Děkuji také Světlance Ličkové, která mě provází p rocesem uchopení svého pozemského života.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děkuji také Světlance Ličkové, která mě provází p rocesem uchopení svého pozemského života."

Transkript

1

2 Věnování: S láskou píšu tuto zpověď svým třem dětem Matějovi, Adamovi a Michalce, které jsou mými velkými učiteli, tchánovi a tchýni (dědovi a babi), kteří byli a jsou pro svá vnoučata přístavem bezpodmínečné lásky. Děkuji také Světlance Ličkové, která mě provází p rocesem uchopení svého pozemského života. Děkuji Simonce Střebovské, která mě pomocí meditací, kranio terapií a prací s linií HARA přivedla na cestu poznání sebe sama a naučila mně s odvahou čelit svým démonům a programům z podvědomí. INKA JAKIMOVÁ 1

3 ÚVOD Jsem matka s malým m. Můj syn Adam je feťák, hulič, perníkář. Kolik výčitek a sebeobviňování už za tu dobu prošlo mojí myslí. Kolik pocitů viny, bezmoci a zoufalství prošlo mým tělem Ano, stydím se za to, tak, jako dívky a ženy se stydí za znásilnění. Taky, jako ony, jsem přesvědčena o své spoluvině. Obě témata jsou si velmi podobné stud, pocity viny, selhání, neschopnost být silná a ubránit se, naivita, že všechno dobře dopadne, a potlačení toho všeho do nejhlubšího podvědomí, abychom zapomněly. My ženy jsme v tomhle stejné. Jenže v našem podvědomí si to všechno dál žije svým životem. Spouštíme si tak nevědomky sebedestrukční proces obviňování sebe sama, program sebenenávisti, že jsme to vůbec dopustily, a nenávisti k životu, že nám uštědřil takové lekce a rány. Všechno je to špatně. Přes všechnu tu hrůzu, co život s dítětem na drogách přináší, jsem pochopila mnoho věcí a našla jsem v sobě hodnotu sebe sama. Když řeknu, že jsem za to všechno vděčná, vyzní to jako pitomost. Spíše bych to nazvala pokorou, než vděčností. Ano, s pokorou děkuji za všechny ty lekce, které mi to dalo a za všechno poznání a vědění, o které jsem bohatší. Velmi děkuji za dary soucitu, lásky a úcty, které jsem v sobě přijala a které ze mě udělaly lepšího člověka a naučily mne dívat se na svůj ži vot jinak. Dnes, po pěti letech drogového bláznění mého syna jsem konečně našla v sobě klid a harmonii. Je to za námi. Byl to ale bolavý proces. Mně pomohl, otevřel duši a láskyplné srdce. V této knize vám jej celý popíšu, v celé své INKA JAKIMOVÁ 2

4 surovosti, s emocemi pravdivými až do morku kosti. Jedině v pravdě lze najít poznání, porozumění, harmonii, klid. Vy, zoufalé matky, které jste dnes ve stejné situaci, jako jsem byla tenkrát já, tento proces celý pochopíte a věřím, že mně neodsoudíte. Vy, šťastné matky, které jste měly to štěstí, že jste si tímto peklem neprošly, mnou můžete pohrdat a odsuzovat mě za to, že jsem to nechala dojít tak daleko, že jsem neměla sílu postavit se osudu, či za cokoliv jiného. Ať tak či onak budiž vám všem matkám (a otcům) můj příběh inspirací a světýlkem naděje pro ty, kteří stále bloudí ve tmě a hledají. INKA JAKIMOVÁ 3

5 Generace indigových dětí Než začnu psát svůj příběh, chtěla bych s vámi sdílet jednu důležitou věc, která mě velmi znepokojovala, a to proč jsou dnešní děti tak jiné, než jsme bývaly my. Vím, že moji synové nejsou jediní, kteří měli v dětství tyto charakteristické problémy, jako je hyperaktivita, problém s autoritami, citlivost vůči nespravedlnostem, uznávání svých vyšších hodnot a principů, které my rodiče nechápeme, na to se nabalující agrese a nezvladatelnost a neschopnost výchovy tzv. pevnou rukou Dneska, když už vím všechno to, co vím, bych k výchově přistupovala úplně jinak, ale na začátku devadesátých let jsme jako společnost ještě neměli povědomí o tom, co za b ytosti se nám právě rodí a co nás rodiče, tyto rodící se indigové děti přišly naučit. Je mi úplně jasné, že tak, jak to měli moji synové nastaveno doma, to ani jinak než útěkem do drog nemohlo dopadnout. Já jsem velmi intuitivní matka, co se moc nenechá spoutat jakýmkoliv nesmyslným přísným režimem a miluju svobodu a volnost a mám tendence v těch druhých spíše rozvíjet jejich způsob bytí, než jej potlačovat. Naproti tomu otec mých synů je velmi striktní, autoritativní, bez empatie a snahy pochopit i tu druh ou stranu, velmi neústupný a nepřístupný jakýmkoliv alternativním způsobům bytí. Tyto naše dva světy působily ve výchově velmi chaoticky a negativně, byl to věčný boj o to, kdo z koho. Čí názor a přístup vyhraje. Bylo to neslučitelné s harmonickým rodinným životem. Byli jsme oba na úplně opačném konci, s diametrálně odlišným způsobem výchovy a formování našich synů. Ano, každý extremismus je INKA JAKIMOVÁ 4

