A) Soutěž v 1. kole a postup do 2. kola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A) Soutěž v 1. kole a postup do 2. kola"

Transkript

1 OBSAH: * schůzka ODV s biblickou úvahou * Stezka písmáků * MOST * Betlémské světlo * příběhy a poezie * názory a rozhovory * čtení na pokračování * informace a zprávy Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Mal 2,17-3,1 Hrdina knihy Rabín v neděli zaspal (nevím ten název zcela přesně) říká jednu velice moudrou věc: to, co je pro náš vztah k Bohu velice důležité, tak důležité, že je třeba si to pravidelně připomínat, je skryto v náboženských svátcích. A tak vás zvu k zamyšlení nad tím, čím jsou pro nás důležité Vánoce. Ten příběh známe všichni, připomínáme si jej každý rok. S trochou nadsázky můžeme říci, že je to pro nás velice ohraná písnička. Zkusme se ale na něj podívat nově: co mi dnes tento příběh říká, čím je mi blízký... Izraelský národ byl pod nadvládou Římanů, někteří Izraelité s nimi kolaborovali, ale většina si přála se té poroby zbavit osvobodit se od okupantů. I z tohoto důvodu očekávali příchod mesiáše, Syna Davidova. Představovali si ho především jako mocného vládce (viz například Micheáš 5,1), který sjednotí Boží lid a vyžene cizáky ze zaslíbené země. Hospodin jejich volání vyslyšel a poslal jim svého Syna. O vánocích si připomínáme už po staletí, že lidu toužícímu po mocném vládci bylo dáno bezbranné nemluvně, které se narodilo jako bezdomovec ve chlévě. Jak na ně tato skutečnost působila? Můžeme se ale dnes vžít do kůže tehdejších Izraelitů? Vždyť doba je jiná. Naši zemi už deset let nikdo neokupuje, užíváme svobody plnými doušky... Opravdu, je tomu tak? Nahlédněme do svého srdce. Neskrývá se tam někde touha po někom, kdo by konečně zajistil, aby se v této zemi dodržovaly zákony? Po nějakém politikovi, který by ono heslo, že pravda a láska zvítězí na lží a nenávistí dotáhl do konce? Po tom, který by rázně zametl s tuneláři a jehož strana by měla v programu odvracet lidi od bezduchého konzumu a přivádět je ke skutečným a nepomíjejícím hodnotám? A nebo v církvi netoužíme potají po příchodu skvělého biskupa či kazatele, který bude dobrým pastýřem, nebude toužit po moci a bude naším milovaným služebníkem? Neočekáváme potají příchod nějaké skautské osobnosti, která by se vyrovnala A.B. Svojsíkovi či Tátovi Plajnerovi? Opravdu, netoužíme ve skrytu své duše po příchodu někoho takového? A neočekáváme ho někdy více, než příchod našeho bratra, mistra a Pána Ježíše? Ta naše situace se od té, ve které se tehdy nacházeli Izraelité, tak mnoho neliší. Tenkrát jim Hospodin poslal Mesiáše v podobě bezbranného nemluvněte. Posílá ho i nám. Proč Hospodin neposlal mocného bojovníka, ale mimino? Má to být nějaký podařený kanadský žertík? Má to snad znamenat, že náš nebeský Otec nebere naše problémy vážně? Že se nás snaží zesměšnit? Ne, to asi ne. Tak jaký je tedy význam toho, že nám Bůh neposílá někoho, kdo za nás vyřeší naše problémy, ale nemluvně? Co to znamená pro můj život? Co to znamená pro skauty? 1

2 Na ty poslední otázky vám nedám odpověď. Bude lépe, když ji budete sami hledat ve svém srdci. Pokuste se tyto otázky zahrnout do svých adventních rozprav s Hospodinem. Nevím, jaký bude výsledek, ale pokud se k nějaké odpovědi dopracujete, poodhalíte roušku tajemství onoho láskyplného a někdy stěží pochopitelného vztahu, který k nám má náš nebeský Otec, Syn i Duch svatý. Marek Bárta Prosincové setkání odboru duchovní výchovy se mimo jiné zabývalo: - zhodnocením republikového kola Stezky písmáků velmi povzbudivé bylo vystupování i vědomosti dětských účastníků, avšak velký počet těch, kteří se bez omluvy nedostavili na závěrečné kolo, si pro příští rok vyžádá určitá organizační opatření; záměr pro příští ročník je uspořádat celorepublikové kolo v římskokatolickém prostředí (nejlépe chrám Nejsvětějšího srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad); Edy poděkuje písemně sestře farářce Ireně Škeříkové; na lednovém jednání bude stanoven výběr biblických knih pro příští ročník; další podrobné informace začínají na této straně.. - internetové stránky ODV v rámci celkové rekonstrukce www stránek Junáka předělává Karbous i stránky Odboru; předpokládá se, že plně funkční budou od začátku roku Liliový kříž - br. místonáčelník Balů upozornil na potřebu znovu zveřejnit metodiku a způsob udělování; ODV pokládá za velmi důležité, aby nošení odznaku Liliového kříže dospělých (s bílým a černým podkladem) bylo skutečně vyjádřením postoje a schopnosti podporovat u mladších skautů naplňování podmínek této skautské křesťanské cesty; k tomuto problému se ještě podrobněji vrátíme v některém z dalších čísel - nové posily a směřování ODV konečně jsme mezi sebou osobně uvítali místonáčelníka Balůa, kterého odbor požádal, aby pro příští období byl jeho předsedou; je rovněž shoda v tom, že odbor by měl být k dispozici Náčelnictvu a jemu v řídící linii podléhat; dále byl přítomen br. Vladislav Cialgo, duchovní správce poutního místa Hrádek u Vlašimi (velmi blízko Měsíčního údolí), absolvent ekumenické lesní školy s bohatými zkušenostmi v práci s dětmi a mladými lidmi; na základě doporučení Jožky Kopeckého a Edyho by měl v následujícím období být zástupcem ústředního diecézního rádce za Římskokatolickou církev br. biskupa Františka V. Lobkowicze. - zkoušky v odborné činovnické kvalifikaci Myšlenkové základy skautingu a historie komise vedená br. Merkurem udělila v prvním vyhlášeném termínu toto oprávnění sedmi uchazečům; informativní instruktáž pro další účastníky bude koncem února, další zkušební termín komise hodlá vyhlásit na začátek dubna; koncem ledna začne pracovat druhá zkušební komise pro tuto OČK vedená Edym; zájemci se mu mohou hlásit písemně či em - z Kanady všechny zdraví a činnost ODV sleduje bratr Jaroslav Šlosárek Jerry STEZKA PÍSMÁKŮ Tato celostátní soutěž ve znalosti Bible se konala ve dvou kolech jako vloni a skončila 17. listopadu 2001 v Praze s následujícími výsledky: A) Soutěž v 1. kole a postup do 2. kola První kolo tohoto již 2. ročníku soutěže proběhlo v měsících září - říjen 2001 korespondenčně, celkem v něm bylo přihlášeno 399 dětí a 3 soutěžící nad věkovým limitem 16 let včetně (tzv. mimo soutěž ). Z toho bylo v kategorii mladších ve věku do 12 let včetně 262 soutěžících (v r jich bylo 89) a v kategorii starších od 13 do 16 let včetně bylo přihlášeno 137 dětí (vloni to bylo 62 soutěžících). Obdobně jako v roce 2000 soutěž probíhala v týmech (pro mladší v počtu od 2 do 4 2 členů a pro starší v týmech po 2 členech) a soutěžili rovněž jednotlivci. Stejný zůstal také počet otázek s možností vybrat vždy ze tří odpovědí. Mladší kategorie měla 30 otázek a limit pro postup do 2. kola při 24 správných odpovědích, starší měli 50 otázek a postupovali při zisku nejméně 40 správných odpovědí. Otázky byly vybrány z biblických knih: Genesis, Exodus, 4 evangelia a 3 epištoly Janovy. Svá řešení soutěžních archů neodeslalo zpět celkem 92 dětí ti si jen soutěž vyzkoušeli

