 1916 a původně měly být postaveny čtyři stejné bitevníky. Jenomže 31. května až 1. června roku 1916 proběhla bitva u Jutska, největší námořní bitva první světové války, v níž byly potopeny tři hlavní bitevní lodě Královského námořnictva. Admiralita proto přehodnotila stavební plány a HMS Hood byl konstrukčně vylepšen o silnější pancéřování. Další tři plánované lodě stejné třídy už nikdy světlo světa nespatřily. HMS Hood byl po svém dokončení roku 1920 největší a nejsilnější bitevní lodí světa. Snad i proto v meziválečném období HMS Hood sloužil jako výstavní reprezentativní loď britského námořnictva a v podstatě z reklamních důvodů proplovala světovými oceány. Od roku 1936, v době, kdy už se politická situace v Evropě díky nacistům dosti komplikovala, byl Hood přeřazen ke Středomořské britské flotile. Součástí posádky HMS Hood byly od začátku třicátých let i dvě kočky, Ginger a Fishcakes. Samozřejmě se tu starali o myší populaci a zároveň byli oblíbenými maskoty. Ginger byla želvovinová kočička s bílými skvrnami, Fishcakes byl černobílý kocour, menší než Ginger. Do dějin HMS Hood vstoupil svým koncem. Němci se totiž se svou vlajkovou lodí, bitevní lodí Bismarck, pokusili dostat do Atlantického oceánu a tady škodit na širém moři všemožným zásobovacím konvojům. Spojenecká flotila se proto za Bismarckem vydala s cílem jej za každou cenu zničit. Vikulka, CZ ~ 14 ~

15 0-4 HMS Hood, 17. března 1924 State Library of Victoria (Zdroj: Wikipedia commons; volná licence) 24. května 1941 se HMS Hood v doprovodu s HMS Prince of Wales s Bismarckem, doprovázeným další německou lodí Princem Eugenem, střetly v Bitvě v Dánském průlivu. S trochou štěstí střelci z Bismarcku trefili HMS Hood přímo v místě, kde byla uložena munice a Hood za poměrně krátkou chvilku klesl na mořské dno. Jestli na palubě v tu chvíli byli i Ginger a Fishcakes, to se s určitostí neví. Vzhledem k tomu, že by jim oběma ale bylo hodně přes deset let věku, je to nanejvýše nepravděpodobné. Z opačné strany sledoval souboj kocourek Oskar. Černobílý kocourek Oskar byl na Bismarck údajně propašován jedním z členů posádky. Prokazatelně byl na palubě lodi od 18. května 1941, kdy Bismarck vyrazil na svou první a jedinou misi s názvem Operace Rheinübung. Byla to právě mise, při níž měl Bismarck operovat na otevřených vodách Atlantiku a Vikulka, CZ ~ 15 ~

16 0-5 Bismarck, 15. září 1940 Sammlung Schlachtschiff Bismarck (Zdroj: Wikipedia commons; Bundesarchiv, Bild / CC-BY-SA) škodit spojeneckým zásobovacím lodním trasám. Už bylo řečeno, že na Bismarck spojenci uspořádali doslova hon, když byl potopen HMS Hood, byla snaha o jeho zneškodnění o to větší. Tři dny od potopení HMS Hood, 27. května 1941, narazil Bismarck na křižník HMS Cossack. Byť menší a hůře vyzbrojený HMS Cossack námořní bitvu vyhrál. Z více než členů posádky Bismarcku se zachránilo pouhopouhých 115. HMS Cossack byl jedinou lodí, která byla dostatečně blízko, aby přeživším trosečníkům pomohla a mezi sto patnácti zachráněnými byl naštěstí i Oskar. O tom, že kočky nějaká válka a politika absolutně nezajímá, svědčí i to, že Oskar se stal záhy oblíbencem mezi všemi námořníky na HMS Cossack. Možná proto, že Oskar byl německý kocourek, ho posádka HMS Cossack přejmenovala na anglicky znějícího Sama. Posláním HMS Cossack byl převážně doprovod konvojů vezoucích zásoby Vikulka, CZ ~ 16 ~

