11/2012. Z obsahu: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KRAJ VYSOČINA KRAJ VYSOČINA: Počet obyvatel (k )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2012. Z obsahu: VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KRAJ VYSOČINA KRAJ VYSOČINA: Počet obyvatel - 511 602 (k 31. 3. 2012)"

Transkript

1 11/2012 Ve dnech 12. a 13. října se po celém území ČR otevřely volební místnosti a probíhaly volby do zastupitelstev krajů a někde i do senátu. Celorepublikové výsledky mnohé překvapily. Průměrná účast ve volbách do zastupitelstev krajů po celém území ČR byla 36,89 %. Na Vysočině volilo 41,05 % populace. Volilo se 45 zastupitelů. Dosavadním hejtmanem Kraje Vysočina zvoleným v roce 2008 byl Jiří Běhounek (nestraník za ČSSD). A jaké jsou výsledky v Kraji Vysočina? VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ KRAJ VYSOČINA hlasy v % mandáty ČSSD KSČM KDU-ČSL ODS SKNED+NE TOP+STAN Hlasů v % 29,6 19,57 12,33 10,29 6,38 5,05 Mandátů ZJIŠTĚNÍ Volební model ukazuje na převahu levice - ČSSD (28 %) s náskokem vítězí, následuje KSČM (19 %). Okolo 10% hranice osilují ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a Starostové. Dále následuje SPOZ a Pro Vysočinu. Méně než polovina dospělých obyvatel Kraje Vysočina (43 %) zastává názor, že výsledky voleb do krajského zastupitelstva ovlivní kvalitu a podmínky jejich života. 2/3 potenciálních voličů příliš nezajímá činnost a rozhodování volených krajských orgánů. Naopak pečlivě sleduje jejich činnost 15 % dospělých obyvatel kraje. Při hodnocení vývoje od roku 2008 v důležitých oblastech fungování kraje převládá spíše pocit zhoršení než zlepšení. Nejhorší bilanci má sociální postavení a situace obyvatel kraje (zhoršení podle 57 % obyvatel) a zdravotnictví (45 % pociťuje zhoršení). Pozitivně vnímaný je vývoj v oblasti životního prostředí (31 % vnímá zlepšení). Zdroj: KRAJ VYSOČINA: Počet obyvatel (k ) Hrubá mzda Kč (2. čtvrtletí 2012) Nezaměstnanost - 8,4% Rozloha km 2 Z obsahu: (zdroj: ČSÚ) Co na to říkáte, pane starosto? Z jednání rady Policie Region press foto 2012 ČSŽ Počátky informuje Mezinárodní den seniorů Senior klub bilancuje AJeTo! a Mrazík My obyčejní a neobyčejní lidé MC Lvíček BURZA Pochod za Počáteckým puchýřem MtŠ a Zahradní slavnost SPV Drakiáda Zpráva o šachovém turnaji MC Lvíček program listopad 2. listopad dušičky Z veršů Josefa Vachka Zemřeli jsme pro Anglii Naše počátecká kuchařka Knihovna nové knihy Setkáme se v Počátkách s Květou Fialovou DJ Flux v Anglii

2 Naše město Počátky bylo tradičně rozděleno do dvou volebních okrsků. Přináším Vám výsledky zpracované tajemníkem Václavem Markem nejen podle okrsků, ale i jejich celkové součty. V Počátkách byla volební účast kousek pod celorepublikovým průměrem = celkem 35,43%. Nejvíce hlasů získala strana ČSSD, druzí byli komunisté a třetí nejvíce volenou stranou byla strana KDU-ČSL. V Počátkách byla úspěšná strana Pro Volební okrsek č. 1 Číslo s. Název strany Celkem V % 60 ČSSD ,88 43 KSČM 55 13,78 66 Pro Vysočinu 32 8,02 84 KDU - ČSL 27 6,76 70 ODS 24 6,01 36 TOP 09 + STAN 17 4,26 8 Str. práv obč. - Zemanovci 9 2,25 93 Česká pirátská strana 5 1,25 22 Nár. socialisté-levice 21.st Strana zelených Strana svobodných občanů 3 0,75 80 Dělnická st. soc. spravedl. 3 0,75 7 Volte Pr.Blok 2 0,5 20 Moravané 1 0,25 39 SUVERENITA Blok JB. 1 0,25 75 Starostové pro občany 1 0,25 16 Česká st. soukromníků Česká st. národně soc. 0 0 Vysočinu, ta se však do zastupitelstva Kraje Vysočina nedostala. ODS si počtem hlasů v našem městě získala páté místo a v celkovém součtu hlasů Kraje Vysočina se do zastupitelstva Kraje Vysočina dostala. Zarážející je slabá volební účast. A o to více mě překvapuje, že i když se lidé odhodlají jít k volbám, tak někteří si špatně nastudují, jak hlasovat. O tom svědčí 13 neplatných hlasů vhozených do počáteckých uren. Volební okrsek č. 2 Číslo s. Název strany Celkem V % 60 ČSSD ,5 43 KSČM 56 16,37 84 KDU-ČSL 42 12,28 66 Pro Vysočinu 32 9,35 70 ODS 24 7,01 36 TOP 09 + STAN 20 5,84 51 Strana zelených 12 3,5 8 Str. práv obč. - Zemanovci 7 2,04 75 Starostové pro občany 7 2,04 93 Česká pirátská strana 7 2,04 7 Volte Pr.Blok 6 1,75 22 Nár. socialisté-levice 21.st. 4 1,16 80 Dělnická st. soc. spravedl. 4 1,16 77 Strana svobodných občanů 2 0,58 20 Moravané 1 0,29 16 Česká st. soukromníků SUVERENITA Blok JB Česká st. národně soc. 0 0 Volební okrsek č. 1 a 2 dohromady Číslo s. Název strany Celkem V % 60 ČSSD ,69 43 KSČM ,07 84 KDU - ČSL 69 9,52 66 Pro Vysočinu 64 8,68 70 ODS 48 6,51 36 TOP 09 + STAN 37 5,05 16 Česká st. soukromníků 16 2,25 51 Strana zelených 16 2,25 93 Česká pirátská strana 12 1,65 7 Volte Pr.Blok 8 1,14 22 Nár. socialisté-levice 21.st. 8 1,14 75 Starostové pro občany 8 1,14 80 Dělnická st. soc. spravedl. 7 0,95 77 Strana svobodných občanů 5 0,66 20 Moravané 2 0,27 39 SUVERENITA Blok JB. 1 0,12 16 Česká st. soukromníků Česká st. národně soc POČÁTKY Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů Okrsek číslo , ,76 Okrsek číslo , ,71 Okrsek č. 1 a , , ODS TOP

3 CO NA TO ŘÍKÁTE, PANE STAROSTO Toto je název nové rubriky v Počáteckém zpravodaji. Je to jeden z dalších pokusů, jak probudit větší zájem veřejnosti o dění v našem městě. Na otázky občanů nebo redakční rady PZ odpovídá starosta města Počátky Mgr. Karel Štefl. DOTAZ: Zabezpečením kostela a věže se zamezilo holubům přebývat ve střechách těchto objektů. Holubi se přestěhovali do jiných domů a znepříjemňují život občanům. Co se s tím dá dělat? Město na své náklady (cca ,- Kč) nechalo proti holubům zabezpečit některé objekty nacházející se na Palackého náměstí. Především se jednalo o ty objekty, které jsou hojně navštěvovány a na vstupních místech holuby znečišťovány (kostel sv. Jana Křtitele i s věží, muzeum, lékárna, městský úřad). V kostelní věži i na jiných místech se zakryly otvory, abychom také znemožnili hnízdění holubů. Technika zasíťování a lepení ostnů nad hlavními vchody a v místech jednotlivých výstupků tvořících členitou fasádu byly podle mého názoru účinné. Samozřejmě holubi se přestěhovali na jiné střechy, kde ale již přímo nehrozí znečišťování frekventovaných míst veřejného prostranství. Problém se snižováním počtu divoce žijících holubů, kteří se zdržují na objektech ve starobylých částech měst, je celospolečenský. Jedním z možných řešení je připravit takové podmínky, aby se mohli v blízkém okolí více rozmnožovat draví ptáci (dravci), pro které se stane holub přirozenou potravou. DOTAZ: Kolik financí ve formě investic šlo v tomto volebním období do ZŠ a MŠ? V tomto volebním období byly z rozpočtu města uvolněny na investiční akce příspěvkovým organizacím města - Základní škole Otokara Březiny a Mateřské škole tyto peníze: Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 ZŠ MŠ ZŠ MŠ ZŠ MŠ ,- Kč rekonstrukce tělocvičny, topení, chlapecké záchodky ,- Kč nákup a instalace žaluzií, věšáků ,- Kč rek. chlap. záchodků, podlahy v učebnách, oprava osvětlení a omítek ,- Kč zpracování energetického auditu zateplení přístavby MŠ ,- Kč rek. dív. zách., podlahy v uč., opr. osv., vchod na II. stupeň, nové lavice ,- Kč spoluúčast na projektu zateplení přístavby MŠ zatím nerealizováno Malé rekonstrukce, drobné opravy jsou financovány z peněz, které jsou příspěvkovým organizacím narozpočtovány přímo do ročního rozpočtu, který pokrývá běžný provoz organizace. Jiz Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Č. 30 ZE DNE 17. ZÁŘÍ 2012 RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT vyhlášení záměru na darování nemovitosti z majetku města p.p.č. 4083/4 o výměře 731 m 2 v k.ú. Počátky (ostatní komunikace - spojovací ul. mezi ul. Žirovnická a Nádražní), předem určenému zájemci Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, s tím, že nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji; v rámci majetkoprávního vypořádání následně Kraj Vysočina daruje městu Počátky obslužnou komunikaci p.p.č. 310/10 o výměře m 2 v místní části Heřmaneč vyhlášení záměru na převod nemovitostí z majetku města v k.ú. Počátky st.p.č. 469, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m 2, parc.č. 3230/8, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 481 m 2 a parc.č. 3234/16, trvalý travní porost o výměře 334 m 2, předem určenému zájemci Kraji Vysočina, se sídlem v Jihlavě, za cenu 250,- Kč/m 2 s podmínkou, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s uzavřením smlouvy o konkrétním prodeji a dále pak souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí kupní smlouvě na uve- 3 dené pozemky za účelem plánované výstavby nového objektu k bydlení pro klienty Domova Jeřabina; jedná se parcelu pod domem č.p. 395, který je ve vlastnictví Sdružení sportovních svazů České republiky (bývalý SVAZARM) a přilehlé pozemky v ul. Žižkova; Kraj Vysočina, který je zřizovatelem příspěvkové organizace Domova Jeřabina, vytipoval tyto pozemky v rámci akce Transformace ÚSPMP Těchobuz III pro výstavbu nového bydlení pro své klienty provedení rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu na rok 2012 navýšením výdajů na silnice o ,- Kč z důvodu nákladné zimní údržby komunikací, opravy chodníku v ul. Hejmanecká, přeložení přístupové lávky přes Počátecký potok, opravy chodníku v Nádražní ul. a dalších oprav vč. asfaltování komunikací provedení rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu na rok 2012 navýšením výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů o ,- Kč z důvodu výdajů při stěhování materiálu umístěného v nově pronajímaném prostoru překladiště odpadů provedení rozpočtové změny ve schváleném rozpoč-

