KAPITÁLOVÝ TRH OBCHODOVÁNÍ ZÁHADNÉ ARTEFAKTY CESTY NA SEVERNÍ PÓL Z MYŠLENEK PAULA KRUGMANA ON-LINE RICHARD KOČÍ AKTUÁLNĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KAPITÁLOVÝ TRH OBCHODOVÁNÍ ZÁHADNÉ ARTEFAKTY CESTY NA SEVERNÍ PÓL Z MYŠLENEK PAULA KRUGMANA ON-LINE RICHARD KOČÍ AKTUÁLNĚ"

Transkript

1 2/2009 časopis společnosti BH Securities KAPITÁLOVÝ TRH AKTUÁLNĚ OBCHODOVÁNÍ ON-LINE Z MYŠLENEK PAULA KRUGMANA ZÁHADNÉ ARTEFAKTY RICHARD KOČÍ CESTY NA SEVERNÍ PÓL

2 EDITORIAL Vážení čtenáři, posledních šest měsíců letošního roku nám přineslo spoustu zajímavých událostí, z nichž některé jsme nemohli úplně ovlivnit, další zase nestály za řeč, avšak jiné budou mít dopad na nás všechny. Globální recese zaktivizovala přední světové ekonomy, kteří se nyní předhánějí v teoriích, proč jsme se do ní dostali a jaké společné jmenovatele má současná krize s krizemi 20. století. A protože vývoj není nikdy takový, jak bychom jej očekávali, jsou opatrní v prognózách. Vědět, jak se společnost vypořádá s aktuální ekonomickou situací a jaké následky spojené s tímto obdobím si poneseme do příštích let, by bylo pro každého z nás velmi cenné. Ale bohužel nemáme křišťálovou kouli, která by nám ukázala, jaký směrem se svět bude ubírat. Veřejné rozpočty většiny vyspělých zemí jsou napjaté a rozpočtové deficity se vzhledem k nezdolné vůli vlád dále pomáhat ekonomickému růstu zvyšují poměrně rychlým tempem. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se s těmito fakty v budoucnosti jednotlivé země poperou a zdali nebudeme velmi brzy stát před dalšími rozchodníky. Po masivních propadech na konci loňského roku vzrostly české akcie v porovnání s únorem 2009 o více než 50 %. Podobně jsou na tom i trhy americké. Lze hovořit o nejvýnosnějším období posledních dvou let, přičemž vývoj na kapitálových trzích naznačuje možnost dalšího růstu i zajímavých příležitostí. Vzhledem k nepředvídatelnosti trhu nás čekají spíše měsíce opatrného investování. Několik posledních měsíců se pro BH Securities stalo velmi tvůrčím obdobím. Dokončili jsme proces vývoje aplikace, která usnadní našim klientům obchodování na kapitálových trzích. Naši zkušení makléři se spolupodíleli na jejím vývoji a věřím, že Vám, zákazníkům, nová služba on-line obchodování přinese nejen komfort a spokojenost, ale také další investiční příležitosti. Jsem přesvědčen o tom, že Vás toto vydání časopisu Béháčko zavede na zajímavá místa, ukáže nezdolnost některých z nás, předestře Vám jiné možnosti investování a seznámí Vás s tím, co děláme. Zkrátka, že Vám bude příjemným a užitečným společníkem. A protože se společně prostřednictvím našeho občasníku setkáme až příští rok, dovoluji si, popřát všem našim čtenářům krásné prožití vánočních svátků a do roku 2010 jen to nejlepší. obsah editorial 02 Situace na kapitálovém trhu 03 On-line obchodování 04 Novinka v tvorbě cen na BCPP Závěrečné aukce na BCPP 05 Analýzy - pokračování 06 B.I.G. - Zase nejlepší 07 zkrocení hospodářského CYKLU Dárcovství jinak 10 Diamanty jsou věčné 11 Investice do diamantů - Bez obav z inflace Záhadné artefakty - sochař Richard Kočí Země Inků Cesty na severní pól Kaleidoskop - kam jít 23 Zdeněk Lepka Béháčko - časopis společnosti BH Securities a.s., podzim 2009 Náklad: 300 ks Vydavatel: BH Securities a.s., Na Příkopě 15, Praha 1 Redakce: Iveta Kmochová, Editor: Ivan Ryšavý Grafická úprava: AWB adertising, Bratislava, Vychází dvakrát ročně

