Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje"

Transkript

1 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje Svědectví života. První morální zvěstí církve nejsou slova jejích kázání, spisy a nauky, ale svědectví života. Církev roste, rozkvétá a šíří se prostřednictvím svatosti (života) svých věřících. Tolik katechismus. Pius XII připomněl uprostřed 2.světové války: Po dva tisíce let žije a mohutní v duši církve vědomí, které pohánělo a stále pohání až k hrdinství lásky řeholníky obdělávající půdu, osvoboditele otroků, ošetřovatele nemocných a ty, kteří přinášejí víru, civilizaci a kulturu všem generacím a všem národům, aby vytvářeli takové společenské podmínky, které by všem umožňovaly život hodný člověka a křesťana. To byli a jsou lidé, kteří přijali Hospodinovo Slovo, aby se skrze ně stali světlem, aby se spása šířila až do končin země (Iz 49). Na tom nemění nic skutečnost, že se v každé době našli lidé, kteří zradili jako Jidáš, pohrdli Zákonem a své svědomí zašlapali do bláta, zaslepení mocí, bohatstvím, poživačností Máme být světlem. Aby se nám slabým dobrý úmysl dařil, k tomu si vyprošujme Boží milosrdenství, abychom měli sílu hájit s pokorou právo a spravedlnost a přitom nezapomněli na velké přikázání Lásky, bez které nejsme nic a bez které se nakonec všechno boří. Z Katechismu a Písma vybral Jiří Höfer

2 I N F O Z F A R N O S T I 2 STALO SE Předposlední víkend v červnu se na farní zahradě v Kyjích konal koncert křesťanských kapel, který byl součástí Setkání Křesťanské Aktivní Mládeže. SKAM se snaží nabídnout mladým lidem netradiční zakončení školního roku: je tu příležitost zaposlouchat se do křesťanské hudby, protáhnout tělo a hlavně - podpořit ekumenického ducha mezi mladými. Tato akce proběhla ve spolupráci tří farností: Kyjí, Dolních Počernic a farnosti sv. Ignáce pod záštitou Salesiánského hnutí mládeže. Trvala dva dny: začala již zmíněným pátečním koncertem a pokračovala v sobotu sportovním kláním v areálu školy v Dolních Počernicích. Zakončena pak byla mší svatou, po jejímž skončení byly předány poháry a medaile vítězným týmům. A co tomu předcházelo? Sedm měsíců přípravy, osm lidí v úzkém týmu, pravidelné, dlouhé porady. Ano, pak už jsem si říkala, že je vše připraveno. Tedy, že hudební festival SKAMfest a následná sportovní akce SKAM je ready! Ale - člověk míní, Pán Bůh mění. Začnu vyprávět hezky od začátku Je pátek 22. června a my se chystáme na křesťanský hudební festival SKAMfest. Máme na programu čtyři kapely a jako hlavní hvězda večera bude vystupovat slovenský zpěvák Richard Čanaky, který je v českých zemích znám jako skladatel hymny pro setkání mládeže v Táboře Celý tým vstává již v ranních hodinách a od počátku dne pracuje naplno. Nevím jak je to možné, ale hodiny ubíhají moc rychle a už je odpoledne. Ouha! Objevují se problémy s elektřinou! Ne čtyřkolíkový, ale pětikolíkový kabel, - ne 220 voltů, ale 380 voltů. Zvukař má hodinu a půl zpoždění! Problémy se valí všechny najednou, takže je potřeba mít hodně pevné nervy! Zvukař nemá ještě stále aparaturu sestavenou a tak k naší velké lítosti zahajujeme koncert s více jak hodinovým zpožděním. Co na to říci? Nesmírně nás mrzelo, že musíme zkrátit všem kapelám časy na pódiu. Kromě českých skupin jako je Richard Čanaky