4 tu na rok 2012 navýšením výdajů na požární ochranu o ,- Kč z důvodu dofinancování stavebních úprav (fasáda, rekonstrukce kuchyňky, koupelny a WC, výměna oken) objektu hasičské zbrojnice v Počátkách, ul. Žižkova č.p. 583; náklady budou pokryty snížením investiční rezervy rozpočtu města provedení rozpočtové změny ve schváleném rozpočtu na rok 2012 navýšením výdajů na ostatní tělovýchovnou činnost o ,- Kč z důvodu poskytnutí příspěvku na činnosti TJ Spartak Počátky; příspěvek bude pokryt snížením rezervy rozpočtu Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci uzavřenou mezi zřizovatelem Městem Počátky a příspěvkovou organizací Kulturní zařízení města Počátky, k poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci ve výši ,- Kč, za účelem předfinancování projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie prostřednictvím Fondu malých projektů projekt Počátecký festival dechových hudeb; dotace bude poskytnuta až po uhrazení výdajů spojených s projektem a po jeho vyúčtování revokaci usnesení ZM č. 11/2012 ze dne bod I. odst. 9, kterým bylo schváleno rozdělení volných finančních prostředků města z důvodu omezení rizika do bankovního ústavu: OBERBANK využít stávající zřízený běžný účet jako účet spořicí s výší vkladu 5 mil. Kč, výše úroku 1,375 % a dále nezakládat spořicí účet s vkladem 5 mil. Kč z důvodu následného snížení nabízené úrokové sazby a zrušit stávající běžný účet vedený u OBERBANK, který zde byl založen z důvodu poskytnutí úvěru na rekonstrukci Sokolovny revokaci usnesení ZM č. 9/2012 ze dne bod I. odst. 9a), kterým bylo schváleno uvolnění finančních prostředků ze schválených rezerv na vlastní investiční činnost a opravy většího rozsahu v Základní škole Otokara Březiny Počátky v celkové výši ,- Kč a dále vzhledem k úspoře výdajů na již provedených opravách schválit změnu v účelu původně schváleného příspěvku a ponechat základní škole schválenou částku v plné výši k použití na jiné opravy RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU VZÍT NA VĚDOMÍ zápis a usnesení ze 7. zasedání Finančního výboru Zastupitelstva města Počátky konaného dne výsledek veřejného projednání problému změny provozu v ulici Horní, konaného u kulatého stolu v sále sokolovny dne v rámci Projektu Zdravé město pod názvem Horní ulice jednosměrná či ne? RADA SCHVALUJE rozpočtové změny roku 2012 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, uzavřenou mezi městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice budoucí investor Stavby, na umístění elektrického zařízení (uložení kabelového vedení NN) pro stavbu Počátky, Tyršova kabel NN na p.p v k.ú. Počátky, která je ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), za jednorázovou úplatu věcného břemene ve výši 1.400,- Kč + DPH dle 4 platného ceníku; Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu byla schválena usnesením rady č. 63 ze dne nejvýhodnější cenovou nabídku při výzvě na zakázku Výměna oken ve věži hasičské zbrojnice, Počátky, podanou fi. MV PLAST s.r.o. Praha, za cenu díla ve výši ,- Kč bez DPH (55.561,- Kč s DPH) na zadané práce (3 ks dvoudílných oken o rozměru 1400x1750 mm a 3 ks dvoudílných oken se sloupkem o rozměru 2350x1160 mm) bylo osloveno celkem 6 odborných firem, které v řádné soutěžní lhůtě předložily nabídky splňující kritéria stanovená zadavatelem; akce bude financována v rámci rozpočtu města, kapitola požární ochrany bezplatné umístění terasy o výměře cca 40 m 2 na veřejném prostranství před provozovnou bistra BISTROT de PAPA v domě č.p. 16 na Palackého náměstí o které v zájmu rozšíření služeb požádali manželé Rémi a Eva Decroix na provedení stavebních oprav objektu klubovny v místní části Horní Vilímeč bude oslovena fi. Vodotechnické služby Počátky s.r.o., opravy v rozsahu předložené cenové kalkulace ve výši ,- Kč bez DPH (27.180,- Kč vč. DPH) se týkají zazdění nevyužívaného bočního vstupu, opravy sesunutých schodů před hlavním vchodem do objektu, předláždění přilehlé terasy, ukotvení uvolněného zábradlí a jeho nátěru na provedení výměny střechy nad klubovnou v místní části Prostý, bude oslovena fi. Tomáš Přech pokrývačství s variantou použití krytiny IKO Superglass-3 Tab, cihlově červená (asfaltové pásy šindel); v celkové ceně díla ,- Kč vč. DPH budou zahrnuty nutné stavební úpravy dozdění uraženého rohu budovy a likvidace původní azbestocementové krytiny s dopravou RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky čerpání rozpočtu příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky za období červenec 2012 a leden červenec 2012, dále za období srpen 2012 a leden srpen 2012 Protokol č. 18/2012 ze dne o odborné technické kontrole tělovýchovného nářadí v příspěvkové organizaci Mateřská škola Počátky, zapsaný revizním technikem Zdeňkem Noskem, Centrumsport - Staré Hodějovice, předložený s výrokem bez závad Protokol č. 18/2012 ze dne o odborné technické kontrole herních prvků na dětském hřišti v příspěvkové organizaci Mateřská škola Počátky, zapsaný revizním technikem Zdeňkem Noskem, Centrumsport - Staré Hodějovice, předložený se závadami: - kolotoč - poškozená, orezlá konstrukce, vyrobeno před r. 2002, nesplňuje bezpečnostní podmínky (doporučeno vyřadit z provozu výměnu zařízení) - skluzavka poškozená, orezlá konstrukce, poškozený laminát (doporučena likvidace herního prvku) - pískoviště vyhnilé okraje (doporučena výměna) zápis ze schůze Komise pro partnerskou spo-

5 lupráci konané dne ve věci vypracování programu pro návštěvy hostů partnerských měst Lokca a Konolfingen v měsíci září 2012 a vyhodnocení společného setkání zástupců jihočeských měst a obcí s městy a obcemi Kantonu Bern v Milevsku žádost paní Marie Bezchlebové, trv. bytem Pelhřimov, o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Počátkách; rada tímto konstatuje, že v současné době nemá město v DPS k dispozici žádný volný byt a žádost tak zůstává v evidenci pro další posouzení v případě uvolnění některého bytu RADA POVĚŘUJE pracovníka na úseku životního prostředí MěÚ Počátky kontrolou znečišťování a svévolného využívání veřejných prostranství a případným sjednáním nápravy při jejich užívání RADA NESCHVALUJE prodloužení platnosti prezentace města Počátky na informačním turistickém portálu (ITP), která končí Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Č. 31 ZE DNE 15. ŘÍJNA 2012 RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT vyhlášení záměru na prodej p.p.č. 69/1 o výměře cca m 2 v k.ú. Prostý, předem určenému zájemci - Rybářství Telč, a.s., se sídlem Dačice, Lipnice č.p. 20, který předloží nabídku minimálně ve výši 30,- Kč/m 2 s tím, že jako nabyvatel zaplatí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s uzavřením smlouvy; jedná se o pozemek, který je součástí rybníku Ostrovský, který žadatel vlastní a užívá; po digitalizaci katastrální mapy je pozemek nově zahrnutý do zátopy tohoto rybníku; na požadovaném pozemku se nenachází sítě ve správě nebo majetku VTS s.r.o. Počátky RADA NEDOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU SCHVÁLIT vyhlášení záměru na prodej části p.p.č a části p.p.č. 4091/1 o celkové výměře cca 200 m 2 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci p. Ivanu Chadimovi, bytem Počátky, jedná se o pozemek za garážemi u křižovatky ul. Nádražní s ul. Pešinova; žadatel má v úmyslu udržovat pozemek sečením a úklidem a v zimním období jej využívat pro ukládání vyhrnutého sněhu od garáží; na p.p.č se nachází kopaná studna a pozemky pravidelně slouží k ukládání přebytečného sněhu z komunikací a manipulačních ploch města RADA DOPORUČUJE ZASTUPITELSTVU VZÍT NA VĚDOMÍ zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Počátky za rok 2012 provedeného odborem kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina ve dnech 25. a 26. září 2012; přezkoumáním hospodaření územního celku za předcházející období nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebylo uloženo žádné opatření RADA SCHVALUJE vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č. 4080/1 o výměře 20 m 2 v k.ú. Počátky (za bytovými domy v ul. Žirovnická), za účelem zřízení zahrádky, fyzickým osobám, za cenu pronájmu minimálně 2,- Kč/m 2 /rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce rozpočtové změny roku 2012 dle usnesení Zastupitelstva města Počátky č.3/2010 ze dne podpoření realizace vydání knihy Březinovou cestou poskytnutím finančního příspěvku ve výši ,- Kč z rezervy rady města; o finanční podporu na vydání reprezentativní fotografické publikace, která mapuje působiště našeho významného básníka Otokara Březiny na 5 Vysočině, rodáka z Počátek, požádali autoři Milan Pelikán a Gabriela Kopcová poskytnutí příspěvku dobrovolnému sdružení občanů FOKUS VYSOČINA, 5. května 356, Havlíčkův Brod, pro rok 2013, ve výši 2.000,- Kč z rezervy rady města; sdružení se zabývá integrací osob s duševním onemocněním nebo jiným handicapem do společnosti a v roce 2013 budou sociálních služeb využívat 2 občané města Počátky Přílohu č. 13 ke smlouvě o dílo ze dne , Specifikace cen prací a služeb dle schváleného rozpočtu města Počátky pro rok 2012, uzavřené mezi Městem Počátky a Vodotechnickými službami Počátky s.r.o. a pověřuje starostu města jejím podpisem; usnesením Zastupitelstva města Počátky z 12. zasedání ze dne se rozsah a objem prací pro rok 2012 mění v rozpočtové kapitole Pozemní komunikace z původních ,- Kč na současných ,- Kč, čímž byl navýšen celkový rozpočet na ,- Kč vč. DPH smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p.p.č. 3431/11, p.p.č. 3428/15, st.p.č. 780/1 a st.p.č. 780/2 v k.ú. Počátky, které jsou ve vlastnictví Města Počátky (LV 10001), uzavřenou mezi městem Počátky a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem České Budějovice, F.A.Gerstnera 2151/6, na umístění elektrického zařízení pro stavbu Počátky, Sídliště obnova TS, za cenu věcného břemene dle platného ceníku schváleného radou města; jedná se o uložení kabelového vedení NN, VN, umístění kabelového pilíře a monolitické trafostanice pronájem části p.p.č. 4524/39 o výměře 34 m 2 v k.ú. Počátky manželům Iloně a Miroslavu Valešovým, bytem Počátky, za cenu 2,- Kč/m 2 /rok, za účelem přístupu mezi domem č.p. 244 a garáží č.e. 177; pronájem se sjednává na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce nejvýhodnější cenovou nabídku na výměnu 2 ks dvoudílných terasových dveří vč.příslušenství, oddělujících vstupy z chodby do společných prostor v přízemí a v 1. patře Domu s pečovatelskou službou v Počátkách, Tyršova ul. 256, podanou fi. MV PLAST s.r.o. Praha, za cenu díla ve výši ,- Kč vč. DPH; nabídka byla vyhodnocena jako cenově nejvýhodnější; na zadané práce byly osloveny celkem 3 firmy, které v řádné lhůtě předložily nabídky splňující kritéria stanovená zadavatelem; akce bude financována v rámci rozpočtu

