Z únorového kalendáře. Duchovní slovo. Ani nevím, jak mám začít

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z únorového kalendáře. Duchovní slovo. Ani nevím, jak mám začít"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., leden 2009 Duchovní slovo Ani nevím, jak mám začít Omlouvám se za dlouhé nedělní kázání, kdy jsem k Vám promluvil poprvé jako Váš pastýř. Doufám, že plán, který jsem Vám ukázal, společně zvládneme. Jsme Na cestě k Bohu a s Bohem. Taková cesta se vždy lépe zvládá, jdeme-li společně, ve společenství modlitby a svědectví života. Zopakuji Ježíšovo přání, které jsme slyšeli 18. ledna, v den svátku P. Marie Matky jednoty křesťanů, v den, kdy jsme se společně modlili za jednotu křesťanů: ABY BYLI JEDNO! Snažme se v našich farnostech tuto jednotu vytvářet, prožívat v každodenním životě. Církev je jedna, ale my se musíme snažit o jednotu mezi sebou. Na této cestě jsem s Vámi jako Váš nový pastýř. Je pro mě důležité to, co jsem řekl během kázání 18. ledna: není důležité, jak dlouho budu strážnickým farářem, důležité je, že jsem knězem a můžu své povolání prožívat uprostřed Vás. Děkuji za každé dobré slovo, za modlitbu. Pamatujte: farář ve farnosti je na nějakou dobu, Vy jako farní rodina tady budete vždy. Všechno, co budeme dělat, nebudeme dělat proto, aby pan farář byl spokojený, ale děláte to pro sebe, pro Vaše děti a především pro Boží chválu. K tomu ať nám Pán žehná Vás Otec Lukáš Z únorového kalendáře Šest neděl po Narození Páně oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu (dříve nazývaný Očišťování Panny Marie). Budeme rozžíhat svíce na uvědomění si Kristovy přítomnosti (tuto přítomnost můžeme zvláště zakoušet v úzkosti a nepohodě všedního života, proto si je doma zapalujeme a modlíme se k Pánu; tyto svíce se nazývají dle tradice hromničky ). Na začátku února na svátek sv. Blažeje v úterý 3.2. můžeme všichni získat tzv. Svatoblažejské požehnání. To je založeno na legendě, že biskup Blažej byl za Diokleciánova pronásledování (4. století) zatčen. Ve vězení pak jednomu chlapci hrozilo zadušení rybí kostí a on zachránil chlapce svou modlitbou. Je uctíván jako ochránce při onemocnění krku, dále též proti chorobám měchýře a proti škodám způsobeným vichřicí. První oficiální modlitby proti otokům hrdla jsou z 12. století. Svatoblažejské požehnání je známo asi od 16. století, drží se při něm pod bradou dvě svíce zkřížené v podobě Ondřejova kříže. Postní doba začíná 25. února Popeleční středou. Postní doba nás vybízí k větší duchovní soustředěnosti a přípravě na Smrt a Vzkříšení Našeho Pána. Symbol popela popeleční středy nám připomíná pomíjivost našeho pozemského života a výzvu k přípravě na jeho konec a tím i na začátek života věčného. Proto si obnovujeme naše rozhodnutí obrátit se a hlásat radostnou zvěst Páně. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 1 -

2 Úmysly apoštolátu modlitby 1. Aby pastýři církve byli vždy poslušni Ducha Svatého ve svém učení a službě Božímu lidu. 2. Aby církev v Africe našla přiměřené cesty a způsoby k podpoře usmíření, spravedlnosti a míru podle závěrů Biskupského synodu na II. zvláštním shromáždění pro Afriku. 3. Aby nemocní zakoušeli lásku a přijetí od svých nejbližších i od všech, kteří o ně pečují. Z farnosti Poděkování Prostřednictvím časopisu Na cestu bych chtěla poděkovat všem maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům a všem příbuzným a známým dětí, které se zúčastnily betlému na Štědrý den, za přivedení dětí na zkoušky a přípravu kostýmů. Společenská kronika leden 2009 Poděkování Děkujeme otci Jiřímu za všechnu práci, modlitby a starosti, které věnoval naší farnosti během svého dvanáctiletého farářského působení u nás. Neloučíme se, protože otec u nás ve Strážnici nadále zůstává, ale od poloviny ledna byl jmenován duchovním správcem v Sudoměřicích. Přejeme mu hodně Božího požehnání a pevné zdraví k další práci. Otci Lukášovi, který byl jmenován duchovním správcem našich farností, přejeme hodně inspirace Ducha svatého, pevné zdraví a ochranu Panny Marie. Ať se mu s pomocí Boží i svých farníků podaří uskutečnit všechny dobré věci, které si předsevzal. Podpořme všechny naše kněze modlitbou! Do rodiny Božích dětí ve sv. křtu byli přijati: Šimon Horehleď, Eliška Horehleďová, Martin Pelucha, Jan Obrtlík Rozloučili se s námi a předešli nás na cestě do života věčného: Marie Binderová roz.tomanová, František Brydlák Také děkuji všem, kteří přispěli odměnou pro děti - moc je potěšila. Rovněž velký dík patří otci Jackovi za ztvárnění skvělého vypravěče a otci Lukášovi za podporu duchovním slovem. Děkuji Marie J. Zájezd na divadlo pro celou rodinu Klubovna sv. Martina dne pořádá zájezd do Boleradic na divadlo Kocour v botách. Prosíme, aby se zúčastnily celé rodiny. Více informací bude na plakátech, nebo na Zapište se, prosím, do v sakristii nebo u o. Jacka. Příležitost pro malé herce Zveme k nám do klubovny sv. Martina všechny děti, které si rády na něco hrají. Děti, pozor! Poslouchejte: doma si asi hrajete na maminku nebo na tatínka, možná na rytíře nebo princeznu. U nás v klubovně můžete nacvičit jako opravdoví herci Pohádku o medvídkovi Pú. Tak už na nic nečekejte - počítač nebo panenky vám přece neutečou. Přijďte si užít tu nejlepší zábavu Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 2 -

