Vážení občané, Komunální volby. Ročník XIV., číslo 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení občané, Komunální volby. Ročník XIV., číslo 1"

Transkript

1 Ročník XIV., číslo 1 Vážení občané, V následujícím měsíci skončí jedno čtyřleté období v životě obce a započne období nové. Toto číslo Hrádeckých novin je určeno především pro prezentaci volebních stran v Hrádku. V zájmu vyváženosti nebudu na tomto místě bilancovat o tom, co se v obci událo či udělalo. (Bude na to dost místa v některém z příštích vydání HN). Nové zastupitelstvo, které vzejde z voleb, bude minimálně z jedné pětiny obměněné. Tři dlouholetí členové zastupitelstva, Bronislav Walek, Jindřich Drong a Ing. Stanislav Raszka již v těchto volbách nekandidují. Chtěl bych jim za jejich dlouholetou obětavou činnost a osobní angažovanost ve prospěch jejich rodné obce i tímto způsobem Komunální volby velmi poděkovat. Pracovali tak jak nejlépe uměli a svým seriozním a zodpovědným přístupem nesmazatelnou měrou přispěli k rozvoji Hrádku. A nebyla to práce jednoduchá, vždyť obec procházela různě složitými obdobími. Celá řada rozhodnutí nebyla populární, a proto nebude nikdy doceněna. Nakonec bych vás chtěl, vážení občané, velmi požádat, abyste se zúčastnili voleb v co největší míře. Kandidátek je letos pět, nabídka je tedy dostatečná. A každý hlas pro kteréhokoliv kandidáta či stranu, má mnohem větší vliv na dění ve vašem bezprostředním okolí než u jiného typu voleb. Čím větší zpětná vazba, tím silnější mandát a spravedlivější obsazení zastupitelstva. Robert Borski

2 Sdružení nezávislých kandidátů Hrádek 2010 My víme, že je stále co zlepšovat a proto se budeme snažit, aby se nám žilo v obci dobře. Uděláme vše pro spokojený a plnohodnotný život v naší obci. Věříme, že naši občané si zvolí takové zastupitele, kteří toto krédo pro ně naplní.

3 Kandidáti pro volby do zastupitelstva obce Hrádek SNK Hrádek 2010 Josef Byrtus soukr. podnikatel 56 let Pavel Malik hutník 51 let Marcela Klusová vedoucí šk. Jídelny 51 let Radek Dorda operátor TŽ 25 let Rostislav Klus hutní operátor 46 let Mgr. Rudolf Mlčoch středoškolský učitel 45 let Petr Szotkowski soukr. podnikatel 40 let Ing. Michal Adamik technolog 50 let Darina Heczková sekretářka 21 let MVDr. Jan Bojko veterinární lékař 58 let Roman Husar soustružník 31 let Jaroslav Pezda mistr 58 let Miroslav Klus mistr 44 let Karel Hazuka elektromontér 56 let Jan Sztefka soukr. podnikatel 25 let