6 nedokonalý. A protože se naši synové nemohli ztotožnit s tímto naším způsobem bytí, vzali to do svých rukou a začali žít po svém. Již od rané puberty, samozřejmě. A bylo zaděláno na průšvih. Do toho všeho navíc probíhal náš nechutný rozvod. Nebylo cesty dál, nebylo cesty zpět. Ale vraťme se zpátky k indigovým dětem obecně, zde je pár charakteristik, podle kterých j e poznáte: Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení a vnímání. Dokáží přirozeně vnímat i věci běžným lidem neviditelné, jako jsou energie, aury, jiné duchovní bytosti apod. Ve svém nitru si uvědomují životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu. Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost a jsou sami čestné, upřímné. Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění. Bývají často hyperaktivní. Pozornost je těkavá, dokáží dělat několik věcí najednou. Některé jsou ale naopak velmi klidné a uzavřené do sebe. Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich prudkou negativní reakci. Mají potíže s disciplínou a autoritami. Na neopodstatněný výchovný nátlak nebo fyzické tresty reagují agresí. K podřízenosti je nedonutí žádný, ani sociální nátlak. Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří. Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony INKA JAKIMOVÁ 5

7 samotné. Nesnáší, když se s nimi jedná jako s dítětem. Často si připadají jiné, nepochopené, nedostatečné. To jim může už v útlém věku vyvolávat pocity deprese a beznaděje. Mohou mít problémy se sebedůvěrou. Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami. Nepřijímají koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat. Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti. Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé. Často se utíkají do "svého světa", o kterém nedokáží s druhými mluvit. Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou. Může se stát, že mluví s "neviditelnými" přáteli, nebo se bojí duchů, které vidí. Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit. Jsou přecitlivělé na potravu. Sami nejlépe vědí, co právě jejich tělo potřebuje a co ne a jasně si o to řeknou. Trpívají atopickými ekzémy a alergiem i. Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo. Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči. INKA JAKIMOVÁ 6

8 V některých obdobích mohou projevovat silnou závislost na některém z rodičů. Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naop ak vůbec žádnou. Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme. Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí. Vědí také, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím. Často v sobě spojují "mužské" a "ženské" kvality. Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující. Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma. Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách anebo k čemu je nutí doma. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí. Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje. A to i v případě, že se setkají se sobě podobnými. Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich "duše". Mají silnou intuici. Trpí při čekání ve frontách a bývají netrpělivé. Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost. INKA JAKIMOVÁ 7

9 Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvlád nou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat. Rovnováha a spokojenost všech členů rodiny se sebou samými má velký vliv na chování i zdravotní stav těchto dětí. Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru! Léto 2009 První smutná zkušenost s drogami mého syna přišla jedno léto, kdy mi začaly z bytu mizet věci. Dodnes nevím, jestli je odnášel do zastavárny on, nebo o tom nevěděl, nebo jen tak přihlížel, jak si je odnáší některý z jeho kamarádíčků. To mu bylo sotva patnáct. A mě by v tu dobu ani ve snu nenapadlo, že už jede nějaký čas v drogách, tedy přesněji, v perníku. Byly prázdniny, takže to, že třeba dva dny nebyl doma a někde byl s kámošema, a pak spal tři dny v kuse, mi nepřišlo nijak divné. Nevěděla jsem, že se to t akto projevuje. Až pak tedy začaly mizet ty věci a začal hubnout, mi to docházelo. Nicméně, přiznat si to to ještě moc nešlo. A taky, měla jsem v té době dost starostí sama se sebou, začaly se projevovat první zdravotní problémy po psychicky náročném rozvodu, a taky mě to tak udeptalo, že i moje schopnost vydělávat peníze rapidně klesala. Došlo to až tak daleko, že jsem musela prodat auto Pro mě začínalo období krize, jak finanční, tak zdravotní, tělesné, INKA JAKIMOVÁ 8

10 vztahové na všech frontách byl buď boj, anebo těsně po boji, nutno podotknout, že po boji prohraném. Oba synové měli už v té době soudní dozor kvůli marihuaně. Staršímu bylo 17 a Adamovi táhlo na 16 let. A tak to léto nakonec dopadlo tak, že Adam na své 16 narozeniny, 6. září, putoval rovnou do pasťáku, tedy výchovného diagnostického ústavu. Když jsem ho tam vezla, bylo mi hrozně. Já jsem tak nějak věděla, že to není žádné řešení, že to k ničemu není, že tím se nic nespraví, jen se to všechno ještě zhorší. Jenže jsem nevěděla, co jiného mám dělat. Už jsem nebyla schopná nést dále jako rodič zodpovědnost za svého syna, který odmítal žít normálním životem. Doma mi mizely věci, měla jsem strach vůbec odcházet do práce, protože když nebyl nikdo doma, chodili k nám ostatní kamarádi feťáci. Nebyl ještě dospělý, takže vyhodit na ulici jsem ho nemohla a ani nechtěla, samozřejmě. Celé to bylo takové divné období. Asi jsem potřebovala chvíli odstup od toho všeho, abych si mohla promyslet, co dělat dál. K otci jít nechtěl, toho v té době nenáviděl. Nevěděla jse m, co mám dělat. No jo, jenže hned po týdnu z pasťáku utekl. To se dalo čekat, že tam nebude. Upřímně, nevím, co jsem čekala. Byl podzim, venku už celkem zima. A já jsem poprvé v životě zažila tu bezmoc, že nevím, kde to moje dítě je, kde spí, co s ním je. Domů se vrátit nemohl, nebo spíše nechtěl. Bylo mi hrozně. Strašně jsem si všechno vyčítala a probrečela jsem hodně nocí. Pak jednoho dne přišel domů, vypadal hrozně. Pomačkaný, vyhublý, špinavý, smradlavý. Tohle je moje dítě??? Můj INKA JAKIMOVÁ 9

