VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB V ROCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB V ROCE"

Transkript

1 Ra kovické LÉTO Vydává obecní úřad Raškovice červenec 2002 Vážení spoluobčané, nastupující teplé a slunečné počasí postupně otupuje vášnivé debaty o právě proběhnuvším volebním klání a nedávno ukončeném mistrovství světa v kopané a život se vrací do lenivé letní okurkové atmosféry. Zatímco většina z nás využívá čas k letním dovoleným, pro mne je to doba organizace staveb a opatření ke zlepšení životní úrovně v naší vesnici. Po nedávno ukončené generální rekonstrukci elektroinstalace v obecních bytových domech č. p. 391 a 392 nastoupili vodaři a provádějí rekonstrukci vodovodního potrubí kolem Slezanu. Omlouváme se spoluobčanům za poněkud ztížené podmínky chůze v této oblasti, ale podnikem SmVaK, který rekonstrukci provádí, je přislíbeno, že do konce července vše opraví a uvede do původního stavu. Dalším zlepšením životních podmínek v naší obci je právě probíhající rekonstrukce chodníku kolem podniku SAFT FERAK. Tímto počinem budou téměř završeny terénní úpravy kolem tohoto podniku a vznikne tak další pěkný kousek Raškovic. O prázdninách se nebude zahálet ani v základní škole, kde se bude pokračovat ve výměnách okenních skel za izolační dvojskla a rekonstrukcích okenních rámů, aby se tím snížila energetická náročnost při provozu této budovy. V poslední době se také daří napravovat staré chyby a řešit dluhy z let minulých. Jedním z ožehavých donedávna nevyřešených problémů byla soudní žaloba podniku VOKD proti obci Raškovice z roku 1995 o zaplacení Kč s 18% úrokem (celkem nyní cca Kč). Tento soudní proces se podařilo našemu zastupitelstvu po téměř ročním trpělivém vyjednávání definitivně vyřešit mimosoudně a to tak, že obec Raškovice nebude muset zaplatit podniku VOKD ani korunu. Tím se sňalo z obecního rozpočtu obrovské břímě hrozby téměř čtyřapůlmilionové platby a tyto peníze mohou být v budoucnu využity ve prospěch rozvoje obce. Dušan Vepřek, starosta VÝSLEDKY PARLAMENTNÍCH VOLEB V ROCE 2002 číslo Strana počet hlasů procento Pořadí strany hlasů Volební Volební Raškovice celkem okrsek č. 1 okrsek č. 2 1 Národně demokratická strana 1 1 0,12 % 14 2 Demokratická liga 1 1 0,12 % 14 3 ČSSD ,90 % 1 5 ODA ,58 % 10 7 Humanistická aliance 1 1 0,12 % 14 8 Akce za zrušení senátu ,70 % 9 a proti vytunelování důchodových fondů

2 9 Naděje ,47 % Republikáni Miroslava Sládka ,81 % 8 13 Česká strana národně sociální ,70 % 9 15 Strana zdravého rozumu 1 1 0,12 % Strana venkova ,05 % 7 spojené občanské síly 20 Republikáni ,35 % Sdružení nezávislých ,44 % 5 22 ODS ,35 % 3 23 KSČM ,35 % 2 24 Moravská demokratická strana ,23 % KOALICE KDU ČSL, US DEU ,92 % 4 26 Strana za životní jistoty ,81 % 8 27 Pravý blok 1 1 0,12 % Strana zelených ,75 % 6 Celkem platných hlasů Počet zapsaných voličů Účast voličů 57,39 % 64,48 % 61,01 % INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V NAŠÍ OBCI SMĚSNÝ ODPAD jedná se o zbytkový odpad po vytřídění, tj. smetí, popel, nevratné obaly z domácností, které se nedají využít, obaly znečištěné zbytky potravin, kuchyňské odpady, drobné mikrotenové sáčky apod. Do nádob a kontejnerů na zbytkový odpad je zakázáno ukládat nebezpečné složky komunálního odpadu složky odpadu určené k třídění žhavý popel či škváru látky tekuté, těkavé, zápalné, výbušné zdravotně závadný odpad, uhynulá zvířata přilnavé látky (dehet, asfalt, zbytky barev atd.) takový odpad, který nelze přesypat, nebo který by svým složením mohl ohrozit bezpečnost a zdraví pracovníků pověřené organizace či jiných osob, anebo poškodit technické zařízení sběrového vozu. Odpad ukládejte do: popelnic o objemu 110 litrů kontejnerů o objemu 1100 litrů používají se zejména u bytové zástavby, jedná se o tzv. bobry Intervaly svozu: popelnice 110 l 1 za 14 dní (sudý týden) ve čtvrtek od 06 09/2002 takto: čtvrtek sobota čtvrtek sobota čtvrtek sobota čtvrtek sobota kontejnery 1100 l 2 týdně SEPAROVANÝ SBĚR SKLO nádoby zelené barvy prázdné sklenice od zeleniny, kompotů, láhve od nápojů, stolních olejů apod. PLASTY nádoby žluté barvy platové obaly od nápojů (PET láhve), kelímky od jogurtů, másla, plastové hračky a jiné výrobky, fólie a ostatní plasty vyskytující se v domácnosti. Do nádob na separovaný sběr je zakázáno ukládat: do nádob na sklo nepatří: porcelán, drátěné sklo, sklo od léčiv, kovová víčka od sklenic, keramika či sklo znečištěné mastnotou nebo jinými nečistotami.

