K O ČKY VE VÁL CE KOČKY VE VÁLCE DĚJINY KOČEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K O ČKY VE VÁL CE KOČKY VE VÁLCE DĚJINY KOČEK"

Transkript

1 K O ČKY VE VÁL CE Člověk se ve své nabubřelosti domnívá, že je pánem zvířat. Prý je to dáno tím, že byl obdařen rozumem. Jenomže, které rozumné zvíře by si bylo ochotno dobrovolně ničit životní prostředí, v němž žije, které mu dává obživu, ochranu? Pro absolutně nesmyslné cíle, jako je zisk území, přístup k nerostnému bohatství, pro svou víru či politické přesvědčení, lidé odpradávna vedli války. Už dávno to nebyl boj o přežití, jako kdysi v pravěku. Ve vší aroganci pak člověk do svých válečných zájmů zatahoval i zvířata. Nejčastějším a nejobvyklejším zvířetem, které bylo zneužito ve válce, je bezesporu kůň. Koně následují svorně všechna zvířata, která se dala využít pro převoz osob nebo břemen. Ušetřena však nezůstala ani další zvířata, včetně psů a koček. Už staří Egypťané brali na své plavby po Nilu kočky, které je chránily před hady a krysami. Lodní kočky se osvědčily i při mořeplavbě, když chránily zásoby potravin před nenechavými hlodavci. Tento zvyk bohužel přežil i do dnešních dnů. Nejstarší legenda hovořící o kočkách využitých nebo lépe řečeno, zneužitých pro válečné účely, se vztahuje k bitvě u Pelúsia, v níž perský král Kambýsos bojoval či spíše bil faraóna Psamteka III. Peršané znali vztahy Egypťanů k posvátným zvířatům a do svých řad, do předních linií, přivedli mimo jiné i kočky. Nikdo z Egypťanů se neodvážil pozvednout zbraň, aby žádné ze zvířat ani nezranil, natož zabil. Egyptské vojsko, ač v přesile, bylo zmasakrováno a Egypt se na více než sto let musel smířit s nadvládou Peršanů. Vikulka, CZ ~ 1 ~

2 0-1 Reprodukce ze saského manuskriptu o využití koček v boji Ilustrace z knihy M. Champfleuryho Les Chats Jedna z dalších zmínek zneužití koček pro válečné účely pochází z jednoho saského manuskriptu. Manuskript pojednává o různých problémech dělostřelectva. Jeden z důstojníků, Christopher of Hapsburg přišel na nápad využívat kočky či holuby jako bomby, nebo zápalné střely. To jsou totiž zvířata, která lehce překonala i ty nejnedobytnější hradby. Holubi je samozřejmě bez nesnází přeletí a kočky jsou proslulé tím, že se vejdou i do těch nejmenších a nejnemožnějších škvír. Útočníci podle návodu museli přivázat k tělu zvířete vak naplněný hořlavou kapalinou či výbušninou. K tomuto vaku byla připojena různě dlouhá zápalná šňůra, či jiné časovací zařízení a zvíře se vypustilo. Většina vyděšených zvířat samozřejmě hledá bezpečné útočiště v místech, která zná. Kočky se tak vracely do svého města, do svého domu, kde se schovaly. Oheň se následně dostal k hořlavině, a co následovalo, snad není potřeba popisovat. Dějepisci samozřejmě nepovažovali za nutné nějak se zmiňovat o zneužívání koček k válečným účelům a tak je takových zpráv velice málo. Jinak tomu je s obdobím 2. světové války. Byl to totiž jeden z prvních a nejlépe mediálně zdokumentovaných konfliktů všech dob. Díky válečným zpravodajům, reportérům, fotografům i kameramanům, se i dnes dozvídáme o tom, co se dělo i co se dít mohlo. A díky několika málo z nich víme i o prvních válečných kočičích hrdinech. Vikulka, CZ ~ 2 ~

3 Za nejstarší válku, která byla, tehdy prostřednictvím válečného dopisovatele W. H. Russella z The Times přenášena v přímém přenosu byla válka Krymská. Označení přímý přenos je pravda zatím velkou nadsázkou, i tak se ale nejen britská veřejnost díky Russellovi dozvídala, jak moc nekompetentní je britská vláda při aktuálním vedení války. Dokonce díky Russellovým zprávám v lednu roku 1855 padla britská vláda. Ona neschopnost politiků vlastně k samotné Krymské válce vedla od začátku. Všechno to začal osmanský sultán Abdülmecid I. Ten pod dojmem úspěšných diplomatických jednání s tehdejší ikonou Evropy Ludvíkem Napoleonem Bonapartem mu slíbil správu všech křesťanských chrámů a kostelů v Jeruzalémě. Jenomže tato funkce už dlouhá desetiletí a staletí patřila ruskému caru Mikuláši I. Sultán se ale snažil naklonit si západoevropské země a tak žádnou nápravu nesjednal a Mikuláše I. několik měsíců pouze chlácholil. Mikuláš I. proto vyslal na vyjednávací rozhovory s Osmany a Francouzi do Istanbulu Alexandra Sergejeviče Menšikova, což byl další osudný krok. Menšikov si vydobyl slávu v boji proti Napoleonovi Bonaparte, dědečkovi Ludvíka Napoleona Bonaparta, jenomže to byl rovněž proslulý alkoholik. Vyjednávání samozřejmě skončilo fiaskem. Mikuláš I. se musel odhodlat k jinému řešení. Samozřejmě, že nešlo pouze o správu kostelů a chrámů, největší záminkou k válce byl přístup ke Středozemnímu moři přes průplavy Bospor a Dardanely. Když ruská vojska vtrhla do Valašského a Moldavského knížectví, pokusil se Abdülmecid I. přeci jen ještě o jedno mírové řešení, ale na kongresu ve Vídni roku 1853 se vyřešilo vlastně jenom to, kdo proti komu bude válčit, Rusko proti Osmanům, Francii a Velké Británii. Další ruské faux pais bylo obléhány přístavního města Oděsy. Rusové se totiž omylem zakopali na území Habsburké monarchie a tak se po bok Osmanů, Francouzů a Britů přidali Rakušané, Němci a Prusko, tedy v podstatě celý zbytek Evropy. Válka se postupně Vikulka, CZ ~ 3 ~

