Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA"

Transkript

1 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Doba sdílení V čase adventu přinášíme tipy, jak se naladit na sváteční strunu, praktické informace i vánoční příběhy strana Prezident a Praha 2 Jaká je naše městská část ve vzpomínkách vinohradského rodáka, prezidenta Václava Klause, a jak ji vnímá dnes strana 6 Čistá dvojka Téměř rok zkušeností má za sebou projekt, zaměřený na zapojení obyvatel Prahy 2 do péče o své životní prostředí strana 8 Objevit nanovo radostnou krásu Vánoc Slovo úvodem Vážení spoluobčané a čtenáři, byl jsem požádán, abych Vás všechny oslovil v úvodním slovu na téma Vánoc. Možná, že mnozí z Vás vůbec Vánoce neprožívají jako ty nekrásnější svátky v roce. Smím tvrdit, že lidé mají rádi Vánoce, když jsou v nedohlednu. Ale když se přiblíží vánoční čas, mnozí dospělí říkají: Už aby bylo po svátcích to zase bude blázinec. Jsou to hlavně ženy, na kterých spočívá hlavní břemeno vánočních příprav. Na nich je totiž velká práce spojená s přípravou svátků. Co si jako kněz i mimo zpovědnici vyslechnu postesků a stížností na mužskou nevšímavost! Jako dospělí se mnohdy lekáme rychlosti, se kterou se Vánoce blíží, a děsíme se, co všechno nestihneme, ale jako děti jsme se nejspíš všichni těšili. Vánoce z dětství, to jsou pro mě ty nejkrásnější vzpomínky: celá rodina se sjela u prarodičů, až div, jak se těch třicet osob vešlo k jednomu stolu, voněl stromeček a seno pod ubrusem, nejdříve dědeček začínal modlitbu, všichni jsme si navzájem přáli a lámaly se oplatky, pak babička četla z Bible vyprávění o narození Ježíše v Betlémě. Každý musel ochutnat všech dvanáct chodů připravených na štědrovečerním stole a pak se zpívaly koledy, vyprávěly rodinné historky a příběhy. Dárky se u nás pod stromeček nedávaly, největším dárkem bylo, že jsme aspoň tento večer mohli být spolu, někteří členové rodiny totiž přijížděli z velké dálky z různých koutů světa. Byly to krásné Vánoce. Rád na ně vzpomínám, nejen na rodinnou tradici, ale především na ty, kteří odešli a kteří mi chybí, jako třeba moje babička. Vím, že v Praze 2 žije mnoho osamocených a starých lidí, pro které vánoční svátky nejsou zrovna radostnou událostí, protože jsou plné vzpomínek na drahé zesnulé, kteří chybějí u štědrovečerní tabule. Kolem nás je plno smutných lidí, kteří zapomněli, že Vánoce jsou svátky radosti. Vánoce jsou pro nás evangeliem dobrou zprávou o tom, že Bůh se v Ježíši Kristu solidarizoval s lidmi. Nenarodil se do žádné idyly. Mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě. Bohatý Bůh přebýval v jeslích ve chlévě. To vše proto, abychom uvěřili, že s námi má dobré úmysly, že nám rozumí, že mu na nás záleží a že nás má rád Svátky jsou dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme dost času. Možná, že nechuť, s níž někteří mluví o svátcích, pramení z toho, že už vůbec nedovedou být spolu, a to je zlé znamení. I v tom nám mohou Vánoce otevřít oči pro realitu. Dovolte, abych závěrem citoval z knihy Vánoce Petra Piťhy, kde autor dává jednoduchý návod, jak dobře Vánoce prožít: Udělejte o polovinu cukroví méně a budete mít víc času zastavit se, zamyslet a i se radovat. A nebudete také muset po Novém roce vypouštět záložky na sukni a povolovat pásky u kalhot. Nechtějte všechno přesně naplánovat, vždyť se to mnohdy zvrtne jinak: dědeček nastydne, Zuzanka dostane zarděnky, návštěva se omluví nebo přijde pozdě. Nechtějte řídit Vánoce jako generál nebo režisér, ale nechte se řídit Vánocemi. A hlavně nebuďte sobci. Na svátcích je krásné, že se líbí i těm druhým. Ve světle jejich radosti se rozsvítí i radost Vaše. Buďte vynalézaví: vždyť v okolí každého z nás je mnoho lidí na okraji. Nestačí, když napečeme hory cukroví, naděláme sudy salátu, nanosíme metráky potravin a nápojů, rozvěsíme jmelí a větvičky a provedeme zoufalý pokus o úklid všeho. To vše nestačí a nejednou to i překáží. Svátky potřebují ještě jinou přípravu Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí a vyžadují přípravu našeho srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba přichystat místo pro příchod a spočinutí Páně. Je třeba hledat smír, neboť pak přijde i tichá radost a pokoj. Přeji Vám, drazí přátelé, radostné a požehnané prožití nadcházejících svátků, krásná setkání s blízkými, ať jsou Vaše srdce plná pokoje a naděje. Zvu Vás na Štědrý den na půlnoční ke sv. Ludmile a těším se na Vás. P. Stanislav B. Surma, O. Praem., administrátor u sv. Ludmily Informace o datové schránce Název: Městská část Praha 2 Adresa: nám. Míru 20/600, Praha 2, IČ: ID datové schránky: y7yb44i Typ datové schránky: orgán veřejné moci Městská část Praha 2 zprovoznila datovou schránku dne DVACET LET POTÉ: Několik tisíc Pražanů si 17. listopadu 2009, v Den boje za svobodu a demokracii, přišlo zopakovat historický studentský pochod, jehož dramatické vyústění na Národní třídě odstartovalo pád totalitního systému. Jako tehdy se všichni sešli na Albertově a pak se vydali k Vyšehradu. V průvodu se to hemžilo reminiscencemi na dobu totality, ale také transparenty vyjadřujícími postoj k současnému dění. Po stopách svých předchůdců demonstranti nakonec dorazili na Národní třídu. Nečekal je zde brutální zásah policie, ale velkolepý happening na oslavu dvaceti let svobody. Akci uspořádala společnost Opona. Více na str. 3. Text a foto: len Projekt revitalizace Albertova potřetí Opět, již potřetí, se vracím k problematice Albertovských svahů. V lednu tohoto roku jsem si postěžoval na problémy spojené s rekonstrukcí zahrady Ztracenka. Tentokrát již mohu konstatovat, že stavební práce na Ztracence jsou v plném proudu a její rekonstrukce se pomalu chýlí k závěru. V lednu jsem také konstatoval, že městská část Praha 2 neuspěla v roce 2008 se svojí žádostí o dotační podporu na revitalizaci Albertovských svahů z fondů Evropské unie. I zde se situace výrazně změnila. Žádost městské části Praha 2 o dotaci z evropských fondů na rekonstrukci právě této zahrady byla napodruhé úspěšná a Praha 2 prostřednictvím hl. m. Prahy obdržela na obnovu Ztracenky dotaci bezmála dvaceti milionů korun. Znovu připomínám, že projekt revitalizace Albertovských zahrad vychází ze studie pořízené Útvarem rozvoje hlavního města Prahy pod názvem Urbanistická studie Albertov Karlov. Tato studie má za úkol řešit neúměrnou zátěž silně zdevastovaných Albertovských svahů a vytvořit zde prakticky novou pražskou zahradu. Rekonstrukce zahrady Ztracenka realizovaná se zásadní finanční pomocí Evropské unie je první etapou realizace tohoto rozsáhlého projektu. Dovolte mi, vážení čtenáři, abych znovu zopakoval celkový rozsah, charakter a kontext revitalizace tohoto území. Celá lokalita je typická poměrně řídkým osídlením, které vyplývá z funkčního určení Albertova jako univerzitního kampusu. Nově vzniklý bytový komplex Na Slupi ještě výrazně navýšil společenskou poptávku po řešení tohoto území, které si nijak nezadá s nechvalně známými brownfieldy, tedy extrémně zanedbanými lokalitami s určitým stupněm ekologické zátěže. Celý projekt revitalizace Albertova je rozdělen do několika funkčních etap, které budou realizovány v různých časových intervalech. První etapou je právě revitalizace zahrady Ztracenka, která v současné době probíhá. Náklady na její realizaci nakonec dosáhly částky 25 milionů Kč. Jejich část je kryta z výše zmíněné dotace z evropských fondů. Realizací projektu vznikne velmi atraktivní území se zajímavými výhledy na jižní část Prahy. Zahrada bude veřejně přístupná s tím, že v nočních hodinách bude pravděpodobně uzavírána. Poměrně dlouhá diskuse se vedla nad Foto: len povrchem parkových cest, kde nakonec zvítězil názor pražských památkářů, a tak většina parkových cest bude mlatového charakteru. Zahradu Ztracenka v novém budou Pražané moci obdivovat již počátkem roku Druhou etapou je regenerace bastionu novoměstských hradeb. Na základě vítězné architektonické studie vznikla v roce 2009 projektová dokumentace pro tuto akci. Pro rok 2010 plánuje městská část Praha 2 realizaci stavby v úhrnné hodnotě cca 37 milionů Kč. Pokr. na str. 2 NP_prosinec_09.indd :17:35

