Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Leden 2009 cena: 9,-- Kč Nový způsob výplaty sociálních dávek více str. 5 Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14 Zastupitelstvo města je plánováno 14. ledna v budově A od 17 hod. ŠÁRKA ZIKMUNDOVÁ VE SKLÁŘSKÉM MUZEU V novoborském sklářském muzeu se již stalo pravidlem představovat veřejnosti nejmladší generaci sklářských výtvarníků a přispět tak k propagaci jejich tvorby. Tentokrát zahájíme nový rok výstavou Šárky Zikmundové, absolventky borské střední průmyslové a vyšší odborné školy. Této škole zůstala věrná a od roku 2001 zde vyučuje malbu na skle a působí jako galeristka. Její tvorba má poměrně široký záběr. Zušlechťuje užité tvary originální malbou, zabývá se designem (hutně tvarované sklo, fusing), ale i tvorbou skleněných objektů. Okrajově se věnuje také výrobě skleněných šperků. Výstavní sezonu 2009 zahájíme 16. ledna v 17:00 hodin vernisáží výstavy Šárky Zikmundové KONTRASTY. Srdečně Vás zveme. Eliška Pánková, Sklářské muzeum Nový Bor Udělejte dlouhý krok a splňte si svá přání, vždyť tu máme Nový rok, mnohá předsevzetí se splní. Vážení spoluobčané, stojíme na prahu nového roku a jsme plni předsevzetí, která letos už určitě splníme. I já mám jedno a moc bych si přál, aby se vyplnilo. Před koncem roku jsem navštívil partnerské město Frauenau a zúčastnil se předávání cen za nejhezčí dózičku na šňupací tabák. Několikrát jsem byl velmi mile překvapen. Prvně, když ze třinácti udělených cen, získali naši studenti sklářské školy tři ocenění. Jsou to prostě studenti šikovní a nadaní. Podruhé vřelým přijetím a pocitem, že jsme plnohodnotní členové Evropské unie. A potřetí, jak se k sobě chovali členové místní samosprávy. Slušně, s úctou a všichni se vzájemně podporovali. Skoro se mi nechtělo domů, do atmosféry stresu, nenávisti, lží a naschválů. A tak jsem si uvědomil, že pokud chceme do Evropy, musíme se ještě hodně učit, jak se k sobě chovat. A to je to mé přání, pojďme se k sobě chovat slušně, staňme se konečně Evropany. J. Mareš, starosta Informace pro žadatele o granty a dotace Město Nový Bor připravilo na rok 2009 šest grantových programů: 1. Podpora kulturní činnosti 2. Podpora volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže 3. Podpora sportovní činnosti 4. Ochrana a tvorba životního prostředí 5. Oblast sociální péče a zdravotnictví 6. Oblast protidrogové prevence PLES MĚSTA 2009 se uskuteční 13. února od 20:00 hod. v Parkhotelu Nový Bor. Více informací v únorovém čísle. Na webových stránkách města byla vytvořena nová rubrika Granty a dotace, kde žadatelé najdou veškeré potřebné informace. Jsou zde zveřejněny obecné zásady pro udělování grantů a dotací, výzvy v jednotlivých programech a také všechny potřebné formuláře k podání žádosti a konečnému vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. Správcem programů č.1 3 je odbor školství, kultury a sportu, správcem programu č. 4 je odbor životního prostředí a správcem programů č. 5 a 6 je odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor. Výzvy a veškeré potřebné přílohy jsou k dispozici jak na webu, tak u správců jednotlivých programů na MěÚ Nový Bor. Podle typu výzvy je v uvedených programech možno žádat o finanční podporu na jednorázovou akci nebo celoroční činnost. U programu č. 3 Podpora sportovní činnosti budou formou grantů přidělovány finanční prostředky pouze na jednorázové sportovní akce, na celoroční činnost a provoz sportovních zařízení je možno požádat o dotaci. RNDr. Alena Forgáčová, vedoucí OŠKS leden09.indd :08:20

2 Zprávy z Města INFORMACE z výboru rozvoje města Zastupitelstvo, Rada a výbory Rozhodujícím orgánem, který schvaluje předkládané materiály (záměry, prodeje, smlouvy, rozpočet i rozpočtové změny aj.) je 21 členné zastupitelstvo města. Materiály jsou obvykle předtím projednávány ve výborech a v sedmičlenné Radě města. Výbory jsou poradními orgány, ale nemají rozhodovací pravomoci. Na druhou stranu se zde diskutuje, projednávají náměty, dávají vyjádření a návrhy. Výbory zastupitelstva V Novém Boru existují výbory: 1) kontrolní, 2) finanční, 3)pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví, 4) pro dopravu a životní prostředí, 5) pro kulturu a občanské záležitosti, 6) pro sport 7) výbor rozvoje města a cestovního ruchu a dále osadní výbory. Podrobné informace o složení výborů (stejně jako o zastupitelstvu) lze najít na internetu Výbor rozvoje Výbor rozvoje má 5 členů v současné době tyto: Jindřich Mareš (ODS), ing. arch. Rýdl (ODS), František Kuric (ČSSD), Pavel Danys (ČSSD) a ing. Petr Kaplánek (SOS). Pravidelným účastníkem je vedoucí odboru rozvoje ing. Hrádek, dle potřeby i další hosté. Schůzky výborů jsou zhruba jedenkrát měsíčně. Náměty, doporučení a vyjádření jsou obsaženy v zápise, který je poskytován vedení města i úřadu. Další zpracování pak závisí na vedení města a úřednících. Připravené věci jsou pak postoupeny do rady a zastupitelstva. Tam se musí odsouhlasit, co se bude realizovat, financování atd. Závěry a realizace Jak bylo napsáno výše výbory jsou jen poradním orgánem, tj. jejich závěry mají jen formu doporučení. Vedení města může řešit věci jiné resp. jinak než navrhuje výbor. Zastupitelstvo má názor výboru k dispozici, ale hlasování může být odlišné. U výboru rozvoje byl velký nesoulad v období starostování Ing. Silné. Výbor zásadně nesouhlasil s nákladnou rekonstrukcí náměstí i stylem provedení. Zastupitelstvo však rozhodovalo jinak a nakonec město nezískalo dotaci ani na náměstí, ani na muzeum. V současnosti je situace mnohem lepší. Ne že by ve všem byla naprostá shoda, ale díky novému vedení města ve složení J. Mareš (ODS) a Mgr. Valdman (ČSSD) je vidět, že se mnohé věci daly do pohybu. Co se podařilo Ze starších námětů se podařilo dotáhnout parkování na sídlišti Západ, je opraveno parkoviště naproti TIC. V rekordním čase (přes prázdniny) bylo otevřeno další oddělení školky v ZŠ v Arnultovicích. Pro mládež se stal oblíbeným místem nový skatepark. Na co se těšit Nejpozději v září 2009 (dle možností dříve) je naplánováno otevření další školky ve vile v Kalinově ulici. V roce 2009 budou zrekonstruována další 3 dětská hřiště v plánu jsou další. Také se konečně dočkají obyvatelé sídliště Rumburských hrdinů mělo by dojít k realizaci 1. etapy nových parkovišť (ve spodní i horní části sídliště), bohužel proces přípravy je dlouhý. Začalo se pracovat na studii parkování v sídlišti Husova Jiráskova, parkoviště by mohlo být i u lékárny na TGM. Plánuje se rekonstrukce dalších přechodů i křižovatka Husova - Smetanova (u stadionu). Z evropských peněz by měla být z velké části zaplacena lávka pro pěší a cyklisty nad silnicí u hájovny pod Klíčem (ale i tak město vyjde na 2 mil. Kč). Pomalu ale jistě se pohnula situace ohledně cyklostezek nejzajímavější je trasa Nový Bor Sloup, zatím probíhají jednání o možném převodu pozemků, pak teprve může být připraveno a žádáno o dotace. Je zpracována a zastupitelstvem již odsouhlasena studie nového uspořádání lokality autobusového nádraží, může se tak postoupit do přípravy projektu. Další záležitosti O průmyslové zóně se začalo vážně jednat teprve relativně nedávno a vše nejde tak rychle, jak by bylo potřeba. Bohužel město Nový Bor ztratilo spoustu let a nemá cenu minulost rozebírat. Je připravena další změna územního plánu, která zohledňuje požadavky občanů i města (nové lokality pro rodinné domky ale i ochrana zeleně). V oblasti cestovního ruchu je kromě cyklostezek připraven koncept turistických okruhů i lepší prezentace města (zde hodně závisí na penězích). Shoda nebo rozpory Na velké části projektů se bez problémů shoduje naprostá většina zastupitelů např. školky, dětská hřiště, potřebě vyřešit cykloareál (byť to bude trvat déle). Některá témata jsou zdrojem rozporů jednalo se např. o náměstí. Dotace Dotace jsou velmi důležité, bez jejich přijetí nelze mnohé věci vůbec realizovat. Např. oprava vily školky v Arnultovicích závisí na tom, zda Nový Bor obdrží dotaci od ministerstva financí. Bez dotací nelze dělat ani rozsáhlou rekonstrukci celého areálu Kalinova nebo budovat cyklostezky. Překážky čas a peníze Největší překážkou mnoha naplánovaných akcí jsou čas a peníze. Nejprve je potřeba příprava ze strany pracovníků úřadu, dále sehnat projektanta, který má čas, a také mít nemalé peníze na projekty. Hlavní problém pak je mít peníze na realizaci. I v případě dotovaných akcí je třeba mít větší či menší spoluúčast a jsou potřeba miliony. Odbor rozvoje má dle mého názoru naprosto nedostatečný rozpočet cca 10 mil. Kč při současném plánovaném prodeji majetku zhruba ve stejném objemu. Další peníze dostane odbor z přebytků, avšak potřeboval by více. Jak bylo řečeno už dříve, nejde jen o náměty z výboru, ale také o přípravu projektů, odsouhlasení v zastupitelstvu, dostatek vlastních peněz i získání dotací Ing. Petr Kaplánek předseda výboru pro rozvoj města a cestovní ruch 2 Novoborský měsíčník / leden 2009 leden09.indd :08:20

