Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů. Literatura a zdroje informací: Věcná katalogizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů. Literatura a zdroje informací: Věcná katalogizace"

Transkript

1 Náplň kurzu: Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz školitel: Marcela Mátlová tel.: Předmětové pořádání informací - 3 h teorie: klíčová slova předmětová hesla soubor věcných národních autorit Věcné zpracování dokumentů - 6 h teorie + praxe: MDT, Metoda Konspektu, praktická výuka věcné katalogizace, cvičení Věcné zpracování dokumentů - 3 h samostatné cvičení věcné katalogizace základních typů dokumentů 2 Literatura a zdroje informací: Věcná katalogizace základní: sylabus Věcný popis AUT - báze národních autorit NK ČR další: ostatní materiály ve složce snímky z prezentace: Regionální funkce Dokumenty Věcné zpracování dokumentů 3 obsah (předmět) dokumentu obsahová analýza dokumentu způsob vyjádření - selekční jazyky předmětové (indexování) systematické (klasifikace) cíl - zprostředkovat přístup k dokumentu z hlediska obsahu a formy 4

2 Trendy v katalogizaci automatizace elektronické katalogy - opacy (on-line) změna vyhledávacích nástrojů listování (browsing) - prohlížení rejstříků vyhledávání (searching) - logické operátory mezinárodní standardy kooperace knihoven souborné katalogy, katalogizační politika, sdílená katalogizace Předpoklady věcné katalogizace standardizace pravidel správná obsahová analýza identifikace témat nejužší pojem více než 20% obsahu na jiné téma řízená a pojmová indexace - výběr indexačních termínů, validace struktura zápisu - respektovat formáty 5 6 Standardizace pravidel Standardy pro věcnou katalogizaci PROČ? vnesení řádu do popisu dokumentů jednotnost popisu - unifikace slučitelnost dat - kompatibilita směnitelnost dat - konvertibilita cíl - optimální podmínky při vyhledávání dokumentů 7 MARC21, UNIMARC - bibliografický formát MARC21/Autority, UNIMARC/Autority AACR2R - Anglo-americká katalogizační pravidla AACR2R - Schválené české interpretace edice Standardizace (zelená řada) MDT-MRF (Master Reference File) MDT - Vybrané znaky 8

3 Informační materiály a doporučení NK ČR edice Standardizace (fialová řada) kódovník předmětových SJ (www) příručka Katalogizace kartografických dokumentů z r databáze Katalogizační dotazy (www) Věcné zpracování. Věcné autority (www) verbální (slovní) vyjádření klíčové slovo (výraz tezauru) předmětové heslo 9 10 a) klíčová slova Klíčové slovo je slovo nebo slovní spojení vyjadřující dílčí informaci o obsahu (tématu), které katalogizátor přiřadil dokumentu na základě ověření formy klíčového slova v řízeném slovníku (tezauru) a) klíčová slova selekční jazyk klíčových slov je postkoordinovaným jazykem, tzn., že lexikální jednotky získané obsahovou analýzou dokumentu nejsou vzajemně provázány syntaktickými pravidly - nevytvářejí řetězec. Teprve kombinací klíčových slov při formulaci uživatelova dotazu se vytváří komplexní obraz dokumentu 11 12

4 a) klíčová slova klíčová slova v záznamu jsou zobrazována na samostatném řádku nebo jsou oddělována dohodnutým grafickým znakem, např. pomlčkou, hvězdičkou památky památky kulturní ochrana kulturní ochrana a) klíčová slova čtenáři není k dispozici řízený slovník klíčových slov (Knihovna města Olomouce) klíčové slovo: kopaná (319) v bibliografických záznamech: fotbal a) klíčová slova čtenáři není k dispozici řízený slovník klíčových slov nelze hledat pomocí přidružovacích odkazů viz též (nadřazené, podřazené, příbuzné termíny) při katalogizaci se nelze řídít zásadou nejužšího pojmu a) klíčová slova 636 FIEDELMEIER, Leni Jezevčík : jak o něj správně pečovat a jak mu rozumět : rady odborníka ke správnému chovu / Leni Fiedelmeier ; kresby Fritz W. Köhler ; [z německého vydání... přeložila Alena Šubrtová]. -- České vyd Praha : J. Vašut, s. : il. -- (Jak na to). -- Od 12 let. -- Obsahuje obr., barev. fot. a rejstř ISBN : zvířata - psi - jezevčíci - chov - péče - výživa - nemoci - rady - příručky 15 16

5 a) klíčová slova a) klíčová slova čtenáři k dispozici řízený slovník klíč. slov (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě) vyhledávání ve výrazech tezauru: výraz tezauru (deskriptor) užij pro (nedeskriptor) podřazený deskriptor příbuzný deskriptor fotbal kopaná dívčí fotbal fotbalové kluby kopaná (0) kliknutím na výraz se zobrazí odkaz kopaná viz fotbal 17 Kniha: 30 let kopané v Příboře : Aféry fotbalových trávníků David Beckham je pouze jeden 18 b) předmětová hesla - obecně b) předmětová hesla - obecně předmětové heslo vyjadřuje dílčí informaci nebo úplnou informaci o obsahu (tématu) přiděluje dokumentu katalogizátor na základě ověření formy v řízeném slovníku (souboru autorit) heslo selekční jazyk předmětových hesel je charakterizován vztahem prekoordinace, tzn., že lexikální jednotky získané obsahovou analýzou dokumentu jsou uváděny do vztahu podle předem stanovených pravidel syntaktických heslo - podheslo heslo - podheslo - podheslo 19 20

6 b) předmětová hesla - obecně heslo - 1. podheslo - 2. podheslo tematické nebo geografické zpřesnění háčkování Slovensko - vlastivěda knihovny - Evropa stol. chronologické zpřesnění b) předmětová hesla - z období ČSN sloužila v prostředí lístkových katalogů vstup do systému pouze prostřednictvím prvního slova priorita substantiva, tj. inverze víceslovných spojení podhesla zužují téma dokumentu vytváření dlouhých řetězců b) předmětová hesla - - z období ČSN Sklo tříštivost Dřevo obrábění Pohřeb žehem Škola rodina vztahy Železnice Čechy Dvořák, Antonín (dramatik) hry divadelní a televizní bibliografie b) předmětová hesla - z období ČSN Hudba vokální chrámová česká Sbory pěvecké dětské slovenské Bankovnictví učebnice školy vys.: univ. - fak. obchod. podnikatel. Rýže pěstování Slovensko jižní Rýže Slovensko jižní pěstování Němcová, Božena: Babička rozbory 23 24

