října. říjen V Jablonci máme všech pět pohromadě! přijďte volit. volte číslo. Komunální volby 2014 V O L B Y

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. 11. října. říjen 2014. V Jablonci máme všech pět pohromadě! přijďte volit. volte číslo. Komunální volby 2014 V O L B Y 2 0 1 4"

Transkript

1 OBČASNÍK ROČNÍK VIII NEPRODEJNÉ JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Komunální volby 2014 říjen 2014 V Jablonci máme všech pět pohromadě! přijďte volit října volte číslo 5 V O L B Y Z OBSAHU: Petr Beitl: Odpovědnost je alfa i omega 2 Máme osud v rukou společně 3 Volební program ODS 6 9 Jablonec je v dobré kondici 10 ŠETŘÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYTIŠTĚNO NA RECYKLOVANÉM PAPÍŘE

2 KOMUNÁLNÍ VOLBY Odpovědnost je alfa i omega Vážení čtenáři, milí spoluobčané. Naposledy v tomto volebním období bych se s vámi chtěl podělit o své pocity. Především mám obrovskou radost z ocenění, kterého se nám Jablonci dostalo za strany Svazu měst a obcí ČR. Ocenění Nejlepší primátor jsem měl tu čest převzít na Pražském Hradě 16. září. Jak jsem opakovaně zdůraznil, neberu jej jako ocenění pouze mé práce, ale především všech, kteří se na příznivém hodnocení města podíleli. Jsou to kolegové z rady města, zastupitelé, úředníci magistrátu i všichni ti, kteří pracují v komisích nebo výborech, ale i ti z vás, kteří přinášejí podněty a připomínky a mají zájem o město a život v něm. Zhruba tři stovky nominovaných hodnotila ve dvou kolech odborná porota tvořená ze zástupců státní správy, akademické sféry i soukromého sektoru. Posuzoval se osobní přínos nominovaných pro rozvoj svého města či obce, zlepšení zázemí, infrastruktury, životního prostředí, podmínek pro podnikání, informovanost občanů a obecně celkový příspěvek ke zvýšení kvality života obyvatel. Jsem rád, že se nám společně podařilo v těchto parametrech naplnit naše cíle a chci zdůraznit, že jsme tohoto výsledku docílili především odpovědným přístupem k městu. To znamená, že jsme často nuceni přijmout rozhodnutí, které nebude populární, víme, že za něj sklidíme kritiku a že ho naši protivníci a konkurenti budou zneužívat či využívat v předvolebním boji. Přesto je z objektivních důvodů nutné takové rozhodnutí přijmout. Samozřejmě je i možnost takového výkonu správy města, že se přijmou jen rozhodnutí nekontroverzní a ostatní se odsune na jindy. Já se ale domnívám, že to každého stejně dožene a řešení jsou pak mnohem složitější. Z tohoto pohledu bych chtěl vyzvat všechny, konkurenty, voliče a každého, kdo se o dění ve městě zajímá, aby odložili populismus, zjistili si relevantní informace a nepodléhali emocím. Různé fámy a polopravdy zkreslují obrázek o konkrétním problému. Hlavním cílem toho, kdo kandiduje, by nemělo být vítězství za každou cenu při použití podpásových prostředků, umělé vytváření kauz, šíření pomluv a poplašných zpráv. Po celé volební období jsme s občany mluvili, pořádali diskuzní setkání ve všech městských částech, zveřejňovali informace v Jabloneckém měsíčníku a městských stránkách. Veškeré rozvojové dokumenty, ať jde o Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) nebo změny Územního plánu (ÚP) či například záměr přestavby Slunečních lázní, všechny tyto záležitosti probíráme veřejně za účasti občanů a bereme v úvahu jejich připomínky. Zveřejňujeme zakázky a smlouvy, nově již od částky 20 tisíc. Nyní v předvolebním období budeme pořádat setkání v Domě vína (Na skleničku s primátorem) a v restauracích (Na pivo s primátorem). Nabízím příležitost si popovídat o všem, co vás zajímá. Můžete použít také elektronickou formu komunikace pište na Závěrem bych chtěl ještě jednou apelovat na odpovědný přístup k našemu městu. Obecné a vzletné fráze jsou sice krásné a líbivé, ale málokdy obsahují i konkrétní a uvěřitelný způsob, jak je naplnit. Děkuji všem, kteří mi pomohli prožít minulé čtyři roky ve funkci, která pro mě byla mimořádnou zkušeností a budu na to v dobrém vzpomínat. Hodně jsem se naučil a mnohému porozuměl. Především pak to byla velká čest, že jsem mohl tento úřad zastávat. Jak úspěšně, o tom rozhodnete nyní vy, voliči. V každém případě přeji Jablonci a jeho občanům vše jen dobré! V úctě Ing. Petr Beitl primátor statutárního města Jablonec nad Nisou Dalibor Dědek: Už zase volby Výběr správných lidí je klíčem k úspěchu fungování každé organizace. Když si vybírám lidi do vedoucích pozic v Jablotronu, mám dvě možnosti. Buď zvolím někoho, kdo už ve firmě pracuje, znám jeho schopnosti a svou prací mě přesvědčil, že zvládne víc. Nebo přijímáme nového člověka a pak probíhá důkladné výběrové řízení. V písemných testech a pohovorech zjišťujeme schopnosti, chování a způsob myšlení uchazečů. Přesto se občas výběr nepovede a zanedlouho se rozloučíme. Volba osvědčených pracovníků je v každém případě jistější. Asi díky této zkušenosti nemám rád volby do státní správy. Jako volič obvykle pořádně neznám nikoho z kandidátů a nemám šanci provést výběrové řízení. A tak nakonec do urny házím lístek jen na základě dojmů a pocitů. Výjimkou jsou situace, kdy znovu kandidují ti, kteří už v minulém období ukázali, že jsou schopní a je za nimi vidět dobře odvedená práce. To se bohužel v České republice nestává často. Proto si myslím, že v Jablonci máme výjimečnou příležitost znovu zvolit ty, kteří se osvědčili. Když byl po minulých volbách vybrán za primátora pan Beitl, byl to pro mě neznámý člověk. Brzo jsem však pochopil, že město získalo schopného manažera, který nejen že se umí rozhodovat, ale také dokáže vést lidi, kteří jej obklopují. A tak se najednou v Jablonci začaly věci hýbat kupředu, včetně řešení takových kostlivců z minula, jakými byl vybydlený mléčný bar a nekřesťansky předražená teplárna. Jsem přesvědčen, že právě končící garnitura na radnici si zaslouží pochvalu za práci, kterou odvedli. Škoda, že jako voliči nemáme možnost jednoduše říci, jsme spokojeni, toto kolo vynecháme a pokračujeme ve stejné sestavě. A tak se chystají volby. Akceschopnost radnice v tomto období klesá na nulu, protože zastupitelé, místo aby se věnovali své práci, šturmují do předvolební kampaně. V politice bohužel nelze udělat Ctrl C a Ctrl V. V Jablonci ale máme historickou šanci zvolit ty, kteří se osvědčili. Já budu volit kandidátku, v jejímž čele stojí dosavadní primátor. Ačkoliv nejsem příznivcem žádné politické strany a k ODS mám značné výhrady, vkládám svou důvěru v Petra Beitla. Předpokládám, že si je vědom toho, jak vysoko si nastavil laťku a v rámci možností strany, za kterou kandiduje, si vybere lidi, u kterých lze předpokládat, že s ním budou spolupracovat ve prospěch občanů Jablonce. Ing. Dalibor Dědek, majitel Jablotron holding STRANA 2 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014

