Kronika města Chrudimě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kronika města Chrudimě"

Transkript

1 Kronika města Chrudimě za rok 2004

2 - 2 -

3 OBSAH OBSAH 3 1. Úvod 9 2. Obecní záležitosti Seznam členů Zastupitelstva města Seznam členů Rady města Seznam pracovníků Městského úřadu Rozmístění odborů Městského úřadu Chrudim Činnost obecního zastupitelstva, programy Rady města, zápisy z komisí Programy Rady města Chrudimě Komise Rady města Výbory zastupitelstva města Výpočetní technika Městského úřadu Chrudim Obecní živnostenský úřad Chrudim Hospodaření obce Rozpočet na rok Komentář k rozpočtu města Chrudim na rok Komentář - rozbory hospodaření k akce zajišťované odborem investic Vnitřní obchod, služby a cest. ruch Silnice včetně místních komunikací Ostatní záležitosti pozemních komunikací Úpravy drobných vodních toků Mateřské školy Základní školy Speciální škola Základní umělecká škola Kina Činnosti knihovnické Památky Městský bezdrátový rozhlas Údržba zařízení pro tělovýchovnou činnost Využití volného času dětí a mládeže Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Dokončené stavby města rok Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj Péče o vzhled obcí a veřejné zeleně Ostatní sociální péče Zařízení sociální pomoci pro přežití Činnost místní správy Majetek města Chrudim v roce Průmysl, zemědělství, obchod Průmysl Zemědělství Obchod Spoje a doprava, jejich výstavba a údržba Poštovní služby Železniční stanice Chrudim (ŽST) Veřejná zeleň a prostranství města Chrudimě a místních částí Památková péče

4 5.4.1 Stromy Chrudimské parky Veřejný život v obci Život politických stran Občanská demokratická strana Česká strana sociálně demokratická Komunistická strana Čech a Moravy Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Městská organizace Chrudim Unie svobody US - DEU v Chrudimi Rozhovor s místostarostou Mgr. Petrem Řezníčkem (aneb SNK Sdružení nezávislých kandidátů) Chrudimská volba Eurovolby Krajské volby Otázky a odpovědi na téma nárůst preferencí KSČM Činnost spolků Z činnosti pěveckého sboru Slavoj v roce Smíšený pěvecký sbor Salvátor v roce Consort - soubor historických hudebních nástrojů Dětský folklórní soubor KUŘÁTKA Národopisný soubor Kohoutek s muzikou Karmazín Chrpa Chrudim východočeská trampská skupina Dechový orchestr Chrudimské besedy Chrudimský včelařský spolek Jóga v Chrudimi Bambiriáda Občanské sdružení Altus Činnost chrudimských ochotníků Sport v Chrudimi Kopaná a futsal Atletika, hokej, ale i jiná odvětví chrudimského sportu Chrudimský mariáš renesance lidové zábavy Mariášnický spolek Mariášnická liga Nejlepší sportovci Chrudimě navržení za rok Chrudimské sportovní úspěchy Tiskoviny Chrudimské vlastivědné listy Noviny Chrudimska MF Dnes Chrudimský zpravodaj Chrudimský senior - časopis pro třetí věk Edice Chrudim Chrudimský expres Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a SDH Přehled o činnosti územního odboru Chrudim Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje za rok Sbor dobrovolných hasičů v Chrudimi Kulturní dění v obci Kulturní akce organizované Chrudimskou besedou Chrudimské galerie Vodní zdroje Chrudim Galerie ART Chrudim Kabinet EX LIBRIS

5 6.9 Státní okresní archiv Knihovna, muzea Městská knihovna Chrudim, Filištinská Činnost Regionálního muzea v Chrudimi Činnost Muzea loutkářských kultur Katastrální pracoviště Chrudim Církve v Chrudimi Příprava oslav 950 let Výročí obce, spolků, institucí a organizací Vojenské záležitosti 189 aneb Poslední odvody branců do základní vojenské služby Jak se na Chrudimsku formovala Aktivní záloha naší armády Chrudimští profesionální výsadkáři Co říká armáda k chrudimskému letišti Školství Hotelová škola Bohemia Vedení školy Škola studentům nabízí Přednosti školy Z činnosti školy v roce Výroční zpráva o hospodaření za školní rok Personální podmínky výuky Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova Vedení školy Údaje o výsledcích maturitních zkoušek Údaje o mimovyučovacích aktivitách Obchodní akademie Chrudim Vedení školy Údaje o přijímacích zkouškách Výsledky maturitních zkoušek Z údajů o výsledcích inspekce Z důležitých událostí v životě školy Střední průmyslová škola strojnická a Vyšší odborná škola Chrudim, Čáslavská Výroční zpráva Práce školy ve školním roce Organizační schéma školy Střední zdravotnická škola, Chrudim, Poděbradova Koncepce školy Oslavy 15. výročí znovuotevření SZŠ v Chrudimi Základní informace o škole Stručná historie školy Materiálně technické zajištění školy Problémy s absencí Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště Poděbradova 842, Chrudim IV Kapacity ve školním roce Charakteristika školního roku Spolupráce se zahraničím Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb Chrudim, Čáslavská Střední odborné učiliště technické a Učiliště, Chrudim, Na Rozhledně Z kroniky Základní umělecké školy v Chrudimi školní rok

