Z únorového kalendáře. Duchovní slovo. Ani nevím, jak mám začít

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z únorového kalendáře. Duchovní slovo. Ani nevím, jak mám začít"

Transkript

1 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., leden 2009 Duchovní slovo Ani nevím, jak mám začít Omlouvám se za dlouhé nedělní kázání, kdy jsem k Vám promluvil poprvé jako Váš pastýř. Doufám, že plán, který jsem Vám ukázal, společně zvládneme. Jsme Na cestě k Bohu a s Bohem. Taková cesta se vždy lépe zvládá, jdeme-li společně, ve společenství modlitby a svědectví života. Zopakuji Ježíšovo přání, které jsme slyšeli 18. ledna, v den svátku P. Marie Matky jednoty křesťanů, v den, kdy jsme se společně modlili za jednotu křesťanů: ABY BYLI JEDNO! Snažme se v našich farnostech tuto jednotu vytvářet, prožívat v každodenním životě. Církev je jedna, ale my se musíme snažit o jednotu mezi sebou. Na této cestě jsem s Vámi jako Váš nový pastýř. Je pro mě důležité to, co jsem řekl během kázání 18. ledna: není důležité, jak dlouho budu strážnickým farářem, důležité je, že jsem knězem a můžu své povolání prožívat uprostřed Vás. Děkuji za každé dobré slovo, za modlitbu. Pamatujte: farář ve farnosti je na nějakou dobu, Vy jako farní rodina tady budete vždy. Všechno, co budeme dělat, nebudeme dělat proto, aby pan farář byl spokojený, ale děláte to pro sebe, pro Vaše děti a především pro Boží chválu. K tomu ať nám Pán žehná Vás Otec Lukáš Z únorového kalendáře Šest neděl po Narození Páně oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu (dříve nazývaný Očišťování Panny Marie). Budeme rozžíhat svíce na uvědomění si Kristovy přítomnosti (tuto přítomnost můžeme zvláště zakoušet v úzkosti a nepohodě všedního života, proto si je doma zapalujeme a modlíme se k Pánu; tyto svíce se nazývají dle tradice hromničky ). Na začátku února na svátek sv. Blažeje v úterý 3.2. můžeme všichni získat tzv. Svatoblažejské požehnání. To je založeno na legendě, že biskup Blažej byl za Diokleciánova pronásledování (4. století) zatčen. Ve vězení pak jednomu chlapci hrozilo zadušení rybí kostí a on zachránil chlapce svou modlitbou. Je uctíván jako ochránce při onemocnění krku, dále též proti chorobám měchýře a proti škodám způsobeným vichřicí. První oficiální modlitby proti otokům hrdla jsou z 12. století. Svatoblažejské požehnání je známo asi od 16. století, drží se při něm pod bradou dvě svíce zkřížené v podobě Ondřejova kříže. Postní doba začíná 25. února Popeleční středou. Postní doba nás vybízí k větší duchovní soustředěnosti a přípravě na Smrt a Vzkříšení Našeho Pána. Symbol popela popeleční středy nám připomíná pomíjivost našeho pozemského života a výzvu k přípravě na jeho konec a tím i na začátek života věčného. Proto si obnovujeme naše rozhodnutí obrátit se a hlásat radostnou zvěst Páně. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 1 -

2 Úmysly apoštolátu modlitby 1. Aby pastýři církve byli vždy poslušni Ducha Svatého ve svém učení a službě Božímu lidu. 2. Aby církev v Africe našla přiměřené cesty a způsoby k podpoře usmíření, spravedlnosti a míru podle závěrů Biskupského synodu na II. zvláštním shromáždění pro Afriku. 3. Aby nemocní zakoušeli lásku a přijetí od svých nejbližších i od všech, kteří o ně pečují. Z farnosti Poděkování Prostřednictvím časopisu Na cestu bych chtěla poděkovat všem maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům a všem příbuzným a známým dětí, které se zúčastnily betlému na Štědrý den, za přivedení dětí na zkoušky a přípravu kostýmů. Společenská kronika leden 2009 Poděkování Děkujeme otci Jiřímu za všechnu práci, modlitby a starosti, které věnoval naší farnosti během svého dvanáctiletého farářského působení u nás. Neloučíme se, protože otec u nás ve Strážnici nadále zůstává, ale od poloviny ledna byl jmenován duchovním správcem v Sudoměřicích. Přejeme mu hodně Božího požehnání a pevné zdraví k další práci. Otci Lukášovi, který byl jmenován duchovním správcem našich farností, přejeme hodně inspirace Ducha svatého, pevné zdraví a ochranu Panny Marie. Ať se mu s pomocí Boží i svých farníků podaří uskutečnit všechny dobré věci, které si předsevzal. Podpořme všechny naše kněze modlitbou! Do rodiny Božích dětí ve sv. křtu byli přijati: Šimon Horehleď, Eliška Horehleďová, Martin Pelucha, Jan Obrtlík Rozloučili se s námi a předešli nás na cestě do života věčného: Marie Binderová roz.tomanová, František Brydlák Také děkuji všem, kteří přispěli odměnou pro děti - moc je potěšila. Rovněž velký dík patří otci Jackovi za ztvárnění skvělého vypravěče a otci Lukášovi za podporu duchovním slovem. Děkuji Marie J. Zájezd na divadlo pro celou rodinu Klubovna sv. Martina dne pořádá zájezd do Boleradic na divadlo Kocour v botách. Prosíme, aby se zúčastnily celé rodiny. Více informací bude na plakátech, nebo na Zapište se, prosím, do v sakristii nebo u o. Jacka. Příležitost pro malé herce Zveme k nám do klubovny sv. Martina všechny děti, které si rády na něco hrají. Děti, pozor! Poslouchejte: doma si asi hrajete na maminku nebo na tatínka, možná na rytíře nebo princeznu. U nás v klubovně můžete nacvičit jako opravdoví herci Pohádku o medvídkovi Pú. Tak už na nic nečekejte - počítač nebo panenky vám přece neutečou. Přijďte si užít tu nejlepší zábavu Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 2 -

