Děkuji také Světlance Ličkové, která mě provází p rocesem uchopení svého pozemského života.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Děkuji také Světlance Ličkové, která mě provází p rocesem uchopení svého pozemského života."

Transkript

1

2 Věnování: S láskou píšu tuto zpověď svým třem dětem Matějovi, Adamovi a Michalce, které jsou mými velkými učiteli, tchánovi a tchýni (dědovi a babi), kteří byli a jsou pro svá vnoučata přístavem bezpodmínečné lásky. Děkuji také Světlance Ličkové, která mě provází p rocesem uchopení svého pozemského života. Děkuji Simonce Střebovské, která mě pomocí meditací, kranio terapií a prací s linií HARA přivedla na cestu poznání sebe sama a naučila mně s odvahou čelit svým démonům a programům z podvědomí. INKA JAKIMOVÁ 1

3 ÚVOD Jsem matka s malým m. Můj syn Adam je feťák, hulič, perníkář. Kolik výčitek a sebeobviňování už za tu dobu prošlo mojí myslí. Kolik pocitů viny, bezmoci a zoufalství prošlo mým tělem Ano, stydím se za to, tak, jako dívky a ženy se stydí za znásilnění. Taky, jako ony, jsem přesvědčena o své spoluvině. Obě témata jsou si velmi podobné stud, pocity viny, selhání, neschopnost být silná a ubránit se, naivita, že všechno dobře dopadne, a potlačení toho všeho do nejhlubšího podvědomí, abychom zapomněly. My ženy jsme v tomhle stejné. Jenže v našem podvědomí si to všechno dál žije svým životem. Spouštíme si tak nevědomky sebedestrukční proces obviňování sebe sama, program sebenenávisti, že jsme to vůbec dopustily, a nenávisti k životu, že nám uštědřil takové lekce a rány. Všechno je to špatně. Přes všechnu tu hrůzu, co život s dítětem na drogách přináší, jsem pochopila mnoho věcí a našla jsem v sobě hodnotu sebe sama. Když řeknu, že jsem za to všechno vděčná, vyzní to jako pitomost. Spíše bych to nazvala pokorou, než vděčností. Ano, s pokorou děkuji za všechny ty lekce, které mi to dalo a za všechno poznání a vědění, o které jsem bohatší. Velmi děkuji za dary soucitu, lásky a úcty, které jsem v sobě přijala a které ze mě udělaly lepšího člověka a naučily mne dívat se na svůj ži vot jinak. Dnes, po pěti letech drogového bláznění mého syna jsem konečně našla v sobě klid a harmonii. Je to za námi. Byl to ale bolavý proces. Mně pomohl, otevřel duši a láskyplné srdce. V této knize vám jej celý popíšu, v celé své INKA JAKIMOVÁ 2

4 surovosti, s emocemi pravdivými až do morku kosti. Jedině v pravdě lze najít poznání, porozumění, harmonii, klid. Vy, zoufalé matky, které jste dnes ve stejné situaci, jako jsem byla tenkrát já, tento proces celý pochopíte a věřím, že mně neodsoudíte. Vy, šťastné matky, které jste měly to štěstí, že jste si tímto peklem neprošly, mnou můžete pohrdat a odsuzovat mě za to, že jsem to nechala dojít tak daleko, že jsem neměla sílu postavit se osudu, či za cokoliv jiného. Ať tak či onak budiž vám všem matkám (a otcům) můj příběh inspirací a světýlkem naděje pro ty, kteří stále bloudí ve tmě a hledají. INKA JAKIMOVÁ 3

5 Generace indigových dětí Než začnu psát svůj příběh, chtěla bych s vámi sdílet jednu důležitou věc, která mě velmi znepokojovala, a to proč jsou dnešní děti tak jiné, než jsme bývaly my. Vím, že moji synové nejsou jediní, kteří měli v dětství tyto charakteristické problémy, jako je hyperaktivita, problém s autoritami, citlivost vůči nespravedlnostem, uznávání svých vyšších hodnot a principů, které my rodiče nechápeme, na to se nabalující agrese a nezvladatelnost a neschopnost výchovy tzv. pevnou rukou Dneska, když už vím všechno to, co vím, bych k výchově přistupovala úplně jinak, ale na začátku devadesátých let jsme jako společnost ještě neměli povědomí o tom, co za b ytosti se nám právě rodí a co nás rodiče, tyto rodící se indigové děti přišly naučit. Je mi úplně jasné, že tak, jak to měli moji synové nastaveno doma, to ani jinak než útěkem do drog nemohlo dopadnout. Já jsem velmi intuitivní matka, co se moc nenechá spoutat jakýmkoliv nesmyslným přísným režimem a miluju svobodu a volnost a mám tendence v těch druhých spíše rozvíjet jejich způsob bytí, než jej potlačovat. Naproti tomu otec mých synů je velmi striktní, autoritativní, bez empatie a snahy pochopit i tu druh ou stranu, velmi neústupný a nepřístupný jakýmkoliv alternativním způsobům bytí. Tyto naše dva světy působily ve výchově velmi chaoticky a negativně, byl to věčný boj o to, kdo z koho. Čí názor a přístup vyhraje. Bylo to neslučitelné s harmonickým rodinným životem. Byli jsme oba na úplně opačném konci, s diametrálně odlišným způsobem výchovy a formování našich synů. Ano, každý extremismus je INKA JAKIMOVÁ 4

6 nedokonalý. A protože se naši synové nemohli ztotožnit s tímto naším způsobem bytí, vzali to do svých rukou a začali žít po svém. Již od rané puberty, samozřejmě. A bylo zaděláno na průšvih. Do toho všeho navíc probíhal náš nechutný rozvod. Nebylo cesty dál, nebylo cesty zpět. Ale vraťme se zpátky k indigovým dětem obecně, zde je pár charakteristik, podle kterých j e poznáte: Velmi brzy jsou schopny abstraktního myšlení a vnímání. Dokáží přirozeně vnímat i věci běžným lidem neviditelné, jako jsou energie, aury, jiné duchovní bytosti apod. Ve svém nitru si uvědomují životní pravdu a velice citlivě reagují na nepravdu. Mají vyhraněný smysl pro spravedlnost a jsou sami čestné, upřímné. Mají výborný cit pro to, co je správné, nepotřebují žádnou disciplínu. Naopak potřebují jasné hranice, které ale musí mít své opodstatnění. Bývají často hyperaktivní. Pozornost je těkavá, dokáží dělat několik věcí najednou. Některé jsou ale naopak velmi klidné a uzavřené do sebe. Pokud rodiče a učitelé nedovolí těmto dětem jednat podle jejich přesvědčení, vyvolají u nich prudkou negativní reakci. Mají potíže s disciplínou a autoritami. Na neopodstatněný výchovný nátlak nebo fyzické tresty reagují agresí. K podřízenosti je nedonutí žádný, ani sociální nátlak. Nelze je donutit udělat něco, čemu nevěří. Neakceptují vedení od lidí, kteří nemají stejné etické názory jako ony INKA JAKIMOVÁ 5

