Kronika města Chrudimě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika města Chrudimě"

Transkript

1 Kronika města Chrudimě za rok 2004

2 - 2 -

3 OBSAH OBSAH 3 1. Úvod 9 2. Obecní záležitosti Seznam členů Zastupitelstva města Seznam členů Rady města Seznam pracovníků Městského úřadu Rozmístění odborů Městského úřadu Chrudim Činnost obecního zastupitelstva, programy Rady města, zápisy z komisí Programy Rady města Chrudimě Komise Rady města Výbory zastupitelstva města Výpočetní technika Městského úřadu Chrudim Obecní živnostenský úřad Chrudim Hospodaření obce Rozpočet na rok Komentář k rozpočtu města Chrudim na rok Komentář - rozbory hospodaření k akce zajišťované odborem investic Vnitřní obchod, služby a cest. ruch Silnice včetně místních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací Úpravy drobných vodních toků Mateřské školy Základní školy Speciální škola Základní umělecká škola Kina Činnosti knihovnické Památky Městský bezdrátový rozhlas Údržba zařízení pro tělovýchovnou činnost Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Dokončené stavby města rok Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně Ostatní sociální péče Zařízení sociální pomoci pro přežití Činnost místní správy Majetek města Chrudim v roce Průmysl, zemědělství, obchod Průmysl Zemědělství Obchod Spoje a doprava, jejich výstavba a údržba Poštovní služby Železniční stanice Chrudim (ŽST) Veřejná zeleň a prostranství města Chrudimě a místních částí Památková péče

4 5.4.1 Stromy Chrudimské parky Veřejný život v obci Život politických stran Občanská demokratická strana Česká strana sociálně demokratická Komunistická strana Čech a Moravy Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Městská organizace Chrudim Unie svobody US - DEU v Chrudimi Rozhovor s místostarostou Mgr. Petrem Řezníčkem (aneb SNK Sdružení nezávislých kandidátů) Chrudimská volba Eurovolby Krajské volby Otázky a odpovědi na téma nárůst preferencí KSČM Činnost spolků Z činnosti pěveckého sboru Slavoj v roce Smíšený pěvecký sbor Salvátor v roce Consort - soubor historických hudebních nástrojů Dětský folklórní soubor KUŘÁTKA Národopisný soubor Kohoutek s muzikou Karmazín Chrpa Chrudim východočeská trampská skupina Dechový orchestr Chrudimské besedy Chrudimský včelařský spolek Jóga v Chrudimi Bambiriáda Občanské sdružení Altus Činnost chrudimských ochotníků Sport v Chrudimi Kopaná a futsal Atletika, hokej, ale i jiná odvětví chrudimského sportu Chrudimský mariáš renesance lidové zábavy Mariášnický spolek Mariášnická liga Nejlepší sportovci Chrudimě navržení za rok Chrudimské sportovní úspěchy Tiskoviny Chrudimské vlastivědné listy Noviny Chrudimska MF Dnes Chrudimský zpravodaj Chrudimský senior - časopis pro třetí věk Edice Chrudim Chrudimský expres Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a SDH Přehled o činnosti územního odboru Chrudim Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje za rok Sbor dobrovolných hasičů v Chrudimi Kulturní dění v obci Kulturní akce organizované Chrudimskou besedou Chrudimské galerie Vodní zdroje Chrudim Galerie ART Chrudim Kabinet EX LIBRIS

5 6.9 Státní okresní archiv Knihovna, muzea Městská knihovna Chrudim, Filištinská Činnost Regionálního muzea v Chrudimi Činnost Muzea loutkářských kultur Katastrální pracoviště Chrudim Církve v Chrudimi Příprava oslav 950 let Výročí obce, spolků, institucí a organizací Vojenské záležitosti 189 aneb Poslední odvody branců do základní vojenské služby Jak se na Chrudimsku formovala Aktivní záloha naší armády Chrudimští profesionální výsadkáři Co říká armáda k chrudimskému letišti Školství Hotelová škola Bohemia Vedení školy Škola studentům nabízí Přednosti školy Z činnosti školy v roce Výroční zpráva o hospodaření za školní rok Personální podmínky výuky Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova Vedení školy Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Údaje o mimovyučovacích aktivitách Obchodní akademie Chrudim Vedení školy Údaje o přijímacích zkouškách Výsledky maturitních zkoušek Z údajů o výsledcích inspekce Z důležitých událostí v životě školy Střední průmyslová škola strojnická a Vyšší odborná škola Chrudim, Čáslavská Výroční zpráva Práce školy ve školním roce Organizační schéma školy Střední zdravotnická škola, Chrudim, Poděbradova Koncepce školy Oslavy 15. výročí znovuotevření SZŠ v Chrudimi Základní informace o škole Stručná historie školy Materiálně technické zajištění školy Problémy s absencí Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště Poděbradova 842, Chrudim IV Kapacity ve školním roce Charakteristika školního roku Spolupráce se zahraničím Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb Chrudim, Čáslavská Střední odborné učiliště technické a Učiliště, Chrudim, Na Rozhledně Z kroniky Základní umělecké školy v Chrudimi školní rok

