Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Doba sdílení V čase adventu přinášíme tipy, jak se naladit na sváteční strunu, praktické informace i vánoční příběhy strana Prezident a Praha 2 Jaká je naše městská část ve vzpomínkách vinohradského rodáka, prezidenta Václava Klause, a jak ji vnímá dnes strana 6 Čistá dvojka Téměř rok zkušeností má za sebou projekt, zaměřený na zapojení obyvatel Prahy 2 do péče o své životní prostředí strana 8 Objevit nanovo radostnou krásu Vánoc Slovo úvodem Vážení spoluobčané a čtenáři, byl jsem požádán, abych Vás všechny oslovil v úvodním slovu na téma Vánoc. Možná, že mnozí z Vás vůbec Vánoce neprožívají jako ty nekrásnější svátky v roce. Smím tvrdit, že lidé mají rádi Vánoce, když jsou v nedohlednu. Ale když se přiblíží vánoční čas, mnozí dospělí říkají: Už aby bylo po svátcích to zase bude blázinec. Jsou to hlavně ženy, na kterých spočívá hlavní břemeno vánočních příprav. Na nich je totiž velká práce spojená s přípravou svátků. Co si jako kněz i mimo zpovědnici vyslechnu postesků a stížností na mužskou nevšímavost! Jako dospělí se mnohdy lekáme rychlosti, se kterou se Vánoce blíží, a děsíme se, co všechno nestihneme, ale jako děti jsme se nejspíš všichni těšili. Vánoce z dětství, to jsou pro mě ty nejkrásnější vzpomínky: celá rodina se sjela u prarodičů, až div, jak se těch třicet osob vešlo k jednomu stolu, voněl stromeček a seno pod ubrusem, nejdříve dědeček začínal modlitbu, všichni jsme si navzájem přáli a lámaly se oplatky, pak babička četla z Bible vyprávění o narození Ježíše v Betlémě. Každý musel ochutnat všech dvanáct chodů připravených na štědrovečerním stole a pak se zpívaly koledy, vyprávěly rodinné historky a příběhy. Dárky se u nás pod stromeček nedávaly, největším dárkem bylo, že jsme aspoň tento večer mohli být spolu, někteří členové rodiny totiž přijížděli z velké dálky z různých koutů světa. Byly to krásné Vánoce. Rád na ně vzpomínám, nejen na rodinnou tradici, ale především na ty, kteří odešli a kteří mi chybí, jako třeba moje babička. Vím, že v Praze 2 žije mnoho osamocených a starých lidí, pro které vánoční svátky nejsou zrovna radostnou událostí, protože jsou plné vzpomínek na drahé zesnulé, kteří chybějí u štědrovečerní tabule. Kolem nás je plno smutných lidí, kteří zapomněli, že Vánoce jsou svátky radosti. Vánoce jsou pro nás evangeliem dobrou zprávou o tom, že Bůh se v Ježíši Kristu solidarizoval s lidmi. Nenarodil se do žádné idyly. Mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě. Bohatý Bůh přebýval v jeslích ve chlévě. To vše proto, abychom uvěřili, že s námi má dobré úmysly, že nám rozumí, že mu na nás záleží a že nás má rád Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme dost času. Možná, že nechuť, s níž někteří mluví o svátcích, pramení z toho, že už vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé znamení. I v tom nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu. Dovolte, abych závěrem citoval z knihy Vánoce Petra Piťhy, kde autor dává jednoduchý návod, jak dobře Vánoce prožít: Udělejte o polovinu cukroví méně a budete mít víc času zastavit se, zamyslet a i se radovat. A nebudete také muset po Novém roce vypouštět záložky na sukni a povolovat pásky u kalhot. Nechtějte všechno přesně naplánovat, vždyť se to mnohdy zvrtne jinak: dědeček nastydne, Zuzanka dostane zarděnky, návštěva se omluví nebo přijde pozdě. Nechtějte řídit Vánoce jako generál nebo režisér, ale nechte se řídit Vánocemi. A hlavně nebuďte sobci. Na svátcích je krásné, že se líbí i těm druhým. Ve světle jejich radosti se rozsvítí i radost Vaše. Buďte vynalézaví: vždyť v okolí každého z nás je mnoho lidí na okraji. Nestačí, když napečeme hory cukroví, naděláme sudy salátu, nanosíme metráky potravin a nápojů, rozvěsíme jmelí a větvičky a provedeme zoufalý pokus o úklid všeho. To vše nestačí a nejednou to i překáží. Svátky potřebují ještě jinou přípravu Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí a vyžadují přípravu našeho srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba přichystat místo pro příchod a spočinutí Páně. Je třeba hledat smír, neboť pak přijde i tichá radost a pokoj. Přeji Vám, drazí přátelé, radostné a požehnané prožití nadcházejících svátků, krásná setkání s blízkými, ať jsou Vaše srdce plná pokoje a naděje. Zvu Vás na Štědrý den na půlnoční ke sv. Ludmile a těším se na Vás. P. Stanislav B. Surma, O. Praem., administrátor u sv. Ludmily Informace o datové schránce Název: Městská část Praha 2 Adresa: nám. Míru 20/600, Praha 2, IČ: ID datové schránky: y7yb44i Typ datové schránky: orgán veřejné moci Městská část Praha 2 zprovoznila datovou schránku dne DVACET LET POTÉ: Několik tisíc Pražanů si 17. listopadu 2009, v Den boje za svobodu a demokracii, přišlo zopakovat historický studentský pochod, jehož dramatické vyústění na Národní třídě odstartovalo pád totalitního systému. Jako tehdy se všichni sešli na Albertově a pak se vydali k Vyšehradu. V průvodu se to hemžilo reminiscencemi na dobu totality, ale také transparenty vyjadřujícími postoj k současnému dění. Po stopách svých předchůdců demonstranti nakonec dorazili na Národní třídu. Nečekal je zde brutální zásah policie, ale velkolepý happening na oslavu dvaceti let svobody. Akci uspořádala společnost Opona. Více na str. 3. Text a foto: len Projekt revitalizace Albertova potřetí Opět, již potřetí, se vracím k problematice Albertovských svahů. V lednu tohoto roku jsem si postěžoval na problémy spojené s rekonstrukcí zahrady Ztracenka. Tentokrát již mohu konstatovat, že stavební práce na Ztracence jsou v plném proudu a její rekonstrukce se pomalu chýlí k závěru. V lednu jsem také konstatoval, že městská část Praha 2 neuspěla v roce 2008 se svojí žádostí o dotační podporu na revitalizaci Albertovských svahů z fondů Evropské unie. I zde se situace výrazně změnila. Žádost městské části Praha 2 o dotaci z evropských fondů na rekonstrukci právě této zahrady byla napodruhé úspěšná a Praha 2 prostřednictvím hl. m. Prahy obdržela na obnovu Ztracenky dotaci bezmála dvaceti milionů korun. Znovu připomínám, že projekt revitalizace Albertovských zahrad vychází ze studie pořízené Útvarem rozvoje hlavního města Prahy pod názvem Urbanistická studie Albertov Karlov. Tato studie má za úkol řešit neúměrnou zátěž silně zdevastovaných Albertovských svahů a vytvořit zde prakticky novou pražskou zahradu. Rekonstrukce zahrady Ztracenka realizovaná se zásadní finanční pomocí Evropské unie je první etapou realizace tohoto rozsáhlého projektu. Dovolte mi, vážení čtenáři, abych znovu zopakoval celkový rozsah, charakter a kontext revitalizace tohoto území. Celá lokalita je typická poměrně řídkým osídlením, které vyplývá z funkčního určení Albertova jako univerzitního kampusu. Nově vzniklý bytový komplex Na Slupi ještě výrazně navýšil společenskou poptávku po řešení tohoto území, které si nijak nezadá s nechvalně známými brownfieldy, tedy extrémně zanedbanými lokalitami s určitým stupněm ekologické zátěže. Celý projekt revitalizace Albertova je rozdělen do několika funkčních etap, které budou realizovány v různých časových intervalech. První etapou je právě revitalizace zahrady Ztracenka, která v současné době probíhá. Náklady na její realizaci nakonec dosáhly částky 25 milionů Kč. Jejich část je kryta z výše zmíněné dotace z evropských fondů. Realizací projektu vznikne velmi atraktivní území se zajímavými výhledy na jižní část Prahy. Zahrada bude veřejně přístupná s tím, že v nočních hodinách bude pravděpodobně uzavírána. Poměrně dlouhá diskuse se vedla nad Foto: len povrchem parkových cest, kde nakonec zvítězil názor pražských památkářů, a tak většina parkových cest bude mlatového charakteru. Zahradu Ztracenka v novém budou Pražané moci obdivovat již počátkem roku Druhou etapou je regenerace bastionu novoměstských hradeb. Na základě vítězné architektonické studie vznikla v roce 2009 projektová dokumentace pro tuto akci. Pro rok 2010 plánuje městská část Praha 2 realizaci stavby v úhrnné hodnotě cca 37 milionů Kč. Pokr. na str. 2 NP_prosinec_09.indd :17:35

2 2 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2009 Co se děje na radnici Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala do uzávěrky tohoto čísla v měsíci listopadu dvakrát, a to a Projednala celkem 60 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada souhlasila mj. s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku Komplexní správa parků, s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku Ostraha dětského hřiště a části parku Riegrovy sady a Dětské hřiště U Vodárny ostraha dětského hřiště a schválila ceník na dopravní služby pilotního projektu Odvezeme Vás k lékaři. RMČ vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření s prostředky zdaňované činnosti MČ Praha 2 za I. III. čtvrtletí 2009 a poskytnutí investičních dotací ze státního rozpočtu na rekonstrukce dětských hřišť Na Výtoni, U Vodárny a na rekonstrukci vinice v Havlíčkových sadech. Doporučila také ZMČ schválit znění připomínek MČ Praha 2 ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy. Rada schválila rovněž záměr vybavit zařízení pobytových služeb příspěvkové organizace CSS Praha 2 v Máchově 14 zdravotnickými lůžky s příslušenstvím. RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 19/2009 a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 14/2009. Z materiálů k informaci vybíráme: ke změně obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka Pozn. red.: Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 se konalo po uzávěrce tohoto čísla ( ). Jeho výsledky přineseme v příštím čísle Novin Prahy 2. Hledejte s námi kandidáty na čestné občanství Vážení čtenáři, jak víte, městská část Praha 2 v minulosti již několikrát udílela čestná občanství osobnostem, které svou celoživotní činností významně přispěly k dobrému jménu Prahy 2. Mezi čestnými občany naší městské části jsou známé postavy společenského, kulturního a politického života, vynikající hudebníci, výtvarní umělci, spisovatelé, ale také váleční veteráni a lidé persekvovaní za dob totality. Jako vůbec první byli takto oceněni v roce 2004 disident, filozof a politik Václav Benda, dramatik František Langer a fotograf Ladislav Sitenský. Mezi námi žije řada lidí, kteří by si takové ocenění zasloužili také. Víte-li o někom, kdo má výrazné zásluhy v některém z oborů lidské činnosti a žije na území městské části Praha 2, dejte nám vědět. Své tipy na kandidáty čestného občanství Prahy 2 nám můžete posílat, spolu se stručnou charakteristikou osobnosti, na adresu: ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na Čestné občany Prahy 2 bude městská část vyhlašovat na počátku roku Kalendář Prahy 2 na rok 2010 Kalendář městské části na rok 2010, který právě vychází, nabízí zajímavá srovnání nejznámějších míst na území Prahy 2 s jejich podobou na počátku 20. století. Můžeme zde vidět, jakými proměnami prošlo za sto let např. Karlovo náměstí nebo náměstí Míru, v jakém kontextu byly tehdy zasazeny kostely jako sv. Ludmila, sv. Ignác nebo sv. Štěpán, jak vypadalo panorama Vyšehradu a jak Emauzy, než je v roce 1945 zničily letecké bomby. Zjistíme zkrátka, jak podobu veřejných prostor a význačných objektů v Praze 2 ovlivnil zub času. Historické pohlednice Prahy 2 na kalendář zapůjčil Karel Reytl, fotografie současné Prahy pořídil Josef Pačes. Kalendář pro městskou část Praha 2 vydalo nakladatelství LEON. K nahlédnutí bude v informačních kancelářích ÚMČ (nám. Míru 20 a Jaromírova 23) a k zakoupení v prodejně dárkového zboží Bělehradská 118 a také na Novoměstské radnici (v pokladně, kde se prodávají vstupenky na výstavy). Městská část Praha 2 navíc připravuje jednolistý kalendář se stejnou tematikou. Ten si případní zájemci také budou moci vyzvednout v informačních kancelářích úřadu. len Upozornění ZMĚNY NÁVŠTĚVNÍCH HODIN ÚMČ PRAHA 2 Návštěvní hodiny odd. zón placeného stání (parkovací karty) v prosinci 2009: po pá od 8:00 do 18:00. Návštěvní hodiny pracovišť osobních dokladů a evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT a zón placeného stání (parkovací karty) v pátek budou pouze do 11:30. Ve čtvrtek se návštěvní hodiny Úřadu MČ Praha 2 ruší, úřad bude uzavřen. Svoz velkoobjemového odpadu Prosinec 2009 ÚT Trojanova 7 ÚT Londýnská 39 ST Anny Letenské 13 ST Na Kozačce 12 ČT Sázavská 13 ČT Římská/Italská PO Slezská/Blanická PO Lublaňská 31 ÚT Sarajevská/Rejskova ÚT Vocelova 1 ČT Slavojova (park) PO Záhřebská 32 PO Chopinova/Krkonošská ÚT Chodská 25 Leden 2010 Harmonogram VOK na leden 2010 nebyl v době uzávěrky prosincových Novin Prahy 2 ještě sestaven. Bližší informace poskytne Infolinka Ulice Prahy 2: Důležité upozornění: Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vždy pouze na čtyři hodiny v daném termínu. Nebudou ponechány na stanovišti přes noc! Ve všední den bude doba přistavení od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Kontejnery budou pod stálým dozorem pracovníků společnosti Komwag, a. s. O asistenci bude požádána i městská policie. Upozorňujeme, že kontejnery jsou určeny výhradně k odkládání objemného odpadu od občanů, nikoliv k odkládání živnostenského odpadu! K veřejným soutěžím o nájem obecních bytů Po Karlově náměstí získala naše městská část ve středu 18. listopadu další stanoviště podzemních kontejnerů, tentokrát na rohu Francouzské a Budečské ulice. Jejich vybudování bylo součástí rekonstrukce Francouzské ulice. Záměr Projekt revitalizace Albertova potřetí schválila v červenci rada městské části. Na rohu Francouzské a Budečské tak byly umístěny tři kontejnery o objemu 3 x 3 m 3 pro využitelné složky komunálního odpadu, jako jsou papír, plasty a čiré a barevné sklo. Osazení bylo financováno ve spolupráci s firmou EKO-KOM ta zaplatila samotnou technologii, přičemž rozpočet celkových nákladů na osazení kontejnerů představoval částku Kč. Praha 2 se dlouhodobě potýká s problematikou nepořádku na stanovištích nádob na tříděný odpad. Proto městská část doporučila využít možnosti vybudování několika stanovišť s podzemními kontejnery. Z hlediska estetického i provozního jsou pro sběr a třídění odpadů v památkové zóně i rezervaci nejlepším řešením. Od běžných kontejnerů se liší tím, že jejich větší část je ukryta pod zemí, jejich objem může být 3 m³ 5 m³ (stávající mají objem 1100 l). Městská část Praha 2 oznamuje Pokr. ze str. 1 Na nově regenerovaném bastionu bude kromě veřejného parkového prostranství umístěna restaurace, kterou městská část hodlá pronajímat a tím umořit vstupní náklady na její výstavbu. I zde bude zpracována v roce 2010 žádost o finanční pomoc při realizaci této akce za přispění fondů Evropské unie. Třetí etapou bude revitalizace pozemku pod bastionem, v těsném sousedství Novoměstských hradeb. Zde se nachází objekt bývalé kuželny TJ Praga, který hodlá městská část Praha 2 odkoupit od současného vlastníka a zapojit do celkového projektu. Jednání probíhají, ale jejich výsledek zásadně celý projekt neovlivní. Zahrada kolem kuželny bude komunikačně propojena přes Horskou ulici se zahradou Ztracenka. V roce 2008 proběhly základní udržovací práce a byla zpracována studie na toto území. V roce 2010 hodlá MČ Praha 2 zpracovat projektovou dokumentaci a v následných letech opět za finanční pomoci evropských fondů by mělo dojít k realizaci tohoto projektu. Čtvrtou etapou je jihozápadní cíp Albertova, který napojí nově vybudovanou bytovou kapacitu Na Slupi na revitalizovaná území. K realizaci této etapy se ve vlastním zájmu zavázal investor výstavby nového bytového komplexu, firma Interunion, a. s. Součástí této etapy je sice krátký, avšak velmi důležitý spojovací úsek mezi hradbami a budovou ČVUT. Tento pozemek zůstává v mimořádně zanedbaném stavu a jeho funkcí je propojení části, kterou realizuje firma Interunion, s částí, kterou hodlá realizovat městská část Praha 2. Pátá a šestá etapa jsou dosud pouze ve fázi urbanistické studie. Jedná se o revitalizaci severního Albertovského svahu, a to od Albertovských schodů podél zemské porodnice, přes malé Albertovské schody Veřejná dražba nová forma pronajímání obecních bytů za smluvní nájem- v Praze 2 klíče o obecního bytu 35 ná- ( ) tímto způsobem získalo né, kterou městská část od červ- jemců, kterým bylo v šesti soutěžních na 2009 nahradila původní dnech nabídnuto 35 bytů. obálkovou metodu se v praxi osvědčila. Původní systém První veřejná soutěž o nájem obecních byl zneužíván nepoctivci. Praha 2 poskytla policii, která věc šetří, důkazy a díky nim byla odhalena jedna ze skupin podvodníků, řekl k tomu zástupce starostky Ing. Jiří Paluska a dodal: Nová metoda umožňuje získat v Praze 2 byt za velmi rozumných finančních podmínek. Rada bytů byla pořádána 30. června ve velkém sále budovy ÚMČ Praha 2 na nám. městské části schválila nová Pravidla veřejné soutěže o nájem obecních bytů a městská část přistoupila k této intervalech další. Soutěž je založena Míru 20 a na ni navazují v pravidelných transparentnější metodě. Do uzávěrky na principech aukce, s tím, že občané prosincového čísla Novin Prahy 2 Prahy 2 mají přednostní právo zúčastnit se prvního kola dražby. Pokud je první kolo neúspěšné, následuje ihned druhé kolo, kterého se mohou zúčast- nit všichni přítomní bez omezení. Vyvolávací cena (výše nájemného bez služeb) představuje násobek celkové podlahové plochy bytu a poloviny průměrného tržního nájemného dosaženého v předcházejícím kalendářním roce. Zájemci musí složit kauci ve výši Kč, která je jim bezprostředně po skončení soutěže vrácena. red Poznámka: Podrobnosti a aktuální termíny veřejných soutěží naleznete na Podzemní kontejnery představují elegantní řešení Městská část Praha 2 počítá s tím, že v příštím roce bude pokračovat v budování dalších stanovišť využívajících tuto progresivní odpadovou technologii. Byla vytipována dvě místa, kde by realizace těchto stanovišť byla vhodná, a to Vinohradská 38 a náměstí Míru. Další možná umístění jsou uvedena ve studii zpracované v loňském roce Magistrátem hl. m. Prahy ve spolupráci s odbornými pracovníky z městských částí. Na území Prahy 2 jsou to například následující lokality: Ostrčilovo náměstí, Botičská 10 a Římská za divadlem. V hlavním městě podle sdělení magistrátu v současné době funguje osm stanovišť podzemních kontejnerů, a to v Praze 2, 1, 5 a 7. Text: len, foto: van Prázdniny ve školních družinách a mateřských školách V době vánočních prázdnin bude přerušen provoz školních družin všech základních škol městské části Praha 2. V období bude také přerušen provoz následujících mateřských škol: Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2 Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25 Mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1 Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27 Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1 Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16 Provoz dalších mateřských škol bude přerušen v období : Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37 Mateřská škola na Zbořenci (součást Základní školy Resslova) a podél kostela sv. Apolináře až k zahradě nad nemocnicí sv. Alžběty, která je opět ve vlastnictví městské části Praha 2. Celý projekt revitalizace Albertova je tedy rozdělen na několik let. Jeho úspěšné realizaci bude předcházet řada obtížných jednání především s představiteli Karlovy univerzity, kteří disponují dotčenými pozemky zejména pro lokalizaci páté a šesté etapy. Pro realizaci celého projektu předpokládáme využít finančních zdrojů z evropských fondů, které by se na celkových nákladech mohly podílet až 80 procenty. Vznikne tak zcela nový komplex pražských zahrad, situovaný v atraktivním prostředí Albertova, který je charakteristický svojí neopakovatelnou atmosférou. Jste přesvědčeni, vážení spoluobčané, o správnosti tohoto projektu? Napište nám svůj názor. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky NP_prosinec_09.indd :17:40