3 Zprávy z Města Změny v zákoně o zaměstnanosti od ledna 2009 Od ledna 2009 dojde k celé řadě změn pro uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce týkajících se výplaty podpory v nezaměstnanosti, povinností uchazeče o zaměstnání i dalších souvisejících oblastí. Novela zákona o zaměstnanosti přináší mnoho změn i zcela nových ustanovení, informuje tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Marcela Ottová. Dochází ke zkrácení doby pobírání podpory v nezaměstnanosti, která se nazývá podpůrčí doba. Zkracuje se ze 6 na 5 měsíců u osob do 50 let, z 9 na 8 měsíců u osob ve věku let a u osob nad 55 let bude podpůrčí doba také o 1 měsíc kratší, tj. 11 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti naopak vzroste na 65% po dobu prvních 2 měsíců, další dva měsíce bude 50% a po zbývající podpůrčí dobu 45% průměrného měsíčního čistého výdělku. Podpora při rekvalifikace se nemění a zůstává ve výši 60%. Složitější podmínky budou mít nezaměstnaní, kteří 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně sami ukončí zaměstnání, které jim předtím úřad práce zprostředkoval. Nebudou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, stejně tak jako nezaměstnaní, se kterými ukončil zaměstnavatel pracovní poměr pro porušení povinností zvlášť hrubým způsobem. Ke zvýšení možnosti uplatnění nezaměstnaných na trhu práce budou uzavírány individuální akční plány. V nich budou definována jednotlivá opatření při hledání řešení nezaměstnanosti, konkrétní aktivity a postupy, včetně časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření. Pro uchazeče, kteří budou evidováni na úřadu práce déle než 5 měsíců, bude plnění podmínek individuálního akčního plánu povinné. Ačkoli některá opatření novely zákona o zaměstnanosti se zdají být zpřísněna, hlavním smyslem těchto změn a cílem je rychlé řešení nezaměstnanosti jednotlivců, upřesňuje ředitelka Úřadu práce v České Lípě Zdeňka Cibulková. Práce se musí vyplatit a k tomu budou směřovat i aktivity úřadu práce, realizované v součinnosti s jednotlivými klienty, dodává ředitelka úřadu práce. Trh práce novelou zákona o zaměstnanosti otvírá možnosti také cizincům, pro které se zjednoduší přístup k povolení k zaměstnání a k pobytu, a to prostřednictvím zelených karet. Naopak zaměstnavatelé pro zaměstnání cizinců ze zemí mimo EU již nebudou nadále potřebovat povolení úřadu práce. Další změny v oblasti poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se týkají výše příspěvku, který je poskytován zaměstnavatelům a některých podmínek jeho poskytování, sděluje dále tisková mluvčí Marcela Ottová. V této oblasti bude Úřad práce v České Lípě informovat své partnery zaměstnavatele formou informačních materiálů. Marcela Ottová tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Pozn. redakce: kvůli uzávěrce napsáno před zasedáním Na programu je rozpočet Rozpočet roku 2009 byl hlavním bodem jednání zastupitelů Nového Boru, kteří se letos naposledy sešli 17. prosince. V návrhu rozpočtu se počítá s příjmy v celkové výši 172 milionů 624 tisíc korun a ve stejné výši budou také výdaje. Až doposud patřil Nový Bor k městům, která měla rozpočet schválený před koncem rozpočtového roku. Pokud by zastupitelé rozpočet neschválili před 1. lednem 2009, hospodaření města by se řídilo pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla umožňují, aby byly až do schválení rozpočtu hrazené mandatorní výdaje v povinné výši. Obdobně lze financovat započaté akce nebo investiční akce, na jejichž úhradu jsou zajištěné dotační zdroje. Na prosincovém jednání se zastupitelé dozvěděli, jak město hospodařilo v průběhu tří čtvrtletí letošního roku a posuzovali dva návrhy rozpočtového výhledu na roky 2010 až Financí se budou týkat i schvalovaná rozpočtová opatření v závěru roku Vedoucí odboru školství, kultury a sportu předloží zastupitelstvu návrh smlouvy o poskytnutí dotace Kultuře Nový Bor s. r. o. na zajištění provozu v příštím roce. V návrhu se počítá s tím, že město poskytne Kultuře dotaci v celkové výši přesahující 4 miliony 535 tisíc korun, z toho na kulturní činnost připadají cca 2 miliony korun zatímco zbývající peníze budou použité na správu a drobnou údržbu budov, nájem movitých a nemovitých věcí a provoz zařízení. V průběhu celého roku se zastupitelé při jednáních zabývali prodejem pozemků, aby uvedli do souladu skutečný stav se stavem právním. Záměry prodeje nemovitostí zastupitelé projednávali a schvalovali také na posledním jednání v roce. Jednalo se vesměs o parcely, které občané požadují, aby si mohli rozšířit své zahrady. Helena Plicková, MěÚ Nový Bor Teplo v Boru nepodraží Pro uživatele bytů a majitele dalších objektů napojených na centrální kotelnu v Novém Boru přichází v závěru roku jedna příznivá zpráva. Cena tepla se v roce 2009 nezmění, tvrdí jednatel společnosti Teplo s. r. o. Nový Bor ing. Milan Přívratský a upřesňuje: Od druhého pololetí roku 2008 platí odběratelé tepla 619,- korun (včetně DPH) za 1GJ a tato cena bude platit také pro rok K poslednímu navýšení ceny tepla nás vedly stoupajícím ceny zemního plynu a klesající počet odběratelů. Ten se ale prakticky ustálil. Na centrální kotelnu je napojena přibližně polovina domácností a téměř všechny velké objekty patřící městu. Čtyři kotelny provozuje společnost Teplo s. r. o. Nový Bor. Město v roli jejího stoprocentního vlastníka schvaluje také plán oprav a investic. Letos vložil vlastník do majetku spravovaného Teplem 5 milionů korun, a to do rekonstrukce výměníkových stanic na sídlišti Rumburských hrdinů. Jestliže bude město investovat do centrální kotelny, měli bychom jít cestou diverzifikace paliv a koupit kotel na směsné spalování slámy, štěpky a uhlí. Investice ve výši zhruba 20 milionů korun by se mohla městu vrátit do pěti let, odhadoval před půl rokem ing. Milan Přívratský. V návrhu rozpočtu na příští rok se počítá s tím, že město bude do majetku pronajatého společnosti Teplo s. r. o. investovat 6,5 milionů korun. Ustupujete od strategického plánu, který spočívá v diverzifikaci paliv? Bude Teplo i nadále využívat kotel na spalování biomasy (slámy), který podle vašich předchozích vyjádření produkuje 20 procent z celkového objemu tepla a přináší prokazatelné úspory? ptáme se jednatele společnosti. Od plánu neustupujeme, ale jde o střednědobý záměr. Vzhledem k tomu, že se výrazně mění ceny jednotlivých paliv, je třeba investici do koupě kotle na směsná paliva znovu vyhodnotit a teprve poté předložit návrh zastupitelstvu, dovídáme se. Cenu tepla bude i v roce 2009 ovlivňovat spalování slámy. Máme ji na celou topnou sezonu zajištěnou tak, aby byl kotel na spalování biomasy maximálně využitý, uvedl ing. Milan Přívratský. Helena Plicková, MěÚ Nový Bor Novoborský měsíčník / leden leden09.indd :08:20

4 VÝBĚR USNESENÍ z RM konané dne USNESENÍ č. 1962/08/RM54 Zřízení a provoz Denního stacionáře Nový Bor RM bere na vědomí Provozní řád Denního stacionáře v předloženém znění a schvaluje a)zvýšení počtu zaměstnanců příspěvkové organizace Sociální služby Města Nový Bor o 1 pracovní úvazek od b)pravidla pro přijímání žadatelů do Denního stacionáře v předloženém znění c)sazebník úhrad v Denním stacionáři v předloženém znění a rozhodla, že služby Denního stacionáře budou využívat obyvatelé členských obcí Svazku obcí Novoborska. USNESENÍ č. 1963/08/RM54 Aktualizace sazby úhrad za úkony pečovatelské služby RM schvaluje nový sazebník úhrad pro pečovatelskou službu příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor s účinností od v předloženém znění. USNESENÍ č. 1965/08/RM54 Návrh rozpočtu na rok 2009 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet na rok 2009 ve zveřejněném znění. USNESENÍ č. 1971/08/RM54 Krizový fond města Nový Bor RM doporučuje ZM Nový Bor schválit převod finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-Kč, a to z rozpočtové kapitoly Krizové řízení na bankovní účet Krizového fondu města Nový Bor. Současně doporučuje schválit rozpočet tohoto fondu na rok USNESENÍ č. 1972/08/RM54 Pěší komunikace Lipová - smlouva (Liberecký kraj - věcné břemeno) RM doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j.: OLP/2930/2008 mezi městem Nový Bor a Libereckým krajem na vybudování a provozování stavby Pěší komunikace Lipová + odvodnění komunikace. USNESENÍ č. 1990/08/RM54 Záštita nad festivalem dokumentárních filmů - Jeden svět 2009 RM pověřuje starostu města Jindřicha Mareše záštitou nad regionální částí mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět USNESENÍ č. 1991/08/RM54 Záštita nad Masopustem 2009 v Novém Boru RM pověřuje starostu města Jindřicha Mareše záštitou nad Masopustem 2009 v Novém Boru. USNESENÍ č. 1992/08/RM54 Žádost MŠ Klíček Nový Bor o povolení výjimky z počtu dětí RM schvaluje výjimku z počtu dětí na jednotlivé třídy Mateřské školy Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně jejích odloučených pracovišť, nad počet stanovený Vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání dle předloženého návrhu. USNESENÍ č. 1993/08/RM54 Žádost MŠ Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, o přesun finančních prostředků v rozpočtu organizace RM schvaluje v rozpočtu na rok 2008 MŠ Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, přesun finančních prostředků ve výši ,- Kč z položky OOV (dohody mimo pracovní poměr) na položku spotřeba plynu. USNESENÍ č. 1995/08/RM54 Výzva k předkládání žádostí o grant z rozpočtu města na r program č.4 Ochrana a tvorba životního prostředí RM schvaluje Výzvu k předkládání žádosti o grant z rozpočtu Města Nový Bor pro r program č.4 Ochrana a tvorba životního prostředí v předloženém znění. USNESENÍ č. 2029/08/RM54 Smlouva s Libereckým krajem - zajištění dopravní obslužnosti pro r RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok USNESENÍ č. 2030/08/RM54 Anketa O nejúspěšnějšího sportovce Libereckého kraje za rok 2008 RM schvaluje a) poskytnutí finanční částky ve výši 3.000,- Kč (s DPH) na akci : 9. ročník ankety O nejúspěšnějšího sportovce Libereckého kraje za rok 2008 b) smlouvu o spolupráci při uspořádání této akce s firmou VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České Budějovice dle předloženého návrhu. USNESENÍ č. 2031/08/RM54 Žádost studentů ročníku V4 sklářské školy v Novém Boru o příspěvek na maturitní ples RM schvaluje a) poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro studenty ročníku V4 Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, na pořádání maturitního plesu konaného v kulturním domě Bohemia v Novém Boru, za studenty dar převezme studentka Barbora Kantoříková, bytem Sloup v Čechách b) smlouvu o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu. USNESENÍ č. 2032/08/RM54 Žádost studentů třídy N2 sklářské školy v Novém Boru o příspěvek na maturitní ples RM schvaluje a) poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro studenty třídy N2 Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, na pořádání maturitního plesu konaného ve společenském sále v Polevsku, za studenty dar převezme student Libor Kovář, bytem Bělá pod Bezdězem b) smlouvu o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu. USNESENÍ č. 2033/08/RM54 Přijetí daru RM souhlasí s přijetím daru od ODS Praha - dřevěné prvky na dětské hřiště v hodnotě ,- Kč a schvaluje darovací smlouvu. USNESENÍ č. 2036/08/RM54 Výběr referentského vozidla RM schvaluje nákup referentského vozidla Škoda Octavia Classic 1.9 TDI za cenu ,- Kč. USNESENÍ č. 2037/08/RM54 Diskuse RM souhlasí s použitím znaku Města Nový Bor na startovní čísla SKI Polevsko. Jindřich Mareš v.r. Starosta Města Nový Bor Úplné znění usnesení na 4 Novoborský měsíčník / leden 2009 leden09.indd :08:20