4 COEXISTENTIA WSPÓLNOTA SOUŽITÍ Głównym posłaniem ruchu politycznego Wspólnota Soužití jest przyjazne środowisko i bezproblemowe współżycie mieszkańców różnych narodowości, przekonań, czy wyznań. Tolerancja, poszanowanie drugiego, stosunek do wartości i wspólna budowa naszej malowniczej miejscowości to nasze główne priorytety. Bardzo proste jest zamknięcie drzwi swojego domu i krytykowanie innych a bardzo trudne wydaje się być przyłożenie ręki do dzieła i pomoc przy realizacji dobrej sprawy. A branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje? To już prawie zupełnie zniknęło z ludzkich charakterów. Jesteśmy przekonani, że w tych kwestiach powinna nastać wiarygodna poprawa również w naszej gminie. Decyzje Przedstawicielstwa powinne być logiczne, przemyślane, oszczędne i nie godzące w niczyje dobro. Wiadomo, że to ostatnie jest niekiedy bardzo trudne, ale przy właściwej formie komunikacji zawsze można znaleźć rozwiązanie. Nasi kandydaci w tym kierunku gwarantują duże doświadczenie, rozwagę, orientację w miejscowych problemach a przede wszystkim chęć. Interesy obywateli, codzienne życie mieszkańców i wspólne dobro na pewno znajdą się w centrum zainteresowania naszych Przedstawicieli, którzy będą dążyć do radykalnej poprawy warunków dziś tak skomplikowanego życia wszystkich nas. Absolutnie poważnie bierzemy fakt, że najtrudniej w Gródku obecnie żyje się osobom starszym. Nie frazesy, lecz uczciwość i odpowiedzialność przemawiają za naszym programem. NASZE NIEKTÓRE POMYSŁY I PROPOZYCJE PRZEDWYBORCZE: 1. Naprawa i utrzymywanie dróg w gminie i na peryferiach 2. Skrupulatna kontrola dotrzymywania terminów i wszystkich założeń dotyczących budowy nowej drogi i kolei. 3. Dokończenie i adaptacja parku przed Urządem Gminnym 4. Inwestycje do dalszego wyposażenia szkół, wspieranie działalności pozaszkolnej gródeckich dzieci 5. Dalsze poszerzanie usług na terenie gminy 6. Wykorzystywanie środków finansowych z dotacji unijnych wspieranie gminnej kasy 7. Pomoc i opieka nad osobami starszymi 8. Aktywny udział w życiu kulturalnym i sportowym oraz pomoc przy organizacji tradycyjnych akcji gminy Hlavním posláním politického hnutí Wspólnota Soužití je vzájemné porozumění a přátelské soužití obyvatel různých národností, přesvědčení, nebo náboženského vyznání. Tolerance, vzájemná úcta, vztah k hodnotám a společné budování naší krásné obce jsou pro nás hlavními prioritami letošních voleb. Je jednoduché zavřít za sebou dveře a kritizovat práci ostatních, ale složitá zdá se být vlastní aktivita nebo přiložení ruky k dílu. V současné době rovněž není moc v módě hlášení se k zodpovědnosti za přijímána konkrétní rozhodnutí. Jsme přesvědčeni, že v těchto oblastech máme co dohánět také v naší obci. Budoucí rozhodnutí zastupitelstva musí mít logiku, mají být promyšlená, ekonomicky šetrná a co nejvíc ohleduplná k obyvatelům. Právě to poslední mnohdy není jednoduché, ale při nastavení správné strategie komunikace s lidmi se dá leccos vyřešit. Naši kandidáti v tomto směru představují důslednost, sebevědomí, rozvahu, orientaci v místních problémech, praxi a vzdělání. Zájmy obyvatel, jejich každodenní život a společné cíle jsou hlavními úkoly pro naše zastupitele, kteří budou usilovat o zásadní zlepšení dnešních komplikovaných podmínek života nás všech. Plně si rovněž uvědomujeme to, že se v současnosti u nás nejsložitěji žije osobám dříve narozeným. Ne fráze, ale poctivost a zodpovědnost jsou obsahem našeho programu NĚKTERÉ NAŠE NÁPADY A NÁVRHY PRO PŘÍŠTÍ OBDOBÍ: 1. Oprava a údržba místních komunikací, a to nejen v centru obce 2. Pravidelná a důkladná kontrola dodržování termínů a průběhu výstavby nové silnice a železničního koridoru 3. Dostavba a vybavení obecního parku před budovou obecního úřadu 4. Investice do vybavení škol a podpora mimoškolní činnosti hrádeckých dětí 5. Další rozšiřování služeb na území obce 6. Vylepšování veřejných financí získáváním prostředků z EU 7. Péče o osoby starší a osoby invalidní 8. Aktivní podíl na kulturním a sportovním životě obce, pomoc při realizaci tradičních akcí

