Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje Svědectví života. První morální zvěstí církve nejsou slova jejích kázání, spisy a nauky, ale svědectví života. Církev roste, rozkvétá a šíří se prostřednictvím svatosti (života) svých věřících. Tolik katechismus. Pius XII připomněl uprostřed 2.světové války: Po dva tisíce let žije a mohutní v duši církve vědomí, které pohánělo a stále pohání až k hrdinství lásky řeholníky obdělávající půdu, osvoboditele otroků, ošetřovatele nemocných a ty, kteří přinášejí víru, civilizaci a kulturu všem generacím a všem národům, aby vytvářeli takové společenské podmínky, které by všem umožňovaly život hodný člověka a křesťana. To byli a jsou lidé, kteří přijali Hospodinovo Slovo, aby se skrze ně stali světlem, aby se spása šířila až do končin země (Iz 49). Na tom nemění nic skutečnost, že se v každé době našli lidé, kteří zradili jako Jidáš, pohrdli Zákonem a své svědomí zašlapali do bláta, zaslepení mocí, bohatstvím, poživačností Máme být světlem. Aby se nám slabým dobrý úmysl dařil, k tomu si vyprošujme Boží milosrdenství, abychom měli sílu hájit s pokorou právo a spravedlnost a přitom nezapomněli na velké přikázání Lásky, bez které nejsme nic a bez které se nakonec všechno boří. Z Katechismu a Písma vybral Jiří Höfer

2 I N F O Z F A R N O S T I 2 STALO SE Předposlední víkend v červnu se na farní zahradě v Kyjích konal koncert křesťanských kapel, který byl součástí Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže. SKAM se snaží nabídnout mladým lidem netradiční zakončení školního roku: je tu příležitost zaposlouchat se do křesťanské hudby, protáhnout tělo a hlavně - podpořit ekumenického ducha mezi mladými. Tato akce proběhla ve spolupráci tří farností: Kyjí, Dolních Počernic a farnosti sv. Ignáce pod záštitou Salesiánského hnutí mládeže. Trvala dva dny: začala již zmíněným pátečním koncertem a pokračovala v sobotu sportovním kláním v areálu školy v Dolních Počernicích. Zakončena pak byla mší svatou, po jejímž skončení byly předány poháry a medaile vítězným týmům. A co tomu předcházelo? Sedm měsíců přípravy, osm lidí v úzkém týmu, pravidelné, dlouhé porady. Ano, pak už jsem si říkala, že je vše připraveno. Tedy, že hudební festival SKAMfest a následná sportovní akce SKAM je ready! Ale - člověk míní, Pán Bůh mění. Začnu vyprávět hezky od začátku Je pátek 22. června a my se chystáme na křesťanský hudební festival SKAMfest. Máme na programu čtyři kapely a jako hlavní hvězda večera bude vystupovat slovenský zpěvák Richard Čanaky, který je v českých zemích znám jako skladatel hymny pro setkání mládeže v Táboře Celý tým vstává již v ranních hodinách a od počátku dne pracuje naplno. Nevím jak je to možné, ale hodiny ubíhají moc rychle a už je odpoledne. Ouha! Objevují se problémy s elektřinou! Ne čtyřkolíkový, ale pětikolíkový kabel, - ne 220 voltů, ale 380 voltů. Zvukař má hodinu a půl zpoždění! Problémy se valí všechny najednou, takže je potřeba mít hodně pevné nervy! Zvukař nemá ještě stále aparaturu sestavenou a tak k naší velké lítosti zahajujeme koncert s více jak hodinovým zpožděním. Co na to říci? Nesmírně nás mrzelo, že musíme zkrátit všem kapelám časy na pódiu. Kromě českých skupin jako je Richard Čanaky