5 Zprávy z MěÚ Příspěvky na živobytí budou vypláceny až po 20. lednu 2009 Upozorňujeme všechny příjemce dávky hmotné nouze Příspěvek na živobytí, že první výplatu této sociální dávky bude možné provést až po 20. lednu Důvodem je novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, podle které od došlo ke změně způsobu výplaty těchto sociálních dávek. Výplata přechází částečně na poukázkový systém. V souvislosti s tím je prováděna technická úprava celostátního programu OK nouze a odbor sociálních věcí MěÚ je závislý na tom, kdy bude tato úprava programu provedena. Nemá proto žádnou možnost tyto dávky vyplácet před 20. lednem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Nový Bor Nový způsob výplaty sociální dávky Příspěvek na živobytí Od nabyl účinnosti zákon č. 382/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tím se zásadně změnil způsob výplaty dávek hmotné nouze. Změna spočívá v tom, že výplata příspěvku na živobytí přechází částečně na poukázkový systém. Počínaje lednem 2009 odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu je povinen poskytovat nejméně 35% přiznané dávky ve formě poukázky. Všem příjemcům příspěvku na živobytí bude tato dávka vyplácena takto: - část finančně, tj. na účet, poštovní poukázkou, výjimečně v hotovosti, tak jako v roce část ve formě poukázek na nákup zboží v nasmlouvaných prodejnách - přitom v poukázkách bude vyplaceno nejméně 35% a nejvýše 65% z celkové výše dávky - technické a administrativní zpracování výplaty dávek hmotné nouze formou poukázek je mnohem složitější a proto mohou být tyto dávky vypláceny až po 20. dni kalendářního měsíce. V průběhu prosince 2008 obdrželi všichni příjemci příspěvku na živobytí z odboru sociálních věcí a zdravotnictví podrobnou písemnou informaci o tomto novém způsobu výplaty. Obsahem této informace je: - první výplatu celého příspěvku na živobytí v roce 2009 není možné provést před 20. lednem z důvodu technické úpravy celostátně používaného programu - u finanční části příspěvku na živobytí bude u každého příjemce zachován dosavadní způsob výplaty (na účet, složenkou, mimořádně v hotovosti) - část příspěvku na živobytí (35-65% z celkové výše příspěvku) obdrží příjemci v poukázkách na nákup zboží - poukázky jsou určeny na přímý odběr zboží při nákupu potravin (ne alkohol a kuřivo), základních hygienických potřeb, oděvů, obuvi, dětského zboží a školních pomůcek - nákup prostřednictvím poukázek je možný pouze v nasmlouvaných prodejnách, jejich seznam je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu - poukázky se budou odebírat osobně na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, bude zde označena příslušná kancelář - výdej poukázek bude prováděn v konkrétních termínech, kterými jsou - pátek 23.1., 20.2., 20.3., a vždy v době hodin - úterý 27.1., 24.2., 24.3., 28.4., a vždy v době a hodin (rozpis na 2. pololetí 2009 bude včas zveřejněn) - tyto termíny osobního odběru poukázek nelze měnit a nelze individuálně sjednávat termíny jiné - aby výplata poukázek mohla být provedena v těchto termínech, musí každý příjemce příspěvku na živobytí nezbytné doklady doručit na odbor sociálních věcí nejpozději 2 dny před termínem výplaty (např. pro výplatu dávky v lednu nejpozději do 25. ledna, pro výplatu v únoru nejpozději do 22. února atd.) - pokud některý z příjemců nepředloží včas doklady potřebné k posouzení nároku na dávku, nelze v příslušném měsíci dávku zpracovat, výplata dávky v posuzovaném měsíci bude zastavena rozhodnutím a vyplacena bude až v dalším nejbližším stanoveném výplatním termínu. Další informace a vysvětlení poskytuje na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc.Jana Farmačková (tel , Bc. Milan Reichert vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Obnova kulturních památek v roce 2008 V letošním roce se podařilo na obnovu nemovitých kulturních památek v našem okolí získat finanční příspěvky ze státního rozpočtu v celkové výši tis. Kč. Finanční příspěvky byly čerpány prostřednictvím tří dotačních programů Ministerstva kultury České republiky. Havarijní program Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění a na opravy krovů a střech. V roce 2008 byl poskytnut finanční příspěvek v celkové výši 340 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty na opravu krovu a výměnu střešní krytiny objektu č. p. 14 v Polevsku a opravu roubení, fasády a oken bývalého mlýny č. p. 269 ve Skalici u České Lípy. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny pouze na obnovu kulturních památek nacházejících se na území městské památkové zóny. V letošním roce město Nový Bor obdrželo finanční příspěvek ve výši 200 tis Kč, který byl poskytnut na opravu roubené stěny objektu č. p. 129 ve Sloupské ulici v Novém Boru. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Finanční prostředky z tohoto Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. V roce 2008 byl poskytnut finanční příspěvek v celkové výši 686 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty na - výměnu oken v č. p. 126 v obci Krompach - výmalbu interiéru Kaple sv. Josefa v Bukovanech u N. Boru - obnovu a zajištění vitráží Kostela Nejsvětější Trojice v Polevsku - obnovu části střešní krytiny Kostela sv. Anny ve Skalici u České Lípy - provedení drenáže a opěrné zídky kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku - opravu části roubení č. p. 69 v Kamenickém Šenově - obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého ve Cvikově zpracovala: Michaela Engelhartová Novoborský měsíčník / leden leden09.indd :08:20

6 Zprávy z MěÚ Památné stromy Novoborska Město Nový Bor vydalo novou publikaci - brožurku Památné stromy Novoborska. Tato publikace poukazuje na významnost a ojedinělost vyhlášených památných stromů a skupin stromů a keřů. Na Novoborsku jsou k roku 2008 vyhlášeny 3 památné stromy. Jedná se o Lípu srdčitou v Horových sadech, Lípu širokolistou ve Sloupu v Čechách a Skupinu památných stromů a keřů v Novém Boru. V roce 2009 bude vyhlášen za památný strom Dub letní na Palackého náměstí. Od začátku ledna si zájemci budou moci brožurku vyzvednout v informačním centru v Novém Boru nebo na MěÚ Nový Bor, odboru životního prostředí - budova A, 2. patro. Výměnu občanských průkazů zvládli na jedničku Necelou stovku občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, jejichž platnost končí k 31. prosinci letošního roku, zbývá vyměnit na úřadu s rozšířenou působností v Novém Boru. Do tohoto správního obvodu spadá celkem šestnáct obcí včetně Nového Boru. Povinnou výměnu občanských průkazů jsme zvládli díky spolupráci všech obecních úřadů, zdůvodňuje dobrý výsledek ing. Miluše Rychtářová, vedoucí správního odboru MěÚ v Novém Boru, a zároveň děkuje obecním úřadům, které pomáhaly při kontaktování jednotlivých občanů. Helena Plicková, MěÚ Nový Bor Bohumila Krenická, zástupce vedoucí OŽP MěÚ Nový Bor MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR finanční odbor nám. Míru čp. 1, Nový Bor, tel , fax , Vyhlášení výběrového řízení na přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Nový Bor Město Nový Bor v souladu s Pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Nový Bor (dále jen FRB). Podmínky výběrového řízení, účel, výše, doba splatnosti úvěru a vyhodnocení žádostí budou v souladu se zněním výše uvedených Pravidel. Pro zájemce o poskytnutí půjčky z FRB a zpracovatele žádostí (MěÚ) jsou závazné tyto termíny: - podávání žádostí: do vyhodnocení žádostí: do schválení doporučených žádostí ZM: do sepsání úvěrových smluv: do Tiskopis žádosti je možné obdržet v podatelně nebo na finančním odboru MěÚ v Novém Boru. - Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách města nebo jsou k nahlédnutí na Finančním odboru MěÚ. - Žádosti je nutné podat v termínu a kompletní, na pozdější podání žádosti nebude brán zřetel. - Žádosti budou ve výše uvedeném termínu zaslány na adresu: Městský úřad, finanční odbor, nám. Míru 1, Nový Bor, nebo je možno je podat osobně v podatelně MěÚ v Novém Boru. Případné dotazy budou zodpovězeny na finančním odboru MěÚ Nový Bor paní E.Grunclovou (tel ) nebo paní V. Patkovou (tel ). Kontaktní elektronická adresa: Ing. Miroslava Peterková vedoucí FO MěÚ Nový Bor 6 Novoborský měsíčník / leden leden09.indd :08:21

7 Zprávy z MěÚ Svoz odpadů s čárovými kódy a jiné informace o odpadech Přehled třídění a návod na uplatnění slevy na poplatku za odpad na rok 2009!!! Svozy pytlů papíru a plastů z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou i v r probíhat vždy první pondělí v měsíci tedy v termínech : 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 7.7. (úterý výjimka), 3.8., 7.9., 5.10., a Prosíme občany, aby zkontrolovali svá odevzdaná množství na webových stránkách města : městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Další čárové kódy a pytle můžete obdržet opět na OSM MěÚ Nový Bor. U sběru papíru je třeba dodržovat max. množství v jednom balíku cca 10 kg, balíky musí být v igelitovém obalu. Výsledky třídění za r najdete na webových stránkách města (viz výše). Deset nejlepších třídičů bylo v říjnu pozváno na MěÚ Nový Bor a odměněno. Důležité informace: Z dosavadního vývoje tohoto způsobu sběru odpadu jednoznačně vyplývá, že jsme v roce 2008 zvýšili čistotu ve městě (kontejnery na plast a papír nejsou přeplňovány a stačí jejich svoz pouze 1x v týdnu). I vytříděná komodita je kvalitnější, bez příměsí, což se bohužel nedá o separátech tříděných ve městě říci. Opakované kontroly však ukázaly, že po uzamčení kontejnerů na kartony a opakované osvětě se čistota přece jen zlepšila a jen výjimečně celý obsah kontejnerů musí být vyvezen na skládku. Více informací k tomuto způsobu třídění najdete na webových stránkách města nebo na oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu OSM MěÚ Nový Bor, budova A 1. patro, Ing. Jitka Kopčáková tel a Úleva na místním poplatku V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2007 o místním poplatku za provoz systému, sběru, přepravy, třídění, využívání Komunální odpad Upozorňujeme občany, že od nebude v rámci běžného svozu komunálního odpadu (KO) již svážen tzv. komunální odpad navíc (to znamená různé pytle, tašky, sáčky a krabice), pokud nebude tento odpad umístěn do pytle s logem svozové firmy Compag SEVER s.r.o. (tedy u této firmy zakoupený Sklářská ulice - bývalé Technické služby Nový Bor s.r.o.). Jedná se pouze o první krok k plánované optimalizaci nádob v Novém Boru. Smyslem optimalizace má být maximální možné třídění odpadu a likvidace minimálního množství zbylého KO s velikostí nádob dle počtu osob v domácnostech. Informace: Ing. Jitka Kopčáková Ing. Blanka Fialová vedoucí OSM MěÚ Nový Bor a odstraňování komunálního odpadu, čl. 7 odst. 3, se poskytuje poplatníkovi úleva na uvedeném poplatku dle tříděných komponentů. Za rok 2008 se úleva vypočítává z odevzdaného vytříděného odpadu za měsíce leden až říjen, v dalších letech se k tomu připočítá objem za listopad a prosinec roku předchozího. Důvodem odchylky od kalendářního roku je pracnost počítačového zpracování úlev v závěru každého kalendářního roku. Úlevu za rok 2008 bude poplatník čerpat při úhradě poplatku pro rok 2009, kdy se mu sazba pro tento rok poníží o částku, kterou získal za vytříděný odpad v roce Pozor - informace pro úhradu Poplatník může sám sledovat výši své úlevy prostřednictvím webových stránek města. Pokud si nebude jist přesnou částkou úlevy, informaci mu poskytnou na Městském úřadu Nový Bor: odbor správy majetku, Ing. Jitka Kopčáková, budova A, druhé patro, finanční odbor, Božena Zitová, budova A, druhé patro (místní poplatky), Výši úlevy je nutno znát před úhradou poplatku! Pro platbu v roce 2009 si poplatník základní sazbu poplatku poníží o úlevu za rok 2008 a částku uhradí bezhotovostním převodem nebo v pokladě Městského úřadu Nový Bor. Jelikož v pokladně není možné zjistit výši uplatňované úlevy, ti, kdo budou poplatek platit v pokladně městského úřadu, musí pokladní sdělit částku poplatku již sníženou o úlevu, případně výši úlevy. Všem třídičům děkujeme a přejeme hodně úspěchů v novém roce! Ing. Blanka Fialová vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Ing. Miroslava Peterková vedoucí FO MěÚ Nový Bor Výzva k ořezu větví Z hlediska bezpečnosti Vás žádáme o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do městských chodníků a komunikací, případně zastiňujících dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení v obci a bránící bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel, a to hlavně vozidel větších rozměrů (nákladní vozy na svoz komunálního odpadu). O odstranění vás žádáme ve smyslu 127 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a 7, zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, a to nejpozději do V případě, že nebude na výzvu reagováno, bude ořez v potřebném a nezbytně nutném rozsahu proveden odbornou firmou. Ořezy budou provedeny pouze ze strany místní komunikace bez vstupu na soukromé pozemky pouze dle zásad bezpečnosti a průjezdnosti komunikací (viz odst.1), ne však v plném rozsahu dle zásad sadovnického řezu. Dotazy a informace OSM, oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu, Ing. Jitka Kopčáková , Ing. Blanka Fialová vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Novoborský měsíčník / leden leden09.indd :08:21