3 nanečisto. Z několika míst však ohlásili místní dospělí pořadatelům, že si po odeslání soutěžních archů sami nebo s přáteli soutěž v 1. kole rovněž vyzkoušeli (aniž by odesílali archy k opravě redakci měsíčníku Junáka Na dobré stopě ). Celkem v roce 2000 organizovalo soutěž v Praze 9 osob a místně (ve 20 menších i větších obcích a městech) 22 vedoucích a rodičů. V roce 2001 bylo v Praze opět 9 organizátorů, avšak v místech průběhu 1. kola to bylo (již ve 40 obcích a městech) 58 dospělých spoluorganizátorů. V prvním kole tedy řádně soutěžilo 307 dětí (v loňském 1. ročníku to bylo 151 dětí). Do 2. kola se kvalifikovalo celkem 134 soutěžících, a to: v mladší kategorii 84, ve starší 48 a mimo pořadí 2 účastníci (vloni se kvalifikovalo 58 dětí a 2 mimo pořadí ). B) 2. kolo soutěže, konané dne v Praze Nuslích ve sboru ČCE K soutěži se dostavilo celkem 47 dětí (vloni ve sboru CASD v Praze Vinohradech to bylo 43 dětí), z nichž v kategorii mladších účastníků jich soutěžilo 25 (vloni 26) a v kategorii starších 22 (vloni 17). Děti doprovodilo 20 vedoucích a rodičů (vloni to bylo 18 vedoucích a rodičů). Soutěž celkem organizovalo 14 vedoucích z Junáka a klubu Pathfinder s pomocníky z místního sboru ČCE (vloni to bylo 8 osob). Soutěže se stejně jako v r zúčastnili 3 vedoucí biblické soutěže pro věk 16 a výše (stejně jako vloni). Reportáž pro Rádio Proglas opět zajistila redaktorka J. Strejčková, redakce Advent Orion vyslala tentokrát dvě studentky žurnalistiky. Soutěž byla zahájena pobožností místní farářky ČCE Ireny Škeříkové, která pronesla také krátké kázání. V průběhu soutěže přítomní zpívali křesťanské písně za doprovodu tří kytar (hrál J. Janovčík - v Praze studující člen Slovenské reformované církve a dále doprovázeli I. Škeříková a Petr Adame, předseda klubu Pathfinder/CASD). Výsledky 2. kola soutěže byly v souladu s pravidly rozděleny do dvou kroků: a) vyhodnocení absolventů 2. kola se ziskem pod limitem v kategorii mladších měli tito soutěžící zisk mezi 10 až 12 body, starší docílili zisk mezi body. b) vyhodnocení vítězů: První místo v kategorii mladších soutěžících získalo družstvo Sobotní školky CASD z Hodonína se ziskem 26 bodů ve složení Alexandr Ševčík, Martin Kapec a Michal Kapec. Druhé místo v kategorii mladších soutěžících získalo družstvo Junáka z Jihlavy, se ziskem 25 bodů, ve složení Hana Vystrčilová, Daniela Dokulilová a Alžběta Kvasničková. Třetí místo v kategorii mladších soutěžících získala družstva: a) klubu Pathfinder z Jihlavy, se ziskem 24 bodů, ve složení Jiří Szkuta, Luboš Hořínek a Ondřej Mikulka; b) náboženské obce ČSCH Kladno, se ziskem 24 bodů, ve složení Inka Jurková a Markéta Vlková; c) jednotlivá soutěžící z klubu Pathfinder v Liberci, se ziskem 24 bodů Petra Stehlíková. 3

4 První místo v kategorii starších soutěžících získal tým z klubu Pathfinder v Liberci se ziskem 49 bodů ve složení Michaela Stehlíková a Jana Stehlíková. Druhé místo v kategorii starších soutěžících získala jednotlivá soutěžící z klubu Pathfinder v Napajedlích, se ziskem 43 bodů Simona Wagnerová. Třetí místo v kategorii starších soutěžících nikdo nezískal. V průběhu soutěže dětí proběhla beseda přítomných vedoucích a rodičů se zástupci organizátorů, která nejen zhodnotila průběh 1. kola, ale také s ohledem na porovnání zkušeností z roků 2000 a 2001 doporučila: - napříště organizovat místo dvou kategorií tři, a to pro věk do 9 let včetně, od 10 do 12 let včetně a od 13 do 16 let včetně; - pro nejmladší kategorii zařadit většinu otázek spíše podle smyslu biblických textů nebo pasáží a nikoliv jen citace; v druhé kategorii provést kombinaci obou druhů otázek, v poslední kategorii nejsou změny třeba. Vedoucí dětí se pokusí organizátorům zaslat svá doporučení nebo příklad, jak si otázky představují, také písemně na adresu redakce Na dobré stopě. Přítomní doporučili organizátorům, aby připravili další 3. ročník na rok V rámci této besedy informovali zástupci vedení biblické soutěže pro dospělé jak o jejích přísnějších pravidlech tak o jejím plánovaném 3. ročníku pro Českou republiku také v roce Na závěr tomuto ekumenickému společenství požehnal P. Gereon T. Biňovec, O.Praem. Soutěž sponzorovali finančně: Ministerstvo kultury ČR (dotací na celou soutěž), Ústředí Junáka (uhradilo výtvarné provedení odznaků a uhradilo část režie), vydavatelství Advent Orion (které vytisklo odznaky a poskytlo knižní ceny pro vítěze) a rovněž redakce měsíčníku Na dobré stopě (uhradila další část režie a organizační náklady). Při propagaci soutěže spolupůsobila také Česká biblická společnost a International Bible Society Czech Republic. Záštitu nad soutěží od loňska mají: římsko-katolický biskup ostravsko-opavský Mons. František V. Lobkovicz, synodní senior Českobratrské církve evangelické Mgr. Pavel Smetana, předseda Církve adventistů sedmého dne Karel Nowak, letos nově také patriarcha Církve československé husitské ThDr. Jan Schwarz. Kromě členů těchto církví (jak na straně vedoucích či rodičů tak na straně dětí) se soutěže také v 1. kole účastnili členové Církve Bratrské a Evangelické církve metodistické. MOST - Misijní kongres dětí (zpráva organizátora o tomto Papežském misijním díle, které probíhalo od loňského podzimu) 4

