října. říjen V Jablonci máme všech pět pohromadě! přijďte volit. volte číslo. Komunální volby 2014 V O L B Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. 11. října. říjen 2014. V Jablonci máme všech pět pohromadě! přijďte volit. volte číslo. Komunální volby 2014 V O L B Y 2 0 1 4"

Transkript

1 OBČASNÍK ROČNÍK VIII NEPRODEJNÉ JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Komunální volby 2014 říjen 2014 V Jablonci máme všech pět pohromadě! přijďte volit října volte číslo 5 V O L B Y Z OBSAHU: Petr Beitl: Odpovědnost je alfa i omega 2 Máme osud v rukou společně 3 Volební program ODS 6 9 Jablonec je v dobré kondici 10 ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE

2 KOMUNÁLNÍ VOLBY Odpovědnost je alfa i omega Vážení čtenáři, milí spoluobčané. Naposledy v tomto volebním období bych se s vámi chtěl podělit o své pocity. Především mám obrovskou radost z ocenění, kterého se nám Jablonci dostalo za strany Svazu měst a obcí ČR. Ocenění Nejlepší primátor jsem měl tu čest převzít na Pražském Hradě 16. září. Jak jsem opakovaně zdůraznil, neberu jej jako ocenění pouze mé práce, ale především všech, kteří se na příznivém hodnocení města podíleli. Jsou to kolegové z rady města, zastupitelé, úředníci magistrátu i všichni ti, kteří pracují v komisích nebo výborech, ale i ti z vás, kteří přinášejí podněty a připomínky a mají zájem o město a život v něm. Zhruba tři stovky nominovaných hodnotila ve dvou kolech odborná porota tvořená ze zástupců státní správy, akademické sféry i soukromého sektoru. Posuzoval se osobní přínos nominovaných pro rozvoj svého města či obce, zlepšení zázemí, infrastruktury, životního prostředí, podmínek pro podnikání, informovanost občanů a obecně celkový příspěvek ke zvýšení kvality života obyvatel. Jsem rád, že se nám společně podařilo v těchto parametrech naplnit naše cíle a chci zdůraznit, že jsme tohoto výsledku docílili především odpovědným přístupem k městu. To znamená, že jsme často nuceni přijmout rozhodnutí, které nebude populární, víme, že za něj sklidíme kritiku a že ho naši protivníci a konkurenti budou zneužívat či využívat v předvolebním boji. Přesto je z objektivních důvodů nutné takové rozhodnutí přijmout. Samozřejmě je i možnost takového výkonu správy města, že se přijmou jen rozhodnutí nekontroverzní a ostatní se odsune na jindy. Já se ale domnívám, že to každého stejně dožene a řešení jsou pak mnohem složitější. Z tohoto pohledu bych chtěl vyzvat všechny, konkurenty, voliče a každého, kdo se o dění ve městě zajímá, aby odložili populismus, zjistili si relevantní informace a nepodléhali emocím. Různé fámy a polopravdy zkreslují obrázek o konkrétním problému. Hlavním cílem toho, kdo kandiduje, by nemělo být vítězství za každou cenu při použití podpásových prostředků, umělé vytváření kauz, šíření pomluv a poplašných zpráv. Po celé volební období jsme s občany mluvili, pořádali diskuzní setkání ve všech městských částech, zveřejňovali informace v Jabloneckém měsíčníku a městských stránkách. Veškeré rozvojové dokumenty, ať jde o Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) nebo změny Územního plánu (ÚP) či například záměr přestavby Slunečních lázní, všechny tyto záležitosti probíráme veřejně za účasti občanů a bereme v úvahu jejich připomínky. Zveřejňujeme zakázky a smlouvy, nově již od částky 20 tisíc. Nyní v předvolebním období budeme pořádat setkání v Domě vína (Na skleničku s primátorem) a v restauracích (Na pivo s primátorem). Nabízím příležitost si popovídat o všem, co vás zajímá. Můžete použít také elektronickou formu komunikace pište na Závěrem bych chtěl ještě jednou apelovat na odpovědný přístup k našemu městu. Obecné a vzletné fráze jsou sice krásné a líbivé, ale málokdy obsahují i konkrétní a uvěřitelný způsob, jak je naplnit. Děkuji všem, kteří mi pomohli prožít minulé čtyři roky ve funkci, která pro mě byla mimořádnou zkušeností a budu na to v dobrém vzpomínat. Hodně jsem se naučil a mnohému porozuměl. Především pak to byla velká čest, že jsem mohl tento úřad zastávat. Jak úspěšně, o tom rozhodnete nyní vy, voliči. V každém případě přeji Jablonci a jeho občanům vše jen dobré! V úctě Ing. Petr Beitl primátor statutárního města Jablonec nad Nisou Dalibor Dědek: Už zase volby Výběr správných lidí je klíčem k úspěchu fungování každé organizace. Když si vybírám lidi do vedoucích pozic v Jablotronu, mám dvě možnosti. Buď zvolím někoho, kdo už ve firmě pracuje, znám jeho schopnosti a svou prací mě přesvědčil, že zvládne víc. Nebo přijímáme nového člověka a pak probíhá důkladné výběrové řízení. V písemných testech a pohovorech zjišťujeme schopnosti, chování a způsob myšlení uchazečů. Přesto se občas výběr nepovede a zanedlouho se rozloučíme. Volba osvědčených pracovníků je v každém případě jistější. Asi díky této zkušenosti nemám rád volby do státní správy. Jako volič obvykle pořádně neznám nikoho z kandidátů a nemám šanci provést výběrové řízení. A tak nakonec do urny házím lístek jen na základě dojmů a pocitů. Výjimkou jsou situace, kdy znovu kandidují ti, kteří už v minulém období ukázali, že jsou schopní a je za nimi vidět dobře odvedená práce. To se bohužel v České republice nestává často. Proto si myslím, že v Jablonci máme výjimečnou příležitost znovu zvolit ty, kteří se osvědčili. Když byl po minulých volbách vybrán za primátora pan Beitl, byl to pro mě neznámý člověk. Brzo jsem však pochopil, že město získalo schopného manažera, který nejen že se umí rozhodovat, ale také dokáže vést lidi, kteří jej obklopují. A tak se najednou v Jablonci začaly věci hýbat kupředu, včetně řešení takových kostlivců z minula, jakými byl vybydlený mléčný bar a nekřesťansky předražená teplárna. Jsem přesvědčen, že právě končící garnitura na radnici si zaslouží pochvalu za práci, kterou odvedli. Škoda, že jako voliči nemáme možnost jednoduše říci, jsme spokojeni, toto kolo vynecháme a pokračujeme ve stejné sestavě. A tak se chystají volby. Akceschopnost radnice v tomto období klesá na nulu, protože zastupitelé, místo aby se věnovali své práci, šturmují do předvolební kampaně. V politice bohužel nelze udělat Ctrl C a Ctrl V. V Jablonci ale máme historickou šanci zvolit ty, kteří se osvědčili. Já budu volit kandidátku, v jejímž čele stojí dosavadní primátor. Ačkoliv nejsem příznivcem žádné politické strany a k ODS mám značné výhrady, vkládám svou důvěru v Petra Beitla. Předpokládám, že si je vědom toho, jak vysoko si nastavil laťku a v rámci možností strany, za kterou kandiduje, si vybere lidi, u kterých lze předpokládat, že s ním budou spolupracovat ve prospěch občanů Jablonce. Ing. Dalibor Dědek, majitel Jablotron holding STRANA 2 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014