8 Zprávy z MěÚ Pár slov o zeleni v Novém Boru... 9.díl Správný strom na správném místě Autorský kolektiv: Ing. Jitka Kopčáková, Ing. Renata Václavíková, Bohumila Krenická a Ing. Tomáš Socha Správný strom na správném místě základní teze arboristiky. Právě při výsadbě rozhodujeme o kvalitě života stromu i jeho blízkého okolí na desítky a když budeme mít štěstí, možná stovky let. Mnoho z nás zažilo následující situaci. S malým, nevinným stromkem jsme bloumali po zahradě a přemýšleli, kam jej zasadit. Za nejlepší místo jsme nakonec vybrali to úplně vzadu u sousedova plotu, ti statečnější si strom vysadili 2 metry od vchodových dveří. Stromek se dobře ujal, začal odrůstat a dával nám pocit, že jsme udělali něco dobrého pro přírodu, dali život organismu, který nás přežije. Jak bude stromek vypadat za 20 let, nikdo z nás nemyslel. Po dvaceti letech dorostla naše lípa nebo smrk ve statný strom. Ti s velkou zahradou, sousedy za obzorem a před větry chráněnou parcelou se konečně těší z prvního stínu za horkých letních dní. Nám ostatním s malým, větrům vystaveným pozemkem a pečlivými sousedy, kteří vše živé na své zahrádce pravidelně sestříhávají do kulata, vyrostl obtížně řešitelný problém. S obavami očekáváme meteorologickou předpověď, s obavami vycházíme na zahradu, neb soused zase musel sbírat naše listí a ve stínu mu netloustnou okurky. A strom roste a sílí. Plní lítosti odcházíme na městský úřad se žádostí o pokácení milovaného stromu. Reakce pracovníka městského úřadu nám však vyrazí dech. Položí vám zpravidla několik otázek, například: Jaký má váš strom obvod kmene, větší než 80cm? Pokud vaše odpověď zní ne, můžete jít kácet. Pokud vaše odpověď zní více než 80, následuje druhá otázka: Jaký udáte důvod kácení? Pravdivá odpověď: Soused si stěžuje na stín a zahradu plnou listí a my máme strach, že nám to za větru spadne na dům. Když uvedete výše zmíněné skutečnosti, pracovník městského úřadu vás navštíví a následně vydá rozhodnutí: Dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se kácení nepovoluje. Nemůžu snad sám rozhodnout o osudu stromu, kterému jsem dal život? Bohužel ne. Nezastupitelná role stromů v urbanizovaném prostředí (psal jsem o ní v minulém příspěvku) je zakotvena ve výše zmiňovaném zákoně a kácení stromů umožňuje jen ve výjimečných případech. Jaké je tedy řešení? Bedlivě sledovat náš strom a jakmile dosáhne obvodu 79,9cm, vzít pilu a se slzou v oku jej podetnout. Tak se ale nikdy nepotěšíme mohutným kmenem, korunou plnou ptáků a lavičkou ve stínu. Nebo půjdeme za odborníkem arboristou, zahradníkem a ten nám vybere strom vhodný svou velikostí a ekologickými nároky, tzv. kultivar. Okrasné školky jich pro nás vypěstovaly celou řadu. Můžeme koupit lípu, která má v dospělosti korunu velkou asi jako hrušeň, javor s korunou kulovitou, jilm s korunou převislou, nemluvě o kultivarech zajímavých barvou či tvarem listů. Kultivar existuje doslova pro každou zahradu. Při výsadbě se na strom nedíváme jako na malou sazenici, ale sázíme strom s představou, že je dospělý a dosáhl svých maximálních rozměrů. Poohlédneme se po okolí zda nevedou v blízkosti dráty, nebo pod zemí kanalizace, zda máme zahradu vůbec vhodnou pro vzrostlý strom, nebude nám za pár let stínit okna? A my, co jsme nedostali povolení ke kácení a naše lípa stále mohutní? Nezbývá než za pomoci arboristy provádět pravidelnou kontrolu (po silných větrech, nebo jednou za 2-3 roky). Průběžně odstraňovat suché větve a sousedovi na jeho pozemku pomoct při hrabání listí a občas zajít na trh pro pěkné okurky. Nezapomeňme také na radosti, které nám strom přináší. Posezení ve stínu koruny, zpěv ptáků a pozorování ročních období, která jsou na stromech snad nejlépe patrná. Dobře udržovaného stromu se opravdu nemusíme bát. Na popsaném případu jsme si předvedli rozhodovací proces soukromé osoby při výběru místa a následné výsadbě stromu. Správce městské zeleně to má s rozhodováním ještě o mnoho složitější. Do hry vstupují další faktory, které musí při plánování výsadeb zohlednit. Například ozelenění městské ulice je limitováno dopravní obslužností, nadzemními vodiči elektrického proudu, ale zdaleka největší problém je ukryt pod našimi chodidly. V komunikacích vedou páteřní rozvody vody, plynu, telefonní kabely atd. Jejich správci vymezují tzv. ochranná pásma. Ve většině novoborských komunikací by tak při dodržení ochranných pásem nemohlo růst nic. Za opravdovou událost lze považovat, když vznikne v centru města souvislá liniová výsadba. Zpravidla až po nákladné rekonstrukci povrchů a instalaci kořenových bariér zařízení, která zabraňují prorůstání kořenů do podzemních rozvodů při nedodržení ochranného pásma. Pokud je plánována rekonstrukce městské komunikace, nastala chvíle pro správce městské zeleně. Vybrat vhodný kultivar přiměřený danému prostoru, instalovat kořenové bariéry a vyboxovat si souhlas nadřízených. Pokud se podél komunikace nachází původní stromořadí a jeho zdravotní stav již není dobrý, nebo jsou s jeho údržbou spojené nepřiměřené náklady (naši předkové neznali kultivary a do ulic sázeli velké stromy, které je nutné neustále redukovat), raději je nahradit novým, druhově a tvarově přiměřeným. Jedná se o investici na desetiletí a pokud se výsadby nespojí s celkovou rekonstrukcí komunikace, nebude v budoucnu náhrada chřadnoucího stromořadí pro vymezená ochranná pásma možná. Ing. T. Socha, arborista Komunální odpad místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Nový Bor pro kalendářní rok 2009 Připomínka k úhradě místního poplatku pro rok 2009 sazba pro osobu s trvalým pobytem/kalendářní rok 500,- Kč sazba pro vlastníky rekreačních objektů/kalendářní rok 100,- Kč (úleva sazby) úleva pro poplatníky, kteří se zapojili do systému třídění papíru a plastů poplatník je povinen při hrazení poplatku v pokladně předkládat (mít zjištěnou) výši své úlevy (tuto částku si kontroluje sám, popřípadě informaci o výši své slevy může získat na MěÚ budova A p. Kopčáková, Zitová) Pokud bude mít poplatník, který uplatňuje nárok na slevu nedoplatek či dluh z předešlých období nelze tuto slevu uplatnit!! Způsoby úhrady: platební kartou (pokladna MěÚ Nový Bor - budova B přízemí) bankovním převodem (číslo účtu je /0100 variabilní symbol je uváděn na složenkách) doručenou složenkou hotovostně v pokladně MěÚ Nový Bor (přízemí budovy B Egermannova č.p bývalá Agrobanka) prostřednictvím služby SIPO (nově od ) Pokud chcete platit místní poplatek za komunální odpad prostřednictvím služby SIPO, dostavte se na MěÚ Nový Bor náměstí Míru, budova A 2. patro, č. dv.8 místní poplatky. Zde sdělíte své spojovací číslo SIPO a dáte souhlas k provedení úhrady (nejpozději do 15. ledna 2009) Pokud dochází k jakékoliv změně v evidenci poplatníků, je nutno tyto změny ohlásit správci poplatku (finanční odbor, náměstí Míru 1, 2. patro č.dv. 8) ještě před úhradou poplatku a do 30- ti dnů od vzniku skutečnosti (neplnění těchto povinností lze pokutovat). S dotazy se obracejte na MěÚ Nový Bor finanční odbor (místní poplatky Zitová tel , 8 Novoborský měsíčník / leden 2009 leden09.indd :08:21

9 Zprávy z organizačních složek Města Nový Bor Černá kronika Trestné činy - v tomto období došlo na území města Nový Bor k několika případům sprejerství, došlo k poničení fasád u domů, případy jsou v šetření PČR Kamerový systém - obsluha kamerového systému zaznamenala muže, který se v noci pohyboval po území města, následně tento muž přepadl dvě ženy, kterým se snažil odcizit kabelku. Za pomoci záznamů z kamerového systému se pachatele podařilo zadržet. Krádeže, odcizení - při krádeži dvou lahví alkoholu byla v OD Lidl přistižena jednadvacetiletá žena - řidič osobního vozu nahlásil krádež registrační značky, hlídka muži doporučila věc nahlásit na PČR Přestupky - několik žáků základní školy pouštělo pneumatiky z osobních vozidel po vozovce, vzhledem k jejich věku byl případ projednán s ředitelstvím školy a také oznámen správnímu odboru MěÚ - domluvu udělili strážníci majitelce psa, kterého odchytli při výkonu služby podobně jako muži, který pálil staré dřevo na zahradě - důraznou domluvu udělili strážníci skupince mladíků, kteří se zdržovali na tržnici a hlasitými projevy rušili noční klid - strážníci opět řešili celou řadu přestupků v dopravě, u méně závažných přestupků udělili domluvu, v ostatních případech přistoupili k uložení blokové pokuty Dopravní nehody - ke dvěma lehčím dopravním nehodám, při kterých byla poškozena dopravní značka, došlo na náměstí Míru nahlášeno dopravní policii - ke srážce osobního automobilu s laní došlo na obchvatu, naštěstí nedošlo ke zranění řidiče - hlídka přijala oznámení, že v ulici Wolkerova došlo ke srážce osobního vozidla s chodcem, strážníci přivolali RZS a PČR. Bohužel viník nehody z místa ujel, případem se zabývá PČR Útulky - do útulku v Kozlech byla odvezena čtyři černobílá koťata a dvě kočky - do útulku v Dobranově tito psi: zlatý retriver, menší kříženec, kříženec pudla bílé barvy, fena kolie, pes německého ovčáka, který byl odchycen v areálu Crystalexu, zlatý retriver jeho majitel se dostavil na služebnu MP, kde mu byla uložena bloková pokuta za porušení vyhlášky města Nálezy a ztráty - fena rotvajlera černé barvy bohužel nebyl hlídkou nalezen - batoh, který byl předán majiteli Bezdomovci - z autobusového nádraží vykázali strážníci místního bezdomovce, který zde slovně napadal cestující, o několik dní později byl tento muž nalezen spící před budou MěÚ, odkud po domluvě odešel Závady - v tomto období strážníci nahlásili kompetentnímu pracovníkovi MěÚ několik závad např. nefunkční veřejné osvětlení, poškozené dopravní značky, závady na vozovce apod. Jiné - hlídka kontaktovala majitele stáda ovcí, které se volně pohybovaly po veřejném prostranství - z důvodu prořezávání větví a kácení stromů usměrňovali strážníci dopravu - za účelem zjištění totožnosti předvedli strážníci na místní oddělení PČR muže, který byl nedopatřením uzamčen ve sklepních prostorách domu - strážníci se telefonicky spojili s mysliveckým hospodářem, kterého upozornili na sraženou srnu - u restaurace Sokolovna ležel na zemi silně opilý muž, kterého nebylo možné probudit hlídka okamžitě přivolala RZS. - na žádost PČR vyjela hlídka k hořícímu kontejneru, na místo dorazili také hasiči a PČR, která si věc převzala k dalšímu šetření. - na žádost obsluhy jedné z místních restaurací strážníci řešili případ, kdy dva hosté odmítali zaplatit útratu po domluvě svůj účet vyrovnali - společně s policisty se strážníci podíleli na zajištění bezpečného průběhu rozsvícení vánoční výzdoby, při této akci musela hlídka přivolat RZS, která odvezla starší ženu s poraněnou nohou - ve spolupráci s PČR zasahovala hlídka při rvačce v jedné z novoborských restaurací - v tomto období předali strážníci osm písemností a vyjížděli k deseti alarmům, naštěstí se vždy jednalo jen o plané poplachy Naděžda Hromková Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám poděkoval za spolupráci v roce 2008, neboť mnoho přestupků i trestných činů, o kterých jste se dočetli v naší Černé kronice, bylo objasněno díky Vaší pomoci. Věřím, že i v roce 2009 nám budete pomáhat, byli bychom velmi vděčni za Vaše informace, které i nadále povedou k objasnění a dopadení osob, které páchají přestupky a trestnou činnost. V této době bychom velmi přivítali informace, které by nás vedly k dopadení pachatelů sprejerství. Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem všech zaměstnanců městské policie popřál do příštího roku hodně zdraví, pohody, pracovních i osobních úspěchů. Jiří Zemanec velitel MP Nový Bor Novoborský měsíčník / leden leden09.indd :08:21

