město Planá nad Lužnicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "město Planá nad Lužnicí"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ Výstupy z dotazníkového šetření Pracovní verze určená k veřejnému připomínkování Tato verze neprošla ještě konečnou jazykovou korekturou

2 OBSAH ZPRACOVATEL... 4 I. ČÁST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O RESPONDENTECH... 5 OTÁZKA Č. 1 VĚK... 5 OTÁZKA Č. 2 POHLAVÍ... 6 OTÁZKA Č. 3 UVEĎTE NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ... 7 OTÁZKA Č. 4 JAK DLOUHO VE MĚSTĚ PLANÁ NAD LUŽNICÍ BYDLÍTE?... 8 OTÁZKA Č. 5 JSTE SPOKOJENÍ S ŽIVOTEM VE MĚSTĚ PLANÁ NAD LUŽNICÍ?... 9 II. ČÁST... 1 OTÁZKY Č. 6 A 7 S ČÍM JSTE V PLANÉ NAD LUŽNICÍ SPOKOJENI?... 1 OTÁZKY Č. 8 A 9 NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY DLE VAŠEHO NÁZORU V PLANÉ NAD LUŽNICÍ JSOU? S ČÍM JSTE VE MĚSTĚ NESPOKOJENI?.. 12 OTÁZKA Č. 1 CO PODLE VÁS ZHORŠUJE KVALITU ŽIVOTA VE MĚSTĚ? OTÁZKA Č. 11 JSTE SPOKOJEN/A S VEŘEJNOU DOPRAVOU VE MĚSTĚ? OTÁZKA Č. 12 JSTE SPOKOJEN/A S VEŘEJNOU ZELENÍ A VEŘEJNÝM PROSTRANSTVÍM VE MĚSTĚ? OTÁZKA Č. 13 JSTE SPOKOJEN/A S VÝSTAVBOU VE MĚSTĚ? OTÁZKA Č. 14 JSTE SPOKOJEN/A SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM VE MĚSTĚ? OTÁZKA Č. 15 JAKOU KULTURNÍ, VOLNOČASOVOU AKTIVITU ČI KULTURNÍ INSTITUCI V CENTRU MĚSTA BYSTE CHTĚLI MÍT, KTERÁ DNES NEEXISTUJE, NEBO NEODPOVÍDÁ VAŠÍ PŘEDSTAVĚ? OTÁZKA Č JAK VIDÍTE MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ V BUDOUCNU? OTÁZKA Č. 17 CHYBÍ VÁM VE MĚSTĚ NĚJAKÉ SLUŽBY? OTÁZKA Č. 18 OBODUJTE JEDNOTLIVÉ FAKTORY VE MĚSTĚ OD 1 AŽ III. ČÁST OTÁZKY NA MĚSTSKÝ ÚŘAD OTÁZKY Č. 19 A 2 VYHOVUJÍ VÁM SOUČASNÉ ÚŘEDNÍ HODINY NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ?; POKUD NE CO NAVRHUJETE? OTÁZKY Č. 21,23,25 ZHODNOŤTE ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU; ZHODNOŤTE PRÁCI TECHNICKÝCH SLUŽEB; ZHODNOŤTE PRÁCI MĚSTSKÉ POLICIE OTÁZKA Č. 22 CO SE VÁM NA ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU NEJVÍCE NELÍBÍ? OTÁZKA Č. 24 CO SE VÁM NA PRÁCI TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA NEJVÍCE NELÍBÍ? OTÁZKA Č. 26 CO SE VÁM NA PRÁCI MĚSTSKÉ POLICIE NEJVÍCE NELÍBÍ? OTÁZKA Č. 28 CO SE VÁM NA ČINNOSTI PRACOVNÍKŮ MĚSTSKÉ KNIHOVNY NEJVÍCE NELÍBÍ IV. ČÁST OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE KULTURY A SPORTU VE MĚSTĚ PLANÉ NAD LUŽNICÍ OTÁZKY Č : ÚČASTNÍTE SE KULTURNÍCH AKCÍ? JE MNOŽSTVÍ KULTURNÍCH AKCÍ DOSTATEČNÉ? CHYBÍ VÁM KULTURNÍ AKCE PRO VAŠÍ VĚKOVOU SKUPINU? OTÁZKA Č. 32 CHYBÍ VÁM KULTURNÍ AKCE PRO VAŠÍ VĚKOVOU SKUPINU? OTÁZKA Č. 33 KTERÝ PROSTOR SE VÁM ZDÁ NEJVHODNĚJŠÍ PRO KULTURNÍ AKCE? OTÁZKA Č. 34 NAPIŠTE PĚT NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH AKCÍ, KTERÝCH JSTE SE ZÚČASTNIL/A OTÁZKA Č. 35 KTERÉ KULTURNÍ AKCE VÁM V PLANÉ NAD LUŽNICÍ CHYBÍ?... 3 OTÁZKY Č. 36, 37 POSTRÁDÁTE V PLANÉ NAD LUŽNICÍ KINO? POKUD ANO, JAK ČASTO BYSTE HO NAVŠTĚVOVAL/A? OTÁZKY Č. 38 A 39 VYUŽÍVÁTE SPORTOVNÍ CENTRUM PŘED NÁDRAŽÍM? VYUŽÍVÁTE SPORTOVNÍ CENTRUM ZA ŘEKOU? OTÁZKA Č. 4 JAKÉ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VÁM V PLANÉ NAD LUŽNICÍ CHYBÍ? V. ČÁST OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ZPŮSOBU INFORMOVÁNÍ V PLANÉ NAD LUŽNICÍ OTÁZKY Č. 41, 42 VYHOVUJE VÁM SOUČASNÁ PODOBA PLÁNSKÝCH OZVĚN? OTÁZKY Č. 43, 44 VYHOVUJE VÁM SOUČASNÁ PODOBA WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTA?