3 s divadýlkem! Když se dílo podaří, předvedete se rodičům a potěšíte i je. Nácvik divadýlka začne 2.února tj.v pondělí od Pozn.: hlavní postavy 6 dětí +16 dětí na vedlejší roli. Vedoucí kroužku o. Jacek a p. M. Horáková Misie Vaším přispěním mohou misie rozkvést zapojte se! Nelze neodpovědět na výzvu a povzbuzení k pokračování pletení obvazů pro malomocné. Tímto také chci poděkovat redakci časopisu Na cestu za uveřejnění. Stálo to za to. Už si pletařky vyzvedly asi 50 klubíček příze, z toho je asi 50 obvazů. Informativně: před Vánocemi jsem posílala do Prahy (odtud to posílají na misie) krabici obvazů a 3 krabičky od bonboniér známek, 1000 Kč na poštovné do ciziny. Odpověď dosud nepřišla. Ale přišel dopis od národního ředitele PMD P. Jiřího Šlégra (viz dále) pro členy živého růžence Misijní růže skupiny Anny Žákové: Milá paní Žáková, milí členové misijní růže, Děkuji za Vaše rozhodnutí přispět skrze Papežská misijní díla potřebným v misijních oblastech světa. Vážím si Vašeho daru 2000 Kč, který nám došel Velice krásným způsobem pomáháte zmírňovat bídu a utrpení chudých lidí a přinášíte radost do míst, kde to lidé opravdu potřebují. Skrze Papežská misijní díla v České republice v současné době podporujeme chudé v Bangladéši, Indii, Ugandě, Papui Nové Guinei apod. Mám radost, že se v naší zemi do systematické pomoci misiím zapojuje stále víc lidí. Díky zvyšující se štědrosti dárců je naše pomoc efektivnější. Přímo z misií Vám rád předávám ujištění o kvalitním využití poskytnuté pomoci a upřímné díky spojené s denními modlitbami za všechny dobrodince. Přátelé v nouzi jsou přátelé opravdoví! Ať toto ujištění o přátelství, které přišlo z misií a platí i pro Vás, je Vám radostí i odměnou. S přáním Božího pokoje a s vděčností za Vaši lásku pro misie se na další spolupráci těší P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD. Obracím se na ostatní zástupce skupin živého růžence. Chcete se k nám připojit? Napadlo mě to při modlitbě, kterou všichni členové vkládáte do desátku živého růžence z Úmyslů Apoštolátu modlitby za rok Leden: Třetí úmysl Aby se každý z nás poctivě snažil přispět potřebným, s ochotou nabídnout sebe sama pro službu druhým. Misijní růže je snadná. Již existující společenství živého růžence si mohou ponechat svůj systém rozdělení desátků a do modlitby navíc přidají úmysl za misie. Tedy do každého desátku vkládají misijní úmysly Sv. otce, všechny misionáře, potřeby chudých lidí a samozřejmě i své vlastní modlitby. Členové podle možností mohou podporovat misie. Jak naše skupina poslala dar 2000 Kč a 250 Kč na mešní intenci misionářům? Objednala jsem 20 misijních růženců, na kterých každý kontinent má svou barvu. Afrika zelenou, Evropa bílou, Asie žlutou, Amerika červenou, Austrálie a Oceánie modrou. Při modlitbě prosíme za celý svět. A každá členka, tj. 20lidí, mně dala 50Kč. Někdo i víc a zbytek jsme dodali s manželem. A každá 10 Kč, někdo víc a bylo na mši sv. 250 Kč (kromě na mši sv. v místě). Ve Strážnici je dalších 10 skupin. Co kdyby se taky přihlásily do misijní růže a pomohly tak nějak podobně duchovně modlitbou a také finančně misiím? Členové jsou zapsáni v modlitební knize, modlí se za sebe navzájem. Denně se za ně modlí lidé z misií a je za ně po celém světě sloužena mše svatá. Patří do společenství nejbližších spolupracovníků PMD a mají přímou účast na misiích církve. Přihlášky posílá vedoucí skupiny za všechny členy na adresu Papežská misijní díla Špindlerův mlýn tel , Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 3 -