3 W.X.P. či Proti Proudu 30, hrála i slovenská kapela N.D.E a hvězda večera - Richard Čanaky. Když hraje Richard Čanaky, prokládá své písně modlitbou a duchovním slovem. I tím se stal koncert příjemným kulturním zážitkem. Ale tým nelení, po koncertě vše balí, v pozdních nočních hodinách jde spát a hned v brzkých ranních hodinách vstává a připravuje sportovní akci SKAM, která je základním tématem sobotního víkendu. Letos začíná již sedmý ročník této akce. Počasí nám po dlouhé době přeje a sluníčko již od rána svými paprsky ozařuje školní areál v Praze Dolních Počernicích, kde se sešlo téměř sto padesát sportovců, kteří chtějí poměřit své síly. Naštěstí dnešní den je perfektní, vše jde jak po másle a v devět hodin se začínají hrát turnaje. A to ve fotbale, volejbalu a nakonec smíšená družstva ve florbalu. V období mezi zápasy se týmy neflákají mají možnost překonávat rekordy v atletice, vyzkoušet si raft na rybníku, bränball, či malé drobné hry. Když už sluníčko není ve svém živlu, slavíme na konci celého dne mši svatou, na jejímž závěru je slavnostní vyhlášení výsledků. Družstva, i když znavená, si jdou pro své vybojované ceny diplomy, medaile - a vítězové si odnášejí putovní pohár! Jako závěrečná třešnička na dortu dnešního dne je grilování na farní zahradě, kdy sportovci odpočívají po slunečném dnu plném pohybu. A že všem chutná! (za organizační tým Marie Jakubcová a Anežka Havránková) BUDE SE DÍT Svátek sv. Bartoloměje v Kyjích začneme slavit v sobotu v 18 hod. mší sv. Otec Edward pozval nového ředitele Pastoračního střediska arcibiskupství P. Mgr. Michala Němečka. Následovat bude setkání na faře - také při příležitosti pěti let působení Otce. Edwarda Walczyka ve zdejší farnosti.. V neděli bude v 10 hod. slavnostní mše sv. k sv. Bartoloměji, kterou s P. Edwardem bude sloužit novokněz P. Radek Tichý,takže dostaneme 3

4 na závěr bohoslužby i novokněžské požehnání. Po mši sv. bude následovat agapé na farní zahradě a v prostorách fary, a to v přízemí i podzemí. Více pak na vývěsce v kostele a na Renata Poláková N A C O M Y S L Í F A R Á Ř, K D Y Ž N E M Ů Ž E S P Á T? Pane faráři, na co jste myslel během vlahých červnových nocí? Na konci těch květnových jste se zmínil, že možná neděláme všechno dobře při výchově dětí. Ano, trochu mi vrtá hlavou něco, co se týká farářů, rodičů, učitelů... V jakém směru jste to myslel? Zdá se mi, že je často mnohým věcem učíme, ale méně je vychováváme. Přitom vědomosti nebývají tak cenné, jako schopnost něco samostatně dělat. Tento druh kritiky se často vyskytuje v souvislosti se školami. Máme tedy podobný problém i u nás ve farnosti? Připadá mi zvláštní, že kdykoli je potřeba udělat nějakou práci na faře, na zahradě, v kostele nebývá to problém. Lidé vše potřebné skvěle, rychle a ochotně udělají. Ale skoro vždycky jsou to dospělí, ačkoli dětí máme ve farnosti také dost. Jako bychom si mysleli, že dětem není žádná práce určena. Nebo že by ji nezvládly. Myslíte tedy, že děti přehnaně chráníme před prací? Ano, i před drobnou, která by jim určitě neškodila. Potom to vede například k tomu, že když některé dítě požádám, aby dalo na nástěnku ohlášky, ono se nejdříve zeptá, jak se to dělá. Po chvíli se divím, že ještě ohlášky na nástěnce nevisí. A jsem dotázán, jak je na nástěnku připevnit. Připadá mi to jako nesamostatnost, která souvisí s naší výchovou. Určitě máte i opačné příklady. Samozřejmě, a mám s nimi výbornou zkušenost. Před časem jsem se před dětmi na náboženství zmínil, že na faře potřebuji opravit bránu. Přihlásil se jeden hoch, přišel a opravovali jsme. Samozřejmě jsme během jedné jeho návštěvy celou opravu nestihli, ale bylo to výborné setkání - pro něho i pro mě. Mně například pomohl už tím, že jsem díky němu konečně začal bránu opravovat jinak bych to dál odkládal, stejně jako předtím po celý rok. On mě zmobilizoval. Není to tak, že by se něco naučil jen ten kluk mnohé jsem získal i já. Je pravda, že mladí lidé se v extrémním případě setkají s nutností nést skutečnou odpovědnost až po vyjití vysoké školy. I tak to někdy bývá. Možná bychom se měli pokusit nedopadnout tak, jak popisuje jeden italský vtip. Víte, proč byl Ježíš Kristus určitě Ital? Jsou tři důvody. Zaprvé žil až do třiceti let s 4

