Diplomová práce - Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce - Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností"

Transkript

1 1 of 8 10/28/ :27 PM Diplomová práce - Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností Autor: Tomáš Holub (http://www.tomas-holub.cz) Pokud si chcete práci na téma Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností přečíst, nabízím Vám následující verze práce ke stažení na svých webových stránkách: stručné shrnutí práce v českém jazyce, detailní shrnutí práce v českém jazyce, původní verzi v anglickém jazyce. Diskuse k dotazníkovému šetření Autor tomas-holub tomas-holub Diskuse k dotazníkovému šetření :16 V srpnu 2012 jsem provedl dotazníkové šetření všech starostů a starostek obcí a měst od do obyvatel. Vzhledem k tomu, že mi v průběhu šetření přibližně 50 z celkových 136 platných respondentů poskytlo zpětnou vazbu k dotazníku a problematice investičního rozhodování, rozhodl jsem se níže uvést vybrané komentáře (především ty kritické), které by mohly být zajímavé pro všechny starosty a starostky. Také uvádím několik technických komentářů, které objasní smysl některých otázek. Záměrně uvádím pouze iniciály autorů, protože se jednalo o ovou komunikaci. Pokud má někdo další zájem přidat komentář k dotazníkovému šetření, je to samozřejmě možné (aktivní okno pro příspěvky je umístěno na konci této stránky). Velice děkuji za všechny komentáře. PD Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :56 Děkuji za zaslání velmi zajímavého dotazníku, vyplnil jsem jej, pročetl i jeho závěr a mám zájem obdržet shrnutí Vašeho výzkumu. Osobně jsme strategií a přístupem konzervativně-liberálního typu, ovšem nebráním se prospěšným a alespoň modelově vyzkoušeným inovacím. Snad jen si neodpustím komentář, že kdybych měl takto odborně kvantifikovat rizika a možné přínosy u všech záležitostí, které na obci řeším, a to nejen pro sebe, ale i své kolegy ze zastupitelstva, pravděpodobně bych zcela ztratil kontakt s realitou. Někdy se rozhodnete intuitivně, zejména v malých projektech, až následně zjišťujete reakce a podle nich upravujete svůj postoj a rozhodování :57

2 2 of 8 10/28/ :27 PM Naprosto s Vámi souhlasím. U běžných, každodenních rozhodnutí se člověk často rozhoduje bez hlubší analýzy. Scénáře v dotazníku se ale věnovaly rozhodnutím, která mají zásadní dopad na obec. V těchto případech je formalizovaný přístup včetně analýzy rizik na místě. Bude např. zajímavé pozorovat, jaké strategie pro nakládání s nejistotami respondenti používají nejčastěji. FC Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :58 Musím říci, že by mne výsledky Vašeho zkoumání velmi zajímaly. Řekl bych, že kromě velmi obecného a akademického zaměření, které příliš nerespektuje odlišné postavení správců veřejných prostředků od klasických manažerů, bude trpět výzkum v českých zemích také novodobou honbou na čarodějnice (pravda, občas oprávněnou), kdy se pod záminkou boje proti korupci prakticky kriminalizuje jakékoli byť mírně rizikové rozhodování. Podle současného trendu bych se vůbec nerozhodoval, ale vždy volil pouze jistý scénář. Samozřejmě že vše je závislé na konkrétní situaci, protože veřejné investice jsou z krátkodobě ekonomického pohledu vždy ztrátové. Proto se přece skládáme na veřejné výdaje. Kdyby tyto byly ziskové, nikdo by nemusel platit daně. A volí se vždy nejnižší ztrátovost v konkrétní oblasti veřejného zájmu. No dalo by se o tom povídat dlouho. Ještě je důležité poznamenat, že starosta v podmínkách české republiky není manažer, ale nesvéprávné mimino, které se musí kolektivního orgánu zeptat i na to, zda se napít mléka či uronit do plín. Cokoli udělá o své vůli, v tom riskuje osočení ze zneužití pravomoci veřejného činitele. I proto vidím ten dotazník jako velmi teoretický :00 Samozřejmě se jednalo o hypotetické scénáře. Reálná rozhodnutí jsou mnohem komplexnější, a jak říkáte, ani většina kompetencí nepatří starostovi, nýbrž radě a zastupitelstvu. Ale i tyto zjednodušené scénáře napoví, jaký postoj k riziku starostové mají a zda je na místě, popř. jaký postoj by byl vhodnější. V reálných situacích se přidají další okolnosti, které postoj mohou ovlivnit, ale je důležité si uvědomit, kde člověk stojí na začátku. Averze k riziku je v obcích zcela na místě. Na druhou stranu by se neměly všechny situace posuzovat stejným metrem. Např. ve scénářích, kdy obec mohla jen získat, nebo když se jednalo o jednoznačně prospěšné projekty pro město, většina starostů své postoje nezměnila a byla stále velice averzní. Zde by mírnější averze byla pravděpodobně vhodná, aby obcím neutíkaly příležitosti. Také si nemyslím, že jsou veřejné investice vždy ztrátové. Obce často investují do projektů, u kterých předem nedokážou říct, kolik přesně prostředků bude třeba investovat a jaká bude ziskovost/ztrátovost. Můžete si např. i představit, že jste před dokončením obrovského projektu (např. kanalizace), který má však řadu zásadních vad. Jejich odstranění by stálo 30% Vašeho ročního rozpočtu. Pokud se nebudete s dodavatelem soudit, musíte vady v horizontu několika let odstranit a zaplatíte celkem částku ve výši 30% Vašeho rozpočtu; pokud se budete soudit, víte, že zaplatíte buď 'pouze' v případě výhry 10% nebo zaplatíte 50% v případě prohry, protože se celý spor dlouho potáhne a Vy si vady poté budete muset odstranit na vlastní náklady a navíc vrátíte dotaci kvůli průtahu kolaudace. Toto je konkrétní příklad, kdy se rozhodujete

