100 let lyžování v Kroměříži

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let lyžování v Kroměříži"

Transkript

1 100 let lyžování v Kroměříži

2 Nejúspěšnější závodníci oddílu Okresní přebor na Pardusu, 1950 Josef Eim ve slalomu, okresní přebor natesáku, 1977 Petr Svinka, krajský přebor Kasárna 1977 Michaela Nováková Šojdrová, krajský přebor Kasárna 1977 Roman Čermák, okresní přebor na Trojáku, místo Staňky Hájkové KKZ Dolní Morava, 1988 Staňka Hájková v obřím slalomu, NKZ Červeno horské sedlo 1989 Zbyněk Janoušek ve sjezdu, přebor ČSR 1989, Rokytnice nad Jizerou let lyžování v Kroměříži

3 Doložená lyžařská činnost v Kroměříži začala roku 1909 v rámci tehdy založe ného odboru Klubu českých turistů. Tehdy provedli pánové Pavelka, Papoušek a Nakládal první sjezd na lyžích cm dlouhých s 2 m bambusovou tyčí výrobky fy Jadrníček ve Fryštáku z Barbořínu. Týden nato se tito tři průkopníci vydali s dalším nadšencem ing. Madelmayerem na Bystřicko. Takto začíná citace na první straně kroniky Klubu lyžařů Kroměříž o začát cích organizovaného lyžování v Kroměříži. V únoru roku 2009 bude Klub lyžařů Kroměříž vzpomínat na začátky lyžování a na celou svoji stoletou historii. Ne všechny oddíly a kluby lyžování v ČR se mohou pochlubit tak úctyhodným vě kem jako právě Klub kroměřížský. Rovi na na Hané jistě neposkytovala ideální sněhové ani terénní podmínky pro roz voj tohoto rekreačního a závodního spor tu jako krajina v horských či podhor ských oblastech. O to záslužnější byla činnost a iniciativa jednotlivců a spolků se zaměřením na zimní sporty právě v Kroměříži a blízkém okolí. A pokračuje me dále z kroniky Klubu: Doba na za čátku století spíše přála bruslení a sáň kování, a tak se lyžování prosazovalo jen velmi pomalu. V roce 1910 přibylo jen 5 lyžařů, do vypuknutí I. světové vál ky jich bylo celkem asi 25. V roce 1911 zakoupil odbor Klubu českých turistů od p. Pavelky jeden pár lyží s holí za 15 K pro půjčování zájemcům. Pokud byl sníh, jezdilo se vlakem do Zdounek a lyžova lo se v okolí Divok a Roštína. V roce 1913 byl proto na žádost lyžařů zave den i v zimě vlak do Zdounek s odjez dem v neděli ve hod. Častěji bylo nutno jezdit za sněhem na Hostýn a Pustevny. Ve stejném roce objednal odbor prostřednictvím Svazu pro po vzbuzení návštěvy cizinců pro Moravu a Slezko v Brně 25 slevněných jízdenek Kroměříž Frenštát. Lyžaři byli vesměs muži, ale ti trpce nesli, že dámy nebylo možno k lyžování přimět. I. světová válka lyžařskou činnost téměř přerušila, hrstka lyžařů, kteří zůstali doma, se držela raději v ústraní a jen občas si vyjela do blízkého okolí. Na Beskydech byl Čech mezi zpupnými Němci v nebezpečí. Ale přece jen se něco dělo. Lyžařská výzbroj doznala změn a od roku 1915 se začalo jezdit již na kratších lyžích a se 2 holemi

4 Po I. světové válce, během níž řady lyžařů značně prořídly, se činnost obnovila až v roce 1922 zásluhou mladších členů odboru a do lyžařského kroužku začaly konečně vstupovat i ženy. Počet členů byl již 36. To byl počátek prvního rozmachu lyžařského sportu v Kroměříži. V roce 1924 si kroužek zvolil svého předsedu, ing. Smítala, náčelníkem byl Dr. Förster, pokladníkem Josef Vlk a hospodářem pan So lař. Kroužek měl již 46 členů, pěstoval především lyžařskou turistiku, plánoval a uskutečňoval pravidelné zájezdy do Hostýnských hor, Beskyd a Jeseníků. Ty byly vzorně organizovány hlavně zásluhou předsedy. V roce 1926 byl pořádán první lyžařský kurz, který vedl pan Rudolf Vybíral. V roce 1936, těsně před II. světovou válkou, bylo v Klubu českých turistů organizováno již 74 lyžařů. V té době bylo ovšem lyžování již populárním sportem, takže lyžařů bylo v Kroměříži daleko víc. Kroužek pořádal také časté besedy s lyžařskou náplní. Opakovaně zde přednášel o našich i cizích horách (vždy se světelnými obrazy) tehdy známý propagátor lyžo vání prof. Karlíček, člen Klubu českých turistů z Přerova. Kurz Hanácké župy na Tesáku, rok Zprava: J. Kozlík, O. Holec, L. Trasoň let lyžování v Kroměříži

5 V Sokole byla lyžařská skupina založena roku 1932, vůdcem byl bratr Josef Hradil. Členů bylo 50, pořádaly se kurzy Hanácké župy na Tesáku a za sněhem se jezdilo do Hostýnských hor, Beskyd a na severní Moravu.V dalších letech, až do zastavení činnosti Sokola v roce 1941, se počet členů skupiny pohyboval mezi Překážkou většího rozšíření lyžování mezi členy jednoty byla řada nepříznivých zim, kdy nebylo možno v okolí města lyžovat a o zájezdy do vzdá lenějších hor byl z finančních důvodů malý zájem. První propagační závody v Kroměříži uspořádal bratr J. Beran v roce 1940 za účasti 13 mužů a 4 dorostenců. Tehdy začal v našem městě působit prof. Vilda Kožnárek mimo jiné akademický mistr Evropy v závodě sdruženém. V únoru roku 1941 byly uspořádány veřejné závody v běhu na lyžích se startem a cílem u Sokolovny. Tratě 3, 4, 10 a 12 km vedly ke Kotojedům a na Hvězdu. Během II. světové války nebyla možná žádná organizovaná tělovýchovná činnost, nesměle lyžovali jen jednotlivci. Po II. světové válce zahájil činnost lyžařský oddíl Sokola v listopadu roku Vedoucím se stal MUDr. Zdeněk Jaroš. Do oddílu se při hlásilo 45 členů, a po roce 1947 měl oddíl již 197 osob, což bylo ma ximum v celé historii. Tento velký zájem byl také vyvolán skuteč ností, že se lyžařské boty daly koupit několik roků po válce jen tehdy, byl li zájemce organizo vaným lyžařem. V letech MUDr. Zdeněk Jaroš, výrazná osobnost kroměřížského lyžování po osvobození byla činnost rozvíjena na podzim kondičními cvičeními, nedělními vycházkami a výlety zaměřenými na výcvik a turistiku většinou do Hostýnských hor, ale i na Pustevny a na Lysou horu. Jediný sjezdař, lékárník M.Paták, byl na přeboru ČOS v Banské Bystrici v roce 1946 devátý a na oblastních závodech ve Valašských Kloboukách dvanáctý. Členové oddílu se v říjnu r pustili do úpra vy dojezdu a dopadu lyžařského můstku na Tesáku, aby mohl sloužit svému účelu. Síly a nedostatek mechanizace na tento úkol nestačily, a tak při úplném nezájmu oddílů z Bystřice p.h. a Chvalčova nebyla práce dokončena. V roce 1948 se opět členové oddílu pokusili zachránit značně poškozenou dřevěnou chatu na Schwei grovce, přiřknutou delimitací Sokolu Kroměříž. Chata byla zachráněna, ale objekt byl brzy na to přidělen ZV ROH Státní banky. Sletových her ve Vysokých Tatrách se zúčastnilo 26 členů oddílu. Ke zlepšení finanční situace jednoty přispíval oddíl