3 OTÁZKY Č. 45,46,47,48 JSTE DOSTATEČNĚ INFORMOVÁN/A O DĚNÍ V PLANÉ NAD LUŽNICÍ? POKUD NE, SLEDUJETE WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA? VYUŽÍVÁTE INFOKANÁL (ZASÍLÁNÍ SMS)? ČTETE PLÁNSKÉ OZVĚNY? OTÁZKA Č. 49 JAKÝ DALŠÍ ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ OBČANŮ NAVRHUJETE?

4 Zpracovatel Název: Novi Solutions, s.r.o. Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: Lipenská 29, 37 1 České Budějovice Mánesova 46, 37 1 České Budějovice /x IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Ondřejka Harvalíková, jednatelka Kontaktní osoba: Ondřejka Harvalíková, jednatelka Telefon:

5 I. část základní údaje o respondentech Otázka č. 1 Věk Na tuto otázku odpovědělo 196 dotázaných. Nejvíce zastoupenými věkovými skupinami jsou: let (25 respondentů), let (19 respondentů), 6-64 let, 3-34 let (18 respondentů). Jako čtvrtou nejpočetnější věkovou skupinou je 5-54 let se 17-ti respondenty (graf 1, tabulka 1). Graf 1 Věkové rozložení respondentů Počet dotázaných Rozložení respondentů podle věku Věkové skupiny

6 Otázka č. 2 Pohlaví Na otázku č. 2 Pohlaví odpovědělo také 196 respondentů, z toho 94 žen a 12 mužů (tabulka 1). Podle věkových skupin byli muži aktivnější ve vyplňování dotazníků v mladších věkových skupinách. Jednoznačně nejvíce mužů, kteří vyplnili tuto otázku, je ve věkové kategorii let (16respondentů), dále 4-44 let (12 respondentů) a následně 3-34 let (11 respondentů). U žen byla nejvíce aktivní věková skupina let (respondentek), let, 4-44 let, 6-64 let (9 respondentek). Graf 2 Věkové rozložení respondentů podle pohlaví Počet dotázaných Věkové rozložení respndentů (muži i ženy) Tabulka 1 Věkové rozložení respondentů (celkem i podle pohlaví) Věkové skupiny Muži Ženy Věková skupina Celkem Muži Ženy

7 celkem Otázka č. 3 Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání Na otázku nejvyšší dosažené vzdělání odpovědělo celkem 198 respondentů. Nejvíce respondentů bylo s ukončeným středním vzděláním s maturitou (88 respondentů, 44,4%), poté s ukončeným vysokoškolským vzděláním (69 respondentů) 34,8%. Tabulka 2 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů Dosažené vzdělání Počet respondentů % Základní 16 8,1 Středoškolské bez maturity 25 12,6 Středoškolské s maturitou 88 44,4 Vysokoškolské 69 34,8 Celkem Graf 3 Dosažené vzdělání respondentů v absolutních i relativních číslech Počet respondentů/relativní počet respondentů ,1 Základní Dosažené vzdělání respondentů 25 12,6 Středoškolské bez maturity 88 44,4 Středoškoslké s maturitou 69 Dosažené vzdělání 34,8 Vysokoškolské počet respondentů počet respondentů v % 7

8 Otázka č. 4 Jak dlouho ve městě Planá nad Lužnicí bydlíte? Na otázku číslo 4: Jak dlouho ve městě Planá nad Lužnicí bydlíte?, odpovědělo všech 2 respondentů. Z toho nejvíce respondentů žije v Plané nad Lužnicí 31 a více let (79 respondentů), což vzhledem k relativně vysokému věku respondentů není nijak překvapivé. Dalších 39 respondentů žije ve městě 21 3 let. Rozmezí 6 1 let vyplnilo 35 respondentů a 11 2 let 33 respondentů (graf 4). Docela vysoké číslo 35 respondentů, kteří žijí v Plané nad Lužnicí 11 2 let vypovídá o vysokém počtu mladých lidí, kteří se do města přistěhovali především do satelitní zástavby na okraji města (viz analytická část). Graf 4 Délka bydlení ve městě Planá nad Lužnicí počet respondentů Délka bydlení v Plané nad Lužnicí Do 5 let 6-1 let 11-2 let 21-3 let 31 + Délka pobytu

9 Otázka č. 5 Jste spokojení s životem ve městě Planá nad Lužnicí? Na otázku č. 5 Jste spokojeni s životem ve městě? odpovědělo také plný počet respondentů. Jednoznačně nejvíce převládaly odpovědi u prvních dvou kladných odpovědí spokojen/a, spíše spokojen/a. Dohromady takto odpovědělo 171 respondentů (85,5 %). Neutrální postoj zaujalo 19 respondentů a poslední dvě negativní odpovědi si vybralo pouze 1 respondentů. Tudíž lze říci, že v plané nad Lužnicí jsou lidé spokojeni. Graf 5 Spokojenost respondentů se životem v Plané nad Lužnicí Počet respondentů/% Spokojenost respondnetů se životem v Plané nad Lužnicí , , Spokojenost respondentů se životem v Plané nad Lužnicí Počet respondnetů Počet respondentů v % Tabulka 3 Spokojenost se životem v Plané nad Lužnicí muži/ženy Spokojenost Počet respondentů % Muži % Ženy % Spokojen/a 89 44, Spíše spokojen/a Neutrální postoj 19 9, Spíše nespokojen/a Nespokojen/a celkem V tabulce číslo tři můžeme také opět vidět rozdíly ve spokojenosti se životem v Plané nad Lužnicí mezi muži a ženami. 9

