Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14"

Transkript

1 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Leden 2009 cena: 9,-- Kč Nový způsob výplaty sociálních dávek více str. 5 Zápisy do 1. tříd více str. 13, 14 Zastupitelstvo města je plánováno 14. ledna v budově A od 17 hod. ŠÁRKA ZIKMUNDOVÁ VE SKLÁŘSKÉM MUZEU V novoborském sklářském muzeu se již stalo pravidlem představovat veřejnosti nejmladší generaci sklářských výtvarníků a přispět tak k propagaci jejich tvorby. Tentokrát zahájíme nový rok výstavou Šárky Zikmundové, absolventky borské střední průmyslové a vyšší odborné školy. Této škole zůstala věrná a od roku 2001 zde vyučuje malbu na skle a působí jako galeristka. Její tvorba má poměrně široký záběr. Zušlechťuje užité tvary originální malbou, zabývá se designem (hutně tvarované sklo, fusing), ale i tvorbou skleněných objektů. Okrajově se věnuje také výrobě skleněných šperků. Výstavní sezonu 2009 zahájíme 16. ledna v 17:00 hodin vernisáží výstavy Šárky Zikmundové KONTRASTY. Srdečně Vás zveme. Eliška Pánková, Sklářské muzeum Nový Bor Udělejte dlouhý krok a splňte si svá přání, vždyť tu máme Nový rok, mnohá předsevzetí se splní. Vážení spoluobčané, stojíme na prahu nového roku a jsme plni předsevzetí, která letos už určitě splníme. I já mám jedno a moc bych si přál, aby se vyplnilo. Před koncem roku jsem navštívil partnerské město Frauenau a zúčastnil se předávání cen za nejhezčí dózičku na šňupací tabák. Několikrát jsem byl velmi mile překvapen. Prvně, když ze třinácti udělených cen, získali naši studenti sklářské školy tři ocenění. Jsou to prostě studenti šikovní a nadaní. Podruhé vřelým přijetím a pocitem, že jsme plnohodnotní členové Evropské unie. A potřetí, jak se k sobě chovali členové místní samosprávy. Slušně, s úctou a všichni se vzájemně podporovali. Skoro se mi nechtělo domů, do atmosféry stresu, nenávisti, lží a naschválů. A tak jsem si uvědomil, že pokud chceme do Evropy, musíme se ještě hodně učit, jak se k sobě chovat. A to je to mé přání, pojďme se k sobě chovat slušně, staňme se konečně Evropany. J. Mareš, starosta Informace pro žadatele o granty a dotace Město Nový Bor připravilo na rok 2009 šest grantových programů: 1. Podpora kulturní činnosti 2. Podpora volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže 3. Podpora sportovní činnosti 4. Ochrana a tvorba životního prostředí 5. Oblast sociální péče a zdravotnictví 6. Oblast protidrogové prevence PLES MĚSTA 2009 se uskuteční 13. února od 20:00 hod. v Parkhotelu Nový Bor. Více informací v únorovém čísle. Na webových stránkách města byla vytvořena nová rubrika Granty a dotace, kde žadatelé najdou veškeré potřebné informace. Jsou zde zveřejněny obecné zásady pro udělování grantů a dotací, výzvy v jednotlivých programech a také všechny potřebné formuláře k podání žádosti a konečnému vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. Správcem programů č.1 3 je odbor školství, kultury a sportu, správcem programu č. 4 je odbor životního prostředí a správcem programů č. 5 a 6 je odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Nový Bor. Výzvy a veškeré potřebné přílohy jsou k dispozici jak na webu, tak u správců jednotlivých programů na MěÚ Nový Bor. Podle typu výzvy je v uvedených programech možno žádat o finanční podporu na jednorázovou akci nebo celoroční činnost. U programu č. 3 Podpora sportovní činnosti budou formou grantů přidělovány finanční prostředky pouze na jednorázové sportovní akce, na celoroční činnost a provoz sportovních zařízení je možno požádat o dotaci. RNDr. Alena Forgáčová, vedoucí OŠKS leden09.indd :08:20