10 Zprávy z organizačních složek Města Nový Bor NOVINKY V KNIHOVNĚ ANEB CO JSTE JEŠTĚ NEPŘEČETLI. BELETRIE DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ Historické romány Ve stínu smrti čachtické paní. 4. / Andrej Štiavnický Sbohem, Čachtická paní : strhující příběh Anny Rosiny Listiusové a Žofie Bošňákové ; 5. díl / Andrej Štiavnický Zemřít pro jediného boha : historický román z počátku českého státu / Jan Bauer Ranhojič z Vratislavi / Ondřej Pivoda Román o růži : Hříšní lidé Království českého ; 9. / Vlastimil Vondruška Kacířská léta / Paul Doherty Ztracené memoáry Jane Austenové / Syrie Jamesová Mnichovský přízrak / Georges-Marc Benamou Dvě tajemství krále Václava IV. / Jiří Stibral Sci-fi, fantasy Hrdinové : Minotaurus Kaz ; 4. / Richard A. Knaak Případ Jantarové komnaty / Ludvík Souček Detektivní romány Soukromá válka / Barbara Cleverlyová Intrika po anglicku / Adrien Goetz Konec pana Y / Scarlett Thomasová Pražský pitaval / Egon Ervín Kisch A Seina teče / Fred Vargas Humor - Humoristické romány Dlouhý den na sjezdovce / RANDALL, Will Thrillery Honba za Atlantidou / Andy McDermott Fénix / Michael Asher Ropný kolaps / Andreas Eschbach Krevní test / Jonathan Kellerman Muž pod schody / Marie Hermanson Ochránce / Robert Crais Psychologické romány Život té druhé / Frédérique Deghelt Ledová past / Kitty Sewell Společenské romány- rodinné ságy Dědicové havraního útesu / Barbara Taylor Bradfordová Romány pro ženy Krysařovy střevíce. 2 / Joanne Harrisová Muž mých snů / Curtis Sittenfeldová Kdyby mě můj otec miloval : o lásce, ztrátách a rodině / Rosie Thomasová Nebezpečná vášeň / Jo Beverley Dvojí tvář požehnání / Danielle Steel Jak hovořit s vdovcem / Jonathan Tropper Bonbony k snídani : může vyléčit zlomené srdce úplně cizí člověk? / Dorothy Koomson NAUČNÁ LITERATURA - DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ Den, kdy přišli bohové / Erich von Däniken Imhotepův hrob / Erdogan Ercivan Jak žít s muži a nezbláznit se / Lynn Rasmussenová Válečníci, teroristé a jiní šílenci : 50 reportáží o přelomu století / text a foto Jan Rybář Magie kamenů / P. Neomillnerová Cesta na Jenisej / text Josef Zvěřina, foto Marek Audy Vládkyně Louvru / Sylvia Jurewitz-Freischmidtová Ututlané dějiny, aneb, Záhady slavných postav naší historie / Felix Krumlovský Jak to vlastně bylo : éra Rakouska-Uherska, první světová válka, První republika, druhá světová válka, uloupený život 1948 / Vratislav Hart Malý slovník starého vojenskéno názvosloví / Jan Vogeltanz Aby dětem chutnalo : prostá tajemství, jak přimět vaše děti, aby se dobře stravovaly / Jessica Seinfeldová Modurit : techniky a inspirace k výrobě šperků, korálků a dekorativních předmětů / Sue Heaserová Architektura / Neil Stevenson O češtině. 2 / Aleš Cibulka Do světa to není daleko : deník cestovatele / Luboš Forejt BELETRIE PRO DĚTI Romány pro dívky Stříbrné podkovy. 7., Kouzelný talisman / Allison Estes Dívky v sedlech. 29, Kovbojské prázdniny / Bonnie Bryantová Dívky v sedlech. 30, Dobrý skutek / Bonnie Bryantová Čarodějnice se nelíbaj. 1 / Hortense Ullrichová Pohádky Sedmilhář Josífek / Daniela Krolupperová NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI SMS francouština : rychlá pomoc pro žáky a studenty od 12 do 16 let SMS němčina : rychlá pomoc pro žáky a studenty od 12 do 16 let / Karel Vratišovský Veselý vesmír / Peter A. Stork V měsíci listopadu knihovna nakoupila 78 kusů knih v celkové hodnotě ,- Kč Pověsti Pověsti z moravských hradů. O valdštejnském lvu / Helena Lisická Komiksy Zlaté české pohádky / [napsala a ilustrovala] Lucie Lomová Dobrodružné romány, fantasy, sci-fi Opuštěná kobylka / Lucy Danielová Legenda o zubech kapitána Krákory / Eoin Confer Vážení spoluobčané, přeji Vám jménem všech zaměstnanců Městské knihovny Nový Bor hodně zdraví, pohody a pracovních i osobních úspěchů v roce Radka Zemancová, MěK Nový Bor 10 Novoborský měsíčník / leden 2009 leden09.indd :08:21

11 Společenská rubrika Jubilanti LEDEN Jaroslav Paul, Božena Vojtíšková, Václav Jiřinský, Otto Říha, Pavel Slobodník Všem jubilantům přejeme pevné zdraví do dalších let života Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Přání do nového roku Za výbor základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, Nový Bor, bych ráda všem našim klientům popřála do nového roku všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. za SPCCH Hedvika Cihlářová Naše základní organizace SPCCH v roce 2009 uspořádá tyto akce: zábavy v Grandhotelu Pražák 3.února 2009 zábava od 14:00 hod. 3. března 2009 členská schůze od 14:00 hod. 7. dubna 2009 Velikonoční zábava od 14:00 hod. 5. května 2009 Májová zábava od 14:00 hod. 25. srpna 2009 zábava od 15:00 hod. 22. září 2009 Václavská zábava od 14:00 hod. 20. října 2009 zábava od 14:00 hod. 1. prosince 2009 Mikulášská zábava od 14:00 hod. Dále to bude plavání v bazénu, zájezd a divadlo dle grantu. za SPCCH Hedvika Cihlářová A babičko, proč máš tak velké boty? Pozvánka na novoroční taneční odpoledne, které se koná ve čtvrtek 15. ledna 2009 od 14:00 hod. v Grandhotelu v Novém Boru. Na tanečním parketě nás uvítá p. Miloslav Dočkal se svými melodiemi společně s p. Janákem a jeho saxofonem. Na naše první setkání při tanci v Novém roce 2009 zveme nejen členy ZO Svazu důchodců, ale i širokou seniorskou veřejnost. Přijďte strávit příjemné odpoledne do krásného prostředí Grandhotelu ve společnosti aktivních, příjemných a veselých lidí, kteří Vám dokáží že pohyb a veselá mysl je důležitější než kalendářní věk. Těšíme se na Vaši účast!!! Za výbor H. Novotná ZO Svazu důchodců NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Cena: 9,-- Kč Sídlo redakce: MěÚ Nový Bor, odbor školství,kultury a sportu, náměstí Míru 1, Nový Bor Tel: , Redakce: Markéta Kudrnová, Tereza Horňáková Redakční rada: Jindřich Mareš, Mgr. Ivana Posseltová, Ing. Stanislava Silná, Jitka Stowasserová, RSDr. Miroslav Šonka, Jan Tichý, Ing. Otakar Válek DTP : Markéta Kudrnová tisk: Tisk, Reklama, Propagace Dominik Štefko, Jabloňová 1443, Nový Bor, tel: Povoleno: evidenční číslo MK ČR E Náklad: 1300 ks Vytištěno: Vydáno: internetové stránky MěÚ Nový Bor: Redakční rada má právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu s jejím kodexem nebo budou dodány po uzávěrce. Vydavatel nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody. Uzávěrka na únor je 15. ledna Novoborský měsíčník / leden leden09.indd :08:22

12 Zprávy z regionu Benefiční aukce vynesla téměř jeden milion korun V sobotu 22. listopadu 2008 se v Multimediálním sále Krajského úřadu v Liberci uskutečnila již dvanáctá benefiční aukce Nadace EURONISA. Vydražila se díla v celkové hodnotě Kč. Záštitu převzal primátor města Liberce Ing. Jiří Kittner, který se aukce zúčastnil také jako dražitel. Dražilo se 180 děl od 106 českých výtvarníků a licitace se znovu ujal zkušený Pavel Vursta. Mezi významná díla, která autoři věnovali do letošní aukce, patřila např. skleněná plastika od autorů Libenský Stanislav Brychtová Jaroslava s vyvolávací cenou Kč. Vítězný dražitel toto dílo získal za cenu Kč. Z dalších uveďme ještě zlacenou cínovou plastiku Olbrama Zoubka s vyvolávací cenou Kč. Cena tohoto díla se vyšplhala až na částku Kč. Ještě mnoho dalších významných českých výtvarníků věnovalo do aukce zdarma svá díla a všem také patří velký dík nejen jménem Nadace EURONISA, ale hlavně jménem všech potřebných, kterým v našem regionu každoročně výtěžek z benefiční aukce pomůže zlepšit život. Zbylá díla, která se nevydražila, budete mít možnost v následujících dnech prohlédnout na našich internetových stránkách sekce aktuality a v případě zájmu zakoupit za vyvolávací cenu. Nadace EURONISA uskutečnila již dvanáct těchto tradičních benefičních aukcí. Výtěžek loňské 11. aukce se vyšplhal přes jeden milion korun a celkem se podařilo získat již 8,6 milionu korun. Výtěžek z roku 208 bude použit, stejně jako v minulých letech, na podporu sociálně zaměřených neziskových organizací působících v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku. Hlavním partnerem benefiční aukce se letos stala liberecká firma Warmnis. Jan Pelant STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY Ordinační hodiny: soboty, neděle, svátky (8:00-12:00) LEDEN 09 sobota 3.1. neděle MUDr. Milena Palková MUDr. Marcela Pánková tel: tel: B. Egermana 231, Nový Bor Máchova 70, Doksy neděle 4.1. sobota MUDr. Jaroslav Lysický MUDr. Zdeňka Melmuková tel: tel: Bulharská 844, Č. Lípa Purkyňova 1849, Česká Lípa sobota10.1. neděle MUDr. Eva Frýdová MUDr. Dita Lacinová tel: tel: Hvězdovská 178, Mimoň Purkyňova 1849, Česká Lípa neděle sobota MUDr. Dita Lacinová MUDr. Pavel Kalous tel: tel: Purkyňova 1849, Č. Lípa Smetanova 372, Nový Bor sobota MUDr. Rudolf Daum tel: Smetanova 382, Nový Bor Zprávy ze škol - příspěvkové organizace DDM Advent před adventem, předvánoční dílničky nebo také tradiční vánoce v DDM Smetanka. Slovo tradiční používáme nejčastěji při opakování oblíbené činnosti, nebo při opakované přípravě na něco, na co se těšíme. Pravidelně se s ním setkáváme v předsvátečním období, kdy se připravujeme zvesela či důstojně přivítat svátky, každý po svém. Do Smetanky si plné kapsy vánoční atmosféry přišly děti s rodiči odnést již v sobotu 29. listopadu. Od 10 hodin, venku za symbolického sněžení, byly v teplém přízemí DDM připraveny různorodé dílničky. Vyráběly se menší i větší dárky a ozdoby, malovaly perníčky a poslouchaly koledy. Myslím, že každému, kdo se přišel podívat a jakkoliv se zapojil, začaly svátky přinejmenším ten den. Veliké poděkování patří ČČK, který má na konání této krásné a tradiční akce největší zásluhu. Hana Mitisková 12 Novoborský měsíčník / leden 2009 leden09.indd :08:23