6 7.10 Taneční klub a taneční škola Besta Chrudim Základní škola Dr. Jana Malíka, Chrudim Výchovně vzdělávací oblast školy Vzdělávací koncepce školy Metody a formy výuky Osobnostní a sociální výchova (OSV) Školní družina Další aktivity ovlivňující výchovně vzdělávací činnost školy Vedení školy Základní škola, Chrudim, Školní náměstí Vedení školy Absence žáků Přijímací řízení žáků Jazyková výuka Výuka informatiky Základní škola, Chrudim, U Stadionu Vedení školy Počet žáků a počet tříd, školní družina a školní klub Soustředění atletických sportovních tříd ve školním roce Základní škola,chrudim, Sladkovského Stoleté výročí ZŠ Chrudim, Sladkovského Technický stav budov a vybavení školy Základní škola,chrudim 3, Husova Základní škola Chrudim, Dr. Peška Mateřská škola, Chrudim 3, Svatopluka Čecha Mateřská škola Na Valech Mateřská škola Chrudim 3, U Stadionu Mateřská škola Strojařů, Chrudim 4, Mateřská škola, Chrudim 3, Víta Nejedlého Mateřská škola, Chrudim II., Dr. J. Malíka Mateřská škola, Chrudim 2, Sladkovského Koncepce základního školství v Chrudimi Úvod Školní rok Současný stav základního školství Koncepce základního školství v Chrudimi do roku Shrnutí Návrh optimalizace ZŠ v Chrudimi Činnost Pedagogicko-psychologické poradny Chrudim v roce Hlavní pracovní náplň a pracovníci PPP Konkrétní činnost PPP v roce Závěr a komentář ředitelky PPP v Chrudimi Názory politologa a ekonoma Lestera C. Thurowa a co dál? Sociální a zdravotní záležitosti Nemocnice v Chrudimi v roce Odborný profil nemocnice Lůžková část Ambulantní část Onkologická ambulance Dávky sociální podpory Oddělení sociálních služeb Oddělení péče o rodinu a dítě Oddělení dávek sociální péče Oddělení sociální prevence

7 8.2.5 Úsek zdravotnictví, opatrovnictví a vymáhání dlužného výživného Léčebna dlouhodobě nemocných v Chrudimi Jesličky v Chrudimi nebudou Hospic - zařízení pro důstojné prožití poslední životní kapitoly Zdravotnická záchranná služba v roce Centrum J. J. Pestalozziho - Obecně prospěšná společnost (o. p. s.) Počasí Pohyb obyvatelstva Různé statistické údaje Úřad práce Vítání občánků Jak to bylo v Chrudimi s počty a pohybem občanů v minulosti? Přičlenění obcí k Chrudimi Rok 2004 v zrcadle trestných činů, silničních nehod, distribuce drog, vandalství a také přírodních katastrof Přehled o bezpečnostní situaci na Chrudimsku v roce Pár slov o drogách Různé Nemělo by se zapomenout z let O činnosti kronikáře Závěr 333 Příloha Pozn.: V příloze je uveden seznam dokladů ke Kronice Doklady jsou k nahlédnutí v archívu kronikáře a tvoří je různá dokumentace, podklady, fotodokumentace, CD, výstřižky z novin, plakáty, atd

