Diplomová práce - Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce - Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností"

Transkript

1 1 of 8 10/28/ :27 PM Diplomová práce - Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností Autor: Tomáš Holub (http://www.tomas-holub.cz) Pokud si chcete práci na téma Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností přečíst, nabízím Vám následující verze práce ke stažení na svých webových stránkách: stručné shrnutí práce v českém jazyce, detailní shrnutí práce v českém jazyce, původní verzi v anglickém jazyce. Diskuse k dotazníkovému šetření Autor tomas-holub tomas-holub Diskuse k dotazníkovému šetření :16 V srpnu 2012 jsem provedl dotazníkové šetření všech starostů a starostek obcí a měst od do obyvatel. Vzhledem k tomu, že mi v průběhu šetření přibližně 50 z celkových 136 platných respondentů poskytlo zpětnou vazbu k dotazníku a problematice investičního rozhodování, rozhodl jsem se níže uvést vybrané komentáře (především ty kritické), které by mohly být zajímavé pro všechny starosty a starostky. Také uvádím několik technických komentářů, které objasní smysl některých otázek. Záměrně uvádím pouze iniciály autorů, protože se jednalo o ovou komunikaci. Pokud má někdo další zájem přidat komentář k dotazníkovému šetření, je to samozřejmě možné (aktivní okno pro příspěvky je umístěno na konci této stránky). Velice děkuji za všechny komentáře. PD Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :56 Děkuji za zaslání velmi zajímavého dotazníku, vyplnil jsem jej, pročetl i jeho závěr a mám zájem obdržet shrnutí Vašeho výzkumu. Osobně jsme strategií a přístupem konzervativně-liberálního typu, ovšem nebráním se prospěšným a alespoň modelově vyzkoušeným inovacím. Snad jen si neodpustím komentář, že kdybych měl takto odborně kvantifikovat rizika a možné přínosy u všech záležitostí, které na obci řeším, a to nejen pro sebe, ale i své kolegy ze zastupitelstva, pravděpodobně bych zcela ztratil kontakt s realitou. Někdy se rozhodnete intuitivně, zejména v malých projektech, až následně zjišťujete reakce a podle nich upravujete svůj postoj a rozhodování :57

