ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 5/2010. Bazén v Kohoutovicích zahájil provoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 5/2010. Bazén v Kohoutovicích zahájil provoz"

Transkript

1 KOHOUTOVICKÝ KURÝR ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KOHOUTOVICE 5/2010 Bazén v Kohoutovicích zahájil provoz Slavnostní stříhání pásky: více v článku vpravo. Ve středu 14. dubna 2010 nastal významný okamžik, na který velká část kohoutovických občanů už dlouho čekala: otevíral se nový plavecký bazén. Slavnostního zahájení provozu se zúčastnil primátor města Brna Roman Onderka, náměstek primátora Ladislav Macek, který má na úspěšném dokončení této stavby svůj velký osobní podíl. Přišla řada dalších významných hostů včetně představitelů MČ Brno- -Kohoutovice, starosty Jiřího Zorníka a místostarosty Petra Šafaříka. Novostavba bazénu vyrostla na pozemcích statutárního města Brna a je koncipována s takovým vybavením, které v současné době žádný obdobný areál v Brně nemá. Bazén a první aquapark v Brně nabízí brněnské veřejnosti nové kvalitní podmínky pro plavání, koupání a relaxaci. Radost a užitek z něj budou mít nejen děti, ale i dospělí. Je potěšitelné, že byl dokončen v termínu navzdory ekonomické krizi, uvedl primátor Roman Onderka a požádal zástupce plaveckého brněnského oddílu o přestřižení pásky (viz. foto). Bazén nabízí dvě hlavní vodní plochy a další relaxační zařízení, včetně sauny, páry, wellness a dalších vodních atrakcí. Na své si přijde široká veřejnost včetně dětí, které potěší téměř 90metrový tobogan, divoká řeka nebo Pokračování na str. 2 Z jednání Zastupitelstva a RMČ Dne 7. dubna 2010 se konala 83. schůze RMČ, která projednala: * schválila uspořádání Koncertu pod širým nebem a pověřila společensko-kulturní komisi uspořádáním tohoto koncertu * schválila rozpočtové opatření č. 5 podle přílohy č. 1 materiálu R 1495A * schválila místním mateřským školám od 1. ledna 2010 možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle příslušné legislativy * doporučila ZMČ udělit výjimku právnické osobě DCHB-OCHB EFFETA, denní stacionář, ze Zásad pro poskytování dotací a následně doporučila ZMČ schválit dotaci typu B této instituci ve výši Kč * poskytla v souladu s legislativou předchozí souhlas příspěvkovým organizacím zřízeným MČ Brno-Kohoutovice k nabývání peněžních darů účelově neurčených do jejich vlastnictví a uložila jejich ředitelům písemně informovat RMČ o všech účelově neurčených peněžních darech včetně uvedení dárce a výše daru * projednala dispozice s pozemky ve vlastnictví města Brna, které se nacházejí v MČ Brno-Kohoutovice * nesouhlasila se změnou plochy v ÚPmB z OZ na OP v lokalitě Stamicova, kde se nachází Domov mládeže Juventus, a navrhla v této lokalitě provést změnu ÚPmB z OZ na O Pokračování na str. 2 Aquapark. Slovo, které se skloňovalo v minulých letech na stránkách Kurýra i na ulici mezi lidmi nejčastěji. V minulých dnech, 14. dubna, byl slavnostně otevřen a dlouho očekávaná atrakce se stala součástí Kohoutovic. Vím, že jste jeho výstavbu sledovali se zaujetím, někteří nedočkavě, abyste si mohli jít zaplavat, jiní nedočkavě proto, aby už skončila stavební činnost v bezprostřední blízkosti jejich bydliště. Nechci zde popisovat historii vzniku myšlenky ani problémy při přípravných pracích a při samotné výstavbě. To jste ostatně mohli sledovat zdáli při výstavbě nebo zprostředkovaně na stránkách Kurýra. Dnes bych chtěl poděkovat všem, kteří se na jeho vzniku podíleli, jak minulému vedení, tak současnému osazení radnice. Vždyť vyjednat a legislativně provést přeložky inženýrských sítí, koordinovat vyjádření jednotlivých správců sítí se zájmy stavby i vlastníků pozemků vyžadovalo velké úsilí. Bylo třeba zapracovat vyjádření všech dotčených orgánů a organizací hygieny, odboru životního prostředí atd. Slovo starosty Vždyť stavební povolení mělo několik desítek stran. Velmi náročná byla i kolaudace stavby. Rád bych také poděkoval firmám, které se na stavbě podílely a které musely respektovat různá omezení a limity. V neposlední řadě musím vzpomenout ze jména obyvatele Vaňhalovy a Chalabalovy, jichž se stavební ruch přímo dotýkal a bez jejichž shovívavosti by to bez problémů nešlo. Rovněž logo bazénu si zaslouží zmínku jeho autorem je kohoutovický občan Ladislav Němeček. Odměnou nám snad bude blízkost atraktivního sportovního i rekreačního bazénu a místo výuky plavání dětí našich školek a škol. Ne vždy se ale všechno podaří. Některé nedo - statky se již odstraňují, o jiných se jedná. Poštou i mailem mi přicházejí podněty na zlepšení provozu: tak například paní Kvapilová má připomínky k teplotě v brouzdališti, systému šatnování a další, panu Baroňovi se zdá, že je chladno v šatnách, někteří si stěžují na pomalý tobogan, mnoho lidí se ptá na permanentky. Věřím, že se všechny nedo - statky podaří odstranit nebo minimalizovat. Máte-li i vy nějaký podnět, napište. Jiří Zorník, starosta MČ

