Zajímavosti a informace nejen z Domova Korýtko. ročník 12. SPECIÁL/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajímavosti a informace nejen z Domova Korýtko. ročník 12. SPECIÁL/2011"

Transkript

1 Zajímavosti a informace nejen z Domova Korýtko ročník 12. SPECIÁL/2011

2 Milí čtenáři Zpravodaje Korýtko, Slovo na úvod právě vyšel vánoční speciál Zpravodaje Korýtko, ve kterém se dozvíte, co se za uplynulé období událo a co nás všechny v nejbližší době čeká. Doufáme, že si v něm každý najde něco zajímavého a třeba Vás inspirujeme k vlastní tvorbě. Odkaz kam můžete posílat své příspěvky, které rádi zveřejníme: Karla Janečková Venháčová středisko B4 Příjemné chvíle strávené s naším časopisem Vám přeje Vaše Redakce KORÝTKO Krásné vánoční svátky plné pohody a lásky, do nového roku 2012 Vám všem přejeme zdraví, štěstí, klid a radostný každý den.

3 Naše talenty Klíčový pracovník Podle zákona o sociálních službách musí mít každý uživatel nějaké sociální služby svého klíčového pracovníka, který s ním provádí tak zvané individuální plánování. Ptáte se, co to vlastně přináší obyvatelům domova, tedy podle nové terminologie uživatelům služby a jaké nároky to klade na personál? Nám by to mělo umožnit (jako uživatelům) žít v maximální míře podle svých dosavadních zvyklostí a zachovat si určitou soběstačnost. Soběstačnost samozřejmě záleží na našem zdravotním stavu a mentální úrovni. Personál by však neměl poskytovat úkony péče všem stejně, ale podle individuální potřeby uživatele. To znamená, že se u každého zjišťují jeho potřeby. To má na starosti klíčový pracovník, který podle potřeb uživatele a za jeho asistence sestavuje individuální plán. Samozřejmě, že přitom spolupracuje s celým týmem pracovníků sociální služby. Individuální plán obsahuje tak zvané cíle uživatele. Tyto cíle si stanovuje sám uživatel a klíčový pracovník mu pouze naznačuje, které jsou reálné a které ne. Stanovení cílů slouží koneckonců k volbě optimální podpory a přiměřené kompenzaci hendikepu uživatele. Klíčový pracovník komunikuje s týmem na svém pracovišti právě na toto téma. Všechny skutečnosti, které jsou podstatné pro průběh sociální služby, se samozřejmě písemně zaznamenávají do příslušné dokumentace. Tato je přísně důvěrná, takže nemusíme mít strach, že by někde o nás unikly nějaké citlivé informace. Toto všechno klade dosti značné nároky na klíčového pracovníka, na jeho komunikační dovednosti a

4 celkový přístup k práci. Obávám se, že skutečně kvalitních klíčových pracovníků nemáme právě nadbytek. Já jsem vystřídal několik klíčových pracovnic. Důvody, proč klíčová pracovnice přeruší spolupráci se svým klientem, jsou různorodé. Často se jedná o poruchy v komunikaci, neschopnost dobrého písemného projevu při psaní dokumentace atd. Tolik tedy alespoň v krátkosti o složité problematice naplňování požadavků zákona o sociálních službách. Prakticky každý den usiluje kolektiv pracovníků domova o to, aby se nám dostalo kvalitní podpory v našem životě. Mgr. Petr Chlebovský, C3 Předvánoční meditace Přibližuje se čas nejkrásnějších svátků roku. Na Štědrý den by měla být pospolu nejbliţší rodina. Nikdo by neměl zůstávat sám.

5 U rozsvíceného vánočního stromečku, při bohaté štědrovečerní tabuli bychom měli dávat najevo, že patříme k sobě. Zapomenout na konflikty a starosti všedních dnů a nechat se unést nádhernou atmosférou poklidného svátečního času. Není k tomu příliš vhodné pouštět si televizi nebo rozhlas a úplně zcestné je v této době surfovat po internetu. Tohle si můžeme skutečně nechat na jindy. Je potřeba dávat přednost bezprostřednímu lidskému kontaktu. Není také důleţitá finanční hodnota dárků, které najdeme pod stromečkem. Důležité je to, že jsme někoho obdarovali a od někoho dárek dostali. Byť by to byly jen ponožky. Zkuste odolat masivní reklamě v supermarketech a obchodech a spoustu peněz ušetříte. Přesto můžete mít bohaté a šťastné Vánoce. Bohaté především přátelstvím a láskou. Náboţensky zaloţení lidé mají z vánočních svátků dvojnásobný poţitek a dvojnásobnou radost. Vţdyť slaví narození Jeţíše Krista, který se potom obětoval pro všechny. Je to důvod k zamyšlení a k hlubokému zpytování sama sebe, v čem bychom mohli být ještě lepší. Možná, že najdeme způsob, jak naši českou společnost lépe chránit před mravními poklesky a dávat více prostoru a moci lidem skutečně dobré vůle. Mgr. Petr Chlebovský, C3