7 samotné. Nesnáší, když se s nimi jedná jako s dítětem. Často si připadají jiné, nepochopené, nedostatečné. To jim může už v útlém věku vyvolávat pocity deprese a beznaděje. Mohou mít problémy se sebedůvěrou. Odmítají se řídit pravidly a příkazy, nenechají se omezovat překonanými ideály a poučkami. Nepřijímají koncepci viny a trestu, dají se jen těžko potrestat. Jsou velice zvídavé a nechtějí a nemohou přijmout žádné rychlé a jednoduché odpovědí jen proto, že to jsou tradiční odpovědi minulosti. Vyžadují dobrá zdůvodnění, odpovědi musí být pravdivé. Často se utíkají do "svého světa", o kterém nedokáží s druhými mluvit. Komunikují velmi lehce se zvířaty, rostlinami, jinými dětmi a s přírodou. Může se stát, že mluví s "neviditelnými" přáteli, nebo se bojí duchů, které vidí. Často se tělesně necítí dobře. Jejich smysly jsou velmi jemné, proto je možné je snadno předráždit nebo přetížit. Jsou přecitlivělé na potravu. Sami nejlépe vědí, co právě jejich tělo potřebuje a co ne a jasně si o to řeknou. Trpívají atopickými ekzémy a alergiem i. Potřebují velmi málo spánku, právě tolik, aby zregenerovaly své fyzické tělo. Jsou neobyčejně citlivé a snadno náchylné k pláči. INKA JAKIMOVÁ 6

8 V některých obdobích mohou projevovat silnou závislost na některém z rodičů. Mívají silnou schopnost empatie, ale někdy naop ak vůbec žádnou. Věří, že hmota a fyzický život jsou jen iluzí a že svět je něco více, než jen to, co vidíme. Vědí, že život spočívá na energii a na živém vědomí. Vědí také, že máme žít v rovnováze s námi samotnými i s naším okolím. Často v sobě spojují "mužské" a "ženské" kvality. Svoje postoje dokáží ztěžka vyjádřit slovy; řeč je pro ně mnohdy příliš omezující. Často vidí lepší řešení jak ve věcech školních, tak doma. Jen těžko se ztotožňují s běžnými tématy, která se probírají ve školách anebo k čemu je nutí doma. Většinou nevidí žádnou spojitost mezi těmito tématy a spirituálním životem, který je pro ně mírou všech věcí. Mají tendenci být samotáři, protože je ostatní děti a jejich okolí jen zřídkakdy chápe a akceptuje. A to i v případě, že se setkají se sobě podobnými. Protože cítí život ve všech věcech, je pro ně často těžké se s nimi rozloučit. Nepřeceňují materiální stránku věcí, váží si ale jejich "duše". Mají silnou intuici. Trpí při čekání ve frontách a bývají netrpělivé. Ony samy nevidí žádné hranice mezi hrou, výchovou, vztahy a prací. Všechny tyto aspekty života se pro ně spojují v jednu celistvou zkušenost. INKA JAKIMOVÁ 7

9 Potřebují podporu, aby mohly objevit samy sebe. Musí se naučit žít podle nejvyšších principů tak, jak jim rozumějí ony; pokud to nezvlád nou, budou depresivní, bojácné a budou samy sobě ubližovat. Rovnováha a spokojenost všech členů rodiny se sebou samými má velký vliv na chování i zdravotní stav těchto dětí. Jsou tu, aby změnily svět a pomohly nám všem k větší harmonii a míru! Léto 2009 První smutná zkušenost s drogami mého syna přišla jedno léto, kdy mi začaly z bytu mizet věci. Dodnes nevím, jestli je odnášel do zastavárny on, nebo o tom nevěděl, nebo jen tak přihlížel, jak si je odnáší některý z jeho kamarádíčků. To mu bylo sotva patnáct. A mě by v tu dobu ani ve snu nenapadlo, že už jede nějaký čas v drogách, tedy přesněji, v perníku. Byly prázdniny, takže to, že třeba dva dny nebyl doma a někde byl s kámošema, a pak spal tři dny v kuse, mi nepřišlo nijak divné. Nevěděla jsem, že se to t akto projevuje. Až pak tedy začaly mizet ty věci a začal hubnout, mi to docházelo. Nicméně, přiznat si to to ještě moc nešlo. A taky, měla jsem v té době dost starostí sama se sebou, začaly se projevovat první zdravotní problémy po psychicky náročném rozvodu, a taky mě to tak udeptalo, že i moje schopnost vydělávat peníze rapidně klesala. Došlo to až tak daleko, že jsem musela prodat auto Pro mě začínalo období krize, jak finanční, tak zdravotní, tělesné, INKA JAKIMOVÁ 8

10 vztahové na všech frontách byl buď boj, anebo těsně po boji, nutno podotknout, že po boji prohraném. Oba synové měli už v té době soudní dozor kvůli marihuaně. Staršímu bylo 17 a Adamovi táhlo na 16 let. A tak to léto nakonec dopadlo tak, že Adam na své 16 narozeniny, 6. září, putoval rovnou do pasťáku, tedy výchovného diagnostického ústavu. Když jsem ho tam vezla, bylo mi hrozně. Já jsem tak nějak věděla, že to není žádné řešení, že to k ničemu není, že tím se nic nespraví, jen se to všechno ještě zhorší. Jenže jsem nevěděla, co jiného mám dělat. Už jsem nebyla schopná nést dále jako rodič zodpovědnost za svého syna, který odmítal žít normálním životem. Doma mi mizely věci, měla jsem strach vůbec odcházet do práce, protože když nebyl nikdo doma, chodili k nám ostatní kamarádi feťáci. Nebyl ještě dospělý, takže vyhodit na ulici jsem ho nemohla a ani nechtěla, samozřejmě. Celé to bylo takové divné období. Asi jsem potřebovala chvíli odstup od toho všeho, abych si mohla promyslet, co dělat dál. K otci jít nechtěl, toho v té době nenáviděl. Nevěděla jse m, co mám dělat. No jo, jenže hned po týdnu z pasťáku utekl. To se dalo čekat, že tam nebude. Upřímně, nevím, co jsem čekala. Byl podzim, venku už celkem zima. A já jsem poprvé v životě zažila tu bezmoc, že nevím, kde to moje dítě je, kde spí, co s ním je. Domů se vrátit nemohl, nebo spíše nechtěl. Bylo mi hrozně. Strašně jsem si všechno vyčítala a probrečela jsem hodně nocí. Pak jednoho dne přišel domů, vypadal hrozně. Pomačkaný, vyhublý, špinavý, smradlavý. Tohle je moje dítě??? Můj INKA JAKIMOVÁ 9