2 2 of 8 10/28/ :27 PM Naprosto s Vámi souhlasím. U běžných, každodenních rozhodnutí se člověk často rozhoduje bez hlubší analýzy. Scénáře v dotazníku se ale věnovaly rozhodnutím, která mají zásadní dopad na obec. V těchto případech je formalizovaný přístup včetně analýzy rizik na místě. Bude např. zajímavé pozorovat, jaké strategie pro nakládání s nejistotami respondenti používají nejčastěji. FC Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :58 Musím říci, že by mne výsledky Vašeho zkoumání velmi zajímaly. Řekl bych, že kromě velmi obecného a akademického zaměření, které příliš nerespektuje odlišné postavení správců veřejných prostředků od klasických manažerů, bude trpět výzkum v českých zemích také novodobou honbou na čarodějnice (pravda, občas oprávněnou), kdy se pod záminkou boje proti korupci prakticky kriminalizuje jakékoli byť mírně rizikové rozhodování. Podle současného trendu bych se vůbec nerozhodoval, ale vždy volil pouze jistý scénář. Samozřejmě že vše je závislé na konkrétní situaci, protože veřejné investice jsou z krátkodobě ekonomického pohledu vždy ztrátové. Proto se přece skládáme na veřejné výdaje. Kdyby tyto byly ziskové, nikdo by nemusel platit daně. A volí se vždy nejnižší ztrátovost v konkrétní oblasti veřejného zájmu. No dalo by se o tom povídat dlouho. Ještě je důležité poznamenat, že starosta v podmínkách české republiky není manažer, ale nesvéprávné mimino, které se musí kolektivního orgánu zeptat i na to, zda se napít mléka či uronit do plín. Cokoli udělá o své vůli, v tom riskuje osočení ze zneužití pravomoci veřejného činitele. I proto vidím ten dotazník jako velmi teoretický :00 Samozřejmě se jednalo o hypotetické scénáře. Reálná rozhodnutí jsou mnohem komplexnější, a jak říkáte, ani většina kompetencí nepatří starostovi, nýbrž radě a zastupitelstvu. Ale i tyto zjednodušené scénáře napoví, jaký postoj k riziku starostové mají a zda je na místě, popř. jaký postoj by byl vhodnější. V reálných situacích se přidají další okolnosti, které postoj mohou ovlivnit, ale je důležité si uvědomit, kde člověk stojí na začátku. Averze k riziku je v obcích zcela na místě. Na druhou stranu by se neměly všechny situace posuzovat stejným metrem. Např. ve scénářích, kdy obec mohla jen získat, nebo když se jednalo o jednoznačně prospěšné projekty pro město, většina starostů své postoje nezměnila a byla stále velice averzní. Zde by mírnější averze byla pravděpodobně vhodná, aby obcím neutíkaly příležitosti. Také si nemyslím, že jsou veřejné investice vždy ztrátové. Obce často investují do projektů, u kterých předem nedokážou říct, kolik přesně prostředků bude třeba investovat a jaká bude ziskovost/ztrátovost. Můžete si např. i představit, že jste před dokončením obrovského projektu (např. kanalizace), který má však řadu zásadních vad. Jejich odstranění by stálo 30% Vašeho ročního rozpočtu. Pokud se nebudete s dodavatelem soudit, musíte vady v horizontu několika let odstranit a zaplatíte celkem částku ve výši 30% Vašeho rozpočtu; pokud se budete soudit, víte, že zaplatíte buď 'pouze' v případě výhry 10% nebo zaplatíte 50% v případě prohry, protože se celý spor dlouho potáhne a Vy si vady poté budete muset odstranit na vlastní náklady a navíc vrátíte dotaci kvůli průtahu kolaudace. Toto je konkrétní příklad, kdy se rozhodujete

3 3 of 8 10/28/ :27 PM investovat nebo neinvestovat a kdy Vaše rozhodnutí záleží pouze na finančních částkách (zisk a ztráta) a pravděpodobnosti zisku a ztráty. Jedná se dokonce o příklad z praxe a skutečně se dalo toto rozhodování zastupitelstva zjednodušit do této základní roviny. Proto jsou odpovědi starostů na tyto scénáře zajímavé a přínosné pro teorii a částečně i praxi řízení rizik. Nakonec bych ještě chtěl dodat, že ve scénářích ve třetí části dotazníku respondenti neposuzují pouze výši zisku/ztráty a pravděpodobnosti, ale i veřejný užitek, který pět různých kontextů přináší. Jedná se tedy o situace, se kterými se starostové mohou setkat. FC Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :01 Myslím, že v Ústí nad Labem probíhalo vyšetřování zastupitelů na základě trestního oznámení, jehož podstatou bylo, že zastupitelé prodali akcie SČE za nízkou cenu, když oznamovatel tvrdil, že podle názoru znalce mohly být akcie prodány zhruba o 10% dráž. Se znalostí tehdejší situace i trhu mohu zodpovědně prohlásit, že v té době, kdy se přetahovaly firmy o rozhodující balík akcií, se z toho obchodu víc vymáčknout nedalo. Přesto takové trestní oznámení padlo a kriminalisté regulérně vyšetřovali jednotlivé zastupitele, proč hlasovali pro "nižší" cenu. V tomto světle opravdu není divu, že je mezi starosty averze proti jakémukoli riziku. I když obec nemá co ztratit, pořád je možno starostu i zastupitele obvinit z příliš malého zisku a tedy z trestného činu nezacházení s majetkem obce s péčí řádného hospodáře :02 O tomto případu v Ústí nad Labem jsem nevěděl. Je to určitě zajímavý příklad. Ukazuje, že obce by měly zvážit příležitosti s vyššími zisky i z důvodu možného obvinění v případě averzního jednání. VM Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :02 Máte to vyplněné, ale zadání není pro normální starosty moc dobře formulováno, řada možná nepochopí, na co se ptáte. V 3. Části ještě možná u otázek 1 až 4, když si to párkrát přečtou, otázka 5 je zavádějící, máte napsáno že ušetřím 70% rozpočtu (což by znamenalo, že jsem vyčerpal pouze 30% rozpočtu), pak říkáte, že je zůstatek 70%, zadání je opravdu špatně formulováno. Navíc správná je vždy ta prostřední kombinace, což je trochu nudné. Pokud by opravdu měla studie "přispět v teoretické rovině k existující literatuře novým pohledem na investiční rozhodování", pak se domnívám, že byste si musel byt jist, že jsou otázky dobře pochopeny, aby mohly být správně zodpovězeny. Navíc tak jak byly formulovány, tak jsem v tom viděl pouze jednoduché pravděpodobnostní počty, nikoli vyjádření averze k riziku v různém kontextu. To by musela být Vaše příprava trochu pečlivější a modelové situace lépe propracovány :05 Samozřejmě jsem si vědom toho, že druhá část se scénáři může působit složitě. Ale jedná se pouze o první dojem. Jakmile člověk pochopí smysl otázek, jde vše rychle. Z

