Jeseník. Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 4 (No.4) Duben 2008 (April 2008) Ročník 19 (Vol. 19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeseník. Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 4 (No.4) Duben 2008 (April 2008) Ročník 19 (Vol. 19)"

Transkript

1 Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 4 (No.4) Duben 2008 (April 2008) Ročník 19 (Vol. 19) Nejstarší historie Město nazývané perlou Jesenicka pro svou překrásnou přírodní polohu leží na soutoku horských říček Staříče a Bělé, kudy procházejí i cesty, které jej spojují přes Ramzovské a Červenohorské sedlo s okolním světem. Soutok obou těchto řek tu vytvořil rozlehlá štěrkoviště, jež přiměla první zdejší osadníky kolem r. 1260, aby začali městu říkat Frývaldov (frei vom Walde). Zprvu tu vznikla ves a krátce potom i město, uváděné poprvé r Už kolem r bylo střediskem vikbildu, správního okrsku 10 vsí, v nichž městský fojt vykonával hrdelní právo. Opěrným bodem města bez hradeb byl hrad. Počátkem 14. století město velice trpělo nájezdy loupeživých rytířů a právě z té doby (1326) se datují důležité zmínky o hamrech v blízkosti města, jichž bylo 13. Lze se domnívat, že šlo o výrobu železa dobré jakosti, protože podle dvou zpráv z konce 14. století se prodávalo v Anglii. S poklesem těžby rudy zanikly i hamry včetně hornických vsí a počátkem 15. století se tu kulo železo jen na dvou místech. V tu dobu byl městským fojtem Hynek Mušín, který byl pro své sympatie k husitství zbaven fojtství. Nový rozmach těžby nejen železné rudy, nýbrž i zlata a Jeseník 1 stříbra vynesl městu r.1506 horní statut a stalo se dokonce majetkem evropsky známé podnikatelské firmy Fuggerů z Augšpurku. Ta, když rudné bohatství vytěžila, prodala město i s okolními vesnicemi r zpět biskupství vratislavskému. V Jeseníku sídlil vrchnostenský úředník, spravující do r oblast od Mikulovic až po Ramzovou a Filipovice. Vidina horního podnikání se ještě v 16. století rozplynula a město se chopilo skromnějšího, ale trvalejšího zdroje výživy plátenictví. Zejména předměstí Svoboda bylo zabydleno přadláky a pláteníky, kteří hotové výrobky vyváželi do celé Evropy i nově objevených zámořských osad. Řemeslnický ráz města potvrzují i četné cechovní řády, udělené městu na rozhraní 16. a 17. století. Čarodějnické procesy Třicetiletá válka ukázala městu svou zlou tvář ve zvlášť hrůzné podobě. Zde totiž začala v r série čarodějnických procesů, která si v městě a okolí vyžádala stovky obětí. Jen v Jeseníku se ví o 102 osobách, upálených na popravišti blízko cesty vedoucí do lázní. Obecný rozvrat, vnesený do všech oblastí života dlouhou válkou, jen pomalu ustupoval poklidnému rytmu řemeslnické práce v městě. Rozdělením Slezska r bylo místní plátenictví těžce postiženo ztrátou vývozu přes Vratislav a trvalo dlouho, než našlo náhradu na Balkáně.

2 Rozvoj města Obchodních cest přes Vídeň využil r místní podnikatel Adolf Rayman, který získal u vídeňského bankovního domu Regenhart velký úvěr a založil v Jeseníku manufakturu, jež si výrobou jemného prádla vydobyla dobré jméno v Evropě i zámoří. Spojená firma Regenhart Rayman postupně pohltila menší konkurenty ve městě a zavedením strojového předení a tkaní i novými metodami chemického bělení v něm získala monopolní postavení. Jesenická radnice v roce 1936 a nyní Druhou význačnou osobností, která na sklonku feudálního období vtiskla městu svůj punc, byl Vincenz Priessnitz ( ), který svou vodoléčbou získal v celé Evropě i v Americe nevídanou popularitu. Do Gräfenberku nad Jeseníkem, kde zbudoval řadu lázeňských objektů, přitahoval především šlechtice, kteří přinášeli místnímu obyvatelstvu nejen vítaný příjem, nýbrž i mnohá prospěšná kulturní zařízení Nová organizace veřejné správy po zániku feudalismu přinesla Jeseníku nový zisk, protože se stal od r sídlem okresního hejtmanství, spravujícího oblast od Zlatohorska po Javornicko. Koncentrace průmyslové výroby stále více přitahovala vesnické obyvatelstvo a přetvářela je v městský proletariát. Ten se vlivem sociálně demokratických snah začal organizovaně bránit stupňovanému vykořisťování v Raymannových podnicích a několika menších továrnách, k nimž přibyly r i rukavičkárna B. Blühdorna, zaměstnávající na 400 osob. S významem města rostl i počet jeho obyvatel. Jestliže zde v r.1836 žilo osob, pak se tento počet do r.1869 zdvojnásobil na obyvatel. Roku 1921 čítalo město lidí a roku 1930 tu bylo napočítalo obyvatel. Ustavičný růst počtu obyvatel vyžadoval řadu nových zařízení, jež ve městě citelně chyběla. Přičiněním 2 ženského podpůrného spolku byla r.1890 zbudována nemocnice, rozšířená r.1928 o nový trakt. Nutný byl i nový vodovod (1876), když staré dřevěné vedení, instalované r.1840 z iniciativy lázeňského hosta barona Wesselényiho, se opotřebovalo. Neobyčejným dobrodiním pro město bylo železniční spojení na Hanušovice a Hlucholazy, dokončené r Malé nádraží brzy nevyhovovalo velkému provozu a bylo r rozšířeno do nynější podoby. Vlakovým spojením podstatně zesílil turistický pěstovaný od r Moravskoslezským sudetským horským spolkem (MSSGV). Od značení turistických tras, vydávání map a vlastního časopisu Altvater přechází postupně spolek i k náročnějším činnostem stavbám horských chat či rozhleden. Přičiněním frývaldovské sekce byla takto v roce 1899 postavena na vrcholu Zlatého chlumu (875 m) nad městem 26 m vysoká kamenná rozhledna, která dostala název Freiwaldauer Warte (Frývaldovská stráž). Stále rostoucímu počtu návštěvníků poskytovalo vítané osvěžení místní koupaliště (1882) i zlepšené ubytování v novém hotelu U koruny (1890), dnes hotel Jeseník. Bydlení ve městě zpříjemnilo zavedení plynu (1900) a elektrifikace (1920). O protipožární ochranu se staral od r hasičský sbor. Čilý hospodářský ruch podporovaly peněžní instituce, a to záloženský spolek (1865) a městská spořitelna (1872). Spolkový život, odezírámeli od střeleckého spolku, jehož začátky patří 16. století, se začal rozvíjet až po r Skromné spolkové snahy se omezovaly zprvu na podpůrné cíle, pěstování zpěvu a tělesných cvičení. První jesenické noviny se objevily r (Volksfreund) a měly katolický charakter, zatímco jejich liberální protiváha (Mährischslesische Presse) se ukázala teprve r Nedostatečně bylo odedávna postaráno o školství. Více než pětitisícové město dostalo chlapeckou školu

