Svatovavřinecké listy str. 1. Úvodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Svatovavřinecké listy str. 1. Úvodník"

Transkript

1 Svatovavřinecké listy str. 1 Úvodník Vážení čtenáři, po neobvykle dlouhé době se vám opět dostává do rukou občasník naší farnosti. Věru - trvalo nám pěkně dlouho, než se našlo přiměřené množství času i přispěvatelů. A co teprve dostat z nich příspěvky... Ale nepřísluší mi, abych v tomto úvodníku hořekoval, naopak po zkušenostech s loňským farním dotazníkem jsem odhodlán přistoupit k problému pozitivně. A tak zatím se zcela vážnou tváří nabízím zapojení do procesu tvorby Svatovavřineckých listů, vžyť nejde o žádnou novinařinu a nějaký ten škrabálek se mezi námi vždycky najde... Hlavním tématem šestého čísla je osoba papeže - uvnitř naleznete článek o Janu Pavlu II., reportáž P. Dariusze z cesty na pohřeb papeži (mimochodem značně obsáhlou a čtivou) i krátké představení Benedikta XVI. Média nám ochotně podsunují, jaký že to nastoupil nový inkvizitor, jenže nedejme se zmýlit, ono to pod Boží taktovkou funguje často jinak než si dokážeme představit, takový Jan XXIII. mluví za vše. Tak nechme se překvapit a provázejme nového papeže svými modlitbami. Z dalšího obsahu bych pak ještě upozornil na přehled plánovaných aktivit ve farnosti a několik nabídek, jak strávit neděli... A nyní už mi nezbývá nic jiného než popřát Vám příjemné - nejen nedělní - čtení. váš redaktor Svatovavřinecké listy, občasník vrchlabského děkanství. Vydává Římskokatolická farnost děkanství Vrchlabí ve spolupráci s místní skupinou České křesťanské akademie. Určeno pro vnitřní potřebu. č. 6, ročník 3, jaro 2005 redaktor: M.J. Hrdlička kresby: J.A.Erlebachová navštivte internetové stránky farnosti na (zde je k dispozici také PDF verze Svatovavřineckých listů)

2 téma str. 2 Papež pokoje Ať sestoupí Duch tvůj a obnoví tvář Země! Tato slova papeže Jana Pavla II. se mi staly inspirací napsat několik vět o tomto velikém člověku a jeho pontifikátu, který trval 26 a půl roku. Osobně jsem se s Janem Pavlem setkal čtyřikrát. Poprvé v roce 1991 ve Vloclavku, když jsem byl ještě bohoslovcem, podruhé ve Vatikánu v r. 1996, kde jsme byli na návštěvě s farností, kde jsem tehdy sloužil. Třetí setkání bylo v roce 1997, kdy papež Jan Pavel II. přijel do mého rodného města, poslední čtvrté v roce 1999 v Drobiczynie. Jaký byl Karol Wojtyla -papež? Z jedné strany to byl člověk veliké osobní zbožnosti, člověk modlitby ve spojení s Ježíšem. Člověk tichý a pokorný, ale z druhé strany mocný hlas papeže natrvalo zapsal Boží výzvy do lidských srdcí. Byl papežem, který mluvil dospěle, ale nejvíce miloval děti a mládež. V nich viděl naději církve a naději světa. Pontifikát Je těžké popsat pontifikát Jana Pavla II. Myslím, že je na něj možné vztáhnout Ježíšova slova z kázání na hoře: Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Byl to pontifikát veliké práce na utváření pokoje ve světě i v lidských srdcích. Papežova snaha o pokoj ve světě vycházela jednak z hluboké vnitřní víry v Krista Knížete pokoje, a jednak z osobní zkušenosti s utrpením lidí v době II. světové války a pak v dobách komunismu. Jho zájem o pokoj byl neustále přítomný v nauce apoštolského stolce i v papežově politické aktivitě. Setkával se, jako žádný jiný před ním, s mnoha politiky, učenci, představiteli velkých světových náboženství, v osobních rozhovorech i ve svých kázáních prosil o pokoj a smíření mezi národy. Ekumenismus směřování k jednotě křesťanů, byl od počátku důležitým bodem papežova pontifikátu. Už v roce 1979 navštívil Konstantinopol, sídlo patriarchy východních křesťanů. Když stál vedle patriarchy Dimitria, řekl:

3 téma str. 3 Máme právo být ještě rozdělení? A tato slova se stala klíčovými v jeho ekumenické snaze. Nejvíce času ze svého pontifikátu věnoval papež dětem a mládeži. Jeho častá setkání s nimi pro něho byly velikou radostí. Všichni si pamatujeme světové dni mládeže, kdy papež s mladými zpíval, tancoval, žil jejich životem. Pamatuji si, jak jeden z jeho blízkých přátel řekl: On má již za sebou sedmdesát roků života, ale to platí jen pro jeho tělo, protože jeho srdci a duši je osmnáct. Papež byl vůdcem a vzorem mládeži na tomto světě. Mohli jsme to zaznamenat i v posledních dnech jeho života, jak důležitým otcem byl pro mládež. Pontifikát Jana Pavla II. byl velikým Božím darem pro naši dobu. Slova, která jsem použil jako úvodní motto, naplnil Duch Svatý v osobě Jana Pavla II.. To on se stal rukou Boha,která obnovila tvář země, a to i té české. Můžeme si myslet, že už to všechno skončilo. Já jsem ale přesvědčený, že to není konec. Vždyť po smrti papeže jsme všichni viděli, jak je Bůh mezi námi i skrze osobu a odkaz Jana Pavla, neboť to, co on nedokončil za svého života, udělal po smrti. Sjednotil kolem sebe představitele celého světa, přátele i nepřátele, všechny náboženství. Je mi jen smutno, že se na pohřeb nedostavil prezident Ruska Putin a moskevský pravoslavný patriarcha a pak také prezident komunistické Korey. Pak by tam byli všichni. On s námi zůstane na věky. Zanechal nám svoje slovo v encyklikách, apoštolských listech, knihách. Můžeme se tak zaposlouchat do toho, co nám za života chtěl říci, co nám chtěl prokázat. Přestože zemřel, ve svém odkazu stále žije. P. Mariusz Zážitky z pohřbu papeže Jana Pavla II. Většina mého života byla naznačena pontifikátem Jana Pavla II. Nikdy

4 téma str. 4 nezapomenu na den a obrovskou radost, když jsem večer v televizi uslyšel překvapující informaci: Konkláve kardinálů v Římě zvolilo dnes nového papeže Jana Pavla II. Novým papežem byl zvolen krakovský arcibiskup, Karol Wojtyla. Potom jsem měl možnost několikrát vidět polského papeže na jeho návštěvách Polska, a také když jsem, ještě před výjezdem na Ukrajinu, měl štěstí navštívit svaté město Řím. Samozřejmě, jak většina návštěvníků Říma, jsem své první kroky nasměroval do Vatikánu a na návštěvu Jana Pavla II. Se svatým otcem jsem měl možnost setkat se při generální a také při osobní audienci. Nebyl čas na pohovor, stačilo to jen na jedno slovo a požehnání v práci na Ukrajině a v osobním, řeholním životě. Život a působení sv. otce Jana Pavla, jak si všichni pamatujeme byl poznamenán velikou láskou a otevřeností ke každému člověku. S velikou pozornosti jsem sledoval kroky papeže poutníka, který překonával staré hranice a zdi zbudované lidskou pýchou a lidským hněvem. Pamatují jak jako první papež vstupoval do židovské synagogy, jak se modlil v muslimské mešitě atd. Na setkání s tím Božím člověkem šli a jeli lidé z celého světa, věřící i nevěřící, staří i mladí, chudí i bohatí. Je možné říci, že stejně jako Jan Pavel II. putoval do světa, tak v odpovědi celý svět se snažil putovat k sv. otci. To byly statisíce a miliony lidi. Jsem měl s toho vždy velikou radost, že náš papež, viditelná hlava katolické církve je takhle všude vítán a s radosti přijímán. Někdy se v myšlenkách rodila také otázka směřující k hodině a dnu, kdy život každého člověka tady na zemi jednou skonči. Co a jak to bude. Takové otázky se rodily v mé hlavě kdy jsem viděl, jak je papež nemocný, jak trpí. Najednou se stalo jisté, že ten den, který musí přijít, je velmi blízko. S pomocí polské televize jsem se spojoval s posledními dny utrpení a umírání Jana Pavla, až jednou večer zazněly vatikánské zvony, v papežských apartmánech zhaslo světlo a zazněla smutná zpráva: Papež Jan Pavel II. nežije. Dnes, sedm minut po půl desáté večer v sobotu 2. dubna 2005, necelých dvacet sedm let po svém nástupu do funkce zemřel sv. otec Jan Pavel II., muž, který ovlivnil nejenom samotnou katolickou církev, ale také především život miliónů lidí na celém světě. Na začátku mi bylo smutno a jako většina jsem se ptal: co teď bude a jak to bude, bez tohoto papeže? Ale když jsem viděl statisíce lidi na náměstí sv. Petra skandujících Giovanni Paulo vzpomněl jsem si na první slova papeže ze začátku jeho