6 určeného na bytové hospodářství revokaci usnesení Rady města Počátky č. 20/2012 ze dne , bod VIII. odst.1, kterým byla schválena základní kritéria pro stanovení kategorií nájemného při pronájmech nebytových prostor, které jsou v majetku města: - pronájem za 200,- Kč/m 2 /rok: prostory v nezrekonstruovaných objektech, s malým nebo žádným přístupem denního světla, se zvýšenou vlhkostí, umístěné mimo střed města - pronájem za 400,- Kč/m 2 /rok: prostory v částečně zrekonstruovaných objektech, vybaveny společným sociálním zařízením, s možností přístupu denního světla, částečně odvětratelné, umístěné v přízemních, popřípadě ve vyšších patrech objektů blíže ke středu města - pronájem za 600,- Kč/m 2 /rok: prostory ve zrekonstruovaných objektech, plně vybaveny samostatným sociálním zařízením, s dostatečným přístupem denního světla, s dobře odvětratelnými místnostmi bez vlhkosti, umístěné ve středu města nebo na jeho frekventovaných místech; záměry města na pronájem nebytových prostor budou zveřejňovány za minimální nabídkovou cenu podle shora uvedené cenové mapy, s podmínkou bezdlužnosti žadatelů vůči městu Počátky a výše nájemného bude každoročně valorizována dle zveřejněné inflace a přijímá nové usnesení, kterým schvaluje totožná základní kritéria pro stanovení kategorií nájemného při pronájmech nebytových prostor s tím, že záměry města na pronájem nebytových prostor budou zveřejňovány za minimální nabídkovou cenu podle shora uvedené cenové mapy, s podmínkou bezdlužnosti žadatelů vůči městu Počátky a výše nájemného bude od valorizována vždy 1 x za 3 roky podle průměrné inflace vypočítané z uplynulého tříletého období (tj. nejprve o průměrnou inflaci vypočítanou z let 2010, 2011 a 2012); valorizace bude vypočítávána ze smluvně sjednané ceny nájmu úpravu pravidel pro sjednávání smluv na pronájmy bytových a nebytových prostor města s tím, že smlouvy o pronájmu budou od uzavírány na dobu určitou 1 rok, s podmínkou předplacení nájemného na 1 měsíc a nájemce zároveň uhradí kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného; v případě neplacení nájemného nebo hrubého porušení nájemní smlouvy může pronajímatel ukončit pronájem výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíc výměnu 3 ks dřevěných dvoudílných oken v bytě č. 5 bytového domu čp. 49, Počátky, ul. Horní; původní stávající okna jsou rozeschlá, netěsní, tmel je vypadaný a celkový stav zvyšuje náklady na vytápění bytu RADA NESCHVALUJE vyhlášení záměru na pronájem části p.p.č a části p.p.č. 4091/1 o výměře cca 200 m 2 v k.ú. Počátky předem určenému zájemci - p. Ivanu Chadimovi, trv. bytem Počátky, jedná se o pozemky za garážemi u křižovatky ul. Nádražní s ul. Pešinova; žadatel má v úmyslu udržovat pozemky sečením a úklidem, a v zimním období je využívat pro ukládání vyhrnutého sněhu od garáží; na p.p.č se nachází kopaná studna a dle vyjádření VTS s.r.o. Počátky pozemky pravidelně slouží k ukládání přebytečného sněhu z komunikací a manipulačních ploch města 6 vyhlášení záměru na pronájem části p.p. č. 4091/1 o výměře cca 200 m 2 v k.ú. Počátky, předem určenému zájemci p. Romanu Jelínkovi, trv. bytem Počátky, k uskladnění palivového dříví; jedná se o část pozemku mezi chirurgickou ambulancí a garážemi pod Nádražní ulicí žádost vedoucí příspěvkové organizace Kulturní zařízení města Počátky o povolení k založení vlastních facebookových stránek Města Počátky s tím, že k prezentaci města a regionu slouží webové stránky města a na sociálních sítích již propagaci v oblasti kulturně-společenské zajišťuje Kulturní zařízení města Počátky, což je vzhledem k pracovní vytíženosti žadatelky dostačující RADA UKLÁDÁ všem zařízením města napojeným na rozpočet města předložit návrh položkového rozpočtu na rok 2013, který bude obsahovat schválený rozpočet roku 2012, návrh na rok 2013 a odůvodnění případných výkyvů; návrh bude předložen v písemné i elektronické podobě (zasílat na adresu vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky: a to v termínu do RADA BERE NA VĚDOMÍ přehled hospodaření města Počátky k , předložený vedoucí finančního odboru MěÚ Počátky vývoj daňových příjmů města Počátky za měsíce leden září 2012 a leden říjen 2012 (do ), v porovnání se stejným obdobím v letech 2011, 2010, 2009 a 2008, ve vztahu ke schválenému rozpočtu porovnání daňových příjmů města Počátky za měsíce leden září 2012 a leden říjen 2012 (do ) s daňovými příjmy za stejné období let 2011, 2010 a 2009, ve vztahu k upravenému rozpočtu přehledy nákladů na provoz a činnosti technického dvora a seznam tržeb technického dvora za činnosti prováděné mimo město Počátky, zpracované jednatelem Vodotechnických služeb Počátky s.r.o., za rok 2011 aktualizovaný přehled dlužníků vůči Vodotechnickým službám Počátky s.r.o., zpracovaný jednatelem společnosti k rozhodnutí MěÚ Počátky, úseku životního prostředí, o mimořádném povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les; jedná se o proschlé dřeviny na městském hřbitově a strom v parku u autobusového nádraží, napadený houbovou chorobou ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 4080/1 o výměře 20 m 2 v k.ú. Počátky (za bytovými domy v ul. Žirovnická), uzavřené dne mezi městem Počátky a paní Jarmilou Dvořákovou, trv. bytem Počátky, za účelem zřízení zahrádky; na základě žádosti nájemce bude nájemní vztah ukončen ke dni oznámení MěÚ Pelhřimov, odboru životního prostředí, o zahájení řízení na povolení k nakládání s vodami pro vodní dílo rybník Velké jezero na pozemku p.č. 2069/3 v k.ú. a obci Počátky a na povolení ke změně stavby vodního díla toto nakládání umožňující podle projektové dokumentace Odbahnění a rekonstrukce rybníka Velké jezero, s možností vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí nabídku právních služeb Advokátní kanceláře JUDr. Stanislava Kadečky, Ph.D., zaměřené na poskytování právních služeb v oblastech souvisejících s činností měst a obcí.