3 3 of 8 10/28/ :27 PM investovat nebo neinvestovat a kdy Vaše rozhodnutí záleží pouze na finančních částkách (zisk a ztráta) a pravděpodobnosti zisku a ztráty. Jedná se dokonce o příklad z praxe a skutečně se dalo toto rozhodování zastupitelstva zjednodušit do této základní roviny. Proto jsou odpovědi starostů na tyto scénáře zajímavé a přínosné pro teorii a částečně i praxi řízení rizik. Nakonec bych ještě chtěl dodat, že ve scénářích ve třetí části dotazníku respondenti neposuzují pouze výši zisku/ztráty a pravděpodobnosti, ale i veřejný užitek, který pět různých kontextů přináší. Jedná se tedy o situace, se kterými se starostové mohou setkat. FC Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :01 Myslím, že v Ústí nad Labem probíhalo vyšetřování zastupitelů na základě trestního oznámení, jehož podstatou bylo, že zastupitelé prodali akcie SČE za nízkou cenu, když oznamovatel tvrdil, že podle názoru znalce mohly být akcie prodány zhruba o 10% dráž. Se znalostí tehdejší situace i trhu mohu zodpovědně prohlásit, že v té době, kdy se přetahovaly firmy o rozhodující balík akcií, se z toho obchodu víc vymáčknout nedalo. Přesto takové trestní oznámení padlo a kriminalisté regulérně vyšetřovali jednotlivé zastupitele, proč hlasovali pro "nižší" cenu. V tomto světle opravdu není divu, že je mezi starosty averze proti jakémukoli riziku. I když obec nemá co ztratit, pořád je možno starostu i zastupitele obvinit z příliš malého zisku a tedy z trestného činu nezacházení s majetkem obce s péčí řádného hospodáře :02 O tomto případu v Ústí nad Labem jsem nevěděl. Je to určitě zajímavý příklad. Ukazuje, že obce by měly zvážit příležitosti s vyššími zisky i z důvodu možného obvinění v případě averzního jednání. VM Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :02 Máte to vyplněné, ale zadání není pro normální starosty moc dobře formulováno, řada možná nepochopí, na co se ptáte. V 3. Části ještě možná u otázek 1 až 4, když si to párkrát přečtou, otázka 5 je zavádějící, máte napsáno že ušetřím 70% rozpočtu (což by znamenalo, že jsem vyčerpal pouze 30% rozpočtu), pak říkáte, že je zůstatek 70%, zadání je opravdu špatně formulováno. Navíc správná je vždy ta prostřední kombinace, což je trochu nudné. Pokud by opravdu měla studie "přispět v teoretické rovině k existující literatuře novým pohledem na investiční rozhodování", pak se domnívám, že byste si musel byt jist, že jsou otázky dobře pochopeny, aby mohly být správně zodpovězeny. Navíc tak jak byly formulovány, tak jsem v tom viděl pouze jednoduché pravděpodobnostní počty, nikoli vyjádření averze k riziku v různém kontextu. To by musela být Vaše příprava trochu pečlivější a modelové situace lépe propracovány :05 Samozřejmě jsem si vědom toho, že druhá část se scénáři může působit složitě. Ale jedná se pouze o první dojem. Jakmile člověk pochopí smysl otázek, jde vše rychle. Z