7 b) předmětová hesla - z období ČSN Francie Prusko války r Prusko Francie války r Sochařství indické stol. 5. př. n. l.-10. n. l. b) předmětová hesla -Národní knihovny ČR (PHNK) slouží v elektronickém prostředí možnost vyhledávat po slovech autorizovat jednotlivé segmenty předmětového hesla odstranění inverze (substantivum už není prioritní) nevytváření řetězců (maximálně 2 podhesla) přehlednost záznamů zjednodušení pravidel snadná údržba b) předmětová hesla PHNK ČSN psi chov domácích zvířat příručky světci - Česko středověké legendy literární náměty psi - chov - příručky světci čeští - legendy středověké - - náměty literární b) předmětová hesla PHNK můžeme jimi vyjádřit cokoliv: osobu: Maciuchová, Hana, korporaci: rod, rodinu: Moravské divadlo Olomouc Flora Olomouc 2004 Kostel sv. Jakuba (Brno, Česko) Slavníkovci (rod) Krylovi (rodina) 27 28

8 b) předmětová hesla PHNK můžeme jimi vyjádřit cokoliv: název dokumentu: Bible Rukopis zelenohorský Amsterodamská smlouva, 1997 autor / název: Kafka, Franz, Prozess Aristotelés, Př. Kr. Politika b) předmětová hesla PHNK můžeme jimi vyjádřit cokoliv: věcné téma: psi pěstování okrasných rostlin prusko-rakouská válka, 1866 Lidice, vyhlazení, 1942 Srpen, 1968 dům čp. 17 (Dobruška, Česko) Československo národní hospodářství b) předmětová hesla PHNK můžeme jimi vyjádřit cokoliv: věcné téma: etika díla do r. 500 Švejk, Josef (literární postava) geografický název: Hodolany (Olomouc, Česko) Jávské moře Morava, řeka forma / žánr dokumentu: učebnice základních škol české romány vědecko-fantastické povídky terminologické slovníky Národní soubor autorit nástroj integrace na národní úrovni systematicky vytvářen a spravován NK ČR. dostupný na adrese jmenné autority věcné autority 31 32

9 Národní soubor autorit jmenné autority osobní jména, rody, rodiny korporace, akce. unifikované názvy věcné autority věcné termíny geografické termíny chronologické termíny formální termíny 33 Soubor věcných národních autorit = standard pro věcný popis. tvořený v návaznosti na mezinárodní standardy Subject Headings Library of Congress aplikovatelný v databázích s rozsáhlým univerzálním fondem 34 Soubor věcných národních autorit je řízený a měnitelný abecedně uspořádaný soubor věcných selekčních údajů - lexikálních jednotek, mezi nimiž jsou vyjádřeny základní sémantické vztahy (ekvivalence, hierarchie, asociace) součástí autoritního záznamu je notační znak systematického selekčního jazyka související s autoritním záhlavím a nezbytný poznámkový aparát k základním charakteristikám tohoto souboru patří slovní zásoba, struktura sémantických vztahů a aplikační syntax Slovní zásoba (lexikum) Tvar lexikálních jednotek Při výběru se řídíme těmito zásadami: volí se substantivní tvar v 1. pádě, kterým může být jednoslovné substantivum - kombinatorika víceslovná lexikální jednotka, jejíž základ tvoří substantivum, a to adjektivní spojení - paličkovaná krajka genitivní vazba - teorie množin, geografie cestovního ruchu, psychologie dítěte předložková vazba - překlady do polštiny, publikace pro děti, práce s mládeží 35 36

10 Slovní zásoba (lexikum) Tvar lexikálních jednotek volí se substantivní tvar v 1. pádě, kterým může být víceslovná lexikální jednotka, jejíž základ tvoří substantivum, a to komplexní termín - dvě souřadně spojená substantiva označující komplexní pojem, tj. vztah daných pojmů, např. muži a ženy; rozklad tohoto komplexního pojmu na jednotlivé dílčí pojmy by vedl ke vzniku nežádoucího ohlasu irelevantních dokumentů 37 Slovní zásoba (lexikum) Tvar lexikálních jednotek singulár a plurál počitatelná substantiva se uvádějí v plurálu - kočky, omyly abstrakta, počitatelná substantiva použitá jako abstrakta, názvy vědních oborů se uvádějí v singuláru: odvaha, omyl (filozofie), odvoz odpadků, výtvarné umění dodržuje se přirozený slovosled až na postponované přívlastky v odborném názvosloví - kyselina sírová kaštanovník jedlý 38 Slovní zásoba (lexikum) Tvar lexikálních jednotek pravopisná forma, v případě existence pravopisných dublet se preferuje progresivní podoba psaní velkých a malých písmen - respektujeme pravidla českého pravopisu, v zásadě PH zapisujeme malými písmeny transliterace podle platných norem cizojazyčné výrazy je možné použít neexistuje-li adekvátní překladový výraz - gender je-li termín běžně používán v daném vědním oboru - diabetes mellitus 39 Slovní zásoba (lexikum) Tvar lexikálních jednotek zkratky - preferuje se rozepsaná podoba, zkrácená se odkáže: MVS viz meziknihovní výpůjční služba DPH viz daň z přidané hodnoty ORL viz otorinolaryngologie 40

11 Slovní zásoba (lexikum) Slovní zásoba (lexikum) Tvar lexikálních jednotek zkratky - běžně ustálené a všeobecně srozumitelné se naopak preferují: syndrom získané imunodeficience viz AIDS synonymie lexikálních jednotek se řeší vylučovacím odkazem myš vodní viz hryzec vodní zvláštní kapitolou jsou termíny: SMS zprávy HIV pozitivní děti virus HIV MARC 21 formát CT angiografie databáze DNA DNA (nukleová kyselina) DOS (operační systém) 41 ortografie viz pravopis homonymie lexikálních jednotek různé významy homonym se důsledně rozlišují specifikací termínu - listy rostlin, dolní končetiny uvedením kvalifikátoru- letci, letci (ptáci) - zámky, zámky (zámečnictví) 42 Struktura sémantických vztahů: preferovaný termín nepreferovaný termín vztah ekvivalence preferovaný termín užíván závazně při indexování nepreferovaný termín není dokumentu přiřazován slouží jako uživatelský vstup do abecedního rejstříku v podobě vylučovacího odkazu... viz Struktura sémantických vztahů Prohlížení rejstříku: Předmětová hesla (BIB báze) Počet titulů Heslo patologický metabolismus - [Autoritní záznam] patologie - [Autoritní záznam] patologie buněk - [Autoritní záznam] Viz: cytopatologie patologie člověka - [Autoritní záznam] patopsychologie - [Autoritní záznam] Patrasová, Dáda, [Autoritní záznam] Viz: Patrasová, Dagmar, Patrasová, Dagmar, [Autoritní záznam] Patres apostolici - [Autoritní záznam] Viz: apoštolští otcové 44

