Ulice Hluboká v Jihlavě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ulice Hluboká v Jihlavě"

Transkript

1

2 nebo také Šlesinger, Šlezingr, ale i Šlesingr. Najde se i forma s Sch místo Š na začátku. Akademický sochař. Je jistě zvláštní, že v jeho životě existuje šest uvedených podob příjmení. On sám je všechny někdy použil a nikdo neví proč. Přesto se jedním z nich podepisoval nejčastěji a signoval jím své sochy, obrázky, dopisy. Ztotožnil se s ním bez ohledu na rodný list, německý či český pravopis. S tímto jménem chci sochaře představit všem, co se chtějí dozvědět o jeho krátkém a bolestném životě. O jeho díle a o době, ve které žil, tvořil a zemřel. Celý jeho osud, je popsán na základě faktů, které se skládají v děj nesmírné tíhy a tragiky, jsou tak zraňující a bolestně výmluvná, že nepotřebují a ani nesnesou dotek jakkoliv dobře míněných, ale přesto vždycky laciných komentářů toho, kdo je sám neprožil.

3 Jaroslava Šlezingera zatkla StB 7. září Den předtím se vrátil s rodinou z dovolené a právě doháněl zameškanou práci na zahradě. Unavený dorazil navečer domů. Lehl si, aby si odpočinul než manželka připraví večeři a hrál si se synkem. Malý Petr měl zanedlouho oslavit páté narozeniny. Tuhle rodinnou idylu přerušily rány na dveře a když paní Šlezingerová otevřela, vešli dovnitř tři muži a vyzvali sochaře, aby šel okamžitě s nimi. Nesměl se ani obléct, bosého ho odvlekli do auta a odvezli neznámo kam. Malý Petr, který byl zvyklý jezdit s tatínkem autem, chtěl také nastoupit. Muži ho odstrčili až spadl a ještě na něj křičeli. Vyděšená manželka se synkem zůstala doma a nemohla jít manžela ani hledat, protože Petr nebyl k utišení a matku nechtěl od sebe pustit. Ve stejném čase StB rabovala v sochařském ateliéru. Vykonavatelé rozbíjeli sochy, některé vyházeli oknem a ty, co zůstaly celé, byly postupně odvezeny. Nikdy se nezjistilo, kde skončily. Marie hledala svého muže ještě další dva dny, ale zbytečně. Nikdo jí nechtěl podat žádnou informaci. V této zoufalé situaci obdržela okamžitou výpověď z bytu, zároveň jí bylo obstaveno bankovní konto a zabaveno auto. Takže po zásahu StB Šlezingerovým z celého majetku zůstala jen výrobna hraček. Jenže nebylo z čeho platit zaměstnance. Paní Šlezingerová přesto těmto lidem ještě 14 dní vyplácela mzdu z hotovosti, kterou měla Ulice Hluboká v Jihlavě místo, kde ve sklepení byla pověstná vyšetřovna StB doma k dispozici. Ale když tenhle zdroj financí došel, zaměstnanci museli dostat výpověď. Paní Marie se synem zůstali zcela bez peněz a neměli kde bydlet. Nebyli místní, takže se nemohli nastěhovat k příbuzným. Požádali tedy na městském úřadě o ubytování a poté, co jim byla nabídnuta jedna sklepní místnost tmavá a vlhká, odjeli do Jemnice. Tam se nastěhovali do domku k Jaroslavově mamince, která je s láskou přijala. Ty dva týdny po zatčení Jaroslava, kdy ještě paní Šlezingerová s Petrem zůstala v Jihlavě, strávila pátráním po svém muži. Dozvěděla se sice, že je ve vazbě v Hluboké ulici, ale to bylo vše co zjistila. Netušila za co byl zatčen a bude-li propuštěn. Nevěděla proč nemá přístup k vlastním penězům v bance. Nemohla mu říci, že musela zavřít jeho hračkárnu a ani to, že dostali výpověď z bytu a stěhují se do Jemnice. V té době ji navštívil člověk, který pracoval v Jihlavě ale pocházel ze vsi nedaleko Jemnice. Často ho manželé Šlezingerovi přibrali do auta, když jeli navštívit rodiče. Byli ochotni kvůli němu udělat zajížďku, aby ho dovezli až domů. A tento muž přišel paní Marii přiznat, že je členem StB. Zmíněných cest využíval k tomu, aby poslouchal co si manželé povídají, jaké mají smýšlení a následně o nich podával hlášení. Řekl, že poznal čistý a ryzí Šlezingerův charakter, je si vědom toho, že se ničím neprovinil. Jenže příliš vyrostl a vyčnívá a navíc je všemi oblíbený a respektovaný, a to se StB nelíbí. Krátce jí vysvětlil, jak je to s Jarkem zlé. Jak je marné a zbytečné cokoliv pro něj podnikat. Nakonec jí pohrozil, že dozví-li se někdo o tomto rozhovoru, postará se, aby i ona byla zatčena. Svého muže viděla až zbitého a prošedivělého na povolené návštěvě v jihlavské věznici. Marie se synem zůstali sami, zcela bez peněz a ještě se museli vystěhovat.

