Duchovní aspekt sebevyjádření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Duchovní aspekt sebevyjádření"

Transkript

1 Krční čakra Umístění: krk, (paže po konečky prstů) Duchovní aspekt: sebevyjádření Princip: vztažení se (k sobě, mluvím-li o sobě a k druhým, poslouchám-li je) Základní potřeba: schopnost přijmout změnu Emoce: znechucení, svoboda Žlázy s vnitřní sekrecí: štítná žláza Tělesné orgány: plíce, jícen, střeva Barva: světle modrá Element: éter Smyslová funkce: sluch Duchovní aspekt sebevyjádření Krční čakra je něco jiného, než čakry nad ní a čakry pod ní. Je to jakýsi rezonanční bod v těle, ke kterému jsou všechny čakry nějak vztaženy. Nahoře nad krční čakrou jsou čakry inspirace a dole pod ní jsou čakry realizace. Pátá čakra je křižovatkou. Sebevyjádření je proto něco mnohem víc, než si běžně uvědomujeme. Pátou čakru lze přirovnat k hudebnímu nástroji, třeba k houslím. Inspirace, hudebník řídí pohyb smyčce a pohyb ruky na strunách a struny vyjadřují spodní čtyři čakry a nástroj jako celek naši osobnost. A když se hraje, je to o spolupráci všeho, hudebníka, naladění jednotlivých strun a zvuku celého nástroje. Může být mnoho způsobů, jak výsledný efekt hraného umocnit, nebo pokazit. problémy s intuicí - můžeme být výborný nástroj i virtuos, ale můžeme hrát nezajímavý kousek, intuice chce pro nás nezajímavé, nebo také nemusíme housle ovládat, neumíme na ně hrát, intuice neumí práci s nástrojem s námi, tak nezníme. Můžeme být výborným nástrojem a nic zajímavého se nestane. problémy se spodními čakrami každá čakra jedna struna. Nástroj může být rozladěn, neladíli jediná struna, je téměř nemožné zahrát na housle něco hezkého. problémy s osobností, jako celkem - nástroj, osobnost člověka zkrátka nemá ty správné proporce a tudíž nezní hezky. A vše se může všelijak kombinovat. Výborný virtuos, skvělá intuice, která umí tělo řídit, zahraje i na špatné housle skvělý kousek a může zahrát skvělou hudbu i s nástrojem rozladěným, umí to. A obráceně, špatná intuice, intuice, která neumí ovládat tělo, nerozumí jeho potřebám a zákonům, jakými se zde řídí, na skvělý nástroj nezahraje nic krásného, nic inspirativního. Tak toto je sebevyjádření, musíme zapojit vše, co jsme, abychom se mohli vyjádřit, komunikace nejsou jen slova, za slovy je všechno to, co jsme. Lidé mají mylnou představu o tom, co jsme a jak fungujeme. Myslím, že tento problém je moc hezky vyjádřen tarotovou kartou Kompromis. Cituji; Na dvorech starého Japonska bývali služebníci často vybíráni z vrstvy méně významných zločinců, kteří byli vykastrovaní. Protože byli důvěrně obeznámeni s životem dvora, často se ocitali ve středu politických a společenských intrik a za oponou těchto scén měli velkou moc.