6 pořádáním podzimních večírků u Stloukalů, v r a 1948 lyžařského plesu, vždy s pěknou společenskou úrovní. Zisk činil průměrně 2500 Kč. Po roce 1949 počet členů klesal, členství přestalo přinášet materiální výhody. Odpadli vesměs ti, kteří ke společné práci nepřispěli. Na konci roku 1950 bylo 92 členů. V tomto roce začalo asi 20 členů oddílu pěstovat horolezectví pod vede ním gottwaldovských cvičitelů.činnost se odvíjela na Budačině, Skalném, Čerto vých skalách u Lidéčka a organizovaných táborech ve Vysokých Tatrách. V letech byla pronajímána pro zimní i letní pobyty valašská chalupa rodiny Štěpánovy na Vičanově s ubytováním pro 20 osob. Lyžařská činnost byla od 50. let mnohostranná. První poválečné přebory ve sjezdových disciplinách se usku tečnily na Pardusu nad Rusavou v roce Pravidelná účast v Sokolovském závodě branné zdatnosti přinesla největší úspěch družstvu žen ve složení Marta Charvátová, Soňa Pittnerová a Zdeňka Klimáková, které v r získalo titul mistra ČSR. Rok Titul Mistra ČSR v Sokolovském závodě branné zdatnosti. Marta Charvátová, Soňa Pittnerová, Zdeňka Klimáková (Seidlová) let lyžování v Kroměříži

7 Obnova turistických vysokohorských chat a výstavba podnikových rekreačních objektů přinesla od 50. let minulého století nové možnosti lyžování. Od roku 1950 byly organizovány zájezdy na Maguru nad Vrútkami, na Borišov, Smrekovici a Mar tinské hole. Po přílivu mladých členů se zájem zaměřoval na pobyty blízko lyžař ských vleků, nejčastěji v Karlově pod Pradědem. Zvýšení úrovně lyžující kroměříž ské mládeže se nedařilo v důsledku opakujících se nepříznivých sněhových poměrů ve městě a zájezdy za sněhem narážely na finanční potíže. Ale že mládež zájem o lyžování má, se pozna lo, když v únoru r konečně dostatek sně hu umožnil pořádat na Barbořině veřejné závo dy v běhu o přebor Kro měříže.ty však již byly pořádány oddílem lyžo vání TJ Slavia Kromě říž, kam kroměřížští ly žaři museli svou činnost soustředit v období, kdy od roku 1958 byla násil nou cestou sjednocena tělovýchova do TJ Sla via Kroměříž. Závodů se účastnilo více než Přebor města Kroměříže v běhu na lyžích závodníků, v roce 1965 dokonce 160. Toho roku zorganizoval oddíl 6 výcviko vých zájezdů s mládeží na Troják. Na tyto zájezdy navázaly v únoru stejného roku závody ve sjezdových disciplinách s účastí 180 osob. To byl začátek pravidelné práce s mládeží. Série těchto zájezdů se opakovala i v příštích letech vždy ve spolupráci s ODPM nebo ZV ROH Pal. Až do roku 1970 se žáci a žačky zúčastňo vali okresních závodů Sportovních her mládeže ve sjezdových disciplinách a získa vali řadu předních umístění, když poráželi své soupeře z míst s lepšími sněhovými podmínkami. Na výcviku dětí se podíleli František Kozák, Antonín Kučera, Karel Zapletal st. a ml., MUDr. Zdeněk Jaroš, MUDr. J. Bruna, Jiří Hudeček, Ing. Oldřich Pavlíček. Pro další výchovu nadějných závodníků jsme měli špatné předpoklady tak končí zápis v kronice vyjádřením činovníků oddílu. Troják v Hostýnských horách se po několikaletém pořádání zájezdů a závodů ( ) stává Mekkou kromě řížských lyžařů. Největší zásluhu na objevení této lokality měl dlouholetý předseda lyžařských spolků a oddílů v Kroměříži MUDr. Zdeněk Jaroš. První pokusy o zme chanizování lyžování na Trojáku, tím je myšleno vytáhnout se na kopec bez vlastní fyzické námahy, zde prováděli pánové Jiří Hudeček a pan Ing. Pospíšil za pomoci zařízení vyrobeného z motocyklu skútr, bubnu a ocelového lana. Tento stroj byl uvázán na kopci lanem za strom, jeden lyžař zasedl za řidítka a šest lyžařů, připnu

8 tých na konci lana ve spodní části sjezdovky, mohlo být po přidávání plynu a za řevu motoru vytaženo na kopec. Tak se začalo na Trojáku v 70. letech minulého století lyžovat s prvním benzínovým motorovým lyžařským vlekem. Kroměřížští lyžaři a turisté se scházeli na svazích Trojáku, kde organizovali běžecké závody a závody ve sjezdu. V zimním období roku 1973 se začala v odboru turistiky aktivizovat část členů, kteří měli zájem především o lyžování. Tito zájemci přenesli svoji aktivitu do lyžařského oddílu TJ Slavia Kroměříž, kde byl předsedou velký nadšenec pro lyžování, jeho propagátor a objevitel lyžařských svahů na Trojáku, MUDr. Zde něk Jaroš a další pánové Antonín Urbanec, Karel Zapletal st. a Ing. Jiří Cée. Výbor oddílu lyžování po doplnění o Mgr. Jaroslava Janouška a Ing. Pavla Hla váčka si pro další rozvoj lyžování v Kroměříži vytýčil hlavní prioritu a to vybudování lyžařského vleku. Na louce u pana Vítka nad obcí Hošťálková na Trojáku byl postaven v letech první lyžařský vlek, který již mohli kroměřížští ly žaři považovat za svůj. S lyžařským vlekem sloužila lyžařům také samo obslužná chatka se 4 lůžky jako ohří várna pro děti, závodníky, činovní ky a vlekaře. Na stavbě se podílelo 56 členů oddílu a bylo odpracováno brigádnických hodin, hodnota První benzínový lyžařský vlek na Trojáku díla tehdy činila Kč. Nejví ce se o výstavbu zasloužili Mgr. Ja roslav Janoušek, Antonín Kučera, František Kozák, Jiří Hudeček, Ing. Pavel Hlaváček, Vladimír Svoboda, MUDr. Zde něk Jaroš, Otakar Odstrčil, Svaťa Polách, Leoš Kozák a Pavel Škranc. Březen 1973 na Trojáku. Lyžařský svah C, vlečné lano motorového lyžařského vleku let lyžování v Kroměříži