17 všeho možného, operoval převážně ve Středozemním moři a Atlantském oceánu. Při jedné plavbě doprovázel HMS Cossack z konvojů poblíž Gibraltaru, když ho bez varování zasáhlo torpédo vystřelené z německé ponorky U-563. HMS Cossack se začal pomalu potápět. Na pomoc mu přispěchal jiný křižník, HMS Legion a snažil se ho odtáhnout do Gibraltarského přístavu, lež po třech dnech plavby otřásl HMS Cossack obrovský výbuch, který zničil v podstatě celou přední třetinu lodi, a zahynulo při něm 159 členů posádky. Naštěstí Oskar, alias Sam byl na opačné straně lodi, takže mu výbuch neublížil a spolu se zbylou posádkou v pořádku doplul na HMS Legion do Gibraltaru. To už si kocourek vysloužil přezdívku Nepotopitelný Sam. Ani v Gibraltaru Sam dlouho nepobyl, záhy byl naloděn na HMS Ark Royal, letadlovou loď, které se rovněž účastnily honu na Bismarck. Ani tady ale kocourek nevydržel dlouho. 14. listopadu 1941 torpédovala HMS Ark Royal při návratu na Maltu německá ponorka U-81. I tentokrát se spojenci pokoušeli odtáhnout poškozenou letadlovou loď do Gibraltaru, ale nepovedlo se. Díra v trupu byla natolik velká, že loď se pomalu ale jistě potápěla i přes veškerou snahu vodu z lodi vypumpovat a 30 mil před Gibraltarem klesla na dno Středozemního moře. A i tentokrát Nepotopitelný Sam už v tomto kritickém okamžiku nebyl. Byl převelen na HMS Lightning a přímo z kanceláře guvernéra Gibraltaru byl převezen do Velké Británie, konkrétně do irského Belfastu, kde už konečně v poklidu dožil. Zemřel roku 1955, bylo mu tedy nejméně 14, spíše však víc, let. V srpnu roku 1941 se vydal ministr války a pozdější britský premiér Winston Churchill vyjednávat spojenectví s tehdejším americkým prezidentem Franklinem Delano Rooseveltem. Cestoval na palubě lodi HMS Prince of Wales, kde v podpalubí proháněla hlodavce kočička Blackie. Cesta vedla přes Atlantický oceán do NS Argentia Vikulka, CZ ~ 17 ~

18 0-6 Blackie a Churchill na HMS Prince of Wales Fotografie No. H z Imperial War Museum (Zdroj: Wikipedia commons; volná licence) v Newfoundlandu. Během několika dnů byla na tajném místě dojednána tzv. Atlantická dohoda, podle níž se USA staly spojenci Velké Británie s tím, že jí budou dodávat válečný materiál. Když se Churchill připravoval vstoupit na HMS Prince of Wales, aby tu dohodu podepsal, zastoupila mu cestu Blackie. Churchill měl kočky v oblibě, sám choval kocourka jménem Nelson. Když se před kočičkou zastavil, využil toho přítomný fotoreportéř a Churchilla s Blackie vyfotil. Ona fotka Vikulka, CZ ~ 18 ~