5 Kandidáti pro volby do zastupitelstva obce Hrádek COEXISTENTIA Pavel Pilch výpravčí 50 let Ing. Dana Cieslarová ekonom 53 let MVDr. Roman Polok veterinář 38 let Ing. Stanislav Wolny technik 53 let Stanislav Kantor řidič 41 let Ing. Daniel Szotkowski vedoucí střediska 36 let Robert Drong strojník 38 let Anna Sztefková ošetřovatelka 50 let Ing. Jan Raszka technik 58 let Helena Martynková strážník 37 let Bohuslav Czudek podnikatel 50 let t Irena Worková finanční poradce 43 let Irena Medková prodavačka 44 let Anna Szkanderová staniční 50 let Jiří Lacek podnikatel 48 let

6 Volební program sdružení Hrádek náš domov Máme konkrétní plán. A rovněž chuť a odhodlání ho realizovat. Je toho hodně, co lze v obci za čtyři roky zvládnout. Nepodaří se však vždy všechno a všude. Existují překážky, ale i nové příležitosti. Překážky jsou od toho, aby se překonávaly a příležitosti, aby se využívaly. Příkladem využité příležitosti je zrekonstruovaná budova obecního úřadu, na kterou Obec získala dotaci z evropských fondů. Příkladem množství překážek je probíhající výstavba společného koridoru. Nechceme slibovat, prezentujeme konkrétní, jasný a hlavně realizovatelný plán, kterým se budeme řídit v příštích čtyřech letech, získáme-li Vaši důvěru. V prostorách po vystěhované poště zadaptujeme další byt pro občany. Dotáhneme do konce dosud nevyřešené problémy, vzniklé stavbou koridou, zejména problém odvodnění od nádraží do osady Záplotí. Připravíme projekt na využití půdních prostor základní školy. Pro zlepšení stavu místních komunikací, které jsou v majetku Obce, vyčleníme minimálně 1,2 mil Kč ročně. Stav komunikací zejména v osadě Polyniska, Do Rykaly a některých částech Dědiny a Záplotí nesnese odkladu. Pokud Obec získá do svého vlastnictví klíčovou komunikaci (od nádraží k občanu Fiedorovi), o kterou již delší dobu usiluje, vybudujeme na ní nový živičný povrch. Pokusíme se odkoupit pozemek pana Czudka, (v sousedství areálu české školy) pro budoucí výstavbu školního sportoviště. Jako alternativní variantu venkovního sportoviště vidíme na obecním pozemku (nynější parkoviště kamionu u Boalu). Zpracujeme projekt včetně stavebního povolení, na který bude možné žádat dotaci. Postavíme u nádraží parkoviště pro 10 automobilů. Dotáhneme projekt 1. etapy kanalizace (Dědina, Záplotí a Lyngi) do stádia územního rozhodnutí. V druhé etapě realizace parčíku před obecním úřadem, postavíme víceúčelové hřiště pro mládež, které bude určeno pro florbal, nohejbal či volejbal a v zimním období pro lední hokej. Parčík osadíme stromy a keři dle projektu. Za předpokladu získání dotací zateplíme polskou školu. Pokusíme se v obci zajistit praktického lékaře a výhledově bankomat Místnost archivu ve zrekonstruované části budovy obecního úřadu uvolníme pro potřeby důchodců (klubovna) a zajistíme vybavení nábytkem. Pokusíme se získat bývalý dům pana Ogrockého do vlastnictví Obce a v něm vytvořit podmínky pro provozovatele dalších služeb, např. lékárna, posilovna, atd. V případě potřeby také sociální byt. Budeme organizovat pravidelné přednášky pro veřejnost (v zimním období) v zasedací místnosti OÚ (právník, lékař, policista, historik, cestovatel, atd.), bude-li zájem. Kromě zavedených společenských akcí v obci uspořádáme úplně novou, originální obecní akci (v součinnosti s místními spolky, školami a dalšími spolupracovníky). Pokusíme se využít dalších příležitostí, které se během příštího volebního období vyskytnou. Za podmínek získání dotací z nejrůznějších zdrojů.