10 II. Část Otázky č. 6 a 7 S čím jste v Plané nad Lužnicí spokojeni? Otázky č. 6 a 7: S čím jste ve městě spokojeni?, se skládala ze dvou druhů odpovědí: otázka č. 6 byla otevřená. To znamená, že zde nebyly pevně stanovené možnosti odpovědí. Nejvíce kladných odpovědí se týkalo přírody. Respondenti zde zaznamenávali, především blízkost lesů, řeku Lužnici a celkovou příjemnou polohu města. Jako další významným pozitivem Plané nad Lužnicí je kultura. Ta byla zmiňována především s kulturními akcemi a s jejich množstvím a pestrostí. Respondenti si také váží vedení města, jeho aktivním přístupem k rozvoji a rekonstrukci Plané (například rekonstrukce fary, zámeckého parku, plánovaná rekonstrukce města. Samozřejmě zde nebyla opomenuta také dopravní dostupnost a veřejná doprava, se kterou jsou lidé ve městě také spokojeni. Dále se umístilo v pořadí: Občanská vybavenost (služby, obchody, volnočasové aktivity), sportovní vyžití, mateřská a základní škola, nábřeží a další. Otázka č. 7 již byla specifičtější, protože zde lidé měli na výběr ze sedmi možností graf 6 a 7. Výsledky této otázky potvrdily výsledky otázky předešlé, protože byli respondenti nejvíce spokojeni s kulturou, se životním prostředím a s veřejnou zelení (2, 17 a 15 %). Dále se 16 ti % umístila dopravní dostupnost a s 11 ti % možnost volnočasových aktivit. Nejméně respondentů zaškrtlo dostupnost služeb (8%) Graf 6 S čím jsou respondenti nejvíce ve městě spokojeni (%). 11% Spokojenost respondentů 8% 16% Dopravní dostupnost (veřejná doprava) Životní prostředí Veřejná zeleň, prostrasnství 2% 17% Občanská vybavenost Kulturní akce 13% 15% Možnost volnočasových aktivit Dostupnost služeb 1

11 Graf 7 S čím jsou respondenti nejvíce ve městě spokojeni. počet respondentů Spokojenost respondentů

12 Otázkyč. 8 a 9 Největší problémy dle Vašeho názoru v Plané nad Lužnicí jsou? S čím jste ve městě nespokojeni? U těchto dvou otázek byl systém stejný jako u otázek č. 6 a 7, ale respondenti odpovídali negativně. U otázky č. 8, (odpověď zaznamenána u 162 respondentů), která byla otevřená, se jednoznačně nejvíce vyjadřovali k dopravní situaci. 4 respondentů zmínilo, že jsou nejvíce nespokojeni s dopravou uvnitř město, dalších 18 zmínilo tranzitní dopravu městem, ačkoliv vedle města je postavená dálnice. Co se týká dopravy, tak si lidé také stěžovali na průjezd aut městem vysokou rychlostí. Jako další hodně kritizovaná byla veřejná doprava, ale s konkrétními připomínkami: 1 respondentů chtělo větší počet spojů na Strkov, 6 respondentů více spojů o víkendech a dalších deset respondentů si stěžovalo na to, že ačkoliv Planá nad Lužnicí leží na významnémželezničním uzlu, tak zde nezastavují žádné rychlíky. Další připomínky byly k chodníkům jak obecně (tak v konkrétních ulicích: U Dubu, Na Skalách, v Soukenické, ČSLA). K chodníkům se vyjádřilo téměř 2 respondentů. Cyklostezky byly další citovaným problémem, ke kterému se vyjádřilo 6 respondentů a další se vyjadřovali, k nevhodnému chování cyklistů na chodnících. Podobné negativní ohlasy mělo i parkování ve městě, kde nejvíce stížností se týkalo parkování na ulicích (12 respondentů) především v lokalitě Nad Hejtmanem nebo naopak zákaz parkování na místech, kde se dříve parkovalo. Jako další v pořadí bylo: málo laviček ve městě, osvětlení (v ulicích na mostě), nevzhledné centrum, vandalismus, výstavba na ostrově, chybějící lávka přes řeku, kvalita ZŠ, málo obchodů a dalších. Výpis všech připomínek respondentů je zobrazen v tabulce. U otázky číslo 9 již respondenti zaškrtávala jasné odpovědí (22 odpovědí). Paradoxně zde bylo nejvíce odpovědí u dopravní dostupnosti, životního prostředí a veřejné zeleně (graf 8). 12

13 Graf 8 S čím jsou respondenti nejvíce nespokojeni Počet respondentů Tabulka 4 Výpis připomínek všech respondentů, proč jsou ve městě nespokojeni. Nejčastější připomínky respondentů Nespokojenost respondentů 36 4 Doprava a) provoz 4 Doprava b) kamiony 14 Chodníky (u Dubu, v Soukenickém na Skalách, ČSLA, na sídlišti a ve středu obce) 2 Herny 11 Vzhled centra 1 Veřejné WC 2 Koše 5 Parkování (zákaz před školou, málo před poštou) 11 Lavičky, osvětlení (Strkov, u mostu) 1 Ovzduší (v zimě, prašnost) 12 MHD (na Strkov, o víkendu, Madeta, Maso Planá, Hejtman) 21 Cyklisté na chodnících 4 Vandalismus 7 Cyklostezky (přes centrum) 6 Neschopnost domluvy 3 Výstavba na Ostrově 5 Podchod 2 Ošklivá zeď 3 Rozpínající se průmysl 3 Výstavba (nejednotná architektura nad Hejtmanem) Počet 13