8 - 8 -

9 1. Úvod Historická a letopisecká komise města Chrudimě se dne 30. listopadu 2004 za účasti Simony Burešové, Jana Frolíka, Pavla Kobetiče, Miloslava Macely, Tomáše Pavlíka, Ivo Šulce a pozvaných hostů: starosty města Ladislava Libého, místostarosty Petra Řezníčka a Josefa Krečmera rozhodla, že na řádném zasedání zastupitelstva města, jež se uskuteční v pondělí dne 13. prosince 2004 ve Velkém sále Muzea v Chrudimi, bude za dosavadní kronikářku Simonu Burešovou, odcházející na mateřskou dovolenou, navržen ke jmenování Josef Krečmer. Na řádném zasedání zastupitelstva města, jež se uskutečnilo v pondělí dne 13. prosince 2004 od 16:00 hod., byl kronikářem města jednomyslně schválen pan Josef Krečmer. Byla vypracována Smlouva o dílo, kterou dne 21. prosince 2004 schválila rada města. Dne 23. prosince 2004 byla Smlouva o dílo (Kronika Chrudimě 2004) mezi objednatelem (městem Chrudimí) a zhotovitelem (Josefem Krečmerem) oběma stranami podepsána. Představuje se nový kronikář města Chrudimě Ještě dříve než započnu psát nejen o všem současném, rušném a dynamickém dění města, jeho obyvatelích, ale také o nezbytných společenských a politických událostech Pardubického kraje, České republiky, včetně významných událostí evropského i světového významu, které od dění města nelze oddělit, chci vyslovit, že se svým pojetím poněkud odchýlím od obvyklého výkladu, který pod heslem kronika v různých slovnících a encyklopediích je uveden takto: Kronika je zápis historických událostí v jejich časové posloupnosti bez snahy o postižení hlubších příčinných souvislostí. Domnívaje se, že kronika má být i po staletí zajímavou četbou, motivující budoucí historiky, ale třeba i příští literáty, v současné době mělo by být žádoucí, aby kronikář některé události komentoval, zaujímal k nim svůj osobitý postoj, spojoval s nimi názory občanů města a pokusil se tak v zápisech postihnout onu zvláštní atmosféru současnosti, již by bylo škoda nevycítit a nezaznamenat. Za posledních patnáct let se výrazně změnily vztahy mezi lidmi, představy a náročnost na způsob života a to nejen u dospělých. Zcela jistě v mnohém jsme v porovnání s minulým režimem zvýhodněni, ale rovněž i zatěžkáni rozporuplným světem, sociálními problémy, obrovskou zadlužeností státu, jež bohužel proniká i do všech oblastí rozvoje našeho města. Dost obtížně zvládáme přechod od tvrdé totality k demokracii. Jinak se jeví úspěšným podnikatelům, lidem dobře zaměstnaným a na druhé straně hůře občanům, kteří mají velké starosti, aby pro své rodiny zajistili základní potřeby. Zcela chápu, že kronikář k různým pohledům chrudimských občanů na současné dění nemůže být lhostejný. Z období nacistické okupace žádná oficiální kronika na objednávku obce vzniknout nemohla. Komunistický režim nastolil cenzuru ještě daleko důkladnější, než byla cenzura nacistická, proto z těchto období kroniky našeho města v pravém smyslu toho slova neexistují a pamětníků valem ubývá. O některých nezákonnostech z padesátých a sedmdesátých let, jež mají určitou souvislost se současností, chci se na konci kroniky zmínit v kapitole Nemělo by se zapomenout. Jestliže se má zapsat běh událostí z roku 2004, nelze totiž pominout děsivou éru komunismu, kdy bylo v době míru v Československu popraveno 234 politických - 9 -