3 Noviny Prahy 2 Co se děje v Praze 2 ČÍSLO 12 - PROSINEC Ostraha dětských hřišť v Praze 2 Zrenovovaná veřejná dětská hřiště U Draka a U Vodárny budou nepřetržitě hlídána ostrahou. Městská část tak chce zamezit ničení jejich zařízení. 20. výročí sametové revoluce Vandalismu bohužel uniknou málokteré veřejně přístupné prostory a pokud se nechceme jen bezmocně dívat, jak například čerstvě zrenovované hřiště opět upadá do neutěšeného stavu, je třeba ho chránit. Nejúčinnějším způsobem je zajištění ostrahy, pokud možno permanentní. Radní městské části proto počátkem listopadu vybrali firmu, která bude dohlížet na pořádek a bezpečnost na dvou čerstvě opravených dětských hřištích... na vloni zrenovovaném hřišti U Draka v Riegrových sadech a na hřišti U Vodárny, dokončeném právě v těchto dnech. Ostrahu zde budou po čtyřiadvacet hodin denně vykonávat zaměstnanci sdružení CENTR GROUP, a. s. a WTC International, s. r. o. Hřiště U Draka Hřiště U Vodárny Rozsáhlá rekonstrukce tohoto hřiště Stejnou ostrahu bude mít zajištěnu v horní části Riegrových sadů skončila i hřiště U Vodárny, které má být slavnostně otevřeno počátkem prosince. před rokem, v listopadu Již od znovuotevření hlídali hřiště nepřetržitě pracovníci společnosti J & K serstrukci vynaložila zhruba 20 milionů Městská část Praha 2 na jeho rekonvice bezpečnostní služba, spol. s r. o., korun, což je jeden z důvodů, proč považuje za nezbytné zde zajistit se kterou městská část uzavřela smlou- perma- vu na zkušební dobu 13 měsíců (do ). Začátkem září vyhodnotil odbor životního prostředí plnění smlouvy a doporučil radě městské části, aby hlídání hřiště a přilehlé části parku pokračovalo i nadále. Nachází se totiž v těsné blízkosti restaurace, jejíž návštěvníci v minulosti často ničili herní prvky. Od Nového roku budou na zrenovované hřiště dohlížet pracovníci sdružení CENTR GROUP, a. s. a WTC International, s. r. o. Honzou Musilem. V mázhausu se po celý den budou prezentovat neziskové organizace a návštěvníkům opět nabídnou své výrobky chráněné dílny. Pro děti je připraven zábavný vánoční program. Dopoledne je určeno těm nejmladším v 10:30 začíná ve Velkém sále interaktivní program Z pohádky do pohádky. Děti se ocitnou v Pohádkovém království, kde budou moci soutěžit v nejrůznějších disciplinách. Odpoledne si přijdou na své i starší děti v nabídce je zábavný vánoční program Purkmistrovský ples. nentní ostrahu. Hřiště má být hlídáno čtyřiadvacet hodin denně a zároveň bude mít svého kustoda. Zkušební režim ostrahy potrvá 13 měsíců. Dochází bohužel k takovým projevům vandalismu, že ostrahu platit musíme. Zejména pokud chceme, aby dětská hřiště na našem území byla hezká a bezpečná, říká k tomu starostka Jana Černochová a dodává, že ostraha bude motivována i tím, že se s městskou částí bude podílet na hrazení případných škod. Ani o hudební zážitky nebude nouze... V 15:00 vystoupí v mázhausu dětský pěvecký sbor Štěpánka. Ve Velkém sále se v 16:15 představí studenti Základní umělecké školy I. Hurníka a v 18:30 zde začíná vánoční koncert komorního smíšeného sboru Gaudium Cantorum. Lístky na oba koncerty budou Hřiště U Vodárny je rozděleno na část pro menší děti s herními prvky a pískovištěm a část pro větší děti s multifunkčním hřištěm na míčové hry a prostorem např. pro in-line brusle. Hlavní atrakcí prostoru pro menší děti je dřevěná prolézačka replika sousední vinohradské vodárenské věže. Krom toho je zde řada dalších herních prvků s bezpečnostními dopadovými zónami a uzavíratelné pískoviště. Víceúčelové sportoviště pro starší návštěvníky je oploceno silonovou sítí. Má umělý povrch, na kterém je barevně rozlišenými čarami vyznačeno hřiště na volejbal a streetball. V tomto sektoru je k dispozici trampolína. Rekonstrukce obnášela také stavební úpravy a opravy skladu herních a sportovních prvků a zařízení pro ostrahu, vybudování veřejného osvětlení, odvodnění a oplocení. Pokud jde o obnovu veřejné zeleně, přibyly zde okrasné jabloně, živý habrový plot, trávníky a půdopokryvné stálezelené keře. Novinkou je ochrana hřiště elektronickým zabezpečovacím systémem. Věříme, že nově obnovené hřiště bude sloužit k radosti malých i větších dětí, které ho dosud využívaly, i všem novým návštěvníkům. Po loňské rekonstrukci hřiště U Draka v Riegrových sadech tak městská část získá další prostor na hraní a sportování dětí, vybavený na špičkové úrovni, říká k tomu radní Aleksandra Udženija. Text a foto: len Adventní zastavení na Novoměstské radnici V pondělí 14. prosince budou prostory Novoměstské radnice po celý den patřit Adventnímu zastavení. Tradiční předvánoční akci, pořádanou městskou částí již potřetí, zahájí v 10:00 starostka Jana Černochová spolu s moderátorem k dostání od pondělí v informačních kancelářích úřadu městské části nám. Míru 20 a Jaromírova 23. V odpoledních hodinách se ti dříve narození budou moci pobavit i poučit v kavárničce pro seniory, která bude otevřena v přízemí Novoměstské radnice. V časech 14:00, 15:00 a 16:00 je pro ně navíc připraven zábavný program s ukázkami vánočních zvyků a ochutnávkami tradičních vánočních jídel a cukroví. Součástí celodenního programu budou i letos vánoční workshopy, kde se zájemci budou moci zapojit do vánočního korálkování či zdobení perníčků. Srdečně všechny zveme! len Městská část má nový projekt proti graffiti Graffiti, poškozující a hyzdící fasády domů, jsou i v Praze 2 značným problémem. Jen v letošním roce stálo městskou část odstraňování takových artefaktů 10 milionů korun, které musela uvolnit ze svého rozpočtu. Podobně jako ostatní městské části bojuje Praha 2 se sprejery dlouhodobě. Její nejnovější zbraň spočívá v prevenci, kterou se zabývá projekt Ochrana majetku na území MČ Praha 2 proti poškození du zastupitelé městské části. Speciální ochrana fasády se bude aplikovat až do výšky tří metrů. Předtím se ale musí provést penetrace, odstranit graffiti, opravit fasádní nátěr a omítka. soukromých vlastníků. V letošním roce by se tato ochrana měla týkat 625 nemovitostí (asi 80 obecních a 545 soukromých, nově zařazených do programu). Pro rok 2010 se plánuje protigraf- sprejovými nástřiky graffiti. Většina domů na území Prahy 2 je fitová úprava asi 234 budov, 859 Výsledky veřejné zakázky na firmu pověřenou péčí o tuto oblast projednala ve vlastnictví soukromých osob. Rada městské části proto rozhodla, že tato domů v roce 2011 a cca 947 v roce Text: van, foto: anl v říjnu rada městské části. Nejlépe služba bude nabídnuta i jim, a to na náklad uspěla společnost Komwag, která tak obce. Podmínkou je, že jejich dům bude v následujících čtyřech letech bude mít opravenou omítku. ošetřovat fasády domů v Praze 2 proti nevhodným nástřikům výběr radních potvrdili na svém zasedání 24. listopa- Čtyřletý projekt ochrany nemovitostí počítá s tím, že by mohlo být ošetřeno na 280 obecních domů a 3000 domů SVOBODNÝ ALBERTOV 2009: Dnešní studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy oslavili výročí památného pochodu svých o dvacet let starších kolegů z Albertova na Národní třídu happeningem v prostorách univerzitního kampusu, výstavou dobových dokumentů a filmovým festivalem. V pondělí 16. listopadu se na pódiu pod širým nebem střídaly kapely, vzpomínalo se na bouřlivé dny listopadu 1989 o své osobní zkušenosti se přišli podělit tehdejší protagonisté z řad studentů a herců. V budově Přírodovědecké fakulty byla zahájena výstava Albertov 1989: 20. výročí sametové revoluce (viz str. 12). Vernisáž doprovázel filmový festival, sestavený z unikátních dokumentů oněch dnů. Na snímku se současnými studenty diskutují (zleva) starostka MČ Praha 2 Jana Černochová, přímí účastníci tehdejších událostí Jan Černý a Petr Volf a tehdejší studentský vůdce Šimon Pánek. Se studenty si také přišli zavzpomínat např. rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl, děkani Přírodovědecké, Matematicko-fyzikální a 1. lékařské fakulty Bohuslav Gaš, Zdeněk Němeček a Tomáš Zima, první mluvčí Občanského fóra Petr Čepek i herci Jan Kačer a Jan Potměšil. DVACET LET BEZ OPONY: O den později, 17. listopadu, se na stejném místě jako před dvaceti lety začali kolem třetí hodiny odpoledne scházet všichni, kteří si chtěli připomenout začátek konce totality. Průvod z Albertova na Národní třídu, vrcholící velkolepým happeningem, uspořádala společnost Opona. V jeho čele kráčeli andělé se symbolickým svazkem listopadových klíčů. Sametová revoluce si rudou bestii moc dobře osedlala. Text a foto: len Téma na leden JAK SE ŽIJE SENIORŮM V PRAZE 2 Vážení čtenáři, v prvním čísle nového roku 2010 se chceme zaměřit na to, jak se v naší městské části žije dříve narozeným spoluobčanům. A to jak ve smyslu sociálních služeb, tak i nabídky aktivit, zpříjemňujících každodenní život. Jsou v Praze 2 sociální služby pro seniory na dobré úrovni? Mají dost možností, jak aktivně trávit volný čas? Je zde zajímavá nabídka vzdělávání? Co v Praze 2 seniorům zásadně chybí? Co byste navrhovali zlepšit? Jak hodnotíte aktivity jako např. pravidelná setkání v Illusionu s Veselým seniorem, výlety pro seniory, pořádané městskou částí, nebo kurzy městské policie, zaměřené na prevenci? Těšíme se na Vaše názory a náměty na toto téma na u: nebo na adrese: ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2. Psát nám můžete až do 14. prosince. NP_prosinec_09.indd :17:42