14 Rychlíky - nestavění rychlíků ve městě 1 Kvalita ZŠ 2 Cena vody 2 Nezveřejňování financí 1 Kmotři na radnici, korupce 7 Zdravá Planá 2 Malá obchodní zóna 1 Nedostatečná bytová výstavba 1 Senioři 1/2 ceny 1 Lávka přes řeku 1 Plánování omezení průjezdu Planou 1 Absence kulturních akcí 1 Špinavá řeka 1 Absence náměstí 1 Vysoká rychlost vozidel 2 Nedořešená doprava v Soukenické ulici 1 Nedořešená kanalizace Bydžovská 2 Nedořešená dešťová kanalizace nad Hejtmanem 1 Hlášení rozhlasu (zbytečné, šokující znělka) 3 Boj politických stran 1 Nedořešené přecházení silnic 1 Děti ve škole se neučí psát psace 1 Nepřehledná křižovatka za řekou 1 Lepší využití Sokolovny 1 Doprava z Tábora i v noci 1 Kruhový objezd 1 Kácení zeleně 2 Navržená arch. Řešení nepočítají s místem na parkování 1 Alternativní zdravotní péče 1 Kontejnery na odpad v prostoru autobusové zastávky 1 Chybí obchod v lokalitě Strkov 1 Děsivý stav vozovky maso točna 1 Nenávaznost cyklostezek 1 Omezování parkovacích míst 1 Nevzhledný panelák 1 Více se soustředit i na starou zástavbu 1 Ovlivnění obyvatel vládnoucími lidmi 1 Otázka č. 1Co podle vás zhoršuje kvalitu života ve městě? Otázka č. 1 byla velmi podobná předchozí, ale s možností jiných odpovědí Graf 9. Nejvíce respondentů označilo mezilidské vztahy ve městě (86), dále znečištěné ovzduší (74), veřejná doprava (71), hrozba povodní (41). Následovaly odpovědi: stav veřejné zeleně, nemožnost volnočasových aktivit, nepořádek, výstavba ve městě a občanská vybavenost. 14

15 Graf 9 Co zhoršuje kvalitu života ve městě Počet respondentů Co zhoršuje kvalitu života ve městě Otázka č. 11 Jste spokojen/a s veřejnou dopravou ve městě? Na tuto otázkuodpovědělo 189 respondentů. Mohli označit odpovědi ano, ne nebo nevím (jiné). Nejvíce respondentů odpovědělo ano (84), ne (48), nevím (18), následovaly konkrétnější připomínky: již zmiňované vlakové spojení, kdy respondenti chtějí více spojení (12) a 7 respondentů odpovědělo, že by si přálo lepší spojení s okrajovými částmi. Dalších 17 respondentů buď veřejnou dopravu nevyužívá, nebo odpovědělo jinak (prodej jízdenek nejen v centru, více nočních spojů, snížení cen pro důchodce, opravit zastávky apod)

16 Graf 1 Spokojenost s veřejnou dopravou Počet respondentů Spokojenost s veřejnou dopravou Ano Ne Nevím Více vlakovách spojení Lepší Nevyužívám spojení s nebo jezdím okrajovými autem částmi Ostatní 16

17 Otázka č. 12 Jste spokojen/a s veřejnou zelení a veřejným prostranstvím ve městě? Na tuto otázku odpovědělo ano 118 respondentů, ne 38, nevím 6. Nejvýznamnějšími konkrétními odpověďmi byly: více zeleně (1 respondentů), málo zeleně v okrajových částech (5). Mezi ostatní připomínky patřily: zlepšení situace po obnově centra, potřeba profesionální údržba, ostrov bez betonu, méně betonu více zeleně, spokojenost se zelení, ale ne s veřejným prostranstvím, jediná zeleň na ostrově a má být zrušena. Graf 11 Spokojenost respondentů s veřejnou zelení Počet respondentů Spokojenost respondentů s veřejnou zelení Ano Ne Nevím Více zeleně do centra a na nábřeží Otázka č. 13 Jste spokojen/a s výstavbou ve městě? Ne v okrajových částech Mohlo by zeleně bý více Ostatní Otázka č. 13 je zaměřená na spokojenost s výstavbou ve městě. Tato otázka byla už více specifičtější, proto zde také bylo více odpovědí nevím (43). Ano odpovědělo 9 respondentů a ne respondentů odpovědělo, že není správná regulace výstavby nebo nejednotná výstavba. Mezi dalšími odpověďmi byly: problémy s parkováním, pomalé tempo výstavby, nové bytovky na Strkově, větší kapacita pro seniory, chybějící lávka, chybějící občanská vybavenost v satelitech. 17

18 Graf 12 Spokojenost respondentů s výstavbou ve městě Počet respondentů 9 Otázka č. 14 Jste spokojen/a se životním prostředím ve městě? Otázka č. 14 byla zaměřena na životní prostředí ve městě. 114 respondentů odpovědělo, že jsou spokojeni s životním prostředím ve městě, 42 respondentů ne, 9 nevím. Mezi významné připomínky patřila doprava (především vysoký počet aut projíždějící městem), dále znečištění způsobené nekvalitním vytápěním domácností, málo zeleně, nekvalitní voda z vodovodu, snaha MÚ o zničení ostrova, ovzduší u Silonu, špinavá voda v řece (graf 13). Graf 13 Spokojenost respondentů s životním prostředím Počet respondentů Spokojenost respondentů s výstavbou ve městě 26 Ano Ne Nevím Nedostatečná regulace Ano Ne Nevím Doprava ve městě Ostatní Spokojenost respondentů se životním prostředím Nekvalitní vytápění domácností Ostatní 18

