LISTOPAD 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LISTOPAD 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 10"

Transkript

1 LISTOPAD 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 10 Na sedlčanském zimním stadionu už jsou hokejové soutěže v plném proudu. Snímek z tréninku Zberazských skýtá kuriózní kombinaci tří barev dresů...

2 V sedlčanském kulturním domě vrcholí tradiční kurzy tanečních. Účastníky vyfotil na památku fotograf František Větrovec. Rozpis fotbalových utkání V listopadu končí podzimní část fotbalových soutěží! Přijďte fandit! SO v 9.30 a hod.: ČESKÝ LEV BEROUN - TJ TATRAN SEDLČANY (Krajský přebor, st. + ml. žáci) SO ve 14 hod.: SK NOVÝ KNÍN - TJ TATRAN SEDLČANY A (I. A třída, odjezd ve hod.) SO v hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - TJ SOKOL LIGMET MILÍN (I. A třída, starší dorost) SO ve hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - PROSTŘEDNÍ LHOTA (Okresní soutěž, mladší dorost) NE ve 14 hod.: TJ TATRAN SEDLČANY B - TJ SOKOL LIGMET MILÍN (Okresní přebor) SO v hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - SK MARILA VOTICE (I. A třída, starší dorost) SO v 9.30 a hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - MNICHOVO- HRADIŠŤSKÝ SK (Krajský přebor, st. + ml. žáci) SO ve hod.: TJ TATRAN SEDLČANY - SOKOL KOSOVA HORA (Okresní soutěž, mladší dorost) NE ve 14 hod.: TJ TATRAN SEDLČANY A - TJ DYNAMO NELA- HOZEVES (I. A třída) NE ve 14 hod.: SK SPARTAK PŘÍBRAM B - TJ TATRAN SEDL- ČANY B (Okresní přebor, odjezd ve hod.) SO ve hod.: TJ SOKOL LIGMET MILÍN - TJ TATRAN SEDLČANY A (I. A třída, odjezd v hod.) SO v 9.30 a hod.: SK RAKOVNÍK - TJ TATRAN SEDL- ČANY (Krajský přebor, st. + ml. žáci) NE v hod.: SK PETROVICE - TJ TATRAN SEDLČANY (I. A třída, starší dorost, odjezd v 8.45 hod.)

3 AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED JEDNÁNÍ, KTERÁ STAROSTA MĚSTA ING. JIŘÍ BURIAN ABSOLVOVAL V POSLEDNÍCH TÝDNECH 12. září 2008: Místní komise dopravy - Na zasedání jsme provedli kontrolu úkolů z minulého jednání. Konzultovali jsme projekt na revitalizaci autobusového nádraží, což znamená uplatnit žádost do Regionálního operačního programu ještě do začátku listopadu. Projekt řeší celkově nevyužitou plochu a zlepšení celého parteru včetně nové odbavovací haly a dopravního systému. Probírali jsme projekt úprav Na Potůčku, zejména Malého náměstí, kde je zásadní problém dopravní a parkování aut. Projednávali jsme dopravní omezení parkování v Luční ulici u domu pana Vilase, neboť zde dochází při parkování a průjezdu nákladních vozidel k poruše jeho štítového zdiva. Doporučili jsme odboru dopravy vydat rozhodnutí na zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny do Strojírenské ulice ze silnice 1/18 proto, že řadu dopravců do firmy IMF nebo do Strojíren navede navigační systém do Strojírenské ulice, tedy o ulici dříve. 13. září 2008: 750 let Bystřice - Na pozvání pana starosty Bystřice jsem se zúčastnil slavností na oslavu 750 let tohoto města. 13. září 2008: Zahájení hokejové sezony - Ten samý den odpoledne jsem byl přítomen slavnostního zahájení letošní hokejové sezony na našem zimním stadionu. 15. září 2008: Jednání s Povodím Vltavy - S techniky z Povodí Dolní Vltava jsem jednal o navržených úpravách potoka Mastník pod čistírnou odpadních vod, které by se měly realizovat ještě v tomto roce v rámci protipovodňových opatření. 17.září 2008: Výbor Regionální rady - Na krajském úřadu jsem se zúčastnil zasedání výboru Regionální rady, kde jsme schvalovali žádosti z operační osy volnočasové aktivity. 17. září 2008: Mezinárodní dopravní konference - Ve stejný den odpoledne jsem se za naše město a současně za Středočeský kraj zúčastnil 3. mezinárodní konference na téma Bezpečná dopravní infrastruktura. Organizátorem konference byla společnost City Plan a měl jsem zde přednášku na téma Bezpečně po silnicích Středočeského kraje. Jednak jsem hovořil o všech opatřeních, která kraj vyvíjí především v oblasti prevence a ve druhé části pak o konkrétním případu řešení bezpečnosti chodců v osadě Libíň. 18. září 2008: Prodej městských bytů - Vedl jsem jednání s naší právničkou JUDr. Krylovou a ing. Sýkorovou, které zahajují práce na prvním prodeji městských bytů v čp. 584, 585 a 586. Po schválení tohoto procesu došlo k předání veškerých podkladů a nyní dojde ke zpracování smlouvy o společenství vlastníků a následně budou připravovat kupní smlouvy k prodeji bytů většiny občanů, kteří projevili zájem o získání bytu do vlastnictví za cenu 4700 Kč za m září 2008: Přivaděč pitné vody - Na naší radnici se sešli starostové obcí na trase plánovaného přivaděče pitné vody. Přítomen byl místostarosta Benešova, neboť u jejich stávajícího městského vodojemu je plánovaná výstavba dalšího, což je jejich eminentním zájmem na řešení problému zásobování vodou města Benešov. Dále se zúčastnili starostové Bystřice, Vrchotových Janovic, Vojkova a Kosovy Hory. Přítomné jsem informoval o současném stavu přípravy této velmi náročné investice a z jejich strany byl vyřčen požadavek na možné připojení na přivaděč někdy v budoucnu, ovšem bez účasti na investici. 22. září 2008: Komunikace určené k rekonstrukci - Se zástupci BES Benešov a našich technických služeb jsme projeli na místě komunikace, které jsou připraveny k dokončení rekonstrukcí, tj. ulice Pod Strojírnami, Podélná a Víta Nejedlého a spojovací komunikace na Kotlině směrem na Chalupy. V říjnu by měly být dokončeny nové povrchy těchto komunikací ve smyslu schváleného rozpočtu. 23. září 2008: Revitalizace autobusového nádraží - V Praze jsem jednal s arch. Pýchou a ing. Přikrylem, kteří jsou autory projektu této revitalizace a zároveň žádosti do ROP. Na jednání došlo k upřesnění rozsahu prací a stanovení dalšího postupu tak, aby žádost mohla být kvalitně zpracována a podána v termínu. 23. září 2008: Jednání se Sdružením Krušné Hory - Týž den odpoledne jsem odjel do Karlových Var, kde jsem měl ve dnech 23. a 24. září jednání se zástupci Sdružení Krušné Hory - západ. Jedná se o mnohaletý kontakt mezi naším městem a tímto sdružením. Měl jsem možnost navštívit tyto obce a jednat v Ostrově n/ohří, Horní Blatné, Božím Daru, Lichově na téma plnění úkolů samosprávy, využití finančních prostředků EU, zkvalitnění činnosti mikroregionu a podobně. 25. září 2008: Jednání na Magistrátu Prahy - Na pražském magistrátu jsem se zúčastnil jednání o představení projektu revitalizace Masarykova nádraží v Praze, což souviselo i s předchozím jednání naší krajské komise dopravy. Z naší strany byly obavy, aby tento významný železniční uzel nebyl zcela zlikvidován, neboť má význam v příjezdu vlaků regionálního charakteru. Na zasedání radní hlavního města předložili vizi využitelnosti zbytkových ploch a budov a ujistili nás, že nejde o likvidaci, nýbrž o jeden z článků dopravního systému Prahy. 25. září 2008: Komise dopravy kraje - Následně nato ve stejný den zasedala komise dopravy při radě Středočeského kraje. Bylo to poslední jednání v tomto volebním období a hlavním bodem programu bylo z mé strany vyhodnocení celého období Za tu dobu jsme sešli 35x, z toho byla 2 výjezdní zasedání a 1 společné jednání s výborem dopravy zastupitelstva hlavního města Prahy. Přijali jsme celkem 86 usnesení směrovaných jako doporučení k radě kraje. Činnost komise byla zaměřena na základní dopravní obslužnost v kraji, její zlepšení a zefektivnění. Zabývali jsme se často činností SÚS, posuzovali jsme některé investice v dopravě na silnicích 2. a 3. třídy, zajímali jsme o oblast bezpečnosti dopravy a o nadregionální investice, jako např. příprava dálnice D3, postup výstavby rychlostní komunikace R4 a R6, pražský silniční okruh a podobně. 30. září 2008: Jednání s ředitelem Mediterry - S ředitelem společnosti Mediterra Sedlčany panem ing. Filipi jsme aktualizovali průběh provedených stavebních prací v letošním roce v budově nemocnice, které se týkaly centrální sterilizace a rozšíření počtu lůžek a prostoru Ochrip. Od roku 2002 máme ze strany Mediterry investováno více než 13 mil. Kč do stavebních úprav. Společně jsme diskutovali o přípravě dalších stavebních akcí pro rok 2009 v rámci našeho rozpočtu. Je zájem o výměnu oken, opravu fasády, úplnou opravu atria uvnitř nemocnice a některých částí rozvodu elektřiny, vody a tepla. (Pokračování na další straně.) 1