4 4 of 8 10/28/ :27 PM reakcí starostů a vyplněných dotazníků zatím vše vypadá dobře. V kostce se jedná o to, že hledám situaci, ve které je respondent nerozhodnutý, jestli by získal např ,- najisto nebo ,- s pravděpodobností 30/40/50/60/70% a 0,- s pravděpodobností 70/60/50/40/30%. Jediné, co se pak mění, je výše částky, kterou můžete získat nebo ztratit. Váš výběr pravděpodobnosti pak určí Váš postoj k riziku (pokud např. zvolíte s pravděpodobností 70% a 0 s pravděpodobností 30%, znamená to, že jste velice averzní k riziku, protože jste ochotný investovat pouze v případě, kdy máte vysokou pravděpodobnost zisku). Pro jistotu jsem ale ještě doplnil do dotazníku několik vysvětlivek. Pokud jste všude vybral prostřední variantu, znamená to, že máte neutrální postoj k riziku, tzn. rozhodujete se na základě očekávaného zisku/ztráty. Lidé ale často volí jiné varianty, které vyjadřují jejich postoj k výši jednotlivých částek a k různým kontextům. Především ve veřejném sektoru lidé častěji volí bezpečnější varianty, tzn. méně rizika. Nejedná se tedy o výběr z matematicky ekvivalentních variant, ale o subjektivní posouzení, užitek spojený s rizikem, který nejistý scénář přináší. Smyslem otázky č. 5 ve druhé části je prezentovat ztrátu 30% jako zůstatek 70% (nebo ještě pozitivněji řečeno "ušetřím" ), takže jste to pochopil správně. Teoreticky by lidé měli mít averzi k riziku, pokud je částka prezentována jako zůstatek. Naopak v otázce č. 2 je ta samá situace prezentována jako ztráta, což by mělo vést k menší averzi. Scénáře jsou zjednodušené na maximum, aby se v tom lidé dokázali zorientovat a aby byla možná analýza. Komplexní scénáře mají často malou vypovídací hodnotu, protože se těžko interpretují. Především nelze předkládat komplexní situace formou dotazníku. Vypovídající hodnota klesá na minimum. Vzhledem k tomu, že v mé studii jsem mapoval obecné tendence, kdy je třeba velkého vzorku, zvolil jsem formu dotazníku s jednoduchými scénáři a hodnotil pouze postoj k riziku pro různou výši rozpočtu ve druhé části a v různých kontextech ve třetí části. I když to možná na první pohled tak nevypadá, často se dají v praxi komplexní situace zjednodušit do takovýchto příkladů, takže k podobným scénářům může dojít. Samotná příprava scénářů zabrala opravdu mnoho času a použitá metodologie není nová. Čerpal jsem z podobných studií a především jsem scénáře diskutoval s řadou odborníků na tuto problematiku. KH Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :06 Pokud chcete vyplnit dotazník, přijeďte osobně a ráda se vám budu věnovat. Na internetové dotazníky neodpovídám, neb jich mám denně několik a vadí mi, že si studenti poslední dobou ulehčují práci odesláním dotazníku přes internet a v terénu nic nezjišťují :07 Samozřejmě Vám rozumím. Na druhou stranu v mém případě se jedná o reprezentativní šetření obecných tendencí, kdy je třeba použít dotazník. Navíc jinou možnost nyní nemám. Jsem v Anglii a snažím se zmapovat postoje "všech" starostů a