19 Otázka č. 15 Jakou kulturní, volnočasovou aktivitu či kulturní instituci v centru města byste chtěli mít, která dnes neexistuje, nebo neodpovídá Vaší představě? Na otázku číslo 15 (graf14) odpovědělo 16 respondentů a celkem zaškrtlo 312 odpovědí. Nejvíce respondentů (85) si přeje ve městě kulturní sál, což tvoř 27 % všech odpovědí. Následují trhy, které chce ve městě 51 respondentů. Poté se umístilo: fitness/wellness (39), kino (38) krytý plavecký bazén (3) a sportovní hala (26). Poté následovalo s menšími hodnotami dětské hřiště, nákupní centrum, divadlo atd. Tato otázka měla ještě kolonku jiné, kde respondenti mohli napsat, co ve městě chtějí, a v tabulce se nevyskytuje. Zde byly odpovědi velmi různé, ale ke většině se dostane v dalších otázkách, které jsou na toto téma více podrobnější. Jediné, co se tam více opakovalo, byly farmářské trhy, ne trhy Vietnamců. Graf 14 Jakou kulturní, volnočasovou aktivitu či kulturní instituci ve městě byste chtěli mít, která dnes neexistuje, nebo neodpovídá Vaší představě. Počet respondentů Co respondenti ve městě chtějí nebo neodpovídá jejich představě

20 Graf 15 Jakou kulturní, volnočasovou aktivitu či kulturní instituci ve městě byste chtěli mít, která dnes neexistuje, nebo neodpovídá Vaší představě - procenta. Co respondenti ve městě chtějí nebo neodpovídá jejich představě (%) 8% 16% 1% 1% 1% 4% 1% 13% 12% 3% 4% 27% Kino Divadlo Kulturní sál Obchodní centrum Fitness/wellness Knihovna Galerie Trhy Sportovní hala Plavecký bazén 2

21 Otázka č Jak vidíte v budoucnu? Otázka číslo 16 byla otevřená. Celkem bylo zaznamenáno 11 odpovědí. V následující tabulce jsou nejčastější odpovědi. Bezpečnější (pro chodce a cyklisty) 3 Čistější a zdravější (na zemi i v ovzduší) 6 Hezká příroda, zachování krajinného rázu 1 Lepší mezilidské vztahy 3 Stejné 4 Dobře 17 Skepticky 1 Bez reprezentativního centra (panelák), nezměněné náměstí 2 Po rekonstrukci centra 5 Zlepšení dopravní infrastruktury a zbavení se nákladní dopravy 14 Zhoršení dopravní situace (křižovatka na náměstí) 4 Atraktivní, moderní (i pro turisty) s dobrou občanskou vybaveností 4 Klidné a příjemné místo, kde bude pořádek 13 Živé, vzkvétající 9 Hrdé město s osobností, historií a tradicemi 2 Zvyšující počet obyvatel, rozrůstání se 2 Vyhledávaná turistická destinace 5 Kulturní středisko a rekreační s kvalitní nabídkou vyžití a služeb pro všechny věkové kategorie 9 Klientelistický režim, nekompetentní rozhodování 1 Bez megalomanských projektů 1 Okrajová čtvrť táborské aglomerace 3 Prosperující, bez dluhů, dobře investující 5 S opravnou obuvi a čistírnou 1 Méně nonstopů a heren 2 Dobře po vybudování chybějících prvků (chodníků, sálu a cyklostezek) 5 Odchod žáků ZŠ na jiné školy 1 Lépe promyšlená, jednotná architektura nových staveb (barvy, střechy) 1 Průmyslová zóna s více pracovními příležitostmi 2 Otázka č. 17 Chybí Vám ve městě nějaké služby? U otázky číslo 17 respondenti odpovídali na tuto otázku 1) ne, 2)pokud ano, které. 16 respondentů je se službami v Plané nad Lužnicí spokojeno. Další nejčastější odpovědí v šetření bylo, že ve městě nejvíce chybí oprava obuvi (14 respondentů), poté čistírna a švadlena (7, 6 respondentů). Mezi odpověďmi, které jsou v grafu 15 označeny jako ostatní, byly: obchod s potravinami na Strkově, obchod s kvalitní zeleninou, rehabilitace, zubař, papírnictví, prodejna textilu, TAXI, nehtové studium, gynekologie, optika hodinářství. 21

22 Graf 16 Chybějící služby ve městě Počet respondentů Chybí Vám ve městě některé služby? 16 Otázka č. 18 Obodujte jednotlivé faktory ve městě od 1 až 5. Otázka číslo 18 se skládala z 18 podotázek, na které respondenti odpovídali 1 5, přičemž 1 je nejlepší známka. Průměrné známky jsou zobrazeny na grafech 17 a 18. Průměrné známky byly od 1,5 2,9. Tabulka 5 Ohodnocené faktory ve městě Ohodnocené faktory ve městě 7 Lze využít veřejnou knihovnu a web? 1,5 Je zde možnost stavět rodinné domy? 1,7 Je zde možnost nakoupit si zboží denní potřeby? 1,7 Podporují se tradice? 1,8 Je zde příležitost ke sportování? 1,8 Je blízko hezká příroda? 1,9 Je zde dobře dostupná lékařská péče? 2 Mohou se zde lidé realizovat ve volném čase? 2 Je dobré spojení s městem? 2,2 Je ve městě bezpečno? 2,3 Je zde dostupné bydlení? 2,3 Je zde zdravé prostředí? 2,4 Jsou zde dobré podmínky pro mladé ke startu do života? 2,4 Podporuje se turistika a cestovní ruch? 2,5 Kdo chce podnikat, najde tu příležitost ke svému podnikání? 2,7 Jsou zde dobré služby? 2,8 Mohou zde lidé najít pracovní uplatnění? 2,8 14 Ne čistírna oprava obuvi švadlena Ostatní

