Březen POZVÁNKY INFORMACE Z RADNICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Březen POZVÁNKY INFORMACE Z RADNICE"

Transkript

1 březen 2015 Cena 6,00 Kč POZVÁNKY Březen 8.3. Setkání žen u příležitosti MDŽ hasičská zbrojnice Divadelní představení VZTAHY NA ÚROVNI kino Turnaj v kopané KOTÁSKOVIC CUP sportovní hala Dětský maškarní karneval kulturní dům Turnaj v kopané PN SERVIS sportovní hala Pohádka pro děti Loupežníci z Červeného zámku kino Masopust 2015 v Suchdole nad Lužnicí (více uvnitř čísla) INFORMACE Z RADNICE Rada města schválila pacht pozemků k zemědělským účelům p. č trvalý travní porost o výměře 664 m 2, p. č trvalý travní porost o výměře 1348 m 2 a p. č trvalý travní porost o výměře 1478 m 2 všechny v k. ú. Suchdol nad Lužnicí firmě K+K Břilice-Gigant, Břilice. Pachtovné činí Kč/ha/rok + DPH. Rada města zároveň pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila nabídkovou cenu Kč bez DPH na pořízení projektové dokumentace na stavební úpravy bývalé mateřské školy v Suchdole nad Lužnicí. Realizaci provede JK-Stavprojekt, s. r. o., Třeboň. Rada města zároveň pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města zřídila na základě ustanovení 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako své iniciativní a poradní orgány: 1. KOMISI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ÚZEMNÍHO ROZVOJE Navrženi byli: Ing. Tomáš Imrich, Ing. Kateřina Křováková, Bc. Stanislav Stellner, Josef Šubrt, Ing. Jan Špulák, Radek Hloušek, Mgr. Pavel Mráček a Jan Adam. Rada města ve veřejném hlasování zvolila za členy Komise životního prostředí a územního rozvoje Ing. Tomáše Imricha, Ing. Kateřinu Křovákovou, Bc. Stanislava Stellnera, Josefa Šubrta, Ing. Jana Špuláka, Radka Hlouška a Jana Adama. Na předsedu komise byl navržen a následně předsedou zvolen Ing. Tomáš Imrich. 2. KOMISI SPORTOVNÍ Navrženi byli: Karel Bednář, Luboš Dvořák, Pavel Hadač, Mgr. Ladislav Ondřich, Luboš Růžička, Karel Máčala, Jan Wipplinger, Jiří Zlamšídlo a Miroslav Šebesta. Rada města ve veřejném hlasování zvolila za členy Komise sportovní Karla Bednáře, Luboše Dvořáka, Pavla Hadače, Mgr. Ladislava Ondřicha, Luboše Růžičku, Karla Máčalu, Jana Wipplingera, Jiřího Zlamšídla a Miroslava Šebestu. Na předsedu komise byl navržen a následně předsedou zvolen Karel Máčala. 3. KOMISI KULTURNÍ Za členy byli navrženi: Petr Toufar, Mgr. Marie Kalátová, Petr Schandl, Mgr. Daniel Veith, Věra Novotná, Josef Harák a Alois Zápis do 1. tříd (více uvnitř čísla) Halámka. Rada města ve veřejném hlasování zvolila za členy Komise kulturní Petra Toufara, Mgr. Marii Kalátovou, Petra Schandla, Mgr. Daniela Veitha, Věru Novotnou, Josefa Haráka a Aloise Halámku. Na předsedkyni komise byla navržena a následně předsedkyní zvolena Mgr. Marie Kalátová. Rada města schválila Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole v Suchdole nad Lužnicí pro rok Rada města vzala na vědomí Sdělení o stavu pořizování územně plánovací dokumentace města Suchdol nad Lužnicí a Doplnění sdělení ze dne o časový harmonogram prací na Územním plánu Suchdol nad Lužnicí. Rada města schválila uzavření Smlouvy o zřízení VB č. JH /003 pokračování na str. 2