4 Bližší informace ráda poskytnu na tel nebo u nás doma Anna Žáková, Obchodní Chcete-li pomoci v Indii... Stává se mi, že se na mě lidé obracejí s dotazem, kam mohou poslat peníze na misijní stanici Manvi v Indii. Tuto misii vedou Jezuité. Jejím cílem je pomoc nejchudším dětem, které díky kastovnímu systému nejsou ani považovány za plnohodnotné lidi. Misie jim poskytuje vzdělání i ubytování a tak je připravuje k tomu, aby v budoucnu měly výrazně lepší šanci na důstojnější život. O této misijní stanici měl u nás ve Strážnici na misijní neděli přednášku jezuita Ladislav Šulík ze Slovenska. Potřebnost tohoto díla jsem pochopil při svém necelém dvouměsíčním pobytu v této misii v létě minulého roku. Chcete-li tedy pomoci, můžete svůj finanční příspěvek poslat na: Účet pro Českou republiku: ČSOB: /0300 variabilní symbol IBAN: CZ BIC: CEKOCZPP nebo svoje peněžní příspěvky můžete přinést do sakristie paní kostelnici. Peníze jsou určeny na dostavbu dívčího internátu, který započala naše skupina. Další info najdete na: Všem dárcům upřímně děkuji. Vojtěch Studénka Příspěvky farníků Hudba o Vánočních svátcích Vánoční svátky jsou za námi. Dovolím si dodat pár slov k hudbě, kterou jste měli možnost vyslechnout z našeho kúru. Pro vánoční mše sv. připravil sbor Laudámus a komorní orchestr lahůdku z období romantismu na českých kůrech z přelomu 19.a 20. století. Jedná se o dílo od skladatele Eduarda Marhuly Druhá česká mše vánoční (koledová). Tato mše byla napsána pro smíšený sbor, orchestr a varhany. Tuto skladbu jsem objevil po pátrání ve farním archivu kostela sv. Martina ve Strážnici. Podle dochovaných zápisků na partituře se tato skladba provozovala na kůru sv. Martina v první polovině 20.století. Je zajímavé pro dnešní dobu, že obsazení sboru a orchestru bylo jak v minulosti,tak i v dnešní době přibližně totožné. Eduard Marhula po studiích na Varhanické škole v Brně u Leoše Janáčka se stal na téměř deset let varhaníkem a ředitelem kůru v Rožnově pod Radhoštěm a zároveň ředitelem hudební školy. Po odchodu do Ostravy-Mariánských Hor, kde přijal místo ředitele Hudební a varhanické školy Matice školské, se stal i místopředsedou Jednoty hudebních stavů, kde věnoval své síly boji za zlepšení hmotných poměrů hudebníků, varhaníků a ředitelů kůrů. Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 založil v Ostravě vojenskou hudbu 31. pluku a stal se jejím kapelníkem. Jeho zásluhou vznikla v Ostravě-Mariánských horách Hudební a varhaní škola. V jejím rámci bylo i středisko pro hudební vzdělávání učitelů. Vedle svých pedagogických povinností byl však i velmi plodným a úspěšným skladatelem a některé jeho skladby byly provedeny v Rusku a v Americe. Eduard Marhula byl i redaktorem a spoluvydavatelem časopisu Hudební a divadelní obzor, tehdy jediného odborného hudebního periodika na Moravě. Chtěl by jsem touto cestou poděkovat všem,kteří se zasloužili o nastudování tohoto zajímavého romantického díla. Dík patří i Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 4 -