3 (dnešní gymnázium) až r. 1872, r byla doplněna dívčí školou (dnes ZŠ Komenského). Nedostatek školních místností neodstranila ani obecná (1881) a měšťanská škola (1888) řádu Voršilek, které tu vybudovaly velký školní komplex s obchodní a rodinnou školou (1902). Teprve r vzniklo v Jeseníku reformní reálné gymnázium, umístěné nouzově v chlapecké obecné škole. Výchovou učňovského dorostu se od r obírala pokračovací škola. Za první republiky českým dětem poskytovala vzdělání skromně zařízená menšinová škola. 20. století První světová válka stála Jeseník 185 mrtvých, ale ani tato žeň smrti neudusila ducha velkoněmeckého nacionalizmu, jemuž přály zejména měšťanské vrstvy. Vznik československého státu přijaly tyto skupiny obyvatelstva s obavami, zejména když při prvních volbách r zvítězila sociální demokracie. Když však k zásadnímu sociálnímu zvratu nedošlo, smířila se německá buržoazie na čas s novou skutečností. I frývaldovská stávka se střelbou do dělnictva ji přesvědčila, že v Československu k revolučním změnám nedojde. Nástup hitlerismu našel v místním obyvatelstvu nadšenou odezvu, vrcholící okupací Sudet německou armádou počátkem října Výsledek druhé světové války je však přesvědčil, že podlehlo falešným iluzím. Květnem 1945 začala nová epocha v dějinách města za zcela změněných národnostních a sociálních podmínek. Demokratický systém, který měl navázat na tradice první republiky, vystřídal po únoru 1948 nástup nového totalitního, tentokrát komunistického režimu. Ten se na vzhledu města podepsal ponejvíce téměř nulovou údržbou historického dědictví, které vzhledem k jeho německému původu neměli noví vládci nikterak zachovávat či rozvíjet. Tak zaniklo nebo bylo necitlivě zničeno mnoho kulturních památek, domů a staveb, které nahradily uniformní panelové domy a to dokonce přímo na náměstí. Jaké hrůzy však mělo jeho působení na morální stav společnosti a výchovu už od školních let, zhodnotí snad až budoucí generace. Poválečná historie Dne se doposud samostatný okres Jeseník v rámci dělení územního uspořádání začlenil do okresu Šumperk. Revoluci v listopadu 1989 přivítali proto občané města rovněž s nadšením a na tradičním místě, kterému vrátili původní název Masarykovo náměstí. Od r pak ve městě začíná probíhat důsledné odstátňování majetku a v průběhu malé a velké privatizace tak podniky získávají nový, většinou soukromý charakter. Pomalu se začíná měnit i tvář města, během krátké doby vyrostlo mnoho nových obchodů, podniků malých, středních i větších a jsou navazovány opět vztahy s původním obyvatelstvem, které přes nespornou vinu svých předků na Jesenicko nikdy zcela nezapomnělo. i s jeho pomocí postupně dochází k obnově nebo záchraně některých památek (komplex poutního místa Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách, Městské muzeum v Javorníku v Dittersově domě, pamětní desky významným osobnostem ap.). V r byla zcela nově zrekonstruována bývala klášterní kaple, která dnes slouží široké veřejnosti jako koncertní a výstavní síň, dokončeny některé významné projekty (nový vstup do nemocnice, domov důchodců) a mnoho veřejných staveb dostává nový kabát. Významnými kulturními okamžiky v životě města bylo udělení čestného občanství města Jeseníku Judr. Miloši Kočkovi (za propagaci lázeňství a historie našeho města v knize Prameny živé vody ) a PhDr. Rudolfu Zuberovi za celoživotní dílo v popularizaci celého jesenického regionu i města samotného (oba v r.1994). V listopadu 1994 proběhly ve městě již druhé svobodné komunální volby, v nichž s převahou zvítězily pravicové strany (ODS, ODA, KDU-ČSL) a starostou města se již podruhé stal ing. Petr Košacký (ODA). V r.1994 se rovněž široce rozvíjí spolupráce za pomoci švýcarské strany a to hlavně na poli cestovního ruchu (pomoc při řešení městského informačního systému, I.C., lázeňství (vybudování nového lázeňského pramenu "Bern 1995" při cestě na Pomezí ap.). Dne v hod. rozhodl Parlament ČR o znovuzřízení okresu Jeseník. Nový okres bude zahrnovat celkem 23 obcí. Rozhodování v parlamentu byl osobně přítomen starosta města Jeseník ing. Petr Košacký. 141 poslanců se vyslovilo pro, 10 se zdrželo hlasování a 1 byl proti. Výsledek hlasování předčil i nejoptimističtější očekávání.okres byl oficielně zřízen Dne navštívil Jeseník prezident republiky Václav Havel. Po krátkém uvítání uspořádal tiskovou konferenci pro sdělovací prostředky a zástupce města a následně pronesl před radnicí krátkou řeč k jesenickým občanům. Tato návštěva byla součástí jeho dvoudenní pracovní návštěvy okresu Bruntál a budoucího jesenického okresu. převzato z webových stránek 3

