Rozhlasové Kořeny budou věnovány rodům v Trhových Svinech. Srpen 2007 Číslo 8 Ročník XVII. Foto: Tomáš Kraft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozhlasové Kořeny budou věnovány rodům v Trhových Svinech. Srpen 2007 Číslo 8 Ročník XVII. Foto: Tomáš Kraft"

Transkript

1 Srpen 2007 Číslo 8 Ročník XVII. Historická vozidla vyrazila již potřetí na Vysokohorskou jízdu Poslední červencovou sobotu se v okolí Trhových Svinů uskutečnil již třetí ročník Vysokohorské jízdy veteránů, kterou pořádala trhovosvinenská pobočka Veteran Clubu České Budějovice. Na start se postavilo na 50 vozidel automobilů i motocyklů, nechyběli ani místní hasiči se svou historickou stříkačkou. Nejstarší vůz Laurin a Klement z roku 1917 předvedl pan Med z Českých Budějovic. Ničivé povodně potrápily naše město před pěti lety Stejně jako celá Česká republika i my si v těchto dnech připomínáme 5. výročí ničivých povodní, které zasáhly naše město a okolní osady v srpnu Vlastně dvakrát během týdne nám velká voda ukázala svou sílu. Hladina obou místních potoků se zvedala neuvěřitelně rychle, rybníky nestačily zachycovat vodu, která se padala z neustále zamračeného nebe. Narychlo postavené hráze z pytlů naplněných pískem tvořily jen malou překážku pro vodu, která se vylévala z břehů, řada objektů byla vytopena z kanalizace, neboť přívalová voda několikanásobně překročila kapacitu kanalizační sítě. Vodu ze zatopených sklepů pomáhali čerpat členové Hasičského záchranného sboru a Svazu dobrovolných hasičů, zaměstnanci údržby města byli všude tam, kde jich bylo potřeba. Svou ruku k dílu přiložili i zástupci Českého rybářského svazu, kteří po celou dobu ve dne i v noci hlídali své rybníky, čistili bezpečnostní přepady a snažili se, pokud to bylo jen trochu možné, regulovat zachycenou dešťovou vodu. Naštěstí jakmile přestalo pršet, přestala se voda vylévat ze svých koryt. Foto: Tomáš Kraft Zůstal však nepořádek, který bylo třeba uklidit, zůstaly škody, které bylo nutné opravit. S úklidem si město poradilo poměrně rychle, přispěla k němu většina povodní dotčených obyvatel, velkou práci odvedla údržba města. Horší to bylo s opravou vyplavených komunikací, vodou zničených kanalizačních šachet, poškozené komunikace v Jedovarech, která se musela prokopat, aby se udělala cesta rozvodněné Stropničce. S pomocí dotace z Fondu solidarity (získali jsme Kč) a částečně i z rozpočtu města se podařila většina oprav provést v krátké době. Hned po povodních jsme začali zajišťovat finanční pomoc pro vodou postižené občany. Město se prostřednictvím Jihočeského kraje přihlásilo do Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002, které vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. O příspěvek na opravu bytových prostor se mohl ucházet každý majitel trvale obydlené nemovitosti, který splnil podmínku, že povodňové škody překročily částku Kč. Dotace pak mohla být poskytnuta nejvýše do 70 procent celkových nákladů na opravu jednoho domu, maximálně však do Kč. Do programu jsme přijali původě žádosti od 23 majitelů trvale obydlených domů. Dva z nich nesplňovali podmínky, tři odstoupili a ze zbývajících se o dotaci nakonec ucházelo pouze 15 občanů, mezi které bylo rozděleno Kč. Na protipovodňových opatřeních Doprava se stala námětem pro celostátní média Řešení dopravy v Trhových Svinech s na sklonku července stalo tématem i v celostátních médiích. V pondělí 30. července odvysílala v České televizi Jana Lorencová svou reportáž v pořadu Reportéři ČT, den před nimi o stejném problému informoval internetový deník Aktuálně.cz. Pokud jste neměli možnost vidět výše zmiňovaný pořad a chcete si udělat svůj úsudek o jeho objektivitě, nabízíme Vám zde internetovou adresu, kde reportáž můžete shlédnout znovu: Článek na Aktuálně.cz i s následnou velmi zajímavou diskusí je zde: Pozn.: Abychom ani my v redakci Trhovosvinenských listů nebyli narčeni z jednostrannosti, neboť na stránkách TSL se v poslední době objevují především příspěvky obhajující realizaci přeložky, rádi bychom zdůraznili, že jsme o vyjdření k problému již před časem vyzvali zástupce Svinenského zvonu, ti však na naši nabídku nereagovali. Petra Vicková Rozhlasové Kořeny budou věnovány rodům v Trhových Svinech Cyklus pořadů Kořeny na Českém rozhlase České Budějovice (106,4) se zabývá vědeckou disciplínou s tajemným názvem - genealogie. Jak ovšem napovídá podtitul "Z dějin jihočeských rodin a rodů", nejde v tomto případě o nic jiného než rodopis, resp. vědu o rodech. Pořad Kořeny bude v pondělí 3. září začalo pracovat i město.v prvé řadě vstoupilo v jednání se správci obou místních toků, neboť nutná byla údržba obou potoků, vyčištění a od 16,30 hodin věnovaný dějinám rodů v Trhových Svinech. Poslechnout si jej můžete i v repríze v úterý 4. září od 19,30 hodin. Pořad pak vyjde v dalším dílu knihy Kořeny. O pořadu viz cb/porady/_zprava/ Mgr. Alois Sassmann Mgr. Filip Černý oprava jejich koryt, vyspravení dláždění a v některých kritických místech zvýšení břehů. Dále bylo provedeno odlehčení kanalizace u mostu v ulici Branka, neboť v této lokalitě byly obytné domy vyplavované při každé větší přívalové srážce kanalizací, dále se odlehčilo vtoku do Farského potoka u bývalé prodejny zemního plynu. Zde hrozilo zatopení trafostanice. Za účelem zvýšení retenční schopnosti se podařilo odbahnit Stáňů rybník, který je prvním v síti rybníků nad nádrží Brigádník, z něhož natéká voda do Farského potoa. V letošním roce se odbahnila požární nádrž v Dělnické ulici. Z této nádrže vytéká vodoteč, která je významným přítokem Farského potoka. Město nechalo zpracovat studii odtokových poměrů na Farském potoce, která je významným podkladem pro získávání dalších dotací na realizaci protipovodňových opatření. Dokončen je i projekt na výstavbu suchého poldru v prostoru nad nádrží Brigádník. Novodobé zkušenosti nám ukazují, že s velkou vodou musíme počítat každý rok (viz foto), a to nejen v letních měsících, ale i v době tání sněhu a že musíme být neustále ve střehu. Ing. Ivana Božáková Popiska k fotkám: Velká voda v Trhových Svinech 30. června 2006, foto: Petr Hnilička.