5 rodinným příslušníkům zpěváků a hudebníků, kteří trpělivostí a fandovstvím podpořili nastudování skladby. Ladislav Sovič Štěpánská kolednická mše - poděkování Ráda bych jménem svým i celé své rodiny a doufám, že i dalších farníků poděkovala všem, kteří se podíleli na Štěpánské kolednické mši svaté - především organizátorkám Renatě Novákové a Petře Vajčnerové. Všichni se těšíme, že se z tohoto krásného nápadu stane tradice. Ještě jednou všem díky a upřímné Pán Bůh zaplať. Rybecká L výročí založení Orla Orelská organizace se svým sportovněkulturně-duchovním zaměřením slaví v letošním roce 100. výročí svého založení. Ve Strážnici byl Orel založen o dva roky později. K oslavě tak významného výročí může v tomto roce v jarních měsících přispět i otevření nového sportovního hřiště na Orlovně v Masarykově ulici. Ale i tak je strážnická jednota jednou z největších a nejaktivnějších v republice. Na činnosti kroužků (astronomický, cvičení v tělocvičně i na nářadí od předškolních dětí, divadelní, florbal, folklorní kroužek pro děti do 13 let od 26.1., fotbal, FS Demižón, gymnastika, kondiční cvičení pro dospělé, mažoretky starší od 13 let, od opět i mažoretky mladší - od 6 do 13 let, šachy, výtvarný, volejbal) se podílí na 220 členů ve věku od 2 do 89 let. Jednotlivé kroužky se prezentují jak ve Strážnici, tak i ve vzdálenějších místech naší republiky v různých soutěžích a přehlídkách sportovního i kulturního charakteru. Děti a mládež se podílejí na průběhu Svátku matek, Pohádkového lesa a dětského karnevalu, vedou pobožnost křížové cesty, modlitbu růžence v měsíci říjnu, adoraci před Nejsvětější Svátostí oltářní. V minulém roce bylo pro nás velkou ctí, že se členem naší jednoty stal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, který současně přijal funkci ústředního duchovního rádce Orla. Na závěr přejeme všem členům a příznivcům Orla hodně zdraví a pohody při všech sportovních, kulturních i duchovních akcích. S orelským pozdravem Zdař Bůh výbor Orla Strážnice Historie Má pouť na Svatou Horu u Příbrami - díl 12. (dokončení vzpomínek p. kostelníka Fr. Polstera, jak si je zapsal v r. 1959) Vystupujeme na rampu před Národním museem. Voda, která ve dne tryskala z kašny, nyní utichla. Obraz, který náš zrak z tohoto zvýšeného místa spatřil, byl posledním pozdravem Prahy, jako rozloučením před mým odjezdem domů. V záři množství světel všech možných barev lesklo se celé náměstí Václavské, zkropeno tichým nočním deštěm. Krůpěje vody leskly se v korunách stromů, vroubících náměstí, jako stříbrné perly drahokamů. Socha světcova tyčící se majestátně uprostřed této krásy, kyne mně na rozloučenou. Odcházíme na hlavní nádraží. Já, abych nastoupil cestu domů a můj přítel, aby tam přenocoval. Před odjezdem rychlíku se spolu procházíme v nádražní hale. Čas rychle ubíhá a je nutno nastupovati. Loučím se s přítelem, se kterým jsem prožil tolik krásných chvil a přeji mu radostnou pohodu na příští den, aby svého pobytu v Praze užil co nejlépe. Poslední stisk rukou a usedám do rychlíku, který je připraven k odjezdu. Je půl dvanácté v noci, když vyjíždíme. Oknem vlaku míhají se poslední světla Prahy a brzy uháníme plnou rychlostí tichou nocí. Dávám pomyslné sbohem tomuto krásnému městu..hlava se sklání a unaven zvolna usínám. Takřka celou cestu z Prahy do Brna jsem prospal. Za svítání vyjížděl rychlík z Brna do Břeclavi. Občerstven spánkem pozoroval jsem z okna jedoucího rychlíku známou Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 5 -

6 krajinu jižní Moravy. Rodné město mého zemřelého otce, které rychle míjíme, kyne mi na pozdrav. Po krátké zastávce v Břeclavě přijeli jsme do Kútů. Zde jsem přestoupil z pražského rychlíku do osobního vlaku, který mne přivezl do mého domova. Několik minut po osmé hodině ranní v pondělí 7. září stanul jsem opět na půdě svého rodného města. Přítel, kterého jsem zanechal v Praze, přijel příštího dne. Naše pouť patří již minulosti. Vracíme se opět do všedního shonu každodenního života. V paměti však zůstávají krásné vzpomínky na tuto naši pouť. Aby zůstaly stále živoucí, chtějí připomínati tyto skromné řádky. Četbou těchto řádků se jistě i po dlouhé době oživí vždy v duši vzpomínka na krásné chvíle, které jsme prožívali. Nechť milá vzpomínka tato jako jasná hvězda radostně svítí nám na vezdejší pouti životem. Psáno v měsíci listopadu L.P Žerotínský kříž Motto: Žerotín, Žerotín, na něm kříž vysoký Vážení přátelé! Mým dnešním úmyslem je zmínit se o události, která svým kulturně-náboženským významem patří jednoznačně ke strážnické historii. V knize pana řídícího J. Skácela Čtení o Strážnici není o ní zmínka. Jsem přesvědčen, že se to stalo z důvodů, o nichž jsem se už dříve zmínil, totiž cenzura všemocné KSČ to prostě nedovolila. Kopec Žerotín, poslední výběžek Bílých Karpat, pojmenovaný z úcty k slavnému panskému moravskému rodu Žerotínů, kterému Strážnice s okolím během 16. a začátkem 17. století patřila, a který se nezapomenutelně zapsal do její historie, protože během jejich vladaření se Strážnice neobyčejně kulturně i historicky povznesla, takže koncem 16. století patřila k předním moravským městům, tvoří velmi výraznou a neodlučitelnou část strážnické krajiny. Tato výjimečnost byla zřejmě důvodem, že - jako uvádí P. Fr. Bureš ve svých Pamětech z církevních dějin města Strážnice, které k vydání připravil PhDr. Miloslav Nováček a vydal v r Spolek přátel gymnázia - cituji z tohoto díla: K jubilejnímu roku 1933 připravili Strážničané veliký dřevěný kříž, který byl postaven na Žerotíně. Ke svěcení došlo 26. června Ve slavném průvodu družiček a lidu dopravily dva páry koní těžký, 12 m dlouhý dřevěný kříž na vrch. Posvětil jej, kázal u něho a mši sv. tam sloužil skalický děkan Dr. Tomáš Czaban. Po několik let bývala tam potom mše sv. jednou za rok ve vhodnou neděli. Za okupace byl kříž poškozen a při opravě zkrácen. Tolik kronikářský záznam, který bych doplnil dojmy a vzpomínkami pamětníků a trochu i svými, i když mi tehdy bylo 5 let a pouti jsem se kvůli zranění nemohl zúčastnit. Přesto jsem běžel na konec ulice, kde jsme bydleli, která ústila na silnici k Radějovu, po níž se slavnostní průvod ubíral. Byla to krásná a slavná událost zasazená do rámce překrásného letního dne, která se opravdu po všech stránkách vydařila. Hlahol zvonů, svátečně ustrojené družičky, slavnostně vyzdobení koně, vůz a kříž i velký zástup lidí - to jsou prostě dojmy, na které se nezapomíná. Účast na pouti byla veliká. Přišli též věřící z příhraničních slovenských míst Slovenska Skalice, Sobotiště, Radošovců, Vrádiště a Mokrého Hája. I když není v kronice přímo uvedeno, o jaké jubileum se jedná, vše nasvědčuje tomu, že jde o 300-leté výročí příchodu prvních piaristů do Strážnice. Do základu byly vloženy pamětní zápisy o tehdejších poměrech, tehdejší platné peníze a různé předměny. Pokud se jedná o mši slouženou jednou za rok, byla to vlastně poutní mše sv. V období kolem svátku Povýšení sv. Kříže připadá na 14. září bylo ze Strážnice vypraveno procesí. Na pouť přišli rovněž i Slováci z již jmenovaných příhraničních míst. Poslední pouť se konala v r Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 6 -