23 Umí se zde lidé domluvit? 2,9 Graf 17 ohodnocené faktory ve městě průměrná známka Ohodnocené faktory ve městě 3,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1, ,5 1,5 1,5 Jednotlivé otázky 23

24 III. část otázky na městský úřad Otázky č. 19 a 2 Vyhovují Vám současné úřední hodiny na městském úřadě?; Pokud ne co navrhujete? Otázka 19 a 2 se týkala úředních hodiny městského úřadu v Plané nad Lužnicí. U otázky č. 19 mohli respondenti zaškrtnoutano nebo ne. 184 respondentů zaškrtlo ano, 9 ne. Ti co zaškrtli ne, tak u otázky č. 2 mohli napsat své návrhy, které byly: delší pátky (2), každý den do 17:, ne polední pauza a jako poslední jeden respondent navrhoval elektronizaci úřadu; egovernment. Tabulka 6 Vyhovují Vám současné úřední hodiny na městském úřadě? Ano 184 Ne 9 Otázkyč. 21,23,25 Zhodnoťte činnost městského úřadu; Zhodnoťte práci technických služeb; Zhodnoťte práci městské policie. Otázky č. 21, 23, 25 a 27 tedy byly zaměřené na hodnocení činností, které jsou zmíněné výše. Následné sudé otázky byly zaměřené na konkrétní výtky k jednotlivým otázkám. Hodnocení probíhalo opět pomocí škály od 1 do 5. Průměrné známky jsou zobrazeny v grafu 18 a v tabulce 7. Nejnižší známku získala městská knihovna (1,4), poté činnost městského úřadu (1,9). Na dalších místech se umístilo hodnocení činnosti technických služeb (2,1) a na posledním místě hodnocení činnosti městské policie, kde průměrná známka byla jednoznačně nejhorší (2,5) a také u následující otázky bylo zaznamenáno nejvíce negativních připomínek. Tabulka 7 Průměrné známky na aktivity MÚ Činnost Činnost městského úřadu 1,9 Práci technických služeb 2,1 Práci městské policie 2,5 Činnost městské knihovny 1,4 Průměrná známka 24

25 Graf 18 Průměrné známky jednotlivých činností MÚ Činnost městské knihovny Činnost městského úřadu 2,5 2 1,5 1,9 1,5 1,4 Otázka č. 22 Co se Vám na činnosti městského úřadu nejvíce nelíbí? U této otázky bylo zaznamenáno 6 odpovědí, ale ne všechny byly negativní. Často se také stalo, že respondenti v této otázce činnost MÚ chválili. Nejčastější odpovědi byly: nepřítomnost v úředních hodinách (5), výměna názorů v novinách (3), špatná komunikace s občany (2), nekompetentnost některých zaměstnanců, sliby bez výsledků, neochota řešit problémy apod. Otázka č. 24Co se Vám na práci technických služeb města nejvíce nelíbí? U této otázky respondenti vyjadřovali nesouhlas nejvíce s kvalifikovaností, pracovitostí, efektivitou a rychlostí pracovníků (2 respondentů), 14 respondentům se nelíbilo vedení a osmi respondentům péče o pořádek. Zmíněné bylo také špatná údržba dřevin, nehospodárné využívání i údržba hřbitova (tabulka 8). Tabulka 8 Připomínky k činnosti technických služeb Práci 2,1 technických služeb Nejčastější připomínky k činnosti TS Počet Kvalifikovanost, pracovitost, efektivita, rychlost a kontrola pracovníků 2 2,5 Práci městské policie Vedení 14 Málo péče, znečištěné koše, odpadky v keřích 8 Spokojenost, čistota 5 Údržba a řezání dřevin 3 Moc techniky, nehospodárné využívání 3 Údržba hřbitova 2 Zlepšit/opravit osvětlení (na mostě, vánoční) 2 Řady1 25

26 Otázka č. 26 Co se Vám na práci městské policie nejvíce nelíbí? Vzhledem k nejhorší průměrné známce (2,4), tak se dalo očekávat nejvíce negativních připomínek. 18 ti respondentům se nelíbí neefektivita, neaktivita a málo respektu. Připomínky jsou také k absenci strážníků v některých hodinách, především v noci. 16 respondentů si stěžuje na to, že strážníci městské policie nejsou vůbec vidět. Vzhledem k počtu strážníků se tyto připomínky ale daly očekávat. Tabulka 9Nejčastější připomínky k práci městské policie v Plané nad Lužnicí Připomínky na práci městské policie Absence strážníku (hlavně v noci) 17 Neefektivita, neaktivita, bez respektu 18 Nejsou vidět, nedostupnost 16 Nedostatečná kontrola (parkování, dodržování vyhlášek, vandalismus) 11 Bez pravomocí a respektu 6 Nevybavenost 4 Špatná a omezená pracovní doba 2 Počet Otázka č. 28Co se Vám na činnosti pracovníků městské knihovny nejvíce nelíbí Zde bylo zaznamenáno přes 3 odpovědí, ale většina byla pochvalných, už vzhledem k nejlepší průměrné známce (otázka 27 průměrná známka 1,4). Mezi pár připomínek patří: zavřeno o víkendech a jeden respondent si přál, aby byla větší aktualizace knih. 26