3 finance Jak BH Securities vidí kapitálové trhy po 3. čtvrtletí 2009 Dosavadní letošní chování akciových trhů: Za deset měsíců letošního roku stihly trhy projít únorovými minimy (v Praze ubral tento vývoj z počáteční hodnoty akcií skoro -30 % ( index PX: 628,5 bodu, tj. -26,77 % proti hodnotě ze samého počátku roku 2009), aby v posledních dnech posouvaly třináctiměsíční maxima stále o něco výše ( index P index PX: 1145,5 bodu, tj. +33,48 % proti hodnotě ze začátku roku 2009). Obrat jistě poněkud souvisí s velkou depresí, která do té doby vládla trhům a mohla zavinit určitý překmit cen směrem dolů. Nicméně za tímto obratem hledejme především účinek masivních podpůrných opatření vlád zemí po celém světě, které sanovaly finanční sektor, podpořily některá cyklická odvětví (například automobilový průmysl) a spotřebu prostřednictvím některých veřejných investic. Dá se říci, že opět ožil tok peněz ve finančním sektoru, podařilo se rozumně udržet důvěru na mezibankovním trhu. I některé makroekonomické údaje zaznamenaly během zmíněného období zpomalení poklesu nebo dokonce průchod minimy. Akciové trhy mohly (od března) těžit z obratu sentimentu a postupně i z peněz, které se přece jen začaly na trhy vracet a v růstu je nezastavila ani otázka bez odpovědi: Jak dlouho a kam ještě může rallye pokračovat?, neboť technické odhady i fundamentální situace v globální ekonomice spíše varovaly před návratem poklesu. Dvě výsledkové sezóny (Q2 a Q3) přes celkově o hodně nižší úroveň výsledků v meziročním srovnání vycházely (a vycházejí) v průměru spíše nad odhady a očekávání trhu, což také posilovalo víru trhu v lepší budoucnost. Letošní rok bylo zatím všechno jinak, vývoj přál více kontrariánům. Nedočkali jsme se lednového efektu, který obvykle zvedne ceny i o pět procent výše. Neplatilo rčení sell in May, go away. Léto nebylo okurkovou sezónou, na přelomu července a srpna se trhy vydaly zase o stupínek výše. Neviděli jsme tradiční pokles v nejhorším měsíci roku, v září. Do tohoto výčtu by tedy logicky zapadalo, abychom nečekali nic obvyklého ani do konce roku, tj. ani vánoční rallye. Výhled akciových trhů do konce roku a tak trochu i na rok 2010: Jak bylo řečeno výše, dosavadní výjimečnost letoška indikuje možnost jejího přetrvání do konce roku. Dá se říci, že od březnového obratu trhů směrem vzhůru jsme svědky více či méně výrazného názorového střetu, obhajoby oprávněnosti růstu akcií a dosažení současných hodnot a naopak varování před příliš rychlým, příliš velkým a příliš nepodloženým růstem, který od března nastal. Tento střet samozřejmě sílí, jak hodnoty indexů stoupají vzhůru, a umdlévá, jak pokračuje čas a březnovému bodu obratu se vzdalujeme. Pomyslná paralela propadu akciových trhů od loňského září a rallye od letošního března naznačuje určité dovršení etapy rekonvalescence, které může znamenat nemastný neslaný vývoj trhu v příštím období nebo i pokles. Z psychologického hlediska si růst trhu totiž podle našeho odhadu prošel podobnými fázemi jako v případě propadu: nejprve všeobecný souhlas a pochopení (typu je to jasné, již to takhle nemohlo trvat dál ), poté akceptace s výhradami (typu je to již příliš, mělo by se to obrátit... ) a nakonec rezignace (typu bude to pořád klesat /či růst/ ), přičemž obě období trvala zhruba stejně dlouho, přibližně 8 až 9 měsíců. Fáze rezignace byla (je) v současném rallye slabší a nepříliš zřetelná. Možná, že je to přechod do pásma, které si indexy udržují od konce léta za určitého poklesu objemů. Na trzích existuje stále mnoho negativního sentimentu ohledně budoucího vývoje cen akcií, o kterých se všeobecně soudí, že jsou nadhodnocené. Kritici růstu poukazují na sice o něco lepší, ale stále slabé makro, dosažené za krátké časové období a hlavně účinkem nákladných podpůrných opatření. Zastánci růstu naopak argumentují tím, že růst hnaný umělými podpůrnými kroky vlád je vlastně přirozený a přichází jako první fáze před vlastní konsolidací (to by ani nebyla podpůrná opatření, aby se to pozitivně neprojevilo ) Další průběh obchodování na akciových trzích se proto zdá být pokračujícím střetem zastánců růstu a poklesu. Trhy se mohou pohybovat bez jasného trendu v denních či několikadenních vlnách. To by mohlo být i scénářem do konce roku, třebaže stále přiznáváme poměrně velkou pravděpodobnost variantě, kdy současné zisky trh ještě do konce roku dost poztrácejí. Výhled vývoje kapitálových trhů v roce 2010: Pokud bychom se pokusili již nyní pohlédnout o rok dopředu, pak sice můžeme v mlhavých obrysech spatřovat další zklidnění situace na trzích, určité zlepšování hospodaření firem (například efekty úsporných opatření, propouštění apod.), ale z makroekonomického pohledu nemůžeme přehlédnout trápení s rostoucím zadlužením ekonomik. To by mohlo znamenat tlak na úsporu ve veřejných výdajích a spolu s vysokou nezaměstnaností ovlivnit i spotřebu domácností. Země skupiny G20 se vyslovily pro pokračující podporu ekonomik dalšími injekcemi a balíčky. To sice zlepší makroekonomická čísla, ale prodlouží etapu s vysokými rozpočtovými deficity. V rovině akciových kurzů se tak (z dnešní pozice) zdá příští rok obdobím sice s menšími výkyvy, ale asi více bez jasného směru a trendu a možná s větší mírou konfrontace akciových kurzů a fundamentu. Čím více se trh udrží výše do konce tohoto roku, tím pravděpodobnější je pokles cen v 1Q Petr Hlinomaz 03

