Diplomová práce - Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce - Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností"

Transkript

1 1 of 8 10/28/ :27 PM Diplomová práce - Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností Autor: Tomáš Holub (http://www.tomas-holub.cz) Pokud si chcete práci na téma Investiční rozhodování v českých municipalitách za nejistých a rizikových okolností přečíst, nabízím Vám následující verze práce ke stažení na svých webových stránkách: stručné shrnutí práce v českém jazyce, detailní shrnutí práce v českém jazyce, původní verzi v anglickém jazyce. Diskuse k dotazníkovému šetření Autor tomas-holub tomas-holub Diskuse k dotazníkovému šetření :16 V srpnu 2012 jsem provedl dotazníkové šetření všech starostů a starostek obcí a měst od do obyvatel. Vzhledem k tomu, že mi v průběhu šetření přibližně 50 z celkových 136 platných respondentů poskytlo zpětnou vazbu k dotazníku a problematice investičního rozhodování, rozhodl jsem se níže uvést vybrané komentáře (především ty kritické), které by mohly být zajímavé pro všechny starosty a starostky. Také uvádím několik technických komentářů, které objasní smysl některých otázek. Záměrně uvádím pouze iniciály autorů, protože se jednalo o ovou komunikaci. Pokud má někdo další zájem přidat komentář k dotazníkovému šetření, je to samozřejmě možné (aktivní okno pro příspěvky je umístěno na konci této stránky). Velice děkuji za všechny komentáře. PD Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :56 Děkuji za zaslání velmi zajímavého dotazníku, vyplnil jsem jej, pročetl i jeho závěr a mám zájem obdržet shrnutí Vašeho výzkumu. Osobně jsme strategií a přístupem konzervativně-liberálního typu, ovšem nebráním se prospěšným a alespoň modelově vyzkoušeným inovacím. Snad jen si neodpustím komentář, že kdybych měl takto odborně kvantifikovat rizika a možné přínosy u všech záležitostí, které na obci řeším, a to nejen pro sebe, ale i své kolegy ze zastupitelstva, pravděpodobně bych zcela ztratil kontakt s realitou. Někdy se rozhodnete intuitivně, zejména v malých projektech, až následně zjišťujete reakce a podle nich upravujete svůj postoj a rozhodování :57

2 2 of 8 10/28/ :27 PM Naprosto s Vámi souhlasím. U běžných, každodenních rozhodnutí se člověk často rozhoduje bez hlubší analýzy. Scénáře v dotazníku se ale věnovaly rozhodnutím, která mají zásadní dopad na obec. V těchto případech je formalizovaný přístup včetně analýzy rizik na místě. Bude např. zajímavé pozorovat, jaké strategie pro nakládání s nejistotami respondenti používají nejčastěji. FC Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :58 Musím říci, že by mne výsledky Vašeho zkoumání velmi zajímaly. Řekl bych, že kromě velmi obecného a akademického zaměření, které příliš nerespektuje odlišné postavení správců veřejných prostředků od klasických manažerů, bude trpět výzkum v českých zemích také novodobou honbou na čarodějnice (pravda, občas oprávněnou), kdy se pod záminkou boje proti korupci prakticky kriminalizuje jakékoli byť mírně rizikové rozhodování. Podle současného trendu bych se vůbec nerozhodoval, ale vždy volil pouze jistý scénář. Samozřejmě že vše je závislé na konkrétní situaci, protože veřejné investice jsou z krátkodobě ekonomického pohledu vždy ztrátové. Proto se přece skládáme na veřejné výdaje. Kdyby tyto byly ziskové, nikdo by nemusel platit daně. A volí se vždy nejnižší ztrátovost v konkrétní oblasti veřejného zájmu. No dalo by se o tom povídat dlouho. Ještě je důležité poznamenat, že starosta v podmínkách české republiky není manažer, ale nesvéprávné mimino, které se musí kolektivního orgánu zeptat i na to, zda se napít mléka či uronit do plín. Cokoli udělá o své vůli, v tom riskuje osočení ze zneužití pravomoci veřejného činitele. I proto vidím ten dotazník jako velmi teoretický :00 Samozřejmě se jednalo o hypotetické scénáře. Reálná rozhodnutí jsou mnohem komplexnější, a jak říkáte, ani většina kompetencí nepatří starostovi, nýbrž radě a zastupitelstvu. Ale i tyto zjednodušené scénáře napoví, jaký postoj k riziku starostové mají a zda je na místě, popř. jaký postoj by byl vhodnější. V reálných situacích se přidají další okolnosti, které postoj mohou ovlivnit, ale je důležité si uvědomit, kde člověk stojí na začátku. Averze k riziku je v obcích zcela na místě. Na druhou stranu by se neměly všechny situace posuzovat stejným metrem. Např. ve scénářích, kdy obec mohla jen získat, nebo když se jednalo o jednoznačně prospěšné projekty pro město, většina starostů své postoje nezměnila a byla stále velice averzní. Zde by mírnější averze byla pravděpodobně vhodná, aby obcím neutíkaly příležitosti. Také si nemyslím, že jsou veřejné investice vždy ztrátové. Obce často investují do projektů, u kterých předem nedokážou říct, kolik přesně prostředků bude třeba investovat a jaká bude ziskovost/ztrátovost. Můžete si např. i představit, že jste před dokončením obrovského projektu (např. kanalizace), který má však řadu zásadních vad. Jejich odstranění by stálo 30% Vašeho ročního rozpočtu. Pokud se nebudete s dodavatelem soudit, musíte vady v horizontu několika let odstranit a zaplatíte celkem částku ve výši 30% Vašeho rozpočtu; pokud se budete soudit, víte, že zaplatíte buď 'pouze' v případě výhry 10% nebo zaplatíte 50% v případě prohry, protože se celý spor dlouho potáhne a Vy si vady poté budete muset odstranit na vlastní náklady a navíc vrátíte dotaci kvůli průtahu kolaudace. Toto je konkrétní příklad, kdy se rozhodujete