2 Zprávy z Města INFORMACE z výboru rozvoje města Zastupitelstvo, Rada a výbory Rozhodujícím orgánem, který schvaluje předkládané materiály (záměry, prodeje, smlouvy, rozpočet i rozpočtové změny aj.) je 21 členné zastupitelstvo města. Materiály jsou obvykle předtím projednávány ve výborech a v sedmičlenné Radě města. Výbory jsou poradními orgány, ale nemají rozhodovací pravomoci. Na druhou stranu se zde diskutuje, projednávají náměty, dávají vyjádření a návrhy. Výbory zastupitelstva V Novém Boru existují výbory: 1) kontrolní, 2) finanční, 3)pro vzdělávání, sociální politiku a zdravotnictví, 4) pro dopravu a životní prostředí, 5) pro kulturu a občanské záležitosti, 6) pro sport 7) výbor rozvoje města a cestovního ruchu a dále osadní výbory. Podrobné informace o složení výborů (stejně jako o zastupitelstvu) lze najít na internetu Výbor rozvoje Výbor rozvoje má 5 členů v současné době tyto: Jindřich Mareš (ODS), ing. arch. Rýdl (ODS), František Kuric (ČSSD), Pavel Danys (ČSSD) a ing. Petr Kaplánek (SOS). Pravidelným účastníkem je vedoucí odboru rozvoje ing. Hrádek, dle potřeby i další hosté. Schůzky výborů jsou zhruba jedenkrát měsíčně. Náměty, doporučení a vyjádření jsou obsaženy v zápise, který je poskytován vedení města i úřadu. Další zpracování pak závisí na vedení města a úřednících. Připravené věci jsou pak postoupeny do rady a zastupitelstva. Tam se musí odsouhlasit, co se bude realizovat, financování atd. Závěry a realizace Jak bylo napsáno výše výbory jsou jen poradním orgánem, tj. jejich závěry mají jen formu doporučení. Vedení města může řešit věci jiné resp. jinak než navrhuje výbor. Zastupitelstvo má názor výboru k dispozici, ale hlasování může být odlišné. U výboru rozvoje byl velký nesoulad v období starostování Ing. Silné. Výbor zásadně nesouhlasil s nákladnou rekonstrukcí náměstí i stylem provedení. Zastupitelstvo však rozhodovalo jinak a nakonec město nezískalo dotaci ani na náměstí, ani na muzeum. V současnosti je situace mnohem lepší. Ne že by ve všem byla naprostá shoda, ale díky novému vedení města ve složení J. Mareš (ODS) a Mgr. Valdman (ČSSD) je vidět, že se mnohé věci daly do pohybu. Co se podařilo Ze starších námětů se podařilo dotáhnout parkování na sídlišti Západ, je opraveno parkoviště naproti TIC. V rekordním čase (přes prázdniny) bylo otevřeno další oddělení školky v ZŠ v Arnultovicích. Pro mládež se stal oblíbeným místem nový skatepark. Na co se těšit Nejpozději v září 2009 (dle možností dříve) je naplánováno otevření další školky ve vile v Kalinově ulici. V roce 2009 budou zrekonstruována další 3 dětská hřiště v plánu jsou další. Také se konečně dočkají obyvatelé sídliště Rumburských hrdinů mělo by dojít k realizaci 1. etapy nových parkovišť (ve spodní i horní části sídliště), bohužel proces přípravy je dlouhý. Začalo se pracovat na studii parkování v sídlišti Husova Jiráskova, parkoviště by mohlo být i u lékárny na TGM. Plánuje se rekonstrukce dalších přechodů i křižovatka Husova - Smetanova (u stadionu). Z evropských peněz by měla být z velké části zaplacena lávka pro pěší a cyklisty nad silnicí u hájovny pod Klíčem (ale i tak město vyjde na 2 mil. Kč). Pomalu ale jistě se pohnula situace ohledně cyklostezek nejzajímavější je trasa Nový Bor Sloup, zatím probíhají jednání o možném převodu pozemků, pak teprve může být připraveno a žádáno o dotace. Je zpracována a zastupitelstvem již odsouhlasena studie nového uspořádání lokality autobusového nádraží, může se tak postoupit do přípravy projektu. Další záležitosti O průmyslové zóně se začalo vážně jednat teprve relativně nedávno a vše nejde tak rychle, jak by bylo potřeba. Bohužel město Nový Bor ztratilo spoustu let a nemá cenu minulost rozebírat. Je připravena další změna územního plánu, která zohledňuje požadavky občanů i města (nové lokality pro rodinné domky ale i ochrana zeleně). V oblasti cestovního ruchu je kromě cyklostezek připraven koncept turistických okruhů i lepší prezentace města (zde hodně závisí na penězích). Shoda nebo rozpory Na velké části projektů se bez problémů shoduje naprostá většina zastupitelů např. školky, dětská hřiště, potřebě vyřešit cykloareál (byť to bude trvat déle). Některá témata jsou zdrojem rozporů jednalo se např. o náměstí. Dotace Dotace jsou velmi důležité, bez jejich přijetí nelze mnohé věci vůbec realizovat. Např. oprava vily školky v Arnultovicích závisí na tom, zda Nový Bor obdrží dotaci od ministerstva financí. Bez dotací nelze dělat ani rozsáhlou rekonstrukci celého areálu Kalinova nebo budovat cyklostezky. Překážky čas a peníze Největší překážkou mnoha naplánovaných akcí jsou čas a peníze. Nejprve je potřeba příprava ze strany pracovníků úřadu, dále sehnat projektanta, který má čas, a také mít nemalé peníze na projekty. Hlavní problém pak je mít peníze na realizaci. I v případě dotovaných akcí je třeba mít větší či menší spoluúčast a jsou potřeba miliony. Odbor rozvoje má dle mého názoru naprosto nedostatečný rozpočet cca 10 mil. Kč při současném plánovaném prodeji majetku zhruba ve stejném objemu. Další peníze dostane odbor z přebytků, avšak potřeboval by více. Jak bylo řečeno už dříve, nejde jen o náměty z výboru, ale také o přípravu projektů, odsouhlasení v zastupitelstvu, dostatek vlastních peněz i získání dotací Ing. Petr Kaplánek předseda výboru pro rozvoj města a cestovní ruch 2 Novoborský měsíčník / leden 2009 leden09.indd :08:20