4 Téma měsíce 4 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2009 Prahy Noviny 2 A nastává zas ten čas vánoční První adventní nedělí jsme vkročili do období příprav na nejkrásnější svátky v roce. V minulosti se věřilo v kouzelnou moc Vánoc, lidé dodržovali pradávné zvyky, připravovali se po stránce duchovní. Mnohé z toho přetrvává, i když dnešní člověk má mnohem obtížnější pozici pro usebrání se. Věříme, že na těchto dvou stranách si každý najde něco pro potěchu a posílení předvánoční nálady... Máme pro Vás přehled svátečních bohoslužeb, několik kulturních tipů a také osobní vzpomínky. Podíváme se, jak slaví Vánoce naši evropští sousedé, a poradíme Vám, kde letos sehnat stromeček a kde kapříka. Krásné Vánoce přeje všem čtenářům redakce Za poezií Vánoc na pražská náměstí Provozovatelé pražských vánočních trhů vesměs nemívají tolik trpělivosti, aby jejich pořádání načasovali do období adventu, kam patří. A tak jsme tu opět měli trhy už ve druhé polovině listopadu, jak jinak než na blátě. Jenže čím blíž k Vánocům, tím lépe se nám pomalu daří pronikat do té každoročně se opakující a přesto jedinečné atmosféry. Zvlášť když je možné na trhy jen tak zajít, popovídat si, dát si teplou palačinku a popít punč nebo svařák bez obav z obtěžování postaviček obchodních řetězců, nabízejících vše od 100% přírodního jogurtu po automatický posilovač zádového svalstva. Na trzích na náměstí Míru se letos můžeme nechat unášet poezií Vánoc počínaje 20. listopadem až do Štědrého dne, a to denně od 10:00 do 19:00. Na šedesát stánků s typickými českými vánočními produkty potěší duši už jen nápisy na štítech: Růžová čajovna, Levandulová, Solné lampy, Knihařství, Bylinná mýdlárna, Dřevěné skládačky, Cínové figurky, Medové perníčky, Staročeský trdelník, Těchonická medoláda, Vánoční ozdoby, Keramické betlémy, Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Bohoslužby: , 8:40 denní modlitba církve (Šancovská kaple) 9:00 mše svatá 24:00 půlnoční mše svatá , 9:00 mše svatá , 9:00 mše svatá Vyšehradské jesličky budou přístupny každý den od do , od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Kostel sv. Ludmily na Vinohradech Bohoslužby: , 16:30 mše svatá pro rodiny s dětmi 24:00 půlnoční mše svatá , 9:00, 11:00 a 16:30 mše sv. 19:00 Česká mše vánoční J. J. Ryby (koncert) , 9:00, 11:00 a 16:30 mše sv. Adventní koncerty: Ve čtvrtek od 19:00 se koná slavnostní předvánoční chrámový koncert Ave Maria. Občanské sdružení pro opravu varhan v kostele sv. Ludmily v Praze 2 vás srdečně zve na benefiční Koncert při svíčkách, který pořádá v den svátku sv. Lucie v neděli od 19:00 pod záštitou starostky Jany Černochové. Vystoupí slavný český tenorista Aleš Foto: nov Briscein a varhanice Lucie Žáková, zazní například skladby G. F. Händla, L. Boëlmanna a C. Francka. Vstupenky budou v prodeji před koncertem. Více na Adventní duchovní obnova: V sobotu bude na faře v Jugoslávské 27 od 9:00 adventní duchovní obnova. V 9:00 a 11:00 se konají dvě přednášky, od 12:00 bude možnost modlitby v kostele, od 14:00 v kostele Dřevěné hračky a hlavolamy, Výrobky z ovčího rouna a tak dále... Ani nemusíte nakupovat, stačí si tu a tam přivonět a pokochat se očima. Vánoční strom se pro tentokrát oděl do fialovo-purpurové... Na náměstí Míru se také představují občanská sdružení Simp, o. s. a Borůvka, o. s. k prodeji výrobků ze svých chráněných dílen mají od pořadatelů bezplatně k dispozici stánek č. 28. Příjemným zpestřením je kulturní program. V rámci Vánočního trhu budou 12. prosince na nám. Míru koncertovat dva německé pěvecké sbory. Ve 13:30 vystoupí CONCORDIA CHÖRE GILS- BACH e.v. z Burbachu, slavící úspěchy po celé Evropě. Od 18:00 bude zpívat Friedrich Wolf Chor z Drážďan, který pravidelně pořádá koncertní turné po celé Evropě. Na tradiční předvánoční koledy se zastupiteli se můžeme těšit 13. prosince. A ve dnech 16. a 17. prosince budou náměstím Míru znít vánoční zpěvy v podání smíšených pěveckých sborů ze zemí Evropské unie. Premiéru mají letos vánoční trhy na Palackého náměstí. Začaly 27. listopadu a návštěvníky kromě čtyřiadvaceti prodejních stánků překvapil i velký vánoční strom v barvě šampaň. Spolu s tradičními vánočními produkty a občerstvením se na trzích představují výrobky uměleckého kovářství, medové produkty, exotické čaje nebo třeba sýrové speciality a čokolády. Více na len Na tradiční předvánoční koledy se zastupiteli se můžeme těšit 13. prosince. Zpívat začínáme v 15:00 u Ludmily, k dispozici budou, jako obvykle, zpěvníčky s texty koled. Na snímku loňské zpívání. Adventní koncerty a vánoční bohoslužby v městské části Praha 2 Foto: van začíná kající bohoslužba, od 14:45 do 16:25 je příležitost ke svátosti smíření. Jesličky budou vystaveny v kostele sv. Ludmily od do O vánočních svátcích a bude kostel kromě bohoslužeb otevřen v době od 12:00 do 16:00. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad 19) Bohoslužby: , 8:00, 16:00 mše svatá 24:00 půlnoční mše svatá, zazní převážně lidové koledy v doprovodu smíšeného sboru a orchestru , 9:00, 11:00, 18:00 mše svatá , 9:00, 18:00 mše svatá Kostel je otevřen na Štědrý den od 15:30, od 15:00, od 17:00, od 15:30 a od 16:00. Dopoledne vždy pouze v čase bohoslužeb. Benediktinské opatství Emauzy Bohoslužby: V období adventu až do Nového roku denně v 10: , 10:00 mše svatá 22:00 půlnoční mše Koncerty: V refektáři kláštera se v 19:00 koná komorní koncert souboru Musica Quinta Essentia, na programu Moje nejkrásnější Vánoce Pověz ty mně, milý Kriste Pane, kdy tvojeho narození bude? Budeť mi ho na ty slavné hody, jak zamrznú po všem světě vody. Budú zimy prašťat, metelice, neuvidíš ptáčka, křepelice. Tuto říkanku jsem znala jako dítě. Je lidová z Moravy. Prožila jsem už pěknou řádku Vánoc a skutečně, když jsem byla malá holka, tulívala jsem se ke kachlovým kamnům (měli jsme doma dvoje) po návratu domů z koulování nebo sáňkování. Sněhu bývalo v mém slezském rodišti dostatek. A mrzlo opravdu tak, až praštělo. Vánoce jsem milovala. Maminka byla švadlena, a, a tak bylo samozřejmé, že část vánočních dárků ušila a upletla. Moji dva bratři, ani já, jsme nebyli nároční, byli jsme vedeni ke střídmosti, ti ale měli jsme samozřejmě své sny a tužby. Někdy se nám naše přání vyplnila, jindy ne. Když mi bylo asi 14 let, našla jsem pod stromečkem papírový pytel. Obyčejný hnědý pytel s nápisem PEŘÍ. Vzpomínám si dodnes na ten moment zklamání. Podívala jsem se tázavě na matku a ta mi s podivnou vlídností řekla: Už jsi velké děvče. Maminky spolužaček střádají výbavu, tak jsem se rozhodla, že začnu také. Peří je potřebné a dobrá peřina k nezaplacení. Chtělo se mi brečet. Takový hloupý dárek! Vzala jsem pytel a nesla ho do kouta pokoje. Ty se nepodíváš dovnitř?, zeptala se máma. Proč, abych zjistila, jestli je to peří husí nebo slepičí? Doufám, že na tom nejsme tak špatně, abych se musela přikrývat slepičími brky, to už jsem odsekla. Ale něco ve mně zavelelo: Tak se přece podívej! skladby z období baroka a klasicismu. V kostele Panny Marie se koná v 16:00 vánoční koncert Emauzského sboru a orchestru, na programu pastorely českých autorů a Česká mše vánoční J. J. Ryby. V refektáři kláštera vystoupí v 18:30 Komorní smíšený sbor Sanguis Novus a jeho hosté. Kostel sv. Apolináře K návštěvě a k prohlídce apolinářských jesliček bude kostel pro veřejnost otevřen dne od 15:00 do 16:00 a také od 15:00 do 16:00. Kostel sv. Václava, Resslova 6 Bohoslužby a koncerty: , 10:30 matiné písní a árií L. Nohejlové a přátel , 10:30 Pouť za světlem, verše M. Matouše , 16:00 pěvecký koncert Renaty Jandové , 23:00 půlnoční bohoslužba se zpěvy , 10:00 bohoslužba NO Církve československé husitské, Vyšehrad Bohoslužby: , a , vždy od 9:00 adventní bohoslužby Opatrně jsem rozvázala motouz a sáhla do pytle. Dlaní jsem nahmatala měkkou vlněnou látku. Vytáhla jsem ji ven a vykřikla radostí. Maminka mi ušila nádherný vlněný župan. Byl dlouhý až na zem, měl červenou barvu a modré puntíky a dokonale mi sedl. Léta jsem ho nosila a mnohokrát si vybavila tu proměnu pocitů. Když jsem dospěla a vdala se a přivedla na svět děti, dostaly pro mne Vánoce docela jiný rozměr. Jako dítě jsem také chystala dárky, ale především se těšila na ty dárky, které dostanu já. V roli rodiče už nejde o to, co dostanu, ale co dám, zda tím opravdu potěším a jak a čím dokážu ten sváteční čas naplnit. Celá staletí byly české Vánoce svátkem narození Ježíše Krista. On byl darem pro lidi. O dárky nešlo, dlouho se žádné nedávaly. Jen večeře bývala slavnostnější a byl u ní vítán i osamělý host. Dnes je Jezulátko v mnohých rodinách dekorací a do jiných rodin se ani nedostane. Když vyrostly naše děti, pochopily, že nové boty, svetry, přehrávač a jiné věci mohou dostat i jindy v roce než o Štědrém večeru. Dárek, který samy vymyslí a vyrobí a vloží do něj srdce, že velmi potěší. Mnozí dospělí se Vánoc obávají. Nechali se strhnout konzumním diktátem doby a Vánoce jim nepřinášejí radost a pokoj, ale naopak stres, únavu a dluhy. Miluji Vánoce stejně jako v dětství. A to i přesto, že musím obstát jako matka i jako farářka. Asi proto, že obsahem mých Vánoc není nic pomíjivého, ale živý Bůh, který se před staletími narodil jako dítě. Emanuela Blažková , 9:00 Hod Boží vánoční, bohoslužba , 9:00 bohoslužba Sbor Českobratrské církve evangelické, Korunní 60 Druhou adventní neděli, , se od 11:00 do 16:00 koná vánoční trh , 9:30 dětské vánoční bohoslužby 17:00 Česká mše vánoční J. J. Ryby , 15:00 Štědrovečerní zpívání bohoslužby na Hod Boží Vánoční, v 9:30 s vysluhováním Večeře Páně Chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a Bohoslužby: , 15:45 vánoční vystoupení dětí 16:00 vánoční jitřní bohoslužba , 9:30 narození Pána Ježíše Krista sv. liturgie Jana Zlatoústého , 8:00 sbor Přesvaté Bohorodice svatá liturgie Jana Zlatoústého Koncerty: , 17:00 koncert Řecké koledy, ženský pěvecký sbor Filokalia, sbormistr Mario Christou NP_prosinec_09.indd :17:44