3 do nádob na plasty nepatří: plasty znečištěné zbytky jídel, nápojů nebo plastové obaly od motorových olejů a obaly od chemikálií např. postřiků. Intervaly svozu: nádoby na sklo 1 za měsíc nádoby na plasty 1 za 14 dní Třídění plastů a skla V letošním roce jsme koupili 2 nové kontejnery na separovaný odpad (1 na plast, 1 na sklo), které jsme umístili k bývalému pohostinství Božoň. Dále jsou objednány 2 nové kontejnery na plast, jeden umístíme k bytovým domům a druhý k cukrárně. Žádáme Vás, abyste zmenšovali obsah PET láhví, udržovali pořádek a nenechávali PET láhve volně ležet vedle kontejnerů. Na Vaše dotazy, zda FS opravu třídí separovaný odpad vám sdělujeme následující: Separovaný odpad se odváží zvlášť sklo a zvlášť plast na FS, kde se shromažďuje na dvoře, odkud se nakládá do zásobníku. Ze zásobníku jde odpad na třídící linku, pracovníci třídící linky třídí plastové PET láhve podle barev, směsný odpad, jako jsou kelímky, se třídí do zvláštního kontejneru, sáčky a polystyren do pytle. Takto vytříděný odpad se slisuje a podle barev se nakládá do kamionů, které je odvážejí k dalšímu zpracování. Odpad, který nejde roztřídit se vozí na skládku. Podobným způsobem se třídí také sklo. Obec Raškovice má uzavřenou smlouvu se společností EKO KOM o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů. Dle této smlouvy platí výše uvedená společnost obci odměnu podle počtu obyvatel obce a podle celkového množství komunálního odpadu, které sebrala, vytřídila a předala k recyklaci. NEBEZPEČNÉ ODPADY mazací a motorové oleje, zbytky barev, ředidel, laků, televizovy, počítače, rádia, jiný elektroodpad, vyřazené léky, použité obaly od postřiků, zářivky, výbojky, lednice, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie, autobaterie, monočlánky aj. K odkládání nebezpečných odpadů slouží: svoz mobilní sběrnou 2 ročně jaro, podzim dle stanoveného harmonogramu KCA boxy nádoby o objemu 20 litrů umístěné v lékárně určené na vyřazené léky a v NS určené na baterie a monočlánky. VELKOOBJEMOVÉ ODPADY jsou odpady, které pro své rozměry není možné umístit do popelnic a kontejnerů 1100 l, jsou to zejména větší kusy nábytku, koberce, pneumatiky apod. K odkládání velkoobjemových odpadů slouží: kontejnery o objemu 5 m 3 přistavené na jaře a na podzim na určená stanoviště KOMPOSTOVATELNÉ ODPADY jsou odpady, které je možné využít při výrobě kompostu, zejména tráva, listí, ořezy dřevin apod. K odkládání kompostovatelných odpadů slouží: kompostárna v Bruzovicích v areálu bývalého zemědělského družstva NAKLÁDÁNÍ S ODPADY SE ŘÍDÍ TĚMITO PŘEDPISY: obecně závazná vyhláška č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Raškovice obecně závazná vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obě tyto vyhlášky jsou trvale k dispozici na internetových stránkách web.iol.cz/raskovice nebo na OÚ Raškovice. PŘIPOMÍNÁME: Ohlašovací povinnost: Upozorňuje ty, kteří ještě nesplnili ohlašovací povinnost a nevyplnili danou přihlášku k registraci, aby tak učinili co nejdříve. Může jim být uložena pokuta.