4 přesunula na poloostrov Krym a 18. října 1854 spojenci rusy oblehli v Sevastopolu. Přišla zima, oblehnutým rusům docházely zásoby potravin i léků, nedostávalo se jim oblečení ani dřeva na otop. I přesto, že se ruští vojáci statečně drželi, 9. září 1855 město kapitulovalo. Když spojenecká vojska vešla do města, moc tu toho nezbývalo. Mezi takovými návštěvníky byl i William Gair, kapitán šesté dragounské jízdy. Spolu se svými muži prohledávali zbytky města a v jednom temném sklepě našli kočku sedící na hromadě odpadků mezi dvěma zraněnými muži. Prý byla pokrytá prachem a špínou, ale klidná. Hluk z okolí jí už nevzrušoval. Kočička byla starší, i když je těžké určit věk zvířete jen podle vzhledu, kapitán Gair jí odhadoval 7 nebo 8 let. Kočička přežila celé to dlouhé a kruté obléhání města. Kapitán Gair kočičku, která se posléze ukázala býti kocourkem, vzal s sebou a odnesl jí do důstojnického stanu britské armády. Během krátké doby se dostala do skvělé kondice a začalo se jí říkat Tom. Důstojníkům nešlo do hlavy, jak to, že když ruští vojáci téměř umírali hlady, jak je možné, že kocourek je v perfektní kondici, nepodvyživený. Jednou proto Toma sledovali na jeho obchůzkách a nestačili se divit. V jednom ze Sevastopolských zákoutí stála stará velká budova, vchod byl zahrazen sutinami a nedalo se do ní dostat. Tedy, člověk se do ní nemohl dostat, kocour ano. Když byly sutiny odházeny a britové vešli do skladiště, našli tu obrovské zásoby jídla, které bylo povětšinou ještě poživatelné. I britští vojáci byli po dlouhém obléhání vyhladovělí a tak si rádi na počest Tomovu uspořádali pořádnou hostinu. Konci války prospěla smrt cara Mikuláše I. na konci roku Po několika bitvách, kdy vítěze mnohdy určovala pouze menší neschopnost vojevůdců na té či oné straně, byla 30. března 1856 v Paříži podepsána mírová smlouva a válka skončila. Když bylo po všem, dostal se Sevastopolský Tom s vojáky do Anglie, kde spokojeně dožil krátký zbytek svého života. Tom prý zemřel kolem Vánoc roku 1856, nicméně díky Vikulka, CZ ~ 4 ~

5 válečným dopisovatelům se o něm dozvěděly stovky čtenářů The Times a Tom se tak stal jedním z vůbec prvních proslulých zvířecích válečných hrdinů. Z Krymské války pochází jeden z prvních dokladů o tom, že se kočky často stávaly maskoty nejrůznějších vojenských jednotek. Bulharská Belle byla kočička, která se roku 1854 přidala k regimentu 42. královských horalů, kterým se ve Skotsku tehdy neřeklo jinak než Black Watch. Tehdy byl regiment usídlený poblíž Varny, když se k jednomu z vojáku přitočila malinká kočička, která měla očividně hlad. Dostala najíst a už s vojáky zůstala. Dokonce se vojáci, kteří aktuálně neměli k výkonu žádnou povinnou službu, střídali v jejím nošení pod uniformou. Tak kočička přežila krvavou bitvu u Almy, kde díky neschopnosti generála Menšikova přišlo o život šest z třiatřiceti tisíc ruských vojáků. A přežila i bitvu u Balaclavy 25. října 1854, tentokrát v týlu v bezpečí polní nemocnice. Bohužel náročné cestování a nedostatečná hygiena vedly k tomu, že Belle onemocněla a nakonec i zemřela. Krymská válka skončila, ale v Evropě to vřelo dál. Opět to bylo pro moc a zisky. Německo, díky tomu, že bylo dlouhá staletí roztříštěno na jednotlivé malé státečky, zaspalo první vlnu kolonizace zámoří. Zisky, které měli Francouzi a Britové z Ameriky, z Afriky i z Asie byly Němcům trnem v oku, a tak neustále zbrojili. Samozřejmě, že si tehdy ještě relativně malý německý národ, respektive jeho vůdci, nemohli dovolit jen tak vyhlásit Francii a Anglii válku, sami by byli rychle poraženi. Čekalo se na záminku. Tu poskytl Gavrilo Princip, když 28. června 1914 zastřelil v Sarajevu arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d Este. Principův důvod pro atentát byl ale zcela jiný, odmítal nedobrovolné připojení Bosny a Hercegoviny k Rakousku Uhersku, které se událo roku Němci začali okamžitě podporovat Rakousko Uhersko. Ještě roku 1914 bylo Srbsku zasláno ultimátum, jehož splnění by znamenalo v podstatě zánik svobodného státu. Srbové ultimátu nepřijali a dne 28. července Vikulka, CZ ~ 5 ~