9 Rokem 1973 začala tedy intenzivnější činnost oddílu lyžování. Kromě budování lyžařského střediska byly pořádány zájezdy za sněhem do vzdálenějších hor na Borišov ve Velké Fatře a do Predealu v Rumunsku. Naši cvičitelé spolupracovali s Okresním domem pionýrů a mládeže (ODPM) při lyžařském výcviku dětí a oddíl se účastnil lyžařských akcí v rámci města i okresu. Výbor oddílu lyžování TJ Slavia Kroměříž pracoval ve složení předseda Ing. Jiří Cée, Mgr. Jaroslav Janoušek, MUDr. Zdeněk Jaroš, František Kozák, Antonín Urbanec a Karel Zapletal st. V roce 1976 se stal předsedou oddílu Ing. Pavel Hlaváček, členové výboru oddílu se nezměnili. Od tohoto roku se nově složené družstvo dorostu účastnilo okresních a krajských závodů ve sjezdovém lyžování. Náborové závody pořáda né na Trojáku přivedly k pravidelné činnosti hlavně mládež. To byl dobrý základ pro složení závodních družstev žáků, dorostenců a mužů. Reprezentovali nás Leoš Kozák, Tomáš Pavlíček, Jaroslav Janoušek, Helena Janoušková, bratři Petr a Franta Svinkové, Josef Eim, Martin Novák, Lubomír Novák, Jiří Syrovátka, Ka rel Zelinka, Tomáš Páter, Milan Švábeník, Petr Pavlík, Jiří Vajdík, Aleš Kočár, Miloš Chmelík, Zdeněk Janoušek a Ivar Berger. Z dalších akcí to byly zájezdy na Borišov, velikonoční zájezd, jako soustředění závodního družstva do Dierové s lyžováním ve Vrátné dolině, soustředění v Karlově a na Chatě pod Sokolím ve Vrátné dolině. Celkem měl oddíl lyžování 74 členů. Jako cvičitelé pracovali Milan Andrýsek,Tomáš Pavlíček, Miroslav Pilát, Jaroslav Sklenář, jako trenéři Jaroslav Janoušek, Pavel Hlaváček, Jiří Cée, Helena Janoušková, Antonín Kučera, Alois Zajíc a Leoš Kozák. Výbor byl doplněn o pana Ladislava Přecechtěla a Otakara Odstrčila. Závodní činnost družstva mužů a dorostenců pokračovala i v sezóně 1977 účastí na okresních i krajských kontrolních závodech. Našimi nejúspěšněj šími závodníky byli bratří Svinkové, Tomáš Páter, Josef Eim a Karel Zelinka. Vlek VL 200 s chatkou u dnešní sjezdovky C

10 František Kozák a Ota Odstrčil při opravě lyžařského vleku Ota Odstrčil a Mirek Strnadel let lyžování v Kroměříži

11 Na začátku našeho dalšího pokračování ke stoletému výročí založení lyžování v Kroměříži považujeme za svoji povinnost napsat také několik řádků o významné osobnosti kroměřížského lyžování, MUDr. Zdeňku Jarošovi. Jako první a vlastně zakládající předseda oddílu v poválečném Sokole má nesporně hlavní zásluhu na obnovení lyžování v Kroměříži. Činnost oddílu, která byla obnovena v roce 1945 se 45 členy, se velmi dobře rozvíjela právě pod jeho vedením. Po 30 letech organizová ní lyžařské činnosti v Kroměříži se zkušený závodník, trenér, cvičitel a vedoucí řady sportů v Kroměříži MUDr. Zdeněk Jaroš rozloučil s prací ve výboru oddílu lyžování TJ Slavia Kroměříž. Jak jsme se již zmínili, nebyly to jen zásluhy o rozvoj lyžování a lyžařského sportu. Pracoval aktivně v oddíle turistiky, horolezectví, orientačního běhu a v řadě dalších společenských organizací na území města i okresu. Při svém náročném povolání lékaře, později tělovýchovného lékaře, si našel čas na turistiku a sport, které měl tak rád. Čest jeho sportovní památce! V lyžařské sezóně si výbor oddílu určil 4 hlavní priority své činnosti. Pořádání lyžařské školy, organizování rekreačního lyžování, pokračování v zá vodní činnosti a brigádnickou činnost, bez které by oddíl existovat v té době nemohl. Vedoucím 1. ročníku lyžařské školy byl pan Antonín Kučera. Ještě v tomto roce byl MUDr. Zdeněk Jaroš aktivním cvičitelem v lyžařské škole, jak dokládá kronika Klubu. Pokusně probíhala také miniškola lyžování, kterou vedl Milan Andrý sek a Miroslav Pilát. Rekreační lyžaři pod vedením Antonína Kučery, Miroslava Havelky a Ladislava Přecechtěla uspořádali 3 týdenní zájezdy na Borišov, vánoční MUDr. Zdeněk Jaroš se svými žáky v lyžařské škole na Trojáku

12 zájezd na Klačanskou Maguru a celou řadu jednodenních zájezdů do Karlova, na Soláň, Velkých Karlovic, na Troják, Bumbálku a Ovčárnu pod Pradědem. Závodníci se připravovali na tehdy vznikajícím umělém svahu v Uherském Hra dišti. Kasárna, Portáš, Tesák, Mikulčin vrch a Praděd byly v sezóně dějištěm kraj ských závodů. Nejlepší výkony předvedl Karel Zelinka třetím a Petr Svinka pátým místem na krajských kontrolních závodech na Tesáku. Oddíl dále reprezentovali Tomáš Páter, Josef Eim, Milan Švábeník, Martin Novák, František Svinka, Jaro slav Janoušek a Ruth Bergerová. Brigádnickou činností bylo zhotoveno přemostění ráztoky u dojezdu lyžařského vleku a úpravy lyžařského střediska na Trojáku. Bylo odpracováno 1312 brigádnických hodin. Lyžařská sezóna začala opět organizováním a uskutečněním 2. roč níku lyžařské školy pod vedením pana Antonína Kučery s již osvědčeným in struktorským sborem a 68 žáky. Rekreačním lyžařům oddíl nabídl 14 jednoden ních zájezdů, 3 pobytové zájezdy na Borišov a na závěr sezóny jsme lyžovali na Brnčálově chatě ve Vysokých Tatrách. Závodní lyžaři začali sezónu suchým slalo mem a náborový mi závody, Pio nýrskou ligou a okresním přebo rem ve sjezdo Karel Zapletal ml. při výcviku družstva žáků lyžařské školy na Trojáku vých discipli nách. Zde se naši žáci umísťo vali na předních místech Marie Beránková, Re nata a Jana Mül lerovy, Olga Hla váčková, Petr Janoušek a Vra tislav Držálek. Závodní družstvo dorostu mělo pro tuto sezónu 6 a družstvo dospě lých 8 závodníků. Před sezónou absolvovalo soustředění na Ovčárně pod Pradě dem. V krajských závodech jsme se výrazněji neprosadili, snad jen získání II. a III. VT bylo odměnou závodníkům za tréninkovou práci. Na okresních přeborech na Tesáku jsme byli velmi úspěšní, získali jsme 4 zlaté, 5 stříbrných a 2 bronzové medaile. Vedoucím družstva a trenérem byl zároveň Jaroslav Janoušek let lyžování v Kroměříži