6 Nejdůležitější události v kostce Červenec-listopad 2011 probíhala celková rekonstrukce koupelen na budově B. 7. října 2011 Životní jubileum ZDENY STÝBLOVÉ Narodila se 7. října 1908 v Táboře jako nejmladší dítě v rodině stavitele Františka Kareše. Její otec, člověk z chudé rodiny se postupně vypracoval na vedoucího stavební dílny, vyrábějící studniční skruže. Pak začal samostatně podnikat. Rozšířil výrobu o betonovou dlažbu, přikoupil cihelnu. Vstával o čtvrté hodině ranní, rozšiřoval výrobu a investoval do zdrojů stavebního materiálu, včetně žulového lomu na dlažební kostky. Postavil velký dům, koupil statek pro vlastní chov domácích zvířat a jako filantrop zval do svého domu umělce nebo zdarma vydláždil část náměstí v Táboře. Sestra Milada, bratr František i nejmladší Zdenička mohli vyrůstat, sice v přísně vedené výchově otcem, ale v dostatku i během I. světové války. Absolvovala reálné gymnázium v Táboře. O další studium se ale neshodla s otcem, který vzdělání žen považoval za nepotřebné. Odešla do Prahy a nastoupila jako úřednice ve spořitelně. Toto povolání vykonávala na různých místech, dokud jí neodvedly mateřské povinnosti je starostem o domácnost. V roce 1940 se provdala na MUDr. Augustina Stýbla, dětského lékaře akademického založení, který, jak bylo v rodině dříve zvykem, byl strůjcem jejího osudu. Milující manželka, zase na oplátku využívala, při malém platě svého muže, zkušenosti ze spořitelny pro fungování rodiny. V listopadu 1942 se jim narodil syn Jan a jako poválečnou radost si dopřáli manželé další dítě, syna Petra, narozeného v roce 1946.

7 Manžel, pracující na dětské klinice v Praze, byl jako člověk věnující se kojencům a medicíně vůbec, v roce 1950 vyexpedován do města Čáslav jako primář dětského oddělení. Manželka zabalila starožitný nábytek, obrazy, porcelán, který s manželem nakupovali v pražských starožitnictvích za levný peníz, neb tato sběratelská radost nebyla ještě v módě. Protože byla prozíravá, uložila stěhovací bedny do sklepa. Po roce a půl následovalo dětské oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm, po necelých pěti letech Krnov a po třech letech Ostrava. Zdena Stýblová balila, vybalovala a starala se v domácnosti o dva syny a jednoho nepraktického muže. Oba synové, ve výchově vedeni na pediatry, vystudovali Vysokou školu Báňskou. Starala se o rodinu, pokud si synové nezaložili vlastní a o muže, který vyčerpán, hlavně svým osudem, zemřel v roce Pak se paní Stýblová, jako babička, starala, hlavně o prázdninách, o rodinu staršího syna Jana, který zajišťoval těžbu uhlí na Sokolovsku, nebo o rodinu mladšího Petra, který projektuje zbytky báňského průmyslu na Ostravsku. Když dosáhla zralého věku 94 let, přestěhovala se k synovi Petrovi, který náhodou bydlel rovněž v Ostravě-Porubě. Tam předávala své zkušenosti s vařením, literaturou či historickými událostmi naší rodiny i země české vnučce Pavle s pravnuky Michalem a Davídkem, nebo životem přidělenou vnučku Blanku s pravnučkou Barunkou. A těšila se, že přijede ze Sokolova Jana s Petrou, dcera staršího syna Jana, se kterou se vždy těšila o prázdninách v Sokolově. Léta ubíhala a přišlo nové stěhování, tentokrát do prostředí s celodenní péčí Domova důchodců na Petruškově ulici v Ostravě-Zábřehu. V péči Domova postupně oslavila 100. Narozeniny a starají se tam skvěle o paní Stýblovou ve spolupráci s rodinou dodnes. Letos se doţívá 103 let, kdy se stále raduje ze života.