2 Jak vlastně funguje vědomí? Kdo je pán a kdo sluha? Pán je náš rozum, všichni se přece rozhodujeme rozumově a sluha je pocit. Ale kdo vlastně určí, jak budeme jednat, pán, anebo sluha? Kdo má skutečnou moc v rukou? Máme-li pocit strachu, pán, rozum jedná ustrašeně. Jsme-li zamilovaní, rozum jedná zamilovaně, nenávidíme-li, rozumem vyjadřujeme nenávist. Sluha pocit určí a pán rozum jej slepě následuje. Jen abyste věděli, když mluvíte rozumně, co je vše ve hře a jak to celé je. Naše rozumové jednání řídí pocity v našich čakrách a intuice. Rozum -pán takto nad pocity žádnou moc nemá a nikdy neměl, i když si to často myslí. Rozum je v jednání a komunikaci slepý následovník sluhů - pocitů. A přesto můžeme rozumem pocity měnit. Jak? Poručit jim nesmíme, tím bychom vyvolali vnitřní boj, vnitřní konfrontaci a ta by pak byla vyjádřena v událostech našeho života. Ale můžeme své pocity pochopit, můžeme pochopit mechanismy toho, jak a proč v nás vznikají a jak fungují. A toto pochopení vede k jejich změně jakoby mimochodem. Toto pochopení může vést ke změně naladění člověka, naladění nástroje, toto pochopení může vést ke změně osobnosti, ke změně života. Jediné skutečné změně, kterou můžeme učinit ve svých životech. Takže, v komunikaci vyjadřujeme všechno, co jsme a komunikace se účastní všechny čakry, celá osobnost člověka. V komunikaci, jen v ní můžeme sami sebe vidět, kdo jsme a jedině v komunikaci toto můžeme zhodnotit. Komunikace se účastní i šestá a sedmá čakra. A když své pocity, když svou komunikaci, když sebe sama díky komunikaci pochopíte a vyčistíte od základní pocitové destrukce, můžete intuici uslyšet přímo ve své komunikaci. Někdy se mi stává, že něco říkám, něco vysvětluji a najednou si uvědomím, že vlastně vůbec nevím, jak věta kterou jsem začal, skončí a kam sdělované směřuje. Něco ve mně jakoby mluvilo skrze mě a já jsem sám zvědavý, jak to bude pokračovat, protože to nevím. A někdy takto řeknu něco, co si pak musím napsat, jak se mi to líbí, ale nemyslím, že bych to vymyslel, jakoby se to při mluvení vymyslí samo. Je to přímé vyjádření inspirace, přímé vyjádření vědomí. Smyslová funkce - sluch Takže k tomu, abychom vůbec chápali, kdo jsme, musíme hrát a musíme mluvit. Je to způsob, jak sama sebe vyjádřit v tomto světě. A máme uši, ty musíme používat, aby nám komunikace fungovala. Umět slyšet svoje falešné a krásné tóny, to je umění, umět poslouchat a zahrát duet, nebo zahrát ve větší skupině nemůžeme, pokud pozorně neposloucháme sebe a druhé. Můžeme být skvělý sólový nástroj, můžeme chtít vést orchestr, musíme na to mít, musíme perfektně znít a umět hrát, a musíme umět stále pozorně poslouchat ty druhé. Chceme-li hrát duet, tvořit v páru, musíme stále dobře poslouchat sebe, zda jsme správně naladěni, a to jak hrajeme a musíme dobře poslouchat i druhý nástroj. Můžeme i svoje struny naladit tak, abychom spolu, v duetu zněli. Na to vše máme sluch. Toto je možné jen díky komunikaci. A vytváříme hudbu prožitky. Hudba může být zážitkem, ale i utrpením. Muzikanti vědí, jaká radost je hrát ve skupině, v orchestru. Musíme hrát, mluvit, abychom upoutali pozornost druhých, abychom je oslovili, inspirovali, abychom jim mohli udělat radost svým projevem. Abychom se projevili. Slovy, zvukem vyjadřujeme fakta a postoje a v komunikaci vyjadřujeme své pocity, vyjadřujeme, co jsme a jak jsme. To vše je obsaženo v intonaci, zabarvení a rytmu hlasu. Třeba, někdo má hlas