6 7.10 Taneční klub a taneční škola Besta Chrudim Základní škola Dr. Jana Malíka, Chrudim Výchovně vzdělávací oblast školy Vzdělávací koncepce školy Metody a formy výuky Osobnostní a sociální výchova (OSV) Školní družina Další aktivity ovlivňující výchovně vzdělávací činnost školy Vedení školy Základní škola, Chrudim, Školní náměstí Vedení školy Absence žáků Přijímací řízení žáků Jazyková výuka Výuka informatiky Základní škola, Chrudim, U Stadionu Vedení školy Počet žáků a počet tříd, školní družina a školní klub Soustředění atletických sportovních tříd ve školním roce Základní škola,chrudim, Sladkovského Stoleté výročí ZŠ Chrudim, Sladkovského Technický stav budov a vybavení školy Základní škola,chrudim 3, Husova Základní škola Chrudim, Dr. Peška Mateřská škola, Chrudim 3, Svatopluka Čecha Mateřská škola Na Valech Mateřská škola Chrudim 3, U Stadionu Mateřská škola Strojařů, Chrudim 4, Mateřská škola, Chrudim 3, Víta Nejedlého Mateřská škola, Chrudim II., Dr. J. Malíka Mateřská škola, Chrudim 2, Sladkovského Koncepce základního školství v Chrudimi Úvod Školní rok Současný stav základního školství Koncepce základního školství v Chrudimi do roku Shrnutí Návrh optimalizace ZŠ v Chrudimi Činnost Pedagogicko-psychologické poradny Chrudim v roce Hlavní pracovní náplň a pracovníci PPP Konkrétní činnost PPP v roce Závěr a komentář ředitelky PPP v Chrudimi Názory politologa a ekonoma Lestera C. Thurowa a co dál? Sociální a zdravotní záležitosti Nemocnice v Chrudimi v roce Odborný profil nemocnice Lůžková část Ambulantní část Onkologická ambulance Dávky sociální podpory Oddělení sociálních služeb Oddělení péče o rodinu a dítě Oddělení dávek sociální péče Oddělení sociální prevence

7 8.2.5 Úsek zdravotnictví, opatrovnictví a vymáhání dlužného výživného Léčebna dlouhodobě nemocných v Chrudimi Jesličky v Chrudimi nebudou Hospic - zařízení pro důstojné prožití poslední životní kapitoly Zdravotnická záchranná služba v roce Centrum J. J. Pestalozziho - Obecně prospěšná společnost (o. p. s.) Počasí Pohyb obyvatelstva Různé statistické údaje Úřad práce Vítání občánků Jak to bylo v Chrudimi s počty a pohybem občanů v minulosti? Přičlenění obcí k Chrudimi Rok 2004 v zrcadle trestných činů, silničních nehod, distribuce drog, vandalství a také přírodních katastrof Přehled o bezpečnostní situaci na Chrudimsku v roce Pár slov o drogách Různé Nemělo by se zapomenout z let O činnosti kronikáře Závěr 333 Příloha Pozn.: V příloze je uveden seznam dokladů ke Kronice Doklady jsou k nahlédnutí v archívu kronikáře a tvoří je různá dokumentace, podklady, fotodokumentace, CD, výstřižky z novin, plakáty, atd