8 24. října 2011 Životní jubileum ZDENKY CHARVÁTOVÉ Významné ţivotní jubileum 100 let oslavila v našem Domově paní Zdenka Charvátová, která pochází ze sedmi sourozenců. Celý svůj život prožila v Ostravě. Pracovala jako dělnice v tehdejších Vítkovických železárnách Klementa Gottwalda. Občas si s chutí zakouřila cigaretu a po jídle si dopřála zdravotní štamprličku. Tajný recept na dlouhověkost nikdy neměla, nikdy pro to nic zvláštního nepodnikala. A my oběma jubilantkám Zdenkám přejeme hodně zdraví, pohody a sil do dalších let. Že by tajemstvím dlouhověkosti bylo křestní jméno? (Pozn. autora) Listopad-prosinec 2011 probíhala na budově B výměna dosavadních dřevěných oken za plastová. Plánujeme Posezení u krbu od 16 hodin v kavárně Vystoupení Salesiánských dětí od 14 hodin v kulturní místnosti Předvánoční posezení od 14 hodin v kulturní místnosti

9 Ostrava, třetí největší město v republice bylo až do 90. let minulého století centrem jedné z nejvýznamnějších oblastí těžkého průmyslu v Evropě. Dnes, po útlumu těžby, se Ostrava stává stále více obchodním, kulturním, sportovním a rekreačním městem. Má výhodnou strategickou polohu - nachází se 10 kilometrů jižně od státní hranice s Polskem a 50 kilometrů západně od hranice se Slovenskem. Od hlavního města Prahy je vzdálena 360 km, 170 km od Brna, 90 km od polských Katovic, 310 km od Vídně. Základní údaje Rozloha: 214 km 2 Počet městských obvodů: 23 Počet obyvatel: k Hustota osídlení: 1500 obyvatel/km 2 Průměrná roční teplota: + 8 C Ostrava leží na soutoku Lučiny, Odry, Opavy a Ostravice. Díky umístění v Moravské bráně spadá Ostrava do teplé klimatické oblasti s průměrnou nadmořskou výškou 210 metrů nad mořem, která svědčí řadě druhů fauny a flóry typických pro střední Evropu. Ostrava dostala jméno podle řeky Ostravice, která město rozděluje na moravskou a slezskou část. Základ slova Ostrava znamená ostře, rychle, bystře tekoucí řeku.

10 Století průmyslu začalo v Moravské Ostravě kolem roku 1830 výstavbou Vítkovických železáren a uvedením do provozu první vysoké pece. Brzy byla zdejší železárna největší na území habsburské monarchie a i dnes patří těžební věže a obrovské haldy k siluetě Ostravy. Přezdívány jsou ostravské Hradčany. Historickou Ostravu připomíná Masarykovo náměstí s několika krásnými secesními domy. Ke Staré radnici (r. 1556) na jeho jihovýchodní straně byla v roce 1687 dostavěna barokní věž. Od 30. let minulého století je zde Ostravské muzeum, jehož sbírky dokumentují historii průmyslu a lidovou kulturu severní Moravy. Nová radnice v centru Ostravy je příkladem funkcionalistické architektury. Byla postavena v letech 1925 až 1930 a z její 85 metrů vysoké věže je dobrý výhled na ostravské město. Na území bývalých Vítkovických železáren si lze prohlédnout důl Hlubina, koksovnu a vysoké pece. Všechno o zdejším hornictví se návštěvníci dozvědí v dole Michal v městském obvodu Michálkovice. Město Ostrava poskytuje široké rekreační a sportovní zázemí v podobě stovek hřišť a tělocvičen, několika otevřených i krytých stadionů, bazénů i koupališť.

11 Zoologická zahrada Ostrava byla založena v roce Rozkládá se na ploše 100ha a je domovem téměř 300 druhům zvířat. Afričtí kopytníci (žirafy či zebry), dravci a papoušci, šimpanzi, lemuři, sloni, hroši a řada dalších zajímavých zvířat jsou každoročně středem zájmu všech návštěvníků. Miláčkem nejen Ostravanů, ale i ostatních lidí se letos stala sloní samička RASHMI (její jméno znamená "paprsek"). Ta se narodila 12. dubna 2011 (hrdými rodiči jsou Calvin a Johti) a je v celé historii českých a slovenských zoologických zahrad vůbec prvním odchovávaným slůnětem. Rashmi je velice hravá, ráda si hraje s čímkoliv, nejraději má míče. Mezi oblíbenou zábavu patří také procházky a laškování s mámou Johti, která o ni starostlivě pečuje.