5 Malí misionáři "vyrazili" do Krkonoš na 1. národní Misijní kongres dětí, který se konal ve Špindlerově Mlýně ve dnech září. Shromáždilo se asi kolem jednoho tisíce lidí. V prostoru Skiareálu Svatý Petr mohly děti vstoupit do všech kontinentů, které zde pro ně velice obětavě připravili převážně skauti z několika oddílů východních Čech. Patří jim za to veliký dík, protože velice citlivě představili návštěvníkům nejenom odlišné rysy různých kultur, ale i dobře vystihli potřeby chudých lidí a do různých soutěží zapojili i možnosti, jak jim pomoci. Děti obdržely na začátku Misijní pas, do kterého za splnění úkolů mohly získat razítka 5 kontinentů. Posledním razítkem MISIONÁŘ 2001 dostaly děti i poslání, aby jako praví poslové pokoje "misionářovaly" ve svém okolí dobrým příkladem života se vzpomínkou na své chudé kamarády v misiích. Mnohé děti se také přihlásily do Misijního klubka, kde se zavázaly k tomu, že si alespoň jednou týdně v modlitbě vzpomenou na chudé děti a odřeknou si 1 bonbónek v jejich prospěch. Tím nastřádají postupně penízky, které podpoří skrze PMD konkrétní projekty v misiích. Špindlerův Mlýn přijal tuto akci velice dobře. Bezplatné ubytování zde našlo přes 400 účastníků kongresu, zdarma promítalo i místní kino pohádku pro děti, mnoho lidí přiložilo svou pomocnou ruku apod. Cílem kongresu bylo seznámit děti s bohatstvím i bídou misijního světa a naučit je, aby bylo pro ně samozřejmostí vážit si všech lidí bez rozdílu a pomáhat podle možnosti tam, kde je třeba. Heslo tohoto setkání znělo: "Vy jste světlo světa." (Mk 5,14). Jsem přesvědčen, že všichni účastníci prozářili svojí přítomností nejenom místní hory, ale že paprsky pokoje, pravdy a Božího požehnání štědře rozdávají i ve svém okolí. Za spolupráci děkuje a přeje vše dobré P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD Redakce NDS bude sledovat, jak proběhnou přípravy na toto dílo v roce 2002 a bude čtenáře informovat. I my přejeme MOST vše dobré a hlavně doufáme, že skautská pomoc ještě vzroste. Interview po internetu: Kamil Nešetřil ( vůdce 38. střediska Junáka "Ječná" v Praze 2 se toto léto zúčastnil Národního výcvikového tábora Royal Rangers v ČR. Royal Rangers je mezinárodní křesťanská organizace, která u nás pracuje od začátku devadesátých let. Jejím cílem je přivádět děti ke Kristu a pomoci jim stát se jeho učedníky. Organizace pracuje na principech podobných těm skautským. RR vyvíjejí činnost vždy ve spolupráci s místním křesťanským sborem. Jeho odpovědi na otázky položené redakcí NDS, jsou následující: Jak jsi se jako skautský vůdce na takovou akci dostal? O Royal Rangers jsem četl v časopise Život víry a líbilo se mi, že existuje křesťanská organizace skautského typu, která jde nekompromisně za svým cílem získávat lidi pro Krista. Chtěl jsem se o nich dozvědět více, ale přední hlídka (v terminologii RR něco jako oddíl) v Praze neexistuje, byl jsem proto pozván na Národní výcvikový tábor pro vedoucí RR ("vůdcovský kurz"). Co jsi tam načerpal? Při příjezdu jsem byl zaskočen drsností, na kterou jsem nebyl z dosavadních skautských zkušeností zvyklý. První noc jsme šli spát po půlnoci a vstávali v pět hodin, protože jsme museli postavit celý tábor a připravit se na následující program. Celých pět dní bylo pak ve stylu neustálého tlaku, říkal jsem si proto jak jsem rád, že mám modrou vojenskou knížku. Tlak však nebyl samoúčelný, měl z každého a do každého dostat maximum. Pokud má absolvent být vedoucím, musí něco snést a musí umět zvládat především sebe. Učili jsme se klasické skautské disciplíny i metodiku vedení. Na rozdíl od Junáka mají RR dokonale vypracovaný mustr snad na všechno. Například nikdy nesekají dřevo na 5

6 normálním špalku u kterého se stojí, ale na cca 10 cm vysokém špalku u kterého se klečí. Důvod je prostý: pokud se dotyčný netrefí do špalku, zasekne se sekera do země a ne do nohy. Jenom co se týče práce v táboře mají spoustu dalších pravidel od otevření nože až po předpisové ukládání pracovního náčiní. Uvědomil jsem si na tom ohromnou zodpovědnost za děti, vůči které jsem časem mírně otupěl. Celý výchovný systém RR mě doslova nadchnul obzvláště svou cíleností a účelností. Jak Ti to prospěje ve skautské činnosti? V rámci svého oddílu bych chtěl uplatňovat mnoho jednotlivostí, týkajících se jak již zmíněné bezpečnosti práce, tak spousty praktických nápadů. Celkovou práci RR nelze však přenést do Junáka jako takového, protože každá přední hlídka je budována bezpodmínečně ve spolupráci a z rozhodnutí konkrétního církevního sboru. Pokud i někdo ze čtenářů chce účinněji rozsévat evangelium mezi dětmi a měl by zájem se o RR dozvědět více nebo dokonce jet na Národní výcvikový tábor (což vřele doporučuji), ať se podívá na nově zpracované stránky nebo se může rovnou obrátit na předsedu národní rady RR v ČR Petra Walacha. (Oldřichovice 328, , Třinec 1, tel.: , Za rozhovor poděkoval: Kamzík Další zpovídání po internetu Od: "Pavel Opatřil" Komu: "Vladislav Jech" volny.cz> Předmět: Re: Skautsky zpravodaj Datum: 23. XI ) Kamzík: Jsi pravidelným odběratelem Na dobré stopě - stačíš náš měsíčník podrobně číst a případně dávat dál, když sám organizuješ náročné akce pro "skautskou veřejnost", času nemáš nazbyt a sám vydáváš další zpravodaj? Pavel: Ano, myslím, že můžu říci, že Na dobré stopě přečtu vždy celý. Dávám ho také k dispozici v okruhu svých nejbližších spolupracovníků. I když i tady jsou určité rezervy. 2) K.: Onehdy br. At-pui na odboru duchovni výchovy Junáka informoval, ze se duchovní rádci ŘKC věnují skautkám a skautům bez ohledu na to, zda patří k Junáku, nebo k dalším skautským společenstvím. Máte v Brněnské diecési kontakty s YMCA-skauty nebo s SSSČR či Skautingem ABS? Pavel: Spolupráci s YMCA-skauty se mi dosud nepodařilo navázat, což mne mrzí, protože oni přece tak zdůrazňují duchovní principy skautingu. Se skauty ABS jsem byl v blízkém kontaktu, několik mých známých k nim v začátku přestoupilo, ale po čase se navrátilo zpět. Asi to nemá cenu v teto chvíli rozebírat, stručně řečeno: kontakty byly a už nejsou. A se SSSČR mám trochu kontakty s brněnskými a také z Brněnce i Jevíčka. 3) K.: Brněnská diecése pořádá akce, které jsou hojně navštěvovány; jak to fysicky zvládáš, jaké a kolik máš spolupracovníků? Pavel: Už několik let se osvědčil systém několika pravidelných aktivit v rámci celého roku. Je to víkendové táboření, Skautský máj a Skautsky podzim. Probíhají vždy v nějakém pěkném místě naší diecéze. Mohu říci, že k jejich úspěšnosti asi přispívá několik faktorů: Krása přírody v daném místě. Společenství známých (i když přijíždějí i "neznámí"). Trochu nových skautských dovedností. Špetka duchovna. V sobotu bývá vždy celodenní hra. Účast je lidí, máj už jsme rozdělili na setkání pro starší a pro mladší. S potěšením musím říci, že stále častěji přijíždějí i "nevěřící" i když škatulkování nemám vůbec rád, tedy ti, kteří jsou někde na začátku své duchovní cesty a nebrání se dalším krokům. Diecézní pouť je jednodenní akce s tradicí a vždy je přítomen i brněnský biskup. 6