7 Kandidáti pro volby do zastupitelstva obce Hrádek Hrádek náš domov Robert Borski starosta obce 39 let Ing. Martin Byrtus referent prodeje 43 let Petr Dudys důchodce 57 let Petr Palarczyk projektant 43 let Regina Hajduková zdravotní sestra 34 let Petr Lipowski strojní zámečník 39 let Kateřina Brancová zdravotní sestra 36 let Bc. Marta Czyžová tajemník sb. diakonie 45 let Jana Kawuloková mzdová účetní 46 let Roman Žabka hutník 41 let Konrád Czyž dozorčí dopravy 54 let Henryk Konderla tesař 41 let Rudolf Dorda elektormontér 59 let Pavel Kajfosz mistr v hut. výrobě 33 let Julie Mitrengová učitelka MŠ 45 let

8

9

10 Priority strany Priorytety partii VĚCI VEŘEJNÉ Hrádek VĚCI VEŘEJNÉ Gródek komunální volby 2010 wybory komunalne 2010 Minimalizovat dopady stavby průtah obcí Hrádek na místní obyvatele. Zlepšit prostředí pro vzdělávání našich dětí v obou mateřských a základních školách. Jako zástupci parlamentní strany máme možnost získání dotací jednotlivých dotačních titulů eurofondů, které naše obec NEZBYTNĚ potřebuje. Podporovat činnost neziskových charitativních organizací se zaměřením na seniory a zdravotně hendikepované osoby. Minimalizować dla mieszkańców negatywne następstwa budowy przejazdu gminą Gródek. Zlepszyć warunki kształcenia dla naszych dzieci w obu przedszkolach i szkołach podstawowych. Jako przedstawiciele Partii zasiadającej w Parlamencie mamy możliwość zyskania dotacji z poszczególnych funduszy Europejskich, które nasza gmina BARDZO potrzebuje. Pomagać organizacjom pozarządowym i charytatywnym, które zajmują się ludźmi starszymi i osobami niepełnosprawnymi. Usilovat o rekonstrukci a opravu místních komunikací. Podpořit pomocí grantů činnost neziskových zájmových, sportovních a církevních organizací působících na území naší obce. Přičinit se o vybudování prostoru pro konání venkovních kulturních akcí včetně modernizace sportovišť. Podporovat rozvoj turistického ruchu v naší obci a tím vytvářet podmínky pro vznik nových pracovních míst, vybudování cyklostezek. Usiłować o rekonstrukcję i naprawę lokalnych dróg. Za pomocą zyskanych grantów pomóc działalności organizacji sportowych, kościelnych oraz kółek tematycznych na terenie naszej Gminy. Dopomóc w wybudowaniu obiektu służącego organizacji imprez kulturalnych na zewnątrz wraz z modernizacją istniejących boisk. Wesprzeć rozwój ruchu turystycznego na terenie Gminy za pomocą budowy tras rowerowych dając równoczesześnie możliwość zatrudnia miejscowym obywatelom.

11 Kandidáti strany VV pro volby do zastupitelstva obce Hrádek 2. Pavel Benek 3. René Trombik 4. Ing. Marcela Sniegoňová 1. Jana Targová 5. Libor Szturc 6.Marek Vodák 7. Michaela Samcová 8. Ing. Gustav Hofierka 9. Dagmar Marynioková 10. Jaroslav Zaremba 11. Monika Husová 12. Jan Targa 13. Barbora Mamulová 14. Bohumil Turoň 15. Jan Bocek

12 Hrádecké noviny - Gródeckie nowości Strana 12 Čí domky jsou na kresbách? Při hledání informací o Hrádku jsem narazil na tyto tři kresby s titulkem Hrádek, otištěné v časopise Těšínsko v letech 1965, 1969 a Není mi jasné, které domy kresby znázorňují. Na té z roku 1965 bych viděl dům pana Dronga č.p. 18, ale nejsem si jistý. Dokáže někdo z pamětníků tyto kresby rozpoznat a lokalizovat?