4 AKTUALITY Z RADNICE 1. října 2008: Výbor Regionální rady - Na krajském úřadu opět zasedal tento výbor, kde jsme schvalovali další projekty směrem k penězům EU, tentokrát z oblasti dopravy. Letos bezmála 1 miliarda Kč z této oblasti bude použita na opravy silnic 2. a 3. třídy. 1. října 2008: Finance na rekonstrukci 1. ZŠ - Týž den jsem na ministerstvu financí jednal o přidělení státní dotace na rekonstrukci naší 1. ZŠ. S ohledem na čas a počasí je třeba práce zahájit, budou obsahovat výměnu oken, zateplení fasády, novou fasádu, konstrukci se zateplením střechy. Práce musí být dokončeny do konce letošního roku, ale je zde velké nebezpečí, že naše žádost ještě není vyřízena. Na jednání jsem dostal příslib od odboru územních rozpočtů, že v říjnu by mělo být vydáno rozhodnutí o přidělení této dotace s ponížením z původních 10 mil. Kč na 9,2 mil. Kč. Znamená to, že rozdíl 1 mil. Kč musí dofinancovat město, což bude předmětem rozpočtových opatření, pokud vůbec prostředky přijdou. 1. října 2008: Schůze tělesně postižených - V odpoledních hodinách jsem se v kulturním domě zúčastnil schůze Svazu tělesně a zdravotně postižených. Členové organizace se každoročně na podzim pravidelně schází v KDJS. Předsedkyně přednesla zprávu za letošní rok a potom jsem ve svém vystoupení informoval o problematice v oblasti sociální a oblasti zdravotnictví z pohledu orgánů města. 3. října 2008: Setkání s dopravci - Na radnici jsem se sešel s dopravci, kteří zajišťují dopravní obslužnost tohoto regionu, mám na mysli autobusovou dopravu. Jednalo se o seznámení dopravců s projektem revitalizace autobusového nádraží a poznat jejich názory a připomínky z hlediska provozního řešení. Přítomní dopravci posoudili projekt jako velmi zdařilý. 6. října 2008: Revitalizace Orlické nádrže - Město Písek spolu s vysokou školou technicko ekonomickou pořádalo seminář na téma revitalizace Orlické nádrže, kam jsem byl pozván za naše Sdružení obcí Sedlčanska, neboť zmíněná oblast se dotýká našich obcí Solenice, Klučenice a Milešov. Smyslem semináře bylo zahájit diskusi a definovat a analyzovat celou problematiku, především kvalitu vody v nádrži v letním období, kdy dochází k maximálnímu rozšíření sinic a zakalení vody. To má negativní vliv na rekreanty, rozvoj cestovního ruchu a turismu. Hledají se příčiny tohoto stavu, který se zejména v posledních letech mnohokrát opakoval. Závěrem bylo dohodnuto, že v příštím roce město Písek spolu s jihočeským krajským úřadem uspořádá mezinárodní konferenci na toto téma již s vyhodnocením příčin a s návrhem opatření a řešení. 7. října 2008: Jednání se společností Connex Příbram - Šlo o jednání se společností, která je hlavním dopravcem v našem regionu a využívá nejvíce naše autobusové nádraží a na posledním jednání s dopravci chyběla. Bylo to velice účelné jednání, na jehož základě jsme náš projekt začali upravovat o další dvě odbavovací místa. 7. října 2008: Přivaděč pitné vody - Týž den jsem jednal s panem ing. Vyhlasem z firmy Athos Praha o stavu přípravy přivaděče pitné vody z hlediska doplňku územního rozhodnutí a dokončované projektové dokumentace pro stavební povolení. Stanovili jsme si další postup k vydání tohoto povolení a probírali jsme také záležitosti vlastnických vztahů k pozemkům, které jsou ještě nedořešeny. Z celkového počtu 246 pozemků se jedná ještě o 45, které nemáme úplně dokončeny. 8. října 2008: Projekt Brány - V odpoledních hodinách jsem se zúčastnil v areálu základní umělecké školy slavnostního otevření stěn, které byly realizovány v rámci projektu Brány. Je to počin velice zdařilý, kterým ZUŠ rozšiřuje další aktivity i do venkovního prostředí. Překvapil mě zájem veřejnosti a celá akce byla dobře připravena. 9. října 2008: Jednání s MTS - Jelikož se nám blíží konec letošního roku, jednal jsem s vedením Městské teplárenské společnosti o věcné a finanční aktualizaci oprav bytového fondu, který je víceméně hotov, ale do závěru roku je třeba ještě něco zajistit. Musí být vše vyhodnoceno po stránce finanční, aby byly dodrženy rozpočtové ukazatele. 10. října 2008: Krajské zastupitelstvo - V Praze se uskutečnilo poslední zasedání zastupitelstva Středočeského kraje v tomto volebním období. Vzhledem ke končícímu období bylo přijato pouze 48 usnesení, což je asi polovina proti jiným zasedáním. Hejtman Petr Bendl poděkoval za práci zastupitelů a vyhodnotil celé volební období. 13. října 2008: Jednání se společností Roxima - Tato společnost s námi spolupracuje na základě výběrového řízení na vypracování žádosti k operačnímu programu Státního fondu životního prostředí na přivaděč pitné vody. Jednání se týkalo základního problému, kterým jsou provozovatelské smlouvy uzavřené mezi městem a 1. SČV ve vazbě na podmínky Státního fondu a ve vazbě na budoucí provozování přivaděče. Ukazuje se, že přístup fondu je pro nás diskriminující a může vážně ohrozit samotné podání žádosti. - Zastupitelstvo města (dále jen ZM) bere jednohlasně (18) na vědomí zprávu místostarosty města o plnění usnesení z minulého zasedání ZM, které se konalo dne ZM bere jednohlasně (18) na vědomí zprávu místostarosty města o jednání rady města od minulého zasedání zastupitelstva. - ZM jednohlasně (19) schvaluje prodej pozemků ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4 (pozemky pod trafostanicemi), a to pozemek 2 CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED... (dokončení z předchozí strany) Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ze dne parc. č. 1332/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m 2, parc. č. 606 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m 2, parc. č. 974/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 113 m 2 a parc. č. 1926/148 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m 2, vše v k.ú. Sedlčany, za cenu 400 Kč/m 2, tj. celkem 228 m 2 za cenu Kč s tím, že kupující zároveň uhradí správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí ve výši 500 Kč. - ZM jednohlasně (19) schvaluje směnu pozemků mezi městem Sedlčany a Stavebním bytovým družstvem Sedlčany s tím, že Stavební bytové družstvo Sedlčany převede do vlastnictví města Sedlčany pozemky parc. č. 48/1 o výměře 104 m 2, parc. č. 77/3 díl a o výměře 68 m 2, parc. č. 103/86 o výměře 3 m 2, parc. č. 758/1 o výměře m 2, parc. č. 759/3 o výměře m 2, parc. č. 1332/16 o výměře 102 m 2 a parc. č. 2762/11 o výměře 198 m 2, vše ostatní plocha (Pokračování na následující straně.)