10 vězňů, věznicemi a lágry prošlo politických vězňů, osob zemřelo ve věznicích a koncentrácích, 262 uprchlíků bylo zabito na železné oponě (poslední byl zastřelen Pohraniční stráží v roce 1985) 300 lidí bylo zavlečeno do Sovětského svazu, lidí z řeholních řádů bylo internováno a 145 klášterů bylo vystěhováno. Patnáct let po pádu komunistického totalitního režimu město Chrudim tuto hrůznou dobu si zatím bohužel připomíná jenom jednou ulicí, kterou nazvala jménem Milady Horákové (v roce 1950 v inscenovaném procesu obviněna z velezrady a téhož roku popravena). Historická a letopisecká komise města Chrudimě ku psaní kroniky mně poskytla osnovu, podle níž by se jednotlivé události měly vybírat a zapisovat. Splnit tento úkol spolu s mým záměrem a formou, považuji za úkol složitý a nesnadný. Pokud na tuto práci bude můj um stačit, budu mít dobrý pocit, že se pro budoucí časy podílím na díle potřebném a svým způsobem snad i záslužném. Budu si považovat za čest, že mně bylo svěřeno. Ještě zbývá několik dat a osobních údajů: Narodil jsem se v Horní Rovni, okres Pardubice. Otec byl krejčím, později poštovním doručovatelem. Matka, než zůstala v domácnosti, pracovala jako tovární dělnice. Do obecné školy jsem chodil v Brandýse nad Orlicí a v Chocni, reálné gymnázium jsem studoval ve Vysokém Mýtě. Maturitou jsem středoškolské studium zakončil na Reálném gymnáziu v Kostelci nad Orlicí. Ještě pět roků po válce pohraniční území trpěla značným nedostatkem učitelů. V roce , podlehnuv výzvě tehdejšího ministra školství, Zdeňka Nejedlého, nastoupil jsem na trojtřídní školu v Tisové, okres Sokolov. Stalo se tak po měsíčním kurzu v Karlových Varech, kde asi stovka se mnou stejně starých absolventů střední školy měla za čtyři týdny pochytit všechno, co prý učiteli ke vzdělání a výchově dětí postačuje. Na mém prvním působišti byla na Národní škole v Tisové mezi sedmdesáti žáky jen necelá třetina dětí z českých rodin. Mateřštinou ostatních žáků byla převážně němčina. Děti z přilehlé obce Rudolec měly národnost maďarskou. V roce 1952 jsem se oženil s učitelkou Martou, rozenou Uhlovou, pocházející z Plzně, a téhož roku jsem v říjnu nastoupil základní vojenskou službu. Po jejím dokončení v roce 1954 byl jsem jmenován ředitelem dvojtřídní školy v Dobříkově u Chocně. Na této škole jsme s manželkou působili až do roku 1964, kdy jsme na vlastní žádost byli přeloženi na Chrudimsko, na Základní školu ve Slatiňanech. Vysokoškolské studium jsem při zaměstnání ukončil v roce 1966 na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, pro obor český jazyk dějepis. Hudební vzdělání jsem si rozšířil desetiletým působením ve Smíšeném sboru českých učitelů (SSČU). Inspirován láskou ke sborovému zpěvu, založil jsem ve slatiňanské škole sedmdesátičlenný sbor Radost, s nímž jsem v roce 1967 získal prvenství mezi školními pěveckými soubory okresu Chrudim. V následujícím roce v Soutěži dětských pěveckých sborů východočeského kraje v Lázních Bělohrad sbor Radost umístil se jako třetí nejlepší. V rušném roce 1968 byl 12. června do Velkého sálu Muzea v Chrudimi svolán celookresní aktiv učitelů všech stupňů škol. Na něm jsme byli tehdejšími představiteli okresního odborového hnutí (ROH) vyzváni, abychom se bez obav a otevřeně vyjádřili k současnému stavu školství v okrese Chrudim. Využil jsem této příležitosti a přede všemi účastníky aktivu jsem se velice kriticky vyjádřil vůči tehdejšímu odboru školství Okresního národního výboru (ONV), jeho vedoucímu Josefu Krčilovi a také k vedoucí úloze KSČ ve státě

11 V září v roce 1969 byl jsem na základě konkurzního řízení přijat do funkce vedoucího kabinetu Krajského pedagogického ústavu v Hradci Králové (KPÚ). V následujícím roce jsem kvůli publikovaným protestům proti okupaci našeho území vojsky Varšavské smlouvy a onomu zmíněnému kritickému projevu na učitelském aktivu byl vyloučen z KSČ a následně odvolán z KPÚ. Na kratší čas mě školské úřady přeřadily jako vychovatele do Domova mládeže v Pardubicích. Avšak také v tomto zařízení byl se mnou rozvázán pracovní poměr s odůvodněním, že z kádrových důvodů nemohu být ve školství zaměstnán. Protože dcera Dagmar v té době studovala na Vysoké škole chemickotechnologické v Pardubicích a syn Josef na Konzervatoři v Praze, především z finančních důvodů přijal jsem zaměstnání jako kopáč studní u firmy Vodní zdroje Bylany. Potom od roku 1976 jsem pracoval jako dělník ve VCHZ Synthesia Semtín v Pardubicích. Teprve v roce 1980 bylo mně školskými úřady povoleno znovu vrátit se do školství, ale s podmínkou, že nebudu zaměstnán na okrese Chrudim. Deset roků jsem tedy dojížděl učit na Základní školu ve Ždírci nad Doubravou. Po 17. listopadu v roce 1989 jsem na popud Občanského fóra učitelů Chrudimska od 1. února 1990 přijal místo okresního školního inspektora. Do důchodu jsem odešel v září v roce Současně jsem spolupracovníkem redakce MF DNES, publikuji články s historickou tématikou a píšu komentáře a fejetony pro celorepublikové deníky. Začátkem prosince letošního roku byla mně vydána moje čtvrtá kniha s titulem Kontrasty. Působím též v porotě celostátní literární soutěže Proseč Terézy Novákové. Za knihu Václav Klofáč a jeho národní socialismus stal jsem se členem KALFu (Klub autorů literatury faktu) a jsem členem výboru Východočeského centra Obce spisovatelů. Zapsáno 26. prosince