3 Zprávy z Města Změny v zákoně o zaměstnanosti od ledna 2009 Od ledna 2009 dojde k celé řadě změn pro uchazeče o zaměstnání v evidenci úřadu práce týkajících se výplaty podpory v nezaměstnanosti, povinností uchazeče o zaměstnání i dalších souvisejících oblastí. Novela zákona o zaměstnanosti přináší mnoho změn i zcela nových ustanovení, informuje tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Marcela Ottová. Dochází ke zkrácení doby pobírání podpory v nezaměstnanosti, která se nazývá podpůrčí doba. Zkracuje se ze 6 na 5 měsíců u osob do 50 let, z 9 na 8 měsíců u osob ve věku let a u osob nad 55 let bude podpůrčí doba také o 1 měsíc kratší, tj. 11 měsíců. Výše podpory v nezaměstnanosti naopak vzroste na 65% po dobu prvních 2 měsíců, další dva měsíce bude 50% a po zbývající podpůrčí dobu 45% průměrného měsíčního čistého výdělku. Podpora při rekvalifikace se nemění a zůstává ve výši 60%. Složitější podmínky budou mít nezaměstnaní, kteří 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu opakovaně sami ukončí zaměstnání, které jim předtím úřad práce zprostředkoval. Nebudou mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, stejně tak jako nezaměstnaní, se kterými ukončil zaměstnavatel pracovní poměr pro porušení povinností zvlášť hrubým způsobem. Ke zvýšení možnosti uplatnění nezaměstnaných na trhu práce budou uzavírány individuální akční plány. V nich budou definována jednotlivá opatření při hledání řešení nezaměstnanosti, konkrétní aktivity a postupy, včetně časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření. Pro uchazeče, kteří budou evidováni na úřadu práce déle než 5 měsíců, bude plnění podmínek individuálního akčního plánu povinné. Ačkoli některá opatření novely zákona o zaměstnanosti se zdají být zpřísněna, hlavním smyslem těchto změn a cílem je rychlé řešení nezaměstnanosti jednotlivců, upřesňuje ředitelka Úřadu práce v České Lípě Zdeňka Cibulková. Práce se musí vyplatit a k tomu budou směřovat i aktivity úřadu práce, realizované v součinnosti s jednotlivými klienty, dodává ředitelka úřadu práce. Trh práce novelou zákona o zaměstnanosti otvírá možnosti také cizincům, pro které se zjednoduší přístup k povolení k zaměstnání a k pobytu, a to prostřednictvím zelených karet. Naopak zaměstnavatelé pro zaměstnání cizinců ze zemí mimo EU již nebudou nadále potřebovat povolení úřadu práce. Další změny v oblasti poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se týkají výše příspěvku, který je poskytován zaměstnavatelům a některých podmínek jeho poskytování, sděluje dále tisková mluvčí Marcela Ottová. V této oblasti bude Úřad práce v České Lípě informovat své partnery zaměstnavatele formou informačních materiálů. Marcela Ottová tisková mluvčí Úřadu práce v České Lípě Pozn. redakce: kvůli uzávěrce napsáno před zasedáním Na programu je rozpočet Rozpočet roku 2009 byl hlavním bodem jednání zastupitelů Nového Boru, kteří se letos naposledy sešli 17. prosince. V návrhu rozpočtu se počítá s příjmy v celkové výši 172 milionů 624 tisíc korun a ve stejné výši budou také výdaje. Až doposud patřil Nový Bor k městům, která měla rozpočet schválený před koncem rozpočtového roku. Pokud by zastupitelé rozpočet neschválili před 1. lednem 2009, hospodaření města by se řídilo pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla umožňují, aby byly až do schválení rozpočtu hrazené mandatorní výdaje v povinné výši. Obdobně lze financovat započaté akce nebo investiční akce, na jejichž úhradu jsou zajištěné dotační zdroje. Na prosincovém jednání se zastupitelé dozvěděli, jak město hospodařilo v průběhu tří čtvrtletí letošního roku a posuzovali dva návrhy rozpočtového výhledu na roky 2010 až Financí se budou týkat i schvalovaná rozpočtová opatření v závěru roku Vedoucí odboru školství, kultury a sportu předloží zastupitelstvu návrh smlouvy o poskytnutí dotace Kultuře Nový Bor s. r. o. na zajištění provozu v příštím roce. V návrhu se počítá s tím, že město poskytne Kultuře dotaci v celkové výši přesahující 4 miliony 535 tisíc korun, z toho na kulturní činnost připadají cca 2 miliony korun zatímco zbývající peníze budou použité na správu a drobnou údržbu budov, nájem movitých a nemovitých věcí a provoz zařízení. V průběhu celého roku se zastupitelé při jednáních zabývali prodejem pozemků, aby uvedli do souladu skutečný stav se stavem právním. Záměry prodeje nemovitostí zastupitelé projednávali a schvalovali také na posledním jednání v roce. Jednalo se vesměs o parcely, které občané požadují, aby si mohli rozšířit své zahrady. Helena Plicková, MěÚ Nový Bor Teplo v Boru nepodraží Pro uživatele bytů a majitele dalších objektů napojených na centrální kotelnu v Novém Boru přichází v závěru roku jedna příznivá zpráva. Cena tepla se v roce 2009 nezmění, tvrdí jednatel společnosti Teplo s. r. o. Nový Bor ing. Milan Přívratský a upřesňuje: Od druhého pololetí roku 2008 platí odběratelé tepla 619,- korun (včetně DPH) za 1GJ a tato cena bude platit také pro rok K poslednímu navýšení ceny tepla nás vedly stoupajícím ceny zemního plynu a klesající počet odběratelů. Ten se ale prakticky ustálil. Na centrální kotelnu je napojena přibližně polovina domácností a téměř všechny velké objekty patřící městu. Čtyři kotelny provozuje společnost Teplo s. r. o. Nový Bor. Město v roli jejího stoprocentního vlastníka schvaluje také plán oprav a investic. Letos vložil vlastník do majetku spravovaného Teplem 5 milionů korun, a to do rekonstrukce výměníkových stanic na sídlišti Rumburských hrdinů. Jestliže bude město investovat do centrální kotelny, měli bychom jít cestou diverzifikace paliv a koupit kotel na směsné spalování slámy, štěpky a uhlí. Investice ve výši zhruba 20 milionů korun by se mohla městu vrátit do pěti let, odhadoval před půl rokem ing. Milan Přívratský. V návrhu rozpočtu na příští rok se počítá s tím, že město bude do majetku pronajatého společnosti Teplo s. r. o. investovat 6,5 milionů korun. Ustupujete od strategického plánu, který spočívá v diverzifikaci paliv? Bude Teplo i nadále využívat kotel na spalování biomasy (slámy), který podle vašich předchozích vyjádření produkuje 20 procent z celkového objemu tepla a přináší prokazatelné úspory? ptáme se jednatele společnosti. Od plánu neustupujeme, ale jde o střednědobý záměr. Vzhledem k tomu, že se výrazně mění ceny jednotlivých paliv, je třeba investici do koupě kotle na směsná paliva znovu vyhodnotit a teprve poté předložit návrh zastupitelstvu, dovídáme se. Cenu tepla bude i v roce 2009 ovlivňovat spalování slámy. Máme ji na celou topnou sezonu zajištěnou tak, aby byl kotel na spalování biomasy maximálně využitý, uvedl ing. Milan Přívratský. Helena Plicková, MěÚ Nový Bor Novoborský měsíčník / leden leden09.indd :08:20