2 2 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2009 Co se děje na radnici Noviny Prahy 2 Rada a Zastupitelstvo MČ Praha 2 Z jednání rady Rada městské části Praha 2 jednala do uzávěrky tohoto čísla v měsíci listopadu dvakrát, a to a Projednala celkem 60 bodů včetně informací. Z jednání vybíráme: Rada souhlasila mj. s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku Komplexní správa parků, s výběrem dodavatele na veřejnou zakázku Ostraha dětského hřiště a části parku Riegrovy sady a Dětské hřiště U Vodárny ostraha dětského hřiště a schválila ceník na dopravní služby pilotního projektu Odvezeme Vás k lékaři. RMČ vzala na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu a hospodaření s prostředky zdaňované činnosti MČ Praha 2 za I. III. čtvrtletí 2009 a poskytnutí investičních dotací ze státního rozpočtu na rekonstrukce dětských hřišť Na Výtoni, U Vodárny a na rekonstrukci vinice v Havlíčkových sadech. Doporučila také ZMČ schválit znění připomínek MČ Praha 2 ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy. Rada schválila rovněž záměr vybavit zařízení pobytových služeb příspěvkové organizace CSS Praha 2 v Máchově 14 zdravotnickými lůžky s příslušenstvím. RMČ dále přijala usnesení k pravidelným bodům: k žádostem projednávaným v majetkové komisi č. 19/2009 a k bytovým záležitostem projednávaným v bytové komisi č. 14/2009. Z materiálů k informaci vybíráme: ke změně obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Barbora Pletková, odbor Kancelář tajemníka Pozn. red.: Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2 se konalo po uzávěrce tohoto čísla ( ). Jeho výsledky přineseme v příštím čísle Novin Prahy 2. Hledejte s námi kandidáty na čestné občanství Vážení čtenáři, jak víte, městská část Praha 2 v minulosti již několikrát udílela čestná občanství osobnostem, které svou celoživotní činností významně přispěly k dobrému jménu Prahy 2. Mezi čestnými občany naší městské části jsou známé postavy společenského, kulturního a politického života, vynikající hudebníci, výtvarní umělci, spisovatelé, ale také váleční veteráni a lidé persekvovaní za dob totality. Jako vůbec první byli takto oceněni v roce 2004 disident, filozof a politik Václav Benda, dramatik František Langer a fotograf Ladislav Sitenský. Mezi námi žije řada lidí, kteří by si takové ocenění zasloužili také. Víte-li o někom, kdo má výrazné zásluhy v některém z oborů lidské činnosti a žije na území městské části Praha 2, dejte nám vědět. Své tipy na kandidáty čestného občanství Prahy 2 nám můžete posílat, spolu se stručnou charakteristikou osobnosti, na adresu: ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, Praha 2 nebo na Čestné občany Prahy 2 bude městská část vyhlašovat na počátku roku Kalendář Prahy 2 na rok 2010 Kalendář městské části na rok 2010, který právě vychází, nabízí zajímavá srovnání nejznámějších míst na území Prahy 2 s jejich podobou na počátku 20. století. Můžeme zde vidět, jakými proměnami prošlo za sto let např. Karlovo náměstí nebo náměstí Míru, v jakém kontextu byly tehdy zasazeny kostely jako sv. Ludmila, sv. Ignác nebo sv. Štěpán, jak vypadalo panorama Vyšehradu a jak Emauzy, než je v roce 1945 zničily letecké bomby. Zjistíme zkrátka, jak podobu veřejných prostor a význačných objektů v Praze 2 ovlivnil zub času. Historické pohlednice Prahy 2 na kalendář zapůjčil Karel Reytl, fotografie současné Prahy pořídil Josef Pačes. Kalendář pro městskou část Praha 2 vydalo nakladatelství LEON. K nahlédnutí bude v informačních kancelářích ÚMČ (nám. Míru 20 a Jaromírova 23) a k zakoupení v prodejně dárkového zboží Bělehradská 118 a také na Novoměstské radnici (v pokladně, kde se prodávají vstupenky na výstavy). Městská část Praha 2 navíc připravuje jednolistý kalendář se stejnou tematikou. Ten si případní zájemci také budou moci vyzvednout v informačních kancelářích úřadu. len Upozornění ZMĚNY NÁVŠTĚVNÍCH HODIN ÚMČ PRAHA 2 Návštěvní hodiny odd. zón placeného stání (parkovací karty) v prosinci 2009: po pá od 8:00 do 18:00. Návštěvní hodiny pracovišť osobních dokladů a evidence obyvatel, ověřování, Czech POINT a zón placeného stání (parkovací karty) v pátek budou pouze do 11:30. Ve čtvrtek se návštěvní hodiny Úřadu MČ Praha 2 ruší, úřad bude uzavřen. Svoz velkoobjemového odpadu Prosinec 2009 ÚT Trojanova 7 ÚT Londýnská 39 ST Anny Letenské 13 ST Na Kozačce 12 ČT Sázavská 13 ČT Římská/Italská PO Slezská/Blanická PO Lublaňská 31 ÚT Sarajevská/Rejskova ÚT Vocelova 1 ČT Slavojova (park) PO Záhřebská 32 PO Chopinova/Krkonošská ÚT Chodská 25 Leden 2010 Harmonogram VOK na leden 2010 nebyl v době uzávěrky prosincových Novin Prahy 2 ještě sestaven. Bližší informace poskytne Infolinka Ulice Prahy 2: Důležité upozornění: Kontejnery budou přistavovány na stanoviště vždy pouze na čtyři hodiny v daném termínu. Nebudou ponechány na stanovišti přes noc! Ve všední den bude doba přistavení od 15:00 do 19:00, v sobotu od 10:00 do 14:00. Kontejnery budou pod stálým dozorem pracovníků společnosti Komwag, a. s. O asistenci bude požádána i městská policie. Upozorňujeme, že kontejnery jsou určeny výhradně k odkládání objemného odpadu od občanů, nikoliv k odkládání živnostenského odpadu! K veřejným soutěžím o nájem obecních bytů Po Karlově náměstí získala naše městská část ve středu 18. listopadu další stanoviště podzemních kontejnerů, tentokrát na rohu Francouzské a Budečské ulice. Jejich vybudování bylo součástí rekonstrukce Francouzské ulice. Záměr Projekt revitalizace Albertova potřetí schválila v červenci rada městské části. Na rohu Francouzské a Budečské tak byly umístěny tři kontejnery o objemu 3 x 3 m 3 pro využitelné složky komunálního odpadu, jako jsou papír, plasty a čiré a barevné sklo. Osazení bylo financováno ve spolupráci s firmou EKO-KOM ta zaplatila samotnou technologii, přičemž rozpočet celkových nákladů na osazení kontejnerů představoval částku Kč. Praha 2 se dlouhodobě potýká s problematikou nepořádku na stanovištích