13 Další lyžařská sezóna začala srpnovým soustředěním družstva mužů v Malé zmrzlé dolině ve Vysokých Tatrách. Lyžování stále bolí, za sněhem se musí chodit pěšky, tzn. lyžovat bez lanovek a vleků. Ale o to jsou zážitky větší. Tím zážitkem bylo lyžování a trénování s naší už tehdy vycházející lyžař skou hvězdou Janou Šoltýsovou Gantnerovou, která později zasáhla úspěšně i do světového poháru žen ve sjezdovém lyžování mimo jiné vítězstvím ve sjezdu. 3. ročník veřejné lyžařské školy absolvovalo 86 dětí v sedmi lednových a únoro vých termínech za dobrých sně hových podmí nek v našem ly žařském stře disku na Trojá ku. Rekreační lyžaři absolvo vali 12 zájezdů za sněhem již tradičně s pat ronátními orga nizacemi ZOÚ Lindovka, Jm VaK, JZD Mor kovice. Pionýr ské ligy mláde že a okresního přeboru mláde že se na Trojá Zleva: Zdeněk Janoušek, Gantner, Jana Šoltýsová, Petr Svinka, Ivar Berger ku zúčastnilo vždy průměrně 50 závodníků. Tituly okresních přeborníků získali z našeho oddílu Jana Müllerová a Olga Hlaváčková, medaile potom Petr Janou šek, Marie Beránková, Pavel Řezáč a Ivo Vaculík. Lyžařskou sezónu předznamenala letní příprava závodníků pod vedením Jaroslava Janouška a Leo Kozáka, listopadový závod v suchém slalomu a prosin cové školení a doškolení cvičitelského sboru na Tesáku. Vánoční prázdniny strávilo 25 členů oddílu na Slezském domě ve Vysokých Tatrách. Dále byly pořádány 3 zájezdy na Borišov. V tomto lyžařském roce nastalo hned několik zásadních změn v činnosti oddílu. Byl zvolen nový výbor oddílu v čele s Jaroslavem Janouš kem a členy Pavlem Hlaváčkem, Karlem Zapletalem st., Ladislavou Škrancovou, Františkem Kozákem, Ladislavem Přecechtělem, Antonínem Kučerou, Eliškou Ku čerovou, Otakarem Odstrčilem a Bohumírem Nevřalou. Závodní oddíl oslabil od chod většiny dorostenců a mužů na vysoké školy. Přesto pokračovala činnost oddí lu i nadále ve stejných intencích jako v minulých letech s tím, že výbor oddílu začal uvažovat o rozšíření a modernizaci lyžařského střediska na Trojáku výstavbou dal

14 ších lyžařských vleků a lyžařské chaty. Činnost závodních lyžařů se ubírala orientací na novou generaci závodníků. V okresním přeboru a pionýrské lize se začali prosazovat závodníci nejmladší generace Markéta Pilátová, Hana Kopecká, Dana Andrýsková, Pavel Řezáč, Petr Janoušek, Michal Šimek, ze starších žáků Olga Hlaváčková a Marek Zavřel, z dorostenců Renata Müllerová, Jana Müllerová, Mi chaela Nováková, Vladimír Opatrný a Tomáš Sklenář. Nejúspěšnějším závodníkem oddílu byl v tomto roce Pavel Řezáč, který získal 2 tituly přeborníka okresu a bodo val v krajských klasifikačních závodech. Z družstva mužů zbylo jen torzo. Franti šek Svinka a Oldřich Pavlíček v krajských závodech nebodovali, okresní přebor vyhrál F. Svinka. Oddíl organizoval 4. ročník veřejné lyžařské školy s 95 žáky a 7 výcvikovými dny. Rekreační lyžaři uskutečnili 10 zájezdů, převážně na Portáš, Bumbálku, Červenohorské sedlo, Ovčárnu pod Pradědem a Troják. Další období činnosti oddílu po roce 1980 bylo spjato s velkým nadšením členů pro vybudování lyžařského střediska v již existující lokalitě na Trojáku a zároveň pokračováním v bohaté sportovní a rekreační činnosti spojené s lyžováním. Okresní přebor žactva Troják Juračka Jakub, 25 Henzely Igor, 21 Janoušek Petr, 15 Andrýsková Dana, zády Jaroslav Janoušek let lyžování v Kroměříži

15 V květnu roku 1981, po odsouhlasení koncepce lyžařského využití Trojáku a podpisu sdružovací smlouvy s tehdejším MNV Rajnochovice, zahájil lyžařský oddíl výstavbu sportovně rekreačního lyžařského areálu na Trojáku postavením srubové chaty Tatranec. Ještě na konci roku byla chata připra vena ke kolaudaci a užívání. Hlavním iniciátorem myšlen ky využít Troják v Hostýnských horách k výstavbě sportovně re kreačního lyžařského střediska, postavit zde v té době nejmo dernější dopravní zařízení, ly žařské vleky typu Tatrapoma a lyžařskou chatu jako ubytovací zařízení, byl člen výboru oddílu lyžování TJ Slavia Kroměříž pan Ladislav Přecechtěl. Tato myš lenka se zrodila při lyžování na Trojáku, kdy Jaroslav Janoušek a Ladislav Přecechtěl meditovali mezi jednotlivými jízdami a snili o moderním sportovním areálu pro širokou lyžující veřejnost a pro sportovní a závodní lyžaře našeho oddílu. Výbor oddílu se rozhodl tyto odvážné sny a myšlenky realizovat, i když někteří varovně zvedali prst, že to bude akce náročná a náklad ná. Lyžařská sezóna začala pro od díl účastí na závodech suchého slalomu, tréninkem na umělém svahu v Gottwaldově a závěr pří pravy mladých lyžařů proběhl na soustředění ve Špindlerově Mlý ně. Závodů, tréninků a příprav na závody se účastnilo 10 žáků a 10 žaček oddílu. Příprava se vyplati la a byla zúročena ziskem všech Chata Tatranec na Trojáku První kopnutí pro základy chaty Tatranec zlatých medailí na okresních zá vodech. Nejúspěšnější byli Marké ta Pilátová, Petr Janoušek, Olga Hlaváčková, Pavel Řezáč a Marek Zavřel. V krajských závodech získávali tito adepti lyžařského sportu především zkušenos ti. Na závěr sezóny absolvovalo žákovské družstvo opět soutředění ve Špindlerově Mlýně. V družstvu startoval ještě Igor Henzély, Ondřej Vaculík, Mirek Žallmann, Roman Čermák, Michal Šimek, Zbyněk Janoušek, Honza Kranz, Zdeněk Petráš,