4 Poplatník má také povinnost nahlásit změny pro výpočet poplatku (narození, úmrtí, stěhování, změna vytápění). Sazba poplatku: fyz. osoba s trvalým pobytem na území obce Raškovice 350 Kč/os./rok při ekol. vytápění 407 Kč/os./rok při neek. vytápění majitelé chat a chalup 387 Kč/chatu/rok při ekol. vytápění 457 Kč/chatu/rok při neek. vytápění Splatnost poplatku: fyzické osoby s trvalým pobytem v obci: dvakrát ročně (pololetně) 1. pol. poplatku do pol. poplatku do jednou ročně do majitelé chat a chalup: jednou ročně do Po tomto termínu správce poplatku (OÚ Raškovice) vyměří poplatek platebním výměrem a může zvýšit poplatek až o 50 %. Martina Taichmanová VÝTVARNÉ PRÁCE RAŠKOVICKÝCH DĚTÍ SE V OSTRAVĚ LÍBILY Výtvarné práce z přírodních materiálů a kresby z lesního prostředí vystavené 21. května 2002 při slavnostním otevření Lesní školy v areálu Bělského lesa v Ostravě se všem velmi líbily. Všichni oceňovali nápaditost, vkus a zručnost mladých výtvarníků z raškovické mateřské i základní školy. Raškovičtí předškoláci i školáci se před třemi lety zapojili do společného projektu rakouských a českých lesníků, Magistrátu města Ostravy a pedagogických pracovníků okresu Frýdek Místek. Cílem projektu nazvaného lesní pedagogika je vytváření a rozvíjení vztahu k lesu a přírodě u naší mladé generace. Otevření Lesní školy v Ostravě je prvním konkrétním výsledkem jejich společného úsilí. Tím však jejich práce neskončila. Svůj vztah k lesu a přírodě budou utužovat nadále. Helena Gabzdilová, ředitelka MŠ Raškovice OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM V ZŠ RAŠKOVICE Školní rok jsme zahájili se 408 žáky v 18 třídách, na jeho konci vyučovalo 24 učitelů 411 žáků. Na provozu školy se podílelo dalších 11 pracovníků. Pokračovalo výrazné zaměření na ekologickou výchovu s řadou úspěchů v rámci celé ČR. Podrobnější informace o těchto aktivitách jsou uvedeny v dalším příspěvku od garanta této činnosti paní učitelky PaedDr. N. Kafkové. Analýza výchovně vzdělávacího procesu: Chování žáků nevykazovalo nějaké zhoršení proti minulým létům, na konci roku byla udělena jedna dvojka z chování za krádež, 4 ředitelské důtky a 10 důtek třídního učitele. Na druhé straně bylo uděleno 205 pochval třídního učitele a 18 pochval ředitele školy. Nevyskytly se neomluvené hodiny, ovšem těch omluvených bylo opravdu hodně. Jeden žák zameškal průměrně 88 hodin, což představuje asi 3 týdny výuky. Zejména žáci 2. B a obou 9. tříd vysoko překročili běžný průměr posledních let. 410 žáků prospělo, jednoho čeká po prázdninách opravná zkouška. V ročníku má 44 % žáků samé jedničky, na druhém stupni je takových žáků pouze 17 ( 8,7 %). Ovšem 46 % žáků druhého stupně prospělo s vyznamenáním. Zcela jednoznačně a suverénně prošli naši žáci přijímacími zkouškami na střední školy. Všichni studenti byli přijati hned v prvém kole a řada z nich figurovala na nejpřednějších místech v žebříčku přijímaných žáků na jednotlivých školách. Stejná situace byla i v učebních oborech. To, co si jednotliví žáci vybrali, tam se také dostali. 68 % žáků 9. tříd jde studovat maturitní obory. Ze 7. tříd odcházejí 4 žáci na 6leté gymnasium. Výsledky našich žáků v okresních soutěžích a olympiádách jsou opět velmi dobré, i když tentokrát chybí větší počet medailových umístění. Zde uvádím jen ty nejlepší výsledky, podrobnější informace najdete na našich www stránkách.

5 EKOŠKOLA RAŠKOVICE 2002 Blahopřejeme i dalším devíti oceněným školám v ČR, především 2. ZŠ ve Frýdku Místku. Je to výrazný úspěch okresu Frýdek Místek v oblasti environmentální výchovy. PaedDr. N. Kafková, okresní metodik Přírodopisu ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZŠ RAŠKOVICE Nabízí opět pro šk. rok možnost odběru jídla do jídlonosičů pro strávníky z obce. Jedná se o jeden druh jídla, které je vařeno pro děti, tzn. s vyšším obsahem zeleniny a menším obsahem tuků. Cena obědu je 35,50 Kč. Zájemci se mohou přihlásit od hodin přímo ve školní jídelně. Eva Zemanová, vedoucí ŠJ POHÁDKA ZA JEDNIČKY Již tradicí se stalo pro naše Kino Raškovice hrát pro děti za odměnu zdarma. Zásluhou jsou samé jedničky na vysvědčení. Tentokrát jsme připravili pro všechny děti sobotní odpoledne 29. června. Hráli jsme rodinnou komedii JAKO PSI A KOČKY ve které jsou hlavními herci opravdová zvířata. Aby děti, rodiče a příbuzní seděli v patřičném pohodlí, připravili jsme dvě představení v a h. Díky dobré spolupráci s řediteli jednotlivých základních škol jsme měli k dispozici seznamy jedničkářů, proto tyto děti nemusely brát vysvědčení nehrozilo proto jejich poškození. Přišlo se podívat celkem 59 dětí s vysvědčením hodným maximální pochvaly, ostatních návštěvníků bylo 81. Věříme, že snaha krásného zakončení školního roku a přivítání prázdnin se vydařila, děti byly spokojené a my je i nadále budeme motivovat a v naší tradici pokračovat. Eva Raková, vedoucí kina INFORMACE ČESKÉ POŠTY, S.P. Od budou doručovány do schránek některé noviny a časopisy firmou Mediaservis, s. r. o. DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ Od Od července bude půjčovní doba opět v úterý hodin čtvrtek , hodin ORDINACE ZUBNÍ MUDr. SCHENKOVÁ Změna ordinačních hodin od pondělí až pátek hodin Dovolená neordinuje se od Zástup MUDr. Tofel ORDINACE Morávka pondělí až pátek hodin nebo Pohotovostní služba Nemocnice Frýdek Ordinační hodiny ve dnech pondělí, středa, pátek hodin úterý, čtvrtek hodin ORDINACE MUDr. PÓLOVÁ dovolená Dovolená od ORDINACE MUDr. ŽÍDEK dovolená dovolená od Zástup MUDr. Crha Ordinace Morávka v těchto ordinačních hodinách: pondělí úterý středa čtvrtek pátek ORDINACE DĚTSKÉ STŘEDISKO MUDr. MÁCOVÁ Změna platí po celou dobu prázdnin pondělí hodin DS Raškovice úterý 10, hodin DS Morávka středa hodin DS Raškovice čtvrtek hodin DS Morávka pátek hodin DS Raškovice

