Stavûní máje. Digitalizovat kino? Dopravní znaãení pro zv ení bezpeãnosti u koly. č í s l o 2 r o č n í k Vážení a milí spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavûní máje. Digitalizovat kino? Dopravní znaãení pro zv ení bezpeãnosti u koly. č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 2. Vážení a milí spoluobčané,"

Transkript

1 IČO: , MK ČR E č í s l o 2 r o č n í k úvodník Vážení a milí spoluobčané, zdravíme vás již v teplejších dnech na rozhraní jara a léta. Zmrzlí páni Pankrác, Servác a Bonifác se předvedli v plné své síle, ale naštěstí jsou již za námi. Teď ještě uvidíme, co předvede uplakaný Medard. Od posledního vydání Dobroučských novin uběhl nějaký čas a je tedy naší snahou předložit vám další nové číslo s aktuálním děním ve vsi. Přečtěte si například výsledky ankety o digitalizaci kina a získejte informace o bankomatu. Seznamte se s tím, jaká byla další návštěva Italů nebo jak probíhalo tradiční stavění máje. Májka nám naši náves nezdobila dlouho a hranice na pálení čarodějnic vzplála předčasně. Byla to neúcta k práci obětavých dobrovolníků nebo jen sousedský žert? Nad tím by se dalo polemizovat. Už jste si namasírovali lýtka na,,běh dobroučským krajem? No, pokud nechcete běžet, stačí jít na pochod,,přes kopce a dolíky nebo alespoň posedět na Vítání léta u hasičů. Vidíte, že v naší Dobrouči máme pestrou škálu aktivních zájmových organizací, za což jim patří velký dík a chvála. Jen návštěvníků se občas nedostává. Proto se přimlouvám, rozdělte mezi ně spravedlivě svou přízeň. Odlepte se od TV obrazovek, odložte včas hrábě a motyčky, hoďte starosti či nevraživost za hlavu a přijďte mezi nás. O tom, že červen je Měsíc myslivosti a ochrany přírody, nám napsali místní chlapci v zelených kamizolách. Toto téma bychom měli mít na paměti často, neboť lesy, louky a vše krásné kolem nás si budeme chtít užívat v blížících se dnech dovolených a prázdnin. Přejeme vám tedy do příštích dnů hodně zdaru při práci a následně pohodovou a kvalitní relaxaci. Za tým redakční rady se do příštího vydání loučí Dita Hasíková Tradiční obecní máj vztyčili zastupitelé a dobrovolníci z řad místních občanů i italských přátel v pondělí 30. dubna 2012 v centru obce. O doprovodný program se postarala dobroučská dechová hudba a děti z mateřské školy. Netradiční atrakcí byla projížďka na koňském povozu, kterou ze své iniciativy zajistil pan Roman Stránský. Připravil tak nejen dětem pěkný Stavûní máje aktuality zážitek a za to mu patří dík organizátorů akce. Letošního stavění obecní máje se zúčastnila také početná delegace italských přátel z Rovereta Marca, kteří v Dolní Dobrouči trávili část svého výletu po Čechách. Nejenže pomohli postavit ručně májku, ale také uctili u pomníku památku padlých. - red - Digitalizovat kino? Výsledky ankety jsou již známé. Jak dopadla anketa, v které se občané měli vyjádřit, zda jsou nakloněni digitalizaci kina či nejsou, se dozvíte na straně 2. - red - Dopravní znaãení pro zv ení bezpeãnosti u koly Vedení obce po projednání bezpečnostní situace na silnici mezi budovami školy s dotčenými orgány rozhodlo o objednání úpravy dopravního značení na této silnici. V čem úpravy spočívají, se dozvíte na straně 2. - red -

2 č í s l o 2 r o č n í k str.2 aktuality Bezpeãnost u budov základní koly V minulém vydání novin jsem se zmiňoval o opatřeních, která chceme udělat pro zvýšení bezpečnosti u naší školy. Tušil jsem, že prosadit různá bezpečnostní opatření na silnici, která není obecní, bude problém. Policie ČR ÚO Ústí nad Orlicí, odbor dopravy nám bohužel neodsouhlasila zvýšený práh na přechodu, omezení rychlosti ani inteligentní semafor, který by přinutil ty, kteří překročili dovolenou rychlost, zastavit. Jejich zdůvodnění byla, že se jedná o silnici II. třídy, kde je nutné uchovat plynulý provoz, a že oni zodpovídají za značení na komunikacích a rozhodují o jejich instalaci. Nakonec jsme dohodli kompromis, který spočívá v těchto úpravách: zvýraznění dopravní značky Přechod pro chodce umístěním této značky na retroreflexní povrch zvýraznění samotného přechodu vodorovným značením přechodu bílou a červenou barvou s balotinou Den osvobození instalaci vodorovných dopravních značek na silnici před přechodem symbol dítěte v obou směrech doplnění okrajů vozovky před přechodem v obou směrech značkou V12e Bílá klikatá čára po délce 20 m před přechodem, která opticky zúží komunikaci. Všechna tato opatření byla projednána se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, která by je v nejbližších době měla realizovat. Dalším opatřením je pravidelné měření rychlosti v Dobrouči právě v tomto místě. V případě, že ani tato opatření nebudou dostatečná, zvažujeme instalaci blikajících oranžových světel v komunikaci na přechodu a signalizaci o okamžité rychlosti. Dlouhodobou záležitostí je úprava křižovatky před obecním úřadem. Pavel Šisler starosta obce Digitalizace kina v sledky ankety Uzávěrka ankety zveřejněné v minulém vydání DN 1/2012 byla 15. dubna Hlasovat jste měli možnost více jak měsíc v elektronické anketě na webových stránkách a nebo papírovou formou do schránky umístěné v budově radnice. Ankety se zúčastnilo více jak respondentů. Někteří vyjádřili svůj názor také věcnými a konkrétními poznámkami, za něž děkujeme. Výsledky ankety: Listinná forma: ANO mám zájem o digitalizaci kina 227 hlasů NE nemám zájem o digitalizaci kina 89 hlasů Elektronická forma: ANO mám zájem o digitalizaci kina 409 hlasů NE nemám zájem o digitalizaci kina 319 hlasů Celkové výsledky: ANO mám zájem o digitalizaci kina 636 hlasů (61%) NE nemám zájem o digitalizaci kina 408 hlasů (39%) Důstojným uctěním památky obětí II. světové války byl letošní pietní akt u pomníku padlých. V úterní podvečer se k slavnostnímu pochodu za doprovodu dobroučské Bohužel stalo se smutnou tradicí, že nám byla opětovně ukradena obecní májka. Překvapila mě reakce mnoha občanů, kteří se mě na tuto událost ptali a vyjádřili svůj nesouhlas, rozhořčení a čin odsoudili. Májku jsme si z obce Ostrov, kde byla postavena, vzali zpět. Je přece naše obecní a všech občanů Dobrouče. Bohužel byla natolik poškozená, že jsme ji nemohli dechové hudby sešli zástupci místních spolků, zastupitelstva obce i místní občané. Účast byla oproti minulým rokům hojná, což se - doufáme - stane hezkou tradicí. -red- Opût ukradena obecní májka Na svém jednání dne 18. dubna 2012 usnesením č. 14 schválilo zastupitelstvo záměr Digitalizace kina Dolní Dobrouč ovšem s tím, že samotná realizace tohoto záměru proběhne až po dokončení akce Stavební úpravy budovy ZŠ čp. 183 na st. p. 319 v Dolní Dobrouči, jejíž záměr byl také schválen na tomto zasedání zastupitelstva. Z finančních důvodů není možné realizovat obě akce současně. Plné znění usnesení naleznete na straně 4. -red- postavit zpět do centra obce. O to více zarážející je fakt, že dle našich informací ji zcizili také někteří naši spoluobčané. Ukradení obecní májky v našem případě není žádnou tradicí, je to hloupá recese, hulvátství, vandalismus a krádež obecního majetku. Dalším odsouzeníhodným činem bylo neoprávněné zapálení hranice na hřišti, kterou připravila tradičně místní organizace TJ Sokol. Věc řešíme s policií a po vinících budeme požadovat minimálně náhradu škody. Pevně věřím, že se viníci alespoň zastydí a v budoucnu se již toto nebude opakovat. Pavel Šisler starosta obce

3 Regionální t deník 5+2 dny v Dobrouãi č í s l o 2 r o č n í k str.3 Od vychází na území Pardubického kraje regionální týdeník 5+2dny. Každý čtvrtek je zdarma pro obyvatele kraje. Prvních 6 stran v každém čísle bude věnováno okresu Ústí nad Orlicí. Tento týdeník si můžete zdarma vyzvednout ve stojanu, který je umístěný ve vstupní chodbě radnice. Redakční rada Dobroučských novin navázala s týdeníkem spolupráci, a proto v něm můžete nalézt také příspěvky z obce Dolní Dobrouč. Tvůrci týdeníku rádi zveřejní pozvánky na kulturní a sportovní akce, ale i zprávy o aktuálním dění v obci. Uvítají informace o zajímavých věcech ve vašem okolí, ale i o zajímavých lidech, o kterých by mohli napsat. Stejně tak o drobných řemeslnicích či zemědělcích ve vašem okolí, kteří si zaslouží, aby se o nich vědělo. V týdeníku bude stránka ke zveřejnění fotografií z dění i těch nejmenších obcí. Hlavně fotografie z akcí s krátkým popiskem. Pokud máte zájem zapojit se do tvorby tohoto týdeníku, můžete své náměty na jednotlivé příspěvky do týdeníku 5+2 dny zaslat nebo osobně donést Kristýně Skalické, Obec Dolní Dobrouč, kancelář pokladny obce, Příspěvky doručte v elektronické podobě včetně fotografií. -red- VyuÏijte sluïby bankomatu V průběhu dubna byl opět instalován do chodby obecního úřadu bankomat pro potřeby výběrů vašich peněz. Bankomat do obce poskytla Česká spořitelna a.s. Je přístupný 24 hodin denně. Po uzavření pobočky Pošty s. p. a obecního úřadu se k bankomatu dostanete pomocí čtečky karet, která vám otevře vchodové dveře. Čtečka je umístěna po levé straně před vchodovými dveřmi. Poplatky za výběr z bankomatu se řídí sazbami banky, u které máte zřízený účet. -red- Ze zápisníku obecní policie Předem mého příspěvku bych rád popřál všem krásné jaro a ještě krásnější léto. Blíží se období, ve kterém si skoro každý z nás vezme alespoň pár dní volna a pokusí se ze sebe dostat celoroční stres a psychickou únavu všedních pracovních dnů. Nebyl bych asi strážníkem, kdybych při této příležitosti nepřipomněl opatrnost na cestách hlavně v dopravě (pozor na rychlost, nedávejte zbytečně kolegům vydělat), ale také na zabezpečení majetku při opuštění vašeho domova na delší čas. Lidé ve městech si už postupně zvykli na neustálou opatrnost a nenabízejí své skromné bohatství kolemjdoucím, třeba i příležitostným zlodějům. Při pochůzkách jsem si nemohl nevšimnout na mnoha místech v Dobrouči úrovně zabezpečení věcí, které určitě nejeden zloděj ocení. Je mnoho způsobů jak se bránit, alespoň částečně. Samozřejmá jsou opatření dát si vše hezky pod zámek, ale ten nám věci někdy prostě neochrání. Jako velmi účinný a efektivní způsob se jeví informovat o svém odjezdu nejbližší sousedy, požádat je o příležitostnou sousedskou výpomoc typu koukněte se občas z okna, jestli se mi kolem baráku někdo nemotá, odjíždím tehdy a tehdy a vrátím se tehdy a tehdy. Připojil bych tedy ještě upozornění, aby si tuto informaci nechali pro sebe. A ještě jedno malé upozornění ode mne. Pokud by se někomu stalo a na toho zloděje opravdu měl podezření, mějte prosím na paměti to, že takovému člověku potom nejde o nic méně, než o ztrátu svobody na určitý čas, a proto tomu také podřídí míru agresivity, kterou vyvine na svou obranu. Takový člověk je schopen se velmi efektivně bránit, protože s tím má mnohdy bohaté zkušenosti. Nejlepším a jediným správným řešením je okamžité telefonické upozornění policie a maximálně slovní dotaz, co zde pohledává. Pokud je vaše podezření na hranici jistoty, že se o zloděje jedná, v žádném případě nepodnikejte nic na jeho zadržení, je to velmi nebezpečné. Pokud se jedná o situaci, kdy by se mohlo jednat jen o příliš zvědavého turistu, je na místě slovní dotaz. Minimálně podezřelého vyplašíte a sousedovi majetek také zachráníte. Jak jsem se již zmínil, obyvatelé měst si již majetek zvykli celkem efektivně chránit, protože míra kriminality je v hustěji obydlených oblastech samozřejmě vyšší. Ale mějme na paměti, že i zlodějíčci, většinou ne příliš inteligentní, mohou občas zapnout mozek a vydat se za lupem snadnějším. A ten budou hledat právě ve větších vesnicích. Máme oproti měšťákům dvě hlavní výhody. První je, že se známe. Známe sousedy blízké i vzdálenější a většinou víme, kdo kolem projde, a jsme hned daleko ostražitější při pohybu osoby cizí. Adruhou výhodou je fakt, že pohyb osob je zde daleko menší a oplendování jakékoli cizí osoby je hned nápadné. Druhou věcí, kterou bych se rád zabýval v tomto čísle, jsou odpady a nakládání s nimi. Hlavní silnice procházející Dobroučí, respektive přilehlé chodníky, připomínají v den svozu komunálního odpadu překážkovou dráhu a opravdu velmi lituji maminky s kočárky, kterým dle mého názoru mnohdy asi nezbývá nic jiného než popelnici odvalit malinko stranou, aby nemusely neustále sjíždět z chodníku dolů a vjíždět do nebezpečné zóny, tedy do vozovky. Je mi jasné, že mi hned namítnete, že to určitě dělají hlavně popeláři. A pak ještě kam tedy s těmi popelnicemi? Na otázku kam s nimi odpovím- jen prostě kousek stranou, aby na ten kočárek místo bylo. Na popeláře moc protiargumentů nemám, ale proč tedy potom mnohé popelnice překážejí a jsou ještě plné? A s těmi popeláři si to třeba časem taky vyřídíme. Dalším problémem jsou sběrné nádoby na tříděný odpad. Třídění odpadu je velmi, velmi pozitivní aktivita každého z nás, pokud se jí dobrovolně účastníme. Žijeme v oblasti, která je pravidelně velmi dobře hodnocena v úrovni a množství tříděného domovního odpadu. Aby bylo třídění a sběr odpadů co nejjednodušší, jsou sběrné nádoby umístěny zpravidla na místech velmi dostupných, veřejných a frekventovaných. To s sebou ale přináší ještě jeden velmi důležitý požadavek na osoby odpad třídící a odevzdávající do sběrných nádob. Tím požadavkem je udržovat pořádek kolem těchto nádob, nedávat odpad do jiných nádob než je určeno, protože tím celé třídění nejen sobě, ale i ostatním znehodnotíte. Pozitivní efekt sběru druhotných surovin je jasný a nepopíratelný. Obec toto bude vždy podporovat. Ale aby se nám odpad povaloval okolo těchto nádob a mnohdy se zde objevoval i další odpad, který nemá s tříděným co do činění, to rozhodně cílem této aktivity není a lze jej také postihovat jako přestupky dle přestupkového zákona. Musím upozornit, že finanční postihy v oblasti veřejného pořádku a nelegálního nakládání s odpady jsou poměrně tvrdé. Toto berte prosím jen jako upozornění, protože není v žádném případě cílem tohoto článku omezit váš zájem třídit odpady. Je jasné, že v situaci, kdy nesete svůj poctivě vytříděný odpad do sběrné nádoby a ona je plná, vám při odložení balíčku bokem postih nehrozí, ale prosím o okamžité upozornění obecního úřadu na plnou nádobu, aby se věc co nejdříve dala do pořádku. Naopak toto upozornění je určené speciálně těm, kdo si pletou tyto nádoby s popelnicemi a mnohdy se ani neobtěžují odpad, který obsahuje vše, co dům dá, pohodit v okolí nádoby. Pokud se podaří někoho takového přistihnout, je to maření úsilí občanů, kterým není budouc-

