Kronika města Chrudimě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika města Chrudimě"

Transkript

1 Kronika města Chrudimě za rok 2004

2 - 2 -

3 OBSAH OBSAH 3 1. Úvod 9 2. Obecní záležitosti Seznam členů Zastupitelstva města Seznam členů Rady města Seznam pracovníků Městského úřadu Rozmístění odborů Městského úřadu Chrudim Činnost obecního zastupitelstva, programy Rady města, zápisy z komisí Programy Rady města Chrudimě Komise Rady města Výbory zastupitelstva města Výpočetní technika Městského úřadu Chrudim Obecní živnostenský úřad Chrudim Hospodaření obce Rozpočet na rok Komentář k rozpočtu města Chrudim na rok Komentář - rozbory hospodaření k akce zajišťované odborem investic Vnitřní obchod, služby a cest. ruch Silnice včetně místních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací Úpravy drobných vodních toků Mateřské školy Základní školy Speciální škola Základní umělecká škola Kina Činnosti knihovnické Památky Městský bezdrátový rozhlas Údržba zařízení pro tělovýchovnou činnost Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Dokončené stavby města rok Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně Ostatní sociální péče Zařízení sociální pomoci pro přežití Činnost místní správy Majetek města Chrudim v roce Průmysl, zemědělství, obchod Průmysl Zemědělství Obchod Spoje a doprava, jejich výstavba a údržba Poštovní služby Železniční stanice Chrudim (ŽST) Veřejná zeleň a prostranství města Chrudimě a místních částí Památková péče

4 5.4.1 Stromy Chrudimské parky Veřejný život v obci Život politických stran Občanská demokratická strana Česká strana sociálně demokratická Komunistická strana Čech a Moravy Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Městská organizace Chrudim Unie svobody US - DEU v Chrudimi Rozhovor s místostarostou Mgr. Petrem Řezníčkem (aneb SNK Sdružení nezávislých kandidátů) Chrudimská volba Eurovolby Krajské volby Otázky a odpovědi na téma nárůst preferencí KSČM Činnost spolků Z činnosti pěveckého sboru Slavoj v roce Smíšený pěvecký sbor Salvátor v roce Consort - soubor historických hudebních nástrojů Dětský folklórní soubor KUŘÁTKA Národopisný soubor Kohoutek s muzikou Karmazín Chrpa Chrudim východočeská trampská skupina Dechový orchestr Chrudimské besedy Chrudimský včelařský spolek Jóga v Chrudimi Bambiriáda Občanské sdružení Altus Činnost chrudimských ochotníků Sport v Chrudimi Kopaná a futsal Atletika, hokej, ale i jiná odvětví chrudimského sportu Chrudimský mariáš renesance lidové zábavy Mariášnický spolek Mariášnická liga Nejlepší sportovci Chrudimě navržení za rok Chrudimské sportovní úspěchy Tiskoviny Chrudimské vlastivědné listy Noviny Chrudimska MF Dnes Chrudimský zpravodaj Chrudimský senior - časopis pro třetí věk Edice Chrudim Chrudimský expres Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a SDH Přehled o činnosti územního odboru Chrudim Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje za rok Sbor dobrovolných hasičů v Chrudimi Kulturní dění v obci Kulturní akce organizované Chrudimskou besedou Chrudimské galerie Vodní zdroje Chrudim Galerie ART Chrudim Kabinet EX LIBRIS

5 6.9 Státní okresní archiv Knihovna, muzea Městská knihovna Chrudim, Filištinská Činnost Regionálního muzea v Chrudimi Činnost Muzea loutkářských kultur Katastrální pracoviště Chrudim Církve v Chrudimi Příprava oslav 950 let Výročí obce, spolků, institucí a organizací Vojenské záležitosti 189 aneb Poslední odvody branců do základní vojenské služby Jak se na Chrudimsku formovala Aktivní záloha naší armády Chrudimští profesionální výsadkáři Co říká armáda k chrudimskému letišti Školství Hotelová škola Bohemia Vedení školy Škola studentům nabízí Přednosti školy Z činnosti školy v roce Výroční zpráva o hospodaření za školní rok Personální podmínky výuky Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova Vedení školy Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Údaje o mimovyučovacích aktivitách Obchodní akademie Chrudim Vedení školy Údaje o přijímacích zkouškách Výsledky maturitních zkoušek Z údajů o výsledcích inspekce Z důležitých událostí v životě školy Střední průmyslová škola strojnická a Vyšší odborná škola Chrudim, Čáslavská Výroční zpráva Práce školy ve školním roce Organizační schéma školy Střední zdravotnická škola, Chrudim, Poděbradova Koncepce školy Oslavy 15. výročí znovuotevření SZŠ v Chrudimi Základní informace o škole Stručná historie školy Materiálně technické zajištění školy Problémy s absencí Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště Poděbradova 842, Chrudim IV Kapacity ve školním roce Charakteristika školního roku Spolupráce se zahraničím Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb Chrudim, Čáslavská Střední odborné učiliště technické a Učiliště, Chrudim, Na Rozhledně Z kroniky Základní umělecké školy v Chrudimi školní rok

