Diplomová práce - Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce - Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností"

Transkript

1 1 of 8 10/28/ :27 PM Diplomová práce - Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností Autor: Tomáš Holub (http://www.tomas-holub.cz) Pokud si chcete práci na téma Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností přečíst, nabízím Vám následující verze práce ke stažení na svých webových stránkách: stručné shrnutí práce v českém jazyce, detailní shrnutí práce v českém jazyce, původní verzi v anglickém jazyce. Diskuse k dotazníkovému šetření Autor tomas-holub tomas-holub Diskuse k dotazníkovému šetření :16 V srpnu 2012 jsem provedl dotazníkové šetření všech starostů a starostek obcí a měst od do obyvatel. Vzhledem k tomu, že mi v průběhu šetření přibližně 50 z celkových 136 platných respondentů poskytlo zpětnou vazbu k dotazníku a problematice investičního rozhodování, rozhodl jsem se níže uvést vybrané komentáře (především ty kritické), které by mohly být zajímavé pro všechny starosty a starostky. Také uvádím několik technických komentářů, které objasní smysl některých otázek. Záměrně uvádím pouze iniciály autorů, protože se jednalo o ovou komunikaci. Pokud má někdo další zájem přidat komentář k dotazníkovému šetření, je to samozřejmě možné (aktivní okno pro příspěvky je umístěno na konci této stránky). Velice děkuji za všechny komentáře. PD Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :56 Děkuji za zaslání velmi zajímavého dotazníku, vyplnil jsem jej, pročetl i jeho závěr a mám zájem obdržet shrnutí Vašeho výzkumu. Osobně jsme strategií a přístupem konzervativně-liberálního typu, ovšem nebráním se prospěšným a alespoň modelově vyzkoušeným inovacím. Snad jen si neodpustím komentář, že kdybych měl takto odborně kvantifikovat rizika a možné přínosy u všech záležitostí, které na obci řeším, a to nejen pro sebe, ale i své kolegy ze zastupitelstva, pravděpodobně bych zcela ztratil kontakt s realitou. Někdy se rozhodnete intuitivně, zejména v malých projektech, až následně zjišťujete reakce a podle nich upravujete svůj postoj a rozhodování :57

2 2 of 8 10/28/ :27 PM Naprosto s Vámi souhlasím. U běžných, každodenních rozhodnutí se člověk často rozhoduje bez hlubší analýzy. Scénáře v dotazníku se ale věnovaly rozhodnutím, která mají zásadní dopad na obec. V těchto případech je formalizovaný přístup včetně analýzy rizik na místě. Bude např. zajímavé pozorovat, jaké strategie pro nakládání s nejistotami respondenti používají nejčastěji. FC Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :58 Musím říci, že by mne výsledky Vašeho zkoumání velmi zajímaly. Řekl bych, že kromě velmi obecného a akademického zaměření, které příliš nerespektuje odlišné postavení správců veřejných prostředků od klasických manažerů, bude trpět výzkum v českých zemích také novodobou honbou na čarodějnice (pravda, občas oprávněnou), kdy se pod záminkou boje proti korupci prakticky kriminalizuje jakékoli byť mírně rizikové rozhodování. Podle současného trendu bych se vůbec nerozhodoval, ale vždy volil pouze jistý scénář. Samozřejmě že vše je závislé na konkrétní situaci, protože veřejné investice jsou z krátkodobě ekonomického pohledu vždy ztrátové. Proto se přece skládáme na veřejné výdaje. Kdyby tyto byly ziskové, nikdo by nemusel platit daně. A volí se vždy nejnižší ztrátovost v konkrétní oblasti veřejného zájmu. No dalo by se o tom povídat dlouho. Ještě je důležité poznamenat, že starosta v podmínkách české republiky není manažer, ale nesvéprávné mimino, které se musí kolektivního orgánu zeptat i na to, zda se napít mléka či uronit do plín. Cokoli udělá o své vůli, v tom riskuje osočení ze zneužití pravomoci veřejného činitele. I proto vidím ten dotazník jako velmi teoretický :00 Samozřejmě se jednalo o hypotetické scénáře. Reálná rozhodnutí jsou mnohem komplexnější, a jak říkáte, ani většina kompetencí nepatří starostovi, nýbrž radě a zastupitelstvu. Ale i tyto zjednodušené scénáře napoví, jaký postoj k riziku starostové mají a zda je na místě, popř. jaký postoj by byl vhodnější. V reálných situacích se přidají další okolnosti, které postoj mohou ovlivnit, ale je důležité si uvědomit, kde člověk stojí na začátku. Averze k riziku je v obcích zcela na místě. Na druhou stranu by se neměly všechny situace posuzovat stejným metrem. Např. ve scénářích, kdy obec mohla jen získat, nebo když se jednalo o jednoznačně prospěšné projekty pro město, většina starostů své postoje nezměnila a byla stále velice averzní. Zde by mírnější averze byla pravděpodobně vhodná, aby obcím neutíkaly příležitosti. Také si nemyslím, že jsou veřejné investice vždy ztrátové. Obce často investují do projektů, u kterých předem nedokážou říct, kolik přesně prostředků bude třeba investovat a jaká bude ziskovost/ztrátovost. Můžete si např. i představit, že jste před dokončením obrovského projektu (např. kanalizace), který má však řadu zásadních vad. Jejich odstranění by stálo 30% Vašeho ročního rozpočtu. Pokud se nebudete s dodavatelem soudit, musíte vady v horizontu několika let odstranit a zaplatíte celkem částku ve výši 30% Vašeho rozpočtu; pokud se budete soudit, víte, že zaplatíte buď 'pouze' v případě výhry 10% nebo zaplatíte 50% v případě prohry, protože se celý spor dlouho potáhne a Vy si vady poté budete muset odstranit na vlastní náklady a navíc vrátíte dotaci kvůli průtahu kolaudace. Toto je konkrétní příklad, kdy se rozhodujete