11 milovaný syn? Na je dnu stranu jsem cítila úlevu, že žije, že se mu nic zlého nestalo, ale na druhé straně mě hrozně bolel pohled na něj, v jakém je zuboženém stavu. Přišel mi jen říct, že je v pořádku a že o něho nemám mít strach. Já jsem jen tak stála, slzy mi tekly, on mě tak nějak neohrabaně objal (naposledy se mi vrhal do náruče, když mu bylo asi pět) a prostě zase odešel. A já jsem tam stála, a nechápala. To už ve mně narůstaly pocity hněvu a zoufalství. Tak já tady kvůli něho brečím, nespím, unavená, a on si klidně přijde, jako že na pohodu, a zase odejde. To jsem byla na něho poprvé tak naštvaná, že ve mně uzrálo rozhodnutí, že si nebudu kvůli němu rvát žíly. Je to jeho volba, on to tak chtěl, asi mu to tak vyhovovalo. Ale pralo se to ve mně, pocity zlosti střídaly pocity smutku a zoufalství nad tím, jak se moje milované dítě ničí. Kéž by mu bylo zase pět. Kéž by mi zase přiběhl do náruče požalovat, co mu zase provedl jeho bráška. Kéž bych mohla být zase ta velká hodná milující máma, která umí pofoukat a vyřešit všechny jeho bebínka na světě. Ten pocit bezmoci, že už je velký a má svůj svět, do kterého už já nepatřím, ochromil mě na pár chvil. Bylo to první velké uvědomění si, že tady jsem skončila. Ale pak přišla zima, už zbývalo pár dnů do Vánoc, a mi zase začínalo být hrozně. Jak jsem pekla cukroví, vzpomněla jsem si na to, jak byl Adam malý a jak jsme spolu dělali rohlíčky. A jak se mu nedařilo udělat ten tvar rohlíčků, tak z těch žížalek, co ve svých ručičkách užmoula l, dělal takové zamotané šnečky, to mu šlo. A tak jsme od té doby dělali rohlíčky i šnečky. Snad nikdy jsem u pečení cukroví tolik INKA JAKIMOVÁ 10

12 nebrečela, jako tenkrát. Pořád jsem nemohla uvěřit tomu, že je definitivně pryč, že mi zmizel ze života, a já nevím, kde je. Jak přežiju tyhle Vánoce, Bože, jak!? Vánoce jsou svátky pro rodinu, kdy se všichni sejdou u jednoho stolu. Jak tohle zvládnu, koukat na to prázdné místo u stolu?? Ach jo. Adam přece jen vyměkl, asi na něj také dolehly Vánoce. Šel nejdříve k dědovi a babi (to jsou rodiče bývalého muže, já už jsem svoje rodiče neměla). Takže nakonec byly Vánoce celkem VESELÉ. INKA JAKIMOVÁ 11

13 Lži, iluze, hledání Po Vánocích a Novém roce začalo období léčení detox, nemocnice, psychiatrie a tak furt dokola, trvalo to tři roky. Byla to doba vzestupů a pádů. Tento proces detoxu, léčby a návratu k perníku proběhl asi třikrát. Bohužel, celé to období bylo také poznamenáno tím, že se mnou Adam bydlet nemohl. Já jsem byla v té době na dně. Psychicky i finančně. Bydlela jsem u přítele, který o spolubydlení s mým synem nechtěl ani slyšet. Což je pochopitelné. Neměla jsem kam jít, za co žít a celé tohle zoufalé období roku 2010 bylo zakončeno v psychiatrické léčebně v Opavě. Prostě už mi ruply nervy a sesypalo se mi tělo. To bylo takhle jedno srpnové úterý. Bylo horko. A moje srdce se splašilo. Prostě tlouklo tak strašně rychle a já jsem měla takový knedlík v krku, žaludek jak z kamene, nevěděla jsem, co se děje. Tedy, bylo mi jasné, že je to z nervů, ale nevěděla jsem, co si s tím stavem mám počít, jak to srdce zastavit, měla jsem strach, že mi pukne, že se najednou samo zastaví, že se mi roztrhne tělo a já skončím. Měla jsem v sobě ještě tolik sil, že jsem se dopravila k doktorce a řekla jí, co se se mnou děje. A ona se tak na mně kouká, a stačila jedna věta, která spustila ten obrovský pláč, zeptala se mně, co se děje, co mně trápí, že je mi tak zle. A pak už to jelo. Rozplakala jsem se. Ale to nebyl normální pláč, to bylo cosi, co se nedalo zastavit, slzy valily z očí, tělo se mi třáslo a já jsem nebyla schopná ze sebe vydat ani slovo, prostě nic. Tělo jen plakalo a plakalo a plakalo. Doktorka se na mně tak dívá a říká v tomhle stavu vás ale nemůžu pustit domů, to je na hospitalizaci Já jsem nebyla schopná ani reagovat, tělo stále pla kalo, slzy se pořád INKA JAKIMOVÁ 12

14 valily Něco do mě napíchali a zavolali sanitku. Tělo pořád plakalo. Beze slova, hlavu v dlaních, všechno se ve mně chvělo. Dojeli jsme na fakultku, ale tělo stále plakalo a plakalo, nikdo ze mě nedostal ani slovo, jen zoufalý pohled, roztřesené tělo a neschopnost reagovat na nic. Nereagovala jsem ani na to, že na oddělení bohužel nemají místo, a že mně odvezou přímo do léčebny. Bylo mi to jedno, byla jsem na jedné straně omámená a otupená všemi těmi sedativy, co do mě napíchali, a na d ruhé straně už jsem z toho několikahodinového pláče byla tak vyčerpaná, že jsem ani nevěděla, jak se jmenuju. A tělo pořád plakalo, a já jsem nechápala, kde se v těle bere tolik slz. Cestu si nepamatuju, ani ty první chvíle, jen si vybavuju, že se mně kdosi při příjmu na oddělení měl tendenci ptát, co je jako dneska za den a tak. Ale já byla fakt mimo. Úplně. Až za dva dny, kdy jsem se znovu začala vracet do reality, mi postupně docházelo, co se se mnou stalo. Nikdo nevěděl, kde jsem, no, museli doma prožít perné chvilky, než mě našli. Za to se jim omlouvám. Nakonec jsem tam zůstala měsíc. Hodně věcí jsem si srovnala. Bylo to tam velmi zajímavé, zkušenost k nezaplacení. Ale to by bylo na samostatnou knihu, tak snad někdy příště. Život znovu nabíral normální běh, začala jsem chodit do práce, Adam do školy. Vypadalo to, že to nejhorší máme za sebou. Na chvíli. Zase do toho spadl. Zamiloval se do vařičky. A tak jsme zase měli zajímavé Vánoce. Den před Štědrým dnem se přišel rozloučit, že jedou na Vánoce k jejím INKA JAKIMOVÁ 13