12 Struktura sémantických vztahů Struktura sémantických vztahů: Autoritní záznam: Ident. číslo Záhlaví Odkazová forma Nadřaz. termín Nadřaz. termín Podřaz. termín Asoc. termín Asoc. termín MDT Angl.ekvivalent Skupina Konspektu Systém. číslo bph cytopatologie buněčná patologie [o] celulární patologie [o] patologie buněk [o] buňky patologie hyperplazie apoptóza cytologie (cytopatologie) (patofyziologie buněk) cytopathology Buněčná biologie. Cytologie Experimentální medicína vztah hierarchie nadřazený termín, (BT) = broader term (angl.) podřazený termín, (NT) = narrower term (angl.) nastává mezi lexikálními jednotkami téhož sémantického okruhu podřazený termín má minimálně o jeden znak, kterým se liší od nadřazeného termínu, méně 46 Struktura sémantických vztahů Struktura sémantických vztahů: Autoritní záznam: Ident. číslo Záhlaví Odkazová forma Nadřaz. termín Nadřaz. termín Podřaz. termín Asoc. termín Asoc. termín MDT Angl.ekvivalent Skupina Konspektu Systém. číslo bph cytopatologie buněčná patologie [o] celulární patologie [o] patologie buněk [o] buňky patologie hyperplazie apoptóza cytologie (cytopatologie) (patofyziologie buněk) cytopathology Buněčná biologie. Cytologie Experimentální medicína vztah asociace asociovaný termín, (RT) = related term (angl.) asociovaný termín, (RT) nastává mezi lexikálními jednotkami, které spolu významově souvisejí, avšak jejich vzájemný vztah není možno považovat za hierarchický 48

13 Struktura sémantických vztahů Aplikační syntax Autoritní záznam: Ident. číslo Záhlaví Odkazová forma Nadřaz. termín Nadřaz. termín Podřaz. termín Asoc. termín Asoc. termín MDT Angl.ekvivalent Skupina Konspektu Systém. číslo bph cytopatologie buněčná patologie [o] celulární patologie [o] patologie buněk [o] buňky patologie hyperplazie apoptóza cytologie (cytopatologie) (patofyziologie buněk) cytopathology Buněčná biologie. Cytologie Experimentální medicína minimální aplikační syntax podle katalogizační praxe Národní knihovny ČR věcná zpřesnění tematická geografická chronologická 50 Aplikační syntax Při konkrétní aplikaci souboru věcných autorit, tj. při ukládání věcných údajů v bibliografickém záznamu, se volí kombinovaný postup prekoordinace a postkoordinace tematické selekční prvky se ukládají ve vstupních pozicích - princip postkoordinace psi chov domácích zvířat příručky Aplikační syntax Výjimkou jsou tematická zpřesnění: dějiny vlastivěda národní hospodářství zahraniční vztahy aspekty (psychologické, duchovní, ekonomické) poměry (přírodní, hospodářské, sociální) díla do r. 500 díla do r přátelé a spolupracovníci 51 52

14 Aplikační syntax Autoritní záznam: Ident. číslo Záhlaví Nadřaz. termín MDT Skupina Konspektu Poznámka ph národní hospodářství ekonomie Národní hospodářství a hospodářská politika [4] Používá se jako tematické zpřesnění za názvy zemí Aplikační syntax minimální aplikační syntax podle katalogizační praxe Národní knihovny ČR věcná zpřesnění tematická geografická chronologická Systém. číslo Aplikační syntax větší geografické celky se zapisují jako zpřesnění - princip prekoordinace fauna Česko pracovní právo země Evropské unie Židé perzekuce Polsko Aplikační syntax menší geografické lokality (na nižší úrovni než stát) se zapisují jako vstupní heslo - princip postkoordinace povodně Česko Vltava (Česko) sčítání obyvatelstva Česko Jeseník (Česko) 55 56

15 Aplikační syntax menší geografické lokality jako vstupní heslo - důvody: zjednodušení pravidel kompatibilita záznamů zvýraznění geograf. termínů v BIB zařazení do hierarchických struktur zapojení do odkazového aparátu Aplikační syntax minimální aplikační syntax podle katalogizační praxe Národní knihovny ČR věcná zpřesnění tematická geografická chronologická Aplikační syntax Národní soubor autorit chronologické okolnosti tématu, se zapisují jako zpřesnění - princip prekoordinace čeští spisovatelé stol. jmenné autority osobní jména, rody, rodiny korporace, akce 1. stol. př. Kr. 14. stol stol př. Kr (zápis pro 1. pol. 20. stol.) (zápis pro 20. léta 20. stol.) 59. unifikované názvy věcné autority věcné termíny chronologické termíny geografické termíny formální termíny 60

16 Geografické termíny forma se řídí pravidly AACR2R česká forma názvu je-li běžně užívána, se zvolí na základě příručkových pramenů, O knihovně Zpracování fondů Katalogizační politika Věcné zpracování.věcné autority Soubor geografických autorit Doporučené příručkové prameny... Geografické termíny názvy státních celků používá se konvenční název, není-li obecně používáno jméno oficiální Francouzská republika viz Francie Česká republika viz Česko Geografické termíny slovosled v přirozeném slovosledu, např.: Jižní Amerika Německá demokratická republika Spojené státy americké - respektuje se obvyklý slovosled Geografické termíny slovosled v invertovaném tvaru se zapisují pouze názvy, které nepředstavují vlastní geografická jména, např.: Itálie severní Dalmácie severní (Chorvatsko) 63 64

17 Geografické termíny doplněk u geografických názvů AACR2R: 23.4B1 Ke jménu místa jinému než název země, státu, se připojí jméno rozsáhlejšího územního celku ve funkci doplňku Moravskoslezský kraj (Česko) Čechy severní (Česko) Paříž (Francie) Geografické termíny doplněk u geografických názvů nachází-li se lokalita, útvar na území dvou států, kvalifikuje se názvy obou států v abecedním pořadí Krkonoše (Česko a Polsko) výjimku tvoří názvy řek protékající územím dvou států, jako první se uvádí země, ve které řeka pramení Lužnice (Rakousko a Česko) Hornád (Slovensko a Maďarsko) Geografické termíny doplněk u geografických názvů nachází-li se útvar na území více států, nekvalifikuje se Alpy Dunaj oceány, moře se nekvalifikují obecný kvalifikátor, který je nutný pro jednoznačnou identifikaci, se však uvádí Morava, řeka X Morava (Česko) Ostrava Hlučín (Česko : autobusová trasa) Geografické termíny doplněk u geografických názvů entity téhož typu, např. názvy dvou měst Lhota (Hradec Králové, Česko) Lhota (Vsetín, Česko) Friedberg (Bavorsko, Německo) Friedberg (Hesensko, Německo) nezaměňovat s místními částmi měst Hodolany (Olomouc, Česko) 67 68

18 Geografické termíny doplněk u geografických názvů krajina obklopující město, obec, řeku Přerov-oblast (Česko) Přerovsko (Česko) nepreferovaný termín Labe-oblast (Česko a Německo) Labe-povodí (Česko a Německo) Labe-tok horní (Česko) Polabí (Česko) asociovaný termín * národopisná oblast od Jaroměře po Nymbursko 69 Geografické termíny více informací najdete na: O knihovně Zpracování fondů Katalogizační politika Věcné zpracování.věcné autority Soubor geografických autorit Soubor geografických autorit 70 Národní soubor autorit jmenné autority osobní jména, rody, rodiny korporace, akce. unifikované názvy věcné autority věcné termíny chronologické termíny geografické termíny formální termíny 71 Formální termíny u odborné literatury: forma dokumentu monografie učebnice základních škol populárně-naučné publikace u beletrie: národní literatura a žánr české romány detektivní romány 72