6 1914 mu Rakousko Uhersko vyhlásilo válku a roztočil se kolotoč vedoucí k velké světové válce. Srbsko bylo podporováno Ruskem a 30. července 1914 vyhlásilo mobilizaci, Německo 1. srpna vyhlásilo válku Rusku, 2. srpna obsadilo Lucembursko, 3. srpna Němci vyhlásili válku Francii, 4. srpna začali okupovat Belgii, aby do Francie získaly přístupovou cestu. Zabrání Belgie přivedlo do Války Velkou Británii. Japonsko zabralo v Číně německé provincie Čchingtao a rakouské Tchien-ťin a válka se přenesla do Asie. Osmanská říše se přidala po bok Německa a Rakouska Uherska, což byl počátek války na území Afriky. Válka to byla dlouhá a krutá. Bylo v ní využito mnoho nových technologií. Na bitevních polích se objevily první tanky, poprvé byly použity chemické zbraně nechvalně proslulý Yperit. Mimochodem, jen připomeňme, že Yperit odvozuje svůj název od belgického města Ypres, od toho města, kde se ve středověku z místní nejvyšší věže budovy patřící textilnímu cechu shazovaly kočky a kde tato tradice, naštěstí už jen s kočkami plyšovými, přetrvává dodnes. Boje se vedly na zemi, ve vzduchu i na vodě. A právě z první světové války víme o kočkách, které sloužily jako ochránkyně zásob potravin před krysami, ale i jako oblíbení maskoti na nejrůznějších lodích. Lidská vynalézavost, v obdobích válek obzvláště činorodá, vedla k vytvoření prvního prostředku, který by umožňoval vzdušné operace kdekoliv nad mořem letadlové lodi. Jednou takovou nejstarší letadlovou lodí byla HMS (His Majery Ship loď jejího veličenstva) Vindex, která za první světové války operovala hlavně v Severním moři a chránila nejen Britské ostrovy před německými vzducholoďmi Zeppelin. Po roce 1918 brázdila vody Středozemního moře a za druhé světové války sloužila jako transportní loď, jen s jiným jménem. Roku 1954 byla sešrotována. Co je však Vikulka, CZ ~ 6 ~

7 0-2 Pincher Fotografie No. Q z Imperial War Museum (Zdroj: Wikipedia commons; volná licence) z kočičího hlediska důležité, právě na HMS Vindex sloužil jako maskot kocourek Pincher a právě on je jedním z nejstarších doložených skutečných lodních maskotů. Ve Středozemním moři před první světovou válkou soužila i další britská loď, HMS Irresistible. Tento bitevník na začátku první světové války chránil kanál La Manche a vodní cestu z přístavu Dover. Válečné dění donutilo britskou admiralitu vyslat pátou bitevní flotilu ke konci války na východ Středozemního moře. Účastnila se několika bitev v rámci tzv. Dardanellské kampaně. Při bitvě o samotný přístav Dardanely najel bitevník HMS Irresistible na minu pod mořskou hladinou a ztratil manévrovací schopnosti. Pomalu Vikulka, CZ ~ 7 ~

8 plul směrem k městu, až se ocitl v dostřelu přístavních těžkých děl a 18. března 1915 byl potopen. Na HMS Irresistible sloužil kocourek jménem Togo a byl dokonce určen člen posádky, který se o něj měl starat. Jmenoval se William Thomas Clegg. Togo byla bohužel na palubě i onoho osudného 18. dne měsíce března. Před hřměním zbraní utekl kocourek do skrýše u parních kotlů. Hlavní topič William Burrows se kocourka marně snažil chytit a utéct s ním do bezpečí, tragicky však zahynuli oba. Uvádí se, že první světová válka stála život téměř deset miliónů lidí a dalších více než dvacet miliónů bylo zraněno. Kolik asi zahynulo, absolutně nesmyslně, zvířat? 0-3 Maskot válečné australské lodi HMAS Encounter (Zdroj: Wikipedia commons; volná licence) Vikulka, CZ ~ 8 ~

9 S koncem první světové války se podstatně měnila mapa Evropy. Vznikly nové státy Československo, Rakousko, Maďarsko (rozpadem Rakousko-Uherska), Polsko či Jugoslávie, Francie získala na úkor Německa Alsasko a Lotrinsko, část Rakousko-Uherska připadla Rumunsku, část Itálii Versailleská smlouva, která se považuje za dokument potvrzující definitivní konec první světové války, jednoznačně určila vítěze Spojené státy americké, Velkou Británii a Francii. Jenomže zároveň se tak stalo na úkor poražených mocností. Zatímco Rakousko-Uhersko zaniklo a bylo rozdrobeno na menší státy a státečky, Německo svou prohru neslo velmi nelibě. Versailleská mírová smlouva se tak stala zároveň listinou, která byla důvodem pro světovou válku číslo dvě. Německo muselo platit vysoké válečné reparace a bylo omezováno co do objemu výroby a množství vojenské síly. Podobně nespokojení s výsledkem mírových jednání byli Japonci, kteří stáli sice na straně vítězů, ale od svého vítězství si slibovali zisk kontroly nad Čínou. Nejen pro zajištění dodržování podmínek Versailleské smlouvy, ale zejména pro budoucí smírné řešení mezinárodních sporů, byla roku 1920 vytvořena Společnost národů. Jenomže politická opatření a územní změny nebyly jediným, co první světová válka přinesla. Rostl nacionalismus a obliba těch, kteří v tom či onom státě slibovali svému lidu, že jsou to právě oni, kdo si zaslouží stát se světovým vůdcem. V Rusku se v důsledku občanské války dostal k moci Josif Stalin, v Itálii Benito Mussolini, v Německu Adolf Hitler. Nespokojenost lidí s politickými závěry první světové války byly prohloubeny i krizí hospodářskou. 30. ledna 1933 byl Hitler jmenován německým říšským kancléřem, provedl revoluci, díky níž se do čela státu dostali nacisté, roku 1935 obnovil brannou povinnost, čímž porušil nejzákladnější ustanovení Versailleské smlouvy, v březnu 1936 Německo opevnilo své západní hranice, Itálie napadla Habeš. V říjnu 1936 se spojili Německo a Itálie, o měsíc později se připojilo Vikulka, CZ ~ 9 ~