5 5 of 8 10/28/ :27 PM starostek. V budoucnosti je ale možné, že se na některé aspekty zaměřím více do hloubky a provedu rozhovory. V tomto případě bych se Vám určitě ozval. LM Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :07 Je mi líto, ale Váš výzkum postrádá zřejmě základní znalost zákona o obcích. Asi Vám uniklo, že o financích a rozpočtu rozhoduje dle zákona o obcích zastupitelstvo a starosta je pouze "výkonný orgán", který podepíše smlouvu, když mu ji rada nebo zastupitelstvo schválí. A rozhodování o výhodnosti a nevýhodnosti projektů není dáno ekonomickými ukazateli (tvorba zisku), ale potřebami obce a občanů. Většina rozpočtu obce je použita na uspokojování základního chodu obce (provoz školy, tělocvičny, kulturního domu, úklid a údržba veřejných prostranství, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení - to všechno jsou "ztrátové položky", bez možnosti tvořit zisk. Starosta má pravomoc rozhodovat o nákupech, odměnách a darech cca do výše ,- Kč, nad tuto výši už musí mít souhlas rady, nad ,- souhlas zastupitelstva). Na obcích se rozhoduje maximálně o tom, kolik se dokáže ušetřit (která nabídka na provedení práce nebo dodávku služby je levnější), ale rozhodně zpravidla neřeší ziskové investice. Nejsme burzovní makléři :08 Dotazník uvádí, že se jedná se o hypotetické situace, které předpokládají, že rozhoduje pouze starosta/tka a pouze na základě zisku/ztráty, pravděpodobností a užitku z konkrétních projektů ve třetí části dotazníku. V realitě se do rozhodování zapojuje více faktorů a orgánů, ale v rámci dotazníku nemohu celý rozhodovací proces pokrýt. Zaměřil jsem se tedy pouze na starosty, protože ti mají největší šanci rozhodnutí ovlivnit. Ve třetí části už přináším konkrétní příklady rozhodnutí. V další části se ptám na faktory ovlivňující investice. Tyto faktory mi umožní ještě lépe určit, jak se starostové a starostky rozhodují. Komplexnost tedy přichází s dalšími částmi dotazníku a nejedná se pouze o ekonomické ukazatele nebo burzovní makléřství, jak jste uvedla. Co se týká zákona o obcích a činnosti obcí obecně, mám o tom poměrně dobrou představu. Vystudoval jsem bakalářský a magisterský obor veřejná správa a jsem zastupitelem v Poděbradech. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že jsme se nejednou dostali do situace, kdy jsme se museli rozhodnout např. pouze na základě právní analýzy, zda podstoupit soudní spor nebo ne. Znali jsme částky, které jsou ve hře, a dále jsme znali odhady právníků, jaká je šance na výhru/prohru. Tato situace se skutečně blíží jednomu ze scénářů, který jsem uváděl. JŠ Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :09 Dotazník Vám rád vyplním, resp. už jsem začal vyplňovat. Mám z něj pocit, že rozhodnout o odpovědích na fiktivní situace (scénáře) může být zavádějící. Mnoho věcí je spojeno s rozpočtem, ale ztráta pro jeden rok může být přínosem do let příštích. Zrovna tak nulový zisk v jednom období neznamená zisk či 0 v příštím a určité riziko byť spojené se ztrátou může mít přínos v budoucnu. Proto mám trochu