13 Strana 13 Budova Obecního úřadu přízemí KORUNA Ročník XIV., číslo 1 Pondělí Pátek 7:00 18:00 Tel.: Sobota 7:00 12:00 Neděle 9:00 12:00 1. podlaží POŠTA ZUBNÍ ORDINACE KADEŘNICTVÍ KNIHOVNA DĚTSKÁ LÉKAŘKA Telefon Pondělí 8:00 11:00 15:00 16:30 8:00 17:00 8:00 11:00 14:00 17:00 12:00 17:00 Úterý 8:00 11:00 13:30 15:00 7:00 14:00 9:00 15:00 13:00 14:30 Středa 8:00 11:00 15:00 16:30 12:30 18:30 8:00 11:00 14:00 17:00 12:00 17:00 Čtvrtek Pátek 8:00 11:00 13:30 15:00 8:00 11:00 13:30 15:00 8:00 14:00 9:00 15:00 7:00 14:00 9:00 15:00 2. podlaží OBECNÍ ÚŘAD starosta místostarosta referentka referentka ekonomka Robert Borski Mgr. Jakub Kawulok Alžběta Ježowiczová Bc. Petra Borská Žofie Dordová Telefon Úřední hodiny Pondělí a středa 7:00 11:00 11:30 16:30

14 Pokorná práce pro sebevědomé Slezsko Igor Petrov váš senátor volte 6

15

16

17 Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Na Hrázi 1449, Frýdek Místek NABÍDKA STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ STUDIJNÍ OBORY: ČTYŘLETÉ S MATURITOU Agropodnikání Mechanizace a služby UČEBNÍ OBORY: TŘÍLETÉ S VÝUČNÍM LISTEM zemědělské Zahradník Zemědělec- farmář lesnické Lesní mechanizátor technické Podkovář a zemědělský kovář Opravář zemědělských strojů Obory jsou doplněny dalšími kvalifikacemi, například řidičské průkazy sk. B, T, C, svářečské kurzy, zbrojní průkaz, motorová pila, hydraulická ruka, sklízecí mlátička, LKT, UKT a další specializace. NÁSTAVBOVÉ DENNÍ STUDIUM: DVOULETÉ S MATURITOU Podnikání DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: , , (vždy do hod.) Osobní návštěvy po telefonní dohodě. Od je změna názvu školy na Střední odborná škola. ZÍSKANÁ KVALIFIKACE VE ŠKOLE = JISTOTA UPLATNĚNÍ V ŽIVOTĚ. Bližší informace na: tel.: , http:

18 NESLIBUJI NEMOŽNÉ Doc. MUDr. Stanislav CZUDEK, CSc. nezávislý kandidát na senátora Změny ve zdravotnictví Doprava v regionu Životní prostředí Není důležité, která strana vyhraje, důležité je zdraví a spokojenost lidí nejen v našem regionu, ale v celé naší vlasti.

19 VÝSTAVBA NÍZKOENERGETICKÝCH RODINNÝCH DOMŮ NA KLÍČ Vždy o krok dál... KVALITA RYCHLOST ZÁRUKY CERTIFIKACE SOLIDNOST ZÁZEMÍ TRADICE Haas Fertigbau Ostrava Ing. Pavel Lukaštík Masarykovo náměstí 26/ Ostrava tel.: Rychlé a atraktivní bydlení