8 - 8 -

9 1. Úvod Historická a letopisecká komise města Chrudimě se dne 30. listopadu 2004 za účasti Simony Burešové, Jana Frolíka, Pavla Kobetiče, Miloslava Macely, Tomáše Pavlíka, Ivo Šulce a pozvaných hostů: starosty města Ladislava Libého, místostarosty Petra Řezníčka a Josefa Krečmera rozhodla, že na řádném zasedání zastupitelstva města, jež se uskuteční v pondělí dne 13. prosince 2004 ve Velkém sále Muzea v Chrudimi, bude za dosavadní kronikářku Simonu Burešovou, odcházející na mateřskou dovolenou, navržen ke jmenování Josef Krečmer. Na řádném zasedání zastupitelstva města, jež se uskutečnilo v pondělí dne 13. prosince 2004 od 16:00 hod., byl kronikářem města jednomyslně schválen pan Josef Krečmer. Byla vypracována Smlouva o dílo, kterou dne 21. prosince 2004 schválila rada města. Dne 23. prosince 2004 byla Smlouva o dílo (Kronika Chrudimě 2004) mezi objednatelem (městem Chrudimí) a zhotovitelem (Josefem Krečmerem) oběma stranami podepsána. Představuje se nový kronikář města Chrudimě Ještě dříve než započnu psát nejen o všem současném, rušném a dynamickém dění města, jeho obyvatelích, ale také o nezbytných společenských a politických událostech Pardubického kraje, České republiky, včetně významných událostí evropského i světového významu, které od dění města nelze oddělit, chci vyslovit, že se svým pojetím poněkud odchýlím od obvyklého výkladu, který pod heslem kronika v různých slovnících a encyklopediích je uveden takto: Kronika je zápis historických událostí v jejich časové posloupnosti bez snahy o postižení hlubších příčinných souvislostí. Domnívaje se, že kronika má být i po staletí zajímavou četbou, motivující budoucí historiky, ale třeba i příští literáty, v současné době mělo by být žádoucí, aby kronikář některé události komentoval, zaujímal k nim svůj osobitý postoj, spojoval s nimi názory občanů města a pokusil se tak v zápisech postihnout onu zvláštní atmosféru současnosti, již by bylo škoda nevycítit a nezaznamenat. Za posledních patnáct let se výrazně změnily vztahy mezi lidmi, představy a náročnost na způsob života a to nejen u dospělých. Zcela jistě v mnohém jsme v porovnání s minulým režimem zvýhodněni, ale rovněž i zatěžkáni rozporuplným světem, sociálními problémy, obrovskou zadlužeností státu, jež bohužel proniká i do všech oblastí rozvoje našeho města. Dost obtížně zvládáme přechod od tvrdé totality k demokracii. Jinak se jeví úspěšným podnikatelům, lidem dobře zaměstnaným a na druhé straně hůře občanům, kteří mají velké starosti, aby pro své rodiny zajistili základní potřeby. Zcela chápu, že kronikář k různým pohledům chrudimských občanů na současné dění nemůže být lhostejný. Z období nacistické okupace žádná oficiální kronika na objednávku obce vzniknout nemohla. Komunistický režim nastolil cenzuru ještě daleko důkladnější, než byla cenzura nacistická, proto z těchto období kroniky našeho města v pravém smyslu toho slova neexistují a pamětníků valem ubývá. O některých nezákonnostech z padesátých a sedmdesátých let, jež mají určitou souvislost se současností, chci se na konci kroniky zmínit v kapitole Nemělo by se zapomenout. Jestliže se má zapsat běh událostí z roku 2004, nelze totiž pominout děsivou éru komunismu, kdy bylo v době míru v Československu popraveno 234 politických - 9 -

10 vězňů, věznicemi a lágry prošlo politických vězňů, osob zemřelo ve věznicích a koncentrácích, 262 uprchlíků bylo zabito na železné oponě (poslední byl zastřelen Pohraniční stráží v roce 1985) 300 lidí bylo zavlečeno do Sovětského svazu, lidí z řeholních řádů bylo internováno a 145 klášterů bylo vystěhováno. Patnáct let po pádu komunistického totalitního režimu město Chrudim tuto hrůznou dobu si zatím bohužel připomíná jenom jednou ulicí, kterou nazvala jménem Milady Horákové (v roce 1950 v inscenovaném procesu obviněna z velezrady a téhož roku popravena). Historická a letopisecká komise města Chrudimě ku psaní kroniky mně poskytla osnovu, podle níž by se jednotlivé události měly vybírat a zapisovat. Splnit tento úkol spolu s mým záměrem a formou, považuji za úkol složitý a nesnadný. Pokud na tuto práci bude můj um stačit, budu mít dobrý pocit, že se pro budoucí časy podílím na díle potřebném a svým způsobem snad i záslužném. Budu si považovat za čest, že mně bylo svěřeno. Ještě zbývá několik dat a osobních údajů: Narodil jsem se v Horní Rovni, okres Pardubice. Otec byl krejčím, později poštovním doručovatelem. Matka, než zůstala v domácnosti, pracovala jako tovární dělnice. Do obecné školy jsem chodil v Brandýse nad Orlicí a v Chocni, reálné gymnázium jsem studoval ve Vysokém Mýtě. Maturitou jsem středoškolské studium zakončil na Reálném gymnáziu v Kostelci nad Orlicí. Ještě pět roků po válce pohraniční území trpěla značným nedostatkem učitelů. V roce , podlehnuv výzvě tehdejšího ministra školství, Zdeňka Nejedlého, nastoupil jsem na trojtřídní školu v Tisové, okres Sokolov. Stalo se tak po měsíčním kurzu v Karlových Varech, kde asi stovka se mnou stejně starých absolventů střední školy měla za čtyři týdny pochytit všechno, co prý učiteli ke vzdělání a výchově dětí postačuje. Na mém prvním působišti byla na Národní škole v Tisové mezi sedmdesáti žáky jen necelá třetina dětí z českých rodin. Mateřštinou ostatních žáků byla převážně němčina. Děti z přilehlé obce Rudolec měly národnost maďarskou. V roce 1952 jsem se oženil s učitelkou Martou, rozenou Uhlovou, pocházející z Plzně, a téhož roku jsem v říjnu nastoupil základní vojenskou službu. Po jejím dokončení v roce 1954 byl jsem jmenován ředitelem dvojtřídní školy v Dobříkově u Chocně. Na této škole jsme s manželkou působili až do roku 1964, kdy jsme na vlastní žádost byli přeloženi na Chrudimsko, na Základní školu ve Slatiňanech. Vysokoškolské studium jsem při zaměstnání ukončil v roce 1966 na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, pro obor český jazyk dějepis. Hudební vzdělání jsem si rozšířil desetiletým působením ve Smíšeném sboru českých učitelů (SSČU). Inspirován láskou ke sborovému zpěvu, založil jsem ve slatiňanské škole sedmdesátičlenný sbor Radost, s nímž jsem v roce 1967 získal prvenství mezi školními pěveckými soubory okresu Chrudim. V následujícím roce v Soutěži dětských pěveckých sborů východočeského kraje v Lázních Bělohrad sbor Radost umístil se jako třetí nejlepší. V rušném roce 1968 byl 12. června do Velkého sálu Muzea v Chrudimi svolán celookresní aktiv učitelů všech stupňů škol. Na něm jsme byli tehdejšími představiteli okresního odborového hnutí (ROH) vyzváni, abychom se bez obav a otevřeně vyjádřili k současnému stavu školství v okrese Chrudim. Využil jsem této příležitosti a přede všemi účastníky aktivu jsem se velice kriticky vyjádřil vůči tehdejšímu odboru školství Okresního národního výboru (ONV), jeho vedoucímu Josefu Krčilovi a také k vedoucí úloze KSČ ve státě