2 2 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ březen 2015 INFORMACE Z RADNICE pokračování ze str. 1 k pozemkům v k. ú. Suchdol nad Lužnicí p. č. 42/7, 42/8, 35, oprávněný E.ON Distribuce a. s., České Budějovice, jednorázová úplata 500 Kč bez DPH. Rada města zároveň pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila uzavření Smlouvy o zřízení práva služebnosti k pozemku p. č. 27/1 v k. ú. Hrdlořezy, oprávněný Obchodní korporace Rybářství Nové Hrady s.r.o., Trhové Sviny za jednorázovou úplatu Kč bez DPH. Rada města zároveň pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila na základě výběrového řízení zadání těžby dřeva v městských lesích pro rok 2015 firmě KODAVO s.r.o., Halámky a pověřila starostu podpisem smlouvy. Rada města schválila Variantu 1. B stavební úpravy ulice Havlíčkovy, ve které je navrženo alternativní řešení úpravy napojení místní komunikace Bezručovy ulice. Je zde navrženo zúžení širokého rozjedu a vozovky ulice Bezručovy s návrhem umístění parkovacího zálivu s podélným stáním v místě stávající vozovky. Pro realizaci této Informace o sběrném dvoře Sběrný dvůr je umístěn v ulici Tyršova, v bývalých kasárnách u železniční zastávky Otevírací doba: středa až hod., sobota 8.00 až hod. Sběrný dvůr přijímá tento odpad: 1. Nebezpečný odpad 2. Papír 3. Textil 4. Pneumatiky 5. Objemný odpad 6. Polystyren 7. PET lahve 8. Tetrapak 9. Baterie 10. Elektospotřebiče 11. Železo 12. BIO odpad, od 1.4. do Nebezpečný odpad veškeré prázdné nebo částečně plné obaly, které jsou tak označeny (barvy, ředidla, agresivní domácí a úklidové prostředky ) motorový olej fritovací olej (ucpává odpadní potrubí ) olejové filtry od motorů autobaterie 2. Papír měkký papír noviny, letáky, knihy, sešity a diáře bez plastových desek karton kartonové krabice, svázané nebo naskládané do sebe 3. Textil ne záclony, peřiny a polštáře - dává se do objemného odpadu 4. PNEUMATIKY BEZ DISKŮ 5. OBJEMNÝ ODPAD ZRCADLA, DRÁTĚNÉ SKLO, peřiny, dřevěné rozebrané skříně, válendy, křesla, matrace, hadice atd. 6. Polystyren 7. PET lahve 8. TETRAPAK obaly od mléka a nápojů 9. Baterie tužkové a monočlánky 10. Elektospotřebiče lednice, mrazáky, pračky, elektrické ohřívače vody, el. sporáky, televize, počítače, rádia, úsporná svítidla, zářivky 11. Železo železo zbavené plastů a textilu, NE tlakové lahve 12. Bio odpad, od do tráva, drobné větve Sběrný dvůr nepřijímá: stavební suť sádrokarton azbest, výrobky obsahující azbest Po městě jsou rozmístěny kontejnery na papír, plasty, PET lahve, tetrapak a sklo. Do kontejnerů vhazujte odpad dle barevného označení. Jinak je odpad znehodnocen a nemůže se dále zpracovat (recyklovat) a musí se odvézt na skládku. J.Tesárek varianty je nutný výkup pozemků p. č. 1150/2 a 1150/3 v soukromém vlastnictví, na kterých se nachází stávající chodník, a také zásah do stávající kamenné zídky na hranici pozemku p. č. 815/1. Rada města souhlasila na základě žádosti ředitele Základní školy T. G. Masaryka v Suchdole nad Lužnicí s navýšením kapacity školní družiny z 90 na 110 dětí od z důvodu velkého zájmu rodičů o umístění v tomto zařízení. Rada města vzala na vědomí zrušení veřejného telefonního automatu (VTA) v ul. Na Huti, u č. p. 305 (u autobusové zastávky), tel. číslo Rada města souhlasila s podáním žádosti o revitalizaci vodních nádrží: Hrdlořezy spodní, Hrdlořezy horní, v Boru a Fitlík v ulici Palackého. Rada města souhlasila s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci kapličky v Boru z grantových programů Jihočeského kraje. Rada města schválila seznam firem na poptávkové řízení na vyčištění stok u místní komunikace na Benátky. V poptávkovém řízení budou osloveny firmy: Lesostavby Třeboň a.s., HYDRO & KOV s.r.o., JIPAMA s.r.o., Hrachoviště, ZVŠ Stavitelství Třeboň s.r.o., Václav Tetík, Rapšach a Radosta CZ s. r. o., Třeboň. Rada města schválila Dodatek č. 1 k Volebnímu řádu školské rady při Základní škole v Suchdole nad Lužnicí. Rada města schválila zástupce zřizovatele do školské rady, kterými jsou: Mgr. Michal Kouba a Mgr. Marie Kalátová. INFORMACE V pondělí 30. března 2015 bude v Městské knihovně v Suchdole nad Lužnicí zahájen nový kurz k získání řidičského oprávnění Informace na tel. č P O Z V Á N K A Fórum podnikatelů a živnostníků Třeboňska za účasti předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha, který bude hovořit na téma Současná hospodářská a politická situace ČR v rámci EU a očekávaný vývoj, připravujeme na pondělí 9. března 2015 od 17 hodin v hotelu Zlatá hvězda v Třeboni. Část programu bude také věnována všem našim starostům měst a městyse mikroregionu Třeboňska, kteří představí své plány v nadcházejícím období. Přijměte naše pozvání a přijďte se pozdravit se svými kolegy podnikateli a živnostníky Třeboňska. Pozvánka a rezervace online na Jana Kočová, oblastní kancelář JHK Třeboň UPOZORNĚNÍ pro majitele psů! Městský úřad Suchdol nad Lužnicí upozorňuje držitele psů na Obecně závaznou vyhlášku města Suchdol nad Lužnicí č. 4/2010 o místním poplatku ze psů. Dle OZV má držitel psa povinnost nahlásit správci poplatku (městský úřad, 1. patro, dveře č. 11) vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku a současně uhradit příslušný poplatek. Žádáme všechny občany, kteří jsou držiteli psů a doposud nenahlásili správci poplatku vznik poplatkové povinnosti, aby tak neprodleně učinili! V opačném případě bude poplatek vyměřen a tento může být zvýšen až na trojnásobek. Výše uvedenou OZV otiskujeme v plném znění.