19 pak proběhla téměř všemi světovými novinami. A na památku onoho setkání byla Blackie přejmenována na Churchilla. Minnie byla lodní kočka, která procestovala na HMS Argonaut téměř celý svět. Její služba v námořnictvu byla o mnoho klidnější, než ta Samova. I když, na loď nastoupila roku 1944 v Tyneside v severovýchodní Anglii a hned první její mise bylo vylodění spojenecký vojsk v severní Normandii den D. Na lodi si rychle zvykla, brzy se spřátelila se všemi členy posádky, pospávala na palubě a bylo jí umožněno spát i v kabině kapitána. Z Normandie se dostala na francouzskou Riviéru, do Palerma na Sicílii, do Ceylonu (Srí Lanka) do Sydney a Fremantlu v Austrálii i do Tokya. Po válce zůstala na lodi ještě dva a půl roku a plavila se po pacifickém oceánu, ale jednou v Singapuru zmizela. I když kapitán s lodí na ni čekal do nejzazšího možného okamžiku, než vypluje, Minnie se už nevrátila. Údajně se stejná kočka s bílými packami a bříškem za nedlouho objevila na jiné lodi, takže je možné, že si našla jen jiný spoj. Při vylodění v Normandii pomáhaly i další kočičky, na lodi HMS Black Prince kočička Beauty, která dokonce během samotné akce porodila tři zdravá koťátka, čímž si vysloužila předčasný odchod do výslužby z důvodu mateřských povinností, na lodi HMS Scorpion kocourek Thomas Oscar, na lodi SS Julia kočička Peggy. SS Julia byla jednou ze dvou belgických lodí, které se Dne D aktivně účastnily, vezla zásoby a jednu divizi vojáků z New Yorku a směřovala na pláž Omaha. Kočička Smokey byla maskotem bitevní lodi HMS Bulldog, který se ještě v doprovodu s HMS Beagle, roku 1945 připlavil na Chennale Islands aby tu byla podepsána kapitulace místní německých okupačních sil. Když se loď blížila k frontě, k ostrovům, seděla Smokey na přídi na svém oblíbeném místě a na všechno se pozorně dívala. Tento moment přiblížil všem posluchačům rádia BBC tamější komentátor a Smokey se tak Vikulka, CZ ~ 19 ~

20 0-7 Kocourek Tiddles na HMS Victorious Fotografie No. A z Imperial War Museum (Zdroj: Wikipedia commons; volná licence) Vikulka, CZ ~ 20 ~

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Studijni-svet.cz První světová válka Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. Navštivte také náš eshop http://obchod.studijni-svet.

Studijni-svet.cz První světová válka Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. Navštivte také náš eshop http://obchod.studijni-svet. Otázka: První světová válka Předmět: Dějepis Přidal(a): psomilka 1914 1918 1. Příčiny a průběh 2. Zhodnoťte význam 1. s. války pro další dějiny světa. - do r. 1939 Velká nebo Světová válka Příčiny - imperialismus

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Od útoku Japonců na Pearl Harbor po prolomení německé blokády Leningradu (1941-1944)

Od útoku Japonců na Pearl Harbor po prolomení německé blokády Leningradu (1941-1944) SÍLY SE VYROVNÁVAJÍ Od útoku Japonců na Pearl Harbor po prolomení německé blokády Leningradu (1941-1944) Klíčová slova: útok na Pearl Harbor, vstup USA do války, vznik Velké Trojky, bitva u Midway, osvobození

Více

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_108 Válka v Tichomoří Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva. Rozvíjí čtenářskou a informační

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s významnou událostí druhé světové

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohou, pomocí nichž se žáci seznámí s největší leteckou bitvou průběhu

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA MIMO EVROPU

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA MIMO EVROPU DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA MIMO EVROPU BOJE V AFRICE ITÁLIE zahájila v roce 1940 vojenské akce v AFRICE. Nejdříve obsadila BRITSKÉ KOLONIE V SEVEROVÝCHODNÍ AFRICE, hned po té se pokusila obsadit EGYPT a

Více

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z

Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z Příběhy našich sousedů: S Jarmilou Erbanovou od A až do Z tým: Ondřej Bednárik, Vojta Deliš, Jan Hlavsa, Ondřej Chalupka, Šimon Kuchynka, Jana Roubová zleva: O. Chalupka, O. Bednárik, Jarmila Erbanová,

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ V PŘEDVEČER VÁLKY Adolf Hitler má připravený plán na bleskové obsazení Evropy a k tomu potřebuje nasadit všechny své vojenské síly. Dalším cílem po ovládnutí Evropy

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

M10 Wolverine. M4 Sherman

M10 Wolverine. M4 Sherman M10 Wolverine Americký M10 "Wolverine", lehký a vybavený intenzivní protitankovou zbraní, byl navržen pro boj proti německým tankům. M10 byl pohyblivý a měl dalekonosnou kapacitu, která ho udělala efektivní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Napoleon Bonaparte (stručný životopis)

Napoleon Bonaparte (stručný životopis) Napoleon Bonaparte (stručný životopis) narodil se 15. srpna 1769 ve městě Ajaccio ve zchudlé šlechtické rodině na Korsice (krátce předtím připojené k Francii) = malý Korsičan studoval různé vojenské školy