2 Bazén v Kohoutovicích zahájil provoz Dokončení ze str. 1 vodní hřib. Letní období nabídne návštěvníkům také možnost opalování na slunečné vyhlídkové terase s venkovním bazénem 12x8 metrů. Spravovat a provozovat tento areál bude firma Starez-Sport, a. s. Vstupné pro dospělé činí 80 Kč na hodinu, mládež do 18 let zaplatí 65 Kč. Pro zájemce je připraveno také zvýhodněné rodinné vstupné a permanentky. Informace o provozní době a poskytovaných službách naleznou všichni zájemci na adrese: Úplně prvními osobami, které se Do Síně slávy Kohoutovic byla uvedena Gabriela Vránová, která patří k našim nejznámějším rodákům. V naší obci prožila kus svého života, především svá studentská léta. Žili tady její rodiče a sourozenci. Za svým bratrem sem jezdí dodnes. Gabriela Vránová se narodila Patří k našim nejvýznamnějším herečkám, celý život se také věnuje uměleckému přednesu. Narodila se na Slovensku českému učiteli a slovensko-maďarské mamince, vyrůstala v Brně-Kohoutovicích. V roce1960 absolvovala Janáčkovu akademii múzických umění a po dvou sezonách v Moravskoslezském národním divadle v Ostravě odešla do Divadla na Vinohradech v Praze. Tomuto divadlu zůstala věrná celý svůj život. Nejvýznamnější divadelní role: Maryša, Nora, Plajznerka, Markétka, Madlenka, Natálie v Měsíci na venkově, Margaret v Máma říkala, že bych neměla, Konstance v Podzimní zahradě, Tobby v Drobečcích z perníku, Královna matka v dramatu Thomas Beckett a další. Televizní inscenace, seriály: F. L. Věk, Sňatky z rozumu, My všichni školou povinní, Chalupáři, Slečna Rajka, Náměstíčko, Noc pastýřů a řada dalších. Filmy: Hledá se táta, Poklad byzantského kupce, Kde řeky mají slunce a další. V rozhlase a v dalších zvukových médiích natočila řadu pohádek, rozhlasových her či večerníčků. Přečetla stovky veršů, tisíce stránek četby na pokračování: Bílé noci, Čarovné prstýnky, Polní žínka Evelýnka, Štuclinka a Zachumlánek, Co život dal a vzal a další. Neopomenutelná je i její práce v dabingu. Uveřejnila desítky fejetonů, které se poté staly základem pro její knihu Magnetický vítr. Více než tři desítky let učí na Pražské konzervatoři. Byla jí udělena tato ocenění: Prestižní cena Prix Bohemia za herecký rozhlasový výkon, Křišťálová růže nejvyšší ocenění v oblasti uměleckého přednesu, Cena F. Filipovského za celoživotní dílo v dabingu. Cena Jaroslava Průchy, Cena Karla Čapka na Slovensku 1996, Cena Čs. rozhlasu, Medaile Karla Čapka 1994, Medaile Milady Horákové, Medaile Otokara Březiny (red s využitím podkladů od D. Smolíkové) 2 tady vykoupaly, byla šestiletá Tamara Opletalová a o rok starší Filip Aujeský ze ZŠ Chalabalova, kteří vodu otestovali už týden před samotným zahájením. Plavecký bazén se šesti drahami měří dvacet pět metrů. S hloubkou dva metry je vhodný pro vodní pólo i akvabely. Druhý bazén zaujme organickými tvary nebo vodním hřibem a lůžky s perličkovou masáží. Dominantou bazénu je vyvýšená vířivka s výhledem do celé haly. Originální je hlavně zastřešení bazénové haly. Tvoří jej devět zaoblených prvků, které mohou připomínat články pásovce. Fakta: Zahájení přípravy: Červenec 2002 Realizace stavby: Duben 2008 březen 2010 Zahájení provozu: 14. dubna 2010 Investor: Statutární město Brno Projektová dokumentace: K4 a. s., Architects & Engineers Generální dodavatel stavby: Stavoprogres Brno spol. s r.o. Cena stavby: 211 mil. Kč. Helena Sedláčková, s využitím tiskových zpráv MMB Gabriela Vránová zapsána do Síně slávy Z jednání Zastupitelstva a RMČ Dokončení ze str. 1 * schválila záměr návrhu svěření objektu Stamicova 11, Brno do působnosti MČ Brno-Kohoutovice v souladu se statutem města Brna a uložila starostovi požádat ZMB o svěření tohoto objektu za účelem změny charakteru užívání stavby a správy * schválila novelizaci Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v MČ Brno-Kohoutovice * vyhlásila výběrové řízení na výměnu vodoměrů v bytových domech ve správě MČ Brno-Kohoutovice * vzala na vědomí zprávu o plnění mandátní smlouvy mezi MČ Brno- Kohoutovice a společností MOP BRNO a uložila Pavlu Bendovi dopracovat zprávu o plnění mandátní smlouvy a předložit ji do příští RMČ, včetně stanoviska jednatele společnosti MOP BRNO * schválila výběr zhotovitele na zakázku Výměna oken a balkónových dveří v bytových domech a zadání zakázky firmě Fenestra CZ * vzala na vědomí materiál Prodloužení nájemní smlouvy v lokalitě OKO * schválila dodatek č. 1 k nájemní smlouvě podle návrhu se zapracovanými připomínkami členů RMČ * doporučila ZMČ schválit Návrh změny ÚPmB , soubor k dalšímu projednání Odboru územního plánu a rozvoje MMB * vzala na vědomí Návrh změn a doplňků Pravidel pronájmů bytů v domech v majetku města Brna a podmínek zajišťování bytové náhrady a doporučila RMB v návrhu změn a doplňků zrušit navrhované změny (sociální a startovací byty) * projednala dispozice s byty v majetku města Brna, které se nacházejí v MČ Brno-Kohoutovice * schválila Pravidla pro dispozici s bytovým fondem v MČ Brno-Kohoutovice se zapracovanými připomínkami členů RMČ. Dne 21. dubna 2010 se konala 84. schůze RMČ, která projednala: * schválila rozpočtová opatření č. 6 a7 * schválila náklady na zajištění oslav výročí Kohoutovic v roce 2010 a uložila finančnímu odboru připravit rozpočtové opatření k pokrytí těchto výdajů o 82 tis. Kč, podle platné rozpočtové skladby * schválila dotaci typu C SK MG MANTILA Brno ve výši 10. tis. Kč na přípravu juniorského družstva na Světový pohár s využitím na pronájmy tělocvičen na tréninky, cestovné na letiště a startovné * schválila dotaci typu C pobočce K anketě Úroveň služeb Děkujeme všem občanům, kteří se zúčastnili ankety k úrovni služeb v Kohoutovicích, která byla vložena do KK 4-10 a byla také umístěna na internetových stránkách MČ. Výsledky ankety se v současné době zpracovávají a občané s nimi budou seznámi v červnovém vydání našeho zpravodaje. RMČ KJM ve výši 3 tis. Kč na akce Klíčování 2010 a Dlouhodobé projekty pro školní družiny, Cesta za pokladem, Rosteme s knihovnou, s využitím na dárky a odměny * schválila dotaci typu C Sdružení rodičů a přátel dětského národopisného souboru Brněnský Valášek ve výši 5. tis. Kč na akci Podzimní soustředění v RS Kutiny u Řikonína s využitím na pronájem prostor na soustředění * schválila organizační zajištění výstavy Historie Kohoutovic ve fotografii a výdaje na tuto akci ve výši 12 tis. Kč * schválila pořádání akce Mladé hody dne , jejímž pořadatelem bude Rada městské části ve spolupráci se Společenstvím křesťanské mládeže Brno-Kohoutovice * jmenovala hodový výbor ve složení: místostarosta Petr Šafařík, předsedkyně SKK Jitka Bartoníková, vedoucí OSPŠK Danuše Smolíková, hlavní stárek Tomáš Životský, Jakub Hruška a Martin Kyselák * schválila výdaje na akci Mladé hody ve výši Kč * schválila znění smlouvy o dílo s firmou Fenestra CZ na dodávku a montáž plastových oken a balkónových dveří v bytových domech a pověřila starostu podpisem této smlouvy * vzala na vědomí Zprávu o plnění mandátní smlouvy mezi MČ Brno-Kohoutovice a společností MOP BRNO a uložila místostarostovi Petru Šafaříkovi zapracovat do mandátní smlouvy připomínky členů RMČ a smlouvu předložit na 86. schůzi RMČ * souhlasila s konáním Závodu horských kol Jundrovský kopeček, který se uskuteční za podmínky dodržení veškerých právních podmínek konání závodu ze strany organizátorů * vyhlásila výběrové řízení na dodávku a montáž elektronických rozdělovačů topných nákladů v bytových domech * projednala dispozice s byty v majetku města Brna, které se nacházejí v MČ Brno-Kohoutovice * schválila uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor ZŠ a MŠ Brno Chalabalova 2 s vybraným zájemcem za účelem zřízení a provozování školního bufetu, a to v souladu se záměrem obce ze dne Smlouva se uzavře ve prospěch účtu příspěvkové organizace. Zápisy z jednání RMČ a ZMČ jsou k dispozici na internetových stránkách: Petr Šafařík, místostarosta Proč se kope? Na četné dotazy našich občanů, proč se na různých místech Kohoutovic provádějí výkopy, sdělujeme, že se jedná o ukládání optických kabelů do země. Jde o akci firmy Smart Comp., a realizátorem je firma UNI- CAB. Vše by mělo být hotovo do konce října 2010 a prosíme občany o porozumění. RMČ