10 Japonsko a na světě byla Osa zla Berlín, Řím, Tokio.V červenci 1937 napadlo Japonsko Čínu. 12. března 1938 násilně připojil Hitler k Německu Rakousko, v září 1938 pak Hitler pod pohrůžkou války získal souhlas západních zemí k obsažení Československa. Všechno se to dělo s tichým souhlasem či nesouhlasem Společnosti národů. Nikdo z jejích tehdejších funkcionářů se neodvážil zasáhnout. 1. září 1939 napadly německé armády Polsko a oficiálně začala Druhá světová válka. Nemá cenu popisovat průběh války, to nechme jiným. My se budeme soustředit na drobné historické střípky, v nichž se kočky nesmazatelně zapsaly do životů jednotlivců i skupin lidí, mnohdy i tím, že jim zachraňovaly životy. Z Velké Británie pochází historka o jedné vdově, která měla na starost desetiletého synka. Byla sama, chudá, bez práce. Bydlela s nimi kočka, které říkali prostě Kočka. Když přišla potravinová krize, nebylo už vůbec co jíst a vdova a syn si už nemohli dovolit kočku vydržovat. Kočka to nějak vycítila a přes noc se vydala na lov, ráno našla vdova v bytě na zemi zabitého divokého zajíce. To se údajně opakovalo po celou dobu války, kočka se naučila lovit a zvěřinou zásobovala svoje páníčky vždycky, když bylo nejhůř. Údajně byla schopná dokonce ulovit i zajíce, kteří byli větší než ona. Během roku 1942 byl těžce bombardován jihovýchod Anglie, oblast Essex. Tady, v městečku jménem Maldec, žila rodina, která chovala 19tiletého kocourka jménem Jim. Jednou při bombardování začalo hořet i v jejich domě, kocourek ale vyběhl po schodech nahoru, kdy byli schovaní páníčkové a upozornil je na oheň ještě v době, kdy ho šlo uhasit. Kocourek pak dostal Modrý Kříž, vyznamenání pro zvířata, která pomáhají zachraňovat lidské životy. Během 2. světové války sloužily kočky na zemi jako ochránci zásob jídla. Staly se naprosto nepostradatelné zejména tam, kde byly sklady zásob potravin, které se distribuovaly postupně potom mezi jednotky v poli. Během Vikulka, CZ ~ 10 ~

11 války se kočičí populace zmenšovala, mnohde až na kritickou hranici vyhubení, tak britská vláda vyhlásila program Cats For Europe, a sháněla kočky od občanů země a dokonce je i dovážela z Ameriky, dělaly se sbírky na nákup sušeného mléka pro všechny kočky obětavě pracující v národním zájmu. Kocouři, kočky i koťata byli mnohde oblíbenými maskoty. Kupříkladu kocourek jménem Andrew se stal maskotem Allied Forces Mascot Club, kocourek jménem Aircrew zase reprezentoval leteckou školu v australském městě Cressy. Ale ne všechny válečné kočky to měly tak jednoduché. Většina z nich skutečně riskovala své životy, mnohdy i přímo v boji. Nemnohé zprávy se zmiňují o Mource, kočičce, která během bitvy o Stalingrad v letech působila jako pošťačka a nosila zprávy mezi německými pozicemi na frontě a velitelstvím v zázemí. Těžko říci, jak němci dosáhli toho, že jim kočička takto sloužila, pravděpodobně měli zásluhy polní kuchaři. Faktem však je, že kočku, toulající se rozvalinami města nikdo za zvěda nepovažoval. Kočky sloužily na vodě, na zemi, i ve vzduchu. Do letadla kočky samozřejmě oficiálně nesměly. Přesto se tento zákaz občas porušil. V mnoha magazínech byla zveřejněna fotografie kotěte v kokpitu amerického bombardéru B-25 Mitchell, který patřil k 311 foto-letecké skupině 91. fotografovací a mapovací švadrony, která operovala nad centrální a jižní Amerikou. Fotografie pochází z roku 1944 a byla pořízena pilotem Ole Griffithem. I když Ole porušil nařízení, nebyl souzen ani odsouzen, nikdo si nedovolil mu vytknout přátelství s kočkou. Jiný příběh letecké kočky jménem Pyro pochází ze Skotska. Roku 1942 našel válečný fotograf a dopisovatel Bob Bird v experimentální letecké základně v Helensburgu ve Skotsku kočku, která bloudila základnou a hledala teplé místečko, kde by mohla nějaký čas zůstat. Bird jí Vikulka, CZ ~ 11 ~

12 zaregistroval, když jí přiskřípl ocas mezi dveřmi, vzal jí s sebou a odnesl k lékaři, který na základě působil. Pyro se s Birdem rychle spřátelila. Netrpělivě čekala na základě, až se její nový páníček vrátí z mise. Bird si všímal, že Pyro je na zemi bez něho smutná a tak jí vzal s sebou do vzduchu. Kupodivu se to prý Pyro líbilo a v letadle byla klidná a cítila se tam v rámci možností dobře. Jednou takhle v roce 1943 letěli nad sněhem pokrytou zemí, ve velmi silných mrazech, tak silných, že namrzalo i letadlo zevnitř. Bird fotograf ale musel chtě nechtě, aby splnil svůj úkol, vytáhnout ruku z rukavice, aby mohl pořídit potřebné snímky. Prsty mu samozřejmě začaly rychle umrzat. Na zpáteční cestě si Bird prsty ohříval o Pyro. Když se vrátili na základnu, dozvěděl se Bird, že nebýt Pyro, o prsty by přišel. Roku 1945 byl Bird převelen na leteckou základnu v Hampshire. Pyro vzal samozřejmě s sebou, jenomže to byla zřejmě osudová chyba. Jednou, když byl Bird ve vzduchu, Pyro bloudila po základně a srazil jí nákladní vůz. Bird však na Pyro dlouhá léta vzpomínal a jeho syn se zasloužil o to, že Pyro získala posmrtně vyznamenání od PDSA (People s Dispensary for Sick Animals). Během druhé světové války, konkrétně od roku 1943, působila ve Velké Británii americká letecká jednotka Wolfpack. Byla součástí 56. bojové skupiny a působil v ní jeden z nejlepších letců, opravdové eso mezi piloty, kolonel Fred J. Christensen, který sestřelil 22 německých letadel a šest z nich během několika minut v rámci jediné vzdušné bitvy. Během celého svého válečného snažení měl štěstí díky kocourkovi jménem Sinbad. Ten s ním létal na většinu misí, tedy alespoň na ty mise, během nichž se nelétalo ve velkých výškách. Sinbad se stal maskotem a miláčkem celé letecké skupiny a měl podle vyprávění Christensenovy dcery obrovsky pozitivní vliv na morálku jednotky. Jednou se dostavil na základnu fotograf, který měl za úkol nafotit dokumentární snímky jednotky. Samozřejmě nemohl odejít bez fotografie Vikulka, CZ ~ 12 ~