Více

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-!" "

#$!%%%&'.,/-01.2 0,-! !" #$!%%%&' Ro ník ()* $+#$, ()* $+#-.,/-01.2 0,-,*/33/!" " " PRVNÍ SV TOVÁ VÁLKA 1914-1918 ! V letech 1914-1918 zachvátila tém celou Evropu první sv tová válka. P í inou byly rozpory silných evropských

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_18. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_18. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_18 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 2.část VY_32_INOVACE_D5_20_18 Anotace: materiál obsahuje 4 úvodní listy, 18 listů prezentace Šablona:

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID

NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID NA ZÁPADNÍ FRONTĚ KLID září 1939 MAGINOTOVA LINIE SHROMÁŽDĚNÍ VOJENSKÉ SÍLY, ALE BEZ AKCE DO JARA 1940 KLID VB až 1940 VŠEOBECNÁ BRANNÁ POVINNOST PODIVNÁ VÁLKA VÁLKA V SEDĚ (SITZKRIEG) v živé paměti stále

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 12. 10. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ 48 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 16.12.2011

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie

I. Základní informace. II. Útok. III. Konspirační teorie I. Základní informace II. Útok III. Konspirační teorie I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Co je to terorismus? je užití násilí nebo hrozby násilím s cílem zastrašit protivníka je v posledních letech celosvětový problém

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_94 : Jméno autora: Pavlína Sluková Třída/ročník:

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní

dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní 19. stol. dílna světa, průmyslově nejrozvinutější vývoz lokomotiv, textilních strojů a látek 1851 první světová výstava v Londýně největší vojenské a obchodní loďstvo rozhoduje o světovém obchodu a financích

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ Autorský tým: Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová, Lukáš Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Dita Krpcová DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík

Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Nejlepší příspěvky soutěže O nejzajímavější muzejní kufřík Věková kategorie 14 18 let 1. MÍSTO Autorka: Kateřina Mazancová (České Budějovice) Název: Babiččin zachránce (Retro hity) 2. MÍSTO Autorka: Tereza

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

JAROSLAV HRBEK. Velká válka. na moři 5. DÍL. Rok 1918

JAROSLAV HRBEK. Velká válka. na moři 5. DÍL. Rok 1918 JAROSLAV HRBEK Velká válka na moři 5. DÍL Rok 1918 NAKLADATELSTVÍ LIBRI PRAHA 2002 O BSAH Předmluva....................................... 7 Slovo autora k 5. dílu............................... 9 Ediční

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena.

Tygři jsou obligátní masožravci. Dávají přednost lovu velkých kopytníků, často zabíjejí divoká prasata, a občas jelena. Dominik Dufek Třída: 7.C Datum: 7.3 2013 Zeměpisné rozšíření: Čína Zajímavosti: poslední volně žijící jedinec tohoto poddruhu byl spatřen v roce 1994 a proto se má za to, že tygr jihočínský ve volné přírodě

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

VY_32_INOVACE_14_TITANIC_35

VY_32_INOVACE_14_TITANIC_35 VY_32_INOVACE_14_TITANIC_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

* V člán~ů označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismuleninismu při VV KSSS. (Pozn. red.) OBSAH* 7-28

* V člán~ů označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismuleninismu při VV KSSS. (Pozn. red.) OBSAH* 7-28 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1855-1856 K. MARX, Zasedání parlamentu bylo zahájeno K. MARX, Ke krizi kabinetu K. MARX, Z parlamentu B. ENGELS, Válka v Evropě K. MARX A B. ENGELS, Z parlamentu. - Z válčiště

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Identifikátor materiálu EU: ICT 3 48 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně popisuje pojem osvícenství,

Více

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Název: Námořní cesty. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Název: Námořní cesty Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 4. (2. ročník vyššího gymnázia)

Více

Fronty druhé světové války

Fronty druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Potopení Titaniku Vznik Titaniku Mužem, který stál u zrodu Titaniku, byl Kanaďan William James Pirrie.. V sedmadvaceti letech se stal společníkem strojírenské firmy Harland & Wolff, a díky jeho vedení

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 1.11.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 58 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně pojednává o světových koloniích.

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více