7 Postavením kříže na Žerotíně byla jistě zvýrazněna tato výjimečná část strážnické krajiny, takže se stala i částí místní písňové tvorby. Koncem války byl kříž poškozen uřezán, protože tvořil důležitý zaměřovací bod pro dělostřelectvo. Při opravě, kterou v r zorganizoval pan Julius Graubner, majitel železářství na Předměstí, byly nalezeny již zmíněné archiválie v dobrém stavu a k nim přidány nové. Kříž byl samozřejmě zkrácen a protože stromy kolem vyrůstaly a mohutněly, silueta kříže nebyla už tak výrazná. Proto vznikla myšlenka inspirovaná změnou poměrů po r postavit kříž nový a vysoký a obnovit tak výraznou součást překrásné strážnické krajiny. O ní hodlám napsat více příště. Dovolím si zakončit slovy staré poutní písně, která se při pouti na Žerotín zpívávala: Ach, pojďte, křesťané, pozdravit Kříž svatý, na němž je Kristus Pán bolestně rozpjatý. Kriste Ježíši, Králi nejvyšší, smiluj se nad námi. Skrze svých pět ran buď milostiv nám, odpusť naše viny. Ph.Dr.H.c. Pavel Žák Informace Farní informace a) kontakt na O. Lukáše: mobil , kontakt na O. Jacka: mobil , pevná linka na faru: , b) čekáme na Vás na faře: od úterý do pátku 9,00 11,00 a večer vždy po večerní mši sv., jinak po telefonické domluvě, c) sledujte farní webové stránky: d) svátosti, bohoslužby, pobožnosti ( nové a staré ): - první neděle výstav Nejsv. Svát. a krátká adorace po každé mši sv. (v místo nedělního požehnání), - první pátek výstav Nejsv. Svát. hodinu přede mší sv., pak společná adorace - každý čtvrtek výstav Nejsv. Svátosti a příležitost ke sv. zpovědi u sv. Martina - každé pondělí po mši sv. nešpory - každé úterý po mši sv. mariánská pobožnost před obrazem P. M. Strážnické - každý čtvrtek po mši sv. modlitby za kněžská a řeholní povolání - svát. křtu se bude udělována vždy 2. neděli měsíce během mše sv. v 10.30, ponaučení v pátek před křtem - příprava ke svát. manželství začne v březnu - datum svát. biřmování zatím ještě není stanoveno (návrh O. Jiřího byl na 20. června), na přání rodin i samotných kandidátů se budeme snažit domluvit návštěvu Otce biskupa v 1. pol. června, e) spolek pro vzdělávání mládeže a dospělých katolíků: tak jak jsem řekl, je mým přáním, abych jako piarista obnovil ve Strážnici spolek České nebo Moravskoslezské křesťanské akademie, v úterý 20. ledna jsem poslal Moravskoslezské křesťanské akademií dopis a návrh na zřízení ve Strážnici nové pobočky této organizace, f) ostatní informace budu zveřejňovat na webových stránkách farnosti a příštích číslech Na cestu, g) děkuji za všechny ostatní informace od farníků a spolků o tom, co nás čeká ve farnostech během února (zvláštní pozornost věnujte prosím informacím na téma farního plesu), h) koncem února začneme postní dobu; rozpis pobožnosti Křížové cesty a farní program na postní a velikonoční období (včetně změny hodin mší sv.) zveřejním během nedělních oznamů dne 22. února nebo 1. března. P. Lukáš Z redakční rady Děkujeme všem, kteří nám posíláte články, informace o dění ve farnosti atd. pro tento časopis. Na redakční radě jsme se domluvili, že nebudou zveřejňovány ty příspěvky, které komentují chování ostatních farníků, kázání apod. Děkujeme za pochopení. Redakční rada Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 7 -

