město Planá nad Lužnicí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "město Planá nad Lužnicí"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ Výstupy z dotazníkového šetření Pracovní verze určená k veřejnému připomínkování Tato verze neprošla ještě konečnou jazykovou korekturou

2 OBSAH ZPRACOVATEL... 4 I. ČÁST ZÁKLADNÍ ÚDAJE O RESPONDENTECH... 5 OTÁZKA Č. 1 VĚK... 5 OTÁZKA Č. 2 POHLAVÍ... 6 OTÁZKA Č. 3 UVEĎTE NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ... 7 OTÁZKA Č. 4 JAK DLOUHO VE MĚSTĚ PLANÁ NAD LUŽNICÍ BYDLÍTE?... 8 OTÁZKA Č. 5 JSTE SPOKOJENÍ S ŽIVOTEM VE MĚSTĚ PLANÁ NAD LUŽNICÍ?... 9 II. ČÁST... 1 OTÁZKY Č. 6 A 7 S ČÍM JSTE V PLANÉ NAD LUŽNICÍ SPOKOJENI?... 1 OTÁZKY Č. 8 A 9 NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY DLE VAŠEHO NÁZORU V PLANÉ NAD LUŽNICÍ JSOU? S ČÍM JSTE VE MĚSTĚ NESPOKOJENI?.. 12 OTÁZKA Č. 1 CO PODLE VÁS ZHORŠUJE KVALITU ŽIVOTA VE MĚSTĚ? OTÁZKA Č. 11 JSTE SPOKOJEN/A S VEŘEJNOU DOPRAVOU VE MĚSTĚ? OTÁZKA Č. 12 JSTE SPOKOJEN/A S VEŘEJNOU ZELENÍ A VEŘEJNÝM PROSTRANSTVÍM VE MĚSTĚ? OTÁZKA Č. 13 JSTE SPOKOJEN/A S VÝSTAVBOU VE MĚSTĚ? OTÁZKA Č. 14 JSTE SPOKOJEN/A SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM VE MĚSTĚ? OTÁZKA Č. 15 JAKOU KULTURNÍ, VOLNOČASOVOU AKTIVITU ČI KULTURNÍ INSTITUCI V CENTRU MĚSTA BYSTE CHTĚLI MÍT, KTERÁ DNES NEEXISTUJE, NEBO NEODPOVÍDÁ VAŠÍ PŘEDSTAVĚ? OTÁZKA Č JAK VIDÍTE MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ V BUDOUCNU? OTÁZKA Č. 17 CHYBÍ VÁM VE MĚSTĚ NĚJAKÉ SLUŽBY? OTÁZKA Č. 18 OBODUJTE JEDNOTLIVÉ FAKTORY VE MĚSTĚ OD 1 AŽ III. ČÁST OTÁZKY NA MĚSTSKÝ ÚŘAD OTÁZKY Č. 19 A 2 VYHOVUJÍ VÁM SOUČASNÉ ÚŘEDNÍ HODINY NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ?; POKUD NE CO NAVRHUJETE? OTÁZKY Č. 21,23,25 ZHODNOŤTE ČINNOST MĚSTSKÉHO ÚŘADU; ZHODNOŤTE PRÁCI TECHNICKÝCH SLUŽEB; ZHODNOŤTE PRÁCI MĚSTSKÉ POLICIE OTÁZKA Č. 22 CO SE VÁM NA ČINNOSTI MĚSTSKÉHO ÚŘADU NEJVÍCE NELÍBÍ? OTÁZKA Č. 24 CO SE VÁM NA PRÁCI TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA NEJVÍCE NELÍBÍ? OTÁZKA Č. 26 CO SE VÁM NA PRÁCI MĚSTSKÉ POLICIE NEJVÍCE NELÍBÍ? OTÁZKA Č. 28 CO SE VÁM NA ČINNOSTI PRACOVNÍKŮ MĚSTSKÉ KNIHOVNY NEJVÍCE NELÍBÍ IV. ČÁST OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE KULTURY A SPORTU VE MĚSTĚ PLANÉ NAD LUŽNICÍ OTÁZKY Č : ÚČASTNÍTE SE KULTURNÍCH AKCÍ? JE MNOŽSTVÍ KULTURNÍCH AKCÍ DOSTATEČNÉ? CHYBÍ VÁM KULTURNÍ AKCE PRO VAŠÍ VĚKOVOU SKUPINU? OTÁZKA Č. 32 CHYBÍ VÁM KULTURNÍ AKCE PRO VAŠÍ VĚKOVOU SKUPINU? OTÁZKA Č. 33 KTERÝ PROSTOR SE VÁM ZDÁ NEJVHODNĚJŠÍ PRO KULTURNÍ AKCE? OTÁZKA Č. 34 NAPIŠTE PĚT NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH AKCÍ, KTERÝCH JSTE SE ZÚČASTNIL/A OTÁZKA Č. 35 KTERÉ KULTURNÍ AKCE VÁM V PLANÉ NAD LUŽNICÍ CHYBÍ?... 3 OTÁZKY Č. 36, 37 POSTRÁDÁTE V PLANÉ NAD LUŽNICÍ KINO? POKUD ANO, JAK ČASTO BYSTE HO NAVŠTĚVOVAL/A? OTÁZKY Č. 38 A 39 VYUŽÍVÁTE SPORTOVNÍ CENTRUM PŘED NÁDRAŽÍM? VYUŽÍVÁTE SPORTOVNÍ CENTRUM ZA ŘEKOU? OTÁZKA Č. 4 JAKÉ SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ VÁM V PLANÉ NAD LUŽNICÍ CHYBÍ? V. ČÁST OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ZPŮSOBU INFORMOVÁNÍ V PLANÉ NAD LUŽNICÍ OTÁZKY Č. 41, 42 VYHOVUJE VÁM SOUČASNÁ PODOBA PLÁNSKÝCH OZVĚN? OTÁZKY Č. 43, 44 VYHOVUJE VÁM SOUČASNÁ PODOBA WEBOVÝCH STRÁNEK MĚSTA?

3 OTÁZKY Č. 45,46,47,48 JSTE DOSTATEČNĚ INFORMOVÁN/A O DĚNÍ V PLANÉ NAD LUŽNICÍ? POKUD NE, SLEDUJETE WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA? VYUŽÍVÁTE INFOKANÁL (ZASÍLÁNÍ SMS)? ČTETE PLÁNSKÉ OZVĚNY? OTÁZKA Č. 49 JAKÝ DALŠÍ ZPŮSOB INFORMOVÁNÍ OBČANŮ NAVRHUJETE?