6 umístění soutěž žák třída žáka připravoval 13. místo mladý zahrádkář M. Šigutová 7. B Strakošová 13. místo atletický trojboj V. Moškořová 3. A Demlová 13. místo atletický trojboj V. Jerglíková 4. A Muroňová, Uhrová 15. místo mladý čtenář D. Šigutová 7. B Mecová 15. místo atletický trojboj družstvo žáků I. stupně 16. místo mladý zahrádkář A. Šafářová 3. B Strakošová 16. místo mladý historik E. Hofierková 9. A Nitrová 16. místo olympiáda Čj J. Tinka 9. B Škapová 17. místo biologická olymp. I. Škapová 7. B Kafková 19. místo mladý zahrádkář K. Bohunská 5. B Strakošová 10. místo biologická olymp. M. Nováková 7. B Kafková Z ostatních mimoškolních aktivit je třeba zmínit činnost 15 kroužků. Velmi úspěšně si počínaly zvláště 2 ekologické kroužky, zahradnický a také 2 kroužky dramatické, které ukončily svou činnost zdařilým předvedením nastudovaných pohádek. Pro veřejnost byla připravena akademie ke Dni matek a předvánoční akce nazvaná Vánoční strom. Obě akce se setkaly s velkým zájmem veřejnosti. Naši žáci se zúčastnili mnoha sportovních soutěží, nejlepších výsledků dosáhli chlapci a děvčata z I. stupně v atletice. Velmi čilý sportovní styk byl zejména se sousedními školami v Morávce a Dobré. Díky panu R. Václavíkovi se v jarním období rozjela tzv. hokejbalová liga. Chlapce, ale i některé dívky tato soutěž velmi zaujala, absolvovalo ji nakonec 11 družstev. Na životě školy se výrazně podílelo i rodičovské sdružení v čele s Ing. R. Hrůzkem. Organizovalo pro děti 3 náročné akce a financovalo řadu aktivit žáků. Ve spolupráci s OÚ bylo částečně zatepleno přízemí školy, další zateplování bude pokračovat o prázdninách. Během jarních prázdnin byly modernizovány dívčí WC a sociální zařízení pracovnic školní kuchyně. Všechny tyto stručné informace si můžete rozšířit pohledem do výroční zprávy ZŠ Raškovice, kterou najdete na internetu na adrese: Václav Strakoš, ředitel ZŠ OCENĚNÍ EKOLOGICKY ORIENTOVANÝCH ŠKOL PROBĚHLO V SENÁTU ČR VE VALDŠTEJNSKÉM PALÁCI Školní rok pomalu končí a nastává bilancování. Pro raškovickou školu to byl rok mimořádně úspěšný. Spolupráce s Lesy ČR, Lesní správou Frýdek Místek se sídlem na Morávce a Ekologickým sdružením Tereza přinesla své ovoce: ocenění za přesná měření množství a kyselosti srážek a pečlivé zpracování projektu Modré z nebe. ocenění za nejlepší realizaci mezinárodního projektu Posviťme si na úspory, který probíhal v sedmi zemích (ČR, Maďarsku, Lotyšsku, Argentině, Peru, JAR a Filipínách). zvláštní cenu poroty za vynikající výtvarné zpracování projektu Cesta za předky. 1. místo v celostátní soutěži o nejlepší zprávu k projektu Les ve škole škola v lese. Když jsme se přihlásili do soutěže o získání titulu EKOŠKOLA, který byl letos udělován poprvé, velmi jsme si přáli obstát v konkurenci 176 přihlášených škol zástupci raškovické školy přebírají na historickém místě našich dějin i současnosti ve Valdštejnském paláci hned dvě ocenění za krátkodobý i dlouhodobý ekologický projekt. Vysněný titul EKO- ŠKOLA si z Prahy odvážíme do Beskyd. Celoroční usilovná práce žáků a učitelů, velké nadšení dokázat něco více než na jedničku na vysvědčení je ukryto v osmi písmenech abecedy