4 finance Aplikace on-line obchodování je novým produktem BH Securities Na pohyb na trzích lze reagovat během sekund Zákazníci BH Securities, kteří mají zájem sami a bez prostředníka aktivně obchodovat na kapitálových trzích, dostávají do ruky nový produkt internetovou aplikaci on-line obchodování. U jejího zrodu stál i Ing. Jan Kuthan, jeden z hlavních makléřů společnosti. Zejména jeho zásluhou a díky jeho dlouholetým zkušenostem z fungování kapitálových trhů bylo možné tento náročný produkt, spolu s partnerskou společností, vyvinout a uvést v život během poměrně krátké doby. Tato internetová aplikace on-line obchodování umožňuje provádět operace s cennými papíry rychle, pohodlně, bezpečně a nezávisle a jak Ing. Jan Kuthan podotýká, vede i ke komfortnějšímu stylu obchodování. Co bylo prvotním impulzem, který vedl BH Securities k vytvoření této aplikace? Po celou dobu existence naší společnosti se snažíme něco zlepšovat, neustále rozšiřujeme spektrum služeb a s tím spojený servis pro zákazníka. Ten je u nás vždy na prvním místě. A protože současný technologický pokrok není našim zákazníkům cizí a ještě více podtrhává platnost hesla Čas jsou peníze, byl zrod tohoto produktu pouze logickým vyústěním naší snahy rozšiřovat služby vedoucí ke komfortnímu stylu obchodování. Z toho důvodu jsme pro naše zákazníky vyvinuli produkt, který usnadňuje přímý přístup na trhy, aplikaci on-line obchodování. V čem spočívá výhoda on-line obchodování a pro koho je vhodná? Ať už je zákazník ve své kanceláři, doma, na služební cestě či dovolené v kterékoliv části světa ovšemže s možností připojení na internet, může si takto, bez přímé komunikace s makléřem, udržovat přesný přehled o všech transakcích, aktuálních kurzech, o stavu svého portfolia atd. Aplikace umožňuje rychlé nezávislé rozhodnutí i následnou realizaci nákupu či prodeje cenného papíru. Nespornou výhodou tohoto našeho produktu je možnost reagovat na změny v pohybech cen na trzích během okamžiku: Zákazník se nemusí zdržovat telefonickým zadáváním pokynů prostřednictvím makléře. Aplikace je vhodná prakticky pro každého a pro její používání neexistuje žádné omezení. Musí mít klient zvláštní vybavení na svém počítači, nebo vystačí s běžnými technickými parametry svého počítače a s připojením na internet? Lze vystačit s běžným počítačem připojeným k internetu, a není tedy potřeba instalovat žádná přídavná zařízení ani software, obchoduje se přímo prostřednictvím www stránek společnosti. Pro on-line obchodování se ovšem může použít také mobilní telefon, který však musí být vybaven webovým prohlížečem. Kdo může využívat tuto aplikaci? Co vše je třeba učinit, aby služba byla zákazníkovi zprovozněna? Je otevřena všem našim zákazníkům, kteří mají zájem sami aktivně obchodovat. Novým zákazníkům je zprovozněna při podpisu smlouvy automaticky a stávajícím zákazníkům je aplikace zprovozněna po podpisu dodatku ke komisionářské smlouvě. Bude služba zpoplatněna a i nadále bude možné využívat služeb osobního makléře či konzultovat některé případy? A jak je to s informačním servisem zůstane zákazníkům nadále k dispozici? Nespornou výhodnou aplikace on-line obchodování je, že není zpoplatněna. Tuto službu poskytujeme našim zákazníkům zdarma. Naše společnost však samozřejmě bude i nadále poskytovat zákazníkům veškeré potřebné informace související s kapitálovým trhem. Na tom se nic nemění. Zákazníkovi, který aktivně tuto aplikaci využívá, není uzavřena ani služba osobního makléře. Naši makléři jsou i nadále připraveni věnovat zákazníkům náležitou péči při zadávání telefonických pokynů. Je rozhraní on-line obchodování srozumitelné a přátelské i k těm uživatelům, kteří nemají žádné předchozí zkušenosti s podobnými aplikacemi? Domnívám se, že prostředí není nijak složité. Při vývoji jsme kladli důraz na jednoduchost, přehlednost a srozumitelnost. Jednotlivé kroky jsou v logickém sledu a v případě chybného zadání je na toto zákazník upozorněn. Takže i ten, kdo s podobnými aplikacemi dosud nemá žádné zkušenosti, se s naším produktem on-line obchodování určitě snadno seznání už během několika desítek minut. Navíc každý zákazník má po celou dobu obchodování možnost obrátit se na naši IT podporu či přímo na makléře, který může s jednotlivými věcmi poradit. Které trhy lze v této aplikaci sledovat? V současné době je možné takto na tuzemském trhu obchodovat na Burze cenných papírů Praha v segmentu AOS (automatický obchodní systém) a také na RM Systému jím všechny obchodované tituly. V zahraničí umožňujeme obchodování na kapitálových trzích USA: NYSE a NASDAQ. Tyto trhy nabízejí nepřeberné množství investičních příležitostí i proto, že zejména na nich probíhá převážná část obchodů uskutečněných on-line. Má investor možnost v této aplikaci sledovat pravidelně vývoj svého portfolia, stav finančních prostředků či poplatky za uskutečněné transakce? Všechny transakce uskutečněné zákazníkem se automaticky zanesou do jeho portfolia ihned po jejich realizaci. Investor tedy disponuje detailním přehledem o stavu jím držených cenných papírů, podaných a dosud nerealizovaných pokynech, uskutečněných vypořádaných nákupech a prodejích, poplatcích za uskutečněné transakce a stejně tak má přehled o pohybu i stavu finančních prostředků. Investor chce mít přehled o tom, jak si vedou jeho investice. Umožňuje on-line obchodování průběžně sledovat i aktuální zisk? Ano, zákazník má možnost sledovat vývoj svých investic. Portfolio je v reálném čase přeceňováno na tržní cenu, nedochází k žádné časové prodlevě. To znamená, že tak, jak se mění ceny akcií na trhu, dochází automaticky k přecenění zákazníkova portfolia. Navíc rozsáhlý filtr nabízí nepřeberné množství kombinací, které jistě uspokojí požadavky každého investora. Zabezpečení a ochrana je nezbytnou součástí takového způsobu obchodování. Jakým způsobem je zajištěna ochrana zákazníka? Přístup do aplikace je zajištěn heslem. Po jeho zadání je zákazník následně ověřen prostřednictvím kódu zaslaného přes SMS. Tím se minimalizuje riziko neoprávněného přístupu. Tzv. verifikační SMS se zákazníkovi posílá po ověření hesla na jím uvedené telefonní číslo. V případě zaslání chybného hesla je přístup automaticky zablokován. Čeho by se měli investoři při komunikaci s on-line aplikací vyvarovat, případně co by mohlo ohrozit jejich zabezpečení? Je to podobné jako s bankovním účtem: Přístup k němu také neprozrazujeme a stejné je to se zabezpečením této aplikace. Nikomu nesdělujeme přístupové heslo a je dobré mít na paměti, že telefon je v tomto případě důležitým prostředníkem. Tedy pokud možno nepůjčovat mobilní telefon. Technologie nové generace míří do všech oblastí našeho života. Kde vy osobně vidíte budoucnost obchodování na kapitálových trzích? Opravdu, nové technologie na nás takříkajíc útočí ze všech stran téměř denně. Co bylo před rokem nové, je nahrazeno novějším, rychlejším, spolehlivějším Tímto směrem se bude pravděpodobně ubírat i obchodování, zrychlí se, zautomatizuje,... ale také odosobní. Přesto se domnívám, že kontakt s obchodníkem zůstane pro zákazníka i nadále velmi důležitý. Klasické obchodování v podobě, v jaké je známe nyní, určitě bude ještě nějakou dobu zachováno. Celá řada klientů si totiž zpětnou vazbu a kontakt se svým makléřem zkrátka neodepře, neboť to posiluje jejich důvěru v jimi vybraného obchodníka s cennými papíry. IK 04