8 Pozvánka Centra pro rodinu Spolčo mamek od 19,30h Spolčo chlapů od 19,30h Setkání u filmu po večerní mši sv. 18,45 hod Kurz manželských večerů - osm setkání pro manžely bez rozdílu věku,kterým záleží na budování celoživotního zdravého manželství. Kurz probíhá na mnoha místech naší republiky a je hodnocen účastníky jako velmi přínosný pro manželství.přihlášky a informace na tel Angličtina pro maminky v 10,30h bude zahajovací informační schůzka Maňáskové divadlo-termín bude upřesněn na plakátech Všechny aktivity probíhají v klubovně ZŠ M.Kudeříkové. CPR Strážnice B.Bučková,,mob Celostátní kolo soutěže Bible a my ve Strážnici Dne se na KD Strážničan uskuteční celostátní kolo soutěže Bible a my. Probojovalo se do něj přes 100 soutěžících ze základních a středních škol z různých regionů naší republiky. Soutěž proběhne ve dvou fázích, z nichž druhá (asi od hod) bude přístupná i veřejnosti. V ní budou před porotou ústně odpovídat vítězové z předchozí části soutěže a tak usilovat o prvenství. Ukončení soutěže se předpokládá před 15. hodinou. Máte-li zájem, můžete se přijít podívat. Pořadatelé: ZŠ M. Kudeříkové Strážnice Bleší trh podpořil misie Jednota Orla děkuje všem, kteří koupí malých dárků na Bleším trhu přispěli na misie částkou Kč 6200,--. Plánujeme ještě doprodej zbylých dárečků rovněž za stejným účelem, který pravděpodobně proběhne v době postní. Termín ještě upřesníme. Žádost správy hřbitova Žádám všechny nájemce, kteří dosud neobdrželi novou nájemní smlouvu nebo nebyli v kanceláři ve smuteční síni ve Strážnici si zkontrolovat svá hrobová místa, aby tak učinili do konce března. Může se stát, že jejich hrobové místo může být považováno za volné. Úřední hodiny: Pondělí: Středa: Pátek: Kontakt: Smuteční síň, Skalická 749, Strážnice, tel: , mob: Děkuji. V zastoupení Stehlíková Marie Knihovna křesťanské literatury Spolkový dům Masarykova 370 Naše knihovna je převážně zaměřena pro dospělé čtenáře, ale díky dárcům máme také dost knih pro děti. Nové knihy pro děti kupujeme výjimečně, jednu z nich vám dnes nabízíme: Katedrála moudrého písaře Biblické příběhy pro malé i větší děti Matěj a Veronika odmalička rádi poslouchali vyprávění svého dědečka. Nejvíce si oblíbili příběh o moudrém písaři, mnichovi, který vyzdobil okna jedné katedrály. Když děti jednoho dne tajemným způsobem vstoupí do jeho příběhu, prožijí s ním nádherné dobrodružství Moudrý mnich vypráví dětem s pomocí vitráží nejznámější příběhy Starého a i Nového zákona. Jejich společné putování vede od stvoření světa až k nebeskému Jeruzalému na konci času. V každé kapitole najdeme shrnutí hlavního poselství biblického příběhu a srozumitelné vysvětlení méně známých pojmů. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství, je přeložena z italštiny a doporučena pro děti ve věku od 5 do 11 let. (Nepochybuji, že se poučí i dospělí) Provozní doba: Pondělí a středa 9,30 11,00 Úterý 16,00 17,00 Těšíme se na Vaši návštěvu. Úklid kostela Panny Marie Sobota skupina č. 3 Rybecká L. Sobota skupina č. 4 Sochorová E. Sobota skupina č. 5 Gajdová L. Sobota skupina č. 6 Stehlíková J. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 8 -

9 Statistika za AD 2008 Svát. křtu naše farnosti se v roce 2008 rozrostly o 47 Božích dětí. K prvním sv. přijímání přistoupilo v minulém roce 31 dětí. Přijetím svátosti manželství začalo v naší farnosti společnou cestu životem 14 manželských párů. Svát. pomazáni nemocných přijalo v tomto roce 115 nemocných a pokročilých věkem. Rozloučili jsme se s 57 zemřelými. Přehled hospodaření v obou farnostech: P. Marie sv. Martin Počáteční stav: , ,- PŘÍJMY Sbírky celkem: ,- z toho na opravy , ,- z toho na opravy 143,096,-- Dary fyzických osob 3.000, ,- Nájemné 670, ,- Úroky z vkladů 150,- 333,- Ostatní příjmy , ,- Příspěvek z diecéze ,- Dotace z města a kraje: ,- Součet: ,- VÝDAJE Odeslané sbírky: ,- 74.0,- Charita 9.750, ,- Seminář , ,- Svatopetr. Haléř , ,- Misie , ,- Potřeby diecéze , ,- Školství , ,- Havarijní fond 3.900, ,- Na Sv. Zem 7.500,- Náklady na elektřinu: , ,- Náklady na plyn: ,- jen Petrov , ,- ze spol. účtu komunity Náklady na vodovody: , ,- Poplatky bance: 1.810, ,- Bohoslužebné výdaje: , ,- Majetkové nákupy: 7.635,- 0,- Daň z nemovitosti 288, ,- Dary a charitní výdaje: , ,- Opravy: , ,- (u P. Marie střecha, v Petrově nátěr svodů, u sv. Martina střecha, okna v sakristii, dveřní zavírač) Režijní výdaje: Poštovné, telefon, farní kalendář, časopis Na cestu, výlety a podpora akcí pro děti a mládež, vyúčtování dotací, fa za průzkum v kostele P. Marie, provoz kopírky, za časopisy: Tarsicius, Rodinný život, Milujte se, Monitor, Teologické texty, Katechetické listy, za kněžské hroby , ,- Součet: Zůstatky na účtech vč. hotovosti: , ,- Past. asistent M. Janík Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 9 -