4 DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ Pokračování: Maxmiliánovi byla Česká konfese předána na sněmu roku 1575 vlastně jako podmínka pro přijetí a korunovaci jeho syna Rudolfa za českého krále. Maxmilián svůj souhlas vyjádřil pouze ústně, písemného potvrzení se nekatolíci nikdy nedočkali. Panovník dokonce zakázal vydat text České konfese tiskem. I když se stavům nezdála ústní forma souhlasu příliš závaznou, zanechali dalšího naléhání, spokojili se s daným stavem a zvolili patnáct defenzorů k ochraně náboženských svobod. Ačkoliv ve vedlejších zemích Koruny české, zejména ve Slezsku, se stavové chtěli domoci plného přiznání augšpurského vyznání, neuspěli. Od České konfese po předvečer stavovského povstání ( ) Maxmilián zemřel roku 1576 a schválením České konfese usnadnil přijetí svého syna Rudolfa na trůn. Jestliže byl Maxmilián v otázkách víry smířlivý, nebo spíše vlažný, jeho syn byl výchovou předurčen, aby zastával militantní požadavky katolické církve. Vyrůstal totiž na dvoře svého strýce, španělského krále Filipa II., o jehož katolické pravověrnosti nemohlo být nejmenších pochyb. Rudolf II. ( ) patří bezesporu mezi naše nejznámější panovníky. Jeho panování poskytlo téměř nepřeberný zdroj námětu pro četné beletristy. Rudolf byl, mírně řečeno, velmi nevyrovnané povahy. S největší pravděpodobností se na něm projevily genetické následky úzkých příbuzenských manželských svazků jeho předků. Byl to člověk nepochybně velmi inteligentní, uměnímilovný, dychtivý vědeckého poznání, ale neschopný panovník, který nadto převzal svůj úděl v rozjitřené zemi za nepříliš příznivých vnějších podmínek. Rudolf přenesl v roce 1583 své sídlo z Vídně do Prahy. Jeho panovnický dvůr na přelomu 16. a 17. století byl svérázným fenoménem a nikdy později už hlavní město království nedosáhlo takového významu jako centrum kulturní Evropy. Do Prahy přijížděli významní umělci i učenci, Rudolf byl až fanatickým sběratelem uměleckých děl, mecenášem vědců i šarlatánů. Panovnický dvůr byl nejen střediskem umění a nauk, ale i východiskem obnoveného katolického tlaku. Zde se zabydleli španělští vyslanci i papežští nunciové (vyslanci), kteří měli panovníka podporovat a instruovat v podpoře římské církve. Počátek Rudolfovy vlády byl poznamenán nejen vzrůstem sebevědomí nekatolíků po České konfesi, ale opět zesílením intenzity tureckých nepokojů. Od roku 1575 Turci podnikali opakované nájezdy na území dnešního Slovenska. Poněkud nečekaného povzbuzení se císaři dostalo, když mu sedmihradský kníže a polský 4 král Štěpán Báthory (Turky tolerovaný) tajně slíbil poslušnost. Zcela příznivě se změnila situace v Uhrách až po další válce s Turky (od roku 1593), kdy se mladý Zikmund Báthory přiklonil na habsburskou stranu už zcela veřejně. Svou úlohu sehrály i úspěchy císařské armády. Zesílení císařských pozic na východě monarchie vedlo i k usnadnění rekatolizačního postupu. Rudolf vyhlásil ze své královské moci v Uhrách katolictví jako jediné povolené náboženství v roce 1604, ale tento neuvážený krok se rychle setkal s negativní reakcí. Sedmihradský šlechtic kalvínské orientace Štěpán Bočkaj zdvihl široce podporované povstání, které si vytklo za cíl nejen změnu náboženských poměrů, ale i posílení pozic stavovského živlu. Oddíly Bočkajových hajduků dokázaly porazit císařskou armádu a dospěly až na moravské hranice. To vše za aktivní pomoci Turků. Právě pro své spojenectví s pohany nenalezl Bočkaj u stavů z českého království, na jejichž podporu spoléhal, pochopení. Zatímco Moravané přec jen váhali, spojená česko-slezská hotovost vytlačila Bočkaje zpátky do Uher. Zároveň ale Turci obnovili nepřátelství a císařští byli nuceni s Bočkajem uzavřít mír roku 1606 (vídeňská smlouva), kde byla uherským stavům zaručena plná náboženská a politická svoboda. Místo Rudolfa podepsal smlouvu jeho bratr arcikníže Matyáš a Rudolf sám odmítal její platnost. V českém království došlo na konci 16. století ke zvratu mocenských pozic. Navzdory tomu, že katolíků bylo v Čechách jen asi 12 15%, získali z iniciativy dvorského okruhu a aktivní pomoci papežského nuncia v letech nejvyšší úřady. V pozadí tohoto převratu byl původní plán Bonhominiho (u dvora byl v letech ). Na Moravě se stal roku 1598 zemským hejtmanem katolík Jáchym Haugvic z Biskupic a v Praze o rok později dvorským kancléřem katolík nadmíru zanícený, Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic. I do dalších úřadů byli ustaveni muži Lobkovicovi velmi blízcí. Na Moravě byla katolická strana značně posílena zvolením Františka z Dietrichštejnu na olomoucký biskupský stolec. Prostor pro razantní nástup rekatolizace se zdál být plně rozevřen Převrat ovšem vyvolal prudký odpor stavovské opozice, posilou mu bylo jednak Bočkajovo povstání, jednak napjaté vztahy mezi Rudolfem a jeho bratrem Matyášem. Oba bratry rozděloval odlišný pohled na politické otázky, ale Matyáš nelibě nesl i Rudolfovo chování, které se vyznačovalo manio-depresívními excesy, a císařův psychický stav se s postupujícím věkem zhoršoval. Matyáš se cítil oprávněn do Rudolfovy politiky zasahovat, protože byl jeho

5 předurčeným nástupcem, neboť Rudolf neměl legální potomky. Na okraj tu musíme zmínit, že Rudolfův nemanželský syn, levoboček don Julian d Austria nesl rodové zatížení už v plné míře. V roce 1608 na zámku v Českém Krumlově hrůzným způsobem zabil měšťanskou dívku, kterou hodlal získat jako svou milenku, a její pozůstatky svrhl z oken do vln Vltavy. Arcikníže Matyáš se rozhodl proti svému bratrovi rozpoutat široce založený stavovský odboj a přinutit ho k přijetí vídeňského míru, nebo dokonce k abdikaci. V letech se mu podařilo pro své plány získat rakouské a uherské stavy, v dubnu roku 1608 přistoupili k této konfederaci i Moravané a Matyášova vojska mohla volně vtáhnout do Čech. V této vypjaté chvíli se sešel český zemský sněm, kde vlivný představitel moravské opozice Karel starší ze Žerotína vyzval české stavy, aby se přidali na Matyášovu stranu. Čechové jeho naděje zklamali, odmítli se připojit k odboji, protože Rudolf jim mezitím přislíbil, že vyjde vstříc jejich požadavkům. Pod vlivem těchto okolností byl Matyáš donucen dojednat s Rudolfem mír. Stalo se tak na zámečku v Libni u Prahy 25. června Rudolf musel ratifikovat vídeňský mír a vzdal se vlády nad Uhrami, Moravou a rakouskými zeměmi ve prospěch Matyáše. Pod jeho mocí zůstaly Čechy, obojí Lužice a Slezsko. Svým postojem v roce 1608 si vydobyla česká stavovská opozice výhodné nástupiště pro další jednání s Rudolfem, který se jí musel cítit zavázán. Proti aktivitě katolického kruhu kolem Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic postačil jen náznak možného vzbouření, když stavové začali povolávat hotovost do zbraně a uzavírat spojenectví s Moravou a Slezskem. Tehdy se Rudolf musel odklonit od vyhraněné katolické linie a ustoupil nekatolíkům takovým způsobem, že tento čin nemá v předchozích dobách vůbec srovnání. Dne 9. července 1609 byl vydán Majestát na náboženskou svobodu. Rudolfův Majestát znamenal potvrzení České konfese, jeho působnost se vztahovala na šlechtu, královská města i poddané a podle jeho znění nesměl být nikdo nucen proti své vůli ani ke katolictví, ani k jiným vyznáním. Tedy zásadně se lišil od augšpurské konfese. Praktické otázky vztahu mezi jednotlivými nekatolickými církvemi řešilo souběžně vydané tzv. Porovnání a k ochraně nekatolických vyznání byl zřízen sbor třiceti defenzorů (deset ze stavu panského, deset z rytířského a deset z městského). Majestát měl po následném zapsání do desek zemských povahu zákona. Na závadu nebyla ani skutečnost, že Lobkovic odmítl jako kancléř listinu, která se mu příčila, podepsat. Za něj připojil svůj podpis nejvyšší purkrabí Adam ze Šternberka. V srpnu roku 1609 si obdobný Majestát vynutil pro svou zemi i ve Slezsku, kde se výslovně povolovala svoboda luterského vyznání. Jak je patrno z předchozího výkladu, Rudolf ustoupil vždy tomu, kdo na něj vyvíjel největší nátlak. Po nebývalém úspěchu, kterým Majestát bezesporu byl, se stavovská opozice v Čechách zbavila ostražitosti a nechtěla si připustit, že by Rudolf plánoval protiúder. Ne všichni byli tak zaslepení, jak dosvědčuje úryvek z listu Moravana Karla st. ze Žerotína Václavu Budovcovi z Budova z února 1611: Ještě jedno je silně na pováženou, nezasáhneli Bůh ve svém milosrdenství: aby ono vítězství, které připravuješ císaři projevem své oddanosti kvůli povolení (my přitom dobře víme, jak to s jeho ústupkem vypadá), kvůli povolení, jak říkám, svobodnějšího náboženského života, neskončilo nakonec ve vašem popelu a hrobech. Císař je totiž ovládán myšlenkou msty Všechno jeho počínání k této pomstě směřuje, jen bude-li mu přát štěstí. A dále: Tomuto nebezpečí je tedy třeba čelit a nepřipustit promarnění času a ztrátu příležitostí. Už přímo v době stylizování dopisu se ukázalo, že Karel ze Žerotína měl naprosto pravdu. Rudolf využil pomoci svého příbuzného bojovného pasovského biskupa Leopolda a povolil vstup jeho vojsk na území Čech. Pasovské oddíly pod vedením generála Raméa vtrhly v lednu 1611 do země od jihu a pustošily, co jen mohly. Bezuzdné řádění soldatesky, které vyvrcholilo v Praze na Malé Straně, vyvolalo bouři nevole nejen u obyvatel království, ale proti takovému postupu se rázně ohradil sám arcikníže Matyáš. Rudolf II. (dřevořez na českém tisku z roku 1612) Pokračování příští měsíc 5