4 Když byly Jarkovi tři roky, vypukla první světová válka. Adolf Šlesinger musel narukovat a ve vojenské nemocnici v Terstu na následky zranění zemřel. Matka, aby uživila svého synka, posluhovala u sedláků, prala prádlo v bohatších rodinách a dalšími příležitostnými pracemi obstarávala živobytí. Rodný list J. Šlezingera Rodný domek v Jemnici - Podolí č. 146 Draze milovaný manželi! Přijmi od nás srdečný pozdrav a políbení. Tu kartu jsme od Tebe obdrželi s kterou jsme se potěšili. Jsme oba zdraví. Jaroušek se nemůže tatínka Pěkný pozdrav od Svobodových. posláno dne na adresu Adolf Šlezinger, Infant. Verpfl. Kol. No. 7. Staffel 6 Feldpost 111)

5 tvořící ruce sochaře Jaroslava Šlezingera Zapadající sluneční paprsky Bolestná touha

6 BEZ CENZURY Milá Maňulko a Petře Oba Vás vroucně líbám a tisknu se k Vám. Dnes je neděle 13. II. (55). Tvůj dopis z 4. II. a 2 fotky jsem včera obdržel, za které jsem Ti od srdíčka vděčný. Osvětluješ mě některé věci mého (zaškrtané), tož tohle on myslí či myslel, že se již nevrátím a Vás by byl nejraději viděl pryč s chalupy je mě toho opravdu líto, tož to je bratrská láska jak je pro mě vše těžké nést tyto břemena, místo aby pomohl, tak sám zbaběle zničil to, co pro mě je svaté můj život a krev ve Vás dvou nezapomenu, vím, dokud žila zlatá bábinka a dávala bylo dobře, věděl jsem o tom i když jsem s ní mnohdy nesouhlasil, tak jsem to přehlížel neb těch pár grošů které jsem i já sám kolikrát dal jsem si neuvědomil že by nadělaly tolik zla a k tomu ještě na Tobě a Petrovi, to mě nejvíc bolí a věřím že jemu i druhým s mojí rodiny osud stejným způsobem vše oplatí, vím mnohé věci a jsem přesvědčen, že milostivý Bůh napraví jejich zlo, které na Vás napáchali právě v těch nejtěžších dobách kdy jste nejvíc potřebovali slovo útěchy neb jakoukoliv pomoc, která byla pro Tebe nutná. Překvapuje mě Řídký?zlo..? že nám poměrně cizím nezapomněli, že se stále hlásí. V posledním dopise jsem Ti napsal něco o mojí nemoci. Ty však nevíš oč jde chci Ti tedy podrobněji napsat jak to se mnou začalo: Když jsem byl ještě na táboře L bylo to 1953 v zimě počal jsem mít nechuť k jídlu několik dní předtím jsem byl donucen abych pracoval na hermetickém sběrači rudy, je to strašné