13 Zprávy ze škol - příspěvkové organizace ZŠ Gen. Svobody ZŠ Generála Svobody, Nový Bor Vás srdečně zve na prohlídku školy a ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1.ROČNÍKU ve dnech: St hod. Čt hod. Nabízíme: Zařazení školy do projektu Tvořivá škola Emoční a sociální rozvoj každého jedince Zkušenou a kvalifikovanou třídní paní učitelku Širokou škálu mimoškolního využití Společné víkendové akce Zájmové kroužky anglický jazyk, taneční, výtvarný, rukodělný, keramický a pěvecký kroužek, práce na počítačích Nepovinné předměty - pohybové hry logopedický a dyslektický nácvik Počítačovou učebnu s přístupem na internet Dny otevřených dveří Po a Út Možnost prohlídky školních budov a zúčastnit se kterékoli vyučovací hodiny. Těšíme se na vaší hojnou účast. Mgr. Marie Ulrychová ZŠ Praktická Máme rádi zvířata... Ve středu 26. listopadu vyjela ZŠ praktická do Liberce na interaktivní výukový program s názvem Máme rádi zvířata vážně i nevážně, který pro žáky připravila Zoologická zahrada Liberec. Projekt byl rozdělen do tří částí. V ZOO se děti zúčastnily praktické exkurze Po stopách výzkumníka, který je zavedl mezi exotické kopytníky. Velmi poutavou formou se seznámily s rozdělením do řádů i s jinými zajímavostmi z jejich života. Druhá část projektu nás zavedla do Centra pro zvířata v nouzi. Zde byl program zaměřen na problematiku péče o nalezené a zraněné tuzemské živočichy. Seznámil žáky se zákulisím i běžným pracovním dnem v útulku. Spolu s pracovníky centra se žáci zamýšleli nad otázkami např. Jak a proč fungují záchranné stanice pro živočichy? Co můžeme sami dělat pro záchranu zvířat a prostředí, ve kterém žijeme? a jiné. Den, kdy jsme se dozvěděli spoustu nových informací, jsme zakončili chutným obědem v areálu Dětský sen. Mgr. Romana Suchá I naši školu navštívil Mikuláš s doprovodem. ZŠ U LESA Informace pro rodiče budoucích prvňáčků ZÁPIS DO 1.TŘÍDY ZŠ U Lesa zve budoucí Lesáčky k zápisu do 1. třídy. Zápis proběhne ve dnech 15. a 16. ledna 2009 vždy od do hodin v přízemí hlavní budovy. Zapsány budou děti narozené od a děti, které měly odklad školní docházky. Vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte. - výuka angličtiny od 1. třídy v rámci ŠVP - pro zájemce kroužek němčiny od 1. třídy - kroužky: aerobic, pěvecký, počítačový, sportovní, turistický, vaření, výtvarný, logopedický a dyslektický nácvik Více o škole na Předvánoční dárek Prvňáčci dostali dárek v podobě opičí dráhy, kterou jim připravil pan učitel Pavel Macháček s kluky z osmých a devátých tříd v malé tělocvičně naší školy. Věděly jsme, že děti budou překvapené, ale rozzářené oči při pohledu na tělocvičnu plnou překážek, prolézaček, přelézaček, houpaček,... předčily naše očekávání. Když se ozvalo zazvonění, moc se malým sportovcům nechtělo věřit, že je konec hodiny. Sportoviště děti opouštěly zklamané, ale unavené s pěknou barvičkou ve tvářích. Za prvňáčky i za sebe moc děkujeme panu učiteli i klukům! Dana Svitáková a Dana Mouchová ZŠ nám. Míru ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU V ZÁKLADNÍ ŠKOLE NÁMĚSTÍ MÍRU LEDNA 2009 OD 14 DO 17 HODIN V BUDOVĚ 1.STUPNĚ (VCHOD Z KALINOVY ULICE) ZAPSÁNY BUDOU DĚTI NAROZENÉ OD DO ODKLADY ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. ZÁROVEŇ PROBĚHNE ZÁPIS DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU (BLIŽŠÍ INFORMACE POSKYTNE VEDENÍ ŠKOLY) VEZMĚTE S SEBOU: RODNÝ LIST DÍTĚTE OBČANSKÝ PRŮKAZ NAŠE ŠKOLA NABÍZÍ: VÝUKU AJ JIŽ OD 1.ROČNÍKU KROUŽKY: MATEMATICKÝ, CHEMICKÝ, PRÁCE S INTERAKTIV- NÍ TABULÍ, VÝTVARNÝ, KERAMICKÝ, TANEČNÍ, PŘÍRODOVĚDNÝ, DRAMATICKÝ, SBOROVÝ ZPĚV, VAŘENÍ, POHYBOVÉ A MÍČOVÉ HRY, KOŠÍKOVÁ, FLORBAL, LOGOPEDICKÝ A DYSLEKTICKÝ NÁ- CVIK Dny otevřených dveří každé úterý a čtvrtek od 8 do 11 hodin. Zveme rodiče i děti k návštěvě školy. Nvoborský měsíčník / leden leden09.indd :08:23

14 Dne 8. prosince 2008 se uskutečnil v Navrátilově sále tradiční vánoční koncert žáků Základní umělecké školy. Nejedná se pouze o přehlídku hrajících nebo zpívajících žáků, ale cílem dle mého přesvědčení mělo být i nastolení hezké předvánoční nálady. Jelikož jsem sama bývalou absolventkou této školy, vždy mě dojímá předkoncertní atmosféra s troškou nervozity, kterou si sama ještě vybavuji. To šimrání v břiše, jak to asi dopadne, jestli to nespletu, i když jsem se připravovala, a co na to pan učitel, když se náhodou spletu. A nejde jen o pocity vystupujících dětí, ale určitě i jejich učitelů, kteří je na koncerty doprovázejí. Oč horší ale je, když máte s těmito dětmi pocity vystupovat před někým, kdo o to ani nestojí. Již několikrát se stalo, že jsem byla zcela rozčarovaná nad chováním lidí na těchto kulturních akcích. Tento koncert ale předčil zatím vše. Jako projev naprosté NEÚCTY jak k vystupujícím žákům, tak k jejich učitelům považuji situace, kdy: - rodiče se vesele baví a ztichnou až v momentě, kdy vystupuje JEJICH dítě. Ty ostatní je prostě nezajímají. - ještě lépe po vystoupení svého dítěte ze sálu hlasitě odejdou, Zprávy ze škol - příspěvkové organizace ZÁKLADNÍ UMELECKÁ ŠKOLA Nekulturní lidé na kulturní akci v Novém Boru i když zní vystoupení dalšího žáka - rodiče vezmou s sebou na vystoupení i ty nejmladší sourozence (na tom není nic špatného), které ovšem naprosto výchovně nezvládají. Takže se do tónů skladby ozývá hlasitě povídání těchto dětí, jejich smích a lze snad pojmenovat naprostým extrémem běhání za dítětem okolo sloupu při vystoupení... Otázku potlesku mezi jednotlivými skladbami např. v souboru koled pro dnešní den vynechám. Snad jen poznámka, že od toho se rozdávají pečlivě vypracované programy, abychom věděli, kolik skladeb od žáka zazní. Všem těmto rodičům bych přála vyzkoušet si, jaké to je vystupovat v takovém prostředí. Nelze se pak divit, když děti nejen že dělají chyby, ale nemají po takovéto zkušenosti ani chuť se této akce znovu účastnit. Závěrem bych ráda dodala, že místo krásné předvánoční nálady, kterou nám v úvodu koncertu tak hezky popřály děti, jsem si odnášela pouze zlost na nevychovanost a naprostou nekulturnost některých dospělých. Otázkou ale zůstává: Měl je kdo naučit kulturnímu chování...? Mgr. Lenka Bečvaříková ZŠ a MŠ Okrouhlá Poslední říjnový den se děti ze ZŠ Okrouhlá vydaly objevovat tajemství lesů s lesním pedagogem Jirkou Štychem. Počasí bylo sice trošku proti nám, ale zajímavý program nám to plně vynahradil. Strávili jsme dopoledne plné her, soutěží a informací o přírodě kolem nás. Mateřinkové i školní děti pak využily nabídky z muzea v Zákupech a vyrobily si krásnou masku čerta nebo anděla. Nemohli jsme chybět ani na inspirativní výstavce Advent před adventem, kterou pořádala MS ČČK s DDM Smetanka. Tuto akci navštěvujeme každý rok a vždy tu načerpáme nové nápady a přineseme si domů několik vlastnoručně vyrobených ozdůbek. K Mikulášskému období také neodmyslitelně patří výlet do Cvikova na akci Děti lesu, les dětem. Již tradičně s námi velice dobře spolupracují rodiče, a tak se můžeme i ve větším počtu bez problémů dopravit na start. I tato akce se nám velice líbila, prověřila naše znalosti z různých oborů, vyřádili jsme se v přírodě a nakonec si pochutnali na dobrém guláši. Také nesmíme zapomenout na vystoupení v DPS v N. Boru s naší vánoční pohádkou. Jednalo se o takovou malou předpremieru, která se nám docela dobře vydařila. Další vystoupení nás čeká v KD v Okrouhlé. To už se ale blíží Vánoce a všichni se těšíme na prázdniny. Všem přejeme krásné a pohodové svátky s tou pravou poklidnou vánoční atmosférou a v novém roce 2009 štěstí, zdraví, lásku a samá správná rozhodnutí. Zároveň bychom Vás chtěli pozvat na Den otevřených dveří, který proběhne Hana Macelová, ZŠ a MŠ Okrouhlá 22. ledna DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ školička bude otevřena všem návštěvníkům od 8 do 16 hod. - ZÁPIS DO MŠ pro školní rok 2009/ ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZŠ a MŠ OKROUHLÁ Zápis se bude konat v budově školy od 15 do 17 hod. Zapsány budou děti narozené od do odklad školní docházky. Bližší informace tel Mgr. Eva Kraumanová, ředitelka školy 14 Nvoborský měsíčník / leden 2009 leden09.indd :08:23

15 Zprávy ze škol - příspěvkové organizace ZŠ Gen. Svobody Předvánoční čas na Základní škole Gen.Svobody Veselé vánoční hody, zpívejte dítky koledy... Tuto vánoční píseň a řadu dalších si naše děti prozpěvovaly poslední den před vánočními prázdninami na besídkách. Co ale předcházelo? Přece mikulášská nadílka. Mikuláš s čertem na naši školu opravdu nezapomněli. Četla se listina hříchů a každý zlobivec dostal koštětem jednu výchovnou. Letos s nimi přišel i anděl, který čerta malinko krotil, aby nebyl na děti tak přísný. Přečtěte si, jak toto setkání vnímali žáci 3.třídy. Čert a Mikuláš ve školní jídelně V pátek kolem poledne jsme šli na oběd do školní jídelny. Když jsme vešli, tak jsme uviděli čerta, Mikuláše a anděla. Nejdříve jsme se báli, ale pak nás strach přešel. Řekli jsme jim básničky a za to jsme dostali adventní kalendář. Poděkovali jsme a šli spokojeně domů. Ten den se nám ve škole moc líbilo. Tereza Palmonová 3.třída Čert a Mikuláš Jednou 5.prosince jsme šli se třídou na oběd a čekalo nás tam veliké překvapení. Když jsme vešli do jídelny, všichni hrozně řvali, ale pak najednou začal zvonit řetěz a nastalo ticho. Vešel čert s Mikulášem a andělem. Všichni jsme se lekli a ztichli. Koukali jsme kolem, co se děje. Pak Mikuláš s čertem chodili kolem všech stolů a všichni museli zazpívat píseň nebo zarecitovat báseň. Než došli ke mně, tak jsem dojedla oběd. Řekla jsem báseň, která byla o Mikulášovi. Za odměnu jsem dostala čokoládový kalendář, pytel vitamínů a kouzelný oříšek. Po obědě jsem vyrazila domů. Kateřina Balajková 3.třída Vánoce Po mikulášské nadílce se již děti těšily na vánoční svátky. Všichni se přičinili o zimní výzdobu budov školy a při pracovní činnosti děti začaly vyrábět drobné vánoční dárky a vytvářely vánoční přáníčka. Poslední adventní týden patřil tradičně třídním besídkám, kde si děti u stromečků a za doprovodu koled rozdaly dárky a popřály si šťastné a veselé Vánoce. První prosincový víkend začal Advent. Čtvrťáci se sešli v podvečer ve škole a společně vyrazili na rozsvícení města.atmosféra provoněná čertíky, andílky a Mikulášem, vánočními koledami. Moc jsme se těšili na ohňostroj. Úžasný.Prokřehlí jsme se vrátili zpět a čekalo nás další překvapení s maminkou Péti. Zdobili jsme perníčky a trošku olizoval i bílek. Program plný her, soutěží jsme zakončili noční hrou, kterou střežili andělé a do kouzelného košíčku děti nosily svá nejtajnější přání. V sobotu jsme společně s rodiči jeli do českolipského bazénu, doporučujeme. Bylo to báječné prožité dopoledne. Odpoledne jsme se rozloučili s voňavými perníčky a už se těšíme na další přespání ve škole. Čtvrťáci s p. uč. Řezáčovou ZŠ U LESA Bojíte se čertů? Že ne? My, turisti od Lesa jsme v předvánočním adventním čase navštívili jarmark v Úštěku a objevili jsme opravdické peklo s čerty. Nejednoho z nás přešel smích, zpytovali jsme svá svědomí ostošest. Už to vypadalo, že zpět domů nepojedeme všichni. Málem jsme přišli i o paní učitelku. Nakonec jsme ji ale vysvobodili písničkou. No písničkou při koledě se čert kroutil a úpěl a trpěl a tak nám raději kořist vrátil. Vezměme si ponaučení z našeho sobotního adventního zážitku a chovejme se k sobě pěkně i v čase povánočním, neboť čert nikdy nespí! turisti Zájmová činnost Jak to bylo na Mikuláše Je 5.prosinec. Všichni děti ze třídy se těší až půjdeme do jídelny. Víte proč? No přeci, protože v jídelně bude čert a Mikuláš. Když jsme přišli do jídelny, skutečně tam byli a navíc s nimi byl i anděl. Čert měl pytel a koště. Mikuláš měl červený oblek a bílý plnovous a anděl byl celý bílý a na čele měl zlatou hvězdu. Čert zlobivé děti vyplatil koštětem a Mikuláš nás obdaroval kalendářem, jablky, pomerančem a oříšky. Martin Rosický 3.třída Přípravy na Vánoce Nvoborský měsíčník / leden leden09.indd :08:24