19 Systematický SJ - klasifikace MDT = mezinárodní desetinné třídění Systematický SJ - MDT princip hierarchie - pyramida lidského poznání mezinárodní umělý selekční jazyk univerzum téma dokumentu vyjádřeno pomocí číslic umění věda... Užití MDT: věcný popis dokumentů výtvarné umění... strukturování volně přístupného fondu grafika malířství strukturování bibliografických soupisů údaj pro Souborný katalog ČR Systematický SJ - MDT Hlavní třídy MDT princip hierarchie vyjádřen přímo v notaci na rozdíl od předmětových selekčních jazyků umělá notace: mnemotechnika: kočka kočka 59 ži 599 ži sa ži sa ma ži sa ma še ži sa ma še ko 0 Všeobecnosti 1 Filozofie. Psychologie 2 Náboženství. Teologie 3 Společenské vědy 5 Přírodní vědy 6 Aplikované vědy. Lékařství. Technika 7 Umění. Rekreace. Zábava. Sport 8 Jazyk. Lingvistika. Literatura 75 9 Geografie. Biografické studie. Dějiny 76

20 Systematický SJ - MDT Systematický SJ - MDT desetinný princip Obsahuje-li notace více číslic, tak je téma podrobnější (na nižší hierarchické úrovni) 5 přírodní vědy 51 matematika 511 teorie čísel aritmetika desetinný princip Dříve zápis včetně desetinných míst 0,5 přírodní vědy 0,051 matematika 0,00511 teorie čísel 0, aritmetika Systematický SJ - MDT za každou třetí číslicí zleva se píše tečka Systematický SJ - MDT znaky MDT se dělí na: 511 teorie čísel aritmetika emoce pláč 79 jednoduché hlavní složené hlavní 57/59 81:1 rozvinuté

21 Systematický SJ - MDT Historie - druhy tabulek MDT: Systematický SJ - MDT Historie - druhy tabulek MDT: před r FID (Mezinárodní federace pro dokumentaci Československo: ÚVTEI (Ústředí vědec., techn. a ekonom. informací) od r UDC Consortium (Konsorcium pro MDT v Haagu) Česká republika v r licence na zpřístupnění, překlad a publikování souboru MDT-MRF (Master Reference File) získala Národní knihovna ČR 81 od r Vybrané znaky MDT: příručka pro věcný popis dokumentů : verze 1.1. Praha s. - (MAKS ; modul 6) AIP (Albertina icome Praha) - vydává CD-ROM na základě podkladů NK ČR 1. čes. vyd. vyšlo v r ( znaků) 2. čes. vyd. z r v česko-anglické verzi 5. čes. vyd. z r ( znaků) 82 Systematické SJ - klasifikace MDT-MRF (Master Reference File) tvoří nedílnou součást záznamů věcných autorit povinný údaj v rámci kooperativní tvorby věcných autorit Systematické SJ - klasifikace Prohlížení rejstříku: MDT (AUT báze) vápenité půdy úrodnost půd : fytoremediace eroze půdy půdní biologie půdní organismy / půdní mikrobiologie / půdní mikroorganismy nitrifikace / půdní zoologie půdní živočichové půdní profily 83 84

22 Systematické SJ - klasifikace Systematické SJ - klasifikace Autoritní záznam: Prohlížení rejstříku: MDT (AUT báze) Ident. číslo Záhlaví Odkazová forma Nadřaz. termín Nadřaz. termín Podřaz. termín Asoc. termín Asoc. termín MDT Angl.ekvivalent Skupina Konspektu Systém. číslo bph cytopatologie buněčná patologie [o] celulární patologie [o] patologie buněk [o] buňky patologie hyperplazie apoptóza cytologie (cytopatologie) (patofyziologie buněk) cytopathology Buněčná biologie. Cytologie Experimentální medicína Systematické SJ - klasifikace Konspekt Autoritní záznam: Ident. číslo Záhlaví Odkazová forma Asoc. termín MDT Cizojaz. ekvivalent Cizojaz. ekvivalent Cizojaz. ekvivalent Cizojaz. ekvivalent Skupina Konspektu ph piráti bukanýři [o] pirátství piratai lit Pirati mac piráti slo Piratje slv Trestní právo [16] zvláštní typ selekčního jazyka - není předmětovým ani systematickým selekčním jazykem (chybí princip hierarchie, vyhledávání podle slov není spolehlivé) 639.2/.6 Rybářství [24] 641 Kuchařství. Potraviny. Vařená jídla [19] využívá se při standardizaci minimální úrovně věcného zpřístupnění Systém. číslo neslouží pouze pro katalogizaci, ale též pro akvizici (doplňování a profilace fondu) a ochranu fondu 88

23 Konspekt struktura: 24 předmětových kategorií (1. úroveň) cca 500 skupin (2. úroveň) 3. úroveň vznikne podřazením PH nebo KS 639.2/.6 Rybářství [24] pořadové číslo kategorie Konspekt Autoritní záznam: Ident. číslo Záhlaví Odkaz. forma Nadřazený termín MDT Angl.ekvivalent Skupina Konspektu ph rybolov na mušku muškaření [o] rybolov na udici fly fishing 639.2/.6 - Rybářství [24] vstupní část - klasifikační znak MDT slovní označení tvoří s MDT neoddělitelný celek, obojí je pořádacím prvkem Systém. číslo Užití skupin Konspektu v BIB záznamech přidělovat pouze jednu skupinu Konspektu, která by měla označovat hlavní téma v uvedených případech pravidla dovolují přidělení dvou skupin Konspektu - jedna vyjadřuje obor, druhá formální hledisko: učebnice oborové jazykové slovníky, konverzace bibliografie biografie literatura pro děti a mládež - odborná i beletrie 91 Užití skupin Konspektu v BIB záznamech Štaidl, Ladislav, Desátý klíč / Ladislav Štaidl. -- Vyd Praha : L. Štajdl, s. : il. (převážně barev.), portréty ; 25 cm ISBN: (váz.) KONSPEKT Hudebníci, skladatelé a jiná hudební povolání [9] Biografie [8] MDT 929 * /.2 * * (437.3) * (092) GEOGR.KÓD e-xr--- PH Štaidl, Ladislav, hudebníci Česko populární hudba Česko stol. FORM.DESKR. autobiografie 92

Obsah přednášky. Věcné zpracování dokumentů. Trendy v katalogizaci. Věcná katalogizace

Obsah přednášky. Věcné zpracování dokumentů. Trendy v katalogizaci. Věcná katalogizace Obsah přednášky Věcné zpracování dokumentů Školení Marcela Mátlová kontakt: marcela@vkol.cz tel. 585 205 348 úvod typy předmětových selekčních jazyků klíčová slova předmětová hesla národní soubor věcných

Více

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.

Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací. Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol. Věcné zpracování dokumentů Předmětové pořádání informací Rekvalifikační kurz Školitel: Marcela Mátlová Tel.: 585 205 348 marcela@vkol.cz 1 Studijní materiály Základní: prezentace AUT báze národních autorit

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) Mgr. Dagmar Smékalová smekalova@svkos.cz ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE OBSAHOVÁ ANALÝZA DOKUMENTŮ SELEKČNÍ

Více

Předmětové pořádání informací

Předmětové pořádání informací Předmětové pořádání informací 1. Úvod: obecná metodika předmětové katalogizace Předmětové pořádání informací (též heslování, indexace, předmětové zpracování, verbální pořádání) je druh věcného pořádání

Více

Informační fondy II. předmětové pořádání. Předmětové selekční jazyky

Informační fondy II. předmětové pořádání. Předmětové selekční jazyky Informační fondy II Předmětové pořádání 1 Předmětové selekční jazyky - přehled 2 - obsah dokumentu nebo jednotlivých informacích je vyjádřen slovně - užívá se přirozený jazyk, více či méně formalizovaný

Více

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z

VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) s m e k a l o v a @ s v k o s. c z VĚCNÝ POPIS DOKUMENTŮ (VĚCNÁ KATALOGIZACE) M g r. D a g m a r S m é k a l o v á s m e k a l o v a @ s v k o s. c z ZÁKLADNÍ POJMY 1 POŘÁDÁNÍ INFORMACÍ (IDENTIFIKAČNÍ A VĚCNÉ POŘÁDÁNÍ) VĚCNÁ KATALOGIZACE

Více

Postup zpracování autorit. Soubor věcných národních autorit. Struktura záznamu - formát MARC 21. Struktura záznamu - formát UNIMARC

Postup zpracování autorit. Soubor věcných národních autorit. Struktura záznamu - formát MARC 21. Struktura záznamu - formát UNIMARC Soubor věcných národních autorit Kooperativní tvorba a využívání spolupráce přes Z39.50 (nealephovské knihovny) Školitel: Marcela Mátlová marcela@vkol.cz tel.: 585 205 348 Postup zpracování autorit vytváření

Více

Věcné zpracování. Souborný katalog - staré tisky, duben

Věcné zpracování. Souborný katalog - staré tisky, duben Věcné zpracování Katalogizace podle pravidel AACR2 se zvláštním přihlédnutím ke katalogizaci starých tisků a k minimálnímu záznamu pro Souborný katalog ČR Marie.Balikova@nkp.cz Souborný katalog - staré

Více

Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR

Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR Věcné zpracování a zpřístupnění informačních zdrojů Marie Balíková Národní knihovna ČR 1 Obsah Úvodní informace Věcné zpřístupnění Charakteristika Potřeby uživatelů Kvalitní popis Efektivní zpřístupnění

Více

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR

Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Obohacování bibliografických záznamů o věcné selekční prvky postup NKČR Bod programu: Věcné zpracování (možnosti obohacování dříve dodaných záznamů) Marie.Balikova@nkp.cz Pracovní skupina pro SK, 7.3.

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné zpracování Prosinec 2014 Marie.Balikova@nkp.cz Program Věcné údaje v bibliografickém záznamu Požadavky uživatelů Význam Kvalita Schválení Doporučeného záznamu rozšířeného minimálně

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Pracovní skupina pro věcné zpracování

Pracovní skupina pro věcné zpracování Pracovní skupina pro věcné 13.12. 2011 Marie.Balikova@nkp.cz 1 Program 10:00-11:15 úvodní informace problematika věcného zpřístupnění úprava Konspektového schématu 11:15-12:00 přestávka 12:00-13:15 integrace

Více

Management informačních fondů

Management informačních fondů Management informačních fondů Knihovnické procesy - akvizice - zpracování - uchovávání - zpřístupňování 1 2 Katalog - definice - tvorba dokumentografického fondu, tj. sekundárních dokumentů (katalogů a

Více

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno listopad 2005

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno listopad 2005 Pravidla + AACR2 Hana Vochozková ÚVT MU Brno hanan@ics.muni.cz listopad 2005 1 Základní standardy Pravidla souhrn metodických pokynů, který umožňuje jednoznačně řešit problémy katalogizace neboli co vybrat

Více

Tezaurus Medical Subject Headings

Tezaurus Medical Subject Headings Tezaurus Medical Subject Headings Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Klinické klasifikace a jejich použití v českém zdravotnictví I. 8. listopadu 2016, Emauzský klášter, Praha Tezaurus Medical

Více

VIKBA11 Selekční jazyky 1

VIKBA11 Selekční jazyky 1 VIKBA11 Selekční jazyky 1 Úvod do problematiky Přednáška č. 2 (kombinované studium) 9.11.2007 Filozofická fakulta Masarykova Univerzity, Kabinet knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví podzim

Více

PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška

PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška 184 PERSONÁLNÍ AUTORITY UŽITEČNÁ POMŮCKA NEJEN PRO KNIHOVNÍKY David Piňos, Lenka Maixnerová, Michal Záviška Anotace Národní lékařská knihovna v Praze (dále jen NLK) se již od roku 2000 zabývá budováním

Více

Příloha č. 1. Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016

Příloha č. 1. Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016 Příloha č. 1 Podklady pro aktualizace Konspektového schématu 2016 Návrhy na úpravu Konspektového schématu K aktualizaci Konspektového schématu přišly od členů PS čtyři připomínky 1) definovat novou skupinu

Více

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně

České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně České internetové medicínské zdroje v Národní lékařské knihovně Kateřina Štěchovská Národní lékařská knihovna, Praha stechovs@nlk.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních informačních zdrojích

Více

Věcná katalogizace. PhDr.Milada Píšková

Věcná katalogizace. PhDr.Milada Píšková Věcná katalogizace Věcná katalogizace PhDr.Milada Píšková Věcná katalogizace Věcné pořádání informací (indexace) dílčí proces vstupního zpracování informací,vychází z obsahové analýzy dokumentu t.j. informace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI NÁRODNÍ KNIHOVNY V PROJEKTU INTERPI ZA ROK 2014 INTERPI Interoperabilita v paměťových institucích Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) (DF11P01OVV023)

Více

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE?

CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? CO JE KLÍČEM KE SPOKOJENOSTI UŽIVATELE? Libuše Machačová, Vědecká knihovna Olomouc Úvod Vědecká knihovna v Olomouci (dále jen VKOL) patří ke knihovnám s právem povinného výtisku, proto většinu přírůstků

Více

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika MeSH Medical Subject Headings (MeSH) je kontrolovaný slovník

Více

Pracovní setkání věcné zpracování

Pracovní setkání věcné zpracování Pracovní setkání věcné zpracování sdílená katalogizace Cluster Praha, 10.12. 2007 Program Informace o současných aktivitách a prioritách věcného zpřístupnění v jednotlivých institucích Používání zpracovatelských

Více

6 Organizační aspekty vypracování tezauru (s přihlédnutím k tomu, jak jsem postupoval já)

6 Organizační aspekty vypracování tezauru (s přihlédnutím k tomu, jak jsem postupoval já) 6 Organizační aspekty vypracování tezauru (s přihlédnutím k tomu, jak jsem postupoval já) 6.1 Metody shromažďování lexikálních jednotek Před samotným shromažďováním lexikálních jednotek by měl mít tvůrce