5 Noviny Prahy 2 Téma měsíce ČÍSLO 12 - PROSINEC Kam pro kapra a vánoční stromek Tradiční základ vánočních oslav u nás tvoří po staletí dva neměnné zvyky: o štědrovečerní večeři jíme smaženou rybu (většinou kapra) s bramborovým salátem a ve svátečně ozdobeném a vygruntovaném bytě instalujeme na čestném místě slavnostně ozdobený stromek, pod který vkládáme dárky pro naše blízké. Letos začne podle tržního řádu prodej vánočních stromků v pondělí 7. prosince a prodej kaprů v kádích v pondělí 21. prosince. Uveřejňujeme proto seznam stanovišť, kde si je v naší městské části můžete koupit. Vánoční stromky: Náměstí Míru, Svatoplukova 3, Tylovo náměstí, Vinohradská 50. Prodej kaprů: Bělehradská 50 a 88, Jaromírova 53, Karlovo náměstí 5, náměstí Míru (u občerstvení), Svobodova 4, Tylovo náměstí 6, Štěpánská 2, Vinohradská 59. Pozn. red.: Vzhledem k uzávěrce prosincového čísla mají seznamy prodejních míst vánočních stromečků a kapříků platnost k Zvyklosti našich evropských sousedů Dánsko V Dánsku lidé věří, že čím větším překvapením je dárek pro obdarovaného, tím šťastnější budoucnost čeká dárce. Dárky rozdává vánoční posel a balí je alespoň do dvaceti vrstev vánočního papíru a krabic. Finsko Dárky roznáší veliký Ukko, pomáhají mu pidimužíci, kteří prý zlobivé děti odnášejí do svého ledového království. Francie Dárky dětem ukládá na krb nebo ke kamnům dobrý vánoční duch Papa Noël, ze všech Ježíšků a Santa Clausů ten nejmladší. Ke slavnostnímu stolu zvou Francouzi 25. prosince do svých domácností bezdomovce, chudé, sirotky, vězně... Při večeři nechybí ústřice, šneci, žabí stehýnka, krocan plněný kaštanovou nádivkou a drahé ovoce. Grónsko Tady bydlí Santa Claus a píšou mu sem Téměř živý betlém v severní Itálii děti z celého světa. Žije v podzemní jeskyni uprostřed věčného ledu. Itálie V Itálii se Štědrý večer slaví jako narození Páně pouze setkáním s přáteli. Svátky začínají obědem na Boží hod po papežově požehnání Urbi et orbi. Na svátečním stole je většinou jehně nebo krocan, jako dezert se podávají datle a fíky s různými náplněmi a panettone což je obdoba naší vánočky. Pro italské děti vánoční svátky končí až 6. ledna ve svátek čarodějnice Befany, která létá na koštěti s krosnou na zádech a naděluje dětem dárky. Německo Německý Christikind nebo Weihnachtsmann má rezavé vlasy a vousy, dlouhý plášť s kapucí a k přemisťování používá osedlaný divoký vítr. Dříve prý odnášel neposlušné děti a trestal nevěrné ženy. Němci si potrpí o Vánocích na ryby, a to nejen na kapra. Nejtypičtějším pečivem je vánoční štola. Norsko Otec Vánoc schovává dárky do dřeváků a bývá doprovázen vánoční kozou, pro tu by měly děti připravit do botiček nějakou lahůdku: např. nevymlácenou ovesnou slámu. Foto: len Rakousko Rakouské Vánoce se hodně podobají těm českým. Rodiny se scházejí k bohatým štědrovečerním hostinám, dávají si dárky, zdobí stromečky, jedí ryby, chodí na půlnoční mše a vánoční koncerty. Mezi vánočními rybami Předvánoční aktivity vede kapr, jedničkou mezi pečivem jsou vanilkové rohlíčky. Skutečnou místní specialitou je však chléb s křížalami, považovaný za nejstarší vánoční moučník vůbec. Řecko Na Štědrý večer obcházejí děti na vesnici všechny domy, zpívají vánoční koledy tzv. kalanda a dostávají za to malé sladké odměny. Dárky se rozdávají až 1. ledna na den sv. Basileje, který je obdobou Santa Clause. V ten den se koná slavnost zvaná obnova vod všechny džbány v domě se vyprázdní a naplní svatobasilejskou vodou. Vánoční oslavy končí 6. ledna, kdy kněz smočí krucifix v moři a uděluje požehnání. Španělsko Ve Španělsku jsou Vánoce svátkem rodiny. Štědrovečerní večeře začíná kolem desáté hodiny a trvá dlouho do noci o půlnoci položí nejmenší z rodiny do jesliček Ježíška. Lidé si dávají jen drobné dárečky, pije se šampaňské, jí se marcipán a turróny (pochoutka z mandlového těsta). Hlavní příděl dárků děti čeká až v den Tří králů 6. ledna. Švýcarsko Tajemný monsieur Chalandé má osobité kouzlo pro švýcarské děti. Obrovský panák s kulatou lucernou místo hlavy, kterého děti nacházejí za dveřmi pokoje, ukrývá ve svém břiše oříšky, rozinky, sušené ovoce, cukroví. Děti na jeho bříško dorážejí tak dlouho, dokud jim tajemství svého břicha nevydá. Velká Británie Vrcholem Vánoc je 25. prosinec děti po probuzení nacházejí v červených ponožkách dárky od Santa Clause. Celá rodina se pak sejde nad nadívaným krocanem a švestkovým pudinkem podivnou směsí oříšků, rumu, vajec, strouhanky, cukru, citrónu a samozřejmě švestek... podává se flambovaný koňakem. len Dobročinné bazary Farní sbor Českobratrské církve evangelické (Korunní 60) Vás srdečně zve na devátý charitativní vánoční trh. Koná se druhou adventní neděli, , od 11:00 do 16:00 ve vstupní hale domu. Ve 14:00 začíná divadelní představení pro děti. K dostání budou koláče, vánoční čaj, punč... Své výrobky budou prodávat chráněné dílny Ignis, Eliáš, střediska Diakonie Rolnička Soběslav, Diakonie Ratolest, o. p. s. Jeden svět FAIR TRADE, Letohrádek Vendula Bezděkov a další. Koupí dárků, výrobků i občerstvení přispějete na dobročinné účely a uděláte radost svým blízkým, ale i sobě. Vánoční dobročinný bazar Maltézské pomoci se koná v sobotu od 10:00 do 18:00 ve Velkopřevorském paláci (Lázeňská 2, Praha 1). Čeká na Vás jedinečné prostředí Salla Terreny a nádvoří Velkopřevorského paláce, příjemná atmosféra, mnoho drobností ke koupi pro radost, svařené víno i nealko nápoje a chutné občerstvení, informace o činnosti Maltézské pomoci. Do se po telefonické domluvě přijímají darované předměty do bazaru. Výstava betlémů Ve dnech se v gymnáziu Jana Keplera (Parléřova 2, Praha 6) koná výstava nejhezčích českých i zahraničních betlémů. K vidění bude více než 200 exponátů z různých materiálů např. ze sádry, vosku, keramiky, dřeva, slámy, křišťálu, šustí, kůže, alabastru, lávy, čiroku nebo perleti; uvidíte zde betlém malovaný na kamenech nebo polínkách, betlém z pryskyřice či z těsta, betlém paličkovaný, vyšívaný, vyrobený z mramoru nebo motýlích křídel, vajíčkový, malovaný na peří a dokonce ze sádla. Exponáty pocházejí z různých koutů světa, mj. z Německa, Itálie, Malty, Mallorky, Rakouska, Francie, Vatikánu, USA, Chorvatska, Bolívie, Argentiny, Chile, Filipín, Kolumbie, Afriky, Peru, Španělska, Izraele a dalších zemí. Otevřeno bude denně od 10:00 do 17:00, jen a až od 13:00 do 17:00 a na Štědrý den, na Silvestra a od 9:00 do 14:00. Spojení tramvaj č. 22, stanice Pohořelec. Další podrobnosti na len Už se zase těšíme na Ježíška... Každé moje Vánoce Pátrala jsem ve svém životě, abych po pravdě napsala, které Vánoce byly Moje nejkrásnější. Leč nedopátrala jsem se. Každé moje Vánoce byly totiž těmi nejkrásnějšími ze všech. V dětství bývaly tajuplné, plné nedočkavosti a zvědavosti, co nám Ježíšek pod stromeček nadělí. A také spojené s nočními výpravami do skříní a šuplat prádelníků, kam pro nás, děti, mohl Ježíšek své dárky schovat. Živě si pamatuji, jak jsme se sestrou našly v šatníku rodičů pečlivě zabalené vybavení kuchyně pro panenky včetně nádobíčka a příborů. Když o tom teď píšu, vidím ten nábyteček před sebou; byl natřený krémovou barvou, držátka dvířek byla červená a kredenc podobná té, kterou jsme měli doma měla ve vitríně místo skla plexisklo. Vánoce voněly opravdovým jehličím a vánoční stromeček svítil opravdickými svíčkami. Strojit stromeček bylo pro nás až posvátné. Na tuhle chvíli jsme se se sestrou a bratrem těšili celý rok. V ulici nás bydlelo hodně kluků a děvčat, kamarádili jsme se a společně jsme prožívali i dobu předvánoční. Podnikali jsme výpravy na Tylovo náměstí, kde se v té Foto: len době choulily stánky, kde se prodávaly vánoční ozdoby, všelijaké dárky a také dobroty. Koupila jsem si tam dvě ozdoby a ty mám dodnes; skleněného stříbrného ptáčka na klipsu s oranžovým zobáčkem a s ocáskem ze stříbrných silonových vláken a skleněného barevného panáčka s červenou čepičkou, z níž vyčuhoval háček na zavěšení na stromek. Těmto pokladům mého dětství se zub času vyhýbá. Na našem vánočním stromečku mají své výsostné místo. Ráno po Štědrém večeru to u nás doma vonělo neopakovatelnou vůní. Skrývala v sobě chuť čokoládových bonbónů z vánoční kolekce, svíček a radosti a štěstí z opravdicky kouzelných Vánoc. Sedět u stromečku to ráno nad rozbalenými dárky byla nová radost z vánoční nadílky. Teprve ten den jsem prožívala Ježíškovu štědrost. I v dospělém věku jsou každé moje Vánoce těmi nejkrásnějšími. Dárky se obdarováváme jen symbolicky. Jsme u rodinné štědrovečerní tabule a myslíme i na ty, kteří nám v našem dětství připravili Vánoce, které jsou pro nás stále těmi nejkrásnějšími... JUDr. Marta Ehlová Moje nejsilnější Vánoce Před koncem roku 2004 jsem se nedokázala rozhoupat k rozhodnutí, kam odjedu na vánoční dovolenou. Mám po světě mnoho kamarádů, ale předvánoční i uzávěrkový shon mě semlel natolik, že 22. prosince jsem ještě pořád neměla jasno. 24. prosinec Přišel od kamaráda z Yukonu: po deseti dnech jsem se vrátil z terénu. Nejprve jsem si v té sibérii nadával, že jsem se nejel raděj vyhřát do tropů. Teď ve štědrovečerní náladě jsem za to rád. Sedím u krbu, poslouchám české koledy a střídavě drbu psy za ušima. Za to, že mě dovezli domů. A je mi pěkně. 25. prosinec Píše přítel z polární základny v Antarktidě: neumíš si představit, jakou radost jsem měl z bedny jablek, kterou jsem dostal k Vánocům. Máme tu vlastní pekárnu, pěstujeme žampiony, ale jabloně tu prostě nerostou. Až tenhle výzkum skončí, vrátím se a najdu voňavý jabloňový sad. Strašně rád už bych byl doma, víš prosinec Doma, doma co na tom mají? Ještě pořád mám pocit, že jsem mohla zažít něco zajímavějšího. Ze vzteku nad vlastní nerozhodností se cpu cukrovím, když zaslechnu zprávu o zemětřesení v Indickém oceánu. Ničivá vlna tsunami zasáhla Srí Lanku, Indonésii, západní pobřeží Thajska Sevře se mi hrdlo, čokoládová ryba mi zaskočí, až mi z očí vyhrknou slzy. Zatímco se dusím, před očima vidím jasně dva týdny starou esemesku: Jedu fotit na thajské Phi Phi, neuděláš reportáž? Manos. 27. prosinec Celý den jsem jako opařená. Mám pocit, že bych měla zůstat doma. 28. prosinec Posílám třetí esemesku do Thajska. Nedoručeno. Přemýšlím, proč jsem s ním vlastně nakonec neodjela. Lenost, šetrnost, intuice? Asi už teď nikam nepojedu. Doma je přece docela dobře. 29. prosinec Důsledky katastrofy jsou děsivé. Děti bez rodičů a rodiče bez dětí, lidé bez obživy a střechy nad hlavou. Dřepím před televizí a tupě civím. Je nepravděpodobné, že se nezvěstné osoby ještě ozvou, říkají ve zprávách. Volám do Řecka. Manosova matka anglicky nerozumí. Pláče. 30. a 31. prosinec Odmítám všechna pozvání na bouřlivé oslavy, dělá se mi špatně z pohledu na stoly plné blahobytu. Můžu se radovat leda z toho, že jsem z nejasného důvodu nakonec nikam neodjela. Stále se nemohu zbavit otázky, co je to tam uvnitř za našeptávače. Jsem ráda, že jsem zůstala doma. Byl nejvyšší čas setkat se s rodinou, zavolat přátelům, užít si teplo domova. Prostě idylické Vánoce. Zní vám to jako klišé? Jo, tenkrát před Vánocemi bych s vámi souhlasila. 1. leden 2005 Přišel Věřila bys, že je někdy lepší sedět doma na zadku? Manos. Ulevilo se mi. Někdy je holt těžký zadek lepší než jasná hlava. Dana Jakoubková NP_prosinec_09.indd :17:47

6 6 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2009 Město a lidé Noviny Prahy 2 Občanům Prahy 2 přeji zdravý patriotismus S osobnostmi Prahy 2 jsme se na stránkách našich novin setkávali několik let. Byli mezi nimi spisovatelé, vědci, umělci Je až překvapivě mnoho těch, kdo se nějakým způsobem zapsali nejen do historie dvojky, ale i takových, o nichž se často zmiňuje kronika Evropy či dokonce celého světa. Mezi ty poslední se bezesporu zapsal i náš současný prezident Václav Klaus, který v Praze 2 prožil své mládí. Pane prezidente, dodnes spousta lidí vzpomíná na vaši maminku, která žila na Vinohradech prakticky do své smrti a jak se říká nedala na ně dopustit. Jaký vztah k nim máte vy? Jsou to místa, kde jsem vyrůstal. Od té doby jsem se stěhoval už několikrát, ale k místům kolem Tylova náměstí mám pořád velmi osobní vztah. A také k proměnám Vinohrad v průběhu celých těch desetiletí. Osobnost Prahy 2 Jsou v této části Prahy místa, kam byste se rád vrátil, protože vás k nim vážou silné vzpomínky? Městský kluk má vždy vzpomínky hodně konkrétní a hodně lokální: k tomu domu, k tomu vchodu, k tomu dvorku. Jenže ta drobná místa se strašně mění a leckdy je těžké si je vůbec srovnat s dnešním stavem. Když tedy srovnáváte Vinohrady svého dětství a ty dnešní, jak to dopadá? Doby mého dětství nejsou zrovna dobami největší prosperity Vinohrad. Zato teď jsou to místa téměř luxusní. Mám jen obavy, aby se Vinohrady nestaly jen místem obchodu a rezidencí. Měly by zůstat místem k bydlení, místem k životu. Ale to pár metrů od hlavních tříd pořád jsou. Na území Královských Vinohrad se narodilo a žilo mnoho významných osobností. Máte zvláštní vztah k některým z nich? To bych si až zpětně projektoval pozdější informace. Zamlada mě ta místa zajímala spíš sama o sobě, než jako rodiště slavných. Často za vámi přijíždějí návštěvy ze zahraničí, nejen státní, ale i soukromé. Doporučíte jim někdy návštěvu některého místa v Praze 2? Ale to jistě. Na dvojce je mnoho krásných památek, hodně kultury, ale také třeba dost míst, kam se dá zajít na dobrou večeři nebo i na pivo. I já se sem často vracím. Říkal jste, že by Vinohrady měly zůstat místem k bydlení. Jak vnímáte změny, které život našeho hlavního města ovlivnily? Moderní výstavba, enormní nárůst dopravy To vše patří k životu ve městě. Nelze požívat všech jeho výhod a zároveň chtít klid jako někde na samotě. V každém případě by to chtělo ještě nějaké ty investice do dopravní infrastruktury nebo třeba do podzemních garáží. Ale na to je třeba si nejdřív vydělat. Blíží se Vánoce a konec roku co byste chtěl, aby se vám v příštím roce splnilo? Mám stejná přání, jako kdokoli z vašich čtenářů. Hlavně zdraví a spokojenost pro své blízké. A co přejete našim čtenářům obyvatelům Prahy 2? Aby ke své městské části měli pořád ten zdravý patriotismus a aby k tomu patriotismu měli pořád nové a nové důvody. Text: Dana Frantálová, foto: tju Galasova vánoční cyklojízda č. 12 Srdečně vás zveme na další Galasovu cyklojízdu, která se koná 19. prosince. Sraz v 10:00 v parku Folimanka (pod Nuselským mostem), odjezd v 10:30. Trasa: park Folimanka Výtoň Staroměstské nám. nám. Republiky Vltavská nábř. Kapitána Jaroše Výstaviště Café u lávky Bubeneč Hradčanská Karlův most Sovovy mlýny Národní divadlo Výtoň Folimanka. Přijďte s vyzdobenými koly s vánoční tematikou, popřípadě oblečeni vánočně. Od 20:00 se koná cyklistická párty v klubu Chvojky v Sekaninově 56 v Nuslích. S pozdravem Kolu zdar! Vláďa Galas Další akce na webu Reservé a info na u: nebo na tel.: Na pěší zóně v Botičské ulici se bude od 12:00 konat Podskalský vánoční jarmark, kde Centrum volného času Botič a děti ze ZŠ Botičská připravily pestrý vánoční program s malým tržištěm; více na Nedělní zábavné odpoledne, které pro seniory připravují časopis Generace, vinárna U Stréců v Budečské 19 a prodejna bylinek a čajů Pampeliška v Římské 23, se bude konat od 15:00 ve vinárně U Stréců; vstup je volný (následující setkání bude od 15:00). Společnost Duha, o. s., Zborovská 38, Praha 5 zve od 14:00 do 18:00 na Den otevřených dveří programu Podporované zaměstnávání pro lidi se znevýhodněním; více na nebo na tel.: a Hl. m. Praha vyhlásilo ve spolupráci s o. s. Pražské matky a Oživení dne program Bezpečné cesty do školy Jednou větou 2010, určený pro děti, školy a rodiče; další podrobnosti na nebo Pomník Otci národa na Palackého náměstí je od konce října zahalen plachtou, protože se chystá jeho oprava; práce na opravě kamenných a bronzových partií mají podle památkářů trvat asi dva roky. Pěvecký sbor Uni-sono, který zkouší každé pondělí od 18:15 do 20:30 v 1. patře v Karlově ul. č. 8, hledá nové zpěváky (basy a tenory); více na Dvěma členům oddílu o. s. Palaestra, které léta vede Jan Balog, se podařilo dosáhnout mimořádného výsledku; na mezinárodním boxerském turnaji Olympijských nadějí, pořádaném ve dnech v Ústí nad Labem, získali zlaté medaile a tím byli zařazeni do předolympijské přípravy; v historii oddílu se takový úspěch podařil poprvé. van Víme, kde bydlíme, aneb Jak se to tu jmenovalo (IX.) V letošním roce jsme se v pravidelném seriálu věnovali historii pojmenování ulic a náměstí v jednotlivých částech Prahy 2. V tomto posledním díle se zaměříme na dvě hlavní ulice, které vytvářejí významnou dopravní osu na pomezí Vinohrad a Nového Města. Budeme sledovat změny pojmenování ulic Legerova, Sokolská a Mezibranská. Legerova ulice je v současnosti vedena jako součást městského dopravního systému a odvádí dopravu od Nuselského mostu směrem k Národnímu muzeu. Před sto lety se ale jmenovala Táborská a byla postavena a využívána jako běžná městská třída s širokými chodníky. Vedla až na svah nad Nuselským údolím, kde byla ukončena parkem a vyhlídkou. V období první republiky byla přejmenována na ulici Louise Légera. Louis Léger se narodil v Toulouse, zemřel v Praze. Zvolil si jako svoji životní roli úděl prostředníka mezi světem francouzským a světem slovanským. Od roku 1864, kdy poprvé navštívil Prahu, uveřejnil za téměř šedesát let své mnohostranné činnosti padesát knižních publikací. Ve velké části z nich se tím nebo oním způsobem zabýval českou politikou a českou kulturou. Louis Léger udělal velmi mnoho pro to, aby ve Francii prezentoval českou kulturu od Komenského po Alfonse Muchu aby upevnil představu o českém státě, jeho tradicích a vztazích k Francii (oslavy Jana Lucemburského v r. 1905). Velmi zajímavé je také sledovat, jak představoval západní Evropě slovanskou mytologii a jak, byť ovlivněn dobovým výkladem Rukopisů, uvedl českou metodologii do evropského povědomí. Tak je třeba na základě odkazů možno sledovat, jak se slovanský Radegast dostal přes Légera a Celtic folklore Johna Ryse až do Tolkienova Pána prstenů. Velmi významně vyzvedával český vliv na utváření slavistiky jako vědy o navzájem blízkých slovanských jazycích a o kulturách s nimi spjatých. (Upraveno podle Lucie Hrabové). Za protektorátu se ulice přejmenovala na Havlicek Strasse. Je zajímavé, že protektorátní úřady povolily pojmenování po významné osobnosti českého politického života 19. století. Po válce se Blížící se svátky a konec roku mimo jiné signalizoval článek varující před falešnými koledníky: Na Král. Vinohradech obcházejí domy neznámí muži, kteří se vydávají za popeláře a blahopřejí k Vánocům a Novému roku. Poněvadž obecní kočové a závozníci mají zapovězeno podobnými návštěvami obyvatele města obtěžovati, není pochyby, že zmínění gratulanti jsou dobrodruzi, kteří na účet pravých popelářů a důvěřivých lidí peněžité dary vymáhají. Nejen o Vánocích Se začátkem zimy souvisel novinový inzerát na horkou novinku, kamna Meteor. Tato nejúspornější a nejvydatnější kamna ve výhřevnosti v černém, poniklovaném a smaltovaném provedení a v ceně levné byla k dostání u vinohradské firmy se železným zbožím bratří Kauckých v Havlíčkově třídě (dnes Bělehradská). Nejen o těchto kamnech ve stejné době patrně snila část personálu nedávno otevřené pošty v Moravské ulici: Administrativní personál, který pracuje na nevytopené chodbě, protože pro něj není jinde místa, mrzne na šamotových dlaždicích a musí si obalovati nohy pytlovinou, aby se ochránil před nastuzením. Úředníci takto vystrojení vyhlížejí pojmenování vrátilo zpět k připomínce francouzského slavisty Légera a beze změny názvu ulice přežila do současnosti. Výrazně se ale změnil její charakter. Místo klidné městské třídy, srovnatelné svými parametry například s Londýnskou, se z ní po vybudování Nuselského mostu (dříve Mostu Klementa Gottwalda) stala městská stoka, která přivádí na území pražského centra denně velké množství automobilů. Podle oficiálních údajů před zúžením ulice, ironicky zvané magistrála, byly na křižovatce s Anglickou 330 dní v roce porušovány přípustné hodnoty škodlivých látek v ovzduší. Rovnoběžná s Legerovou je dvojice ulic. Od Václavského náměstí Mezibranská a za náměstím I. P. Pavlova dále Sokolská až na Nuselský most. Mezibranská ulice navozuje původní význam komunikace spojující dvě významné brány Koňskou na místě dnešního Národního muzea a Žitnou v ukončení Žitné ulice v původním Pražském opevnění. Její starší název je Hradební a od první poloviny 19. století získala pojmenování Horní Hradební. Název Mezibranská se používá od roku V průběhu II. světové války se jako Cookovi Eskymáci. Tím však mrzutosti nekončily: V jediné kanceláři není vodovodu. Kdo se chce umýt, musí na pisoar. Některé místnosti jsou tak tmavé, že se v nich musí svítit celý den, neboť světlo přichází pouze světlíkem ve stropu. Nejen zaměstnanci pošty se mohli doma zahřát víny a destiláty Prvního společného skladu vína českých hostinských na Královských Vinohradech. Tento podnik pod heslem Čech u Čecha nakupuje nabízel přes hektolit- rů vína všech druhů, mezi nimi mělnická vína z vlast- ních vinic, prvními cenami vyznamenaná, dále pak velejemné lihoviny a výborné octy. V průběhu prosince se také otevřela obě vinohradská veřejná kluziště, která se stejně jako v jiných letech nacházela u Měšťanského pivovaru a u dětské nemocnice na Karlově. Vybrané vstupné putovalo na dobročinné účely: Vinohradští přátelé zdravého a ušlechtilého sportu budou jistě navštěvovati svá domácí kluziště, jimž krom všeho dlužno dáti přednost před pražskými z té příčiny, že výnos jejich určen k účelům vlasteneckým a humánním. Rovněž rybí trh se před pouze poněmčil na Torgasse. Teprve po otevření Severojižní magistrály jako tehdejší chlouby socialistického systému se ulice v celé délce až k Nuselskému mostu přejmenovala na třídu Vítězného února. Od roku 1990 platí opět název Mezibranská. Pokračováním Mezibranské je od náměstí I. P. Pavlova Sokolská. Na počátku 20. století se tato ulice nazývá podle tehdejších zvyklostí Sokolská třída. Toto označení obytné městské ulice s promenádními chodníky trvá až do druhé světové války. Němci pouze přeložili název do němčiny. Je zajímavé, že i na protektorátním plánu Prahy je naznačen Nuselský most a jeho rozvětvení do Legerovy a Sokolské. Sokolská změnila svoje jméno pouze v letech 1978 až 1990 na pyšný název třída Vítězného února. Stejně jako Legerova, i Sokolská se více proměnila svou funkcí než svým jménem. Místo někdejší klidné ulice je i ona jednou z hlavních dopravních komunikací a původní obytná funkce je nahrazována hotely a dalšími nebytovými domy. Radim Perlín, zastupitel (ODS) Co psaly o Vinohradech noviny před sto lety Vánoci otevřel na svém tradičním místě, a to v třídě Hálkově (dnes Londýnská), která po čas vánoční pro povozy jest uzavřena. Rozličné druhy ryb a drůbeže pak byly k dostání u místních obchodníků. Například kupec Josef Brodecký doporučoval hospodyňkám nejlepší kapry a chvalně známou štýrskou drůbež, zejména kapouny a krocany. K Vánocům patří také dárky. Tím tradičním byla vždy kniha. V roce 1909 tak mohly děti školou povinné pod stromečkem nalézt právě vydanou naučnou knihu Pohledy do říše živočišné. Výklady o životě na souši i v moři. S dvanácti nádhernými barevnými tabulemi a četnými ilustracemi v textu. Naopak majitel vinohradské továrny na klobouky Jan Hrabě přirozeně tvrdil, že nejvýhodnějším darem vánočním jest klobouk. Sklady závodu zásobeny jsou stále nejapartnějšími novinkami klobouků všech druhů a tvarů. Navštivte kterýkoliv z nich a jistě neodejdete, aniž byste svým milým od české, domácí firmy neopatřili milý, praktický a levný dar vánoční. Před svátky udělalo svým zaměstnancům radost také vinohradské zastupitelstvo, když městským úředníkům zvýšilo o 5 % tzv. příbytečné, tedy příspěvek na nájemné. Radnice úředníkům hradila prakticky třetinu nájemného, což byl věru pěkný celoroční dárek. Michal Frankl NP_prosinec_09.indd :17:48