4 Zpracovatel Název: Novi Solutions, s.r.o. Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: Lipenská 29, 37 1 České Budějovice Mánesova 46, 37 1 České Budějovice /x IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Ondřejka Harvalíková, jednatelka Kontaktní osoba: Ondřejka Harvalíková, jednatelka Telefon:

5 I. část základní údaje o respondentech Otázka č. 1 Věk Na tuto otázku odpovědělo 196 dotázaných. Nejvíce zastoupenými věkovými skupinami jsou: let (25 respondentů), let (19 respondentů), 6-64 let, 3-34 let (18 respondentů). Jako čtvrtou nejpočetnější věkovou skupinou je 5-54 let se 17-ti respondenty (graf 1, tabulka 1). Graf 1 Věkové rozložení respondentů Počet dotázaných Rozložení respondentů podle věku Věkové skupiny

6 Otázka č. 2 Pohlaví Na otázku č. 2 Pohlaví odpovědělo také 196 respondentů, z toho 94 žen a 12 mužů (tabulka 1). Podle věkových skupin byli muži aktivnější ve vyplňování dotazníků v mladších věkových skupinách. Jednoznačně nejvíce mužů, kteří vyplnili tuto otázku, je ve věkové kategorii let (16respondentů), dále 4-44 let (12 respondentů) a následně 3-34 let (11 respondentů). U žen byla nejvíce aktivní věková skupina let (respondentek), let, 4-44 let, 6-64 let (9 respondentek). Graf 2 Věkové rozložení respondentů podle pohlaví Počet dotázaných Věkové rozložení respndentů (muži i ženy) Tabulka 1 Věkové rozložení respondentů (celkem i podle pohlaví) Věkové skupiny Muži Ženy Věková skupina Celkem Muži Ženy

7 celkem Otázka č. 3 Uveďte nejvyšší dosažené vzdělání Na otázku nejvyšší dosažené vzdělání odpovědělo celkem 198 respondentů. Nejvíce respondentů bylo s ukončeným středním vzděláním s maturitou (88 respondentů, 44,4%), poté s ukončeným vysokoškolským vzděláním (69 respondentů) 34,8%. Tabulka 2 Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů Dosažené vzdělání Počet respondentů % Základní 16 8,1 Středoškolské bez maturity 25 12,6 Středoškolské s maturitou 88 44,4 Vysokoškolské 69 34,8 Celkem Graf 3 Dosažené vzdělání respondentů v absolutních i relativních číslech Počet respondentů/relativní počet respondentů ,1 Základní Dosažené vzdělání respondentů 25 12,6 Středoškolské bez maturity 88 44,4 Středoškoslké s maturitou 69 Dosažené vzdělání 34,8 Vysokoškolské počet respondentů počet respondentů v % 7

8 Otázka č. 4 Jak dlouho ve městě Planá nad Lužnicí bydlíte? Na otázku číslo 4: Jak dlouho ve městě Planá nad Lužnicí bydlíte?, odpovědělo všech 2 respondentů. Z toho nejvíce respondentů žije v Plané nad Lužnicí 31 a více let (79 respondentů), což vzhledem k relativně vysokému věku respondentů není nijak překvapivé. Dalších 39 respondentů žije ve městě 21 3 let. Rozmezí 6 1 let vyplnilo 35 respondentů a 11 2 let 33 respondentů (graf 4). Docela vysoké číslo 35 respondentů, kteří žijí v Plané nad Lužnicí 11 2 let vypovídá o vysokém počtu mladých lidí, kteří se do města přistěhovali především do satelitní zástavby na okraji města (viz analytická část). Graf 4 Délka bydlení ve městě Planá nad Lužnicí počet respondentů Délka bydlení v Plané nad Lužnicí Do 5 let 6-1 let 11-2 let 21-3 let 31 + Délka pobytu

9 Otázka č. 5 Jste spokojení s životem ve městě Planá nad Lužnicí? Na otázku č. 5 Jste spokojeni s životem ve městě? odpovědělo také plný počet respondentů. Jednoznačně nejvíce převládaly odpovědi u prvních dvou kladných odpovědí spokojen/a, spíše spokojen/a. Dohromady takto odpovědělo 171 respondentů (85,5 %). Neutrální postoj zaujalo 19 respondentů a poslední dvě negativní odpovědi si vybralo pouze 1 respondentů. Tudíž lze říci, že v plané nad Lužnicí jsou lidé spokojeni. Graf 5 Spokojenost respondentů se životem v Plané nad Lužnicí Počet respondentů/% Spokojenost respondnetů se životem v Plané nad Lužnicí , , Spokojenost respondentů se životem v Plané nad Lužnicí Počet respondnetů Počet respondentů v % Tabulka 3 Spokojenost se životem v Plané nad Lužnicí muži/ženy Spokojenost Počet respondentů % Muži % Ženy % Spokojen/a 89 44, Spíše spokojen/a Neutrální postoj 19 9, Spíše nespokojen/a Nespokojen/a celkem V tabulce číslo tři můžeme také opět vidět rozdíly ve spokojenosti se životem v Plané nad Lužnicí mezi muži a ženami. 9

10 II. Část Otázky č. 6 a 7 S čím jste v Plané nad Lužnicí spokojeni? Otázky č. 6 a 7: S čím jste ve městě spokojeni?, se skládala ze dvou druhů odpovědí: otázka č. 6 byla otevřená. To znamená, že zde nebyly pevně stanovené možnosti odpovědí. Nejvíce kladných odpovědí se týkalo přírody. Respondenti zde zaznamenávali, především blízkost lesů, řeku Lužnici a celkovou příjemnou polohu města. Jako další významným pozitivem Plané nad Lužnicí je kultura. Ta byla zmiňována především s kulturními akcemi a s jejich množstvím a pestrostí. Respondenti si také váží vedení města, jeho aktivním přístupem k rozvoji a rekonstrukci Plané (například rekonstrukce fary, zámeckého parku, plánovaná rekonstrukce města. Samozřejmě zde nebyla opomenuta také dopravní dostupnost a veřejná doprava, se kterou jsou lidé ve městě také spokojeni. Dále se umístilo v pořadí: Občanská vybavenost (služby, obchody, volnočasové aktivity), sportovní vyžití, mateřská a základní škola, nábřeží a další. Otázka č. 7 již byla specifičtější, protože zde lidé měli na výběr ze sedmi možností graf 6 a 7. Výsledky této otázky potvrdily výsledky otázky předešlé, protože byli respondenti nejvíce spokojeni s kulturou, se životním prostředím a s veřejnou zelení (2, 17 a 15 %). Dále se 16 ti % umístila dopravní dostupnost a s 11 ti % možnost volnočasových aktivit. Nejméně respondentů zaškrtlo dostupnost služeb (8%) Graf 6 S čím jsou respondenti nejvíce ve městě spokojeni (%). 11% Spokojenost respondentů 8% 16% Dopravní dostupnost (veřejná doprava) Životní prostředí Veřejná zeleň, prostrasnství 2% 17% Občanská vybavenost Kulturní akce 13% 15% Možnost volnočasových aktivit Dostupnost služeb 1