4 č í s l o 2 r o č n í k str.4 nost lhostejná, a já udělám vše pro to, aby byli náležitě odměněni tučnou pokutou. Poslední záležitostí, o které se chci zmínit, je přímo zakládání černých skládek na území obce a hlavně na perifériích obce. Zde mohu jen zkonstatovat totéž co v předchozím případě. Pokuty při dokázání takového přestupku jsou velmi vysoké a dotyčnému se rozhodně nevyplatí. Hovoříme zde o částkách v řádech desetitisíců a horní sazbou je nemilých ,- Kč. Řekl bych, že se vyplatí počíhat si na otevřené sběrné místo. Upozorňuji, že není bezpodmínečně nutné pachatele přichytit při činu, na oznámení přestupku do správního řízení stačí mnohdy daleko méně. David Plíva strážník obecní policie Obecní policie Dolní Dobrouč Úřední hodiny v budově Obecního úřadu Dolní Dobrouč: Pondělí a středa , Tel.: Městská policie Letohrad kontakt: Tel.: Mobil: Tísňová volání : 158 POLICIE (Policie ČR - PČR) 156 MĚSTSKÁ (obecní) POLICIE 150 HASIČI (Hasičský záchranný sbor - HZS) 155 ZÁCHRANKA (Zdravotnická záchranná služba ZZS) 112 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ jednotné evropské číslo tísňového volání - SOS oznámení jakékoliv mimořádné události usnesení Usnesení z. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Dobrouã, které se konalo dne 18. dubna 2012 v hasiãské zbrojnici v Dolní Dobrouãi 1. ZO určuje ověřovateli zápisu a členy návrhové komise Jaroslava Chotěnovského a Ing. Petra Koláře. 2. ZO schválilo návrh programu jednání v předloženém znění. 3. ZO bylo seznámeno se zprávou kontrolního výboru. 4. ZO schvaluje práci rady obce za období od do ZO schvaluje bezúplatný převod pozemkových parcel parcelní čísla 79, 531, 171/1, 171/3, 404/1, 470/1, 1076/4, 1268/1, 1621/6 v katastrálním území Horní Dobrouč, podle 5 písm. a), b), c) a e) zákona č. 95/1999Sb., ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví Obce Dolní Dobrouč, od České republiky, Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11a, Praha 3, Žižkov a bere na vědomí zatížení pozemkové parcely parcelní číslo 470/1 v k.ú. Horní Dobrouč věcným břemenem pro kabelové vedení NN, ve prospěch společnosti SAETTA ENERGY s.r.o., Horní Dobrouč 147, a společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. 6. ZO schvaluje záměr prodeje pozemkových parcel parcelní čísla 1969, PK1953, PK1954, PK1955, PK1969, PK1971, PK1973, PK1972, PK1974 a části pozemkové parcely p.č. 1954/3 (podle zákresu v mapovém podkladu listu č. 2) v katastrálním území Dolní Dobrouč. 7. ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/HUO/1521/2012-HUOM-Rp 5737/2011-SK, stavebního pozemku parcelní číslo st. 486/1 o výměře 20 m 2, v katastrálním území Dolní Dobrouč, do majetku Obce Dolní Dobrouč, od České republiky- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, v předloženém znění. 8. ZO schvaluje prodej částí pozemkových parcel parcelní čísla, 252/1 a 1901/2 (v rozsahu vyznačeném v map. listu č. 4) o výměře cca 1400 m2, v katastrálním území Horní Dobrouč, za účelem výstavby rodinného domu, do podílového spoluvlastnictví panu P. P. a paní L. Z., pozemek p.č. 252/1 za kupní cenu 110,-Kč/m 2 a pozemek p.č. 1901/2 za kupní cenu 60,- Kč/m 2 a to smlouvou o smlouvě budoucí a za splnění všech pravidel obce o prodeji pozemků. Kupní smlouva bude s kupujícími uzavřena do 30 dnů ode dne vydání stavebního souhlasu ke stavbě rodinného domu (podle 104 a 105 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.) v části vyznačené v mapovém listě č. 4, nejpozději však do Vybudování inženýrských sítí ke stavební parcele vybuduje a zaplatí stavebník RD. 9. ZO neschvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely parcelní číslo 252/1 k rozšíření zahrady u domu čp. 160 v Horní Dobrouči, z důvodu přístupu na pozemkovou parcelu parcelní číslo 1901/2 v katastrálním území Horní Dobrouč. 10. ZO schvaluje OZV č. 1/2012 obce Dolní Dobrouč, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. 11. ZO schvaluje plnění rozpočtu k ZO schvaluje investiční záměr obce provedení stavebních úprav budovy ZŠ čp. 183 na st. 319 v Dolní Dobrouč (zateplení budovy, změna systému vytápění, výměna oken, stropů, příček, střešní krytiny apod.). 13. ZO schvaluje rozhodnutí zadavatele - Obce Dolní Dobrouč o výběru nejvhodnější nabídky na vypracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru projektanta v průběhu výstavby akce: Stavební úpravy budovy ZŠ č. p. 183 na st. p. 319 v Dolní Dobrouči, uchazeče - Projekční kancelář pro pozemní stavby, Ing. Pavel Vacek, Vrbova čp. 655, Ústí nad Orlicí, IČ , za nabídkovou cenu Kč bez DPH a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. 14. ZO schvaluje na základě výsledků ankety záměr Digitalizace kina Dolní Dobrouč, s tím, že samotná realizace záměru proběhne po dokončení akce Stavební úpravy budovy ZŠ čp. 183 na st. p. 319 v Dolní Dobrouči. 15. ZO volí předsedou Osadního výboru Horní Dobrouč pana Ladislava Langra. 16. Starosta obce informoval o zajištění bezpečnostních opatření na silnici u budov základní školy. Zapsala: Kristýna Skalická Pfií tí zasedání zastupitelstva obce se koná Pozvánka na zasedání bude zvefiejnûna na úfiední desce úfiadu. Jednání zastupitelstva obce jsou vefiejná, máte li zájem pfiijít, jste vítáni. -red-

5 č í s l o 2 r o č n í k str.5 jméno zastupitele usnes. č. 1 A N Z usnes. č. 2 usnes. č. 3 A N Z A N Z usnes. č. 4 A N Z usnes. č. 5 A N Z usnes. č. 6 A N Z usnes. č. 7 A N Z usnes. č. 8 A N Z Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. Maixner Jaroslav Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana neproběhlo hlasování Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání jméno zastupitele usnes. č. 9 A N Z usnes. č. 10 usnes. č. 11 A N Z A N Z usnes. č. 12 A N Z usnes. č. 13 A N Z usnes. č. 14 A N Z usnes. č. 15 A N Z usnes. č. 16 A N Z Bartošová Petra Hasíková Dita, Bc. Hovad Vladimír, Ing. Chotěnovský Jaroslav Kolář Petr, Ing. Krejčí Lukáš Kubíček Aleš, Ing. Maixner Jaroslav Petráčková Dana, Bc. Plívová Hana neproběhlo hlasování Rajnet Rudolf Šisler Pavel Špinler Petr Ing. Vacek Vlastimil Zámečník Petr A = ANO (hlasoval pro návrh) N = NE (hlasoval proti návrhu) Z = ZDRŽEL SE (zdržel se hlasování) nezúčastnil se jednání