12 Pro zajímavost Výtah nejzajímavějších novinek sociálních reforem platných od JEDNOTNÉ VÝPLATNÍ MÍSTO SOCIÁLNÍCH DÁVEK Od 1. ledna 2012 se sjednocuje proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. Rozhodování a administrace těchto dávek je k tomuto datu prováděno jediným orgánem, kterým je Úřad práce ČR. Sjednocením dávkových agend v rámci Sociální reformy I. dochází ke zvýšení komfortu klientů z hlediska územní dostupnosti. Tento krok přináší možnost efektivnějšího řízení a administrace dávek i lepší kontrolovatelnost využití prostředků státu. Analytický materiál Agendy a územní působnost Úřadu práce ČR mj. konstatoval, že sjednocení výplaty dávek přináší pozitivní změny jak pro klienty tak i správce systému. Dostupnost služeb státu administrovaných MPSV se sjednocením výplaty dávek zvyšuje. Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 detašovaných, resp. výjezdních pracovišť ÚP lze po vyřídit veškeré služby jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením. 2. KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Kartu sociálních systémů je třeba chápat jako nástroj, kterým dochází k rozšíření nabídky dosud poskytovaných služeb a zvýšení uživatelského

13 komfortu. Podobný systém zavedla a využívá již řada evropských zemí, například Itálie, Velká Británie, Finsko a další, mimo EU třeba také USA. Platební funkce Karty bude povinná pouze pro ty, u nichţ je riziko zneuţívání dávek hmotné nouze. Pro ostatní příjemce podpory od státu bude Karta plnit funkce identifikační a autorizační, funkce platební pro tyto příjemce dobrovolná. Hlavním cílem zavedení Karty sociálních systémů je větší účelovost a adresnost sociálních dávek a také modernizace celého systému. V současnosti jsou dávky vypláceny prostřednictvím třech různých úřadů a třemi různými platebními způsoby - hotovostně, poštovní poukázkou a bezhotovostně. To významně prodražuje správu systému. Systém je proto nezbytné optimalizovat a jednotlivé výplaty sociálních dávek sjednotit do tzv. Jednotného výplatního místa, tak aby všechny sociální dávky byly vypláceny pouze jednou organizací, tedy Úřadem práce ČR. Kartu sociálních systémů tedy bude vydávat Úřad práce ČR. Karta bude vyráběna v souladu s mezinárodně uznávanými předpisy, které se vztahují na bankovní karty. Bude tedy obsahovat běžné ochranné prvky. Sloužit bude zejména k identifikaci na úřadě. U osob se zdravotním postižením bude plnit funkci průkazky TP, ZTP a ZTP/P se všemi jejími výhodami. V tomto případě dochází pouze k nahrazení papírové průkazky za plastikovou. Pro koho je Karta určena? Kartu dostanou ti, kteří čerpají sociální a zdravotní dávky s tím, že platební funkce nebude povinná. Povinnost platit kartou sociálních systémů bude vyžadována u osob, které čerpají dávky pomoci v hmotné nouzi, a současně u nich existuje riziko zneužití. V současnosti existuje rozmanitý systém sociálních poukázek (některým příjemcům pomoci v hmotné nouzi je dávka vyplácena v poukázkách namísto peněz). Tyto způsoby výplaty budou sjednoceny do Karty sociálních systémů.