4 4 of 8 10/28/ :27 PM reakcí starostů a vyplněných dotazníků zatím vše vypadá dobře. V kostce se jedná o to, že hledám situaci, ve které je respondent nerozhodnutý, jestli by získal např ,- najisto nebo ,- s pravděpodobností 30/40/50/60/70% a 0,- s pravděpodobností 70/60/50/40/30%. Jediné, co se pak mění, je výše částky, kterou můžete získat nebo ztratit. Váš výběr pravděpodobnosti pak určí Váš postoj k riziku (pokud např. zvolíte s pravděpodobností 70% a 0 s pravděpodobností 30%, znamená to, že jste velice averzní k riziku, protože jste ochotný investovat pouze v případě, kdy máte vysokou pravděpodobnost zisku). Pro jistotu jsem ale ještě doplnil do dotazníku několik vysvětlivek. Pokud jste všude vybral prostřední variantu, znamená to, že máte neutrální postoj k riziku, tzn. rozhodujete se na základě očekávaného zisku/ztráty. Lidé ale často volí jiné varianty, které vyjadřují jejich postoj k výši jednotlivých částek a k různým kontextům. Především ve veřejném sektoru lidé častěji volí bezpečnější varianty, tzn. méně rizika. Nejedná se tedy o výběr z matematicky ekvivalentních variant, ale o subjektivní posouzení, užitek spojený s rizikem, který nejistý scénář přináší. Smyslem otázky č. 5 ve druhé části je prezentovat ztrátu 30% jako zůstatek 70% (nebo ještě pozitivněji řečeno "ušetřím" ), takže jste to pochopil správně. Teoreticky by lidé měli mít averzi k riziku, pokud je částka prezentována jako zůstatek. Naopak v otázce č. 2 je ta samá situace prezentována jako ztráta, což by mělo vést k menší averzi. Scénáře jsou zjednodušené na maximum, aby se v tom lidé dokázali zorientovat a aby byla možná analýza. Komplexní scénáře mají často malou vypovídací hodnotu, protože se těžko interpretují. Především nelze předkládat komplexní situace formou dotazníku. Vypovídající hodnota klesá na minimum. Vzhledem k tomu, že v mé studii jsem mapoval obecné tendence, kdy je třeba velkého vzorku, zvolil jsem formu dotazníku s jednoduchými scénáři a hodnotil pouze postoj k riziku pro různou výši rozpočtu ve druhé části a v různých kontextech ve třetí části. I když to možná na první pohled tak nevypadá, často se dají v praxi komplexní situace zjednodušit do takovýchto příkladů, takže k podobným scénářům může dojít. Samotná příprava scénářů zabrala opravdu mnoho času a použitá metodologie není nová. Čerpal jsem z podobných studií a především jsem scénáře diskutoval s řadou odborníků na tuto problematiku. KH Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :06 Pokud chcete vyplnit dotazník, přijeďte osobně a ráda se vám budu věnovat. Na internetové dotazníky neodpovídám, neb jich mám denně několik a vadí mi, že si studenti poslední dobou ulehčují práci odesláním dotazníku přes internet a v terénu nic nezjišťují :07 Samozřejmě Vám rozumím. Na druhou stranu v mém případě se jedná o reprezentativní šetření obecných tendencí, kdy je třeba použít dotazník. Navíc jinou možnost nyní nemám. Jsem v Anglii a snažím se zmapovat postoje "všech" starostů a