3 s divadýlkem! Když se dílo podaří, předvedete se rodičům a potěšíte i je. Nácvik divadýlka začne 2.února tj.v pondělí od Pozn.: hlavní postavy 6 dětí +16 dětí na vedlejší roli. Vedoucí kroužku o. Jacek a p. M. Horáková Misie Vaším přispěním mohou misie rozkvést zapojte se! Nelze neodpovědět na výzvu a povzbuzení k pokračování pletení obvazů pro malomocné. Tímto také chci poděkovat redakci časopisu Na cestu za uveřejnění. Stálo to za to. Už si pletařky vyzvedly asi 50 klubíček příze, z toho je asi 50 obvazů. Informativně: před Vánocemi jsem posílala do Prahy (odtud to posílají na misie) krabici obvazů a 3 krabičky od bonboniér známek, 1000 Kč na poštovné do ciziny. Odpověď dosud nepřišla. Ale přišel dopis od národního ředitele PMD P. Jiřího Šlégra (viz dále) pro členy živého růžence Misijní růže skupiny Anny Žákové: Milá paní Žáková, milí členové misijní růže, Děkuji za Vaše rozhodnutí přispět skrze Papežská misijní díla potřebným v misijních oblastech světa. Vážím si Vašeho daru 2000 Kč, který nám došel Velice krásným způsobem pomáháte zmírňovat bídu a utrpení chudých lidí a přinášíte radost do míst, kde to lidé opravdu potřebují. Skrze Papežská misijní díla v České republice v současné době podporujeme chudé v Bangladéši, Indii, Ugandě, Papui Nové Guinei apod. Mám radost, že se v naší zemi do systematické pomoci misiím zapojuje stále víc lidí. Díky zvyšující se štědrosti dárců je naše pomoc efektivnější. Přímo z misií Vám rád předávám ujištění o kvalitním využití poskytnuté pomoci a upřímné díky spojené s denními modlitbami za všechny dobrodince. Přátelé v nouzi jsou přátelé opravdoví! Ať toto ujištění o přátelství, které přišlo z misií a platí i pro Vás, je Vám radostí i odměnou. S přáním Božího pokoje a s vděčností za Vaši lásku pro misie se na další spolupráci těší P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD. Obracím se na ostatní zástupce skupin živého růžence. Chcete se k nám připojit? Napadlo mě to při modlitbě, kterou všichni členové vkládáte do desátku živého růžence z Úmyslů Apoštolátu modlitby za rok Leden: Třetí úmysl Aby se každý z nás poctivě snažil přispět potřebným, s ochotou nabídnout sebe sama pro službu druhým. Misijní růže je snadná. Již existující společenství živého růžence si mohou ponechat svůj systém rozdělení desátků a do modlitby navíc přidají úmysl za misie. Tedy do každého desátku vkládají misijní úmysly Sv. otce, všechny misionáře, potřeby chudých lidí a samozřejmě i své vlastní modlitby. Členové podle možností mohou podporovat misie. Jak naše skupina poslala dar 2000 Kč a 250 Kč na mešní intenci misionářům? Objednala jsem 20 misijních růženců, na kterých každý kontinent má svou barvu. Afrika zelenou, Evropa bílou, Asie žlutou, Amerika červenou, Austrálie a Oceánie modrou. Při modlitbě prosíme za celý svět. A každá členka, tj. 20lidí, mně dala 50Kč. Někdo i víc a zbytek jsme dodali s manželem. A každá 10 Kč, někdo víc a bylo na mši sv. 250 Kč (kromě na mši sv. v místě). Ve Strážnici je dalších 10 skupin. Co kdyby se taky přihlásily do misijní růže a pomohly tak nějak podobně duchovně modlitbou a také finančně misiím? Členové jsou zapsáni v modlitební knize, modlí se za sebe navzájem. Denně se za ně modlí lidé z misií a je za ně po celém světě sloužena mše svatá. Patří do společenství nejbližších spolupracovníků PMD a mají přímou účast na misiích církve. Přihlášky posílá vedoucí skupiny za všechny členy na adresu Papežská misijní díla Špindlerův mlýn tel , Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 3 -