5 finance Nejenom aukční cesta BCPP Burza cenných papírů Praha (BCPP) ve snaze získat pro své obchodování vídeňský punc a využít standardní zkušenosti okolních burz zavedla v tomto roce mimo jiné závěrečnou aukci. I tato novinka pražské burze umetla cestu k zapojení do skupiny CEE Stock Exchange GEESEG. Pod tímto názvem totiž letos v září vídeňská burza spojila všechny své burzovní parkety v Praze, Budapešti a Lublani (včetně vlastního) do společné skupiny. Během své bezmála půlroční existence závěrečná aukce v Praze už vícekrát pořádně pocuchala nervy investorů a vzbudila rozporuplné reakce. Za tímto rozruchem stojí několik jejích benevolentních náležitostí hlavně maximální povolení rozpětí cen a časová délka závěrečné aukce. Zejména v začátcích nové praxe totiž větší investoři plně využívali mantinely maximálního povoleného 10% rozpětí a přesouvali své pokyny do závěrečné aukce (za minimální obchodní aktivity nebylo složité i jen s průměrnou objednávkou dosáhnout významnější odchylky od závěru dne ve SPAD). Tak se však v některých dnech ke konci obchodování zřetelně projevily anomálie pražského pojetí závěrečné aukce, zejména ve spojení se snahou o větší transparentnost trhu v závěrečných cenách. Nicméně pražská burza prozřela a odchylky se postupně minimalizovaly, přičemž burza vyšla transparentnosti vstříc a maximální povolené rozpětí snížila z 10 % na 3 %. Závěrečná aukce zprvu také s sebou přinesla dilema v zavírací ceně akcií. I samotné české zdroje pak zásluhou BCPP uváděly různé zavírací ceny, a to buď ze závěru obchodování ve SPAD, nebo ze závěrečné aukce. Avšak i v tomto případě byla počáteční trnitá cesta proražena a tituly ze SPAD končí už pouze na aukční ceně. Diskutabilní zatím zůstává ukončování aukce když podle dosavadních zkušeností randomizace končí až na maximálně přípustné hranici 5 minut první fáze, resp. 2 minut fáze druhé. Malou, ale častokrát ne bezvýznamnou výhodou závěrečné aukce je právě fakt, že v Praze prodlužuje obchodování. To lze úspěšně využít například při očekávání dat zpoza oceánu v 16:00 a v rychlé reakci na čísla, která se odtud dozvíme. Příslovečnou druhou stranou mince pro závěrečnou aukci představuje fakt, že kvůli svým excesům zastínila aukci úvodní. Jenže i ta často nabízí z investorského hlediska zajímavé příležitosti arbitráže aukce vs. kontinuální režim, což poutalo pozornost hlavně retailových investorů. Výsledky úvodní aukce však nebijí tolik do očí, protože nejsou součástí standardního kurzovního lístku burzy a kromě toho aukce na začátku dne obvykle také nabízí jen velmi slabou likviditu. Ovšem to se časem může změnit: Vždyť ve Vídni jsou úvodní aukce plné napětí a s dostatečnou likviditou. Pražská burza tedy standardizuje své postavení v seskupení GEESEG. Nicméně pokud jde o aukce, podle mého názoru ve srovnání s konkurencí jí jeden zásadní atribut zatím stále chybí. Jak ve Vídni, tak například ve Varšavě (která je hlavním konkurentem celé vídeňské skupiny) totiž ještě několik minut po stanovení aukční ceny lze za ni obchodovat. V tomto ohledu by se k Vídni či třeba k Varšavě BCPP mohla přidat. Potom by zůstalo už jen na regionu, zda by uměl takový aukční režim aktivně využívat v konkurenčním boji i s vyspělými trhy ve světě. Falešně skrytou stránkou snahy o pomalou harmonizaci obchodování pražské burzy s mateřskou burzou ve Vídni je ovšem ve skutečnosti hledání většího souladu burz. Nabízí se tak opatrné otázky ohledně obchodních hodin pražské burzy nebo smyslu existence samotného systému SPAD. Ale to už nechme jako otázky pro budoucnost, která jistě přinese další trnité cesty. Peter Čaputa 05

