Děkuji také Světlance Ličkové, která mě provází p rocesem uchopení svého pozemského života.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děkuji také Světlance Ličkové, která mě provází p rocesem uchopení svého pozemského života."

Transkript

1

2 Věnování: S láskou píšu tuto zpověď svým třem dětem Matějovi, Adamovi a Michalce, které jsou mými velkými učiteli, tchánovi a tchýni (dědovi a babi), kteří byli a jsou pro svá vnoučata přístavem bezpodmínečné lásky. Děkuji také Světlance Ličkové, která mě provází p rocesem uchopení svého pozemského života. Děkuji Simonce Střebovské, která mě pomocí meditací, kranio terapií a prací s linií HARA přivedla na cestu poznání sebe sama a naučila mně s odvahou čelit svým démonům a programům z podvědomí. INKA JAKIMOVÁ 1

3 ÚVOD Jsem matka s malým m. Můj syn Adam je feťák, hulič, perníkář. Kolik výčitek a sebeobviňování už za tu dobu prošlo mojí myslí. Kolik pocitů viny, bezmoci a zoufalství prošlo mým tělem Ano, stydím se za to, tak, jako dívky a ženy se stydí za znásilnění. Taky, jako ony, jsem přesvědčena o své spoluvině. Obě témata jsou si velmi podobné stud, pocity viny, selhání, neschopnost být silná a ubránit se, naivita, že všechno dobře dopadne, a potlačení toho všeho do nejhlubšího podvědomí, abychom zapomněly. My ženy jsme v tomhle stejné. Jenže v našem podvědomí si to všechno dál žije svým životem. Spouštíme si tak nevědomky sebedestrukční proces obviňování sebe sama, program sebenenávisti, že jsme to vůbec dopustily, a nenávisti k životu, že nám uštědřil takové lekce a rány. Všechno je to špatně. Přes všechnu tu hrůzu, co život s dítětem na drogách přináší, jsem pochopila mnoho věcí a našla jsem v sobě hodnotu sebe sama. Když řeknu, že jsem za to všechno vděčná, vyzní to jako pitomost. Spíše bych to nazvala pokorou, než vděčností. Ano, s pokorou děkuji za všechny ty lekce, které mi to dalo a za všechno poznání a vědění, o které jsem bohatší. Velmi děkuji za dary soucitu, lásky a úcty, které jsem v sobě přijala a které ze mě udělaly lepšího člověka a naučily mne dívat se na svůj ži vot jinak. Dnes, po pěti letech drogového bláznění mého syna jsem konečně našla v sobě klid a harmonii. Je to za námi. Byl to ale bolavý proces. Mně pomohl, otevřel duši a láskyplné srdce. V této knize vám jej celý popíšu, v celé své INKA JAKIMOVÁ 2

4 surovosti, s emocemi pravdivými až do morku kosti. Jedině v pravdě lze najít poznání, porozumění, harmonii, klid. Vy, zoufalé matky, které jste dnes ve stejné situaci, jako jsem byla tenkrát já, tento proces celý pochopíte a věřím, že mně neodsoudíte. Vy, šťastné matky, které jste měly to štěstí, že jste si tímto peklem neprošly, mnou můžete pohrdat a odsuzovat mě za to, že jsem to nechala dojít tak daleko, že jsem neměla sílu postavit se osudu, či za cokoliv jiného. Ať tak či onak budiž vám všem matkám (a otcům) můj příběh inspirací a světýlkem naděje pro ty, kteří stále bloudí ve tmě a hledají. INKA JAKIMOVÁ 3

5 Generace indigových dětí Než začnu psát svůj příběh, chtěla bych s vámi sdílet jednu důležitou věc, která mě velmi znepokojovala, a to proč jsou dnešní děti tak jiné, než jsme bývaly my. Vím, že moji synové nejsou jediní, kteří měli v dětství tyto charakteristické problémy, jako je hyperaktivita, problém s autoritami, citlivost vůči nespravedlnostem, uznávání svých vyšších hodnot a principů, které my rodiče nechápeme, na to se nabalující agrese a nezvladatelnost a neschopnost výchovy tzv. pevnou rukou Dneska, když už vím všechno to, co vím, bych k výchově přistupovala úplně jinak, ale na začátku devadesátých let jsme jako společnost ještě neměli povědomí o tom, co za b ytosti se nám právě rodí a co nás rodiče, tyto rodící se indigové děti přišly naučit. Je mi úplně jasné, že tak, jak to měli moji synové nastaveno doma, to ani jinak než útěkem do drog nemohlo dopadnout. Já jsem velmi intuitivní matka, co se moc nenechá spoutat jakýmkoliv nesmyslným přísným režimem a miluju svobodu a volnost a mám tendence v těch druhých spíše rozvíjet jejich způsob bytí, než jej potlačovat. Naproti tomu otec mých synů je velmi striktní, autoritativní, bez empatie a snahy pochopit i tu druh ou stranu, velmi neústupný a nepřístupný jakýmkoliv alternativním způsobům bytí. Tyto naše dva světy působily ve výchově velmi chaoticky a negativně, byl to věčný boj o to, kdo z koho. Čí názor a přístup vyhraje. Bylo to neslučitelné s harmonickým rodinným životem. Byli jsme oba na úplně opačném konci, s diametrálně odlišným způsobem výchovy a formování našich synů. Ano, každý extremismus je INKA JAKIMOVÁ 4