3 W.X.P. či Proti Proudu 30, hrála i slovenská kapela N.D.E a hvězda večera - Richard Čanaky. Když hraje Richard Čanaky, prokládá své písně modlitbou a duchovním slovem. I tím se stal koncert příjemným kulturním zážitkem. Ale tým nelení, po koncertě vše balí, v pozdních nočních hodinách jde spát a hned v brzkých ranních hodinách vstává a připravuje sportovní akci SKAM, která je základním tématem sobotního víkendu. Letos začíná již sedmý ročník této akce. Počasí nám po dlouhé době přeje a sluníčko již od rána svými paprsky ozařuje školní areál v Praze Dolních Počernicích, kde se sešlo téměř sto padesát sportovců, kteří chtějí poměřit své síly. Naštěstí dnešní den je perfektní, vše jde jak po másle a v devět hodin se začínají hrát turnaje. A to ve fotbale, volejbalu a nakonec smíšená družstva ve florbalu. V období mezi zápasy se týmy neflákají mají možnost překonávat rekordy v atletice, vyzkoušet si raft na rybníku, bränball, či malé drobné hry. Když už sluníčko není ve svém živlu, slavíme na konci celého dne mši svatou, na jejímž závěru je slavnostní vyhlášení výsledků. Družstva, i když znavená, si jdou pro své vybojované ceny diplomy, medaile - a vítězové si odnášejí putovní pohár! Jako závěrečná třešnička na dortu dnešního dne je grilování na farní zahradě, kdy sportovci odpočívají po slunečném dnu plném pohybu. A že všem chutná! (za organizační tým Marie Jakubcová a Anežka Havránková) BUDE SE DÍT Svátek sv. Bartoloměje v Kyjích začneme slavit v sobotu v 18 hod. mší sv. Otec Edward pozval nového ředitele Pastoračního střediska arcibiskupství P. Mgr. Michala Němečka. Následovat bude setkání na faře - také při příležitosti pěti let působení Otce. Edwarda Walczyka ve zdejší farnosti.. V neděli bude v 10 hod. slavnostní mše sv. k sv. Bartoloměji, kterou s P. Edwardem bude sloužit novokněz P. Radek Tichý,takže dostaneme 3

4 na závěr bohoslužby i novokněžské požehnání. Po mši sv. bude následovat agapé na farní zahradě a v prostorách fary, a to v přízemí i podzemí. Více pak na vývěsce v kostele a na Renata Poláková N A C O M Y S L Í F A R Á Ř, K D Y Ž N E M Ů Ž E S P Á T? Pane faráři, na co jste myslel během vlahých červnových nocí? Na konci těch květnových jste se zmínil, že možná neděláme všechno dobře při výchově dětí. Ano, trochu mi vrtá hlavou něco, co se týká farářů, rodičů, učitelů... V jakém směru jste to myslel? Zdá se mi, že je často mnohým věcem učíme, ale méně je vychováváme. Přitom vědomosti nebývají tak cenné, jako schopnost něco samostatně dělat. Tento druh kritiky se často vyskytuje v souvislosti se školami. Máme tedy podobný problém i u nás ve farnosti? Připadá mi zvláštní, že kdykoli je potřeba udělat nějakou práci na faře, na zahradě, v kostele nebývá to problém. Lidé vše potřebné skvěle, rychle a ochotně udělají. Ale skoro vždycky jsou to dospělí, ačkoli dětí máme ve farnosti také dost. Jako bychom si mysleli, že dětem není žádná práce určena. Nebo že by ji nezvládly. Myslíte tedy, že děti přehnaně chráníme před prací? Ano, i před drobnou, která by jim určitě neškodila. Potom to vede například k tomu, že když některé dítě požádám, aby dalo na nástěnku ohlášky, ono se nejdříve zeptá, jak se to dělá. Po chvíli se divím, že ještě ohlášky na nástěnce nevisí. A jsem dotázán, jak je na nástěnku připevnit. Připadá mi to jako nesamostatnost, která souvisí s naší výchovou. Určitě máte i opačné příklady. Samozřejmě, a mám s nimi výbornou zkušenost. Před časem jsem se před dětmi na náboženství zmínil, že na faře potřebuji opravit bránu. Přihlásil se jeden hoch, přišel a opravovali jsme. Samozřejmě jsme během jedné jeho návštěvy celou opravu nestihli, ale bylo to výborné setkání - pro něho i pro mě. Mně například pomohl už tím, že jsem díky němu konečně začal bránu opravovat jinak bych to dál odkládal, stejně jako předtím po celý rok. On mě zmobilizoval. Není to tak, že by se něco naučil jen ten kluk mnohé jsem získal i já. Je pravda, že mladí lidé se v extrémním případě setkají s nutností nést skutečnou odpovědnost až po vyjití vysoké školy. I tak to někdy bývá. Možná bychom se měli pokusit nedopadnout tak, jak popisuje jeden italský vtip. Víte, proč byl Ježíš Kristus určitě Ital? Jsou tři důvody. Zaprvé žil až do třiceti let s 4