4 VÝBĚR USNESENÍ z RM konané dne USNESENÍ č. 1962/08/RM54 Zřízení a provoz Denního stacionáře Nový Bor RM bere na vědomí Provozní řád Denního stacionáře v předloženém znění a schvaluje a)zvýšení počtu zaměstnanců příspěvkové organizace Sociální služby Města Nový Bor o 1 pracovní úvazek od b)pravidla pro přijímání žadatelů do Denního stacionáře v předloženém znění c)sazebník úhrad v Denním stacionáři v předloženém znění a rozhodla, že služby Denního stacionáře budou využívat obyvatelé členských obcí Svazku obcí Novoborska. USNESENÍ č. 1963/08/RM54 Aktualizace sazby úhrad za úkony pečovatelské služby RM schvaluje nový sazebník úhrad pro pečovatelskou službu příspěvkové organizace Sociální služby města Nový Bor s účinností od v předloženém znění. USNESENÍ č. 1965/08/RM54 Návrh rozpočtu na rok 2009 RM doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočet na rok 2009 ve zveřejněném znění. USNESENÍ č. 1971/08/RM54 Krizový fond města Nový Bor RM doporučuje ZM Nový Bor schválit převod finančních prostředků z rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-Kč, a to z rozpočtové kapitoly Krizové řízení na bankovní účet Krizového fondu města Nový Bor. Současně doporučuje schválit rozpočet tohoto fondu na rok USNESENÍ č. 1972/08/RM54 Pěší komunikace Lipová - smlouva (Liberecký kraj - věcné břemeno) RM doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.j.: OLP/2930/2008 mezi městem Nový Bor a Libereckým krajem na vybudování a provozování stavby Pěší komunikace Lipová + odvodnění komunikace. USNESENÍ č. 1990/08/RM54 Záštita nad festivalem dokumentárních filmů - Jeden svět 2009 RM pověřuje starostu města Jindřicha Mareše záštitou nad regionální částí mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět USNESENÍ č. 1991/08/RM54 Záštita nad Masopustem 2009 v Novém Boru RM pověřuje starostu města Jindřicha Mareše záštitou nad Masopustem 2009 v Novém Boru. USNESENÍ č. 1992/08/RM54 Žádost MŠ Klíček Nový Bor o povolení výjimky z počtu dětí RM schvaluje výjimku z počtu dětí na jednotlivé třídy Mateřské školy Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace včetně jejích odloučených pracovišť, nad počet stanovený Vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání dle předloženého návrhu. USNESENÍ č. 1993/08/RM54 Žádost MŠ Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, o přesun finančních prostředků v rozpočtu organizace RM schvaluje v rozpočtu na rok 2008 MŠ Klíček Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, přesun finančních prostředků ve výši ,- Kč z položky OOV (dohody mimo pracovní poměr) na položku spotřeba plynu. USNESENÍ č. 1995/08/RM54 Výzva k předkládání žádostí o grant z rozpočtu města na r program č.4 Ochrana a tvorba životního prostředí RM schvaluje Výzvu k předkládání žádosti o grant z rozpočtu Města Nový Bor pro r program č.4 Ochrana a tvorba životního prostředí v předloženém znění. USNESENÍ č. 2029/08/RM54 Smlouva s Libereckým krajem - zajištění dopravní obslužnosti pro r RM doporučuje ZM schválit uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok USNESENÍ č. 2030/08/RM54 Anketa O nejúspěšnějšího sportovce Libereckého kraje za rok 2008 RM schvaluje a) poskytnutí finanční částky ve výši 3.000,- Kč (s DPH) na akci : 9. ročník ankety O nejúspěšnějšího sportovce Libereckého kraje za rok 2008 b) smlouvu o spolupráci při uspořádání této akce s firmou VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., České Budějovice dle předloženého návrhu. USNESENÍ č. 2031/08/RM54 Žádost studentů ročníku V4 sklářské školy v Novém Boru o příspěvek na maturitní ples RM schvaluje a) poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro studenty ročníku V4 Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, na pořádání maturitního plesu konaného v kulturním domě Bohemia v Novém Boru, za studenty dar převezme studentka Barbora Kantoříková, bytem Sloup v Čechách b) smlouvu o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu. USNESENÍ č. 2032/08/RM54 Žádost studentů třídy N2 sklářské školy v Novém Boru o příspěvek na maturitní ples RM schvaluje a) poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč pro studenty třídy N2 Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, na pořádání maturitního plesu konaného ve společenském sále v Polevsku, za studenty dar převezme student Libor Kovář, bytem Bělá pod Bezdězem b) smlouvu o poskytnutí finančního daru dle předloženého návrhu. USNESENÍ č. 2033/08/RM54 Přijetí daru RM souhlasí s přijetím daru od ODS Praha - dřevěné prvky na dětské hřiště v hodnotě ,- Kč a schvaluje darovací smlouvu. USNESENÍ č. 2036/08/RM54 Výběr referentského vozidla RM schvaluje nákup referentského vozidla Škoda Octavia Classic 1.9 TDI za cenu ,- Kč. USNESENÍ č. 2037/08/RM54 Diskuse RM souhlasí s použitím znaku Města Nový Bor na startovní čísla SKI Polevsko. Jindřich Mareš v.r. Starosta Města Nový Bor Úplné znění usnesení na 4 Novoborský měsíčník / leden 2009 leden09.indd :08:20