7 ZÁŘIJOVÁ NEHODOVOST Oproti srpnu počet nehod klesl. Poslední měsíc třetího čtvrtletí skončil s příznivější bilancí počtu dopravních nehod. V září jsme zadokumentovali 45 dopravních nehod, což je o osm nehod méně než bylo v srpnu letošního roku. V porovnání s loňským zářím však musíme konstatovat, že v letošním září jsme šetřili o padesát procent nehod více. Následky dopravních nehod Při zářijových nehodách utrpělo jednadvacet osob lehké zranění, dvě osoby byly zraněny těžce a jedna osoba utrpěla smrtelné zranění. V září roku 2011 při dopravní nehodě zemřela jedna osoba a jedenáct osob bylo zraněno lehce. Ve čtvrtek 13. září krátce po sedmnácté hodině jel řidič osobního vozidla Toyota Yaris po silnici I/34 ve směru od obce Rozkoš na obec Věž. Řidič na přímém úseku v klesání údajně předjížděl nezjištěné vozidlo. Při předjíždění neodhadl bezpečnou vzdálenost potřebnou pro přejetí a čelně narazil do protijedoucího nákladního vozidla Man. Při dopravní nehodě utrpěl 38letý řidič Toyoty smrtelné zranění. Ke zranění ostatních účastníků nehody nedošlo. Hmotná škoda byla vyčíslena na korun. Hmotná škoda Hmotná škoda vyčíslená předběžně při zářijových nehodách se vyšplhala na 3,3 milióny korun. V porovnání s loňským zářím je způsobená škoda o 1,5 miliónu vyšší. Dne 25. září po třetí hodině ranní vyjížděli policisté ze skupiny dopravních nehod k převrácenému kamionu na Humpolecko. Řidič nákladní soupravy složené z tahače Renault Magnum s návěsem jel po silnici I/34 od Pelhřimova. V katastrálním území Vystrkova najel na pravou nezpevněnou krajnici, která se pod nákladní soupravou utrhla a souprava sjela vpravo mimo vozovku, kde poškodila tři listnaté stromy. Náklad, bedny s kuřecí pastou, se vysypal na zem. Řidič utrpěl lehké zranění a byl ošetřen přímo na místě. Dechová zkouška byla negativní. Hmotná škoda byla odhadnuta na 503 tisíc korun. Alkohol při dopravní nehodě Nešvar alkoholu u řidiče vozidla se objevuje jak při silničních kontrolách, tak bohužel jsou některé nehody způsobeny řidičem, který před jízdou požil alkoholické nápoje. Za letošní září tři řidiči způsobili dopravní nehodu pod vlivem alkoholu, zatímco v září loňského roku jsme měli dva viníky nehody, kteří usedli za volant pod vlivem alkoholu. Ve čtvrtek 6. září krátce po 5:00 hodině ranní se stala vážná dopravní nehoda na Počátecku. Osmadvacetiletý řidič vozidla Ford Mondeo jel po silnici II. třídy ve směru od obce Panské Dubénky na Počátky. V obci CO VÁS ZAJÍMÁ: POLICIE 7 Horní Vilímeč nepřizpůsobil rychlost jízdy zejména svým schopnostem a po průjezdu pravotočivé zatáčky nezvládl řízení vozidla a vyjel do protisměru a mimo komunikaci, kde poškodil smrkový živý plot a sloup elektrického vedení. Poškozením elektrického vedení došlo k zhruba dvouhodinovému výpadku elektrického proudu. U řidiče byla provedena dechová zkouška, která byla pozitivní. Při opakované zkoušce řidič nadýchal 1,42 a 1,41 promile. Při nehodě utrpěl těžké zranění spolujezdec sedící na předním sedadle vozidla. Řidiči byl na místě zadržen řidičský průkaz. Hmotná škoda poškozením a škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 105 tisíc korun. Příčiny dopravních nehod Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod stále patří způsob jízdy (28 nehod). Následují nehody nezaviněné řidičem (7 nehod), rychlost jízdy (6 nehod), nedání přednosti v jízdě (3 nehody) a předjíždění (1 nehoda). Zavinění dopravních nehod Ze 45 zářijových nehod jich 35 zavinil řidič motorového vozidla. Další tři nehody zavinil řidič nemotorového vozidla, jedna nehoda byla zaviněna chodcem a šest nehod bylo způsobeno střetem s lesní zvěří. Lesní zvěř a doprava Jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod jsou nehody nezaviněné řidičem. Pod tento pojem patří zejména střety s lesní zvěří, nebo se psem. Pelhřimovští policisté od počátku letošního roku těchto nehod evidují osmašedesát. Při střetech se způsobená škoda pohybuje v průměru kolem tisíc, kdy pochopitelně záleží na síle střetu, rozsahu poškození a na typu vozidla. Celková částka předběžně vyčíslených škod na vozidlech se vyšplhala na více jak 2,4 milionu korun. Ve většině těchto případů dochází k uhynutí zvěře. Policisté vyrozumívají zástupce mysliveckého sdružení, na jehož území se stala dopravní nehoda. Zástupce si poté zvěř převezme. Nejvíce srážek se zvěří evidujeme v měsících květen (10), červen (9), červenec (9) a srpen (8). Pod koly vozidel končí hlavně srnčí zvěř, divoká prasata a zajíci. Na Pelhřimovsku policisté vyjížděli i ke srážce osobního vozidla a jelena nebo muflona.

8 Jakákoliv srážka se zvěří je pro motoristu nebezpečná. Zvěř se nejvíce vyskytuje v lesních úsecích, na okrajích polí a luk, v blízkosti silnice. V podzimních dnech musí být řidiči velice opatrní, neboť vzhledem ke špatné viditelnosti může řidiče zvěř překvapit skokem do jízdní dráhy. V mnoha případech se nejedná pouze o jeden kus, ale do jízdní dráhy skočí za sebou dva až tři kusy. K úsekům, kterým by měl řidič věnovat pozornost z důvodu častého výskytu zvěře a následným střetům vozidla a zvěře, patří silnice I/34 mezi Pelhřimovem a Humpolcem, silnice I/19 směr Starý Pelhřimov a Čížkov nebo úsek mezi Pravíkovem a Božejovem. Poslední případ srážky s lesní zvěří se stal v pondělí 8. října mezi obcemi Pacov a Jetřichovec. Do jízdní dráhy projíždějící Škoda Octavia vběhlo divoké prase, které bylo na místě usmrceno. Škoda na vozidle byla odhadnuta téměř na 68 tisíc korun. Zvýšenou pozornost by měli řidiči věnovat i při průjezdu vesnicemi. Po silnicích se často volně pohybují domácí mazlíčci psi a kočky. Nenadálé vběhnutí psa do jízdní dráhy může mít za následek kolizi. Vběhnutí psa nebo i kočky do jízdní dráhy může mít nedozírné následky zejména pro cyklisty. tisková mluvčí por. Bc. Hana Kotková, Preventivně informační skupina ÚO Policie ČR Pelhřimov POČÁTECKÝ ZPRAVODAJ JE SOUČÁSTÍ VÝSTAVY REGION PRESS FOTO 2012 Ústřední sdružení syndikátu novinářů Vysočina eviduje na čtyřicet titulů periodik s redakcí se sídlem v Kraji Vysočina. Všechna tato periodika byla oslovena k zapojení se do výstavy Region Press Foto Aktivita je zaměřena nejen k popularizaci těchto vycházejících periodik, ale i jeho měst a redakcí. Na výstavě, která byla zahájena vernisáží, 16. října 2012 a která právě probíhá v sídle Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě (budova B) můžete zhlédnout prezentaci 22 novin, jež této nabídky využily. Počátecký zpravodaj zde také naleznete. Ve druhém patře jsou na dvou panelech instalovány počátecké snímky, které nejsou starší dvou let a byly otištěny ve zpravodaji. Vidět můžete naši 1oo-letou babičku Marii Povolnou, spisovatelku Simonu Monyovou, naše seniory - které komunikují s PC a také kosterní nálezy na Palackého náměstí. Návštěvou výstavy se seznámíte s pestrostí vydávaných periodik v Kraji Vysočina, které pomocí fotografií informují o životě občanů v našem regionu a spoluvytvářejí stránky novin. Zhlédnete snímky, které mají nejen estetickou, ale i vypovídající hodnotu profesionálních fotografů i naprosto obyčejných amatérů. Výstava potrvá do Lí. ČSŽ, VÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI A DALŠÍ AKCE 5. září 2012 při našem prvním setkání po prázdninách jsme se dohodly na organizaci Václavských slavností, které proběhly 22. září. Připravily jsme překvapení pro děti a dospělé. Velkou odměnou nám byly rozzářené oči dětí, když se radovaly z plyšové hračky, dárkového balíčku s cukrovinkami nebo z nějakého jiného překvapení. I dospělí nám dokázali udělat radost, když se i několikrát vrátili pro nové překvapení. Zájem byl i o koláče, které jsme společně napekly a naplnily tvarohem, mákem, povidly a marmeládou. Další překvapení plánujeme na Vánoce pro seniory v obou objektech domů s pečovatelskou službou v Počátkách. Předvánoční atmosféru jim chceme zpříjemnit vánočními svícny, které jim v jejich přítomnosti vyrobíme a které si pak odnesou do svých pokojů. Bude nás zajímat, jak oni za mlada prožívali tyto svátky. Na závěr si společně zazpíváme koledy. Na 6. prosince 2012 spolu s Kulturním zařízením města Počátky plánujeme přednášku O medu a jeho využití spojenou se zdobením perníčků. Předsedkyně ČSŽ Marie Tunková 8

9 MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ Každý rok si svět 1. října připomíná Mezinárodní den seniorů, který byl vyhlášen Organizací spojených národů v roce Tento den by měl připomínat nejen to, že i stáří lze prožít aktivně, ale i skutečnost, že životní moudrost a zkušenosti seniorů mohou být inspirací pro celou naši společnost. Jako poděkování za vše, co senioři společnosti přinášejí, jsme i my pro naše seniory Domova a Sociálních lůžek připravili sváteční dopoledne. Nejprve od nás dostali menší pohoštění ke kávě a poté si pro ně děti ze ZUŠ Počátky, pod vedením p. uč. Věry Piklové a p. uč. Viktorie Dorošenkové, připravily hudební vystoupení. Děti nám hrály na zobcovou flétnu, akordeon, na housle a krásně zazpívaly jak sólově, tak společně v Pěveckém kroužku Skřivánek. Protože melodie ze skladeb vážné hudby a lidových písní byly našim seniorům známé, řada z nich si při nich pobrukovala a tleskala do rytmu. Koncert se našim seniorům moc líbil. Nejedna slza ukápla dojetím. Chceme proto všem dětem a paním učitelkám ze ZUŠ Počátky poděkovat za neopakovatelný zážitek a těšíme se na další návštěvu. Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Nemocnice Počátky, s.r.o., sociální pracovnice Kateřina Lodínová 9