13 Sinbada, jenomže kocourek se fotit nechtěl, chvilku neposeděl, skákal po letadlech a dalším vybavení, včetně padáků. A údajně všichni piloti skupiny Wolfpack, kteří byli sestřeleni a museli z letadla vyskočit na padáku posvěceném Sinbadem se v pořádku vrátili ke své jednotce. Sinbad celou válku přežil a v srpnu 1944 se s Christensenem vrátil do Spojených států Amerických. Tady žil spokojeně s celou rodinou, až jednoho dne se kocourkovi narodila koťata. Teprve tehdy si prý Christensen všiml, že Sinbad není kocourek, ale kočička. Sinbad měla ještě několik dalších vrhů koťátek a žila ještě dlouhá léta. Bohužel i ji nakonec srazilo auto. Nejčastějším angažmá válečných koček byla námořní služba. Krátce před druhou světovou válkou kotvila v polském přístavu Hei loď ORP (Okret Rzeczypospolitej) Burza. Na loď se neplánovaně naložila i kočička, která později dostala jméno Kicia. Žila a bydlela na lodi, a když vypukla válka, tak ORP Burza spolu s dalšími dvěma polskými loděmi z Polska odjely a přidaly se do služeb Britského námořnictva. Kicia žila celou dobu v jedné kajutě na přídi a dokonce tu porodila šest krásných koťátek. Zanedlouho je ale začala stěhovat do kajuty poručíka Tumaniszwiliho na zádi, nastěhovala se do sušičky na prádlo. Hned několik dní nato se Burza zapojila do námořní bitvy u Calais roku 1940, kde byl potopen např. bitevník HMS Wessex. Střelci z Burzy sestřelili dvě Štuky torpédobombardéry, ale přeci jen i ORP Burza dostala zásah přesně do místa na přídi, kde byla původní kajuta, v níž Kicia bydlela. Takže Kicia i koťátka ve zdraví dorazili zpět do Anglického přístavu. HMS (Her Majesty Ship) Duke of York byl bitevník, spuštěný na vodu roku Na Boxing day, což je australský státní svátek odpovídající našemu druhému svátku Vánočnímu, se účastnil námořní bitvy u Severního mysu, při níž se zasloužil měrou vrchovatou a rozhodující o potopení německého bitevního křižníku Scharnhorst. Na lodi byla Vikulka, CZ ~ 13 ~

14 oblíbeným maskotem kočička Whisky. Ta celou bitvu prospala v jedné z kajut. Když se probudila, odešla v klidu a bez známky vzrušení do podpalubí lovit myši. Válečné úsilí spojenců Whisky zjevně moc netrápilo, zato její soukromý boj s myšmi vyhrávala na plné čáře, byla díky svým loveckým schopnostem proslulá i na jiných lodích. Důležité je, že HMS Duke of York přečkal válku bez větší úhony a stejně tak se vedlo i Whisky. Výstavní lodí Královského námořnictva Velké Británie byl bitevní křižník HMS Hood. Jeho stavba začala 1. září 1916 a původně měly být postaveny čtyři stejné bitevníky. Jenomže 31. května až 1. června roku 1916 proběhla bitva u Jutska, největší námořní bitva první světové války, v níž byly potopeny tři hlavní bitevní lodě Královského námořnictva. Admiralita proto přehodnotila stavební plány a HMS Hood byl konstrukčně vylepšen o silnější pancéřování. Další tři plánované lodě stejné třídy už nikdy světlo světa nespatřily. HMS Hood byl po svém dokončení roku 1920 největší a nejsilnější bitevní lodí světa. Snad i proto v meziválečném období HMS Hood sloužil jako výstavní reprezentativní loď britského námořnictva a v podstatě z reklamních důvodů proplovala světovými oceány. Od roku 1936, v době, kdy už se politická situace v Evropě díky nacistům dosti komplikovala, byl Hood přeřazen ke Středomořské britské flotile. Součástí posádky HMS Hood byly od začátku třicátých let i dvě kočky, Ginger a Fishcakes. Samozřejmě se tu starali o myší populaci a zároveň byli oblíbenými maskoty. Ginger byla želvovinová kočička s bílými skvrnami, Fishcakes byl černobílý kocour, menší než Ginger. Do dějin HMS Hood vstoupil svým koncem. Němci se totiž se svou vlajkovou lodí, bitevní lodí Bismarck, pokusili dostat do Atlantického oceánu a tady škodit na širém moři všemožným zásobovacím konvojům. Spojenecká flotila se proto za Bismarckem vydala s cílem jej za každou cenu zničit. Vikulka, CZ ~ 14 ~

15 0-4 HMS Hood, 17. března 1924 State Library of Victoria (Zdroj: Wikipedia commons; volná licence) 24. května 1941 se HMS Hood v doprovodu s HMS Prince of Wales s Bismarckem, doprovázeným další německou lodí Princem Eugenem, střetly v Bitvě v Dánském průlivu. S trochou štěstí střelci z Bismarcku trefili HMS Hood přímo v místě, kde byla uložena munice a Hood za poměrně krátkou chvilku klesl na mořské dno. Jestli na palubě v tu chvíli byli i Ginger a Fishcakes, to se s určitostí neví. Vzhledem k tomu, že by jim oběma ale bylo hodně přes deset let věku, je to nanejvýše nepravděpodobné. Z opačné strany sledoval souboj kocourek Oskar. Černobílý kocourek Oskar byl na Bismarck údajně propašován jedním z členů posádky. Prokazatelně byl na palubě lodi od 18. května 1941, kdy Bismarck vyrazil na svou první a jedinou misi s názvem Operace Rheinübung. Byla to právě mise, při níž měl Bismarck operovat na otevřených vodách Atlantiku a Vikulka, CZ ~ 15 ~