11 Graf 7 S čím jsou respondenti nejvíce ve městě spokojeni. počet respondentů Spokojenost respondentů

12 Otázkyč. 8 a 9 Největší problémy dle Vašeho názoru v Plané nad Lužnicí jsou? S čím jste ve městě nespokojeni? U těchto dvou otázek byl systém stejný jako u otázek č. 6 a 7, ale respondenti odpovídali negativně. U otázky č. 8, (odpověď zaznamenána u 162 respondentů), která byla otevřená, se jednoznačně nejvíce vyjadřovali k dopravní situaci. 4 respondentů zmínilo, že jsou nejvíce nespokojeni s dopravou uvnitř město, dalších 18 zmínilo tranzitní dopravu městem, ačkoliv vedle města je postavená dálnice. Co se týká dopravy, tak si lidé také stěžovali na průjezd aut městem vysokou rychlostí. Jako další hodně kritizovaná byla veřejná doprava, ale s konkrétními připomínkami: 1 respondentů chtělo větší počet spojů na Strkov, 6 respondentů více spojů o víkendech a dalších deset respondentů si stěžovalo na to, že ačkoliv Planá nad Lužnicí leží na významnémželezničním uzlu, tak zde nezastavují žádné rychlíky. Další připomínky byly k chodníkům jak obecně (tak v konkrétních ulicích: U Dubu, Na Skalách, v Soukenické, ČSLA). K chodníkům se vyjádřilo téměř 2 respondentů. Cyklostezky byly další citovaným problémem, ke kterému se vyjádřilo 6 respondentů a další se vyjadřovali, k nevhodnému chování cyklistů na chodnících. Podobné negativní ohlasy mělo i parkování ve městě, kde nejvíce stížností se týkalo parkování na ulicích (12 respondentů) především v lokalitě Nad Hejtmanem nebo naopak zákaz parkování na místech, kde se dříve parkovalo. Jako další v pořadí bylo: málo laviček ve městě, osvětlení (v ulicích na mostě), nevzhledné centrum, vandalismus, výstavba na ostrově, chybějící lávka přes řeku, kvalita ZŠ, málo obchodů a dalších. Výpis všech připomínek respondentů je zobrazen v tabulce. U otázky číslo 9 již respondenti zaškrtávala jasné odpovědí (22 odpovědí). Paradoxně zde bylo nejvíce odpovědí u dopravní dostupnosti, životního prostředí a veřejné zeleně (graf 8). 12

13 Graf 8 S čím jsou respondenti nejvíce nespokojeni Počet respondentů Tabulka 4 Výpis připomínek všech respondentů, proč jsou ve městě nespokojeni. Nejčastější připomínky respondentů Nespokojenost respondentů 36 4 Doprava a) provoz 4 Doprava b) kamiony 14 Chodníky (u Dubu, v Soukenickém na Skalách, ČSLA, na sídlišti a ve středu obce) 2 Herny 11 Vzhled centra 1 Veřejné WC 2 Koše 5 Parkování (zákaz před školou, málo před poštou) 11 Lavičky, osvětlení (Strkov, u mostu) 1 Ovzduší (v zimě, prašnost) 12 MHD (na Strkov, o víkendu, Madeta, Maso Planá, Hejtman) 21 Cyklisté na chodnících 4 Vandalismus 7 Cyklostezky (přes centrum) 6 Neschopnost domluvy 3 Výstavba na Ostrově 5 Podchod 2 Ošklivá zeď 3 Rozpínající se průmysl 3 Výstavba (nejednotná architektura nad Hejtmanem) Počet 13

14 Rychlíky - nestavění rychlíků ve městě 1 Kvalita ZŠ 2 Cena vody 2 Nezveřejňování financí 1 Kmotři na radnici, korupce 7 Zdravá Planá 2 Malá obchodní zóna 1 Nedostatečná bytová výstavba 1 Senioři 1/2 ceny 1 Lávka přes řeku 1 Plánování omezení průjezdu Planou 1 Absence kulturních akcí 1 Špinavá řeka 1 Absence náměstí 1 Vysoká rychlost vozidel 2 Nedořešená doprava v Soukenické ulici 1 Nedořešená kanalizace Bydžovská 2 Nedořešená dešťová kanalizace nad Hejtmanem 1 Hlášení rozhlasu (zbytečné, šokující znělka) 3 Boj politických stran 1 Nedořešené přecházení silnic 1 Děti ve škole se neučí psát psace 1 Nepřehledná křižovatka za řekou 1 Lepší využití Sokolovny 1 Doprava z Tábora i v noci 1 Kruhový objezd 1 Kácení zeleně 2 Navržená arch. Řešení nepočítají s místem na parkování 1 Alternativní zdravotní péče 1 Kontejnery na odpad v prostoru autobusové zastávky 1 Chybí obchod v lokalitě Strkov 1 Děsivý stav vozovky maso točna 1 Nenávaznost cyklostezek 1 Omezování parkovacích míst 1 Nevzhledný panelák 1 Více se soustředit i na starou zástavbu 1 Ovlivnění obyvatel vládnoucími lidmi 1 Otázka č. 1Co podle vás zhoršuje kvalitu života ve městě? Otázka č. 1 byla velmi podobná předchozí, ale s možností jiných odpovědí Graf 9. Nejvíce respondentů označilo mezilidské vztahy ve městě (86), dále znečištěné ovzduší (74), veřejná doprava (71), hrozba povodní (41). Následovaly odpovědi: stav veřejné zeleně, nemožnost volnočasových aktivit, nepořádek, výstavba ve městě a občanská vybavenost. 14

15 Graf 9 Co zhoršuje kvalitu života ve městě Počet respondentů Co zhoršuje kvalitu života ve městě Otázka č. 11 Jste spokojen/a s veřejnou dopravou ve městě? Na tuto otázkuodpovědělo 189 respondentů. Mohli označit odpovědi ano, ne nebo nevím (jiné). Nejvíce respondentů odpovědělo ano (84), ne (48), nevím (18), následovaly konkrétnější připomínky: již zmiňované vlakové spojení, kdy respondenti chtějí více spojení (12) a 7 respondentů odpovědělo, že by si přálo lepší spojení s okrajovými částmi. Dalších 17 respondentů buď veřejnou dopravu nevyužívá, nebo odpovědělo jinak (prodej jízdenek nejen v centru, více nočních spojů, snížení cen pro důchodce, opravit zastávky apod)

16 Graf 1 Spokojenost s veřejnou dopravou Počet respondentů Spokojenost s veřejnou dopravou Ano Ne Nevím Více vlakovách spojení Lepší Nevyužívám spojení s nebo jezdím okrajovými autem částmi Ostatní 16