2 Z jednání Rady města Trhové Sviny Zápisy v plném znění jsou umístněny na webových stránkách města a jsou rovněž na úřední desce MÚ. V pondělí 30. července 2007 se konalo 13. jednání rady města 1) Rozbor hospodaření k Usnesení č. RM 281/07. Rada města vzala na vědomí rozbor hospodaření města k ) Jednostranné zvýšení nájemného v bytech. Usnesení č. RM 284/07. Rada města schválila podle zákona 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšováním nájemného navýšení nájemného v obecních bytech od Komentář: přesný koeficient určí stát během podzimu ) Návrh na zvýšení ceny nájemných pozemků. Usnesení č. RM 285/07. Rada města rozhodla o výši nájemného z obecních pozemků kromě zemědělských pozemků a zahrad takto: nájemné obecního pozemku 4,-Kč/m2/rok, nejméně však 100,- Kč v případě, že by cena nájemného vzhledem k výměře byla nižší než 100,-Kč. 11) Zpracování studie na likvidaci čistírenských kalů. Usnesení č. RM 290/07. Rada města souhlasí se zadáním projektu Studie na likvidaci kalů z čističky odpadních vod s cílem projektu navrhnout zefektivnění likvidace čistírenských kalů z ČOV s možností následného využití jako paliva pro centrální kotelnu předložené firmou CEVTECH Soběslav Komentář: Pokud studie prokáže možnost likvidace kalů z ČOV jednak kompostovánmí, případně spalováním byla by to do budoucna úspora pro město. 14) Žádost o umístění veřejného osvětlení. Usnesení č. RM 293/07. Rada města souhlasí s instalací jednoho sloupu s veřejným osvětlením u domu čp v Budovatelské ulici. 20) Pronájem zemědělských pozemků. Usnesení č. RM 299/07. Rada města rozhodla o pronájmu zemědělských pozemků firmě Farma Veselka, s.r.o. takto: pozemky v k.ú Otěvěk za cenu 401,-Kč/ha/rok: parc.č ; 573; 574; 626/1; 626/2; 760; 761; 762; 763/3; 842/2; 1009; 1010; 1011; 1012; 1013; 1014; 1068/1; 1241; 1270; 1471; 1539/2; 1067; 1291/1; 763/2 o celkové výměře 18,3036 ha. pozemky v k.ú. Březí za cenu 277,-Kč/ha/rok:parc.č. 1161/1 o celkové výměře 0,9892 ha pozemky v k.ú. Rankov za cenu 361,-Kč/ha/ rok:parc.č. 159/2; 159/1; 159/2; 211/1; 720; 721o celkové výměře 4,5160 ha 22) Návrh na vybudování RC dráhy pronájem pozemku. Usnesení č. RM 301/07. Rada města souhlasí se záměrem pana Cyrila Maška na vybudování RC dráhy v souladu s usnesením rady města č. 239/ ) Žádost o schválení změn v knihovním řádu pro Městskou knihovnu. Usnesení č. RM 303/07. Rada města schválila změnu Knihovního řádu Městské knihovny v Trhových Svinech v odstavci V. Pokyny pro využívání počítačových prostředků čtenáři a odstavci VI. Ceník poplatků dle předložené přílohy č. 2 Návrh změn. 34) Návrh na řešení dopravní situace v lokalitě ulic Luční a K Leváčku. Usnesení č. RM 313/07. Rada města doporučuje zrušit dopravní značení obytná zóna v lokalitě ulic U Leváčku a Luční. 35) Dodatek ke smlouvě o nájmu pozemků ve sportovním areálu. Usnesení č. RM 314/07. Rada města souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o nájmu pozemků ve sportovním areálu města Trhové Sviny ze dne , kterou město uzavřelo s Tělovýchovnou jednotou Spartak Trhové Sviny, o.s. Komentář: TJ Spartak má ve svém majetku budovy. Veškeré pozemky včetně pozemků pod sportovišti patří městu. V původní smlouvě nebyl začleněn do pronájmu pozemek pod zimním stadiónem. V pondělí 20. srpna 2007 se konalo 14. jednání rady města Jedním z bodů jednání byl nový územní plán města. Viz samostatný článek. Rada města navrhla poradní skupinu složenou ze zástupců všech politických subjektů v ZM, zástupců osadních výborů a stavební komise. Za předsedkyni navrhla ing. Ivu Božákovou (vedoucí odboru regionálního rozvoje) a tajemníkem komise ing. Marka Rojdla (územní plánování). Tato komise do konce září shromáždí návrhy a v měsíci říjnu se uskuteční pracovní jednání zastupitelstva, na kterém se navrhnou, jaké změny se v územním plánu provedou. Na prosincovém zasedání ZM se plánuje schválení zadání návrhu pro zpracovatele územního plánu. Uvádíme okruhy (náměty) pro tvorbu územního plánu.předpokládá se zapojení širší veřejnosti, která se může se svými připomínkami obracet na všechny členy poradní skupiny, jejichž jména budou do konce srpna zveřejněna na Úřední desce a na webových stránkách města v sekci územní plán. Okruhy problémů, které je nutné brát v úvahu při tvorbě nového územního plánu Ochrana břehů před záplavami (vymezit záplavové území a navrhnout protizáplavová opatřenínavrhnout prvky protipovodňové ochrany, jako významnou veřejně prospěšnou stavbu) Rekreační využití hodnotných území přírody (vytipovat území s rekreačním potenciálem a vhodný způsob jejich využití - členit na individuální a podnikatelské aktivity) Využití památkově chráněných území a ploch (vymezit území s památkovou ochranou a v památkovém zájmu navrhnout jejich vhodné využití) Nová trasa obchvatu (města) silnice II.tř., napojení na sil. II/156 (prověřit potřebu a možnosti obchvatu ve variantách koncept s důrazem na budoucí dopravní zátěže, podnikatelské plochy) Vymezit nové lokality pro výstavbu (převzít navržené lokality ze starší dokumentace a doplnit je o další vhodné plochy v návaznosti na nakládání s odpadními a povrchovými vodami a cílového požadavku velikosti obce 5000 obyvatel) Plochy pro sport a rekreaci (potvrdit ze starého ÚP a navrhnout vhodné areály sportu a rekreace) Prosperita občanského vybavení, objekty pro cestovní ruch (využití historických objektů v souladu s prioritami města, podpora vybavenosti náměstí, agroturistika atd. Řešení dopravy v centru T.Svinů, autobusové nádraží (dopravní řešení náměstí, odstavování vozidel (parkoviště) Odkanalizování všech sídel(řešení odkanalizování zástavby i v souvislosti zásobování vodou) Přivedení topných medií do sídel, zásobování energiemi a alternativní energie ( řešení zásobování energiemi z alternativních zdrojů) Podnikatelské aktivity ( vymezení vhodných ploch pro podnikání, ochranná pásma, řešit lokality bývalých zemědělských podniků) Úpravy prostorů návsí a ploch veřejné zeleně v sídlech ( vymezení návsí jako společenského prostoru a jejich úpravy a vybavení, doplnění veřejné zeleně včetně její izolační funkce.) Stabilizace rekreačních chatových lokalit (vymezit plochy pro chatovou výstavbu) Cyklotrasy a cyklostesky (řešit propojení cyklotras a stezek celým územím a napojit je na atraktivní místa. Aktualizace ÚSES (vymezení a odůvodněné úpravy plánu ÚSES) pozn. zpracovává Odbor životního prostředí Krajinotvorné úpravy (rozmanitost a retenční schopnost, zvýšení ekostabilizační funkce a diverzity krajiny, ochrana sídel před přívalovými dešti) Asanace nevhodných dominant (určení nevhodných dominant a objektů a určit způsob jejich eliminace) Urbanistická kompozice (stanovit hl. regulace s ohledem na vzhled sídel a krajiny) Plochy izolační a ochranné zeleně ( navrhnout plochy pro výsadby zeleně- zalesnění, ochranná pásma, erozní území v rámci protierozní ochrany navrhnout přiměřené členění pozemků v součinnosti s pozemkovými úpravami) Vyjádřit v regulativech vhodný režim hospodaření (Co ve starém ÚP změnit.) Náměty pro nový územní plán: A. Rozvoj bydlení - potřeba (odhad) počtu nových bytových jednotek v bytových domech - odhad počtu nových rodinných domů B. Rozvoj občanského vybavení v oblasti: - školství, zdravotnictví a sociální péče, kultura a sport, administrativní zařízení - obchod a služby, obrana a ochrana obyvatelstva C. Doprava - rozvoj dopravní sítě (vozidla, cyklisté, chodci),doprava v klidu (garáže a parkoviště) - meziměstská hromadná doprava D. Technická infrastruktura - vodohospodářství, energetika, telekomunikace, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení E. Kulturní hodnoty a životní prostředí - významné objekty a místa událostí, rozvoj veřejné zeleně, ovzduší a půda apod. Ze zápisů ZM a RM zpracoval Mgr. Jan Steinbauer - 2 -

3 Mateřské centrum bude fungovat v nových prostorách Milé maminky, tak se nám to konečně povedlo, budeme mít své vysněné mateřské centrum. Město nám bylo nakloněno a rozhodlo se s poskytnout pro naše účely místnosti v poliklinice v bývalé ordinaci po mém otci MUDr. Bustovi. Velmi bych tímto chtěla poděkovat paní ing. Ivaně Božákové, která se stala ženou činu a předala (již několikátý, na něž nebylo nijak reagováno) panu starostovi ing. Radoslavovi Buškovi a ten neváhal a bez okolků předložil návrh do rady města, aby nám ony zmiňované místnosti byly přiděleny. Rada města jeho návrh podpořila. Jak to bylo najednou snadné a rychlé! Nic lepšího jsme si snad ani nemohli přát, budeme zde mít možnost pohodlně zaparkovat s kočárky přímo v místě, jedna místnost bude vybavena kobercem, hračkami a bude sloužit jako herna. V druhé místnosti budeme pořádat přednášky a kurzy pro maminky. V místě bude možnost občerstvení, posezení s ostatními maminkami, což hlavně v zimních měsících, kdy není moc možností trávit čas s dětmi venku, bude velmi příjemné zpestření všedního dne. Prostory bude nutné upravit, vymalovat a přizpůsobit našim Štefanikova ulice - nové vodovodní přípojky potřebám, aby se zde dětičky i maminky cítily pohodlně. Do úprav se s maminkami s vervou pustíme. Rády bychom od září začaly plně fungovat. Mám také dobrou zprávu pro nastávající maminky, které mají zájem být co nejlépe připraveny na jejich velký den, na porod, od poloviny září pro Vás budou připraveny Předporodní kurzy vedené zkušenou porodní asistentkou. Vás, které byste měly zájem, prosím o konzultaci a přihlášení na telefonu (na tel. čísle ). V září bychom rády realizovaly již v prostorách polikliniky bazárek oblečení a věciček, ze kterých naše dětičky již vyrostly. Každá maminka zde bude mít možnost prodat, co jí již doma přebývá a koupit si třeba něco jiného. O datu a přesném průběhu Vás budeme včas informovat. Cvičení miminek bude nadále probíhat ve stejném čase tj. ve čtvrtek od 9 hodin. Ve městě stále potkávám nové kočárky, maminky, přijďte se svými miminky rozšířit naše řady, poznat nové přátele, naučit se říkadla, písničky a podělit se o nové nápady. Nově od září navážeme cvičením batolátek. Natálie Bustová Správa a údržba silnic přistoupila v letošním roce k opravě komunikace Trhové Sviny Ločenice včetně časti, která prochází naším městem Štefanikova ulice. Při zahájení prací se prokázal havarijní stav některých vodovodních přípojek v této lokalitě. Ze zákona je vodovodní přípojka včetně tzv. veřejné časti majetkem vlastníka nemovitosti. V tomto případě se však jedná o opravu vyvolanou jinou stavbou, kterou majitel nemovitosti nemohl předvídat. Vzhledem k tomu, že by bylo škoda, aby pod nově položeným asfaltovým povrchem byly vodovodní přípojky ve špatném stavu, vstoupilo Město Trhové Sviny okamžitě v jednání se Správou a údržbou silnic o pozastavení prací za účelem rekonstrukce všech vodovodních přípojek v dotčené části ulice. Následně město požádalo provozovatele vodohospodářské sítě v Trhových Svinech 1. JVS, a.s. jako odbornou firmu o spolupráci. Firma 1. JVS, a. s.vyšla městu vstříc a okamžitě zahájila přípravné práce, aby došlo k minimálnímu zdržení postupu prací Správy a údržby silnic. Postup prací byl nakonec následující: Správa a údržba silnic zastavila své práce v době, kdy byla položena podkladní vrstva asfaltového koberce, podkladní vrstva byla položena z důvodu, aby byla zajištěna provizorní bezpečná průjezdnost komunikace. Následně provedla 1. JVS, a.s. odbornou montáž vodovodních přípojek včetně zemních prací. Závěrečná vrstva definitivní vrstva asfaltového koberce bude položena na přelomu měsíců září a říjen. Celkové náklady, která město za tuto investici uhradí (jedná se o výměnu celkem 24 kusů přípojek), činí cca Kč. Vzhledem k tomu, že tyto finanční prostředky nebyly ve schváleném rozpočtu pro letošní rok, bude toto projednáno na nejbližším jednání zastupitelstva města. Děkujeme zúčastněným firmám za spolupráci a všem občanům za pochopení. Ing. Radislav Bušek, starosta města Protipovodňová opatření na Farském potoce Farský potok je jedním z velmi problémových míst ve městě při přívalových deštích a déle trvajících srážkách. Dle zkušeností z předcházejících let Město Trhové Sviny se rozhodlo zadat zpracování studie odtokových poměrů tohoto potoka. Z výsledků studie vyplynulo, že kapacita toku je nedostatečná a to pouze na dvou až pětiletou vodu. Na základě těchto skutečností jsme požádali Jihočeský kraj o dotaci na zpracování studie protipovodňového opatření Farského potoka, získali jsme příspěvek z grantu ve výši Kč. Projektová kancelář zpracovala projekt výstavby poldru v území za rybníkem Brigádník, který bude mít funkci záchytné hráze. Zemědělská vodohospodářská správa (ZVSH) jako správce toku neměla námitek k této realizaci. Město Trhové Sviny jako navrhovatel akce předal materiály na ministerstvo zemědělství s tím, že správce toku (ZVSH) bude žadatelem finančních prostředků na realizaci. Současně ZVSH České Budějovice obdržela souhlasné stanovisko k realizaci stavby Zkapacitnění Farského potoka, zahájí přípravu projektové dokumentace a následně požádá příslušné orgány k vydání stavebního povolení. Věřím, že společně se správcem toku vyřešíme tento problém a občané bydlící v okolí potoka budou lépe chráněni před nebezpečnými povodněmi. V červenci jsme si připomněli 135. výročí narození E. Háchy Ing. Radislav Bušek, starosta V letošním roce 12. července uplynulo 135 let od narození třetího československého prezidenta, trhovosvinenského rodáka JUDr. Emila Háchy. Jeho vzpomínku si na Vinohradském hřbitově v Praze připomněli kromě členů Společnosti JUDr. Emila Háchy a ostatních příznivců i zástupci našeho města. Po pietním aktu se konala vzpomínková Bohoslužba ve Svatovítské katedrále ve Svatováclavské kapli na Pražském hradě, jejímž hlavním celebrantem byl Michael Pojezdný OPraem, opat strahovský. bez velkého papírování bez ručitele s jasnými pravidly již od Kč rychle a na cokoliv Ing. Ivana Božáková Foto: Mgr. Fr. Slípka Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku - 3 -