16 0-5 Bismarck, 15. září 1940 Sammlung Schlachtschiff Bismarck (Zdroj: Wikipedia commons; Bundesarchiv, Bild / CC-BY-SA) škodit spojeneckým zásobovacím lodním trasám. Už bylo řečeno, že na Bismarck spojenci uspořádali doslova hon, když byl potopen HMS Hood, byla snaha o jeho zneškodnění o to větší. Tři dny od potopení HMS Hood, 27. května 1941, narazil Bismarck na křižník HMS Cossack. Byť menší a hůře vyzbrojený HMS Cossack námořní bitvu vyhrál. Z více než členů posádky Bismarcku se zachránilo pouhopouhých 115. HMS Cossack byl jedinou lodí, která byla dostatečně blízko, aby přeživším trosečníkům pomohla a mezi sto patnácti zachráněnými byl naštěstí i Oskar. O tom, že kočky nějaká válka a politika absolutně nezajímá, svědčí i to, že Oskar se stal záhy oblíbencem mezi všemi námořníky na HMS Cossack. Možná proto, že Oskar byl německý kocourek, ho posádka HMS Cossack přejmenovala na anglicky znějícího Sama. Posláním HMS Cossack byl převážně doprovod konvojů vezoucích zásoby Vikulka, CZ ~ 16 ~

17 všeho možného, operoval převážně ve Středozemním moři a Atlantském oceánu. Při jedné plavbě doprovázel HMS Cossack z konvojů poblíž Gibraltaru, když ho bez varování zasáhlo torpédo vystřelené z německé ponorky U-563. HMS Cossack se začal pomalu potápět. Na pomoc mu přispěchal jiný křižník, HMS Legion a snažil se ho odtáhnout do Gibraltarského přístavu, lež po třech dnech plavby otřásl HMS Cossack obrovský výbuch, který zničil v podstatě celou přední třetinu lodi, a zahynulo při něm 159 členů posádky. Naštěstí Oskar, alias Sam byl na opačné straně lodi, takže mu výbuch neublížil a spolu se zbylou posádkou v pořádku doplul na HMS Legion do Gibraltaru. To už si kocourek vysloužil přezdívku Nepotopitelný Sam. Ani v Gibraltaru Sam dlouho nepobyl, záhy byl naloděn na HMS Ark Royal, letadlovou loď, které se rovněž účastnily honu na Bismarck. Ani tady ale kocourek nevydržel dlouho. 14. listopadu 1941 torpédovala HMS Ark Royal při návratu na Maltu německá ponorka U-81. I tentokrát se spojenci pokoušeli odtáhnout poškozenou letadlovou loď do Gibraltaru, ale nepovedlo se. Díra v trupu byla natolik velká, že loď se pomalu ale jistě potápěla i přes veškerou snahu vodu z lodi vypumpovat a 30 mil před Gibraltarem klesla na dno Středozemního moře. A i tentokrát Nepotopitelný Sam už v tomto kritickém okamžiku nebyl. Byl převelen na HMS Lightning a přímo z kanceláře guvernéra Gibraltaru byl převezen do Velké Británie, konkrétně do irského Belfastu, kde už konečně v poklidu dožil. Zemřel roku 1955, bylo mu tedy nejméně 14, spíše však víc, let. V srpnu roku 1941 se vydal ministr války a pozdější britský premiér Winston Churchill vyjednávat spojenectví s tehdejším americkým prezidentem Franklinem Delano Rooseveltem. Cestoval na palubě lodi HMS Prince of Wales, kde v podpalubí proháněla hlodavce kočička Blackie. Cesta vedla přes Atlantický oceán do NS Argentia Vikulka, CZ ~ 17 ~

18 0-6 Blackie a Churchill na HMS Prince of Wales Fotografie No. H z Imperial War Museum (Zdroj: Wikipedia commons; volná licence) v Newfoundlandu. Během několika dnů byla na tajném místě dojednána tzv. Atlantická dohoda, podle níž se USA staly spojenci Velké Británie s tím, že jí budou dodávat válečný materiál. Když se Churchill připravoval vstoupit na HMS Prince of Wales, aby tu dohodu podepsal, zastoupila mu cestu Blackie. Churchill měl kočky v oblibě, sám choval kocourka jménem Nelson. Když se před kočičkou zastavil, využil toho přítomný fotoreportéř a Churchilla s Blackie vyfotil. Ona fotka Vikulka, CZ ~ 18 ~

19 pak proběhla téměř všemi světovými novinami. A na památku onoho setkání byla Blackie přejmenována na Churchilla. Minnie byla lodní kočka, která procestovala na HMS Argonaut téměř celý svět. Její služba v námořnictvu byla o mnoho klidnější, než ta Samova. I když, na loď nastoupila roku 1944 v Tyneside v severovýchodní Anglii a hned první její mise bylo vylodění spojenecký vojsk v severní Normandii den D. Na lodi si rychle zvykla, brzy se spřátelila se všemi členy posádky, pospávala na palubě a bylo jí umožněno spát i v kabině kapitána. Z Normandie se dostala na francouzskou Riviéru, do Palerma na Sicílii, do Ceylonu (Srí Lanka) do Sydney a Fremantlu v Austrálii i do Tokya. Po válce zůstala na lodi ještě dva a půl roku a plavila se po pacifickém oceánu, ale jednou v Singapuru zmizela. I když kapitán s lodí na ni čekal do nejzazšího možného okamžiku, než vypluje, Minnie se už nevrátila. Údajně se stejná kočka s bílými packami a bříškem za nedlouho objevila na jiné lodi, takže je možné, že si našla jen jiný spoj. Při vylodění v Normandii pomáhaly i další kočičky, na lodi HMS Black Prince kočička Beauty, která dokonce během samotné akce porodila tři zdravá koťátka, čímž si vysloužila předčasný odchod do výslužby z důvodu mateřských povinností, na lodi HMS Scorpion kocourek Thomas Oscar, na lodi SS Julia kočička Peggy. SS Julia byla jednou ze dvou belgických lodí, které se Dne D aktivně účastnily, vezla zásoby a jednu divizi vojáků z New Yorku a směřovala na pláž Omaha. Kočička Smokey byla maskotem bitevní lodi HMS Bulldog, který se ještě v doprovodu s HMS Beagle, roku 1945 připlavil na Chennale Islands aby tu byla podepsána kapitulace místní německých okupačních sil. Když se loď blížila k frontě, k ostrovům, seděla Smokey na přídi na svém oblíbeném místě a na všechno se pozorně dívala. Tento moment přiblížil všem posluchačům rádia BBC tamější komentátor a Smokey se tak Vikulka, CZ ~ 19 ~