3 březen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 3 Město Suchdol nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Suchdol nad Lužnicí se na svém zasedání dne usnesením č.2/10/34 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška ): Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Město Suchdol nad Lužnicí touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen poplatek ). (2) Řízení o poplatcích vykonává městský úřad (dále jen správce poplatku ). 1 Čl. 2 Poplatník a předmět poplatku (3) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Suchdol nad Lužnicí a ve všech jeho místních částech a osadách. 2 (4) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 3 Čl. 3 Vznik a zánik poplatkové povinnosti (5) Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. (6) V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 4 (7) Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala. Čl. 4 Ohlašovací povinnost Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti. (1) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. (2) V ohlášení držitel psa uvede 5 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, c) další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku. (3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 6 Čl. 5 Sazba poplatku (1) Suchdol nad Lužnicí za kalendářní rok činí: a) za prvního psa Kč b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kč c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu Kč d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení Kč (2) v panelových a činžovních domech Sídl. 17. listopadu, Sídl. 9. května, Na Pražské činí za kalendářní rok: a) za prvního psa Kč b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kč c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu Kč d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení Kč (3) v místních částech Tušť, Klikov, Bor,Hrdlořezy, Františkov a osady Benátky, Tři Facky, Paris, New York, Synochov poplatek činí: a) za prvního psa Kč b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele Kč c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu..... bez poplatku d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto ustanovení Kč Čl. 6 Splatnost poplatku (1) Poplatek je splatný nejpozději do příslušného kalendářního roku. (2) Činí-li poplatek více jak 500 Kč v kalendářním roce je možné jej uhradit ve dvou stejných splátkách, a to: první splátka do 30. dubna, druhá splátka do 30. září Čl. 7 Osvobození a úlevy (1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 7 Čl. 8 Navýšení poplatku (1) Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem. 8 (2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 9 Čl. 9 Zrušovací ustanovení Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 10/2003, ze dne ) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Čl. 10 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích ) 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích 14a odst.3 zákona o místních poplatcích 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích 11 odst.1 zákona o místních poplatcích 11 odst.3 zákona o místních poplatcích

4 4 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ březen D Program kina na měsíc březen 6. pátek hod. 86 min GHOUL Temný thriller Petra Jákla inspirovaný skutečnými událostmi. Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o kanibalismu. Hrají: Jennifer Armoud, Jeremy Isabella, Debra Garza a další. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 110 Kč 7. sobota hod. 76 min ZVONILKA A TVOR NETVOR Zvonilka a tvor Netvor je dalším ze strhujících dobrodružství Zvonilky a jejích vílích kamarádek. Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. Česká verze. Mládeži přístupno. Vstupné 120 Kč https://www.falcon.cz/film/zvonilka-a-tvor-netvor 13. pátek hod. 98 min ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL SMRTI Skupina osmi školáků evakuovaných za druhé světové války z Londýna přijíždí v doprovodu ředitelky a učitelky školy do téměř opuštěné vísky. Hrají: Phoebe Fox, Jeremy Irvine, Helen McCrory. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 100 Kč https://www.falcon.cz/ film/the-woman-in-black-2-andel-smrti 20. pátek hod. 111 min KOBRY A UŽOVKY Užovka je ztracený ve svém vlastním životě. Přestože je mu už skoro čtyřicet, nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Hrají: Matěj Hádek, Kryštof Hádek, Jan Hájek, Lucie Žáčková, Jana Šulcová a další. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 100 Kč https://www.falcon.cz/film/kobry-a-uzovky 27. pátek hod. 124 min PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI Erotický film. Pan Grey vás přijme za okamžik. Tahle prostá věta uvedla setkání, které zcela změnilo život nesmělé studentky Anastasie. Zároveň je součástí příběhu, jenž se stal celosvětovou literární senzací. Hrají: Jamie Dornan, Dakota Johnson a další. České titulky. Mládeži do 15 let nepřístupno. Vstupné 130 Kč MIMOŘÁDNÉ PŘEDSTAVENÍ 21. sobota hod. BALET LABUTÍ JEZERO Baletní představení Bolšoj baletu z Velkého divadla v Moskvě. Mládeži přístupno. Vstupné 100 Kč

5 březen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 5 Pozvánky ČSŽ MDŽ SPOLEK ŽEN v Suchdole nad Lužnicí ve spolupráci s MěÚ pořádá u příležitosti MDŽ SETKÁNÍ ŽEN konané ve 14 hodin v HASIČÁRNĚ Letos poprvé zveme nejen bývalé členky ČSŽ, ale i OSTATNÍ ŽENY ze Suchdola. Na programu máme vystoupení dětiček z mateřské školy a ZUŠ. Nebude chybět malé občerstvení a hudba k tanci i poslechu. Na Vaši účast se těší členky Spolku žen v Suchdole nad Lužnicí INFORMACE ZE ŠKOLY Zápis do 1. tříd Ve středu 4. února se uskutečnil na naší škole zápis do 1. tříd. K zápisu přišlo celkem 46 dětí, zapsáno k základnímu vzdělávání bylo 40 dětí, 6 rodičů zažádalo o odklad školní docházky o jeden školní rok. Rozhodnutí o odkladu školní docházky si rodiče vyzvednou osobně v ředitelně školy nejpozději do Žádosti bude vyhověno v případě, že rodiče žádost doloží doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ve školním roce 2015/2016 budou pro prvňáčky otevřeny dvě třídy. Velmi si vážíme důvěry rodičů, kteří přišli své děti zapsat do naší školy, a věříme, že první školní rok přinese Vašim dětem i Vám radost a spokojenost. Mgr. Alena Ficalová Jako tradičně pořádá Spolek žen ze Suchdola n. Luž. VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU konanou v restauraci U Pávků. Příjem věcí: v úterý od 16 do 19 hodin PRODEJ A VÝSTAVA: ve středu 1.4. od 9 do 17 hodin Výdej neprodaných věcí: ve středu 1.4. od 17 do 18 hodin Můžete si zde nakoupit velikonoční zboží nebo najít inspiraci pro krásné svátky jara. Budou zde k prodeji i perníčky a kremrole. VŠICHNI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI! Za Spolek žen v Suchdole nad Lužnicí předsedkyně Věra Novotná Ženy suchdolského Spolku žen zvou všechny dětičky na tradiční DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL konaný 21. března 2015 od 14 hodin v KULTURNÍM DOMĚ Připraveny jsou: odměny za masky, soutěže, tombola, hudba Vstup: dospělí 10 Kč / děti 5 Kč