17 Otázka č. 12 Jste spokojen/a s veřejnou zelení a veřejným prostranstvím ve městě? Na tuto otázku odpovědělo ano 118 respondentů, ne 38, nevím 6. Nejvýznamnějšími konkrétními odpověďmi byly: více zeleně (1 respondentů), málo zeleně v okrajových částech (5). Mezi ostatní připomínky patřily: zlepšení situace po obnově centra, potřeba profesionální údržba, ostrov bez betonu, méně betonu více zeleně, spokojenost se zelení, ale ne s veřejným prostranstvím, jediná zeleň na ostrově a má být zrušena. Graf 11 Spokojenost respondentů s veřejnou zelení Počet respondentů Spokojenost respondentů s veřejnou zelení Ano Ne Nevím Více zeleně do centra a na nábřeží Otázka č. 13 Jste spokojen/a s výstavbou ve městě? Ne v okrajových částech Mohlo by zeleně bý více Ostatní Otázka č. 13 je zaměřená na spokojenost s výstavbou ve městě. Tato otázka byla už více specifičtější, proto zde také bylo více odpovědí nevím (43). Ano odpovědělo 9 respondentů a ne respondentů odpovědělo, že není správná regulace výstavby nebo nejednotná výstavba. Mezi dalšími odpověďmi byly: problémy s parkováním, pomalé tempo výstavby, nové bytovky na Strkově, větší kapacita pro seniory, chybějící lávka, chybějící občanská vybavenost v satelitech. 17

18 Graf 12 Spokojenost respondentů s výstavbou ve městě Počet respondentů 9 Otázka č. 14 Jste spokojen/a se životním prostředím ve městě? Otázka č. 14 byla zaměřena na životní prostředí ve městě. 114 respondentů odpovědělo, že jsou spokojeni s životním prostředím ve městě, 42 respondentů ne, 9 nevím. Mezi významné připomínky patřila doprava (především vysoký počet aut projíždějící městem), dále znečištění způsobené nekvalitním vytápěním domácností, málo zeleně, nekvalitní voda z vodovodu, snaha MÚ o zničení ostrova, ovzduší u Silonu, špinavá voda v řece (graf 13). Graf 13 Spokojenost respondentů s životním prostředím Počet respondentů Spokojenost respondentů s výstavbou ve městě 26 Ano Ne Nevím Nedostatečná regulace Ano Ne Nevím Doprava ve městě Ostatní Spokojenost respondentů se životním prostředím Nekvalitní vytápění domácností Ostatní 18

19 Otázka č. 15 Jakou kulturní, volnočasovou aktivitu či kulturní instituci v centru města byste chtěli mít, která dnes neexistuje, nebo neodpovídá Vaší představě? Na otázku číslo 15 (graf14) odpovědělo 16 respondentů a celkem zaškrtlo 312 odpovědí. Nejvíce respondentů (85) si přeje ve městě kulturní sál, což tvoř 27 % všech odpovědí. Následují trhy, které chce ve městě 51 respondentů. Poté se umístilo: fitness/wellness (39), kino (38) krytý plavecký bazén (3) a sportovní hala (26). Poté následovalo s menšími hodnotami dětské hřiště, nákupní centrum, divadlo atd. Tato otázka měla ještě kolonku jiné, kde respondenti mohli napsat, co ve městě chtějí, a v tabulce se nevyskytuje. Zde byly odpovědi velmi různé, ale ke většině se dostane v dalších otázkách, které jsou na toto téma více podrobnější. Jediné, co se tam více opakovalo, byly farmářské trhy, ne trhy Vietnamců. Graf 14 Jakou kulturní, volnočasovou aktivitu či kulturní instituci ve městě byste chtěli mít, která dnes neexistuje, nebo neodpovídá Vaší představě. Počet respondentů Co respondenti ve městě chtějí nebo neodpovídá jejich představě

20 Graf 15 Jakou kulturní, volnočasovou aktivitu či kulturní instituci ve městě byste chtěli mít, která dnes neexistuje, nebo neodpovídá Vaší představě - procenta. Co respondenti ve městě chtějí nebo neodpovídá jejich představě (%) 8% 16% 1% 1% 1% 4% 1% 13% 12% 3% 4% 27% Kino Divadlo Kulturní sál Obchodní centrum Fitness/wellness Knihovna Galerie Trhy Sportovní hala Plavecký bazén 2

21 Otázka č Jak vidíte v budoucnu? Otázka číslo 16 byla otevřená. Celkem bylo zaznamenáno 11 odpovědí. V následující tabulce jsou nejčastější odpovědi. Bezpečnější (pro chodce a cyklisty) 3 Čistější a zdravější (na zemi i v ovzduší) 6 Hezká příroda, zachování krajinného rázu 1 Lepší mezilidské vztahy 3 Stejné 4 Dobře 17 Skepticky 1 Bez reprezentativního centra (panelák), nezměněné náměstí 2 Po rekonstrukci centra 5 Zlepšení dopravní infrastruktury a zbavení se nákladní dopravy 14 Zhoršení dopravní situace (křižovatka na náměstí) 4 Atraktivní, moderní (i pro turisty) s dobrou občanskou vybaveností 4 Klidné a příjemné místo, kde bude pořádek 13 Živé, vzkvétající 9 Hrdé město s osobností, historií a tradicemi 2 Zvyšující počet obyvatel, rozrůstání se 2 Vyhledávaná turistická destinace 5 Kulturní středisko a rekreační s kvalitní nabídkou vyžití a služeb pro všechny věkové kategorie 9 Klientelistický režim, nekompetentní rozhodování 1 Bez megalomanských projektů 1 Okrajová čtvrť táborské aglomerace 3 Prosperující, bez dluhů, dobře investující 5 S opravnou obuvi a čistírnou 1 Méně nonstopů a heren 2 Dobře po vybudování chybějících prvků (chodníků, sálu a cyklostezek) 5 Odchod žáků ZŠ na jiné školy 1 Lépe promyšlená, jednotná architektura nových staveb (barvy, střechy) 1 Průmyslová zóna s více pracovními příležitostmi 2 Otázka č. 17 Chybí Vám ve městě nějaké služby? U otázky číslo 17 respondenti odpovídali na tuto otázku 1) ne, 2)pokud ano, které. 16 respondentů je se službami v Plané nad Lužnicí spokojeno. Další nejčastější odpovědí v šetření bylo, že ve městě nejvíce chybí oprava obuvi (14 respondentů), poté čistírna a švadlena (7, 6 respondentů). Mezi odpověďmi, které jsou v grafu 15 označeny jako ostatní, byly: obchod s potravinami na Strkově, obchod s kvalitní zeleninou, rehabilitace, zubař, papírnictví, prodejna textilu, TAXI, nehtové studium, gynekologie, optika hodinářství. 21