3 3 of 8 10/28/ :27 PM investovat nebo neinvestovat a kdy Vaše rozhodnutí záleží pouze na finančních částkách (zisk a ztráta) a pravděpodobnosti zisku a ztráty. Jedná se dokonce o příklad z praxe a skutečně se dalo toto rozhodování zastupitelstva zjednodušit do této základní roviny. Proto jsou odpovědi starostů na tyto scénáře zajímavé a přínosné pro teorii a částečně i praxi řízení rizik. Nakonec bych ještě chtěl dodat, že ve scénářích ve třetí části dotazníku respondenti neposuzují pouze výši zisku/ztráty a pravděpodobnosti, ale i veřejný užitek, který pět různých kontextů přináší. Jedná se tedy o situace, se kterými se starostové mohou setkat. FC Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :01 Myslím, že v Ústí nad Labem probíhalo vyšetřování zastupitelů na základě trestního oznámení, jehož podstatou bylo, že zastupitelé prodali akcie SČE za nízkou cenu, když oznamovatel tvrdil, že podle názoru znalce mohly být akcie prodány zhruba o 10% dráž. Se znalostí tehdejší situace i trhu mohu zodpovědně prohlásit, že v té době, kdy se přetahovaly firmy o rozhodující balík akcií, se z toho obchodu víc vymáčknout nedalo. Přesto takové trestní oznámení padlo a kriminalisté regulérně vyšetřovali jednotlivé zastupitele, proč hlasovali pro "nižší" cenu. V tomto světle opravdu není divu, že je mezi starosty averze proti jakémukoli riziku. I když obec nemá co ztratit, pořád je možno starostu i zastupitele obvinit z příliš malého zisku a tedy z trestného činu nezacházení s majetkem obce s péčí řádného hospodáře :02 O tomto případu v Ústí nad Labem jsem nevěděl. Je to určitě zajímavý příklad. Ukazuje, že obce by měly zvážit příležitosti s vyššími zisky i z důvodu možného obvinění v případě averzního jednání. VM Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :02 Máte to vyplněné, ale zadání není pro normální starosty moc dobře formulováno, řada možná nepochopí, na co se ptáte. V 3. Části ještě možná u otázek 1 až 4, když si to párkrát přečtou, otázka 5 je zavádějící, máte napsáno že ušetřím 70% rozpočtu (což by znamenalo, že jsem vyčerpal pouze 30% rozpočtu), pak říkáte, že je zůstatek 70%, zadání je opravdu špatně formulováno. Navíc správná je vždy ta prostřední kombinace, což je trochu nudné. Pokud by opravdu měla studie "přispět v teoretické rovině k existující literatuře novým pohledem na investiční rozhodování", pak se domnívám, že byste si musel byt jist, že jsou otázky dobře pochopeny, aby mohly být správně zodpovězeny. Navíc tak jak byly formulovány, tak jsem v tom viděl pouze jednoduché pravděpodobnostní počty, nikoli vyjádření averze k riziku v různém kontextu. To by musela být Vaše příprava trochu pečlivější a modelové situace lépe propracovány :05 Samozřejmě jsem si vědom toho, že druhá část se scénáři může působit složitě. Ale jedná se pouze o první dojem. Jakmile člověk pochopí smysl otázek, jde vše rychle. Z