5 USNESENÍ ZASTUPITELSTVA Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY ze dne v k. ú. Sedlčany, tj. celkem m 2 a město Sedlčany převede do vlastnictví Stavebního bytového družstva Sedlčany pozemky parc. č. 9/1 o výměře 78 m 2, parc. č. 9/6 o výměře 5 m 2, parc. č. 9/10 o výměře 41 m 2, parc. č. 9/11 o výměře 13 m 2, parc. č. 38/4 o výměře 9 m 2, parc. č. 103/7 o výměře 239 m 2, parc. č. 103/8 o výměře 244 m 2, parc. č. 103/9 o výměře 134 m 2, parc. č. 103/10 o výměře 241 m 2, parc. č. 103/82 o výměře 4 m 2, parc. č. 1084/2 o výměře 199 m 2, parc. č. 1332/9 o výměře 179 m 2, parc. č. 1332/11 o výměře 77 m 2, parc. č o výměře 437 m 2 a parc. č o výměře 433 m 2, vše zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Sedlčany, tj. celkem m 2. - ZM jednohlasně (19) schvaluje na základě geometrického plánu č /2008 vyhotoveného zeměměřičskou kanceláří Ing. Lubomíra Soukupa Geokart, prodej pozemku parc. č. 124/4 zastavěná plocha, staveniště o výměře m 2 stavební firmě HOSS, a.s., Pavlíkova 466, Benešov, a to za cenu 810 Kč/m 2, tj. celkem Kč za účelem výstavby 27 bytových jednotek dle schválené zastavovací studie. Podmínky výstavby budou upřesněny v kupní smlouvě. - ZM jednohlasně (19) schvaluje výkup pozemků, které se nacházejí v místní komunikaci (ul. Dělnická) v Sedlčanech za cenu 200 Kč/m 2, a to od paní Drahomíry Janouškové, U Kulturního domu 596 pozemek parc. č. 641/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 126 m 2 tj Kč, od paní Ludmily Vackové, Dělnická 534, Sedlčany pozemek parc. č. 641/4 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 132 m 2, tj Kč, od paní Jindry Kálenské, Dělnická 556, Sedlčany pozemek parc. č. 641/5 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 134 m 2, tj Kč a od paní Marie Kohoutové, Dělnická 557 pozemek parc. č. 641/6 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 134 m 2, tj Kč s tím, že kupující uhradí prodávajícím kupní cenu nejpozději do 31. března Město Sedlčany jako kupující zároveň uhradí správní poplatky za vklad do katastru nemovitostí. - ZM jednohlasně (19) schvaluje záměr města Sedlčany o prodeji městských bytů č. p. 584, 585, 586 v ulici U Kulturního domu v Sedlčanech, a to za cenu Kč/m 2 plochy bytu včetně sklepu. - ZM jednohlasně (19) schvaluje: a) uzavření darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 a městem Sedlčany, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany s tím, že Středočeský kraj daruje městu Sedlčany budovu č. p. 159, občanská vybavenost na stavební parcele parc. č. st. 106/5 a stavební parcele parc. č. st. 106/7, budovu č.p. 160, občanská vybavenost na stavební parcele parc. č. st. 106/1 a stavební parcele parc. č. st. 106/6, stavební parcely parc. č. 106/5 o výměře 848 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, stavební parcely parc. č. st. 106/1 o výměře 512 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsaná na LV 2425 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, vše k.ú. a obec Sedlčany. Oproti tomu město Sedlčany zřídí bezúplatné věcné břemeno spočívající v užívání části převáděné budovy č. p. 159, postavené na parcele parc. č. 106/5 a parcele parc. č. 106/7 v dále uvedeném rozsahu dárce je oprávněn na základě zřizovaného věcného břemene výlučně využívat prostory a místnosti v prvním nadzemním podlaží darované (převáděné) budovy č.p. 159: 1. chodba, 2. místnost RLP, 3. místnost RLP, 4. umývárna, 5. místnost RLP, 6. toaleta (WC + sprcha), 7. denní místnost, 8. sklad, 9. sklad materiálu, 10. místnost RLP, 11. místnost RLP, 12. garáž, 13. dílna, 14. garáž, v rozsahu dle půdorysu. Dále věcné břemeno užívání části převáděné parcely parc. č. 106/5 a užívání částí parcel parc. č. 103/76 a parc. č. 106/1 v k. ú. Sedlčany, s právem průchodu a průjezdu v rozsahu vymezeném geometrickým plánem pro vyznačení věcného břemene ze dne 31. ledna 2007, č /2007, zhotovitel Ing. Lubomír Laža. Věcná břemena výše vymezená se zřizují za účelem provozu výjezdového stanoviště Územního střediska záchranné služby Středočeského kraje, IČ , případně za účelem provozu výjezdového stanoviště záchranné služby provozované jinou osobou zřízenou Středočeským krajem. b) uzavření darovací smlouvy mezi městem Sedlčany, se sídlem nám. T. G. Masaryka 32, Sedlčany a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 s tím, že město Sedlčany daruje Středočeskému kraji budovu č. p. 1090, občanská vybavenost, postavené na parcele parc. č. 1926/89, parcelu parc. č. 1926/89 o výměře m 2 zastavěná plocha a nádvoří, parcelu parc. č. 1926/90 o výměře m 2 ostatní plocha, parcelu parc. č. 1926/91 o výměře 126 m 2 ostatní plocha, parcelu parc. č. 1926/92 o výměře 127 m 2 ostatní plocha, parcelu parc. č. 1926/94 o výměře m 2 ostatní plocha, parcelu parc. č. 1926/95 o výměře 138 m 2 ostatní plocha, zapsaná na LV u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram, vše v k. ú. a obec Sedlčany. c) ZM jednohlasně (19) pověřuje starostu města Ing. Jiřího Buriana k uzavření výše uvedených darovacích smluv. - ZM jednohlasně (19) schvaluje žádost města Sedlčany o bezúplatný převod pozemků z ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Sedlčany, a to pozemků parc. č. 242 o výměře m 2, parc. č. 249 o výměře 381 m 2, parc. č. 254 o výměře 432 m 2, vše ost. plocha, ost. komunikace v k. ú. Doubravice u Sedlčan, obec Sedlčany. - ZM jednohlasně (19) volí za přísedící Okresního soudu v Příbrami na funkční období paní Ludmilu Papáčovou, bytem Pod Pilami 1046, Sedlčany. - ZM jednohlasně (19) schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Sedlčany č. 1/2008, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 26/1997 o zimní údržbě místních komunikací. - ZM jednohlasně (19) schvaluje dle ustanovení 49 odstavec 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, pokyny pro zpracování návrhu změny č. 4 územního plánu města Sedlčany včetně výběru výsledné varianty umístění plaveckého bazénu v lokalitě Na Potůčku a umístění objektu integrovaného záchranného systému v zóně Sever. - ZM jednohlasně (19) souhlasí se studií revitalizace autobusového nádraží a ukládá starostovi města vypracovat žádost o finanční dotaci v rámci ROP prioritní osy ZM jednohlasně (19) souhlasí se zahájením prací na rekonstrukci 1. ZŠ a pověřuje starostu města s uzavřením smlouvy o dílo se společností S-B, s.r.o. Sedlčany dle výsledku výběrového řízení na zhotovitele. Přednáška o Jemenu Další z cyklu cestovatelských přednášek Sedlčaňáka Lukáše Synka se uskuteční 31. října od 18:30 hod. v Městském muzeu v Sedlčanech. Název přednášky je JEMEN - ostrov Sokotra a mrakodrapy pouště. Naprosto ojedinělé zážitky nabízí ostrov Sokotra utopený v Indickém oceánu, na němž se doslova zastavil čas. Díky své izolovanosti se zde vyvinula unikátní fauna a flóra připomínající třetihory. Kromě několika větších vesnic na pobřeží zůstává vnitrozemí a jih ostrova nedotčené civilizací: fascinující přírodní scenérie, život rybářů a pastevců jako ve středověku. Podíváme se také na nebližší jemenskou pevninu do barevného přístavu Al Mukalla a do obrovského pouštního wádí Hadramaut, které dokonale ztělesňuje naše představy o Arábii: palmové háje, velbloudi, hliněné vesnice a také slavné pouštní mrakodrapy v Šibámu. 3

6 USNESENÍ RADY RM bere na vědomí zprávu místostarosty města o plnění jednotlivých bodů usnesení z jednání RM dne RM bere na vědomí zprávu starosty o investičním rozvoji města Sedlčany. RM schválila předložený projekt p. arch. Pýchy na revitalizaci autobusového nádraží. RM schvaluje uzavření nových smluv dle návrhu PS při poskytování služeb mezi touto organizací a jednotlivými klienty. RM v návaznosti na své usnesení č. 12/08 ze dne 25. června t. r. doporučuje ZM schválit výkup pozemků v ul. Dělnické v Sedlčanech za cenu 200 Kč/m 2, a to od Drahomíry Janouškové, U Kulturního domu 596, Sedlčany parc. č. 641/2 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 126 m 2, tj Kč, od paní Ludmily Vackové, - RM bere na vědomí zprávu místostarosty města o plnění jednotlivých bodů usnesení z jednání RM dne RM bere na vědomí zprávu ředitele Sedlčanských technických služeb o činnosti této organizace. - RM schvaluje plán zimní údržby na období zima , předložený ředitelem STS, s.r.o. - RM ukládá řediteli STS, s.r. o., připravit podklady pro svoz TKO na r RM schvaluje zápočet investic ve výši ,40 Kč pro společnost Mediterra Sedlčany, s.r.o., a to v souvislosti s investiční akcí za účelem rozšíření počtu lůžek na oddělení OCHRIP. - RM rozhodla o zrušení části veřejné zakázky Překládací stanice Sedlčany, a to dodávky zařízení a vybavení: a) přívěs na kontejnery a hákový nosič, b) nakladač kolový s otočí a třídící a drtící lopata, c) velkoobjemové kontejnery, d) ostatní nádoby. Zrušení těchto částí veřejné zakázky je z důvodu neúplnosti nabídek a následného vyřazení zájemců. - RM schvaluje smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Sedlčany a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, jejichž předmětem je budoucí zřízení věcných břemen, které spočívají v umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, a to PS 917 Sedlčany knn pro parc. č. 569/44 a 569/45 v k. ú. Sedlčany a dále Stožárová trafostanice, kabelové vedení NN 0,4 kv, stavba: Sedlčany ul. Potoční, TS, NN. - RM schvaluje přidělení bytu 2+1 (č. bytu 1) na adrese U Kulturního domu 532, Sedlčany, a to v obecním zájmu (demolice objektu č.p. 148 v ul. 4 Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 16/2008 ze dne Dělnická 534, Sedlčany parc. č. 641/4 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 132 m 2, tj Kč, od paní Jindry Kálenské, Dělnická 556, Sedlčany parc. č. 641/5 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 134 m 2, tj Kč, od paní Marie Kohoutové, Dělnická 557, Sedlčany parc. č. 641/6 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 134 m 2, tj Kč. RM schvaluje v souladu s pořadníkem na rok 2008 přidělení bytu 3+1 (č. bytu 15) na adrese Havlíčkova 623, Sedlčany, a to slečně Šárce Táboříkové, dosud trvale bytem Za Nemocnicí 1058, Sedlčany. RM schvaluje v souladu s pořadníkem na rok 2008 přidělení bytu 2+1 (č. bytu 2) na adrese Za Nemocnicí 1060, Sedlčany, a to slečně Anně Saloňové, dosud trvale bytem Na Severním Usnesení RADY MĚSTA SEDLČANY č. 17/2008 ze dne Tyršova) paní Emilii Vilasové, dosud trvale bytem Tyršova 148, Sedlčany. - RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu městského bytu 3+1 na adrese Západní 1172, Sedlčany, mezi nájemcem bytu Anetou Havlovou a podnájemcem Zuzanou Vršeckou, trvale bytem Počepice 111, Petrovice, na dobu určitou od 1. října 2008 do 31. prosince RM bere na vědomí přechod nájmu bytu 1+1 (č. bytu 5) na adrese Sokolovská 506, Sedlčany, a to z pana Milana Blechy na bývalou manželku paní Ludmilu Blechovou, neboť dosavadní nájemce byt trvale opustil. sídlišti I/647, Sedlčany. RM schvaluje uzavření smlouvy o podnájmu městského bytu 1+1 na adrese Komenského náměstí 872, Sedlčany, mezi nájemcem bytu Ing. Michaelou Šmídovou a podnájemcem Žanetou Chlastákovou, trvale bytem Na Potůčku 703, Sedlčany, na dobu určitou od 1. září 2008 do 31. prosince RM bere na vědomí přechod nájmu bytu 3+1 (č. bytu 12) na adrese Na Severním sídlišti III/676, Sedlčany, a to z pana Bohumila Lískovce na dceru Bohumilu Tomáškovou. RM schvaluje výměnu bytu mezi Hanou Zburníkovou, která dosud užívá byt 1+1 (č. bytu 29) na adrese U Školy 739, Sedlčany a manželi Miladou a Jiřím Pejšovými, kteří užívají byt 3+1 (č. bytu 27) na stejné adrese. - RM bere na vědomí přechod nájmu bytu 1+1 (č. bytu 19) na adrese Na Severním sídlišti III/675, Sedlčany, a to z paní Marie Čejkové na dceru paní Marii Macákovou. - Rada města schvaluje výměnu bytu byt 3+1 (číslo bytu 28) na adrese U Školky 739, Sedlčany, jehož nájemcem je pan Martin Calta za byt 2+1 druhé kategorie (číslo bytu 1) v ulici Dělnická 546, Sedlčany, který se uvolnil po zemřelé paní Anně Vernerové. Uvolněný byt 3+1 na na adrese U Školky 739, Sedlčany, bude vrácen městu Sedlčany a bude přidělen dle pořadníku. Jak se volilo v Sedlčanech Ve dnech 17. a 18. října probíhaly volby do Senátu a krajských zastupitelstev. V Sedlčanech se volilo celkem ve 13 okrskách a k volbám mohlo jít až občanů. Krajské zastupitele si přišlo zvolit celkem 2602 osob, což představuje volební účast 41,9 %. Platných hlasů bylo celkem 95,47 %. Nejvíce hlasů zde získala Občanská demokratická strana (1020 hlasů, což je 41,06 %), dále Česká strana sociálně demokratická (777 hlasů, tedy 31,28 %), Komunistická strana Čech a Moravy (282 hlasů, tedy 11,35 %), Koalice pro Středočeský kraj (97), Strana zdravého rozumu (89), Strana zelených (79) a Nezávislí starostové pro kraj (65).