16 Zájmová činnost VÝTVARNÁ SOUTĚŽ CESTA MRÁČKOVÉHO DRÁČKA Občanské sdružení CESTY K DĚTEM vyhlašuje na rok 2009 VII. ročník celostátní výtvarné soutěže Téma: PŘÍRODA A SVĚT OKOLO TEBE Motto: Po obloze pluje mrak! Ne není to mrak. To jen mráčkový dráček na své cestě oblohou se dívá na svět. Děti! Buďte chvíli jako on, jděte a dívejte se! Kdo se může zúčastnit? Děti z mateřských škol /věk do 7 let/. Děti z dětských domovů a dalších zařízení, která pečují o sociálně či zdravotně znevýhodněné děti /věk do 15 let/. Co je cílem soutěže? Prostřednictvím výtvarné tvorby vést děti ke kladnému vztahu k přírodě a její ochraně. Podpořit kreativitu dětí. Podmínky soutěže Každé zařízení může zaslat 10 výtvarných prací na výše uvedené téma (malba, kresba, grafika) formátu A2, A3, A4. Soutěže se mohou zúčastnit i jednotlivci (z rodin), kteří mohou zaslat maximálně 3 práce. Je důležité, aby si dítě práci samo pojmenovalo a tím přiblížilo svou ztvárněnou představu. Práce zasílejte nepaspartované a na zadní straně označené následujícími údaji: kraj, název práce, jméno dítěte, adresa zařízení (včetně PSČ), věk dítěte, jméno pedagoga. Harmonogram soutěže listopad prosinec 2008 leden - březen duben květen červen čeerven vyhlášení soutěže, přihlášky na příjem soutěžních prací /termín uzávěrky je 31.března/ vyhodnocení prací odbornou porotou, vyrozumění vítězů slavnostní předání cen výstavy v ČR a zahraničí Co se dále stane se zaslanými obrázky? Veškeré obrázky zaslané do soutěže jsou postupně vystavovány na charitativních výstavách v ČR i v zahraničí. Celý finanční zisk je vždy věnován konkrétním zařízením pečujícím o handicapované děti v místě, kde se výstava realizuje. Od roku 1997 se uskutečnilo více než 50 výstav. Finanční a materiální pomoc dosáhla téměř 2 mil Kč. Řádně zabalené práce s přiloženou vyplněnou přihláškou zašlete prosím do 31. března 2009 na adresu: CESTY K DĚTEM, o.s.; Jana Vrtílková, koordinátorka projektu; Na bílé pěšině 653, Unhošť. tel: ; mobil: ; Všechny práce zůstávají majetkem sdružení a budou využity na charitativní účel. Realizaci finančně podpořili: fond kultury Středočeského kraje a ČEPS,a.s. Z činnosti Českého červeného kříže Adventní výstavka V sobotu uskutečnila MS ČČK ve spolupráci s DDM Smetanka Adventní výstavku. Tradičně již nesměl chybět prodej a zdobení perníčků. Na to se těšily děti i dospěláci. Bylo milé, že již v půl desáté dopoledne postávali u dveří první návštěvníci. Dopoledne byla všechna stanoviště přímo obležena dětmi, které vyráběly čertíky, myšky z oříšky, svícínky z malých květináčků i zasněžené šišky. Hodně času a zábavy zabralo též velmi nápadité drátkování. I háčkované zvonečky za symbolickou cenu byly velice rychle rozebrány. Někteří vytrvalci strávili ve Smetance několik hodin a odcházeli s plnou náručí vlastnoručně zhotovených výrobků. Všichni, kdo jsme strávili plno času přípravou a chystáním pomůcek, jsme měli dobrý pocit, že se akce zdařila. Předvánoční posezení pro členy a příznivce ČČK Hned po zdařené sobotě, v pondělí jsme uspořádali předvánoční setkání členů. Byl připraven zajímavý program, živá hudba i občerstvení. Všichni členové ČČK dostali osobní pozvání. Počasí přálo, žádný sníh, náledí, ani studený vichr. Těšili jsme se opět na hojnou účast, ale tentokrát to jaksi nevyšlo. Živá hudba hrála pro pár lidí, domácí občerstvení, připravené ve volném čase, už nikdo nechtěl. A dětí, které ochotně přijely se svými učitelkami ze ZŠ a MŠ Okrouhlá, bylo víc než diváků. Je škoda, že Vánoční pohádku, která byla velice pěkně připravena a zahrána, vidělo tak málo lidí. Naše zklamání nechám raději bez komentáře. MS ČČK přeje všem do nového roku 2009 hlavně zdraví, štěstí, pohodu a optimismus. Hana Macelová, MS ČČK 16 Novoborský měsíčník / leden 2009 leden09.indd :08:25

17 Zájmová činnost ARSENÁL ČESKÁ LÍPA - FC NOVÝ BOR 0:1 (0:0 Krajský přebor starších žáků v soutěžním ročníku sdružuje čtrnáct účastníků. Novoborské družstvo starších žáků v létě postoupilo z A tř. KS do KP a již tento postup byl velkým předpokladem úspěšného počínání ve vyšší soutěži. Hned po rozjezdu krajského přeboru starších žáků se do čela vyhoupla čtyři družstva velký favorit Arsenál Česká Lípa, Jablonec B, Semily a naše družstvo FC Nový Bor pod vedením trenéra Lad. Hrubého a jeho věrného pomocníka vedoucího R.Blumentrita. V létě odešlo několik velmi dobrých hráčů do vyšší kategorie, a přesto zůstal základ družstva v nadějných fotbalistech zachován. V průběhu podzimu se pomalu vytvořila v soutěži dvojice, která se od ostatních odpoutala o několik bodů, a tou byla družstva Arsenál Česká Lípa a FC Nový Bor. Několikrát se ve vedení vystřídala na skóre. Jinak oba soupeřící tábory byly bez porážky. V posledních zápasech naši z FC se dostali do čela lepším skóre. Správné drama a vrchol fotbalového podzimu napsal sám fotbal. Poslední zápas před zimní přestávkou se hrál v neděli 9. listopadu 2008 v České Lípě. O krále fotbalového podzimu soutěžního ročníku starších si to rozdali na sportovním poli v derby velkého klubu a vždy tak nějak podceňovaného Nového Boru. Na toto derby se přijelo podívat hodně diváků z obou táborů. Zápas začali naši výborně a hned po několika minutách hry několikrát nebezpečně zaútočili po křídlech, kde domácí obrana měla hodně potíží uhlídat Chýlka. Ten byl také v tomto úvodu střelcem gólu, ale měl smůlu, gól pro údajný ofsajd nebyl uznán. Skoro celých úvodních 15. minut byli naši nebezpečnějším soupeřem. Pak se také ke slovu dostali domácí, kteří vytvořili i závary před naší brankou, ale vždy to naši dokázali odvrátit. V jednom případě dokonce za gólmana musel zaskočit obránce. Hra našich byla hodně založena na bojovnosti i lepší organizaci hry po křídlech. Domácí naopak měli střed hřiště, ale někdy si tam sami sobě i překáželi. V závěru prvního poločasu našim udělil 55. Sokolská v kuželkách V sobotu hráčů 8 oddílů + 3 neregistrovaní odehráli na kuželně Jiskry Nový Bor celkem 64 startů v jubilejním ročníku této staré kuželkářské hry. Nejlepší trio: 1. Steinz Petr (Narex Česká Lípa) Guth Petr (Sokol Blíževedly) Hovorka Jaroslav (Jiskra Nový Bor) 577 K zajímavostem turnaje patřilo, že nejlepšího výkonu na 25 hodů na dráze č dosáhl Petr Guth (Sokol Blíževedly) a na dráze č Petr Steinz (Narex Česká Lípa). Na jeden řádek tzn. na 5 hodů 70 (5 x 14) čili maximum nahrál pouze Oldřich Vlasák (SK Skalice), 68 měl Petr Steinz a 66 Petr Guth. Pětkrát celou sestavu v řadě za sebou (ale nikoli v jednom řádku) srazil také Petr Steinz. Hráči do 12. místa a oba borci s pěti 14 v řadě si buď vybrali nebo obdrží věcné ceny. Všem startujícím děkujeme za účast a opravdu velice pohodovou atmosféru během tohoto celodenního turnaje a s přáním hodně zdraví, spokojenosti a elánu se těšíme na viděnou v roce 2009 při 56. ročníku. - KK - Anketa o kuželkáře ČR roku 2008 Na valné hromadě České kuželkářské asociace v Zábřehu n. M. v sobotu proběhlo mj. i vyhlášení ankety o nejlepší kuželkářku a kuželkáře ČR pro rok V ní se povedlo umístit i oběma borským hráčkám Daniela Žďárkové a Vladimíře Šťastné, které hostují za prvoligový celek Slavia Praha. Daniela obsadila 3. a Vladimíra 7.místo. Vyhrála Lucie Vaverková (BBSV Vídeň) před druhou Danou Wiedermannovou (KK Zábřeh n. M.). V mužích obhájil loňské prvenství Michal Jirouš (dříve Náchod, nyní SKC Staffelstein). - KK - rozhodčí také žlutou kartu a docela nesprávně, když nejprve domácí hráč nedovoleným způsobem bránil našim a při přidržení to pak odnesl Chýlek. Dovolíme si i poznamenat, že v některých fázích utkání měl rozhodčí víc nepřesností a většinou ve prospěch domácích. Ale fotbal se snažili hrát hráči co nejlepší jaký umí. Ve druhém poločase se opět hrálo ve vysokém tempu a od brány k bráně, kde se brankáři na obou stranách vytáhli a divákům předvedli výborné zákroky. Hra byla i tvrdá, ale v mezích pravidel. Novoborští byli hnáni do hry právě velkou skupinou svých příznivců (maminek, tatínků, funkcionářů i ostatních fandů) a kluci to na hřišti také potvrzovali. Ve druhém poločase byl na hřišti místo Chýlka Studnička. Hráč, který to s míčem umí, ale nerad brání. Několik minut před koncem zápasu nejprve Halbich dvakrát vyzval domácí obránce k souboji. A těm se podařilo jeho snahu eliminovat. Jenže naše hra začínající rozehrou odzadu už několikrát potvrzovanou po křídlech přinesla rozuzlení celého podzimního dramatu a potvrzení krále fotbalového podzimu. Studnička si svým klidem zpracoval míč na svá chlapecká fotbalová prsa a podíval se, jaká je situace. Když viděl, že je brankář domácích hodně daleko z branky, skvělým kopem poslal míč do domácí svatyně a rozhodl o všem, o čem tento zápas byl 0:1! Závěr pak byl už takový, že naši ještě inkasovali žlutou kartu za strkání a domácí hráč v závěru po druhé žluté kartě ještě červenou. Ale to je derby a takové věci se stávají. Jinak si zápas zaslouží pochvalu, byl to fotbal, který snese i přísné měřítko z pohledu diváka a fotbalového fanouška a to je třeba přiznat jak domácím tak také našim hráčům a těm k tomu náleží i přezimování na 1. místě tabulky krajského přeboru žáků! To první místo patří také maminkám našich hráčů, které nejenže výborně fandí, ale také jsou i znalkyně fotbalu. Tatínkové pak dělají trenérům potřebný servis a celá parta pak dokázané výsledky! Jiří Obrovský VÁNOČNÍ KONCERTY CAMELLY Během víkendu prosince zpívaly spojené sbory Camella (ZUŠ Nový Bor) na čtyřech koncertech. V kostelech v Kamenickém Šenově, Cvikově, Dubé a v Novém Boru představily smíšené sbory dvě málo známé české vánoční mše od K. Hradila a V. Říhovského, sbor Kameláček (děti tříd) i bez nemocných sólistů zvládl obtížný cyklus P. Ebena Koledníci z Těšínska. V premiéře zazněla také skladba Bona mente, kterou pro Camellu napsal V. Maštalíř. Tu ovšem ocenilo hlavně početné publikum v okolních městech, protože na domácí půdě se nepodařilo vyřešit problémy se zablokovanou pamětí varhan a při špatné transpozici se osmdesátka zpěváků doslova trápila. Naštěstí se po dvojím přerušení koncertu podařilo správnou tóninu nastavit a i novoborské publikum mohlo na závěr ocenit krásu donedávna neznámé vánoční mše z počátku 20. století. P. Dostál Novoborský měsíčník / leden leden09.indd :08:25