10 SENIOR KLUB V POČÁTKÁCH VSTOUPIL DO 2. ROKU SVÉ EXISTENCE Členové klubu se ohlédli za úspěšným uplynulým rokem, ve kterém proběhla široká škála témat. Činnost klubu byla zaměřena na společenská setkání, které podněcují seniory k aktivnímu způsobu života. Senioři se scházeli pravidelně jedenkrát za čtrnáct dnů v prostorách klubovny Kulturního zařízení města Počátky. Zakladatelka slečna Mikolášková zajišťovala témata, která by zaujala co nejširší okruh zájemců. Na své si přišli příznivci přednášek, ale i tvořiví členové. Pro zajímavost uvádím některá témata schůzek z řad přednášek Základy grafologie s Mgr. Novotným, První pomoc se zástupkyní záchranné služby Evou Křepinskou, Alzheimerova choroba s přednášející Bc. Marikou Krejčí DiS. aj. Nemálo proběhlo také schůzek zaměřené na ruční činnost Nauka pletení z pedigu, kterou nás doprovázela zkušená paní Marie Rysová, Encuastiku nás naučila Mgr. Marie Blechová či nauka ubrouskové techniky s Bc. Vendulou Blechovou aj. Příjemné posezení jsme také strávili se starostou města Počátky Mgr. Karlem Šteflem, který ochotně odpovídal na dotazy přítomných. Netradiční schůzkou byl výlet naplánovaný do Chadimova mlýna v nedalekém okolí, který měl velmi kladné hodnocení. Pozitivně byl hodnocen i průběh schůzek během celého uplynulého roku. Ač jsme malým klubem oproti početnějším městům, rozhodli jsme se využít pozvání Krajské rady seniorů z Kraje Vysočina na setkání Zástupců klubů seniorů v místech a městech a reprezentovali tak Seniorklub v Počátkách. Na konferenci na Krajský úřad Kraje Vysočina se mnou ochotně jela paní Kroupová, které za to děkuji. Tato konference byla prvním velkým setkáním členských rad seniorů a volně působících klubů seniorů v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 a my jsme byli její součástí. Zde bych ráda poděkovala všem, kteří se Seniorklubu v Počátkách v loňském roce účastnili a podpořili tak můj nápad na založení tohoto klubu. Velký dík patří také dobrovolným přednášejícím a vedoucí Kulturního zařízení města Počátky, kteří senior klub pomohli dotvořit. Bez jejich podpory a ochotné spolupráce by klub s jeho náplní jen těžko vznikal. Děkuji. Současnost: 14. září letošního roku byl odstartován 2. ročník Seniorklubu v Počátkách. Nabídka účastnit se je platná pro všechny seniory Počátek a okolí. Tímto zveme všechny, kteří se chtějí zúčastnit podobných volnočasových aktivit. Témata jsou stále otevřená a podle většinového zájmu je možné je měnit i během chodu. Chci Vás pozvat na další schůzku, která bude od 15:00 hod., kdy dotvoříme výrobky z papírových ruliček. Pozvání platí také na každou další schůzku tedy jedenkrát za čtrnáct dní. Těšit se můžete na podobné techniky vyrábění či přednášek. Budeme rádi i za Váš názor, které volnočasové aktivity bychom mohli společně vyzkoušet. Do následujících plánovaných schůzek bychom rádi zařadili např.: netradiční výrobky z papíru, pletený šál na hrábích, přednáška k bezpečnosti seniorů či výlet do nedalekého okolí. Petra Mikolášková PS: Senioři z počáteckého klubu děkují nejmladší zakladatelce senior klubu v Kraji Vysočina, slečně Bc. Petře Mikoláškové za trpělivost, ochotu a píli s námi staršími, na které už v dnešní době má málokdo čas. Vzorně se o nás stará a plánuje zajímavá témata. Děkujeme! MRAZÍK Je to k nevíře, ale již uběhl celý měsíc od uvedení premiéry pohádkového muzikálu Mrazík, kterou jsme si pro Vás připravili v našem divadelním spolku AJeTo. Premiéra a všechny následující reprízy, pro nás zatím dopadly velmi neočekávaně. V době, kdy klesá návštěvnost i renomovaným divadelním společnostem a tradičním divadelním scénám MY MÁME STÁLE ÚPLNĚ PLNO! Již jsme sice tyto vyprodané sály zažili i s jinými představeními, např. s Nocí na Karlštejně nebo se Světáky, ale takový úspěch jsme opravdu ještě v celé historii spolku nezažili. Doufali jsme, že Mrazík, jakožto klasika a perla mezi pohádkami bude přijímána pozitivně, ale toto opravdu předčilo naše očekávání. O to větší radost máme z tohoto úspěchu. Mrazík je pohádka atraktivní pro všechny věkové kategorie, dětský divák si najde to, co do každé pohádky patří, kouzla, lásku, dobro vítězící nad zlem a spoustu humoru. Dospělý divák si přijde na své při notoricky známých frázích, ale také při glosách a scénách, které jsou do pohádky hercem často přidány. Líbivou dělají pohádku i písně různých stylů. Také zde snad oslovíme každého, protože muzikál obsahuje písně ve stylu lidovky, popu, rocku, klasiky až opery a také techna. 10 Úžasná je také choreografie k písním, nádherné kostýmy a povedené kulisy. Živá kapela působí na diváka doslova jako trhák. Hlavně na štacích, kde nejsou muzikanti schováni pod pódiem, se stávají nedílnou součástí provedení pohádky. Divák totiž může vidět, jak s námi celou hru prožívají, zpívají, smějí se s diváky a hlavně se celou dobu naplno baví. Na své si při zhlédnutí přijde doslova každý divák. Nikdo nepřijde o zlou a úskočnou Babu Jagu v otáčivé chaloupce na

11 muří nožce, o sklerotického dědu Mrazíka a jeho krutou berlu Mrazilku a hbité sáňky Samochodky, o Marfušku cachtající se v bazénku při lovení kačenek tak, že je mokré i obecenstvo v prvních řadách či jezdící na pravých prasečích sáňkách, o Nastěnku, která je zběhlá v pletení punčoch v rekordním čase a také v pláči, který i suchý pařez donutí vykvést. Nechybí ani nápadník Marfušky, který je tak ve vztazích přelétavý, že vlastně nakonec chce Nastěnku za ženu, hahahaha... Nechybí ani unuděný Dědeček Hříbeček, který umí kouzlit a hlavně náramně běhat. Samozřejmě nesmíme zapomenout ani na siláka Ivana, který když zazpívá, tak všechny divačky touží být alespoň na chvíli jeho milou Nastěnkou. Setkáme se i s loupežníky, kteří jsou více směšní, než hrůzostrašní, se zlou a panovačnou macechou soustavně šikanující svého ušlápnutého manžela a svou nevlastní, ke zlosti krásnou a milou, dceru Nasťu. V pohádce jsou však i nové postavy, které děj oživí a zatraktivní. Například tančící sněhové vločky, havěť Baby Jagy nebo okouzlující Jitřenka, která má do své choreografie zařazeny dokonce prvky moderní gymnastiky. To vše a mnoho dalšího (protože každé představení je jiné, originální) můžete i vy, co jste zatím Mrazíka neviděli, zhlédnout na některém našem dalším představení. Stačí sledovat naše : kde se o všech termínech dozvíte vždy včas. Za divadelní spolek AJeTo! vaše Marfuška Vážení čtenáři, PŘEDPLATNÉ POČÁTECKÉHO ZPRAVODAJE současné uhrazené předplatné Počáteckého zpravodaje (PZ) vyprší vydáním čísla prosinec Pokud chcete i nadále dostávat PZ do své poštovní schránky vždy na začátku měsíce, ještě před jeho distribucí do počáteckých obchodů, je nutné obnovit si předplatné na rok Cena PZ pro předplatitele se nemění a je stanovena na 7,50 Kč, v počáteckých obchodech je volně v prodeji za 8,- Kč. Dále upozorňujeme, že na webové stránky města je PZ v elektronické podobě úmyslně umisťován s cca 20ti denním zpožděním po jeho distribuci v tištěné podobě. Roční předplatné pro doručování PZ v Počátkách (leden prosinec 2013) činí 90,- Kč (12 výtisků á 7,50 Kč). Pro doručování mimo Počátky = zasílání poštou činí cena 258,- Kč (PZ 7,50 Kč, poštovné 12,- Kč, obálka 2,- Kč). Předplatné je možné uhradit hotově v Turistickém informačním centru na Palackého náměstí 7 nebo poštovní poukázkou typu C na jakékoliv pobočce České pošty. Kulturní zařízení města Počátky 11

12 MC Lvíček o. s. Počátky Vás zve na mimořádnou akci BURZA VŠEHO MOŽNÉHO ve čtvrtek od 8:30 do 15:30 v Sokolovně, Počátky Jde o burzu všeho možného i nemožného. Budou tu na prodej věci těhotenské, kojenecké, dětské, nedětské, ale i všechno ostatní, čeho se chceme zbavit.. Každý prodejce (možno domluvy více lidí) bude u svého prodejního stolu a každý si řídí svůj prodej sám. Chystání stolů proběhne ve středu od 18-20:00 hodin a před zahájením burzy. Každý kupující má šanci vyhrát hodnotný balíček!!! Zájemci o prodej ohlaste se, prosím, dopředu: Barbora Smejkalová: Lucie Bulíčková,tel.: Seriál ze života, vyprávění, z dokumentů, pro osvětu, zapamatování i pro zasmání O ČÍNĚ Čína je oblastí prvotního formování člověka a patří mezi nejstarší centra světové civilizace. Tvoří ji východní oblast asijského kontinentu při západním pobřeží Tichého oceánu. Plochou téměř 9,6 milionů km2 odpovídá rozloze skoro celé Evropy. Od severní řeky Amuru po nejjižnější ostrov Nanša bychom procestovali 5500 km. Jen o něco méně měří od západního Pamíru k soutoku řek Ussuri a Chej-lung- tiang na východě. Sousedí s 15 státy. Suchozemské hranice v délce km doplňuje MY OBYČEJNÍ A NEOBYČEJNÍ LIDÉ 12 4,7 milionů km2 pobřežních vod s 5400 ostrovy. Velikostí plochy obsáhne 4 časová pásma, a tak nepřekvapí bohatostí a rozdílností fauny a flóry. Jsou zde i všechny známé nerosty. Jejich zásoby jsou 3. největší na světě. Např. zásoby titanu přesahují zásoby všech zemí světa, u wolframu jsou dokonce čtyřnásobně větší. Hory zaujímají 1/3 rozlohy země. Zhruba další třetinu představují náhorní plošiny a zbytek tvoří povodí řek s nížinami. Obdělávané půdy je jen málo přes 13%, k tomu 40% pastvin, ale lesů je též málo - 16%. Uživit zde 22% světové populace není jednoduché. Asi nejzajímavější, a nám jen v hrubých obrysech známou kapitolou je historie Číny. Stará čínská civilizace je jedna z mála civilizací, které se vyvíjely zcela svébytně a jedinou civilizací v historii lidstva, jejíž vývoj nebyl nikdy přerušen. Tak tedy k historii. Dynastie Sia (Xia), stol. př. n. l. V severní Číně se rozšířila domácí výroba hedvábí a zůstala výhradně čínskou záležitostí až do 6.stol.n.l., kdy byly housenky bource morušového propašovány do Evropy. Dynastie Šang (Shang), stol. př. n. l. zvládla postupy lití bronzu, dále tkaní a vzorování hedvábných látek. Rozšířila výrobu a používání železných nástrojů. Dynastie Čou (Zhou), př. n. l. je první dynastií čínského starověku známou z písemných záznamů. Je to období válčících států, které před-

