PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ"

Transkript

1 INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 3 KM - IT PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky, otázky s volnou odpovědí, příklady a případové studie. Všechny otázky a příklady jsou oceněny maximálním počtem bodů podle náročnosti. Správným vyřešením všech částí zkoušky lze získat maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout minimálně 50 bodů. Povolené pomůcky: psací potřeby, kalkulačka (s možností provádět i složitější operace, např. logaritmovat, umocňovat apod.). Statistické tabulky a přehled vzorců ze statistiky, z finanční a pojistné matematiky obdrží každý adept před zahájením zkoušky. Časový limit stanovený pro vypracování zkoušky: 3 hodiny. Institut Svazu účetních, a.s., 2008

2 Testové otázky (celkem 10 bodů) Zakroužkujte jednu nebo více správných odpovědí z uvedených tvrzení. Za každou správnou odpověď k jednotlivému zadání můžete získat 2 body. 1. Co popisuje účet použití důchodu? a) Účet použití důchodu popisuje užití disponibilního důchodu na konečnou spotřebu. b) Účet použití důchodu popisuje jen ty sektory, které mají kladné saldo dovozu a vývozu. c) Popisuje, že saldem, vyrovnávajícím tento účet na straně užití, je hrubá úspora. d) Popisuje elementární jednotku ekonomického rozhodování, která využívá svojí samostatnosti v rozhodování k provádění své hlavní ekonomické činnosti. e) Žádné z uvedených tvrzení není správné. 2. V jakých variantách je počítán index průmyslové produkce? a) Ke stejnému období minulého roku. b) V poměru k životním nákladům. c) K průměrnému měsíci minulého roku. d) K průměrnému měsíci základního (tzv. bazického) roku. e) Žádné z uvedených tvrzení není správné. 3. Co znamená pojem shareware? a) Jde o programy zafixované do funkcí jednotlivých částí operačního systému, které představují součást informačního systému. b) Jsou to programy určené na ochranu před napadením systému viry, nebo programy určené na ochranu před nepovoleným přístupem do systému. Zároveň se vymezuje okruh osob, které mohou s těmito programy z oblasti shareware pracovat a mít k nim přístup. c) Jde o programy, které mohou být bez omezení distribuovány, jejich užívání je ale vázáno zpravidla na registraci a zaplacení určitého relativně nízkého poplatku, který představuje podíl na úhradě hlavních nákladů vývoje programu. d) Jde o programy, jež obvykle po nějakou dobu fungují bez jakýchkoliv funkčních omezení tak, aby si je mohl uživatel ještě před registrací a zaplacením vyzkoušet. e) Žádné z uvedených tvrzení není správné. Institut Svazu účetních, a.s.,

3 4. Co je struktura informačního systému? a) Je strukturou manažerských informací pro krátkodobé a dlouhodobé plánování. b) Jsou to systémy dat určené výlučně ke strukturování střední úrovně řízení. c) Je to oblast využívání podnikových informací. d) Žádné z uvedených tvrzení není správné. 5. Vysvětlete pojem šomážní pojištění. a) Pojištění pro případ přerušení provozu. Navazuje na živelní a strojní pojištění tak, že kryje následné škody jako pojištění ušlého zisku (přenechání trhu konkurenci) a pojištění nákladů, které musí podnik vynaložit, i když byl provoz přerušen. b) Pojištění založené na popisu průměrné výše škody vzhledem k průměrné výši pojistné částky. c) Pojištění rizika na jeden rok (či obecně na jedno pojistné období) dopředu; na konci tohoto roku je pojistné, inkasované od kmene pojištěných, beze zbytku spotřebováno, protože odpovídá pravděpodobnosti, že v daném roce nastane pojistná událost (např. havárie či krádež motorového vozidla v havarijním pojištění). d) Žádné z uvedených tvrzení není správné. Institut Svazu účetních, a.s.,

4 Otázky s volnou odpovědí (celkem 10 bodů) Odpovězte na následující otázky. Za každou správně zodpovězenou otázku můžete získat 5 bodů. 1. Co jsou datové sklady? Co rozumíte pod pojmem dolování dat? 2. Vysvětlete pojem účetní záznam, jak jej chápe současná legislativní úprava. Co podle této úpravy značí pojem podpisový záznam? Institut Svazu účetních, a.s.,