6 nedokonalý. A protože se naši synové nemohli ztotožnit s tímto naším způsobem bytí, vzali to do svých rukou a začali žít po svém. Již od rané puberty, samozřejmě. A bylo zaděláno na průšvih. Do toho všeho navíc probíhal náš nechutný rozvod. Nebylo cesty dál, nebylo cesty zpět. Ale vraťme se zpátky k indigovým dětem obecně, zde je pár charakteristik, podle kterých j e poznáte: Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení a vnímání. Dokáží přirozeně vnímat i věci běžným lidem neviditelné, jako jsou energie, aury, jiné duchovní bytosti apod. Ve svém nitru si uvědomují životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu. Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost a jsou sami čestné, upřímné. Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění. Bývají často hyperaktivní. Pozornost je těkavá, dokáží dělat několik věcí najednou. Některé jsou ale naopak velmi klidné a uzavřené do sebe. Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich prudkou negativní reakci. Mají potíže s disciplínou a autoritami. Na neopodstatněný výchovný nátlak nebo fyzické tresty reagují agresí. K podřízenosti je nedonutí žádný, ani sociální nátlak. Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří. Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony INKA JAKIMOVÁ 5

7 samotné. Nesnáší, když se s nimi jedná jako s dítětem. Často si připadají jiné, nepochopené, nedostatečné. To jim může už v útlém věku vyvolávat pocity deprese a beznaděje. Mohou mít problémy se sebedůvěrou. Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami. Nepřijímají koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat. Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti. Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé. Často se utíkají do "svého světa", o kterém nedokáží s druhými mluvit. Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou. Může se stát, že mluví s "neviditelnými" přáteli, nebo se bojí duchů, které vidí. Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit. Jsou přecitlivělé na potravu. Sami nejlépe vědí, co právě jejich tělo potřebuje a co ne a jasně si o to řeknou. Trpívají atopickými ekzémy a alergiem i. Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo. Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči. INKA JAKIMOVÁ 6

8 V některých obdobích mohou projevovat silnou závislost na některém z rodičů. Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naop ak vůbec žádnou. Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme. Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí. Vědí také, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím. Často v sobě spojují "mužské" a "ženské" kvality. Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující. Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma. Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách anebo k čemu je nutí doma. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí. Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje. A to i v případě, že se setkají se sobě podobnými. Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich "duše". Mají silnou intuici. Trpí při čekání ve frontách a bývají netrpělivé. Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost. INKA JAKIMOVÁ 7

9 Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvlád nou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat. Rovnováha a spokojenost všech členů rodiny se sebou samými má velký vliv na chování i zdravotní stav těchto dětí. Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru! Léto 2009 První smutná zkušenost s drogami mého syna přišla jedno léto, kdy mi začaly z bytu mizet věci. Dodnes nevím, jestli je odnášel do zastavárny on, nebo o tom nevěděl, nebo jen tak přihlížel, jak si je odnáší některý z jeho kamarádíčků. To mu bylo sotva patnáct. A mě by v tu dobu ani ve snu nenapadlo, že už jede nějaký čas v drogách, tedy přesněji, v perníku. Byly prázdniny, takže to, že třeba dva dny nebyl doma a někde byl s kámošema, a pak spal tři dny v kuse, mi nepřišlo nijak divné. Nevěděla jsem, že se to t akto projevuje. Až pak tedy začaly mizet ty věci a začal hubnout, mi to docházelo. Nicméně, přiznat si to to ještě moc nešlo. A taky, měla jsem v té době dost starostí sama se sebou, začaly se projevovat první zdravotní problémy po psychicky náročném rozvodu, a taky mě to tak udeptalo, že i moje schopnost vydělávat peníze rapidně klesala. Došlo to až tak daleko, že jsem musela prodat auto Pro mě začínalo období krize, jak finanční, tak zdravotní, tělesné, INKA JAKIMOVÁ 8

10 vztahové na všech frontách byl buď boj, anebo těsně po boji, nutno podotknout, že po boji prohraném. Oba synové měli už v té době soudní dozor kvůli marihuaně. Staršímu bylo 17 a Adamovi táhlo na 16 let. A tak to léto nakonec dopadlo tak, že Adam na své 16 narozeniny, 6. září, putoval rovnou do pasťáku, tedy výchovného diagnostického ústavu. Když jsem ho tam vezla, bylo mi hrozně. Já jsem tak nějak věděla, že to není žádné řešení, že to k ničemu není, že tím se nic nespraví, jen se to všechno ještě zhorší. Jenže jsem nevěděla, co jiného mám dělat. Už jsem nebyla schopná nést dále jako rodič zodpovědnost za svého syna, který odmítal žít normálním životem. Doma mi mizely věci, měla jsem strach vůbec odcházet do práce, protože když nebyl nikdo doma, chodili k nám ostatní kamarádi feťáci. Nebyl ještě dospělý, takže vyhodit na ulici jsem ho nemohla a ani nechtěla, samozřejmě. Celé to bylo takové divné období. Asi jsem potřebovala chvíli odstup od toho všeho, abych si mohla promyslet, co dělat dál. K otci jít nechtěl, toho v té době nenáviděl. Nevěděla jse m, co mám dělat. No jo, jenže hned po týdnu z pasťáku utekl. To se dalo čekat, že tam nebude. Upřímně, nevím, co jsem čekala. Byl podzim, venku už celkem zima. A já jsem poprvé v životě zažila tu bezmoc, že nevím, kde to moje dítě je, kde spí, co s ním je. Domů se vrátit nemohl, nebo spíše nechtěl. Bylo mi hrozně. Strašně jsem si všechno vyčítala a probrečela jsem hodně nocí. Pak jednoho dne přišel domů, vypadal hrozně. Pomačkaný, vyhublý, špinavý, smradlavý. Tohle je moje dítě??? Můj INKA JAKIMOVÁ 9