6 7.10 Taneční klub a taneční škola Besta Chrudim Základní škola Dr. Jana Malíka, Chrudim Výchovně vzdělávací oblast školy Vzdělávací koncepce školy Metody a formy výuky Osobnostní a sociální výchova (OSV) Školní družina Další aktivity ovlivňující výchovně vzdělávací činnost školy Vedení školy Základní škola, Chrudim, Školní náměstí Vedení školy Absence žáků Přijímací řízení žáků Jazyková výuka Výuka informatiky Základní škola, Chrudim, U Stadionu Vedení školy Počet žáků a počet tříd, školní družina a školní klub Soustředění atletických sportovních tříd ve školním roce Základní škola,chrudim, Sladkovského Stoleté výročí ZŠ Chrudim, Sladkovského Technický stav budov a vybavení školy Základní škola,chrudim 3, Husova Základní škola Chrudim, Dr. Peška Mateřská škola, Chrudim 3, Svatopluka Čecha Mateřská škola Na Valech Mateřská škola Chrudim 3, U Stadionu Mateřská škola Strojařů, Chrudim 4, Mateřská škola, Chrudim 3, Víta Nejedlého Mateřská škola, Chrudim II., Dr. J. Malíka Mateřská škola, Chrudim 2, Sladkovského Koncepce základního školství v Chrudimi Úvod Školní rok Současný stav základního školství Koncepce základního školství v Chrudimi do roku Shrnutí Návrh optimalizace ZŠ v Chrudimi Činnost Pedagogicko-psychologické poradny Chrudim v roce Hlavní pracovní náplň a pracovníci PPP Konkrétní činnost PPP v roce Závěr a komentář ředitelky PPP v Chrudimi Názory politologa a ekonoma Lestera C. Thurowa a co dál? Sociální a zdravotní záležitosti Nemocnice v Chrudimi v roce Odborný profil nemocnice Lůžková část Ambulantní část Onkologická ambulance Dávky sociální podpory Oddělení sociálních služeb Oddělení péče o rodinu a dítě Oddělení dávek sociální péče Oddělení sociální prevence

7 8.2.5 Úsek zdravotnictví, opatrovnictví a vymáhání dlužného výživného Léčebna dlouhodobě nemocných v Chrudimi Jesličky v Chrudimi nebudou Hospic - zařízení pro důstojné prožití poslední životní kapitoly Zdravotnická záchranná služba v roce Centrum J. J. Pestalozziho - Obecně prospěšná společnost (o. p. s.) Počasí Pohyb obyvatelstva Různé statistické údaje Úřad práce Vítání občánků Jak to bylo v Chrudimi s počty a pohybem občanů v minulosti? Přičlenění obcí k Chrudimi Rok 2004 v zrcadle trestných činů, silničních nehod, distribuce drog, vandalství a také přírodních katastrof Přehled o bezpečnostní situaci na Chrudimsku v roce Pár slov o drogách Různé Nemělo by se zapomenout z let O činnosti kronikáře Závěr 333 Příloha Pozn.: V příloze je uveden seznam dokladů ke Kronice Doklady jsou k nahlédnutí v archívu kronikáře a tvoří je různá dokumentace, podklady, fotodokumentace, CD, výstřižky z novin, plakáty, atd