4 Obchvat ano či ne V Trhových Svinech rozhýbaly vášně v posledních měsících diskuse o tom, zda připravený silniční obchvat ano či ne. Nedalo mi to a rozhodl jsem se do této diskuse vstoupit, a činím tak tímto článkem. Důvodů k tomu mám několik: Předně jsem v letech vykonával funkci starosty města a byl jsem tedy s ostatními tehdejšími zastupiteli u toho, když se rodila myšlenka, která by mohla být nyní či v blízké budoucnosti realizována. Dalším důvodem k tomu je má profese, kterou jsem vykonával před starostováním i po něm. Jedná se o projektování silnic a vůbec dopravní infrastruktury; provozuji v této profesi projekční kancelář (www.ateliersis.cz ). A v neposlední řadě, byť nyní občanem Českých Budějovic, mne zajímá, co se děje ve městečku, v kterém mí předci žili staletí, a kdo ví, možná že potomci po staletí žít budou. Tož k věci. Rok 1990, kdy byly po 44 letech zase svobodné volby, a roky bezprostředně následující, byla doba zvláštně krásná. Všichni zastupitelé, tak jak si je dnes po těch letech vybavuji, dávali ze sebe to nejlepší jako samozřejmost. Chtěli vyřešit vše, a nejlépe najednou, co v těch předchozích dekádách nedemokracie nešlo. Jen namátkou si vzpomenu: získat zpět historický městský majetek a zavést nad ním městskou správu (lesy a rybníky), zajistit kvalitní vodu do vodovodu (tehdy se brala z potoka na Valše ), rovněž vodovody a kanalizace získat do majetku města, obnovit gymnázium, postavit dům s pečovatelskou službou atd. Jedním z úkolů k vyřešení byla i potřeba nového územního plánu, který by umožnil co možná nejharmoničtější rozvoj města. Kromě vymezení ploch pro podnikání, pro bydlení či rekraci také řešit záležitost, která již v 80. letech minulého století notně občany pálila: sice dopravu. V zájmu objektivity se v těch 80. letech chvíli zastavím. Již na konci toho desetiletí zvažovalo tehdejší vedení města možnost převedení dopravy mimo město, či alespoň mimo soutěsky v Nedrtále. Existovalo k tomu několik variant zpracovaných ve studii. Jednalo se zhruba o tyto: Vybourání soutěsky. Obchvat města severním směrem. Měl se oddělit od stávající silnice ve směru od Českých Budějovic v zatáčce těsně před vjezdem do Otěvěka. Potom pokračovat ke hřbitovu na Červeném vršku, ten minout směrem blíže k městu; dále za zahradami na hráz Brigádníku. Poté pokračovat za areálem tehdejšího státního statku a za řadovkami v Budovatelské a napojit se opět na silnici zhruba v zatáčce, kde se odděluje cesta k Velkému rybníku. Délka takového obchvatu měla být zhruba 4,5 km. Obchvat města jižním směrem. Oddělit se od původní silnice mezi Otěvěkem a městem vpravo (nad dnešním areálem firmy Benett), přejít Trhosvinenský potok mezi městem a mysliveckou střelnicí, obkroužit město z jihu, opět přejít Trhosvinenský potok někde v prostoru mlýnů (Šimečků či Hanzlů ) a napojit se na původní silnici v blízkosti Rejt. Zastupitelstvo tehdy pověřilo zpracováním územního plánu Ing. arch. Štorma. S ním spolupracoval Ing. Lumír Zenkl odborník v oboru na slovo vzatý, který v době nedávno minulé navrhoval například trasu dálnice od Tábora až po Horní Dvořiště a také dopravní část územního plánu Jihočeského kraje. Městské zastupitelstvo přitom odpovídalo na otázky ve věci koncepce a strategie. Celkem jednoduše bylo vyřešeno první dilema: Bourat Nedrtál ne! To dělal předchozí režim celkem často, když nedokázal stavby udržovat, provozovat, nebo měl nějaké megalomanské záměry. V Trhových Svinech se podle našeho tehdejšího názoru zbouralo už až dost: původní Trhosvinenský pivovar, Jožků hostinec a sousední domy na horní straně náměstí ( dnes hotel ), budova bývalého okresního soudu, tři domy na jižní straně náměstí. Nové zastupitelstvo chtělo budovat, ne bourat. Jižní obchvat ne! Je dlouhý a technicky i finančně náročný minimálně dva mosty přes Trhosvinenský potok. Zbývalo základní dilema: zda severní obchvat, nebo nějaké jiné řešení. Cítili jsme tehdy, že nemůžeme vyhnat dopravu zcela mimo město. Chceme místní obchodníky, řemeslníky, hoteliery, hostinské a další podnikatele podpořit ne jim potencionální zákazníky z města vyhnat. Diskutovali jsme také o tom, že naše město není tak mimořádná turistická atrakce, aby si k nám turista našel cestu, pokud mu nabídneme rychlý obchvat mimo. Proto jsme iniciovali a následně schválili trasu, která je v územním plánu i nyní a která, pokud je mi známo, by se mohla brzy realizovat. Návrh spočíval a spočívá v tom, oddělit se od původní silnice zhruba pod objektem firmy Intercom Bohemia (či kousek pod domem pana Ing. Karla Kociny tehdejšího i současného zastupitele) mírným pravým obloukem a projít po okraji zahrady českobratrské modlitebny. Tam by byla zbourána jedna garáž. Dále by silnice pokračovala podél Trhosvinenského potoka proti jeho proudu místy, kde je již dnes volný prostor. Tam by byla zbourána druhá garáž. Potom by silnice prošla po okraji autobusového nádraží, před domem Valterů by byl přestavěn současný most a nábřeží rozšířeno, a dále již přes bývalý dvůr Kolínů mlýna do území dnes zcela nevyužitého s napojením na stávající silnici za areálem pily. Tolik mé vzpomínky na dobu před zhruba patnácti lety. Jak ten čas letí... Když se na věc podívám současnýma očima a očima své profese, dovolím si vyjádřit tyto pohledy na věc: Pokud se povede realizovat tento malý obchvat nebo přeložka (na slovech nezáleží), splní podle mého soudu vše, co by měl: zklidní náměstí a navazující ulice. Nevyžene přitom dopravu zcela mimo město, vždyť půjde 150 m od centra města. Nabídne parkoviště hned u silnice. Nyní jsem se chvíli zasnil a představuji si v Nedrtále třeba pěší zónu s lavičkami a záhonky; v Novém městě zklidněnou komunikaci. Ale zpět do reality. Takže zcela reálně: Pokud je dnes stavba připravena, je na ni vydáno územní rozhodnutí a hotový projekt pro stavební povolení, Jihočeský kraj připraven stavbu financovat, potom věřím, že realizace je záležitostí tří čtyř let. Pokud dnes naproti tomu bude chtít kdokoli řešit jiný obchvat, na který není připraveno zhola nic (projekčně ani čárka, jediné jednání s vlastníky pozemků neproběhlo) přitom celý po zemědělských pozemcích, realizaci vidím v nedohlednu. Jenom ten nutný postup: studie, její projednání, návrh změny územního plánu, projednání, změna územního plánu, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, její projednání, posouzení vlivu na životní prostředí EIA, její projednání (do toho mají možnost vstoupit prakticky všechny existující ekologické iniciativy), územní řízení, projekt pro stavební povolení, projednání, stavební řízení, výkupy všech pozemků... je toho požehnaně. Doprava je prokletím i požehnáním. Od nepaměti patřila k civilizaci. Města na kupeckých stezkách bohatla, ta jiná zůstávala vesnicemi. Pokud vznikne v Trhových Svinech malý obchvat, ano, do 50 let bude s největší pravděpodobností další ulicí. I tak to chodí. Praha, Třeboň, Paříž byly v dávné minulosti jenom jednou ulicí silnicí obestavěnou domy; a potom vznikla druhá a třetí a další a další ulice a bylo z toho město. V neposlední řadě si myslím, že pokud jednou vznikne potřeba vyvést dopravu zcela mimo město, ta možnost bude existovat vždy. Ing. František Stráský - 4 -