6 č í s l o 2 r o č n í k str.6 projekty Rekonstrukce budovy I. stupnû základní koly Budova I. stupnû základní koly dlouhodobû nesplàuje dne ní nové stavební a dispoziãní normy. Rozhodli jsme se proto pro její kompletní rekonstrukci. Celou investici projednalo a schválilo zastupitelstvo na minulém zasedání. Stavební úpravy budovy ZŠ čp. 183 na st. p. 319 v Dolní Dobrouči se skládají ze dvou hlavních úkolů. Prvním úkolem je technické zabezpečení budovy postupné vybourání starých dřevěných a poškozených stropů a nahrazení novými konstrukcemi, které vyhoví i nynějším bezpečnostním předpisům. Bude provedena změna vnitřní dispozice dle potřeb uživatele. Rovněž tak budou nově provedeny vnitřní instalace s ohledem na již opravené sociální zařízení. Počítá se i s provedením výměny krytiny střechy odstranění zdravotně nevyhovujícího eternitu. Druhým úkolem je zateplení budovy, které sestává ze zateplení podlahy v přízemí a stropu nad posledním podlažím, dále plošné zateplení obvodových stěn s výměnou oken a dveří a změna současného vytápění akumulačními kamny na vytápění tepelným čerpadlem vzduch voda s provedením rozvodů a radiátorů. Dle energetického auditu, zpracovaného na výše popsaná plánovaná opatření, dojde k celkovému snížení spotřeby paliv a energií z dnešních 378 GJ/rok na 95 GJ/rok, což hovoří za vše. Navíc na tyto práce bude zažádáno o příspěvek ze státních a evropských fondů. Tato akce bude rozsáhlá a bude klást nároky nejen na učitele, školní personál, ale také na žáky a jejich rodiče. Příští školní rok bude rokem výuky pro některé ročníky v provizorních prostorách. Pamětníci jistě vzpomenou poslední rekonstrukci budovy v letech Vedli jsme mj. debaty o možnosti umístění celé školy pouze do jedné budovy měšťanky. To se ukázalo jako nereálné vzhledem k dispozičním možnostem při povinné dělené výuce některých předmětů, umístění družiny a také vzhledem k demografickému vývoji počtu budoucích žáčků a také plánovanému rušení některých okolních škol, které budou hledat vhodné umístění pro svoje žáky, a může nastat situace naopak s navyšováním počtu některých tříd. V současné době probíhají projekční práce, které by měly být hotové do konce července. Nemusím snad zdůrazňovat finanční náročnost této akce. Domnívám se ovšem, že finanční prostředky budou jednoznačně účelně vynaložené. Žádám Vás všechny, kterých se tato významná a náročná akce osobně dotkne, o pochopení a toleranci. Jedná se přece o budovu, kterou využívají naše děti a slouží tím nám všem. Pavel Šisler, starosta obce Pavel Mačát, investiční referent upozornûní Nov zpûsob placení vodného Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., jako dodavatel vody ve vaší obci Vám nabízí moderní způsoby placení vodného formou SIPA nebo pomocí trvalých příkazů z osobního účtu (PC-banking). Pokud máte přístup k internetu, pak si můžete formulář pro vyplnění požadovaných údajů stáhnout na odkazu: pdf nebo jej získáte na Obecním úřadě v Dobrouči a na naší služebně v Letohradě (provozní budova ČOV). Vyplněný a podepsaný formulář je možné odeslat poštou na adresu: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. Slezská Jablonné nad Orlicí nebo jej odevzdat na ČOV v Letohradě Proč si zřídit SIPO? 1. Šetříte čas i peníze Zkratka SIPO znamená Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva a také pomocníka při placení pravidelných výdajů. SIPO je pohodlný způsob, jak společně zaplatit různé výdaje, které se v domácnosti měsíčně opakují. Funguje to jednoduše Česká pošta vybírá od plátců peníze za všechny platby (elektřina, voda, plyn, rozhlas a televize atd.) společně a příjemcům je rozdělí a rozešle sama. 2. Pomocí SIPA zaplatíte nájemné, účet za elektřinu, plyn, vodu, komunální odpad, rozhlasové a televizní poplatky, kabelovou televizi, předplatné tisku, stavební spoření, pojištění 3. Zařídit SIPO není těžké Na nejbližší pobočce pošty nebo na jejich stránkách vyplníte formulář žádosti o SIPO. Tím získáte tzv. spojovací číslo, pod kterým budete v celém systému figurovat. Poplatky za rozhlas a televizi za vás vyřídí pošta (opět po vyplnění formuláře), ostatní platby (tzv. platby organizacím, např. pojišťovně či bytovému družstvu) domluvíte přímo na pobočce dané organizace nahlášením svého spojovacího čísla. 4. Způsoby placení SIPO můžete zaplatit buď v hotovosti na poště nebo poštovnímu doručovateli, bezhotovostně z účtu (vystavíte povolení pro SIPO a banka odešle platbu za vás) nebo i jednorázovým platebním příkazem. Platby za operace spojené se SIPEM (zaplacení položky, zhotovení výpisu atd.) se pohybují v řádech korun a rozhodně se vyplatí ve srovnání s úsporou oproti placení jednotlivými složenkami. Elektronický výpis a rozpis plateb je zdarma. 5. Díky SIPU ušetříte čas, nemusíte myslet na to, kdy co zaplatit, a máte o svých platbách přehled. Odvody peněz probíhají okamžitě a potvrzeným dokladem o placení SIPA můžete doložit platbu kterémukoliv příjemci. Bohuslav Vaňous ředitel VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.

7 č í s l o 2 r o č n í k str.7 Vysvûtlení k fakturám za stoãné Vzhledem ke skutečnosti, že firma VAKJablonné nadorlicí, a.s. v některých domech na konci I. čtvrtletí 2012 vodoměry opisovala a někde je bude opisovat pouze jednou ročně (listopad nebo prosinec), rozhodli jsme se od letošního roku odběratelům občanům za stočné vystavit tři zálohové faktury a čtvrtoufakturujako vyúčtování dle skutečného stavuvodoměrů. Může se tedy stát, že odvak Jablonné nad Orlicí, a.s. během roku obdržíte faktury na jiný počet m3, ale v konečné faktuře vyúčtování se vše vyrovná. V případě nejasností nás kontaktujte. Přiložené složenky k úhradě stočného můžete zaplatit přímo v pokladně obce bez poplatku za úhradu. Provozní doba pokladny obce: pondělí hod. úterý hod. středa hod. čtvrtek hod. pátek hod. Děkujeme za pochopení. Pavel Šisler starosta obce instituce âarodûjnice Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Noc byla pokládána za magickou. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétávají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Dny zdraví a zdravého Ïivotního stylu 2. a 3. kvûtna Ani letos jsme nezapomněli si tento starý lidový svátek připomenout. Již od rána po škole poletovaly děti převlečené do kostýmů čarodějnic, čarodějů, strašidel, duchů a dalších nadpřirozených bytostí. Vrcholily přípravy na tradiční čarodějnický pochod na hřiště na Šejvě. V pondělí 30. dubna bylo překrásné slunečné počasí, a tak jsme lektvary vychladili, nohy namasírovali, dokončili poslední úpravy v čarodějnickém salonu a vyrazili na cestu. I přes panující téměř letní teploty jsme cíl slétli rychle, zkušeně a bez nehody. Na hřišti nechybělo tradiční opékání párků, hry a soutěže podle libosti žáků. Vytrvalí čarodějové si zahráli i fotbal. Unaveni, ale s dobrou náladou jsme se vydali na zpáteční cestu. Čarodějnické dopoledne jsme si užili a již nyní se těšíme na slet v příštím školním roce. Mgr. Svatava Maříková Dny zdraví se na naší škole staly již tradicí. Letos jsme je zahájili na fotbalovém stadionu poutavou přednáškou o životě dravců, kterou nám přednesli členové záchranné stanice Seiferos. Předvedli nám také imitaci lovu za použití speciální tažné techniky. Další náplní těchto dní bylo povídání o zdravém životním stylu, sestavení zdravého jídelníčku. Zkusili jsme si připravit zdravou svačinku. Žáci prvního stupně se účastnili celostátního projektu Zdravé zuby, kde si zopakovali, jak mají o své zoubky pečovat. Povídali jsme si o významu projektu Ovoce do škol, do kterého je zapojena i naše škola. Žáci 3., 4. a 5. třídy si změřili své síly a dovednosti ve vybíjené. Čtvrťáci a páťáci si vyzkoušeli svouzručnost při jízdě na kole a ověřili si své znalosti pravidel silničního provozu. Navštívil nás také strážník Městské policie Letohrad D. Plíva, který s žáky pohovořil o bezpečnosti na silnici. Upozornil i na jiné nebezpečné jevy, se kterými se děti mohou setkat nejen na silnici, ale i při stykus cizími lidmi, a na nebezpečí spojená s komunikací na internetu. Žáci druhého stupně si vyzkoušeli sportovní aktivity jako je golf, minigolf, bowling, lezení na umělé skále a jízdu na kánoích. Dny zdraví jsme ukončili návštěvou plaveckého bazénu v Ústí nad Orlicí. Mgr. Miroslava Škarková

8 Okresní kolo dopravní soutûïe mlad ch cyklistû v Ústí nad Orlicí Dne se žáci naší školy zúčastnili okresního kola v dopravní soutěži. V kategorii mladších žáků, kterou reprezentovali žáci 5. třídy Veronika Dušková, Kristýna Kapounová, Ondra Filip a Jan Mařík, si družstvo vybojovalo svým 1. místem postup do krajského finále Pardubického kraje! Krajské kolo dopravní soutěže se bude konat 4. a 5. června v Lanškrouně držíme pěsti Žáci starší kategorie Denisa Tejklová, Adéla Jakubcová, Pavel Dušek a Hynek Otava obsadili pěkné 4. místo. Všem žákům děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy. Mgr. M. Škarková č í s l o 2 r o č n í k str.8 Den Zemû. Ráno pfied odchodem dal planetu pûknû do pofiádku. Peãlivû vymetl nevyhaslé sopky. Dvû byly v ãinnosti. Mûl také jednu vyhaslou sopku. Ale vïdycky fiíkával: âlovûk nikdy neví!, a tak vymetl i tu vyhaslou. Jsou-li sopky dobfie vymeteny, hofií mírnû a pravidelnû, nevybuchují. Na na í Zemi jsme ov em pfiíli malí, abychom si mohli vymetat sopky. Proto nám zpûsobují spoustu nepfiíjemností. ( ANTOINE DE SAINT-EUPÉRY- MAL PRINC) Exkurze ÏákÛ 9. tfiídy V úterý se žáci 9. třídy vydali na výukový program do Terezína. Aby nám Terezínská iniciativa, sdružení bývalých vězňů, zaplatila autobus, spojili jsme se se studenty SPŠU v Ústí nad Orlicí. Již ve škole jsme se seznámili s dvojí funkcí pevnosti Terezín, a to města = Hlavní pevností jako židovského ghetta a věznice = Malá pevnost. Nyní jsme měli možnost vše si ověřit. Nejprve jsme si v Muzeu ghetta připomněli nástup Hitlera k moci, vznik Norimberských zákonů, Křišťálovou noc, počátek holocaustu a zhlédli dokumentární film o životě v ghettu. Po prohlídce muzea následovala procházka městem s odborným výkladem průvodkyně. Postupně jsme viděli modlitebnu, rekonstrukci bytu, místo odjezdu na východ, márnici, kolumbárium, hřbitov a krematorium. Vycházku jsme zakončili v Magdeburských kasárnách, kde jsme měli možnost seznámit se s uměleckou činností vězňů. Naše další cesta vedla do věznice, kterou jsme si prošli opět s průvodcem. Exkurze byla zajímavá a poučná, proto návštěvu Terezína všem doporučujeme. Žáci 9. třídy Festival společnosti Člověk v tísni Jeden svět na školách, týden dokumentárních filmů, se opět konal v Ústí nad Orlicí. Využili jsme nabídku a v pondělí jsme se na něj vydali. Nejprve se žáci 6. a 7. třídy sešli na Malé scéně se stejně starými spolužáky ze ZŠ Libchavy a poté hlavní koordinátor festivalu pan učitel Petr Kulhavý nejen festival uvedl, ale také o každém promítnutém sociálním spotu se Proč sopky? Myslíte si, že by nás sopka na druhé straně naší planety mohla nějak ovlivnit?! A jak by vypadal ostrov po jejím výbuchu? Vrátil by se na něj ještě vůbec někdy život? Nejen na tyto, ale také na další otázky jsme hledali odpovědi během projektového dne Den Země. Žáci 1. a 2. třídy hledali zvířátka a rostliny v tropickém pralese a zdokonalili se v třídění odpadu ve výukovém programu na interaktivní tabuli. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci se v pravdivém příběhu o ostrově Krakatau dozvěděli nejen to, kde ostrov ležel, jaká fauna a flora se zde nacházela, ale také jak to vypadalo, když sopka vybuchla. Poznali jsme následky, jež tento výbuch měl na okolní ostrovy, lidi a zvířata žijící na nich, na počasí na celé zeměkouli, kde se ochladilo, protože sopečný prach bránil průniku slunečních paprsků. Kromě této katastrofy jsme se ale dočetli, že za neuvěřitelných šest let se z místa zkázy stal opět nádherný ostrov, dokonce tam začala růst i paprika, kterou zde cestovatelé během bádání samovolně vysadili. Zajímavé... Také byste chtěli být dětmi a číst tento příběh? A co kdybyste si mohli vyrobit sopku? Možná, že by Vám kouřila a vybuchovala tak jako páťákům. Ale možná, že byste raději byli malým princem, který se hezky staral o planetu, aby byl celý svět v pořádku a nepřinášel Vám spoustu nepříjemností. O to se musíme postarat všichni. Anejen na Den Země. Mgr. Iveta Faltejsková Festival jeden svût na kolách žáky diskutoval. 6. a 7. třídu vystřídali žáci 8. a 9. třídy. Prostřednictvím sociálních spotů se žáci seznámili se životem svých vrstevníků v těch nejchudších zemích světa. Přínos festivalu vidíme zejména v tom, že žáci mohou o zhlédnutém diskutovat a porovnávat se svou vlastní situací. Výtěžek ze vstupného přispěje na léčení dětí s nemocí motýlích křídel. Mgr. Zdeňka Havlíčková