4 Bližší informace ráda poskytnu na tel nebo u nás doma Anna Žáková, Obchodní Chcete-li pomoci v Indii... Stává se mi, že se na mě lidé obracejí s dotazem, kam mohou poslat peníze na misijní stanici Manvi v Indii. Tuto misii vedou Jezuité. Jejím cílem je pomoc nejchudším dětem, které díky kastovnímu systému nejsou ani považovány za plnohodnotné lidi. Misie jim poskytuje vzdělání i ubytování a tak je připravuje k tomu, aby v budoucnu měly výrazně lepší šanci na důstojnější život. O této misijní stanici měl u nás ve Strážnici na misijní neděli přednášku jezuita Ladislav Šulík ze Slovenska. Potřebnost tohoto díla jsem pochopil při svém necelém dvouměsíčním pobytu v této misii v létě minulého roku. Chcete-li tedy pomoci, můžete svůj finanční příspěvek poslat na: Účet pro Českou republiku: ČSOB: /0300 variabilní symbol IBAN: CZ BIC: CEKOCZPP nebo svoje peněžní příspěvky můžete přinést do sakristie paní kostelnici. Peníze jsou určeny na dostavbu dívčího internátu, který započala naše skupina. Další info najdete na: Všem dárcům upřímně děkuji. Vojtěch Studénka Příspěvky farníků Hudba o Vánočních svátcích Vánoční svátky jsou za námi. Dovolím si dodat pár slov k hudbě, kterou jste měli možnost vyslechnout z našeho kúru. Pro vánoční mše sv. připravil sbor Laudámus a komorní orchestr lahůdku z období romantismu na českých kůrech z přelomu 19.a 20. století. Jedná se o dílo od skladatele Eduarda Marhuly Druhá česká mše vánoční (koledová). Tato mše byla napsána pro smíšený sbor, orchestr a varhany. Tuto skladbu jsem objevil po pátrání ve farním archivu kostela sv. Martina ve Strážnici. Podle dochovaných zápisků na partituře se tato skladba provozovala na kůru sv. Martina v první polovině 20.století. Je zajímavé pro dnešní dobu, že obsazení sboru a orchestru bylo jak v minulosti,tak i v dnešní době přibližně totožné. Eduard Marhula po studiích na Varhanické škole v Brně u Leoše Janáčka se stal na téměř deset let varhaníkem a ředitelem kůru v Rožnově pod Radhoštěm a zároveň ředitelem hudební školy. Po odchodu do Ostravy-Mariánských Hor, kde přijal místo ředitele Hudební a varhanické školy Matice školské, se stal i místopředsedou Jednoty hudebních stavů, kde věnoval své síly boji za zlepšení hmotných poměrů hudebníků, varhaníků a ředitelů kůrů. Po vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 založil v Ostravě vojenskou hudbu 31. pluku a stal se jejím kapelníkem. Jeho zásluhou vznikla v Ostravě-Mariánských horách Hudební a varhaní škola. V jejím rámci bylo i středisko pro hudební vzdělávání učitelů. Vedle svých pedagogických povinností byl však i velmi plodným a úspěšným skladatelem a některé jeho skladby byly provedeny v Rusku a v Americe. Eduard Marhula byl i redaktorem a spoluvydavatelem časopisu Hudební a divadelní obzor, tehdy jediného odborného hudebního periodika na Moravě. Chtěl by jsem touto cestou poděkovat všem,kteří se zasloužili o nastudování tohoto zajímavého romantického díla. Dík patří i Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 4 -