5 Zahájení výstavby přeložky v roce 2008 nebo řešení v nedohlednu? Trhové Sviny řeší problém. Chtějí řešit dopravní situaci v centru města, která je rok od roku horší a horší. Aut přibývá a každým rokem se bude situace zhoršovat. Centrem města prochází hlavní dopravní tepna směrem na rakouské hranice a České Budějovice. Tento hlavní dopravní tah vede ulicemi Trocnovská, přes Žižkovo náměstí a ulicí Nové Město, je velmi zatížen dopravou a to i tou nejtěžší nákladní, tedy kamiónovou. Nejtěžší doprava vede přes památkovou zónu, která je poškozována vibracemi a znečištěním z dopravy. A trpí zde bydlící lidé, a to hlukem, splodinami a dalším znečištěním z dopravy a obtížností přejít bezpečně ulici. V případě ulice Nové Město je problém větší v tom, že jsou zde dlažební kostky se svými nerovnostmi, na kterých automobily nadskakují a dělají tím větší hluk a vibrace. Jako řešení tohoto dopravního problému byl připraven projekt přeložky k rozmělnění dopravy ve městě. Přeložka by odvedla podstatnou část dopravy, včetně té nejtěžší, mimo historické centrum. Její realizace je připravena, je zpracována projektová dokumentace, je v územním plánu, je zajištěno financování Jihočeským krajem. Dokončuje se majetkoprávní vypořádání s majiteli dotčených pozemků a zbývá vydat stavební povolení, aby mohla stavba přeložky začít v příštím roce A právě v této době se objevil odpor části občanů města Trhové Sviny formou petice, kterou iniciovalo občanské sdružení Svinenský zvon. Požaduje zastavení projektu přeložky a jako variantu navrhuje tzv. severní obchvat, který by vedl jinou lokalitou, byl by delší, finančně náročnější a zasáhl by větší území. Je pravda, že by vedl dál od centra města. Problém je v tom, že oficiálně neexistuje, tedy není zpracována projektová dokumentace, není v územním plánu, není zajištěno jeho financování, není tedy jednáno s vlastníky dotčených pozemků, neznáme stanovisko ekologů. V současné době je to jen teoretická varianta, který by prý mohla být jednou součástí tahu ze St. Pöltenu do Českých Budějovic. Jihočeský kraj má tuto trasu v dlouhodobém výhledu realizace projektů a součástí této trasy mají být také obchvaty některých měst nebo obcí. Vše je tedy zatím opravdu jen v dlouhodobém výhledu, aniž by to bylo závazné. Zda bude součástí tohoto projektu obchvat města Trhové Sviny a kdy, to je jen otázka spekulací, které jsou velmi rozdílné. Odhady jsou od nejoptimističtějších 7 až 10 let, přes 10 až15 let, 15 až 20 let, až po variantu, že severní obchvat nebude nikdy realizován. Víme, že příprava projektové dokumentace, změna územního plánu a příprava takového projektu je záležitostí dlouhodobou, a když jsou připraveny dokumenty, tak nastává to v současné době nejdůležitější, tedy financování. Severní obchvat by byl velmi finančně nákladný a není vůbec jasné, kdo by ho financoval. Pokud někdo tvrdí, že EU, tak bych chtěl upozornit, že v roce 2013 končí stanovené období pro čerpání ze Strukturálních fondů EU, tedy období , ve kterém může Česká republika čerpat nemalé finanční prostředky. V tom dalším období po roce 2013 to bude určitě méně. A neméně důležitou otázkou je čas, tedy termín realizace. Již dnes je za minutu dvanáct a každým rokem se bude situace s dopravou zhoršovat, takže i 10 let je doba, za kterou se situace v centru města stane neúnosnou, a co teprve za 15 nebo 20 let. A co když se severní obchvat nebude realizovat vůbec? Zaručí někdo jeho realizaci? Určitě to nikdo nezaručí, už jen z důvodu, že ti, kteří o tom rozhodují jsou voleni ve volbách a tak nikdo z nich neví, zda o tom bude rozhodovat v příštím volebním období. To se týká jak krajských zastupitelů, tak obecních zastupitelů. Kdyby Svinenský zvon přišel se svou iniciativou před 10 lety, tak se tenkrát mohlo diskutovat o těchto variantách bez emocí, bez časového tlaku na řešení. Ale bohužel se to diskutuje v době, kdy má začít stavba přeložky. Náměstek jihočeského hejtmana pro dopravu Robin Schinko řekl, že přeložka nebude provizorní řešení a nebude zbytečná, že doprava neustále narůstá a Trhové Sviny stojí před dopravní krizí. Přece nikdo nemyslí vážně to, že existují v současné době dvě seriózní varianty řešení, když jedna z variant je před zahájením a druhá oficiálně neexistuje, existuje pouze ve snech a přáních. Proto mám oprávněné obavy, že pokud by byl zastaven projekt přeložky, tak nebude nic. A pak nastane vzájemné obviňování, kdo může za to, že se nepodařilo realizovat severní obchvat. Svinenský zvon dosáhne svého hlavního cíle zastavit projekt přeložky. Svinenský zvon pochopitelně musel nabídnout variantu ve chvíli, kdy chce něco zastavit. Proto nabízí tzv. severní obchvat. Ptám se, je rok 2007 časově vhodný na začátek hledání varianty, není to jen neodpovědnost a hájení svých osobních zájmů před zájmy veřejnými? Není tajemstvím, že hlavní aktéři občanského sdružení Svinenského zvonu nejsou tzv. nezávislí, ale týká se to jejich majetku, tj. že přeložka má vést vedle a v některých případech na jejich majetku. Plně chápu to, že se ozvali, pochopitelně nikdo nechce, aby doprava vedla okolo jeho bydliště, okolo jeho pozemku. Ale ptám se, jaký zájem zvítězí, ten veřejný, obecný nebo osobní, soukromý? Pokud bychom měli k tomu přistupovat tak, že osobní a soukromé zájmy jsou přednější, nepostaví se nikde a nikdy nic. Ať se na mě hlavní aktivisté Svinenského zvonu nezlobí, ale projekt přeložky mi nepřipadá tak drastický jak se snaží veřejnost přesvědčit. Přeložka se vyhýbá nemovistostem a snaží se co nejméně narušit stávající stav. Pochopitelně že pro někoho nebude tak výhodná jako pro ostatní. Argumentace, že přeložka naruší přírodu v nivě za Kolínů mlýnem mi nepřipadá seriózní. Ptám se, jak by narušil přírodu tzv. severní obchvat, který by zasáhl daleko větší část území? Mohu si také stoupnout pod strom nebo na louku na plánované trase severního obchvatu a nechat se vyfotografovat jak zasněně mám rád tuto část přírody. Sám jsem příznivcem ekologickým aktivit a vím, že se příroda musí chránit. Ale jsou chvíle, kdy to jinak nejde, že při stavbě silnice musí příroda ustoupit. To, že někde povede silnice, přece neznamená, že bude okolní krajina zdevastována. V případě nivy za Kolínů mlýnem si dokonce myslím, že by tam byla krajina kultivována, že ta džungle, který se tam teď nachází, občanům nabízí akorát klíšťata číhající ve vysoké trávě, a co se týká okolí Kolínů mlýna, tak to je skutečná ostuda. Zdevastovaný vodní mlýn, který mohl sloužit jako velmi příjemné místo jak místním tak turistům, je jen vyhořelou ruinou, která ohrožuje občany kvůli nebezpečí zřícení. Nedávno spadl čelní štít a bylo jen štěstím, že spadl dovnitř. Ale ani po této události není objekt zabezpečen, pouze provizorní policejní páska, která je již někde utržená, od spodní části mlýna není ani ta policejní páska, takže je objekt volně přístupný. Je to výsměch a můžete si být jistí, že začátkem školního roku se opět zde budou shromažďovat školáci. Majitel této ruiny pan Kraft, člen petičního výboru Svinenského zvonu, opakovaně ve sdělovacích prostředcích říká, že kvůli přeložce neudělá z mlýnu penzion. Myslí to vážně, že chce z této ruiny, která se sama rozpadá vybudovat penzion? Připadá mi to spíš jako záminka, aby tudy nevedla přeložka. Ptám se, proč pan Kraft nezabezpečí nebezpečnou ruinu, aby neohrožovala okolí? Tam by měl pan Kraf napřít své síly. V pořadu Reportéři ČT řekla paní PhDr. Váchová, členka petičního výboru Svinenského zvonu, že prý jsme si už na dopravu na hlavním tahu zvykli a že má další tah vést tam, kde jsou sady a dětská hřiště. Paní Váchová, upozorňuji Vás, že jsme si nezvykli a nikdy nezvykneme. Na to se nedá zvyknout nikdy. Vy tam tu dopravu ještě nemáte a už se ozýváte, my ji tu máme léta a pokud by byl zastaven projekt přeložky, tak se může stát, že tu budeme mít tu dopravu napořád. Co byste řekla tomu, že by Vám nejtěžší doprava ničila majetek svými vibracemi, díky kterým by se pomalu ale jistě narušovala statika domů, co kdyby Vás neustále obtěžoval hluk, smog, prach, těžko byste přecházela ulici. Myslíte si, že byste si na to zvykla? Ani náhodou. Ještě bych se chtěl zmínit o petici. Bylo pod ní získáno přes 1500 podpisů, což je mnoho a je to třeba brát vážně, s tím souhlasím. Problém je v tom, že mnoho podpisů bylo získáno nepravdivými nformacemi na petici, která se netýkala jen výše zmiňované přeložky, ale byla do ní vložena zmínka o realizaci obchvatu, který se vůbec nemá realizovat. Mám tím na mysli tu část petice, kde je uvedeno, že bude "obchvat také veden od Českých Budějovic, Dělnickou ulicí ("Pískovcem"), ve směru na Borovany, kolem studánky pod stadiónem, podél Gamy a.s., za Tepelné hospodářství, odtud na Třebízského ulici (směr Bukvice), Budovatelskou ulicí (sídlištěm) na Nové Hrady". Toto jsou nepravdivé údaje a tím bylo získáno na petici mnoho podpisů z těchto lokalit, kde se lidé logicky bojí dopravy u svých domů. Pochopitelně, že když za někým přijdete a řeknete mu, že by mu pod okny jezdily kamióny, tak takovou petici podepíše. Ale bohužel podepsal to, co se vůbec neplánuje. Proto se ptám, je vůbec tato petice vypovídající o tom, zda občané chtějí nebo nechtějí přeložku? Zastupitelé by měli občanům vysvětlit jak to ve skutečnosti je a čeho se občané mají nebo nemají obávat. Pokud toto zastupitelé neudělají, může se stát, že zmanipulovaní občané, kteří byli ovlivněni nepravdami na petici, mohou v případném referendu hlasovat proti přeložce. Dostal jsem se k problému referenda. Osobně uznávám tuto formu demokracie, ale za současné situace, kdy byli lidé peticí uvedeni v omyl, kdy situace je zpolitizovaná a už by se snad ani nejednalo o hlasování o přeložce, ale o emoce, politický boj a hájení osobních zájmů, jsem proti vypsání referenda. To mělo být uděláno v předchozích letech, v klidu, kdy zaznívaly racionální argumenty, kdy situace nebyla zpolitizovaná, kdy tato kauza nebyla medializovaná Svinenským zvonem. Jsem v tomto konkrétním případě proti referendu, protože je již na něj pozdě a nebylo by to hlasování o přeložce. Mrzí mě, že Evropští demokraté, kteří mají funkci místostarosty, za současné situace navrhují referendum. Jak jsem psal již výše, v minulých letech bych byl pro referendum všemi deseti, ale v současné době, kdy jsou lidé manipulováni a jsou jim servírovány nepravdy, kdy se problém přeložky zvrhl v politický boj, je naopak referendum nezodpovědností. Už jen to, že jsme těsně před začátkem stavby přeložky. Chápu, že počet podpisů na petici je alarmující, ale je třeba vzít v úvahu, že na petici jsou uvedeny nepravdivé údaje, proto je dle mého názoru petice zmatečná a neplatná. Zaráží mě chybný text v usnesení z jednání zastupitelstva o přeložce, kde je uvedena nepravdivá informace, že přeložka se týká i ulic Budovatelské a Dělnické. Přece někdo konkrétně udělal zápis z jednání a napsal unesení, že by v té chvili nevěděl co píše? Vždyť text usnesení je velmi krátký. A když se pak zjistilo, že je to chybné (mluvilo se o tom v televizní reportáži Reportéři ČT), tak proč to nakonec bylo otištěno v Trhosvinenském zpravodaji. Zmiňuji se o tom z důvodu, že takových chyb ihned využije protistrana sporu, jak jsme viděli v té televizní reportáži. Je bezpodmínečně nutné občanům říct, jaká stavba se plánuje, vyvrátit jejich obavy, které plynou z dezinformací. Je nutné být aktivní tak, jak je aktivní Svinenský zvon. A to se pochopitelně týká i té velké skupiny lidí, kteří přeložku chtějí, ale mlčí. Chci zdůraznit, že nejsem spojený ani s jednou stranou sporu, nemohu být osočen ze servilnosti vůči vedení města, už třeba jen z důvodu, že jsem autorem petice "Rekonstrukce Nového Města". Mé jednání a konání vychází z realistického posouzení současné situace a jejího řešení. Mám velké obavy z toho, že město Trhové Sviny díky sobeckým osobním zájmům některých občanů dopadne jako v minulosti, kdy odmítlo stavbu železnice, čímž si do budoucnosti způsobilo problém. Přeji městu Trhové Sviny, aby se takového omylu jako v případě železnice už nedopustila a zrealizovala stavbu přeložky č. II/156. Zdeněk Steinbauer - 5 -