5 maminkou, zadruhé si jeho maminka vždycky myslela, že je Bůh, a za třetí, když cokoli udělal, tak to už musel být zázrak. Tak to v Itálii dnes opravdu často bývá: maminky zbožňují své kluky, a vede to až k podobným situacím. K čemu nás tedy ponoukáte? O prázdninách bývá dostatek příležitostí, kdy si děti mohou vychutnat odpovědnost, pomáhejme jim v tom. A někdy po prázdninách bych se rád ve farnosti pokusil zavést nějaký pravidelný program, kterého by se neúčastnili dospělí, případně jen v menšině, a který by byl pro děti a mladé lidi. Jeho účelem by bylo předávání hodnot, učení odpovědnosti a podobně. Nevím, jestli je to vůbec možné a jestli najdeme vhodný způsob. Šlo by něco takového spojit s výukou náboženství? Ne. Výuka náboženství je určena ke katechezí, tam hovoříme o víře, předáváme víru. A tato setkání by nebylo dobré rozmělňovat praktickou výchovou, jde o jiné téma. Asi by to by chtělo nápady čtenářů. Každý nápad bych uvítal, prosím, pište je, říkejte mi je nebo mi klidně přijďte vynadat, že si zase vymýšlím něco navíc. Ale rozhodně si myslím, že rodiče nemají možnost vychovávat děti ve všech směrech, škola to dělá zřídkakdy, a v naší farní rodině nám to zatím také úplně nejde. Ptal se Petr Macháček Pošlete-li svou reakci (například námět či otázku) na rádi ji uveřejníme v příštím čísle Z Á B A V A Uhodneš slova? Doplníš věty? 5

6 Hry pro děti - pro dlouhou chvíli, nebo na výlet Sbírání lístků Připravte si asi sto lístků různé barvy. Každý lístek bude mít jinou bodovou hodnotu. Nejcennější budou ty, které se nejhůř hledají - šedivé. Nejnižší hodnotu ty, jejichž křiklavá barva je prozrazuje už zdálky. Před začátkem hry obejděte blok domů a lístky poschovávejte na nejrůznější místa. Každý nechte vyčnívat z úkrytu aspoň růžkem. Hráči je pak budou hledat a sbírat, každý samostatně. Kdo shromáždí lístky s nejvyšší součtem bodů, zvítězí. Sochy Sochař vysochá z nejméně dvou hráčů sochu. Hádač si ji dobře prohlédne a pak se vzdálí (za dveře, za strom). Sochař mezitím na soše něco znatelně změní (polohu ruky, vymění ponožky, atd.). Pak se hádač opět vrátí a snaží se změny najít. Plížení k provázkům Kolem silného stromu je uvázáno několik provázků. Jeden z hráčů představuje "slepého strážce" - má zavázané oči, obchází okolo stromu, a snaží se dotknout hráče, který chce vzít provázek. Dotkne-li se hráče, ten vypadá ze hry. Hráči mohou provázek odvazovat na několikrát - jsou-li strážcem ohroženi, odstupují od stromu. Hádanky Lordi Do hotelu přišli tři lordi. V recepci si řekli za jeden pokoj 10 liber, které každý z gentlemanů zaplatil - dohromady 30 liber. Když měl poslíček odnést pánům zavazadla, přispěchal ředitel hotelu, že měli hosté zaplatit jen 25 liber. Dal tedy poslíčkovi pět liber, ať je lordům vrátí. Poslíček nevěděl, jak rozdělit 5 liber mezi tři osoby, tak dal každému po libře a dvě si nechal. Každý tedy zaplatil 9 liber (deset původně, jednu dostal zpět). 3x9=27. Dvě libry si nechal poslíček. 27+2=29. Kam zmizela jedna libra? Nápověda: Uvědomte si, kolik platili a kolik měli platit. Kde se vzaly ty dvě libry? 6