3 Přehled akcí pořádaných k výročí 800 let Kohoutovic Časový harmonogram akcí ZÁVODY světového rankingu v orientačním běhu, areál ZŠ Pavlovská a lesy v Kohoutovicích Program: závody v orientačním běhu za účasti přibližně tisíce českých a zahraničních závodníků Kohoutovice v proměnách času, pobočka KJM Kohoutovice, Libušina tř. 27 Program: výstava akvarelů Martina Hodka Zahájení: v hodin Otevřeno: v době otevření knihovny Koncert pod širým nebem, u zdravotního střediska Libušina tř. 4 Program: orchestr BRASS SIX zahraje skladby Jaroslava Ježka a autorů 1. poloviny dvacátého století Zahájení: v hodin Historie Kohoutovic ve fotografii, na radnici v Kohoutovicích, Bašného 36 Program: výstava historických i soudobých fotografií Kohoutovic, kroje, kroniky, vítězné práce dětí mateřských škol a žáků základních škol Dne se uskuteční jako součást výstavy Kohoutovický sel ský dvůr k prohlédnutí budou nástroje našich předků používané v zemědělství i v domácnostech, na radnici v Kohoutovicích, Bašného 36 Zahájení: dne v hodin, součástí zahájení bude vyhodnocení výtvarné soutěže základních a mateřských škol Kohoutovice můj domov Otevřeno: dne od hodin Sportovní den na TJ TATRAN Kohoutovice Program: sportovní soutěže pro děti, které připravila Komise tělovýchovy a sportu RMČ, fotbalové utkání maminky proti přípravkám, ukázky bojových umění, utkání žáků ZŠ Pavlovská a ZŠ Chalabalova, setkání se sportovními osobnostmi Kohoutovic, fotbalové utkání bývalých hráčů Kohoutovic s osobnostmi, Letní noc Zahájení: ve hodin, Letní noc od hodin Festival Mezi Panely 10 CVČ Legato, Stamicova 7, Brno 10. ročník tradičního kohoutovického festivalu Mezi panely proběhne tentokrát ve dvou dnech. Program: Čtvrtek, začíná se v hodin: SDS Kšandy I. Buďte lepší (ÚPDL); DS Svíčka Otevřenýma očima; DS Matador; Pátek, začíná se v hodin: Kapely: Japka, Jazoo, Hlawanakashu HODY Kaple Svaté rodiny Program: Mše svatá, následuje průvod po Kohoutovicích Zahájení: ve hodin V hlavním zábavném programu dne vystoupí Zdeněk Junák a Erik Pardus Program: dětský taneční soubor Šafránek a Moravská beseda Od 19 hodin hodová veselice CIRKUS LEGRANDO, u zdravotního střediska Libušina tř. 4 Pouliční show Cirkusu LeGrando, klauni, fakíři, akrobaté, možnost vyzkoušení několika cirkusových disciplín pod vedením zkušených trenérů. Zahájení: v hodin ZÁVOD NA KOLECH pro žáky ZŠ, areál Tatranu Kohoutovice Program: cyklistický závod mládeže Zahájení: v hodin ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE hlavní oslava k výročí 800 let Kohoutovic u zdravotního střediska Libušina tř. 4 Program: vystoupí žáci z kohoutovických základních škol ukázky bojových umění předvede profesor bojových umění Jiří Hausner a jeho žáci kapela Budoár staré dámy, která byla oceněna v akci Talent Kohoutovic vystoupení gymnastek oddílů ASPV a Mantila pěvecké vystoupení Kristýny Šebíkové, která byla oceněna v akci Talent Kohoutovic skupiny Systém Beatu, Sticekrs crew a Street riders irské tance, country a španělské tance zatančí skupina La Quadrilla a Virginia pořad Četníci na cestách, účinkují herci Erik Pardus a Zdeněk Junák, kteří zavzpomínají na seriál Četnické humoresky hudební skupina Vinařští romantici Moderátorem celého pořadu bude herec Zdeněk Junák. Občerstvení, pro děti skákací hrad Hopštejn. Zahájení: ve hodin. Srdečně zveme všechny občany! Program hodů a trasa hodového průvodu Tento rok slaví obec 800. výročí první písemné zmínky o Kohoutovicích, a proto i letošní hody budou zcela nebývalé. Zahájeny budou v kapli Svaté rodiny mší svatou v sobotu 12. června ve 13 hodin, která bude sloužena za všechny živé i zesnulé občany Kohoutovic. Poté bude následovat udělení hodového práva starostou MČ a průvod všech stárků i přihlížejících projde s kapelou celou obcí (od kaple k DPS, přes Pavlovskou a Axmanovu až do starých Kohoutovic). Vyvrcholí zhruba v 17 hodin na prostranství před zdravotním střediskem Moravskou besedou v podá ní mladých stárků a stárek, jíž bude předcházet vystoupení dětského tanečního souboru Šafránek. Večer od 19 hodin se v restauraci Montána uskuteční hodová zábava, při níž zahraje k tanci i poslechu kapela Silvanka. Hody jsou odvěká lidová slavnost, která má v Kohoutovicích prastarou tradici, proto přijměte naše pozvání a letošní hody si určitě nenechte ujít! Za krojované Tomáš Životský, hlavní stárek 3

4 4

5 Socio-infocentrum může pomoci KIP Brno, spol. s r. o. Cejl 101, Brno Czech Republic Tel./fax: Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní situaci, kterou nezvládne sám, a potřebuje podporu a radu při jejím řešení. Právě takovým místem, kam se obrátit o pomoc, je Socioinfocentrum, které najdete v přízemí budovy Odboru sociální péče Magistrátu města Brna na Kolišti 19. Poskytujeme: sociální poradenství, komplexní informace o nabídce sociálních služeb ve městě Brně, návod při podávání žádostí o různé druhy sociálních dávek, zprostředkování a zajištění kontaktu s dalšími organizacemi, které se zaměřují na pomoc v konkrétních životních situacích. Služby jsou poskytovány bezplatně a anonymně. Osobní poradenství: v pondělí a středu od 8.00 do 17.00, v pátek od 8.00 do hod. Poradna po telefonu: ; Internetová poradna: Informační portál o sociální péči v Brně: Nabízíme následující služby: Projekty elektro ve všech stupních: DÚR, DSP a DPS Revize a kontroly el. spotřebičů dle ČSN ed. 2 Dodávka elektronického zabezpečovacího systému Domácí a průmyslová automatizace, inteligentní domy Rekonstrukce elektro bytových jader INZERCE Stříhání a úprava psů, Jírovcova 4, zadní vchod. Tel.: Vyměním 1+1 OB, ul. Bellova za 2+1, 3+1 Kohoutovice. CP 35 m 2, pokoj 16 m 2, kuchyň 12 m 2, balkon 5 m 2. Doplatek dohodou, možno i dluh. Tel.: Doktorka s hotovostí koupí byt či RD do 4 mil. Tel.: Z naléhavých důvodů koupím byt 1+1, 2+1, mám hotovost. Tel.: , Vyměním 3pokojový byt za 2pokojový, telefon: Myslivecké a lovecké potřeby pro praxi i do sbírky koupím. Tel.: Odznaky, medaile a vyznamenání různé koupím. Tel.: Koupím byt 2+1 nebo 2+KK. V. Pohanka, tel.: Pohlídám děti od 1 roku do 11 let. Kvalifikaci mám, spolehlivá. Tel.: , Podlahářské práce. Tel.: Bylinky a čaje, Libušina tř. 23, konečná trolejbusu 37: Nabízíme: Bylinné čaje, ovocné čaje, bylinné masti a tinktury, med a medové pochoutky, čaj. Soupravy a hrníčky. Provozní doba: Po Pá , So hod. Chovatelské potřeby Libušina tř. 23, konečná trolejbusu: Nabízíme i vážená krmiva. Provozní doba: Po ; h. Út St-Pá ; So hod. Kuchyňské linky a vestavěné skříně, nová dvířka pro vaši kuchyni a vest. skříně, skříňky na míru, výměna pracovní desky, šuplík pod linku. Vrba, tel.: Instalatér, voda, topení, opravy, montáže, zednické, obkladačské práce. Mobil: Přepisy 8 mm filmů, tel Video + DVD opravy, Vejtasa J., Nedbalova 33, tel.: Jiří Nový Labská 5, Brno OPRAVY automatických praček a myček Tel.: , Česká pojišťovna Libušina třída 2, pod poštou naproti květinářství Pozor, akce na povinné ručení. Sleva až 75 %. Můžete zde sjednat: Životní pojištění, úrazové pojištění, povinné ručení, cestovní pojištění, pojištění majetku a odpovědnosti občanů. Více na tel.: nebo Počítačové služby Odvirování, instalace, servis Tel.: AUTOŠKOLA KYLIÁN Pavlovská 8, Kohoutovice Tel.: Mobil: Řidičský průkaz sk. B Kondiční jízdy 5