6 finance VýKLAD POJMU HODNOTA AKCIE SE MŮŽE RŮZNIT Aktuální cena akcií na burze bývá často poměřována s tzv. hodnotou akcie vzešlou obvykle z různých modelů oceňování v rámci fundamentální analýzy. Nicméně pojem hodnota akcie může být použit v různých souvislostech, a proto není neužitečné se u tohoto termínu zastavit. První odlišnost může spočívat již v hladině, na které se provádí ocenění, a to brutto či netto. Hodnota brutto uvažuje při kalkulaci podnik jako celek (entitu) a obsahuje hodnotu jak pro vlastníky, tak pro věřitele, kteří si z celkové hodnoty připisují patřičnou část. Setkáme se s ní nezřídka v odhadech a komentářích k privatizaci podniků, při fúzích a akvizicích podniků, které nejsou obchodovány na burzách, a nalezli bychom ji i u řešení bankrotu firem. Netto hladina se omezuje na ocenění pouze pro vlastníky firem, tedy akcionáře v případě akciových společností (tj. na úrovni equity ). Je to ona, která přepočtena na jednu akcii, nás hlavně zajímá ve vztahu k akciovému kurzu. Z tohoto jednoduchého popisu by mělo být patrné, že od brutto k netto hodnotě se dostaneme odečtením všech dluhů a závazků od brutto hodnoty. Pro doplnění uveďme, že, zhruba řečeno, v českém právu brutto hodnota odpovídá pojmu obchodní jmění podniku, zatímco netto hodnota čistému obchodnímu jmění. Brutto a netto přístup je někdy formálně rozlišován i v názvech oceňovacích metod, například DFCFF (Discounted Free Cash Flow to Firm) = brutto, a DFCFE (Discounted Free Cash Flow to Equity) = netto. Neméně významné je rozlišení kategorií hodnoty tržní, investiční (subjektivní) a objektivizovaná. Tržní hodnota se obrazně řečeno ptá, kolik bychom za podnik, akcii mohli dostat na trhu, kolik by za podnik, akcie zaplatil běžný zájemce. Pracuje s předpokladem, že existuje trh s danými podniky a posuzuje oceňovanou firmu s již uskutečněnými transakcemi. Nebo lze touto hodnotou rozumět akciový kurz v případech, kdy je firma obchodována na burze. Pojem akciového kurzu a tržní hodnoty nám pak jakoby splývá. Potíž je v tom, že tržní hodnota může být spíše výrazem trhem uznané hodnoty než fyzického stavu podniku. Navíc se zde nehovoří o jiných motivech, kterými se akciový kurz může řídit, například předchozími poklesy či růsty cen akcií, aktuálním sentimentem investorů, přebytkem nebo nedostatkem hotovosti u investorů apod. Podstatný je zde nicméně všudy přítomný důraz na pohled trhu, ať již se snažíme odhadnout hodnotu prostým srovnáním nebo modelováním a diskontováním finančních toků atd. Investiční (subjektivní) hodnota zdůrazňuje jedinečnost daného podniku pro jedinečného investora s jeho jedinečnými cíli, tj. jakou cenu má pro konkrétního investora. Kromě obecných tržních kritérií (například velikosti trhu, na němž daná společnost působí, tržní ocenění jejích aktiv atd.) se do odhadu promítají subjektivní zájmy a pohledy daného investora, třeba jak získaná aktiva může sám využít nebo prodat, jaký další podíl, či segment trhu může obsadit, jaké náklady uspořit apod. Tento pohled je častý při akvizicích a fúzích a může se dosti lišit od předchozího pohledu běžného investora. Objektivizovaná hodnota se snaží odpovědět na otázku, jakou hodnotu podniku lze považovat za nespornou. Jde o úsilí zahrnout do odhadu v co největší míře všeobecně uznávaná (tržní) data na straně jedné a kritické posouzení účelnosti fungování a majetku podniku z dlouhodobého hlediska na straně druhé. Respektování tohoto pohledu a obecných zásad, jež jsou za tímto účelem stanoveny (například rozdělení majetku podniku na potřebnou a nepotřebnou část, ocenění na základě volného zisku, tj. té části zisku, která může být odvedena, aniž to ohrozí existenci podniku, atd.), by mělo vést k co největší reprodukovatelnosti odhadu, ať už je jeho autorem ten či onen odhadce, analytik. V praxi se tedy setkáme s mnoha podobami hodnoty akcií. Proto při jejich čtení je užitečné snažit se vycítit, v jakém kontextu, z jakého pohledu je daná hodnota pisatelem uvedena. Pojem hodnoty akcie tedy nelze vnímat jako nějaké dogma, které by jednoznačně a bezvýhradně předurčovalo kurz dané akcie na trhu, a to jak díky povaze odhadování hodnoty, tak díky dalším faktorům působícím na cenu akcie, o kterých byla řeč v minulém vydání Béháčka (č. 1/20009, str. 7). Petr Hlinomaz 06

