Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Newtonův gravitační zákon Gravitační a tíhové zrychlení při povrchu Země Pohyby těles Gravitační pole Slunce"

Transkript

1 Gavitační pole Newtonův gavitační zákon Gavitační a tíhové zychlení při povchu Země Pohyby těles Gavitační pole Slunce Úvod V okolí Země existuje gavitační pole. Země působí na každé těleso ve svém okolí gavitační silou. Gavitační silové působení je obecnou vlastností všech těles (gavitace - z řeckého slova gavis = těžký). Svá gavitační pole mají také Měsíc, Slunce, všechny planety sluneční soustavy a všechna tělesa ve vesmíu. Gavitační silové působení mezi tělesy je vždy vzájemné (zákon akce a eakce). Newtonův gavitační zákon Dva hmotné body se navzájem přitahují stejně velkými gavitačními silami opačného směu. Velikost gavitační síly F g : m1m F g = χ 11 Konstanta χ = gavitační konstanta χ = 6,67.10 N. m. kg. Dvě stejnoodé koule Dvě nestejnoodá tělesa nahazujeme hmotnými body (Země a kosmická loď). Jak velkou silou se navzájem přitahují Země a Měsíc? Přibližná hodnota hmotnosti Země M Z = kg, Měsíce M M =7,4.10 kg a vzdálenost středů obou těles je km. Gavitační a tíhové zychlení m F g těleso - hmotnost m - vzdálenost od středu Země R Z M 39

2 Země - polomě R Z - hmotnost M Z Platí: M Zm Fg χ Z = F g = m. ag g Gavitační zychlení - nepřímo úměné duhé mocnině vzdálenosti od středu Země - největší hodnotu má při povchu Země(= R Z ) F g,a g směřují do středu Země a M = χ Gavitační pole: centální homogenní Na těleso při povchu Země působí síla: a) gavitační F g b) odstředivá F O c) tíhová F G Platí: F = F + F G g O Pohyby těles v blízkosti povchu Země homogenní tíhové pole Země (F G konst.) zanedbáváme odpoové síly vzduchu (vakuum) těleso koná součastně dva pohyby (ovnoměný přímočaý + volný pád) vhy tělesa 1) Svislý vh vzhůu okamžitá výška okamžitá ychlost Do jaké výšky vystoupí těleso vžené svisle vzhůu počáteční ychlostí 0 m.s -1? ) Vodoovný vh Souřadnice polohy dobu B v čase t 40

3 -tajektoií je část paaboly s vcholem v místě vhu Těleso je vženo vodoovným směem z výšky h = 80 m počáteční ychlostí v 0 = 0 m.s -1. Uči souřadnice polohy tělesa za dobu t = 3 s. 3) Šikmý vh vzhůu souřadnice polohy bodu v čase t x = v 0. t.cosα 1 y = v0. t.sinα g. t složky ychlosti v x = v 0.cosα v y = v.sinα g. t 0 v = + v x v y α = elevační úhel největší délka vhu je po α = 45 stejná délka vhu je po dvojice doplňkových úhlů Tajektoie šikmého vhu ve vakuu paabola ve vzduchu balistická křivka Háč vykopl míč z povchu hřiště pod úhlem 45 0 počáteční ychlostí 0 m.s -1. Uči: a) do jaké výšky míč vystoupil b) do jaké vzdálenosti od místa vykopnutí míč dopadl na hřiště 41

4 Pohyby těles ve větších vzdálenostech od Země neexistuje odstředivá síla na tělesa působí pouze gavitační síla (F g = konst.) gavitační pole je adiální Tajektoie tělesa: 1) kužnice(měsíc, umělé dužice Země) χ. M Z v v k = kuhová ychlost k = χ. M Z Je-li blízké poloměu Země R Z : vk = RZ 1. kosmická ychlost v k = 7,9 km.s -1 - doba jednoho oběhu dužice kolem Země T = 84,4 min ) elipsa počáteční ychlost - je větší než v k - její velikost ovlivňuje tva elipsy P = peigeum A = apogeum 3) paabola - paabolická (úniková) ychlost v po v k = 7,9 km.s -1 p = v k.. kosmická ychlost v p = 11, km.s -1 4