5 5 of 8 10/28/ :27 PM starostek. V budoucnosti je ale možné, že se na některé aspekty zaměřím více do hloubky a provedu rozhovory. V tomto případě bych se Vám určitě ozval. LM Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :07 Je mi líto, ale Váš výzkum postrádá zřejmě základní znalost zákona o obcích. Asi Vám uniklo, že o financích a rozpočtu rozhoduje dle zákona o obcích zastupitelstvo a starosta je pouze "výkonný orgán", který podepíše smlouvu, když mu ji rada nebo zastupitelstvo schválí. A rozhodování o výhodnosti a nevýhodnosti projektů není dáno ekonomickými ukazateli (tvorba zisku), ale potřebami obce a občanů. Většina rozpočtu obce je použita na uspokojování základního chodu obce (provoz školy, tělocvičny, kulturního domu, úklid a údržba veřejných prostranství, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení - to všechno jsou "ztrátové položky", bez možnosti tvořit zisk. Starosta má pravomoc rozhodovat o nákupech, odměnách a darech cca do výše ,- Kč, nad tuto výši už musí mít souhlas rady, nad ,- souhlas zastupitelstva). Na obcích se rozhoduje maximálně o tom, kolik se dokáže ušetřit (která nabídka na provedení práce nebo dodávku služby je levnější), ale rozhodně zpravidla neřeší ziskové investice. Nejsme burzovní makléři :08 Dotazník uvádí, že se jedná se o hypotetické situace, které předpokládají, že rozhoduje pouze starosta/tka a pouze na základě zisku/ztráty, pravděpodobností a užitku z konkrétních projektů ve třetí části dotazníku. V realitě se do rozhodování zapojuje více faktorů a orgánů, ale v rámci dotazníku nemohu celý rozhodovací proces pokrýt. Zaměřil jsem se tedy pouze na starosty, protože ti mají největší šanci rozhodnutí ovlivnit. Ve třetí části už přináším konkrétní příklady rozhodnutí. V další části se ptám na faktory ovlivňující investice. Tyto faktory mi umožní ještě lépe určit, jak se starostové a starostky rozhodují. Komplexnost tedy přichází s dalšími částmi dotazníku a nejedná se pouze o ekonomické ukazatele nebo burzovní makléřství, jak jste uvedla. Co se týká zákona o obcích a činnosti obcí obecně, mám o tom poměrně dobrou představu. Vystudoval jsem bakalářský a magisterský obor veřejná správa a jsem zastupitelem v Poděbradech. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že jsme se nejednou dostali do situace, kdy jsme se museli rozhodnout např. pouze na základě právní analýzy, zda podstoupit soudní spor nebo ne. Znali jsme částky, které jsou ve hře, a dále jsme znali odhady právníků, jaká je šance na výhru/prohru. Tato situace se skutečně blíží jednomu ze scénářů, který jsem uváděl. JŠ Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :09 Dotazník Vám rád vyplním, resp. už jsem začal vyplňovat. Mám z něj pocit, že rozhodnout o odpovědích na fiktivní situace (scénáře) může být zavádějící. Mnoho věcí je spojeno s rozpočtem, ale ztráta pro jeden rok může být přínosem do let příštích. Zrovna tak nulový zisk v jednom období neznamená zisk či 0 v příštím a určité riziko byť spojené se ztrátou může mít přínos v budoucnu. Proto mám trochu