6 6 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ březen 2015 Za poznáním a zábavou v Českých Budějovicích Žáci 6. a 7. ročníku navštívili 5. února v ČB planetárium. Šestá třída se seznámila s objekty denního i nočního nebe (Slunce, Měsíc, planety, hvězdy a nejznámější souhvězdí) a se základní orientací na noční obloze. Pro 7. třídu byl připraven komentovaný dokument Dobrodružství kosmonautiky, kde se žáci např. dozvěděli, jak se žije na vesmírné stanici, jak vypadá planeta Mars zblízka, jak by mohl vypadat příští pilotovaný let k Měsíci nebo kam až sahá historie kosmonautiky a kdo byl první ve vesmíru. Poté se všichni společně poučili i pobavili v Malém divadle na představení Etiketa pro sígry příběh se odehrával ve školním prostředí a zábavnou formou poukázal na nutnost dodržování základních pravidel etikety a na vztahy v třídním kolektivu ( Kurz etikety pro začínající agenty pod vedením největšího mistra v oboru agenta 007 Jamese Bonda: Kakao s mlékem protřepat, nemíchat ). (Organizátorky akce: I. Mráčková, H. Chlapcová) A jak je patrné z příspěvků žáků samotných, akce se setkala s kladným ohlasem: V planetáriu se mi moc líbilo, např. jsem se tam dozvěděla, kolik hvězd má Velký vůz a kde se souhvězdí nachází nebo co jsou to Kuřátka a že nejzářivější hvězdou je Sírius... (J. Koubová, 6. A) Divadlo Etiketa pro sígry nám ukázalo, jak se správně chovat. Výlet se mi líbil, byl zajímavý a poučný. (D. Kalát, 6. A) Výlet se mi líbil, protože v planetáriu jsme se naučili něco nového např. že se do vesmíru posílaly opice V divadle jsme se přiučili, jak se chovat ve společnosti a ve škole, a ukázali nám to formou zábavy (K. Vonešová, 7. A) Film o kosmonautice byl zajímavý, hlavně třeba jak se jedlo v raketě atd Etiketa pro sígry se mi líbila nejvíc, bylo to legrační. Poučili nás, že nemáme nikoho posuzovat na první pohled (G. Jordánová, 7. A) Na výletě mě zaujalo divadlo, bylo to poučné. Ukázali nám tam, že se máme chovat slušně ke kamarádům, nepřebírat si kamarády (A. Trsková, 7. A) Project Pedal největší mezinárodní projekt v historii Střední školy České Velenice Střední škola České Velenice se zapojila do mezinárodního projektu Pedal (Positive, Environmentalist, Dynamic, Adventurous, Lifestyle). Tento projekt je součástí programu Erasmus+ podporovaného Evropskou unií. Rozpočet celého projetu je a z této částky naše škola získala Cílem projektu je podpora zdravého životního stylu, zejména cyklistiky, pozitivní vztah k přírodě a toleranci mezi lidmi. Partnerské školy jsou z Turecka, Itálie, Rumunska a Polska. Během dvouletého trvání projektu proběhne setkání v každé ze zúčastněných zemí. První setkání proběhlo v termínu v České republice. Naše škola hostila 32 účastníků (16 studentů a 16 učitelů) z partnerských zemí. Dne (pondělí) všichni hosté přiletěli na Letiště Václava Havla a poté byli ubytováni v hotelu. Druhý den měli čas poznávat historické krásy Prahy, podnikli výlet na lodi po Vltavě a večer navštívili extraligové utkání HC Slavia Praha vs. HC ČSOB Pojišťovna Pardubice (pro všechny účastníky to byla premiéra). Ve středu se účastníci přesunuli k nám blíže, na jih Čech. Zde si mohli z cyklistického sedla prohlédnout město Třeboň a okolí. Večer byli všichni ubytováni na Domově mládeže naší školy a zahráli si poprvé v životě kuželky v kuželně TJ Lokomotiva České Velenice, kde pro ně pan Navrkal připravil výborné podmínky. Ve čtvrtek si celá skupina dopoledne prohlédla naši školu. Hlavně obdivovala moderní přístroje (např. 3D tiskárnu, simulátor sváření, CNC frézku), které si naše škola pořídila v minulém roce v rámci projektu OPVK. Odpoledne hosty čekal cyklovýlet kolem Českých Velenic. Večer proběhla v KD Beseda tzv. kulturní noc, kdy všichni účastníci mohli prezentovat své školy a zvyky. Na začátku všechny zúčastněné přivítal starosta Českých Velenic Ing. Slíva spolu s ředitelkou školy RNDr. Elsterovou. Během bohatého programu vystoupila i českovelenická taneční skupina Farida a folklórní soubor Stražišťan z Pacova. Předposlední den (pátek) byl na řadě výlet do Českého Krumlova a odpoledne prohlídka třeboňského pivovaru. Večer byly všem účastníkům předány certifikáty o aktivní účasti na prvním setkání. V sobotu jsme společně vyrazili do Tábora, kde proběhlo velmi příjemné hodinové setkání s Františkem Raboňem, který byl jedním z našich nejúspěšnějších cyklistů v historii cyklistiky ČR. Poté jsme navštívili mistrovství světa v cyklistice, což byla pro účastníky další (a v tomto týdnu poslední) premiéra. Po této mezinárodní sportovní akci jsme se rozloučili a naše hosty čekala už jen cesta na letiště. Vzhledem k slzám a úsměvům během tohoto rozloučení bylo jasné, že všichni účastníci prožili velmi příjemný týden a poznali spoustu nových přátel. Naši studenti pomáhající během celého týdne poznali, jak důležité je znát cizí jazyky, což jistě bude pro ně motivací do dalšího studia. Zároveň se vybraní studenti naší školy mohou těšit na další mezinárodní setkání, které se bude konat koncem března v Turecku, v květnu v Itálii, v září v Rumunsku a poslední setkání nás čeká v roce 2016 v Polsku. Na úspěchu této významné mezinárodní akce se aktivně podíleli kolegové a studenti naší školy, za což bych jim rád poděkoval. Mgr. Aleš Brothánek, spoluautor projektu