7 Jako poselství ze záhrobí, v době největšího smutku a oplakávání, díky dobrým a statečným lidem, k Marii složitými cestami doputovalo Jarkovo poslední dílo. Reliéfy s Křížovou cestou. Modeloval je tajně a to v době, kdy oficiálně a veřejně pracoval na sousoší oslavujícím socialismus. Ale tentokrát to byla jeho křížová cesta životem. Jeho osobní vyznání o utrpení i lásce. Sádrové reliéfy doplnil textem. Volným veršem přirovnává utrpení své k utrpení Ježíše Krista. Věděl, že jeho život se chýlí ke konci. Že se na tomto světě nesetká se svými milovanými. Že odchází k Bohu, kam odešli už jeho rodiče. Veliký Bože, který jsi ve své nekonečné moudrosti dopustil, aby na naše bedra klesl kříž velkého utrpení, prosíme Tě, zalej je rosou své milosti, aby z něho vyrostl prostý kvítek lidského štěstí a pokoje. Dej, ať trnová koruna, kterou nosíme jako svatý odznak Tvých bojovníků, vtiskla našim duším statečnost a odhodlání prvních mučedníků, ať rány, kterými jsme přibíjeni zlobou rouhačů v žaláře nesvobody, se stanou plamenem lásky a kolébkou bolesti, z níž se zrodí nové lidstvo bez falše a klamu, jemuž pak vseješ svoje království ducha. Dej, prosíme Pane náš, aby slzy, které vytekly a vytečou z bolesti jako projev nemohoucnosti lidské v modlitbě k Tobě o pomoc, se staly Tvou svatou krví, která zavlaží a zúrodní Tvým požehnáním veškeré počínání za nastolení nekonečné svobody Tvého slova, které se stane základním kamenem víry a modlitby, jejímž prostřednictvím náš kříž a utrpení se stanou radostí, ve které rozkvetou srdce tichou pokorou Tvé Božské přítomnosti. Pozn.: V Ostrově bude restaurována kaple sv. Floriána ze 17. století s unikátními freskami vraždění neviňátek a zde bude umístěna expozice připomínající oběti veškerého násilí, aby nebylo zapomenuto všech, kteří z národnostních, rasových, politických nebo náboženských důvodů na Ostrovsku ve 20. století trpěli. Sem bude umístěna Křížová cesta od Jaroslava Šlezingera.

8 Čas, který byl sochaři Jaroslavu Šlezingerovi vyhrazen pro uměleckou tvorbu, byl příliš krátký. Necelých deset let přerušených vězněním. Jeho zachované dílo přesto vykazuje uměleckou kvalitu, dokonale zvládnuté řemeslo a mimořádný cit pro materiál. Fotografie s množstvím jeho soch dokazují, že byl činorodý, pracoval s velkým zaujetím a sochařsky se vyjadřoval opravdu citlivě. Tvořil realisticky, v souladu s dobou. Nešel cestou tehdy novátorské surrealistické tvorby. Jeho sochy nedávají okázale najevo cit, ale mají ho v sobě uzavřený a divák musí emotivní stránku díla objevit a prožít. Jako původně vyučený tesař nejprve vyřezával dřevěné sochy. Později znalost práce se dřevem využíval na kříže a podstavce pro své sochy.po absolvování Státní sochařské a kamenické průmyslové školy v Hořicích se zaměřil především na funerální pomníkovou tvorbu. Podle Michelangela je kamenná socha dobrá tehdy, když se z ní při kutálení nic neulomí. Přesně definovaným obrysem, z něhož nic zbytečně nevyčnívalo, měnil kámen v sochy i Jaroslav Šlezinger. Osobnost a vyjádření pocitů soustředil na hlavu, na výraz tváře. V jeho kamenných sochách je monumentalita. Při studiu na AVU v Praze, v ateliéru profesora Bohumila Kafky, Šlezinger pronikl do modelování. Pracoval především s hlínou a sádrou. Tento materiál dává, na rozdíl od kamene, možnost naprosto rozdílného výtvarného vyjádření. Jde o to nanášet hmotu tak, aby se povrch rozbil a hrou světel a stínů docílit výrazu a plastičnosti. Šlezingerovy plastiky vynikají čistou formou, jsou staticky klidné a klasicky vyvážené. Vyzařují silné vnitřní city.

Odpustit. vrahovi. vlastní dcery?

Odpustit. vrahovi. vlastní dcery? RUBRIK Odpustit vrahovi vlastní dcery? Poznámka redakce: str. 5.: Novinová zpráva Dívka ze Schallstadtu byla zavražděna v německém vydání Freiburger Zeitung. str. 7.: Štěpánčino vyznání víry: Vyznávám,

Více

Čekala jsem miminko...