5 rodinným příslušníkům zpěváků a hudebníků, kteří trpělivostí a fandovstvím podpořili nastudování skladby. Ladislav Sovič Štěpánská kolednická mše - poděkování Ráda bych jménem svým i celé své rodiny a doufám, že i dalších farníků poděkovala všem, kteří se podíleli na Štěpánské kolednické mši svaté - především organizátorkám Renatě Novákové a Petře Vajčnerové. Všichni se těšíme, že se z tohoto krásného nápadu stane tradice. Ještě jednou všem díky a upřímné Pán Bůh zaplať. Rybecká L výročí založení Orla Orelská organizace se svým sportovněkulturně-duchovním zaměřením slaví v letošním roce 100. výročí svého založení. Ve Strážnici byl Orel založen o dva roky později. K oslavě tak významného výročí může v tomto roce v jarních měsících přispět i otevření nového sportovního hřiště na Orlovně v Masarykově ulici. Ale i tak je strážnická jednota jednou z největších a nejaktivnějších v republice. Na činnosti kroužků (astronomický, cvičení v tělocvičně i na nářadí od předškolních dětí, divadelní, florbal, folklorní kroužek pro děti do 13 let od 26.1., fotbal, FS Demižón, gymnastika, kondiční cvičení pro dospělé, mažoretky starší od 13 let, od opět i mažoretky mladší - od 6 do 13 let, šachy, výtvarný, volejbal) se podílí na 220 členů ve věku od 2 do 89 let. Jednotlivé kroužky se prezentují jak ve Strážnici, tak i ve vzdálenějších místech naší republiky v různých soutěžích a přehlídkách sportovního i kulturního charakteru. Děti a mládež se podílejí na průběhu Svátku matek, Pohádkového lesa a dětského karnevalu, vedou pobožnost křížové cesty, modlitbu růžence v měsíci říjnu, adoraci před Nejsvětější Svátostí oltářní. V minulém roce bylo pro nás velkou ctí, že se členem naší jednoty stal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, který současně přijal funkci ústředního duchovního rádce Orla. Na závěr přejeme všem členům a příznivcům Orla hodně zdraví a pohody při všech sportovních, kulturních i duchovních akcích. S orelským pozdravem Zdař Bůh výbor Orla Strážnice Historie Má pouť na Svatou Horu u Příbrami - díl 12. (dokončení vzpomínek p. kostelníka Fr. Polstera, jak si je zapsal v r. 1959) Vystupujeme na rampu před Národním museem. Voda, která ve dne tryskala z kašny, nyní utichla. Obraz, který náš zrak z tohoto zvýšeného místa spatřil, byl posledním pozdravem Prahy, jako rozloučením před mým odjezdem domů. V záři množství světel všech možných barev lesklo se celé náměstí Václavské, zkropeno tichým nočním deštěm. Krůpěje vody leskly se v korunách stromů, vroubících náměstí, jako stříbrné perly drahokamů. Socha světcova tyčící se majestátně uprostřed této krásy, kyne mně na rozloučenou. Odcházíme na hlavní nádraží. Já, abych nastoupil cestu domů a můj přítel, aby tam přenocoval. Před odjezdem rychlíku se spolu procházíme v nádražní hale. Čas rychle ubíhá a je nutno nastupovati. Loučím se s přítelem, se kterým jsem prožil tolik krásných chvil a přeji mu radostnou pohodu na příští den, aby svého pobytu v Praze užil co nejlépe. Poslední stisk rukou a usedám do rychlíku, který je připraven k odjezdu. Je půl dvanácté v noci, když vyjíždíme. Oknem vlaku míhají se poslední světla Prahy a brzy uháníme plnou rychlostí tichou nocí. Dávám pomyslné sbohem tomuto krásnému městu..hlava se sklání a unaven zvolna usínám. Takřka celou cestu z Prahy do Brna jsem prospal. Za svítání vyjížděl rychlík z Brna do Břeclavi. Občerstven spánkem pozoroval jsem z okna jedoucího rychlíku známou Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 5 -

6 krajinu jižní Moravy. Rodné město mého zemřelého otce, které rychle míjíme, kyne mi na pozdrav. Po krátké zastávce v Břeclavě přijeli jsme do Kútů. Zde jsem přestoupil z pražského rychlíku do osobního vlaku, který mne přivezl do mého domova. Několik minut po osmé hodině ranní v pondělí 7. září stanul jsem opět na půdě svého rodného města. Přítel, kterého jsem zanechal v Praze, přijel příštího dne. Naše pouť patří již minulosti. Vracíme se opět do všedního shonu každodenního života. V paměti však zůstávají krásné vzpomínky na tuto naši pouť. Aby zůstaly stále živoucí, chtějí připomínati tyto skromné řádky. Četbou těchto řádků se jistě i po dlouhé době oživí vždy v duši vzpomínka na krásné chvíle, které jsme prožívali. Nechť milá vzpomínka tato jako jasná hvězda radostně svítí nám na vezdejší pouti životem. Psáno v měsíci listopadu L.P Žerotínský kříž Motto: Žerotín, Žerotín, na něm kříž vysoký Vážení přátelé! Mým dnešním úmyslem je zmínit se o události, která svým kulturně-náboženským významem patří jednoznačně ke strážnické historii. V knize pana řídícího J. Skácela Čtení o Strážnici není o ní zmínka. Jsem přesvědčen, že se to stalo z důvodů, o nichž jsem se už dříve zmínil, totiž cenzura všemocné KSČ to prostě nedovolila. Kopec Žerotín, poslední výběžek Bílých Karpat, pojmenovaný z úcty k slavnému panskému moravskému rodu Žerotínů, kterému Strážnice s okolím během 16. a začátkem 17. století patřila, a který se nezapomenutelně zapsal do její historie, protože během jejich vladaření se Strážnice neobyčejně kulturně i historicky povznesla, takže koncem 16. století patřila k předním moravským městům, tvoří velmi výraznou a neodlučitelnou část strážnické krajiny. Tato výjimečnost byla zřejmě důvodem, že - jako uvádí P. Fr. Bureš ve svých Pamětech z církevních dějin města Strážnice, které k vydání připravil PhDr. Miloslav Nováček a vydal v r Spolek přátel gymnázia - cituji z tohoto díla: K jubilejnímu roku 1933 připravili Strážničané veliký dřevěný kříž, který byl postaven na Žerotíně. Ke svěcení došlo 26. června Ve slavném průvodu družiček a lidu dopravily dva páry koní těžký, 12 m dlouhý dřevěný kříž na vrch. Posvětil jej, kázal u něho a mši sv. tam sloužil skalický děkan Dr. Tomáš Czaban. Po několik let bývala tam potom mše sv. jednou za rok ve vhodnou neděli. Za okupace byl kříž poškozen a při opravě zkrácen. Tolik kronikářský záznam, který bych doplnil dojmy a vzpomínkami pamětníků a trochu i svými, i když mi tehdy bylo 5 let a pouti jsem se kvůli zranění nemohl zúčastnit. Přesto jsem běžel na konec ulice, kde jsme bydleli, která ústila na silnici k Radějovu, po níž se slavnostní průvod ubíral. Byla to krásná a slavná událost zasazená do rámce překrásného letního dne, která se opravdu po všech stránkách vydařila. Hlahol zvonů, svátečně ustrojené družičky, slavnostně vyzdobení koně, vůz a kříž i velký zástup lidí - to jsou prostě dojmy, na které se nezapomíná. Účast na pouti byla veliká. Přišli též věřící z příhraničních slovenských míst Slovenska Skalice, Sobotiště, Radošovců, Vrádiště a Mokrého Hája. I když není v kronice přímo uvedeno, o jaké jubileum se jedná, vše nasvědčuje tomu, že jde o 300-leté výročí příchodu prvních piaristů do Strážnice. Do základu byly vloženy pamětní zápisy o tehdejších poměrech, tehdejší platné peníze a různé předměny. Pokud se jedná o mši slouženou jednou za rok, byla to vlastně poutní mše sv. V období kolem svátku Povýšení sv. Kříže připadá na 14. září bylo ze Strážnice vypraveno procesí. Na pouť přišli rovněž i Slováci z již jmenovaných příhraničních míst. Poslední pouť se konala v r Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 6 -