8 - 8 -

9 1. Úvod Historická a letopisecká komise města Chrudimě se dne 30. listopadu 2004 za účasti Simony Burešové, Jana Frolíka, Pavla Kobetiče, Miloslava Macely, Tomáše Pavlíka, Ivo Šulce a pozvaných hostů: starosty města Ladislava Libého, místostarosty Petra Řezníčka a Josefa Krečmera rozhodla, že na řádném zasedání zastupitelstva města, jež se uskuteční v pondělí dne 13. prosince 2004 ve Velkém sále Muzea v Chrudimi, bude za dosavadní kronikářku Simonu Burešovou, odcházející na mateřskou dovolenou, navržen ke jmenování Josef Krečmer. Na řádném zasedání zastupitelstva města, jež se uskutečnilo v pondělí dne 13. prosince 2004 od 16:00 hod., byl kronikářem města jednomyslně schválen pan Josef Krečmer. Byla vypracována Smlouva o dílo, kterou dne 21. prosince 2004 schválila rada města. Dne 23. prosince 2004 byla Smlouva o dílo (Kronika Chrudimě 2004) mezi objednatelem (městem Chrudimí) a zhotovitelem (Josefem Krečmerem) oběma stranami podepsána. Představuje se nový kronikář města Chrudimě Ještě dříve než započnu psát nejen o všem současném, rušném a dynamickém dění města, jeho obyvatelích, ale také o nezbytných společenských a politických událostech Pardubického kraje, České republiky, včetně významných událostí evropského i světového významu, které od dění města nelze oddělit, chci vyslovit, že se svým pojetím poněkud odchýlím od obvyklého výkladu, který pod heslem kronika v různých slovnících a encyklopediích je uveden takto: Kronika je zápis historických událostí v jejich časové posloupnosti bez snahy o postižení hlubších příčinných souvislostí. Domnívaje se, že kronika má být i po staletí zajímavou četbou, motivující budoucí historiky, ale třeba i příští literáty, v současné době mělo by být žádoucí, aby kronikář některé události komentoval, zaujímal k nim svůj osobitý postoj, spojoval s nimi názory občanů města a pokusil se tak v zápisech postihnout onu zvláštní atmosféru současnosti, již by bylo škoda nevycítit a nezaznamenat. Za posledních patnáct let se výrazně změnily vztahy mezi lidmi, představy a náročnost na způsob života a to nejen u dospělých. Zcela jistě v mnohém jsme v porovnání s minulým režimem zvýhodněni, ale rovněž i zatěžkáni rozporuplným světem, sociálními problémy, obrovskou zadlužeností státu, jež bohužel proniká i do všech oblastí rozvoje našeho města. Dost obtížně zvládáme přechod od tvrdé totality k demokracii. Jinak se jeví úspěšným podnikatelům, lidem dobře zaměstnaným a na druhé straně hůře občanům, kteří mají velké starosti, aby pro své rodiny zajistili základní potřeby. Zcela chápu, že kronikář k různým pohledům chrudimských občanů na současné dění nemůže být lhostejný. Z období nacistické okupace žádná oficiální kronika na objednávku obce vzniknout nemohla. Komunistický režim nastolil cenzuru ještě daleko důkladnější, než byla cenzura nacistická, proto z těchto období kroniky našeho města v pravém smyslu toho slova neexistují a pamětníků valem ubývá. O některých nezákonnostech z padesátých a sedmdesátých let, jež mají určitou souvislost se současností, chci se na konci kroniky zmínit v kapitole Nemělo by se zapomenout. Jestliže se má zapsat běh událostí z roku 2004, nelze totiž pominout děsivou éru komunismu, kdy bylo v době míru v Československu popraveno 234 politických - 9 -