11 milovaný syn? Na je dnu stranu jsem cítila úlevu, že žije, že se mu nic zlého nestalo, ale na druhé straně mě hrozně bolel pohled na něj, v jakém je zuboženém stavu. Přišel mi jen říct, že je v pořádku a že o něho nemám mít strach. Já jsem jen tak stála, slzy mi tekly, on mě tak nějak neohrabaně objal (naposledy se mi vrhal do náruče, když mu bylo asi pět) a prostě zase odešel. A já jsem tam stála, a nechápala. To už ve mně narůstaly pocity hněvu a zoufalství. Tak já tady kvůli něho brečím, nespím, unavená, a on si klidně přijde, jako že na pohodu, a zase odejde. To jsem byla na něho poprvé tak naštvaná, že ve mně uzrálo rozhodnutí, že si nebudu kvůli němu rvát žíly. Je to jeho volba, on to tak chtěl, asi mu to tak vyhovovalo. Ale pralo se to ve mně, pocity zlosti střídaly pocity smutku a zoufalství nad tím, jak se moje milované dítě ničí. Kéž by mu bylo zase pět. Kéž by mi zase přiběhl do náruče požalovat, co mu zase provedl jeho bráška. Kéž bych mohla být zase ta velká hodná milující máma, která umí pofoukat a vyřešit všechny jeho bebínka na světě. Ten pocit bezmoci, že už je velký a má svůj svět, do kterého už já nepatřím, ochromil mě na pár chvil. Bylo to první velké uvědomění si, že tady jsem skončila. Ale pak přišla zima, už zbývalo pár dnů do Vánoc, a mi zase začínalo být hrozně. Jak jsem pekla cukroví, vzpomněla jsem si na to, jak byl Adam malý a jak jsme spolu dělali rohlíčky. A jak se mu nedařilo udělat ten tvar rohlíčků, tak z těch žížalek, co ve svých ručičkách užmoula l, dělal takové zamotané šnečky, to mu šlo. A tak jsme od té doby dělali rohlíčky i šnečky. Snad nikdy jsem u pečení cukroví tolik INKA JAKIMOVÁ 10

12 nebrečela, jako tenkrát. Pořád jsem nemohla uvěřit tomu, že je definitivně pryč, že mi zmizel ze života, a já nevím, kde je. Jak přežiju tyhle Vánoce, Bože, jak!? Vánoce jsou svátky pro rodinu, kdy se všichni sejdou u jednoho stolu. Jak tohle zvládnu, koukat na to prázdné místo u stolu?? Ach jo. Adam přece jen vyměkl, asi na něj také dolehly Vánoce. Šel nejdříve k dědovi a babi (to jsou rodiče bývalého muže, já už jsem svoje rodiče neměla). Takže nakonec byly Vánoce celkem VESELÉ. INKA JAKIMOVÁ 11

13 Lži, iluze, hledání Po Vánocích a Novém roce začalo období léčení detox, nemocnice, psychiatrie a tak furt dokola, trvalo to tři roky. Byla to doba vzestupů a pádů. Tento proces detoxu, léčby a návratu k perníku proběhl asi třikrát. Bohužel, celé to období bylo také poznamenáno tím, že se mnou Adam bydlet nemohl. Já jsem byla v té době na dně. Psychicky i finančně. Bydlela jsem u přítele, který o spolubydlení s mým synem nechtěl ani slyšet. Což je pochopitelné. Neměla jsem kam jít, za co žít a celé tohle zoufalé období roku 2010 bylo zakončeno v psychiatrické léčebně v Opavě. Prostě už mi ruply nervy a sesypalo se mi tělo. To bylo takhle jedno srpnové úterý. Bylo horko. A moje srdce se splašilo. Prostě tlouklo tak strašně rychle a já jsem měla takový knedlík v krku, žaludek jak z kamene, nevěděla jsem, co se děje. Tedy, bylo mi jasné, že je to z nervů, ale nevěděla jsem, co si s tím stavem mám počít, jak to srdce zastavit, měla jsem strach, že mi pukne, že se najednou samo zastaví, že se mi roztrhne tělo a já skončím. Měla jsem v sobě ještě tolik sil, že jsem se dopravila k doktorce a řekla jí, co se se mnou děje. A ona se tak na mně kouká, a stačila jedna věta, která spustila ten obrovský pláč, zeptala se mně, co se děje, co mně trápí, že je mi tak zle. A pak už to jelo. Rozplakala jsem se. Ale to nebyl normální pláč, to bylo cosi, co se nedalo zastavit, slzy valily z očí, tělo se mi třáslo a já jsem nebyla schopná ze sebe vydat ani slovo, prostě nic. Tělo jen plakalo a plakalo a plakalo. Doktorka se na mně tak dívá a říká v tomhle stavu vás ale nemůžu pustit domů, to je na hospitalizaci Já jsem nebyla schopná ani reagovat, tělo stále pla kalo, slzy se pořád INKA JAKIMOVÁ 12