12 - 12 -

13 2. Obecní záležitosti 2.1 Seznam členů Zastupitelstva města Volební strana: Chrudimská volba PhDr. Ivana Hrochová MUDr. Hana Ženková Ing. arch. Karel Thér Mgr. Jana Malá Luboš Jelínek Volební strana: KDU - ČSL, US - DEU Ing. Ondřej Kudrnáč Mgr Tomáš Kopecký Bc. Miloslav Macela Mgr. Tamara Volejníková Volební strana: KSČM Ing. Jaroslav Moučka PaedDr. Ivan Bělohlávek Mgr. Pavel Žampach František Balcar Volební strana: ČSSD Ing. Jaroslav Trávníček MUDr. Jaroslav Půlpán MUDr. Tomáš Vondráček Miroslav Joska Volební strana: ODS Mgr. Pavel Kobetič Petr Vojtěchovský Eduard Beránek Petr Židek Ing. Ladislav Libý Bc. Jan Čechlovský Volební strana: SNK - sdružení nezávislých Mgr. Petr Řezníček MUDr. Miloš Broďák MUDr. Věra Ždímalová Tomáš Židek

14 2.2 Seznam členů Rady města Ing. Ladislav Libý Mgr. Petr Řezníček Bc. Jan Čechlovský Eduard Beránek MUDr. Miloš Broďák Luboš Jelínek Mgr. Pavel Kobetič Bc. Miloslav Macela Petr Vojtěchovský Volební strana: ODS Volební strana: SNK-sdružení nezávislých Volební strana: ODS Volební strana: ODS Volební strana: SNK-sdružení nezávislých Volební strana: Chrudimská volba Volební strana: ODS Volební strana: KDU ČSL, US DEU Volební strana: ODS 2.3 Seznam pracovníků Městského úřadu Starosta a místostarostové Libý Ladislav Ing. - starosta Řezníček Petr Mgr. - místostarosta Čechlovský Jan Bc. - místostarosta Interní audit Rubášová Milena Kancelář tajemníka Korejtko Aleš Mgr. - tajemník starosta místostarosta místostarosta auditor tajemník Kandusová Jitka Ing. - ved. kanc. taj. Kašíková Klára Mgr. Parajová Zuzana Sedláková Vlasta Trunečková Šárka Kancelář tajemníka - sekretariát Pelikánová Hana Brandejsová Eva Novotný Stanislav Mgr. vedoucí právník sekretářka tajemníka sekretářka kanc. taj. Zdravé město asistentka starosty sekr. místostar. Zpravodaj Kancelář tajemníka - hospodářské Drobílková Eva Cacková Ludmila Dostálková Iveta vedoucí podatelna majetek

15 Gabrielová Olga Hromádková Hana Imlauf Jiří Jakubec Petr Merhaut Jindřich Pard. 67 Pekařová Vlasta Ticháková Zdena Kancelář tajemníka - informatici Vojtíšková Jarmila Ing. Prášil Karel Ratzenbek Karel Stiller Václav Stodola Jaroslav Kancelář tajemníka - krizové Bialobok Juraj JUDr. Dostálová Jana Kancelář tajemníka - kontrolní Loskotová Jana Picková Zdeňka Kancelář tajemníka - PAM Řezníčková Dagmar Misofová Anděla Štenglová Renáta Odbor investic Linek Martin Ing. - vedoucí odboru Dobrovolný Václav Dundáčková Iva Galbavý Rudolf Jánská Kateřina Komárková Hana Piklová Hana Polívka Josef Vondrová Petra majetek ústředna údržba doručovatel správa budov pokladna platby vedoucí informatik správa sítí GIS správa aplikací správa sítí krizové řízení krizové řízení kontroly kontroly personalistika mzdy mzdy vedoucí technik ekonom technik potrestaní+zeleň zeleň technik technik technik