3 KOMUNÁLNÍ VOLBY Máme osud v rukou společně Volební období skončilo a nyní je opět osud našeho Jablonce na nás všech. Každý z nás rozhodne, jakým směrem se bude naše město ubírat v dalším čtyřletém období, a společně zodpovídáme za budoucnost. Žijeme v pěkném městě a je zájmem každého z nás, aby se nám tady žilo dobře. Pokud se domníváte, že volit nepůjdete, protože to stejně nic neovlivní, pak necháte za sebe rozhodnout jiné. Jsem si jist, že toto je cesta zcela nejhorší. Měli bychom si uvědomit, že letos kandiduje do komunálních voleb rekordní počet subjektů a to třináct. O řadě z nich toho moc nevíme jen to, že slibují zázračné věci, které ne vždy občané potřebují a chtějí. Je to zcela jejich právo takto vidět svět a já jim ho určitě neupírám. Přesto jsem především realista a vadí mi obecné proklamace. Je pěkné napsat, že oživíme střed města, ale chybí mi tam to»b«, tedy JAK jej oživíme. Nebo ona modla dneška»transparentnost«a»otevřenost«, nahrazující skutečný program. Dnes máme na městských stránkách zveřejněné zakázky, vedení města pořádá pravidelné setkání s občany a diskutujeme o problémech, návrhy změn v Územním plánu probíráme s veřejností a názory občanů nás zajímají. Toto není program, ale normální a přirozená součást naší práce. Předchozí čtyři roky jsme se v Jablonci snažili dělat užitečné věci pro občany a v tom bychom chtěli pokračovat. Na vás, občanech a voličích je, abyste naší práci zhodnotili. A nebudete to mít jednoduché! Pokud volič Jablonečan není přesvědčen o tom, že Jablonec jde dobrým směrem, tak bude hledat nějakou změnu, nebo alternativu. Je to jeho právo, ale také odpovědnost. Odpovědnost za to, jak se bude nebo nebude město dále rozvíjet, za to, zda bude mít Jablonec další dluhy nebo zda bude i nadále v dobré fi nanční kondici Prožili jsme společně nelehké volební období, ve kterém jsme museli udělat těžká rozhodnutí, která byla často výběrem menšího zla, kdy byly možnosti špatné a ještě horší. Přitom jsme se snažili vyhovět vaším požadavkům, jak jste nám je sdělovali při různých setkáních. Přesto hodnotím toto období jako úspěšné, zejména úspěšné ekonomicky. Co říci na závěr? Přijďte k volbám, nevěřte populismu a nenaslouchejte pomluvám. Použijte svůj vlastní zdravý rozum a úsudek. Pokud dáte hlas nám, tak jsme připraveni pokračovat a plnit své sliby, které jsme Vám dali. Ing. Miloš Vele stále ještě náměstek primátora pro ekonomiku Jiří Dostál: Neměňme to, co je dobré. Jak žijeme, je jenom na každém z nás a v jakém prostředí, to už je také věcí radních. Ale vlastně i nás, pokud jdeme k volbám a přijmeme svou část odpovědnosti vysláním svých volených zástupců. ODSka má problémy, to je pravda, ale nikoliv v Jablonci. Pod taktovkou primátora Petra Beitla a Miloše Vele je zacházení s městským rozpočtem uvážlivé, prosazuje se šetrnost a úspory, udělaly se významné kroky k vyřešení jabloneckého tepla, probíhá řada rekonstrukcí ulic, chodníků a objektů, viditelná je péče o školy, sport i kulturu, ale třeba i snaha o vyřešení výkupu kovů či nežádoucímu vzniku ubytoven. Dochází k doprojektování a realizaci úprav v okolí přehrady, řešení dopravy atd. To vše svědčí o zodpovědném nakládání s majetkem a péči o městské prostředí. Jenom ta skvělá galerie MY tu chybí, i když na druhou stranu prostory radnice jsou citlivě rekonstruovány v duchu projektu architekta Wintra, který si úctu ke své výjimečné práci zaslouží. Kultura v rekonstruované faře manželů Schejbalových je jiná, než v galerii MY, ale také kvalitní. Myslím si, že kvalitní je i jablonecká ODS v duchu pravicové tradice Jablonce. Neměňme to, co je dobré. Akademický sochař Jiří Dostál JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014 STRANA 3