5 Gavitační pole Slunce mnohonásobně silnější než gavitační pole Země v tomto poli se pohybují: planety (Meku, Venuše, Země, Mas, Jupite, Satun, Uan, Neptun), měsíce planet, planetky, komety vzdálenost planet od Slunce se udává v astonomických jednotkách AU 1AU = 150 milionů km (střední vzdálenost Země od Slunce) pohyby planet popisují 3 Kepleovy zákony Johannes Keple ( ) Německý astonom. zfomuloval 3 zákony o pohybu planet působil na dvoře císaře Rudolfa II. v Paze Pvní Kepleův zákon - popisuje tva tajektoie planety Planety obíhají kolem Slunce po elipsách málo odlišných od kužnic, v jejíchž společném ohnisku je Slunce. Duhý Kepleův zákon - vysvětluje jak se planety pohybují Obsahy ploch opsané původičem planety za jednotku času jsou konstantní. Třetí Kepleův zákon - uvádí vztah mez oběžnými dobami dvou planet a jejich středními vzdálenostmi od Slunce Pomě duhých mocnin oběžných dob dvou planet se ovná poměu třetích mocnin jejich středních vzdáleností od Slunce. T = T T 1, T = oběžné doby 1, = střední vzdálenosti od Slunce Oběžná doba Jupitea je 1 oků. Uči jeho střední vzdálenost od Slunce. (poovnáváme se střední vzdáleností Země od Slunce) 43

6 Cvičení Newtonův gavitační zákon 1. Dvě kulová tělesa se navzájem přitahují ze vzdálenosti gavitační silou F g = 1 N. Jak velkou silou se tato tělesa přitahují ze vzdálenosti a) b) /?. Jak velkou gavitační silou se navzájem přitahují dvě stejnoodé koule, každá o hmotnosti 5 tun a poloměu 50 cm? Koule se navzájem dotýkají. 3. Jak velkou silou se navzájem přitahují Země a Slunce, je-li hmotnost Slunce kg, hmotnost Země kg a jejich vzdálenost 150 milionů km? 1) a) 3N b) 48N ) 1, N 3) 3,6.10 Gavitační a tíhové zychlení při povchu Země 1. Velikost gavitačního zychlení při povchu Země je 9,81 m.s -. Jak velké je gavitační zychlení ve vzdálenosti od středu Země, je-li a) = R Z, b) = 3R Z?. Jak velké je gavitační zychlení na povchu Měsíce, jehož hmotnost M m 7,4. 10 kg a polomě R m 1, m? 3. Jak velká tíhová síla působí na těleso o hmotnosti 10 kg a) na ovníku, b) na zeměpisném pólu? 4. Uči velikost gavitačního zychlení, kteé Země uděluje Měsíci. Hmotnost Země M Z = 5, kg, vzdálenost Měsíce od středu Země = 3, m. 1) a),45 m.s - b)1,09 m.s - ) 1,7 m.s - 3) a) 97,8 N b) 98,3 N 4) 0,00 7 m.s - Pohyb těles v blízkosti povchu Země 1. Těleso bylo vženo svisle vzhůu počáteční ychlostí 30 m.s -1. Uči a) okamžitou ychlost tělesa za dobu 1 s, s, 3 s od okamžiku vhu, b) výšku tělesa nad místem vhu za dobu 1 s, s, 3 s od okamžiku vhu, c) uči do jaké výšky těleso vystoupilo. Odpověď zdůvodni.. Těleso bylo vženo svisle vzhůu počáteční ychlostí 7 m.s -1. Jaké největší výšky dosáhlo? Za jakou dobu dopadlo zpět na zem? 3. Z věže vysoké 80 m byl vyhozen vodoovným směem kámen počáteční ychlostí 0 m.s -1. Na milimetový papí sestoj ve vhodném měřítku (např. 10 m znázoni úsečkou 1 cm) tajektoii kamene. Z gafu uči, do jaké vzdálenosti od paty věže kámen dopadne. 4. Těleso bylo vženo z věže vysoké 8 m vodoovným směem počáteční ychlostí 18 m.s -1. a) Za jakou dobu dopadlo na zem? 44