nádob na tříděný odpad. Proto městská část doporučila využít možnosti vybudování několika stanovišť s podzemními kontejnery. Z hlediska estetického i provozního jsou pro sběr a třídění odpadů v památkové zóně i rezervaci nejlepším řešením. Od běžných kontejnerů se liší tím, že jejich větší část je ukryta pod zemí, jejich objem může být 3 m³ 5 m³ (stávající mají objem 1100 l). Městská část Praha 2 oznamuje Pokr. ze str. 1 Na nově regenerovaném bastionu bude kromě veřejného parkového prostranství umístěna restaurace, kterou městská část hodlá pronajímat a tím umořit vstupní náklady na její výstavbu. I zde bude zpracována v roce 2010 žádost o finanční pomoc při realizaci této akce za přispění fondů Evropské unie. Třetí etapou bude revitalizace pozemku pod bastionem, v těsném sousedství Novoměstských hradeb. Zde se nachází objekt bývalé kuželny TJ Praga, který hodlá městská část Praha 2 odkoupit od současného vlastníka a zapojit do celkového projektu. Jednání probíhají, ale jejich výsledek zásadně celý projekt neovlivní. Zahrada kolem kuželny bude komunikačně propojena přes Horskou ulici se zahradou Ztracenka. V roce 2008 proběhly základní udržovací práce a byla zpracována studie na toto území. V roce 2010 hodlá MČ Praha 2 zpracovat projektovou dokumentaci a v následných letech opět za finanční pomoci evropských fondů by mělo dojít k realizaci tohoto projektu. Čtvrtou etapou je jihozápadní cíp Albertova, který napojí nově vybudovanou bytovou kapacitu Na Slupi na revitalizovaná území. K realizaci této etapy se ve vlastním zájmu zavázal investor výstavby nového bytového komplexu, firma Interunion, a. s. Součástí této etapy je sice krátký, avšak velmi důležitý spojovací úsek mezi hradbami a budovou ČVUT. Tento pozemek zůstává v mimořádně zanedbaném stavu a jeho funkcí je propojení části, kterou realizuje firma Interunion, s částí, kterou hodlá realizovat městská část Praha 2. Pátá a šestá etapa jsou dosud pouze ve fázi urbanistické studie. Jedná se o revitalizaci severního Albertovského svahu, a to od Albertovských schodů podél zemské porodnice, přes malé Albertovské schody Veřejná dražba nová forma pronajímání obecních bytů za smluvní nájem- v Praze 2 klíče o obecního bytu 35 ná- ( ) tímto způsobem získalo né, kterou městská část od červ- jemců, kterým bylo v šesti soutěžních na 2009 nahradila původní dnech nabídnuto 35 bytů. obálkovou metodu se v praxi osvědčila. Původní systém První veřejná soutěž o nájem obecních byl zneužíván nepoctivci. Praha 2 poskytla policii, která věc šetří, důkazy a díky nim byla odhalena jedna ze skupin podvodníků, řekl k tomu zástupce starostky Ing. Jiří Paluska a dodal: Nová metoda umožňuje získat v Praze 2 byt za velmi rozumných finančních podmínek. Rada bytů byla pořádána 30. června ve velkém sále budovy ÚMČ Praha 2 na nám. městské části schválila nová Pravidla veřejné soutěže o nájem obecních bytů a městská část přistoupila k této intervalech další. Soutěž je založena Míru 20 a na ni navazují v pravidelných transparentnější metodě. Do uzávěrky na principech aukce, s tím, že občané prosincového čísla Novin Prahy 2 Prahy 2 mají přednostní právo zúčastnit se prvního kola dražby. Pokud je první kolo neúspěšné, následuje ihned druhé kolo, kterého se mohou zúčast- nit všichni přítomní bez omezení. Vyvolávací cena (výše nájemného bez služeb) představuje násobek celkové podlahové plochy bytu a poloviny průměrného tržního nájemného dosaženého v předcházejícím kalendářním roce. Zájemci musí složit kauci ve výši Kč, která je jim bezprostředně po skončení soutěže vrácena. red Poznámka: Podrobnosti a aktuální termíny veřejných soutěží naleznete na Podzemní kontejnery představují elegantní řešení Městská část Praha 2 počítá s tím, že v příštím roce bude pokračovat v budování dalších stanovišť využívajících tuto progresivní odpadovou technologii. Byla vytipována dvě místa, kde by realizace těchto stanovišť byla vhodná, a to Vinohradská 38 a náměstí Míru. Další možná umístění jsou uvedena ve studii zpracované v loňském roce Magistrátem hl. m. Prahy ve spolupráci s odbornými pracovníky z městských částí. Na území Prahy 2 jsou to například následující lokality: Ostrčilovo náměstí, Botičská 10 a Římská za divadlem. V hlavním městě podle sdělení magistrátu v současné době funguje osm stanovišť podzemních kontejnerů, a to v Praze 2, 1, 5 a 7. Text: len, foto: van Prázdniny ve školních družinách a mateřských školách V době vánočních prázdnin bude přerušen provoz školních družin všech základních škol městské části Praha 2. V období bude také přerušen provoz následujících mateřských škol: Mateřská škola, Praha 2, Na Děkance 2 Mateřská škola Trojlístek, Praha 2, Kladská 25 Mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1 Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27 Mateřská škola, Praha 2, Viničná 1 Mateřská škola s internátní péčí, Praha 2, Španělská 16 Provoz dalších mateřských škol bude přerušen v období : Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 Mateřská škola, Praha 2, Šumavská 37 Mateřská škola na Zbořenci (součást Základní školy Resslova) a podél kostela sv. Apolináře až k zahradě nad nemocnicí sv. Alžběty, která je opět ve vlastnictví městské části Praha 2. Celý projekt revitalizace Albertova je tedy rozdělen na několik let. Jeho úspěšné realizaci bude předcházet řada obtížných jednání především s představiteli Karlovy univerzity, kteří disponují dotčenými pozemky zejména pro lokalizaci páté a šesté etapy. Pro realizaci celého projektu předpokládáme využít finančních zdrojů z evropských fondů, které by se na celkových nákladech mohly podílet až 80 procenty. Vznikne tak zcela nový komplex pražských zahrad, situovaný v atraktivním prostředí Albertova, který je charakteristický svojí neopakovatelnou atmosférou. Jste přesvědčeni, vážení spoluobčané, o správnosti tohoto projektu? Napište nám svůj názor. Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky NP_prosinec_09.indd :17:40