10 Občanské sdružení Sarkander Vás srdečně zve na jubilejní 10. DĚKANÁTNÍ PLES který se koná ve 20:00 hod v kulturním domě v Hroznové Lhotě. Hrají: Blatnička Lord Těšit se můžete na bohatou tombolu, předtančení, své přátele a mnoho dalšího! Vstupné: studenti Kč 70,--, pracující Kč 90,-- Předprodej na Odjezd autobusu: Radějov - u kostela 18:40 hod Strážnice - bus. zastávka naproti KD, směr Vnorovy 18:50 hod Rozvoz po skončení plesu ve 2:00 hodiny Podrobnější informace na plakátech a na Prosíme, podpořte dárkem do tomboly mládež našeho děkanátu! Dary do tomboly a informace o ní na tel Ve Strážnici je můžete odevzdat Martině Lžičařové, v Petrově Šárce Boťánkové. Děkujeme! POZVÁNKA na FAŠANKOVÝ PLES v sobotu v kultur.domě Strážničan K tanci a poslechu hraje dech.hudba Švitorka,cimbál.muzika Demižon a disco. Hosté- -Slovácký kroužek Ratíškovice předtančí Moravskou besedu - taneční mistři z Telnice (představí se s latinskoamerickými a standartními tanci) BOHATÁ TOMBOLA OCHUTNÁVKA VÍN NABÍDKA MÍCHANÝCH NÁPOJŮ Vstupné 150kč Předprodej vstupenek-prodejna Charita Strážnice a kulturní dům od 2.února VŠICHNI - BEZ ROZDÍLU VĚKU - JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! Dary do tomboly se s díky přijímají od pondělí do pátku od 15 hod do17,30 hod na faře (přineste je, prosím, balené se štítkem s názvem daru a jménem dárce). Děkujeme a těšíme se na Vás! Farnost Strážnice a Orel Jednota Strážnice Časopis farnosti Strážnice Na cestu

11 OKÉNKO DO FARNÍCHARITY Letošní výtěžek chceme využít zejména na zakoupení vozidla pro službu osobní asistence, která v současnosti nemá své vlastní vozidlo. Slavíme 10.výročí Tříkrálové sbírky V sobotu dne uspořádala Charita Strážnice ve Strážnici a okolních obcích Tříkrálovou sbírku. Se zapečetěnými pokladničkami vyrazilo v krásném zimním dni na koledování celkem 82 skupinek dětí se svými vedoucími. Výnos sbírky byl úctyhodný. Ve Strážnici se vybralo ,- Kč, v obcích ,50 Kč. Celkem se tedy vybralo ,50 Kč a byl tak více než o 5.000,- Kč překonán loňský rekordní výtěžek. Celková suma sbírky Charita Strážnice seodesílá na centrální konto Charity Česká republika, která pak tento výtěžek rozděluje zejména na podporu projektů příslušných charit a na humanitární pomoc do zahraničí. Naše charita měla loni k dispozici celkem ,- Kč. Tato částka byla využita na zakoupení staršího vozidla Felicia Combi pro pečovatelskou službu, dále byly pořízeny dvě polohovací postele a rovněž bylo zakoupeno strojní zařízení do našich chráněných dílen. Zbylá částka byla rozdělena na sociální pomoc v tomto regionu a na pomoc obětem přírodních katastrof na Haiti. Závěrem chceme tímto poděkovat všem dárcům, organizátorům sbírky, všem koledníkům a jejich vedoucím, pracovníkům Městského úřadu ve Strážnici a příslušných obecních úřadů. Zvlášť bychom chtěli poděkovat paní Martě Hořákové, která je hlavní dobrovolnou organizátorkou a koordinátorkou TS pro Strážnici i okolní obce od počátku existence této sbírky, což je již úctyhodných 10 let. Slavíme 5. výročí otevření sociálních projektů naší charity Zveme Vás všechny na společnou mši svatou, kterou poděkujeme Pánu Bohu za 5 let existence sociálních projektů naší charity. Mše svatá se bude konat ve středu na Světový den nemocných v 17 hodin a celebrovat bude pozvaný rodák O. Petr Bulvas. Při této příležitosti jako každoročně vyhlašujeme od 9 do 16 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v prostorách charity - ul.kovářská 396 a Skácelova 1325, Strážnice Přijďte se podívat, pro děti budou připraveny zajímavé činnosti v dílnách Časopis farnosti Strážnice Na cestu