6 Měsíc ve zprávách Vláda pro větší kontrolu znehodnocených zbraní Praha - Nakládání se střelnými zbraněmi se v blízké době zřejmě zpřísní, vláda se shodla na návrhu nového zákona o zbraních a střelivu. Norma má zavést nový režim kontroly znehodnocených zbraní, což má podle předlohy ministerstva vnitra omezit možnosti zpětné aktivace již znehodnocených zbraní. ČTK Počátkem dubna bylo s prací prezidenta spokojeno 60 procent Praha - S prací prezidenta republiky bylo podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM spokojeno počátkem dubna 60 procent občanů. Bylo to stejně jako v únoru a o procento více než v březnu. Dlouhodobě se ale ukazuje, že podíl těchto spokojených postupně klesá. Počátkem dubna lidé v porovnání s březnem lépe hodnotili i práci parlamentu, naopak s činností vlády a politickou situací v zemi byli spokojeni méně, zjistil průzkum, jehož výsledky agentura STEM poskytla ČTK. ČTK Stehlíková chystá kampaň proti násilí na dětech Poděbrady (Nymbursko) - Ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková (SZ) připravuje kampaň proti násilí na dětech. Jejím cílem bude mimo jiné zlomit většinový názor společnosti schvalující tělesné trestání dětí. Pokud se veřejné mínění změní, mohl by být zákaz fyzických trestů zhruba do dvou let zakotven v legislativě. Kampaň provázená televizními a rozhlasovými šoty začne od příštího roku, letos jí bude předcházet veřejná debata o tomto problému, řekla ČTK Stehlíková po dnešním jednání meziresortní komise složené z expertů z ministerstev práce, vnitra, zdravotnictví a školství v Poděbradech. ČTK První zájemci o klenoty přišli na Hrad už v půl čtvrté ráno Praha - Zhruba od půl čtvrté ráno čekali první lidé na dnešní zahájení výstavy symbolů české státnosti - korunovačních klenotů, předpokládaný mimořádný zájem o expozici ale oslabilo chladné a deštivé počasí. Před 08:00 stály před branami Jižních zahrad Pražského hradu již stovky lidí, část z nich ale čekání v dešti nevydržela a odebrala se domů. Výstavu tak dnes zhlédlo 2844 lidí; před pěti lety, kdy se vystavovaly pouze hlavní korunovační klenoty, přišlo první den 4200 lidí. ČTK Liška jedná ve vládě o zvýšení platů pracovníků školství Praha - Ministr školství Ondřej Liška (SZ) jedná ve vládě o zvýšení platů pracovníků škol v letošním roce. Řekl to na dnešním celorepublikovém setkání zástupců školských odborů. Odboráři chtějí nyní vyčkat deset pracovních dní na to, zda se mu podaří v kabinetu další finanční prostředky pro školství prosadit. Pak chtějí začít s protesty. Podle odborářů by situaci vyřešilo navýšení rozpočtu regionálního školství asi o tři miliardy. ČTK Soud v Austrálii vrátil Terezku do konce května matce Sydney/Praha - Australský soud dnes rozhodl, že Terezka Charlie Vichnarová, kterou o Velikonocích unesl její novozélandský otec Rodney Wiliam Cowie z Česka do Austrálie, zůstane do konce května v péči matky. Otec dívky ji bude moci vídat asi třetinu času. ČTK to řekl český konzul v Sydney Vít Kolář. ČTK Památkáři mají obavy z revize památek Praha - S revizí všech památek v České republice počítá jedna z pracovních verzí nového památkového zákona, který připravuje ministerstvo kultury. Revize má být hotova do deseti let, celý památkový fond přitom obsahuje statisíce položek. Památkáři se obávají, že až několik tisíc dosud chráněných budov nebo jiných památek může být ze seznamu vyškrtnuto. Uvedla to Česká televize (ČT). ČTK Horníci dřív do penze nepůjdou Praha - Ministr práce Petr Nečas (ODS) nepočítá s tím, že by lidé v náročnějších profesích odcházeli 6

7 do penze dřív než ostatní pracovníci. Opětovné zavedení takzvaných důchodových kategorií, díky nimž chodili do důchodu dřív například horníci, neplánuje. Nečas to řekl novinářům po schůzce se zástupci hornických odborů. Odboráři žádali pro horníky penzi v 55 letech a hrozili protesty. Po dnešním jednání radikální kroky nepředpokládají. S ministrem se shodli na vzniku týmu, který navrhne pro horníky řešení. ČTK Ministerstvo školství poprvé zruší soukromou vysokou školu Praha - Ministerstvo školství poprvé zruší soukromou vysokou školu. O odejmutí státního souhlasu Pražskému technologického institutu, o.p.s. (PIT) rozhodne do dvou týdnů. ČTK to dnes sdělilo ministerstvo s tím, že doufá, že vedení školy splní slib a zajistí jinou vysokou školu svým 76 bývalým studentům. Škola už loni nezískala akreditaci jediného studijního programu Inženýrská ekologie, který vyučovala. Akreditační komise škole nevyhověla ani při schvalování přepracované verze programu na začátku dubna. ČTK Rada: Bezpečnost v ČR je stabilizovaná, hlavní je reforma policie Praha - Bezpečnost v České republice byla loni ve srovnání s rokem 2006 stabilizovaná, bezpečnostní složky nezjistily žádné bezprostřední ohrožení teroristickým útokem a počet spáchaných trestných činů byl čtvrtý nejnižší za posledních deset let. Tak zní hlavní závěry zprávy o vnitřní bezpečnosti a pořádku za minulý rok, kterou dnes Bezpečnostní radě státu předložil ministr vnitra Ivan Langer (ODS). ČTK Praha olympijská dostala méně peněz, než žádala Praha - Společnost Praha olympijská, připravující kandidaturu české metropole na pořádání olympijských her, dostala dnes od pražské radnice 14,6 milionu korun místo požadovaných 50 milionů. Městská rada vypočítala dotaci s ohledem na mizivé vyhlídky získat pořadatelství už pro rok 2016, jak dnes zhodnotil šance Prahy primátor Pavel Bém. Toho zklamal i přístup vlády, která ústy premiéra Mirka Topolánka prohlásila, že Praze k hrám nedá žádné finanční záruky. ČTK Tajné služby by mohly získat přístup k informacím o kontech Praha - Připravovaný nový zákon o tajných službách počítá s tím, že by zpravodajci mohli získávat informace o soukromých kontech z bank a dalších finančních institucí. Dosud mohou zpravodajské služby získávat údaje jen od orgánů veřejné správy. Návrh odůvodňuje změnu především nutností sledovat peníze určené na podporu terorismu. ČTK ČT: ČR chce od USA výměnou za radar vojenskou pomoc Praha - ČR spojilo s vyjednáváním o radaru také požadavek na modernizaci armády. Od USA chce dopravní letadla a lepší protivzdušnou obranu. Uvedla to dnes Česká televize (ČT). Rozsáhlou vojenskou podporou podmiňuje svůj souhlas s raketovou základnou Polsko. Češi zatím tvrdili, že mají zájem jen o vědeckou a průmyslovou spolupráci. ČTK V roce 2065 mohou imigranti tvořit 30 pct české populace Praha - Za 12 let by imigranti a jejich rodiny mohli tvořit už 7,5 procenta české populace, v roce 2065 to může být i 30 procent. Podle dnešních Hospodářských novin to vyplývá z odhadů, k nimž ve svém novém výzkumu dospěl tým předního českého demografa Dušana Drbohlava z Karlovy univerzity. ČTK Topolánek v Řecku představil priority českého předsednictví v EU Atény - Česká republika bude za svého předsednictví v Evropské unii v prvním pololetí 2009 klást důraz mimo jiné na liberalizaci zahraničního obchodu, podporu malých a středních firem, odstranění překážek pro volný pohyb osob a "debyrokratizaci" unie. Český premiér Mirek Topolánek to řekl v Aténách po setkání se svým řeckým protějškem Kostasem Karamanlisem. Topolánek v Řecku zahájil sérii jednání, při nichž chce evropským lídrům představit priority českého předsednictví. ČTK Většina ministrů nechce, aby jel Topolánek na OH Praha - Pokud premiér Mirek Topolánek (ODS) dodrží předsevzetí, že o své cestě na olympiádu nechá rozhodnout vládu, tak na olympijské hry v 7