5 téma str. 5 pontifikátu: Nebojte se. a také na slova Ježíše Krista: Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. (Mt 28,20). Hned po smrti zazněla otázka pohřbu, kdy bude a jakým způsobem bude pohřbený Jan Pavel II.? Na pohřeb měl přijet celý svět. Jako papež poutník putoval do různých zemi celého světa, tak teď několik milionu lidi se připravovalo na poslední audienci do Říma. Stalo se jasným, že v pohřebních obřadů se zúčastní většina prezidentů, králů a ministrů s celého světa, že přijedou duchovní představitele různých církvi a náboženství. Na konec zazněla informace, že pohřbu zemřelého papeže se má zúčastnit kolem 3-4 miliony lidí. To bude největší pohřeb v dějinách světa. V pondělí 4. dubna jsem se v Jaroměři zúčastnil tradičního setkání Misionářů sv. Rodiny pracujících v Čechách. Na tomto setkání se zrodila velmi zajímavá myšlenka: Tolikrát sv. otec jezdil k nám, nyní, kdy už sám nikám nemůže, pojeďme na poslední návštěvu k němu, do Říma. V pěti minutách bylo rozhodnuto jedeme. Ještě několik telefonů, rychle zpracováni plánu cesty a potom expresní přípravy této zvláštní pouti. Většina nás už jednou v Římě byla, takže tuto cestu jsme přijali jako pout do sv. města a na poslední setkání s Janem Pavlem II. Nikdo z nás nevěděl, jak to všechno dopadne. Jestli bude možnost vidět zemřelého papeže, kde budeme stát v den pohřbu, možná, že vůbec nic ne uvidíme ( proto jsem prosil P. Mariusze o natočeni pohřbu na videokazetu ), jestli bude možnost navštívit hroby papežů nebo aspoň krátce se pomodlit v bazilice sv. Petra. Nějaký rozhlas informoval, že v Římě je už milion poutníků a z tohoto důvodu bude vstup do centrum města pro další putující uzavřen. No, my jsme si řekli: co bude to bude, jedeme. Ať to bude naše oběť a naše taková zvláštní modlitba pro a za Jana Pavla. Po expresních přípravách a po zajištění náhrady na nedělních bohoslužbách jsme se

6 téma str. 6 posadili do auta, na kterým byla nalepena fotka Jana Pavla II. a papežská vlajka a takhle vybavení jsme vyrazili do Rakouska, do našeho kláštera v Maria Ellend, který se nachází mezi Bratislavou a Vídní. Kolem 8. hodin večer jsme měli za sebou první etapu cesty do Říma. Před námi bylo ještě kolem 1200 km další cesty, kterou jsme chtěli zvadnout za jeden den. Z Maria Ellend jsme vyrazili v 6 h. ráno. Po cestě jsme viděli starodávnou Vídeň, krásné slovinské a italské Alpy, Benátky, Boloňu, Padovu. Bohužel jsme se nikde nezastavovali na nějakou další dobu, na to nebyl vůbec čas. Jediná možnost byla odbočit z dálnice a podívat se na město z auta. Velikou radost jsme měli z toho, že kromě nás do Říma na pohřeb papeže směřovalo hodně lidí. Většina aut osobních a autobusů byla vyzdobena papežskými symboly. Lidé nás zdravili, mávali vlajkami, křičeli atd. Jíž na dálnicích bylo možná pocítit velikou lásku lidí a ducha, který nás spojoval v jedno. Někdy jsme měli pocit, že celý svět jede do Říma a k sv. otci. Po 13 hodinách rychlé jízdy, v 8 hodin večer jsme přijeli do Říma. Ještě jsme museli najít farnost a faru, kde bydlí a pracují naší spolubratři, misionáři sv. Rodiny z Polska a mohli jsme si něco odpočinout po celodenním přebývání v autě. Ale nebylo to všechno, co nás čekalo tohoto dne. Po večeři a krátkém odpočinku, jsme vyrazili ještě do Vatikánu. Kněz Adam nám chtěl ukázat Řím po západu slunce, a také se podívat na Vatikán a lidi, kteří se chtěli poklonit zesnulému papeži Janu Pavlovi II. Kdy jsme přišli na náměstí sv. Petra, uviděli jsme velké množství lidí čekajících na vstup do baziliky sv. Petra. Italská televize odhadovala počet čekajících na osob a čas stání v dlouhé frontě, která začínala několik kilometrů před hranicemi Vatikánu, na 14 hodin. Díky Adamovi se nám podařilo využit bočního vchodu (pouze pro biskupy a kněze) vedoucího skrze vatikánské komnaty, a tak ještě tohoto dne jsme mohli vstoupit do baziliky a po dvouhodinovém čekání se poklonit sv. otci. V teto chvíli jsem