5 maminkou, zadruhé si jeho maminka vždycky myslela, že je Bůh, a za třetí, když cokoli udělal, tak to už musel být zázrak. Tak to v Itálii dnes opravdu často bývá: maminky zbožňují své kluky, a vede to až k podobným situacím. K čemu nás tedy ponoukáte? O prázdninách bývá dostatek příležitostí, kdy si děti mohou vychutnat odpovědnost, pomáhejme jim v tom. A někdy po prázdninách bych se rád ve farnosti pokusil zavést nějaký pravidelný program, kterého by se neúčastnili dospělí, případně jen v menšině, a který by byl pro děti a mladé lidi. Jeho účelem by bylo předávání hodnot, učení odpovědnosti a podobně. Nevím, jestli je to vůbec možné a jestli najdeme vhodný způsob. Šlo by něco takového spojit s výukou náboženství? Ne. Výuka náboženství je určena ke katechezí, tam hovoříme o víře, předáváme víru. A tato setkání by nebylo dobré rozmělňovat praktickou výchovou, jde o jiné téma. Asi by to by chtělo nápady čtenářů. Každý nápad bych uvítal, prosím, pište je, říkejte mi je nebo mi klidně přijďte vynadat, že si zase vymýšlím něco navíc. Ale rozhodně si myslím, že rodiče nemají možnost vychovávat děti ve všech směrech, škola to dělá zřídkakdy, a v naší farní rodině nám to zatím také úplně nejde. Ptal se Petr Macháček Pošlete-li svou reakci (například námět či otázku) na rádi ji uveřejníme v příštím čísle Z Á B A V A Uhodneš slova? Doplníš věty? 5

6 Hry pro děti - pro dlouhou chvíli, nebo na výlet Sbírání lístků Připravte si asi sto lístků různé barvy. Každý lístek bude mít jinou bodovou hodnotu. Nejcennější budou ty, které se nejhůř hledají - šedivé. Nejnižší hodnotu ty, jejichž křiklavá barva je prozrazuje už zdálky. Před začátkem hry obejděte blok domů a lístky poschovávejte na nejrůznější místa. Každý nechte vyčnívat z úkrytu aspoň růžkem. Hráči je pak budou hledat a sbírat, každý samostatně. Kdo shromáždí lístky s nejvyšší součtem bodů, zvítězí. Sochy Sochař vysochá z nejméně dvou hráčů sochu. Hádač si ji dobře prohlédne a pak se vzdálí (za dveře, za strom). Sochař mezitím na soše něco znatelně změní (polohu ruky, vymění ponožky, atd.). Pak se hádač opět vrátí a snaží se změny najít. Plížení k provázkům Kolem silného stromu je uvázáno několik provázků. Jeden z hráčů představuje "slepého strážce" - má zavázané oči, obchází okolo stromu, a snaží se dotknout hráče, který chce vzít provázek. Dotkne-li se hráče, ten vypadá ze hry. Hráči mohou provázek odvazovat na několikrát - jsou-li strážcem ohroženi, odstupují od stromu. Hádanky Lordi Do hotelu přišli tři lordi. V recepci si řekli za jeden pokoj 10 liber, které každý z gentlemanů zaplatil - dohromady 30 liber. Když měl poslíček odnést pánům zavazadla, přispěchal ředitel hotelu, že měli hosté zaplatit jen 25 liber. Dal tedy poslíčkovi pět liber, ať je lordům vrátí. Poslíček nevěděl, jak rozdělit 5 liber mezi tři osoby, tak dal každému po libře a dvě si nechal. Každý tedy zaplatil 9 liber (deset původně, jednu dostal zpět). 3x9=27. Dvě libry si nechal poslíček. 27+2=29. Kam zmizela jedna libra? Nápověda: Uvědomte si, kolik platili a kolik měli platit. Kde se vzaly ty dvě libry? 6