27 IV. část otázky týkající se kultury a sportu ve městě Plané nad Lužnicí Otázky č : Účastníte se kulturních akcí? Je množství kulturních akcí dostatečné? Chybí Vám kulturní akce pro Vaší věkovou skupinu? Na tyto otázky respondenti odpovídali pouze ano a ne. U otázky č respondentů odpovědělo ano 24 ne, u otázky č respondentů ano, 17 respondentů ne a otázky respondentů ano a 135 respondentů ne (viz graf 19). Z čeho jasné vyplývá, že lidé jsou s kulturními akcemi v plané nad Lužnicí spokojeni. Graf 19 Otázky týkající se kulutrních akcí Počet respondentů Otázky týkající se kulutrních akcí Účastníte se kulturních akcí? Otázka č. 32 Chybí Vám kulturní akce pro Vaší věkovou skupinu? Je množství kulturních akcí dostatečné? Otázka č. 32 navazovala na otázku č. 31 Chybí Vám kulturní akce pro Vaší věkovou skupinu? a zněla pokud ano, které?. Zde bylo zaznamenáno přes 4 odpovědí. Nejvíce by lidé ocenili: koncerty, divadlo (1), rockové koncerty (5), akce pro mladší generaci (5), vystoupení populárních skupin, někteří respondenti si stěžovali, že je moc akcí pro seniory, dále si přejí normální popovou hudbu ne dechovku (2). Podrobněji se ke kulturním akcím bude vyjadřovat otázka č Cybí vám kulturní akce pro Vaší věk. Skupinu? Ano Ne 27

28 Otázka č. 33 Který prostor se Vám zdá nejvhodnější pro kulturní akce? Otázka č. 33 zjišťovala od respondentů, jaký je nejvhodnější prostor pro konání kulturních akcí. U této otázky bylo zaznamenáno více než 13 odpovědí, které jsou znázorněny v tabulce 7 a v grafu 19. Jednoznačně nejčastější odpovědí byl ostrov, který zmínilo 37 respondentů. Nutné také poznamenat, že někteří respondenti sice označili ostrov, ale přejí si ostrov zachovat takový jaký je teď, takových odpovědí bylo 5. Dalším významným místem pro kulturní akce je zámecký park, Sokolovna a hotel Lužnice. Dále se umístila fara (8 respondentů). Zajímavostí bylo, že se zde objevil i kulturní dům, který v Plané nad Lužnicí zatím není. Tabulka 1 nejvhodnější prostor pro konání kulturních akcí Prostor Ostrov 37 Hotel Lužnice 13 Zámecký park 16 Sokolovna 14 Fara 8 Centrum Za Řekou 5 Obřadní síň 4 Městský úřad 5 Maxim 2 Nádraží 1 Nábřeží 1 Kulturní dům, který chybí 3 Graf 2 Nejvhodnější prostor pro konání kulturních akcí Počet Který prostor je vhodný pro kulturní akce Řady1 28

29 Otázka č. 34 Napište pět nejvýznamnějších akcí, kterých jste se zúčastnil/a. Tento bod šetření se zaměřil na nejnavštěvovanější kulturní akce. Bylo zaznamenáno přes 13 odpovědí. Pořadí nejvýznamnějších kulturních akcí je zobrazeno v tabulce 11. Na prvních pěti místech se umístily: Svatováclavské slavnosti (86 respondentů), Vodnický den (56 respondentů), Koledování (36 respondentů) a rozsvěcování stromečku. Celkový výčet všech kulturních akcí, které respondenti navštívili, byl 41. Už z tohoto čísla lze usoudit, že kulturní nabídka města Plané nad Lužnicí je opravdu rozsáhlá (tabulka 11). Tabulka 11 nejoblíbenější kulturní akce v Plané nad Lužnicí Kulturní akce Svatováclavské slavnosti 86 Vodnický den 56 Masopust 37 Koledování 36 Rozsvěcování stromečku a výzdoby 29 Koncerty (Keks, Parkán, Happy band ) 18 Dechovkový festival 17 Akce v knihovně 26 Koncerty v kostele sv. Václava 11 Silvestr 12 Slavnosti svatomartinských světýlek 8 Výstavy a vernisáže v galerii 5 Vše 5 Počet odpovědí Hudební večer nejen pro seniory 4 Čertovské rojení 5 Ples města 4 Den pro dětskou knihu 3 Vodácký kaňoning 3 Divadlo pro děti 4 Akce s dětmi 3 Vítání ptačích zpěvů 2 Čarodějnice 5 Bambi 2 Další 23 29

30 Otázka č. 35Které kulturní akce Vám v Plané nad Lužnicí chybí? Tato otázka byla velmi podobná otázce číslo 32, proto i odpovědi byly velmi podobné. Výsledky odpovědí respondentů jsou znázorněny pomocí grafu 2. Bylo zde zaznamenáno téměř 5 odpovědí. Největší počet respondentů si přálo koncerty a další akce pro dospělé (14), koncerty, festivaly akce pro mladé (13), dále besedy a přednášky (6), plesy, sportovní akce. Graf 21 Jaké kulturní akce v Planá nad Lužnicí chybí Jaké kulturní akce Vám v Planí nad Lužnicí chybí?

OBSAH. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

OBSAH. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2 Průzkum názorů obyvatel a ekonomických subjektů STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM OBSAH PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA... 3 Úvod... 3 1 Základní charakteristiky vybraného vzorku obyvatelstva...