3 3 of 8 10/28/ :27 PM investovat nebo neinvestovat a kdy Vaše rozhodnutí záleží pouze na finančních částkách (zisk a ztráta) a pravděpodobnosti zisku a ztráty. Jedná se dokonce o příklad z praxe a skutečně se dalo toto rozhodování zastupitelstva zjednodušit do této základní roviny. Proto jsou odpovědi starostů na tyto scénáře zajímavé a přínosné pro teorii a částečně i praxi řízení rizik. Nakonec bych ještě chtěl dodat, že ve scénářích ve třetí části dotazníku respondenti neposuzují pouze výši zisku/ztráty a pravděpodobnosti, ale i veřejný užitek, který pět různých kontextů přináší. Jedná se tedy o situace, se kterými se starostové mohou setkat. FC Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :01 Myslím, že v Ústí nad Labem probíhalo vyšetřování zastupitelů na základě trestního oznámení, jehož podstatou bylo, že zastupitelé prodali akcie SČE za nízkou cenu, když oznamovatel tvrdil, že podle názoru znalce mohly být akcie prodány zhruba o 10% dráž. Se znalostí tehdejší situace i trhu mohu zodpovědně prohlásit, že v té době, kdy se přetahovaly firmy o rozhodující balík akcií, se z toho obchodu víc vymáčknout nedalo. Přesto takové trestní oznámení padlo a kriminalisté regulérně vyšetřovali jednotlivé zastupitele, proč hlasovali pro "nižší" cenu. V tomto světle opravdu není divu, že je mezi starosty averze proti jakémukoli riziku. I když obec nemá co ztratit, pořád je možno starostu i zastupitele obvinit z příliš malého zisku a tedy z trestného činu nezacházení s majetkem obce s péčí řádného hospodáře :02 O tomto případu v Ústí nad Labem jsem nevěděl. Je to určitě zajímavý příklad. Ukazuje, že obce by měly zvážit příležitosti s vyššími zisky i z důvodu možného obvinění v případě averzního jednání. VM Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :02 Máte to vyplněné, ale zadání není pro normální starosty moc dobře formulováno, řada možná nepochopí, na co se ptáte. V 3. Části ještě možná u otázek 1 až 4, když si to párkrát přečtou, otázka 5 je zavádějící, máte napsáno že ušetřím 70% rozpočtu (což by znamenalo, že jsem vyčerpal pouze 30% rozpočtu), pak říkáte, že je zůstatek 70%, zadání je opravdu špatně formulováno. Navíc správná je vždy ta prostřední kombinace, což je trochu nudné. Pokud by opravdu měla studie "přispět v teoretické rovině k existující literatuře novým pohledem na investiční rozhodování", pak se domnívám, že byste si musel byt jist, že jsou otázky dobře pochopeny, aby mohly být správně zodpovězeny. Navíc tak jak byly formulovány, tak jsem v tom viděl pouze jednoduché pravděpodobnostní počty, nikoli vyjádření averze k riziku v různém kontextu. To by musela být Vaše příprava trochu pečlivější a modelové situace lépe propracovány :05 Samozřejmě jsem si vědom toho, že druhá část se scénáři může působit složitě. Ale jedná se pouze o první dojem. Jakmile člověk pochopí smysl otázek, jde vše rychle. Z