13 cházelo přechodu od otrokářství ke společnosti feudální (vlastníků půdy). Dynastie Čchin (Qin), př. n. l. vytvořila první sjednocený stát, došlo k unifikaci písma, vah, měr a měny. Tehdy vytvořená struktura správy země přetrvala dalších let. Její první císař Čchin Š- chuang zmobilizoval přes lidí, kteří za dvanáct let zbudovali na severu země přes 5 tisíc km dlouhé zdi. Vybudoval také rozsáhlé mausoleum s terakotovou armádou (vojáčků z hlíny). Jeho 8 tis. bojovníků bylo objeveno v r a je považováno za jeden z divů světa. Dynastie Chan (Han) 207 př. n. l 220 n. l. V tomto období počet obyvatel přesáhl 50 milionů. Nastal rozvoj zemědělství, řemesel a obchodu. Území Číny se rozrostlo na západ a v tomto období začala fungovat i tzv. Hedvábná cesta. V roce 105 byla objevena výroba papíru a Číňané tou dobou již používali primitivní druh kompasu. Příště: O Číně II. POCHOD ZA POČÁTECKÝM PUCHÝŘEM Že je Vysočina krásný a zajímavý kout naší vlasti všichni víme. A také je známo, že Javořice s 837 metry je nejvyšší bod Českomoravské vrchoviny. Píši o tom proto, že to byl cíl již II. ročníku Pochodu za počáteckým puchýřem, který pořádá náš VÚDDŠ Počátky. Tato akce je určena pro dětské domovy a výchovné ústavy. Paní ředitelka Nesládková rozeslala zvací dopisy a v sobotu se v areálu našeho ústavu sešlo 11 družstev. Ty čítaly tři soutěžící a jednu paní vychovatelku či vychovatele. Zastoupeny byly DD Telč, VÚ Černovice, VÚ Jindřichův Hradec, VÚ Janštýn, VÚ Velké Meziříčí a DDŠ Jihlava. V 9:30 proběhlo slavnostní zahájení, kterého se zúčastnil také starosta města Počátek pan Mgr. Karel Štefl. Ten všechny účastníky pochodu přivítal. Panu starostovi také patří poděkování za umožnění prohlédnout si Počátky z ptačí perspektivy z věže. Přítomní si tak prohlédli i tradiční Svatováclavské slavnosti na náměstí. Prohlídku věže i náměstí využili všichni soutěžící v době čekání na start. Ten probíhal v 10 minutových intervalech. Pořadí se losovala. Každé družstvo čekala 11 km dlouhá trasa, během níž plnili soutěžící 20 úkolů. Pro zajímavost jaké úkoly čekaly na soutěžící: matematický, zeměpisný, přírodovědný, z českého jazyka, cizího jazyka, ale i úkoly zručnosti, postřehu nebo praktické činnosti. Body navíc se počítaly v případě, že družstvo do cíle doneslo vyfouklá vajíčka, která obdržela na startu. Přestože počasí nebylo úplně podle našich představ, cestu k cíli zvládla všechna družstva. Nikdo nezabloudil a nikomu se nic nestalo. Z vrcholu Javořice nás svážela zpět autodoprava p. Kociána. Jemu patří také naše poděkování stejně tak všem vstřícným a ochotným sponzorům, kteří se postarali o hodnotné a pěkné ceny. Nechceme se chlubit, ale družstvo VÚDDŠ Počátky již podruhé dosáhlo 2. místa. Ale to není důležité, důležitější je, že stále platí heslo: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Všichni účastníci si celý den strávený u nás pochvalovali. Čekalo na ně občerstvení, upomínkové předměty a pro vítěze hodnotné ceny. Ale to nejdůležitější soutěžící navázali nové kontakty, našli nové kamarády, podívali se na hezký kout našeho kraje. Co napsat na závěr? Snad jen poděkování všem, co se na této akci podíleli a vyslovit přání, abychom se opět za rok sešli na 3. ročníku. Zdrávi došly. na nohách zúčastněných. P. S. V cíli se měřily získané puchýře a majitel toho největšího dostal sladkou odměnu. I.P. 13

14 ZAHRADNÍ SLAVNOST V MATEŘSKÉ ŠKOLE Ve středu odpoledne se sešlo na zahradě Mateřské školy v Počátkách 56 rodin s dětmi na druhém ročníku Zahradní slavnosti. Děti přinesly kaštany a žaludy, které předáme myslivcům pro zvířátka na zimu. Pro děti připravily paní učitelky pět stanovišť s různými úkoly: překonávání překážkové dráhy, výroba lampičky, kreslení draka, házení bramborou do košíku a navlékání dračího ocasu z listí. Za každý splněný úkol získaly děti razítko do kartičky. Na závěr jsme se zahřáli u ohýnku při opékání buřtíků. Občerstvení připravily provozní pracovnice MŠ. Myslíme si, že si děti společně s rodiči užili příjemné podzimní odpoledne. MŠ SVATBA JAKÁ A KDY??? V minulém čísle Počáteckého zpravodaje jsme se chlubili vůbec první Diamantovou svatbou v Počátkách. Také jsme si vysvětlili, co je potřeba ze strany ouředního šimla mít připravené, abychom vůbec byli oddáni. Svatba stále patří k těm nejvýznamnějším událostem lidského života. Svatební den je začátek společného putování. Je to první krok na cestě, o které doufáte, že bude harmonická, dlouhá a naplněná láskou. Ale co vy, kteří již máte svatbu za sebou? Nevadí! Svého partnera můžete ujistit o tom, jak vám na něm záleží. Nezapomeňte na den výročí svatby a partnera obdarujte hezkým dárkem. Určitě si spolu udělejte pěkný den, nebo alespoň večer a vzpomeňte na všechny báječné okamžiky, které jste spolu prožili a také na všechno těžké, co jste překonali. A jaké že to výročí můžete slavit? Jmenují se podle toho, jakými dárky se manželé obdarovávají. 14

15 1. BAVLNĚNÁ SVATBA - po prvním roce manželství byste se spolu měli cítit jako v bavlnce. Je to doba, kdy se vzájemně poznáváte a učíte se tolik potřebné toleranci. V den výročí byste si měli vyměnit kapesníčky nebo něco z bavlny. 2. PAPÍROVÁ SVATBA - druhý společný rok uteče jako voda a vy po té vodě můžete pustit třeba loďky z papíru, které si navzájem vyměníte. 3. KOŽENÁ SVATBA - věciček z kůže je spousta od velkých a drahých až po drobnosti za pár korun. 4. KVĚTINOVÁ (OVOCNÁ) SVATBA - na toto výročí se nejspíš budou těšit především ženy. Je jenom jednou za život, takže pánové, nešetřete na pořádné kytici anebo na zajímavé kytce v květináči. 5. DŘEVĚNÁ SVATBA - dřevo vždycky působí přívětivě a hřejivě. Připomíná nám teplo domácího krbu a může z něho být taky hezký přívěšek nebo praktická věc do kuchyně. 6. ŽELEZNÁ (ZINKOVÁ) SVATBA - oproti dřevu je železo chladné, ale zato stálé. Nějaká drobnost z kovu vám připomene, jak pevný váš svazek je. 7. VLNĚNÁ (MĚDĚNÁ) SVATBA - dárky z vlny se budou náramně hodit v zimním období, za sněhových bouří a vlezlého mrazu. I v životě samotném je to podobné. Hlavní je se pořádně obléct a nevzdávat to. 8. BRONZOVÁ (PLECHOVÁ) SVATBA - výročí jako dělané na nějaký pěkný přívěšek. 9. HLINĚNÁ SVATBA - opět jedno přívěskové výročí anebo také prostor k tomu, abyste si darovali hezké věci z vypálené hlíny. 10. CÍNOVÁ (RŮŽOVÁ) SVATBA - a máme tu první kulaté výročí. Je to čas na rekapitulaci a plány do budoucna. Toto výročí tak trochu voní vánocemi - rozpálený olovem (mědí + cínem) které se lije do vody a možná se z něho dá vyčíst, co vás v příštích letech čeká. 11. OCELOVÁ SVATBA - když už jste spolu přečkali jedenáct let, určitě víte, že některé situace je potřeba řešit s ocelovým klidem. 12. HEDVÁBNÁ SVATBA - hedvábný šátek nebo kravata jsou velice elegantní dárky, které ještě téhož večera můžete využít třeba v divadle. 13. KRAJKOVÁ SVATBA - opět jedno výročí, na které se ženy určitě moc těší a pánové si lámou hlavu nad dárkem a přitom je to tak jednoduché. Co takhle nějaké hezké krajkové spodní prádlo? 14. SLONOVINOVÁ SVATBA - vyměnit si dárky ze slonoviny možná už v dnešní době není až tak moderní, slonů je málo, ale fantazie určitě spousta. 15. KŘIŠŤÁLOVÁ (SKLENĚNÁ) SVATBA - pánové se těší na stylovou karafu nebo na nějaké hezké broušené skleničky, z kterých se tak báječně popíjí. 20. PORCELÁNOVÁ SVATBA - ženy se už nemůžou dočkat nové sady nádobí, protože ta stará za posledních dvacet let vzala za své. 25. STŘÍBRNÁ SVATBA - opět jedno přelomové výročí. Po 25 společných letech už opravdu víte, co od toho druhého čekat, nebo vás přece jen překvapí nějakým výjimečným stříbrným dárkem? 30. PERLOVÁ SVATBA - výročí jako stvořené pro dámy, ale vlastně také pro pány, aby se mohli ukázat, co by grófové KORÁLOVÁ (NEBO PLÁTĚNÁ, LNĚNÁ) SVATBA - ozdoby z korálů jsou pohádkové - stejně jako vašich předchozích 35 let. 40. RUBÍNOVÁ SVATBA - pánové jistě stihli za posledních pět let našetřit na nějaký pěkný šperk, který dámy v tomto věku dokážou bezesporu ocenit. 45. SAFÍROVÁ SVATBA - další příležitost a záminka pro pány, aby svou drahou polovičku zasypaly kopou drahokamů, nebo alespoň jedním? 50. ZLATÁ SVATBA - pověstná kulatá svatba. Už jste spolu půl století. Od této chvíle jsou výročí spojována s dalším obřadem a třeba také s výměnou prstýnků starých za nové. Ty staré už ostatně něco pamatují. 55. SMARAGDOVÁ SVATBA - pokud jste spolu šťastně přečkali 55 let, pro dámy už asi nebude to nejdůležitější, jestli je jejich manžel zahrne drahocennými kameny, ale spíš, že můžou pořád být se svým partnerem. 60. DIAMANTOVÁ SVATBA - po šedesáti letech manželství dobře víte, že život je občas stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň plný báječných okamžiků. 65. KAMENNÁ SVATBA - nikdy může být opravdu těžké unést tolik společných let, možná stejně těžké jako by každý z těch roků byl velký kámen, ale na druhé straně jenom na pevném základě je možné stavět. 70. PLATINOVÁ (BRILIANTOVÁ) - je opravdu dojemné pokud můžete na radnici anebo alespoň doma oslavit 70 společných let. Je to vzácný okamžik a snad proto má toto výročí stejný název jako nejdrahocennější kov. 75. KORUNOVAČNÍ (NEBESKÁ) SVATBA - dočkat se tohoto výročí chce opravdovou výdrž a pevné zdraví. My běžní smrtelníci můžeme těmto nesmrtelným jenom závidět. Ať už oslavíte výročí jakýmkoli způsobem - ve skromnosti nebo honosně, nejdůležitější je, aby vaše láska zrála jako dobré víno a s každým rokem se zvětšovala vzájemná tolerance. Možná že se potom dámy dokonce nebudou zlobit na své partnery za to, že na výročí zapomněli. Oni to nemysleli zle a možná vůbec nemysleli, však už je za ty roky znáte. Zdroj: internet, zpracovala: Lí.