14 Příjemci dávek, kteří již v současnosti disponují bankovním účtem a jednotlivé sociální dávky jsou jim převáděny bezhotovostně, nebudou muset využívat platební funkce Karty sociálního systému. Za podmínky, že nečerpají dávky pomoci v hmotné nouzi a zároveň u nich nehrozí riziko zneužití této dávky. Co bude Karta obsahovat? Karta bude obsahovat běžné identifikační údaje, které jsou obvyklé pro bankovní kartu, tudíž i ochrana bude podléhat stejným parametrům a principům. Karta bude obsahovat jméno a příjmení, číslo karty, rodného číslo (bude uvedeno na zadní straně, aby při identifikaci nebylo ihned vidět, dokud ji držitel nedá z ruky), podpis a fotografie (řada bank dává na své karty fotografii, není nic neobvyklého). U osob zdravotně postižených bude karta obsahovat stupeň mimořádných výhod. Obdobné identifikační údaje naleznete na řidičském nebo občanském průkazu. Oba dva průkazy obsahují fotografii, podpis a rodné číslo, potencionální riziko zneužití se tedy nezvyšuje. V rámci standardní služby bude 1 výběr z bankomatu zdarma a 1 převod zdarma ke každé dávce. Nákup kartou u obchodníka a možnost podívat se na zůstatek na účtu bude také zdarma. Obchodní sektor je na změnu ve způsobu vyplácení dávek připraven. Zapojit se do nového systému budou moci všichni obchodníci s autorizovaným terminálem. Autorizace bude provádět Ministerstvem práce a sociálních věcí, nepovolí ji například v baru nebo herně. Se spuštěním systému Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá během roku Náběh jednotlivých příjemců sociálních dávek do systému bude postupný.

15 3. RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK Čerpání rodičovského příspěvku upravuje novela zákona o státní sociální podpoře. Od ledna 2012 mají rodiče větší volnost při čerpání a mohou rozhodovat pružněji než dříve o jeho délce a výši. Systém je jednodušší a vstřícnější k potřebám rodin s malými dětmi. Rodičovský příspěvek rodiče získají i tehdy, když dítě starší než dva roky umístí do školky. Tato doba přitom není nijak omezena. Cílem je, aby se mohli rodiče snadněji vracet na trh práce a zvýšily se tak jejich šance na další budování pracovní kariéry. Od ledna 2012 můžou rodiče pruţně volit délku pobírání rodičovského příspěvku a jeho výši podle aktuální sociální situace rodiny. Celkem mohou vyčerpat aţ Kč, nejdéle však do 4 let věku dítěte. Výši příspěvku je možné měnit jednou za 3 měsíce. Výše příspěvku je limitována výší peněžité pomoci v mateřství (PPM) tedy 70 procenty 30násobku denního vyměřovacího základu, nejvýše však činí Kč za měsíc. 4. VEŘEJNÁ SLUŢBA Pro uchazeče o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 2 měsíce, se od zavádí nabídka veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestliže uchazeč bez vážného důvodu odmítne nabídku, bude vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání. Při organizování veřejné služby se posiluje spolupráce mezi krajskými pobočkami ÚP ČR a obcemi.

16 Veřejná služba neznamená jen úklid veřejných prostranství a komunikací, ale třeba i práci v nemocnicích a jiných veřejných budovách, ve školství, v oblasti životního prostředí a ochrany zvířat, v sociální, charitativní, sportovní oblasti apod. 5. NEZAMĚSTNANOST Oblast trhu práce upravuje novela zákona o zaměstnanosti, která od přináší nové možnosti rekvalifikace, mění nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a snižuje byrokracii. Spolupráce Úřadu práce ČR s agenturami práce umožňuje zprostředkovat nezaměstnaným práci rychleji a efektivněji. Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti od Od ledna 2012 se mění podmínky pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti. Změna spočívá v úpravě délky rozhodného období, ve kterém je nutné získat alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění, ze tří let na dva roky. Nárok na podporu tedy má: občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění

17 potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím tzv. náhradních dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby Od se mění i podmínky pro vstup do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR. Pokud úřad práce zprostředkuje člověku vhodné zaměstnání, ale on jej ukončí bez váţného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude moci být evidován na úřadu práce aţ po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání. Stejně tak bude moci být evidován na úřadu práce aţ po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání zaměstnanec, jemuž úřad práce zprostředkuje vhodné zaměstnání, ale zaměstnavatel s ním ukončí pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních povinností. Výše podpory Od se nemění ani výše podpory v nezaměstnanosti, ani délka podpůrčí doby pro její vyplácení. Pro úplnost zde uvádíme: Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti: do 50 let věku uchazeče o zaměstnání - 5 měsíců od 50 do 55 let - 8 měsíců více neţ 55 let - 11 měsíců Postih práce na černo Zpřísňuje se postih za výkon nelegální práce, maximální částka pokuty se zvyšuje z Kč na Kč.