4 4 of 8 10/28/ :27 PM reakcí starostů a vyplněných dotazníků zatím vše vypadá dobře. V kostce se jedná o to, že hledám situaci, ve které je respondent nerozhodnutý, jestli by získal např ,- najisto nebo ,- s pravděpodobností 30/40/50/60/70% a 0,- s pravděpodobností 70/60/50/40/30%. Jediné, co se pak mění, je výše částky, kterou můžete získat nebo ztratit. Váš výběr pravděpodobnosti pak určí Váš postoj k riziku (pokud např. zvolíte s pravděpodobností 70% a 0 s pravděpodobností 30%, znamená to, že jste velice averzní k riziku, protože jste ochotný investovat pouze v případě, kdy máte vysokou pravděpodobnost zisku). Pro jistotu jsem ale ještě doplnil do dotazníku několik vysvětlivek. Pokud jste všude vybral prostřední variantu, znamená to, že máte neutrální postoj k riziku, tzn. rozhodujete se na základě očekávaného zisku/ztráty. Lidé ale často volí jiné varianty, které vyjadřují jejich postoj k výši jednotlivých částek a k různým kontextům. Především ve veřejném sektoru lidé častěji volí bezpečnější varianty, tzn. méně rizika. Nejedná se tedy o výběr z matematicky ekvivalentních variant, ale o subjektivní posouzení, užitek spojený s rizikem, který nejistý scénář přináší. Smyslem otázky č. 5 ve druhé části je prezentovat ztrátu 30% jako zůstatek 70% (nebo ještě pozitivněji řečeno "ušetřím" ), takže jste to pochopil správně. Teoreticky by lidé měli mít averzi k riziku, pokud je částka prezentována jako zůstatek. Naopak v otázce č. 2 je ta samá situace prezentována jako ztráta, což by mělo vést k menší averzi. Scénáře jsou zjednodušené na maximum, aby se v tom lidé dokázali zorientovat a aby byla možná analýza. Komplexní scénáře mají často malou vypovídací hodnotu, protože se těžko interpretují. Především nelze předkládat komplexní situace formou dotazníku. Vypovídající hodnota klesá na minimum. Vzhledem k tomu, že v mé studii jsem mapoval obecné tendence, kdy je třeba velkého vzorku, zvolil jsem formu dotazníku s jednoduchými scénáři a hodnotil pouze postoj k riziku pro různou výši rozpočtu ve druhé části a v různých kontextech ve třetí části. I když to možná na první pohled tak nevypadá, často se dají v praxi komplexní situace zjednodušit do takovýchto příkladů, takže k podobným scénářům může dojít. Samotná příprava scénářů zabrala opravdu mnoho času a použitá metodologie není nová. Čerpal jsem z podobných studií a především jsem scénáře diskutoval s řadou odborníků na tuto problematiku. KH Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :06 Pokud chcete vyplnit dotazník, přijeďte osobně a ráda se vám budu věnovat. Na internetové dotazníky neodpovídám, neb jich mám denně několik a vadí mi, že si studenti poslední dobou ulehčují práci odesláním dotazníku přes internet a v terénu nic nezjišťují :07 Samozřejmě Vám rozumím. Na druhou stranu v mém případě se jedná o reprezentativní šetření obecných tendencí, kdy je třeba použít dotazník. Navíc jinou možnost nyní nemám. Jsem v Anglii a snažím se zmapovat postoje "všech" starostů a