7 Noviny Prahy 2 Město a lidé ČÍSLO 12 - PROSINEC Památce disidenta a politika Portrét dr. Václava Bendy, jednoho ze symbolů boje proti komunismu, zdobí nově odhalenou pamětní desku na Karlově náměstí 18. V Den boje za svobodu a demokracii, , byla ve 13:00 u příležitosti 20. výročí pádu totality odhalena významnému filozofovi, bohemistovi, matematikovi a čestnému občanu Prahy 2 dr. Václavu Bendovi pamětní deska na domě č. 18 na Karlově náměstí, kde bydlel s rodinou více než třicet let. Autorem bronzové desky, která je umístěna na fasádě domu směrem do náměstí, je akademický sochař Peter Oriešek. Václav Benda vystudoval filozofii a bohemistiku na Karlově univerzitě. Po srpnové okupaci roku 1968 musel odejít z místa asistenta, a proto dodatečně vystudoval matematiku a počítačové programování. Byl jedním z hlavních představitelů disentu a za jeho názory ho vládnoucí režim několikrát věznil. Spolu s Václavem Havlem byl jako mluvčí Charty 77 a spoluzakladatel Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných odsouzen na čtyři roky do vězení za podvracení republiky. Slavnostní akt odhalení pamětní desky dr. V. Bendovi symbolicky otevřela Modlitba pro Martu. Shromáždění se kromě paní Kamily Bendové a dalších členů rodiny, řady bývalých Bendových přátel z disentu a četných zástupců veřejnosti zúčastnila také starostka městské části Praha 2 Jana Černochová. Ve svém projevu mj. uvedla: Dr. Václav Benda vynikal v mnoha ohledech lidského konání, ať už jako pravicově orientovaný filozof, kybernetik, počítačový odborník nebo katolický aktivista. Pro nás všechny znamená především osobnost, která svou moudrostí a názorovou pevností zůstává obrovskou posilou dodnes. Nechť tato pamětní deska připomíná člověka vzácného charakteru, pro něhož slova jako pravda a čest nebyla jen prázdnými pojmy. Slovo pak předala Bendovu osobnímu příteli a významnému disidentovi Alexandru Vondrovi, jenž zavzpomínal na četná setkání na Karlově náměstí 18, kam si chodil pro radu i pomoc. Tady byla žula, pevná skála, řekl, Václav Benda mezi Paní Kamila Bendová odhaluje spolu se starostkou Janou Černochovou pamětní desku dr. Bendovi námi už není. A schází nejenom Praze, ale i celé České republice. Přítomní uctili památku dr. Bendy minutou ticha a během písně Waldemara Svíčky se chystají zapálit Alexandr Vondra s Kamilou Bendovou Matušky Buď pořád se mnou pokládali k domu množství květin a zapalovali svíčky. Text: van, foto: vin Připomenout si památku dědečka přišla i druhá generace rodu Bendů na snímku vnučka Barborka s nejmladším synem dr. Bendy Filipem Ohlédnutí za festivalem swingu Ve dnech 11. a 12. listopadu 2009 hostil Národní dům na Vinohradech dvanáctý ročník Festivalu swingové hudby. První den se ve výborné kondici představil Big band Českého rozhlasu pod Nadační fond Veselý senior Vás zve na pravidelná setkání pro seniory každý poslední čtvrtek v měsíci v Illusionu na Vinohradech. vedením Václava Kozla. Kromě jeho skvělých instrumentálních sólistů překvapil z pestré řady zpěváků hostů Ondřej Ruml, nadchl Filip Gondolán. Svými dvěma songy, zazpívanými s obrovským nasazením, překvapil a nadchl o to víc, že nebyl předem avizován Karel Gott. Swing je pro něj srdeční záležitost, obdivuje skvělý orchestr a váží si kapelníka Václava Kozla, se kterým rád spolupracuje. Tečku za prvním dnem festivalu pak učinila hvězdná vokální formace, ověnčená mnoha prestižními cenami, New York Voices. Čtveřice zpěváků spolu se skvělým instrumentálním doprovodem uspokojila i nejnáročnější posluchače a zdařile navázala na své kolegy, Take 6 a Manhattan Transfer, které bylo možno vidět a slyšet na festivalech v minulých dvou letech. Poslední festivalový den vzdal Swing Quintet Prague pod vedením Ivana Domináka svým komorním vystoupením hold stému výročí narození B. Goodmana. Následoval další komorně laděný host, Dan Bárta s doprovodem Tria Roberta Balzara. Festival ukončil Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. Jako vždy soubor nadchl svou precizností, vitálním výrazem, nadhledem, smyslem pro humor... To vše bylo okořeněno vystoupením speakra, zpěváka, showmana, uměleckého ředitele a tanečníka Ondřeje Havelky. Početná obec věrných fanoušků byla jako vždy, a právem, nadšena. Text a foto: stf Když nevíte, kudy kam Osud si s námi někdy podivně zahraje. Závidím lidem, kteří nikdy nepoznali ten pocit, že jsou zahnáni do kouta páchnoucí klece, až na samý konec slepé uličky, z které není úniku, že nevědí kudy kam, že už nemohou dál. Bezvýchodná situace. Takzvaná bezvýchodná situace. Neboť z každé situace vždycky existuje východ nebo aspoň úniková cesta, skulinka, kterou lze proklouznout na denní světlo. Víte, co měli společného Sokrates, Napoleon a Agatha Christie? Nevíte? Přidám nápovědu: Měli to i Dostojevskij, van Gogh, Dickens, Paganini, Dante, Beethoven, Alexandr Veliký, Svatý Pavel a třeba Elton John a Julius Caesar. Říkáte génia? Ano, určitě. Tyto nesporné velikány lidských dějin však spojuje také jedno stejné velké trápení, stejná diagnóza: padoucí nemoc neboli epilepsie. Epilepsie je stará snad jako lidstvo samo. Ve starověkém Egyptě a Řecku byla pokládána za božskou chorobu, jelikož se věřilo, že nemocní se při záchvatech setkávají s bohy a přijímají od nich důležitá poselství. Ve středověku pak byli tito nemocní naopak pokládáni za posedlé ďáblem a krutě perzekvováni. A dlouho přetrvávající novověký pohled na epilepsii jako na duševní onemocnění, který vedl k zavírání nemocných do psychiatrických léčeben, pak nebyl o moc méně krutý a nesmyslný. I dnes zůstává pro většinu laické veřejnosti padoucnice něčím tajemným a podezřelým a obzvlášť tragickým aspektem je, že od nemocného se v šoku a v rozpacích často odvracejí i jeho nejbližší. Celá třetina rodin, kde se tato nemoc vyskytne, se rozpadá. Marcelka slavila desáté narozeniny, zase sama, jen s tátou a s mámou. Za ní kamarádi nechodili, vlastně ani žádné neměla. Sfoukla svíčky a pustila se do rozbalování prvního dárku. V tom TO zas přišlo. Ještě měla pusu otevřenou, jak zrovna něco rozzářeně vypravovala tátovi, najednou však už nevydala hlásku. Tělo jí prohnula křeč. Padla k zemi a bouchala kolem sebe pěstmi, nohy se jí hrůzně zkroutily, hlava cvakala ze strany na stranu to berušky zdobící její culíky se o podlahu rozbubnovaly v zběsilém staccatovém rytmu. Scéna jako z hororu. Nakonec dívenka zůstala ležet bez hnutí jako mrtvá. Nezlob se, já už nemůžu, vzlykl tatínek, popadl kabát a utekl z bytu. Marcelka se pomalu probrala, vůbec si neuvědomila, že právě prodělala záchvat, a trochu zmateně se rozhlédla: Mami, kde je táta? Marcelce a jejím rodičům velice pomohlo, že se začali účastnit aktivit, organizovaných Společností E. Marcelka dnes žije naprosto plnohodnotným životem, má přátele, studuje vysokou školu, výborně hraje šachy, o prázdninách byla na dovolené v Řecku. Byla tam s přáteli ze společnosti E a s rodiči, ano, s oběma rodiči, tatínek se totiž vrátil a vydržel. Společnost E se zaměřuje na šíření větší informovanosti o epilepsii, a to jak u pacientů samotných a jejich blízkých a dalších osob, které s nimi pracují, tak i u široké veřejnosti. Porozumění této nemoci přináší totiž významnou úlevu. Pochopit ji znamená napůl nad ní zvítězit. Více informací najdete na nebo na adrese: Společnost E /Czech Epilepsy Association, Liškova 3, Praha 4, tel.: Ano, najdete tam také informaci ze všech nejdůležitější a nejkrásnější: Celých sedmdesát procent všech případů epilepsie se dnes vyléčí. Lenka Neduhová ČTVRTEK S VESELÝM SENIOREM tentokrát čtení se spisovatelkou, scenáristkou a moderátorkou Halinou Pawlowskou v 10:00, Café Illusion, Budečská 33. Bližší informace na nebo na tel.: Projekt je realizován s podporou městské části Praha 2. Koncerty Ve středu v 19:00 pořádá v Gröbeho vile městská část Praha 2 koncert pod názvem Ave Maria. S Komorním orchestrem Quattro vystoupí sopranistka Anna Trahová. Na programu jsou mj. skladby J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Schuberta a J. Suka. Vstupenky jsou k dispozici až do vyčerpání zásob v informačních kancelářích ÚMČ Praha 2 na nám. Míru 20 a Jaromírova 23. Vstup volný. Pražský komorní kytarový orchestr pořádá v 19:00 v Českém muzeu hudby v Karmelitské 2 společný koncert s Bohemian Guitar Orchestra (Hradec Králové), Pražskými kytarami a s Jugendzupforchester Baden-Württemberg. Výstavy Až do 31. ledna 2010 jsou ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech k vidění obrazy krajin In Old Style Pavla Gregora. Při návštěvě pobočky Městské knihovny Praha v Záhřebské si zde až do můžete ve výtvarné dílně Vánoce pro radost vyrobit přáníčka a krabičky na dárky. V pobočce na Ostrčilově náměstí je v průběhu prosince otevřena výstava Ludmily Dalíkové Kamenný betlém a malba na kameni se zimními motivy; na malém předvánočním posezení s Tomášem Daňkem Ten vánoční čas se v 17:00 bude vzpomínat na starou Prahu. V nové budově Národního muzea (bývalé Federální shromáždění) byla otevřena výstava Za svobodu! Bee Free!, která pojednává o šíření svobodných informací a propagandě v 50. a v 70. až 80. letech minulého století. Expozice bude otevřena do V budově Longin Business Center, která sídlí Na Rybníčku 5, byla odhalena dřevěná plastika s názvem Vltava metamorfóza hudby, něhy a poezie. Jejím tvůrcem je pražský výtvarník Luděk Bari, který pro svá umělecká díla znovu objevil tento historicky nejstarší tvárný materiál. Divadlo Divadlo U Hasičů uvede mj představení Štika k večeři o věrném Rudolfovi a obstarožních sestrách Heckendorfových vystoupí na vánočním koncertu Laďa Kerndl. Začátky v 19:00. Dětské představení Když je v pekle neděle můžete navštívit 8., 9., 10. a v 9:30. www. cbox.cz/divadlouhasicu Malé vinohradské divadlo bude hrát v Divadle Minor Děvčátko s mozkem a představení Berta. Na domovské scéně v Záhřebské 21 se bude konat premiéra hry Beatníci. Kino Kino Mat bude v prosinci promítat např. Restaurované filmy Jana Špáty, drama ČR Protektor nebo americký akční film Hanebný pancharti. www. mat.cz Kluby V klubu Rybanaruby se bude konat tanečně-ambientní kaleidoskop Nebiba a vánoční koncert The Ignu. Začátky ve 20:00. V Balbínově poetické hospůdce bude hrát Martin Kraus & Krausberry, Majerovy brzdové tabulky a kapela Nerez. Nufolk One Man Show Circus Ponorka Honzy Ponocného se bude konat Začátky ve 20:00. NP_prosinec_09.indd :17:49