3 KOMUNÁLNÍ VOLBY Máme osud v rukou společně Volební období skončilo a nyní je opět osud našeho Jablonce na nás všech. Každý z nás rozhodne, jakým směrem se bude naše město ubírat v dalším čtyřletém období, a společně zodpovídáme za budoucnost. Žijeme v pěkném městě a je zájmem každého z nás, aby se nám tady žilo dobře. Pokud se domníváte, že volit nepůjdete, protože to stejně nic neovlivní, pak necháte za sebe rozhodnout jiné. Jsem si jist, že toto je cesta zcela nejhorší. Měli bychom si uvědomit, že letos kandiduje do komunálních voleb rekordní počet subjektů a to třináct. O řadě z nich toho moc nevíme jen to, že slibují zázračné věci, které ne vždy občané potřebují a chtějí. Je to zcela jejich právo takto vidět svět a já jim ho určitě neupírám. Přesto jsem především realista a vadí mi obecné proklamace. Je pěkné napsat, že oživíme střed města, ale chybí mi tam to»b«, tedy JAK jej oživíme. Nebo ona modla dneška»transparentnost«a»otevřenost«, nahrazující skutečný program. Dnes máme na městských stránkách zveřejněné zakázky, vedení města pořádá pravidelné setkání s občany a diskutujeme o problémech, návrhy změn v Územním plánu probíráme s veřejností a názory občanů nás zajímají. Toto není program, ale normální a přirozená součást naší práce. Předchozí čtyři roky jsme se v Jablonci snažili dělat užitečné věci pro občany a v tom bychom chtěli pokračovat. Na vás, občanech a voličích je, abyste naší práci zhodnotili. A nebudete to mít jednoduché! Pokud volič Jablonečan není přesvědčen o tom, že Jablonec jde dobrým směrem, tak bude hledat nějakou změnu, nebo alternativu. Je to jeho právo, ale také odpovědnost. Odpovědnost za to, jak se bude nebo nebude město dále rozvíjet, za to, zda bude mít Jablonec další dluhy nebo zda bude i nadále v dobré fi nanční kondici Prožili jsme společně nelehké volební období, ve kterém jsme museli udělat těžká rozhodnutí, která byla často výběrem menšího zla, kdy byly možnosti špatné a ještě horší. Přitom jsme se snažili vyhovět vaším požadavkům, jak jste nám je sdělovali při různých setkáních. Přesto hodnotím toto období jako úspěšné, zejména úspěšné ekonomicky. Co říci na závěr? Přijďte k volbám, nevěřte populismu a nenaslouchejte pomluvám. Použijte svůj vlastní zdravý rozum a úsudek. Pokud dáte hlas nám, tak jsme připraveni pokračovat a plnit své sliby, které jsme Vám dali. Ing. Miloš Vele stále ještě náměstek primátora pro ekonomiku Jiří Dostál: Neměňme to, co je dobré. Jak žijeme, je jenom na každém z nás a v jakém prostředí, to už je také věcí radních. Ale vlastně i nás, pokud jdeme k volbám a přijmeme svou část odpovědnosti vysláním svých volených zástupců. ODSka má problémy, to je pravda, ale nikoliv v Jablonci. Pod taktovkou primátora Petra Beitla a Miloše Vele je zacházení s městským rozpočtem uvážlivé, prosazuje se šetrnost a úspory, udělaly se významné kroky k vyřešení jabloneckého tepla, probíhá řada rekonstrukcí ulic, chodníků a objektů, viditelná je péče o školy, sport i kulturu, ale třeba i snaha o vyřešení výkupu kovů či nežádoucímu vzniku ubytoven. Dochází k doprojektování a realizaci úprav v okolí přehrady, řešení dopravy atd. To vše svědčí o zodpovědném nakládání s majetkem a péči o městské prostředí. Jenom ta skvělá galerie MY tu chybí, i když na druhou stranu prostory radnice jsou citlivě rekonstruovány v duchu projektu architekta Wintra, který si úctu ke své výjimečné práci zaslouží. Kultura v rekonstruované faře manželů Schejbalových je jiná, než v galerii MY, ale také kvalitní. Myslím si, že kvalitní je i jablonecká ODS v duchu pravicové tradice Jablonce. Neměňme to, co je dobré. Akademický sochař Jiří Dostál JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014 STRANA 3