7 Záhadná vražda Policie vyšetřuje pět podezřelých včetně pachatele na místě vraždy. Z pěti výpovědí jsou jen tři pravdivé. Alf White: "David Dark je vrah." Barry Gloomy: "Jsem nevinný." Cyril Shady: "Nebyl to Ernie Black." David Dark: "Alf White lže." Ernie Black: "Barry Gloomy říká pravdu." Kdo spáchal vraždu? Kdo lže?. Vtipy, tentokrát židovské Kohn chodí večer křížem krážem po ložnici. A Sára na něj, co je, Kohn, pojď spát. Kohn dál chodí.., ále, dlužím Roubíčkovi odnaproti sto tisíc, mám mu je dát ráno a nemám... Sára dojde k oknu, otevře ho a zařve: Roubíček, Kohn jim má dát sto tisíc a nemá, dá jim prdlajs... Zavře okno a říká, Kohn, pojď už spát, teď bude chodit Roubíček... Sovětský státní úředník Jefim Ivanovič Guzinskij zahlédne v Moskvě na lavičce v parku Kohna, jak se učí hebrejsky. "Nemrhejte časem, stejně vás tam nepustíme." "Já vím. To já jen až přijdu do nebe, abych se tam domluvil." "A co když přijdete do pekla?" "To nebude problém, Rusky už umím." Potká Kohn Roubíčka: poslechnou vědí že jak byli minulou sobotu u nás na voběd, tak že se ztratila stříbrná naběračka? Roubíček: ale Kohn snad nechtějí naznačit že by snad... Ne, to ne,služka ji nakonec našla. Ale to vědí - stín podezření na nich už zůstal! Marta Höferová a Tomáš Velík Vše je převzaté z různých internetových stránek, ale vzhledem k tomu, že nechceme navádět děti na stránky s on-line hrami, neuvádíme tentokrát zdroje :-) Hádanky - řešení 7

8 8 Doplňovačka Malá louka Vyprávěcí, dějový Litoměřický kardinál Myslivec Potomek Peršanů Nejslavnější, knižní detektiv Hud. skupina Slávka Klecandra Ten, kdo rozhoduje o právu Nepříjemná situace Původní obyvatel Ameriky Závěr týdne Smutná báseň z vyhnanství, žalozpěv Nejpopulárnější sport Duchovní bytosti Latinsky královna Námraza Bájný starořecký pěvec Bývalý kyjský administrátor Zvířecí zuby Tmavomodrá barva Každý, kdo správně vyluštěnou tajenku zašle na tel nebo na obdrží na konci prázdnin cenu z knižní edice Alpa či hudební edice PePaTon. připravil Petr Střešňák