11 V září v roce 1969 byl jsem na základě konkurzního řízení přijat do funkce vedoucího kabinetu Krajského pedagogického ústavu v Hradci Králové (KPÚ). V následujícím roce jsem kvůli publikovaným protestům proti okupaci našeho území vojsky Varšavské smlouvy a onomu zmíněnému kritickému projevu na učitelském aktivu byl vyloučen z KSČ a následně odvolán z KPÚ. Na kratší čas mě školské úřady přeřadily jako vychovatele do Domova mládeže v Pardubicích. Avšak také v tomto zařízení byl se mnou rozvázán pracovní poměr s odůvodněním, že z kádrových důvodů nemohu být ve školství zaměstnán. Protože dcera Dagmar v té době studovala na Vysoké škole chemickotechnologické v Pardubicích a syn Josef na Konzervatoři v Praze, především z finančních důvodů přijal jsem zaměstnání jako kopáč studní u firmy Vodní zdroje Bylany. Potom od roku 1976 jsem pracoval jako dělník ve VCHZ Synthesia Semtín v Pardubicích. Teprve v roce 1980 bylo mně školskými úřady povoleno znovu vrátit se do školství, ale s podmínkou, že nebudu zaměstnán na okrese Chrudim. Deset roků jsem tedy dojížděl učit na Základní školu ve Ždírci nad Doubravou. Po 17. listopadu v roce 1989 jsem na popud Občanského fóra učitelů Chrudimska od 1. února 1990 přijal místo okresního školního inspektora. Do důchodu jsem odešel v září v roce Současně jsem spolupracovníkem redakce MF DNES, publikuji články s historickou tématikou a píšu komentáře a fejetony pro celorepublikové deníky. Začátkem prosince letošního roku byla mně vydána moje čtvrtá kniha s titulem Kontrasty. Působím též v porotě celostátní literární soutěže Proseč Terézy Novákové. Za knihu Václav Klofáč a jeho národní socialismus stal jsem se členem KALFu (Klub autorů literatury faktu) a jsem členem výboru Východočeského centra Obce spisovatelů. Zapsáno 26. prosince

12 - 12 -

13 2. Obecní záležitosti 2.1 Seznam členů Zastupitelstva města Volební strana: Chrudimská volba PhDr. Ivana Hrochová MUDr. Hana Ženková Ing. arch. Karel Thér Mgr. Jana Malá Luboš Jelínek Volební strana: KDU - ČSL, US - DEU Ing. Ondřej Kudrnáč Mgr Tomáš Kopecký Bc. Miloslav Macela Mgr. Tamara Volejníková Volební strana: KSČM Ing. Jaroslav Moučka PaedDr. Ivan Bělohlávek Mgr. Pavel Žampach František Balcar Volební strana: ČSSD Ing. Jaroslav Trávníček MUDr. Jaroslav Půlpán MUDr. Tomáš Vondráček Miroslav Joska Volební strana: ODS Mgr. Pavel Kobetič Petr Vojtěchovský Eduard Beránek Petr Židek Ing. Ladislav Libý Bc. Jan Čechlovský Volební strana: SNK - sdružení nezávislých Mgr. Petr Řezníček MUDr. Miloš Broďák MUDr. Věra Ždímalová Tomáš Židek