14 valily Něco do mě napíchali a zavolali sanitku. Tělo pořád plakalo. Beze slova, hlavu v dlaních, všechno se ve mně chvělo. Dojeli jsme na fakultku, ale tělo stále plakalo a plakalo, nikdo ze mě nedostal ani slovo, jen zoufalý pohled, roztřesené tělo a neschopnost reagovat na nic. Nereagovala jsem ani na to, že na oddělení bohužel nemají místo, a že mně odvezou přímo do léčebny. Bylo mi to jedno, byla jsem na jedné straně omámená a otupená všemi těmi sedativy, co do mě napíchali, a na d ruhé straně už jsem z toho několikahodinového pláče byla tak vyčerpaná, že jsem ani nevěděla, jak se jmenuju. A tělo pořád plakalo, a já jsem nechápala, kde se v těle bere tolik slz. Cestu si nepamatuju, ani ty první chvíle, jen si vybavuju, že se mně kdosi při příjmu na oddělení měl tendenci ptát, co je jako dneska za den a tak. Ale já byla fakt mimo. Úplně. Až za dva dny, kdy jsem se znovu začala vracet do reality, mi postupně docházelo, co se se mnou stalo. Nikdo nevěděl, kde jsem, no, museli doma prožít perné chvilky, než mě našli. Za to se jim omlouvám. Nakonec jsem tam zůstala měsíc. Hodně věcí jsem si srovnala. Bylo to tam velmi zajímavé, zkušenost k nezaplacení. Ale to by bylo na samostatnou knihu, tak snad někdy příště. Život znovu nabíral normální běh, začala jsem chodit do práce, Adam do školy. Vypadalo to, že to nejhorší máme za sebou. Na chvíli. Zase do toho spadl. Zamiloval se do vařičky. A tak jsme zase měli zajímavé Vánoce. Den před Štědrým dnem se přišel rozloučit, že jedou na Vánoce k jejím INKA JAKIMOVÁ 13

15 rodičům někam za Prahu. Jo, bylo mi to líto. Ale už jsem nějak otupěla, protože s ním to bylo vždycky o hubu a já nikdy nevěděla, odkud a co zase na mně díky němu přiletí. Jen mi chybělo to posezení se všemi mými dětmi u jednoho stolu. Bylo mi smutno. Moc. Pak se vrátili v lednu, pár týdnů spolu ještě byli, ale pak se rozešli. A on byl zase jako troska. Pokolikáté už. Ach jo. Nějakou dobu byl zase u dědy a babi, kde byl pod stálým dozorem. Dokonce zase začal normálně chodit do školy, tedy, na učňák. Chvíli to vypadalo, že už bude dobře. Ale pak v létě zase udělal na dědu a babi podraz, a to mně mrzelo, a bolelo. Moc. Protože oni dva jsou ti poslední, kteří by si něco takového zasloužili. Byla jsem na něj moc naštvaná, protože tohle už byli jediní dva lidé, kteří byli schopni a ochotni mu pomoci a nechat ho bydlet u sebe. Léto 2012 Léto tedy strávil někde u řeky, ve stanu, ani nevím s kým, ani nevím kde, a ani nevím za co žil a co jedl. Nechtěla jsem s ním ani mluvit. Po tom všem už jsem rezignovala. Ale pak přišlo září, a já jsem věděla, že jestli tu školu nedodělá teď, tak už nikdy. Pronajala jsem si byt, abychom spolu mohli bydlet. Bylo mi jedno, co na to můj přítel, jednu chvíli to vypadalo na rozchod. V té době už bylo Adamovi devatenáct. Doufala jsem, že už by mohl mít rozum, že to třeba nějak půjde. Ten byt mě stál všechny peníze. Z mého platu mi odešly srážky na insolvenci, zbytek jsem dala za byt. Dodnes nechápu, jak jsem do tak šíleného rozhodnutí mohla jít. Měla jsem sice něco málo bokem, ale INKA JAKIMOVÁ 14

16 bylo to fakt o hubu. Jenže já jsem věděla, že není jiná možnost, než se pokusit zachránit, co se ještě dá. A celkem to šlo. On si asi za tu dobu, co žil venku, uvědomil, že mít domov a teplou postel není zas tak marné. Dokonce ani žádní kamarádi k nám nechodili, to byla teda podmínka, jinak bych to celé zrušila a dělej si už, co chceš. Ale fakt fungoval, chodil do školy, sem tam i na brigádu, občas i uklidil. Úplně bez problému jsme fungovali a bylo to moc krásné období. Zase to bylo takové to teplo domova, jako dřív. A docela jsme se spolu i nasmáli, protože je vnímavý pozorovatel a umí vtipně glosovat dané situace. Třeba jednou jsme večeřeli on si to odnesl do svého pokoje a já zůstala v pokoji, svíčky na stole, vonělo to, a hrála hudba Buena Vista Social Club to je taková kubánská slowsfing pohodovka. A jak tam tak sama sedím, tak mi to přišlo takové smutné tak jsem ho zavolala, ať jde večeřet se mnou, a on, že jo. A tak mlčky sedíme, jíme, svíčky hoří, a do toho ta hudba, to bylo jak na rande po pade sáti letech, a tak nám hlavou asi proběhly stejné myšlenky, a jak jsme se tak na sebe koukli, my jsme oba dostali takový záchvat smíchu že bylo po večeři. Vánoce 2012 A přišly Vánoce. A byly nádherné. A vskutku originální v mnoha směrech. Třeba taková ba nalita, jakou je vánoční stromek. Darem dostala stromek od kamaráda, který má les. Ale to jste neviděli. Když mi to přivezl, vypada lo to jako třímetrová větev naplocho. Museli jsme to uvázat kolem sloupu, aby to vůbec stálo. Ten byt byl podkrovní a INKA JAKIMOVÁ 15