8 8 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2009 Čistá dvojka Noviny Prahy 2 Zhodnocení projektu Čistá dvojka 2009 Vážení čtenáři, uplynul již téměř rok od doby, kdy jsem Vás na stránkách našich novin poprvé informoval o projektu Čistá dvojka. Domnívám se, že smysl projektu byl naplněn. Mnozí z Vás se zapojili do různých akcí, soutěží nebo svým podnětem na webových stránkách Čisté dvojky pomohli při odstraňování problémů v konkrétní lokalitě. Podrobnější informace o projektu jsou uvedeny v následujících článcích. Projekt bude pokračovat i v příštím roce. Věřím, že i s Vaší pomocí bude Praha 2 patřit i nadále mezi nejlépe uklizené městské části. Václav Vondrášek, zástupce starostky O Čisté dvojce jsme zde průběžně informovali, ale s koncem roku bychom rádi informace shrnuli a zároveň zhodnotili, co projekt přinesl. Čistou dvojku připravila městská část Praha 2 ve spolupráci se společností KOMWAG, a. s. a partnerem EKO-KOM, a. s. Projekt realizovala Alfa Medimedia s. r. o. Radnice projektem nastartovala dlouhodobou spolupráci s občany Prahy 2 v otázkách čistoty. Projekt spolupůsobí při využití invence občanů a jejich zájmu o prostředí kolem. Za úspěch lze považovat nejen čisté prostředí na dvojce, jak nám to potvrzují občané na akcích, ale i opravdový zájem o zlepšování čistoty. Čistá dvojka odstartovala v únoru 2009 obsáhlými články v Novinách Prahy 2 a v deníku Dnes (2. a 3. 2.). Spolu s letošním sloganem Více informací, více čistoty a výzvou Připojte se také bylo představeno také logo dvě dvojky v barvách městské části, tvořící usměvavé srdíčko. Vyjadřuje spolupráci radnice a občanů při společném zájmu, zlepšování životního prostředí na dvojce. Motiv provází celý projekt, setkávali jsme se s ním v Novinách Prahy 2, na webových stránkách, od února jím byly označeny odpadkové koše, koše na exkrementy, nádoby na separovaný odpad a také vozidla Komwag, a. s., provádějící úklid v Praze 2. V novinách byla také poprvé uvedena adresa webové aplikace která tvoří hlavní centrum informací a slouží k zapojení občanů. Jedním z unikátních prvků projektu je interaktivní infomapa čistoty, která jednak představuje přehledný nosič informací (o umístění kontejnerů, košů na psí exkrementy, o místech na tříděný odpad, atd.), ale především umožňuje občanům on-line označovat problémová místa (černé skládky, nepořádky, atd.). Místo problému lze jednoduše označit v mapě a přidat podrobnější údaje, popř. foto. Nahlášené informace se ihned elektronicky zpracují a začne cesta k nápravě. Po odstranění problému se toto opět graficky znázorní v mapě. Mapa slouží i k zaznamenání míst, která mohou být příkladem dobré péče o naši městskou část. Součástí aplikace je mapa techniky, ukazující on-line pohyb mechanizovaných čistících prostředků Komwagu spojených přes GPS. Každý může velmi jednoduše sledovat, jak a kde se právě uklízí. Stránky zaznamenaly do dnešního dne přes 5000 návštěv a toto číslo neustále stoupá. Občané zanesli do infomapy přes 130 podnětů o nepořádku a naopak jsme obdrželi 7 odkazů na hezká místa. Všechny podněty zůstávají v mapě zaznamenány a všichni tak mají kontrolu nad jejich řešením. Pro ty, kdo nemají přístup k internetu, byl v prostorách infocentra v hale ÚMČ počátkem března umístěn informační terminál s aplikací cz. Občané zde mají možnost nalézt informace, označit v infomapě problémová místa či si prohlédnout postup řešení již nahlášených případů. Dne se uskutečnila v budově městské části Praha 2 veřejná prezentace Čisté dvojky. Informace o projektu přinesly např noviny Dnes a Český rozhlas Regina, noviny Metro a Pražský deník pak dne , s prvními jarními dny, proběhl komplexní úklid zaměřený na pěší komunikace. Hlavní úklid provedla společnost Komwag, a. s. nasazenou čistící technikou, na ručním dočišťování se podíleli brigádníci z řad veřejnosti. Celkem se zapojilo 65 pracovníků ručního úklidu a 12 řidičů. Vyčistilo se 27 ulic ve čtyřech lokalitách Prahy 2. Do konce dubna byl stanoven termín pro přijímání tzv. minigrantů pro podporu a spolupráci s občany. Minigranty jsou určeny obyvatelům Prahy 2, Infomapa čistoty černý bod hlavní strana Čistá dvojka na Ekofestivalu kteří projeví zájem o aktivní zvelebování životního prostředí kolem sebe. Doručeny byly pouze 4 projekty, ale počítáme s přípravou grantů na další rok. Přínosem pro všechny by měla být nejen hezky upravená konkrétní lokalita, ale i inspirace pro ostatní. Program počítá s podporou zkrášlování předzahrádek, rabátek kolem stromů a dalších menších zelených ploch. V rámci programu pro majitele psů se na přelomu dubna a května provádělo označení parků, kde je pohyb psů regulován pravidly. Zároveň byly vyznačeny plochy pro volné pobíhání psů na webových stránkách v infomapě čistoty. V květnu (28. 5.) se konala na nám. Míru akce Barevný den s Komwagem, pořádaná MČ Praha 2 společně se společností Komwag, a. s., zaměřená na představení čistící techniky, třídění odpadů a zlepšování životního prostředí. Uskutečnila se ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. a byla spojena s vystoupeními, soutěžemi, ukázkami třídění a využívání separovaného odpadu. V programu, kterým provázeli dva moderátoři, se objevily např. bubenická show Marimba Club, bublinářské představení Matěje Kodeše, herečka Eva Aichmajerová, pokus o překonání rekordu s PET lahvemi, ale také lákadla jako zmrzlina pro všechny nebo výjezdy vysokozdvižnou plošinou. V průběhu roku se konalo několik dalších akcí (Pražský maraton, Ekofestival, Spolu dětem, vítání prvňáčků, Vinobraní na Grébovce), kterých se Čistá dvojka aktivně účastnila. Předváděli jsme občanům možnosti webové aplikace s praktickými ukázkami zadávání problematických míst, aktivní návštěvníci obdrželi propagační předměty. V rámci zkušebního provozu u zastávek MHD byly instalovány polepy laviček podél trasy autobusů kolem nemocnic na Karlově. Na webových stránkách a v Novinách Prahy 2 proběhla soutěž o nejzajímavější strom dvojky. Poslali jste celou řadu fotografií, z nichž bylo vybráno 12 nejlepších. Z těch jste pak vy sami určili trojici nejúspěšnějších představujeme je nyní v samostatném bloku. Městská část Praha 2 klade velký důraz na čistotu a stav životního prostředí okolo nás. Ze svého rozpočtu zajistila navíc 273 košů na psí exkrementy, vysypávání běžných košů cca dvakrát častěji, než je běžné, probíhá antigraffiti program, uklízí se nadstandardně chodníky, provádí se zimní údržba, odstraňují se černé skládky atd., ale přesto je potřeba spolupráce. Tam míří projekt Čistá dvojka, který se snaží motivovat občany k co největšímu zapojení do problematiky čistoty. Vytipování nedostatků ze strany občanů přináší informace, kde co zlepšit. Web dává veřejnou kontrolu nad tím, jak se s informacemi nakládá, ihned lze ověřit, jak se případ řeší. Z ročních zkušeností je vidět, že občané mají o spolupráci zájem, neustále přicházejí podnětné příspěvky. Po upozorněních se např. podařilo díky tlaku MČ Praha 2 přesvědčit majitele pozemků ČD, a. s. o nutnosti odstranění černých skládek a vyčištění prostoru nad vinohradskými železničními tunely. Během několika dní došlo k vyčistění celé plochy, pracovníci firmy Komwag, a. s. vyřezali náletové dřeviny, prořezali a upravili stromy a keře. Odstranili a odvezli veškerý odpad a nakonec celou plochu posekali a shrabali. Průběh akce a její výsledek si můžete prohlédnout na webu Čisté Čistá dvojka z hlediska hlavního partnera, společnosti Komwag, a. s. Od února letošního roku jsme měli tu čest podílet se na rozsáhlém projektu Čistá dvojka. Mám za to, že svým významem překročila tato akce hranice regionu, a nemohu se zbavit dojmu, že si mnohé podobné projekty pořádané na území hlavního města vzaly za inspiraci naši akci. Nu, což, berme to tak, že naše myšlenka je hodna následování. Nosným prvkem kampaně je ohromný rozsah informací, předávaný nejširší veřejnosti prostřednictvím nejmodernějšího média, kterým je webové rozhraní. Poprvé v historii firem, zabývajících se komunálními službami, byly na veřejný web vystaveny mapy, do nichž jsou instalovány pohyby všech vozidel, které provádí svozy odpadů a čištění v daném regionu. Naprosto unikátní však je skutečnost, Další partner projektu, EKO-KOM, a. s. Autorizovaná obalová společnost EKO- KOM, a. s. dlouhodobě podporuje myšlenku třídění a využití odpadu. Z toho důvodu se zapojila do projektu městské části Praha 2 Čistá dvojka, který má za cíl zlepšit čistotu Prahy 2 a k tomu patří také správné nakládání s odpady. Společnost EKO-KOM v rámci projektu Čistá dvojka informuje občany a školáky o výhodách a stále se zlepšujících možnostech třídění a využití odpadů. V dnešní době má šanci třídit už 97 procent obyvatel. Na území Prahy 2 je umístěno 96 stanovišť na veřejném prostranství, 2 stanoviště podzemních kontejnerů a 271 stanovišť v obytných domech. EKO-KOM, a. s. je prvním dvojky. Zaznamenali jsme celou řadu dalších příkladů aktivní (nebo alespoň pasivní) podpory a je vidět, že vybídnutí ke spolupráci, vedoucí ke zlepšení čistoty města, je pro velkou většinu našich obyvatel vítaný a smysluplný krok. Velkým povzbuzením pro další práci jsou komentáře obyvatel Prahy, kteří oceňují čistotu Prahy 2. Čistá dvojka bude nadále pokračovat, připraveny jsou další směry, ať už půjde o rozšiřování webové aplikace, nové pohledy na čistotu města či práci s dobrovolníky. Na webu přibudou plánky dětských hřišť, parků, připraveno je přehledné značení, přineseme rady a informace k třídění odpadů, problematice psů, před startem jsou zajímavé soutěže. alf že každý obyvatel dvojky se může aktivně podílet na čistotě své městské části tím, že svůj námět nebo připomínku jednoduše napíše do webové aplikace Čistá dvojka. Mám radost, že lidí, kterým není lhostejné životní prostředí na našich krásných Vinohradech, není málo! Od února do října jsme na základě připomínek z webu řešili více než 120 připomínek. Informovanost rezidentů o životním prostředí se stala nosným mottem projektu a z našeho pohledu byla tato myšlenka bezesporu naplněna. Vnímáme to nejenom z hlediska přístupů do aplikace Čistá dvojka, ale signálem pro nás byla i návštěvnost na akci Barevný den s Komwagem, stejně jako při jarním úklidu. Těšíme se na to, že se projekt nestane jenom Úspěšnou akcí roku 2009, ale bude součástí péče o životní prostředí v naší krásné druhé čisté městské části. Jaroslav Stružka, předseda představenstva Komwag, a. s. kolektivním systémem plnění odpovědnosti výrobců vzniklým v ČR. Zajišťuje sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů v rámci tříděného sběru zejména ve spolupráci s obcemi. EKO-KOM momentálně zajišťuje plnění povinností pro podniků tak, aby obal směřoval od spotřebitele k následnému využití a recyklaci, a současně spolupracuje s 5791 obcemi, ve kterých žije 98 % populace ČR. V roce 2008 došlo k dalšímu nárůstu množství vytříděných odpadů v ČR. Zatímco v roce 2002 vytřídil každý z nás v průměru 24,4 kg odpadu, v loňském roce to bylo již 53,1 kg! Množství vytříděných odpadů se opro ti roku 2007 zvýšilo o více než 4 kg na obyvatele a rok. Šárka Nováková, tisková mluvčí EKO-KOM, a. s. Čistá dvojka při jarním úklidu Den s Komwagem na náměstí Míru NP_prosinec_09.indd :17:52

9 Noviny Prahy 2 Inzerce a oznámení ČÍSLO 12 - PROSINEC NP2/38/2009 NP2/20/2005 MZDY, ÚČETNICTVÍ, DANĚ pro obchodní společnosti i živnostníky široká nabídka služeb dle přání a potřeb Tel.: , NP2/56/2009 Luxusní vánoční cukroví objednávka NP2/57/2009 NP2/51/2009 NP2/35/2009 STĚHOVÁNÍ AKCE PROSINEC důchodci 10% sleva, KM po Praze ZDARMA. Zajišťujeme také vyklízení, bourání a malování. Tel.: Malířské a lakýrnické práce , OPRAVY Tel.: HAPPY LAND Jugoslávská 25 (mezi I. P. Pavlova a náměstím Míru) Nově otevřený obchod pro všechny! Nabízíme Vám domácí a kuchyňské potřeby, kancelářské a dílenské a také hračky a vánoční dárky za velmi příjemné ceny. Otevřeno v po pá, 9:00 19:30. NP2/31/2009 NP2/28/2008 NP2/20/2007 NP2/41/2009 JE VÁM 65 AŽ 105 LET? PRÁVĚ PRO VÁS JE TADY OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BUENA VISTA VINOHRAD. Rádi byste udělali něco pro svou kondici, zlenivělé svaly či bolavá záda? Pořádáme pro Vás Cvičení pro radost. Přijďte si zacvičit pod vedením zkušené fyzioterapeutky do tělocvičny Lauderových škol v Belgické 25. Každý čtvrtek od 15:00 do 16:00. Přihlášky na tel.: Těší se na Vás o. s. Buena Vista Vinohrad. Oznámení NP2/58/2009 NP2/44/2008 GYMNÁZIUM OMSKÁ (Omská 1300, Praha 10) pořádá a DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, vždy od 16:00. Ve školním roce 2010/2011 otevře Gymnázium Omská celkem 3 třídy. Více na Oznámení NP2/43/2009 NP2/26/2007 KOUPÍME byt na Praze 2 do 3 mil., vše vyřídíme. Rychle a spolehlivě. Pomůžeme se stěhováním. Tel.: PEVNOST České centrum znakového jazyka, o. s. pořádá intenzivní kurzy znakového jazyka Zima Vždy pětkrát týdně čtyři vyučovací hodiny. Nabízíme tři skupiny v termínu Bližší informace a přihlášky najdete na Tel./fax: , GSM: ATELIER HARMONIE SÁZAVSKÁ 17, PRAHA 2 TEL.: KADEŘNICTVÍ EVA NETÍKOVÁ KOSMETIKA ANDREA JIRKŮ MASÁŽE LUCIE NÝVLTOVÁ PEDIKÚRA VLAĎKA: PO PÁ 7,00 20,00 TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU. NP2/53/2009 Oznámení NP2/30/2009 NP2/4/2009 Dárkový poukaz na brýle ZDARMA Při zhotovení kompletních brýlí dostanete na tento poukaz druhou brýlovou obrubu zdarma. Bližší informace na provozovně Oční Optika Progres pod Rozhlasem Vinohradská 343/6, Praha 2 Tel.: NP2/55/2009 NP2/59/2009 NP2/73/2003 Infolinka Ulice Prahy 2 funguje bezplatně na tel.: Oznámení NP2/39/2009 NP2/45/2009 NP_prosinec_09.indd :17:54