6 Klub seniorů připravuje na květen červen 2010 AKCE V KLUBOVNĚ NA LI- BUŠINĚ TŘ. 27 objekt Knihovny J. Mahena Kroužek společenských her se schází každé pondělí od do hodin. V klubovně je možno hrát i jiné hry (od žolíků po šachy), je však vhodné si předem domluvit spoluhráče. Pěvecký kroužek se sejde ve středu dne a ve hodin. Toto omezení je dočasné. Taneční kroužek country tančíme každé úterý od hodin a v pátek dle dohody. Hudební odpoledne h HITY 1966 Dostanete zde také informace o dalších připravovaných akcích Klubu. Zde se můžete přihlásit do Klubu seniorů nebo uhradit příspěvky na rok Rehabilitační cvičení v ZŠ Chalabalova Rehabilitační cvičení seniorek. Každý čtvrtek v hodin. Divadlo hod. ND Zlatí chlapci Zájezdy odjezd v 7.45 hodin ze zastávky MHD Talichova. Zámek Doudleby nad Orlicí. V aquaparku Kohoutovice plaveme od 6.00 do 9.00 za 35 Kč/hodinu. Informace o připravovaných akcích jsou uveřejněny na nástěnce v Klubu, ve vitríně na objektu knihovny J. Mahena, na nástěnkách radnice, na nástěnce v DPS a na internetových stránkách radnice na liště Společnost, kultura a sport (www.kohoutovice.cz). Náměty, dotazy a připomínky můžete posílat na adresu: Ing. Lumír Uher U příležitosti 65. výročí osvobození Brna se uskutečnilo dne 27. dubna u památníku letce Kašutina vzpomínkové shromáždění k uctění památky padlých za II. světové války. Věnec k pomníku položil také starosta MČ Brno-Kohoutovice. Jak žili Kohoutovští před 200 lety V roce 1800 měly Kohoutovice 156 obyvatel, z toho 51 dětí. Všichni byli katolíky a všichni mluvili česky (tzv. kohoutovským nářečím). Kromě 16 původních selských usedlostí zde tehdy stálo i 18 domků a obecní pastouška. Sedláci obdělávali svá kamenitá pole, domkaři se většinou živili tvrdou prací jako nádeníci v královském městě či u místních zemědělců. Ženy téměř denně prodávaly mléko a mléčné výrobky v Brně. Orné půdy zde bylo nadprůměrně, avšak výtěžek z polí byl špatný, jelikož pole byla těžká a kamenitá. Sela se pšenice, oves, čočka a hrách. Jedinou úrodnější lokalitou byly Rovinky (dnešní ulice Axmanova a Jírovcova), kde byly po staletí vinohrady. Obecní pastviny byly používány ke společné pastvě. Palivové dříví si obyvatelé zajišťovali v okolních panských lesích, které byly listnaté, porostlé duby, osikami a habry. Dřevo z kohoutovických lesů bylo prodáváno do Brna obyvatelům 6 Z historie naší obce Pekařské ulice, rychtáři Území Sv. Anny, do hostince U Černého orla a starobrněnskému pekaři Jaškemu. Cesta do Kohoutovic kolem Kohoutovického potoka byla velmi špatná, blátivá a za špatného počasí pro povoz prakticky neprůjezdná. Nadučitel Bašný zoufalou situaci popisoval ve školní kronice následovně: Dosavadní cesta do Brna vedoucí žlabem byla neschůdná do té míry, že v jistých dobách ročních, zvláště v zimě a z jara za tání sněhu nebylo možno do Brna se vozmo dostati. A tak byla obec naše, půl hodiny cesty od hlavního města vzdálená, od celého světa jakoby odříznuta. Co zakusil lid buď v bezedném blátě nebo po ledové hladině za tmy do práce a z práce se ubírající, těžko jest vypověděti. Jak často zřítil se s cesty té vůz těžce naložený i s dobytčaty, ba i s vozkou do propasti mnoho metrů hluboké. Silnice byla postavena až v letech Přes řeku Svratku vedla do Kohoutovic ze Starého Brna lávka. Velká voda ji v roce 1801 strhla a vrchnost ji musela znovu postavit svým nákladem za 83 zlatých. Kohoutovští při nové stavbě ochotně pomáhali, aby se dostali do Brna za prací. A co válečné události? Třicetiletá válka a hlavně obléhání Brna Švédy v roce 1645 se bezesporu obyvatel dotkla. O Kohoutovicích se někdy říká, že byly železným městem, protože je Švédové nedobyli. Pravda byla spíše taková, že zapadlou, odlehlou vesničku skrytou v lesích a kopcích ani neměli zájem hledat. Při vpádu pruských vojsk na Moravu v letech zůstaly Kohoutovice také stranou. Velitel brněnské pevnosti dal spálit až 22 osad v okolí Brna, aby nepřátelé nenašli ubytování a v tuhé zimě museli tábořit venku. Všechny okolní vesnice lehly popelem, jen na malou vesničku v hlubokých lesích se zapomnělo Z MZA B 14, č a ze školní kroniky čerpal Martin Kyselák. V roce 1981 přišla naše obec o své srdce. Části ulic Bašného, Ulička a Myslivečkova musely ustoupit výstavbě moderních panelových domů. MK Foto 1981 Jiří Štipský Foto 2009 Ondřej Valeš Ervin Žůrek oslavil 75 let Dne 16. května se dožívá svých požehnaných 75. narozenin pan Ervin Žůrek, náš občan, kostelník našeho kostelíku, o který se doposud vzorně stará a jeho zásluhou byla provedena přístavba boční lodě kostela. Za vše, co udělal a stále dělá, pro naši farnost mu ze srdce děkují místní farníci a do dalších let jeho života mu přejí ještě mnoho zdraví a Boží ochrany! To mu přejí jeho přátelé a duchovní správce Otec Pavel Haluza. Aktuálně z Klubu křesťanských seniorů Připravujeme na květen červen 2010 Vycházka po Brně 27. května (čtvrtek) sraz v hodin u kostela sv. Maří Magdaleny Po stopách staré židovské čtvrti, kostel sv. Maří Magdaleny na místě synagogy a klášter františkánů, procházka po tzv. Římském náměstí. Akce v klubovně mladé hody v Kohoutovicích oslavy 800 let obce Kohoutovice Zveme seniory na všechny společenské a kulturní akce pořádané v rámci oslav 800 let obce Kohoutovice. Pravidelná setkání seniorů se konají každou poslední neděli v měsíci v hodin v naší klubovně v Bašného ulici č. 40. Zde se dozvíte další podrobnosti k programu činnosti Klubu křesťanských seniorů v Kohoutovicích. Výbor Klubu křesťanských seniorů