15 rodičům někam za Prahu. Jo, bylo mi to líto. Ale už jsem nějak otupěla, protože s ním to bylo vždycky o hubu a já nikdy nevěděla, odkud a co zase na mně díky němu přiletí. Jen mi chybělo to posezení se všemi mými dětmi u jednoho stolu. Bylo mi smutno. Moc. Pak se vrátili v lednu, pár týdnů spolu ještě byli, ale pak se rozešli. A on byl zase jako troska. Pokolikáté už. Ach jo. Nějakou dobu byl zase u dědy a babi, kde byl pod stálým dozorem. Dokonce zase začal normálně chodit do školy, tedy, na učňák. Chvíli to vypadalo, že už bude dobře. Ale pak v létě zase udělal na dědu a babi podraz, a to mně mrzelo, a bolelo. Moc. Protože oni dva jsou ti poslední, kteří by si něco takového zasloužili. Byla jsem na něj moc naštvaná, protože tohle už byli jediní dva lidé, kteří byli schopni a ochotni mu pomoci a nechat ho bydlet u sebe. Léto 2012 Léto tedy strávil někde u řeky, ve stanu, ani nevím s kým, ani nevím kde, a ani nevím za co žil a co jedl. Nechtěla jsem s ním ani mluvit. Po tom všem už jsem rezignovala. Ale pak přišlo září, a já jsem věděla, že jestli tu školu nedodělá teď, tak už nikdy. Pronajala jsem si byt, abychom spolu mohli bydlet. Bylo mi jedno, co na to můj přítel, jednu chvíli to vypadalo na rozchod. V té době už bylo Adamovi devatenáct. Doufala jsem, že už by mohl mít rozum, že to třeba nějak půjde. Ten byt mě stál všechny peníze. Z mého platu mi odešly srážky na insolvenci, zbytek jsem dala za byt. Dodnes nechápu, jak jsem do tak šíleného rozhodnutí mohla jít. Měla jsem sice něco málo bokem, ale INKA JAKIMOVÁ 14

16 bylo to fakt o hubu. Jenže já jsem věděla, že není jiná možnost, než se pokusit zachránit, co se ještě dá. A celkem to šlo. On si asi za tu dobu, co žil venku, uvědomil, že mít domov a teplou postel není zas tak marné. Dokonce ani žádní kamarádi k nám nechodili, to byla teda podmínka, jinak bych to celé zrušila a dělej si už, co chceš. Ale fakt fungoval, chodil do školy, sem tam i na brigádu, občas i uklidil. Úplně bez problému jsme fungovali a bylo to moc krásné období. Zase to bylo takové to teplo domova, jako dřív. A docela jsme se spolu i nasmáli, protože je vnímavý pozorovatel a umí vtipně glosovat dané situace. Třeba jednou jsme večeřeli on si to odnesl do svého pokoje a já zůstala v pokoji, svíčky na stole, vonělo to, a hrála hudba Buena Vista Social Club to je taková kubánská slowsfing pohodovka. A jak tam tak sama sedím, tak mi to přišlo takové smutné tak jsem ho zavolala, ať jde večeřet se mnou, a on, že jo. A tak mlčky sedíme, jíme, svíčky hoří, a do toho ta hudba, to bylo jak na rande po pade sáti letech, a tak nám hlavou asi proběhly stejné myšlenky, a jak jsme se tak na sebe koukli, my jsme oba dostali takový záchvat smíchu že bylo po večeři. Vánoce 2012 A přišly Vánoce. A byly nádherné. A vskutku originální v mnoha směrech. Třeba taková ba nalita, jakou je vánoční stromek. Darem dostala stromek od kamaráda, který má les. Ale to jste neviděli. Když mi to přivezl, vypada lo to jako třímetrová větev naplocho. Museli jsme to uvázat kolem sloupu, aby to vůbec stálo. Ten byt byl podkrovní a INKA JAKIMOVÁ 15

17 celkem atypický, ateliérový typ, tak to tam bylo jako pěst na oko, taková haluz. Ale v pohodě, aspoň byla legrace. Štědrý večer jsme udělali den předem, 23. prosince, aby s námi mohly být všechny naše děti (moj i dva synové a dcera a od přítele synové). Opravdu to byly jedny z nejhezčích Vánoc, obrovský stůl, my všichni pohromadě, radost a pohoda. Jako by se nikdy ni zlého a bolavého nestalo. Byla to nádhera, kterou jsem si už dlouho přála zažít. Od Adama jsem dostala darem malého keramického andílka, který uvnitř svítil. Když mi ho dával, pronesl cosi, jako že mámy jsou něco jako pozemští andělé. Dodnes ho mám (a ještě další dva) na svém pracovním stole. Pak dny utíkaly jako voda. A Adam konečně ukončil své středoškolské vzdělání. Díky Bohu za to. Sice, byly to nervy, dodělával to až v srpnu, to už mu bylo skoro dvacet, ale dodělal. Papír Elektrikář silnoproud měl v kapse. Podzim 2013 A já jsem si myslela, že to nejhorší mám za sebou, že jsme přeprali démona a je to za námi. Jo, kdybych jen tušila, co mě čeká. Přestěhovali jsme se do menšího bytu zpátky do Poruby, protože já už jsem to finančně nezvládala. A protože to byl jen podnájem, neměla jsem nárok na příspěvek na bydlení. K tomu se vyskytly ještě další okolnosti, které mě donutily změnit bydlení (v zimě tam byla zima, topení na plyn, v létě tam bylo i o půlnoci 30 stupňů, a ve dvoře měla jakási baba takového debilního psa, který pořád štěkal, to se fakt už nedalo) tak jsem to potřebovala nějak vyřešit. Počítala jsem taky s tím, že už INKA JAKIMOVÁ 16