4 KOMUNÁLNÍ VOLBY Kandidáti za ODS STRANA 4 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014

5 KOMUNÁLNÍ VOLBY do komunálních voleb 2014 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014 STRANA 5

6 BEZPEČÍ Pocit bezpečí ve svém městě upřednostnění prevence a domluvy před represí prosazování opatření vedoucích ke zvýšení bezpečí občanů na veřejných prostranstvích, v parcích a rizikových lokalitách ve spolupráci s občany a státními organizacemi zlepšení komunikace mezi městskou policií a občany garance ochrany oznamovatelů přestupků a trestných činů podpora práce okrskářů a upřednostňování pochůzkové činnosti hlídek MP rozšíření kamerového systému aktivní využívání legislativních změn v oblast bezpečnosti kontrola sběren kovů, nové sankce u přestupků používání USB kamer při zákrocích strážníků jako záruka pro oboustranné zodpovědné jednání zajištění větší bezpečnosti na pozemních komunikacích prostřednictvím preventivních, pouze v krajním případě represivních opatření podpora spolupráce městské a státní policie pravidelné schůzky, společné hlídky uskutečňování konkrétních a efektivních projektů v oblasti prevence kriminality i protidrogové prevence podpora preventivních projektů pro seniory v našem městě (Senior akademie) podpora činnosti krizových štábů, nácvik účinných postupů v krizových situacích podpora činnosti vodní záchranné služby na přehradní nádrži Mšeno podpora činnosti a spolupráce s libereckou záchytkou provoz speciálního vozidla DOPRAVA Město pro lidi i pro auta spolupráce s ŘSD při přípravě řešení průjezdných dopravních tras I. třídy mimo centrum města dopravní zklidnění rekreačního území v okolí přehrady, zvýšení bezpečnosti spolupráce s Libereckým krajem při řešení dopravní situace na křížení ulic Palackého, U Přehrady a Riegrova, mimoúrovňové křížení pro pěší a cyklisty součinnost při rekonstrukci silnice I/14 v úseku Kunratice Lukášov, zahájení stavby podzim 2014, hlavní stavební sezóna 2015 dopravní řešení vnitřního městského okruhu v oblasti ulic U Přehrady, Smetanova, Mlýnská, propojení s Horním náměstím a ulicí Pod Baštou výrazný posun v možnostech parkování pro občany i návštěvníky města parkovací dům Centrum v ul. 5. května, parkovací dům na sídlišti Mšeno, parkování pro kamiony na vjezdu do města systémové řešení výstavby nových městských komunikací v rozvojových lokalitách za spoluúčasti investorů bytové výstavby udržení rozsahu a další zdokonalování systému hromadné osobní dopravy ve spolupráci s jednotlivými dopravci KOMUNÁLNÍ VOLBY Volební program ODS BYTOVÁ POLITIKA, VEŘEJNÉ BUDOVY A PROSTRANSTVÍ Město pro své obyvatele dokončení projektů zateplení objektů ve vlastnictví města a stanovení harmonogramu, dle kterého bude zateplení zrealizováno systematická údržba a další rozšiřování ploch veřejné zeleně úpravy koryta a nábřeží Nisy a jejích přítoků zejména v centru města, vybudování nových parkových a odpočinkových ploch dokončení přestavby azylového domu, a zajištění jeho provozu rozšíření nabídky bezbariérových bytů ve vlastnictví města pokračovat v postupné obnově městského hřbitova pokračování přestavby chodníků s ohledem na bezbariérovost budování infrastruktury v nově vznikajících lokalitách pro bydlení budovat a obnovovat hřiště, tak aby v budoucnu byla ve všech částech města v prostorách sídlišť připravit vhodná místa pro budování parkovišť a parkovacích domů využití ploch v okolí sportovní haly u přehrady další zdokonalování systému odpadového hospodářství zpracování bioodpadu, podzemní kontejnery, systém třídění, konečné řešení plochy pro nové překladiště STRANA 6 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014