7 KDJS SEDLČANY KULTURNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 2008 Neděle 2. listopadu v hodin Pro rodiče a děti Pondělí 10. listopadu v hodin Předplatné poezie MAMINKO A TATÍNKU, POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA! V kulturním domě hrají v neděli odpoledne krásnou pohádku. Přijede ji zahrát Divadelní soubor Tábor, napsal ji Zdeněk Kozák a jmenuje se Středa 5. listopadu v hodin O ševci Ondrovi a komtesce Julince Veselá pohádka s písničkami vypráví o ševci Ondrovi, kterého máma poslala do světa hledat si nevěstu. Dále vypráví o komtesce Julince, která ráda tancuje a denně protancuje troje střevíce. Chce si vzít za muže toho, kdo jí přinese takové botky, které se nikdy neprotancují. Toho využijí čerti, kteří hledají nevěstu pro Lucipera a odnesou ji do pekla. Ondra dá na radu pohádkové babičky, vydá se Julinku vysvobodit a nakonec se mu to podaří. Režii má Václav Novák a hrají: VEN- DULA NOVÁKOVÁ, ANTONÍN BECK, MICHAL KROPÁČEK, KAT- KA JANDÁČKOVÁ, VÁCLAV NOVÁK st., VLASTA CHROŇÁKOVÁ, JANA STRÁNSKÁ, JARMILA NOVÁKOVÁ, VÁCLAV NOVÁK ml. Vstupenky na tuto veselou pohádku obdržíte v předprodeji na radnici nebo půl hodiny před začátkem přímo v pokladně KDJS. Mimo předplatné Pro všechny příznivce dechovky, hezkých písniček a dobré zábavy jsme objednali pořad nazvaný SETKÁNÍ S JOSEFEM ZÍMOU, ve kterém vystoupí známí umělci JOSEF ZÍMA Jaroslav Suchánek Marie Hanzelková Populární zpěvák a herec Josef Zíma a zpěvačka Marie Hanzelková si v zábavném pořadu, připraveném speciálně pro Sedlčany, budou povídat s oblíbeným moderátorem Jaroslavem Suchánkem o všem, co diváky zajímá. Oba zpěváci samozřejmě hlavně zazpívají své nejkrásnější písničky, jako např. Cikánka, Život je jen náhoda, Rozvíjej se poupátko, Dva modré balónky, Jen pro ten dnešní den, Prstýnek, směs písní Karla Hašlera a další. Nenechte si ujít tento pohodový pořad plný krásných písniček a humoru a zajistěte si vstupenky včas v předprodeji na radnici. Na předplatitelský cyklus večerů poezie jsme tentokrát zařadili převzatý pořad z pražské Violy nazvaný Hodně smíchu a pár slz aneb Co život dal a vzal Betty McDonaldové Režii představení má Jaromír Pleskot. Účinkují výborné herečky CARMEN MAYEROVÁ TEREZA KOSTKOVÁ Monodrama Vejce a já se hrálo ve Viole od roku 1985 a patřilo k nejoblíbenějším. Životní a úsměvný optimismus spisovatelky Betty McDonaldové se k nám znovu vrací prostřednictvím vzpomínek její dlouholeté přítelkyně Blanche Ceafierové, autorky románu, který je předlohou tohoto poutavého představení. Schopnost vidět události z lepší stránky a radovat se z maličkostí vyplyne ze svěžího dialogu bezstarostného mládí a moudré zralosti. Zbývající volné vstupenky na tento krásný pořad obdržíte v předprodeji na náměstí TGM nebo před začátkem v pokladně KDJS. Čtvrtek 13. listopadu v hodin Koncertní sál Ani v letošním roce nebude v nabídce kulturního domu chybět již tradiční předvánoční prodejní výstava obrazů, keramiky, šperků. Zájemcům o hodnotný dárek pod stromeček se budou svými díly prezentovat dvě renomované výtvarnice Marta Drozdová Vlasta Dyrynková Na slavnostní vernisáži zahrají na klavír Jana Ždímalová a Marta Drozdová Sonatinu I. pro čtyři ruce a Jana Ždímalová skladbu z filmu Amelie. Prodejní výstava bude otevřena ve všední dny od 9 do 16 hodin a před každým večerním pořadem a potrvá až do O vystavujících umělkyních si můžete více informací přečíst na třetí straně tohoto Kulturního kalendáře. Přijďte si prohlédnout krásné obrazy a keramiku a vybrat si zároveň vkusný vánoční dárek! 1