14 2.2 Seznam členů Rady města Ing. Ladislav Libý Mgr. Petr Řezníček Bc. Jan Čechlovský Eduard Beránek MUDr. Miloš Broďák Luboš Jelínek Mgr. Pavel Kobetič Bc. Miloslav Macela Petr Vojtěchovský Volební strana: ODS Volební strana: SNK-sdružení nezávislých Volební strana: ODS Volební strana: ODS Volební strana: SNK-sdružení nezávislých Volební strana: Chrudimská volba Volební strana: ODS Volební strana: KDU ČSL, US DEU Volební strana: ODS 2.3 Seznam pracovníků Městského úřadu Starosta a místostarostové Libý Ladislav Ing. - starosta Řezníček Petr Mgr. - místostarosta Čechlovský Jan Bc. - místostarosta Interní audit Rubášová Milena Kancelář tajemníka Korejtko Aleš Mgr. - tajemník starosta místostarosta místostarosta auditor tajemník Kandusová Jitka Ing. - ved. kanc. taj. Kašíková Klára Mgr. Parajová Zuzana Sedláková Vlasta Trunečková Šárka Kancelář tajemníka - sekretariát Pelikánová Hana Brandejsová Eva Novotný Stanislav Mgr. vedoucí právník sekretářka tajemníka sekretářka kanc. taj. Zdravé město asistentka starosty sekr. místostar. Zpravodaj Kancelář tajemníka - hospodářské Drobílková Eva Cacková Ludmila Dostálková Iveta vedoucí podatelna majetek

15 Gabrielová Olga Hromádková Hana Imlauf Jiří Jakubec Petr Merhaut Jindřich Pard. 67 Pekařová Vlasta Ticháková Zdena Kancelář tajemníka - informatici Vojtíšková Jarmila Ing. Prášil Karel Ratzenbek Karel Stiller Václav Stodola Jaroslav Kancelář tajemníka - krizové Bialobok Juraj JUDr. Dostálová Jana Kancelář tajemníka - kontrolní Loskotová Jana Picková Zdeňka Kancelář tajemníka - PAM Řezníčková Dagmar Misofová Anděla Štenglová Renáta Odbor investic Linek Martin Ing. - vedoucí odboru Dobrovolný Václav Dundáčková Iva Galbavý Rudolf Jánská Kateřina Komárková Hana Piklová Hana Polívka Josef Vondrová Petra majetek ústředna údržba doručovatel správa budov pokladna platby vedoucí informatik správa sítí GIS správa aplikací správa sítí krizové řízení krizové řízení kontroly kontroly personalistika mzdy mzdy vedoucí technik ekonom technik potrestaní+zeleň zeleň technik technik technik

16 Odbor dopravy Klimek Martin Ing. - vedoucí odboru Andrejchová Irena Bárta Jan Brabec Miloslav Čáp Přemysl Dostálková Jana Fořtová Iva Hegrová Marta Korejtko Vlastimil Madolová Jiřina Mrkvička Roman Nováková Romana Podzemský David Šedová Hana Šikl Milan Špačková Irena Šupíková Jana Žďárská Zdeňka Odbor finanční Vránová Hana Bc. - vedoucí odboru Burešová Zdena Glaser Miroslav nemoc Hajdová Anna Hrstková Marie - brigádník Chmelíková Marie Korečková Iveta - brigádník Malá Hana Málková Jaroslava Molková Jana Pertlová René Pudrová Iva Stará Eva Stýblová Jaroslava vedoucí vedoucí účtárna poplatky účtárna účtárna poplatky poplatky rozpočet účtárna účtárna rozpočet účtárna poplatky rozpočet

17 Odbor sociální Halamková Anna Ing.- vedoucí odboru Bartáková Světlana Blažková Michaela Drobílková Romana Mgr. Dytrt Martin Hlaváčová Markéta DiS. Holetová Marie Jeřábková Klára Jirásek Zdeněk Ludvíková Romana Dis. Málková Ivana Marková Denisa Medunová Lenka Michalcová Jaroslava Ing. Pavlíková Eva Pelíšková Sylva Plíšková Blanka Pochobradská Radka Mgr. Polanská Helena Bc. Sádovská Vladěna Skřepská Jaromíra Mgr. Sládek Miloš Bc. Slavíková Hana Mgr. Štursová Radka Talacko Vladimír Mgr. Ticháková Martina Mgr. Tománková Radka DiS vedoucí invalidé soc. dávky soc. dávky soc. dávky péče o děti péče o děti invalidé prevence invalidé soc. dávky soc. dávky péče o děti soc. dávky péče o děti péče o děti soc. dávky prevence péče o děti soc. dávky péče o děti péče o děti civilka soc. dávky kurátor, koordinátor péče o děti péče o děti