7 KOMUNÁLNÍ VOLBY pro komunální volby 2014 ENERGETIKA A TEPLÁRENSTVÍ Energeticky úsporné město dokončení projektu revitalizace Centrálního zásobování teplem do roku 2017, s cílem zajistit pro občany konkurence schopnou cenu zpracovat a prosadit pro Jablonec novou energetickou koncepci, která mimo jiné pomůže odstranit stávající znečišťovatele ovzduší, kteří ještě topí neekologicky aktualizace rozptylovou studii, monitorující současný stav ovzduší a přijmou veškerá opatření ke zlepšení kvality života ve městě v souladu s energetickým konceptem a vlastníky sítí pokračovat v rozvoji a modernizaci technické infrastruktury příprava a schválení dotačního programu pro pomoc na odstraňování lokálních neekologických topenišť FINANCOVÁNÍ MĚSTA Ekonomicky zodpovědné a prosperující město pokračování v nastaveném rozpočtovém trendu z let , postupné snižování zadlužení města efektivní řízení města a kontrola každé vydané koruny na provoz státní správy vynakládat nezbytně nutné prostředky, s cílem zajistit maximální efektivnost provozu dostatečné fi nancování obnovy majetku, včetně využívání dotačních titulů pro období nerealizovat žádné projekty, které budou generovat provozní výdaje převyšující možnosti rozpočtu města. RADNICE Radnice srdce města, partner občanů zajištění kvalitního a profesionálního servisu bez navyšování počtu úředníků zajištění příjemného prostředí pro občany i úředníky zajištění nadstandardního dodržování právních norem i transparentnosti veřejných zakázek zajištění maximálního informačního servisu pro občany především prostřednictvím radničního měsíčníku, webových stránek i mobilních aplikací zajištění předávání informací z jednání zastupitelstva pravidelná jednání s občany v jednotlivých částech města projednávání důležitých rozhodnutí v dotčených oblastech města pokračování systematické obnovy prostor radnice oprava vnější fasády radnice zachování rozsahu úředních hodin 5 dní v týdnu, jednou za měsíc úřední sobota JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014 STRANA 7

8 KULTURA Město plné života udržení a rozšíření kulturní nabídky letních venkovních akcí především v centru města vybudování stabilního letního pódia na Mírovém náměstí u radnice využití sálu hotelu Praha ke kulturním akcím pro veřejnost podpora akcí, které mají souvislost s regionální tradicí výroby skla a bižuterie podpora amatérských kulturních souborů a umělců zejména aktivity, které pracují s dětmi a mládeží využití městských lázní jako centra současného jabloneckého bižuterního a sklářského průmyslu podpora spolupráce s církvemi podpora akce jablonecké kostely otevřeny DĚNÍ VE MĚSTĚ Volební program ODS SPORT Město sportu podpora sportovní oddílů a spolků pracujících s dětmi a mládeží zajištění efektivní správy a využívání stávajících sportovišť podpora investičních záměrů sportovních oddílů podpora sportovních akcí s nadregionálním významem podpora mimořádných sportovních úspěchů našich sportovců PŘEHRADA Přehradu máme rádi dopravní odlehčení území = příprava obchvatu, realizace vnitřního městského okruhu, řešení křižovatky Palackého U Přehrady s mimoúrovňovým křížením pro pěší a cyklisty vybudování podchodu mezi Bazénem, Městskou halou a přehradou, výrazné zvýšení bezpečnosti, odstranění nebezpečného přechodu přes komunikaci koncepční řešení pěších tras, cyklostezek a lyžařských tras na východním břehu mezi přehradou, Břízkami a lyžařským kolečkem nástupní místo do Jizerských hor i prostor každodenní rekreace diskuze s veřejností na téma rekonstrukce nebo nové podoby Slunečních lázní, realizace záměru vybudování základny pro vodní skauty, vodní záchrannou službu a potápěče TURISTIKA CESTOVNÍ RUCH Turisté vítáni modernizace orientačního a informačního systému města a městského vyhlídkového okruhu podpora podnikatelských aktivit a projektů podpora výstavby cyklostezky podél Nisy a napojení na mezinárodní trasu zkvalitňování infrastruktury, dopravního i turistického spojení města s Jizerskými horami a Českým rájem podpora rozvoje běžeckého a biatlonového areálu Břízky - Kolečko podpora Jizerské magistrály v zimním i letním období spolupráce s okolními obcemi na projektech cestovního ruchu Jablonec nejenom brána do Jizerských hor, ale také zázemí pro všechny turisty STRANA 8 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014