Čekala jsem miminko... Čekala jsem miminko......ale už tu není Sestavila Lucie Lebdušková Tuto knihu píšu jako poselství pro ženy v podobné situaci, ale i pro muže, kteří jsou z tohoto tématu často vyčleňováni, ačkoli se jich

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny

B U L L E T I N. Společnosti Otokara Březiny B U L L E T I N Společnosti Otokara Březiny 37 Jaroměřice nad Rokytnou BŘEZEN 2005 Otokar Březina PŘÍRODA Hudbou hrály ukryté prameny a den můj k ní zpíval svou píseň na březích melancholických. Smutek

Více

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI 40 DNÍ S JANOVÝM EVANGELIEM: S KRISTEM VE SVĚTĚ SLOVÍČKA (NEJEN) PRO DĚTI Vážení rodiče, milé děti, přátelé! Připravili jsme pro vás a vaše děti 40 krátkých příběhů a zamyšlení. Naším cílem je, abyste

Více

SM. Remigie Anna Češíková SCB. Matka Vojtěcha - služebnice Boží STATEČNÝ SVĚDEK VÍRY

SM. Remigie Anna Češíková SCB. Matka Vojtěcha - služebnice Boží STATEČNÝ SVĚDEK VÍRY Nakladatelství ŘÁD SM. Remigie Anna Češíková SCB Matka Vojtěcha - služebnice Boží STATEČNÝ SVĚDEK VÍRY SM. Remigie Anna Češíková SCB Matka Vojtěcha - služebnice Boží Obsah Úvod...9 Předmluva...11 Rodina

Více

Číslo 5 Únor Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč

Číslo 5 Únor Ročník 2012 2013. Prachatický. sv. Jan. vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna. 25 Kč Číslo 5 Únor Ročník 2012 2013 sv. Jan Prachatický vikariátní měsíčník regionu sv. jana neumanna Strýčice Cena 25 Kč Z myšlenek P. Josefa Doubravy KNIHA MOZAIKA ŽIVOTA Zachovej řád a měj lidi rád. To je

Více

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše.

PODIVÍN. Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. PODIVÍN Pravdivý životní příběh muže, který se z lidské pochodně stal pochodní naděje a vykoupení v rukou Ježíše. Napsali James Sherwood Bennett a Hulda Romero-Bennett 2013 James Sherwood Bennett a Hulda

Více

ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se!

ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! Editoři: P. Marek Dunda P. Pavel Zahradníček OMI A.M.I.M.S. Apostolatus Mariae Immaculatae

Více

Člověk Boha nikdy dost nemiluje, to je jediné, čeho musí litovat P. Jan Bula 10/2009. www.milujte.se

Člověk Boha nikdy dost nemiluje, to je jediné, čeho musí litovat P. Jan Bula 10/2009. www.milujte.se www.milujte.se 10/2009 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Člověk Boha nikdy dost nemiluje, to je jediné, čeho musí litovat P. Jan Bula

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ...Jestliže skrze tebe požaduji od lidí úctu k mému milosrdenství, máš na prvním místě ty vynikat touto důvěrou v mé milosrdenství. Požaduji od tebe skutky milosrdenství pramenící z lásky ke mně. Milosrdenství

Více

Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu

Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu ÚVOD Poprvé jsem se s H. B. Garlockem a Ruth Garlockovou setkala v dubnu 1964 v missourském Springfieldu, nedlouho potom, co jsem se zasnoubila s jejich synem Johnem. Přijeli tam na mezinárodní konferenci

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Spíše osobní... Jako závdavek k blížícímu se 80. výročí Březinova dědice a jednoho ze dvou vykonavatelů básníkovy závěti Matěje Lukšů (1868 1931)

Spíše osobní... Jako závdavek k blížícímu se 80. výročí Březinova dědice a jednoho ze dvou vykonavatelů básníkovy závěti Matěje Lukšů (1868 1931) Spíše osobní... Jako závdavek k blížícímu se 80. výročí Březinova dědice a jednoho ze dvou vykonavatelů básníkovy závěti Matěje Lukšů (1868 1931) Petr Holman Je více než jisté, že v životě Otokara Březiny

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane!