17 celkem atypický, ateliérový typ, tak to tam bylo jako pěst na oko, taková haluz. Ale v pohodě, aspoň byla legrace. Štědrý večer jsme udělali den předem, 23. prosince, aby s námi mohly být všechny naše děti (moj i dva synové a dcera a od přítele synové). Opravdu to byly jedny z nejhezčích Vánoc, obrovský stůl, my všichni pohromadě, radost a pohoda. Jako by se nikdy ni zlého a bolavého nestalo. Byla to nádhera, kterou jsem si už dlouho přála zažít. Od Adama jsem dostala darem malého keramického andílka, který uvnitř svítil. Když mi ho dával, pronesl cosi, jako že mámy jsou něco jako pozemští andělé. Dodnes ho mám (a ještě další dva) na svém pracovním stole. Pak dny utíkaly jako voda. A Adam konečně ukončil své středoškolské vzdělání. Díky Bohu za to. Sice, byly to nervy, dodělával to až v srpnu, to už mu bylo skoro dvacet, ale dodělal. Papír Elektrikář silnoproud měl v kapse. Podzim 2013 A já jsem si myslela, že to nejhorší mám za sebou, že jsme přeprali démona a je to za námi. Jo, kdybych jen tušila, co mě čeká. Přestěhovali jsme se do menšího bytu zpátky do Poruby, protože já už jsem to finančně nezvládala. A protože to byl jen podnájem, neměla jsem nárok na příspěvek na bydlení. K tomu se vyskytly ještě další okolnosti, které mě donutily změnit bydlení (v zimě tam byla zima, topení na plyn, v létě tam bylo i o půlnoci 30 stupňů, a ve dvoře měla jakási baba takového debilního psa, který pořád štěkal, to se fakt už nedalo) tak jsem to potřebovala nějak vyřešit. Počítala jsem taky s tím, že už INKA JAKIMOVÁ 16

18 začne Adam vydělávat, že počkám ještě tak půl roku, než se postaví na vlastní nohy, byt RPG nechám přepsat na něj a bude klid. Jenže všechno dopadlo úplně jinak. Ten dům, do kterého jsme se přestěhovali, tak to bylo snad nejhorší feťácké doupě v dané lokalitě. Zpočátku mi to t ak ani nepřišlo, ale po pár týdnech bydlení jsem začala litovat, že jsme se vůbec přestěhovali. Prostě hnus. A tam do toho všeho zase spadl. Z našeho bytu se stal opět průchoďák. Zase vycházel ven po půlnoci, zase noční tahy, chvilku ven, pak zase zpět, a tak furt pendloval, až do tří, do čtyř do rána. A přes den samozřejmě spal. Nepomohlo domlouvání, vyhrožování, že ho vyhodím na ulici, nic na něho neplatilo, žádná naše dohoda neplatila, všechno porušoval, nic nefungovalo. Vůbec jsem tomu nemohla uvěřit, že se zase děje ta hrůza a bezmoc. Vážně jsem si myslela, že už máme vyhráno, že má zase domov, že si můžeme věřit. A teď tohle. Bože, proč zase??? A ještě navíc jsem byla v té době zase bez peněz, všechno se to zase cyklilo a vracelo. Byla jsem na nemocenské, píchala jsem si biologickou léčbu a fakt mi bylo blbě. Měla jsem revma a nemohla jsem se skoro ani pohnout, aniž by mně něco nebolelo. Tři měsíce doma. S minimem peněz. A milostpána ani nenapadlo mi s tím nějak pomoct. Sice sliboval, dušoval se, že už do té práce půjde, a že se to nějak vyřeší, jo, manipulátor a lhář, to byl výtečný. Přitom ani nebyl schopen docházet na blbý svářečský kurz, který dostal od svého otce darem. No, nakonec ho taky udělal, ale ty nervy kolem toho. Vůbec jsem to nechápala, ten jeho zásek. INKA JAKIMOVÁ 17

19 Vánoce 2013 A přišel prosinec. Příspěvek na bydlení mi nedali. Prý mám velký příjem. A tak že mám přijít až v lednu, že se to dělá čtvrtletně a ještě ke všemu zpětně. No, ale co mám dělat v prosinci, to mi nikdo neporadil. Blížily se Vánoce. Zase ty Vánoce. To je tak kurevsky citlivé období. Já byla úplně bez peněz. Paní účetní z práce totiž pozapomněla poslat podklady na sociálku, takže když jsem tam 20. prosince volala, kdy mi jako přijde nemocenská, že jsem na nule, tak mi paní sdělila, že tam ani žádné podklady nemá, tak že to nemá z čeho vypočítat, takže až v lednu, za oba měsíce zpětně. No. Nejsem nelida, jsem taky člověk, stane se, nikdo nejsme dokonalý, ale, proč zrovna zase já a zrovna o Vánocích. No, tak to byla šupa. Vánoce na krku, já byla bolavá a úplně bezradná. S přítelem jsme byli opět v rozchodovém stavu, protože ten už na to neměl nervy, furt bez peněz a zase problémy s Adamem, štvalo ho to, a mně taky. Jenže to je prostě slabina všec h vztahů s nevlastními dětmi. Mně nebude žádný cizí chlap, byť je to můj přítel, kterého miluju, říkat, že moje dítě je hovado a zmetek, i kdyby to byla stokrát pravd a!! Nikdo se nebude stavět mezi mne a moje dítě, i kdyby mi moje dítě sralo na hlavu, je to moje věc, takže buď to akceptuj, nebo jdi od toho. A tak šel od toho. No jo, ale já zůstala úplně bez koruny. OK, říkám si, nevadí, letos Vánoce ruším, ignoruju prostě nebudou. A hotovo. Nač si dělat zbytečné nervy. No, na dárky sice nebylo, ale říkala jsem si, že nemí t na Štědrý den ani kapra a salát, tak to je fakt úchylárna. No, kdybych věděla, co mě čeká, asi bych to fakt oželela. INKA JAKIMOVÁ 18