9 Úspûch Markéty Kováfiové č í s l o 2 r o č n í k str.9 Dravci Žákyně 9. třídy Markéta Kovářová (na fotografii vlevo) a Ludmila Dvořáčková (na fotografii vpravo) se jako nejúspěšnější řešitelky školního kola Olympiády v českém jazyce zúčastnily okresního kola této soutěže v Ústí nad Orlicí. V silné konkurenci žáků základních škol a víceletých gymnázií Markéta Kovářová zvítězila (Ludmila Dvořáčková obsadila pěkné 4. místo) a postoupila do krajského kola. To se konalo v Pardubicích a i v něm si Markéta vedla velmi dobře a umístila se na krásném 6. místě. Blahopřejeme a zároveň děkujeme za vzornou reprezentaci školy. vedení školy Ve středu již od rána svítilo sluníčko, a tak nic nebránilo pánům ze záchranné stanice Seiferos z Kuřimi obsadit se svými svěřenci fotbalové hřiště. Na něm rozmístili své sovy, orly, sovice, krkavce, puštíky, poštolky, sokoly, rarohy, supy, jestřáby a také méně známého včelojeda lesního. Úderem osmé hodiny začali přicházet návštěvníci žáci naší školy. A pak už následovala smršť informací, zážitků a zajímavostí pana Hrotka spojená s předváděním jednotlivých druhů. Závěrečná ukázka letu a lovu nenechala nikoho na pochybách, že právě vidí skvosty naší přírody a že jsme vstupným přispěli na dobrou věc. Mgr. Zdeňka Havlíčková Noc kostelû 2012 Myšlenka otevřít kostely vznikla před sedmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů - Lange Nacht der Kirchen. Od té doby se Noc kostelů rozšířila do dalších zemí střední Evropy. Je možností nezávazně se přiblížit a setkat se s křesťanstvím, církví, vírou. V naší obci se do této akce zapojíme tento rok poprvé. Program Noci kostelů :30-18:50 Prohlídky kostela s výkladem (P. Ján Kubis) -všem zvídavým zájemcům 18:50-19:10 Nabízíme prohlídku kostela, kůru a věže. Ti nejodvážnější budou 19:10:19:30 odměněni pohledem na okolí z téměř ptačí perspektivy. Budete seznámeni s historií i současností místního chrámu. Od 19:30 Kostelní hudba není nuda - v přibližně hodinovém bloku se představí čtyři hudební sbory v celé rozmanitosti svých odlišných repertoárů duchovní hudby. Koncert bude zahájen liturgickým tancem dětí. Po koncertě dle zájmu možnost dalších prohlídek. Zároveň jste srdečně zváni na pohoštění do D-centra. V hlavním sále bude možné zhlédnout fotky z archivu Jana Špinlera, které se týkají historie kostela. Můžete se též odreagovat v herně. Pfiedná ky v D-centru Psychoterapeutka a ředitelka Centra tvořivosti a sebepoznání z Jeseníku Ludmila Liberdová navštívila naše D-centrum již dvakrát. Obě přednášky se týkaly vztahu rodičů a dětí a ti, kdo přišli, byli spokojeni. V neděli 17. června od 15 hodin se uskuteční další setkání, které se zaměří na období puberty a problémy ve výchově související s náctiletými. Po prázdninách v neděli 2. září od 15 hodin zvu všechny rodiče malých dětí na pokračování přednášky Komunikace s nejmenšími dětmi do 6 let. Bude nás zajímat, jaké místo ve výchově dětí mají tresty, co s dětskými zlozvyky a jak podpořit zdravé sourozenecké vztahy. Přijďte, vezměte s sebou své přátele, kamarádky a načerpejte povzbuzení pro komunikaci s vašimi dětmi. Kateřina Rýznarová

10 č í s l o 2 r o č n í k str.10 CENTRUM PRO ZDRAVOTNù POSTIÎENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE, deta ované pracovi tû Ústí nad Orlicí Sociální rehabilitaci Sociální rehabilitace osob se zdravotním postižením je u nás zajišťována prostřednictvím bezbariérové internetové učebny, kde jsou k dispozici 4 osobní počítače, tiskárna, kopírka a skener. V učebně je také přítomen zaměstnanec Centra, který vždy rád ochotně a odborně poradí. Zájemcům zdarma nabízíme školení v základech obsluhy osobního počítače a práce s Internetem. Služba sociální rehabilitace je poskytována bezplatně a je určena osobám se zdravotním postižením ve věku od 19 do 64 let v nepříznivé sociální situaci. Projekt sociální rehabilitace probíhá od1. ledna 2010 do Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtučeské republiky. Odborné sociální poradenství Osobní asistenci..dále nabízíme BATERIE DO SLUCHADEL V našem Centru je také možno zakoupit baterie do sluchadel značky icelltech (typy 10, 13, 312, 675) za velice výhodnou cenu 100 Kč za plato (6ks). Kde nás najdete: Čs. armády 1181, Ústí nad Orlicí (ve výškové budově Rieteru, která se nachází naproti hotelu Uno) Kontakty: telefon: mobil: (Eva Jiřincová) (Mgr. Kateřina Sloupenská) (Radka Venclová) fax: web Kraj posílá pût milionû dobrovoln m hasiãûm Zastupitelstvo Pardubického kraje schválilo rozdûlení pûti milionû korun pro jednotky sboru dobrovoln ch hasiãû. Krajskou dotaci vyuïijí sbory na zlep ení materiálnû-technického vybavení. Pofiizují si za tyto prostfiedky nejen zásahové obleky a pfiilby, ale zejména dopravní vozidla a dal í nezbytnou techniku. Dotace z Pardubického kraje jsou na rozdíl od státních stabilní. Navzdory stále sílícím úsporným opatřením drží kraj poslední čtyři roky dotaci ve stejné výši, protože dobrovolní hasiči sehrávají klíčovou roli nejen v ochraně lidí a majetku, ale také v rozvoji společenského života v obcích, vysvětluje postoj kraje hejtman Radko Martínek. Peníze se rozdělují podle pravidel schválených na celé volební období. Obce podávají žádosti na kraj, kde se sumarizují. Návrh rozdělení dotací posuzuje odborná komise, v níž jsou zastoupeni profesionální i dobrovolní hasiči. Ti nejlépe vědí, jestli jsou požadavky obcí reálné a kam je potřeba peníze směřovat, dodává hejtman Martínek. Starosta krajského Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Bidmon vždy informuje starosty okresních sdružení, návrh rozdělení dotací konzultuje i s vedením HZS Pardubického kraje: Dbáme na to, aby dotace byly rozdělovány rovnoměrně a reagovaly na potřeby hasičů v jednotlivých místech. Současně aby naplňovaly plošné pokrytí území kraje a předurčenost jednotek k zásahům. Starosta Bidmon je přesvědčený, že díky zavedenému systému se daří postupně obměňovat vozový park. Staré avie nahrazují mikrobusy, na které kraj přispívá částkou 120 tisíc korun. Rozdělení dotací za několik posledních let Pardubický kraj zveřejňuje na svých internetových stránkách, kde se každý může přesvědčit o tom, kolik peněz jednotlivé obce obdržely. Krajské peníze jsou pouze příspěvkem, protože obce mají na základě zákona o požární ochraně povinnost zřizovat svoji jednotku a samozřejmě ji také materiálně i finančně zabezpečovat, vysvětluje princip podpory dobrovolných hasičů vedoucí oddělení krizového řízení Krajského úřadu Pardubického kraje Aleš Boňatovský. Pardubický kraj podporuje činnosti jednotek dobrovolných hasičů od roku Od té doby se částka vyšplhala z 800 tisíc korun až na 5 milionů. Změnil se také systém přidělování peněz. Určují ho jasná a všem dopředu známá pravidla, která jsou veřejně dostupná na webu Pardubického kraje: (http://www.pardubickykraj.cz/financni-podporajednotek-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci). Mgr. Jakub Rychetský oddělení komunikace PK spolky Velikonoãní jarmark Týden před Velikonocemi, na první aprílovou neděli 1. dubna 2012, uspořádala MO KDU-ČSL v Dolní Dobrouči třetí ročník Velikonočního jarmarku. Neděle to byla doslova aprílová, sluníčko střídal déšť a chumelení a spoustu návštěvníků to od návštěvy odradilo. I trhovci zaznamenali pokles v prodeji (nejen v Dobrouči), který byl způsoben nejen již zmiňovaným počasím, ale nejspíš i dopadající finanční krizí, kdy mnozí z nás obracejí každou korunu. K vidění byla opět lidová řemesla i drobní prodejci. Mezi nejúspěšnější prodejce patřil bezesporu košíkář p. Vávra, kterého obléhali a vykoupili četní návštěvníci. Počet prodejcůopět stoupl i přesto, že několik řemeslníků na poslední chvíli svoji účast odmítlo. Na dobrovolném vstupném jsme vybrali částku 2300 KČ, kterou jsme přispěli na projekt Praga-Haity, který zajišťuje pitnou vodu na vzdáleném kontinentě. Děkujeme řemeslníkům, prodejcům a všem, kteří s jarmarkem pomohli, i těm, co projekt Praga-Haity podpořili. David Jakubec