6 Kino Trhové Sviny Program kina od 1. září do 30. září 2007 Premiéra Americký barevný širokoúhlý sci-fi thriller DD sobota CESTA BOJOVNÍKA neděle Hrají: Karl Urban, Russell Means, Moon Bloodgood, a další v hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 55,- Kč Repríza České barevné komediální drama DD pondělí TAJNOSTI v hod. Hrají: Iva Bittová, Karel Roden, Martha Issová, Ivan Franěk a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 55,- Kč Repríza Britská barevná komedie DD čtvrtek PRÁZDNINY PANA BEANA v hod. Hrají: Rowan Atkinson, Jean Rochefort, Karel Roden a další Mládeži přístupno Vstupné: 55,- Kč Premiéra Americký barevný širokoúhlý sci-fi thriller DD pátek TRANSFORMERS sobota Hrají: Shia LaBeouf, Megan Fox, Jon Voight a další v hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč Premiéra Americký barevný širokoúhlý akční sci-fi thriller DD neděle NEXT pondělí Hrají: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel a další v hod. Mládeži do 15 let nepřístupno Vstupné: 60,- Kč Premiéra Americký barevný širokoúhlý thriller DD čtvrtek ZODIAC pátek Hrají: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr. a další v hod Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 65,- Kč Premiéra Americká barevná animovaná akční komedie v českém znění DD pátek DIVOKÉ VLNY sobota. v hod. Mládeži přístupno Vstupné: 65,- Kč Premiéra Americký barevný thriller DD sobota PROKLETÍ DOMU SLUNEČNIC neděle Hrají: Kristen Stewart, Dylan McDermott, Penelope Ann Miller a další v hod. Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč pondělí Filmové představení nejen pro děti MŠ a ZŠ DD 68 v 9.45 hod. KRUŠNOHORSKÉ POHÁDKY a ve hod. Pásmo pohádek pro děti Vstupné: 10,- Kč Repríza České barevné hudební drama DD pondělí KVASKA v hod. Hrají: Filip Tomsa, Lucie Vondráčková, Daniel Landa, Jiří Korn a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč Premiéra Britské barevné širokoúhlé biografické drama DD čtvrtek MISS POTTER pátek Hrají: Renéé Zellweger, Ewan McGregor, Emily Watson. a další v hod Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč Repríza Americká barevná animovaná komedie v českém znění DD sobota SHREK TŘETÍ neděle Konečně máte zelenou! v hod. a v hod. Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč Repríza Česká barevná komedie DD pondělí PUSINKY v hod. Hrají: Sandra Nováková, Petra Nesvačilová, Marie Doležalová a další Mládeži přístupno Vstupné: 60,- Kč Premiéra Americké barevné širokoúhlé válečné drama DD čtvrtek DOPISY Z IWO JIMY v hod Hrají: Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Tsuyoshi Ihara a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč Premiéra Americké barevné širokoúhlé válečné drama DD pátek VLAJKY NAŠICH OTCŮ v hod Hrají: Jamie Bell, Paul Walker, James E. Ash a další Nevhodné pro děti do 12 let Vstupné: 60,- Kč Premiéra Americká barevná romantická komedie DD sobota HEZKÉ SNY neděle Hrají: Gwyneth Paltrow, Penélope Cruz, Martin Freeman, Danny devito a další v hod. Mládeži přístupno Vstupné: 55,- Kč Program kina naleznete na internetových stránkách: Rezervace vstupenek: Tel./Fax: , Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku 1,- Kč na Fond České kinematografie Program je neprodejný! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA KONCERTY Kostel Nanebevzetí Panny Marie Trhové Sviny pátek KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY od hod. Program koncertu: GIOACCHINO ROSSINI: Cum Sancto Spirito pro dětský pěvecký sbor, klavír a flétnu Crucifixus pro dětský pěvecký sbor, klavír a flétnu LUDWIG VAN BEETHOVEN: Kantáta WoO 103 pro dětský pěvecký sbor, klavír a flétnu GIOACCHINO ROSSINI: Domine Deus pro flétnu a klavír O Salutaris pro flétnu a klavír Quoniam pro flétnu a klavír JOHANN SEBASTIAN BACH: 4 Chorální preludia Das alte Jahr vergangen ist pro flétnu a klavír Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ pro flétnu a klavír Jesu, meine Freude pro flétnu a klavír Gelobet seist du, Jesu Christ pro flétnu a klavír JAN NIEDERLE: Studia religiosa sv. Pavel pro klavír Studia religiosa sv. Petr pro klavír Účinkují: LENKA BAAROVÁ flétna JAN NIEDERLE klavír Dětský pěvecký sbor CANZONETTA Vstupné dobrovolné VÝTĚŽEK Z KONCERTU BUDE VĚNOVÁN NA OPRAVU KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V TRHOVÝCH SVINECH Představení byla realizována za podpory Jihočeského kraje z grantového programu Podpora živé kultury Sál KD T. Sviny pátek ZÁHUDBÍ od hod. aneb SLADKÉ SNĚNÍ NAD VĚČNÝMI MELIDIEMI Účinkují: DAVID VONŠÍK, DAVID KŘÍŽ, LUCIE STAŇKOVÁ a další Průvodní slovo a klavírní doprovod Prof. PhDr. MILOŠ SCHNIERER Vstupné: 50,- Kč Předprodej: Kulturní dům T. Sviny tel po-pá h h. nebo v době prodeje vstupenek do kina h. Upozornění! Z důvodu natáčení nového filmu Zdeňka Trošky se pořad ZABŘICHOPOPADÁ- NÍ původně plánovaný na úterý přesouvá na úterý Děkujeme za pochopení. Buškův hamr v září uvádí: 20. září Vystoupí písničkář Gary Gut se svým programem. Začátek 19 hod. Vstupné - 60,- kč - 6 -