20 Štědrý den 2013 Všechno to bylo divné, celý Štědrý den. V divném bytě s hnusnou energií. Divný stromek na divném místě. Divná kuchyň, divný kapr, salát se mi nepove dl. Bylo mi úzko, smutno, teskno a bylo mi jasné, že ať udělám, co udělám, nebude to ono, je to prázdné, smutné, zdrcující a bezvýchodné. Všechno ve mně uvnitř řvalo! Ale držela jsem to. Nastal čas večeře. Seděli jsme ve třech. Já, Adam, a Vašek. I když jsme byli v takovém neláskyplném stavu, přišlo mi to hloupé, abychom byli na Štědrý večer každý sám. Sedím v čele stolu, Vašek nalevo, Adam napravo. Ti dva sedí naproti sobě a já cítím, že Vašek by tu nejraděj nebyl, že sedět naproti tomu parchantovi zatrace nému, který tak ničí svoji matku, je mu silně proti vůli. Je mi hrozně. Odněkud z rádia zní píseň, která mě hodila do doby, kdy byli kluci ještě malí, kdy Vánoce byly opravdu svátky klidu a pohody v rodinném kruhu, kdy stačilo málo, a v jejich dětských očích bylo vidět tisíc jiskřiček štěstí a dětské blaženosti. Nevinnost. A teď tu sedím, a mezi námi je cítit smutek, zmar, prázdno a odcizení. Adam si všiml, co se ve mně odehrává a šel to rádio vypnout. Jenže to bylo ještě horší, protože se u stolu rozhostil o strašné mrtvolné ticho. Slzy mi valily do talíře, knedlík v krku narůstal, a nešlo nic dělat, jen plakat a plakat, a nechat zase odtéct všechny ty slzy smutku a zoufalství. Došlo mi, že všechno je nenávratně pryč, už to NIKDY nebude jako dřív, už jsem definitivně propásla svoji šanci, už jsou velcí, je to pryč. Jsou pryč. Jsem sama. Bylo mi tak hrozně, že jsem musela od stolu odejít PRYČ. Přítel odešel k sobě domů. Adam šel nevím kam. A já jsem brečela a brečela a bylo mi to INKA JAKIMOVÁ 19

21 všechno strašně moc líto. Vzpomínala jsem na loňské Vánoce, jak to bylo všechno fajn, a jak je to všechno pomíjivé. Štěstí, co je to štěstí muška jenom zlatá. Z hlubin ven Nový rok začal tím, že mi spadl mobil do záchodové mísy těsně pár minut před půlnocí, takže se mi s novoročním přáním nikdo nedovolal a ani já jsem neměla jak volat. Zajímavý začátek v izolaci. Jinak se nic nezměnilo, Adam nadále ignoroval to, co se dělo, už v tom zase jel a v tom stavu to nevidí, neslyší, je to prostě někdo úplně jiný. Ale už se muselo něco stát, už to bylo vyhrocené na ostří, už jsme byli oba na tenkém ledě, stačilo blbě šlápnout a jsem pod ledem. Cítila jsem, že se něco stane. A stalo. Přišla jsem domů, a doma binec, co binec, bordel jak v tanku. Doma nikdo. Umíte si představit byt feťáka? Humus, který měl u sebe v pokoji, kam jsem už pak nechodila, protože mi z toho bince bylo na blití, se začal rozšiřovat i do dalších částí bytu. Už jsem to přestala zvládat všechno uklízet, on byl rychlejší. Tím, jak byl furt doma, a já už zase v práci, měl větší náskok. Najednou mi v tu chvíli došlo, že já už tam dávno nejsem doma, že tohle už je byt feťáka, tohle není normální život, už mě to začalo zase stahovat dolů jako tenkrát. Přišla jsem do kuchyně a chtěla jsem si udělat aspoň kafe. Jak jsem tu hrůzu a spoušť viděla, vjel do mě takový vztek, nepamatuji se, kdy jsem něco podobného zažila a asi jsem to do té doby viděla jen ve filmu. Popadla jsem první věc, co byla po ruce a mrskla s ní o zeď. Pak další a další. Všechno lítalo INKA JAKIMOVÁ 20

22 vzduchem, skleničky, hrnky, všechno, co bylo na lince, na stole, nebylo jediné volné místečko, brala jsem jednu věc po druhé a házela je proti zdi. Střepy lítaly všude kolem. Stála jsem tam uprostřed té spouště a křičela jsem jak hysterka, co je to za život zkurvený, zasraný, parchant zajebaný, všechno na hovno No, hrozné věci ze mě šly. Pak jsem chtěla jít do svého pokoje se uklidnit, ale jak jsem šla kolem jeho pokoje, slyšela jsem, že mu tam hučí počítač. No, tak to bylo něco pro mě, furt dokola jsem mu říkala, ať to všechno vypíná, že kdo to bude platit, tu elektřinu a všechno, a ono to furt jede. Tak jsem tam vlítla, ale jak jsem viděla ten jeho hnus v pokoji, tak jsem dostala ještě větší vztek, chytla jsem ten počítač, vyrvala to ze stolu, a celé jsem to hodila na zem do kuchyně, ke všem těm střepům. Rozletělo se to na kusy. Bylo mi to jedno. A bylo dobře, že Adam nebyl doma, ani nechci domyslet, co by se stalo, kdyby byl, protože věřím, že bych v té situaci byla schopná všeho a patrně by došlo na i fyzické násilí. Práskla jsem za sebou dveřmi do pokoje a pomalu zase přicházela k sobě. Všechno to proběhlo během několika vteřin, to byl fofr. No. Byla jsem celkem v šoku. Jo, jsem sice beran, a občas mi prdnou nervy, ale tohle, tohle už bylo tak na ústav. Vyděsila jsem se, čeho všeho j sem schopná. Docela se divím, že nikdo nezavolal policajty, protože jsem fakt dělala docela velký kravál a ječela jsem, jako bych měla doma sto parchantů. Do toho Adam přišel. Samozřejmě nechápal nic a první co bylo, začal řvát, že má rozbitý počítač. Ten binec doma, to s ním ani nehnulo. Střetli jsme se u dveří do pokoje, zase do mě vjelo tisíc čertů, jak jsem viděla ten jeho nepřítomný pohled, tu cizí INKA JAKIMOVÁ 21