7 téma str. 7 si vzpomněl na mou rodinu, spolubratry, farníky z Vrchlabí a okolí a všechny, kdo mě prosil o poslední rozloučení ze zemřelým Janem Pavlem II. Ještě krátká modlitba a museli jsme ven. Náměstí sv. Petra bylo pořad plné lidi, stejně jako sousední ulice, plné mládeže z celého světa. Kolem půlnoci jsme se vrátili na faru, celí šťastní, že jsme mohli tak nečekaně navštívit ještě tohoto dne sv. otce ve vatikánské bazilice. Na druhy den jsme už kolem 4. hodin odpoledne, vybavení v jídlem, pitím a spacáky jeli metrem do centra Říma, abychom měli co možná nejlepší místa na náměstí sv. Petra v den pohřbu. Před námi byla celá noc čekávaní. Když jsme přišli do Vatikánu, postavili jsme se do fronty očekávajících stejně jako my pohřeb papeže. Zpěv, hry, problémy s porozuměním atd. to všechno naplňovalo radostné očekávaní. Většinou tu z 90% byla mládež a to z celého světa. V tom celonočním očekávaní nechyběla také modlitba. V 6. hodin ráno byla otevřena brána a veliký dav lidí zalil celé náměstí sv. Petra i sousedně ulice. Jako, že jsme byli jedni z prvních, podařilo se nám odsadit velmi dobré místa. Krásně jsme viděli i hlavní oltář, a také před námi byly dvě velkoobrazovky, na kterých bylo možno vidět všechno, co se konalo u hlavního oltáře. Díky radiu, které jsme si vzali, jsme měli také přímo překlad do polštiny, který vysílala jedna s římských stanic. Věřím, že všichni jste se zúčastnili pohřbu skrze Českou televizi. Proto bych se chtěl s vámi podělit o své zážitky a o to, co jsem si z tohoto dne nejvíc zapamatoval. První byl pocit, že opravdu naše Církev je katolická tzn. všeobecná, celosvětová, pro všechny, pro každého člověka. Takový počet lidí z celého světa jsem ještě ve životě neviděl. Druha věc, to byl zážitek společenství a jednoty, kterou spojovala láska k Bohu a k Janu Pavlu II. Další, to byl pocit síly, kterou v sobě nese křesťanství a katolická církev. V ČR se my věřící nacházíme v menšině. Někdy se nám zdá, že je nás jenom hrstka, neveliká skupinka, která už nic nemůže změnit. V Římě jsme mohli vidět Církev, která je schopna proměnit svět, prosadit dobro a lásku ve světě. A co je také důležité, byla to

8 téma str. 8 církev velmi mladá, církev která se modlí ( hodně lidi využilo tuto bohoslužbu pro zpověď a přistoupilo ke svatému přijímaní ). Potom krásna liturgie, také řecká a na konec to, co pro mě bylo největším dojmem, setkání se sv. otcem, hlavně, když jeho mrtvé tělo bylo přineseno na místo před hlavním oltářem a také když po bohoslužbě bylo odneseno zpátky do baziliky sv. Petra. V těch chvílích jsme všichni plakali. A ještě přesvědčení toho milionu lidí, shromážděného na svatopetrském náměstí, že ve znaku větru bylo vidět přítomnost Ducha svatého a také, že zemřelý papež Jan Pavel II. je svatý, že už teď vstoupil do nebe. Pořad vidím před sebou nápisy: SANTO SUBITO; GIOVANI PAULO SANTO, SANTO, atd. Já také věřím, že on je opravdu svatý. pokračování na poslední straně Habemus Papam Pokusím se stručně převyprávět zážitek jednoho kaplana z jičínského vikariátu. V den volby nového papeže byl zrovna na cestě, když v rádiu hlásili, že je zvolen nový papež. Zastavil tedy v jedné vesnici v hospodě a ptal se lidí, kdo že to byl zvolen. Jeden z místních štamgastů mu s důležitostí sobě vlastní odpověděl:habemus Papam! A kdo že je tedy ten nově zvolený papež? Jméno nového papeže bylo oznámeno v úterý v hodin. Stal se jím 78letý kardinál Joseph Ratzinger. Zvolil si jméno Benedikt XVI. Joseph Ratzinger se narodil v bavorském městě Marktl na Innu byl vysvěcen na kněze. Řadu let působil jako profesor fundamentální a dogmatické teologie na univerzitách v Bonnu, Münsteru, Tübingen a Řezně. Arcibiskupem diecéze Mnichov-Freising byl jmenován , biskupské svěcení přijal Téhož roku byl papežem Pavlem VI. jmenován kardinálem ( ). Od roku