7 b) Jak daleko dopadlo od paty věže? c) Vypočti velikost okamžité ychlosti v okamžiku dopadu na zem. 5. Kámen byl vžen pod elevačním úhlem 30 o počáteční ychlostí 30 m.s -1. Vypočti: a) velikost vodoovné a svislé složky počáteční ychlosti b) souřadnice polohy kamene v čase t =, s c) v jaké vzdálenosti dopadne kámen na vodoovnou ovinu 1) a) 0 m.s -1, 10 m.s -1, 0 m.s -1 b)5 m, 40 m, 45 m c)45 m ) 5,4 s, 36,45 m 3) 80 m 4) a),4 s b) 43, m c) 30 m.s -1 5) a) v x = 6 m.s -1, v y = 15 m.s -1 b) x o = 57, m, y o = 8,8 m c) 78 m Pohyby těles ve větších vzdálenostech od Země 1. Po jaké tajektoii se pohybuje těleso, je-li mu udělena v blízkosti povchu Země a ve směu kolmém ke spojnici se středem Země ychlost a) 7 km/s, b) 7,9 km/s, c) 10 km/s, d) 11, km/s?. Jak velkou ychlostí se pohybuje Měsíc kolem Země? Jaké je doba jeho oběhu? Předpokládej pohyb měsíce po kužnici o poloměu =3, m. 3. Jak velká ychlost by se musela udělit Měsíci na jeho současné tajektoii, aby se tvale vzdaloval od Země? Použij výsledek úlohy. 4. Uči velikost kuhové ychlosti a oběžnou dobu dužice, kteá obíhá kolem Země ve výšce 630 km nad zemským povchem. Hmotnost Země je kg, polomě Země km. ) 1 km/s, 7,9 dne 3) 1,4 km/s 4) 7,6 km.s -1, 97 min Gavitační pole Slunce 1. Uči střední vzdálenost Uanu od Slunce, je-li jeho oběžná doba 84 let.. Střední vzdálenost planety Neptun od Slunce je 30 AU. Jaká je jeho oběžná doba? 1) 19 AU ) 164 oků 45

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K.

Digitální učební materiál. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce podpory Gymnázium, Jevíčko, A. K. Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

1 Newtonův gravitační zákon

1 Newtonův gravitační zákon Studentovo minimum GNB Gravitační pole 1 Newtonův gravitační zákon gravis latinsky těžký každý HB (planeta, těleso, částice) je zdrojem tzv. gravitačního pole OTR (obecná teorie relativity Albert Einstein,

Více

R5.1 Vodorovný vrh. y A

R5.1 Vodorovný vrh. y A Fyzika pro střední školy I 20 R5 G R A V I T A Č N Í P O L E Včlánku5.3jsmeuvedli,ževrhyjsousloženépohybyvtíhovémpoliZemě, které mají dvě složky: rovnoměrný přímočarý pohyb a volný pád. Podle směru obou

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE

ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE ELEKTRICKÝ NÁBOJ COULOMBŮV ZÁKON INTENZITA ELEKTRICKÉHO POLE 1 ELEKTRICKÝ NÁBOJ Elektický náboj základní vlastnost někteých elementáních částic (pvní elektické jevy pozoovány již ve staověku janta (řecky

Více

2.3 Automobil ujel vzdálenost 180 km za 2,5 hodiny. Jaká byla jeho průměrná rychlost?

2.3 Automobil ujel vzdálenost 180 km za 2,5 hodiny. Jaká byla jeho průměrná rychlost? 2.1 Kinematika 2.1 Vyjádřete rychlosti 10 m s 1, 20 m s 1, 30 m s 1 a 40 m s 1 v kilometrech za hodinu. 2.2 Vyjádřete rychlosti 18 km h 1, 54 km h 1 a 90 km h 1 v metrech za sekundu. 2.3 Automobil ujel

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Několik slov úvodem 3 Obsah Fyzika je kolem nás(pohyby těles v planetární soustavě) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Několik slov úvodem 3 1 Kinematika pohybu těles 5 Příklad1

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

1.6.9 Keplerovy zákony

1.6.9 Keplerovy zákony 1.6.9 Keplerovy zákony Předpoklady: 1608 Pedagogická poznámka: K výkladu této hodiny používám freewareový program Celestia (3D simulátor vesmíru), který umožňuje putovat vesmírem a sledovat ho z různých

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA Mgr. Světlana MAJOVÁ 006 OBSAH 1. ÚVOD DO STUDIA FYZIKY... 5 1.1. Hmota... 5 1.. Struktura látek... 5 1.3. Fyzikální veličiny a jejich