7 7

8 Turnaj ve vybíjené Stejně jako v minulých letech se uskutečnil i letos turnaj ve vybíjené v tělocvičně ZŠ Pavlovská. Byl sice určený i pro mladší spolužáky, ale většinou hráli žáci 5. ročníků z těchto škol: ZŠ Pavlovská, ZŠ Svážná, ZŠ Kamínky, ZŠ Arménská, ZŠ Vedlejší a zástupci z 5. A a 5. B naší školy. Týmy byly rozděleny do dvou skupin a vítězové skupin, v tomto případě ZŠ Pavlovská a ZŠ Chalabalova sehráli finálové utkání. Bohužel, finále pro nás neskončilo šťastně, skončili jsme na 2. místě. Ale i tak jsme měli všichni velkou radost a už se těšíme na další utkání. Nebudeme však čekat až na příští rok, ale zahrajeme si ještě v letošním školním roce proti Pavlovské, která už přijala naše pozvání. Jitka Sláviková, 5. B, ZŠ Chalabalova 8 Ocenění pro Věru Burešovou Výsledky městských kol matematických soutěží 8. tříd ZŠ Sirotkova přivítala účast - níky městského kola Pythagoriády, žáky 8. tříd. Mezi soutěžícími vyzkoušeli své schopnosti řešit matematické úlohy i dva žáci 8. A ze ZŠ Pavlovská, kteří se umístili takto: Jakub Zmek 5. místo a Michaela Mžiková 10. místo. Stejná dvojice žáků potvrdila své kvality i v městském kole Matematické olympiády konané dne na Gymnáziu, Brno-Řečkovice. Jakub obsadil 11. místo a Michaela 15. místo. Tento úspěch těší o to více, že se prosadili v konkurenci vrstevníků z brněnských gymnázií i škol zaměřených na výuku matematiky. Eva Orlovská Když někdo dělá dobře svou práci, je třeba mu vyjádřit uznání. Nejlepší učitele oceňuje město Brno každoročně u příležitosti Dne učitelů. Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost získala v letošním roce také PhDr. Věra Burešová, zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Chalabalova. Blahopřejeme! A co k tomu oceněná učitelka řekla? Já si na nějaké oslavné články moc nepotrpím, ale ocenění si vážím. A to hlavně proto, že bylo navrženo Českou školní inspekcí. Tím vlastně byla pochválena práce ředitele naší školy Vladimíra Moškvana a všech mých kolegů, bez jejichž spolupráce a přátelství by se mi nedařilo a žádné ocenění by nebylo. Učím celý čas jen v Kohoutovicích. Mám ráda inovativní způsoby vyučování, věnuji se prosazování daltonských principů a jejich zavádění do výuky, nejen na naší škole. A hlavně mám ráda děti s jejich starostmi a problémy, které se snažím s nimi řešit. Jsem normální teda snad ještě učitelka. (hs) Věra Burešová (vlevo) na snímku ze slavnostního předávání ocenění nejlepším učitelům na Magistrátu města Brna. Foto: Zdeněk Kolařík Na Veveří devět věží, kdo nevěří ať tam běží, pětihlavý drak tam leží, kdo ho uspí, ten se dozví, jak to bude dál... Výlet na hrad Veveří ani nepřízeň počasí neodradila děti z naší mateřské školy zažít krásné dopoledne v areálu hradu Veveří. Splnily všechny úkoly na jednotlivých stanovištích a setkaly se s pohádkovými bytostmi, aby je čekal závěrem pohádkový poklad. Jana Šlapanská, MŠ Chalabalova Preventan Cup Dne se na ZŠ Novoměstská v Řečkovicích konalo městské kolo ve vybíjené Preventan Cup. Městského kola se zúčastnilo celkem 5 škol. Po vyrovnaném souboji do krajského kola postoupily ZŠ Janouškova a ZŠ Pavlovská. Krajské kolo se bude konat na ZŠ Novoměstská. Všem chlapcům ze ZŠ Pavlovská moc děkuji za výborný výkon a přeji hodně úspěchů v krajském kole. Romana Gruntová Jazyky jako mosty k zemím a lidem Projekt ZŠ Pavlovská a Volksschule am Simoningplatz Wien Mnohaletá spolupráce s vídeňskou školou byla v tomto školním roce zaměřena na téma Jazyky. Žáci naší školy na tématu pracovali v několika předmětech: v němčině i angličtině, v informatice vytvářeli fotografický slovník, v češtině je zaujalo krásné spojení jazyků jako mostů k zemím a lidem. Děti z rakouské školy se učily pozdravy z různých evropských zemí, krátká říkadla nebo písničky. Díky finančnímu ocenění starosty města Vídně, které jsme za spolupráci získali, mohlo dojít k vzájemným návštěvám žáků. Jak se žákům ve Vídni líbilo: Ve škole, do které jsme se šli podívat, nás vřele uvítali všelijakými zákusky a dorty. Pozvali nás na krásné představení, které nám tamější děti prvního stupně zahrály. Byly skvělé. Rozdávat své y a ICQ jsme mohli hned po představení. Paní ředitelka Mrákota, která uměla trošku česky, nás vzala do Hofburgu. Anna Marie Otoupalová Celoroční projekt vyvrcholil v dubnu, kdy naši školu navštívila výprava z partnerské vídeňské školy. Děti a učitele přivítal starosta Kohoutovic p. Zorník. Na děti čekalo sladké občerstvení, které připravili rodiče a žáci naší školy. Následovalo multilingvistické divadelní ztvárnění příběhu o stavbě babylonské věže a zmatení jazyků v podání žáků 6. A. Vídeňským dětem se představení velmi líbilo. Výlet žáci zakončili návštěvou zámku v Rájci nad Svitavou. Samozřejmě nechyběla ani fotografie u stromu, který před ZŠ Pavlovská symbolizuje přátelství obou škol. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na projektu v průběhu školního roku podíleli. Mgr. Gabriela Ducháčková Kohoutovičtí o Kohoutovicích Kdy jindy, když ne teď, když oslavujeme kulaté výročí naší obce? To jsme si řekli na naší škole, na Pavlovské, a dali jsme se do projektování. Náš projekt Kohoutovice naše obec je opravdu pestrý a zúčastnily se jej třídy 3. A,7. A, 7. B a 8. A. A co vše se za ním skrývá? Třídy 3. A, 7. A i 7. B si pozvaly na besedu pana starostu Jiřího Zorníka a připravily si pro něho mnoho otázek, které se týkaly hlavně budoucnosti naší obce. 3. A vytvořila jako prezentaci svého projektu velké plakáty, které nás seznamují s historií, výstavbou i současností Kohoutovic. Třídy 7. A a 7. B soutěžily v prostorách knihovny. Paní knihovnice jim připravily velice zajímavé a podrobné panely s informacemi o Kohoutovicích (historie, známé osobnosti, stavby, umělecká díla, orientace v terénu) a žáci si sami vyhledávali odpovědi na kvízové otázky. Díky našim knihovnicím byla soutěž velice zajímavá a opravdu dynamická. Po vyhodnocení paní učitelkou Richterovou Za slunečním paprskem... Když v pátek odpoledne zahalily brněnské nebe houfy slétajících se čarodějnic, vydaly se děti ze základní školy na Pavlovské ke školnímu hřišti na výpravu za slunečním paprskem. Za doprovodu podmanivé hudby se v náležitých kostýmech dostatečně naladily na připravený program, jehož součástí bylo dnes již tradiční zasazení stromu při příležitosti oslav Dne Země. Splněním několika úkolů pak děti přivolaly víly s kouzelnou paní, od níž každý účastník získal zářivé všichni dostali diplomy a ceny. A kdo byl nejlepší? Vyhrály žákyně Bikárová, Brímová, Firsowová, Rousová, Klaclová). Ale to není vše. Žáci 8. A to vzali z jiného konce a popustili uzdu své fantazie, začali tvořit. Vymysleli si básničky o současných Kohoutovicích, pohádky o kohoutovickém strašidle a pověsti o vzniku jména Kohoutovice. Naše fantazie se rozletěla a vymysleli jsme si (tedy vlastně odborně popsali) sportovní, kulturní, obchodní, gastronomické centrum v naší obci v 21. století. Čtenářům můžeme slíbit, že nejlepší práce budeme publikovat v Kurýru. Nemusíte ale čekat do příštího čísla! Pokud se chcete s výstupy projektu seznámit, prohlédněte si panely v našem vestibulu. Jistě budou následovat další akce zaměřené na oslavu založení Kohoutovic, ale tento projekt si vytvořili Kohoutovičtí a Žebětínští o svých Kohoutovicích sami. Mgr. Jana Richterová slunce, které si mohl pověsit na krk. Celé odpoledne vyvrcholilo slavnostním zapálením tří mohutných ohňů. Pavel Císarík