5 Zprávy z MěÚ Příspěvky na živobytí budou vypláceny až po 20. lednu 2009 Upozorňujeme všechny příjemce dávky hmotné nouze Příspěvek na živobytí, že první výplatu této sociální dávky bude možné provést až po 20. lednu Důvodem je novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, podle které od došlo ke změně způsobu výplaty těchto sociálních dávek. Výplata přechází částečně na poukázkový systém. V souvislosti s tím je prováděna technická úprava celostátního programu OK nouze a odbor sociálních věcí MěÚ je závislý na tom, kdy bude tato úprava programu provedena. Nemá proto žádnou možnost tyto dávky vyplácet před 20. lednem Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Nový Bor Nový způsob výplaty sociální dávky Příspěvek na živobytí Od nabyl účinnosti zákon č. 382/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Tím se zásadně změnil způsob výplaty dávek hmotné nouze. Změna spočívá v tom, že výplata příspěvku na živobytí přechází částečně na poukázkový systém. Počínaje lednem 2009 odbor sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu je povinen poskytovat nejméně 35% přiznané dávky ve formě poukázky. Všem příjemcům příspěvku na živobytí bude tato dávka vyplácena takto: - část finančně, tj. na účet, poštovní poukázkou, výjimečně v hotovosti, tak jako v roce část ve formě poukázek na nákup zboží v nasmlouvaných prodejnách - přitom v poukázkách bude vyplaceno nejméně 35% a nejvýše 65% z celkové výše dávky - technické a administrativní zpracování výplaty dávek hmotné nouze formou poukázek je mnohem složitější a proto mohou být tyto dávky vypláceny až po 20. dni kalendářního měsíce. V průběhu prosince 2008 obdrželi všichni příjemci příspěvku na živobytí z odboru sociálních věcí a zdravotnictví podrobnou písemnou informaci o tomto novém způsobu výplaty. Obsahem této informace je: - první výplatu celého příspěvku na živobytí v roce 2009 není možné provést před 20. lednem z důvodu technické úpravy celostátně používaného programu - u finanční části příspěvku na živobytí bude u každého příjemce zachován dosavadní způsob výplaty (na účet, složenkou, mimořádně v hotovosti) - část příspěvku na živobytí (35-65% z celkové výše příspěvku) obdrží příjemci v poukázkách na nákup zboží - poukázky jsou určeny na přímý odběr zboží při nákupu potravin (ne alkohol a kuřivo), základních hygienických potřeb, oděvů, obuvi, dětského zboží a školních pomůcek - nákup prostřednictvím poukázek je možný pouze v nasmlouvaných prodejnách, jejich seznam je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu - poukázky se budou odebírat osobně na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, bude zde označena příslušná kancelář - výdej poukázek bude prováděn v konkrétních termínech, kterými jsou - pátek 23.1., 20.2., 20.3., a vždy v době hodin - úterý 27.1., 24.2., 24.3., 28.4., a vždy v době a hodin (rozpis na 2. pololetí 2009 bude včas zveřejněn) - tyto termíny osobního odběru poukázek nelze měnit a nelze individuálně sjednávat termíny jiné - aby výplata poukázek mohla být provedena v těchto termínech, musí každý příjemce příspěvku na živobytí nezbytné doklady doručit na odbor sociálních věcí nejpozději 2 dny před termínem výplaty (např. pro výplatu dávky v lednu nejpozději do 25. ledna, pro výplatu v únoru nejpozději do 22. února atd.) - pokud některý z příjemců nepředloží včas doklady potřebné k posouzení nároku na dávku, nelze v příslušném měsíci dávku zpracovat, výplata dávky v posuzovaném měsíci bude zastavena rozhodnutím a vyplacena bude až v dalším nejbližším stanoveném výplatním termínu. Další informace a vysvětlení poskytuje na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bc.Jana Farmačková (tel , Bc. Milan Reichert vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Obnova kulturních památek v roce 2008 V letošním roce se podařilo na obnovu nemovitých kulturních památek v našem okolí získat finanční příspěvky ze státního rozpočtu v celkové výši tis. Kč. Finanční příspěvky byly čerpány prostřednictvím tří dotačních programů Ministerstva kultury České republiky. Havarijní program Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na záchranu nemovitých kulturních památek v havarijním technickém stavu, zejména na jejich statické a celkové stavební zajištění a na opravy krovů a střech. V roce 2008 byl poskytnut finanční příspěvek v celkové výši 340 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty na opravu krovu a výměnu střešní krytiny objektu č. p. 14 v Polevsku a opravu roubení, fasády a oken bývalého mlýny č. p. 269 ve Skalici u České Lípy. Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny pouze na obnovu kulturních památek nacházejících se na území městské památkové zóny. V letošním roce město Nový Bor obdrželo finanční příspěvek ve výši 200 tis Kč, který byl poskytnut na opravu roubené stěny objektu č. p. 129 ve Sloupské ulici v Novém Boru. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Finanční prostředky z tohoto Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. V roce 2008 byl poskytnut finanční příspěvek v celkové výši 686 tis. Kč. Tyto prostředky byly poskytnuty na - výměnu oken v č. p. 126 v obci Krompach - výmalbu interiéru Kaple sv. Josefa v Bukovanech u N. Boru - obnovu a zajištění vitráží Kostela Nejsvětější Trojice v Polevsku - obnovu části střešní krytiny Kostela sv. Anny ve Skalici u České Lípy - provedení drenáže a opěrné zídky kostela sv. Petra a Pavla v Horním Prysku - opravu části roubení č. p. 69 v Kamenickém Šenově - obnovu sochy sv. Jana Nepomuckého ve Cvikově zpracovala: Michaela Engelhartová Novoborský měsíčník / leden leden09.indd :08:20