Více

MARC 21. Úvod. Údaje věcného popisu. Varianty věcného zpřístupnění. Typologie údajů. VK Olomouc a soubory národních autorit. Školení -červen 2006

MARC 21. Úvod. Údaje věcného popisu. Varianty věcného zpřístupnění. Typologie údajů. VK Olomouc a soubory národních autorit. Školení -červen 2006 MARC 21 Údaje věcného popisu Školení -červen 2006 Marcela Mátlová VK Olomouc Prezentace Úvod neklade si za cíl v úplnosti shromáždit všechny informace o struktuře formátu obsahuje základní pravidla potřebná

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE

E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE E-LEARNINGOVÉ KURZY KATALOGIZACE Jaroslava Svobodová, Národní knihovna ČR Různé druhy vzdělávacích akcí v oblasti katalogizace stále patří mezi nejčastější a zároveň nejžádanější vzdělávací akce v knihovnách

Více

Analýza RSS kanálu pro aplikaci Kramerius

Analýza RSS kanálu pro aplikaci Kramerius Analýza RSS kanálu pro aplikaci Kramerius Verze 1 draft (2.11.2009) Jaroslav Mitáš 1. ÚVOD Tento dokument popisuje analýzu služby RSS kanálu aplikace Kramerius pro zadavatele Národní knihovnu ČR. Analýza

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu

Informační fondy I. Informační fond. Informační fond - druhy. Dokumentový fond. Úvod do předmětu Informační fond Informační fondy I Úvod do předmětu 1 - průběžně doplňovaný soubor primárních a sekundárních dokumentů - odborně zpracován, organizován a uchováván - slouží k uspokojování informačních

Více

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů

Střední odborná škola Luhačovice. Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů Střední odborná škola Luhačovice Obor: 72-41-M/001 Informační služby, ŠVP Informační služby ve firmách a institucích Školní rok: 2013/2014 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Sdělení

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace

Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Bibliografické databáze umění vyhledávat v záplavě pramenů relevantní informace Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK Jak si obstarám informace? informační exploze mnoho informací a jak

Více

VĚCNÝ POPIS PRO OBORY ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ TEZAURY AGROVOC A AGROTERM

VĚCNÝ POPIS PRO OBORY ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ TEZAURY AGROVOC A AGROTERM VĚCNÝ POPIS PRO OBORY ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ TEZAURY AGROVOC A AGROTERM Petra Pejšová Veronika Vozková, Ústav zemědělských a potravinářských informací Zemědělská a potravinářská knihovna Základní

Více

Pilotní řešení. AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová 28.11.2011-1 -

Pilotní řešení. AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová 28.11.2011-1 - ZDOKONALENÍ VIRTUÁLNÍHO BADATELSKÉHO PROSTŘEDÍ MANUSCRIPTORIA - VYUŽITÍ TEZAURŮ A DATABÁZÍ AUTORIT AGREGOVANÝCH CERL PRO VYHLEDÁVÁNÍ V MANUSCRIPTORIU Pilotní řešení Zpráva AiP Beroun, autor Mgr. Olga Čiperová

Více

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) Poznámka: Tento dokument vychází z návrhů obsažených v diplomové práci věnované PSH, která byla obhájena na Ústavu informačních

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 ČSN ISO 5127-1. DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 002:001.4 Březen 1993 DOKUMENTACE A INFORMACE. SLOVNÍK Část 1: Základní pojmy ČSN ISO 5127-1 01 0167 Documentation and information - Vocabulary Part 1: Basic concepts Documentation

Více

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) Pravidla pro správu a aktualizaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 ÚVOD Polytematický strukturovaný heslář (PSH) je spravován referátem PSH v Národní technické knihovně (NTK) a jeho údržba

Více

Mezinárodní desetinné třídění (MDT) Konspekt

Mezinárodní desetinné třídění (MDT) Konspekt Mezinárodní desetinné třídění (MDT) Konspekt Předmět: Selekční jazyky 18. 10. 2013 Přednášející: Mgr. Silvie Kořínková Presová http://kisk.phil.muni.cz/mgr-silvie-korinkova-presova-dis Obecná charakteristika

Více

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady

e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Tabulka č. 1 e-pv_kalkulace nákladů pro NK - osobní náklady Název funkčního místa Kvalifikační požadavky Platová třída Úvazek / FTE Pracoviště podle organizační struktury NK ČR - pod názvem je vždy hypertextový

Více

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno únor Základní standardy. Mezinárodn I.

Pravidla + AACR2. Hana Vochozková ÚVT MU Brno únor Základní standardy. Mezinárodn I. Pravidla + AACR2 Hana Vochozková ÚVT MU Brno hanan@ics.muni.cz únor 2013 1 Základní standardy Pravidla souhrn metodických pokynů, který umožňuje jednoznačněřešit problémy katalogizace neboli co vybrat

Více

Elektronické inf. zdroje

Elektronické inf. zdroje Elektronické inf. zdroje Internet, tj. samostatné stránky, články atd. Předmětové katalogy Plnotextové báze, digitální knihovny Katalogy knihoven Internet Vyhledávače najdou jen dokumenty, které předtím

Více

Minimální záznam MARC 21 pro Souborný katalog ČR - speciální dokumenty

Minimální záznam MARC 21 pro Souborný katalog ČR - speciální dokumenty Minimální MARC 21 pro Souborný katalog ČR - speciální y Původní rozsah údajů minimálního u podle AACR2R pro speciální y vystavený na stránkách NK ČR http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/schvalene-materialy/marc-specdok

Více

2 Lexikální jednotka. 2.1 Obecné kategorie

2 Lexikální jednotka. 2.1 Obecné kategorie 2 Lexikální jednotka 2.1 Obecné kategorie Pojmy vyjádřené lexikálními jednotkami patří k těmto obecným kategoriím: a) Konkrétní entity (nositelé vlastností a dějů) b) Abstraktní entity c) Individuální

Více

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy. Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy Bc. Jaroslava Citová, DiS. Národní knihovna ČR Knihovnický institut Databáze TDKIV Výkladová databáze vysvětlující významy odborných termínů

Více

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí.