9 Cestovali, poznávali Prázdniny se blíží a připomínáme, že jsme pro děti a mládež připravili tradiční příměstské tábory Cirkusu LeGrando, které se konají v různých městských částech. Kohoutovický turnus se koná od 23. do V CVČ Lužánky jsou termíny a , na Lesné MAŽORETKY Na příští školní rok chystáme pro Čistý les Ve středu dne od hodin se uskuteční akce Čistý les. Zveme všechny ochotné jednotlivce a skupiny, nejen mládeže, k pomoci lesům v naší městské části. Ukliďme si místa, kam si rádi chodíme hrát a odpočívat. Naučme společně naši mládež úctě k přírodě a našemu okolí. Letos byla vybrána lokalita za ulicí Pavlovská (vybrané skupiny pak individuálně u ulice Voříškova a Axmanova). Sraz je tedy v hodin u kontejnerového stání u Pavlovské 4. Přineste si prosím pracovní rukavice (několikatery budou k půjčení). Likvidaci odpadu zajistí ÚMČ. Pytle na odpad a občerstvení bude zajištěno! Dotazy rád zodpovím na telefonu Srdečně zve organizátor Společenství křesťanské mládeže v Brně-Kohoutovicích. Ondřej Valeš Dětský den Zprávy ze šprtecu Do nové sezóny nastoupil klub LA ULITA Kohoutovice se třemi týmy, které působí v 1. a 2. lize. Zejména oba 2ligové týmy prošly velkými změnami. Jelikož loňský vítěz 2. ligy LA ULITA v letošním roce hraje 1. ligu, zákonitě nejlepší hráči přešli do tohoto týmu, který v letošním roce hraje pod názvem ŠNECI Kohoutovice A. Tým ŠNECI Kohoutovice B nastupuje v letošním roce pod vedením Petra Němce s ambicemi postoupit do celorepublikového finále. Tým ŠNECI Kohoutovice C je složen z našich nejmladších členů, kteří budou zejména první rok sbírat zkušenosti. I. liga: Šneci A nastoupili v letošním roce ke 4 zápasům 1. ligy a zatím je to čekání na první vítězství a sbírání zkušeností v nové soutěži. děvčata kroužek mažoretek, ale již teď se zájemkyně mohou přijít seznámit s touto v současné době populární disciplínou, která spojuje smysl pro tanec a hudbu s obratností a radostí z pohybu. Každé úterý od hod. v CVČ Legato, až do tréninky zdarma. Milada Jovanovská Ladislav Němeček autor loga V letošním roce slavíme 800 let od první zmínky o Kohoutovicích. V každém čísle Kohoutovického kurýra si to připomínáme tímto uvedeným logem. Autorem loga, stejně jako loga Aquaparku Kohoutovice, je vý - tvarník Ladislav Němeček, studio LNdesign art graphic. Působí od roku 1990 v Kohoutovicích, je členem Unie vý - tvarných umělců České republiky. Více o něm na stránkách: (red) Občanské sdružení PS OZVĚNA ve spolupráci s místní organizací ČSSD pořádají v úterý 1. června 2010 od 16 hodin před restaurací Montána již tradiční dětské odpoledne v Kohoutovicích. Součástí akce je 13. ročník pěvecké soutěže,,o Kohoutovického kohouta. Letos budou pro děti připraveny soutěže se sladkými odměnami, skákací hrad a k příjemné atmosféře jistě přispěje hudební skupina Pouto. Za organizátory srdečně zve Zuzana Macková. II. liga: Tým Šneci B vstoupil do letošní sezony podstatně lépe a po dvou kolech se drží na 3. místě se stejným počtem bodů jako 2. tým Orel Královo Pole. Postavení v tabulce se odráží i na statistikách jednotlivců, kdy se prozatím na 1. místě drží Lukáš Němec, na 2. místě Petr Němec a v první desítce na 7. místě je i jeden z největších talentů kohoutovického šprtecu Tomáš Chaloupka. Tým Šneci C měl v prvním kole volno, a tak zasáhl do bojů až koncem března. Nejlepší hráčkou týmu C byla Eliška Nešporová, která před měsícem oslavila teprve 8. narozeniny. Další kolo 1. ligy se konalo během dubna na domácí půdě v CVČ Legato, Stamicova ulice 7. O výsledcích budeme informovat v příštím čísle. Jaromír Skokan V letošním roce se od ledna 2010 do začáku dubna konal 6. ročník tradičního cyklu s názvem Cestovali, poznávali a nenechali si pro sebe. Naše putování začalo v divoké a nespoutané Albánii, poté jsme se přesunuli za exotikou do Laosu. Tato přednáška měla nejvyšší počet diváků v historii cyklu, a to 44 návštěvníků! Při dalším vyprávění jsme zůstali v Asii, projeli jsme se na kolech po severní Indii. U sportu jsme zůstali i další týden, tentokrát jsme se potápěli v Chorvatsku. Přes Itálii a Maltu jsme se dostali zpět do Indie, kde jsme stavěli ropovod a ve volných chvílích navštívili mimo jiné i Tádž Mahal. Následovalo Laponsko na kolech. O tom, jak je z koňského hřbetu svět krásný, jsme se dozvěděli v Mongolsku. Dále jsme zavítali do nejvýše položené země světa Tibetu. V poslední přednášce letošního cyklu jsme navštívili Černou Horu (nikoli tu na Blanensku :-) ). Pokud se s námi chcete podělit se svými zážitky z cest při dalším ročníku, který bude probíhat od ledna 2011, kontaktujte Konráda Heczka na Petr Sedlák Knihovna informuje Výstava k oslavám 800 let Kohoutovic. Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu akvarelů Martina Hodka Kohoutovice v proměnách času. Vernisáž výstavy bude ve středu v 17 hodin v prostorách půjčovny a výstava potrvá do Malování na chodníku. Na závěr školního roku jsme pro všechny děti připravili oblíbené malování před knihovnou. Letošní téma: Moje prázdniny. Akce proběhne v době od 13 do 17 hodin. Výtvarná dílna. Do konce května si u nás můžete vyrobit koťátko s klubíčky. Materiál dostanete v půjčovně. Těšíme se na Vás! Hana Řezáčová Mantila jede na mistrovství světa Kromě vynikajících výsledků juniorek a seniorek na MČR se tato družstva předvedla také na Mistrovství světa juniorek v Brně a Světovém poháru seniorek. Oba týmy předvedly skvělé výkony, celkově ze všech Českých družstev získaly od mezinárodních rozhodčích druhé nejvyšší oceněné a díky tomu si zajistily postup do nedělního finále mezi nejlepší světovou elitu, kde získaly shodně 10. místo. Kromě našich nejzkušenějších závodnic však na oblastním přeboru ESG pro rok 2010 (seniorky i junior ky získaly zlato) bojovaly i v dětských kategoriích nejmladší naděje našeho oddílu. V kategorii 8 let a mladší jsme vybojovaly zlatou příčku a stejně tak i v kategorii 8 10 let a tým děvčátek ve věku let získal stříbrné ocenění. Nejen na oblastních přeborech, V první květnový víkend se konal pro seniorský tým oddílu SK MG MANTILA Brno nejdůležitější závod sezóny Mistrovství České republiky v Estetické skupinové gymnastice, kde bojovaly všechny zúčastněné týmy o postup na mistrovství světa, které je letos pořádáno bulharským klubem ve Varně. Díky vyrovnanému výkonu v obou předvedeních si naše děvčata vybojovala vysněný postup na mistrovství světa a z MČR si odvážejí bronzové medaile. Celému družstvu: Terce Kazdové, Kačce Pokorné, Sylvě Dejmalové, Hance Fialové, Mariance Černé, Vendě Smékalové a Gabče Hoferové gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů na mistrovství světa seniorek ESG v Bulharsku. Trenérský tým oddíl SK MG MANTILA Brno Úspěšné oddíly Mantily ale i na pohárových soutěžích po celé ČR, všechna naše dětská družstva získávají své zkušenosti a často přivážejí medailové ocenění. Koncem května čeká ještě dětské týmy vrchol sezóny MČR, kde se budou bojovat také o nejvyšší příčky. Trenérský tým oddílu 9