10 vězňů, věznicemi a lágry prošlo politických vězňů, osob zemřelo ve věznicích a koncentrácích, 262 uprchlíků bylo zabito na železné oponě (poslední byl zastřelen Pohraniční stráží v roce 1985) 300 lidí bylo zavlečeno do Sovětského svazu, lidí z řeholních řádů bylo internováno a 145 klášterů bylo vystěhováno. Patnáct let po pádu komunistického totalitního režimu město Chrudim tuto hrůznou dobu si zatím bohužel připomíná jenom jednou ulicí, kterou nazvala jménem Milady Horákové (v roce 1950 v inscenovaném procesu obviněna z velezrady a téhož roku popravena). Historická a letopisecká komise města Chrudimě ku psaní kroniky mně poskytla osnovu, podle níž by se jednotlivé události měly vybírat a zapisovat. Splnit tento úkol spolu s mým záměrem a formou, považuji za úkol složitý a nesnadný. Pokud na tuto práci bude můj um stačit, budu mít dobrý pocit, že se pro budoucí časy podílím na díle potřebném a svým způsobem snad i záslužném. Budu si považovat za čest, že mně bylo svěřeno. Ještě zbývá několik dat a osobních údajů: Narodil jsem se v Horní Rovni, okres Pardubice. Otec byl krejčím, později poštovním doručovatelem. Matka, než zůstala v domácnosti, pracovala jako tovární dělnice. Do obecné školy jsem chodil v Brandýse nad Orlicí a v Chocni, reálné gymnázium jsem studoval ve Vysokém Mýtě. Maturitou jsem středoškolské studium zakončil na Reálném gymnáziu v Kostelci nad Orlicí. Ještě pět roků po válce pohraniční území trpěla značným nedostatkem učitelů. V roce , podlehnuv výzvě tehdejšího ministra školství, Zdeňka Nejedlého, nastoupil jsem na trojtřídní školu v Tisové, okres Sokolov. Stalo se tak po měsíčním kurzu v Karlových Varech, kde asi stovka se mnou stejně starých absolventů střední školy měla za čtyři týdny pochytit všechno, co prý učiteli ke vzdělání a výchově dětí postačuje. Na mém prvním působišti byla na Národní škole v Tisové mezi sedmdesáti žáky jen necelá třetina dětí z českých rodin. Mateřštinou ostatních žáků byla převážně němčina. Děti z přilehlé obce Rudolec měly národnost maďarskou. V roce 1952 jsem se oženil s učitelkou Martou, rozenou Uhlovou, pocházející z Plzně, a téhož roku jsem v říjnu nastoupil základní vojenskou službu. Po jejím dokončení v roce 1954 byl jsem jmenován ředitelem dvojtřídní školy v Dobříkově u Chocně. Na této škole jsme s manželkou působili až do roku 1964, kdy jsme na vlastní žádost byli přeloženi na Chrudimsko, na Základní školu ve Slatiňanech. Vysokoškolské studium jsem při zaměstnání ukončil v roce 1966 na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, pro obor český jazyk dějepis. Hudební vzdělání jsem si rozšířil desetiletým působením ve Smíšeném sboru českých učitelů (SSČU). Inspirován láskou ke sborovému zpěvu, založil jsem ve slatiňanské škole sedmdesátičlenný sbor Radost, s nímž jsem v roce 1967 získal prvenství mezi školními pěveckými soubory okresu Chrudim. V následujícím roce v Soutěži dětských pěveckých sborů východočeského kraje v Lázních Bělohrad sbor Radost umístil se jako třetí nejlepší. V rušném roce 1968 byl 12. června do Velkého sálu Muzea v Chrudimi svolán celookresní aktiv učitelů všech stupňů škol. Na něm jsme byli tehdejšími představiteli okresního odborového hnutí (ROH) vyzváni, abychom se bez obav a otevřeně vyjádřili k současnému stavu školství v okrese Chrudim. Využil jsem této příležitosti a přede všemi účastníky aktivu jsem se velice kriticky vyjádřil vůči tehdejšímu odboru školství Okresního národního výboru (ONV), jeho vedoucímu Josefu Krčilovi a také k vedoucí úloze KSČ ve státě

11 V září v roce 1969 byl jsem na základě konkurzního řízení přijat do funkce vedoucího kabinetu Krajského pedagogického ústavu v Hradci Králové (KPÚ). V následujícím roce jsem kvůli publikovaným protestům proti okupaci našeho území vojsky Varšavské smlouvy a onomu zmíněnému kritickému projevu na učitelském aktivu byl vyloučen z KSČ a následně odvolán z KPÚ. Na kratší čas mě školské úřady přeřadily jako vychovatele do Domova mládeže v Pardubicích. Avšak také v tomto zařízení byl se mnou rozvázán pracovní poměr s odůvodněním, že z kádrových důvodů nemohu být ve školství zaměstnán. Protože dcera Dagmar v té době studovala na Vysoké škole chemickotechnologické v Pardubicích a syn Josef na Konzervatoři v Praze, především z finančních důvodů přijal jsem zaměstnání jako kopáč studní u firmy Vodní zdroje Bylany. Potom od roku 1976 jsem pracoval jako dělník ve VCHZ Synthesia Semtín v Pardubicích. Teprve v roce 1980 bylo mně školskými úřady povoleno znovu vrátit se do školství, ale s podmínkou, že nebudu zaměstnán na okrese Chrudim. Deset roků jsem tedy dojížděl učit na Základní školu ve Ždírci nad Doubravou. Po 17. listopadu v roce 1989 jsem na popud Občanského fóra učitelů Chrudimska od 1. února 1990 přijal místo okresního školního inspektora. Do důchodu jsem odešel v září v roce Současně jsem spolupracovníkem redakce MF DNES, publikuji články s historickou tématikou a píšu komentáře a fejetony pro celorepublikové deníky. Začátkem prosince letošního roku byla mně vydána moje čtvrtá kniha s titulem Kontrasty. Působím též v porotě celostátní literární soutěže Proseč Terézy Novákové. Za knihu Václav Klofáč a jeho národní socialismus stal jsem se členem KALFu (Klub autorů literatury faktu) a jsem členem výboru Východočeského centra Obce spisovatelů. Zapsáno 26. prosince