7 OSOBNÍ ASISTENCE PRO REGION MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE cesta umožňující vést důstojný a plnohodnotný život v domácím prostředí pomoc při zabezpečení základních životních potřeb (příjem potravy, toaleta, osobní hygiena, polohování) nácvik sebeobsluhy a používání kompenzačních pomůcek malé ošetřovatelské úkoly výchovná práce s dětmi se smyslovým, tělesným či mentálním postižením hlídání dětí pomoc při zajištění chodu domácnosti (nákup, běžný úklid, praní, atd.) pomoc při vzdělávání a výkonu povolání doprovod (lékař, úřady, školská zařízení, kulturní a společenské akce) Služby jsou poskytovány odborně vyškolenými pracovníky osobními asistenty Cena služby: 25 Kč/1 hod. Při individuální dotaci MěÚ, OÚ, cena 15 Kč/1 hod. Při rozsahu 6 a více hodin služby, cena 22 Kč/1 hod. (s dotací 12 Kč/1 hod.) Adresa: podané ruce Společnost pro canisterapii a osobní asistenci Projekt OsA FM IČO: Zborovská Frýdek Místek Kontakt: Malý Koloredov Frýdek Místek Tel.: Helena Fejkusová, ředitelka Jana Rozehnalová, zástupkyně KULTURNÍ AKTIVITY KNIHOVNY RAŠKOVICE VÝSTAVY: Dětská výtvarná tvorba práce žáků ZŠ a MŠ Raškovice Malá galerie Knihovna Raškovice do 25.července 2002 Výstava fotografií Jaroslava Čecha STROMY A PAŘEZY od DIVADLO: Antonína Dvořáka Ostrava neděle 29. září 2002 Opera G. ROSSINI LAZEBNÍK SEVILLSKÝ Odjezd od Ondráše hodin vstupenky v Knihovně Raškovice úterý: h středa: h tel. 0658/ Marie Zemanová, vedoucí knihovny MÁTE ZÁJEM ZÍSKAT VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH: Poštovní spořitelny (účty, povolené přečerpání, cestovní pojištění atd.) Českomoravské stavební spořitelny Životním pojištění České pojišťovny Pak navštivte ve dnech 20.7., od 8.00 do h poštu Raškovice Česká pošta s. p. Jako významný partner těchto firem vám poskytne informace, uzavře smlouvy a zajistí trvalý servis po celou dobu trvání smlouvy. Tel poštmistr: Ing.Marcela Vencová VYZUŽIJTE NABÍDKY AUTODOPRAVA KANIOK BOHUMÍR RAŠKOVICE 23 NABÍZÍ: CENY NÍŽE UVEDENÉHO ZBOŽÍ STEJNÉ JAKO V LOŇSKÉM ROCE! + DOVOZ VOZIDLEM LIAZ CENA 19 Kč/km + vlek 25 Kč/km CENÍK: Škvára 10 Kč/1q 100 Kč/m 3 Struska 24 Kč/1q 310 Kč/m 3 Písek prosetý 36 Kč/1q 540 Kč/m 3 Štěrk Kč/1q 600 Kč/m 3 Štěrk Kč/1q 750 Kč/m 3 Písek zásypový 24 Kč/1q 360 Kč/m 3 Černé uhlí (dohoda po telefonu Koks drobný dle momentální Kaly ceny) TEL.: , p. KANIOK