10 Gymnastky ASPV Brno na závodě v Belgii a na Jarním poháru O velikonočním víkendu se moderní gymnastky ASPV Brno zúčastnily mezinárodního závodu v Belgii. Do belgického Bree se letos vydal tým jedenácti závodnic pod vedením trenérek Lucie Zímové a Denisy Belatkové a rozhodčích Ivety Kučerové a Veroniky Poláškové. Mezinárodního závodu se kromě našeho klubu zúčastnily tři kluby belgické a tři holandské. Kohoutovické závodnice reprezentovaly svůj oddíl na výbornou. V kategorii děvčat narozených v roce 2001 si nejlépe vedla Nikol Horáčková, která získala stříbrnou medaili. Nela Polášková skončila čtvrtá, Martina Lepková pátá, Zuzana Tesaříková sedmá, Kateřina Šeichová osmá a Dominika Bičanová desátá. V početném poli juniorské kategorie si vyrovnaným výkonem vybojovala zlato Barbora Votoupalová. Veronika Tomášková se umístila čtvrtá, Lucie Brázdová desátá a Nicole Kleinová třináctá. Mezi závodnicemi seniorské kategorie si pátou příčku vybojovala Pavla Vejmělková. V neděli 25. dubna 2010 uspořádal oddíl moderní gymnastiky ASPV Brno již XIV. ročník Jarního poháru, mezinárodního závodu ve volném programu jednotlivkyň. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet klubů i závodnic nejen z celé České republiky, ale i ze Slovenska. V sedmi kategoriích se představila děvčata ve věku od 6 do 17 let. Domácí oddíl reprezentovalo 21 závodnic všech věkových kategorií, z nichž se mnohým velice dařilo a v silné konkurenci startovního pole se neztratily. Důkazem toho je šest vybojovaných medailí. Mezi nejmladšími děvčátky se nejlépe dařilo Tamaře Opletalové, která vybojovala stříbrnou medaili. Dalším vydařeným výkonem nás potěšila v této kategorii Eliška Petkovská, která zůstala těsně za stupni vítězů na 4. místě. O kategorii výš se nejlépe z našich závodnic umístila Lucie Špičková, která skončila na 5. místě těsně následovaná Evou Müllerovou na 6. příčce. Ve dvojboji nadějí nejmladších, ročník 2002, vybojovala pro náš oddíl další stříbrnou medaili Alina Chamzina, Lucie Vysekalová se po nevydařené sestavě s obručí umístila šestá. Alinu následovala v kategorii o rok starších děvčátek Nela Polášková, odnášející si taktéž stříbrnou medaili. Nikol Horáčková se po drobném zaváhání v sestavě s obručí umístila na pěkném 4. místě. V kategorii nadějí mladších se nejlépe dařilo Kateřině Šeichové, která obsadila 5. místo, Zuzana Tesaříková skončila šestá. Kategorii kadetek starších zcela ovládla naše Barbora Votoupalová, která po suverénním výkonu ve všech sestavách zvítězila. V dubnu si Bára vybojovala postup na Mistrovství České republiky, které se bude konat května v Písku. Držíme palce! Stříbrnou pozici obsadila Veronika Tomášková. V nejstarší kategorii vybojovala rovněž stříbrnou medaili Pavla Vejmělková. Všem závodnicím a trenérkám gratulujeme a přejeme i v dalších závodech hodně úspěchů! Rádi bychom také poděkovali obětavým rodičům za přípravu a hladký chod závodu. V neposlední řadě patří velký dík ředitelství ZŠ Chalabalova a všem našim sponzorům, především ÚMČ Brno-Kohoutovice, Magistrátu města Brna a firmám Meditech s.r.o., Waler spol. s r.o., Sun Drive veletržní servis, Nákupní košík.cz a Michal Palán. Závěrem nám dovolte Vás pozvat na Kohoutovický pohár, kde se představí mimo jiné i závodnice základního a kombinovaného programu. Tento závod uspořádá oddíl ASPV Brno v neděli 30. května 2010 v tělocvičně ZŠ Chalabalova od 9.30 hodin. Jste srdečně zváni! Trenérky ASPV Brno, Z kohoutovického hokeje Kohoutovičtí hokejisté mají za sebou svou historicky první sezónu v Brněnské hokejové lize. Nejvyšší počet vstřelených branek ze všech týmů dokazuje to, že družstvo HC Kohoutovice vyznávalo hlavně útočné pojetí hry a snažilo se hrát ofenzívní líbivý hokej. Posledních několik utkání dokonce již pravidelně navštěvoval i kohoutovický starosta pan Zorník, jinak velký příznivec fotbalu. Další úspěchy získali Kohoutovičáci na poli individuálním. Kapitán týmu Tomáš Flora zvítězil v kanadském bodování i v tabulce střelců. Vytvořil rekord soutěže, když získal ve 22 utkáních 62 bodů za 31 gólů a 31 asistencí. Dále ještě třetí místo obsadil Ríša Holčák 39 bodů a čtvrtý skončil Petr Kotinský 33 bodů. Do první desítky se nakonec probojoval ještě čtvrtý Kohoutovičák Staňa Zechmeister, který skončil desátý s 28 body. Další velkou událostí se naši hokejisté nesmazatelně zapsali do 14leté historie této ligy: dvakrát za ně nastoupila žena! V bráně vypomohla ke dvěma výhrám bývalá reprezentantka ČR v ženském hokeji Zdenka Kölblová. V novém ročníku 2010/2011, který bude zahájen začátkem října, nebudou HC Kohoutovice už nováčkem, ale jedním z favoritů. Doufejme, že opět za přispění všech příznivců svou roli zvládnou a nezklamou. Tomáš Flora 1. HC C&K Toyota Brno 123: Koupaliště Dražovice 121: HC Kohoutovice 132:54 51 TATRAN na internetu a ČT4 SPORT Muži porazili Starý Lískovec Stejného soupeře porazil i náš dorost Mladší žáci vedou tabulku Jiří Zorník držitelem Plakety dr. Václava Jíry Tatran má svůj web a najdete ho i na Facebooku Naši přípravkáři v přímém přenosu na ČT4 Sport Starý Lískovec je nám asi v této sezóně souzený. Muži vyhráli 4:1. Vítězný zápas s nimi odehráli i dorostenci. Utkání skončilo po brankách Svícence a Ohniště 2:0 pro Kohoutovice. Mladší dorost pak následně sice prohrál svůj zápas 2:5, ale celkový dojem z obou zápasů byl kladný. Veselo bylo i u našich žáků. Starší žáci vyhráli s Velkými Pavlovicemi 6:0, mladší žáci 2:1. Radost nám dělají i přípravky. Starší zvítězili na turnaji nad ZŠ Janouškova, mladší získávají ostruhy v mistrovských utkáních. Osobnost českomoravského fotbalu nositel Plakety dr. Václava Jíry To je cena, kterou vedení fotbalového svazu každoročně oceňuje osobnosti, které významně přispěly k rozvoji českého fotbalu. Za Jihomoravský kraj byl letos oceněn i předseda naší TJ a zároveň místopředseda MěFS Brno Jiří Zorník. Toto ocenění převzal v Národním domě v Praze z rukou předsedy ČMFS Ivana Haška. K ocenění za vykonanou práci gratulujeme a přejeme hodně úspěchů do budoucna! Velkou novinkou je Tatran Kohoutovice v elektronické podobě. Rozjeli jsme nové internetové stránky a svou stránku máme i v sociální síti Facebook. Najdete zde například televizní záznam utkání 1. FC Brno Viktoria Plzeň, kde byli viděni i naši přípravkáři oděni do našich zelenobílých dresů. Turnaje přípravek Ve dnech 10. a 11. dubna 2010 uspořádal fotbalový oddíl TJ Tatranu Kohoutovice pod záštitou MČ Brno- Kohoutovice turnaj O pohár starosty pro kategorie starší a mladší přípravky. Turnaj starších přípravek (ročník narození 1999 a mladší) proběhl v sobotu 10. dubna. Ve všech zápasech byly k vidění pěkné fotbalové akce, pohledné kombinace, střely a kvalitní výkony všech hráčů. Konečné pořadí Starší přípravky: 1. Tatran Kohoutovice, 2. SK Líšeň, 3. Moravská Slavia Brno, 4. SK Bosonohy, 5. Tatran Starý Lískovec, 6. ČAFC Brno. Úspěch kohoutovického týmu umocnilo ocenění našeho brankáře. Ondra Hilschler se stal nejlepším gólmanem turnaje. Střelcem prvního gólu pak byl další náš hráč Radim Pazdera. Mladší přípravky (ročník 2001 a mladší) si svůj turnaj odehrály v neděli 11. dubna Z obou základních skupin vcelku s přehledem z prvního a druhého místa postupovaly celky FK SK Bosonohy, 1. FC Brno, ČAFC Brno-Židenice a SK Sokol JAPO Střelice. Celkovým vítězem se nakonec s přehledem stal celek 1. FC Brno, který během celého turnaje nepoznal chuť porážky. Obzvláště kohoutovické B mužstvo, složené z hráčů ročníku narození 2003, si zaslouží velkou poklonu i proti až o 2 roky starším klukům a navzdory vcelku silné základní skupině se drželi statečně a odehráli velmi pěkné zápasy. Mladší přípravky: 1. FC Brno, 2. Sokol JAPO Střelice, 3. ČAFC Židenice, 4. SK Bosonohy, 5. Tatran Kohoutovice A, 6. SK Šlapanice, 7. FC Medlánky, 8. Tatran Kohoutovice B. Na závěr patří velké díky všem, kteří pomohli s organizací turnaje, který se vyvedl. Všiml si ho i nejčtenější server jihomoravského fotbalu, www. jihomoravskyfotbal.cz. Všichni věříme, že tento ročník nebyl poslední. Michael Votoupal, Jan Sadílek Kohoutovický kurýr 5/2010, šéfredaktorka Mgr. Helena Sedláčková, Sazba: SAMAB BRNO GROUP, a. s., Cyrilská 14, Brno. Tisk ISŠ polygrafická, Brno. Vydává ZMČ Brno-Kohoutovice, Brno. Registrováno u MMB pod č Schváleno , uzávěrka 6/10 je 4. 6., vyjde do