18 začne Adam vydělávat, že počkám ještě tak půl roku, než se postaví na vlastní nohy, byt RPG nechám přepsat na něj a bude klid. Jenže všechno dopadlo úplně jinak. Ten dům, do kterého jsme se přestěhovali, tak to bylo snad nejhorší feťácké doupě v dané lokalitě. Zpočátku mi to t ak ani nepřišlo, ale po pár týdnech bydlení jsem začala litovat, že jsme se vůbec přestěhovali. Prostě hnus. A tam do toho všeho zase spadl. Z našeho bytu se stal opět průchoďák. Zase vycházel ven po půlnoci, zase noční tahy, chvilku ven, pak zase zpět, a tak furt pendloval, až do tří, do čtyř do rána. A přes den samozřejmě spal. Nepomohlo domlouvání, vyhrožování, že ho vyhodím na ulici, nic na něho neplatilo, žádná naše dohoda neplatila, všechno porušoval, nic nefungovalo. Vůbec jsem tomu nemohla uvěřit, že se zase děje ta hrůza a bezmoc. Vážně jsem si myslela, že už máme vyhráno, že má zase domov, že si můžeme věřit. A teď tohle. Bože, proč zase??? A ještě navíc jsem byla v té době zase bez peněz, všechno se to zase cyklilo a vracelo. Byla jsem na nemocenské, píchala jsem si biologickou léčbu a fakt mi bylo blbě. Měla jsem revma a nemohla jsem se skoro ani pohnout, aniž by mně něco nebolelo. Tři měsíce doma. S minimem peněz. A milostpána ani nenapadlo mi s tím nějak pomoct. Sice sliboval, dušoval se, že už do té práce půjde, a že se to nějak vyřeší, jo, manipulátor a lhář, to byl výtečný. Přitom ani nebyl schopen docházet na blbý svářečský kurz, který dostal od svého otce darem. No, nakonec ho taky udělal, ale ty nervy kolem toho. Vůbec jsem to nechápala, ten jeho zásek. INKA JAKIMOVÁ 17

19 Vánoce 2013 A přišel prosinec. Příspěvek na bydlení mi nedali. Prý mám velký příjem. A tak že mám přijít až v lednu, že se to dělá čtvrtletně a ještě ke všemu zpětně. No, ale co mám dělat v prosinci, to mi nikdo neporadil. Blížily se Vánoce. Zase ty Vánoce. To je tak kurevsky citlivé období. Já byla úplně bez peněz. Paní účetní z práce totiž pozapomněla poslat podklady na sociálku, takže když jsem tam 20. prosince volala, kdy mi jako přijde nemocenská, že jsem na nule, tak mi paní sdělila, že tam ani žádné podklady nemá, tak že to nemá z čeho vypočítat, takže až v lednu, za oba měsíce zpětně. No. Nejsem nelida, jsem taky člověk, stane se, nikdo nejsme dokonalý, ale, proč zrovna zase já a zrovna o Vánocích. No, tak to byla šupa. Vánoce na krku, já byla bolavá a úplně bezradná. S přítelem jsme byli opět v rozchodovém stavu, protože ten už na to neměl nervy, furt bez peněz a zase problémy s Adamem, štvalo ho to, a mně taky. Jenže to je prostě slabina všec h vztahů s nevlastními dětmi. Mně nebude žádný cizí chlap, byť je to můj přítel, kterého miluju, říkat, že moje dítě je hovado a zmetek, i kdyby to byla stokrát pravd a!! Nikdo se nebude stavět mezi mne a moje dítě, i kdyby mi moje dítě sralo na hlavu, je to moje věc, takže buď to akceptuj, nebo jdi od toho. A tak šel od toho. No jo, ale já zůstala úplně bez koruny. OK, říkám si, nevadí, letos Vánoce ruším, ignoruju prostě nebudou. A hotovo. Nač si dělat zbytečné nervy. No, na dárky sice nebylo, ale říkala jsem si, že nemí t na Štědrý den ani kapra a salát, tak to je fakt úchylárna. No, kdybych věděla, co mě čeká, asi bych to fakt oželela. INKA JAKIMOVÁ 18

20 Štědrý den 2013 Všechno to bylo divné, celý Štědrý den. V divném bytě s hnusnou energií. Divný stromek na divném místě. Divná kuchyň, divný kapr, salát se mi nepove dl. Bylo mi úzko, smutno, teskno a bylo mi jasné, že ať udělám, co udělám, nebude to ono, je to prázdné, smutné, zdrcující a bezvýchodné. Všechno ve mně uvnitř řvalo! Ale držela jsem to. Nastal čas večeře. Seděli jsme ve třech. Já, Adam, a Vašek. I když jsme byli v takovém neláskyplném stavu, přišlo mi to hloupé, abychom byli na Štědrý večer každý sám. Sedím v čele stolu, Vašek nalevo, Adam napravo. Ti dva sedí naproti sobě a já cítím, že Vašek by tu nejraděj nebyl, že sedět naproti tomu parchantovi zatrace nému, který tak ničí svoji matku, je mu silně proti vůli. Je mi hrozně. Odněkud z rádia zní píseň, která mě hodila do doby, kdy byli kluci ještě malí, kdy Vánoce byly opravdu svátky klidu a pohody v rodinném kruhu, kdy stačilo málo, a v jejich dětských očích bylo vidět tisíc jiskřiček štěstí a dětské blaženosti. Nevinnost. A teď tu sedím, a mezi námi je cítit smutek, zmar, prázdno a odcizení. Adam si všiml, co se ve mně odehrává a šel to rádio vypnout. Jenže to bylo ještě horší, protože se u stolu rozhostil o strašné mrtvolné ticho. Slzy mi valily do talíře, knedlík v krku narůstal, a nešlo nic dělat, jen plakat a plakat, a nechat zase odtéct všechny ty slzy smutku a zoufalství. Došlo mi, že všechno je nenávratně pryč, už to NIKDY nebude jako dřív, už jsem definitivně propásla svoji šanci, už jsou velcí, je to pryč. Jsou pryč. Jsem sama. Bylo mi tak hrozně, že jsem musela od stolu odejít PRYČ. Přítel odešel k sobě domů. Adam šel nevím kam. A já jsem brečela a brečela a bylo mi to INKA JAKIMOVÁ 19