6 6 of 8 10/28/ :27 PM problém s uvedenými otázkami a odpověďmi na ně. Z odpovědí bude statistická tabulka či graf s nejednoznačným překlopením do praxe. Můžete mi prosím sdělit čím tato unikátní práce přispěje rozvoji v rozhodování ÚSC? Jaký bude přínos Vaší práce pro řízení obcí? Která data přinesou starostům v jednotlivých obcích podklad pro jednání zastupitelstva či rady? Sám jsem některé vysokoškolské práce oponoval a vždy mi byly přínosem. Věřím, že i Vaše, byť jsem Vám zaslal dotazy, které mi nejsou zcela jasné pro praxi :10 V reálném světě jsou situace mnohem komplexnější. V rámci dotazníku jsem však musel přesně definovat jednoduché scénáře, aby odpovědi měly vypovídacíjí hodnotu. Komplexnost jsem přidal ve třetí a čtvrté části. Z dat se dá vyvodit řada závěrů. Jedna věc je teorie řízení rizik ve veřejné správě, pro kterou by měla být práce velkým přínosem. Druhá věc je praxe, pro kterou výsledky pravděpodobně nebudou tak zásadní, protože starosty oproti teorii tolik nezajímá, jaký mají postoj k riziku apod. Nicméně vyhodnocení dotazníků Vám zašlu a pokusím se formulovat i řadu konkrétních závěrů pro praxi. Nyní snad jen několik předběžných poznatků, které by mohly být přínosem pro rozhodování v obcích: - V současné době se upozorňuje na to, že orgány veřejné správy jsou velice averzní k riziku i v případech, kdy to není nutné. Tím přichází o řadu příležitostí. Rozhodování za rizikových okolností se má zabývat i příležitostmi. Odpovědi starostů již nyní např. napovídají, že jsou velice averzní i v případě, že nemají co ztratit (mají v jistém i nejistém scénáři jistý zisk). V tomto případě by byla vhodná menší averze k riziku, protože nejistý scénář by mohl přinést mnohem větší zisk (podobně to platí i pro jiné hodnoty). Překvapující je především velká averze k riziku v různých investičních kontextech, které mají velký přínos pro rozvoj obce (např. stavba technologického centra). - Pro řízení obcí jsou přínosem především strategie pro nakládání s nejistotami, které se uplaťňují v rozhodování. Sice mohou znít moc teoreticky, ale např. studium různých scénářů podle odpovědí není důležité, ale přitom nejlepší praxe říká, že se mají analyzovat možné scénáře a podle nastavených kritérií vybrat ten nejvýhodnější a zároveň se i připravit na negativní scénáře. Když to řeknu jednoduše, v komplexních situacích a důležitých rozhodnutí je vhodné zaujmout formalizovanější, strukturovaný přístup, získat informace ze všech zdrojů a projít celým procesem řízení rizik, který povede ke správnému rozhodnutí. Výsledky práce samozřejmě nebudou podkladem pro jednání zastupitelů, ale její doporučení by mohly být v podkladech zohledněny. Pokud se mají zastupitelé správně rozhodnout, potřebují samozřejmě jasné a kompletní informace. Jedná se opět o strukturovanější přístup. Jako zastupitel Poděbrad vím dobře, jaké podklady zastupitelé občas dostávají. Často se jedná o zásadní rozhodnutí, která máme přijmout bez hlubší analýzy, na základě nedostatečných informací apod. VT Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :10 Osobně bych udělal škálování jiné, protože to Vaše nerespektuje specifiku českých

7 7 of 8 10/28/ :27 PM vesnic, kdy z 6500 obcí je velká část obcí od 500 do 2000 tisíc obyvatel a také vedení tohoto spektra obcí se liší svými psychickými, intelektuálními, sociálními a manažerskými rysy a schopnostmi :11 Souhlasím s Vámi, že škálování obcí by se dalo lépe rozdělit. Já jsem se však zaměřil pouze na obce od do a rozdělil je jen do dvou skupin, tzn a obyvatel. V analýze posoudím, jestli se tyto dvě kategorie liší v odpovědích. Tento výstup ale není pro práci zásadní, proto mu nevěnuji takovou pozornost. LB Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :12 Již z Vaší ové adresy mě mohlo napadnout, že i věci jednoduché pojímáte zbytečně složitě. Snažila jsem se vyplnit Váš dotazník, který mne skutečně zaujal, a to především tím, jak zbytečně kostrbatě jsou pokládány otázky v negativní variantě. Nevím, proč se neptáte na pozitivní postoj, ale na nerozhodnost a k tomu na minimální pravděpodobnost a ne naopak. Nemám dostatek času, abych prozkoumávala způsob Vašeho myšlení i cíle, které sledujete, a po třech stránkách jsem vyplňování zrušila. Dokonce si troufnu odhadnout, že takto skončí s vyplňováním i většina jiných starostek a starostů. Měl byste si uvědomit, že času máme velmi málo a takovéto dotazníky (dnes jsem byla velmi zodpovědná a snažila jsem se vyplnit již 3. v pořadí!) řešíme opravdu, když zrovna máme chvilku času. A že v jednoduchosti je síla :13 Jsem si vědom toho, že některé formulace mohou působit složitě. Souhlasím s Vámi, že by bylo pochopitelnější, pokud bych se zeptal v pozitivním smyslu, tzn. jakou variantu byste si vybral/a. Formulace "nerozhodný/á" je však nutná. Důvodem je, že pro určení přesného postoje k riziku je třeba najít právě tu hodnotu, pro kterou je člověk nerozhodný (v angličtině indifferent/lhostejný) mezi jistou a nejistou variantou. Tato formulace se také používá v literatuře. Pokud by si měl člověk vybrat jednu variantu namísto jistého scénáře, pravděpodobně zvolí tu nejvýhodnější, resp. nezvolí tu variantu, kde váhá. To poté znemožňuje přesnou analýzu. Naštěstí respondenti formulace chápou. Odpovědi vypadají věrohodně a již nyní mám 120 dotazníků kompletně vyplněných. Zpětná vazba je také v zásadě pozitivní. Obdržel jsem pouze několik kritických komentářů ohledně smyslu a formulace scénářů. Pokud jste skončila po třech stránkách, tak jste absolvovala tu náročnou část. Čtvrtá a pátá stránka totiž průměrně respondentům trvají pouze 1-2 minuty. Co se týká mé ové adresy, jedná se o univerzitní adresu, která je automaticky vygenerována systémem, tzn. není možnost si ji upravit podle sebe. BH Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :14