18 6. OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ V rámci sociální reformy I došlo od ledna 2012 k některým změnám v oblasti péče o osoby zdravotně postižené (OZP), a to například v dávkovém, pracovněprávním či systému posuzování zdravotního stavu. Zásadní změna se týkala jednotlivých dávek pro OZP. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přijalo změny ve struktuře dávek pro OZP, a to tak, aby z nepřehledného spektra mnoha dílčích dávek pro zdravotně postižené, které byly poskytovány samostatně u několika orgánů státní správy, resp. samosprávy, vznikly pouze dvě dávky PŘÍSPĚVEK NA MOBILITU A PŘÍSPĚVEK NA ZVLÁŠTNÍ POMŮCKU. Jejich výplata byla zajištěna na jednom místě, a to v rámci Úřadu práce ČR. Cílem těchto opatření bylo zjednodušení celého systému, jeho zefektivnění pro samotné příjemce dávek a vytvoření tak komfortnějšího přístupu. Došlo také ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa, což od vede ke sloučení dvou téměř shodných nástrojů podpory zaměstnávání OZP. Od ledna 2012 dochází také ke změnám ve způsobu posuzování nepříznivého zdravotního stavu, a to při stanovení stupně závislosti pro účely přiznání příspěvku na péči. NOVĚ posudkoví lékaři popisují jen 10 ucelených oblastí každodenního života člověka namísto 36 úkonů ve 129 dílčích činnostech. Pro zdravotně postižené to znamená mnohem objektivnější a spravedlivější posuzování jejich zdravotního stavu. Zároveň se tak vyloučí činnosti posuzované duplicitně, což vede ke snížení administrativní zátěže posuzovaných osob. Dochází také k navýšení příspěvku na péči u osob mladší 18 let ve II. stupni závislosti z Kč na Kč. Od ledna 2012 se zavádí institut ASISTENT SOCIÁLNÍ PÉČE, kterým může být zdravotně způsobilá osoba starší 18 let a jedná se o osobu jinou než blízkou, která pečuje o zdravotně znevýhodněnou osobu v případech, kdy v daném místě se například nenachází žádný registrovaný poskytovatel sociálních služeb anebo tato osoba nemá žádnou jinou možnost v zajištění individuální péče.

19 Zajímavý sváteční TEST Správné odpovědi najdete na poslední straně Zpravodaje Korýtko. 1. Jakým skutkem získal sv. Mikuláš, který se narodil kolem roku 250 n. l., pověst o své dobrotivosti? A) rád hlídal děti a hrál si s nimi B) založil tzv. "mikulášskou" školu, kam mohly chodit i děti z chudých rodin C) svými penězi vykoupil tři dcery jednoho kupce z nevěstince D) bohatým bral a chudým dával 2. Proč se říká starému českému vánočnímu jídlu černý kuba? A) podle trošky popela, který se do jídla přisypal, aby se zajistilo zdraví strávníků B) podle černého chleba, který se k pokrmu přikusoval C) podle slaniny vyškvařené dočerna, která je součástí tohoto jídla D) podle hřibů modráků, které se do kuby přidávají a zbarvují pokrm dočerna 3. Co je to myrha, kterou přinesli tři králové Jeţíškovi? A) med smíchaný se skořicí a dalším kořením B) sušená vonná pryskyřice z myrhovníku C) sušené mleté listy eukalyptu smíchané s olivovým olejem D) sušené mleté listy eukalyptu smíchané s olivovým olejem

20 POSLÁNÍ SLUŢBY DOMOV PRO SENIORY V Domově Korýtko v Ostravě - Zábřehu poskytujeme pobytovou sluţbu seniorům, kteří se o sebe nemohou vzhledem k věku sami postarat a nemají nikoho, kdo by jim zajistil péči v domácím prostředí. Seniorům nabízíme podporu a péči podle potřeb, s cílem zachovat či rozvíjet schopnost pečovat o sebe. Vytváříme podmínky pro aktivní, bezpečné a důstojné doţití, při kterém nepřijdete o kontakty se svými blízkými. Naše motto: "Chováme se tak, jak bychom chtěli, aby se druzí chovali k našim rodičům." ZÁSADY Aktivizace Bezpečí Důstojnost Empatický přístup Individuální přístup Odbornost Rovnocennost Týmová spolupráce DLOUHODOBÉ CÍLE SLUŢBY poskytovat odbornou sociální službu vytvářet podmínky pro právo volby běžného způsobu života vytvářet podmínky pro aktivní zapojení do společenského života bydlení co nejvíce přiblížit domácímu prostředí poskytovat vyváženou a kvalitní stravu