22 Graf 16 Chybějící služby ve městě Počet respondentů Chybí Vám ve městě některé služby? 16 Otázka č. 18 Obodujte jednotlivé faktory ve městě od 1 až 5. Otázka číslo 18 se skládala z 18 podotázek, na které respondenti odpovídali 1 5, přičemž 1 je nejlepší známka. Průměrné známky jsou zobrazeny na grafech 17 a 18. Průměrné známky byly od 1,5 2,9. Tabulka 5 Ohodnocené faktory ve městě Ohodnocené faktory ve městě 7 Lze využít veřejnou knihovnu a web? 1,5 Je zde možnost stavět rodinné domy? 1,7 Je zde možnost nakoupit si zboží denní potřeby? 1,7 Podporují se tradice? 1,8 Je zde příležitost ke sportování? 1,8 Je blízko hezká příroda? 1,9 Je zde dobře dostupná lékařská péče? 2 Mohou se zde lidé realizovat ve volném čase? 2 Je dobré spojení s městem? 2,2 Je ve městě bezpečno? 2,3 Je zde dostupné bydlení? 2,3 Je zde zdravé prostředí? 2,4 Jsou zde dobré podmínky pro mladé ke startu do života? 2,4 Podporuje se turistika a cestovní ruch? 2,5 Kdo chce podnikat, najde tu příležitost ke svému podnikání? 2,7 Jsou zde dobré služby? 2,8 Mohou zde lidé najít pracovní uplatnění? 2,8 14 Ne čistírna oprava obuvi švadlena Ostatní

23 Umí se zde lidé domluvit? 2,9 Graf 17 ohodnocené faktory ve městě průměrná známka Ohodnocené faktory ve městě 3,5 2,7 2,8 2,8 2,9 3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 1,7 1,7 1,8 1,8 1, ,5 1,5 1,5 Jednotlivé otázky 23

24 III. část otázky na městský úřad Otázky č. 19 a 2 Vyhovují Vám současné úřední hodiny na městském úřadě?; Pokud ne co navrhujete? Otázka 19 a 2 se týkala úředních hodiny městského úřadu v Plané nad Lužnicí. U otázky č. 19 mohli respondenti zaškrtnoutano nebo ne. 184 respondentů zaškrtlo ano, 9 ne. Ti co zaškrtli ne, tak u otázky č. 2 mohli napsat své návrhy, které byly: delší pátky (2), každý den do 17:, ne polední pauza a jako poslední jeden respondent navrhoval elektronizaci úřadu; egovernment. Tabulka 6 Vyhovují Vám současné úřední hodiny na městském úřadě? Ano 184 Ne 9 Otázkyč. 21,23,25 Zhodnoťte činnost městského úřadu; Zhodnoťte práci technických služeb; Zhodnoťte práci městské policie. Otázky č. 21, 23, 25 a 27 tedy byly zaměřené na hodnocení činností, které jsou zmíněné výše. Následné sudé otázky byly zaměřené na konkrétní výtky k jednotlivým otázkám. Hodnocení probíhalo opět pomocí škály od 1 do 5. Průměrné známky jsou zobrazeny v grafu 18 a v tabulce 7. Nejnižší známku získala městská knihovna (1,4), poté činnost městského úřadu (1,9). Na dalších místech se umístilo hodnocení činnosti technických služeb (2,1) a na posledním místě hodnocení činnosti městské policie, kde průměrná známka byla jednoznačně nejhorší (2,5) a také u následující otázky bylo zaznamenáno nejvíce negativních připomínek. Tabulka 7 Průměrné známky na aktivity MÚ Činnost Činnost městského úřadu 1,9 Práci technických služeb 2,1 Práci městské policie 2,5 Činnost městské knihovny 1,4 Průměrná známka 24

25 Graf 18 Průměrné známky jednotlivých činností MÚ Činnost městské knihovny Činnost městského úřadu 2,5 2 1,5 1,9 1,5 1,4 Otázka č. 22 Co se Vám na činnosti městského úřadu nejvíce nelíbí? U této otázky bylo zaznamenáno 6 odpovědí, ale ne všechny byly negativní. Často se také stalo, že respondenti v této otázce činnost MÚ chválili. Nejčastější odpovědi byly: nepřítomnost v úředních hodinách (5), výměna názorů v novinách (3), špatná komunikace s občany (2), nekompetentnost některých zaměstnanců, sliby bez výsledků, neochota řešit problémy apod. Otázka č. 24Co se Vám na práci technických služeb města nejvíce nelíbí? U této otázky respondenti vyjadřovali nesouhlas nejvíce s kvalifikovaností, pracovitostí, efektivitou a rychlostí pracovníků (2 respondentů), 14 respondentům se nelíbilo vedení a osmi respondentům péče o pořádek. Zmíněné bylo také špatná údržba dřevin, nehospodárné využívání i údržba hřbitova (tabulka 8). Tabulka 8 Připomínky k činnosti technických služeb Práci 2,1 technických služeb Nejčastější připomínky k činnosti TS Počet Kvalifikovanost, pracovitost, efektivita, rychlost a kontrola pracovníků 2 2,5 Práci městské policie Vedení 14 Málo péče, znečištěné koše, odpadky v keřích 8 Spokojenost, čistota 5 Údržba a řezání dřevin 3 Moc techniky, nehospodárné využívání 3 Údržba hřbitova 2 Zlepšit/opravit osvětlení (na mostě, vánoční) 2 Řady1 25

26 Otázka č. 26 Co se Vám na práci městské policie nejvíce nelíbí? Vzhledem k nejhorší průměrné známce (2,4), tak se dalo očekávat nejvíce negativních připomínek. 18 ti respondentům se nelíbí neefektivita, neaktivita a málo respektu. Připomínky jsou také k absenci strážníků v některých hodinách, především v noci. 16 respondentů si stěžuje na to, že strážníci městské policie nejsou vůbec vidět. Vzhledem k počtu strážníků se tyto připomínky ale daly očekávat. Tabulka 9Nejčastější připomínky k práci městské policie v Plané nad Lužnicí Připomínky na práci městské policie Absence strážníku (hlavně v noci) 17 Neefektivita, neaktivita, bez respektu 18 Nejsou vidět, nedostupnost 16 Nedostatečná kontrola (parkování, dodržování vyhlášek, vandalismus) 11 Bez pravomocí a respektu 6 Nevybavenost 4 Špatná a omezená pracovní doba 2 Počet Otázka č. 28Co se Vám na činnosti pracovníků městské knihovny nejvíce nelíbí Zde bylo zaznamenáno přes 3 odpovědí, ale většina byla pochvalných, už vzhledem k nejlepší průměrné známce (otázka 27 průměrná známka 1,4). Mezi pár připomínek patří: zavřeno o víkendech a jeden respondent si přál, aby byla větší aktualizace knih. 26