8 8 of 8 10/28/ :27 PM Odeslal jsem Vám částečně vyplněný dotazník. Nemohu z pozice starosty obce, která má vnitřní dlouhodobý dluh o hodnotě cca ,- Kč uvažovat o výnosech investic obce. Po dobu příštích cca let musí obec investovat pouze do obnovy stávajícího majetku. Naše obec je majitelem vodovodu, kanalizace, základní školy, komunikací a ostatních drobnějších staveb. Údržba těchto staveb byla během minulých 20 zanedbána z důvodu nedostatku finančních prostředků. Od příštího roku bude naše obec mít ročně k dispozici cca ,- Kč na investice a obnovu majetku. Toto už je dostatečný obnos pro postupné odstranění vad na majetku :14 Ano, situace každé obce je jiná. Proto bylo třeba nastavit scénáře obecně. Jednalo se mi o to, jak by respondenti rozhodli, pokud by se do zadané situace dostali, a podle toho mohu ohodnotit averzi k riziku a další aspekty rozhodování.

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance Výzkum finanční gramotnosti 2 V loňském roce byl realizován výzkum mezigenerační finančních znalostí, který mapoval, jak jsou na tom tři různé generace s finančními znalostmi, a zároveň, jak jsou na tom

Více

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce

Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Dotazníkové šetření 2013 názorů a preferencí obyvatel Přerova nad Labem na rozvoj obce Informace o výsledcích dotazníkového šetření z června 2013 připravila Darina Kocsisová, neuvolněná starostka obce,

Více

Rozhodovací procesy 2

Rozhodovací procesy 2 Rozhodovací procesy 2 Základní pojmy a struktura rozhodování Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 II rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 1-3: Význam rozhodování

Více

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu

Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu a na důchodovou reformu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na finanční zajištění v důchodu

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204126

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického

PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického PŘÍLOHY 1) Dotazník 2) Výsledky faktorové analýzy 3) Studentův t-test na rozdíly mezi faktory u žen a faktory u mužů 4) Ukázka elektronického vyplňování dotazníku 5) Seznam tabulek, grafů a schémat 1)

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

VÝZKUM VNÍMÁNÍ CAUSE RELATED MARKETINGU ČESKOU VEŘEJNOSTÍ FORMOU DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝZKUM VNÍMÁNÍ CAUSE RELATED MARKETINGU ČESKOU VEŘEJNOSTÍ FORMOU DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Příloha č. 1 VÝZKUM VNÍMÁNÍ CAUSE RELATED MARKETINGU ČESKOU VEŘEJNOSTÍ FORMOU DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na následující otázky vyberte pouze jednu odpověď z uvedené nabídky. Dotazník byl sestaven pro účely

Více

LISTOPAD 2009 PŘIPRAVENO PRO. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.

LISTOPAD 2009 PŘIPRAVENO PRO. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT. MOŽNOSTI REALIZACE ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ LISTOPAD 9 PŘIPRAVENO PRO Heřmanova, 7 PRAHA 7 Tel.: +4 9 58, Fax: +4

Více

Příloha č. B3. Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek

Příloha č. B3. Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání veřejných zakázek kritéria v procesu zadávání veřejných zakázek s ohledem na složitost předmětu veřejné zakázky se zohledněním principů 3E (hospodárnost, Příloha č. B3 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost,

Více

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7 Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?.............................