23 entitu v jeho očích, to strašné odcizení, to odpojení, oddělení Ze zoufalství nad tím vším se ze mě z ačaly sypat strašná slova ať mi zmizí ze života, ať se zahrabe někam sto metrů pod zem, ať jde skočit pod vlak nebo ať se vystřelí někam na Měsíc, že je hajzl zasraný, co si ničeho neváží, a že s ním končím. Už ho nechci nikdy vidět. Jo. Takové strašné a hnusné věci ze mě šly. Trvalo to zase jen pár vteřin. A já jsem cítila, že ta bytost, co stojí naproti mně, už ani není můj syn, že to je jakási cizí entita, démon, co nic nechápe Už je ve spárech těch sil, konec, marnost. Fatal eror. On se otočil, a odešel. Vím, jak obrovskou moc a sílu má myšlenka a slovo. Dostala jsem strach, že fakt pod ten vlak skočí. Muselo to být pro něho strašné, slyšet tyhle slova od své matky. Ale pro mě to bylo taky strašné, to uvědomění, že mi něco takového vůbec vyšlo z huby. Jak může matka synovi vůbec něco takového říct?!! Pár okamžiků, a co se všechno může stát. Zmocnilo se mně zoufalství nad tím, jakou moc má jediný okamžik, jak lze během několika vteřin všechno zničit, zbourat, zabít, zlikvidovat. Bylo mi hrozně. Brečela jsem snad dvě hodiny, koukala na tu spoušť kolem sebe, ani nebylo kam šlápnout, všude střepy. Všude kolem mne byla tíživá a nesnesitelná energie zmaru, skonu, smrti, rozkladu a zoufalství. Umřelo to ve mně. Všechno. Ta láska, ta bezbřehá všeobjímající lásk y byla pryč. Láska k synovi. To poslední, co mi z lásky zbylo. Už nebylo najednou komu ji dát, bylo to pryč. Všechno ve mně umřelo. INKA JAKIMOVÁ 22

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Asi každý z nás poznal jistou formu psychické bolesti. Ta má mě však oslabovala každým dnem už po několik měsíců.

Asi každý z nás poznal jistou formu psychické bolesti. Ta má mě však oslabovala každým dnem už po několik měsíců. Asi každý z nás poznal jistou formu psychické bolesti. Ta má mě však oslabovala každým dnem už po několik měsíců. Dívat se na muže, kterého milujete, jak sedí na druhé straně stolu, se slzami v očích a

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý.

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý. Dnes ráno se mi vstává líp. Hlava mě nebolí a dokonce se mi už ani nemotá. Jsem desátý den po otřesu mozku a stále špatně spím. V nákupním centru nás s dcerou napadl cizí vyšinutý chlap a poranil mi krční

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku

Pierre Franckh. způsobů, jak najít lásku Pierre Franckh 21 způsobů, jak najít lásku Důležité upozornění: Rady uveřejněné v této knížce byly autorem a nakladatelstvím pečlivě zpracovány a prověřeny, nemůže však za ně být převzata jakákoliv záruka.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Televizní expert. Michael Sodomka

Televizní expert. Michael Sodomka Televizní expert Michael Sodomka AKT I Scéna 1 Prázdná hospoda, pouze hospodský stojí za barem, vchází druhý muž, Karlík, míří za hospodským. Nazdar! Čau, Karliku. Moc plno tu teda nemáš. No nemám. Co

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy.

Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Dne 27. 1. 2016 se uskutečnilo přátelské utkání ve vybíjené dívek z druhého stupně naší školy. Ačkoli byl i bez turnaje předem známý vítězný tým, soupeřky se hrdě utkaly s neporazitelnými. Hrály se dvě

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

Ne. Například tentokrát,

Ne. Například tentokrát, Jsem zasvěcená 12 let Ne. Například tentokrát, být loajální k mojí matce a moje matka je alkoholička i můj bratr je alkoholik. (Ano.) A já nevím co je se mnou špatně, že se mi nedaří je pozitivním způsobem

Více

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí

NOCTURNO 2014. Do hlubin. Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí NOCTURNO 2014 Do hlubin Za okny měsíc neúspěšně trhá z očí noci třešně ne, nejsou to třešně, jsou to slzy a v nich se choulíme v jantaru zmrzlí Jsme to, nejsme to my zakletý v jantaru váhání Dívej se na

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu

PRVNÍ KAPITOLA. Vstupujeme na cestu PRVNÍ KAPITOLA Vstupujeme na cestu Možná, že některé z následujících myšlenek se vám zdají povědomé Kdyby se změnil/a, všechno by bylo v pořádku. Nemohu ovlivnit tuto bolest, tyto lidi a to, co se děje.

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Deník,,správnýho psa

Deník,,správnýho psa Deník,,správnýho psa Ne, ne, ne a ještě jednou ne! Neolíznu tě! A nekoukej tak na mě! Opakoval jsem, ale marně. Aneta se na mě pořád koukala svýma smutnýma očima a musím říct, že tohle jí jde fakt dobře.