4 KOMUNÁLNÍ VOLBY Kandidáti za ODS STRANA 4 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014

5 KOMUNÁLNÍ VOLBY do komunálních voleb 2014 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014 STRANA 5

6 BEZPEČÍ Pocit bezpečí ve svém městě upřednostnění prevence a domluvy před represí prosazování opatření vedoucích ke zvýšení bezpečí občanů na veřejných prostranstvích, v parcích a rizikových lokalitách ve spolupráci s občany a státními organizacemi zlepšení komunikace mezi městskou policií a občany garance ochrany oznamovatelů přestupků a trestných činů podpora práce okrskářů a upřednostňování pochůzkové činnosti hlídek MP rozšíření kamerového systému aktivní využívání legislativních změn v oblast bezpečnosti kontrola sběren kovů, nové sankce u přestupků používání USB kamer při zákrocích strážníků jako záruka pro oboustranné zodpovědné jednání zajištění větší bezpečnosti na pozemních komunikacích prostřednictvím preventivních, pouze v krajním případě represivních opatření podpora spolupráce městské a státní policie pravidelné schůzky, společné hlídky uskutečňování konkrétních a efektivních projektů v oblasti prevence kriminality i protidrogové prevence podpora preventivních projektů pro seniory v našem městě (Senior akademie) podpora činnosti krizových štábů, nácvik účinných postupů v krizových situacích podpora činnosti vodní záchranné služby na přehradní nádrži Mšeno podpora činnosti a spolupráce s libereckou záchytkou provoz speciálního vozidla DOPRAVA Město pro lidi i pro auta spolupráce s ŘSD při přípravě řešení průjezdných dopravních tras I. třídy mimo centrum města dopravní zklidnění rekreačního území v okolí přehrady, zvýšení bezpečnosti spolupráce s Libereckým krajem při řešení dopravní situace na křížení ulic Palackého, U Přehrady a Riegrova, mimoúrovňové křížení pro pěší a cyklisty součinnost při rekonstrukci silnice I/14 v úseku Kunratice Lukášov, zahájení stavby podzim 2014, hlavní stavební sezóna 2015 dopravní řešení vnitřního městského okruhu v oblasti ulic U Přehrady, Smetanova, Mlýnská, propojení s Horním náměstím a ulicí Pod Baštou výrazný posun v možnostech parkování pro občany i návštěvníky města parkovací dům Centrum v ul. 5. května, parkovací dům na sídlišti Mšeno, parkování pro kamiony na vjezdu do města systémové řešení výstavby nových městských komunikací v rozvojových lokalitách za spoluúčasti investorů bytové výstavby udržení rozsahu a další zdokonalování systému hromadné osobní dopravy ve spolupráci s jednotlivými dopravci KOMUNÁLNÍ VOLBY Volební program ODS BYTOVÁ POLITIKA, VEŘEJNÉ BUDOVY A PROSTRANSTVÍ Město pro své obyvatele dokončení projektů zateplení objektů ve vlastnictví města a stanovení harmonogramu, dle kterého bude zateplení zrealizováno systematická údržba a další rozšiřování ploch veřejné zeleně úpravy koryta a nábřeží Nisy a jejích přítoků zejména v centru města, vybudování nových parkových a odpočinkových ploch dokončení přestavby azylového domu, a zajištění jeho provozu rozšíření nabídky bezbariérových bytů ve vlastnictví města pokračovat v postupné obnově městského hřbitova pokračování přestavby chodníků s ohledem na bezbariérovost budování infrastruktury v nově vznikajících lokalitách pro bydlení budovat a obnovovat hřiště, tak aby v budoucnu byla ve všech částech města v prostorách sídlišť připravit vhodná místa pro budování parkovišť a parkovacích domů využití ploch v okolí sportovní haly u přehrady další zdokonalování systému odpadového hospodářství zpracování bioodpadu, podzemní kontejnery, systém třídění, konečné řešení plochy pro nové překladiště STRANA 6 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014