8 KULTURNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 2008 Úterý 18. listopadu v hodin Předplatné divadla Pražské Divadlo pod Palmovkou uvede v rámci předplatného na divadlo inscenaci hry Roberta Bolta v překladu Kateřiny Hilské AŤ ŽIJE KRÁLOVNA! Duel dvou královen napsaný podle skutečných událostí. Anglická královna Alžběta I. a skotská královna Marie Stuartovna bojují o moc, čest, lásku a nakonec i o holý život. Tragikomické nadčasové podobenství o vzestupu a pádu pozemských věcí. Režie PETR KRACIK. Hra má skutečně hvězdné obsazení: Jitka Čvančarová, Zuzana Slavíková, Rudolf Jelínek, Miloš Kopečný, Jan Teplý, Jan Révai, René Přibil, Jan Konečný/Ondřej Kavan, Ivo Kubečka, Ladislav Županič/Luděk Nešleha, Rostislav Čtvrtlík/Karel Vlček, Jan Skopeček/Jiří Havel, Martin Stránský/Radek Zima, Ivan Jiřík, Aleš Alinče a jiní. Volné vstupenky si zakupte včas v kanceláři předprodeje. Neděle 7. prosince v hodin Pro rodiče a děti Také letos jsme našim malým návštěvníkům připravili krásný dárek k Mikuláši. Liduščino divadlo Praha jim zahraje nejznámější pohádku podle předlohy bratří Grimmů Sněhurka a sedm trpaslíků Všem dobře známá půvabná a romantická pohádka o krásné a milé Sněhurce, zlé maceše královně a sedmi roztomilých trpaslících, kteří Sněhurce přivedou do cesty krásného prince. Kombinace klasické činohry a černého luminiscenčního divadla umocní působivost neuvěřitelného prostředí v lesní chaloupce. Hrají: LUDMILA CÍSAŘOVÁ, JAROSLAVA STRÁNSKÁ, ROMAN CHLUP, VÁCLAV J. REJNEK a loutkoherecká skupina (trpaslíci a lesní zvířátka). Zakupte si vstupenky včas a darujte tak svým dětem k Mikuláši nádherný dárek! Čtvrtek 20. listopadu v 8.30 a 10 hodin Pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Pondělí 8. prosince v hodin Mimo předplatné Dětem z mateřských škol a 1. stupně základních škol zahraje pražské Malé Vinohradské divadlo známou pohádku Ondřeje Sekory FERDA MRAVENEC PRÁCE VŠEHO DRUHU Kdo by neznal Ferdu Mravence a Brouka Pytlíka? Kdo ale ví, jak se Ferda dostal z mraveniště na louku, jak spravil Cvrčkovi rádio, jak osedlal Koníka nebo jak to bylo se slečnou Beruškou? My vám to povíme a navíc si společně zazpíváme, procvičíme abecedu a ještě budeme Ferdovi stále nablízku, kdyby náhodou potřeboval pomoc. V režii Marie Míkové v alternacích hrají: PETR POCHOP, VLADIMÍR JOPEK, LUKÁŠ ŠOLC, HANA MATHAUSEROVÁ, MARIE HODINÁŘOVÁ, IVANA HUSPEKOVÁ, STELA LEKEŠOVÁ. Na pohádku o Ferdovi Mravencovi je nutné si zamluvit místa v sále závazně a co nejdříve na telefonním čísle Úterý 25. listopadu v hodin Mimo předplatné Po úspěšném zájezdu do Maďarska se v KDJS představí Taneční orchestr ZUŠ Sedlčany pod vedením Václava Calty Na koncertu zazní známé skladby ze všech žánrů - swingu, jazzu, dechovky, popu. V pořadu vystoupí i zajímaví hosté orchestru. Vstupenky v obvyklém předprodeji a před začátkem také v KDJS. Předvánoční a vánoční čas v KDJS si již skoro nedovedeme představit bez krásného pořadu, kterým i v tomto roce bude VÁNOČNÍ KONCERT 2008 Orchestru VÁCLAVA HYBŠE Hlavním hostem bude populární zpěvák, skladatel a herec MILAN DROBNÝ Vystoupení doplní jako vždy zpěváci z řad mladé generace Irena KOUSALOVÁ a Lenka ŠLAJSOVÁ, vynikající zpěvačky vystupující v různých muzikálech a Jan SMIGMATOR, čerstvý absolvent konzervatoře, který účinkoval v muzikálech Golem a Jack Rozparovač a zde bude nejen zpívat, ale i moderovat. Hudebním hostem bude skvělá houslistka studující v Paříži Hana HLOŽKOVÁ Rovněž na tento koncert si můžete zajistit vstupenky v kanceláři předprodeje na radnici. 2

9 KULTURNÍ KALENDÁŘ - LISTOPAD 2008 Oblíbený zpěvák a herec Josef Zíma se představí v kulturním domě svým příznivcům v zábavném písničkovém pořadu ve středu 5. listopadu od hodin. Populární herečka a moderátorka zábavných televizních pořadů Tereza Kostková vystoupí se svou matkou Carmen Mayerovou na předplatné poezie v pondělí 10. listopadu v hodin. Výborná historická hra Ať žije královna! v nastudování Divadla pod Palmovkou se skvělým hereckým obsazením bude ozdobou podzimní sezony v KDJS (úterý 18. listopadu v hodin). Marta Drozdová Vystudovala zdravotní školu, obor zubní laborant a poté studovala Výtvarnou školu Václava Hollara u prof. M. Uchytilové - Kučové v Praze. Ke keramice se dostala přes krkolomnější cestu. Roku 1979 odchází ze zdravotnictví a její cesta vede do různých propagací, kde pracuje jako samostatný výtvarník. Pronajímá si atelier, pořizuje si keramickou pec a začíná pracovat s hlínou a vypalovat v peci. Předměty vytváří z volné ruky a modeluje kachle, květináče, dózy, hodiny. V roce 1990 končí v pracovním poměru a odchází na volnou nohu a spolupracuje s architektem na obkladu pro hotel, později na fontáně s obkladem pro exteriér. V současnosti se věnuje nově objevené technice PAPER CLAY. Jde o papírovou hmotu, která se v kašovitém stavu spojí se suchou keramickou hmotou a tím vznikne odlehčená keramická hmota a papír se v peci spálí. Šperky, které po vypálení se ještě oglazují a dostanou listrový vzhled, se dotvářejí spolu s hedvábnými paspulkami a rokailovými korálky. Vedle keramiky se věnuje malbě na hedvábí a prohlubuje tak techniku vosku do kreseb, které jí dávají více možností použít valérových tónů. Vede stále svoji květinovou tvůrčí válku na poli pseudoromantismu. Svoji fantazii promítá i do oděvu - šály, šátky, závěsy na krk a vedle toho i malované obrazy do rámečků. Vlasta Dyrynková - Kubínová Trvale žije a působí v Praze, kde se narodila, vyučila uměleckým kovorytectvím, absolvovala Odbornou školu V. Hollara u prof. Jar. Kaisera, soukromě studovala kresbu a malbu u prof. Fr. Sembdnera a Fr. Emlera. Od roku 1970 má svobodné povolání, vedle širokého spektra užitého grafického designu včetně elektronického zpracování na PC počítači (plakáty, logotypy, kaligrafie, firemní a společenské tiskoviny, obaly spotřebního zboží, gramo, CD, VHS, audiokazety, manuály, služební image, katalogy ad.) se prioritně věnuje ilustraci a volné malířské a grafické tvorbě. Je členem Unie výtvarných umělců a Asociace užité grafiky pod mezinárodním společenstvím Icogrady. Její krajinomalby, zátiší, městské scenérie (technikou pastelu, oleje, akvarelu, tempery), i když vznikají většinou v exteriéru, nesou pečeť dnes už vyhraněného osobního přístupu a stylizace, svědčí o citlivém vztahu k přírodě a typickému českému prostředí, mají mnohdy i hodnotu dokumentární svou bezprostřední nepřikrášlovanou skutečností. Harmonická barevnost, kterou jasně cítíme poučeni jiskřivostí z francouzské malby, kontrast plochy, linky a tvarů v jejích obrazech nepostrádají racionální, klasicistně vyvážené uspořádání, a přesto dokážou mnohdy přejít za hranice pouze viděného. Svou výtvarnou tvorbou byla prezentována na mnoha domácích i zahraničních výstavách, několikrát vystavovala samostatně, zúčastnila se řady soutěží, získala několik prestižních ocenění. Výstava jistě naplní předpoklady organizátorů: na malé ploše dát vyniknout velkým věcem. 3