16 Odbor dopravy Klimek Martin Ing. - vedoucí odboru Andrejchová Irena Bárta Jan Brabec Miloslav Čáp Přemysl Dostálková Jana Fořtová Iva Hegrová Marta Korejtko Vlastimil Madolová Jiřina Mrkvička Roman Nováková Romana Podzemský David Šedová Hana Šikl Milan Špačková Irena Šupíková Jana Žďárská Zdeňka Odbor finanční Vránová Hana Bc. - vedoucí odboru Burešová Zdena Glaser Miroslav nemoc Hajdová Anna Hrstková Marie - brigádník Chmelíková Marie Korečková Iveta - brigádník Malá Hana Málková Jaroslava Molková Jana Pertlová René Pudrová Iva Stará Eva Stýblová Jaroslava vedoucí vedoucí účtárna poplatky účtárna účtárna poplatky poplatky rozpočet účtárna účtárna rozpočet účtárna poplatky rozpočet

17 Odbor sociální Halamková Anna Ing.- vedoucí odboru Bartáková Světlana Blažková Michaela Drobílková Romana Mgr. Dytrt Martin Hlaváčová Markéta DiS. Holetová Marie Jeřábková Klára Jirásek Zdeněk Ludvíková Romana Dis. Málková Ivana Marková Denisa Medunová Lenka Michalcová Jaroslava Ing. Pavlíková Eva Pelíšková Sylva Plíšková Blanka Pochobradská Radka Mgr. Polanská Helena Bc. Sádovská Vladěna Skřepská Jaromíra Mgr. Sládek Miloš Bc. Slavíková Hana Mgr. Štursová Radka Talacko Vladimír Mgr. Ticháková Martina Mgr. Tománková Radka DiS vedoucí invalidé soc. dávky soc. dávky soc. dávky péče o děti péče o děti invalidé prevence invalidé soc. dávky soc. dávky péče o děti soc. dávky péče o děti péče o děti soc. dávky prevence péče o děti soc. dávky péče o děti péče o děti civilka soc. dávky kurátor, koordinátor péče o děti péče o děti

18 Odbor správní Doležalová Eva Mgr. - vedoucí odboru Andrýsková Jana Dušková Svatava Elichová Jiřina Formánková Marie Juklová Marta - přestupky Ress.1 Kreuzerová Eva - přestupky Ress.1 Moudrá Irena Němcová Miluše Šárová Věra Toufarová Renata Vojtěchovská Alena Wurstová Iva Odbor správy majetku Uchytilová Dana Mgr. - vedoucí odboru Dušková Dagmar Jeníčková Věra Ondráčková Stanislava Sýkorová Jitka Šantrůčková Miroslava Mgr. Šnorová Milada Tejkl Miroslav JUDr. Odbor územ. plánu a regionál. rozvoje Kopecký Petr Ing. - vedoucí odboru Burešová Simona Mgr. Havlík Zdeněk Bc. Kašpar Tomáš Luptáková Hana Ing. Stará Alena Ing. Šindelářová Hana Šinkorová Jana vedoucí matrika občanky ověřování, skartace pasy přestupky, ověřování přestupky, ověřování matrika evidence obyv. občanky občanky matrika pasy nájemné byty nájemné nájemné vedoucí IC územní plán reg.rozvoj reg.rozvoj územní plán ekonom reg.rozvoj

19 Váchová Eva Vojtová Hana Vykydalová Petra Odbor stavební Bálek Vladimír - vedoucí odboru Grigerová Irena Chocholoušová Bohumila Kábelová Jiřina Konrádová Dagmar Křibská Jitka Kudláček Miloslav Kudláček Slavomír Ing. Kyselová Vlasta Pešková Radka Štarman Jaroslav Thérová Věnceslava Voženílková Jaroslava Odbor školství a kultury Slejška Ivan Mgr. - vedoucí odboru Doležalová Zdeňka Ježková Anna Kadlecová Hana Bc. Najmanová Lenka Pištěková Eliška Ing. Polanská Jana Ryšavá Lenka Sládková Zdeňka Žďárská Milada ekonom reg.rozvoje územní plán IC vedoucí stavební památky archív administrativa stavební památky stavební památky vedoucí