5 5 of 8 10/28/ :27 PM starostek. V budoucnosti je ale možné, že se na některé aspekty zaměřím více do hloubky a provedu rozhovory. V tomto případě bych se Vám určitě ozval. LM Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :07 Je mi líto, ale Váš výzkum postrádá zřejmě základní znalost zákona o obcích. Asi Vám uniklo, že o financích a rozpočtu rozhoduje dle zákona o obcích zastupitelstvo a starosta je pouze "výkonný orgán", který podepíše smlouvu, když mu ji rada nebo zastupitelstvo schválí. A rozhodování o výhodnosti a nevýhodnosti projektů není dáno ekonomickými ukazateli (tvorba zisku), ale potřebami obce a občanů. Většina rozpočtu obce je použita na uspokojování základního chodu obce (provoz školy, tělocvičny, kulturního domu, úklid a údržba veřejných prostranství, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení - to všechno jsou "ztrátové položky", bez možnosti tvořit zisk. Starosta má pravomoc rozhodovat o nákupech, odměnách a darech cca do výše ,- Kč, nad tuto výši už musí mít souhlas rady, nad ,- souhlas zastupitelstva). Na obcích se rozhoduje maximálně o tom, kolik se dokáže ušetřit (která nabídka na provedení práce nebo dodávku služby je levnější), ale rozhodně zpravidla neřeší ziskové investice. Nejsme burzovní makléři :08 Dotazník uvádí, že se jedná se o hypotetické situace, které předpokládají, že rozhoduje pouze starosta/tka a pouze na základě zisku/ztráty, pravděpodobností a užitku z konkrétních projektů ve třetí části dotazníku. V realitě se do rozhodování zapojuje více faktorů a orgánů, ale v rámci dotazníku nemohu celý rozhodovací proces pokrýt. Zaměřil jsem se tedy pouze na starosty, protože ti mají největší šanci rozhodnutí ovlivnit. Ve třetí části už přináším konkrétní příklady rozhodnutí. V další části se ptám na faktory ovlivňující investice. Tyto faktory mi umožní ještě lépe určit, jak se starostové a starostky rozhodují. Komplexnost tedy přichází s dalšími částmi dotazníku a nejedná se pouze o ekonomické ukazatele nebo burzovní makléřství, jak jste uvedla. Co se týká zákona o obcích a činnosti obcí obecně, mám o tom poměrně dobrou představu. Vystudoval jsem bakalářský a magisterský obor veřejná správa a jsem zastupitelem v Poděbradech. Z vlastní zkušenosti mohu říct, že jsme se nejednou dostali do situace, kdy jsme se museli rozhodnout např. pouze na základě právní analýzy, zda podstoupit soudní spor nebo ne. Znali jsme částky, které jsou ve hře, a dále jsme znali odhady právníků, jaká je šance na výhru/prohru. Tato situace se skutečně blíží jednomu ze scénářů, který jsem uváděl. JŠ Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :09 Dotazník Vám rád vyplním, resp. už jsem začal vyplňovat. Mám z něj pocit, že rozhodnout o odpovědích na fiktivní situace (scénáře) může být zavádějící. Mnoho věcí je spojeno s rozpočtem, ale ztráta pro jeden rok může být přínosem do let příštích. Zrovna tak nulový zisk v jednom období neznamená zisk či 0 v příštím a určité riziko byť spojené se ztrátou může mít přínos v budoucnu. Proto mám trochu

6 6 of 8 10/28/ :27 PM problém s uvedenými otázkami a odpověďmi na ně. Z odpovědí bude statistická tabulka či graf s nejednoznačným překlopením do praxe. Můžete mi prosím sdělit čím tato unikátní práce přispěje rozvoji v rozhodování ÚSC? Jaký bude přínos Vaší práce pro řízení obcí? Která data přinesou starostům v jednotlivých obcích podklad pro jednání zastupitelstva či rady? Sám jsem některé vysokoškolské práce oponoval a vždy mi byly přínosem. Věřím, že i Vaše, byť jsem Vám zaslal dotazy, které mi nejsou zcela jasné pro praxi :10 V reálném světě jsou situace mnohem komplexnější. V rámci dotazníku jsem však musel přesně definovat jednoduché scénáře, aby odpovědi měly vypovídacíjí hodnotu. Komplexnost jsem přidal ve třetí a čtvrté části. Z dat se dá vyvodit řada závěrů. Jedna věc je teorie řízení rizik ve veřejné správě, pro kterou by měla být práce velkým přínosem. Druhá věc je praxe, pro kterou výsledky pravděpodobně nebudou tak zásadní, protože starosty oproti teorii tolik nezajímá, jaký mají postoj k riziku apod. Nicméně vyhodnocení dotazníků Vám zašlu a pokusím se formulovat i řadu konkrétních závěrů pro praxi. Nyní snad jen několik předběžných poznatků, které by mohly být přínosem pro rozhodování v obcích: - V současné době se upozorňuje na to, že orgány veřejné správy jsou velice averzní k riziku i v případech, kdy to není nutné. Tím přichází o řadu příležitostí. Rozhodování za rizikových okolností se má zabývat i příležitostmi. Odpovědi starostů již nyní např. napovídají, že jsou velice averzní i v případě, že nemají co ztratit (mají v jistém i nejistém scénáři jistý zisk). V tomto případě by byla vhodná menší averze k riziku, protože nejistý scénář by mohl přinést mnohem větší zisk (podobně to platí i pro jiné hodnoty). Překvapující je především velká averze k riziku v různých investičních kontextech, které mají velký přínos pro rozvoj obce (např. stavba technologického centra). - Pro řízení obcí jsou přínosem především strategie pro nakládání s nejistotami, které se uplaťňují v rozhodování. Sice mohou znít moc teoreticky, ale např. studium různých scénářů podle odpovědí není důležité, ale přitom nejlepší praxe říká, že se mají analyzovat možné scénáře a podle nastavených kritérií vybrat ten nejvýhodnější a zároveň se i připravit na negativní scénáře. Když to řeknu jednoduše, v komplexních situacích a důležitých rozhodnutí je vhodné zaujmout formalizovanější, strukturovaný přístup, získat informace ze všech zdrojů a projít celým procesem řízení rizik, který povede ke správnému rozhodnutí. Výsledky práce samozřejmě nebudou podkladem pro jednání zastupitelů, ale její doporučení by mohly být v podkladech zohledněny. Pokud se mají zastupitelé správně rozhodnout, potřebují samozřejmě jasné a kompletní informace. Jedná se opět o strukturovanější přístup. Jako zastupitel Poděbrad vím dobře, jaké podklady zastupitelé občas dostávají. Často se jedná o zásadní rozhodnutí, která máme přijmout bez hlubší analýzy, na základě nedostatečných informací apod. VT Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :10 Osobně bych udělal škálování jiné, protože to Vaše nerespektuje specifiku českých