4 4 of 8 10/28/ :27 PM reakcí starostů a vyplněných dotazníků zatím vše vypadá dobře. V kostce se jedná o to, že hledám situaci, ve které je respondent nerozhodnutý, jestli by získal např ,- najisto nebo ,- s pravděpodobností 30/40/50/60/70% a 0,- s pravděpodobností 70/60/50/40/30%. Jediné, co se pak mění, je výše částky, kterou můžete získat nebo ztratit. Váš výběr pravděpodobnosti pak určí Váš postoj k riziku (pokud např. zvolíte s pravděpodobností 70% a 0 s pravděpodobností 30%, znamená to, že jste velice averzní k riziku, protože jste ochotný investovat pouze v případě, kdy máte vysokou pravděpodobnost zisku). Pro jistotu jsem ale ještě doplnil do dotazníku několik vysvětlivek. Pokud jste všude vybral prostřední variantu, znamená to, že máte neutrální postoj k riziku, tzn. rozhodujete se na základě očekávaného zisku/ztráty. Lidé ale často volí jiné varianty, které vyjadřují jejich postoj k výši jednotlivých částek a k různým kontextům. Především ve veřejném sektoru lidé častěji volí bezpečnější varianty, tzn. méně rizika. Nejedná se tedy o výběr z matematicky ekvivalentních variant, ale o subjektivní posouzení, užitek spojený s rizikem, který nejistý scénář přináší. Smyslem otázky č. 5 ve druhé části je prezentovat ztrátu 30% jako zůstatek 70% (nebo ještě pozitivněji řečeno "ušetřím" ), takže jste to pochopil správně. Teoreticky by lidé měli mít averzi k riziku, pokud je částka prezentována jako zůstatek. Naopak v otázce č. 2 je ta samá situace prezentována jako ztráta, což by mělo vést k menší averzi. Scénáře jsou zjednodušené na maximum, aby se v tom lidé dokázali zorientovat a aby byla možná analýza. Komplexní scénáře mají často malou vypovídací hodnotu, protože se těžko interpretují. Především nelze předkládat komplexní situace formou dotazníku. Vypovídající hodnota klesá na minimum. Vzhledem k tomu, že v mé studii jsem mapoval obecné tendence, kdy je třeba velkého vzorku, zvolil jsem formu dotazníku s jednoduchými scénáři a hodnotil pouze postoj k riziku pro různou výši rozpočtu ve druhé části a v různých kontextech ve třetí části. I když to možná na první pohled tak nevypadá, často se dají v praxi komplexní situace zjednodušit do takovýchto příkladů, takže k podobným scénářům může dojít. Samotná příprava scénářů zabrala opravdu mnoho času a použitá metodologie není nová. Čerpal jsem z podobných studií a především jsem scénáře diskutoval s řadou odborníků na tuto problematiku. KH Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :06 Pokud chcete vyplnit dotazník, přijeďte osobně a ráda se vám budu věnovat. Na internetové dotazníky neodpovídám, neb jich mám denně několik a vadí mi, že si studenti poslední dobou ulehčují práci odesláním dotazníku přes internet a v terénu nic nezjišťují :07 Samozřejmě Vám rozumím. Na druhou stranu v mém případě se jedná o reprezentativní šetření obecných tendencí, kdy je třeba použít dotazník. Navíc jinou možnost nyní nemám. Jsem v Anglii a snažím se zmapovat postoje "všech" starostů a