7 KOMUNÁLNÍ VOLBY pro komunální volby 2014 ENERGETIKA A TEPLÁRENSTVÍ Energeticky úsporné město dokončení projektu revitalizace Centrálního zásobování teplem do roku 2017, s cílem zajistit pro občany konkurence schopnou cenu zpracovat a prosadit pro Jablonec novou energetickou koncepci, která mimo jiné pomůže odstranit stávající znečišťovatele ovzduší, kteří ještě topí neekologicky aktualizace rozptylovou studii, monitorující současný stav ovzduší a přijmou veškerá opatření ke zlepšení kvality života ve městě v souladu s energetickým konceptem a vlastníky sítí pokračovat v rozvoji a modernizaci technické infrastruktury příprava a schválení dotačního programu pro pomoc na odstraňování lokálních neekologických topenišť FINANCOVÁNÍ MĚSTA Ekonomicky zodpovědné a prosperující město pokračování v nastaveném rozpočtovém trendu z let , postupné snižování zadlužení města efektivní řízení města a kontrola každé vydané koruny na provoz státní správy vynakládat nezbytně nutné prostředky, s cílem zajistit maximální efektivnost provozu dostatečné fi nancování obnovy majetku, včetně využívání dotačních titulů pro období nerealizovat žádné projekty, které budou generovat provozní výdaje převyšující možnosti rozpočtu města. RADNICE Radnice srdce města, partner občanů zajištění kvalitního a profesionálního servisu bez navyšování počtu úředníků zajištění příjemného prostředí pro občany i úředníky zajištění nadstandardního dodržování právních norem i transparentnosti veřejných zakázek zajištění maximálního informačního servisu pro občany především prostřednictvím radničního měsíčníku, webových stránek i mobilních aplikací zajištění předávání informací z jednání zastupitelstva pravidelná jednání s občany v jednotlivých částech města projednávání důležitých rozhodnutí v dotčených oblastech města pokračování systematické obnovy prostor radnice oprava vnější fasády radnice zachování rozsahu úředních hodin 5 dní v týdnu, jednou za měsíc úřední sobota JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014 STRANA 7

8 KULTURA Město plné života udržení a rozšíření kulturní nabídky letních venkovních akcí především v centru města vybudování stabilního letního pódia na Mírovém náměstí u radnice využití sálu hotelu Praha ke kulturním akcím pro veřejnost podpora akcí, které mají souvislost s regionální tradicí výroby skla a bižuterie podpora amatérských kulturních souborů a umělců zejména aktivity, které pracují s dětmi a mládeží využití městských lázní jako centra současného jabloneckého bižuterního a sklářského průmyslu podpora spolupráce s církvemi podpora akce jablonecké kostely otevřeny DĚNÍ VE MĚSTĚ Volební program ODS SPORT Město sportu podpora sportovní oddílů a spolků pracujících s dětmi a mládeží zajištění efektivní správy a využívání stávajících sportovišť podpora investičních záměrů sportovních oddílů podpora sportovních akcí s nadregionálním významem podpora mimořádných sportovních úspěchů našich sportovců PŘEHRADA Přehradu máme rádi dopravní odlehčení území = příprava obchvatu, realizace vnitřního městského okruhu, řešení křižovatky Palackého U Přehrady s mimoúrovňovým křížením pro pěší a cyklisty vybudování podchodu mezi Bazénem, Městskou halou a přehradou, výrazné zvýšení bezpečnosti, odstranění nebezpečného přechodu přes komunikaci koncepční řešení pěších tras, cyklostezek a lyžařských tras na východním břehu mezi přehradou, Břízkami a lyžařským kolečkem nástupní místo do Jizerských hor i prostor každodenní rekreace diskuze s veřejností na téma rekonstrukce nebo nové podoby Slunečních lázní, realizace záměru vybudování základny pro vodní skauty, vodní záchrannou službu a potápěče TURISTIKA CESTOVNÍ RUCH Turisté vítáni modernizace orientačního a informačního systému města a městského vyhlídkového okruhu podpora podnikatelských aktivit a projektů podpora výstavby cyklostezky podél Nisy a napojení na mezinárodní trasu zkvalitňování infrastruktury, dopravního i turistického spojení města s Jizerskými horami a Českým rájem podpora rozvoje běžeckého a biatlonového areálu Břízky - Kolečko podpora Jizerské magistrály v zimním i letním období spolupráce s okolními obcemi na projektech cestovního ruchu Jablonec nejenom brána do Jizerských hor, ale také zázemí pro všechny turisty STRANA 8 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014