9 téma str byl prefektem vatikánské Kongregace pro nauku víry a předsedou Papežské biblické komise. Při generální audienci ve středu sdělil své pocity z volby papežem a vysvětlil zvolení svého jména. Přiznal se k úzkosti z velikosti úkolu a zodpovědnosti, které jsou s papežským úřadem spojeny. Současně však nově zvolený papež cítí klid, který čerpá z důvěry v pomoc od Boha a Panny Marie. Benedikt XVI. uvedl, že si toto jméno vyvolil, protože tak chce symbolicky navázat na pontifikát papeže Benedikta XV., který vedl církev v neklidných dobách 1. světové války. Byl opravdovým a odvážným prorokem míru, o který těžce a statečně zápasil... Jsem hluboce přesvědčen, že velký dar míru je především Božím darem, darem velice křehkým a vzácným, darem, který si musíme vyprošovat, chránit ho a vytvářet ho den po dni s přispěním každého z nás, zdůraznil Svatý otec. Jméno Benedikt také připomíná výjimečnou postavu velkého otce západního mnišství - sv. Benedikta z Nursie, který je s Cyrilem a Metodějem spolupatronem Evropy. Postupné rozšíření benediktinského řádu, který založil, mělo zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu. Z tohoto důvodu je sv. Benedikt velmi uctíván v Německu a zvláště v Bavorsku, odkud pocházím. Sv. Benedikt představuje základ jednoty Evropy a významný odkaz na nevyvratitelný fakt křesťanských kořenů evropské kultury a civilizace, řekl papež. dle vatikánského zpravodaje ilustrační fotografie ke všem předchozím článkům převzaty z Onet.pl

10 aktivity str. 10 Přehled plánovaných aktivit ve farnosti Květen Polsko pro mládež (Wroclaw, Kalisz, Gniezdno, Poznaň) 15. Slavnost seslání Ducha Sv. při mši bude zpívat sbor AMA ze Svatobořic, odpoledne pak jejich koncert v klášteře. 29. koncert pro varhany (výtěžek - na opravu varhan v kostele sv. Vavřince) Červen Svatovavřinecká tretra sportovní den pro lidi naší i okolních farností a pro bratry z ekumeny. Zájezd do Polska i pro lidi z okolních farností, akce polských kněží Putování Lužickými horami a Labskými pískovci (pro mládež) 29. Slavnost sv. Petra a Pavla, posvícení Červenec 5. Slavnost sv. Cyrila a Metoda 25. Poutní slavnost sv. Jakuba v Dolním Lánově Srpen voda - sjíždění Ohře (pro mládež) 6. celodenní adorace 7. Poutní slavnost sv. Vavřince, farní den, koncert Světové dny mládeže v Kolíně n. Rýnem - na kolech Září Bohoslužba na začátek školního roku Zájezd KDU-ČSL 11. Křížová cesta na Žalý 28. Slavnost sv. Václava Říjen 4. Ekologická mše 28. Koncert chrámového sboru