7 Pořádáme ještě Diecézní vzdělávací seminář, duchovni obnovu pro činovníky (víkendovou) a teď nově Víkend pro činovníky, tedy celodenní hru pro ty, kteří jinak na jarech a podzimech jsou třeba na stanovišti. Je jasné, že bez pomocníků bych to naprosto nezvládal. Je to okolo tisíce lidí, kteří se za rok našich aktivit zúčastní. Časem se utvořily dvě pracovní skupiny, "pozořická" a "blanenská", které pomáhají technicky i ideově při víkendových tábořeních. Jinak mam takové své tajné přání vytvořit síť spolupracovníků z jednotlivých částí diecéze. Ona už je určitě utvořena, ale jsou v ni ještě rezervy. A jak vždy, někdo s vedením oddílu začíná a jiný končí, tak někdy jsou v návaznosti kontaktů hluchá místa a trvá dost dlouho, než se udělá další krok. Ale to už je úděl života a znamení, že nějak žijeme. 4) K.: V právě probíhající soutěži ve znalosti Bible je o celou jednu třetinu více přihlášených než vloni na 1. ročníku - jak jste na soutěž upozorňovali u vás? Pavel: Tak tady musím pokorně přiznat, že jsem to moc nepropagoval, nějak jsem prošvihl termíny. 5) K.: Z Brna a okolí bylo přihlášeno na 30 dětí z různých skautských oddílů a křesťanských společenství a to je jasný důkaz ekumenického působení - myslíš si, že je to "zásluha" organizátorů nebo tak působí sama Bible? Pavel: Určitě je to obojí, zásluha lidí o dobrou věc a stálá inspirace Božího slova. Zkrátka: Boží oslovení a lidská odpověď v praxi. 6) K.: X. valný sněm Junáka je za námi - na co Ti valný sněm Junáka odpověděl a v čem Tě neuspokojil? Pavel: Jsem v zásadě optimista, ale po sněmu trošku optimismu ztrácím, nevím, co si mohu od zvoleného týmu přát. Opravdu nevím. 7) K.: Kdykoliv se lidé opravdu snaží (podle br. Amundsena: Nedělejte nic "jako", ale opravdově... ), tak myslí dopředu - jaké jsou Tvoje plány "na prahu dalšího století" - samozřejmě ve vztahu ke skautování? Pavel: Určitě bych si přál, aby z našich diecézních akci stále odjížděli lidé spokojení, s potěšením v duši. Také abychom byli otevření Božímu Duchu a u něj hledali svoji budoucnost. I v diecézních aktivitách. Ale neskautuji jenom v diecézi, nýbrž i v místě svého působení, v Rájci- Jestřebí. Tam teď rozjíždíme něco speciálnějšího pro rovery, tak věřím, že to dobře dopadne. A ještě mám jeden dlouhodobý cíl, vybudovat nějakou diecézní základnu, malé tábořiště se zázemím. Nejenom pro naše aktivity, ale i pro různé jiné využití. Je toho určitě mnoho, co bych si přál, ale učím se být vděčný za každý krůček dopředu. Ve vztazích k Bohu, lidem i k sobě. Jak nás to stále učí naše základní skautské principy. Za rozhovor poděkoval: Kamzík Chvála předkům, kteří nade mnou drží ochrannou ruku svou, kteří mě objímají láskou svou. Chvála všem, kteří naslouchali srdcím svým a neochvějně kráčeli za naplněním svého osudu. Chvála rodu Chvála těm, kteří svými útrapami a trápením, svými pochybnostmi a nejistotou dláždili cestu novému životu. Chvála Bohu za to, že jsme, že spolu tvoříme jednotu, generace za generací, synové, dcery a jejich rodiče, na věky věků. Alena Břeňová

8 N O S N É T É M A K tématu Duch svatý má nejen vztah k blížící se vánoční době, ale je také závažné pro dobu, ve které žijeme: Zamysleme se nad tím, co čteme v dopisu Galatským (kap. 5, verš 22): Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Zimní příběh, který přetiskujeme z letošního čtvrtého dílu příručky Mana pro každý tento den, není od našeho tématu daleko, spíše naopak: Byl jednou jeden muž. Měl dům, volka, kravku, oslíka a stádo ovcí. Chlapec, který to stádo hlídal, měl malého psa, vlněný kabátek, pastýřskou hůl a lampu. Na zemi ležel sníh. Bylo chladno a chlapec mrzl. Nechránil ho ani ten vlněný kabátek. Chlapec prosil muže: Mohl bych se ohřát ve tvém domě? Nemohu se dělit o teplo, dříví je drahé. Tak odpověděl muž a nechal chlapce stát na zimě. Tu ten uviděl na nebi velikou hvězdu. Pomyslil si: Co to znamená? Vzal pastýřskou hůl a lampu a vydal se na cestu. Bez chlapce tu nezůstanu, řekl psík a šel v jeho stopách. Bez psa tu nezůstaneme, řekly ovce a šly v jeho stopách. Bez ovcí tu nezůstanu, řekl oslík a šel v jejich stopách. Bez oslíka tu nezůstanu, řekla kravka a šla v jeho stopách. Bez kravky tu nezůstanu, řekl volek a šel jejích stopách. Najednou je tu nějaké ticho, pomyslel si muž, který seděl u kamen. Volal na chlapce, ale marně. Šel do stáje, a ta byla prázdná. Podíval se do ohrady - a ovce tam nebyly. Chlapec utekl a všechna zvířata mi ukradl, křičel muž, když objevil stopy ve sněhu. Sotva se však vydal chlapce pronásledovat, začalo sněžit. Zvedla se sněhová vichřice, vlezla muži pod šaty a štípala ho do těla. Muž zakrátko nevěděl kudy kam. Zapadal do sněhu stále hlouběji. Už nemohu dál, sténal a volal o pomoc. Tu se vichřice utišila. Přestalo sněžit a muž spatřil na nebi velikánskou hvězdu. Co ta hvězda znamená? pomyslel si. Hvězda stála nad nějakým chlévem uprostřed pole. Malým okénkem se dralo ven světlo pastýřské lucerny. Muž šel blíž, a když otevřel dveře, spatřil všechny, které hledal, ovce, oslíka, kravku, volka, psíka i chlapce. Byli shromážděni kolem jeslí. V jeslích leželo dítě. Usmívalo se na něho, jako když ho očekávalo. Jsem zachráněn, zvolal muž a poklekl u jeslí vedle chlapce. Druhého dne ráno se vrátili muž, chlapec, ovce, oslík, kravka, volek a také psík domů. Všude ležel sníh. Bylo chladno. Pojď dovnitř, řekl muž chlapci. Mám dost dřeva. Podělíme se o teplo. Napsal M. Bollinger, přeložili Jarmila a Zdeněk Svobodovi 8

9 TVŮJ SEN Napsal prodejce Nového prostoru Miloslav 092 v čísle 73/2001 Otevíráš oči, mneš si je, jsi v šoku, alespoň mi tak připadáš. Jsi nervózní. Usedám vedle Tebe a ptám se Tě, co se stalo? Začínáš vyprávět. 0 tom, co máš za sebou, o tom co se Ti dnes zdálo. Pláčeš. Hladím Ti vlasy a říkám Ti: "Byl to Tvůj velký sen, jestli se naplní - bude to dobré, ale věř, nebo spíše mysli na to, zda to někomu pomůže". Přestáváš plakat. Usmíváš se na mě, jsi teď v tomto momentě jako slunce, které svítí na naší krásnou zem. Jako blahodárné světlo svítí do všech temných koutů, do zákoutí i do naší duše. Dívám se na Tebe a vím, že máš duši čistou, neposkvrněnou lakotou, sobectvím a pýchou. Mám Tě strašně rád, ale nemohu (nesmím) to říkat a je to velká škoda. Jako Tvůj sen, jako i můj sen, tak bych si přál hodně lásky a porozumění. Z toho je pak štěstí, že nejsem na tomto světě sám, že se mohu dívat a vnímat tě takového jaký jsi. Tvůj sen, Tvá zkušenost i Tvůj život jsou jedno velké bohatství, ze kterého lze neustále brát, ale hlavně dávat a tak mít jednou svůj velký pohled, který je ze všech nejlepší, nikdo Ti ho nemůže vzít. A to je Tvůj sen. Zcela určitě se naplní, protože do toho dáváš všechno. Ať žije TVŮJ SEN o lásce, štěstí a pomoci. Přetištěno na základě "permanentního" souhlasu redakce NP Podobenství o svobodné vůli V časopise Bratrstvo č.8/2000 tento příběh převyprávěl Jaroslav Sýkora. Jednou přišli učedníci za rabim Koljodeou z Chachamova, aby se ho zeptali: "Rabi, jak je to se svobodnou vůlí?" A rabi Koljodea jim řekl: "Se svobodnou vůlí je to jako s člověkem, který šel na trh, aby tam koupil malý olivovník. Zaplatil, odnesl jej domů, zasadil ho a zalil. Když toto vše učinil, vrátil se do domu a pokračoval ve studiu Tóry. Čas plynul a olivovník rostl. Někdy jej zalíval sám rabi Koljodea, jindy jeho žena, soused nebo jej zavlažil déšť. Olivovník rostl a rostl podle toho, jak mnoho byl zavlažován, mohutněl a mohutněl podle toho, jak silné bylo slunce, a vydával plody a dával je podle toho, jaká byla roční doba. A podobně je to i s člověkem a jeho svobodnou vůlí. Člověk se rodí, aniž by o tom mohl sám rozhodnout, je živen, zaopatřován a vychováván svými rodiči a učiteli dříve, než dospěje, a vydá plody ze své výchovy, studia a práce, když přijde jeho čas." "Ale rabi," vykřikli žáci zděšením, "rodíli se člověk, aniž by se svobodně rozhodl, je-li živen a vychováván, aniž by to chtěl, a vydává-li plody své píle v dospělosti, aniž by k tomu přitakal, pak je jen opakovaně manipulován a žádnou svobodnou vůli vůbec nemá!" "Má i nemá," namítl rabi Koljodea. "Co myslíte, že by se stalo s olivovníkem, kdyby se rozhodl, že přestane přijímat vláhu a obnaží se horkému slunci?" "Uschl by," odpověděli žáci. "Dobře, a co by se stalo s člověkem, kdyby se ve svém chlapeckém věku rozhodl, že odmítne péči rodičů a píli svým učitelům?" "Zplaněl by jako jabloň a jeho plody by zhořkly," řekli žáci opět. "Správně jste odpověděli," pochválil je rabi Koljodea a spokojeně se vrátil do svého domu, aby pokračoval ve studiu Tóry. Řešení poctivé i rozumné Vyskytne-li se v celostátním periodiku článek o skautech - a není to rovnou o nějakém průšvihu na táboře či s pedofilním vedoucím, je to samo o sobě důvod k malé oslavě. Když tedy Zbyněk Petráček věnoval nedávno v časopise Respekt skautům hned celou půlstránku, rozhodně je třeba mu za to poděkovat. Psát o skautech - stejně jako o každém, kdo se dnes nějak stará o výchovu dětí a mladých lidí - rozhodně nepatří k běžné novinářské rutině. 9