16 Zdeněk Růžička, Dana Andrýsková, Sylva Valihrachová, Hana Kopecká, Dita Vlč ková, Alena Tupá, Pavla Hlaváčková, Kateřina Rašková a Michaela Koutská. V družstvu dorostu závodili Vratislav Držálek, Zbyněk Palich, Jaroslav Sklář, Tomáš Sklenář, Ivo Vaculík a Renáta Müllerová. Přebornický titul v okrese získal pouze Zbyněk Palich, v krajských závodech se nepodařilo našim závodníkům prosadit. Proběhl již 5. ročník veřejné lyžařské školy organizovaný naším oddílem v 7 lekcích. Po skončení lyžařské sezóny pokračovaly práce na další etapě výstavby ly žařského areálu na Trojáku. Bylo započato se stavbou lyžařské chaty, lyžařské ho svahu dlouhého 450 m a lyžařského vleku Tatrapoma F 10 na severním svahu Trojáku, dnes lyžařský svah A. Ten byl na konci roku 1982 dokončen a uveden do provozu. Pro rozšíření služeb veřejnosti provozoval oddíl lyžování od sezóny 1982 v Kroměříži lyžařský servis na opravu lyží. Lyžařský vlek Tatrapoma F 10 na sjezdovce A dokončený v roce let lyžování v Kroměříži

17 Lyžařská sezóna probíhala podle už několik let ověřeného scénáře. Účast našich závodníků na předsezónní přípravě na umělém svahu v Gottwaldo vě, účast na závodech suchého slalomu, okresních a krajských závodech ve sjezdovém lyžo vání. Zima byla sněhově slabá, proto se také oče kávané výsledky nedostavily. Na stupních vítězů okresního přeboru stál pouze žák Ri chard Kranz a dorostenec Ivo Va culík. V krajských závodech se umís tily lépe mladší ka tegorie, dorostenci bodovali již méně. Nejúspěšnějšími v sezóně byli žáci Svépomocné práce na stavbě lyžařské chaty, září 1984 Dana Andrýsková, Petr Janoušek, Richard Kranz, Pavel Řezáč a Marek Zavřel. V kategorii dorostu Vratislav Držálek, Zbyněk Palich, Jaroslav Sklář, Renata Müllerová a Ivo Vaculík přeborník okresu. Družstva vedli jako trenéři Jaroslav Janoušek, Helena Janoušková, Ing. Pavel Hlaváček a Leoš Kozák. Trénink v suchém slalomu na Trojáku, podzim 1984, trenérka Helena Janoušková

18 Během lyžařské sezóny proběhl již 6. ročník veřejné lyžařské školy. Rekreační lyžování se soustředilo na Trojáku. Fungoval lyžařský vlek Tatrapoma F 10, lyžař ský vlek VL 200 s obslužnou chatkou a chata Tatranec. Rekreační lyžaři i závodní lyžaři využívali těchto zlepšených podmínek k lyžování a tréninkové činnosti. V jarních měsících započaly opět naplno brigádnické práce. Lyžařská chata už začala mít své obrysy, osvětlení lyžařského svahu A se kompletovalo a mechani zace pracovala na budování velkého parkoviště u státní silnice Bystřice p.h. Vse tín. Podzim přišel velmi brzy a rutina tréninkové práce na sezónu opět začala. Trénink na suchu, závody v suchém slalomu,trénink na umělé hmotě, závo dy na umělé hmotě. První sníh však na sebe nechal opět dlouho čekat, napadl až v lednu. Sezóna mohla tedy začít. Plody tréninkové práce v žákovské kategorii, kterou prováděli již několik let manželé Janouškovi, se začaly projevovat už v prv ních závodech sezóny. V závodech okresního formátu dosáhli na medaile Zbyněk Janoušek, Petr Janoušek, Hana Kopecká, Markéta Pilátová a Michal Šimek. V krajských závodech naši žáci úspěšně bodovali a připravili si dobré pozice do dalších závodů. Na závěr sezóny se uskutečnil tréninkový tábor žactva na Jestřá bích boudách v Krkonoších a byl odmě nou všem závodníkům a trenérům za ce loroční práci. Práce lyžařského oddílu a úspěchů v závodním lyžování si všimla a ocenila komise OV ČSTV, která hod notila výsledky jednotlivců i kolektivů v anketě o nejúspěšnějšího mladého spor tovce a kolektiv za rok Na 10. mís tě se umístil mladší žák Petr Janoušek, držitel II. VT se ziskem přeborníka okre su a umístěním na 11. místě ve slalomu a 13. místě v obřím slalomu na krajských přeborech ve sjezdovém lyžování. Vedoucím již 7. ročníku veřejné lyžař ské školy se stal Ing. Jaromír Vlček. Re kreační lyžování pokračovalo se svými zájezdy na Makov a Ovčárnu pěti zájez dy. Po skončení lyžování na Trojáku, toho roku až koncem března, začaly opět prá ce na lyžařské chatě. Na konci roku 1984 byla stavba lyžařské chaty zastřešena a Soustředění družstva žáků na Velké Rači leden Zleva: Roman Zapletal, Marek Pšenica, Petr Janoušek, Jaroslav Janoušek, Dana Andrýsková, Helena Janoušková, vpředu Zbyněk Janoušek uzavřena, dokončeno parkoviště, sjezdov ka A osvětlena a připravena na večerní lyžování let lyžování v Kroměříži

19 Na nadcházející lyžařskou sezónu byli závodníci oddílu lyžování při pravováni podle osvědčeného modelu z minulých let. Trénink na stadioně, v tělo cvičně, v říjnu závody v suchém slalomu, v listopadu trénink na umělém svahu zakončený závody ve slalomu v Gottwaldově. V přípravě bylo 29 žáků, 2 dorostenci a 2 muži. Závodníci starších kategorií odcházeli na střední a vysoké školy mimo Kroměříž. Naše očekávání dobrých výsledků se soustředilo na nejmladší, tedy na žactvo. Výsledky na sebe nedaly dlouho čekat. V okresních závodech sbírali me Závody na umělém svahu ve Zlíně Zleva: Hana Kopecká, Dana Andrýsková, Petr Janoušek, Radka Bláhová. Druhá řada: Ladik Pořízek, Tomáš Hájek, Vít Kamenec, Jirka a Honza Žárští daile Roman Čermák, Petr Janoušek, Zbyněk Janoušek, Staňka Hájková, Vladimír Pořízek, Pavlína Fuksová, Michal Šimek, Dita Vlčková, Dana Andrýsková, Jan Žár ský a Hana Kopecká. V krajských závodech dosáhl nejlepšího umístění Petr Janou šek, byl podle bodového hodnocení na 9. místě ve slalomu i obřím slalomu. Jeho umístění v závodech bylo od 4.do 10. místa. Z podhoubí ale vyrůstala další katego rie předžáků, kteří sbírali zkušenosti na závodech s názvem "Pohár Moravy" a "Rož novská vločka". 8. ročník veřejné lyžařské školy probíhal opět v sedmi lekcích za vedení pana Miroslava Havelky s rekordní účastí 105 dětí a obětavými instruktory lyžování a také s nestorem cvičitelů panem Bruno Zenzingerem. Podmínky pro lyžaře se na Trojáku velmi zlepšily vybudováním velkého parko viště, osvětlením lyžařského svahu A u vleku Tatrapoma F 10 a zajištěním pravi