11 č í s l o 2 r o č n í k str.11 Úãastníci Velikonoãního jarmarku pfiispûli na v stavbu studní na Haiti Návštěvníci Velikonočního jarmarku, který se již potřetí konal v Dolní Dobrouči, v rámci letošního ročníku podpořili rozvojový projekt Praga-Haiti. Na jeho účet společně odeslali korun. Podpořili tak práci českých vrtařů, kteří na Haiti nejchudší zemi západní polokoule - budují studny. V neděli 31. března se v sále Lidového domu v Dolní Dobrouči konal jarmark, který začíná patřit k tradičním přípravám na Velikonoce v kraji. Na návštěvníky zde čekala přehlídka četných jarních a velikonočních dekorací nazdobené perníky, drobná bižuterie, drátěné výrobky, populární patchwork, pletení košíků a mnoho dalších zajímavých uměleckých a řemeslných výrobků. Lidé si je mohli na místě zakoupit, u mnohých se mohli také seznámit s procesem jejich výroby. Organizátorem jarmarku byla místní organizace KDU-ČSL. Při vstupu na jarmark mohli návštěvníci také přispět na projekt Praga-Haiti. Projekt Praga-Haiti je český rozvojový projekt, který pomáhá na Haiti již čtyři roky. V současné době je jeho cílem budovat na ostrově studny s pitnou vodou v oblastech, kde lidé musí chodit pro vodu každý den někdy i více než 5 kilometrů. Pracovníci projektu převezli na ostrov české nákladní vozy Praga V3S a vrtací techniku. Každý rok tam pak zhruba 3 měsíce vrtají studny v nepřístupném horském terénu na severozápadě ostrova. Jak řekl místní misionář, P. Rodolphe Balthazar: Nedá se popsat, jak velké štěstí pro naše lidi nová studna je. Dává jim více času na práci, protože nemusí chodit denně dvě hodiny pro vodu. Zlepšuje hygienické podmínky, protože nepijí často špinavou vodu z potoka, ale pijí čistou vodu ze studny. Dává jim naději na lepší život svoji energii a svůj čas mohou investovat do vzdělání nebo do práce. Celý projekt vrtání studní na Haiti je neziskový a je financován pouze z darů veřejnosti nebo jiných subjektů. Peníze získané od dárců jsou použity na pokrytí financování jednotlivých vrtařských misí. Průměrná cena nákladů na jednu studnu se totiž pohybuje kolem Kč. Kromě finančního zajištění projektu se pracovníci Praga-Haiti musí vypořádat i s mnoha překážkami přímo na ostrově. V oblasti, kde vrtají studny, například neexistují silnice, mosty přes řeky nebo elektřina. Mezi další překážky patří extrémní klimatické podmínky tropického ostrova, improvizované stravování či hygiena. Naši pomoc však Haiti skutečně potřebuje. Jedná se o nejchudší zemi západní části světa. Odhaduje se, že více než polovina z osmi a půl milionu obyvatel nemá žádnou placenou práci a přibližně stejný počet Haiťanů je negramotných. Země je navíc již mnoho let politicky nestabilní a v posledních letech provázena mnoha přírodními katastrofami. Stačí jen připomenout zemětřesení z roku 2010 nebo epidemii cholery, kterou se v zemi nakazilo lidí. Právě zdroje pitné vody jsouvelmi efektivní prevencí před šířením této smrtelné choroby. Více aktuálních informací o projektu Praga- Haiti můžete získat na webových stránkách: Pokud byste chtěli přispět na novou studnu, je to možné buď na účet veřejné sbírky projektu: /0800, nebo pomocí dárcovské sms ve tvaru DMS PRAGA- HAITI na číslo Cena jedné DMS je 30 Kč, projekt Praga-Haiti obdrží 27 Kč. Vojtěch Jurásek Zájezd italských přátel z Rovereta Marca do České republiky na přelomu dubna a května provázelo počasí s rekordními teplotami. Po návštěvě památek UNESCA v rozpálené a rušné Praze, Kutné Hoře a Litomyšli jsme jim v Dolní Dobrouči nabídli setkání v místě zcela poklidném u Horákovy kaple. Nebyla to volba náhodná pro jejich předky, kteří jako vyhnanci přežili první světovou válku v naší obci, byla podle vzpomínek pamětníků právě Horákova kaple místem, kde se scházeli a společně prosili, aby válka skončila a oni se mohli vrátit do milované Itálie. Historie kaple je proto v Marcu známá a zájem je tam i o současné dění týkající se této památky. Letošní první máj se určitě zapíše do paměti všech přítomných. Vždyťpozdravit Italy přišlo odpoledne ke kapličce přes padesát lidí! Naše hosty vítal už cestou transparent s nápisem v italštině. Atmosféra byla úžasná! Vydrželo Italské prvomájové odpoledne

12 č í s l o 2 r o č n í k str.12 nám i krásné počasí, v lese bylo opravdu příjemně. A ten pěvecký koncert! Známé italské melodie, mariánská píseň, česká hymna v italštině, hymna italská nezapomenutelný zážitek! Děkujeme vám, milí Marcolini! Spokojenost s přátelským setkáním i nečekaným překvapením u kaple vyjádřil ve svém vystoupení i předáním pozorností prezident italské společnosti Amici per la Vita pan Paolo Tomasini. Teprve později mi Dobroučáci vytkli, že moje slova na uvítanou nikdo nepřekládal také z italštiny do češtiny. Škoda, že se někdo neozval na místě. Byla bych to určitě napravila. Prostě mě to nenapadlo. Omlouvám se a pokusím se to ve stručnosti uvést na pravou míru: Přivítala jsem ještě jednou přátele z Marca a okolí na historickém místě v Dolní Dobrouči. Setkání u Horákovy kaple pro ně připravila skupinka nadšenců ve spolupráci s organizací zahrádkářů. Vysvětlila jsem, že naši zahrádkáři nejsou profesionálové, ale amatéři. Zároveň bylo nutné uvést, že používám jen slovo amatér, protože další výraz v italštině běžný diletant má v češtině význam víceméně hanlivý. Potom jsem představila předsedu zahrádkářského spolku Ladislava Ryšavého, místopředsedu ing. Aleše Kubíčka, organizátory akce Františka Kosaře a Pavla Ryšavého. A protože je kaple stále soukromým majetkem, představila jsem také současného majitele Jana Duška, který je prapravnukem zakladatele kaple Bernarda Duška. Monogram BD je umístěn na její fasádě. Dříve, než jsme pozvali naše italské přátele do kapličky a k prameni vody, o které se říká, že je zázračná, předali jsme všem malou upomínku s motivem Horákovy kaple. Autorkou této keramiky je Kamila Šilarová. Nabídli jsme také malé občerstvení včetně caffé italiano a samozřejmě přípitek na zdraví a na přátelství! Na závěr jsem naše milé hosty ubezpečila, že jsou u nás vždy vítáni a že se těšíme na jejich příští návštěvu. Teď už zbývá jen poděkovat všem, kdo nám obětavě, ale i s opravdovou chutí pomáhali. Musím se přiznat, že jsem tak krásné prvomájové odpoledne snad ještě nikdy nezažila. Díky! Zdena Dušková Babsk volejbal Rok co rok se scházíme - děvčata, ženy, maminky i babičky - v naší tělocvičně, abychom si zavzpomínaly na časy, kdy jsme byly čipernější, a zahrály si opět společně na hřišti volejbal. Každá z nás byla (anebo stále ještě je) aktivní hráčkouženského volejbaluv Dolní Dobrouči. Tato tradice se drží již deset let a letošní setkání bylo o toto jubileum výjimečnější. Kromě tradiční hry proběhla i tombola a vyhodnocovaly se nejvěrnější hráčky. Věříme, že naše jarní srazy budou trvat i nadále a že se budeme setkávat pod sítí, pokudnám zdraví dovolí. Sportuzdar a volejbaluzvlášť!! tým stálic âerven - MùSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY P ÍRODY Vážení spoluobčané, měsíc květen a červen jsou pro myslivce měsíce velké radosti. Srnčí klade 1 až 3 mláďata, hnízdí bažanti, holubi, zajíci mají druhé vrhy, hnízdí většina ptactva, přilétá křepelka a příroda je krásně zelená. Červen je měsíc myslivosti a ochrany přírody, který se dodržuje již odroku Vtěchto měsících jepotřebavícekliduv honitbě, a proto vás žádáme o pochopení naší činnosti. Omezte své vycházky v přírodě a nepouštějte psí miláčky na volno v přírodě. Připomínáme, že dle zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. je zakázáno vlastníkůmdomácích zvířat nechat je volněpobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele, plašit zvěř a ničit myslivecká zařízení. Taktéž orgán státní správy může na žádost uživatele honitby, zejména v době hnízdění a kladení mláďat, zakázat nebo omezit vstup do honitby včetně jízdy s koňmi a sportovní činnosti. Neberte a nesahejte na opuštěná mláďata, matka si je sama najde. 16. května začíná lov srnců dle stanoveného a schváleného plánu lovu a chovu, který vydalo Honební společenstvo. Tento plán má svá pravidla, což znamená, že můžeme ulovit jen určitý počet zvěře - především slabé, nemocné a přestárlé kusy nevhodné do dalšího chovu. Trofeje se pak následující rok předkládají na okresní přehlídce. Podotýkám, že plán lovu musíme splnit, jinak nám hrozí sankce. Z toho vyplývá, že lov pro nás není jen zábava, ale i povinnost. Proto vás žádáme, abyste ve večerních hodinách omezili vstup do honitby. Taktéž je nepřípustné, aby si motorkáři pletli honitbus motokrosovoudráhou. Dále bych se zmínil, že již druhý rok se snažíme vrátit bažanta do naší přírody. Jistě je krásné, když ráno slyšíme hlas bažantího kohouta a na procházkách je vidět zajíc, jehož stavy se obzvlášťna Malé straně zvyšují. Dalším velkým úspěchem pro všechny myslivce i jejich příznivce je, že myslivost jako činnost byla koncem roku 2011 Ministerstvem kultury ČR zapsána na seznam pátá v pořadí do nehmotného kulturního dědictví České republiky. Je to především zásluha našich generací myslivců, což nás zavazuje dodržovat mysliveckou etiku, úctu ke zvěři, tradicím a činnosti chovu a lovu. Myslivost je plánovitě trvale udržitelné obhospodařování zvěře a jejího prostředí jako přirozená součást života naší vesnice. Myslivci jsou organizování v jednotlivých Mysliveckých sdruženích, Okresních mysliveckých sdruženích a ve vrcholném orgánu Českomoravské myslivecké jednotě již od roku V současné době je organizováno 90 tisíc členů, z toho 90% mužů a 10% žen. Je také pravdou, že některá myslivecká sdružení mají úbytek členů nemají dorost. Naše sdružení je jedním z mála, které má dostatek mladých a schopných členů. Máme též kroužek mladých myslivců ochráncůpřírody, kteří mají dobré výsledky v soutěžích. Na závěr se musím zmínit o dobroučském mysliveckém spisovateli Jaroslavu Hubálkovi, který se narodil za první republiky v Dolní Dobrouči. Je stále uváděn na seznamu významných mysliveckých osobností. Jedna z jeho oblíbených knih je Nekorunovaný král příběh o jelenovi. Závěrem děkuji za pochopení naší činnosti a těšíme se na setkání s vámi na tradiční akci Myslivecký den na myslivecké chatě v sobotu 21. července Karel Vorel dlouholetý člen MS Dolní Dobrouč

13 č í s l o 2 r o č n í k str.13 Ceny pronájmu

14 č í s l o 2 r o č n í k str.14 Hasiãská zbrojnice v roce 2012 aneb co se zmûnilo za minul rok Hasičská zbrojnice. Místo, kde je soustředěna protipožární technika obce. Místo, kde se scházejí všichni, kteří s touto technikou pracují ve prospěch ostatních. Místo, kde tuto techniku ošetřují a udržují, aby byla neustále v pohotovosti, a kde se v jejím používání procvičují nejen v praxi, ale i v nezbytné teorii. Hasičská zbrojnice však nejsou jen garáže, kde je technika uložena, ale i ostatní prostory. Teď myslím tu část budovy u silnice, kam se už od samého jejího dokončení v roce 1975 soustředí i část kulturního života obce. Díky předvídavosti tehdejších realizátorů stavby jsme v přízemí získali prostory pro uložení různého materiálu, klubovnu pro mladé hasiče (dříve sloužila jako sklad CO pro Obec) a v prvním patře společenský sál, kuchyňku a klubovnu. Přestože tehdy použité materiály splňovaly ve své době všechny požadavky na provedení stavby, v současné době už ani zdaleka nevyhovují náročným požadavkům. Bylo nutné po několikaleté přípravě přistoupit k rekonstrukci. Byl zhotoven nový strop v sále, v klubovně a kuchyňce. Na stropě byla položena dostatečně silná izolace proti úniku tepla, aby bylo dosaženo co největších energetických úspor při vytápění. Provedena kompletní nová elektroinstalace a osvětlení sálu. Sál byl vybaven projektorem a promítacím plátnem. Je zde také možnost připojení k Internetu. Členové sboru odpracovali na uvedených opravách mnoho hodin (samozřejmě zdarma). Podíleli se zejména na bouracích a vyklízecích pracích a následném úklidu po malování. Snad nejnáročnější bylo vyklízení staré izolace (čedičové vaty). Uvedené práce bylo možné realizovat jedině díky vstřícnému přístupu zastupitelstva obce. Obec jako majitel budovy zabezpečil finanční zajištění odborných prací. Ani hasiči nezůstali pozadu. Jak je jistě v povědomí (a pokud ne, tak to tímto připomínám) vybavení kuchyně je majetkem sboru. Na přelomu roku dochází k výrazné obměně tohoto zařízení. Původní vybavení a uspořádání kuchyně nevyhovovalo svým kvalitativním provedením a částečným opotřebením dnešním požadavkům na moderní způsob vaření. Byl zakoupen nový sporák, varná stolička, pečící trouby. Došlo k celkovému přeuspořádání zařízení a vybavení kuchyně a tím byly vytvořeny nové, velmi laskavé podmínky pro ty, kteří uvedená zařízení obsluhují nebo se u nich pohybují. Do této obnovy bylo z prostředků Sboru dobrovolných hasičů vloženo bezmála 100 tis. Kč. My hasiči jsme rádi, že dnes může hasičská zbrojnice, i díky našemu přispění, posloužit případným zájemcům při pořádání různých společenských akcí. Ať už jsou rázu soukromého nebo pro pozvanou veřejnost. Vždyť kapacita sálu je cca 80 osob a možnost podání občerstvení až pro 100 lidí (kapacita kuchyně pro vaření), využití projektoru a promítacího plátna a možnost připojení k Internetu zve nejen k různým oslavám, svatbám, tanečním zábavám, ale i k pořádání různých školení, seminářů a konferencí. Aby informace byla úplná, zbývají ještě údaje o poplatcích za použití uvedených prostor a vybavení. Vzhledem k tomu, že zbrojnice, jako nemovitost patří Obci Dolní Dobrouč a vybavení (zařízení) kuchyně je majetkem Sboru dobrovolných hasičů, jsou i ceny za pronájem účtovány dle přiložené tabulky (Ceníku). Rád bych ještě upozornil, že mnoho informací nejen o výše uvedeném, ale o dobroučských hasičích obecně lze získat na webových stránkách sboru. Adresa je Snahou nás hasičů také je, abychom už od pololetí tohoto roku na těchto stránkách zveřejňovali využití hasičské zbrojnice (samozřejmě anonymně) a případní zájemci se lépe orientovali při výběru termínů pro svoji akci. Pavel Matějíček jednatel Pozvánka od hasiãû 40. v roãí zaloïení krouïku Mlad ch hasiãû a hry Plamen Všechno začalo velmi dávno. Píše se rok U dobrovolných hasičů v Dolní Dobrouči je založen kroužek Mladých hasičů. Je to reakce na vyhlášení celostátní soutěže hry Plamen, která je určena pro mladé hasiče. Ani se nechce věřit, že od té doby uplynulo již čtyřicet let. Odrostly dvě generace. A mnoho dalšího se od té doby změnilo. Časem se však vzpomínky vytrácejí. Nejen na tyto začátky, ale i na průběh celých 40 let zavzpomínáme společně v sobotu 23. června při slavnosti Vítání léta. Pozvánka tentokráte je s podtitulem 40. výročí založení kroužku Mladých hasičů a hry Plamen. Připravujeme pro vás v sále zbrojnice výstavu k tomuto výročí. Ke zhlédnutí bude i prezentace činnosti mladých hasičů, pro děti jsou připraveny hry. Chybět nebude ani dobroučská dechovka a oblíbená kapela Vepřo-knedlo-zelo. Během odpoledne očekáváme postupný příjezd a ukázky toho co umí požární technika okolních dobrovolných hasičů i hasičů profesionálních. Program snad zajímavý pro všechny. Ale i kdyby vás snad tyto věci nezajímaly, věřte, že vám nabídneme sortiment tradičně dobrého jídla a pití. Co dnešní člověk nejvíce potřebuje? Na chvíli se zklidnit, zapomenout na starosti všedních dnů. A zakousnutím se do něčeho chutného, přestože dietologové by asi často z toho radost neměli, tento zážitek jedině umocní. Pavel Matějíček