7 Počítačový koutek Navigační software igo Léto zakončíme dalším zajímavým navigačním softwarem. Navigační programy rostou na trhu jako houby po dešti a my se zde pokusíme představit současnou špičku. logiku a během několika minut se proklikáte nastavením, u kterého není ani na okamžik potřeba váhat, co tím vlastně chtěl básník říci. Tak, dost bylo chvály a vzhůru do recenze, která je od toho, aby nám nejen přinesla pohled pro ostatní uživatele, ale také aby odhalila nedostatky, neboť nic není dokonalé. Ovládání Po chvíli se již objeví úvodní obrazovka, kde si již zvolíte co budete dělat. Zde doporučuji proklikat se nastavením a přizpůsobit si program k obrazu svému. Výrobce již většinu provedl za vás, takže pro začátek nebudete mnoho měnit od defaultního přednastavení. bych že se kvalitou vymyká všem dostupným navigačním softwarům. Šipka v levém rohu vás vrací zpět k hlavnímu menu. Popisovat každou funkci by bylo zbytečné a kdo nemá program s PDA před sebou, by se po chvíli ztratil. Mapa a plánování trasy Ač se jedná o vektorovou mapu, z obrázku vidíte, že již zmizela ta vyložená hranatá ošklivost, jak je zvykem u vektorových map. Prostě vzhled mapy již nijak nepřekáží a neruší. Výborná je možnost nastavit si barevný vzhled snad čehokoliv. Nepoužil jsem, původní vzhled se mi jeví jako výborný. Do spodní lišty lze navolit jaké informace chcete aby se vám v ní zobrazovali, což je velmi praktické. Podle času si můžeme také navolit automatické přepnutí do nočního zobrazení. Zoom je dostatečný a v nastavení volitelný, po kolika metrech budete chtít přiblížit a zase kde ať vyhledáváte restauraci či zábavu, tak míjíte místa renomovaných podniků a igo by vás vedlo někam 45km od nich, jako k údajně nejbližšímu. Toto prosím není výtka, protože body zájmu jsou věcí dynamickou a věřím že budou neustále přibývat někde ke stažení a k doinstalování. Nastavení BT GPS. To je opravdovou lahůdkou. Jednoduše tapnete na vyhledat. Program prohledá porty, nastaví optimální přenosovou rychlost v baudech a pokud jste dosud neměli BT GPS-ku ani spárovanou, tak vás sám navede do BT manageru, kde proběhne spárování klasickým známým způsobem. To hodnotím jako absolutní špičku, hlavně pro začínající uživatele, kteří nevědí nic o baudech a com portech atd.. Prostě komunikaci s BT GPS hodnotím na jedničku. Hlasová navigace Na závěr jsem si úmyslně ponechal hlasovou navigaci. Zvolil jsem Zuzanu, protože mužský hlas Miloslava v TomTom se mi už protiví. Nemusíte ani koukat v autě na displej, protože Zuzana vás svými povely bezpečně dovede na zvolenou adresu. Hodnocení + úžasná grafika, na VGA displeji krásně jemné a podrobné + možnost otočení displeje + nastaveni GPS - automatické vyhledávání + možnost nastavení barevného schématu, změnit skoro každou barvu na mapě + noční režim - automaticky podle času z GPS + navigace na bod na mapě + hlídání překračování rychlosti, na silnicích zaneseny značky + rychlá instalace z SD karty + hlasová navigace perfektní.. není třeba sledovat displej Jsem zvyklý cestovat podle navigace téměř každý týden. Ne že bych netrefil do Prahy, ale rozhodně je cesta příjemnější, když na vás svítí displej PDA a vy se můžete kochat trasou, kterou bezchybně vykresluje nějaký navigační soft a k tomu na vás mluví příjemný ženský hlas. Tím se dostáváme k jádru věci. A igo není rozhodně jen tak nějaký obyčejný software. Jedná se o první navigační software, který podle mého názoru zasadí tvrdou ránu konkurenci. Dosud jsem byl zapřísáhlý zastánce TomToma, ale po nainstalování igo jsem poprvé změnil názor. Konečně někdo udělal příjemné uživatelské prostředí, které kromě toho že je opravdu hezké, je navíc navrženo tak, aby jste nikdy nemuseli hledat uživatelskou příručku. Vše má svou Internetové tipy Obchodní rejstřík V dnešních tipech pro internetové hledání se zaměříme na jednu z nejběžnějších věcí a tou je zápis v obchodním rejstříku. Proč právě obchodní rejstřík? Jistě se vám někdy stalo, že máte pochybnosti o nákupu nějakého zboží a firma, která ho nabízí, také nepůsobí zrovna důvěryhodným dojmem. Přitom postačí pobrouzdat po internetu, protože obchodní rejstřík je věc veřejná Systém má fulltextové vyhledávání, takže postačí zadat většinou jen Z obrázků vidíte, že absolutně nebudete hledat návod k obsluze a velice rychle si zvyknete na způsob ovládání celého programu. Nikde jsem nezaznamenal žádné zmatené uspořádání a nelogičnost. Nastavení hodnotím velmi vysoko. Grafika celého programu je jemná, vystínovaná, řekl název firmy, který je vám známý nebo případně další upřesňující údaje, jakými je například adresa provozovny nebo obec, kde se vámi zkoumaná firma nachází. Na první nalezené stránce se většinou dozvíte povšechný přehled o tom, že je firma zapsaná pod jménem, číslem atd... Po kliknutí na odkaz Úplný výpis se dozvíte úplně všechno. Na koho je firma psaná, kde všude má sídla, kolik má majitelů, z jakého státu pochází hlavní majitel či jednatel společnosti a další nepřeberné množství údajů. Ptáte se pro byste tam měli hledat? Jak jsem již naznačil na začátku. oddálit. Samozřejmostí je otočení displeje naležato, což ocení zejména majitelé VGA přístrojů. Navigování je možné na bod nebo ulici, tak jak je zvykem u slušného programu, dále volba dopravního prostředku a metoda, to znamená například vyhledat trasu jako nejrychlejší. igo zobrazuje i nadmořskou výšku, bez nutnosti používat další utility. Novinkou je zde varování při překročení rychlosti s možností nastavení při jakých rychlostech varovat. To jsem nepoužíval, protože už tak je igo značně ukecaný program. Trochu jsem byl zklamán body zájmu, Pokud máte pochybnosti o nějaké firmě či zboží nahlédněte na tyto stránky. Možná se utvrdíte o vašich pochybnostech až zjistíte, že firma má hlavní sídlo na Kajmanských ostrovech a má 500 různých majitelů a nejbližší centrála pro vás se nachází v Albánii. Poslední větu samozřejmě neberte vážně, V příštím čísle se seznámíme pro změnu se šikovným programem pro studenty. Jaroslav Salcer úmyslně jsem přeháněl. Chtěl jsem jenom naznačit směr, jak si udělat takový rychlý obraz o hledané firmě. Nemusí to sice nic znamenat, protože právnicky to bude zapsané jistě všechno v pořádku, ale někdy vám to může přece jen v něčem napovědět. Jaroslav Salcer - 7 -

8 Svaz seniorů a tělesně postižených informuje Naše organizace má 140 členů. Z toho sedmičlenný výbor, spadáme pod OV-SPCCH České Budějovice. Pro naše členy se snažíme za finanční podpory Městského úřadu Trhové Sviny zajistit co nejvíce aktivit. Jezdíme na zájezdy, navštěvujeme každý měsíc lázně v Třeboni, jednou měsíčně posezení s dechovkou. Navštěvujeme naše členy při jejich životních jubileích a přáním, kytičkou a hudebním dárkem v Českém rozhlase České Budějovice. V letošním roce v květnu jsme navštívili zámek Lednice a Jaroměřice, v červenci zámek Rožumberk, Zlatou korunu a veletrh v Křemži. V září plánujeme zájezd na Chodsko a Šumavu pokud bude zájem. Každý měsíc je Zprávy z Jihočeského kraje Nové hraniční přechody na turistických stezkách Od počátku srpna letošního roku mohou turisté přecházet do sousedícího Rakouska na osmi nových místech. Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o dočasném zřízení takzvaných určených míst na turistických stezkách s Rakouskou republikou k 1. srpnu 2007 reaguje na úsilí Jihočeského kraje o další rozšíření počtu hraničních přechodů v zájmu rozvoje cestovního ruchu. Zřizování hraničních přechodů zejména v těch lokalitách, které slouží turistice a bezprostřednímu styku obyvatel z obou stran hranic, patří mezi prvořadé zájmy Jihočeského kraje již od jeho vzniku. K našim hranicím s Horním a Dolním Rakouskem i Dolním Bavorskem přiléhají významná centra aktivní rekreace, jakými jsou zejména Šumava, Novohradské hory či Česká Kanada a je v zájmu sousedských regionů umožnit v nich pěším, cyklistům i lyžařům co nejméně omezený pohyb. Skutečnost, že počet turistických přechodů na jihočeské hranici se již přiblížil schůze výboru a jedenkrát ročně výroční členská schůze, na kterou jsou zváni zástupci OV- SPCCH z Českých Budějovic a z Městského úřadu Trhové Sviny. Naše pozváni přijme a zúčastní se každým rokem pan starosta ing. Bušek. Jsme rádi, že přijde mezi nás a naši členové se tak můžou zeptat na to, co je zajímá. Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat městskému úřadu za finanční příspěvek, bez něhož bychom si různé akce nemohli dovolit. V našem městě žije dost seniorů, a tak si vážíme toho, že se na nás nezapomíná, za což máte naše díky. Za Svaz seniorů Marie Hofmanová k šesti desítkám, je důkazem, že naše snahy nebyly marné, řekl jihočeský hejtman Jan Zahradník. Nově zřízené dočasné přechody se nacházejí na turistických stezkách Stříbrné Hutě Joachimsthal, Zlatá Ktiš - Schwarzau, Nové Hrady (Vyšné) - Höhenberg, České Velenice,Vitorazská ul.- Gmünd (Wielands), České Velenice, Hospodářský park - Gmünd, Františkov - Litschau, Artoleč - Hirschenschlag a Šatov - Riegersburg. Zřízení osmi nových určených míst je dočasné do doby sjednání příslušné mezinárodní smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou spolkovou vládou. Umožňuje tak rekreantům ještě v této letní sezóně využívat další turistické stezky po celé trase bez ohledu na to, že kříží státní hranice. Konkrétní místa přechodů, rozsah jejich užívání i provozní doby zájemci naleznou i na našich internetových stránkách www. kraj-jihočeský.cz, dodal Luboš Průša, ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje. M. Ptáčková Na Rejtech se sešli ctitelé malých motorek V sobotu 11. srpna 2007 proběhl na fotbalovém hřišti na Rejtech již III. ročník srazu milovníků malých motocyklů JAWA 550 a 555 s názvem JAWA cup Za příznivého počasí ze zúčastnilo závodu celkem 17 jezdců na nestárnoucích strojích "jednoprd a pařez". Závod proběhl v tradičním duchu, orientační jízdou, jízdou do vrchu, sprintem a jízdou zručnosti. Na závěr nechyběla velice oblíbená "Spanilá jízda" přes ves. Na tuto sportovní motoristickou sobotu se nejlépe připravil Martin HOFEL- NER z T. Svinů, který získal nejvíce bodů v uvedených disciplinách. Druhý skončil Michal GRAMAN z Otěvěka, který si zároveň na závody přivezl nejstarší stroj z roku Třetí místo obsadil Martin FILEK též z T. Svinů. Jako nejlépe upravený moped byl oceněn stroj pana SOUKUPA, který se nejvíce podobal původnímu stroji. Pořadatelé tímto děkují závodníkům a též děkují všem sponzorů, spolupořadatelům a hlavně stopadesátce divákům, kterým se podařilo vytvořit skvělou atmosféru pro vlastní závodění. Kurz zpracování mléka se uskuteční v říjnu V projektu podpořeného z prostředků Ministerstva životního prostředí České republiky na podporu místních producentů pořádáme pro chovatele krav, koz a ovcí, ale i pro další zájemce, kurzy na domácí zpracování mléka. Naším cílem je zpopularizovat domácí výrobu i možnost prodeje tzv. ze dvora (tj. v malém). Domácí mléčné výrobky, zejména sýry, zvyšují pestrost na trhu, ale zároveň jejich výroba a prodej může pro lidi na venkově znamenat další zdroj příjmů. Chceme Vám nabídnout účast na jednom z kurzů, který se bude konat v Borovanech a to o víkendu 27. až 28. října v klubovně v Podzámčí. Během kurzu se seznámíte s výrobou jogurtu, měkkého sýra, tvrdého sýra typu gouda a sýra pařeného (oštěpok). Dále Karel Zmeškal ml. bude na programu také zpracování brynzy, žinčice, tvarohu, vyzkoušíte si konečnou úpravu sýra voskováním nebo lakováním. Kurz vede borovanský ovčák, zkušený lektor a výrobce sýrů, pan Rubáš. Kurz je dimenzován na maximálně 15 lidí, poplatek, který zahrnuje lektorné, nákup mléka, nájem prostor s možností skromného přenocování ve vlastním spacáku, metodické materiály, sobotní oběd a večeři a nedělní snídani, činí 750 Kč (vyrobené sýry si odvezete). Přihlašte se nejlépe obratem (o kurzy je velký zájem), nejpozději do 5. října, a to elektronicky nebo telefonicky , ). Guthová, Rosa, o.p.s