3 Noviny Prahy 2 Co se děje v Praze 2 ČÍSLO 12 - PROSINEC Ostraha dětských hřišť v Praze 2 Zrenovovaná veřejná dětská hřiště U Draka a U Vodárny budou nepřetržitě hlídána ostrahou. Městská část tak chce zamezit ničení jejich zařízení. 20. výročí sametové revoluce Vandalismu bohužel uniknou málokteré veřejně přístupné prostory a pokud se nechceme jen bezmocně dívat, jak například čerstvě zrenovované hřiště opět upadá do neutěšeného stavu, je třeba ho chránit. Nejúčinnějším způsobem je zajištění ostrahy, pokud možno permanentní. Radní městské části proto počátkem listopadu vybrali firmu, která bude dohlížet na pořádek a bezpečnost na dvou čerstvě opravených dětských hřištích... na vloni zrenovovaném hřišti U Draka v Riegrových sadech a na hřišti U Vodárny, dokončeném právě v těchto dnech. Ostrahu zde budou po čtyřiadvacet hodin denně vykonávat zaměstnanci sdružení CENTR GROUP, a. s. a WTC International, s. r. o. Hřiště U Draka Hřiště U Vodárny Rozsáhlá rekonstrukce tohoto hřiště Stejnou ostrahu bude mít zajištěnu v horní části Riegrových sadů skončila i hřiště U Vodárny, které má být slavnostně otevřeno počátkem prosince. před rokem, v listopadu Již od znovuotevření hlídali hřiště nepřetržitě pracovníci společnosti J & K serstrukci vynaložila zhruba 20 milionů Městská část Praha 2 na jeho rekonvice bezpečnostní služba, spol. s r. o., korun, což je jeden z důvodů, proč považuje za nezbytné zde zajistit se kterou městská část uzavřela smlou- perma- vu na zkušební dobu 13 měsíců (do ). Začátkem září vyhodnotil odbor životního prostředí plnění smlouvy a doporučil radě městské části, aby hlídání hřiště a přilehlé části parku pokračovalo i nadále. Nachází se totiž v těsné blízkosti restaurace, jejíž návštěvníci v minulosti často ničili herní prvky. Od Nového roku budou na zrenovované hřiště dohlížet pracovníci sdružení CENTR GROUP, a. s. a WTC International, s. r. o. Honzou Musilem. V mázhausu se po celý den budou prezentovat neziskové organizace a návštěvníkům opět nabídnou své výrobky chráněné dílny. Pro děti je připraven zábavný vánoční program. Dopoledne je určeno těm nejmladším v 10:30 začíná ve Velkém sále interaktivní program Z pohádky do pohádky. Děti se ocitnou v Pohádkovém království, kde budou moci soutěžit v nejrůznějších disciplinách. Odpoledne si přijdou na své i starší děti v nabídce je zábavný vánoční program Purkmistrovský ples. nentní ostrahu. Hřiště má být hlídáno čtyřiadvacet hodin denně a zároveň bude mít svého kustoda. Zkušební režim ostrahy potrvá 13 měsíců. Dochází bohužel k takovým projevům vandalismu, že ostrahu platit musíme. Zejména pokud chceme, aby dětská hřiště na našem území byla hezká a bezpečná, říká k tomu starostka Jana Černochová a dodává, že ostraha bude motivována i tím, že se s městskou částí bude podílet na hrazení případných škod. Ani o hudební zážitky nebude nouze... V 15:00 vystoupí v mázhausu dětský pěvecký sbor Štěpánka. Ve Velkém sále se v 16:15 představí studenti Základní umělecké školy I. Hurníka a v 18:30 zde začíná vánoční koncert komorního smíšeného sboru Gaudium Cantorum. Lístky na oba koncerty budou Hřiště U Vodárny je rozděleno na část pro menší děti s herními prvky a pískovištěm a část pro větší děti s multifunkčním hřištěm na míčové hry a prostorem např. pro in-line brusle. Hlavní atrakcí prostoru pro menší děti je dřevěná prolézačka replika sousední vinohradské vodárenské věže. Krom toho je zde řada dalších herních prvků s bezpečnostními dopadovými zónami a uzavíratelné pískoviště. Víceúčelové sportoviště pro starší návštěvníky je oploceno silonovou sítí. Má umělý povrch, na kterém je barevně rozlišenými čarami vyznačeno hřiště na volejbal a streetball. V tomto sektoru je k dispozici trampolína. Rekonstrukce obnášela také stavební úpravy a opravy skladu herních a sportovních prvků a zařízení pro ostrahu, vybudování veřejného osvětlení, odvodnění a oplocení. Pokud jde o obnovu veřejné zeleně, přibyly zde okrasné jabloně, živý habrový plot, trávníky a půdopokryvné stálezelené keře. Novinkou je ochrana hřiště elektronickým zabezpečovacím systémem. Věříme, že nově obnovené hřiště bude sloužit k radosti malých i větších dětí, které ho dosud využívaly, i všem novým návštěvníkům. Po loňské rekonstrukci hřiště U Draka v Riegrových sadech tak městská část získá další prostor na hraní a sportování dětí, vybavený na špičkové úrovni, říká k tomu radní Aleksandra Udženija. Text a foto: len Adventní zastavení na Novoměstské radnici V pondělí 14. prosince budou prostory Novoměstské radnice po celý den patřit Adventnímu zastavení. Tradiční předvánoční akci, pořádanou městskou částí již potřetí, zahájí