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2000

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2000 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská Praha Jaroslav Reichl, 000 určená studentům 4. ročníku technického lycea jako příprava k maturitní zkoušce z fyziky a k přijímacím zkouškám na vysoké

Více

Úvod do nebeské mechaniky

Úvod do nebeské mechaniky OPT/AST L09 Úvod do nebeské mechaniky pohyby astronomických těles ve společném gravitačním poli obecně: chaotický systém nestabilní numerické řešení speciální případ: problém dvou těles analytické řešení

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava

VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava VZOROVÉ PŘÍKLADY Z FYZIKY A DOPORUČENÁ LITERATURA pro přípravu k přijímací zkoušce studijnímu oboru Nanotechnologie na VŠB TU Ostrava Doporučená literatura z fyziky: Prakticky jakákoliv celostátní učebnice

Více

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličina charakterizuje fyzikální vlastnosti, stavy fyzikálních objektů a jejich změny, které lze změřit. Její hodnotu lze vyjádřit číselnou hodnotou a jednotkou

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

PETR KULHÁNEK. Praha 2001 FEL ČVUT

PETR KULHÁNEK. Praha 2001 FEL ČVUT ASTOFYZIKA -- S PET KULHÁNEK Paha 00 FEL ČVUT OBSAH I ZÁKLADNÍ VZTAHY 3 Pasek 3 Poxima Cetaui 4 3 Magituda 4 4 Pogsoova ovice 5 5 Absolutí magituda Sluce 5 6 Hodiový úhel Aldebaau 6 7 Jety kvasau - fiktiví

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

KEPLEROVY ZÁKONY. RNDr. Vladimír Vaščák. Metodický list

KEPLEROVY ZÁKONY. RNDr. Vladimír Vaščák. Metodický list KEPLEROVY ZÁKONY RNDr. Vladimír Vaščák Metodický list RNDr. V L A D I M Í R V A Š Č Á K Metodický list RNDr. Vladimír Vaščák www.vascak.cz Obsah O aplikaci... 1 Verze pro PC, ipad a Android... 2 1. Keplerův

Více

8. Mechanika kapalin a plynů

8. Mechanika kapalin a plynů 8. Mechanika kapalin a plynů 8. Vlastnosti kapalin a plynů Základní vlastností je tekutost. Tekutost je, když částečky se po sobě velmi snadno a velmi dobře pohybují (platí to pro tekutiny i plyny). Díky

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

VRHY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Zdeněk Polák a Přemysl Šedivý. Úvod 2

VRHY. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Zdeněk Polák a Přemysl Šedivý. Úvod 2 VRHY Studijní tet pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Zdeněk Polák a Přemysl Šedivý Obsah Úvod 1 Matematická příprava 1.1 Některévlastnostiparaboly,kružniceaelipsy... 1. Některévztahymezigoniometrickýmifunkcemi....

Více

při jízdě stejným směrem v čase L/(v2 v1) = 1200/(12 10) s = 600 s = 10 min. jsou dvakrát, třikrát, n-krát delší.

při jízdě stejným směrem v čase L/(v2 v1) = 1200/(12 10) s = 600 s = 10 min. jsou dvakrát, třikrát, n-krát delší. EF1: Dva cyklisté Lenka jede rychlostí v1 = 10 m/s, Petr rychlostí v2 = 12 m/s, tedy v2 > v1, délka uzavřené trasy L = 1200 m. Když vyrazí cyklisté opačnými směry, potom pro čas setkání t platí v1 t +

Více

Fyzika pro gymnázia Mechanika F G. Obsah 1

Fyzika pro gymnázia Mechanika F G. Obsah 1 Fyzika pro gymnázia Mechanika F G Obsah 1 Poděkování Děkuji školitelce prof RNDr Janě Musilové, CSc za skvělé vedení mé práce Děkuji konzultantům Mgr Lence Czudkové PhD, Doc RNDr Janu Obdržálkovi, CSc

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

A. KLEVETA J. HÁJEK. Seminář z fyziky. Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE

A. KLEVETA J. HÁJEK. Seminář z fyziky. Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE A. KLEVETA J. HÁJEK Seminář z fyziky Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE Téma 1. MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK A MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Specifickým

Více

Pracovní listy KVINTA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy KVINTA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy KVINTA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více