5 5 of 8 10/28/ :27 PM starostek. V budoucnosti je ale možné, že se na některé aspekty zaměřím více do hloubky a provedu rozhovory. V tomto případě bych se Vám určitě ozval. LM Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :07 Je mi líto, ale Váš výzkum postrádá zřejmě základní znalost zákona o obcích. Asi Vám uniklo, že o financích a rozpočtu rozhoduje dle zákona o obcích zastupitelstvo a starosta je pouze "výkonný orgán", který podepíše smlouvu, když mu ji rada nebo zastupitelstvo schválí. A rozhodování o výhodnosti a nevýhodnosti projektů není dáno ekonomickými ukazateli (tvorba zisku), ale potřebami obce a občanů. Většina rozpočtu obce je použita na uspokojování základního chodu obce (provoz školy, tělocvičny, kulturního domu, úklid a údržba veřejných prostranství, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení - to všechno jsou "ztrátové položky", bez možnosti tvořit zisk. Starosta má pravomoc rozhodovat o nákupech, odměnách a darech cca do výše ,- Kč, nad tuto výši už musí mít souhlas rady, nad ,- souhlas zastupitelstva). Na obcích se rozhoduje maximálně o tom, kolik se dokáže ušetřit (která nabídka na provedení práce nebo dodávku služby je levnější), ale rozhodně zpravidla neřeší ziskové investice. Nejsme burzovní makléři :08 Dotazník uvádí, že se jedná se o hypotetické situace, které předpokládají, že rozhoduje pouze starosta/tka a pouze na základě zisku/ztráty, pravděpodobností a užitku z konkrétních projektů ve třetí části dotazníku. V realitě se do rozhodování zapojuje více faktorů a orgánů, ale v rámci dotazníku nemohu celý rozhodovací proces pokrýt. Zaměřil jsem se tedy pouze na starosty, protože ti mají největší šanci rozhodnutí ovlivnit. Ve třetí části už přináším konkrétní příklady rozhodnutí. V další části se ptám na faktory ovlivňující investice. Tyto faktory mi umožní ještě lépe určit, jak se starostové a starostky rozhodují. Komplexnost tedy přichází s dalšími částmi dotazníku a nejedná se pouze o ekonomické ukazatele nebo burzovní makléřství, jak jste uvedla. Co se týká zákona o obcích a činnosti obcí obecně, mám o tom poměrně dobrou představu. Vystudoval jsem bakalářský a magisterský obor veřejná správa a jsem zastupitelem v Poděbradech. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že jsme se nejednou dostali do situace, kdy jsme se museli rozhodnout např. pouze na základě právní analýzy, zda podstoupit soudní spor nebo ne. Znali jsme částky, které jsou ve hře, a dále jsme znali odhady právníků, jaká je šance na výhru/prohru. Tato situace se skutečně blíží jednomu ze scénářů, který jsem uváděl. JŠ Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :09 Dotazník Vám rád vyplním, resp. už jsem začal vyplňovat. Mám z něj pocit, že rozhodnout o odpovědích na fiktivní situace (scénáře) může být zavádějící. Mnoho věcí je spojeno s rozpočtem, ale ztráta pro jeden rok může být přínosem do let příštích. Zrovna tak nulový zisk v jednom období neznamená zisk či 0 v příštím a určité riziko byť spojené se ztrátou může mít přínos v budoucnu. Proto mám trochu