18 Příspěvky čtenářů Podblanické jabloně Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem Kumštou z Votic. Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišťuje Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod vedením ing. Jana Blažka, CSc. Blaník-odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu, registrována byla v roce Plody jsou nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka je suchá, ojíněná, středně tlustá, základní barvu překrývá červené rozmyté líčko téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy, pevná, rozplývavá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do února až března. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny. Odrůdu lze vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Fany-odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu, byla registrována v roce Plod je velký, pravidelně kulovitý. Slupka je lesklá, hladká, tenká, základní barvu má zelenožlutou, překrytou červeným líčkem ve formě žíhání. Dužnina je nažloutlá, středně tuhá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí v polovině září, konzumně dozrává počátkem listopadu, dá se skladovat do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí je střední, proti napadení padlím jabloňovým je vyšší. Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý konzum, středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Petra-odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu, je povolena k množení od ledna 2008 v kategorii CAC. Plody jsou střední velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně vyrovnaného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, do které prostupuje růžové žíhání, středně tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu.odolnost proti strupovitosti je rezistentní, a proti padlím jabloňovým je vyšší. Nenáročná odrůda, můžeme ji pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete získat ve večerních hodinách na kontaktech telefon: , mobil: a dotazy můžete posílat na seznam.cz Petr Kumšta Sdělení redakce: Redakční rada souhlasí s návrhem Rady města, aby se diskuze o událostech roku 1945 v NM na několik měsíců přerušila (článek K polemice o 2. červnu 1945, NM/12, str. 22). Na navrhovaném odborném semináři 2009 bude možné posoudit shromážděné dokumenty, svědectví, vzpomínky i názory. Proto redakční rada rozhodla nezveřejnit došlý příspěvek Josefa Doškáře na toto téma. Přihlédla také k tomu, že autor mezitím stejný článek zaslal českolipskému serveru kde si mohou text přečíst i naši čtenáři. 17. prosince 2008 Z knihy U nás v Kocourkově - Jan Vobr 18 Novoborský měsíčník / leden 2009 leden09.indd :08:26

19 KULTURA Filmový klub zve do kina FK POUSTEVNA,DAS IST PARADIES Dokumentární snímek Martina Duška a Ondřeje Provazníka přináší zprávu o městečku D. Pousteva,ležícího nedaleko Nového Boru v česko-německém pohraničí. V poválečném odsunu odtud odešla většina původních obyvatel a naopak se přistěhovala pestrá směsice nových lidí z různých míst Česka i ze zahraničí. Na základě líčení osudů jednotlivých postav/např. vietnamská puberťačka, Holanďan pokoušející se žít v souladu s přírodou, klienti ústavu sociální péče aj./ film odkrývá bezútěšnost tohoto místa v Sudetech a vykořeněnost jeho nových obyvatel. Po zásluze bylo dílo oceněno na Mezinárodním filmovém festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2007 cenou za nejlepší český dokumentární film FK JEŽÍŠ JE NORMÁLNÍ!! Další dokumentární snímek, který mapuje témata víry, manipulace a výchovy dětí v kontroverzních křestˇanských skupinách.debutující režisérka Tereza Nvotová, dcera herečky Anny Šiškové a režiséra a herce Juraje Nvoty,vychází z osobní zkušenosti.jako malá navštěvovala tzv. školu budoucnosti vedenou organizací spadající pod Hnutí víry. Hlavní osu filmu tvoří záběry z několikadenní konference víry a ohně. Výstupy pastorů hnutí připomínají něco mezi exhibicí popových ikon a slizkostí obchodních cestujících, kteří ovládají bezchybně působení na své vyhlédnuté oběti atˇ je to byznys nebo víra. Díky osobní zkušenosti se T. Nvotové/ hrála např. ve filmu Kuličky/ podařilo natočit působivé záběry zevnitř komunity. Ne nadarmo zní podtitulek jejího filmu ŘTINVEZ DELHOP ART KINO REPO! GENETICKÁ OPERA Režisér D. Lynn Bousmann využil komerčního úspěchu série SAW, z níž realizoval druhý až čtvrtý díl, pro uskutečnění svého dlouho plánovaného projektu - zfilmování horrorové rockové opery Repo! Genetická opera. Extravagantní a bizarní dílo již v minulosti inscenoval na jevišti v Los Angeles. Filmová podívaná je stylizována do podoby gotického filmu a připomíná klasickou kultovní a skvělou Rocky Horror Picture Show z r ART KINO SESTRA V červenci 1994 natočili Psí vojáci album Sestra, na němž zhudebnili básně Jáchyma.Topola z jeho stejnojmenného románu. V r začal Vít Pancíř, experimentální filmař a animátor pracovat na scénáři, který je založen na vzájemném prolínání se obrazu, hudby a textů, které zaznívají mimo obraz z úst Filipa Topola. Dramatickým konfliktem filmu je opakované ztrácení a nalézání víry ve smysl vlastního života. Topolův román se svou kvalitou bezesporu řadí k těm nejvýraznějším českým literárním počinům porevoluční doby, a to i v mezinárodním kontextu, stejně tak, jako je kvalitní a svébytná tvorba jeho bratra Filipa a skupiny Psí vojáci. MUDr. Lenka Šepsová, FK Nový Bor SERIÁL O KULTURNÍCH PAMÁTKÁCH MĚSTA NOVÝ BOR Dům č.p. 106 Dům č.p. 106 byl zřejmě postaven roku 1768 panskou správou pro z důvodu potřeby zajištění specialistů při výrobě skla. Známým uživatelem domu se stal zlatič skla Johann Christoph Hoffmann z Blahutic, kterému dům roku 1772 postoupil hrabě Josef Kinský. Zároveň však byla část domu vždy pronajímána. Střídaly se zde různé profese, vedle zlatiče zde působil také kloboučník, truhlář, sedlář, obchodník a jiní. Zlatič Johann Christoph Hoffmann zemřel v létě roku 1801 a jeho majetek se dostal do veřejné dražby. Dům byl zprvu nabízen za 1200 zlatých, avšak při dražbě se jeho cena zvýšila až na konečných 1920 zlatých, které nakonec zaplatil arnultovický obchodník Franz Richter. Kupec se musel zavázat, že zlikviduje neoprávněně ohrazenou předzahrádku pod okny svého domu zřízenou na obecním pozemku a dále některé stromy a lísky na hranici k obecnímu domu (č.p. 102). Obchodník Franz Richter byl podílníkem firmy Heinrich Gotscher & Company obchodující ve Španělsku, dům byl proto dílem pronajímán. Majitel zemřel 27. října Vzhledem k tomu, že zemřelý měl tři dcery a jen jediného syna Franze, který působil rovněž ve Španělsku, došlo k definitivnímu rozdělení pozůstalosti až do roku 1841, kdy se Franz po svém návratu ujal správy domu. Jeho sestře Františce měl zatím do jejího provdání zůstat svobodný byt. Již o rok později, 13. června 1842, však Franz Richter dům i se zahradou prodal vdově Marii Anně Hackelové. S prodejem domu byl zrušen i výměnek pro jeho sestru Františku. Po smrti Marie Anny připadl roku 1862 dům v ceně 2100 zlatých jejímu nemanželskému synu Adolfu Schlegelovi, v té době vojáku. Do čtvrt roku prodal těžce nemocný Adolf svůj zděděný dům za 2450 zlatých obchodníku Friedrichu Egermannovi, stejnojmennému synu klíčové osobnosti severočeského sklářství první poloviny 19. století. Roku 1869 Friedrich Egermann prodal dům za 5100 zlatých Josefu Palmemu, z jehož éry jsou již zachovány k tomuto domu nejstarší spisy. Dne 26. června 1871 zažádal Josef Palme o postavení nového objektu při svém domě dílny na malování skla. Za pouhé 4 roky se dům dostal opět do veřejné dražby, kde jej koupil krejčí Eduard Sieber za zlatých. Poté dům prošel ještě několika stavebními úpravami. Za války měl v tomto domě Jindřich Sieber elektrický mandl. Po válce jistý čas přetrvávala v domě žehlírna a obchod s textilním zbožím. Správu domu převzala Okresní organizace bytového hospodářství v České Lípě. V polovině 80. let se zhoršil stav střechy domu, do kterého začalo podstatně zatékat. Roku 1987 byla provedena drobná pokrývačská oprava, která však neřešila stav zkorodovaného oplechování, který se postupně zhoršoval. Oprava byla provedena zřejmě krátce po roce 1989, kdy končí spisy upozorňující na havarijní stav. Roku 1992 povolil MÚ přeměnit dosavadní prádelnu na dílnu pro vrtání skla. V dnešní době je dům součástí sklářského muzea a čeká na rekonstrukci. Fotografie: archiv Sklářského muzea Zpracovala:Tereza Horňáková RNDr. Alena Forgáčová vedoucí OŠKS Novoborský měsíčník / leden leden09.indd :08:26

20 Reklamní příloha Nabízíme prodej a pokládku koberců bytových, kancelářských (zátěžových), PVC, plovoucích podlah, dřevěných, laminátových podlah, parket, čistících zón. Obkládáme schodiště všech typů. Provádíme obšívání koberců všech velikostí, instalujeme přechodové a obvodové lišty, vyrovnáváme podlahy. Zboží zakoupené na naší prodejně rozvážíme do 30 km zdarma. Najdete nás v Novém Boru na třídě TGM - v 1. patře nad prodejnou TESCO po - pá 9:00-17:00 so 9:00-12:00 tel: Zaměříme - Přivezeme - Položíme Nebankovní půjčky Profi credit od do Kč Pro zaměstnance, důchodce, osoby na mateřské dovolené, OSVČ i ve strátě. Bez poplatků! Měsíční splátky měsíců Po - Pá od h Liberecká 66 Nový Bor (Obchodní dům Jakub I. patro) Tel Novoborský měsíčník / leden 2009 leden09.indd :08:27

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 2/2015 Obecní úřad Libějovice Únor 2015 Libějovice 26 38772 Libějovice Tel: 383382064 Tel. starosta: 606692079 web: www.libejovice.cz email:

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 5. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 5. 2014 Bod pořadu jednání: Finanční příspěvek na provoz Potravinové banky Liberec, o. s. na rok 2014 Zpracovala: odbor,

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014

MĚSTO MIMOŇ. Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz. Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň, tel. 487805001, e-mail podatelna@mestomimon.cz Směrnice Rady města Mimoň č. 13 /2014 PRAVIDLA o pronajímání bytů z majetku města Mimoň a Mimoňské komunální a.s. Stran:

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 11. 2009 Přítomni: Ověřovatelé: dle prezenční listiny P. Krotil, J. Frolík Návrhová komise: Ing. K. Hagel, Š. Fořtová

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015

8) Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: od 26. října 2015 do 20. listopadu 2015 Město Krásná Lípa vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva města č. 03-48/2015 ze dne 11. března 2015 Dotační program na opravy fasád, střech a oplocení 1) Účel dotace: Dotace je určena pro způsobilé

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant

Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast. 1. Kdo může žádat o grant Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha 1 JEDNIČKA PRO ROK 2015 sociální oblast Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1 taj. 23.02. 14 star., MS 23.02. 2 taj. 31.03. Splněné usnesení č.: 53, 84 Usnesení z 3. schůze v roce 2011 konané 9. února 2011 R A D A M Ě S T A

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5.

OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. OBEC Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice Zápis a usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Libějovice č. 5/2012 ze dne 11. 5. 2012 Přítomni: Jan Chrt, Zuzana Svatá, Jan Kieweg, Jaroslav Kučera, ing.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012)

USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Česká Lípa, konaného dne 19. 12. 2012 (č. usnesení 415/2012-429/D/2012) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří

STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří STATUT Fondu rozvoje bydlení obce Vydří Datum schválení : 19.6.2015 Číslo usnesení : 05/06/2015 Datum platnosti : 19.6.2015 Datum účinnosti : 19.6.2015 Datum pozbytí platnosti : Zrušen : Je měněn : Ruší

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013. Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 12. 2013 Bod programu: 14 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Petra Birnbaumová

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č..

příjemce. se sídlem/bydliště: zastoupený/á: IČ/Datum narození: ověřeno dle občanského průkazu č.. S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního programu města Hrádek nad Nisou pro rok 2015, Podprogram. schválená Radou/Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne usnesením č. Smluvní

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více