9 SOCIÁLNÍ OBLAST Podpora potřebným, prevence pro všechny podpora systému komunitního plánování sociálních služeb efektivní rozdělování fi nančních prostředků města pro sociální oblast změna fi nancování registrovaných sociálních služeb ze strany města na víceleté podpora registrovaných organizací pečující o občany se sníženou soběstačností podpora vzniku domácí tísňové péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením podpora vzdělávací a aktivizační činnosti pro seniory podpora organizací působící v oblastech prevence sociálního vyloučení podpora Senior dopravy přátelské lidem s hendikepem vhodné a efektivní rozšiřování prostor pro smysluplné trávení volného času zejména pro ohrožené skupiny obyvatel (např. Spolkový dům II., 2. patro Kruháče, prostory pro scházení klubů seniorů investice z fondů EU) zvyšování prestiže pracovníků v sociálních službách, podpora nových ošetřovatelských metod a inovačních přístupů v poskytování sociálních služeb podpora speciálních forem bydlení (prostupné bydlení, sociální bydlení, bezbariérové bydlení, byty zvláštního určení) podpora zaměstnávání osob z rizikových skupin (absolventi škol, OZP, 50+, osoby pečující o děti) a fl exibilní způsob zaměstnávání (sdílená pracovní místa, home offi ce, snížené pracovní úvazky) podpora vytváření pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané (v rámci veřejně prospěšných prací a veřejné služby) podpora meziresortní spolupráce (sociální služby, zdravotnictví, školství) využití bývalé porodnice Bezručově ulici v sociální oblast, nejlépe podpoře seniorů Z HISTORIE pro komunální volby 2014 ŠKOLSTVÍ Rodiny a školy budoucnost města investice zlepšování technického stavu škol a školských zařízení. vytvoření podmínek pro zachování optimálního počtu škol a školských zařízení. podpora primární prevence rizikového chování ve školách formou fi nančního příspěvku na školní psychology, speciální pedagogy. podpora spolupráce podnikatelské veřejnosti a škol pro motivaci žáků k dalšímu vzdělávání otevřená komunikace s vedením škol škola je naším partnerem, zajistíme odbornou pomoc při získávání dotací a grantů podpora rozvoje vysokoškolského vzdělávání ve městě podpora organizování prázdninových aktivit pro děti podpora pracujícím rodičům, pečujícím o děti od 2 let věku, využívajících soukromých předškolních subjektů spolupráce s krajským úřadem při řešení problematiky speciálního školství ZDRAVÍ Zdraví občané, zdravé město nemocnice nadále zůstane ve 100% vlastnictví města garance každoroční fi nanční podpory nemocnice na investice a obnovu přístrojové techniky z rozpočtu města prosazení zdravotnictví jako jednoho z programů IPRÚ, zajistí se tak fi nancování velkých rozvojových projektů nemocnice, v první řadě výstavba nového pavilonu akutní medicíny podpora prevence, zdravého životního stylu a osvěty ve spolupráci s nemocnicí, Červeným křížem a dalšími subjekty podpora dárců krve PODNIKÁNÍ Podnikatelů si vážíme podpora stávajících a příprava nových rozvojových lokalit komunikace s podnikatelskou veřejností podpora spolupráce fi rem a škol JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014 STRANA 9