9 F A R N Í C H A R I T A S koncem školního roku se nachýlil ke konci i náš projekt. Za uplynulý rok a půl jsme veskrze úspěšně realizovali projekt podporovaný z Evropského integračního fondu Podpora integrace cizinců..., jehož náplní byla krom dalších aktivit především výuka českého jazyka. Myslím si, že právě výuka českého jazyka je pro cizince žijící u nás stěžejní. Je to, dá se říci, nutnost -ať již pro ně, kteří přichází do neznámého prostředí, pokud se chtějí opravdu integrovat, nebo pro nás, kteří tu žijeme a v běžném životě se s nimi prostě setkáváme (ať o to stojíme, či nikoliv). Zmíním se tedy krátce o této aktivitě. Po celý rok a půl u nás studenti mohli navštěvovat dvakrát týdně hodiny českého jazyka rozdělené podle úrovně znalostí. Za dobu trvání projektu se našich kurzů zúčastnilo přes sto studentů. Jistě není nezajímavé, že studenti byli z Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Kazachstánu, jak jsme očekávali, ale také například z Afghánistánu, Albánie, Chile, Nepálu, Konga, Tibetu, Číny, Libye, Jemenské republiky a Sýrie. Věřím, že za ten rok a půl je za námi kus práce a tak doufám, že až se zase jednou setkáte - třeba při nákupu - s cizincem (ze země mimo EU), nedočkáte se například podobně úsměvné cedulky... Stejně jako s koncem školního roku začínají prázdniny, i nám s koncem projektu začíná projekt nový, navazující na tento. Krom toho doufáme, že po prázdninách zas nabereme novou sílu, a s ní přijdou i nové aktivity. Dovolte mi, abych vám na závěr popřála krásné prázdniny plné pohody, odpočinku, nových zážitků a zkrátka všeho, co si přejete o prázdninách a dovolených zažít. Lucie Zemanová Moje nejhezčí dovolená R E F L E X E Milé sestry a bratři, skončil školní rok a naše ratolesti se těší na prázdniny a rodiče na zaslouženou dovolenou. Vzhledem k tomu, že Bůh je pořád s námi, bychom si i v době prázdnin měli najít čas zajít na mši a oslavit společně Pána v eucharistii - na místě, kde zrovna budeme. 9

10 Před třemi roky jsem byla se svým synem na čtrnáct dní u známé na chalupě ve Valašských Kloboukách. Dělali jsme výlety po kopcích a památkách, a třikrát v týdnu jsme šli procházkou do města na mši svatou. Ve Valašských Kloboukách je nádherný kostel a nádherná bohoslužba. K přijímání jsem ještě nemohla, ale ta síla přítomnosti Boha byla úžasná. Moc mě to oslovilo, a zůstalo to ve mně doteď. Cesta na chalupu byla nádherná - ani ten prudký kopec nahoru do vesnice jsem nevnímala, jak nádherně se šlo. Prožila jsem to v očekávání svého křtu, na který jsem se po prázdninách začala připravovat. Proto na TO ráda vzpomínám. Byl to zážitek na celý život a moje nejkrásnější dovolená. Na dovolené by si člověk neměl jen užívat moře a různých příjemných aktivit. Je pěkné mít spousty fotek, ale když v člověku z dovolené nezůstane nic silného, za pár let nebude vědět, co tam dělal. My všichni, kteří toužíme poznat Boží milosrdenství, bychom se na dovolené měli také zastavit a udělat si čas na mši svatou, aby to setkání s Pánem nebylo uspěchané, a abychom je mohli opravdově prožít. Mně nezbývá, než Vám všem popřát krásné prožití dovolené a dětem pěkné prázdniny. Hodně Božího požehnání přeje Věra Merklová Já vás přesto musím mít rád Při poslední návštěvě naší farnosti ve středu po mši sv., kterou P. Jaroslav Karl sloužil s Msgr.P. Miloslavem Fialou, vzpomněl na vyprávění provinciála dominikánů P. Silvia Braita ve vězení v Leopoldově: Někdy v roce 1947 jsem nastoupil do vlaku a vešel do kupé, kde seděli dva mladíci nadšeni pro marxismus. Začali mít invektivy, protože jsem jel v řeholním oděvu. Tak jsem je chvíli nechal a pak jsem se s nimi začal bavit. V debatě je už přešly uštěpačné poznámky a byli ochotni i poslouchat, co říkám. Když jsme vystupovali na konečné a loučili jsme se, hoši mi řekli: Byla s Vámi zajímavá debata, jen je škoda, že vás musíme jako třídního nepřítele nenávidět. Odpověděl jsem jim: Rodíl, mezi vaším a mým pojetím světa je v tom, že vy mě musíte nenávidět, a já vás přesto musím mít rád. připravil J. Höfer F A R N Í K N I H O V N A B A R T O L O M Ě J K A Stormie Omartianová: SÍLA MANŽELČINY MODLITBY Žít v dnešní době v úžasném manželství se jeví mnohé ženě jako nedostižná vize. Jak málo v těžké situaci věříme v sílu modlitby a Boží pomoc, potvrzuje hned v úvodu i sama autorka: 10