11 milovaný syn? Na je dnu stranu jsem cítila úlevu, že žije, že se mu nic zlého nestalo, ale na druhé straně mě hrozně bolel pohled na něj, v jakém je zuboženém stavu. Přišel mi jen říct, že je v pořádku a že o něho nemám mít strach. Já jsem jen tak stála, slzy mi tekly, on mě tak nějak neohrabaně objal (naposledy se mi vrhal do náruče, když mu bylo asi pět) a prostě zase odešel. A já jsem tam stála, a nechápala. To už ve mně narůstaly pocity hněvu a zoufalství. Tak já tady kvůli něho brečím, nespím, unavená, a on si klidně přijde, jako že na pohodu, a zase odejde. To jsem byla na něho poprvé tak naštvaná, že ve mně uzrálo rozhodnutí, že si nebudu kvůli němu rvát žíly. Je to jeho volba, on to tak chtěl, asi mu to tak vyhovovalo. Ale pralo se to ve mně, pocity zlosti střídaly pocity smutku a zoufalství nad tím, jak se moje milované dítě ničí. Kéž by mu bylo zase pět. Kéž by mi zase přiběhl do náruče požalovat, co mu zase provedl jeho bráška. Kéž bych mohla být zase ta velká hodná milující máma, která umí pofoukat a vyřešit všechny jeho bebínka na světě. Ten pocit bezmoci, že už je velký a má svůj svět, do kterého už já nepatřím, ochromil mě na pár chvil. Bylo to první velké uvědomění si, že tady jsem skončila. Ale pak přišla zima, už zbývalo pár dnů do Vánoc, a mi zase začínalo být hrozně. Jak jsem pekla cukroví, vzpomněla jsem si na to, jak byl Adam malý a jak jsme spolu dělali rohlíčky. A jak se mu nedařilo udělat ten tvar rohlíčků, tak z těch žížalek, co ve svých ručičkách užmoula l, dělal takové zamotané šnečky, to mu šlo. A tak jsme od té doby dělali rohlíčky i šnečky. Snad nikdy jsem u pečení cukroví tolik INKA JAKIMOVÁ 10

12 nebrečela, jako tenkrát. Pořád jsem nemohla uvěřit tomu, že je definitivně pryč, že mi zmizel ze života, a já nevím, kde je. Jak přežiju tyhle Vánoce, Bože, jak!? Vánoce jsou svátky pro rodinu, kdy se všichni sejdou u jednoho stolu. Jak tohle zvládnu, koukat na to prázdné místo u stolu?? Ach jo. Adam přece jen vyměkl, asi na něj také dolehly Vánoce. Šel nejdříve k dědovi a babi (to jsou rodiče bývalého muže, já už jsem svoje rodiče neměla). Takže nakonec byly Vánoce celkem VESELÉ. INKA JAKIMOVÁ 11

13 Lži, iluze, hledání Po Vánocích a Novém roce začalo období léčení detox, nemocnice, psychiatrie a tak furt dokola, trvalo to tři roky. Byla to doba vzestupů a pádů. Tento proces detoxu, léčby a návratu k perníku proběhl asi třikrát. Bohužel, celé to období bylo také poznamenáno tím, že se mnou Adam bydlet nemohl. Já jsem byla v té době na dně. Psychicky i finančně. Bydlela jsem u přítele, který o spolubydlení s mým synem nechtěl ani slyšet. Což je pochopitelné. Neměla jsem kam jít, za co žít a celé tohle zoufalé období roku 2010 bylo zakončeno v psychiatrické léčebně v Opavě. Prostě už mi ruply nervy a sesypalo se mi tělo. To bylo takhle jedno srpnové úterý. Bylo horko. A moje srdce se splašilo. Prostě tlouklo tak strašně rychle a já jsem měla takový knedlík v krku, žaludek jak z kamene, nevěděla jsem, co se děje. Tedy, bylo mi jasné, že je to z nervů, ale nevěděla jsem, co si s tím stavem mám počít, jak to srdce zastavit, měla jsem strach, že mi pukne, že se najednou samo zastaví, že se mi roztrhne tělo a já skončím. Měla jsem v sobě ještě tolik sil, že jsem se dopravila k doktorce a řekla jí, co se se mnou děje. A ona se tak na mně kouká, a stačila jedna věta, která spustila ten obrovský pláč, zeptala se mně, co se děje, co mně trápí, že je mi tak zle. A pak už to jelo. Rozplakala jsem se. Ale to nebyl normální pláč, to bylo cosi, co se nedalo zastavit, slzy valily z očí, tělo se mi třáslo a já jsem nebyla schopná ze sebe vydat ani slovo, prostě nic. Tělo jen plakalo a plakalo a plakalo. Doktorka se na mně tak dívá a říká v tomhle stavu vás ale nemůžu pustit domů, to je na hospitalizaci Já jsem nebyla schopná ani reagovat, tělo stále pla kalo, slzy se pořád INKA JAKIMOVÁ 12

14 valily Něco do mě napíchali a zavolali sanitku. Tělo pořád plakalo. Beze slova, hlavu v dlaních, všechno se ve mně chvělo. Dojeli jsme na fakultku, ale tělo stále plakalo a plakalo, nikdo ze mě nedostal ani slovo, jen zoufalý pohled, roztřesené tělo a neschopnost reagovat na nic. Nereagovala jsem ani na to, že na oddělení bohužel nemají místo, a že mně odvezou přímo do léčebny. Bylo mi to jedno, byla jsem na jedné straně omámená a otupená všemi těmi sedativy, co do mě napíchali, a na d ruhé straně už jsem z toho několikahodinového pláče byla tak vyčerpaná, že jsem ani nevěděla, jak se jmenuju. A tělo pořád plakalo, a já jsem nechápala, kde se v těle bere tolik slz. Cestu si nepamatuju, ani ty první chvíle, jen si vybavuju, že se mně kdosi při příjmu na oddělení měl tendenci ptát, co je jako dneska za den a tak. Ale já byla fakt mimo. Úplně. Až za dva dny, kdy jsem se znovu začala vracet do reality, mi postupně docházelo, co se se mnou stalo. Nikdo nevěděl, kde jsem, no, museli doma prožít perné chvilky, než mě našli. Za to se jim omlouvám. Nakonec jsem tam zůstala měsíc. Hodně věcí jsem si srovnala. Bylo to tam velmi zajímavé, zkušenost k nezaplacení. Ale to by bylo na samostatnou knihu, tak snad někdy příště. Život znovu nabíral normální běh, začala jsem chodit do práce, Adam do školy. Vypadalo to, že to nejhorší máme za sebou. Na chvíli. Zase do toho spadl. Zamiloval se do vařičky. A tak jsme zase měli zajímavé Vánoce. Den před Štědrým dnem se přišel rozloučit, že jedou na Vánoce k jejím INKA JAKIMOVÁ 13