6 6 of 8 10/28/ :27 PM problém s uvedenými otázkami a odpověďmi na ně. Z odpovědí bude statistická tabulka či graf s nejednoznačným překlopením do praxe. Můžete mi prosím sdělit čím tato unikátní práce přispěje rozvoji v rozhodování ÚSC? Jaký bude přínos Vaší práce pro řízení obcí? Která data přinesou starostům v jednotlivých obcích podklad pro jednání zastupitelstva či rady? Sám jsem některé vysokoškolské práce oponoval a vždy mi byly přínosem. Věřím, že i Vaše, byť jsem Vám zaslal dotazy, které mi nejsou zcela jasné pro praxi :10 V reálném světě jsou situace mnohem komplexnější. V rámci dotazníku jsem však musel přesně definovat jednoduché scénáře, aby odpovědi měly vypovídacíjí hodnotu. Komplexnost jsem přidal ve třetí a čtvrté části. Z dat se dá vyvodit řada závěrů. Jedna věc je teorie řízení rizik ve veřejné správě, pro kterou by měla být práce velkým přínosem. Druhá věc je praxe, pro kterou výsledky pravděpodobně nebudou tak zásadní, protože starosty oproti teorii tolik nezajímá, jaký mají postoj k riziku apod. Nicméně vyhodnocení dotazníků Vám zašlu a pokusím se formulovat i řadu konkrétních závěrů pro praxi. Nyní snad jen několik předběžných poznatků, které by mohly být přínosem pro rozhodování v obcích: - V současné době se upozorňuje na to, že orgány veřejné správy jsou velice averzní k riziku i v případech, kdy to není nutné. Tím přichází o řadu příležitostí. Rozhodování za rizikových okolností se má zabývat i příležitostmi. Odpovědi starostů již nyní např. napovídají, že jsou velice averzní i v případě, že nemají co ztratit (mají v jistém i nejistém scénáři jistý zisk). V tomto případě by byla vhodná menší averze k riziku, protože nejistý scénář by mohl přinést mnohem větší zisk (podobně to platí i pro jiné hodnoty). Překvapující je především velká averze k riziku v různých investičních kontextech, které mají velký přínos pro rozvoj obce (např. stavba technologického centra). - Pro řízení obcí jsou přínosem především strategie pro nakládání s nejistotami, které se uplaťňují v rozhodování. Sice mohou znít moc teoreticky, ale např. studium různých scénářů podle odpovědí není důležité, ale přitom nejlepší praxe říká, že se mají analyzovat možné scénáře a podle nastavených kritérií vybrat ten nejvýhodnější a zároveň se i připravit na negativní scénáře. Když to řeknu jednoduše, v komplexních situacích a důležitých rozhodnutí je vhodné zaujmout formalizovanější, strukturovaný přístup, získat informace ze všech zdrojů a projít celým procesem řízení rizik, který povede ke správnému rozhodnutí. Výsledky práce samozřejmě nebudou podkladem pro jednání zastupitelů, ale její doporučení by mohly být v podkladech zohledněny. Pokud se mají zastupitelé správně rozhodnout, potřebují samozřejmě jasné a kompletní informace. Jedná se opět o strukturovanější přístup. Jako zastupitel Poděbrad vím dobře, jaké podklady zastupitelé občas dostávají. Často se jedná o zásadní rozhodnutí, která máme přijmout bez hlubší analýzy, na základě nedostatečných informací apod. VT Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :10 Osobně bych udělal škálování jiné, protože to Vaše nerespektuje specifiku českých

7 7 of 8 10/28/ :27 PM vesnic, kdy z 6500 obcí je velká část obcí od 500 do 2000 tisíc obyvatel a také vedení tohoto spektra obcí se liší svými psychickými, intelektuálními, sociálními a manažerskými rysy a schopnostmi :11 Souhlasím s Vámi, že škálování obcí by se dalo lépe rozdělit. Já jsem se však zaměřil pouze na obce od do a rozdělil je jen do dvou skupin, tzn a obyvatel. V analýze posoudím, jestli se tyto dvě kategorie liší v odpovědích. Tento výstup ale není pro práci zásadní, proto mu nevěnuji takovou pozornost. LB Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :12 Již z Vaší ové adresy mě mohlo napadnout, že i věci jednoduché pojímáte zbytečně složitě. Snažila jsem se vyplnit Váš dotazník, který mne skutečně zaujal, a to především tím, jak zbytečně kostrbatě jsou pokládány otázky v negativní variantě. Nevím, proč se neptáte na pozitivní postoj, ale na nerozhodnost a k tomu na minimální pravděpodobnost a ne naopak. Nemám dostatek času, abych prozkoumávala způsob Vašeho myšlení i cíle, které sledujete, a po třech stránkách jsem vyplňování zrušila. Dokonce si troufnu odhadnout, že takto skončí s vyplňováním i většina jiných starostek a starostů. Měl byste si uvědomit, že času máme velmi málo a takovéto dotazníky (dnes jsem byla velmi zodpovědná a snažila jsem se vyplnit již 3. v pořadí!) řešíme opravdu, když zrovna máme chvilku času. A že v jednoduchosti je síla :13 Jsem si vědom toho, že některé formulace mohou působit složitě. Souhlasím s Vámi, že by bylo pochopitelnější, pokud bych se zeptal v pozitivním smyslu, tzn. jakou variantu byste si vybral/a. Formulace "nerozhodný/á" je však nutná. Důvodem je, že pro určení přesného postoje k riziku je třeba najít právě tu hodnotu, pro kterou je člověk nerozhodný (v angličtině indifferent/lhostejný) mezi jistou a nejistou variantou. Tato formulace se také používá v literatuře. Pokud by si měl člověk vybrat jednu variantu namísto jistého scénáře, pravděpodobně zvolí tu nejvýhodnější, resp. nezvolí tu variantu, kde váhá. To poté znemožňuje přesnou analýzu. Naštěstí respondenti formulace chápou. Odpovědi vypadají věrohodně a již nyní mám 120 dotazníků kompletně vyplněných. Zpětná vazba je také v zásadě pozitivní. Obdržel jsem pouze několik kritických komentářů ohledně smyslu a formulace scénářů. Pokud jste skončila po třech stránkách, tak jste absolvovala tu náročnou část. Čtvrtá a pátá stránka totiž průměrně respondentům trvají pouze 1-2 minuty. Co se týká mé ové adresy, jedná se o univerzitní adresu, která je automaticky vygenerována systémem, tzn. není možnost si ji upravit podle sebe. BH Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :14