12 - 12 -

13 2. Obecní záležitosti 2.1 Seznam členů Zastupitelstva města Volební strana: Chrudimská volba PhDr. Ivana Hrochová MUDr. Hana Ženková Ing. arch. Karel Thér Mgr. Jana Malá Luboš Jelínek Volební strana: KDU - ČSL, US - DEU Ing. Ondřej Kudrnáč Mgr Tomáš Kopecký Bc. Miloslav Macela Mgr. Tamara Volejníková Volební strana: KSČM Ing. Jaroslav Moučka PaedDr. Ivan Bělohlávek Mgr. Pavel Žampach František Balcar Volební strana: ČSSD Ing. Jaroslav Trávníček MUDr. Jaroslav Půlpán MUDr. Tomáš Vondráček Miroslav Joska Volební strana: ODS Mgr. Pavel Kobetič Petr Vojtěchovský Eduard Beránek Petr Židek Ing. Ladislav Libý Bc. Jan Čechlovský Volební strana: SNK - sdružení nezávislých Mgr. Petr Řezníček MUDr. Miloš Broďák MUDr. Věra Ždímalová Tomáš Židek

14 2.2 Seznam členů Rady města Ing. Ladislav Libý Mgr. Petr Řezníček Bc. Jan Čechlovský Eduard Beránek MUDr. Miloš Broďák Luboš Jelínek Mgr. Pavel Kobetič Bc. Miloslav Macela Petr Vojtěchovský Volební strana: ODS Volební strana: SNK-sdružení nezávislých Volební strana: ODS Volební strana: ODS Volební strana: SNK-sdružení nezávislých Volební strana: Chrudimská volba Volební strana: ODS Volební strana: KDU ČSL, US DEU Volební strana: ODS 2.3 Seznam pracovníků Městského úřadu Starosta a místostarostové Libý Ladislav Ing. - starosta Řezníček Petr Mgr. - místostarosta Čechlovský Jan Bc. - místostarosta Interní audit Rubášová Milena Kancelář tajemníka Korejtko Aleš Mgr. - tajemník starosta místostarosta místostarosta auditor tajemník Kandusová Jitka Ing. - ved. kanc. taj. Kašíková Klára Mgr. Parajová Zuzana Sedláková Vlasta Trunečková Šárka Kancelář tajemníka - sekretariát Pelikánová Hana Brandejsová Eva Novotný Stanislav Mgr. vedoucí právník sekretářka tajemníka sekretářka kanc. taj. Zdravé město asistentka starosty sekr. místostar. Zpravodaj Kancelář tajemníka - hospodářské Drobílková Eva Cacková Ludmila Dostálková Iveta vedoucí podatelna majetek

15 Gabrielová Olga Hromádková Hana Imlauf Jiří Jakubec Petr Merhaut Jindřich Pard. 67 Pekařová Vlasta Ticháková Zdena Kancelář tajemníka - informatici Vojtíšková Jarmila Ing. Prášil Karel Ratzenbek Karel Stiller Václav Stodola Jaroslav Kancelář tajemníka - krizové Bialobok Juraj JUDr. Dostálová Jana Kancelář tajemníka - kontrolní Loskotová Jana Picková Zdeňka Kancelář tajemníka - PAM Řezníčková Dagmar Misofová Anděla Štenglová Renáta Odbor investic Linek Martin Ing. - vedoucí odboru Dobrovolný Václav Dundáčková Iva Galbavý Rudolf Jánská Kateřina Komárková Hana Piklová Hana Polívka Josef Vondrová Petra majetek ústředna údržba doručovatel správa budov pokladna platby vedoucí informatik správa sítí GIS správa aplikací správa sítí krizové řízení krizové řízení kontroly kontroly personalistika mzdy mzdy vedoucí technik ekonom technik potrestaní+zeleň zeleň technik technik technik