10 10 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2009 Vzdělání Noviny Prahy 2 PŘEDSTAVUJEME ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MČ PRAHA 2 Základní škola, Praha 2, Botičská 8 Kontakty: Botičská 8/130, Praha 2, tel.: , ředitel: Mgr. Jaroslav Procházka, zástupkyně: Mgr. Eva Nosková, Mgr. Gabriela Adamová Vybavenost školy: sportovní areál se sociálním zázemím víceúčelové hřiště s umělou trávou, víceúčelové hřiště tartanové, malé tenisové hřiště tartanové, pingpongové stoly, počítačová učebna s přístupem na internet, pěší zóna Školní družina, školní jídelna, školní klub, kurz pro získání základního vzdělání CVČ Botič kroužky: žákovská knihovna, literárně-vlastivědný, keramický, počítače, šachy, kopaná, míčové hry, škola tenisu, stolní tenis, relaxační cvičení, bojové umění, škola bruslení in-line, rytmika, cvičení pro matky s dětmi, tanec, hudební škola YAMAHA, kytara, další akce pro žáky, rodiče i předškolní děti Aktivity: školy v přírodě, adaptační pobyty, protidrogová prevence, péče o děti se specifickými poruchami učení speciální pedagožka a školní psycholožka, poznávací vycházky a výlety, enviromentální výchova, projektové vyučování Den otevřených dveří: po dohodě kterýkoliv den Zápis do prvních tříd: 19. a , 14:00 18:00 Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 Škola podporující zdraví Tel.: , Dny otevřených dveří 9. prosince 2009 a 13. ledna 2010 od 8 do 17 hod. Zápis do 1. tříd 18. a 19. ledna 2010 od 14 do 18 hod. Srdečně Vás zveme na Vánoční trhy 16. prosince Těšíme se na Vás. dlouhodobý program Škola podporující zdraví důraz na zdravý životní styl, zdravá strava ve školní jídelně, pobyty v přírodě (lyže, kola, brusle, plavání, turistika), zdravé mezilidské vztahy příjemná rodinná škola, klidné přátelské prostředí školní vzdělávací program Studánka (studium a noví kamarádi) kvalitní výuka, moderní vyučovací metody (projekty, skupinová a interaktivní výuka) nově zrekonstruované pracovny (počítačová učebna s množstvím výukových programů, s dataprojektorem a s připojením na internet, keramická dílna, cvičná kuchyňka) individuální přístup k dětem s vývojovými poruchami individuální vzdělávací programy, možnost asistentů pedagoga, školní psycholog školní družina pro tř. ( hod.) pěkné nově vybavené herny, pestrý program školní klub pro tř. (12 17 hod.) počítače, internet, kulečník, fotbálek, šipky, TV, DVD, HIFI, stolní tenis školní hřiště ve vnitrobloku nově rekonstruované využití při výuce, během relaxačních přestávek, při pobytu školní družiny, od dubna do konce října otevřeno pro veřejnost nabídka zájmových kroužků keramika, ruční práce, vaření, počítače a internet, tanec, sportovní hry, florbal, karate, bojové sporty a sebeobrana, šachy, divadlo a dramatika, flétna... Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1 Zápis do 1. tříd na šk. rok 2010/ a 19. ledna :00 18:00 hodin Přihlášení k zápisu přes internet na přesnou hodinu na všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků německý jazyk od prvního ročníku, anglický jazyk od 6. ročníku s možností od 3. ročníku, konverzace Nj a Aj s rodilými mluvčími v 8. či 9. ročníku mezinárodní zkouška z němčiny a angličtiny školní vzdělávací program Evropská škola školní družina 6:30 18:00 pro ročník, školní klub školní jídelna: výběr ze 2 jídel, dopolední čerstvé svačiny vysoká úspěšnost u přijímacího řízení na gymnázia a SŠ škola je zapojena do projektu EU: Comenius Klub rodičů, Školská rada, Školní parlament, Preventivní tým pravidelné výměnné pobyty žáků do německy a anglicky mluvících zemí počítačové učebny, počítače ve všech třídách s připojením na internet, interaktivní tabule nové moderní odborné učebny fyziky a chemie školní hřiště, večer i pro veřejnost pravidelné lyžařské pobyty pro všechny třídy od 2. ročníku, na II. stupni také v Alpách, sportovní a cyklistické kurzy preventivní program proti vlivu negativních jevů na žáky široká nabídka kroužků přímo ve škole školní kapela Kontakt: Mgr. Kateřina Vávrová, ředitelka školy, tel.: , fax: , ZŠ Legerova Škola pro všechny Základní škola, Praha 2, Legerova 5 tel.: mobil: Od 1. třídy výuka anglického jazyka a dramatické výchovy. Škola pro všechny dává šanci všem žákům. Do běžných tříd integrujeme žáky se specifickými poruchami učení. Při výuce využíváme jazykovou pracovnu, multimediální a počítačovou pracovnu, interaktivní tabuli, speciální pracovnu pro žáky se SPU, učebnu výtvarné výchovy s keramickou dílnou, odbornou pracovnu fyziky a chemie, cvičnou kuchyni a rozsáhlý sportovní areál. Úzká spolupráce se Školskou radou, Sdružením rodičů, Školním parlamentem a týmem Primární prevence sociálně patologických jevů. Celoškolní projekty a oborové dny, týmová spolupráce napříč ročníky; velký výběr volitelných předmětů: Slohový a komunikační seminář, Konverzace v anglickém jazyce, Zeměpisný seminář, Přírodovědný seminář, Speciálně pedagogická péče, Německý jazyk, Informační a komunikační technologie. Vyučujeme volitelný předmět Základy finančního vzdělávání jako jedna z mála škol v republice, naši žáci se stali hlavními představiteli jednoho z dílů pořadu České televize Krotitelé dluhů. Široká nabídka zájmových kroužků (jazykových, sportovních, výtvarných, hudebních, dramatických). Školní družina otevřena 6:45 17:00 hod., školní klub vybavený knihovnou, počítači, množstvím her, kulečníkem a stolním fotbálkem. Školní jídelna v budově školy. Škola organizuje lyžařský kurz, školy v přírodě, školní divadlo, adventní zahraniční zájezdy, zeměpisné exkurze, vyučování v plenéru, Letní večer loučení žáků 9. tříd. Ve školním roce 2010/2011 otevíráme jednu 1. třídu. Den otevřených dveří: od 9:00 do 12:00 Zápis do 1. třídy: 18. a od 14:00 do 18:00 Těší se na vás kolektiv učitelů ZŠ Legerova... NP_prosinec_09.indd :17:55

11 Noviny Prahy 2 Vzdělání ČÍSLO 12 - PROSINEC PŘEDSTAVUJEME ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘIZOVANÉ MČ PRAHA 2 Základní škola Praha 2, Na Smetance 1/505, Praha 2 Telefon: , , fax: , Ve školním roce 2010/11 bude ve škole otevřena přípravná třída pro děti s odloženou školní docházkou. Školní vzdělávací program: Všeobecně vzdělávací škola učební plán a osnovy jsou vedeny dle tradičního dělení na jednotlivé předměty se zaměřením na vzdělávací potřeby žáka v současné společnosti s cílem připravit děti ke zvládnutí studia na všech typech středních škol výuka AJ od 1. třídy adaptační kurzy pro budoucí prvňáčky vyhledávání talentovaných žáků a jejich odborné vedení individuální vzdělávací plány pro talentované žáky a žáky s SPU včetně péče speciálního pedagoga projektové vyučování divadelní představení, výstavy, vycházky, výlety s tematickým zaměřením dopravní výchova školy v přírodě, výuka plavání výuka informatiky od 5. ročníku lyžařské kurzy, výměnné pobyty (Dánsko, Slovensko) primární prevence předcházení patologickým jevům dívčí kopaná, spolupráce s AC Sparta, a. s., ženský fotbal školní zahrada se skleníkem Projekty školy ekologicky, umělecky, tělovýchovně a charitativně zaměřené Ekoškola (EU), Poznej svůj kraj, Pravěk, vlastní časopis Smetánek, sportovní a kulturní akce, výstavy, vědomostní olympiády, soutěže školní parlament mezinárodní spolupráce Mimoškolní činnost školní družina aktivity a dílny s všestranným zaměřením (vycházky, výlety, návštěvy kin, muzeí, historických památek, dopravní hřiště, sportovní soutěže) zájmové kroužky ve spolupráci s agenturou Kroužky (keramika, flétna, mažoretky, fotbal, florbal, sportovní hry, dramatická výchova, taneční, aj.) spolupráce s fotbalovým oddílem AC Sparta (dívčí kopaná) Vybavenost školy odborné učebny, 2 počítačové učebny, kuchyňka, sportovní areál, školní zahrada se skleníkem, knihovna, herna, 2 tělocvičny, interaktivní tabule, připojení na internet, keramická dílna školní jídelna čipový systém, výběr ze dvou jídel, prodej svačinek, pitný režim, dotované mléko, možnost zajištění dietních obědů pro žáky školy mateřská škola v budově Dny otevřených dveří: (od 16:00 do 18:00) a (od 14:00 do 18:00) Zápis do 1. tříd: 18. a od 14:00 do 18:00 ZŠ SÁZAVSKÁ Škola šancí Název školy: ZŠ Praha 2, Sázavská 5, kontaktní osoba M. Voldřich, telefon: , internet: Dny otevřených dveří: a od 8:00 do 16:00, zápis do 1. tříd: 15. a 18. ledna 2010 od 14:00 do 18:00 Co nabízíme našim žákům: Výuku podle školního vzdělávacího programu Škola šancí *kvalitní výuku anglického jazyka kroužky již od 1. třídy *pozvolný přechod z mateřské školy *každou středu od 15:30 do 16:15 volně přístupnou nepovinnou adaptační školní přípravu *dětem i rodičům služby školní psycholožky *keramickou dílnu s výtvarnými kroužky *mnoho možností pro mimoškolní činnost otevřeme jakýkoli kroužek podle zájmu žáků, multimediální studovnu *kvalitní vzdělání *dlouhodobě garantujeme vysokou úspěšnost přijetí na gymnázia a střední odborné školy *možnost zařazení do sportovních tříd se zaměřením na plavání a gymnastiku spolupráce s TJ Bohemians Praha *žákům nezařazeným do sportovních tříd možnost kvalitního vzdělání v běžných třídách *dětem se specifickými poruchami učení zajišťují podmínky pro zvládnutí učiva speciální pedagožky *odborné pracovny pro všechny předměty *počítače připojené na internet v učebnách *neustále modernizovanou počítačovou pracovnu *čtyři multimediální pracovny s interaktivními tabulemi *celkově moderní vybavení školy *možnost svobodného vyjádření žáků nejen na půdě žákovského parlamentu *vedle tradičních výukových metod i alternativní proudy rozšiřující možnosti vzdělávání *školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, exkurze, besedy, *stravování ve školní jídelně v budově školy (výběr ze dvou jídel) *školní družinu s bohatým programem s provozem od 6:30 do 17:30 *kvalitní systém výchovného poradenství *účinný systém prevence šikana, drogy, dopravní výchova, právní vědomí, výchova ke zdraví. Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Kdo si vybere tuto školu, setká se s velmi přátelským prostředím, individuálním přístupem a neobyčejným pochopením. Pod názvem školního vzdělávacího programu ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO je skryta snaha všech učitelů umožnit každému jedinci vyniknout podle jeho možností a schopností. Naším hlavním úkolem je připravit žáky co nejlépe pro výběr dalšího studia po odchodu ze základní školy, dále pro přechod na výběrové školy a především nabídnout žákům možnost seberealizace. Ke splnění těchto cílů je nám prostředkem: 1. výuka jazyků povinná od 1. ročníku (angličtina), od 6. ročníku druhý jazyk (francouzština, španělština, němčina) dle zájmu 2. široká nabídka volitelných předmětů 3. speciální péče o žáky nadané a žáky se specifickými poruchami učení pod vedením speciálního pedagoga a školního psychologa 4. široká nabídka volnočasových aktivit (35 zájmových kroužků) 5. snaha o co nejširší spolupráci s rodičovskou veřejností (netradiční schůzky, Dny otevřených dveří, Školská rada, možnost účasti rodičů ve vyučování, veřejná vystoupení žáků, výtvarné vernisáže, netradiční sportovní turnaje pro rodiče a žáky atd.) 6. výjezdy do zahraničí, školy v přírodě, lyžařské kurzy Součástí školy je venkovní hřiště, školní zahrada s pískovištěm, tělocvična. K dispozici je žákům: školní družina 7:30 18:00, školní klub 11:50 17:00, školní jídelna, která nabízí denně 2 druhy jídel. Zveme Vás na Dny otevřených dveří konané , (8:00 17:00) a na Vánoční trhy konané od 16:00. Zápis do prvních tříd se koná 18. a od 14:00 do 18:00. Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2 Štěpánská 8, Praha 2 Tel.: , fax: fax: , Státní škola s průměrným počtem 250 žáků, bez speciálních tříd. Vybavenost školy odpovídá způsobům a potřebám výuky současné doby (jazyková učebna, počítačová učebna s internetem, učebny s interaktivními tabulemi, učebna hudební výchovy, chemie, tělocvična se sociálním zázemím včetně sprch, zrekonstruované hřiště). Školní jídelna je v budově. Školní družina (1. 5. ročník) je v provozu od 7:00 do 18:00. Školní klub má tato oddělení: keramickou dílnu, informatiku (knihovna s naučnou literaturou a PC s internetem), sborový zpěv (s velmi aktivní a úspěšnou činností), sportovní hry. Kroužky a nepovinné předměty, které mohou děti navštěvovat: divadelní kroužek, hra na různé hudební nástroje, sportovní aktivity, zájmová matematika v 9. roč., Aj roč., výtvarný kroužek, kroužek dramatické výchovy, Fj roč. Povinné jazyky: Aj od 3. roč. a Šj od 8. roč. Na škole pracuje též speciální pedagog a školní psycholog. Výjezdy s různým zaměřením (lyžování, jazykové pobyty, školy v přírodě atd.) jsou samozřejmostí. Ve školní galerii se pořádají výstavy různých uměleckých děl. Důraz škola klade na co nejdůkladnější zvládnutí učební látky základní školy. Výchovné působení zaměřuje proti projevům neurvalosti v mezilidských vztazích a proti vandalismu. Zdůrazňuje důležitost tolerance, porozumění si s druhými lidmi a slušnosti v každém ohledu. Do budoucna chce škola udržet svoji úroveň hodnocenou veřejností a prověřovacími složkami jako mimořádnou. Věřme, že k tomu přispěje i důkladnější uvádění informací na webových stránkách školy, které se mnozí z nás stále ještě učí. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2010/2011 se bude konat v pátek 15. ledna 2010 od 14:00 do 17:00 a v pondělí 18. ledna 2010 od 14:00 do 18:00. Den otevřených dveří pořádáme v pondělí 11. ledna 2010 od 14:00 do 16:00, kdy v 15:00 uspořádáme besedu na téma Co pro děti znamená 1. třída. NP_prosinec_09.indd :17:57