9 SOCIÁLNÍ OBLAST Podpora potřebným, prevence pro všechny podpora systému komunitního plánování sociálních služeb efektivní rozdělování fi nančních prostředků města pro sociální oblast změna fi nancování registrovaných sociálních služeb ze strany města na víceleté podpora registrovaných organizací pečující o občany se sníženou soběstačností podpora vzniku domácí tísňové péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením podpora vzdělávací a aktivizační činnosti pro seniory podpora organizací působící v oblastech prevence sociálního vyloučení podpora Senior dopravy přátelské lidem s hendikepem vhodné a efektivní rozšiřování prostor pro smysluplné trávení volného času zejména pro ohrožené skupiny obyvatel (např. Spolkový dům II., 2. patro Kruháče, prostory pro scházení klubů seniorů investice z fondů EU) zvyšování prestiže pracovníků v sociálních službách, podpora nových ošetřovatelských metod a inovačních přístupů v poskytování sociálních služeb podpora speciálních forem bydlení (prostupné bydlení, sociální bydlení, bezbariérové bydlení, byty zvláštního určení) podpora zaměstnávání osob z rizikových skupin (absolventi škol, OZP, 50+, osoby pečující o děti) a fl exibilní způsob zaměstnávání (sdílená pracovní místa, home offi ce, snížené pracovní úvazky) podpora vytváření pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané (v rámci veřejně prospěšných prací a veřejné služby) podpora meziresortní spolupráce (sociální služby, zdravotnictví, školství) využití bývalé porodnice Bezručově ulici v sociální oblast, nejlépe podpoře seniorů Z HISTORIE pro komunální volby 2014 ŠKOLSTVÍ Rodiny a školy budoucnost města investice zlepšování technického stavu škol a školských zařízení. vytvoření podmínek pro zachování optimálního počtu škol a školských zařízení. podpora primární prevence rizikového chování ve školách formou fi nančního příspěvku na školní psychology, speciální pedagogy. podpora spolupráce podnikatelské veřejnosti a škol pro motivaci žáků k dalšímu vzdělávání otevřená komunikace s vedením škol škola je naším partnerem, zajistíme odbornou pomoc při získávání dotací a grantů podpora rozvoje vysokoškolského vzdělávání ve městě podpora organizování prázdninových aktivit pro děti podpora pracujícím rodičům, pečujícím o děti od 2 let věku, využívajících soukromých předškolních subjektů spolupráce s krajským úřadem při řešení problematiky speciálního školství ZDRAVÍ Zdraví občané, zdravé město nemocnice nadále zůstane ve 100% vlastnictví města garance každoroční fi nanční podpory nemocnice na investice a obnovu přístrojové techniky z rozpočtu města prosazení zdravotnictví jako jednoho z programů IPRÚ, zajistí se tak fi nancování velkých rozvojových projektů nemocnice, v první řadě výstavba nového pavilonu akutní medicíny podpora prevence, zdravého životního stylu a osvěty ve spolupráci s nemocnicí, Červeným křížem a dalšími subjekty podpora dárců krve PODNIKÁNÍ Podnikatelů si vážíme podpora stávajících a příprava nových rozvojových lokalit komunikace s podnikatelskou veřejností podpora spolupráce fi rem a škol JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014 STRANA 9

10 FINANCE Jablonec je v dobré kondici! Města nezvládla gigantické projekty Ing. Zdeněk Janeček je předsedou správní rady Městského divadla Jablonec nad Nisou, o.p.s. a dlouholetým bankéřem. Má za sebou 37 let praxe v bankovnictví, z toho značnou část na různých manažerských pozicích. Jeho doménou bylo financování a úvěrování firem, ale také vztahy banky s některými statutárními městy. Na dotaz Jabloneckého zpravodaje k finanční kondici města říká: Nahlížím na financování Statutárního města Jablonec nejen z pohledu občana a voliče, ale především optikou bankéře s letitou zkušeností. Dodává, že není cílem hodnotit každé jednotlivé rozhodnutí vedení Města v průběhu let 2010 až 2014, ale především se zhodnotit trend v posledních čtyřech letech: Z hlediska trendu nebo i určité strategie byla učiněna řada rozhodnutí, která považuji z hlediska stabilizace finanční