10 PROGRAM NA LISTOPAD 2008 sobota 1. listopadu ve 20 hodin film ČR/SR/H/GB - historický thriller (2008) BATHORY - Historický film Juraje Jakubiska. Milostný thriller o nenaplněné lásce čachtické paní, hraběnky Bathoryové. Kým byla ve skutečnosti? Krvavou hraběnkou, nebo obětí temných intrik? Ve filmu hrají A. Friel, V. Regan, K. Roden, L. Vondráčková a další. Mládeži do 12 let nepřístupné středa 5. listopadu ve 20 hodin film USA - romantická komedie (2008) JAK UKRÁST NEVĚSTU - Hrdina filmu Tom si užívá života. Je sexy, úspěšný a ví, že se může kdykoliv spolehnout na svou nejlepší kamarádku Hannah. Vše funguje až do chvíle, kdy Hannah odjede do Skotska a Tom si uvědomí, jak je život bez ní prázdný... Hraje P. Dempsey a jiní. Mládeži přístupné pátek 7. listopadu ve 20 hodin film ČR - filmová báseň (2008) MÁJ - Výpravný historický film režiséra a kameramana F. A. Brabce vznikl na motivy stejnojmenné básně K. H. Máchy. Filmový Máj je příběhem Kata, který se vrací po sedmi letech do svého kraje. Hrají J. Tříska, J. Kukura, S. Lehnertová, N. Divíšková a další. Mládeži do 12 let nevhodné sobota 8. listopadu ve 20 hodin film USA - hudební dokument (2008) ROLLING STONES - Sex, drogy a rock n roll. Hudební dokument M. Scorseseho z koncertu legendární kapely Rolling Stones vznikl během dvou dnů na podzim roku 2006 v Beacon Theatre v New Yorku. Hrají Mick Jagger, Keith Richards, Christina Aquilera, Martin Scorsese a další. Mládeži přístupné středa 12. listopadu ve 20 hodin film USA - rodinná komedie (2008) SEZNAMTE SE S DAVEM - Na Zemi přistává vesmírná raketa s mimozemskou posádkou, která má odčerpat všechnu vodu, aby zachránila svou planetu. Velitel lodi Dave se zamiluje a přesvědčí se o pohostinnosti naší Země. Hrají E. Murphy, G. Union, Ed Helms, E. Banksová a další. Mládeži přístupné pátek a sobota 14. a 15. listopadu ve 20 hodin film ČR - komedie (2008) NESTYDA - Oskar by měl být štastný jako milovaný manžel, starostlivý otec a populární moderátor. Opouští však svoji ženu kvůli mladé milence. Film, který vznikl podle bestselleru Michala Viewegha Povídky o manželstí a o sexu. Hrají J. Macháček, S. Babčáková a další. Mládeži do 15 let nepřístupné středa 19. listopadu ve 20 hodin film USA - romantický (2008) KONEČNĚ SPOLU - Režijní debut Helen Huntové je hořkou tragikomedií o pomalu stárnoucí ženě, která musí řešit několik životních katastrof, aniž by se přitom vzdala svého snu - stát se matkou. Dokáže April pod tlakem okolností najít novou životní rovnováhu? Mládeži přístupné pátek a sobota 21. a 22. listopadu ve 20 hodin film USA - akční (2008) HELLBOY 2: ZLATÁ ARMÁDA - Partička monster ve službách americké vlády se tentokrát musí vypořádat s elfím princem Nuadou, který shromažduje artefakty, aby mohl oživit a ovládat Zlatou armádu, kterou chce vyslat proti lidem... Hrají R. Perlman, S. Blair, D. Jones, J. Hurt a další. Mládeži do 12 let nevhodné úterý a středa 25. a 26. listopadu ve 20 hodin film ČR/SR - válečné drama (2008) TOBRUK - Podzim roku Do Němci obleženého Tobruku jsou odveleni vojáci 11. východního československého praporu. Vojín Pospíchal a jeho idealistické představy o hrdinství a válce jsou syrově konfrontovány s nesnesitelným peklem africké pouště a smrtí. Mládeži do 15 let nepřístupné pátek a sobota 28. a 29. listopadu ve 20 hodin film USA - dobrodružný (2008) CESTA DO STŘEDU ZEMĚ - Vědec Trevor, jeho synovec Sean a místní průvodkyně Hannah nečekaně uvíznou v jeskyni, ze které je jediným únikem pronikat hlouběji do hlubin Země. Během cesty uvidí svět, který lidský zrak zatím nespatřil. Hrají B. Fraser, J. Hutcherson, A. Briem. Mládeži do 12 let nevhodné úterý 11. listopadu v 16 hodin film USA - rodinný animovaný (2008) - český dabing VALL. I - VALL. I je poslední robot na planetě Zemi, kterého tu lidstvo zanechalo, aby ji vyčistil. Po sedmi letech ale trpí poruchou - vyvinula se u něj osobnost... úterý 25. listopadu v 16 hodin - český dabing film USA - animovaná komedie (2008) VESMÍRNÍ OPIČÁCI - První člověk ve vesmíru byl Gagarin, šimpanz Ham je zatím poslední a doufejme, že se z vesmírné mise vrátí. čtvrtek 6. listopadu ve 20 hodin film N - (1972), režie Werner Herzog AGUIRRE, HNĚV BOŽÍ - K natočení filmové vize Aguirre, hněv boží inspirovala Wernera Herzoga skutečná historická událost - výprava Lopeho de Aguirreho do nitra deštných pralesů jižní Ameriky za bájným městem zlata El Doradem i za jejich vlastní záhubou. čtvrtek 27. listopadu ve 20 hodin film ČSSR - (1972), režie Dušan Hanák OBRAZY STARÉHO SVĚTA - Dokumentární trezorový film Dušana Hanáka je inspirovaný pěti fotografickými cykly Martina Martinčeka. Vnímavým uměleckým pohledem zobrazuje podzim života několika zajímavých lidí, kteří dobrovolně žijí na periferii společnosti.

11 KRONIKA - HVĚZDÁRNA Z kroniky města Zápisky kronikáře Jana Pavelky Rok Vystěhování Sedlčan Městský rozhlas, 5. srpna Každý, kdo se přestěhuje v místě do jiného domu, musí se do 24 hodin policejně přehlásiti na přihlašovacím úřad a přinese s sebou policejní přihlášku k opravě. Městský rozhlas, 6. srpna Podle sdělení cejchovního inspektorátu pro Čechy byl cejchovní úřad v Sedlčanech zrušen. Příslušný cejchovní úřad jest nyní v Benešově. Městský rozhlas, 11. srpna 1943 Notářství v Sedlčanech oznamuje, že přesídlí do Krásné Hory, kde počne úřadovati v pondělí dne 16. t. m. v domě č. 14, hostinec p. Dolejše. Z úřadu p. vládního komisaře se oznamuje: Pan vládní komisař převzal do své správy provoz městského elektrického podniku. Veškeré záležitosti týkající se dodávky a spotřeby elektrického proudu v Sedlčanech budou nadále vyřizovány u úřadu vládního komisaře v Sedlčanech. Spotřebitelé elektrického proudu se proto vyzývají, aby při přestěhování do vyhražené části města ohlásili tuto změnu bytu u úřadu vládního komisaře v Sedlčanech v budově radnice v přízemí kancelář č. 4, případně výběrčímu elektrického podniku p. Fouskovi za účelem vyúčtování spotřeby proudu. Okresní záložna hospodářská v Benešově, platebna v Sedlčanech, oznamuje, že počínaje pondělím dne 16. srpna 1943 bude úřadovati v Sedlčanech pouze v týdnu 2 dny, a to v úterý a ve čtvrtek vždy od 10 do 15 hod. 16. srpna Vystěhování obyvatelstva z vojenské čtvrti se urychluje. Ve škole již jsou složena dvojlůžka /nad sebou/, čtvrť za kostelem /civilní/ se již plní. Projevuje se nedostatek bytů pro zbylé obyvatelstvo. S počátku se lidé těšili, jaké dostanou pěkné byty, ale šeredně se zklamali. Tak na př. dělník Karel Doubrava dostal přidělenu 1 místnost pro 6 člennou rodinu. 19. srpna Koluje zpráva o novém stěhování, má prý se vystěhovati dalších 450 lidí, kteří byli původně určeni, že v Sedlčanech zůstanou, neboť prostor pro civilisty nestačí. -jip- Lidová hvězdárna Přechodem na normální středoevropský čas se posouvá soumrak a tedy začátek pozorování dalekohledem hvězdárny k 18. hodině v listopadu a k 17. hodině v prosinci. Pokud nejsou příliš nízké teploty, lze věnovat více času mnoha objektům večerní oblohy. Pás Mléčné dráhy se v tomto období táhne od severovýchodu s vycházejícím souhvězdím Vozky s nápadnou jasnou hvězdou Capella. U této jasné hvězdy vzniká při nízkých výškách nad obzorem rozklad světla do spektrálních barev. Barevné mihotání je právě nápadné u jasných hvězd, kdy oko dostává dostatek světla pro barevné vidění. Postupujeme-li od Vozky Mléčnou dráhou potkáme nejdříve Persea, potom Casiopeju předcházenou Labutí, Orlem a zapadajícím Střelcem nad jihozápadním obzorem. V pátek se hvězdárna svým programem připojila k celoevropské akci Noc vědců. I přes nepřízeň počasí desítka návštěvníků mohla získat představu o práci podobných zařízení jako je sedlčanská hvězdárna a seznámit se s poznatky z výzkumu vesmíru i na úrovni elementárních částic. Večerem doprovázeli František Lomoz a Vladimír Roškot. V celé Evropě se akce zúčastnilo 200 měst ze třiceti zemí. V samotné České republice to bylo 21 hvězdáren a institucí. Noc vědců měla sedlčanské hvězdárně pokračování následující sobotní večer, kdy čistá obloha umožnila Váslavu Chábovi se věnovat barevné astrofotografii. Nové snímky rozmnožily sbírku snímků pořízených novou kamerou ST2000-XM na jeho webových stránkách nolimit.cz/. V duchu Noci vědců byla uskutečněna rovněž akce studentů gymnázia Část skupiny studentů je na obrázku. Pozorovací program pro veřejnost na měsíc listopad Hvězdárna je otevřena každý pátek od 18 hod. do 22 hod. Pokud je oblačno, promítají se zajímavé obrázky z dalekohledů a kosmických sond. Měsíc na páteční večerní obloze 7. XI. a 14. XI. První čtvrt 6. XI., úplněk 13. XI. Planety Merkur na počátku měsíce na ranní obloze. Venuše jako Večernice nad jihozápadním obzorem. Mars nepozorovatelný. Jupiter večer nad jihozápadním obzorem. Saturn na ranní obloze. Uran i Neptun na večerní obloze. Ostatní objekty dvojhry a vícenásobné soustavy, otevřené a kulové hvězdokupy, mlhoviny a galaxie. František Lomoz 5