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu

Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu 3 Dokonale jsem si všechno připravil, včetně příchodu do třídy. Musel jsem zvolit správný krok. Sebejistý a cílevědomý. Když jsem si o víkendu nacvičoval větu: Mám rakovinu mozku, došel jsem k názoru,

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě?

Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě? Co se stane s dětmi, když jsou drogy na prvním místě? Marina Barnard Centre for Drug Misuse Research (Centrum pro výzkum zneužívání drog) University of Glasgow Počet problémových rodičů užívajících drogy

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou.

Otevře dveře. aby mohli jít se mnou. Jsem samotná matka Otevře dveře. Protože doma nemám se čtyřmi dětmi. Mistryně mi vždy dělala společnost, umožnila mi mnohokrát z něčeho se dostat. Speciálně chci poděkovat Mistryni. Není zač. Děkuji vám,

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Typické výchovné procesy v rodině

Typické výchovné procesy v rodině Třetí kapitola Typické výchovné procesy v rodině Jestliže chcete někoho milovat, naučte se nejprve odpouštět. A. V. Vampilov Nyní se podíváme na třetí překážku na cestě k rodinnému štěstí, která spočívá

Více

Děti a leukémie. Kódy odpovědí

Děti a leukémie. Kódy odpovědí Děti a leukémie Kódy odpovědí Zadavatel průzkumu: Lucie Malárová Kontakt na zadavatele: L.malarova@seznam.cz Termín sběru dat: 3. 12. 2012-30. 12. 2012 Počet responsí: 114 Průměrná délka vyplňování: 00.03:27

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu.

z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. z OBRAZ/SHOT POPIS DĚJE/STORY HUDBA/MUSIC RUCHY/SOUND POZNÁMKA/NOTES 1 Je videt fotoalbum, a starou ruku která táha fotku z albumu. Táhání fotki z albumu. DŮLEŽITÉ: V CELÉM FILMU NENÍ ŽÁDNÝ DIALOG. Jenom

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano?

Titul: TV_1303_Duchovné praktikovanie a úprimnosť pomáhajú planéte_iii Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Zdravím, Mistryně! (Ahoj.) Ano? Dělám to teď dobře. Velice ráda Vás vidím! Já také, drahá, já také. Jste tak hezká! A toto je moje tchýně. Och, ano? Celá rodina je tady, dobrá! Dobrá, zpět k vaší poezii.

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM

MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM TEXT VLADIMÍR MÜNZ FOTO??????????? MUŽSKÁ SÍLA CO ZNAMENÁ BÝT PARTNEREM, OTCEM, SYNEM, MUŽEM THOMAS GREINER (1958) vyrůstal podle svých slov v normální německé rodině. Problém byl ale v tom, že nemohl

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) # ) INVENTURA POCITŮ KŘIVDY "Bože, prosím, pomoz mi spatřit pravdu o mém rozhořčení Jsem naštvaný na: (ref. příklad str.65) Příčina: (ref. příklad str. 65) Ovlivňuje to mé: Mějte na paměti Sloupce 1 &

Více

Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná.

Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná. Většinu informací jsem už věděla, některé mě ale překvapily. Anorektiček je mi opravdu líto. Přednáška se mi moc líbila, byla zajímavě udělaná. Asi jsem si to jen zopakoval a připomněl, co to vlastně přesně

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Ne-fejetónek /Předmluva/

Ne-fejetónek /Předmluva/ Ne-fejetónek /Předmluva/ Jsem moc rád, že tyto fejetony přišly na svět a jsem za ně rád. Trvalo mi to dlouho, než jsem ty písmenka dal na papír, ale už jsou tu. Často při psaní poslouchám hudbu, která

Více

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí.

Glen Sanderfur. Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí. Glen Sanderfur Jak filozofie nejznámìjšího amerického mystika Edgara Cayceho autorovi pomohla vyrovnat se s tragickou událostí Eko konzult Co se mi stalo 3 Smrtelné zranìní Glenna Sanderfursta pøivedlo

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh

DRUŽINOVKY. Vypracovala: Lenka Lepíčková. Oddíl Svišti, Modrý kruh DRUŽINOVKY Vypracovala: Lenka Lepíčková Oddíl Svišti, Modrý kruh Praha, 2016 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Spuštění družinovek...4 1.1 Správné místo a čas...4 1.1.1 Škola vs. klubovna...4 1.2 Dohoda s okolím...5

Více

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE

GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 1 Tereza Čierníková GIO: PŘÍBĚH AFRICKÉHO CHLAPCE 2 PROLOG Henry Vans znovu objíždí svět! Cestopisec Henry Vans, který po svých deseti letech cestování nasbíral tisíce a tisíce informací o zemích z celého

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat,

Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat, Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat, opustit všechny své kamarády a začít chodit do nové školy.

Více

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007

OSTRUZINY.cz. Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 OSTRUZINY.cz Žebříček TOP 10 básní z PSANCI.cz ZÁŘÍ 2007 1. Dole...nahoře (od LUKiO) 2. Tajemství (od Zorik von Masimo) 3. Linnéa (od otazník) 4. Dopravní modlitbička (od Lizzzie) 5. Definice lásky (od

Více

děkuji Vám, že jste mi

děkuji Vám, že jste mi Mistryně, děkuji Vám, děkuji Vám, že jste mi Rádo se stalo. že jste mi sem pomohla přivést devět starších lidí v jejich 60 nebo 70 letech, aby Vás tentokrát viděli. Přeji Vám stále dobré zdraví a krásu.

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více