15 rodičům někam za Prahu. Jo, bylo mi to líto. Ale už jsem nějak otupěla, protože s ním to bylo vždycky o hubu a já nikdy nevěděla, odkud a co zase na mně díky němu přiletí. Jen mi chybělo to posezení se všemi mými dětmi u jednoho stolu. Bylo mi smutno. Moc. Pak se vrátili v lednu, pár týdnů spolu ještě byli, ale pak se rozešli. A on byl zase jako troska. Pokolikáté už. Ach jo. Nějakou dobu byl zase u dědy a babi, kde byl pod stálým dozorem. Dokonce zase začal normálně chodit do školy, tedy, na učňák. Chvíli to vypadalo, že už bude dobře. Ale pak v létě zase udělal na dědu a babi podraz, a to mně mrzelo, a bolelo. Moc. Protože oni dva jsou ti poslední, kteří by si něco takového zasloužili. Byla jsem na něj moc naštvaná, protože tohle už byli jediní dva lidé, kteří byli schopni a ochotni mu pomoci a nechat ho bydlet u sebe. Léto 2012 Léto tedy strávil někde u řeky, ve stanu, ani nevím s kým, ani nevím kde, a ani nevím za co žil a co jedl. Nechtěla jsem s ním ani mluvit. Po tom všem už jsem rezignovala. Ale pak přišlo září, a já jsem věděla, že jestli tu školu nedodělá teď, tak už nikdy. Pronajala jsem si byt, abychom spolu mohli bydlet. Bylo mi jedno, co na to můj přítel, jednu chvíli to vypadalo na rozchod. V té době už bylo Adamovi devatenáct. Doufala jsem, že už by mohl mít rozum, že to třeba nějak půjde. Ten byt mě stál všechny peníze. Z mého platu mi odešly srážky na insolvenci, zbytek jsem dala za byt. Dodnes nechápu, jak jsem do tak šíleného rozhodnutí mohla jít. Měla jsem sice něco málo bokem, ale INKA JAKIMOVÁ 14

16 bylo to fakt o hubu. Jenže já jsem věděla, že není jiná možnost, než se pokusit zachránit, co se ještě dá. A celkem to šlo. On si asi za tu dobu, co žil venku, uvědomil, že mít domov a teplou postel není zas tak marné. Dokonce ani žádní kamarádi k nám nechodili, to byla teda podmínka, jinak bych to celé zrušila a dělej si už, co chceš. Ale fakt fungoval, chodil do školy, sem tam i na brigádu, občas i uklidil. Úplně bez problému jsme fungovali a bylo to moc krásné období. Zase to bylo takové to teplo domova, jako dřív. A docela jsme se spolu i nasmáli, protože je vnímavý pozorovatel a umí vtipně glosovat dané situace. Třeba jednou jsme večeřeli on si to odnesl do svého pokoje a já zůstala v pokoji, svíčky na stole, vonělo to, a hrála hudba Buena Vista Social Club to je taková kubánská slowsfing pohodovka. A jak tam tak sama sedím, tak mi to přišlo takové smutné tak jsem ho zavolala, ať jde večeřet se mnou, a on, že jo. A tak mlčky sedíme, jíme, svíčky hoří, a do toho ta hudba, to bylo jak na rande po pade sáti letech, a tak nám hlavou asi proběhly stejné myšlenky, a jak jsme se tak na sebe koukli, my jsme oba dostali takový záchvat smíchu že bylo po večeři. Vánoce 2012 A přišly Vánoce. A byly nádherné. A vskutku originální v mnoha směrech. Třeba taková ba nalita, jakou je vánoční stromek. Darem dostala stromek od kamaráda, který má les. Ale to jste neviděli. Když mi to přivezl, vypada lo to jako třímetrová větev naplocho. Museli jsme to uvázat kolem sloupu, aby to vůbec stálo. Ten byt byl podkrovní a INKA JAKIMOVÁ 15