27 IV. část otázky týkající se kultury a sportu ve městě Plané nad Lužnicí Otázky č : Účastníte se kulturních akcí? Je množství kulturních akcí dostatečné? Chybí Vám kulturní akce pro Vaší věkovou skupinu? Na tyto otázky respondenti odpovídali pouze ano a ne. U otázky č respondentů odpovědělo ano 24 ne, u otázky č respondentů ano, 17 respondentů ne a otázky respondentů ano a 135 respondentů ne (viz graf 19). Z čeho jasné vyplývá, že lidé jsou s kulturními akcemi v plané nad Lužnicí spokojeni. Graf 19 Otázky týkající se kulutrních akcí Počet respondentů Otázky týkající se kulutrních akcí Účastníte se kulturních akcí? Otázka č. 32 Chybí Vám kulturní akce pro Vaší věkovou skupinu? Je množství kulturních akcí dostatečné? Otázka č. 32 navazovala na otázku č. 31 Chybí Vám kulturní akce pro Vaší věkovou skupinu? a zněla pokud ano, které?. Zde bylo zaznamenáno přes 4 odpovědí. Nejvíce by lidé ocenili: koncerty, divadlo (1), rockové koncerty (5), akce pro mladší generaci (5), vystoupení populárních skupin, někteří respondenti si stěžovali, že je moc akcí pro seniory, dále si přejí normální popovou hudbu ne dechovku (2). Podrobněji se ke kulturním akcím bude vyjadřovat otázka č Cybí vám kulturní akce pro Vaší věk. Skupinu? Ano Ne 27

28 Otázka č. 33 Který prostor se Vám zdá nejvhodnější pro kulturní akce? Otázka č. 33 zjišťovala od respondentů, jaký je nejvhodnější prostor pro konání kulturních akcí. U této otázky bylo zaznamenáno více než 13 odpovědí, které jsou znázorněny v tabulce 7 a v grafu 19. Jednoznačně nejčastější odpovědí byl ostrov, který zmínilo 37 respondentů. Nutné také poznamenat, že někteří respondenti sice označili ostrov, ale přejí si ostrov zachovat takový jaký je teď, takových odpovědí bylo 5. Dalším významným místem pro kulturní akce je zámecký park, Sokolovna a hotel Lužnice. Dále se umístila fara (8 respondentů). Zajímavostí bylo, že se zde objevil i kulturní dům, který v Plané nad Lužnicí zatím není. Tabulka 1 nejvhodnější prostor pro konání kulturních akcí Prostor Ostrov 37 Hotel Lužnice 13 Zámecký park 16 Sokolovna 14 Fara 8 Centrum Za Řekou 5 Obřadní síň 4 Městský úřad 5 Maxim 2 Nádraží 1 Nábřeží 1 Kulturní dům, který chybí 3 Graf 2 Nejvhodnější prostor pro konání kulturních akcí Počet Který prostor je vhodný pro kulturní akce Řady1 28

29 Otázka č. 34 Napište pět nejvýznamnějších akcí, kterých jste se zúčastnil/a. Tento bod šetření se zaměřil na nejnavštěvovanější kulturní akce. Bylo zaznamenáno přes 13 odpovědí. Pořadí nejvýznamnějších kulturních akcí je zobrazeno v tabulce 11. Na prvních pěti místech se umístily: Svatováclavské slavnosti (86 respondentů), Vodnický den (56 respondentů), Koledování (36 respondentů) a rozsvěcování stromečku. Celkový výčet všech kulturních akcí, které respondenti navštívili, byl 41. Už z tohoto čísla lze usoudit, že kulturní nabídka města Plané nad Lužnicí je opravdu rozsáhlá (tabulka 11). Tabulka 11 nejoblíbenější kulturní akce v Plané nad Lužnicí Kulturní akce Svatováclavské slavnosti 86 Vodnický den 56 Masopust 37 Koledování 36 Rozsvěcování stromečku a výzdoby 29 Koncerty (Keks, Parkán, Happy band ) 18 Dechovkový festival 17 Akce v knihovně 26 Koncerty v kostele sv. Václava 11 Silvestr 12 Slavnosti svatomartinských světýlek 8 Výstavy a vernisáže v galerii 5 Vše 5 Počet odpovědí Hudební večer nejen pro seniory 4 Čertovské rojení 5 Ples města 4 Den pro dětskou knihu 3 Vodácký kaňoning 3 Divadlo pro děti 4 Akce s dětmi 3 Vítání ptačích zpěvů 2 Čarodějnice 5 Bambi 2 Další 23 29

30 Otázka č. 35Které kulturní akce Vám v Plané nad Lužnicí chybí? Tato otázka byla velmi podobná otázce číslo 32, proto i odpovědi byly velmi podobné. Výsledky odpovědí respondentů jsou znázorněny pomocí grafu 2. Bylo zde zaznamenáno téměř 5 odpovědí. Největší počet respondentů si přálo koncerty a další akce pro dospělé (14), koncerty, festivaly akce pro mladé (13), dále besedy a přednášky (6), plesy, sportovní akce. Graf 21 Jaké kulturní akce v Planá nad Lužnicí chybí Jaké kulturní akce Vám v Planí nad Lužnicí chybí?

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu Dotazníkové šetření mezi obyvateli V rámci přípravy tohoto strategického plánu bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zastupiteli a obyvateli města Sadská. Cílem šetření bylo zjistit problémy, nedostatky

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Dotazníkové šetření občané obce Seloutky Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%)

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Věk respondentů (%) VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Na podzim 2014 probíhalo dotazníkové šetření mezi obyvateli města, jehož cílem bylo zjistit názory obyvatel na kvalitu života ve městě. S nabídkou zapojení byli osloveni

Více

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č.

otázka č. kontrolní součet % % bez odpovědi více než 3 odpovědi otázka č. otázka č. celkový počet odpovědí na danou otázku více než 3 odpovědi odpověď č.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 523 1 x 182 260 72 7 1 x x x x x x x 2. 1246 14 4 308 60 149 175 61 204 56 76 119 24 x x 3.

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov

Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Příloha PS2 Průzkum veřejnosti v oblasti dopravy a městské mobility ve městě Přerov Projekt Zvýšení informovanosti o ekologicky šetrné dopravě a přípravě plánu mobility města Přerov včetně zapojení veřejnosti

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V červnu 2011 bylo v obci realizováno dotazníkové šetření mezi obyvateli obce s cílem zjistit úroveň spokojenosti a kvality života a znát aktuální potřeby zde žijících

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020

Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 Vyhodnocení průzkumu potřeb občanů obce Dobrá v rámci zpracování Strategického plánu rozvoje obce Dobrá pro období 2014-2020 1. Úvod V únoru 2014 byl proveden anonymní průzkum kvality života občanů v obci

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Základní charakteristika respondentů

Základní charakteristika respondentů ZÁKLADNÍ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko proběhlo v měsících únoru a březnu roku 2014 elektronické dotazníkové šetření mezi obyvateli