7 Postavením kříže na Žerotíně byla jistě zvýrazněna tato výjimečná část strážnické krajiny, takže se stala i částí místní písňové tvorby. Koncem války byl kříž poškozen uřezán, protože tvořil důležitý zaměřovací bod pro dělostřelectvo. Při opravě, kterou v r zorganizoval pan Julius Graubner, majitel železářství na Předměstí, byly nalezeny již zmíněné archiválie v dobrém stavu a k nim přidány nové. Kříž byl samozřejmě zkrácen a protože stromy kolem vyrůstaly a mohutněly, silueta kříže nebyla už tak výrazná. Proto vznikla myšlenka inspirovaná změnou poměrů po r postavit kříž nový a vysoký a obnovit tak výraznou součást překrásné strážnické krajiny. O ní hodlám napsat více příště. Dovolím si zakončit slovy staré poutní písně, která se při pouti na Žerotín zpívávala: Ach, pojďte, křesťané, pozdravit Kříž svatý, na němž je Kristus Pán bolestně rozpjatý. Kriste Ježíši, Králi nejvyšší, smiluj se nad námi. Skrze svých pět ran buď milostiv nám, odpusť naše viny. Ph.Dr.H.c. Pavel Žák Informace Farní informace a) kontakt na O. Lukáše: mobil , kontakt na O. Jacka: mobil , pevná linka na faru: , b) čekáme na Vás na faře: od úterý do pátku 9,00 11,00 a večer vždy po večerní mši sv., jinak po telefonické domluvě, c) sledujte farní webové stránky: d) svátosti, bohoslužby, pobožnosti ( nové a staré ): - první neděle výstav Nejsv. Svát. a krátká adorace po každé mši sv. (v místo nedělního požehnání), - první pátek výstav Nejsv. Svát. hodinu přede mší sv., pak společná adorace - každý čtvrtek výstav Nejsv. Svátosti a příležitost ke sv. zpovědi u sv. Martina - každé pondělí po mši sv. nešpory - každé úterý po mši sv. mariánská pobožnost před obrazem P. M. Strážnické - každý čtvrtek po mši sv. modlitby za kněžská a řeholní povolání - svát. křtu se bude udělována vždy 2. neděli měsíce během mše sv. v 10.30, ponaučení v pátek před křtem - příprava ke svát. manželství začne v březnu - datum svát. biřmování zatím ještě není stanoveno (návrh O. Jiřího byl na 20. června), na přání rodin i samotných kandidátů se budeme snažit domluvit návštěvu Otce biskupa v 1. pol. června, e) spolek pro vzdělávání mládeže a dospělých katolíků: tak jak jsem řekl, je mým přáním, abych jako piarista obnovil ve Strážnici spolek České nebo Moravskoslezské křesťanské akademie, v úterý 20. ledna jsem poslal Moravskoslezské křesťanské akademií dopis a návrh na zřízení ve Strážnici nové pobočky této organizace, f) ostatní informace budu zveřejňovat na webových stránkách farnosti a příštích číslech Na cestu, g) děkuji za všechny ostatní informace od farníků a spolků o tom, co nás čeká ve farnostech během února (zvláštní pozornost věnujte prosím informacím na téma farního plesu), h) koncem února začneme postní dobu; rozpis pobožnosti Křížové cesty a farní program na postní a velikonoční období (včetně změny hodin mší sv.) zveřejním během nedělních oznamů dne 22. února nebo 1. března. P. Lukáš Z redakční rady Děkujeme všem, kteří nám posíláte články, informace o dění ve farnosti atd. pro tento časopis. Na redakční radě jsme se domluvili, že nebudou zveřejňovány ty příspěvky, které komentují chování ostatních farníků, kázání apod. Děkujeme za pochopení. Redakční rada Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 7 -