17 celkem atypický, ateliérový typ, tak to tam bylo jako pěst na oko, taková haluz. Ale v pohodě, aspoň byla legrace. Štědrý večer jsme udělali den předem, 23. prosince, aby s námi mohly být všechny naše děti (moj i dva synové a dcera a od přítele synové). Opravdu to byly jedny z nejhezčích Vánoc, obrovský stůl, my všichni pohromadě, radost a pohoda. Jako by se nikdy ni zlého a bolavého nestalo. Byla to nádhera, kterou jsem si už dlouho přála zažít. Od Adama jsem dostala darem malého keramického andílka, který uvnitř svítil. Když mi ho dával, pronesl cosi, jako že mámy jsou něco jako pozemští andělé. Dodnes ho mám (a ještě další dva) na svém pracovním stole. Pak dny utíkaly jako voda. A Adam konečně ukončil své středoškolské vzdělání. Díky Bohu za to. Sice, byly to nervy, dodělával to až v srpnu, to už mu bylo skoro dvacet, ale dodělal. Papír Elektrikář silnoproud měl v kapse. Podzim 2013 A já jsem si myslela, že to nejhorší mám za sebou, že jsme přeprali démona a je to za námi. Jo, kdybych jen tušila, co mě čeká. Přestěhovali jsme se do menšího bytu zpátky do Poruby, protože já už jsem to finančně nezvládala. A protože to byl jen podnájem, neměla jsem nárok na příspěvek na bydlení. K tomu se vyskytly ještě další okolnosti, které mě donutily změnit bydlení (v zimě tam byla zima, topení na plyn, v létě tam bylo i o půlnoci 30 stupňů, a ve dvoře měla jakási baba takového debilního psa, který pořád štěkal, to se fakt už nedalo) tak jsem to potřebovala nějak vyřešit. Počítala jsem taky s tím, že už INKA JAKIMOVÁ 16

18 začne Adam vydělávat, že počkám ještě tak půl roku, než se postaví na vlastní nohy, byt RPG nechám přepsat na něj a bude klid. Jenže všechno dopadlo úplně jinak. Ten dům, do kterého jsme se přestěhovali, tak to bylo snad nejhorší feťácké doupě v dané lokalitě. Zpočátku mi to t ak ani nepřišlo, ale po pár týdnech bydlení jsem začala litovat, že jsme se vůbec přestěhovali. Prostě hnus. A tam do toho všeho zase spadl. Z našeho bytu se stal opět průchoďák. Zase vycházel ven po půlnoci, zase noční tahy, chvilku ven, pak zase zpět, a tak furt pendloval, až do tří, do čtyř do rána. A přes den samozřejmě spal. Nepomohlo domlouvání, vyhrožování, že ho vyhodím na ulici, nic na něho neplatilo, žádná naše dohoda neplatila, všechno porušoval, nic nefungovalo. Vůbec jsem tomu nemohla uvěřit, že se zase děje ta hrůza a bezmoc. Vážně jsem si myslela, že už máme vyhráno, že má zase domov, že si můžeme věřit. A teď tohle. Bože, proč zase??? A ještě navíc jsem byla v té době zase bez peněz, všechno se to zase cyklilo a vracelo. Byla jsem na nemocenské, píchala jsem si biologickou léčbu a fakt mi bylo blbě. Měla jsem revma a nemohla jsem se skoro ani pohnout, aniž by mně něco nebolelo. Tři měsíce doma. S minimem peněz. A milostpána ani nenapadlo mi s tím nějak pomoct. Sice sliboval, dušoval se, že už do té práce půjde, a že se to nějak vyřeší, jo, manipulátor a lhář, to byl výtečný. Přitom ani nebyl schopen docházet na blbý svářečský kurz, který dostal od svého otce darem. No, nakonec ho taky udělal, ale ty nervy kolem toho. Vůbec jsem to nechápala, ten jeho zásek. INKA JAKIMOVÁ 17

19 Vánoce 2013 A přišel prosinec. Příspěvek na bydlení mi nedali. Prý mám velký příjem. A tak že mám přijít až v lednu, že se to dělá čtvrtletně a ještě ke všemu zpětně. No, ale co mám dělat v prosinci, to mi nikdo neporadil. Blížily se Vánoce. Zase ty Vánoce. To je tak kurevsky citlivé období. Já byla úplně bez peněz. Paní účetní z práce totiž pozapomněla poslat podklady na sociálku, takže když jsem tam 20. prosince volala, kdy mi jako přijde nemocenská, že jsem na nule, tak mi paní sdělila, že tam ani žádné podklady nemá, tak že to nemá z čeho vypočítat, takže až v lednu, za oba měsíce zpětně. No. Nejsem nelida, jsem taky člověk, stane se, nikdo nejsme dokonalý, ale, proč zrovna zase já a zrovna o Vánocích. No, tak to byla šupa. Vánoce na krku, já byla bolavá a úplně bezradná. S přítelem jsme byli opět v rozchodovém stavu, protože ten už na to neměl nervy, furt bez peněz a zase problémy s Adamem, štvalo ho to, a mně taky. Jenže to je prostě slabina všec h vztahů s nevlastními dětmi. Mně nebude žádný cizí chlap, byť je to můj přítel, kterého miluju, říkat, že moje dítě je hovado a zmetek, i kdyby to byla stokrát pravd a!! Nikdo se nebude stavět mezi mne a moje dítě, i kdyby mi moje dítě sralo na hlavu, je to moje věc, takže buď to akceptuj, nebo jdi od toho. A tak šel od toho. No jo, ale já zůstala úplně bez koruny. OK, říkám si, nevadí, letos Vánoce ruším, ignoruju prostě nebudou. A hotovo. Nač si dělat zbytečné nervy. No, na dárky sice nebylo, ale říkala jsem si, že nemí t na Štědrý den ani kapra a salát, tak to je fakt úchylárna. No, kdybych věděla, co mě čeká, asi bych to fakt oželela. INKA JAKIMOVÁ 18