situace, jako velmi prospěšná a pozitivní pro budoucnost. Podle Janečka dnes neexistuje žádné fi nancování levicově či pravicově orientované, ale zodpovědné nebo nezodpovědné. To, co v minulosti způsobilo některým městům a obcím problémy, bylo nezvládnutí gigantických projektů, které působily navenek líbivě ve vztahu k voličům, ale příslušné subjekty vlákalo do fi nanční pasti. Proto je velmi důležité při rozhodovacích procesech pracovat nejen s krátkodobou, ale zejména s dlouhodobější vizí, vyhodnocovat rizika včetně stanovení výše bezpečné zadluženosti. Z pohledu bankovního udělalo v posledních čtyřech letech stávající vedení Města mnohé velmi dobré kroky, kterými významně zvýšilo kredit Jablonce ve vztahu k bankovnímu sektoru, ale i fi nančním institucím. Především byly zpracovány a pak přijaty dokumenty, které nad rámec zákonem daných náležitostí rozpočtového výhledu analyzovaly vývoj fi nancí v uplynulých letech, popsaly silné a slabé stránky Města a také v neposlední řadě stanovily strop bezpečného úvěrového zatížení, říká Ing. Janeček a dodává: Důležité pro mne je zjištění, že doporučenými zásadami provedené analýzy se v dlouhodobém horizontu Město hodlá řídit. Podle Zdeňka Janečka je nutné si uvědomit, že od roku 2011 muselo vedení města vycházet z klesajících daňových příjmů, tedy s nižšími příjmy do městské pokladny. Proto bylo velmi správné rozhodnutí, že se redukovaly výrazným způsobem celkové běžné výdaje z městské kasy a nastavil se skutečně úsporný rozpočet. Je ale třeba zdůraznit, že úsporný rozpočet je v rámci možností velmi dobře vyvážený, takže umožňuje plynulý chod všech rozhodujících institucí města. Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví je ukazatel provozního salda hospodaření, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji. Toto provozní saldo v podstatě vyjadřuje roční finanční sílu neboli generovaný potenciál pro investice, obnovu majetku, splácení dluhů či tvorbu fi nančních rezerv. Neboli ukazuje fi nanční kondici Města a ta je nyní velmi dobrá právě díky přijatým opatřením. Nepříliš dobrá situace vznikla v roce 2009 výrazným zvýšením provozních výdajů. Naopak velice pozitivně hodnotím změnu mezi roky 2012 a 2013, říká Janeček a upřesňuje: V roce 2010 vystoupaly dlouhodobé bankovní úvěry na cca 455 mil. Kč, přičemž podle nezávislé analýzy je bezpečnou hranicí pro dlouhodobé úvěrové zadlužení je dlouhodobý dluh okolo 250 mil. Kč. Gratulujeme nejlepšímu primátorovi! Významného ocenění se dostalo primátorovi našeho města Petru Beitlovi, kterého ocenil Svaz měst a obcí za práci pro město v letech 2010 až Primátor Beitl na cenu reagoval slovy, že ocenění vnímá především jako zhodnocení práce celého magistrátu, úředníků i kolegů. Pro Jablonecký zpravodaj uvedl: Hodnotící komise brala do úvahy výsledky v oblasti fi nanční stability, rozvoje města a dalších ukazatelů. K pozitivnímu hodnocení přispělo mimo jiné splacení poloviny městského dluhu, úspory v provozní části rozpočtu a zároveň fakt, že nebyly citelně ovlivněny investiční akce nebo podpora neziskového sektoru, kulturních a sportovních aktivit ve městě. Redakce Půjčka z roku 2010 má nepříjemné dopady Kriticky nahlíží Zdeněk Janeček na přijetí čtvrtmiliardového úvěru v roce 2010, který ovlivňuje výši splátek v následujících letech. Za správné rozhodnutí naopak považuje postupné snižování úvěrové zadluženosti: Na konci roku 2014 se město dostane na hranici 223 mil. Kč, což je z hlediska výsledků i vývoje určitě dobrá zpráva. Jaké doporučení na závěr? Janeček: Z mého pohledu by bylo žádoucí, kdyby minimálně další dva, tři roky pokračovala současným vedením započatá politika zvyšování provozního salda. Cílem by mělo být vytváření zdrojů na odpisy majetku a do oprav a obnovy důležité infrastruktury města. Do důležité strategické infrastruktury by eventuálně v budoucnu měly směřovat i investice. Přínosem rovněž mohou být investice, které povedou ke snížení provozních výdajů. Redakce STRANA 10 JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014