15 č í s l o 2 r o č n í k str.15 spoleãnost Îivotní jubilea oslavili: 70 let 75 let 80 let Jaroslav Jansa, Dolní Dobrouč Josef Kristl, Dolní Dobrouč Božena Matějíčková, Dolní Dobrouč Marie Beinlichová, Horní Dobrouč Josef Mihulka, Horní Dobrouč Jiří Vacek, Dolní Dobrouč Jiří Matějíček, Lanšperk Eliška Špinlerová, Horní Dobrouč Jana Vávrová, Dolní Dobrouč Věra Maixnerová, Dolní Dobrouč Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky novin máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. Vítejte do života od posledního vydání novin se narodily tyto děti: Anna Kolářová Roman Stránský Kryštof Doležal Natálie Červenková Kateřina Štěpánková Matěj Štěch Matylda Rychetská Dominik Pražák Matouš Kubíček Stříbrnou svatbu oslavili manželé Gustav a Dana Karešovi Stanislav a Marta Prokopcovi Jan a Alena Zastoupilovi Zlatou svatbu oslavili manželé Stanislav a Ludmila Kristlovi Diamantovou svatbu oslavili manželé Vladislav a Ludmila Ryšaví Poslední rozloučení Rozloučili jsme se: s paní Martou Ryšavou Marií Skalickou Blaženou Motlovou Marií Motlovou s panem Jaroslavem Bodlákem Marcela Skalická Dne byli v obfiadní síni obecního úfiadu pfiivítáni noví obãánci: Sára Applová, Tadeáš Horák, Petr Šváb, Markéta Plívová Jan Bílý, Dominik Rejman, Andrea Mikysková, Nikola Maříková, Kristýna Kapounová

16 č í s l o 2 r o č n í k str.16 ãlánky Snad každý má rád své potomky, aťuž to jsou děti nebo vnoučata. A pokud se jim něco stane, býváme nešťastní. Víme také, že děti bývají občas roztržité a tam, kde jich je více, mohou nastat i různé problémy. Proto jsem uvítal UÏ se o nû nebojíme. (a doufám, že i mnoho dalších spoluobčanů) přítomnost obecního strážníka, který zabezpečuje v ranních hodinách u školy přechod pro chodce. Tedy v době, kdy je u školy největší pohyb. Myslím, že většina dětí a rodičů si na přítomnost strážníka zvykla, plně ho respektuje a důvěřuje mu. Investice vložená do strážníka je v tomto případě jistě dobrou investicí do našich dětí. Pavel Matějíček Zvony, zvonûní a jeho v znam. Zvon. Přestože se s ním nesetkáváme často (něco jiného je zvonění), už každé dítě snad ví, co je to zvon. Zvláštní bicí nástroj kalichovitého tvaru vydávající zvuk v ladění podle druhu a složení použitého materiálu (zvonoviny). První zvony světa se vyráběly už ve 3. století v Mezopotámii. Křesťanští mniši je ve svých klášterech začali používat někdy od 5. století. V stol. se začínají rozšiřovat do měst a také do kostelů. V českých zemích se zvony vyrábějí od 14. století a o 200 let později dosahuje české zvonařství svého vrcholu. Po třicetileté válce naopak dochází k úpadku. Nejvíce jsou zvony postiženy rekvizicemi (odebrání zvonů za účelem přetavení a použití materiálu k výrobě zbraní a zejména střeliva) během první a druhé světové války. Tolik velmi obecně a stručně o historii. K čemu zvony byly a k čemu nám jsou dnes? Má vůbec smysl si takovou - pro někoho možná úplně zbytečnou - otázku klást? V dávných dobách se na zvony zvonilo v případě požáru, povodně, napadení cizím vojskem i dalších nebezpečí. Už Marie Terezie vydala příkaz mít v každé obci zvon (resp. zvoničku) pro varování před požárem. Tradičně zvuk zvonů svolával věřící k modlitbám a na bohoslužby. Zvony mají svá jména. Ta dostávají při obřadu svěcení, které provádí kněz (častěji biskup). Protože zvony bývají nejčastěji zavěšeny v kostelních věžích, dostávají obvykle jména českých patronů, např. Václav, Anežka, Marie, Josef, Jindy zase podle funkce, kterou mají plnit. Poledník zvoní v poledne, Umíráček při úmrtí, apod. Zanechme však obecných frází a pouček a zastavme se u nás doma v Dolní Dobrouči a pohlédněme na věž místního kostela. Zvenčí uvidíme velmi pěkná nová okna, která byla v minulém roce do věže osazena, aby nahradila stará ztrouchnivělá, která hrozila vypadnutím. Po vystoupání velmi úzkým schodištěm do prvního patra věže na nás čekají strmé dřevěné schody. Dříve, než se dostaneme do prostoru, kde jsou umístěny vlastní zvony, míjíme stroj, který pohání věžní hodiny. Dříve složité soukolí hodinového stroje je dnes nahrazeno přijímačem radiového signálu, který hodiny řídí. Až úplně nahoře ve věži najdeme v současné době tři zvony. Nejstarším je zvon Mikuláš. Byl ulit v roce Svému účelu sloužil až do osmdesátých let 20. století. Protože je dlouholetým používáním značně vytlučen, byl v minulosti několikrát otáčen. Odborníkem, který prováděl prohlídku zvonu, bylo zjištěno, že je tělo zvonu prasklé. Proto se už dnes v podstatě nepoužívá. Tento zvon v dávné době visel ve zvonici původního kostela na hřbitově (pozůstatkem je dnešní hřbitovní kaple). Do stávajícího kostela sv. Mikuláše byl zavěšen po jeho vystavění v roce Druhý, menší zvon nese jméno Panna Maria a byl na věž osazen v roce Kromě jeho názvu na něm můžeme číst i nápis Královno míru, oroduj za nás. Byl pořízen o rok dříve z darů farníků a odlit byl v KOVOLITU v České u Brna. Jeho hmotnost je cca 250 kg. V roce 1981 si zdejší farníci připomínali 150. výročí posvěcení kostela. Tedy výročí doby, kdy byl kostel dokončen a předán k užívání. Při této příležitosti byl opět z darů farníků pořízen další zvon a po obvyklém ceremoniálu zavěšen na věž. Zvon na svém korpusu (těle) nese text Svatý Antoníne, zvi k oslavě Boží. Váží 280 kg a o jeho odlití se postarala rodina Manouškova z Prahy-Zbraslavi. Jen pro ilustraci- pořizovací cena v té době byla asi 100 Kč na kilogram váhy zvonu. Všechny tři zvony jsou napojeny na elektrické zvonění. Nevyslovenou polemickou otázkou zůstává, jak dalece to asi zvonům prospívá. Stále však zůstává nezodpovězena otázka, k čemu jsou nám zvony dnes, ve 21. století. Zvuk zvonu, zvláště zvoní-li jich více, vyvolává u člověka, na rozdíl od dřívější doby, kdy to povětšinou znamenalo nějakou katastrofu - válku, oheň, povodeň - apod., slavnostní náladu. Co nám říkají zvony u nás v Dobrouči? Můžeme je slyšet, když zvou věřící k bohoslužbě. Zvon nám oznamuje poledne. Toto zvonění vychází z tradice, když jím byli věřící svoláváni k polední modlitbě. Prostřednictvím zvonů jsou ostatním připomínány slavnostní události, např. svatby. Zvon

17 č í s l o 2 r o č n í k str.17 slyšíme i v době, když někdo zemře. Snad to má být i připomenutí - postůj, člověče, a zamysli se nad svou smrtelností (smrt je záležitost, kterou se asi většina lidí snaží ze svého povědomí vytěsnit). Zvuk zvonů také doprovází naše zemřelé spoluobčany na jejich poslední cestě na hřbitov nebo do krematoria. Jak je výše uvedeno, zvony jsou určeny k plnění povětšinou samých pozitivních úkolů a jejich zvuk bývá snad i příjemný. Zbývá uvést jen jediný záporný, ale důležitý úkol, a to ten, že by signálu zvonů bylo použito v případě napadení a hrozícího radiačního nebezpečí. Všichni však chceme věřit, že se společnost náležitě poučila, alespoň v Evropě, z posledních dvou velmi tragických světových válek a k podobnému nikdy nedojde. K naší lítosti mnoho lokálních konfliků ve světě stále přetrvává. Snad nebude od věci připomenout na závěr ještě jednu, možná ne tolik známou skutečnost, kdy zvuk zvonů naléhavě doléhá k uším těch, kteří je chtějí slyšet, vnímat a uvědomovat si, proč se právě zrovna teď zvoní. Mnozí z Dobroučáků už byli v Roveretu a tam navštívili známý Zvon míru. Známe jeho historii? Po skončení I. světové války tehdejší farář v Roveretu Don Antonio Rossaro navrhl, aby ze zbraní, které zůstaly na polích, loukách a v lesích, byl ulit zvon, který by svým hlasem připomínal památku obětí boje za svobodu: La Campana dei Cauduti Zvon padlých. Na výzvu italské vlády darovaly kov všechny země, které se zúčastnily první světové války. I ČSR z plzeňské zbrojovky darovala část kanónu. V současné době na památku našich (rozuměj československých) obětí zvoní zvon 200 údery vždy 28. října ve 21 hod. V roce 2001 vznikla takzvaná Říčanská výzva, ve které starosta města vyzval všechny starosty v ČR, aby se připojili na památku všech válečných veteránů padlých v minulých válkách k tomuto zvonění. Postupně se výzva rozšiřovala a stále rozšiřuje na další města, farnosti a obce. Nestálo by za úvahu se k této výzvě připojit i u nás v Dobrouči? Vždyť sebezáporu a obětí, které přinášeli naši spoluobčané v obou světových válkách, by nemělo být zapomenuto. A toto je jedna z příležitostí, jak tuto skutečnost (s patřičnou osvětou) připomenout i těm mladším, které k naší velké lítosti minulost (možná) ani moc nezajímá Pavel Matějíček První vûc, která je zapotfiebí, je odvaha jít to zkusit Rozhovor s Janem krabálkem, kter se zúãastnil jiï ãtvrtého roãníku festivalu amatérsk ch filmû s leteckou tématikou Mít kfiídla Jan krabálek, pfiezdívan také jako létající bûïec, je jeden z nejuznávanûj ích ãesk ch extrémních sportovcû. Paraglidingu se vûnuje jiï pfies 15 let. Kromû úspûchû na Mistrovství Evropy a Mistrovství svûta dosáhl skvûl ch v sledkû v outdoorov ch závodech, jako je Dolomitenmann, Extreme Cup, Adrenalin Cup nebo Red Bull -Alps. Můžeš prosím čtenářům představit sport, o který se přednostně zajímáš? Hlavním sportem je pro mě paragliding, ale už od malička se věnuji vícero sportům, např. běhání apod. Avšak u paraglidingu jsem zůstal nejdéle a nejvíce mě to drží. Jaký je rozdíl mezi paraglidingem a parašutismem? V podstatě jsou tyto dva sporty něco úplně jiného. Rozdíl je v tom, že parašutisté používají letadlo, které s nimi vyletí do výšky a oni z něho vyskočí. Hlavní součástí skydivingu (tj. parašutismus, pozn. autorky) je volný pád, přibližování se k zemi a zároveň dělání různých sestav. Pak si otevřou padák a snesou se k zemi. My paraglidisté naopak startujeme na kopci, popř. na navijáku a využíváme termické proudy, které vznikají zahříváním zemského povrchu sluncem. Stoupáme s nimi, a tak se dostáváme do větší výšky. Tu pak využijeme k doletu na určené místo. Zajímáš se více i o skydiving? Ano, skydiving je také moje disciplína, jednu dobu jsem se mu věnoval poměrně hodně. Dokonce jsem přemýšlel o tom, že bych byl schopen s paraglidingem skončit a navázat na