20 Štědrý den 2013 Všechno to bylo divné, celý Štědrý den. V divném bytě s hnusnou energií. Divný stromek na divném místě. Divná kuchyň, divný kapr, salát se mi nepove dl. Bylo mi úzko, smutno, teskno a bylo mi jasné, že ať udělám, co udělám, nebude to ono, je to prázdné, smutné, zdrcující a bezvýchodné. Všechno ve mně uvnitř řvalo! Ale držela jsem to. Nastal čas večeře. Seděli jsme ve třech. Já, Adam, a Vašek. I když jsme byli v takovém neláskyplném stavu, přišlo mi to hloupé, abychom byli na Štědrý večer každý sám. Sedím v čele stolu, Vašek nalevo, Adam napravo. Ti dva sedí naproti sobě a já cítím, že Vašek by tu nejraděj nebyl, že sedět naproti tomu parchantovi zatrace nému, který tak ničí svoji matku, je mu silně proti vůli. Je mi hrozně. Odněkud z rádia zní píseň, která mě hodila do doby, kdy byli kluci ještě malí, kdy Vánoce byly opravdu svátky klidu a pohody v rodinném kruhu, kdy stačilo málo, a v jejich dětských očích bylo vidět tisíc jiskřiček štěstí a dětské blaženosti. Nevinnost. A teď tu sedím, a mezi námi je cítit smutek, zmar, prázdno a odcizení. Adam si všiml, co se ve mně odehrává a šel to rádio vypnout. Jenže to bylo ještě horší, protože se u stolu rozhostil o strašné mrtvolné ticho. Slzy mi valily do talíře, knedlík v krku narůstal, a nešlo nic dělat, jen plakat a plakat, a nechat zase odtéct všechny ty slzy smutku a zoufalství. Došlo mi, že všechno je nenávratně pryč, už to NIKDY nebude jako dřív, už jsem definitivně propásla svoji šanci, už jsou velcí, je to pryč. Jsou pryč. Jsem sama. Bylo mi tak hrozně, že jsem musela od stolu odejít PRYČ. Přítel odešel k sobě domů. Adam šel nevím kam. A já jsem brečela a brečela a bylo mi to INKA JAKIMOVÁ 19

21 všechno strašně moc líto. Vzpomínala jsem na loňské Vánoce, jak to bylo všechno fajn, a jak je to všechno pomíjivé. Štěstí, co je to štěstí muška jenom zlatá. Z hlubin ven Nový rok začal tím, že mi spadl mobil do záchodové mísy těsně pár minut před půlnocí, takže se mi s novoročním přáním nikdo nedovolal a ani já jsem neměla jak volat. Zajímavý začátek v izolaci. Jinak se nic nezměnilo, Adam nadále ignoroval to, co se dělo, už v tom zase jel a v tom stavu to nevidí, neslyší, je to prostě někdo úplně jiný. Ale už se muselo něco stát, už to bylo vyhrocené na ostří, už jsme byli oba na tenkém ledě, stačilo blbě šlápnout a jsem pod ledem. Cítila jsem, že se něco stane. A stalo. Přišla jsem domů, a doma binec, co binec, bordel jak v tanku. Doma nikdo. Umíte si představit byt feťáka? Humus, který měl u sebe v pokoji, kam jsem už pak nechodila, protože mi z toho bince bylo na blití, se začal rozšiřovat i do dalších částí bytu. Už jsem to přestala zvládat všechno uklízet, on byl rychlejší. Tím, jak byl furt doma, a já už zase v práci, měl větší náskok. Najednou mi v tu chvíli došlo, že já už tam dávno nejsem doma, že tohle už je byt feťáka, tohle není normální život, už mě to začalo zase stahovat dolů jako tenkrát. Přišla jsem do kuchyně a chtěla jsem si udělat aspoň kafe. Jak jsem tu hrůzu a spoušť viděla, vjel do mě takový vztek, nepamatuji se, kdy jsem něco podobného zažila a asi jsem to do té doby viděla jen ve filmu. Popadla jsem první věc, co byla po ruce a mrskla s ní o zeď. Pak další a další. Všechno lítalo INKA JAKIMOVÁ 20

22 vzduchem, skleničky, hrnky, všechno, co bylo na lince, na stole, nebylo jediné volné místečko, brala jsem jednu věc po druhé a házela je proti zdi. Střepy lítaly všude kolem. Stála jsem tam uprostřed té spouště a křičela jsem jak hysterka, co je to za život zkurvený, zasraný, parchant zajebaný, všechno na hovno No, hrozné věci ze mě šly. Pak jsem chtěla jít do svého pokoje se uklidnit, ale jak jsem šla kolem jeho pokoje, slyšela jsem, že mu tam hučí počítač. No, tak to bylo něco pro mě, furt dokola jsem mu říkala, ať to všechno vypíná, že kdo to bude platit, tu elektřinu a všechno, a ono to furt jede. Tak jsem tam vlítla, ale jak jsem viděla ten jeho hnus v pokoji, tak jsem dostala ještě větší vztek, chytla jsem ten počítač, vyrvala to ze stolu, a celé jsem to hodila na zem do kuchyně, ke všem těm střepům. Rozletělo se to na kusy. Bylo mi to jedno. A bylo dobře, že Adam nebyl doma, ani nechci domyslet, co by se stalo, kdyby byl, protože věřím, že bych v té situaci byla schopná všeho a patrně by došlo na i fyzické násilí. Práskla jsem za sebou dveřmi do pokoje a pomalu zase přicházela k sobě. Všechno to proběhlo během několika vteřin, to byl fofr. No. Byla jsem celkem v šoku. Jo, jsem sice beran, a občas mi prdnou nervy, ale tohle, tohle už bylo tak na ústav. Vyděsila jsem se, čeho všeho j sem schopná. Docela se divím, že nikdo nezavolal policajty, protože jsem fakt dělala docela velký kravál a ječela jsem, jako bych měla doma sto parchantů. Do toho Adam přišel. Samozřejmě nechápal nic a první co bylo, začal řvát, že má rozbitý počítač. Ten binec doma, to s ním ani nehnulo. Střetli jsme se u dveří do pokoje, zase do mě vjelo tisíc čertů, jak jsem viděla ten jeho nepřítomný pohled, tu cizí INKA JAKIMOVÁ 21