11 PODNIKÁNÍ VE VĚSTĚ Odvahu je potřeba ocenit Mým dnešním partnerem rozhovoru je ředitel a jednatel jablonecké společnosti Unitherm Miroslav Bien. Společnost vznikla počátkem března před 23 lety a od roku 1991 je významným zaměstnavatelem ve městě. Člení se na dvě divize: slévárnu a tepelnou techniku. Na kontě společnosti je celá řada ocenění a certifikátů kvality, je významným regionálním mecenášem v oblasti kultury a sportu. V neposlední řadě je oceňován přístup společnosti k ochraně životního prostředí a maximální snaha eliminovat negativní environmentální dopad výroby. Unitherm patří k nejstabilnějším firmám ve městě s dlouhodobou perspektivou, která se stále rozvíjí. Zajistit dlouhodobě úspěšnost na trhu asi není jednoduché. Zřejmě nemáte problémy s odbytem? Naše výroba zahrnuje široké portfolio hliníkových odlitků pro opravdu velké spektrum průmyslových odvětví mimo automobilový průmysl. Tím pádem nemáme s odbytem problémy, i když pravdou je, že rok 2009 a 2010 byl z pohledu odbytu velmi problematický. Ale kdo problémy nakonec neměl, že? Ale tyto dva roky nás nakoply, byla provedena řada změn v organizaci fi rmy i v zaměření na nové zákazníky, kterým jsme vyšli vstříc širší nabídkou technologických služeb. To uspělo a začaly se o nás zajímat velké mezinárodní společnosti, které přinesly množství zajímavých a dlouhodobých zakázek. Takže problémy s odbytem nemáme, naopak jsme se rozhodli investovat do výstavby nové slévárenské linky, kterou v současné době testujeme ve zkušebním provozu. Jedná se o používání nového pojiva na bázi geopolymerů, které jsou ekologicky nezávadné. Tyto systémy se doposud používaly pouze ve slévárnách oceli a litiny. Jejich výhodou je možnost regenerace formovací směsi a její vracení zpět do procesu. Jsme první slévárna v EU, která tento systém používá při odlévání hliníku. Je umožněno dodávat geometricky složitější a na kvalitu náročnější odlitky, což významně posílí naši konkurenceschopnost. Vedle slévárny se věnujete také tepelné technice, dodáváte podstropní tepelné systémy, měřiče tepla a realizujete výstavbu teplárenských zdrojů. Dokážete ohodnotit to, co se nyní děje kolem centrálního zásobení teplem ve městě? Tak teplo je oblast, které se věnujeme od založení společnosti a to jak v oblasti projektování vytápění objektů, tak v oblasti dodávky celých energetických celků a věnujeme se i montáži, čili od projektu až po realizaci. Pokud se ptáte na osud JTR a odkoupení akcií městem, tak to je kapitola sama pro sebe. Po všech těch kotrmelcích to považuji za velice odvážné a zodpovědné řešení, které si zasluhuje respekt a ocenění. Cena tepla byla již natolik neúnosná pro uživatele CZT, že město prostě muselo konat. To, že se podařilo odkoupit teplárnu, je velkou devizou do budoucna, ačkoliv to tak dnes třeba nevypadá. Bude hodně záviset na rychlosti revitalizace, což závisí na úspěšnost při shánění fi nančních prostředků, doufejme, že dotačních bez zátěže městské kasy. Z technického hlediska je řešení rozumné, proveditelné a přinese úsporu konečným odběratelům. Já oceňuji to, jak se představitelé města razantně k problému postavili a bylo to poprvé po dlouhých letech. Dříve to byla taktika lavírování a ústupků. Defi nitivní vyřešení letitého problému bude úlevou pro všechny. Opravdu vůbec nechápu kritiky tohoto kroku. Většina z nich při těch kotrmelcích byla a dnes absolutně neférově celý proces odkupu kritizují, aniž by přišli s vlastní myšlenkou. No je to z jejich pohledu asi pohled na to, jak dělat»politiku«. Ale v takto důležité problematice by měli spíše pomáhat a ne plašit obyvatelstvo zadlužením města apod. Z mého pohledu tento krok a vše další, co se ve městě za poslední čtyři roky povedlo, ať je to nastartování postupného oddlužování, investice a hlavně žádné aféry, si zaslouží, aby toto uskupení dostalo šanci pokračovat. Někdo to již přede mnou řekl. Proč měnit to, co je dobré. Děkuji za rozhovor a ať se daří. Děkuji také a přeji Jablonečákům rozumnou volbu ve prospěch města. Mgr. Vladimír Kordač Dobrý kůň se nepřepřahá Chtěl bych před komunálními volbami vyjádřit podporu současnému vedení Jablonce, jmenovitě primátorovi Petru Beitlovi a náměstkovi pro hospodaření Miloši Vele, ale i jejich koaličním partnerům ve vedení města a Radě z Hnutí Domov nad Nisou a TOP 09. Sleduji dlouhodobě veškeré dění v Jablonci, žiji tu a pracuji od roku Kladně hodnotím práci současného vedení města pro vyrovnanou ekonomiku i podporu neziskovým organizacím v sociální oblasti, kultuře i sportu. Oceňuji vyrovnaný rozpočet v době, kdy skončily velké»evropské«projekty, přesto jsou nutné některé další investice a údržba a město splácí úroky z investic předešlých období, díky kterým ale máme v Jablonci takové věci jako Městské divadlo, Eurocentrum, Sportovní halu, opravená náměstí a řadu dalších projektů. Centrum města je z velké části pěkné, některá podivná zákoutí jsou spíše dílem nezájmu soukromých vlastníků. Ocenění si zaslouží i přístup k městským památkám, ať se jedná třeba o smuteční síň, kostel sv. Anny, domu Schejbalových nebo kapličky na Proseči. Samozřejmě tu je i řada problémů nebo nedořešených dlouhodobých záměrů (obchvat pro tranzitní dopravu, problematika oživení centru města parkování, trhy, okolí přehrady, problém s podnikateli v»sociálním byznysu«aj.), ale mám pocit, že vedení se jejich řešení nevyhýbá. S problematikou teplárny nejsem podrobně seznámen, ale odvaha k jejímu řešení městu zjevně nechybí. A je vcelku pochopitelné, že vedení města nemůže vyhovět všem názorům a zájmům. Podnikáme dnes i v jiných obcích a městech, hodně cestuji a mám možnost srovnání. A při srovnání srovnatelného vím, že v Jablonci se nežije špatně, navzdory některým problémům máme pěkné a slušně vedené město. Proto bych uvítal pokračování současné sestavy i po volbách, přestože i v řadách některých nových subjektů jsou jistě i lidé, kteří dosud v komunální politice nepracovali a mohou být pro město přínosem. Ing. Martin Bauer jednatel Sundisk, s. r. o. Jablonecký zpravodaj: informační občasník pro občany regionu Jablonecka. Vychází v nákladu ks. Zdarma. Česká pošta zajišťuje roznos do domácností v Jablonci nad Nisou. K dostání v sídle redakce a na informačních střediscích Rychnově u Jablonce nad Nisou, Smržovce, Tanvaldu a Desné. Vydává: občanské sdružení Jablonec 2010, o. s. IČ: se sídlem Komenského 23/7, Jablonec nad Nisou. Vydávání povoleno Ministerstvem kultury ČR pod registrační značkou MK ČR E Sídlo redakce: Komenského 23/7, Jablonec nad Nisou. Šéfredaktor Mgr. Vladimír Kordač, tel Internet Inzerce telefon , Tiskne: Jablonecká tiskárna, Podhorská 22, Jablonec n. N. (www.jabloneckatiskarna.cz), Místo vydání Jablonec nad Nisou, říjen Za uveřejněné texty, pokud nejsou dílem členů redakce, nesou odpovědnost jejich autoři. Neoznačené příspěvky jsou dílem redakce. JABLONECKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2014 STRANA 11