21 všechno strašně moc líto. Vzpomínala jsem na loňské Vánoce, jak to bylo všechno fajn, a jak je to všechno pomíjivé. Štěstí, co je to štěstí muška jenom zlatá. Z hlubin ven Nový rok začal tím, že mi spadl mobil do záchodové mísy těsně pár minut před půlnocí, takže se mi s novoročním přáním nikdo nedovolal a ani já jsem neměla jak volat. Zajímavý začátek v izolaci. Jinak se nic nezměnilo, Adam nadále ignoroval to, co se dělo, už v tom zase jel a v tom stavu to nevidí, neslyší, je to prostě někdo úplně jiný. Ale už se muselo něco stát, už to bylo vyhrocené na ostří, už jsme byli oba na tenkém ledě, stačilo blbě šlápnout a jsem pod ledem. Cítila jsem, že se něco stane. A stalo. Přišla jsem domů, a doma binec, co binec, bordel jak v tanku. Doma nikdo. Umíte si představit byt feťáka? Humus, který měl u sebe v pokoji, kam jsem už pak nechodila, protože mi z toho bince bylo na blití, se začal rozšiřovat i do dalších částí bytu. Už jsem to přestala zvládat všechno uklízet, on byl rychlejší. Tím, jak byl furt doma, a já už zase v práci, měl větší náskok. Najednou mi v tu chvíli došlo, že já už tam dávno nejsem doma, že tohle už je byt feťáka, tohle není normální život, už mě to začalo zase stahovat dolů jako tenkrát. Přišla jsem do kuchyně a chtěla jsem si udělat aspoň kafe. Jak jsem tu hrůzu a spoušť viděla, vjel do mě takový vztek, nepamatuji se, kdy jsem něco podobného zažila a asi jsem to do té doby viděla jen ve filmu. Popadla jsem první věc, co byla po ruce a mrskla s ní o zeď. Pak další a další. Všechno lítalo INKA JAKIMOVÁ 20

22 vzduchem, skleničky, hrnky, všechno, co bylo na lince, na stole, nebylo jediné volné místečko, brala jsem jednu věc po druhé a házela je proti zdi. Střepy lítaly všude kolem. Stála jsem tam uprostřed té spouště a křičela jsem jak hysterka, co je to za život zkurvený, zasraný, parchant zajebaný, všechno na hovno No, hrozné věci ze mě šly. Pak jsem chtěla jít do svého pokoje se uklidnit, ale jak jsem šla kolem jeho pokoje, slyšela jsem, že mu tam hučí počítač. No, tak to bylo něco pro mě, furt dokola jsem mu říkala, ať to všechno vypíná, že kdo to bude platit, tu elektřinu a všechno, a ono to furt jede. Tak jsem tam vlítla, ale jak jsem viděla ten jeho hnus v pokoji, tak jsem dostala ještě větší vztek, chytla jsem ten počítač, vyrvala to ze stolu, a celé jsem to hodila na zem do kuchyně, ke všem těm střepům. Rozletělo se to na kusy. Bylo mi to jedno. A bylo dobře, že Adam nebyl doma, ani nechci domyslet, co by se stalo, kdyby byl, protože věřím, že bych v té situaci byla schopná všeho a patrně by došlo na i fyzické násilí. Práskla jsem za sebou dveřmi do pokoje a pomalu zase přicházela k sobě. Všechno to proběhlo během několika vteřin, to byl fofr. No. Byla jsem celkem v šoku. Jo, jsem sice beran, a občas mi prdnou nervy, ale tohle, tohle už bylo tak na ústav. Vyděsila jsem se, čeho všeho j sem schopná. Docela se divím, že nikdo nezavolal policajty, protože jsem fakt dělala docela velký kravál a ječela jsem, jako bych měla doma sto parchantů. Do toho Adam přišel. Samozřejmě nechápal nic a první co bylo, začal řvát, že má rozbitý počítač. Ten binec doma, to s ním ani nehnulo. Střetli jsme se u dveří do pokoje, zase do mě vjelo tisíc čertů, jak jsem viděla ten jeho nepřítomný pohled, tu cizí INKA JAKIMOVÁ 21

23 entitu v jeho očích, to strašné odcizení, to odpojení, oddělení Ze zoufalství nad tím vším se ze mě z ačaly sypat strašná slova ať mi zmizí ze života, ať se zahrabe někam sto metrů pod zem, ať jde skočit pod vlak nebo ať se vystřelí někam na Měsíc, že je hajzl zasraný, co si ničeho neváží, a že s ním končím. Už ho nechci nikdy vidět. Jo. Takové strašné a hnusné věci ze mě šly. Trvalo to zase jen pár vteřin. A já jsem cítila, že ta bytost, co stojí naproti mně, už ani není můj syn, že to je jakási cizí entita, démon, co nic nechápe Už je ve spárech těch sil, konec, marnost. Fatal eror. On se otočil, a odešel. Vím, jak obrovskou moc a sílu má myšlenka a slovo. Dostala jsem strach, že fakt pod ten vlak skočí. Muselo to být pro něho strašné, slyšet tyhle slova od své matky. Ale pro mě to bylo taky strašné, to uvědomění, že mi něco takového vůbec vyšlo z huby. Jak může matka synovi vůbec něco takového říct?!! Pár okamžiků, a co se všechno může stát. Zmocnilo se mně zoufalství nad tím, jakou moc má jediný okamžik, jak lze během několika vteřin všechno zničit, zbourat, zabít, zlikvidovat. Bylo mi hrozně. Brečela jsem snad dvě hodiny, koukala na tu spoušť kolem sebe, ani nebylo kam šlápnout, všude střepy. Všude kolem mne byla tíživá a nesnesitelná energie zmaru, skonu, smrti, rozkladu a zoufalství. Umřelo to ve mně. Všechno. Ta láska, ta bezbřehá všeobjímající lásk y byla pryč. Láska k synovi. To poslední, co mi z lásky zbylo. Už nebylo najednou komu ji dát, bylo to pryč. Všechno ve mně umřelo. INKA JAKIMOVÁ 22

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8

Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Obsah OBSAH Poděkování 7 Co jsme se dozvěděli z odpovědí 10 000 mužů 8 Proděláváte syndrom mrzutého muže? 10 Zažíváte mužskou depresi? 10 Jak používat tuto knihu 11 Část 1: Problém 12 Kapitola 1: Syndrom

Více

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY

Chemie 8. ročník, FRAUS AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY AROMATICKÉ UHLOVODÍKY ARENY ARENY Učebnice str. 58 Uhlovodíky obsahující v molekulách alespoň jedno benzenové jádro Vlastnosti: zapáchají, jsou jedovaté, mají karcinogenní účinky, hořlavé Benzenové jádro

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Psychoterapeutická podpora při umírání

Psychoterapeutická podpora při umírání Psychoterapeutická podpora při umírání Umírající je člověk Stroj Věc Pacient PROČ? Osobní nepřijetí smri Pocit bezmoci Důsledek Odosobnění Vyhýbání se kontaktu Útěk do hyperaktivity Sdělení diagnozy s