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020 Listopad 1997 Terminologie - Slovník ČSN ISO 1087 01 0501 Terminology - Vocabulary Terminologie - Vocabulaire Terminologielehre - Begriffe Tato norma je identická s ISO

Více

Kartotéky Augusta Sedláčka

Kartotéky Augusta Sedláčka Kartotéky Augusta Sedláčka Vývoj digitálních technologií ke zpřístupnění kartoték badatelů Olga Čiperová AiP BEROUN s.r.o. Projekt DF 12 P010VV019 Historický ústav Akademie věd České republiky digitalizace

Více

Metoda Konspektu Konspekt jako nástroj pro budování, popis, hodnocení a využití fondů

Metoda Konspektu Konspekt jako nástroj pro budování, popis, hodnocení a využití fondů Metoda Konspektu Konspekt jako nástroj pro budování, popis, hodnocení a využití fondů Kvantitativní nárůst informačních zdrojů dostupných přes Internet a také tradičních tištěných dokumentů má za následek

Více

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU GABRIELA FILIPOVÁ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ METODY KONSPEKTU na příkladu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Metoda Konspekt KONSPEKT Standard pro popis, hodnocení a porovnávání knihovních fondů 26 předmětových

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Národní autority v prostředí muzeí a galerií

Národní autority v prostředí muzeí a galerií Národní autority v prostředí muzeí a galerií Zdeněk Lenhart Moravské zemské muzeum, Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) Obsah Charakteristika projektu (analýza, pilotní realizace)

Více

Soubor geografických autorit. M. Balíková: Věcné autority 2013 1

Soubor geografických autorit. M. Balíková: Věcné autority 2013 1 Soubor geografických autorit M. Balíková: Věcné autority 2013 1 Soubor geografických autorit JEDNOZNAČNOST geo názvů Při zpřístupnění objektů na úrovni jednotky na úrovni sbírky Soubor ověřených a unifikovaných

Více

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna

MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna MESH (MEDICAL SUBJECT HEADINGS) Ing. Jiřina Svetlíková, Mgr. Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna Co je MeSH Tezaurus Medical Subject Headings Řízený slovník termínů z biomedicíny Produkt U.S. National

Více

Vysvětlení jednotlivých položek rejstříku/hledání

Vysvětlení jednotlivých položek rejstříku/hledání Vysvětlení jednotlivých položek rejstříku/hledání Názvový rejstřík (prohlížení) prohlížení seznamu názvů jednotlivých dokumentů v Centrálním katalogu. Hledaný termín musí být v názvu na prvním místě. Obr.1

Více

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory

Elektronické informační zdroje. Dřevařství a příbuzné obory Elektronické informační zdroje Dřevařství a příbuzné obory 2. 11. 2010 Osnova 1. Elektronické informační zdroje (EIZ) na MENDELU Abstraktové databáze Plnotextové databáze 2. Základy tvorby rešeršního dotazu

Více

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníku k doplňování knihovního fondu 2014 Cílem dotazníkového šetření, které probíhalo od října do konce prosince 2014 na webových stránkách knihovny, bylo především zjistit, jaké vědní

Více

Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích. Mgr. Vladimír Kebza

Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích. Mgr. Vladimír Kebza Vybrané klasifikační soustavy ve farmaceutických informačních zdrojích Mgr. Vladimír Kebza Obsah příspěvku úvod do problematiky čistě farmaceutické klasifikační soustavy (ATC, NDC, DIN) klasifikační systémy

Více

Jmenná katalogizace I

Jmenná katalogizace I Jmenná katalogizace I Radka Římanová Státní technická knihovna r.rimanova@stk.cz Praha Jmenný popis rozvrh vyučovacího plánu 13. 12. 2007 Jmenný popis I (bibliografický záznam 20. 12. 2007 Jmenný popis

Více

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník v knihovně pro děti (kód: 72-005-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník v knihovně pro děti

Více

VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ TAKÉ TROCHU JINAK

VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ TAKÉ TROCHU JINAK VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ TAKÉ TROCHU JINAK Věra Škochová, Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE Praha V široké problematice katalogizace a následných služeb se v tomto příspěvku omezím na možnosti věcného

Více

PROJEKT INTERPI INFORUM Marie Balíková, Miroslav Kunt, Jana Šubová, Nadežda Andrejčíková

PROJEKT INTERPI INFORUM Marie Balíková, Miroslav Kunt, Jana Šubová, Nadežda Andrejčíková PROJEKT INTERPI INFORUM 2016 24. 25. 5. 2016 Marie Balíková, Miroslav Kunt, Jana Šubová, Nadežda Andrejčíková Obsah praktické výsledky projektu (výsledky aplikovaného výzkumu) Metodika tvorby znalostního

Více

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I.

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ I. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 9. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE 4. ročník Český jazyk a literatura Český jazyk Informatika, informace, informační

Více

HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA

HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA HARMONIZACE VĚCNÉ KATALOGIZACE V ČESKU: REALITA Marie Balíková, Národní knihovna ČR Tento informativní příspěvek navazuje na článek ze sborníku Knihovny současnosti 2004. 1 Pro věcné katalogizátory a indexátory

Více

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje

Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU. Elektronické informační zdroje Informační zabezpečení studia na Zahradnické fakultě MENDELU Elektronické informační zdroje 2. prosince 2015 Obsah Elektronické informační zdroje oborové Elektronické informační zdroje multioborové Základy

Více

Národní autority a. jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě. National Authority Files/ Names. Konference Rodiny. Rody.

Národní autority a. jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě. National Authority Files/ Names. Konference Rodiny. Rody. Národní autority a jejich úloha v současném (nejen)knihovnickém světě Rody Konference Rodiny Unifikované názvy Personální jména Edice Akce Korporace Geografická jména National Authority Files/ Names Úvodem

Více

Stavění naučné literatury pro městské knihovny

Stavění naučné literatury pro městské knihovny Stavění naučné literatury pro městské knihovny 0 Všeobecnosti. Počítače 001 Věda a vědění obecně. Organizace duševní práce 004 Počítače. Výpočetní technika (dříve 67/68) 005 Management. Řízení 008 Civilizace.

Více

Workshop k terminologickým otázkám organizace znalostí Motivace a hypotézy projektu. Cíl projektu NAKI DF13P01OVV013

Workshop k terminologickým otázkám organizace znalostí Motivace a hypotézy projektu. Cíl projektu NAKI DF13P01OVV013 Workshop k terminologickým otázkám organizace znalostí 29. 10. 2014 Součást řešení projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) DF13P01OVV013 2013 2015 Helena Kučerová,

Více

Soubor geografických autorit standard pro zápis geografických selekčních prvků

Soubor geografických autorit standard pro zápis geografických selekčních prvků Soubor geografických autorit standard pro zápis geografických selekčních prvků Geografické selekční prvky Za geografické selekční prvky se považují vlastní geografická jména a geografické názvy různého

Více

Hodnoticí standard. Knihovník katalogizátor (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Knihovník katalogizátor (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Knihovník katalogizátor (kód: 72-003-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Knihovník katalogizátor Kvalifikační

Více

Minimální záznam RDA/MARC21 pro textové seriálové zdroje

Minimální záznam RDA/MARC21 pro textové seriálové zdroje Minimální záznam RDA/MARC21 pro textové seriálové zdroje Indikátory u polí jsou vyznačeny pouze, pokud znamenají rozdíl v typu zapisovaných údajů. p údaj je povinný vždy a údaj je povinný, pokud je aplikovatelný

Více

PROJEKT INTERPI V ROCE 2014

PROJEKT INTERPI V ROCE 2014 PROJEKT INTERPI V ROCE 2014 Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014 26. 27. 11. 2014 Marie Balíková, Miroslav Kunt, Jana Šubová, Nadežda Andrejčíková Obsah Projekt INTERPI aktivity v roce 2014