7 Záhadná vražda Policie vyšetřuje pět podezřelých včetně pachatele na místě vraždy. Z pěti výpovědí jsou jen tři pravdivé. Alf White: "David Dark je vrah." Barry Gloomy: "Jsem nevinný." Cyril Shady: "Nebyl to Ernie Black." David Dark: "Alf White lže." Ernie Black: "Barry Gloomy říká pravdu." Kdo spáchal vraždu? Kdo lže?. Vtipy, tentokrát židovské Kohn chodí večer křížem krážem po ložnici. A Sára na něj, co je, Kohn, pojď spát. Kohn dál chodí.., ále, dlužím Roubíčkovi odnaproti sto tisíc, mám mu je dát ráno a nemám... Sára dojde k oknu, otevře ho a zařve: Roubíček, Kohn jim má dát sto tisíc a nemá, dá jim prdlajs... Zavře okno a říká, Kohn, pojď už spát, teď bude chodit Roubíček... Sovětský státní úředník Jefim Ivanovič Guzinskij zahlédne v Moskvě na lavičce v parku Kohna, jak se učí hebrejsky. "Nemrhejte časem, stejně vás tam nepustíme." "Já vím. To já jen až přijdu do nebe, abych se tam domluvil." "A co když přijdete do pekla?" "To nebude problém, Rusky už umím." Potká Kohn Roubíčka: poslechnou vědí že jak byli minulou sobotu u nás na voběd, tak že se ztratila stříbrná naběračka? Roubíček: ale Kohn snad nechtějí naznačit že by snad... Ne, to ne,služka ji nakonec našla. Ale to vědí - stín podezření na nich už zůstal! Marta Höferová a Tomáš Velík Vše je převzaté z různých internetových stránek, ale vzhledem k tomu, že nechceme navádět děti na stránky s on-line hrami, neuvádíme tentokrát zdroje :-) Hádanky - řešení 7

8 8 Doplňovačka Malá louka Vyprávěcí, dějový Litoměřický kardinál Myslivec Potomek Peršanů Nejslavnější, knižní detektiv Hud. skupina Slávka Klecandra Ten, kdo rozhoduje o právu Nepříjemná situace Původní obyvatel Ameriky Závěr týdne Smutná báseň z vyhnanství, žalozpěv Nejpopulárnější sport Duchovní bytosti Latinsky královna Námraza Bájný starořecký pěvec Bývalý kyjský administrátor Zvířecí zuby Tmavomodrá barva Každý, kdo správně vyluštěnou tajenku zašle na tel nebo na obdrží na konci prázdnin cenu z knižní edice Alpa či hudební edice PePaTon. připravil Petr Střešňák

9 F A R N Í C H A R I T A S koncem školního roku se nachýlil ke konci i náš projekt. Za uplynulý rok a půl jsme veskrze úspěšně realizovali projekt podporovaný z Evropského integračního fondu Podpora integrace cizinců..., jehož náplní byla krom dalších aktivit především výuka českého jazyka. Myslím si, že právě výuka českého jazyka je pro cizince žijící u nás stěžejní. Je to, dá se říci, nutnost -ať již pro ně, kteří přichází do neznámého prostředí, pokud se chtějí opravdu integrovat, nebo pro nás, kteří tu žijeme a v běžném životě se s nimi prostě setkáváme (ať o to stojíme, či nikoliv). Zmíním se tedy krátce o této aktivitě. Po celý rok a půl u nás studenti mohli navštěvovat dvakrát týdně hodiny českého jazyka rozdělené podle úrovně znalostí. Za dobu trvání projektu se našich kurzů zúčastnilo přes sto studentů. Jistě není nezajímavé, že studenti byli z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Kazachstánu, jak jsme očekávali, ale také například z Afghánistánu, Albánie, Chile, Nepálu, Konga, Tibetu, Číny, Libye, Jemenské republiky a Sýrie. Věřím, že za ten rok a půl je za námi kus práce a tak doufám, že až se zase jednou setkáte - třeba při nákupu - s cizincem (ze země mimo EU), nedočkáte se například podobně úsměvné cedulky... Stejně jako s koncem školního roku začínají prázdniny, i nám s koncem projektu začíná projekt nový, navazující na tento. Krom toho doufáme, že po prázdninách zas nabereme novou sílu, a s ní přijdou i nové aktivity. Dovolte mi, abych vám na závěr popřála krásné prázdniny plné pohody, odpočinku, nových zážitků a zkrátka všeho, co si přejete o prázdninách a dovolených zažít. Lucie Zemanová Moje nejhezčí dovolená R E F L E X E Milé sestry a bratři, skončil školní rok a naše ratolesti se těší na prázdniny a rodiče na zaslouženou dovolenou. Vzhledem k tomu, že Bůh je pořád s námi, bychom si i v době prázdnin měli najít čas zajít na mši a oslavit společně Pána v eucharistii - na místě, kde zrovna budeme. 9