Více

Jak překonat rozchod. Radek Šíra

Jak překonat rozchod. Radek Šíra Jak překonat rozchod Radek Šíra 2 Radek Šíra, 2013 OBSAH Úvod... 4 1. Typy rozchodů... 5 1.1. Navrhovatel a obránce... 5 1.2. Délka vztahu... 6 2. Měsíc nové naděje... 8 2.1. Týden zármutku... 8 2.2. Týden

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky

Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství, které si pamatujete až do dnes. Stačí popisovat základní události a roky Vstupní zpráva Jméno: xyz Datum od:.. Zprávu odešlete na kalina@mujkouc.cz Více informací na www.mujvztah.cz www.mamdepku.cz Životní příběh Prosím napište zde svůj životní příběh od dob ranného dětství,

Více

Cesta života / Cesta lásky

Cesta života / Cesta lásky Kudy do nebe Cesta života / Cesta lásky Cesta života Smyslem života není jen někam jít. Chceme-li, aby náš život měl smysl, je třeba mít cíl, který stojí za to, abychom kvůli němu občas museli překonat

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i

Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu dokázat i Hleděli dva vězni z okna ven, jeden viděl hvězdy, druhý bláto jen. Já se rozhodla vidět hvězdy. Je na nás, jak se rozhodneme. Je totiž důležité vstát a začít nanovo a věřit! Věřit v sebe a vlastní sílu

Více

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem

Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Možnosti využití KBT při práci s rodiči dětí s Aspergerovým syndromem Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, střední Čechy, o.s. Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko APLA

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum

Emoce a škola. Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Emoce a škola Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí. (F.Koukolík) Základní charakteristika Emočně inteligentní

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu.

Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Jak se nespálit při výběru vyhlídkového letu. Od: Jan Rudzinskyj O létání sním od malička co si pamatuji. Za komunistů jsem se dozvěděl, že nejsem vhodný kandidát pro létání (asi bych jim s tím Blaníkem

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné.

Je důležité umět rozpoznat, které věci jsou zbytečné. Každá myšlenka, kterou si naše mysl vytvoří, většinou vytvoří i tu činnost, o které jsme přemýšleli. Všechno, co vyprodukuje naše mysl, chce produkovat i naše tělo. Je to automatický proces, který má většina

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s.

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Sociální práce a streetwork - Co je to sociální práce? To, co ostatní, tj. lékaři, učitelé, policie, hasiči, školy apod. nedělají? - Cílem sociální práce je:

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí

Ibogain. klíč k uzdravení. Peter Frank. Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Ibogain klíč k uzdravení Vše, co potřebujete znát o nejsilnější látce na světě na ukončení závislostí Peter Frank OBSAH 1 ÚVOD 5 2 PŮVOD IBOGAINU 11 3 HISTORIE IBOGAINU NA ZÁPADĚ 17 4 PŘERUŠENÍ ZÁVISLOSTI

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Test Enneagramového typu

Test Enneagramového typu Test Enneagramového typu Pokud možno odpovědi směřuj k realitě, ne k představě o sobě. Tento test není směřován na "vítězství", je směřován na poznání sám sebe. Pokud ve svém životě, pracuješ sám se sebou

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK

MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK MUŽSKÁ SKUPINA V TK JAKO TERAPEUTICKÝ PROSTŘEDEK Pavel Hrbáč TK WHITE LIGHT I. DOSAVADNÍ ZKUŠENOST S MUŽSKÝMI SKUPINAMI V TK WHITE LIGHT I. Několikaletá existence nepravidelných dělených skupin, uskutečňovány

Více

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy)

Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Přednáška Soňi Smolkové-Syřinkové Komunikační dovednosti (s využitím transakční analýzy) Komunikační dovednosti jsou nedílnou součástí tzv. soft skills (v českém překladu měkké dovednosti). Individuální

Více

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících

Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících Vrublová, Y., Janoušková, M.: Sexualita handicapovaných dospívajících datum narození: bydliště: pohlaví druh postižení: rodina: postižení v rodině: psycholog, jiný odborník): probírali jste otázku sexuálního

Více

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt

1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL PŘÍKLAD: Libor slíbil, že pojede do Brna svou služební dodávkou a sveze svého kamaráda, který potřeboval z Brna odvézt 1. PASIVNÍ KOMUNIKAČNÍ STYL zakoupené zboží. Mezitím se situace změnila. Libor do Brna Libor trpí, má výčitky svědomí, přece to slíbil. Cítí povinnost kamaráda svézt, přestože se mu to nehodí. Naznačí

Více

Zpracování náslechové hospitace

Zpracování náslechové hospitace Zpracování náslechové hospitace Obor: Informační technologie ve vzdělávání Vypracoval Jan Katriniok Obsah Úvod... 3 Vyučovací hodina matematiky... 4 Přehled... 4 Přípravná fáze vyučovací hodiny... 4 Realizační

Více

Čekání na DUPV příběh pana P.P. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Autoři:Veronika

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SKLADBA SOUVĚTÍ. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SKLADBA SOUVĚTÍ Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana 1 z 14 Obsah: vztahy mezi větami

Více

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková

Dobrý den, S pozdravem. Lucie Pondělíková v loňském roce jsem se zúčastnila projektu "ŠANCE PRO DĚČÍNSKO", který měl zvýšit možnosti mého uplatnění na trhu práce. Po úspěšném ukončení dvou vzdělávacích modulů tohoto projektu jsem získala certifikáty

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

Vliv prostředí na naše zdraví. Prostředí formuje mozek a mozek vytváří naši realitu

Vliv prostředí na naše zdraví. Prostředí formuje mozek a mozek vytváří naši realitu Vliv prostředí na naše zdraví Prostředí formuje mozek a mozek vytváří naši realitu 1 Léčení, soulad a harmonie vašeho domova Náš domov je odrazem našeho těla. Tak jak se chováme sami k sobě tak vypadá

Více

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení

Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Cesta vděčnosti / Cesta odcházení Název a logo Advent-Orion je ochranná známka zapsaná do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. Advent-Orion, Praha 2012 Ilustrace

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO

M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO 1 M. M. Cabicar PRCEK PLOD NA PLANETĚ HUGO 2 Copyright: Autor: M. M. Cabicar Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-091-5 (epub) 978-80-7512-092-2 (mobipocket) 978-80-7512-093-9 (pdf)

Více

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění

Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Odpověď na vaše otázky: emoce, pocity a odpuštění Radost je podle mého názoru vždy příjemná. Jak se může změnit v emoci? Z radosti se stane emoce v případě, že se necháte ovlivnit rozumem. Jakmile vás

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_366 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Tomáš Vaculík

Více

Miluji Vás, Mistryně.