10 FINANCE Jablonec je v dobré kondici! Města nezvládla gigantické projekty Ing. Zdeněk Janeček je předsedou správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. a dlouholetým bankéřem. Má za sebou 37 let praxe v bankovnictví, z toho značnou část na různých manažerských pozicích. Jeho doménou bylo financování a úvěrování firem, ale také vztahy banky s některými statutárními městy. Na dotaz Jabloneckého zpravodaje k finanční kondici města říká: Nahlížím na financování Statutárního města Jablonec nejen z pohledu občana a voliče, ale především optikou bankéře s letitou zkušeností. Dodává, že není cílem hodnotit každé jednotlivé rozhodnutí vedení Města v průběhu let 2010 až 2014, ale především se zhodnotit trend v posledních čtyřech letech: Z hlediska trendu nebo i určité strategie byla učiněna řada rozhodnutí, která považuji z hlediska stabilizace finanční situace, jako velmi prospěšná a pozitivní pro budoucnost. Podle Janečka dnes neexistuje žádné fi nancování levicově či pravicově orientované, ale zodpovědné nebo nezodpovědné. To, co v minulosti způsobilo některým městům a obcím problémy, bylo nezvládnutí gigantických projektů, které působily navenek líbivě ve vztahu k voličům, ale příslušné subjekty vlákalo do fi nanční pasti. Proto je velmi důležité při rozhodovacích procesech pracovat nejen s krátkodobou, ale zejména s dlouhodobější vizí, vyhodnocovat rizika včetně stanovení výše bezpečné zadluženosti. Z pohledu bankovního udělalo v posledních čtyřech letech stávající vedení Města mnohé velmi dobré kroky, kterými významně zvýšilo kredit Jablonce ve vztahu k bankovnímu sektoru, ale i fi nančním institucím. Především byly zpracovány a pak přijaty dokumenty, které nad rámec zákonem daných náležitostí rozpočtového výhledu analyzovaly vývoj fi nancí v uplynulých letech, popsaly silné a slabé stránky Města a také v neposlední řadě stanovily strop bezpečného úvěrového zatížení, říká Ing. Janeček a dodává: Důležité pro mne je zjištění, že doporučenými zásadami provedené analýzy se v dlouhodobém horizontu Město hodlá řídit. Podle Zdeňka Janečka je nutné si uvědomit, že od roku 2011 muselo vedení města vycházet z klesajících daňových příjmů, tedy s nižšími příjmy do městské pokladny. Proto bylo velmi správné rozhodnutí, že se redukovaly výrazným způsobem celkové běžné výdaje z městské kasy a nastavil se skutečně úsporný rozpočet. Je ale třeba zdůraznit, že úsporný rozpočet je v rámci možností velmi dobře vyvážený, takže umožňuje plynulý chod všech rozhodujících institucí města. Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví je ukazatel provozního salda hospodaření, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji. Toto provozní saldo v podstatě vyjadřuje roční finanční sílu neboli generovaný potenciál pro investice, obnovu majetku, splácení dluhů či tvorbu fi nančních rezerv. Neboli ukazuje fi nanční kondici Města a ta je nyní velmi dobrá právě díky přijatým opatřením. Nepříliš dobrá situace vznikla v roce 2009 výrazným zvýšením provozních výdajů. Naopak velice pozitivně hodnotím změnu mezi roky 2012 a 2013, říká Janeček a upřesňuje: V roce 2010 vystoupaly dlouhodobé bankovní úvěry na cca 455 mil. Kč, přičemž podle nezávislé analýzy je bezpečnou hranicí pro dlouhodobé úvěrové zadlužení je dlouhodobý dluh okolo 250 mil. Kč. Gratulujeme nejlepšímu primátorovi! Významného ocenění se dostalo primátorovi našeho města Petru Beitlovi, kterého ocenil Svaz měst a obcí za práci pro město v letech 2010 až Primátor Beitl na cenu reagoval slovy, že ocenění vnímá především jako zhodnocení práce celého magistrátu, úředníků i kolegů. Pro Jablonecký zpravodaj uvedl: Hodnotící komise brala do úvahy výsledky v oblasti fi nanční stability, rozvoje města a dalších ukazatelů. K pozitivnímu hodnocení přispělo mimo jiné splacení poloviny městského dluhu, úspory v provozní části rozpočtu a zároveň fakt, že nebyly citelně ovlivněny investiční akce nebo podpora neziskového sektoru, kulturních a sportovních aktivit ve městě. Redakce Půjčka z roku 2010 má nepříjemné dopady Kriticky nahlíží Zdeněk Janeček na přijetí čtvrtmiliardového úvěru v roce 2010, který ovlivňuje výši splátek v následujících letech. Za správné rozhodnutí naopak považuje postupné snižování úvěrové zadluženosti: Na konci roku 2014 se město dostane na hranici 223 mil. Kč, což je z hlediska výsledků i vývoje určitě dobrá zpráva. Jaké doporučení na závěr? Janeček: Z mého pohledu by bylo žádoucí, kdyby minimálně další dva, tři roky pokračovala současným vedením započatá politika zvyšování provozního salda. Cílem by mělo být vytváření zdrojů na odpisy majetku a do oprav a obnovy důležité infrastruktury města. Do důležité strategické infrastruktury by eventuálně v budoucnu měly směřovat i investice. Přínosem rovněž mohou být investice, které povedou ke snížení provozních výdajů. Redakce STRANA 10 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014