7 finance Projekt B.I.G. expert Opět jsme mezi nejlepšími! Dle vyhodnocení statistiky B.I.G. EXPERT jsme se za období roku 2008 umístili téměř ve většině odhadech mezi prvními! Statistika B.I.G. EXPERT akcie tuzemské trhy: odhady investiční atraktivity českých akcií. Cílem je zaznamenat vyjádření expertů k atraktivitě investování do vybraných titulů. Tyto odhady vyjadřují názory, jak se vzhledem ke konkrétní situaci na trhu bude vyvíjet kurz těchto cenných papírů. Výchozími hodnotami jsou pondělní kurzy. Vyhodnocení celoroční úspěšnosti společností Krátkodobé odhady 2008 Společnost/expert(i) Účasti Výnos 1. BH Securities Tomáš Matuška ,35 2. Fio, burzovní společnost Pavel Hadroušek ,47 3. LUTHERUS Roman Skalický ,98 4. ČP INVEST investiční společnost Patrik Hudec 5 103,92 5. CYRRUS 57,97 Jan Procházka 47 40,74 Marek Hatlapatka 2 17,23 Pořadí úspěšnosti bylo stanoveno podle průměrné odchylky odhadu (na jednu účast) od skutečné hodnoty indexu při účasti experta v polovičním počtu týdnů za vyhodnocované období. Pozn: Projekt si neklade za cíl vydávat investiční doporučení; jde v něm pouze o prezentaci odhadů budoucího vývoje kapitálového trhu, jak tyto odhady poskytli zúčastnění experti. Projekt se ve třech částech zabývá predikcí vývoje na českém kapitálovém trhu (nejobchodovatelnějších akcií), dále odhady vývoje českých úrokových sazeb a kurzu koruny k dolaru a euru, a konečně odhady vybraných světových akciových trhů sledovaných prostřednictvím indexů. Iveta Kmochová, zdroj B.I.G. Expert Statistika B.I.G. EXPERT zahraniční trhy: odhady vývoje indexů akciových trhů. V této části experti odhadují vývoj vybraných indexů jednotlivých akciových trhů v horizontu jednoho až šesti měsíců. Je sledován a odhadován budoucí vývoj indexů: PX50, Dow Jones, NASDAQ, FTSE 100, DAX 30 a Nikkei 225. Experti tak hodnotí český kapitálový trh v porovnání se zahraničím. Výchozími hodnotami jsou vždy páteční uzavírací hodnoty indexů. Vyhodnocení úspěšnosti dlouhodobých odhadů za celý rok 2008 Společnost Počet Prům. odchylka Prům. odchylka Expert účastí na účast (%) na index (%) 1. BH Securities ,28 29,05 Antonín Žmuran 2. J&T BANKA ,62 32,77 Aleš Vávra 3. A&CE Global Finance ,26 38,04 Radek Létal 4. CYRRUS ,50 40,92 Marek Hatlapatka, Ondřej Moravanský 5. ČP INVEST investiční společnost ,86 42,48 Milan Tomášek, Patrik Hudec 07

8 lidé Krize přicházejí a odcházejí, kapitalismus si však udržuje neotřesitelnou pozici Zkrocení hospodářského cyklu (z myšlenek ekononoma Paula Krugmana) Velkými nepřáteli kapitalistické stability jsou odnepaměti válka a ekonomická deprese. Netřeba podotýkat, že válka nás obklopuje pořád, nicméně konflikty, které v první polovině 20. století málem přivodily zánik kapitalismu, byly střety kolosálních rozměrů, kdy proti sobě stály světové velmoci. Dnes už se nezdá příliš pravděpodobné, že by nějaký takový konflikt mohl v dohledné době vypuknout. Velká hospodářská krize málem zatočila s kapitalismem i demokracií a víceméně přímo vedla k válce. Po ní ale v průmyslově vyspělém světě následovalo období stabilního ekonomického růstu, které trvalo celou jednu generaci a během něhož byly deprese krátké a mírné a zotavení silná a trvalá. Koncem šedesátých let nezažily Spojené státy hospodářský útlum už tak dlouho, že ekonomové pořádali konference pod heslem Je už hospodářský cyklus hudbou minulosti? Byla to předčasná otázka. Sedmdesátá léta se stala desetiletím stagflace, kdy ekonomikám vévodila kombinace hospodářského poklesu a inflace. Po dvou energetických krizích v letech 1973 a 1979 následovaly vůbec nejhorší recese od třicátých let. V devadesátých letech se otázka hospodářského cyklu vynořila znovu s tvrzením, že světová ekonomika sice může čas od času utrpět menší pokles, ale dny opravdu velké recese, natožpak celosvětové krize, jsou už definitivně za námi. Co jiného vyvodit z takového tvrzení, než že světové hospodářství v poslední době neprodělalo žádnou hlubší depresi? Abychom si na tuto otázku mohli správně odpovědět, musíme se opět vrátit k teorii a zeptat se, co to vlastně hospodářský cyklus je. A zvlášť proč tržní ekonomiky jako takové vůbec procházejí recesemi? V žádném případě netvrďme, že odpověď je nasnadě že recese se objevují vinou toho či onoho, přičemž jde vždy o naši předpojatost. Jestliže se nad věcí zamyslíme a zvlášť chápeme-li, jak trh funguje, a v zásadě věříme v jeho předpokládanou schopnost udržovat jistou míru rovnováhy mezi nabídkou a poptávku je recese opravdu velice zvláštní věc. To proto, že během ekonomického propadu, zvlášť nějakého skutečně výrazného, se zdá, jako by nabídka byla všude a poptávka nikde. Máme ochotné dělníky, ne však dostatek pracovních sil; máme skvěle vybavené továrny, ale nedostatek objednávek; obchody jsou otevřené, ale zákazníci nikde. Je poměrně snadné pochopit, jak k takovému deficitu v poptávce může dojít u nějakého konkrétního druhu zboží, jak se ale může stat, že je nízká poptávka po zboží obecně? Copak lidé nemusejí své peníze za něco utratit? Lidé, kteří se chtějí smysluplně bavit o recesích, mívají mnohdy problém si vůbec představit, co se v průběhu hospodářského poklesu děje. Základní charakteristiky jsou pro všechny recese v zásadě stejné recese vzniká za normálních okolností tak, že obyvatelstvo jako celek finanční prostředky ukládá stranou (více šetří než investuje), a lze jí proto čelit obvykle emisí většího objemu bankovek. V dnešním světě bankovky vydávají centrální banky Federální rezervní system (centrální banka Spojených států), Evropská centrální banka, Japonská banka (Bank of Japan) a tak dále. Jejich úkolem je udržovat hospodářství v chodu a podle potřeby vypouštět bankovky do oběhu, nebo je z něj naopak stahovat. Pokud je to takhle jednoduché, jak to že prožíváme hospodářské poklesy? Proč centrální banky nevytisknou pokaždé dost peněz, aby udržely plnou zaměstnanost? Před druhou světovou válkou politici jednoduše netušili, co mají dělat. Dnes se prakticky celé spektrum ekonomů od liberálního Miltona Friedmana doleva shodne na tom, že Velkou hospodářskou krizi zapříčinilo zhroucení koupěschopné poptávky a že Federální rezervní system měl proti ekonomickému propadu bojovat masivními finančními injekcemi. Tehdy to ale zdaleka nebyl konvenční poznatek. Řada prominentních ekonomů se víceméně uchylovala k moralizujícímu fatalismu, který na Velkou hospodářskou krizi pohlížel jako na nevyhnutelný důsledek předchozích excesů a co víc, co lze v podstatě 08