20 0-7 Kocourek Tiddles na HMS Victorious Fotografie No. A z Imperial War Museum (Zdroj: Wikipedia commons; volná licence) Vikulka, CZ ~ 20 ~

EDIČNÍ ŘADA ČEŠI VE VÁLCE

EDIČNÍ ŘADA ČEŠI VE VÁLCE EDIČNÍ ŘADA ČEŠI VE VÁLCE Vzpomínky československých vojáků, kteří za druhé světové války sloužili v 11. pěším praporu na Blízkém východě doplněné historickým komentářem a popisem bitvy o Tobruk. FRANTIŠEK

Více

Tajemství vojenského kufříku

Tajemství vojenského kufříku Tajemství vojenského kufříku Postava: Vratislav Kratochvíl, rakousko-uherský voják Odpověď na otázky: 1) Jak vypukla 1. světová válka? Co se stalo? Kdo proti komu bojoval? Záminkou ke vzniku 1. sv. války

Více

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz

MNICHOVSKÁ ZRADA. Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE. www.praha6.cz MNICHOVSKÁ ZRADA Katalog k VÝSTAVě / OSMIČKY V ČASE www.praha6.cz 1938 MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Výstava je součástí projektu Osmičky v čase Výstavu připravila

Více

Příběh předmnichovský

Příběh předmnichovský 1 2 Příběh předmnichovský Vpád do Tisé Jan Vondráček Obec Tisá se nachází v chráněné krajinné oblasti Labské pískovce 20 km od krajského města Ústí nad Labem a 5 km od obce Petrovice, kde je hraniční přechod

Více

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3 VÝROČÍ Březen bývá často spojován v našich zemích se smutným výročím vzniku Protektorátu Čechy a Morava a je myslím dobře, když se podobná výročí připomínají. Lidská

Více

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou 2. světová válka 1) Rok 1939 - Evropa před válkou Celý rok 1939 směřuje Evropa směrem k válce - viz následující kroky: 15. března 1939 - obsazení Čech a Moravy Německem. březen 1939 (23.3.) - Německo obsadilo

Více

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE

STAVA / OSMIČKY V ČASE MNICHOVSKÁ ZRADA VÝSTAVA / OSMIČKY V ČASE Vážení přátelé, zářijové výročí Mnichovské dohody je v řadě událostí, které jsou v našich dějinách spojené s koncovou číslovkou osm, jedním z nejbolestnějších. První republika byla dobou občanské svobody,

Více

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com

ČECHOAUSTRALAN. www.cechoaustralan.com ČECHOAUSTRALAN www.cechoaustralan.com Vzdálenost z Melbourne do Sydney čítá mezi 713 a 963 kilometry (podle zvolené trasy) a autem ji trvá urazit osm až devět hodin. Letadlem hodinu a půl. Loď překoná

Více

Josef Hercz. Lidé se mě ptají, proč jsem jako medik nesloužil u sanity. Jenže já chtěl bojovat proti nacistům se zbraní v ruce.

Josef Hercz. Lidé se mě ptají, proč jsem jako medik nesloužil u sanity. Jenže já chtěl bojovat proti nacistům se zbraní v ruce. Josef Hercz Příslušník 3. roty 11. československého pěšího praporu Východního. Za hranice se dostal jako vystěhovalec lodí po Dunaji. Zažil ztroskotání parníku Pentcho ve Středozemním moři. Prvního nasazení

Více

Můj bíbr Vojen Koreis

Můj bíbr Vojen Koreis Můj bíbr Vojen Koreis Vojen Koreis se narodil v den svatého Valentýna 1943 v Londýně. S matkou a otcem, který byl diplomatem, se po válce pohyboval nejprve mezi Prahou, Bělehradem a Berlínem. Po náhlé

Více

Třináct let za ostnatým drátem

Třináct let za ostnatým drátem studie a články Třináct let za ostnatým drátem Tragický osud a smrt Josefa Brykse, vězně dvou totalitních režimů LADISLAV KUDRNA Drahý tatínku, posílám Vám všem v rodině tisíce pozdravů a hodně promrzlých

Více

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav FF JU Dějiny 20. století Soutěžní práce Cena Edvarda Beneše Zdeněk Holenka Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR (5. květen

Více

[APRÍL] Nový typ pozemní jednotky 3 Kráčející tank ŠT-1. [LETECKÉ ESO] Major Marmaduke "Pat" Pattle.. 9 Hawker Hurricane Mk. IIB

[APRÍL] Nový typ pozemní jednotky 3 Kráčející tank ŠT-1. [LETECKÉ ESO] Major Marmaduke Pat Pattle.. 9 Hawker Hurricane Mk. IIB 0 [OBSAH] [APRÍL] Nový typ pozemní jednotky 3 Kráčející tank ŠT-1 [LETECKÉ ESO] Major Marmaduke "Pat" Pattle.. 9 Hawker Hurricane Mk. IIB [ZBRANĚ VÍTĚZSTVÍ] Golovačevův Jak-9M 14 [HISTORIE] Poslední dny

Více

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 17 Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Autor: Jakub El-Ahmadieh

Více

Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny.

Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny. Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny. "V období světové hospodářské krize je euro pro Slováky psychologickým

Více

PŘED SEDMDESÁTI LETY ZAČAL HOLOCAUST MAĎARSKÝCH ŽIDŮ. (čtěte na str. 4) Z obsahu Maškaráda kolem smrti Tivadara Sorose 4. Krátce

PŘED SEDMDESÁTI LETY ZAČAL HOLOCAUST MAĎARSKÝCH ŽIDŮ. (čtěte na str. 4) Z obsahu Maškaráda kolem smrti Tivadara Sorose 4. Krátce Ročník 13 Nisan 5774 Duben 2014 www.maskil.cz 7 Z obsahu Maškaráda kolem smrti Tivadara Sorose 4 Telavivské graffiti 7 Vzpomínky Jakova Adlera 8 Rozepře povídka 11 PŘED SEDMDESÁTI LETY ZAČAL HOLOCAUST

Více

ŽIVOT ANDREA CSEHA. Ed Borsboom

ŽIVOT ANDREA CSEHA. Ed Borsboom ŽIVOT ANDREA CSEHA Ed Borsboom Ed Borsboom: Vivo de Andreo Cseh. Haag, Mezinárodní esperantský institut 2003. 313. s. ISBN 90-805651-2-1 Z esperantského originálu do češtiny přeložila Jindřiška Drahotová

Více

Čestné prohlášení. Čeněk Paclt svět očima turnovského dobrodruha Petra Michnáčová P09000703

Čestné prohlášení. Čeněk Paclt svět očima turnovského dobrodruha Petra Michnáčová P09000703 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Historická studia Studijní obor: Kulturně historická a muzeologická studia ČENĚK PACLT SVĚT

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU A PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU A PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU A PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1) Situace na Balkáně 1908 - anexe Bosny a Hercegoviny. Rakousko-Uhersko anektovalo Bosnu a Hercegovinu (kterou spravovalo už od roku 1878). To znamenalo

Více

Katedra církevních dějin

Katedra církevních dějin Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra církevních dějin Bakalářská práce 2010 Zdeňka Plocová, DiS. Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Československá emigrace do Kanady po roce 1948

Středoškolská odborná činnost 2004/5005. Československá emigrace do Kanady po roce 1948 Středoškolská odborná činnost 2004/5005 Obor 16 historie Československá emigrace do Kanady po roce 1948 Autor: Jakub Hodboď Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci, Partyzánská 530, 460 11 Liberec, 4. ročník Konzultant

Více

VÁLEČNÉ LODĚ 20. STOLETÍ

VÁLEČNÉ LODĚ 20. STOLETÍ Ondřej Fér VÁLEČNÉ LODĚ 20. STOLETÍ PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VÁLEČNÝCH PLAVIDEL CPress Brno 2014 VÁLEČNÉ LODĚ 20. STOLETÍ PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH VÁLEČNÝCH PLAVIDEL Ondřej Fér Jazyková korektura: Milan

Více

HENRI DUNANT. zakladatel mezinárodního hnutí Červeného kříže. Josef Švejnoha. Český červený kříž Praha 2004

HENRI DUNANT. zakladatel mezinárodního hnutí Červeného kříže. Josef Švejnoha. Český červený kříž Praha 2004 HENRI DUNANT zakladatel mezinárodního hnutí Červeného kříže Josef Švejnoha Český červený kříž Praha 2004 1 OBSAH Věnováno mé manželce Heleně, které patří poděkování za velkou trpělivost a významnou pomoc

Více

B. První světová válka (1914 1918) 1. Bojující strany

B. První světová válka (1914 1918) 1. Bojující strany B. První světová válka (1914 1918) 1. Bojující strany Globální válečný konflikt z let 1914 1918 nazvali jeho současníci Světovou nebo Velkou válkou (netušili samozřejmě, že to nebylo poslední střetnutí

Více

PAMÁTKÁŘI. Informace o filmu

PAMÁTKÁŘI. Informace o filmu PAMÁTKÁŘI Informace o filmu PAMÁTKÁŘI jsou akční drama o největší honbě za pokladem v historii. Děj se soustředí na sedm mužů: ředitele muzeí, umělce, architekty, kurátory a historiky umění. Nejsou sice

Více

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Jack Bernstein Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Incognita Rád bych poděkoval Len Martinovi, který zpracoval moje poznámky a ústní vyprávění do formy této knížky. Bez jeho zasvěceného

Více

My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století

My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století Go East str. 1/22 My a oni. Česko-německé stýkání a potýkání ve dvacátém století Projekt studentů Gymnázia Krnov pro soutěž EUROSTORY 2006-2007 Úvod O soutěži EUROSTORY 2006-2007 na téma Česko-německé

Více

Náš voják v cizině 28.6.2005 Týdeník Televize str. 18 Obrazovka - reportáž Zuzana Ptáčková Česká mise

Náš voják v cizině 28.6.2005 Týdeník Televize str. 18 Obrazovka - reportáž Zuzana Ptáčková Česká mise Náš voják v cizině 28.6.2005 Týdeník Televize str. 18 Obrazovka - reportáž Zuzana Ptáčková Česká mise Fakt, že čeští vojáci slouží v Kosovu, Afghánistánu či v Iráku, je všeobecně znám. O českých vojenských

Více

ZPRAVODAJ HOLUBÍ NÁVRATY HLUBOCKÝ. Ocenění za záchranu. Vzpomínka na Helgu Weigel. Hlubocký hokejista Jan Lidral

ZPRAVODAJ HOLUBÍ NÁVRATY HLUBOCKÝ. Ocenění za záchranu. Vzpomínka na Helgu Weigel. Hlubocký hokejista Jan Lidral HLUBOCKÝ ČÍSLO 11 - LISTOPAD 2013 - CENA 15 KČ ZPRAVODAJ Ocenění za záchranu Vzpomínka na Helgu Weigel Hlubocký hokejista Jan Lidral Výběrové řízení na ředitele / ředitelku PMH HOLUBÍ NÁVRATY Rozhovor

Více