7 7 of 8 10/28/ :27 PM vesnic, kdy z 6500 obcí je velká část obcí od 500 do 2000 tisíc obyvatel a také vedení tohoto spektra obcí se liší svými psychickými, intelektuálními, sociálními a manažerskými rysy a schopnostmi :11 Souhlasím s Vámi, že škálování obcí by se dalo lépe rozdělit. Já jsem se však zaměřil pouze na obce od do a rozdělil je jen do dvou skupin, tzn a obyvatel. V analýze posoudím, jestli se tyto dvě kategorie liší v odpovědích. Tento výstup ale není pro práci zásadní, proto mu nevěnuji takovou pozornost. LB Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :12 Již z Vaší ové adresy mě mohlo napadnout, že i věci jednoduché pojímáte zbytečně složitě. Snažila jsem se vyplnit Váš dotazník, který mne skutečně zaujal, a to především tím, jak zbytečně kostrbatě jsou pokládány otázky v negativní variantě. Nevím, proč se neptáte na pozitivní postoj, ale na nerozhodnost a k tomu na minimální pravděpodobnost a ne naopak. Nemám dostatek času, abych prozkoumávala způsob Vašeho myšlení i cíle, které sledujete, a po třech stránkách jsem vyplňování zrušila. Dokonce si troufnu odhadnout, že takto skončí s vyplňováním i většina jiných starostek a starostů. Měl byste si uvědomit, že času máme velmi málo a takovéto dotazníky (dnes jsem byla velmi zodpovědná a snažila jsem se vyplnit již 3. v pořadí!) řešíme opravdu, když zrovna máme chvilku času. A že v jednoduchosti je síla :13 Jsem si vědom toho, že některé formulace mohou působit složitě. Souhlasím s Vámi, že by bylo pochopitelnější, pokud bych se zeptal v pozitivním smyslu, tzn. jakou variantu byste si vybral/a. Formulace "nerozhodný/á" je však nutná. Důvodem je, že pro určení přesného postoje k riziku je třeba najít právě tu hodnotu, pro kterou je člověk nerozhodný (v angličtině indifferent/lhostejný) mezi jistou a nejistou variantou. Tato formulace se také používá v literatuře. Pokud by si měl člověk vybrat jednu variantu namísto jistého scénáře, pravděpodobně zvolí tu nejvýhodnější, resp. nezvolí tu variantu, kde váhá. To poté znemožňuje přesnou analýzu. Naštěstí respondenti formulace chápou. Odpovědi vypadají věrohodně a již nyní mám 120 dotazníků kompletně vyplněných. Zpětná vazba je také v zásadě pozitivní. Obdržel jsem pouze několik kritických komentářů ohledně smyslu a formulace scénářů. Pokud jste skončila po třech stránkách, tak jste absolvovala tu náročnou část. Čtvrtá a pátá stránka totiž průměrně respondentům trvají pouze 1-2 minuty. Co se týká mé ové adresy, jedná se o univerzitní adresu, která je automaticky vygenerována systémem, tzn. není možnost si ji upravit podle sebe. BH Re: Diskuse k dotazníkovému šetření :14