8 8 of 8 10/28/ :27 PM Odeslal jsem Vám částečně vyplněný dotazník. Nemohu z pozice starosty obce, která má vnitřní dlouhodobý dluh o hodnotě cca ,- Kč uvažovat o výnosech investic obce. Po dobu příštích cca let musí obec investovat pouze do obnovy stávajícího majetku. Naše obec je majitelem vodovodu, kanalizace, základní školy, komunikací a ostatních drobnějších staveb. Údržba těchto staveb byla během minulých 20 zanedbána z důvodu nedostatku finančních prostředků. Od příštího roku bude naše obec mít ročně k dispozici cca ,- Kč na investice a obnovu majetku. Toto už je dostatečný obnos pro postupné odstranění vad na majetku :14 Ano, situace každé obce je jiná. Proto bylo třeba nastavit scénáře obecně. Jednalo se mi o to, jak by respondenti rozhodli, pokud by se do zadané situace dostali, a podle toho mohu ohodnotit averzi k riziku a další aspekty rozhodování.

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Výběr internetového připojení pro podnik Matouš Téra Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

Jak si vybrat MBA v České republice

Jak si vybrat MBA v České republice ebook pro všechny, kteří hledají informace o studiu MBA v České republice Interactive Online MBA v slovenskom jazyku Priama cesta k vášmu úspechu Jak si vybrat MBA v České republice Jak si vybrat MBA v

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více

PROBLEM ATIKA PROSAZENÍ SVÉ CENY NA TRHU S NEM OVITOSTMI - výňatek z diplomová práce - 1. ÚVOD... 6. 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování...

PROBLEM ATIKA PROSAZENÍ SVÉ CENY NA TRHU S NEM OVITOSTMI - výňatek z diplomová práce - 1. ÚVOD... 6. 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování... OBSAH 1. ÚVOD... 6 2. co je třeba vědět z pohledu oceňování... 7 2.1 Obecně k podkladům pro ocenění... 8 2.2 Upozornění na možné chyby ve znaleckém posudku... 10 3. co je třeba vědět ze základů managementu...

Více

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8 METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 1-8 název projektu: Investování hrou registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016, číslo výzvy: 54 číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 - Zvyšování

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Podnikatelský plán vybraného podniku. The business plan of the selected company

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Podnikatelský plán vybraného podniku. The business plan of the selected company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podnikatelský plán vybraného podniku The business plan of the selected company Thu Trang Nguyen Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14

Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14 Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti v MČ Praha 14 připravila: Agora CE, o.p.s. Projekt Městská část Praha 14 Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů

Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů Základní informace o využití metodiky Cíl metodiky Řešené otázky Seznámit se s nástroji vedoucími ke kvalitnímu shromažďování

Více

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16

METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16 METODICKÉ POKYNY PRO PRACOVNÍ LISTY Č. 9-16 název projektu: Investování hrou registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0016, číslo výzvy: 54 číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 1.1 - Zvyšování

Více

2. Evidence zákazníků... 4 2.1 Evidované údaje... 4 2.2 Způsob evidence... 5 2.2.1 Tabulky... 5 2.2.2 Databáze... 6 2.2.3 CRM systém...