8 Číně zřejmě v létě neodcestuje. V anketě dnešních Lidových novin (LN) mu totiž účast na zahajovacím ceremoniálu v Pekingu nedoporučilo osm z jedenácti oslovených ministrů. Zbylí tři by toto rozhodnutí nechali na něm. ČTK Důchodu se u nás dožívá 82 procent mužů a 94 procent žen Praha - Průměrný věk skutečného odchodu do penze je při započtení předčasných a invalidních důchodů 58 let u mužů a 56 let u žen. Penze se v tuzemsku dožívá 82 procent mužů a téměř 94 procent žen. Uvedl to dnes ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS) na semináři k návrhu novely penzijního zákona, který ve sněmovně uspořádal podvýbor pro důchodovou reformu. ČTK Počet týraných dětí vloni vzrostl o tři stovky Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí vloni zaznamenalo o 300 případů týraných dětí více než v roce Podle statistických údajů bylo během loňského roku v Česku týráno a zneužíváno celkem 1884 dětí. Osm dětí bylo zneužito k dětské pornografii a jedna dívka k prostituci. Informuje o tom dnešní Mladá fronta Dnes. ČTK Vláda schválila principy reformy zdravotnictví Praha - Kabinet dnes jednomyslně schválil věcné záměry zákonů, které mají reformovat české zdravotnictví. Novinářům to řekl ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS). Koalice se v noci na dnešek dohodla, že předlohy schválí, do paragrafovaného znění norem ovšem zapracuje některé změny. Jde například o trvalou, nikoliv jen pětiletou regulaci zisku zdravotních pojišťoven či zachování nevýdělečného charakteru univerzitních nemocnic. ČTK Ve Vysokých Tatrách zemřel český skialpinista Košice - Na Téryho chatě ve Vysokých Tatrách dnes po náhlých zdravotních komplikacích zemřel český skialpinista. Na místě se ho ještě pokusili oživit horští záchranáři, jejich zásah ale nebyl úspěšný, informoval Michal Gerčák z Horské záchranné služby. ČTK Český důchodce pašoval v Peru kokain Lima - Příslušníci peruánské protidrogové jednotky dnes na letišti v Limě zatkli 68letého Čecha, který chtěl do španělské Valencie propašovat 3,8 kilogramu kokainu. Informovala o tom agentura EFE. Drogu měl zadržený český občan schovanou pod falešným dnem svého kufru, uvedla místní policie. ČTK Policie bude vyjíždět jen k nehodám se škodou nad Kč Praha - Hodnota minimální škody, která musí vzniknout při autonehodě, aby se jí policie zabývala, se zřejmě zvýší na korun. Pojišťovny by také měly mít přístup k informacím o trestných bodech svého pojištěnce a na jejich základě mu mohou případně zvýšit povinné ručení. O dohodě ministerstva vnitra a Asociace pojišťoven dnes novináře informovali ministr vnitra Ivan Langer a prezident asociace Ladislav Bartoníček. ČTK Julínek: VZP bude vlastnit stát, ostatní pojišťovny soukromé Praha - Vlastníkem veřejnoprávní Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) by měl být stát. Zbývajících osm menších pojišťoven by po přeměně na akciové společnosti patřilo soukromým subjektům. Výnosy z jejich privatizace by dostali na své účty u pojišťoven lidé, kteří by však tyto peníze museli utratit na zdravotní služby. Na jednu čtyřčlennou rodinu by mělo připadnout odhadem asi korun. Novinářům to dnes řekl ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS), který spolu s náměstky představil svůj reformní plán. ČTK Člověk v tísni zahájil kampaň proti vzrůstajícímu neonacismu Praha - Skupina skinheadů zpívající v karaoke baru nebo starší paní nabízející ve stylu pořadu Chcete mě milého Daníčka, ve skutečnosti hřmotného "nácka". Tak vypadají klipy a spoty, kterými chce obecně prospěšná společnost Člověk v tísni upozorňovat na vzrůstající hrozbu neonacismu. Jde o část dnes zahájené kampaně "NEOnácek Chcete ho?", kterou její organizátoři představili novinářům. ČTK Politici nechtějí ruské vojáky na americké základně v ČR Praha - Čeští politici si nedovedou představit trvalou přítomnost ruských vojáků na americké