20 Pro veřejnost byly zpřístupněny informace o válečných hrobech, které jsou součástí centrální evidence válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany v souladu ze zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech. Informace jsou dostupné z internetových stránek Válečné hroby na adrese: Do problematiky evidence válečných hrobů lze ze stránky Válečné hroby vstoupit prostřednictvím odkazu Evidence VH umístěném na levém panelu obrazovky. V evidenci lze vyhledávat údaje o válečných hrobech v České republice (Hledání VH v ČR) i o českých válečných hrobech v zahraničí (Hledání VH v zahraničí). Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (záložka - Hledání podle osobních údajů) a také podle údajů o válečných hrobech (záložka Hledání podle údajů o VH). K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz Mapa lokalit VH. Pro zobrazení jednotlivých válečných hrobů v ČR prostřednictvím tohoto odkazu je nutné provést přiblížení (větší detail mapy) vybrané oblasti. Válečné hroby v zahraničí se na mapě zobrazují i v základním náhledu. Kliknutím myší na symbol válečného hrobu zobrazeného v mapě lze zobrazit další související informace. Součástí informací o válečném hrobu je jeho zobrazení na mapovém podkladu (pokud jsou známy údaje GPS), související fotodokumentace a ový kontakt na osobu zodpovědnou za správnost a úplnost zobrazených údajů. Inzerce Nabízím zemní a výkopové práce strojem (výkopy, základy, různé přípojky,bazény, podklady pod zámkové dlažby, chodníky, terénní úpravy). F-M Tel: , Stavby rodinných domů, zateplení fasád - i s programem Zelená úsporám, zámkové dlažby, sádrokartony, omítky, obklady, dlažby. Jiří Fluksa, , Nabízím asistenční služby pomoc nákup úklid péči o seniora Telefon Oznámení o vzniku dopravně inženýrského úseku Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, Dopravní inspektorát Třinec dává na vědomí, že dnem 1. září 2010 vznikl dopravně inženýrský úsek přímo na tomto místě. Kontaktní osobou je por. Mgr. Jan Gruszka, tel.: , (pozn.: do předmětu je nutno uvést Dopravní inspektorát ). Veškeré žádosti, které podléhají schválení dopravního inspektorátu, je možno podávat v těchto úředních dnech. Po: 08:00-12:00 12:30-17:00, St: 08:00-12:00 12:30-17:00. Hrádecké noviny vydává Obecní úřad Hrádek, registrační číslo FMt23. Zodpovědná osoba Bc. Petra Borská. Grafická úprava a prepress Ing. Jindřich Novák (www.henry-design.cz). Neprošlo jazykovou úpravou. Ročník XIV., číslo 1. Náklad 650 ks.

PŘEDSTAVUJÍ SE MÍSTNÍ VOLEBNÍ STRANY OPRAVA BOŽÍCH MUK V PÍSNICI NOVÁ ULICE V LIBUŠI JE OKROVÁ CO SE DĚJE V NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

PŘEDSTAVUJÍ SE MÍSTNÍ VOLEBNÍ STRANY OPRAVA BOŽÍCH MUK V PÍSNICI NOVÁ ULICE V LIBUŠI JE OKROVÁ CO SE DĚJE V NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH 10 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 6 OPRAVA BOŽÍCH MUK V PÍSNICI NOVÁ ULICE V LIBUŠI JE OKROVÁ CO SE DĚJE V NAŠICH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH PŘEDSTAVUJÍ SE MÍSTNÍ VOLEBNÍ STRANY PREVENCE ČERNÝCH SKLÁDEK: VÍCE KONTEJNERŮ

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace

Volební program. pro komunální volby 2014. Litomyšl pro všechny generace Volební program pro komunální volby 2014 Litomyšl pro všechny generace Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou programový materiál České strany sociálně demokratické pro nadcházející komunální volby,

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

ZPRAVODAJ. a.s. na vodovod Řepiště, propojení vodovodu ul.na Výsluní Zpracování studie na řešení odkanalizování Obce Řepiště a čištění

ZPRAVODAJ. a.s. na vodovod Řepiště, propojení vodovodu ul.na Výsluní Zpracování studie na řešení odkanalizování Obce Řepiště a čištění ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 90 vyšel 6. 11. 2007 ZASTUPITELSTVO OBCE 6. zasedání zastupitelstva obce se konalo 17.září 2007. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 5.zasedání ZO, informaci