11 děti str. 11 Svaté přijímání Ahoj děcka! Někteří z vás v červnu zažijí první svaté přijímání a tak je tato stránka věnována právě onomu velikému tématu. A ostatním určitě neuškodí, pokud si něco zopakují. Tak neváhejte a čtěte, doplňujte, namáhejte si hlavičky své případně svých rodičů Najděte slova, která souvisí se svatým přijímáním: hřích / zloba / utrpení / legrace / radost / svátost smíření (zpověď) / zpěv / tanec / fotbal / Ježíš / povinnost / jídlo / fara / krev / obraz / poslední večeře / spánek / chléb / zrada / Jidáš / skautský tábor / kněz / přátelství / Duch svatý Svátost eucharistie svaté přijímání bylo ustanoveno samotným Ježíšem při poslední večeři. Dodnes kněz při mši svaté říká slova, která tehdy Ježíš vyřkl. Víte která? Zkuste je doplnit: Vezměte a z toto všichni, toto je mé.., které se za vás vydává. Vezměte a pijte z něho, toto je kalich mé, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění Toto je smlouva a věčná. To konejte na mou památku. Ve svatém přijímání k nám přichází samotný Kristus pod způsobou chleba (hostie) a vína. Proto je to svátost, která nás posiluje a je vždy vyvrcholením mše svaté. Svaté přijímání nepatří vždy jen jednomu konkrétnímu člověku, ale je to Boží dar pro všechny, kteří mají rádi Pána Ježíše. A na závěr ještě několik otázek: Slouží se mše svaté jen v kostele? Mohou svaté přijímání dostat i malé děti? A proč ano nebo ne?

12 děti / na neděli str. 12 Kdo všechno může podávat svaté přijímání? Jak je důležité a vhodné připravit se na setkání s Kristem ve svatém přijímání? Tak bystrý úsudek při odpovědích a naviděnou někdy v neděli! - red - Na neděli... Dřívější rubriku Tip na výlet jsme se rozhodli tématicky rozšířit a umístit na stránky Svatovavřineckých listů několik nabídek, jak strávit volné chvíle v rodinném kruhu, ať už jste místní nebo návštěvníci farnosti. Benecko známé i neznámé Až nebudete vědět, kam vyrazit na výlet, zkuste to za humna - na Benecko. Po skončení zimní sezóny se sem vrací klid a kerkonošská nálada. Na kole či pěšky, nebude to těžký! Výchozím bodem trasy je benecká pošta, kam se snadněji dostanete po vlastní ose, protože autobusové spoje časem prořídly. Když odtud zamíříte po neznačené cestě na severovýchod a za potokem se po pár domech dáte doleva, dostanete se až nad údolí Jizerky na Kotelskou vyhlídku. Právě odtud je pořízeno mnoho známých fotografií Kotle z Benecka. Ale zpět k benecké poště, odsud je to jen kousek k Jindrově skále (po zelené značce). Z jejího vrcholu je možné se porozhlédnout po velké části západních Krkonoš, přímo na skále je pak umístěna pamětní deska místnímu učiteli a spisovateli Josefu Šírovi. Vydejte se dále po zelené brzo dojdete až k vrchu Poustka. Za lesem, směrem k Rychlovu stávala chalupa, kde až do sedmdesátých let tkalcoval poslenní kerkonošskej tkallec Matěj Pochop. Zelená vás pak přes Houště zavede až k rozcestí nad Štěpanicemi. Kolaři nechť odsud sjedou dolů na Prakovice a vydají se opět směrem na Verchláb (cestou mohou navštívit štěpanickou

13 na neděli str. 13 kapičku i hrad). Pěší mohou pokračovat dál po zelené úzkou cestou pod Homolkou, kolem zapomenuté samoty Na vrších k lesu, kde začíná prudké klesání do Dolních Štěpanic. Vyjdete u továrny firmy Delfi, hned u kapličky a soutoku Jizerky s Cedronem. A tady už pak stačí jen počkat na autobus (pokud pojede) nebo ujít ještě o 2 km dále do Hrabačova na vlak. Kilometráž: Benecko, pošta Kotelská vyhlídka 1,5 km / Benecko, pošta Jindrova skála 0,5 km Poustka 1,5 km rozcestí na H. Štěpanicemi 3,5 km Dolní Štěpanice 6 km Kam za kulturou Ne, nebojte se, oblíbená rubrika našich novin a časopisů, zvoucí často na pochybné aktivity, se zde nebude opakovat. Přesně řečeno, za kulturou totiž nemusíme nikam chodit. Kulturu v první řadě vytváříme my sami přístupem k činnostem všedního dne, tím, co čteme, na co se díváme, jak rozvíjíme náš talent, nakolik jsme otevření novým pohledům ale i tradici, kolik času věnujeme modlitbě, děláme-li všechno jne pragmaticky, s ohledem na zisk, nebo jsme ochotní občas dát více než dostaneme... Taková chvíle, kdy máme možnost vnímat svou kulturu tedy může mít nejrůznější podobu - od návštěvy přes rodinnou chvilku hudby až po společný výlet, kávu, modlitbu... Nenapínejte uzdu své fantazii, ale naopak sáhněte po těch nejobyčejnějších činnostech. Kdybyste však přeci jen chtěli někam vyrazit, k příjemnému posezení u kávy vás zve Le Café Théâtre, skoro naproti faře. Ochotný personál vám nabídne několik druhů vín, francouzských specialit, palačinky na sladko i na slano, saláty, tousty...