10 Před třemi roky jsem byla se svým synem na čtrnáct dní u známé na chalupě ve Valašských Kloboukách. Dělali jsme výlety po kopcích a památkách, a třikrát v týdnu jsme šli procházkou do města na mši svatou. Ve Valašských Kloboukách je nádherný kostel a nádherná bohoslužba. K přijímání jsem ještě nemohla, ale ta síla přítomnosti Boha byla úžasná. Moc mě to oslovilo, a zůstalo to ve mně doteď. Cesta na chalupu byla nádherná - ani ten prudký kopec nahoru do vesnice jsem nevnímala, jak nádherně se šlo. Prožila jsem to v očekávání svého křtu, na který jsem se po prázdninách začala připravovat. Proto na TO ráda vzpomínám. Byl to zážitek na celý život a moje nejkrásnější dovolená. Na dovolené by si člověk neměl jen užívat moře a různých příjemných aktivit. Je pěkné mít spousty fotek, ale když v člověku z dovolené nezůstane nic silného, za pár let nebude vědět, co tam dělal. My všichni, kteří toužíme poznat Boží milosrdenství, bychom se na dovolené měli také zastavit a udělat si čas na mši svatou, aby to setkání s Pánem nebylo uspěchané, a abychom je mohli opravdově prožít. Mně nezbývá, než Vám všem popřát krásné prožití dovolené a dětem pěkné prázdniny. Hodně Božího požehnání přeje Věra Merklová Já vás přesto musím mít rád Při poslední návštěvě naší farnosti ve středu po mši sv., kterou P. Jaroslav Karl sloužil s Msgr.P. Miloslavem Fialou, vzpomněl na vyprávění provinciála dominikánů P. Silvia Braita ve vězení v Leopoldově: Někdy v roce 1947 jsem nastoupil do vlaku a vešel do kupé, kde seděli dva mladíci nadšeni pro marxismus. Začali mít invektivy, protože jsem jel v řeholním oděvu. Tak jsem je chvíli nechal a pak jsem se s nimi začal bavit. V debatě je už přešly uštěpačné poznámky a byli ochotni i poslouchat, co říkám. Když jsme vystupovali na konečné a loučili jsme se, hoši mi řekli: Byla s Vámi zajímavá debata, jen je škoda, že vás musíme jako třídního nepřítele nenávidět. Odpověděl jsem jim: Rodíl, mezi vaším a mým pojetím světa je v tom, že vy mě musíte nenávidět, a já vás přesto musím mít rád. připravil J. Höfer F A R N Í K N I H O V N A B A R T O L O M Ě J K A Stormie Omartianová: SÍLA MANŽELČINY MODLITBY Žít v dnešní době v úžasném manželství se jeví mnohé ženě jako nedostižná vize. Jak málo v těžké situaci věříme v sílu modlitby a Boží pomoc, potvrzuje hned v úvodu i sama autorka: 10

11 Kdykoli mezi námi na začátku našeho manželství vyvstaly nějaké rozpory, modlitba určitě nebyla tím prvním, co mě napadlo. Ve skutečnosti to byla spíše jedna z posledních možností. Zkoušela jsem nejdříve jiné metody hádání se, uprošování, ignorování, vyhýbání se, konfrontaci, dohadování se a samozřejmě tichou domácnost to vše s méně než uspokojivými výsledky. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem si uvědomila, že když začnu s modlitbou, je možné se těmto nepříjemným postupům vyhnout. Nechme se tedy my, manželky - někdy zoufalé, jindy trpící, ale i ty šťastné, které by rády jen podpořily modlitbou svého manžela - oslovit autentickou výpovědí autorky, plnou reálného vidění i vlastních zkušeností s modlitbou, která může proměnit vás, vašeho manžela i celé vaše manželství. Hodně optimismu přeje Věra Tůmová N A B Í Z Í M, H L E D Á M, Z V U VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE středa v 19:30 Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací významných projektů občanské společnosti. Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 Českou televizí a Českým rozhlasem 1 - Radiožurnálem. Účinkující: Jiří Pavlica a Hradišťan, Anna K.,Chinaski, Štěpán Rak a Alfréd Strejček, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a další. SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE čtvrtek NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2012 Slavnostní poutní mše svatá 10:30 Hlavní celebrant: J. Em. kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský Koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska. Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MLÁDEŽ ZVOU NAŠI BISKUPOVÉ Každý den bude program obsahovat katecheze biskupů, mši svatou, svědec- 11