8 Pozvánka Centra pro rodinu Spolčo mamek od 19,30h Spolčo chlapů od 19,30h Setkání u filmu po večerní mši sv. 18,45 hod Kurz manželských večerů - osm setkání pro manžely bez rozdílu věku,kterým záleží na budování celoživotního zdravého manželství. Kurz probíhá na mnoha místech naší republiky a je hodnocen účastníky jako velmi přínosný pro manželství.přihlášky a informace na tel Angličtina pro maminky v 10,30h bude zahajovací informační schůzka Maňáskové divadlo-termín bude upřesněn na plakátech Všechny aktivity probíhají v klubovně ZŠ M.Kudeříkové. CPR Strážnice B.Bučková,,mob Celostátní kolo soutěže Bible a my ve Strážnici Dne se na KD Strážničan uskuteční celostátní kolo soutěže Bible a my. Probojovalo se do něj přes 100 soutěžících ze základních a středních škol z různých regionů naší republiky. Soutěž proběhne ve dvou fázích, z nichž druhá (asi od hod) bude přístupná i veřejnosti. V ní budou před porotou ústně odpovídat vítězové z předchozí části soutěže a tak usilovat o prvenství. Ukončení soutěže se předpokládá před 15. hodinou. Máte-li zájem, můžete se přijít podívat. Pořadatelé: ZŠ M. Kudeříkové Strážnice Bleší trh podpořil misie Jednota Orla děkuje všem, kteří koupí malých dárků na Bleším trhu přispěli na misie částkou Kč 6200,--. Plánujeme ještě doprodej zbylých dárečků rovněž za stejným účelem, který pravděpodobně proběhne v době postní. Termín ještě upřesníme. Žádost správy hřbitova Žádám všechny nájemce, kteří dosud neobdrželi novou nájemní smlouvu nebo nebyli v kanceláři ve smuteční síni ve Strážnici si zkontrolovat svá hrobová místa, aby tak učinili do konce března. Může se stát, že jejich hrobové místo může být považováno za volné. Úřední hodiny: Pondělí: Středa: Pátek: Kontakt: Smuteční síň, Skalická 749, Strážnice, tel: , mob: Děkuji. V zastoupení Stehlíková Marie Knihovna křesťanské literatury Spolkový dům Masarykova 370 Naše knihovna je převážně zaměřena pro dospělé čtenáře, ale díky dárcům máme také dost knih pro děti. Nové knihy pro děti kupujeme výjimečně, jednu z nich vám dnes nabízíme: Katedrála moudrého písaře Biblické příběhy pro malé i větší děti Matěj a Veronika odmalička rádi poslouchali vyprávění svého dědečka. Nejvíce si oblíbili příběh o moudrém písaři, mnichovi, který vyzdobil okna jedné katedrály. Když děti jednoho dne tajemným způsobem vstoupí do jeho příběhu, prožijí s ním nádherné dobrodružství Moudrý mnich vypráví dětem s pomocí vitráží nejznámější příběhy Starého a i Nového zákona. Jejich společné putování vede od stvoření světa až k nebeskému Jeruzalému na konci času. V každé kapitole najdeme shrnutí hlavního poselství biblického příběhu a srozumitelné vysvětlení méně známých pojmů. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství, je přeložena z italštiny a doporučena pro děti ve věku od 5 do 11 let. (Nepochybuji, že se poučí i dospělí) Provozní doba: Pondělí a středa 9,30 11,00 Úterý 16,00 17,00 Těšíme se na Vaši návštěvu. Úklid kostela Panny Marie Sobota skupina č. 3 Rybecká L. Sobota skupina č. 4 Sochorová E. Sobota skupina č. 5 Gajdová L. Sobota skupina č. 6 Stehlíková J. Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 8 -

9 Statistika za AD 2008 Svát. křtu naše farnosti se v roce 2008 rozrostly o 47 Božích dětí. K prvním sv. přijímání přistoupilo v minulém roce 31 dětí. Přijetím svátosti manželství začalo v naší farnosti společnou cestu životem 14 manželských párů. Svát. pomazáni nemocných přijalo v tomto roce 115 nemocných a pokročilých věkem. Rozloučili jsme se s 57 zemřelými. Přehled hospodaření v obou farnostech: P. Marie sv. Martin Počáteční stav: , ,- PŘÍJMY Sbírky celkem: ,- z toho na opravy , ,- z toho na opravy 143,096,-- Dary fyzických osob 3.000, ,- Nájemné 670, ,- Úroky z vkladů 150,- 333,- Ostatní příjmy , ,- Příspěvek z diecéze ,- Dotace z města a kraje: ,- Součet: ,- VÝDAJE Odeslané sbírky: ,- 74.0,- Charita 9.750, ,- Seminář , ,- Svatopetr. Haléř , ,- Misie , ,- Potřeby diecéze , ,- Školství , ,- Havarijní fond 3.900, ,- Na Sv. Zem 7.500,- Náklady na elektřinu: , ,- Náklady na plyn: ,- jen Petrov , ,- ze spol. účtu komunity Náklady na vodovody: , ,- Poplatky bance: 1.810, ,- Bohoslužebné výdaje: , ,- Majetkové nákupy: 7.635,- 0,- Daň z nemovitosti 288, ,- Dary a charitní výdaje: , ,- Opravy: , ,- (u P. Marie střecha, v Petrově nátěr svodů, u sv. Martina střecha, okna v sakristii, dveřní zavírač) Režijní výdaje: Poštovné, telefon, farní kalendář, časopis Na cestu, výlety a podpora akcí pro děti a mládež, vyúčtování dotací, fa za průzkum v kostele P. Marie, provoz kopírky, za časopisy: Tarsicius, Rodinný život, Milujte se, Monitor, Teologické texty, Katechetické listy, za kněžské hroby , ,- Součet: Zůstatky na účtech vč. hotovosti: , ,- Past. asistent M. Janík Časopis farnosti Strážnice Na cestu - 9 -