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně.

SPORT. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. Vážení přátelé, nabízíme Vám možnost uspořádání sportovního soustředění v Děčíně. K dispozice je pro Vás připraven zimní stadion, aquapark s ubytováním a sportovištěm, fotbalové hřiště, tělocvična nebo

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011

Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Výroční zpráva sportovní gymnastika kluci 2011 Vánoční oddílový pohár 2011 http://www.zs-husova.tabor.cz/webg/ 1 Hodnocení roku V roce 2011 cvičilo 40 žáků a 8 trenérů. Největší část žlenské základny tvoří

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK.

KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 29. 8. 1. 9. 2013 29. 8. 1. 9. 2013 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a KVV ČSLH JMK. Vážení sportovní

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci

F L O R B A L propozice okresního kola starších chlapců 8. 9. tříd - chlapci Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR Chomutov, Dům dětí a mládeže Chomutov, Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského, Školní sportovní klub při 12. ZŠ Chomutov F L O R B A L propozice

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 (včetně odl. pracoviště Sokolská 26) Mateřinky v pohybu 7.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 28. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 10. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20

Ženy B: 1. Hradec 8 6 2 0 34 5 20 POZEMNÍ HOKEJ Výbor oddílu: předseda Ferdinand Veverka hospodář Ing. Ivo Pazourek Věra Lažánková, Roman Hakl Jiří Kouba, Jana Krejčí, D. Kaplan, H. Polenová, Z. Pěničková, M. Šusta čestný předseda Dr.

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC. doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ OLOMOUC Vás zve na 2. závod seriálu ČESKÉHO POHÁRU REBEL 2015 OLOMOUCKÝ DVOJBOJ a 100m překážek Pod záštitou Primátora statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Memoriál Jana Gajdoše 2015

Memoriál Jana Gajdoše 2015 TJ Sokol Brno I, Kounicova 20/22, Brno Milí přátelé, oddíl SG Vás zve na mezinárodní závod Závod se koná ve sportovní hale: TJ Sokol Brno I,Kounicova 22, Brno, v sobotu 2 listopadu 2015 Memoriál J. Gajdoše

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Fotbalový turnaj na Kladně

Fotbalový turnaj na Kladně Fotbalový turnaj pro ročník 2006 a mladší Fotbalový turnaj na Kladně ------------------------------------------------------------------------------------ SK Kladno Dívejme se na naše děti a pojďme si to

Více

Nabídka reklamních služeb

Nabídka reklamních služeb Fotbalový klub FC Písek Nabídka reklamních služeb Nabídka reklamních služeb FC Písek nabízí svým partnerům zajištění propagace, reklamy a prezentace formou umístění reklam log bannerů v areálu fotbalových

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází

Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce školství vychází STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Městská část Brno-Kohoutovice 623 00 BRNO, BAŠNÉHO 36 Koncepce školství Statutárního města Brna, městské části Brno-Kohoutovice OBSAH Úvod...1 Zákony a vyhlášky, ze kterých koncepce

Více

Žďárský zpravodaj 5/2014

Žďárský zpravodaj 5/2014 Žďárský zpravodaj 5/2014 Obecní úřad Žďár nad Metují úřední hodiny Pondělí 8 11:30 a 13-17 hod. Středa 8 11:30 a 13-17 hod. Kontakty: tlf.č. 491 541 142 obec.zdarnm@tiscali.cz www.zdarnadmetuji.cz č.ú.

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010

SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 SUPERPOHÁR 2010 1 verze 1.0 23.01.2010 Důvod Rozvoj členské základny baseballu v České Republice prostřednictvím nejvíce rostoucí kategorie mládeže do 10ti let. Umožnění zapojení škol do soutěže pomocí

Více

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ

Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Ze sportovních a společenských akcí na hřišti TJ Příloha č. 4 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2010 Z 1. ročníku veřejného běžeckého závodu Ludgeřovická patnáctka Závod se konal v neděli 14. března 2010.

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i zdravé děti a dospělé

6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i zdravé děti a dospělé Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 6. ročník Setkání bez hranic 2012, plaveckou show pro děti z dětských domovů, handicapované i

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více