16 Odbor dopravy Klimek Martin Ing. - vedoucí odboru Andrejchová Irena Bárta Jan Brabec Miloslav Čáp Přemysl Dostálková Jana Fořtová Iva Hegrová Marta Korejtko Vlastimil Madolová Jiřina Mrkvička Roman Nováková Romana Podzemský David Šedová Hana Šikl Milan Špačková Irena Šupíková Jana Žďárská Zdeňka Odbor finanční Vránová Hana Bc. - vedoucí odboru Burešová Zdena Glaser Miroslav nemoc Hajdová Anna Hrstková Marie - brigádník Chmelíková Marie Korečková Iveta - brigádník Malá Hana Málková Jaroslava Molková Jana Pertlová René Pudrová Iva Stará Eva Stýblová Jaroslava vedoucí vedoucí účtárna poplatky účtárna účtárna poplatky poplatky rozpočet účtárna účtárna rozpočet účtárna poplatky rozpočet

17 Odbor sociální Halamková Anna Ing.- vedoucí odboru Bartáková Světlana Blažková Michaela Drobílková Romana Mgr. Dytrt Martin Hlaváčová Markéta DiS. Holetová Marie Jeřábková Klára Jirásek Zdeněk Ludvíková Romana Dis. Málková Ivana Marková Denisa Medunová Lenka Michalcová Jaroslava Ing. Pavlíková Eva Pelíšková Sylva Plíšková Blanka Pochobradská Radka Mgr. Polanská Helena Bc. Sádovská Vladěna Skřepská Jaromíra Mgr. Sládek Miloš Bc. Slavíková Hana Mgr. Štursová Radka Talacko Vladimír Mgr. Ticháková Martina Mgr. Tománková Radka DiS vedoucí invalidé soc. dávky soc. dávky soc. dávky péče o děti péče o děti invalidé prevence invalidé soc. dávky soc. dávky péče o děti soc. dávky péče o děti péče o děti soc. dávky prevence péče o děti soc. dávky péče o děti péče o děti civilka soc. dávky kurátor, koordinátor péče o děti péče o děti

18 Odbor správní Doležalová Eva Mgr. - vedoucí odboru Andrýsková Jana Dušková Svatava Elichová Jiřina Formánková Marie Juklová Marta - přestupky Ress.1 Kreuzerová Eva - přestupky Ress.1 Moudrá Irena Němcová Miluše Šárová Věra Toufarová Renata Vojtěchovská Alena Wurstová Iva Odbor správy majetku Uchytilová Dana Mgr. - vedoucí odboru Dušková Dagmar Jeníčková Věra Ondráčková Stanislava Sýkorová Jitka Šantrůčková Miroslava Mgr. Šnorová Milada Tejkl Miroslav JUDr. Odbor územ. plánu a regionál. rozvoje Kopecký Petr Ing. - vedoucí odboru Burešová Simona Mgr. Havlík Zdeněk Bc. Kašpar Tomáš Luptáková Hana Ing. Stará Alena Ing. Šindelářová Hana Šinkorová Jana vedoucí matrika občanky ověřování, skartace pasy přestupky, ověřování přestupky, ověřování matrika evidence obyv. občanky občanky matrika pasy nájemné byty nájemné nájemné vedoucí IC územní plán reg.rozvoj reg.rozvoj územní plán ekonom reg.rozvoj

19 Váchová Eva Vojtová Hana Vykydalová Petra Odbor stavební Bálek Vladimír - vedoucí odboru Grigerová Irena Chocholoušová Bohumila Kábelová Jiřina Konrádová Dagmar Křibská Jitka Kudláček Miloslav Kudláček Slavomír Ing. Kyselová Vlasta Pešková Radka Štarman Jaroslav Thérová Věnceslava Voženílková Jaroslava Odbor školství a kultury Slejška Ivan Mgr. - vedoucí odboru Doležalová Zdeňka Ježková Anna Kadlecová Hana Bc. Najmanová Lenka Pištěková Eliška Ing. Polanská Jana Ryšavá Lenka Sládková Zdeňka Žďárská Milada ekonom reg.rozvoje územní plán IC vedoucí stavební památky archív administrativa stavební památky stavební památky vedoucí