12 Nejen pro děti Vyluštěný obrázek vhoď do krabičky vzadu v kostele k vylosovánína prvníúnorové dětskémši sv. Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti Vychází , náklad 700 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi. Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky vzadu v kostele. nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům Časopis farnosti Strážnice Na cestu

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

informace polenské farnosti leden - únor 2014

informace polenské farnosti leden - únor 2014 informace polenské farnosti leden - únor 2014 Ve spěchu a chvatu všedního dne přichází mnoho starostí. Trápí naše srdce a berou nám vnitřní pokoj. Bůh nás však povzbuzuje k důvěře. Tak jako dítě věří milujícím

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730

Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Cíl sdružení Cílem činnosti je vytvoření podmínek pro rozvoj talentu dětí a mládeže, ochrana dětí

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015

Neděle 27. prosince 2015. Neděle 20. prosince 2015. Neděle 13. prosince 2015. Neděle 6. prosince 2015 Neděle 27. prosince 2015 Děkuji za rekordní sbírku z min. neděle na splacení dluhů, která vynesla u sv. Anny 53039,- v Bludovicích 9948,- a na Špluchově 2165,- Dětská mše sv. - bude u sv. Anny příští neděli

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014

I N F O R M Á T O R. Obec Albrechtičky prosinec 2014 I N F O R M Á T O R Obec Albrechtičky prosinec 2014 PF 2015 V ážení spoluobčané, přejem e V ám i V aším rodinám příjem né a radostné prožití vánočních svátků, do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí,

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1-

Kostelníček. Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV -1- Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 7 ročník XV Mílí přátelé, vstupujeme do měsíce, který je zasvěcený modlitbě růžence. Snažme se vzít do ruky růženec a společně s Pannou Marií

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 8 číslo 1 leden 2015

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 8 číslo 1 leden 2015 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 8 číslo 1 leden 2015 Cesta&do&nebe&vede&po&zemi. & & Ať&i&ta&vaše&cesta,&po&které&se&vydáte,& v&nastávajícím&novém&roce&udržuje&správný& směr.&ať&vás&naplňuje&radostí,&pokojem,&hug

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku

Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku 01/2016 LEDEN 2016 Áronské požehnání (4 Moj 6) do Nového roku Ať tě Hospodin ochraňuje! Důležitými prostředky Boží ochrany při našem putování může také -dobré prožívání církevního roku, -dodržování Desatera,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., listopad 2015 Duchovní slovo Dušičky Navštěvujeme hřbitovy, obětujeme naši modlitbu a vzpomínáme naše zemřelé... ano, vzpomínáme. Většinou s vděčností, s úsměvem si připomínáme

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak,

V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak, 01/2017 LEDEN 2017 V roce 2017, v roce 100 výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, nám všem vyprošuji, ať dokážeme tak, otec Bohuslav Výroční zpráva za rok 2016 farnost Zůstatek z roku 2015 Pokladna Banka

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26.

Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. ročník 8 2/1997 Svatý Otec Jan Pavel II. žehná korunovační klenoty pro milostnou sochu Panny Marie Křtinské (na nunciatuře v Praze 25. a 26. dubna 1997) Korunovace milostné sochy Panny Marie Křtinské Od

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2013

V Ř E S K O V Á K duben 2013 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K duben 2013 Vážení spoluobčané, v současné době byly zpracovány všeobecné technické a obchodní podmínky pro odvádění odpadních vod obce Vřeskovice. Nyní budou předloženy zastupitelstvu,

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Řád Křesťanského sboru Pyšely

Řád Křesťanského sboru Pyšely Řád Křesťanského sboru Pyšely Úvod Pro plnohodnotný křesťanský život a společné soužití členů Křesťanského sboru Pyšely (KSP) přijímáme následující články. Článek I Cíle a poslání (KSP) Cíle a poslání

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016

INFORMÁTOR FARNOSTÍ HRANICE NA MORAVĚ, STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, JINDŘICHOV POPELEČNÍ STŘEDA KŘÍŽOVÉ CESTY 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ. ročník XIX číslo 1 únor 2016 POPELEČNÍ STŘEDA Popeleční středa, den přísného postu, letos připadá na 10.2.2016. Mše svaté ve farním kostele v Hranicích budou ráno v 8:00 hodin a večer v 17:30 hodin, v Ústí v 19:00 hodin, v Jindřichově

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Církev bratrská v Ostravě

Církev bratrská v Ostravě Církev bratrská v Ostravě Sborová oznámení DUBEN 2013 PRAVIDELNÝ PROGRAM: ÚTERÝ 9:30 Maminec STŘEDA 15:00 Klub seniorů STŘEDA 18:30 Biblická a modlitební hodina PÁTEK 15:00 Dorost (www.cb.cz/ostrava/archa)

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční

Vánoční bohoslužby. 14:00 pro děti, 22:00 půlnoční Vážení spoluobčané, drazí bratří a sestry! Blíží se zase Vánoce. Při příležitosti těchto svátků katoličtí křesťané farností Chýnova, Hrob a Hartvíkova Vás všechny zdraví. Tímto zpravodajem chceme Vám také

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více