6 6 of 8 10/28/ :27 PM problém s uvedenými otázkami a odpověďmi na ně. Z odpovědí bude statistická tabulka či graf s nejednoznačným překlopením do praxe. Můžete mi prosím sdělit čím tato unikátní práce přispěje rozvoji v rozhodování ÚSC? Jaký bude přínos Vaší práce pro řízení obcí? Která data přinesou starostům v jednotlivých obcích podklad pro jednání zastupitelstva či rady? Sám jsem některé vysokoškolské práce oponoval a vždy mi byly přínosem. Věřím, že i Vaše, byť jsem Vám zaslal dotazy, které mi nejsou zcela jasné pro praxi :10 V reálném světě jsou situace mnohem komplexnější. V rámci dotazníku jsem však musel přesně definovat jednoduché scénáře, aby odpovědi měly vypovídacíjí hodnotu. Komplexnost jsem přidal ve třetí a čtvrté části. Z dat se dá vyvodit řada závěrů. Jedna věc je teorie řízení rizik ve veřejné správě, pro kterou by měla být práce velkým přínosem. Druhá věc je praxe, pro kterou výsledky pravděpodobně nebudou tak zásadní, protože starosty oproti teorii tolik nezajímá, jaký mají postoj k riziku apod. Nicméně vyhodnocení dotazníků Vám zašlu a pokusím se formulovat i řadu konkrétních závěrů pro praxi. Nyní snad jen několik předběžných poznatků, které by mohly být přínosem pro rozhodování v obcích: - V současné době se upozorňuje na to, že orgány veřejné správy jsou velice averzní k riziku i v případech, kdy to není nutné. Tím přichází o řadu příležitostí. Rozhodování za rizikových okolností se má zabývat i příležitostmi. Odpovědi starostů již nyní např. napovídají, že jsou velice averzní i v případě, že nemají co ztratit (mají v jistém i nejistém scénáři jistý zisk). V tomto případě by byla vhodná menší averze k riziku, protože nejistý scénář by mohl přinést mnohem větší zisk (podobně to platí i pro jiné hodnoty). Překvapující je především velká averze k riziku v různých investičních kontextech, které mají velký přínos pro rozvoj obce (např. stavba technologického centra). - Pro řízení obcí jsou přínosem především strategie pro nakládání s nejistotami, které se uplaťňují v rozhodování. Sice mohou znít moc teoreticky, ale např. studium různých scénářů podle odpovědí není důležité, ale přitom nejlepší praxe říká, že se mají analyzovat možné scénáře a podle nastavených kritérií vybrat ten nejvýhodnější a zároveň se i připravit na negativní scénáře. Když to řeknu jednoduše, v komplexních situacích a důležitých rozhodnutí je vhodné zaujmout formalizovanější, strukturovaný přístup, získat informace ze všech zdrojů a projít celým procesem řízení rizik, který povede ke správnému rozhodnutí. Výsledky práce samozřejmě nebudou podkladem pro jednání zastupitelů, ale její doporučení by mohly být v podkladech zohledněny. Pokud se mají zastupitelé správně rozhodnout, potřebují samozřejmě jasné a kompletní informace. Jedná se opět o strukturovanější přístup. Jako zastupitel Poděbrad vím dobře, jaké podklady zastupitelé občas dostávají. Často se jedná o zásadní rozhodnutí, která máme přijmout bez hlubší analýzy, na základě nedostatečných informací apod. VT Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :10 Osobně bych udělal škálování jiné, protože to Vaše nerespektuje specifiku českých