6 Zprávy z MěÚ Památné stromy Novoborska Město Nový Bor vydalo novou publikaci - brožurku Památné stromy Novoborska. Tato publikace poukazuje na významnost a ojedinělost vyhlášených památných stromů a skupin stromů a keřů. Na Novoborsku jsou k roku 2008 vyhlášeny 3 památné stromy. Jedná se o Lípu srdčitou v Horových sadech, Lípu širokolistou ve Sloupu v Čechách a Skupinu památných stromů a keřů v Novém Boru. V roce 2009 bude vyhlášen za památný strom Dub letní na Palackého náměstí. Od začátku ledna si zájemci budou moci brožurku vyzvednout v informačním centru v Novém Boru nebo na MěÚ Nový Bor, odboru životního prostředí - budova A, 2. patro. Výměnu občanských průkazů zvládli na jedničku Necelou stovku občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, jejichž platnost končí k 31. prosinci letošního roku, zbývá vyměnit na úřadu s rozšířenou působností v Novém Boru. Do tohoto správního obvodu spadá celkem šestnáct obcí včetně Nového Boru. Povinnou výměnu občanských průkazů jsme zvládli díky spolupráci všech obecních úřadů, zdůvodňuje dobrý výsledek ing. Miluše Rychtářová, vedoucí správního odboru MěÚ v Novém Boru, a zároveň děkuje obecním úřadům, které pomáhaly při kontaktování jednotlivých občanů. Helena Plicková, MěÚ Nový Bor Bohumila Krenická, zástupce vedoucí OŽP MěÚ Nový Bor MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR finanční odbor nám. Míru čp. 1, Nový Bor, tel , fax , Vyhlášení výběrového řízení na přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Nový Bor Město Nový Bor v souladu s Pravidly pro tvorbu a použití prostředků Fondu rozvoje bydlení vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na přidělování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Nový Bor (dále jen FRB). Podmínky výběrového řízení, účel, výše, doba splatnosti úvěru a vyhodnocení žádostí budou v souladu se zněním výše uvedených Pravidel. Pro zájemce o poskytnutí půjčky z FRB a zpracovatele žádostí (MěÚ) jsou závazné tyto termíny: - podávání žádostí: do vyhodnocení žádostí: do schválení doporučených žádostí ZM: do sepsání úvěrových smluv: do Tiskopis žádosti je možné obdržet v podatelně nebo na finančním odboru MěÚ v Novém Boru. - Pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách města nebo jsou k nahlédnutí na Finančním odboru MěÚ. - Žádosti je nutné podat v termínu a kompletní, na pozdější podání žádosti nebude brán zřetel. - Žádosti budou ve výše uvedeném termínu zaslány na adresu: Městský úřad, finanční odbor, nám. Míru 1, Nový Bor, nebo je možno je podat osobně v podatelně MěÚ v Novém Boru. Případné dotazy budou zodpovězeny na finančním odboru MěÚ Nový Bor paní E.Grunclovou (tel ) nebo paní V. Patkovou (tel ). Kontaktní elektronická adresa: Ing. Miroslava Peterková vedoucí FO MěÚ Nový Bor 6 Novoborský měsíčník / leden leden09.indd :08:21