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Žhavé téma čísla: teplo

Žhavé téma čísla: teplo OBČASNÍK ROČNÍK II NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ Žhavé téma čísla: teplo JARO 2008 Přestože je jaro, hlavním tématem je teplo. Vždyť pranostika nám říká: březen, za kamna vlezem,

Více

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy?

Kdy se dočkáme rychlostní silnice I/11 a obchvatů Opavy? Noviny volebního sdružení Volby do zastupitelstva 10. 11. října 2014 ekonomika Základní úkol: zbavme město dluhů podnikání Město pomáhá podnikatelům veřejný prostor Slezanku musíme oživit Vychází v říjnu

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl PROSINEC 2009 Dětský karneval tradičně pořádá v Domě kultury Taneční studio Ká 1.ročník Letohrádek se těšil velkému zájmu dětí a rodičů Úvodní slovo předsedy SPL Vážení spoluobčané,

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Strategický plán rozvoje statutárního Frýdku- Akční plán 2012-2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika zpracování... 4 3. Strategická vize a globální cíle... 6 4. Implementace plánu... 8 5. Přehled oblastí,

Více

Zpravodaj. Gasparádě přálo počasí i diváci. města Kolína

Zpravodaj. Gasparádě přálo počasí i diváci. města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I září 2014 I ročník 20, číslo 9 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Soutěž Nápady pro Kolín ukončena Otevření divadelního klubu Scapino Cyklotour

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč. otevíráte poslední vydání Týneckých listů ve volebním období 2002 2006.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč. otevíráte poslední vydání Týneckých listů ve volebním období 2002 2006. Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, otevíráte poslední vydání Týneckých listů ve volebním období 2002 2006. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad říjen 2006, ročník XVI, číslo 5 Z jednání

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

Jana Vaňhová se těší na dobrou spolupráci

Jana Vaňhová se těší na dobrou spolupráci projekt METROPOL pomáhá Ústecký kraj www.tydeniky.cz číslo 19 ročník III 15. října 2010 Akce desetiletí Ústeckého kraje Car Service V polovině listopadu letošního roku si Ústecký kraj připomene 10. výročí

Více

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla: z obsahu čísla: Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí... str. 1 Otevřený dopis Vládě České republiky... str. 1 Nový územní plán... str. 4 Máme zdravé městské finance?... str. 5 Rozhovor...

Více

12 2014 VÁNOCE V ÚTULKU

12 2014 VÁNOCE V ÚTULKU 12 2014 VÁNOCE V ÚTULKU Makléř: Regina Dostálová +420 602 145 144 reality@loyd.cz www.loyd.cz Petra Michlíková +420 777 093 232 Mirka Čiháková +420 774 025 415 Regina Dostálová +420 774 930 139 Olga Vrtáčková

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

ZPRAVODAJ. ZDARMA Budoucí hvězdy v Liberci

ZPRAVODAJ. ZDARMA Budoucí hvězdy v Liberci LIBERECKY` I. 2013 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberec Vychází v nákladu 45 500 kusů ZDARMA Budoucí hvězdy v Liberci Celkem 633 reprezentantů z třiatřiceti zemí se zúčastní Mistrovství světa juniorů

Více

K O N C E P C E V Ý V O J E

K O N C E P C E V Ý V O J E K O N C E P C E V Ý V O J E Městské části Brno Nový Lískovec sdružení Občané Novému Lískovci Má li být člověk svobodným, musí mít svobodný svůj život i svůj domov Jan Amos Komenský Úvodní slovo Každý občan

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI NAŠEHO MAGAZÍNU,

VÁŽENÍ ČTENÁŘI NAŠEHO MAGAZÍNU, VÁŽENÍ ČTENÁŘI NAŠEHO MAGAZÍNU, poprvé v životě mám možnost vás oslovit ve dvojroli, kterou jsem získal mým zvolením do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu loňského roku. Těšil jsem

Více

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb

MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU. Program do komunálních voleb MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Program do komunálních voleb 1 MĚSTO OTEVŘENÉ DIALOGU Příběh města vytvářejí jeho obyvatelé. Politika je služba občanům a zastupitelé musí s rozumem koordinovat jejich potřeby. O

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

ÚVODNÍK AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO REGIONY PODPORA BYDLENÍ 2015. Vážení čtenáři, PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU AKTUÁLNÍ VÝZVY PRO OBCE A MĚSTA V současné době existuje množství dotačních titulů pro rok 2015, které mohou obce využít k financování a realizaci svých plánů. Připravili jsme pro Vás aktuální přehled

Více

Zelená úsporám: Bude míň peněz?

Zelená úsporám: Bude míň peněz? měsíčník pro firmy a veřejnou správu únor 2013 www.moravskehospodarstvi.cz 2 4 Zaměřeno na dotace Zelená úsporám: Bude míň peněz? 7 Budoucnost českého odpadového hospodářství 8 česká republika přístav

Více

JABLONECKÝ ZPRAVODAJ

JABLONECKÝ ZPRAVODAJ OBČASNÍK ROČNÍK IV NEPRODEJNÉ www.jabloneckyzpravodaj.cz JABLONECKÝ ZPRAVODAJ konec léta a volebního období ŘÍJEN 2010 Vážení čtenáři, Právě končí další volební období. Proto jsme dnešní vydání věnovali

Více