21 POSLÁNÍ SLUŢBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŢIMEM Posláním Domova se zvláštním režimem Korýtko v Ostravě - Zábřehu je poskytovat ubytování, podporu a péči seniorům od 60 let, kteří se nedokážou sami o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí, protože mají problémy s pamětí (Alzheimerova choroba; poruchy chování v souvislosti s demencí). Formou aktivizace, motivace poskytujeme podporu a péči na základě zjištěných potřeb jednotlivých seniorů. S cílem udržet schopnosti a navázat na předchozí zvyky zajišťujeme seniorům bezpečí a důstojné žití. Služba domov se zvláštním režimem s kapacitou 33 osob je poskytována ženám i mužům ve čtvrtém nadzemním podlaží budovy C Domova Korýtko, příspěvkové organizace. SPECIFIKA SLUŢBY z více zdrojů (od osob blízkých, předchozích poskytovatelů, pozorováním) zjišťujeme podrobné informace o uživateli služby, o jeho zvycích, rituálech a uzpůsobujeme službu zjištěným potřebám v každodenních činnostech zajišťujeme uživatelům služby dohled personálu dle individuálně zjištěných potřeb přizpůsobujeme komunikaci: opakování a připomínání každodenních činností (osobou a činností) názorná forma (fotografie, obrázky, ukázka činností) respektování rituálů uživatelů služby uživatel služby plánuje službu s klíčovým pracovníkem, který spolupracuje s tzv. patronem uživatele uživatele sociální služby provází v běžných činnostech dne vždy jeden pracovník v sociálních službách: uplatňujeme systém přímé podpory uživatele určeným pracovníkem (klíčový pracovník zastoupený patronem) v limitech personálního zabezpečení poskytované služby

22 mapujeme, zda a kam uživatelé odcházejí samostatně ze zařízení a zasahujeme pouze v případě přímého ohrožení života či zdraví uživatele (mapujeme rizika v individuálních plánech) otevírání dveří při odchodu ze služby je zajištěno otočnou koulí ZÁSADY Při poskytování podpory či péče dbáme následujících zásad: Aktivizace naše podpora až péče začíná tam, kde končí síly seniora Bezpečí bezpečná služba uživatelům i pracovní prostředí zaměstnanců Důstojnost vážíme si sebe navzájem Respekt respektujeme přání, rozhodnutí a způsob komunikace uživatele služby Lidskost volíme vlídný a srozumitelný přístup Rovnost uživatel služby a pracovník jsou rovnocenní partneři Slušnost dodržujeme zásady společenského chování Nestrannost dojde-li ke sporům uživatele služby a třetích osob (např. rodina, instituce) zasahujeme, až pokud jsou ohrožena práva uživatele Zájmy uţivatele jsou-li ohrožena práva uživatele, hájíme jeho zájmy Důraz klademe na spolupráci s rodinnými příslušníky a osobami blízkými. DLOUHODOBÉ CÍLE SLUŢBY 1. Zajistit bydlení v důstojném a bezpečném prostředí. 2. Podporovat uživatele v jejich schopnostech. 3. Vytvářet podmínky pro udržení či rozvoj dřívějších zvyků uživatelů služby. 4. Vytvářet příležitosti pro společenský kontakt uživatelů služby. 5. Vytvářet podmínky pro samostatné rozhodování uživatelů služby. 6. Poskytovat sociální službu odborně. Dlouhodobé cíle služby vycházejí z osobních cílů uživatelů služby, které jsou formulovány v rámci individuálního plánování služby. Konkrétní kroky k naplnění cílů jsou uvedeny v individuálním plánu služby.

23 Vánoční vtip Správné odpovědi na otázky svátečního TESTU 1 C (svými penězi vykoupil tři dcery jednoho kupce z nevěstince) 2 D (podle hřibů modráků, které se do kuby přidávají a zbarvují pokrm do černa) 3 B (sušená vonná pryskyřice z myrhovníku)

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 KOMERČNÍ PŘÍLOHA. Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 KOMERČNÍ PŘÍLOHA. Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6 KOMERČNÍ PŘÍLOHA ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6 Změny v podpoře zaměstnanosti Více na stranách 7 10 Změny v podpoře zdravotně

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP

Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP Souhrn informací k sociální reformě ve vztahu k OZP Sociální reforma od 1. 1. 2012 zásadně změní systém poskytování příspěvků a výhod pro zdravotně postižené občany a také oblast zaměstnávání osob se zdravotním