18 Odbor správní Doležalová Eva Mgr. - vedoucí odboru Andrýsková Jana Dušková Svatava Elichová Jiřina Formánková Marie Juklová Marta - přestupky Ress.1 Kreuzerová Eva - přestupky Ress.1 Moudrá Irena Němcová Miluše Šárová Věra Toufarová Renata Vojtěchovská Alena Wurstová Iva Odbor správy majetku Uchytilová Dana Mgr. - vedoucí odboru Dušková Dagmar Jeníčková Věra Ondráčková Stanislava Sýkorová Jitka Šantrůčková Miroslava Mgr. Šnorová Milada Tejkl Miroslav JUDr. Odbor územ. plánu a regionál. rozvoje Kopecký Petr Ing. - vedoucí odboru Burešová Simona Mgr. Havlík Zdeněk Bc. Kašpar Tomáš Luptáková Hana Ing. Stará Alena Ing. Šindelářová Hana Šinkorová Jana vedoucí matrika občanky ověřování, skartace pasy přestupky, ověřování přestupky, ověřování matrika evidence obyv. občanky občanky matrika pasy nájemné byty nájemné nájemné vedoucí IC územní plán reg.rozvoj reg.rozvoj územní plán ekonom reg.rozvoj

19 Váchová Eva Vojtová Hana Vykydalová Petra Odbor stavební Bálek Vladimír - vedoucí odboru Grigerová Irena Chocholoušová Bohumila Kábelová Jiřina Konrádová Dagmar Křibská Jitka Kudláček Miloslav Kudláček Slavomír Ing. Kyselová Vlasta Pešková Radka Štarman Jaroslav Thérová Věnceslava Voženílková Jaroslava Odbor školství a kultury Slejška Ivan Mgr. - vedoucí odboru Doležalová Zdeňka Ježková Anna Kadlecová Hana Bc. Najmanová Lenka Pištěková Eliška Ing. Polanská Jana Ryšavá Lenka Sládková Zdeňka Žďárská Milada ekonom reg.rozvoje územní plán IC vedoucí stavební památky archív administrativa stavební památky stavební památky vedoucí

20 Odbor živnostenský úřad Votruba Petr Mgr. - vedoucí odboru Benešová Vlasta Brych Jan Černá Michaela Ing. Doležalová Lenka Habalová Marie Houžvičková Iveta Hrstková Soňa Kocandová Renáta Mikulová Julie Röhrichová Martina Sixlová Miroslava Štěpánek Zdeněk Odbor životní prostředí Rychnovský Ivo Ing. - vedoucí odboru Doležalová Martina Ing. Fraňková Dana Ing. Kodrlík František Ing. Koreček Pavel Ing. Kroulík Josef Mlatečková Bohumila Ing. Mrázková Ladislava Mrózková Kateřina Ing. Ročňák Jiří Rusňáková Ilona Ing. Slavíková Veronika DiS. Smudková Zuzana Štěpánek Petr Ing. vedoucí kontrola kontrola registrace sekretariát registrace správní registrace správní registrace kontrola registrace kontrola vedoucí vodní odpady a ovzduší příroda vodní vodní odpady a ovzduší mysl. a rybář. průkazy příroda příroda odpady a ovzduší vodní vodní příroda

21 Městská policie Červenka Roman - vrchní strážník Celarová Jaroslava Černá Monika Dbalá Ivana Enešová Jana Hlavinka Jaroslav Horník Radek Janoušek Jaromír Kohoutek Petr Kopřiva Jan Korbel Jan Křibský Michal Kudrnka Josef Nečinová Barbora Nechvíle Libor Půlpán Petr Seidler René Snítilá Hana Šustrová Zdenka Vancl Josef Zlesák Petr Městské lesy Vávrová Jana Odvárka Zdeněk Ing. vrchní strážník kamerový systém Městská policie Městská policie kamerový systém Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie kamerový systém Městská policie Městská policie Městská policie kamerový systém Městská policie Městská policie Městská policie Městská policie kamerový systém strážník Městská policie Nová radnice Městské lesy ředitel