10 Občanské sdružení Sarkander Vás srdečně zve na jubilejní 10. DĚKANÁTNÍ PLES který se koná ve 20:00 hod v kulturním domě v Hroznové Lhotě. Hrají: Blatnička Lord Těšit se můžete na bohatou tombolu, předtančení, své přátele a mnoho dalšího! Vstupné: studenti Kč 70,--, pracující Kč 90,-- Předprodej na Odjezd autobusu: Radějov - u kostela 18:40 hod Strážnice - bus. zastávka naproti KD, směr Vnorovy 18:50 hod Rozvoz po skončení plesu ve 2:00 hodiny Podrobnější informace na plakátech a na Prosíme, podpořte dárkem do tomboly mládež našeho děkanátu! Dary do tomboly a informace o ní na tel Ve Strážnici je můžete odevzdat Martině Lžičařové, v Petrově Šárce Boťánkové. Děkujeme! POZVÁNKA na FAŠANKOVÝ PLES v sobotu v kultur.domě Strážničan K tanci a poslechu hraje dech.hudba Švitorka,cimbál.muzika Demižon a disco. Hosté- -Slovácký kroužek Ratíškovice předtančí Moravskou besedu - taneční mistři z Telnice (představí se s latinskoamerickými a standartními tanci) BOHATÁ TOMBOLA OCHUTNÁVKA VÍN NABÍDKA MÍCHANÝCH NÁPOJŮ Vstupné 150kč Předprodej vstupenek-prodejna Charita Strážnice a kulturní dům od 2.února VŠICHNI - BEZ ROZDÍLU VĚKU - JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! Dary do tomboly se s díky přijímají od pondělí do pátku od 15 hod do17,30 hod na faře (přineste je, prosím, balené se štítkem s názvem daru a jménem dárce). Děkujeme a těšíme se na Vás! Farnost Strážnice a Orel Jednota Strážnice Časopis farnosti Strážnice Na cestu

11 OKÉNKO DO FARNÍCHARITY Letošní výtěžek chceme využít zejména na zakoupení vozidla pro službu osobní asistence, která v současnosti nemá své vlastní vozidlo. Slavíme 10.výročí Tříkrálové sbírky V sobotu dne uspořádala Charita Strážnice ve Strážnici a okolních obcích Tříkrálovou sbírku. Se zapečetěnými pokladničkami vyrazilo v krásném zimním dni na koledování celkem 82 skupinek dětí se svými vedoucími. Výnos sbírky byl úctyhodný. Ve Strážnici se vybralo ,- Kč, v obcích ,50 Kč. Celkem se tedy vybralo ,50 Kč a byl tak více než o 5.000,- Kč překonán loňský rekordní výtěžek. Celková suma sbírky Charita Strážnice seodesílá na centrální konto Charity Česká republika, která pak tento výtěžek rozděluje zejména na podporu projektů příslušných charit a na humanitární pomoc do zahraničí. Naše charita měla loni k dispozici celkem ,- Kč. Tato částka byla využita na zakoupení staršího vozidla Felicia Combi pro pečovatelskou službu, dále byly pořízeny dvě polohovací postele a rovněž bylo zakoupeno strojní zařízení do našich chráněných dílen. Zbylá částka byla rozdělena na sociální pomoc v tomto regionu a na pomoc obětem přírodních katastrof na Haiti. Závěrem chceme tímto poděkovat všem dárcům, organizátorům sbírky, všem koledníkům a jejich vedoucím, pracovníkům Městského úřadu ve Strážnici a příslušných obecních úřadů. Zvlášť bychom chtěli poděkovat paní Martě Hořákové, která je hlavní dobrovolnou organizátorkou a koordinátorkou TS pro Strážnici i okolní obce od počátku existence této sbírky, což je již úctyhodných 10 let. Slavíme 5. výročí otevření sociálních projektů naší charity Zveme Vás všechny na společnou mši svatou, kterou poděkujeme Pánu Bohu za 5 let existence sociálních projektů naší charity. Mše svatá se bude konat ve středu na Světový den nemocných v 17 hodin a celebrovat bude pozvaný rodák O. Petr Bulvas. Při této příležitosti jako každoročně vyhlašujeme od 9 do 16 hodin DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v prostorách charity - ul.kovářská 396 a Skácelova 1325, Strážnice Přijďte se podívat, pro děti budou připraveny zajímavé činnosti v dílnách Časopis farnosti Strážnice Na cestu