8 KINO RA KOVICE Vážení spoluobčané, předkládáme Vám program našeho kina na 3. čtvrtletí roku Sledujte pozorně náš program, neboť o prázdninách hrajeme pravidelně každý pátek a sobotu. Začátek je vždy v hod. ceny 32, 34, 36 Kč +1 Kč na fond kinematografie. Vyberte si ze široké nabídky filmů a přijďte se podívat nebudete litovat. ČERVENEC KARU SÜDA MEDVĚDÍ SRDCE h Romantické drama v extrémních podmínkách sibiřské tajgy. Film v koprodukci Estonska, Ruska a Německa Z PEKLA h JOHNNY DEEP v hlavní roli legendárního příběhu Jacka Rozparovače kriminální thriller ANDĚLSKÁ TVÁŘ h Láska, nenávist a strach zahalené mlhou tajemství. Romanticko dobrodružný film ČR režiséra Zdeňka Trošky VANILKOVÉ NEBE h Láska, nenávist, sny,život, práce, hra přátelství, sex v hl. roli milostného dramatu TOM CRUISE SPY GAME h I velký hráč musí dát pozor, aby si protihráči nezahrávali s ním. Špionážní drama USA v hl. roli s ROBERTEM REDFORDEM a BRADEM PITTEM ČISTÁ DUŠE h Viděl svět tak, jak si nikdo nedokázal představit. Film USA inspirovaný autentickým životním příběhem nositele Nobelovy ceny za ekonomii. Oskarové ocenění stojí nepochybně za shlédnutí! V hl.roli RUSSEL CROWE (z filmu GLADIÁTOR). SRPEN NÁVRAT DO ZEMĚ NEZEMĚ h Další pokračování krásné animované pohádky Walta Disneye příběhů o Petru Panovi v českém znění. Věřte na kouzla a pohádky! Pak budete létat! HRABĚ MONTE CHRISTO h Slavný román Alexandra Dumase po mnoha letech na filmovém plátně. Přijďte se podívat na nejnovější zpracování slavného francouzského románu PERNÍKOVÁ VĚŽ h Lehce nezávislý film o těžkých závislostech. Film ČR režiséra Milana Šteindlera o muži,který chce za pomoci svého kamaráda objasnit smrt své životní lásky BULŠIT h Komedie USA pro mládež od 12 let. Inteligentní prci, prci, prcičky tenhle slogan hovoří za vše VÝLET h Film ČR v hl. roli Iva Janžurová a její dvě dcery v příběhu obyčejných lidí. Dále hrají: Jiří Macháček, Dan Bárta a další. Slogan: Co si doma neřeknete, dozvíte se cestou PRCI, PRCI, PRCIČKY h Komedie USA o mládeži, kteří ji ještě neshlédli, ať neváhají a přijdou. Slogan: Panictví se zbavili, touhy po sexu ne! SEDMÝ HŘÍCH h Erotický thriller USA s Antoniem Banderasem a Angelinou Jolie odehrávající se na Kubě v devatenáctém století BABÍ LÉTO h Opět hrajeme krásný film ČR v hl. roli s Vlastimilem Brodským a Stellou Zázvorkovou. Poezie podzimu života. Ti, kteří film ještě neviděli, ať si ho v žádném případě nenechají ujít! ROK ĎÁBLA h Černá komedie ČR. Jarek Nohavica, Karel Plíhal a skupina Čechomor. Je to film o písních v lidech a o tom, že jsou magické. Hlavním průvodcem je Jarek Nohavica a jeho písně FORMULE h Na okruhu i v lásce může zvítězit jen jeden! Sylvester Stallone za volantem závodního speciálu.

9 ZÁŘÍ BANDITI h Širokoúhlý film USA v hl. roli Bruce Willis. Kriminální komedie, v níž se bankovní lupiči při bankovním přepadení zamilují a vznikne pozoruhodná zápletka přijďte se podívat! SPIDER MAN h Filmová verze USA slavného comicsu o pavoučím muži, který nasadil své síly do boje proti zločinnosti ÚNOS DOMŮ h Film ČR o osiřelém chlapci, kterého vychovávají zámožní příbuzní. Je unesen dvojicí vyděračů. Podaří se mu utéct a dostává se do rodiny, která má již adoptované děti a hlavně otevřenou náruč, která tolik dospívajícímu Liborovi chyběla MUŽI V ČERNÉM 2 (Men in Black 2) h Komedie scifi USA NA KŘÍDLECH VÁŽKY h Mystické drama USA s Kevinem Costnerem v roli lékaře, kterému nedávno tragicky zahynula manželka. S její smrtí se stále nedokáže vyrovnat. Právní záležitosti s občany a podnikateli projedná a vyřídí každou středu mezi 15 až 17 h na Obecním úřadě v Raškovicích JUDr. Marcela Žoričová formou poradenství, spisování listin, žalob, smluv včetně kupních, rovněž převody nemovitostí, zřizování věcných břemen apod. Kontakt tel. č.: 069/ nebo , mobil 0603/ AUTODÍLNA LISNÍK Martin Vám nabízí tyto služby: veškeré mechanické opravy opravy motorů a převodovek seřizování geometrie kol a světel diagnostika motorů příprava a zajištění STK a EK Pracovní doba: pondělí až pátek sobota Martin Lisník, Raškovice 78 směr Skalice tel.:0658/ , mobil: ROFIS RODINNÝ FINANČNÍ SERVIS MAXKREDIT půjčky po celý život + úvěrová karta zdarma vytvoření kreditní historie = jednodušší přístup k půjčkám POJIŠTĚNÍ životní, úrazové, majetkové, povinné ručení STAVEBNÍ SPOŘENÍ výběr ze 4 stavebních spořitelen, zpracování úvěrů PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ spoření na stáří se státním příspěvkem a možnosti daňových úlev Přijmeme nové spolupracovníky, ŽL není podmínkou, zkušenosti s prodejem fin. produktů výhodou KONTAKT: 0605/ p. Klimeš TCHAS Uhelné sklady sklad Dobrá u F M tel. č. 0658/ Ceník paliva platný od Druh paliva Cena v Kč za q bez DPH Cena v Kč za q vč. DPH Černé uhlí kostka,ořech 225,00 274,50 Hnědé uhlí kostka 145,00 176,90 Hnědé uhlí ořech I 140,00 170,80 Hnědé uhlí ořech II 130,00 158,60 Koks ořech I, otop. směs 327,00 399,00 Koks ořech II 310,00 378,20 Ceny jsou uváděny bez dopravy. Dopravné dle tarifu Uhelných skladů TCHAS. Marcela Kuglerová, ředitelka divize Uhelné sklady TCHAS