11 Kdykoli mezi námi na začátku našeho manželství vyvstaly nějaké rozpory, modlitba určitě nebyla tím prvním, co mě napadlo. Ve skutečnosti to byla spíše jedna z posledních možností. Zkoušela jsem nejdříve jiné metody hádání se, uprošování, ignorování, vyhýbání se, konfrontaci, dohadování se a samozřejmě tichou domácnost to vše s méně než uspokojivými výsledky. Trvalo mi nějakou dobu, než jsem si uvědomila, že když začnu s modlitbou, je možné se těmto nepříjemným postupům vyhnout. Nechme se tedy my, manželky - někdy zoufalé, jindy trpící, ale i ty šťastné, které by rády jen podpořily modlitbou svého manžela - oslovit autentickou výpovědí autorky, plnou reálného vidění i vlastních zkušeností s modlitbou, která může proměnit vás, vašeho manžela i celé vaše manželství. Hodně optimismu přeje Věra Tůmová N A B Í Z Í M, H L E D Á M, Z V U VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE středa v 19:30 Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací významných projektů občanské společnosti. Přímý přenos slavnostního večera ve 20:00 Českou televizí a Českým rozhlasem 1 - Radiožurnálem. Účinkující: Jiří Pavlica a Hradišťan, Anna K.,Chinaski, Štěpán Rak a Alfréd Strejček, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a další. SLAVNOST SVATÝCH CYRILA A METODĚJE čtvrtek NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2012 Slavnostní poutní mše svatá 10:30 Hlavní celebrant: J. Em. kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský Koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska. Slavnostní poutní mše je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MLÁDEŽ ZVOU NAŠI BISKUPOVÉ Každý den bude program obsahovat katecheze biskupů, mši svatou, svědec- 11

12 tví, apod.v kostele bude celodenní adorace.během setkání budou kněží k dispozici k svátosti smíření a k rozhovorům. Program počítá s částmi vhodnými pro vysokoškoláky a pracující mládež. Doprovodný program bude velice rozmanitý: koncerty a kulturní vystoupení, sportovní program, poznávací výlety, společné přednášky, tematické přednášky z oblasti kultury, psychologie, spirituality, křesťanská misie a evangelizace, diskusní skupiny, workshopy, semináře, brigády pro město, účast na sociálním programu v rámci setkání. Počítá se s výstavou hnutí, řeholí a křesťanského umění. V sobotu se uskuteční pouť rodin, během které budou dopoledne přednášky, pracovní skupiny pro mladé i pro rodiče, program pro děti podle věku, odpoledne mše svatá, večer pak slavnostní modlitební vigilie. K dispozici budou: psycholožka, psychiatr a gynekolog (žka). Bude nabídnuta škola modlitby, skupinka modlitby za uzdravení, skupinka přípravy na zpověď. Potřebuješ Kartu mladších?je ti méně než osmnáct let a chceš jet na CSM? Jede vaše nezletilé dítě na CSM a nevíte, jak vyřídit formality s Kartou mladších? Jsi doprovázející osobou nezletilého účastníka a nevíš, co to vlastně znamená? Na všechny tyto dotazy a mnohé další ti odpoví následující článek. K čemu slouží Karta mladších? Karta mladších je určena pro účastníky CSM, kteří jsou mladší osmnácti let. Tedy přesněji pro účastníky, kteří do dne nedosáhnou osmnáctky. Karta mladších stvrzuje, že rodič nebo zákonný zástupce převádí dozorčí povinnost na jím určenou doprovázející plnoletou osobu. Vyplněnou kartu mladších je potřeba poslat na DCM, kde se účastník registroval, a kopii musí během celého CSM nosit u sebe. Karta mladších je ke stažení na webu: Kdo je to doprovázející osoba? Doprovázející osoba musí být plnoletá a musí být účastníkem CSM. Podpisem Karty mladších stvrzuje, že přebírá dozorčí povinnost nad nezletilým účastníkem. Doporučuje se, aby byli oba stejného pohlaví a byli během CSM ubytováni na stejném místě (to znamená, aby byli ze stejné farnosti / děkanátu - tím pádem budou i ubytovaní ve stejné škole).počet mladších účastníků, nad kterými může jedna plnoletá osoba převzít dozorčí povinnost, není omezen. Je jen na uvážení doprovázející osoby, na kolik neplnoletých účastníků dokáže zodpovědně dohlédnout. Zdroj Natanael vychází vždy první neděli v měsíci. Náklad 60ks. Za příspěvek na pokrytí nákladů děkujeme. Své příspěvky do příštího čísla posílejte na do Technicky zajišťují: P.Fiala a J.Höfer. Další informace o farnosti na