22 2.4 Rozmístění odborů Městského úřadu Chrudim

23 2.5 Činnost obecního zastupitelstva, programy Rady města, zápisy z komisí Programy Rady města Níže jsou uvedeny programy z jednání Rady města Chrudim, které vycházejí pravidelně tiskem v Chrudimském zpravodaji, a to vždy na 2. straně. 33. řádná schůze Rady města Chrudim 7. ledna 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Změnu předmětu díla Bytový dům C 2. Sbírku na opravu a vymalování kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi 3. Přenesení působnosti na Odbor školství a kultury 4. Návrh změny Závazných pokynů pro trhy pořádané na Resselově náměstí v Chrudimi 5. Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movitých věcí uzavřené mezi městem Chrudim a ÚZSVM 34. řádná schůze Rady města Chrudim 21. ledna 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Návrh na pronájem, výpůjčku a podnájem nemovitostí ve vlastnictví města, na zřízení věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví města a změnu výše nájemného 2. Návrh na vyplacení roční odměny 3. Informaci o ukončení nájmů a výpůjčky 4. Návrh na přidělení a směnu bytů, prodloužení nájemní smlouvy 5. Návrh na prodej nemovitostí ve vlastnictví města, bezplatný převod nemovitosti ve vlastnictví města 6. Návrh na schválení záměru prodeje nemovitosti ve vlastnictví města 7. Žádost Sportovního jezdeckého klubu při ŠS Vestec o změnu účelu použití poskytnutého příspěvku na podporu sportu a tělovýchovy 8. Žádost o bezplatný pronájem 9. Návrh na upřesnění schváleného rozpočtu města Chrudim na rok Návrh rozpočtového opatření č. 17 ke schválenému rozpočtu města Chrudim na rok Finanční příspěvky 12. Návrh Statutu sociálního fondu 13. Petici občanů ke vstupu investora Colorobbia do průmyslové zóny 14. Návrh na opravu usnesení Městského zastupitelstva v Chrudimi 15. Plán zdraví a kvality života Z jednání Rady města Chrudim 35. řádná schůze Rady města Chrudim 4. února 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Varianty umístění MěÚ dle návrhu ÚZSVM 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Byty 4. Přidělení kulturních dotací v I. kole 5. Přidělení příspěvků na podporu sportu a tělovýchovy na rok 2004 I. kolo 6. Přidělení dotací v kategorii Dotace ostatní 7. Přidělení příspěvků na provoz sportovních zařízení v Chrudimi 8. Přidělení grantů na rok Žádost o změnu účelu užití kulturní dotace

24 10. Žádost o poskytnutí příspěvku na generální rekonstrukci plynového topení 11. Nákup multifunkčního stavebnicového systému VARI a změna odpisového plánu Sportovišť města Chrudim 12. Zvýšení tarifního platu časovým postupem ředitelky MŠ Sv. Čecha 13. Návrhy na pamětní desky a čestná občanství pro rok Výběrová řízení 15. Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Chrudim a obcí Lukavice 16. Návrh nových projektů Komplexního součinnostního programu prevence kriminality města Chrudim na rok Zprávu o výsledku inventarizací za rok řádná schůze Rady města Chrudim 18. února 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Ústní zprávu ředitele Správy městských lesů o výsledku hospodaření za rok Finanční vypořádání roku 2003 Správy městských lesů Chrudim 3. Návrh na zřízení věcných břemen k nemovitostem a snížení nájemného za užívání nemovitosti 5. Přidělení dotací v kategorii Dotace ostatní 6. Přehled vyúčtování kulturních dotací, dotací z oblasti Dotace ostatní, grantů a příspěvků na podporu sportu a tělovýchovy 7. Finanční vypořádání roku příspěvkové organizace 8. Změnu finančního vztahu ZŠ Chrudim, Dr. Peška Financování výstavby bytového objektu C 26 b.j., ul. Strojařů, Chrudim 10. Ukončení smluvních vztahů uzavřených městem Chrudim v r k výkonu státní správy v oblasti výplat dávek SSP 11. Návrh Zásad čerpání sociálního fondu a rozpočtu sociálního fondu na rok Návrh na umístění MěÚ Chrudim do budov čp. 44 a 67 na Pardubické ul. a návrh na umístění organizačních složek státu 13. Odvolání a jmenování do komise Rady města 14. Výroční zpráva za rok 2003 o činnosti města v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. 15. Finanční příspěvky 16. Texty informačních tabulek na významné objekty ve městě Z jednání Rady města Chrudim 38. řádná schůze Rady města Chrudim 3. března 2004 Rada města projednala tyto hlavní body: 1. Návrh na schválení dodatků ke smlouvám uzavřeným mezi městem Chrudim a ÚZSVM 2. Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Chrudim a ČR Probační a mediační službou 3. Stanovení platu ředitelky Městské knihovny 4. Přidělení dotací v kategorii Dotace ostatní 5. Poskytnutí finanční částky na restaurování vstupního portálu 6. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu MŠ Strojařů, Speciální školy Chrudim, Základní umělecké školy Chrudim 7. Výroční ceny města Chrudim vyhodnocení 8. Změna předmětu díla Bytový dům A 9. Změna předmětu díla Bytový dům B 10. Výběrová řízení 11. Návrh na zřízení věcného břemene k nemovitosti 12. Návrh na prodej nemovitosti ve vlastnictví města 13. Dohodu o úhradě dlužné částky

Kronika města Chrudim za rok 2007

Kronika města Chrudim za rok 2007 Kronika města Chrudim za rok 2007 OBSAH ÚVOD 11 OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI 16 Zastupitelstvo města 16 Rada města 16 Výbory zastupitelstva města 17 Komise rady města 17 Osadní výbory 22 Městský architekt 22 Působnost

Více

Kronika Města Chrudim za rok 2006

Kronika Města Chrudim za rok 2006 Kronika Města Chrudim za rok 2006 OBSAH ÚVOD OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI Zastupitelstvo města Rada města Výbory zastupitelstva města Komise rady města Městský architekt Působnost městského úřadu Umístění městského