23 entitu v jeho očích, to strašné odcizení, to odpojení, oddělení Ze zoufalství nad tím vším se ze mě z ačaly sypat strašná slova ať mi zmizí ze života, ať se zahrabe někam sto metrů pod zem, ať jde skočit pod vlak nebo ať se vystřelí někam na Měsíc, že je hajzl zasraný, co si ničeho neváží, a že s ním končím. Už ho nechci nikdy vidět. Jo. Takové strašné a hnusné věci ze mě šly. Trvalo to zase jen pár vteřin. A já jsem cítila, že ta bytost, co stojí naproti mně, už ani není můj syn, že to je jakási cizí entita, démon, co nic nechápe Už je ve spárech těch sil, konec, marnost. Fatal eror. On se otočil, a odešel. Vím, jak obrovskou moc a sílu má myšlenka a slovo. Dostala jsem strach, že fakt pod ten vlak skočí. Muselo to být pro něho strašné, slyšet tyhle slova od své matky. Ale pro mě to bylo taky strašné, to uvědomění, že mi něco takového vůbec vyšlo z huby. Jak může matka synovi vůbec něco takového říct?!! Pár okamžiků, a co se všechno může stát. Zmocnilo se mně zoufalství nad tím, jakou moc má jediný okamžik, jak lze během několika vteřin všechno zničit, zbourat, zabít, zlikvidovat. Bylo mi hrozně. Brečela jsem snad dvě hodiny, koukala na tu spoušť kolem sebe, ani nebylo kam šlápnout, všude střepy. Všude kolem mne byla tíživá a nesnesitelná energie zmaru, skonu, smrti, rozkladu a zoufalství. Umřelo to ve mně. Všechno. Ta láska, ta bezbřehá všeobjímající lásk y byla pryč. Láska k synovi. To poslední, co mi z lásky zbylo. Už nebylo najednou komu ji dát, bylo to pryč. Všechno ve mně umřelo. INKA JAKIMOVÁ 22

Čekala jsem miminko...

Čekala jsem miminko... Čekala jsem miminko......ale už tu není Sestavila Lucie Lebdušková Tuto knihu píšu jako poselství pro ženy v podobné situaci, ale i pro muže, kteří jsou z tohoto tématu často vyčleňováni, ačkoli se jich

Více

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence.

Texty s láskou autorské texty. Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Texty s láskou Texty s láskou autorské texty Sborník vydaný při příležitosti konání divadelního festivalu JID 20-13. Lence. Redakce: Jan Bušta, Alena Mikulíková Sazba a design: Jan Bušta Korektury: Alena

Více

Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009

Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009 Anonymní alkoholici časopis CESTA 2/2009 Preambule Anonymních alkoholiků Anonymní Alkoholici je společenství žen a mužů, kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že dovedou vyřešit svůj společný

Více

Proč a pro koho vznikla tato knížka

Proč a pro koho vznikla tato knížka Proč a pro koho vznikla tato knížka My, tvůj lid ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. [Bible] Tato slova z Bible mě inspirovala

Více

VZTAHY škola našeho života

VZTAHY škola našeho života VZTAHY škola našeho života Ostrava dne 28.ledna 2015 VZTAHY škola našeho života Bohdana Boniatti Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Partnerské vztahy... 4 2.1. Sexualita... 8 3. Rodičovské vztahy... 11 4.

Více

Víte, že... Petra Procházková

Víte, že... Petra Procházková Když jsem byla v pubertě, ptala jsem se své matky, proč bylo mezi ženami v historii tak málo výjimečných vědkyň, malířek či hudebních skladatelek. Usmála se, moje maminka, a řekla: Nebylo jich málo. Ale

Více

Dvanáct Kroků Anonymních alkoholiků

Dvanáct Kroků Anonymních alkoholiků - 1 - Dvanáct Kroků Anonymních alkoholiků 1. Přiznali jsme svoji bezmocnost nad alkoholem naše životy začaly být neovladatelné. 2. Dospěli jsme k víře, že síla větší než naše obnoví naše duševní zdraví.

Více

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS

ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI-DR. MAURICE RAWLINGS (Jedná se o přepsaný videozáznam) Matouš 7:13,14 Vcházejte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo vcházejí

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Ale potom poznám plně

Ale potom poznám plně Ale potom poznám plně Petr Vlček Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12 Obsah: Předmluva

Více

Copyright Vanessa Dargomm, 2003

Copyright Vanessa Dargomm, 2003 Vanessa Dargomm Horský Štít Mystický román Copyright Vanessa Dargomm, 2003 Tato kniha je dostupná na www stránkách Vzestupu (http://vzestup.stesticko.cz/). Je možné ji volně rozšiřovat za předpokladu,

Více

1. kapitola Sobota 3.8.1991. Suchdol nad Lužnicí.

1. kapitola Sobota 3.8.1991. Suchdol nad Lužnicí. 1 Za bolest děkuji 1. kapitola Sobota 3.8.1991. Suchdol nad Lužnicí. Přijali jsme s Romanem návrh kamarádů, abychom naši svatební cestu strávili s nimi na vodě. Tak tu teď s nimi stojím a do uší mi buší

Více

Verze 1.0 z 3. 9. 2012.

Verze 1.0 z 3. 9. 2012. Znění tohoto textu vychází z díla Sedm sebevražd tak, jak bylo publikováno Martinem Koláčkem v roce 2000 (KOLÁČEK, Martin. Sedm sebevražd. 1. vyd. Praha, [2000]. 117 s.). Text a obálka díla (Martin Koláček:

Více

ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se!

ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! ediční řada A.M.I.M.S. M. Ze života pro život Skutečné příběhy skutečných lidí otištěné v časopise Milujte se! Editoři: P. Marek Dunda P. Pavel Zahradníček OMI A.M.I.M.S. Apostolatus Mariae Immaculatae

Více

Vztahový labyrint v náhradní rodině. Vlastní rodina přijatých dětí. Mgr. Veronika Uhlířová

Vztahový labyrint v náhradní rodině. Vlastní rodina přijatých dětí. Mgr. Veronika Uhlířová Vztahový labyrint v náhradní rodině Vlastní rodina přijatých dětí Mgr. Veronika Uhlířová Příručka vznikla za podpory Nadace Terezy Maxové dětem. Vydalo: Občanské sdružení Rozum a Cit, 2012 Kontaktní adresa:

Více

Vyškovský cedník 2014

Vyškovský cedník 2014 Vyškovský cedník 2014 Sborník oceněných prací literární soutěže pro děti a mládež Vyškovska Tři brány komunitní nadace pro vědění, umění a civilizaci Klub přátel KKD Knihovna Karla Dvořáčka 2 Obsah Úvodní

Více

Learning programme Grundtvig Partnership Mutual Inter generational Learning. Výchova postiženého dítěte v rodině

Learning programme Grundtvig Partnership Mutual Inter generational Learning. Výchova postiženého dítěte v rodině Výchova postiženého dítěte v rodině Brno 2014 Člověk prý vynalezl rodinu, když zjistil, že nikomu se nedá věřit. Je to už velmi dávno, ale od té doby nikdo nic lepšího nevymyslel - ani postmoderní doba

Více

BETLÉM NENAROZENÝM. Poselství vánočního miminka. Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající. Počaté děti se samy neubrání

BETLÉM NENAROZENÝM. Poselství vánočního miminka. Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající. Počaté děti se samy neubrání krok vstříc životu BETLÉM NENAROZENÝM Příloha Katolického týdeníku 13/2015 24. 30. března 2015 Milí čtenáři, co se vám vybaví, když se řekne březen? Nalévající se pupeny, bouřlivá voda potoků, mláďata

Více

Mukopolysacharidosa, to zlé a dlouhé slovo.

Mukopolysacharidosa, to zlé a dlouhé slovo. Mukopolysacharidosa, to zlé a dlouhé slovo. Jan Michalík, 1998 Úvod aneb proč vznikla Dobrý večer. V šatně vědecké knihovny v Olomouci sedí opět stejná paní. Věk - neurčitý. Důchodový však jistý. Je příjemná

Více

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se

oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se Findë úruva Anna Koroleva lostris.net Místo: Menegroth, Doriath Doba: První věk, ~ od 1012 do 1100 T oho jarního rána bylo nebe průzračné, modré a jiskřivé. Slunce se třpytilo a k zemi se snášel sněhobílý

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

Ondřej Peterka. Kdo jsi

Ondřej Peterka. Kdo jsi Ondřej Peterka Kdo jsi Obsah: Prolog...2 Vstoupil...3 Podnikatel...4 Denní světlo...5 Čára...6 Maska...9 Schody...11 Viseli...12 Sci-fi...13 Existenční...16 Prolog Kdo jsi, milý čtenáři? -2- Vstoupil na

Více

Lovkyně. Lukáš Konvalina

Lovkyně. Lukáš Konvalina Posel smrti VIII Lovkyně Lukáš Konvalina Cesta, jež nás opravdu zocelí, není ta, kterou si sami vybereme, ale ta, po které jsme donuceni kráčet. Obsah I Vyvolené... 5 I Časy minulé... 7 II - Matka... 11

Více

Nick Churchill, IV. přednáška 25.1.03 (přepsáno z diktafonu a od Lenky S.)

Nick Churchill, IV. přednáška 25.1.03 (přepsáno z diktafonu a od Lenky S.) Nick Churchill, IV. přednáška 25.1.03 (přepsáno z diktafonu a od Lenky S.) Úvod: Nick: mimo jiné chci probrat nové zkoušky léků od J. Sherra: Losos a Labuť. Obě zkoušky jsou nádherné, nejen proto, že jsou

Více

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

Milan Sýkora - Rychle, než to zapomenu. Přelom letopočtu

Milan Sýkora - Rychle, než to zapomenu. Přelom letopočtu Přelom letopočtu Ano, po Jitce z Meziboří u ohavného města Litvínova se ti stýskalo hodně. Měl jsi pocit, že je to ta pravá. Jenže to byl opravdu jen pocit, vždyť co jsi o ní věděl? Napsala ti první, ještě

Více

Veronika Kašáková, 2015 Cover photography Renata Prokopová, 2015

Veronika Kašáková, 2015 Cover photography Renata Prokopová, 2015 Veronika Kašáková, 2015 Cover photography Renata Prokopová, 2015 ISBN 978-80-7447-768-3 VERONIKA KAŠÁKOVÁ ZPOVĚĎ Z děcáku až na přehlídková mola Slovo autorky O tom, že jednou napíšu knihu, jsem věděla

Více

Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část

Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část Soutěž Daniel 2012-2013 - literární část Výsledková listina I. kategorie (8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) Pořadí Autor příspěvku Rok nar. Adresa školy (kraj) Název příspěvku

Více

Irena Eliášová LISTOPAD

Irena Eliášová LISTOPAD Irena Eliášová LISTOPAD 1 Irena Eliášová LISTOPAD KHER www.kher.cz ISBN 978-80-87780-03-9 Tato kniha vznikla bez vynaložení jakýchkoliv finančních prostředků. Nakladatelství KHER z celého srdce děkuje

Více

Menšiny mezi námi 2009

Menšiny mezi námi 2009 Menšiny mezi námi 2009 Obsah Editorial předsedkyně ROMEA, o. s. 2 Předmluva koordinátora projektu 3 Výtvarná část kategorie do 10 let Zuzana Gorolová, Jan Kica, Kateřina Bačová, Eva Horváthová, Mario

Více