7 březen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 7 Klub pro děti v Suchdole nad Lužnicí Římskokatolická farnost Suchdol nad Lužnicí otevírá Klub pro děti 1. i 2. stupně základní školy v úterý 17. března V našem městě nefunguje žádná organizace, která by nabízela dětem pravidelné schůzky či smysluplné trávení volného času, podobně jako to nabízí skautské oddíly, kde by se dospělí lidé všestranně věnovali dětem. Již před třemi lety jsem přemýšlela, že bychom na faře mohli dětem nabídnout jedno volné odpoledne. V posledních měsících jsem dostala nový impulz a několik přímých poptávek po něčem podobném. Stačilo oslovit pár dobrovolníků, prostory na faře se skromným vybavením máme a suchdolský klub dětí může začít. Děti budou moci přicházet každé úterý od do hodin. Nejméně dva dospělí se budou dětem věnovat doučování (hlavně matematika, český i cizí jazyk), pomoc s vypracováním domácích úkolů, povídání, hry, vyrábění, po předchozí domluvě procházky či výlety apod. V úterý 17. března, kdy bude zahájení Klubu pro děti, mohou od do hodin přijít s dětmi i rodiče, aby získali bližší informace a seznámili se s dobrovolníky a s řádem Klubu. Za tým Mgr. Iva Hojková, Ing. Kateřina Hamerníková, Ludmila Plucarová, Anna Hojková, studentka oboru Sociální a charitativní práce na TF JU v ČB. Farní ples V pátek 30. ledna jsme se po roce opět sešli v restauraci U Pávků, abychom společně mohli strávit večer a prožít další farní ples letos už XVI. Za jeho organizaci vděčíme Martě. Úderem 19. hodiny se sálem nesly první tóny dechové hudby. Jako pravidelně hráli páni muzikanti z hudebního tělesa Regent Třeboň. Po úvodní sérii písniček O. David ples zahájil a popřál nám příjemně strávený večer. Myslím, že jeho slova se vyplnila a všichni byli spokojeni. K úžasné atmosféře určitě přispělo i to, že počet návštěvníků plesu od loňského roku stoupl, a pevně věříme, že to tak bude i do dalších let. Zásluhu na vydařeném plesu mají i O. Jaroslav a O. Kryštof, kteří neváhali ujet desítky kilometrů, aby s námi mohli strávit večer. Jako poděkování jsme jim nechali zahrát sólo. Po půlnoci se losovala hlavní cena tomboly oběd s O. Davidem výherkyni a jejímu manželovi gratuluji a přeji dobrou chuť. Poté se rozdávala i tombola ostatní. I letos byla opravdu bohatá, proto všem dárcům moc děkujeme. Přesně takové chvíle jsou chvílemi, které se slovy nedají dostatečně popsat, to se prostě musí zažít. A proto se už teď těším na další ples a věřím, že se nás, dá-li Pán, sejde opět hojné množství. Všichni jste srdečně zváni na XVII. farní ples. Děkujeme ještě jednou všem, kteří přispěli na náš ples, jmenovitě to jsou: Suchdol nad Lužnicí: Restaurace U Pávků, Trafika, Vinotéka, Zdeněk Píša Computers, Lékárna U Panny Marie Pomocné, Drogerie Blafková Jitka, Trefa Supermarket, Růžena Klusáčková Potraviny, Potraviny Flop, Drogerie TETA, Pizza Cafe Bar Cinema, Květinářství Levandule Janíková, Famax Czech a.s., Truhlářství Kocanda Prášil, Cukrárna U Kotásků, Pekárna Ing. Soudek, Pizzerie Panský šenk, Autoservis Hamerník, Second hand U školy Třeboň: Prodejna Astra, Akvaristika - rybářský sport, Dárky dárkové předměty, Veloservis Zdeněk Kocanda, Lékárna Na Předměstí, Zámecká lékárna, Hračky a papír Malý Princ, Rybí restaurace Šupina a Šupinka, Hotel Galerie, Papírnictví Lenka Tětková Wegenkittlová, Pizzerie Maxim, Oregano restaurace & penzion České Velenice: Textil Kamišová, Obchodní dům Centrum AH