7 7 of 8 10/28/ :27 PM vesnic, kdy z 6500 obcí je velká část obcí od 500 do 2000 tisíc obyvatel a také vedení tohoto spektra obcí se liší svými psychickými, intelektuálními, sociálními a manažerskými rysy a schopnostmi :11 Souhlasím s Vámi, že škálování obcí by se dalo lépe rozdělit. Já jsem se však zaměřil pouze na obce od do a rozdělil je jen do dvou skupin, tzn a obyvatel. V analýze posoudím, jestli se tyto dvě kategorie liší v odpovědích. Tento výstup ale není pro práci zásadní, proto mu nevěnuji takovou pozornost. LB Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :12 Již z Vaší ové adresy mě mohlo napadnout, že i věci jednoduché pojímáte zbytečně složitě. Snažila jsem se vyplnit Váš dotazník, který mne skutečně zaujal, a to především tím, jak zbytečně kostrbatě jsou pokládány otázky v negativní variantě. Nevím, proč se neptáte na pozitivní postoj, ale na nerozhodnost a k tomu na minimální pravděpodobnost a ne naopak. Nemám dostatek času, abych prozkoumávala způsob Vašeho myšlení i cíle, které sledujete, a po třech stránkách jsem vyplňování zrušila. Dokonce si troufnu odhadnout, že takto skončí s vyplňováním i většina jiných starostek a starostů. Měl byste si uvědomit, že času máme velmi málo a takovéto dotazníky (dnes jsem byla velmi zodpovědná a snažila jsem se vyplnit již 3. v pořadí!) řešíme opravdu, když zrovna máme chvilku času. A že v jednoduchosti je síla :13 Jsem si vědom toho, že některé formulace mohou působit složitě. Souhlasím s Vámi, že by bylo pochopitelnější, pokud bych se zeptal v pozitivním smyslu, tzn. jakou variantu byste si vybral/a. Formulace "nerozhodný/á" je však nutná. Důvodem je, že pro určení přesného postoje k riziku je třeba najít právě tu hodnotu, pro kterou je člověk nerozhodný (v angličtině indifferent/lhostejný) mezi jistou a nejistou variantou. Tato formulace se také používá v literatuře. Pokud by si měl člověk vybrat jednu variantu namísto jistého scénáře, pravděpodobně zvolí tu nejvýhodnější, resp. nezvolí tu variantu, kde váhá. To poté znemožňuje přesnou analýzu. Naštěstí respondenti formulace chápou. Odpovědi vypadají věrohodně a již nyní mám 120 dotazníků kompletně vyplněných. Zpětná vazba je také v zásadě pozitivní. Obdržel jsem pouze několik kritických komentářů ohledně smyslu a formulace scénářů. Pokud jste skončila po třech stránkách, tak jste absolvovala tu náročnou část. Čtvrtá a pátá stránka totiž průměrně respondentům trvají pouze 1-2 minuty. Co se týká mé ové adresy, jedná se o univerzitní adresu, která je automaticky vygenerována systémem, tzn. není možnost si ji upravit podle sebe. BH Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :14

8 8 of 8 10/28/ :27 PM Odeslal jsem Vám částečně vyplněný dotazník. Nemohu z pozice starosty obce, která má vnitřní dlouhodobý dluh o hodnotě cca ,- Kč uvažovat o výnosech investic obce. Po dobu příštích cca let musí obec investovat pouze do obnovy stávajícího majetku. Naše obec je majitelem vodovodu, kanalizace, základní školy, komunikací a ostatních drobnějších staveb. Údržba těchto staveb byla během minulých 20 zanedbána z důvodu nedostatku finančních prostředků. Od příštího roku bude naše obec mít ročně k dispozici cca ,- Kč na investice a obnovu majetku. Toto už je dostatečný obnos pro postupné odstranění vad na majetku :14 Ano, situace každé obce je jiná. Proto bylo třeba nastavit scénáře obecně. Jednalo se mi o to, jak by respondenti rozhodli, pokud by se do zadané situace dostali, a podle toho mohu ohodnotit averzi k riziku a další aspekty rozhodování.