2. Evidence zákazníků... 4 2.1 Evidované údaje... 4 2.2 Způsob evidence... 5 2.2.1 Tabulky... 5 2.2.2 Databáze... 6 2.2.3 CRM systém... Obsah 1. Úvod do problematiky... 1 1.1 Úvod... 1 1.2 Evidence zákazníků... 1 1.3 Systém pro sledování požadavků a incidentů... 2 1.4 Personál pro komunikaci se zákazníky a technickou pomoc... 2 2. Evidence

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

7 článků serveru Finančník.cz na téma: Money Management. Poctivým sebevzděláváním k zaslouženému bohatství

7 článků serveru Finančník.cz na téma: Money Management. Poctivým sebevzděláváním k zaslouženému bohatství 7 článků serveru Finančník.cz na téma: Money Management Poctivým sebevzděláváním k zaslouženému bohatství 1 Dostává se vám do rukou další vydání ze sérií článků serveru Finančník.cz na téma Money Management.

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešním

Více

Stručný popis simulace Global Marketplace

Stručný popis simulace Global Marketplace I listen, I forget. I see, I remember. I do, I understand. Old Chinese Proverb Stručný popis simulace Global Marketplace Celkovým cílem zařazené simulace je rozvíjet profesionální dovednosti v oblasti

Více

Podpora integrace cizinců v ČR

Podpora integrace cizinců v ČR Podpora integrace cizinců v ČR obsahová analýza hloubkových rozhovorů s cizinci a s odborníky, kteří s cizinci přicházejí při své práci do styku Realizátor výzkumu: Institut zdravotní politiky a ekonomiky

Více

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr.

4 Rozvoj obce. 4.1 Veřejné zakázky. Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Rozvoj obce Ing. Sylva Kováčiková Mgr. Věra Jourová Mgr. Eva Srnová Helena Langšádlová Bc. Marek Sýkora JUDr. PhDr. Jiří Plos Chápete-li rozvoj obce pouze jako její populační nebo územní růst, jste vedle.

Více

akcie bydlení výnos riziko likvidita důchod zhodnocení podílové fondy PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ dluhopisy nemovitost studium dětí

akcie bydlení výnos riziko likvidita důchod zhodnocení podílové fondy PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ dluhopisy nemovitost studium dětí bydlení zhodnocení důchod nemovitost podílové fondy akcie studium dětí dluhopisy výnos riziko likvidita PRŮVODCE ODPOVĚDNÉHO INVESTOVÁNÍ Praktický rádce v oblasti budoucích finančních potřeb a průvodce

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

Rodina pečující o člena se zdravotním postižením známe ji?

Rodina pečující o člena se zdravotním postižením známe ji? Rodina pečující o člena se zdravotním postižením známe ji? Příspěvek na konferenci OHROŽENÉ DÍTĚ II Jan Michalík Ústav speciálněpedagogických studií, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním

Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Porovnaní investičních možností soukromých investorů při různé výši kapitálu a dvojím přístupu, aktivním a pasivním Balcárek Martin, Horváth Dionýz, Novotný Petr 2005 Seminární práce do předmětu: PFFINV

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

ZÁKLADY PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY

ZÁKLADY PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PŘEDKLADATELE PROJEKTŮ SF 2007 2013 ZÁKLADY PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY Tato publikace vznikla v rámci opatření 3.3 Společného regionálního operačního programu a je spolufi nancována z prostředků

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Evropská síť kulturních expertů 1 European expert network on culture (EENC) Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování

Evropská síť kulturních expertů 1 European expert network on culture (EENC) Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování Evropská síť kulturních expertů 1 European expert network on culture (EENC) Oceňování uměleckých děl pro potřeby půjčování Cornelia Dümcke a Freda Matassa Zpráva EENC, říjen 2012 Dokument připravily Cornelia

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ALTERNATIVNÍ

Více