9 radarové základně v Brdech, pokud bude postavena. Reagovali tak na prohlášení ruského prezidenta Vladimíra Putina po jeho dnešním setkání s americkým protějškem Georgem Bushem v Soči. Putin řekl, že by trvalý pobyt ruských expertů na amerických základnách pomohla rozptýlit obavy Moskvy, pokud se nepodaří vytvořit globální systém. ČTK Vodáky na Šumpersku zasáhl padající strom, čtyři zranění Šumperk - Padající strom zasáhl raft se šesti vodáky, kteří sjížděli řeku Moravu u Bludova na Šumpersku. Čtyři lidi strom zranil, z toho jednoho velmi těžce. Na místě neštěstí zasahovala nejen záchranná služba, ale i hasiči. Případ vyšetřuje policie. ČTK Filip: Země je v politické a ekonomické krizi Praha - Země je v hluboké politické i ekonomické krizi, tvrdil předseda KSČM Vojtěch Filip na celostátní konferenci komunistických kandidátů do Senátu a lídrů pro volby do krajských zastupitelstev. Shromáždění se konalo ve Velkém sále pražského magistrátu. ČTK Magistrála v Praze bude za muzeem v tunelu Praha - Severojižní magistrála, která protíná centrum Prahy, se v budoucnu stane městským bulvárem. Povede pouze za budovou Národního muzea, a to v tunelu. Při stavebních pracích podle radního Radovana Šteinera (ODS) kolaps dopravy ve městě nehrozí. Podmínkou jejich zahájení je, že bude uvedena do provozu severozápadní část vnitřního automobilového okruhu mezi Malovankou a křižovatkou Pelc- Tyrolka a jižní část vnějšího obchvatu mezi plzeňskou a brněnskou dálnicí. ČTK Vláda zkracuje dobu podpory v nezaměstnanosti Praha - Stát zřejmě sníží podporu nezaměstnaným. Vláda dnes totiž schválila návrh ministra práce Petra Nečase (ODS) zkrátit dobu podpory v nezaměstnanosti o jeden měsíc a změnit i její výši. Norma, kterou nyní čeká posouzení sněmovnou, upravuje sociální dávky pro lidi bez práce či systém zelených karet pro zahraniční pracovníky. O schválení normy informoval úřad vlády na svém webu. ČTK Hrad zaplatil dluh, kvůli němuž byla katedrála v exekuci Praha - Z účtu Správy Pražského hradu (SPH) odešly peníze, kvůli nimž byla na některé objekty Hradu včetně katedrály sv. Víta vyhlášena exekuce. ČTK to dnes řekl David Šebek z tiskového oddělení prezidentské kanceláře. Reagoval tak na informace o tom, že pražské arcibiskupství chce tento dluh od Gema Art Group koupit. ČTK Čunek je opět vicepremiérem a ministrem Praha - Předseda KDU-ČSL Jiří Čunek se po pěti měsících stal znovu členem vlády. Prezident Václav Klaus ho dnes na Pražském hradě už podruhé jmenoval do funkce vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. Hned po slavnostním ceremoniálu staronový místopředseda vlády odjel do Strakovy akademie na zasedání kabinetu. ČTK Délka života se opět prodloužila Praha - Život v Česku se opět prodloužil a lidé mají naději, že budou žít déle. Průměrná doba dožití se loni proti roku 2006 podle předběžných výsledků protáhla zhruba o 2,4 měsíce. Doba dožití mužů činila 73,7 roku a žen 79,9 roku. Od listopadu 1989 se tak prodloužila u mužů celkem o 5,6 roku, u žen o 4,5 roku. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). ČTK Vondra: Schůzky v krajích při předsednictví zviditelní regiony Praha - Organizování ministerských rad EU při českém předsednictví v krajích bude pro regiony příležitostí, jak se zviditelnit, řekl v rozhovoru s ČTK vicepremiér pro EU Alexandr Vondra. Česko na rozdíl od Slovinska, které nyní unii předsedá, zvolilo variantu pořádat v roce 2009 zasedání po celé zemi, stejně jako před tím Švédsko či Portugalsko. Česká vláda tak chce přilákat pozornost zahraničí k různým koutům země. ČTK

10 Sportovní události Po prohře s Ruskem jsou hokejisté druzí Liberec - Čeští hokejisté prohráli v závěrečném utkání Česká pojišťovna Cupu v Liberci 2:3 s Ruskem a na turnaji obsadili druhé místo. Rusko vyhrálo jak závěrečný díl Euro Hockey Tour, tak celou sérii, v níž byli čeští reprezentanti stejně jako před rokem třetí. Dnešní duel sborná rozhodla ve druhé třetině, kdy třikrát překonala brankáře Marka Pince. ČTK Loprais je zatím ve Středoevropské rallye druhý Budapešť - Aleš Loprais zajel druhý čas v úvodní etapě Středoevropské rallye v Maďarsku a Rumunsku, která je náhradou za zrušený Dakar. Pilot tatry dnes na 63 kilometrů dlouhém měřeném úseku ztratil 25 sekund na nizozemského favorita a vítěze posledního klasického Dakaru Hanse Staceyho s kamionem MAN. ČTK Sparta odskočila Slavii o tři body Praha - Fotbalisté pražské Sparty odskočili na čele prvoligové tabulky rivalovi ze Slavie na rozdíl tří bodů. Pomohla jim k tomu dnešní hladká výhra 3:0 nad posledním Mostem, o kterou se brankami zasloužili stopeři Řepka se Sivokem a útočník Holenda. Severočeši se naopak po neúspěchu v 26. kole vzdalují záchraně, protože oba jejich hlavní soupeři v boji o udržení, Bohemians 1905 i Kladno, získali všechny tři body. ČTK Hilgertová si vybojovala pátou olympiádu Praha - Kajakářka Štěpánka Hilgertová, kanoista Stanislav Ježek a deblkanoisté Jaroslav Volf a Ondřej Štěpánek pojedou na olympijské hry do Pekingu. Jistotu nominace mají už po dnešním třetím ze čtyř závodů v Praze v Troji. Dramatická situace, jíž rozhodne až závěrečné nedělní klání, nastala mezi kajakáři, kde šanci kvalifikovat se do Pekingu mají ještě čtyři lodě. ČTK Košťál: Brückner už jedná s Nedvědem Praha - Manažer české fotbalové reprezentace Vlastimil Košťál se domnívá, že trenér Karel Brückner už začal jednat se záložníkem Pavlem Nedvědem o případném návratu do národního týmu. Místopředseda Českomoravského fotbalového svazu to řekl v rozhlasovém pořadu Pressklub na Frekvenci 1, kde také prohlásil, že o nástupci po Brücknerovi v současnosti uvažuje nad někým ze čtveřice Ivan Hašek, Petr Rada, Vítězslav Lavička a Karel Jarolím. ČTK Hokejisté Slavie získali titul Praha - Hokejisté Slavie Praha získali podruhé v historii mistrovský titul v extralize. Svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky porazili v dnešním sedmém finálovém utkání 4:2 Karlovy Vary před rekordní návštěvou diváků a stejně jako před pěti lety vyhráli sérii 4:3 na zápasy. ČTK Olympijské "Ptačí hnízdo" je téměř hotové Peking - Chlouba organizátorů pekingské olympiády, Národní stadion zvaný Ptačí hnízdo, je takřka připravena k provozu. Přesvědčit se o tom 114 dní před zahájením her mohli přímo na místě zahraniční novináři, kteří dnes poprvé směli nahlédnout do nitra čínského svatostánku s kapacitou diváků za půl miliardy dolarů (téměř osm miliard korun). ČTK ČOV zřejmě bude instruovat olympioniky, jak by se měli chovat Praha - Na přesný výklad článku 51 olympijské charty ze strany mezinárodního výboru MOV bude čekat Český olympijský výbor, aby mohl instruovat sportovce, jak se budou moci chovat v průběhu her v Pekingu. V chartě se hovoří o tom, že v olympijských prostorách, na sportovištích a jiných místech není povolen žádný typ demonstrací nebo politické, náboženské či rasové propagandy. ČTK Vaidišová je zpět na patnácté příčce Londýn - Česká tenisová jednička Nicole Vaidišová se posunula o dvě místa na patnáctou příčku světového žebříčku, přestože v minulém týdnu nehrála žádný turnaj. Pomohl jí k tomu propad Rusek Safinové a Zvonarevové, které neobhájily loňské body. ČTK