12 Nejen pro děti Vyluštěný obrázek vhoď do krabičky vzadu v kostele k vylosovánína prvníúnorové dětskémši sv. Vydává Římskokatolická farnost sv. Martina pouze pro vnitřní potřebu farnosti Vychází , náklad 700 kusů Tisk: Tiskárna Sukupovi. Své náměty a připomínky můžete vhodit do krabičky vzadu v kostele. nebo zaslat na webové stránky farnosti: Děkujeme všem přispěvatelům Časopis farnosti Strážnice Na cestu

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 OLDIN 1 2 / 2014 Olomoucký arcidiecézní informátor 1 Ročník 24 leden únor 2014 číslo 1 2 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dobře skloubit péčí o naši rodinu a o rodiny cizí V olomoucké

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XIV., květen 2014 2014 Duchovní slovo Dne 25. března 2014 jsme oslavovali výročí farnosti Panny Marie. Při této příležitosti pronesl generální představený piaristů Otec Pedro

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 20 květen 2010. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 20 květen 2010. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 5 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 20 květen 2010 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 2 Z galerie zapomenutých kněží František Kutal (1882 1967) Mezi ty, kteří

Více

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle.

2 / 2014 ÚNOR. že ho vzal na sebe, proměnil ho a dal mu jiný. Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni Massabielle. ÚNOR 2 / 2014 Každý rok si připomínáme Světový den nemocných. Památka Panny Marie Lurdské nás k této myšlence přivádí. V jeskyni u řeky Gave v Lurdech se poprvé 11. února 1858 zjevila Panna Maria v jeskyni

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč. 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXV / 2015 25 Kč 2 Jiří Vojáček: Ředitel, který dohlédne na druhý břeh TIPY NA KNIHY Nakladatelství Portál Portál, s. r. o., Klapkova 2, 182 00 Praha 8 www.portal.cz

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem

úvodník Všem přeje pravou vánoční radost z Ježíše uprostřed nás a z jeho štědrých darů, všem 1 leden A. D. 2015, ročník XIV, číslo 1 www.farnostvizovice.cz úvodník PASTÝŘSKÝ LIST VÁNOCE 2014 Drazí bratři a sestry, Vánoce, které dnes slavíme, nejsou jen liturgickou oslavou narození Pána Ježíše,

Více

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka

Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 duben 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Všechny věřící vyzývám k modlitbám za Svatého otce Františka Nového papeže

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou

neoslovil. Proto Vás vybízím, abyste začali diskuzi nad jeho tématy a zvolení delegátů bude Rokem Eucharistie. Proto pro nás budou 10/2012 ŘÍJEN Výzva k slavení Roku víry Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě a Vy všichni, kteří máte účast na službě v plzeňské diecézi! Dne 11. října 2012 zahájí papež Benedikt XVI. v katolické

Více

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015

ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. XV., únor 2015 Duchovní slovo Letošní rok prožíváme jako přípravu na Národní eucharistický kongres, který bude mít tři úrovně: 15. a 16. května se bude v Olomouci konat arcidiecézní

Více

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes

1 / 2014 LEDEN. Nám, nám narodil se. tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes LEDEN 1 / 2014 Betlém je město Vánoc, kde se připomínají tyto svátky snad na každém kroku. Toto dnes stotisícové město se rozprostírá na táhlých svazích a na vrcholu se tyčí zdaleka viditelná bazilika

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož

AKTUALITY. ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 2 únor 2015 ročník XXV. Foto: Pavel Ambrož Posilněte svá srdce Postní doba je časem obnovy pro církev, pro její

Více

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2013 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 říjen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pastýřský list k volbám Drazí bratři a sestry, blíží se důležité parlamentní

Více

Blahoslavenství a běda turistů

Blahoslavenství a běda turistů ČASOPIS FARNOSTI STRÁŽNICE r. IX., 7/2009 a 8/ 2009 Blahoslavenství a běda turistů Blahoslavení ti, kteří se dokáží těšit z nádherné podívané i bez fotografování, neboť jim se krása stvoření zapíše do

Více

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Únor 2009 Číslo 2 Ročník 15 Úvodník P. Jiří Koníček Liturgický kalendář Rosteme ve víře Svatý Pavel a Církev Rosteme ve víře Ut unum sint Harfa podobenství Východní liturgie

Více

1-2. Lurdské výročí Internetové odkazy Rok Bible

1-2. Lurdské výročí Internetové odkazy Rok Bible 1-2 OLOMOUCKÝ ARCIDIECÉZNÍ INFORMÁTOR ROČNÍK 18 LEDEN ÚNOR 2008 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc http://www.ado.cz Lurdské výročí Internetové odkazy Rok Bible Rok činnosti Matice

Více

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014

Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 Zpravodaj oveček Dobrého Pastýře --------------------------------------------------------------------- 7. ročník 1. číslo 4/2014 ÚVODNÍ SLOVO OTCE JANA Milí farníci, prožíváme postní období naplněné ztišením,

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu

Nová kaple v Bukovanech První kapli zasvěcenou zesnulému papeži Janu 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 listopad 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Rok víry ukončí věřící v Olomouci Dnem arcidiecéze Jako ukončení celosvětového

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V sobotu 23. ledna 2010 se v Městském domě v Přerově konal již tradiční farní ples farností Přerov a Předmostí. Všem organizátorům patří vřelý dík za pěkný zážitek. Únor 2010

Více