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE

DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE DOTAZNÍK - ROZVOJ OBCE TRSTĚNICE Vážení občané naší obce, Obec Trstěnice v současné době pracuje na zpracování nového strategického plánu rozvoje obce v letech 2016 2026. Ta to strategie by měla sloužit

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k

Příloha. Vyhodnocení: Dotazníkové šetření. jako přílohy k Příloha Vyhodnocení: Dotazníkové šetření MEZI OBČANY OBCE POSTŘEKOV jako přílohy k Strategii rozvoje obce Postřekov na období let 2015-2025 Dotazníkové šetření mezi občany proběhlo v období měsíce listopad

Více

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany

Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany S t r a t e g i e C L L D 2 1 4 Příloha 9 Vyhodnocení dotazníků mezi občany Dotazník ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Hrubý Jeseník na léta 14 - Dotazníkové šetření probíhalo v letech

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. 1 (celkem 15) Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v květnu červnu 29. Dotazníky byly distribuovány prostřednictvím školní

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA M Ě S T O Š U M P E R K STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠUMPERKA PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL MĚSTA Vážení občané města Šumperka, dovolujeme si Vás seznámit se záměrem města Šumperka vypracovat Strategický plán

Více

Spokojenost s nabídkou služeb

Spokojenost s nabídkou služeb Výsledky dotazníkového šetření: Před tím, než si přečtete výsledky dotazníkového šetření, bych Vám chtěla velmi poděkovat za ochotu při vyplňování dotazníku a cenné nápady a připomínky. S pozdravem Jana

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. České Budějovice Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny České Budějovice Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BŘECLAVI Vyhodnocení dotazníkového šetření Listopad 2013 Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, CZ.1.04/4.1.01/89.00040 Obsah

Více

Průzkum spokojenosti občanů se životem v Kamenici nad Lipou

Průzkum spokojenosti občanů se životem v Kamenici nad Lipou Průzkum spokojenosti občanů se životem v Kamenici nad Lipou Informace o průzkumu Veřejná adresa výsledků: u neveřejného průzkumu neexistuje Počet responsí: 158 (max. 500 ) Typ: průzkum bez zveřejnění výsledků

Více

Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci.

Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci. Dotazníků pro občany MAS se zúčastnilo 56 respondentů. 1. V čem se podle Vašeho názoru jeví problémy na území MAS Mikulovska/případně ve Vaší obci. 2. Možnost vyplnění dalších připomínek k problémům území

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR

Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR Výzkum názorů obyvatel ve vybraných lokalitách Městské části Brno Bystrc na případnou výstavbu Polyfunkčního centra

Více

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ

ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ V OBCI PÍŠŤ Regionalisti Ostrava, o. s. Ostrava, listopad 215 Obsah Úvod... 3 Představení výzkumného vzorku a charakteristika dotazovaných... 4 Interpretace výsledků...

Více

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru "pro koho - druh aktivity, služby")?

5. Jaké aktivity nebo služby a pro koho by se měly v obci nově zavést (prosím doplňte ve tvaru pro koho - druh aktivity, služby)? Dotazník pro občany obce Životice u Nového Jičína Vážení spoluobčané, předkládáme Vám tento anonymní dotazník, neboť stojíme o to zjistit, jaký máte názor na budoucí rozvoj a směřování naší obce. Jeho

Více

Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány.

Pro snadnější vyhodnocení byly dotazníky z papírové podoby převedeny do elektronické podoby, a následně pomocí softwarové aplikace vyhodnocovány. Charakteristika respondenta kvantitativního výzkumu Výzkumný vzorek tvořili obyvatelé mikroregionu ve věku od 18 let, přičemž horní věková hranice nebyla stanovena. Celkem bylo vráceno 1211 dotazníků,

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Strategický plán městyse Nový Hrádek do roku 2020 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 2010 OBSAH: 1 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ - OBČANÉ... 3 1.1 Základní charakteristiky... 4 1.2 Bydlení... 8 1.3 Kvalita života... 11 1.4 Sociální

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7

5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů 4. 6.3 Co Vám v Přešticích nejvíce chybí k využití Vašeho volného času 7 0 Obsah 0 Obsah 1 1 Důvod pro anketní šetření 2 2 Způsob anketního šetření 2 3 Příprava anketního šetření 2 4 Průběh anketního šetření 2 5 Výsledky anketního šetření základní charakteristika respondentů

Více

Počet odpovědí: 44. Souhrn. 1. Jak se Vám v obci žije? 1 z :04

Počet odpovědí: 44. Souhrn. 1. Jak se Vám v obci žije? 1 z :04 Počet odpovědí: 44 Souhrn 1. Jak se Vám v obci žije? 25,6% 58,1% 1. velmi dobře 1 2.3 % 2. spíše dobře 25 58.1 % 3. ani dobře ani špatně 11 25.6 % 4. spíše špatně 4 9.3 % 5. velmi špatně 2 4.7 % 2. Co

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Zastoupení respondentů dle obcí

Zastoupení respondentů dle obcí Klenovice na Hané Vícov Určice Skalka Ohrozim Kralice na Hané Krumsín Prostějovičky Bedihošť Seloutky Mostkovice Čehovice Čelčice Vrbátky Bystročice Dětkovice Hrubčice Plumlov Závěry z dotazníkového šetření

Více

Názory občanů sídla LÁNY

Názory občanů sídla LÁNY Názory občanů sídla LÁNY III. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Lány: 4 osob z celkového počtu 46 lidí

Více

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání.

O výsledcích dotazníku budete informováni na internetu a na veřejném projednání. Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků na spokojený život v obci či městě, ve kterém žijete. Vaše obec je členem Místní

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava. Vypracoval: Ondřej Klička

Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava. Vypracoval: Ondřej Klička Vyhodnocení dotazníkového šetření MAS Svitava Vypracoval: Ondřej Klička Dotazníkové šetření provedeno za účelem vytvoření integrované strategie rozvoje území MAS Svitava na období 24 22 dle potřeb, námětů

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

Názory občanů sídla VŠECHLAPY

Názory občanů sídla VŠECHLAPY Názory občanů sídla VŠECHLAPY VIII. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Všechlapy : osob z celkového počtu

Více

Interpretace výsledků dotazníkového šetření

Interpretace výsledků dotazníkového šetření Interpretace výsledků dotazníkového šetření V měsíci únor 2012 proběhlo v Lipníku nad Bečvou dotazníkové šetření. Výzkumným souborem byli obyvatelé města Lipníku nad Bečvou. Cílem dotazníku bylo zjistit

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

PŘÍLOHA 3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

PŘÍLOHA 3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PŘÍLOHA 3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ strana 1 OBSAH 1 Analýza dotazníkového šetření mezi obyvateli Nymburka... 4 1.1 Základní údaje o dotazníkovém šetření... 5 1.2 Charakteristika základního souboru...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Verze 1.0 květen 2008 Na přípravě a zpracování dotazníkového šetření v Novém Městě na Moravě se podíleli: Mgr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti návštěvníků koupaliště Tišnov 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti návštěvníků koupaliště Tišnov 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti návštěvníků koupaliště Tišnov 2015 2 Městský úřad Tišnov otázek. Dotazník spokojenosti návštěvníků koupaliště Tišnov 2015 se skládal z