14 na neděli str. 14 Nabídku si vyslechnete ve francouzštině a pokud by váš překvapený obličej naznačoval, že jste docela dobře nerozuměli, bude vám menu pohotově naservírováno v jazyce českém, ovšem s nepřeslechnutelným francouzským přízvukem. Máte-li neposedné ratolesti, směle je vezměte s sebou. Zatímco vy si budete užívat posezení v nevelkých, ale útulných prostorách, obklopeny divadelními plakáty a rekvizitami, vaše děti se mohou zabavit v hracím koutku, který je pro ně připraven. Kavárna může být cílovou zastávkou při nedělní procházce. Chvíle na Písmem Ke společně stráveným chvílím v rodinném kruhu by neodmyslitelně měla patřit i chvíle strávená nad Písmem svatým. To, že se pomalu z rodin vytrácí, je možná způsobeno i neznalostí různých přístupů, jak s textem pracovat. Proto vám teď některé nabízíme. Tím nejjednodušším jsou chvíle ticha, kdy na sebe necháme text působit, na daný text samozřejmě můžeme navázat tématicky zaměřenou modlitbou - důležité je i čtení v kontextu. Teprve po přečtení předchozích a následujících odstavců můžeme hlouběji pochopit dané místo textu - někomu pomáhá, pokud má možnost zvýraznit, označit si text, který na něj nějak zapůsobí - jedná-li se o příběh, je na místě pokusit se s dětmi o jeho dramatizaci, umožní to lepší pochopení postav i jejich jednání - pokud nemůžete text dramatizovat, zkuste sáhnout trochu do své představivosti: zasaďte příběh do současného světa. Jak by asi probíhal? - na místě je i konfrontace úryvku s praxí, našim životem, přístupem - zkuste si také vypsat věci, se kterými souhlasíte a se kterými nesouhlasíte a pak hledat odpovědi... A nakonec vám nabízíme jeden text ze starého a jeden text z nového zákona: SZ - 1. kapitola knihy Jozue, vypráví o přípravách k obsazení Zaslíbené země. NZ - Lukáš, 24. kapitola, verš. Jedná se o známý velikonoční text - Ježíšovo zjevení při cestě do Emauz. - red - a - vichr -

15 zprávy str. 15 Zprávičky z farností Aneb stalo se od léta: Stavební úpravy objektů pod naší správou pokračovaly i na podzim - vrchlabská fara se dočkala injektáže základů a zlepšení statiky, v Dolní Branné bylo provedeno odvodnění kostela sv. Jiří, poslední úpravy zde proběhnou do léta * Propapírovali jsem se k několika stavebním povolením * V Dolním Lánově se začalo s nezbytnými přípravami na částečnou rekonstrukci kostela, byla nakoupena střešní krytina, s opravou části střechy a krovu se začne v blízké době * vrchlabský kostel byl svědkem nejslavnější bohoslužby za poslední dlouhá léta: u příležitosti zasedání ČBK se zde v říjnu sešli skoro všichni biskupové Čech a Moravy * byla ustanovena nová pastorační rada farnosti, zato ekonomická rada dosud nefunguje * ve Vrchlabí přibyli noví ministranti * začátkem Adventu přišel nový kněz - P. Mariusz Nowaczyk, polem jeho působnosti je zvláště Lánov a Špindlerův Mlýn * mládež předvedla lehce evangelizačně pojaté vánoční pásmo v ZŠ Školní na Liščím kopci * pro školy i veřejnost byla před Vánocemi zpřístupněna Malá výstava betlémů * Tříkrálové dary opět našly své adresáty v mladých rodinách * Velká solidarita s oblastmi postiženými vlnami tsunami na přelomu roku se nevyhnula ani naší farnosti, do JV Asie putovalo přes dvacet tisíc korun * Mládež po náročné práci natočila amatérský film Narození Krista, který byl v premiéře odvysílaný na Diecézním setkání mládeže v Hradci * v Dolním Lánově byl do věže kostela nainstalován lehce kontroverzní radiovysílač mobilního operátora Oskar, smlouva je uzavřena na 10 let a pro kostel by měla přinést kolem 1 mil. Kč * proběhly dva tématické víkendy pro mládež ( Člověk=homo medialis v lednu, Jsem křesťan a co dál? dubnu) * v lednu se uskutečnily vstřícně přijaté ekumenické bohoslužby, poslední u nás s posezením, zda bude ekumenické setkávání pokračovat záleží jen na vás * Velikonoce jsme opět připomenuly obyvatelům města Vrchlabí Křížovou cestou městem * P. Dariusz se osobně účastnil pohřbu papeže Jana Pavla II. v Římě * po celý akademický rok probíhaly kvalitní přednášky pořádané místní skupinou ČKA, jež zakončil nedávný koncert.