10 Ve svém článku Junáci Pravdy a Lásky se Z. Petráček poněkud rozsáhleji zabývá historií - což sice nemůže škodit, snad jen v porovnání s tím, kolik prostoru mu zůstalo na současnost, se jí zabýval příliš dlouze. Český skauting má za sebou už přece jenom jedenáct let novodobé historie - a ta rozhodně není nezajímavá. Je to konec konců skoro třetina veškeré historie svobodného skautingu u nás. Sama skutečnost, že si dokonce přečetl - byť zdá se zběžně - opravdu zásadní dokument českých skautů Strategii Junáka do roku 2005, je dalším kladem jeho počinu. Pochybnosti o tom, zda přece jenom dostatečně pochopil současný český skauting, vzbuzuje ovšem poslední odstaveček, nazvaný Bůh a nic. Snaží se v něm konfrontovat první ze tří základních principů skautingu - tradičně formulovaný jako Duty to God (Povinnost k Bohu) - s tím, jak je naplňován v Junáku. V jeho současném znění totiž - po více než dvouleté diskusi v období prosinec 89 až květen 92 - bylo zvoleno netradiční označení Transcendence - totiž nejvyšší Pravda a Láska. To se Zbyňku Petráčkovi jeví jako příkladná česká obezlička. Není samozřejmě zdaleka první, kdo vznáší takovou výhradu. Kdyby se o problém pečlivěji zajímal, věděl by ovšem, že rozhodně takové prvoplánové obviňování vůbec neodpovídá tomu, jak byl celý problém ve skutečnosti řešen. Kořen toho, proč i Zbyněk Petráček snadno naletěl tomuto dojmu, je jistě v tom, že tak, jako většina Čechů, má velmi chabé religionistické znalosti. Jinak by si totiž nepletl duchovní rozměr s religiozitou. Ani v tom není zdaleka první. Když se u nás v prosinci 89 (tehdy jsem napsal první článek, ve kterém jsem navrhoval toto řešení s Pravdou a Láskou, přijaté potom 4. sněmem v roce 1992) začala debata o nutnosti jasně se přihlásit ke "spirituální dimenzi" (= duchovnímu rozměru), většina starých skautů začala protestovat, že se rozhodně nepodřídí katolické církvi. Naprosto nebyli schopni rozlišovat mezi duchovním, náboženským a církevním. A přitom jde o skutečnosti, které je nezbytné dobře rozlišovat: Duchovní je nejobecnější - a týká se všech lidí ("orgánem duchovního života" je svědomí, jak přesně upozornil Václav Havel ve svém památném projevu z února 1990 v americkém Kongresu). Zvláštním případem kultivace toho duchovního je to, co je náboženské. A jen něco z toho, co je náboženské, má povahu toho církevního (totiž jen v rámci křesťanského náboženství). Aby Zbyněk Petráček a jemu podobní neupadali do zbytečného podezření, že čeští skauti sehráli se světovým skautingem "levárnu", upozorňuji na diskusi, která se vede už od první třetiny minulého, tedy 20. století. Oč se jedná? Stručně to vyjádřil jeden z největších katolických teologů 20. století Karl Rahner ve studii "Meditace o slově Bůh": Samozřejmost, s níž se přestává s Bohem počítat, se zřetelně odráží ve znehodnocení slova "Bůh". Existuje sice ještě slovo "Bůh", ale o Bohu neříká vůbec nic. Zda tomu tak bylo vždycky, je jiná otázka. Dnes rozhodně působí jako nějaké vlastní jméno. Musí se vědět odjinud, co se jím míní. Neříká nic o tom, co označuje. A nemůže fungovat ani jako ukazováček, který poukazuje na to, s čím se setkáváme bezprostředně za slovem - jako je tomu třeba u slov "strom", "slunce" nebo "stůl". Tohle napsal K. Rahner v roce A jeho vrstevník, významný protestantský teolog Paul Tillich, už dvacet let před tím ve svém stěžejním díle "Otřásání základů" říká toto: Jméno této nekonečné a nevyčerpatelné hlubiny a základu všeho bytí je Bůh. Tato hlubina je to, co se slovem "Bůh" míní. A jestliže pro vás toto slovo moc neznamená, přeložte si jej a mluvte o hlubinách svého života, o zdroji své bytosti, o tom, co se vás týká nejvíc a co přijímáte vážně a bez jakékoli výhrady. Abyste to dokázali, budete možná muset zapomenout na všechno tradiční, čemu jste se o Bohu naučili, třebas i samo to slovo. Neboť víte-li, že Bůh znamená hlubinu, víte o něm hodně. Pak se už nemůžete nazývat ateistou nebo nevěřícím. Nemůžete totiž myslet nebo říkat: Život nemá hloubku! Život je mělký. Bytí samo je jenom povrch. Kdybyste dokázali tohle tvrdit úplně vážně, pak jste ateisté; ale jinak nejste. Kdo ví o hlubině, ví o Bohu. Diskuse u nás v Junáku ani se zahraničními partnery nebyla tehdy snadná. Stačí si uvědomit, že i dnes proces naší integrace do EU je "velkou" obdobou toho, co jsme my, čeští skauti, absolvovali začátkem devadesátých let vůči skautingu světovému. Skutečnost, že za 10