16 DRAKIÁDA V pátek dne proběhl na Strážném kopci u Počátek již druhý ročník Drakiády, pořádané oddílem Cvičení rodičů s dětmi, TJ Spartak Počátky. Stejně jako první ročník i letos nám sluníčko přálo a dokonce i foukal vítr. V průběhu odpoledne se na nebi objevili první draci, ať už ručně vyrobené či zakoupené. Jednu chvíli jsme jich napočítali 16 najednou. Celkem se akce zúčastnilo 54 dětí s doprovodem. Jsme rádi, že s dětmi přišly i babičky, dědové, strýcové, tety. Za každého draka, který vzlétl, dostaly děti džusík a buřtík na opečení. Dětem se odpoledne moc líbilo nejen pouštění draků, ale i opékání a konzumace buřtíků. Doufáme, že příští rok bude Drakiáda opět tak úspěšná a i s minimálně takhle krásnou účastí. Děkuji Lence Havlů a Radce Třebícké za pomoc při organizaci drakiády. Děkujeme i městu Počátky, které nám finančně přispělo na odměny pro děti. Za oddíl Cvičení rodičů s dětmi Lucie Bulíčková 16

17 ZPRÁVA O ŠACHOVÉM TURNAJI Šachový oddíl TJ Spartak Počátky uspořádal v sobotu 22. září 2012 již 6. ročník turnaje v rapid šachu. Turnaj se uskutečnil v restauraci Na Sídlišti, vedou- v cí p. Kukla. Již to, jak se hráči předem přihlašovali, svědčilo o tom, že účast bude silnější než v loňském ročníku, kdy se turnaje zúčastnilo 27 hráčů. Nakonec se do samotného turnaje při prezentaci přihlásilo 50 hráčů (dospělí, důchodci i děti). Šachisté se sjeli, dá se říct ze všech koutů České republiky (Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Janštýna, Jihlavy, Jihlávky, Pardubic, Pelhřimova, Poštorné, Sezimova Ústí, Tábora, a samozřejmě i pořádajícího oddílu Počátek). V tak velké konkurenci zvítězil p. Linhart Jan z TJ Chess Chotěboř, druhé místo obsadil pan Motáček Vladimír ze ŠO Jihlava a o třetí místo se podělili pan Jelínek Václav z ŠK Pardubice a pan Šourek Martin, jehož mateřským oddílem je Šachklub Tábor a již několik let hraje jako hostující hráč za náš ŠO TJ Spartak Počátky. První 3 hráči obdrželi peněžitou odměnu a ostatní dostali věcné ceny. Turnaj se velice vydařil a hráčům se líbil. Při závěrečném ceremoniálu si všichni zúčastnění slíbili, že se příští rok, pokud budou živi a zdrávi, opět na turnaji sejdou! Na závěr bych rád poděkoval panu Kuklovi, vedoucímu restaurace Na Sídlišti za poskytnutí prostor k odehrání turnaje a za vzornou obsluhu. Šachový oddíl též děkuje všem sponzorům, kteří věnovali do turnaje věcné ceny. Jedná se o tyto subjekty: Agrodružstvo, Po- čátky; Autokomplet - p. Ižovský, Počátky; Drogerie pí Hernová, Počátky; Elektro A Z, p. Janků, Počátky; ELZY p. Kadlec Počátky; FOPO p. Lehejček, Počátky; IPC Plast, Žirovnice; Knoflíkařský průmysl, Žirovnice; v budov Květinka Slunovrat pí Matoušková, Počátky; Kuchyňka pí Váňová, Počátky; Lékárna U svaté Kateřiny, Počátky; Masna p. Kysela, Počátky; Masna p. Vojta, Počátky; 1). Masna p. Prantl Žirovnice; Městské lesy, Počátky;. Nápoje p. Nekola, Počátky; Papír Hračky p. Skalický, Počátky; Sklárny, Janštýn; Sklenářství p. Norek, Počátky; Štěpon pí Šteflová, Počátky Tento šachový turnaj byl určitě dobrou propagací našeho města. Za ŠO: Miroslav Jelínek v sobotu dne od 17:00 hodin v do 15: Od 15:00 do 17:00 hodin Odpoledne pro maminky s

18 KINO POČÁTKY LISTOPAD 2012 Palackého náměstí 7 SKYFALL sobota 19:00 hodin 120 Kč 144 minut VB, USA české titulky Akční, thriller, dobrodružný Nevhodné do 15-ti let HOTEL TRANSYLVÁNIE neděle 17:00 hodin 100 Kč 91 minut USA český dabing Animovaný, komedie, rodinný Přístupný ALVIN A CHIPMUNKOVÉ pondělí 9:30 hodin 20 Kč 85 minut USA český dabing Animovaný, komedie, rodinný, hudební Přístupný TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 1. část sobota 19:00 hodin 80 Kč 112 minut USA české titulky Dobrodružný, drama, fantasy, romantický Nevhodné do 12-ti let REBELKA neděle 14:00 hodin 80 Kč 100 minut USA český dabing Animovaný, dobrodružný, komedie, rodinný Přístupný TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 2. část sobota 19:00 hodin 100 Kč 115 minut USA české titulky Dobrodružný, drama, fantasy, romantický Nevhodné do 12-ti let 7 DNÍ HŘÍCHŮ neděle 17:00 hodin 90 Kč 107 minut ČR - české Drama Nevhodné do 12-ti let ZÁBLESKY CHLADNÉ NEDĚLE sobota 19:00 hodin 90 Kč 92 minut ČR české Thriller Přístupný ZVONILKA: Tajemství křídel neděle 17:00 hodin 100 Kč 76 minut USA český dabing Animovaný, rodinný Přístupný ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 2. LISTOPAD PAMÁTKA ZESNULÝCH Vzpomínka na všechny věrné zesnulé či lidově dušičky, která připadá na 2. listopadu, je v římskokatolické církvi dnem liturgického roku, kdy se církev modlí za zemřelé. Liturgické obřady slouží v tento čas i Církev československá husitská, která vzešla z prostředí katolického modernismu po první světové válce. Památka se slaví od 10. století, v zemích s křesťanskou tradicí je zvykem během tohoto dne či období navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na něm svíčku či položit živé květiny, což má symbolizovat víru ve věčný život a demonstrovat přesvědčení, že život hrobem nekončí. Z tohoto hlediska jsou nevhodné papírové a umělé květiny, které se v moderní době na hrobech čím dál více objevují, jakožto důkaz o ztrátě povědomí o původním významu této tradice. Památka věrných zemřelých se slaví den po slavnosti Všech svatých 1. listopadu. V České republice je vzpomínka na všechny naše zemřelé vedle Vánoc největším společně prožívaným dnem, který věřící i nevěřící spolu slaví. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici, vzpomínka na mrtvé je součástí každého slavení eucharistie. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo ( 1048), který se takto snažil čelit přetrvávajícím pohanským obřadům. Ve 13. století se tento zvyk rozšířil po celé západní církvi. V Aragonii začali kněží slavit v ten den tři mše za zemřelé; tento zvyk potvrdil papež Benedikt XIV. (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, Portugalsku a Latinské Americe. V roce 1915 Benedikt XV. toto dovolení rozšířil pro celou církev. Zdroj: zpracovala Lí. Josefa Vachka Cesta ke hřbitovu Osudné rozcestí na konci města. Pětice silnic a jedna cesta. Ta cesta dlouhá jenom sto metrů vede do místa ticha a větru. Podivné místo je toto rozcestí. Blízko je k bolesti, daleko ke štěstí. Na tomto místě na pohled nevinná, mnohým však krutá hra každý den začíná. Vozy jak korále na tenké niti. Pět silnic je pro ně děravou sítí. Za štěstím do všech stran ženou se stovky aut, kdo sítí propadne, se smrtí jde na raut. Ta hostům pokyne, slovo však neztratí. S kým si však připije, ten se již nevrátí. Naposled tou cestou sveze ho černý vůz a vítr v korunách zazpívá věčné blues. V ten čas u rozcestí vyzvání duše zvon. Na chvíli přehlušil lidský shon. Osudné místo na konci města. Pět silnic bez konce a krátká je cesta. 18