20 delné dopravy do tohoto vznikajícího střediska zimních sportů okresu Kroměříž. Lyžovalo se a trénovalo i večer, protože sjezdovka A byla již osvětlena. Pravi delně 2 x týdně, v úterý a v pátek, dopravoval autobus JmVak rekreační lyžaře a závodníky za večerním lyžováním na Troják. Bylo velmi příjemné lyžovat za ti chých večerů, kdy pomalu padal sníh, slabě byl slyšet klapot lyžařského vleku a lyže ujížděly s kopce svižně dolů. Závodníci pilně trénovali mezi slalomovými tyčemi a pěším pod nohama chrupal přimrzlý sníh. Takový byl Troják během sezó ny Lyžařská sezóna začala opět v září pravidelnými tréninky, v říjnu trénin kem a závody na umělé hmotě v Uherském Hradišti a Gottwaldově. Družstvo žáků mělo před sezónou v lednu 1986 ještě soustředění na Velké Rači a potom už seriál závodů, tak jak to ve sjezdovém lyžování chodí. V lednu krajský závod na Mikulči ně vrchu, v únoru Kasárna, potom okresní přebory na Trojáku a Tesáku a na závěr krajské závody na Tesáku a Ramzové. My, trenéři i závodníci, jsme si během těch několika let již připadali jako ve světě velkého lyžařského sportu světového poháru v lyžování protože celý kolotoč přípravy na závody začínal vždy v září a končil posledním sněhem v březnu či dubnu následujícího roku. Téměř 8 měsíců na lyžích, týden co týden závody, během týdne tréninky na suchu i na sněhu, stálé cestování, organizování, údržba lyží a ještě mnoho dalších povinností s tím spojených. Tento kolotoč však nešel zastavit! Odměnou byly vždy výsledky závodníků a svě řenců, jejich radost v očích z dosaže ných výsledků a náš dobrý pocit z dobré práce pro užitečnou věc, kterou lyžo vání jako závodní sport určitě je. Závodníci z kategorie žáků vytvořili dobrý a stabilní tým pro krajské závo dy oporou byli Petr Janoušek, Staň ka Hájková a Zbyněk Janoušek, v okresních závodech se k nim připoji li Roman Čermák, Roman Zapletal, Markéta Pilátová, Hanka Kopecká a Jan Žárský. Mezi dorostenci a muži Pavel Řezáč, Marek Zavřel a Ivo Va culík jako přeborník okresu v kategorii mužů pro rok Rekreační lyžování pod vedením paní Ladislavy Škrancové uskutečni lo 2 zájezdy na Praděd. Okresní přebor ve slalomu na Trojáku, r. 1986, Petr Janoušek let lyžování v Kroměříži

závěrečná zpráva PROJEKT

závěrečná zpráva PROJEKT Klub orientačního běhu Moira Brno, o.s, Lidická 50, Brno, 658 12 závěrečná zpráva PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu při Klubu orientačního běhu Brno na rok 2014 Datum zpracování: listopad,

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ

VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ VÍTÁME VÁS NA VALNÉ HROMADĚ 23. března 2012, Na Rychtě - Choceň Josef Tomáš PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení valné hromady 2. Zpráva o činnosti za r. 2011 členská základna ekonomika hospodaření brigády

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 SK Žabovřesky Brno HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCD v OB SK Žabovřesky Brno v roce 2012 Brno, prosinec 2012 Obsah 1. Název projektu 2 2. Předkladatel 2 3. Řešitel projektu 2 4. Závodníci zařazení do SCD

Více

ZÁPIS z valné hromady, konané dne 24.1.2008

ZÁPIS z valné hromady, konané dne 24.1.2008 Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov, občanské sdružení SKOB Baník Havířov Dlouhá tř.33 736 01 Havířov Město ZÁPIS z valné hromady, konané dne 24.1.2008 Místo konání: Havířov, restaurace Lifestyle,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE V ORIENTAČNÍM BĚHU MAGNUS ORIENTEERING PRO ROK 2014 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel a vedoucí projektu 3. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2014

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS

Cyklo Klub Kučera Znojmo Vídeňská 25, ZNOJMO 669 02 ZÁPIS ZÁPIS Valné hromady Cyklo Klubu Kučera Konané dne 6. března 2015 Sál Lidového domu, Znojmo Dělnická ul. 18:00 hod. Přítomni: 3 x výkonný výbor CKK + 15 přítomných členů + 20 přítomných příznivců Omluveni:

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015

Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1/5 Zprá vá á usnesení Válne hromády SK Arniká Plzen o. s. ze dne 2. 7. 2015 1) Program: - Dle přiložené pozvánky (příloha č. 1) 2) Účastníci: - Bylo pozváno 24 delegátů SK Arniky Plzeň o.s. dle klíče

Více

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012

Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Závěrečná zpráva Provozování Sportovního centra mládeže Královéhradecka v orientačním běhu v roce 2012 Grantový program Sportovního centra mládeže v orientačním běhu Nadace OB, ročník 2012 Hradec Králové,

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelodeaf@gmail.com, www.skivelo.olnet.cz Číslo účtu: FIO banka Olomouc 2700148152/2010

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011

Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Závěrečná zpráva Sportovního centra mládeže Hanácké oblasti 2011 Obsah 1. Název projektu 2. Předkladatel 3. Řešitel projektu 4. Personální zajištění činnosti SCM v roce 2011 5. Seznam členů SCM v roce

Více

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.

Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel. Sportovní centrum mládeže v orientačním běhu Hanácké oblasti, o.s. Dlouhá 40, 77900 Olomouc E-mail: scm@obhana.cz Tel.: 602 559 996 Ing. Evžen Cigoš Předseda správní rady Nadace orientačního běhu Těšínská

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017

Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 Koncepce rozvoje Ski klubu Bublava do roku 2017 I. Hlavní cíle: A. Všeobecné- dlouhodobé zajistit pro všechny členy sportovní a společenské a odborné vyžití odpovídající jejich předpokladům (platí pro

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 www.bobteam.cz Výroční zpráva o činnosti Bob Klubu Slavia Praha v sezoně 2012/2013 1. Úvod Přesně 120 let od založení SK Slavia Praha

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více

Plány na rok 2013. OK Dobříš

Plány na rok 2013. OK Dobříš Plány na rok 2013 OK Dobříš Rozdělení dětí do skupin Zelenáči Žluťásci Červená elitní skupina Dotazy, omluvy aj. ke svému dítěti řešte nejlépe přímo s jeho trenérem/kou Zelenáči Začátečníci Předškolní,

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

499,- Bonusová knížka

499,- Bonusová knížka www.intersport.cz 499,- Bonusová knížka Ski servis ZDARMA Montáž a seřízení vázání na lyže nebo snowboard ZDARMA 20% sleva na lyžařské helmy 20% sleva na lyžařské brýle 20% sleva na lyžařské hole na sjezdové