Miluji Vás, Mistryně. Odkud jste? Miluji Vás, Mistryně. Miluji Vás, Mistryně! Montreal. Montreal. Kanada? Kanada. Jižní Afrika. Och, můj Bože! Japonsko. (Japonsko!) USA. Au Lac (Vietnam). Různí lidé. Jak se máte lidi? Dobře,

Více

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly

Titul: TV_1461_Výnimočná láska a nesmierna múdrosť žijúceho Majstra_III Zdravím, Mistryně. bojovaly Zdravím, Mistryně. bojovaly Koncept Zdravím! Dnes jsou na Supreme Master Television Letmé zprávy o tom, jak mohou nové informace pomoc ukončit válku v Afghánistánu. Proto, Mistryně, obecněji, proč vznikají

Více

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita.

Fantazie a realita Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. Tý 11 Žáci určují, zda je příběh nebo konkrétní informace v něm fantazie nebo realita. 1 2 3 4 5 Řekněte: Tento týden budeme určovat rozdíl mezi tím, co je smyšlené, a tím, co se může opravdu stát. Tomu,

Více

Dospívání jednoho mladíka

Dospívání jednoho mladíka Dospívání jednoho mladíka Osobité a věrné svědectví o dobrodružstvích, radostech a strastech života jednoho dozrávajícího chlapce (se sklony pro hašteřivost) Jak je zachytil a sepsal André Daim S věnováním

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Asertivní komunikace

Asertivní komunikace Asertivní komunikace Kde se vzalo, tu se vzalo Autorem metody tréninku asertivity je Američan Andrew Salter. Své žáky učil spontánním reakcím, přiměřenému projevu emocí a umění stát si za svým. dovednost

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy?

2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? 2 Proč pracovat tam, kde nejsou příjemné kolegiální vztahy? Kolegiální vztahy jsou velmi delikátní záležitost, neboť s kolegy lidé tráví velkou část svého života. Pokud se v týmu vyskytuje někdo negativní,

Více

Vánoční balada o hnusných mužích

Vánoční balada o hnusných mužích Vánoční balada o hnusných mužích Je předvánoční čas. Všude nazdobené stromečky, chvojí voní, svíčky plápolají a prodlužují nejkratší dny v roce... Je to dojemné. Ale ne pro mé kamarádky. Tři z nich se

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život.

TOLTÉCKÁ CESTA. Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. TOLTÉCKÁ CESTA Toltécká cesta nabízí možnost změnit celý život. Stát se toltéckým bojovníkem a osvobodit se od toho, co člověk přijal jako dítě, je ten největší dar, jaký můžeme sami sobě dát. Je to šance

Více

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory.

Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Jak se tvoří grafy a jeden krásný příklad z Exekutorské komory. Obrázky silně působí na mozek. Vidět tohle: se velmi rychle pochopí a pamatuje. Lépe než slova "pokleslo o třicet procent" Trochu profesionálněji

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vojna, nebo mír? Hanus, R., Urbanec, O. Jihočeská adiktologická konference 2013 workshop

Vojna, nebo mír? Hanus, R., Urbanec, O. Jihočeská adiktologická konference 2013 workshop Vojna, nebo mír? Hanus, R., Urbanec, O. Jihočeská adiktologická konference 2013 workshop O kom to bude? Závislý člověk v kratší době abstinence (abstinuje cca půl roku) klient léčebných programů doléčování

Více

Kurz Sociální a komunikační dovednosti

Kurz Sociální a komunikační dovednosti Kurz Sociální a komunikační dovednosti Lektorka, autorka materiálů: Mgr. Kateřina Obsah kurzu: 1. Pravidla a cíle kurzu 2. Seznamovací rozhovory teorie a nácvik, témata vhodná k vedení rozhovoru seznamovacího,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň ZŠ Základní Předmět Zdravověda Téma

Více

Diagnóza EBD: Život s motýlími křídly Příběh Makulky. Jana Svobodová

Diagnóza EBD: Život s motýlími křídly Příběh Makulky. Jana Svobodová Diagnóza EBD: Život s motýlími křídly Příběh Makulky Jana Svobodová Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 :. Diagnóza EBD: Život s motýlími křídly Jana Svobodová, 2012 Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 ISBN 978-80-87500-25-5

Více

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Asertivita. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Asertivita MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 1 Název materiálu: Asertivita Ročník:

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK

NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK 2015 NEURORESTART EMOCE VÝUKOVÝ A PRACOVNÍ MANUÁL AUTOR: MONIKA URBANOVÁ A JIŘÍ VOKÁČ ČMOLÍK Kapitola - DEN 0 ZAČÍNÁME Připravte se na trénink NEURORESTART EMOCE. Věnujte pozornost informacím ve videu

Více

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Můj podělaný svět 2 Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Básně, fotografie, kresby dětí v básnické sbírce vznikly za podpory Nadace OKD. Děkujeme Vážený čtenáři, dostává se Ti do

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi"

Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ Rozhodování o domácím mazlíčkovi Příprava k učební jednotce hodině prvouky v 2. ročníku ZŠ "Rozhodování o domácím mazlíčkovi" Anotace Lekce představuje jednu z možností, jak integrovat zvolené téma do hodiny čtení a propojit práci s textem

Více

Pusinka Pohádka o malém delfínovi

Pusinka Pohádka o malém delfínovi Petra Dobrovolny www.dolphinkissis.ch Pusinka Pohádka o malém delfínovi Byl jednou jeden malý delfín. Rodiče mu říkali Pusinka, protože měl špičatější čumáček než ostatní delfíni. Když si chtěl Pusinka

Více

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE

EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE EUTANAZIE versus HOSPICOVÁ PÉČE MUDr. Marie Svatošová Pardubice, konference 4. 11. 2008 EUTANAZIE víme o čem mluvíme? Lékař může uzdravit někdy, ulevit často, potěšit vždycky. (dr. Hutchinson, 19. stol.)

Více

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne

Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne Vážení spoluobčané, Zajisté vás zajímá co se vlastně děje, proč jsem učinil rozhodnutí vzdát se starostování, co bude dál. Žádné rozhodnutí nespadne z nebe, většinou v nás zraje delší dobu. Po loňských

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

JAK MĚ PRONÁSLEDUJÍ ČÍSLA 4 a 8

JAK MĚ PRONÁSLEDUJÍ ČÍSLA 4 a 8 Hannah J. Dvorská JAK MĚ PRONÁSLEDUJÍ ČÍSLA 4 a 8 V dobách, kdy jsem neměla tušení o existenci numerologie a karmickém zatížení, jsem byla asi klidnější a šťastnější (pokud tedy preferuje někdo z vás,

Více