3 autoritativní, někdo bázlivý, někdy máme hlas vzrušený, jindy podrážděný, někdy náš hlas vyjadřuje zájem a jindy nezájem. Pocity nevyjadřují jen slova sama, ale jejich zabarvení intonace a rytmus. To vše vyjadřuje, co je za slovy, nás samé. Při komunikaci se vyjadřujeme celým svým tělem, jeho držením, gestikulací a pohledem. Jak vlastně funguje komunikace Předně, komunikace funguje úplně jinak, než si myslíme. Platí zde základní duchovní zákon, který běžně v této společnosti neuvědomujeme. Obsah sdělovaného v komunikaci je především pocitový, cca 85% a 15% faktografický. Skrze zvuky a slova si sdělujeme z 15% fakta a z 85% pocity, které k těmto faktům vážeme. Takže; Někdo nám něco řekne, my si do toho, co nám řekl, vložíme svůj vlastní pocit a na ten pocit pak i zareagujeme. Dám vám příklad. Někdo vám řekne, jak jste hrozní. Někteří z vás si do toho, co bylo o vás řečeno, vloží pocit, to je ponižující, to mně ponižuje. Ale pochopte to, ten pocit jste si tam svobodně vložili sami. Nikdo vás nenutil si jej tam vkládat. A pak na tento svůj pocit, který ve vás řeč toho druhého vyvolala i zareagujete. V komunikaci nereagujeme na to, co nám druzí sdělili, ale především na svoje pocity, které jsme si do sděleného sami vložili. Ten co o nás řekl, že jsme hrozní, mohl toto říct s velmi obviňujícím pocitem, anebo s pocitem, že i přesto nás chápe a nesoudí. Nebo s pocitem, že jsme mu ublížili tím, jak hrozní jsme. Ten pocit často není vyjádřen slovně, faktograficky, ale v intonaci a zabarvení hlasu. A my máme stále na výběr, co si do sdělení vložíme, jaký svůj vlastní pocit. pro mnoho z nás je neodolatelné do obvinění vložit vlastní pocity viny, pocity, že jsme špatní, když ne podle představ a pak musíme obvykle bojovat. Nechceme být ti špatní v očích druhých. Taktiky boje bývají různé. Mlčíme, cítíme se vinni, ale stejně nám ten, co nám to říká, vadí a téměř vždy jej v pocitech obviníme. Anebo sami otevřeně obviníme zpět. jiní zase neodolají a vloží si do řečeného ponížení a s pocitem ponižuje mně tím, co říká, promítnutým do řečeného vyrazí do boje. A snaží se druhému vysvětlit, že to co říká, není pravda. Bojujeme s vlastním pocitem ponížení promítnutým do slov a pocitů druhého. ti, co mají porozumění pro sebe a porozumění pro druhé, ti, co se nesoudí, ti si do řečeného vloží, jak jinak, porozumění. Ti jsou obvykle svobodní. Nevadí jim, co bylo řečeno, nesoudí se, mají pro sebe porozumění, odsuzovaní si do ničeho nevkládají, pak nemají s čím bojovat. Druhé vyslechnou a zamyslí se, je-li to na omluvu, omluví se bez pocitu studu, anebo viny. Dojdou-li k závěru, že obvinění je nesmyslné, snaží se o porozumění druhého, mají porozumění pro sebe, tak jej hledají i v těch druhých. Diskutují, nerozumí-li obvinění, chtějí druhého také chápat. Ale neposlouchá-li je druhý a jen vytrvale trvá na svém odsudku, nebojují. Nechají jemu jeho názor, svůj si nenechají vzít a situace jako taková jim nevadí. Neodsuzují se, neumí si do toho, co říkají druzí vložit pocit odsouzení. Nemají s čím bojovat. Jsou svobodní a svobodu umí dát. A všimněte si, vzteklí lidé jsou vzteklí víceméně na všechny, na některé otevřeně a na ty, kterých se bojí stranou, nebo dovnitř. Je to o jejich pocitovém naladění, o tom, jaké pocity si do řečeného vloží.

4 A zase laskaví a láskyplní lidé jsou takoví zase více méně na všechny. Je velmi těžké je dovést ke konfliktu, k agresi. Všichni si svoje pocitové naladění, pocitovou schopnost reagovat promítáme do toho, co nám řekli druzí. A pokud naše pocitové reakce obsahují destrukci, promítáme si svoji destrukci do druhých, máme pocit, že destruktivní jsou oni. Ale pokud se nám bez destrukce nedaří domluvit, je to naše destrukce a obviňovat ty druhé je nesmysl. MY SE NEUMÍME DOMLUVIT. My si neustále do toho, co druzí říkají, neustále promítáme chybná pocitová východiska. Komunikace je o našem pocitovém nastavení a naše pocitové nastavení je naší karmou. Bylo do nás vloženo rodiči při početí, pak nás je rodiče v dětství vlastním příkladem naučili používat. Zároveň jsme si pro své pocitové naladění přišli z titulu našeho pocitového nastavení v předcházející existenci. Smrt rozvoj vědomí nepřeruší. Vědomí v následujících existencích vždy navazuje na dosažené uvědomění v existenci předcházející. Vztažení se Jen jak se pocitově vztahujeme k sobě, jen tak se umíme vztáhnout k druhým. Obviňujeme-li se, pak si vytrvale do toho, co nám druzí říkají o nás, vkládáme obvinění a pak s tímto obviněním i bojujeme. Naše vztažení se k druhým je jen projekce našeho vztažení se k sobě do jednání druhých směrem k nám. Jsme-li k sobě tvrdí, kritičtí, stydíme-li se za sebe, hodnotíme-li se nízko, stále si toto promítáme do toho, co nám druzí říkají a na to pak reagujeme a s tím bojujeme. Ale je to jen boj se sebou samým a nikdo to nechápe. Jako civilizace jsme ztratili díky neznalosti toho způsobu funkce vědomí, schopnost sebereflexe. Schopnost vnímat a učit se, kdo vlastně jsme, abychom když toto díky správně chápané komunikaci pochopíme, mohli dělat změny sebe sama. Hledejte pochopení toho, jaké pocity ve vás slova druhých vyvolávají a proč. A pochopíte své pocitové vybavení, naladění a budete jej moci měnit, pokud pochopení bude dostatečně hluboké. Budete schopni dělat jediné skutečné změny ve svých životech. Schopnost přijmout změnu Opravdová změna našich životů je vlastně velmi těžká. Aby byla možná, musíme něco, ze svého pocitového nastavení pochopit dostatečně hodně, abychom to mohli změnit. Musíme měnit sebe, nesmíme chtít měnit ty druhé. Ale naše změna sebe zdánlivě a často i skutečně změnu druhých způsobí. Pokud se nízko hodnotím, a druhé pak jen obviňuji, pak mám pocit, že je okolo mě jen parta pitomců, kteří jen těžce zkouší můj život. Ale změňte své pocitové nastavení na laskavý s porozuměním. A ta parta pitomců se vám rázem změní na skupinu docela příjemných lidí, kteří sice nejsou dokonalí, ostatně, stejně, jako vy, ale vy jim rozumíte a tak s nimi umíte vyjít, nemáte potřebu je stále soudit. Umíte je najednou vidět mnohem lepší, protože jako lepšího vidíte sama sebe a tento pocitový postoj pak na druhé projektujete. Sám jsem si takovou změnou prošel. Měl jsem velmi nízké sebehodnocení, hodně jsem se soudil a tak jsem své kamarády a děvčata soudil stejně nízko a viděl jsem na nich především jejich chyby. Pořád jsem si říkal, proč právě já mám okolo sebe takové exoty? Ale byla to jen moje projekce pocitů k sobě na ně.