16 ekonomika str. 16 Trocha ekonomie... aneb plánované investice a opravy v letošním roce místo / akce odhadovaná cena Vrchlabí dešťová kanalizace 8.000,- úprava splaškové kanalizace ,- ochrana proti holubům na kostele 7.000,- oprava a zřízení depozitáře ,- úprava farního dvora - zámková dlažba ,- oprava varhan (1. a 2. část) ,- částečná obměna vysloužilého nábytku na faře ,- Dolní Lánov oprava části střechy a krovu ,- (podpořeno dotací obce a KHK) částečná úprava interiéru kostela ,- Dolní Branná úprava terénu po provedeném odvodnění kostela ,- Dolní Dvůr instalace zabezpečovacího systému ,- zednické práce 5.000,- I vaše dary, osobní pomoc a příspěvky do sbírky pomohou realizovat tyto důležité investice a opravy. Děkujeme proto za každý váš příspěvek. Bližší informace k jednotlivým akcím získáte u p. M. Hrdličky, nebo na internetových stránkách farnosti:

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti

Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti Krátké ohlédnutí za rokem 2009 v naší farnosti 1/ Duchovní správa Po celé první pololetí zajišťovali duchovní správu farnosti probošt P. Václav Habart jako její řádný farář, P. Pavel Lev Eliáš OFMCap.

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov

8:30 Troubky 10:30 Bochoř 15:00 Troubky Bochoř Po kříž. cestě 18:00 Henčlov , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.3. 31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4. 4. postní První pátek v měsíci 5. postní Po kříž. cestě Henčlov 17:30 Od 15 hod. 20:00 14:30 16:30 17:00 Za +

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI.

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. V září 2009 navštíví Českou republiku papeţ Benedikt XVI. Na jeho návštěvu se připravují všichni věřící. Diecézní katechetické středisko

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014

FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 FARNÍ KALENDÁŘ DUBEN 2014 KLÍČE: NP Nezávazná památka P Památka SV Svátek SL Slavnost VÝZNAMNÝ DEN: církevní ne církevní MŠE SV.: Zapsány zde jsou jenom výjimky; ostatní mše jsou dle běžného rozvrhu Út

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: doplňovačka svaté celebrity životopis bl. Chiary Luce Badano mše svatá část III. Bohoslužba slova II. blíží se podzim výroba draka omalovánka soutěžní hádanky, vtípky, pozvánka

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015

ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ZPRAVODAJ č. 2 ČERVENEC 2015 ŘÍMS KOKATOLIC KÁ FA RN OST KA MENICE U JIHLAVY Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost

MÁME VYKOUPENÍ. Efezským 1,7 (Petrů): V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost IBLICKÉ POLEČENSTVÍ ŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD LABEM V NĚM MÁME VYKOUPENÍ ENÍ! EF 1,7 Nepatříte sami sobě, bylo za vás zaplaceno! Shrnutí: V sedmém verši první kapitoly začíná oddíl, který se věnuje dílu Pána Ježíše

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria

5/2013. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční. Zdrávas Maria dobroučské farnosti neděle 28. dubna 2013 5. neděle velikonoční 5/2013 Bratři a sestry. Bože, tvůj Syn, náš Vykupitel, se narodil z Panny Marie, ona se tak stala pro nás prostřednicí všech milostí. Vyslyš

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

César farao Herodes Jakub

César farao Herodes Jakub Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: První Vánoce - To není možné! Jaký nejlepší dárek jsi kdy k Vánocům

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY

Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, o. s. ZPRÁVA PRO SPONZORY za rok 2012 Kdo jsme Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc (VKH) je občanské sdružení věřících studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více