12 VZPOMÍNKY Funkcionářské práci se v hokejovém oddílu věnoval především Jaroslav Rambousek, do začátku války nejvýraznější osobnost sedlčanského hokeje. Ohromný kus organizátorské práce tehdy vykonal také Vl. Stibor (Kulda). Hlavně jeho zásluhou se podařilo udržet mužstvo pohromadě i po vystěhování Sedlčan a ještě před tím zajistit mužstvu kompletní novou hokejovou výstroj: červené dresy, černé punčochy, tmavomodré kalhoty, nárameníky, chrániče nohou, loktů a další doplňky. Výstroj byla zakoupena u firmy Franta v Praze, a to především z dobrovolných příspěvků hokejových příznivců a samotných hráčů. Těžkou ránu utrpěl sedlčanský sport vystěhováním města v roce Bývalé sokolské oddíly volejbalu a tenisu přestaly existovat, svou činnost ukončil i Sportovní klub. Oddíl hokeje však úplně činnosti nezanechal. Po vystěhování Sedlčan hrálo naše mužstvo na kluzišti v Sedlci-Prčici, kde našlo svůj nový domov nejvíce hráčů a funkcionářů. Byli tu Vl. Stibor (v té době hlavní funkcionář), Vl. Špale, J. Jindrák, J. Řezníček, J. Brožek a další. Řada ostatních hráčů se sem sjížděla k zápasům ze širokého okolí, např. z Kosovy Hory, z Votic... O nadšení a zájmu o hokej svědčí i to, že v sezoně bylo naše mužstvo přihlášeno k účasti v pravidelné soutěži na Táborsku, kterou i za těžkých válečných podmínek čestně dohrálo. Jejich soupeři tehdy byli hokejisté Madety Tábor, Malšic, Sezimova Ústí, Heřmaniček, Votic, Opařan a další. Z poměrně bohaté činnosti z doby války je třeba připomenout i významné přátelské utkání našeho mužstva v Sedlci se známým mužstvem DSK Tábor. SPORTOVNÍ VZPOMÍNKY NA VÁLEČNÉ SEDLČANY 10. část: O hokeji a lyžování K tomu, aby oddíl fungoval za těžkých válečných podmínek, ještě k tomu bez domácího prostředí, bylo třeba hodně nadšení a obětavosti. Zaslouží si plné uznání ti, kteří za tak obtížných podmínek dokázali sedlčanský hokej udržet při životě. Aby byl pohled na zimní sporty v Sedlčanech za války úplný, nesmíme zapomenout na lyžování. Sněhové podmínky bývaly dobré, proto kromě bruslení, hokeje a sáňkování se řada občanů věnovala i tomuto sportu. Nejoblíbenějšími místy pro lyžování byly Cihelný vrch, Šiberný vrch a také Kymlovka a Neužilovka (sjezdovky na loukách poblíž městských jatek). Ti zdatnější se vydávali na stráně dnešní Kotliny. Dobré podmínky bývaly také za Knoflíkárnou, jak se říkalo svahům mezi cestou na Vítěž a sokolským hřištěm (dnes jsou zde řady rodinných domků). V roce 1941 byly dokonce v Sedlčanech uspořádány závody v běhu na lyžích. Jejich organizace se ujali členové sokolského oddílu volejbalistů. Start a cíl byly na náměstí, trať vedla kolem Šiberného vrchu a měřila 10 km. Vítězem závodu se stal J. Vyskočil, druhý skončil J. Pešata. Mezi známé sedlčanské lyžaře dále patřili: F. Kocourek, V. Florián, dr. K. Rokyta, V. Faktor, Vl. Špale, J. Loužecký, Z. Duchač, P. a J. Chodounský, M. Kukelka. Z těch mladších výborně lyžovali J. Brožek (brankář fotbalistů) a R. Vlk. Jiří Chvátal Start závodu v běhu na lyžích (1941). Na startu je J. Chodounský. Mužstvo Sedlčan a DSK Tábor v Sedlci - Prčici (sezona ). Po vystěhování města hráli sedlčanští hokejisté na hřišti v Sedlci-Prčici. Zleva: Vodňanský, Kučera, Jindrák, Vacek, Stibor, Kratochvíl, Řezníček, Šrajbr, Špale, Rambousek. Z lyžařských závodů (1941). Zleva: Vyskočil, Bernad, Martínek, P. Chodounský, J. Chodounský, Pešata, Tůma. 6

13 KAM VYRAZIT Hokejová soutěž O pohár starosty města SO ve 20 hod.: Citroen Drásov Marila Votice NE v hod.: Medvědi Novit Neveklov NE v hod.: Draci Hrádek NE ve hod.: Oknoplastik Rožmitál Zvírotice PO v hod.: Olbramovice Black Milk PO ve hod.: SG Štětkovice NOVÝ Knín ST v hod.: Cetos PB Citroen Drásov ST ve hod.: Marila Votice Novit Neveklov PÁ v hod.: Medvědi - Draci HRABŘÍ PÁ ve hod.: Old Boys Bubák Chlum SO v hod.: Domino Olbramovice SO v hod.: Tatran Stars Kačeři Příčovy SO ve hod.: Bomba Rovina STROS NE v hod.: Rumola Žabáci Solopysky NE v hod.: Křepenice Kňovice PO v hod.: Domino Tatran Stars PO ve hod.: Bubák Chlum Matadores ST v hod.: NOVÝ Knín Old Boys ST ve hod.: Žabáci Solopysky Křepenice PÁ v hod.: STROS Rumola PÁ ve hod.: Citroen Drásov Bomba Rovina SO ve 20 hod.: Black Milk SG Štětkovice Pivní pěna v Osečanech Pohostinství Na Růžku v Osečanech zve všechny občany na zábavný večer, který se uskuteční v sobotu 15. listopadu od 20 hodin v tomto zařízení. Pro dobrou pohodu bude vyhrávat jihočeská kapela Pivní pěna - Dudlajda. Vstupenky na vystoupení lze zakoupit přímo v osečanském pohostinství nebo v kanceláři předprodeje vstupenek v přízemí sedlčanské radnice. NE v hod.: RB Zvírotice Olbramovice NE v hod.: DSK D. Dušníky - Rožmitál NE ve hod.: Novit Neveklov Cetos PŘÍBRAM PO v hod.: Draci Marila Votice PO ve hod.: Hrádek Medvědi ST v hod.: Olbramovice DSK D. Dušníky ST ve hod.: SG Štětkovice RB Zvírotice PÁ v hod.: Old Boys Black Milk PÁ ve hod.: Marila Votice Hrádek SO v hod.: Cetos PB Draci SO v hod.: Bomba Rovina Novit Neveklov SO ve hod.: Matadores N.Knín NE v hod.: Tatran Stars Bubák Chlum NE v hod.: Kačeři Příčovy Domino PO v hod.: Rumola Citroen Drásov PO ve hod.: Křepenice STROS ST v hod.: Kňovice Žabáci Solopysky ST ve hod.: Bubák Chlum Kačeři Příčovy PÁ v hod.: N. Knín Tatran Stars PÁ ve hod.: Black Milk Matadores SO v 9 hod.: STROS Kňovice SO v 11 hod.: Citroen Drásov Křepenice NE v hod.: Novit Neveklov Rumola NE v hod.: RB Zvírotice Old Boys NE ve hod.: DSK D.Dušníky SG Štětkovice Více info na Veřejné bruslení Veřejné bruslení na ZS je vždy ve středu, sobotu a neděli v čase 14 až 16 hodin. Listopadová pozvánka do městského muzea Čtvrtek 13. listopadu v hodin: Jiří Páv: Sedlčany po 2. světové válce Pokračování přednáškového cyklu, tentokrát věnovaného poválečným událostem do roku Přednáška bude spojena s představením prvého čísla sborníku městského muzea, který vyjde pod názvem Vlastivědný sborník středního Povltaví. Pátek 21. listopadu v hodin: ŠTĚPÁN RAK Vystoupení kytaristy a skladatele Štěpána Raka v rámci Večera při svíčkách. Lístky na toto představení je možno zakoupit v pokladně muzea. Pátek 28. listopadu v hodin: Křest knihy Lukáše Synka: Hedvábnou stezkou po stopách dávných karavan Autorova publikace připomíná nejzajímavější místa a cestovatelské zážitky z putování po Hedvábné stezce. Kniha je doplněna množstvím barevných fotografií, z nichž některé budou během včera promítány v sedlčanském muzeu. Aktuální výstava: Ve výstavním sále městského muzea můžete do neděle 30. listopadu navštívit výstavu známého fotografa Jana Reicha, nazvanou: Sedlčansko očima Jana Reicha Otevírací doba muzea je v měsíci listopadu od úterý do pátku od 9.00 do hodin a od do hodin. V neděli máme otevřeno odpoledne od do hodin. 7

14 RŮZNÉ Výsledky hospodaření města za třičtvrtěletí 2008 po jednotlivých kapitolách Město pro byznys 2008 Město pro byznys 2008 je celostátní soutěž měst České republiky, o nejvýhodnějším místě pro podnikání. Pořadatelem soutěže je týdeník Ekonom a společnost Bison&Rose, dalšími partnery firmy Lordship a Stavby silnic a železnic. Garanci převzala Hospodářská komora, samotný průzkum provádí agentura Factum Inverio. Všechna města s rozšířenou působností jsou hodnocena na základě 50 kritérií. Např. počet firem nad 1000 obyvatel, počet lůžek v ubytovacích zařízeních, infrastruktura obcí, znečištění ovzduší, kriminalita, nezaměstnanost, průměrný měsíční plat, nemocnost, cena stavebních pozemků... V úterý byly vyhlášeny výsledky soutěže 26 měst Středočeského kraje. Sedlčany obsadily slušné 14. místo. Nejpříznivěji byly hodnoceny po stránce životního prostředí a nízké cenové hladiny. Vítězové z jednotlivých krajů postupují do celostátního kola. Jaké bylo pořadí měst ve Středočeském kraji? 1. Benešov 2. Příbram 3. Lysá nad Labem 4. Brandýs nad Labem St. Boleslav 5. Beroun 6. Dobříš 7. Čáslav 8. Černošice 9. Rakovník 10. Kladno 11. Votice 12. Kolín 13. Kutná Hora 14. Sedlčany 15. Český Brod 16. Mnichovo Hradiště 17. Neratovice 18. Kralupy nad Vltavou 19. Říčany 20. Mladá Boleslav 21. Vlašim 22. Nymburk 23. Mělník 24. Slaný 25. Hořovice 26. Poděbrady 8 Vydává Městský úřad Sedlčany, nám. T. G. Masaryka 32, IČ , jako měsíčník v nákladu 3300 ks, místo vydávání Sedlčany, evidenční číslo MK ČR E 11727, řídí redakční rada, sazba Jan Kuthan, tiskne firma SAMBA servis, spol. s r.o., Sedlčany, vychází zpravidla 28. dne v každém měsíci.