KAPITÁLOVÝ TRH TOMÁŠ JEŽEK. MAOROVÉ a NOVÝ ZÉLAND. a BCPP AKTUÁLNĚ INVESTICE DO ZLATA

KAPITÁLOVÝ TRH TOMÁŠ JEŽEK. MAOROVÉ a NOVÝ ZÉLAND. a BCPP AKTUÁLNĚ INVESTICE DO ZLATA 1/2009 časopis společnosti BH Securities KAPITÁLOVÝ TRH AKTUÁLNĚ TOMÁŠ JEŽEK a BCPP INVESTICE DO ZLATA MAOROVÉ a NOVÝ ZÉLAND Vážení čtenáři, opět se Vám po určité době dostává do rukou časopis Béháčko.

Více

Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text

Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text Tento text je mírně upraveným výtahem z knihy Investiční strategie pro třetí tisíciletí (Pavel Kohout, nakladatelství Grada, 2000), konkrétně z její

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

ASSET VÍNO A INVESTICE ŠPANĚLSKO. Co se děje. na kapitálových trzích MANAGEMENT. Rozhovor s architektem PLESKOTEM

ASSET VÍNO A INVESTICE ŠPANĚLSKO. Co se děje. na kapitálových trzích MANAGEMENT. Rozhovor s architektem PLESKOTEM 2/2008 časopis společnosti BH Securities ASSET MANAGEMENT Co se děje na kapitálových trzích Rozhovor s architektem PLESKOTEM VÍNO A INVESTICE ŠPANĚLSKO obsah editorial editorial 03 strategie Asset Management

Více

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních...

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních... Květen 2014 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 04/2014 0,20 % 0,00 % HDP 1Q/2014 1,20 % 0,00 % Nezaměstnanost 03/2014 8,30 %

Více

FONDY PODÍLOVÉ. V příloze najdete:

FONDY PODÍLOVÉ. V příloze najdete: Proč a jak investovat do fondů str. 2 PODÍLOVÉ Přílohu připravila www.medialni.cz UNIS ČR hlásí: Příliv investic pokračuje Na rozdíl od loňského roku zažívají v současné době české podílové fondy dobré

Více

Nebezpečí světové ekonomické krize a její dopad na Českou republiku

Nebezpečí světové ekonomické krize a její dopad na Českou republiku Českomoravská konfederace OS oddělení makroekonomických analýz a prognóz V Praze dne 15. dubna 2008 Nebezpečí světové ekonomické krize a její dopad na Českou republiku Zpracoval: Martin Fassmann, Tomáš

Více

Než se pustíme do výběru

Než se pustíme do výběru Jak sestavit osobní finanční portfolio (2) Dividendové akciové tituly (4) Komodity investování nejen do zlata u nás a ve světě (6) Obchodování s měnami pro začátečníky (8) Úvod do investování s deriváty

Více

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Srpen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Ziskový potenciál je v Evropě větší než v USA Řecká sága pokračuje v mírně pozměněné podobě dál Zvýšení úrokové sazby americkou centrální bankou se blíží

Více

5/2013 investiční. Andrea Ferancová: Buy low, sell high. . magazin. Pravidla tradingu od Dennise Gartmana. Proč je Bitcoin bublina jako žádná jiná?