8 8 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ březen 2015 Knihovnička V únoru tohoto roku byla vydána v Nakladatelství Lidové noviny publikace prof. Jaroslava Čechury z Ústavu českých dějin FF UK s názvem: Neklidný život obyčejné ženy na příběhu Johany Peřkové ( ), která přispívá k poznání obrazu sociálních dějin raného novověku. Podobný příběh prostého člověka nebyl v české historiografii dosud prezentován. Možnost zakoupit si tuto knihu máte mj. v knihkupectví KODEX na třeboňském náměstí. Kromě obce historiků by totiž jistě měla mít své místo také v domácnostech suchdolských - Johana Peřková je vlastně teď nejznámější Suchdolačkou 18. století. Kde se objevila myšlenka na zpracování příběhu Johany Peřkové, prosté ženy původem z jihočeského Suchdola nad Lužnicí? Jaroslav Čechura: V roce 2008 jsem vydal monografii Kriminalita a každodennost, kde jsem sledoval Johaniny krádeže. Posléze při dalším výzkumu Třeboňska, který trvá už celou dekádu, jsem dospěl k přesvědčení, že životní osudy této ženy jsou hodny samostatného monografického zpracování. Jak probíhal sběr materiálu, podkladů? J. Č.: Klíčová dokumentace se nachází v Státním oblastním archivu v Třeboni. Jde o jeden z významných nejen českých, ale i evropských archivů, kde se nacházejí zásadní fondy k dějinám (jiho)českého venkova století. Kilometry zdejších písemností nabízejí množství odpovědí na nekonečné otázky historiografie. Jak je kniha pojata? Jak je zacházeno s historickými daty? J. Č.: Jedná se o odbornou/vědeckou studii s kompletním dokladovým aparátem. Koncepčně je založena na metodě tzv. mikrohistorie, tedy rekonstrukci minulých událostí ve zmenšeném měřítku. Důležitým aspektem přístupu je narativní forma líčení událostí. Jak může kniha přispět k poznání společnosti první poloviny 18. století jako celku? J. Č.: Kniha ukazuje život prostých lidí, aktivních jedinců. Jejich život se podstatně lišil od klasického nazírání na dějiny oné doby. Tito lidé nebyli žádnými zajatci historických struktur, jejich život se v nejednom ohledu podstatně lišil od představ o oné době, dosud nejednou spojované s tzv. dobou temna. Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. (1952) působí v Ústavu českých dějin FF UK. V minulých dvou dekádách se postupně zabýval tematickou triádou ze sociálních dějin raného novověku: selské rebelie drobná venkovská kriminalita sexuální chování venkovanů. Využívá přitom moderních sociálně historických postupů, dějin konfliktů a kriminality stejně jako mikrohistorických postupů. Práce na tato témata vznikaly převážně na materiálu vytěženém z jihočeských archivů, v první řadě SOA Třeboň. Monografie: Broumovská rebelie, Praha 1997; Selské rebelie roku Sociální konflikty v barokních Čechách a jejich každodenní souvislosti, Praha 2001; Černínové versus Kysíbelští, Praha 2002; Kriminalita a každodennost v raném novověku. Jižní Čechy , Praha 2008; Sex v době temna (Třeboňsko v prvním století Schwarzenberků ( ), Praha Kompletní přehled prací viz Veronika Bohačová, Veronika Kucrová (edd.), Sedláci si dělají, co chtějí. Sborník vybraných prací profesora Jaroslava Čechury, Praha PS: Profesor Čechura přislíbil v květnu návštěvu našeho městečka, kdy proběhne beseda s širokou veřejností a prezentace této knihy. Marie K. MASOPUST 2015 v Suchdole nad Lužnicí CHCETE ZABÍT NUDU? TŘEBA UŽ VÁS TO NAPADLO, PŘIDEJTE SE K SuDu, HRAJTE S NÁMI DIVADLO! PŘIJĎTE MEZI DOBROU PARTU! VSAĎTE NA OCHOTNICKOU KARTU! NACVIČÍME NOVÁ PŘEDSTAVENÍ, ODMĚNOU POTLESK NAD NĚJ NENÍ. PŘJĎTE MEZI NÁS! ZA CELOU OCHOTNICKOU BANDU Vedoucí souboru Petr Toufar kontakt: tel

9 březen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 9 4. hokejbalový ples se v suchdolském Kulturním domě uskutečnil již čtvrtý hokejbalový ples. Členům SK se tak již potřetí podařilo dostát jejich předsevzetí o založení tradice jimi pořádaných plesů. Lístky mizely v předprodeji závratnou rychlostí a několik dní před samotnou akcí se našim městem nesla zvěst o vyprodání kapacity kulturního domu. Kdo byl na této akci přítomen, může potvrdit, že kulturní dům byl opravdu zaplněn jako kdysi v jeho nejslavnějších dobách. Na akci si našlo cestu okolo 650 platících návštěvníků! O hudební doprovod se postarala kapela Second service band, pořadatelé vsadili na osvědčenou skupinu, která k tanci i poslechu hrála až do pozdních hodin. Po zahájení plesu se návštěvníkům představily děti ze školní družiny ZŠ v Suchdole nad Lužnicí, které si pod vedením Marcely Hadačové připravily tanec ve svižném rytmu. O další kulturní vložku se postarala taneční skupina Farida, která letos netradičně vsadila na modernější styl. Jako již tradičně nechyběla ani střelecká soutěž, při které přítomné slečny a dámy měřily své síly v přesnosti střelby na bránu. Z bezpečné vzdálenosti výkony střelkyň pozoroval prezident klubu SK Suchdol Stanislav Landa, který na základě výkonů lákal nové adeptky do místního ženského teamu SK. Návštěvníci se dostávali stále více do víru plesové atmosféry, jíž na moment utnulo adrenalinové vystoupení ukázek bojového umění Taekwon-Do v režii třeboňské školy Won-Hyo. Vystoupení bylo o to pestřejší, že se při ukázkách představili dva místní rodáci a reprezentanti ČR Petr a Juraj Hasíkovi. Ples mířil ke svému zlatému hřebu, k půlnoční tombole s velmi zajímavé ceny. Ještě před losováním však na návštěvníky čekalo půlnoční překvapení. Toho se jako vloni zhostila taneční skupina To se nedá nic dělat. Formace složená z členů hokejbalového teamu SK předvedla žhavé vystoupení, které je ke zhlédnutí na stránce youtube.com. Po půlnoční tombole byl ples již rozjetý na plné obrátky a rychlým tempem se blížil ke svému konci. Tolik ke shrnutí plesového dění. Rád bych se ještě zmínil o samotném nápadu vzniku a realizaci již tradiční akce. Členům SK Suchdol nad Lužnicí nebyl lhostejný osud našeho, troufám si říct monumentálního, kulturního domu. Alespoň jednou akcí tohoto druhu se pokusili zpestřit společenský život v našem městě. Za přípravou akce stálo mnoho času a úsilí nejen ze strany oddílu SK Suchdol, ale také ze strany našeho města, které uvedlo kulturní dům do co nejvhodnějšího stavu. Děkujeme tedy všem organizátorům, městu Suchdol nad Lužnicí za podporu, všem sponzorům, kteří se na akci podíleli (od místních firem přes firmy z okolních měst až po jednotlivce z našeho města). Vysoká návštěvnost a vynikající atmosféra letošního plesu je tedy výborným výsledkem spolupráce mnoha lidí. Pod hlavičkou SK Suchdol nad Lužnicí tak hráči spolu s realizačním teamem snad alespoň zčásti vykompenzovali městu, které reprezentují, letošní zatím málo úspěšnou sezonu. Nakonec mi dovolte poděkovat vám všem, kteří jste se plesu zúčastnili. Doufáme, že jste se bavili stejně dobře jako my. Za SK Suchdol nad Lužnicí Viktor Hadač