15 Navazujeme na snímek v úvodu a zveřejňujeme snímek také druhého kurzu tanečních ze sedlčanského KDJS. Foto: František Větrovec.

16 Památka zesnulých letos připadá na první listopadovou neděli. Snímek přibližuje atmosféru začínajícího podzimu u kostela Církvičky. Foto: Jan Kuthan

autocross Sedlčanská kotlina 4. - 5. října 2008 ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 9

autocross Sedlčanská kotlina 4. - 5. října 2008 ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 9 ŘÍJEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 9 Sedlčanská kotlina 4. - 5. října 2008 autocross Autoklub RAC Sedlčany pořádá v Sedlčanské kotlině mezinárodní závody v autocrossu. Program najdete uvnitř Radnice na str.

Více

ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6

ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6 ČERVEN 2008 ROČNÍK XIII. ČÍSLO 6 Exhibice mistra světa v kulturistice Petra Vaniše při loňských slavnostech Rosa byla součástí soutěže Silák Sedlčan. Foto: Jiří Matouš SLAVNOSTI ROSA - ohlédnutí 2007 Foto:

Více

ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8

ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8 ZÁŘÍ 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 8 Sedlčany hostí vrcholnou akci v aerobiku! Přijďte povzbudit sedlčanské sportovce! Na snímku jsou finalistky republikových soutěží jarní části letošní sezóny děvčata Pavla

Více

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6

ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 ČERVEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 6 Také v letošním roce se v kouzelném prostředí u Červeného Hrádku uskuteční oblíbený Pohádkový les. Foto: Kamil Novotný foto: Kamil Novotný AKTUALITY Z RADNICE CHRONOLOGICKÝ

Více

LISTOPAD 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 10

LISTOPAD 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 10 LISTOPAD 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 10 Na podzim roku 1991, tedy přesně před 20 lety, bylo v přízemí sedlčanské radnice zřízeno Regionální informační středisko. ZŠ KOSOVA HORA - ve spolupráci s neziskovou

Více

LISTOPAD 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 10

LISTOPAD 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 10 LISTOPAD 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 10 Podzim patří tradičně tanečním kurzům. Atmosféru této významné společenské události zachytil Petr Hochmaul. VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA SEDLČANY konaných ve

Více

ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9

ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9 ŘÍJEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 9 Týden knihoven TÝDEN KNIHOVEN 2011 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ SEDLČANY Letos s mottem 15. KRAJ ČR - KRAJ KNIHOVEN PROGRAM: 3. 10. - 8. 10.: Přihlašování čtenářů zdarma Bez vás všech

Více

BŘEZEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2009 ROČNÍK XIV. ČÍSLO 3 Lyžařský areál na Monínci je od letošní sezóny převlečen do nového moderního kabátu. Foto: Jan Kuthan, koláž: Jan Bareš NA ZIMNÍ TÉMA Letošní zima nám přeje, a tak jsme

Více

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9

ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 ŘÍJEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 9 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB do zastupitelstva města podle 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Únor tradičně patří Masopustu. Letošní průvod v Sedlčanech startuje 12. února ve 14.30 hodin ÚNOR 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 2

Únor tradičně patří Masopustu. Letošní průvod v Sedlčanech startuje 12. února ve 14.30 hodin ÚNOR 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 2 Únor tradičně patří Masopustu. Letošní průvod v Sedlčanech startuje 12. února ve 14.30 hodin ÚNOR 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 2 Napsat dobrou reportáž není vůbec jednoduché, mám vždycky nějakou představu,

Více

BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 3 Návštěva předškoláčků z mateřských škol mezi budoucími spolužáky v 1. základní škole Sedlčany. Halový turnaj TATRAN Sedlčany 2015 V neděli 1. února jsme v tělocvičně SOU

Více

ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7

ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 ČERVENEC-SRPEN 2011 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 7 6. ročník otvírání cyklistické sezóny na Sedlčansku aneb Vzhůru do pedálů Na úplný začátek patří mé poděkování všem účastníkům letošního otvírání cyklistické sezóny

Více

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 3 Titulní strana informační brožury s názvem Poznej Sedlčansko, kterou vytvořili studenti sedlčanského gymnázia. Autorkami kresby jsou Aneta Hřebejková a Tereza Svobodová.

Více

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 9

ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 9 V srpnu hostilo naše město basketbalové soustředění Basketball Academy Sparta Praha. Jeho účastníci se na památku zvěčnili na sedlčanském náměstí. Zastupitelstvo města Sedlčany

Více

KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5

KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 KVĚTEN 2012 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 5 Výroční schůze Místní organizace svazu diabetiků Sedlčany Dne 17. dubna se v KDJS uskutečnila Výroční schůze Místní organizace svazu diabetiků Sedlčany, tentokrát za účasti

Více

LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014

LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014 LEDEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 1 PF 2014 Střípky z muzejního roku 2013 Vážení čtenáři Radnice, jako každoročně, tak i tentokrát Vám v lednovém čísle časopisu Radnice připomínám některé aktivity, které se

Více

BŘEZEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 3

BŘEZEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 3 BŘEZEN 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 3 V sobotu 8. března od 14 hodin se v Kulturním domě Josefa Suka uskuteční Velký dětský karneval, který, jako každoročně, pořádá Klub Velká Kobra. Návštěva sedlčanských studentů

Více

LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 11

LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVIII. ČÍSLO 11 Výlovy rybníků na Sedlčansku 27. 10. - 28. 10. Musík 4. 11. Roviňský 6. 11. Vrbsko 8. 11. Kumšík 12. 11. Solopysky dolní 15. 11. Solopysky horní 18. 11. Plužinec (Nedrahovice) LISTOPAD 2013 ROČNÍK XVIII.

Více

ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2

ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 ÚNOR 2015 ROČNÍK XX. ČÍSLO 2 Žáci literárně-dramatického oboru ZUŠ Sedlčany vystoupili 19. ledna s pořadem Tváře V. Havla v knihovně Václava Havla v Praze. Pořad doprovázela výstava prací žáků výtvarného

Více

Patřil mezi nejlepší vzpomínka na horolezce

Patřil mezi nejlepší vzpomínka na horolezce Patřil mezi nejlepší vzpomínka na horolezce Bezesporu mezi nejlepší horolezce našeho kraje, České republiky i Evropy v 70. až 90. letech 20. století patřil Ing. Miroslav Šmíd, MsD., Ms., narozený 11. 5.

Více

ÚNOR 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 2

ÚNOR 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ROČNÍK XIX. ČÍSLO 2 Snímky k článku o Školním parlamentu 1. ZŠ Sedlčany (čtěte uvnitř) Studenti GaSOŠE tvořili s klienty v MELE o.p.s. Studenti 2. ročníku sedlčanského gymnázia se spolu s paní

Více

Čtenáři nám píší Sportovní zprávy Inzerce. Zita Václavíková

Čtenáři nám píší Sportovní zprávy Inzerce. Zita Václavíková V úterý 11. listopadu 2008 bylo v Praze uděleno občanu našeho města Rudolfu FUKSOVI (1930 1952) vyznamenání ZLATÁ LÍPA in memoriam, a to na návrh Vojenského historického ústavu. Z rukou ministryně národní

Více

ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7

ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7 ČERVENEC - SRPEN 2010 ROČNÍK XV. ČÍSLO 7 Momentky z Velké ceny Sedlčan. V závodě sedlčanských škol si nejlépe vedla 2. ZŠ Propojení AKTUALITY Z RADNICE Z deníku sedlčanského starosty ing. Jiřího Buriana

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 2. jednání s p. Šafaříkem (elektrizace tratě Letohrad Lichkov); RM 21. 2. jednání s p. Švábem (Konzum) a p. Taclem (UNITA); účast na SR Orlicka na zámku

Více

Aktuálně z radnice. Policie ČR žádá o pomoc. Cena 6,00 Kč. NEW EYES Sušice 2008 UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ. KD Sokolovna Klubové večery Husův sál

Aktuálně z radnice. Policie ČR žádá o pomoc. Cena 6,00 Kč. NEW EYES Sušice 2008 UZAVÍRKA NÁMĚSTÍ. KD Sokolovna Klubové večery Husův sál 10/2008 16. května 2008 Cena 6,00 Kč New Eyes navázal druhým ročníkem NEW EYES Sušice 2008 Od 9. května letošního roku se datuje pokračování americko-českého projektu Nové oči, se kterým se mohli studenti

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nejvíce lidí nás vítalo v Uherském Brodě, řekl prezident Klaus V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nejvíce lidí nás vítalo v Uherském Brodě, řekl prezident Klaus V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 5 č í s l o 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Mimořádná barevná příloha z návštěvy prezidenta ČR v Uherském

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení

Více

Investice města pro tento rok

Investice města pro tento rok Vimperské noviny Vydává město Vimperk 3/2015 Ročník XX Zdarma Investice města pro tento rok Zastupitelstvo města Vimperk na svém lednovém zasedání schválilo rozpočet města na tento rok. Celkový jeho objem

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 2 ÚNOR 2014 ZDARMA Vážení občané! V letošním roce budeme slavit 50. výročí ustanovení Adamova městem. Představujeme vám logo, které bylo k této příležitosti vytvořeno

Více