18 č í s l o 2 r o č n í k str.18 parašutismus. Nakonec jsem ale zjistil, že paragliding je mnohem hezčí, jelikož se pokaždé odehrává v jiném prostředí, například v horách, které mám rád, zatímco skákání se odehrává stále na jednom místě na letišti. Zážitek je to sice silný, rychlý a hezký, ale je to stále monotónní. Blíže mám zkrátka k těm horám a přírodě, k paraglidingu. Chápu. Lepší střídat různá místa než jen padat dolů k letišti Ano, myslím si, že jsem spíše outdoorový typ, mám blízko k přírodě. Navíc jedna podstatná věc, která se mi na parašutismu nelíbila, je letadlo - používání motoru, spalování benzínu, navíc způsobuje kravál a smrad. V podstatě je mi daleko bližší létat pomocí kluzáku, využívat přírodní síly, pomocí nich někam doletět a jen se nechat vést stoupavými proudy, což je určitě lepší vzhledem k přírodě. Co vše je zapotřebí k paraglidingu (například kdyby chtěl někdo zkusit létat a byl naprostý laik, co bys mu doporučil)? První věc, která je zapotřebí, je odvaha jít to zkusit. Člověk totiž není od přírody úplně uzpůsobený k létání. V každém najdeme zakódovanou informaci, že létání rovná se nebezpečí. Já si však myslím, že je to spíše předsudek, daleko více se bojím např. v autě. Když tedy člověk doopravdy překoná strach, tak je optimální přihlásit se do letecké školy ve svém nejbližším okolí, popřípadě si vybrat školu v místě, kde se mu to líbí. Tam pak může pod dohledem instruktorů začít učit se létat. Většinou probíhají týdenní kurzy a začátečník dostane na dobu výuky všechny věci, které potřebuje. Instruktoři ho pak pomocí vysílaček a spousty teorie pomalu učí na malém, středním i velkém kopci. Na konci získá student pilotní licenci a rozhodne se, jestli se létání bude věnovat dál a zda ho to pořád baví. Asi jen 1-2% lidí toho všeho nechá kvůli strachu. Zbytek naopak pochopí, že je to krásný sport, že není třeba se až tolik bát. Poté začíná pomalý nákup vlastní výbavy a létání sám za sebe. A jak jsi začínal s paraglidingem ty? Jak jsi překonal svůj strach? Když jsem začínal já, tak žádné školy neexistovaly. V počátku někdo přivezl padák, například z Alp, který se podobal tomu skákacímu, ale tvořily ho 2-3 padáky sešité dohromady, aby vzduchem alespoň trochu klouzaly a nepadaly dolů. My jsme létali bez jakýchkoliv instrukcí, je ku podivu, že jsme to přežili ve zdraví. Naštěstí sešité padáky nebyly moc výkonné, takže naše první lety se podobaly spíše seskokům z kopců. Navíc to, co se dnes každý naučí v týdenním kurzu, jsme se my učili rok. Na závodech se dokonce létalo na padácích, které jsou nyní školní. Začínali jsme tedy celkem pozvolna, ale díky tomu jsme možná ještě živí. A takhle se létalo v celé republice? Ano, jedná se tu o historii létání u nás všeobecně. Je zajímavé, že jako Češi patříme mezi hodně letecký národ. Například v Alpských zemích, kde paragliding vznikl, se nachází zhruba pět výrobců padáků, ale u nás je takových rovnou šest nebo sedm. Jak je v dnešní době těžké sehnat sponzory? Samozřejmě záleží, na jaký typ závodu letec sponzora shání. V době, kdy jsem se dostal do státní reprezentace a jezdil na závody mistrovství světa i Evropy, se sponzoři sháněli velice těžko. Bylo nesnadné sehnat peníze, spíše nám nabízeli různé produkty. Ale na závody typu - Alps a Dolomitenmann, které jsou komerční a pod hlavičkou Red Bullu, se shánějí peníze lépe. Nechci říct dobře, protože je krize a všichni se na ní vymlouvají. Jaký je tvůj největší úspěch v závodech? To je těžká otázka, na niž se mi špatně odpovídá. Nejsem ten typ sportovce, který by vše dělal kvůli výsledku a chtěl být všude první. Zúčastňuji se kvůli tomu, že mne baví chodit po horách a létat si v nich. Za úspěch považuji především to, že létám dlouho nezraněn a mám možnost létat dál a dál. Spousta lidí měla velké ambice, chtěli se stát mistry světa a za svými cíli šli tak slepě, až se dostali do problémů. Skončili s nějakým úrazem, a jestli to mám říct upřímně, největší moje sláva je v tom, že mám šanci jít stále dál. (Po chvilce zamyšlení skromně dodal-) Nějaké sportovní úspěchy jsem měl, Dolomitenmanna se nám podařilo jednou vyhrát, na -Alps jsem se umístil 11., existuje i spousta jiných závodů, kde jsme s týmem vyhráli. Jak se na závody připravuješ? Samozřejmě se nějak připravuji, ale není to mojí prioritou. Pro mě je důležité závod odlétat, podat výborný výkon a umístit se co nejlépe. Daleko důležitější však je vrátit se domů a popřípadě snít o dalším pokusu. Jaké máš pocity ze závodu Red Bull -Alps? Zúčastnil jsem se již tří ročníků, proto se mi to dobře hodnotí. Závod se koná jednou za dva roky a musím říct, že se hodně vyvíjí. Původně vznikl jako myšlenka přeletět Alpy ze severní strany na jižní. Nešlo ani o velkou soutěž, spíše o samotný přelet nebo přechod Alp. Postupem času se však ze závodu stává tvrdý boj, což se mi moc nelíbí. Začíná utkání o to, kdo do Monaka ze Salzburgu doletí první. Podmiňuje se tomu i celý průběh závodu a čím dál více se zrychluje. Chceš se zúčastnit dalšího ročníku? Vždy, když se vrátím ze závodu domů, už se nikdy dalšího ročníku účastnit nechci. Poté se mi to rozleží v hlavě a zjistím, že ten předchozí byl fajn. Nevím tedy, jestli ano nebo ne - v této pozici se nalézám teď. Když si zpětně prohlížím fotky a povídám si o tom, zjišťuji, že mě to v životě naplňuje. Pak tedy přemýšlím, a pokud tomu budou hvězdy nakloněné, půjdu do toho. Uvažuješ tedy o zaslání přihlášky? Nikdy se neví, zda se následující ročník uskuteční, protože Red Bull produkuje velké množství aktivit. Pokud ale vypíše přihlášku, vyplním ji a uvidím, zda mne vyberou. Když jsi na dně sil, co tě popožene dopředu? Samozřejmě jsem soutěživý a chci se se závody poprat. Mnohdy síla, kterou si člověk myslí, že nemá, vypluje na povrch. Ve skutečnosti je v těle schované velké množství síly, jen je důležité najít potřebné nástroje, které ji uvolní. Často vše brzdí hlava, psychika tělu říká, ať přibrzdí. Občas se však hybnou silou stanou SMS zprávy od lidí, kteří s námi komunikují a sledují náš pohyb. Stačí, aby napsali: Jdeš pěkně, vydrž!, a i na dálku cítím energii, která ke mně přichází. Pak už člověk nedělá nic kvůli sobě, ale kvůli lidem. Má totiž pocit, že by je zklamal, kdyby nepokračoval. Už ses někdy dostal do situace, kdy by ses opravdu bál o svůj život? Myslím, že maximálně v děsivém snu. (smích) V reálném životě jsem naštěstí nezažil situaci, kterou bych nezvládal. Samozřejmě jsem zažil těžké situace a musel jsem udělat rychlé a správné rozhodnutí. Naštěstí jsem je vždy vyřešil správně a můžeme si o tom dnes povídat. Jaké nejlepší zážitky z paraglidingu si vybavíš? Patří mezi ně nádherné přelety, ale těžko se zdůrazňuje něco nejlepšího. Paragliding je moc krásný, člověk nikdy neví, co ho čeká. Každý přelet je úplně jiný a záleží na prostředí, kde se létá. Líbilo se mi například létání v Alpách, v Chamonix kolem Mt. Blanc a spousta takových střípků dává dohromady celou mozaiku úžasných zážitků. Jakým způsobem relaxuješ? Já jsem typ člověka, který odpočívá dalším sportem. Nestalo by se, abych přišel z -alpu a lehl na kanape. Samozřejmě však stárnu, je potřeba si odpočinout, ale stavy nic nedělání mi dlouho nevydrží. Chtěl by ses věnovat i jinému typu létání, např. na ultralightu nebo větroni? Ultralightům moc ne, ty nemám rád. Ale větroně mě lákají, nechávám si je jako sen na stáří. Dá se s nimi totiž létat i v pozdním věku, kdy člověku nic neutíká. A dokud jsem schopen létat s paraglidingovým křídlem, rozeběhnout se a letět, zůstávám u toho. I když si myslím, že u větroňů jednoho dne doopravdy skončím. Přejděme nyní k festivalu amatérských leteckých filmů Mít křídla, kde jsi stálým hostem a porotcem. Jak bys zhodnotil tento ročník? Vzhledem k tomu, že jsem tu už počtvrté, můžu říci, že je vidět všechna práce, která se na festiválku odvedla. Úroveň se stále zdvihá, filmů přibývá a jsou stále kvalitnější. Myslím si, že pokud tímto tempem úroveň poroste dál, i Karlovy Vary se začnou stydět.