10 PLYNOFIKACE, TOPENÍ, VODOINSTALACE I NA SPLÁTKY BEZ RUČITELE PRVNÍ SPLÁTKA JIŽ OD 10 % z ceny díla FIRMA JAN CARBOL SÍDLO: Sokolská 1347 (u Mostárny) Frýdek Místek tel. 0658/ Vám nabízí v plném rozsahu tyto služby: opravy, montáže a revize plynových zařízení, práce vodoinstalatérské a topenářské montážní práce účtujeme s 5% daní dodáváme plynové kotle dle výběru zákazníka dále dodáváme plynové sporáky (i kombinované) plynové ohřívače vody plynová podokenní topidla montujeme kotelny i nad 50 kw, zásobníky na zkapalněný plyn PROPAN od kapacity 1,1t až 11t PORADENSKOU SLUŽBU POSKYTUJEME ZDARMA STAVEBNÍ FIRMA JIŘÍ FLUKSA nabízí zateplování budov zednické práce zámkové dlažby opravy balkónů a teras renovace bytových jader malířské a natěračské práce tesařské práce pokrývačské práce klempířské práce Kontakt: Jiří Fluksa Mattys group Příborská 12/1585 (areál bývalého Řempa v Místku) Tel./fax: 0658 / nebo tel.: 0658 / večer Mobil: 0608 / , e mail:

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 10. července 2002 číslo 6 / 2002 Výsledky voleb Z celkového počtu 762 registrovaných voličů v obci Pražmo se voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zúčastnilo

Více

Ra kovické VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE RAŠKOVICE ZA ROK 2001. Vydává Obecní úřad Raškovice leden 2002

Ra kovické VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE RAŠKOVICE ZA ROK 2001. Vydává Obecní úřad Raškovice leden 2002 Ra kovické NOVINKY Vydává Obecní úřad Raškovice leden 2002 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ Je za námi první rok třetího tisíciletí a již nyní můžeme říct, že se s námi rozloučil zimou, kterou většina z nás hezky dlouho

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 12. prosince 2001 číslo 12 / 2001 Vážení spoluobčané, s blížícím se koncem roku se zpravidla začíná bilancovat, co se podařilo během roku změnit k lepšímu. Jaké

Více

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice

www.raskovice.cz 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice aška 4 / 2015 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice Informace o dění v obci Rozpočet obce na rok 2015 Články MŠ a ZŠ Raškovice Akce SOPM duben-červen 2015 www.raskovice.cz Plánované vypínání elektrické

Více

Rozpočet obce na rok 2014 Co nám všem přináší třídění odpadů Střípky z historie i současnosti obce Informace našich sportovních klubů

Rozpočet obce na rok 2014 Co nám všem přináší třídění odpadů Střípky z historie i současnosti obce Informace našich sportovních klubů aška 4 / 2014 Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice www.raskovice.cz Rozpočet obce na rok 2014 Co nám všem přináší třídění odpadů Střípky z historie i současnosti obce Informace našich sportovních

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC U NÁS V ČAKOVICÍCH VYDÁVÁ MČ PRAHA - ČAKOVICE LEDEN 2008 ZDARMA Otázky a odpovědi Ohlédnutí za rokem 2007 naleznete na straně 1, 2 a 3. Zápisy do školských zařízení Podrobnosti naleznete na straně 5 a 11. INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ PRO OBČANY ČAKOVIC, MIŠKOVIC A TŘEBORADIC

Více

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA

ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA ÚNOR 2002 CENA 5 Kâ MùSTA P ÍBORA Sněženky Richard Sopuch Kytičku sněženek chtěl bych Ti dát, aby jsi věděla, že Tě mám rád, že i já mám rád, jak ony rády mají, když poslední sněhy z jara tají. Každým

Více

Křehké zvonky modrých svlačců voní zrána podzimem. V myšlenkách je jedno přání, vlaštovičko, neodlétej, zůstaň ještě mezi námi.