8 8 of 8 10/28/ :27 PM Odeslal jsem Vám částečně vyplněný dotazník. Nemohu z pozice starosty obce, která má vnitřní dlouhodobý dluh o hodnotě cca ,- Kč uvažovat o výnosech investic obce. Po dobu příštích cca let musí obec investovat pouze do obnovy stávajícího majetku. Naše obec je majitelem vodovodu, kanalizace, základní školy, komunikací a ostatních drobnějších staveb. Údržba těchto staveb byla během minulých 20 zanedbána z důvodu nedostatku finančních prostředků. Od příštího roku bude naše obec mít ročně k dispozici cca ,- Kč na investice a obnovu majetku. Toto už je dostatečný obnos pro postupné odstranění vad na majetku :14 Ano, situace každé obce je jiná. Proto bylo třeba nastavit scénáře obecně. Jednalo se mi o to, jak by respondenti rozhodli, pokud by se do zadané situace dostali, a podle toho mohu ohodnotit averzi k riziku a další aspekty rozhodování.

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie

Veřejnost a obnovitelné zdroje energie Veřejnost a obnovitelné zdroje energie 3. května 2011 Zpráva z výzkumu realizovaného společností Factum Invenio Obsah Základní informace o projektu Hlavní zjištění Detailní analýza Náklady spojené s výrobou

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum muži, ženy a finance Výzkum finanční gramotnosti 2 V loňském roce byl realizován výzkum mezigenerační finančních znalostí, který mapoval, jak jsou na tom tři různé generace s finančními znalostmi, a zároveň, jak jsou na tom

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice

Den finanční gramotnosti. Výzkum: Češi a investice Výzkum: Češi a investice Výzkum Češi a investice Nese důraz na finanční gramotnost nějaké ovoce? 2 Je éra poučování o RPSN a dluhové pasti za námi? Nechávají finančně gramotní lidé ležet své peníze na

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

LISTOPAD 2009 PŘIPRAVENO PRO. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT.

LISTOPAD 2009 PŘIPRAVENO PRO. ri. Heřmanova 22, 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580, Fax: +420 220 190 590. E-Mail: INBOX@MARKENT. MOŽNOSTI REALIZACE ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADU NA ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z VÝZKUMU VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ LISTOPAD 9 PŘIPRAVENO PRO Heřmanova, 7 PRAHA 7 Tel.: +4 9 58, Fax: +4

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR *

Obecní rozpočet, jeho příprava a projednávání v ČR * SEDMIHRADSKÁ, Lucie, CHYŤOVÁ, Silvie. Obecní rozpočet, jeho příprava a projednání v ČR. Praha 08.04.2005 09.04.2005. In: Theoretical and practical aspects of public finance [CD-ROM]. Praha : VŠE, 2005,

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7

Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 - PDF report. 2 Náhled dotazníku 4. 3 Statistika respondentů 7 Hodnocení webových stránek města Žamberk 2012 Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Jak obtížná je orientace na našich webových stránkách?.............................

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/13 VYDÁNO DNE 13.2. 13 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Téměř polovina dotázaných občanů (46 ) je z hlediska úspor a půjček v plusu, třetina (34 ) má bilanci vyrovnanou

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

www.survio.com Vzdˇ el av an ı

www.survio.com Vzdˇ el av an ı www.survio.com Vzdělávání Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Navštěvují Vaše děti v současné době MŠ nebo ZŠ?...............................

Více

Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY

Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 130 02 Praha 3 Hlavní město Praha 2005-6 AKTUÁLNÍ OTÁZKY Závěrečná zpráva z kvantitativního výzkumu STEM pro Magistrát hl. m. Prahy Praha, červen 2006

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Sociologický výzkum v praxi

Sociologický výzkum v praxi Sociologický výzkum v praxi Školení NSZM ČR Hodonín 6. 11. 2008 Mgr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze Výběr vzorku Informace, které jsme se dověděli o lidech

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín

Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Vyhodnocení ankety Projekt Školka v obci Trubín Zpracoval: Simona Zárybnická, Alena Nováková 1 Obsah 1. Cíl ankety (dotazníkového šetření) 3 2. Metoda dotazníkového šetření 4 3. Vyhodnocení dotazníků 5

Více

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Mapa školy PRO STŘEDNÍ ŠKOLY INDIVIDUALIZOVANÁ ZPRÁVA Mapy školy pro střední školy Analýza I - SWOT Škola: Gymnázium, ul. Školská 20 Typ školy: Kód školy: OBSAH INDIVIDUALIZOVANÉ ZPRÁVY ÚVOD... 3 VLASTNÍ

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia?