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+

Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Balíček vzorové dokumentace pro projektové manažery ve školství v rámci projektu PM 250+ Co je Balíček a k čemu slouží Jedná se o sadu 23 formulářů pro podporu řízení projektů ve školách a školských zařízeních.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Analýza potřeb venkova dotazník výzkumu (číselník) Q.1 Co myslíte, jaký vztah má podle Vás většina Vašich občanů k území Vaší obce? Rozhodně pozitivní 26,7 spíše pozitivní 64,0 ani pozitivní ani negativní

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance Výzkum finanční gramotnosti 2 V loňském roce byl realizován výzkum mezigenerační finančních znalostí, který mapoval, jak jsou na tom tři různé generace s finančními znalostmi, a zároveň, jak jsou na tom

Více

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient%

Investiční dotazník BH Securities a.s. *** Identifikace zákazníka. %klient% Investiční dotazník BH Securities a.s. Jméno a příjmení bo obchodní firma zákazníka: Rodné číslo bo identifikační číslo zákazníka: E-mail zákazníka: Telefon zákazníka: *** Identifikace zákazníka %klient%

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Nejčastější investiční omyly

Nejčastější investiční omyly Nejčastější investiční omyly Praha, 23. října 2013 Přednášející: Petr Žabža Patria Direct, člen skupiny KBC group. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240, fax: +420

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání"

Metadata průzkumu Krize a nejistota zaměstnání Metadata průzkumu "Krize a nejistota zaměstnání" Autor průzkumu: Panajotis Cakirpaloglu, Jan Šmahaj Šetření: 03. 02. 2010-17. 02. 2010 Délka průzkumu: 336 hod Počet respondentů: 154 Vypovídací hodnota:

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti:

2. Poskytování jiné hlavní investiční služby a provádění tzv. testu přiměřenosti: Investiční dotazník Fio banka, a.s. (dále jen obchodník ) žádá neprofesionálního zákazníka, aby vyplnil tento Investiční dotazník, a současně jej upozorňuje, že vyplnění tohoto dotazníku je DOBROVOLNÉ.

Více

Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES

Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Evaluace na rozcestí trendy a praxe Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Obsah Zkušenosti z facilitované evaluace z pohledu

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Propagace projektu Kecejme do toho

Propagace projektu Kecejme do toho Propagace projektu Kecejme do toho Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala projekt ČRDM Kecejme do toho na Bambiriádě 2011 v Českých Budějovicích ve dnech 27. 29. května 2011 v prostorách areálu

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod

BLOK I - Správa obce - základní údaje. Bezděkov nad Metují Bukovice Česká Metuje Hronov Machov Náchod Dotazník pro starosty/tky MAS Stolové hory Vážené starostky, vážení starostové, zástupci obcí území MAS Stolové hory, obracím se na Vás se žádostí o spolupráci při formulaci budoucího rozvoje MAS a dovoluji

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Téma disertační práce: Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Obsah 1. Hlavní cíl 2. Návaznost dizertační práce

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE Jana Šafránková Úvod V letech 2000 2005 bylo na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) realizováno na požadavek rektora a vedení vysoké školy celkem

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv

Názory občanů na úřad Kanceláře veřejného ochránce práv TISKOVÁ ZPRÁVA Mgr. Naděžda Horáková Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129, 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory občanů

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting

Písek by Night. Šedá eminence. Lidský Setting Písek by Night Šedá eminence Lidský Setting 12. - 16. srpna 2009 Obsah Obsah...2 Lidský setting...3 Zastupitelstvo...3 LARPolicie...3 Mafie...4 Měna ve světě Písek by Night Fufníky...4 Banka...5 2 Lidský

Více

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK

Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Manuál k registraci nemovitostí pro potřeby OP PIK Obsah: 1) Registrace...1 2) Vyplňování záznamů...3 3) Postup po odeslání záznamu ke schválení...5 1) Registrace V současné době je Národní databáze brownfieldů

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM

NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM NÁZORY STUDENTŮ ČVUT V PRAZE NA STUDIUM (Výsledky průzkumu studentů ČVUT v Praze v roce 2004) Jana Šafránková 1. ÚVOD V procesu vzdělávání na vysoké škole jsou důležití studenti i jejich učitelé. Student

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů

VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů VŠ a šetření uplatnitelnosti absolventů IPN KREDO Doplňkový úkol č. VIII (KA 03) Alena Hanzelková Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Cíl doplňkového úkolu č. VIII Zjistit, do

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Povinnost společností sladit své zakládací dokumenty s NOZ

Povinnost společností sladit své zakládací dokumenty s NOZ Výsledky průzkumu Povinnost společností sladit své zakládací dokumenty s NOZ V období srpen - říjen 2014 proběhl pod záštitou Asociace manažerů a podnikatelů průzkum na téma Nový občanský zákoník (NOZ).