12 tví, apod.v kostele bude celodenní adorace.během setkání budou kněží k dispozici k svátosti smíření a k rozhovorům. Program počítá s částmi vhodnými pro vysokoškoláky a pracující mládež. Doprovodný program bude velice rozmanitý: koncerty a kulturní vystoupení, sportovní program, poznávací výlety, společné přednášky, tematické přednášky z oblasti kultury, psychologie, spirituality, křesťanská misie a evangelizace, diskusní skupiny, workshopy, semináře, brigády pro město, účast na sociálním programu v rámci setkání. Počítá se s výstavou hnutí, řeholí a křesťanského umění. V sobotu se uskuteční pouť rodin, během které budou dopoledne přednášky, pracovní skupiny pro mladé i pro rodiče, program pro děti podle věku, odpoledne mše svatá, večer pak slavnostní modlitební vigilie. K dispozici budou: psycholožka, psychiatr a gynekolog (žka). Bude nabídnuta škola modlitby, skupinka modlitby za uzdravení, skupinka přípravy na zpověď. Potřebuješ Kartu mladších?je ti méně než osmnáct let a chceš jet na CSM? Jede vaše nezletilé dítě na CSM a nevíte, jak vyřídit formality s Kartou mladších? Jsi doprovázející osobou nezletilého účastníka a nevíš, co to vlastně znamená? Na všechny tyto dotazy a mnohé další ti odpoví následující článek. K čemu slouží Karta mladších? Karta mladších je určena pro účastníky CSM, kteří jsou mladší osmnácti let. Tedy přesněji pro účastníky, kteří do dne nedosáhnou osmnáctky. Karta mladších stvrzuje, že rodič nebo zákonný zástupce převádí dozorčí povinnost na jím určenou doprovázející plnoletou osobu. Vyplněnou kartu mladších je potřeba poslat na DCM, kde se účastník registroval, a kopii musí během celého CSM nosit u sebe. Karta mladších je ke stažení na webu: Kdo je to doprovázející osoba? Doprovázející osoba musí být plnoletá a musí být účastníkem CSM. Podpisem Karty mladších stvrzuje, že přebírá dozorčí povinnost nad nezletilým účastníkem. Doporučuje se, aby byli oba stejného pohlaví a byli během CSM ubytováni na stejném místě (to znamená, aby byli ze stejné farnosti / děkanátu - tím pádem budou i ubytovaní ve stejné škole).počet mladších účastníků, nad kterými může jedna plnoletá osoba převzít dozorčí povinnost, není omezen. Je jen na uvážení doprovázející osoby, na kolik neplnoletých účastníků dokáže zodpovědně dohlédnout. Zdroj Natanael vychází vždy první neděli v měsíci. Náklad 60ks. Za příspěvek na pokrytí nákladů děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťují: P.Fiala a J.Höfer. Další informace o farnosti na

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Září 2008 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! POZOR! Nový rozpis bohoslužeb ve farnosti.... str. 2! Co se dělo: Kdyby byl Bavorov... aneb mladí v jižních Čechách. str. 10! Co se dělo: Tam, kde láska

Více

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Čas odpočinku, čas bohoslužeb. Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7.

Farní občasník. Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích. Čas odpočinku, čas bohoslužeb. Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích a Pohořelicích Číslo 4, ročník XVIII. neděle 1.7. 2007 Čas odpočinku, čas bohoslužeb Začínají prázdniny a s nimi doba dovolených a cestování.

Více

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6.

Farní občasník. Akčně ve stopách apoštola Pavla. Časopis farního společenství v Otrokovicích. Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. Farní občasník Časopis farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XIX neděle 22. 6. 2008 Akčně ve stopách apoštola Pavla ři pročítání jak Starého, tak Nového P zákona se na mnoha místech setkáváme

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. Č. 91 Postní doba 2011. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J Č. 91 Postní doba 2011 Bez naděje by člověk živořil. Velikonoce jsou nadějí přeplněny! Z obsahu

Více

Farní občasník. Dar všech darů. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Z obsahu čísla. Číslo 7, ročník XXI Neděle 12.