A. VYSOKÁ ŠKOLA Otázka č. 13: Spolupracuje Vaše fakulta s podniky technického zaměření při zabezpečování praktické stránky studia? ANALÝZA SITUACE V OBLASTI SPOLUPRÁCE MEZI ŠKOLAMI A PODNIKY V rámci projektu TechIN Propojení studia a praxe bylo provedeno v prvním čtvrtletí roku 2009 rozsáhlé dotazníkové šetření, které mělo, mimo jiné,

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí

Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí Výzkum byl realizován na katedře sociální práce v letech 2005-2007, byl dotován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

Více

Dotaz: 9. července 2013

Dotaz: 9. července 2013 Dotaz: 9. července 2013 Dne 24.5.2013 jsem se přihlásil k výběrovému řízení na pracovní místo Vedoucí oddělení 1703 odboru 17 Kontrola. Dne 25.6.2013 jsem byl informován, že jsem nebyl zařazen do užšího

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích

Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích Názory obyvatel Nošovic na aktivity v Nošovicích exkluzivní studie 1/2016, vypracoval: Tomáš Balcar Metodika Výzkum byl realizován exkluzivním kvantitativním výzkumem s použitím techniky face to face standardizovaných

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr

Intervalový odhad. Interval spolehlivosti = intervalový odhad nějakého parametru s danou pravděpodobností = konfidenční interval pro daný parametr StatSoft Intervalový odhad Dnes se budeme zabývat neodmyslitelnou součástí statistiky a to intervaly v nejrůznějších podobách. Toto téma je také úzce spojeno s tématem testování hypotéz, a tedy plynule

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009

Vánoce a krize. Výzkum společnosti Unilever. Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko. 14. října 2009 Vánoce a krize Výzkum společnosti Unilever Petr Hantych regionální manažer business analýz Unilever CEE a Rusko 14. října 2009 Jak proběhl výzkum Výzkum probíhal v srpnu a září 2009 Ptali jsme se lidí

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

I. část: Základní údaje

I. část: Základní údaje I. část: Základní údaje Vážené dámy a pánové, máte před sebou dotazník, který si klade za cíl zmapovat oblast místní zaměstnanosti ve Vašem městě. Dotazník se skládá ze čtyř částí: základní údaje, místní

Více

Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 16. 12. 2013

Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 16. 12. 2013 1 Zápis z veřejného zasedání městského zastupitelstva 16. 12. 2013 Přítomni: Ing. Miroslav Čížek, Jiří Hanč, Luboš Holman, Ing. Eliška Horáčková, Petr Hvězda, Mgr. Vladimír Knížek, Olga Končická, Pavel

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší

Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Téma disertační práce: Dítě v předškolním věku a naplňování klíčových kompetencí pohledem pedagogů a v porovnání s předškolním kurikulem Jarmila Hořejší Obsah 1. Hlavní cíl 2. Návaznost dizertační práce

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

ING Bank Svět spoření

ING Bank Svět spoření ING Bank Svět spoření Libor Vaníček Ředitel retailového bankovnictví Praha 16. ledna 2013 www.ingbanksvetsporeni.cz Co je ING Bank Svět spoření Aktivita, při které shromažďujeme dostupné informace o úsporách

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ANALÝZA POTŘEB STUDENTŮ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Analýza potřeb studentů VŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u studentů VŠ technického

Více

Studie porovnání zadlužení Strakonic s jinými městy

Studie porovnání zadlužení Strakonic s jinými městy Ing. Libor Volf, daňový poradce č. osvědčení 3650 / Tax Adviser Nr. 3650 Mobil 603 952 358 Školní 41 E-mail volf.libor@wo.cz 386 01 Strakonice II Tel./Fax 383 321 061 Studie porovnání zadlužení Strakonic

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016

DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva. Duben 2016 DIGITÁLNÍ GARÁŽ POMÁHÁME ČESKU RŮST Závěrečná zpráva Duben 2016 Výzkumné pozadí AMSP ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky a živnostníky i jejich organizace z celé České

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk

Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města. Žamberk Zpracováno dne 6. 9. 2014 Nastavení ukazatelů rozpočtů a pravidel řízení finančního zdraví města Žamberk Obsahuje: Navržení pravidel sestavování rozpočtů města s ohledem na rizika, příležitosti a dlouhodobou

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA výstupů z evaluačních dotazníků lektorů z kurzů DVPP za UP Problematika zdravotního postižení či znevýhodnění Období listopad 2013 květen 2015 Od listopadu 2013 do května bylo realizováno