19 ZEMŘELI JSME PRO ANGLII - NAŠI LETCI NA AZORECH Dne 14. března 1945 odstartoval z britsko-americké základny na ostrově Terceira v Azorském souostroví k letu do Anglie Liberator C-Mk VII, patřící k 246. peruti dopravního letectva RAF. Jeho posádku tvořili čtyři českoslovenští letci: kapitán letounu ppor. Václav Jílek, rodák z Písečné, navigátor škpt. Alois Volek, rodák z Vídně, radiotelegrafista rtm. Dalibor Brochard z Nitry a palubní mechanik rtm. Ludvík Kondziolka z Polské Lutyně. Kromě nich byli na palubě dva Angličané: druhý pilot F/O Walker a navigátor F/Lt Mudroch. Než nastoupili Jílek, Volek, Brochard a Kondziolka k dopravnímu letectvu, prodělali svůj bojový křest a odlétali turnus dvou set operačních hodin u slavné 311. čs. Bombardovací perutě Royal Air Force. Zpočátku při náletech s letouny Wellington na cíle v Německu a okupované Evropě, později s letouny Liberator u pobřežního velitelství proti nepřátelským lodím a ponorkám v Biskajském zálivu. I nejmladší z nich, ještě ne jednadvacetiletý Brochard, měl už jeden turnus operací za sebou; patřil mezi nejlepší radiotelegrafisty perutě. Vídeňák Lojza Volek byl uznávaným básníkem. Bylo o něm známo, že když ho při letu nad Německem nebo nad Biskají posedla múza, přestože právě prolétávali silnou protiletadlovou palbou nebo na ně útočili němečtí stíhači, zůstal Lojza vždy chladnokrevný a měl ještě čas i náladu dát dohromady nějaký ten verš Na palubě letounu bylo třináct cestujících většinou příslušníci RAF, a jeden vysoký námořní důstojník Royal Navy. Letoun přiletěl na Azory přede dvěma dny. Posádka využila volného času k projížďce autem po nevelkém ostrově: nedaleko letiště navštívila menší hezké městečko Praia do Vitória se dvěma kostely z 15. století, s malým náměstím a radnicí ze 16. století, s nekonečnou písečnou pláží a s velkým přístavem. Zajela také na jižní pobřeží ostrova, vzdálené necelých třicet kilometrů do hlavního města Azor Angra do Heroismo. Ve vnitrozemí krásně zeleného ostrova, kde se jako v Anglii na loukách po celý rok pasou stáda krav, zhlédla také kráter vyhaslé sopky. Bylo již pozdě k večeru, když se naši letci vrátili zpět na základnu. V pohodlně zařízených ubikacích pro posádky strávili svou druhou noc na této výspě daleko v Atlantiku. Ráno je čekal přes dva tisíce kilometrů dlouhý let zpět do Anglie. Po vydatné snídani nadešel okamžik startu. Každý člen posádky zaujal své místo a 13 cestujících se usadilo na lavicích, přimontovaných kolem stěn ve velkém prostoru letounu. Kapitán Jílek dostal od věže povolení k pojíždění na startovací dráhu a po motorové zkoušce povolení ke startu. Liberator odstartoval směrem do vnitrozemí a po dosažení patřičné výšky začal točit doprava, aby nasadil kurz na Anglii. Kontrolní věž přijala od navigátora Volka zprávu o startu, avšak dál už ani slovo Co se na palubě letounu dělo dál, už asi těžko kdo vysvětlí. Dispečer na věži sledoval letoun dalekohledem a zkameněl, když viděl, že se náhle řítí k zemi. Za několik vteřin letoun dopadl a shořel v polích čtyři kilometry od letiště těsně za vesnicí Agens. V jeho troskách nalezlo smrt všech devatenáct osob. Příčina havárie se nevysvětlila, pravděpodobně šlo o vysazení motorů. Oběti byly pohřbeny na místním hřbitově a několik let po válce exhumováni a znovu pohřbeny na nově zřízeném britském válečném hřbitově. Lajes War Cemertery, jak říká nápis vyrytý do kamene hřbitovní zdi, je umístěn na mírném svahu mezi letištěm a městem Praia do Vitória. Na hřbitově je pohřbeno celkem 49 obětí druhé světové války. Kromě devatenácti obětí zmíněné havárie je tam pohřben také polský, kanadský a novozélandský letec a na jednom pomníku je nápis Neznámý příslušník Royal Air Force. Jako poslední zde byl pohřben v dubnu 1946 námořník britského obchodního loďstva steward H. Landry z lodi Freetown. V prvních dnech října loňského roku jsem hřbitov v Lajes navštívil. Na náhrobky svých spolubojovníků jsem připjal čs. vlajku a na pokosenou trávu položil skromnou kytičku rudých karafiátů, svázaných trikolórou. Postál jsem chvíli u jejich hrobů a v duchu vyřídil pozdrav z daleké vlasti od všech dosud žijících kamarádů-letců. V místních novinách Diário Insular (Ostrovní deník) byla příštího dne o mém aktu na hřbitově uveřejněna zpráva a večer vysílala azorská televize záběry ze hřbitova. Mých několik anglických pronesených vět bylo přeloženo do portugalštiny. Můj krátký pobyt na Azorech skončil. František Loucký, připravil Miroslav Skokan 19

20 NAŠE POČÁTECKÁ KUCHAŘKA, ANEB DNES VAŘÍM JÁ Dnešními recepty plníme slib těm, kteří se zúčastnili Dýňobraní v SOKOLOVNĚ. Nejenže Vám připravené dýňové dobrůtky chutnaly, ale mnoho z Vás si to samé chce připravit doma. Dnes volíme slanou variantu. Tu sladkou otiskneme v příštím čísle. DÝŇOVÉ PLACKY Suroviny Očištěná a na hrubo nastrouhaná dýně 1 kg Česnek (dle chuti) 5 stroužků Vejce 2 ks Polohrubá mouka (asi) 120 g Mléko 100 ml Sůl Římský kmín (pozor je výrazný) Estragon (dle chuti, nemusíte se ho bát dát víc) Mletý pepř Olej na smažení Postup: Očištěnou dýni omyjeme a nastrouháme. Vodu částečně slijeme. Nastrouhanou dýni ochutíme solí,pepřem, římským kmínem. Přidáme vejce, estragon, podle potřeby mouku a mléko, těsto nesmí být příliš tuhé.(je dobré si udělat zkušební vzorek a popřípadě dochutit.) Do rozpáleného tuku na pánvi klademe naběračkou připravenou směs, kterou rozetřeme na placky a osmažíme po obou stranách dozlatova. Zlatavé placky podáváme teplé nebo studené. Záleží, jak je máme rádi. Estragon (Artemisia dracunculus) Estragon také známý pod jménem pelyněk. Je to základní koření zelené francouzské kuchyně. Estragon se často používá k aromatizování vinných nebo ovocných octů, bylinkových másel, do nádivek, drůbeže, k pečeným a dušeným masům, do omáček, majonéz, při nakládání zeleniny, do salátů, marinád, polévek, k jemným zeleninám. Estragon dává pokrmům pikantně trpkou chuť. Používání estragonu podporuje chuť k jídlu, zvyšuje sekreci žluče, povzbuzuje vylučování trávicích šťáv, má močopudné účinky. Římský kmín Římský kmín je aromatičtější a úplně jinak chutná, to je třeba si před vařením uvědomit. Má ostrou, hořkou a velmi pronikavou chuť, která je natolik výrazná, že dokáže přehlušit nejen aroma ostatních koření, ale mnohdy i celého pokrmu. Je třeba s ním proto zacházet opatrně. Klasický kmín má typickou trpkou, aromatickou chuť i vůni. Často se přidává do zeleninových, rýžových a luštěninových pokrmů. Mohou se s ním ochucovat polévky a různá dušená jídla. Používá se i při nakládání zeleniny, uzenin a sýrů. Stejně jako kmín klasický je vhodný k přidání do kysaného zelí. Doporučuje se přidávat jej k vařenému masu, aby pomohl trávení. Pomoci může při potížích kardiovaskulárního původu a zmírňuje i úporný kašel. TOUSTOVÁ SMĚS S DÝNÍ A SOJOU Suroviny na granulát: Sojový granulát 75 g Hovězí bujon 1 ks (kostička) Voda 1,5 l Slunečnicový olej (na orestování sojového granulátu) Česnek dle chuti 2-3 stroužky Sojová omáčka dle chuti Sůl Postup přípravy granulátu: Vodu uvedeme do varu a vložíme 1kostku bujonu. Vývar sundáme z plotny a nasypeme do něj granulát, necháme nabobtnat (asi 1-2 min). Granulát vycedíme a odstraníme přebytečnou vodu. Dále granulát orestujeme na rozpáleném oleji s česnekem nakrájeným na plátky. Granulát můžeme dochutit sojovou omáčkou a solí. Takto připravený granulát na chvíli odložíme stranou a připravíme si zeleninovou směs. Suroviny na zbytek směsi: Dýně (očištěná dužina) nakrájená na kostky 250 g Zeleninové lečo (nebo čerstvá zelenina) 330 g Kečup (nebo protlak) 100 ml Na dochucení : Sůl, cukr Provensálské bylinky (asi čajová lžička) Česnek (asi 3 stroužky) Drcený římský kmín (dle chuti) Pepř mletý Postup: Na kostky nakrájenou dýni orestujeme na pánvi s provensálskými bylinkami a na plátky nakrájeným česnekem, (pokud máme čerstvou zeleninu restujeme zároveň s dýní) k dýni přidáme lečo (pokud je pouze v nálevu, lečo vycedíme a požijeme pouze zeleninu). Vše dobře prohřejeme, do zeleninové směsi poté vložíme sojový granulát, dochutíme solí, cukrem, římským kmínem, mletým pepřem a popřípadě sojovou omáčkou. A nakonec přidáme kečup, který vytvoří celistvou konzistenci pokrmu. Lze podávat s čerstvým pečivem či s topinkou. Přejeme dobrou chuť. Recepty připravila Lenka Přechová, děkujeme! Foto: Lí a Josef Preisinger st. 20

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb

Obec Běleč. 2. Zpráva o hospodaření obce k 30. červnu 2014. email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz. tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Zápis ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 14. srpna 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Josef Mareš, Marcel Fiala, Pavel

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015

U S N E S E N Í. 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky. ze dne 22. září 2015 U S N E S E N Í 6. zasedání Zastupitelstva města Počátky č.j.: 803/2015/STAR. ze dne 22. září 2015 Zastupitelstvo města Počátky (dále jen zastupitelstvo): I. Schvaluje: 1. podle 94 zákona čís. 128/2000

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč,

b) postoupení pohledávky váznoucí na bytu č. 16, Na Valech 200, Rumburk 1, ve výši 1.411,- Kč za cenu min. 1.411,-Kč, z 15. schůze Rady města Rumburk, konané dne 9. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 215/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 15. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady:

Při zahájení jednání rady byli přítomni 6 členů rady. Rada města Bělá p.b. byla usnášeníschopná. Program jednání a stanoviska rady: Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.22/2012 konaného dne 5. 11. 2012 od 15:30 hodin v jednací místnosti MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Jaroslav Verner, starosta Jitka Tošovská, místostarostka

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015 číslo 1/005/15 k návrhu na schválení programu 5. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 5. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 5. jednání RMČ Praha Běchovice číslo 2/005/15

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod.

U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. U S N E S E N Í 27. schůze Rady města Hranice, konané dne 05.02. 2008 na MěÚ Hranice od 15.OO hod. Usnesení č. 57 93 Usnesení č. 57/08 Rada města Hranice bere na vědomí nabídky, které předložili oslovené

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 53. schůze Rady města Hranice, konané dne 19.12. 2012 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý USNESENÍ

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013

Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Město Pohořelice Zápis z 84. schůze rady města konané dne 13.11.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Ing. Kudrna, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Mgr. Janičatová, tajemník Mgr. Kejík,

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více