Farní občasník. Dar všech darů. Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích. Z obsahu čísla. Číslo 7, ročník XXI Neděle 12. Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 7, ročník XXI Neděle 12. prosince 2010 Z obsahu čísla Vánoce v naší farnosti Vánoce v otrokovické Charitě sv. Anežky Adresát: Josef Janota

Více

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia

2. 10.. 2 0 2 0 0 9 Milí p átelé O svátku svatého pátera Pia 105 2. 10. 2009 Milí přátelé, mám rád podzim, protože hýří barvami, není černobílý. Mám rád podzim, protože mi tímto připomíná reálný život. Které barvy jsme tedy měli možnost prožívat minulé dny my? V

Více

VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Chceš žít naplno svůj život?... 5 Církev je živá, protože Kristus je živý a my budeme také živí, když budeme žít s Kristem. A když my budeme žít se zmrtvýchvstalým

Více

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim

Více

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz

aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz aktuální dění ve farnostech na www.fnj.cz červen 2008 4 obsah... úvodní slovo... str.2 rozhovor s o.dušanem... str.3 ohlédnutí za desetiletím farních táborů... str.7 farní tábor 2008... str.8 velehrad

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 2, ročník XXV Neděle 13. dubna 2014 Z obsahu čísla Dopis - tajemství kříže Děti a význam kříže Dělím se s tebou o tvůj kříž Beseda ve

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 /2013 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Na klouzačce, výlety SKS, více na str.10 Přejeme Vám hezkou dovolenou, dětem příjemné prázdniny, a také hodně

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz

7/8. úvodník. červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz 7/8 červenec / srpen A. D. 2014, ročník XIII, číslo 7/8 www.farnostvizovice.cz úvodník ZAMYŠLENÍ ARCIBISKUPA JANA GRAUBNERA NAD ODKAZEM SV. JANA PAVLA II. Téměř před dvaceti lety jsme měli možnost se setkat

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 3, ročník XXV Neděle 18. května 2014 Z obsahu čísla Sport jako životní styl Jak sportují rodiny O sportu s O. Josefem Ať doběhnem ve zdraví

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 12 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY rosu dejte nebesa shůry... Přejeme všem požehnaný adventní čas prožitý v radostném

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích

Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Farní občasník Zpravodaj farního společenství v Otrokovicích Číslo 4, ročník XXVI Neděle 21. června 2015 Z obsahu čísla Noc kostelů - zážitky účastníků a organizátorů První svaté přijímání v naší farnosti

Více

Otec Radek Drobisz se loučí s Třincem a míří do nedaleké Skalice

Otec Radek Drobisz se loučí s Třincem a míří do nedaleké Skalice MĚSÍČNÍK TŘINECKÉHO FARNÍHO SPOLEČENSTVÍ Číslo 7/VI červenec 2004 Proti dobrovolnému daru Otec Radek Drobisz se loučí s Třincem a míří do nedaleké Skalice Zhruba v polovině července 2004 se naše farnost

Více

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu

Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014. Slovo na cestu Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě září 2014 Slovo na cestu A je to zase tady. Září a s ním nový školní, pro jiné akademický rok. Nejen pro školáky a pro studenty, ale

Více

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář

20 let na cestě. Slovo na cestu. Kalendář Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě leden 2015 Slovo na cestu 20 let na cestě Kalendář Bratři a sestry, milí přátelé! Před několika dny jsme začali psát nový letopočet.

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010 FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě Cetviny P.

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc

Milí přátelé Životní příběh Dona Boska podněty k přemýšlení a ná- sledování Náměty pro zpyto- vání, rozjímání, povídání Moje předsevzetí na měsíc 121 13. 12. 2012 Milí přátelé. Tak už jsou zase tady šťastné a veselé. Čas míru a pokoje. Čas těšení i stresů. Taky čas frází a klišé. Slovo klišé (z francouzského cliché) v tiskařském průmyslu znamená

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 /

ÚVODNÍ SLOVO. Roráty v kostele sv. Anny ve Valašském muzeu se uskuteční 6.12. v 7 hodin. / 2 / / 1 / ÚVODNÍ SLOVO Drazí čtenáři! Závěrečný měsíc letošního jubilejního roku před námi otevírá poslední nabídky akcí. Nejvýraznější z nich budou adventní koncerty, coby hudební zastavení v překotně se

Více