5 A když jsem se změnil, když jsem našel mnohem lepší sebehodnocení a když jsem alespoň trochu zvládl svoji kritičnost k sobě, najednou mi připadalo, že se mí kamarádi a mé přítelkyně změnili. Přestal jsem svoji kritičnost k sobě projektovat na ně. Nechtějte měnit druhé, žádná práva na to stejně nemáte a ani vám se nelíbí, když druzí chtějí měnit vás. Dělejte změny sebe a budete v šoku, jak hodně změnit lze. Ale musíte změnit postoj k tomu, co je komunikace, jinak se vám změny nebudou dařit. Vidíte? Realita není realitou, ale naší představou o sobě promítanou do okolí. To, čemu říkáme realita je jen naše interpretace toho, co se okolo nás děje skrze naše pocity. Realitu změna pocitových postojů mění. Mění ji mnohem více, než si umíte představit. Staré civilizace znalost toho měly. Proto změnu zařadily do páté čakry. Emoce znechucení a svoboda Jsme-li pocitově svobodní, znamená to, že jsme pocitově vybavení tak, že máme pocit, že můžeme. Pocit, že můžeme realizovat své plány a představy. Třeba Hanzelka a Zikmund měli v totalitním státě pocit, že mohou cestovat a nemusí být servilní k nastolené diktatuře. Měli pocit, že mohou a důsledkem toho byl pocit svobody. Všimněte si, pocit svobody je o vnějších podmínkách a o pocitové výbavě jedince. A lidé, kteří pocit mohu nemají, zažívají pocit znechucení. Docela obvyklé je toto schéma v partnerství. Partneři spolu začnou žít, mají děti a časem zjistí, že se jejich partner nechová podle jejich představ. Neumí se k partnerovi pocitově vztáhnout tak, aby jej dovedli k tomu, co oni sami od něj v partnerství chtějí, mají a aplikují pocit nemohu. A pak jsou partnerem znechucení, je to jejich pocit a ten si promítají do partnera. A tímto pocitovým schématem sami vztah vedou do hlubší a hlubší destrukce a neví o tom. Celý problém si promítají do toho druhého, partnera. Přitom je jejich. Někdy se stane, že se partneři tímto způsobem dovedou do tak velké destrukce, že skončí v násilí. Oba partneři si neumí obhájit svoje představy o vztahu díky svému pocitovému naladění a skončí v trestání se navzájem. A když partnerovi, který je ve vztahu ponižován říkám, proč jste partnerovi neřekl, tak takový já nejsem, takto se ke mně chovat nemůžeš, máš právo žít si, jak ty chceš, ale já mám jiné představy, když budeš pokračovat, odejdu. Když se jich ptám, proč dotyčný neodešel a nenašel si svého prince, princeznu, se kterým by byl šťastný, obvykle mi tito lidé řeknou, že měli pocit, že nemohou. Ten pocit si promítali do okolností svého života a pak měli pocit znechucení. Je jejich, je to důsledek jejich pocitového nastavení a nikdo kromě nich samých za to nemůže a ony, nebo oni to neumí pochopit. Při tomto pohledu na věc začneme chápat, jak oběť musí s tyranem velmi úzce pocitově spolupracovat. Z tohoto pohledu jsou oba stejní, oba destruktivní, každý jinak. Jeden partner pocit jsem špatný projektuje především na sebe, a pak si nechá líbit násilí a ponižování a druhý partner pocit jsem špatný především projektuje na toho druhého a má pocit, že je v právu. Ale ani jeden z partnerů není lepší, nebo horší. Oba používají stejnou projekci jsem ten špatný ale každý jinak. Toto téma je společností zatím nepochopeno úplně a tak i řešení ponižování a násilí ve vztazích je v naší společnosti řešeno chybně. Mnohdy takto ztratíme mnoho let, někdy celý život, v pocitu nemůžu a v následném obviňování se, nebo těch druhých, obvykle obojího. Ale proč? Tyto ženy a muži kdesi hluboko v sobě dobře vědí, že