11 formulaci "...sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce..." se postavili i zástupci různých křesťanských církví - od římskokatolíků, přes evangelíky a husity až k adventistům, byla pro světové skautské ústředí významným svědectvím toho, že to myslíme vážně. Ostatně závěrečná jednání spolu s tehdejším českým náčelníkem Václavem Břicháčkem vedl v Ženevě ústřední duchovní rádce za Římskokatolickou církev biskup František V. Lobkowicz. To, co by mělo zajímat nás i Zbyňka Petráčka, je, jestli toto řešení otevírá dnešním chlapcům a děvčatům ve skautingu cestu k opravdovému duchovnímu životu, nebo ne. Moje osobní zkušenosti z posledních pěti let, kdy jsem přítomen vůdcovským lesním kurzům, které absolvují už mladí lidé, kteří do Junáka přicházeli po listopadu 89, stejně jako výsledky komplexního šetření o hodnotových orientacích mladých skautů a skautek, které jsme si v letech 2000 až 2001 nechali vypracovat, svědčí jednoznačně o tom, že námi zvolené řešení bylo velmi dobré: pro většinu mladých lidí, kteří procházejí skautingem, není už duchovní život něčím zatuchlým, odpudivým či zbytečným, ale je lákavou možností vlastních objevů. Kdyby se tomuhle příště Zbyněk Petráček věnoval, možná, že by to bylo zdrojem objevů i pro něj. Jiří Zajíc předseda odboru duchovní výchovy Junáka JEDNO VÝROČÍ 80. LET TRVÁNÍ SKAUTINGU Letošní začátek listopadu naše středisko prožilo vzpomínkou na svou historii. O prvním listopadovém víkendu jsme uspořádali několik akcí v rámci oslav 80. výročí založení prvního skautského oddílu v Kobylisích, jehož následovníkem je současné středisko "SEVER". Zahájením bylo vzpomenutí na naše bývalé členy, kteří již nejsou mezi námi. Dohodnuté skupinky z jednotlivých oddílů střediska se v předvečer oslav vydaly na pražské hřbitovy k jejich hrobům položit kytičku a uctít jejich památku. Sobota 3. listopadu začala "Dnem otevřených dveří střediska SEVER" u nás v klubovně na Svornosti a v jejích přilehlých prostorách. Celé dopoledne bylo připraveno především pro děti z blízkého okolí, tedy nejvíce pro ty kobyliské. Naši skauti a skautky z dětských oddílů již od časného rána připravovali prostory uvnitř kluboven. V té chlapecké se připravovali skauti na předvádění znalostí, které by měl každý správný zálesák znát. Takže přicházející dětský návštěvník měl například možnost seznámit se s pravou turistickou mapou, vyzkoušet si, jak se zachází s buzolou nebo si třeba uvázat nějaký ten uzel. Dole v klubovně skautek se zas návštěvníci mohli podívat a vyzkoušet si různé rukodělné prácičky. Například složit origami, vyzkoušet si drhání nebo vyrobit si pěkný náramek z korálků navlečených na silonovém vlasci. A zdaleka ne vše bylo jen pro dívky, stejně jako nahoře u skautů uvítali i zástupkyně slabšího pohlaví. A ve velké společné klubovně byly k vidění oddílové kroniky od těch nejstarších až po ty, ve kterých ještě inkoust nestačil pořádně zaschnout. Na dalších stolech byla připravena k nahlédnutí alba s fotografiemi z výletů a táborů. Pro toho, koho by zajímaly tábory, tu byly modely některých táborových staveb. A kdo se nechtěl hromadami archiválií prohrabovat, mohl se na nejzajímavější události ze života střediska podívat v komponované projekci na velké plátno. Od deváté hodiny se areál klubovny začíná plnit příchozími návštěvníky. Každý, kromě zálesáků, kteří mrštně proklouzli uvítacímu výboru, dostává pamětní lístek a celá rodina navíc upomínkový perníček ve tvaru historického znaku 24. střediska. 11

12 Vysvětlovat, kde se na co mohou podívat a kde si co zkusit, je snad zbytečné. Už jsou tu nadháněči buď od skautů nebo od skautek a lákají přišedší na prohlídku kluboven. To ale není vše, co tu je nachystá- no. Za rohem mezi dvěma stromy je natažena nefalšované lanová lávka, u hřiště je pro ty menší házení na Balůa, na stěně přístavku je zavěšen terč pro šipky, dole u garáží si zase mohou ti neposednější proběhnout překážko- vou trať. Pro technické typy je tu zatloukání hřebíků - výborná příprava na táborovou stavbu stanů a pro ty, kdo mají přesnou mušku, ještě střelba na plechovky jako na správné pouti. A pokud se někdo málo hýbal a byla mu zima, nemusel zoufat. Přímo u vchodu do kluboven se vařil čaj, který bylo možné kdykoli ochutnat. Zkrátka, každý si mohl vybrat podle svých potřeb. A to také návštěvníci dělali. Někdy neodolali ani rodiče a přidali se k soutěžení a dovádění také. No a udržet naše členy čtyřiadvacítky jen tak se dívat? Kdo to kdy viděl! Pravda, někteří měli své důležité úkoly, ale i ty někdo jiný na chvilku zastoupil, aby si také mohli užít. Převážně starší a bývalí členové pak zároveň se sledováním toho mumraje vzpomínali na doby, kdy se tady nebo ještě ve staré klubovně takhle proháněli oni. Ještě, že konec Dne otevřených dveří byl stanoven na dvanáctou hodinu. Nebýt chuti na pořádný oběd, mnozí z návštěvníků by si ani neuvědomili, jak čas při takovém pohybu rychle ubíhá. Pro některé hosty už dnes veškerý pohyb končí, ne tak pro osazenstvo čtyřiadvacítky. Nás čeká rychle po sobě sklidit náčiní, nasytit se a už se chystáme na další část dne, kterou je Skautské setkání v Salesiánském divadle. "Skautské setkání" je vrcholnou akcí oslav. Bylo koncipováno jako pásmo, v němž vyprávění o jednotlivých historických etapách střediska historií střediska střídají výstupy připravené současnými skauty a skautkami. Setkání se konalo v Salesiánském divadle na Kobyliském náměstí. Při vstupu opět návštěvníci dostávají pamětní lístky a mohou si zakoupit "Výročnici" - publikaci s přehledem historie 24. střediska za celých 80 let, stejně jako zde mohou získat obálku prvního dne s příležitostným razítkem oslav. V předsálí si mohou prohlédnout výběr z dochovaných kronik, fotografie a jiné historické artefakty (Smutnou skutečností je ovšem to, že se jedna z těch starších a tedy i cennějších kronik ztratila). Rámec této minivýstavky je tvořen postery s komponovanými informacemi jednotlivých oddílů střediska, která se po skončení Setkání přesunou do výlohy Obvodní knihovny v Klapkově ulici č. 26. Zde vydrží až do završení oslav dne 19. listopadu uskutečněním zádušní mše v kostele Sv. Terezičky na Kobyliském náměstí. A od tří hodin, respektive od čtvrt na čtyři již běží program podle předpokladu, počínaje vystoupením jednoho z nejstarších pamětníků, bývalého vůdce střediska, odchovance Foglarovy "Dvojky", Jiřího Dvořáka - Sopky. Povídání o historii střídají vystoupení dětí a k tomu všemu jako doplnění běží videoprojekce výběru historických dokumentů k příslušným obdobím. V závěru Skautského setkání došlo na slavnou událost pro celý skautský obvod. Představitelé Obvodní rady Junáka Praha 8 Ludmila Zikánová a Petr Vopálka spolu se zástupcem Rady OS Pražského kraje Juliusem Müllerem předali činovníkům, kteří se významně zasloužili o rozvoj a fungování organizace Junák, čestná ocenění : Medaile díků, Řád skautské vděčnosti, a dvě vysoká vyznamenání bronzovou a stříbrnou Syrinx. Tím vlastně symbolicky podtrhli význam nepřetržité práce všech skautů ať již ze čtyřiadvacítky nebo z ostatních složek Junáka. Před závěrečnou společnou večerkou celý program zakončilo vystoupení našich oldskautů Jaroslava a Zdeny Wittmayerových a Jany Pražákové, kteří nám zanotovali několik krásných skautských písní. Jako zástupce vyšších složek Junáka - svazu skautů a skautek ČR jsme uvítali tiskového zpravodaje Ústřední rady Junáka a redaktora skautských časopisů Skaut - Junák a Junák hlásí, Václava Noska -Windyho. Starosta Junáka - svazu skautů a skautek ČR Jiří Navrátil se na Skautské setkání nemohl dostavit a přišel 12