v 10:00 starostka Jana Černochová spolu s moderátorem k dostání od pondělí v informačních kancelářích úřadu městské části nám. Míru 20 a Jaromírova 23. V odpoledních hodinách se ti dříve narození budou moci pobavit i poučit v kavárničce pro seniory, která bude otevřena v přízemí Novoměstské radnice. V časech 14:00, 15:00 a 16:00 je pro ně navíc připraven zábavný program s ukázkami vánočních zvyků a ochutnávkami tradičních vánočních jídel a cukroví. Součástí celodenního programu budou i letos vánoční workshopy, kde se zájemci budou moci zapojit do vánočního korálkování či zdobení perníčků. Srdečně všechny zveme! len Městská část má nový projekt proti graffiti Graffiti, poškozující a hyzdící fasády domů, jsou i v Praze 2 značným problémem. Jen v letošním roce stálo městskou část odstraňování takových artefaktů 10 milionů korun, které musela uvolnit ze svého rozpočtu. Podobně jako ostatní městské části bojuje Praha 2 se sprejery dlouhodobě. Její nejnovější zbraň spočívá v prevenci, kterou se zabývá projekt Ochrana majetku na území MČ Praha 2 proti poškození du zastupitelé městské části. Speciální ochrana fasády se bude aplikovat až do výšky tří metrů. Předtím se ale musí provést penetrace, odstranit graffiti, opravit fasádní nátěr a omítka. soukromých vlastníků. V letošním roce by se tato ochrana měla týkat 625 nemovitostí (asi 80 obecních a 545 soukromých, nově zařazených do programu). Pro rok 2010 se plánuje protigraf- sprejovými nástřiky graffiti. Většina domů na území Prahy 2 je fitová úprava asi 234 budov, 859 Výsledky veřejné zakázky na firmu pověřenou péčí o tuto oblast projednala ve vlastnictví soukromých osob. Rada městské části proto rozhodla, že tato domů v roce 2011 a cca 947 v roce Text: van, foto: anl v říjnu rada městské části. Nejlépe služba bude nabídnuta i jim, a to na náklad uspěla společnost Komwag, která tak obce. Podmínkou je, že jejich dům bude v následujících čtyřech letech bude mít opravenou omítku. ošetřovat fasády domů v Praze 2 proti nevhodným nástřikům výběr radních potvrdili na svém zasedání 24. listopa- Čtyřletý projekt ochrany nemovitostí počítá s tím, že by mohlo být ošetřeno na 280 obecních domů a 3000 domů SVOBODNÝ ALBERTOV 2009: Dnešní studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy oslavili výročí památného pochodu svých o dvacet let starších kolegů z Albertova na Národní třídu happeningem v prostorách univerzitního kampusu, výstavou dobových dokumentů a filmovým festivalem. V pondělí 16. listopadu se na pódiu pod širým nebem střídaly kapely, vzpomínalo se na bouřlivé dny listopadu 1989 o své osobní zkušenosti se přišli podělit tehdejší protagonisté z řad studentů a herců. V budově Přírodovědecké fakulty byla zahájena výstava Albertov 1989: 20. výročí sametové revoluce (viz str. 12). Vernisáž doprovázel filmový festival, sestavený z unikátních dokumentů oněch dnů. Na snímku se současnými studenty diskutují (zleva) starostka MČ Praha 2 Jana Černochová, přímí účastníci tehdejších událostí Jan Černý a Petr Volf a tehdejší studentský vůdce Šimon Pánek. Se studenty si také přišli zavzpomínat např. rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl, děkani Přírodovědecké, Matematicko-fyzikální a 1. lékařské fakulty Bohuslav Gaš, Zdeněk Němeček a Tomáš Zima, první mluvčí Občanského fóra Petr Čepek i herci Jan Kačer a Jan Potměšil. DVACET LET BEZ OPONY: O den později, 17. listopadu, se na stejném místě jako před dvaceti lety začali kolem třetí hodiny odpoledne scházet všichni, kteří si chtěli připomenout začátek konce totality. Průvod z Albertova na Národní třídu, vrcholící velkolepým happeningem, uspořádala společnost Opona. V jeho čele kráčeli andělé se symbolickým svazkem listopadových klíčů. Sametová revoluce si rudou bestii moc dobře osedlala. Text a foto: len Téma na leden JAK SE ŽIJE SENIORŮM V PRAZE 2 Vážení čtenáři, v prvním čísle nového roku 2010 se chceme zaměřit na to, jak se v naší městské části žije dříve narozeným spoluobčanům. A to jak ve smyslu sociálních služeb, tak i nabídky aktivit, zpříjemňujících každodenní život. Jsou v Praze 2 sociální služby pro seniory na dobré úrovni? Mají dost možností, jak aktivně trávit volný čas? Je zde zajímavá nabídka vzdělávání? Co v Praze 2 seniorům zásadně chybí? Co byste navrhovali zlepšit? Jak hodnotíte aktivity jako např. pravidelná setkání v Illusionu s Veselým seniorem, výlety pro seniory, pořádané městskou částí, nebo kurzy městské policie, zaměřené na prevenci? Těšíme se na Vaše názory a náměty na toto téma na u: nebo na adrese: ÚMČ Praha 2, redakce, nám. Míru 20, Praha 2. Psát nám můžete až do 14. prosince. NP_prosinec_09.indd :17:42