7 Zprávy z MěÚ Svoz odpadů s čárovými kódy a jiné informace o odpadech Přehled třídění a návod na uplatnění slevy na poplatku za odpad na rok 2009!!! Svozy pytlů papíru a plastů z domácností, které jsou opatřeny čárovými kódy, budou i v r probíhat vždy první pondělí v měsíci tedy v termínech : 5.1., 2.2., 2.3., 6.4., 4.5., 1.6., 7.7. (úterý výjimka), 3.8., 7.9., 5.10., a Prosíme občany, aby zkontrolovali svá odevzdaná množství na webových stránkách města : městský úřad - odbory - odbor správy majetku komunální odpady evidence sběru tříděného odpadu s čárovým kódem nebo přímo na úřadě a aby své kódy před svozem důsledně přelepovali průhlednou izolepou (lépe drží)!! Další čárové kódy a pytle můžete obdržet opět na OSM MěÚ Nový Bor. U sběru papíru je třeba dodržovat max. množství v jednom balíku cca 10 kg, balíky musí být v igelitovém obalu. Výsledky třídění za r najdete na webových stránkách města (viz výše). Deset nejlepších třídičů bylo v říjnu pozváno na MěÚ Nový Bor a odměněno. Důležité informace: Z dosavadního vývoje tohoto způsobu sběru odpadu jednoznačně vyplývá, že jsme v roce 2008 zvýšili čistotu ve městě (kontejnery na plast a papír nejsou přeplňovány a stačí jejich svoz pouze 1x v týdnu). I vytříděná komodita je kvalitnější, bez příměsí, což se bohužel nedá o separátech tříděných ve městě říci. Opakované kontroly však ukázaly, že po uzamčení kontejnerů na kartony a opakované osvětě se čistota přece jen zlepšila a jen výjimečně celý obsah kontejnerů musí být vyvezen na skládku. Více informací k tomuto způsobu třídění najdete na webových stránkách města nebo na oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu OSM MěÚ Nový Bor, budova A 1. patro, Ing. Jitka Kopčáková tel a Úleva na místním poplatku V souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2007 o místním poplatku za provoz systému, sběru, přepravy, třídění, využívání Komunální odpad Upozorňujeme občany, že od nebude v rámci běžného svozu komunálního odpadu (KO) již svážen tzv. komunální odpad navíc (to znamená různé pytle, tašky, sáčky a krabice), pokud nebude tento odpad umístěn do pytle s logem svozové firmy Compag SEVER s.r.o. (tedy u této firmy zakoupený Sklářská ulice - bývalé Technické služby Nový Bor s.r.o.). Jedná se pouze o první krok k plánované optimalizaci nádob v Novém Boru. Smyslem optimalizace má být maximální možné třídění odpadu a likvidace minimálního množství zbylého KO s velikostí nádob dle počtu osob v domácnostech. Informace: Ing. Jitka Kopčáková Ing. Blanka Fialová vedoucí OSM MěÚ Nový Bor a odstraňování komunálního odpadu, čl. 7 odst. 3, se poskytuje poplatníkovi úleva na uvedeném poplatku dle tříděných komponentů. Za rok 2008 se úleva vypočítává z odevzdaného vytříděného odpadu za měsíce leden až říjen, v dalších letech se k tomu připočítá objem za listopad a prosinec roku předchozího. Důvodem odchylky od kalendářního roku je pracnost počítačového zpracování úlev v závěru každého kalendářního roku. Úlevu za rok 2008 bude poplatník čerpat při úhradě poplatku pro rok 2009, kdy se mu sazba pro tento rok poníží o částku, kterou získal za vytříděný odpad v roce Pozor - informace pro úhradu Poplatník může sám sledovat výši své úlevy prostřednictvím webových stránek města. Pokud si nebude jist přesnou částkou úlevy, informaci mu poskytnou na Městském úřadu Nový Bor: odbor správy majetku, Ing. Jitka Kopčáková, budova A, druhé patro, finanční odbor, Božena Zitová, budova A, druhé patro (místní poplatky), Výši úlevy je nutno znát před úhradou poplatku! Pro platbu v roce 2009 si poplatník základní sazbu poplatku poníží o úlevu za rok 2008 a částku uhradí bezhotovostním převodem nebo v pokladě Městského úřadu Nový Bor. Jelikož v pokladně není možné zjistit výši uplatňované úlevy, ti, kdo budou poplatek platit v pokladně městského úřadu, musí pokladní sdělit částku poplatku již sníženou o úlevu, případně výši úlevy. Všem třídičům děkujeme a přejeme hodně úspěchů v novém roce! Ing. Blanka Fialová vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Ing. Miroslava Peterková vedoucí FO MěÚ Nový Bor Výzva k ořezu větví Z hlediska bezpečnosti Vás žádáme o odstranění větví stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do městských chodníků a komunikací, případně zastiňujících dopravní značení nebo pouliční veřejné osvětlení v obci a bránící bezpečnému a plynulému průjezdu vozidel, a to hlavně vozidel větších rozměrů (nákladní vozy na svoz komunálního odpadu). O odstranění vás žádáme ve smyslu 127 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, a 7, zákona č.114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, a to nejpozději do V případě, že nebude na výzvu reagováno, bude ořez v potřebném a nezbytně nutném rozsahu proveden odbornou firmou. Ořezy budou provedeny pouze ze strany místní komunikace bez vstupu na soukromé pozemky pouze dle zásad bezpečnosti a průjezdnosti komunikací (viz odst.1), ne však v plném rozsahu dle zásad sadovnického řezu. Dotazy a informace OSM, oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu, Ing. Jitka Kopčáková , Ing. Blanka Fialová vedoucí OSM MěÚ Nový Bor Novoborský měsíčník / leden leden09.indd :08:21

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK HASIČSKÝ SILVESTR. Městský zpravodaj. Lužické ozvěny ekofilmu Městské kino Nový Bor str. 14 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2008 cena: 9,-- Kč ADVENTNÍ KONCERTY V NOVÉM BORU str. 2, 15 Když přichází Vánoc čas otevřete svá srdce široce ať štestí pozná každý z Vás přeji Vám krásné

Více

Bezúročné půjčky více str. 2

Bezúročné půjčky více str. 2 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2009 cena: 9,-- Kč Informace pro žadatele o podporu v nezaměstnanosti str. 6 Masopust v duchu karnevalu Bezúročné půjčky více str. 2 Již poněkolikáté se koná

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Poplatky za komunální odpad. str. 2

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Poplatky za komunální odpad. str. 2 NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Leden 2011 Granty a dotace 2011 informace na str. 2 Poplatky za komunální odpad str. 2 cena: 9 Kč Rozpočet města na rok 2011 najdete na str. 10 novoroční slovo starosty

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Mariánská pouť 15. - 16. srpna Městský park v Novém Boru str. 26. Historický 21.

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Mariánská pouť 15. - 16. srpna Městský park v Novém Boru str. 26. Historický 21. NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červenec - srpen 2008 Mariánská pouť 15. - 16. srpna Městský park v Novém Boru str. 26 léto - Kultura o prázninách - léto Zajímavé tipy na výlety str. 26-32 cena:

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Čarodějnice. Městský zpravodaj ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009. sv. Florián a sv. Agáta (Háta) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2009 cena: 9,-- Kč ŘEMESLO A UMĚNÍ VE SKLE NOVÝ BOR 2009 str. 8 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU LUDMILA LAGESSON - ANDRASKO str. 8 Čarodějnice Po roce se novoborské

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

U příležitosti 90. výročí založení Československé republiky bylo uděleno panu PhDr. Vladislavu Jindrovi čestné občanství Nového Boru.