12 12 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2009 Kaleidoskop Noviny Prahy 2 Který nekolejový prostředek MHD jezdil v minulosti Vyšehradským tunelem? Vážení čtenáři, správně na minulou soutěžní otázku odpověděli ti, kteří nám napsali, že architektonický detail ve stylu kubismu můžete vidět na domě čp. 71/10 na Rašínově nábřeží. Dárek za správnou odpověď zasíláme H. Harenczykové z Koubkovy ul., H. Flaškové z Prahy 9, a Z. Peterové z Prahy 7. Fotosoutěž V poslední letošní fotosoutěži se zaměříme na jeden z prostředků městské hromadné dopravy, který v ulicích hlavního města už nepotkáte. Jeho provoz byl ukončen v roce Územím dnešní Prahy 2 projíždělo několik jeho linek. Na soutěžní fotografii uveřejňujeme vjezd do Vyšehradského tunelu, který je jedním z možných vstupů do naší městské části. I tudy oblíbená pražská nekolejová vozidla jezdila. Stavba Vinohradského tunelu v letech byla z hlediska pražské dopravy velmi důležitá. Někteří současníci sice zpočátku poukazovali na nedotknutelnost historické Vyšehradské skály, nakonec ale Staropražané vzali tunel na milost, neboť jim lépe zpřístupňoval oblíbená místa nedělních rodinných výletů. Chodci totiž dříve museli používat lávku upevněnou na skálu nebo přívoz. A povozy? Na ty čekala silně svažitá objízdná trasa přes Pankrác. Prosincová soutěžní otázka proto zní: Který nekolejový prostředek MHD jezdil v minulosti Vyšehradským tunelem? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na a to nejpozději do U odpovědí posílaných em uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat případnou výhru. Text: Eva Hrubešová/van, foto: hru Architektonický detail na fotografii je na domě čp. 71/10 na Rašínově nábřeží Knihovna na Vinohradech informuje Upozorňujeme čtenáře, že v době vánočních svátků od do bude Knihovna na Vinohradech pro veřejnost uzavřena. Děkujeme za pochopení a přejeme všem svým čtenářům a návštěvníkům příjemné prožití svátků a v novém roce hodně zdraví a úspěchů. Těšíme se na další setkání s Vámi! Vaše knihovnice spad nečistot poplatek za vozidlo slepičí slabika černoch luxování odporovací spojka erotická pomůcka anglická předložka zkr. pro přírodní památku maniok egyptský bůh Slunce nemocná oklamat formát papíru baklažán alias severoitalská provincie 1. část tajenky brva chemická značka ruthenia značka cestovního pracího prášku infekční činitel 2. část tajenky elipsa německy ty německy táta chemická značka cínu vynálezce žárovky bylinný čaj indiánský šípový jed Výstava Albertov 1989 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy uspořádala na Albertově k dvacátému výročí pádu totalitního režimu výstavu, zpřístupňující dosud nepublikované dokumenty z listopadových dnů roku Najdeme zde dokumenty a fotografie z průběhu studentské stávky a z doby vzniku Občanského fóra na Přírodovědecké fakultě i na Univerzitě Karlově jako takové. Výstava Albertov 1989 srovnává pohled studentů a účastníků revoluce s denními situačními zprávami komunistické Státní bezpečnosti. Přináší také svědectví a vzpomínky na bouřlivý rok 1989, který začal Palachovým týdnem a skončil jednomyslným zvolením Václava Havla novým československým prezidentem. Dokumenty popisují změnu atmosféry v totalitním Československu, uvolnění cenzury a zvyšující se občanskou odpovědnost za věci veřejné. Konkrétní události jsou zasazeny do širších evropských historických souvislostí. Součástí výstavy jsou repliky originálních transparentů z demonstrace za Jana Opletala a exponáty z Muzea Policie České republiky. Unikátní výstava byla zahájena 17. listopadu 2009 a zhlédnout ji můžete až do 11. ledna Přírodovědecká fakulta ji uspořádala ve spolupráci s Ústavem dějin a archivem UK, s Knihovnou Jána Langoše ÚSTR a s Knihovnou Libri prohibiti. Text a foto: len Odešel nestor české fotografie Dne 14. listopadu zesnul ve věku 90 let významný český fotograf Ladislav av Sitenský, čestný občan Prahy 2 (od dub- na 2004). Narodil se na Vinohradech, v Rubešově ulici, a až do své smrti bydlel nedaleko náměstí Míru. S fotografováním začal jako čtrnáctiletý student osmiletého reálného gymnázia ve Slovenské ulici, kde podle svých slov fotil študáky a kantory mnoho let pod lavicí a taky přírodu, motocykly a automobily, děvčata na obálky... Ladislav Sitenský Foto: archiv redakce Ovšem nejvíc se proslavil reportážními sněhem a mraky. cykly fotografií z bojů našich letců Jak prozradil před svými pětaosmdesátinami, na západní frontě. Jako student architektury odjel v roce 1939 do Paříže, aby tam po určitou dobu pracoval jako stipendijní zaměstnanec známého pařížského architekta Perrota. Krátce po vypuknutí války se stal příslušníkem když mu redakce Novin Prahy 2 přišla poblahopřát k významnému životnímu jubileu, nejraději fotografoval černobíle. Snažil jsem se nic nearanžovat, vyčkal jsem, až ti lidé byli v přirozené situaci. Jsem zásadně proti československé zahraniční armády digitálním fotoaparátům moje fotky, a později v Británii příslušníkem 512. peruti RAF. Po skončení bojů se vrátil do vlasti a věnoval se fotografování přírody a Prahy. Mistr Sitenský, už za svého života uznávaný doma i v cizině, uspořádal na dvě desítky samostatných výstav doma i v zahraničí. Vystavoval například v Británii či USA. Vydal přibližně stejný počet fotografických publikací. Nikdy se nespecializoval na určité téma zachycoval známé osobnosti, pražské motivy a krajinu. Nejvíc ale miloval hory se které jsem dělal před 70 lety, vydržely a jsou kontrastní, barevné digitální vyblednou. Plukovník v. v. Ladislav Sitenský byl držitelem mnoha vysokých vojenských vyznamenání a prestižních uměleckých ocenění. V říjnu 2007 mu prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Jeho příjmení symbolicky září na obloze, protože po něm byla pojmenována planetka č. 5998, kterou v roce 1986 objevil astronom Antonín Mrkos. van Kam za kulturou Novoměstská radnice VÝSTAVY: Minulost lékařství a léčitelství v českých zemích od středověku do začátku 20. století, poznatky o vývoji diagnostických metod i léčebných postupů ( ) s doprovodnými programy Vánoční sladkoví zdravé pochoutky (9. 12.), Se zdravým jídlem roste věk ( ). Realizace šperků a užitého umění výtvarnice Jarmily Mucha Plockové, k jejichž tvorbě ji inspirovaly kresby dědečka Alfonse Muchy, můžete obdivovat na výstavě Vzácné dědictví ( ). AKCE: Tradiční Adventní jarmark, pestrý kulturní program, prezentace neziskových organizací, workshopy, zdobení perníků, vánoční pohádkový program divadla Glorie, kavárnička pro seniory a mnoho dalšího ( od 10:00). Pražská výstava nožů ( , 10:00 18:00). Koncerty: Komorní orchestr Ensemble 18+ pod vedením Vojtěcha Spurného přednese Rybovy, Brixiho a Mozartovy skladby (7. 12., 19:30). NKP Vyšehrad GALERIE VYŠEHRAD: Obrazy a grafika Viléma Tefra Proměny ( ). KOMORNÍ SÁL STARÉHO PUR- KRABSTVÍ: Interaktivní program pro děti a rodiče VyšeHrátky aneb Ježíšek vs. Santa Claus (13. 12, 13:00). Pro děti (od 15:00): Kouzla a čáry tajemné Prahy (6. 12.). O Sněhurce, loutková pohádka ( ). Muzeum Policie ČR STŘEDEČNÍ ODPOLEDNE PRO DĚTI (od 14:00): Kouzlení pro malé řidiče (9. 12.). Vánoční překvapení ( ). VÝSTAVY: Kriminalistika proti zločinu, k 50. výročí Kriminalistického ústavu Praha. Kriminalistický kabinet , ze sbírek muzea. Jsme tu... prezentace amatérských fotografií policistů a zaměstnanců Policie ČR (všechny výstavy jsou otevřeny do ). AKCE: Komorní soubory Hudby Hradní stráže a Policie ČR vystoupí na Vánočním koncertu v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla Velikého ( , 18:00). Muzeum bude uzavřeno od do Císařovna Marie Terezie začala před 235 lety jednu z nejvýznamnějších vzdělávacích reforem v naší historii. Dne totiž vydala Všeobecný (viz tajenka), který zavedl v českých a rakouských zemích povinnou školní docházku pro děti od šesti do dvanácti let. Základní vzdělání mělo být poskytováno ve veřejných školách nejen chlapcům, ale i dívkám. Tajenku posílejte na poštovní adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo em na nejpozději do Správné znění tajenky z minulého čísla: Josef Mocker. Vylosovanému výherci, doc. R. Adamovi z ul. U Havlíčkových sadů, zasíláme dárek. Poslední rozloučení s Ladislavem Sitenským se konalo ve středu 25. listopadu 2009 v krematoriu Strašnice Foto: vin Měsíčník občanů městské části Praha 2. Vydává Úřad městské části Praha 2 pod reg. č. MK ČR E Ročník 11, číslo 12. Vychází 12 x ročně. Redakční rada: předseda Tomáš Jubánek Jana Babická Mgr. Michaela Marksová RNDr. Radim Perlín Ivo Slavík Mgr. Jan Stoss Michal Uhl tajemnice Mgr. Naděžda Vandurková. Vedoucí redaktorka: Mgr. Lenka Prokopová Adresa redakce: ÚMČ Praha 2, Praha 2, nám. Míru 20 (tel.: , , p2.mepnet.cz, internet: Za věcnou správnost příspěvků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Přetisk je povolen s vědomím redakce. Uzávěrka příštího čísla: , expedice Měsíčník slouží k informování občanů Prahy 2, není periodikem žádného politického subjektu. Grafické zpracování zajišťuje AMOS Typografické studio s. r. o. Tisk: MoraviaPress, a. s. Distribuce: Česká pošta, s. p. Náklad: výtisků. NP_prosinec_09.indd :17:58

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá

Kaple sv. Barbory na frýdeckém zámku. úterý 4.12. 17.00 Mše svatá Datum Čas Název akce Místo konání sobota 1.12. 15.00-18.00 Doneste si zvoneček, rozsvítíme stromeček aneb VELKÝ POHÁDKOVÝ MEJDAN Vánoční dílny neděle 2.12. 09.00-18.00 Advent na náměstí - Reprodukovaná

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě

Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě V Krásné Lípě na Křinickém náměstí ve výlohách jste měli možnost v adventní době vidět unikátní projekt Jak se slaví Vánoce u nás a ve světě. Toto téma výtvarně ztvárnila

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Vánoce u nás a ve světě

Vánoce u nás a ve světě Rozdělení dílen na projektový den 1. Vánoční ní zvyky Vánoce u nás a ve světě 4. 9. ročník Popis: Vánoční zvyky u nás doma, odlévání plovoucích svíček, ochutnávka cukroví z jiných rodin. psací potřeby,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 5/2015 V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ OSLAVÍ ŽIVOTNÍ JUBILEUM... v lednu František Janura v únoru Zdeněk Farkač BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 5/2015 Vážení spoluobčané, v dnešní hektické době již možná adventní čas netrávíme v klidném rozjímání tak, jako to bylo běžné v dřívějších dobách, a proto bych vám chtěla úvodem

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

www.ceradice.cz Vydání 1/2015

www.ceradice.cz Vydání 1/2015 www.ceradice.cz Vydání 1/2015 Vážení spoluobčané, máte před sebou první vydání Čeradického plátku v roce 2015, ve kterém se budete opět dozvídat novinky o naší obci. Opět vám bude doručován do schránek,

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Mezinárodní festival. Romale

Mezinárodní festival. Romale Mezinárodní festival Romale Naši drazí přátelé a milovníci romské hudby, dovolte, abych vás všechny tímto pozvala na další ročník mezinárodního romského festivalu "ROMALE" romská oslava / Gypsy Celebration,

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Adventní čas v Broumově

Adventní čas v Broumově Město Broumov, Oddělení kultury a infocentrum, vás zvou na: Adventní čas v Broumově 3. 12. 2006 První adventní neděle Mikulášský jarmark na Mírovém náměstí - adventní trh, kde děti navštíví - stejně jako

Více

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU

PROSINEC NA FRÝDLANTSKU PROSINEC NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 2. 12. 2010 - DDM 3. 12. 2010 - DDM VÁNOČNÍ KONCERT Program: vystoupení pěveckého sboru Hlásek posezení u kávy, čaje a cukroví prodej adventních věnců, drobné

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍK NĚCO ZE ZASTUPITELSTEV. Vážení spoluobčané, ÚVODNÍK Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem popřál hezký a pohodový podzim, bez zbytečných problémů. Jsou však věci v naší obci, které mě jako občana a potažmo i jako zastupitele trápí. Především je

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ze Slovanu 2013/2014 VÁNOCE OČIMA ŽÁKŮ Matyáš Třasoň, IX. B ŠTĚDRÝ VEČER U NÁS DOMA Letos stejně jako loni začínáme na hřbitově. Dáme věnce, svíčky na hrob, modlíme se jenom

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 730/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne 09.09.2015 Podněty Komise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy Rady městské části Rada

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání:

Titulek: Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Web organizátora : Titulek Datum: Charakteristika, popis akce: Místo konání: Advent v Jilemnici Titulek: Adventní podvečery v Tržnici řemesel - tvořivé dílničky. Datum: 27.11.2015, 16:00-19:00 Charakteristika, popis akce: Co budeme tvořit? Adventní a vánoční dekorace, korálkování,

Více

číslo 10 prosinec 2013

číslo 10 prosinec 2013 číslo 10 prosinec 2013 Krásné Vánoce 2013 Opět se nám přiblížil nejhezčí čas roku. Ano, opět jsou Vánoce. Vánoce, čas radosti, veselosti a vzájemného porozumění. Tento krásný čas milují nejen naši nejmenší,

Více

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011

Kulturní a společenské aktivity v DS Lidická Strakonice červenec/ 2011 červenec/ 2011 4.7. Návštěva cukrárny s doprovodem - 13.00-15.00 hod. cukrárna Pod Hvězdou 7.7. Bohoslužba slova / duchovní individuální návštěvy 12.7. Přednáška Muzea Strakonice - Rožmberkové a Jižní

Více

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně.

Ve státním zájmu. Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod. v žatčanské orlovně. Obecní vysílání Tylovo divadlo Újezd u Brna Vás srdečně zve na svou nejnovější inscenaci ze současnosti od Antonína Procházky Ve státním zájmu Představení se koná v sobotu 26. listopadu 2011 v 19.00 hod.

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty

Zápis. 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 23.11.2010. Mgr. Michaela Marksová, zástupkyně starosty Zápis 1. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 23.11.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Kateřina Jechová,

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen

ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen ZPRÁVY A OHLASY Červenecsrpen 2015 Měsíčník novoměstského sboru ČCE Ročník XIV. Zprávy ze staršovstva 3. 6. 2015 Staršovstvo jednalo o sborovém domě v Novém Městě. Petr Hladík zformuluje a umístí na webové

Více

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk!

2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! 2. velikonoční vydání školního časopisu Lusk! Milí žáci a žákyně, toto číslo vám přináší velikonoční tradice a zvyky různých zemí, hádanky, komiks Speciální agent i pohled na Velikonoce očima vašich spolužáků,

Více

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek Vážení čtenáři! Dnešním dnem k Vám přichází poslední číslo našeho školního časopisu v roce 2006. Blíží se Vánoce, proto nám dovolte, abychom Vám všem, našim příznivcům, popřáli šťastné a veselé prožití

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30

Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 TOULCŮV DVŮR AKCE LISTOPAD 2015 Středa 4.11.2015 / Jak zvládnout setkání s hroznýšem či chřestýšem aneb uprchlí / od 17:30 V našem hlavním městě se stále častěji setkáváme s různými plazími uprchlíky z

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry

NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry NOS neboli Novoveský okrašlovací spolek informuje Třetí Novoveská pouť na Teprberku a malé skotské hry Jak bylo avizováno minule, přinášíme s odstupem fotoreportáž z letošní novoveské pouti na Teprberku.

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Advent ve sklepních uličkách 2012. www.landumlaa.at

Advent ve sklepních uličkách 2012. www.landumlaa.at Advent ve sklepních uličkách 2012 www.landumlaa.at Vítejte na adventu ve sklepních uličkách Laa a okolí je skvostná krajina ve Weinviertelu která zve k prodlení, láká k setrvání a k životu prožívanému

Více

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.9.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vánoční slovo. Dnes v čísle

Vánoční slovo. Dnes v čísle Vánoční slovo Dnes v čísle Vánoční slovo... 1 Obecní úřad informuje... 2 Tuhá zima zasáhla celé Česko... 3 Zpomalovací prahy... 4 Havárie telefonního kabelu... 4 Obecně závazné vyhlášky... 4 Mikulášská

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4

Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Ročník XV. 15. prosinec 2009 číslo 4 Hlavi ka.indd 1 28.10.2007 15:14:55 Obecní úřad Hudlice přeje všem krásné a pohodové prožití Vánoc a v roce 2010 hodně zdraví, osobní spokojenosti, štěstí a lásky Strana

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více