4 Téma měsíce 4 ČÍSLO 12 - PROSINEC 2009 Prahy Noviny 2 A nastává zas ten čas vánoční První adventní nedělí jsme vkročili do období příprav na nejkrásnější svátky v roce. V minulosti se věřilo v kouzelnou moc Vánoc, lidé dodržovali pradávné zvyky, připravovali se po stránce duchovní. Mnohé z toho přetrvává, i když dnešní člověk má mnohem obtížnější pozici pro usebrání se. Věříme, že na těchto dvou stranách si každý najde něco pro potěchu a posílení předvánoční nálady... Máme pro Vás přehled svátečních bohoslužeb, několik kulturních tipů a také osobní vzpomínky. Podíváme se, jak slaví Vánoce naši evropští sousedé, a poradíme Vám, kde letos sehnat stromeček a kde kapříka. Krásné Vánoce přeje všem čtenářům redakce Za poezií Vánoc na pražská náměstí Provozovatelé pražských vánočních trhů vesměs nemívají tolik trpělivosti, aby jejich pořádání načasovali do období adventu, kam patří. A tak jsme tu opět měli trhy už ve druhé polovině listopadu, jak jinak než na blátě. Jenže čím blíž k Vánocům, tím lépe se nám pomalu daří pronikat do té každoročně se opakující a přesto jedinečné atmosféry. Zvlášť když je možné na trhy jen tak zajít, popovídat si, dát si teplou palačinku a popít punč nebo svařák bez obav z obtěžování postaviček obchodních řetězců, nabízejících vše od 100% přírodního jogurtu po automatický posilovač zádového svalstva. Na trzích na náměstí Míru se letos můžeme nechat unášet poezií Vánoc počínaje 20. listopadem až do Štědrého dne, a to denně od 10:00 do 19:00. Na šedesát stánků s typickými českými vánočními produkty potěší duši už jen nápisy na štítech: Růžová čajovna, Levandulová, Solné lampy, Knihařství, Bylinná mýdlárna, Dřevěné skládačky, Cínové figurky, Medové perníčky, Staročeský trdelník, Těchonická medoláda, Vánoční ozdoby, Keramické betlémy, Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Bohoslužby: , 8:40 denní modlitba církve (Šancovská kaple) 9:00 mše svatá 24:00 půlnoční mše svatá , 9:00 mše svatá , 9:00 mše svatá Vyšehradské jesličky budou přístupny každý den od do , od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Kostel sv. Ludmily na Vinohradech Bohoslužby: , 16:30 mše svatá pro rodiny s dětmi 24:00 půlnoční mše svatá , 9:00, 11:00 a 16:30 mše sv. 19:00 Česká mše vánoční J. J. Ryby (koncert) , 9:00, 11:00 a 16:30 mše sv. Adventní koncerty: Ve čtvrtek od 19:00 se koná slavnostní předvánoční chrámový koncert Ave Maria. Občanské sdružení pro opravu varhan v kostele sv. Ludmily v Praze 2 vás srdečně zve na benefiční Koncert při svíčkách, který pořádá v den svátku sv. Lucie v neděli od 19:00 pod záštitou starostky Jany Černochové. Vystoupí slavný český tenorista Aleš Foto: nov Briscein a varhanice Lucie Žáková, zazní například skladby G. F. Händla, L. Boëlmanna a C. Francka. Vstupenky budou v prodeji před koncertem. Více na Adventní duchovní obnova: V sobotu bude na faře v Jugoslávské 27 od 9:00 adventní duchovní obnova. V 9:00 a 11:00 se konají dvě přednášky, od 12:00 bude možnost modlitby v kostele, od 14:00 v kostele Dřevěné hračky a hlavolamy, Výrobky z ovčího rouna a tak dále... Ani nemusíte nakupovat, stačí si tu a tam přivonět a pokochat se očima. Vánoční strom se pro tentokrát oděl do fialovo-purpurové... Na náměstí Míru se také představují občanská sdružení Simp, o. s. a Borůvka, o. s. k prodeji výrobků ze svých chráněných dílen mají od pořadatelů bezplatně k dispozici stánek č. 28. Příjemným zpestřením je kulturní program. V rámci Vánočního trhu budou 12. prosince na nám. Míru koncertovat dva německé pěvecké sbory. Ve 13:30 vystoupí CONCORDIA CHÖRE GILS- BACH e.v. z Burbachu, slavící úspěchy po celé Evropě. Od 18:00 bude zpívat Friedrich Wolf Chor z Drážďan, který pravidelně pořádá koncertní turné po celé Evropě. Na tradiční předvánoční koledy se zastupiteli se můžeme těšit 13. prosince. A ve dnech 16. a 17. prosince budou náměstím Míru znít vánoční zpěvy v podání smíšených pěveckých sborů ze zemí Evropské unie. Premiéru mají letos vánoční trhy na Palackého náměstí. Začaly 27. listopadu a návštěvníky kromě čtyřiadvaceti prodejních stánků překvapil i velký vánoční strom v barvě šampaň. Spolu s tradičními vánočními produkty a občerstvením se na trzích představují výrobky uměleckého kovářství, medové produkty, exotické čaje nebo třeba sýrové speciality a čokolády. Více na len Na tradiční předvánoční koledy se zastupiteli se můžeme těšit 13. prosince. Zpívat začínáme v 15:00 u Ludmily, k dispozici budou, jako obvykle, zpěvníčky s texty koled. Na snímku loňské zpívání. Adventní koncerty a vánoční bohoslužby v městské části Praha 2 Foto: van začíná kající bohoslužba, od 14:45 do 16:25 je příležitost ke svátosti smíření. Jesličky budou vystaveny v kostele sv. Ludmily od do O vánočních svátcích a bude kostel kromě bohoslužeb otevřen v době od 12:00 do 16:00. Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (nám. Jiřího z Poděbrad 19) Bohoslužby: , 8:00, 16:00 mše svatá 24:00 půlnoční mše svatá, zazní převážně lidové koledy v doprovodu smíšeného sboru a orchestru , 9:00, 11:00, 18:00 mše svatá , 9:00, 18:00 mše svatá Kostel je otevřen na Štědrý den od 15:30, od 15:00, od 17:00, od 15:30 a od 16:00. Dopoledne vždy pouze v čase bohoslužeb. Benediktinské opatství Emauzy Bohoslužby: V období adventu až do Nového roku denně v 10: , 10:00 mše svatá 22:00 půlnoční mše Koncerty: V refektáři kláštera se v 19:00 koná komorní koncert souboru Musica Quinta Essentia, na programu Moje nejkrásnější Vánoce Pověz ty mně, milý Kriste Pane, kdy tvojeho narození bude? Budeť mi ho na ty slavné hody, jak zamrznú po všem světě vody. Budú zimy prašťat, metelice, neuvidíš ptáčka, křepelice. Tuto říkanku jsem znala jako dítě. Je lidová z Moravy. Prožila jsem už pěknou řádku Vánoc a skutečně, když jsem byla malá holka, tulívala jsem se ke kachlovým kamnům (měli jsme doma dvoje) po návratu domů z koulování nebo sáňkování. Sněhu bývalo v mém slezském rodišti dostatek. A mrzlo opravdu tak, až praštělo. Vánoce jsem milovala. Maminka byla švadlena, a, a tak bylo samozřejmé, že část vánočních dárků ušila a upletla. Moji dva bratři, ani já, jsme nebyli nároční, byli jsme vedeni ke střídmosti, ti ale měli jsme samozřejmě své sny a tužby. Někdy se nám naše přání vyplnila, jindy ne. Když mi bylo asi 14 let, našla jsem pod stromečkem papírový pytel. Obyčejný hnědý pytel s nápisem PEŘÍ. Vzpomínám si dodnes na ten moment zklamání. Podívala jsem se tázavě na matku a ta mi s podivnou vlídností řekla: Už jsi velké děvče. Maminky spolužaček střádají výbavu, tak jsem se rozhodla, že začnu také. Peří je potřebné a dobrá peřina k nezaplacení. Chtělo se mi brečet. Takový hloupý dárek! Vzala jsem pytel a nesla ho do kouta pokoje. Ty se nepodíváš dovnitř?, zeptala se máma. Proč, abych zjistila, jestli je to peří husí nebo slepičí? Doufám, že na tom nejsme tak špatně, abych se musela přikrývat slepičími brky, to už jsem odsekla. Ale něco ve mně zavelelo: Tak se přece podívej! skladby z období baroka a klasicismu. V kostele Panny Marie se koná v 16:00 vánoční koncert Emauzského sboru a orchestru, na programu pastorely českých autorů a Česká mše vánoční J. J. Ryby. V refektáři kláštera vystoupí v 18:30 Komorní smíšený sbor Sanguis Novus a jeho hosté. Kostel sv. Apolináře K návštěvě a k prohlídce apolinářských jesliček bude kostel pro veřejnost otevřen dne od 15:00 do 16:00 a také od 15:00 do 16:00. Kostel sv. Václava, Resslova 6 Bohoslužby a koncerty: , 10:30 matiné písní a árií L. Nohejlové a přátel , 10:30 Pouť za světlem, verše M. Matouše , 16:00 pěvecký koncert Renaty Jandové , 23:00 půlnoční bohoslužba se zpěvy , 10:00 bohoslužba NO Církve československé husitské, Vyšehrad Bohoslužby: , a , vždy od 9:00 adventní bohoslužby Opatrně jsem rozvázala motouz a sáhla do pytle. Dlaní jsem nahmatala měkkou vlněnou látku. Vytáhla jsem ji ven a vykřikla radostí. Maminka mi ušila nádherný vlněný župan. Byl dlouhý až na zem, měl červenou barvu a modré puntíky a dokonale mi sedl. Léta jsem ho nosila a mnohokrát si vybavila tu proměnu pocitů. Když jsem dospěla a vdala se a přivedla na svět děti, dostaly pro mne Vánoce docela jiný rozměr. Jako dítě jsem také chystala dárky, ale především se těšila na ty dárky, které dostanu já. V roli rodiče už nejde o to, co dostanu, ale co dám, zda tím opravdu potěším a jak a čím dokážu ten sváteční čas naplnit. Celá staletí byly české Vánoce svátkem narození Ježíše Krista. On byl darem pro lidi. O dárky nešlo, dlouho se žádné nedávaly. Jen večeře bývala slavnostnější a byl u ní vítán i osamělý host. Dnes je Jezulátko v mnohých rodinách dekorací a do jiných rodin se ani nedostane. Když vyrostly naše děti, pochopily, že nové boty, svetry, přehrávač a jiné věci mohou dostat i jindy v roce než o Štědrém večeru. Dárek, který samy vymyslí a vyrobí a vloží do něj srdce, že velmi potěší. Mnozí dospělí se Vánoc obávají. Nechali se strhnout konzumním diktátem doby a Vánoce jim nepřinášejí radost a pokoj, ale naopak stres, únavu a dluhy. Miluji Vánoce stejně jako v dětství. A to i přesto, že musím obstát jako matka i jako farářka. Asi proto, že obsahem mých Vánoc není nic pomíjivého, ale živý Bůh, který se před staletími narodil jako dítě. Emanuela Blažková , 9:00 Hod Boží vánoční, bohoslužba , 9:00 bohoslužba Sbor Českobratrské církve evangelické, Korunní 60 Druhou adventní neděli, , se od 11:00 do 16:00 koná vánoční trh , 9:30 dětské vánoční bohoslužby 17:00 Česká mše vánoční J. J. Ryby , 15:00 Štědrovečerní zpívání bohoslužby na Hod Boží Vánoční, v 9:30 s vysluhováním Večeře Páně Chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a Bohoslužby: , 15:45 vánoční vystoupení dětí 16:00 vánoční jitřní bohoslužba , 9:30 narození Pána Ježíše Krista sv. liturgie Jana Zlatoústého , 8:00 sbor Přesvaté Bohorodice svatá liturgie Jana Zlatoústého Koncerty: , 17:00 koncert Řecké koledy, ženský pěvecký sbor Filokalia, sbormistr Mario Christou NP_prosinec_09.indd :17:44