10 10 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ březen 2015 ZE SPORTU PROGRAM TURNAJŮ BŘEZEN 2015 SO KOTÁSKOVIC CUP starší přípravka U11 SO PN SERVIS mladší přípravka U7 EATON CUP dorostu, konaný dne Konečné pořadí turnaje: 1. Břilice 5. Mladé 2. Trhové Sviny 6. Kaplice 3. Stropnice 7. Loko 4. Suchdol 8. Zliv Individuální ocenění: Nejlepší brankář: Václav Kanděra SNL Nejlepší střelec: Miroslav Přibyl Břilice Nejlepší hráč: Jan Novák Trhové Sviny Šoumen turnaje: Pavel Josífek Horní Stropnice

11 březen 2015 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 11

12 12 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ březen 2015 ANTÉNY, SATELITY MONTÁŽ SERVIS, PRODEJ Libor Vondrášek Knihařství v Třeboni provádí opravy a vazby knih, časopisů, diplomových a bakalářských prací, výrobu paspart k obrázkům, zasklívání papyrusů, map, fota, puzzle a jiné práce Bližší info na tel. č Ulice Táboritská 288 blízko kruhového objezdu směr město proti PNS Provedu úklid, probírku, těžbu nebo výsadbu vašeho lesa Zájemci volejte na tel. č hod. Vydalo Město Suchdol n. Lužnicí. IČO: Registrováno pod číslem MK ČR E Vedoucí redakčního kolektivu R. Rohrbachová, Vychází měsíčně č. 3, Uzávěrka každého čísla je 15. den v měsíci. Připadne-li 15. den na den pracovního klidu je uzávěrka poslední pracovní den předcházející dnu pracovního klidu. Sazba a tisk JAVA Třeboň. Počet výtisků 600 kusů. Anonymy nebudou otištěny a uveřejněné příspěvky redakce nevrací. Za obsah příspěvku ručí autor.

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů

OBEC KOZLOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů OBEC KOZLOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Kozlov se na svém zasedání dne 16.12.2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Osice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Osice se na svém zasedání dne 3. 3. 2011 usnesením č. 5.6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Město Moravská Třebová 1 Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2011 o místním poplatku ze psů Číslo vyhlášky: 5/2011 Výtisk č.: 1 Platnost od: 30.11.2011 Účinnost od: 01.01.2012 Platnost

Více

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I.

Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. Obec Březí nad Oslavou Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Březí nad Oslavou se na svém zasedání dne 28.1.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

účet: 9726641/0100 IČO: 00488399 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Obec Zastávka Hutní osada 14 664 84 Zastávka účet: 9726641/0100 ČO: 00488399 tel.: 546 429 048 fax: 546 411 041 web: www.zastavka.cz e-rnail: ou@zastavka.cz Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních

Více

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Přední Výtoň Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přední Výtoň se na svém zasedání dne 14. 11. 2012 usnesením č. 22/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů

M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 ze dne 13. prosince 2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 13. prosince 2010 usneslo vydat na základě

Více

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích

Městys Nedvědice. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Městys Nedvědice Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Nedvědice se na svém zasedání dne 2.12.2013, usnesením č.15 usneslo vydat na základě 14 odst.2 zákona č.565/1990

Více

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU. Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Obecně závazná vyhláška obce Štěpánov nad Svratkou č. 3/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Štěpánov nad Svratkou se na svém zasedání

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Čl.3 Veřejná prostranství

Čl.3 Veřejná prostranství OBEC Němčičky Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Němčičky se na svém zasedání dne 16.11.2011 usnesením č. 5/2011 usneslo vydat na

Více

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC RYNOLTICE Obecně závazná vyhláška č. 7 / 2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Rynoltice se na svém zasedání dne 29.9.2011 usnesením č. 5 usneslo vydat na

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU

MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU K poplatku ze psů: Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců. INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE města Benátky nad Jizerou č. 1/2011, o místních poplatcích Poplatek ze

Více

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obecně závazná vyhláška. obce Sluštice. č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obecně závazná vyhláška obce Sluštice č.2/2005 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Sluštice schválilo a vydává dne 2.11.2005 v souladu s ust. 10 písm. d), 84 odst.2 písm.i) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích

U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu v Heřmanovicích Usnesení č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod. U s n e s e n í č. 14 ze zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice, konaného dne 30. 12. 2013 v 16.00 hod.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 obce Milotice nad Opavou o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Milotice nad Opavou vydává na svém zasedání dne 15.12.2003 v souladu s ustanovením 14, odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa

Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Obecně závazná vyhláška města Svitavy č. 4/2011 o místním poplatku ze psa Zastupitelstvo města Svitavy vydává dne 2. 11. 2011 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012

Obec Dvory nad Lužnicí. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 Obec Dvory nad Lužnicí Obecně závazná vyhláška č. 1 /2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvory

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Sbírka právních předpisů města č.1/2013 Město Řevnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Řevnice č. 20 dne 21.10.2013. vydává podle ustanovení 14 odst. 2 zákona

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení

M Ě S T O VARNSDORF. Čl. 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O VARNSDORF Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Varnsdorf

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice

Obec Běleč 273 63 pošta Bratronice Obecně závazná vyhláška č. 3/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Běleč se na svém zasedání dne 11.12.2007 usnesením č.11/2007 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Vyškovec Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Vyškovec se

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

M Ě S T O V A M B E R K

M Ě S T O V A M B E R K M Ě S T O V A M B E R K Městská vyhláška č. 4/1998 ze dne 30. 9. 1998 O místních poplatcích Městské zastupitelstvo ve Vamberku se na svém 28. veřejném zasedání dne 30. 9. 1998 usneslo podle 15 z. č. 565/1990

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice

Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Město Morkovice-Slížany Náměstí 115, 768 33 Morkovice Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘINEC 2014 Obecně závazná vyhláška č. OZV/07/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třince

Více

Obec Sýkořice, okres Rakovník Obecně závazná vyhláška Obec Sýkořice Č.1/2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sýkořice schválilo a vydává dne 24.11.2004 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Proseč

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Městys Dolní Čermná Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo městyse Dolní

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. OBEC OSÍČKO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Osíčko se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Stvolová Obecně závazná vyhláška č.1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Stvolová se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Záhoří Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Záhoří se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC NÁSEDLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Násedlovice

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODMOKLY Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, Zastupitelstvo obce Podmokly

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC NOVÁ VES U MLADÉ VOŽICE Obecně závazná vyhláška obce Nová Ves u Mladé Vožice č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládaní

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích

OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích OBEC LUDGEŘOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ludgeřovice rozhodlo na svém zasedání dne 19.12.2012 usnesením č.4. vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Oddíl I Základní ustanovení

Oddíl I Základní ustanovení OBEC ŠITBOŘICE Zastupitelstvo obce Šitbořice Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Šitbořice se na svém zasedání dne 29.09.2004 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010,

MĚSTO IVANČICE. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, MĚSTO IVANČICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2010, kterou se stanoví místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Zastupitelstvo Města Ivančice se usneslo vydat podle ust. 84, odst.2, písm.h) a ust.

Více

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové

ustanovení Článek 1. Článek 3 - Vznik a zánik poplatkové , Zastupitelstvo obce Nenkovice vydává dne 16. prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o mistních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. a v souladu s ustanoveními 10 písmo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obec Lhota, okr. Praha - východ

Obec Lhota, okr. Praha - východ Obec Lhota, okr. Praha - východ Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyžívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Čl. 1. ČÁST DRUHÁ Čl. 2 Poplatník OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KOPŘIVNICE č. 4/2008 ze dne 11.12.2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23.6.2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku, poplatník Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Ostřetín se na svém zasedání dne 23.3. 2011 usnesením č. 16//03/2011 usneslo vydat na základě

Více

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích

Úplné znění. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Úplné znění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽĎÁRU NAD SÁZAVOU č. 4/2003/OF, ve znění vyhlášky č.7/2003/of o místních poplatcích Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se na svém zasedání dne 18.12.2003 usneslo

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích 1 Městský úřad B o h u m í n Číslo materiálu: 1/11 Z Bohumín, 4.12.2003 Zpráva pro zasedání zastupitelstva města Bohumína dne 17. prosince 2003 Věc: Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Návrh

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška obce Malešovice č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Malešovice se na svém zasedání dne 01.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství.

S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Informace o odpadech S problematikou odpadů se setkáváme téměř každý den, a proto Vám nyní připomínáme některé důležité informace z oblasti odpadového hospodářství. Termín a výše platby místního poplatku

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Poplatky v roce 2012

Poplatky v roce 2012 Likvidace odpadu v roce 2012 Svoz a likvidaci pro obec zajišťuje: SITA CZ a.s. Domovní odpad bude odvážen 1x za 14 dnů, vždy ve středu.. První svoz v roce 2012 se uskuteční 04.01. 1) Používané nádoby:

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010

Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 Obecní úřad Štíhlice 1 Obecně závazná vyhláška obce Štíhlice Č.1/2010 O poplatku za komunální odpad a o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4 /2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Lázně

Více

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ODDÍL I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Sušice se na svém zasedání dne 15. září 2010 rozhodlo vydat podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 1/2014, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 1/2014, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Klatov č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo města Klatov vydalo na svém zasedání dne 18. 2. 2014 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky

Právní rozbor obecně závazné vyhlášky odbor veřejné správy, dozoru a kontroly oddělení dozoru Zlín Obec: Podkopná Lhota Právní rozbor obecně závazné vyhlášky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Ceník místních poplatků a služeb

Ceník místních poplatků a služeb Ceník místních poplatků a služeb Místní poplatky ze psů (OZV č. 6/2010 s účinností od 1. 1. 2011) Platí se za psa staršího 3 měsíců. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za prvního psa chovaného v

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Město Přeštice Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 4/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 16. 12. 2010 tuto obecně závaznou vyhlášku vydanou podle ustanovení 84

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4

Obecně závazná vyhláška. Obce Koněprusy. č. 4 Obecně závazná vyhláška Obce Koněprusy č. 4 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Koněprusy

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více