11 Hokejová osmnáctka se vrací mezi elitu Toruň (Polsko) - Česká hokejová reprezentace do osmnácti let deklasovala ve svém čtvrtém utkání na mistrovství světa divize IA v polské Toruni Kazachstán 7:0 a po roce si zajistila návrat do elitní skupiny. Svěřenci trenéra Marka Sýkory dnes rozhodli přímý souboj o postup ve druhé a zejména třetí třetině, kdy vstřelili pět branek. ČTK Škoda po derby je přes půl milionu korun Praha - Škodu přes půl milionu korun napáchali fanoušci fotbalových klubů Slavie a Sparty při pondělním derby na Strahově, které skončilo remízou 1:1. Škoda vznikla na vytrhaných sedačkách na tribunách, jichž vandalové zničili kolem pěti set. Řekl to mluvčí Slavie Ondřej Zlámal s tím, že výše škody bude ještě upřesněna. ČTK Korbel je připraven hrát kvalifikaci na OH Nantes (Francie) - Nejlepší český stolní tenista Petr Korbel se dal po zranění třísla z minulého týdne dohromady a zúčastní se evropské olympijské kvalifikace, která ve středu začne ve francouzském Nantes. Šestatřicetiletý český reprezentant, který bude usilovat o pátou olympiádu, to řekl v telefonickém rozhovoru ČTK. ČTK Pětibojař Polívka vyhrál závod SP v Millfieldu Millfield (Británie) - Dvacetiletý moderní pětibojař Ondřej Polívka zaskočil favority a nečekaně vyhrál dnešní závod Světového poháru v britském Millfieldu. Úřadující juniorský mistr světa dosáhl součtu 5392 bodů a o osm bodů porazil Itala Nicolu Benedettiho. ČTK Valašskou rallye vyhrál suverén Kresta Vsetín - Favorizovaný Roman Kresta vyhrál Valašskou rallye, druhý díl mezinárodního mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Bývalý tovární jezdec Fordu se na první příčce průběžného pořadí usadil po úvodní rychlostní zkoušce a už ji neopustil. Kresta ovládl populární soutěž potřetí v kariéře po letech 2001 a ČTK Pražský půlmaraton opět ovládli Keňané Praha - Absolutním triumfem keňských běžců skončil jubilejní desátý ročník Pražského půlmaratonu, na jehož start se postavilo rekordních 5812 běžců. Loni se jich na trať vydalo téměř o tisícovku méně. Nejrychlejší byl jeden ze spolufavoritů Eliah Karanja, který proběhl cílem před Rudolfinem v času 1:02:08. Keňská nadvláda v Praze trvá od roku 2000, pouze první ročník skončil triumfem Libyjce Aliho Ezayediho. Závod žen vyhrála Asha Gigiová z Etiopie. ČTK Omsk chce přemluvit Jágra k návratu New York - Český hokejista Jaromír Jágr se příští týden setká v New Yorku s představiteli Avangardu Omsk v čele s generálním manažerem Anatolijem Bardinem. Ten odletěl do zámoří právě kvůli tomu, aby přemluvil českou hvězdu k návratu do týmu, jehož dres oblékala v době výluky NHL v sezoně 2004/2005. ČTK Brücknerova operace prý bez komplikací Praha - Trenér fotbalové reprezentace Karel Brückner má za sebou operaci krční páteře, která se podle webových stránek svazu obešla bez komplikací. Osmašedesátiletý kouč podstoupil zákrok dnes dopoledne v pražské nemocnici Na Homolce, kde už komunikuje s okolím a je v běžném pooperačním stavu. ČTK Ceny fair play dostaly Fikotová a Růžičková Praha - Olympijské vítězky Věra Růžičková a Olga Fikotová- Connollyová obdržely hlavní ceny Českého klubu fair play za minulý rok. Gymnastka Růžičková, která má zlato ze soutěže družstev na OH 1948 v Londýně, i diskařka Fikotová, jež vyhrála v Melbourne o osm let později, byly dnes na slavnostním vyhlášení v Praze oceněny za své celoživotní postoje. Hlavní cenu za čin fair play dostal kvadriatlonista Miroslav Podborský, jenž v boji o titul na mistrovství světa počkal na soupeře, který vyběhl z depa nesprávným směrem. ČTK

12 Trochu Humoru Pláče Mařa Polévková: Já su tak nešťastná. Když sem po svatbě uvařila první jídlo a von se tak v tom vrtal jako be mu nechutnalo, tak sem to nevedržela a povídám: když se mu to nelíbí, ať se de najest do hospode. No a vod tý době je tam denně. Co to znamená, pane vrchní Ještě jsem nedostal objednané jídlo a už mi nesete účet! Objednal jste si smažené houby pane, a v podobných případech člověk nikdy neví Boj do poslední chvíle Byl to fantastický závod, referuje reportér o Tour de France. Tři hromadné pády, pět těžce zraněných, jedenáct odstoupilo ze závodu a hlavní vítěz si pro první místo přiběhl s kolem přes rameno! Dle předpisu - Dva policajti stojí na kraji silnice a koukají na hlavní pole Tour de France. Když cyklisti přefrčí, jeden z nich si zamne ruce a povídá druhému: Jeane, zavolej vysílačkou hlídku před námi! Ať si připraví bločky na pokuty! Žene se na ně balík cyklistů a ani jeden nemá světlo! Houuuu, houuuu, volá lovec projíždějící se svým psím spřežením zasněženou plání v údolí Yukonu, jak se dostanu do Whitehorse? Lehce, informuje mongoloidní domorodec od svého iglů, jeďte stále rovno, a v dubnu odbočte doleva. Na schůzi parlamentu přišlo na řadu rokování k bodu o komunistickém odboji. Jeden poslanec se přihlásil do diskuse: Žádám tento bod stáhnout z rokování, vždyť my jsme vlastně skoro všichni bývalí soudruzi! Vojenská služba Nováček má rozkaz hlásit se v Kuchyni na škrabání brambor. Otráveně tam přijde a povídá: Doufám, že máte na škrabání brambor aspoň stroj? To se ví, povídá kuchař, a ty jsi náš nejnovější model! Včera jsme hráli v hospodě U gorily mariáš. Už jsem neměl ani pětník, tak jsem vsadil svou ruku, tedy, abyste mi rozuměl, pane sousede, jak prohraju, tak mi ji useknou. No tě pic, a jak to dopadlo, pane? To je mi otázka, proč myslíte, že jsem vám dnes nepodal ruku..? Všimli jste si, že někteří poslanci mají v době zasedání nasazená sluchátka? Křivdil by jim ten, kdo by si myslel, že poslouchají hudbu z wolkmenu. To jen na sluchátka mají napojen kapesní budík, který je tiše a diskrétně probudí v čase oběda, svačiny, večeře Podzimní zábava Malý Vašík jde s tatínkem pouštět draka a maminka na ně ještě z okna volá: Vašíku! A hlavně dávej pozor na tatínka, aby ti nevzal draka do hospody. 12