6 si vlastně nikoho lepšího najít neumí. Jsme schopní si najít jen partnery pocitově stejně naladěné, kteří to stejné vyjadřují protichůdně. Vzpomínáte? Druhá čakra. A pocit nemohu, tak jako všechny pocity mohu promítat do všech možných aspektů svého života, třeba i do schopnosti vydělat dost peněz a podobně. Přitom v různých oblastech života můžeme mít pocit mohu nastaven velmi rozdílně. Je mnoho lidí, kteří v oblasti majetkového zabezpečení žijí pocit mohu velmi dobře a v partnerství jim vůbec nevzniká. Pak jsou tito lidé bohatí a sami. Ale rozhlédněte se kolem sebe, kolik lidí žije šťastně, to vše jsou lidé, jejichž pocitová výbava vytváří převážně pocit můžu. Pocitové schéma; nemohu a kritizuji, do nás vloží rodiče a omezováním v dětství anebo životem v omezeních nás tento pocit ještě naučí používat. A protože nad svými pocity nejsme zvyklí přemýšlet tak, jak zde bylo ukázáno, vůbec si toho nevšimneme, a tento pocit pro tvorbu vlastního života vytrvale používáme po celý svůj dospělý život. A vložíme jej do pocitové výbavy svých dětí a naučíme je zase my, svým vlastním příkladem, jak jej používat. A tak stále dokola, dokud nepochopíme komunikaci a skvělé možnosti sebereflexe a sebe pochopení, které nám komunikace skýtá. A dokud skrze pochopení vlastních pocitů nedovedeme sami sebe ke změně. Jsme nástroj a muzikant zároveň a jen v komunikaci, při hraní, jsme schopní slyšet, jaký. A náš život je náš koncert. Pokud máme nějaké problémy v páté čakře, pokud ji máme zablokovanou, nebo v oblasti páté čakry žijeme nějakou destrukci vyjádřenou až do nemoci, pak je to vlastně projekce celé osobnosti, schopnosti anebo neschopnosti její potřeby sladit a vyjádřit tak, aby v nás vznikala radost a pocity štěstí. Jedná se vlastně o projekce z bloků ostatních čaker do čakry páté. V kurzech jsou kurzíci obvykle v páté čakře poprvé schopni vidět svoji karmu a zažijí obvykle velký šok, když zjistí, že jen prostě replikují své rodiče, že ve svých životech vlastně nikde nejsou vyjádřeni, jak si doposud mysleli. Poprvé vidí, že vše, co žijí je jen zkombinované vyjádření a replikace jejich rodičů a jejich životů, jejich příběhů. A pokud kurzíci pochopí poselství páté čakry, mohou se poprvé opravdu zamýšlet, co by vlastně chtěli žít a jak, co by vlastně ve svých životech chtěli vyjádřit, jaké zkušenosti by si chtěli projít oni sami. A pokud rozumí poselství páté čakry, jsou už natolik schopní ovlivnit díky SEBEREFLEXI a jejímu pochopení svoji pocitovou výbavu tak, že se vydají do svého vlastního života a začnou být jeho vědomým pánem. Postupně, nejdříve jen trochu a pak, pracují-li na svém pochopení sebe sama dál, pak si mohou zvolit i úplně jiný život, než jaký jim byl určen karmou. SEBEREFLEXE je jediný skutečný nástroj, který nám dá svobodu a který umožní změnu sebe sama. A sebereflexe jsme schopni především díky a v komunikaci. A díky práci kurzistů ročníku 2011/2012, díky jejich sebereflexi a zkušeností s ní i tento text vznikl v této podobě. Kurzisté díky svému pochopení sebe, mohli být jeho spolutvůrci a za to jím tímto děkuji. Pavel Polok a kurzíci V Litomyšli, 30. března 2012

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto

SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL. Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto 14 ŽÁDNÁ SETKÁNÍ NEJSOU NÁHODNÁ KAŽDÝ ČLOVĚK, SE KTERÝM SE SETKÁM, JE MŮJ UČITEL Jsem přesvědčen, že tato slova jsou naprosto pravdivá. Při každém setkání s jiným člověkem se mohu vždy něco naučit. Můžete

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Jinotaj o tom, jak je důležité správně naslouchat

Jinotaj o tom, jak je důležité správně naslouchat Jinotaj o tom, jak je důležité správně naslouchat V dávných dobách vyslal jeden car posla k vládci sousedních zemí. Posel se opozdil, a když vtrhl do trůnního sálu, ještě zadýchaný z rychlé jízdy, začal

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

1 Mezilidská komunikace a její typy

1 Mezilidská komunikace a její typy 1 Mezilidská komunikace a její typy Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: popsat mezilidskou komunikaci, rozlišit a charakterizovat jednotlivé typy komunikace, vysvětlit zásady

Více

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí?