Více

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014

Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 Hodnocení Projektu Sportovního centra dětí Luhačovice pro rok 2014 předloženého na základě výběrového řízení na předložení nejvhodnějších žádostí pro přidělení grantu v rámci veřejného otevřeného grantového

Více

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08

ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 ČESKÝ ŠERMÍŘSKÝ SVAZ ROZPIS SOUTĚŽÍ Č. 3 2007/08 Novoroční turnaj Hugo Grafa 2.ročník disciplina - fleret, kord, šavle veteráni a veteránky 40-49 let, 50-59 let, 60 let a více pořadatel - š.o. TJ lokomotiva

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl byl založen v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy

Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Kandidátka pro volbu předsedy OFS Klatovy Volební období 2013-2017 Jméno a příjmení Naroz./ ID Zaměstnání Bydliště Člen klubu Do VV navrhuje ČERVENÝ Jan 9.6.1951 51060042 státní zaměstnanec Klatovy, Měchurova

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7 Tělovýchovná jednota SPARTAK Police nad Metují lyžařský oddíl V sobotu 26.května 2007 v 10 hodin pořádáme ve spolupráci s klubem přátel pohybu na sídlišti a Městem Police nad Metují 28. ročník silničního

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha

Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha v roce 2011 Obsah závěrečné zprávy: a) Název projektu b) Příjemce projektu c) Garant projektu d) Hlavní cíle projektu e) Plnění

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

1. Zhodnocení činnosti

1. Zhodnocení činnosti Členská schůze KB Střelka 1.5.2014 1. Zhodnocení činnosti 2. Rozvoj činnosti 3. Volba delegátů na VH ČSB 4. Volba výboru 5. Usnesení 1. Zhodnocení činnosti Závodní činnost V letech 2010 až 2014 jsme se

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Závěrečná zpráva 2012/13

Závěrečná zpráva 2012/13 1. Realizátor projektu Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. Koordinátor projektu: Marek Dušek Adresa: Lesní 321, 542 25 Janské Lázně www.monoski.info 2. historie Centra handicapovaných lyžařů Centrum handicapovaných

Více

Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku. Provozování Sportovního centra dětí Pražské oblasti v orientačním běhu v roce 2014

Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku. Provozování Sportovního centra dětí Pražské oblasti v orientačním běhu v roce 2014 Závěrečná zpráva o použití nadačního příspěvku Provozování Sportovního centra dětí Pražské oblasti v orientačním běhu v roce 2014 Praha, listopad 2014 1 OBSAH 1. Název projektu... 3 2. Příjemce projektu...

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Lyžování - sezóna 2011/2012 Souhrnné informace

Lyžování - sezóna 2011/2012 Souhrnné informace Lyžování - sezóna 2011/2012 Souhrnné informace Vážení přátelé zimních sportů Zima je za dveřmi, takže je nejvyšší čas s přípravou našich společných lyžařských aktivit. Na letošní zimu připravujeme opět

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz Horská služba ČR, o.p.s. se sídlem ve Špindlerově Mlýně 260, 543 51, e-mail:

Více

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň

PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM. Podzimní lyžařský přespolák. 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy. Lyžařský klub USK CS Plzeň PROPOZICE 43. ROČNÍKU BĚHU ČESKÝM ÚDOLÍM Podzimní lyžařský přespolák 5. ročník memoriálu Oldřicha Kroupy Lyžařský klub USK CS Plzeň ve spolupráci s KATEDROU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ZČU Dne 3. LISTOPADU

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF

HOTEL KRAMOLÍN. Kdo jsme - co umíme HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN GOLF HOTEL KRAMOLÍN 382 78, Lipno nad Vltavou 55 tel./fax. +420 380 736 147 mobil +420 777 786 870 benes-kramolin@quick.cz Kdo jsme - co umíme Hotel Kramolín leží v příjemném prostředí vrcholové

Více

Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha v roce 2014

Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha v roce 2014 Závěrečná zpráva o projektu provozování Sportovního centra mládeže Praha v roce 2014 Obsah závěrečné zprávy: a) Název projektu b) Příjemce projektu c) Garant projektu d) Hlavní cíle projektu e) Plnění

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014/2015

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014/2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2014/2015 Centrum handicapovaných lyžařů Lesní 321, 542 25 Janské Lázně IČ 26533782 www.monoski.info 1. Realizátor projektu Centrum handicapovaných lyžařů, o.s. Koordinátor projektu: Marek

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

Jaro Léto Podzim Zima

Jaro Léto Podzim Zima číslo 2/2011 MODRÁK Informační občasník pro členy lyžařského oddílu a příznivce Modrého dolu Lyžařská školka a škola únor - březen 2012 V MODRÉM DOLE Lyžařky a lyžaři, s postupujícím podzimem vrcholí i

Více

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014 // Sportovní centrum mládeže Šumperk // 2014 Sportovní centra mládeže v orientačním běhu pro rok 2014 PROJEKT PROVOZOVÁNÍ SPORTOVNÍHO CENTRA MLÁDEŽE PŘI KLUBU VYTRVALOSTNÍCH SPORTŮ ŠUMPERK PRO ROK 2014

Více

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1-

4. Psi se mohou pohybovat po KaH o.p.s. pouze na vodítku. Jejich vstup do prostoru skokanských můstků je zakázán! -1- Název a sídlo společnosti Provozní řád 1. Název společnosti: Klasický areál, Harrachov o.p.s. (dále jen KaH o.p.s. ). KaH o.p.s. je založena v souladu se zněním Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných

Více

Závěrečná zpráva. Sportovní centrum mládeže - 29er. David Křížek trenér SCM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Závěrečná zpráva. Sportovní centrum mládeže - 29er. David Křížek trenér SCM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže - 29er David Křížek trenér SCM %1 Závěrečná zpráva Sportovní centrum mládeže - 29er Popis Na začátku loňského roku bylo zakoupeno 10 plachetnic lodní třídy mládežnických

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice. tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM Dašická 268 530 03 Pardubice tel.fax ++420 466 650 627 www.sgpce.cz Trenéři : Tomáš NETERDA I. Jiří SEIDL I. Složení skupiny : jméno a příjmení roč. kategorie I.ročník Jan PEJSKAR 98

Více

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií

Skiareál Lipno regionální zimní centrum. Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Tento projekt Skiareál Lipno regionální zimní centrum je spolufinancován Evropskou unií Skiareál Lipno regionální zimní centrum Název projektu: Skiareál Lipno regionální

Více

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh

VALNÁ HROMADA. Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh VALNÁ HROMADA Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení v Táboře. Průběh 1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné hromady činnost občanského

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Pořadatel: Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685. Datum závodu:

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelo@olnet.cz, www.skivelo.webgarden.cz Číslo účtu KB Olomouc:86-6778280207/0100

Více

Grantový program Sportovní centra dětí orientačního běhu ročník 2015. Příloha č. 7