9 Tip na výlet - Za humny byl hrad Zbytky kdysi na svou dobu výstavného hradu můžeme nalézt jižně od Ostrolovského Újezda na návrší při levém břehu říčky Stropnice. Kým byl hrad založen není doloženo, stejně jako nejsou známy jeho nejstarší osudy. Prvně se připomíná až v roce 1381, kdy se dožaduje zděděného újezdského majetku Jan z Ledenic, bratr zemřelého Mikšíka z Újezdce. Jedním z dalších majitelů hradu v první polovině 15. století by mohl být Petr z Újezda a po něm Diviš z Újezdce, což ale není bezpečně prokázáno. Koncem 15. století se stal Anglický zápisník GTS PUTOVÁNÍ PO VELKÉ BRITÁNII II. Studenti gymnázia v Londýně a okolí Během našeho týdenního pobytu v zemi královny Alžběty II. jsme zavítali i do jejího zámku ve Windsoru. Děvčatům se líbil hlavně domek pro panenky královny Marie, který je zhotovený v poměru 1: 12 a má kromě elektrického osvětlení i funkční výtahy a zámky ve dveřích. V kohoutcích teče teplá a studená voda, auta v garážích jsou připravena vyjet. Milovníci umění si přišli na své v galerii s kresbami Leonarda, Rafaela, Michelangela a Canaletta. Ačkoliv byla královna právě přítomna, nesetkali jsme se. My se však poklonili jejím předkům odpočívajícím v královské hrobce. Odpoledne jsme se vrátili do Londýna, abychom tam v Přírodovědném muzeu okusili zemětřesení. Na studentském DVD, které vzniklo po návratu z Anglie, se píše: Opice vypadaly jako opice. Některé meteority sice připomínaly silniční patníky, ale i to bylo v pořádku. Jen zemětřesení byl problém. Všichni patrně očekávali, že budou padat jeden přes druhého a stěží se doškrábou k východu. Místo toho se ocitli v imitaci samoobsluhy, kde se škubavě hýbala podlaha a v televizi běžel záznam kamery s obrazem Újezd součástí Dvorce - sousedního statku, ke kterému vedla pravděpodobně po levém břehu pod hradem spojovací cesta. V roce 1514 se o Újezdu píše už jen jako o vsi s mlýnem. Když Adam Rouzim ze Bzí prodal v roce 1534 okolní vsi včetně Újezda Petrovi z Rožmberka, byl již Újezdec se zámkem zbořeným. Tím byl míněn samozřejmě újezdský hrad. Nesmíme jej zaměňovat se současným zámkem, který byl postaven až později na protějším břehu Stropnice za dalších nabyvatelů dvoreckého totální zkázy. Pro české děti je anglická podoba zemětřesení málo akční. Stonehenge bylo první místo, které jsme se čtvrtý den našeho pobytu ve Velké Británii rozhodli navštívit. Při obhlídce megalitické památky použili odvážnější jedinci audioprůvodce, ostatní vzpomínali, co jim při příjezdu říkala průvodkyně nebo dějepisářka ve škole. Old Sarum nad půvabným městečkem Salisbury je dalším oblíbeným místem, kam se rádi vracíme. Stále je to ale jenom psychologická příprava na Avebury. To nejprve projíždíte krajinou kolem Malborough, kde kdysi kdosi vyryl do zelených svahů obrysy bílých koní, a pak zastavíte na malém parkovišti u nenápadné středoanglické vesnice. A pak to přijde starý kostel obklopený hřbitovem se staletými náhrobními deskami a kamenný kruh o zboží - Kořenských z Terešova, původně jako tvrz. Začátkem 20. století byly ještě patrny na místě hradu pilíře a příkopy. Dnes můžeme rozeznat pouze příkopy a na návrší zeminou přikryté zbytky sutin porostlé stromy. Přesto je to zajímavé místo, které stojí za návštěvu. Nejsnadnější přístup k bývalému hradu je ze vsi Ostrolovský Újezd cestou dolů k řece kolem vodojemu a zničené pevnůstky z 30. let minulého století. Přes lávku nad brodem se dáme na druhou stranu řeky, vlevo přeskočíme malý přítok průměru 1,5 kilometru obklopený pět metrů vysokým valem. Největší megalitická památka Anglie, stáří 4000 let, 700 volně stojících kamenů, komentuje suše turistický průvodce. Dojem každého návštěvníka se vystupňuje pohledem na Silbury Hill, největší uměle navršený kopec v Evropě, a výšlapem k West Keneth Barrow, komorovému 106 metrů dlouhému hrobu. Prvních pět metrů je odkryto a my jsme mohli vstoupit dovnitř. Škoda, že 20. duben 2007 byl naším posledním dnem v Londýně. Dovolte zde citovat Umberta Eca: V době masové turistiky si města a vesnice možná zvýšily příjmy, ale současně jsou ohavné a znečištěné, plné plechovek od kokakoly a plastových pytlíků a přecpané stánky s falzifikáty pro milovníky suvenýrů. Všechna ta čarovná zákoutí začala být neobyvatelná a již před sebou vidíme valy starého hradu. Jinou alternativou je cesta z hlavní silnice na České Budějovice, odbočující pod Rankovem vpravo do polí směrem k Újezdu (je zde značená cyklostezka). Po ní dorazíme ke zmiňované lávce z druhé strany řeky. A odkud se vzal název Újezd? Újezdem se nazývají ty osady, vesnice a obce, okolo kterých při jejich založení a vytyčování stanovení pánové ujezdili hranice, aby tak vymezili nově vzniklý katastr. Jiří Čajan vinou uštvaných a hlučných davů. Londýn je sice oproti Praze neobyčejně čistý, ale také více zkomercionalizovaný, zanešený stavbami moderní architektury. Londýňané je pojmenovali Okurka, Rohlík a Vejce. Cítíte to intelektuální dusno? Starobylý Tower vypadá z pohledu z Temže spíše jako Towerland s okurkou v pozadí. Když jsme ho navštívili, našli jsme díkybohu vše na svém místě krkavce, korunovační klenoty, věže i místo, kde se naposledy nadechla Lady Jane a Anna Boleynová. V Bloody Tower můžete dokonce s pomocí počítače hlasovat, kdo byl podle vás v roce 1483 vrahem malých princů Edwarda a Richarda. Že by Richard III.? I přes několikeré ubezpečení, že Tower Bridge se otevírá pouze výjimečně, se tento známý symbol Londýna otevřel právě ve chvíli, kdy jsme po něm procházeli. Nechali jsme tedy proplout repliku starého trojstěžníku a zamířili jsme do HMS Belfast, válečné lodi Jejího Veličenstva. Krátké zastavení u divadla Globe a pak návštěva Tate Gallery završily náš pobyt ve Velké Británii. Autobus Student Agency nás pak temnou anglickou nocí odvážel směrem k pevnině. M. Poláková Čteni na pokračování Z Farní kroniky II. díl, Paměti děkana Šimáka Mezi tím se dávaly žádosti k p. t. Hraběti Jiřímu z Buquoy, jenž se zdržoval toho času na Nových Hradech se svou chotí Sofií, kněžnou z Oettingen Wallerstein rozenou (jimž jsem podal dne 1ho června 1847, když jsouce v Praze oddaní hned na to skrze Sviny na Nové Hrady jeli, několik rýmů v německé a v české řeči k uvítání pod nápisem: Gefühle gekrönter Freude * (jakž v této knize přiložené jsou) i žádali o děkanství Trho-Svinenské: P. Augustin Křenek, lokální u s. Jana, P. Fr. Trumpf, jak povědomo žádaný 1ní kaplan zdejší, P. Filip Schwamberger, kaplan Velešínský, P. Antonín Schiel, kaplan Benešoský, P. Josef Holk, farář soběnovský. Vida, že se jich mnoho nehlásí, pomyslil jsem sobě: Což bude škodit, Sviny arci nedostaneš, ale jsi zde již 13 let kaplanem, zadáš také, alespoň bude p. Hrabě o tobě věděti, i napsal jsem si žádost a došel jsem 25. května 1848 na Nové hrady, nechám se ohlásiti a jsa předpuštěn, přednesl jsem p. Hraběti svou žádost bez velkého okolkování. To je těžká věc, řekl p. Hrabě. Z mladšího kaplana za děkana, to by byl velký skok. Ten já nemíním učiniti, řekl jsem. Zadávám jen tím způsobem, by se po obsazení děkanství svinenského cosi malého kdes uprázdnilo a pakli i to ne, tedy aby alespoň pro budoucnost na mne milostivý ohled vzat byl. Nato se mne začal vyptávat na vůkolní duchovenstvo, já jsem o každým všecko chvalitebné dle možnosti pronesl a na otázku: co jest P. Trumpf, můj spolubratr za člověka, řekl jsem: Já jsem s ním 13 let a musím říci, co se jeho duchovního stavu týká, že jest vší chvály hoden, co se tkne ostatně jeho duševní vzdělanosti a jeho zevnitřní způsobilosti, o tom rozsudek nepronáším, tj. každému patrno. Po nějakém ještě rozmlouvání mi podal Hrabě pán ruku řka: Duchovní pane, děkuji za vaše srdečné rozmlouvání se mnou, jste mi ním radost způsobil, poznal jsem, co na srdci, to i v ústech máte a to já miluji. Buďte ubezpečen, že co na mne bude, povždy na vás ohled míti budu. Srdcem pokojným jsem se vracel do Svínů, maje radost nad tím, že jsem byl tak vlídně přijat, že bych Sviny obdržel, o tom se mi ani ničehož nezdálo. Mezi tím se ucházeli někteří svinenští sousedé jako: Dominik Bušek (téhož času, jak již podotknuto, setník gardistů), Augustin Stráský a jeho bratr Václav Stráský - řezníci, Prokop Galfe - mydlář, Jan Borovanský (Doubek) - barvíř, jeho bratr František Borovanský - zámečník, Antonín Kollar - soused a jistý, toho času znamenitý tlučhuba Fabian Pischinger - brzy u pana Hraběte, brzy u p. biskupa Ondřeje Lindaura s mnoha sty podpisy k tomu požádaných osadníků podepsanou peticí - při čemž se, ať se již na Nové Hrady aneb do Budějovic jelo, povždy na P. Trumpfa notně pilo. * Gefühle gekrönter Freude Dnes když vůkol každý pílí K uvítání ze všech stran Ze všech míst jen sem se chýlí K přání v srdci odhodlán, Nelzeť i nám doma býti V tento nám tak slavný den, Jenž nám tím jest, čím má býti, Jim jen k slávě zasvěcen. Zdroj nebeský plyň přehojně Slavným blaho manželům, které spojil předůstojně Bůh k radosti občanům; Ať Jim vždycky k potěšení Každý čas, co tento máj, Všecka jejich panství změní V utěšeně krásný ráj. Dle farní kroniky připravil Jiří Čajan - 9 -

10 Nabídka zájmových činností ve školním klubu 105x148_R.indd :45:48 Vážení rodiče, předkládáme Vám souhrnnou nabídku kroužků pro školní rok ve školním klubu při základní škole: Německý jazyk tř. Anglický jazyk tř. Výuka na počítači tř. Dívčí klub tř. Klub šikulka tř. Veselé malování tř. Zdravotnický kroužek tř. Modelářský kroužek tř. Rybářský kroužek tř. Veselé pohybové hry tř. Aerobic tř. Knihovnický kroužek tř. Myslivecký kroužek tř. Házená tř. Všeobecná sport. příprava tř. Badminton tř. Stolní tenis tř. Lehká atletika tř. Sportovní gymnastika tř. Pozemní hokej tř. Softbal tř. Nohejbal tř. Odbíjená tř. Fotografický kroužek tř. Přírodovědecký kroužek tř. Sazby příspěvku Podle vyhlášky 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání je výše příspěvku stanovena takto: 1.Jazykové kroužky, výuka na počítači 400 Kč 2.Sportovní, zájmové a rekreační kroužky 200 Kč 3. Upozornění Příspěvek je nutno uhradit u vychovatelek ŠD nejpozději do 21. září Pokud se přihlásí do některého z kroužků malý počet dětí, kroužek se neotevře a finanční příspěvek bude vrácen.