Tarotová galerie. Jak jste na tom se svou intuicí? 1 Tarotová galerie Jak jste na tom se svou intuicí? Necháváte se v běžném životě vést svými pocity, svým vnitřním vedením, anebo pro svá rozhodnutí vždy potřebujete logické zdůvodnění? Nebo to máte půl

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA

Asertivita 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA 5.5 ASERTIVNÍ PRÁVA Kaţdý má právo mít a vyjádřit své vlastní názory, jeţ se mohou lišit od ostatních lidí. Má právo být vyslechnut a brán váţně. Můţe s námi nesouhlasit. Má právo vyjádřit hněv, přiznat

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

Vymezení pojmu komunikace

Vymezení pojmu komunikace SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE Vymezení pojmu komunikace Nejen řeč, nýbrž všechno chování je komunikací a každá komunikace ovlivňuje chování (Watzlavik 1969). Komunikaci vždy spoluvytváříme, ovlivňujeme a přispíváme

Více

Křížová (sakrální) čakra

Křížová (sakrální) čakra Křížová (sakrální) čakra Umístění: podbřišek, dva centimetry pod pupkem Duchovní aspekt: sebeúcta Princip: zrcadlení sebe sama Základní potřeba: tvořivost v oblasti vztahů s lidmi, tvořivost v oblasti

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Frekvence lásky. Ukázka knihy z internetového knihkupectví Frekvence lásky 1 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Gabriela Čanigová FREKVENCE LÁSKY Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Děkuji vám všem za podněty, které mne vedly k tomu,

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul : Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení

Více

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu.

Hudební nástroje se dělí do několika skupin podle způsobu tvoření tónu. Hudební nástroje Na celém světě existují stovky hudebních nástrojů. My se budeme zabývat především hudebními nástroji, které jsou běžné v Evropě. Některé z těchto nástrojů můžeme vidět a slyšet v symfonickém

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje ASERTIVITA III. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Olga Čadilová ASERTIVITA III. Základní asertivní techniky 1. Pokažená

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Šestá čakra - Třetí oko

Šestá čakra - Třetí oko Šestá čakra - Třetí oko Umístění: čelo, palec nad kořenem nosu, nebo na spojnici páteře s lebkou Duchovní aspekt: odpovědnost za sebe sama Princip: poznání a uvědomění bytí Základní potřeba: vize a rovnováha

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy

Kamila a Petr Kopsovi. Jak se krotí tygr. Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Kamila a Petr Kopsovi Jak se krotí tygr Knížka pro děti, rodiče i pedagogy Edika Brno 2015 KDYŽ CHCI ZKROTIT TYGRA, MUSÍM HO NEJPRVE POZNAT Krotitel tygrů Chci se stát kvalifikovaným krotitelem tygrů!

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R)

Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Sbal ji! Šestá a sedmá kapitola (201010R) Radek Šíra, 2011 Úvodní strana Roman Bartoš, 2011 Fotografie na úvodní straně Barbara Janů, 2011 2 Obsah 6. Udržte si ji... 4 6.1. Fáze vztahu... 6 6.2. Jak poznáte,

Více

Vážení přátelé zde v sále.

Vážení přátelé zde v sále. Vážení přátelé zde v sále. Je mi ctí, že mohu vystoupit na této konferenci. Opravdu pečlivě jsem se na ni připravovala abych měla kvalitní informace o životě a vzdělávání lidí neslyšících a s těžkou sluchovou

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor:

POZITIVNÍ KOMUNIKACE. Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: POZITIVNÍ KOMUNIKACE Zásady věcné argumentace aneb jak obhájit svůj názor: neurážet druhé dovolit druhé straně vyjádřit se nemluvit sprostě mluvit stručně a jasně říkat pravdu stát si za svým názorem věřit

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Gabriela Čanigová. Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ. Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová DUCHOVNÍ ANTIDEPRESIVUM aneb Jak nezobat pilule a být v pohodě Vladimír Kvasnička Nakladatelství VODNÁŘ 3 Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Gabriela Čanigová, 2011

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2016/2017 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura, oboru hudební výchova.