11 PODNIKÁNÍ VE VĚSTĚ Odvahu je potřeba ocenit Mým dnešním partnerem rozhovoru je ředitel a jednatel jablonecké společnosti Unitherm Miroslav Bien. Společnost vznikla počátkem března před 23 lety a od roku 1991 je významným zaměstnavatelem ve městě. Člení se na dvě divize: slévárnu a tepelnou techniku. Na kontě společnosti je celá řada ocenění a certifikátů kvality, je významným regionálním mecenášem v oblasti kultury a sportu. V neposlední řadě je oceňován přístup společnosti k ochraně životního prostředí a maximální snaha eliminovat negativní environmentální dopad výroby. Unitherm patří k nejstabilnějším firmám ve městě s dlouhodobou perspektivou, která se stále rozvíjí. Zajistit dlouhodobě úspěšnost na trhu asi není jednoduché. Zřejmě nemáte problémy s odbytem? Naše výroba zahrnuje široké portfolio hliníkových odlitků pro opravdu velké spektrum průmyslových odvětví mimo automobilový průmysl. Tím pádem nemáme s odbytem problémy, i když pravdou je, že rok 2009 a 2010 byl z pohledu odbytu velmi problematický. Ale kdo problémy nakonec neměl, že? Ale tyto dva roky nás nakoply, byla provedena řada změn v organizaci fi rmy i v zaměření na nové zákazníky, kterým jsme vyšli vstříc širší nabídkou technologických služeb. To uspělo a začaly se o nás zajímat velké mezinárodní společnosti, které přinesly množství zajímavých a dlouhodobých zakázek. Takže problémy s odbytem nemáme, naopak jsme se rozhodli investovat do výstavby nové slévárenské linky, kterou v současné době testujeme ve zkušebním provozu. Jedná se o používání nového pojiva na bázi geopolymerů, které jsou ekologicky nezávadné. Tyto systémy se doposud používaly pouze ve slévárnách oceli a litiny. Jejich výhodou je možnost regenerace formovací směsi a její vracení zpět do procesu. Jsme první slévárna v EU, která tento systém používá při odlévání hliníku. Je umožněno dodávat geometricky složitější a na kvalitu náročnější odlitky, což významně posílí naši konkurenceschopnost. Vedle slévárny se věnujete také tepelné technice, dodáváte podstropní tepelné systémy, měřiče tepla a realizujete výstavbu teplárenských zdrojů. Dokážete ohodnotit to, co se nyní děje kolem centrálního zásobení teplem ve městě? Tak teplo je oblast, které se věnujeme od založení společnosti a to jak v oblasti projektování vytápění objektů, tak v oblasti dodávky celých energetických celků a věnujeme se i montáži, čili od projektu až po realizaci. Pokud se ptáte na osud JTR a odkoupení akcií městem, tak to je kapitola sama pro sebe. Po všech těch kotrmelcích to považuji za velice odvážné a zodpovědné řešení, které si zasluhuje respekt a ocenění. Cena tepla byla již natolik neúnosná pro uživatele CZT, že město prostě muselo konat. To, že se podařilo odkoupit teplárnu, je velkou devizou do budoucna, ačkoliv to tak dnes třeba nevypadá. Bude hodně záviset na rychlosti revitalizace, což závisí na úspěšnost při shánění fi nančních prostředků, doufejme, že dotačních bez zátěže městské kasy. Z technického hlediska je řešení rozumné, proveditelné a přinese úsporu konečným odběratelům. Já oceňuji to, jak se představitelé města razantně k problému postavili a bylo to poprvé po dlouhých letech. Dříve to byla taktika lavírování a ústupků. Defi nitivní vyřešení letitého problému bude úlevou pro všechny. Opravdu vůbec nechápu kritiky tohoto kroku. Většina z nich při těch kotrmelcích byla a dnes absolutně neférově celý proces odkupu kritizují, aniž by přišli s vlastní myšlenkou. No je to z jejich pohledu asi pohled na to, jak dělat»politiku«. Ale v takto důležité problematice by měli spíše pomáhat a ne plašit obyvatelstvo zadlužením města apod. Z mého pohledu tento krok a vše další, co se ve městě za poslední čtyři roky povedlo, ať je to nastartování postupného oddlužování, investice a hlavně žádné aféry, si zaslouží, aby toto uskupení dostalo šanci pokračovat. Někdo to již přede mnou řekl. Proč měnit to, co je dobré. Děkuji za rozhovor a ať se daří. Děkuji také a přeji Jablonečákům rozumnou volbu ve prospěch města. Mgr. Vladimír Kordač Dobrý kůň se nepřepřahá Chtěl bych před komunálními volbami vyjádřit podporu současnému vedení Jablonce, jmenovitě primátorovi Petru Beitlovi a náměstkovi pro hospodaření Miloši Vele, ale i jejich koaličním partnerům ve vedení města a Radě z Hnutí Domov nad Nisou a TOP 09. Sleduji dlouhodobě veškeré dění v Jablonci, žiji tu a pracuji od roku Kladně hodnotím práci současného vedení města pro vyrovnanou ekonomiku i podporu neziskovým organizacím v sociální oblasti, kultuře i sportu. Oceňuji vyrovnaný rozpočet v době, kdy skončily velké»evropské«projekty, přesto jsou nutné některé další investice a údržba a město splácí úroky z investic předešlých období, díky kterým ale máme v Jablonci takové věci jako Městské divadlo, Eurocentrum, Sportovní halu, opravená náměstí a řadu dalších projektů. Centrum města je z velké části pěkné, některá podivná zákoutí jsou spíše dílem nezájmu soukromých vlastníků. Ocenění si zaslouží i přístup k městským památkám, ať se jedná třeba o smuteční síň, kostel sv. Anny, domu Schejbalových nebo kapličky na Proseči. Samozřejmě tu je i řada problémů nebo nedořešených dlouhodobých záměrů (obchvat pro tranzitní dopravu, problematika oživení centru města parkování, trhy, okolí přehrady, problém s podnikateli v»sociálním byznysu«aj.), ale mám pocit, že vedení se jejich řešení nevyhýbá. S problematikou teplárny nejsem podrobně seznámen, ale odvaha k jejímu řešení městu zjevně nechybí. A je vcelku pochopitelné, že vedení města nemůže vyhovět všem názorům a zájmům. Podnikáme dnes i v jiných obcích a městech, hodně cestuji a mám možnost srovnání. A při srovnání srovnatelného vím, že v Jablonci se nežije špatně, navzdory některým problémům máme pěkné a slušně vedené město. Proto bych uvítal pokračování současné sestavy i po volbách, přestože i v řadách některých nových subjektů jsou jistě i lidé, kteří dosud v komunální politice nepracovali a mohou být pro město přínosem. Ing. Martin Bauer jednatel Sundisk, s. r. o. Jablonecký zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností v Jablonci nad Nisou. K dostání v sídle redakce a na informačních střediscích Rychnově u Jablonce nad Nisou, Smržovce, Tanvaldu a Desné. Vydává: občanské sdružení Jablonec 2010, o. s. IČ: se sídlem Komenského 23/7, Jablonec nad Nisou. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod registrační značkou MK ČR E Sídlo redakce: Komenského 23/7, Jablonec nad Nisou. Šéfredaktor Mgr. Vladimír Kordač, tel Internet Inzerce telefon , Tiskne: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec n. N. (www.jabloneckatiskarna.cz), Místo vydání Jablonec nad Nisou, říjen Za uveřejněné texty, pokud nejsou dílem členů redakce, nesou odpovědnost jejich autoři. Neoznačené příspěvky jsou dílem redakce. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014 STRANA 11