20 Odbor živnostenský úřad Votruba Petr Mgr. - vedoucí odboru Benešová Vlasta Brych Jan Černá Michaela Ing. Doležalová Lenka Habalová Marie Houžvičková Iveta Hrstková Soňa Kocandová Renáta Mikulová Julie Röhrichová Martina Sixlová Miroslava Štěpánek Zdeněk Odbor životní prostředí Rychnovský Ivo Ing. - vedoucí odboru Doležalová Martina Ing. Fraňková Dana Ing. Kodrlík František Ing. Koreček Pavel Ing. Kroulík Josef Mlatečková Bohumila Ing. Mrázková Ladislava Mrózková Kateřina Ing. Ročňák Jiří Rusňáková Ilona Ing. Slavíková Veronika DiS. Smudková Zuzana Štěpánek Petr Ing. vedoucí kontrola kontrola registrace sekretariát registrace správní registrace správní registrace kontrola registrace kontrola vedoucí vodní odpady a ovzduší příroda vodní vodní odpady a ovzduší mysl. a rybář. průkazy příroda příroda odpady a ovzduší vodní vodní příroda

21 Městská policie Červenka Roman - vrchní strážník Celarová Jaroslava Černá Monika Dbalá Ivana Enešová Jana Hlavinka Jaroslav Horník Radek Janoušek Jaromír Kohoutek Petr Kopřiva Jan Korbel Jan Křibský Michal Kudrnka Josef Nečinová Barbora Nechvíle Libor Půlpán Petr Seidler René Snítilá Hana Šustrová Zdenka Vancl Josef Zlesák Petr Městské lesy Vávrová Jana Odvárka Zdeněk Ing. vrchní strážník kamerový systém Městská policie Městská policie kamerový systém Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie kamerový systém Městská policie Městská policie Městská policie kamerový systém Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie kamerový systém strážník Městská policie Nová radnice Městské lesy ředitel

22 2.4 Rozmístění odborů Městského úřadu Chrudim

23 2.5 Činnost obecního zastupitelstva, programy Rady města, zápisy z komisí Programy Rady města Níže jsou uvedeny programy z jednání Rady města Chrudim, které vycházejí pravidelně tiskem v Chrudimském zpravodaji, a to vždy na 2. straně. 33. řádná schůze Rady města Chrudim 7. ledna 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Změnu předmětu díla Bytový dům C 2. Sbírku na opravu a vymalování kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 3. Přenesení působnosti na Odbor školství a kultury 4. Návrh změny Závazných pokynů pro trhy pořádané na Resselově náměstí v Chrudimi 5. Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí uzavřené mezi městem Chrudim a ÚZSVM 34. řádná schůze Rady města Chrudim 21. ledna 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Návrh na pronájem, výpůjčku a podnájem nemovitostí ve vlastnictví města, na zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města a změnu výše nájemného 2. Návrh na vyplacení roční odměny 3. Informaci o ukončení nájmů a výpůjčky 4. Návrh na přidělení a směnu bytů, prodloužení nájemní smlouvy 5. Návrh na prodej nemovitostí ve vlastnictví města, bezplatný převod nemovitosti ve vlastnictví města 6. Návrh na schválení záměru prodeje nemovitosti ve vlastnictví města 7. Žádost Sportovního jezdeckého klubu při ŠS Vestec o změnu účelu použití poskytnutého příspěvku na podporu sportu a tělovýchovy 8. Žádost o bezplatný pronájem 9. Návrh na upřesnění schváleného rozpočtu města Chrudim na rok Návrh rozpočtového opatření č. 17 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok Finanční příspěvky 12. Návrh Statutu sociálního fondu 13. Petici občanů ke vstupu investora Colorobbia do průmyslové zóny 14. Návrh na opravu usnesení Městského zastupitelstva v Chrudimi 15. Plán zdraví a kvality života Z jednání Rady města Chrudim 35. řádná schůze Rady města Chrudim 4. února 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Varianty umístění MěÚ dle návrhu ÚZSVM 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Byty 4. Přidělení kulturních dotací v I. kole 5. Přidělení příspěvků na podporu sportu a tělovýchovy na rok 2004 I. kolo 6. Přidělení dotací v kategorii Dotace ostatní 7. Přidělení příspěvků na provoz sportovních zařízení v Chrudimi 8. Přidělení grantů na rok Žádost o změnu účelu užití kulturní dotace