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky

Guy. ilbert. Partnerství. Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky ilbert Guy Partnerství Jak uspìt ve velkém dobrodružství lásky Gilbert Guy Partnerství Jak uspět ve velkém dobrodružství lásky Chceš-li mi napsat, můžeš tak učinit prostřednictvím vydavatele. Kdybys jen

Více

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE

MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE MANUÁL ŠŤASTNÉHO RODIČE VAŠE PRVNÍ LOUČENÍ Pokud jste se rozhodli, že nastal čas, aby Vaše dítě začalo objevovat nový svět a kamarády ve školce, potom si o tom s dítětem povídejte. Vysvětlete mu, že ve

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku.

Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku. Pro Váš klid, během dne i noci, při námaze i odpočinku. Novartis s. r. o., Pharma, Nagano III., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3, tel.: 225 775 111, fax: 225 775 222, www.novartis.com FOR-04/003-10/2004

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 3. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY

REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY Leadership IV REGULACE SKUPINOVÉ DYNAMIKY, OPATŘENÍ K PŘEDCHÁZENÍ KONFLIKTŮM UVNITŘ JEDNOTKY (přednáška) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list

Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list Šikana = konflikt, kterému se lze vyhnout Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem, dramatizace - asertivní dovednosti práce s interaktivní tabulí a sešitem - konflikt, šikana, prevence šikany

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Jak najít kamaráda Časový rozsah lekce 2x 45 min. Věková skupina (ročník) 5. (lekce vhodná

Více

během pobytu tady? myslím, světu.

během pobytu tady? myslím, světu. Když dáte během pobytu tady? Proto se musím někdy do televize nové video svět ho předtím ještě nikdy neviděl a oni se na něho dívají já pak ztratím 10 milionů bodů za minutu, zatímco lidé, diváci, ať jsou

Více

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004

Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 Vyučování Zákona na konferenci Dafa v New Yorku o Velikonocích, 2004 (Li Hongzhi, 11. dubna 2004) Zdravím vás! (Publikum: Vítejte Mistře! Potlesk) Máme tu velkou událost. (Potlesk) Na tuto konferenci Zákona

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com

5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE. burzaprokazdeho.cz Petr Novák pecan.novak@gmail.com 5 RAD A TIPŮ, JAK VYDĚLÁVAT PENÍZE NA BURZE Chcete vědět: Co dělat, abychom vydělávali na burze peníze? Co nedělat, abychom vydělávali na burze peníze? Tak v tom případě Vás mohu ujistit o tom, že máte

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností

Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností Skupinový nácvik sociálních a asertivních dovedností Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA Terapeutická místnost

Více

(.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat.

(.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat. (.) Chtěl jste zmínit některé obecně platné zákonitosti, které souvisí s naší otázkou jak harmonizovat. Předpokládám, že si vzpomenete na většinu zásad, o kterých jsme již v určitých souvislostech mluvili.

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci

Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo. Rady přispívající k úspěšné komunikaci Komunikace s lidmi, kteří nosí sluchadlo 5 Rady přispívající k úspěšné komunikaci Toto je pátá ze série brožur Widexu o sluchu a tématech s ním spojených. Komunikace Lidé, kteří mají problémy se sluchem,

Více

Dovednosti pro život 2013/2014

Dovednosti pro život 2013/2014 Následující grafy zobrazují postoje vašich žáků na řešení problémů: zkoumá se samostatnost, aktivní přístup k řešení a vytrvalost. Pro porovnání je sloupec odpovědí vašich žáků rámován odpověďmi všech

Více

Člověk v konfliktních situacích

Člověk v konfliktních situacích VY_32_INOVACE_PSY_8 Člověk v konfliktních situacích Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí SŠ Tematická oblast: Psychologie člověka Předmět: Psychologie Výstižný

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015

5 RAD A TIPŮ. Jak vydělávat peníze na burze. #Burza pro každého - 5 rad a tipů. >> zpět na Obsah. elektronická publikace 2015 Název kapitoly 5 RAD A TIPŮ Jak vydělávat peníze na burze elektronická publikace 2015 1 Pár slov úvodem Pár slov úvodem Investování a obchodování na kapitálových trzích se věnuje již od roku 2006. Je absolventem

Více

kompletní půlroční hloubkový program s praktickými výstupy k nejklíčovějšímu období v životě člověka

kompletní půlroční hloubkový program s praktickými výstupy k nejklíčovějšímu období v životě člověka Montessori manuál 0 3 kompletní půlroční hloubkový program s praktickými výstupy k nejklíčovějšímu období v životě člověka 10 dní ve 3 blocích březen září 2015 Montessori ČR, Praha 9 900 Kč To, co získá