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 1 P ROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RM 2010-2014 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ RADY MĚSTA KRNOVA 2010 2014 Česká strana sociálně demokratická, Občanská demokratická strana a Nezávislé občanské sdružení vytvořily dohodu o

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

Programové prohlášení 2014-2018

Programové prohlášení 2014-2018 Programové prohlášení 2014-2018 Otevřená radnice a transparentní samospráva transparentnost otevřená radnice vytvoření protikorupčního prostředí efektivně fungující radnice a eliminace byrokracie zapojení

Více

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé,

www.ropstrednicechy.cz Vážení žadatelé, Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 1 Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na celkové zkvalitnění dopravy

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014

Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Integrovaný plán rozvoje území Karlovy Vary 01.10.2014 Dosavadní průběh prací ustaven: řídící výbor 3 pracovní skupiny: doprava životní prostředí lidské zdroje zpracování konceptu v rámci projektu z OPTP

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou

Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Martin Oklamčák Magistrát města Jablonec nad Nisou Žiju tu rád Akce pro veřejnost Žiju tu rád aneb Téma 2013 pro Jablonec nad Nisou proběhla v rámci spolupráce statutárního města Jablonec nad Nisou a neziskové

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010

Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Hodnocení Akčního plánu ke Strategickému plánu rozvoje města Chrudimě pro roky 2007-2010 Úvod: Město Chrudim si v roce 2003 nechalo zpracovat Strategický plán rozvoje města Chrudimě (dále jen Strategický

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy

Národní dotační programy. 26. listopadu 2015 Doksy Národní dotační programy 26. listopadu 2015 Doksy ü Regionální politika q q q ü Cestovní ruch q ü Bytová politika q q q q q Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014

Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Koaliční dohoda a návrh programového prohlášení na období 2010 2014 Dne 8.12.2010, několik málo hodin před schůzí ustavujícího zastupitelstva, uzavřeli zástupci Sdružení pro město Domažlice, České strany

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s.

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s. ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PORSENNA o.p.s. PORSENNA o.p.s. založena v roce 2004 potřeba uvádět principy UR do praxe poradenství v oblasti komunální energetiky strategické, rozvojové, koncepční

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018

Statutární město Olomouc. Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Statutární město Olomouc Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené Radou města Olomouce dne 25. března 2015 Programové prohlášení Rady města Olomouce na období 2014 2018 Schválené

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

Program energetických úspor. Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008

Program energetických úspor. Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008 Financování veřejného sektoru, Program energetických úspor Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008 Obsah 1. Municipální program 2. Komunální financování 2.1. Financování projektů

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Financování projektů municipalit

Financování projektů municipalit Financování projektů municipalit 7.12.2011 Obsah: Hospodaření obcí a Zákon o VZ (z pohledu podmínek financování) Poskytnutí úvěru Odkupy pohledávek Související služby 7.12.2011 Hospodaření obcí (z pohledu

Více

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání

SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Průběžná evaluace postupu implementace Operačního programu Praha-Adaptibilita 2011 SWOT analýza vzdělávání v rámci ORP Slaný pro návrh Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání Registrační číslo

Více

Programové období 2014 2020. Nové příležitosti financování projektů municipalit

Programové období 2014 2020. Nové příležitosti financování projektů municipalit Programové období 2014 2020 Nové příležitosti financování projektů municipalit OPŽP 2014+ příležitosti pro obce částečně zúžené zaměření (nebude např. podporováno environmentální vzdělávání, oproti očekávání

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

STRATEGIE MAS VIA RUSTICA Via Rustica sídlo: nám. Svobody 320, 395 01 Pacov kancelář: Obecní úřad Obrataň, Obrataň 204, 394 12 Obrataň tel.: 777 334 124 (Lukáš Vlček, DiS.) 777 274 331 (Mgr. Lucie Brázdová)

Více

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2014/2015 Výroční zpráva 2014/2015 OBSAH 1. Úvodní slovo. 3 strana 2. Profil společnosti 4 3. Podnikatelská činnost. 5 4. Certifikáty 7 5. Významné události 8 6. Zpráva o vztazích... 10 7. Zpráva nezávislého auditora..

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření podnikatelské subjekty Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení podnikatelé, Vážení zástupci podnikatelských subjektů, dovolujeme si Vás oslovit a požádat

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Zlína Strategický plán města Zlína byl schválen v říjnu 2012 zastupitelstvem města o počtu 41 členů, z toho 9 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Více