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření mezi obyvateli regionu Hranicko Zprávu vypracovali: Jakub Vlasák, Mgr. František Kopecký (f.kopecky@regionhranicko.cz) Verze k 30.8.2013 Průzkum názorů obyvatel

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů

Strategický plán rozvoje Města Bílina Průzkum názorů občanů Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 Základní údaje o průzkumu Průzkum názorů občanů města Bíliny proběhl v rámci zpracovávaného Strategického plánu Města Bílina v období od 1.3.26 do

Více

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele

Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022. Vyhodnocení dotazníků. 1. Dotazník pro obyvatele Program rozvoje města Luhačovice 2014-2022 Vyhodnocení dotazníků V rámci zpracování Programu rozvoje města Luhačovice na období 2014 2022 bylo na podzim roku 2013 provedeno dotazníkové šetření zaměřené

Více

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou

Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou Analýza dotazníkového šetření Obec Vážany nad Litavou A. Údaje o respondentech V dotazníkovém šetření Jak se žije v obci Vážany nad Litavou byli oslovení občané s trvalým pobytem v obci a starší 15 let

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Ve druhé polovině května se v naší obci uskutečnilo dotazníkové šetření Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012). Mezi obyvatele bylo distribuováno 1000 dotazníků

Více

Dotazník pro občany obce Písečná

Dotazník pro občany obce Písečná www.survio.com 29. 03. 2015 21:16:46 Základní údaje Název výzkumu Dotazník pro občany obce Písečná Autor Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/z1l6b7k2l5c7a3g5g

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku

Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Komunitní plánování sociálních služeb na Podlipansku Výsledky dotazníkového šetření v obcích Toušice a Mlékovice Říjen 212 Data zpracoval STEM - Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3, 13 2 Praha 3

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU MEZI OBYVATELI SÍDLIŠTĚ NOVODVORSKÁ V RÁMCI PROJEKTU ČISTÁ PRAHA 4 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 www.agora-ce.cz OBSAH 1. Metodologie průzkumu.........

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV

ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ MLADÁ BOLESLAV TENTO PROJEKT 3/4160 JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Komunitní plánování sociálních služeb Statutárního města Mladá Boleslav ANALÝZA POTŘEB VYBRANÝCH CÍLOVÝCH SKUPIN UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ

Více

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně.

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 125 občanů, z nichž bylo 65 žen a 60 mužů. Obě pohlaví jsou tedy v šetření zastoupena takřka rovnoměrně. Dotazníkové šetření v obci Opatov probíhalo v průběhu měsíce května 2014 a bylo zaměřeno na všechny občany zde žijící. Cílem dotazníkového šetření bylo získat zpětnou vazbu od občanů obce v souvislosti

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza potřeb a přání veřejnosti ve vybrané obci, samosprávném celku a návrhy řešení Needs and wishes analysis of the public in the selected

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK CHARAKTER MĚSTA BRNA V POSTOJÍCH JEHO OBYVATEL ROK 2013 Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno Zpracoval: AUGUR Consulting s.r.o. Vinařská 5/A1 603 00 Brno V Brně 19. 7. 2013

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2014

Výsledky dotazníkového šetření 2014 Výsledky dotazníkového šetření 2014 Místní program obnovy vesnice vytyčení hlavních plánů a cílů rozvoje obce v letech 2014-2020 Dotazník vznikl ve spolupráci Obce Kovářov a MAS Střední Povltaví, o.s.

Více

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020

Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU. na období 2014-2020 Program rozvoje obce JANOV NAD NISOU na období 2014-2020 6/2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 9 4. Infrastruktura...

Více

Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005

Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005 Příprava Strategického plánu rozvoje Nového Města nad Metují Zpráva o výsledcích veřejného setkání v Novém Městě nad Metují dne 6.října 2005 Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12, 140 00 Praha

Více

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3

Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 Výsledky dotazníkového šetření Obsah 1. ÚVOD...4 2. CÍL A METODIKA...4 2.1. Metoda sběru dat...4 2.2. Struktura dotazníku...5 2.3. Výběr respondentů...5

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011)

ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010. ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) ISÚ vzniklo v roce 2008, aktualizace ISÚ byla provedena v březnu 2010 ISÚ MAS Královská stezka o.p.s. na období 2008 2015 (druhá aktualizace 2011) Obsah 1. Lidé a společnost... 7 1.1 Sociodemografické

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. A. Analytický profil městské části

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. A. Analytický profil městské části Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš A. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: leden-únor 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 4 2 POLOHA A ADMINISTRATIVNÍ ZAŘAZENÍ... 5 2.1 Základní informace...

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM DO ROKU 2015

MONITOROVACÍ ZPRÁVA STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM DO ROKU 2015 MONITOROVACÍ ZPRÁVA STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM DO ROKU 2015 Tato zpráva přináší počáteční hodnoty jednotlivých indikátorů a výsledky dalších měření. Pravidelné vyhodnocování indikátorů poskytne

Více

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012

Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Příloha č. 1 Návrh organizační struktury městského úřadu od 1.3.2012 Enterprise plc, s. r. o. & VŠP, a. s. Strana 1/1 Příloha č. 2 Plnění Akčního plánu rozvoje Města Jeseníku v období 2008-2011 Specifický

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOLÍNĚ

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOLÍNĚ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOLÍNĚ na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

Naši práci vidíte každý den

Naši práci vidíte každý den Naši práci vidíte každý den Volební program Strany zelených Brno pro léta 2014 2018 Chceme žít v moderním evropském městě, kde dobře funguje veřejná doprava a další služby, kde veřejná prostranství jsou

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více