Více

Îivot MNICHOVIC 10/2006. Slavnostní otevření 4. třídy MŠ. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH

Îivot MNICHOVIC 10/2006. Slavnostní otevření 4. třídy MŠ. âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ OBSAH Îivot 10/2006 MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXXVII OBSAH 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zpráva o činnosti města 6 Z politického života 10 Zprávy z výborů 12 Kultura 13

Více

HLAS LOŠ TIC PODZIM 2010 PODZIM 2010

HLAS LOŠ TIC PODZIM 2010 PODZIM 2010 HLAS LOŠ TIC PODZIM 2010 Hlas Loštic PODZIM 2010 1 PODZIM 2010 HLAS LOŠ TIC Zprávy z radnice Vážení občané, uplynuly další čtyři roky co se společně s vámi mohu podílet na organizování rozvoje Loštic.

Více

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč. otevíráte poslední vydání Týneckých listů ve volebním období 2002 2006.

Týnecké listy. Vážení spoluobčané, 5,- Kč. otevíráte poslední vydání Týneckých listů ve volebním období 2002 2006. Týnecké listy 5,- Kč Vážení spoluobčané, otevíráte poslední vydání Týneckých listů ve volebním období 2002 2006. noviny města Týnec nad Sázavou, vydává Městský úřad říjen 2006, ročník XVI, číslo 5 Z jednání

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

VÁŽENÍ ČTENÁŘI NAŠEHO MAGAZÍNU,

VÁŽENÍ ČTENÁŘI NAŠEHO MAGAZÍNU, VÁŽENÍ ČTENÁŘI NAŠEHO MAGAZÍNU, poprvé v životě mám možnost vás oslovit ve dvojroli, kterou jsem získal mým zvolením do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v červnu loňského roku. Těšil jsem

Více

Stanislav Havlín starosta ***************************************************

Stanislav Havlín starosta *************************************************** OKENSKÝ ZPRAVODAJ Z Á Ř Í 2014 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Dnešní vydání zpravodaje je věnováno především blížícím se volbám do zastupitelstev obcí a volbám do Senátu Parlamentu České republiky. V tomto

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Občasník č. 3 Září 2010

Občasník č. 3 Září 2010 Občasník č. 3 Září 2010 28. říjen Státní svátek výročí vzniku samostatného československého státu Svatováclavský chorál Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste,

Více

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp

duben 2010 9içHQt VSROXREĀDQp do rukou se vám opětovně dostává Občasník Sdružení pro Letohradsko, ve kterém se snažíme zhodnotit uplynulé období od komunálních voleb v roce 2006. Je to připomínka uplynulých téměř 4 let, připomínka

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

VOLBY 2006. Poděkování Redakce našich novin obdržela dopis s následujícím. Ročník XIV / říjen 2006 / zdarma

VOLBY 2006. Poděkování Redakce našich novin obdržela dopis s následujícím. Ročník XIV / říjen 2006 / zdarma VOLBY 2006 Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech: 20. října od 14.00 do 22.00 hodin, 21. října od 8.00 do 14.00 hodin. Zdůrazňujeme, že v našem obvodu budeme volit kandidáty do Zastupitelstva

Více

Město Třinec povede v následujícím

Město Třinec povede v následujícím MěÚ INFORMUJE ROZHOVOR KULTURA Senioři nad 70 let budou mít MHD zdarma» str. 1 S Mgr. Radkem Procházkou o novém sportovním komplexu STaRS» str. 6 Třinecká knihovna má literární kavárnu» str. 8 www.trinecko.cz

Více

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko

zlín Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko M â E R V A E N E C G 2 0 A Z zlín 7 0 8 R O â N Í Í K N X I V Ve Zlínû vyrostlo Zlaté Jablko VÁŽENÍ OBČANÉ, dovoluji si opět se Vám připomenout ze stránek Magazínu města Zlína. V tomto volebním období