Více

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1

1, Jste spokojeni s podobou naší obce? Újezd Zbečno? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19 3 ne 2 9 1 Celkem odevzdáno: 109 dotazníků 5 bez udání bydliště 38 Újezd 66 Zbečno 39 spíše osobní názor, 64 spíše názor celé domácnosti 1, Jste spokojeni s podobou naší obce? ano 2 5 spíše ano 21 29 spíše ne 8 19

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ

VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ VYHODNOCENÍ ANKETY - PRŮZKUM NÁZORŮ OBYVATEL OBCE POHOŘÍ Celkem bylo odevzdáno I. Úroveň bydlení 59 dotazníků 1.Máte zájem zlepšit svou současnou bytovou situaci? Ano 26 45% Ne 32 55% Nehodnoceno 1 1a.

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH

VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH VYHODNOCENÍ ANKETY SPOKOJENOSTI OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PLEŠIVEC VE VYBRANÝCH OBLASTECH 1. ÚVOD V průběhu měsíce ledna 1 byla v souvislosti se zpracovávanými projekty regenerace sídlišť Nádraží a Plešivec vhodných

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Dotazníkové šetření mezi občany

Dotazníkové šetření mezi občany Dotazníkové šetření mezi občany Dotazníky byly určeny všem věkovým skupinám občanů. Otázky byly směřovány na zjištění základního profilu respondenta a dále rozděleny do hlavních oblastí veřejného života,

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

DOTAZNÍK MŮŽETE VYPLNIT TAKÉ NA INTERNETU. ADRESA JE:

DOTAZNÍK MŮŽETE VYPLNIT TAKÉ NA INTERNETU. ADRESA JE: Vážená paní, vážený pane, Kód dotazníku:. Obec Břasy zpracovává strategický plán, který bude vycházet z názorů občanů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla obec být a co

Více

Jak se Vám ve městě žije?

Jak se Vám ve městě žije? Jak se Vám ve městě žije? 19% 2%2% 18% velmi dobře spíše dobře ani dobře, ani špatně spíše špatně velmi špatně 59% Co se Vám na Vašem městě nejvíce líbí? BLÍZKOST PŘÍRODY 156 KLIDNÝ ŽIVOT 125 VZHLED OBCE

Více

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE

SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE SDRUŽENÍ OBCÍ POVODÍ MORÁVKY OBEC VOJKOVICE Strategický plán pro období let 2016 2022 Vážení spoluobčané, jmém zastupitelstva obce se na Vás obracím s prosbou o pomoc. Obec Vojkovice v současnosti připravuje

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

Výsledky průzkumu spokojenosti obyvatel. Strategický plán rozvoje města Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Výsledky průzkumu spokojenosti obyvatel. Strategický plán rozvoje města Brandýs nad Labem Stará Boleslav Výsledky průzkumu spokojenosti obyvatel Strategický plán rozvoje města Brandýs nad Labem Stará Boleslav 2015-2025 Dokument: Zadavatel: Zpracovatel: Strategický plán rozvoje města Brandýs nad Labem Stará

Více

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020

Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Strategický plán rozvoje města Mostu do roku 2020 Dotazník - veřejnost Vážená paní, vážený pane, dostává se Vám do rukou dotazník, prostřednictvím kterého bychom rádi zjistili, jak jste spokojeni s kvalitou

Více

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Růžová VÝSTUPY Z VEŘEJNÝCH PROJEDNÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSTUPŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 1 Veřejná projednávání Strategického plánu obce Růžová Výstupy: 1) První veřejné projednávání

Více

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012)

Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Možnosti rozvoje a kvalita života v obci Chýně (2012) Vážení spoluobčané, obec Chýně byla v posledních 6 letech jednou z nejdynamičtěji se rozšiřujících obcí v České republice co do počtu obyvatel. Tato

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kolín Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kolín Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kolín Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI

VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S NÁMĚTY KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA V OBCI VYHODNOCENÍ ANKETY OBČANŮ S Na jaře 2014 proběhla anketa obce, ve které se k možnému rozvoji obce vyjadřovali občané zde žijící nebo, případně, bydlící zde přechodně stejně jako do práce dojíždějící. Zároveň

Více

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25)

Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života v Českém Krumlově. Strana 1 (celkem 25) PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL ČERVENEC 2008 Strana 1 (celkem 25) 1. Úvod Vyhodnocení výzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě Český Krumlov V rámci aktivit souvisejících s aktualizací Strategického

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby

Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Cíl anketního šetření Vyhodnocení dotazníku kvalita poskytované služby Anketní šetření je jedním z nástrojů, jak lze zjistit názory uživatelů pečovatelské služby na poskytovanou službu. Respondenti se

Více

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.

INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH. (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12. INFORMACE O VÝSLEDKU NÁZOROVÉHO PRŮZKUMU ŽÁKŮ 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍ ŠKOLY V DOBŘANECH (pracovní materiál pro veřejné setkání dne 12.ledna 2006) vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 140 00 Praha 4 leden

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích

Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích Komunitní plán zdraví a kvality života v Přešticích zpracovaný na základě výsledků veřejného fóra ze dne 8. dubna 2008 A. Doprava A.1. Město bude prostorem nejen pro auta A.1.1 Opravy komunikací a chodníků

Více

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí?

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? 4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? Krajina a příroda hospodářství - obnovení funkce statku stromy v nové zástavbě upravený horní okraj obce a na něm louky a sady častější čištění (odbahnění)

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/213 VYDÁNO DNE 11. 2. 213 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ A OBAVY Z EKONOMICKÉHO VÝVOJE CELKOVĚ BEZ VĚTŠÍCH ZMĚN. V uplynulém roce se třetina domácností (32 %) ocitla

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety

Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Je Brno přátelské k rodině? Stručné výsledky ankety Město Brno se přihlásilo k ideálu "město pro rodiny". Snahou města je věnovat soustavnou pozornost zlepšování podmínek života rodin ve všech oblastech.

Více

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ JAKÝ CHCEME HALENKOV? Program rozvoje obce Halenkov 2016-2024 ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ Datum konání: 24.11.2015 Čas konání: 17 19:30 Místo konání: Obecní Úřad Halenkov, obřadní síň Program jednání: Diskuze na

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí

Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory SWOT ANALÝZA. Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí ZŠ Laštůvkova Mapa Popisy staveb Název budovy: Dům pro seniory Byty pro seniory 12 let Nedávno zrekonstruováno V okolí: - obchody - knihovna - zastávka MHD - přírodní prostředí Rozšíření Hluk ze silnice

Více