Křehké zvonky modrých svlačců voní zrána podzimem. V myšlenkách je jedno přání, vlaštovičko, neodlétej, zůstaň ještě mezi námi. SLOVO REDAKC E začíná podzim. Nic překvapivého. Školákům vláčejícím aktovky i nám ostatním, chystajícím se na burčák, plískanice a mlhy se jen švitořivě vysmívají vlaštovky, které se na svou jižní dovolenou

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat

Stavba Dobrá roz ífiení spla kové kanalizace bude pokraãovat Žehnání praporu hasičů a sochy sv. Floriána bylo spolu s Velkou doberskou největší událostí konce letošního léta.

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2004 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obnovení tradice Vítání občánků Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná

Více

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ

MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ srpnový PRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ 1 pravodaj srpnový 2004 MĚSTSKÉHO ÚŘADU V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Výsledky voleb do Evropského parlamentu na území města Český Těšín K volbám, které se konaly ve

Více

Významné dny. 28. březen Den učitelů. Pranostika. Informace z radnice. Vážení občané podnikající jako fyzické osoby, BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3

Významné dny. 28. březen Den učitelů. Pranostika. Informace z radnice. Vážení občané podnikající jako fyzické osoby, BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3 BŘEZEN 2007 ZDARMA Číslo 3 Významné dny 7. 3. 1850 se narodil v Hodoníně T. G. Masaryk, československý politik, státník, filosof a sociolog, 14. 11. 1918 zvolen prvním československým prezidentem, ve funkci

Více

Ra ka ROZPOČET PRO ROK 2005. Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice duben 2005 www.raskovice.cz. Oblast příjmů:

Ra ka ROZPOČET PRO ROK 2005. Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice duben 2005 www.raskovice.cz. Oblast příjmů: Ra ka Informační zpravodaj Obecního úřadu Raškovice duben 2005 www.raskovice.cz Vážení spoluobčané, v letošním roce přicházíme do vašich domácností podruhé. Budeme vás v následujících částech našeho občasníku

Více

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního

dena formou nástavby, přístavby a stavebních úprav. Při vstupu do objektu KD bude umístěno pracoviště Beskydského informačního Kde najdete tu svou? Kunčice p. O. Frýdlant nad Ostravicí Bílá, St. Hamry Pržno Baška Malenovice Pstruží Lhotka, Metylovice Ostravice Čeladná Janovice Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 1 str. 2, 3, 4

Více

Brušperský zpravodaj. 120 let kaple Panny Marie Sedmibolestné

Brušperský zpravodaj. 120 let kaple Panny Marie Sedmibolestné 120 let kaple Panny Marie Sedmibolestné INFORMACE Z RADNICE Cyklostezka Brušperk Stará Ves n. O. Vybudování cyklostezky Brušperk-Stará Ves n. O. je dalším významným krokem k zajištění větší kvality spojení,

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI.

151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI. 9 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 7 151,5 MILIÓNU V ULICÍCH SVĚT NARNIE 2007 BIOJARMARK NA LIBUŠI DNY ZDRAVÍ 4. 15. ŘÍJNA TERORISMUS, ŠPIÓNI A PAVOUK NA ŠALVĚJI Hřiště V Rohu na Libuši ve spolupráci místní správy

Více

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků

ZPRAVODAJ. Smlouvu o budoucí kupní smlouvě o odkoupení části pozemků ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 96 vyšel 25. 2. 2009 ZASTUPITELSTVO OBCE 12. zasedání zastupitelstva obce se konalo 8. prosince 2008 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu o kontrole

Více

Brušperský zpravodaj. Naši čápi vyvedli letos čtyři mláďata

Brušperský zpravodaj. Naši čápi vyvedli letos čtyři mláďata Naši čápi vyvedli letos čtyři mláďata Z jednání zastupitelstva města INFORMACE Z RADNICE Čtvrté zasedání zastupitelstva města (ZM) se uskutečnilo 29. června 2011. V úvodu se starosta města vyjádřil k úkolu,

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 3/08 Vážení spoluobčané, přiblížil se konec roku a nastal čas na krátkou rekapitulaci roku 2008. Na konci října byl dokončen projekt s názvem Realizace úspor energie ZŠ Město

Více

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO

PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO PRAÎMOVSKÉ OZVùNY ZPRAVODAJ OBCE PRAÎMO 13. června 2001 číslo 6 / 2001 VII. SNĚM SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ve dnech 31.května a 1.června 2001 se konal v kongresovém centru v Hradci Králové VII.

Více

Občasník č. 4 Prosin 2006

Občasník č. 4 Prosin 2006 Občasník č. 4 Prosin 2006 Štědrý den nastal, radost nám nachystal. Ježíšek zrozen jest, v jesličkách položen. Radujme se, veselme se, alelujá! Krásné Vánoce, u stromečku pohodu a štěstí a co pod ním? Kromě

Více

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním rožďalovicko Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012 V čase adventním Doba přípravy na Vánoce se nazývá advent. Toto označení pochází

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více