Více

str. 17 Červenec srpen 2015

str. 17 Červenec srpen 2015 Červenec srpen 2015 Vydává město Česká Lípa Měsíčník Distribuce zdarma do schránek Vychází 13. července 2015 Discgolfové hřiště na Severu Na sídlišti Se ver vzniká nové hřiště na discgolf, s jehož vý stavbou

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz LETOS HASIČI REPREZENTOVALI MĚSTO V JIŽNÍ KOREJI

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz LETOS HASIČI REPREZENTOVALI MĚSTO V JIŽNÍ KOREJI ČÍSLO 17 24. ZÁŘÍ 2010 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz LETOS HASIČI REPREZENTOVALI MĚSTO V JIŽNÍ KOREJI Josef Kroupa a Jan Šeps s medailemi při oficiálním ceremoniálu v

Více

Bludovan 8/2014 ZDARMA ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014. Mikulášská nadílka kalendáře 2015. Datum vydání 30.zárí ˇ 2014

Bludovan 8/2014 ZDARMA ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014. Mikulášská nadílka kalendáře 2015. Datum vydání 30.zárí ˇ 2014 Bludovan ZDARMA 8/2014 Datum vydání 30.zárí ˇ 2014 ZPRÁVA O PRŮBĚHU VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2010 2014 V roce 2010 bylo v komunálních volbách zvoleno 15 členů zastupitelstva obce. Byli to: Za ODS: Ing. Pavel Ston,

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. květen / 2015. Hlavní téma: Řídím Říčany. Projekt umožní občanům rozhodovat

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. květen / 2015. Hlavní téma: Řídím Říčany. Projekt umožní občanům rozhodovat VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY květen / 2015 Hlavní téma: Řídím Říčany Projekt umožní občanům rozhodovat Slovo úvodem Alexandra Páral zastupitelka Vážené čtenářky a čtenáři, říčanští občané, je

Více

Kralupská a Nádražní jsou opraveny, Riegrova se otevře v září

Kralupská a Nádražní jsou opraveny, Riegrova se otevře v září červenec 2014 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 1 ZDARMA ZÁŘÍ 2014 WWW.BRANDYSKO.CZ AKCE VE MĚSTĚ II. Jezdecká akademie sobota 6. září Divadelní Brandýs 5. 7. září Dny evropského dědictví neděle 7. září Koncerty

Více

Do trasy obchvatu se zakousnou bagry

Do trasy obchvatu se zakousnou bagry Lupič, který přepadl bar v Třinci, dopaden Na svědomí má i pokus o vloupání do čerpací stanice str. 2 Kontidrátová trať TŽ ve finále modernizace Stav prací prověřil kontrolní den generálního ředitele str.

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Vážení spoluobčané, ochotu pracovat ochotu komunikovat ochotu naslouchat poctivé a přímé jednání zodpovědnost vytrvalost optimismus osobní iniciativu

Vážení spoluobčané, ochotu pracovat ochotu komunikovat ochotu naslouchat poctivé a přímé jednání zodpovědnost vytrvalost optimismus osobní iniciativu Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Vážení spoluobčané, pro nadcházející volební období 2010 2014 našeho městského zastupitelstva jsme připravili 15člennou kandidátku, sestavenou

Více

Koloredov už je celý zkolaudován

Koloredov už je celý zkolaudován Únor 2002 č. 2 Ročník XII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Koloredov už je celý zkolaudován Frýdecko-místecká místostarostka Eva Richtrová na listopadové kolaudaci nových startovacíh bytů. Sto dvanáct

Více

www.dobra.cz Obec Dobrá 25. října 2007 Zpravodaj Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení.

www.dobra.cz Obec Dobrá 25. října 2007 Zpravodaj Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení. www.dobra.cz Obec Dobrá 25. října 2007 Zpravodaj Zpravodaj je na webových stránkách v plnobarevném provedení. Žáci přírodovědného kroužku naší školy se blýskli přípravou prezentace, s níž jak je psáno

Více