Více

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK

Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Financováno z prostředků Ministerstva práce a sociálních věci Pro potřeby MO STP v ČR, o.s. KO MSK Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. krajská organizace Moravskoslezského kraje Ostrčilova

Více

v roce 2012 Jak se mění sociální dávky a pracovní trh Vydává Úřad vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

v roce 2012 Jak se mění sociální dávky a pracovní trh Vydává Úřad vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR ZMĚNNY V RROCE 2012 Jak se mění sociální dávky a pracovní trh v roce 2012 Celá Evropa šetří. Krize se nevyhnula většině států Evropské p unie. Ekonomikyy některých ý zemí dokonce stojí před krachem. Česká

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011

ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 ZPRAVODAJ PROSINEC 2011 a k t u a l i t y SOCIÁLNÍ REFORMA Novelizace zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a jeho prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Od 1. ledna 2012 se mění některá důležitá

Více

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku

Navrhujeme zásadní změny v rodičovském příspěvku Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 8 číslo 5 11. 5. 2011 Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PROJEKT INSPEKCE PRÁCE EURES Táto, jak na to? podporuje otce doma i v práci Rádiové

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012

OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 OTÁZKY A ODPOVĚDI K SOCIÁLNÍ REFORMĚ ZMĚNY V ROCE 2012 Příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku Otázka 1: Obecné dotazy k příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku nejasnost, co

Více

Role veřejné služby ve společnosti

Role veřejné služby ve společnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Role veřejné služby ve společnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. Ing. Antonín Řehoř, CSc.

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

organizace zdravotně postižených HANDICAP Žatec o. s.

organizace zdravotně postižených HANDICAP Žatec o. s. VIII. ročník 2/2011 Č A S O P I S organizace zdravotně postižených HANDICAP Žatec o. s. SLOVO ÚVODEM Milí čtenáři, druhé číslo našeho časopisu v tomto roce Vás bude informovat o dalších zákonných změnách,

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR 11/2011 Zpravodaj Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR OBSAH Úvodník... 3 Co se událo... 4 Polský europoslanec Adam Kósa v Praze... 4-7 Tichá kavárna... 7 XXI. Mezinárodní festival pantomimy neslyšících...

Více

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ

LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií LEGISLATIVA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO PARAPLEGIKA V RODINĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OLOMOUC 2012 Vedoucí bakalářské

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Domov Korýtko, příspěvková organizace sídlem Petruškova 2936/6, Ostrava Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70 63 18 67 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM POSLÁNÍ Posláním Domova

Více

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 1/2012 Vážení čtenáři, máte před sebou první Metodické listy roku 2012. Do nového roku jsme jim nadělili novou podobu a doufáme, že se

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Příspěvek na péči jako jedna z forem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám Sociální práce Vedoucí práce: Bc. et

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 1 2 OBSAH Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

Sociální rozměr práce posudkového lékaře

Sociální rozměr práce posudkového lékaře Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 5 číslo 1 11. 1. 2008 ZMĚNY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI ZE SVĚTA Sociální dávky související s péčí o děti Sociální rozměr

Více

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 12 číslo 4 13. 4. 2015 SENIOŘI Příprava na stárnutí populace v České republice se ještě zintenzivní HANDICAP Úřad práce ČR začal vydávat nové

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 41 podzim 2012 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Odešel Pan Herec Radoslav Brzobohatý Ve středu 12. září, den před svými osmdesátými narozeninami, zemřel bard divadla,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ČESKÉ LÍPY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Zpracovala: Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka V České Lípě dne 28.01.2014 2 3 OBSAH IDENTIFIKACE ORGANIZACE 6 POSLÁNÍ ORGANIZACE

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Shodli se, že:

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Shodli se, že: Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, na lepší časy. S-karta bude podle nich přátelštější, nabídne více služeb zdarma a umožní čerpat dávky složenkou. Oznámili to předseda vlády Petr Nečas a ministryně Ludmila

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

V současné době existuje v podstatě pět zdrojů, pomocí kterých lze hledat práci:

V současné době existuje v podstatě pět zdrojů, pomocí kterých lze hledat práci: 1. Zaměstnanci V této kapitole se dozvíme základní informace, týkající se způsobů hledání práce, trhu práce, úřadu práce, vzniku, změn a zániku pracovního poměru. Dále si povíme co je bezpečnost a ochrana

Více