24 10. Žádost o poskytnutí příspěvku na generální rekonstrukci plynového topení 11. Nákup multifunkčního stavebnicového systému VARI a změna odpisového plánu Sportovišť města Chrudim 12. Zvýšení tarifního platu časovým postupem ředitelky MŠ Sv. Čecha 13. Návrhy na pamětní desky a čestná občanství pro rok Výběrová řízení 15. Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Chrudim a obcí Lukavice 16. Návrh nových projektů Komplexního součinnostního programu prevence kriminality města Chrudim na rok Zprávu o výsledku inventarizací za rok řádná schůze Rady města Chrudim 18. února 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Ústní zprávu ředitele Správy městských lesů o výsledku hospodaření za rok Finanční vypořádání roku 2003 Správy městských lesů Chrudim 3. Návrh na zřízení věcných břemen k nemovitostem a snížení nájemného za užívání nemovitosti 5. Přidělení dotací v kategorii Dotace ostatní 6. Přehled vyúčtování kulturních dotací, dotací z oblasti Dotace ostatní, grantů a příspěvků na podporu sportu a tělovýchovy 7. Finanční vypořádání roku příspěvkové organizace 8. Změnu finančního vztahu ZŠ Chrudim, Dr. Peška Financování výstavby bytového objektu C 26 b.j., ul. Strojařů, Chrudim 10. Ukončení smluvních vztahů uzavřených městem Chrudim v r k výkonu státní správy v oblasti výplat dávek SSP 11. Návrh Zásad čerpání sociálního fondu a rozpočtu sociálního fondu na rok Návrh na umístění MěÚ Chrudim do budov čp. 44 a 67 na Pardubické ul. a návrh na umístění organizačních složek státu 13. Odvolání a jmenování do komise Rady města 14. Výroční zpráva za rok 2003 o činnosti města v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. 15. Finanční příspěvky 16. Texty informačních tabulek na významné objekty ve městě Z jednání Rady města Chrudim 38. řádná schůze Rady města Chrudim 3. března 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Návrh na schválení dodatků ke smlouvám uzavřeným mezi městem Chrudim a ÚZSVM 2. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Chrudim a ČR Probační a mediační službou 3. Stanovení platu ředitelky Městské knihovny 4. Přidělení dotací v kategorii Dotace ostatní 5. Poskytnutí finanční částky na restaurování vstupního portálu 6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu MŠ Strojařů, Speciální školy Chrudim, Základní umělecké školy Chrudim 7. Výroční ceny města Chrudim vyhodnocení 8. Změna předmětu díla Bytový dům A 9. Změna předmětu díla Bytový dům B 10. Výběrová řízení 11. Návrh na zřízení věcného břemene k nemovitosti 12. Návrh na prodej nemovitosti ve vlastnictví města 13. Dohodu o úhradě dlužné částky

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj.

Městský úřad. Oddělení útvar kontroly a int. auditu. Oddělení obrany a krizového řízení. Kancelář star. a taj. Územní rozvoj. Živnostenský úřad - taj. Městský úřad 1. místostarosta Starosta města 2. místostarosta 3. místostarosta Oddělení útvar kontroly a int. auditu Oddělení obrany a krizového řízení Interní auditor Interní auditor Kontrola Vedoucí

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky

Obec Vinařice je členem Svazu měst a obcí České republiky Údaje o obci: Adresa: Obec Vinařice, V.ulice čp.250, 273 07 IČO: 00235113 Starosta obce: Jiří Protiva Tel.,fax.: 312 274 539 e-mail:vinarice@volny.cz Peněžní ústav:komerční banka a.s. Kladna, č.účtu 2222141/0100

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci Název: Obec Hroznatín IČO: 0037726100 Adresa:Hroznatín č. 4, 675 05 Rudíkov Tel. 607 557 854 e-mail: hroznatin.obec@seznam.cz www.hroznatin.cz Obsah závěrečného účtu Obec Hroznatín ZÁVĚREČNÝ

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více