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Šiřte poselství lásky

Šiřte poselství lásky Šiřte poselství lásky Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 1994 Vesmír je ovládán Bohem, Bůh je veden pravdou, pravdě vládnou ušlechtilé bytosti, kdo je ušlechtilý, je Bůh sám. Vtělení božské lásky!

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013

POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Měsíčník farnosti sv. Bartoloměje 3 2013 POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K POSTNÍ DOBĚ 2013 Víra v lásku vzbuzuje lásku My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám. (1 Jan 4, 16) Drazí

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ

MODŘANY 5 / 2001. Úvodní slovo ZPRAVODAJ Adiutorium nostrum in nomine Domini KŘESŤANSKÉ MODŘANY Úvodní slovo ZPRAVODAJ 5 / 2001 LISTOPAD 2001 Milí bratři a sestry v Kristu, začátek měsíce listopadu je i ve světské společnosti doprovázen zvýšenou

Více

V Á N E K. Vánoce v srdci

V Á N E K. Vánoce v srdci Ročník 10, číslo 12, 30.11.2014 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Vánoce v srdci Blíží se Vánoce a já pořád nemohu zaslechnout rolničky, o kterých se tak často vypráví dětem. Slyším jen těžké kroky

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění

Oddíl B. Odpovědnost za výchovu a vzdělávání v církvi a jejich hospodářské zajištění ŘÁD VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ V CÍRKVI OBSAH: Preambule Oddíl A. Výchova a vzdělávání v církvi Čl. 1 Zásady a cíle výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 2. Obsah výchovy a vzdělávání v církvi Čl. 3. Zaměření výchovy

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv.voršily v Praze číslo 21 září 2014 www.zssv.cz Foto: Filip Rathouský Na adaptační kurz, který probíhal v září, jsme vycestovali do Ždírce nad Doubravou. V dopoledním programu

Více

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Díkčinění 2015. Libiš. Farní sbor Českobratrské církve evangelické Farní sbor Českobratrské církve evangelické Libiš Kazatelská stanice Kostelec nad Labem Díkčinění 2015 Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá jak polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už tu není, už se

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015

ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 ZELENÉ LISTY Číslo 2., Říjen 2015 Pár slov na začátek. Právě vychází v tomto roce druhé číslo časopisu Zelené listy. Přichází podzim a začíná se ochlazovat. Na podzim se zvířata připravují k zimnímu spánku,

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010

INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 INTERNETOVÝ HUDEBNĚMLÁDEŽNÍ OBČASNÍK ČÍSLO 2/2010 Přátelé a kamarádi! Druhé číslo hudebně-mládežních novin je tu! Dočtete se, jak proběhl náš hlavní festival Mladá Smetanova Litomyšl a co vás čeká na podzimním

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany

Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Pošta ze Zagory od dobrovolnice Jany Rok se nám přehoupl v nový a naše dobrovolná služba plyne jako voda. Už máme za sebou čtvrtý měsíc. A co se všechno událo? Když zavzpomínám na začátky v Zagoře, nechápu,

Více

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj

Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Zpráva - projektový den - HUDEBNÍ VÝCHOVA 10.12.2010 Zadání projektu: Návštěva hudebního oddělení knihovny v Tomkově ulici pořad: Kde domov můj Cíl: seznámení se s knihovnou, shlédnutí a poslech pořadu

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Děkanát Uherské Hradiště

Děkanát Uherské Hradiště Děkanát Uherské Hradiště Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Výchozí situace: Situace v jednotlivých farnostech Ne všechny farnosti z děkanátu jsou v animátorech zastoupeny, a proto zde nejsou informace

Více