11 Město koupilo nový traktor na sečení trávy V minulých dnech byl městem Trhové Sviny zakoupen traktor pro sečení fotbalových hřišť v našem městě. Tento traktor byl pořízen za přispění dotačního fondu, který činil Kč. TJ Spartak Trhové Sviny oddíl kopané chce touto cestou poděkovat vedení města, speciálně odboru regionálního rozvoje ing. I. Božákové za vyřízení žádosti o dotaci a vedoucímu odboru správy majetku města p. F. Kolářovi za vhodný výběr typu traktoru (sekačky) dle požadavků a připomínek oddílu kopané a správce sportovního areálu p. Z. Karby. Jako vítěz z výběrového řízení vyšla fi rma Elva Profi s.r.o. České Budějovice s typem traktoru CUB CADET 1023RD v ceně Kč. Věříme, že kvalitně udržovaný trávník přispěje k výborným výkonům všech našich mužstev v nadcházející sezóně 2007/2008. Mladší přípravka startuje první soutěžní sezónu Pro následující sezónu 2007/2008 bude v oddíle kopané Spartaku Trhové Sviny obnovena činnost mužstva našich nejmenších fotbalistů, a to mladší přípravky ve věku 6 až 8 let. V minulých dvou letech nebyli k této kategorii žádní trenéři a byl i nedostatek hráčů, proto nebyla mladší přípravka přihlášena do soutěže. To se teď změnilo. Trenérský kurs licence C si udělali pánové Marek Neužil, David Štojdl, Jiří Martiš a všichni společně se ujali trénování nejmenších. Během června proběhl nábor, ze kterého vzešlo zatím 15 hráčů, kteří se poctivě od 27.července třikrát týdně připravují na svou premiérovou soutěžní sezónu. Byli zařazeni do Okresního přeboru Českobudějovicka mladší přípravky a mohou se těšit na zvučné soupeře, kterými budou Roudné, Dynamo ČB B, Slavia ČB, Hrdějovice, SKP ČB B, Dobrá Voda, Čtyři Dvory B a Rudolfov. Pro všechny hráče bude začátek těžký, protože ještě nikdy zápas nehráli, ale věříme, že je hra bude bavit a svojí budoucnost spojí s fotbalem. Budeme jim držet palce, ať se jim daří a dělají svým trenérům a rodičům radost. David Beneš David Beneš, organizační pracovník oddílu kopané TJ Spartak Popiska k fotce: Naši nejmenší po jednom z tréninků pod vedením trenérů Marka Neužila (vlevo nahoře) a Jiřího Martiše. Chybí třetí trenér David Štojdl. MANDA LEDENICE PRODEJ UHLÍ, PÍSKŮ, DRTÍ A KAČÍRKŮ možnost dopravy UHELNÉ SKLADY LEDENICE nabízejí: HNĚDÉ UHLÍ, BRIKETY - ROZVOZ UHLÍ ZDARMA! PRODEJ VŠECH DRUHŮ PÍSKŮ /betonářský, maltařský a zásypový/ Pondělí - Pátek 7-17hod Sobota 7-12hod Tel: , Ledenice

12 Společenská kronika Na přání rodiny oznamujeme občanům, že dne 23. července 2007 jsme se naposledy rozloučili s rodákem z Trhových Svinů (Svatá Trojice) panem Josefem Prokšem (narozen ), naposledy žijícím v Kamenné Újezdci, obec Kamenný Přívoz. Čest jeho památce! Cvičení pro zdraví začíná Ve středu 5. září od 19 hodin začíná ve sportovní hale v Trhových Svinech Zdravotní cvičení s paní Helenou Královou. Přijďte si zacvičit, budte vítáni! NOVINKY VE FONDU MĚSTSKÉ KNIHOVNY V SRPNU 2007 Aw, Tash: Cesta za hedvábím Strhující příběh o daleké cestě do exotické Malajsie. Knightová, India: Sakra, chlapi, proč mě nechcete? Příběh ženy, jejíž život se ocitl ve slepé uličce, je neuvěřitelně vtipný. Frey, James: Milion malých střípků Příběh boje s drogovou závislostí, neobvykle ryzí a upřímný popis zničeného a znovu vystavěného života... Triatlon 15. ročník Trhosvinenského triatlonu, jehož pořadatelem byl B&H Triatlon České Budějovice, se uskutečnil v neděli 5. srpna na koupališti Velký rybník v Trhových Svinech. Na snímku start Mistrovsví Jihočeského kraje v mládežnických kategoriích, v kterých se zúčastnilo 45 dětí. Foto: M. Brožka Kovetz, Lisa Beth: Úterní erotický klub Vtipný příběh o ženském přátelství, jemně kořeněný špetkou erotiky. Bungay, Stephen: Nejnebezpečnější nepřítel Historie bitvy o Británii. Muchamore, Robert: Nováček Agenti CHERUB jsou ve věku deset až sedmnáct let. Podklouznou pod radary dospělých a získávají informace, jež zločince a teroristy posílají do vězení. Rollins, James: Ledový ostrov Americká vědecká expedice, která se ve speciální ponorce vydala na průzkum hlubin Severního ledového oceánu, narazí na obří plovoucí ledovec. Kammerer, Doro: První tři roky života dítěte Průvodce pro rodiče. Dimopoulos, Dinos: Milenci z Myrinthy Milostný příběh z poválečného Řecka. Čechura, Rudolf: Jako zvíře Česká detektivka Tychler, Milan: Feeder po celý rok Jak již název napovídá, kniha předkládá čtenáři zajímavou formou všechny potřebné informace o lovu na feeder. Brennan, Dan: Nikdy nebudou mladí Mladý Američan, jenž marně hledá životní cíl, vstupuje do RAF, aby létal na bombardérech. Rada, Bohumil: Pachtění Pachtění je příběhem lidí, které denně potkáváme na ulici. Rada, Bohumil: Nenapravitelná učitelka Příběh zdánlivě obyčejné dívky je vyznáním kráse a něžnosti ženské duše. Cykloklub DRAČICE Františkov u Suchdola nad Lužnicí pořádá při příležitosti 15. výročí založení Privat Campu U Pavlisů seriál cyklovýletů, na které jste srdečně zváni Pátek 28. září 2007 Státní svátek PODHŮŘÍM NOVOHRADSKÝCH HOR 78 km Sobota 29. září 2007 PODVODNÍ ŘÍŠE A PŘÍRODNÍ PARK BLOCKHEIDE SCHREMS + GMÜND 55 km START OBOU AKCÍ JE V 10,00-11,00 HODIN před recepcí Privat campu U Paisů ve Františkově u Suchdola nad Lužnicí Na startu obdrží každý účastník mapku s popisem trasy. Možnost ubytování v chatkách i vlastních stanech nebo karavanech V sobotu od 18,00 hodin hraje k tanci i poslechu kapela REGENT z Třeboně Bližší informace ne telefonním čísle nebo Marcela Dudová Koupím staré pivní láhve s litými nápisy, skleničky s logy pivovarů, reklamní cedule a staré pohlednice. Platí stále - velice slušně zaplatím. Tel.: Své náměty, připomínky a informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, předejte paní Ing. Božákové na Městském úřadě v Trhových Svinech. Příspěvky prosím dodávejte v elektronické podobě, nejlépe v MS WORD, fota a obrázky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. Rukopisy dnešního čísla byly předány do tisku 27. srpna 2007 Poslední termín k předání příspěvků přístího čísla je 7. září 2007 TRHOVOSVINENSKE LISTY Zpravodaj občanů města Trhové Sviny a okolí Vydává Městský úřad Trhové Sviny, Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny, IČO ev. šč. MK ČR E Vychází 12x ročně Předsedkyně redakční rady Petra Vicková Technická úprava Petra Vicková Tisk: Herbia s.r.o. Náklad 600 výtisků Cena tohoto výtisků 5 Kč

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 30. července 2007 od 18.00 hodin. 1) Tepelné hospodářství. 2) Rozbor hospodaření k 30.6.2007. 3) Vyúčtování položek výpočtu vodného a stočného

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek.

Z á p i s. o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Z á p i s o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek, konaného ve čtvrtek 13. ledna 2011 v 18:00 hodin v sále Kulturního domu Hrádek. Starosta zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Hrádek v 18:00

Více

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 13 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 29. 6. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza:

Záměry na provedení změn v území: zmenšení zastavitelných ploch ÚS Třeboňsko-Novohradsko. SWOT analýza: Lomnice nad Lužnicí KÚ: Lomnice nad Lužnicí Rozloha: 1899 ha Počet obyvatel: 1769 Starosta: Ing. Iva Nováková, místostarosta: MUDr. Roman Bílek, Vladimír Vácha Stav D: platný NSÚ, dále platné změny č.

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 4. 3. 2011 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec I. Machovcová, P. Šeda Přítomní občané:

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 11 / 04 Dne 16.8.2004 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Případová studie Grygov

Případová studie Grygov Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 1/2006. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného ve středu dne 29. 3. 2006 v předsálí pohostinství v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 9 členů zastupitelstva,

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 75. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 10. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. CENTRAL GROUP 8.investiční a.s. návrh spolupráce nepřijala k tomuto

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více