U příležitosti 90. výročí založení Československé republiky bylo uděleno panu PhDr. Vladislavu Jindrovi čestné občanství Nového Boru. NOVOBORSKÝ MĚSÍČ NÍK Městský zpravodaj Listopad 2008 cena: 9,-- Kč IDOL - integrovaný dopravní systém Libereckého kraje 25.11. 2008 18:00-20:00 Navrátilův sál v Novém Boru více informací str. 10 U příležitosti

Více

PAVEL SATRAPA BROUŠENÉ SKLENĚNÉ PLASTIKY 5. 10. 2008 11. 1. 2009 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU. Využijme práva volit

PAVEL SATRAPA BROUŠENÉ SKLENĚNÉ PLASTIKY 5. 10. 2008 11. 1. 2009 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU. Využijme práva volit NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Říjen 2008 cena: 9,-- Kč VOLBY do zastupitelstva kraje str. 6, 7 PAVEL SATRAPA BROUŠENÉ SKLENĚNÉ PLASTIKY 5. 10. 2008 11. 1. 2009 VÝSTAVA VE SKLÁŘSKÉM MUZEU Využijme

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK ZAHÁJENÍ ADVENTU. Městský zpravodaj SOUTĚŽ PRO DĚTI EKOLAMP. Sklářská ulice jako poslední NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Listopad 2009 Výstava Vlastimil Pospíchal Sklářské muzeum Nový Bor výstava potrvá do konce roku 2009 Fotografická výstava Klíč 759 Městské kino Nový Bor ZAHÁJENÍ ADVENTU

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku?

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Promění se bývalý internát v další novoborskou školku? NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2010 cena: 9 Kč Dospělí dětem 28. - 30. května více str. 24 MUZEJNÍ NOC 29. května více str. 10 Trochu historie nikoho nezabije PhDr. Vladislav Jindra, 20.

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Dny evropského dědictví - více str. 11. Pivobraní plné rockových legend

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Dny evropského dědictví - více str. 11. Pivobraní plné rockových legend NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2008 cena: 9,-- Kč Dny evropského dědictví - více str. 11 Vědomostní soutěž k výročí založení Československé republiky na str. 15 KOMUNÁLNÍ ODPAD splatnost končí

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda)

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. muzeum. dny evropského dědictví. FotoGalerie. život je poznání, loučení a vzpomínání (jan Neruda) NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2013 cena: 10 Kč dny evropského dědictví str. 4 muzeum nová stálá expozice Vernisáž 13. 9. 2013 v 17 hod FotoGalerie mariánská pouť str. 20 a 21 život je poznání,

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní. termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. starostův úvodník - v získávání dotací jsme letos úspěšní. termín ZAsedÁnÍ zastupitelstva města NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červenec - srpen 2012 cena: 10 Kč MeZinÁrodnÍ sklářské sympozium igs str. 22-27 fotogalerie str. 15 a 16 KArtA sociálních systémů skarta str. 7 starostův úvodník -

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ 22. 4. str. 8. 40 let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK DEN ZEMĚ 22. 4. str. 8. 40 let městského zpravodaje. vzít sám na starost. Je pravda, že jinou odpověď NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Duben 2010 Tři hřiště pro novoborské děti str. 5 Josef Špachman, zakladatel zpravodaje Někdy začátkem tohoto roku jsem se v redakci zmínil o tom, že letos v dubnu

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. fotogalerie. NEJLEPŠÍ SPORTOVEC českolipska. novoborský sprint o pohár města

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. fotogalerie. NEJLEPŠÍ SPORTOVEC českolipska. novoborský sprint o pohár města NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Leden 2015 cena: 10 Kč novoborský sprint o pohár města str. 5 fotogalerie Zahájení adventu 2014 adventní koncert camella str. 20-21 NEJLEPŠÍ SPORTOVEC českolipska

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Sklářské slavnosti meet czech design. Hurá prázdniny. fotogalerie z akcí NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2014 cena: 10 Kč Hurá prázdniny 27. června 2014 koupaliště v Novém Boru str. 43 fotogalerie z akcí str. 24-29 Sklářské slavnosti meet czech design 13. - 15.

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. stomatologické pohotovostní služby. granty a dotace pro rok 2014. Lyžařský sprint NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2014 cena: 10 Kč granty a dotace pro rok 2014 str. 3 Lyžařský sprint 15. února 2014 str. 8 stomatologické pohotovostní služby str. 23 investiční plán a návrh

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2015 cena: 10 Kč masopust Historická lyže str. 37, 38 Fotogalerie str. 20 a 25 Novoborský sprint o pohár města str. 3 a 35 starostův úvodník - přijede karel gott

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. FoToGaLeRIe. Cena Ď. upozornění. 5. května 2015. starostův ÚvodníK - Kam s ním?

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. FoToGaLeRIe. Cena Ď. upozornění. 5. května 2015. starostův ÚvodníK - Kam s ním? NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Květen 2015 cena: 10 Kč upozornění na splatnost poplatků ze psů a komunál. odpadu str. 2 FoToGaLeRIe den s policií a hasiči ocenění učitelů den země... str. 25-28

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 10. dubna se konala 89. schůze rady města Převažující část programu se týkala doporučujících usnesení pro nadcházející XXV. zasedání

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE ROSA Zpravodaj Rosicka Leden 2009 KARNEVAL 25. 1. V 15.00 HOD., KD CRISTAL ROSICE 1 Z OBSAHU Informace pro občany Babic.......................... 4 Novoroční slovo starosty, Výpis z usnesení rady.............

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu

ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA. Úterý 19. 2. 2013 od 19.00 h. malý sál Kulturního domu informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK V. LEDEN 2013 www.klatovy.cz ZDARMA Všímavost je velká pomoc Vážení spoluobčané, okamžiky změny letopočtu, kdy se právě uplynuvší rok stává minulostí, přímo vybízí

Více