13 nás podpořit až ve večerních hodinách na Společenský večer, pořádaný v naší klubovně na Svornosti. Děkujeme. Ve zhodnocení Skautského setkání je třeba jen říct, že pro příště budeme muset lépe volit poměr mezi povídáním o historii a vstupy současných skautů, kde se letos na současnost, nepochybně pro velkou zajímavost historických svědectví, dostalo velmi málo času a zvláště pro mladší byl pak pořad poněkud zdlouhavý. Zprávu zaslal: Petr Brabec Juan SKAUTSKÉ ČTENÍ K TÉMATU SPIRITUALITY NA POKRAČOVÁNÍ Z knihy Drumherum und mittendrin, Special: Spiritualität, autoři: Martin Lätzel, Gustav Denecke, Christine Abel, Mattias Borst, vydal Georgs-Verlag Neuss v r. 2001, "POHLED ZVENČÍ I ZEVNITŘ,zvláštnosti spirituality" přeložila a upravila Anna Velichová Ida. (3. pokračování) Ježíš Kristus kompas k životu?! Jakožto skautům a skautkám je nám svěřeno zacházeni s mapou a kompasem, ale označit Ježíše Krista za kompas k životu, to se zdá tomu či onomu přece jen trochu přehnané. Jako křesťanský skautský svaz /*pozn. překl.: Němečtí skauti sv. Jiří - DPSG/ se orientujeme na život a poselství Ježíše Krista. Kdo se seznámil se základními rysy našeho životního názoru, rychle zjistí, že zde Ježíšův život a příklad slouží jako základ. Jako křesťané a křesťanky jsme následovníky Ježíše Krista. Následovat Krista znamená žít v bratrském společenství, zastávat názor "vědomého výchovného, sociálního a politického jednání z víry" /Stanovy DPSG, str.17/. V Kristově společenství "můžeme dýchat, smát se i plakat, nepotřebujeme skrývat své obavy a těžkosti, své naděje a sny; zde se nepočítá prestiž, můžeme být prostě sami sebou, skryti v lásce lidí, skryti v Boží lásce" /Stanovy str. 16/. Umožníme-li svým světluškám a vlčatům tuto zkušenost na oddílovce, v akcích i v každodenním životě, předáváme jim to, čím mínil Ježíš boží království a dáváme jim i "kompas" pro další cestu životem. Ježíš nám ukazuje stopu životem. Proto je také důležité, abychom vycházeli z konkrétních zkušeností světlušek a vlčat. Na oddílovkách a při akcích prožívají vlčata a světlušky přátelství v oddíle. Na výpravách pociťují, co je myšleno slovem "souputník ten, kdo putuje s tebou" nebo když se jich na slibové slavnosti ptají, zda jsou připraveni být bratrem či sestrou všech skautek a skautů světa /pozn. překl.: je tím míněn slib nejmenších členů DPSG/. Jako vůdci a vůdkyně máme možnost stavět na těchto zkušenostech světlušek a vlčat a představit Ježíše jako svého bratra, přítele a souputníka. Ježíš chce jít s námi životem, chce být při nás, když věříme i pláčeme, hádáme se a usmiřujeme, sbíráme nápady a něco slavíme. Ježíš není přítomen v oddíle jen tehdy, když slavíme bohoslužbu, ale "kde jsou dva nebo tři jsou shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich" /Matouš, 18,20/ - a to je právě ten případ na každé oddílovce. 13

14 Jako zacházení s mapou a kompasem musí být i užívání "Ježíšova kompasu" stále znovu zkoušeno a procvičováno. Jdeme-li někdy špatným směrem, je v naší křesťanské víře krásné to, že se můžeme neustále obracet na druhou stranu a Ježíš nám odpustí naše chyby a slabosti i dodá odvahu k novému začátku. *pozn. německý název tohoto svazu je "Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg" (viz též kontakt uveřejněný v NDS č.102) (pokračování příště) Svá pf 2002 nám zaslali: Br. Ladislav Rusek Šaman (spolu s vedlejším krásným obrázkem). P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD, jehož zprávu otiskujeme v tomto čísle. Ses. Alena Břeňová Ještěrka (jak sama říká přítelkyně skautů) - přeje pěknou předvánoční i vánoční pohodu a mnoho dobrého v novém roce 2002! Rovněž redakce měsíčníku srdečně přeje všem předplatitelům požehnané vánoční svátky a vše dobré do roku 2002! MEZINÁRODNÍ BIBLICKÁ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE (INTERNATIONAL BIBLE SOCIETY CZECH REPUBLIC) Zpráva určená křesťanským učitelům, vychovatelům a pracovníkům s dětmi a mládeží účastníkům jednodenního semináře 23. března 2002 v Praze V Praze Vážení bratři a sestry, většina z Vás již vlastní učebnici a metodickou příručku Chrise Wrighta Současné problémy očima křesťanů. Chceme Vám poděkovat za Vaše dopisy a telefonáty, ve kterých nám jako spoluvydavatelům vyjadřujete vděčnost za tuto publikaci. Je to pro nás ujištěním, že jsme jejím vydáním vyplnili mezeru v oblasti křesťanské etiky a výchovné literatury. Chris Wright je mezinárodně uznávaný křesťanský pedagog. Odbornou praxi získal nejenom ve Velké Británii, ale v celé řadě dalších zemí. V současné době působí na mezinárodní křesťanské škole v Jeruzalémě. Naše radost z vydání jeho knihy je však znásobena skutečností, že Chris Wright přijal naše pozvání a přijede do České republiky, aby Vám předal zkušenosti, jak s jeho učebnicí úspěšně pracovat. Kromě dvoudenního semináře, který je určen těm, kdo se zaváží, že vyškolí nejméně dvacet dalších pracovníků s mládeží, je ochoten uspořádat ještě jednodenní instruktážní seminář pro pracovníky, kteří se v církvích věnují výchově mládeže. Na rozdíl od dvoudenního semináře, který je na přání autora limitován maximálním počtem 40 účastníků, nebude tento jednodenní omezen, jestliže počet zájemců nepřekročí kapacitu místností, které máme k dispozici. Pokud by se však hlásilo větší množství, nebude možné později došlé přihlášky akceptovat. Věříme, že tuto nabídku přijmete a svou aktivní účastí se připojíte k tomuto významnému a pro naši mladou generaci tolik prospěšnému programu. Na dalších stranách najdete bližší informace a přihlášku, o jejíž bezodkladné vyplnění Vás prosíme. S bratrskými pozdravy Mgr. Milan Hlouch, v.r. Jiří Drejnar, v.r. národní koordinátor IBS-ČR národní ředitel IBS-ČR 14

15 Obsah semináře: Jak pracovat s učebnicí Ch.Wrighta Životní problémy očima křesťanů (Metodika, praktické návody, diskuze) Přednášející: Chris Wright křesťanský pedagog s dlouholetými mezinárodními zkušenostmi, v současné době ředitel mezinárodní školy v Jeruzalémě, a Sid Freeman pedagog, vedoucí pracovník školní inspekce, v současné době poradce v oblasti výchovy ve Velké Británii. (Přednášky budou s překladem do češtiny) Místo konání: Praha (o přesném místu bude rozhodnuto podle počtu zájemců všem přihlášeným bude včas oznámeno) Učebnice a metodická příručka jsou nezbytnými pomůckami pro účastníky semináře. Obě publikace spolu s případným dalším materiálem bude možné zakoupit na místě. Všem přihlášeným zašleme včas bližší informace, případné nezbytné textové materiály a podrobný program. Přihlašuji se závazně k účasti na semináři: Jméno a příjmení Povolání Bydliště PSČ Tel/fax Jako učitel(ka) pracuji s mladými lidmi - v církvi v organizaci P ř i h l á š k a k účasti na jednodenním semináři Současné problémy očima křesťanů pořádaném 23. března 2002 v Praze Potřebné publikace Chrise Wrighta: mám nemám Na místě zakoupím publikace Chrise Wrighta:... ks - Životní problémy očima křesťanů učebnice (210 Kč)... ks Životní problémy očima křesťanů komplet pro učitele (učebnice + metod.příručka Kč) Datum: podpis Poznámka: redakce NDS projednala, že se na tento seminář mohou přihlásit i naši čtenáři. 15