20 Odbor živnostenský úřad Votruba Petr Mgr. - vedoucí odboru Benešová Vlasta Brych Jan Černá Michaela Ing. Doležalová Lenka Habalová Marie Houžvičková Iveta Hrstková Soňa Kocandová Renáta Mikulová Julie Röhrichová Martina Sixlová Miroslava Štěpánek Zdeněk Odbor životní prostředí Rychnovský Ivo Ing. - vedoucí odboru Doležalová Martina Ing. Fraňková Dana Ing. Kodrlík František Ing. Koreček Pavel Ing. Kroulík Josef Mlatečková Bohumila Ing. Mrázková Ladislava Mrózková Kateřina Ing. Ročňák Jiří Rusňáková Ilona Ing. Slavíková Veronika DiS. Smudková Zuzana Štěpánek Petr Ing. vedoucí kontrola kontrola registrace sekretariát registrace správní registrace správní registrace kontrola registrace kontrola vedoucí vodní odpady a ovzduší příroda vodní vodní odpady a ovzduší mysl. a rybář. průkazy příroda příroda odpady a ovzduší vodní vodní příroda

21 Městská policie Červenka Roman - vrchní strážník Celarová Jaroslava Černá Monika Dbalá Ivana Enešová Jana Hlavinka Jaroslav Horník Radek Janoušek Jaromír Kohoutek Petr Kopřiva Jan Korbel Jan Křibský Michal Kudrnka Josef Nečinová Barbora Nechvíle Libor Půlpán Petr Seidler René Snítilá Hana Šustrová Zdenka Vancl Josef Zlesák Petr Městské lesy Vávrová Jana Odvárka Zdeněk Ing. vrchní strážník kamerový systém Městská policie Městská policie kamerový systém Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie kamerový systém Městská policie Městská policie Městská policie kamerový systém Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie kamerový systém strážník Městská policie Nová radnice Městské lesy ředitel

22 2.4 Rozmístění odborů Městského úřadu Chrudim

23 2.5 Činnost obecního zastupitelstva, programy Rady města, zápisy z komisí Programy Rady města Níže jsou uvedeny programy z jednání Rady města Chrudim, které vycházejí pravidelně tiskem v Chrudimském zpravodaji, a to vždy na 2. straně. 33. řádná schůze Rady města Chrudim 7. ledna 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Změnu předmětu díla Bytový dům C 2. Sbírku na opravu a vymalování kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 3. Přenesení působnosti na Odbor školství a kultury 4. Návrh změny Závazných pokynů pro trhy pořádané na Resselově náměstí v Chrudimi 5. Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí uzavřené mezi městem Chrudim a ÚZSVM 34. řádná schůze Rady města Chrudim 21. ledna 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Návrh na pronájem, výpůjčku a podnájem nemovitostí ve vlastnictví města, na zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města a změnu výše nájemného 2. Návrh na vyplacení roční odměny 3. Informaci o ukončení nájmů a výpůjčky 4. Návrh na přidělení a směnu bytů, prodloužení nájemní smlouvy 5. Návrh na prodej nemovitostí ve vlastnictví města, bezplatný převod nemovitosti ve vlastnictví města 6. Návrh na schválení záměru prodeje nemovitosti ve vlastnictví města 7. Žádost Sportovního jezdeckého klubu při ŠS Vestec o změnu účelu použití poskytnutého příspěvku na podporu sportu a tělovýchovy 8. Žádost o bezplatný pronájem 9. Návrh na upřesnění schváleného rozpočtu města Chrudim na rok Návrh rozpočtového opatření č. 17 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok Finanční příspěvky 12. Návrh Statutu sociálního fondu 13. Petici občanů ke vstupu investora Colorobbia do průmyslové zóny 14. Návrh na opravu usnesení Městského zastupitelstva v Chrudimi 15. Plán zdraví a kvality života Z jednání Rady města Chrudim 35. řádná schůze Rady města Chrudim 4. února 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Varianty umístění MěÚ dle návrhu ÚZSVM 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Byty 4. Přidělení kulturních dotací v I. kole 5. Přidělení příspěvků na podporu sportu a tělovýchovy na rok 2004 I. kolo 6. Přidělení dotací v kategorii Dotace ostatní 7. Přidělení příspěvků na provoz sportovních zařízení v Chrudimi 8. Přidělení grantů na rok Žádost o změnu účelu užití kulturní dotace