19 č í s l o 2 r o č n í k str.19 Co se ti na festiválku líbí nejvíc? Líbí se mi srdečnost lidí, kteří ho pořádají a kteří ho navštěvují. Celkově lidskost - těžko se to vysvětluje vše je tu spontánní, občas se naskytnou chyby, které jsou zároveň hezké, vidíme tu filmy, za kterými nestojí majlant, ale naopak ryzí amatérské natáčení. Lidé zkrátka provozují svoji zálibu, létání, dokumentují ho a snaží se zážitek předat divákům. Nejvíce se mi líbí, že filmy jsou o lidech a o životě. Jak se ti hodnotily jednotlivé klipy? Pro porotu je těžké filmy hodnotit, jsou totiž hodně žánrově odlišné. Sice jde všude o létání, ale jeden je natočen jako dokument, náhled na konkrétní věc, popřípadě jako humorný film. Nemůžeme měřit stejným metrem. Navíc vzhledem k tomu, že i když jsou kvalitně a hezky zpracované, v některých filmech se objevuje letecká nekázeň, nevíme, zda ho můžeme vysoce ohodnotit. Většina z nás má v letectví různě důležité funkce a hrubé letové porušení bychom přidělováním vysokých bodů podporovat neměli. V jakém směru to má tedy porotce nejtěžší? Bezesporu je pro porotce nejhorší hodnotit filmy. Nikdy nevíme, jak budou vypadat všechny klipy. Nemůžeme hned prvnímu dát plný počet bodů, protože nevíme, jak kvalitní budou následující, ale nemůžeme ho ani podhodnotit. Co bys festiválku vzkázal? Chtěl bych vzkázat, ať zůstane pořád tak hezký a úžasný jako doteď. Všem tu moc držím palce, aby nepřestávali ve své činnosti a stále byli tak nadšení. Kdybych měl nabídku jet do Dolní Dobrouče na Mít křídla nebo do Karlových Varů, jel bych rozhodně sem. Děkuji za rozhovor. Kristýna Havlíková Podûkování za gratulaci Jedním z ušlechtilých cílů člověka je, když pomáhá bližnímujakýmkoliv způsobem. Do této činnosti bych zařadil i to, co dělají organizace pod označením SPOZ - Sbor pro občanské záležitosti. Každý, kdo poznal v praxi jejich činnost, rád si to hezké osobní setkání uchovává dlouho v paměti. Před nedávnem oslavila moje manželka Eliška své 75. narozeniny a přišly ji potěšit právě ženy z místních organizací SPOZ a KDU-ČSL. Protože jsem byl také u toho přítomen, chtěl bych všem ženám, kteří mé ženě přinesly květiny, dárky, ale také jí popřály to nejcennější, po čem ona celý dlouhý věk touží- lepší osobní zdraví, moc a moc poděkovat. Milé ženy, musely jste si k tomu vytvořit volný čas, a proto ještě jednou děkuji paní Emilce Staré, Marušce Duškové, Ottilce Mihulkové, paní Jitce Vackové a paní Jarmile Matějíčkové. Jan Špinler Horní Dobrouč Moje setkání s ãlovûkem, kter stavûl Titanik O největší lodi světa a její katastrofě se mluví už téměř sto roků a v minulých dnech vzpomínal na tuto tragédii celý svět. Nejluxusnější loď, která byla stavěná jako nepotopitelná, znaly všechny generace dvacátého století. Josef Merta Z pohledu občanů našeho okresu Ústí nad Orlicí bude zajímavé si povědět, že na stavbě této největší lodi v dějinách pracoval člověk, který se narodil v našem okrese v dřevěné chaloupce, která stála na okraji Výprachtic u Lanškrouna. Asi před padesáti pěti lety jsem se s tímto mužem osobně setkal při zaměstnání u státního statku v Žichlínku. On tam tehdy ještě ve vysokém věku pomáhal jako dělník v živočišné výrobě, kde vypomáhal své dceři. Tehdy mě velmi zaujalo jeho vyprávění, jak on, ve svém mládí vyučený kotlář, našel si práci v loděnicích v Hamburku a později v Belfastu, kde se právě začal stavět Titanik, největší loď té doby. Vzpomínám na jeho vyprávění, jak pracoval s rozžhavenými nýty, kterými se sestavovaly, spojovaly, tedy nýtovaly obrovské plochy těžkých železných silných desek- boky Titaniku, a uvnitř lodi také stěny přepážek. Z jeho zajímavého vyprávění se mně částečně vybavuje, jak popisoval, jakým luxusem byl tento největší lodní kolos -dlouhý kolem 270 metrů a široký téměř 30 metrů - vybaven. Loď stavěli tak, aby se nemohla v žádném případě potopit, proto tam plátovali dvojité dno a také 16 vodotěsných komor, které zajišťovaly absolutní jistotu před potopením. Pan Josef Merta mě uváděl v úžas, když mluvil o velikosti a síle parních strojů, které měly dohromady 50 tisíc koňských sil a poháněly 3 lodní šrouby. Ten nejtěžší a hlavní lodní šroub vážil 38 tun, pro nás nepředstavitelný obrovitostí. Loď obsahovala tolik luxusu, že se počítalo na první plavbu s obsluhou 900 členů posádky. Po dostavbě, kdy loď prošla velikými kontrolami v Southamptonu nedaleko Londýna a připravovala se k první plavbě do NewYorku, byl náš krajan pan Merta určen i s jinými údržbáři, aby se zúčastnili této plavby. Těsně před vyplutím byl na bok lodi vyvěšen velký nápis Titanik Ani Bůh ji nepotopí. Pan Merta, jak mi vyprávěl, dostal zprávu, že se mu narodil syn. Tehdy se rozhodl, že se této plavby nezúčastní.k této službě byl určený náhradní montér. Titanik vyplul 10. dubna Pátý den plavby v noci, tedy 15 dubna, narazil na obrovský ledovec. Rozhodnutí jeho manželky mu možná zachránilo život, protože z počtu 2200

20 č í s l o 2 r o č n í k str.20 lidí na lodi zahynulo ve studených vlnách Atlantického oceánu přes 1500 lidí. Ledovec, na který Titanik najel bokem, způsobil toto největší neštěstí, rozpáral boční silné železné pláty v délce asi 100 metrů a některé dokonce vytrhal z nýtů, na kterých sám pan Merta pracoval. Část tohoto zajímavého vyprávění před 55 roky jsem se rozhodl natočit na tehdy první záznamovou techniku magnetofon MGK 10. Druhý den jsem seděl v jeho žichlíneckém bytě a natáčel další vyprávění. Celých 55 roků zůstal u mě v Horní Dobrouči tento dnes již historický, možná vůbec první cívkový magnetofon u nás vyrobený i s touto nahrávkou na půdě zcela v zapomnění. Před několika roky přijela k nám do Horní Dobrouče ze Žichlínka neznámá paní Věra Richterová, která se hlásila jako vnučka tohoto pracovníka na Titaniku, s dotazem, zda to jsem já, kdo před téměř asi 55 lety natáčel rozhovor s jejím dědečkem- panem Mertou. Vtom jsem si uvědomil, že tam někde v dávno zapomenutých technických věcech v našem domku na půdě bude asi ten dnes už muzeální magneťák. Po dlouhém hledání ve všech možných kufrech, skříních a krabicích jsem objevil tento dnes vzácný dokument dávno zemřelého dědečka, o kterém téměř žádný netušil, že by se mohl podílet na stavbě legendárního, největšího námořního obra v dějinách. Tento muzeální magnetofon po určité opravě byl schopný vydat vyprávění pana Josefa Merty a jeho vnučka ze Žichlínka - paní Věra Richterová s manželem Pavlem si tenkrát odváželi domů kopii tohoto zajímavého vyprávění, které bude cennou vzpomínkou na jejich dědečka, který ve svém mládí poznal osobně tu největší loď v dějinách té doby. Jan Špinler Horní Dobrouč kultura 2. června 2012 Běh dobroučským krajem 5. Ročník Mistrovství ČR veteránů v krosu 9. června 2012 Přes kopce a dolíky III. Ročník obnoveného turistického pochodu 10. června 2012 pouť v Dolní Dobrouči 23. června 2012 Vítání léta SDH Dolní Dobrouč a vzpomínka na založení kroužku MH a hry Plamen 30. června 2012 Lanšperským panstvím cyklo orientační soutěž Akce v obci 14. července 2012 Hry bez katastru 21. července 2012 Myslivecký den MS Dolní Dobrouč 21. července 2012 Turnaj v plážovém volejbale SHŠ Lucrezia 26. srpna 2012 Pohárová soutěž MH o pohár starosty obce 31. srpna 2012 Křapáčové hody Více informací průběžně na webových stránkách obce a plakátnicích. Akce v okolí 1. června 2012 Rain Man, Roškotovo divadlo Divaldo Pod Palmovkou Praha června 2012 Mezinárodní hudební festival letohrad června 2012 JamRock 2012, přírodní areál u letiště Ústí nad Orlicí Letohrad Îamberk června 2012 Ústí nad Orlicí 2012 Město v pohybu týden dobré pohody, Mírové nám. 7. července 2012 Řemeslnická sobota června 2012 Svátky dřeva II. ročník

Provoz D CENTRA zahájen

Provoz D CENTRA zahájen IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 3 r o č n í k 2 0 1 1 úvodník Milí spoluobčané, dostává se vám do rukou předposlední číslo Dobroučských novin pro rok 2011. Léto skončilo a začala škola. Děti mají

Více

Poslední květnovou sobotu se tradičně sešli příznivci malebné části naší obce Kočtiny. Dodrželi tak několikaletou tradici, o které většina

Poslední květnovou sobotu se tradičně sešli příznivci malebné části naší obce Kočtiny. Dodrželi tak několikaletou tradici, o které většina IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 2 r o č n í k 2 0 1 3 úvodník Milí spoluobčané, vydáváme téměř letní číslo našich Dobroučských novin a mně se zdá, že topná sezóna ještě není zcela u konce. Pamatujete

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 5 2014 ročník XXIV., cena 15,- Kč SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO PARTNERSKÁ MĚSTA HAUSEN AM ALBIS NIEMCZA DARUVAR Úspěšná biatlonová sezóna byla na Václavském náměstí zakončena 11. dubna.

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Mladí hasiãi u starosty obce

Mladí hasiãi u starosty obce IČO: 278742, MK ČR E 12735 č í s l o 3 r o č n í k 2 0 1 3 úvodník Vážení a milí spoluobčané. Čas dovolených je téměř za námi, večer u ohýnku začíná být docela chladno a všudypřítomné pavučinky babího

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. DUBEN 2008 - číslo 4/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 2. jednání s p. Šafaříkem (elektrizace tratě Letohrad Lichkov); RM 21. 2. jednání s p. Švábem (Konzum) a p. Taclem (UNITA); účast na SR Orlicka na zámku

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

K radosti a dovádění poděbradských dětí

K radosti a dovádění poděbradských dětí Poděbrady opět přivítají harleyáře Co nabídne Den Země Poděbradské dny poezie Ročník 19 číslo 4 1. dubna 2010 cena 7 Kč Nároky na bezpečnost a vybavení dětských hřišť jsou dnes mnohem vyšší než za minulých

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 62015 Fota: Zdeněk Kocur Staročeské máje v Dolínku, Odolena Voda, 16. 5. 2015. Více fotografií na: www.odolka2015.estranky.cz

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Koterovští hasiči převzali finanční dar na nákup auta ... POMÁHAJÍ I DIVÁCI MUSÍME SI POMÁHAT informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 41 únor srpen 2012 2013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Zářijové stojí koncerty za to žít, v kostele j Co Místo nového

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. KVĚTEN 2008 - číslo 5/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 20. 3. účast na společenské akci spol. Chládek&Tintěra v Pardubicích 21. 3. jednání s p. Čepelkou (místopředseda euroregionu Glacensis); jednání s Ing.

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 10. dubna se konala 89. schůze rady města Převažující část programu se týkala doporučujících usnesení pro nadcházející XXV. zasedání

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 3 2013 ročník XXIII., cena 15,- Kč Ondřej Moravec dobře reprezentoval Českou republiku i město Letohrad na Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. SDRUŽENÍ OBCÍ ORLICKO

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ZPRAVODAJ. Noviny pro občany města Liberce Dětmi milované kočky jsou zpět

ZPRAVODAJ. Noviny pro občany města Liberce Dětmi milované kočky jsou zpět LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Dětmi milované kočky jsou zpět ZDARMA POMÁHAJÍ V. 2012 Pracovníci komunitních služeb uklízí město a pomáhají,

Více

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč

Vážení spoluobčané, Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Leden 2009/číslo 1 Ročník VII. (Králicko XIX.) Cena 10 Kč Vážení spoluobčané, opět stojíme na začátku nového roku, hodnotíme rok uplynulý a dáváme si předsevzetí do roku následujícího. Ani v životě města

Více

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš

ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš ročník XXIV. duben 2014 číslo 4 vyšlo 27. 3. 2014 www.tisnov.cz Malhostovická pecka: Koniklece Foto: Michal Beneš Cvičení jihomoravských hasičů v Tišnově Foto: Aneta Nejezová Masopustní trhová slavnost

Více