5/2013 investiční. Andrea Ferancová: Buy low, sell high. . magazin. Pravidla tradingu od Dennise Gartmana. Proč je Bitcoin bublina jako žádná jiná? Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat I vydává agentura Impax media, spol s r o, ve spolupráci s wwwinvestičníwebcz I časopis je distribuován rovněž elektronicky na 135 000 uživatelů

Více

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů

PODÍLOVÉ FONDY KOMERČNÍ PŘÍLOHA 26. 3. 2002. Po dvou hubených letech investoři opět očekávají růst Býci brzy vytlačí medvědy z trhů ANKETA V čem je nabídka produktů a služeb vaší společnosti pro investora nejzajímavější, popřípadě na českém trhu ojedinělá? Vladimír Fichtner, marketingový ředitel, Pioneer Investments New Europe: Už

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Velká deprese Sborník textů Robert Holman, Pavel Kohout, Milan Sojka František Vencovský, Burton Folsom František Stellner, Radek Soběhart Ladislav Tajovský Marek Loužek

Více

Bude evropská krize následovat Japonsko?

Bude evropská krize následovat Japonsko? Sever proti Jihu ekonomické rozdíly Magazín investičních příležitostí 2 2012 www.iks-kb.cz Oracle a sen Larryho Ellisona Vydělejte na zájmu bohatých lidí v luxusu, radí manažerka fondu Amundi Luxury and

Více

Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize

Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Srovnání příčin světové hospodářské krize 1929 1933 a současné finanční krize Bakalářská diplomová práce Studijní program: Vedoucí práce: Autor: Aplikovaná

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

investiční John Hardy: Konec QE? Konec virtuální reality! . magazin Měšce bohatých se nafukují, mohou si koupit zbytek světa

investiční John Hardy: Konec QE? Konec virtuální reality! . magazin Měšce bohatých se nafukují, mohou si koupit zbytek světa Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat I vydává agentura Impax media, spol s r o, ve spolupráci s wwwinvestičníwebcz I časopis je distribuován rovněž elektronicky na 135 000 uživatelů

Více

The Nottingham Trent University. B.I.B.S., a. s. Brno. BA (Hons) in Business Management. Písemná práce k modulu. Politiky EU

The Nottingham Trent University. B.I.B.S., a. s. Brno. BA (Hons) in Business Management. Písemná práce k modulu. Politiky EU The Nottingham Trent University B.I.B.S., a. s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Politiky EU Strategická analýza a návrh corporate strategie společnosti AAA Auto, a. s. Autoři:

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů

POKYNY KE STUDIU. Rozšiřující data na Internetu. Pracovní materiály. Doprovodné obrázky a videa na Internetu. Rejstřík pojmů POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 2 ZHODNOCENÍ RODINNÝCH FINANCÍ 2.1 Spoření Čas ke studiu: 1/2 hodiny Cíl: Po prostudování

Více

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily

HORIZONTY. Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice. Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily červenec 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Finanční poradenství Firmy a krize Restrukturalizace Fúze a akvizice Zaměřeno na daně Financování restrukturalizací DPH a služební automobily Obnovitelné

Více

Ekonomika a trhy. Září 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Září 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Září 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Investujeme nadále opatrně, dokud nebudou z ekonomiky přicházet přesvědčivější zprávy Využíváme korekci k nákupům akcií Strach z prvního zvýšení úrokové

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

ÚVOD 1 STATISTICKÁ FAKTA. Abstrakt

ÚVOD 1 STATISTICKÁ FAKTA. Abstrakt Průmysl 2008/2009 bitva o záchranu v zrdcadle statistických dat Industry 2008/2009 - The Battle of Rescue in the Mirror of Statistical Data Kislingerová Eva Abstrakt Příspěvek se snaží uchopit současnou

Více

BUDE EVROPSKÁ KRIZE NÁSLEDOVAT JAPONSKO? Vydělejte na zájmu bohatých lidí v luxusu, radí manažerka fondu Amundi Luxury and Lifestyle Anne Leborgne

BUDE EVROPSKÁ KRIZE NÁSLEDOVAT JAPONSKO? Vydělejte na zájmu bohatých lidí v luxusu, radí manažerka fondu Amundi Luxury and Lifestyle Anne Leborgne Sever proti Jihu ekonomické rozdíly MAGAZÍN INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 2 2012 WWW.IKS-KB.CZ Vydělejte na zájmu bohatých lidí v luxusu, radí manažerka fondu Amundi Luxury and Lifestyle Anne Leborgne ORACLE

Více

Ekonomická krize pohled odborů II

Ekonomická krize pohled odborů II Martin Fassmann, Jaroslav Ungerman Ekonomická krize pohled odborů II Hodnocení vládního protikrizového plánu vlády a odhad ekonomického růstu v roce 2009 1 Motto: Mirek Topolánek 2. prosince 2008 v Parlamentu

Více

Glosář finančních trhů

Glosář finančních trhů JAN ČERMÁK & JAN BUREŠ Glosář finančních trhů ROK 2014 ČSOB FINANČNÍ TRHY Úvodem Psaní pravidelných denních komentářů, o tom co se děje na finančních trzích, je pro autora dost nevděčná role. Často se

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek

Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Akcie znamenají svobodu a možnost realizace vlastních myšlenek Když padne výzva jmenujte úspěšného investora, drtivá většina lidí zajímajících

Více

7/2012 investiční. Speciál: . magazin. Nejpůvabnější ekonomická moderátorka v Česku. Pět kroků, jimiž se na burze vyhnete hlubokým ztrátám

7/2012 investiční. Speciál: . magazin. Nejpůvabnější ekonomická moderátorka v Česku. Pět kroků, jimiž se na burze vyhnete hlubokým ztrátám Moderní časopis pro všechny, kteří chtějí úspěšně investovat I vydává agentura Impax media, spol s r o, ve spolupráci s wwwinvestičníwebcz I vychází v nákladu 50 000 ks I elektronická distribuce 135 000

Více