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů

Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů Abecední přehled otázek z předmětu Příprava školních projektů Brainstorming není technika využitelná v žádné fázi přípravy projektu. Vyberte jednu z Identifikujte alespoň 3 rizika, která lze očekávat u

Více

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555.

V případě jakýchkoli problémů či nejasnosti s vyplněním dotazníku se prosím obraťte na: info@vychodoceskarozvojova.cz nebo na tel. 773 585 555. Dotazník pro příspěvkové organizace MAS Stolové hory Vážení zástupci příspěvkových organizací, dovolujeme si vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění názorů a potřeb příspěvkových organizací

Více

Každý pátý Čech přiznává, že není schopen rozlišit lichváře od bezpečného poskytovatele úvěru

Každý pátý Čech přiznává, že není schopen rozlišit lichváře od bezpečného poskytovatele úvěru TISKOVÁ ZPRÁVA Každý pátý Čech přiznává, že není schopen rozlišit lichváře od bezpečného poskytovatele úvěru Praha 16. června 2012 - Navigátor bezpečného úvěru ve spolupráci s agenturou GfK realizoval

Více

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015

Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa 2015 Žádost o grant z Grantového programu OC Nisa Žadatel (organizace/obec, statutární zástupce): Oficiální název žadatele o grant (organizace / obce): Adresa: Kraj: E-mail organizace: Právní statut: Jméno

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav Akademie věd České republiky Jilská 1, 110 00 Praha 1 tel/fax: +420 286 840 129 e-mail: cvvm@soc.cas.cz, www.cvvm.cz POSTAVENÍ ŽEN V POLITICE OČIMA

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus

Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Manuál ovládaní majetkového účtu prostřednictvím služby ČP INVEST Online Plus Obsah 1. Vzhled majetkového účtu... 1 2. Co naleznete na úvodní obrazovce?... 2 3. Záložka Základní přehled MÚ... 2 4. Záložka

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu

ilit Česká republika v číslech Česká republika - hodnocení různých ukazatelů druhý ročník, seminář ze zeměpisu Téma aktivity: Předmět: Česká republika - hodnocení různých ukazatelů Doporučený věk studentů: 14-18 let Vazba na ŠVP: druhý ročník, seminář ze zeměpisu Cíle: Studenti samostatně hledají různá data o své

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálních služeb Znojmo, příspěvková organizace U Lesíka 3547/ 11 669 02 Znojmo ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZVOLTE POŽADOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci FINAL REPORT část I Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Zkušenost zaměstnanců POCIT OHROŽENÍ V PRÁCI Pouze 3/5 zaměstnanců se cítí v práci bezpečně v průběhu celé pracovní doby a u všech pracovních činností.

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Individuální řešení problému. Netypické problémy. V místnosti u stolu. Ano 10 minut má účastník na realizaci TRAMPOLÍNOVÝ PARK

Individuální řešení problému. Netypické problémy. V místnosti u stolu. Ano 10 minut má účastník na realizaci TRAMPOLÍNOVÝ PARK Druh aktivity: Název metody: Primární kompetence: Související kompetence: Forma realizace: Individuální řešení problému Netypické problémy Řešení problémů Samostatnost, Objevování a orientace v informacích

Více

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS

Pracovní podmínky zdravotníků v ČR. Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Pracovní podmínky zdravotníků v ČR Veronika Di Cara, Petra Charvátová Tomáš Petr Prezidium ČAS Úvod Informace z praxe o nevhodných pracovních podmínkách ohrožujících kvalitu péče Dotazníkové šetření červen

Více