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem? " # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn

6. Jaký s vidíte největší problém s s italským managementem?  # Jazyková bariéra Odlišná mentalita Rozdílná koncepce zaměření firmy Malý vliv zaměstn Tento dotazník slouží účelu vypracování mé diplomové práce na téma: Vnímání vybraných hledisek kvality života pracovníky podniku střední velikosti ve vztahu k podnikové kultuře. Dotazník je anonymní, nebude

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Sociologický výzkum v praxi

Sociologický výzkum v praxi Sociologický výzkum v praxi Školení NSZM ČR Hodonín 6. 11. 2008 Mgr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze Výběr vzorku Informace, které jsme se dověděli o lidech

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR *

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR * SEDMIHRADSKÁ, Lucie, CHYŤOVÁ, Silvie. Obecní rozpočet, jeho příprava a projednání v ČR. Praha 08.04.2005 09.04.2005. In: Theoretical and practical aspects of public finance [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2005,

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu

Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu Teorie firmy Rozhodování Jedna z významných činností manažera Nedílná součást manažerské práce Zásadně ovlivňuje budoucí

Více

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Porovnání současných poměrů se situací před listopadem

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr StatSoft Intervalový odhad Dnes se budeme zabývat neodmyslitelnou součástí statistiky a to intervaly v nejrůznějších podobách. Toto téma je také úzce spojeno s tématem testování hypotéz, a tedy plynule

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016

Hodnocení stavu životního prostředí - květen 2016 oe606 TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav A ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 0 2 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení stavu životního prostředí - 206 Technické parametry

Více

VYUŽITÍ METODY FMEA V PROCESU NÁKUPU V SEGMENTU AUTOMOTIVE

VYUŽITÍ METODY FMEA V PROCESU NÁKUPU V SEGMENTU AUTOMOTIVE ŠKODA AUTO Vysoká škola Posudek vedoucího diplomové práce Název diplomové práce: VYUŽITÍ METODY FMEA V PROCESU NÁKUPU V SEGMENTU AUTOMOTIVE Autor diplomové práce: Bc. Gabriela KŘÍDLOVÁ Vedoucí diplomové

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Sněmovní volební model MEDIAN (listopad-prosinec 2012)

Sněmovní volební model MEDIAN (listopad-prosinec 2012) VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ a VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE MEDIAN, Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101, http: //www.median.cz, e-mail: median@median.cz oficiální partner

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář MFF UK Úloha I.S... náhodná 10 bodů; průměr 7,04; řešilo 45 studentů a) Zkuste vlastními slovy popsat, co je to náhodná veličina a jaké má vlastnosti (postačí vlastními slovy objasnit následující pojmy: náhodná

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO

NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO NÁZORY OBYVATEL ČR NA PROBLEMATIKU ZÁVĚTÍ ZPRÁVA Z VÝZKUMU PRO DOC DR. IVAN TOMEK AGENTURA MARKET RESEARCH THINK = MR. THINK HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Tři čtvrtiny obyvatel ČR mají zkušenost se spory o majetek při

Více

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Téma disertační práce: Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Obsah 1. Hlavní cíl 2. Návaznost dizertační práce

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

a práce s daty ve firmách

a práce s daty ve firmách 24. Výsledky průzkumu č. 24 AMSP ČR Investice do IT a práce s daty ve firmách AMSP ČR na začátku roku 2014 (tak jako v roce 2013) naplánovala průzkum zabývající se investicemi firemního segmentu v ČR do

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Analýza firemní kultury. Závěrečná zpráva

Analýza firemní kultury. Závěrečná zpráva Analýza firemní kultury Závěrečná zpráva 11. 7. 2014 1 Manažerské shrnutí Předmětem projektu bylo provedení analýzy firemní kultury (dále jen analýza ), resp. diagnostika stavu firemní kultury Úřadu Regionální

Více

Insolvenční řízení - očekávání, realita, budoucnost. Reorganizace vs. sanační konkurz"

Insolvenční řízení - očekávání, realita, budoucnost. Reorganizace vs. sanační konkurz Insolvenční řízení - očekávání, realita, budoucnost Reorganizace vs. sanační konkurz" Ing. Jaroslav SCHŐNFELD, Ph.D., 7.12.2015, Senát parlamentu České republiky, Praha Obsah 1) Výsledky statistického