5 Příklady a případové studie (celkem 80 bodů) 1. Podle účetních podkladů vykázal podnik od března do prosince 2005 tržby (mil. Kč) uvedené v tabulce: Měsíc III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Tržby Modelujte vývoj tržeb podniku trendovou přímkou. Posuďte, zda přímka je vhodným modelem. Stanovte odhad vývoje tržeb na leden a únor roku Prodejna nabízí dva druhy ledniček. V roce 2007 byla cena typu A Kč a typu B Kč. Celková průměrná cena, za níž se oba typy v roce 2007 prodávaly a jež byla určena na základě všech skutečně prodaných ledniček v roce 2007, byla Kč. V roce 2008 firma zvýšila cenu každého z typů o 300 Kč. Při hodnocení prodeje za rok 2008 se však na základě všech prodaných ledniček ukázalo, že celková (tj. za oba typy dohromady) průměrná cena - i přes zvýšení jednotlivých cen o 300 Kč - činila jenom Kč. Vysvětlete tento paradox a svou úvahu doložte propočtem. (10 bodů) Institut Svazu účetních, a.s.,

6 3. Příjmy z jednorázové investice ve výši Kč jsou Kč, Kč, Kč a Kč (vždy postupně za jeden, dva, tři a čtyři roky). Pokud na kapitálovém trhu lze porovnatelný kapitál zhodnocovat v průměru s mírou zisku 4 %, oceňte tuto uvedenou investici podle pravidla současné hodnoty. (10 bodů) 4. Mějme spotřební koš tvořený čtyřmi položkami základních potravin - chléb, jogurt, cukr a mléko. Cena chleba se mezi květnem 2005 a květnem 2004 nezměnila, cena jogurtu mezi týmiž obdobími vzrostla o 2 %, cena cukru vzrostla o 7 % a cena mléka klesla o 3 %. Váha ve spotřebním koši v květnu 2005 byla u chleba 50 %, jogurtu 10 %, cukru 25 % a mléka 15 %. Spočtěte celkovou změnu cen prodeje zboží ve spotřebním koši v období mezi květnem 2005 a květnem Institut Svazu účetních, a.s.,

7 5. V souboru všech přijatých šeků 2 % z nich vykazují určité nesrovnalosti kolem podpisu. Jaká je pravděpodobnost, že mezi 250 náhodně vybranými šeky nebude ani jeden problematický? Co je v tomto případě náhodnou veličinou, jaké je její rozdělení a s jakými parametry a jaká je za daných podmínek střední hodnota a rozptyl této náhodné veličiny? 6. Kolik naspoříme za čtyři roky, jestliže ukládáme na počátku každého měsíce Kč při nominální úrokové míře 1 % p.a. s měsíčním úročením? Použijte jak přesný, tak aproximativní postup. Institut Svazu účetních, a.s.,

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 11 FINANČNÍ ŘÍZENÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: 1

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 4 MANAŽERSKÁ EKONOMIKA PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

TÉMA č.1. Samostudium

TÉMA č.1. Samostudium TÉMA č.1 1 Makroekonomické prostředí pro podnikání. Klíčové makroekonomické ukazatele a indikátory jejich zdroj a význam jako nositelů informací. Práce s makroekonomickými ukazateli a indexy Samostudium

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Ekonomická stránka činnosti podniku

Ekonomická stránka činnosti podniku Ekonomická stránka činnosti podniku Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Majetková a kapitálová

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ. Eva Kociánová

FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ. Eva Kociánová FINANCE 4. část OBĚŽNÝ MAJETEK A JEHO ŘÍZENÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Oběžný majetek a jeho řízení 2 OBSAH 1 Oběžný majetek 5 1.1 Postavení oběžného majetku v ekonomice podniku...7 2 Řízení

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999

Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o hospodaření za rok 1999 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc. rektor Zpracoval Doc. Ing. Tomáš Bartovský, CSc., kvestor

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZFF Základy firemních financí vyučující: Ing. Petr Bačík,Ph.D.

Více

Výroční zpráva 2008. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2008. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2008 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 4 Výroční zpráva 2008 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem

Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem Praha, prosinec 2008 Výzkumná studie Daňová politika Leoš Vítek, Jan Pavel Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze Analýza

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 2 PRÁVO PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

nejen Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

nejen Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Ekonomie nejen k maturitě Ekonomické výpočty a projekty Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových investic.

Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových investic. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Finanční leasing jako významný zdroj financování podnikových

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Optimalizace nákladů společnosti ČSAD logistik Ostrava a.s. Bc. Ondřej Konečný Diplomová práce 2014 . Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám

Výroční zpráva 2014. Moderní přístup. k tradičním hodnotám Výroční zpráva 2014 Moderní přístup k tradičním hodnotám ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 2 INFORMACE O SPOLEČNOSTI 3 PŘEHLED ČINNOSTÍ 4 VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE 5 PŘEHLED AKTIV A PASIV K 31. 12. 2014 6 VYBRANÉ ÚDAJE

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Investiční životní pojištění jako forma spoření do budoucna JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku BAKALÁŘSKÁ

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více