16 Tato publikace má dvě části: 1) vlastní učebnici pro děti (avšak vhodnou i pro dospělé) 2) metodický materiál, vhodný (nejen) pro učitele/lektory. Komplet lze objednat anebo koupit v nakladatelství LUXPRESS, s.r.o. ve Veletržní 24, Praha 7 celkem za 400,-Kč. Mail to: tel./fax (02) NA DOBRÉ STOPĚ duchovní rádce skautských oddílů * Vydává: Odbor duchovní výchovy Junáka v počtu 200 výtisků * * Redakce: Vladislav Jech * Praha 9, Zelenečská 34, Praha 9, tel. 02/ , Jiří Zajíc a Petr Krampl * * Technické zázemí: Zuzana Vankeová a David Čančík. * * Předplatné pro rok 2002 zasílejte redakci podle těchto pravidel: pro dodání poštou 100,-Kč, příspěvek čtenářů webových stránek 45,-Kč; sponzorské předplatné je neomezeno. * * Prosíme o přesné údaje. * Bez jazykové korekce. * 16

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e V ý s l e d k y s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e S t e z k a p í s m á k ů r o č n í k 2015 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Informátor. sboru Vojkovice

Informátor. sboru Vojkovice Informátor sboru Vojkovice zima 2015 1 Slovo kazatele Kamil Majer Milá vojkovická rodinko. Stojíme na prahu nového roku. A toto období, bývá obdobím, kdy rekapitulujeme a hodnotíme rok přechozí a dáváme

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE

Olomoucký kraj. podrobné informace. Junák svaz skautů a skautek ČR VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE VÍKENDOVÝ VŮDCOVSKÝ KURZ OLOMOUCKÉHO KRAJE podrobné informace 1/5 Víkendový vůdcovský kurz pořádaný pod záštitou KRJ Olomouckého kraje O AKCI Olomoucké vůdcovky jsou určeny těm, kteří jsou přesvědčeni,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e

s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e V ý s l e d k y s o u t ě že v e z n a l o s t i B i b l e S t e z k a p í s m á k ů r o č n í k 2014 Soutěž připravil a organizoval Odbor duchovní výchovy Junáka ve spolupráci s Klubem Pathfinder a Církví

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Bludov 2013 Autor textů: Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jana Juránka Hanese, Jiřího Znoje Cvrčka a Jaroslava Petříka

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Informátor. sboru Vojkovice. Uvnitř naleznete: Ohlédnutí za volbami Otázka na zvolené vedoucí oddělení Exkurzi do včelína Čtvrtletní program

Informátor. sboru Vojkovice. Uvnitř naleznete: Ohlédnutí za volbami Otázka na zvolené vedoucí oddělení Exkurzi do včelína Čtvrtletní program Informátor sboru Vojkovice Uvnitř naleznete: Ohlédnutí za volbami Otázka na zvolené vedoucí oddělení Exkurzi do včelína Čtvrtletní program 3/4 2013 Slovo pastora zamyšlení V tomto měsíci si vždy po ránu

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace

Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace Závod bude probíhat v okolí chaty U Floriána v České Třebové v sobotu 7. února 2009. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: v 9:25 hod. dívčí kmen (registrace do 9:15 hod.)

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014.

Zůstanete li s námi, od teď už Vám žádná informace o škole neuteče. V tomto zpravodaji jsou informace za období 16. 31. 12. 2014. Hezké středeční odpoledne, srdečně Vás vítáme u druhého prosincového zpravodaje Střední školy služeb a řemesel Stochov. Letošní poslední vydání! A tak přejeme vše jen to nejlepší do nového roku 2015. Zůstanete

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

TVRZ ORENOv junior 2015

TVRZ ORENOv junior 2015 TVRZ ORENOv junior 2015 Nechť souboj čaroděje a dobrodruhů započne! 2. ročník soutěže pro členy mladší 12 let Letohrad 21. listopadu 2015 propozice k soutěži 08092015 Organizační část Pořádající jednotka:

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení

STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice. Hlava I Vymezení sdružení STANOVY Sdružení evangelické mládeže v České republice 1 Název a sídlo sdružení Hlava I Vymezení sdružení 1. Název sdružení:sem v České republice Sdružení evangelické mládeže (dále jen SEM ). 2. Sídlo

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

SALESIÁNI V BULHARSKU

SALESIÁNI V BULHARSKU SALESIÁNI V BULHARSKU ZPRAVODAJ ČESKÉ SALESIÁNSKÉ MISIE V BULHARSKU 28/ m ě s í č n í k k v ě t e n 2015 Nad Kaloferem (Stará Planina). - PK - Christos voskrese! Milí přátelé, vážení čtenáři, srdečně Vás

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014 JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 214 Přítomni: Stanislav Vojíř, Oldřich Štěpánek, Radka Kukralová, Pavel Bacík, Josef Ležal, Marie Vojířová, Jaromír Kupr, Renata Procházková, Michal Novák, František Kotaska, Pavel

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka Manažerské reporty 4 WD Fleet komunikace s řidičem 8 Soutěž 13 Vánoční hra 14 Přání 15

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka Manažerské reporty 4 WD Fleet komunikace s řidičem 8 Soutěž 13 Vánoční hra 14 Přání 15 12/2014 PROSINEC VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka Manažerské reporty 4 WD Fleet komunikace s řidičem 8 Soutěž 13 Vánoční hra 14 Přání 15 Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská

Více

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 19. 12. 2015 41/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 19. prosince 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Dvořák Jaroslav Společná

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Závěrečná zpráva. o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011

Závěrečná zpráva. o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011 Závěrečná zpráva o soutěži v e znalosti Bible Stezka písmáků roč. 2011 * v 1. kole - za ně odpovědnost nesl hlavně Junák - řádně v něm soutěžilo během září a října 265 soutěžících (včetně soutěžících mimo

Více

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce:

Čekatelské kurzy. Čekatelský lesní kurz Rozrazil Krátce: Čekatelské kurzy Čekatelský lesní kurz Rozrazil Rozrazil je tradiční čekatelský kurz, který v Brně funguje od roku 1997. Náplní kurzu není jen obsah čekatelské zkoušky. Myslíme si, že čekatelé by měli

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová,

Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Ilustrovala: Michelová Kristýna 5.A Redakce: ZŠ U Nemocnice 8.A členové: Long Nguyen, Jakub Jánský, Zdeněk Bárta, Tomáš Vršek Nikola Neumannová, Hanka Šinkorová co už to umí, mohou sami do časopisu přispívat.

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Vážení přátelé zde v sále.

Vážení přátelé zde v sále. Vážení přátelé zde v sále. Je mi ctí, že mohu vystoupit na této konferenci. Opravdu pečlivě jsem se na ni připravovala abych měla kvalitní informace o životě a vzdělávání lidí neslyšících a s těžkou sluchovou

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 27.11.2010 47/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 27. listopadu 2010 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka Společná

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení

IV. kapitola. Přehled a volba spánkového řešení IV. kapitola Přehled a volba spánkového řešení Jakmile jste provedli bezpečnostní kontrolu, dozvěděli se základní fakta o spánku a dokončili své první záznamy o spánku svého dítěte, jste připraveni postoupit

Více

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol

Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Učení dětí pomocí přednášek a programu z Tábornických škol Hana Kuklíková Česká Tábornická Unie D.T.K. POUTNÍCI Praha Plackování 2014 Úvod Volný čas dětí by neměl být pouze výplní mezi školou a dětskými

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

www.ujep.cz/ujep/pf/kmat/home/page2/kos.htm

www.ujep.cz/ujep/pf/kmat/home/page2/kos.htm Milý příteli, dostal se Ti do rukou druhý ročník matematického korespondenčního semináře KOS SEVERÁK. Kategorie Student je určena pro studenty všech ročníků středních škol (tedy od 10. roku chození do

Více