24 10. Žádost o poskytnutí příspěvku na generální rekonstrukci plynového topení 11. Nákup multifunkčního stavebnicového systému VARI a změna odpisového plánu Sportovišť města Chrudim 12. Zvýšení tarifního platu časovým postupem ředitelky MŠ Sv. Čecha 13. Návrhy na pamětní desky a čestná občanství pro rok Výběrová řízení 15. Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Chrudim a obcí Lukavice 16. Návrh nových projektů Komplexního součinnostního programu prevence kriminality města Chrudim na rok Zprávu o výsledku inventarizací za rok řádná schůze Rady města Chrudim 18. února 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Ústní zprávu ředitele Správy městských lesů o výsledku hospodaření za rok Finanční vypořádání roku 2003 Správy městských lesů Chrudim 3. Návrh na zřízení věcných břemen k nemovitostem a snížení nájemného za užívání nemovitosti 5. Přidělení dotací v kategorii Dotace ostatní 6. Přehled vyúčtování kulturních dotací, dotací z oblasti Dotace ostatní, grantů a příspěvků na podporu sportu a tělovýchovy 7. Finanční vypořádání roku příspěvkové organizace 8. Změnu finančního vztahu ZŠ Chrudim, Dr. Peška Financování výstavby bytového objektu C 26 b.j., ul. Strojařů, Chrudim 10. Ukončení smluvních vztahů uzavřených městem Chrudim v r k výkonu státní správy v oblasti výplat dávek SSP 11. Návrh Zásad čerpání sociálního fondu a rozpočtu sociálního fondu na rok Návrh na umístění MěÚ Chrudim do budov čp. 44 a 67 na Pardubické ul. a návrh na umístění organizačních složek státu 13. Odvolání a jmenování do komise Rady města 14. Výroční zpráva za rok 2003 o činnosti města v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. 15. Finanční příspěvky 16. Texty informačních tabulek na významné objekty ve městě Z jednání Rady města Chrudim 38. řádná schůze Rady města Chrudim 3. března 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Návrh na schválení dodatků ke smlouvám uzavřeným mezi městem Chrudim a ÚZSVM 2. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Chrudim a ČR Probační a mediační službou 3. Stanovení platu ředitelky Městské knihovny 4. Přidělení dotací v kategorii Dotace ostatní 5. Poskytnutí finanční částky na restaurování vstupního portálu 6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu MŠ Strojařů, Speciální školy Chrudim, Základní umělecké školy Chrudim 7. Výroční ceny města Chrudim vyhodnocení 8. Změna předmětu díla Bytový dům A 9. Změna předmětu díla Bytový dům B 10. Výběrová řízení 11. Návrh na zřízení věcného břemene k nemovitosti 12. Návrh na prodej nemovitosti ve vlastnictví města 13. Dohodu o úhradě dlužné částky

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč)

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola č. 1 - Ekonomický odbor 1111 Daň z příjmů fyzických osob 27 753,00 ze závislé činnosti a funkčních požitků - daň sdílená 1112 Daň z příjmů fyzických osob 7 320,00

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Příjmy. Schválený rozpočet města Karviné na rok Odbor finanční Městského úřadu v Karviné. Uvedeno v tis. Kč. rozpočet 2002

Příjmy. Schválený rozpočet města Karviné na rok Odbor finanční Městského úřadu v Karviné. Uvedeno v tis. Kč. rozpočet 2002 Odbor finanční Městského úřadu v Karviné města Karviné na rok Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída l - Daňové příjmy Daně z příjmů celkem 340 000 - daň z příjmů fyz.osob z pod. 8 000 - podíly města na sdíl.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00

Rozpočet Daně a poplatky plynoucí z loterii, automatů a jiných podobných her , DPPO - za obec ,00 Rozpočet 2014 - město Starý Plzenec (v Kč) PŘÍJMY Tř. 1 - Daňové příjmy Daně sdílené Rozpočet 2014 1111 DPFO ze záv. činnosti 9 000 000,00 1112 DPFO z podnikání 700 000,00 1113 DPFO srážk. 1 000 000,00

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 24. zasedání Rady města, konaného dne 16. 11. 2016 od 14.00 hodin v kanceláři

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj. Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Žernov za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Městys Žernov, Žernov 112, 552 03 Česká

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013

ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 ze 106. schůze Rady města Rumburk, konané dne 7. března 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1639/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 106. schůze rady města. 2. Kontrola

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Zápis č. 10/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 28. dubna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 10. zasedání Rady

Více