Více

Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY

Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu STEM pro Magistrát hl. m. Prahy Praha, červen 2006

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA výstupů z evaluačních dotazníků lektorů z kurzů DVPP za UP Problematika zdravotního postižení či znevýhodnění Období listopad 2013 květen 2015 Od listopadu 2013 do května bylo realizováno

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha

*Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha Jan Těšitel* Drahomíra Kušová* Karel Matějka** Martin Kuš* *Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta České Budějovice ** IDS Praha České Budějovice, září 2013 CÍL Cílem dotazníkového

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická PRÁCE Z OBČANSKÉ NAUKY SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM NA TÉMA EKOLOGIE Třída: L. Školní rok: / VÍT SVOBODA VOJTĚCH SPÁLENSKÝ 1. Obsah práce 1. OBSAH PRÁCE... 1. PODĚKOVÁNÍ... 1

Více

Dotaz: 9. července 2013

Dotaz: 9. července 2013 Dotaz: 9. července 2013 Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího

Více

Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES

Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Evaluace na rozcestí trendy a praxe Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Obsah Zkušenosti z facilitované evaluace z pohledu

Více

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA MŇAÚÚÚ! Kocour Brownfield přináší nové příležitosti našim městům a obcím Nezisková organizace IURS-institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. - založena 2001, se zabývá

Více

I. část: Základní údaje

I. část: Základní údaje I. část: Základní údaje Vážené dámy a pánové, máte před sebou dotazník, který si klade za cíl zmapovat oblast místní zaměstnanosti ve Vašem městě. Dotazník se skládá ze čtyř částí: základní údaje, místní

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

Vliv reklamy na studenty

Vliv reklamy na studenty Vliv reklamy na studenty Tématem našeho statistického průzkumu byla reklama. Rozhodli jsme se vytvořit několik jednoduchých otázek a prostřednictvím internetové ankety získat kýžené odpovědi z řad studentů.

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 16. 12. 2013

Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 16. 12. 2013 1 Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 16. 12. 2013 Přítomni: Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Luboš Holman, Ing. Eliška Horáčková, Petr Hvězda, Mgr. Vladimír Knížek, Olga Končická, Pavel

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Justice pod lupou. garant: Jitka Jandová. členové expertní skupiny:

Justice pod lupou. garant: Jitka Jandová. členové expertní skupiny: Justice pod lupou garant: Jitka Jandová členové expertní skupiny: Anna Kosíková Veronika Járková Martin Ohrádka Marek Ohrádka Michal Vršecký Tomáš Chlasták Jana Hájková Jana Růžičková Iva Podlipská Aneta

Více

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení -

Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Dotazník pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) za účelem inovace studijních programů Geodézie a kartografie na VUT v Brně - vyhodnocení - Projekt OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0144 Inovace studijních

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40 Čj. HSOS-9581-3/2015 V Ostravě dne 16.10.2015 Vyřizuje: Mgr. Martina Vojtíšková Tel.: 950 730 351 E-mail: martina.vojtiskova@hzsmsk.cz

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem.

Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. Máte rádi kávu? Statistický výzkum o množství vypité kávy napříč věkovým spektrem. SEMESTRÁLNÍ PRÁCE STATISTIKA VYPRACOVALA: IRENA VALÁŠKOVÁ A BARBORA SLAVÍKOVÁ DNE: 29. 12. 2012 SKUPINA: 2 36 Obsah Pár

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012

Situace v krajích. Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi. Česká televize. Praha 1. dubna 2012 1 Česká televize Situace v krajích Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Praha 1. dubna 2012 SC & C spol. s r.o. Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2009 Člen ESOMAR a Hospodářské

Více

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření.

Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. Seznam příloh: Příloha číslo 1 : Dotazník pro výchovné poradce. Příloha číslo 2: Vyhodnocení dotazníkového šetření. 1 Příloha číslo 1: DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ pro výchovné poradce Dobrý den,

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Zhodnocení nového způsobu administrace projektových Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova

Zhodnocení nového způsobu administrace projektových Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova Zhodnocení nového způsobu administrace projektových Žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova Nový způsob administrace PRV byl ze strany Státního zemědělského intervenčního fondu pilotně zaveden ve 13.

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Zhodnocení investice... 1 3. Prvky kvalitního

Více