Grantový program Sportovní centra dětí orientačního běhu ročník 2015. Příloha č. 7 Grantový program Sportovní centra dětí orientačního běhu ročník 2015 Příloha č. 7 Grantový program Sportovní centra dětí orientačního běhu ročník 2015 Příloha č. 8 Grantový program Sportovní

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Slabé stránky možnost přehlcení reklamou nebezpečí rozmělnění zaměření časopisu v případě externí inzerce

Slabé stránky možnost přehlcení reklamou nebezpečí rozmělnění zaměření časopisu v případě externí inzerce INA sport Projekt: Firemní (klientský) časopis Komunikační cíl: zvýšení podvědomí o jednotlivých značkách budování pozitivního vědomí o značkách globální podpora prodeje zvýšení odbytu jednotlivých produktů

Více

ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc

ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc ÚAMK AMK Biketrial klub Olomouc Výroční zpráva o činnosti za rok 2010 Úvod Do roku 2010 vstupoval klub, stejně jako všichni ostatní, se slovem krize v zádech. Nebylo jisté financování další sportovní sezony,

Více

Beta Brno - VSK MZLU Brno - TJ Tesla Brno - SK Žabovřesky Brno TJ Start Blansko - Radioklub Blansko

Beta Brno - VSK MZLU Brno - TJ Tesla Brno - SK Žabovřesky Brno TJ Start Blansko - Radioklub Blansko Beta Brno - VSK MZLU Brno - TJ Tesla Brno - SK Žabovřesky Brno TJ Start Blansko - Radioklub Blansko HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCM v OB Brněnské oblasti v roce 2009 Brno, říjen 2009 Obsah 1. Název projektu

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč

Mimořádné příspěvky na činnost v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 tis. Kč Mimořádné příspěvky na v roce 2012 Příspěvky v oblasti kultury 2012 Celková částka k rozdělení 50 Kč Př 10 1 Sdružení Divadlo Stará střelnice Podpora a rozvoj místní scény Divadlo Stará střelnice, vytváření

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

KOS TESLA BRNO klub orientačních sportů Halasovo náměstí 7, 638 00, Brno Lesná PROJEKT

KOS TESLA BRNO klub orientačních sportů Halasovo náměstí 7, 638 00, Brno Lesná PROJEKT PROJEKT Sportovní centrum dětí v orientačním běhu TJ TESLA BRNO Brno, listopad 2013 1 Obsah 1. Název projektu 2. Jméno a adresa řešitele projektu 3. Charakteristika instituce, která projekt předkládá 4.

Více

p.e.m.a. S.K. P.E.M.A. Opava OPAVA Sportovní klub skpema@atlas.cz +420 724 474 818

p.e.m.a. S.K. P.E.M.A. Opava OPAVA Sportovní klub skpema@atlas.cz +420 724 474 818 S.K. P.E.M.A. Opava Vše co potřebujete o našem klubu vědět, co vám spolupráce s námi může přinést Sportovní klub p.e.m.a. OPAVA Úvod: Vážení sportovní přátelé, do rukou se Vám dostává informační brožura

Více

1 ) KARNEVALOVÝ SJEZD Z KNĚŽICKÉHO VRCHU

1 ) KARNEVALOVÝ SJEZD Z KNĚŽICKÉHO VRCHU 1 ) KARNEVALOVÝ SJEZD Z KNĚŽICKÉHO VRCHU Termín akce: 1. března 2015 Místo konání: Kněžický vrch, Vrchlabí Více informací: http://ddmvrchlabi.cz Lyžařská škola Vrchlabí a DDM Pelíšek ve spolupráci se Skiareálem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

závod ČP v Zimním triatlonu 2013, MČR a MSR jednotlivců závod Mezinárodního poháru v triatlonu 2014

závod ČP v Zimním triatlonu 2013, MČR a MSR jednotlivců závod Mezinárodního poháru v triatlonu 2014 Název závodu Viessmann - Jesenický zimní triatlon 2014 Statut závodu závod ČP v Zimním triatlonu 2013, MČR a MSR jednotlivců závod Mezinárodního poháru v triatlonu 2014 Distance hl. závodu 8,5 km MTB 8

Více

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj

Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011. V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj Soustředění dorostenců a dorostenek pro rok 2011 V disciplínách požárního sportu pro Karlovarský Kraj V loňském roce připravila Česká federace požárního sportu pro jednotlivce a kolektivy dorostenců a

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O POUŽITÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O POUŽITÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU Sportovní centrum dětí v orientačním běhu Pardubicko pro rok 2012 závěrečná zpráva OK LOKOMOTIVA PARDUBICE občanské sdružení Palackého 2547 tel.: 602 619 991 530 02 Pardubice http:// www.lpu.cz 602619991

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark

13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn MonkeyPark 21. června 2006 nejdelší lanový park v Krkonoších. MonkeyPark, MonkeyPark 13 - Projekt výstavby lanových parků MonkeyPark Špindlerův Mlýn Společnost První bobová s.r.o. se vždy cítila průkopníkem nových trendů v oblasti volnočasových aktivit. Až po výstavbě bobové dráhy Špindlerův

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

Soutěžní ročník 2014/2015

Soutěžní ročník 2014/2015 Ročník 10. číslo 24. OKRESNÍ PŘEBOR FA ČR Při OFS BRUNTÁL Soutěžní ročník 2014/2015 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SVĚTLÁ HORA ODDÍL FOTBAL www.tjsvetlahora.cz Delegace rozhodčích na toto utkání mužů: Hlavní rozhodčí:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 186/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 462 ze dne 18.03.2014 Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2014/ I. etapa - dary nad 50.000

Více

Beta Brno - VSK MZLU Brno - TJ Tesla Brno - SK Žabovřesky Brno TJ Start Blansko - Radioklub Blansko HODNOTÍCÍ ZPRÁVA

Beta Brno - VSK MZLU Brno - TJ Tesla Brno - SK Žabovřesky Brno TJ Start Blansko - Radioklub Blansko HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Beta Brno - VSK MZLU Brno - TJ Tesla Brno - SK Žabovřesky Brno TJ Start Blansko - Radioklub Blansko HODNOTÍCÍ ZPRÁVA o činnosti SCM v OB Brněnské oblasti v roce 2007 Brno, říjen 2007 Obsah 1. Název projektu

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 48 Pořadatel závodu: Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA VS Tábor Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 18.05.2008 Začátek závodu 8:30 Konec závodu

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního

Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního Sportovní akademie Špindlerův Mlýn je organizace, zaměřená na sportovní výchovu dětí a mládeže. Cílem Sportovní akademie je spojení kvalitního vzdělání s přípravou budoucích vrcholových závodníků. vytváříme

Více

7. VALNÁ HROMADA o. s. SK KG HALAHOJ

7. VALNÁ HROMADA o. s. SK KG HALAHOJ 7. VALNÁ HROMADA o. s. SK KG HALAHOJ 10. ledna 2015 schůze trvala od 16:00 do 20:00 Přítomni: 11 osob Vít Oplatek, Šimon Benda, Vojtěch Palát, Anna Paločková, Hana Milostná, Petr Slavík - Dvojka, Berenika

Více