Součást Komunity SOLACE. Modlitby matek. Zpravodaj pro ČR červenec 2013. Dědictví otců zachovej nám, Pane! Součást Komunity SOLACE Modlitby matek Zpravodaj pro ČR červenec 2013 Dědictví otců zachovej nám, Pane! 863-2013 66 Zamyšlení Drahé sestry, v minulém zpravodaji jsem se zamýšlela nad naší modlitbou ve

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden 2014. Svatba

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 1 leden 2014. Svatba ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 1 leden 2014 Svatba Kolik mladých párů si při odchodu od oltáře myslí: "Konečně jsme svoji, cíle je dosaženo, vše je hotovo a nyní nám zbývá sklízet radosti!" Nechápou, že teprve

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010 FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě Cetviny P.

Více

CESTA POUTNÍKA Z MĚSTA ZKÁZY NA HORU SION

CESTA POUTNÍKA Z MĚSTA ZKÁZY NA HORU SION Poutníkova cesta Dáváme na naše internetové stránky knihu Johna Bunyana Poutníkova cesta, která poprvé vyšla v roce 1678. Domníváme se, že tato Bunyanova kniha patřící mezi nejvíc ceněné křesťanské spisy,

Více

www.faslavicin.cz Neměj obavy. Pán po nás nechce nic, co by bylo nad naše síly. (P. MUDr. Ladislav Kubíček)

www.faslavicin.cz Neměj obavy. Pán po nás nechce nic, co by bylo nad naše síly. (P. MUDr. Ladislav Kubíček) Ročník 17 Číslo 6 28. 9. 2012 Neměj obavy. Pán po nás nechce nic, co by bylo nad naše síly. (P. MUDr. Ladislav Kubíček) ROK VÍRY Papež Benedikt XVI. svým apoštolským listem Porta fidei vyhlásil Rok víry,

Více

Věra Voženílková osud ženy ve 20. století

Věra Voženílková osud ženy ve 20. století Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem SJZ, s. r. o. Hradec Králové Věra Voženílková osud ženy ve 20. století Ze zlaté kolébky až za

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových

Tygr a Tom. a jiné povídky pro chlapce. Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Tygr a Tom a jiné povídky pro chlapce Soubor pravdivých příběhů vydavatelů Ellen, Jamese a Edsona Whiteových Copy: by NewStarCenter Copy: by Duotisk Překlad: Jurica Jaroslav Jazyková úprava: Novotná Ida

Více

Umění přímluvné modlitby

Umění přímluvné modlitby Kenneth E. Hagin Umění přímluvné modlitby Příručka přímluvy Poděkování Rév. Wilford H. Reidt z Kennewicku ve státě Washington je vynikajícím biblickým učitelem. Wilfordova žena Gertrude je dcera Johna

Více

Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb...

Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Projevem věrnosti tradici je odvaha ke změně, neboť tradice je pohyb... Duchovní obnova Milosrdenství má duši a tělo, jedno nelze bez druhého. 24. 5. 2013

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

SVATÁ HORA. Rozhovor s Josefem Kšicou. Pou a výroční schůze Matice Svatohorské. Pozvánka na Noc kostelů. 6x o vnějších aspektech slavení liturgie

SVATÁ HORA. Rozhovor s Josefem Kšicou. Pou a výroční schůze Matice Svatohorské. Pozvánka na Noc kostelů. 6x o vnějších aspektech slavení liturgie SVATÁ HORA ČÍSLO 2 2010 Rozhovor s Josefem Kšicou Pou a výroční schůze Matice Svatohorské Pozvánka na Noc kostelů 6x o vnějších aspektech slavení liturgie Cestou víry Blahoslavený Zynovij Kovalyk Svatohorští

Více

Zvěstník CČSH ve Zlíně 2009 1 Z V Ě S T N Í K. Církve československé husitské ve Zlíně. Vydáno za podpory Kulturního fondu města Zlína

Zvěstník CČSH ve Zlíně 2009 1 Z V Ě S T N Í K. Církve československé husitské ve Zlíně. Vydáno za podpory Kulturního fondu města Zlína Zvěstník CČSH ve Zlíně 2009 1 Z V Ě S T N Í K Církve československé husitské ve Zlíně 2009 Vydáno za podpory Kulturního fondu města Zlína 2 Zvěstník CČSH ve Zlíně 2009 Obsah Úvodník (J. Chaloupková) 3

Více