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 1 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LEDEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Praha 2 v roce 2009 Na počátku desátého roku nového tisíciletí si připomeneme, jaká

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Nebojte se, radujte se Tipy, kam si můžete zajít v Praze 2 o Vánocích strana 4 + 5 + 6

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Nebojte se, radujte se Tipy, kam si můžete zajít v Praze 2 o Vánocích strana 4 + 5 + 6 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Po volbách Představujeme nové radní Prahy 2 strana 2 Nebojte se, radujte se Tipy,

Více

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

2 Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 2 Prahy Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Noviny 2 Praha 2 Čistota městské části Do roku 2009 vstupuje radnice s kampaní ČISTÁ DVOJKA. Pro zlepšení

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Rady a tipy, jak prožít advent a připravit se na svátky. strana 4 + 5 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Amos Tour odstartovala Oblíbená soutěž o nejvšestrannější školu je v plném proudu.

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Adventní rozjímání a tipy, jak strávit v klidu svátky

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoce za dveřmi Adventní rozjímání a tipy, jak strávit v klidu svátky 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Prodej bytů odstartován Co byste měli vědět, pokud je váš byt či dům určen k prodeji

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vinobraní na Grébovce Letos se potkáte s Hříšnými lidmi města vinohradského. strana 2 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Stop hazardu Praha 2 nechce na svém území žádné výherní hrací přístroje. strana 2 Vinobraní

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoční servis O všem, co se týká adventních dní a vánočních svátků.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Vánoční servis O všem, co se týká adventních dní a vánočních svátků. 12 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad PROSINEC 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Cena pro Pavilon Na festivalu architektů v katalánské Barceloně byl oceněn Pavilon

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Znáte svého strážníka? Představujeme okrskáře, kteří se v Praze 2 starají o klid a pořádek strana 4 + 5 2 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Hřiště na úrovni Dětská hřiště v Praze 2 jsou hodnocena jako špičková co do bezpečí

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Praha 2 v proměnách Jaké nejvýraznější změny přinesly městské části poslední čtyři roky.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Praha 2 v proměnách Jaké nejvýraznější změny přinesly městské části poslední čtyři roky. 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Návrat Neptuna Málem ztracená socha Bohuslava Schnircha bude opět zdobit Grottu. strana

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Územní plán Prahy Až do 9. prosince je možné připomínkovat koncept nového územního

Více

Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka. A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL

Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka. A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL Zima v obci, prosinec 2007. Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL 2 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 4 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad DUBEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Velikonoce Jak budeme prožívat nejvýznamnější křesťanský svátek strana 2 Peníze pro

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Na horké téma O dopravních problémech, perspektivách Severojižní magistrály a placeném

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2009, ročník 11 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Renezance památek Městská část chystá další velké rekonstrukce: obnovu Grotty v Grébovce

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 9 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ZÁŘÍ 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Dalším z cyklu předvolebních diskusních témat je oblast majetku a

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Sto tisíc návštěvníků Novoměstská radnice má za sebou úspěšný rok a těší se na další strana 4 + 5

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Sto tisíc návštěvníků Novoměstská radnice má za sebou úspěšný rok a těší se na další strana 4 + 5 2 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ÚNOR 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Hrdinové Heleny Zmatlíkové Již brzy vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže a výstava

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 10 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ŘÍJEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Co na to politici Životní prostředí a doprava jsou posledními z cyklu předvolebních

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Kdo pomáhá druhým Bez mravenčí práce neziskových organizací by se žilo mnohem hůř. 11 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad LISTOPAD 2011, ročník 13 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Jinýma očima Studenti architektury představili vlastní vize urbanistické budoucnosti.

Více

Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech. Vítání svatého Martina

Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech. Vítání svatého Martina Adventní program Žáci si vybírali studijní obory v blanenských kostelech na středních školách str. 3 Pozvánka na zasedání zastupitelstva str. 2 Vítání svatého Martina str. 4 str. 8 Blanenský uličník Dobrovského

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. rozhodlo vykoupit od menšinových. korun. K tomu budou Pražské služby

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. rozhodlo vykoupit od menšinových. korun. K tomu budou Pražské služby 8 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad SRPEN 2014, ročník 16 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Neptun je zpátky Do Grotty v Grébovce se po letech vrátila ztracená socha strana 2

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Víte, jak být v bezpečí? Na radnici začíná oblíbený vzdělávací cyklus Senior akademie strana 6 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad Březen 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Když bomby padaly na Prahu Další autentické příběhy čtenářů z náletu v únoru 1945

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Jak radnice hospodaří Každoroční řešení oříšku jak vyjít se sumou peněz na miskách vah má dáti dal.

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Jak radnice hospodaří Každoroční řešení oříšku jak vyjít se sumou peněz na miskách vah má dáti dal. 3 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad BŘEZEN 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Kulturní bašta na Karlově Sezona na Bastionu XXXI je plná novinek z hudební, výtvarné

Více

Vánoční a novoroční svátky jsou pro většinu z nás stále nejkrásnějším obdobím v roce, byť se z nich začínají vytrácet 12/2004

Vánoční a novoroční svátky jsou pro většinu z nás stále nejkrásnějším obdobím v roce, byť se z nich začínají vytrácet 12/2004 12Listy/Obálka 24.11.2004 13:24 Stránka 1 MùSÍâNÍK OBâANÒ âerného MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC 12/2004 Vánoční a novoroční svátky jsou pro většinu z nás stále nejkrásnějším obdobím v roce, byť se

Více

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké?

Prahy. Noviny. Není to léto moc krátké? 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2015, ročník 17 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Léto v Praze Prázdniny lze i ve městě strávit zajímavě, máme pro vás pár tipů strana

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ROK 2012 SE BLÍŽÍ KE SVÉMU KONCI A JÁ BYCH VÁM TÍMTO CHTĚL POPŘÁT KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ ŠTĚSTÍ A POHODY A DO NOVÉHO ROKU JEN DOBRÉ. PŘEJI

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 6 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVEN 2012, ročník 14 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Paměť národa 70. výročí operace Anthropoid připomíná výstava historických dokumentů

Více

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku

25 let svobody čtvrtstoletí od listopadu 1989 připomnělo setkání na zámku červenec 2014 Zpravodajství MĚSTSKÉ LISTY 1 ZDARMA prosinec 2014 WWW.BRANDYSKO.CZ ADVENT A VÁNOCE Rozsvícení vánočních stromků neděle 30. listopadu Advent na Mariánském náměstí neděle 30. listopadu Mikuláš

Více

INFORMACE. PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE www.praha-suchdol.cz ZDARMA. Advent 2009

INFORMACE. PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE www.praha-suchdol.cz ZDARMA. Advent 2009 INFORMACE 62009 PRO OBČANY PRAHY SUCHDOLA A SEDLCE www.praha-suchdol.cz ZDARMA stojí za přečtení Úklid chodníků a komunikací str. 3 Datové schránky str. 5 Nové auto pro hasiče str. 10 Co dělá betlém...

Více

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU. Rozhovor s novým starostou Radimem Vetchým

LISTY LANŠKROUNSKA. 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU. Rozhovor s novým starostou Radimem Vetchým LISTY LANŠKROUNSKA 25/XIV PROSINEC 2014 CENA 25 Kč Nový starosta Radim Vetchý Foto: F. Teichmann 3: Nový kabát městského kina a budoucí kinokavárna 12-13: BĚHÁNÍM SI ČISTÍM HLAVU Rozhovor s novým starostou

Více