Více

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek

Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy. Realizované Městskou knihovnou Písek Nabídka vzdělávacích lekcí pro mateřské školy Realizované Městskou knihovnou Písek Školní rok 2015/2016 Lekce pro mateřské školy Naší prioritou je v průběhu lekce děti do veškerého dění aktivně zapojit

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI

Studijní materiál SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Rozvoj klíčových kompetencí pedagogů s důrazem na pozitivní přístup k práci i k životu CZ.1.07/1.3.48/02.0044 Studijní materiál ke kurzu SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ DOVEDNOSTI Tento projekt je spolufinancován

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda

PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda PŘÍLOHY Příloha č. 1 Lormova abeceda A bod na bříšku palce B tah po ukazováčku od bříška prstu k dlani C bod na zápěstí D tah po prostředníčku od bříška prstu k dlani E bod na bříšku ukazováčku F současné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013)

SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE. (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) SYCENÍ DUŠE CHIJIOKE NWAUCHE (Konference Kunčice pod Ondřejníkem, říjen 2013) Moc se mi líbilo, jak jsi mluvil o sedmi aktivitách duše. O sycení se, o kněžství Já věřím, že je pro mě velmi důležité, abych

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno,

VÝSTUPY PROJEKTU. doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, VÝSTUPY PROJEKTU doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Brno, 26.4.2016 OBSAH: 1. Východiska tvorby záznamového archu. 2. Tvorba záznamového archu a jeho ověření. 3. Návrhy metodik.

Více

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno

NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici. Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad Brno NADĚJE Jak pracujeme s nadějí v hospici Mgr. Radka Alexandrová DLBsHospicem sv. Josefa, Rajhrad 19. 20.9.2013 Brno HOSPIC Místo, kam chodí lidé důstojně umírat Naděje na DOBROU SMRT Naděje na KVALITNÍ

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU

JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Marie Slivová (od 28.8.2010 Michaličková) Kouč osobního rozvoje JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU 1 JAK BÝT ÚSPĚŠNÝ V SÍŤOVÉM MARKETINGU Někteří vedoucí struktur

Více

To nejdůležitější se odehraje do 3 let. Slovenská Asociácia Montessori Montessori ČR. 8 dní 4 víkendy 2 lektorky teorie i praxe

To nejdůležitější se odehraje do 3 let. Slovenská Asociácia Montessori Montessori ČR. 8 dní 4 víkendy 2 lektorky teorie i praxe Montessori manuál 0 3 To nejdůležitější se odehraje do 3 let. Slovenská Asociácia Montessori Montessori ČR září prosinec 2015 8 dní 4 víkendy 2 lektorky teorie i praxe Vše, co dítě získá do tří let je

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova

Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Příloha 8 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Hudební výchova Charakteristika předmětu V předmětu Hudební výchova je realizován obsah vzdělávací oblasti oboru umění a kultura. V počáteční

Více

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji.

v Supreme Master TV? Sedněte si, kde je chladněji. Musíme víc v Supreme Master TV? Neseďte v posteli, tam meditovat, víte? Více se nalaďme na naše božské Já a pak budeme mít víc Milující Kvality. Jelikož naše Božské Já je láska, víte? () A samozřejmě,

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina

Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Odpovědi na vaše otázky: zodpovědnost, závazky, vina Co zodpovědnost vlastně znamená? Zodpovědností je myšlena schopnost vzít na sebe důsledky všech svých rozhodnutí, činů, slov a reakcí. Ještě jednou

Více

Stránka 1 z pravidel života PhDr. Katherine Koting

Stránka 1 z pravidel života PhDr. Katherine Koting Stránka 1 z 7 16 pravidel života PhDr. Katherine Koting Stránka 2 z 7 1. Jsme tu proto, abychom se učili a někam se posunuli. To si duše každého z nás před svým vtělením přála a tudíž hledejme na všem

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě.

Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Lehce. Snadno. Hravě. Změna programů v hlavě. Jak bloky vznikají a jak je zrušit. jana@tancimzivotem.cz úvod Jsme předurčeni a stvořeni být šťastní. Užít

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám

Text, který utvářím o problému. Já a moje zkušenost s problémem. Text jiného autora Záměr jeho textu. Zkušenost autora textu, z kterého čerpám Hermeneutika Jak správně rozumět textu Hermeneutický čtyřúhelník Co je ve hře při utváření odborného textu Já a moje zkušenost s problémem Text, který utvářím o problému Text jiného autora Záměr jeho textu

Více

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK.

PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008. Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! KRESBA: Milan KOCMÁNEK. TÝDENÍK PŘÍLOHA 17. PROSINCE 2008 Tohle je náš nejtěžší případ. Učitel Vonásek, který uvěřil, že dostane přidáno! Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 2 Já nevím, co pořád chtějí. Jestli je

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více