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA 2007 starosta města PaedDr. Zdeněk Janalík kronikář města Jiřina Šašková Kronika byla schválena Radou města Holešova dne 23. 11. 2009 Kronika města Holešova 2007 Většinu podkladů

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA

KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA KRONIKA MĚSTA HOLEŠOVA 2010 PaedDr. Zdeněk Janalík starosta města Mgr. František Sovadina kronikář města Kronika byla schválena Radou města Holešova 24. 10. 2011 Znak města 2 Kronika města Holešova 2010

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 MĚSTO ČESKÝ BROD Výroční zpráva za rok 2013 náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334 Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz Obsah 1. Úvod...3 1.1 Základní údaje o městě...3

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Obsah zápisu za rok 2005.

Obsah zápisu za rok 2005. Rok 2005 K významným událostem v našem městě patřilo v tomto roce velmi rychlé provádění rekonstrukce budov býv. nemocnice novými majiteli na moderní léčebnu pro dlouhodobě nemocné a její uvedení do provozu

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2011 Zpracovala : Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu květen 2012 0 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTA HLINSKA ZA ROK 2006 HLINSKO centrum správního obvodu pověřené obce s rozšířenou působností čítajícího 22 obcí včetně Hlinska: Dědová Hamry Holetín Jeníkov Kameničky Kladno Krouna Miřetice

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Zpráva o stavu města

Zpráva o stavu města Zpráva o stavu města za období 2002-2006 strana 1 Město Žďár nad Sázavou Zpráva o stavu města za období let 2002 až 2006 15. září 2006 strana 2 Zpráva o stavu města za období 2002 2006 strana 3 OBSAH SLOVO

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ÚNOR 2008 Rozpočet na rok 2008 a letošní velké investiční akce Z obsahu vybíráme: Výběrové řízení referent odd. stavebně správního Stavebního úřadu 2 Letošní

Více

KRONIKA 2006. I. Z pozoruhodnosti Novojičínského života

KRONIKA 2006. I. Z pozoruhodnosti Novojičínského života KRONIKA 2006 I. Z pozoruhodnosti Novojičínského života Uplynulý rok dvoutisící šestý se i v našem starobylém městě Novém Jičíně odehrával v prizmatu světových, evropských či národních událostí. Světový

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ŘÍJEN 2008 90. výročí vzniku Československé republiky Vážení spoluobčané, v úterý 28. října si připomeneme nejdůležitější výročí letošního roku a jednu z nejvýznamnějších

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

90. schůze Rady města, 1. v letošním roce, se konala v pondělí 5. ledna. 91. schůze Rady města, 2. v letošním roce, se konala ve čtvrtek 8. ledna.

90. schůze Rady města, 1. v letošním roce, se konala v pondělí 5. ledna. 91. schůze Rady města, 2. v letošním roce, se konala ve čtvrtek 8. ledna. Rada města Kolína, vzniklá na základě 99 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění platných předpisů, funguje v níže uvedeném složení bez personálních změn již od komunálních voleb z října

Více

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin

Do nového roku. Granty Pardubického kraje. Příspěvky, dotace a granty na rok 2007. Tříkrálová sbírka 2007 Chrudim 6. ledna 2007 od 9 do 18 hodin X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz LEDEN 2007 Vážení spoluobčané, hned v úvodu bych chtěl vyjádřit přesvědčení, že jste vánoční svátky a konec roku 2006 prožili v klidu a v pohodě. Do nového roku 2007 bych

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

Veřejná správa. Magistrát města Chomutova. Odbor kancelář primátora

Veřejná správa. Magistrát města Chomutova. Odbor kancelář primátora Veřejná správa Magistrát města Chomutova Odbor kancelář primátora Odbor kancelář primátora je specifický tím, že sdružuje několik úseků s odlišným pracovním zaměřením. Právní úsek se zabývá vypracováním

Více

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005

Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005. Jednání Rady města Chomutova ze dne 17. ledna 2005 Jednání Rady města Chomutova ze dne 10. ledna 2005 Radní města si prohlédli nově zrekonstruované prostory městského úřadu v budově bývalé školy na Husově náměstí čp. 103, kde sídlí tři odbory města vykonávající

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

č. 2/03 Vyšlo dne 28. 2. 2003

č. 2/03 Vyšlo dne 28. 2. 2003 č. 2/03 Vyšlo dne 28. 2. 2003 Slovo místostarosty Zájem občanů o osud říčanské nemocnice pochopitelně nepomíjí, proto je na místě informovat, jak se věci mají. Nejprve dovolte malou rekapitulaci současného

Více

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015

R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 R O Z P O Č E T MĚSTA C H R U D I M NA ROK 2015 Vyvěšeno: Sejmuto: 1 KOMENTÁŘ k rozpočtu MĚSTA CHRUDIM na rok 2015 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila 22. října 2014 základní údaje

Více