13 Klubovní zprávy, Zajímavosti a Dopisy čtenářů Návštěvy Českého klubu ve Wellingtonu neděle 30. března koncert Daniela Dobiáše na jeho cestě poskytli přístřeší anebo i jen psychickou podporu. úterý 22. duben setkání členů klubu s velvyslancem České Republiky Jurajem Chmielem V rámci své dovolené na Novém Zélandu před turné po Austrálii se ve Wellingtonu zastavil skladatel a klavírista Daniel Dobiáš a a uspořádal pro nás nezapomenutelný koncert z vlastní tvorby, založené na historických textech. středa 2. dubna beseda s cykloturistou Jozefem Trabalkou Slovenký cykloturista Jozef Trabalka si krátce po svých 66. narozoneninách vytýčil cíl objet severní ostrov Nového Zélandu na kole a v rámci jeho cesty se zastavil i na našem klubovním setkání ve Wellingtonu. Jak se mu cesta nakonec celé zdařila si můžete přečíst na na jeho osobním blogu stejně jako více o cestách které Jozef podnikl a plánuje má na svých webových stránkách Jozef již je doma na Slovensku a požádal nás abychom za něj tímto poděkovali všem krajanům, kteří mu Při příležitosti předání pověřovacích listin se ve Wellingtonu v klubovně polského domu setkal nový velvyslanec Juraj Chmiel s členy místní české komunity. MichalS Blog českého klubu ve Wellingtonu Protože album fotek na webu českého klubu se nepodařilo úplně zprovoznit, nahradili jsme ho nově blogem s fotkami a textem k jednotlivým akcím. Blog je přístupný odkazem z webu a nebo přímo na Pokud budete chtít do tohoto blogu přispívat, kontaktujte prosím správce webových stránek pomocí kontaktního formuláře na webu. MichalS Stále hledáme nové redaktory pro časopis Střípky/Čriepky Provádíme nábor nových redaktorů pro výrobu tohoto časopisu, takže pokud byste se rádi podíleli na jeho výrobě, máte k dispozici počítač s přístupem k Internetu a umíte používat program na tvorbu dokumentů (textový procesor Word nebo podobný), dveře jsou pro vás otevřené. Zájemci prosím pište na ovou adresu redakce. MichalS 13

14 Tajenka z minulého měsíce: Tati, maminka mě z vody vyndavá jinakyřešení křížovky na této stránce bude uvedeno příští měsíc. Recept tohoto měsíce: Nebeská Máňa Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi. Polský dům, středa 7. května 2008 v 19:30 hodin 257 Riddiford Street, Newtown, Wellington Ingredience: 200 g polohrubé mouky, 200 g cukru moučka, 4 vejce, 10 lžic oleje, 10 lžic horké vody, 1/2 prášku do pečiva, šlehačka, ztužovač Krém: 3/4 l mléka, 3 vanilkové pudinky, 200 g cukru moučka,3 zakysané smetany, 1 instantní capuccino Nescafé, 1 1/2 balíčku piškotů, káva, rum Postup přípravy: Žloutky utřít s cukrem, přidat olej, vodu a mouku s práškem do pečiva. Nakonec sníh z bílků. Péct na vymazaném a vysypaném plechu s vyšším okrajem při 160 C asi 20 minut. Po vychladnutí potřít polovinou krému, na něj dát piškoty namočené v kávě s rumem. Na piškoty dát zbytek krému a dát ztuhnout. Pak potřít vyšlehanou šlehačkou a lehce poprášit kakaem recept převzat z Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box , Wellington, NZ Tel: +64 (0) , webová stránka: Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma. Redaktoři: Michal Šolc, Gustav Knotek, Jana Šolc (Hrtánková), zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Pavel Doležel Narozen: 30. listopadu 1940 Sport: cyklistika ZÁVODNÍK: vítěz dvou etap Závodu míru, kde skončil v roce 1965 celkově druhý, vítěz

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Výlet do Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy.

Výlet do Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy. Naše škola vyhrála v prestižní soutěži a získala cenu. Výhrou je dvoudenní výlet do hlavního města naší republiky Prahy. Výlet do Prahy Michal Žůrek ZŠ a MŠ Frýdecká Havířov-Bludovice Kategorie A 2 Vý

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC

FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení jejich pořadí

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

CCB Index nemocnic - obchodních společností

CCB Index nemocnic - obchodních společností počet nemocnic FINANČNÍ ZDRAVÍ NEMOCNIC Žebříček nemocnic (rok 2012) Zpracováno společností CCB Czech Credit Bureau, a. s., pro Health Care Institut Věra Kameníčková, analytička Nemocnice jsou pro stanovení

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2234/04 V Praze dne 31. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 7. dubna 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období

Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období Habsburkové v Českých zemích v předbělohorském období 1 Rodokmen Habsburků Maxmilián Habsburský + Marie Burgundská / Rakousko / Ferdinand Aragonský + Isabela Kastilská Španělsko Filip I. Sličný + Johana

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje

Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Limity těžby šance pro rozvoj Ústeckého kraje Co jsou územní limity těžby? V minulém století bylo v severních Čechách v souvislosti s těžbou hnědého uhlí zbouráno 106 původních obcí včetně 650 let starého

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR

PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR PRÁVNÍ ASPEKTY ŘEŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB S ÚČASTI OZBROJENÝCH SIL ČR LEOPOLD SKORUŠA 1. Právní instituty ochrany společnosti a státu 1.1 Ústavní instituty Pro život jednotlivce má zásadní význam existence

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Brloh Zadání prvního kola

Brloh Zadání prvního kola Brloh Zadání prvního kola Odpovědi odešlete prostřednictvím našich webových stránek http://brloh.math.muni.cz Odpovězte na otázku: 1 Alfanumerická 17 953 178621 752 95 74269 7913 1739 82 17 953 713 17931

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 2. 18. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova.

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz Přihlášení» Registrace» reklama Vaše náměty 606 09 09 09 zpravy@nova.cz Hledat článek, osobnost Hledat článek, osobnost Hledat

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Český olympijský výbor TISKOVÁ ZPRÁVA

Český olympijský výbor TISKOVÁ ZPRÁVA Český olympijský výbor TISKOVÁ ZPRÁVA V Praze dne 25. března 2009 Ve středu 25. března zasedal Výkonný výbor ČOV. Projednal například rozvojový olympijský program pro období 2009 2012 či zvýšení odměn

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Profil jezdce. 1.Adam Lacko

Profil jezdce. 1.Adam Lacko Adam Lacko 1.Adam Lacko Profil jezdce Datum narození: 24. září 1984 Místo narození: Čeladná, Česká Republika Národnost: česká Váha: 85 kg Výška: 186 cm Povolání: závodní jezdec První start: 1994, motokáry

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Tisková zpráva. Evropany nejvíce trápí hospodářské problémy mezi nimi je na prvním místě nezaměstnanost. Studie GfK Verein nazvaná Výzvy Evropy 2012

Tisková zpráva. Evropany nejvíce trápí hospodářské problémy mezi nimi je na prvním místě nezaměstnanost. Studie GfK Verein nazvaná Výzvy Evropy 2012 Tisková zpráva June 19, 2012 Sandra Lades GfK Verein press Tel. +49 911 395 3606 sandra.lades@gfk-verein.org Ronald Frank GfK Verein studies Tel. +49 911 395 3004 ronald.frank@gfk-verein.org Evropany nejvíce

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008

HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 HC KOMETA BRNO nabídka reklamní spolupráce 2007 2008 Vážení sportovní přátelé, obchodní partneři, dovolujeme si Vám v krátkosti představit 2. nejúspěšnější klub tuzemské hokejové historie, 11násobného

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014

Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Přehled zpráv 20.3.2014-21.3.2014 Českolipský deník Dobré rozhodnutí... 2 21.3.2014 Českolipský deník str. 2 Českolipsko Lípa dá milion porodnici, aby vytvořila pocit domova... 2 21.3.2014 Českolipský

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky

pro období mezi lety 1918 1938 se v Československu vžilo označení první republiky Otázka: Československo 1918-1938 Předmět: Dějepis Přidal(a): Terezie Chiara 1. charakteristika politického systému a ekonomiky 2. nejdůležitější zákony a reformy, ústava 3. zahraničně-politická orientace

Více