Více

Vyjádření notace MDT-MRF

Vyjádření notace MDT-MRF Vyjádření notace MDT-MRF Notaci věcně související se slovním výrazem označujícím předmět nebo formu dokumentu (termínem) lze vyjádřit : hlavním znakem jednoduchým 902.2 -- archeologické výzkumy složeným

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem. 1. Bakalářská a diplomová práce se odevzdává ve třech výtiscích v pevné vazbě. Práce musí být svázaná

Více

Věcné autority 2013. Marcela.Matlova@vkol.cz

Věcné autority 2013. Marcela.Matlova@vkol.cz Věcné autority 2013 Marcela.Matlova@vkol.cz Osnova Úvodní informace Technické možnosti kooperace Faktory ovlivňující kooperaci v roce 2013 Základní změny a úpravy Tematické autority Geografické autority

Více

Regionáln. lní informace idaná hodnota katalogu krajské knihovny. v Kladně

Regionáln. lní informace idaná hodnota katalogu krajské knihovny. v Kladně Regionáln lní informace jako přidanp idaná hodnota katalogu krajské knihovny Jiří Mika Středo edočeská vědecká knihovna v Kladně Obsah prezentace Poznámky k terminologii Ohlédnut dnutí do historie Regionáln

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 23. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_06_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph

Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Aleph Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR Aleph 9.5.2012 Program Co je nového v Alephu Změny v bázi autorit Elektronické knihy a Vufind Aleph a Google Přechod na vyšší verzi Alephu Aleph základní

Více

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice

23. Splnitelnost a platnost výrokových formulí, dedukce ve výrokové logice Okruhy otázek k přijímacím zkouškám Studijní obor: Informační studia se zaměřením na knihovnictví A. TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ ZÁKLADY INFORMAČNÍ VĚDY 1. Citační etika, zásady citování a porušování citační

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby Leden 2013. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Český jazyk Základy informatiky.

Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby Leden 2013. Střední vzdělání s MZ, nástavbové studium 2. ročník. Český jazyk Základy informatiky. Základy informatiky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

ICS 01. 140. 20 ČESKÁ NORMA Leden 1996

ICS 01. 140. 20 ČESKÁ NORMA Leden 1996 ICS 01. 140. 20 ČESKÁ NORMA Leden 1996 Dokumentace POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ A ROZVÍJENÍ JEDNOJAZYČNÝCH TEZAURŮ ČSN 01 0193 Documentation - Guidelines for the establishment and development of monolingual

Více

Regionální funkce knihoven Mgr. Adéla Dilhofová

Regionální funkce knihoven Mgr. Adéla Dilhofová Regionální funkce knihoven 2017 Mgr. Adéla Dilhofová Schválena Ústřední knihovnickou radou ČR na 38. zasedání dne 5. 12. 2016 Týká se kvalifikace pracovníků na odborných knihovnických pozicích Odborná

Více

Hodnoticí standard. Referenční knihovník (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Referenční knihovník (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Referenční knihovník (kód: 72-007-M) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika (kód: 72) Týká se povolání: Referenční knihovník Kvalifikační úroveň

Více

Věcné zpracování v NK ČR

Věcné zpracování v NK ČR Věcné zpracování v NK ČR Marie.Balikova@nkp.cz M. Balíková, NK ČR UISK duben 2010 1 Stručná charakteristika činnosti oddělení ONVAZ Věcná katalogizace a věcné autority v současném prostředí Projekty metoda

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Soubor odborných předmětů Soubor odborných předmětů 72-41-M/01 - Informační služby Forma zkoušky: Praktická zkouška Zkouška obsahuje učivo z předmětů informační procesy a praxe. 1. Katalogizování skupiny dokumentů A 2. Katalogizování

Více

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) PŘÍLOHA Č. 1 Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) 2012 ÚVOD Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) vycházejí ze stejnojmenných zásad publikovaných

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace II. Radka Římanová

210 mm. Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny. Jmenná katalogizace II. Radka Římanová Rekvalifikační kurs Národní technické knihovny 210 mm Jmenná katalogizace II. Radka Římanová MARC - Machine Readable Cataloguing -původně formát pro tisk katalogizačních záznamů USMARC, CANMARC, BIBMARC,UNIMARC

Více

Použití této techniky se v tezaurech nedoporučuje.

Použití této techniky se v tezaurech nedoporučuje. 3 Sousloví 3.1 Obecně Obecně se má za to, že lexikální jednotky mají vyjadřovat jednoduché popř. jednolité pojmy a že sousloví je třeba rozložit na jednodušší prvky s výjimkou těch případů, kdy by rozklad

Více

VLIV NOVÝCH KATALOGIZAČNÍCH PRAVIDEL RDA

VLIV NOVÝCH KATALOGIZAČNÍCH PRAVIDEL RDA VLIV NOVÝCH KATALOGIZAČNÍCH PRAVIDEL RDA NA LINKU ZPRACOVÁNÍ VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ V OLOMOUCI PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci PŘÍRŮSTEK SROVNÁNÍ RŮZNÝCH LETECH V 1960: 32 853 jednotek

Více

Jak na Medline efektivně

Jak na Medline efektivně Univerzita Karlova v Praze Jak na Medline efektivně MUDr. Jitka Feberová, Ph.D. Ústav vědeckých informací, UK 2.LF Ústav výpočetní techniky UK Seminář Informační medicínské zdroje a způsoby vyhledávání

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

AUTOMATIZOVANÉ GENEROVÁNÍ KL V KNIHOVNÍM SYSTÉMU TINLIB

AUTOMATIZOVANÉ GENEROVÁNÍ KL V KNIHOVNÍM SYSTÉMU TINLIB AUTOMATIZOVANÉ GENEROVÁNÍ KL V KNIHOVNÍM SYSTÉMU TINLIB Vladimír Pávek Úvod S nástupem automatizovaných knihovních systémů nelze paušálně tvrdit, že by tvorba tištěných katalogizačních lístků(kl) byla

Více

Základy katalogizačních pravidel Volba selekčních údajů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Základy katalogizačních pravidel Volba selekčních údajů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Základy katalogizačních pravidel Volba selekčních údajů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Selekční x popisné údaje Selekční údaje údaje, podle kterých se vyhledává formalizované údaje

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008

České veřejně dostupné. Pavlína Doležalová 2008 České veřejně dostupné elektronické zdroje Pavlína Doležalová 2008 Česká národní bibliografie Souborný katalog ČR (Caslin) Jednotná informační brána JIB Porada zástupců pověřených knihoven Plzeňského kraje,

Více

Vyhledávání v souborných katalozích

Vyhledávání v souborných katalozích Vyhledávání v souborných katalozích Jiskra Jindrová jiskra.jindrova@nkp.cz Souborný katalog ČR CASLIN česká a slovenská informační síť» budován od roku 1995» více než 6 mil. záznamů Funkce» Sdílená katalogizace»

Více

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství

Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Informace, knihovny, katalogy... Přednáška kurzu Informační a databázové systémy v rostlinolékařství Co jsme si slíbili Trochu teorie (informační potřeby, typy informací, informační dokumenty) Trochu praxe

Více