Více

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA

DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA DOBRODRUŽSTVÍ KOCOURA BROWNFIELDA MŇAÚÚÚ! Kocour Brownfield přináší nové příležitosti našim městům a obcím Nezisková organizace IURS-institut pro udržitelný rozvoj sídel o.s. - založena 2001, se zabývá

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická PRÁCE Z OBČANSKÉ NAUKY SOCIOLOGICKÝ PRŮZKUM NA TÉMA EKOLOGIE Třída: L. Školní rok: / VÍT SVOBODA VOJTĚCH SPÁLENSKÝ 1. Obsah práce 1. OBSAH PRÁCE... 1. PODĚKOVÁNÍ... 1

Více

Analýza firemní kultury. Závěrečná zpráva

Analýza firemní kultury. Závěrečná zpráva Analýza firemní kultury Závěrečná zpráva 11. 7. 2014 1 Manažerské shrnutí Předmětem projektu bylo provedení analýzy firemní kultury (dále jen analýza ), resp. diagnostika stavu firemní kultury Úřadu Regionální

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013

Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti ICILS 2013 Česká verze náhledu obrazovek uvolněného testového modulu Sportovní kroužek Úvod V tomto materiálu je nejprve popsáno pojetí testových

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ

Mapa školy pro SŠ. Analytická zpráva pro rodiče 2010/2011. Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Škola: Gymnázium a SOŠ Obec: Rokycany Typ školy: Gymnázium čtyřleté Kód školy: ABEHJ Mapa školy pro SŠ Analytická zpráva pro rodiče 010/011 Vážení rodiče, Mapa školy je dotazníkové šetření zaměřené na

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES

Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Evaluace na rozcestí trendy a praxe Facilitovaná interní evaluace od teorie k praxi Mgr. Jiří Svobodník, ÚRR Moravskoslezsko Ing. Vladimír Sodomka, ČES Obsah Zkušenosti z facilitované evaluace z pohledu

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru

Teorie her a ekonomické rozhodování. 4. Hry v rozvinutém tvaru Teorie her a ekonomické rozhodování 4. Hry v rozvinutém tvaru 4.1 Hry v rozvinutém tvaru Hra v normálním tvaru hráči provedou jediné rozhodnutí a to všichni najednou v rozvinutém tvaru řada po sobě následujících

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Personalistika I. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Nábor pracovníků 3 typy náboru: Z vnitřních zdrojů Vnější Kombinovaný

Více

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel.: 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku

Více

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005)

Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Pohled veřejnosti na otázky třídění (anketa časopisu Urgentní medicína 2005) Jana Šeblová Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje Pohled veřejnosti na mimořádné události a možnosti zdravotníků

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s.

Kvantitativní výzkum. Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. BANKOVNÍ SLUŽBY Kvantitativní výzkum Červen 2006 / Vybrané závěry z exkluzivního výzkumu pro MF ČR / STEM/MARK, a.s. Hlavní zjištění Lidé chtějí: více informací sazebník součástí smlouvy (92 %) informace

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky Květen 2015 TÉMATA PREZENTACE Východiska plánování Struktura a proces tvorby PRO Aplikace www.obcepro.cz PROČ PLÁNOVAT

Více

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou

5 Výsledky a diskuze. Tabulka 3 Zkušenost s první cigaretou 5 Výsledky a diskuze Výsledky dotazníkového šetření byly zpracovány a jednotlivé položky byly seřazeny do tabulek a graficky znázorněny. Dotazník obsahoval 21 položek (Příloha 4). Zda již mají respondenti

Více

3. Hodnocení učitelů žáky

3. Hodnocení učitelů žáky 3. Hodnocení učitelů žáky V následujícím textu je naznačena strategie vedení Gymnázia Nymburk při přípravě hodnocení učitelů studenty a jeho spuštění. Jsou zde dále ukázány možnosti Aplikace MONITOR při

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

MATEMATIKA. Statistika

MATEMATIKA. Statistika MATEMATIKA Statistika Během těchto vyučovacích hodin změří žáci pomocí senzorů Pasco svoji klidovou tepovou frekvenci a tepovou frekvenci po námaze. Získané výsledky budou v další hodině zpracovávat do

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

a práce s daty ve firmách

a práce s daty ve firmách 24. Výsledky průzkumu č. 24 AMSP ČR Investice do IT a práce s daty ve firmách AMSP ČR na začátku roku 2014 (tak jako v roce 2013) naplánovala průzkum zabývající se investicemi firemního segmentu v ČR do

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více